130. DOPIS ČLENŮM Březen 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "130. DOPIS ČLENŮM Březen 2010"

Transkript

1 130. DOPIS ČLENŮM Březen 2010 Sekretariát Ječná 1434/11, Praha 2, telefon/fax: , Úřední hodiny: pondělí hodin, středa 9-12 hodin, čtvrtek 9 11 hodin Bankovní spojení: Česká spořitelna, účet číslo /0800 Internet: Vydává KO SPMP PRAHA Registrace: MK ČR E13471 Redakční rada: Mgr. Bohumila Juranková, ing. Eva Bláhová, dr. Libuše Olivová Sazba a litografie: REPLICAN, s.r.o Tisk: Tiskárna Fabián, Božanovská 2249/22, Praha 20 Horní Počernice Náklad: 610 ks Tento Dopis vychází za přispění Ministerstva zdravotnictví SLOVO PŘEDSEDKYNĚ Pozvánka na Krajskou konferenci SPMP Praha Konat se bude 12. května 2010 od opět v sále Endokrinologického ústavu Národní třída 8, Praha 1 Hlavním bodem programu bude volba členů do Krajského výboru, proto uvažujte o kandidátech, kteří by byli přínosem pro naši činnost. Volit budeme také delegáty na XII. Národní konferenci, která bude 12. a 13. listopadu ve Vinoři. Další program: zprávy o činnosti organizace o hospodaření o klubových aktivitách Uvítáme příspěvky z řad členů, ty písemně prosím odevzdejte před zahájením konference. V přestávce bude nabídnuto malé občerstvení. Vážení členové a přátelé, Dovolte mi nejprve poděkovat jmenovitě členům, kteří se aktivně podíleli na zdárném průběhu akcí pro naše,,děti. Jsou to: pí Novotná, pí Zdeňková, pí Vildomcová, pí

2 Zd.Lišková, pí Okálová, pí Michalíková, pí Němcová, p. Hrazánek. Dík také patří členům KV SPMP. Máme pořád nevyřešený problém topení v Ječné 11. Zima ukázala, že instalovaná vzduchotechnika není dostačující a přímotopy zatěžují náš finanční rozpočet. Možná, že je nesprávné nastavení a obsluha, či dostatečně nevyužitá kapacita. Nedostali jsme žádný návod. Má-li někdo z členů k této problematice blízko, pomozte! Další možnost je instalovat plynové etážové topení, plyn je vyveden až ke dveřím, což je však finančně náročná investice, proto bychom hledali sponzora. V této věci bude osloven také Úřad MČ Praha 2. Vlasta Pospíšilová, předsedkyně Informace z Republikového výboru Jsou plánovány víkendy pro rodiče a pečující o osoby s mentálním postižením, při nichž proběhnou přednášky a diskuse na žádané téma. Bližší informace v Ječné. SLOVO HOSPODÁŘKY Milí přátelé, dostáváte opět v Dopise Poštovní poukázku A k zaplacení členského příspěvku za Vás a Vašeho člena rodiny s postižením. Výše členského příspěvku činí 450 Kč (300 Kč za Vás Kč za osobu s postižením). Platbu je třeba označit variabilním symbolem, který je 20 + Vaše členské číslo, které je uvedeno před Vaším jménem na adrese dopisu, který jste obdrželi, nebo na Vaší členské legitimaci. Podle variabilního symbolu platby poznáme, kdo nám peníze posílán (ne vždy jsou uvedena jména odesilatele na našem bankovním výpise. Prosím, proveďte úhradu co nejdříve, pokud jste již nezaplatili na některé z našich akcí. Naše existence je závislá na včasnosti Vašich plateb. Adresa na poukázce je stará, sídlíme na nové adrese v Ječné ul.č.11 Praha 2, číslo účtu u Spořitelny se nemění, takže můžeme staré poukázky do vyčerpání používat. K finančnímu hospodaření za rok 2009 Jak víte, či nevíte, měla naše organizace tu smůlu, že odešla v květnu 2009 účetní, která účtovala naše doklady. Firma, se kterou máme smlouvu nám přidělila svoji externí pracovnici, která v listopadu onemocněla a již se nevrátila. Účetnictví převzala opět jiná osoba a ta účtovala všechny doklady roku 2009 znova. Řada položek byla dle dokladů dohledávána. Do doby vydání tohoto dopisu nebylo možné zprávu o finančním hospodaření za rok 2009 zpracovat v číslech. Tato zpráva bude přednesena na členské schůzi Pro informaci uvádím alespoň údaje o finančních sponzorských darech: Celkem jsme obdrželi finanční dary v roce 2009 (zaúčtováno) ve výši Kč Z toho od a) neziskových organizací (vše OV SPMP Praha 6) Kč b) firem a podnikatelů Kč c) nadací (Duha) Kč d)fyzických osob Kč Jmenovitě uvádíme dárce nad 300 Kč: Blanka Hasáková 500 Kč Milada Skružná Kč Vlasta Šnelková 500 Kč Marta Vejmanová Kč

3 Martin Sojka K dr. Kučera 5000 Kč Larisa Němcová 500 Kč Naděžda Havlová Kč pí Macíková Kč Vladimíra Novotná Kč p. Kopecký Kč Marcel Marek 5000 Kč Marie Schlindebuchová Kč Dana Lacinová Kč Vlasta Pospíšilová 340 Kč Vlasta konečná 840 Kč ZPRÁVY SEKRETARIÁTU Vážení členové, Loni jsme vzpomněli, že uplynulo 40 let od založení naší organizace. Myslím, že se trochu pozapomnělo, že ji založili sami rodiče dětí s postižením. Ti se správně domnívali, že spojí-li své síly a budou společně pracovat, ulehčí život svým dětem i sobě. Každý přispíval dle svých sil a schopností. Od té doby se hodně změnilo. Možnosti organizace se hodně rozšířily, ale co zůstává, i když současný název to nereflektuje, že jde pořád především o sdružení rodičů, kteří dobrovolně připravují veškeré akce. A tady narážíme na nedostatek těchto dobrovolníků. Někteří zemřeli, nebo už jim došly, či docházejí síly. Například je mnoho zájemců o stolní tenis, ale chybí ti, kteří by jako vedoucí mohli poptávku uspokojit. Není dostatek lidí ani při přípravě jiných akcí. Ty se pak zvládají jen s obtížemi, nebo se přestanou pořádat vůbec (např. Abilympiáda). Obracíme se proto na Vás všechny, kterým to umožňuje čas i zdraví, abyste pomohli naplnit tu původní myšlenku: Rodiče pomáhají společně svým dětem. Jenom tak můžeme obstát v dnešní změněné době, kdy dnes na trhu existuje spousta organizací, které ale zřídka nabízejí v komplexnosti to, o co se stále snaží naše sdružení. Zapisování příspěvků V loňském roce došly některé příspěvky, které nemohly být zapsány, protože nebyly dostatečně identifikovány. Jsou to. Milada Hiklová 200 Kč, Silva Lisaniková 450 Kč, Jiřina Hlavatová 200 Kč, Tomáš Čenský 200 Kč, Josef Kučera 450 Kč, Jar. Holoubková 150 Kč, Radek Havrda 450 Kč, Vlasta Kvašáková 450, Tereza 450 Kč, Milan Fiser 450 Kč, Robert Pik Kč, Marie Medalová 200 Kč, Kristina 200 Kč, Kouhr 300 Kč, Bérová 350 Kč, x 450 Kč. Pokud jste se v nich někdo poznal, ozvěte se prosím. Chráněná dílna v Balbínově ulici Ve spolupráci se sociálním odborem MČ Praha 2 zjišťujeme zájemce o práci v plánované chráněné dílně. Dejte vědět na sekretariát. ZPRÁVY Z OBVODŮ OO SPMP Praha 1 Zveme všechny členy našeho obvodu na schůzi do sekretariátu SPMP Praha, Ječná 11 (proti tramvajové stanici Štěpánská), která se bude konat dne 14. dubna od Budeme volit delegáty na pražskou konferenci a navrhovat členy do krajského výboru. Těšíme se na Vaši účast! Vlasta Šnelková, předsedkyně, , OO SPMP Praha 2 Vážení členové, V pondělí 12. dubna se bude od 17 hodin konat členská schůze SPMP Prahy 2 v sekretariátu KV SPMP Praha v Ječné 11. Program schůze:

4 1. Návrhy na delegáty na krajskou konferenci OO SPMP Praha (celkem 5 delegátů). 2. Návrhy na členy krajského výboru SPMP Praha 3. Předání nových členských legitimací 4. Informace o Evidenčních listech a placení členských příspěvků 5. Informace o kulturních pořadech organizovaných SPMP Praha 6. Různé Těším se, že se setkám pokud možno se všemi členy SPMP Prahy 2 PhDr. Libuše Olivová, předsedkyně, OO SPMP Praha 3 Vážení členové Prahy 3, dovolujeme si vás pozvat na první letošní členskou schůzku, která se bude konat 21. dubna 2010 od 17 hodin v sekretariátu KV SPMP v Praze v Ječné ulici 11 (přímo proti tramvajové zastávce Štěpánská). Bude zajištěno občerstvení. Rádi bychom Vás uvítali v hojném počtu. Naši poslední schůzku jste si asi zapomněli poznamenat do kalendáře, kromě výboru nepřišel nikdo, ačkoliv schůzka svolávaná na byla řádně oznámena v Dopise. Mnozí z členů nemají v pořádku placení příspěvků, které aspoň zčásti umožňují naši činnost. Ty, kteří nezaplatí bez vážných důvodů příspěvky tři roky za sebou, vyškrtáváme ze seznamu našich členů. Člen (rodič, příznivec) platí 300 Kč/rok, člen s postižením 150 Kč/rok. Pro členy Prahy 3 je v tomto Dopise přiložen Evidenční list, neboť ty, které máme k dispozici, jsou buď zastaralé, nebo neúplné. Řádně vyplněné evidenční listy doručte prosím osobně (nejlépe na schůzce ), nebo poštou na adresu Sekretariát KV SPMP Praha, Ječná 11, Praha 2. Za OV P3 Jarmila Cedzová, předsedkyně, Na Vrcholu 6, Praha 3 tel.: , Pozvánka na volební schůzi OO Praha 4,11,12 Všechny vás srdečně zvu na členskou schůzi našeho obvodu, která se koná dne od 16 hod. v prostorách sekretariátu v Ječné 11, Praha 2 vchod hned naproti stanici tramvaje ve směru od I.P.Pavlova (jedna stanice Štěpánská). Program : Informace z obvodu Volba delegátů na celopražskou konferenci Volba nových členů do krajského výboru Občerstvení Přijďte všichni, kdo máte chuť se něco dozvědět i o novinkách v novém sociálním zákoně. Budete vítáni. Mohou přijít i příznivci nečleni. Dana Lacinová tel.: Výroční schůze SPMP OO Praha 5 Výbor SPMP Praha 5 zve všechny své členy na výroční schůzi, která se bude konat ve středu od 17 hodin na adrese ZŠ praktická a speciální Lužiny, Trávníčkova 1743, Praha 13 (doprava metrem trasa B, stanice Luka nebo např. autobusem č. 174), kde se konají pravidelné schůzky členů SPMP Praha 5. Program: zpráva o hospodaření 1. zpráva o činnosti 2. úkoly a plány na příští období 3. volba nového výboru SPMP OO Praha 5

5 4. volba delegátů konferenci Žádáme členy o patřičný zájem o tuto výroční schůzi a o návrhy na nové členy výboru SPMP Praha 5. Vaše návrhy výboru zasílejte na adresu předsedkyně SPMP Praha 5. SPMP OO Praha 5 webové stránky SPMP Praha 5 upozorňuje všechny členy na vlastní webové stránky, které pravidelně aktualizujeme. Adresa od roku Najdete zde vše o aktivitách SPMP Praha 5: besedy, vzdělávání, soutěže, vycházky, výlety, termíny schůzek členů sdružení SPMP Praha 5 Klub rodičů a další. Vaše návštěva na našich stránkách nás potěší. Eva Frančeová, předsedkyně SPMP Praha 5 Kodymova 2525/2, Praha5 kontakt: tel.: , , OO SPMP Prahy 6 Členská schůze, odložená kvůli zdravotnímu stavu předsedkyně, se uskutečnila dříve než vyšel tento Dopis. Většina členů byla o tom vyrozuměna. Pokud byste měli nějaké podněty, obraťte se prosím na svou předsedkyni pí Věru Liškovou, , OO SPMP Praha 7 Členská schůze se kona dne od 16 hodin v zasedací místnosti Drutěvy v Praze 7. Prosím o hojnou účast, je třeba zvolit delegáty na celopražskou konferenci a navrhnout členy do KV. Hana Čejková, předsedkyně, , OO SPMP Praha 8 Schůzka už proběhla, kdo by měl ještě návrh na zastoupení Prahy 8 v krajském výboru, ať se ozve předsedkyni. Blanka Koubová, , OO SPMP Praha 9 Dne od 17 hodin se bude konat členská obvodní schůze v sekretariátu SPMP Ječná 11, Praha 2 Program: 1. Zpráva o činnosti za uplynulé období 2. Volba nového výboru SPMP Prahy 9 3. Volba delegátů na konferenci a návrhy na členy výboru Žádáme členy o hojnou účast. Za výbor SPMP Praha 9 Josef Langer, , OO SPMP Praha 10, 15 a 22 Vážení členové SPMP z Prahy 10, 15 a 22, ráda bych se Vám všem, zatím aspoň touto cestou, představila. Jmenuji se Jana Čajková a byla jsem obvodní schůzí zvolena předsedkyní SPMP pro Prahu 10, 15 a 22. Od ledna 2010 jsem tedy převzala po pí I. Pojerové předsednictví na našem obvodě. Společně se mnou byly zvoleny do obvodního vedení SPMP pí Michalíková a pí Froňková. Chtěla bych Vám všem poděkovat za důvěru a věřím, že se budeme setkávat na společných akcích. Pozvánka na volební schůzi organizace MČ Praha 10,15,22

