Oblastní nemocnice Náchod OBSAH:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oblastní nemocnice Náchod OBSAH:"

Transkript

1

2 OBSAH: 1. Úvod Informace o laboratoři Identifikace laboratoře, základní údaje a kontakty Zaměření laboratoře a spektrum nabízených služeb Vyšetření cizích státních příslušníků Vyšetření samoplátců Vyšetření pro veterináře Požadavky na urgentní vyšetření (STATIM, ÚS) Organizace laboratoře Přístrojové vybavení Odběry primárních vzorků Žádanky na vyšetření, identifikace vzorku Ústní a dodatečné požadavky na vyšetření Telefonické objednávání vyšetření Objednávání transfúzních přípravků Používaný odběrový systém Příprava pacienta Odběr venózní, kapilární a arteriální krve Odběr vzorků moči Množství vzorku Operace se vzorkem, stabilita materiálu Transport vzorku Zásady bezpečnosti práce se vzorky Preanalytické procesy v laboratoři Příjem žádanek a vzorků biologického materiálu Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vzorků Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky Vyšetřování spolupracujícími laboratořemi Komunikace s laboratoří Formy výsledků a jejich vydávání Hlášení výsledků v kritických mezích Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku (doba odezvy) Změny výsledků a nálezů Vydávání potřeb laboratoří Konzultační činnost Řešení stížností Pokyny pro pacienty a pro oddělení Žilní odběr pokyny pro pacienty Odběr jednorázového vzorku moče pokyny pro pacienty Sběr moče pokyny pro pacienty Hamburgerův sediment pokyny pro pacienty Mikroalbuminurie pokyny pro pacienty Stolice na okultní krvácení (OK) pokyny pro pacienty ogtt - orální glukózový toleranční test Vyšetření punktátů Strana 2 (celkem 60)

3 7. Přehled prováděných vyšetření Přílohy Strana 3 (celkem 60)

4 1. Úvod Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládáme Vám nabídku našich služeb v oblasti laboratorní medicíny. Laboratorní příručka je určena především lékařům a zdravotním sestrám ve spádové oblasti Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Broumov (PKBD). Poskytuje základní informace o PKBD a službách, které nabízí. Je vypracována v souladu s požadavky na dokumentaci podle akreditační normy ISO S ohledem na změny personální, organizační a metodické bude i do budoucna snaha průběžně příručku aktualizovat. Věříme, že v ní najdete nejen potřebné informace pro naši vzájemnou spolupráci, ale i inspiraci pro Vaši další činnost. Laboratorní příručka je dostupná na webových stránkách Oblastní nemocnice Náchod a.s. (www.nemocnicenachod.cz), kde bude i průběžně elektronicky aktualizována, o zásadních změnách budete informování ihned. Pracovníci Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Broumov Strana 4 (celkem 60)

5 2. Informace o laboratoři 2.1. Identifikace laboratoře, základní údaje a kontakty Organizace: Název: Oblastní nemocnice Náchod a.s. Identifikační údaje: IČO: IČP: Bankovní spojení: KB Náchod, /0100 Adresa: Purkyňova 446, Náchod Ředitel nemocnice: Ing. Miroslav Vávra, CSc. ( ) Laboratoř: Název laboratoře: Oddělení klinické biochemie a diagnostiky Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Broumov Oblastní nemocnice Náchod a.s. Adresa: Smetanova 91, Broumov Primář oddělení: MUDr. Josef Hornych ( , ) Vedoucí lékař: MUDr. Jan Vodochodský ( , ) Vedoucí analytik: PharmDr. Miroslav Srna ( ) Vedoucí laborantka: Ivana Čuříková ( ) Kontakty: tel , 281, GSM fax: (sekretariát nemocnice Broumov) Na oddělení dále pracuje provozní analytik, celkem 5 laborantek, z toho jedna s atestací z klinické biochemie a jedna s atestací z hematologie a transfúzní služby. PKBD též zaměstnává všeobecnou sestru na plný úvazek pro odběrovou místnost laboratoře Zaměření laboratoře a spektrum nabízených služeb Spektrum nabízených služeb se řídí požadavky lékařů nemocnice, praktických lékařů a lékařů specialistů ve spádové oblasti a doporučeními odborných společností. PKBD Broumov provádí základní a částečně i specializovaná biochemická, imunochemická a hematologická vyšetření nutná k zajištění akutní nemocniční a ambulantní péče v nepřetržitém provozu. Jsou prováděna vyšetření pro základní veterinární péči. Laboratoř slouží i jako krevní banka a zajišťuje předtransfúzní vyšetření pro pacienty nemocnice Broumov. Podrobný seznam nabízených vyšetření je k dispozici v kapitole 7. Strana 5 (celkem 60)

6 Svým mimoústavním partnerům poskytuje PKBD Broumov kompletní servis spojený s laboratorním vyšetřováním. Na vyžádání dodává odběrový materiál a žádanky. Ve spolupráci s náchodskými pracovišti se podílí na zajištění svozu biologického materiálu a distribuci výsledků. Provádí odběry biologického materiálu, analýzy v rozsahu a frekvenci uvedených v této příručce. Data zpracovává v laboratorním informačním systému (LIS) a zajišťuje komplexní bezpečný přístup k datům. Pracoviště má odběrovou místnost pro ambulantní pacienty. Kromě toho připravuje materiál k odeslání do spolupracujících laboratoří. Poskytuje základní konzultační činnost. PKBD Broumov se přihlásilo do Registru klinických laboratoří a připravuje se k auditu podle NASKL I (Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře) realizací požadavků normy ISO Pracoviště je zapojeno do mezilaboratorního srovnávání a externího hodnocení kvality systému SEKK Pardubice a Referenzinstitut fur Bioanalytik (RfB). Výsledky tohoto porovnávání a zavedený systém vnitřní kontroly kvality poskytují záruku spolehlivosti prováděných analýz. Pravidelné audity v imunohematologické laboratoři a krevní bance provádí SÚKL Vyšetření cizích státních příslušníků Vyšetření se provádí na základě požadavku ordinujícího lékaře. Identifikace cizího státního příslušníka: jméno a příjmení, číslo pojištěnce na platné kartičce u europojištěnců, případně vygenerované číslo pojištěnce z NIS MEDEA, datum narození a kód pojišťovny dle Směrnice ONN č Úhrada poskytnuté zdravotní péče u cizinců, případně Věstník MZČR 6/2010, popisující postup při úhradě zdravotní péče u cizinců. PKBD fakturuje provedená vyšetření prostřednictvím Úseku účetnictví ONN. Hodnota bodu je dána Cenovým věstníkem Ministerstva financí Vyšetření samoplátců Vyšetření se provádí na základě požadavku ordinujícího lékaře, žádanka musí být jasně označena Samoplátce. PKBD fakturuje provedená vyšetření požadujícímu lékaři prostřednictvím Úseku účetnictví ONN (výjimečně přímá platba v pokladně ONN). Vyšetření lze provést i na vlastní žádost pacienta, tedy v režimu samoplátce, potom není nutná žádanka (např. vyšetření krevní skupiny ABO Rh) Vyšetření pro veterináře Vyšetření zvířat pro veterinární lékaře se provádí na základě jejich smlouvy s ONN. Ve smlouvě jsou uvedeny identifikace veterinárního pracoviště, spektrum nabízených vyšetření (další po dohodě), zásady odesílání materiálu do laboratoře, zásady hlášení výsledků a zásady fakturace. Identifikace zvířat: v laboratoři s kódem začínajícím na písmeno A, dále druh zvířete a jméno majitele. PKBD přijímá krev/sérum od zvířat v označené a řádně uzavřené nepotřísněné zkumavce, přiložena je žádanka s jednoznačnou identifikací zvířete + jeho majitele, datum odběru, s uvedením ordinujícího veterinárního lékaře a požadovaného vyšetření. Stanovení Strana 6 (celkem 60)

7 analytů se provádí v režimu Rutina nebo Statim. Výsledky se hlásí ihned telefonicky, příští den se zasílá výsledkový list. Fakturaci zajišťuje 1x měsíčně Úsek účetnictví ONN, kam PKBD předává kopie faktur. Hodnota bodu je dána Cenovým věstníkem Ministerstva financí Požadavky na urgentní vyšetření (STATIM, ÚS) Indikace na urgentní vyšetření: Náhlá změna zdravotního stavu, radikální změna léčby. Urgentní pacient se selháním vitálních funkcí. Pacienti s řízenými fyziologickými funkcemi, monitorovaní (zejména ARO). Pacienti před naléhavým operačním výkonem či akutním překladem na klinická pracoviště vyššího typu Organizace laboratoře Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Nemocnice Broumov je od 1. 1edna 2006 součástí Oddělení klinické biochemie a diagnostiky Oblastní nemocnice Náchod (ONN). Nachází se v suterénu budovy nemocnice v Broumově. Provoz pracoviště je nepřetržitý 365/24, v tomto režimu jsou prováděna též vyšetření STATIM. Rutinní vyšetření jsou prováděna v 5-denním pracovním cyklu denně od 6:00 do 14:30 hod., mimo tuto dobu zajišťuje vyšetření ústavní služba (ÚS). Laboratoř zpracovává data v laboratorním informačním systému (LIS - Fons OpenLIMS Stapro), který je napojen na nemocniční informační systém (NIS Medea). Zde jsou výsledky vyšetření dostupné lékařům na odděleních a ambulancích ONN po kontrole v laboratoři. Ostatním lékařům jsou též posílány výsledky elektronicky přes internet. Všechny výsledky jsou též tištěny ve formě výsledkových listů a zasílány na požadující pracoviště. V laboratoři je zaveden centrální příjem a identifikace vzorků čárovými kódy, naprostá většina analyzátorů je připojena k LIS. Svoz materiálu z ambulancí zajišťují pracovníci svozové a dopravní zdravotní firmy na základě smluv mezi ONN a spolupracujícími dopravními zdravotními službami v souladu s platnou Směrnicí ONN č Transport biologického materiálu a transfúzních přípravků Přístrojové vybavení Laboratoř je vybavena moderními analyzátory a výpočetní technikou, která umožňuje identifikaci vzorků pomocí čárových kódů, automatický přenos výsledků do LIS, tisk výsledků, kontrolní systém, archivaci dat a další. 3. Odběry primárních vzorků 3.1. Žádanky na vyšetření, identifikace vzorku Pro vyžádání vyšetření je doporučené používat žádanku PKBD Broumov (A4 STAPRO, v PDF formátu na webových stránkách ONN, vzor je přílohou této příručky), případně jiný Strana 7 (celkem 60)

