Vážení spoluobčané, Obsah:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané, Obsah:"

Transkript

1

2

3 Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První vydání Katalogu poskytovatelů sociálních služeb bylo v roce 2007 a od té doby již nastalo mnoho změn. Nyní máte k dispozici aktualizovanou, doplněnou a pevně věříme i přehlednější verzi katalogu. Ať vám katalog pomáhá. Tým pracovních skupin Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro oblast Lipenska. Obsah: str str str str str str. 37 str Poskytovatelé sociálních služeb a služby navazující Školy a školská zařízení Organizace navazující Obce zapojené do procesu komunitního plánování spolu s městem Lipník nad Bečvou Telefonní čísla a jiné kontakty na další obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Lipník nad Bečvou Osadní výbory místních částí města Lipník nad Bečvou Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor sociálních věcí a zdravotnictví str Úřad práce České republiky, krajská pobočka 5 v Olomouci, kontaktní pracoviště Lipník nad Bečvou str str str Organizace působící v sociální oblasti mimo město Lipník nad Bečvou Zájmové organizace a sdružení Lékaři a jejich ordinační doba ve městě Lipník nad Bečvou 1 2

4 Poskytovatelé sociálních služeb a služby navazující Časová dostupnost Služba je dostupná v pracovní dny od do hod. V mimo tuto určenou dobu jen po předchozí domluvě. Cílovou skupinou jsou senioři, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi. Název poskytovatele: Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou Telefon: , , Statutární zástupce: V současné době jsou poskytovány tyto Popis Dana Navrátilová, ředitelka Poskytování základního sociálního poradenství. Poskytování služby sociální péče pečovatelské služby. Poskytování služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižení. Poskytování ubytování v ubytovně Venedik 1426, Lipník nad Bečvou. Provozování domů s pečovatelskou službou. Poskytování ubytování návštěvám nájemníků bytů v domech s pečovatelskou službou. Pečovatelská služba je poskytována jako terénní a ambulantní služba a nejčastějšími úkony poskytovanými v rámci sociální služby jsou tyto: Pomoc při úkonech osobní hygieny. Dovoz nebo donáška jídla. Pomoc při přípravě jídla a pití. Běžný úklid a údržba domácnosti. Běžné nákupy a pochůzky. Praní a žehlení osobního a ložního prádla. Doprovázení klientů k lékaři, na orgány veřejné moci apod. Dohled nad užíváním léků a nad klienty. Mytí oken. Odvoz autem na území města a další úkony dle schváleného sazebníku úhrad za sociální službu. Marie Vinklerová, DiS. tel.č Popis Časová dostupnost Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány jako ambulantní služba pod názvem Lipenský klub Pohoda. V rámci této preventivní sociální služby jsou poskytovány tyto činnosti: Pondělí: klub otevřen pro vás, internet, cvičení, rehabilitace. Úterý: minikavárna. Středa: literární klub. Čtvrtek: rukodělné činnosti. Pátek: klub otevřen pro vás, internet, cvičení, rehabilitace. Služba je dostupná v pracovní dny od 8.30 do hod. Cílovou skupinou jsou senioři a osoby se zdravotním postižením. Marie Vinklerová DiS., tel.č Popis Časová dostupnost Poskytování ubytování osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci v ubytovně Venedik 1426, Lipník nad Bečvou a nemohou ji bez pomoci sami překonat. Klientům je poskytováno ubytování v samostatných pokojích, vždy v každé buňce jsou k dispozici 4 pokoje, společné sociální zařízení a kuchyň. Kuchyň je vybavena kuchyňskou linkou a dvouplotýnkovým vařičem. Žádosti o ubytování na ubytovně Venedik 1426, Lipník nad Bečvou je možné vyzvednout na Městském úřadu Lipník nad Bečvou, Odboru sociálních věcí a zdravotnictví v Lipníku nad Bečvou nebo v sídle organizace v DPS Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou. Ubytování se poskytuje nepřetržitě. 3 4

5 Cílovou skupinou jsou osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a nemohou ji bez pomoci samy překonat. Dana Navrátilová a Yvona Janotová, tel.č , Popis služby Časová dostupnost Domy s pečovatelskou službou (DPS) jsou domy s byty zvláštního určení. Organizace má ve správě dva domy s pečovatelskou službou, z nichž DPS Souhradní nabízí bydlení v 52 jednolůžkových bytech a 9 dvoulůžkových bytech. DPS Zahradní nabízí ubytování ve 46 jednolůžkových bytech a 2 dvoulůžkových bytech. Každý byt je vybaven kuchyňskou linkou, elektrickým sporákem, společnou televizní anténou a má vlastní sociální zařízení. Ostatní nábytek si klienti pro pocit zachování domova vezmou vlastní. Žádosti o umístění si žadatelé mohou vyzvednout buď v sídle organizace nebo na Městském úřadu Lipník nad Bečvou, Odboru sociálních věcí a zdravotnictví v Lipníku nad Bečvou, žádosti jsou také dostupné na stránkách organizace Ubytování v domech s pečovatelskou službou se poskytuje nepřetržitě. Cílovou skupinou jsou senioři a osoby se zdravotním postižením. Dana Navrátilová a Yvona Janotová, tel.č , Popis Ubytování návštěvám nájemců bytů v DPS. Tzv. pokoj pro návštěvy (dále jen pokoj) se nachází ve III. nadzemním podlaží Domu s pečovatelskou službou, Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou. Pokoj je vybaven základním nábytkem pro přechodné přespání. WC pouze s malým umyvadlem je na stejném podlaží, situované přes chodbu. Účelem tohoto ubytování je poskytnout rodinným příslušníkům nájemníků možnost přespání v tomto pokoji. Obyvatelé využívají této služby v případě, že jde o návštěvu, která bydlí mimo trvalé bydliště rodičů a chce s ním strávit delší čas. Přes den pak návštěvy tráví čas v bytě se svým rodičem. Časová dostupnost Ubytování návštěvám se poskytuje nepřetržitě, vždy však na základě předchozího objednání. Ubytování se poskytuje návštěvám nájemníků v DPS, v případě volné kapacity je možné ubytování poskytnout jako doplňkovou činnost krátkodobý pronájem. V tomto případě je ubytování nejčastěji poskytováno hostujícím umělcům v našem městě. Dana Navrátilová a Yvona Janotová, tel.č , Název poskytovatele: Charita Hranice, středisko Lipník nad Bečvou 28. října 36/7, Lipník nad Bečvou Telefon: , Statutární zástupce: V současné době jsou poskytovány tyto Jan Hegar, ředitel Charitní terénní ošetřovatelská služba. Charitní terénní pečovatelská služba. Základní sociální poradenství. Půjčovna kompenzačních pomůcek. Popis Terénní ošetřovatelská služba je nestátní zdravotnické zařízení, které zajišťuje zdravotní péči všem potřebným přímo v jejich domácnostech v Lipníku nad Bečvou a spádových obcích na základě doporučení obvodního lékaře. Zdravotní péče je hrazena z prostředků zdravotního pojištění a provádí ji registrované zdravotní sestry. Časová dostupnost Denně od do hod. od do hod. Pečujeme o klienty v akutních, chronických i terminálních stavech onemocnění. 5 6

