VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 Obsah Obsah 1 MAS Mikulovsko 2 Region MAS, obce 3 Členská základna MAS Mikulovsko 5 Činnost MAS Mikulovsko 6 Valné hromady 6 Správní rada 6 Realizace SPL MAS Mikulovsko 7 Příprava na realizaci SPL 7 Výzva 1/2008 k předkládání projektů 8 Výzva 1/2009 k předkládání projektů 9 Aktualizace ISÚ a SPL 10 Organizace a hospodaření 11 Organizační struktura 11 Hospodaření 12 Vize Poděkování 15 1

3 MAS Mikulovsko o.p.s. Obecně prospěšná společnost MAS Mikulovsko o.p.s. byla založena na základě zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech, a zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností podle českého práva. Poslání Místní akční skupina Mikulovsko sdružuje partnery veřejné, soukromé a neziskové sféry v mikroregionu Mikulovsko, který je pro potřeby další činnosti MAS nazýván regionem působnosti MAS. Zakladatelé společnost založili za účelem rozvoje vymezeného regionu a s vizí umožnit všem socioekonomickým aktérům regionu realizovat své vize a záměry v rámci Programu rozvoje venkova, osy IV. LEADER, který je v rámci Evropské unie zaměřen na rozvoj venkovských regionů, kde je vytvořeno partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem a dochází k řízení zespoda nahoru. Hlavním cílem MAS Mikulovsko je pomáhat vytvářet taková vhodná partnerství za účelem zvýšení rozvojového potenciálu regionu. To se od roku 2008 daří při implementaci programu LEADER, do kterého se nám podařilo vstoupit po úspěšné přípravě strategického plánu a žádosti o její finanční podporu z PRV. Místní akční skupina se zaměřuje především na: přenášení iniciativy zespoda nahoru a vytvoření platformy partnerství veřejného a soukromého sektoru při řízení rozvoje regionu vytvoření a implementaci integrované rozvojové strategie na území MAS Mikulovsko prostřednictvím rozvojového dokumentu: Strategický plán LEADER MAS Mikulovsko a napomáhat tak k všestrannému rozvoji regionu administraci programu LEADER na místní úrovni poskytování poradenství a pomoci při administraci projektů realizovaných v regionu působnosti MAS z PRV osy IV LEADER konečnými uživateli poskytování poradenství veřejnoprávním i soukromým subjektům při realizaci rozvojových aktivit získávání dotačních finančních prostředků z ostatních os Programu rozvoje venkova, Operačních programů a dalších dotačních titulů výměnu zkušeností s jinými MAS v ČR a EU 2

4 Region MAS Region MAS Mikulovsko tvoří příhraniční oblast 18 obcí, sdružených postupně od roku 2000 v dobrovolném svazku obcí Mikulovsko. Jsou to obce: Bavory Brod nad Dyjí Březí Dobré Pole Dolní Dunajovice Dolní Věstonice Drnholec Horní Věstonice Jevišovka Klentnice Mikulov Milovice Novosedly Nový Přerov Pavlov Pasohlávky Perná Sedlec Plocha zájmového území je 271,49 km 2 a tvoří 23,14% rozlohy okresu Břeclav. Území je přirozeně a správně ohraničeno na západě hranicí okresu Břeclav a Znojmo, dále na severu a východě řekou Dyjí a sousedními mikroregiony Čistá Jihlava a Lednicko-Valtický areál. Jižní hranici pak tvoří státní hranice s Rakouskem. 3

5 Základní informace o obcích regionu MAS Mikulovsko k Obec Počet obyvytel rozloha v km 2 Hustota obyvatel/ km 2 Bavory 401 5,00 80,20 Brod nad Dyjí ,97 40,43 Březí ,06 119,45 Dobré Pole 394 6,97 56,53 Dolní Dunajovice ,95 94,43 Dolní Věstonice 311 8,76 35,50 Drnholec ,19 47,57 Horní věstonice 442 7,81 56,59 Jevišovka ,65 45,45 Klentnice 527 7,69 68,53 Mikulov ,33 164,97 Milovice 440 6,54 67,28 Novosedly ,69 69,62 Nový Přerov 330 6,13 53,83 Pavlov ,03 41,44 Pasohlávky ,60 27,29 Perná 756 9,34 80,94 Sedlec ,78 40,28 V regionu MAS Mikulovsko žilo k podle údajú ČSÚ obyvatel. To je o 55 obyvatel méně než Průměrná hustota obyvatel regionu MAS tak dosáhla 74,89 obyvatele/km2. V průběhu roku 2008 se míra nezaměstnanosti pohybovala mezi 9,8% (leden) a 6,8% (říjen). Na konci roku se pak projevil trend nárůstu nezaměstnanosti způsobené dopady finanční krize a sezónními výkyvy na hodnotu 8,2% (prosinec). Ve srovnání s okolními regiony a celým okresem se dlouhodobě míra nezaměstnanosti pohybuje v průměru o 2,6% výše. 20 Vývoj míry nezaměstnanosti okres Břeclav region MAS Mikulovsko I.05 V I.05 XI.05 IV.06 IX.06 II.07 V II.07 XII.07 V.08 X.08 4

