Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:"

Transkript

1 Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce je nutná domluva nejen s klientem, ale také s jeho nejbližšími. Akreditace MPSV č. 2007/425 - SP. Základní informace Seminář je určen pro sociální pracovníky, zdravotníky, psychology, pedagogy a další odborníky, kteří si uvědomují, jak důležitý vliv mají na klienta jeho nejbližší. Otázka, jak nastavit spolupráci, aby to bylo bezpečné pro všechny zúčastněné, se ukazuje být často zásadní pro úspěch celé práce. Hlavní témata a cíle rozdíly ve vedení efektivní komunikace při práci s jednotlivcem a rodinou užitečné postupy při rozhovoru s rodinami ujasnění si své vlastní pozice při práci s rodinou možnost vyzkoušet si nové dovednosti při modelovaných rozhovorech prodiskutování problémových témat Lektorka kurzu Lenka Šimková

2 Efektivní rozhovor Akreditováno MPSV č. 2007/424 - SP. Již 24. běh prakticky vedeného kurzu zaměřeného na kvalitní vedení profesionálního rozhovoru. Základní informace Kurs je zaměřen především prakticky pro potřeby profesionálů z oblasti pomáhajících profesí, ať už začátečníků nebo zkušených praktiků,a přináší nejen výklad jednotlivých témat, ale též práci v malých skupinách, společné diskuse o možnostech, jak pracovat s klienty, modelování rozhovorů s klienty a v neposlední řadě také prostor pro výměnu zkušeností a názorů. Témata: jak najít to pravé téma, práce se zakázkou rozlišení pomoci a kontroly/přebírání starosti profesionální způsoby pomoci jak dbát na bezpečí klienta a pracovníka užitečné otázky formulace "lepších cílů" užitečnost reflektujícího. týmu práce s časem řešení problémových situací Lektorka kurzu Lenka Šimková

3 Modrá linka Brno Diagnostika, prevence a zvládnutí syndromu vyhoření Anotace kurzu Ten, kdo hoří, může vyhořet: Na počátku jedné cesty, která končí syndromem vyhoření, je nadšení,, říká Karel Kopřiva. Syndromem vyhoření jsou ohroženi všichni bez rozdílu. V oblasti pomáhajících profesí je riziko vzniku syndromu zvlášť vysoké. Obtížně se soustředíte? Nedokážete se už ze své práce radovat? Připadáte si fyzicky vyždímaný/á? Nemáte chuť pomáhat problémovým klientům? Poznáváte svoje pocity? Pak se toto téma možná týká i Vás. V jednodenním kurzu se dozvíte o tom, co je syndrom vyhoření, jak jej lze diagnostikovat ještě v rané fázi vzniku, co k němu vede, jaké má fáze, jak jej lze zvládnout a samozřejmě také jak mu předcházet u sebe, případně u svých zaměstnanců. Budete mít příležitost si vyzkoušet nejen diagnostické metody, ale dotknout se tohoto tématu také formou sebezkušenosti ve skupině. Kurz je určen především pro pracovníky v pomáhajících profesích, přihlásit se ale může každý, kdo se cítí být syndromem vyhoření ohrožen. Účastníci obdrží na kurzu studijní materiály. Lektor kurzu Lektor kurzu je Mgr. Ondřej Ptáček., který pracuje jako psycholog v brněnské Vojenské nemocnici a v Manželské a rodinné poradně Bethesda. Spolupracuje také s Modrou linkou v Brně. V rámci další odborné činnosti se věnuje problematice paliativní péče a komunikace ve zdravotnictví. Jako psychoterapeut pracuje formou systemické rodinné terapie. V Centru pro vzdělávání a supervizi Modré linky vede výcvikové kurzy a semináře z témat psychologie a poradenských a osobnostních kompetencí pracovníků v sociálních službách. Akreditace Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí, platnost: , číslo: 2008/150 - SP Další informace, přihlášky Kurz je jednodenní v rozsahu 8 hodin Místo konání kurzu - Brno

4 Výcvik v internetovém poradenství I. Anotace kurzu Výcvik v internetovém poradenství I. základní otázky internetového poradenství, součást Vzdělávacího programu v internetovém poradenství, je výcvikový kurz, který se věnuje základním otázkám problematiky internetového poradenství a to v oblasti komunikace s klientem prostřednictvím u. Dalším formám internetového poradenství, především chatu a audiochatu, se věnuje navazující výcvikový kurz Výcvik v internetovém poradenství II. (možnost zúčastnit se navazujícího kurzu) Etika, zakázka, obtížné situace a nové formy internetového poradenství. Výcvik zahrnuje témata techniky práce při poskytování služby, hranicím, možnostem a rizikům této poradenské služby, postavení pracovníka v tomto poradenském procesu a technickým požadavkům na realizaci služby. Kurz vybavuje frekventanty dostatečným teoretickým zázemím a současně je kurz postaven na praktickém nácviku a sebezkušenosti. Výcvikový kurz je časově dotován 24 výukovými hodinami Kurz je realizován ve školící místnosti a současně v počítačové učebně, což umožňuje věrně simulovat podmínky poskytování služby a vysokou výtěžnost z praktických i teoretických bloků, kde se užitek zvyšuje díky vhodné kombinaci a propojení kurzu. Lektorka kurzu Phdr. Andrea Lásková, pracovnice linky důvěry, supervizorka Mgr. Michal Horák, lektor vzdělávacích programů Modré linky, supervizor, psychoterapeut Mgr. Bohuslava Horská, vedoucí linky důvěry Modrá linka Mgr. Ladislav Ptáček, DiS., vedoucí vzdělávacího a poradenského centra Modré linky, pracovník Linky důvěry Výcvik vede vždy lektorská dvojice. Všichni lektoři splňují kvalifikační předpoklady pro práci na lince důvěry a pro lektorskou činnost podle podmínek České asociace pracovníků linek důvěry pro akreditaci výcviků v oblasti internetového poradenství. Akreditace Kurz je akreditován MPSV akred. č. 2009/636-SP, platnost akreditace do Další informace, přihlášky Rozsah kurzu: 24 hodin / 3 dny Absolventi semináře obdrží Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávání. Místo konání kurzu Brno