6 Staniční sestra, tel.č , Popis Terénní pečovatelská služba v domácnostech uživatelů v Lipníku nad Bečvou a ve všech spádových obcích. Služba je placena dle ceníku, který je v souladu s vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a nově platnými předpisy. Součástí služby je i základní sociální poradenství. Pečovatelskou službu provádí odborně vyškolené pečovatelky. Mezi hlavní úkony patří: Pomoc při běžných úkonech o vlastní osobu. Pomoc při osobní hygieně. Dovoz a příprava stravy. Nákupy a pochůzky, donáška léků. Práce spojené s chodem domácností. Praní a žehlení prádla. Běžný úklid a údržba domácnosti. Doprovod na vyšetření k lékařům. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Časová dostupnost V pracovní dny od do hod. od do hod. Návštěva je možná i několikrát denně, při jiném požadavku se situace řeší individuálně. Osobám s chronickým onemocněním. Osobám s tělesným postižením. Seniorům. Věková struktura cílové skupiny: Mladí dospělí let. Dospělí let. Mladší senioři let. Starší senioři nad 80 let. Vedoucí pečovatelka, tel.č , Popis Časová dostupnost Půjčovna kompenzačních pomůcek motomed, elektrické a mechanické vozíky, elektrické a mechanické polohovací postele, různé druhy chodítek, pokojové WC, sedačky do vany, zvedáky, podložní mísy, močové láhve, nástavce na WC, berle, hole. V pracovní dny od do hod. určena Všem lidem, kteří ke svému životu kompenzační pomůcku potřebují zapůjčit nebo vyzkoušet. Sociální pracovnice, tel. č , Název poskytovatele: Telefon: Tel.č Statutární zástupce: V současné době jsou poskytovány tyto Dětský domov a Školní jídelna Lipník nad Bečvou Tyršova 772, Lipník nad Bečvou Mgr. Marie Slámová, ředitelka Výchova a vzdělávání dětí bez fungující rodiny. Poradenská činnost v oblasti péče o rodinu. Pomoc dětem v krizových situacích. Popis Dětský domov v Lipníku nad Bečvou byl založen v roce 1927, kdy začal sloužit dětem bez vlastní nebo špatně fungující rodiny. Právní subjektivitu získalo zařízení k Od je dětský domov příspěvkovou organizací Olomouckého kraje. Dětský domov a Školní jídelna Lipník nad Bečvou, Tyršova 772 je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy, jeho činnost se řídí zákonem č. 109/2002 Sb. v platném znění. Současná kapacita je 24 dětí ve třech rodinných skupinách. DD a ŠJ je zařízení, které zajišťuje výchovu dětí mimo vlastní rodinu. Dětský domov přijímá děti ve věku od 3 do 18 let, případně do doby, než dokončí přípravu na budoucí povolání. Děti mají soudem nařízenou ústavní výchovu, nebo jsou v DD na základě předběžného opatření, které vydal soud společně s příslušným orgánem péče o dítě. Rozmísťování do DD zajišťuje Dětský diagnostický ústav Svatý Kopeček u Olomouce. Děti jsou rozděleny do tří rodinných skupin a to 7 8

