Na Poříčním právu Ministerstvo práce s sociálních věcí Ministerium für Arbeit und soziales 1/ Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na Poříčním právu Ministerstvo práce s sociálních věcí Ministerium für Arbeit und soziales 1/376 128 01 Praha 2 420221921111"

Transkript

1 PLZ Stadt,Gemeinde Název Name Strasse/Ulice /PSČ /Město-obec Tel. Odbory sociálních věcí Ressorts für Soziales Česká republika Tschechische Republik Na Poříčním právu Ministerstvo práce s sociálních věcí Ministerium für Arbeit und soziales 1/ Praha Kontaktní registr: sociální zařízení Kontakty: úřady práce Kontakt-Register: Sozialeinrichtungen Kontakte: Arbeitsamt Informationen für Ausländer in der Tschechischen Republik Praktische Informationen für Ausländer in der Tschechischen Republik Sociální organizace v UK Sozialeinrichtungen in Aussig Region Bezirk Tetschen/Okres Děčín Děčín Gesundheitswesen Tetschen Na Valech 15/ Děčín IV Dienstleistungszentrum für Soziales Centrum sociálních služeb Děčín Tetschen U Plovárny 1190/ Děčín I - Domov pro seniory - Seniorenheim Kamenická 755/ Děčín II - Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov pro osoby se zdravotním postižením DOMINO - Heim für Personen mit körperlicher Behinderung - Heim für Personen mit gesundheitlicher Behinderung DOMINO Březová 372/83 Spojenců Děčín III Děčín XXXII Krásnostudenecká - Pečovatelská služba - Fürsorgedienst 1525/ Děčín VI - Klub seniorů - Seniorenklub Bezručova ul. 656/ Děčín IV Podmokly

2 - Intervenční služby - Interventionsdienste Kontakt und Beratungszentrum für Fügnerova 665/ Děčín I - Kontaktní a poradenské centrum pro Drogenabhängige, Beratungsstelle für drogově závislé, poradna pro rodiče Eltern Teplická 15/ Děčín IV - Děčínské doléčovací centrum - Tetschens Nachbehandlungs-Zentrum Fügnerova 665/ Děčín I - Asylheim für Männer und Mütter mit - Azylový dům pro muže a matky s dětmi Kindern Řecká 1216/ Děčín VI Rumburk Gesundheitswesen Rumburk Třída 9. května 1366/ Rumburk Šluknov Varnsdorf Gesundheitswesen Šluknov Gesundheitswesen Varnsdorf nám.míru 1 T.G. Masaryka Šluknov Varnsdorf Dětské domovy Dětský domov a Školní jídelna Česká Kamenice Kinderheime Komenského Česká Kamenice Dětský domov Krásná Lípa Kinderheim Krásná Lípa Smetanova 225/ Krásná Lípa Dětský domov a Školní jídelna Lipová Kinderheim und Schulkantine Lipová Lipová Lipová Dětský domov se školou, ZŠ a Školní jídelna Kinderheim und Schulkantine Česká Kamenice Kinderheim mit Schule, Grundschule und Schulkantine Čapkova 814/ Starý Jiříkov Další zařízení včetně nízkoprahových denních center Weitere Einrichtungen inkl. Behindertengerechte Tages-Zentren Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče Erziehungseinrichtung, Kinderheim mit Schule, Zentrum für Erziehungspflege Vítězství Děčín Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, Krajská organizace Ústeckého kraje o.s. Assoziation der Rollstuhlfahrer und körperlich sowie mental Behinderten in der Tschechischen Republik Nationalinstitut der Tschechischer Republik für Integration von Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit und Orientierungsstörung, Bezirks-Organisation der Region Aussig e.v. Dvořákova 1331/ Děčín 28. října 998/ Děčín

