130. DOPIS ČLENŮM Březen 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "130. DOPIS ČLENŮM Březen 2010"

Transkript

1 130. DOPIS ČLENŮM Březen 2010 Sekretariát Ječná 1434/11, Praha 2, telefon/fax: , Úřední hodiny: pondělí hodin, středa 9-12 hodin, čtvrtek 9 11 hodin Bankovní spojení: Česká spořitelna, účet číslo /0800 Internet: Vydává KO SPMP PRAHA Registrace: MK ČR E13471 Redakční rada: Mgr. Bohumila Juranková, ing. Eva Bláhová, dr. Libuše Olivová Sazba a litografie: REPLICAN, s.r.o Tisk: Tiskárna Fabián, Božanovská 2249/22, Praha 20 Horní Počernice Náklad: 610 ks Tento Dopis vychází za přispění Ministerstva zdravotnictví SLOVO PŘEDSEDKYNĚ Pozvánka na Krajskou konferenci SPMP Praha Konat se bude 12. května 2010 od opět v sále Endokrinologického ústavu Národní třída 8, Praha 1 Hlavním bodem programu bude volba členů do Krajského výboru, proto uvažujte o kandidátech, kteří by byli přínosem pro naši činnost. Volit budeme také delegáty na XII. Národní konferenci, která bude 12. a 13. listopadu ve Vinoři. Další program: zprávy o činnosti organizace o hospodaření o klubových aktivitách Uvítáme příspěvky z řad členů, ty písemně prosím odevzdejte před zahájením konference. V přestávce bude nabídnuto malé občerstvení. Vážení členové a přátelé, Dovolte mi nejprve poděkovat jmenovitě členům, kteří se aktivně podíleli na zdárném průběhu akcí pro naše,,děti. Jsou to: pí Novotná, pí Zdeňková, pí Vildomcová, pí

2 Zd.Lišková, pí Okálová, pí Michalíková, pí Němcová, p. Hrazánek. Dík také patří členům KV SPMP. Máme pořád nevyřešený problém topení v Ječné 11. Zima ukázala, že instalovaná vzduchotechnika není dostačující a přímotopy zatěžují náš finanční rozpočet. Možná, že je nesprávné nastavení a obsluha, či dostatečně nevyužitá kapacita. Nedostali jsme žádný návod. Má-li někdo z členů k této problematice blízko, pomozte! Další možnost je instalovat plynové etážové topení, plyn je vyveden až ke dveřím, což je však finančně náročná investice, proto bychom hledali sponzora. V této věci bude osloven také Úřad MČ Praha 2. Vlasta Pospíšilová, předsedkyně Informace z Republikového výboru Jsou plánovány víkendy pro rodiče a pečující o osoby s mentálním postižením, při nichž proběhnou přednášky a diskuse na žádané téma. Bližší informace v Ječné. SLOVO HOSPODÁŘKY Milí přátelé, dostáváte opět v Dopise Poštovní poukázku A k zaplacení členského příspěvku za Vás a Vašeho člena rodiny s postižením. Výše členského příspěvku činí 450 Kč (300 Kč za Vás Kč za osobu s postižením). Platbu je třeba označit variabilním symbolem, který je 20 + Vaše členské číslo, které je uvedeno před Vaším jménem na adrese dopisu, který jste obdrželi, nebo na Vaší členské legitimaci. Podle variabilního symbolu platby poznáme, kdo nám peníze posílán (ne vždy jsou uvedena jména odesilatele na našem bankovním výpise. Prosím, proveďte úhradu co nejdříve, pokud jste již nezaplatili na některé z našich akcí. Naše existence je závislá na včasnosti Vašich plateb. Adresa na poukázce je stará, sídlíme na nové adrese v Ječné ul.č.11 Praha 2, číslo účtu u Spořitelny se nemění, takže můžeme staré poukázky do vyčerpání používat. K finančnímu hospodaření za rok 2009 Jak víte, či nevíte, měla naše organizace tu smůlu, že odešla v květnu 2009 účetní, která účtovala naše doklady. Firma, se kterou máme smlouvu nám přidělila svoji externí pracovnici, která v listopadu onemocněla a již se nevrátila. Účetnictví převzala opět jiná osoba a ta účtovala všechny doklady roku 2009 znova. Řada položek byla dle dokladů dohledávána. Do doby vydání tohoto dopisu nebylo možné zprávu o finančním hospodaření za rok 2009 zpracovat v číslech. Tato zpráva bude přednesena na členské schůzi Pro informaci uvádím alespoň údaje o finančních sponzorských darech: Celkem jsme obdrželi finanční dary v roce 2009 (zaúčtováno) ve výši Kč Z toho od a) neziskových organizací (vše OV SPMP Praha 6) Kč b) firem a podnikatelů Kč c) nadací (Duha) Kč d)fyzických osob Kč Jmenovitě uvádíme dárce nad 300 Kč: Blanka Hasáková 500 Kč Milada Skružná Kč Vlasta Šnelková 500 Kč Marta Vejmanová Kč

