Krkonoše jako cílová destinace cestovního ruchu. Diplomová práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krkonoše jako cílová destinace cestovního ruchu. Diplomová práce"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra atletiky, plavání a sportu v přírodě Krkonoše jako cílová destinace cestovního ruchu Diplomová práce Vedoucí bakalářské práce: PaeDr. Jan Ondráček, Ph.D Vypracoval: Bc. Jan Mach Obor: UTV Brno, 2011

2 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval PaedDr. Janu Ondráčkovi, Ph.D za cenné informace a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této diplomové práce. Dále bych rád poděkoval své rodině, která mě při studiu všemocnými prostředky podporovala.

3 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval samostatně a na základě literatury a pramenů uvedených v Seznamu použité literatury. V Brně dne 25. dubna 2011 podpis...

4 Obsah Obsah... 4 Úvod LOKALIZAČNÍ FAKTORY GEOGRAFICKÁ POLOHA KRKONOŠ KLIMA KRKONOŠ Teplota Srážky Sněhová pokrývka KRKONOŠSKÝ NÁRODNÍ PARK (KRNAP) KPN ŠPINDLERŮV MLÝN: Špindlerův Mlýn v zimní sezóně Ski areál Špindlerův Mlýn Areál Svatý Petr Areál Medvědín a Horní Mísečky Areál Hromovka Areál Labská CENÍK ŠPINDLERŮV MLÝN Ceník platný pro celý Skiareál Špindlerův Mlýn Regionální Jízdné Lanová dráha Svatý Petr a Medvědín Lanová dráha - Labská Lanová dráha Horní Mísečky Lanová dráha Hromovka Bodové jízdné \ Bodové ohodnocení sjezdových tratí POSKYTOVANÉ SLUŽBY A BONUSY V AREÁLECH ŠPINDLERŮV MLÝN: PEC POD SNEŽKOU Ski Pec pod Sněžkou CENÍK SKI AREÁL PEC POD SNĚŽKOU Ceník platný pro celý Ski areál Pec pod Sněžkou POSKYTOVANÉ SLUŽBY A BONUSY V AREÁLU PEC POD SNĚŽKOU JÁNSKÉ LÁZNĚ Skiresort Černá hora CENÍK SKIRESORT ČERNÁ HORA Ceník platný pro celý Skiresort POSKYTOVANÉ SLUŽBY A BONUSY V SKIRESORT ČERNÁ HORA SKIARENA KRKONOŠE CENÍK SKIARENA KRKONOŠE POSKYTOVANÉ SLUŽBY A VÝHODY V SKIARENA KRKONOŠE VÝZKUMNÁ ČÁST CÍL PRÁCE HYPOTÉZY PRÁCE... 41

5 2.3 ÚKOLY PRÁCE METODIKA VÝZKUMU CHARAKTERISTIKA VÝZKUMNÉHO SOUBORU POUŽITÉ METODY VÝSLEDKY A DISKUSE VÝSLEDKY ŠPINDLERŮV MLÝN VÝSLEDKY SKIARENA ČERNÁ HORA DISKUSE ZÁVĚRY SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ Přílohy Resumé... 68

6 Úvod Diplomová práce je empiricko- teoreticko zaměřená a zvolené téma: Krkonoše jako cílová destinace cestovního ruchu, bylo vybráno proto, že autor v daném místě žije, věnuje se aktivně sportu a dokáže tak porozumět dané problematice v regionu. Motivující fakt pro výběr tématu byl i ten, že autor se již problematice cestovního ruchu věnoval v bakalářské práci (cykloturistika) a chtěl tak zkompletovat informace z daného regionu i v zimních měsících. Jelikož zimní sporty, jakými jsou sjezdové a běžecké lyžování, jsou hlavními motivujícími prvky pro turisty, kteří přijíždějí do oblasti Krkonoš. Dnešní česká lyžařská střediska, která se nacházejí v daném regionu patří mezi nejlepší zimní areály v celé České republice. Autor tak chtěl tyto střediska zanalyzovat a porozumět motivujícím faktorům (lákadlům), které pro zahraniční turisty představují. Strana 6

7 1 Lokalizační faktory 1.1 Geografická poloha Krkonoš Krkonoše o celkové rozloze 631 km 2 (Česká strana 454 km 2, Polská strana 177 km 2 ), jsou nejvyšším pohořím České republiky a náleží do západní části sudetské horské soustavy viz. Obr. 1. Krkonoše mají výhodnou polohu v rámci střední Evropy. Díky státní hranici s Polskem se pohoří dělí na dvě tvarově i rozlohou nestejné části. Svahy na české straně Krkonoš jsou mírnější a rozsáhlejší, oproti příkrým a členitým svahům v jižní části polských Krkonoš. Do Krkonoš mají blízko turisté především z aglomerací jako jsou na české straně Hradec Králové, Pardubice, Praha, na polské straně Wroclaw, Legnica, Walbrzych a z německé strany jsou to Drážďany a Görlitz. Omezujícím faktorem, který ovlivňuje dostupnost této destinace, je především nedostatečná infrastruktura. Chybějící dálnice, nedostačující železniční síť, především do východních části Krkonoš, negativně ovlivňují možnosti a potenciál rozvoje cestovního ruchu. Jak už bylo zmíněno, Krkonoše jsou nejvyšším pohořím v České republice, kde se nachází nejvyšší hora Sněžka (1602m.n.m.). Tento fakt pozitivně ovlivňuje turistiku, a to hlavně pěší, kdy Sněžka je hlavním lákadlem Krkonoš[1],[2],[9], [10]. Obr. 1- Sudetsko Horská soustava[1], [10] Strana 7

8 1.2 Klima Krkonoš Klimaticky náleží Krkonoše do mírného pásu s typickým střídáním ročních období. Jejich hřebeny tvoří nejvyšší překážku proudění vlhkého a chladného vzduchu od Atlantského oceánu, což má za následek velké množství srážek a nízké teploty [15] Teplota Průměrná roční teplota v Krkonoších se pohybuje mezi 0 až 6 C. Například Sněžka 0,2 C a Špindlerův Mlýn 4,7 C. Teplotu ovlivňuje především nadmořská výška. S narůstající nadmořskou výškou teplota klesá, a to přibližně o 0,5-1,0 C na 100 výškových metrů. Nejteplejším měsícem v Krkonoších je červenec, naopak nejchladnějším leden [15] Srážky Množství srážek se pohybuje od 800 mm na úpatí Krkonoš, až k mm na vrcholcích hor za rok. Největší úhrn srážek je v měsíci srpnu a nejnižší úhrny srážek jsou naměřeny v jarních měsících, především v březnu [15] Sněhová pokrývka První sníh se v horských polohách Krkonoš začíná objevovat už na přelomu měsíce září/ října a poslední většinou v květnu. Souvislá sněhová pokrývka se utváří během listopadu, nebo až v prosinci. V polohách, které jsou nejvíce využívány při zimní rekreaci sníh vydrží až do konce března, v nejvyšších polohách až do dubna. Celkově se sněhová pokrývka udržuje v podhůří dní, ve středních horských polohách s rekreačními středisky dní a ve vrcholových polohách i přes 180 dní v roce. Mocnost sněhu se pohybuje průměrně od 1 m až ke 3 metrům. Tento faktor ovlivňují především návětrné strany, kde se sníh ukládá do prostorů, svahů, hřbetů a terénních prohlubní, kde se Strana 8

9 vytvářejí sněhová pole a převisy, která jsou příčinou vzniku lavin. Celkem se v Krkonoších nachází asi 50 frekventovaných lavinových drah [15]. 1.3 Krkonošský národní park (KRNAP) KPN Krkonoše se během 19. století staly turisticky nejvyhledávanější oblastí střední Evropy. Docházelo zde k přeměně hospodářských bud na atraktivní turistické chaty. Rozvíjela se střediska, hlavně jako jsou Špindlerův Mlýn, Harrachov a Pec pod Sněžkou. Výstavba nových chat, sportovišť, komunikací a dalších zařízení pro turistický ruch měnila neúnosně krajinný ráz Krkonoš. Především ho negativně zatěžovala v podobě tun odpadu všeho druhu. A tak došlo nejprve ke zřízení Krkonošského národního parku na polské straně ( Karkonoskiego Parku Norodowego- KPN) a o čtyři roky později roku 1963 byl prohlášen také Krkonošský národní park na české straně (KRNAP). Krkonošský národní park se rozkládá v severní části České republiky v okresech Trutnov, Semily a Liberec. Severní hranice parku ho odděluje od Krkonošského národního parku na polské straně Karkonoskiego parku narodowego. Krkonošský národní park byl založen a stal se tak prvním českým národním parkem. Prioritou národního parku je zachování krajinného rázu, zlepšování a udržování přírodního prostředí, obnova lesních porostů, ochrana volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Parkem ročně projde přes 10 milionů lidí, a tak se KRNAP řadí mezi nejnavštěvovanější národní parky světa, a to i přes jeho relativně malou rozlohu, což má nedozírné následky právě na flóru - rozšlapané cesty, hromadící se odpad, hluk plašící zvěř a přemíra staveb, ovlivňující tradiční ráz horské krajiny. A tak se Krkonošský národní park zařadil na listinu nejohroženějších národních parků světa (IUCN, 1984). Na zachránění národního parku spolupracuje i mnoho zahraničních institucí např. projekt holandské nadace FACE na obnovení lesních porostů, projekt Světové banky na záchranu biologické rozmanitosti a dalších. Naproti tomu, pro celou oblast Krkonoš je turistický ruch velmi důležitý, je často jediným zdrojem obživy místních obyvatel a stává se určitým potenciálem jejich Strana 9

10 rozvoje. Spolupracují se zástupci národního parku na programu cest, aby tak nedocházelo k poškozování životního prostředí. Došlo k rozdělení národního parku do čtyř základních zón, viz. tab. 1, obr. 2 [1],[2],[9], [10], [15],[16]. Tab. 1, Rozdělení národního parku do základních zón [1], [10] Zóna Označení Rozloha I. Zóna Přísná přírodní ha II. Zóna Řízená přírodní ha III. Zóna Okrajová ha Ochranné pásmo ha Celkem ha Obr. 2. Vymezení zón v Krkonošském národním parku [1], [10] Strana 10

11 V I. a II.zóně je ochranný režim nejpřísnější, jelikož se zde vyskytují ty nejohroženější a nejvzácnější ekologické systémy. Je zde povolena pouze pěší turistika, a to jen po vyznačených cestách. V I. zóně národního parku najdeme pouze několik ubytovacích zařízení, např. Luční bouda, Labská bouda, Výrovka. Oproti tomu ve II. zóně se nachází mnoho bud, které jsou využívány pro turistiku a cestovní ruch, avšak nové boudy je zakázáno stavět. III. zóna je hojně využívána a zcela přístupná turistům, kteří nemusí chodit pouze po vyznačených cestách, je dovolen sběr lesních plodů. Ochranné pásmo tak slouží jako pomyslný nárazník tlumící rušivé dopady na ekologický systém národního parku [10], [15],[16]. Strana 11

