KATALOG sociálních a blízkých služeb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG sociálních a blízkých služeb"

Transkript

1 KATALOG sociálních a blízkých služeb v regionu Roudnice nad Labem a spádové oblasti

2 Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou katalog sociálních služeb města Roudnice nad Labem a regionu města jako obce s rozšířenou působností. Dokument vám usnadní zorientovat se nabídce sociálních služeb v našem regionu. Na jeho tvorbě se podíleli zástupci města, poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových a svépomocných aktivit, vznikl za finanční podpory získané z dotace ESF, Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, výzvy č. 78 Podpora procesů plánování sociálních služeb. Katalog je určen široké veřejnosti, zejména potencionálním uživatelům sociálních služeb, rodinným příslušníkům, osobám blízkým, ale také může být přínosem pro pracovníky obcí regionu, či pro poskytovatele sociálních služeb, jako nástroj pro poskytnutí základního sociálního poradenství uživatelům služeb.

3 OBSAH JAK SE V KATALOGU ORIENTOVAT... 7 DESATERO DOBRÉ SLUŽBY... 8 CO JE KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB... 9 PÁR SLOV O PROJEKTU...11 SLUŽBY PRO DĚTI, MLÁDEŽ A RODINU...12 Raná péče Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s...14 Diakonie ČCE středisko v Praze 5 - Stodůlkách...15 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Centrum Matýsek...16 Farní charita Roudnice nad Labem...17 Ostatní služby a aktivity Centrum volného času Hláska...18 Dům dětí a mládeže Trend Roudnice n. L Mateřská škola Pohádka...20 Mateřská škola Sluníčko Roudnice n. L...21 Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní Domácí školka...23 Dětské centrum Montessori...24 Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem...25 Městská knihovna E. Špindlera...26 Podřipské muzeum...27 Další kontakty...28 SLUŽBY PRO OSOBY V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI...29 Odborné sociální poradenství Diecézí charita Litoměřice...32 Manželská a předmanželská poradna Litoměřice...33

4 Poradna při finanční tísni Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...34 Centrum Matýsek...35 Farní charita Roudnice nad Labem...36 Terénní programy Naděje...37 Oblastní spolek ČČK Litoměřice...38 Nízkoprahové denní centrum Farní charita Litoměřice...39 Krizová pomoc Naděje...40 Azylové domy Diakonie ČCE Středisko v Litoměřicích...41 Farní charita Litoměřice...42 Farní charita Roudnice nad Labem...43 Město Mělník, Služby prevence města Mělníka...44 Naděje o.s. (Roudnice nad Labem a Litoměřice)...45 Noclehárny Farní charita Litoměřice...46 Město Mělník, Služby prevence města Mělníka...47 Další kontakty...48 SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A SENIORY...49 Odborné sociální poradenství Fokus Labe...52 Opora o.s...53 Terénní služby Terénní odlehčovací služby Opora o.s...54 Pečovatelská služba Farní charita Roudnice nad Labem...55

5 Opora o.s...56 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o Podpora samostatného bydlení Diakonie ČCE Středisko v Litoměřicích...58 Tlumočnické služby Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR...59 Ambulantní služby Centrum denních služeb Camphill České Kopisty...60 Denní stacionář Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o...61 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Fokus Labe...62 Opora o.s...63 Sociálně terapeutické dílny Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o...64 Naděje...65 Sociální rehabilitace Fokus Labe...66 Humanitární sdružení Perspektiva...67 Pobytové služby Chráněné bydlení Camphill České Kopisty...68 Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o...69 Diakonie ČCE Středisko v Litoměřicích...70 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o...71 Domovy pro seniory Diakonie Českobratrské církve evangelické středisko v Krabčicích...72 Domov důchodců Roudnice n.l...73 Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o...74

6 Domovy se zvláštním režimem Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o...74 Diakonie Českobratrské církve evangelické středisko v Krabčicích...75 Domov důchodců Roudnice n.l...76 Pobytová odlehčovací služba Hezké domy s.r.o...77 Hospic sv. Štěpána...78 Ostatní služby a aktivity Kavárnička pod Mevou... 9 Alternativní doprava...80 Místní organizace Svazu důchodců Roudnice n.l...81 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR...82 Svaz postižených civilizačními chorobami...83 Územní organizace svazu diabetiků ČR...84 Další kontakty...85 Městský úřad Roudnice nad Labem...86 Další užitečné kontakty...88

