H+H. Energiesysteme. Leonardo. Tepelné čerpadlo vzduch voda s chlazením. Návod k použití

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "H+H. Energiesysteme. Leonardo. Tepelné čerpadlo vzduch voda s chlazením. Návod k použití"

Transkript

1 H+H Energiesysteme Leonardo Tepelné čerpadlo vzduch voda s chlazením Návod k použití

2 Otevření dálkového ovládání

3 Obsah 1. Přehled ovládacích prvků Display Návod k použití Zapnutí a vypnutí přístroje Způsoby provozu Parametry nastavení Popis funkcí parametrů nastavení Parametry nastavení od výrobce Nastavení požadované teploty Zobrazení teploty Nastavení aktuálního času a dne v týdnu Kontrola časovače Nastavení časovače 24 hodin Nastavení týdenního časovače Nastavení dovolené Zobrazit nastavení časovače Dětská pojistka Tichý chod Zadání adresy Kódy chybových hlášení...30

4 1. Přehled ovládacích prvků Dálkové ovládání č. Tlačítko Popis funkcí 1 Vypínač Stiskněte tlačítko zapnutí nebo vypnutí přístroje 2 LCD Display Display informace 3 Šipka na tlačítku Stisknutí zvýší hodnotu 4 Nastavení teploty Stiskněte tlačítko pro změnu teploty 5 Tlačítko topení/chlazení Výběr mezi topením a chlazením 6 Úprava užitkové vody - Tlačítko vypínače Zapíná a vypíná úpravu užitkové vody 7 Ukazatel teploty Zobrazí aktuální teplotu 8 Časovač Nastavení časovače 9 Tichý chod Vypínač tichého chodu vnějšího přístroje 10 ESC Návrat do hlavního menu 11 Adresa Nastavení adresy přístroje 12 Funkce Přístup k parametrům nastavení od výrobce 13 Dětská pojistka Zablokuje tlačítka 14 Nastavení hodin Nastavení času 15 Zpět Návrat do předchozího menu 16 Potvrzení Potvrdí nastavení parametrů 17 Šipka dolů Stisknutím snížíte hodnotu 18 Chod v závislosti na počasí Aktivuje a deaktivuje chod zařízení v závislosti na počasí 1

5 2. Display Symbol Označení Popis funkce Tichý chod Topení Chlazení Chod podle počasí Úprava užitkové vody Dezinfekce Teplota místnosti Symbol tichého chodu vnější jednotky Symbol zapnutého topení V režimu dovolená nebo rychlého topení symbol bliká Symbol zapnutého chlazení Symbol chodu v závislosti na počasí a časově omezeného tichého chodu (blikající symbol) Symbol úpravy užitkové vody V modu zrychlené úpravy užitkové vody symbol bliká Průběh dezinfekce / spínání dezinfekce Při neúspěšné dezinfekci symbol bliká Tento symbol, že právě nastavujete požadovanou teplotu. Jinak se zobrazuje aktuální teplota. 2

6 Symbol Označení Popis funkce Teplota výstupní vody Teplota nádoby užitkové vody Výstupní teplota solárního zařízení Nastavení funkcí Načítání teplot Tento symbol ukazuje, že právě nastavujete výstupní teplotu. Jinak se zobrazuje aktuální teplota výstupní vody. V případě časově omezené regulace výstupní teploty tento symbol bliká. Tento symbol ukazuje, že právě nastavujete požadovanou teplotu užitkové vody v nádrži. Tento symbol ukazuje, že právě nastavujete požadovanou výstupní teplotu solárního zařízení. Symbol pro parametry nastavení od výrobce Tento symbol ukazuje, že právě načítáte teploty. Porucha Symbol pro nastalou poruchu. Odmrazování Časovač 24 hodin 24 hodinový zpětný časovač Týdenní časovač Dovolená Okružní čerpadlo Modus odmrazování je právě aktivní. Tento symbol ukazuje, že právě nastavujete časovač na 24 hodin, nebo že je časovač aktivní. Po ukončení nastavování tento symbol bliká Tento symbol ukazuje, že právě nastavujete 24 hodinový zpětný časovač nebo že je zpětný časovač aktivní. Po ukončení nastavování tento symbol bliká Tento symbol ukazuje, že právě nastavujete týdenní časovač, nebo že je týdenní časovač aktivní. Po ukončení nastavování tento symbol bliká. Tento symbol ukazuje, že některé dny v týdenním časovači jsou vymazané. Po ukončeném nastavování tento symbol bliká. Tento symbol ukazuje, že je okružní čerpadlo právě v provozu. Vnější přístroj Tento symbol ukazuje, že je vnější přístroj právě v provozu. První stupeň interního registru elektrického ohřevu Ukazuje, že je právě v provozu první stupeň přídavného elektrického ohřevu. Druhý stupeň interního registru elektrického ohřevu Ukazuje, že je právě v provozu druhý stupeň přídavného elektrického ohřevu. Elektrický přídavný ohřev užitkové vody Termostat Centrální dálkové ovládání Externí solární okružní čerpadlo Ukazuje, že je právě v provozu přídavný elektrický ohřev užitkové vody Symbol ukazuje připojení termostatu Ukazuje probíhající ovládání přes centrální ovládací přístroj. Tlačítka jsou bez funkce. Tento symbol ukazuje, že je externí okružní čerpadlo solárního zařízení právě v provozu. 3

7 3. Návod k použití 3.1 Zapnutí a vypnutí Bez připojeného termostatu stiskněte topení tlačítko chlazení nebo Symbol pro topení nebo chlazení d i s p l e j i. s e o b j e v í n a Stiskněte znovu tlačítko přístroje. pro vypnutí Je-li připojen zásobník užitkové vody, stiskněte tlačítko zapnuta. a úprava užitkové vody je Symbol objeví na displeji. pro provoz užitkové vody se Stisknete-li tlačítko provoz užitkové vody. znovu, vypnete 3.2 Způsoby provozu 1. Topení/ chlazení Stiskněte tlačítko modu chlazení/ topení pro zapnutí Opětovné stisknutí tlačítka způsobí přepnutí do druhého modu. V modu topení se objeví symbol V modu chlazení se objeví symbol 4