6 Chtěla bych vás pozvat na volební členskou schůzi, která se bude konat ve středu od 17 hodin v prostorech sekretariátu v Ječné 11, Praha 2 (vchod přímo naproti zastávce tramvaje Štěpánská) Program: 1. Informace o změně v OO Praha Večerní škola aktuální informace 3. Volba delegátů na celopražskou konferenci 4. Návrh kandidátů do krajského výboru 5. Aktualizace kontaktů. Dotazy, připomínky, nápady. Přijďte, těším se na setkání s Vámi Jana Čajková, předsedkyně, Dětská 20/2495, Praha 10, tel.: nebo SOCIÁLNĚPRÁVNÍ OKÉNKO Snížení příspěvku na motorová vozidla Asi jste už sami zjistili, že došlo ke změnám (pro nás nepříznivým) v přiznávání příspěvku na provoz, pořízení, či opravu motorového vozidla. Kladnou změnou je, že o zvýšení dávky se může požádat už po ujetí km/rok (dosud to bylo po km). POBYTY ŠUMAVA Železná Ruda (Grádl) července 2010 Pobyt s předpokládanou dotací je určen osobám s mentálním postižením a jejich doprovodným osobám. Budeme již potřetí poznávat Šumavu ze Železné Rudy. Zájemci si mohou najít na webových stránkách SPMP z posledního pobytu v Železné Rudě fota, včetně záznamu zpěvohry o Sněhurce, kterou sehráli všichni účastníci. Ubytování: horský hotel Grádl na okraji Železné Rudy. Pokoje s vlastním příslušenstvím, plná penze s pitným režimem. TV ve společenské místnosti, na pokojích za úplatu. Není zcela bezbariérové. Program rehabilitačního charakteru povedou kvalifikované pracovnice (výtvarné práce, hudební terapie), soutěž v boče, turistické vycházky, předpokládáme dva výlety autobusem, je přislíben bazén. Doprava: autobusem až na místo pobytu, příjezd autem a parkování u hotelu možné. Předpokládaná cena: Kč pro účastníka s dotací, jinak Kč Přihlášky do 16. dubna 2010 do sekretariátu KO SPMP Praha 2, Ječná 11, PSČ vedoucí akce Eva Bláhová, tel po 20. hod. Kutná Hora - se skupinovou asistencí Dotovaný rekondiční pobyt pro osoby s mentálním postižením od 12 ti let, které zvládají základní hygienické návyky a ujdou minimálně 5 km, plavecké základy. Pobyt je sportovně turistický se skupinovými asistenty, ještě dva hledám. Ubytování v příměstském penzionu, strava 5x denně, pitný režim. Cena: dotovaná Kč, nedotovaná Kč, možno čerpat 21 dotovaných dní v roce.

7 Závazné řádně vyplněné přihlášky zasílejte do na adresu SPMP Praha, Ječná 11, Praha 2 Zkontrolujte si zaplaceni členských příspěvků! vedoucí pobytu Pospíšilová Vlasta MARIÁNSKÉ LÁZNĚ srpna 2010 Pobyt je určen pro osoby s mentálním postižením s doprovodem a pro jejich přátele za výhodnou cenu. Po předchozí domluvě je možné sjednat masáže, popřípadě jiné procedury či prodloužený pobyt, neb jinou kvalitu ubytování. Potřebnou asistenci osob s postižením si zajistí přihlašovatel, případně se dohodne s vedoucím akce o způsobu zajištění asistence na pobytu. Ubytování: v hotelu KOSSUTH, Ruská 77/20, Mariánské Lázně nad budovou Městského úřadu, proti Anglikánskému kostelu. Dvoulůžkové pokoje s teplou a studenou vodou, WC a sprcha společné na patře. Za příplatek je možné ubytování v pokojích s příslušenstvím a TV, případně jednolůžkový pokoj v tzv. Family apartmá (dva pokoje a příslušenství pod jedním uzavřením). Za příplatek jsou možné i jednolůžkové pokoje. Stravování: plná penze hotelového typu, výběr ze tří jídel Program: vlastní neb dle dohody. Doprava: individuální, autobusem neb vlakem, v místě jezdí trolejbus. Cena pobytu: Kč za osobu. Přihlášky do do sekretariátu KO SPMP Praha 2, Ječná 11. vedoucí akce Eva Bláhová, tel po 20. hod. CHORVATSKO Vodice, se skup. asistencí Nedotovaný pobyt u moře pro osoby s mentálním postižením od 12 let se základními hygienickými návyky, nutné základy plavání. Cena Kč Cesta euroautobusem CK Moravatur asi 13 hodin Ubytování v mládežnickém domově, 6 lůžkové pokoje se sociálním zařízením, skupinová asistence. Strava: plná penze, pitný režim, kávičku vlastní. Program je sportovně-rekondiční, celodenní výlet lodí, výtvarná dílna, vycházky přímořskou přírodou. Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete na KO SPMP Praha, Ječná 11, Praha 2 do Zkontrolujte si uhrazení členských příspěvků!! vedoucí pobytu Vlasta Pospíšilová Řecko Vrasna (skupinová asistence) Stále využíváme pro nedotovaný rehabilitační pobyt (dříve tábor) penzionu vzdáleného jen asi 100 m od moře. Ten nám umožňuje za výhodných podmínek v měsíci září CK LUNA TOUR.

8 Ubytování je ve dvou, tří- a čtyřlůžkových apartmánech s příslušenstvím, terasou a kuchyňkou. Je zajištěno stravování v objektu, doprava luxusním autobusem s klimatizací, toaletou a videem. Cesta trvá přibližně 21 hodin. Lékařský dozor má MUDr. Alena Svobodová. Uvítáme proškolené rehabilitační pracovníky. Předpokládaná cena Kč. Přihlášky zašlete nejpozději do 20. dubna vedoucí pobytu pí Blance Hasákové na adresu: Sadová 782, Kolín V (pro dotazy ). O zařazení budou účastníci písemně vyrozuměni do 20. května. Blanka Hasáková,ved pobytu Řecko Asprovalta (s individuální asistencí) Účastníci tohoto pobytu se sejdou k doplnění informací a zaplacení doplatku ve výši Kč/osobu v sekretariátě v Ječné ul. Č. 11 dne 7. června mezi 15. a 16. hodinou. Vedoucí zájezdu pí Řezáčová, AKCE Klub Plavci Sportovci plavci pilně trénují na Speciální olympiádu. První prověrkou jsou závody v Ostravě 16.a , kde se účastní 6 sportovců a proto nemohou jet všichni. Závody jsou také odměnou za poctivé docházení na trénink. Je třeba také dát do pořádku registrace, a proto uvádím, že v jednom sportu může být sportovec registrován pouze v jednom klubu. Mohlo by se stát, že přihláška na olympiádu nebude přijata. Ověřte si prosím své členství. Děkuji Pospíšilová Vlasta Sportovní klub Slavoj Praha V loňském roce jsme zakončili činnost Vánočním turnajem ve stolním tenisu jednotlivců. Na úplný závěr, po vyhlášení výsledků, předala vedoucí klubu panu Jiřímu Přibylovi putovní Pohár Karly Kahovcové, jako ocenění práce pro klub. Jako první jej získala v roce 2008 paní Jitka Jahodová. V letošním roce se v lednu sportovci z našeho klubu zúčastnili zimních her SO. Opět chodíme pravidelně hrát bowling. V rámci turistických aktivit jsme začali plnit Tématický turistický odznak Praha stověžatá. V únoru jsme rozehráli první zápasy již 5. ročníku turnaje družstev ve stolním tenisu O pohár Prahy 10. Dále se chystáme na plavecké závody v Ostravě a společně s OV SPMP Praha 5 připravujeme turnaj jednotlivců ve stolním tenisu O zlatou mušli. Zuzana Bláhová, vedoucí ( , ) Klub RODINA při OV SPMP Praha se i nadále schází jednou měsíčně vždy v pondělí v 17 hod. ve Wuchterlově ul. 11 v Praze 6 Dejvicích. Zveme i zájemce z jiných městských částí. Program Klubu RODINA na jaro 2010: 19. dubna Poezie o jaru, skleněná mozaika 17. května Jarní vycházka do Královské zahrady 14. června Léto, léto výtvarná dílna Výlet na Mělník (neuskutečnil se na podzim) plánujeme na sobotu 29. května. Odjezd bude zájemcům upřesněn telefonicky.