5 Etické otazníky v sociální práci Anotace kurzu Etika je důležitá a zároveň jako by se o ní nedalo nic říct. Je jako vzduch. Člověk si ji všimne tehdy, když chybí. [Baštecká,B.,Goldmann, P. : Základy klinické psychologie. Praha: Portál 2001] Sociální práce by měla řešit etiku související s výkonem této profese, neboť kromě jiného sociální pracovníci často disponují značnou mocí nad klientem. Profesní etika by tedy měla zabránit možnému zneužití této moci. Kurz, který předkládáme nabízí povídání, zamyšlení i praktická cvičení, která se dotýkají etických pravidel v sociální práci tak, aby jeho účastníci mohli předcházet etickým pochybením. Rovněž kurz nabízí prostor pro reflektování obtížných situací, které se dotýkají etiky a se kterými se frekventanti sami setkali. Ve skupinové práci můžeme diskutovat a možná i hledat společně odpovědi na nejrůznější etická dilemata či problémy. Kurz má danou strukturu, která se však může měnit, dle konkrétní zakázky účastníků. Témata, které kurz nabízí: základní pojmy související s etikou (etika, morálka, mravnost) role sociálního pracovníka a způsoby přístupu k praxi nahlédnutí do lékařské etiky, která může být inspirací pro etiku sociální práce (poučený souhlas klientů) etický kodex, profesní organizace zacházení s daty o klientech, mlčenlivost neboli důvěrnost informací etická dilemata a etické problémy etická témata související s pomáhajícími profesemi dle zájmu frekventantů kurzu (např. ochrana nenarozeného života, antikoncepce, otázky spojené s umíráním apod.) Lektorky kurzu Mgr. Andrea LÁSKOVÁ v současnosti působí jako supervizorka a lektorka vzdělávacích seminářů a výcvikových programů. Absolvovala FF MU Brno v oborech sociální práce a sociologie. V letech působila jako vedoucí Linky důvěry Modrá linka, přednášela na Fakultě sociálních studií MU Brno a nyní působí jako pedagožka Vyšší odborné škole sociální Brno. Absolvovala specializované vzdělávání pro supervizní a psychoterapeutickou činnost. Mgr.Bohuslava Horská vedoucí Linky důvěry Modré linky. Lektorka má mnohaletou praxi z linky důvěry pro děti a mládež a se sociální prací s dětmi a mládeží v krizovém centru či centru náhradní rodinné péče. Je členskou Asociace manželských a rodinných terapeutů a členkou Česká asociace pracovníků linek důvěry. Akreditace Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí, platnost: , číslo: 2008/410 - SP Další informace, přihlášky Kurz je jednodenní praktický seminář v rozsahu 7 hodin

6 Vedení týmu v oblasti sociálních služeb Anotace kurzu Kurz Vedení týmů v oblasti sociálních služeb je promyšlenou a kompaktní mozaikou témat, tréninku, výkladů, cvičení, simulační her, případových studií, reflexe a výměny zkušeností. Klade si za cíl aktivně a intenzivně předat to nejpodstatnější z disciplíny zvané vedení týmu. Na tomto kurzu se doslovně i v přeneseném slova smyslu sedí v první řadě! Kurz je určen těm, kteří se ve vedoucí pozici ocitají nově (či se na ni připravují), cítí potřebu profesionalizace své řídící práce a poohlíží se po intenzivním rychlokurzu. Zkušenějším vedoucím může posloužit k rozšíření obzorů a načerpání nových inspirací, konzultaci. Program je orientován čtyřmi základními směry: Já v roli vedoucího (10% plochy kurzu) Důvěryhododnost vedoucího, postoje vedoucího a jejich vliv na vedení lidí, co mi řídící práce dává a co bere. Vědomostní báze (45%) Adairův model fungování týmů pohled na práci týmu z ptačí perspektivy, úlohy a role manažera, co dělá a jaký je opravdu dobrý vedoucí, rysy dobře fungujícího týmu, ingredience úspěšné týmové práce, role v týmu, vývojové stupně pracovní skupiny, typologie kolegů a podřízených, cíle a jejich stanovování, de čeho vybírat kolegu(-yni) do týmu?, situační styly vedení lidí, motivace jednotlivců a týmů, zásady cíleného rozvoje spolupracovníků. Dovednost a metodická výbava (trénink vybraných dovedností) (30 %) Úkolování, hodnotící rozhovor a zpětná vazba, vedení porad. Inspirace (15 %) Rozcestník na knihy, které stojí za to číst, jak to dělají jinde (zkušenosti z jiných organizací) Lektor kurzu Lektorem kurzu je Mgr. Jakub Šindler Mgr. Jakub Šindler vystudoval sociální politiku a psychologii na FSS MU a má zkušenosti s prací v různorodých týmech od akademických (pracoval v brněnském Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny, kde publikoval statě o rodinném poradenství), pomáhajících (dobrovolnická práce a práce na lince důvěry) až po business teamy (oddělení HR v ČSOB). S trénováním soft-skills dovedností, teambuildingem, vedením projektových týmů začal na Masarykově univerzitě v rámci kurzů týmové práce a pokračoval ve společnosti Česká Cesta s.r.o., která se zaměřuje na outdoorový trénink manažerů a teambuilding. V současné době pracuje pro jako lektor a psycholog poradenské a vzdělávací společnosti ImageLab s.r.o./p> Další informace, přihlášky Rozsah kurzu: 16 hodin / 2 dny Absolventi semináře obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávání.

