KATALOG sociálních a blízkých služeb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG sociálních a blízkých služeb"

Transkript

1 KATALOG sociálních a blízkých služeb v regionu Roudnice nad Labem a spádové oblasti

2 Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou katalog sociálních služeb města Roudnice nad Labem a regionu města jako obce s rozšířenou působností. Dokument vám usnadní zorientovat se nabídce sociálních služeb v našem regionu. Na jeho tvorbě se podíleli zástupci města, poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových a svépomocných aktivit, vznikl za finanční podpory získané z dotace ESF, Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, výzvy č. 78 Podpora procesů plánování sociálních služeb. Katalog je určen široké veřejnosti, zejména potencionálním uživatelům sociálních služeb, rodinným příslušníkům, osobám blízkým, ale také může být přínosem pro pracovníky obcí regionu, či pro poskytovatele sociálních služeb, jako nástroj pro poskytnutí základního sociálního poradenství uživatelům služeb.

3 OBSAH JAK SE V KATALOGU ORIENTOVAT... 7 DESATERO DOBRÉ SLUŽBY... 8 CO JE KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB... 9 PÁR SLOV O PROJEKTU...11 SLUŽBY PRO DĚTI, MLÁDEŽ A RODINU...12 Raná péče Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s...14 Diakonie ČCE středisko v Praze 5 - Stodůlkách...15 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Centrum Matýsek...16 Farní charita Roudnice nad Labem...17 Ostatní služby a aktivity Centrum volného času Hláska...18 Dům dětí a mládeže Trend Roudnice n. L Mateřská škola Pohádka...20 Mateřská škola Sluníčko Roudnice n. L...21 Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní Domácí školka...23 Dětské centrum Montessori...24 Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem...25 Městská knihovna E. Špindlera...26 Podřipské muzeum...27 Další kontakty...28 SLUŽBY PRO OSOBY V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI...29 Odborné sociální poradenství Diecézí charita Litoměřice...32 Manželská a předmanželská poradna Litoměřice...33

4 Poradna při finanční tísni Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...34 Centrum Matýsek...35 Farní charita Roudnice nad Labem...36 Terénní programy Naděje...37 Oblastní spolek ČČK Litoměřice...38 Nízkoprahové denní centrum Farní charita Litoměřice...39 Krizová pomoc Naděje...40 Azylové domy Diakonie ČCE Středisko v Litoměřicích...41 Farní charita Litoměřice...42 Farní charita Roudnice nad Labem...43 Město Mělník, Služby prevence města Mělníka...44 Naděje o.s. (Roudnice nad Labem a Litoměřice)...45 Noclehárny Farní charita Litoměřice...46 Město Mělník, Služby prevence města Mělníka...47 Další kontakty...48 SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A SENIORY...49 Odborné sociální poradenství Fokus Labe...52 Opora o.s...53 Terénní služby Terénní odlehčovací služby Opora o.s...54 Pečovatelská služba Farní charita Roudnice nad Labem...55

5 Opora o.s...56 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o Podpora samostatného bydlení Diakonie ČCE Středisko v Litoměřicích...58 Tlumočnické služby Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR...59 Ambulantní služby Centrum denních služeb Camphill České Kopisty...60 Denní stacionář Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o...61 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Fokus Labe...62 Opora o.s...63 Sociálně terapeutické dílny Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o...64 Naděje...65 Sociální rehabilitace Fokus Labe...66 Humanitární sdružení Perspektiva...67 Pobytové služby Chráněné bydlení Camphill České Kopisty...68 Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o...69 Diakonie ČCE Středisko v Litoměřicích...70 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o...71 Domovy pro seniory Diakonie Českobratrské církve evangelické středisko v Krabčicích...72 Domov důchodců Roudnice n.l...73 Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o...74

6 Domovy se zvláštním režimem Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o...74 Diakonie Českobratrské církve evangelické středisko v Krabčicích...75 Domov důchodců Roudnice n.l...76 Pobytová odlehčovací služba Hezké domy s.r.o...77 Hospic sv. Štěpána...78 Ostatní služby a aktivity Kavárnička pod Mevou... 9 Alternativní doprava...80 Místní organizace Svazu důchodců Roudnice n.l...81 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR...82 Svaz postižených civilizačními chorobami...83 Územní organizace svazu diabetiků ČR...84 Další kontakty...85 Městský úřad Roudnice nad Labem...86 Další užitečné kontakty...88

