VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 Obsah Obsah 1 MAS Mikulovsko 2 Region MAS, obce 3 Členská základna MAS Mikulovsko 5 Činnost MAS Mikulovsko 6 Valné hromady 6 Správní rada 6 Realizace SPL MAS Mikulovsko 7 Příprava na realizaci SPL 7 Výzva 1/2008 k předkládání projektů 8 Výzva 1/2009 k předkládání projektů 9 Aktualizace ISÚ a SPL 10 Organizace a hospodaření 11 Organizační struktura 11 Hospodaření 12 Vize Poděkování 15 1

3 MAS Mikulovsko o.p.s. Obecně prospěšná společnost MAS Mikulovsko o.p.s. byla založena na základě zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech, a zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností podle českého práva. Poslání Místní akční skupina Mikulovsko sdružuje partnery veřejné, soukromé a neziskové sféry v mikroregionu Mikulovsko, který je pro potřeby další činnosti MAS nazýván regionem působnosti MAS. Zakladatelé společnost založili za účelem rozvoje vymezeného regionu a s vizí umožnit všem socioekonomickým aktérům regionu realizovat své vize a záměry v rámci Programu rozvoje venkova, osy IV. LEADER, který je v rámci Evropské unie zaměřen na rozvoj venkovských regionů, kde je vytvořeno partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem a dochází k řízení zespoda nahoru. Hlavním cílem MAS Mikulovsko je pomáhat vytvářet taková vhodná partnerství za účelem zvýšení rozvojového potenciálu regionu. To se od roku 2008 daří při implementaci programu LEADER, do kterého se nám podařilo vstoupit po úspěšné přípravě strategického plánu a žádosti o její finanční podporu z PRV. Místní akční skupina se zaměřuje především na: přenášení iniciativy zespoda nahoru a vytvoření platformy partnerství veřejného a soukromého sektoru při řízení rozvoje regionu vytvoření a implementaci integrované rozvojové strategie na území MAS Mikulovsko prostřednictvím rozvojového dokumentu: Strategický plán LEADER MAS Mikulovsko a napomáhat tak k všestrannému rozvoji regionu administraci programu LEADER na místní úrovni poskytování poradenství a pomoci při administraci projektů realizovaných v regionu působnosti MAS z PRV osy IV LEADER konečnými uživateli poskytování poradenství veřejnoprávním i soukromým subjektům při realizaci rozvojových aktivit získávání dotačních finančních prostředků z ostatních os Programu rozvoje venkova, Operačních programů a dalších dotačních titulů výměnu zkušeností s jinými MAS v ČR a EU 2

4 Region MAS Region MAS Mikulovsko tvoří příhraniční oblast 18 obcí, sdružených postupně od roku 2000 v dobrovolném svazku obcí Mikulovsko. Jsou to obce: Bavory Brod nad Dyjí Březí Dobré Pole Dolní Dunajovice Dolní Věstonice Drnholec Horní Věstonice Jevišovka Klentnice Mikulov Milovice Novosedly Nový Přerov Pavlov Pasohlávky Perná Sedlec Plocha zájmového území je 271,49 km 2 a tvoří 23,14% rozlohy okresu Břeclav. Území je přirozeně a správně ohraničeno na západě hranicí okresu Břeclav a Znojmo, dále na severu a východě řekou Dyjí a sousedními mikroregiony Čistá Jihlava a Lednicko-Valtický areál. Jižní hranici pak tvoří státní hranice s Rakouskem. 3