9 Dr. Alena Týmalová, tel , Věra Lišková, tel Klub Druk Se stále schází každý čtvrtek od 14 hodin v Karlině. Kdo by měl o schůzky zájem, prosím kontaktujte Dr. Alenu Týmalovou, Koncert Chceme žít s vámi 20. duben 2010 V O2 Aréně se bude konat již 15. ročník tradičního koncertu CHCEME ŽÍT S VÁMI. Odpolednem budou provázet moderátoři Adéla a Dalibor Gondíkovy. Čas konání bude upřesněn později. Kdo máte zájem o zajištění vstupenek, hlaste se u svých předsedů a předsedkyň. Kontakt na ně najdete ve zprávách z jednotlivých obvodů zároveň s pozvánkami na výroční schůzi. Mimopražští se přihlásí pí Vlastě Pospíšilové (spojení uvedeno na titulní stránce Dopisu). Návštěva Žižkovské věže 24. duben 2010 Zveme všechny na prohlídku Žižkovské věže. Sraz před věží v 10 hodin.(v Ondříčkově ulici, Praha 3). Jarmila Cedzová, , KULTURA Návštěvy kulturních akcí Kdo má zájem o lístky objednávané přes SPMP, ať se obrací na pí Karlu Klimentovou, která zajišťuje společnou návštěvu divadel, zpravidla se slevou. Poslední je např. Carmen v Karlínském divadle. Kontakt: Karla Klimentová, , Knihovna v sekretariátu KV SPMP Díky práci pí Klemešové, máme k dispozici kompletní seznam knih (odborných i beletrie), filmů, videokazet a kazet, které si mohou zájemci bezplatně půjčit. Mohou tak učinit , , 7. 6., 3. 9., , , vždy mezi 14. a 15. hodinou. Jiný termín lze dohodnout s pí Klimešovou na čísle Seznam je k nahlédnutí v sekretariátě. Jarmila Klemešová ZE SPŘÁTELENÝCH ORGANIZACÍ Domov Slunce 21. duben 2010 Pí Blanka Dvořáková, ředitelka domova Slunce, zve na benefiční koncert v Národním domě na Smíchově. Koncert začíná v 19. hodin se bude v Nouzově oslavovat kulaté výročí, a to celé odpoledne. Hipoterapie Občanské sdružení působící při VŠZ v Suchdole umožňuje naším členům v neděli od 15 hodin krátké projížďky se cvičením na huculských koních. Podmínkou je, aby váha jezdce

10 nepřesáhla 65 kg (max do 70 kg). Podrobnosti zájemcům sdělí vedoucí pí Svobodová na č Videofestival "S vámi nás baví svět" V pořadí již čtrnáctý mezinárodní festival snímků ze života osob s handicapem a z činnosti humanitárních organizací se uskuteční v zámeckém Divadle na Kovárně v Poděbradech 1. máje Pořadatelství se ujala společnost Handicap centrum Srdce o.p.s. a manažerem akce je Mgr. Michal Šmíd. Tak se po deseti letech festival vrátil na místa, kde začínal. Dokonce záštitu převzal stejný starosta města jako v roce 2000 pan Ing. Josef Ďurčanský. O tom jsme Vás již informovali vloni. Další informace naleznete na webu JUDr. Josef J.Veselý/AlBert Centrum sociálních služeb Praha KONTAKT Adresa: Ječná 3, Praha 2 Telefon: , , poradna , Job klub Web: KONTAKT poskytuje informační servis o sociálních službách, odborné sociální poradenství, rady, doprovázení a podporu, tematické brožury a adresáře. Součástí Kontaktu je i JOB KLUB. Job klub poskytuje podporu nezaměstnaným, zejména znevýhodněným na trhu práce. Uživatelé zde mají možnost za podpory asistentů vyhledávat vhodné pracovní příležitosti, naučí se oslovovat zaměstnavatele a další dovednosti. Všechny nabízené služby jsou bezplatné. Středisko KONTAKT Centra sociálních služeb Praha, které poskytuje sociálně právní poradenství, upravuje od 1. ledna 2010 provozní dobu a rozšiřuje své služby. PORADNA a JOB KLUB jsou otevřeny: Po , Út , St , Čt 8 12, Pá 8 12 Dále pak: Právní poradna v úterý, středu dopoledne (občanské a rodinné právo) Poradna pro osoby ve finanční tísni úterý, středa Poradna pro osoby ohrožené domácím násilím čtvrtek Poradna pro osoby se zdravotním postižením pondělí, pátek VŠECHNY NABÍZENÉ SLUŽBY JSOU BEZPLATNÉ! Více na Otevření nové sociální služby Krizová pomoc Praha 12 Občanské sdružení Proxima Sociale, které již od roku 1995 realizuje v Praze 12 několik sociálních programů a zřizuje Komunitní centrum Krok, rozšířilo spektrum nabízených sociálních služeb o Krizovou pomoc. Služba je poskytována bezplatně, ambulantně a od března i pobytovou formou. Krizová pomoc je určena každému, kdo se ocitne v situaci, kterou vnímá jako naléhavou, krizovou či ohrožující, a nestačí na její řešení vlastními silami. Zátěžové situace a okruhy potíží mohou být různé. Může jít například o vztahové problémy, rozvod, výskyt vážné nemoci nebo závislosti v rodině, ztrátu práce či stabilního bydlení, předlužení. Cílem nové služby je poskytnout v bezpečném prostředí pomoc, podporu a provázení osobám v krizi, minimalizovat její dopady a navázat na další zdroje pomoci. Při ambulantní formě služby je klient provázen obtížným obdobím formou opakovaných osobních konzultací.

