Časové rozlišování nákladů a výnosů. Didaktický rozbor učiva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časové rozlišování nákladů a výnosů. Didaktický rozbor učiva"

Transkript

1 Časové rozlišování nákladů a výnosů Didaktický rozbor učiva

2 Úvod k časovému rozlišování nákladů a výnosů Zopakování pojmů: NÁKLADY x VÝDAJE VÝNOSY x PŘÍJMY

3 Úvod k časového rozlišování nákladů a výnosů Se studenty uvádíme co nejvíce situací: kdy výdaj je současně nákladem kdy se nynější výdaj teprve stane nákladem v budoucnu kdy se nynější výdaj projevil jako náklad již v minulé době

4 Úvod do časového rozlišování nákladů a výnosů Uvádíme co nejvíce situací: kdy příjem je současně výnosem kdy se nynější příjem teprve stane výnosem v budoucnu kdy se nynější příjem projevil jako výnos již v minulé době

5 Platby předem Náklady příštích období (382 Komplexní náklady příštích období) 384 Výnosy příštích období 382 Komplexní náklady příštích období

6 Náklady příštích období 381 NÁKLADY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ Zaplacená platba předem z pohledu kupujícího (nájemce) = pohledávka vůči prodávajícímu (pronajímateli) => AKTIVUM. ÚKOL Prostudujte následující příklad. Navrhněte, jaké účetní případy budou vyúčtovány v roce 2011 a 2012, určete účetní doklady a zaúčtujte. Příklad jsme zaplatili neplátci DPH z běžného účtu za pronájem kanceláře na roky 2011 a 2012 Kč ,00, tj ,00 Kč na rok.

7 Náklady příštích období - řešení příkladu 221-Bankovní účty 381-Náklady příštích období 518-Ostatní služby PS VBÚ zaplaceno nájemné VÚD podíl nákl. př. období VÚD podíl nákl př. období 2012

8 Výnosy příštích období 384 VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ Přijatá platba předem z pohledu prodávajícího (pronajímatele) = závazek vykonat službu apod. pro kupujícího (nájemce) => PASIVUM. ÚKOL Údaje v tomto příkladu se shodují s předchozím, jen se nyní vžijeme do situace pronajímatele. Navrhněte, jaké účetní případy budou vyúčtovány v roce 2011 a 2012 a zaúčtujte. Příklad jsme přijali na běžný účet za pronájem kanceláře na roky 2011 a 2012 Kč ,00, tj ,00 Kč na rok. (Nejsme plátci DPH.)

9 Výnosy příštích období - řešení příkladu 648-Ostatní provozní 384-Výnosy příštích období 221-Bankovní účty výnosy PS VÚD podíl výn. př. období VÚD podíl výn. př. období VBÚ přijato nájemné

10 Komplexní náklady příštích období 382 KOMPLEXNÍ NÁKLADY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ Účtují se zde náklady příštích období, jež se vztahují k výkonům uskutečňovaným v příštích obdobích, např. náklady na přípravu a záběh nové výroby, náklady na výzkum a vývoj (pokud se časově rozlišují), náklady na dlouhodobou propagaci, náklady za předzásobení (na skladování). Týkají se více nákladových druhů. Při řešení úkolu budeme postupovat ve dvou krocích. V prvním vyúčtujeme příslušné výdaje obvyklým způsobem (tj. přímo na jednotlivé účty 5. účtové třídy). V druhém pak vyřešíme časové rozlišení těchto nákladů.

11 Komplexní náklady příštích období Příklad 1. krok V průběhu čtvrtého čtvrtletí 2009 byly vynaloženy tyto náklady na přípravu a záběh výroby nového výrobku: mzdy pracovníků při technické a technologické přípravě výroby (ZVL) Kč zákonné pojistné zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnavatele k těmto mzdám (VÚD) Kč spotřeba energie (DFA) Kč náklady na propagaci nového výrobku (DFA) Kč spotřeba materiálu (VYD) Kč Výroba bude zahájena od počátku příštího kalendářního roku. Náklady na přípravu a záběh této výroby budou rovnoměrně rozvrženy do 3 let od zahájení výroby.

12 Komplexní náklady příštích období 1.krok řešení 331-Zaměstnanci VÚD mzdy - příp. výroby 521-Mzdové náklady 336-Zúčtování s inst. soc. zab. a zdr. poj. 524-Zákonné pojistné soc. zab. a zdr. poj Dodavatelé VÚD zák. pojistné zdr. poj.a soc. zabezp. 502-Spotřeba energie DFA za spotřebu energie DFA za propagaci 518-Ostatní služby 112-Materiál na skladě 501-Spotřeba materiálu PS VYD spotřeba materiálu

13 Komplexní náklady příštích období 2.krok řešení 382-Komplexní náklady příštích období 555-Zúčtování komplexních nákl. př. období VÚD zúčtování nákl. na přípravu nové výroby VÚD podíl nákl. př. obd VÚD podíl nákl. př. obd VÚD podíl nákl. př. obd. 2012

14 Platby zpětně 383 Výdaje příštích období 385 Příjmy příštích období

15 Výdaje příštích období 383 VÝDAJE PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ Kupující (nájemce) v běžném období nejprve využívá služby (např. pronajaté prostory) apod. => NÁKLAD TOHOTO BĚŽNÉHO OBDOBÍ. Platba bude provedena zpětně až v příštím období = závazek vůči prodávajícímu (pronajímateli) => PASIVUM. ÚKOL Prostudujte následující příklad. Navrhněte, jaké účetní případy budou vyúčtovány v roce 2011 a 2012 a zaúčtujte. Příklad Od jsme si pronajali kanceláře na měsíce listopad 2011 až únor 2012, měsíční nájemné podle nájemní smlouvy činí 8 000,-- Kč (pronajímatel není plátcem DPH). Platba se uskuteční koncem února 2012.