3 Svaz tělesně postižených v České republice o.s. (pobočka Děčín) Verband körperlich Behinderter der Tschechischen Republik e.v. (Niederlassung Děčín) Litoměřická 136/ Děčín Český červený kříž Děčín Tschechisches Rotes Kreuz Děčín Mírové nám. 234/ Děčín Romské sdružení "Indigo" Roma-Verein "Indigo" Míru Děčín Oblastní charita Česká Kamenice Regionale Caritas Česká Kamenice Tyršova Česká Kamenice Oblastní charita Rumburk Regionale Caritas Rumburk Sukova 1055/ Rumburk Komunitní centrum Želváček Kommunitätszentrum Želváček T.G. Masaryka Šluknov Nízkoprahový klub Modrý kámen Behindertgerechter Club Blauer Stein T.G. Masaryka Varnsdorf Bezirk Komotau/Okres Chomutov Chomutov Zborovská Chomutov Odbor sociálních věcí Jirkov Ressort für Soziales Jirkov nám. Dr. E. Beneše Jirkov Kadaň Odbor sociálních věcí a školství Kláštěrec nad Ohří Gesundheitswesen Chomutov Gesundheitswesen Kadaň Schulwesen Kláštěrec nad Ohří Jana Roháče 1381 Polní Kadaň Klášterec nad Ohří Dětské domovy Kinderheime Dětský domov a školní jídelna Kinderheim und Schulkantine Čelakovského 822/ Chomutov Dětský domov a Školní jídelna Mašťov Kinderheim und Schulkantine Mašťov Zámecká Mašťov Dětský domov Vysoká Pec Kinderheim Vysoká Pec Vysoká pec Vysoká Pec Další zařízení včetně nízkoprahových denních center Weitere Einrichtungen inkl. Behindertengerechte Tages-Zentren Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s., Okresní organizace SPMP ČR v Chomutově Svaz tělesně postižených v ČR Husova 2616/ Chomutov Verband körperlich Behinderter in der Svaz tělesně postižených v ČR o.s. Tschechischen Republik e.v. Bezručova Chomutov Fond ohrožených dětí Chomutov Fonds für Kinder in Not Komotau Školní pěšina Chomutov

4 Český červený kříž Chomutov Tschechisches Caritas vom Ort Rotes Most Kreuz Behindertgerechte Komotau Cihlářská Chomutov Oblastní charita Most Nízkoprahové Einrichtung für Kinder und Jugend zařízení pro děti a mládež Kharmoro Kharmoro Jiráskova Chomutov o.s. CESTA NADĚJE WEG DER HOFFNUNG e.v. Boženy Němcové Jirkov o.s. Světlo Kadaň Licht Kadaň e. V. Prunéřov Kadaň Bezirk Litoměřice/Okres Litoměřice Litoměřice Lovosice Odbor sociálních věcí Roudnice nad Labem Roudnice nad Labem Gesundheitswesen Litoměřice Mírové náměstí 15/ Litoměřice Gesundheitswesen Lovosice Školní 407/ Lovosice Roudnice nad Ressort für Soziales Roudnice nad Labem Riegrova Labem Gesundheitswesen Roudnice nad Labem Riegrova Štětí Gesundheitswesen Štětí Mírové nám Štětí Úštěk Gesundheitswesen Úštěk Mírové náměstí Úštěk Roudnice nad Labem Dětské domovy Kinderheime Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice Kinderheim und Schulkantine Litoměřice Čelakovského 1007/8A Litoměřice Dětský domov, ZŠ praktická, Praktická škola a Školní jídelna Dlažkovice Kinderheim, Praxisorientierte Grundschuleund Schulkantine Dlažkovice Dlažkovice Dlažkovice Další zařízení včetně nízkoprahových denních center Weitere Einrichtungen inkl. Behindertengerechte Tages-Zentren Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR Klub Plamínek Centrum pro zdravotně postižené - SRDÍČKO Eltern- und Freunden-Assoziation der körperlich behinderten Kindern in der Tschechischen Republik, Club Flämchen Zentrum für Gesundheits-Behinderte HERZCHEN Kubínova 437/ Litoměřice Revoluční 1845/ Litoměřice Fond ohrožených dětí Litměřice Fonds für Kinder in Not Litměřice Alšova 880/ Litoměřice

