PROJEKT: Upotreba hrastovih bačava u proizvodnji crnog vina. GLAVNI ISTRAŽIVAČ: Leo Gracin. Vijeće za istraživanja u poljoprivredi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT: Upotreba hrastovih bačava u proizvodnji crnog vina. GLAVNI ISTRAŽIVAČ: Leo Gracin. Vijeće za istraživanja u poljoprivredi"

Transkript

1 PROJEKT: Upotreba hrastovih bačava u proizvodnji crnog vina GLAVNI ISTRAŽIVAČ: Leo Gracin Vijeće za istraživanja u poljoprivredi

2 ZAVRŠNO IZVJEŠĆE Tema istraživanja Cilj ovog projekta je postavljanje i kontrola osnovnih standarda kakvoće drva i tehnologije proizvodnje bačava (barriqua), te definiranje njihovog utjecaja na kvalitetu vina. Drvo korišteno za proizvodnju bačava (hrast kitnjak i lužnjak) je kemijski i fizikalno definirano, a provedena je i kontrola proizvodnje bačava (opis tehnologije i praćenje parametara proizvodnje u bačvarijama "Pozvek" i "Tofrado"). Istraživanje je provedeno u sedam vinarija primorske Hrvatske. U vinarijama je popraćena proizvodnja vina tijekom dvije berbe, te stavljanje odabranih vina u barrique bačve. Sastavni dio ovog projekta je i istraživanje trenutnog stanja barrique podruma u vinarijama u kojima se barrique bačve već koriste, s obzirom da njihova dulja upotreba (3 i više godina) donosi rizik pojavljivanja negativne arome izazvane kvascima roda Brettanomyces. Glavni rezultat istraživanja je povećanje upotrebe hrvatskih bačava u proizvodnji vina, te omogućavanje vinarima bolji odabir barrique bačava željenih svojstava. U tom cilju je na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu educiran panel skupina senzorskih analitičara za arome specifične za vina dozrijevana u barrique bačvama. Opis tehnologije U sklopu praćenja proizvodnje bačava definirani su parametri proizvodnje: temperatura i vrijeme trajanja paljenja. Detaljni rezultati će biti prikazani u poglavlju rezultati. Sama tehnologija proizvodnje bačava se sastoji od izbora adekvatnog drva (izgled stabla, starost, a poželjna je i kemijska analiza drva). Porijeklo drva korištenom u projektu je iz Čaglina, područja kod Požege (F 1 kategorija, debljina trupca 45-50cm). Starost odabranih stabala je oko godina. Odabrana debla su adekvatno piljena ili cijepana, te stavljana na sušenje i zrenje na ispravan način (složene jedne na drugu uz osiguranje prozračnost i dostupnosti drvenih letvi utjecaju vanjskih faktora kao što su sunce, kiša, vjetar i mikroorganizmi). Na početku projekta letve su već bile pripremljene, a prethodne radnje nisu mogle biti popraćene već su uvjeti pripreme letava bili dogovoreni s bačvarijama. Nakon toga letve su obrađene, a dužice složene u bačve od 225L. Slijedilo je zakrivljivanje duga na plamenu te izlaganje unutrašnjosti dužica otvorenom plamenu. Ovisno o vremenu i načinu tretiranja s plamenom dobiju se bačve različitih svojstava. Tu je važno praćenje vremena i temperature duga što se uzima kao parametar koji definira

3 «paljenje» bačve. U ovom slučaju glave bačava nisu bile «paljene». Tako pripremljene bačve išle su u vinarije gdje se u njih stavljalo vino na dozrijevanje. U sklopu projekta je dogovoreno s vinarima, sufinancijerima projekta, da se vina pune u bačve nakon odrađene jabučno mliječne fermentacije, čime se osigurava veća ujednačenost vina iz različitih bačava (nužno za kasniju procjenu kvalitete mirisa vina). Stavljanjem vina u bačva nakon završene JMF se smanjuje rizika od mikrobiološke kontaminacije i olakšava rad s barrique bačvama (prema nekim literaturnim navodima kvaliteta vina bi se mogla poboljšati ranijim stavljanjem vina u bačve). Bačve su prije punjenja vina napunjene vodom na 10 do 20 sati, te se nakon ispuštanja vode i cijeđenja bačava u njih puni vino. Bačve je bilo nužno nadopunjavati, ovisno o uvjetima u podrumu, svakih 10-ak dana. Pratila se kvaliteta vina, te se u dogovoru s vinarima definirao trenutak vađenja vina iz bačava. Prije punjenja slijedećeg vina u bačve potrebno je bačve, nakon pražnjenja, dobro oprati, te zasumporiti u cilju uništenja mikroorganizama. Bačve se, nakon sumporenja, trebaju isprati s vodom i ocjediti neposredno prije stavljanja vina. Duljina dozrijevanja vina u bačvama ovisi o samom vinu i bačvama tj. o njihovoj interakciji. Vino često u prvim mjesecima poprima jaki miris drva međutim nakon nekoliko mjeseci odležavanja (primjer i u ovom projektu), dolazi period harmonizacije mirisa. Miris ostalih komponenti se povećava, a miris na hrast se ublažava i time se postiže zadovoljavajuća konačna kvaliteta mirisa. Vrijeme dozrijevanja je posebno bitno za razvoj okusa vina i generalno možemo reći da se dozrijevanjem od najmanje 6 mjeseci može očekivati primjetniji utjecaj na strukturu vina. Vina iz projekta sorte su dozrijevala najmanje godinu dana u bačvama. Rezultati strukture mirisa i trpkoće nisu pokazali negativan utjecaj korištenog drva na kvalitetu vina. U sklopu ovog projekta selekcionirana je i trenirana skupina senzorskih analitičara (panel). Panel se educirao ciljano za procjenu spomenutih aroma u vinima te su bili osposobljeni za senzorsku procjenu utjecaja vrste hrasta i utjecaja inteziteta paljenja barrique bačava na miris vina. Za razvoj panela su se koristile model otopine (tablica 1.) aroma napravljene s vinima koja su predmet istraživanja (Zlatan plavac" i "Modro jezero").

4 Tablica 1. Način pripreme model otopina za edukaciju panela. Standard arome Vanilija Karamela Začinski Sirovi hrast Lješnjak Pržena kava Dim 0,1 ml arome vanilije u 50 ml osnovnog vina 1 žlica «Smuckers» Karamele u 50 ml vina 0,01g klinčića i 0,01g muškatnog orašćića u 100 ml vina O,25 g strugotina hrasta u 100 ml osnovnog vina 0,3 ml «Frangelico» likera u 50 ml vina 1 svježe prženo zrno kave u 50 ml vina 0,1ml tekućeg dima u 50 ml vina U sklopu projekta je provedena i kontrola koncentracije 4-etilfenola, spoja koji daje miris na konjski znoj i kožu. On nastaje djelovanjem kvasaca roda Brettanomyces.Vina s većom koncentracijom 4-etilfenola su tržišno neprihvatljiva, ali u manjim koncentracijama ovaj spoj može pridonositi kompleksnosti mirisa. U sklopu ovog projekta nisu pravljeni pokusi kojim bi se eliminirao ovaj kvasac, ali kao savjet vinarima mora se naglasiti potreba za izuzetnom higijenom u radu s bačvama. Osnovni postupci: sumporenje bačava nakon pražnjenja, nadopunjavanja (posebno treba paziti s kojim vinom se nadopunjavaju) značajno utječu na smanjenje rizika od kontaminacije bačava. U slučaju sumnje na prisustvo Brettanomycesa obavezna mikrobiološka kontrola vina. U cilju suzbijanja je potrebno konzultirati stručnjaka, a vinar takva vina ne smije kupažirati s ostalima radi sprječavanja širenja populacije kvasaca. Ekonomska analiza (profitabilnost) Trenutno se u Hrvatskoj povećava upotreba barrique bačava u proizvodnji vina. Ova tehnologija dozrijevanja vina iziskuje znatna ulaganja, ali je učinak na kvalitetu konačnog proizvoda isplativ. Vina dozrijevana u barrique bačvama su tržišno prihvatljiva i ostvaruju veću cijenu. Ova tehnologija posebno dolazi do izražaja kod vina koja trebaju dulje dozrijevanja, te ona koja na tržištu, s obzirom na cijenu grožđa, imaju visoku cijenu. Kod proizvodnje barrique-a kvaliteta drva je od presudnog značaja za konačan proizvod. Hrvatsko drvo koje je korišteno u projektu je imalo pozitivan utjecaj na kvalitetu vina i pokazalo se kao izuzetno pogodno za proizvodnju bačava. Francuska, kao najznačajniji proizvođač bačava, izuzetno štiti i promiče francuski hrast kao najkvalitetniji te bačve od francuskog hrasta na tržištu postižu cijeno od 30-50% veću od bačava proizvedenih iz drva drugih regija (unutar francuske postoje također razlike ali su manje izražene). Hrvatska bačva kao proizvod ima mjesta i na svjetskom tržištu. Kemijske analize kao i gustoća godova hrvatskog hrasta je kod bačava popraćenih ovim projektom bila u rangu sličnih analiza francuskog hrasta.