7 JAK SE V KATALOGU ORIENTOVAT Orientace v obtížných situacích a především v situacích, které se dotýkají osobního života nebo soukromí, bývá složitá. I z tohoto důvodu jsme se snažili, aby lidé v těchto situacích jednoduše nalezli základní kontakty na instituce a organizace, které jim mohou pomoci. Hlavní část katalogu proto tvoří informace o konkrétních službách, programech a nabídkách řazených podle životních situací, ve kterých se člověk může během života ocitnout. V prvním velkém oddílu jsou služby a aktivity pro děti, mládež a rodinu, druhý oddíl je zaměřen služby pro občany v nepříznivé životní situaci, do které se může dostat kdykoli během svého života. Třetí oddíl je zaměřen na specifické služby pro osoby s handicapem a pro seniory. Sociální služby zahrnují: sociální poradenství základní a odborné sociální poradenství služby sociální péče - pomáhají osobám zajistit fyzickou a psychickou soběstačnost služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob např. noclehárny, azylové domy, kontaktní centra, nízkoprahová denní centra, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní program Sociální služby se poskytují formou služeb: pobytových spojených s ubytováním v zařízeních sociálních služeb (krizová pomoc, domy na půl cesty, noclehárny, azylové domy, domovy pro seniory), ambulantních za kterými osoba dochází do zařízení sociálních služeb (poradny, kontaktní centra, nízkoprahová denní centra, kontaktní centra) terénních jsou poskytovány osobě v jejím přirozeném sociálním prostředí (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní program, kontaktní centra). Katalog obsahuje jak sociální služby, tak specializované služby a aktivity, které sociální služby doplňují nebo alternují. Výčet organizací a služeb však není konečný zaměřovali jsme se především na služby, které jsou prakticky dosažitelné pro obyvatele Podřipska. Existuje mnoho služeb s celostátní působností, které jsou dostupné v Praze nebo mohou pomoci prostřednictvím telefonického nebo ového kontaktu. S hledáním služby odpovídající vašim individuálním potřebám vám pomohou pracovníci Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Roudnici nad Labem. 7

8 8 DESATERO DOBRÉ SLUŽBY 1. Dobrá služba je snadno dostupná. Dostupnost služby musí odpovídat potřebám jejich potenciálních uživatelů. Pokud vám např. zdravotní problémy brání přijít na kontaktní místo, zeptejte se, zda je možné první kontakt jinde. Mnoho služeb za vámi přijde až domů. Také otevírací doba služby by měla odpovídat nárokům jejich uživatelů ať už jde o požadavek náročné 24hodinové péče nebo pokrytí běžné pracovní doby rodičů ve službách pro děti. Kromě místní a časové dostupnosti lze u sociálních služeb hovořit také o dostupnosti finanční, přičemž v současné době jsou maximální ceny služeb regulovány prováděcí vyhláškou 505/2006 Sb. k zákonu o sociálních službách. Také sociální služby mají své dražší a levnější alternativy. 2. Dobrá služba vás nasměruje správným směrem. Nejste-li si jisti, zda vámi nalezená služba odpovídá vašim potřebám, neskrývejte své pochybnosti. Pokud nesplňujete podmínky pro vstup do dané služby, nebo zde existují jiné překážky, dobrá služba by vám měla nabídnout kontakty na jiné organizace, které vašim potřebám budou odpovídat lépe. Základní sociální poradenství je součástí každé sociální služby. 3. Dobrá služba je individuální a flexibilní. Zpravidla každá služba se specializuje na nějaký okruh osob nebo životních událostí. Její zaměstnanci by se měli v rámci individuálního plánování zajímat o vaše cíle a potřeby a vaši spolupráci vést směrem k jejich naplnění. Pokud se změní vaše potřeby, služba by na to měla reagovat. 4. Dobrá služba poskytuje informace. Informace o službě najdete zpravidla na webových stránkách konkrétní organizace, dále v registru sociálních služeb (iregistr.mpsv.cz), můžete je čerpat z letáčků služby, ale také přímým telefonátem do organizace nebo při schůzce se sociálním pracovníkem. Před využitím konkrétní služby byste měli vědět vše důležité podmínky, za jakých je služba poskytována, svá práva a své povinnosti. Pokud vám něco není jasné, ptejte se! 5. Dobrá služba je jako mozaika. Dobrá služba vytváří širokou nabídku pomoci, ze které si může zájemce vybrat to, co nejvíce vyhovuje jeho potřebám. Poskytovatelé sociálních služeb často nabízejí pro danou cílovou několik různých programů a je na zvážení každého, co si z této nabídky vybere. Pokud se naopak služba orientuje pouze na jednu činnost, dokáže zpravidla své uživatele informovat o dalších alternativách, které mu chybí.