12 1.4 Špindlerův Mlýn: Špindlerův Mlýn o přibližné rozloze ha se nachází v nadmořské výšce m n.m. na soutoku řeky Labe s Dolským potokem a celá jeho část se nachází v Krkonošském národním parku. První zmínky o městě sahají až do16.století v souvislosti s dolováním rud na úbočích Kozích hřbetů a Stohu. Podobně jako Labská (dříve Krausovy Boudy), kde se usadili dřevaři z alpských zemí, pověření horním hejtmanem Kryštofem z Gendorfu těžbou a dopravou dřeva pro vrchlabské panství. Od 19. století dochází ve městě k výraznému nárůstu stavebních úprav. Z horských roubených chat přestavbou vznikaly nové modernější hotely, restaurace a zařízení pro turistický ruch, který se právě v 19. století začal hojně rozvíjet. Dnes má Špindlerův Mlýn okolo stálých obyvatel a skládá se ze svých čtyř hlavních částí: Přední Labská, Labská, Bedřichov a Svatý Petr. V zimní sezóně Špindlerův Mlýn patří k vůbec nejnavštěvovanějším areálům v celé České republice a počet obyvatel rázem narůstá až k patnácti tisícům. Celková návštěvnost v zimní sezóně se tak pohybuje až okolo 750 tisíc návštěvníků a zahraničních turistů [6], [13], [17] Špindlerův Mlýn v zimní sezóně Jak již bylo řečeno, Ski areál Špindlerův Mlýn patří k vůbec nejnavštěvovanějším zimním střediskům v celé České republice. Za tento fakt může především komfort nabízených služeb, jako jsou špičkově upravované sjezdové i běžecké tratě, umělé zasněžování, množství vleků a sedačkových lanovek, večerní lyžování a mnoho dalších služeb, kterými se budu dále více zabývat [6], [13], [17]. Strana 12

13 1.4.2 Ski areál Špindlerův Mlýn Ski areál Špindlerův Mlýn provozuje 5 lanových drah a 11 lyžařských vleků ve Špindlerově Mlýně a na Horních Mísečkách. Celkem 25 km sjezdových tratí, z kterých je 85% možno v případě nepříznivých sněhových podmínek technicky vysněžit. Ski-pas zakoupený na kterékoliv pokladně slouží jako přenosná jízdenka po všech okolních sjezdovkách a střediscích, jako jsou například (lyžařské vleky na Horních Mísečkách, lyžařské vleky Davidovka, Labská, Horal, Hromovka a v celém areálu Svatý Petr). Celková přepravní kapacita v těchto střediscích je okolo osob za hodinu. Pro klasické lyžaře je zde upraveno až 85 km běžeckých tratí [6] Areál Svatý Petr Areál Svatý Petr je nejvýznamnějším centrem sportovního dění ve Špindlerově Mlýně, každým rokem je dějištěm mnoha významných sportovních akcí. V letošní sezóně hostil 3 závody světového poháru, jeden Evropský pohár a nespočet dalších sportovních pořadů. Přímo v areálu jsou v zimní sezóně v provozu 3 lanové dráhy a pět vleků (obr. 4). Sjezdové tratě jsou, co do délky převýšení i úpravy, nejkvalitnější v rámci celé ČR. Bohatě navštěvovaný je i snowpark včetně U-rampy. V rámci celého Špindlerova Mlýna (5 lanových drah a 11 vleků) platí jednotné jízdné. S areálem Medvědín je Svatý Petr propojen pravidelnou linkou SKI BUSU. Návštěvníci Špindlerova Mlýna zde najdou dostatek restaurací, lyžařských a snowboardových škol. Pro využití volného času jsou zde připraveny doprovodné služby: bazény, bowlingové dráhy, bobová a sáňkařská dráha, diskotéky a v neposlední řadě i každodenní možnost večerního lyžování na, v roce 2003 nově vybudované a kvalitně osvětlené sjezdové trati Hromovka, kde byla v roce 2005 postavena nová, rychlejší čtyřsedačková lanová dráha [6], [13]. Strana 13

14 BILLABONG Snowpark Svatý Petr Snowpark se nachází ve spodní části černé sjezdovky vedle tzv. malého hanku. Přístup do parku je jak z černé, tak i z červené sjezdovky, nejsnadnější z mezistanice dvousedačkové lanovky. Crossová trať a U-rampa je ve Svatém Petru upravována již od r Dnešní snowpark tvoří crossová trať, Big Air skok s odrazy dvou velikostí a v neposlední řadě pravidelně, dvakrát týdně strojově upravovaná U-rampa (obr. 3). Vše je navrhováno s ohledem na bezpečnost a pro co nejširší využití veřejností. Zázemí areálu a parametry Big Airu i U-rampy umožňují konání jak závodů Českého poháru a Mistrovství ČR, tak i mezinárodních závodů s účastí jezdců z celého světa [6], [13], [17]. Obr. 3 BILLABONG Snowpark Svatý Petr [13] Strana 14

15 Obr. 4- Panoramatická mapa Svatý Petr [13] V areálu Svatý Petr jsou v zimní sezóně v provozu dvě lanové dráhy- 4sedačková lanovka Svatý Petr-Pláň (na panoramatické mapě A ), 2sedačková lanovka na FIS World Cup černé sjezdovce ( E ) a lyžařský vlek v horní části černé sjezdovky ( D ). Svatý Petr nabízí kvalitní, technicky zasněžované, denně upravované sjezdové tratě jak pro náročné lyžaře, tak i pro začátečníky a snowpark s U-rampou (100 x 16 m). Z Pláně se také dají naplánovat hřebenové túry. Pro milovníky klasického lyžování je toto ideální nástupní místo pro jejich výlety (obr. 4) [13] Areál Medvědín a Horní Mísečky V areálu Medvědín se nacházejí dvě sjezdové tratě (černá a červená) viz. obr. 6. Je tedy především určen pro pokročilé lyžaře, kteří vyznávají sportovní jízdu. Na panoramatické mapě vyznačen písmeny B a P. Pro začátečníky a Strana 15

16 především pro rodiny s dětmi je ideálním výchozím místem areál Horní Mísečky, který je propojen lanovou drahou s Medvědínem. Na panoramatické mapě označen písmenem L. V areálu Horní Mísečky se nacházejí tři lyžařské vleky určeny především pro začátečníky nebo rodiny s dětmi. Pro ně je tu také připravena lyžařská škola, která jim pomůže při získávání prvních lyžařských zkušeností. Jedná se především o kvalitně připravované mírnější svahy, které nekladou takové nároky na schopnosti a dovednosti lyžařů a jsou tak určeny především pro rekreační jízdu. Na panoramatické mapě označeny jako M M1 a L. Vlek označen na mapě jako M2 je určen především vyznavačům snowboardů. Zde se nachází upravovaný Snowpark s mnoha překážkami (obr. 5). Zajímavostí je také večerní lyžování na vleku M. Pro vyznavače klasického lyžování jsou v areálu Horních Míseček denně upravovány běžecké tratě jak na bruslení, tak na klasickou techniku běhu. Pořádají se zde i česká mistrovství v běhu na lyžích a tyto tratě tak zajišťují náročnost pro sportovní lyžaře. Pro rekreační jezdce jsou zde připraveny vyhlídkové okruhy a Horní Mísečky tak patří k výchozím místům pro hřebenové túry [13]. Snowpark Horní Mísečky Snowpark se nachází na Horních Mísečkách a je označen na panoramatické mapě pod písmenem M2. Velkou výhodou je oddělení prostoru snowparku od sjezdových tratí a vlastní vlek. Tím je omezena srážka s běžnými lyžaři a zvýšena bezpečnost všech návštěvníků hor. Snowpark na Horních Mísečkách byl vybudován v roce 2002 a díky maximálnímu využití prostoru je snowpark vhodný jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé, což umožňuje pořádání závodů Českého Poháru, ale i dalších sportovních a zábavných akcí. Mnozí návštěvníci ocení také polohu na jižním svahu, která zaručuje mnoho slunných dní [13]. Strana 16

17 Obr. 5 Snowpark Horní Mísečky [13] Obr. 6 panoramatická mapa Medvědín [13] Strana 17

18 Lanovou dráhu Medvědín nalezneme v mapě pod písmenem B, vlek v horní části Medvědína je označen P. Vleky v areálu Horní Mísečky jsou označeny pod písmeny M, M1, M2 a L (obr. 6) [13] Areál Hromovka V areálu Hromovka byla v roce 2005 postavena nová 4sedačková lanová dráha, tím došlo k výraznému posílení přepravní kapacity lyžařů, kteří mají možnost po modré sjezdovce přejet do areálu Svatý Petr. Nachází se zde také nejdelší sjezdová trať pro večerní lyžování (1540m). Její osvětlení splňuje nejpřísnější podmínky a je tak připravena k pořádání závodů kategorie FIS pod umělým osvětlením. Na panoramatické mapě označena pod písmenem C (obr. 7) [13]. Obr. 7 Panoramatická mapa Hromovka [13] Strana 18

19 1.4.6 Areál Labská Nejnovější lyžařský areál byl vybudován na trase původního lyžařského vleku Labská. Trasa nové lanové dráhy je oproti původní o 300 m prodloužena a končí až u běžeckých tratí na Horních Mísečkách. Byla zde postavena nová 3- sedačková lanová dráha. Také sjezdová trať byla prodloužena a rozšířena. Pro zimní sezónu 2006/2007 bylo na Labské dobudováno kompletní technické zasněžování a zvýšil se tím tak nabízený komfort pro návštěvníky střediska, zejména za nepřízně počasí a nedostačujících sněhových podmínek [13]. Obr. 8 Panoramatická mapa Labská [13] Nová 3-sedačková lanová dráha je zobrazena na panoramatické mapě pod písmenem N (obr. 8) [13]. Strana 19

20 1.5 Ceník Špindlerův Mlýn Ceník platný pro celý Skiareál Špindlerův Mlýn Tab. 2 Ceník pro celý Skiareál Špindlerův Mlýn [13] Hlavní sezóna : Vedlejší sezóna: * * 2 Časové období Dospělí Děti Junior\Senior Dospělí Děti Junior\Senior Dopolední do 12h Odpolední od 11h Odpolední od 13h den dny dny dny dnů dnů dnů ze 7 dnů * 1 Od začátku sezóny - * 2 Do konce sezóny - Ceny jsou uvedeny v českých korunách - Děti do 6 let zdarma - Junior\Senior = věk od 64 let - Děti = do12 let Strana 20