5 Farni charita Litoměřice Pfarr-Caritas Litoměřice Marie Pomocné Litoměřice Dům křesťanské pomoci BETHEL Haus der christliche Hilfe BETHEL Osvobození 839/ Litoměřice Oblastní skupina Českého červeného kříže Litoměřice Regionale Gruppe des Tschechischen Roten Kreuzes Litoměřice Tylova 1239/ Litoměřice Český červený kříž Litoměřice Tschechisches Rotes Kreuz Litoměřice Tylova 1239/ Litoměřice Šance Lovosice Chance Lovosice Osvoboditelů 97/ Lovosice Verband körperlich Behinderter in der Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. Tschechischen Republik e.v. 28. října 474/ Lovosice Farní charita Lovosice Pfarr-Caritas Lovosice Nádražní 805/ Lovosice Občanské sdružení přátel Dětského Bürgerliche Initiative der Freunde des domova Ústí nad Labem- Střekov Kinderheimes Ústí nad Labem- Střekov Ústecká Malé Žernoseky Roudnice nad Farni charita Roudnice nad Labem Pfarr-Caritas Roudnice nad Labem Jungmanova Labem Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, Krajská organizace Ústeckého kraje o.s. Nationalinstitut der Tschechischer Republik für Integration von Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit und Orientierungsstörung, Bezirks- Organisation der Region Aussig e.v. Školní Štětí Bezirk Louny/Okres Louny Odbor sociálních věcí Louny Ressort für Soziales Louny Pod Nemocnicí Louny Podbořany Postoloprty Gesundheitswesen Pobořany Gesundheitswesen Postoloprty Mírová 615 Mírové náměstí Podbořany Postoloprty Odbor sociálních věcí Žatec Ressort für Soziales Žatec Třída Obránců míru Žatec Dětské domovy Kinderheime Kinderheim, Grundschule und Mittelschule Dětský domov, ZŠ a Střední škola Žatec Žatec Pražská Žatec Další zařízení včetně nízkoprahových denních center Weitere Einrichtungen inkl. Behindertengerechte Tages-Zentren

6 Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.s. Svaz tělesně postižených ČR, o.s. (pobočka Louny) Rakovnická 2502 Pod Nemocnicí Louny Louny Český červený kříž Louny Tschechisches Rotes Kreuz Louny Mírové náměstí Louny Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. okresní organizace Louny (pobočka Pobořany) Svaz tělesně postižených ČR, o.s. okresní organizace Louny (pobočka Postoloprty) Mírová 615 Jiráskovo náměstí Pobořany Postoloprty Já člověk o.s. Ich Mensch e.v. Pod Lesem Slavětín o.s. Mosty Brücken e.v. Obránců míru Žatec Centrum služeb pro zdravotně postižené Žatec o.s. Fond ohrožených dětí - Klokánek ( pobočka Žatec) Zentrum der Dienstleistungen für Gesundheits-Beschädigte Louny e.v. Verband körperlich Behinderter in der Tschechischen Republik e.v. (Niederlassung Louny) Verband körperlich Behinderter in der Tschechischen Republik e.v., Kreis- Organisation Louny (Niederlassung Pobořany) Verband körperlich Behinderter in der Tschechischen Republik e.v., Kreis- Organisation Louny (Niederlassung Postoloprty) Dienstleistungszentrum für Gesundheits- Geschädigte Žatec o.s. Fonds für Kinder in Not - Klokánek (Niederlassung Žatec) Masyrykova 1335 Studentská Žatec Žatec HANDICAP Žatec o.s., organizace zdravotně postižených HANDICAP Žatec e.v., Organisation körperlich Behinderter Jiráskova Žatec Bezirk Most/Okres Most Odbor sociálních věcí Most Ressort für Soziales Most Radniční 1/ Most Odbor sociálních věcí Litvínov Ressort für Soziales Litvínov Tržní Litvínov Dětské domovy Kinderheime Dětský domov a Školní jídelna Most Kinderheim und Schulkantine Most K.H. Borovského 1146/ Most Žirafka o.p.s. Giraffchen, allgemeine Gesellschaft Javorová Most Dětský domov Hora Sv. Kateřiny Kinderheim Hora Sv. Kateřiny Dolní Hora Svaté Kateřiny

