Tisková zpráva 28. února 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tisková zpráva 28. února 2013"

Transkript

1 Tisková zpráva 28. února 2013 Erste Group dosáhla v roce 2012 čistého zisku ve výši 483,5 mil. EUR, ukazatel kapitálové přiměřenosti (CT1) se zlepšil na 11,2 % I. HLAVNÍ UDÁLOSTI Čistý úrokový výnos klesl v roce 2012 na 5 235,3 mil. EUR (2011: 5 569,0 mil. EUR). Důvodem byla především zdrženlivá poptávka po úvěrech podmíněná hospodářskou situací a pokračující redukce aktiv mimo klíčový obchod. Čisté příjmy z poplatků a provizí se snížily kvůli slabšímu vývoji úvěrových obchodů a obchodu s cennými papíry z 1 787,2 mil. EUR na 1 720,8 mil. EUR. Čistý zisk z obchodních operací byl s 273,4 mil. EUR výrazně vyšší než v předchozím roce (122,3 mil. EUR). Provozní výnos činil 7 229,5 mil. EUR (-3,3 % oproti 2011: 7 478,5 mil. EUR). Důsledné řízení nákladů vedlo v roce 2012 k poklesu všeobecných administrativních nákladů o 2,4 % z 3 850,9 mil. EUR na 3 756,7 mil. EUR. Z toho vyplývá provozní zisk ve výši 3 472,8 mil. EUR (2011: 3 627,6 mil. EUR). Poměr nákladů k výnosům zůstal s 52,0 % téměř beze změny (2011: 51,5 %). Rizikové náklady se vyvíjely pozitivně a klesly o 12,7 % na 1 980,0 mil. EUR, resp. 148 bazických bodů průměrného klientského úvěrového portfolia oproti 2 266,9 mil. EUR, resp. 168 bazickým bodům v roce Potřeba tvorby rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám ve všech klíčových zemích klesla resp. zůstala stabilní, s výjimkou Rumunska a Chorvatska. Již druhé čtvrtletí po sobě došlo k poklesu objemu nebonitních úvěrů (NPL), přičemž ukazatel NPL vztažený na klientské úvěry zůstal stabilní a k 31. prosinci 2012 činil 9,2 % (konec roku 2011: 8,5 %). Ukazatel krytí nebonitních úvěrů (NPL) se zlepšil na 62,6 % (konec roku 2011: 61,0 %). Ostatní provozní výsledek činil -724,3,0 mil. EUR (2011: ,9 mil. EUR). Toto podstatné zlepšení bylo způsobeno výrazně nižšími jednorázovými efekty v roce 2012: odkoupení hybridního kapitálu (tier 1 a tier 2) vyústilo v pozitivní efekt ve výši 413,2 mil. EUR. Negativně se ve výsledku odrazila adaptace firemní hodnoty (goodwillu), kdy 469,4 mil. EUR připadlo na Banca Comercială Română. Bankovní daň v Rakousku, Maďarsku a na Slovensku zatížila tuto položku s 244,0 mil. EUR (2011: 132,1 mil. EUR). Erste Group dosáhla v roce 2012 navzdory negativním jednorázovým efektům ve výši 360,7 mil. EUR čistého zisku po menšinových podílech 1 ve výši 483,5 mil. EUR. Představenstvo navrhne valné hromadě vyplacení dividendy ve výši 0,4 EUR na akcii za rok 2012 a zároveň v plné výši zaplatit úroky za podílový kapitál. Objem vlastního kapitálu 2 se zlepšil na 12,9 mld. EUR (konec roku 2011: 12,0 mld. EUR). Výrazný nárůst základního kapitálu (core tier 1) na 11,8 mld. EUR (konec roku 2011: 10,7 mld. EUR) a silný pokles rizikově vážených aktiv (RWA) o 7,6 % na 105,3 mld. EUR k 31. prosinci 2012 (konec roku 2011: 114,0 mld. EUR) se odrazil ve výrazně vyšší hodnotě ukazatele kapitálové přiměřenosti Core Tier 1 (vztaženo na celkové riziko; Basel 2.5) činící 11,2 % (konec roku 2011: 9,4 %). Celková bilanční suma činila k 31. prosinci ,8 mld. EUR. Nárůst o 1,8 % od počátku roku byl způsoben především růstem objemu vkladů na vícero klíčových trzích a investicemi do aktiv s vysokou likviditou. Objem úvěrů klesl o 2,1 % na 131,9 mld. EUR. V důsledku výjimečně silné likvidity objem klientských vkladů vzrostl v roce 2012 o 3,5 % na 123,1 mld. EUR a poměr úvěrů k vkladům klesl na 107,2 % (konec roku 2011: 113,3 %) Erste Group předčasně vrátila prostředky ve výši 4,0 mld. EUR, které si půjčila u Evropské centrální banky v rámci programu dlouhodobého refinancování (LTRO). 1 Čistý zisk po menšinových podílech odpovídá položce Čistý zisk přiřazený vlastníkům mateřské společnosti. 2 Vlastní kapitál odpovídá položce Celkový kapitál přiřazený vlastníkům mateřské společnosti. 1 / 13

2 Erste Group dosáhla v roce 2012 čistého zisku ve výši 483,5 mil. EUR. Na pozadí hospodářsky obtížného prostředí a negativních jednorázových efektů ve výši 361 mil. EUR (kromě jiného i bankovní daně v celkové výši 187 mil. EUR) je to docela solidní výsledek, prohlásil Andreas Treichl, předseda představenstva Erste Group Bank AG, při příležitosti prezentace předběžných výsledků za rok V květnu proto valné hromadě navrhneme vyplacení dividendy ve výši 0,4 EUR na akcii, pokračoval Treichl. Kromě pokroků v Rumunsku jsme zaznamenali pozitivní vývoj především u ukazatele kapitálové přiměřenosti tier 1 a v otázce likvidity. Díky trvalému přílivu vkladů se nám podařilo předčasně vrátit prostředky ve výši 4,0 mld. EUR, které jsme si půjčili od Evropské centrální banky v rámci jejího programu dlouhodobého refinancování (LTRO), uzavřel Treichl. Shrnutí vývoje Provozní zisk se v roce 2012 navzdory nižším provozním nákladům snížil na 3 472,8 mil. EUR (-4,3 % oproti 3 627,6 mil. EUR v roce 2011) v důsledku poklesu provozních výnosů. Provozní výnosy činily 7 229,5 mil. EUR (2011: 7 478,5 mil. EUR). Tento pokles o 3,3 % byl způsoben především poklesem čistého úrokového výnosu (-6,0 % na 5 235,3 mil. EUR) a poklesem čistých příjmů z poplatků a provizí (-3,7 % na 1 720,8 mil. EUR), který nebyl zcela vykompenzován nárůstem čistého zisku z obchodních operací (ze 122,3 mil. EUR v roce 2011 na 273,4 mil. EUR). Všeobecné administrativní náklady klesly o 2,4 % na 3 756,7 mil. EUR (2011: 3 850,9 mil. EUR). Poměr nákladů k výnosům tak činil 52,0 % (2011: 51,5 %). Čistý zisk po menšinových podílech se v roce 2012 zlepšil na 483,5 mil. EUR (2011: -718,9 mil. EUR). Návratnost kapitálu (cash), t.j. návratnost kapitálu očištěná o bezhotovostní položky (jako odpisy firemní hodnoty a lineární odpisy klientské základny) činila 7,6 % (vykázaná hodnota: 3,8 %) po 2,3 % (vykázaná hodnota: -5,5 %) v roce Hodnota zisku na akcii (cash) činila v roce ,17 EUR (vykázaná hodnota: 0,87 EUR) po 0,42 EUR (vykázaná hodnota: -2,28 EUR) v roce Celková bilanční suma vzrostla od konce roku 2011 o 1,8 % na 213,8 mld. EUR. Rizikově vážená aktiva (RWA) zaznamenala pokles o 8,7 mld. EUR, resp. 7,6 % na 105,3 mld. EUR. Ukazatel solventnosti se k 31. prosinci 2012 zlepšil na 15,5 % (konec roku 2011: 14,4 %) a výrazně tak překročil zákonem stanovený minimální požadavek. Ukazatel kapitálové přiměřenosti (ukazatel Tier 1), vztažený na celkové riziko v souladu s Basel 2.5, činil k 31. prosinci ,2 %. Výhled Erste Group očekává pro rok 2013 mírné zlepšení hospodářského vývoje ve střední a východní Evropě, doprovázené i nadále pouze váhavým růstem. Cílem je - ve srovnání s rokem udržet provozní zisk na stabilní úrovni, přičemž by v důsledku současného úrokového prostředí a jen mírné poptávky po úvěrech měly být nižší provozní příjmy vykompenzovány nižšími provozními náklady. Erste Group očekává, že v meziročním srovnání se bude provozní zisk v posledních třech čtvrtletích roku 2013 vyvíjet lépe než v prvním čtvrtletí roku Erste Group v roce 2013 očekává procentuálně dvouciferný pokles rizikových nákladů, především v souvislosti s očekávaným zlepšením situace v oblasti rizik v Rumunsku. Rumunská BCR by se v roce 2013 měla vrátit k ziskovosti. 2 / 13