6 Členská základna MAS Mikulovsko v roce 2008 K sdružovala Místní akční skupina o.p.s. 9 členů. Všechny členské subjekty patří mezi zakládající členy a zúčastnily se jednání ustavující valné hromady dne Členy MAS Mikulovsko o.p.s. jsou: Dobrovolný svazek obcí Mikulovsko zastoupen předsedou DSO Jozefem Pavlíkem Ing. Petr Marcinčák soukromý vinař Rostislav Koštial soukromý zemědělec MUDr. Ivo Koneš lékař Ing. Miroslav Volařík soukromý podnikatel cestovní ruch Ing. Michal Solařík projektový manažer Ing. Bc. Radomír Daňhel soukromý podnikatel ZO ČSOP Adonis Mikulov občanské sdružení DK STUDIO s.r.o. reklamní a marketingová společnost Členským subjektem zastupujícím veřejnou sféru (obce) je Dobrovolný svazek obcí Mikulovsko. Nevládní neziskový sektor zastupuje Základní organizace českého svazu ochránců přírody Adonis. Soukromý sektor zastupují subjekty: Ing. Petr Marcinčák, soukromý vinař, Rostislav Košťál, soukromý zemědělec, MUDr. Ivo Koneš, lékař, Ing. Miroslav Volařík, soukromý podnikatel v cestovním ruchu, Ing. Michal Solařík, manažer projektů, Ing. Bc. Radomír Daňhel, soukromý podnikatel, a DK STUDIO s.r.o. Veřejná sféra je zastoupena 11,1% členů MAS Mikulovsko a soukromý sektor 88,9%. 5

7 Činnost MAS Mikulovsko v roce 2008 Valná hromada V roce 2008 se uskutečnilo jedno zasedání se statutem valné hromady zakladatelů. Zasedání se uskutečnilo Valná hromada se zabývala především přípravou na období realizace Strategického plánu LEADER, který byl podpořen v rámci 1. kola výzvy k předkládání žádostí v rámci opatření IV.1.1. Místní akční skupina Programu rozvoje venkova ČR a to zejména: zprávou o dosavadním průběhu příprav návrhem personálního zajištění chodu kanceláře MAS Mikulovsko o.p.s. financováním chodu kanceláře MAS Mikulovsko o.p.s. Dalším důležitým bodem programu byla volba orgánů Místní akční skupiny Mikulovsko o.p.s. na další období Posledním bodem programu valné hromady bylo projednání a schválení účetní závěrky společnosti za období roku Správní rada V roce 2008 zasedala Správní rada MAS Mikulovsko o.p.s. v termínech 15. května 2008 a 9. července

8 Realizace strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko v roce 2008 V návaznosti na výstupy projektu Metoda LEADER v MAS Mikulovsko a programu Jihomoravského kraje na podporu činnosti MAS v roce 2007 byla zpracován Strategický plán LEADER MAS Mikulovsko (SPL). S tímto strategickým dokumentem se MAS Mikulovsko o.p.s. ucházela o podporu v rámci 1. kola příjmů žádostí v opatření IV.1.1 Místní akční skupina Programu rozvoje venkova ČR , které bylo uzavřeno v prosinci V konkurenci 108 MAS z celé ČR náš SPL uspěl a byl spolu s dalšími 47 SPL vybrán k financování v letech Příprava na realizaci SPL SPL MAS Mikulovsko byl vybrán odbornou komisí MZe k realizaci na počátku dubna V té době se naplno rozběhly přípravy na podpis Dohody MAS Mikulovsko se SZIF, která specifikuje podmínky financování a realizace rozvojové strategie MAS Mikulovsko. Podpisem dohody dne mezi MAS a SZIF se definitivně otevřely dveře budoucím žadatelům z regionu působnosti MAS Mikulovsko k prostředkům z Programu rozvoje venkova ČR, osy IV. LEADER. 2. června 2008 začala fungovat na adrese sídla společnosti kancelář MAS Mikulovsko o.p.s., jejíž chod od zajišťuje ředitel MAS Mikulovsko Ing. Michal Solařík a manager projektů Ing. Libor Ilčík. Mezi první důležité úkoly kanceláře bylo nastartování chodu kanceláře a bezprostřední příprava 1. výzvy k předkládání projektů k financování z programu LEADER. 7

9 Výzva 1/2008 k předkládání projektů v rámci realizace SPL První výzva byla vyhlášena Příjem žádostí pak probíhal od do V rámci výzvy byly uspořádány informační semináře pro žadatele z řad zástupců obcí, NNO a podnikatelů. Výzva byla zaměřena na tyto oblasti Strategického plánu LEADER: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství - prosazení místních výrobků Rozvoj lidských zdrojů - další odborné vzdělávání a informační činnost Obnova a rozvoj vesnic, občanského vybavení a služeb v MAS Mikulovsko Ochrana a rozvoj přírodního, kulturního a historického dědictví regionu MAS Mikulovsko Rozvoj lidských zdrojů - další odborné vzdělávání a informační činnost v oblasti diverzifikace činností a CR Bylo přijato 7 projektových žádostí, z toho 7 prošlo procesem administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti MAS a všechny byly následně doporučeny výběrovou komisí k financování a registraci na RO SZIF v Brně. Při následné kontrole centrálního pracoviště SZIF v Praze byla jedna projektová žádost vyřazena z další administrace. Dle rozhodnutí tohoto nejvyššího orgánu nebyla splněna podmínka oprávněného žadatele a vzhledem k tomu, že na dotaci není právní nárok, žadatel ani MAS se proti tomuto rozhodnutí neodvolávali, přestože závěr SZIF byl v dané věci dle žadatele mylný a z pohledu naší kontroly bylo kritérium splněno. Jednalo se o projekt Trendy a postupy při výrobě vína za pomoci moderních technologií, žadatele Národní vinařské centrum, o.p.s. Projekt spadal do oblasti podpory z Fiche č.2 Rozvoj lidských zdrojů - další odborné vzdělávání a informační činnost 8