7 Časová dostupnost s ohledem na sourozenecké vazby. Součástí zařízení je i chráněné a samostatné bydlení. Samostatné bydlení slouží studentům vyšších ročníků středních škol a učilišť, kteří se v samostatném pokoji mohou lépe připravovat na náročnější studium a zároveň na vstup do života mimo zařízení. Samostatné bydlení se řídí vnitřním řádem dětského domova. Vnitřní řád je přizpůsoben individuálním potřebám starších dětí. Chráněné bydlení je samostatný byt a slouží ke krátkodobému ubytování dětí, které jsou zletilé, mají ukončenou přípravu na budoucí povolání i pobyt v DD a hledají si práci a bydlení. Pobyt v samostatném bydlení je vázán nájemní smlouvou. Pracovníci DD poskytují dětem a jejich rodinám i činnost poradenskou, zajišťují péči o děti při opuštění dětského domova a řeší krizové situace vyplývající ze života dětí bez fungující rodiny. Děti jsou vychovávány a vzdělávány dle individuálních plánů rozvoje osobnosti. 24 hodin denně. Děti od tří let do ukončení vzdělání. Popis Časová dostupnost Podílí se na akci Okresní setkání zdravotně postižených, která se koná každoročně v měsíci září. Pořádání zájezdu na setkání seniorů na hradě Helfštýně. Ve spolupráci s Okresními svazy tělesně postižených a postižených civilizačními chorobami. Zajišťuje rekondiční pobyty, které se konají od června do září v každém roce. Okresní výbor ALFA HANDICAP pořádá pro členy organizace dvakrát v roce společenské večery. Členové organizace přerovského regionu mají možnost zapůjčení rotopedů. Organizace poskytuje jednou za rok rehabilitační masáže. Sdružení občanů se zdravotním postižením ALFA HANDICAP vzniklo v roce 2003 a je nástupnickou organizací svazu tělesně postižených, svazu postižených civilizačními chorobami, svazu zrakově postižených, sluchově postižených, vozíčkářů aj. Služba je dostupná na telefonu a osobně vždy první středu v měsíci od do hod. Služba je určena osobám se zdravotním postižením Název poskytovatele: Mgr. Marie Slámová, ředitelka tel.č , Telefon: Tel.č Statutární zástupce: V současné době jsou poskytovány tyto ALFA HANDICAP Sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu, místní organizace Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou Jaroslav Ocelka, předseda Poskytování poradenství ve věcech sociálně právních. Pořádání kulturně poznávacích zájezdů. Název Poskytovatele: Telefon: Tel.č V současné době jsou poskytovány tyto Svaz diabetiků České republiky, územní organizace Lipník nad Bečvou Osecká 349, Lipník nad Bečvou Edukační oblast formou přednášek a besed s odborníky je rozšiřována znalost diabetiků, velký důraz je kladen na pohybovou aktivitu, na prevenci, dodržování léčebných postupů, pravidelné návštěvy v diabetologické poradně. Edukační oblast není určena jen pro členy, ale i nečleny, kteří jsou na akce zváni. 9 10

8 Popis Časová dostupnost Rehabilitační oblast aktivity zaměřené na pravidelné plavání, spojené se cvičením. Rekondiční oblast organizace edukačně preventivních rekondičních pobytů. Kulturní a zájmová oblast zájezdy a kulturní akce. Seznamování s novými metodami léčby cukrovky, které jsou z části hrazeny pojišťovnami. Služba vznikla v roce 1996 a její snahou je ve spolupráci s diabetology rozvíjet znalosti diabetiků, posilovat zvládání této nemoci cestou správné životosprávy a vedení odpovědnosti ke své nemoci. Snahou Svazu diabetiků je i rozvíjet spolupráci se společnostmi pracujícími ve prospěch diabetiků. Kdykoliv během dne na tel. č , případně psát na ovou adresu, Služba je určena občanům, kteří potřebují pomoc vzhledem ke svému zdravotnímu stavu. Tatjana Willmannová, předsedkyně Název KAPPA HELP, občanské sdružení poskytovatele: Nám. Přerovského povstání 1/ Přerov Telefon: Tel.č Statutární zástupce: V současné době jsou poskytovány tyto Ředitelství : Primární prevence: Mgr. Ivana Smětalová, ředitelka Nízkoprahový klub (NZDM) METRO, Přerov. Terénní programy (Přerov, Hranice, Lipník, Kojetín). Kontaktní Centrum (KC) Přerov, Hranice. Program Primární prevence (PP). Popis Hlavním posláním nízkoprahového klubu je poskytovat bezpečné prostředí dětem a mladým lidem k rozvoji jejich kreativity, vnitřního potenciálu a osobnosti. Dále pomáháme našim uživatelům v těžkých životních situacích prostřednictvím poradenství (sociálního, psychologického, právního,vztahového), v oblasti individuálního plánování, kvalifikovaného a profesionálního přístupu pracovníků. Důležitou součástí naší služby je také prevence, díky níž se snažíme předcházet rizikům, které mohou vyplývat z chování našich uživatelů. Naše služba poskytuje také asistenční služby a podporu uživatelů, při životně obtížné situaci. Zároveň máme pestrou nabídku volnočasových a vzdělávacích aktivit, které jsou strukturované a mohou je využít jak mladší, tak starší klienti. Časová dostupnost Název poskytovatele: V pracovní dny pondělí až čtvrtek od do hod. Asistence pondělí a středa od do hod., jindy dle domluvy. Tato služba je určená pro jedince ve věku od 6ti do 26ti let, kteří žijí a pohybují se ve městě a okolí města Přerov a pochází z prostředí ohroženého rizikovým stylem života. Dále mezi cílovou skupinou NZDM Metro patří děti a mládež, které zažívají nepříznivé životní situace,např. kdy je uživatel obětí šikany, nebo je sám iniciátorem šikany, rodina uživatele se nachází v ekonomicky znevýhodněné situaci, jedinec má problém navazovat vztahy s vrstevníky, uživatel řeší nezaměstnanost a sám se potýká s finančně náročnou situací, řeší problémy s vlastním vzděláváním, má problémy se záškoláctvím či útěky z domova atd. Bc.Jana Jurášová, vedoucí programu Tel.č , i faxové číslo Klub Stomiků, o.s. Přerov Čapka Drahlovského č. 13, Přerov adresa pro doručení pošty: Svatopluka Čecha č. 1233, Lipník n/bečvou 11 12