21 Sezóní jízdenka 2010/ 2011 Večerní lyžování 2010/2011 Tab. 3 - Ceny Sezónních jízdenek[13] Tab. 4 Ceny Večerního lyžování[13] Dospělí Děti Dospělí Děti Junior\Senior Děti do 6 let zdarma Junior\Senior Junior\Senior = věk od 64 let - Děti = do12 let - Ceny jsou uvedeny v českých korunách Regionální Jízdné Lanová dráha Svatý Petr a Medvědín Tab. 5 Ceny regionální jízdné Svatý Petr a Medvědín [13] Hlavní sezóna : Vedlejší sezóna: * * 2 Jednotlivá jízda Dospělí Děti Junior\Senior Dospělí Děti Junior\Senior * 1 Od začátku sezóny - * 2 Do konce sezóny - Ceny jsou uvedeny v českých korunách - Děti do 6 let zdarma - Junior\Senior = věk od 64 let - Děti = do12 let - - Jízda nahoru Strana 21

22 - - Jízda dolu - - Jízda tam a zpět Lanová dráha - Labská Tab. 6 Ceny regionální jízdné Lanová dráha Labská [13] Hlavní sezóna : Vedlejší sezóna: * * 2 Časové období Dospělí Děti Junior\Senior Dospělí Děti Junior\Senior Dopolední Odpolední den dny dny dny dnů dnů dnů * 1 Od začátku sezóny - * 2 Do konce sezóny - Ceny jsou uvedeny v českých korunách - Děti do 6 let zdarma - Junior\Senior = věk od 64 let - Děti = do12 let Strana 22

23 1.5.5 Lanová dráha Horní Mísečky Tab. 7 Ceny regionální jízdné Lanová dráha Horní Mísečky [13] Dospělí Děti Jednotlivá jízda Odpolední den dnů dnů Večerní Ceny jsou uvedeny v českých korunách - Děti do 6 let zdarma - Děti = do12 let Lanová dráha Hromovka Tab. 8 Ceny regionální jízdné Lanová dráha Hromovka [13] Dospělí Děti Junior\Senior Jednotlivá jízda Večerní Ceny jsou uvedeny v českých korunách - Děti do 6 let zdarma - Junior\Senior = věk od 64 let - Děti = do12 let Strana 23

24 1.5.7 Bodové jízdné \ Bodové ohodnocení sjezdových tratí Obr. 9 Bodové jízdné a ceny [13] 1.6 Poskytované služby a bonusy v areálech Špindlerův Mlýn: Ski areál Špindlerův Mlýn nabízí pro své návštěvníky spoustu doprovodných akcí a bonusů. Při zakoupení sezónní jízdenky návštěvníci získají 50% slevu ve švýcarském zimním středisku Saint Moritz / Engadin na všechny 1 14 denní skipasy. Dále pak 40% slevu v rakouském středisku Grossglockner/ Heiligenblutt na všechny 1 6 denní skipasy. K uplatnění slevy je zapotřebí předložit sezónní skipas ze Špindlerova Mlýna plus doklad o zaplacení. Další sleva je připravena především pro studenty. Po předložení platného ISIC průkazu, získáte při koupi 1 7 denního skipasu 20% slevu. Bonusový program nabízí při koupi skipasu 5 ze 7 (5 lyžařských dnů) volnou hodinu a půl v bazénu ve Vojenské zotavovně Bedřichov a jednu jízdu na bobové dráze Špindlerův Mlýn zdarma. Dále ke všem bodovým skipasům je jako bonus jedna jízda na bobové Strana 24

25 dráze ve Špindlerově Mlýně zdarma. Slevy lze uplatnit po předložení skipasů na pokladnách vybraných zařízení. Zimní středisko Špindlerův Mlýn nabízí mnoho zařízení, která se dají využít například za špatných klimatických podmínek nebo jen když si chceme odpočinout od lyžování. Vhodné pro odreagování se od sjezdového lyžování je například dostupná sáňkařská dráha, snow-tubing, bazén ve Vojenské zotavovně, tenisové kurty a pro jiné míčové sporty, jsou zde připraveny tělocvičny, například s umělým povrchem. Na návštěvníky se pamatuje i při nočním životě. Je zde mnoho restaurací, barů a diskoték. Bowling se nachází v jedné z restaurací a ve Špindlerově Mlýně je otevřeno i jedno menší kino. Špindlerů Mlýn se tak řadí mezi kvalitní střediska, poskytující zahraničním turistům mnoho doprovodných akcí a kvalitní nabízené služby i ve srovnání s jinými evropskými středisky. Může tak nabídnout kvalitní dovolenou, jak pro rodiny s dětmi, tak pro partu mladých lidí, kteří se přijeli pobavit a užít si trochu zábavy se skvěle upravovanými sjezdovými i běžeckými tratěmi [13]. Strana 25

26 1.7 Pec pod Snežkou Město Pec pod Sněžkou je jedním z nejznámějších a nejnavštěvovanějších horských středisek cestovního ruchu v České republice s celoročním využitím v nadmořské výšce 750 m a má asi 600 trvale žijících obyvatel. Nachází se ve východní části Krkonoš v údolí řeky Úpy, Zeleného a Lučního potoka. Město je z každé strany obklopeno vrcholem-horou. Jedná se především o Černou, Studniční a Liščí horu. Dále Jelení vrch a nejvyšší horu České republiky, Sněžku (1602m.n.m.). Celá oblast Pece pod Sněžkou se nachází v Krkonošském národním parku (KRNAP). Název souvisí se založením pecí na tavení železných, arzenových a měděných rud, které se v Obřím dole těžily od 16. do 19. století. Turistický ruch se zde začal rozvíjet po první světové válce a původní hornická osada se postupně přeměnila na vyhlášené centrum cestovního ruchu. Právě v této době zde docházelo k výstavbě lyžařských vleků a sjezdových tratí. Vznikala tak nová zařízení pro návštěvníky jako jsou restaurace, bary, nové hotely a další rekreační zařízení pro turisty [12] Ski Pec pod Sněžkou V zimním areálu v Peci pod Sněžkou se nachází celkem 10 vleků a jedna 4- sedačková lanová dráha na Hnědý vrch. Celkem je tu upraveno 11,2 km sjezdových tratí různých obtížností. Z toho lze za nepříznivých sněhových podmínek uměle vysněžit 6,8 km, což je z celkového počtu upravovaných sjezdových tratí okolo 60 procent. Tratě pro sjezdové lyžování se denně upravují těmi nejmodernějšími prostředky a splňují tak nejvyšší nároky pro lyžaře. V areálu je také možnost využít večerního lyžování, které je připraveno na 3 tratích (Zahrádky III, Javor I a Javor II), z toho právě Javor III patří k nejdelším upravovaným tratím pro večerní lyžování (1 500m). Celková přepravní kapacita v areálu je 9620 osob za hodinu. Zakoupený skipas platí v celém areálu pro všechny sjezdové tratě, tudíž je možno vyzkoušet tratě dle náročnosti od modrých pro začátečníky, až po část černé sjezdovky pro ty nejnáročnější lyžaře. Pro Strana 26

27 návštěvníky a milovníky především snowboardu a free-style, ježdění přes různé překážky, je připraven Funpark s vlastním vlekem na sjezdové trati Javor I. Na kterém se každoročně pořádají jak republikové, tak mezinárodní akce [12]. Obr. 10 Panoramatická mapa Pec pod Sněžkou [12] Lanová dráha Hnědý vrch je označena písmenem C. Vleky nejen pro noční lyžování na Javoru jsou označeny písmeny A, B. Vlek na Zahrádky I, II, III je pod písmenem E, F a H. Modrá sjezdová trať Klondike je na panoramatické mapě označena pod písmenem G (obr. 10) [12]. V severozápadní části areálu se nachází jediná čtyřsedačková lanová dráha na Hnědý vrch, jež je tvořena z části černou sjezdovou tratí (zbytek je po červené) a je tak určena především zkušeným lyžařům, kteří vyhledávají silný zážitek z jízdy. Na jihovýchodě je sjezdová trať Javor určena taktéž sportovním lyžařům a vyznavačům snowboardů, jelikož v její části se nachází velký Funpark s mnoha překážkami různých velikosti a obtížností. V tomto snowparku je Strana 27

28 upravován i jeden ze skoků BigAir. Na sjezdovce Javor je pro návštěvníky připraveno večerní lyžování, které patří k nejdelším v celé České republice. Na samotném začátku vleku je připravena lyžařská škola pro ty nejmenší s vlastním vlekem a mini dětským hřištěm pro snadnější začátky při výuce. Lyžařskou školu také najdeme v jihozápadní části areálu a to v horní části vleku Zahrádky. Tento svah je především určen pro začínající a méně zkušené lyžaře, jež získávají své první zkušenosti na sjezdových lyžích. Na své si zde tak přijdou především rodiny s dětmi. Příznivci běžeckého lyžování se mohou napojit na Krkonošskou magistrálu, která je stále upravovaná, na konci vleku Zahrádky, nebo dalším nástupním místem pro běžkařské túry je Hnědý vrch, odkud je možné jet směrem na Liščí horu, kde jsou překrásné vyhlídky do celého okolí, především na nejvyšší horu České republiky - Sněžku. Dále můžeme pokračovat na chalupu Na Rozcestí a přes Dvorskou boudu zpět buď na Hnědý vrch, nebo na konečnou stanici Zahrádek. Tento okruh má okolo 10 km a je ideální pro výlet rekreačních lyžařů [12]. Strana 28

29 1.8 Ceník Ski areál Pec Pod Sněžkou Ceník platný pro celý Ski areál Pec pod Sněžkou Tab. 9- Ceník platný pro celý skiareál Pec pod Sněžkou [12] Hlavní sezóna : Vedlejší sezóna: * * 2 Časové období Dospělí Děti Senior/ZTP Dospělí Děti Senior/ZTP 1 jízda jízd jízda LD Hnědý vrch-zpáteční hodiny hodiny hodiny den dny dny dny dnů dnů dnů ze 6 dnů dospělí + 1 dítě dospělí + 2 děti ceny jsou uvedeny v českých korunách - * 1 Od začátku sezóny - * 2 Do konce sezóny - Děti = do 10 let - Senior od 65 let 250 Kč/den - ZTP 200 Kč/den Strana 29

30 Sezónní bez večerního lyžování Tab. 10- Sezónní bez večerního lyžování[12] Dospělí Děti Tab. 11- Sezónní s večerním lyžováním[12] Dospělí Děti ceny jsou uvedeny v českých korunách - Děti = do 10 let Sezónní večerní lyžování Tab. 12- Sezónní večerní lyžování [12]. Dospělí Děti ceny jsou uvedeny v českých korunách - Děti = do 10 let Večerní lyžování Javor Tab. 13- Večerní lyžování Javor[12] Dospělí 250 Děti 250 Večerní lyžování Zahrádky Tab. 14- Večerní lyžování Zahrádky[12] Dospělí 150 Děti ceny jsou uvedeny v českých korunách - Děti = do 10 let - Večerní lyžování na sjezdovce Javor není v ceně denní jízdenky. - Večerní lyžování na sjezdovce Zahrádky je v ceně od dvoudenní jízdenky. - Večerní lyžování začíná od do Strana 30

