TERMÍNY JEDNÁNÍ II. POLOLETÍ září, 3. října, 12. listopadu, 10. prosince - vždy od hod. ZÁMĚRY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TERMÍNY JEDNÁNÍ II. POLOLETÍ 2012 5. září, 3. října, 12. listopadu, 10. prosince - vždy od 16.00 hod. ZÁMĚRY"

Transkript

1 Strana č. 1 / 14 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Monika Rejnartová, František Nacházel, JUDr. Jana Zejdová, Zuzana Šídlová (od bodu 6), Libuše Horáková, Jan Dvořák, Jiří Šubrt Omluveni: Lucie Trnečková, Jaroslav Ulbrich, Petr Slavík, Radka Širlová, Michal Vencovský Neomluveni: Ostatní: Dagmar Švarcová, Blanka Gürthová Zasedání řídila: Ing. Anna Kobosilová Zasedání zahájeno v 16:10 hodin, ukončeno v 17:45 hodin. Zahájení zasedání Předsedkyně Ing. Anna Kobosilová zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem. Program: ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY TERMÍNY JEDNÁNÍ II. POLOLETÍ září, 3. října, 12. listopadu, 10. prosince - vždy od hod. ZÁMĚRY 1. Záměr prodeje pozemků p. č. 463/17, trvalý travní porost o výměře 284 m 2 a p. č. 463/18, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 vše v k. ú. Dubice u České Lípy Pozemky jsou ve vlastnictví města a nachází se v Dubici za koupalištěm po pravé straně hlavní silnice. Jedná se o pozemky, které jsou součástí chatové oblasti a které si chtějí uživatelé jedné zahrádky odkoupit. Na pozemku p. č. 463/18 mají žadatelé postavenou chatku a pozemek p. č. 463/17 slouží jako zahrada. Oba pozemky mají žadatelé v pronájmu (žádost podána ). doporučili záměr prodeje pozemků p. č. 463/17 a 463/18 v k. ú. Dubice u České Lípy, jedná se o pronajatou zahrádku. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 se zdrželo 2. Záměr prodeje pozemků p. č. 1818/1, ostatní plocha o výměře m 2, p. č. 1818/7, o výměře 86 m 2, p. č. 1818/8 o výměře 143 m 2, p. č. 1818/9 o výměře 224 m 2, p. č. 1818/10 o výměře 151 m 2, p. č. 1818/11 o výměře 17 m 2 a p. č. 1821/4 o výměře 41 m 2 vše zastavěná plocha a nádvoří, včetně staveb bez čp. na těchto pozemcích vše v k. ú. Pozemky a stavby jsou ve vlastnictví města a nachází se v centru České Lípy. Jedná se o

2 Strana č. 2 / 14 areál bývalé hasičské zbrojnice v Havlíčkově ulici. V současné době jsou tyto prostory městem využívány jako garáže a sklady. Žadatel má zájem o tyto nemovitosti za účelem své podnikatelské činnosti v oblasti sklářského průmyslu (žádost podána ). doporučili záměr prodeje pozemků p. č. 1818/1, 1818/7, 1818/8, 1818/9, 1818/10, 1818/11 a 1821/4 a to včetně staveb na těchto pozemcích vše v k. ú.. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 se zdrželo 3. Záměr prodeje části pozemku p. č. 4692/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 30 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě v ulici Lípová. Jedná se o prostor mezi bytovými domy, který je využíván jako společné zázemí k těmto domům, a na kterém se již nacházejí garáže. Žadatelka má zájem si odkoupit část tohoto pozemku za účelem stavby další garáže (žádost podána ). hlasovali o záměru prodeje části pozemku p. č. 4692/1 v k. ú., který nebyl přijat nadpoloviční většinou všech členů. HLASOVÁNÍ: 2 pro 5 proti 0 se zdrželo NEPŘIJATÉ USNESENÍ 4. Záměr prodeje části pozemků p. č. 4370/1, 4340/1 a 4059/36 o výměře celkem cca 60 m 2 v k. ú. Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě v bezprostřední blízkosti silnice I/9. Jedná se o pozemky, které navazují na stávající a v současné době stavěné garáže. Žadatel má zájem si odkoupit část tohoto pozemku za účelem stavby další garáže (žádost podána ). hlasovali o záměru prodeje částí pozemků p. č. 4370/1, 4340/1 a 4059/36 vše v k. ú. Česká Lípa, který nebyl přijat nadpoloviční většinou všech členů. HLASOVÁNÍ: 2 pro 5 proti 0 se zdrželo NEPŘIJATÉ USNESENÍ 5. Záměr prodeje části pozemků p. č. 932/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 40 m 2 z celkové výměry 975 m 2 a části pozemku p. č. 292/1, lesní pozemek o výměře cca 140 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Žizníkov Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Žizníkově v bezprostřední blízkosti RD žadatele. Tyto části pozemků jsou součástí oploceného pozemku přibližně od roku Na pozemcích je vybudován septik pro RD, letní pergola a přístřešek pro parkování automobilů. Tyto části pozemků jsou oplocené společně s pozemkem 336/2. Pozemky nejsou pronajaty. Při místním šetření bylo zjištěno, že požadované pozemky spolu s pozemkem p. č. 336/2

