H+H. Energiesysteme. Leonardo. Tepelné čerpadlo vzduch voda s chlazením. Návod k použití

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "H+H. Energiesysteme. Leonardo. Tepelné čerpadlo vzduch voda s chlazením. Návod k použití"

Transkript

1 H+H Energiesysteme Leonardo Tepelné čerpadlo vzduch voda s chlazením Návod k použití

2 Otevření dálkového ovládání

3 Obsah 1. Přehled ovládacích prvků Display Návod k použití Zapnutí a vypnutí přístroje Způsoby provozu Parametry nastavení Popis funkcí parametrů nastavení Parametry nastavení od výrobce Nastavení požadované teploty Zobrazení teploty Nastavení aktuálního času a dne v týdnu Kontrola časovače Nastavení časovače 24 hodin Nastavení týdenního časovače Nastavení dovolené Zobrazit nastavení časovače Dětská pojistka Tichý chod Zadání adresy Kódy chybových hlášení...30

4 1. Přehled ovládacích prvků Dálkové ovládání č. Tlačítko Popis funkcí 1 Vypínač Stiskněte tlačítko zapnutí nebo vypnutí přístroje 2 LCD Display Display informace 3 Šipka na tlačítku Stisknutí zvýší hodnotu 4 Nastavení teploty Stiskněte tlačítko pro změnu teploty 5 Tlačítko topení/chlazení Výběr mezi topením a chlazením 6 Úprava užitkové vody - Tlačítko vypínače Zapíná a vypíná úpravu užitkové vody 7 Ukazatel teploty Zobrazí aktuální teplotu 8 Časovač Nastavení časovače 9 Tichý chod Vypínač tichého chodu vnějšího přístroje 10 ESC Návrat do hlavního menu 11 Adresa Nastavení adresy přístroje 12 Funkce Přístup k parametrům nastavení od výrobce 13 Dětská pojistka Zablokuje tlačítka 14 Nastavení hodin Nastavení času 15 Zpět Návrat do předchozího menu 16 Potvrzení Potvrdí nastavení parametrů 17 Šipka dolů Stisknutím snížíte hodnotu 18 Chod v závislosti na počasí Aktivuje a deaktivuje chod zařízení v závislosti na počasí 1

5 2. Display Symbol Označení Popis funkce Tichý chod Topení Chlazení Chod podle počasí Úprava užitkové vody Dezinfekce Teplota místnosti Symbol tichého chodu vnější jednotky Symbol zapnutého topení V režimu dovolená nebo rychlého topení symbol bliká Symbol zapnutého chlazení Symbol chodu v závislosti na počasí a časově omezeného tichého chodu (blikající symbol) Symbol úpravy užitkové vody V modu zrychlené úpravy užitkové vody symbol bliká Průběh dezinfekce / spínání dezinfekce Při neúspěšné dezinfekci symbol bliká Tento symbol, že právě nastavujete požadovanou teplotu. Jinak se zobrazuje aktuální teplota. 2