5 Základní informace o obcích regionu MAS Mikulovsko k Obec Počet obyvytel rozloha v km 2 Hustota obyvatel/ km 2 Bavory 401 5,00 80,20 Brod nad Dyjí ,97 40,43 Březí ,06 119,45 Dobré Pole 394 6,97 56,53 Dolní Dunajovice ,95 94,43 Dolní Věstonice 311 8,76 35,50 Drnholec ,19 47,57 Horní věstonice 442 7,81 56,59 Jevišovka ,65 45,45 Klentnice 527 7,69 68,53 Mikulov ,33 164,97 Milovice 440 6,54 67,28 Novosedly ,69 69,62 Nový Přerov 330 6,13 53,83 Pavlov ,03 41,44 Pasohlávky ,60 27,29 Perná 756 9,34 80,94 Sedlec ,78 40,28 V regionu MAS Mikulovsko žilo k podle údajú ČSÚ obyvatel. To je o 55 obyvatel méně než Průměrná hustota obyvatel regionu MAS tak dosáhla 74,89 obyvatele/km2. V průběhu roku 2008 se míra nezaměstnanosti pohybovala mezi 9,8% (leden) a 6,8% (říjen). Na konci roku se pak projevil trend nárůstu nezaměstnanosti způsobené dopady finanční krize a sezónními výkyvy na hodnotu 8,2% (prosinec). Ve srovnání s okolními regiony a celým okresem se dlouhodobě míra nezaměstnanosti pohybuje v průměru o 2,6% výše. 20 Vývoj míry nezaměstnanosti okres Břeclav region MAS Mikulovsko I.05 V I.05 XI.05 IV.06 IX.06 II.07 V II.07 XII.07 V.08 X.08 4

6 Členská základna MAS Mikulovsko v roce 2008 K sdružovala Místní akční skupina o.p.s. 9 členů. Všechny členské subjekty patří mezi zakládající členy a zúčastnily se jednání ustavující valné hromady dne Členy MAS Mikulovsko o.p.s. jsou: Dobrovolný svazek obcí Mikulovsko zastoupen předsedou DSO Jozefem Pavlíkem Ing. Petr Marcinčák soukromý vinař Rostislav Koštial soukromý zemědělec MUDr. Ivo Koneš lékař Ing. Miroslav Volařík soukromý podnikatel cestovní ruch Ing. Michal Solařík projektový manažer Ing. Bc. Radomír Daňhel soukromý podnikatel ZO ČSOP Adonis Mikulov občanské sdružení DK STUDIO s.r.o. reklamní a marketingová společnost Členským subjektem zastupujícím veřejnou sféru (obce) je Dobrovolný svazek obcí Mikulovsko. Nevládní neziskový sektor zastupuje Základní organizace českého svazu ochránců přírody Adonis. Soukromý sektor zastupují subjekty: Ing. Petr Marcinčák, soukromý vinař, Rostislav Košťál, soukromý zemědělec, MUDr. Ivo Koneš, lékař, Ing. Miroslav Volařík, soukromý podnikatel v cestovním ruchu, Ing. Michal Solařík, manažer projektů, Ing. Bc. Radomír Daňhel, soukromý podnikatel, a DK STUDIO s.r.o. Veřejná sféra je zastoupena 11,1% členů MAS Mikulovsko a soukromý sektor 88,9%. 5

7 Činnost MAS Mikulovsko v roce 2008 Valná hromada V roce 2008 se uskutečnilo jedno zasedání se statutem valné hromady zakladatelů. Zasedání se uskutečnilo Valná hromada se zabývala především přípravou na období realizace Strategického plánu LEADER, který byl podpořen v rámci 1. kola výzvy k předkládání žádostí v rámci opatření IV.1.1. Místní akční skupina Programu rozvoje venkova ČR a to zejména: zprávou o dosavadním průběhu příprav návrhem personálního zajištění chodu kanceláře MAS Mikulovsko o.p.s. financováním chodu kanceláře MAS Mikulovsko o.p.s. Dalším důležitým bodem programu byla volba orgánů Místní akční skupiny Mikulovsko o.p.s. na další období Posledním bodem programu valné hromady bylo projednání a schválení účetní závěrky společnosti za období roku Správní rada V roce 2008 zasedala Správní rada MAS Mikulovsko o.p.s. v termínech 15. května 2008 a 9. července