8 objednávací list vyšetření, který splňuje všechny náležitosti. Žádanka musí obsahovat: - identifikace pojištěnce jméno, příjmení, číslo pojištěnce - kód pojišťovny - základní a další diagnózy pacienta - datum a čas odběru - identifikaci objednavatele třímístným kódem a razítkem (IČP, jméno lékaře, pracoviště) - čitelně a jednoznačně uvedený požadavek - správné údaje nutné k funkčním vyšetřením hmotnost, výška, diuréza, sběrné období - upozornění na infekční onemocnění v případě, že u pacienta bylo diagnostikováno (MRSA, nosokomiální nákazy) Kontaktní údaje (telefonní číslo) jsou nutné zejména u STATIM vyšetření. Na žádance se v předtištěných kolonkách označují požadovaná vyšetření. Vhodné je použití samolepících štítků s vytištěnými osobními údaji a rodným číslem v podobě čárového kódu. Je nepřípustné používat pro hospitalizované pacienty žádanky s razítkem ambulance a naopak pro ambulantní pacienty včetně zaměstnanců nemocnice razítko lůžkového oddělení. Pokud není na žádance uveden datum a čas odběru, laboratoř není schopna zaručit dodržení správné preanalytické fáze, což může mít vliv na kvalitu výsledku. Pro urgentní vyšetření je třeba označit statimová políčka požadovaných vyšetření na žádance. Vzorek primárního materiálu musí být čitelně označen popisem (minimálně jméno, příjmení, rok narození) nebo identifikačním štítkem s osobními údaji pacienta. Údaje na vzorku primárního materiálu a žádance se musí shodovat. Nedostatečné způsoby označení materiálu a vyplnění žádanky jsou důvodem k odmítnutí. Výjimku tvoří neznámé (neidentifikované) osoby, o nichž ordinující pracoviště musí PKBD informovat, označit žádanku i materiál popisem Neznámý a v nejbližší možné době potřebné údaje doplnit Ústní a dodatečné požadavky na vyšetření Telefonické doobjednání vyšetření je možné pouze u STATIM vyšetření a při nebezpečí z prodlení. Žádanku s dodatečnými požadavky je třeba dodat na PKBD v co nejkratší době. V ostatních případech se dodatečná vyšetření požadují zásadně další žádankou, která je označena jako DODATEK (minimálně na žádance musí být výrazné D nebo DDT ). V případě, že nebude možné požadované analýzy provést (nedostatečné množství skladovaného vzorku, omezená stabilita analytu ), bude žadatel o této skutečnosti neprodleně informován. Dodatečná vyšetření lze u některých analytů provádět s určitým omezením, které je dáno jeho stabilitou v odebraném biologickém materiálu (viz. kapitola 7. Přehled prováděných vyšetření ). Laboratoř skladuje vzorky při +2 až +8 C pět dnů. Po uplynutí daného časového intervalu vyšetření nelze provést a je nutný odběr nového vzorku. V takových případech je vždy žadatel informován. Strana 8 (celkem 60)

9 3.3. Telefonické objednávání vyšetření Z důvodů organizačně-technických je nutné zátěžový test glukózové tolerance (ogtt) u ambulantních pacientů dopředu objednávat nejlépe telefonicky ( ) Objednávání transfúzních přípravků Požadavek na transfúzní přípravky (TP) je nejčastěji sdělován nejprve telefonicky na PKBD, obratem je dodán požadující stranou do laboratoře písemně formou žádanky. Dle možnosti jsou TP vydávány ze zásoby v krevní bance (KB) PKBD nebo jsou objednány přednostně na Pracovišti klinické hematologie a transfuzní služby v Náchodě (PKHTS ONN). Transport mezi pracovišti v Náchodě a Broumově se uskutečňuje dle urgentnosti potřeby ve standardní časy v rámci cesty svozového vozidla z ONN nebo převozem sanitou smluvní DZS po domluvě s dispečinkem. Pacientovi je odebrána krev na test kompatibility a ta je s řádně vyplněnou žádankou (včetně podpisu odebírající sestry a jména ordinujícího lékaře) dopravena do laboratoře. Laborantka vždy telefonicky informuje oddělení o možnosti vyzvednutí transfuzních přípravků. Pokud nedojde k podání erytrocytárního přípravku během následujících 72 hodin, musí být znovu proveden test kompatibility a screening protilátek s čerstvě odebraným vzorkem krve příjemce. Řízení KB podléhá principu účelné hemoterapie v rámci lůžkového zařízení. Celý provoz je veden a dokumentován s pomocí počítačového programu HEMO. Předtransfuzní vyšetření jsou evidována v LIS Používaný odběrový systém Laboratoř z bezpečnostních a provozních důvodů přijímá biologický materiál odebraný do vakuového systému (Greiner - VACUETTE Dialab), případně do odběrového systému firmy SARSTEDT S-Monovette a standardních zkumavek na moč. Veškerý odběrový materiál včetně jehel a držáků poskytuje laboratoř ambulantním lékařům na vyžádání. Doporučené typy používaných zkumavek VACUETTE (Dialab) Biochemie - rutina: plast/gel + aktiv.srážení 5,0 ml červený uzávěr (sérum) plast/gel + aktiv.srážení 8,0 ml červený uzávěr plast + aktiv.srážení 6,0 ml červený uzávěr - doba srážení je 30 min po odběru před dalším zpracováním Biochemie - statim: plast/li-heparinát /gel 5,0 ml zelený uzávěr (plazma) Glukóza, laktát: fluorid-edta 2,0 ml šedý uzávěr Glykovaný Hb: plast/ K 3 -EDTA 2,0 ml fialový uzávěr Krevní obraz: plast/ K 3 -EDTA 2,0 ml fialový uzávěr Hemokoagulace: plast/na-citrát 1:9 2,0 ml modrý uzávěr Krevní skupiny: plast/k 3 -EDTA 6.0 ml fialový uzávěr + křížový pokus Sedimentace: plast, ESR, Na-citrát 2,75 ml černý uzávěr Moč: Urine/ no additive 9,5 ml žlutá Pediatrie biochemie: dle věku alternativa MICROTAINER kapil. krev žlutá Strana 9 (celkem 60)

10 Doporučené typy zkumavek S-Monovette SARSTEDT Biochemie - rutina + statim sérum/akt.srážení 4,5 ml bílá ,5 ml bílá - doba srážení je 30 min po odběru před dalším zpracováním Krevní obraz K3EDTA 2,7 ml červená Koagulace citrát 1:10 5,0 ml zelená Krevní skupina sérum/akt.srážení 4,5 ml bílá Další odběrový materiál: - kapilára 20 µl na stanovení glykémie - acidobazie - Microsampler protect non-sterile - jehla s krytkou (č.obj ) - kapilára heparinizovaná pro vyšetření acidobazie - moč - zkumavka jednorázová, PP, 10 ml, firma Vitrum (č.obj ) zátka na moč, žlutá (č.obj ) - punktát: sterilní zkumavka se zátkou, PS, 10 ml, (č.obj ) - odběrová kazeta na kvantitativní stanovení hemoglobinu ve stolici (PKBD Náchod) Pro málo frekventní analyty je vždy vhodné se informovat o podmínkách odběru a transportu materiálu v laboratoři, která dané vyšetření provádí Příprava pacienta Pacient má být vždy informován o naordinovaném odběru, měl by znát dobu a místo odběru. Pacient má být poučen o tom, co má dodržovat, sledovat a hlásit sestře před odběrem. Příprava pacienta pro plánovaná a kontrolní vyšetření ze vzorku venózní krve: hodin lačnění přes noc - před odběrem pacient nekouří a nepije alkoholické nápoje - po dohodě s lékařem vynechat léky, které lze vynechat. - pro speciální funkční a zátěžové testy je bezpodmínečně nutné dodržet předepsanou speciální přípravu a dietu (informace je možno získat v laboratoři) - vzorek je odebírán mezi hodinou ranní, pacient při odběru sedí (pokud je to možné) - pokud nelze provést odběr ráno, měly by se odběry u téhož pacienta provádět alespoň za stejných podmínek a ve stejném čase. Příprava pacienta pro plánovaná a kontrolní vyšetření ze vzorku moče: - pacient je poučen o zásadách správného odběru jednorázového vzorku nebo sbírané moče (viz dále) - pacient je poučen o dietních opatřeních, pokud jsou nutná 3.7. Odběr venózní, kapilární a arteriální krve Vlastní odběr provádí příslušně kvalifikovaný zdravotnický pracovník na místě určeném k odběru, dodržuje zásady bezpečnosti práce a platné hygienické předpisy. Pokud je třeba odebrat vzorek na málo frekventní nebo speciální vyšetření, je vždy vhodné informovat se o podmínkách odběru a transportu v laboratoři, která vyšetření provádí. Strana 10 (celkem 60)