9 Telefon: Tel.č , Statutární zástupce: V současné době jsou poskytovány tyto Popis Časová dostupnost Josef Matoušek Poradenská a popularizační činnost zaměřená na problémy stomiků Klub vytváří pravidelné setkání stomiků na členských schůzích, kde jsou zváni stoma sestra, dodavatelé zdravotních pomůcek a lékaři. Kdykoliv během dne na tel. č , , případně psát na ovou adresu, Lidem, kteří jsou nositelé stomie. Josef Matoušek tel.č , Název Člověk v tísni, o.p.s. poskytovatele: Sídlo organizace: Šafaříkova 635/24, Praha 2 Kancelář: Litovelská 14, Olomouc Telefon: Tel.č Statutární zástupce: Šimon Pánek V současné době Terénní programy. jsou poskytovány tyto Popis Služba je poskytována terénní formou a zaměřuje se na poradenství v těchto oblastech: bydlení, práce, dluhy, dávky, občanství, právní Časová dostupnost Název Poskytovatele: Telefon: Statutární zástupce: V současné době jsou poskytovány tyto Krátký popis poradenství. Dále nabízíme pomoc při prosazování práv a zájmů, doprovody při jednání na úřadech, pomoc s listinami, podporu při aktivním řešení vlastní situace. V pracovní dny od do hod. Osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené. Terénní sociální pracovnice Dagmar Říhová, tel.č ELIM - křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Hranice Vrchlického 1466, Hranice Tel.č ředitel Tel.č zástupce Bc. Bohuslav Rybníček Nocležna pro bezdomovce muže. Azylový dům pro muže. Nocležna pro bezdomovce: Poskytované Nocleh, večeře a snídaně, povinnost osprchovat se a sociální poradenství Služba poskytuje nocleh osobám, které se ocitly v nepříznivé situaci. Cena za službu je 60 Kč/ noc. Azylový dům pro muže: Poskytované Ubytování, večeře a snídaně, sociální pomoc a individuální plánování

10 Časová dostupnost Název poskytovatele: Ubytování v Azylovém domě je určeno těm lidem, kteří se chtějí aktivně podílet na změně kvality svého života, nebo naopak těm, kteří již potřebují odpočinek a zázemí například staří či nemocní lidé. Cena za službu je 80 Kč/ den. Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi ve Slavíči: Služba se poskytuje osamělým rodičům s nezletilými dětmi (případně zákonným zástupcům dětí) a těhotným ženám od 18-ti let, kteří jsou soběstační a z různých důvodů se ocitli bez přístřeší. Cena za službu je 2.400,00 Kč/dospělí/měsíc, děti 1.200,00 Kč/měsíc. Nocležna denně od hod. do hod. Azylové domy nepřetržitě. Osoby bez přístřeší. Středisko rané péče, SPRP Olomouc Střední Novosadská 52, Olomouc Telefon: Tel.č , rozvoj smyslového vnímání volba vhodné stimulace dítěte zacvičení rodičů laktační poradenství podpora komunikace s dítětem (znakování batolat, alternativní komunikační systémy) pomoc při obstarávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pomoc při výběru školky, školy nebo jiné návazné služby Krátký popis Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Rodinám s dítětem ve věku od narození, nejvýše do 7 let: s ohroženým vývojem (komplikovaný porod, nízká porodní váha, nedonošenost) s tělesným postižením s mentálním postižením s kombinovaným postižením Základní služby rané péče jsou pro rodiny dětí s postižením zdarma, na rozšířenou službu rodiče, případně klienti přispívají týdenní kurzy, časopis. Vedoucí pracoviště: V současné době jsou poskytovány v sociální oblasti tyto Mgr. Pavla Matyášová Podpora, provázení a informace rodičům. Výchovné a speciální poradenství rodičům pro vytváření vhodného prostředí dítěti s postižením i jeho sourozencům. Sociální poradenství, pomoc při prosazování práv a zájmů rodičů a jejich dětí. Poradenství v oblasti rozvoje dítěte. podpora pohybového vývoje podpora krmení a přijímání stravy 15 16

11 Název Poskytovatele: Školy a školská zařízení Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, p.o. Komenského sady 62, Lipník nad Bečvou Telefon: Tel.č Statutární zástupce: V současné době jsou poskytovány tyto ředitel Vzdělávací a výchovná činnost. Poradna školního psychologa Radimova schránka. Poradna školního preventisty. Poradna výchovného poradce. Adaptační program pro studenty primy. Sportovní a turistické kurzy. Projekty Zmizelí sousedé, Comenius, Čas proměn, S tebou o tobě, Setkání generací. Podpora charitativních sbírek Světluška, Srdíčkový den, Šance, Květinový den Ligy proti rakovině. Ekologické aktivity školní ekotým, třídění odpadů. Kroužky Výtvarná tvorba, Sportovní hry. Popis Služby jsou poskytovány pro žáky školy, v případě poradenství pro jejich rodiče. Časová dostupnost Kontaktní osoba + telefonní číslo: V pracovní dny od do hod. Děti a mládež od 11 do 19 let. Libuše Procházková, tel.č Název poskytovatele: Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Osecká 301, Lipník nad Bečvou Telefon: Tel.č , Fax: Statutární zástupce: V současné době jsou poskytovány tyto Popis Mgr. Jarmila Slezáková, ředitelka Přípravná třída základní školy Základní škola praktická Základní škola speciální Praktická škola dvouletá Přípravná třída základní školy: Určena pro děti s odkladem povinné školní docházky a děti se sociálním znevýhodněním v posledním roce před zahájením školní docházky. Vzdělávání se řídí Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Cílem je vytvořit podmínky pro úspěšný start do 1. ročníku běžné ZŠ, rozšířit znalosti a dovednosti v oblasti komunikací, podpořit zájem získávat a pracovat s informacemi. Vést k porozumění sobě i všem kolem sebe. Základní škola praktická: Je pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří se nemohou s úspěchem vzdělávat na běžné základní škole, žáky s lehkým stupněm mentální retardace v kombinaci s různými vadami. Žáci jsou zařazováni na základě žádosti zákonných zástupců a doporučení školského poradenského zařízení speciálního pedagogického centra. Vzdělávání je realizováno podle školního vzdělávacího programu Dnes hra, zítra život. Každý žák má své specifické potřeby, proto k němu přistupuje pedagog individuálně, stanoví konkrétní úkoly, pomůcky, metody práce a způsoby hodnocení. Po splnění povinné školní docházky žáci 17 18

