VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 Obsah Obsah 1 MAS Mikulovsko 2 Region MAS, obce 3 Členská základna MAS Mikulovsko 5 Činnost MAS Mikulovsko 6 Valné hromady 6 Správní rada 6 Realizace SPL MAS Mikulovsko 7 Příprava na realizaci SPL 7 Výzva 1/2008 k předkládání projektů 8 Výzva 1/2009 k předkládání projektů 9 Aktualizace ISÚ a SPL 10 Organizace a hospodaření 11 Organizační struktura 11 Hospodaření 12 Vize Poděkování 15 1

3 MAS Mikulovsko o.p.s. Obecně prospěšná společnost MAS Mikulovsko o.p.s. byla založena na základě zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech, a zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností podle českého práva. Poslání Místní akční skupina Mikulovsko sdružuje partnery veřejné, soukromé a neziskové sféry v mikroregionu Mikulovsko, který je pro potřeby další činnosti MAS nazýván regionem působnosti MAS. Zakladatelé společnost založili za účelem rozvoje vymezeného regionu a s vizí umožnit všem socioekonomickým aktérům regionu realizovat své vize a záměry v rámci Programu rozvoje venkova, osy IV. LEADER, který je v rámci Evropské unie zaměřen na rozvoj venkovských regionů, kde je vytvořeno partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem a dochází k řízení zespoda nahoru. Hlavním cílem MAS Mikulovsko je pomáhat vytvářet taková vhodná partnerství za účelem zvýšení rozvojového potenciálu regionu. To se od roku 2008 daří při implementaci programu LEADER, do kterého se nám podařilo vstoupit po úspěšné přípravě strategického plánu a žádosti o její finanční podporu z PRV. Místní akční skupina se zaměřuje především na: přenášení iniciativy zespoda nahoru a vytvoření platformy partnerství veřejného a soukromého sektoru při řízení rozvoje regionu vytvoření a implementaci integrované rozvojové strategie na území MAS Mikulovsko prostřednictvím rozvojového dokumentu: Strategický plán LEADER MAS Mikulovsko a napomáhat tak k všestrannému rozvoji regionu administraci programu LEADER na místní úrovni poskytování poradenství a pomoci při administraci projektů realizovaných v regionu působnosti MAS z PRV osy IV LEADER konečnými uživateli poskytování poradenství veřejnoprávním i soukromým subjektům při realizaci rozvojových aktivit získávání dotačních finančních prostředků z ostatních os Programu rozvoje venkova, Operačních programů a dalších dotačních titulů výměnu zkušeností s jinými MAS v ČR a EU 2

4 Region MAS Region MAS Mikulovsko tvoří příhraniční oblast 18 obcí, sdružených postupně od roku 2000 v dobrovolném svazku obcí Mikulovsko. Jsou to obce: Bavory Brod nad Dyjí Březí Dobré Pole Dolní Dunajovice Dolní Věstonice Drnholec Horní Věstonice Jevišovka Klentnice Mikulov Milovice Novosedly Nový Přerov Pavlov Pasohlávky Perná Sedlec Plocha zájmového území je 271,49 km 2 a tvoří 23,14% rozlohy okresu Břeclav. Území je přirozeně a správně ohraničeno na západě hranicí okresu Břeclav a Znojmo, dále na severu a východě řekou Dyjí a sousedními mikroregiony Čistá Jihlava a Lednicko-Valtický areál. Jižní hranici pak tvoří státní hranice s Rakouskem. 3

5 Základní informace o obcích regionu MAS Mikulovsko k Obec Počet obyvytel rozloha v km 2 Hustota obyvatel/ km 2 Bavory 401 5,00 80,20 Brod nad Dyjí ,97 40,43 Březí ,06 119,45 Dobré Pole 394 6,97 56,53 Dolní Dunajovice ,95 94,43 Dolní Věstonice 311 8,76 35,50 Drnholec ,19 47,57 Horní věstonice 442 7,81 56,59 Jevišovka ,65 45,45 Klentnice 527 7,69 68,53 Mikulov ,33 164,97 Milovice 440 6,54 67,28 Novosedly ,69 69,62 Nový Přerov 330 6,13 53,83 Pavlov ,03 41,44 Pasohlávky ,60 27,29 Perná 756 9,34 80,94 Sedlec ,78 40,28 V regionu MAS Mikulovsko žilo k podle údajú ČSÚ obyvatel. To je o 55 obyvatel méně než Průměrná hustota obyvatel regionu MAS tak dosáhla 74,89 obyvatele/km2. V průběhu roku 2008 se míra nezaměstnanosti pohybovala mezi 9,8% (leden) a 6,8% (říjen). Na konci roku se pak projevil trend nárůstu nezaměstnanosti způsobené dopady finanční krize a sezónními výkyvy na hodnotu 8,2% (prosinec). Ve srovnání s okolními regiony a celým okresem se dlouhodobě míra nezaměstnanosti pohybuje v průměru o 2,6% výše. 20 Vývoj míry nezaměstnanosti okres Břeclav region MAS Mikulovsko I.05 V I.05 XI.05 IV.06 IX.06 II.07 V II.07 XII.07 V.08 X.08 4

