Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:"

Transkript

1 Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce je nutná domluva nejen s klientem, ale také s jeho nejbližšími. Akreditace MPSV č. 2007/425 - SP. Základní informace Seminář je určen pro sociální pracovníky, zdravotníky, psychology, pedagogy a další odborníky, kteří si uvědomují, jak důležitý vliv mají na klienta jeho nejbližší. Otázka, jak nastavit spolupráci, aby to bylo bezpečné pro všechny zúčastněné, se ukazuje být často zásadní pro úspěch celé práce. Hlavní témata a cíle rozdíly ve vedení efektivní komunikace při práci s jednotlivcem a rodinou užitečné postupy při rozhovoru s rodinami ujasnění si své vlastní pozice při práci s rodinou možnost vyzkoušet si nové dovednosti při modelovaných rozhovorech prodiskutování problémových témat Lektorka kurzu Lenka Šimková

2 Efektivní rozhovor Akreditováno MPSV č. 2007/424 - SP. Již 24. běh prakticky vedeného kurzu zaměřeného na kvalitní vedení profesionálního rozhovoru. Základní informace Kurs je zaměřen především prakticky pro potřeby profesionálů z oblasti pomáhajících profesí, ať už začátečníků nebo zkušených praktiků,a přináší nejen výklad jednotlivých témat, ale též práci v malých skupinách, společné diskuse o možnostech, jak pracovat s klienty, modelování rozhovorů s klienty a v neposlední řadě také prostor pro výměnu zkušeností a názorů. Témata: jak najít to pravé téma, práce se zakázkou rozlišení pomoci a kontroly/přebírání starosti profesionální způsoby pomoci jak dbát na bezpečí klienta a pracovníka užitečné otázky formulace "lepších cílů" užitečnost reflektujícího. týmu práce s časem řešení problémových situací Lektorka kurzu Lenka Šimková

3 Modrá linka Brno Diagnostika, prevence a zvládnutí syndromu vyhoření Anotace kurzu Ten, kdo hoří, může vyhořet: Na počátku jedné cesty, která končí syndromem vyhoření, je nadšení,, říká Karel Kopřiva. Syndromem vyhoření jsou ohroženi všichni bez rozdílu. V oblasti pomáhajících profesí je riziko vzniku syndromu zvlášť vysoké. Obtížně se soustředíte? Nedokážete se už ze své práce radovat? Připadáte si fyzicky vyždímaný/á? Nemáte chuť pomáhat problémovým klientům? Poznáváte svoje pocity? Pak se toto téma možná týká i Vás. V jednodenním kurzu se dozvíte o tom, co je syndrom vyhoření, jak jej lze diagnostikovat ještě v rané fázi vzniku, co k němu vede, jaké má fáze, jak jej lze zvládnout a samozřejmě také jak mu předcházet u sebe, případně u svých zaměstnanců. Budete mít příležitost si vyzkoušet nejen diagnostické metody, ale dotknout se tohoto tématu také formou sebezkušenosti ve skupině. Kurz je určen především pro pracovníky v pomáhajících profesích, přihlásit se ale může každý, kdo se cítí být syndromem vyhoření ohrožen. Účastníci obdrží na kurzu studijní materiály. Lektor kurzu Lektor kurzu je Mgr. Ondřej Ptáček., který pracuje jako psycholog v brněnské Vojenské nemocnici a v Manželské a rodinné poradně Bethesda. Spolupracuje také s Modrou linkou v Brně. V rámci další odborné činnosti se věnuje problematice paliativní péče a komunikace ve zdravotnictví. Jako psychoterapeut pracuje formou systemické rodinné terapie. V Centru pro vzdělávání a supervizi Modré linky vede výcvikové kurzy a semináře z témat psychologie a poradenských a osobnostních kompetencí pracovníků v sociálních službách. Akreditace Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí, platnost: , číslo: 2008/150 - SP Další informace, přihlášky Kurz je jednodenní v rozsahu 8 hodin Místo konání kurzu - Brno

