KATALOG sociálních a blízkých služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG sociálních a blízkých služeb"

Transkript

1 KATALOG sociálních a blízkých služeb v regionu Roudnice nad Labem a spádové oblasti

2 Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou katalog sociálních služeb města Roudnice nad Labem a regionu města jako obce s rozšířenou působností. Dokument vám usnadní zorientovat se nabídce sociálních služeb v našem regionu. Na jeho tvorbě se podíleli zástupci města, poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových a svépomocných aktivit, vznikl za finanční podpory získané z dotace ESF, Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, výzvy č. 78 Podpora procesů plánování sociálních služeb. Katalog je určen široké veřejnosti, zejména potencionálním uživatelům sociálních služeb, rodinným příslušníkům, osobám blízkým, ale také může být přínosem pro pracovníky obcí regionu, či pro poskytovatele sociálních služeb, jako nástroj pro poskytnutí základního sociálního poradenství uživatelům služeb.

3 OBSAH JAK SE V KATALOGU ORIENTOVAT... 7 DESATERO DOBRÉ SLUŽBY... 8 CO JE KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB... 9 PÁR SLOV O PROJEKTU...11 SLUŽBY PRO DĚTI, MLÁDEŽ A RODINU...12 Raná péče Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s...14 Diakonie ČCE středisko v Praze 5 - Stodůlkách...15 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Centrum Matýsek...16 Farní charita Roudnice nad Labem...17 Ostatní služby a aktivity Centrum volného času Hláska...18 Dům dětí a mládeže Trend Roudnice n. L Mateřská škola Pohádka...20 Mateřská škola Sluníčko Roudnice n. L...21 Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní Domácí školka...23 Dětské centrum Montessori...24 Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem...25 Městská knihovna E. Špindlera...26 Podřipské muzeum...27 Další kontakty...28 SLUŽBY PRO OSOBY V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI...29 Odborné sociální poradenství Diecézí charita Litoměřice...32 Manželská a předmanželská poradna Litoměřice...33

4 Poradna při finanční tísni Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...34 Centrum Matýsek...35 Farní charita Roudnice nad Labem...36 Terénní programy Naděje...37 Oblastní spolek ČČK Litoměřice...38 Nízkoprahové denní centrum Farní charita Litoměřice...39 Krizová pomoc Naděje...40 Azylové domy Diakonie ČCE Středisko v Litoměřicích...41 Farní charita Litoměřice...42 Farní charita Roudnice nad Labem...43 Město Mělník, Služby prevence města Mělníka...44 Naděje o.s. (Roudnice nad Labem a Litoměřice)...45 Noclehárny Farní charita Litoměřice...46 Město Mělník, Služby prevence města Mělníka...47 Další kontakty...48 SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A SENIORY...49 Odborné sociální poradenství Fokus Labe...52 Opora o.s...53 Terénní služby Terénní odlehčovací služby Opora o.s...54 Pečovatelská služba Farní charita Roudnice nad Labem...55

5 Opora o.s...56 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o Podpora samostatného bydlení Diakonie ČCE Středisko v Litoměřicích...58 Tlumočnické služby Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR...59 Ambulantní služby Centrum denních služeb Camphill České Kopisty...60 Denní stacionář Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o...61 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Fokus Labe...62 Opora o.s...63 Sociálně terapeutické dílny Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o...64 Naděje...65 Sociální rehabilitace Fokus Labe...66 Humanitární sdružení Perspektiva...67 Pobytové služby Chráněné bydlení Camphill České Kopisty...68 Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o...69 Diakonie ČCE Středisko v Litoměřicích...70 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o...71 Domovy pro seniory Diakonie Českobratrské církve evangelické středisko v Krabčicích...72 Domov důchodců Roudnice n.l...73 Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o...74

6 Domovy se zvláštním režimem Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o...74 Diakonie Českobratrské církve evangelické středisko v Krabčicích...75 Domov důchodců Roudnice n.l...76 Pobytová odlehčovací služba Hezké domy s.r.o...77 Hospic sv. Štěpána...78 Ostatní služby a aktivity Kavárnička pod Mevou... 9 Alternativní doprava...80 Místní organizace Svazu důchodců Roudnice n.l...81 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR...82 Svaz postižených civilizačními chorobami...83 Územní organizace svazu diabetiků ČR...84 Další kontakty...85 Městský úřad Roudnice nad Labem...86 Další užitečné kontakty...88