11 Sdružení v jejím rámci poskytuje: krizovou intervenci odborné sociální poradenství zaměřené na zvládnutí obtížné životní situace doprovázení zprostředkování kontaktu s návaznými specializovanými službami pomoc při komunikaci či jednání s institucemi, které vede k uplatňování práv a oprávněných zájmů konkrétního uživatele služby. Vyžaduje-li to situace zájemce o službu, je možné mu nabídnout také krátkodobé ubytování. Pobyt je možný maximálně na 5 pracovních dní, při ubytování přes víkend jde o maximální délku 7 kalendářních dní. V rámci pobytové služby se poskytuje: ubytování v bezpečném prostředí strava/pomoc při zajištění stravy (potravinové balíčky) krizová intervence odborné sociální poradenství zaměřené na zvládnutí obtížné životní situace doprovázení - zprostředkování kontaktu s návaznými specializovanými službami pomoc při komunikaci či jednání s institucemi, které vede k uplatňování práv a oprávněných zájmů konkrétního uživatele služby pomoc při vyřizování běžných záležitostí vytvoření podmínek pro zahájení následného terapeutického procesu (ve spolupráci s externími psychology) nonstop asistence (možnost konzultace po telefonu). Ambulantní službu lze využívat od pondělí do čtvrtka mezi a hod., v pátek od do hod. Zájemci o službu mohou v tomto časovém rozmezí přijít nebo se mohou objednat em na: nebo telefonicky na , Prostřednictvím uvedených kontaktů se mohou také dále informovat odpovědnou osobou je Jana Klabanová. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Krajská organizace Praha Evidenční list člena č:... Jméno a příjmení (rodič, člen):.rodné číslo:.... Adresa trvalého. bydliště..... PSČ.... kontaktní adresa psć. Tel. byt:....tel. zam.. Mobil:.. Fax: .. Členství od roku: u organizace.... Č.členského průkazu: Stávající funkce u SPMP: Vztah k mentálně postiženému:.. Údaje o postiženém ( případně vyplní sám, jako člen SPMP )

12 Jméno a příjmení: Rodné číslo: Adresa trv..bydliště.psč.... Telefon : byt..zam:.mobil: Majitel průkazky, ( zaškrtnout druh ) TP,ZTP,ZTP/ P číslo:.. Umístění postiženého ( např. adresa zařízení, školy, pracoviště, případně doma ):.. Členství od roku: vedeno u organizace. Druh postižení ( zaškrtnout ): mentální postižení mentální postižení s epilepsií mentální postižení po infekč. zánětu mozku a mozkových blan Downuv syndrom autismus poúrazové stavy s trvalým mentálním postižením mentální postižení s více vadami ( vypsat ). Výrazný zvláštní zájem postiženého:.. Jaké sporty postižený provozuje: Datum: Podpis: odeslat na adresu sekretariátu: SPMP KO Praha, Ječná 1434/11, Praha 2 Veškeré změny/ adresa, telefon, č. průkazky TP,ZTP, ZTP/P a další, hlaste do 8 dnů též na adresu sekretariátu. Přihláška na zahraniční pobyt Řecko Asprovalta (se skupinovou asistencí) Jméno a příjmení klienta Rodné číslo: Číslo cest. pasu Číslo leg. ZTP, ZTP/P Bydliště: PSČ: Číslo OP Platnost pasu do Zdrav. pojišťovna T elefon: Hledáme kvalifikované rehabilitační pracovníky. S čím byste mohli pomoci? Jméno a příjmení: Rodné číslo: Číslo OP: Zdrav pojišťovna: Číslo cest. pasu: Platnost pasu do:

13 Bydliště: PSČ: Datum Podpis Přihláška na zahraniční pobyt v Chorvatsku (se skupinovou asistencí) Termín: září 2010 Jméno a příjmení klienta Rodné číslo: Číslo cest.dokladu Číslo leg. ZTP, ZTP/P Bydliště: PSČ: Platnost do Zdrav. pojišťovna T elefon: Datum Podpis Přihláška na pobyt s individuálním doprovodem Železná Ruda - Grádl Termín: července 2010 Jméno a příjmení. Den, měsíc a rok narození: Rodné číslo: Bydliště: PSČ: Telefony: byt: zaměstnání: mobil: Číslo obč. průkazu: číslo leg. ZTP, ZTP/P Kód zdravotní pojišťovny: Jméno a příjmení průvodce (dotovaná osoba). Den, měsíc a rok narození: Rodné číslo Bydliště: PSČ: Telefony: byt zaměstnání mobil Číslo obč. průkazu: kód zdrav. pojišťovny Jméno a příjmení nedotované osoby: Den, měsíc a rok narození: Bydliště: Rodné číslo PSČ.

14 Číslo obč. průkazu: kód zdrav. pojišťovny Čestné prohlášení: Prohlašuji, že moje účast není v rozporu s omezením Ministerstva zdravotnictví ČR umožňujícím dětem i dospělým využít dotaci pouze 21 dnů v kalendářním roce ( např. vyčerpáním stanoveného počtu dní u jiného sdružení,nebo v předešlém pobytu). Datum Podpis Další údaje: Přihlášená osoba je osobou s mentálním postižením. Vedle MP má ještě kombinované postižení (jaké) Přesto je schopna absolvovat rehabilitační program pobytu Doporučení lékaře dne Razítko a podpis Přihláška na rehab. pobyt se skupinovou asistencí (tábor) Kutná Hora Termín: Jméno a příjmení dítěte: Rodné číslo: Číslo leg. ZTP,ZTP/P Bydliště: PSČ Telefony: byt: zaměstnání mobil Zdravotní pojišťovna dítěte: Kde je dítě umístěno (doma, zaměstnáno, škola, ÚSP apod.) Datum zaplacení příspěvků za rok 2010 se jménem platícího člena (bude kontrolováno) Čestné prohlášení: Prohlašuji, že moje účast není v rozporu s omezením Ministerstva zdravotnictví ČR umožňujícím dětem i dospělým využít dotaci pouze 21 dnů v kalendářním roce (např. vyčerpáním stanoveného počtu dní u jiného sdružení,nebo v předešlém pobytu). Datum: Podpis Přihláška na pobyt s individuálním doprovodem Mariánské Lázně Termín: Jméno a příjmení Datum narození Číslo OP: Bydliště Číslo ZTP,ZTP/P

15 Telefony Jméno a příjmení Datum narození Číslo OP: Bydliště Telefony Jméno a příjmení Datum narození Číslo OP: Bydliště Zdrav. pojišťovna Číslo ZTP,ZTP/P Zdrav. pojišťovna Číslo ZTP,ZTP/P Telefony Zdrav. pojišťovna Uvést požadavky na ubytování, pokud nějaké máte máte. RÁDI BYCHOM VYJÁDŘILI PODĚKOVÁNÍ VŠEM PŘÍZNIVCŮM, KTEŘÍ PODPOŘILI SVÝMI DARY NAŠE AKCE.