3 Martin Sojka K dr. Kučera 5000 Kč Larisa Němcová 500 Kč Naděžda Havlová Kč pí Macíková Kč Vladimíra Novotná Kč p. Kopecký Kč Marcel Marek 5000 Kč Marie Schlindebuchová Kč Dana Lacinová Kč Vlasta Pospíšilová 340 Kč Vlasta konečná 840 Kč ZPRÁVY SEKRETARIÁTU Vážení členové, Loni jsme vzpomněli, že uplynulo 40 let od založení naší organizace. Myslím, že se trochu pozapomnělo, že ji založili sami rodiče dětí s postižením. Ti se správně domnívali, že spojí-li své síly a budou společně pracovat, ulehčí život svým dětem i sobě. Každý přispíval dle svých sil a schopností. Od té doby se hodně změnilo. Možnosti organizace se hodně rozšířily, ale co zůstává, i když současný název to nereflektuje, že jde pořád především o sdružení rodičů, kteří dobrovolně připravují veškeré akce. A tady narážíme na nedostatek těchto dobrovolníků. Někteří zemřeli, nebo už jim došly, či docházejí síly. Například je mnoho zájemců o stolní tenis, ale chybí ti, kteří by jako vedoucí mohli poptávku uspokojit. Není dostatek lidí ani při přípravě jiných akcí. Ty se pak zvládají jen s obtížemi, nebo se přestanou pořádat vůbec (např. Abilympiáda). Obracíme se proto na Vás všechny, kterým to umožňuje čas i zdraví, abyste pomohli naplnit tu původní myšlenku: Rodiče pomáhají společně svým dětem. Jenom tak můžeme obstát v dnešní změněné době, kdy dnes na trhu existuje spousta organizací, které ale zřídka nabízejí v komplexnosti to, o co se stále snaží naše sdružení. Zapisování příspěvků V loňském roce došly některé příspěvky, které nemohly být zapsány, protože nebyly dostatečně identifikovány. Jsou to. Milada Hiklová 200 Kč, Silva Lisaniková 450 Kč, Jiřina Hlavatová 200 Kč, Tomáš Čenský 200 Kč, Josef Kučera 450 Kč, Jar. Holoubková 150 Kč, Radek Havrda 450 Kč, Vlasta Kvašáková 450, Tereza 450 Kč, Milan Fiser 450 Kč, Robert Pik Kč, Marie Medalová 200 Kč, Kristina 200 Kč, Kouhr 300 Kč, Bérová 350 Kč, x 450 Kč. Pokud jste se v nich někdo poznal, ozvěte se prosím. Chráněná dílna v Balbínově ulici Ve spolupráci se sociálním odborem MČ Praha 2 zjišťujeme zájemce o práci v plánované chráněné dílně. Dejte vědět na sekretariát. ZPRÁVY Z OBVODŮ OO SPMP Praha 1 Zveme všechny členy našeho obvodu na schůzi do sekretariátu SPMP Praha, Ječná 11 (proti tramvajové stanici Štěpánská), která se bude konat dne 14. dubna od Budeme volit delegáty na pražskou konferenci a navrhovat členy do krajského výboru. Těšíme se na Vaši účast! Vlasta Šnelková, předsedkyně, , OO SPMP Praha 2 Vážení členové, V pondělí 12. dubna se bude od 17 hodin konat členská schůze SPMP Prahy 2 v sekretariátu KV SPMP Praha v Ječné 11. Program schůze:

4 1. Návrhy na delegáty na krajskou konferenci OO SPMP Praha (celkem 5 delegátů). 2. Návrhy na členy krajského výboru SPMP Praha 3. Předání nových členských legitimací 4. Informace o Evidenčních listech a placení členských příspěvků 5. Informace o kulturních pořadech organizovaných SPMP Praha 6. Různé Těším se, že se setkám pokud možno se všemi členy SPMP Prahy 2 PhDr. Libuše Olivová, předsedkyně, OO SPMP Praha 3 Vážení členové Prahy 3, dovolujeme si vás pozvat na první letošní členskou schůzku, která se bude konat 21. dubna 2010 od 17 hodin v sekretariátu KV SPMP v Praze v Ječné ulici 11 (přímo proti tramvajové zastávce Štěpánská). Bude zajištěno občerstvení. Rádi bychom Vás uvítali v hojném počtu. Naši poslední schůzku jste si asi zapomněli poznamenat do kalendáře, kromě výboru nepřišel nikdo, ačkoliv schůzka svolávaná na byla řádně oznámena v Dopise. Mnozí z členů nemají v pořádku placení příspěvků, které aspoň zčásti umožňují naši činnost. Ty, kteří nezaplatí bez vážných důvodů příspěvky tři roky za sebou, vyškrtáváme ze seznamu našich členů. Člen (rodič, příznivec) platí 300 Kč/rok, člen s postižením 150 Kč/rok. Pro členy Prahy 3 je v tomto Dopise přiložen Evidenční list, neboť ty, které máme k dispozici, jsou buď zastaralé, nebo neúplné. Řádně vyplněné evidenční listy doručte prosím osobně (nejlépe na schůzce ), nebo poštou na adresu Sekretariát KV SPMP Praha, Ječná 11, Praha 2. Za OV P3 Jarmila Cedzová, předsedkyně, Na Vrcholu 6, Praha 3 tel.: , Pozvánka na volební schůzi OO Praha 4,11,12 Všechny vás srdečně zvu na členskou schůzi našeho obvodu, která se koná dne od 16 hod. v prostorách sekretariátu v Ječné 11, Praha 2 vchod hned naproti stanici tramvaje ve směru od I.P.Pavlova (jedna stanice Štěpánská). Program : Informace z obvodu Volba delegátů na celopražskou konferenci Volba nových členů do krajského výboru Občerstvení Přijďte všichni, kdo máte chuť se něco dozvědět i o novinkách v novém sociálním zákoně. Budete vítáni. Mohou přijít i příznivci nečleni. Dana Lacinová tel.: Výroční schůze SPMP OO Praha 5 Výbor SPMP Praha 5 zve všechny své členy na výroční schůzi, která se bude konat ve středu od 17 hodin na adrese ZŠ praktická a speciální Lužiny, Trávníčkova 1743, Praha 13 (doprava metrem trasa B, stanice Luka nebo např. autobusem č. 174), kde se konají pravidelné schůzky členů SPMP Praha 5. Program: zpráva o hospodaření 1. zpráva o činnosti 2. úkoly a plány na příští období 3. volba nového výboru SPMP OO Praha 5

5 4. volba delegátů konferenci Žádáme členy o patřičný zájem o tuto výroční schůzi a o návrhy na nové členy výboru SPMP Praha 5. Vaše návrhy výboru zasílejte na adresu předsedkyně SPMP Praha 5. SPMP OO Praha 5 webové stránky SPMP Praha 5 upozorňuje všechny členy na vlastní webové stránky, které pravidelně aktualizujeme. Adresa od roku Najdete zde vše o aktivitách SPMP Praha 5: besedy, vzdělávání, soutěže, vycházky, výlety, termíny schůzek členů sdružení SPMP Praha 5 Klub rodičů a další. Vaše návštěva na našich stránkách nás potěší. Eva Frančeová, předsedkyně SPMP Praha 5 Kodymova 2525/2, Praha5 kontakt: tel.: , , OO SPMP Prahy 6 Členská schůze, odložená kvůli zdravotnímu stavu předsedkyně, se uskutečnila dříve než vyšel tento Dopis. Většina členů byla o tom vyrozuměna. Pokud byste měli nějaké podněty, obraťte se prosím na svou předsedkyni pí Věru Liškovou, , OO SPMP Praha 7 Členská schůze se kona dne od 16 hodin v zasedací místnosti Drutěvy v Praze 7. Prosím o hojnou účast, je třeba zvolit delegáty na celopražskou konferenci a navrhnout členy do KV. Hana Čejková, předsedkyně, , OO SPMP Praha 8 Schůzka už proběhla, kdo by měl ještě návrh na zastoupení Prahy 8 v krajském výboru, ať se ozve předsedkyni. Blanka Koubová, , OO SPMP Praha 9 Dne od 17 hodin se bude konat členská obvodní schůze v sekretariátu SPMP Ječná 11, Praha 2 Program: 1. Zpráva o činnosti za uplynulé období 2. Volba nového výboru SPMP Prahy 9 3. Volba delegátů na konferenci a návrhy na členy výboru Žádáme členy o hojnou účast. Za výbor SPMP Praha 9 Josef Langer, , OO SPMP Praha 10, 15 a 22 Vážení členové SPMP z Prahy 10, 15 a 22, ráda bych se Vám všem, zatím aspoň touto cestou, představila. Jmenuji se Jana Čajková a byla jsem obvodní schůzí zvolena předsedkyní SPMP pro Prahu 10, 15 a 22. Od ledna 2010 jsem tedy převzala po pí I. Pojerové předsednictví na našem obvodě. Společně se mnou byly zvoleny do obvodního vedení SPMP pí Michalíková a pí Froňková. Chtěla bych Vám všem poděkovat za důvěru a věřím, že se budeme setkávat na společných akcích. Pozvánka na volební schůzi organizace MČ Praha 10,15,22

