KATALOG sociálních a blízkých služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG sociálních a blízkých služeb"

Transkript

1 KATALOG sociálních a blízkých služeb v regionu Roudnice nad Labem a spádové oblasti

2 Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou katalog sociálních služeb města Roudnice nad Labem a regionu města jako obce s rozšířenou působností. Dokument vám usnadní zorientovat se nabídce sociálních služeb v našem regionu. Na jeho tvorbě se podíleli zástupci města, poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových a svépomocných aktivit, vznikl za finanční podpory získané z dotace ESF, Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, výzvy č. 78 Podpora procesů plánování sociálních služeb. Katalog je určen široké veřejnosti, zejména potencionálním uživatelům sociálních služeb, rodinným příslušníkům, osobám blízkým, ale také může být přínosem pro pracovníky obcí regionu, či pro poskytovatele sociálních služeb, jako nástroj pro poskytnutí základního sociálního poradenství uživatelům služeb.

3 OBSAH JAK SE V KATALOGU ORIENTOVAT... 7 DESATERO DOBRÉ SLUŽBY... 8 CO JE KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB... 9 PÁR SLOV O PROJEKTU...11 SLUŽBY PRO DĚTI, MLÁDEŽ A RODINU...12 Raná péče Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s...14 Diakonie ČCE středisko v Praze 5 - Stodůlkách...15 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Centrum Matýsek...16 Farní charita Roudnice nad Labem...17 Ostatní služby a aktivity Centrum volného času Hláska...18 Dům dětí a mládeže Trend Roudnice n. L Mateřská škola Pohádka...20 Mateřská škola Sluníčko Roudnice n. L...21 Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní Domácí školka...23 Dětské centrum Montessori...24 Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem...25 Městská knihovna E. Špindlera...26 Podřipské muzeum...27 Další kontakty...28 SLUŽBY PRO OSOBY V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI...29 Odborné sociální poradenství Diecézí charita Litoměřice...32 Manželská a předmanželská poradna Litoměřice...33

4 Poradna při finanční tísni Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...34 Centrum Matýsek...35 Farní charita Roudnice nad Labem...36 Terénní programy Naděje...37 Oblastní spolek ČČK Litoměřice...38 Nízkoprahové denní centrum Farní charita Litoměřice...39 Krizová pomoc Naděje...40 Azylové domy Diakonie ČCE Středisko v Litoměřicích...41 Farní charita Litoměřice...42 Farní charita Roudnice nad Labem...43 Město Mělník, Služby prevence města Mělníka...44 Naděje o.s. (Roudnice nad Labem a Litoměřice)...45 Noclehárny Farní charita Litoměřice...46 Město Mělník, Služby prevence města Mělníka...47 Další kontakty...48 SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A SENIORY...49 Odborné sociální poradenství Fokus Labe...52 Opora o.s...53 Terénní služby Terénní odlehčovací služby Opora o.s...54 Pečovatelská služba Farní charita Roudnice nad Labem...55

5 Opora o.s...56 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o Podpora samostatného bydlení Diakonie ČCE Středisko v Litoměřicích...58 Tlumočnické služby Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR...59 Ambulantní služby Centrum denních služeb Camphill České Kopisty...60 Denní stacionář Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o...61 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Fokus Labe...62 Opora o.s...63 Sociálně terapeutické dílny Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o...64 Naděje...65 Sociální rehabilitace Fokus Labe...66 Humanitární sdružení Perspektiva...67 Pobytové služby Chráněné bydlení Camphill České Kopisty...68 Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o...69 Diakonie ČCE Středisko v Litoměřicích...70 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o...71 Domovy pro seniory Diakonie Českobratrské církve evangelické středisko v Krabčicích...72 Domov důchodců Roudnice n.l...73 Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o...74

6 Domovy se zvláštním režimem Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o...74 Diakonie Českobratrské církve evangelické středisko v Krabčicích...75 Domov důchodců Roudnice n.l...76 Pobytová odlehčovací služba Hezké domy s.r.o...77 Hospic sv. Štěpána...78 Ostatní služby a aktivity Kavárnička pod Mevou... 9 Alternativní doprava...80 Místní organizace Svazu důchodců Roudnice n.l...81 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR...82 Svaz postižených civilizačními chorobami...83 Územní organizace svazu diabetiků ČR...84 Další kontakty...85 Městský úřad Roudnice nad Labem...86 Další užitečné kontakty...88

