Přítomni: H. Krejčí, B. Lacko, J. Pitaš, J. Švec, L. Chlupatá, konferenčně J. Krátký Nepřítomni: M. Nováková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přítomni: H. Krejčí, B. Lacko, J. Pitaš, J. Švec, L. Chlupatá, konferenčně J. Krátký Nepřítomni: M. Nováková"

Transkript

1 Přítomni: H. Krejčí, B. Lacko, J. Pitaš, J. Švec, L. Chlupatá, konferenčně J. Krátký Nepřítomni: M. Nováková Program: 1. Projednávání zápisu z jednání členů Výboru SPŘ č. 02/ Způsob ochrany osobních údajů, s nimiž SPŘ pracuje 3. Podpisová práva a spolupodepisování dokumentů 4. Směrnice a statuty SPŘ (archivační řád, jednací řád sekcí, jednací řád Certifikačního orgánu) 5. Rozpočet SPŘ na rok Kancelářské vybavení sekretariátu SPŘ 7. Otázka sídla SPŘ 8. Webové stránky SPŘ 9. Personální obsazení SPŘ 10. Certifikace 11. Různé Body programu: 1. Pojednávání zápisu z jednání členů Výboru SPŘ č. 02/2007 Byl projednán zápis z minulého jednání členů Výboru SPŘ, který se konal dne v Brně. Bylo zkonstatováno, které úkoly byly splněny. L. Chlupatá vytvoří evidenci úkolů vzešlých z jednání Výboru SPŘ. T: L. Chlupatá vytvoří kontaktní matici SPŘ. T: V návaznosti na bod 4. z minulého zápisu, ve kterém je zmínka o překladu ICB, který měl zajistit P. Máchal, ale nezajistil, bylo rozhodnuto, že se bude hledat nový překladatel. H. Krejčí bude kontaktovat P. Máchala, aby ukončil snahy o zajištění překladu. H. Krejčí zajistí překlad ICB. T: v návaznosti na časový plán zpracování nové verze Národního standardu viz. níže Je třeba zpracovat novou verzi Národního standardu projektového řízení, a to jako projekt. Do této činnosti by bylo dobré zapojit členy Certifikační rady SPŘ (CR SPŘ). J. Pitaš připraví WBS a časový plán zpracování nové verze Národní standardu. Na základě bodu 6. minulého zápisu B. Lacko projednal s Ing. Liborem Lněničkou, Ing. Josefem Roubíčkem a Ing. Pavlem Petlákem návrh na jejich zvolení do Revizní komise SPŘ. M. Benešová rozešle členům SPŘ dopis k volbám do Revizní komise SPŘ. T: /5

2 2. Způsob ochrany osobních údajů, s nimiž SPŘ pracuje 3. Podpisová práva a spolupodepisování dokumentů 4. Směrnice a statuty SPŘ (archivační řád, jednací řád sekcí, jednací řád Certifikačního orgánu) H. Krejčí a J. Švec vypracovali dokument Oblasti činností SPŘ zajišťované jednotlivými členy Výboru SPŘ, s nímž seznámili členy Výboru SPŘ. Dokument byl jednomyslně schválen členy Výboru SPŘ. Členové Výboru SPŘ se shodli na nutnosti vypracovat strategie na jednání s korporativními členy a se zástupci vysokých škol. B. Lacko a J. Krátký vytvoří návrh strategie na jednání s korporativními členy. T: Z. Nováková vytvoří návrh strategie na jednání se zástupci vysokých škol. T: Rozpočet SPŘ na rok 2007 Na jednání Výboru SPŘ členové obdrželi Výsledovku za rok K vytvoření rozpočtu na rok 2007 bude nutné zjistit finanční stav v oblasti certifikací. To znamená, kolik přihlášených kandidátů zaplatilo vstupní poplatek, certifikační poplatek a kolik kandidátů nezaplatilo. L. Chlupatá zjistí finanční stav certifikací CO SPŘ a DNV. Jakmile bude zvolena revizní komise, bude požádána o kontrolu Výsledovky za rok H. Ševčíková předá účetní uzávěrku za rok 2006, kterou bude nutno schválit. J. Krátký požádá bývalého prezidenta nebo viceprezidenta SPŘ o schválení účetní uzávěrky za rok Členové Výboru se shodli, že je nutná kontrola platných předpisů a dále, že je nutné ujistit se, že opravdu neexistují závazky k dalším stranám. J. Krátký provede tuto kontrolu. 2/5