3 Strana č. 3 / 14 žadatele tvoří zázemí k domu č. p. 9 (žádost podána ). doporučili záměr prodeje částí pozemků p. č. 932/1 a 292/1 v k. ú. Žizníkov. Jedná se o pozemky, které jsou užívané a zaplocené přibližně od roku 1946, neplní funkci komunikace ani lesa, nenachází se zde žádný lesní porost. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 se zdrželo 6. Záměr bezúplatného převodu pozemku p. č. 3723/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 782 m 2 v k. ú. z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na město Pozemek je ve vlastnictví České republiky a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je bezúplatně nabízí městu s tím, že pozemek tvoří část silnice v ulici Husova a je zařazen v pasportu místních komunikací (nabídka podána ). doporučili záměr bezúplatného převodu pozemku p. č. 3723/2 v k. ú., jedná se o zpevněnou komunikaci. PRODEJE A SMĚNY 7. Směna pozemků p. č. 5750/192, ostatní plocha, silnice o výměře 78 m 2 ve vlastnictví města za pozemky p. č. 2788/91, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 69 m 2, p. č. 2788/92, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 26 m 2, p. č. 2788/93, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 21 m 2, p. č. 2788/94, ostatní plocha, zeleň o výměře 19 m 2, p. č. 2788/95, ostatní plocha, zeleň o výměře 13 m 2, p. č. 5795/10, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 22 m 2 a p. č. 5795/11, ostatní plocha, zeleň o výměře 10 m 2 ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic vše v k. ú Žadatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Zeyerova 1310, PO BOX 386, Liberec, IČ: Pozemek p. č. 5750/192 je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě u kruhového objezdu, u nákupního střediska ALBERT HYPERMARKET, jedná se o část silnice při výjezdu ze sídliště Lada. Pozemky p. č. 2788/91-95, p. č. 5795/10 a 11 nabízí ke směně Ředitelství silnic a dálnic, jedná se o pozemky, na kterých jsou vybudovány chodníky (žádost podána ). Ředitelství silnic a dálnic nechalo vypracovat znalecké posudky na ocenění směňovaných pozemků: p. č. 5750/192 (ve vlastnictví města) je oceněn částkou ve výši ,- Kč p. č. 2788/91, 2788/92, 2788/93, 2788/94, 5795/10 a 5795/11 (ve vlastnictví ŘSD) jsou oceněny částkou ve výši ,- Kč (cena obvyklá) Žadatel navrhuje směnu s doplatkem ve výši rozdílu cen, tj. město doplatí Ředitelství silnic a dálnic částku ,- Kč.