7 JAK SE V KATALOGU ORIENTOVAT Orientace v obtížných situacích a především v situacích, které se dotýkají osobního života nebo soukromí, bývá složitá. I z tohoto důvodu jsme se snažili, aby lidé v těchto situacích jednoduše nalezli základní kontakty na instituce a organizace, které jim mohou pomoci. Hlavní část katalogu proto tvoří informace o konkrétních službách, programech a nabídkách řazených podle životních situací, ve kterých se člověk může během života ocitnout. V prvním velkém oddílu jsou služby a aktivity pro děti, mládež a rodinu, druhý oddíl je zaměřen služby pro občany v nepříznivé životní situaci, do které se může dostat kdykoli během svého života. Třetí oddíl je zaměřen na specifické služby pro osoby s handicapem a pro seniory. Sociální služby zahrnují: sociální poradenství základní a odborné sociální poradenství služby sociální péče - pomáhají osobám zajistit fyzickou a psychickou soběstačnost služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob např. noclehárny, azylové domy, kontaktní centra, nízkoprahová denní centra, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní program Sociální služby se poskytují formou služeb: pobytových spojených s ubytováním v zařízeních sociálních služeb (krizová pomoc, domy na půl cesty, noclehárny, azylové domy, domovy pro seniory), ambulantních za kterými osoba dochází do zařízení sociálních služeb (poradny, kontaktní centra, nízkoprahová denní centra, kontaktní centra) terénních jsou poskytovány osobě v jejím přirozeném sociálním prostředí (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní program, kontaktní centra). Katalog obsahuje jak sociální služby, tak specializované služby a aktivity, které sociální služby doplňují nebo alternují. Výčet organizací a služeb však není konečný zaměřovali jsme se především na služby, které jsou prakticky dosažitelné pro obyvatele Podřipska. Existuje mnoho služeb s celostátní působností, které jsou dostupné v Praze nebo mohou pomoci prostřednictvím telefonického nebo ového kontaktu. S hledáním služby odpovídající vašim individuálním potřebám vám pomohou pracovníci Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Roudnici nad Labem. 7

8 8 DESATERO DOBRÉ SLUŽBY 1. Dobrá služba je snadno dostupná. Dostupnost služby musí odpovídat potřebám jejich potenciálních uživatelů. Pokud vám např. zdravotní problémy brání přijít na kontaktní místo, zeptejte se, zda je možné první kontakt jinde. Mnoho služeb za vámi přijde až domů. Také otevírací doba služby by měla odpovídat nárokům jejich uživatelů ať už jde o požadavek náročné 24hodinové péče nebo pokrytí běžné pracovní doby rodičů ve službách pro děti. Kromě místní a časové dostupnosti lze u sociálních služeb hovořit také o dostupnosti finanční, přičemž v současné době jsou maximální ceny služeb regulovány prováděcí vyhláškou 505/2006 Sb. k zákonu o sociálních službách. Také sociální služby mají své dražší a levnější alternativy. 2. Dobrá služba vás nasměruje správným směrem. Nejste-li si jisti, zda vámi nalezená služba odpovídá vašim potřebám, neskrývejte své pochybnosti. Pokud nesplňujete podmínky pro vstup do dané služby, nebo zde existují jiné překážky, dobrá služba by vám měla nabídnout kontakty na jiné organizace, které vašim potřebám budou odpovídat lépe. Základní sociální poradenství je součástí každé sociální služby. 3. Dobrá služba je individuální a flexibilní. Zpravidla každá služba se specializuje na nějaký okruh osob nebo životních událostí. Její zaměstnanci by se měli v rámci individuálního plánování zajímat o vaše cíle a potřeby a vaši spolupráci vést směrem k jejich naplnění. Pokud se změní vaše potřeby, služba by na to měla reagovat. 4. Dobrá služba poskytuje informace. Informace o službě najdete zpravidla na webových stránkách konkrétní organizace, dále v registru sociálních služeb (iregistr.mpsv.cz), můžete je čerpat z letáčků služby, ale také přímým telefonátem do organizace nebo při schůzce se sociálním pracovníkem. Před využitím konkrétní služby byste měli vědět vše důležité podmínky, za jakých je služba poskytována, svá práva a své povinnosti. Pokud vám něco není jasné, ptejte se! 5. Dobrá služba je jako mozaika. Dobrá služba vytváří širokou nabídku pomoci, ze které si může zájemce vybrat to, co nejvíce vyhovuje jeho potřebám. Poskytovatelé sociálních služeb často nabízejí pro danou cílovou několik různých programů a je na zvážení každého, co si z této nabídky vybere. Pokud se naopak služba orientuje pouze na jednu činnost, dokáže zpravidla své uživatele informovat o dalších alternativách, které mu chybí.