REKONDICE 2014. Celostátní rekondiční pobyty pro členy Klubu bechtěreviků o. s. TÝDENNÍ REKONDIČNÍ POBYTY

REKONDICE 2014. Celostátní rekondiční pobyty pro členy Klubu bechtěreviků o. s. TÝDENNÍ REKONDIČNÍ POBYTY REKONDICE 2014 Celostátní rekondiční pobyty pro členy Klubu bechtěreviků o. s. Jáchymov (neděle sobota) TÝDENNÍ REKONDIČNÍ POBYTY Termín: 16. 22. února, 23. 1. března, 2. 8. března 2014 Ubytování: 2 lůžkové

Více

Celostátní dvoudenní konference Nukleární medicíny v Příbrami sekce SZP ČSNM a ČAS 23. - 24.října 2008

Celostátní dvoudenní konference Nukleární medicíny v Příbrami sekce SZP ČSNM a ČAS 23. - 24.října 2008 Celostátní dvoudenní konference Nukleární medicíny v Příbrami sekce SZP ČSNM a ČAS 23. - 24.října 2008 pořádá Oddělení nukleární medicíny Oblastní nemocnice Příbram a.s. s Českou společností nukleární

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Vážení přátelé, Partnerem projektu Colours bez bariér je Nadace OKD.

Vážení přátelé, Partnerem projektu Colours bez bariér je Nadace OKD. Vážení přátelé, v rámci projektu Colours bez bariér, který je pořádán v rámci 12. ročníku hudebního festivalu Colours of Ostrava (18. 21. července) již potřetí, si Vás dovolujeme informovat o servisu,

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi chata SNĚŽENKA (rekreační areál HORALKA) Sněžné v Orlických horách

Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi chata SNĚŽENKA (rekreační areál HORALKA) Sněžné v Orlických horách Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi 19. 9. 2014 21. 9. 2014 chata SNĚŽENKA (rekreační areál HORALKA) Sněžné v Orlických horách Tuto akci podporuje město Ústí nad Orlicí, město Pardubice a Pardubický

Více

PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017

PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017 PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017 PRAV I D ELNÉ AKCE 1. Setkání v klubovně Pravidelně každou třetí středu v měsíci od 14.00-17.00 hod. BUDOVA Diecézní rady CČSH v Brně, Česká 31, (vedle

Více

Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi s postižením chata Juráška Olešnice v Orlických horách

Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi s postižením chata Juráška Olešnice v Orlických horách Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi s postižením 11.9. 13.9. 2015 chata Juráška Olešnice v Orlických horách Tuto akci podporuje město Ústí nad Orlicí, město Pardubice a Pardubický kraj PŘIHLÁŠKA:

Více

Vážení absolventi Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení absolventi Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, V Olomouci dne 21. 3. 2016 Vážení absolventi Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, dovoluji si Vás touto cestou srdečně pozvat na historicky první Zlatou promoci absolventů Pedagogické fakulty

Více

Západočeská mezioborová konference

Západočeská mezioborová konference Západočeská mezioborová konference na téma P a l i a t i v n í m e d i c í n a a h o s p i c o v á p é č e 1. INFORMACE HOSPIC sv iří Františkovy Lázně 12. - 13. 3. 2010 Pod záštitou Českého výboru paliativní

Více

20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE

20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 27. 29. srpna, 2015 Hotel U Kata Kutná Hora Druhý cirkulář 1 20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 27. 29. SRPNA 2015, HOTEL U KATA, KUTNÁ HORA ČESKÁ REPUBLIKA

Více

P O Z V Á N K A 2.SOUSTŘEDĚNÍ ČLENŮ REPREZENTAČNÍHO DRUŽSVTA ČESKÉ REPUBLIKY V RÁDIOVÉM ORIENTAČNÍM BĚHU 18.1. 25.1.2003, Churáňov, Zadov

P O Z V Á N K A 2.SOUSTŘEDĚNÍ ČLENŮ REPREZENTAČNÍHO DRUŽSVTA ČESKÉ REPUBLIKY V RÁDIOVÉM ORIENTAČNÍM BĚHU 18.1. 25.1.2003, Churáňov, Zadov P O Z V Á N K A Svaz: Asociace ROB České republiky Název akce: 2.soustředění členů reprezentačního družstva ČR v ROB Zimní tréninkové soustředění Zimní tréninkové soustředění, kondiční Termín konání: 18.1.2003

Více

Český červený kříž OS Děčín

Český červený kříž OS Děčín Český červený kříž OS Děčín pořádá od 20.4. do 24.4.2015 Oblastní studijní středisko pro děti od 7 15 let v rekreačních středisek OS TOK MAXOV Sloup v Čechách Ubytování : v budově Doprava : autobusem Stravování

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B

SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B KRAJSKÉHO KOLA ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY Soutěžní soustředění vítězů kategorií A a B krajského kola 16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014 proběhne

Více

Rehabilitační pobyty v r. 2012

Rehabilitační pobyty v r. 2012 Všem základním organizacím ČMOSA Vážení přátelé, Rehabilitační pobyty v r. 2012 253001/13 Zabilanská/222713722 8.11.2011 vzhledem k velmi kladným ohlasům na rehabilitační pobyty našich členů v letošním

Více

ČESKOBUDĚJOVICKÉ STOMATOLOGICKÉ DNY

ČESKOBUDĚJOVICKÉ STOMATOLOGICKÉ DNY STOMATOCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ Oblastní stomatologická komora České Budějovice ČESKOBUDĚJOVICKÉ STOMATOLOGICKÉ DNY ODBORNÉ A SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ PŘI PŘÍLEŽITOSTI 60. VÝROČÍ VZNIKU STOMATOCHIRURGICKÉHO ODDĚLENÍ

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE*

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na desátý *PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců SK Parta Litoměřicko Spolupořadatel: OR AŠSK Litoměřice

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B

SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B KRAJSKÉHO KOLA ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY Soutěžní soustředění vítězů kategorií A a B krajského kola 16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014 proběhne

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ a JEJICH PŘÍZNIVCŮ Nejen k 15 letům ambulance bolesti neurochirurgického oddělení v Ústí nad Labem 9. - 10. dubna 2010 Hotel Camelot - Tisá 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ A JEJICH PŘÍZNIVCŮ

Více

35. celostátní konference SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY

35. celostátní konference SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY PŘIHLÁŠKA 1/5 35. celostátní konference SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 3. 5. října 2014 Brno OREA Hotel Voroněž I Křížkovského 458/47 BRNO www.voronez.cz

Více

VINOHRADSKÝ STOMATOLOGICKÝ DEN

VINOHRADSKÝ STOMATOLOGICKÝ DEN VINOHRADSKÝ STOMATOLOGICKÝ DEN 23. 3. 2018, Hotel Olympik, Praha I. INFORMACE www.bos-congress.cz/vsden2018 Pořadatel konference Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV v Praze https://www.fnkv.cz/stomatologicka-klinika-uvod.php

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

PLAVECKÉ A SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ AURUM 2016

PLAVECKÉ A SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ AURUM 2016 PLAVECKÉ A SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ AURUM 2016 Hotel Aurum***, Černý Důl 25. 30. 10. 2016 CENÍK PLAVECKÉHO SOUSTŘEDĚNÍ AURUM 2016 Šestidenní pobyt v hotelu AURUM***, Černý Důl 25. 30. 10. 2016 Dospělá osoba:

Více

České kalibrační sdružení Slovinská 47, Brno

České kalibrační sdružení Slovinská 47, Brno České kalibrační sdružení Slovinská 47, 612 00 Brno www:cks-brno.cz pořádá seminář MĚŘENÍ TERMOSTATŮ Datum a místo konání 20. 10. 2011 Restaurace a penzion U Heligonky Brno, Radlas 5 Vážení přátelé, České