4 Strana č. 4 / 14 Záměr směny pozemků byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne a následně zveřejněn. nedoporučili směnu výše uvedených pozemků v k. ú., se společností Ředitelství silnic a dálnic s doplatkem ve výši ,- Kč. Doporučili bezúplatný převod pozemků, které nám ŘSD nabízí a prodej pozemku p. č. 5750/192, ostatní plocha, silnice o výměře 78 m 2 o který má společnost zájem. 8. Prodej části pozemku p. č. 2790/3, ostatní plocha z celkové výměry m 2, p. č. 2790/14, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 178 m 2 a p. č. 2790/15, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 120 m 2 vše v k. ú. Žadatel: Shell Czech Republic a.s, se sídlem Antala Staška 2027/79, Praha 4, IČ: Pozemky jsou ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě u výjezdu z města podél silnice I/9. Jedná se o pozemky, kde se nachází stavby a zpevněné plochy u čerpací stanice Shell. Žadatel má zájem si odkoupit pozemky pod budovami, které jsou v jeho vlastnictví, včetně pozemku v okolí čerpací stanice (žádost podána ) Záměr prodeje pozemků byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne doporučili prodej výše uvedených pozemků v k. ú. společnosti Shell Czech Republic, a. s. se sídlem Antala Staška 2027/79, Praha 4, IČ: za cenu ve výši 1.800,- Kč/m 2 (jedná se o cenu pro podnikatelské účely) se splatností při podpisu kupní smlouvy. 9. Prodej části pozemků p. č. 1407/1, zahrada o výměře cca 800 m 2 z celkové výměry m 2 a p. č. 1338/233, orná půda o výměře cca 50 m 2 z celkové výměry 530 m 2 vše v k. ú Žadatel: Ing. Miloš Nedbal, bytem Kinského 3273, Pozemky jsou ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě Pod Holým vrchem. Jedná se o travní porost vedle zahrady ve vlastnictví žadatele. Žadatel má zájem si zahradu rozšířit o části pozemků p. č. 1407/1 a p. č. 1338/233, v současné době je pozemek neoprávněně zaplocen (žádost podána ) Záměr prodeje pozemků byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne doporučili prodej částí pozemků p. č. 1407/1 a 1338/233 v k. ú. Miloši

5 Strana č. 5 / 14 Nedbalovi za cenu ve výši 500,- Kč/m 2 (zohlednění základní ceny 700,- Kč/m 2 za svažitost /-30 %/ a zároveň neoprávněné zaplocení) se splatností při podpisu kupní smlouvy. 10. Prodej pozemku p. č. 4687, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m 2 v k. ú. Česká Lípa Žadatel: Milan Nosálek, bytem Svárovská 1658, Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově. Jedná se o pozemek pod garáží ve vlastnictví žadatele Záměr prodeje pozemků byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne doporučili prodej pozemku p. č v k. ú. Milanu Nosálkovi za cenu ve výši 700,- Kč/m 2 se splatností při podpisu kupní smlouvy. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 1 se zdržel 11. Prodej části pozemku p. č. 2767/10, ostatní plocha, jiná plocha z celkové výměry m 2 v k. ú Žadatel: Martin Macháček, bytem Skalice u České Lípy 70 Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na sídlišti Špičák. Jedná se o prostranství mezi Lidlem a pizzerií ve Sluneční ulici, žadatel má zájem si odkoupit buď a) část pozemku před objektem pizzerie o výměře cca 70 m 2 (má žadatel v pronájmu za účelem umístění venkovního sezení a příslušenství) nebo b) část pozemku před i vedle objektu pizzerie o výměře cca 300 m 2, (z toho má žadatel v pronájmu za účelem parkování pouze část cca 90 m 2 ). Na této části pozemku se nachází topný kanál a zatím není zřízeno věcné břemeno (žádost podána ) Záměr prodeje pozemků byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne doporučili prodej části pozemku p. č. 2767/10 v k. ú. Martinu Macháčkovi za cenu ve výši 400,- Kč/m 2 (ceny pro podnikání 300, ,- Kč, zohledněno zatížení pozemku topným kanálem a před uzavřením kupní smlouvy bude zřízeno věcné břemeno) se splatností při podpisu kupní smlouvy.

6 Strana č. 6 / Prodej pozemku p. č. 5907/12, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m 2 v k. ú Žadatel: Jiří Pelikán, bytem nám. Míru čp. 59, Nový Bor Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově. Jedná se o část pozemku pod budovou ve vlastnictví žadatele (skladová hala), který se dosud domníval, že pozemek je majetkem státu ČR (žádost podána ) Záměr prodeje pozemků byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne doporučili prodej pozemku p. č. 5907/12 v k. ú. Jiřímu Pelikánovi za cenu ve výši 800,- Kč/m 2 (cena pro podnikatelské účely) se splatností při podpisu kupní smlouvy. 13. Prodeje pozemku p. č. 722/1, trvalý travní porost o výměře m 2 v k. ú. Dobranov Žadatelé: 1) LILAN, s.r.o., Budyšínská 2535,, IČ: ) Jaroslav Pertl, bytem Dobranov 151, Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Dobranově v bezprostřední blízkosti Dobranovského potoka. Jedná se o neudržovaný travní porost s křovinami. Žadatel má zájem o pozemky za účelem zajištění přístupu k pozemku p. č. 722/3 v k. ú. Dobranov (žádost podána ). Po zveřejnění se přihlásil další žadatel p. Pertl, který má zájem si pozemek odkoupit, za účelem rozšíření své zahrady Záměr prodeje pozemků byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne doporučili prodej pozemku p. č. 722/1 v k. ú. Dobranov za cenu ve výši 175,- Kč/m 2 (cena 250,- Kč snížena o 30 % z důvodu podmáčení) se splatností při podpisu kupní smlouvy a navrhují seznámit s podmínkami prodeje oba žadatele. 14. Prodej pozemku p. č. 391, vodní plocha, rybník o výměře m 2 v k. ú. Dubice u České Lípy Žadatel: Český rybářský svaz, místní organizace, se sídlem Máchova 1160,, IČ: Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Dubici u České Lípy po levé straně při výjezdu na Kvítkov. Jedná se o Horní Pekelský rybník, vytvořený zemní sypanou hrází s umělým přívodem vody se společným napouštěním, v současné době je zabahněný a

