Usnesení. Město Moravská Třebová 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. Město Moravská Třebová 1"

Transkript

1 Město 1 Usnesení z 12. schůze Rady města, která se konala v pondělí od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů rady města. Rada města schvaluje: 329/R/ Prodloužení termínů úkolů - č. 3609/R/251010, 235/R/ do č. 132/R/ do Z: příslušní zodpovědní 330/R/ Vnitřní předpis č. 03/2011, Organizační řád Městského úřadu Moravská Třebová, dle předloženého návrhu. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 331/R/ Uzavření nájemních smluv na 10 urnových hrobů na hřbitově v Moravské Třebové za účelem vybudování hrobového zařízení a jeho následného prodeje. Z: Bc. Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb 332/R/ Následující výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2010: Kulturní služby města ,57 Kč Sociální služby města ,87 Kč Základní škola, Čs. armády 179, okres Svitavy 0,00 Kč Základní škola, Palackého 1351 okres Svitavy ,97 Kč Základní škola, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy 8 143,78 Kč Základní umělecká škola 859,39 Kč I. Mateřská škola, Piaristická 137,, okres Svitavy 471,73 Kč II. Mateřská škola, Jiráskova 1141,, okres Svitavy 494,14 Kč 0,00 Kč Městská knihovna Ladislava z Boskovic ,74 Kč 333/R/ Převedení části kladného hospodářského výsledku organizace Sociální služby města za rok 2010 ve výši ,88 Kč do fondu odměn organizace.

2 Město 2 Z: Ing. Emil Maléř, ředitel Sociálních služeb města 334/R/ Převedení části kladného hospodářského výsledku organizace Základní škola, Palackého 1351, okres Svitavy za rok 2010 ve výši Kč do fondu odměn organizace. Z: Mgr. Petr Vágner, ředitel ZŠ 335/R/ Převedení části kladného hospodářského výsledku organizace Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské za rok 2010 ve výši Kč do fondu odměn organizace. Z: Ludmila Koláčková, ředitelka Městské knihovny 336/R/ Převedení kladného hospodářského výsledku za rok 2010 do rezervního fondu těchto příspěvkových organizací: 1. Kulturní služby města hospodářský výsledek ve výši ,57 Kč, 2. Sociální služby města část hospodářského výsledku ve výši ,99 Kč, 3. Základní škola, Palackého 1351, okres Svitavy část hospodářského výsledku ve výši ,97 Kč. 4. Základní škola, Kostelní nám. 21, okres Svitavy - hospodářský výsledek ve výši 8.143,78 Kč, 5. Základní umělecká škola hospodářský výsledek ve výši 859,39 Kč, 6. I. Mateřská škola, Piaristická 137,, okres Svitavy hospodářský výsledek ve výši 471,73 Kč, 7. II. Mateřská škola, Jiráskova 1141,, okres Svitavy - hospodářský výsledek ve výši 494,14 Kč, 8. Městská knihovna Ladislava z Boskovic část hospodářského výsledku ve výši ,74 Kč. Z: ředitelé příslušných příspěvkových organizací 337/R/ Následující limity mzdových prostředků příspěvkových organizací města na rok 2011: 1. Kulturní služby města - limit mzdových prostředků (bez zákonných odvodů, vč. OON) Kč 2. Sociální služby města - limit mzdových prostředků (bez zákonných odvodů, vč. OON) Kč 3. Základní škola, Čs. armády 179, okres Svitavy - limit mzdových prostředků (bez zákonných odvodů, vč. OON) Kč