6 Chtěla bych vás pozvat na volební členskou schůzi, která se bude konat ve středu od 17 hodin v prostorech sekretariátu v Ječné 11, Praha 2 (vchod přímo naproti zastávce tramvaje Štěpánská) Program: 1. Informace o změně v OO Praha Večerní škola aktuální informace 3. Volba delegátů na celopražskou konferenci 4. Návrh kandidátů do krajského výboru 5. Aktualizace kontaktů. Dotazy, připomínky, nápady. Přijďte, těším se na setkání s Vámi Jana Čajková, předsedkyně, Dětská 20/2495, Praha 10, tel.: nebo SOCIÁLNĚPRÁVNÍ OKÉNKO Snížení příspěvku na motorová vozidla Asi jste už sami zjistili, že došlo ke změnám (pro nás nepříznivým) v přiznávání příspěvku na provoz, pořízení, či opravu motorového vozidla. Kladnou změnou je, že o zvýšení dávky se může požádat už po ujetí km/rok (dosud to bylo po km). POBYTY ŠUMAVA Železná Ruda (Grádl) července 2010 Pobyt s předpokládanou dotací je určen osobám s mentálním postižením a jejich doprovodným osobám. Budeme již potřetí poznávat Šumavu ze Železné Rudy. Zájemci si mohou najít na webových stránkách SPMP z posledního pobytu v Železné Rudě fota, včetně záznamu zpěvohry o Sněhurce, kterou sehráli všichni účastníci. Ubytování: horský hotel Grádl na okraji Železné Rudy. Pokoje s vlastním příslušenstvím, plná penze s pitným režimem. TV ve společenské místnosti, na pokojích za úplatu. Není zcela bezbariérové. Program rehabilitačního charakteru povedou kvalifikované pracovnice (výtvarné práce, hudební terapie), soutěž v boče, turistické vycházky, předpokládáme dva výlety autobusem, je přislíben bazén. Doprava: autobusem až na místo pobytu, příjezd autem a parkování u hotelu možné. Předpokládaná cena: Kč pro účastníka s dotací, jinak Kč Přihlášky do 16. dubna 2010 do sekretariátu KO SPMP Praha 2, Ječná 11, PSČ vedoucí akce Eva Bláhová, tel po 20. hod. Kutná Hora - se skupinovou asistencí Dotovaný rekondiční pobyt pro osoby s mentálním postižením od 12 ti let, které zvládají základní hygienické návyky a ujdou minimálně 5 km, plavecké základy. Pobyt je sportovně turistický se skupinovými asistenty, ještě dva hledám. Ubytování v příměstském penzionu, strava 5x denně, pitný režim. Cena: dotovaná Kč, nedotovaná Kč, možno čerpat 21 dotovaných dní v roce.

7 Závazné řádně vyplněné přihlášky zasílejte do na adresu SPMP Praha, Ječná 11, Praha 2 Zkontrolujte si zaplaceni členských příspěvků! vedoucí pobytu Pospíšilová Vlasta MARIÁNSKÉ LÁZNĚ srpna 2010 Pobyt je určen pro osoby s mentálním postižením s doprovodem a pro jejich přátele za výhodnou cenu. Po předchozí domluvě je možné sjednat masáže, popřípadě jiné procedury či prodloužený pobyt, neb jinou kvalitu ubytování. Potřebnou asistenci osob s postižením si zajistí přihlašovatel, případně se dohodne s vedoucím akce o způsobu zajištění asistence na pobytu. Ubytování: v hotelu KOSSUTH, Ruská 77/20, Mariánské Lázně nad budovou Městského úřadu, proti Anglikánskému kostelu. Dvoulůžkové pokoje s teplou a studenou vodou, WC a sprcha společné na patře. Za příplatek je možné ubytování v pokojích s příslušenstvím a TV, případně jednolůžkový pokoj v tzv. Family apartmá (dva pokoje a příslušenství pod jedním uzavřením). Za příplatek jsou možné i jednolůžkové pokoje. Stravování: plná penze hotelového typu, výběr ze tří jídel Program: vlastní neb dle dohody. Doprava: individuální, autobusem neb vlakem, v místě jezdí trolejbus. Cena pobytu: Kč za osobu. Přihlášky do do sekretariátu KO SPMP Praha 2, Ječná 11. vedoucí akce Eva Bláhová, tel po 20. hod. CHORVATSKO Vodice, se skup. asistencí Nedotovaný pobyt u moře pro osoby s mentálním postižením od 12 let se základními hygienickými návyky, nutné základy plavání. Cena Kč Cesta euroautobusem CK Moravatur asi 13 hodin Ubytování v mládežnickém domově, 6 lůžkové pokoje se sociálním zařízením, skupinová asistence. Strava: plná penze, pitný režim, kávičku vlastní. Program je sportovně-rekondiční, celodenní výlet lodí, výtvarná dílna, vycházky přímořskou přírodou. Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete na KO SPMP Praha, Ječná 11, Praha 2 do Zkontrolujte si uhrazení členských příspěvků!! vedoucí pobytu Vlasta Pospíšilová Řecko Vrasna (skupinová asistence) Stále využíváme pro nedotovaný rehabilitační pobyt (dříve tábor) penzionu vzdáleného jen asi 100 m od moře. Ten nám umožňuje za výhodných podmínek v měsíci září CK LUNA TOUR.