6 Symbol Označení Popis funkce Teplota výstupní vody Teplota nádoby užitkové vody Výstupní teplota solárního zařízení Nastavení funkcí Načítání teplot Tento symbol ukazuje, že právě nastavujete výstupní teplotu. Jinak se zobrazuje aktuální teplota výstupní vody. V případě časově omezené regulace výstupní teploty tento symbol bliká. Tento symbol ukazuje, že právě nastavujete požadovanou teplotu užitkové vody v nádrži. Tento symbol ukazuje, že právě nastavujete požadovanou výstupní teplotu solárního zařízení. Symbol pro parametry nastavení od výrobce Tento symbol ukazuje, že právě načítáte teploty. Porucha Symbol pro nastalou poruchu. Odmrazování Časovač 24 hodin 24 hodinový zpětný časovač Týdenní časovač Dovolená Okružní čerpadlo Modus odmrazování je právě aktivní. Tento symbol ukazuje, že právě nastavujete časovač na 24 hodin, nebo že je časovač aktivní. Po ukončení nastavování tento symbol bliká Tento symbol ukazuje, že právě nastavujete 24 hodinový zpětný časovač nebo že je zpětný časovač aktivní. Po ukončení nastavování tento symbol bliká Tento symbol ukazuje, že právě nastavujete týdenní časovač, nebo že je týdenní časovač aktivní. Po ukončení nastavování tento symbol bliká. Tento symbol ukazuje, že některé dny v týdenním časovači jsou vymazané. Po ukončeném nastavování tento symbol bliká. Tento symbol ukazuje, že je okružní čerpadlo právě v provozu. Vnější přístroj Tento symbol ukazuje, že je vnější přístroj právě v provozu. První stupeň interního registru elektrického ohřevu Ukazuje, že je právě v provozu první stupeň přídavného elektrického ohřevu. Druhý stupeň interního registru elektrického ohřevu Ukazuje, že je právě v provozu druhý stupeň přídavného elektrického ohřevu. Elektrický přídavný ohřev užitkové vody Termostat Centrální dálkové ovládání Externí solární okružní čerpadlo Ukazuje, že je právě v provozu přídavný elektrický ohřev užitkové vody Symbol ukazuje připojení termostatu Ukazuje probíhající ovládání přes centrální ovládací přístroj. Tlačítka jsou bez funkce. Tento symbol ukazuje, že je externí okružní čerpadlo solárního zařízení právě v provozu. 3

7 3. Návod k použití 3.1 Zapnutí a vypnutí Bez připojeného termostatu stiskněte topení tlačítko chlazení nebo Symbol pro topení nebo chlazení d i s p l e j i. s e o b j e v í n a Stiskněte znovu tlačítko přístroje. pro vypnutí Je-li připojen zásobník užitkové vody, stiskněte tlačítko zapnuta. a úprava užitkové vody je Symbol objeví na displeji. pro provoz užitkové vody se Stisknete-li tlačítko provoz užitkové vody. znovu, vypnete 3.2 Způsoby provozu 1. Topení/ chlazení Stiskněte tlačítko modu chlazení/ topení pro zapnutí Opětovné stisknutí tlačítka způsobí přepnutí do druhého modu. V modu topení se objeví symbol V modu chlazení se objeví symbol 4

8 2. Provoz v závislosti na počasí Při provozu topení stiskněte tlačítko, tím aktivujete provoz topení v závislosti na počasí. Objeví se symbol. Opětovné stisknutí tlačítka chod v závislosti na počasí zase vypne. 3. Tichý chod Při zapnutém provozu v závislosti na počasí nebo úpravy užitkové vody stiskněte tlačítko tichý chod., tím se aktivuje Objeví se symbol Opětovným stisknutím tlačítka tichý chod zase zrušíte. 4. N o u z o v ý p r o v o z s e l e k t r i c k ý m t o p e n í m Nastane-li porucha a kompresor se zastaví na dobu delší než 3 minuty, pak můžete stisknutím a podržením tlačítka nebo na 5 vteřin přepnout do nouzového provozu úpravy užitkové vody nebo topení. Symbol topení nebo symbol užitkové vody bude blikat. Opětovným stisknutím a podržením tlačítka nebo na 5 vteřin nouzový provoz zrušíte. Pozor: 1. V případě poruchy elektrického ohřevu v hydroboxu, průtokového čidla nebo čidla teploty výtokové vody není nouzový provoz k dispozici. 2. Při poruše přídavného topení v zásobníku užitkové vody nebo teplotního čidla v zásobníku užitkové vody není nouzový provoz úpravy užitkové vody k dispozici. 5

9 3.3 Parametry nastavení 1. Stisknutím tlačítka se dostanete do úrovně parametrů. Objeví se symbol. Kód funkce Hodnota funkce 2. Stisknutím tlačítka vyberte kód funkce, který chcete nastavit. 6

10 3. Stiskem tlačítka potvrdíte kód funkce. Rozbliká se hodnota funkce. 4. Tlačítkem nyní změňte hodnotu. 7

11 5. Stiskněte tlačítko pro uložení nastavené hodnoty. 6. Opakujte kroky 2 až 5 pro změnu ostatních hodnot. Stisknutím tlačítka nebo opustíte Menu. 8