7 Komunikační dovednosti Anotace kurzu forma a obsah sdělení význam prvních dojmu struktura rozhovoru aktivní naslouchání a umění ptát řeč těla - na co se zaměřit při jednání komunikace po telefonu asertivita v jednání vyjednávání a argumentace styly vyjednávání, pozice při vyjednávání Lektor kurzu Lektorkou kurzu je Ing. Kateřina Pajtlová Ing. Kateřina Pajtlová má za sebou mnohaleté zkušenosti v řízení, vedení týmu, komunikaci a koučování středního a vrcholového managementu. Vždy pracovala na pozicích, které se úzce dotýkaly managementu firmy a několik let rovněž zastávala vysokou pozici ve vedení pobočky ČSOB. Další informace, přihlášky Kurz je jednodenní v rozsahu 7 hodin Místo konání kurzu: Brno

8 Právní minimum pro pomáhající profese I., II. Anotace kurzu Jedná se o dvoudenní kurz s celkovou časovou dotací 16 hodin. Kurz se věnuje zajímavým a praktickým tématům z oblasti občanského, rodinného a trestního práva: Občanské právo: způsobilost k právním úkonům, zastupování, vlastnictví, společné jmění manželů, dědění, kupní a darovací smlouva. Rodinné právo: vztahy mezi manžely, zánik manželství, rodičovská zodpovědnost, náhradní rodinná výchova, vyživovací povinnost, činnost orgánu sociálně právní ochrany dětí. Trestní právo: trestní odpovědnost, průběh trestního řízení, druhy trestů, alternativní průběh trestního řízení a alternativní tresty. Přesný obsah kurzu je možné aktuálně upravit podle potřeb frekventantů. Kurz je určen sociálním pracovníkům, stejně jako pracovníkům v ostatních pomáhajících profesích, kteří pro svoji práci potřebují kvalitní orientaci a přehled v základních právních normách, které vstupují do našeho každodenního života. Lektorka kurzu Lektorkou semináře je JUDr. Alena Brožková. JUDr. Alena Brožková Pracuje jako kurátorka pro mládež, externě vyučuje předměty teorie a metody sociální práce, mediace a supervize na Vyšší odborné škole sociálně právní Evangelické akademie Brno. Je absolventkou Právnické fakulty UJEP Brno. Pracuje jako dobrovolná mediátorka v Občanské poradně Brno a jako školitelka komunikace a mediace pro organizace zaměřující se zejména na sociální oblast. Je zakládající členkou Asociace mediátorů ČR, garantkou sekce občanskoprávní a akreditovanou mediátorkou a školitelkou Asociace mediátorů ČR. Další informace, přihlášky Rozsah kurzu: každý kurz v rozsahu 8 hodin, tj. 1 den Absolventi semináře obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávání. kurz není akreditován MPSV

9 Psychologické minimum Anotace kurzu Kurz je vhodný zejména pro ty, kteří se pohybují v pomáhajících profesích, nejsou však psychology, popřípadě pro ty, které psychologie zajímá či pro studenty sociální práce a dalších oborů. Cílem kurzu je představit jeho účastníkům potřebu psychologického přístupu ke klientům a lidem obecně. Kurz seznámí frekventanty s definicí psychologie, jejími metodami a hranicemi současné psychologie Umožní účastníkům seznámit se s psychologickými postupy a nabídne jim možné scénáře ochrany před konfliktními klienty. Kurz je koncipován prakticky, s možností testování a nácviku modelových situací a rolí. Stručný obsah kurzu: Úvod Definice psychologie, hranice této vědy, její standardní postupy u pomáhajících profesích Metody zjišťování, rozbory situace nalézaná řešení Hodnocení profesních dovedností, testy osobnosti Metody ochrany před konfliktními jedinci Závěr Lektor kurzu Lektorem kurzu je Mgr. Ondřej Ptáček Mgr. Ondřej Ptáček pracuje jako psycholog v brněnské Vojenské nemocnici a v Manželské a rodinné poradně Bethesda. Spolupracuje také s Modrou linkou v Brně. V rámci další odborné činnosti se věnuje problematice paliativní péče a komunikace ve zdravotnictví. Jako psychoterapeut pracuje formou systemické rodinné terapie. V Centru pro vzdělávání a supervizi Modré linky vede výcvikové kurzy a semináře z témat psychologie a poradenských a osobnostních kompetencí pracovníků v sociálních službách. Akreditace Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí, platnost: , číslo: 2007/233 - SP Další informace, přihlášky Kurz je realizován jako praktický seminář v rozsahu 7hodin Místo konání kurzu: Brno

10 Standardy kvality sociálních služeb a jejich inspekce Anotace kurzu Kurz je určen především vedoucím organizací a organizačních složek a odpovědným pracovníkům organizací - poskytovatelů sociálních služeb, kteří mají zodpovědnost za zavádění standardů kvality sociálních služeb na pracoviště a mají zájem na co nejkvalitnějším poskytování svých služeb. Seminář je otevřen i ostatním zájemcům. Témata semináře: Co jsou standardy kvality a k čemu slouží - Základní prezentace obsahu standardů - Aplikace standardů v praxi, uvádění standardů v život - Inspekce poskytování sociálních služeb v organizacích a další. Seminář je koncipován jako přednáška s workshopem. Nabízí tak prostor pro dostatečnou prezentaci teoretického zázemí současně s možností věnovat se aktuálním otázkám tématu i řešení zcela konkrétních problémů, které poskytovatelé sociálních služeb v souvislosti se zaváděním standardů kvality řeší. Lektorka kurzu Lektorkou kurzu je PhDr. Ing. Jana Sladká - Ševčíková PhDr. Ing. Jana Sladká - Ševčíková v současnosti působí jako ředitelka brněnského občanského sdružení Anabell - sociální poradenství pro nemocné bulimií a anorexií, které v roce 2002 založila a vybudovala. Má přímou zkušenost s prací s klientem a s řízením organizace poskytující sociální služby. Je inspektorkou kvality sociálních služeb MPSV ČR. Působí jako lektorka vzdělávacích kurzů a současně externě přednáší na Pedagogické fakultě, Lékařské fakultě a Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Akreditace Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí, platnost: , číslo: 2007/232 - SP Další informace, přihlášky Kurz je jednodenní v rozsahu 8 hodin Absolventi semináře obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávání. Frekventanti obdrží certifikát o absolvování akreditovaného vzdělávání.