8 Ubytování je ve dvou, tří- a čtyřlůžkových apartmánech s příslušenstvím, terasou a kuchyňkou. Je zajištěno stravování v objektu, doprava luxusním autobusem s klimatizací, toaletou a videem. Cesta trvá přibližně 21 hodin. Lékařský dozor má MUDr. Alena Svobodová. Uvítáme proškolené rehabilitační pracovníky. Předpokládaná cena Kč. Přihlášky zašlete nejpozději do 20. dubna vedoucí pobytu pí Blance Hasákové na adresu: Sadová 782, Kolín V (pro dotazy ). O zařazení budou účastníci písemně vyrozuměni do 20. května. Blanka Hasáková,ved pobytu Řecko Asprovalta (s individuální asistencí) Účastníci tohoto pobytu se sejdou k doplnění informací a zaplacení doplatku ve výši Kč/osobu v sekretariátě v Ječné ul. Č. 11 dne 7. června mezi 15. a 16. hodinou. Vedoucí zájezdu pí Řezáčová, AKCE Klub Plavci Sportovci plavci pilně trénují na Speciální olympiádu. První prověrkou jsou závody v Ostravě 16.a , kde se účastní 6 sportovců a proto nemohou jet všichni. Závody jsou také odměnou za poctivé docházení na trénink. Je třeba také dát do pořádku registrace, a proto uvádím, že v jednom sportu může být sportovec registrován pouze v jednom klubu. Mohlo by se stát, že přihláška na olympiádu nebude přijata. Ověřte si prosím své členství. Děkuji Pospíšilová Vlasta Sportovní klub Slavoj Praha V loňském roce jsme zakončili činnost Vánočním turnajem ve stolním tenisu jednotlivců. Na úplný závěr, po vyhlášení výsledků, předala vedoucí klubu panu Jiřímu Přibylovi putovní Pohár Karly Kahovcové, jako ocenění práce pro klub. Jako první jej získala v roce 2008 paní Jitka Jahodová. V letošním roce se v lednu sportovci z našeho klubu zúčastnili zimních her SO. Opět chodíme pravidelně hrát bowling. V rámci turistických aktivit jsme začali plnit Tématický turistický odznak Praha stověžatá. V únoru jsme rozehráli první zápasy již 5. ročníku turnaje družstev ve stolním tenisu O pohár Prahy 10. Dále se chystáme na plavecké závody v Ostravě a společně s OV SPMP Praha 5 připravujeme turnaj jednotlivců ve stolním tenisu O zlatou mušli. Zuzana Bláhová, vedoucí ( , ) Klub RODINA při OV SPMP Praha se i nadále schází jednou měsíčně vždy v pondělí v 17 hod. ve Wuchterlově ul. 11 v Praze 6 Dejvicích. Zveme i zájemce z jiných městských částí. Program Klubu RODINA na jaro 2010: 19. dubna Poezie o jaru, skleněná mozaika 17. května Jarní vycházka do Královské zahrady 14. června Léto, léto výtvarná dílna Výlet na Mělník (neuskutečnil se na podzim) plánujeme na sobotu 29. května. Odjezd bude zájemcům upřesněn telefonicky.