7 JAK SE V KATALOGU ORIENTOVAT Orientace v obtížných situacích a především v situacích, které se dotýkají osobního života nebo soukromí, bývá složitá. I z tohoto důvodu jsme se snažili, aby lidé v těchto situacích jednoduše nalezli základní kontakty na instituce a organizace, které jim mohou pomoci. Hlavní část katalogu proto tvoří informace o konkrétních službách, programech a nabídkách řazených podle životních situací, ve kterých se člověk může během života ocitnout. V prvním velkém oddílu jsou služby a aktivity pro děti, mládež a rodinu, druhý oddíl je zaměřen služby pro občany v nepříznivé životní situaci, do které se může dostat kdykoli během svého života. Třetí oddíl je zaměřen na specifické služby pro osoby s handicapem a pro seniory. Sociální služby zahrnují: sociální poradenství základní a odborné sociální poradenství služby sociální péče - pomáhají osobám zajistit fyzickou a psychickou soběstačnost služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob např. noclehárny, azylové domy, kontaktní centra, nízkoprahová denní centra, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní program Sociální služby se poskytují formou služeb: pobytových spojených s ubytováním v zařízeních sociálních služeb (krizová pomoc, domy na půl cesty, noclehárny, azylové domy, domovy pro seniory), ambulantních za kterými osoba dochází do zařízení sociálních služeb (poradny, kontaktní centra, nízkoprahová denní centra, kontaktní centra) terénních jsou poskytovány osobě v jejím přirozeném sociálním prostředí (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní program, kontaktní centra). Katalog obsahuje jak sociální služby, tak specializované služby a aktivity, které sociální služby doplňují nebo alternují. Výčet organizací a služeb však není konečný zaměřovali jsme se především na služby, které jsou prakticky dosažitelné pro obyvatele Podřipska. Existuje mnoho služeb s celostátní působností, které jsou dostupné v Praze nebo mohou pomoci prostřednictvím telefonického nebo ového kontaktu. S hledáním služby odpovídající vašim individuálním potřebám vám pomohou pracovníci Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Roudnici nad Labem. 7

8 8 DESATERO DOBRÉ SLUŽBY 1. Dobrá služba je snadno dostupná. Dostupnost služby musí odpovídat potřebám jejich potenciálních uživatelů. Pokud vám např. zdravotní problémy brání přijít na kontaktní místo, zeptejte se, zda je možné první kontakt jinde. Mnoho služeb za vámi přijde až domů. Také otevírací doba služby by měla odpovídat nárokům jejich uživatelů ať už jde o požadavek náročné 24hodinové péče nebo pokrytí běžné pracovní doby rodičů ve službách pro děti. Kromě místní a časové dostupnosti lze u sociálních služeb hovořit také o dostupnosti finanční, přičemž v současné době jsou maximální ceny služeb regulovány prováděcí vyhláškou 505/2006 Sb. k zákonu o sociálních službách. Také sociální služby mají své dražší a levnější alternativy. 2. Dobrá služba vás nasměruje správným směrem. Nejste-li si jisti, zda vámi nalezená služba odpovídá vašim potřebám, neskrývejte své pochybnosti. Pokud nesplňujete podmínky pro vstup do dané služby, nebo zde existují jiné překážky, dobrá služba by vám měla nabídnout kontakty na jiné organizace, které vašim potřebám budou odpovídat lépe. Základní sociální poradenství je součástí každé sociální služby. 3. Dobrá služba je individuální a flexibilní. Zpravidla každá služba se specializuje na nějaký okruh osob nebo životních událostí. Její zaměstnanci by se měli v rámci individuálního plánování zajímat o vaše cíle a potřeby a vaši spolupráci vést směrem k jejich naplnění. Pokud se změní vaše potřeby, služba by na to měla reagovat. 4. Dobrá služba poskytuje informace. Informace o službě najdete zpravidla na webových stránkách konkrétní organizace, dále v registru sociálních služeb (iregistr.mpsv.cz), můžete je čerpat z letáčků služby, ale také přímým telefonátem do organizace nebo při schůzce se sociálním pracovníkem. Před využitím konkrétní služby byste měli vědět vše důležité podmínky, za jakých je služba poskytována, svá práva a své povinnosti. Pokud vám něco není jasné, ptejte se! 5. Dobrá služba je jako mozaika. Dobrá služba vytváří širokou nabídku pomoci, ze které si může zájemce vybrat to, co nejvíce vyhovuje jeho potřebám. Poskytovatelé sociálních služeb často nabízejí pro danou cílovou několik různých programů a je na zvážení každého, co si z této nabídky vybere. Pokud se naopak služba orientuje pouze na jednu činnost, dokáže zpravidla své uživatele informovat o dalších alternativách, které mu chybí.