3 II. KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM JEDNOTLIVÝCH SEGMENTŮ 3 Erste Bank Rakousko Podsegment Erste Bank Rakousko zahrnuje obchody s drobnými klienty a s malými a středními podniky Erste Bank Rakousko, její dceřiné společnosti (především spořitelny, v nichž má Erste Bank Rakousko většinový podíl, tj. spořitelny v Salzburgu, Tyrolsku a Hainburgu), a stavební spořitelnu s Bausparkasse. Pokles čistého úrokového výnosu o 48,1 mil. EUR, resp. 7,2 % z 665,9 mil. EUR v roce 2011 na 617,8 mil. EUR v roce 2012 byl způsoben především poklesem výnosů bankovní knihy odrážející vývoj úroků. U čistých příjmů z poplatků a provizí se navzdory poklesu u obchodů s cennými papíry podařilo docílit zlepšení o 18,4 mil. EUR, resp. 5,7 % z 320,6 mil. EUR na 339,0 mil. EUR v roce 2012, což bylo způsobeno především nárůstem provizí v oblasti obchodu s drobnými klienty a zahrnutím společnosti Intermarket Bank AG do účetní závěrky v srpnu Příčinou poklesu čistého zisku z obchodních operací o 24,4 mil. EUR z 20,2 mil. EUR v roce 2011 na -4,2 mil. EUR v roce 2012 byly negativní výsledky ocenění v roce Důvodem mírného nárůstu provozních nákladů o 5,3 mil. EUR, resp. 0,9 % z 609,4 mil. EUR na 614,7 mil. EUR bylo zahrnutí společnosti Intermarket Bank AG do účetní závěrky v srpnu 2011 a vyšší náklady na výpočetní techniku. Provozní zisk klesl o 59,4 mil. EUR, resp. 15,0 % z 397,3 mil. EUR v roce 2011 na 337,9 mil. EUR. Poměr nákladů k výnosům činil 64,5 % po 60,5 % v roce Další pokles tvorby rezerv a opravných položek o 5,2 mil. EUR, resp. 5,1 % ze 101,4 mil. EUR v předchozím roce na 96,2 mil. EUR v roce 2012 je odrazem pokračující stabilizace úvěrového portfolia. Zlepšení ostatního provozního výsledku o 77,1 mil. EUR na 13,4 mil. EUR v roce 2012 bylo způsobeno především pozitivními výsledky ocenění, výnosy z prodeje cenných papírů v portfoliu cenných papírů na prodej (Available for Sale) a prodejem nemovitosti. V předchozím roce byla tato položka výrazně ovlivněna ztrátami z ocenění v oblasti ostatních finančních investic. Bankovní daň činila v roce ,7 mil. EUR (v roce 2011: 7,7 mil. EUR). Čistý zisk po menšinových podílech vzrostl o 14,8 mil. EUR, resp. 8,3 % ze 177,6 mil. EUR na 192,4 mil. EUR v roce Návratnost kapitálu (ROE) činila 15,0 % po 16,3 % v předchozím roce. Rakouské spořitelny křížového garančního systému Pokles čistého úrokového výnosu o 75,6 mil. EUR, resp. 7,4 % z 1 015,6 mil. EUR na 940,0 mil. EUR v roce 2012 byl způsoben především poklesem výnosů bankovní knihy odrážející vývoj úroků. Čisté příjmy z poplatků a provizí vzrostly v roce 2012 o 7,8 mil. EUR, resp. 2,0 % na 398,0 mil. EUR, v první řadě díky vývoji v oblasti platebního styku a u úvěrových obchodů. Čistý zisk z obchodních operací se na základě vyšších příjmů z obchodování s cizími měnami zlepšil o 7,7 mil. EUR z 12,2 mil. EUR v roce 2011 na 19,9 mil. EUR v roce Provozní náklady se mírně zvýšily o 1,3 mil. EUR, resp. 0,1 % na 932,2 mil. EUR. Provozní zisk klesl o 61,4 mil. EUR, resp. 12,6 % ze 487,1 mil. EUR na 425,7 mil. EUR. Poměr nákladů k výnosům činil 68,7 % po 65,6 % v předchozím roce. Tvorba rezerv a opravných položek klesla o 24,5 mil. EUR, resp. 9,8 % z 250,4 mil. EUR v roce 2011 na 225,9 mil. EUR. Výrazné zlepšení ostatního provozního výsledku o 84,5 mil. EUR z -82,0 mil. EUR na 2,5 mil. EUR bylo způsobeno především zisky z prodeje v portfoliu cenných papírů na prodej (Available for Sale) v roce 2012 a ztrátami z ocenění v portfoliu cenných papírů v roce Bankovní daň činila v roce ,1 mil. EUR (2011: 6,5 mil. EUR). Čistý zisk po menšinových podílech vzrostl o 15,5 mil. EUR z 6,0 mil. EUR v roce 2011 na 21,5 mil. EUR v roce V komentáři k výsledkům jednotlivých segmentů jsou srovnávány finanční výsledky roku 2012 s výsledky za rok Pokud není uvedeno jinak, vztahují se tedy označení jako například v předchozím roce, 2011 nebo v roce 2011 na rok 2011 a označení jako například v letošním roce, 2012 nebo v roce 2012 na rok Označení Čistý zisk po menšinových podílech odpovídá termínu Čistý zisk po menšinových podílech přiřazený vlastníkům mateřské společnosti. 3 / 13