12 Časová dostupnost Popis nastupují na střední školy do E učebních oborů. Základní škola speciální: Je určena pro žáky s těžkým a kombinovaným zdravotním postižením a autismem. Vzdělávání je realizováno podle školního vzdělávacího programu Poznávej svět. Nezbytné vzdělávací požadavky jsou operativně přizpůsobovány individuálním schopnostem a možnostem žáka. Úkolem je vybavit žáky základními vědomostmi a dovednostmi v oblasti čtení, psaní a počítání, základy nauky o přírodě a společnosti. Pokud žák splní 9-ti letou povinnou školní docházku, může ve vzdělávání pokračovat 10. rokem. Praktická škola dvouletá: Je určena žákům, kteří ukončili povinnou školní docházku na ZŠ, nebo ZŠ praktické a speciální. Jsou přijímáni žáci s více vadami, s lehkou a střední mentální retardací. Předpokladem je doporučení speciálního pedagogického centra nebo pedagogickopsychologické poradny. Vzdělávání je zaměřeno na přípravu pokrmů, drobné údržbářské práce, dovednosti v užívání PC, lidová řemesla košíkářství a keramika, vedení domácnosti a předprofesní přípravu s možností dalšího studia na odborných učilištích. Vzdělávání je zakončeno závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce. Absolventi se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit při pomocných pracích ve zdravotnictví, v sociální péči a službách, ve výrobních podnicích, chráněných dílnách, či pokračovat v učebních oborech. V pracovní dny od do hod. Školní poradenské pracoviště Školní speciální pedagog: Školní speciální pedagog je oprávněn realizovat pouze ty speciálně pedagogické činnosti, ke kterým získal kompetence absolvováním specializací v rámci pregraduálního studia a dalších příslušných výcviků nebo jiných vzdělávacích programů. Depistážní činnosti: Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Diagnostické a intervenční činnosti: Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáků (realizace vyšetření žáků, dotazníků, pozorování, screeningů, anamnézy). Příprava diagnostických činností, shromažďování a analýza údajů o žákovi, vyhodnocování a interpretace výsledků vyšetření, záznamy o žácích. Krizové intervenční činnosti se žáky zaměřené na SPCH (dle krizového plánu školy, včetně vyhodnocování a řešení šikany). Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvenci, trvání intervenčních činností). Provádění speciálně pedagogických vzdělávacích činností, činností reedukačních (ILP, výměnný obrázkový komunikační systém, využívání jazykového programu pro rozvoj mluvené řeči tzv.makaton), kompenzačních, stimulačních masáže, míčkování, orofaciální stimulace (technika pro podporu a zlepšení svalstva v obličeji), rehabilitace a léčebný tělocvik. Formou individuální práce se žákem a se skupinou žáků (práci se třídou zaměřuje zejména na prevenci, ale dle potřeb školy řeší i aktuální problémy třídy klima třídy, vztahové problémy). Příprava podkladů a participace na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu pro žáka, kooperace s odborníky mimo školu, zejména s odborníky v pedagogicko - psychologické poradně, ve speciálním poradenském centrum a v neposlední řadě i s dětskými lékaři. Konzultace s pedagogy zaměřené na přípravu a vytvoření individuálního vzdělávacího plánu. Konzultace s pedagogy a rodiči zaměřené na průběžné vyhodnocování navržených 19 20

13 podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Průběžná komunikace a kontakty s rodinou žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, rodiče a také pro pedagogické pracovníky školy. Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek, didaktických a diagnostických materiálů. Pravidelná konzultace s odbornými pracovníky v poradenských a v dalších institucích. Školní psycholog: Úterý od do hod. Středa od do hod. lichý týden Pátek od do hod. Školní speciální pedagog: Mgr. Miluše Juráňová Tel Školní psycholog: Mgr. Marcela Prvá Tel , kl. 27 Časová dostupnost Metodické a koordinační činnosti: Konzultace s pedagogy k přípravě a průběžné úpravě podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole. Konzultace a přímé metodické činnosti pro pedagogické pracovníky školy. Konzultace a přímé metodické vedení asistentů pedagoga ve škole. Koordinace speciálně pedagogické péče ve škole. Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky. Koordinace činnosti školního poradenského pracoviště (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé). Školní psycholog: Krizová intervence, vyhledávání žáků s výukovými a výchovnými obtížemi, individuální poradenství žákům, skupinová terapeutická práce s žáky. Dále diagnostika sociálního klimatu ve třídách, diagnostika stylů učení Jak učit efektivně. Provádění anket, screeningů, zpracování a vyhodnocování dotazníků. Konzultace se zákonnými zástupci žáků, konzultace s pedagogy v oblasti výchovy a vzdělávání, výjezdové pobyty s psychologickou náplní. Školní speciální pedagog: V pracovní dny od do hod. Název poskytovatele: Telefon: Tel.č Statutární Zástupce: V současné době jsou poskytovány tyto Popis Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, p.o. ulice Osecká 315, Lipník nad Bečvou Mgr. Jaromír Krejčíř, ředitel Základní škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní a tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků. Školní jídelna zabezpečuje stravování dětí, žáků a pracovníků předškolních zařízení, škol a školských zařízení. Součástí příspěvkové organizace je školní družina, školní klub, školní knihovna a školní jídelna. Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, příspěvková organizace, poskytuje základní vzdělání dětem od šesti do patnácti let věku. Výchova a vzdělávání jsou ve všech ročnících realizovány na základě koncepce Školního vzdělávacího programu pro základní 21 22