4 Výcvik v internetovém poradenství I. Anotace kurzu Výcvik v internetovém poradenství I. základní otázky internetového poradenství, součást Vzdělávacího programu v internetovém poradenství, je výcvikový kurz, který se věnuje základním otázkám problematiky internetového poradenství a to v oblasti komunikace s klientem prostřednictvím u. Dalším formám internetového poradenství, především chatu a audiochatu, se věnuje navazující výcvikový kurz Výcvik v internetovém poradenství II. (možnost zúčastnit se navazujícího kurzu) Etika, zakázka, obtížné situace a nové formy internetového poradenství. Výcvik zahrnuje témata techniky práce při poskytování služby, hranicím, možnostem a rizikům této poradenské služby, postavení pracovníka v tomto poradenském procesu a technickým požadavkům na realizaci služby. Kurz vybavuje frekventanty dostatečným teoretickým zázemím a současně je kurz postaven na praktickém nácviku a sebezkušenosti. Výcvikový kurz je časově dotován 24 výukovými hodinami Kurz je realizován ve školící místnosti a současně v počítačové učebně, což umožňuje věrně simulovat podmínky poskytování služby a vysokou výtěžnost z praktických i teoretických bloků, kde se užitek zvyšuje díky vhodné kombinaci a propojení kurzu. Lektorka kurzu Phdr. Andrea Lásková, pracovnice linky důvěry, supervizorka Mgr. Michal Horák, lektor vzdělávacích programů Modré linky, supervizor, psychoterapeut Mgr. Bohuslava Horská, vedoucí linky důvěry Modrá linka Mgr. Ladislav Ptáček, DiS., vedoucí vzdělávacího a poradenského centra Modré linky, pracovník Linky důvěry Výcvik vede vždy lektorská dvojice. Všichni lektoři splňují kvalifikační předpoklady pro práci na lince důvěry a pro lektorskou činnost podle podmínek České asociace pracovníků linek důvěry pro akreditaci výcviků v oblasti internetového poradenství. Akreditace Kurz je akreditován MPSV akred. č. 2009/636-SP, platnost akreditace do Další informace, přihlášky Rozsah kurzu: 24 hodin / 3 dny Absolventi semináře obdrží Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávání. Místo konání kurzu Brno

5 Etické otazníky v sociální práci Anotace kurzu Etika je důležitá a zároveň jako by se o ní nedalo nic říct. Je jako vzduch. Člověk si ji všimne tehdy, když chybí. [Baštecká,B.,Goldmann, P. : Základy klinické psychologie. Praha: Portál 2001] Sociální práce by měla řešit etiku související s výkonem této profese, neboť kromě jiného sociální pracovníci často disponují značnou mocí nad klientem. Profesní etika by tedy měla zabránit možnému zneužití této moci. Kurz, který předkládáme nabízí povídání, zamyšlení i praktická cvičení, která se dotýkají etických pravidel v sociální práci tak, aby jeho účastníci mohli předcházet etickým pochybením. Rovněž kurz nabízí prostor pro reflektování obtížných situací, které se dotýkají etiky a se kterými se frekventanti sami setkali. Ve skupinové práci můžeme diskutovat a možná i hledat společně odpovědi na nejrůznější etická dilemata či problémy. Kurz má danou strukturu, která se však může měnit, dle konkrétní zakázky účastníků. Témata, které kurz nabízí: základní pojmy související s etikou (etika, morálka, mravnost) role sociálního pracovníka a způsoby přístupu k praxi nahlédnutí do lékařské etiky, která může být inspirací pro etiku sociální práce (poučený souhlas klientů) etický kodex, profesní organizace zacházení s daty o klientech, mlčenlivost neboli důvěrnost informací etická dilemata a etické problémy etická témata související s pomáhajícími profesemi dle zájmu frekventantů kurzu (např. ochrana nenarozeného života, antikoncepce, otázky spojené s umíráním apod.) Lektorky kurzu Mgr. Andrea LÁSKOVÁ v současnosti působí jako supervizorka a lektorka vzdělávacích seminářů a výcvikových programů. Absolvovala FF MU Brno v oborech sociální práce a sociologie. V letech působila jako vedoucí Linky důvěry Modrá linka, přednášela na Fakultě sociálních studií MU Brno a nyní působí jako pedagožka Vyšší odborné škole sociální Brno. Absolvovala specializované vzdělávání pro supervizní a psychoterapeutickou činnost. Mgr.Bohuslava Horská vedoucí Linky důvěry Modré linky. Lektorka má mnohaletou praxi z linky důvěry pro děti a mládež a se sociální prací s dětmi a mládeží v krizovém centru či centru náhradní rodinné péče. Je členskou Asociace manželských a rodinných terapeutů a členkou Česká asociace pracovníků linek důvěry. Akreditace Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí, platnost: , číslo: 2008/410 - SP Další informace, přihlášky Kurz je jednodenní praktický seminář v rozsahu 7 hodin