9 6. Dobrá služba neslibuje zázraky. Dobrá služba si je vědoma svých možností a bariér a měla by umět odhadnout své síly. Sociální služba nemusí plnit veškerá přání klientů. Pracovníci sociální služby pracují podle etických zásad a v souladu s právními předpisy a vnitřními standardy služby. 7. Dobrá služba nevytváří závislost. Sociální služby mají být poskytovány pouze těm, kdo je skutečně potřebují. Ne každá osoba, která je v cílové skupině dané služby, musí podporu sociální služby objektivně potřebovat, nebo ji potřebuje v plném rozsahu a navždy. Tato potřebnost je vyhodnocována sociálním pracovníkem poskytovatele sociálních služeb. Cílem sociálních služeb by mělo být, aby se jejich uživatelé obešli pokud možno bez nich naučili se být co nejvíce soběstační a uměli své problémy řešit sami. 8. Dobrá služba nemusí být sociální služba. Existuje několik alternativ k poskytovatelům sociálních služeb. Péči o seniora nebo člověka se zdravotním znevýhodněním může zajistit jiná pečující osoba ať už je to rodinný příslušník, soused nebo tzv. asistent sociální péče. Některé pečovatelské úkony lze také nahradit běžnými komerčními službami, jako je dovážka obědů, úklidové služby atd. Cílem sociálních služeb není konkurovat běžně dostupným veřejným službám. 9. Dobrá služba je služba s vysokou odbornou úrovní. Poskytovatel sociální služby musí mít dle zákona o sociálních službách oprávnění tuto službu poskytovat, tzv. registraci, k jejímu získání musí splnit celou řadu zákonných podmínek. Služba, která splní tyto podmínky, je uvedena v registru poskytovatelů sociálních služeb. Tyto služby podléhají inspekci, která provádí kontroly plnění zákonem uložených povinností a kvality poskytovaných služeb. Kontrolními orgány sociálních služeb jsou: - Obce, města, MPSV a další subjekty, které službám poskytují finanční podporu. - Krajské pobočky Úřadu práce provádějí inspekci kvality sociálních služeb. - Krajské úřady kontrolují naplňování registračních podmínek služby. - Ombudsman se ve své činnosti zaměřuje na případy omezování svobod osob žijících v ústavní péči a práva obzvláště zranitelných cílových skupin. Také služby, které přímo nespadají do oblasti sociálních služeb, mají své standardy a kontrolní orgány. 10. Dobrá služba má něco navíc. Každá dobrá služba má něco na víc, čím vyniká a čím se odlišuje od své konkurence. Mohou to být nadšení pracovníci, vstřícnost, komplexnost nabízených služeb nebo 9

10 drobnosti, které nepostřehnete, dokud vám nechybí. Dnešní doba dává možnost porovnat více služeb, vyzkoušet službu na nečisto, najít si reference a zvolit si takovou službu, která nejvíce vyhovuje vašemu očekávání. CO JE KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Pojem komunitní plánování je pro řadu lidí stále nesrozumitelný, obecně jej lze popsat tak, že jde o proces, kdy se problémem zabývají všichni, kterých se v daném společenství týká ať už to jsou občané, profesionálové, úředníci nebo politici. V sociální oblasti se komunitní plánování snaží o to, aby sociální problémy byly řešeny efektivně ve vztahu k potřebám občanů i možnostem poskytovatelů služeb a hospodárně vzhledem k veřejným prostředkům. Základ komunitního plánování sociálních služeb tvoří dohoda tří subjektů - zadavatelů, poskytovatelů sociálních služeb a uživatelů soc. služeb a občanů - odborně označovaná jako triáda. Na všech úrovních je tedy výsledná dohoda těchto subjektů trvalým cílem. Odpovědnost a kompetentnost jednotlivých subjektů komunitního plánování je upřesňováná v čase. Pracovní skupiny jsou jedním z pilířů plánovacího procesu. V současné době (rok 2014) jsou v systému KPSS vytvořeny 3 pracovní skupiny, 1. Pracovní skupiny Děti a mládež 2. Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním postižením 3. Pracovní skupina Prevence sociálně negativních jevů V pracovních skupinách by měli být zastoupeni zástupci zadavatelů, poskytovatelů i uživatelů sociálních služeb pro danou oblast. Činnost každé pracovní skupiny vede koordinátor, který pracovní skupinu zastupuje v Řídící skupině. Zasedání pracovních skupin je otevřené pro veřejnost. Řídící skupina je komisí rady města. Je tvořena metodikem, koordinátory pracovních skupin, koordinátorem KPSS, zástupci rady a zastupitelstva města a tajemníkem komise. Na rozhodovací úrovni KPSS potom stojí rada a zastupitelstvo města. Činnosti komunitního plánování na všech úrovních administrativně zajišťuje Odbor sociálních věcí města Roudnice nad Labem, na který se můžete v případě dalších otázek nebo zájmu o spolupráci obrátit. 10