4 Segment Střední a východní Evropa V segmentu Střední a východní Evropa jsou obsaženy podsegmenty Česká republika, Rumunsko, Slovensko, Maďarsko, Chrovatsko, Srbsko a Ukrajina. Výsledky divizí Podnikové financování & Investiční bankovnictví a Trhy skupiny jsou znázorněny v příslušných segmentech. Česká republika Čistý úrokový výnos podsegmentu Česká republika klesl o 69,5 mil. EUR, resp. 5,9 % (očištěno o měnový efekt: -3,7 %) z 1 183,3 mil. EUR na 1 113,8 mil. EUR, což bylo způsobeno v první řadě klesajícími úroky na trhu a pouze zdráhavou poptávkou po úvěrech, především u spotřebních úvěrů. Čisté příjmy z poplatků a provizí klesly o 49,3 mil. EUR, resp. 9,9 % (očištěno o měnový efekt: -7,9 %) ze 496,5 mil. EUR v předchozím roce na 447,2 mil. EUR v roce 2012, především v důsledku nižších výnosů v oblasti úvěrových obchodů a platebního styku. Čistý zisk z obchodních operací se zlepšil o 65,4 mil. EUR z -45,5 mil. EUR v roce 2011 na 19,9 mil. EUR, především v důsledku negativního výsledku ocenění penzijního fondu v předchozím roce. Provozní náklady klesly v roce 2012 o 22,0 mil. EUR, resp. 3,1 % (očištěno o měnový efekt: -0,9 %) na 691,9 mil. EUR. Provozní zisk se snížil o 31,4 mil. EUR, resp. 3,4 % (očištěno o měnový efekt: -1,2 %) z 920,4 mil. EUR v roce 2011 na 889,0 mil. EUR. Díky pokračující stabilizaci portfolia došlo k výraznému poklesu tvorby rezerv a opravných položek o 70,9 mil. EUR, resp. 33,7 % (očištěno o měnový efekt: -32,2 %) na 139,6 mil. EUR v roce Zlepšení ostatního provozního výsledku o 28,8 mil. EUR z -122,0 mil. EUR na -93,2 mil. EUR bylo způsobeno především vyššími výnosy z finančních investic. Čistý zisk po menšinových podílech byl s 518,0 mil. EUR o 61,7 mil. EUR, resp. 13,5 % (očištěno o měnový efekt: +16,1 %) vyšší než v předchozím roce (456,3 mil. EUR). Poměr nákladů k výnosům zůstal se 43,8 % po 43,7 % v roce 2011 téměř beze změny, návratnost kapitálu (ROE) klesla ze 42,8 % na 40,9 %. Rumunsko Obtížné hospodářské prostředí se i nadále negativně odráží ve výsledku podsegmentu Rumunsko. Čistý úrokový výnos klesl o 99,9 mil. EUR, resp. 14,9 % (očištěno o měnový efekt: -10,4 %) na 572,4 mil. EUR. Tento vývoj je v první řadě důsledkem slabé poptávky po spotřebních úvěrech ze strany drobných klientů a klesajících marží u obchodů s drobnými a korporátními klienty. Pokles čistých příjmů z poplatků a provizí o 9,8 mil. EUR, resp. 7,5 % (očištěno o měnový efekt: -2,7 %) ze 130,1 mil. EUR v roce 2011 na 120,3 mil. EUR v roce 2012 byl způsoben především nižšími výnosy v oblasti platebního styku. K nárůstu čistého zisku z obchodních operací o 21,2 mil. EUR ze 49,3 mil. EUR v roce 2011 na 70,5 mil. EUR došlo především v důsledku vyššího ocenění měnových pozic. Provozní náklady klesly o 20,5 mil. EUR, resp. 5,4 % z 376,4 mil. EUR v předchozím roce na 355,9 mil. EUR v roce Očištěno o měnový efekt však provozní náklady zůstaly stabilní. Rezervy na restrukturalizační opatření ve výši 24,1 mil. EUR, které byly vytvořeny koncem roku 2012, byly pokryty úsporami nákladů z již realizovaných optimalizačních opatření. Potřeba dodatečných oprávek u obchodu s drobnými klienty, v oblasti korporátní klientely a u nemovitostí vedla v roce 2012 k nárůstu tvorby rezerv a opravných položek o 237,9 mil. EUR, resp. 47,6 % (očištěno o měnový efekt: +55,3 %) ze 499,3 mil. EUR na 737,2 mil. EUR. K 31. prosinci 2012 se tak ukazatel krytí nebonitních úvěrů (NPL) zvýšil na 58,6 % po 50,1 % ke konci roku Příčinou zhoršení ostatního výsledku o 17,8 mil. EUR, resp. 57,6 % (očištěno o měnový efekt: -65,8 %) z -30,9 mil. EUR na -48,7 mil. EUR v roce 2012 byly především jednorázové výnosy v souvislosti s likvidací dceřiné společnosti Anglo-Romanian Bank Ltd. v roce Čistá ztráta po menšinových podílech vzrostla o 271,8 mil. EUR z 22,5 mil. EUR v předchozím roce na 294,3 mil. EUR. Poměr nákladů k výnosům se zvýšil ze 44,2 % v předchozím roce na nynějších 46,6 %. Slovensko Čistý úrokový výnos podsegmentu Slovensko klesl o 20,8 mil. EUR, resp. 4,7 % ze 445,7 mil. EUR v roce 2011 na 424,9 mil. EUR v roce 2012, což bylo způsobeno v první řadě změnou investiční strategie u finančních investic a mírným poklesem marží u obchodu s drobnými klienty. K mírnému poklesu čistých příjmů z poplatků a provizí o 2,2 mil. EUR, resp. 2,0 % ze 112,2 mil. EUR na 110,0 mil. EUR došlo především v důsledku nižších provizí ze správy aktiv. Čistý zisk z obchodních operací se zlepšil o 7,4 mil. EUR z -4,6 mil. EUR v roce 2011 na 2,8 mil. EUR. Provozní náklady se zvýšily 4 / 13

5 v důsledku vyšších, investičně podmíněných odpisů v oblasti informačních technologií o 12,0 mil. EUR, resp. 5,4 % z 224,0 mil. EUR na 236,0 mil. EUR. Tvorba rezerv a opravných položek odráží lepší situaci na trhu ve srovnání s rokem 2011, především v oblasti obchodu s malými a středními podniky, s drobnými klienty a u nemovitostí, což vedlo ke snížení tvorby rezerv o 20,2 mil. EUR, resp. 27,4 % ze 73,6 mil. EUR v roce 2011 na 53,4 mil. EUR v roce Zlepšení ostatního výsledku o 2,5 mil. EUR ve srovnání s rokem 2011 bylo způsobeno v první řadě vyššími výsledky ocenění finančních investic, nižšími náklady na ocenění nemovitostí a nižšími náklady na pojištění vkladů. V roce 2012 činila bankovní daň 26,5 mil. EUR (2011: žádná bankovní daň). Čistý zisk po menšinových podílech klesl o 3,9 mil. EUR, resp. 2,3 % na 169,3 mil. EUR. Poměr nákladů k výnosům vzrostl ze 40,5 % v roce 2011 na 43,9 % v roce Návratnost kapitálu (ROE) klesla ze 43,2 % na 39,4 %. Maďarsko Čistý úrokový výnos podsegmentu Maďarsko klesl o 67,5 mil. EUR, resp. 16,8 % (očištěno o měnový efekt: -13,8 %) ze 402,7 mil. EUR v roce 2011 na 335,2 mil. EUR v roce 2012, především v důsledku poklesu marží a objemu úvěrů, jakož i zákonem nařízeného předčasného splacení úvěrů v cizí měně za netržní ceny. Čisté příjmy z poplatků a provizí klesly o 5,9 mil. EUR, resp. 6,0 % (očištěno o měnový efekt: -2,7 %) na 91,9 mil. EUR, což bylo způsobeno nižšími provizemi v oblasti úvěrového obchodu. Pokles čistého zisku z obchodních operací o 35,0 mil. EUR z 19,1 mil. EUR na -15,9 mil. EUR v roce 2012 je výsledkem změny ve vykazování úrokových výnosů portfolia cenných papírů určených k obchodování a poklesu v oblasti devizových obchodů. V důsledku realizace řady restrukturalizačních opatření ve čtvrtém čtvrtletí 2011 došlo k poklesu provozních nákladů o 31,0 mil. EUR, resp. 15,5 % (očištěno o měnový efekt: -12,5 %) z 200,5 mil. EUR v roce 2011 na 169,5 mil. EUR v roce Poměr nákladů k výnosům vzrostl z 38,6 % na 41,2 % v roce Tvorba rezerv a opravných položek klesla o 597,0 mil. EUR z 812,0 mil. EUR v roce 2011 na 215,0 mil. EUR v roce Tento výrazný pokles byl způsoben jednorázovou dodatečnou tvorbou rezerv a opravných položek ve třetím čtvrtletí 2011, především v důsledku zavedení zákonem nařízených možností konverze úvěrů v cizí měně. Ostatní výsledek se zhoršil o 16,0 mil. EUR z -56,9 mil. EUR v roce 2011 na -72,9 mil. EUR v roce Negativní efekt z bankovní daně ve výši 47,3 mil. EUR byl vykompenzován nižším znehodnocením úvěrových jistin a rozpuštěním rezerv vytvořených za účelem realizace restrukturalizačních opatření. V roce 2011 bylo možné vykompenzovat bankovní daň náklady na splacení úvěrů v cizí měně za netržní ceny. Rezervy vytvořené v prvních devíti měsících roku 2012 určené pro budoucí dodatečná daňová zatížení v souvislosti s legislativní změnou týkající se dotací úroků u dlužníků v cizí měně ve výši 60,6 mil. EUR byly ve čtvrtém čtvrtletí roku 2012 beze zbytku rozpuštěny. Čistá ztráta po menšinových podílech činila 55,1 mil. EUR po 566,6 mil. EUR v roce Chorvatsko Čistý úrokový výnos podsegmentu Chorvatsko klesl o 8,1 mil. EUR, resp. 3,1 % (očištěno o měnový efekt: -2,0 %) z 261,8 mil. EUR v roce 2011 na 253,7 mil. EUR v důsledku poklesu úvěrových marží. Čisté příjmy z poplatků a provizí klesly z důvodu převodu dceřiné společnosti pověřené správou kreditních karet k segmentu Podnikové centrum v říjnu 2011 o 11,1 mil. EUR, resp. 14,5 % (očištěno o měnový efekt: -13,5 %) ze 76,7 mil. EUR v roce 2011 na 65,6 mil. EUR v roce Příčinou poklesu čistého zisku z obchodních operací o 1,8 mil. EUR, resp. 16,1 % (očištěno o měnový efekt: -15,1 %) z 11,2 mil. EUR na 9,4 mil. EUR byly negativní výsledky ocenění. Provozní náklady se snížily o 8,3 mil. EUR, resp. 5,9 % (očištěno o měnový efekt: -4,8 %) ze 141,1 mil. EUR na 132,8 mil. EUR v důsledku převodu dceřiné společnosti pověřené správou kreditních karet a nižších nákladů na počítačovou techniku. Provozní zisk klesl o 12,7 mil. EUR, resp. 6,1 % (očištěno o měnový efekt: -5,0 %) z 208,6 mil. EUR v roce 2011 na 195,9 mil. EUR v roce Poměr nákladů k výnosům zůstal se 40,4 % téměř beze změny. Zvýšená potřeba rezerv a opravných položek v oblasti nemovitostí a u obchodu s malými a středními podniky vedla k nárůstu o 28,1 mil. EUR, resp. 25,7 % (očištěno o měnový efekt: +27,1 %) ze 109,3 mil. EUR na 137,4 mil. EUR v roce Čistý zisk po menšinových podílech klesl o 19,9 mil. EUR, resp. 45,6 % (očištěno o měnový efekt: -45,0 %) ze 43,6 mil. EUR na 23,7 mil. EUR. Návratnost kapitálu činila 8,2 % po 17,4 % v roce / 13