Více

Nýdek Hluchová 27. 31.7.2015

Nýdek Hluchová 27. 31.7.2015 Nýdek Hluchová 27. 31.7.2015 Cena tábora: 2900,- Kč VS 104 Pobyt je určen dětem ve věku 5 10 let S neukončeným řečovým vývojem S poruchami plynulosti řeči S nesprávnou výslovností hlásek S výukovými obtížemi

Více

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE*

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na patnáctý *PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců SK Parta Litoměřicko Mediální partneři: Litoměřický

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK Termín: 26. 7. 9. 8. 2014 Ubytování: ve srubech a chatkách Strava: 5x denně Doprava: autobusem, odjezd z Prahy Kapacita: cca 70 dětí Cena poukazu: 4.200, Kč Organizátor: Klub

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Výroční zpráva o činnosti a hospodaření SPMP ČR pobočný spolek Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2, Bruntál Strana 1 /6 I. Zpráva o činnosti Název a sídlo organizace: SPMP ČR pobočný spolek Bruntál, Nám. J. Žižky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

128. DOPIS ČLENŮM Červen 2009

128. DOPIS ČLENŮM Červen 2009 Logo 128. DOPIS ČLENŮM Červen 2009 Sekretariát Ječná 1434/11, 120 00 Praha 2, telefon/fax: 222 250 603, 602 677 653 Úřední hodiny: pondělí 14 18 hodin, středa 9-12 hodin, čtvrtek 9 11 hodin Bankovní spojení:

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009

Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009 Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009 Další, již 24. konference ČHS se uskuteční 6. 8. 11. 2009 v obci Dolní Lomná Ubytování a popis místa: Rekreační středisko se

Více

Formulář: VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE ZE ŠKOLKY

Formulář: VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE ZE ŠKOLKY Formulář: VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE ZE ŠKOLKY Tímto prohlašuji, že mé dítě mohou vyzvedávat osoby níže uvedené 1 OSOBA OP: Popis osoby: Příjmení: Adresa: 2 OSOBA OP: Popis osoby: Příjmení: Adresa: 3 OSOBA OP:

Více

Pozorně si přečtěte následující text až dokonce. V případě chyb a dalších doplatků Vám bude účtován i poplatek bance.

Pozorně si přečtěte následující text až dokonce. V případě chyb a dalších doplatků Vám bude účtován i poplatek bance. Pozorně si přečtěte následující text až dokonce. V případě chyb a dalších doplatků Vám bude účtován i poplatek bance. Vážení rybáři a rybářky Přichází začátek nové sezóny a s tím i období, kdy každý člen

Více

Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50. výročí založení Katedry elektrotechnologie FE VUT v Brně

Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50. výročí založení Katedry elektrotechnologie FE VUT v Brně ÚSTAV ELEKTROTECHNOLOGIE Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně zve srdečně na konferenci s mezinárodní účastí Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50.

Více

ženy dorost

ženy dorost CHKO Podblanicko 4 km pod horou Blaník, 2 km Louňovice pod Blaníkem, okr. Benešov, cca 75 km od Prahy i Kolína Termín soustředění: 1. 8. 09 15. 8. 09 přípravky, muži 1.8. 09 7.8. 09 ženy 7.8. 09 15.8.09

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

Vlakem na konferenci

Vlakem na konferenci Vlakem na konferenci Clarion Congress Hotel http://www.clarioncongresshotelolomouc.com Dotazník aneb jedete v tom s námi! Vážené kolegyně, vážení kolegové, Český institut interních auditorů Vás zve na

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: březen/duben 2010 9. týden

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: březen/duben 2010 9. týden TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: březen/duben 2010 9. týden Po 1.3. 9:30 12:00 HapAteliér - Poděbradova 58 Út 2.3. 9:30 12:00 HapAteliér - Poděbradova 58 13:00 15:00 Fytoterapie 8:40

Více

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci Vás zvou na odborný seminář

Více

Stanovy Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, z. s.

Stanovy Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, z. s. Stanovy Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, z. s. Čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, z. s. (dále též AMD). 2. Sídlo spolku: Petýrkova 1953, 148 00 PRAHA

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2015 1 Obsah Kontaktní údaje... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika za rok 2015...

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

SROBF 8 8. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY

SROBF 8 8. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY SROBF 8 8. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ 2. a 3. března 2012 Organizátoři Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec Králové Společnost radiační onkologie,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

PŘIHLÁŠKA. zákonný zástupce se zúčastní pobytu: ANO NE

PŘIHLÁŠKA. zákonný zástupce se zúčastní pobytu: ANO NE PŘIHLÁŠKA zákonný zástupce dítěte I. dospělý: jméno a datum narození:... bydliště:... telefon, mail:... zákonný zástupce se zúčastní pobytu: ANO NE (Pokud se tábora nezúčastní zákonný zástupce, vyplňte,

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky.

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky Vás zve na XII. Český zimní sraz turistů do Velkých Karlovic ve dnech 10. 13. 2. 2011 ZPRAVODAJ č.1 Vážení příznivci

Více

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Výroční zpráva za rok 2006 pro jednoduché čtení Napsal : Ivo Vykydal, předseda Republikového výboru Sdružení Slovníček V tomto

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. TyfloCentrum Brno, o. p. s. poskytovatel služeb pro zrakově postižené v Jihomoravském kraji Chaloupkova 3, 612 00 Brno, www.centrumpronevidome.cz, tel. 515 919 770, vedeni@tyflocentrumbrno.cz 6. týden

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce organizace Dobré místo pro život pořádala již 3. ročník Olomoucké koloběžkiády, která se konala na podporu Oblastní Unie neslyšících v Olomouci.

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Průvodce sociální službou

Průvodce sociální službou Průvodce sociální službou OKAMŽITÁ KAPACITA SOCIÁLNÍ SLUŽBY JSOU: 3 KLIENTI (roční kapacita 12 klientů) PROVOZNÍ DOBA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JE: TERÉNNÍ SLUŽBY: STŘEDA 15:00 19:00 hod., PÁTEK

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. říjen 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. říjen 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. říjen 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

Zpravodajství ObcERatíškovice

Zpravodajství ObcERatíškovice Zpravodajství ObcERatíškovice Vzhledem k vývoji epidemiologické situace a na základě dnešního doporučení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně je s účinností od 7. ledna t. r.

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

POZVÁNKA NA KONFEREN CI A VELETRH BIOMED ISRAEL 2017

POZVÁNKA NA KONFEREN CI A VELETRH BIOMED ISRAEL 2017 POZVÁNKA NA KONFEREN CI A VELETRH BIOMED ISRAEL 2017 The 16th Life Sciences & Technology Week David InterContinental Tel Aviv, Israel 23. - 25. 5. 2017 1. Organizace akce Česko-izraelská smíšená obchodní

Více

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. 1. Pan (paní). / jméno, příjmení / nar.. / datum narození / trvale bytem. V textu této smlouvy dále jen,, Osoba zastoupená..