8 Realizace strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko v roce 2008 V návaznosti na výstupy projektu Metoda LEADER v MAS Mikulovsko a programu Jihomoravského kraje na podporu činnosti MAS v roce 2007 byla zpracován Strategický plán LEADER MAS Mikulovsko (SPL). S tímto strategickým dokumentem se MAS Mikulovsko o.p.s. ucházela o podporu v rámci 1. kola příjmů žádostí v opatření IV.1.1 Místní akční skupina Programu rozvoje venkova ČR , které bylo uzavřeno v prosinci V konkurenci 108 MAS z celé ČR náš SPL uspěl a byl spolu s dalšími 47 SPL vybrán k financování v letech Příprava na realizaci SPL SPL MAS Mikulovsko byl vybrán odbornou komisí MZe k realizaci na počátku dubna V té době se naplno rozběhly přípravy na podpis Dohody MAS Mikulovsko se SZIF, která specifikuje podmínky financování a realizace rozvojové strategie MAS Mikulovsko. Podpisem dohody dne mezi MAS a SZIF se definitivně otevřely dveře budoucím žadatelům z regionu působnosti MAS Mikulovsko k prostředkům z Programu rozvoje venkova ČR, osy IV. LEADER. 2. června 2008 začala fungovat na adrese sídla společnosti kancelář MAS Mikulovsko o.p.s., jejíž chod od zajišťuje ředitel MAS Mikulovsko Ing. Michal Solařík a manager projektů Ing. Libor Ilčík. Mezi první důležité úkoly kanceláře bylo nastartování chodu kanceláře a bezprostřední příprava 1. výzvy k předkládání projektů k financování z programu LEADER. 7

9 Výzva 1/2008 k předkládání projektů v rámci realizace SPL První výzva byla vyhlášena Příjem žádostí pak probíhal od do V rámci výzvy byly uspořádány informační semináře pro žadatele z řad zástupců obcí, NNO a podnikatelů. Výzva byla zaměřena na tyto oblasti Strategického plánu LEADER: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství - prosazení místních výrobků Rozvoj lidských zdrojů - další odborné vzdělávání a informační činnost Obnova a rozvoj vesnic, občanského vybavení a služeb v MAS Mikulovsko Ochrana a rozvoj přírodního, kulturního a historického dědictví regionu MAS Mikulovsko Rozvoj lidských zdrojů - další odborné vzdělávání a informační činnost v oblasti diverzifikace činností a CR Bylo přijato 7 projektových žádostí, z toho 7 prošlo procesem administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti MAS a všechny byly následně doporučeny výběrovou komisí k financování a registraci na RO SZIF v Brně. Při následné kontrole centrálního pracoviště SZIF v Praze byla jedna projektová žádost vyřazena z další administrace. Dle rozhodnutí tohoto nejvyššího orgánu nebyla splněna podmínka oprávněného žadatele a vzhledem k tomu, že na dotaci není právní nárok, žadatel ani MAS se proti tomuto rozhodnutí neodvolávali, přestože závěr SZIF byl v dané věci dle žadatele mylný a z pohledu naší kontroly bylo kritérium splněno. Jednalo se o projekt Trendy a postupy při výrobě vína za pomoci moderních technologií, žadatele Národní vinařské centrum, o.p.s. Projekt spadal do oblasti podpory z Fiche č.2 Rozvoj lidských zdrojů - další odborné vzdělávání a informační činnost 8