10 Doporučeny byly tyto projekty: Fiche č.1: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství - prosazení místních výrobků Projekt vnitropodnikové kontroly kvality v technologii vína Žadatel: Ing. Petr Marcinčák Celkové plánované uznatelné výdaje: Kč Fiche č.2: Rozvoj lidských zdrojů - další odborné vzdělávání a informační činnost Trendy a postupy při výrobě vína za pomoci moderních technologií Žadatel: Národní vinařské centrum, o.p.s. Celkové plánované uznatelné výdaje: Kč Administrace projektu byla ukončena na základě supervize RO SZIF v Brně. Fiche č.4: Obnova a rozvoj vesnic, občanského vybavení a služeb v MAS Mikulovsko Revitalizace pochůzných ploch v obci Novosedly Žadatel: Obec Novosedly Celkové plánované uznatelné výdaje: Kč Rekonstrukce veřejného prostranství pro kulturní a společenské akce před kulturním domem v Pavlově Žadatel: Obec Pavlov Celkové plánované uznatelné výdaje: Kč Sedlec rekonstrukce místní komunikace Žadatel: Obec Sedlec Celkové plánované uznatelné výdaje: Kč Fiche č.5: Ochrana a rozvoj přírodního, kulturního a historického dědictví regionu MAS Mikulovsko Svatý kopeček v Mikulově obnova kaple Božího hrobu Žadatel: Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava v Mikulově, Celkové plánované uznatelné výdaje: Kč Fiche č.6: Rozvoj lidských zdrojů - další odborné vzdělávání a informační činnost v oblasti diverzifikace činností a CR Zkvalitnění služeb v gastronomii Žadatel: Národní vinařské centrum, o.p.s. Celkové plánované uznatelné výdaje: Kč 9

11 Výzva 1/2009 k předkládání projektů v rámci realizace SPL Dne byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o dotaci 1/2009. Příjem projektů probíhal do Výzva byla zaměřena na tyto oblasti SPL: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství - prosazení místních výrobků Rozvoj lidských zdrojů - další odborné vzdělávání a informační činnost Obnova a rozvoj vesnic, občanského vybavení a služeb v MAS Mikulovsko Aktualizace ISÚ a SPL V roce 2008 neproběhla žádná aktualizace strategických dokumentů MAS Mikulovsko o.p.s, tedy Integrované strategie území MAS Mikulovsko, Strategického plánu LEADER včetně příslušných FICHÍ opatření. Nicméně na základě probíhajících výzev a úskalí, která jsme odhalili již v průběhu první a druhé výzvy, byly v průběhu roku 2008 sbírány podklady pro aktualizaci těchto dokumentů plánovanou na rok 2009 a střednědobou analýzu v roce Jde především o zkušenosti žadatelů s podmínkami nastavenými MAS Mikulovsko v rámci SPL a FICHÍ, aktualizaci preferenčních kritérií pro výběr předkládaných projektů a vyhodnocení naplňování monitorovacích ukazatelů nastavených ve Strategii MAS. 10

12 Organizace a hospodaření MAS Mikulovsko Organizační struktura MAS Mikulovsko o.p.s. V roce 2008 došlo v organizační struktuře MAS Mikulovsko o.p.s. ke změnám. V tomto roce byla personálně obsazena funkce ředitele společnosti, kterého dne jmenovala Správní rada společnosti. Ředitelem je Ing. Michal Solařík, který vedle řízení chodu kanceláře MAS vykonává funkci manažera realizace Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko, což vyžadují Pravidla rozvoje venkova a personální zajištění manažera bylo podmínkou pro uzavření smlouvy mezi MAS Mikulovsko a SZIF na realizaci SPL. Struktura společnosti je tak dle stanov tvořena Správní radou, Dozorčí radou, Programovým výborem, Výborem pro výběr a monitoring projektů a Ředitelem společnosti. Složení orgánů společnosti: Správní rada Ing. Petr Marcinčák předseda Jozef Pavlík místopředseda Rostislav Koštial Ředitel společnosti Ing. Michal Solařík Dozorčí rada Ing. Bc. Radomír Daňhel předseda Marcela Koňáková Ing. Miroslav Volařík Programový výbor Ing. Petr Marcinčák předseda Ing. Michal Solařík místopředseda Marcela Effenbergerová Výbor pro výběr a monitoring projektů Ing. Libor Ilčík - předseda Ing. Bc. Radomír Daňhel Ing. Miroslav Volařík Marcela Koňáková Mgr. Daniel Kamenár Jozef Pavlík František Trefilík 11