14 Časová dostupnost vzdělávání. Žáci mají k dispozici dvě tělocvičny přímo v budově, školní jídelnu s kapacitou 750 jídel, odborné učebny informatiky, chemie, fyziky, výtvarné výchovy, hudební výchovy, rodinné výchovy, dějepisu, přírodopisu a cizích jazyků. V počítačové učebně mají možnost pracovat na nejnovějších počítačích a ve volném čase využívat připojení k internetu. Jako informační středisko školy slouží bohatě zásobená knihovna, v provozu je také malý obchod s potravinami. Škola každoročně pořádá plavecké, lyžařské, turistické kurzy a organizuje pobyty žáků v přírodě. V letech došlo k rozsáhlé rekonstrukci budovy školy, byl vybudován bezbariérový vstup včetně výtahu. V pracovní dny od 6.30 do hod. Žáci ZŠ + veřejnost. Mgr. Denisa Koláčková, tel.č , Školní družina při základní škole se věnuje dětem ročníku v době po vyučování, připravuje vhodné využití volného času dětí, zajišťuje péči o děti zaměstnaných rodičů. Volnočasové centrum Hranická bylo zbudované z prostředků regionálního operačního programu a zřizovatele města. Zajišťuje využití volného času dětí a mládeže města Lipník nad Bečvou. Jedná se především o organizaci a fungování zájmových aktivit při základní škole, které jsou otevřeny všem dětem města. Školní klub pečuje o žáky ročníku v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, chrání tak žáky před kontaktem s negativními jevy (kouření, alkohol, drogy) a před šikanou mimo školu. Mateřská škola zajišťuje péči o děti zaměstnaných rodičů (vzdělávání, výchovu a stravování). Název poskytovatele: Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, p.o. Hranická 511, Lipník nad Bečvou Školní jídelna zajišťuje stravování a přípravu stravy pro děti a žáky vlastní základní a mateřské školy, základní školy a mateřské školy v Loučce a Jezernici, obyvatele obou domů s pečovatelskou službou, města Lipník nad Bečvou, včetně přilehlých obcí, zaměstnance okolních firem. Telefon: Tel.č Název poskytovatele: Mateřská škola Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace Statutární zástupce: Popis Mgr. Martin Drietomský, ředitel Základní škola se věnuje mimo jiného péči o děti s poruchami chování a učení a péči o děti se zdravotním omezením. Na Zelince 1185, Lipník nad Bečvou Telefon: Tel.č

15 Statutární zástupce: Popis Časová dostupnost Název poskytovatele: Bc. Lenka Kašíková, ředitelka Telefon: Tel.č Statutární zástupce: Z loga mateřské školy S písničkou a s pohádkou budem chytří zakrátko vychází i vzdělávací plán, kdy každá třída má nějaké specifické zaměření, které vychází z her, pohádek a písniček, jednotlivá oddělení pro děti jsou nazvaná podle pohádkových postav. Mateřská škola rozvíjí děti ve třech oblastech - oblasti psychické, fyzické a sociální. Snaží se, aby dítě na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat takové nároky života, které jsou na ně v běžném životě kladeny. Dále rozvíjí a podporuje samostatnost dítěte, rozvíjí zdravé sebevědomí, klade základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. Učí děti zdravému životnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, a to vše společnou cestou s rodiči. Ve vzdělávání je upřednostňováno smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání, podpora přirozeného pohybu v přírodě. Maximálně je podporován rozvoj komunikativních dovedností. Cílem je, aby se všechny děti cítily bezpečně, zažívaly pocity úspěchu, je respektována jejich jedinečnost, jejich možnosti, jejich individualita. Od do hod. Základní škola a mateřská škola Loučka, příspěvková organizace Loučka 32, Lipník nad Bečvou Mgr. Alena Drietomská, ředitelka V současné době jsou poskytovány tyto Popis služby Časová dostupnost služby Popis Časová dostupnost Popis Časová dostupnost Popis Podzimní setkání důchodců Kulturní vystoupení ke Dni matek Vánoční výstava Výstava výtvarných prací žáků školy Tvořivé dílny pro veřejnost Vánoční a velikonoční návštěvy dětí z MŠ u seniorů Škola ve spolupráci a osadním výborem Loučka a osadním výborem Podhoří organizuje společenské setkání seniorů z těchto vesnic. Setkání se uskutečňuje v Kulturním domě Loučka. Děti a pedagogové ze školy pro ně připravují kulturní vystoupení a drobné dárky. Součástí setkání je poslech živé hudby, občerstvení a tanec. 1x za rok měsíc listopad, v době od do hod. Senioři z Loučky a Podhoří. Kulturní vystoupení ke Dni matek. Kulturní vystoupení v podání dětí a žáků školy, které se koná v Kulturním domě Loučka a předání drobných dárků. 1x za rok druhá květnová neděle, v době od do hod. Široké veřejnosti. Vánoční výstava. V období před vánočními prázdninami je připravena ve škole vánoční výstava s možností zakoupení drobných dárků z keramiky a nazdobených perníčků. Výstava probíhá v prosinci dva dny po sobě v době od do hod. popř. od 9.00 do hod. Termíny výstavy se každoročně mění a bývají včas oznámeny. Široké veřejnosti. Výstava prací žáků školy. Před ukončením školního roku se připravuje každoročně výstava prací žáků školy 25 26