7 JAK SE V KATALOGU ORIENTOVAT Orientace v obtížných situacích a především v situacích, které se dotýkají osobního života nebo soukromí, bývá složitá. I z tohoto důvodu jsme se snažili, aby lidé v těchto situacích jednoduše nalezli základní kontakty na instituce a organizace, které jim mohou pomoci. Hlavní část katalogu proto tvoří informace o konkrétních službách, programech a nabídkách řazených podle životních situací, ve kterých se člověk může během života ocitnout. V prvním velkém oddílu jsou služby a aktivity pro děti, mládež a rodinu, druhý oddíl je zaměřen služby pro občany v nepříznivé životní situaci, do které se může dostat kdykoli během svého života. Třetí oddíl je zaměřen na specifické služby pro osoby s handicapem a pro seniory. Sociální služby zahrnují: sociální poradenství základní a odborné sociální poradenství služby sociální péče - pomáhají osobám zajistit fyzickou a psychickou soběstačnost služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob např. noclehárny, azylové domy, kontaktní centra, nízkoprahová denní centra, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní program Sociální služby se poskytují formou služeb: pobytových spojených s ubytováním v zařízeních sociálních služeb (krizová pomoc, domy na půl cesty, noclehárny, azylové domy, domovy pro seniory), ambulantních za kterými osoba dochází do zařízení sociálních služeb (poradny, kontaktní centra, nízkoprahová denní centra, kontaktní centra) terénních jsou poskytovány osobě v jejím přirozeném sociálním prostředí (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní program, kontaktní centra). Katalog obsahuje jak sociální služby, tak specializované služby a aktivity, které sociální služby doplňují nebo alternují. Výčet organizací a služeb však není konečný zaměřovali jsme se především na služby, které jsou prakticky dosažitelné pro obyvatele Podřipska. Existuje mnoho služeb s celostátní působností, které jsou dostupné v Praze nebo mohou pomoci prostřednictvím telefonického nebo ového kontaktu. S hledáním služby odpovídající vašim individuálním potřebám vám pomohou pracovníci Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Roudnici nad Labem. 7

8 8 DESATERO DOBRÉ SLUŽBY 1. Dobrá služba je snadno dostupná. Dostupnost služby musí odpovídat potřebám jejich potenciálních uživatelů. Pokud vám např. zdravotní problémy brání přijít na kontaktní místo, zeptejte se, zda je možné první kontakt jinde. Mnoho služeb za vámi přijde až domů. Také otevírací doba služby by měla odpovídat nárokům jejich uživatelů ať už jde o požadavek náročné 24hodinové péče nebo pokrytí běžné pracovní doby rodičů ve službách pro děti. Kromě místní a časové dostupnosti lze u sociálních služeb hovořit také o dostupnosti finanční, přičemž v současné době jsou maximální ceny služeb regulovány prováděcí vyhláškou 505/2006 Sb. k zákonu o sociálních službách. Také sociální služby mají své dražší a levnější alternativy. 2. Dobrá služba vás nasměruje správným směrem. Nejste-li si jisti, zda vámi nalezená služba odpovídá vašim potřebám, neskrývejte své pochybnosti. Pokud nesplňujete podmínky pro vstup do dané služby, nebo zde existují jiné překážky, dobrá služba by vám měla nabídnout kontakty na jiné organizace, které vašim potřebám budou odpovídat lépe. Základní sociální poradenství je součástí každé sociální služby. 3. Dobrá služba je individuální a flexibilní. Zpravidla každá služba se specializuje na nějaký okruh osob nebo životních událostí. Její zaměstnanci by se měli v rámci individuálního plánování zajímat o vaše cíle a potřeby a vaši spolupráci vést směrem k jejich naplnění. Pokud se změní vaše potřeby, služba by na to měla reagovat. 4. Dobrá služba poskytuje informace. Informace o službě najdete zpravidla na webových stránkách konkrétní organizace, dále v registru sociálních služeb (iregistr.mpsv.cz), můžete je čerpat z letáčků služby, ale také přímým telefonátem do organizace nebo při schůzce se sociálním pracovníkem. Před využitím konkrétní služby byste měli vědět vše důležité podmínky, za jakých je služba poskytována, svá práva a své povinnosti. Pokud vám něco není jasné, ptejte se! 5. Dobrá služba je jako mozaika. Dobrá služba vytváří širokou nabídku pomoci, ze které si může zájemce vybrat to, co nejvíce vyhovuje jeho potřebám. Poskytovatelé sociálních služeb často nabízejí pro danou cílovou několik různých programů a je na zvážení každého, co si z této nabídky vybere. Pokud se naopak služba orientuje pouze na jednu činnost, dokáže zpravidla své uživatele informovat o dalších alternativách, které mu chybí.