3 6. Kancelářské vybavení sekretariátu SPŘ 7. Otázka sídla SPŘ V návaznosti na bod 2.3 z minulého jednání Výboru SPŘ H. Krejčí zmapovala ceny týkající se obvyklých komerčních nájmů kancelářských prostor. Zjistila, že se ceny nájmu prostor splňujících nadefinované podmínky pohybují v rozmezí 1 500,- Kč až 1 800,- Kč bez nákladů. J. Švec informoval členy Výboru o možnostech umístit kancelář v budově Rektorátu VUT na Rybkově ulici v Brně. Jsou k dispozici, a to dlouhodobě, dvě spojené místnosti o velikosti cca 22 m² za cenu 5 000,- Kč měsíčně včetně služeb. Je nutné počítat s opravou a vybavením. Kancelář je dostupná MHD a v blízkosti je možnost parkování. Po prohlídce členové Výboru odsouhlasili návrh J. Švece situovat kancelář na Rybkovu. J. Švec zkontaktuje pí. Procházkovou a vyjedná podmínky nájmu kanceláře a v návaznosti na to místnosti 2.33 a 2.35 zarezervuje. T: B. Lacko a J. Švec vypracují motivační dopis a žádost o pronájem kanceláře. T: L. Chlupatá zjistí výpovědní podmínky smlouvy o nájmu kanceláře na MZLU. H. Krejčí zjistí jaké jsou nabídky na zajištění internetu. V souvislosti s diskusí o kanceláři bylo zjištěno, že chybí evidence hmotného majetku L. Chlupatá spolu s H. Ševčíkovou vytvoří evidenci hmotného majetku. T: Webové stránky SPŘ B. Lacko kontaktoval správce webových stránek SPŘ I. Nováka, který přislíbil spolupráci do Bude tedy nutné získat nového správce stránek a prostor na serveru. J. Švec vytvoří cenovou kalkulaci a osloví případného webmastera. Dále vyplynulo, že bude nutno zahrnout do rozpočtu platby domény. J. Krátký a H. Ševčíková zahrnou platbu domény do rozpočtu a zajistí její včasnou platbu. T: /5

4 9. Personální obsazení SPŘ V návaznosti na bod 2.1 z minulého zápisu byla zkontaktována H. Ševčíková a byla s ní dohodnuta schůzka na Stejně tak byla dohodnuta schůzka s M. Benešovou na L. Chlupatá zaslala J. Šveci návrhy na smlouvy a jmenování do funkce, kde jsou uvedeny náplně práce a povinnosti jednotlivých zaměstnanců a členů komisí a CR SPŘ. B. Lacko a J. Švec vytvoří pracovní smlouvu pro L. Chlupatou. 10. Certifikace Bod 5. minulého zápisu se projednával i na dnešním zasedání. Nedostatky Manuálu zkoušejících byly prodiskutovány na školení zkoušejících dne Na téma rekonstrukce Vědecké komise SPŘ (VK SPŘ) bylo konstatováno, že členové VK SPŘ z různých důvodů nemohou vykonávat svoji práci. Jediným, kdo ve funkci bude zůstávat je P. Máchal. Do VK SPŘ by bylo dobré získat studenty doktorského studia. Než budou jmenováni noví členové, zůstává staré obsazení VK SPŘ. B. Lacko předloží návrhy na nové obsazení VK SPŘ. T: Dále je nutné změnit obsazení CR SPŘ. Stávající členové, povětšinou kvůli pracovnímu vytížení, nemohou zastávat tuto funkci. V CR SPŘ zůstane P. Máchal. Noví členové by měli být zvoleni do funkcí nejpozději v května B. Lacko a J. Pitaš navrhnou nové obsazení CR SPŘ. T: H. Krejčí vytvoří seznam firem, jejichž zástupci se hlásí ke spolupráci se SPŘ. T: Všichni členové Výboru dodají H. Krejčí typy na zástupce firem, kteří by byli ochotni se SPŘ spolupracovat. Ve schématu SPŘ chybí Odvolací komise SPŘ, proto je nutné ji vytvořit a bude popsána v nové revizi Příručky jakosti. J. Pitaš zapracuje charakteristiku Odvolací komise do Příručky jakosti a validačních materiálů. T: v návaznosti na časový plán zpracování nové verze Národního standardu viz. výše J. Pitaš připraví (a em rozešle členům Výboru SPŘ) návrh materiálu o zvýhodnění certifikací pro aktivní spolupracovníky SPŘ, kteří se ucházejí o certifikaci a zaváží se ke spolupráci. T: /5

5 11. Různé B. Lacko připomenul, že by zástupci SPŘ měli zlepšit kontakt s veřejnosti. Členové Výbor SPŘ se shodli, že by se na této problematice mělo urychleně začít pracovat. Na místě padla řada návrhů, které si H. Krejčí zaznamenala. Příkladem je návrh na uspořádání akce u příležitosti 100 dní nového Výboru SPŘ. H. Krejčí vytvoří tiskovou zprávu s fotografiemi doplněnou o oblast činností členů Výboru SPŘ. T: Body k programu příštího jednání výboru: Způsob ochrany osobních údajů, s nimiž SPŘ pracuje Podpisová práva a spolupodepisování dokumentů Kancelářské vybavení sekretariátu SPŘ Příští jednání Výboru SPŘ se uskuteční v úterý od 13:00 hod. na ACSA, 4. patro, Rybkova 1, Brno Zapsala: Lucie Chlupatá Přílohy: Výsledovka za rok 2006 Settings\Pracovní\Dok Rozvaha za rok 2006 Settings\Pracovní\Dok Oblasti činností členů Výboru SPŘ Settings\Krejci\Dokum 5/5

