Obsah:...1. Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2014-2017. Obsah:...1. Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3"

Transkript

1 Katalog poskytovatelů sociálních služeb a navazujících služeb města Cheb OBSAH: Obsah:...1 Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3 Název organizace: Diecézní charita Plzeň...3 Poskytovaná služba: Azylový dům Betlém Cheb...3

2 Název organizace: Diecézní charita Plzeň...5 Poskytovaná služba: Azylový dům Betlém Cheb...5 Název organizace: Diecézní charita Plzeň...6 Poskytovaná služba: Dluhová poradna Cheb...6 Název organizace: Diecézní charita Plzeň...7 Poskytovaná služba: Krizová pomoc Cheb...7 Název organizace: Diecézní charita Plzeň...8 Poskytovaná služba: Nízkoprahové denní centrum Cheb...8 Název organizace: Diecézní charita Plzeň...9 Poskytovaná služba: Noclehárna Betlém Cheb...9 Název organizace: Diecézní charita Plzeň...10 Poskytovaná služba: Středisko sociální rehabilitace Cheb...10 Název organizace: Farní charita Cheb...11 Poskytovaná služba: Dobrovolnické centrum při Farní charitě Cheb...11 Název organizace: KOTEC o.p.s...12 Poskytovaná služba: Kontaktní centrum (K-centrum) Adresa sídla organizace: Nádražní náměstí 299, Mariánské Lázně Adresa poskytování služby: Kostelní náměstí 15, Cheb Telefon: , www stránky: Pro koho je služba určena: uživatelé návykových látek Charakteristika služby: Posláním kontaktního centra je ochrana společnosti před riziky, která vznikají z životního stylu uživatelů drog a ochrana samotných uživatelů drog před hlubším propadem způsobeným užíváním drog. Forma služby: ambulantní Kapacita služby: 30 osob...12 Název organizace: KOTEC o.p.s...13 Poskytovaná služba: Poradenství pro osoby ohrožené recidivou drogové závislosti a osoby blízké Adresa sídla organizace: Nádražní náměstí 299, Mariánské Lázně Adresa poskytování služby: Provaznická 9, Cheb Telefon:

3 www stránky: Pro koho je služba určena: osoby ohrožené recidivou drogové závislosti a osoby blízké Charakteristika služby: poradenství pro uživatele návykových látek, kteří prošli léčbou či se snaží sami abstinovat, poradenství pro rodiče a blízké osoby uživatelů Forma služby: ambulantní Kapacita služby: 10 osob...13 Název organizace: KOTEC o.p.s...14 Poskytovaná služba: Terénní programy Chebsko...14 Název organizace: Pomoc v nouzi, o.p.s...15 Poskytovaná služba: Dluhová poradna...15 Osoby se zdravotním postižením...15 Název organizace: AMICA CENTRUM s.r.o. - soukromá léčebna dlouhodobě nemocných...16 Poskytovaná služba: Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče...16 Název organizace: Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s Poskytovaná služba: Základní a odborné sociální poradenství...17 Název organizace: Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s Poskytovaná služba: Půjčování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, prodej zdravotních pomůcek a Euroklíčů, doprava speciálně upraveným vozidlem, rekvalifikační počítačové kurzy a volnočasové aktivity...18 Název organizace: Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s Poskytovaná služba: Služby osobní asistence...19 Název organizace: Farní charita Cheb...20 Poskytovaná služba: Dobrovolnické centrum při Farní charitě Cheb...20 Název organizace: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s...21

4 Poskytovaná služba: Aktivační centrum pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením...21 Název organizace: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s...22 Poskytovaná služba: Sociální poradna pro sluchově postižené a jejich blízké..22 Název organizace: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s...23 Poskytovaná služba: Středisko rané péče Tamtam Praha...23 Název organizace: FOKUS-Mladá Boleslav, sdružení pro péči o duševně nemocné...24 Poskytovaná služba: Sociální rehabilitace terénní forma...24 Název organizace: Hospic Sv. Jiří v Chebu, o.p.s...25 Poskytovaná služba: Poradna léčby bolesti a paliativní péče...25 Název organizace: Jana-care 93 s.r.o...26 Poskytovaná služba: Domácí ošetřovatelská péče...26 Název organizace: Joker o.s...28 Poskytovaná služba: Sociálně terapeutické dílny...28 Název organizace: Joker o.s...30 Poskytovaná služba: Osobní asistence...30 Název organizace: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR - Regionální pracoviště Karlovarského kraje, Karlovarská krajská rada osob se zdravotním postižením...31 Poskytovaná služba: Poradenství a ostatní služby...31 Název organizace: NIPI bezbariérové prostředí o.p.s. krajské konzultační středisko pro kraj Karlovarský (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace)...32 Poskytovaná služba: Konzultace a stanoviska zajištění bezbariérovosti staveb 32 Název organizace: MARKETA REMONE s.r.o...33 Poskytovaná služba: Chráněná pracovní místa...33 Název organizace: Pomoc v nouzi, o.p.s...35 Poskytovaná služba: Dluhová poradna...35 Název organizace: Rytmus o.s...36 Poskytovaná služba: Podpora samostatného bydlení...36 Název organizace: Rytmus o.s...37 Poskytovaná služba: Agentura sociální rehabilitace podporované zaměstnávání...37

5 Název organizace: Sdružení tělesně postižených západočeského výběžku Cheb - STPZV Cheb...38 Poskytovaná služba: Kulturní a sportovní vyžití handicapovaných, zejména vozíčkářů, připomínkování bezbariérovosti, pomoci při začleňování...38 Název organizace: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR...39 Poskytovaná služba: Sociálně aktivizační služby zdravotně postiženým občanům, základní sociální poradenství...39 Název organizace: Sportovní klub vozíčkářů západočeského regionu Cheb - SKVZR Cheb...40 Poskytovaná služba: Sportovní vyžití handicapovaných, zejména vozíčkářů, pravidelné pořádání akce CHEB OPEN - mezinárodního turnaje vozíčkářů ve stolním tenise, akce Sportem blíže k lidem...40 Název organizace: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb...41 Poskytovaná služba: Jesle a stacionář pro děti s očními vadami - léčení tupozrakosti, refrakčních vad a šilhání u dětí předškolního a školního věku, předškolní výchova a péče...41 Název organizace: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb...42 Poskytovaná služba: Domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní a denní stacionář Mája...42 Název organizace: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, p.o...43 Poskytovaná služba: Pečovatelská služba...43 Název organizace: Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s, Okresní organizace Cheb...44 Poskytovaná služba: Vzdělávací, kulturní, sportovní akce Adresa sídla organizace: Kamenná 40, Cheb...44 Název organizace: TyfloCentrum, Karlovy Vary, o.p.s...45 Poskytovaná služba: Průvodcovská a předčitatelská služba...45 Název organizace: TyfloCentrum, Karlovy Vary, o.p.s...46 Poskytovaná služba: Sociální aktivizace pro osoby se zdravotním postižením. 46 Název organizace: TyfloCentrum, Karlovy Vary, o.p.s...47 Poskytovaná služba: Sociální rehabilitace...47 Rodina, děti a mládež...48 Název organizace: Dům dětí a mládeže SOVA CHEB...48

6 Poskytovaná služba: Volnočasové a zájmové aktivity...48 Název organizace: Farní charita Cheb...49 Poskytovaná služba: Dobrovolnické centrum při Farní charitě Cheb...49 Název organizace: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s...50 Poskytovaná služba: Aktivační centrum pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením...50 Název organizace: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s...51 Poskytovaná služba: Sociální poradna pro sluchově postižené a jejich blízké..51 Název organizace: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s...52 Poskytovaná služba: Středisko rané péče Tamtam Praha...52 Název organizace: Informační centrum pro mládež...53 Poskytovaná služba: Poskytování informací...53 Název organizace: KOTEC o.p.s...54 Poskytovaná služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 15+, KLUB RESPEKT...54 Název organizace: Občanské sdružení Klubíčko Cheb...55 Poskytovaná služba: Mateřské centrum...55 Název organizace: Občanské sdružení Rokršti...56 Poskytovaná služba: Volnočasové aktivity pro děti a mládež...56 Název organizace: Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary - pracoviště Cheb...57 Poskytovaná služba: Školské poradenské zařízení...57 Název organizace: Plnohodnotný život...58 Poskytovaná služba: Poradna pro rodiče a děti s PAS (porucha autistického spektra)...58 Adresa sídla organizace: Čapkova 8, Cheb...58 Adresa poskytovaní služby: Obchodní dům Albert Cheb, vchod vedle bankomatu...58 Telefon: Pro koho je služba určena: služba je určena pro rodiče a děti s PAS a pro všechny lidi, které problematika autismu zajímá, nebo přijdou s lidmi s tímto postižením do styku....58

7 Charakteristika služby: setkávání rodičů a lidí v úzkém kontaktu s lidmi s PAS, kulturní a společenské akce pro rodiče a děti s PAS, setkávání s odborníky a diskuze o problematice PAS...58 Forma služby: ambulantní...58 Kapacita služby: omezena, nejlépe dle předešlé domluvy...58 Název organizace: Pomoc v nouzi, o.p.s...59 Poskytovaná služba: Dluhová poradna...59 Název organizace: Pomoc v nouzi, o.p.s...60 Poskytovaná služba: Intervenční centrum...60 Název organizace: Pomoc v nouzi, o.p.s...61 Poskytovaná služba: Dům na půli cesty...61 Název organizace: Sdružení Linka bezpečí...62 Poskytovaná služba: Linka bezpečí...62 Název organizace: Sdružení Linka bezpečí...63 Poskytovaná služba: Rodičovská linka...63 Název organizace: Sociální služby, p.o...64 Poskytovaná služba: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy...64 Název organizace: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, příspěvková organizace...65 Poskytovaná služba: Centrum rozvoje pěstounské péče; výkon sociálně- právní ochrany dětí...65 Název organizace: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb...66 Poskytovaná služba: Jesle a stacionář pro děti s očními vadami - léčení tupozrakosti, refrakčních vad a šilhání u dětí předškolního a školního věku, předškolní výchova a péče...66 Název organizace: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb...67 Poskytovaná služba: Domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní a denní stacionář Mája...67 Název organizace: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb...68 Poskytovaná služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Pohoda...68 Název organizace: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb...69 Poskytovaná služba: Raná péče...69 Název organizace: Útočiště o.p.s....70