Více

R E K O N D I C E 2 0 1 3

R E K O N D I C E 2 0 1 3 R E K O N D I C E 2 0 1 3 Celostátní rekondiční pobyty pro členy KLUBU BECHTĚREVIKU o.s. 1. TÝDENNÍ REKONDIČNÍ POBYTY Jáchymov Neděle-sobota Termín: 10. 2. - 16. 2.; 17. 2. - 23. 2.; 24.2.- 2. 3.2013 Ubytování:

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

ROZPIS ZÁVODU ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH STARŠÍHO ŽACTVA 31. 1. - 1. 2. 2014 RÝMAŘOV

ROZPIS ZÁVODU ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH STARŠÍHO ŽACTVA 31. 1. - 1. 2. 2014 RÝMAŘOV ROZPIS ZÁVODU ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH STARŠÍHO ŽACTVA 31. 1. - 1. 2. 2014 RÝMAŘOV Mě sto Rý mařov Š OPÍK reklama & propagace ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH STARŠÍHO ŽACTVA Datum: 31. 1. 1. 2. 2015

Více

Projekt Sousedé se stávají přáteli. pořádá. Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků

Projekt Sousedé se stávají přáteli. pořádá. Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků Projekt Sousedé se stávají přáteli pořádá Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků Kontakty - Planungen + Kontakte - Plány 4. - 5. února 2011 Kazdův

Více

Služby poradny LOGOS jsou určeny dětem, dospívajícím, rodičům, pěstounům, dalším pečujícím osobám a rodině jako celku.

Služby poradny LOGOS jsou určeny dětem, dospívajícím, rodičům, pěstounům, dalším pečujícím osobám a rodině jako celku. Název poskytovatele: Druh služby: Forma služby: Název zařízení: Místo poskytování: Unie Kompas odborné sociální poradenství, 37 b ambulantní, terénní Logos poradna pro děti, dospívající a jejich rodiče

Více

Životický portál. Od 18. května do 24. května 2015

Životický portál. Od 18. května do 24. května 2015 Životický portál Od 18. května do 24. května 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno NEVLUDOVÁ Ludmila HIKEL Alois ČERNOCHOVÁ Jarmila ČERNOCH Roman Číslo popisné 135 130 64 195 Věk 93 82

Více

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení Stanovy organizace OliMali stanovy občanského sdružení 1. Základní ustanovení a) Název sdružení: OliMali b) OliMali (dále jen sdružení) je neziskové, charitativní sdružení k poskytování obecně prospěšných

Více

13. ročník MEZINÁRODNÍ ŠACHOVÝ FESTIVAL INGEM PLZEŇ 2014

13. ročník MEZINÁRODNÍ ŠACHOVÝ FESTIVAL INGEM PLZEŇ 2014 13. ročník MEZINÁRODNÍ ŠACHOVÝ FESTIVAL INGEM PLZEŇ 2014 16. 23. 8. 2014 PLZEŇ ČESKÁ REPUBLIKA Šachový klub 64 Plzeň pořádá 13. ročník mezinárodního šachového festivalu INGEM PLZEŇ 2014 hraného zároveň

Více

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Základní údaje Občanské sdružení

Více

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov.  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, 511 01 Turnov www.fokusturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČO : 49295101 Tel. : +420 481 321 424 Mob. : +420 775 083 008 Č. účtu : 483901574/0600 E-mail : fokus@fokusturnov.cz

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme WASMA 2016 Mezinárodní výstava zařízení a technologií pro úpravu vody, zpracování a likvidaci odpadů Obor: vodohospodářství, ekologie Veletrh WASMA 2016 je významnou mezinárodní

Více

ODDÍL MODERNÍ GYMNASTIKY PŘI SK MOTORLET PRAHA POZVÁNKA. Vážení sportovní přátelé a příznivci moderní gymnastiky,

ODDÍL MODERNÍ GYMNASTIKY PŘI SK MOTORLET PRAHA POZVÁNKA. Vážení sportovní přátelé a příznivci moderní gymnastiky, ODDÍL MODERNÍ GYMNASTIKY PŘI SK MOTORLET PRAHA 5/12/2016 POZVÁNKA Vážení sportovní přátelé a příznivci moderní gymnastiky, jménem oddílu moderní gymnastiky při SK Motorlet Praha si Vás dovolujeme co nejsrdečněji

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: květen červen 2008

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: květen červen 2008 TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: květen červen 2008 19. týden Po 5.5. Út 6.5. St 7.5. Čt 8.5. 20. týden Po 12.5. Út 13.5. St 14.5. Čt 15.5. 13:00 15:00 Aromaterapie státní svátek 6:00

Více

Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10. Poskytovaná sociální služba raná péče. Informace o službě rané péče

Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10. Poskytovaná sociální služba raná péče. Informace o službě rané péče Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10 Poskytovaná sociální služba raná péče Informace o službě rané péče Posláním terénních sociálních služeb rané péče Diakonie ČCE střediska Ratolest je podporovat

Více

PROPOZICE. VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN

PROPOZICE. VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN PROPOZICE VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN HODONÍN zimní stadion Václava Nedomanského 28. 29. 12. 2015 Hodonín - 28.12.-29.12.2015 Propozice

Více

27. PELIKÁNŮV SEMINÁŘ

27. PELIKÁNŮV SEMINÁŘ 27. PELIKÁNŮV SEMINÁŘ 28. 10 30. 10. 2016 MORAVSKÝ KRAS HOTEL SKALNÍ MLÝN HLAVNÍ TÉMATA: Horská, expediční a cestovní medicína, medicína v divočině, první pomoc a záchrana v horách, lezecké úrazy a nehody

Více

ZPŮSOB PLATBY REHABILITAČNÍCH POUKAZŮ

ZPŮSOB PLATBY REHABILITAČNÍCH POUKAZŮ ZPŮSOB PLATBY REHABILITAČNÍCH POUKAZŮ Žádáme Vás o hromadné zaplacení všech přidělených poukazů buď převodním příkazem nebo složenkou na účet u České spořitelny a.s. Praha 3, č.ú. 2000260389/0800, konst.symbol

Více

Životický portál. Od 11. května do 17. května 2015

Životický portál. Od 11. května do 17. května 2015 Životický portál Od 11. května do 17. května 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno NEVLUDOVÁ Ludmila HIKEL Alois ČERNOCHOVÁ Jarmila ČERNOCH Roman Číslo popisné 135 130 64 195 Věk 93 82

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC 2016 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437 kancelář sociálních pracovnic 777 92 92 15 soc. pracovnice Ing. Klára Henčlová 777 92 92 16 soc. pracovnice Bc.

Více

PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU FOTBALU (12. 16. 08.2013)

PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU FOTBALU (12. 16. 08.2013) VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT Technická 2896/2, 616 69 Brno IČ: 00216305 DIČ: CZ00216305 Tel.: 541 14 2281 www.cesa.vutbr.cz PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU FOTBALU

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. SLUCH VÁM SICE NEVRÁTÍME, ALE POMŮŽEME VÁM SE SLUCHOVOU VADOU ŽÍT KVALITNĚJI SLOVO ÚVODEM Vážení přátelé, je nám ctí, že

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více