6 Členská základna MAS Mikulovsko v roce 2008 K sdružovala Místní akční skupina o.p.s. 9 členů. Všechny členské subjekty patří mezi zakládající členy a zúčastnily se jednání ustavující valné hromady dne Členy MAS Mikulovsko o.p.s. jsou: Dobrovolný svazek obcí Mikulovsko zastoupen předsedou DSO Jozefem Pavlíkem Ing. Petr Marcinčák soukromý vinař Rostislav Koštial soukromý zemědělec MUDr. Ivo Koneš lékař Ing. Miroslav Volařík soukromý podnikatel cestovní ruch Ing. Michal Solařík projektový manažer Ing. Bc. Radomír Daňhel soukromý podnikatel ZO ČSOP Adonis Mikulov občanské sdružení DK STUDIO s.r.o. reklamní a marketingová společnost Členským subjektem zastupujícím veřejnou sféru (obce) je Dobrovolný svazek obcí Mikulovsko. Nevládní neziskový sektor zastupuje Základní organizace českého svazu ochránců přírody Adonis. Soukromý sektor zastupují subjekty: Ing. Petr Marcinčák, soukromý vinař, Rostislav Košťál, soukromý zemědělec, MUDr. Ivo Koneš, lékař, Ing. Miroslav Volařík, soukromý podnikatel v cestovním ruchu, Ing. Michal Solařík, manažer projektů, Ing. Bc. Radomír Daňhel, soukromý podnikatel, a DK STUDIO s.r.o. Veřejná sféra je zastoupena 11,1% členů MAS Mikulovsko a soukromý sektor 88,9%. 5

7 Činnost MAS Mikulovsko v roce 2008 Valná hromada V roce 2008 se uskutečnilo jedno zasedání se statutem valné hromady zakladatelů. Zasedání se uskutečnilo Valná hromada se zabývala především přípravou na období realizace Strategického plánu LEADER, který byl podpořen v rámci 1. kola výzvy k předkládání žádostí v rámci opatření IV.1.1. Místní akční skupina Programu rozvoje venkova ČR a to zejména: zprávou o dosavadním průběhu příprav návrhem personálního zajištění chodu kanceláře MAS Mikulovsko o.p.s. financováním chodu kanceláře MAS Mikulovsko o.p.s. Dalším důležitým bodem programu byla volba orgánů Místní akční skupiny Mikulovsko o.p.s. na další období Posledním bodem programu valné hromady bylo projednání a schválení účetní závěrky společnosti za období roku Správní rada V roce 2008 zasedala Správní rada MAS Mikulovsko o.p.s. v termínech 15. května 2008 a 9. července

8 Realizace strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko v roce 2008 V návaznosti na výstupy projektu Metoda LEADER v MAS Mikulovsko a programu Jihomoravského kraje na podporu činnosti MAS v roce 2007 byla zpracován Strategický plán LEADER MAS Mikulovsko (SPL). S tímto strategickým dokumentem se MAS Mikulovsko o.p.s. ucházela o podporu v rámci 1. kola příjmů žádostí v opatření IV.1.1 Místní akční skupina Programu rozvoje venkova ČR , které bylo uzavřeno v prosinci V konkurenci 108 MAS z celé ČR náš SPL uspěl a byl spolu s dalšími 47 SPL vybrán k financování v letech Příprava na realizaci SPL SPL MAS Mikulovsko byl vybrán odbornou komisí MZe k realizaci na počátku dubna V té době se naplno rozběhly přípravy na podpis Dohody MAS Mikulovsko se SZIF, která specifikuje podmínky financování a realizace rozvojové strategie MAS Mikulovsko. Podpisem dohody dne mezi MAS a SZIF se definitivně otevřely dveře budoucím žadatelům z regionu působnosti MAS Mikulovsko k prostředkům z Programu rozvoje venkova ČR, osy IV. LEADER. 2. června 2008 začala fungovat na adrese sídla společnosti kancelář MAS Mikulovsko o.p.s., jejíž chod od zajišťuje ředitel MAS Mikulovsko Ing. Michal Solařík a manager projektů Ing. Libor Ilčík. Mezi první důležité úkoly kanceláře bylo nastartování chodu kanceláře a bezprostřední příprava 1. výzvy k předkládání projektů k financování z programu LEADER. 7