8 Poskytovaná služba: Centrum pro rodiny s dětmi (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi)...70 Název organizace: Útočiště o.p.s Poskytovaná služba: Nízkoprahový klub Útočiště pro děti od 6 do 15 let...71 Název organizace: Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc SOS Sluníčko (zřizovatelem je Sdružení SOS dětských vesniček)...72 Poskytovaná služba: Pomoc rodinám, které se na přechodnou dobu nemohou o dítě postarat, pomoc dětem zanedbávaným nebo týraným Senioři...72 Název organizace: AMICA CENTRUM s.r.o. - soukromá léčebna dlouhodobě nemocných...72 Poskytovaná služba: Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče...72 Název organizace: AMICA CENTRUM s.r.o. - soukromá léčebna dlouhodobě nemocných...74 Poskytovaná služba: AMICA CENTRUM - domov pro seniory...74 Název organizace: Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s Poskytovaná služba: Základní a odborné sociální poradenství...75 Název organizace: Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s Poskytovaná služba: Půjčování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, prodej zdravotních pomůcek a Euroklíčů, doprava speciálně upraveným vozidlem, rekvalifikační počítačové kurzy a volnočasové aktivity...76 Název organizace: Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s Poskytovaná služba: Služby osobní asistence...77 Název organizace: Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Karlovarského kraje...78 Poskytovaná služba: Domov pro seniory...78 Název organizace: Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, příspěvková organizace, příspěvková organizace Karlovarského kraje...79 Poskytovaná služba: Domov pro seniory...79

9 Název organizace: Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace Karlovarského kraje...80 Poskytovaná služba: Domov pro seniory...80 Název organizace: Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace...81 Poskytovaná služba: Domov pro seniory...81 Název organizace: Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace...82 Poskytovaná služba: Domov se zvláštním režimem (klienti s demencí)...82 Název organizace: Farní charita Cheb...83 Poskytovaná služba: Dobrovolnické centrum při Farní charitě Cheb...83 Název organizace: Klub seniorů města Chebu...84 Poskytovaná služba: Volnočasové a zájmové aktivity...84 Název organizace: Klub seniorů města Chebu...85 Poskytovaná služba: Volnočasové a zájmové aktivity...85 Název organizace: Hospic Sv. Jiří v Chebu, o.p.s...86 Poskytovaná služba: Poradna léčby bolesti a paliativní péče...86 Název organizace: Jana-care 93 s.r.o...87 Poskytovaná služba: Domácí ošetřovatelská péče...87 Název organizace: Pomoc v nouzi, o.p.s...88 Poskytovaná služba: Dluhová poradna...88 Název organizace: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb...89 Poskytovaná služba: Pečovatelská služba...89

10 Vážení občané, dostává se Vám do rukou Katalog sociálních služeb a navazujících služeb města Cheb na roky 2014 až Tento katalog Vám přináší ucelený přehled, jak poskytovatelů registrovaných sociálních služeb, tak neregistrovaných služeb, které úzce se sociálními službami souvisí. Poskytovatelé sociálních a navazujících služeb města Cheb jsou rozděleny dle cílových skupin: Osoby ohrožené sociálním vyloučením Osoby se zdravotním postižením Rodina, děti a mládež Senioři Doufáme, že katalog je pro Vás dobrým a kvalitním pomocníkem při řešení Vaší situace. Katalog navazuje na Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a navazujících služeb města Cheb na roky 2014 až Další informace o komunitním plánování ve městě Cheb jsou dostupné na webových stránkách a na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Chebu.

11 Cheb, prosinec 2013 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Chebu OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM Název organizace: Diecézní charita Plzeň Poskytovaná služba: Azylový dům Betlém Cheb Adresa sídla organizace: Sady 5. května 8, Plzeň Adresa poskytování služby: Koželužská 1802/19, Cheb Telefon: , , www stránky: Pro koho je služba určena: muži a ženy bez přístřeší, ohroženi sociálním vyloučením, věk nad 18 let Charakteristika služby: poskytnutí ubytování za 120 Kč za den, možnost vykonání hygieny, možnost přípravy stravy, poskytnutí základního sociálního poradenství Forma služby: ambulantní Kapacita služby: 23 lůžek pro muže i ženy

12 OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM Název organizace: Diecézní charita Plzeň Poskytovaná služba: Azylový dům Betlém Cheb Adresa sídla organizace: Sady 5. května 8, Plzeň Adresa poskytování služby: K Nábřeží 14, Cheb Telefon: , , www stránky: Pro koho je služba určena: muži a ženy bez přístřeší, pečující o děti od 18 let věku ohroženi sociálním vyloučením Charakteristika služby: poskytnutí ubytování za 90 Kč za dospělou osobu a 60 Kč za dítě za den, možnost vykonání hygieny, možnost přípravy stravy, poskytnutí základního sociálního poradenství Forma služby: ambulantní Kapacita služby: 7 pokojů, určených pro 7 dospělých osob a 14 dětí

13 OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM Název organizace: Diecézní charita Plzeň Poskytovaná služba: Dluhová poradna Cheb Adresa sídla organizace: Sady 5. května 8, Plzeň Adresa poskytování služby: Koželužská 1802/19, Cheb Telefon: , www stránky: Pro koho je služba určena: Služba je určena prvotně pro obyvatele sociálně vyloučené lokality Zlatý Vrch a další sociálně vyloučené obyvatele města Chebu, kteří se ocitli v obtížných životních situacích spojených se závazky z minulosti a to primárně soustředěných na dluhovou problematiku. Charakteristika služby: poskytnutí sociálního poradenství, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, individuální přístup s adekvátní mírou podpory, informace k exekucím, soudnímu řízení, předluženosti, řešení dluhů pomocí insolvence, nastavení splátkového kalendáře, vyjednávání s věřiteli, vzdělávání v dluhové problematice, pomoc při řešení celkové sociální situace s důrazem na dluhovou problematiku Forma služby: ambulantní Kapacita služby: 1824 intervencí za rok

14 OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM Název organizace: Diecézní charita Plzeň Poskytovaná služba: Krizová pomoc Cheb Adresa sídla organizace: Sady 5. května 8, Plzeň Adresa poskytování služby: Koželužská 1802/19, Cheb Telefon: , www stránky: Pro koho je služba určena: muži, ženy a děti, kteří se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života Charakteristika služby: poskytnutí ubytování v délce sedmi dní zdarma, sociálně právní poradenství, pomoc psychologa, pomoc se zajištěním stravy, kontaktu s jinými organizacemi, při hledání ubytování, možnost poskytnutí ošacení nebo praní prádla Forma služby: pobytová Kapacita služby: 3 lůžka s možností přistýlky

15 OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM Název organizace: Diecézní charita Plzeň Poskytovaná služba: Nízkoprahové denní centrum Cheb Adresa sídla organizace: Sady 5. května 8, Plzeň Adresa poskytování služby: Svobody 29, Cheb Telefon: , www stránky: Pro koho je služba určena: muži a ženy bez přístřeší starší 18 let Charakteristika služby: nabízíme základní sociální poradenství, možnost vykonání základní hygieny, poskytnutí ošacení z charitního šatníku, vytvoření podmínek pro přípravu stravy, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Všechny služby jsou poskytovány zdarma. Forma služby: ambulantní Kapacita služby: 25 intervencí denně

16 OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM Název organizace: Diecézní charita Plzeň Poskytovaná služba: Noclehárna Betlém Cheb Adresa sídla organizace: Sady 5. května 8, Plzeň Adresa poskytování služby: Komorní 3, Cheb Telefon: , www stránky: Pro koho je služba určena: muži a ženy bez přístřeší, ohroženi sociálním vyloučením, věk nad 18 let Charakteristika služby: poskytnutí přenocování za 40 Kč za noc, možnost vykonání základní hygieny, poskytnutí základního sociálního poradenství Forma služby: ambulantní Kapacita služby: 11 lůžek pro muže a 6 lůžek pro ženy

17 OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM Název organizace: Diecézní charita Plzeň Poskytovaná služba: Středisko sociální rehabilitace Cheb Adresa sídla organizace: Sady 5. května 8, Plzeň Adresa poskytování služby: Koželužská 1802/19, Cheb Telefon: , www stránky: Pro koho je služba určena: muži a ženy bez přístřeší, věk nad 18 let, ubytování v Azylovém domě Betlém Cheb Charakteristika služby: poskytnutí sociálního poradenství, pracovní smlouva až na dva roky a mzda za odvedenou práci, nácvik praktických dovedností v oblasti ekonomické, sociální a funkční gramotnosti pomocí výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností Forma služby: ambulantní Kapacita služby: 9 pracovních míst