8 2. Provoz v závislosti na počasí Při provozu topení stiskněte tlačítko, tím aktivujete provoz topení v závislosti na počasí. Objeví se symbol. Opětovné stisknutí tlačítka chod v závislosti na počasí zase vypne. 3. Tichý chod Při zapnutém provozu v závislosti na počasí nebo úpravy užitkové vody stiskněte tlačítko tichý chod., tím se aktivuje Objeví se symbol Opětovným stisknutím tlačítka tichý chod zase zrušíte. 4. N o u z o v ý p r o v o z s e l e k t r i c k ý m t o p e n í m Nastane-li porucha a kompresor se zastaví na dobu delší než 3 minuty, pak můžete stisknutím a podržením tlačítka nebo na 5 vteřin přepnout do nouzového provozu úpravy užitkové vody nebo topení. Symbol topení nebo symbol užitkové vody bude blikat. Opětovným stisknutím a podržením tlačítka nebo na 5 vteřin nouzový provoz zrušíte. Pozor: 1. V případě poruchy elektrického ohřevu v hydroboxu, průtokového čidla nebo čidla teploty výtokové vody není nouzový provoz k dispozici. 2. Při poruše přídavného topení v zásobníku užitkové vody nebo teplotního čidla v zásobníku užitkové vody není nouzový provoz úpravy užitkové vody k dispozici. 5

9 3.3 Parametry nastavení 1. Stisknutím tlačítka se dostanete do úrovně parametrů. Objeví se symbol. Kód funkce Hodnota funkce 2. Stisknutím tlačítka vyberte kód funkce, který chcete nastavit. 6

10 3. Stiskem tlačítka potvrdíte kód funkce. Rozbliká se hodnota funkce. 4. Tlačítkem nyní změňte hodnotu. 7

11 5. Stiskněte tlačítko pro uložení nastavené hodnoty. 6. Opakujte kroky 2 až 5 pro změnu ostatních hodnot. Stisknutím tlačítka nebo opustíte Menu. 8

12 Seznam uživatelských parametrů kód funkce výběr rozsah nastavení (nastavení výrobcem) 1 Požadovaná hodnota: Vyberte, zda jako požadovanou hodnotu chcete použít čidlo pokojové teploty nebo teploty vypouštěné vody. 0: Teplota vypouštěné vody 1: Čidlo pokojové teploty 0~1(0) 2 Vynucený provoz chlazení/topení 0: bez vynuceného provozu 1: vynucený provoz chlazení 2: vynucený provoz topení 0~2(0) 3 Celsius/Fahrenheit Zobrazit teplotu v C nebo F 0:Celsius 1:Fahrenheit 0~1(0) 4 Je připojený termostat? 0: Ne 1: Ano 0~1(0) 5 Je možný rychlý ohřev užitkové vody elektrickým topením? 0: Ne 1: Ano 0~1(0) 6 Desinfekce možná 7 Modus dovolené možný 0: Ne 1: Ano 0: Ne 1: Ano 0~1(0) 0~1(0) 8 Priorita při současném požadavku na chlazení a na úpravu užitkové vody 0: Priorita chlazení 1: Priorita užitkové vody 0~1(0) 9 Priorita při současném požadavku topení a úpravy užitkové vody 0: Priorita topení 1: Priorita užitkové vody 0~1(0) Doporučeno: 1 10 Použití přídavného topení v hydroboxu 11 Den v týdnu pro sepnutí dezinfekce 12 Hodina sepnutí dezinfekce 1: půlka kapacity (3kW) 2: plná kapacita (6kW) 0: Neděle 1: Pondělí 2: Úterý 3: Středa 4: Čtvrtek 5: Pátek 6: Sobota 00-00: : :00 1~2(1) 0~6(6) 0~23(23) 13 Provoz topení na výtoku ve vnější jednotce je možný 0: Ne 1: Ano 0~1(0) 14 Počet čidel v zásobníku 1: jedno 2: dvě 1~2(2) 9

13 Seznam uživatelských parametrů kód funkce výběr rozsah nastavení (nastavení výrobcem) 15 Zásobník užitné vody k dispozici 16 Přídavný zdroj tepla 17 Chlazení okolního vzduchu k dispozici 18 Čidlo pokojové teploty k dispozici 19 Pracovní rozmezí v topném provozu 0: není 1: je 0: není 1: je 0: není 1: je 0: není 1: je 0: Oblast vysoké teploty 1: Oblast nízké teploty 0~1(0) 0~1(0) 0~1(0) 0~1(0) 0~1(1) Výchozí teplota přídavného elektrického topení v hydroboxu Teplota užitkové vody až po hranici danou tepelným čerpadlem. / - 20 ~ 18 C (0 C) / - 40 ~ 50 C (50 C) 22 Cílová teplota pro sepnutí dezinfekce / - 40 ~ 70 C (70 C) 23 Hodnota venk. teploty pro dosažení maximálního posunu požadované teploty topného provozu / - 20 ~ 5 C (-15 C) 24 Hodnota venkovní teploty pro spuštění posunu požadované hodnoty v topném provozu / - 10 ~ 20 C (15 C) 25 Hystereze pro provoz chlazení / 2 ~ 10 C (3 C) 26 Hystereze pro provoz topení / 2 ~ 10 C (3 C) 27 Hystereze pro provoz užitkové vody / 2 ~ 8 C (3 C) 10

14 3.4 Popis funkcí parametrů nastavení Kód 1: Výběr čidla Požadovaná hodnota zařízení se může regulovat přes čidlo teploty vypouštěné vody nebo přes čidlo pokojové teploty. Pozor: Regulace přes čidlo pokojové teploty je možná jen tehdy, pokud je čidlo pokojové teploty instalované a kód 18 je nastaven na 01 (čidlo pokojové teploty je k dispozici). Kód 2: Vynucený provoz Vynucený provoz se dá nastavit pro topení nebo chlazení. Vynucený provoz chlazení se musí použít, pokud je třeba doplnit chladící médium, nebo zařízení musí být nově naplněno. Vynucený provoz se dá rovněž použít tehdy, když okolní teplota leží mimo limity nasazení. Vynucený provoz je možný pouze na 15 minut. Pozor: Než zapnete vynucený provoz, vypněte zařízení ovladačem. i. Nastavte nyní vynucený provoz kód 2 a stiskněte tlačítko On/Off na ovládání. ii. Opětovným stisknutím tlačítka On/Off lze vynucený provoz zastavit. iii. Po 15 minutách vynuceného provozu se zařízení vypne automaticky. Kód 3: Výběr mezi Celsius/Fahrenheit Teploty se zobrazí ve stupních Celsia nebo Fahrenheita. Kód 4: Připojen externí termostat Je-li připojený externí termostat, nastavte kód 4 na 1. Pozor: Spínání termostatem používejte pouze pro plošné chlazení nebo plošné vytápění! Kód 5:Rychlý ohřev užitkové vody Pokud nastavíte kód 5 na 1, je zapnuté tepelné čerpadlo a přídavné elektrické topení. Pokud je kód 5 nastaven na 0 a úprava užitkové vody je zapnutá, pak v případě, že se teplota užitkové vody dostane pod nastavenou teplotu v kódu 21 (nastavení výrobce 50 C), je jako zdroj tepla zapnuté jenom tepelné čerpadlo. Pokud je požadována vyšší teplota než maximální teplota 50 C, zapne se poté přídavné elektrické topení v nádrži užitkové vody. Kód 6:Sepnutí dezinfekce Sepnutí dezinfekce pro nádrž užitkové vody se aktivuje v kódu 6 hodnotou 1. Den v týdnu, čas, jakož i konečná teplota se dá nastavit kódy 11,12 a 22. Kód 7:Modus dovolená Pokud je kód 7 nastavený na 1, systém se automaticky přepne do modu topení a všechny ostatní způsoby provozu se vypnou. Pokud jde zařízení do nouzového provozu, modus dovolené se vypne. V modu dovolené nelze měnit teplotu v místnosti/ tepl. vypouštěné vody. V modu dovolené bliká Kód 8:Nastavení priority při současném požadavku chlazení a úpravy užitkové vody Pokud je kód 8 nastaven na 0, má prioritu provoz chlazení. Užitková voda se vyrábí výhradně elektrickým ohřevem.pokud je kód 8 nastavený na 1, má prioritu úprava užitkové vody. Užitková voda se vyrábí tepelným čerpadlem a v případě potřeby elektrickým ohřevem. V tomto případě je funkce chlazení zastavena a aktivuje se až tehdy, když je úprava užitkové vody ukončena. Kód 9:Nastavení priority při současném požadavku chlazení a úpravy užitkové vody Pokud je kód 9 nastaven na 0, má prioritu provoz topení. Užitková voda je vyráběna výhradně elektrickým topením, dokud trvá požadavek topení. Pokud je kód 9 nastaven na 1, má prioritu úprava užitkové vody. Užitková voda je vyráběna tepelným čerpadlem a v případě potřeby elektrickým ohřevem. V tomto případě je funkce topení zastavena a aktivuje se až tehdy, když je úprava užitkové vody ukončena. 11