9 6. Dobrá služba neslibuje zázraky. Dobrá služba si je vědoma svých možností a bariér a měla by umět odhadnout své síly. Sociální služba nemusí plnit veškerá přání klientů. Pracovníci sociální služby pracují podle etických zásad a v souladu s právními předpisy a vnitřními standardy služby. 7. Dobrá služba nevytváří závislost. Sociální služby mají být poskytovány pouze těm, kdo je skutečně potřebují. Ne každá osoba, která je v cílové skupině dané služby, musí podporu sociální služby objektivně potřebovat, nebo ji potřebuje v plném rozsahu a navždy. Tato potřebnost je vyhodnocována sociálním pracovníkem poskytovatele sociálních služeb. Cílem sociálních služeb by mělo být, aby se jejich uživatelé obešli pokud možno bez nich naučili se být co nejvíce soběstační a uměli své problémy řešit sami. 8. Dobrá služba nemusí být sociální služba. Existuje několik alternativ k poskytovatelům sociálních služeb. Péči o seniora nebo člověka se zdravotním znevýhodněním může zajistit jiná pečující osoba ať už je to rodinný příslušník, soused nebo tzv. asistent sociální péče. Některé pečovatelské úkony lze také nahradit běžnými komerčními službami, jako je dovážka obědů, úklidové služby atd. Cílem sociálních služeb není konkurovat běžně dostupným veřejným službám. 9. Dobrá služba je služba s vysokou odbornou úrovní. Poskytovatel sociální služby musí mít dle zákona o sociálních službách oprávnění tuto službu poskytovat, tzv. registraci, k jejímu získání musí splnit celou řadu zákonných podmínek. Služba, která splní tyto podmínky, je uvedena v registru poskytovatelů sociálních služeb. Tyto služby podléhají inspekci, která provádí kontroly plnění zákonem uložených povinností a kvality poskytovaných služeb. Kontrolními orgány sociálních služeb jsou: - Obce, města, MPSV a další subjekty, které službám poskytují finanční podporu. - Krajské pobočky Úřadu práce provádějí inspekci kvality sociálních služeb. - Krajské úřady kontrolují naplňování registračních podmínek služby. - Ombudsman se ve své činnosti zaměřuje na případy omezování svobod osob žijících v ústavní péči a práva obzvláště zranitelných cílových skupin. Také služby, které přímo nespadají do oblasti sociálních služeb, mají své standardy a kontrolní orgány. 10. Dobrá služba má něco navíc. Každá dobrá služba má něco na víc, čím vyniká a čím se odlišuje od své konkurence. Mohou to být nadšení pracovníci, vstřícnost, komplexnost nabízených služeb nebo 9

10 drobnosti, které nepostřehnete, dokud vám nechybí. Dnešní doba dává možnost porovnat více služeb, vyzkoušet službu na nečisto, najít si reference a zvolit si takovou službu, která nejvíce vyhovuje vašemu očekávání. CO JE KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Pojem komunitní plánování je pro řadu lidí stále nesrozumitelný, obecně jej lze popsat tak, že jde o proces, kdy se problémem zabývají všichni, kterých se v daném společenství týká ať už to jsou občané, profesionálové, úředníci nebo politici. V sociální oblasti se komunitní plánování snaží o to, aby sociální problémy byly řešeny efektivně ve vztahu k potřebám občanů i možnostem poskytovatelů služeb a hospodárně vzhledem k veřejným prostředkům. Základ komunitního plánování sociálních služeb tvoří dohoda tří subjektů - zadavatelů, poskytovatelů sociálních služeb a uživatelů soc. služeb a občanů - odborně označovaná jako triáda. Na všech úrovních je tedy výsledná dohoda těchto subjektů trvalým cílem. Odpovědnost a kompetentnost jednotlivých subjektů komunitního plánování je upřesňováná v čase. Pracovní skupiny jsou jedním z pilířů plánovacího procesu. V současné době (rok 2014) jsou v systému KPSS vytvořeny 3 pracovní skupiny, 1. Pracovní skupiny Děti a mládež 2. Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním postižením 3. Pracovní skupina Prevence sociálně negativních jevů V pracovních skupinách by měli být zastoupeni zástupci zadavatelů, poskytovatelů i uživatelů sociálních služeb pro danou oblast. Činnost každé pracovní skupiny vede koordinátor, který pracovní skupinu zastupuje v Řídící skupině. Zasedání pracovních skupin je otevřené pro veřejnost. Řídící skupina je komisí rady města. Je tvořena metodikem, koordinátory pracovních skupin, koordinátorem KPSS, zástupci rady a zastupitelstva města a tajemníkem komise. Na rozhodovací úrovni KPSS potom stojí rada a zastupitelstvo města. Činnosti komunitního plánování na všech úrovních administrativně zajišťuje Odbor sociálních věcí města Roudnice nad Labem, na který se můžete v případě dalších otázek nebo zájmu o spolupráci obrátit. 10