12 Seznam uživatelských parametrů kód funkce výběr rozsah nastavení (nastavení výrobcem) 1 Požadovaná hodnota: Vyberte, zda jako požadovanou hodnotu chcete použít čidlo pokojové teploty nebo teploty vypouštěné vody. 0: Teplota vypouštěné vody 1: Čidlo pokojové teploty 0~1(0) 2 Vynucený provoz chlazení/topení 0: bez vynuceného provozu 1: vynucený provoz chlazení 2: vynucený provoz topení 0~2(0) 3 Celsius/Fahrenheit Zobrazit teplotu v C nebo F 0:Celsius 1:Fahrenheit 0~1(0) 4 Je připojený termostat? 0: Ne 1: Ano 0~1(0) 5 Je možný rychlý ohřev užitkové vody elektrickým topením? 0: Ne 1: Ano 0~1(0) 6 Desinfekce možná 7 Modus dovolené možný 0: Ne 1: Ano 0: Ne 1: Ano 0~1(0) 0~1(0) 8 Priorita při současném požadavku na chlazení a na úpravu užitkové vody 0: Priorita chlazení 1: Priorita užitkové vody 0~1(0) 9 Priorita při současném požadavku topení a úpravy užitkové vody 0: Priorita topení 1: Priorita užitkové vody 0~1(0) Doporučeno: 1 10 Použití přídavného topení v hydroboxu 11 Den v týdnu pro sepnutí dezinfekce 12 Hodina sepnutí dezinfekce 1: půlka kapacity (3kW) 2: plná kapacita (6kW) 0: Neděle 1: Pondělí 2: Úterý 3: Středa 4: Čtvrtek 5: Pátek 6: Sobota 00-00: : :00 1~2(1) 0~6(6) 0~23(23) 13 Provoz topení na výtoku ve vnější jednotce je možný 0: Ne 1: Ano 0~1(0) 14 Počet čidel v zásobníku 1: jedno 2: dvě 1~2(2) 9

13 Seznam uživatelských parametrů kód funkce výběr rozsah nastavení (nastavení výrobcem) 15 Zásobník užitné vody k dispozici 16 Přídavný zdroj tepla 17 Chlazení okolního vzduchu k dispozici 18 Čidlo pokojové teploty k dispozici 19 Pracovní rozmezí v topném provozu 0: není 1: je 0: není 1: je 0: není 1: je 0: není 1: je 0: Oblast vysoké teploty 1: Oblast nízké teploty 0~1(0) 0~1(0) 0~1(0) 0~1(0) 0~1(1) Výchozí teplota přídavného elektrického topení v hydroboxu Teplota užitkové vody až po hranici danou tepelným čerpadlem. / - 20 ~ 18 C (0 C) / - 40 ~ 50 C (50 C) 22 Cílová teplota pro sepnutí dezinfekce / - 40 ~ 70 C (70 C) 23 Hodnota venk. teploty pro dosažení maximálního posunu požadované teploty topného provozu / - 20 ~ 5 C (-15 C) 24 Hodnota venkovní teploty pro spuštění posunu požadované hodnoty v topném provozu / - 10 ~ 20 C (15 C) 25 Hystereze pro provoz chlazení / 2 ~ 10 C (3 C) 26 Hystereze pro provoz topení / 2 ~ 10 C (3 C) 27 Hystereze pro provoz užitkové vody / 2 ~ 8 C (3 C) 10