13 Hospodaření MAS Mikulovsko o.p.s. v roce 2008 Příjmy společnosti v roce 2008 tvoří přijatá provozní dotace z Programu rozvoje venkova ve výši Kč a od Jihomoravského kraje ve výši Kč. V rámci hospodaření byly prostředky z účelově vázaných dotací použity k financování nákladů spojených s realizací Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko a na náklady související s činností MAS Mikulovsko - nákup vybavení kanceláře (nábytek, výpočetní a kancelářská technika), pořízení služebního vozidla, spotřebovaný materiál, nákup služeb, osobní náklady a pronájem kanceláře MAS Mikulovsko, bankovní poplatky, pojistné a ostatní drobné režijní náklady. Náklady MAS Mikulovsko v roce 2008 činily celkem 955 tis. Kč, při výnosech 843 tis. Kč pak výsledek hospodaření pak představoval -62 tis. Kč. Aktiva společnosti, tedy majetek byl tvořen z části v hodnotě 412 tis. Kč dlouhodobým hmotným majetkem (výpočetní a kancelářská technika a vybavení, os. automobil), krátkodobým finančním majetkem v objemu 131 tis. Kč a pohledávkami (neproplacená dotace) ve výši 1179 tis. Kč. Krytí aktiv bylo zajištěno, vlastním jměním a především pak provozním úvěrem u České spořitelny ve výši Kč. Rozvaha (bilance) ve zkráceném rozsahu, výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu a výrok auditora tvoří přílohu této výroční zprávy. Struktura výdajů MAS Mikulovsko N ák up s luž eb S potřeba m ateriálu O s tatní nák lady O s obní nák lady P oříz ení dlouhodobého m ajetk u 26% 24% 9% 37% 4% 12

14 Vize 2009 V roce 2008 byla dokončena institucionalizace MAS Mikulovsko o.p.s., která tak začala plně působit ve své primární oblasti, kterou je realizace a implementace programu LEADER v regionu MAS Mikulovsko. Základním úkolem MAS Mikulovsko tak zůstává administrace rozdělení prostředků získaných v rámci Programu rozvoje venkova ČR na realizaci SPL. MAS Mikulovsko plánuje v roce 2009 vyhlásit 3. výzvy k předkládání projektů konečnými žadateli, z nichž jedna proběhla Pro rok 2009 je na realizaci SPL vyčleněno Kč z celkového rozpočtu MAS Mikulovsko, který je na rok Kč. V rámci realizace SPL bude v roce 2009 aktualizována SPL a ISÚ a upraveny podmínky pro konečné žadatele, aby lépe odrážely jejich potřeby a byly naplněny monitorovací indikátory Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko Druhým pilířem činnost MAS Mikulovsko v roce 2009 bude začlenění se do národních a mezinárodních sítí místních akčních skupin a příprava pilotních partnerských projektů spolupráce. Důležitým prvkem je také začlenění MAS Mikulovsko do pracovních skupin a orgánů těchto sítí tak, aby se zvýšil potenciál pro prosazení potřeb regionu MAS a vliv MAS Mikulovsko na vytváření národní legislativy pro implementaci programu LEADER. Jedná se především o vstup MAS Mikulovsko do Národní sítě místních akčních skupin České republiky (www.nsmascr.cz). V roce 2009 má MAS Mikulovsko možnost vstoupit do partnerských projektů realizovaných v rámci programu LEADER, opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce. Jedná se o součást programu jejímž cílem je iniciovat a podpořit spolupráci Místních akčních skupin v České republice a v rámci projektů mezinárodní spolupráce také MAS (LAG) ve státech Evropské unie. Z programu je možné čerpat finanční prostředky na realizaci společných vzdělávacích projektů, prezentací a také investičních projektů v oblasti cestovního ruchu, obnovy a rozvoje vesnic, budování občanského vybavení a služeb a ochrany a rozvoje kulturního dědictví venkova. 13

15 Pro rok 2009 připravujeme přípravu společných projektů s MAS Třeboňsko projekt v oblasti vzdělávání a prezentace v oblasti cestovního ruchu. Druhým potenciálním projektem je spolupráce s MAS Dolní Morava v oblasti ochrany a rozvoje kulturního dědictví venkova. Podmínkou pro realizaci tohoto projektu bude změna pravidel programu, kterou nyní prosazuje NS MAS ČR. MAS se pokouší z iniciativy předsedy správní rady Petra Marcinčáka vytvořit partnerství s některou MAS (LAG) z regionu Toskánska. Velký potenciál je také v možnostech partnerství MAS Mikulovsko při implementaci ostatních programů v rámci strukturálních fondů i národních programů. MAS Mikulovsko je potenciálně vhodným partnerem pro realizaci projektů DSO Mikulovsko i jednotlivých obcí financovaných prostřednictvím jednotlivých operačních programů. MAS Mikulovsko by měla také napomáhat koordinaci čerpání z programů určených na rozvoj regionální, přeshraniční a nadnárodní spolupráce, environmentálních projektů, specifického vzdělávání a cílenou podporu malého a středního podnikání. Cílem této účasti v systému realizace doplňkových programů je vybudovat ze společnosti rozvojovou agenturu pro region MAS poskytující komplexní informační servis. 14

16 Poděkování Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. děkuje všem členům, partnerům a partnerským institucím, žadatelům, dárcům a v neposlední řadě aktivním občanům za živý zájem, podporu a plodnou spolupráci při vytváření a uskutečňování vize MAS Mikulovsko o.p.s. v roce Ing. Petr Marcinčák předseda Správní rady MAS Mikulovsko o.p.s. Činnost Místní akční skupiny Mikulovsko o.p.s. je financována z prostředků Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, Státního rozpočtu České republiky a s podporou Jihomoravského kraje 15

17 Tuto výroční zprávu za rok 2008 vydala: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence Mikulov Kontakt: tel: www:

Výroční zpráva pomáháme Mikulovsku. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Výroční zpráva pomáháme Mikulovsku. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Výroční zpráva 2009 pomáháme Mikulovsku Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah 2 MAS Mikulovsko 3 Region MAS, obce 4 Členská základna MAS Mikulovsko