11 rada města PÁR SLOV O PROJEKTU Tento katalog vznikl za finanční podpory získané z dotace Evropského sociálního fondu, operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt Komunitní plánování sociálních služeb ORP Roudnice nad Labem spolu a inovativně je zaměřen na rozvoj procesů plánování sociálních služeb prostřednictvím podpory systémových aktivit a profesionalizace procesu komunitního plánování sociálních služeb, tedy spolupráce zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb. Realizovaný projekt měl za cíl profesionalizovat proces komunitního plánování sociálních služeb, zapojit více účastníků, vytvořit potřebné dokumenty a informační materiály a úspěšnou spoluprací všech účastníků zlepšovat sociální situaci v regionu a zkvalitňovat služby. Jedním z velkých výstupů projektu byl komunitní plán sociálních služeb na léta , což je základní dokument komunitního plánování v každém městě. Vedle tohoto katalogu vznikl také videodokument o poskytovatelích sociálních služeb v Roudnici nad Labem, který cílí na zvýšení informovanosti o sociálních službách v regionu. 11

12 SLUŽBY PRO DĚTI, MLÁDEŽ A RODINU Děti a mládež Každá věková skupina má svá specifika, proto jsme služby rozdělili do tří skupin na předškolní děti, školní děti a mládež a péči o rodiny. SLUŽBY PRO DĚTI, MLÁDEŽ A RODINU 12 Předškolní děti Především v prvních šesti letech věku dítěte je péče věnována zdravému vývoji dítěte a jeho postupnému začlenění do dětského kolektivu. Dětem s vývojovými poruchami se již od kojeneckého věku věnují speciální programy rané péče, které s dětmi a jejich rodinami pracují v jejich domácím prostředí nebo na speciálně vybavených pobočkách. V našem městě pracuje 6 státních mateřských škol, 2 soukromé a 1 alternativní. Na děti se speciálními vzdělávacími potřebami je zaměřena MŠ Sluníčko, která má otevřené 2 třídy pro tyto děti. V její budově sídlí odloučené pracoviště Speciálně pedagogického centra (SPC) Litoměřice a vyšetření zde provádí speciální pedagog logoped, surdoped. Alternativu jeslí a MŠ najdete pod hlavičkou Centra Matýsek, kde pro děti od 2 let pracuje Matýskáček. Zde také najdete několik volnočasových aktivit zaměřených pro děti do 3 let. O volný čas dětí od 3 let se stará Dům dětí a mládeže Trend, kde mohou navštěvovat různé zájmové útvary. Pro děti, které se chytají k zápisu, se každý rok otvírá kurz přípravy předškoláka na vstup do školy. Na ZŠ a MŠ Školní se pro děti ze sociálně slabšího prostředí, podle počtu přihlášených dětí v daném roce, otevírá přípravná třída. Pro předškolní děti je každé úterý, středu a čtvrtek od 8.00 do zdarma otevřen Klub pro matky s dětmi, patřící Farní charitě. Školní děti a mládež Školní děti navštěvují tři základní školy, kde v každé najdete výchovné poradce a preventisty patologických jevů, kteří vám i vašim dětem poradí s individuálními problémy. Na ZŠ a MŠ Školní je umístěno poradenské pracoviště, kde pracuje školní psycholog.