7 Další zařízení včetně nízkoprahových denních center Weitere Einrichtungen inkl. Behindertengerechte Tages-Zentren Asociace pomáhající lidem s autismem APLA Severní Čechy o.s. Lidická 70/ Most Kulturhaus der Roma, allgemeine Dům romské kultury o.p.s. Gesellschaft Zlatnická 184/ Most DYS-CENTRUM, OS zabývající se problematikou specifických vývojových poruch učení a chování (pobočka Most) Fond ohrožených dětí (pobočka Most) Svaz tělesně postižených v ČR o.s. (pobočka Most) Pionýrů 2806/ Most Most Most Český červený kříž Most Tschechisches Rotes Kreuz Most Moskevská Most Komunitní centrum Chánov Kommunitätszentrum Chánov Zlatnická 184/ Most Oblastní charita Most Regionale Caritas Most Jilemnického 2459/ Most O.s. Naděje Domov se zvláštním režimem Svaz tělesně postižených v ČR o.s. (pobočka Horní Litvínov) Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Domino Beistehende Assoziation für autistische Personen APLA Nordböhmen e.v. DYS-ZENTRUM, e.v., beschäftigt sich mit der Problematik spezifischer Entwicklungsstörungen beim Lernen und Benehmen (Niederlassung Most) Fonds für Kinder in Not (Niederlassung Most) Verband körperlich Behinderter in der Tschechischen Republik e.v. (Niederlassung Most) E.V. Hoffnung 2000 Heim Okružní Meziboří Verband körperlich Behinderter in der Tschechischen Republik e.v. (Niederlassung Horní Litvínov) Behindertgerechte Einrichtung für Kinder und Jugend Domino Zdeňka Štepánka 2798/9 Jaroslava Průchy 1915/24 U Bílého sloupu 510 Školská Horní Litvínov Litvínov Bezirk Region-Aussig/Okres Ústí n.labem Ústí nad Labem Neštěmice Gesundheitswesen Ústí nad Labem Gesundheitswesen Neštěmice Velká Hradební 2336/8 U Radnice Ústí nad Labem Ústí nad Labem Dětské domovy Kinderheime Dětský domov a školní jídelna Kinderheim und Schulkantine Špálova 2712/ Ústí nad Labem

8 Dětský domov a Školní jídelna Tisá Kinderheim und Schulkantine Tisá Tisá Tisá Další zařízení včetně nízkoprahových denních center Weitere Einrichtungen inkl. Behindertengerechte Tages-Zentren Zentrum für kommunität Arbeit Ústí nad Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Labem Koněvova 1697/ Ústí nad Labem DRAK- Sdružení pto primární prevenci infekce HIV/AIDS a drogové závislosti DRACHE Verein für primäre Prävention von HIV/AIDS-Infektion und für Drogen- Abhängigkeit V Oblouku 589/ Ústí nad Labem WHITE LIGHT I. WHITE LIGHT I. Drážďanská 106/ Ústí nad Labem Centrum služeb pro sluchově postižené Dienstleistungszentrum für Hörbehinderte Velká hradební 619/ Ústí nad Labem Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, Krajská organizace Ústeckého kraje, o.s. Nationalinstitut der Tschechischer Republik für Integration von Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit und Orientierungsstörung, Bezirks-Organisation der Region Aussig e.v. Štefánikova 651/ Ústí nad Labem Sociální agentura Soziale Agentur Velká hradební 484/ Ústí nad Labem Svaz tělesně postižených v České Verband körperlich Behinderter in der republice, okresní organizace Ústí nad Tschechischen Republik e. V., Kreis- Labem Organisation Tschechisches Ústí Rotes nad Kreuz Labem Ústí nad Štefánikova 651/ Ústí nad Labem Český červený kříž Ústí nad Labem Labem Thomayerova 591/ Ústí nad Labem Oblastní charita Ústí nad Labem Regionale Caritas Ústí nad Labem Štefánikova 246/ Ústí nad Labem Mensch in Not, allgemeine Gesellschaft, Člověk v tísni o.p.s. Ústí nad Labem Ústí nad Labem Matiční 182/ Krásné Březno Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice p.o. Heim für Personen mit gesundheitlichen Behinderung Trmice p.o. Za Humny 580/ Trmice Bezirk Teplice/Okres Teplice Teplice Gesundheitswesen Teplice Krupská 346/ Teplice Bílina Gesundheitswesen Bílina Břežánská 50/ Bílina Duchcov Gesundheitswesen Duchcov nám. Republiky 20/ Duchcov