9 Dr. Alena Týmalová, tel , Věra Lišková, tel Klub Druk Se stále schází každý čtvrtek od 14 hodin v Karlině. Kdo by měl o schůzky zájem, prosím kontaktujte Dr. Alenu Týmalovou, Koncert Chceme žít s vámi 20. duben 2010 V O2 Aréně se bude konat již 15. ročník tradičního koncertu CHCEME ŽÍT S VÁMI. Odpolednem budou provázet moderátoři Adéla a Dalibor Gondíkovy. Čas konání bude upřesněn později. Kdo máte zájem o zajištění vstupenek, hlaste se u svých předsedů a předsedkyň. Kontakt na ně najdete ve zprávách z jednotlivých obvodů zároveň s pozvánkami na výroční schůzi. Mimopražští se přihlásí pí Vlastě Pospíšilové (spojení uvedeno na titulní stránce Dopisu). Návštěva Žižkovské věže 24. duben 2010 Zveme všechny na prohlídku Žižkovské věže. Sraz před věží v 10 hodin.(v Ondříčkově ulici, Praha 3). Jarmila Cedzová, , KULTURA Návštěvy kulturních akcí Kdo má zájem o lístky objednávané přes SPMP, ať se obrací na pí Karlu Klimentovou, která zajišťuje společnou návštěvu divadel, zpravidla se slevou. Poslední je např. Carmen v Karlínském divadle. Kontakt: Karla Klimentová, , Knihovna v sekretariátu KV SPMP Díky práci pí Klemešové, máme k dispozici kompletní seznam knih (odborných i beletrie), filmů, videokazet a kazet, které si mohou zájemci bezplatně půjčit. Mohou tak učinit , , 7. 6., 3. 9., , , vždy mezi 14. a 15. hodinou. Jiný termín lze dohodnout s pí Klimešovou na čísle Seznam je k nahlédnutí v sekretariátě. Jarmila Klemešová ZE SPŘÁTELENÝCH ORGANIZACÍ Domov Slunce 21. duben 2010 Pí Blanka Dvořáková, ředitelka domova Slunce, zve na benefiční koncert v Národním domě na Smíchově. Koncert začíná v 19. hodin se bude v Nouzově oslavovat kulaté výročí, a to celé odpoledne. Hipoterapie Občanské sdružení působící při VŠZ v Suchdole umožňuje naším členům v neděli od 15 hodin krátké projížďky se cvičením na huculských koních. Podmínkou je, aby váha jezdce

10 nepřesáhla 65 kg (max do 70 kg). Podrobnosti zájemcům sdělí vedoucí pí Svobodová na č Videofestival "S vámi nás baví svět" V pořadí již čtrnáctý mezinárodní festival snímků ze života osob s handicapem a z činnosti humanitárních organizací se uskuteční v zámeckém Divadle na Kovárně v Poděbradech 1. máje Pořadatelství se ujala společnost Handicap centrum Srdce o.p.s. a manažerem akce je Mgr. Michal Šmíd. Tak se po deseti letech festival vrátil na místa, kde začínal. Dokonce záštitu převzal stejný starosta města jako v roce 2000 pan Ing. Josef Ďurčanský. O tom jsme Vás již informovali vloni. Další informace naleznete na webu JUDr. Josef J.Veselý/AlBert Centrum sociálních služeb Praha KONTAKT Adresa: Ječná 3, Praha 2 Telefon: , , poradna , Job klub Web: KONTAKT poskytuje informační servis o sociálních službách, odborné sociální poradenství, rady, doprovázení a podporu, tematické brožury a adresáře. Součástí Kontaktu je i JOB KLUB. Job klub poskytuje podporu nezaměstnaným, zejména znevýhodněným na trhu práce. Uživatelé zde mají možnost za podpory asistentů vyhledávat vhodné pracovní příležitosti, naučí se oslovovat zaměstnavatele a další dovednosti. Všechny nabízené služby jsou bezplatné. Středisko KONTAKT Centra sociálních služeb Praha, které poskytuje sociálně právní poradenství, upravuje od 1. ledna 2010 provozní dobu a rozšiřuje své služby. PORADNA a JOB KLUB jsou otevřeny: Po , Út , St , Čt 8 12, Pá 8 12 Dále pak: Právní poradna v úterý, středu dopoledne (občanské a rodinné právo) Poradna pro osoby ve finanční tísni úterý, středa Poradna pro osoby ohrožené domácím násilím čtvrtek Poradna pro osoby se zdravotním postižením pondělí, pátek VŠECHNY NABÍZENÉ SLUŽBY JSOU BEZPLATNÉ! Více na Otevření nové sociální služby Krizová pomoc Praha 12 Občanské sdružení Proxima Sociale, které již od roku 1995 realizuje v Praze 12 několik sociálních programů a zřizuje Komunitní centrum Krok, rozšířilo spektrum nabízených sociálních služeb o Krizovou pomoc. Služba je poskytována bezplatně, ambulantně a od března i pobytovou formou. Krizová pomoc je určena každému, kdo se ocitne v situaci, kterou vnímá jako naléhavou, krizovou či ohrožující, a nestačí na její řešení vlastními silami. Zátěžové situace a okruhy potíží mohou být různé. Může jít například o vztahové problémy, rozvod, výskyt vážné nemoci nebo závislosti v rodině, ztrátu práce či stabilního bydlení, předlužení. Cílem nové služby je poskytnout v bezpečném prostředí pomoc, podporu a provázení osobám v krizi, minimalizovat její dopady a navázat na další zdroje pomoci. Při ambulantní formě služby je klient provázen obtížným obdobím formou opakovaných osobních konzultací.