18 OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM Název organizace: Farní charita Cheb Poskytovaná služba: Dobrovolnické centrum při Farní charitě Cheb Adresa sídla organizace: Kostelní nám. 15, Cheb Adresa poskytování služby: Kostelní nám. 15, Cheb Telefon: , www stránky: dobrovolnici.farnostcheb.cz Pro koho je služba určena: zájemci o dobrovolnictví starší 15 let a organizace využívající službu dobrovolníků. Charakteristika služby: koordinace dobrovolnických programů především v oblasti zdravotně-sociální a kulturní, zprostředkování dobrovolníků jiným organizacím, získávání, motivace, registrace a pojištění nových dobrovolníků, supervize, doprovázení a vzdělávání aktivních dobrovolníků, propagace dobrovolnictví. Forma služby: terénní, ambulantní Kapacita služby: bez omezení

19 OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM Název organizace: KOTEC o.p.s. Poskytovaná služba: Kontaktní centrum (K-centrum) Adresa sídla organizace: Nádražní náměstí 299, Mariánské Lázně Adresa poskytování služby: Kostelní náměstí 15, Cheb Telefon: , www stránky: Pro koho je služba určena: uživatelé návykových látek Charakteristika služby: Posláním kontaktního centra je ochrana společnosti před riziky, která vznikají z životního stylu uživatelů drog a ochrana samotných uživatelů drog před hlubším propadem způsobeným užíváním drog. Forma služby: ambulantní Kapacita služby: 30 osob

20 OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM Název organizace: KOTEC o.p.s. Poskytovaná služba: Poradenství pro osoby ohrožené recidivou drogové závislosti a osoby blízké Adresa sídla organizace: Nádražní náměstí 299, Mariánské Lázně Adresa poskytování služby: Provaznická 9, Cheb Telefon: www stránky: Pro koho je služba určena: osoby ohrožené recidivou drogové závislosti a osoby blízké Charakteristika služby: poradenství pro uživatele návykových látek, kteří prošli léčbou či se snaží sami abstinovat, poradenství pro rodiče a blízké osoby uživatelů Forma služby: ambulantní Kapacita služby: 10 osob

21 OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM Název organizace: KOTEC o.p.s. Poskytovaná služba: Terénní programy Chebsko Adresa sídla organizace: Nádražní náměstí 299, Mariánské Lázně Adresa poskytování služby: Provaznická 9, Cheb Telefon: , kotec.cz www stránky: Pro koho je služba určena: lidem, kteří chtějí žít bez závislosti, kteří chtějí chránit své zdraví, kteří chtějí bydlet, kteří chtějí podporu a pomoc při komunikaci s institucemi, kteří chtějí mít kvalitní mezilidské vztahy. Charakteristika služby: nízkoprahové sociální služby poskytované v přirozeném prostředí klientů. Poskytujeme základní poradenství, sociálně právní poradenství, doporučení do jiných služeb, osobní asistenci, zdravotní informační servis, program mírnění škod výměnný program pro uživatele drog, kondomy, orientační testování na HIV/syfilis/žloutenky typu B, C. Vše anonymně a zdarma. Forma služby: terénní Kapacita služby: bez omezení

22 OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM Název organizace: Pomoc v nouzi, o.p.s. Poskytovaná služba: Dluhová poradna Adresa sídla organizace: Fibichova 852, Sokolov Adresa poskytování služby: Nízkoprahové denní centrum, ul. Jednoty 2233, Sokolov Telefon: www stránky: Pro koho je služba určena: pro osoby starší 18 let, které se ocitly ve finanční krizi Charakteristika služby: orientace v našem sociálním systému, poradenství v oblasti vzdělávání, dluhové poradenství - návrhy na oddlužení, konsolidace finanční situace předlužených osob. Forma služby: ambulantní Kapacita služby: primárně je určeno pro občany města Sokolov a přilehlých obcí, v případě volné kapacity budeme své služby poskytovat bez ohledu na místo trvalého bydliště klienta.

23 OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Název organizace: AMICA CENTRUM s.r.o. - soukromá léčebna dlouhodobě nemocných Poskytovaná služba: Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče Adresa sídla organizace: Na Vyhlídce 1854/20, Cheb Adresa poskytování služby: Na Vyhlídce 20, Cheb Telefon: , , www stránky: Pro koho je služba určena: osobám s chronickým onemocněním, osobám zdravotně postiženým a seniorům Charakteristika služby: poskytování lůžkové ošetřovatelské a rehabilitační péče, pobytové sociální služby. Forma služby: pobytová Kapacita služby: 120 ošetřovatelských lůžek a 30 sociálních lůžek

24 OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Název organizace: Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s. Poskytovaná služba: Základní a odborné sociální poradenství Adresa sídla organizace: Sokolovská 119/54, Karlovy Vary Adresa poskytování služby: Májová 19, Cheb (budova Vily Flory II., druhé patro) Telefon: , www stránky: Pro koho je služba určena: zdravotně postiženým bez rozdílu věku a seniorům Charakteristika služby: poskytujeme základní i odborné sociální poradenství osobám zdravotně postiženým, seniorům jejich rodinám a blízkým osobám Forma služby: ambulantní a terénní Kapacita služby: základní poradenství bez omezení, kapacita odborného sociálního poradenství je 1260 intervencí

25 OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Název organizace: Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s. Poskytovaná služba: Půjčování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, prodej zdravotních pomůcek a Euroklíčů, doprava speciálně upraveným vozidlem, rekvalifikační počítačové kurzy a volnočasové aktivity. Adresa sídla organizace: Sokolovská 119/54, Karlovy Vary Adresa poskytování služby: Májová 19, Cheb (budova Vily Flory II., druhé patro) Telefon: , www stránky: Pro koho je služba určena: zdravotně postiženým bez rozdílu věku a seniorům Charakteristika služby: půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, prodej zdravotních pomůcek a Euroklíče, individuální přeprava upraveným vozidlem, sociálně aktivizační služby - kurzy práce na PC pro seniory Senioři komunikují, ples zdravotně postižených Harmonie, zájezdová činnost - ozdravné rekreační pobyty v zahraničí (Chorvatsko, Itálie, Maďarsko, Tunisko) i v ČR a hydro rehabilitace Weiden v Německu 2krát ročně. Forma služby: ambulantní Kapacita služby: bez omezení

26 OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Název organizace: Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s. Poskytovaná služba: Služby osobní asistence Adresa sídla organizace: Sokolovská 119/54, Karlovy Vary Adresa poskytování služby: Májová 19, Cheb (budova Vily Flory II., druhé patro) Telefon: , www stránky: Pro koho je služba určena: zdravotně postiženým bez rozdílu věku a seniorům. Charakteristika služby: poskytujeme služby osobní asistence pro zdravotně postižení i seniory. Forma služby: ambulantní a terénní Kapacita služby: 15 osob

27 OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Název organizace: Farní charita Cheb Poskytovaná služba: Dobrovolnické centrum při Farní charitě Cheb Adresa sídla organizace: Kostelní nám. 15, Cheb Adresa poskytování služby: Kostelní nám. 15, Cheb Telefon: , www stránky: dobrovolnici.farnostcheb.cz Pro koho je služba určena: zájemci o dobrovolnictví starší 15 let a organizace využívající službu dobrovolníků. Charakteristika služby: koordinace dobrovolnických programů především v oblasti zdravotně-sociální a kulturní, zprostředkování dobrovolníků jiným organizacím, získávání, motivace, registrace a pojištění nových dobrovolníků, supervize, doprovázení a vzdělávání aktivních dobrovolníků, propagace dobrovolnictví. Forma služby: terénní, ambulantní Kapacita služby: bez omezení

28 OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Název organizace: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. Poskytovaná služba: Aktivační centrum pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením Adresa sídla organizace: Hábova 1571/22, Praha 5 Adresa poskytování služby: Hábova 1571/22, Praha 5, Centrum volného času Arabela, Srbská 441/12, Liberec XI Růžodol Telefon: , www stránky: Pro koho je služba určena: pro slyšící nebo neslyšící rodiče s dítětem se sluchovým, kombinovaným nebo se závažným postižením vývoje řeči; pro neslyšící rodiče se slyšícím dítětem Charakteristika služby: stručně a srozumitelně pro každého občana Ambulantní, popř. terénní služby: programy pro rodiče, řízené programy pro děti; společné programy pro rodiče a děti; kurz Komunikace s neslyšícím dítětem; canisterapie, odborné poradenství, kontakt s jinými rodinami ve stejné životní situaci, vzájemné sdílení zkušeností mezi rodiči Forma služby: ambulantní/terénní Kapacita služby: 120

29 OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Název organizace: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. Poskytovaná služba: Sociální poradna pro sluchově postižené a jejich blízké Adresa sídla organizace: Hábova 1571/22, Praha 5 Adresa poskytování služby: Hábova 1571/22, Praha 5 Telefon: , SKYPE: FRPSPsocpor www stránky: Pro koho je služba určena: osoby se sluchovým postižením, pro rodiče dítěte se sluchovým postižením Charakteristika služby: Odborné sociální poradenství v otázkách týkajících se krizových situací, telefonického prostředkování, poskytování informací v sociální oblasti, pomoc s administrativou apod. Návštěvu je nutné předem objednat. Sociální pracovníci ovládají český znakový jazyk. Forma služby: ambulantní Kapacita služby: 400

30 OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Název organizace: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. Poskytovaná služba: Středisko rané péče Tamtam Praha Adresa sídla organizace: Hábova 1571/22, Praha 5 Adresa poskytování služby: Hábova 1571/22, Praha 5 Telefon: , www stránky: Pro koho je služba určena: Rodiny s dětmi se sluchovým, kombinovaným nebo závažným postižením vývoje řeči od narození do 7 let věku. Charakteristika služby: stručně a srozumitelně pro každého občana Služby jsou poskytovány formou pravidelných odborných konzultací přímo v rodinách, které jsou zaměřeny na podporu vývoje dítěte a podporu celé rodiny. Forma služby: terénní/ambulantní Kapacita služby:140