6 Srbsko Čistý úrokový výnos podsegmentu Srbsko vzrostl o 0,7 mil. EUR, resp. 1,9 % (očištěno o měnový efekt: +13,0 %) z 36,4 mil. EUR v roce 2011 na 37,1 mil. EUR v roce Tohoto zlepšení bylo dosaženo nárůstem objemu úvěrů jak u soukromých, tak u korporátních klientů, jakož i díky vyšším maržím v oblasti obchodu s drobnými klienty. Čisté příjmy z poplatků a provizí se zlepšily o 0,3 mil. EUR, resp. 2,3 % (očištěno o měnový efekt: +13,5 %) z 13,0 mil. EUR na 13,3 mil. EUR. Díky nárůstu výnosů z obchodu s cizími měnami vzrostla hodnota čistého zisku z obchodních operací o 2,3 mil. EUR. Provozní náklady zůstaly s 33,6 mil. EUR v roce 2012 beze změny. Nárůst o 10,2 % po očištění o měnové efekty byl zaznamenán především v oblasti personálních nákladů. Poměr nákladů k výnosům se výrazně zlepšil z 68,3 % v roce 2011 na 63,6 % v roce Rizikové náklady klesly o 0,5 mil. EUR na 9,0 mil. EUR. Čistý zisk po menšinových podílech vzrostl o 4,4 mil. EUR na 7,8 mil. EUR. Návratnost kapitálu (ROE) činila 18,8 % po 8,3 % v předchozím roce. Ukrajina Čistý úrokový výnos podsegmentu Ukrajina klesl o 9,0 mil. EUR, resp. 27,6 % (očištěno o měnový efekt: -32,3 %) z 32,6 mil. EUR v roce 2011 na 23,6 mil. EUR v roce 2012 v důsledku poklesu objemu úvěrů a marží, jakož i nižších výnosů v oblasti obchodu s cennými papíry. Vyšší výnosy v oblasti platebního styku vedly ke zlepšení čistých příjmů z poplatků a provizí o 1,3 mil. EUR na 6,2 mil. EUR. Příčinou poklesu čistého zisku z obchodních operací o 4,0 mil. EUR z -3,2 mil. EUR na -7,2 mil. EUR byly nižší výnosy z obchodu s cizími měnami. Provozní náklady se snížily o 0,2 mil. EUR, resp. 0,4 % na 48,6 mil. EUR. Očištěno o měnový efekt však provozní náklady klesly o 6,8 %. Zvýšení tvorby rezerv a opravných položek o 5,0 mil. EUR, resp. 46,7 % (očištěno o měnový efekt: +37,2 %) na 15,7 mil. EUR bylo výsledkem přímých odpisů. Ostatní výsledek se v roce 2012 zhoršil o 4,0 mil. EUR na -2,4 mil. EUR, v první řadě v důsledku ztrát z prodeje v portfoliu cenných papírů na prodej (Available for Sale). Čistá ztráta po menšinových podílech činila 44,3 mil. EUR po 23,1 mil. EUR v roce Na základě rostoucích hospodářských a politických nejistot na Ukrajině a strategického rozhodnutí stáhnout se z Ukrajiny, uzavřela Erste Group s vlastníky společnosti FIDOBANK v prosinci 2012 dohodu o prodeji Erste Bank Ukrajina. Z toho vyplývající ztráta ve výši 75,0 mil. EUR byla vykázána v ostatním výsledku segmentu Podnikové centrum. Formální povolení této transakce kontrolními orgány pro finanční trh v Rakousku a na Ukrajině a s tím i realizace této transakce se očekává do konce druhého čtvrtletí Segment Podnikové financování & investiční bankovnictví (GCIB) Segment Podnikové financování & investiční bankovnictví zahrnuje obchody Erste Group s velkými korporátními klienty, dále s velkými korporátními klienty v oblasti nemovitostí, akciové kapitálové trhy (Equity Capital Markets od druhého čtvrtletí 2012), jakož i investiční dceřiné společnosti ve střední a východní Evropě a mezinárodní obchod (kromě aktivit týkajících se obchodování na finančních trzích). Tomuto segmentu je také přiřazena dceřiná společnost Erste Group Immorent zabývající se leasingem nemovitostí. Čistý úrokový výnos klesl v roce 2012 o 47,3 mil. EUR, resp. 8,7 % na 495,9 mil. EUR, což bylo způsobeno výhradně výrazným snížením objemu v oblasti Mezinárodního obchodu a obchodních oblastí Nemovitosti a Investiční bankovnictví, které se nepodařilo vykompenzovat stabilním vývojem obchodu s velkými korporátními klienty. Čisté příjmy z poplatků a provizí klesly o 31,7 mil. EUR, resp. 26,7 % na 87,1 mil. EUR. Příčinou tohoto vývoje byla redukce objemu nových obchodů a pokles příjmů z vývoje nových projektů v oblasti nemovitostí. Čistý zisk z obchodních operací se v roce 2012 zlepšil o 133,6 mil. EUR na 4,4 mil. EUR, poté co byl v roce 2011 zatížen negativními výsledky ocenění investičního CDS portfolia v mezinárodním obchodě, které bylo mezitím téměř beze zbytku zredukováno. Provozní náklady vzrostly o 5,4 mil. EUR, resp. 2,8 % ze 191,5 mil. EUR na 196,9 mil. EUR, v první řadě v důsledku organizačních změn (přesun jednotlivých položek ze segmentu Trhy skupiny do segmentu Podnikové financování & Investiční bankovnictví). 6 / 13