31 1.9 Poskytované služby a bonusy v areálu Pec pod Sněžkou Při zakoupení jízdného a skipasů je hlavní bonus připraven hlavně pro školní skupiny s učiteli. Při skupině 15žáků (včetně) připadá 10% sleva na zakoupený skipas plus jeden skipas pro vedoucí osobu zdarma. Podmínkou je předložený jmenný seznam žáků s razítkem školy a podpis odpovědné osoby. Jízdenky jsou nepřenosné na jiné osoby. Speciální sleva je připravená na Štědrý den, v každém roce je na všech vlecích v Peci pod Sněžkou provoz zdarma. Návštěvníci si tak mohou zpříjemnit Štědrý den aktivním pohybem na lyžích. Zimní areál v Peci pod Sněžkou nabízí pro své návštěvníky i jiné aktivity než jsou denně upravované sjezdové tratě. Návštěvník si může odpočinout v jednom z mnoha restauračních zařízení nebo navštívit relaxační centrum s wellnes programem v hotelu Horizont. Zde jsou pro turisty otevřeny i squashové, ricochetové a tenisové kurty. Otevřena je i bowlingová dráha. Turisté také mohou využít projížďky na zimních saních (koně se saněmi). Nebo využít tzv. ski-taxi(taxi jako zimní skútry). Na své si tedy v areálu přijdou jak rodiny s dětmi, které mohou využívat méně prudkých svahů a lyžařských škol, tak i sportovnější lyžaři, kteří přijeli především kvůli sportovním zážitkům a kvalitně upravovaným sjezdovým tratím [12]. Strana 31

32 1.10 Jánské Lázně Jánské Lázně se nacházejí ve východní části Krkonoš s mírným až horským podnebím v nadmořské výšce 519m. n. m. První zmínky o lázeňském pramenu sahají až do roku Avšak první záznamy využívání termální vody ke koupání jsou mnohem později a to kolem 14. století. Zajímavostí je také to, že Lázně jsou jedinými na české straně Krkonoš. Významným milníkem města je rok 1928, kdy byla uvedena do provozu kyvadlová kabinová lanová dráha na Černou horu, která byla modernizována v roce Poslední modernizace proběhla v roce 2006, kdy 4-sedačkovou kabinku nahradila kabinka o kapacitě až osmi míst. V dnešní době žije v Jánských Lázních mezi obyvatel. Přibyly zde nové hotely, restaurace a zařízení pro turistický ruch. Došlo k výstavbě nových sjezdových tratí, především na Černé hoře až do nadmořské výšky 1 260m.n. m. Toto rekreační středisko se tak stalo hojně navštěvovaným, pro svoje nabízené a poskytované služby nejen v zimních měsících[5] Skiresort Černá hora Skiresort Černá hora vznikl spojením tří již fungujících lyžařských areálů (Janských Lázní, Černým Dolem a Svobodou nad Úpou). Celý tento nově vzniklý areál disponuje přepravní kapacitou osob za hodinu. Upravované sjezdové tratě jsou o délce 20 km a z toho je celých 15,4 km (77%) uměle zasněžováno při nepříznivých sněhových podmínkách. V celém vytvořeném středisku jsou k dispozici 4 lanové dráhy a 22 lyžařských vleků, z toho jedna 8-mi místná kabinová lanovka na Černou horu, která je jedinou tohoto druhu vůbec v celé České republice. Ve vzniklém areálu jsou denně upravovány sjezdové tratě všech obtížností a zakoupený skipas platí ve všech střediscích a doprava mezi těmito areály je zajištěna pravidelnými linkami skibusů. Lyžařské vleky na panoramatické mapě označeny pod písmeny A, B, C ( A je jediná 8-mi místná lanová dráha v České republice), jsou určeny především pro zkušené lyžaře a co do náročnosti patří k těm obtížným a náročným Strana 32

33 jak co se délky týče (sjezdová trať pod lanovkou přes 2,5 km), tak do sklonu sjezdových tratí. Pod lanovkou je jediný černý úsek v Skiresortu. Večerní lyžování je denně připraveno na 4-sedačkové lanové dráze Protěž ( B ). Zbylé vleky D, E, F, G, H, I, J jsou spíše určeny pro začínající lyžaře a rodiny s dětmi, neboť jejich svahy nedosahují takové strmosti a délky. V těchto místech jsou také otevřeny lyžařské školy a dětské kidparky (obr. 11) [5]. Obr. 11 Panoramatická mapa Jánské Lázně [5] A - Černohorský Express, B - Protěž, C - Anděl, D - Sport 1, E - Sport 2, F - Sport Formánek 1, G - Sport Formánek 2, H - Sport Formánek 3, I - Idyla 1, J - Idyla 2 (obr. 11) [5]. Areál Černý Důl je určen především rekreačním lyžařům, jelikož zde nejsou tak dlouhé sjezdové tratě a co se týče náročnosti, řadí se k těm méně Strana 33

34 náročným(modrá, červená). Je tu pro návštěvníky otevřena také lyžařská škola s kidparkem( na panoramatické mapě G1, F1 ). Areál je moderní a je vybaven dvěma čtyřmístnými lanovými drahami a 6-ti vleky, je tak zaručena velká celková přepravní kapacita osob za hodinu (obr. 12) [5]. Obr. 12 Panoramatická mapa Černý Důl A1 - Saxner, B1 - Alpine Pro, C1 - Skalka, D1 - Bönischovy Boudy, E1 - Veronika, F1 - Sun Kid koberec, G1 - Kidpark, H1 - U hřbitova 1, I1 - U hřbitova 2 (obr. 12) [5]. Sjezdové tratě ve Svobodě nad Úpou jsou taktéž určeny především pro rekreační lyžaře. Jsou tu 3 vleky a lyžařská škola. Pro návštěvníky je připraveno večerní lyžování, na panoramatické mapě A2. Zajímavostí je vytyčená slalomová trať, kterou si může každý zdarma projet a zjistit tak svůj čas v porovnání s ostatními (obr. 13) [5]. Strana 34

35 Obr Panoramatická mapa Svoboda nad Úpou [5] A2 - Duncan, B2 - U Lesa 1, C2 - U Lesa 2 (obr. 13) [5] Ceník Skiresort Černá hora Ceník platný pro celý Skiresort Tab. 15 Ceník Skiresort Černá hora[5] Hlavní sezóna : Vedlejší sezóna: * Časové období Dospělí Děti Dospělí Děti Do Od Od den dny dny dny dnů dnů dnů * 2 Strana 35

36 5 ze 6 dnů dnů ze 7 dnů ceny jsou uvedeny v českých korunách - Děti = do 10 let Tab. 16 Ceník Černý Důl - Špičák[5] Hlavní sezóna : Vedlejší sezóna: * * 2 Časové období Dospělí Děti Dospělí Děti Do Od Od den ceny jsou uvedeny v českých korunách - Děti = do 10 let Tab. 17 Ceník Svoboda nad Úpou - Duncan[5] Hlavní sezóna : Časové období Dospělí Děti Do Od Od den ceny jsou uvedeny v českých korunách - Děti = do 10 let Tab. 18 Ceník Kabinová lanová dráha - Černohorský Express[5] Dospělí Děti Nahoru Zpáteční Dolů ceny jsou uvedeny v českých korunách - Děti = do 10 let Strana 36

37 Tab. 19 Bodové Jízdné[5] Dospělí/Děti 100 bodů bodů bodů ceny jsou uvedeny v českých korunách - Děti = do 10 let Tab. 20 Odpočet bodového jízdného: Černá hora - Janské Lázně[5] A Černohorský Express 55 bodů B Protěž 30 bodů C Anděl 25 bodů D Sport 1 6 bodů E Sport 2 6 bodů F Sport Formánek 1 7 bodů G Sport Formánek 2 5 bodů H Sport Formánek 3 6 bodů I Idyla 1 6 bodů J Idyla 2 4 bodů K Košťálka 1 8 bodů K Košťálka 2 6 bodů M Černá Bouda 5 bodů Tab. 21 Odpočet bodového jízdného: Černý důl - Špičák[5] A1 Saxner 25 bodů B1 Alpine Pro 20 bodů C1 Skalka 8 bodů D1 Bönischovy Boudy 10 bodů E1 Veronika 7 bodů Tab. 22 Odpočet bodového jízdného: Svoboda nad Úpou - Duncan[5] A2 Duncan 7 bodů B2 U Lesa 1 6 bodů C2 U Lesa 2 7 bodů Strana 37

38 1.12 Poskytované služby a bonusy v Skiresort Černá hora Organizované školní skupiny nad 10 žáků si mohou zakoupit denní a vícedenní jízdenky vždy v ceně dospělého jízdného se slevou 20 až 35%. Přičemž učitelský doprovod dostane skipas zdarma. Turisté v areálu najdou mnoho doprovodných akcí, připravených nejenom na sjezdových tratí. Na kolonádě v Jánských Lázních je otevřeno mnoho restauračních zařízení. Mezi největší lákadla určitě patří nejdelší sáňkařská dráha z Černé hory (3,5 km). Otevřena je denně a je bezplatná. Mezi další sportovní vyžití patří tenisové a squashové kurty, plavecký bazén a otevřené lyžařské školy. Mimo jiné jsou také upravovány lyžařské magistrály pro klasické lyžaře, o celkové délce až 70 km. Tratě jsou upravovány jak na bruslení, tak klasiku. Návštěvník určitě ocení i historii města a při prohlídce kolonády na něj určitě zapůsobí genius loci města. V areálu jsou jedny z nejdelších sjezdových tratí, jediná 8-mi místná kabinová lanová dráha v ČR, a právě proto se areál řadí k těm nejlepším v celé České republice. Mezi areály a okolními městy je v hlavní sezóně doprava zajištěna skibusy zdarma [5]. Strana 38

39 1.13 Skiarena Krkonoše Region "Skiarena KRKONOŠE" vznikl spojením 6-ti lyžařských areálů východních Krkonoš, tj. Černá hora - Janské Lázně, Pec pod Sněžkou, Černý Důl, Velká Úpa, Malá Úpa, Svoboda nad Úpou a lze jej považovat za jednu z největších lyžařských oblastí České republiky, kde mohou lyžaři využít platnosti společné jízdenky (skipasu). Doprava lyžařů je v období hlavní lyžařské sezóny zajištěna skibusy, dle pravidelného jízdního řádu. Celková délka tratí je 37,1 km z toho 27,3 km je uměle zasněžováno. Ve skiareně je provozováno na 6-st lanových drah a 41 lyžařských vleků. Celková přepravní kapacita osob dosahuje až osob za jednu hodinu. Skiarena se tak řadí co do počtu tak celkové délek sjezdových tratí k nejdelším areálům celé České republiky. Zařazená střediska jsou uvedena na panoramatické mapě (obr. 14) [5]. Obr. 14- Panoramatická mapa Skiarena Krkonoše[5] Strana 39