9 6. Dobrá služba neslibuje zázraky. Dobrá služba si je vědoma svých možností a bariér a měla by umět odhadnout své síly. Sociální služba nemusí plnit veškerá přání klientů. Pracovníci sociální služby pracují podle etických zásad a v souladu s právními předpisy a vnitřními standardy služby. 7. Dobrá služba nevytváří závislost. Sociální služby mají být poskytovány pouze těm, kdo je skutečně potřebují. Ne každá osoba, která je v cílové skupině dané služby, musí podporu sociální služby objektivně potřebovat, nebo ji potřebuje v plném rozsahu a navždy. Tato potřebnost je vyhodnocována sociálním pracovníkem poskytovatele sociálních služeb. Cílem sociálních služeb by mělo být, aby se jejich uživatelé obešli pokud možno bez nich naučili se být co nejvíce soběstační a uměli své problémy řešit sami. 8. Dobrá služba nemusí být sociální služba. Existuje několik alternativ k poskytovatelům sociálních služeb. Péči o seniora nebo člověka se zdravotním znevýhodněním může zajistit jiná pečující osoba ať už je to rodinný příslušník, soused nebo tzv. asistent sociální péče. Některé pečovatelské úkony lze také nahradit běžnými komerčními službami, jako je dovážka obědů, úklidové služby atd. Cílem sociálních služeb není konkurovat běžně dostupným veřejným službám. 9. Dobrá služba je služba s vysokou odbornou úrovní. Poskytovatel sociální služby musí mít dle zákona o sociálních službách oprávnění tuto službu poskytovat, tzv. registraci, k jejímu získání musí splnit celou řadu zákonných podmínek. Služba, která splní tyto podmínky, je uvedena v registru poskytovatelů sociálních služeb. Tyto služby podléhají inspekci, která provádí kontroly plnění zákonem uložených povinností a kvality poskytovaných služeb. Kontrolními orgány sociálních služeb jsou: - Obce, města, MPSV a další subjekty, které službám poskytují finanční podporu. - Krajské pobočky Úřadu práce provádějí inspekci kvality sociálních služeb. - Krajské úřady kontrolují naplňování registračních podmínek služby. - Ombudsman se ve své činnosti zaměřuje na případy omezování svobod osob žijících v ústavní péči a práva obzvláště zranitelných cílových skupin. Také služby, které přímo nespadají do oblasti sociálních služeb, mají své standardy a kontrolní orgány. 10. Dobrá služba má něco navíc. Každá dobrá služba má něco na víc, čím vyniká a čím se odlišuje od své konkurence. Mohou to být nadšení pracovníci, vstřícnost, komplexnost nabízených služeb nebo 9

10 drobnosti, které nepostřehnete, dokud vám nechybí. Dnešní doba dává možnost porovnat více služeb, vyzkoušet službu na nečisto, najít si reference a zvolit si takovou službu, která nejvíce vyhovuje vašemu očekávání. CO JE KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Pojem komunitní plánování je pro řadu lidí stále nesrozumitelný, obecně jej lze popsat tak, že jde o proces, kdy se problémem zabývají všichni, kterých se v daném společenství týká ať už to jsou občané, profesionálové, úředníci nebo politici. V sociální oblasti se komunitní plánování snaží o to, aby sociální problémy byly řešeny efektivně ve vztahu k potřebám občanů i možnostem poskytovatelů služeb a hospodárně vzhledem k veřejným prostředkům. Základ komunitního plánování sociálních služeb tvoří dohoda tří subjektů - zadavatelů, poskytovatelů sociálních služeb a uživatelů soc. služeb a občanů - odborně označovaná jako triáda. Na všech úrovních je tedy výsledná dohoda těchto subjektů trvalým cílem. Odpovědnost a kompetentnost jednotlivých subjektů komunitního plánování je upřesňováná v čase. Pracovní skupiny jsou jedním z pilířů plánovacího procesu. V současné době (rok 2014) jsou v systému KPSS vytvořeny 3 pracovní skupiny, 1. Pracovní skupiny Děti a mládež 2. Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním postižením 3. Pracovní skupina Prevence sociálně negativních jevů V pracovních skupinách by měli být zastoupeni zástupci zadavatelů, poskytovatelů i uživatelů sociálních služeb pro danou oblast. Činnost každé pracovní skupiny vede koordinátor, který pracovní skupinu zastupuje v Řídící skupině. Zasedání pracovních skupin je otevřené pro veřejnost. Řídící skupina je komisí rady města. Je tvořena metodikem, koordinátory pracovních skupin, koordinátorem KPSS, zástupci rady a zastupitelstva města a tajemníkem komise. Na rozhodovací úrovni KPSS potom stojí rada a zastupitelstvo města. Činnosti komunitního plánování na všech úrovních administrativně zajišťuje Odbor sociálních věcí města Roudnice nad Labem, na který se můžete v případě dalších otázek nebo zájmu o spolupráci obrátit. 10