5 Značajan dio projekta je praćenja populacije kvasaca roda Brettanomyces. Utjecaj ovog kvasca na kvalitetu vina je izuzetno negativan, a upravo se najčešće povezuje s vinom dozrijevanom u barrique-u. Prisutnost ovog kvasaca u određenoj vinariji može napraviti veliku štetu u ekonomskom smislu. U sklopu ovog projekta napravljena je kontrola vina iz starijih bačava, kao i kontrola nekih mlađih vina, te je ustanovljeno relativno značajna prisutnost ovog mikroorganizma. U cilju suzbijanja i kontrole je potrebna daljnja suradnja s vinarijama te primjena intenzivnije kontrole proizvodnje. Primjenjivost Primjenjivost rezultata ovog istraživanja je velika. Utvrđen dobar učinak hrvatskog hrasta na kvalitetu vina osigurava našim vinarima, koji se odluče na upotrebu ove tehnologije, povećanje kvalitete vina uz niža ulaganja nego da kupuju uvozni proizvod. Utjecaj različitih barriqua na miris vina opisan u rezultatima jamči vinarima da u suradnji s bačvarima mogu definirati konačni tj. željeni miris vina. Kod definiranja mirisa ne postoji bolji ili lošiji već samo različito uz napomenu da samo kvalitetno drvo može dati dobru bačvu laganog, srednjeg ili jakog paljenja. Profil mirisa vina koji nastaje uslijed upotreba bačava u dozrijevanju vina bi trebali zajedničkom suradnjom stvarati bačvari i vinari. Ovim projektom se stvorila osnova tj. potvrda vjerodostojnosti paljenja bačava (najveći utjecaj na stvaranje različitog profila mirisa), te potvrda kvalitete hrvatskog hrasta. Daljnji razvoj će ovisiti o tješnjoj suradnji proizvođača bačava i vinara. Kod upotrebe barrique bačava u proizvodnji vina potrebna su znatna ulaganje u prostor za odležavanje (klimatiziranost prostora i odgovarajuća oprema za rad s bačvama), te bi ta činjenica mogla predstavljat problem u većoj upotrebi barrique bačava u hrvatskim vinarijama. Međutim vrlo važno je reći da je poželjno u svakom barrique podrumu imati osim domaćeg hrasta domaćih proizvođača i pokoju barrique bačvu renomiranih francuskih proizvođača kao orijentir u proizvodnji i kvaliteti koju garantiraju dugogodišnje iskustvo. Kontrola populacije kvasca roda Brettanomyces je nužna u većini vinarija popraćenim projektom. Ovim projektom je takva kontrola započela, a vinarije moraju definirati model kontrole u budućnosti (samostalno ili u suradnji s institucijom). Raspoloživost opreme i educiranih ljudi u manjim vinarijama često ne omogućava samostalnu kontrolu, te je potrebno napraviti zajednički laboratorij na području proizvodnje koji bi omogućio kontrolu na licu mjesta.

6 Vrednovanje poljoprivrednika Korištenje barrique bačava u većem obimu je donijelo značajno poboljšanje kvalitete vina. Uz povremene pokuse na francuskim bačvama, ovim projektom sam se uvjerio u kvalitetu bačava hrvatske proizvodnje (Pozvek i Tofrado). Određene stvari tijekom proizvodnje i rada s barrique-on su me dodatno potakle na značajniju upotrebu bačava u dozrijevanju mojih vina. Uz standardne probe sa srednje paljenim bačvama uvidio sam šire mogućnosti korištenja bačava različitih nivoa paljenja. Na taj način imam veću mogućnost kreiranja konačne arome vina. Posebno važan je dio kontrole mikrobiološkog stanja vina tijekom dozrijevanja u bačvama. Uvjerio sam se da problem postoji i da treba raditi na mikrobiološkoj kontroli vina. Kvantitativni podaci Tablica 1. Temperature pri paljenju bačava srednje lagano jako vrijeme temperatura vrijeme temperatura vrijeme temperatura (min) (ºC) (min) (ºC) (min) (ºC)

7 Tablica 2. Rezultati analize drva (srednja vrijednost 2-4 uzorka) Uzorak Hrast kitnjak Hrast lužnjak Hrast kitnjak (prije zrenja i sušenja) Suha tvar mg/g Ukupni fenoli (mg/l GAE) Vanilin index (mg/l katehin) Slika 1. Senzorske procjene profila mirisa vina Modro jezero nakon 6 mjeseci dozrijevanja u barrique bačvama od hrasta kitnjaka.

8 Slika 2. Senzorske procjene profila mirisa vina nakon 12 mjeseci dozrijevanja u barrique bačvama od hrasta kitnjaka i hrasta lužnjaka

9 Tablica 3. Koncentracije 4-etilfenola u crnim vinima Broj uzorka Uzorak Merlot (Konavle) (Brač) (Dingač) (Brač) (Hvar) (Pelješac) (Hvar) Cabernet sauvignon (Konavle) (Hvar) Teran (Istra) Koncentracija 4- Bačva, starost/ Berba etilfenola (mg/l) god. 0,04 NOVA 2004 Barrique 1, NOVA 500L 0, NOVA barrique 1, NOVA barrique 0, NOVA barrique 0, NOVA barrique 2, barrique 0, , barrique 0, Cabernet sauvignon (Konavle) 0, , (Dingač) barrique 13 (Pelješac) 0, Merlot (Francuska) (Pelješac) Merlot 16 (Istra) 0, Merlot (Istra) 0,

10 Tablica 4. Prikaz rezultata senzorske analize (ocjene) 4-etilfenola Broj uzorka Uzorak Prosječna ocjena Kvaliteta 1 Merlot (Konavle) 0 Nije zabilježen miris po "Brettu" 2 (Brač) 3 Jako izražen miris po "Brettu" 3 (Dingač) 1,2 Jako slab miris po "Brettu" 4 (Brač) 3,4 Jako izražen miris po "Brettu" 5 (Hvar) 0 Nije zabilježen miris po Brettu 6 (Pelješac) 1,6 Jako slabo izražen miris po "Brettu" 7 (Hvar) 4,4 Vrlo jako izražen miris po Brettu 8 Cabernet sauvignon (Konavle) 0,4 Nije zabilježen miris po "Brettu" 9 (Hvar) 3,6 Jako izražen miris po "Brettu" 10 Teran (Istra) 1 Jako slabo izražen miris po "Brettu" 11 Cabernet sauvignon (Konavle) 0,2 Nije zabilježen miris po Brettu 12 (Dingač) 0,2 Nije zabilježen miris po "Brettu" 13 (Pelješac) 1,6 Jako slabo izražen miris po "Brettu" 14 Merlot (Francuska) 0 Nije zabilježen miris po "Brettu" 15 (Pelješac) 0 Nije zabilježen miris po "Brettu" 16 Merlot (Istra) 0,2 Nije zabilježen miris po "Brettu" 17 Merlot (Istra) 0 Nije zabilježen miris po "Brettu"