11 Sdružení v jejím rámci poskytuje: krizovou intervenci odborné sociální poradenství zaměřené na zvládnutí obtížné životní situace doprovázení zprostředkování kontaktu s návaznými specializovanými službami pomoc při komunikaci či jednání s institucemi, které vede k uplatňování práv a oprávněných zájmů konkrétního uživatele služby. Vyžaduje-li to situace zájemce o službu, je možné mu nabídnout také krátkodobé ubytování. Pobyt je možný maximálně na 5 pracovních dní, při ubytování přes víkend jde o maximální délku 7 kalendářních dní. V rámci pobytové služby se poskytuje: ubytování v bezpečném prostředí strava/pomoc při zajištění stravy (potravinové balíčky) krizová intervence odborné sociální poradenství zaměřené na zvládnutí obtížné životní situace doprovázení - zprostředkování kontaktu s návaznými specializovanými službami pomoc při komunikaci či jednání s institucemi, které vede k uplatňování práv a oprávněných zájmů konkrétního uživatele služby pomoc při vyřizování běžných záležitostí vytvoření podmínek pro zahájení následného terapeutického procesu (ve spolupráci s externími psychology) nonstop asistence (možnost konzultace po telefonu). Ambulantní službu lze využívat od pondělí do čtvrtka mezi a hod., v pátek od do hod. Zájemci o službu mohou v tomto časovém rozmezí přijít nebo se mohou objednat em na: nebo telefonicky na , Prostřednictvím uvedených kontaktů se mohou také dále informovat odpovědnou osobou je Jana Klabanová. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Krajská organizace Praha Evidenční list člena č:... Jméno a příjmení (rodič, člen):.rodné číslo:.... Adresa trvalého. bydliště..... PSČ.... kontaktní adresa psć. Tel. byt:....tel. zam.. Mobil:.. Fax: .. Členství od roku: u organizace.... Č.členského průkazu: Stávající funkce u SPMP: Vztah k mentálně postiženému:.. Údaje o postiženém ( případně vyplní sám, jako člen SPMP )

12 Jméno a příjmení: Rodné číslo: Adresa trv..bydliště.psč.... Telefon : byt..zam:.mobil: Majitel průkazky, ( zaškrtnout druh ) TP,ZTP,ZTP/ P číslo:.. Umístění postiženého ( např. adresa zařízení, školy, pracoviště, případně doma ):.. Členství od roku: vedeno u organizace. Druh postižení ( zaškrtnout ): mentální postižení mentální postižení s epilepsií mentální postižení po infekč. zánětu mozku a mozkových blan Downuv syndrom autismus poúrazové stavy s trvalým mentálním postižením mentální postižení s více vadami ( vypsat ). Výrazný zvláštní zájem postiženého:.. Jaké sporty postižený provozuje: Datum: Podpis: odeslat na adresu sekretariátu: SPMP KO Praha, Ječná 1434/11, Praha 2 Veškeré změny/ adresa, telefon, č. průkazky TP,ZTP, ZTP/P a další, hlaste do 8 dnů též na adresu sekretariátu. Přihláška na zahraniční pobyt Řecko Asprovalta (se skupinovou asistencí) Jméno a příjmení klienta Rodné číslo: Číslo cest. pasu Číslo leg. ZTP, ZTP/P Bydliště: PSČ: Číslo OP Platnost pasu do Zdrav. pojišťovna T elefon: Hledáme kvalifikované rehabilitační pracovníky. S čím byste mohli pomoci? Jméno a příjmení: Rodné číslo: Číslo OP: Zdrav pojišťovna: Číslo cest. pasu: Platnost pasu do:

13 Bydliště: PSČ: Datum Podpis Přihláška na zahraniční pobyt v Chorvatsku (se skupinovou asistencí) Termín: září 2010 Jméno a příjmení klienta Rodné číslo: Číslo cest.dokladu Číslo leg. ZTP, ZTP/P Bydliště: PSČ: Platnost do Zdrav. pojišťovna T elefon: Datum Podpis Přihláška na pobyt s individuálním doprovodem Železná Ruda - Grádl Termín: července 2010 Jméno a příjmení. Den, měsíc a rok narození: Rodné číslo: Bydliště: PSČ: Telefony: byt: zaměstnání: mobil: Číslo obč. průkazu: číslo leg. ZTP, ZTP/P Kód zdravotní pojišťovny: Jméno a příjmení průvodce (dotovaná osoba). Den, měsíc a rok narození: Rodné číslo Bydliště: PSČ: Telefony: byt zaměstnání mobil Číslo obč. průkazu: kód zdrav. pojišťovny Jméno a příjmení nedotované osoby: Den, měsíc a rok narození: Bydliště: Rodné číslo PSČ.