9 6. Dobrá služba neslibuje zázraky. Dobrá služba si je vědoma svých možností a bariér a měla by umět odhadnout své síly. Sociální služba nemusí plnit veškerá přání klientů. Pracovníci sociální služby pracují podle etických zásad a v souladu s právními předpisy a vnitřními standardy služby. 7. Dobrá služba nevytváří závislost. Sociální služby mají být poskytovány pouze těm, kdo je skutečně potřebují. Ne každá osoba, která je v cílové skupině dané služby, musí podporu sociální služby objektivně potřebovat, nebo ji potřebuje v plném rozsahu a navždy. Tato potřebnost je vyhodnocována sociálním pracovníkem poskytovatele sociálních služeb. Cílem sociálních služeb by mělo být, aby se jejich uživatelé obešli pokud možno bez nich naučili se být co nejvíce soběstační a uměli své problémy řešit sami. 8. Dobrá služba nemusí být sociální služba. Existuje několik alternativ k poskytovatelům sociálních služeb. Péči o seniora nebo člověka se zdravotním znevýhodněním může zajistit jiná pečující osoba ať už je to rodinný příslušník, soused nebo tzv. asistent sociální péče. Některé pečovatelské úkony lze také nahradit běžnými komerčními službami, jako je dovážka obědů, úklidové služby atd. Cílem sociálních služeb není konkurovat běžně dostupným veřejným službám. 9. Dobrá služba je služba s vysokou odbornou úrovní. Poskytovatel sociální služby musí mít dle zákona o sociálních službách oprávnění tuto službu poskytovat, tzv. registraci, k jejímu získání musí splnit celou řadu zákonných podmínek. Služba, která splní tyto podmínky, je uvedena v registru poskytovatelů sociálních služeb. Tyto služby podléhají inspekci, která provádí kontroly plnění zákonem uložených povinností a kvality poskytovaných služeb. Kontrolními orgány sociálních služeb jsou: - Obce, města, MPSV a další subjekty, které službám poskytují finanční podporu. - Krajské pobočky Úřadu práce provádějí inspekci kvality sociálních služeb. - Krajské úřady kontrolují naplňování registračních podmínek služby. - Ombudsman se ve své činnosti zaměřuje na případy omezování svobod osob žijících v ústavní péči a práva obzvláště zranitelných cílových skupin. Také služby, které přímo nespadají do oblasti sociálních služeb, mají své standardy a kontrolní orgány. 10. Dobrá služba má něco navíc. Každá dobrá služba má něco na víc, čím vyniká a čím se odlišuje od své konkurence. Mohou to být nadšení pracovníci, vstřícnost, komplexnost nabízených služeb nebo 9