15 Kód 10:Použití přídavného topení v hydroboxu Pokud je kód 10 nastaven na 1, je v hydroboxu k dispozici jen 1 elektrický ohřev (3KW), pokud venkovní teplota klesne pod teplotu nastavenou v kódu 20. Pokud je kód 10 nastaven na 2, jsou k dispozici dva ohřevy vody (2 x 3KW). Ohřevy se zapnou, dokud požadované teploty není dosaženo. Kód 11:Den v týdnu pro sepnutí dezinfekce Hodnota určuje den v týdnu pro sepnutí dezinfekce. 0 znamená neděli, 1 pondělí. a 6 sobotu. Kód 12:Čas sepnutí dezinfekce Tato hodnota určuje čas sepnutí dezinfekce. 00 znamená 0:00 hod., 01 znamená 01:00 hod. 22 znamená 22:00 hod. a 23 znamená 23:00 hod. Kód 13:Provoz topení na odtoku ve vnější jednotce Pokud je kód 13 nastaven na 0, je topení na odtoku ve vnějším přístroji vždy vypnuto. Pokud je kód 13 nastavený na 1, je zapnuto, běží-li kompresor a spadne-li venkovní teplota pod 0 C. Je-li kompresor vypnutý nebo venkovní teplota stoupne nad +2 C, opět se vypne. Kód 14:Počet čidel v zásobníku Pokud je kód 14 nastaven na 1, je v nádrži užitkové vody jen jedno teplotní čidlo. Pokud je hodnota nastavená na 2, jsou v nádrži užitkové vody 2 teplotní čidla. Jedno je umístěno uprostřed nádrže pro zobrazení na displeji dálkového ovládání, druhé reguluje tepelné čerpadlo / elektrické topení. Kód 15:Zásobník užitkové vody je nainstalován Pokud je kód 15 nastaven na 0, není do systému instalována žádná nádrž užitkové vody. V dálkovém ovladači nejsou použitelné funkce příprava teplé vody a nastavení dezinfekce. Pokud je kód 15 nastaven na 1, je do systému instalována nádrž užitkové vody. V dálkovém ovladači jsou použitelné funkce příprava teplé vody a nastavení dezinfekce. Kód 16:Přídavný zdroj tepla Pokud je kód 16 nastaven na 0, není v systému instalován žádný další zdroj tepla. Je-li hodnota nastavena na 1, je v systému další zdroj tepla (plynový nebo olejový hořák, solární zařízení atd.). Kód 17:Přístroj k chlazení okolního vzduchu Pokud je kód 17 nastaven na 0, nejsou v systému instalovány žádné přístroje k chlazení okolního vzduchu. V tomto případě nelze teplotu vody nastavit pod 16 C, aby se zamezilo kondenzaci vody při plošném chlazení a jiných případech. Pokud je kód 17 nastaven na 1, mohou být přístroje na chlazení vzduchu instalovány a nastavení nižších teplot studené vody je umožněno. V tomto případě by měly být nainstalovány dvoucestné ventily, aby se zablokoval chladící oběh v provozu topení. Jinak se může stát, že zařízení nebude řádně fungovat. Kód 18:Čidlo teploty vzduchu Pokud je kód 18 nastaven na 0, není instalováno žádné čidlo teploty vzduchu. Zařízení je regulováno teplotou vypouštěné vody. Pokud je hodnota nastavena na 1, musí být instalováno čidlo teploty vzduchu (součást dodávky), jinak zařízení nefunguje. Regulace se řídí výběrem v kódu 1. Kód 19: Pracovní rozmezí v režimu topení Pokud je kód 19 nastaven na 0, je tepelné čerpadlo činné v rozsahu teplot od 25 do 55 C (radiátor nebo topný ventilátor). Jakmile se hodnota nastaví na 1, pracuje tepelné čerpadlo v nižším tepelném rozsahu od 25 do 45 C, pro použití v podlahovém nebo plošném topení. Kód 20: Startovní teplota přídavného elektrického topení v hydroboxu Nastavení venkovní teploty, když je jedno ze dvou přídavných elektrických v pohotovostním stavu. Nad touto teplotou bude jeho zapnutí blokované. topení v hydroboxu Příklad: Hodnota bude nastavena na -1 C. Jedno elektrické přídavné topení (50%) bude v činnosti, dokud bude venkovní teplota pod -1 C a teplota vody na výstupu / pokojová teplota (podle nastavení) se značně odchýlí od nastavené teploty. 12