11 rada města PÁR SLOV O PROJEKTU Tento katalog vznikl za finanční podpory získané z dotace Evropského sociálního fondu, operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt Komunitní plánování sociálních služeb ORP Roudnice nad Labem spolu a inovativně je zaměřen na rozvoj procesů plánování sociálních služeb prostřednictvím podpory systémových aktivit a profesionalizace procesu komunitního plánování sociálních služeb, tedy spolupráce zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb. Realizovaný projekt měl za cíl profesionalizovat proces komunitního plánování sociálních služeb, zapojit více účastníků, vytvořit potřebné dokumenty a informační materiály a úspěšnou spoluprací všech účastníků zlepšovat sociální situaci v regionu a zkvalitňovat služby. Jedním z velkých výstupů projektu byl komunitní plán sociálních služeb na léta , což je základní dokument komunitního plánování v každém městě. Vedle tohoto katalogu vznikl také videodokument o poskytovatelích sociálních služeb v Roudnici nad Labem, který cílí na zvýšení informovanosti o sociálních službách v regionu. 11

12 SLUŽBY PRO DĚTI, MLÁDEŽ A RODINU Děti a mládež Každá věková skupina má svá specifika, proto jsme služby rozdělili do tří skupin na předškolní děti, školní děti a mládež a péči o rodiny. SLUŽBY PRO DĚTI, MLÁDEŽ A RODINU 12 Předškolní děti Především v prvních šesti letech věku dítěte je péče věnována zdravému vývoji dítěte a jeho postupnému začlenění do dětského kolektivu. Dětem s vývojovými poruchami se již od kojeneckého věku věnují speciální programy rané péče, které s dětmi a jejich rodinami pracují v jejich domácím prostředí nebo na speciálně vybavených pobočkách. V našem městě pracuje 6 státních mateřských škol, 2 soukromé a 1 alternativní. Na děti se speciálními vzdělávacími potřebami je zaměřena MŠ Sluníčko, která má otevřené 2 třídy pro tyto děti. V její budově sídlí odloučené pracoviště Speciálně pedagogického centra (SPC) Litoměřice a vyšetření zde provádí speciální pedagog logoped, surdoped. Alternativu jeslí a MŠ najdete pod hlavičkou Centra Matýsek, kde pro děti od 2 let pracuje Matýskáček. Zde také najdete několik volnočasových aktivit zaměřených pro děti do 3 let. O volný čas dětí od 3 let se stará Dům dětí a mládeže Trend, kde mohou navštěvovat různé zájmové útvary. Pro děti, které se chytají k zápisu, se každý rok otvírá kurz přípravy předškoláka na vstup do školy. Na ZŠ a MŠ Školní se pro děti ze sociálně slabšího prostředí, podle počtu přihlášených dětí v daném roce, otevírá přípravná třída. Pro předškolní děti je každé úterý, středu a čtvrtek od 8.00 do zdarma otevřen Klub pro matky s dětmi, patřící Farní charitě. Školní děti a mládež Školní děti navštěvují tři základní školy, kde v každé najdete výchovné poradce a preventisty patologických jevů, kteří vám i vašim dětem poradí s individuálními problémy. Na ZŠ a MŠ Školní je umístěno poradenské pracoviště, kde pracuje školní psycholog.

13 O plánované volnočasové aktivity se dětem postará DDM TREND, kde si školáci mohou vybírat z cca 50 zájmových útvarů. Na neplánované a nepravidelné aktivity mohou děti této věkové kategorie přijít do tří nízkoprahových zařízení, ve všech jsou aktivity zdarma. Tím nejstarším je Klub Bota, který pracuje pod Farní charitou. Je otevřen pondělí až čtvrtek od 12 do 20 hod. Druhým je NZDM Kecka, které provozuje Centrum Matýsek a má otevřeno v pondělí, ve středu a pátek, vždy od do hod. Neformálním klubem je Centrum Hláska, které má klubovnu a volně přístupnou zahradu pro děti a mládež do 6 do 18 let. Aktivity k trávení volného času dětí a mládeže nabízí i velké množství sportovních oddílů a klubů a dalších organizací ve městě, např. ZUŠ, Skaut, TOM, atd.) Péče o rodiny s dětmi Prorodinné aktivity mají do svých programů zařazeny všechna již zmiňovaná zařízení. V našem městě pracují 2 sociálně aktivizační služby poskytující rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci odborné poradenství a podporu, přispívající ke správnému vývoji dítěte a sociálnímu začlenění rodiny. Tuto službu poskytuje Centrum Matýsek a Farní charita. Centrum Matýsek dále nabízí společné aktivity pro rodiče s dětmi, při kterých se upevňují zdravé vztahy mezi rodičem a dítětem a dále aktivity pro nastávající a čerstvé maminky nebo kurzy pro rodiče. Ohledně jakéhokoli problému v rodině vám poradí na Oddělení sociálněprávní ochrany dětí na Městském úřadě v Roudnici nad Labem. Informace o dávkách a příspěvcích najdete na Úřadu práce. K hledání řešení problémů dětí i rodin s dětmi je zřízeno i mnoho telefonických linek. Všechny linky jsou přísně anonymní a důvěrné. SLUŽBY PRO DĚTI, MLÁDEŽ A RODINU 13