Více

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mikulovsko, o.p.s. (zkrácený název: MAS Mikulovsko) Registrační číslo MAS na SZIF: 07/002/41100/562/000096 Výzva číslo 2/2010 V souladu se záměrem Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

Stanovy obecně prospěšné společnosti MAS Mikulovsko o.p.s. Stanovy

Stanovy obecně prospěšné společnosti MAS Mikulovsko o.p.s. Stanovy Stanovy obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. zkrácený název MAS Mikulovsko o.p.s. I) Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost MAS Mikulovsko o.p.s. je založena na

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mikulovsko, o.p.s. (zkrácený název: MAS Mikulovsko) Registrační číslo MAS na SZIF: 07/002/41100/562/000096 Výzva číslo 3/2010 V souladu se záměrem Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko

Více

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mikulovsko, o.p.s. (zkrácený název: MAS Mikulovsko) Registrační číslo MAS na SZIF: 07/002/41100/562/000096 Výzva číslo 2/2011 V souladu se záměrem Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mikulovsko, o.p.s. (zkrácený název: MAS Mikulovsko) Registrační číslo MAS na SZIF: 07/002/41100/562/000096 Výzva číslo 3/2009 V souladu se záměrem Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Místní akční skupina Vinařská Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za r. 2013 Jsme dobrovolný zájmový spolek založený na budování partnerství mezi podnikateli, veřejnou sférou a neziskovými organizacemi.

Více

Příručka pro žadatele o dotaci

Příručka pro žadatele o dotaci Příručka pro žadatele o dotaci MAS Luhačovské Zálesí na předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie v rámci Programu rozvoje venkova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013. Místní akční skupina Mezi Hrady Vážení členové, předkládáme Vám výroční zprávu zájmového sdružení

Více

Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2015 - příjmy - NÁVRH K PROJEDNÁNÍ DNE 5. 2. 2015

Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2015 - příjmy - NÁVRH K PROJEDNÁNÍ DNE 5. 2. 2015 Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2015 - příjmy - NÁVRH K PROJEDNÁNÍ DNE 5. 2. 2015 Ř. Legenda UZ PAR ORG POL 1 PAR CELKEM PŘÍJMY 2015_NÁVRH Pozn. Neinv. přijaté dotace od obcí - Členské příspěvky, Příspěvky

Více

Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014.

Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014. Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO 26838401 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení

Více

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci MAS Mikulovsko o.p.s. Registrační číslo MAS na SZIF: 07/002/41100/562/000096 Výzva číslo 2/2012 V souladu se záměrem Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko 2007 2013 schváleným Ministerstvem zemědělství

Více

Příručka pro monitoring a kontrolu Směrnice č.10

Příručka pro monitoring a kontrolu Směrnice č.10 Příručka pro monitoring a kontrolu Směrnice č.10 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah: 1. ÚVOD 3 2. ZAJIŠTĚNÍ MONITORINGU 3 2.1 MONITOROVACÍ VÝBOR

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

Místní akční skupina Staroměstsko

Místní akční skupina Staroměstsko Výroční zpráva 2013 Náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město IČO: 227 07 441 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropa investuje do venkovských oblastí Základní údaje o území MAS je občanské sdružení,

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 22. května 2013 24. září 2013 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 20. září 2011 17. ledna 2012 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 19. ledna 2013 21. května 2013 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Program rozvoje venkova Zlínský kraj. Holešov 5. dubna 2011

Program rozvoje venkova Zlínský kraj. Holešov 5. dubna 2011 Program rozvoje venkova Zlínský kraj Holešov 5. dubna 2011 Program rozvoje venkova a možnosti podpory pro malé obce PRV je podpůrný nástroj k zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

MAS Zubří země o.p.s.

MAS Zubří země o.p.s. MAS Zubří země o.p.s. Založení společnosti Datum založení: 5.4.2006 Základní informace Forma: obecně prospěšná společnost Zakladatelé: Mikroregion Bystřicko a Město Bystřice n.p. Registrace: 10.5.2006

Více

SEMINÁŘ 5. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA REALIZACI PROJEKTŮ V RÁMCI STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER Vlachovo Březí Malenice - Chroboly srpen 2010 PORADCE LAG Kancelář ekonomického a finančního poradenství

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) Ing. arch. Kamila Matoušková, CSc. odbor řídící orgán EAFRD Ministerstvo zemědělství 221812189, matouskovak@mze.cz

Více

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblas; Analýza situace Konec rozpočtového období 2007 2013 PoziGvní

Více

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 1. ledna 2014 19. září 2014 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk V říjnu 2011 zveřejnila Evropská komise návrhy Nařízení pro období 2014-20, z nichž jsou pro metodu LEADER na venkově relevantní zejména: návrh Nařízení o společných

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Politika rozvoje venkova Cíle politiky

Více

1. výzva k předkládání žádostí o dotace

1. výzva k předkládání žádostí o dotace Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Ekoregion Úhlava, o.s. 1. výzva k předkládání žádostí o dotace Strategický plán LEADER (SPL) Marketingová značka

Více

Dovolená na jižní Moravě

Dovolená na jižní Moravě Projekt byl spolufinancován Evropskou unií a Jihomoravským krajem V Dolních Dunajovicích dne 3. října 2008 Realizátor projektu: Mikulovsko, dobrovolný svazek obcí Místo realizace: NUTS 2 Jihovýchod, kraj

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ MAS ČESKÝ ZÁPAD ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ MAS ČESKÝ ZÁPAD ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ MAS ČESKÝ ZÁPAD ZA ROK 2014 Zpracoval Jan Dražský Florian říjen 2015 IDENTIFIKACE SUBJEKTU do 13. 5. 2015 od 13. 5. 2015 Název: Český Západ Místní partnerství, o.s.