11 rada města PÁR SLOV O PROJEKTU Tento katalog vznikl za finanční podpory získané z dotace Evropského sociálního fondu, operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt Komunitní plánování sociálních služeb ORP Roudnice nad Labem spolu a inovativně je zaměřen na rozvoj procesů plánování sociálních služeb prostřednictvím podpory systémových aktivit a profesionalizace procesu komunitního plánování sociálních služeb, tedy spolupráce zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb. Realizovaný projekt měl za cíl profesionalizovat proces komunitního plánování sociálních služeb, zapojit více účastníků, vytvořit potřebné dokumenty a informační materiály a úspěšnou spoluprací všech účastníků zlepšovat sociální situaci v regionu a zkvalitňovat služby. Jedním z velkých výstupů projektu byl komunitní plán sociálních služeb na léta , což je základní dokument komunitního plánování v každém městě. Vedle tohoto katalogu vznikl také videodokument o poskytovatelích sociálních služeb v Roudnici nad Labem, který cílí na zvýšení informovanosti o sociálních službách v regionu. 11

12 SLUŽBY PRO DĚTI, MLÁDEŽ A RODINU Děti a mládež Každá věková skupina má svá specifika, proto jsme služby rozdělili do tří skupin na předškolní děti, školní děti a mládež a péči o rodiny. SLUŽBY PRO DĚTI, MLÁDEŽ A RODINU 12 Předškolní děti Především v prvních šesti letech věku dítěte je péče věnována zdravému vývoji dítěte a jeho postupnému začlenění do dětského kolektivu. Dětem s vývojovými poruchami se již od kojeneckého věku věnují speciální programy rané péče, které s dětmi a jejich rodinami pracují v jejich domácím prostředí nebo na speciálně vybavených pobočkách. V našem městě pracuje 6 státních mateřských škol, 2 soukromé a 1 alternativní. Na děti se speciálními vzdělávacími potřebami je zaměřena MŠ Sluníčko, která má otevřené 2 třídy pro tyto děti. V její budově sídlí odloučené pracoviště Speciálně pedagogického centra (SPC) Litoměřice a vyšetření zde provádí speciální pedagog logoped, surdoped. Alternativu jeslí a MŠ najdete pod hlavičkou Centra Matýsek, kde pro děti od 2 let pracuje Matýskáček. Zde také najdete několik volnočasových aktivit zaměřených pro děti do 3 let. O volný čas dětí od 3 let se stará Dům dětí a mládeže Trend, kde mohou navštěvovat různé zájmové útvary. Pro děti, které se chytají k zápisu, se každý rok otvírá kurz přípravy předškoláka na vstup do školy. Na ZŠ a MŠ Školní se pro děti ze sociálně slabšího prostředí, podle počtu přihlášených dětí v daném roce, otevírá přípravná třída. Pro předškolní děti je každé úterý, středu a čtvrtek od 8.00 do zdarma otevřen Klub pro matky s dětmi, patřící Farní charitě. Školní děti a mládež Školní děti navštěvují tři základní školy, kde v každé najdete výchovné poradce a preventisty patologických jevů, kteří vám i vašim dětem poradí s individuálními problémy. Na ZŠ a MŠ Školní je umístěno poradenské pracoviště, kde pracuje školní psycholog.