6 Vedení týmu v oblasti sociálních služeb Anotace kurzu Kurz Vedení týmů v oblasti sociálních služeb je promyšlenou a kompaktní mozaikou témat, tréninku, výkladů, cvičení, simulační her, případových studií, reflexe a výměny zkušeností. Klade si za cíl aktivně a intenzivně předat to nejpodstatnější z disciplíny zvané vedení týmu. Na tomto kurzu se doslovně i v přeneseném slova smyslu sedí v první řadě! Kurz je určen těm, kteří se ve vedoucí pozici ocitají nově (či se na ni připravují), cítí potřebu profesionalizace své řídící práce a poohlíží se po intenzivním rychlokurzu. Zkušenějším vedoucím může posloužit k rozšíření obzorů a načerpání nových inspirací, konzultaci. Program je orientován čtyřmi základními směry: Já v roli vedoucího (10% plochy kurzu) Důvěryhododnost vedoucího, postoje vedoucího a jejich vliv na vedení lidí, co mi řídící práce dává a co bere. Vědomostní báze (45%) Adairův model fungování týmů pohled na práci týmu z ptačí perspektivy, úlohy a role manažera, co dělá a jaký je opravdu dobrý vedoucí, rysy dobře fungujícího týmu, ingredience úspěšné týmové práce, role v týmu, vývojové stupně pracovní skupiny, typologie kolegů a podřízených, cíle a jejich stanovování, de čeho vybírat kolegu(-yni) do týmu?, situační styly vedení lidí, motivace jednotlivců a týmů, zásady cíleného rozvoje spolupracovníků. Dovednost a metodická výbava (trénink vybraných dovedností) (30 %) Úkolování, hodnotící rozhovor a zpětná vazba, vedení porad. Inspirace (15 %) Rozcestník na knihy, které stojí za to číst, jak to dělají jinde (zkušenosti z jiných organizací) Lektor kurzu Lektorem kurzu je Mgr. Jakub Šindler Mgr. Jakub Šindler vystudoval sociální politiku a psychologii na FSS MU a má zkušenosti s prací v různorodých týmech od akademických (pracoval v brněnském Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny, kde publikoval statě o rodinném poradenství), pomáhajících (dobrovolnická práce a práce na lince důvěry) až po business teamy (oddělení HR v ČSOB). S trénováním soft-skills dovedností, teambuildingem, vedením projektových týmů začal na Masarykově univerzitě v rámci kurzů týmové práce a pokračoval ve společnosti Česká Cesta s.r.o., která se zaměřuje na outdoorový trénink manažerů a teambuilding. V současné době pracuje pro jako lektor a psycholog poradenské a vzdělávací společnosti ImageLab s.r.o./p> Další informace, přihlášky Rozsah kurzu: 16 hodin / 2 dny Absolventi semináře obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávání.

7 Komunikační dovednosti Anotace kurzu forma a obsah sdělení význam prvních dojmu struktura rozhovoru aktivní naslouchání a umění ptát řeč těla - na co se zaměřit při jednání komunikace po telefonu asertivita v jednání vyjednávání a argumentace styly vyjednávání, pozice při vyjednávání Lektor kurzu Lektorkou kurzu je Ing. Kateřina Pajtlová Ing. Kateřina Pajtlová má za sebou mnohaleté zkušenosti v řízení, vedení týmu, komunikaci a koučování středního a vrcholového managementu. Vždy pracovala na pozicích, které se úzce dotýkaly managementu firmy a několik let rovněž zastávala vysokou pozici ve vedení pobočky ČSOB. Další informace, přihlášky Kurz je jednodenní v rozsahu 7 hodin Místo konání kurzu: Brno

8 Právní minimum pro pomáhající profese I., II. Anotace kurzu Jedná se o dvoudenní kurz s celkovou časovou dotací 16 hodin. Kurz se věnuje zajímavým a praktickým tématům z oblasti občanského, rodinného a trestního práva: Občanské právo: způsobilost k právním úkonům, zastupování, vlastnictví, společné jmění manželů, dědění, kupní a darovací smlouva. Rodinné právo: vztahy mezi manžely, zánik manželství, rodičovská zodpovědnost, náhradní rodinná výchova, vyživovací povinnost, činnost orgánu sociálně právní ochrany dětí. Trestní právo: trestní odpovědnost, průběh trestního řízení, druhy trestů, alternativní průběh trestního řízení a alternativní tresty. Přesný obsah kurzu je možné aktuálně upravit podle potřeb frekventantů. Kurz je určen sociálním pracovníkům, stejně jako pracovníkům v ostatních pomáhajících profesích, kteří pro svoji práci potřebují kvalitní orientaci a přehled v základních právních normách, které vstupují do našeho každodenního života. Lektorka kurzu Lektorkou semináře je JUDr. Alena Brožková. JUDr. Alena Brožková Pracuje jako kurátorka pro mládež, externě vyučuje předměty teorie a metody sociální práce, mediace a supervize na Vyšší odborné škole sociálně právní Evangelické akademie Brno. Je absolventkou Právnické fakulty UJEP Brno. Pracuje jako dobrovolná mediátorka v Občanské poradně Brno a jako školitelka komunikace a mediace pro organizace zaměřující se zejména na sociální oblast. Je zakládající členkou Asociace mediátorů ČR, garantkou sekce občanskoprávní a akreditovanou mediátorkou a školitelkou Asociace mediátorů ČR. Další informace, přihlášky Rozsah kurzu: každý kurz v rozsahu 8 hodin, tj. 1 den Absolventi semináře obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávání. kurz není akreditován MPSV