Více

Kritéria přijatelnosti

Kritéria přijatelnosti Sdružení podnikatelů, neziskových organizací a samospráv na území Adamova, Borku, Hluboké nad Vltavou, Hosína, Hrdějovic, Hůr, Hvozdce, Chotýčan, Jivna, Libína, Libníče, Lišova, Rudolfova, Ševětína, Štěpánovic,

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

Úspěšné projekty Programu rozvoje venkova v Libereckém kraji

Úspěšné projekty Programu rozvoje venkova v Libereckém kraji Úspěšné projekty Programu rozvoje venkova v Libereckém kraji Úspěšné projekty PRV v Libereckém kraji Studie úspěšnosti projektů podpořených z I. IV. osy PRV na územích MAS LAG Podralsko MAS Mikroregionu

Více

VALNÁ HROMADA OS MAS ZA HUMNAMA HRUŠKY

VALNÁ HROMADA OS MAS ZA HUMNAMA HRUŠKY VALNÁ HROMADA OS MAS ZA HUMNAMA HRUŠKY 28. 11. 2012 Program jednání 1. Zahájení, technický bod 2. Přijetí nových členů MAS 3. Zpráva o činnosti MAS za období od poslední valné hromady 4. Rozšíření územní

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k tel: 605301919 V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. založilo 15 zakladatelů v roce 2006 a její území působnosti je vymezeno katastry 33 obcí. Území MAS kopíruje

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

MAS Horní Pomoraví o.p.s., Hlavní 137, Hanušovice, IC: , tel.: , fax: , GSM:

MAS Horní Pomoraví o.p.s., Hlavní 137, Hanušovice, IC: ,  tel.: , fax: , GSM: Základní informace Obecně prospěšná společnost Sídlo společnosti: Hanušovice Kancelář Zábřeh: Zábřeh web: www.hornipomoravi.eu, Email: info@hornipomoravi.eu Spolupráce: Počet obcí: 46 Počet obyvatel: 50

Více

7. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI (18. kolo příjmu žádostí o dotaci SZIF)

7. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI (18. kolo příjmu žádostí o dotaci SZIF) Název MAS Místní akční skupina Český les, o. s. Registrační číslo MAS 07/002/41100/232/000070 Název SPL Strategický plán LEADER Místní akční skupiny Český les, o. s. Předseda MAS František Čurka, mobil

Více

Místní akční skupina. Podhostýnska, o. s.

Místní akční skupina. Podhostýnska, o. s. Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. Mapa území Rozloha: 215,5 km² Počet ob.: 18 937 Počet obcí: 17 Členská základna: 51 Právní forma: o.s. MAS Podhostýnska - představení MAS Podhostýnska, o. s. byla

Více

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013. 8. výzvu 2013

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013. 8. výzvu 2013 Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013 8. výzvu 2013 příjmu žádostí o finanční podporu v rámci opatření IV. 1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 5. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

MAS ORLICKO, MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY

MAS ORLICKO, MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY MAS ORLICKO, MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY ODPOLEDNÍ BLOK 13:45 14:35 VÝSLEDKY, DOBRÁ PRAXE A DALŠÍ ČINNOST MAS ORLICKO MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION A MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY MAS PARDUBICKÉHO

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 01.01.2013 30.04.2013 Název MAS: Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Zdeněk Hynek,

Více

Výzva č. 3 k předkládání žádostí o dotaci

Výzva č. 3 k předkládání žádostí o dotaci MAS Hlučínsko o.s. Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín Doručovací adresa: MAS Hlučínsko, Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice www.mashlucinsko.cz hlucinsko@seznam.cz tel. 553 764 082/kl.19 OD PRUSKÉ MINULOSTI

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 20. září 2014 31. prosince 2014 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

INFORMACE 11. O činnosti místní akční skupiny. Vážení čtenáři, vážení zakladatelé, členové a příznivci MAS Jemnicko,

INFORMACE 11. O činnosti místní akční skupiny. Vážení čtenáři, vážení zakladatelé, členové a příznivci MAS Jemnicko, INFORMACE 11 O činnosti místní akční skupiny Vážení čtenáři, vážení zakladatelé, členové a příznivci MAS Jemnicko, Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s. (dále uváděná jako MAS Jemnicko, o.p.s.) vyhlašuje:

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina regionu obcí a měst Břidličná, Dětřichov nad Bystřicí, Dolní Moravice, Horní Město, Jiříkov, Lomnice, Malá Morávka, Malá Štáhle, Rýmařov,

Více

Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020

Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020 Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020 1 Dokumenty EU a ČR (Společný strategický rámec) 2 Venkov v Evropě Venkovské oblasti tvoří:

Více

Zámek Mikulov Ing. Ivo Minařík

Zámek Mikulov Ing. Ivo Minařík Konference INTERREG IIIA AT CZ Zámek Mikulov 10.12. 2007 Ing. Ivo Minařík Zaměření prezentace Výsledky čerpání v období 2004-2006 v rámci JMK Plány pro období 2007-2013 Cíl IIIA ČR Rakousko Základní cíl