7 Strana č. 7 / 14 není využíván k intenzivnímu chovu ryb. Odhadní cena dle znaleckého posudku je ,- Kč (žádost podána ) Záměr prodeje pozemků byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne doporučili prodej pozemku p. č. 391 Horního Pekelského rybníka v k. ú. Dubice u České Lípy za cenu ve výši ,- Kč s tím, že kupní cena bude hrazena ve splátkách takto: v roce ,- Kč, v roce ,- Kč a v roce ,- Kč (bylo navrženo snížení ceny, protože se jedná o neziskovou organizaci). Převod pozemku bude realizován až po zaplacení celé kupní ceny. 15. Prodej části pozemku p. č. 357/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 34 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Častolovice u České Lípy Žadatel: Petr Červený, bytem Častolovice 16, Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Častolovicích podél cesty, ale nenavazuje na ni. Jedná se částečně o travnatý a částečně zastavěný pozemek. Žadatel má zájem o odkoupení části pozemku, která navazuje na jeho zahradu a na jejíž část zasahuje i stavba domu (žádost podána ) Záměr prodeje pozemků byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne doporučili prodej části pozemku p. č. 357/1 v k. ú. Častolovice u České Lípy Petru Červenému za cenu ve výši 150,- Kč/m 2 se splatností při podpisu kupní smlouvy. VÝKUPY 16. Výkup pozemků p. č. 375/1 o výměře m 2, p. č. 375/4 o výměře m 2, vše vodní plocha, rybník a p. č. 959/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 380 m 2 vše v k. ú. Žizníkov od Státního statku Česká Kamenice v likvidaci, se sídlem Česká Kamenice, IČ: Pozemky jsou ve vlastnictví Státního statku Česká Kamenice v likvidaci a nabízí je Realitní kancelář Vesta Děčín, která je pověřena jejich prodejem (nabídka podána ). Jedná se o pozemky p. č. 375/1 o výměře m 2 a p. č. 375/4 o výměře m 2, oba vodní plocha, rybník, které navazují na žizníkovské rybníky ve vlastnictví města a pozemek p. č. 959/2 je komunikace, které spojuje městské lesní pozemky. Cena pozemků je stanovena ve výši ,- Kč viz kupní smlouva.