11 Venózní krev: - zatažení paže má být co nejmenší, v trvání maximálně do 1 min. Sevření pěsti a pumpování je nevhodné. - vpich jehlou do žíly musí být hladký, přímý a bez zbytečné manipulace v tkáních - Pořadí zkumavek: sérum zkumavka bez přísad, koagulace, plazma heparin, KO - EDTA, plazma Fluorid-oxalát, FW - pokud je to možné, neodebírat krev při infuzi a 20 min. po ní, v případě potřeby je nutný odběr z jiné žíly Postup při odběru z centrálního žilního katétru je popsán v ošetřovatelském SOP č. 43 Odběr krve na laboratorní vyšetření. Postup při odběru krve z podkožního portu je popsán v ošetřovatelském SOP č. 31 Péče o intravenózní implantabilní port-systém. Kapilární krev: - bříško prstu musí být dostatečně prohřáté - odběr probíhá bez silného mačkání prstu - na glykémii se vzorek odebírá do speciální nádobky s hemolyzačním činidlem, odběrová kapilára musí být plná a bez bublin. Arteriální krev - k odběru z artérie doporučen mikrosampler, případně heparinizovaná odběrová kapilára 3.8. Odběr vzorků moči Jednorázové vzorky - nativní - nejlépe vzorek první ranní moči ze středního proudu po omytí zevního genitálu vodou bez použití mýdla - u ležících pacientů vzorek z čisté nádoby nebo permanentního katétru. U zacévkovaných pacientů nelze vzorek odlít ze sběrového sáčku/nádoby. - pokud se jedná o vzorek cévkované moči, uvést toto na žádance - vzorek dodat do laboratoře ke zpracování nejlépe do 1 hod od odběru Hamburgerův sediment - sběr po dobu 3 hodin, před zahájením sběru pacient močí mimo sběrnou nádobu, na žádanku se sběrné období uvede přesně na minutu - příjem tekutin maximálně 200 ml - vzorek je nutné doručit co nejdříve do laboratoře Sbírané vzorky - musí mít přesně uvedeno sběrné období, před zahájením sběru pacient močí mimo sběrnou nádobu - sběr do řádně označených nádob, které jsou uchovávány v chladu a temnu - pro některá speciální vyšetření (kyselina vanilmandlová, katecholaminy) je třeba konzervace moči - do laboratoře se předává vzorek z nasbíraného obsahu, sběrná nádoba musí být důkladně promíchána a přesně změřen objem sbírané moči (sběrné období a objem Strana 11 (celkem 60)

12 musí být uvedeny na žádance), poté se odlije 10 ml do zkumavky k vyšetření. Odběr punktátu - na biochemické vyšetření do čisté plastové zkumavky viz doporučený odběrový materiál - pro počítání buněčných elementů do odběrovky s K 3 EDTA 3.9. Množství vzorku Množství plné krve, které je třeba odebrat, záleží na druhu a počtu požadovaných vyšetření. Většinou stačí jedna zkumavka krve. Na stanovení krevní skupiny a předtransfuzní vyšetření, na stanovení glykovaného hemoglobinu, na speciální vyšetření (HIV, alkohol, ) je třeba nabrat samostatnou zkumavku krve. Stejně tak při požadavku na více vyšetření, která se provádějí na různých pracovištích na každé spolupracující pracoviště samostatná primární zkumavka. Vakuové zkumavky s aditivy se odeberou vždy po značku na zkumavce. Následující přehled je orientační: Standardní soubory (klinická biochemie analytů) 4-6 ml krve Malé soubory (tuky, CRP) 2-4 ml krve Imunohematologie (KS + KP) 6 ml krve Při nepostačujícím množství odebrané krve u statimů je kontaktováno požadující pracoviště a domluven další postup. U neprovedených vyšetření je ve výsledkovém listu uvedeno málo materiálu Operace se vzorkem, stabilita materiálu Pokud není odebraný materiál transportován ihned do laboratoře, je uložen na tmavém a chladném místě v ordinaci. Chybou jsou větší tepelné výkyvy před i během transportu, zcela nevhodné je vystavení vzorků slunečnímu záření. Vzorek po odběru nesmí být bez předchozí úpravy (centrifugace) skladován do druhého dne ani v lednici Transport vzorku - transport do laboratoře si zajišťují oddělení a ambulance nemocnice (sanitář, sestra) - vzorky z terénu jsou sváženy svozovými auty nebo vozidly smluvní DZS podle harmonogramu a v souladu se směrnicí o transportu biologického materiálu - materiál je transportován v nádobách k tomu účelu určených, s teploměrem a zabezpečený proti vylití nebo jinému znehodnocení vzorků např. nepřízní počasí - je nutné dodržet požadované podmínky transportu pro některá vyšetření. Kapilární krev na ABR je nutné dopravit do laboratoře co nejdříve Zásady bezpečnosti práce se vzorky S každým vzorkem primárního biologického materiálu zacházíme jako s infekčním. Žádanky nesmí přijít do styku s odebraným materiálem, aby se zabránilo případné kontaminaci vzorkem. Potřísněné průvodky nebo potřísněný obal nesmí opustit pracoviště, které krev Strana 12 (celkem 60)

13 odebíralo. Je třeba zabránit možnému kontaktu pacientů i veřejnosti se vzorky po odběru. V případě rozlití je třeba se řídit platnými zásadami dezinfekce a dekontaminace, stejně tak při likvidaci použitého odběrového materiálu a zbytků biologického materiálu. 4. Preanalytické procesy v laboratoři Veškeré operace se vzorky před vlastní analýzou (centrifugace, alikvotace, identifikace) jsou standardizovány Příjem žádanek a vzorků biologického materiálu Biologický materiál a žádanky jsou přijímány na PKBD průběžně a zpracovávají se v intervalech daných režimem pro jednotlivé analýzy (viz přehled metod) Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vzorků K laboratornímu vyšetření jsou odmítnuty: - vzorky bez žádanky - vzorky, u nichž není možná jednoznačná identifikace - nesoulad mezi identifikací pacienta na žádance a vzorku materiálu. - chybějící štítek na nádobce s materiálem nebo štítek vyplněný tak, že není možná jednoznačná identifikace vzorku. - žádanka s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje (číslo pojištěnce, příjmení a jméno) nebo obsahuje-li požadavek (požadavky) na vyšetření, která laboratoř neprovádí nebo nezajišťuje jeho transport do spolupracujících laboratoří. - zjevná závada v preanalytické fázi znehodnocující výsledek vyšetření: nesprávné skladování a zejména pozdní dodání materiálu z ordinace, nevhodný transport, zřejmá kontaminace vzorku (infuzní roztok ad.), špatně zvolený odběrový materiál, též silná hemolýza. - vzorky, u nichž se objeví výrazná hemolýza nebo jiná vada po centrifugaci - materiál potřísněný biologickým materiálem - vyšetření ambulantního pacienta s razítkem lůžkového oddělení a naopak pokud lze toto z dostupných údajů dohledat. Nikdy nevracíme biologický materiál zpět na oddělení Odmítnuté vzorky jsou evidovány převážně v LIS. Pokud není možné v LIS zaevidovat, je zapsán v knize Evidence odmítnutých vzorků Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky Nedostatečně vyplněná žádanka: Při nečitelných nebo chybějících základních údajích na žádance PKBD telefonicky kontaktuje odesílajícího lékaře/pracoviště, vyšetření se provede až po dodání řádně vyplněné žádanky. Strana 13 (celkem 60)

14 Materiál je ošetřen a skladován s ohledem na stabilitu analytu. Pokud nelze zjistit žadatele, vyšetření se neprovede a materiál je zlikvidován. Tuto skutečnost laborantka na příjmu zaznamená do knihy Evidence odmítnutých vzorků. Chybějící žádanka Při dodání materiálu bez žádanky je kontaktováno odebírající pracoviště (pokud je to možné) a je vyžádána řádně vyplněná žádanka. Materiál je ošetřen a skladován s ohledem na stabilitu analytu. Pokud není možné identifikovat pracoviště nebo není žádanka dodána do vypršení stability vzorku pro jednotlivá vyšetření, je materiál zlikvidován. Tuto skutečnost laborantka na příjmu zaznamená do knihy Evidence odmítnutých vzorků. Žádanka potřísněná biologickým materiálem Při dodání takto potřísněné žádanky je telefonicky kontaktován odesílající lékař/pracoviště s žádostí o dodání nové žádanky. Materiál je ošetřen a skladován s ohledem na stabilitu analytu. Potřísněná žádanka je zlikvidována s biologickým odpadem. Vyšetření jsou provedena až po dodání nové žádanky. Nedostatečně označený vzorek materiálu: Pokud není možné jednoznačně identifikovat vzorek, PKBD vyšetření neprovede a materiál je zlikvidován. Žádanka se zadá do LISu s příslušnou textovou poznámkou o neshodě ( neoznačený materiál ) kvůli evidenci a laborantka informuje o této skutečnosti ordinující pracoviště. Chybějící vzorek materiálu Pokud je dodán pouze požadavkový list bez vzorku, žádanka se zadá do LISu s příslušnou textovou poznámkou o neshodě ( nedodán některý ze vzorků ), laborantka informuje ordinující pracoviště Vyšetřování spolupracujícími laboratořemi Pokud PKBD Broumov neprovádí požadovaná vyšetření, odesílají se vzorky (příp. po předepsané úpravě) na spolupracující laboratorní pracoviště ON Náchod, FN Hradec Králové apod. PKBD vede elektronickou evidenci odesílaných vzorků. Seznamy prováděných vyšetření spolupracujících laboratoří jsou dostupné v laboratorních příručkách na webových stránkách příslušných pracovišť. Strana 14 (celkem 60)