13 O plánované volnočasové aktivity se dětem postará DDM TREND, kde si školáci mohou vybírat z cca 50 zájmových útvarů. Na neplánované a nepravidelné aktivity mohou děti této věkové kategorie přijít do tří nízkoprahových zařízení, ve všech jsou aktivity zdarma. Tím nejstarším je Klub Bota, který pracuje pod Farní charitou. Je otevřen pondělí až čtvrtek od 12 do 20 hod. Druhým je NZDM Kecka, které provozuje Centrum Matýsek a má otevřeno v pondělí, ve středu a pátek, vždy od do hod. Neformálním klubem je Centrum Hláska, které má klubovnu a volně přístupnou zahradu pro děti a mládež do 6 do 18 let. Aktivity k trávení volného času dětí a mládeže nabízí i velké množství sportovních oddílů a klubů a dalších organizací ve městě, např. ZUŠ, Skaut, TOM, atd.) Péče o rodiny s dětmi Prorodinné aktivity mají do svých programů zařazeny všechna již zmiňovaná zařízení. V našem městě pracují 2 sociálně aktivizační služby poskytující rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci odborné poradenství a podporu, přispívající ke správnému vývoji dítěte a sociálnímu začlenění rodiny. Tuto službu poskytuje Centrum Matýsek a Farní charita. Centrum Matýsek dále nabízí společné aktivity pro rodiče s dětmi, při kterých se upevňují zdravé vztahy mezi rodičem a dítětem a dále aktivity pro nastávající a čerstvé maminky nebo kurzy pro rodiče. Ohledně jakéhokoli problému v rodině vám poradí na Oddělení sociálněprávní ochrany dětí na Městském úřadě v Roudnici nad Labem. Informace o dávkách a příspěvcích najdete na Úřadu práce. K hledání řešení problémů dětí i rodin s dětmi je zřízeno i mnoho telefonických linek. Všechny linky jsou přísně anonymní a důvěrné. SLUŽBY PRO DĚTI, MLÁDEŽ A RODINU 13

14 Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. RANÁ PÉČE Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Sídlo: Vlachova 1502/20, Praha 5, 15000, IČ: Tel: , Místo poskytování: Hábova 1571, Praha 5 Stodůlky, Místní dostupnost: všechny obce ORP Roudnice nad Labem Služba je poskytována v terénu. Otevírací doba služby: Terénní služba: po pá 07,00 19,00 Ambulantní služba: čt 08,00 16,30 Otevírací doba kontaktního Po Pá 08,00 16,30 místa: Středisko rané péče Tamtam Praha FRPSP je jediným poskytovatelem terénní služby rané péče rodinám s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením od narození do 7 let na území devíti krajů ČR. Služby jsou poskytovány formou pravidelných konzultací s odborným poradenským pracovníkem přímo v rodinách uživatelů v rozmezí 2 6 týdnů. PRO KOHO? CO? PODMÍNKY CENA děti, mládež, rodina osoby v krizi osoby s handicapem Informace, poradenství Psychická podpora Rozvoj dovedností, výchova Sociální a zdravotní osvěta a prevence Věk dítěte 0 7 let. Sluchové nebo kombinované postižení případně závažné postižení vývoje řeči. služba je zdarma 14

15 Diakonie ČCE středisko v Praze 5 - Stodůlkách Sídlo: Vlachova 1502/20, Praha 5, 15000, IČ: Tel: Místo poskytování: Vlachova 1502, Praha, Detašované pracoviště pro Ústecký kraj: Jindřichova 337, 40505, Děčín Místní dostupnost: všechny obce ORP Roudnice nad Labem Služba je poskytována v terénu. Otevírací doba služby: Terénní služba: Pouze v pracovní dny Otevírací doba kontaktního Pouze v pracovní dny místa: Raná péče je sociální služba zaměřená na pomoc rodinám s dětmi raného věku se zdravotním postižením nebo s ohroženým vývojem. Obsahem služeb je podpora rodiny a podpora vývoje dítěte od 0 do 7 let věku dítěte. PRO KOHO? CO? Rodina s dítětem se speciálními potřebami od 0 do 7 let věku: -s diagnostikovaným mentálním, pohybovým nebo kombinovaným postižením dítěte (např. s genetickou vadou, s neurologickým postižením, s pervazivní vývojovou poruchou); - se závažným opožďováním ve vývoji; - ohroženým vznikem postižení (např. v důsledku perinatálních rizik). Na základě kontaktu od rodiny je domluvena první konzultace v místě bydliště. Rodina je informována o našich službách a rozhodne se, zda chce o službu požádat. Následuje sepsání smlouvy o poskytování služby. Další konzultace probíhají dle dohody s rodinou. Informace, poradenství Psychická podpora Rozvoj dovedností, výchova Sociální a zdravotní osvěta a prevence - podporu v období krize s prvky krizové intervence; - aktivní naslouchání a podpůrný rozhovor; - diagnostiku psychomotorického vývoje dítěte, vývoje hry a komunikačních dovedností - speciální poradenství k podpoře psychomotorického vývoje dítěte - sociálně právní poradenství; - podporu a poradenství v oblasti sociální integrace; - přímou osobní podporu při jednání s institucemi. + - akce pro rodiče (přednášky, kurzy, pobyty rodin, svépomocné aktivity) Fakultativní služby (s výjimkou svépomocných aktivit rodin) jsou poskytovány s finanční spoluúčastí uživatele služby dle platného ceníku služeb. CENA služba je zdarma Raná péče Dakonie Stodůlky 15