10 drobnosti, které nepostřehnete, dokud vám nechybí. Dnešní doba dává možnost porovnat více služeb, vyzkoušet službu na nečisto, najít si reference a zvolit si takovou službu, která nejvíce vyhovuje vašemu očekávání. CO JE KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Pojem komunitní plánování je pro řadu lidí stále nesrozumitelný, obecně jej lze popsat tak, že jde o proces, kdy se problémem zabývají všichni, kterých se v daném společenství týká ať už to jsou občané, profesionálové, úředníci nebo politici. V sociální oblasti se komunitní plánování snaží o to, aby sociální problémy byly řešeny efektivně ve vztahu k potřebám občanů i možnostem poskytovatelů služeb a hospodárně vzhledem k veřejným prostředkům. Základ komunitního plánování sociálních služeb tvoří dohoda tří subjektů - zadavatelů, poskytovatelů sociálních služeb a uživatelů soc. služeb a občanů - odborně označovaná jako triáda. Na všech úrovních je tedy výsledná dohoda těchto subjektů trvalým cílem. Odpovědnost a kompetentnost jednotlivých subjektů komunitního plánování je upřesňováná v čase. Pracovní skupiny jsou jedním z pilířů plánovacího procesu. V současné době (rok 2014) jsou v systému KPSS vytvořeny 3 pracovní skupiny, 1. Pracovní skupiny Děti a mládež 2. Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním postižením 3. Pracovní skupina Prevence sociálně negativních jevů V pracovních skupinách by měli být zastoupeni zástupci zadavatelů, poskytovatelů i uživatelů sociálních služeb pro danou oblast. Činnost každé pracovní skupiny vede koordinátor, který pracovní skupinu zastupuje v Řídící skupině. Zasedání pracovních skupin je otevřené pro veřejnost. Řídící skupina je komisí rady města. Je tvořena metodikem, koordinátory pracovních skupin, koordinátorem KPSS, zástupci rady a zastupitelstva města a tajemníkem komise. Na rozhodovací úrovni KPSS potom stojí rada a zastupitelstvo města. Činnosti komunitního plánování na všech úrovních administrativně zajišťuje Odbor sociálních věcí města Roudnice nad Labem, na který se můžete v případě dalších otázek nebo zájmu o spolupráci obrátit. 10

11 rada města PÁR SLOV O PROJEKTU Tento katalog vznikl za finanční podpory získané z dotace Evropského sociálního fondu, operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt Komunitní plánování sociálních služeb ORP Roudnice nad Labem spolu a inovativně je zaměřen na rozvoj procesů plánování sociálních služeb prostřednictvím podpory systémových aktivit a profesionalizace procesu komunitního plánování sociálních služeb, tedy spolupráce zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb. Realizovaný projekt měl za cíl profesionalizovat proces komunitního plánování sociálních služeb, zapojit více účastníků, vytvořit potřebné dokumenty a informační materiály a úspěšnou spoluprací všech účastníků zlepšovat sociální situaci v regionu a zkvalitňovat služby. Jedním z velkých výstupů projektu byl komunitní plán sociálních služeb na léta , což je základní dokument komunitního plánování v každém městě. Vedle tohoto katalogu vznikl také videodokument o poskytovatelích sociálních služeb v Roudnici nad Labem, který cílí na zvýšení informovanosti o sociálních službách v regionu. 11

12 SLUŽBY PRO DĚTI, MLÁDEŽ A RODINU Děti a mládež Každá věková skupina má svá specifika, proto jsme služby rozdělili do tří skupin na předškolní děti, školní děti a mládež a péči o rodiny. SLUŽBY PRO DĚTI, MLÁDEŽ A RODINU 12 Předškolní děti Především v prvních šesti letech věku dítěte je péče věnována zdravému vývoji dítěte a jeho postupnému začlenění do dětského kolektivu. Dětem s vývojovými poruchami se již od kojeneckého věku věnují speciální programy rané péče, které s dětmi a jejich rodinami pracují v jejich domácím prostředí nebo na speciálně vybavených pobočkách. V našem městě pracuje 6 státních mateřských škol, 2 soukromé a 1 alternativní. Na děti se speciálními vzdělávacími potřebami je zaměřena MŠ Sluníčko, která má otevřené 2 třídy pro tyto děti. V její budově sídlí odloučené pracoviště Speciálně pedagogického centra (SPC) Litoměřice a vyšetření zde provádí speciální pedagog logoped, surdoped. Alternativu jeslí a MŠ najdete pod hlavičkou Centra Matýsek, kde pro děti od 2 let pracuje Matýskáček. Zde také najdete několik volnočasových aktivit zaměřených pro děti do 3 let. O volný čas dětí od 3 let se stará Dům dětí a mládeže Trend, kde mohou navštěvovat různé zájmové útvary. Pro děti, které se chytají k zápisu, se každý rok otvírá kurz přípravy předškoláka na vstup do školy. Na ZŠ a MŠ Školní se pro děti ze sociálně slabšího prostředí, podle počtu přihlášených dětí v daném roce, otevírá přípravná třída. Pro předškolní děti je každé úterý, středu a čtvrtek od 8.00 do zdarma otevřen Klub pro matky s dětmi, patřící Farní charitě. Školní děti a mládež Školní děti navštěvují tři základní školy, kde v každé najdete výchovné poradce a preventisty patologických jevů, kteří vám i vašim dětem poradí s individuálními problémy. Na ZŠ a MŠ Školní je umístěno poradenské pracoviště, kde pracuje školní psycholog.