15 5. Komunikace s laboratoří 5.1. Formy výsledků a jejich vydávání Výsledkový list v tištěné podobě Obsahuje identifikaci pacienta, diagnózy, pojišťovnu a identifikaci lékaře požadujícího vyšetření. Výsledkem analýz je nejčastěji číselný údaj s odpovídající jednotkou a grafické znázornění s referenčními mezemi, příp. rozhodovacím limitem. Tam, kde je to vhodné, jsou výsledky provázeny komentářem. Výsledkový list obsahuje údaje o datu a času příjmu vzorku do laboratoře a tisku výsledku. Jsou uvedena jména osob, které výsledky kontrolovaly. Výsledky v tištěné podobě je možné vydat po dohodě a ověření základních osobních dat přímo pacientům a nejbližším příbuzným. Zásadně se výsledky nevydávají cizím osobám. Výsledek v elektronické podobě Všechny výsledky jsou ukládány do centrální databáze LIS a automaticky přenášeny i do NIS Medea. Veškerá data jsou denně zálohována správcem sítě. Požadovaná data jsou dostupná po laboratorní kontrole příslušným uživatelům NIS Medea a na požádání i lékařům z terénu přenesená zabezpečeně prostřednictvím internetu. Telefonické hlášení výsledku Tímto způsobem jsou hlášeny výsledky statim lékařům z terénu. Vždy jsou telefonicky hlášeny výsledky v kritických intervalech nebo v případě, kdy odpovědný pracovník laboratoře na základě výsledků navrhuje doplňková vyšetření. Telefonicky nelze bez předchozí dohody sdělovat výsledky pacientům a jejich příbuzným, ani jasně neidentifikovaným zdravotnickým osobám Hlášení výsledků v kritických mezích Výrazně patologické výsledky rutinních i statimových vyšetření u ambulantních, nově přijímaných a hospitalizovaných pacientů se hlásí telefonicky. Na PKBD se provede záznam v LIS ikona Nahlášení výsledku, kde se uvede komu byl nahlášen příslušný výsledek. V LIS je tak dohledatelné, kdo a v kolik hodin nahlásil komu jaký výsledek. Meze kritických hodnot byly stanoveny po dohodě s internisty, pediatry, klinickým hematologem a klinickým onkologem. Strana 15 (celkem 60)

16 Hlášení výsledků se týká následujících vyšetření a výsledků v příslušných kritických mezí: VYŠETŘENÍ DOSPĚLÍ DĚTI DO 10 LET pod nad pod nad JEDNOTKA Na mmol/l K 3,0 6,5 3,0 6,0 mmol/l Ca celkové 1,5 3,0 1,5 3.0 mmol/l Mg 0,6 0,6 mmol/l P 0,6 3,0 0,6 3,0 mmol/l Urea ,0 mmol/l Kreatinin umol/l Glukóza v plazmě 10,0 (nový nález) 2,5 25,0 2,5 mmol/l Glukóza v séru 15,0 (diabetici) Bilirubin / novor. 250 umol/l ALT 10,0 5,0 ukat/l AMS v plazmě AMS v séru 10,0 6,0 ukat/l Troponin I 2,0 ug/l Myoglobin 400 ug/l Digoxin 3,0 3,0 nmol/l Teofylin mg/l TSH 60 < 0,07 20 mu/l ph 7,00 7,55 7,00 7,55 Osmolalita séra mmol/kg CRP mg/l Albumin v séru g/l Nehlásí se opakované výsledky při úpravě hodnot k normálu při téže klinické události. DĚTI DO 18 DOSPĚLÍ VYŠETŘENÍ LET JEDNOTKA POZNÁMKA pod Nad pod Nad Leuko /l Neutrofily /l Diferenciál posun doleva, blasty, Auerovy tyče Schistocyty 1 / 0.01 % / 1 Hemoglobin g/l Trombocyty /l APTT nad 5 poměr Nekoaguluje Quick (ratio,inr) nad 5 poměr 1 U prvně zjištěné hodnoty nebo při předchozí hodnotě mimo kritický interval - Hodnoty v kritických intervalech se hlásí i hematologické poradně a onkologii ONN Strana 16 (celkem 60)

17 5.3. Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku (doba odezvy) Doba odezvy je dána frekvencí prováděných vyšetření (uvedena v přehledu metod). V souladu s Doporučením České společnosti klinické biochemie se doporučením o časové dostupnosti rozumí interval mezi dodáním biologického materiálu do laboratoře až do zveřejnění výsledku (tedy Laboratory Turnaround Time - TAT). Laboratoř garantuje jeho dodržení pro 80 % dodaných vzorků. Zbývajících 20 % je vyhrazeno pro situace, kdy se vzorek ředí, probíhá jiná analýza nebo start nové analýzy je nutné odložit a podobně. PKBD prostřednictvím LIS eviduje čas přijetí vzorku do laboratoře, čas vyhotovení výsledku a čas jeho tisku (je uveden na výsledkovém listu). Pro objektivní sledování odezvy laboratoře by bylo nutné, zejména u vzorků STATIM a při ÚS, uvést na žádance skutečný čas odběru materiálu v podobě hh:mm z odesílajícího pracoviště. Při příjmu materiálu LIS zapíše čas hh:mm, vydání výsledku je dohledatelné v LIS. Tabulka udává přehled doby odezvy vybraných statimových vyšetření a zahrnuje i dobu srážení a centrifugace. Uvedené časy platí v případě, že nedojde k zásadní provozní komplikaci (např. porucha analyzátoru). Výsledky rutinně prováděných vyšetření v elektronické podobě jsou k dispozici průběžně po potvrzení a kontrole. Tištěné výsledkové listy pro mimoústavní ambulance jsou doručovány následující pracovní den ráno svozovou službou. Výsledky na ostatní pracoviště jsou doručovány poštou. Dostupnost výsledků analýz ordinovaných z vitální indikace a statim (minuty) Vitální indikace Statim S,P,B Glukóza P,S Na, K, Cl, P,S, Ca 60 P,S,B Ca ionizované 60 B Acidobazie,deriváty Hb P,S, Bilirubin celkový a konjug P,S, ALT P,S GMT 60 P,S, ALP 60 P,S, Urea P,S, Kreatinin P Laktát P,S a-ams 60 P,S, Myoglobin P,S, Troponin I P,S Celková bílkovina 60 P,S Albumin 60 P,S CRP 60 P,S Teofylin 60 P,S Digoxin 60 Strana 17 (celkem 60)

18 5.4. Změny výsledků a nálezů Změny výsledků a nálezů v den provedení vyšetření jsou v odůvodněných případech oprávněny provádět všechny laborantky, v dalších dnech zpětně mají toto právo pouze vedoucí lékař a vedoucí laborantka, o změně je proveden zápis do speciální evidenční dokumentace a jsou vytištěny výsledkové listy před i po změně k archivaci. V LISu zůstává pouze změněná hodnota výsledku a o změně a důvodu je učiněna vysvětlující poznámka. Změna je tedy dohledatelná a eviduje se v LIS. Na základě údajů objednavatele nebo dle registru VZP se mění nebo doplňují chybné a chybějící identifikační údaje (zejména nacionálie pacienta, rodné číslo, zdravotní pojišťovna). Změny výsledků v NIS MEDEA (např. zrušení celé události při zjištěné záměně pacienta) lze provést v omezeném rozsahu pouze na základě požadavku z příslušného oddělení/ambulance napsáním žádosti se zdůvodněním v podobě HELP-Desku na Referát informačních a komunikačních technologií (dle směrnice ředitele ONN). Zásadně však nelze přeřazovat výsledky k jiným pacientům (záměna) Vydávání potřeb laboratoří Na požádání laboratoř ambulancím vydává: - kompletní odběrový systém (zkumavky, jehly, držáky, kapilárky) - žádanky PKBD Broumov a Náchod - eppendorfské zkumavky naplněné hemolyzačním roztokem pro stanovení glukózy Laboratoř upřednostňuje písemnou žádost, na které je žádaný materiál a identifikace ambulance Konzultační činnost Vysokoškolští pracovníci laboratoře poskytují konzultační činnost telefonicky nebo při osobním kontaktu v požadovaném rozsahu. Laborantky podávají pouze informace, které se týkají provozu pracoviště Řešení stížností Drobné ústní připomínky k práci laboratoře, příp. chování zaměstnanců, jsou řešeny průběžně jednotlivými pracovníky, vždy je informován přímý nadřízený během dne nebo na ranním hlášení. Tento typ stížností/připomínek se nezaznamenává. Závažné stížnosti se podávají zásadně v písemné podobě, zaznamenávají se na formuláři Záznam stížnosti, projednává je vedení PKBD. Pokud povaha stížnosti nebo její závažnost přesahuje rámec PKBD, projednávají je příslušní vedoucí pracovníci po linii vedoucí laborantka /hlavní sestra ONN/ nebo vedoucí lékař PKBD /primář OKBD, náměstek LPP, ředitel ONN/. Na stížnost se písemně odpoví do 2 týdnů, odpověď se přiloží k Záznamu o stížnosti, který se uloží u vedoucí laborantky. Strana 18 (celkem 60)

19 6. Pokyny pro pacienty a pro oddělení 6.1. Žilní odběr pokyny pro pacienty Odpoledne a večer před odběrem vynechejte tučná jídla, 24 hodin nepijte alkohol, 12 hodin nekuřte. Další případné podmínky odběru Vám sdělí ordinující lékař. Pokud je to možné, vynechejte po dohodě s lékařem před odběrem léky. Odběry se provádějí zásadně nalačno nejlépe ráno, pokud Váš lékař neurčí jinak. Ráno před odběrem je doporučené vypít 250 ml hořkého čaje nebo neslazené vody. U odběru upozorněte na případnou alergii (dezinfekce, náplast) nebo na skutečnost, že Vám bývá při odběru krve nevolno. K odběru si vezměte průkazku zdravotní pojišťovny ke kontrole údajů. Pokud není odběr proveden ordinujícím lékařem, je třeba mít s sebou řádně vyplněnou žádanku Odběr jednorázového vzorku moče pokyny pro pacienty Vážený paciente, váš lékař vám naordinoval vyšetření moče chemicky a morfologicky. K zabránění zkreslení nálezu dodržujte tyto pokyny: 1. pokud ošetřující lékař neurčí jinak, stanovení se provádí z první ranní moče 2. příjem tekutin nemá být během noci nadměrný, aby nebyla moč příliš zředěná 3. před odběrem vzorku moče proveďte očistu zevních genitálií vodou 4. u žen platí, že odběr moče by měl být proveden mimo období menstruace 5. k vyšetření se použije vzorek ze středního proudu moče 6. k vyšetření moče je určena plastová zkumavka se žlutým víčkem 7. pokud nemáte zkumavku, můžete pro biochemické vyšetření moče použít čistou 8. nádobku. 9. na zkumavku (nádobku) nalepte štítek, označte svým jménem a rodným číslem 10. doba od vymočení a dodáním do laboratoře by měla být 1 hodina, maximálně 2 hodiny, jinak může dojít ke zkreslení výsledků 11. zkumavku s močí společně se žádankou dodejte do laboratoře 6.3. Sběr moče pokyny pro pacienty Na základě doporučení Vašeho lékaře Vám bude provedeno vyšetření ze sbírané moče. O případné nutnosti konzervace moče budete předem informováni (roztok kyseliny chlorovodíkové Vám s příslušným poučením předá sestra). Základní podmínkou pro získání správného výsledku je dodržení zásad správného sběru: 1. Sběr začíná močením mimo sběrnou nádobu. 2. Sběrná nádoba musí být čistá a uchovávaná na temném a chladném místě. Pokud je třeba moč konzervovat, se stabilizačním roztokem kyseliny chlorovodíkové zacházejte opatrně jako s žíravinou a nalijte jej do sběrné nádoby. Močte do jiné nádoby a veškerou moč přelévejte do sběrné nádoby s konzervačním roztokem. 3. Sběr končí močením do sběrné nádoby. 4. Je třeba zaznamenat počátek a konec sběrného období na žádanku. 5. Nádobu označenou Vaším jménem, příjmením, rokem narození a datem je třeba co nejdříve dodat Vašemu lékaři nebo s žádankou přímo do laboratoře. Strana 19 (celkem 60)