9 Výzva 1/2008 k předkládání projektů v rámci realizace SPL První výzva byla vyhlášena Příjem žádostí pak probíhal od do V rámci výzvy byly uspořádány informační semináře pro žadatele z řad zástupců obcí, NNO a podnikatelů. Výzva byla zaměřena na tyto oblasti Strategického plánu LEADER: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství - prosazení místních výrobků Rozvoj lidských zdrojů - další odborné vzdělávání a informační činnost Obnova a rozvoj vesnic, občanského vybavení a služeb v MAS Mikulovsko Ochrana a rozvoj přírodního, kulturního a historického dědictví regionu MAS Mikulovsko Rozvoj lidských zdrojů - další odborné vzdělávání a informační činnost v oblasti diverzifikace činností a CR Bylo přijato 7 projektových žádostí, z toho 7 prošlo procesem administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti MAS a všechny byly následně doporučeny výběrovou komisí k financování a registraci na RO SZIF v Brně. Při následné kontrole centrálního pracoviště SZIF v Praze byla jedna projektová žádost vyřazena z další administrace. Dle rozhodnutí tohoto nejvyššího orgánu nebyla splněna podmínka oprávněného žadatele a vzhledem k tomu, že na dotaci není právní nárok, žadatel ani MAS se proti tomuto rozhodnutí neodvolávali, přestože závěr SZIF byl v dané věci dle žadatele mylný a z pohledu naší kontroly bylo kritérium splněno. Jednalo se o projekt Trendy a postupy při výrobě vína za pomoci moderních technologií, žadatele Národní vinařské centrum, o.p.s. Projekt spadal do oblasti podpory z Fiche č.2 Rozvoj lidských zdrojů - další odborné vzdělávání a informační činnost 8

10 Doporučeny byly tyto projekty: Fiche č.1: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství - prosazení místních výrobků Projekt vnitropodnikové kontroly kvality v technologii vína Žadatel: Ing. Petr Marcinčák Celkové plánované uznatelné výdaje: Kč Fiche č.2: Rozvoj lidských zdrojů - další odborné vzdělávání a informační činnost Trendy a postupy při výrobě vína za pomoci moderních technologií Žadatel: Národní vinařské centrum, o.p.s. Celkové plánované uznatelné výdaje: Kč Administrace projektu byla ukončena na základě supervize RO SZIF v Brně. Fiche č.4: Obnova a rozvoj vesnic, občanského vybavení a služeb v MAS Mikulovsko Revitalizace pochůzných ploch v obci Novosedly Žadatel: Obec Novosedly Celkové plánované uznatelné výdaje: Kč Rekonstrukce veřejného prostranství pro kulturní a společenské akce před kulturním domem v Pavlově Žadatel: Obec Pavlov Celkové plánované uznatelné výdaje: Kč Sedlec rekonstrukce místní komunikace Žadatel: Obec Sedlec Celkové plánované uznatelné výdaje: Kč Fiche č.5: Ochrana a rozvoj přírodního, kulturního a historického dědictví regionu MAS Mikulovsko Svatý kopeček v Mikulově obnova kaple Božího hrobu Žadatel: Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava v Mikulově, Celkové plánované uznatelné výdaje: Kč Fiche č.6: Rozvoj lidských zdrojů - další odborné vzdělávání a informační činnost v oblasti diverzifikace činností a CR Zkvalitnění služeb v gastronomii Žadatel: Národní vinařské centrum, o.p.s. Celkové plánované uznatelné výdaje: Kč 9

11 Výzva 1/2009 k předkládání projektů v rámci realizace SPL Dne byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o dotaci 1/2009. Příjem projektů probíhal do Výzva byla zaměřena na tyto oblasti SPL: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství - prosazení místních výrobků Rozvoj lidských zdrojů - další odborné vzdělávání a informační činnost Obnova a rozvoj vesnic, občanského vybavení a služeb v MAS Mikulovsko Aktualizace ISÚ a SPL V roce 2008 neproběhla žádná aktualizace strategických dokumentů MAS Mikulovsko o.p.s, tedy Integrované strategie území MAS Mikulovsko, Strategického plánu LEADER včetně příslušných FICHÍ opatření. Nicméně na základě probíhajících výzev a úskalí, která jsme odhalili již v průběhu první a druhé výzvy, byly v průběhu roku 2008 sbírány podklady pro aktualizaci těchto dokumentů plánovanou na rok 2009 a střednědobou analýzu v roce Jde především o zkušenosti žadatelů s podmínkami nastavenými MAS Mikulovsko v rámci SPL a FICHÍ, aktualizaci preferenčních kritérií pro výběr předkládaných projektů a vyhodnocení naplňování monitorovacích ukazatelů nastavených ve Strategii MAS. 10