13 O plánované volnočasové aktivity se dětem postará DDM TREND, kde si školáci mohou vybírat z cca 50 zájmových útvarů. Na neplánované a nepravidelné aktivity mohou děti této věkové kategorie přijít do tří nízkoprahových zařízení, ve všech jsou aktivity zdarma. Tím nejstarším je Klub Bota, který pracuje pod Farní charitou. Je otevřen pondělí až čtvrtek od 12 do 20 hod. Druhým je NZDM Kecka, které provozuje Centrum Matýsek a má otevřeno v pondělí, ve středu a pátek, vždy od do hod. Neformálním klubem je Centrum Hláska, které má klubovnu a volně přístupnou zahradu pro děti a mládež do 6 do 18 let. Aktivity k trávení volného času dětí a mládeže nabízí i velké množství sportovních oddílů a klubů a dalších organizací ve městě, např. ZUŠ, Skaut, TOM, atd.) Péče o rodiny s dětmi Prorodinné aktivity mají do svých programů zařazeny všechna již zmiňovaná zařízení. V našem městě pracují 2 sociálně aktivizační služby poskytující rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci odborné poradenství a podporu, přispívající ke správnému vývoji dítěte a sociálnímu začlenění rodiny. Tuto službu poskytuje Centrum Matýsek a Farní charita. Centrum Matýsek dále nabízí společné aktivity pro rodiče s dětmi, při kterých se upevňují zdravé vztahy mezi rodičem a dítětem a dále aktivity pro nastávající a čerstvé maminky nebo kurzy pro rodiče. Ohledně jakéhokoli problému v rodině vám poradí na Oddělení sociálněprávní ochrany dětí na Městském úřadě v Roudnici nad Labem. Informace o dávkách a příspěvcích najdete na Úřadu práce. K hledání řešení problémů dětí i rodin s dětmi je zřízeno i mnoho telefonických linek. Všechny linky jsou přísně anonymní a důvěrné. SLUŽBY PRO DĚTI, MLÁDEŽ A RODINU 13

14 Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. RANÁ PÉČE Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Sídlo: Vlachova 1502/20, Praha 5, 15000, IČ: Tel: , Místo poskytování: Hábova 1571, Praha 5 Stodůlky, Místní dostupnost: všechny obce ORP Roudnice nad Labem Služba je poskytována v terénu. Otevírací doba služby: Terénní služba: po pá 07,00 19,00 Ambulantní služba: čt 08,00 16,30 Otevírací doba kontaktního Po Pá 08,00 16,30 místa: Středisko rané péče Tamtam Praha FRPSP je jediným poskytovatelem terénní služby rané péče rodinám s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením od narození do 7 let na území devíti krajů ČR. Služby jsou poskytovány formou pravidelných konzultací s odborným poradenským pracovníkem přímo v rodinách uživatelů v rozmezí 2 6 týdnů. PRO KOHO? CO? PODMÍNKY CENA děti, mládež, rodina osoby v krizi osoby s handicapem Informace, poradenství Psychická podpora Rozvoj dovedností, výchova Sociální a zdravotní osvěta a prevence Věk dítěte 0 7 let. Sluchové nebo kombinované postižení případně závažné postižení vývoje řeči. služba je zdarma 14