16 Kód 21:Teplota užitkové vody až po přepnutí z tepelného čerpadla na topné tělísko Příprava užitkové vody tepelným čerpadlem omezena do maximálně 50 C. Pokud je potřeba užitkové vody nad 50 C, bude připravena topným tělískem v zásobníku užitkové vody. Příklad: Kód 21 je nastaven na hodnotu 50 C, požadovaná hodnota užitkové vody je však 60 C. Až do teploty 50 bude ohřev užitkové vody zajišťovat tepelné čerpadlo, (v módu rychloohřevu navíc s topným tělískem). Od 50 C bude ohřev zajišťovat topné tělísko. Vyhýbejte se proto z energetických důvodů pokud možno nastavování teploty užitkové vody nad 50 C. Kód 22:Cílová teplota spínání dezinfekce Pro nastavení cílové teploty (teplota vypínání) při spínání dezinfekce musíte v kódu 6 nastavit spínání dezinfekce na 1. Kód 23, 24: Změna požadovaných hodnot pro provoz topení Nastavená požadovaná hodnota pro teplotu vody nebo vzduchu se může změnit pomocí těchto dvou hodnot v daném rozsahu. Při klesající venkovní teplotě se požadovaná hodnota odpovídajícím způsobem zvýší. Kód 23: Spodní hodnota pro dosažení maximální změny požadovaných hodnot. Kód 24: Horní hodnota pro spuštění změny požadovaných hodnot. Kód 25: Hystereze pro provoz chlazení Hystereze pro bod zapnutí v provozu chlazení. Příliš nízká hystereze způsobuje časté zapínání a vypínání zařízení v provozu částečného zatížení pod 25%. Kód 26: Hystereze pro provoz topení Hystereze pro bod zapnutí v provozu topení. Příliš nízká hystereze způsobuje časté zapínání a vypínání zařízení v provozu částečného zatížení pod 25%. Kód 27: Hystereze pro provoz užitkové vody A: Topení pomocí tepelného čerpadla B: Topení pomocí elektrického topení v nádrži užitkové vody C: Bez topení D: Topení pomocí elektrického topení v nádrži užitkové vody 13

17 3.5 Parametry nastavení od výrobce 1. Stiskem tlačítka a současně po dobu 5 vteřin se zobrazí modus nastavení od výrobce. Na displeji se objeví symbol. 2. Stiskem šipek nahoru/dolů se dostanete do požadovaného funkčního kódu. 3. Stiskem tlačítka k ó d p o t v r d í t e a f u n k č n í p a r a m e t r z a č n e b l i k a t. 4. Stiskem tlačítka změníte vybraný parametr. 5. Stiskem tlačítka změněnou hodnotu uložíte. 6.Opakujte kroky 2 až 5 pro změnu ostatních parametrů, nebo stisknutím tlačítka nebo opustíte menu nastavení od výrobce. Funkční parametry kód popis funkce detail rozsah nastavení (nastavení od výrobce) 1 Doba mezi 2 odmrazováními / 30~60 minut (50) 2 Doba odmrazování / 1~15 minut (10) 3 Nastavení preventivního rozmrazování / 1~5 (3 ) 4 Konečná teplota preventivního rozmrazování / 6~14 (12 ) 5 Teplota začátku vysokotlakého ochranného zapojení / 55~60 ( 58 ) 6 Teplota konce vysokotlakého ochranného zapojení / 40~54 ( 53 ) 7 Začátek rozmrazování pomocí kompresoru / -10~0 ( -4 ) 8 Konec rozmrazování pomocí kompresoru / 5~30 (15 ) 14

18 3.6 Nastavení požadované teploty 1.Stiskem tlačítka nebo zapnete zařízení. 2. O p a k o v a n ý m s t i s k e m t l a č í t k a v y b e r e t e p o ž a d o v a n o u t e p l o t u. S y m b o l p r o p o k o j o v o u t e p l o t u, s y m b o l pro teplotu vypouštěné vody, sy m b o l p r o u ž i t k o v o u v o d u n e b o p r o s o l á r n í v ý s t u p n í t e p l o t u. Pozor: 1. V provozu topení a chlazení lze nastavit pouze pokojovou teplotu nebo teplotu vypouštěné vody 2. V provozu užitkové vody lze nastavit pouze teplotu ve vodní nádrži nebo solární výstupní teplotu (pokud je solární zařízení instalované). 3. Nastavení pokojové teploty je možné pouze tehdy, je-li instalované čidlo pokojové teploty a byl nastaven funkční kód V provozu topení nelze nastavit pokojovou teplotu nebo teplotu vody, pokud byl nastaven provoz v závislosti na počasí. 15

19 3. Tlačítkem vyberte požadovanou teplotu. 4. Stiskem tlačítka hodnotu uložíte a vrátíte se do hlavního menu. Rozsah nastavení Rozsahy nastavení teplot (jednotka C) Teplota Druh provozu Rozsah nastavení Výpustná teplota (bez chladícího zařízení) chlazení 7~25(7) Výpustná teplota (s chladícím zařízením) chlazení 18~25 (18) Výpustná teplota topení Vysokoteplotní modus 25~55 (40) Nízkoteplotní modus 25~45 (40) Čidlo pokojové teploty chlazení 18~30 (20) Čidlo pokojové teploty topení 18~30 (26) Nádrž užitkové vody / 40~80 (50) 16

20 3.7 Zobrazení teploty 1. Stiskem tlačítka se dostanete do modu zobrazení. Objeví se symbol. 2. Stiskem tlačítka vyberete kód teploty. 17

21 Kód teplotního čidla Popis 1 Venkovní teplota 2 Teplota nasávaného plynu 3 Teplota horkého plynu 4 Teplota odmrazování 5 Teplota chladící směsi 6 Teplota napouštění 7 Teplota vypouštění 8 Teplota vypouštění elektrického topení v hydroboxu 9 Teplota 2 v nádrži užitkové vody 10 Teplota 1 v nádrži užitkové vody 11 Pokojová teplota 12 Teplota kapaliny 13 Teplota jiných zdrojů topení 3. Stiskem tlačítka nebo odejdete z modu zobrazení. Pokud do 20 vteřin žádné tlačítko nestisknete, změní se modus automaticky. 18

22 3.8 Nastavení aktuálního času a dne v týdnu 1. Stiskem tlačítka se zobrazí nastavení času. Nastavený čas bliká. 2. Stiskem tlačítka nastavíte hodinu. 3. Stiskem tlačítka nastavení hodin uložíte. Potom začne blikat ukazatel minut. 19

23 4. Stiskem tlačítka nastavíte minuty. 5. Stiskem tlačítka nastavení minut uložíte. Potom začne blikat ukazatel dne Kontrola časovače Stiskněte tlačítko Timer Set po dobu 5 vteřin. Pak se objeví nastavení časovače. Není-li žádný časovač nastavený, nezobrazí se nastavení. Tlačítky a můžete časovač prolistovat. Pokud do 20 vteřin nestisknete žádné tlačítko, vrátíte se automaticky do hlavního menu. 20

24 3.9.1 Nastavení časovače 24 hodin 1. Opakovaným stisknutím tlačítka vyberete časovač nebo zpětný časovač. Symbol časovače nebo symbol zpětného časovače 24 h se zobrazí a bliká. 2. Stiskem tlačítka vyberete způsob provozu na dalších 24 hod. Topení chlazení příprava teplé vody a kombinace. 21