14 Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. RANÁ PÉČE Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Sídlo: Vlachova 1502/20, Praha 5, 15000, IČ: Tel: , Místo poskytování: Hábova 1571, Praha 5 Stodůlky, Místní dostupnost: všechny obce ORP Roudnice nad Labem Služba je poskytována v terénu. Otevírací doba služby: Terénní služba: po pá 07,00 19,00 Ambulantní služba: čt 08,00 16,30 Otevírací doba kontaktního Po Pá 08,00 16,30 místa: Středisko rané péče Tamtam Praha FRPSP je jediným poskytovatelem terénní služby rané péče rodinám s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením od narození do 7 let na území devíti krajů ČR. Služby jsou poskytovány formou pravidelných konzultací s odborným poradenským pracovníkem přímo v rodinách uživatelů v rozmezí 2 6 týdnů. PRO KOHO? CO? PODMÍNKY CENA děti, mládež, rodina osoby v krizi osoby s handicapem Informace, poradenství Psychická podpora Rozvoj dovedností, výchova Sociální a zdravotní osvěta a prevence Věk dítěte 0 7 let. Sluchové nebo kombinované postižení případně závažné postižení vývoje řeči. služba je zdarma 14

15 Diakonie ČCE středisko v Praze 5 - Stodůlkách Sídlo: Vlachova 1502/20, Praha 5, 15000, IČ: Tel: Místo poskytování: Vlachova 1502, Praha, Detašované pracoviště pro Ústecký kraj: Jindřichova 337, 40505, Děčín Místní dostupnost: všechny obce ORP Roudnice nad Labem Služba je poskytována v terénu. Otevírací doba služby: Terénní služba: Pouze v pracovní dny Otevírací doba kontaktního Pouze v pracovní dny místa: Raná péče je sociální služba zaměřená na pomoc rodinám s dětmi raného věku se zdravotním postižením nebo s ohroženým vývojem. Obsahem služeb je podpora rodiny a podpora vývoje dítěte od 0 do 7 let věku dítěte. PRO KOHO? CO? Rodina s dítětem se speciálními potřebami od 0 do 7 let věku: -s diagnostikovaným mentálním, pohybovým nebo kombinovaným postižením dítěte (např. s genetickou vadou, s neurologickým postižením, s pervazivní vývojovou poruchou); - se závažným opožďováním ve vývoji; - ohroženým vznikem postižení (např. v důsledku perinatálních rizik). Na základě kontaktu od rodiny je domluvena první konzultace v místě bydliště. Rodina je informována o našich službách a rozhodne se, zda chce o službu požádat. Následuje sepsání smlouvy o poskytování služby. Další konzultace probíhají dle dohody s rodinou. Informace, poradenství Psychická podpora Rozvoj dovedností, výchova Sociální a zdravotní osvěta a prevence - podporu v období krize s prvky krizové intervence; - aktivní naslouchání a podpůrný rozhovor; - diagnostiku psychomotorického vývoje dítěte, vývoje hry a komunikačních dovedností - speciální poradenství k podpoře psychomotorického vývoje dítěte - sociálně právní poradenství; - podporu a poradenství v oblasti sociální integrace; - přímou osobní podporu při jednání s institucemi. + - akce pro rodiče (přednášky, kurzy, pobyty rodin, svépomocné aktivity) Fakultativní služby (s výjimkou svépomocných aktivit rodin) jsou poskytovány s finanční spoluúčastí uživatele služby dle platného ceníku služeb. CENA služba je zdarma Raná péče Dakonie Stodůlky 15