15 Diakonie ČCE středisko v Praze 5 - Stodůlkách Sídlo: Vlachova 1502/20, Praha 5, 15000, IČ: Tel: Místo poskytování: Vlachova 1502, Praha, Detašované pracoviště pro Ústecký kraj: Jindřichova 337, 40505, Děčín Místní dostupnost: všechny obce ORP Roudnice nad Labem Služba je poskytována v terénu. Otevírací doba služby: Terénní služba: Pouze v pracovní dny Otevírací doba kontaktního Pouze v pracovní dny místa: Raná péče je sociální služba zaměřená na pomoc rodinám s dětmi raného věku se zdravotním postižením nebo s ohroženým vývojem. Obsahem služeb je podpora rodiny a podpora vývoje dítěte od 0 do 7 let věku dítěte. PRO KOHO? CO? Rodina s dítětem se speciálními potřebami od 0 do 7 let věku: -s diagnostikovaným mentálním, pohybovým nebo kombinovaným postižením dítěte (např. s genetickou vadou, s neurologickým postižením, s pervazivní vývojovou poruchou); - se závažným opožďováním ve vývoji; - ohroženým vznikem postižení (např. v důsledku perinatálních rizik). Na základě kontaktu od rodiny je domluvena první konzultace v místě bydliště. Rodina je informována o našich službách a rozhodne se, zda chce o službu požádat. Následuje sepsání smlouvy o poskytování služby. Další konzultace probíhají dle dohody s rodinou. Informace, poradenství Psychická podpora Rozvoj dovedností, výchova Sociální a zdravotní osvěta a prevence - podporu v období krize s prvky krizové intervence; - aktivní naslouchání a podpůrný rozhovor; - diagnostiku psychomotorického vývoje dítěte, vývoje hry a komunikačních dovedností - speciální poradenství k podpoře psychomotorického vývoje dítěte - sociálně právní poradenství; - podporu a poradenství v oblasti sociální integrace; - přímou osobní podporu při jednání s institucemi. + - akce pro rodiče (přednášky, kurzy, pobyty rodin, svépomocné aktivity) Fakultativní služby (s výjimkou svépomocných aktivit rodin) jsou poskytovány s finanční spoluúčastí uživatele služby dle platného ceníku služeb. CENA služba je zdarma Raná péče Dakonie Stodůlky 15

16 NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A mládež KECKA Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KECKA Sídlo: Neklanova 1807, Roudnice n/l, IČ: Tel: Místo poskytování: Neklanova 1807, Roudnice n/l Místní dostupnost: všechny obce ORP Roudnice nad Labem Otevírací doba služby: Pondělí, středa, pátek 13:30-17:30 hod. Otevírací doba Pondělí, středa, pátek 13:30-17:30 hod. kontaktního místa: NZDM KECKA poskytuje pomoc a podporu dětem a mládeži pocházející z města Roudnice nad Labem a okolí, které jsou ohroženi sociálně nežádoucími jevy. Zároveň jim nabízí doprovázení v jejich obtížných životních situacích a tím přispívá ke zlepšení kvality jejich života. Vytváří tím bezpečné a zdravé prostředí, které má sloužit jako prevence sociálnímu vyloučení nebo setkání se sociálně patologickými jevy naší společnosti. PRO KOHO? CO? CENA děti, mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy Musí splňovat podmínky naší cílové skupiny a podepsat dohodu o pravidlech užívání služeb Informace, poradenství Psychická podpora Rozvoj dovedností, výchova Volný čas Nekonfliktní soužití Sociální a zdravotní osvěta a prevence služba je zdarma 16

17 Farní charita Roudnice nad Labem Sídlo: Riegrova 652, Roudnice nad Labem, IČ: Tel: Místo poskytování: NZDM slouží jako prevence sociálně patologických jevů, tzn. prevence závislostí (drogy, gamblerství), kriminality a šikany, formou poskytnutí bezpečného prostoru na smysluplné trávení volného času. Klienti mají možnost hrát společenské hry, využívat PC s internetem a videoprojekci na promítání filmů a hudby. Poskytujeme sociální poradenství a pomoc při řešení jejich osobních nebo rodinných problémů a doučování. PRO KOHO? CO? PODMÍNKY CENA Jungmannova 670, Roudnice nad Labem (snad od ) Pouze město Roudnice nad Labem Místní dostupnost: Otevírací doba služby: Ambulantní služba: v průběhu školního roku: Po Čt hodin děti 6-15 let Po Čt hodin mládež let během prázdnin Po Čt 9-17 hodin Otevírací doba kontaktního místa: stejné děti, mládež, rodina sociálně vyloučení a menšiny osoby ohrožené závislostmi Informace, poradenství Psychická podpora Rozvoj dovedností, výchova Sociální a zdravotní osvěta a prevence Naše služby jsou anonymní, bezplatné a může je využívat každé dítě nebo mladý člověk od 6-26 let. Jedinou podmínkou je nás navštívit. služba je zdarma Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bota (NZDM) 17