11 Úvod do mediace Anotace kurzu Jedná se o kurz s celkovou časovou dotací 18 hodin. Kurz se věnuje zajímavým a praktickým tématům jako je např.: verbální a neverbální komunikace komunikační bariéry mapa komunikace běžné a aktivní naslouchání zpětná vazba vedení rozhovoru teorie konfliktu příčiny a typy konfliktu způsoby řešení kofliktu formy řešení kofliktu konstruktivní a poziční vyjednávání mediace: charakteristika, fáze Lektoři kurzu Seminářem Vás budou provázet JUDr. Alena Brožková a PhDr. Mirka Nečasová, PhD. JUDr. Alena Brožková pracuje jako kurátorka pro mládež, externě vyučuje předměty teorie a metody sociální práce, mediace a supervize na Vyšší odborné škole sociálně právní Evangelické akademie Brno. Je absolventkou Právnické fakulty UJEP Brno. Pracuje jako dobrovolná mediátorka v Občanské poradně Brno a jako školitelka komunikace a mediace pro organizace zaměřující se zejména na sociální oblast. Je zakládající členkou Asociace mediátorů ČR, garantkou sekce občanskoprávní a akreditovanou mediátorkou a školitelkou Asociace mediátorů ČR. PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D. je absolventkou Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Pracuje jako asistentka na Katedře sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií MU Brno, kde vyučuje filosofii a etiku v sociální práci, mediaci, praxi a supervizi se zaměřením na individuální práci s klientem. Zároveň působí jako školitelka poradců pro Asociaci občanských poraden, dobrovolná mediátorka v Občanské poradně Brno a školitelka komunikace a mediace a supervizorka pro organizace zaměřující se na sociální oblast. Je zakládající členkou Asociace mediátorů ČR a akreditovanou mediátorkou a školitelkou Asociace mediátorů ČR. Další informace, přihlášky Rozsah kurzu: 18 hodin / 3 dny Absolventi semináře obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávání. Místo konání kurzu - Brno

12 Úvod do supervize Anotace kurzu Nároky kladené na profesionální výkon pomáhajících pracovníků jsou značné, proto je třeba, aby uměli využívat různé zdroje podpory. Důležitým podpůrným a rozvojovým mechanismem je supervize, která se dnes stává přirozenou součástí profesního života pomáhajících pracovníků. Neméně důležitou oblastí supervize je i uvažování, zda péče o klienty je účinná a zda je kvalitní. V České republice je však supervize využívána zatím jen velmi málo a to ze dvou důvodů. Jedním z nich je ten, že pojem supervize vyvolává dosud u mnohých lidí představu pouhé kontroly a vztah supervizora a supervidovaného je vnímám jako mocenský, tj.vztah nadřízeného a podřízeného. Druhým důvodem je finanční nákladnost na externí supervize. Kurz Úvod do supervize uvádí frekventanty do tématiky supervize: nabízí její definice, dělení, funkce a cíle, vysvětluje pozice supervizora a supervidovaného tak, aby byla úloha supervize objasněna v její skutečné podobě a šíři záběru. Dále kurz seznamuje účastníky s kontextem supervize v České republice. Rozpracována je otázka zavádění a rozvoje supervizní praxe v organizaci a rovněž tvorba supervizní smlouvy (kontraktu). Součástí modulu je i praktická ukázka skupinové supervize. Kurz tedy kombinuje výklad s praktickým nácvikem a využitím dosavadních zkušeností frekventantů. Kurz je připraven pro všechny zájemce o supervizi, jak pro ty, kteří o supervizi mnoho nevědí a chtějí k ní najít cestu, stejně jako je určen těm, pro které je supervize běžnou součástí profesního života. Kurz nabízí možnost supervizi pro sebe uchopit novým způsobem a najít v ní novou inspiraci pro další profesní rozvoj. Lektorka kurzu Lektorkou je Mgr. Andrea LÁSKOVÁ. Mgr. Andrea LÁSKOVÁ v současnosti působí jako supervizorka a lektorka vzdělávacích seminářů a výcvikových programů. Absolvovala FF MU Brno v oborech sociální práce a sociologie. V letech působila jako vedoucí Linky důvěry Modrá linka, přednášela na Fakultě sociálních studií MU Brno a nyní působí jako pedagožka Vyšší odborné škole sociální Brno. Absolvovala specializované vzdělávání pro supervizní a psychoterapeutickou činnost. Akreditace Akreditace: Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí, platnost: , číslo: 2007/231 - SP Další informace, přihlášky Kurz je realizován jako jednodenní praktický seminář, s celkovou časovou dotací 6 hodin.

13 Výcvik v internetovém poradenství II. Výcvik v internetovém poradenství I. s akreditací České asociace pracovníků linek důvěry je součástí kompletního Vzdělávacího programu v internetovém poradenství. Anotace kurzu Výcvik v internetovém poradenství II. je třídenní, 24ti hodinový intenzivní výcvikový program. Účastníci, kteří splní podmínku 90% účasti, obdrží Osvědření o absolvování akreditovaného výcvikového kurzu. Při nižší účasti dostane frekventant Potvrzení o účasti s vymezeným počtem absolvovaných hodin. Na tento vzdělávací modul je možné navázat Výcvikem v internetovém poradenství II. a supervizním workshopem v internetovém poradenství.výcvik ový program navazuje na I. modul, který Modrá linka úspěšně realizuje od roku Výcvik se věnuje klíčovým tématům z I. modulu, které je díky znalosti a praxi frekventantů možné dále rozvádět a věnovat se jim podrobněji. Jde především o témata etiky, zakázky a obtížných situací v internetovém poradenství. Výcvik přináší informace o vývoji v oblasti a patřičně se věnuje novým formám internetového poradenství: e-terapii a chatu. Na realizaci 4 hodinového bloku o chatu spolupracuje Modrá linka s Linkou důvěry Pardubice. Výcvik je, podobně jako I. modul, realizován pomocí teoretických, praktických a sebezkušenostních bloků. Během výcviku jsou simulovány situace reálného internetového poradenství v co nejvěrnější podobě. II. modul je určen všem zájemcům a praktikům, kteří službu internetového poradenství poskytují a chtějí svoji praxi doplnit o novou zkušenost. Je určen psychologům, sociálním pracovníkům i ostatním odborníkům a pracovníkům pomáhajících profesí z linek důvěry, pedagogickopsychologických poraden, nízkoprahových center, internetových poraden, které se na tuto formu přímo specializují a jakýchkoli jiných pracovišť, která s klienty komunikují prostřednictvím internetu. Pro vstup do II. modulu je podmínkou absolvování Výcviku v internetovém poradenství I. Výcviky v internetovém poradenství jsou realizovány jako otevřené kurzy pro širokou veřejnost a konají se několikrát do roka v Brně. Mimo běžný terminář je možné zrealizovat výcvik "na klíč", nebo "na objednávku". Další informace o této možnosti realizace výcviku např. pro celé týmy a uzavřené skupiny naleznete v sekci Ostatní vzdělávání. Lektoři kurzu Lektorský tým kurzu Výcvik v internetovém poradenství I. tvoří členové týmu, kteří vedli tentýž kurz pod akreditačním číslem IP1/04. Součástí žádosti o reakreditaci výcviku jsou profesní CV jednotlivých lektorů. Phdr. Andrea Lásková, pracovnice linky důvěry, supervizorka Mgr. Michal Horák, lektor vzdělávacích programů Modré linky, supervizor, psychoterapeut Mgr. Bohuslava Horská, vedoucí linky důvěry Modrá linka Mgr. Ladislav Ptáček, DiS., vedoucí vzdělávacího a poradenského centra Modré linky, pracovník Linky důvěry