9 Odbor sociálních věcí a školství Dubí Schulwesen Dubí Ruská 264/ Dubí Krupka Gesundheitswesen Krupka Mariánské náměstí Krupka Dětské domovy Kinderheime Dětský domov, ZŠ praktická škola a Školní jídelna a Školní družina Duchcov Výchovný ústav a dětský domov se školní jídelnou Kinderheim, Praxisorientierte Grundschule,Praxisorientierte Grundschule und Schulkantine Duchcov Erziehungseinrichtung und Kinderheim mit Schulkantine Školní 624/1 Požárnická Duchcov Dětský domov Krupka Kinderheim Krupka Na hamrech Krupka Kostolomlaty pod Milešovkou Další zařízení včetně nízkoprahových Weitere Einrichtungen inkl. denních center Behindertengerechte Tages-Zentren Liga für den Schutz der Menschenwürde Liga na ochranu lidské důstojnosti o.s. e.v. Pod Doubrav 1334/ Teplice Sociální agentura (pobočka Teplice) Sozialagentur (Niederlassung Teplice) Školní 349/ Teplice Svaz tělesně postižených v ČR (pobočka Teplice) Verband körperlich Behinderter in der Tschechischen Republik e.v. (Niederlassung Teplice) Pod tratí Teplice Český červený kříž Teplice Tschechisches Rotes Kreuz Teplice Jiřího Wolkera 1248/ Teplice Mensch in Not, allgemeine Gesellschaft, Člověk v tísni o.p.s. Bílina Bílina Teplická 555/ Bílina o.s. Květina Blume e. V. Osecká 794/ Duchcov Fond ohrožených dětí Fonds für Kinder in Not Školní 303 Košťany

10 www Kontaktformular/kontaktní formulář SUBSESSION_ID= _

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí

Více

Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK, Oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách

Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK, Oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Č.j. 16595/2011-412 Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK, Oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Seznam mimopražských středních škol a konzervatoří

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 IČO Název školy Body k expiraci 55450 Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí 150 66711 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 432 82554 Střední

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice 2 0 1 4 1 Vážení spoluobčané, jak je již několikaletou tradicí, se začátkem každého roku pro vás připravujeme vydání aktualizované brožurky Průvodce sociální

Více

Organizace zaměřené na náhradní rodinnou péči dle krajů

Organizace zaměřené na náhradní rodinnou péči dle krajů Organizace zaměřené na náhradní rodinnou péči dle krajů Jihočeský kraj Arkáda - sociálně psychologické centrum, o.s. Husovo náměstí 2/24, 397 01 Písek, 382 211 300, info@arkada-pisek.cz www.arkadacentrum.cz

Více

Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ) Školní (MŠ, ZŠ, SŠ) Číslo projektu Název organizace Adresa Grant (EUR) Klíčová akce Základní škola Kamenné Žehrovice, okres Karlovarská Kamenné 2014-1-CZ01-KA101-000006 Kladno třída 150 Žehrovice 273 01

Více

Identifikátor služby. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství.

Identifikátor služby. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. Druh Název ADVAITA, o. s. 65635591 4853448 terapeutické ADVAITA 848 ALKA o.p.s. 2724185 1338313 Therasuit 974 APPN, o.s. 26611716 1679799 APPN, o.s. 26611716 4385424 APPN, o.s. 26611716 8477576 tlumočnické

Více

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK)

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2007 Zpracoval: Oddělení podpory nestátních sociálních služeb Odbor kultury, školství a sociálních služeb

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY 2013. Jeden svět na školách. Seznam škol zapojených do projektu

STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY 2013. Jeden svět na školách. Seznam škol zapojených do projektu STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY 2013 Jeden svět na školách Seznam škol zapojených do projektu Hlavní město Praha Akademické Gymnázium Štěpánská 22 110 00 Praha 1 Anglické gymnázium - English College

Více

ADRESÁŘ SLUŽEB PRO OSOBY S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA pro Pardubický kraj

ADRESÁŘ SLUŽEB PRO OSOBY S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA pro Pardubický kraj ADRESÁŘ SLUŽEB PRO OSOBY S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA pro Pardubický kraj REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÁZEV ORGANIZACE/ ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ČINNOST NEBO SLUŽBA PŮSOBNOST ADRESA WWW Domov na zámku

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, Zpráva o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další

Více

SPÁDOVÉ ŠKOLY, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ KONÁNÍ PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ROKU 2011