18 Centrum volného času Hláska středisko diakonie a misie CČSH Sídlo: Husovo náměstí 60, Roudnice nad Labem, IČ: Centrum volného času Hláska středisko diakonie a misie CČSH Tel: Místo poskytování: Místní dostupnost: Otevírací doba služby a kontaktního místa: Centrum Hláska má klubovnu pro mládež, která slouží školním dětem ve věku od 6 do 18 let. Organizace také pořádá velké akce pro veřejnost: Masopust na Karlově náměstí, Halloweenská stezka odvahy atd. Lektorka Centra Hláska vyučuje Etické dílny na základních školách. Veškeré aktivity Centra Hláska jsou poskytovány zdarma. PRO KOHO? CO? děti, mládež, rodina dospívající v krizi dospívající bez přístřeší dospívající s handicapem Nevedeme evidenci klientů, přijímáme ty, kteří o naši službu mají zájem. Během otevírací doby je kapacita klubovny 10 klientů. Psychická podpora Péče o osobu, osobní asistence Jídlo Volný čas Občasné výlety Husovo náměstí 60, Roudnice nad Labem Pouze město Roudnice nad Labem Kdykoli /na základě domluvy Pravidelně ve středu od 14 do 17 hodin 18

19 Dům dětí a mládeže Trend Roudnice n. L.. Sídlo: Školní 1803, Roudnice n. L., IČ: Tel: , , Místo poskytování: Školní 1803, Roudnice n. L DDM nabízí: 1. volnočasové aktivity ve 63 zájmových útvarech 2. akreditované kurzy pro dospělé 3. tvořivé dílny pro MŠ, ZŠ i veřejnost, tj. děti, mládež, rodiny s dětmi,dospělé. 4. příležitostnou činnost pro veřejnost, hlavně pro děti a rodiny s dětmi (mikulášská nadílka, maškarní karneval, oslava Dne Země, atd) 5. příměstské tábory pro školní děti 6. výlety 7. program pro školní děti na podzimní, pololetní, jarní a velikonoční prázdniny 8. předtančení a vystoupení na kulturních a sportovních akcích 9. půjčovnu karnevalových kostýmů pro dospělé i děti 10.půjčovnu pomůcek PRO KOHO? CO? děti, mládež, rodina osoby s handicapem Informace, poradenství Psychická podpora Rozvoj dovedností, výchova Sociální a zdravotní osvěta a prevence Bezbariérový přístup Komunikace v cizím jazyce: Fr, Aj, Nj (dohodou) + Veškeré aktivity DDM jsou určeny i pro děti a mládež s postižením. DDM je zapojen do celostátního projektu inkluze, pedagogičtí pracovníci jsou proškolení pro práci s integrovanými dětmi a mohou poskytovat v této oblasti poradenskou činnost. Dům dětí a mládeže Trend Roudnice n. L. 19

20 MATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKA Sídlo: Josefa Hory 967, Roudnice n. L., IČ: Tel: Místo poskytování: Josefa Hory 967, Roudnice n. L PRO KOHO? CO? KDO? děti, mládež, rodina Předškolní vzdělávání Rozvoj dovedností, výchova. Vzdélávání pro všechny děti předškolního věku. MATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKA 20

21 Mateřská škola Sluníčko Sídlo: Školní 1805, Roudnice n. L., IČ: Tel: , Místo poskytování: Školní 1805, Roudnice n. L. MŠ 5 běžných tříd, 2 třídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - skupinová integrace dětí do běžné mateřské školy. Ve škole sídlí odloučené pracoviště Speciálně pedagogického centra v Litoměřicích. Pracuje zde speciální pedagog logoped, surdoped. Provádí logopedická vyšetření, logopedickou nápravu a odborná vedení dětí. Funguje pro klienty z celého spádového okolí Roudnice n.l. PRO KOHO? děti, mládež, rodina osoby v krizi osoby s handicapem CO? Informace, poradenství Psychická podpora Péče o osobu, pedagogická asistence Rozvoj dovedností, výchova + - Ve škole pracují s potřebnými dětmi speciální pedagogové speciální třídy. - Ve třídách pracují asistenti pedagoga. - Je prováděna logopedická péče logopedickými asistentkami u dětí, které mají vady řeči. - Speciální pedagog v SPC logoped, surdoped provádí logopedická vyšetření, logopedickou nápravu a odborná vedení dětí. MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO 21