16 NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A mládež KECKA Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KECKA Sídlo: Neklanova 1807, Roudnice n/l, IČ: Tel: Místo poskytování: Neklanova 1807, Roudnice n/l Místní dostupnost: všechny obce ORP Roudnice nad Labem Otevírací doba služby: Pondělí, středa, pátek 13:30-17:30 hod. Otevírací doba Pondělí, středa, pátek 13:30-17:30 hod. kontaktního místa: NZDM KECKA poskytuje pomoc a podporu dětem a mládeži pocházející z města Roudnice nad Labem a okolí, které jsou ohroženi sociálně nežádoucími jevy. Zároveň jim nabízí doprovázení v jejich obtížných životních situacích a tím přispívá ke zlepšení kvality jejich života. Vytváří tím bezpečné a zdravé prostředí, které má sloužit jako prevence sociálnímu vyloučení nebo setkání se sociálně patologickými jevy naší společnosti. PRO KOHO? CO? CENA děti, mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy Musí splňovat podmínky naší cílové skupiny a podepsat dohodu o pravidlech užívání služeb Informace, poradenství Psychická podpora Rozvoj dovedností, výchova Volný čas Nekonfliktní soužití Sociální a zdravotní osvěta a prevence služba je zdarma 16

17 Farní charita Roudnice nad Labem Sídlo: Riegrova 652, Roudnice nad Labem, IČ: Tel: Místo poskytování: NZDM slouží jako prevence sociálně patologických jevů, tzn. prevence závislostí (drogy, gamblerství), kriminality a šikany, formou poskytnutí bezpečného prostoru na smysluplné trávení volného času. Klienti mají možnost hrát společenské hry, využívat PC s internetem a videoprojekci na promítání filmů a hudby. Poskytujeme sociální poradenství a pomoc při řešení jejich osobních nebo rodinných problémů a doučování. PRO KOHO? CO? PODMÍNKY CENA Jungmannova 670, Roudnice nad Labem (snad od ) Pouze město Roudnice nad Labem Místní dostupnost: Otevírací doba služby: Ambulantní služba: v průběhu školního roku: Po Čt hodin děti 6-15 let Po Čt hodin mládež let během prázdnin Po Čt 9-17 hodin Otevírací doba kontaktního místa: stejné děti, mládež, rodina sociálně vyloučení a menšiny osoby ohrožené závislostmi Informace, poradenství Psychická podpora Rozvoj dovedností, výchova Sociální a zdravotní osvěta a prevence Naše služby jsou anonymní, bezplatné a může je využívat každé dítě nebo mladý člověk od 6-26 let. Jedinou podmínkou je nás navštívit. služba je zdarma Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bota (NZDM) 17

18 Centrum volného času Hláska středisko diakonie a misie CČSH Sídlo: Husovo náměstí 60, Roudnice nad Labem, IČ: Centrum volného času Hláska středisko diakonie a misie CČSH Tel: Místo poskytování: Místní dostupnost: Otevírací doba služby a kontaktního místa: Centrum Hláska má klubovnu pro mládež, která slouží školním dětem ve věku od 6 do 18 let. Organizace také pořádá velké akce pro veřejnost: Masopust na Karlově náměstí, Halloweenská stezka odvahy atd. Lektorka Centra Hláska vyučuje Etické dílny na základních školách. Veškeré aktivity Centra Hláska jsou poskytovány zdarma. PRO KOHO? CO? děti, mládež, rodina dospívající v krizi dospívající bez přístřeší dospívající s handicapem Nevedeme evidenci klientů, přijímáme ty, kteří o naši službu mají zájem. Během otevírací doby je kapacita klubovny 10 klientů. Psychická podpora Péče o osobu, osobní asistence Jídlo Volný čas Občasné výlety Husovo náměstí 60, Roudnice nad Labem Pouze město Roudnice nad Labem Kdykoli /na základě domluvy Pravidelně ve středu od 14 do 17 hodin 18

19 Dům dětí a mládeže Trend Roudnice n. L.. Sídlo: Školní 1803, Roudnice n. L., IČ: Tel: , , Místo poskytování: Školní 1803, Roudnice n. L DDM nabízí: 1. volnočasové aktivity ve 63 zájmových útvarech 2. akreditované kurzy pro dospělé 3. tvořivé dílny pro MŠ, ZŠ i veřejnost, tj. děti, mládež, rodiny s dětmi,dospělé. 4. příležitostnou činnost pro veřejnost, hlavně pro děti a rodiny s dětmi (mikulášská nadílka, maškarní karneval, oslava Dne Země, atd) 5. příměstské tábory pro školní děti 6. výlety 7. program pro školní děti na podzimní, pololetní, jarní a velikonoční prázdniny 8. předtančení a vystoupení na kulturních a sportovních akcích 9. půjčovnu karnevalových kostýmů pro dospělé i děti 10.půjčovnu pomůcek PRO KOHO? CO? děti, mládež, rodina osoby s handicapem Informace, poradenství Psychická podpora Rozvoj dovedností, výchova Sociální a zdravotní osvěta a prevence Bezbariérový přístup Komunikace v cizím jazyce: Fr, Aj, Nj (dohodou) + Veškeré aktivity DDM jsou určeny i pro děti a mládež s postižením. DDM je zapojen do celostátního projektu inkluze, pedagogičtí pracovníci jsou proškolení pro práci s integrovanými dětmi a mohou poskytovat v této oblasti poradenskou činnost. Dům dětí a mládeže Trend Roudnice n. L. 19