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice ADONIS ZO ČSOP projekty v cestovním ruchu 29.10.2009, Dolní Kounice Základní informace o organizaci občanské sdružení s právní subjektivitou dle zákona č. 83/1990 nevládní nezisková organizace registrace

Více

.s Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, Český Dub IČ:

.s Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, Český Dub IČ: .s. 2015 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 2. etapa 20.5.-20..9. 2011 Název MAS: Uničovsko, o.p.s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce):ing. Iveta Kopcová, projektový manažer kontakt:

Více

Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova. 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec

Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova. 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec 1. - 2.12.2010 Obsah Základní informace o PRV, Síti Cíle Sítě, členství v Síti Celkové

Více

Mgr. Petr Kulíšek

Mgr. Petr Kulíšek Pardubice 29.5.2014 Mgr. Petr Kulíšek MAS neboli Místní akční skupina (správně skupina pro místní akce) MAS je společenství lidí, obcí, firem a neziskových organizací se společným cílem rozvoje vymezeného

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Název žadatele: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Termín realizace: 1. ledna 31. prosince 2016 Místo realizace: celá Česká republika Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 1. Etapa (1.1. 2014 30. 4. 2014) Název MAS: MAS Horní Pomoraví o.p.s. zpracovatel zprávy: Ing. Hana Olejníková manažer SPL, Ing. Renata Baslerová zastupující

Více

Neco pro začátek, ať víme, o co ide

Neco pro začátek, ať víme, o co ide Výzva č. 4 na předkládání Ţádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategii MAS Valašsko Horní Vsacko: prosinec 2010 leden 2011

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 3. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

Vyhlašuje VIII. Výzvu

Vyhlašuje VIII. Výzvu Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Dne 30. listopadu 2011 místní akční skupina Vyhlídky,o.s.(dále jen MAS)se sídlem Nebužely 92, 277 34, Vyhlašuje VIII.

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Svatojiřský les, o.s.

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Svatojiřský les, o.s. Monitorovací zpráva o činnosti MAS Svatojiřský les, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Monitorovací zpráva o činnosti MAS Svatojiřský les, o.s. Zpráva

Více

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 15.8.2011. 6. výzvu

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 15.8.2011. 6. výzvu Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 15.8.2011 6. výzvu příjmu žádostí o finanční podporu v rámci opatření IV. 1.2. Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 6.

Více

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí

Více

Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko. Výroční zpráva

Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko. Výroční zpráva Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko Výroční zpráva Rok 2010 Obsah 1 Základní údaje... 3 2 Informace o organizaci... 4 3 Informace o členské základně... 5 4 Činnost MAS VaS v roce 2010... 6 5 Zpráva

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Vedená u Rejstříkového soudu obecně prospěšných společností, Krajský soud

Více

Programové období 2014-2020. Role MAS v programovém období 2014-2020. Židlochovice, 19. 3. 2015

Programové období 2014-2020. Role MAS v programovém období 2014-2020. Židlochovice, 19. 3. 2015 Programové období 2014-2020 Role MAS v programovém období 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 OPERAČNÍ PROGRAMY ADMINISTROVANÉ PŘES MAS Integrovaný regionální operační program (IROP) 10,7 mld. Kč 1.2 Zvýšení

Více

Společně z Hané přes Záhoří do Hostýnských vrchů

Společně z Hané přes Záhoří do Hostýnských vrchů Program LEADER ČR splňuje všechny podmínky nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podpory, vyhlášeného v Úředním

Více

Výzva k předkládání projektů

Výzva k předkládání projektů Výzva k předkládání projektů 1. Číslo výzvy Číslo výzvy: 3 Program Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 / Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Osa Opatření IV. Leader IV. 1.2 Realizace

Více

2) Vyhodnocení současných strategií a programu LEADER

2) Vyhodnocení současných strategií a programu LEADER Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 SMARV partner MAS Animace venkova ( vč. vzdělávání, propagace, veřejných projednávání) Strategické plánování (vč. zpracování studií a analýz) Dotační

Více

Komunitně řízený místní rozvoj nástroj rozvoje venkova v období

Komunitně řízený místní rozvoj nástroj rozvoje venkova v období Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2007-2013, opatření III.4.1, Projekt : Příprava podkladů pro ISÚ a analýza současného stavu území partnerství v

Více

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY LEDEN - BŘEZEN LEDEN Během měsíce ledna proběhlo několik významných akcí a setkání. Velmi důležitou událostí byla realizace veřejných projednání, kterých se celkem zúčastnilo 144

Více

MAS Partnerství Moštěnka 2009

MAS Partnerství Moštěnka 2009 Prezentace pro akci SMARV, BpH, 23. 6. 2009 MAS Partnerství Moštěnka 2009 Prezentace pro akci v rámci projektu Společně Měníme a Rozvíjíme Venkov SMARV Bystřice pod Hostýnem, 23. 6. 2009 Výsledky Leader

Více

INFORMACE 16. O činnosti místní akční skupiny. Vážení čtenáři, vážení zakladatelé, členové a příznivci MAS Jemnicko,

INFORMACE 16. O činnosti místní akční skupiny. Vážení čtenáři, vážení zakladatelé, členové a příznivci MAS Jemnicko, INFORMACE 16 O činnosti místní akční skupiny Vážení čtenáři, vážení zakladatelé, členové a příznivci MAS Jemnicko, 9 Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s. (dále uváděná jako MAS Jemnicko, o.p.s.) vyhlašuje:

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK Přítomni: dle prezenční listiny Jednání valné hromady zahájil předseda Místní akční