3 Město 3 4. Základní škola, Palackého 1351, okres Svitavy - limit mzdových prostředků (bez zákonných odvodů, vč. dotace ÚP) Kč 5. I. Mateřská škola, Piaristická 137,, okres Svitavy - limit mzdových prostředků (bez zák. odvodů, vč. OON, vč. dotace ÚP) ,00 Kč 6. II. Mateřská škola, Jiráskova 1141,, okres Svitavy limit mzdových prostředků (bez zák. odvodů, vč. OON, vč. dotace ÚP) Kč 7. - limit mzdových prostředků (bez zákonných odvodů, vč. OON) Kč 8. Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové - limit mzdových prostředků (bez zákonných odvodů, vč. OON) Kč Z: ředitelé příslušných příspěvkových organizací 338/R/ Prominutí pohledávek z hlavní činností města v souladu s předloženým návrhem v souhrnné výši 5.227,50 Kč. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 339/R/ Rozpočtové opatření č. 1/2011 rozpočtu města - poskytnutí finančních příspěvků uvedeným subjektům, příspěvky budou uhrazeny z vyčleněné rozpočtové rezervy: AVZO Technické sporty 36. ročník Dětřichovského memoriálu Mgr. Martin Komoň fotbalové prázdniny - týdenní sportovní akce (11. ročník) Divadelní kroužek J. K. Tyla vzdělávání členů kroužku, účast na divadelních kurzech, seminářích a přehlídkách, výroba loutek, kostýmů Kč Kč Kč Sdružení Němců - Regionální skupina "Hřebečsko" o. s Kč Dny česko-německé kultury, program v rámci spolupráce partner. měst Římskokatolická farnost M. Třebová, mateř. centrum Sluníčko Kč provozní náklady mateřského centra Komise památkové péče organizace fotografické soutěže Mor. Třebová - jak ji neznáte TJ Cykloklub Jevíčko zahájení a start 1. etapy závodu mládeže v Mor. Třebové PaedDr. Marie Blažková, univerzita 3. věku vzdělávání dospělých, exkurze Kč Kč Kč

4 Město 4 PaedDr. Marie Blažková, Agentura Arnika mažoretky Oblastní charita Červený Kostelec podpora Domova sv. Josefa (péče o nemocné s roztroušenou sklerózou) Duhový Labyrint provoz centra pro organizování volnočasových aktivit dětí, mládeže a dospělých (pořádání kurzů, workshopů, ) Gymnázium mezinárodní spolupráce škol Centrum pro studium populární kultury populárně vědecká konference v Moravské Třebové Kč 0 Kč Kč Kč 0 Kč Laxus o. s. 0 Kč nákup zdravotnického materiálu pro služby terénního programu Laxus Jan Vojíř (internetové rádio DWD) hudební festival ve spolupráci s DDM Kč Farní sbor Českobratrské církve evangelické v M. Třebové Kč dokončení stavebních úprav popř. úhrada nákladů etážového vytápění Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice o. s., okresní organizace SPMP ČR Svitavy činnost společnosti Svaz tělesné postižených v ČR, o. s., místní organizace M. Třebová činnost svazu - zájezd do Velkých Losin, do solné jeskyně, 0 Kč Kč Příspěvky do sdružení Sdružení historických sídel Národní síť zdravých měst Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R 43 CELKEM (vč. příspěvků do sdružení) Kč Kč Kč Kč Kč Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 340/R/ Předložené odpisové plány pro rok 2011 následujících příspěvkových organizací města Moravské Třebové:

5 Město 5 Sociální služby města Kulturní služby města Základní škola, Čs. armády 179, okres Svitavy Základní škola, Palackého 1351, okres Svitavy Základní umělecká škola Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové Z: ředitelé příslušných příspěvkových organizací 341/R/ Průběžné čerpání rezervních fondů příspěvkových organizací města Základní školy, Palackého 1351, okres Svitavy a Základní školy, Kostelní nám. 21, okres Svitavy na realizaci projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ. Z: ředitelé příslušných základních škol 342/R/ Uzavření smlouvy o spolupráci v oblasti turistického ruchu s Ester Dvořákovou Tesolin, Jiráskova 120, , IČ , v souladu s předloženým návrhem. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 343/R/ Pořádání trhů na nám. T. G. Masaryka v Moravské Třebové organizovaných firmou Kateřina Thumová, IČ , se sídlem Bílá 1959, Náchod, PSČ v termínech , , a s tím, že budou dodržena pravidla pro pořádání trhů schválená radou města dne usnesením č. 1182/R/ /R/ Předložený vzor Dohody o finanční účasti nájemce, které budou uzavírány s platností od s nájemníky bytů ve vlastnictví města. 345/R/ Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok: 1. Na byt č. 6 o velikosti na ul. Farní č. o. 1 v Moravské Třebové s platností od Na byt č. 16 o velikosti na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s platností od Na byt č. 17 o velikosti na ul. Svitavské č. o. 7 v Moravské Třebové s platností od