13 O plánované volnočasové aktivity se dětem postará DDM TREND, kde si školáci mohou vybírat z cca 50 zájmových útvarů. Na neplánované a nepravidelné aktivity mohou děti této věkové kategorie přijít do tří nízkoprahových zařízení, ve všech jsou aktivity zdarma. Tím nejstarším je Klub Bota, který pracuje pod Farní charitou. Je otevřen pondělí až čtvrtek od 12 do 20 hod. Druhým je NZDM Kecka, které provozuje Centrum Matýsek a má otevřeno v pondělí, ve středu a pátek, vždy od do hod. Neformálním klubem je Centrum Hláska, které má klubovnu a volně přístupnou zahradu pro děti a mládež do 6 do 18 let. Aktivity k trávení volného času dětí a mládeže nabízí i velké množství sportovních oddílů a klubů a dalších organizací ve městě, např. ZUŠ, Skaut, TOM, atd.) Péče o rodiny s dětmi Prorodinné aktivity mají do svých programů zařazeny všechna již zmiňovaná zařízení. V našem městě pracují 2 sociálně aktivizační služby poskytující rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci odborné poradenství a podporu, přispívající ke správnému vývoji dítěte a sociálnímu začlenění rodiny. Tuto službu poskytuje Centrum Matýsek a Farní charita. Centrum Matýsek dále nabízí společné aktivity pro rodiče s dětmi, při kterých se upevňují zdravé vztahy mezi rodičem a dítětem a dále aktivity pro nastávající a čerstvé maminky nebo kurzy pro rodiče. Ohledně jakéhokoli problému v rodině vám poradí na Oddělení sociálněprávní ochrany dětí na Městském úřadě v Roudnici nad Labem. Informace o dávkách a příspěvcích najdete na Úřadu práce. K hledání řešení problémů dětí i rodin s dětmi je zřízeno i mnoho telefonických linek. Všechny linky jsou přísně anonymní a důvěrné. SLUŽBY PRO DĚTI, MLÁDEŽ A RODINU 13

14 Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. RANÁ PÉČE Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Sídlo: Vlachova 1502/20, Praha 5, 15000, IČ: Tel: , Místo poskytování: Hábova 1571, Praha 5 Stodůlky, Místní dostupnost: všechny obce ORP Roudnice nad Labem Služba je poskytována v terénu. Otevírací doba služby: Terénní služba: po pá 07,00 19,00 Ambulantní služba: čt 08,00 16,30 Otevírací doba kontaktního Po Pá 08,00 16,30 místa: Středisko rané péče Tamtam Praha FRPSP je jediným poskytovatelem terénní služby rané péče rodinám s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením od narození do 7 let na území devíti krajů ČR. Služby jsou poskytovány formou pravidelných konzultací s odborným poradenským pracovníkem přímo v rodinách uživatelů v rozmezí 2 6 týdnů. PRO KOHO? CO? PODMÍNKY CENA děti, mládež, rodina osoby v krizi osoby s handicapem Informace, poradenství Psychická podpora Rozvoj dovedností, výchova Sociální a zdravotní osvěta a prevence Věk dítěte 0 7 let. Sluchové nebo kombinované postižení případně závažné postižení vývoje řeči. služba je zdarma 14