9 Psychologické minimum Anotace kurzu Kurz je vhodný zejména pro ty, kteří se pohybují v pomáhajících profesích, nejsou však psychology, popřípadě pro ty, které psychologie zajímá či pro studenty sociální práce a dalších oborů. Cílem kurzu je představit jeho účastníkům potřebu psychologického přístupu ke klientům a lidem obecně. Kurz seznámí frekventanty s definicí psychologie, jejími metodami a hranicemi současné psychologie Umožní účastníkům seznámit se s psychologickými postupy a nabídne jim možné scénáře ochrany před konfliktními klienty. Kurz je koncipován prakticky, s možností testování a nácviku modelových situací a rolí. Stručný obsah kurzu: Úvod Definice psychologie, hranice této vědy, její standardní postupy u pomáhajících profesích Metody zjišťování, rozbory situace nalézaná řešení Hodnocení profesních dovedností, testy osobnosti Metody ochrany před konfliktními jedinci Závěr Lektor kurzu Lektorem kurzu je Mgr. Ondřej Ptáček Mgr. Ondřej Ptáček pracuje jako psycholog v brněnské Vojenské nemocnici a v Manželské a rodinné poradně Bethesda. Spolupracuje také s Modrou linkou v Brně. V rámci další odborné činnosti se věnuje problematice paliativní péče a komunikace ve zdravotnictví. Jako psychoterapeut pracuje formou systemické rodinné terapie. V Centru pro vzdělávání a supervizi Modré linky vede výcvikové kurzy a semináře z témat psychologie a poradenských a osobnostních kompetencí pracovníků v sociálních službách. Akreditace Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí, platnost: , číslo: 2007/233 - SP Další informace, přihlášky Kurz je realizován jako praktický seminář v rozsahu 7hodin Místo konání kurzu: Brno

10 Standardy kvality sociálních služeb a jejich inspekce Anotace kurzu Kurz je určen především vedoucím organizací a organizačních složek a odpovědným pracovníkům organizací - poskytovatelů sociálních služeb, kteří mají zodpovědnost za zavádění standardů kvality sociálních služeb na pracoviště a mají zájem na co nejkvalitnějším poskytování svých služeb. Seminář je otevřen i ostatním zájemcům. Témata semináře: Co jsou standardy kvality a k čemu slouží - Základní prezentace obsahu standardů - Aplikace standardů v praxi, uvádění standardů v život - Inspekce poskytování sociálních služeb v organizacích a další. Seminář je koncipován jako přednáška s workshopem. Nabízí tak prostor pro dostatečnou prezentaci teoretického zázemí současně s možností věnovat se aktuálním otázkám tématu i řešení zcela konkrétních problémů, které poskytovatelé sociálních služeb v souvislosti se zaváděním standardů kvality řeší. Lektorka kurzu Lektorkou kurzu je PhDr. Ing. Jana Sladká - Ševčíková PhDr. Ing. Jana Sladká - Ševčíková v současnosti působí jako ředitelka brněnského občanského sdružení Anabell - sociální poradenství pro nemocné bulimií a anorexií, které v roce 2002 založila a vybudovala. Má přímou zkušenost s prací s klientem a s řízením organizace poskytující sociální služby. Je inspektorkou kvality sociálních služeb MPSV ČR. Působí jako lektorka vzdělávacích kurzů a současně externě přednáší na Pedagogické fakultě, Lékařské fakultě a Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Akreditace Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí, platnost: , číslo: 2007/232 - SP Další informace, přihlášky Kurz je jednodenní v rozsahu 8 hodin Absolventi semináře obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávání. Frekventanti obdrží certifikát o absolvování akreditovaného vzdělávání.