10 Doporučeny byly tyto projekty: Fiche č.1: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství - prosazení místních výrobků Projekt vnitropodnikové kontroly kvality v technologii vína Žadatel: Ing. Petr Marcinčák Celkové plánované uznatelné výdaje: Kč Fiche č.2: Rozvoj lidských zdrojů - další odborné vzdělávání a informační činnost Trendy a postupy při výrobě vína za pomoci moderních technologií Žadatel: Národní vinařské centrum, o.p.s. Celkové plánované uznatelné výdaje: Kč Administrace projektu byla ukončena na základě supervize RO SZIF v Brně. Fiche č.4: Obnova a rozvoj vesnic, občanského vybavení a služeb v MAS Mikulovsko Revitalizace pochůzných ploch v obci Novosedly Žadatel: Obec Novosedly Celkové plánované uznatelné výdaje: Kč Rekonstrukce veřejného prostranství pro kulturní a společenské akce před kulturním domem v Pavlově Žadatel: Obec Pavlov Celkové plánované uznatelné výdaje: Kč Sedlec rekonstrukce místní komunikace Žadatel: Obec Sedlec Celkové plánované uznatelné výdaje: Kč Fiche č.5: Ochrana a rozvoj přírodního, kulturního a historického dědictví regionu MAS Mikulovsko Svatý kopeček v Mikulově obnova kaple Božího hrobu Žadatel: Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava v Mikulově, Celkové plánované uznatelné výdaje: Kč Fiche č.6: Rozvoj lidských zdrojů - další odborné vzdělávání a informační činnost v oblasti diverzifikace činností a CR Zkvalitnění služeb v gastronomii Žadatel: Národní vinařské centrum, o.p.s. Celkové plánované uznatelné výdaje: Kč 9

11 Výzva 1/2009 k předkládání projektů v rámci realizace SPL Dne byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o dotaci 1/2009. Příjem projektů probíhal do Výzva byla zaměřena na tyto oblasti SPL: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství - prosazení místních výrobků Rozvoj lidských zdrojů - další odborné vzdělávání a informační činnost Obnova a rozvoj vesnic, občanského vybavení a služeb v MAS Mikulovsko Aktualizace ISÚ a SPL V roce 2008 neproběhla žádná aktualizace strategických dokumentů MAS Mikulovsko o.p.s, tedy Integrované strategie území MAS Mikulovsko, Strategického plánu LEADER včetně příslušných FICHÍ opatření. Nicméně na základě probíhajících výzev a úskalí, která jsme odhalili již v průběhu první a druhé výzvy, byly v průběhu roku 2008 sbírány podklady pro aktualizaci těchto dokumentů plánovanou na rok 2009 a střednědobou analýzu v roce Jde především o zkušenosti žadatelů s podmínkami nastavenými MAS Mikulovsko v rámci SPL a FICHÍ, aktualizaci preferenčních kritérií pro výběr předkládaných projektů a vyhodnocení naplňování monitorovacích ukazatelů nastavených ve Strategii MAS. 10

12 Organizace a hospodaření MAS Mikulovsko Organizační struktura MAS Mikulovsko o.p.s. V roce 2008 došlo v organizační struktuře MAS Mikulovsko o.p.s. ke změnám. V tomto roce byla personálně obsazena funkce ředitele společnosti, kterého dne jmenovala Správní rada společnosti. Ředitelem je Ing. Michal Solařík, který vedle řízení chodu kanceláře MAS vykonává funkci manažera realizace Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko, což vyžadují Pravidla rozvoje venkova a personální zajištění manažera bylo podmínkou pro uzavření smlouvy mezi MAS Mikulovsko a SZIF na realizaci SPL. Struktura společnosti je tak dle stanov tvořena Správní radou, Dozorčí radou, Programovým výborem, Výborem pro výběr a monitoring projektů a Ředitelem společnosti. Složení orgánů společnosti: Správní rada Ing. Petr Marcinčák předseda Jozef Pavlík místopředseda Rostislav Koštial Ředitel společnosti Ing. Michal Solařík Dozorčí rada Ing. Bc. Radomír Daňhel předseda Marcela Koňáková Ing. Miroslav Volařík Programový výbor Ing. Petr Marcinčák předseda Ing. Michal Solařík místopředseda Marcela Effenbergerová Výbor pro výběr a monitoring projektů Ing. Libor Ilčík - předseda Ing. Bc. Radomír Daňhel Ing. Miroslav Volařík Marcela Koňáková Mgr. Daniel Kamenár Jozef Pavlík František Trefilík 11