20 6. Pokud máte možnost změřit objem moče, je třeba moč ve sběrné nádobě důkladně promíchat, změřit s přesností na 10 ml a odlít vzorek do označené zkumavky. Tu předejte lékaři nebo spolu s žádankou přímo do laboratoře. 7. Pokud není určeno jinak, jezte svou běžnou stravu, užívejte obvyklé léky a vypijte asi 2 l tekutin Hamburgerův sediment pokyny pro pacienty Sběrné období trvá 3 hodiny. Na žádanku je třeba uvést počátek a konec sběrného období s přesností na minutu. Sběr se provádí po hygienické očistě zevního genitálu. Těsně před zahájením sběru se vymočte do záchodu, další močení po dobu tří hodin probíhají do sběrné nádoby, kterou označíte Vaším jménem, příjmením a rokem narození. Pijte v přiměřeném množství (cca 200 ml tekutin). K analýze předejte celý vzorek nejpozději do 60 minut po ukončení sběru. Čas sběru moče končí posledním vymočením do sběrné nádobky Mikroalbuminurie pokyny pro pacienty Na základě doporučení Vašeho ošetřujícího lékaře Vám bude provedeno vyšetření funkce ledvin. Základní podmínkou získání správného výsledku je dodržení zásad sběru moče. 1. Moč sbírejte během nočního klidu po dobu 8 hodin (asi od do 6:00), interval není nutné přesně dodržet (je nutné uvést přesně čas začátku a konce sběru moče). 2. Asi ve 22 hod. se naposledy vymočíte MIMO sběrnou nádobu. Zaznamenejte čas hh:mm. Od této chvíle močte do sběrné nádoby (čistá plastová dobře uzavíratelná láhev). V 6 hodin ráno se naposledy vymočíte do sběrné nádoby, opět přesně zaznamenáte čas konce sběru. Časové údaje začátku a konce sběru uveďte na žádance a na lahvi s močí. 3. Po dobu sběru nádobu uchovávejte na tmavém chladném místě. 4. Do laboratoře dodejte buď plastovou láhev s veškerou močí, označenou štítkem: jméno a příjmení, data narození, čas začátku a konce sběru, přiložte žádanku; zkumavku (od lékaře), do které odlijete z promíchané sběrné nádoby 10 ml moče, opět označenou řádně vyplněným štítkem. V tomto případě je nutné s přesností na 5 ml změřit objem moče a uvést ho na zkumavce i žádance. 5. Vzorek moče co nejrychleji odevzdejte buď svému ordinujícímu lékaři nebo přímo do laboratoře v nemocnici Stolice na okultní krvácení (OK) pokyny pro pacienty Vyšetření slouží k potvrzení podezření na nádorová onemocnění tlustého střeva, zejména kolorektální karcinom. Může odhalit i přítomnost krvácejících polypů tlustého střeva, které často představují přednádorové stádiu onemocnění. Novější metody, které využívají přímou detekci lidského hemoglobinu imunochemickým způsobem zachytí i minimální krvácení a jsou výrazně citlivější než starší metoda (HEMOCULT). Též dle výrobců nevyžadují dietní opatření před vyšetření. Strana 20 (celkem 60)

21 HEMOCULT - příprava před standardním vyšetřením Tři dny před vyšetřením je nutné zajistit dietu bez masa, bez krevních výrobků, zeleniny a ovoce (křen, květák, brokolice, fazole, banány, jablka, grepy, pomeranče, červená řepa, houby, ředkve), vitamín C, léky (zejména s obsahem železa a nesteroidní antirevmatika, acetylsalicylová kyselina zejména v kombinaci s alkoholem). Je nutné vyloučit krvácení z nosu, po extrakci zubu, z dásní, hemoroidů, nevyšetřuje se během a těsně po menzes. Odběr materiálu Odebírá se vzorek z vnitřní části stolice (maximálně velikosti čočky) do určeného odběrového kontejneru. Kontejner se označí identifikačními údaji. Vzorek nutno zpracovat do 24 hodin, v případě nutnosti lze skladovat v lednici 48 hodin. FOBT imunochemické kvantitativní stanovení hemoglobinu ve stolici - provádí náchodské pracoviště, speciální odběrové kazety na stolici je možné po domluvě získat na našem pracovišti, včetně vytištěných návodů pro pacienty, po odběru zajistíme odeslání ke zpracování. - vysoká senzitivita i specificita vyšetření a kvantitativní výsledek umožňují kromě vyslovení podezření na přítomnost krvácení do stolice též odhad rozsahu postižení a od určité hodnoty též doporučení provedení endoskopického vyšetření tlustého střeva jako velmi vhodné. - před vyšetřením nejsou vyžadována režimová ani dietní opatření. - skladování vzorku po odběru v lednici a dodání do 24 hodin do laboratoře 6.7. ogtt - orální glukózový toleranční test Pokyny pro pacienty Dodržte prosím následující pokyny: - Tři dny před vyšetřením konzumujte běžnou stravu bez omezení příjmu cukrů, provozujte běžnou fyzickou aktivitu hodin před odběrem nepožívejte alkoholické nápoje. - Na vyšetření se dostavte do laboratoře v 6.45 hodin ráno se žádankou - Ráno před vyšetřením se napijte pouze nesladkého čaje nebo čisté vody. - Po dohodě s lékařem vynechejte léky, které lze vynechat. - Vyšetření bude trvat asi 2,5 hodiny. - Vyšetření se neprovádí při akutním onemocnění, nebo po proběhlém závažném onemocnění, operaci - vyšetření se provede minimálně po 6 týdnech Obecné informace Diagnostika diabetes mellitus (DM) a porušené glukózové tolerance (IGT) podle doporučení České diabetologické společnosti a České společnosti klinické biochemie ČLS JEP (aktualizováno 2005) zařazuje orální glukózový toleranční test (ogtt) jako podpůrnou diagnostickou metodu. ogtt vychází z protokolu WHO. Protokol pro dospělé osoby Strana 21 (celkem 60)

22 umožňuje jednoznačné odlišení DM a IGT mezi sebou. Zásadní změnou proti minulým doporučením je odběr žilní krve před zátěží a za 2 hodiny po zátěži 75 g glukózy. Doporučuje se konfirmovat pozitivní výsledek ogtt opakovaným vyšetřením. Dříve uváděné indikace ogtt (např. hepatopatie, thyreopatie a podobně) se dnes nepovažují za oprávněné. Indikace Diagnostika diabetes melllitus a gestačního diabetu. Zjištění IFG (impaired fasting glucose), tj. glukóza v plazmě žilní krve nalačno mezi 5,6 až 7,0 mmol/l. Kontraindikace, nežádoucí účinky Opakovaný výsledek koncentrace postprandiální glukózy (měřená po jídle, ne nalačno) v plazmě žilní krve nad 11,0 mmol/l. Opakovaný výsledek koncentrace glukózy nalačno v plazmě žilní krve nad 7,0 mmol/l. Jasné klinické příznaky diabetes mellitus. Nausea až zvracení po podání koncentrovaného roztoku glukózy. Zvracení je důvodem pro přerušení testu. Po dvou hodinách po podání glukózy se může projevit posthyperglykemická hypoglykemie. Příprava pacienta Denní příjem sacharidů musí nejméně 3 dny před vyšetřením ogtt dosahovat nejméně 150 g. Hladovění před vyšetřením musí trvat nejméně 10 hodin a nejvýše 16 hodin. ogtt nemá interpretační cenu při závažnějších interkurentních onemocněních (stresová kontraregulace a inzulinorezistence). Pracovní postup provedení funkčního testu Po odběru žilní plazmy (Vacuette, fluorid-edta, 2,0 ml, šedý uzávěr) nalačno vypije pacient během 5 minut 250 ml roztoku s 75g D(+) glukózy. Používají se roztoky odebírané z lékárny. Odběr materiálu Odběr žilní krve nalačno před zátěží glukózou, další odběr žilní krve se provede za 2 hodiny. Kapilární odběr krve je možné připustit pouze u dětí do 3 let. Další odběry krve pro diagnostiku diabetu nemají význam. Mohou sloužit pro posouzení fyziologické odpovědi organismu na zátěž glukózou. ogtt lze doplnit stanovením C-peptidu současně se stanovením látkové koncentrace glukózy, hlavně při screeningu stavů spojených s hyperinzulinemií (Reavenův syndrom). Hodnocení křivky Hodnotícím kriteriem je koncentrace glukózy v plazmě žilní krve dvě hodiny po podání glukózy. Strana 22 (celkem 60)