14 Výcvik vede vždy lektorská dvojice. Všichni lektoři splňují kvalifikační předpoklady pro práci na lince důvěry a pro lektorskou činnost podle podmínek České asociace pracovníků linek důvěry pro akreditaci výcviků v oblasti internetového poradenství. Další informace, přihlášky Rozsah kurzu: 24 hodin / 3 dny Absolventi semináře obdrží Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávání. Místo konání kurzu: Brno

15 Zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem I. Anotace kurzu Kurz je založen na nácviku jednotlivých situací, které mohou být pro pracovníka obtížné. Například práce s klientem naplněným smutkem, radostí, agresivitou, apatií, atd. Dále pak bude tematizována práce s klienty, kteří jsou pro pracovníka iritující, a práce v situaci, kdy se pracovník sám ocitnul v obtížné životní chvíli a je nucen poskytnout službu klientovi. Témata krizové intervence jsou již mimo rámec tohoto kurzu, ale závěry z tohoto kurzu mohou být použity i při práci v krizových situacích. účelem kurzu není předat nějaké knižní znalosti, ale nabídnout prostředí k nalezení vlastních potenciálů zvládání obtížných situací každému z účastníků. V rámci teoretické části, která bude vždy navazovat na část praktickou budou představeny základní teoretické principy práce čerpající především z psychoterapeutických přístupů satiterapie a pessoboyden psychomotorické psychoterapie. Komu je kurz určen: Kurz je určen pro pracovníky, kteří si chtějí vyzkoušet zvládání obtížných situací při práci s klientem a najít vlastní, specifickou cestu jejich adekvátního řešení. Lektoři kurzu Lektory kurzu jsou Mgr. Michal Horák a Daniel Kaucký, DiS. Mgr. Michal Horák pracuje jako psychoterapeut, supervizor a pracovník linky důvěry. Daniel Kaucký, DiS. působí jako dlouholetý vedoucí rehabilitace Fokusu Praha, psychoterapeut a supervizor Další informace, přihlášky hodinová dotace kurzu je 25 hodin kurz není akreditován MPSV

16 Zvládání agrese Anotace kurzu Posláním kurzu je nabytí základní orientace a sebejistoty v psychicky i fyzicky obtížných situacích při spolupráci s klientem spojených s různě projevovanou agresí. Kurz zprostředkovává základní dovednosti a znalosti, jak zvládat situace, kdy dochází k různým formám verbální i neverbální agresivity až k fyzicky ohrožujícímu kontaktu mezi pracovníkem a klientem. Fyzický kontakt, od letmých dotyků až po mnohé formy útoku, učí frekventanty pojímat jako fyzickou interakci, která, je-li dovedně pracovníkem zvládnuta, vede k oboustranně uspokojivému řešení situace. * Nutné vzít si s sebou pohodlné oblečení, vhodné k pohybové aktivitě. * Lektoři Mgr. Michal Horák Daniel Kaucký, DiS. Další informace, přihlášky Maximální počet účastníků je 18 Rozsah kurzu je 16 výukových hodin (45 min.) Místo konání kurzu: Brno

17 Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. Řešení problémových situací a týmová spolupráce Organizátor pobočka Střední Čechy - kontaktní informace pobočky Akreditace MPSV č. 2009/440-SP, MV AK I./PV-9/2002 Čas zahájení 09:00 Čas ukončení 14:00 Lektoři PhDr. Zdenka Bártová Cena kurzu 1390 Kč (akreditovaný kurz je osvobozen od DPH) 1) Místo konání VCVS ČR, pobočka Střední Čechy - podrobné informace Kapacita 15 1) Od jsou akreditované kurzy u naší společnosti osvobozeny od DPH podle 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů. Program kurzu 1. Konflikt jako typ komunikace, konflikt jako konstruktivní a destruktivní prvek v komunikaci, techniky zvládání konfliktů 2. Nácvik některých technik, jejich rozbor a využití - cvičení Konflikt a já - položková analýza, diskuse 3. Interpersonální konflikt nácvik na zvládání konfliktů za využití sociální percepce 4. Nácvik týmových rolí, sociální vztahy uvnitř skupiny vnímání jednotlivých rolí členů pracovní skupiny, týmu 5. Diskuse a sebereflexe jednotlivých členů v daných rolích, skupinová reflexe 6. Balintovské skupiny, balintovská skupina jako prostředek kolektivního řešení klientských problémů, možnosti využití této techniky při práci s klienty 7. Závěr, diskuse.