8 Strana č. 8 / 14 doporučili výkup výše uvedených pozemků v k. ú. Žizníkov od Státního statku Česká Kamenice za cenu ve výši ,- Kč. 17. Výkup pozemků p. č. 5390/2, 5390/21, 5390/38, 5390/39, 5390/84 a 5390/85 o celkové výměře m 2 v k. ú Žadatel: polyvanced GmbH filiálka, Moskevská 674, , IČ: Pozemky jsou ve vlastnictví společnosti polyvanced GmbH a nachází se v České Lípě v Obecním lese, které společnost koupila (p. č. 5390/38 a 5390/39) a směnila (p. č. 5390/2, 5390/21, 5390/84 a 5390/85) s městem za účelem výstavby výrobní haly. V současné době z důvodu nepotřebnosti a v důsledku změny dlouhodobé strategie firmy nabízí městu za stejných podmínek pozemky zpět k odkupu (nabídka podána ) Společnost požaduje zpětný výkup za stejných podmínek, tj. za 300,- Kč/m 2, tj. za cenu ve výši ,- Kč. Usnesení výboru ze dne : Členové výboru pro pronájem a prodej nemovitostí na svém jednání dne 30. dubna 2012 doporučili jednat o výkupu pozemků p. č. 5390/2, 21, 38, 39, 84 a 85 v k. ú. za cenu ve výši 150,- Kč/m 2. Zastupitelstvo města na svém zasedání dne neschválilo výkup výše uvedených pozemků v k. ú. za cenu ve výši 300,- Kč/m 2. vzali na vědomí, že pro společnost polyvanced není doporučená cena ve výši 150,- Kč/m 2 akceptovatelná, a že nabídne pozemky dále k prodeji na trhu. OSTATNÍ 18. Metodika prodejů nemovitostí budov a jejich příslušenství z majetku města Česká Lípa a Záměr prodeje níže uvedených nemovitostí: a) ½ objektu čp. 131 na pozemku p. č. 187, včetně pozemku p. č. 187, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 187 m 2 v k. ú., b) objekt čp. 135 na pozemku p. č. 183, včetně pozemku p. č. 183, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 214 m 2 v k. ú., c) objekt čp. 137 na pozemku p. č. 195, včetně pozemku p. č. 195, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 90 m 2 v k. ú., d) objekt čp. 252 na pozemku p. č. 233, včetně pozemku p. č. 233, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 136 m 2 a včetně pozemku p. č. 234, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 44 m 2 v k. ú.,

9 Strana č. 9 / 14 e) objekt čp. 363 na pozemku p. č. 1063, včetně pozemku p. č. 1063, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 183 m 2 a včetně pozemku p. č. 1064/1, zahrada o výměře 907 m 2 v k. ú., f) objekt čp. 686 na pozemku p. č. 811/1, včetně pozemku p. č. 811/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 304 m 2 a včetně pozemku p. č. 811/2, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 79 m 2 v k. ú., g) objekt čp na pozemku p. č. 2023/2, včetně pozemku p. č. 2023/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 815 m 2 v k. ú., Odbor rozvoje, majetku a investic připravil na základě projednání s vedením města návrh pravidel pro prodeje nemovitého majetku města - budov a jejich příslušenství (příslušenstvím se rozumí přístupové komunikace a pozemky bezprostředně související s objektem budovy, bez nichž není možné či vhodné objekt prodat). Důvodem zpracování tohoto návrhu je snaha o racionálnější nakládání se zbytným majetkem města a o stanovení transparentních pravidel pro prodeje těchto nemovitostí jak z pohledu prodávajícího, tak i z pohledu kupujících. Návrh pravidel je přílohou této důvodové zprávy a jeho podstatou je shromáždit v určitém časovém úseku jednak žádosti občanů či jiných subjektů o koupi budov z majetku města a dále vytipovat nemovitostí, jejichž využití a provozní náklady nejsou pro město z ekonomického pohledu ideální. Takový soubor nemovitostí by měl být v určitém časovém úseku předkládán zastupitelstvu města k posouzení otázky, zda tyto nemovitosti nabídnout k prodeji jinému subjektu. Další otázkou, kterou navržená metodika prodejů řeší, je samotný postup při prodeji budovy a jejího příslušenství, tzn. jednoznačná pravidla, která by měla být při individuálních prodejích použita tak, aby budoucí osud prodávané nemovitosti byl zřejmý a prodej přinesl nejen ekonomický prospěch městu, ale zároveň zabezpečil, aby nemovitost byla nadále využívána v souladu se zájmy občanů města. V souvislosti s tímto návrhem předkládá ORMI rovněž ke schválení záměr prodeje souboru nemovitostí, které město vlastní a v současné době buď nevyužívá, nebo jejich využití městem není zcela ideální, a dále nemovitostí, o něž projevili zájem soukromé osoby. V případě schválení záměru prodeje níže uvedených nemovitostí a pravidel pro jejich prodej, připraví ORMI na další jednání ZM návrh individuálních podmínek pro podání jednotlivých nabídek na koupi těchto objektů tak, aby o případném prodeji a kupní ceně mohlo ZM rozhodovat na základě co nejpodrobnějších informací a podkladů. doporučili předložená pravidla prodejů nemovitostí z majetku města a zároveň doporučili záměr prodeje výše uvedených objektů čp. 131, 135, 137, 252, 363, 686 a 1969 vše v k. ú..