16 NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A mládež KECKA Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KECKA Sídlo: Neklanova 1807, Roudnice n/l, IČ: Tel: Místo poskytování: Neklanova 1807, Roudnice n/l Místní dostupnost: všechny obce ORP Roudnice nad Labem Otevírací doba služby: Pondělí, středa, pátek 13:30-17:30 hod. Otevírací doba Pondělí, středa, pátek 13:30-17:30 hod. kontaktního místa: NZDM KECKA poskytuje pomoc a podporu dětem a mládeži pocházející z města Roudnice nad Labem a okolí, které jsou ohroženi sociálně nežádoucími jevy. Zároveň jim nabízí doprovázení v jejich obtížných životních situacích a tím přispívá ke zlepšení kvality jejich života. Vytváří tím bezpečné a zdravé prostředí, které má sloužit jako prevence sociálnímu vyloučení nebo setkání se sociálně patologickými jevy naší společnosti. PRO KOHO? CO? CENA děti, mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy Musí splňovat podmínky naší cílové skupiny a podepsat dohodu o pravidlech užívání služeb Informace, poradenství Psychická podpora Rozvoj dovedností, výchova Volný čas Nekonfliktní soužití Sociální a zdravotní osvěta a prevence služba je zdarma 16

17 Farní charita Roudnice nad Labem Sídlo: Riegrova 652, Roudnice nad Labem, IČ: Tel: Místo poskytování: NZDM slouží jako prevence sociálně patologických jevů, tzn. prevence závislostí (drogy, gamblerství), kriminality a šikany, formou poskytnutí bezpečného prostoru na smysluplné trávení volného času. Klienti mají možnost hrát společenské hry, využívat PC s internetem a videoprojekci na promítání filmů a hudby. Poskytujeme sociální poradenství a pomoc při řešení jejich osobních nebo rodinných problémů a doučování. PRO KOHO? CO? PODMÍNKY CENA Jungmannova 670, Roudnice nad Labem (snad od ) Pouze město Roudnice nad Labem Místní dostupnost: Otevírací doba služby: Ambulantní služba: v průběhu školního roku: Po Čt hodin děti 6-15 let Po Čt hodin mládež let během prázdnin Po Čt 9-17 hodin Otevírací doba kontaktního místa: stejné děti, mládež, rodina sociálně vyloučení a menšiny osoby ohrožené závislostmi Informace, poradenství Psychická podpora Rozvoj dovedností, výchova Sociální a zdravotní osvěta a prevence Naše služby jsou anonymní, bezplatné a může je využívat každé dítě nebo mladý člověk od 6-26 let. Jedinou podmínkou je nás navštívit. služba je zdarma Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bota (NZDM) 17

18 Centrum volného času Hláska středisko diakonie a misie CČSH Sídlo: Husovo náměstí 60, Roudnice nad Labem, IČ: Centrum volného času Hláska středisko diakonie a misie CČSH Tel: Místo poskytování: Místní dostupnost: Otevírací doba služby a kontaktního místa: Centrum Hláska má klubovnu pro mládež, která slouží školním dětem ve věku od 6 do 18 let. Organizace také pořádá velké akce pro veřejnost: Masopust na Karlově náměstí, Halloweenská stezka odvahy atd. Lektorka Centra Hláska vyučuje Etické dílny na základních školách. Veškeré aktivity Centra Hláska jsou poskytovány zdarma. PRO KOHO? CO? děti, mládež, rodina dospívající v krizi dospívající bez přístřeší dospívající s handicapem Nevedeme evidenci klientů, přijímáme ty, kteří o naši službu mají zájem. Během otevírací doby je kapacita klubovny 10 klientů. Psychická podpora Péče o osobu, osobní asistence Jídlo Volný čas Občasné výlety Husovo náměstí 60, Roudnice nad Labem Pouze město Roudnice nad Labem Kdykoli /na základě domluvy Pravidelně ve středu od 14 do 17 hodin 18