25 3.Stiskem tlačítka Uložíte nastavení na dalších 24 hod. Symbol ON / OFFbliká Pozor: Pokud byl nastaven časovač, stiskem tlačítka může být vymazán. 4. Stiskem tlačítka může být nastaven čas hodin ON / OFF 5. Stiskem tlačítka uložíte zapnutí/ vypnutí. Zobrazení se automaticky změní pro další krok. 22

26 6. Stiskem tlačítka nastavíte požadovanou teplotu. 7. Stiskem tlačítka požadovanou teplotu uložíte. 8. Stiskem tlačítka nastavíte hodinu. 23

27 9. Stiskem tlačítka hodinu uložíte. 10. Stiskem tlačítka nastavíte minuty. 11. Stiskem tlačítka nastavené minuty potvrdíte. Zobrazení se automaticky vrátí do hlavního menu. Časovač je nyní nastavený. Na ukazateli se objeví symbol pro časovač 24 h nebo pro zpětný časovač 24 h. 24

28 3.9.2 Nastavení týdenního časovače 1. O p a k o v a n ý m s tiskem tlačítka vyberete týdenní časovač. Na displeji se objeví symbol. 2. Stiskem tlačítka vyberete druh provozu. Topení, chlazení, příprava užitkové vody, topení + příprava užitkové vody, chlazení + příprava užitkové vody 3. Stiskem tlačítka vybraný způsob provozu uložíte. Automaticky se objeví požadovaná teplota. 4. Stiskem tlačítka nastavíte požadovanou teplotu. 5. Stiskem tlačítka požadovanou teplotu uložíte. Nastavení dne. 6. Stiskem tlačítka vyberete den. 7. Stiskem tlačítka den potvrdíte. Automaticky se objeví nastavení hodin. 8. Stiskem tlačítka nastavíte hodinu. 9. Stiskem tlačítka nastavení hodiny uložíte. Nastavení miminut. 10. Stiskem nastavíte minuty. 11. Stiskem nastavení minut uložíte. Hodina vypnutí v tomto dnu. 12. Stiskem nastavíte hodinu vypnutí. 13. Stiskem potvrdíte hodinu vypnutí. Nastavení minut vypnutí v tomto dnu. 14. Stiskem nastavíte minuty vypnutí. 25

29 15. Stiskem nastavení minuty vypnutí potvrdíte. Další událost v tomto dnu. 16. Zadejte nyní další nastavení pro tento den tím, že zopakujete kroky 8 až 15 nebo se stisknutím tlačítka dostanete ke kroku 6 následujícího dne. 17. Opakujte nyní kroky 6 až 15 pro další dny v týdnu, nebo se tlačítkem vraťte do hlavního menu. Týdenní časovač je nyní nastaven a bliká symbol Nastavení dovolené 1. Pokud máte týdenní časovač nastavený, stiskem tlačítka se dostanete do nastavení modu dovolené. Objeví se symbol modu dovolené. 2. Stiskem tlačítka se rozbliká den v týdnu. 3. Stiskem tlačítka nastavíte požadovaný den v týdnu. 4. Stiskem tlačítka odstraníte den v týdnu z programování týdenního časovače. 5. Opakováním kroků 3 až 4 odstraníte další dny z programování. Až nebude obsahovat žádný další den, změní se ukazatel na hlavní menu. Stane se tak také stiskem tlačítka nebo Zobrazení nastavení časovače Stiskněte tlačítko Timer Set po dobu 5 vteřin. Pak se objeví nastavení časovače. Není-li žádný časovač nastavený, nezobrazí se nastavení. Tlačítky a můžete časovač prolistovat. Pokud do 20 vteřin nestisknete žádné tlačítko, vrátíte se automaticky do hlavního menu. 26

30 3.10 Dětská pojistka Toto nastavení chrání ovládač před nepovolaným zásahem. 1. Stiskněte tlačítko po dobu 5 vteřin. 2. Je-li tlačítko blokované, objeví se na displeji EE. 3. Stiskněte tlačítko znovu na 5 vteřin a tím modus opustíte Nastavení tichého chodu Stiskněte současně tlačítka Silent a Timer Set po dobu 5 vteřin. Objeví se nastavení Silent a objeví se nastavení času časovače. Doba spuštění časovače bliká. 27

31 1. Tlačítky a nastavíte čas spuštění. T l a č í t k e m Set nastavení uložíte. 2. Tlačítky a n a s t a v í t e m i n u t u s p u š t ě n í. Stisknutím Set nastavení uložíte. Bliká symbol OFF. 28

32 3. Tlačítky a n a s t a v í t e h o d i n u u k o n č e n í. Tlačítkem Set hodinu uložíte. N y n í m ů ž e t e n a s t a v i t m i n u t y. 4. Tlačítky a nastavíte minuty. T l a č í t k e m Set nastavení uložíte a vrátíte se do hlavního menu. Tichý chod venkovní jednotky je nyní nastaven. 5. Tlačítkem Return nebo Esc můžete zadávání ukončit. Nastavení se tím neuloží Zadání adresy 1. Tlačítkem se dostanete do příslušného modu. 2. Tlačítkem můžete adresu změnit - číslo adresy nyní bliká. 3. Tlačítky můžete nastavit číslo adresy (0~125,127~253). 4. Tlačítkem nastavení uložíte. 5. Tlačítkem nebo menu opustíte. Pokud po dobu 20 vteřin nestisknete žádné tlačítko, stane se tak automaticky. 29

33 3.13 Chybová hlášení Pokud nastane chyba, bude ohlášena prostřednictvím kódu a symbolem. Tabulka kódů chyb Kód chyby F4 F6 F7 F5 EF E5 E1 E3 E4 C5 E6 E6 E3 Fc Fd F9 dh F1 F8 FE FL F3 df F0 Ec E2 Bez označení Ed Bez označení EH EH EH EH du Popis Poškozené čidlo venkovní teploty Poškozené čidlo teploty odmrazování Poškozené čidlo horkého plynu Poškozené čidlo nasávání plynu Poškozený motor větrání Přetížení kompresoru (defekt) nebo poškozený platinový invertor Alarm vysoký tlak Alarm nízký tlak Teplota horkého plynu příliš vysoká Nedostatečná kapacita vnitřního zařízení Chyba komunikace mez i hydroboxem a vnější jednotkou Chyba komunikace mez i vnější jednotkou a kontrolorem hydroboxu Netěsní nádoba chladícího prostředku Chybná funkce vysokotlakého spínače Chybná funkce nízkotlakého spínače Chybná funkce čidla vypouštění vody Chybná funkce přídavného čidla vypouštění vody Chybná funkce kapalinového čidla chladícího média Chybná funkce čidla napouštění vody Chybná funkce druhého čidla nádrže užitkové vody Chybná funkce prvního čidla nádrže užitkové vody Chybná funkce čidla rozvodu chladícího média Chybná funkce čidla přídavného zdroje tepla Chybná funkce čidla pokojové teploty Chybná funkce kontroly průtoku Alarm ochrany proti mrazu hydroboxu Příliš vysoká teplota v nádrži užitkové vody Příliš vysoká teplota vypouštěné vody Příliš vysoká teplota v přídavném zdroji Chybná funkce přídavného elektrického topení hydroboxu Chybná funkce prvního přídavného elektrického topení hydroboxu Chybná funkce druhého přídavného elektrického topení hydroboxu Chybná funkce topení nádrže užitkové vody Přerušení funkce (kontakt EVU), vypnutí dálkovým ovladačem, neindikuje poruchu 30