12 Organizace a hospodaření MAS Mikulovsko Organizační struktura MAS Mikulovsko o.p.s. V roce 2008 došlo v organizační struktuře MAS Mikulovsko o.p.s. ke změnám. V tomto roce byla personálně obsazena funkce ředitele společnosti, kterého dne jmenovala Správní rada společnosti. Ředitelem je Ing. Michal Solařík, který vedle řízení chodu kanceláře MAS vykonává funkci manažera realizace Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko, což vyžadují Pravidla rozvoje venkova a personální zajištění manažera bylo podmínkou pro uzavření smlouvy mezi MAS Mikulovsko a SZIF na realizaci SPL. Struktura společnosti je tak dle stanov tvořena Správní radou, Dozorčí radou, Programovým výborem, Výborem pro výběr a monitoring projektů a Ředitelem společnosti. Složení orgánů společnosti: Správní rada Ing. Petr Marcinčák předseda Jozef Pavlík místopředseda Rostislav Koštial Ředitel společnosti Ing. Michal Solařík Dozorčí rada Ing. Bc. Radomír Daňhel předseda Marcela Koňáková Ing. Miroslav Volařík Programový výbor Ing. Petr Marcinčák předseda Ing. Michal Solařík místopředseda Marcela Effenbergerová Výbor pro výběr a monitoring projektů Ing. Libor Ilčík - předseda Ing. Bc. Radomír Daňhel Ing. Miroslav Volařík Marcela Koňáková Mgr. Daniel Kamenár Jozef Pavlík František Trefilík 11

13 Hospodaření MAS Mikulovsko o.p.s. v roce 2008 Příjmy společnosti v roce 2008 tvoří přijatá provozní dotace z Programu rozvoje venkova ve výši Kč a od Jihomoravského kraje ve výši Kč. V rámci hospodaření byly prostředky z účelově vázaných dotací použity k financování nákladů spojených s realizací Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko a na náklady související s činností MAS Mikulovsko - nákup vybavení kanceláře (nábytek, výpočetní a kancelářská technika), pořízení služebního vozidla, spotřebovaný materiál, nákup služeb, osobní náklady a pronájem kanceláře MAS Mikulovsko, bankovní poplatky, pojistné a ostatní drobné režijní náklady. Náklady MAS Mikulovsko v roce 2008 činily celkem 955 tis. Kč, při výnosech 843 tis. Kč pak výsledek hospodaření pak představoval -62 tis. Kč. Aktiva společnosti, tedy majetek byl tvořen z části v hodnotě 412 tis. Kč dlouhodobým hmotným majetkem (výpočetní a kancelářská technika a vybavení, os. automobil), krátkodobým finančním majetkem v objemu 131 tis. Kč a pohledávkami (neproplacená dotace) ve výši 1179 tis. Kč. Krytí aktiv bylo zajištěno, vlastním jměním a především pak provozním úvěrem u České spořitelny ve výši Kč. Rozvaha (bilance) ve zkráceném rozsahu, výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu a výrok auditora tvoří přílohu této výroční zprávy. Struktura výdajů MAS Mikulovsko N ák up s luž eb S potřeba m ateriálu O s tatní nák lady O s obní nák lady P oříz ení dlouhodobého m ajetk u 26% 24% 9% 37% 4% 12

14 Vize 2009 V roce 2008 byla dokončena institucionalizace MAS Mikulovsko o.p.s., která tak začala plně působit ve své primární oblasti, kterou je realizace a implementace programu LEADER v regionu MAS Mikulovsko. Základním úkolem MAS Mikulovsko tak zůstává administrace rozdělení prostředků získaných v rámci Programu rozvoje venkova ČR na realizaci SPL. MAS Mikulovsko plánuje v roce 2009 vyhlásit 3. výzvy k předkládání projektů konečnými žadateli, z nichž jedna proběhla Pro rok 2009 je na realizaci SPL vyčleněno Kč z celkového rozpočtu MAS Mikulovsko, který je na rok Kč. V rámci realizace SPL bude v roce 2009 aktualizována SPL a ISÚ a upraveny podmínky pro konečné žadatele, aby lépe odrážely jejich potřeby a byly naplněny monitorovací indikátory Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko Druhým pilířem činnost MAS Mikulovsko v roce 2009 bude začlenění se do národních a mezinárodních sítí místních akčních skupin a příprava pilotních partnerských projektů spolupráce. Důležitým prvkem je také začlenění MAS Mikulovsko do pracovních skupin a orgánů těchto sítí tak, aby se zvýšil potenciál pro prosazení potřeb regionu MAS a vliv MAS Mikulovsko na vytváření národní legislativy pro implementaci programu LEADER. Jedná se především o vstup MAS Mikulovsko do Národní sítě místních akčních skupin České republiky ( V roce 2009 má MAS Mikulovsko možnost vstoupit do partnerských projektů realizovaných v rámci programu LEADER, opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce. Jedná se o součást programu jejímž cílem je iniciovat a podpořit spolupráci Místních akčních skupin v České republice a v rámci projektů mezinárodní spolupráce také MAS (LAG) ve státech Evropské unie. Z programu je možné čerpat finanční prostředky na realizaci společných vzdělávacích projektů, prezentací a také investičních projektů v oblasti cestovního ruchu, obnovy a rozvoje vesnic, budování občanského vybavení a služeb a ochrany a rozvoje kulturního dědictví venkova. 13