14 3.4 Popis funkcí parametrů nastavení Kód 1: Výběr čidla Požadovaná hodnota zařízení se může regulovat přes čidlo teploty vypouštěné vody nebo přes čidlo pokojové teploty. Pozor: Regulace přes čidlo pokojové teploty je možná jen tehdy, pokud je čidlo pokojové teploty instalované a kód 18 je nastaven na 01 (čidlo pokojové teploty je k dispozici). Kód 2: Vynucený provoz Vynucený provoz se dá nastavit pro topení nebo chlazení. Vynucený provoz chlazení se musí použít, pokud je třeba doplnit chladící médium, nebo zařízení musí být nově naplněno. Vynucený provoz se dá rovněž použít tehdy, když okolní teplota leží mimo limity nasazení. Vynucený provoz je možný pouze na 15 minut. Pozor: Než zapnete vynucený provoz, vypněte zařízení ovladačem. i. Nastavte nyní vynucený provoz kód 2 a stiskněte tlačítko On/Off na ovládání. ii. Opětovným stisknutím tlačítka On/Off lze vynucený provoz zastavit. iii. Po 15 minutách vynuceného provozu se zařízení vypne automaticky. Kód 3: Výběr mezi Celsius/Fahrenheit Teploty se zobrazí ve stupních Celsia nebo Fahrenheita. Kód 4: Připojen externí termostat Je-li připojený externí termostat, nastavte kód 4 na 1. Pozor: Spínání termostatem používejte pouze pro plošné chlazení nebo plošné vytápění! Kód 5:Rychlý ohřev užitkové vody Pokud nastavíte kód 5 na 1, je zapnuté tepelné čerpadlo a přídavné elektrické topení. Pokud je kód 5 nastaven na 0 a úprava užitkové vody je zapnutá, pak v případě, že se teplota užitkové vody dostane pod nastavenou teplotu v kódu 21 (nastavení výrobce 50 C), je jako zdroj tepla zapnuté jenom tepelné čerpadlo. Pokud je požadována vyšší teplota než maximální teplota 50 C, zapne se poté přídavné elektrické topení v nádrži užitkové vody. Kód 6:Sepnutí dezinfekce Sepnutí dezinfekce pro nádrž užitkové vody se aktivuje v kódu 6 hodnotou 1. Den v týdnu, čas, jakož i konečná teplota se dá nastavit kódy 11,12 a 22. Kód 7:Modus dovolená Pokud je kód 7 nastavený na 1, systém se automaticky přepne do modu topení a všechny ostatní způsoby provozu se vypnou. Pokud jde zařízení do nouzového provozu, modus dovolené se vypne. V modu dovolené nelze měnit teplotu v místnosti/ tepl. vypouštěné vody. V modu dovolené bliká Kód 8:Nastavení priority při současném požadavku chlazení a úpravy užitkové vody Pokud je kód 8 nastaven na 0, má prioritu provoz chlazení. Užitková voda se vyrábí výhradně elektrickým ohřevem.pokud je kód 8 nastavený na 1, má prioritu úprava užitkové vody. Užitková voda se vyrábí tepelným čerpadlem a v případě potřeby elektrickým ohřevem. V tomto případě je funkce chlazení zastavena a aktivuje se až tehdy, když je úprava užitkové vody ukončena. Kód 9:Nastavení priority při současném požadavku chlazení a úpravy užitkové vody Pokud je kód 9 nastaven na 0, má prioritu provoz topení. Užitková voda je vyráběna výhradně elektrickým topením, dokud trvá požadavek topení. Pokud je kód 9 nastaven na 1, má prioritu úprava užitkové vody. Užitková voda je vyráběna tepelným čerpadlem a v případě potřeby elektrickým ohřevem. V tomto případě je funkce topení zastavena a aktivuje se až tehdy, když je úprava užitkové vody ukončena. 11