10 Strana č. 10 / 14 PRONÁJMY Oddělení technické správy majetku SBD Sever 19.Tien Phan Dinh, Pražská 2927,, IČO žádost o pronájem nebytových prostor v ulici Hrnčířská č.p o výměře 155,98 m 2 (prodejna) Záměr zveřejněn: Jedná se o níže uvedené prostory, které budou uvolněny stávajícím nájemcem ke dni : - prodejna o výměře 96,62 m 2 - kancelář o výměře 21,61 m 2 - sklady o výměře 18,46 m 2 - předsíň o výměře 13,35 m 2 - umývárna o výměře 3,20 m 2 - WC o výměře 2,74 m 2 doporučili Pronajmout panu Phan Dinh Tien nebytové prostory o celkové výměře 155,98 m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu - na dobu neurčitou od s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu - prodejna oděvů - cena nájmu roční cena nájemného ve výši ,- Kč bez DPH + valorizace a služby. Oddělení technické správy majetku 20.Vavřinova Enkhtuya, bytem východní 2608/3, žádost o pronájem areálu koupaliště v Dubici o celkové výměře m 2 za účelem Mongolský národní den Paní Vavřinova Enkhtuya předložila dne žádost o pronájem areálu koupaliště v Dubici o celkové výměře m 2, ve které uvádí: Žádám o pronájem koupaliště dne na celý den za účelem mongolský národní den pro lidé, kteří žijí v České Lípě. doporučili pronajmout areál koupaliště v Dubici o celkové výměře m 2 paní Enkhtuya Vavřinové, za účelem pořádání společenské akce Mongolský národní den na dobu určitou dne za cenu nájemného ve výši 1.500,- Kč/den a při dodržení schválených podmínek

11 Strana č. 11 / 14 Oddělení investic a dotací ORMI 21. Pronájem majetku splašková kanalizace o celkové délce 291 m na pozemcích p.č. 5667/1, 5674/4, 5674/8, 2601/1 v k.ú. a p.č. 653, 655, 656 a 657 v k.ú. Dolní Libchava - za účelem jejího provozování Záměr zveřejněn: V roce 2009 realizovalo město prostřednictvím ORMI stavbu - splašková kanalizace v ul. U cihelny v České Lípě, celá stavba je v majetku města. Jedná se o stavbu vodohospodářských zařízení, které podléhají vodnímu zákonu. Tato stavba je v současnosti dokončena, zkolaudována a zprovozněna. Je však nutné převést tuto stavbu do vlastnictví společnosti, která je oprávněna vodohospodářské stavby provozovat. V regionu Libereckého kraje je k provozování vodohospodářských zařízení oprávněna Severočeská vodárenská společnost a.s. Přítkovská 1689, Teplice. Severočeská vodárenská společnost a.s., vzhledem k tomu, že v současné době se městu nedaří dořešit majetkoprávní vztahy (věcná břemena) s vlastníky pozemků, na kterých je stavba umístěna. Pozemky v majetku města, na kterých je stavba umístěna: 5667/1, 5674/1, 5674/8 k.ú. a 655, 656 k. ú. Dolní Libchava. Stavba je kromě pozemků města ještě vedena na - p. č. 2601/1 k. ú. a 653 k. ú. Dolní Libchava v majetku Krajské správy silnic LK - p. č. 657 k. ú. Dolní Libchava v soukromém vlastnictví Majitelé těchto pozemků udělili v rámci stavebního řízení souhlas s provedením stavby na jejich pozemku, v současné době zbývá dořešit věcné břemeno u p.č. 657, z tohoto důvodu se uzavírá nájemní smlouva na provozování stavby. Do doby než budou dořešeny majetkoprávní vztahy, je nutné uzavřít nájemní smlouvy s SVS a.s., aby stavba mohla být oficiálně provozována oprávněným provozovatelem. Roční nájemné činní 1 Kč + DPH. Po dořešení majetkoprávních vztahů bude výše uvedená stavba odkoupena za cenu 350 tis. Kč. doporučili uzavřít nájemní smlouvu se společností Severočeská vodárenská společnost, a.s. za cenu nájemného ve výši 1,- Kč + DPH. Úsek prodejů a pronájmů ORMI 22. Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, IČ: žádost o vypůjčení části pozemku p. č. 5493/2 v k. ú. o celkové výměře 880 m 2 pro přístup ke stavbě Rybí přechod prádelna Záměr zveřejněn: Jedná se o část pozemku o výměře 880 m 2 z celkové výměry 6372 m 2 v k. ú.,