11 Tablica 5. Primjer određivanja utjecaja različitih bačava na trpkosti vina (B1 i B2- dvije bačvarije) OCJENJIVAČ REDOSLIJED 2 B2 srednje kitnjak B2 lagano kitnjak B1 jako kitnjaka B1 lagano kitnjak ukupno Kvalitativni podaci Usporedbom vina dozrijevanog u bačvama od hrasta kitnjaka i lužnjaka u cilju određivanja utjecaja bačava na kvalitetu dobiveni su dobri rezultati za sva vina iz pokusa. Senzorskom deskriptivnom analizom se utvrdilo da je korištenje bačava bilo hrasta lužnjaka i kitnjaka, kao i različitih nivoa paljenja pozitivno utjecalo na kvalitetu vina. Vina sorte s manjim postotkom alkohola, kao i vino Modro jezero vinarije Grabovac su imala dobar odnos aroma barriqua i sortnih aroma također bez obzira na korištenje različitih vrsta hrasta. Kod različitih paljenja razlike u vinima su iskazane u različitom opisu mirisa koji potječe iz barriqua. Konačni zaključak je da ovisno o željenom stilu vina, vinar se treba odlučiti za određenu vrstu bačava. Najznačajniji zaključak je da su arome vina dozrijevanog u barrique-u proizvedenog od hrvatskog hrasta kitnjaka i lužnjaka karakteristične i prepoznatljive. Tehnologija proizvodnje je ispoštovana (kontrola u bačvarijama (Pozvek i Tofrado), a što je još važnije arome karakteristične za različiti nivo paljenja su se mogle prepoznati u vinu uz zadovoljavajuću ponovljivost. U vinima dozrijevanim u lagano paljenim bačvama najviše su prisutne arome vanilije i hrasta (poželjni miris laktona koji podsjeća na kokos). U vinima dozrijevanim u jako paljenim bačvama najviše su prisutne arome dima i začina, dok ostale dvije vrsta paljenja

12 daju vinu aromu hrasta, vanilije i dima u sličnom intenzitetu. Srednje paljena bačva je također izrazito utjecala na aromu po kavi i ukupno imala najveći utjecaj na aromu vina. Razlike između lagano i jako paljenih bačava su velike, dok su između srednje paljenih i jako paljenih manje. Razlike između hrasta kitnjaka i lužnjaka su manje evidentne. Mala razlika je prisutna u aromama vanilije i drva koje su nešto izraženije u vinu dozrijevanom u hrastu lužnjaku srednjeg intenziteta paljenja. Hrast lužnjak je nešto više utjecao i na začinsku aromu vina. Također se može primjetiti prisutnost arome hrasta (laktoni) i kod srednjeg i kod jakog inteziteta paljenja. Iako se prema literaturnim podacima intezitet arome hrasta smanjuje s intezitetom paljenja, u vinima iz ovog projekta aroma hrasta prisutna je kod jačeg inteziteta paljenja zbog nepaljenih "glava" bačve koje čine 25% ukupne površine bačve. Osobno mislim da je za crna vina to pozitivno. Rezultati određivanja 4-etilfenola u uzorcima crnog vina, prikazani u tabeli 3. predstavljaju prosječne vrijednosti triju uzastopnih ponavljanja metode SPME-GC. Uzorci su sortirani prema starosti bačve. Dobiveni rezultati ukazuju na problem nastajanja 4-etilfenola najčešće u proizvodnji vina gdje se upotrebljavaju bačve. U literaturi se drvene bačve najčešće navode kao područja gdje se može naći kvasac Brettanomyces spp. Kada uzmemo u obzir prosječne koncentracije 4-etilfenola u istraživanim uzorcima s obzirom na starost bačava (tablica 3), ovaj često naglašavan problem u ovom istraživanju nije izražen. U ovom slučaju najveću koncentraciju 4-etilfenola imao je uzorak vina iz bačve stare jednu godinu, dok vina iz bačava starih 2, 3, 4 godine, odnosno iz novih bačava nemaju veliku razliku u koncentraciji 4-etilfenola. Budući da je u istraživanju raspolagano sa malim brojem uzoraka ne mogu se napraviti objektivni zaključci o utjecaju starosti bačve na koncentraciju 4-etilfenola u vinima, ali se može ukazati na problem i složenost proizvodnje vina koji uključuje dozrijevanje vina u bačvama iako i vina koja nisu dozrijevala u bačvama mogu sadržavati ovaj neželjeni hlapljivi fenol (uzorak 16. i 17.). Razlog tome leži u činjenici što higijena podruma i opreme ima vrlo važnu ulogu u suzbijanju kvasaca roda Brettanomyces spp. Kada se ovaj kvasac jednom nađe u vinariji može se nagomilati u područjima koja se teško čiste, npr. opremi za preradu vina, transportnim trakama, ventilima. Vina koja su dozrijevala u novim bačvama imaju također relativno visoku koncentraciju 4-etilfenola (iznad osjetilnog praga). Uzorci 2. i 4. predstavljaju dva analizirana vina koja su nabavljena iz iste vinarije i razlikuju se po volumenu bačava u kojima su dozrijevala, a određene koncentracije 4-etilfenola su izuzetno visoke i ukazuju na mogući problem higijene u podrumu. Upravo ti uzorci su povisili relativno nisku prosječnu koncentracije 4- etilfenola u vinima iz novih bačava (0,35mg/L). Rezultati prikazani u tabeli 4. pokazuju da je senzorska procjena vina vrlo dobra metoda za detekciju mirisa 4-etilfenola, odnosno za detekciju kontaminacije vina kvascima

13 Brettanomyces spp. Otkriće 4-etilfenola senzorskom procjenom međutim ne mora nužno značiti da je vino pokvareno. Naime, za neke vinare čak i mali trag "Brett karaktera" u vinu uzrokuje njegovo odbacivanje dok drugi pak gledaju na Brettanomyces spp. kao na sastavni dio vinskog karaktera koji mu daje određenu kompleksnost. Kada je 4-etilfenol prisutan u koncentraciji većoj od 0.6 mg/l smatra se da smanjuje senzorsku kvalitetu crnog vina (ovisno o vinu), no pri koncentracijama nižima od 0,4 mg/l pridonosi kompleksnosti arome pružajući vinu mirisnu notu začina, kože ili dima koje cijeni većina konzumenata. Rezultati senzorske procjene se uglavnom slažu sa rezultatima FID-GC analize. Mora se naglasiti da zbog mogućeg pozitivnog utjecaja 4-etilfenola na kvalitetu vina uzorci ocijenjeni sa 2 (jako slab miris na "Brett"), u procjeni ukupne senzorske kvalitete ne bi iz tog razloga dobili lošu ocjenu. Uzorci koji su procijenjeni sa ocjenom 3 i iznad 3 imaju koncentraciju 4-etil fenola višu od 1,25 mg/l što je dvostruk veća koncentracija nego ona za koju se smatra da negativno utječe na senzorska svojstva vina. Utjecaj bačava na trpkoču vina je prema literaturnim podacima već pokazana. Razlog je stalan dotok mikrokoličina kisika koji utječe na smanjenje trpkosti. U ovom projektu su se nastojale ustanoviti utjecaj različitih bačava na trpkoću vina. Jaka vina sorte koja po svojoj karakteristici imaju trpak okus nisu se uvelike razlikovala kako upotrebom različitih bačava, tako i različitih paljenja. Kod laganijih vina je primijećeno da jače paljene bačve mogu utjecati na povećanje trpkoće. Ovakav slučaj je bio kod jedne bačvarije dok kod druge ta razlika ne postoji.