22 Základní škola a mateřská škola Sídlo: Roudnice nad Labem, školní 1803, IČ: Základní škola a mateřská škola Tel: Místo poskytování: Roudnice nad Labem, školní 1803 Základní a mateřská škola s existencí školního poradenského pracoviště školní psycholog. Sledování a řešení sociálně patologických jevů a tvorba zdravého školního klimatu na základě dlouhodobé spolupráce školního psychologa s žáky, rodiči a učiteli. Práce pro 407 potenciálních zájemců ze ZŠ. PRO KOHO? děti, mládež, rodina CO? Informace, poradenství Psychická podpora Péče o osobu Rozvoj dovedností, výchova Nekonfliktní soužití Sociální a zdravotní osvěta a prevence + Služba školního psychologa, asistent pedagoga, v případě potřeby a dostatečného počtu zájemců možnost fungování přípravné třídy. 22

23 Domácí školka Sídlo: Varhanova 75, Roudnice nad Labem, IČ: Tel: Místo poskytování: Varhanova 75, Roudnice nad Labem -Předškolní výchova zajištěna kvalifikovanou učitelkou mateřské školy, vycházející a plně respektující základní listinu lidských práv a mezinárodní úmluvu o právech dítěte -Plné respektování rodinné výchov a návaznosti na ni -Osobnostní rozvoj dítěte, maximální individuální přístup (maximální počet 5-6 dětí)--uspokojování přirozených zájmů a potřeb dítěte, rozvoj základních dovedností a poznatků, v zhledem k možnostem a schopnostem dítěte -Hlavní výchovnou metodou je hra, v podnětném a hravém prostředí! PRO KOHO? CO? děti, mládež, rodina Rozvoj dovedností, výchova Domácí školka 23

24 Dětské centrum Montessori Sídlo: Havlíčkova 204, Roudnice nad Labem, IČ: Tel: Místo poskytování: Havlíčkova 204, Roudnice nad Labem DC Montessori provozuje předškolní zařízení školku Hvězdička pro děti od 2 do 7 let. Provozní doba školky je od 8-17hod. Jsme nestátní nezisková organizace, náklady na činnost školky jsou hrazeny z příspěvků rodičů. Dětské centrum Montessori PRO KOHO? děti, mládež, rodina osoby s handicapem CO? Informace, poradenství Péče o osobu, osobní asistence Rozvoj dovedností, výchova Volný čas + Nabízíme službu hlídání dětí, které nejsou zapsané v normální docházce, např. Pro děti z pěstounských rodin, či děti se speciálními potřebami. 24

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace RANÁ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Raná péče 02. Základní informace k životní situaci Raná péče je terénní sociální služba, případně doplněná ambulantní formou služby. Mohou ji využít rodiny,

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2016 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Pečovatelská služba města Chodova adresa: Komenského 1077, 357 35 Chodov oprávněná osoba: Ing. Josef Hora, starosta města www.mestochodov.cz pecovatelskasluzba@mestochodov.cz

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 2 Datum: 25. listopadu 2008 Místo setkání: místnost 153, 1.patro, Malinovské nám. 3 Program: 1. přivítání, představení programu, prezence 2. analýza sociálních

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V T 1 Osoba v krizi aktivně kontaktuje zdroj pomoci, získává bezpečný a diskrétní prostor pro sdělení toho, o čem potřebuje hovořit, lépe se orientuje v aktuální situaci s podporou poskytovatele služby Základní

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014 č.j.: 783/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 730 ze dne 01.09.2014 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb.

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 1 Zpracovala: Koordinační skupina RPSS ve spolupráci se členy pracovních skupin Schválila: Řídící skupina RPSS dne 6. listopadu 2013 Pracovní skupina Děti a mládež Služba Indikátor

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI:

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 3.1 Podpora stávající

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a Poslání: Veřejný závazek Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a matky s dětmi z Českého Těšína a celé České republiky, které se ocitly v tíživé životní

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Sociální služby pro seniory Arcidiecézní charita Praha Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s. Česká katolická charita

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

TERÉNNÍ PROGRAMY Nabídka činností

TERÉNNÍ PROGRAMY Nabídka činností TERÉNNÍ PROGRAMY Nabídka činností 1 Výsledná kompetence Osoba v nepříznivé sociální situaci přijímá službu Základní stabilizace Základní sociální poradenství Možnosti řešit nepříznivou sociální situaci

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Návrh ukazatelů činnosti sociálních služeb působících ve správním obvodu ORP Tišnov

Návrh ukazatelů činnosti sociálních služeb působících ve správním obvodu ORP Tišnov Návrh ukazatelů sociálních služeb působících ve správním obvodu ORP Tišnov Obecná ustanovení 1) Ukazatele se vztahují na služby registrované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více