7 Provozní zisk se zlepšil o 49,2 mil. EUR, resp.14,4 % z 341,3 mil. EUR v roce 2011 na 390,5 mil. EUR v roce Tvorba rezerv a opravných položek vzrostla o 169,0 mil. EUR, resp. 94,8 % na 347,2 mil. EUR, což bylo způsobeno především vyšší tvorbou rezerv a opravných položek u obchodů s nemovitostmi a v oblasti rakouského a rumunského obchodu s velkými korporátními klienty. Vyšší ztráty z ocenění a z prodeje v souvislosti s vývojem obchodu s nemovitostmi a s pokračujícím odbouráváním investic v oblasti mezinárodního obchodu vedly kromě toho k poklesu ostatního provozního zisku o 54,9 mil. EUR na -101,6 mil. EUR. Čistý zisk po menšinových podílech klesl o 129,3 mil. EUR ze 73,7 mil. EUR v roce 2011 na -55,6 mil. EUR v roce Poměr nákladů k výnosům se zlepšil z 35,9 % v roce 2011 na 33,5 % v roce Segment Trhy skupiny Segment Trhy skupiny zahrnuje divize Finanční trhy skupiny (Group Treasury) a Kapitálové trhy (Capital Markets) a zahrnuje vedle obchodování na finančních trzích (treasury) v Erste Group Bank AG, dceřiných společnostech ve střední a východní Evropě a v zahraničních pobočkách v Hongkongu, New Yorku, v Berlíně a ve Stuttgartu také společnost Erste Asset Management. Čistý úrokový výnos klesl v roce 2012 o 13,7 mil. EUR, resp. 6,9 % na 183,7 mil. EUR, v první řadě díky vývoji obchodní oblasti Global Money Market & Government Bonds. Čisté příjmy z poplatků a provizí se oproti roku 2011 snížily o 1,9 mil. EUR, resp. 1,5 % na 124,7 mil. EUR, především v oblasti správy aktiv. Čistý zisk z obchodních operací vzrostl o 47,7 mil. EUR, resp. 30,7 % na 202,9 mil. EUR, především díky dobrému vývoji obchodních oblastí Credit Trading a Rates Trading. Provozní náklady klesly o 28,9 mil. EUR, resp. 11,8 % na 215,9 mil. EUR. Vedle úspor nákladů ve všech obchodních jednotkách byly příčinou tohoto poklesu také organizační změny (přesun jednotlivých položek ze segmentu Trhy skupiny do segmentu Podnikové financování & Investiční bankovnictví). Provozní zisk vzrostl v roce 2012 o 61,0 mil. EUR, resp. 26,0 % na 295,4 mil. EUR. Poměr nákladů k výnosům se zlepšil z 51,1 % na nynějších 42,2 %. Čistý zisk po menšinových podílech se zvýšil o 61,0 mil. EUR, resp. 36,6 % na 227,6 mil. EUR. Návratnost kapitálu (ROE) činila 65,0 % (2011: 53,4 %). Segment Podnikové centrum Segment Podnikové centrum zahrnuje výsledky těch společností, které nelze přímo přiřadit k určitému obchodnímu segmentu, konsolidaci výsledků mezi segmenty, lineární odpisy klientské základny zejména v BCR, Erste Card Club a Ringturm KAG a jednorázové efekty, které kvůli zachování možnosti meziročního srovnání nemohly být přímo zahrnuty do žádného segmentu. Kromě toho je tomuto segmentu přiřazeno také řízení bilanční struktury Erste Group Bank AG (Holding). Výsledky řízení bilanční struktury jednotlivých lokálních dceřiných společností budou i nadále vykazovány v příslušných podsegmentech jednotlivých zemí. Nárůst čistého úrokového výnosu ze 112,1 mil. EUR na 237,2 mil. EUR byl způsoben především nárůstem příspěvku z oblasti řízení bilanční struktury. K pozitivnímu vývoji čistých příjmů z poplatků a provizí došlo v první řadě díky nižším nákladům v souvislosti s emisemi. Čistý zisk z obchodních operací klesl z 37,5 mil. EUR na -31,5 mil. EUR, což bylo způsobeno nižšími výsledky ocenění v oblasti řízení aktiv a pasiv. Ostatní výsledek zahrnuje kromě lineárního odpisu klientské základny ve výši 69,2 mil. EUR, oprávky firemní hodnoty (goodwill) rumunské dceřiné společnosti Banca Comercială Română ve výši 469,4 mil. EUR a podílových účastí v Rakousku v celkové výši 45,5 mil. EUR výnos z odkoupení hybridního kapitálu a podřízených dluhopisů (tier 1 a tier 2) ve výši 413,2 mil. EUR a zisk z prodeje nemovitostí ve výši 38,2 mil. EUR. V ostatním výsledku byla vykázána také bankovní daň holdingu (Erste Group Bank AG) ve výši 146,9 mil. EUR (2011: 117,5 mil. EUR) a ztráta z prodeje společnosti Erste Bank Ukrajina ve výši 75,0 mil. EUR. 7 / 13

8 V. VÝVOJ MĚNOVÝCH KURZŮ Kurz ke konci období Průměrný kurz prosinec 12 prosinec 11 Změna Změna EUR/CZK 25,15 25,79 2,5% 25,15 24,59-2,3% EUR/RON 4,44 4,32-2,8% 4,46 4,24-5,2% EUR/HUF 292,30 314,58 7,1% 289,22 279,32-3,5% EUR/HRK 7,56 7,54-0,3% 7,52 7,44-1,1% EUR/RSD 112,05 106,00-5,7% 112,99 101,89-10,9% EUR/UAH 10,62 10,36-2,5% 10,39 11,11 6,5% Pozitivní změna = zhodnocení měny, negativní změna = znehodnocení měny Erste Group, Tiskové oddělení, 1010 Wien, Graben 21, Fax: Michael Mauritz, Tel: , Hana Cygonková, Tel: , Carmen Staicu, Tel: , Linda Michalech, Tel: , Gertrud Aquea Lamptey Tel: Tato zpráva je k dispozici na naší homepage: 8 / 13

9 PŘÍLOHA I. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT ERSTE GROUP (IFRS) v mil. EUR Změna Čistý úrokový výnos 5.235, ,0-6,0% Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám , ,9-12,7% Čisté příjmy z poplatků a provizí 1.720, ,2-3,7% Čistý zisk z obchodních operací 273,4 122,3 >100,0% Všeobecné administrativní náklady , ,9-2,4% Ostatní provozní výsledek -724, ,9-54,4% Výnosy z finančních aktiv v reálné hodnotě (FV) -3,6 0,3 na Výnosy z finančních aktiv na prodej (AfS) 56,2-66,2 na Výnosy z finančních aktiv držená do splatnosti (HtM) -19,9-27,1-26,6% Zisk/ztráta před zdaněním za účetní období 801,2-322,2 na Daně z příjmů -170,2-240,4-29,2% Čistý zisk/ztráta k za účetní období 631,0-562,6 na Přiřazený nerozhodujícím podílům 147,5 156,3-5,6% Přiřazený vlastníkům mateřské společnosti 483,5-718,9 na II. VÝKAZ ÚPLNÉHO VÝSLEDKU v mil. EUR Změna Čistý zisk/ztráta za účetní období 631,0-562,6 na Cenné papíry na prodej - rezervy (vč. kurzových rozdílů) 975,9-64,6 na Zajištění peněžních toků - rezervy (vč. kurzových rozdílů) -3,4 30,6 na Pojistně matematické zisky/ztráty -45,9-42,7 7,5% Kurzové rozdíly 16,2-232,9 na Odložená daň položek zúčtovaných přímo ve vlastním kapitálu -183,9 23,1 na Ostatní úplný výsledek za účetní období celkem 758,9-286,5 na Úplný výsledek (celkem) 1.389,9-849,1 na Přiřazený nerozhodujícím podílům 479,1 124,3 >100,0% Přiřazený vlastníkům mateřské společnosti 910,8-973,4 na 9 / 13