20 MATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKA Sídlo: Josefa Hory 967, Roudnice n. L., IČ: Tel: Místo poskytování: Josefa Hory 967, Roudnice n. L PRO KOHO? CO? KDO? děti, mládež, rodina Předškolní vzdělávání Rozvoj dovedností, výchova. Vzdélávání pro všechny děti předškolního věku. MATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKA 20

21 Mateřská škola Sluníčko Sídlo: Školní 1805, Roudnice n. L., IČ: Tel: , Místo poskytování: Školní 1805, Roudnice n. L. MŠ 5 běžných tříd, 2 třídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - skupinová integrace dětí do běžné mateřské školy. Ve škole sídlí odloučené pracoviště Speciálně pedagogického centra v Litoměřicích. Pracuje zde speciální pedagog logoped, surdoped. Provádí logopedická vyšetření, logopedickou nápravu a odborná vedení dětí. Funguje pro klienty z celého spádového okolí Roudnice n.l. PRO KOHO? děti, mládež, rodina osoby v krizi osoby s handicapem CO? Informace, poradenství Psychická podpora Péče o osobu, pedagogická asistence Rozvoj dovedností, výchova + - Ve škole pracují s potřebnými dětmi speciální pedagogové speciální třídy. - Ve třídách pracují asistenti pedagoga. - Je prováděna logopedická péče logopedickými asistentkami u dětí, které mají vady řeči. - Speciální pedagog v SPC logoped, surdoped provádí logopedická vyšetření, logopedickou nápravu a odborná vedení dětí. MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO 21

22 Základní škola a mateřská škola Sídlo: Roudnice nad Labem, školní 1803, IČ: Základní škola a mateřská škola Tel: Místo poskytování: Roudnice nad Labem, školní 1803 Základní a mateřská škola s existencí školního poradenského pracoviště školní psycholog. Sledování a řešení sociálně patologických jevů a tvorba zdravého školního klimatu na základě dlouhodobé spolupráce školního psychologa s žáky, rodiči a učiteli. Práce pro 407 potenciálních zájemců ze ZŠ. PRO KOHO? děti, mládež, rodina CO? Informace, poradenství Psychická podpora Péče o osobu Rozvoj dovedností, výchova Nekonfliktní soužití Sociální a zdravotní osvěta a prevence + Služba školního psychologa, asistent pedagoga, v případě potřeby a dostatečného počtu zájemců možnost fungování přípravné třídy. 22

23 Domácí školka Sídlo: Varhanova 75, Roudnice nad Labem, IČ: Tel: Místo poskytování: Varhanova 75, Roudnice nad Labem -Předškolní výchova zajištěna kvalifikovanou učitelkou mateřské školy, vycházející a plně respektující základní listinu lidských práv a mezinárodní úmluvu o právech dítěte -Plné respektování rodinné výchov a návaznosti na ni -Osobnostní rozvoj dítěte, maximální individuální přístup (maximální počet 5-6 dětí)--uspokojování přirozených zájmů a potřeb dítěte, rozvoj základních dovedností a poznatků, v zhledem k možnostem a schopnostem dítěte -Hlavní výchovnou metodou je hra, v podnětném a hravém prostředí! PRO KOHO? CO? děti, mládež, rodina Rozvoj dovedností, výchova Domácí školka 23

24 Dětské centrum Montessori Sídlo: Havlíčkova 204, Roudnice nad Labem, IČ: Tel: Místo poskytování: Havlíčkova 204, Roudnice nad Labem DC Montessori provozuje předškolní zařízení školku Hvězdička pro děti od 2 do 7 let. Provozní doba školky je od 8-17hod. Jsme nestátní nezisková organizace, náklady na činnost školky jsou hrazeny z příspěvků rodičů. Dětské centrum Montessori PRO KOHO? děti, mládež, rodina osoby s handicapem CO? Informace, poradenství Péče o osobu, osobní asistence Rozvoj dovedností, výchova Volný čas + Nabízíme službu hlídání dětí, které nejsou zapsané v normální docházce, např. Pro děti z pěstounských rodin, či děti se speciálními potřebami. 24