16 Výdaje příštích období - řešení příkladu 221-Bankovní účty 383-Výdaje příštích období 518-Ostatní služby PS VÚD nájemné VBÚ zaplaceno VÚD nájemné 2012 nájemné

17 Příjmy příštích období 385 PŘÍJMY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ Prodávající (pronajímatel) v běžném období nejprve poskytuje služby (např. pronajímá prostory) apod. => VÝNOS TOHOTO BĚŽNÉHO OBDOBÍ. Platba bude PŘIJATA zpětně až v příštím období = pohledávka vůči kupujícímu (nájemci) => AKTIVUM. ÚKOL Prostudujte následující příklad. Navrhněte, jaké účetní případy budou vyúčtovány v roce 2011 a 2012 a zaúčtujte Příklad Od jsme pronajali obchodnímu partnerovi kanceláře na měsíce listopad 2011 až únor 2012, měsíční nájemné podle nájemní smlouvy činí 8 000,-- Kč (nejsme plátcem DPH). Platba se uskuteční koncem února 2012.

18 Příjmy příštích období - řešení příkladu 648-Ostatní provozní výnosy 385-Příjmy příštích období 221-Bankovní účty PS VÚD poskytnutý pronájem VÚD poskytnutý pronájem 2012 VBÚ přijato nájemné

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019)

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019) Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14 14 14.1 Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14.2 Časové rozlišení nákladů a výnosů v užším pojetí (náklady příštích období, výdaje

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

9. 6. účtová třída - Výnosy

9. 6. účtová třída - Výnosy 9. 6. účtová třída - Výnosy Výnosy = výstupy činností podniku určené k prodeji (tržby + další výnosy). Členění výnosů - pro potřeby finanční analýzy: 1. provozní výnosy (60-65 úč. skupina), vznikají z

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

IAS 17 Leasingy Související interpretace:

IAS 17 Leasingy Související interpretace: 8 IAS 17 Leasingy Související interpretace: IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing SIC 15 Operativní leasingy SIC 27 Vyhodnocení transakcí uzavřených právní formou leasingu Cílem standardu je stanovit

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny roku 2015 RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny Úvod Prezentované informace z oblasti Sociálního a zdravotního pojištění se týkají roku 2015. Jak

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů

CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů Studijní opora pro distanční vzdělávání Ing. Ivana Brožíková Obsah: 1. Zásobování Příklad č. 1 Příklad č. 2 Příklad č. 3 Příklad č. 4 plán nákupu materiálu

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ Uznatelný náklad projektu musí splňovat následující základní kritéria: Náklad musí být vynaložen na činnosti, které jsou v souladu s nařízením Evropské Komise (ES) č. 1784/1999

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Charakteristika společnosti s ručením omezeným VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24 24 VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.2 ZAHAJOVACÍ ROZVAHA 24.3

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př.

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př. 1.4. Předkontace Předkontací (někdy také kontací) rozumíme určení dvou (v případě složených účetních zápisů) i více správných souvztažných účtů, na které se zaúčtuje daná účetní operace. Tento způsob záznamu

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

Příloha č. 24 SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 1. Vnitřní směrnice č. 24 Odborného učiliště, Křenovice 8. Doplňková činnost

Příloha č. 24 SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 1. Vnitřní směrnice č. 24 Odborného učiliště, Křenovice 8. Doplňková činnost Příloha č. 24 SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 1 Vnitřní směrnice č. 24 Odborného učiliště, Křenovice 8 Doplňková činnost Č.j.: OUKR/1291/2014 Spis. sk.: 1.4. A10 V Křenovicích dne 1. října 2014

Více

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 Petr Valouch LEASING V PRAXI praktický průvodce právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 srovnání ekonomické efektivnosti leasingu, úvěru a pořízení majetku za hotové účetní a daňová evidence leasingových

Více

05/12 Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu

05/12 Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 494 05/12 Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

OFSETOVÁ TISKÁRNA, DIGITÁLNÍ TISKÁRNA, MAILINGOVÉ A DATOVÉ SLUŽBY

OFSETOVÁ TISKÁRNA, DIGITÁLNÍ TISKÁRNA, MAILINGOVÉ A DATOVÉ SLUŽBY Naše poslání: Prosazováním nových trendů v polygrafii šetříme čas a prostředky zákazníka, usnadňujeme mu život a prostřednictvím jeho spokojenosti dáváme práci svým zaměstnancům. Garancí vlastní práce

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

Funkce a obsah rozvahy účetních výkazů, přehledné sestavení majetku podniku rozvahový den peněžním vyjádření rozvahový stav. rozvahová položka.

Funkce a obsah rozvahy účetních výkazů, přehledné sestavení majetku podniku rozvahový den peněžním vyjádření rozvahový stav. rozvahová položka. Rozvaha KAPITOLA 4 Funkce a obsah rozvahy Zákon o účetnictví ukládá podnikatelským subjektům, aby prokazovaly stav svého majetku, kapitálu a závazků v přehledné tabulce rozvaze. Rozvaha je jeden z nejdůležitějších

Více