11 Úvod do mediace Anotace kurzu Jedná se o kurz s celkovou časovou dotací 18 hodin. Kurz se věnuje zajímavým a praktickým tématům jako je např.: verbální a neverbální komunikace komunikační bariéry mapa komunikace běžné a aktivní naslouchání zpětná vazba vedení rozhovoru teorie konfliktu příčiny a typy konfliktu způsoby řešení kofliktu formy řešení kofliktu konstruktivní a poziční vyjednávání mediace: charakteristika, fáze Lektoři kurzu Seminářem Vás budou provázet JUDr. Alena Brožková a PhDr. Mirka Nečasová, PhD. JUDr. Alena Brožková pracuje jako kurátorka pro mládež, externě vyučuje předměty teorie a metody sociální práce, mediace a supervize na Vyšší odborné škole sociálně právní Evangelické akademie Brno. Je absolventkou Právnické fakulty UJEP Brno. Pracuje jako dobrovolná mediátorka v Občanské poradně Brno a jako školitelka komunikace a mediace pro organizace zaměřující se zejména na sociální oblast. Je zakládající členkou Asociace mediátorů ČR, garantkou sekce občanskoprávní a akreditovanou mediátorkou a školitelkou Asociace mediátorů ČR. PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D. je absolventkou Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Pracuje jako asistentka na Katedře sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií MU Brno, kde vyučuje filosofii a etiku v sociální práci, mediaci, praxi a supervizi se zaměřením na individuální práci s klientem. Zároveň působí jako školitelka poradců pro Asociaci občanských poraden, dobrovolná mediátorka v Občanské poradně Brno a školitelka komunikace a mediace a supervizorka pro organizace zaměřující se na sociální oblast. Je zakládající členkou Asociace mediátorů ČR a akreditovanou mediátorkou a školitelkou Asociace mediátorů ČR. Další informace, přihlášky Rozsah kurzu: 18 hodin / 3 dny Absolventi semináře obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávání. Místo konání kurzu - Brno

12 Úvod do supervize Anotace kurzu Nároky kladené na profesionální výkon pomáhajících pracovníků jsou značné, proto je třeba, aby uměli využívat různé zdroje podpory. Důležitým podpůrným a rozvojovým mechanismem je supervize, která se dnes stává přirozenou součástí profesního života pomáhajících pracovníků. Neméně důležitou oblastí supervize je i uvažování, zda péče o klienty je účinná a zda je kvalitní. V České republice je však supervize využívána zatím jen velmi málo a to ze dvou důvodů. Jedním z nich je ten, že pojem supervize vyvolává dosud u mnohých lidí představu pouhé kontroly a vztah supervizora a supervidovaného je vnímám jako mocenský, tj.vztah nadřízeného a podřízeného. Druhým důvodem je finanční nákladnost na externí supervize. Kurz Úvod do supervize uvádí frekventanty do tématiky supervize: nabízí její definice, dělení, funkce a cíle, vysvětluje pozice supervizora a supervidovaného tak, aby byla úloha supervize objasněna v její skutečné podobě a šíři záběru. Dále kurz seznamuje účastníky s kontextem supervize v České republice. Rozpracována je otázka zavádění a rozvoje supervizní praxe v organizaci a rovněž tvorba supervizní smlouvy (kontraktu). Součástí modulu je i praktická ukázka skupinové supervize. Kurz tedy kombinuje výklad s praktickým nácvikem a využitím dosavadních zkušeností frekventantů. Kurz je připraven pro všechny zájemce o supervizi, jak pro ty, kteří o supervizi mnoho nevědí a chtějí k ní najít cestu, stejně jako je určen těm, pro které je supervize běžnou součástí profesního života. Kurz nabízí možnost supervizi pro sebe uchopit novým způsobem a najít v ní novou inspiraci pro další profesní rozvoj. Lektorka kurzu Lektorkou je Mgr. Andrea LÁSKOVÁ. Mgr. Andrea LÁSKOVÁ v současnosti působí jako supervizorka a lektorka vzdělávacích seminářů a výcvikových programů. Absolvovala FF MU Brno v oborech sociální práce a sociologie. V letech působila jako vedoucí Linky důvěry Modrá linka, přednášela na Fakultě sociálních studií MU Brno a nyní působí jako pedagožka Vyšší odborné škole sociální Brno. Absolvovala specializované vzdělávání pro supervizní a psychoterapeutickou činnost. Akreditace Akreditace: Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí, platnost: , číslo: 2007/231 - SP Další informace, přihlášky Kurz je realizován jako jednodenní praktický seminář, s celkovou časovou dotací 6 hodin.