15 Pro rok 2009 připravujeme přípravu společných projektů s MAS Třeboňsko projekt v oblasti vzdělávání a prezentace v oblasti cestovního ruchu. Druhým potenciálním projektem je spolupráce s MAS Dolní Morava v oblasti ochrany a rozvoje kulturního dědictví venkova. Podmínkou pro realizaci tohoto projektu bude změna pravidel programu, kterou nyní prosazuje NS MAS ČR. MAS se pokouší z iniciativy předsedy správní rady Petra Marcinčáka vytvořit partnerství s některou MAS (LAG) z regionu Toskánska. Velký potenciál je také v možnostech partnerství MAS Mikulovsko při implementaci ostatních programů v rámci strukturálních fondů i národních programů. MAS Mikulovsko je potenciálně vhodným partnerem pro realizaci projektů DSO Mikulovsko i jednotlivých obcí financovaných prostřednictvím jednotlivých operačních programů. MAS Mikulovsko by měla také napomáhat koordinaci čerpání z programů určených na rozvoj regionální, přeshraniční a nadnárodní spolupráce, environmentálních projektů, specifického vzdělávání a cílenou podporu malého a středního podnikání. Cílem této účasti v systému realizace doplňkových programů je vybudovat ze společnosti rozvojovou agenturu pro region MAS poskytující komplexní informační servis. 14

16 Poděkování Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. děkuje všem členům, partnerům a partnerským institucím, žadatelům, dárcům a v neposlední řadě aktivním občanům za živý zájem, podporu a plodnou spolupráci při vytváření a uskutečňování vize MAS Mikulovsko o.p.s. v roce Ing. Petr Marcinčák předseda Správní rady MAS Mikulovsko o.p.s. Činnost Místní akční skupiny Mikulovsko o.p.s. je financována z prostředků Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, Státního rozpočtu České republiky a s podporou Jihomoravského kraje 15

17 Tuto výroční zprávu za rok 2008 vydala: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence Mikulov Kontakt: tel: www:

Stanovy obecně prospěšné společnosti MAS Mikulovsko o.p.s. Stanovy

Stanovy obecně prospěšné společnosti MAS Mikulovsko o.p.s. Stanovy Stanovy obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. zkrácený název MAS Mikulovsko o.p.s. I) Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost MAS Mikulovsko o.p.s. je založena na

Více

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mikulovsko, o.p.s. (zkrácený název: MAS Mikulovsko) Registrační číslo MAS na SZIF: 07/002/41100/562/000096 Výzva číslo 3/2009 V souladu se záměrem Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko

Více

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci MAS Mikulovsko o.p.s. Registrační číslo MAS na SZIF: 07/002/41100/562/000096 Výzva číslo 2/2012 V souladu se záměrem Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko 2007 2013 schváleným Ministerstvem zemědělství

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2015 - příjmy - NÁVRH K PROJEDNÁNÍ DNE 5. 2. 2015

Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2015 - příjmy - NÁVRH K PROJEDNÁNÍ DNE 5. 2. 2015 Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2015 - příjmy - NÁVRH K PROJEDNÁNÍ DNE 5. 2. 2015 Ř. Legenda UZ PAR ORG POL 1 PAR CELKEM PŘÍJMY 2015_NÁVRH Pozn. Neinv. přijaté dotace od obcí - Členské příspěvky, Příspěvky

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Vedená u Rejstříkového soudu obecně prospěšných společností, Krajský soud

Více

Místní akční skupina Staroměstsko

Místní akční skupina Staroměstsko Výroční zpráva 2013 Náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město IČO: 227 07 441 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropa investuje do venkovských oblastí Základní údaje o území MAS je občanské sdružení,

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

o realizaci SPL ROK 2009

o realizaci SPL ROK 2009 o realizaci SPL ROK 2009 1. Úvodní slovo předsedy Vážení přátelé, dovolte mi se ohlédnout za rokem 2009, v životě Místní akční skupiny Valašsko Horní Vsacko velmi důležitým. Smyslem našeho sdružení je