14 Zaključci Proizvodnja barrique bačava u dvjema bačvarijama popraćenih ovim projektom je u skladu sa pravilima tehnologije proizvodnje bačava. Vina dozrijevana u hrvatskim bačvama su imali dobar odnos arome barrique-a i sortne arome, te u nijednom vinu nisu nađeni negativne arome porijeklom iz bačava.. Različiti stupnjevi paljenja bačava imaju različiti utjecaj na miris vina. Vina dozrijevana u bačvama iste paljenosti pokazuju sličnost u aromama koje potječu od bačava. Jako paljenja bačve karakterizira dim, srednja paljenje bačve karakterizira aroma vanilije, kave i djelomično dima, dok lagano paljenje bačve karakterizira hrast i začin. U svim vrstama paljenja se mogu naći lagane note hrasta, začina i vanilije. Vina od sorte dozrijevana u barrique bačvama od hrasta kitnjaka i hrasta lužnjaka nisu pokazala značajnu razliku u trpkoći. Ustanovljeno je značajno prisustvo kvasaca roda Brettanomyces u vinarijama hrvatske. Ovim projektom je utvrđeno da stare bačve nisu jedine odgovorne za kontaminaciju vina ovim kvascem, već je njegovo prisustvo utvrđeno i prije stavljanja vina u bačve. Detekcija i eliminacija ovog kvasca je moguća uz obavezno razvijanje regionalnih centara mikrobiološke kontrole vina (s obzirom da manje vinarije nisu same u mogućnosti stvoriti takve laboratorije). Glavni istraživač: dr.sc. Leo Gracin

FAN COIL JEDINICE SINCLAIR

FAN COIL JEDINICE SINCLAIR FAN COIL JEDINICE SINCLAIR KATALOG 2014 air conditioning Sadržaj vlastnosti Karakteristike jednotek uređaja 3 Tehnički Technické parametri parametry kazetnih Kazetových jedinica jednotek 4 Tehnički Technické

Více

ContiPremiumContact 2

ContiPremiumContact 2 Sve je pitanje tehnike ContiPremiumContact 2 s novim 3D kanalima ContiPremiumContact 2 1 ContiPremiumContact 2 Poboljšanjem svih voznih osobina rješavamo glavni konflikt ciljeva Inovativni 3D kanali Optimizirani

Více

Colostrum ESSENS. Potpuno prirodan proizvod

Colostrum ESSENS. Potpuno prirodan proizvod Colostrum ESSENS Potpuno prirodan proizvod je první mléko produkované savci několik koji mlečne žlezde sisara proizvode nekoliko sati posle porođaja, rođenja. hodin po porodu. Má jedinečné složení, které

Více

Erste Group Bank AG Warrants Programme

Erste Group Bank AG Warrants Programme Erste Group Bank AG Warrants Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2014 page Croatian Translation of the Summary of the Prospectus 2 Czech Translation of the Summary of

Více

Erste Group Bank AG Warrants Programme

Erste Group Bank AG Warrants Programme Erste Group Bank AG Warrants Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2014 (as amended by the Supplement No. 1 dated 18 August 2014, the Supplement No. 2 dated 29 October 2014,

Více

Plán instalace. Sušička s tepelným čerpadlem. . Plan instalacije. Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP. hr - HR cs - CZ 08.

Plán instalace. Sušička s tepelným čerpadlem. . Plan instalacije. Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP. hr - HR cs - CZ 08. Plán instalace Sušička s tepelným čerpadlem. Plan instalacije Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP hr - HR cs - CZ 08.11 09 236 910 / 01 Obavezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju prije postavljanja

Více

M{ZD{ CX _15R1_CX3_V3_COVERS.indd /05/ :22:22

M{ZD{ CX _15R1_CX3_V3_COVERS.indd /05/ :22:22 M{ZD{ CX-3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 1 2 2 3 5 2 4 3 16 17 SKYACTIV TECHNOLOGY 18 19 6 1 7 5 2 4 3 8 20 21 NAJSIGURNIJE MJESTO NA CESTI Svako Mazdino vozilo sadrži niz inteligentnih sustava koji

Více

NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA

NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA I. OPŠTE ODREDBE Član 1. Prema odredbama ovog Pravilnika ocenjuje se i nagra uje kvalitet kafe, kafi

Více

Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2)

Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2) Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2) Přehled Loft - otevřený prostor 60 m2 s vysokými stropy, luxusní designový za zvýhodněnou cenu přímo v centru města (Dolní Město) je vynikající ubytování pro zvídavé

Více

Za in vitro dijagnostiku Za upotrebu sa sustavom BD MAX Hrvatski 4 I

Za in vitro dijagnostiku Za upotrebu sa sustavom BD MAX Hrvatski 4 I MAX MRSA 442953 Za in vitro dijagnostiku P0133(07) Za upotrebu sa sustavom BD MAX 2016-10 Hrvatski 4 I NAMJENA Test BD MAX MRSA, koji se izvodi na sustavu BD MAX, automatizirani je kvalitativni in vitro

Více

2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje

2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje Rogoznica RRogoznica je mirno mediteransko mjesto, u srcu srednjeg Jadrana. Raspolaže s 50 kilometara izuzetno razvedene obale i jedno je od najpoželjnijih

Více

RUJAN SPECIJALNO IZDANJE DELOITTE AGROKOR GRABI PREMA 10 NAJVEĆIH 500 NAJVEĆIH KOMPANIJA SREDNJE EUROPE

RUJAN SPECIJALNO IZDANJE DELOITTE AGROKOR GRABI PREMA 10 NAJVEĆIH 500 NAJVEĆIH KOMPANIJA SREDNJE EUROPE RUJAN 2015. SPECIJALNO IZDANJE AGROKOR GRABI PREMA 10 NAJVEĆIH SREDNJE EUROPE DELOITTE 500 NAJVEĆIH KOMPANIJA SREDNJE EUROPE 4 SADRŽAJ I UVODNIK NARASLE AMBICIJE Piše Edita Vlahović Žuvela, zamjenica glavnog

Více

upute za uporabu návod k použití

upute za uporabu návod k použití upute za uporabu návod k použití Perilica-sušilica Pračka-sušička Steam System EWW 167580 W 2 electrolux SADRŽAJ Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com Informacije

Více

Broj uvjerenja: Certificate No: Číslo osvědčení: Porijeklo robe: Origin of goods: Původ zboží: Država izvoza: Exporting country: Vyvážející země:

Broj uvjerenja: Certificate No: Číslo osvědčení: Porijeklo robe: Origin of goods: Původ zboží: Država izvoza: Exporting country: Vyvážející země: VETERINARSKO UVJERENJE za sušenu hranu za kućne ljubimce namijenjenu uvozu u Bosnu i Hercegovinu VETERINARY CERTIFICATE for dried petfood intended for the import to Bosnia-Herzegovina VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ

Více

POWX1270 FIG A. Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com

POWX1270 FIG A. Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com POWX1270 5 6 4 3 7 8 2 1 FIG A Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com POWX1270 FIG B FIG C Copyright 2015 VARO P a g e 2 www.varo.com POWX1270 FIG D FIG E Copyright 2015 VARO P a g e 3 www.varo.com

Více

ESF5541LOX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 23 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 43

ESF5541LOX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 23 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 43 ESF5541LOX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 23 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 43 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE...

Více

SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA

SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA Thyrogen 0,9 mg prašak za otopinu za injekciju 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Jedna bočica Thyrogena sadržava nominalnu vrijednost od 0,9

Více

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa CS Návod k použití 23 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 43 Afwasautomaat FAVORIT56322WO FAVORIT56322MO

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa CS Návod k použití 23 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 43 Afwasautomaat FAVORIT56322WO FAVORIT56322MO HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa CS Návod k použití 23 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 43 Afwasautomaat FAVORIT56322WO FAVORIT56322MO 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE...