23 Vyloučení diabetu Glukóza < 7,8 mmol/l Porušená tolerance glukózy Glukóza >= 7,8 mmol/l a < 11,1 mmol/l Diabetes mellitus Glukóza >= 11,1 mmol/l Gestační diabetes je nutno vyloučit u všech těhotných ve týdnu gravidity standardní zátěží podle WHO. Zátěž je 75 g glukózy p.o., odběr žilní krve nalačno a po 120 minutách. O Sullivanův test u těhotných (50 g ve 21. týdnu) není doporučen. U vysoce rizikové těhotné se vyšetřují co nejdříve v prvním trimestru, za vysoce rizikovou těhotnou se považuje, jestliže má těhotná žena přítomny alespoň dva z následujících rizikových faktorů: pozitivní rodinná anamnéza, předchozí porod plodu nad 4000 g, obezita, diabetes mellitus v předchozí graviditě, pozitivní glukozurie, předchozí porod mrtvého fétu, hypertenze nebo preeklampsie v předchozích graviditách, opakované aborty, věk nad 30 let. Naopak ogtt se nemusí provádět u těhotných s nízkým rizikem, tj. u žen, u kterých platí současně následující kriteria: věk pod 25 let, BMI pod 25 kg/m 2, bez výskytu diabetes mellitus v osobní a rodinné anamnéze, bez gynekologických komplikací v anamnéze Pokud těhotná s vysokým rizikem měla negativní výsledek ogtt v prvním trimestru, provádí se druhé vyšetření ogtt od 24. do 28. týdne Vyšetření punktátů Provádí lékař lůžkového oddělení nebo ambulance. Volba odběrové nádobky se řídí druhem požadovaného vyšetření: Pro zhodnocení počtu buněk se použijí zkumavky s přídavkem K 3 EDTA na krevní obraz (plast/k 3 EDTA, Vacuette - fialový uzávěr) k zamezení srážení výpotku v případě vyššího obsahu fibrinogenu. Pro cytologické vyšetření se použijí plastové zkumavky bez přísady, je doporučené punktát doručit na patologické oddělení co nejdříve, eventuelně odběr konzultovat na patologickém oddělení stran použití zkumavky s fixačním roztokem. Jejich výhodou je větší stabilita buněk v punktátu. Pro biochemický rozbor se použijí sterilní plastové zkumavky. Druh prováděné analýzy volí požadující lékař na žádance. Materiál je potřeba doručit do laboratoře co nejdříve, při delší prodlevě může dojít ke zkreslení výsledku. Strana 23 (celkem 60)

24 7. Přehled prováděných vyšetření Dále jsou uvedena všechna vyšetření, která PKBD Broumov provádí. Seznam je pravidelně revidován a aktualizován, v případě změn jsou lékaři neprodleně informováni. Pokud není uvedeno jinak, zdrojem referenčních mezí příp. cut-off hodnot jsou doporučení výrobců příslušných diagnostik a doporučení odborných společností. Acidobazická rovnováha (arteriální, kapilární krev) VZP: rutina i statim: Materiál: arteriální krev, případně kapilární Odběr do: artérie: mikrosampler AVL Roche kapilární: heparinizovaná kapilára Při poruše analyzátoru PKBD bude materiál po domluvě s ordinujícím oddělením odeslán k vyšetření na PKBD v nemocnici Náchod. Poznámky: Na žádance uveďte aktuální údaj o teplotě a zda pacient na oxygenoterapii (O2+) či bez ní (O2-) nebo na umělé plicní ventilaci (UPV). Materiál na PKBD maximálně do 15 minut po odběru. Dodržujte zásady odběru a transportu materiálu na PKBD. Součástí vyšetření je stanovení hemoglobinu, jeho derivátů a ionizovaného Ca. Je zakázáno nabírat krev do stříkaček bez protisrážlivého činidla nebo vypláchnutých nedefinovaným množstvím heparinu různé provenience. Je zakázáno odesílat mikrosampler s nasazenou odběrovou jehlou bez bezpečnostního krytu. Metoda: ROCHE AVL Omni 6 acidobazický analyzátor Referenční hodnoty: ph B_PH paco kpa B_pCO 2 pao2 > kpa B_pO 2 SO2 > (látkový podíl) B_SO 2 HCO mmol/l B_AKTB BE mmol/l B_ABEECF ACR ( Albumin creatinin ratio ) Výpočet: qu_albcr = Un_ALBn / Un_KREAn Materiál: vzorek první ranní moče Odběr do: močová zkumavka PP 10 ml Dostupnost: Rutina Poznámky: hodnota albuminu v 1. ranním mikčním vzorku moče je vztažena na koncentraci kreatininu v moči, proto jednotka g / mol Metoda: Dimension RxL Max absorpční spektrofotometrie Jednotka: g/mol Referenční meze: fyziologické muži < 2.5 g/mol ženy < 3.5 g/mol ( dle doporučení České nefrologické společnosti a ČSKB) qu_albcr Strana 24 (celkem 60)

25 AIP: aterogenní index plazmy (výpočet) Výpočet: výpočtový vztah : log ( S_TAG / S_HDLC ) Jednotka: 1 Referenční meze: < 0.15 Albumin (sérum, plazma) VZP: sérum: statim: Materiál: sérum, Li-heparinová plazma Odběr do: sérum: Vacuette, plast/gel 5 ml, červený uzávěr S-Monovette SARSTEDT, plast/ akt.srážení, 4,5 ml, 7,5 ml, bílá plazma heparinová: Vacuette Li-H/plast/gel 5 ml, zelený uzávěr Možnost doordinovat: do 2 dnů po odběru Poznámky: Metoda: Dimension RxL Max absorpční spektrofotometrie Jednotka: g/l Referenční meze: Dospělí g/l S_AIP S_ALB novorozenci do 4D g/l děti do 14 let g/l let g/l (hodnoty pro děti dle Tietze) Albuminurie - mikroalbuminurie (moč) viz Mikroalbuminurie Albumin (punktát) viz Punktát Alkohol výpočet S_ALKH Výpočet: S_OSM (2* S_Na + S_Urea + S_Glu) / 30 Materiál: sérum, plazma plazma heparinová: Vacuette Li-H/plast/gel 5 ml, zelený uzávěr Možno doordinovat: nelze Poznámky: Výpočtová metoda, výsledek stanovení nelze použít pro forenzní účely. Jednotka: mg/l Referenční meze: bez požití etanolu hodnoty < 0.1 promile (100 mg/l) ALP: alkalická fosfatáza celková (sérum, plazma) S_ALP VZP: rutina: statim: Materiál: sérum nebo Li-heparinová plazma plazma heparinová: Vacuette Li-H/plast/gel 5 ml, zelený uzávěr Možno doordinovat: do 5 dnů po odběru Poznámky: hemolytický vzorek nelze použít k analýze. Metoda: Dimension RxL Max absorpční spektrofotometrie Strana 25 (celkem 60)

26 Jednotka: ukat/l Referenční meze: ukat/l ALT: alaninaminotransferáza (sérum, plazma) S_ALT VZP: rutina: statim: Materiál: sérum, Li- heparinová plazma plazma heparinová: Vacuette Li-H/plast/gel 5 ml, zelený uzávěr Možnost doordinovat: do 2 dnů po odběru Poznámky: zvyšuje silná hemolýza, chylóza Metoda: Dimension RxL Max absorpční spektrofotometrie Jednotka: ukat/l Referenční meze: ,08 ukat/l AMS: α-amyláza (sérum, plazma) S_AMS VZP: rutina: statim: Materiál: sérum nebo Li-heparinová plazma. Odběr do: sérum: Vacuette plast /gel 5 ml, červený uzávěr plazma heparinová: Vacuette Li-H/plast /gel 5 ml, zelený uzávěr Možno doordinovat: do 5 dnů po odběru Poznámky: Hodnoty v EDTA-plazmě cca o 10% nižší Pozor na kontaminaci vzorku slinami nebo potem Metoda: Dimension RxL Max - absorpční spektrofotometrie Jednotka: ukat/l Referenční meze: ukat/l AMS: α-amyláza (moč) Materiál: nativní moč Odběr do: močová zkumavka PP, kónická, graduovaná 10 ml Možno doordinovat: nelze Poznámky: Pozor na kontaminaci vzorku slinami nebo potem Metoda: Dimension RxL Max - absorpční spektrofotometrie Jednotka: ukat/l Referenční meze: nativní moč 0,5 3,33 ukat/l Un_AMS AMS: α-amyláza (punktát): viz punktát AST: Aspartátaminotransferáza (sérum, plazma) S_AST VZP: rutina: statim: Materiál: sérum, Li-heparinová plazma Strana 26 (celkem 60)

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD BROUMOV

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD BROUMOV LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD BROUMOV ŘÍJEN 2013 LP str. 1/90 1. Úvod Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládáme Vám nabídku našich služeb v oblasti laboratorní medicíny. Laboratorní příručka je určena

Více

Příprava před odběrem žilní krve poučení pro pacienta

Příprava před odběrem žilní krve poučení pro pacienta Pokyny pro pacienty (dle Příručky kvality OKBH MNMK) Seznam pokynů pro pacienty Pokyny: příprava před odběrem žilní krve (pacient) Pokyny: odběr vzorku moče na vyšetření močového sedimentu (pacient) Pokyny:

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD NÁCHOD

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD NÁCHOD LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD NÁCHOD KVĚTEN 2015 LP 1/80 Purkyňova 446 OKBD Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Náchod Skupina: Laboratorní příručka LP Označení: Verze: 05 Počet stran: 80 Platí od

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana: 1/94 Počet příloh: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie a hematologie ALMEDA, a.s. - Městská nemocnice Neratovice Zpracoval(a): Ing. Zuzana Hrubcová (vedoucí OKBH) Václava Drahoňovská

Více

A-02 Obsah Laboratorní příručky

A-02 Obsah Laboratorní příručky Vážené kolegyně, vážení kolegové, Tato Laboratorní příručka je určena lékařům, sestrám a všem ostatním, kteří potřebují informace o našem oddělení, o naší práci a především o nabídce našich služeb v oblasti

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

oddělení klinické biochemie

oddělení klinické biochemie oddělení klinické biochemie Zpracovala Mgr. Jana Moozová vedoucí OKB Schválila Ing. Lenka Smékalová ředitelka schváleno dne 03.02.2014 platnost od 03.02.2014 Obsah ÚVOD... 3 1.1. PŘEDMLUVA... 3 2. INFORMACE