15 Diakonie ČCE středisko v Praze 5 - Stodůlkách Sídlo: Vlachova 1502/20, Praha 5, 15000, IČ: Tel: Místo poskytování: Vlachova 1502, Praha, Detašované pracoviště pro Ústecký kraj: Jindřichova 337, 40505, Děčín Místní dostupnost: všechny obce ORP Roudnice nad Labem Služba je poskytována v terénu. Otevírací doba služby: Terénní služba: Pouze v pracovní dny Otevírací doba kontaktního Pouze v pracovní dny místa: Raná péče je sociální služba zaměřená na pomoc rodinám s dětmi raného věku se zdravotním postižením nebo s ohroženým vývojem. Obsahem služeb je podpora rodiny a podpora vývoje dítěte od 0 do 7 let věku dítěte. PRO KOHO? CO? Rodina s dítětem se speciálními potřebami od 0 do 7 let věku: -s diagnostikovaným mentálním, pohybovým nebo kombinovaným postižením dítěte (např. s genetickou vadou, s neurologickým postižením, s pervazivní vývojovou poruchou); - se závažným opožďováním ve vývoji; - ohroženým vznikem postižení (např. v důsledku perinatálních rizik). Na základě kontaktu od rodiny je domluvena první konzultace v místě bydliště. Rodina je informována o našich službách a rozhodne se, zda chce o službu požádat. Následuje sepsání smlouvy o poskytování služby. Další konzultace probíhají dle dohody s rodinou. Informace, poradenství Psychická podpora Rozvoj dovedností, výchova Sociální a zdravotní osvěta a prevence - podporu v období krize s prvky krizové intervence; - aktivní naslouchání a podpůrný rozhovor; - diagnostiku psychomotorického vývoje dítěte, vývoje hry a komunikačních dovedností - speciální poradenství k podpoře psychomotorického vývoje dítěte - sociálně právní poradenství; - podporu a poradenství v oblasti sociální integrace; - přímou osobní podporu při jednání s institucemi. + - akce pro rodiče (přednášky, kurzy, pobyty rodin, svépomocné aktivity) Fakultativní služby (s výjimkou svépomocných aktivit rodin) jsou poskytovány s finanční spoluúčastí uživatele služby dle platného ceníku služeb. CENA služba je zdarma Raná péče Dakonie Stodůlky 15

16 NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A mládež KECKA Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KECKA Sídlo: Neklanova 1807, Roudnice n/l, IČ: Tel: Místo poskytování: Neklanova 1807, Roudnice n/l Místní dostupnost: všechny obce ORP Roudnice nad Labem Otevírací doba služby: Pondělí, středa, pátek 13:30-17:30 hod. Otevírací doba Pondělí, středa, pátek 13:30-17:30 hod. kontaktního místa: NZDM KECKA poskytuje pomoc a podporu dětem a mládeži pocházející z města Roudnice nad Labem a okolí, které jsou ohroženi sociálně nežádoucími jevy. Zároveň jim nabízí doprovázení v jejich obtížných životních situacích a tím přispívá ke zlepšení kvality jejich života. Vytváří tím bezpečné a zdravé prostředí, které má sloužit jako prevence sociálnímu vyloučení nebo setkání se sociálně patologickými jevy naší společnosti. PRO KOHO? CO? CENA děti, mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy Musí splňovat podmínky naší cílové skupiny a podepsat dohodu o pravidlech užívání služeb Informace, poradenství Psychická podpora Rozvoj dovedností, výchova Volný čas Nekonfliktní soužití Sociální a zdravotní osvěta a prevence služba je zdarma 16

17 Farní charita Roudnice nad Labem Sídlo: Riegrova 652, Roudnice nad Labem, IČ: Tel: Místo poskytování: NZDM slouží jako prevence sociálně patologických jevů, tzn. prevence závislostí (drogy, gamblerství), kriminality a šikany, formou poskytnutí bezpečného prostoru na smysluplné trávení volného času. Klienti mají možnost hrát společenské hry, využívat PC s internetem a videoprojekci na promítání filmů a hudby. Poskytujeme sociální poradenství a pomoc při řešení jejich osobních nebo rodinných problémů a doučování. PRO KOHO? CO? PODMÍNKY CENA Jungmannova 670, Roudnice nad Labem (snad od ) Pouze město Roudnice nad Labem Místní dostupnost: Otevírací doba služby: Ambulantní služba: v průběhu školního roku: Po Čt hodin děti 6-15 let Po Čt hodin mládež let během prázdnin Po Čt 9-17 hodin Otevírací doba kontaktního místa: stejné děti, mládež, rodina sociálně vyloučení a menšiny osoby ohrožené závislostmi Informace, poradenství Psychická podpora Rozvoj dovedností, výchova Sociální a zdravotní osvěta a prevence Naše služby jsou anonymní, bezplatné a může je využívat každé dítě nebo mladý člověk od 6-26 let. Jedinou podmínkou je nás navštívit. služba je zdarma Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bota (NZDM) 17