40 1.14 Ceník Skiarena Krkonoše Tab. 23- Ceník Skiarena Krkonoše [5] Hlavní sezóna : Vedlejší sezóna: * * 2 Časové období Dospělí Děti Dospělí Děti 2 dny dny dny dnů dnů dnů ze 6 dnů dnů ze 7 dnů Sezóna s večerním lyžováním ceny jsou uvedeny v českých korunách - Děti = do 10 let 1.15 Poskytované služby a výhody v Skiarena Krkonoše Bezpochyby výhodou celé arény je přenosný skipas, který zajišťuje možnost vyzkoušet několik sjezdových tratí všech úrovní a poznat tak několik zajímavých míst v areálu Krkonoš. Mezi těmito místy je v hlavní sezóně doprava zajištěna skibusy zdarma. Další poskytované služby jsou popsány v předešlých kapitolách, viz. výše [5]. Strana 40

41 2 Výzkumná část 2.1 Cíl práce Cílem diplomové práce je zanalyzování vybraných zimních středisek v Krkonoších (Jánské Lázně, Pec pod Sněžkou a Špindlerův mlýn). Především jejich podmínky a nabízené služby pro zahraniční turisty. Zanalyzovat stav sjezdových a běžeckých tratí a jiných doprovodných akcí v těchto střediscích. Zjistit motivující a demotivující faktory, které ovlivňují zahraniční turisty při výběru konečné destinace. 2.2 Hypotézy práce H1: Předpokládáme, že při výběru konečné destinace návštěvníky ovlivňuje dostupnost z místa bydliště. H2: Předpokládáme, že celková cenová dostupnost této destinace je motivujícím faktorem pro návštěvníky. H3: Předpokládáme, že motivujícím faktorem pro návštěvníky je úroveň poskytovaných služeb. 2.3 Úkoly práce Ke splnění cílů a ověření platnosti hypotéz práce jsme si stanovili následující úkoly: 1) Prostudovat odbornou literaturu týkající se dané problematiky, dále nastudovat materiály z informačních center a internetových zdrojů. 2) Sestavit dotazník v anglickém a německém jazyce pro zahraniční turisty. 3) Rozdat dotazníky zahraničním turistům v daných střediscích. 4) Vyhodnotit výsledky z poskytovaného dotazníku a ze získaných výsledků sestavit závěry. Strana 41

42 3 Metodika výzkumu 3.1 Charakteristika výzkumného souboru V této diplomové práci jsme se zaměřili především na zahraniční turisty, kteří navštívili danou destinaci. Dotazník byl poskytován plnoletým návštěvníkům ( 18+). Výběr byl náhodný avšak musel splňovat dané kritéria (věk + národnost). Dotazník vyplnilo 33 lidí ve Špindlerově Mlýně a 31 lidí odpovídalo v Skiareně Černá Hora (Jánské Lázně, Pec pod Sněžkou a Svoboda nad Úpou). 3.2 Použité metody Pro získání výsledků jsme sestavili dotazník v anglickém a německém jazyce. Celé znění dotazníku je přiloženo v příloze č. 1, 2. V dotazníku je 11 uzavřených otázek, jedna polootevřená a jedna otevřená otázka. Dotazník byl sestaven jednoduše a menší počet otázek byl zvolen kvůli časové náročnosti na vyplnění pro zahraniční turisty. Dotazník byl distribuován ve jmenovaných zimních střediscích (Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou a Jánské Lázně). Vyplnění dotazníku trvalo cca 5min. a zpětně byl vracen okamžitě respondentem zpět. Zpracování dotazníků je rozděleno do dvou oblastí, Špindlerův Mlýn a Skiarena Černá Hora. V programu Microsoft Excel jsme ze získaných výsledků zhotovili grafy, vyjadřující procentuální část zodpovězených možností dotazovaných turistů. Celkem nám odpovědělo 33 zahraničních turistů ve Špindlerově Mlýně a dalších 31dotazníků jsme získali v destinaci Skiarena Černá Hora. Strana 42

43 4 Výsledky a diskuse 4.1 Výsledky Špindlerův Mlýn Na obrázku 15 je uveden graf, který znázorňuje procentuální rozložení národností, které v zimním období navštívily Špindlerův mlýn. Většinové zastoupení zde mají turisté z Polska, to může být dáno převážně lepší dostupností z místa bydliště oproti menšinovému zastoupení ruských návštěvníků, kde dostupnost z místa bydliště nebude motivujícím faktorem. Mezi další národnosti, které zimní středisko navštívily patří Německo s 24% a Holandsko s Maďarskem s 15%. Rusko 9% Holandsko 15% Maďarsko 15% Polsko 37% Německo 24% Obr. 15- Procentuální zastoupení národností v destinaci Špindlerův Mlýn Obr. 16 ukazuje, jestli zahraniční turista je v cílové destinaci poprvé, nebo už tuto destinaci navštívil. Z dotazovaných respondentů uvedlo 55% dotazovaných, že v této destinaci je poprvé a 45% návštěvníků zde bylo již dříve. Tato skutečnost by mohla souviset s doporučením při výběru střediska od známých. Strana 43

44 Ne 45% Ano 55% Obr. 16- Procentuální vyjádření, zda-li už návštěvník byl v destinaci Špindlerův Mlýn Na obrázku 17 je vyznačeno, že 64% zahraničních turistů přijelo na doporučení známých a 36% uvedlo, že danou destinaci navštívili dle vlastního uvážení. Dle vlastního uvážení 36% Známých 64% Obr. 17- Procentuální vyjádření, na jaké doporučení návštěvník přijel do destinace Špindlerův Mlýn Strana 44

45 Obr. 18 popisuje po jakou dobu se návštěvník zdrží v zimním středisku. Nejvíce dotazovaných turistů, a to 76% uvedlo, že se zdrží týden a 12% dokonce více jak týden. To by mohlo být následkem delšího trvání cesty do destinace. Zbylých 12% respondentů uvedlo, že se zdrží pouze jeden den. Více jak týden 12% Den 12% Týden 76% Obr. 18- Procentuální vyjádření doby, po kterou turista setrvá ve Špindlerově Mlýně Obr. 19 představuje procentuální vyjádření odpovědí na otázku, zda-li je dostupnost z místa bydliště do zimního střediska motivujícím prvkem. Z dotázaných celých 76% odpovědělo, že při návštěvě střediska hraje významnou roli, právě dostupnost z místa bydliště. Pouze 24% respondentů uvedlo, že vzdálenost pro ně není hlavním motivujícím prvkem. Strana 45

46 Ne 24% Ano 76% Obr. 19- Procentuální vyjádření motivujícího prvku: Dostupnost z místa bydliště do destinace Špindlerův Mlýn Obr. 20 se zabývá cenou vleků. Z grafu vyplývá, že nastavená cena v zimním středisku není motivujícím prvkem, který hraje hlavní roli při návštěvě zahraničních turistů. Většina respondentů (55%) v dotazníku označilo, že cena vleků pro ně není motivujícím prvkem. Ano 45% Ne 55% Obr. č. 20- Procentuální vyjádření motivujícího prvku: Cenová dostupnost vleků ve Špindlerově Mlýně Strana 46

47 S obrázkem 20 souvisí i obr. 21, který se zabývá cenovou dostupností ubytování. Jako u grafu č. 6 většina dotazovaných (61%) odpověděla, že cenovou dostupnost ubytování neshledávají za motivující prvek, při návštěvě Špindlerova Mlýna. Ano 39% Ne 61% Obr. 21- Procentuální vyjádření motivujícího prvku: Cenová dostupnost ubytování ve Špindlerově Mlýně Na obrázku 22 je uvedena závislost mezi motivujícím prvkem komfortu sjezdových/ běžeckých tratí a spokojeností návštěvníků. Většina, 91% dotázaných označila, že komfort tratí považuje za motivující prvek a hodnotila jej velmi kladně. Pouhých 9% zahraničních turistů nebyla s komfortem tratí spokojena. Toto má souvislost s výsledky, které jsou popsány na obrázku 11 a to především s delším čekání na vlecích. Strana 47

48 Ne 9% Ano 91% Obr. 22- Procentuální vyjádření motivujícího prvku: Komfort sjezdových\ běžeckých tratí ve Špindlerově Mlýně Na obrázku 23 je znázorněno, jak jsou návštěvníci spokojeni s českými kulinářskými specialitami. Z dotazníku vyplývá, že návštěvníkům v zimních střediscích chutná a jsou s touto službou spokojeni (94%). Z kladných ohlasů často zaznívalo především české pivo. Strana 48

49 Ne 6% Ano 94% Obr. 23- Procentuální vyjádření motivujícího prvku: Kulinářské speciality- Špindlerův Mlýn Na obrázku 24 je znázorněno, že 85% dotazovaných považuje ochotu lidí a personálu, obsluhujícího restaurační a jiné zařízení poskytující služby návštěvníkům, za dobré. Ne 15% Ano 85% Obr. 24- Procentuální vyjádření motivujícího prvku: Ochota personálu/ lidí ve Špindlerově Mlýně Strana 49

50 Na další otázku, které je vyhodnocena na obrázku 25 se respondenti vyjadřovali k poskytovaným službám. 91% z nich bylo s poskytovanými službami spokojeno. Nejčastěji v doplňující otázce uváděli, že jsou spokojeni s lyžařskými školami, s půjčovnou lyží a s lyžařskými vleky. Dále uváděli jako motivující faktor krásu přírody a milé lidi v zařízeních, poskytujících služby. Pouze 9% lidí uvedlo, že se službami nebylo spokojeno, to se váže k dalšímu obrázku 26, kde je vyjádřeno, s čím lidé nebyli spokojeni. Ne 9% Ano 91% Obr. 25- Procentuální vyjádření motivujícího prvku: Poskytované služby ve Špindlerově Mlýně Jak bylo zmíněno na obrázku 26 je popsáno, s čím turisté nebyli spokojeni a označili to jako demotivující prvky pro návštěvu Špindlerova Mlýna. Z celkových 33 dotazovaných pro 5 lidí bylo hlavním problémem placené parkování. Dále 3 lidé uvedli nedostačující parkovací plochy a shodně po 2 záporných bodech byly fronty na vlecích a nedostatek laviček. Nedostatek laviček byl hlavně zmiňován u lyžařských škol, kde se vyučovali malé děti a jejich rodiče tak na ně neměly dobrý výhled. Strana 50

51 nedostatek laviček 17% placené parkování 41% místo k parkování 25% fronty na vlecích 17% Obr. 26- Zastoupení odpovědí demotivujícího prvku: Nebyl jsem spokojen se službami ve Špindlerově Mlýně Obr. 27 vyjadřuje počet odpovědí na otázku, zda-li zahraniční turisté navštíví cílovou destinaci (Špindlerův Mlýn) i někdy v následujících letech. Z 33 respondentů pouze jediný odpověděl, že tuto destinaci už asi příště nenavštíví. Z toho vyplývá, že zahraničním turistům se v cílové destinaci líbilo a Špindlerův Mlýn by v následujících letech rádi navštívili. Ne 3% Ano 97% Obr. 27- Zastoupení odpovědí, přijedu příště znovu do Špindlerova Mlýna Strana 51