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD JAROMĚŘ

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD JAROMĚŘ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD JAROMĚŘ ŘÍJEN 2013 LP 1/47 OKBD Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Jaroměř Skupina: Laboratorní příručka Označení: LP Verze: 02 Počet stran: 47 Platí od : 1. 10. 2013

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 107 VII POPV - 01 PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice Zpracoval funkce datum

Více

Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL. Laboratorní příručka OKB LP/OKB/01

Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL. Laboratorní příručka OKB LP/OKB/01 Verze: 05 Fáze: užívání Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL Laboratorní příručka OK Proces: Důležitost dokumentu: III. Platnost od: 1.1.2013 LP/OK/01 Platnost do: po dobu užívání

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice Oddělení klinické biochemie a hematologie Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice Počet stran: 125 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Spisovna Ing. Paukertová 2 Držák na chodbě

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie LABORATORNÍ PŘÍRUČKA verze 3 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Platnoist od: 11.11.2014 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. ZLÍN ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Více

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun Laboratorní příručka Oddělení klinické biochemie a hematologie Rehabilitační nemocnice Beroun Červen 2014 LP A-01 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, tato laboratorní příručka je určena všem, kteří

Více

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE ZPRÁVY Z KONFERENCE POCT přístroje MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou Rozšiřování kompetencí praktických lékařů znamená úspory i efektivnější léčbu Podpora moderních diagnostických

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice Označení dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP HTO 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. Laboratoř klinické biochemie Veverkova 1631/5 Hradec Králové Druh dokumentu: SL 09 Název: Laboratorní příručka. Nabývá účinnosti od: 1.5.2013 A Úvod Vážené kolegyně, vážení

Více

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Zpracovala: MUDr. Soňa Peková, PhD. Odborný garant: MUDr. Soňa Peková, PhD. Schválil:

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

3. Manuál pro odběry primárních vzorků

3. Manuál pro odběry primárních vzorků Strana: 1/15 3. Manuál pro odběry primárních vzorků 3.1. Základní informace 3.2. Požadavkové listy (žádanky) 3.3. Požadavky na urgentní vyšetření 3.4. Ústní požadavky na vyšetření 3.5. Používaný odběrový

Více

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana/celkem 1/24 Schválil: Rozprimová AGILAB group s.r.o. Velehradská 1652/23 Praha 3, 130 00 Zpracoval: Mgr.Alena Šibravová, manažer kvality Schválil: RNDr. Ladislava Rozprimová, CSc., vedoucí laboratoře

Více

Laboratorní příručka LP 01

Laboratorní příručka LP 01 DOKUMENTACE SMK Laboratorní příručka LP 01 Verze: 09 Platnost: 1.3.2015 Typ dokumentace: Interní Výtisk: 01 Zpracoval, dne: MUDr. Natálie Mészárosová - vedoucí laboratoře Schválil, dne: Petr Ulrich - ředitel

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice verze B Účinnost dokumentu od: 17.09.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_TRS_SME_12_002 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka Typ dokumentu: Systémový Mgr. Olga Kopřivová Řízená kopie

Více

1. (& = 2. = 3. HPGH:

1. (& = 2. = 3. HPGH: Poznámky k zajištění kvality diagnostiky DM v režimu POCT MUDr. Jaroslava Ambrožová OKB-H Nemocnice Prachatice, a.s. 1. Diagnostika DM Diagnóza DM je založena na průkazu hyperglykémie za stanovených podmínek.

Více

Identifikační údaje Akreditační standard č. 51

Identifikační údaje Akreditační standard č. 51 Identifikační údaje Akreditační standard č. 51 Adresa pracoviště: Autor příručky: Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22 Jiřina Varnušková Oblast působnosti příručky: pro

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. Laboratoř klinické biochemie Veverkova 1631/5 Hradec Králové Druh dokumentu: SL 09 Název: Laboratorní příručka. Nabývá účinnosti od: 10.4.2015 Rozdělovník Č. výtisku Umístění

Více

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující PROJEKT CENTRÁLNÍ POCHŮZKOVÁ SLUŽBA VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC Jindrová H., Kapustová M., Cahlíková J. 1 CO NÁS VEDLO KE ZMĚNĚ? Dlouhodobě problematický systém svozu BM Časy y od odběru BM po dodání

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

Laboratorní příručka Oddělení laboratoře

Laboratorní příručka Oddělení laboratoře ODDĚLENÍ LABORATOŘE Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465 Jilemnice 514 01 Kód dokumentu: LP Vydání: 04 Datum vydání: 01.11.2013 Platnost od: 15.11.2013 Počet stran: 152 Název dokumentu:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA strana : 1 z 119 OKBH - Městská nemocnice a.s., Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové n. L. Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis vedoucí

Více

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK Strana 1 z 9 Histopatologická laboratoř DVK Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu...2 2. Zkratky...2 3. Odpovědnosti a pravomoci...2 3.1 Organizace laboratoře..2 3.2. Základní informace o laboratoři

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana 1/76 Karlovarská krajská nemocnice a.s,, Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1205, IČO 263 65 804 Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice Cheb, Cheb 350 02

Více

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01 III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze 2.01 říjen 2014 Obsah A 01 Předmluva... 4 B 01 Identifikace právního subjektu FN Hradec Králové... 5 B 02 Identifikace

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie a hematologie Podklady pro spolupráci i OKBH a klinickými pracovišti Vážené kolegyně a kolegové, vážení klienti! Oddělení klinické biochemie a hematologie

Více

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření NASKL - Audit I E. Fenclová, J. Sedláková Dne 2. května 2007 absolvovalo pracoviště Oddělení klinické biochemie a hematologie Oblastní nemocnice v Kladně Audit I od NASKL. Proč audit NASKL? Rozhodly 2

Více

Ošetřovatelský standart Laboratoř klinické biochemie a hematologie Laboratorní příručka

Ošetřovatelský standart Laboratoř klinické biochemie a hematologie Laboratorní příručka Strana: 1/47 Ošetřovatelský standart Laboratorní příručka KOPÍROVÁNÍ ZAKÁZÁNO Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval Ing. Lucie Kiršová manažer kvality 28.6.2013 Schválil PharmDr. Martin Nalepa vedoucí laboratoře

Více

Laboratorní příručka VISLAB s.r.o.

Laboratorní příručka VISLAB s.r.o. 1/68 Verze: 6.00 Platné od: 2.1.2013 Platné do: vydání vyšší verze Zpracoval: Schválil: Mgr. Martin Bureš MUDr. B. Višňovská 2/68 Vážení klienti!, dovolte nám předložit Vám tento dokument v němž, jak doufáme,

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Odběry biologického materiálu. Prostřednictvím kazuistiky a doplňkově řízených otázek by měl být žák schopen samostatně reprodukovat znalosti a dovednosti

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová verze B Účinnost dokumentu od: 23.9.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LHEM_SME_13_001 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka LHEM Typ dokumentu: Systémový Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Česko-německá horská nemocnice Krkonoše s.r.o. Fügnerova 50, Vrchlabí Pracoviště OKBH Skupina: Směrnice Označení: LP 2015 Verze: 01/2015 Exemplář 1 Počet stran: 57 Platí od: 1. 1. 2015 Revize: 1x ročně

Více

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E.1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Je-li při vyšetření nalezena významně patologická hodnota bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, Horní Brána 429, Český Krumlov LABORATORNÍ PŘÍRUČKA SOP / ST

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, Horní Brána 429, Český Krumlov LABORATORNÍ PŘÍRUČKA SOP / ST 1. 10. 2012 1. 10. 2012 1. 10. 2012 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, MOCNICE ČESKÝ a.s. KRUMLOV, a. s. SOP / ST 3 Horní Brána 429, Český Krumlov STRANA 1 ze 68 A. ÚVOD

Více

Dotazník k vyšetření MODY diabetu vyplněný odešlete na adresu: MUDr. Š.Průhová, Klinika dětí a dorostu FNKV, Vinohradská 159, Praha 10, 100 81

Dotazník k vyšetření MODY diabetu vyplněný odešlete na adresu: MUDr. Š.Průhová, Klinika dětí a dorostu FNKV, Vinohradská 159, Praha 10, 100 81 Dotazník k vyšetření MODY diabetu vyplněný odešlete na adresu: MUDr. Š.Průhová, Klinika dětí a dorostu FNKV, Vinohradská 159, Praha 10, 100 81 JMÉNO, PŘÍJMENÍ Rodné číslo Pojišťovna Adresa Telefon Doporučující

Více

Klinická laboratoř DIAGNOSTIKA, s.r.o. Novosedlické náměstí 1 Ústí nad Labem

Klinická laboratoř DIAGNOSTIKA, s.r.o. Novosedlické náměstí 1 Ústí nad Labem LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Klinická laboratoř DIAGNOSTIKA, s.r.o. Novosedlické náměstí 1 Ústí nad Labem Zpracoval: Ing. Josef Ondřej, Ing. Jaroslav Budílek Schválil: Ing. Josef Ondřej, Ing. Jaroslav Budílek

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKB-01

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKB-01 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKB-01 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE NEMOCNICE OSTROV Zpracoval(a): Bc. Veronika Ryvolová Manažer kvality (vrchní laborantka) Kontrola: MUDr. Petr Herzik Vedoucí OKB Schválil(a):

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Albumin v séru... 2 Index MAU/KREA... 2 Alkalická fosfatáza v séru... 3 Alaninaminotransferáza v séru... 3 Amyláza v moči... 3 Amyláza v

Více

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL Katalog laboratorních vyšetření Příloha č. 2 LM/TO-01-2 Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku do TO. Dodat do laboratoře co nejdříve, v rámci FNOL nejpozději do 12 hodin od Screening

Více

VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY

VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP 22. září 2014 FONS 2014 Osnova Ambulantní / praktický

Více

S_OKBH_02 Laboratorní příručka

S_OKBH_02 Laboratorní příručka Celkem stran: 167 Směrnice oddělení S_OKBH_02 Oddělení klinické biochemie a hematologie Městská Nemocnice Městec Králové a.s. Prezidenta Beneše 343 289 03 Městec Králové Výtisk č.: Platnost od: 11.5.2015

Více

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Ing.M.Preininger, Nemocnice Na Homolce, MUDr.Benešová, FN Motol, Praha 2011 Používání NISu

Více

Laboratorní příručka OKBH

Laboratorní příručka OKBH Široká 16, 664 95 Ivančice Laboratorní příručka OKBH Status: Platné Platné od: 12. 05. 2015 Platnost do: 31. 12. 2015 Působnost: Uživatelé služeb OKBH Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace Verze:

Více

PK 02 Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Poliklinika Železný Brod

PK 02 Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Poliklinika Železný Brod PK 02 Laboratorní příručka Oddělení klinické biochemie a hematologie Poliklinika Železný Brod Jarní 53 Železný Brod Zpracoval, schválil: RNDr. Pavel Škrabálek, MK a vedoucí laboratoře Přezkoumal: MUDr.