13 Hospodaření MAS Mikulovsko o.p.s. v roce 2008 Příjmy společnosti v roce 2008 tvoří přijatá provozní dotace z Programu rozvoje venkova ve výši Kč a od Jihomoravského kraje ve výši Kč. V rámci hospodaření byly prostředky z účelově vázaných dotací použity k financování nákladů spojených s realizací Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko a na náklady související s činností MAS Mikulovsko - nákup vybavení kanceláře (nábytek, výpočetní a kancelářská technika), pořízení služebního vozidla, spotřebovaný materiál, nákup služeb, osobní náklady a pronájem kanceláře MAS Mikulovsko, bankovní poplatky, pojistné a ostatní drobné režijní náklady. Náklady MAS Mikulovsko v roce 2008 činily celkem 955 tis. Kč, při výnosech 843 tis. Kč pak výsledek hospodaření pak představoval -62 tis. Kč. Aktiva společnosti, tedy majetek byl tvořen z části v hodnotě 412 tis. Kč dlouhodobým hmotným majetkem (výpočetní a kancelářská technika a vybavení, os. automobil), krátkodobým finančním majetkem v objemu 131 tis. Kč a pohledávkami (neproplacená dotace) ve výši 1179 tis. Kč. Krytí aktiv bylo zajištěno, vlastním jměním a především pak provozním úvěrem u České spořitelny ve výši Kč. Rozvaha (bilance) ve zkráceném rozsahu, výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu a výrok auditora tvoří přílohu této výroční zprávy. Struktura výdajů MAS Mikulovsko N ák up s luž eb S potřeba m ateriálu O s tatní nák lady O s obní nák lady P oříz ení dlouhodobého m ajetk u 26% 24% 9% 37% 4% 12

14 Vize 2009 V roce 2008 byla dokončena institucionalizace MAS Mikulovsko o.p.s., která tak začala plně působit ve své primární oblasti, kterou je realizace a implementace programu LEADER v regionu MAS Mikulovsko. Základním úkolem MAS Mikulovsko tak zůstává administrace rozdělení prostředků získaných v rámci Programu rozvoje venkova ČR na realizaci SPL. MAS Mikulovsko plánuje v roce 2009 vyhlásit 3. výzvy k předkládání projektů konečnými žadateli, z nichž jedna proběhla Pro rok 2009 je na realizaci SPL vyčleněno Kč z celkového rozpočtu MAS Mikulovsko, který je na rok Kč. V rámci realizace SPL bude v roce 2009 aktualizována SPL a ISÚ a upraveny podmínky pro konečné žadatele, aby lépe odrážely jejich potřeby a byly naplněny monitorovací indikátory Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko Druhým pilířem činnost MAS Mikulovsko v roce 2009 bude začlenění se do národních a mezinárodních sítí místních akčních skupin a příprava pilotních partnerských projektů spolupráce. Důležitým prvkem je také začlenění MAS Mikulovsko do pracovních skupin a orgánů těchto sítí tak, aby se zvýšil potenciál pro prosazení potřeb regionu MAS a vliv MAS Mikulovsko na vytváření národní legislativy pro implementaci programu LEADER. Jedná se především o vstup MAS Mikulovsko do Národní sítě místních akčních skupin České republiky (www.nsmascr.cz). V roce 2009 má MAS Mikulovsko možnost vstoupit do partnerských projektů realizovaných v rámci programu LEADER, opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce. Jedná se o součást programu jejímž cílem je iniciovat a podpořit spolupráci Místních akčních skupin v České republice a v rámci projektů mezinárodní spolupráce také MAS (LAG) ve státech Evropské unie. Z programu je možné čerpat finanční prostředky na realizaci společných vzdělávacích projektů, prezentací a také investičních projektů v oblasti cestovního ruchu, obnovy a rozvoje vesnic, budování občanského vybavení a služeb a ochrany a rozvoje kulturního dědictví venkova. 13