19 Dům dětí a mládeže Trend Roudnice n. L.. Sídlo: Školní 1803, Roudnice n. L., IČ: Tel: , , Místo poskytování: Školní 1803, Roudnice n. L DDM nabízí: 1. volnočasové aktivity ve 63 zájmových útvarech 2. akreditované kurzy pro dospělé 3. tvořivé dílny pro MŠ, ZŠ i veřejnost, tj. děti, mládež, rodiny s dětmi,dospělé. 4. příležitostnou činnost pro veřejnost, hlavně pro děti a rodiny s dětmi (mikulášská nadílka, maškarní karneval, oslava Dne Země, atd) 5. příměstské tábory pro školní děti 6. výlety 7. program pro školní děti na podzimní, pololetní, jarní a velikonoční prázdniny 8. předtančení a vystoupení na kulturních a sportovních akcích 9. půjčovnu karnevalových kostýmů pro dospělé i děti 10.půjčovnu pomůcek PRO KOHO? CO? děti, mládež, rodina osoby s handicapem Informace, poradenství Psychická podpora Rozvoj dovedností, výchova Sociální a zdravotní osvěta a prevence Bezbariérový přístup Komunikace v cizím jazyce: Fr, Aj, Nj (dohodou) + Veškeré aktivity DDM jsou určeny i pro děti a mládež s postižením. DDM je zapojen do celostátního projektu inkluze, pedagogičtí pracovníci jsou proškolení pro práci s integrovanými dětmi a mohou poskytovat v této oblasti poradenskou činnost. Dům dětí a mládeže Trend Roudnice n. L. 19

20 MATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKA Sídlo: Josefa Hory 967, Roudnice n. L., IČ: Tel: Místo poskytování: Josefa Hory 967, Roudnice n. L PRO KOHO? CO? KDO? děti, mládež, rodina Předškolní vzdělávání Rozvoj dovedností, výchova. Vzdélávání pro všechny děti předškolního věku. MATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKA 20

21 Mateřská škola Sluníčko Sídlo: Školní 1805, Roudnice n. L., IČ: Tel: , Místo poskytování: Školní 1805, Roudnice n. L. MŠ 5 běžných tříd, 2 třídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - skupinová integrace dětí do běžné mateřské školy. Ve škole sídlí odloučené pracoviště Speciálně pedagogického centra v Litoměřicích. Pracuje zde speciální pedagog logoped, surdoped. Provádí logopedická vyšetření, logopedickou nápravu a odborná vedení dětí. Funguje pro klienty z celého spádového okolí Roudnice n.l. PRO KOHO? děti, mládež, rodina osoby v krizi osoby s handicapem CO? Informace, poradenství Psychická podpora Péče o osobu, pedagogická asistence Rozvoj dovedností, výchova + - Ve škole pracují s potřebnými dětmi speciální pedagogové speciální třídy. - Ve třídách pracují asistenti pedagoga. - Je prováděna logopedická péče logopedickými asistentkami u dětí, které mají vady řeči. - Speciální pedagog v SPC logoped, surdoped provádí logopedická vyšetření, logopedickou nápravu a odborná vedení dětí. MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO 21

22 Základní škola a mateřská škola Sídlo: Roudnice nad Labem, školní 1803, IČ: Základní škola a mateřská škola Tel: Místo poskytování: Roudnice nad Labem, školní 1803 Základní a mateřská škola s existencí školního poradenského pracoviště školní psycholog. Sledování a řešení sociálně patologických jevů a tvorba zdravého školního klimatu na základě dlouhodobé spolupráce školního psychologa s žáky, rodiči a učiteli. Práce pro 407 potenciálních zájemců ze ZŠ. PRO KOHO? děti, mládež, rodina CO? Informace, poradenství Psychická podpora Péče o osobu Rozvoj dovedností, výchova Nekonfliktní soužití Sociální a zdravotní osvěta a prevence + Služba školního psychologa, asistent pedagoga, v případě potřeby a dostatečného počtu zájemců možnost fungování přípravné třídy. 22