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN Národní síť místních akčních skupin ČR František Winter 20.10.2011 CO JE TO MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA? Místní komunitní skupina působící na definovaném území,

Více

Zápis z jednání Programového výboru sdružení Ekoregion Úhlava konaného 19. 1. 2006 od 14.30 hod. v Hospůdce Zemanka, Milence 33, 340 22 Nýrsko

Zápis z jednání Programového výboru sdružení Ekoregion Úhlava konaného 19. 1. 2006 od 14.30 hod. v Hospůdce Zemanka, Milence 33, 340 22 Nýrsko Zápis z jednání Programového výboru sdružení Ekoregion Úhlava konaného 19. 1. 2006 od 14.30 hod. v Hospůdce Zemanka, Milence 33, 340 22 Nýrsko Zapisovatel: Ověřovatel zápisu: Přítomni: Jan Martínek Petr

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

OPATŘENÍ III.4.1 ZÍSKÁVÁNÍ DOVEDNOSTÍ, ANIMACE A PROVÁDĚNÍ

OPATŘENÍ III.4.1 ZÍSKÁVÁNÍ DOVEDNOSTÍ, ANIMACE A PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ III.4.1 ZÍSKÁVÁNÍ DOVEDNOSTÍ, ANIMACE A PROVÁDĚNÍ 1) NÁVRH ZÁVAZKOVÁNÍ PRO 17. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 2) POPIS OPATŘENÍ 3) DEFINICE PŘÍJEMCE DOTACE 4) DRUH A VÝŠE DOTACE 5) ZPŮSOBILÉ VÝDAJE, ČÍSELNÍK

Více

10. výzva MAS LAG Strakonicko, o.s.

10. výzva MAS LAG Strakonicko, o.s. 10. výzva MAS LAG Strakonicko, o.s. Svoji desátou výzvu vyhlásila Místní akční skupina LAG Strakonicko, o.s. dne 23. ledna 2014, příjem projektů byl ukončen 12. února 2014. Poté proběhla administrativní

Více

Horizontální spolupráce obcí

Horizontální spolupráce obcí Horizontální spolupráce obcí Právo na spolupráci obcí je zakotveno v ústavě i legislativě ČR Lze je nalézt i v mezinárodních dokumentech především čl. 10 Evropské charty místní samosprávy, který zakotvuje

Více

1/2011 AKTUALITY. Pololetní zpravodaj Místní akční skupiny Třeboňsko o.p.s.

1/2011 AKTUALITY. Pololetní zpravodaj Místní akční skupiny Třeboňsko o.p.s. Pololetní zpravodaj Místní akční skupiny Třeboňsko o.p.s. 1/2011 AKTUALITY 6. VÝZVA 2011 V odpoledních hodinách 8. dubna 2011 byla CP SZIF v Praze schválena již 6. výzva MAS Třeboňsko o.p.s. Ta je podle

Více

DEN MALÝCH OBCÍ. Program rozvoje venkova 2007 2013 a možnosti podpory pro malé obce

DEN MALÝCH OBCÍ. Program rozvoje venkova 2007 2013 a možnosti podpory pro malé obce DEN MALÝCH OBCÍ Program rozvoje venkova 2007 2013 a možnosti podpory pro malé obce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Program rozvoje venkova (PRV) Rozpočet

Více

Výroční zpráva MAS Podhostýnska, o. s. MAS Podhostýnska, o. s. Fryčajova 888 768 61, Bystřice pod Hostýnem IČ: 270 42 979 www.mas-podhostynska.

Výroční zpráva MAS Podhostýnska, o. s. MAS Podhostýnska, o. s. Fryčajova 888 768 61, Bystřice pod Hostýnem IČ: 270 42 979 www.mas-podhostynska. Výroční zpráva MAS Podhostýnska, o. s. MAS Podhostýnska, o. s. Fryčajova 888 768 61, Bystřice pod Hostýnem IČ: 270 42 979 www.mas-podhostynska.cz MASP je pracovní a iniciativní skupina, založena k vytvoření

Více

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Východiska rozvoje venkova - koncepční Činnost Komise pro rozvoj venkova a

Více

KHK Oblastní kancelář Orlicko ve spolupráci s Místní akční skupinou ORLICKO

KHK Oblastní kancelář Orlicko ve spolupráci s Místní akční skupinou ORLICKO KHK Oblastní kancelář Orlicko ve spolupráci s Místní akční skupinou ORLICKO BESEDA: DOTACE PRO PODNIKATELE V LETECH 2014 2020 PRO KOHO A NA CO O MAS ORLICKO Základní informace: občanské sdružení, sídlo

Více

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2. výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Podhorácko (dále MAS Podhorácko) vyhlašuje 2. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní

Více

o realizaci SPL ROK 2009

o realizaci SPL ROK 2009 o realizaci SPL ROK 2009 1. Úvodní slovo předsedy Vážení přátelé, dovolte mi se ohlédnout za rokem 2009, v životě Místní akční skupiny Valašsko Horní Vsacko velmi důležitým. Smyslem našeho sdružení je

Více

6. výzva MAS LAG Strakonicko, o.s.

6. výzva MAS LAG Strakonicko, o.s. 6. výzva MAS LAG Strakonicko, o.s. Svoji šestou výzvu vyhlásila Místní akční skupina LAG Strakonicko, o.s. dne 16. dubna 2012, příjem projektů byl ukončen 11. května 2012. Poté proběhla administrativní

Více