6 Město 6 4. Na byt č. 4 o velikosti na ul. Olomoucké č. o. 17 v Moravské Třebové s platností od Na byt č. 7 o velikosti na ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové s platností od Na byt č. 1 o velikosti na ul. Školní č. o. 2 v Moravské Třebové s platností od /R/ Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 104 v Domě zvláštního určení na ul. Svitavské č.o. 24 v Moravské Třebové se zájemci ve stanoveném pořadí. V případě, že první nájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní smlouva s druhým ze zájemců. 347/R/ Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 13 o velikosti na ul. Školní č. o. 4 v Moravské Třebové se zájemci ve stanoveném pořadí. V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní smlouva s druhým ze zájemců. 348/R/ Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 7 o velikosti na ul. Školní č. o. 7 v Moravské Třebové se zájemci ve stanoveném pořadí. V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní smlouva s druhým ze zájemců. 349/R/ Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na byt č. 4 o velikosti na nám. T. G. Masaryka č. o. 19 v Moravské Třebové se zájemci v pořadí. V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní smlouva s druhým ze zájemců. 350/R/ Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4, o velikosti 1 + 1, o výměře 34,16 m 2 ve 2. NP bytového domu, původně označeného sekce C, nyní uváděného č. o 6, č. p.1554 na ul. Hřebečské v Moravské Třebové.

7 Město 7 351/R/ Záměr pronájmu nebytového prostoru v domě č. p. 56 na Zámeckém náměstí č. o. 6 v Moravské Třebové o celkové výměře 30,9 m 2. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 2532/ /R/ Záměr pronájmu nebytového prostoru - garáže v domě č. p. 371 na ul. Komenského č. o. 46 v Moravské Třebové o celkové výměře 52,5 m 2. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 2532/ /R/ Záměr pronájmu nebytového prostoru v domě č. p. 36 na nám. T. G. Masaryka č. o. 21 v Moravské Třebové o celkové výměře 92,1 m 2. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 2532/ /R/ Výpůjčku prostor a zařízení Centra volného času v pátečních odpoledních hodinách Občanskému sdružení Bonanza, pod vedením předsedkyně sdružení Mgr. Lenky Buchtové, pro navazující práci s problémovou mládeží vytypovanou ve spolupráci s OSPOD a základními školami v Moravské Třebové. Tato činnost je navazující činností na jednotlivé běhy projektů Drž se na uzdě, realizované ve Vendolí u Svitav. Z: Marcela Opluštilová, vedoucí CVČ Karel Bláha, velitel Městské policie a koordinátor prevence kriminality 355/R/ Využití prostor tržnice na ul. Komenského pro uspořádání Blešího trhu dne v době od 8:30 do 13:00 hod. Organizací trhu pověřuje odbor majetku města a komunálního hospodářství. Rada města stanovuje poplatek z prodejního místa na Bleším trhu 50 Kč pro každého prodejce. 356/R/ Uzavření předložené nájemní smlouvy na dobu určitou (od do ) na nebytové prostory na zámku v Moravské Třebové mezi