31 OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Název organizace: FOKUS-Mladá Boleslav, sdružení pro péči o duševně nemocné Poskytovaná služba: Sociální rehabilitace terénní forma Adresa sídla organizace: Jaselská 1304, Mladá Boleslav Adresa poskytování služby: Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, Cheb Telefon: oblastní ředitel: , vedoucí služby: www stránky: Pro koho je služba určena: osoby s těžkým duševním onemocněním z okruhu psychóz, afektivních poruch a poruch osobnosti Charakteristika služby: Terénní forma sociální rehabilitace zaměřená na naplňování potřeb osob s duševním onemocněním. Forma služby: terénní Kapacita služby: 10 klientů/den

32 OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Název organizace: Hospic Sv. Jiří v Chebu, o.p.s. Poskytovaná služba: Poradna léčby bolesti a paliativní péče Adresa sídla organizace: Svobody 3, Cheb Adresa poskytování služby: Svobody 3, Cheb Telefon: nutné schůzku domluvit telefonicky předem www stránky: Pro koho je služba určena: pro nemocné v terminální fázi onkologických a chronických chorob Charakteristika služby: lékařem a zdravotní sestrou podporována domácí péče na konci života nemocných s onkologickou diagnózou nebo v závěru jiných chronických chorob. Zahrnuje léčbu bolesti a příznaku (symptomů) s doprovodem umírajícího nemocného. Forma služby: terénní Kapacita služby: 5-10 nemocných na jednou

33 OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Název organizace: Jana-care 93 s.r.o. Poskytovaná služba: Domácí ošetřovatelská péče Adresa sídla organizace: Kosmonautů 1239/7, Cheb Adresa poskytování služby: Mánesova 674/33, Cheb (dispečink) Telefon: www stránky: Pro koho je služba určena: všem pacientům na základě rozhodnutí praktického lékaře Charakteristika služby: poskytování zdravotních služeb v bytech pacientů. Forma služby: terénní Kapacita služby: neomezená

34 Název organizace: Joker o.s. Poskytovaná služba: Sociálně terapeutické dílny Adresa sídla organizace: Karlova 392/17, Cheb OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Adresa poskytování služby: Hradební 16, Cheb; Valdštejnova 8, Cheb Telefon: , , www stránky: Pro koho je služba určena: osoby se zdravotním postižením ve věku od 15 do 64 let Charakteristika služby: podporujeme zaměstnávání osob se zdravotním postižením, klienti u nás získávají sociální dovednosti a trénují pracovní návyky, Forma služby: ambulantní Kapacita služby: maximální denní kapacita je 30 klientů.

35

36 Název organizace: Joker o.s. Poskytovaná služba: Osobní asistence Adresa sídla organizace: Karlova 392/17, Cheb Adresa poskytování služby: Hradební 16, Cheb Telefon: , , www stránky: OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Pro koho je služba určena: osoby se zdravotním postižením ve věku od 11 do 80 let Charakteristika služby: služba nabízí doprovod do zaměstnání, k lékaři, na kulturní a společenské akce, asistent pomůže s nákupem apod. dle přání klienta Forma služby: terénní Kapacita služby: maximální denní kapacita služby je 1 až 2 osoby v závislosti na délce spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu.

37 OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Název organizace: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR - Regionální pracoviště Karlovarského kraje, Karlovarská krajská rada osob se zdravotním postižením Poskytovaná služba: Poradenství a ostatní služby Adresa sídla organizace: Jugoslávská 3/1706, Karlovy Vary Adresa poskytování služby: Jugoslávská 3/1706, Karlovy Vary Telefon: www stránky: Pro koho je služba určena: zdravotně postiženým z celého Karlovarského kraje Charakteristika služby: spolupráce se státní správou a samosprávou při prosazování a naplňování práv, zájmů a potřeb osob se zdravotním postižením, spolupráce s organizacemi zdravotně postižených v kraji, předávání informací z NRZP, zapojení do komunitního plánování Forma služby: ambulantní Kapacita služby: bez omezení

38 OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Název organizace: NIPI bezbariérové prostředí o.p.s. krajské konzultační středisko pro kraj Karlovarský (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace) Poskytovaná služba: Konzultace a stanoviska zajištění bezbariérovosti staveb Adresa sídla organizace: Sokolovská 120/149, Karlovy Vary - Rybáře Adresa poskytování služby: Sokolovská 120/149, Karlovy Vary - Rybáře Telefon: www stránky: Pro koho je služba určena: všem občanům Karlovarského kraje. Charakteristika služby: poskytování konzultací a vyhotovení stanovisek k projektové dokumentaci ve smyslu Vyhlášky č. 398/2009 Sb., o požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Forma služby: ambulantní Kapacita služby: bez omezení

39 OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Název organizace: MARKETA REMONE s.r.o. Poskytovaná služba: Chráněná pracovní místa Adresa sídla organizace: Valdštejnova 14, Cheb Adresa poskytování služby: Valdštejnova 14, Cheb Telefon: , www stránky: Pro koho je služba určena: osoby se zdravotním postižením v aktivním věku Charakteristika služby: demontáž elektrických a elektronických zařízení Forma služby: zaměstnání na zkrácené pracovní úvazky Kapacita služby: dle momentální situace

40 OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Název organizace: Pomoc v nouzi, o.p.s. Poskytovaná služba: Dluhová poradna Adresa sídla organizace: Fibichova 852, Sokolov Adresa poskytování služby: Nízkoprahové denní centrum, ul. Jednoty 2233, Sokolov Telefon: www stránky: Pro koho je služba určena: pro osoby starší 18 let, které se ocitly ve finanční krizi Charakteristika služby: orientace v našem sociálním systému, poradenství v oblasti vzdělávání, dluhové poradenství - návrhy na oddlužení, konsolidace finanční situace předlužených osob. Forma služby: ambulantní Kapacita služby: primárně je určeno pro občany města Sokolov a přilehlých obcí, v případě volné kapacity budeme své služby poskytovat bez ohledu na místo trvalého bydliště klienta.

41 OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Název organizace: Rytmus o.s. Poskytovaná služba: Podpora samostatného bydlení Adresa sídla organizace: Londýnská 81, Praha 2 Adresa poskytování služby: Jednoty 1931, Sokolov Telefon: www stránky: Pro koho je služba určena: bývalým obyvatelům Domovů pro osoby se zdravotním postižením, kteří se rozhodli žít samostatně ve vlastním bytě a kteří souhlasí s tím, že pro činnosti, které nemohou vykonávat samostatně, využívají podporu asistenta. Služba je poskytována rovněž těm lidem, kteří jsou institucionální péčí ohroženi. Charakteristika služby: pomáhat bývalým obyvatelům ústavů Karlovarského kraje žít běžným životem ve vlastním domově s využitím individualizované podpory. Forma služby: terénní Kapacita služby: 22 osob

42 OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Název organizace: Rytmus o.s. Poskytovaná služba: Agentura sociální rehabilitace podporované zaměstnávání Adresa sídla organizace: Londýnská 81, Praha 2 Adresa poskytování služby: Jednoty 1931, Sokolov Telefon: www stránky: Pro koho je služba určena: osoby s mentálním postižením, kteří chtějí pracovat v běžném pracovním prostředí. Charakteristika služby: podporované zaměstnání je časově omezená služba na dobu dvou, příp. tří let spočívající v individuální a flexibilní podpoře lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním na trhu práce a jejich zaměstnavatelů. Je určená lidem, kteří chtějí získat a udržet si placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí. Forma služby: terénní Kapacita služby: 55 osob

43 OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Název organizace: Sdružení tělesně postižených západočeského výběžku Cheb - STPZV Cheb Poskytovaná služba: Kulturní a sportovní vyžití handicapovaných, zejména vozíčkářů, připomínkování bezbariérovosti, pomoci při začleňování Adresa sídla organizace: Šlikova 16, Cheb Adresa poskytování služby: Šlikova 16, Cheb Telefon: www stránky: --- Pro koho je služba určena: všem handicapovaným se zaměřením na vozíčkáře Charakteristika služby: pomoc při začleňování po úraze, bezbariérovost řešení a připomínkování, kulturní a sportovní vyžití Forma služby: neomezená podle možností Kapacita služby: neomezená podle možností

44 OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Název organizace: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR Poskytovaná služba: Sociálně aktivizační služby zdravotně postiženým občanům, základní sociální poradenství Adresa sídla organizace: Karlova 17, Cheb Adresa poskytování služby: Karlova 17, Cheb Telefon: , , www stránky: Pro koho je služba určena: občané slabozrací, nevidomí starší 15 let Charakteristika služby: základní sociální poradenství, doprovod na úřady, k lékaři, sociálně aktivizační služby, sportovní aktivity, kulturně společenské akce, výlety, turistický klub, rekondiční pobyty, půjčovna kompenzačních pomůcek atd. Forma služby: ambulantní, terénní Kapacita služby: bez omezení

45 OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Název organizace: Sportovní klub vozíčkářů západočeského regionu Cheb - SKVZR Cheb Poskytovaná služba: Sportovní vyžití handicapovaných, zejména vozíčkářů, pravidelné pořádání akce CHEB OPEN - mezinárodního turnaje vozíčkářů ve stolním tenise, akce Sportem blíže k lidem Adresa sídla organizace: Šlikova 16, Cheb Adresa poskytování služby: Šlikova 16, Cheb Telefon: www stránky: --- Pro koho je služba určena: všem handicapovaným se zaměřením na vozíčkáře Charakteristika služby: sportovní vyžití všeho druhu, možnost tréninků, účast v soutěžích, návštěv zápasů atd. Forma služby: neomezená podle možností Kapacita služby: neomezená podle možností