18 Centrum volného času Hláska středisko diakonie a misie CČSH Sídlo: Husovo náměstí 60, Roudnice nad Labem, IČ: Centrum volného času Hláska středisko diakonie a misie CČSH Tel: Místo poskytování: Místní dostupnost: Otevírací doba služby a kontaktního místa: Centrum Hláska má klubovnu pro mládež, která slouží školním dětem ve věku od 6 do 18 let. Organizace také pořádá velké akce pro veřejnost: Masopust na Karlově náměstí, Halloweenská stezka odvahy atd. Lektorka Centra Hláska vyučuje Etické dílny na základních školách. Veškeré aktivity Centra Hláska jsou poskytovány zdarma. PRO KOHO? CO? děti, mládež, rodina dospívající v krizi dospívající bez přístřeší dospívající s handicapem Nevedeme evidenci klientů, přijímáme ty, kteří o naši službu mají zájem. Během otevírací doby je kapacita klubovny 10 klientů. Psychická podpora Péče o osobu, osobní asistence Jídlo Volný čas Občasné výlety Husovo náměstí 60, Roudnice nad Labem Pouze město Roudnice nad Labem Kdykoli /na základě domluvy Pravidelně ve středu od 14 do 17 hodin 18

19 Dům dětí a mládeže Trend Roudnice n. L.. Sídlo: Školní 1803, Roudnice n. L., IČ: Tel: , , Místo poskytování: Školní 1803, Roudnice n. L DDM nabízí: 1. volnočasové aktivity ve 63 zájmových útvarech 2. akreditované kurzy pro dospělé 3. tvořivé dílny pro MŠ, ZŠ i veřejnost, tj. děti, mládež, rodiny s dětmi,dospělé. 4. příležitostnou činnost pro veřejnost, hlavně pro děti a rodiny s dětmi (mikulášská nadílka, maškarní karneval, oslava Dne Země, atd) 5. příměstské tábory pro školní děti 6. výlety 7. program pro školní děti na podzimní, pololetní, jarní a velikonoční prázdniny 8. předtančení a vystoupení na kulturních a sportovních akcích 9. půjčovnu karnevalových kostýmů pro dospělé i děti 10.půjčovnu pomůcek PRO KOHO? CO? děti, mládež, rodina osoby s handicapem Informace, poradenství Psychická podpora Rozvoj dovedností, výchova Sociální a zdravotní osvěta a prevence Bezbariérový přístup Komunikace v cizím jazyce: Fr, Aj, Nj (dohodou) + Veškeré aktivity DDM jsou určeny i pro děti a mládež s postižením. DDM je zapojen do celostátního projektu inkluze, pedagogičtí pracovníci jsou proškolení pro práci s integrovanými dětmi a mohou poskytovat v této oblasti poradenskou činnost. Dům dětí a mládeže Trend Roudnice n. L. 19

20 MATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKA Sídlo: Josefa Hory 967, Roudnice n. L., IČ: Tel: Místo poskytování: Josefa Hory 967, Roudnice n. L PRO KOHO? CO? KDO? děti, mládež, rodina Předškolní vzdělávání Rozvoj dovedností, výchova. Vzdélávání pro všechny děti předškolního věku. MATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKA 20