8 Město 8 Kulturními službami města a firmou RNDr. Milan Blaha - Elgeo za účelem provozování prodejny suvenýrů. Výše nájemného se stanovuje ve výši 1 Kč na uvedené období. Z: Mgr. Jindřich Kos, zástupce ředitelky Kulturních služeb města 357/R/ Záměr pronájmu 3 části pozemku par. č. 2779/1 o výměrách 14 m 2, 18 m 2, 60 m 2, kultura ostatní plocha, na ul. Dr. Janského, v obci a k. ú., za účelem zřízeni zahrad u bytového domu. 358/R/ Pronájem části pozemku par. č o výměře 38 m 2, kultura zahrada, na ul. Bezručově, v obci a k. ú. za účelem zřízeni zahrady u bytového domu. 359/R/ Záměr prodeje podílu ideálních 1233/10000 stavební parcely č z celkové výměry 159 m 2, kultura zastavěná plocha a nádvoří, část Předměstí na ul. Tyršově v obci a katastrálním území Moravská Třebová. 360/R/ Záměr prodeje pozemku parc. č. 2018/2 o výměře 16 m 2, kultura zastavěná plocha a nádvoří, část Předměstí na ul. Jevíčské v obci a katastrálním území. 361/R/ Záměr prodeje pozemku parc. č. 3791/28 o výměře 130 m 2, kultura orná půda v obci a katastrálním území, část Sušice. 362/R/ Záměr prodeje pozemku parc. č o výměře 88 m 2, kultura zahrada v obci a katastrálním území, část Udánky. 363/R/ Záměr prodeje pozemku parc. č. 623/6 o výměře 200 m 2, kultura zahrada a pozemku parc. č. 623/7 o výměře 200 m 2, kultura zahrada vše v obci a k. ú. Boršov u Moravské Třebové.

9 Město 9 364/R/ Záměr prodeje bytového domu č. o. 62, č. p. 402 na pozemku parc. č. 941, včetně pozemku parc. č. 941 o výměře 646 m 2 na ul. Lanškrounské v obci a katastrálním území. 365/R/ Záměr prodeje bytové jednotky č. 88/3 v domě na ul. Zámecké č. p. 88, č.o. 5a na pozemku parc. č. 208, sestávající se z kuchyně, dvou pokojů, WC a chodby o celkové výměře 55,84 včetně spoluvlastnického podílu o vel. 3104/10000 na společných částech domu na výše uvedeném pozemku a podílu na venkovních úpravách a vedlejších stavbách. 366/R/ Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene, za účelem umístění a provozování zařízení distribuční soustavy kabelového vedení NN v obci a katastrálním území, na pozemku p. č. 1238/2, ul. J. K. Tyla s ČEZ Distribuce, a.s. Rozsah věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu, který bude nedílnou součástí smlouvy. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, formou jednorázové odměny stanovené dohodou ve výši 1000 Kč včetně DPH. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného břemene. 367/R/ Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene, za účelem umístění a provozování zařízení distribuční soustavy kabelového vedení NN a přípojkové skříně v obci a katastrálním území, na pozemku p. č. 1762, ul. Jevíčská s ČEZ Distribuce, a.s. Rozsah věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu, který bude nedílnou součástí smlouvy. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, formou jednorázové odměny stanovené dohodou ve výši 1000 Kč včetně DPH. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného břemene. 368/R/ Povolení trvalé výjimky z vnitřního předpisu č. 11/2010, směrnice Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, pro nákup drogistického zboží, ochranných pracovních pomůcek a zdravotnického materiálu pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města. Výše uvedené zakázky, podléhající postupu dle článku 6 (zakázky kategorie B), budou realizovány v souladu s článkem 5 odst. 1 písm. c) (zakázky kategorie A) vnitřního předpisu.