18 o. s. Profesní komora sociálních pracovníků Symposium Systematická sociální práce G&I a SPIN pořádají pod záštitou PhDr. Jiřiny Šiklové, Csc. sympozium Systemická sociální práce. G&I G&I je konzultační a vzdělávací skupina, která kromě poradenství a terapie pro veřejnost nabízí pracovníkům z pomáhajících profesí různé typy kurzů od jednodenních seminářů až po víceleté psychetrapeutické a socioterapeutické výcviky, vycházející především ze systemického přístupu. Více na

19 NÁROČNÉ SITUACE V KOMUNIKACI S KLIENTEM (číslo akreditace MPSV:2008/067 - SP) Cílová skupina: sociální pracovníci a další pracovníci působící v sociálních službách Hlavní téma kurzu: rozvíjení komunikačních dovedností pracovníků ve zvládání náročných situací jako jsou např. emočně vypjaté situace, naléhaví nebo manipulativní klienti, sdělování špatných zpráv apod. Jde o prakticky zaměřený seminář, kde teoretické výklady jednotlivých témat jsou jen v nezbytném minimu a který především využívá zkušeností účastníků a konkrétních příkladů z jejich praxe. Výklad se střídá s diskusemi a modelováním rozhovorů s klienty. Optimální počet osob v kurzu: 6-15 Počet vyučovacích hodin: 8 Časový rozvrh: Účastníci obdrží potvrzení o počtu absolvovaných hodin. Místo konání: Praha Lektorka: Lenka Šimková, sociální pracovnice, průvodkyně dobrou praxí

20 ZÁKLADY KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ (číslo akreditace MPSV:2008/069 - SP) Cílová skupina: sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, dobrovolníci, studenti sociální práce a příbuzných pomáhajících profesí Téma kurzu: rozvíjení dovedností pracovníků v oblasti vedení rozhovoru s klientem v rámci poskytování sociálních služeb a poradenství. Cílem je posílení komunikačních dovedností pracovníků, osvojení si základních dovedností potřebných pro vedení rozhovoru s klientem a lepší reflektování souvislostí, za nichž se rozhovor odehrává. Jde o prakticky zaměřený kurz, který využívá nejen teorie, ale především příkladů z praxe k modelování rozhovorů pracovníků s klienty a k rozboru problematických situací. Teoreticky kurz vychází ze systemického přístupu k psychosociální praxi. Počet osob v kurzu: min. 6 - max.15 Počet vyučovacích hodin: 15 (dvoudenní kurz) Účastníci obdrží potvrzení o počtu absolvovaných hodin. Místo konání: Praha bude upřesněno později Lektorka: Lenka Šimková, sociální pracovnice, průvodkyně dobrou praxí

21 Pro management sociálních služeb: Příprava poskytovatele sociálních služeb na inspekci vnitřní pravidla Obsah semináře: Aktuální informace k připravované novele zákona Podstatné změny vyplývající z připravované novely zákona č. 108/2006 Sb. Diskuse Seminář je určen pro: sociální pracovnice ÚSP a DD, pracovnice v sociální péči všeobecné zdr. sestry v zařízeních sociálních služeb, vč. zdravotnických asistentů všeobecné sestry zdravotnických zařízení poskytujících sociální služby management zařízení sociálních služeb č. managementu neziskových organizací v sociálních službách Lektor: JUDr. Pavel Čámský - odborný lektor, právní specialista sociálních služeb Místo: Praha, Klub seniorů, Křejpského 1502, Praha 11 Jižní Město Spojení: metrem C stanice Opatov, okolo bankomatu ČS přes travnatý prostor, po schodech nahoru a dále podél modrého bloku panelového domu a vedle ZŠ vpravo přes silnici se nachází světlomodrý nízkopodlažní objekt vývařovny, jídelny, střediska vzdělávání a klubu seniorů Centra sociálních služeb Praha Jižní město. Přihláška: na Informace: na tel: Číslo účtu pořádající agentury: /0800, Česká spořitelna a.s. Variabilní symbol pro platbu: 2011 Konference je akreditována 3 kreditními body u České asociace sester. Všichni účastníci obdrží osvědčení Doba konání seminářů: zpravidla hodin, prezentace od 8.30 Místo konání semináře Praha: Sídlo učebny: Klub seniorů, Křejpského 1502, Praha 11 Jižní Město Spojení: metrem C stanice Opatov, okolo bankomatu ČS přes travnatý prostor, po schodech nahoru a dále podél modrého bloku panelového domu a vedle ZŠ vpravo přes silnici se nachází objekt Klubu seniorů Alena Režná, Argentinská 6, Praha 7 IČ: , DIČ: Jak vyhovět inspekci Standardů kvality z formálně administrativního hlediska Program semináře: - aktuální znění zákona o soc. službách - aktuální znění vyhlášky 505/2006 Sb. - Standardy kvality soc. služeb - osobní cíle uživatelů soc. služeb - vnitřní předpisy poskytovatelů soc. služeb - zavádění Standardů kvality do praxe - smlouva o poskytování soc. služeb: - náležitosti smlouvy - osobní cíl uživatele

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE 8 výukových hodin (akreditace MPSV) 1 500,- Kč (cena zahrnuje osvědčení pro účastníky a drobné občerstvení) Jednodenní akreditovaný seminář Specifika

Více

Ing. Anna Stojaspalová Stránka 1

Ing. Anna Stojaspalová Stránka 1 SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) PC = cílová skupina Pracovník v sociálních službách - další vzdělávání (dle 116 odst. 9 Zákona) VP = cílová skupina Vedoucí pracovníci (dle 117a

Více

Adresa místa konání: Dům s pečovatelskou službou Tyršova 1359 Poděbrady. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Adresa místa konání: Dům s pečovatelskou službou Tyršova 1359 Poděbrady. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vám nabídli možnost účasti na otevřených vzdělávacích programech, které jsme pro Vás připravili na období duben až červen v Poděbradech. Můžete si vybrat z

Více

Adresa místa konání: Okresní hospodářská komora v Liberci Rumunská 655/9 460 Liberec 1. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Adresa místa konání: Okresní hospodářská komora v Liberci Rumunská 655/9 460 Liberec 1. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vám nabídli možnost účasti na otevřených vzdělávacích programech, které jsme pro Vás připravili na období duben až červen v Liberci. Můžete si vybrat z akreditovaných

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Kurz je doporučen odbornou radou SOFT (Society of Family Therapy) v rámci tzv. malých programů. Kurz je akreditován MPSV. Východiska kurzu : Základním východiskem rodinného poradenství/terapie je předpoklad,

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program Basic Four vzdělávací program Cílem vzdělávacího programu Basic Four je poskytnout vedoucím pracovníkům v sociálních službách ucelené vzdělávání, které jim poskytne znalosti a dovednosti ve všech oblastech,