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 11 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 14 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

Statut Státního fondu kinematografie

Statut Státního fondu kinematografie Statut Státního fondu kinematografie I. Obecná ustanovení 1. Státní Fond kinematografie (dále jen Fond ) je právnickou osobou se sídlem v Praze. 2. Fond byl zřízen zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU Praha, 1. září 2008-1 - 1. Zadavatel Instituce: Ministerstvo

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 28.1.2015 od 17:00 hodin Místo konání: OÚ Rušinov Přítomni: Pešek Vlastimil, Čapek Libor, Vidourek Milan, Gerstner Zdeněk, Vodičková

Více

Marek Blažka a kol. 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost

Marek Blažka a kol. 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost Marek Blažka a kol. 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost Nástin historie státní podpory výzkumu v ČR v letech 1989 až 2014 Citace: Blažka Marek a kol.: 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost.

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky

Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky Preambule Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen organizační řád ) je základním vnitřním řídícím dokumentem Asociace

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 MĚSTO TŘINEC Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 Účinnost od: 18.11.2013 Účinnost do: 31.12.2014 Schváleno: Radou města Třince dne

Více

APLIKAČNÍ PŘÍRUČKA MODELU CAF (Common Assessment Framework) pro samosprávné úřady

APLIKAČNÍ PŘÍRUČKA MODELU CAF (Common Assessment Framework) pro samosprávné úřady COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK ZLEPŠOVÁNÍ ORGANIZACÍ POMOCÍ SEBEHODNOCENÍ PUBLIKAČNÍ ŘADA NÁRODNÍ POLITIKY PODPORY JAKOSTI APLIKAČNÍ PŘÍRUČKA MODELU CAF (Common Assessment Framework) pro samosprávné úřady

Více

Usnesení Valné hromady MR Hranicko ze dne 12. června 2007

Usnesení Valné hromady MR Hranicko ze dne 12. června 2007 Usnesení Valné hromady MR Hranicko ze dne 12. června 2007 VH 13/2007 Valná hromada MR Hranicko schválila tyto členy komise pro usnesení: Konečný Jiří, Karel Galas, Naděžda Polednová (pro: 16, proti: 0,

Více

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 19. března 2009 Zapsala: Ing. J. Kopečková Obsahový rejstřík: Str. 2-3 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 4: Systémový rámec

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

Občanské sdružení. a čeho. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR

Občanské sdružení. a čeho. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR Občanské sdružení Jak je založit, jak je provozovat a čeho se vyvarovat. aneb Desatero pro občany. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR Manuál byl vytvořen jako součást projektu MV ČR Zpřehledňování fungování neziskového

Více

Zápis ze 7. jednání Komise RHMP pro návrh a realizaci dokončení protipovodňových opatření dne 23. 10. 2013

Zápis ze 7. jednání Komise RHMP pro návrh a realizaci dokončení protipovodňových opatření dne 23. 10. 2013 Zápis ze 7. jednání Komise RHMP pro návrh a realizaci dokončení protipovodňových opatření dne 23. 10. 2013 Přítomni: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Úvodní slovo 2. Kontrola plnění úkolů 3. Různé

Více

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2008

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2008 SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2008 Ing. Bedřich Friedmann Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Listopad 2008 RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

AUDITOR 4/2008. Nový výbor pro politiku finančního výkaznictví Proč vzniká nový okruh činnosti komory a nový výbor? Jde vůbec o nový okruh činnosti?

AUDITOR 4/2008. Nový výbor pro politiku finančního výkaznictví Proč vzniká nový okruh činnosti komory a nový výbor? Jde vůbec o nový okruh činnosti? AUDITOR 4/2008 Obsah AKTUALITY... 2 TÉMA ČÍSLA PODNIKOVÉ KOMBINACE Nový zákon o přeměnách obchodních společností a družstev (Prof. JUDr. Jan Dědič, Jan Lasák)... 8 Účetní a daňové souvislosti nového zákona

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č.

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č. Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol ze dne 18. 9. 2007 č. 14/07 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) V zájmu zkvalitnění řídících a organizačních

Více

III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016

III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 listopad 2010 Ministerstvo kultury 1 OBSAH PREAMBULE... 3 ÚVOD... 4 1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU... 6 1.1 KINEMATOGRAFIE

Více