10 Město 10 Z: Ing. Emil Maléř, ředitel Sociálních služeb města 369/R/ Výjimku z vnitřního předpisu č. 11/2010, směrnice Zadávání zakázek malého rozsahu, na zadání veřejné zakázky na autorský dozor v rámci projektu Město - odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV. Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 370/R/ Uzavření smlouvy o dílo na investiční akci hrazenou z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2011 Dokončení restaurování nástěnných maleb pracovny starosty na radnici s restaurátorkou Danou Christianovou, Slezská 101, Praha 3. Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 371/R/ Uzavření smlouvy o dílo na investiční akci hrazenou z Programu regenerace MPR pro rok 2011 Obnova parcelační zdi ul. Marxova s vítězem výběrového řízení firmou Cyril Jirouš, Karla Čapka 14, Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 372/R/ Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení firmou Miroslav Lopour stavební firma, Piaristická 3,, IČO: , na veřejnou zakázku Zřízení dvou bytových jednotek ze stávající BJ / Bránská 8,. Z: Bc. Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb Rada města neschvaluje: 373/R/ Uzavření darovací smlouvy s Komitétem pro udržování památek z války roku 1866, se sídlem Eliščino nábřeží 465, , Hradec Králové, IČ: o poskytnutí finančního daru na podporu projektu Obnova pietního místa jezdecké srážky u Střezetic Pomník padlých koní. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 374/R/ Záměr prodeje pozemku parc. č. 2763/5 o výměře 11 m 2, kultura ostatní plocha, pozemku parc. č. 2771/37 o výměře 555 m 2, kultura orná půda a části pozemku parc. č. 2771/56, o výměře m 2 (jedná se cca o 640 m 2 ), kultura orná půda vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Svitavská.

11 Město 11 Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 375/R/ Schválit předloženou zprávu o provedené inventarizaci hmotného a nehmotného majetku, zásob, pohledávek, závazků a cenin města k Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 376/R/ Schválit rozpočtové opatření č. 2/2011 rozpočtu města rozdělení Interního grantu Zdravého města a MA 21 takto: ŽADATEL PROJEKT/AKCE POŽADOVÁNO Junák svaz skautů a skautek ČR, M. Třebová Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179 Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179 Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179 Oblastní charita M. Třebová VÝŠE PŘÍSPĚVKU Cesta na severozápad Kč Kč Poznáváme naše město Kč Kč Komunikace Hrad Cimburk Co můžeme udělat pro své zdraví Ukaž, co umíš - sportovní integrační akce Kč 0 Kč Kč Kč Kč Kč Memoriál Jarky Vojířové Kč Kč Malý Dětřichovský memoriál Gymnastický čtyřboj Zdravá záda Švihadlový čtyřboj Kč Kč Kč Kč Kč Kč Pohádkový les Kč Kč Čarodějnický rej Kč Kč Mikulášský karneval Kč Kč Fortitudo Kč Kč

12 Město 12 II. Mateřská škola, Jiráskova 1141, Mor. Třebová II. Mateřská škola, Jiráskova 1141, Mor. Třebová CELKEM Ježíšek dětem a pro děti Kč Kč Den země Kč Kč Když se ti stejská Kč 500 Kč Sportovní odpoledne Kč Kč Kč Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 377/R/ Zahrnout přesun částky Kč, původně určené na Interní grant Zdravého města, do položky běžných výdajů Zdravého města v rámci rozboru hospodaření k Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 378/R/ Schválit obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, kterou se mění a doplňuje OZV č. 7/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 379/R/ Schválit obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011, kterou se mění a doplňuje OZV č. 6/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 380/R/ Schválit prodej pozemku parc. č. 3817/5 o výměře 283 m 2, kultura ostatní plocha v obci a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 381/R/ Schválit prodej pozemku parc. č o výměře 130 m 2, kultura ostatní plocha v obci a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.

13 Město /R/ Schválit prodej pozemku parc. č. 2704/2 o výměře 18 m 2, kultura zastavěná plocha a nádvoří v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Svitavská za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 383/R/ Schválit prodej podílu id. 2014/10000 na stavebním pozemku parc. č. 695/1 o celkové výměře 353 m 2, kultura zastavěná plocha v obci a katastrálním území za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 384/R/ Schválit podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p. č. 2556/12 o výměře 2887 m 2 z vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města. 385/R/ Schválit uzavření předložené smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti pozemku p.č. 393/1 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Brněnská do vlastnictví města od České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pozemku. 386/R/ Schválit příspěvky z rozpočtu města na opravu nemovitých kulturních památek v roce 2011 takto : Objekty v majetku města Dům nám. TGM 36/21 - výměna oken Dům na nám. TGM 35/23 - výměna oken Dům, nám. TGM 34/25 - výměna oken Dům, nám. TGM 60/13 - obnova střechy Opevnění ul. Marxova, parc. č obnova opevnění Radnice, nám. TGM 32/29 - restaurování maleb-dokončení stát město vlastník celkem Objekty v majetku společenství vlastníků jednotek