Více

Pozvánka. Koučink ve výchově a vzdělávání

Pozvánka. Koučink ve výchově a vzdělávání Pozvánka Kurz: Koučink ve výchově a vzdělávání v rámci projektu Bildungskooperationen in der Grenzregion Spolupráce v přeshraničním regionu v oblasti vzdělávání BIG číslo projektu: ATCZ5 Realizace kurzu:

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků

Vzdělávání sociálních pracovníků Vzdělávání sociálních pracovníků Akreditační systém Ministerstva práce a sociálních věcí je ustaven zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Systém

Více

Katalog vzdělávání. Kurzy Semináře Výcviky Supervize. Leden červen 2009

Katalog vzdělávání. Kurzy Semináře Výcviky Supervize. Leden červen 2009 Modrá linka (Centrum a linka důvěry pro děti a mládež) Centrum pro vzdělávání supervizi Modré linky Lidická 50, 658 12 Brno www.vzdelavani.modralinka.cz Katalog vzdělávání Kurzy Semináře Výcviky Supervize

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY JARO 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY JARO 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY JARO 2016 Jednodenní kurzy: DÉČKO LIBEREC Z. S. KOMUNIKACE S UMÍRAJÍCÍMI A JEJICH RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY - ÚVOD DO TÉMATU Číslo kurzu: 116 001 Termín konání: 22. března 2016 Uzávěrka

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND OBSAH: 1. Poslání a cíle občanského sdružení Instand... 2 2. Přehled projektů v roce 2005... 3 2.1 Projekty probíhající v roce 2005... 3 2.2 Připravované

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE ROZVÍJENÍ DOVEDNOSTÍ V KRIZOVÉ INTERVENCI 24 hodin Číslo kurzu: 116 005 Cena kurzu: 2 900,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH) Termín konání:

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Číslo kurzu: 115 002 Termín konání: 13. října 2015 Uzávěrka přihlášek: 29. září 2015 Komu je kurz

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KOMUNIKACE S UMÍRAJÍCÍMI A JEJICH RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY - ÚVOD DO TÉMATU Číslo kurzu: 116 001 Termín konání: 6. října 2016 /uzávěrka přihlášek 22. září

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Termín realizace projektu : 1.květen 2010 30.duben 2012 Klíčové aktivity projektu : 1. Organizační, personální a technické zázemí projektu 2. Zabezpečení publicity projektu 3. Oslovení cílové skupiny -

Více

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY PROGRAM OPEN MANAGEMENT je intenzivní kurz pro TOP manažery, senior manažery a HR specialisty, kteří si chtějí osvojit vědecké či praktické znalosti

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42)

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42) Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42). Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV Kontakt: PhDr.

Více

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl..

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Číslo kurzu: 1 Všeobecné vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu , spisová značka U42)

Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu , spisová značka U42) REMISVIT,z.ú. Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42) Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV Poznáváme,, na

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY CENTRUM LOCIKA VÁS SRDEČNĚ VÍTÁ NA KONFERENCI DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ PROFILY VYSTUPUJÍCÍCH A ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ PŘÍBĚH O LOCICE

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Popis vzdělávací akce

Popis vzdělávací akce Popis vzdělávací akce 1. Název vzdělávací akce:specializační studium pro metodiky prevence Studium k výkonu specializovaných činností -prevence sociálně patologických jevů(dle vyhl. č. 317/2005 Sb. 9c)

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

VZDĚLÁVÁNÍ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Nabídka školících akcí VZDĚLÁVACÍ AGENTURA - PHDR. JINDŘICH KADLEC Listopad, 2013 Autor: PhDr. Jindřich Kadlec 1 Vážení přátelé, dostává se Vám do ruky aktualizovaná

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY PŘÍLOHA Č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích a poradenských služeb v rámci projektu Zavedení systému hodnocení a motivace zaměstnanců David Türke Uniwin 1. PODROBNÁ SPECIFIKACE

Více

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc.

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. Přípravný kurz určený pro zájemce o studium bakalářského studijního

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Základní informace Seznam lektorů

Základní informace Seznam lektorů 1 Základní informace Vzdělávání probíhá přímo v organizaci Minim. počet účastníků je 5, max. 25 účastníků Vzdělávací programy jsou akreditovány min. na 6 vyuč. hodin Základní cena programu je 7.000,- Kč

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

1. IDENTIFIKACE ŽADATELE (vzdělavatele) Název organizace (vzdělavatele) IČ organizace. Právní forma organizace. Sídlo organizace

1. IDENTIFIKACE ŽADATELE (vzdělavatele) Název organizace (vzdělavatele) IČ organizace. Právní forma organizace. Sídlo organizace k veřejné zakázce Vytvoření informačního systému pro agendu akreditací v rámci projektu Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách 1. IDENTIFIKACE ŽADATELE

Více

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých:

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: 1) služby v oblasti personalistiky 2) řízení lidských zdrojů 3) poradenské služby 4) konzultace v oblasti

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

Profesní CV. Osobní informace. Lorencová Radomila, Mgr. radka.lorencova@centrum.cz. Pracovní zkušenosti. Příjmení a jméno, titul

Profesní CV. Osobní informace. Lorencová Radomila, Mgr. radka.lorencova@centrum.cz. Pracovní zkušenosti. Příjmení a jméno, titul 1 Profesní CV Osobní informace Příjmení a jméno, titul Adresa Telefon osobní Telefon pracovní E- mail Národnost Datum narození Lorencová Radomila, Mgr. Bělčická 23, Praha 4, 141 00 606354309 606354309

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Zvládání náročných a krizových situací v práci pedagoga středních odborných škol od počátku roku 2012 akreditováno Ministerstvem školství,

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Příloha 1 Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky. Vzdělávání zaměstnanců Charita Valašské Meziříčí ke zkvalitnění poskytovaných služeb

Příloha 1 Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky. Vzdělávání zaměstnanců Charita Valašské Meziříčí ke zkvalitnění poskytovaných služeb Příloha 1 Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Vzdělávání zaměstnanců Charita Valašské Meziříčí ke zkvalitnění poskytovaných služeb Zadavatel v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce Vzdělávání