52 4.2 Výsledky Skiarena Černá hora Na obrázku 28 je znázorněn graf vyjadřující procentuální zastoupení národností, které danou destinaci navštívily. Největší podíl zastoupení v Skiarena Černá Hora mají s 58% procenty polští turisté. Poté s 23% němečtí a s 19% holandští turisté. Holandsko 19% Polsko 58% Německo 23% Obr. 28- Procentuální zastoupení národností v destinaci Skiarena Černá Hora Na následujícím obrázku 29 je vidět poměr, jestli už daný návštěvník destinaci navštívil dříve, nebo je v ní poprvé. Většina (68%) respondentů uvedla, že je v této destinaci poprvé a zbylých 32% odpovídajících zde již v minulosti bylo. Ne 32% Ano 68% Obr. 29- Procentuální vyjádření, zda-li už návštěvník byl v destinaci Skiarena Černá Hora Strana 52

53 Na obrázku 30 je graf, na kterém je vidět, že 74% dotázaných uvedlo příjezd do destinace na doporučení známých a 26% uvedlo, že si danou destinaci zvolilo samo. Dle vlastního uvážení 26% Známých 74% Obr. 30- Procentuální vyjádření, na jaké doporučení návštěvník přijel do destinace Skiarena Černá Hora Na další otázku, jak dlouho se návštěvník zdrží v cílové destinaci, z obrázku 31 vyplývá, že 81% dotázaných uvedlo příjezd na týdenní pobyt a zbylých 19% mělo v plánu zdržet se pouze na jediný den. Strana 53

54 Více jak týden 0% Den 19% Týden 81% Obr. 31- Procentuální vyjádření, po jakou dobu se turista zdrží v cílové destinaci Na otázku, zda-li je motivujícím prvkem pro výběr cílové destinace dostupnost z místa bydliště, tak 81% odpovídajících uvedlo jako motivující prvek při výběru konečné destinace právě lokalitu, která je dostupná z místa zahraničních turistů. Znázorněný graf je na obrázku 32. Ne 19% Ano 81% Obr. 32- Procentuální vyjádření motivujícího prvku: Dostupnost z místa bydliště Strana 54

55 Mezi další motivující prvky při výběru destinace Skiarena Černá Hora, byla zařazena otázka na cenovou dostupnost vleků a její roli při výběru cílové lokality. Pro 55% návštěvníku tato cena, která je nastavena v zimních střediscích, nepředstavovala výrazný motivující prvek a z grafu který je uveden na obrázku 33 je vidět skoro rovný podíl mezi motivujícím a nemotivujícím prvkem, jakým je cena v daném středisku. Ano 45% Ne 55% Obr. 33- Procentuální vyjádření motivujícího prvku: Cena vleků S předešlou otázkou souvisela i následující otázka na cenu ubytování. Stejně tak jako u obrázku 33 je zde na obrázku 34 vidět, že ani cena ubytování v dané cílové destinaci není motivujícím prvkem při výběru této lokality. 58% respondentů uvedlo, že právě tato cena pro ně není motivujícím prvkem a 42% označilo cenu jako motivující prvek při výběru destinace Skiarena Černá Hora. Strana 55

NABÍDKA PRO ŠKOLY 2014/15

NABÍDKA PRO ŠKOLY 2014/15 NABÍDKA PRO ŠKOLY 2014/15 SkiResort ČERNÁ HORA PEC, tj. 37,8 km sjezdovek na 1 skipas Černá hora (Janské Lázně), Pec p. Sněžkou, Černý Důl, Velká Úpa, Svoboda n. Úpou Východní Krkonoše, Česká republika

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l KRKONOŠE Rozkládají se v severovýchodních Čechách na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Česká část Krkonoš je rozlehlejší a členitější oproti polské.krkonoše jsou nejznámějším pohořím v České republice

Více

ZIMA NA HORÁCH 2011/2012

ZIMA NA HORÁCH 2011/2012 Benecko / Krkonoše Hotel Star*** Hotel leží v srdci Krkonoš, přímo ve středu lyžařského a turistického střediska Benecko, na jižně orientované straně vrchu Žalý (1036 m.n.m.) v těsné blízkosti lyžařských

Více

LYŽAŘSKÉ KURZY PRO ŠKOLY

LYŽAŘSKÉ KURZY PRO ŠKOLY LYŽAŘSKÉ KURZY PRO ŠKOLY RAKOUSKO 2013 www.ckpk.cz I www.rakousko.cz I www.molltal.cz I www.nassfeld.cz LYŽAŘSKÁ STŘEDISKA WWW.CKPK.CZ NASSFELD nadmořská výška 686 m 2.278 m. největší lyžařské vysokohorské

Více

Skiareál Lipno regionální zimní centrum. Tento projekt Skiareál Lipno regionální zimní centrum je spolufinancován Evropskou unií

Skiareál Lipno regionální zimní centrum. Tento projekt Skiareál Lipno regionální zimní centrum je spolufinancován Evropskou unií Skiareál Lipno regionální zimní centrum Tento projekt Skiareál Lipno regionální zimní centrum je spolufinancován Evropskou unií Skiareál Lipno regionální zimní centrum Název projektu: Skiareál Lipno regionální

Více

ŠKOLNÍ LYŽAŘSKÉ KURZY

ŠKOLNÍ LYŽAŘSKÉ KURZY cestovní kancelář ŠKOLNÍ LYŽAŘSKÉ KURZY V Ý J I M E Č N Á N A B Í D K A MOŽNOST OKAMŽITÉ NEZÁVAZNÉ REZERVACE e - m a i l : c k @ l o u d a t o u r. c z 3 7 7 2 2 6 0 6 8 J I Ž 1 6 L E T P R O Š K O L Y

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé,

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé, POJEĎTE S NÁMI NA HORY Milé rodiny, vážení přátelé, prožijte s námi pololetní a jarní prázdniny. Vybrali jsme pro Vás čtyři horská střediska v Jeseníkách, Beskydech, Krkonoších a Orlických horách. Kromě

Více

SKI AREÁL ŠPIČÁK NA ŠUMAVĚ

SKI AREÁL ŠPIČÁK NA ŠUMAVĚ SKI AREÁL ŠPIČÁK NA ŠUMAVĚ Hlavní sezóna 16. 12. 2012-16. 03. 2013 Jednotlivé jízdy dospělí mládež děti rodinná 1 jízda 85 65 13 Časové jízdenky 2 hodiny 335 230 46 4 hodiny 435 295 59 1-denní 540 365

Více

Klára Kochová, Norbert Rybář PedF UK, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, 4. Ročník Didaktika matematiky s praxí I. Téma: Jedeme na hory (slovní úlohy)

Klára Kochová, Norbert Rybář PedF UK, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, 4. Ročník Didaktika matematiky s praxí I. Téma: Jedeme na hory (slovní úlohy) Téma: Jedeme na hory (slovní úlohy) 1/ Představení 2/ Seznámení s průběhem hodiny: Otázka Kdo jezdí rád na hory? Kam jezdíte? Kdo umí lyžovat? V lednu se chystáme na hory. Nejdřív si musíme všichni pořídit

Více

www.pecr.cz Pec pod Sněžkou

www.pecr.cz Pec pod Sněžkou www.pecr.cz Pec pod Sněžkou DOVOLENÁ V LÉTĚ I V ZIMĚ SPOLEČENSKÁ I FIREMNÍ SETKÁNÍ AKTIVNÍ ODPOČINEK PANORAMA WELLNESS V NEJVYŠŠÍM PATŘE OBJEKTU V SAMÉM SRDCI KRKONOŠ... PECR Apartments Hotel - ".. to

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Rozhledny. Číslo. Předmět. Vlastivěda

Rozhledny. Číslo. Předmět. Vlastivěda Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Proč navštívit plavební kanál a jeho okolí? Přehrada Fláje Dřevěný kostel v Českém Jiřetíně

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

ŠKOLNÍ LYŽAŘSKÉ KURZY

ŠKOLNÍ LYŽAŘSKÉ KURZY cestovní kancelář ŠKOLNÍ LYŽAŘSKÉ KURZY V Ý J I M E Č N Á N A B Í D K A MOŽNOST OKAMŽITÉ NEZÁVAZNÉ REZERVACE e - m a i l : c k @ l o u d a t o u r. c z 3 7 7 2 2 6 0 6 8 J I Ž 1 6 L E T P R O Š K O L Y

Více

ZIMA NA HORÁCH 2011/2012

ZIMA NA HORÁCH 2011/2012 Železná Ruda / Šumava Hotel Belveder*** Hotel je situován na louce u lesa na kopci Belveder asi 800 metrů od Železné Rudy, je třípodlažní, nově zrekonstruovaný a je otevřený po celý rok. Najdete zde příjemné

Více

Lyžařské kurzy pro školy 2011/12

Lyžařské kurzy pro školy 2011/12 Lyžařské kurzy pro školy 2011/12 Informace o lyžařských střediscích 1.Nassfeld nadmořská výška 686 m 2.278 m. největší lyžařské vysokohorské středisko 110 km upravovaných sjezdovek všech druhů obtížnosti

Více

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz konference, školení, relaxační pobyty Relax hotel Monínec*** leží na Javorové skále 70 km na jih od Prahy na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje nedaleko města Sedlec-Prčice. Je nejvyšším bodem v

Více

100% garance sněhu. Kaprun Zell am See Saalbach Kitzbühel. Zima 2012 2013 časová sleva až 10 % Vánoce děti ZDARMA. ubytování od 600 Kč/os.