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK "nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života". Pomáhá lidem

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK

VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK číslo žádosti VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2017 - MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK žadatel 10 500 000 10 447 000 10 377 000 název (dle RES) IČ adresa

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Příloha č. 3 IČO Název poskytovatele Identifikátor Druh služby 26681471 Centrum D8 o.p.s. 3478916 odborné sociální poradenství 62209256

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba)

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba) Příloha č. 5 k 5/ZM/2016 A. Poskytovatelé sociální služby, kteří mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb ( 85 zákona o

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

Realizační plán rozvoje sociálních služeb na rok 2016

Realizační plán rozvoje sociálních služeb na rok 2016 Realizační plán rozvoje sociálních služeb na rok 2016 Cíl 1. Podpora řešení bytové problematiky v regionu Opatření 1.1. Zpracování koncepce sociálního bydlení v Rokycanech Město Rokycany schválilo svoji

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na a služby blízké službám sociálním v roce 2012 - za jednotlivé oblasti sociální péče v Kč Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Aktivizace

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže, Emy Destinové 1, 370 05 (Středisko) Název pracoviště: NZDM Oráč Místo poskytování služeb: Komunitní centrum na sídlišti Máj, A.

Více

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov Novela zákona o sociálních službách Mgr. Veronika Himlová 13. 9. 2016, Jirkov 1 Harmonogram Vnější připomínkové řízení září - říjen 2016 Předpokládaná účinnost 2. pol. 2017 2 Konzultační proces Na přípravě

Více

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o.

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. 1) Název a místo poskytované služby LCC domácí péče, s.r.o. IČ: 27628418, Průmyslový park Harfa, Poděbradská 540/26, 190 00 Praha

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V T 1 Osoba v krizi aktivně kontaktuje zdroj pomoci, získává bezpečný a diskrétní prostor pro sdělení toho, o čem potřebuje hovořit, lépe se orientuje v aktuální situaci s podporou poskytovatele služby Základní

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr !!!! Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr 1. Poskytovatel sociálních služeb Pro zdraví 21 z.ú. Havlíčkova 8 26601 Beroun - Město IČ:22844660 2.

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Realizační plán na rok 2008

Realizační plán na rok 2008 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Realizační plán na rok

Více

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné.

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Město Jičín Městský úřad Jičín odbor ch věcí a zdravotnictví Analýza poskytovaných ch služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Pracovní skupina KP pro děti ohrožené

Více

Projekt Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji informace k projektu

Projekt Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji informace k projektu Projekt Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji informace k projektu Registrační číslo projektu: Realizátor projektu: Finanční zdroj: Oblast podpory: CZ.1.04/3.2.00/15.00003 Ústecký kraj Období

Více

Služby na území Mladovožicka

Služby na území Mladovožicka Služby na území Mladovožicka Priority a opatření Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Zařízení: STŘEDISKO SOCIÁLNÍ PREVENCE A HUMANITÁRNÍ POMOCI - NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY KE DNI 1.7.

Zařízení: STŘEDISKO SOCIÁLNÍ PREVENCE A HUMANITÁRNÍ POMOCI - NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY KE DNI 1.7. Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: STŘEDISKO SOCIÁLNÍ PREVENCE A HUMANITÁRNÍ POMOCI - NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY KE DNI 1.7.2014 Poslání Střediska sociální

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 2 Datum: 25. listopadu 2008 Místo setkání: místnost 153, 1.patro, Malinovské nám. 3 Program: 1. přivítání, představení programu, prezence 2. analýza sociálních

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období let 2010 2014 1 MOTTO: Smyslem plánování je.. aby lidé

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Základní informace o službě

Základní informace o službě Vyhodnocení dotazníku pro analýzu a hodnocení potřebnosti sociálních služeb v místních podmínkách v rámci projektu S akcentem na budoucnost (2006 2008), realizovaného Centrem pro zdravotně postižené Libereckého

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci.

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci. Přehled silných a slabých stránek zaměřených na oblast sociálních a návazných služeb v souvislosti s aktualizací Komunitního plánu sociálních a návazných služeb MČ Praha 10 na období 2017-2020 Popis silných

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Pečovatelská služba města Chodova adresa: Komenského 1077, 357 35 Chodov oprávněná osoba: Ing. Josef Hora, starosta města www.mestochodov.cz pecovatelskasluzba@mestochodov.cz

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2016 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace RANÁ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Raná péče 02. Základní informace k životní situaci Raná péče je terénní sociální služba, případně doplněná ambulantní formou služby. Mohou ji využít rodiny,

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy Noclehárna 3573576 Ambulantní Centrum sociální služeb

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více