Více

SEMINÁŘ 5. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA REALIZACI PROJEKTŮ V RÁMCI STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER Vlachovo Březí Malenice - Chroboly srpen 2010 PORADCE LAG Kancelář ekonomického a finančního poradenství

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy)

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy) Nabídka zpracování projektové žádosti do PRV 2007-2013 a LEADER Kompletní zpracování projektu do Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 a opatření LEADER (projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN,

Více

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice ADONIS ZO ČSOP projekty v cestovním ruchu 29.10.2009, Dolní Kounice Základní informace o organizaci občanské sdružení s právní subjektivitou dle zákona č. 83/1990 nevládní nezisková organizace registrace

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

Program rozvoje venkova 2014 2020

Program rozvoje venkova 2014 2020 Program rozvoje venkova 2014 2020 Praha, 3. 3. 2015 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2014-2020 Priority unie Priorita 1 - Předávání poznatků a inovací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010 Zpracováno ke dni 31.12.2010 1. Úvod 1.1 Základní údaje Název: Sídlo: Místní akční skupina Zámecké náměstí 19/4, 792 01 Bruntál IČ: 27028240 Webové stránky: Email:

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Místní akční skupina. Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Místní akční skupina. Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 1) ÚVOD 2) PŘEHLED ČINNOSTÍ 3) ORGÁNY A MANAGEMENT MAS 4) HOSPODAŘENÍ 5) PŘIPRAVUJEME V ROCE 2009 1 1) Úvod Naše MAS vstoupila

Více

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení)

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení) Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice č. p. 1, Czech Republic Zápis ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických

Více

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblas; Analýza situace Konec rozpočtového období 2007 2013 PoziGvní

Více

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009. MAS Litomyšlsko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009. MAS Litomyšlsko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 MAS Litomyšlsko o.p.s. Duben 2010 Obsah 1.1 Představení MAS Litomyšlsko... 3 1.2 Strategický plán Leader... 3 1.3 Území působnosti MAS... 3 2.1 Zakladatelé... 5 2.2. Správní

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

Vyhlašuje VIII. Výzvu

Vyhlašuje VIII. Výzvu Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Dne 30. listopadu 2011 místní akční skupina Vyhlídky,o.s.(dále jen MAS)se sídlem Nebužely 92, 277 34, Vyhlašuje VIII.

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 5. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 3. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

Místní akční skupina Šluknovsko

Místní akční skupina Šluknovsko Z á p i s z valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 2. června 2009 ve Šluknově Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o programu LEADER 3. Změna složení orgánů a volba členů Představenstva

Více

ekonomikách za účelem rozvoje venkova prostřednictvím iniciativ vyvinutých místními akčními skupinami. 2 EAFRD Evropský fond rozvoje venkova

ekonomikách za účelem rozvoje venkova prostřednictvím iniciativ vyvinutých místními akčními skupinami. 2 EAFRD Evropský fond rozvoje venkova STATUT MAS SOKOLOVSKO o.p.s. Článek I. Základní ustanovení Dne 21.7. 2006 byla zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Sokolovsko, o.p.s. K datu 8.6.2011 nabývá účinnost aktualizovaná

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

5. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty

5. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. Registrační číslo žádosti: 08/005/41100/563/000109 Vyhlašuje v souladu se strategickým plánem LEADER (SPL) Zapomenutý kraj 5. výzvu k předkládání Žádostí o

Více

Spojení dvou břehů CZ A Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov Jevišovka na trase Praha Vídeň

Spojení dvou břehů CZ A Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov Jevišovka na trase Praha Vídeň Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov Jevišovka na trase Praha Vídeň Představení projektu realizovaného s podporou iniciativy společenství INTERREG IIIA, Mikulov 10. 12. 2007 Tento projekt byl

Více

Výroční zpráva 2013 1. ledna 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry

Výroční zpráva 2013 1. ledna 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 MAS kraje Vysočina o.p.s. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry 1 Výroční zpráva MAS kraje Vysočina o.p.s. za rok 2013 Obsah 1. Slovo

Více

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2. výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Podhorácko (dále MAS Podhorácko) vyhlašuje 2. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní

Více

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk V říjnu 2011 zveřejnila Evropská komise návrhy Nařízení pro období 2014-20, z nichž jsou pro metodu LEADER na venkově relevantní zejména: návrh Nařízení o společných

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o Zpráva za období: září prosinec 2014 Název MAS: MAS Český les, z. s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Sylva Heidlerová, ředitelka kontakt: heidlerova@masceskyles.cz,

Více

Místní akční skupina Orlicko Jednání pro přípravu SPL M A S 05.09.2008. rové komise. výboru a výběrov. REDEA Žamberk s.r.o.