SPÁDOVÉ ŠKOLY, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ KONÁNÍ PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ROKU 2011 SPÁDOVÉ ŠKOLY, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ KONÁNÍ PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ROKU 2011 REDIZO KRAJ ŠKOLA NÁZEV ŠKOLY (zkrácený) ULICE PSČ OBEC 600005151 Hlavní

Více

PŘEHLED STŘEDNÍCH ODBORNÝCH ŠKOL A UČILIŠŤ A VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITY 2012 - JARNÍ ZKUŠEBNÍ TERMÍN - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

PŘEHLED STŘEDNÍCH ODBORNÝCH ŠKOL A UČILIŠŤ A VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITY 2012 - JARNÍ ZKUŠEBNÍ TERMÍN - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA NE PERCENTILOVÉ Masarykova obchodní akademie 17. listopadu 220 Jičín Královéhradecký 85 1 1,2% 84 (0) 0,0% 1 69,3 - Obchodní akademie a JŠ Hlavní třída 31 Šumperk Olomoucký 41 3 7,3% 38 (0) 0,0% 2 68,0

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Konstantinovy Lázně. České Budějovice

Konstantinovy Lázně. České Budějovice NázevČlena Adresa Město PSČ Titul Jméno Příjmení URL AG FOODS Group a.s. Soběšická 151 Brno - Lesná 638 00 Pavel Fies www. Agfoods.eu ArjoHuntleigh s.r.o. Hlinky 505/118 Brno 603 00 Lubomír Kachyňa, MBA

Více

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM (k 1. 3. 2015) 1 ODBOR ŠKOLSTVÍ Střední školy a vyšší odborné školy Česká lesnická akademie

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Žádám o seznam všech provozoven (=adres), které mají oprávnění k provozu loterií, sázkových her a jiných druhů hazardu v režimu kasina na území České

Žádám o seznam všech provozoven (=adres), které mají oprávnění k provozu loterií, sázkových her a jiných druhů hazardu v režimu kasina na území České Žádám o seznam všech provozoven (=adres), které mají oprávnění k provozu loterií, sázkových her a jiných druhů hazardu v režimu kasina na území České republiky. Zároveň žádám o seznam těch kasin (=adres),

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací Vydal: Úřad Městské části Praha 8, rok 2013 www.praha8.cz Vydavatel neručí za správnost údajů poskytnutých jednotlivými organizacemi.

Více

Ochrana přírody a krajiny Ústeckého kraje

Ochrana přírody a krajiny Ústeckého kraje Ochrana přírody a krajiny Ústeckého kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Ústecký kraj Obsah: - informace o projektu TRANSITION FACILITY 2004... str. 2 - zajímavosti, kaleidoskop, kuriozity... str.

Více

43380123 Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 43776752 Základní škola slaný, Rabasova 821, okres Kladno 44225997 ZŠ Chlumec 44553226 ZŠ Mírová

43380123 Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 43776752 Základní škola slaný, Rabasova 821, okres Kladno 44225997 ZŠ Chlumec 44553226 ZŠ Mírová IČO název školy 00082627 Střední škola, obchodu, řemesel, služeb a Základní škola v Ústí nad Labem, příspěvková organizace 00401081 Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T.G. Masaryka 106 00473944 Integrovaná střední

Více

REDIZO Název spádové školy Ulice PSČ Obec Kraj HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

REDIZO Název spádové školy Ulice PSČ Obec Kraj HLAVNÍ MĚSTO PRAHA REDIZO Název spádové školy Ulice PSČ Obec Kraj HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 600004643 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Masná 18 11000 Praha 1 Hlavní město Praha Českoslovanská

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního

Více

KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ

KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ A KATALOG TURISTICKÝCH INFORMACÍ 2010 OBLAST ÚSTECKÝ KRAJ VYDÁNO ZA PODPORY KRAJSKÉHO ÚŘADU ÚSTECKÉHO KRAJE Motto: S krajinami je to jako s lidmi, nikdy je úplně nepoznáme.

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí www.mestovm.cz www.ssmvm.cz 2015 Upozornění pro čtenáře a uživatele tohoto katalogu Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto tištěného

Více

2. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2010 2013

2. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2010 2013 2. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2010 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Magistrát města Děčín Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín 4 Děčín 2010 Náklad 250

Více

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Zpracoval: Odbor sociální Úřadu městské části Praha 10 kpss@praha10.cz

Více