13 Výcvik v internetovém poradenství II. Výcvik v internetovém poradenství I. s akreditací České asociace pracovníků linek důvěry je součástí kompletního Vzdělávacího programu v internetovém poradenství. Anotace kurzu Výcvik v internetovém poradenství II. je třídenní, 24ti hodinový intenzivní výcvikový program. Účastníci, kteří splní podmínku 90% účasti, obdrží Osvědření o absolvování akreditovaného výcvikového kurzu. Při nižší účasti dostane frekventant Potvrzení o účasti s vymezeným počtem absolvovaných hodin. Na tento vzdělávací modul je možné navázat Výcvikem v internetovém poradenství II. a supervizním workshopem v internetovém poradenství.výcvik ový program navazuje na I. modul, který Modrá linka úspěšně realizuje od roku Výcvik se věnuje klíčovým tématům z I. modulu, které je díky znalosti a praxi frekventantů možné dále rozvádět a věnovat se jim podrobněji. Jde především o témata etiky, zakázky a obtížných situací v internetovém poradenství. Výcvik přináší informace o vývoji v oblasti a patřičně se věnuje novým formám internetového poradenství: e-terapii a chatu. Na realizaci 4 hodinového bloku o chatu spolupracuje Modrá linka s Linkou důvěry Pardubice. Výcvik je, podobně jako I. modul, realizován pomocí teoretických, praktických a sebezkušenostních bloků. Během výcviku jsou simulovány situace reálného internetového poradenství v co nejvěrnější podobě. II. modul je určen všem zájemcům a praktikům, kteří službu internetového poradenství poskytují a chtějí svoji praxi doplnit o novou zkušenost. Je určen psychologům, sociálním pracovníkům i ostatním odborníkům a pracovníkům pomáhajících profesí z linek důvěry, pedagogickopsychologických poraden, nízkoprahových center, internetových poraden, které se na tuto formu přímo specializují a jakýchkoli jiných pracovišť, která s klienty komunikují prostřednictvím internetu. Pro vstup do II. modulu je podmínkou absolvování Výcviku v internetovém poradenství I. Výcviky v internetovém poradenství jsou realizovány jako otevřené kurzy pro širokou veřejnost a konají se několikrát do roka v Brně. Mimo běžný terminář je možné zrealizovat výcvik "na klíč", nebo "na objednávku". Další informace o této možnosti realizace výcviku např. pro celé týmy a uzavřené skupiny naleznete v sekci Ostatní vzdělávání. Lektoři kurzu Lektorský tým kurzu Výcvik v internetovém poradenství I. tvoří členové týmu, kteří vedli tentýž kurz pod akreditačním číslem IP1/04. Součástí žádosti o reakreditaci výcviku jsou profesní CV jednotlivých lektorů. Phdr. Andrea Lásková, pracovnice linky důvěry, supervizorka Mgr. Michal Horák, lektor vzdělávacích programů Modré linky, supervizor, psychoterapeut Mgr. Bohuslava Horská, vedoucí linky důvěry Modrá linka Mgr. Ladislav Ptáček, DiS., vedoucí vzdělávacího a poradenského centra Modré linky, pracovník Linky důvěry

14 Výcvik vede vždy lektorská dvojice. Všichni lektoři splňují kvalifikační předpoklady pro práci na lince důvěry a pro lektorskou činnost podle podmínek České asociace pracovníků linek důvěry pro akreditaci výcviků v oblasti internetového poradenství. Další informace, přihlášky Rozsah kurzu: 24 hodin / 3 dny Absolventi semináře obdrží Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávání. Místo konání kurzu: Brno

15 Zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem I. Anotace kurzu Kurz je založen na nácviku jednotlivých situací, které mohou být pro pracovníka obtížné. Například práce s klientem naplněným smutkem, radostí, agresivitou, apatií, atd. Dále pak bude tematizována práce s klienty, kteří jsou pro pracovníka iritující, a práce v situaci, kdy se pracovník sám ocitnul v obtížné životní chvíli a je nucen poskytnout službu klientovi. Témata krizové intervence jsou již mimo rámec tohoto kurzu, ale závěry z tohoto kurzu mohou být použity i při práci v krizových situacích. účelem kurzu není předat nějaké knižní znalosti, ale nabídnout prostředí k nalezení vlastních potenciálů zvládání obtížných situací každému z účastníků. V rámci teoretické části, která bude vždy navazovat na část praktickou budou představeny základní teoretické principy práce čerpající především z psychoterapeutických přístupů satiterapie a pessoboyden psychomotorické psychoterapie. Komu je kurz určen: Kurz je určen pro pracovníky, kteří si chtějí vyzkoušet zvládání obtížných situací při práci s klientem a najít vlastní, specifickou cestu jejich adekvátního řešení. Lektoři kurzu Lektory kurzu jsou Mgr. Michal Horák a Daniel Kaucký, DiS. Mgr. Michal Horák pracuje jako psychoterapeut, supervizor a pracovník linky důvěry. Daniel Kaucký, DiS. působí jako dlouholetý vedoucí rehabilitace Fokusu Praha, psychoterapeut a supervizor Další informace, přihlášky hodinová dotace kurzu je 25 hodin kurz není akreditován MPSV