46 OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Název organizace: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Poskytovaná služba: Jesle a stacionář pro děti s očními vadami - léčení tupozrakosti, refrakčních vad a šilhání u dětí předškolního a školního věku, předškolní výchova a péče Adresa sídla organizace: Pastýřská 4, Cheb Adresa poskytované služby: Pastýřská 4, Cheb Telefon: www stránky: Pro koho je služba určena: dětem od 1 roku do 5 let, od 5 let do doby nástupu školní docházky ve speciální třídě pro děti s očními vadami - odloučené pracoviště MŠ Osvobození Cheb Charakteristika služby: bezplatná moderní léčebná péče pro děti s očními vadami, bezplatná poradenská činnost rodičům těchto dětí, odborná pomoc v procesu jejich integrace do společnosti, předškolní pedagogická péče, depistáž šilhání a poruch zrakové ostrosti, logopedie, canisterapie, poradenství rodičům, masáže, pobyt v infrasauně. Forma služby: denní stacionář - ambulantní služby, zdravotnické služby poskytované pouze dětem na doporučení očního lékaře Kapacita služby: 50 dětí + 14% nemocnost

47 OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Název organizace: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Poskytovaná služba: Domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní a denní stacionář Mája Adresa sídla organizace: Pastýřská 771/4, Cheb Adresa poskytování služby: Dragounská 38, Cheb Telefon: www stránky: Pro koho je služba určena: cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 3 26 let, s mentálním a kombinovaným postižením Charakteristika služby: podporovat rozvoj schopností uživatele s ohledem na jeho specifické potřeby, zajišťovat předškolní výchovu a školní vzdělávání, prostřednictvím individuálních plánů posilovat a udržovat schopnosti a dovednosti uživatele, poskytovat aktivizační činnosti Forma služby: denní, týdenní, celoroční a odlehčovací časový rozsah dle potřeb a přání uživatele/zákonného zástupce Kapacita služby: 29 klientů

48 OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Název organizace: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, p.o. Poskytovaná služba: Pečovatelská služba Adresa sídla organizace: Pastýřská 4, Cheb Adresa poskytování služby: Jateční 2, Cheb Telefon: www stránky: Pro koho je služba určena: pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba a je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Pečovatelská služba poskytuje úkony ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízení sociálních služeb. Charakteristika služby: pečovatelské služby přichází za uživatelem do jeho domácího prostředí. Umožní mu, aby mohl setrvat tam, kde žije dlouhá léta, kde má rodinu, známé, sousedy. Kde má vytvořeny přirozené sociální vazby, kde se cítí dobře a bezpečně. Cílem služby je poskytovat takovou podporu, která napomáhá uživateli zachovat si v maximální možné míře dosavadní způsob života, a umožnit mu tak prožití důstojného a plnohodnotného života v jeho přirozeném prostředí. Forma služby: terénní i ambulantní Kapacita služby: terénní 240 uživatelů, ambulantní 70 uživatelů

49 OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Název organizace: Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s, Okresní organizace Cheb Poskytovaná služba: Vzdělávací, kulturní, sportovní akce Adresa sídla organizace: Kamenná 40, Cheb Adresa poskytování služby: Kamenná 40, Cheb Telefon: www stránky: --- Pro koho je služba určena: pro lidi postižené civilizačními chorobami, dlouhodobě nemocné a seniory Charakteristika služby: svaz sdružuje na základě dobrovolného členství osoby postižené civilizačními chorobami, dlouhodobě nemocné a seniory. Cílem je jejich opětovného začlenění do společnosti a soustředit se na prevenci civilizačních chorob (kardiovaskulární, respirační (alergie, astma), onkologické, vertebrogenní a osteoporóza a jiné) Forma služby: ambulantní Kapacita služby: neomezená

50 OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Název organizace: TyfloCentrum, Karlovy Vary, o.p.s. Poskytovaná služba: Průvodcovská a předčitatelská služba Adresa sídla organizace: Mozartova 444/6, Karlovy Vary Adresa poskytování služby: Karlova 17, Cheb Telefon: www stránky: Pro koho je služba určena: pro osoby se zrakovým postižením od 16 let věku Charakteristika služby: doprovody na úřady, na nákup, k lékaři, do školních zařízení, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, psaní osobní a úřední korespondence, předčítaní novin, knih, osobní a úřední korespondence Forma služby: ambulantní a terénní Kapacita služby: bez omezení

51 OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Název organizace: TyfloCentrum, Karlovy Vary, o.p.s. Poskytovaná služba: Sociální aktivizace pro osoby se zdravotním postižením Adresa sídla organizace: Mozartova 444/6, Karlovy Vary Adresa poskytování služby: Karlova 17, Cheb Telefon: www stránky: Pro koho je služba určena: pro osoby se zrakovým postižením od 16 let věku Charakteristika služby: zájmové přednášky, koncerty, výlety, výstavy, sportovní akce (simulovaná střelba, kuželky, jízda na tandemovém kole ), křížovky, plesy, promítaní filmů, plavání Forma služby: ambulantní Kapacita služby: bez omezení

52 OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Název organizace: TyfloCentrum, Karlovy Vary, o.p.s. Poskytovaná služba: Sociální rehabilitace Adresa sídla organizace: Mozartova 444/6, Karlovy Vary Adresa poskytování služby: Karlova 17, Cheb Telefon: www stránky: Pro koho je služba určena: pro osoby se zrakovým postižením od 16 let věku Charakteristika služby: odborné přednášky, výuka na PC s úpravou pro zrakově postižené, seznámení, nácvik a zdokonalení v kompenzačních pomůckách pro zrakově postižené (ozvučené bankomaty, mobilní telefony, pomůcky pro domácnost ), tréninky paměti, procvičování již nabytých dovedností (psaní braillova písma, chůze s bílou holí, používaní dopravních prostředků ), setkávání držitelů vodicích psů Forma služby: ambulantní a terénní Kapacita služby: bez omezení

53 RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ Název organizace: Dům dětí a mládeže SOVA CHEB Poskytovaná služba: Volnočasové a zájmové aktivity Adresa sídla organizace: Goethova 26, Cheb Adresa poskytování služby: Goethova 26, Cheb Telefon: www stránky: Pro koho je služba určena: děti a mládež Charakteristika služby: zájmové vzdělávání dětí a mládeže se realizuje ve všech zájmových oblastech formou pravidelných, příležitostných, spontánních aktivit, víkendových a prázdninových akcí, rekreačních činností, táborů, odborných, osvětových akcí a metodických činností. Kapacita služby: neomezená

54 RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ Název organizace: Farní charita Cheb Poskytovaná služba: Dobrovolnické centrum při Farní charitě Cheb Adresa sídla organizace: Kostelní nám. 15, Cheb Adresa poskytování služby: Kostelní nám. 15, Cheb Telefon: , www stránky: dobrovolnici.farnostcheb.cz Pro koho je služba určena: zájemci o dobrovolnictví starší 15 let a organizace využívající službu dobrovolníků. Charakteristika služby: koordinace dobrovolnických programů především v oblasti zdravotně-sociální a kulturní, zprostředkování dobrovolníků jiným organizacím, získávání, motivace, registrace a pojištění nových dobrovolníků, supervize, doprovázení a vzdělávání aktivních dobrovolníků, propagace dobrovolnictví. Forma služby: terénní, ambulantní Kapacita služby: bez omezení

55 RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ Název organizace: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. Poskytovaná služba: Aktivační centrum pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením Adresa sídla organizace: Hábova 1571/22, Praha 5 Adresa poskytování služby: Hábova 1571/22, Praha 5, Centrum volného času Arabela, Srbská 441/12, Liberec XI Růžodol Telefon: , www stránky: Pro koho je služba určena: pro slyšící nebo neslyšící rodiče s dítětem se sluchovým, kombinovaným nebo se závažným postižením vývoje řeči; pro neslyšící rodiče se slyšícím dítětem Charakteristika služby: stručně a srozumitelně pro každého občana Ambulantní, popř. terénní služby: programy pro rodiče, řízené programy pro děti; společné programy pro rodiče a děti; kurz Komunikace s neslyšícím dítětem; canisterapie, odborné poradenství, kontakt s jinými rodinami ve stejné životní situaci, vzájemné sdílení zkušeností mezi rodiči Forma služby: ambulantní/terénní Kapacita služby: 120

56 RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ Název organizace: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. Poskytovaná služba: Sociální poradna pro sluchově postižené a jejich blízké Adresa sídla organizace: Hábova 1571/22, Praha 5 Adresa poskytování služby: Hábova 1571/22, Praha 5 Telefon: , SKYPE: FRPSPsocpor www stránky: Pro koho je služba určena: osoby se sluchovým postižením, pro rodiče dítěte se sluchovým postižením Charakteristika služby: Odborné sociální poradenství v otázkách týkajících se krizových situací, telefonického prostředkování, poskytování informací v sociální oblasti, pomoc s administrativou apod. Návštěvu je nutné předem objednat. Sociální pracovníci ovládají český znakový jazyk. Forma služby: ambulantní Kapacita služby: 400

57 RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ Název organizace: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. Poskytovaná služba: Středisko rané péče Tamtam Praha Adresa sídla organizace: Hábova 1571/22, Praha 5 Adresa poskytování služby: Hábova 1571/22, Praha 5 Telefon: , www stránky: Pro koho je služba určena: Rodiny s dětmi se sluchovým, kombinovaným nebo závažným postižením vývoje řeči od narození do 7 let věku. Charakteristika služby: stručně a srozumitelně pro každého občana Služby jsou poskytovány formou pravidelných odborných konzultací přímo v rodinách, které jsou zaměřeny na podporu vývoje dítěte a podporu celé rodiny. Forma služby: terénní/ambulantní Kapacita služby: 140