Více

Sušilica rublja s kondenzatorom KONDENZAČNÍ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135

Sušilica rublja s kondenzatorom KONDENZAČNÍ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135 KONDENZAČNÍ SUŠIČKA Sušilica rublja s kondenzatorom NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič. PŘEJEME vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme,

Více

Važna napomena: Důležitá připomínka:

Važna napomena: Důležitá připomínka: Važna napomena: Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na češki jezik, omogućila je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji) sa

Více

4 - Donošenje odluka u ime pacijenata nesposobnih za donošenje odluke 53 - Povjerljivost Odnos prema pacijentima koji ne surađuju.

4 - Donošenje odluka u ime pacijenata nesposobnih za donošenje odluke 53 - Povjerljivost Odnos prema pacijentima koji ne surađuju. 2007. FDI Svjetska stomatološka federacija Sva prava pridržana. Do 10 primjeraka ovog dokumenta može se koristiti u nekomercijalnu osobnu svrhu, pod uvjetom da se navodi originalni izvor. Za svu ostalu

Více

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend Hladnjak Chladnička Fridge Külmik ERE 39350 W 2 electrolux Sadržaj Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com

Více

500 najvećih tvrtki Srednje Europe. Central Europe 2014

500 najvećih tvrtki Srednje Europe. Central Europe 2014 500 najvećih tvrtki Srednje Europe Central Europe 2014 Sadržaj Uvod i metodologija Analiza za Adria regiju Analiza bankarskog sektora Analiza sektora osiguranja Žene u upravama 500 najvećih tvrtki Rang

Více

Prof. dr Velibor Peulić 1/4/2009 1

Prof. dr Velibor Peulić 1/4/2009 1 LOGISTIKA I ŠPEDICIJA Prof. dr Velibor Peulić 1/4/2009 1 LOGISTIKA & ŠPEDICIJA Ciljevi i zadaci logistike preduzeća Sistem logistike preduzeća Logistička strategija i koncepcija preduzeća Logistika transporta

Více

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu.

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. Klub putnika - The Travel Club PUTNIČKI R(J)EČNIK ČEŠKI www.klubputnika.org str. 14 * IZGOVOR

Více

Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti

Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti 1 SMJERNICE Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti Inačica 3.0 Prosinac 2015. 2 Smjernice o zahtjevima

Více

Poglavlje 6.: PROIZVODNJA I ORGANIZACIJA POSLOVANJA

Poglavlje 6.: PROIZVODNJA I ORGANIZACIJA POSLOVANJA Poglavlje 6.: PROIZVODNJA I ORGANIZACIJA POSLOVANJA TEORIJA PROIZVODNJE I GRANIČNIH PROIZVODA Proizvodnja je proces kombiniranja proizvodnih faktora (inputa( inputa) ) s ciljem stvaranja proizvoda namijenjenih

Více

Erste Group Bank AG Certificates Programme

Erste Group Bank AG Certificates Programme Erste Group Bank AG Certificates Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2013 page Croatian Translation of the Summary of the Prospectus 2 Czech Translation of the Summary

Více

Sadržaj POJMOVI DRŽAVE I PRAVA 1 PRAVNA NORMA 3 PODJELA PRAVNIH NORMI 4 SISTEM PRAVA 4 BITNI ELEMETNI PRAVNOG AKTA 5 VRSTE OPŠTIH PRAVNIH AKATA 6

Sadržaj POJMOVI DRŽAVE I PRAVA 1 PRAVNA NORMA 3 PODJELA PRAVNIH NORMI 4 SISTEM PRAVA 4 BITNI ELEMETNI PRAVNOG AKTA 5 VRSTE OPŠTIH PRAVNIH AKATA 6 Sadržaj POJMOVI DRŽAVE I PRAVA 1 PRAVNA NORMA 3 PODJELA PRAVNIH NORMI 4 SISTEM PRAVA 4 BITNI ELEMETNI PRAVNOG AKTA 5 VRSTE OPŠTIH PRAVNIH AKATA 6 VRSTE POJEDINAČNIH PRAVNIH AKATA 7 PRAVNI ODNOS 8 POJAM

Více

ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI

ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani tel.fax: 044/676 925, e-mail: ceska.beseda.lipovljani@gmail.com Pjevačka skupina Lepeza Pěvecká skupina

Více

Uputstva za intervencije u slučaju nesreća i akcidenata s opasnim tvarima. Emergency Response Intervention Cards ("ERI-KARTICE")

Uputstva za intervencije u slučaju nesreća i akcidenata s opasnim tvarima. Emergency Response Intervention Cards (ERI-KARTICE) Uputstva za intervencije u slučaju nesreća i akcidenata s opasnim tvarima Emergency Response Intervention Cards ("ERI-KARTICE") 1. UVOD Pod kraticom "Responsible Care" ( engl. odgovorno djelovanje) pokrenuta

Více

korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03

korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03 korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03 1 Korisničko uputstvo za korišćenje SOGe-banking aplikacije Prilikom pristupanja aplikaciji SOGe-banking otvara se sledeći ekran za prijavu: 2 Klikom na PRIJAVA otvara

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 10.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 158/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 517/2013 ze dne 13. května 2013, kterým se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některá

Více

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend Hladnjak Chladnička Fridge Külmik ERE 39350 W 2 electrolux SADRŽAJ Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com

Více

ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA

ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA 2013. - 2015. OPĆI PODACI O TRŽIŠTU Političko uređenje parlamentarna demokracija 14 županija neovisnost od 1. siječnja 1993. Dan državnosti 28. listopada predsjednik Miloš

Více

EWS 1477 FDW... HR PERILICA RUBLJA UPUTE ZA UPORABU 2 CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 22

EWS 1477 FDW... HR PERILICA RUBLJA UPUTE ZA UPORABU 2 CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 22 EWS 1477 FDW...... HR PERILICA RUBLJA UPUTE ZA UPORABU 2 CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 22 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI..........................................................

Více

KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY

KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY UVOD UVODNA REČ Poštovani kupci! Dozvolite mi da u uvodu počnem citatom jednog od največih vizionara - Tomaša Batju: "Naš život je nama bio samo

Více

NĚKOLIK POZNÁMEK K JAZYKU CHORVATSKÝCH CÍRKEVNĚSLOVANSKÝCH PAMÁTEK Z OBDOBÍ STŘEDOVĚKU

NĚKOLIK POZNÁMEK K JAZYKU CHORVATSKÝCH CÍRKEVNĚSLOVANSKÝCH PAMÁTEK Z OBDOBÍ STŘEDOVĚKU SLOVO, sv. 56-57 (2006-07), 507-515, Zagreb 2008. UDK: 801.731 : 808.101(497.13) NĚKOLIK POZNÁMEK K JAZYKU CHORVATSKÝCH CÍRKEVNĚSLOVANSKÝCH PAMÁTEK Z OBDOBÍ STŘEDOVĚKU Petra STANKOVSKA, Ljubljana Hodnotit

Více

Pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini

Pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini Pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini Pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini Nedim Hogić Sarajevo, 2014. godine Naslov: Autor: Izdavač: Godina izdavanja: Lektura: Dizajn i DTP: Pravosudni sistem u

Více

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2 HC452400EB HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2 KUHANJE CS INDUKČNÍ VARNÁ DESKA NÁVOD K POUŽITÍ 19 NL INDUCTIEKOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 37 EN INDUCTION HOB USER MANUAL 56 2 ZA SAVRŠENE REZULTATE

Více

š Í Č š Í Í š š š š Ř š ť Ž š ú š ů š Ž š š š ú š Í š ů ý Ž Ž ů ů š ů š š š ó ý š ó š ý ú š ý š Ž ý š ň šú ý Ž ý š ť ň Í ý ý š Í Í ý š ú ú ú ý š š Í š ý ů š š š š ý ý ý š ý š š Ú ů Ž Ž ý š š ý Á š š ů