16 Zvládání agrese Anotace kurzu Posláním kurzu je nabytí základní orientace a sebejistoty v psychicky i fyzicky obtížných situacích při spolupráci s klientem spojených s různě projevovanou agresí. Kurz zprostředkovává základní dovednosti a znalosti, jak zvládat situace, kdy dochází k různým formám verbální i neverbální agresivity až k fyzicky ohrožujícímu kontaktu mezi pracovníkem a klientem. Fyzický kontakt, od letmých dotyků až po mnohé formy útoku, učí frekventanty pojímat jako fyzickou interakci, která, je-li dovedně pracovníkem zvládnuta, vede k oboustranně uspokojivému řešení situace. * Nutné vzít si s sebou pohodlné oblečení, vhodné k pohybové aktivitě. * Lektoři Mgr. Michal Horák Daniel Kaucký, DiS. Další informace, přihlášky Maximální počet účastníků je 18 Rozsah kurzu je 16 výukových hodin (45 min.) Místo konání kurzu: Brno

17 Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. Řešení problémových situací a týmová spolupráce Organizátor pobočka Střední Čechy - kontaktní informace pobočky Akreditace MPSV č. 2009/440-SP, MV AK I./PV-9/2002 Čas zahájení 09:00 Čas ukončení 14:00 Lektoři PhDr. Zdenka Bártová Cena kurzu 1390 Kč (akreditovaný kurz je osvobozen od DPH) 1) Místo konání VCVS ČR, pobočka Střední Čechy - podrobné informace Kapacita 15 1) Od jsou akreditované kurzy u naší společnosti osvobozeny od DPH podle 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů. Program kurzu 1. Konflikt jako typ komunikace, konflikt jako konstruktivní a destruktivní prvek v komunikaci, techniky zvládání konfliktů 2. Nácvik některých technik, jejich rozbor a využití - cvičení Konflikt a já - položková analýza, diskuse 3. Interpersonální konflikt nácvik na zvládání konfliktů za využití sociální percepce 4. Nácvik týmových rolí, sociální vztahy uvnitř skupiny vnímání jednotlivých rolí členů pracovní skupiny, týmu 5. Diskuse a sebereflexe jednotlivých členů v daných rolích, skupinová reflexe 6. Balintovské skupiny, balintovská skupina jako prostředek kolektivního řešení klientských problémů, možnosti využití této techniky při práci s klienty 7. Závěr, diskuse.

18 o. s. Profesní komora sociálních pracovníků Symposium Systematická sociální práce G&I a SPIN pořádají pod záštitou PhDr. Jiřiny Šiklové, Csc. sympozium Systemická sociální práce. G&I G&I je konzultační a vzdělávací skupina, která kromě poradenství a terapie pro veřejnost nabízí pracovníkům z pomáhajících profesí různé typy kurzů od jednodenních seminářů až po víceleté psychetrapeutické a socioterapeutické výcviky, vycházející především ze systemického přístupu. Více na

19 NÁROČNÉ SITUACE V KOMUNIKACI S KLIENTEM (číslo akreditace MPSV:2008/067 - SP) Cílová skupina: sociální pracovníci a další pracovníci působící v sociálních službách Hlavní téma kurzu: rozvíjení komunikačních dovedností pracovníků ve zvládání náročných situací jako jsou např. emočně vypjaté situace, naléhaví nebo manipulativní klienti, sdělování špatných zpráv apod. Jde o prakticky zaměřený seminář, kde teoretické výklady jednotlivých témat jsou jen v nezbytném minimu a který především využívá zkušeností účastníků a konkrétních příkladů z jejich praxe. Výklad se střídá s diskusemi a modelováním rozhovorů s klienty. Optimální počet osob v kurzu: 6-15 Počet vyučovacích hodin: 8 Časový rozvrh: Účastníci obdrží potvrzení o počtu absolvovaných hodin. Místo konání: Praha Lektorka: Lenka Šimková, sociální pracovnice, průvodkyně dobrou praxí