12 Strana č. 12 / 14 druh pozemku: trvalý travní porost. doporučili uzavřít smlouvu o výpůjčce (bezplatné užívání) části pozemku p. č. 5493/2 o celkové výměře 880 m 2 v k. ú. s firmou Povodí Ohře, státní podnik, za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu určitou od do účel nájmu pro přístup ke stavbě Rybí přechod prádelna - další podmínky nájemce dodrží podmínky stanovené oddělením technické správy majetku správcem zeleně. 23. Pavel a Marie Prokopovi, bytem Pod Holým vrchem 319, žádost o pronájem části pozemku p. č. 1362/1 v k. ú. o celkové výměře 355 m 2 - vybudování parkovacích ploch a údržba ostatní travnaté plochy Jedná se o část pozemku p. č. 1362/1 o výměře cca 355 m 2 z celkové výměry 2500 m 2 v k. ú., druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha. hlasovali o záměru pronajmout předmětnou část pozemku k požadovanému účelu, který nebyl přijat nadpoloviční většinou všech členů. HLASOVÁNÍ: 4 pro 4 proti 0 se zdrželo NEPŘIJATÉ USNESENÍ 24. Pozemek p. č. 1549/2 o výměře 233 m 2 v k. ú. žádosti o pronájem Na pozemek p. č. 1549/2 o výměře 233 m 2 v k. ú. je uzavřena smlouva o nájmu pozemku č. A /2011 ze dne za těchto podmínek: - nájemci: Alena Keslerová, bytem Pražská 2926, Stanislava Piskorová, bytem Heroutova 831, Dušan Mrha, bytem náměstí T. G. Masaryka čp. 1, - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu s 3 měsíční výpovědní lhůtou (od ) - účel nájmu rozšíření zahrady a umístění přenosných staveb - cena nájmu roční cena nájemného ve výši 2.330,- Kč bez DPH + valorizace Nájemné je hrazeno ve čtvrtletních splátkách ve výši 582,50 Kč vždy do 15. dne prvého měsíce čtvrtletí. Rada města dne pod č. usnesení 89/B/2011 souhlasila s podnájmem pro Martina Havlíka, Lenku Havlíkovou a Veroniku Havlíkovou doporučili ukončit stávající smlouvu a dát výpověď v souladu s čl s tím, že výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počítá se od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 1 se zdržel

13 Strana č. 13 / 14 Oddělení technické správy majetku 25. Občanské sdružení Českolipsko, Žizníkov 47,, Žádost o pronájem pozemků, vodní plochy v k.ú. Žizníkov - p. č. 333/2, p. č. 333/3, p. č. 331, p. č. 329 a p. č. 334 Záměr zveřejněn: David Pokorný zplnomocněn jednat jménem přípravného výboru za občanské sdružení Českolipsko podal žádost, ve které uvádí: Žádáme Vás o dlouhodobý pronájem nemovitostí pozemků, vodní plochy v k.ú. Žizníkov za účelem trvalého zvelebování a obnovy Žizníkovských rybníků Oddělení technické správy majetku navrhuje uzavření smlouvy s občanským sdružením Českolipsko na pronájem pozemků p. č. 333/2 ( m2), p. č. 333/3 (50 m2), p. č. 331 (3 040m2), p. č. 329 ( m2) a p. č. 334 (826 m2) o celkové ploše m2 vše v k. ú. Žizníkov. Pozemek p.č. 333/1 není ve vlastnictví města České Lípa a pozemky p.č. 317 a 348/1 jsou již pronajaty společnosti Městské lesy. Rybník tvoří významný krajinotvorný prvek a z tohoto důvodu žádost občanského sdružení Českolipsko je v souladu s tímto zařazením vodní plochy. doporučili uzavření nájemní smlouvy s občanským sdružením Českolipsko na předmětné pozemky o celkové výměře cca m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností od účel nájmu obnova a trvalé zvelebování Žizníkovského rybníku - cena nájmu 1.000,- Kč /rybník/1 rok bez DPH + valorizace (cena stanovena individuálně s ohledem na účel pronájmu vodní plochy) - další podmínky - nájemce nepodnajme pronajaté pozemky třetí osobě bez souhlasu vlastníka - nájemce může zasahovat do dřevin pouze se souhlasem vlastníka zastoupeného Městskými lesy, s. r. o. - veškeré práce budou prováděny se souhlasem vlastníka Oddělení technické správy majetku 26. Česká republika-hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Liberec, IČ: ukončení smlouvy o výpůjčce Město (vypůjčitel) má uzavřenou smlouvu č. B /2005 ze dne s Českou republikou Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje (půjčitel), který je vlastníkem níže uvedených nemovitostí, za těchto podmínek: - předmět nájmu - objekt čp. 423 na st. parcela č. 1819, st. parcela č. 1819, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 483 m 2 a sušící věže na pozemku p.č. 1818/11 vše v k. ú. - účel nájmu - vytvoření technického zázemí, zejména pak archivních a skladovacích prostor městského úřadu v souvislosti se zajištěním výkonu státní správy