16 Časová dostupnost Komu je služba Název poskytovatele: Výstava probíhá v červnu vždy dva dny po sobě v době od do hod., popř. od 9.00 do hod. Termíny výstavy se každoročně mění a bývají včas oznámeny. Široké veřejnosti. Základní škola a Mateřská škola Týn nad Bečvou, okres Přerov, příspěvková organizace Náves B. Smetany 195, Týn nad Bečvou Telefon: Tel.č a O co ve škole usilujeme: - máme společné cíle a sdílená pravidla - jde nám o rozvoj kompetencí - vyučujeme promyšleně, moderně - máme přiměřeně vysoké nároky - reagujeme povzbudivě - sledujeme pokroky - stavíme na právech a odpovědnosti žáka - vedeme žáky k aktivnímu učení - rozvíjíme individuální předpoklady žáků - uspokojujeme individuální potřeby žáků - spolupracujeme s rodinou. Školní družina se zaměřuje především na všestranný rozvoj dítěte, na zájmovou činnost i na rozvoj sociálních a osobnostních vztahů v kolektivu. Statutární zástupce: V současné době jsou poskytovány tyto Popis cz Mgr. Stanislava Schotliová, ředitelka Výchova a vzdělávání dětí od 3 do 11 let: Školní projekty: Babí léto je tu draci letí, Jablíčkování aneb čas jablíčkových vůní, Čertoviny, Mikulášování, Vánoční zvonkování, Ekotýden, Velikonoce tradice a současnost, Společně to dokážeme. Školní kroužky: Přírodovědný kroužek, Florball, Taneční kroužek, Angličtina, Šikovné ručičky, Dramatický kroužek. Besedy: se starostou obce, s knihovnicí. Další aktivity: Vítání jara, návštěvy kulturních akcí v Lipníku, divadelní představení ve škole, plavecký výcvik, škola v přírodě, školní výlet. Výchovně vzdělávací činnost: V rámci MŠ pro děti od 3 let, v rámci ZŠ pro žáky od 6 do 11 let věku, v rámci školní družiny mimoškolní činnost pro žáky ročníku. Stravování vlastní školní jídelna. Časová dostupnost V pracovní dny od do hod. Děti od 3 let věku mateřská škola Žáci od 6 do 10 let věku ZŠ Žáci ročníku mimoškolní činnost ŠD Mgr. Stanislava Schotliová, tel.č ,

17 Název poskytovatele: Organizace navazující Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace Náměstí T. G. Masaryka 11, Lipník nad Bečvou. Telefon (i mobilní): Tel.č , Statutární zástupce: V současné době jsou poskytovány tyto Mgr. Miroslava Střelcová, ředitelka Knihovnické a informační služby. Kulturní pořady. Vzdělávací kurzy a školení. Přednášky. Výstavy. Popis Služby pro seniory jsou poskytovány v oddělení pro dospělé čtenáře a studovně průběžně v otevírací dobu, vzdělávací kurzy a školení dle plánu ve studovně, kulturní akce a přednášky ve výstavním sále Domečku dle plánu akcí. Časová dostupnost Pondělí od do hod. Úterý od do hod. Čtvrtek od do hod. Pátek od do hod. Cílovou skupinou je veřejnost od dětského věku až po seniorský věk. Oddělení pro děti: Simona Ryšavá, tel.č Oddělení pro dospělé: Vlasta Kulíšková, tel.č Studovna: Božena Musilová, tel.č Název poskytovatele: Telefon: Tel.č Statutární zástupce: V současné době jsou poskytovány tyto Popis Časová dostupnost Městská knihovna Lipník nad Bečvou, p.o., odloučené pracoviště Turistické informační centrum Náměstí T. G. Masaryka 13, Lipník nad Bečvou Mgr. Miroslava Střelcová, ředitelka Turistické a komunální informace. Informace o firmách. Poskytování informačních materiálů zdarma. Prodej propagačních materiálů (brožury, pohlednice, suvenýry). Prodej turistických map a cyklomap. Prodej turistických známek, sběratelských karet apod. Příjem příspěvků do Lipenských listů. Internet pro veřejnost. Předprodej vstupenek na kulturní a společenské akce. Informace o možnostech ubytování, stravování. Vyhledávání spojů autobusových, vlakových, městské hromadné dopravy. Průvodcovská činnost. Reprografické služby. Služby cykloturistům. Výlepová služba. Služby jsou poskytovány osobně, telefonicky, em. Pondělí - středa, pátek od do hod do hod. Čtvrtek od do 12.30,13.00 do hod. V době od do : Pondělí - pátek od do hod. Sobota, neděle od do hod. Cílovou skupinou jsou turisté, návštěvníci města, obyvatelé města a okolí. Ing. Věra Saňková, tel.č

18 Název poskytovatele: Středisko volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace Komenského sady 1334, Lipník nad Bečvou Telefon: Statutární zástupce: V současné době jsou poskytovány tyto Popis Časová dostupnost určena Kontaktní osoba. Název poskytovatele: Tel.č , ředitelka Tel.č pavilon Ing. Jana Kašpárková, ředitelka V životě současné společnosti získává stále větší význam a podporu oblast využívání volného času. Jedná se hlavně o kulturu, sport, vzdělávání, zájmovou a spolkovou činnost. Modernímu člověku slouží tyto činnosti jako prostředek k aktivnímu odpočinku i jako možnost vlastní seberealizace. Významnou roli plní při výchově a ochraně dětí a mládeže před rizikovými jevy. Fungující spolkový život je nutnou součástí formování občanské společnosti na všech úrovních. Kulturní a společenské akce, zájmová činnost pravidelná a příležitostná, prázdninová činnost, spontánní aktivity Pondělí - pátek od do hod. Sobota - neděle dle dohody. Všechny věkové kategorie Ing. Jana Kašpárková Centrum pro komunitní práci střední Morava Kramářova 31, Přerov Kancelář: Horní náměstí 9, Přerov Telefon (i mobilní): Kancelář: tel.č Dobrovolnictví: tel.č Statutární Ing.Roman Haken, ředitel zástupce: V současné době jsou poskytovány Výkon dobrovolnické služby v NNO a obecní, státní správě a samosprávě na Lipensku. tyto Popis Dobrovolnická služba je poskytována jako terénní, asistenční a pomocná služba zaměstnancům a je zajišťována přijímacími organizacemi na Lipensku. Dobrovolníci pracují pod dohledem zaměstnanců přijímající organizace. Hlavním cílem je pro dobrovolníka pocit vlastní užitečnosti, praxe, díky novým kontaktům a znalostem -> zisk zaměstnání. Časová dostupnost Nepřetržitě, vždy po vzájemné dohodě přijímající organizace a dobrovolníka. Dobrovolníci, tzn. nezaměstnaní, studenti starší 15 let a osoby, které chtějí věnovat svůj volný čas ve prospěch potřebným. Dobrovolnické centrum při Centru pro komunitní práci střední Morava vysílá dobrovolníky na výkon dobrovolnické služby v těchto oblastech: Pomoc nezaměstnaným. Pomoc osobám sociálně slabým. Pomoc seniorům a zdravotně postiženým Pomoc příslušníkům národnostních menšin. Pomoc osobám po výkonu trestu odnětí svobody. Pomoc osobám drogově závislým. Pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase. Pomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofách. Pomoc při ochraně a zlepšování životního prostředí. Pomoc při péči o zachování kulturního dědictví. Pomoc při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí. Koordinátor programu Jaroslava Koplíková, tel.č