23 Domácí školka Sídlo: Varhanova 75, Roudnice nad Labem, IČ: Tel: Místo poskytování: Varhanova 75, Roudnice nad Labem -Předškolní výchova zajištěna kvalifikovanou učitelkou mateřské školy, vycházející a plně respektující základní listinu lidských práv a mezinárodní úmluvu o právech dítěte -Plné respektování rodinné výchov a návaznosti na ni -Osobnostní rozvoj dítěte, maximální individuální přístup (maximální počet 5-6 dětí)--uspokojování přirozených zájmů a potřeb dítěte, rozvoj základních dovedností a poznatků, v zhledem k možnostem a schopnostem dítěte -Hlavní výchovnou metodou je hra, v podnětném a hravém prostředí! PRO KOHO? CO? děti, mládež, rodina Rozvoj dovedností, výchova Domácí školka 23

24 Dětské centrum Montessori Sídlo: Havlíčkova 204, Roudnice nad Labem, IČ: Tel: Místo poskytování: Havlíčkova 204, Roudnice nad Labem DC Montessori provozuje předškolní zařízení školku Hvězdička pro děti od 2 do 7 let. Provozní doba školky je od 8-17hod. Jsme nestátní nezisková organizace, náklady na činnost školky jsou hrazeny z příspěvků rodičů. Dětské centrum Montessori PRO KOHO? děti, mládež, rodina osoby s handicapem CO? Informace, poradenství Péče o osobu, osobní asistence Rozvoj dovedností, výchova Volný čas + Nabízíme službu hlídání dětí, které nejsou zapsané v normální docházce, např. Pro děti z pěstounských rodin, či děti se speciálními potřebami. 24

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI:

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 3.1 Podpora stávající

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Výsledky dotací A 2013

Výsledky dotací A 2013 Návrh počítá s dodatečným navýšením MPSV pro rok 2013. V rámci tvorby návrhu na rozdělení dodatečného navýšení ze strany MPSV byla vytvořena rezerva v rámci částky alokované na z rozpočtu hradeckého kraje

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V I 1 Osoba v nepříznivé sociální situaci přijímá službu, která je podmíněná ochotou řešit nepříznivou sociální situaci stabilizace Ubytování Strava Ubytování chráněné prostředí pro řešení nepříznivé sociální

Více

Souhrnná zprá vá o č erpá ní dotáčí z rozpoč tu me stá Blánsko zá rok 2014 oblást sočiá lní čh sluz eb

Souhrnná zprá vá o č erpá ní dotáčí z rozpoč tu me stá Blánsko zá rok 2014 oblást sočiá lní čh sluz eb Souhrnná zprá vá o č erpá ní dotáčí z rozpoč tu me stá Blánsko zá rok oblást sočiá lní čh sluz eb Obsah Úvod... 2 Využití dotace jednotlivými sociálními službami... 4 Oblastní spolek Českého červeného

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Poslání Posláním služby je poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území Tento dokument vznikl v rámci projektu Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Obsah Katalog je vydán v rámci realizace projektu Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Vydalo Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Vypracoval: Mgr. Michaela Machková Sociální pracovník Schváleno: 30.03.2015 Kontakty: vedoucí oddělení sociálních služeb: Mgr. Darina Kolková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014 č.j.: 783/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 730 ze dne 01.09.2014 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli.

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Oblastní spolek Český červený kříž Karlovy Vary, Školní 358/7. Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Cílová skupina potřební nemajetní spoluobčané. Poskytuje humanitární

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15 Základní informace o HEWER, z.s. Úvodní slovo předsedy sdružení Osobní asistence, jak ji vnímáme v organizaci HEWER, z.s. je službou, která významně zasahuje do života klienta. Osobní asistent je přítomen

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 Dobrovolníci pomáhající seniorům v jejich vlastních domácnostech aktivita 80 000 2 Dobrovolníci pomáhající seniorům v sociálních a zdravotních zařízeních aktivita 170 000 3

Více

Finanční analýza sociálních a návazných služeb statutárního města Mladá Boleslav

Finanční analýza sociálních a návazných služeb statutárního města Mladá Boleslav Tato analýza vznikla v rámci projektu Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Ml. Boleslav na období 2014-2018 CZ.1.04/3.1.03/78.00034, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Obsah 1. ČLENSKÁ ZÁKLADNA... 1 2. POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE... 2 3. PŮSOBENÍ... 3 4. BILANCE AKTIVIT ORGANIZACE V ROCE 2014... 4 5. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA...

Více