14 Město 14 Dům, ul. Čs. armády 100/5 - obnova fasády II.etapa Dům, ul. Pivovarská 132/2 - restaurování vchodových dveří Dům, ul. Pivovarská 132/2 - výměna výloh, obnova vnitřních prostor Objekty v majetku fyzických osob Dům, ul. Poštovní 73/1 - Pavel Prudil, M. Třebová Dům na nám. TGM 113/8 - výměna výloh,obnova střechy a fasády Dům na nám. TGM 78/1 - restaurování sloupů v interiéru Dům, ul. Marxova 211/1a - obnova fasády Dům, ul. Čs.armády 85/8 - obnova střechy, oken, statika domu Objekty v majetku církve Fara, Kostelní nám. 24/3 - obnova fasády a ohradní zdi Rada města bere na vědomí: Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 387/R/ Předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města. 388/R/ Předloženou informaci o návrhu rozšíření Zóny s dopravním omezením na ul. Školní, Palackého a Jiráskova. 389/R/ Předložené informace o občanském sdružení Sdružení přátel Vlaardingenu. 390/R/ Předloženou informaci o měsíčních provozních nákladech na klienta a lůžko v domově pro seniory příspěvkové organizace Sociální služby města v roce /R/ Předložené rozbory hospodaření zřízených příspěvkových organizací města za rok /R/ Předloženou zprávu o provozu kanalizace a ČOV v Moravské Třebové

15 Město 15 za rok /R/ Předloženou zprávu o provedené inventarizaci hmotného majetku, zásob, pohledávek, závazků a cenin města k /R/ Předloženou informaci o zpracovaných podkladech a jednání ve věci výkupu pozemku parc.č. 2556/8 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Udánky. 395/R/ Předloženou zprávu o stavu volných míst k pohřbívání na pohřebišti na Křížovém vrchu v Moravské Třebové. 396/R/ Předložené varianty podpory budování domovních kanalizačních přípojek v rámci projektu Město - odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV. 397/R/ Předložené informace o zájmu firmy Agile s.r.o. vybudovat v Moravské Třebové obchodní centrum Tesco. 398/R/ Předložené stanovisko k navrhovanému přístupu politických stran do Moravskotřebovského zpravodaje. 399/R/ Předložený zápis z jednání bytové komise rady města ze dne Rada města vyhlašuje: 400/R/ V souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zadávací řízení na veřejnou zakázku Technologické centrum pro ORP Moravská Třebová a schvaluje: 1. Komisi pro otevírání obálek - JUDr. Miloš Izák, člen, Ing. Pavel Brettschneider, náhradník - Ing. Miloš Mička, člen, Ing. Josef Jílek, náhradník - Ing. Andrej Kašický, člen (externí poradce) - Ing. Marek Němec, člen, Bc. Radim Šmehlík, náhradník - Ing. Pavel Šafařík, člen, Ing. Stanislav Zemánek, náhradník 2. Komisi pro posouzení kvalifikace uchazečů a hodnotící komisi pro zadávací řízení: - JUDr. Miloš Izák, člen, Ing. Pavel Brettschneider, náhradník - Ing. Miloš Mička, člen, Ing. Josef Jílek, náhradník - Ing. Andrej Kašický, člen (externí poradce) - Ing. Dana Buriánková, člen, Ing. Miroslav Netolický, náhradník - Ing. Marek Němec, člen, Bc. Radim Šmehlík, náhradník