34 Poznámky : H+H Energiesysteme Czech Republic s.r.o. Uzeničky Blatná Česká republika IČ: DIČ: CZ Firma je zapsána u Krajského soudu v Českých Budějovicích složka C tel.: tel.: tel.:

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda Návod ovladače 66172808 Návod k modelům: GRS-CQ6.0Pd/Na-K GRS-CQ8.0Pd/Na-K GRS-CQ10Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-K GRS-CQ14Pd/Na-K GRS-CQ16Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-M GRS-CQ14P

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy... 2

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA Model: LWR-8kW Provozní manuál 28.1.2014 Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít k nevratnému poškození vašeho zařízení Firma REVEL neodpovídá za

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM Model: LWRa-8kW (záruka 7 let) Provozní manuál (7.4.2014) Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Návod k obsluze Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Jednotka pro automatickou regulaci teploty místností, kde topným médiem je podlahové topení. V PT41-CJ se určuje typ regulace a teplotní

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

ReguCon, s.r.o., Lopatecká 9, 14700 Praha 4 - Podolí, tel.: 272 739 683, Fax: 271 733 694, email: info@regucon.cz IČO: 61461172 DIČ: CZ61461172

ReguCon, s.r.o., Lopatecká 9, 14700 Praha 4 - Podolí, tel.: 272 739 683, Fax: 271 733 694, email: info@regucon.cz IČO: 61461172 DIČ: CZ61461172 5. Uvedení do provozu 5.1 Ovládací panel A Manometr B LCD display C Mod chlazení D Mod stop / ochrana proti zamrznutí E Mod topení F Venkovní jednotka v provozu G Mod přídavné dotápění H Tlačítko přepínání

Více

Systémy SOL-AERO SOL-AQUA. INSTALAČNÍ a OVLÁDACÍ manuál ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY. Solar Solution, s.r.o Smetanova 870, Chotěboř 583 01 IČ: 28879295

Systémy SOL-AERO SOL-AQUA. INSTALAČNÍ a OVLÁDACÍ manuál ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY. Solar Solution, s.r.o Smetanova 870, Chotěboř 583 01 IČ: 28879295 INSTALAČNÍ a OVLÁDACÍ manuál ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY Systémy SOL-AERO SOL-AQUA Solar Solution, s.r.o Smetanova 870, Chotěboř 583 01 IČ: 28879295 1 www.solarsolution.cz info@solarsolution.cz telefon:564 406129

Více

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu.

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Rozložení tlačítek Baterie:. Když se baterie příliš

Více

Technická data. Technická data. Technická data

Technická data. Technická data. Technická data Technická data Tepelné čerpadlo vzduch-voda Hydro-box HWS- HWS- 802H-E 802XWH**-E 1102H-E 1402XWH**-E 1402H-E 1402XWH**-E Topný výkon Jmenovitý příkon topení Účinnost topení COP Chladící výkon Jmenovitý

Více

Tepelné čerpadlo vzduch. voda

Tepelné čerpadlo vzduch. voda Tepelné čerpadlo vzduch voda Tepelné čerpadlo Váš krok správným směrem! Budoucnost patří ekologickému vytápění a chlazení! Tepelné čerpadlo získává teplo ze svého okolí v tomto případě ze vzduchu a transportuje

Více

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel a příslušenství EKHBH008AA EKHBX008AA

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel a příslušenství EKHBH008AA EKHBX008AA Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel a příslušenství EKHBH008AA EKHBX008AA EKHBH008AA*** EKHBX008AA*** Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel a příslušenství Obsah Strana Úvod... 1 Tento

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 1 Obsah Bezpečnostní opatření Obecně Rozměry Elektrické zapojení Obecně Regulátor Obecně Základní

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

Dimplex novinky 2011

Dimplex novinky 2011 Dimplex novinky 2011 Vysoce efektivní tepelné čerpadlo vzduch-voda LA 6TU pro venkovní instalaci vysoce efektivní tepelné čerpadlo pro nízkoenergetické domy přirozeně tiché díky využití bionického EC ventilátoru

Více

Návod k obsluze. Logamatic 2114. Regulační přístroj. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte! KOTEL 85.0 6 720 618 096-03/2007 CZ. Netz [ [[ 56.

Návod k obsluze. Logamatic 2114. Regulační přístroj. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte! KOTEL 85.0 6 720 618 096-03/2007 CZ. Netz [ [[ 56. [ 0 Návod k obsluze Regulační přístroj KOTEL C 56. 85.0 A ( Netz [ [[ 0 [ 0 Logamatic 2114 Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte! 6 720 618 096-03/2007 CZ Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a upozornění

Více

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ Elektronický digitální termostat pro chladicí zařízení s ventilátorovým výparníkem pro nízké teploty Termostat ukazuje teplotu chlazeného prostoru, přičemž na jedno desetinné

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N UŽIVATELSKÝ MANUÁL KNX / EIB Meteostanice AS 315 N. Poznámka : Tento uživatelský návod neobsahuje překlad ETS parametrů a popis práce v ETS. Tyto informace naleznete v anglické verzi tohoto návodu. Somfy

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

rc 06 0703_2203 Návod k dálkovému ovládání

rc 06 0703_2203 Návod k dálkovému ovládání RC 06 0703_2203 Návod k DÁLKOVÉMU OVLÁDÁNÍ { 1. Uvedení kotle do provozu 99 2. Speciální funkce 109 3. Signalizace zásahy bezpečnostního systému 114 4. Zobrazení parametrů na displeji 116 5. Topné křivky

Více

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT NÁVOD K OBSLUZE TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT LAN SHP-140IRC+SHP-140ERC SHP-180IRC+SHP-180ERC HEAT PUMPS 1 Připojení čerpadla do sítě LAN Tepelné čerpadlo Sinclair je vybaveno webovým serverem, který umožňuje

Více

Návod k obsluze. Tepelné čerpadlo země/voda Daikin Altherma EGSQH10S18AA9W. Návod k obsluze Tepelné čerpadlo země/voda Daikin Altherma.