10 III. ROZVAHA ERSTE GROUP (IFRS) v mil. EUR Dec 12 Dec 11 Změna AKTIVA Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank ,5% Pohledávky za bankami ,7% Pohledávky za klienty ,1% Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám ,8% Derivativní finanční nástroje ,6% Cenné papíry k obchodování ,9% Finanční aktiva - v reálné hodnotě (FV) ,5% Finanční aktiva - na prodej (AfS) ,7% Finanční aktiva - držená do splatnosti (HtM) ,0% Majetkové účasti v přidruž. spol. konsolid. ekv. metodou ,6% Nehmotný majetek ,1% Hmotný majetek ,6% nemovitostí držených jako finanční investice ,2% Běžné daňové závazky ,3% Odložené daňové pohledávky ,4% Finanční aktiva držená na prodej >100,0% Ostatní aktiva ,2% Aktiva celkem ,8% PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL Závazky k bankám ,3% Závazky ke klientům ,5% Emitované dluhopisy ,4% Uzpůsobení hodnoty z portfolio fair value hedges ,3% Derivativní finanční nástroje ,5% Obchodní pasiva ,3% Rezervy ,8% Běžné daňové závazky ,9% Odložené daňové závazky ,1% Závazky v souvislosti s finančními aktivy drženými na prodej na Ostatní pasiva ,0% Podřízený kapitál ,0% Kapitál celkem ,6% Přiřazený nerozhodujícím podílům ,8% Přiřazený vlastníkům mateřské společnosti ,8% Pasiva celkem ,8% 10 / 13

11 IV. ÚDAJE ZA JEDNOTLIVÉ SEGMENTY ERSTE GROUP Přehled * v mil. EUR Retail & Malé a střední podniky GCIB Trhy skupiny Podnikové centrum Skupina celkem Čistý úrokový výnos 4.318, ,3 495,9 543,2 183,7 197,4 237,2 112, , ,0 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám , ,7-347,2-178,2 0,0-12,0-3,4 0, , ,9 Čisté příjmy z poplatků a provizí 1.591, ,0 87,1 118,8 124,7 126,6-82,5-100, , ,2 Čistý zisk z obchodních operací 97,6 58,8 4,4-129,2 202,9 155,2-31,5 37,5 273,4 122,3 Všeobecné administrativní náklady , ,8-196,9-191,5-215,9-244,8-128,7-135, , ,9 Ostatní výsledek -243,7-405,4-101,6-46,7 2,0 10,2-348, ,0-691, ,9 Zisk před zdaněním 919,3 656,2-58,3 116,4 297,4 232,6-357, ,4 801,2-322,2 Daně z příjmů -246,1-263,8 4,4-31,3-61,7-55,6 133,2 110,3-170,2-240,4 Čistý zisk/ztráta k za účetní období 673,2 392,4-53,9 85,1 235,7 177,0-224, ,1 631,0-562,6 Přiřazený nerozhodujícím podílům 134,2 144,5 1,7 11,4 8,1 10,4 3,5-10,0 147,5 156,3 Přiřazený vlastníkům mateřské společnosti 539,0 247,9-55,6 73,7 227,6 166,6-227, ,1 483,5-718,9 Průměrná rizikově vážená aktiva , , , , , ,4 8,7 970, , ,6 Průměrný přiřazený vlastní kapitál Poměr nákladů k výnosům 53,5% 51,1% 33,5% 35,9% 42,2% 51,1% 104,5% na 52,0% 51,5% Návratnost kapitálu 11,0% 6,0% na na 65,0% 53,4% na na 3,8% na *) Položka Ostatní výsledek v segmentu Podnikové centrum zahrnuje odpisy klientské základny ve výši 33,4 mil. EUR. V položce Ostatní výsledek jsou zahrnuty následující čtyři položky z výkazu zisku a ztrát: Ostatní provozní výsledek, Výnosy z finančních aktiv v reálné hodnotě, na prodej a držená do splatnosti. 11 / 13

12 Segment Rakousko* Erste Bank Rakousko Spořitelny Rakousko v mil. EUR Čistý úrokový výnos 617,8 665,9 940, , , ,5 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -96,2-101,4-225,9-250,4-322,1-351,8 Čisté příjmy z poplatků a provizí 339,0 320,6 398,0 390,2 737,0 710,8 Čistý zisk z obchodních operací -4,2 20,2 19,9 12,2 15,7 32,4 Všeobecné administrativní náklady -614,7-609,4-932,2-930, , ,3 Ostatní výsledek 13,4-63,7 2,5-82,0 15,9-145,7 Zisk před zdaněním 255,1 232,2 202,3 154,7 457,4 386,9 Daně z příjmů -55,8-50,3-61,5-40,1-117,3-90,4 Čistý zisk/ztráta k za účetní období 199,3 181,9 140,8 114,6 340,1 296,5 Přiřazený nerozhodujícím podílům 6,9 4,3 119,3 108,6 126,2 112,9 Přiřazený vlastníkům mateřské společnosti 192,4 177,6 21,5 6,0 213,9 183,6 Průměrná rizikově vážená aktiva , , , , , ,4 Průměrný přiřazený vlastní kapitál 1.284, ,1 369,8 304, , ,6 Poměr nákladů k výnosům 64,5% 60,5% 68,7% 65,6% 67,0% 63,5% Návratnost kapitálu 15,0% 16,3% 5,8% 2,0% 12,9% 13,2% *) V položce Ostatní výsledek jsou zahrnuty následující čtyři položky z výkazu zisku a ztrát: Ostatní provozní výsledek, Výnosy z finančních aktiv v reálné hodnotě, na prodej a držená do splatnosti. 12 / 13

13 Segment Zentral- und Osteuropa (CEE)* Česká republika Rumunsko Slovensko Maďarsko Chorvatsko Srbsko Ukrajina v mil. EUR Čistý úrokový výnos 1.113, ,3 572,4 672,3 424,9 445,7 335,2 402,7 253,7 261,8 37,1 36,4 23,6 32,6 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -139,6-210,5-737,2-499,3-53,4-73,6-215,0-812,0-137,4-109,3-9,0-9,5-15,7-10,7 Čisté příjmy z poplatků a provizí 447,2 496,5 120,3 130,1 110,0 112,2 91,9 97,8 65,6 76,7 13,3 13,0 6,2 4,9 Čistý zisk z obchodních operací 19,9-45,5 70,5 49,3 2,8-4,6-15,9 19,1 9,4 11,2 2,4 0,1-7,2-3,2 Všeobecné administrativní náklady -691,9-713,9-355,9-376,4-236,0-224,0-169,5-200,5-132,8-141,1-33,6-33,8-48,6-48,8 Ostatní výsledek -93,2-122,0-48,7-30,9-37,7-40,2-72,9-56,9-3,0-10,1-1,7-1,2-2,4 1,6 Zisk před zdaněním 656,2 587,9-378,6-54,9 210,6 215,5-46,2-549,8 55,5 89,2 8,5 5,0-44,1-23,6 Daně z příjmů -135,7-122,4 65,3 23,7-41,0-42,3-8,9-16,8-9,8-16,1 1,5 0,0-0,2 0,5 Čistý zisk/ztráta k za účetní období 520,5 465,5-313,3-31,2 169,6 173,2-55,1-566,6 45,7 73,1 10,0 5,0-44,3-23,1 Přiřazený nerozhodujícím podílům 2,5 9,2-19,0-8,7 0,3 0,0 0,0 0,0 22,0 29,5 2,2 1,6 0,0 0,0 Přiřazený vlastníkům mateřské společnosti 518,0 456,3-294,3-22,5 169,3 173,2-55,1-566,6 23,7 43,6 7,8 3,4-44,3-23,1 Průměrná rizikově vážená aktiva , , , , , , , , , ,2 493,2 606,5 687,8 757,2 Průměrný přiřazený vlastní kapitál 1.266, ,1 779,0 556,5 430,1 400,7 385,8 344,5 287,8 250,9 41,5 40,9 73,5 65,7 Poměr nákladů k výnosům 43,8% 43,7% 46,6% 44,2% 43,9% 40,5% 41,2% 38,6% 40,4% 40,3% 63,6% 68,3% 215,0% 142,3% Návratnost kapitálu 40,9% 42,8% na na 39,4% 43,2% na na 8,2% 17,4% 18,8% 8,3% na na * V položce Ostatní výsledek jsou zahrnuty následující čtyři položky z výkazu zisku a ztrát: Ostatní provozní výsledek, Výnosy z finančních aktiv v reálné hodnotě, na prodej a držených do splatnosti. 13 / 13