58 Název organizace: Informační centrum pro mládež Poskytovaná služba: Poskytování informací Adresa sídla organizace: Karlova 17, Cheb Adresa poskytování služby: Karlova 17, Cheb Telefon: www stránky: RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ Pro koho je služba určena: mladí lidé, studenti, absolventi základních, středních i vysokých škol Charakteristika služby: ICM v Chebu bylo certifikováno Ministerstvem školství. Vyhledává, ověřuje a poskytuje informace mladým lidem. Informace jsou řazeny do 10 oblastí zájmů mládeže. Služby jsou poskytovány zdarma. ICM pořádá také společensko-zábavné akce, soutěže, multikulturní a zážitkové programy. Forma služby: denní centrum Kapacita služby: neomezená

59 RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ Název organizace: KOTEC o.p.s. Poskytovaná služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 15+, KLUB RESPEKT Adresa sídla organizace: Nádražní náměstí 299/8, Mariánské Lázně Adresa poskytování služby: Palackého 8, Cheb Telefon: , www stránky: Pro koho je služba určena: mládež ve věku let Charakteristika služby: služba je určena mládeži nacházející se v nepříznivé sociální situaci, nebo je touto situací ohrožena; nabízíme poradenství (vzdělání, práce a brigády, zajištění minimálních příjmů, vztahy apod.), místo pro aktivní trávení volného času, potřebné informace, asistenci apod. Forma služby: ambulantní Kapacita služby: 40 denně

60 Název organizace: Občanské sdružení Klubíčko Cheb Poskytovaná služba: Mateřské centrum Adresa sídla organizace: K nemocnici 8, Cheb Adresa poskytování služby: Karlova 17, Cheb Telefon: www stránky: RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ Pro koho je služba určena: rodiče s dětmi na rodičovské dovolené, děti předškolního věku, matky, rodiče, rodiny. Charakteristika služby: mateřské centrum poskytuje služby rodičům a jejich dětem. Cílem je podpora a rozvoj rodičovských kompetencí, utváření společenských vazeb a přátelství. Komunita rodičů je rozvíjena formou svépomocné dílny, rodiče se mohou podílet na tvorbě programu. Forma služby: denní centrum Kapacita služby: cca 10 rodičů s dětmi

61 Název organizace: Občanské sdružení Rokršti Poskytovaná služba: Volnočasové aktivity pro děti a mládež Adresa sídla organizace: Goethova 26, Cheb RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ Adresa poskytování služby: Goethova 26, Cheb; pátek 16:30 19:00 Palackého 8 klubovna Telefon: www stránky: Pro koho je služba určena: mládež let a vedoucí pracovníci pracující s touto mládeží Charakteristika služby: jednodenní akce, víkendové, turistické, letní tábory, akce na klíč, výměnné pobyty s německými partnery Forma služby: ambulantní Kapacita služby: bez omezení

62 RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ Název organizace: Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary - pracoviště Cheb Poskytovaná služba: Školské poradenské zařízení Adresa sídla organizace: Palackého 8, Cheb Adresa poskytování služby: Palackého 8, Cheb Telefon: , www stránky: Pro koho je služba určena: pro děti a mládež od 3 do 18 let, pro jejich rodiče, pro studující do 26 let, pro pedagogické pracovníky ve školství Charakteristika služby: poskytujeme poradu psychologa a speciálního pedagoga v otázkách vzdělávání a výchovy dětí a mládeže, diagnostiku vývojových poruch učení a chování Forma služby: ambulantní péče nutno se předem objednat, k objednání není třeba doporučení od lékaře nebo školy Kapacita služby: není kapacitně omezena

63 RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ Název organizace: Plnohodnotný život Poskytovaná služba: Poradna pro rodiče a děti s PAS (porucha autistického spektra) Adresa sídla organizace: Čapkova 8, Cheb Adresa poskytovaní služby: Obchodní dům Albert Cheb, vchod vedle bankomatu Telefon: Pro koho je služba určena: služba je určena pro rodiče a děti s PAS a pro všechny lidi, které problematika autismu zajímá, nebo přijdou s lidmi s tímto postižením do styku. Charakteristika služby: setkávání rodičů a lidí v úzkém kontaktu s lidmi s PAS, kulturní a společenské akce pro rodiče a děti s PAS, setkávání s odborníky a diskuze o problematice PAS. Forma služby: ambulantní Kapacita služby: omezena, nejlépe dle předešlé domluvy

64 RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ Název organizace: Pomoc v nouzi, o.p.s. Poskytovaná služba: Dluhová poradna Adresa sídla organizace: Fibichova 852, Sokolov Adresa poskytování služby: Nízkoprahové denní centrum, ul. Jednoty 2233, Sokolov Telefon: www stránky: Pro koho je služba určena: pro osoby starší 18 let, které se ocitly ve finanční krizi Charakteristika služby: orientace v našem sociálním systému, poradenství v oblasti vzdělávání, dluhové poradenství - návrhy na oddlužení, konsolidace finanční situace předlužených osob. Forma služby: ambulantní Kapacita služby: primárně je určeno pro občany města Sokolov a přilehlých obcí, v případě volné kapacity budeme své služby poskytovat bez ohledu na místo trvalého bydliště klienta.

65 RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ Název organizace: Pomoc v nouzi, o.p.s. Poskytovaná služba: Intervenční centrum Adresa sídla organizace: Fibichova 852, Sokolov Adresa poskytování služby: Palackého 1562, Cheb Telefon: , www stránky: Pro koho je služba určena: osoby ohrožené domácím násilím Charakteristika služby: poskytování sociální, sociálně-právní a psychologické pomoci osobám ohroženým domácím násilím, podpora osob, které hledají pomoc pro svého blízkého ohroženého domácím násilím, sociální a psychologická pomoc obětem trestných činů. Forma služby: ambulantní, terénní Kapacita služby: bez omezení

66 RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ Název organizace: Pomoc v nouzi, o.p.s. Poskytovaná služba: Dům na půli cesty Adresa sídla organizace: Fibichova 852, Sokolov Adresa poskytování služby: Nebanice, Kynšperk nad Ohří Telefon: , www stránky: Pro koho je služba určena: mladé osoby ve věku let, které ve svém životě mají za sebou pobyt v dětských domovech, ve výchovných ústavech, nebo v pěstounské péči, v léčebnách či vězeních Charakteristika služby: podporovat mladé lidi v jejich snaze žít život, který povede k naplňování jejich přání a cílů, pomocí třístupňového systému bydlení. Forma služby: pobytová Kapacita služby: 24 lůžek

67 RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ Název organizace: Sdružení Linka bezpečí Poskytovaná služba: Linka bezpečí Adresa sídla organizace: Ústavní 95, Praha 8 Adresa poskytování služby: --- Telefon: (volání zdarma, anonymně a nonstop) (odpověď garantujeme do 3 pracovních dnů) www stránky: Pro koho je služba určena: pro děti do 18 let a pro studenty denní formy studia do 26 let Charakteristika služby: linka bezpečí je linkou důvěry pro děti a mládež, kteří mají trápení, se kterým si sami nemohou nebo nedokážou poradit. Na Linku bezpečí se můžou děti a mladí lidé obracet o pomoc a radu nejen v obtížných životních situacích, ale i při každodenních starostech a problémech. Forma služby: telefonická krizová pomoc Kapacita služby: neomezená

68 RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ Název organizace: Sdružení Linka bezpečí Poskytovaná služba: Rodičovská linka Adresa sídla organizace: Ústavní 95, Praha 8 Adresa poskytování služby: --- Telefon: (PO ČT od 13h do 19h, PÁ od 9h do 15h, hovor účtován zvýhodněným tarifem 1,60 Kč/min. včetně DPH) (odpověď garantujeme do 3 pracovních dnů) www stránky: Pro koho je služba určena: pro rodiče, prarodiče, pedagogy, pro dospělé osoby z celé České republiky, které jednají v zájmu dětí a rodiny. Charakteristika služby: telefonická krizová pomoc a poradenství především pro rodiče, prarodiče a ostatní členy rodiny z celé České republiky. Rodičovská linka nabízí pomoc v krizové situaci, která se týká dětí, dospívajících a mladých dospělých. Forma služby: telefonická krizová pomoc Kapacita služby: neomezená

69 RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ Název organizace: Sociální služby, p.o. Poskytovaná služba: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Adresa sídla organizace: Pochlovická 57, Kynšperk nad Ohří Adresa poskytování služby: Palackého 1562/8, Cheb Telefon: , www stránky: Pro koho je služba je určena: osobám, jejich partnerům a rodinám prožívajícím manželskou, vztahovou nebo rodinnou krizi, nebo kterým taková krize hrozí. Charakteristika služby: odborné sociální poradenství, zaměřené na řešení osobní problematiky, párové problematiky, rodinné problematiky, další vztahové problémy, psychosexuální problematiku, závislosti, či sociální patologie. Forma služby: ambulantní Kapacita služby: 4000 intervencí ročně, 16 intervencí denně

70 RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ Název organizace: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, příspěvková organizace Poskytovaná služba: Centrum rozvoje pěstounské péče; výkon sociálněprávní ochrany dětí Adresa sídla organizace: Pastýřská 4, Cheb Adresa poskytování služby: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 6, Cheb Telefon: www stránky: Pro koho je služba určena: pěstounským rodinám tj. pečujícím osobám a dětem svěřeným do pěstounské péče. Charakteristika služby: pomáhat pěstounským rodinám vytvářet pro děti, které nemohou být trvale nebo dočasně vychovány ve vlastní rodině, bezpečné, laskavé a harmonicky podnětné prostředí pro jejich zdárný rozvoj, předcházení sociálnímu osiření dětí. Forma služby: ambulantní a terénní Kapacita služby: max. 25 pěstounských rodin/ 1 sociální pracovník