Návod k obsluze. Tepelné čerpadlo země/voda Daikin Altherma EGSQH10S18AA9W. Návod k obsluze Tepelné čerpadlo země/voda Daikin Altherma. čeština Obsah Obsah 1 O tomto dokumentu 2 2 O systému 2 2.1 Komponenty v typickém rozvržení systému... 2 3 Provoz 3 3.1 Přehled: Provoz... 3 3.2 Uživatelské rozhraní stručně... 3 3.2.1 Tlačítka... 3 3.2.2

Více

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co.

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Telefon (ústředna) (0711) 939-00

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

Synco living QAX913. Dohled Funkce & ovládání. Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011

Synco living QAX913. Dohled Funkce & ovládání. Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011 Synco living QAX913 Dohled Funkce & ovládání Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011 Přehled Nastavení Nepřítomnost a dohled Dohled oken / dveří Signalizace (zvuková signalizace a stavový výstup)

Více

Albatros 2 Grafické uživatelské rozhraní UI400 Rychlý start

Albatros 2 Grafické uživatelské rozhraní UI400 Rychlý start Albatros 2 Grafické uživatelské rozhraní UI400 Rychlý start CE1C2348en 2014-03-31 Technologie Budov 2 Rychlý přehled nejdůležitějších vlastností Úspora energie Použij automatický provoz Nastav žádanou

Více

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT NÁVOD K OBSLUZE TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT LAN SHP-140IRC+SHP-140ERC SHP-180IRC+SHP-180ERC HEAT PUMPS 1 Připojení čerpadla do sítě LAN Tepelné čerpadlo Sinclair je vybaveno webovým serverem, který umožňuje

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU Nástěnné klimatizační jednotky s ekologickým chladivem R-410a Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za nákup našeho klimatizačního systému. Před použitím

Více

TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY. Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny

TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY. Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny Základní informace YUTAKI S YUTAKI S je vysoce účinný systém tepelného čerpadla vzduch-voda, který

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD Efektivní energie Jak to funguje Tepelné čerpadlo vzduch / voda získává energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kw elektrické energie k výrobě 3 až 5 kw tepelné energie. 2-4 kw ENERGIE ZE VZDUCHU

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

PremiumLine EQ C6-C10 E6-E17 Příručka uživatele

PremiumLine EQ C6-C10 E6-E17 Příručka uživatele PremiumLine EQ C6-C10 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Příručka uživatele 6 720 800 270 (2011/11) cs Informace Informace Tepelné čerpadlo IVT PremiumLine EQ je vybaveno nízkoenergetickými oběhovými čerpadly

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE ROBUR s.r.o. Tel: 541 228 266 Fax: 541 227 620 Servis: 800 153 491 e-mail: servis@robur.cz OBSAH OBSAH... 2 REŽIM DIAGNOSTIKY... 3 Základní ovládací prvky...

Více

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI WS350 BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI VYSÍLAÈ K PØIJÍMAÈÙM ØADY WS3xx Bezdrátové digitální čidlo vlhkosti je vhodné do míst, kde je nutné udržovat stálou vlhkost vzduchu (např. sklady). WS350 je vysílač,

Více

Návod k seřízení a programování digitálních hodin Grässlin typ MIL 72/2 DIGI42 KOMEXTHERM DIGI42

Návod k seřízení a programování digitálních hodin Grässlin typ MIL 72/2 DIGI42 KOMEXTHERM DIGI42 Návod k seřízení a programování digitálních hodin Grässlin typ MIL 72/2 DIGI42 KOMEXTHERM DIGI42 1. POPIS - URâENÍ Digitální spínací hodiny Grässlin uvedeného typu jsou elektronické hodiny, jejichž pomocí

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13 00334553-1. vydání - 03/13 NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE CZ Obsah OBSAH 1 Symboly použité v návodu... 2 2 Správné použití zařízení... 2 3 Úprava vody... 2 4 Informace poskytované uživateli... 4 5 Bezpečnostní

Více

PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA

PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Centrální jednotka PT41-CJ slouží pro jednoduché programování a nastavení celého systému PT41. Umožňuje nastavení typu regulace, programů

Více

DT 10 DT 20. Deutsch 2 Italiano 6 English 12 Español 16 Português 21 Polski 26 Nederlands 31 Français 35 По русски 40 Latviski 45 Eesti keel 50

DT 10 DT 20. Deutsch 2 Italiano 6 English 12 Español 16 Português 21 Polski 26 Nederlands 31 Français 35 По русски 40 Latviski 45 Eesti keel 50 prog DT 10 DT 20 auto 1 2 3 4 5 6 7 auto set? OK 6720611791-00.1WO Deutsch 2 Italiano 6 English 12 Español 16 Português 21 Polski 26 Nederlands 31 Français 35 По русски 40 Latviski 45 Eesti keel 50 Lietuvių

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

Váš partner pro měření a regulaci. Siemens Building Technologies 1

Váš partner pro měření a regulaci. Siemens Building Technologies 1 Váš partner pro měření a regulaci 1 Prostorové termostaty a regulátory RAA RDE REV23/33 REV200/300 2 Termostat princip činnosti PROUDÍCÍ VZDUCH Z PROSTORU TEPLOTNÍ ČIDLO KOVOVÁ MEMBRÁNA PROSTOROVÁ TEPLOTA

Více

HOME CONTROL HC-PH-TS20 SET4 HC-PH-HD01 SET4

HOME CONTROL HC-PH-TS20 SET4 HC-PH-HD01 SET4 HOME CONTROL Nový bezdrátový systém určený k regulaci teplovodního nebo elektrického vytápění. Nabízí obdobné funkce jako systém Pocket Home za velmi příznivou cenu. V sestavě získáte plnohodnotnou startovací

Více

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení.

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení. NÁVOD K OBSLUZE ASTRONOMICKÉ SPÍNACÍ HODINY Čtěte pozorně všechny instrukce AST one Rozměry Schéma zapojení AST one je časový spínač určený k ovládání elektrických zařízení mezi západem a východem slunce,

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda je ekonomický a čistý systém ohřevu vody pomocí tepelného čerpadla TOPENÍ TEPLÁ VODA xxxxxxxxxxxxxxxxx je efektivní systém ohřevu vody založený na technologii

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

Solární systémy. Tepelné čerpadlo. Ovládání tepelného čerpadla. Návod k obsluze

Solární systémy. Tepelné čerpadlo. Ovládání tepelného čerpadla. Návod k obsluze Solární systémy Tepelné čerpadlo Ovládání tepelného čerpadla Návod k obsluze Stručný návod Výběr provozního režimu Několikerým stisknutím tlačítka modu navolíte požadovaný provozní režim (textové hlášení).