Místní akční skupina Orlicko Jednání pro přípravu SPL M A S 05.09.2008. rové komise. výboru a výběrov. REDEA Žamberk s.r.o. 5.9.8 Společné jednání programového výboru a výběrov rové komise Předseda MAS: Management MAS: Ing. Oldřich Žďárský Ing. Ivana Danielová REDEA Žamberk s.r.o. Program: Program. Informace o programu Leader.

Více

Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011

Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011 Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Osnova prezentace

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

3. výzva MAS Podhostýnska

3. výzva MAS Podhostýnska Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader 2007-2013 Společná cesta k budoucnosti podhostýnského regionu schváleným Ministerstvem zemědělství ČR a Státním

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Zuzana Krochová Opatření osy III PRV ČR 2007-2013 III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2 Podpora zakládání podniků

Více

4. ZAMĚSTNANOST A TRH PRÁCE

4. ZAMĚSTNANOST A TRH PRÁCE Strategie rozvoje mikroregionu Mikulovsko aktualizovaná verze, duben 2004 4. ZAMĚSTNANOST A TRH PRÁCE 4.1. Přehledy počtu nezaměstnaných Celý okres Břeclav patří dlouhodobě v ČR k okresům s vysokou mírou

Více

Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013

Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, Občanské vybavení a služby aktualizace pravidel pro 14.kolo žádostí Mze - Odbor Řídící orgán PRV Vypracovala: Veronika Vlasáková

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Vize rozvoje venkova

Vize rozvoje venkova Vize rozvoje venkova Ing. František Winter Národnísíť Místních akčních skupin ČR, o.s. Diskusní seminář Venkov 2012 Praha 1. 2. 2012 Organizace NS MAS ČR Dobrovolné občanské sdružení právně, majetkově

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

1. Údaje o MAS. Název organizace: Královská stezka o.p.s.

1. Údaje o MAS. Název organizace: Královská stezka o.p.s. 1. Údaje o MAS Název organizace: Královská stezka o.p.s. Vznik obecně prospěšné společnosti: Obecně prospěšná společnost Královská stezka o.p.s. vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2012 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2012 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne I. Úvodní ustanovení Místní akční skupina Podještědí, z.s. se sídlem Proseč pod Ještědem 89,

Více

STANOVY. MAS Slezská brána, z. s. p. o.

STANOVY. MAS Slezská brána, z. s. p. o. STANOVY MAS Slezská brána, z. s. p. o. Čl. I. Úvodní ustanovení MAS Slezská brána, z. s. p. o., je právnickou osobou zájmovým sdružením právnických osob. MAS Slezská brána, z. s. p. o., byla založena podle

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU 5. VÝZVY PŘÍJMU A HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

ZPRÁVA O PRŮBĚHU 5. VÝZVY PŘÍJMU A HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI ZPRÁVA O PRŮBĚHU 5. VÝZVY PŘÍJMU A HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova

Více

Strategické plánování Olomouckého kraje. Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014

Strategické plánování Olomouckého kraje. Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014 Strategické plánování Olomouckého kraje Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014 9. června 2014 I. Strategie na úrovni EU Obecné vize rozvoje a strategie v oblastech regulovaných EU

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Zálabí, místní akční skupiny za rok 2010

Výroční zpráva občanského sdružení Zálabí, místní akční skupiny za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení Zálabí, místní akční skupiny za rok 2010 1. Obecná charakteristika období 2. Stav členské základny 3. Orgány sdružení 4. Hlavní aktivity roku 2010 5. Finanční zpráva

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 3. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

IMPLEMENTAČNÍ ČÁST. 1 Popis implementačního procesu na úrovni MAS. 1.1 Organizační struktura. 1.2 Kompetence a odpovědnost orgánů MAS

IMPLEMENTAČNÍ ČÁST. 1 Popis implementačního procesu na úrovni MAS. 1.1 Organizační struktura. 1.2 Kompetence a odpovědnost orgánů MAS IMPLEMENTAČNÍ ČÁST STRATEGIE IMPLEMENTAČNÍ ČÁST Implementační část MAS Frýdlantsko Beskydy z. s. je nedílnou součástí Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. 1 Popis implementačního procesu na úrovni

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 5. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010

3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010 3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010 Strategický plán LEADER MAS Pomalší o.p.s. pro období 2007-2013 Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou LEADER Registrační číslo MAS Pomalší o.p.s. 08/005/41100/231/000141

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky. v kontextu rozvoje venkova. Bc. František Winter