21 Mateřská škola Sluníčko Sídlo: Školní 1805, Roudnice n. L., IČ: Tel: , Místo poskytování: Školní 1805, Roudnice n. L. MŠ 5 běžných tříd, 2 třídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - skupinová integrace dětí do běžné mateřské školy. Ve škole sídlí odloučené pracoviště Speciálně pedagogického centra v Litoměřicích. Pracuje zde speciální pedagog logoped, surdoped. Provádí logopedická vyšetření, logopedickou nápravu a odborná vedení dětí. Funguje pro klienty z celého spádového okolí Roudnice n.l. PRO KOHO? děti, mládež, rodina osoby v krizi osoby s handicapem CO? Informace, poradenství Psychická podpora Péče o osobu, pedagogická asistence Rozvoj dovedností, výchova + - Ve škole pracují s potřebnými dětmi speciální pedagogové speciální třídy. - Ve třídách pracují asistenti pedagoga. - Je prováděna logopedická péče logopedickými asistentkami u dětí, které mají vady řeči. - Speciální pedagog v SPC logoped, surdoped provádí logopedická vyšetření, logopedickou nápravu a odborná vedení dětí. MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO 21

22 Základní škola a mateřská škola Sídlo: Roudnice nad Labem, školní 1803, IČ: Základní škola a mateřská škola Tel: Místo poskytování: Roudnice nad Labem, školní 1803 Základní a mateřská škola s existencí školního poradenského pracoviště školní psycholog. Sledování a řešení sociálně patologických jevů a tvorba zdravého školního klimatu na základě dlouhodobé spolupráce školního psychologa s žáky, rodiči a učiteli. Práce pro 407 potenciálních zájemců ze ZŠ. PRO KOHO? děti, mládež, rodina CO? Informace, poradenství Psychická podpora Péče o osobu Rozvoj dovedností, výchova Nekonfliktní soužití Sociální a zdravotní osvěta a prevence + Služba školního psychologa, asistent pedagoga, v případě potřeby a dostatečného počtu zájemců možnost fungování přípravné třídy. 22

23 Domácí školka Sídlo: Varhanova 75, Roudnice nad Labem, IČ: Tel: Místo poskytování: Varhanova 75, Roudnice nad Labem -Předškolní výchova zajištěna kvalifikovanou učitelkou mateřské školy, vycházející a plně respektující základní listinu lidských práv a mezinárodní úmluvu o právech dítěte -Plné respektování rodinné výchov a návaznosti na ni -Osobnostní rozvoj dítěte, maximální individuální přístup (maximální počet 5-6 dětí)--uspokojování přirozených zájmů a potřeb dítěte, rozvoj základních dovedností a poznatků, v zhledem k možnostem a schopnostem dítěte -Hlavní výchovnou metodou je hra, v podnětném a hravém prostředí! PRO KOHO? CO? děti, mládež, rodina Rozvoj dovedností, výchova Domácí školka 23

24 Dětské centrum Montessori Sídlo: Havlíčkova 204, Roudnice nad Labem, IČ: Tel: Místo poskytování: Havlíčkova 204, Roudnice nad Labem DC Montessori provozuje předškolní zařízení školku Hvězdička pro děti od 2 do 7 let. Provozní doba školky je od 8-17hod. Jsme nestátní nezisková organizace, náklady na činnost školky jsou hrazeny z příspěvků rodičů. Dětské centrum Montessori PRO KOHO? děti, mládež, rodina osoby s handicapem CO? Informace, poradenství Péče o osobu, osobní asistence Rozvoj dovedností, výchova Volný čas + Nabízíme službu hlídání dětí, které nejsou zapsané v normální docházce, např. Pro děti z pěstounských rodin, či děti se speciálními potřebami. 24

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát města Plzně Plzeň, červen 2014 Obsah: I. Cíle a opatření společné více oblastem... 4 I. 1 Seznam cílů a opatření aktuálních pro

Více

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 1 Obsah Úvod... 3 Charakteristika Žďár nad Sázavou... 4 Statistické údaje v Žďár nad Sázavou - SO ORP... 5 Žďár nad Sázavou

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí www.mestovm.cz www.ssmvm.cz 2015 Upozornění pro čtenáře a uživatele tohoto katalogu Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto tištěného

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

pro výkon terénní sociální práce

pro výkon terénní sociální práce Podpora vytváření systému Terénní sociální práce - vytvoření metodických příruček Metodická příručka Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce Realizátor veřejné zakázky: Ostravská univerzita

Více

2. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2010 2013

2. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2010 2013 2. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2010 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Magistrát města Děčín Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín 4 Děčín 2010 Náklad 250

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VODŇANY Tento katalog je financován z prostředků Jihočeského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany Katalog

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více