Více

Á ů ů ě Š Č Ú ů Ú ě ů š ě š ě ě ě ů ě ě Ž š š ě ň Č ů ů ň ůž ě ě š ž ě ě Š ů ě Š š š Ú ů ů š ů ě ě Č š ů ě ě ě ě ě ž ě ě ě š ě š ž ě ě ž š ě ž š ě š ů Ý ů ů ě ů š ě ž ě š ě ů š ž ě ě š š ů ň Č ů š ú ů

Více

Važna napomena: Důležitá připomínka:

Važna napomena: Důležitá připomínka: 1 Važna napomena: Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na češki jezik, omogućila je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji)

Více

cs Původní návod k používání Diagnostický přístroj pro snímače tlaku v pneumatikách

cs Původní návod k používání Diagnostický přístroj pro snímače tlaku v pneumatikách TPA 200 srb Originalno uputstvo Dijagnostički uređaj za senzore pritiska u gumama cs Původní návod k používání Diagnostický přístroj pro snímače tlaku v pneumatikách tr Orijinal işletme talimatı Lastik

Více

RAZVOJ PISMA I KNJIGE. Mira Barberić

RAZVOJ PISMA I KNJIGE. Mira Barberić RAZVOJ PISMA I KNJIGE Mira Barberić Knjiga je čovjekov najbolji prijatelj "Kdose chcestátvzdělaným, musísi nad zlato a stříbrovážitknih. K ničemu bynebylani rozum, kdyby nebylo pokrmů moudrosti, které

Více

ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA - IZDANJE 2017.

ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA - IZDANJE 2017. ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA - IZDANJE 2017. OPĆI PODACI O TRŽIŠTU Političko uređenje Češka je parlamentarna republika s višestranačkim sustavom. Država je administrativno podijeljena na 13 regija i

Více

B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za godinu

B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za godinu Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. OSIJEK, J. J. Strossmayera 341 OIB: 21055328609 B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za 2015. godinu Financijski izvještaji koji se sastoje od Bilance, Računa dobiti

Více

03/Sv. 38 Službeni list Europske unije SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 150/7

03/Sv. 38 Službeni list Europske unije SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 150/7 03/Sv. 38 Službeni list Europske unije 201 32008R0514 10.6.2008. SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 150/7 UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 514/2008 od 9. lipnja 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 376/2008 o utvrđivanju

Více

SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA

SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA DIAPREL MR 60 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Jedna tableta s prilagođenim oslobađanjem sadrži 60 mg

Více

Zaštita plodovitog povrća i krumpira 2010

Zaštita plodovitog povrća i krumpira 2010 Zaštita plodovitog povrća i krumpira 2010 Kazalo Bolesti Štetnici Ostale zaštitne mjere 3 Plamenjača krumpira 4 Plamenjača rajčice 5 Plamenjača krastavca i dinje 6 Uzročnici polijeganja presadnica 7 Bijela

Více

BAR ACADEMY BAR AKADEMIJA

BAR ACADEMY BAR AKADEMIJA BAR ACADEMY BAR AKADEMIJA OPIS PROGRAMA BAR AKADEMIJA je profesionalni program sastavljen od kompletne edukacije standardiziranje posluživanja toplih napitaka, bezalkoholnih pića, alkoholnih pića i koktela

Více

NARODNE NOVINE. dodatak MEĐUNARODNI UGOVORI EUROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA (ADN)

NARODNE NOVINE. dodatak MEĐUNARODNI UGOVORI EUROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA (ADN) STRANICA 2 - BROJ 6 NEDJELJA, 30. LIPNJA 2013. EUROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA (ADN) UGOVORNE STRANKE, ŽELEĆI sporazumno utvrditi ujednačena načela i

Více

SADR AJ: Obraæanje predsjednika Uprave dionièarima 2 Èlanovi Uprave Podravke d.d. 4 Izvješæe Uprave 6 Ukupan prihod 6 Prodaja na domaæem tr ištu 6

SADR AJ: Obraæanje predsjednika Uprave dionièarima 2 Èlanovi Uprave Podravke d.d. 4 Izvješæe Uprave 6 Ukupan prihod 6 Prodaja na domaæem tr ištu 6 SADR AJ: Obraæanje predsjednika Uprave dionièarima 2 Èlanovi Uprave Podravke d.d. 4 Izvješæe Uprave 6 Ukupan prihod 6 Prodaja na domaæem tr ištu 6 Prodaja na stranim tr ištima 7 Uvoz 11 Troškovi 12 Profitabilnost

Více

Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - -

Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - - HR Upute za uporabu 2 CS Návod k použití 16 RU 30 UK І 46 Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - - ZRB836MW2 Sadržaj Informacije o sigurnosti 2 Opis proizvoda 4 Rad uređaja 5 Prva uporaba _ 5 Svakodnevna

Více

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE - INTEGRALNI TEKST- PRIJEDLOG PLANA - PONOVNA JAVNA RASPRAVA - Zagreb, veljača 2015. U

Více

Najprodavanije voćne i mliječne

Najprodavanije voćne i mliječne Najprodavanije voćne i mliječne Kategorija je u zadnjih godinu dana (prosinac 2010. - studeni 2011.) ostvarila prodaju od 1179 tona što je +1,1% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Vrijednosna

Více

... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S EN3487AOX NÁVOD K POUŽITÍ 24 MRAZNIČKOU SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 MRAZNIČKOU

... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S EN3487AOX NÁVOD K POUŽITÍ 24 MRAZNIČKOU SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 MRAZNIČKOU EN3487AOX...... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 24 MRAZNIČKOU SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 MRAZNIČKOU 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI..........................................................

Více

Číslo jednací osvědčení Br. sertifikata SPECIMEN. Veterinární osvědčení do Černé Hory

Číslo jednací osvědčení Br. sertifikata SPECIMEN. Veterinární osvědčení do Černé Hory ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ PRO DOMÁCÍ SKOT (1) URČENÝ K CHOVU A/NEBO PRODUKCI ZASÍLANÝ DO ČERNÉ HORY VETERINARSKI SERTIFIKAT

Více

PLAN PRIVATIZACIJE I PROGRAM RADA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BiH ZA GODINU

PLAN PRIVATIZACIJE I PROGRAM RADA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BiH ZA GODINU Bosna i Hercegovina Federacije Bosne i Hercegovine Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH PLAN PRIVATIZACIJE I PROGRAM RADA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BiH ZA 2010. GODINU novembar/studeni

Více

alkoholnih destilata uklju uju i etilen alkohol poljoprivrednog porijekla.

alkoholnih destilata uklju uju i etilen alkohol poljoprivrednog porijekla. ANEKS I. POSEBNE DEFINICIJE 1. Deklaracija o hranjivoj vrijednosti ili oznaka hranjive vrijednosti je informacija u kojoj se navodi: (a) eneretska vrijednost; ili (b) eneretska vrijednost i jedan ili više

Více

SPECIMEN STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION ČEŠKA REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

SPECIMEN STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION ČEŠKA REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Mléko HTC / Mlijeko - HTC / Milk - HTC VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ PRO MLÉČNÉ VÝROBKY Z KRAVSKÉHO, OVČÍHO, KOZÍHO A BUVOLÍHO

Více

GAVELLINO KAZALIŠNO DJELOVANJE U ČEŠKOJ I SLOVAČKOJ. Aloisie Zmeškalová

GAVELLINO KAZALIŠNO DJELOVANJE U ČEŠKOJ I SLOVAČKOJ. Aloisie Zmeškalová GAVELLINO KAZALIŠNO DJELOVANJE U ČEŠKOJ I SLOVAČKOJ Aloisie Zmeškalová Razdoblje između dva svjetska rata, u kojemu je Branko Gavella na području bivše Čehoslovačke umjetnički djelovao, zauzima posebnu

Více

HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54

HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54 HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54 2 www.aeg.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI............................................ 3 2. SIGURNOSNE

Více

ODLUKA O REGULIRANJU PARKIRANJA NA URBANOM PODRUĈJU OPĆINE LJUBUŠKI. Ĉlanak 1. Ĉlanak 2.