14 Číslo obč. průkazu: kód zdrav. pojišťovny Čestné prohlášení: Prohlašuji, že moje účast není v rozporu s omezením Ministerstva zdravotnictví ČR umožňujícím dětem i dospělým využít dotaci pouze 21 dnů v kalendářním roce ( např. vyčerpáním stanoveného počtu dní u jiného sdružení,nebo v předešlém pobytu). Datum Podpis Další údaje: Přihlášená osoba je osobou s mentálním postižením. Vedle MP má ještě kombinované postižení (jaké) Přesto je schopna absolvovat rehabilitační program pobytu Doporučení lékaře dne Razítko a podpis Přihláška na rehab. pobyt se skupinovou asistencí (tábor) Kutná Hora Termín: Jméno a příjmení dítěte: Rodné číslo: Číslo leg. ZTP,ZTP/P Bydliště: PSČ Telefony: byt: zaměstnání mobil Zdravotní pojišťovna dítěte: Kde je dítě umístěno (doma, zaměstnáno, škola, ÚSP apod.) Datum zaplacení příspěvků za rok 2010 se jménem platícího člena (bude kontrolováno) Čestné prohlášení: Prohlašuji, že moje účast není v rozporu s omezením Ministerstva zdravotnictví ČR umožňujícím dětem i dospělým využít dotaci pouze 21 dnů v kalendářním roce (např. vyčerpáním stanoveného počtu dní u jiného sdružení,nebo v předešlém pobytu). Datum: Podpis Přihláška na pobyt s individuálním doprovodem Mariánské Lázně Termín: Jméno a příjmení Datum narození Číslo OP: Bydliště Číslo ZTP,ZTP/P

15 Telefony Jméno a příjmení Datum narození Číslo OP: Bydliště Telefony Jméno a příjmení Datum narození Číslo OP: Bydliště Zdrav. pojišťovna Číslo ZTP,ZTP/P Zdrav. pojišťovna Číslo ZTP,ZTP/P Telefony Zdrav. pojišťovna Uvést požadavky na ubytování, pokud nějaké máte máte. RÁDI BYCHOM VYJÁDŘILI PODĚKOVÁNÍ VŠEM PŘÍZNIVCŮM, KTEŘÍ PODPOŘILI SVÝMI DARY NAŠE AKCE.

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Poradenský program

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Poradenský program Nabídka projektových aktivit Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Poradenský program poprvé v tomto roce vám přinášíme aktuality z činnosti na našich detašovaných pracovištích a mnoho novinek ze sociálně

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

Domov Ráček o.p.s. 269 01 Rakovník, Na Sekyře 1765, IČ 27115071 Výroční zpráva 2004

Domov Ráček o.p.s. 269 01 Rakovník, Na Sekyře 1765, IČ 27115071 Výroční zpráva 2004 Domov Ráček o.p.s. 269 01 Rakovník, Na Sekyře 1765, IČ 27115071 Výroční zpráva 2004 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Domov Ráček o.p.s. za rok 2004 byla zpracována v souladu se zákonem číslo

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 38 zima 2011 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Víkendové setkání v Mikulově. 1 Milí přátelé, zdravím Vás v předvánočním adventním čase a doufám, že i v této hektické

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací PRAHA 10 Ročník 24 číslo 1 17. 1. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká distribuční, a.s. Praha 10 pomáhá s deregulací

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu Z P R A V O D A J M Ě S T A 10. února 2010 ČÍSLO 3 ROČNÍK XI ZDARMA Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva Údržba mikulovských chodníků a silnic se v letošní zimě nedá označit za ideální.

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/08 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým ušetřila nemalé finanční prostředky na údržbu místních komunikací a chodníků, ale zejména

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Volba prezidenta republiky

Volba prezidenta republiky Ať třináctka je šťastná! Sklonek roku je časem dobré vůle, děkování a přání do roku příštího. Když jsme zvažovali, koho oslovíme, aby za celý 27členný kolektiv zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou pozdravil

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz LISTOPAD 2010 Složení nového Zastupitelstva města Chrudim Bude v listopadu

Více