71 RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ Název organizace: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Poskytovaná služba: Jesle a stacionář pro děti s očními vadami - léčení tupozrakosti, refrakčních vad a šilhání u dětí předškolního a školního věku, předškolní výchova a péče Adresa sídla organizace: Pastýřská 4, Cheb Adresa poskytované služby: Pastýřská 4, Cheb Telefon: www stránky: Pro koho je služba určena: dětem od 1 roku do 5 let, od 5 let do doby nástupu školní docházky ve speciální třídě pro děti s očními vadami - odloučené pracoviště MŠ Osvobození Cheb Charakteristika služby: bezplatná moderní léčebná péče pro děti s očními vadami, bezplatná poradenská činnost rodičům těchto dětí, odborná pomoc v procesu jejich integrace do společnosti, předškolní pedagogická péče, depistáž šilhání a poruch zrakové ostrosti, logopedie, canisterapie, poradenství rodičům, masáže, pobyt v infrasauně. Forma služby: denní stacionář - ambulantní služby, zdravotnické služby poskytované pouze dětem na doporučení očního lékaře Kapacita služby: 50 dětí + 14% nemocnost

72 RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ Název organizace: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Poskytovaná služba: Domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní a denní stacionář Mája Adresa sídla organizace: Pastýřská 771/4, Cheb Adresa poskytování služby: Dragounská 38, Cheb Telefon: www stránky: Pro koho je služba určena: cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 3 26 let, s mentálním a kombinovaným postižením Charakteristika služby: podporovat rozvoj schopností uživatele s ohledem na jeho specifické potřeby, zajišťovat předškolní výchovu a školní vzdělávání, prostřednictvím individuálních plánů posilovat a udržovat schopnosti a dovednosti uživatele, poskytovat aktivizační činnosti Forma služby: denní, týdenní, celoroční a odlehčovací časový rozsah dle potřeb a přání uživatele/zákonného zástupce Kapacita služby: 29 klientů

73 RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ Název organizace: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Poskytovaná služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Pohoda Adresa sídla organizace: Pastýřská 4, Cheb Adresa poskytování služby: Karlova 17, Cheb Telefon: www stránky: Pro koho je služba určena: dětem a mládeži ve věku 6 až 15 let, ze sociálně slabých rodin, ohroženým společensky nežádoucími jevy a rizikovými způsoby trávení volného času. Charakteristika služby: služba se snaží nabídnout dětem a mládeži smysluplné trávení volného času, přispívat k prevenci sociálně patologických jevů, podporovat jejich sociální začleňování a zlepšovat tak kvalitu jejich života. Forma služby: ambulantní Kapacita služby: 50 uživatelů

74 RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ Název organizace: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Poskytovaná služba: Raná péče Adresa sídla organizace: Pastýřská 771/4, Cheb Adresa poskytování služby: Dřevařská 2137/13, Cheb Telefon: www stránky: Pro koho je služba určena: cílovou skupinou rané péče jsou rodiny s dětmi s mentálním a kombinovaným postižení, nebo jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace od narození do 7 let věku dítěte. Charakteristika služby: služba rané péče podporuje rozvoj schopností dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby, pomáhá vytvářet stimulující rodinné prostředí, pomáhá s přípravou vstupu dítěte do předškolního a školního zařízení a snaží se o aktivní zapojení rodiny do běžného života Forma služby: terénní Kapacita služby: 25 klientů

75 RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ Název organizace: Útočiště o.p.s. Poskytovaná služba: Centrum pro rodiny s dětmi (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) Adresa sídla organizace: Dobrovského 78/19, Cheb Adresa poskytování služby: Dobrovského 78/19, Cheb Telefon: , , www stránky: Pro koho je služba určena: nastávající rodiče a rodiny s dětmi do 18 let v nepříznivé situaci Charakteristika služby: poradenství, podpora a doprovázení rodinám s dětmi, které se ocitli v nepříznivé situaci Forma služby: terénní a ambulantní (dle domluvy a potřeb uživatele) Kapacita služby: 18 rodin

76 RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ Název organizace: Útočiště o.p.s. Poskytovaná služba: Nízkoprahový klub Útočiště pro děti od 6 do 15 let Adresa sídla organizace: Dobrovského 78/19, Cheb Adresa poskytování služby: Dobrovského 78/19, Cheb Telefon: , www stránky: Pro koho je služba určena: děti od 6 do 15 let ohrožené nežádoucími sociálními jevy Charakteristika služby: poradenství, podpora, doučování, prevence sociálně patologických jevů (besedy, skupinové aktivity, apod.), volnočasové aktivity, pomoc v krizi, akce mimo klub (výlety, víkendové pobyty, sportovní aktivity, soutěže) Forma služby: ambulantní Kapacita služby: max. 15 dětí v jeden okamžik v klubu

77 RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ Název organizace: Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc SOS Sluníčko (zřizovatelem je Sdružení SOS dětských vesniček) Poskytovaná služba: Pomoc rodinám, které se na přechodnou dobu nemohou o dítě postarat, pomoc dětem zanedbávaným nebo týraným. Adresa sídla organizace: Sdružení SOS dětských vesniček, U Prašného mostu 50/4, Praha 1 Adresa poskytování služby: Svatošská 274, Karlovy Vary - Doubí Telefon: www stránky: Pro koho je služba určena: Pro děti ve věku 0-18 let, které se ocitly bez jakékoliv péče, nebo které dále nemohou setrvávat v rodině z důvodu nevyhovujícího prostředí. Charakteristika služby: Pomoc a podpora rodinám, které se nachází v krizové situaci a aktuálně nemohou zajistit péči o své děti. Pomoc dětem týraným a zanedbávaným. Služba je poskytována 24h denně. Forma služby: pobytová, terénní Kapacita služby: 8 lůžek pro pobyt dětí + podpora rodin těchto dětí

78 SENIOŘI Název organizace: AMICA CENTRUM s.r.o. - soukromá léčebna dlouhodobě nemocných Poskytovaná služba: Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče Adresa sídla organizace: Na Vyhlídce 1854/20, Cheb Adresa poskytování služby: Na Vyhlídce 20, Cheb Telefon: , , www stránky: Pro koho je služba určena: osobám s chronickým onemocněním, osobám se zdravotním postižením a seniorům Charakteristika služby: poskytování lůžkové ošetřovatelské a rehabilitační péče, pobytové sociální služby. Forma služby: pobytová Kapacita služby: 120 ošetřovatelských lůžek a 30 sociálních lůžek

79 SENIOŘI Název organizace: AMICA CENTRUM s.r.o. - soukromá léčebna dlouhodobě nemocných Poskytovaná služba: AMICA CENTRUM - domov pro seniory Adresa sídla organizace: Na Vyhlídce 1854/20, Cheb Adresa poskytování služby: Na Vyhlídce 20, Cheb Telefon: , www stránky: Pro koho je služba určena: Služba je určena dospělým osobám od 50 let s přiznaným starobním nebo plným invalidním důchodem, a seniorům od 65 let věku. Charakteristika služby: Celodenní služba pro osoby, jejichž zdravotní stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti. Forma služby: pobytová Kapacita služby: 30 lůžek

80 SENIOŘI Název organizace: Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s. Poskytovaná služba: Základní a odborné sociální poradenství Adresa sídla organizace: Sokolovská 119/54, Karlovy Vary Adresa poskytování služby: Májová 19, Cheb (budova Vily Flory II., druhé patro) Telefon: , www stránky: Pro koho je služba určena: zdravotně postiženým bez rozdílu věku a seniorům Charakteristika služby: poskytujeme základní i odborné sociální poradenství osobám zdravotně postiženým, seniorům jejich rodinám a blízkým osobám Forma služby: ambulantní a terénní Kapacita služby: základní poradenství bez omezení, kapacita odborného sociálního poradenství je 1260 intervencí

81 SENIOŘI Název organizace: Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s. Poskytovaná služba: Půjčování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, prodej zdravotních pomůcek a Euroklíčů, doprava speciálně upraveným vozidlem, rekvalifikační počítačové kurzy a volnočasové aktivity. Adresa sídla organizace: Sokolovská 119/54, Karlovy Vary Adresa poskytování služby: Májová 19, Cheb (budova Vily Flory II., druhé patro) Telefon: , www stránky: Pro koho je služba určena: zdravotně postiženým bez rozdílu věku a seniorům Charakteristika služby: půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, prodej zdravotních pomůcek a Euroklíče, individuální přeprava upraveným vozidlem, sociálně aktivizační služby - kurzy práce na PC pro seniory Senioři komunikují, ples zdravotně postižených Harmonie, zájezdová činnost - ozdravné rekreační pobyty v zahraničí (Chorvatsko, Itálie, Maďarsko, Tunisko) i v ČR a hydro rehabilitace Weiden v Německu 2krát ročně. Forma služby: ambulantní Kapacita služby: bez omezení

82 SENIOŘI Název organizace: Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s. Poskytovaná služba: Služby osobní asistence Adresa sídla organizace: Sokolovská 119/54, Karlovy Vary Adresa poskytování služby: Májová 19, Cheb (budova Vily Flory II., druhé patro) Telefon: , www stránky: Pro koho je služba určena: zdravotně postiženým bez rozdílu věku a seniorům. Charakteristika služby: poskytujeme služby osobní asistence pro zdravotně postižení i seniory. Forma služby: ambulantní a terénní Kapacita služby: 15 osob