ODLUKA O REGULIRANJU PARKIRANJA NA URBANOM PODRUĈJU OPĆINE LJUBUŠKI. Ĉlanak 1. Ĉlanak 2. Na temelju članka 9.stavak1.točka44) i točka102) Zakona o sigurnosti prometa na cestama( Narodne novine Ţupanije Zapadnohercegovačke broj:17/14),članka 14. Zakona o lokalnoj samoupravi Zapadnohercegovačke

Více

ISTRAŢIVANJE POTICANJA TOLERANCIJE UĈENIKA RAZREDNE NASTAVE

ISTRAŢIVANJE POTICANJA TOLERANCIJE UĈENIKA RAZREDNE NASTAVE SVEUĈILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU UĈITELJSKI FAKULTET U OSIJEKU DISLOCIRANI STUDIJ U SLAVONSKOM BRODU IRENA KARABALIĆ ISTRAŢIVANJE POTICANJA TOLERANCIJE UĈENIKA RAZREDNE NASTAVE DIPLOMSKI

Více

Hrvatska turistička zajednica

Hrvatska turistička zajednica Hrvatska turistička zajednica raspisuje: Poziv za prikupljanje ponuda za oglašavanje Hrvatske turističke zajednice u tisku, na televiziji te putem vanjskog oglašavanja i na području Republike Češke u 2014.

Více

ESF 7520ROW ESF 7520ROX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 20 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 39

ESF 7520ROW ESF 7520ROX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 20 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 39 ESF 7520ROW ESF 7520ROX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 20 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 39 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE...

Více

POCETNICA CEŠKOGA JEZIKA. 'V" L. HARTM..\'.\'A (ST. KUGLih. KR. svm (:ILIŠTNE KN JlŽAl{[ FR. ŽUPAXA, ZAGREB, ILlCA 30.

POCETNICA CEŠKOGA JEZIKA. 'V L. HARTM..\'.\'A (ST. KUGLih. KR. svm (:ILIŠTNE KN JlŽAl{[ FR. ŽUPAXA, ZAGREB, ILlCA 30. 'V" POCETNICA CEŠKOGA JEZIKA. VOJTJEH REŽNÝ. TISAK I NAKLADA :\KADEMIJSKE KN,JlŽARE L. HARTM..\'.\'A (ST. KUGLih KR. svm (:ILIŠTNE KN JlŽAl{[ FR. ŽUPAXA, ZAGREB, ILlCA 30. Kao što se Gaj smatra revniteljem

Více

J.P. MEĐUNARODNI AERODROM "SARAJEVO" D.O.O.

J.P. MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O. TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI ROBA JAVNA NABAVKA ROBA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE 1 SADRŽAJ 1. OPŠTI PODACI... 3 2. PREDMET NABAVE... 3 3. OCJENA PONUDA...

Více

1. Grafička priprema

1. Grafička priprema 1. Grafička priprema Izrade grafičkog proizvoda prolazi kroz tri faze: 1. Grafička priprema 2. Tisak 3. Grafička dorada U grafičkoj pripremi se oblikuje sadržaj informacije prema definiranom predlošku

Více

Budi mobilan, budi fleksibilan! Praktičan vodič za organizatore mobilnosti

Budi mobilan, budi fleksibilan! Praktičan vodič za organizatore mobilnosti 1 Budi mobilan, budi fleksibilan! Praktičan vodič za organizatore mobilnosti Ovaj je priručnik načinjen unutar Leonardo da Vinci projekta partnerstva naslova Learner Mobility in Everyday Teaching (2012-1-CZ1-LEO04-09718

Více

Ronjenje. Potápění SREDNJA DALMACIJA STŘEDNÍ DALMÁCIE

Ronjenje. Potápění SREDNJA DALMACIJA STŘEDNÍ DALMÁCIE Ronjenje SREDNJA DALMACIJA Potápění STŘEDNÍ DALMÁCIE Trogir Ronjenje Potápění 1 Srednja Dalmacija Split Srednja Dalmacija predstavlja područje prijelaza iz mnogobrojnih otočića Kornatskog područja u područje

Více

BOLESTI I ŠTETNICI SALATE, ENDIVIJE I KUPUSNJAČA

BOLESTI I ŠTETNICI SALATE, ENDIVIJE I KUPUSNJAČA BOLESTI I ŠTETNICI SALATE, ENDIVIJE I KUPUSNJAČA SADRŽAJ Uvod... 3 Mjere zaštite salate, endivije i kupusnjača... 3 Bolesti i štetnici salate i endivije... 5 Gljivične bolesti salate i endivije... 5 Bakterijske

Více

Mašina za pranje veša Uputstvo za upotrebu Mašina za pranje rublja Priručnik za korisnika

Mašina za pranje veša Uputstvo za upotrebu Mašina za pranje rublja Priručnik za korisnika Mašina za pranje veša Uputstvo za upotrebu Mašina za pranje rublja Priručnik za korisnika WMY 111444 LB1 Document Number 2820524028_SB / 09-10-14.(13:48) Ovaj proizvod je proizveden koristeći najnoviju

Více

Upute za uporabu. Value serija. Model VS375C, VS575C

Upute za uporabu. Value serija. Model VS375C, VS575C Upute za uporabu Value serija Model VS375C, VS575C Za Vašu arhivu Na stražnjoj strani UPS uređaja nalazi se serijski broj. Prepišite ga na za to predviđeno mjesto. Sačuvajte ovu knjižicu kao trajni dokaz

Více

STIH) STIHL RE 142, 162

STIH) STIHL RE 142, 162 STIH) STIHL RE 142, 162 Naputak za korišcenje Návod k použití Návod na obsluhu Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè Instrukcja u ytkowania Instrucþiuni de utilizare Navodilo za uporaboà h Naputak za korišcenje 1-22

Více

ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA - IZDANJE 2015.

ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA - IZDANJE 2015. ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA - IZDANJE 2015. OSNOVNI PODACI Službeni naziv: Češka Republika. Državno uređenje: parlamentarna republika. Glavni grad: Prag (1.272.690 stanovnika). Veći gradovi: Brno (384.277),

Více

(Narodne novine, broj 82/07, 82/09, 75/12, 69/13 i 150/14) I. OPĆE ODREDBE. Članak 1. Članak 2.

(Narodne novine, broj 82/07, 82/09, 75/12, 69/13 i 150/14) I. OPĆE ODREDBE. Članak 1. Članak 2. (neslužbeno pročišćeni tekst) Na temelju članka 7. stavka 4. i članka 14. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine, broj 138/06, 152/08, 43/09, 88/10 i 50/12) ministar turizma, uz

Více

VIEWEGH KAO TRANZICIJSKI AUTOR

VIEWEGH KAO TRANZICIJSKI AUTOR SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET KATEDRA ZA ČEŠKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Lana Bodlović VIEWEGH KAO TRANZICIJSKI AUTOR Mentor: dr. sc. Katica Ivanković, red. prof. Zagreb, 2015. SADRŽAJ: 1. Uvod...1

Více

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA DJEĈJEG VRTIĆA SOPOT ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015/2016.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA DJEĈJEG VRTIĆA SOPOT ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015/2016. Viktora Kovaĉića 18c, Zagreb KLASA: 601-02/15-01-32 URBROJ: 251-592-15-01-01-2-1 U Zagrebu, 5.listopada 2015. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA DJEĈJEG VRTIĆA SOPOT ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015/2016.