100% garance sněhu. Kaprun Zell am See Saalbach Kitzbühel. Zima 2012 2013 časová sleva až 10 % Vánoce děti ZDARMA. ubytování od 600 Kč/os. Vánoce děti ZDARMA 100% garance sněhu Zima 2012 2013 časová sleva až 10 % Kaprun Zell am See Saalbach Kitzbühel ubytování od 600 Kč/os./noc 3x ubytování s polopenzí 2 690 Kč Kaprun Kaprun pod dominantním

Více

4 dny lyžování Kaprun - Zell am See

4 dny lyžování Kaprun - Zell am See 4 dny lyžování Kaprun - Zell am See 4 - denní zájezd Možností lyžování v Rakousku je velmi mnoho... Proč se ale s rakouskými lyžařskými hvězdami, jakými jsou třeba Hermann Meier, Felix Gottwald, Michaela

Více

13 - Projekt výstavby lanových parků MonkeyPark Špindlerův Mlýn MonkeyPark 21. června 2006 nejdelší lanový park v Krkonoších. MonkeyPark, MonkeyPark

13 - Projekt výstavby lanových parků MonkeyPark Špindlerův Mlýn MonkeyPark 21. června 2006 nejdelší lanový park v Krkonoších. MonkeyPark, MonkeyPark 13 - Projekt výstavby lanových parků MonkeyPark Špindlerův Mlýn Společnost První bobová s.r.o. se vždy cítila průkopníkem nových trendů v oblasti volnočasových aktivit. Až po výstavbě bobové dráhy Špindlerův

Více

PODNEBÍ ČR - PROMĚNLIVÉ, STŘÍDAVÉ- /ČR JE NA ROZHRANÍ 2 HLAV.VLIVŮ/

PODNEBÍ ČR - PROMĚNLIVÉ, STŘÍDAVÉ- /ČR JE NA ROZHRANÍ 2 HLAV.VLIVŮ/ gr.j.mareš Podnebí EU-OP VK VY_32_INOVACE_656 PODNEBÍ ČR - PROMĚNLIVÉ, STŘÍDAVÉ- /ČR JE NA ROZHRANÍ 2 HLAV.VLIVŮ/ POČASÍ-AKTUÁLNÍ STAV OVZDUŠÍ NA URČITÉM MÍSTĚ PODNEBÍ-PRŮMĚR.STAV OVZDUŠÍ NA URČITÉM MÍSTĚ

Více

RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY

RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY Anna Švejdarová Veronika Špačková ALPY nejvyšší pásmové pohoří v Evropě táhnou se přes Slovinsko, Rakousko, Německo, Francii, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Itálii (Monaco) Rozloha

Více

Dolomity - Val di Fiemme - hotel *** Olimpionico, wellness / č.6082

Dolomity - Val di Fiemme - hotel *** Olimpionico, wellness / č.6082 CK TURISTA Dolomity - Val di Fiemme - hotel *** Olimpionico, wellness / č.6082 5 - denní zájezd Val di Fiemme je jedno z nejpopulárnějších lyžařských středisek z celé Itálie, nabízí skvělé lyžování v Dolomitech.

Více

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

Zell am See / Kaprun - zimní sezóna

Zell am See / Kaprun - zimní sezóna Investice v Alpách Nový 4* rezidenční projekt ve vyhlášeném alpském středisku Zell am See v Rakousku. Luxusní apartmány v pěší vzdálenosti od lanovky City X-press a jezera Zeller See přímo v centru Zell

Více

Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461

Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461 CK TURISTA Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461 4,5,7 - denní zájezd Děti skipas zdarma Rodinné lyžování v Alpách se službami all inclusive (bez alkoholických

Více

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

Nový rezidenční projekt

Nový rezidenční projekt RAKOUSKO Nový rezidenční projekt Garantovaný příjem z pronájmu až 9% ročně! přímo u lanovky Bad Gastein Sleva 5 % pro první 3 kupující! Bad Gastein, Rakousko Bag Gastein je krásné alpské městečko v údolí

Více

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF Open přebor HZS

Více

V Bruselu dne 29.09.2010 K(2010)6469 v konečném znění

V Bruselu dne 29.09.2010 K(2010)6469 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.09.2010 K(2010)6469 v konečném znění Věc: Státní podpora N 702/2009 Česká republika Podpora na rekonstrukci lanové dráhy na Sněžku Vážený pane ministře, 1. POSTUP (1) Dopisem

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce OREA Wellness Hotel Horizont *** & OREA Hotel Špičák*** Železná Ruda - Špičák Lokalita OREA Wellness Hotel Horizont *** a OREA Hotel Špičák *** se nacházejí na jižním svahu

Více

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 P - rozloha 83,3 km 2 - vyhlášena 19. 3. 1976 - na území CHKO je 10 obcí - zasahuje na 11 katastrálních území - sídlem Správy je Mikulov na Moravě - posláním je ochrana přírody

Více

RAKOUSKO. Nový rezidenční komplex u lanovky v srdci. Ski Amadé. Garantovaný výnos z pronájmu

RAKOUSKO. Nový rezidenční komplex u lanovky v srdci. Ski Amadé. Garantovaný výnos z pronájmu RAKOUSKO Nový rezidenční komplex u lanovky v srdci Garantovaný výnos z pronájmu Ski Amadé Wagrain, Rakousko Skvělé lyžování a krásné léto v Alpách Městečko Wagrain se nachází v srdci lyžařského střediska

Více

LABARTT HOSPITALITY S.R.O.

LABARTT HOSPITALITY S.R.O. Prodej Hotelu TATRAN ***+, Veľká Lomnica, Slovensko Popis lokality Veľká Lomnica Obec Veľká Lomnica leží na úpatí nejvyššího pohoří Slovenska v rekreační oblasti Vysokých Tater, na hlavním silničním tahu

Více

EXKURZE 2 Harrachov 2014 (6.O)

EXKURZE 2 Harrachov 2014 (6.O) EXKURZE 2 Harrachov 2014 (6.O) Autoři:.... Výsledná známka: Základní pravidla: Každý pracuje na svém pracovním úkolu a je odpovědný za jeho vyplnění. Je možné spolupracovat ve skupině max. 4 členné. Spolupráce

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

soká účinnost bezstarostné prostřed

soká účinnost bezstarostné prostřed sitour MediaKit Na hory k Va bezstarostné prostřed soká účinnost Sitour Worldwide založen v rakouském Innsbrucku roku 1964 hlavní dodavatel informačních technologií do ski areálů dceřinné společnosti v

Více

Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914

Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914 CK TURISTA Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914 4,5,7 - denní zájezd Akce: jedno dítě do 7 let ZDARMA Úžasné lyžování v Tatrách, nejbližších velehorách (především z

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÁ LYŽAŘSKÁ SEZONA 2009/2010

TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÁ LYŽAŘSKÁ SEZONA 2009/2010 TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÁ LYŽAŘSKÁ SEZONA 2009/2010 (aneb všude dobře, doma nejlíp) České lyžařské areály - vybavenost, služby, investice, komfort Uplynulo 20 let od sametové revoluce a české lyžařské areály

Více

ŠKOLNÍ/SKUPINOVÉ POBYTY NA LIPNĚ

ŠKOLNÍ/SKUPINOVÉ POBYTY NA LIPNĚ ŠKOLNÍ/SKUPINOVÉ POBYTY NA LIPNĚ Chata Lanovka moderní komplexní zázemí pro školní a skupinové pobyty nebo sportovní soustředění 20 pohodlných apartmánů s vlastním sociálním zařízením 2 bezbariérové apartmány

Více

499,- Bonusová knížka

499,- Bonusová knížka www.intersport.cz 499,- Bonusová knížka Ski servis ZDARMA Montáž a seřízení vázání na lyže nebo snowboard ZDARMA 20% sleva na lyžařské helmy 20% sleva na lyžařské brýle 20% sleva na lyžařské hole na sjezdové

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal Michaela Krpálková Obsah Srovnání legislativy Srovnání územní ochrany přírody Srovnání NP aplikované na NP

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY Sport Service spol. s r.o. se sídlem: Špičák 182, 340 04 Železná Ruda zastoupena: Jednatelem p. Vladimírem Kasíkem IČO 46 88 20 06 DIČ CZ 46 88 20 06 Na podkladě zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění

Více

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 CK TURISTA BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 5 - denní zájezd Již v úvodu naší golfové nabídky jsme uvedli, že golf již zdaleka není drahým sportem (i když tomu ceny v mnoha

Více

Vázení ˇ sportovci. Záruka snehu ˇ. ve Vaší. Pro celou rodinu. Lyzarsky ˇ ˇ areál. www.forsteralm.com. Waidhofen/Ybbs - Gaflenz

Vázení ˇ sportovci. Záruka snehu ˇ. ve Vaší. Pro celou rodinu. Lyzarsky ˇ ˇ areál. www.forsteralm.com. Waidhofen/Ybbs - Gaflenz Sezony Zábava 2008/2009 v snehu Vázení ˇ sportovci Těšíme se, že Vás přivítáme na sjezdovkách ve Forsteralmu. Neustálé zlepšování stávajících zařízení, rozsáhlé zasněžovaci zařízeni a každoročni investice

Více

Varianta - 2 - Letní provoz lanové dráhy na vrchol Lysé hory a odchod po Bunkrové cestě

Varianta - 2 - Letní provoz lanové dráhy na vrchol Lysé hory a odchod po Bunkrové cestě Vyhodnocení vlivů turistických cest ve variantách pro letní provoz lanové dráhy na Lysou horu - Rokytnice nad Jizerou na okolní prostředí ve smyslu ustanovení zákona č. 100/2001Sb. o posuzování vlivů na

Více

Konkurenceschopnost českých horských středisek podpora a rozvoj horských středisek z pohledu státu

Konkurenceschopnost českých horských středisek podpora a rozvoj horských středisek z pohledu státu Konkurenceschopnost českých horských středisek podpora a rozvoj horských středisek z pohledu státu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2015 Obsah Podpora horských oblastí v roce 2007 2015 Národní program

Více

Turistická oblast - Ostravsko Závěrečná zpráva z výzkumu

Turistická oblast - Ostravsko Závěrečná zpráva z výzkumu Turistická oblast - Ostravsko Závěrečná zpráva z výzkumu Období: únor 2012 Zadavatel: Město Ostrava Obsah 1. Informace o projektu 2. Cílové skupiny 3. Návštěva Turistické oblasti Ostravsko 4. Image Turistické

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD LYŽAŘSKÉHO STŘEDISKA

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD LYŽAŘSKÉHO STŘEDISKA NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD LYŽAŘSKÉHO STŘEDISKA SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY HORSKÝCH DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ a SKIAREÁL Herlíkovice na základě provozních podmínek areálu, v souladu českou technickou normou ČSN 01 8027,

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Rekreační potenciál našich řek

Rekreační potenciál našich řek Rekreační potenciál našich řek Marina Týnec nad Labem APL - Asociace lodního průmyslu Ing. Vladimír Žák 724 371 294 Slovo úvodem Turistika je v posledních letech bez hranic a se stoupající mobilitou roste

Více

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické

Více

Učení pro život. Mgr. Jana Míková Cestovní ruch České republiky pracovní list. Pracovní list slouží k upevnění učiva tématu o cestovním ruchu v ČR.

Učení pro život. Mgr. Jana Míková Cestovní ruch České republiky pracovní list. Pracovní list slouží k upevnění učiva tématu o cestovním ruchu v ČR. Název projektu: Učení pro život Reg.číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0645 Číslo šablony: III / 2 Název sady A: Autor: Název DUM: Číslo DUM: Anotace: Cestovní ruch a kartografie Mgr. Jana Míková Cestovní

Více

Tipatour - doprodej volných míst. Česká republika

Tipatour - doprodej volných míst. Česká republika Tipatour - doprodej volných míst Česká republika Západní Čechy Mariánské Lázně Hotel KRAKONOŠ***+, polopenze, vstup do krytého bazénu ZDARMA. Balneoprovoz, solná jeskyně. Veškeré procedury probíhají na

Více

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok GREECE TOUR 2012 Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok Po úspěších v minulých letech pokračujeme v pořádání oblíbené dovolené spojené se sportovním vyžitím.