83 Název organizace: Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Karlovarského kraje Poskytovaná služba: Domov pro seniory Adresa sídla organizace: Americká 2176/52, Cheb Adresa poskytování služby: Americká 2176/52, Cheb Telefon: , , www stránky: Pro koho je služba určena: osobám od 60 let věku, které potřebují při péči o sebe pomoc jiné fyzické osoby. Charakteristika služby: poskytování pobytové sociální služby Forma služby: pobytová Kapacita služby: 115 uživatelů SENIOŘI

84 SENIOŘI Název organizace: Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, příspěvková organizace, příspěvková organizace Karlovarského kraje Poskytovaná služba: Domov pro seniory Adresa sídla organizace: Mírová Cheb Adresa poskytování služby: Mírová 6, Cheb Telefon/fax: www stránky: Pro koho je služba určena: osobám od 60 let a dále seniorům od 65 let věku. Jedná se o osoby s těžkou až úplnou závislostí na pomoci jiné fyzické osoby, kdy terénní služby jsou již pro ně nedostačující. Charakteristika služby: poskytnutí ubytování vč. úklidu, praní a žehlení osobního prádla, celodenní stravy, nepřetržité ošetřovatelské a obslužné péče vč. ošetřovatelské rehabilitace, péče praktického lékaře a diabetologa, bezbariérové prostory a aktivizační činnosti. Disponujeme vlastní prádelnou a plynovou kotelnou, zahradou, terasou, recepcí. Objekt je zajištěn kamerovým systémem. Forma služby: pobytová, celoroční Kapacita služby: 73 klientů

85 SENIOŘI Název organizace: Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace Karlovarského kraje Poskytovaná služba: Domov pro seniory Adresa sídla organizace: Závodní 353/88, Karlovy Vary Adresa poskytování služby: Dragounská 12, Cheb Telefon: , www stránky: Pro koho je služba určena: pro seniory zejména s těžkou až úplnou závislostí na pomoci, kteří se v důsledku procesu stárnutí dostali do tíživé sociální a zdravotní situace vyžadující pomoc druhé osoby Charakteristika služby: nepřetržitá ošetřovatelská a obslužná péče, ubytování, stravování, úklid, praní a žehlení osobního prádla, sociální terapie, bezbariérové prostory, lékařská péče, rehabilitační péče a volnočasové aktivity atd. Forma služby: pobytová Kapacita služby: 80 uživatelů

86 SENIOŘI Název organizace: Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace Poskytovaná služba: Domov pro seniory Adresa sídla organizace: Polní 378, Lázně Kynžvart Adresa poskytování služby: Polní 378, Lázně Kynžvart Telefon: www stránky: Pro koho je služba určena: senioři starší 60 let, s těžkou a úplnou závislostí na péči jiné osoby. Charakteristika služby: poskytnutí - ubytování, stravování 5x denně, úklidu, praní, žehlení prádla, ošetřovatelské a zdravotní péče v nepřetržitém provozu, praktického a rehabilitačního lékaře, diabetologa, aktivizace, zooterapie, duchovních služby, obchodu se smíšeným zbožím, zahradu s altánem, jednolůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením (je možno i dvoulůžkové), tísňového systému Forma služby: pobytová, celoroční Kapacita služby: 57 klientů

87 SENIOŘI Název organizace: Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace Poskytovaná služba: Domov se zvláštním režimem (klienti s demencí) Adresa sídla organizace: Polní 378, Lázně Kynžvart Adresa poskytování služby: Polní 378, Lázně Kynžvart Telefon: www stránky: Pro koho je služba určena: senioři starší 60 let, kteří trpí demenci, Alzheimerovou demencí. Charakteristika služby: poskytnutí ubytování, stravování 5x denně, úklidu, praní, žehlení prádla, ošetřovatelské a zdravotní péče v nepřetržitém provozu, praktického a rehabilitačního lékaře, diabetologa, psychiatra, aktivizace, zooterapie, duchovních služeb, obchodu se smíšeným zbožím, zahradu s altánem, jednolůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením (je možno i dvoulůžkové), tísňového systému. Forma služby: pobytová, celoroční Kapacita služby: 25 klientů

88 SENIOŘI Název organizace: Farní charita Cheb Poskytovaná služba: Dobrovolnické centrum při Farní charitě Cheb Adresa sídla organizace: Kostelní nám. 15, Cheb Adresa poskytování služby: Kostelní nám. 15, Cheb Telefon: , www stránky: dobrovolnici.farnostcheb.cz Pro koho je služba určena: zájemci o dobrovolnictví starší 15 let a organizace využívající službu dobrovolníků. Charakteristika služby: koordinace dobrovolnických programů především v oblasti zdravotně-sociální a kulturní, zprostředkování dobrovolníků jiným organizacím, získávání, motivace, registrace a pojištění nových dobrovolníků, supervize, doprovázení a vzdělávání aktivních dobrovolníků, propagace dobrovolnictví. Forma služby: terénní, ambulantní Kapacita služby: bez omezení

89 SENIOŘI Název organizace: Klub seniorů města Chebu Poskytovaná služba: Volnočasové a zájmové aktivity Adresa sídla organizace: Evropská 13, Cheb Adresa poskytování služby: Evropská 13, Cheb Telefon: www stránky: --- Pro koho je služba určena: senioři Charakteristika služby: volnočasové a zájmové aktivity (výlety, přednášky, cvičení) pro seniory Forma služby: ambulantní Kapacita služby: bez omezení

90 Název organizace: Klub seniorů města Chebu Poskytovaná služba: Volnočasové a zájmové aktivity Adresa sídla organizace: Kamenná 40, Cheb Adresa poskytování služby: Kamenná 40, Cheb Telefon: , www stránky: --- Pro koho je služba určena: senioři Charakteristika služby: přednášková, vzdělávací a zájmové činnost Forma služby: ambulantní Kapacita služby: bez omezení SENIOŘI

91 SENIOŘI Název organizace: Hospic Sv. Jiří v Chebu, o.p.s. Poskytovaná služba: Poradna léčby bolesti a paliativní péče Adresa sídla organizace: Svobody 3, Cheb Adresa poskytování služby: Svobody 3, Cheb Telefon: nutné schůzku domluvit telefonicky předem www stránky: Pro koho je služba určena: pro nemocné v terminální fázi onkologických a chronických chorob Charakteristika služby: lékařem a zdravotní sestrou podporována domácí péče na konci života nemocných s onkologickou diagnózou nebo v závěru jiných chronických chorob. Zahrnuje léčbu bolesti a příznaku (symptomů) s doprovodem umírajícího nemocného. Forma služby: terénní Kapacita služby: 5-10 nemocných na jednou

92 SENIOŘI Název organizace: Jana-care 93 s.r.o. Poskytovaná služba: Domácí ošetřovatelská péče Adresa sídla organizace: Kosmonautů 1239/7, Cheb Adresa poskytování služby: Mánesova 674/33, Cheb (dispečink) Telefon: www stránky: Pro koho je služba určena: všem pacientům na základě rozhodnutí praktického lékaře Charakteristika služby: poskytování zdravotních služeb v bytech pacientů. Forma služby: terénní Kapacita služby: neomezená

93 SENIOŘI Název organizace: Pomoc v nouzi, o.p.s. Poskytovaná služba: Dluhová poradna Adresa sídla organizace: Fibichova 852, Sokolov Adresa poskytování služby: Nízkoprahové denní centrum, ul. Jednoty 2233, Sokolov Telefon: www stránky: Pro koho je služba určena: pro osoby starší 18 let, které se ocitly ve finanční krizi Charakteristika služby: orientace v našem sociálním systému, poradenství v oblasti vzdělávání, dluhové poradenství - návrhy na oddlužení, konsolidace finanční situace předlužených osob. Forma služby: ambulantní Kapacita služby: primárně je určeno pro občany města Sokolov a přilehlých obcí, v případě volné kapacity budeme své služby poskytovat bez ohledu na místo trvalého bydliště klienta.

94 SENIOŘI Název organizace: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Poskytovaná služba: Pečovatelská služba Adresa sídla organizace: Pastýřská 4, Cheb Adresa poskytování služby: Jateční 2, Cheb Telefon: www stránky: Pro koho je služba určena: osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Pečovatelská služba poskytuje úkony ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízení sociálních služeb (Středisku osobní hygieny). Charakteristika služby: posláním pečovatelské služby je docházet za uživatelem služby do jeho domácího prostředí, umožnit mu, aby mohl setrvat tam, kde se cítí dobře a bezpečně. Cílem služby je poskytovat takovou podporu, která napomáhá uživateli si zachovat v maximální možné míře dosavadní způsob života, a umožnit mu tak prožití důstojného a plnohodnotného života v jeho přirozeném prostředí. Forma služby: terénní služba, ambulantní služba Kapacita služby: 240 terénní služba, 70 ambulantní služba

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí www.mestovm.cz www.ssmvm.cz 2015 Upozornění pro čtenáře a uživatele tohoto katalogu Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto tištěného

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice 2 0 1 4 1 Vážení spoluobčané, jak je již několikaletou tradicí, se začátkem každého roku pro vás připravujeme vydání aktualizované brožurky Průvodce sociální

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VODŇANY Tento katalog je financován z prostředků Jihočeského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany Katalog

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací Vydal: Úřad Městské části Praha 8, rok 2013 www.praha8.cz Vydavatel neručí za správnost údajů poskytnutých jednotlivými organizacemi.

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 1 Obsah Úvod... 3 Charakteristika Žďár nad Sázavou... 4 Statistické údaje v Žďár nad Sázavou - SO ORP... 5 Žďár nad Sázavou

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Výsledky Analýzy potřeb sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Zpracoval

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Zpracoval: Odbor sociální Úřadu městské části Praha 10 kpss@praha10.cz

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více