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů Tisková zpráva 25. února 2011 Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů HLAVNÍ UDÁLOSTI: Erste Group zaznamenala

Více

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 25. února 2011 Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů HLAVNÍ UDÁLOSTI: Erste Group

Více

INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 29. února 2012

INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 29. února 2012 INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 29. února 2012 Erste Group se ve 4. čtvrtletí 2011 vrátila do ziskové zóny a snížila čistou roční ztrátu za rok 2011 na 718,9 mil. EUR; splnění kapitálového ukazatele EBA

Více

Erste Group docílila díky solidnímu obchodnímu modelu v prvním pololetí 2009 zisk ve výši 492,1 mil. EUR navzdory vyšším rizikovým nákladům

Erste Group docílila díky solidnímu obchodnímu modelu v prvním pololetí 2009 zisk ve výši 492,1 mil. EUR navzdory vyšším rizikovým nákladům INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 30. července 2009 Erste Group docílila díky solidnímu obchodnímu modelu v prvním pololetí 2009 zisk ve výši 492,1 mil. EUR navzdory vyšším rizikovým nákladům Hlavní události

Více

Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 %

Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 % INFORMACE PRO INVESTORY Védeň, 30. října 2006 Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 % HLAVNÍ UDÁLOSTI 1 : Čistý úrokový výnos vzrostl z 2 063,5 mil. EUR na 2 261,5 mil. EUR (+9,6%*) Čisté příjmy

Více

Erste Bank zahájila rok 2007 s rekordním výsledkem

Erste Bank zahájila rok 2007 s rekordním výsledkem Vídeň, 30. dubna 2007 Erste Bank zahájila rok 2007 s rekordním výsledkem HLAVNÍ UDÁLOSTI 1 : Čistý úrokový výnos* se zvýšil o 24,8 % z 724,0 mil. EUR na 903,7 mil. EUR (bez zahrnutí BCR o 7,7% na 779,7

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

Erste Group dosáhla silného operačního výsledku ve velmi obtížném tržním prostředí

Erste Group dosáhla silného operačního výsledku ve velmi obtížném tržním prostředí INFORMACE PRO INVESTORY 30. října 2008 Erste Group dosáhla silného operačního výsledku ve velmi obtížném tržním prostředí Hlavní události 1 : Nárůst provozního zisku o více než 23 % v prvních třech čtvrtletích

Více

INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006

INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006 INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006 Erste Bank dosáhla v roce čistého zisku v rekordní výši 712 mil. EUR Hlavní události (předběžné údaje) 1 Čistý úrokový výnos se zvýšil z 2 660,3 mil. EUR na 2 794,2

Více

INFORMACE PRO INVESTORY

INFORMACE PRO INVESTORY INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 30. dubna 2008 Erste Bank pokračuje v růstu: rekordní provozní výsledek a nárůst zisku na 315,6 mil. EUR v prvním čtvrtletí 2008 Hlavní události 1 Provozní výsledek dosáhl

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Erste Group výrazně posílila provozní zisk, ale finanční krize zatížila čistý zisk roku 2008

Erste Group výrazně posílila provozní zisk, ale finanční krize zatížila čistý zisk roku 2008 INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 27. února 2009 Erste Group výrazně posílila provozní zisk, ale finanční krize zatížila čistý zisk roku 2008 Hlavní události 1 : Výrazné zlepšení provozního zisku: nárůst

Více

Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích

Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích Vídeň, 30. října 2007 Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích HLAVNÍ UDÁLOSTI PRVNÍCH DEVÍTI MĚSÍCŮ 2007 1 : Čistý úrokový výnos se zvýšil

Více

Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí

Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 31. července Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí Hlavní události 1 : Čistý úrokový výnos vzrostl z 1 369,5 mil. EUR na 1 481,8 mil. EUR (+8,2 %) Čisté příjmy z poplatků

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 E M B A R G O D O 07.30 Výsledek za devět měsíců ukazuje silně ziskovou Erste Bank Prvních devět měsíců tohoto roku ukázalo, že jsme na správné cestě k dosažení

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 14. března 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 14. března 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 14. března 2005 Erste Bank: Předběžné hospodářské výsledky za rok 2004 jsou úspěchem na všech frontách Předběžné výsledky roku 2004 jsou dalším významným mezníkem v hospodářském vývoji

Více

INFORMACE PRO INVESTORY

INFORMACE PRO INVESTORY INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 31. července 2007 Výsledky za 1. pololetí 2007: BCR výrazně přispěla k nárůstu zisku Erste Bank HLAVNÍ UDÁLOSTI 1 : Čistý úrokový výnos se zvýšil o 25,4 % z 1 481,8 mil.

Více

Erste Group vykázala za 1. pololetí roku 2017 čistý zisk ve výši 624,7 milionů EUR

Erste Group vykázala za 1. pololetí roku 2017 čistý zisk ve výši 624,7 milionů EUR Tisková zpráva 4. srpna 2017 Erste Group vykázala za 1. pololetí roku 2017 čistý zisk ve výši 624,7 milionů EUR Dnes opět zveřejňujeme pozitivní výsledky a to za prvních šest měsíců roku 2017: objem řádně

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 10. kvetna 2004

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 10. kvetna 2004 TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 10. kvetna 2004 Erste Bank odstartovala rok 2004 s velmi dobrým výsledkem Výsledek prvního ctvrtletí roku 2004 je velmi potešitelný, a to hned z nekolika duvodu: Za prvé je to nejlepší

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Banka ČSOB dosáhla v 1. pololetí 2005 zisku 6,2 mld. Kč

TISKOVÁ ZPRÁVA. Banka ČSOB dosáhla v 1. pololetí 2005 zisku 6,2 mld. Kč Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel: +420 261 351 111 internet: www.csob.cz V Praze dne 29.7.2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Banka ČSOB dosáhla v 1. pololetí 2005 zisku

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Praha, 4. srpna 2010 Skupina Komerční banky vytvořila za prvních šest měsíců roku 2010 čistý zisk ve výši 6 482 milionů

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 11,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 11,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Praha, 9. únor 2012 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za rok 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 11,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO V roce 2011 vykázaný zisk skupiny

Více

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK Tisková zpráva Praha, 26. února 2010 Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % 1 na 12,02 mld. Kč Česká spořitelna

Více

ČISTÝ ZISK 5,919 MLD. KČ 1

ČISTÝ ZISK 5,919 MLD. KČ 1 Praha, 6. srpna 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 5,919 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 5,919 mld. Kč (+7 % meziročně) Čistý zisk udržitelný: 5,631 mld. Kč

Více

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC Praha, 12. květen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2011 1 : UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC V 1. čtvrtletí 2011 udržitelný čistý

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003 TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003 Ctvrtletní výsledky: Erste Bank zvyšuje cistý zisk o 58 % Ke konci tretího ctvrtletí 2003 Erste Bank opet vykazuje výsledky, které dokazují jak její strategickou

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 10. listopad 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za tři čtvrtletí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Za tři čtvrtletí 2011

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 12. května 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2010 ČISTÝ ZISK 3,880 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 3,880 mld. Kč (+26 % meziročně) Čistý zisk udržitelný 2 : 3,615 mld.