Národní síť Místních akčních skupin České republiky. v kontextu rozvoje venkova. Bc. František Winter Národní síť Místních akčních skupin České republiky v kontextu rozvoje venkova Bc. František Winter Národní síť Místních akčních skupin České republiky - je nestátní, nezisková organizace, která sdružuje

Více

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina Program rozvoje venkova ČR Opatření IV.1.1 Místní akční skupina Zdroj: CP SZIF Analýza 48 vybraných žádostí MAS území MAS Počet obyvatel v území MAS (2006) 1 490 906 14 %ČR Rozloha území MAS (km 2 ) 22

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Iniciativa pro potraviny, doplňky stravy a krmiva, o.p.s. Jižní 245, 277 42 Obříství, IČ: 02273845 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 WWW..CZ POSOUZENO.CZ Úvodní slovo ředitelky obecně prospěšné společnosti Vážení

Více

Zpráva o činnosti MAS Hlučínsko za rok 2013

Zpráva o činnosti MAS Hlučínsko za rok 2013 Zpráva o činnosti MAS Hlučínsko za rok 2013 Rok 2013 byl posledním rokem realizace Strategické plánu Leader, který byl podpořen z Programu rozvoje venkova, osa IV. 1.2. Do aktivit Místní akční skupiny

Více

Škola rozvoje vesnic Podhorácka

Škola rozvoje vesnic Podhorácka Projekt Škola rozvoje vesnic Podhorácka Občanské sdružení Povodí Stařečského potoka nositel projektu Škola rozvoje vesnic Podhorácka VZDĚLÁVACÍ AKCE: B Škola rozvoje vesnic Podhorácka Cílem projektu je

Více

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Jednání zahájeno v 15:15 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu

Více

Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 OSA IV LEADER. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 OSA IV LEADER. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 OSA IV LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Postupy administrace opatření IV.1.1 Místní akční skupina

Více

Z á p i s. ze schůze Představenstva MAS Šluknovsko, konané dne 6. 3. 2013

Z á p i s. ze schůze Představenstva MAS Šluknovsko, konané dne 6. 3. 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s ze schůze Představenstva MAS Šluknovsko, konané dne 6. 3. 2013 Přítomni: dle prezenční

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

MAS ROZVOJ TANVALDSKA

MAS ROZVOJ TANVALDSKA Výroční zpráva zpracoval Josef Kucin 2011 OBSAH: 1. Vznik sdružení 2. Zaměření činnosti 3. Členové 4. Orgány sdružení 5. Jednání orgánů MAS 6. Finance 7. Závěr Výroční zpráva 2011 1 1. Vznik sdružení Místní

Více

AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství

AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství Ekonomické aspekty zemědělského podnikání a možnosti financování investic z EU Havlíčkův Brod 2008 Mojmír Severin Ředitel společnosti AgroConsult

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3. Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. 2011 Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.2012 Členská základna má vzrůstající tendenci.oproti roku 2010

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 6. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2012 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VI. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

Integrovaná strategie území pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území pro období 2014 2020 MAS Království Jestřebí hory, o.p.s. červen 2013 DRAG s.r.o. Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE A CHARAKTERISTIKA MAS... 3 1.1 IDENTIFIKACE PRÁVNICKÉ OSOBY... 3

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Vedená u Rejstříkového soudu obecně prospěšných společností, Krajský soud České Budějovice, spisová značka O98 Sídlo: Mírové

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Podhůří Železných hor Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 12 Vzdělávání v oblasti podnikání a života na venkově Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 S O C I Á L N Í A G E N T U R A občanské sdružení Výroční zpráva za rok 2001 Tichá 142, 400 10 Ústí nad Labem Tel.:+42 047 52 32 404 E-mail: soc.agentura@volny.cz IČO: 265 40 495 Vznik, poslání a cíle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost Založení Partnerství, o.p.s. Obecně prospěšná společnost Partnerství byla založena za účelem poskytování a zprostředkování informací a služeb

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

Název strategického plánu LEADER:

Název strategického plánu LEADER: 4. VÝZVA Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o.s. v souladu se Strategickým plánem Leader Rozvoj regionu cestou inovací MAS Vizovicko a Slušovicko na období 2007-2013 vyhlašuje 4. výzvu k předkládání

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Zápis. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014

Zápis. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014 Zápis ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014 Přítomni: Ing. Dana Nováková (místopředsedkyně), Petr Blokša, Ing. Milan Valeček,

Více

Místní akční skupina Broumovsko+ Výroční zpráva 2006

Místní akční skupina Broumovsko+ Výroční zpráva 2006 Místní akční skupina Broumovsko+ Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Kontaktní údaje.. str. 2 2. Představení. str. 3 3. Členská základna. str. 4-5 4. Činnost v roce 2006. str. 6-7 1. Kontaktní údaje Místní akční

Více