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ

METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN a Česká asociace pečovatelské služby METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ REKVALIFIKACE V KOMBINACI S TRÉNINKOVÝM ZAMĚSTNÁNÍM NEZAMĚSTNANÝCH OSOB STARŠÍCH 50 LET NA PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH

Více

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Nabídka vzdělávání Rok 2012 Kurzy jsou určeny pro: sociální pracovníky pracovníky v sociálních službách Středočeský kraj a Praha IČO: 69836698, bankovní spojení: 27-6395270247/0100,

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628 873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRÉNINK INTERNÍCH LEKTORŮ Máte možnost získání nezbytně nutné pedagogické minimum pro interní vzdělávání

Více

Spolek TREMEDIAS je držitelem akreditace MPSV ČR pro vzdělávání cílové skupiny sociálních pracovníků, a to v tématech, které uvádíme níže:

Spolek TREMEDIAS je držitelem akreditace MPSV ČR pro vzdělávání cílové skupiny sociálních pracovníků, a to v tématech, které uvádíme níže: Spolek TREMEDIAS je držitelem akreditace MPSV ČR pro vzdělávání cílové skupiny sociálních pracovníků, a to v tématech, které uvádíme níže: Využití socioterapie při práci s rodinou a dítětem, Základy správního

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vyučovacího předmětu Sociální práce je předmět, který zprostředkovává studentům do hloubky propracovanou představu o metodách a technikách sociální práce a vhodnosti jejich

Více

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ Individuální koučink Motto: K čemu je dobrá inspirace, když po ní nenásleduje čin? (Anthony Robbins) Vážení zájemci o osobní rozvoj, dovolujeme si Vás oslovit s možností

Více

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence Terénní pracovník pro práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením Rozsah: 30 hodin (20 hodin teoretické výuky, 80 hodin praxe) Akreditace: MPSV ČR (2008/399 PK) Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2017 DÉČKO LIBEREC Z. S.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2017 DÉČKO LIBEREC Z. S. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2017 DÉČKO LIBEREC Z. S. KOMUNIKACE S UMÍRAJÍCÍMI A JEJICH RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY - ÚVOD DO TÉMATU Cena kurzu: 1 350,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH) Termín konání: 5. října

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8 Obsah Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 Jak pracovat s katalogem... 6 Profesním vzděláváním ke kvalitě... 7 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8 Projekt Profesním

Více

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele 2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele Č. Položka ve formuláři 1 Název žadatele EDLiT s.r.o. 2 IČO 26840791 3 Sídlo Tyršova 275, 739 61 Třinec 4 Adresa instituce

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Sebepoznávání Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte!

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! 1.1. Název organizace 0 1.2. 1.3. IČ organizace Právní forma organizace 1.4. ulice, číslo domu Sídlo organizace

Více

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. U Tiskárny 515/3, 702 00 OSTRAVA IČ: 68145209 Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č. 5344963 Aktualizace

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání Národní institut pro další vzdělávání partner pedagogů v oblasti DVPP MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů,

Více

PROFESIONÁLNÍ MANAŽER

PROFESIONÁLNÍ MANAŽER PROFESIONÁLNÍ MANAŽER Realizace Brno Profesionální manažer od Motivu P V současné turbulentní době, kdy je nedostatek zaměstnanců, je na manažerovi, jak tuto situaci zvládne. Za pomoci kurzů v rámci Profesionálního

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel/ fax 585 417 828, mobil 723 560 038, e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Efektivní prezentace Úspěšnost

Více

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.)

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd navazuje na předmět ZSV a je určen zejména žákům, kteří se chtějí v budoucnu věnovat

Více

Bezpečná supervize Lucie Myšková, Ph.D. Mgr. Pavel Dosoudil

Bezpečná supervize Lucie Myšková, Ph.D. Mgr. Pavel Dosoudil XI. ročník konference PPRCH (Ne)bezpečná škola! A pro koho? 18. 19.11.2014 Bezpečná supervize Lucie Myšková, Ph.D. Mgr. Pavel Dosoudil Supervize ve školství Statistiky nekompletní Odlišnosti mezi školou

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Supervize Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Řešení konfliktů a vyjednávání Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel.

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel. Nabídka školení 2015 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz www.edost.cz Tel.: 474 628 347 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. působí na trhu od roku

Více

NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Název projektu: NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Registrační číslo projektu: 00766 Zadávací podmínky výběrového řízení Název zakázky: Lektorské zajištění MOTIVAČNÍHO,

Více

Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3

Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3 Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/22.00.00 101 Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3 Doba realizace 1. 5.2009 31. 7. 2010 Dotace 1 672 650,-

Více

Eva Jarošová , VŠE Praha

Eva Jarošová , VŠE Praha Eva Jarošová 21.9. 2012, VŠE Praha Dovednosti pro řízení kariéry a jejich členění Kariérové poradenství na VŠE Podpora rozvoje dovednosti pro řízení kariéry na VŠE Kariérové koučování na VŠE Rozvoj dovedností

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 3. 5. 2017 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM +Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAŽERSKÁ AKADEMIE Cíl kurzu : Cílem vzdělávacího programu je posílení manažerských dovedností liniových a středních

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

CERTIFIKOVANÝ MANŽELSKÝ A RODINNÝ PORADCE AMRP 2. STUPNĚ

CERTIFIKOVANÝ MANŽELSKÝ A RODINNÝ PORADCE AMRP 2. STUPNĚ KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY AMRP ČR PREAMBULE VYMEZENÍ POJMŮ KVALIFIKAČNÍ STUPNĚ: I. MANŽELSKÝ A RODINNÝ PORADCE AMPR - získávání kvalifikace II. CERTIFIKOVANÝ MANŽELSKÝ A RODINNÝ PORADCE AMRP 1. STUPNĚ - zvyšování

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

ČÁST II. Manažerské dovednosti

ČÁST II. Manažerské dovednosti Příloha č. 1 ODBORNÁ SPECIFIKACE ČÁST II. Manažerské dovednosti Tato část veřejné zakázky je zaměřena na realizaci kurzů Manažerské dovednosti. Veškeré výstupy týkající se předmětu výběrového řízení budou

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více