Více

Vyhlédání závady u zařízení VRF S-MMS

Vyhlédání závady u zařízení VRF S-MMS Vyhledávání závady u S-MMS česky Strana 1 Vyhlédání závady u zařízení VRF S-MMS Upozornění na výskyt chyby V případě detekce nějaké chyby se na displeji zobrazí odpovídající chybový kód a číslo příslušné

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

Referenční příručka pro uživatele

Referenční příručka pro uživatele EHBH04CA EHBH08CA EHBH16CA EHBX04CA EHBX08CA EHBX16CA EHVH04S18CA EHVH08S18CA EHVH08S26CA EHVH16S18CA EHVH16S26CA EHVX04S18CA EHVX08S18CA EHVX08S26CA EHVX16S18CA EHVX16S26CA čeština Obsah Obsah 1 Všeobecná

Více

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev.

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. Návod k obsluze HtIndustry rozšířená konfigurační úroveň HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. 1, 01/2004 1 HTH8 s.r.o. Eimova 880, 572 01 Polička Czech Republic tel.: +420 461 619 515 fax:

Více

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M Manual de Utilização n.º 1/2013 Manuál Jazz Light Popis Zdroje Tyto zdroje jsou napájeny 230V~ a napájejí celý zvukový systém 15V. Modulové centrální jednotky (Volitelné) Po dokončení nastavení, získávají

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka ekvitermního vytápění MSI-1

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka ekvitermního vytápění MSI-1 Obsah: Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka ekvitermního vytápění MSI-1 1.0 Program... 1 1.1 Vstupy, výstupy a zobrazení... 1 1.2 Funkce řídící jednotky...

Více

SWING. Výkon Zubadanu

SWING. Výkon Zubadanu VYSVĚTLIVKY IKON Funkce: komfort / kvalita vzduchu ON/OFF Časovač zap./vyp. Automatická regulace ventilátoru S časovačem zap./vyp. můžete nastavit pevné časy zapnutí a vypnutí klimatizace. 7 Týdenní časovač

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor Steca TR 0301 Montážní a provozní předpisy Teplotně diferenční regulátor Bezpečnostní předpisy Na zařízení smí pracovat pouze vyškolená a prověřená osoba. Před manipulací, otevřením jednotky, připojením

Více

Bedienungsanleitung. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel.

Bedienungsanleitung. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel. Elektronická armatura s ovládacím panelem Instrukcja obsługi Elektroniczna bateria z panelem sterującym SLO Návod na obsluhu Elektronická armatúra

Více

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE N-SDWHP-150-3.6 N-SDWHP-190-3.6 N-SDWHP-260-3.6 N-SDWHP-300-3.6 N-SDWHP-300-3.6+ OBSAH A. DŮLEŽITÉ POZNÁMKY ------------------------------------------------------------------------------------------------1

Více

R-TC Adaptabilní termostat

R-TC Adaptabilní termostat R-TC Adaptabilní termostat 1. Technické údaje 2. Popis 3. Montáž a instalace 4. Provoz 4.1 Spuštění 4.2 Volitelné funkce 4.2.1 Rychlé zahřátí 4.2.2 Uzamykací funkce neboli uzamčení ovládání 4.2.3 Konfigurační

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

Tepelná čerpadla vzduch-voda

Tepelná čerpadla vzduch-voda tepelná čerpadla vzduch voda 2012 SRDCE VAŠEHO DOMOVA H E A T P U M P S Tepelná čerpadla vzduch-voda V dnešní době se lidé zaměřují na náklady spojené s vytápěním svých domů a zároveň chtějí šetřit životní

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu Zelená úsporám Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná

Více

Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé

Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé Čidlo venkovní teploty Tyto odporové snímače teploty jsou určeny pro kontaktní měření teploty plynných látek ve venkovních nebo průmyslových prostorech. Plastová

Více

Tepelné čerpadlo vzduch/voda

Tepelné čerpadlo vzduch/voda Tepelné čerpadlo vzduch/voda model S5 model S6 model S8 model S0 pro koncového uživatele model S3 model S6 Uchovejte pro budoucí potřebu. IMPROMAT KLIMA spol. s r. o. Tø. T. Bati 5267 Areál Svit, 4. budova,

Více

Albatros 2 Bloková hydraulická schémata a doplňkové funkce

Albatros 2 Bloková hydraulická schémata a doplňkové funkce Albatros 2 Bloková hydraulická schémata a doplňkové funkce Vydání 1.0 CE1U2359cz_8 10. Juli 2008 Siemens Switzerland Ltd HVAC Products 2/66 1 Zdroje tepla nebo chladu...8 1.1 Kotle...8 1.1.1 Olej /plyn,

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

ROTEX HPSU compact. Vnitřní tepelné čerpadlo s integrovanou nádrží zásobníku Návod k obsluze. Pro provozovatele. CZ Vydání 08/2010

ROTEX HPSU compact. Vnitřní tepelné čerpadlo s integrovanou nádrží zásobníku Návod k obsluze. Pro provozovatele. CZ Vydání 08/2010 < OK < Pro provozovatele ROTEX HPSU compact Vnitřní tepelné čerpadlo s integrovanou nádrží zásobníku Návod k obsluze Typy HPSU compact 508 HPSU compact 516 CZ Vydání 08/2010 Výrobní číslo Zákazník Obsah

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

calormatic 470 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Ekvitermní regulátor Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

calormatic 470 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Ekvitermní regulátor Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 470 Ekvitermní regulátor CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Více

Programovatelný pokojový termostat TP 07-01

Programovatelný pokojový termostat TP 07-01 Návod k použití Programovatelný pokojový termostat TP 07-01 CZ verze 1.1 Programovatelný pokojový termostat - návod k použití Model: TP07-01 Jsme potěšeni Vaší volbou programovatelného pokojového termostatu

Více

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ Solární tepelné čerpadlo! Nejnovější solární hybridní technologie, přímý solární ohřev chladiva TČ: TF > 5,0! Kvalitní značkové kompresory, stabilní provoz

Více

Greenline HT Plus. C a E. Příručka pro instalaci, zprovoznění a údržbu. Číslo výrobku: 290410-25 Vydání 2.3

Greenline HT Plus. C a E. Příručka pro instalaci, zprovoznění a údržbu. Číslo výrobku: 290410-25 Vydání 2.3 cz Greenline HT Plus C a E Příručka pro instalaci, zprovoznění a údržbu Číslo výrobku: 290410-25 Vydání 2.3 Děkujeme, že jste se rozhodli pro tepelné čerpadlo společnosti IVT Industrier AB! Doufáme, že

Více