20 ZÁKLADY KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ (číslo akreditace MPSV:2008/069 - SP) Cílová skupina: sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, dobrovolníci, studenti sociální práce a příbuzných pomáhajících profesí Téma kurzu: rozvíjení dovedností pracovníků v oblasti vedení rozhovoru s klientem v rámci poskytování sociálních služeb a poradenství. Cílem je posílení komunikačních dovedností pracovníků, osvojení si základních dovedností potřebných pro vedení rozhovoru s klientem a lepší reflektování souvislostí, za nichž se rozhovor odehrává. Jde o prakticky zaměřený kurz, který využívá nejen teorie, ale především příkladů z praxe k modelování rozhovorů pracovníků s klienty a k rozboru problematických situací. Teoreticky kurz vychází ze systemického přístupu k psychosociální praxi. Počet osob v kurzu: min. 6 - max.15 Počet vyučovacích hodin: 15 (dvoudenní kurz) Účastníci obdrží potvrzení o počtu absolvovaných hodin. Místo konání: Praha bude upřesněno později Lektorka: Lenka Šimková, sociální pracovnice, průvodkyně dobrou praxí

21 Pro management sociálních služeb: Příprava poskytovatele sociálních služeb na inspekci vnitřní pravidla Obsah semináře: Aktuální informace k připravované novele zákona Podstatné změny vyplývající z připravované novely zákona č. 108/2006 Sb. Diskuse Seminář je určen pro: sociální pracovnice ÚSP a DD, pracovnice v sociální péči všeobecné zdr. sestry v zařízeních sociálních služeb, vč. zdravotnických asistentů všeobecné sestry zdravotnických zařízení poskytujících sociální služby management zařízení sociálních služeb č. managementu neziskových organizací v sociálních službách Lektor: JUDr. Pavel Čámský - odborný lektor, právní specialista sociálních služeb Místo: Praha, Klub seniorů, Křejpského 1502, Praha 11 Jižní Město Spojení: metrem C stanice Opatov, okolo bankomatu ČS přes travnatý prostor, po schodech nahoru a dále podél modrého bloku panelového domu a vedle ZŠ vpravo přes silnici se nachází světlomodrý nízkopodlažní objekt vývařovny, jídelny, střediska vzdělávání a klubu seniorů Centra sociálních služeb Praha Jižní město. Přihláška: na Informace: na tel: Číslo účtu pořádající agentury: /0800, Česká spořitelna a.s. Variabilní symbol pro platbu: 2011 Konference je akreditována 3 kreditními body u České asociace sester. Všichni účastníci obdrží osvědčení Doba konání seminářů: zpravidla hodin, prezentace od 8.30 Místo konání semináře Praha: Sídlo učebny: Klub seniorů, Křejpského 1502, Praha 11 Jižní Město Spojení: metrem C stanice Opatov, okolo bankomatu ČS přes travnatý prostor, po schodech nahoru a dále podél modrého bloku panelového domu a vedle ZŠ vpravo přes silnici se nachází objekt Klubu seniorů Alena Režná, Argentinská 6, Praha 7 IČ: , DIČ: Jak vyhovět inspekci Standardů kvality z formálně administrativního hlediska Program semináře: - aktuální znění zákona o soc. službách - aktuální znění vyhlášky 505/2006 Sb. - Standardy kvality soc. služeb - osobní cíle uživatelů soc. služeb - vnitřní předpisy poskytovatelů soc. služeb - zavádění Standardů kvality do praxe - smlouva o poskytování soc. služeb: - náležitosti smlouvy - osobní cíl uživatele

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociální práce Kristýna Krušinská Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků ve státní správě České republiky se zaměřením na supervizi Life-long

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc 1 Průvodce praktickým vzděláváním na CARITAS VOŠ sociální Olomouc Olomouc 2012 2 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce. Registrační

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb Obalka_Europrofis_titul.qxd 9.10.2008 15:11 Stránka 1 Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb II_strana_obalky_tiraz.qxd

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry Manuál pro tvorbu a zavádění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství Metodika přípravy k pěstounství 2011 Poprvé

Více

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY manuál implementace STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY pro pověřené osoby podle 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí MPSV 2014 PRÁVO NA DĚTSTVÍ O B S

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 4: Systémový rámec

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

pro výkon terénní sociální práce

pro výkon terénní sociální práce Podpora vytváření systému Terénní sociální práce - vytvoření metodických příruček Metodická příručka Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce Realizátor veřejné zakázky: Ostravská univerzita

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Řízení neziskových organizací

Řízení neziskových organizací Vyšší odborná škola sociálně právní v Praze Řízení neziskových organizací PhDr. Marcela Bergerová, CSc. Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Člověk v tísni, o. p. s., 2013 Publikaci k vydání připravila regionální

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Veronika Pavlas Martanová a kol. m o n o g r a f i e Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více