15 Pro rok 2009 připravujeme přípravu společných projektů s MAS Třeboňsko projekt v oblasti vzdělávání a prezentace v oblasti cestovního ruchu. Druhým potenciálním projektem je spolupráce s MAS Dolní Morava v oblasti ochrany a rozvoje kulturního dědictví venkova. Podmínkou pro realizaci tohoto projektu bude změna pravidel programu, kterou nyní prosazuje NS MAS ČR. MAS se pokouší z iniciativy předsedy správní rady Petra Marcinčáka vytvořit partnerství s některou MAS (LAG) z regionu Toskánska. Velký potenciál je také v možnostech partnerství MAS Mikulovsko při implementaci ostatních programů v rámci strukturálních fondů i národních programů. MAS Mikulovsko je potenciálně vhodným partnerem pro realizaci projektů DSO Mikulovsko i jednotlivých obcí financovaných prostřednictvím jednotlivých operačních programů. MAS Mikulovsko by měla také napomáhat koordinaci čerpání z programů určených na rozvoj regionální, přeshraniční a nadnárodní spolupráce, environmentálních projektů, specifického vzdělávání a cílenou podporu malého a středního podnikání. Cílem této účasti v systému realizace doplňkových programů je vybudovat ze společnosti rozvojovou agenturu pro region MAS poskytující komplexní informační servis. 14

16 Poděkování Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. děkuje všem členům, partnerům a partnerským institucím, žadatelům, dárcům a v neposlední řadě aktivním občanům za živý zájem, podporu a plodnou spolupráci při vytváření a uskutečňování vize MAS Mikulovsko o.p.s. v roce Ing. Petr Marcinčák předseda Správní rady MAS Mikulovsko o.p.s. Činnost Místní akční skupiny Mikulovsko o.p.s. je financována z prostředků Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, Státního rozpočtu České republiky a s podporou Jihomoravského kraje 15

17 Tuto výroční zprávu za rok 2008 vydala: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence Mikulov Kontakt: tel: www:

Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 [1] Místní akční skupina Pomalší o.p.s. Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 [2] Obsah 1. Úvod... 3

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Výroční zpráva MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2009 Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne 2010 Razítko a podpis:.. 1 Obsah: 1. Úvod.

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Název projektu: Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory, o.p.s. Registrační číslo projektu:

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 pracovní návrh - prosinec 2014 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze 1.0 ČERVENEC 2014 etodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 2020 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD... 8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD... 8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov 2009

MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov 2009 Číslo 2 / Zima 2009 www.mas-mostenka.cz Zpravodaj MAS Partnerství Moštěnka, o.s. pro Strategický plán Leader 2008 2013 MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov

Více

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009)

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009) Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. do 2. 10. ) Strana 1 (celkem 78) Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod Obsah 1. Pokrok v realizaci Regionálního operačního

Více

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 2007, aktualizace SPL pro F8 a F9 - kapitoly 6 Strategie T. Šulák, SMARV, únor 2010 stránka 1 z 61 Obsah: 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 4

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY 6. dílčí analýza závěrečné zprávy Listopad 2008 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Zpracovatelé: Tima Liberec, s. r. o. Evasco, s. r. o.

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber)

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber) 8 Srpen 2004 Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín První místo v soutěži Vesnice roku 2004 získala v kraji Vysočina obec Radostín na Žďársku. Rozhodla o tom sedmičlenná komise složená ze zástupců

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Pilotní strategie území Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ

Pilotní strategie území Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ Pilotní strategie území Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM (EAGGF) 1 OBSAH 1. Důvody ke vzniku dokumentu

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 2020. Místní akční skupiny Podchlumí

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 2020. Místní akční skupiny Podchlumí Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 2020 Místní akční skupiny Podchlumí 1 Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Základní informace o Místní akční skupině Podchlumí... 4 1.2 Popis místního partnerství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. ÚVODNÍ SLOVO 2 PROGRAM ČLOVĚK A BIOSFÉRA (MAB) A BIOSFÉRICKÉ REZERVACE 4 BIOSFÉRICKÁ REZERVACE DOLNÍ MORAVA 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 8 VÝZNAMNÉ AKTIVITY V ROCE 2011 10 EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji, který je financován

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013 verze září 2013 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 SEZNAM ZKRATEK... 9 ÚVOD... 12 1 SOUČASNÁ

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více