Více

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti.

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti. PŘIJĎTE K NÁM, NAUČÍME VÁS LYŽOVAT!!! Víkendová výuka lyžování nebo snowboardingu Milé děti, vážení rodiče, připravili jsme program pro školáky ve věku 6 15 let na 7 zimních sobot nebo prázdninových dní.

Více

10 nejlepších skiareálů v Rakousku

10 nejlepších skiareálů v Rakousku 10 nejlepších skiareálů v Rakousku Vybírat deset nejlepších lyžařských středisek v Rakousku, v zemi s nejvíce skiareály v Evropě, je jako vybírat deset nejkrásnějších děvčat na světě. Někdo má radši blondýnky

Více

Podmínky pro pobyt a sportovní vystoupení Českého olympijského týmu v Soči 2014

Podmínky pro pobyt a sportovní vystoupení Českého olympijského týmu v Soči 2014 Podmínky pro pobyt a sportovní vystoupení Českého olympijského týmu v Soči 2014 PhDr. Martin Doktor Sportovní ředitel ČOV Šéf mise ČOT ZOH SOCHI 2014 XXII. ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY SOČI 2014 7. 23. února 2014

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Pec pod Sněžkou Velká Úpa

Pec pod Sněžkou Velká Úpa Pec pod Sněžkou Velká Úpa zima léto 2011 2012 průvodce ceníky léto skibusy zima CORELOFT INSULATION BIG WARMTH, SMALL PACKAGE Ski Pec pod Sněžkou & Skiport Velká Úpa: Dvojnásobný zimní zážitek Vítáme Vás

Více

ZIMA 2010/ 2011. Uvedené ceny rekreačních pobytů jsou snížené o příspěvek z SF ČD a.s., ČD Cargo, a.s. a FKSP SŽDC, s.o. V ceně je zahrnuto pojištění.

ZIMA 2010/ 2011. Uvedené ceny rekreačních pobytů jsou snížené o příspěvek z SF ČD a.s., ČD Cargo, a.s. a FKSP SŽDC, s.o. V ceně je zahrnuto pojištění. ZIMA 2010/ 2011 České dráhy, a.s., ČD Cargo, a.s. a SŽDC, s.o. ve spolupráci s ČD travel, s.r.o. připravily pro nastávající zimní sezónu nabídku rekreačních pobytů, určenou pro zaměstnance ČD a.s., ČD

Více

ZIMNÍ TÁBOR PRO DĚTI HERLÍKOVICE 2014

ZIMNÍ TÁBOR PRO DĚTI HERLÍKOVICE 2014 ZIMNÍ TÁBOR PRO DĚTI HERLÍKOVICE 2014 Termíny: 15. 2. - 22. 2. 2014 22. 2. - 1. 3. 2014 Věk dětí: Cena zahrnuje: Cena: 5 350,- Kč (možnost čerpání příspěvku FKSP) 6 17 let 7x ubytování s plnou penzí, 5

Více

Field work. Obnovení sjezdovky ve Wilsonově lese. Pracovní list. Jména:... ...

Field work. Obnovení sjezdovky ve Wilsonově lese. Pracovní list. Jména:... ... Field work Obnovení sjezdovky ve Wilsonově lese Pracovní list Jména:...... 1 Projekt obnovení sjezdovky ve Wilsonově lese Cíl: Vypracování stanoviska k ne/obnovení sjezdovky ve Wilsonově lese. Stanovisko

Více

Salzburgsko: Pidinger

Salzburgsko: Pidinger Salzburgsko: Pidinger 9. dubna 2015 11:22 Docela náročná ferrata - na víkend: - V pátek dorazit na místo na parkoviště - Sobota celý den lezení (1.5 hodiny nástup k ferratě, následně 4 hodiny lezení a

Více

Rakousko. Proč právě do Rakouska:

Rakousko. Proč právě do Rakouska: Rakousko Proč právě do Rakouska: krátká dojezdová vzdálenost moderní lanovky, kvalitní sjezdovky, rozsáhlé zasněžování rozsáhlé možnosti lyžování, oblasti s více jak 200 km sjezdovek velký počet ledovců

Více

ZIMA NA HORÁCH 2011/2012

ZIMA NA HORÁCH 2011/2012 Štrbské Pleso/Vysoké Tatry Hotel FIS*** Štrbské Pleso je nejvýše položenou oblastí na Slovensku s nejčistějším vzduchem. Hotel FIS se úrovní ubytování a službami řadí k nejlepším ve Vysokých Tatrách. K

Více

Skiareál Lipno nejpohodlnější rodinné lyžování v Čechách! Tisková konference, České Budějovice, 1. listopad 2011

Skiareál Lipno nejpohodlnější rodinné lyžování v Čechách! Tisková konference, České Budějovice, 1. listopad 2011 Skiareál Lipno nejpohodlnější rodinné lyžování v Čechách! Tisková konference, České Budějovice, 1. listopad 2011 Pohodlné rodinné lyžování může nabídnout každý lyžařský areál, ale to skutečně nejpohodlnější

Více

LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem

LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem LIPENSKÉ LÉTO 2013 je souhrnný název pro tři akce, které se budou konat během letních měsíců roku 2013: - Zahájení letní turistické sezóny LIPNO 2013 - LIPNO

Více

4. Psi se mohou pohybovat po KaH o.p.s. pouze na vodítku. Jejich vstup do prostoru skokanských můstků je zakázán! -1-

4. Psi se mohou pohybovat po KaH o.p.s. pouze na vodítku. Jejich vstup do prostoru skokanských můstků je zakázán! -1- Název a sídlo společnosti Provozní řád 1. Název společnosti: Klasický areál, Harrachov o.p.s. (dále jen KaH o.p.s. ). KaH o.p.s. je založena v souladu se zněním Zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

www.krkonose.eu KRKONOŠE

www.krkonose.eu KRKONOŠE www.krkonose.eu KRKONOŠE KRKONOŠE Rozloha: cca 717 km 2 Nejvyšší bod: Nejnižší bod: 1 602 m n.m. Sněžka 268,5 m n.m. Obří důl Počet obcí: 34 Největší obec (město): Trutnov Středisko zimních sportů 1 605

Více

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005 EVROPA Národní parky I K. Kovářová a K. Čapková, 2005 Národní parky Velkoplošné chráněné území, jehož značnou část zaujímají přirozené, nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v němž rostliny,

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých. nabídka kulturních.

BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých. nabídka kulturních. BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých turistických informací o celém mikroregionu a okolí, nabídka kulturních akcí, prodej

Více

POROVNÁNÍ TĚLESNÉ ZÁTĚŽE A FINANČNÍCH NÁKLADŮ NA LYŽAŘSKÉM KURSU V ČR A V ZAHRANIČÍ

POROVNÁNÍ TĚLESNÉ ZÁTĚŽE A FINANČNÍCH NÁKLADŮ NA LYŽAŘSKÉM KURSU V ČR A V ZAHRANIČÍ POROVNÁNÍ TĚLESNÉ ZÁTĚŽE A FINANČNÍCH NÁKLADŮ NA LYŽAŘSKÉM KURSU V ČR A V ZAHRANIČÍ ZDENĚK VALJENT KTV FEL ČVUT Praha Tak jako na každé fakultě či na střední škole, i u nás na KTV FEL ČVUT, se stále zabýváme

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst KRKONOŠE na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 2 Harrachov 5 Rokytnice nad Jizerou 9 Vrchlabí 10 Špindlerův Mlýn 12 Horní Mísečky 16 Trutnov

Více

Korutanské Alpy: Nassfeld - apartmány Rosenstöckl ****, sauna v ceně / č.2351

Korutanské Alpy: Nassfeld - apartmány Rosenstöckl ****, sauna v ceně / č.2351 CK TURISTA Korutanské Alpy: Nassfeld - apartmány Rosenstöckl ****, sauna v ceně / č.2351 4,6,8 - denní zájezd Lyžování v jižních Alpách. Nejjižnější lyžování v Rakousku nabízí Korutanské Alpy, které hraničí

Více

Jaro Léto Podzim Zima

Jaro Léto Podzim Zima číslo 2/2011 MODRÁK Informační občasník pro členy lyžařského oddílu a příznivce Modrého dolu Lyžařská školka a škola únor - březen 2012 V MODRÉM DOLE Lyžařky a lyžaři, s postupujícím podzimem vrcholí i

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Příloha č. 3 Jízdenky pro jednotlivou jízdu Typ jízdného jízdné Kč počet pásmová platnost přestupnost možnost použití a časová platnost sleva pro kategorii

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Cestovní ruch a rekreace na území Královéhradeckého kraje. Příloha č.9

Cestovní ruch a rekreace na území Královéhradeckého kraje. Příloha č.9 Cestovní ruch a rekreace na území Královéhradeckého kraje Příloha č.9 Obsah: 1. METODIKA A POPIS ANALÝZ... 2 1.2. ANALÝZA ZATÍŽENÍ REGIONU NÁVŠTĚVNOSTÍ... 2 1.2. ANALÝZA ZATÍŽENÍ OBJEKTY INDIVIDUÁLNÍ REKREACE...

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD LETNÍHO STŘEDISKA

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD LETNÍHO STŘEDISKA NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD LETNÍHO STŘEDISKA a SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY HORSKÝCH DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ SKIAREÁL Herlíkovice na základě provozních podmínek areálu, dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013. www.rada-severovychod.cz

Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013. www.rada-severovychod.cz Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013 Zveme Vás do severovýchodních Čech: mezi Krkonoše, Orlické a Jizerské hory do regionu s historickou a kulturní tradicí Chcete odpočívat a bavit

Více

Technická specifikace č.1 zařízení pro monitoring návštěvnosti- VZ 05/2011

Technická specifikace č.1 zařízení pro monitoring návštěvnosti- VZ 05/2011 Technická specifikace č.1 zařízení pro monitoring návštěvnosti- VZ 05/2011 Sčítací zařízení 1. Senzory jsou řešeny moderní technologii záznamu jako např. infračervený, laserový paprsek, teplotní čidlo,

Více

CK IVOtour - Ivica Spuževič, Rašínova 522, Zlín www.bezvadovolena.eu tel. 576 776 188, 603 724 842

CK IVOtour - Ivica Spuževič, Rašínova 522, Zlín www.bezvadovolena.eu tel. 576 776 188, 603 724 842 CK IVOtour - Ivica Spuževič, Rašínova 522, Zlín www.bezvadovolena.eu tel. 576 776 188, 603 724 842 Web: www.gracla.cz e-mail: gracla.bus@seznam.cz ZIMA 2013 Lyžaři a snowboardisté, po krásném babím létě

Více

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U O B J E D N A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U - H O R N Í R O K Y T N I C E 1 9 7 5 1 2 4 4 R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L TENET,

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více