Více

LP OKB 001. (verze 02 )

LP OKB 001. (verze 02 ) NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO V PRAZE ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE LP 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (verze 02 ) Vypracoval: Kolektiv Platnost od: 1.9.2013 Schválil Ing.Juraj Lovecký Počet

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA dle ČSN EN ISO 15189: 2013

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA dle ČSN EN ISO 15189: 2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA dle ČSN EN ISO 15189: 2013 BIOCHEMICKÁ A HEMATOLOGICKÁ LABORATOŘ AXIS-CZ Hradec Králové, s.r.o. Zpracoval: Petra Šrůtková, DiS. Prof. RNDr. Miloš Tichý, CSc. Schválil: Ing. Mgr. Simona

Více

POCT. RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1

POCT. RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1 POCT RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK ls 1 POINT OF CARE TESTING POCT, PCT, HC, HT Laboratoř u lůžka pacienta ls 2 Výhody POCT stanovení rychlé omezení lidské chyby (trénink, simulace chyb, certifikace

Více

Identifikační údaje. Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22. Jiřina Varnušková. pro všechny zdravotnické pracovníky

Identifikační údaje. Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22. Jiřina Varnušková. pro všechny zdravotnické pracovníky Identifikační údaje Adresa pracoviště: Autor příručky: Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22 Jiřina Varnušková Oblast působnosti příručky: pro všechny zdravotnické pracovníky

Více

LP/OSCH/č.05.1/2013 Laboratorní příručka odběrové středisko Cheb

LP/OSCH/č.05.1/2013 Laboratorní příručka odběrové středisko Cheb Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: LP/OSCH/č.05/2013 Počet stran: 24 Počet příloh: 0 Verze: 3 Platnost od: 1.2.2013 LP/OSCH/č.05.1/2013

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Poliklinika Žďár nad Sázavou příspěvková organizace Oddělení klinické biochemie a hematologie Studentská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou Kód dokumentu: Laboratorní příručka směrnice S - 01 Počet stran: 107

Více

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana/celkem 1/26 Schválil: Rozprimová AGILAB group s.r.o. Velehradská 1652/23 Praha 3, 130 00 Zpracoval: Mgr.Alena Bendová, manažer kvality Schválil: RNDr. Ladislava Rozprimová, CSc., vedoucí laboratoře

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBD - Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Opočno Vypracovala: Mgr. Marie Vejvodová Kontrolovala: Mgr. Lenka Dítětová Schválil: prim. MUDr. Josef Hornych Verze 05 Platnost

Více

PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ

PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ Vydání: 1. 4. 2008 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 14. 3. 2008 Odborný garant: Mgr. Dana

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie

Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie NT_OSM_CL_50 Verze: 04 Datum vydání: 14.11.2014 Účinnost od: 15.11.2014 Vypracoval Kontroloval Schválil Ing. Romana Slouková, MUDr. Hana Prokschová

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ MANUÁL Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2009 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Obsah 1. Účel... 3 2. Platnost... 3 3. Použité zkratky a pojmy... 3 4. Odpovědnosti a pravomoci... 3 5. Vlastní popis předmětu... 3 A. Úvod... 3 A.1 Předmluva... 3 A.2 Úvod... 4 B.

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana 1/1 Laboratorní příručka Nemocnice Tišnov Zpracoval: MUDr. Eva Králová, vedoucí Datum tisku: 1.5.2015 Schválil: MUDr. Bořek Semrád, ředitel nemocnice Výtisk č. 1 Strana 2/65 Předmluva Laboratorní

Více

HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze č. 3 Zpracoval: HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vlastník procesu: Hematologicko-transfúzní oddělení Účinnost od: 24. 7. 2014 Jméno Funkce Datum Podpis Mgr. Hana Hanáková VŠ analytický garant pro hematologii

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků Identifikace: LP A. Barcala 404 370 05 Č. Budějovice Verze: 3 Výtisk: 1 Celkový počet stran: 64 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků Zpracoval Kontroloval Schválil MUDr. Jaroslava Ambrožová

Více

Laboratorní příručka VISLAB s.r.o.

Laboratorní příručka VISLAB s.r.o. 1/55 Verze: 6.20 Platné od: 26.5.2015 Platné do: vydání vyšší verze Zpracoval: Schválil: Mgr. Libuše Švorcová MUDr. B. Višňovská 2/55 Vážení klienti!, dovolte nám předložit Vám tento dokument v němž, jak

Více

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13 OBSAH Kapitola Název kapitoly Strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Účel 3 3. Oblast platnosti 3 4. Definice pojmů a zkratky 3 4.1 Definice pojmů 3 4.2 Zkratky 3 5. Odpovědnosti a pravomoci 3 6. Informace o

Více

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up.

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. BIOCHEMICKÉ HODNOTY U VYBRANÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT (SKOT,PRASE,

Více

LP/OKBHKV/2014. Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014

LP/OKBHKV/2014. Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014 Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014 Zpracovali: MUDr.

Více

Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení : Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 01.10.2014 Revize: 1x za 2 roky Rozsah působnosti: všechna oddělení Stodské nemocnice a.s. Počet stran:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBD PRACOVIŠTĚ KLINICKÉ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBY NÁCHOD

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBD PRACOVIŠTĚ KLINICKÉ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBY NÁCHOD LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBD PRACOVIŠTĚ KLINICKÉ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBY NÁCHOD PROSINEC 2013 LP verze 02 Strana 1 (celkem 64) 1. Úvod Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vám předložit

Více

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR POKYN NÁMĚSTKA ŘEDITELE VZP ČR pro zdravotní péči č. 48/2014 Prováděcí pokyn k: PŘ 8/2012 Název: Nasmlouvání výkonů v režimu POCT s platností od 1. 3. 2014 01443 Kvantitativní

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2013 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Fakultní nemocnice Ostrava Ústav klinické biochemie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba

Fakultní nemocnice Ostrava Ústav klinické biochemie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba Fakultní nemocnice Ostrava Ústav klinické biochemie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI S ČINNOSTÍ ÚKB VYHODNOCENÍ Dotazníky byly rozeslány během měsíce duben 2008. Zpětně bylo

Více

Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi.

Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi. synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804 Laboratorní příručka Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23 Platnost dokumentu: 20.10. 2014 Datum vypracování: 16.10.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Poliklinika Města Bystřice n.p. s.r.o. OKBH Zahradní 580, 59301 Bystřice nad Pernštejnem LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Platnost od: květen 2015 Verze: 03 Platnost do: aktualizace Počet stran: 34 Kód dokumentu:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrická nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrické nemocnice Schválil: MUDr. Vladislav Žižka, ředitel strana 1 z 36 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka strana :1 z 28 Název dokumentu Laboratorní příručka Abstrakt Laboratorní příručka je základní dokument, který informuje o provozu THO, o nabídce jeho služeb a o komunikaci s klienty. Rozdělovník Funkce

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PK02 Zpracoval: RNDr. Jiřina Vránová, vedoucí laboratoře, podpis Dne: Schválil: Mgr. Magdaléna Čajková, manažer kvality, podpis Dne: Číslo verze: 04 Číslo výtisku: 02 Platnost od:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMACENTRUM spol. s r.o. Hematologická laboratoř Poliklinika Slovany, Francouzská 4, 326 00 Plzeň Autoři: MUDr. Ivana Martínková Ing. Radek Perlík Schválil: MUDr. Ivana Martínková

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKBH-03

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKBH-03 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKBH-03 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE NEMOCNICE SOKOLOV Zpracoval(a): Ing.Nusová Mariana Vedoucí OKBH Kontrola: MUDr.Herzik Petr Lékařský garant Schválil(a): Ing.Nusová

Více

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie CGOP, s.r.o. Laboratoř patologické Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: Laboratorní příručku kontroloval: Laboratorní příručku schválil: MUDr. Judith Suchomelová Vedoucí laboratoře

Více

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1 23/10/2010 1 Historie a představení společnosti Orion Diagnostica Oy je společností náležící k Orion Group, jedné z předních finských společností zabývajících se péčí o zdraví. Orion Diagnostica Oy byla

Více

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do PL neprovádí důsledně skríning diabetu

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana č. 1 z 62 Tento dokument je platnou verzí Laboratorní příručky Laboratoře klinické biochemie a hematologie Městské nemocnice v Odrách, p. o. Po vytištění má pouze informativní charakter. Zpracovala

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana 1 (celkem 78) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Úrazová nemocnice v Brně Ponávka 6, 662 50 Brno pošt. přihr. 107 tel: 545 538 111 fax: 545 211 082 Datum: Zpracoval: 6.1.2014 Účinnost: 6.1.2014 Schválil: Revize

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PK 02

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PK 02 LABORATORNÍ PK 02 Oddělení klinických laboratoří Nemocnice Semily Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a pokynů Typ dokumentace: Interní Místo uložení: Odpovědná osoba: RNDr. Jiří Jína Dne:

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. Laboratoř klinické biochemie Veverkova 1631/5 Hradec Králové Druh dokumentu: SL 09 Název: Laboratorní příručka. Nabývá účinnosti od: 12.12.2011 A Úvod Váţené kolegyně, váţení

Více