Více

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostl o 20,7 % na 3,8 mld. Kč, provozní zisk zůstal na úrovni kolem 6,6 mld. Kč Česká

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 28 Vydána dne 3. srpna 28 Na Příkopě 858/2 111 21 Praha 1 , IČ 64948242, sídlem Na Příkopě 2, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní zprávu

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1 Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 14 115 20 Praha 1 tel. +420 261 351 111 www.csob.cz Praha 31. října TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí se ziskem 7,87 mld. 1 Provozní výdaje pod kontrolou,

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

Československá obchodní banka, a. s. 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

Československá obchodní banka, a. s. 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Základní prospekt pro nabídkový program investičních certifikátů navázaných na index 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Tento dokument (dále jen "2. Dodatek Základního prospektu") aktualizuje Základní prospekt

Více

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Rozvaha AKTIVA 1-14 Aktiva celkem 55 300 710 1. Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 9 186 602 2. Finanční aktiva k obchodování 3 319 428 2.1 Deriváty

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. V Praze dne

TISKOVÁ ZPRÁVA. V Praze dne Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel: +420 261 351 111 internet: www.csob.cz V Praze dne 21. 3. 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Čistý zisk Skupiny v r. 2004: 6,8 mld.

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne Československá obchodní banka, a. s. IČ: 00001350 V Praze dne 31.1.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS)

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Erste Group přijímá mimořádná opatření s omezeným dopadem na základní kapitál; podstatně snižuje své obligo v jižní Evropě

Erste Group přijímá mimořádná opatření s omezeným dopadem na základní kapitál; podstatně snižuje své obligo v jižní Evropě Ad hoc informace Vídeň, 10. října 2011 Erste Group přijímá mimořádná opatření s omezeným dopadem na základní kapitál; podstatně snižuje své obligo v jižní Evropě Představenstvo Erste Group dnes rozhodlo

Více

Pololetní zpráva 2004 HVB Bank Czech Republic, a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2004 HVB Bank Czech Republic, a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 2004 HVB Bank Czech Republic, a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/2090 110 00 Praha 1 HVB Bank Czech Republic a.s., IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/2090, Praha 1

Více

Československá obchodní banka, a. s. V Praze dne IČ:

Československá obchodní banka, a. s. V Praze dne IČ: V Praze dne 30.4.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované a neauditované, (podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví - EU IFRS -ve struktuře podle ČNB). ROZVAHA tis. Kč AKTIVA

Více

3.2 Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty

3.2 Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty 31.7.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované, neauditované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS) ve struktuře podle ČNB. ROZVAHA tis. Kč AKTIVA

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky. skupiny AAA AUTO za rok 2009

Auditované konsolidované hospodářské výsledky. skupiny AAA AUTO za rok 2009 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2009 Praha / Budapešť 30. dubna 2010 Společnost AAA Auto Group N.V. dnes zveřejnila své auditované konsolidované hospodářské výsledky

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 9. srpen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO V 1. pololetí 2011 skupina

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

- - AKTIVA (v tis. Kč) 30.6.2013 31.3.2013 31.12.2012 30.9.2012 1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 225 524 238 160 212 409 231 284 2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 17. brezna 2004

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 17. brezna 2004 TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 17. brezna 2004 Výsledky za rok 2003: Erste Bank se opet muže pochlubit výrazným rustem cistého zisku Hospodárský výsledek za uplynulý rok navazuje na celou radu úspechu dosažených

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

Nekonsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2008 a 2007

Nekonsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2008 a 2007 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře České spořitelny, a. s. Nekonsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2008 a 2007 Nekonsolidovaný výkaz zisku a ztráty za roky končící 31. prosince 2008 a 2007 Nekonsolidovaná

Více

Běžné účetní období (BÚO) A K T I V A Brutto Korekce Netto Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank

Běžné účetní období (BÚO) A K T I V A Brutto Korekce Netto Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Běžné účetní období (BÚO) A K T I V A Brutto Korekce Netto Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank

Běžné účetní období (BÚO) A K T I V A Brutto Korekce Netto Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zaznamenala silný meziroční růst financování klientů i objemu vkladů, navzdory náročnějšímu prostředí Čistý zisk za první tři měsíce roku 2012 dosáhl 3,5 miliardy Kč Praha, 3. května

Více

ÚVĚRY A BANKOVNÍ ZÁRUKY POSKYTNUTÉ V ROCE 2018

ÚVĚRY A BANKOVNÍ ZÁRUKY POSKYTNUTÉ V ROCE 2018 v tis. Kč ÚVĚRY A BANKOVNÍ ZÁRUKY POSKYTNUTÉ V ROCE 218 1/218 2/218 3/218 4/218 5/218 6/218 7/218 8/218 9/218 1/218 11/218 12/218 Celkem Obecné celkem, z toho: 2 23 41 681 6 349 4 561 4 29 889 2 226 16

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka oznámila dynamický nárůst úvěrování ve všech segmentech a pokračující trend zvyšování počtu klientů Čistý zisk vzrostl meziročně o 2,4 % KB nadále vylepšovala svoji nabídku služeb pro kompletní

Více

Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent

Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 20.3.2012 75 000 000 000 Kč Dodatek Základního prospektu Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč.

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč. MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2008 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun MÍSTO / DATUM Praha /18. 4. 2014 PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun Shrnutí: Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12.

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 12. 2016 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld.

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Tisková zpráva Praha, 28. října 2011 Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Kč Česká spořitelna vykázala za tři čtvrtletí 2011 neauditovaný

Více

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006 Pololetní zpráva za první pololetí roku 2006 Komentář k výsledkům k 30.6.2006 v prvním pololetí zaznamenala rekordní hospodářské výsledky výrazný nárůst zisku a růst aktiv způsobený především pozitivním

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2011 čistý zisk 5 478 milionů Kč Praha, 3. srpna 2011 Skupina Komerční banky vykázala za prvních šest měsíců roku 2011 čistý zisk ve výši 5 478 milionů

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zvýšila objem financování české ekonomiky s nárůstem poskytnutých úvěrů o 13% Čistý zisk za rok 2011 dosáhl 9,5 miliardy Kč Praha, 16. února 2012 KB v roce 2011 výrazně zrychlila

Více

Minulé Číslo Položka Číslo Hrubá Čistá účetní položky řádku částka Úprava částka období a b c

Minulé Číslo Položka Číslo Hrubá Čistá účetní položky řádku částka Úprava částka období a b c ROZVAHA AKTIVA kód banky: 6700 2008 Běžné 2007 Položka Hrubá Čistá položky řádku částka Úprava částka a b c 1 2 3 4 1. Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank 1 20,634 0 20,634 70,497 2. Státní bezkupónové

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

Minulé Předminulé Číslo Položka Číslo Hrubá Čistá účetní účetní položky řádku částka Úprava částka období období a b c

Minulé Předminulé Číslo Položka Číslo Hrubá Čistá účetní účetní položky řádku částka Úprava částka období období a b c ROZVAHA okamžik sestavení závěrky: 31. 1. 2008 AKTIVA kód banky: 6700 2007 2006 2005 Běžné Minulé Předminulé Položka Hrubá Čistá položky řádku částka Úprava částka a b c 1 2 3 4 5 1. Pokladní hotovost,

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Opravné kompenzovaný o opravné Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti Všechny měny A B 1 2 3 4 5 10 Aktiva 1 3478 3478 Pokladní

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Česká Spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1. pololetí srpna 2004

Česká Spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1. pololetí srpna 2004 Česká Spořitelna Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1. pololetí 2004 17. srpna 2004 Obsah Hlavní fakta za 1. pololetí 2004 3 Hospodářské výsledky za 1. pololetí 2004 6 Úvěry klientům v 1. pololetí

Více