Více

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU ROBA za potrebe HE Piva po partijama:

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU ROBA za potrebe HE Piva po partijama: OBRAZAC 3 Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 62/17 Redni broj iz Plana javnih nabavki: 33 i 29 Mjesto i datum: Nikšić, 02.08.2017.godine Na onovu člana 54

Více

Í Í ž Ž ž ó Í ú ž ó ž Š ú ú ť ž ú É ď šú ó ž ů Á š ů ů š ů š ó ů š ů ů ú ů ž ž ú ů ú ů ů ž ž ž ž ž ů ů ž ů ž Ů ŤÍ ž Ů ú š ů Ů š š ů ú š ů ů ú ů š ú ů ůž Í ů Í ů Ů ď Ú ó š ž Ž š ů ž š ů ď ž ů ž ž Š É ž

Více

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU Informace v informačním listu výrobku byly uvedeny v souladu s s Delegovaným nařízením Komise (EU) č. 65/2014 doplňujícím směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ve vztahu

Více

ESL7540RO. HR Perilica posuđa Upute za uporabu 2 CS Myčka nádobí Návod k použití 26 SK Umývačka Návod na používanie 50

ESL7540RO. HR Perilica posuđa Upute za uporabu 2 CS Myčka nádobí Návod k použití 26 SK Umývačka Návod na používanie 50 ESL7540RO HR Perilica posuđa Upute za uporabu 2 CS Myčka nádobí Návod k použití 26 SK Umývačka Návod na používanie 50 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. SIGURNOSNE INFORMACIJE... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE...

Více

Č Á Ě Č š ž ž ů š ů ž ú š Č Č ž š ó ž ž ž ž ó ůž ž ůž ž ůž š ž ž ůž ž ůž ů š ž Á Č Ž Ž Á š ž ž ž ž ž ž ů ž ž ž ž ž ž ž ž ž ůž ž ž ž ň š ň ž š ž ž ž ž ž š ž ž ž ž ž ž š ž ů ž š ž ú ž š š ž ž ž ž š ž ž ž

Více

Srednja Dalmacija Stredni Dalmácie CHARTER. Nautičarski izazov Výzva pro nautiky

Srednja Dalmacija Stredni Dalmácie CHARTER. Nautičarski izazov Výzva pro nautiky Srednja Dalmacija Stredni Dalmácie CHARTER Nautičarski izazov Výzva pro nautiky Srednja Dalmacija zlatno ishodište nautičara Upoznati hrvatsku obalu Jadranskog mora plovidbom mnogima je izazov ili poseban

Více

USLUGE OSIGURANJA IMOVINE I OSOBA

USLUGE OSIGURANJA IMOVINE I OSOBA DARVARSKE TOPLICE Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Julijev park 1, 43 500 DARVAR MB:3183106 POZIV ZA DOSTAV PONDA S CILJEM SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZMA S JEDNIM GS TRAJANJ OD DVIJE (2) GODINE

Více

Vaše uživatelský manuál TEFAL CLIPSO CONTROL PLUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3257868

Vaše uživatelský manuál TEFAL CLIPSO CONTROL PLUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3257868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro TEFAL CLIPSO CONTROL PLUS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

LAVATHERM sušička. kondenzatorom

LAVATHERM sušička. kondenzatorom LAVATHERM 58870 Návod k použití Upute za uporabu Kondenzační sušička Sušilica rublja s kondenzatorom 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně

Více

IČO:48665215FK Kolín, a. You are using an outdated browser. Znao sam. IČO:24295116pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostorerk

IČO:48665215FK Kolín, a. You are using an outdated browser. Znao sam. IČO:24295116pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostorerk kroměřiž půjčka cetelem espace. IČO:49546821hostinská činnostfit klub Kolín IČO:148010 zboží za účelem jeho dalšího prodeje a,provozování tělovýchovných zařízení a zařízení,sloužících k regeneraci a rekondici,práce

Více

HR CS TR CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU BUZDOLABI UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ 19 KULLANMA KILAVUZU 36

HR CS TR CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU BUZDOLABI UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ 19 KULLANMA KILAVUZU 36 EN3601MOX HR CS TR ZAMRZIVAČ HLADNJAK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU BUZDOLABI UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ 19 KULLANMA KILAVUZU 36 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 4 3.

Více

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE UPUTE ZA UPORABU HC452400EB. EURO Appliances - euappliances.info

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE UPUTE ZA UPORABU HC452400EB. EURO Appliances - euappliances.info HC452400EB HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE CS INDUKČNÍ VARNÁ DESKA NL INDUCTIEKOOKPLAAT EN INDUCTION HOB UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ GEBRUIKSAANWIJZING USER MANUAL 19 37 56 2 ZA SAVRŠENE REZULTATE

Více

ď ž ž Ž ť ž ť ž Ž Ž ú ž ž ú Ž ž Í ž ó ú Ž ť ž Ž Ž ň ž ž ž ť Ž Ž ž Ž ž ž ž Ť Ž ť ž ž Ž ž ú ť ž Ž Š ó ž ž ž Ž ž ž Ť Ž Ž ž Ž Ž ž ž ó ž ž Š ž Š Í ž ž ž Ž Ý Š ž ň ú ť Ť ú ó Ý ó ň ň ň ó Žó Í ó ó Ů Ó ó Ú ó Ť

Více

Twoja instrukcja użytkownika ELECTROLUX EHG30215X http://pl.yourpdfguides.com/dref/5475886

Twoja instrukcja użytkownika ELECTROLUX EHG30215X http://pl.yourpdfguides.com/dref/5475886 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ELECTROLUX EHG30215X. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Více

LAVATHERM 58850R. sušička se stojánkem na sušení. kondenzatorom i rešetkom za sušenje

LAVATHERM 58850R. sušička se stojánkem na sušení. kondenzatorom i rešetkom za sušenje LAVATHERM 58850R Návod k použití Upute za uporabu Kondenzační sušička se stojánkem na sušení Sušilica s kondenzatorom i rešetkom za sušenje 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních

Více

PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA NACIONALNOG PARKA «PLITVIČKA JEZERA»

PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA NACIONALNOG PARKA «PLITVIČKA JEZERA» PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA NACIONALNOG PARKA «PLITVIČKA JEZERA» Knjiga I. Odredbe za provođenje Plana i Grafički dio Plana NOSITELJ IZRADE PLANA: REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GRADITELJSTVA

Více

DARUVARSKI NOP ODRED ČEHOSLOVAČKA BRIGADA NOVJ»JAN ŽIŽKA Z TROCNOVA«DARUVAR, SLAVONSKI BROD, RUJAN 1983.

DARUVARSKI NOP ODRED ČEHOSLOVAČKA BRIGADA NOVJ»JAN ŽIŽKA Z TROCNOVA«DARUVAR, SLAVONSKI BROD, RUJAN 1983. DARUVARSKI NOP ODRED ČEHOSLOVAČKA BRIGADA NOVJ»JAN ŽIŽKA Z TROCNOVA«DARUVAR, SLAVONSKI BROD, RUJAN 1983. Daruvarski NOP odred 1943-1944. godine Nakon kapitulacije Kraljevine Jugoslavije 17. IV 1941. godine

Více

SEZNAM OBSAHU BALENÍ...

SEZNAM OBSAHU BALENÍ... POWXG2032 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 4 5.1 Pracovní oblast... 4 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

POBOLJŠAJTE ZDRAVLJE

POBOLJŠAJTE ZDRAVLJE 1 POBOLJŠAJTE ZDRAVLJE Prvi korak u ozdravljenju ili pročišćenju učinit ćete tako da prestanete uzimati sve droge, legalne i ilegalne. To uključuje cigarete, alkohol, i kofeinska pića kao što su kava i

Více

Poštovana glavna direktorice,

Poštovana glavna direktorice, Vijeće Europske unije Bruxelles, 13. listopada 2015. (OR. en) 12854/15 COPEN 265 EUROJUST 174 EJN 83 NAPOMENA Od: Na datum: 7. rujna 2015. Za: Predmet: dr. Martin Povejšil, veleposlanik, stalni predstavnik,

Více