19 Název poskytovatele: Římskokatolická farnost Lipník nad Bečvou Křížkovského 67/5, Lipník nad Bečvou Obce zapojené do procesu komunitního plánování spolu s Městem Lipník nad Bečvou Název obce: Obec Bohuslávky Telefon: Tel.č Statutární zástupce: V současné době jsou poskytovány v sociální oblasti tyto Mgr. Martin Mališka, farář Klub maminek (pořádá Centrum pro rodinu Jitřenka o.s. Hranice ve spolupráci s farností Lipník nad Bečvou). Klub seniorů Obecní úřad Bohuslávky Lipník nad Bečvou Telefon: Tel.č , Zástupce obce: Stískalová Alena, starostka Ludmila Kužílková, místostarostka Anna Suchánková, místostarostka Krátký popis Setkávání maminek (nejen na MD) a jejich dětí, jsou zvány i maminky z okolních obcí. Na programu jsou hry pro děti, za příznivého počasí i venku, zpívání a tvoření. Maminky společně připravují program. Setkávání seniorů u čaje nebo kávy, spojeno s přednáškou a besedou na duchovní téma, zakončeno modlitbou. V současné době jsou poskytovány tyto Název obce: V obci je zřízen klub seniorů. 1x ročně je pořádáno setkání seniorů. Seniorům. Obec Dolní Nětčice Časová dostupnost Maminky, každé pondělí od 9.30 hod., senioři, každou poslední sobotu v měsíci, v zimě od hod., v létě od hod. Služba je určena nejen maminkám na mateřské dovolené, jejich dětem a seniorům. Obecní úřad Dolní Nětčice Soběchleby Telefon (i mobilní): , Zástupce obce: František Lacina, starosta Miroslav Dohnálek, místostarosta 33 34

20 Název obce: Obec Hlinsko Obecní úřad Hlinsko Lipník nad Bečvou Telefon: Tel.č , Zástupce obce: Název obce: Jan Skopalík, starosta Josef Šromota, místostarosta Obec Osek nad Bečvou Obecní úřad Osek nad Bečvou Osek nad Bečvou Telefon: , Zástupce obce: V současné době jsou poskytovány tyto Popis Časová dostupnost p. Josef Vaculin starosta obce Metodická poradna pro sociální a zdravotní péči seniorů Besedy s důchodci, Návštěvy jubilantů Objednávky a distribuce hotových jídel Metodická poradna pro sociální a zdravotní péči Metodická poradna pro řešení situací v méně podnětných rodinách Besedy s důchodci, Návštěvy jubilantů Objednávky a distribuce hotových jídel Akce dle kalendářního plánu akcí Hotová jídla celoročně každých 14 dnů Senioři z obce Kontaktní osoba + telefonní číslo: p. Ludmila Holá tel Zástupce obce: Martin Engl, starosta V současné době jsou poskytovány tyto 1xročně setkání dříve narozených Vánoční koncert Moravské Veselky v kostele Podzimní posezení s cimbálovou muzikou Velikonoční posezení s cimbálovou muzikou Telefonní čísla a kontakty na další obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Lipník nad Bečvou: Další zájmové organizace v obci: Název obce: Seniorům a ostatním zájemcům. Osecký klub p. Odstrčilová tel.č Český svaz zahrádkářů, Mgr.Lada Macháčová Český svaz včelařů, p. Vladimír Vymlátil Myslivecké sdružení, p. Josef Nevtípil Western klub Podolí, areál Jadranu, p. Josef Novák Obec Týn nad Bečvou Náves B. Smetany 68, Týn nad Bečvou, Telefon: Obec Dolní Újezd Obec Horní Nětčice Tel.č.: obecní úřad mobil Stránky: Tel.č: obecní úřad mobil Stránky: Obec Jezernice Tel.č.: obecní úřad mobil Stránky:

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VODŇANY Tento katalog je financován z prostředků Jihočeského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany Katalog

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice 2 0 1 4 1 Vážení spoluobčané, jak je již několikaletou tradicí, se začátkem každého roku pro vás připravujeme vydání aktualizované brožurky Průvodce sociální

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Zpracoval: Odbor sociální Úřadu městské části Praha 10 kpss@praha10.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí www.mestovm.cz www.ssmvm.cz 2015 Upozornění pro čtenáře a uživatele tohoto katalogu Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto tištěného

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze)

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) www.osu.cz/metakor Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

0 Identifikační údaje

0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Název ŠVP 65-42-M/01 Hotelnictví a turismus 2013 - verze 5 Motivační název Hotelnictví a turismus Datum 18.5.2013 Název RVP Verze v.4/2013 Počet týdnů 32 Platnost 1.9.2013 Datum 8.10.2007

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více