14 Strana č. 14 / 14 - doba nájmu - na dobu určitou od do doby vkladu vlastnického práva ke shora uvedeným nemovitostem ve prospěch Města, nejdéle však do dodatkem č. 1 ze dne byla prodloužena do vzali na vědomí ukončení smlouvy o výpůjčce s Českou republikou Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje s tím, že nájemní vztah bude ukončen po uplynutí 3 měsíční výpovědní lhůty, tj. ke dni Příští jednání Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí se koná od 16:00 hodin v zasedací místnosti ZM. V České Lípě dne Zapsala: Ing. Švarcová tajemnice Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Ing. Anna Kobosilová předseda Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Rozdělovník: členové Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí

Zápis z 23. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 23. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 15 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Jaroslav Ulbrich, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Lucie Trnečková, Radka Širlová Omluveni: Jan

Více

1. DOPLNĚNÁ PRAVIDLA PRO STANOVENÉ CENY ZA PRODEJ POZEMKŮ

1. DOPLNĚNÁ PRAVIDLA PRO STANOVENÉ CENY ZA PRODEJ POZEMKŮ Strana č. 1 / 7 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Radka Širlová, Monika Rejnartová, Libuše Horáková, Jan Dvořák, Tomáš Hudec (od bodu č. 2), Michal Vencovský, Jiří Šubrt, JUDr. Jana Zejdová,

Více

Zápis z 1. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 1. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 13 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Roman Hejna, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení

1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení Zápis a usnesení 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 14. 6. 2011 v 20,00 hodin

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 29. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.4.2013 od 19.00 hodin do 19.52 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Město Trutnov - městský úřad 4b1

Město Trutnov - městský úřad 4b1 Město Trutnov - městský úřad 4b1 NÁVRH NA USNESENÍ Jednání porady vedení 8.12.2014 Odbor rozvoje a Zpracoval : Blanka Možíšová 2.2.2015 majetku města Pro jednání rady města dne : 22.12.2014 9.2.2015 Jed.zastupitelstva

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

7. Výzva k podání nabídky na veřejnou stavební zakázku malého rozsahu Rekonstrukce sportovního hřiště u ZŠ Proboštov v Krátké ulici

7. Výzva k podání nabídky na veřejnou stavební zakázku malého rozsahu Rekonstrukce sportovního hřiště u ZŠ Proboštov v Krátké ulici Zápis a usnesení 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 27. 9. 2011 v 20,00 hodin

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 1 usnesení z 4 zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ stav.p.č. 153 o výměře 9m 2 kat.území Těchlovice u Stříbra

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn.

Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn. Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn. 500/D/2013 Metodika pronájmu nemovitostí - pozemků v majetku města Česká

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007 Obec Sviny Čj.10 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE:

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE: MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE: I. ZÁMĚR PŘEVODU PACHTOVNÍ SMLOUVY: záměr převodu pachtu poz.p.č.474/5 o výměře 26 m 2 lesní pozemek kat.území Stříbro zastavěn rekreační chatou s EČ 75

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

Zápis. z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, MUDr. Blažek, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 30. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 11.7.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 23.07.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 16 členů

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Havířová

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Veřejná zakázka Zhotovení projektové dokumentace DPS v Sezimově Ústí (mat. č. 280/2015) Usnesení č. 270/2015 Protokol z jednacího řízení

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení Zápis a usnesení 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 29. 3. 2011 v 13,00 hodin

Více

Pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat

Pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat Pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat Tato pravidla byla schválena usnesením Rady města Česká

Více

Informace o přijatých usneseních z 9. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. února 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP OVS

Informace o přijatých usneseních z 9. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. února 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP OVS Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2013 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2013 proběhlo

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov

Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý dne 23. 4. 2013 v 13,00 hodin

Více