16 Město 16 - Ing. Pavel Šafařík, člen, Ing. Stanislav Zemánek, náhradník 3. Zadávací dokumentaci veřejné zakázky Technologické centrum pro ORP. 4. Vyhlášení zadávacího řízení na veřejnou zakázku Technologické centrum pro ORP, které bude provedeno dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách jako otevřené řízení. Z: Ing. Pavel Šafařík, vedoucí OVV 401/R/ V souladu s vnitřním předpisem č. 11/2010, směrnicí Zadávání zakázek malého rozsahu, zadávací řízení na organizaci zadávacího řízení na poskytnutí úvěru a schvaluje: 1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou: - Ing. Andrej Kašický, Jiráskova 20, , IČ: RTS a.s., Lazaretní 13, Brno, IČ: Gordion s.r.o., Kolmá 6/682, Praha 9 Vysočany, IČ: RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, Ostrava, IČ: S-Invest CZ s.r.o. Kaštanová 496/123a, Brno, IČ: Hodnotící komisi ve složení: - JUDr. Miloš Izák - člen, Ing. Pavel Brettschneider - náhradník - Ing. Mgr. Dana Buriánková - člen, Ing. Miroslav Netolický - náhradník - Ing. Miloš Mička - člen, RNDr. Josef Ošťádal - náhradník 3. Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky: - celková nabídková cena včetně DPH - 100% Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 402/R/ Zadávací řízení na autorský dozor v projektu Město - odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV výzvou autorovi projektové dokumentace firmě Projekty Vodam s.r.o., Galašova 158, Hranice, IČ: Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 403/R/ V souladu s vnitřním předpisem č. 11/2010, směrnicí Zadávání zakázek malého rozsahu, zadávací řízení na zpracování projektové dokumentace na domovní kanalizační přípojky a schvaluje: 1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou - Projekty Vodam s.r.o., Galašova 158, Hranice, IČ:

17 Město Ing. Pavel Tichý, Komenského 62, , IČ: Ing. Kopečný, Kijevská 1, Svitavy, IČ: VHOS a.s., Nádražní 1430/6, , IČ: Hodnotící komisi ve složení: - JUDr. Miloš Izák - člen, Ing. Pavel Brettschneider - náhradník - Karel Musil - člen, Ing. Miroslav Netolický - náhradník - RNDr. Josef Ošťádal - člen, Ing. Miloš Mička - náhradník 3. Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky: - celková nabídková cena včetně DPH - 100% Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM Rada města jmenuje: 404/R/ Komisi pro udělování Ceny města v tomto složení: 1. Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta a člen zastupitelstva města 2. PaedDr. Hana Horská, členka zastupitelstva města Moravská Třebová 3. Václav Žáček, člen zastupitelstva města 4. PhDr. Jana Martínková, vedoucí Městského muzea v Moravské Třebové 5. Ludmila Koláčková, ředitelka Městské knihovny v Moravské Třebové 6. PaedDr. Blažková Marie, organizátorka Univerzity třetího věku 7. Ing. Daniela Blahová, tisková mluvčí města Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM Rada města ukládá: 405/R/ Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství jednat o směně pozemků parc.č. 2556/8 a 3072/5, vše v obci a katastrálním území. T: /R/ Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství okamžitě

18 Město 18 uložit Technickým službám s.r.o., jako správci pohřebiště zahájit provedení všech úkonů dle návrhu ENVI-AQUA, s.r.o. vedoucích ke snížení hladiny spodní vody na hřbitově a neprodleně informovat všechny dotčené nájemce hrobových míst o současné situaci. T: /R/ Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství zahájit jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ve věci odstranění hrobového zařízení, které je ve vlastnictví státu a nachází se na pozemku města - na pohřebišti na Křížovém vrchu. T: /R/ Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství ve spolupráci s Technickými službami s.r.o. zajistit u opuštěných hrobů a hrobek rušení užívání hrobových míst na pohřebišti na Křížovém vrchu v Moravské Třebové, a to v souladu se zákonem o pohřebnictví č. 256/2001 Sb., v platném znění. T: /R/ Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství jednat při prodeji bytového domu č. o. 62, č. p. 402 na pozemku parc. č. 941, včetně pozemku na ul. Lanškrounské v obci a katastrálním území o ceně ve výši Kč. T: /R/ Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství jednat při prodeji bytové jednotky č. 88/3 v domě na ul. Zámecké č. p. 88, č. o. 5a na pozemku parc. č. 208, sestávající se z kuchyně, dvou pokojů, WC a chodby o celkové výměře 55,84 m 2 včetně spoluvlastnického podílu o vel. 3104/10000 na společných částech domu na výše uvedeném pozemku a podílu na venkovních úpravách a vedlejších stavbách o ceně ve výši Kč. T:

19 Město 19 Rada města: 411/R/ Ustanovuje komisi pro odstraňování nebo prodej hrobového zařízení u opuštěných hrobů na pohřebišti na Křížovém vrchu v Moravské Třebové ve složení: 1. Josef Dvořák, ( náhradník Bc. Gabriela Horčíková) 2. Ing. Eva Musilová, (náhradník Bc. Viera Mazalová) 3. Ing. Pavel Brettschneider, (náhradník Mgr. Peter Kopunecz) Z: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta V Moravské Třebové Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek JUDr. Miloš Izák starosta města Ing. Pavel Brettschneider místostarosta města Ing. Václav Mačát místostarosta města

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě:

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě: Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.03.2013 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti.. členů

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 96. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 02.12.2013 od 17:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová Ing. Petr Václavík, vedoucí OD

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová Ing. Petr Václavík, vedoucí OD Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 114. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 21.07.2014 od 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 4

Více

Usnesení. 246/R/230215 Předložený plán práce komise rady města pro výchovu a vzdělávání na rok 2015. Z: Magda Srncová, předsedkyně komise

Usnesení. 246/R/230215 Předložený plán práce komise rady města pro výchovu a vzdělávání na rok 2015. Z: Magda Srncová, předsedkyně komise Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 9. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 23.02.2015 od 16:15 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Usnesení. 359/R/300315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 13.04.2015 na nový termín 30.06.2015.

Usnesení. 359/R/300315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 13.04.2015 na nový termín 30.06.2015. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.03.2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 23.07.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 16 členů

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 109. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 19.05.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů rady města. Rada města

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 10.8.2009 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 17 členů

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 4. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 15.12.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto: Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.12.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usnesení. Prodloužení termínu úkolu č. 3057/R/040313 způvodního termínu 25.03.2013 na nový termín 29.04.2013. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Prodloužení termínu úkolu č. 3057/R/040313 způvodního termínu 25.03.2013 na nový termín 29.04.2013. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 72. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 25.03.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 7. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. února 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Město Moravská Třebová

Město Moravská Třebová Zápis ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo 14. dubna 2014 v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké od 15 hodin. Přítomni: 20 členů dle prezenční listiny, tajemník MěÚ Omluveni:

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.10.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2013 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2013 proběhlo

Více

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2013 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Zadavatel. Veřejná zakázka na dodávku osobních ochranných pracovních prostředků. Seznam posuzovaných nabídek, identifikační údaje uchazečů:

Zadavatel. Veřejná zakázka na dodávku osobních ochranných pracovních prostředků. Seznam posuzovaných nabídek, identifikační údaje uchazečů: Zadavatel Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová IČO: 00194263 Tel. 461 318 252 e-mail: soc.sluzby@mtrebova-city.cz 2012 Veřejné zakázky kategorie B Veřejná zakázka

Více

30. VÝPIS Z USNESENÍ

30. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 30. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.10.2007 903/2007 30. RM V doporučuje ZM přijmout následující usnesení: ZM schvaluje pořízení změny

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 02 rady města konané 16.01.2013 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky

Více

U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015

U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015 U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

z 34. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 3. 5. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 34. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 3. 5. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 34. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 3. 5. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Navrátil, Ing. Vosáhlo, PaedDr.

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015 Město Horažďovice Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

U S N E S E N Í R 951/11-08

U S N E S E N Í R 951/11-08 U S N E S E N Í z 47. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. listopadu 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Město Moravská Třebová 1 Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Číslo vyhlášky: 5/2011 Výtisk č.: 1 Platnost od: 30.11.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více