15 Kód 10:Použití přídavného topení v hydroboxu Pokud je kód 10 nastaven na 1, je v hydroboxu k dispozici jen 1 elektrický ohřev (3KW), pokud venkovní teplota klesne pod teplotu nastavenou v kódu 20. Pokud je kód 10 nastaven na 2, jsou k dispozici dva ohřevy vody (2 x 3KW). Ohřevy se zapnou, dokud požadované teploty není dosaženo. Kód 11:Den v týdnu pro sepnutí dezinfekce Hodnota určuje den v týdnu pro sepnutí dezinfekce. 0 znamená neděli, 1 pondělí. a 6 sobotu. Kód 12:Čas sepnutí dezinfekce Tato hodnota určuje čas sepnutí dezinfekce. 00 znamená 0:00 hod., 01 znamená 01:00 hod. 22 znamená 22:00 hod. a 23 znamená 23:00 hod. Kód 13:Provoz topení na odtoku ve vnější jednotce Pokud je kód 13 nastaven na 0, je topení na odtoku ve vnějším přístroji vždy vypnuto. Pokud je kód 13 nastavený na 1, je zapnuto, běží-li kompresor a spadne-li venkovní teplota pod 0 C. Je-li kompresor vypnutý nebo venkovní teplota stoupne nad +2 C, opět se vypne. Kód 14:Počet čidel v zásobníku Pokud je kód 14 nastaven na 1, je v nádrži užitkové vody jen jedno teplotní čidlo. Pokud je hodnota nastavená na 2, jsou v nádrži užitkové vody 2 teplotní čidla. Jedno je umístěno uprostřed nádrže pro zobrazení na displeji dálkového ovládání, druhé reguluje tepelné čerpadlo / elektrické topení. Kód 15:Zásobník užitkové vody je nainstalován Pokud je kód 15 nastaven na 0, není do systému instalována žádná nádrž užitkové vody. V dálkovém ovladači nejsou použitelné funkce příprava teplé vody a nastavení dezinfekce. Pokud je kód 15 nastaven na 1, je do systému instalována nádrž užitkové vody. V dálkovém ovladači jsou použitelné funkce příprava teplé vody a nastavení dezinfekce. Kód 16:Přídavný zdroj tepla Pokud je kód 16 nastaven na 0, není v systému instalován žádný další zdroj tepla. Je-li hodnota nastavena na 1, je v systému další zdroj tepla (plynový nebo olejový hořák, solární zařízení atd.). Kód 17:Přístroj k chlazení okolního vzduchu Pokud je kód 17 nastaven na 0, nejsou v systému instalovány žádné přístroje k chlazení okolního vzduchu. V tomto případě nelze teplotu vody nastavit pod 16 C, aby se zamezilo kondenzaci vody při plošném chlazení a jiných případech. Pokud je kód 17 nastaven na 1, mohou být přístroje na chlazení vzduchu instalovány a nastavení nižších teplot studené vody je umožněno. V tomto případě by měly být nainstalovány dvoucestné ventily, aby se zablokoval chladící oběh v provozu topení. Jinak se může stát, že zařízení nebude řádně fungovat. Kód 18:Čidlo teploty vzduchu Pokud je kód 18 nastaven na 0, není instalováno žádné čidlo teploty vzduchu. Zařízení je regulováno teplotou vypouštěné vody. Pokud je hodnota nastavena na 1, musí být instalováno čidlo teploty vzduchu (součást dodávky), jinak zařízení nefunguje. Regulace se řídí výběrem v kódu 1. Kód 19: Pracovní rozmezí v režimu topení Pokud je kód 19 nastaven na 0, je tepelné čerpadlo činné v rozsahu teplot od 25 do 55 C (radiátor nebo topný ventilátor). Jakmile se hodnota nastaví na 1, pracuje tepelné čerpadlo v nižším tepelném rozsahu od 25 do 45 C, pro použití v podlahovém nebo plošném topení. Kód 20: Startovní teplota přídavného elektrického topení v hydroboxu Nastavení venkovní teploty, když je jedno ze dvou přídavných elektrických v pohotovostním stavu. Nad touto teplotou bude jeho zapnutí blokované. topení v hydroboxu Příklad: Hodnota bude nastavena na -1 C. Jedno elektrické přídavné topení (50%) bude v činnosti, dokud bude venkovní teplota pod -1 C a teplota vody na výstupu / pokojová teplota (podle nastavení) se značně odchýlí od nastavené teploty. 12

16 Kód 21:Teplota užitkové vody až po přepnutí z tepelného čerpadla na topné tělísko Příprava užitkové vody tepelným čerpadlem omezena do maximálně 50 C. Pokud je potřeba užitkové vody nad 50 C, bude připravena topným tělískem v zásobníku užitkové vody. Příklad: Kód 21 je nastaven na hodnotu 50 C, požadovaná hodnota užitkové vody je však 60 C. Až do teploty 50 bude ohřev užitkové vody zajišťovat tepelné čerpadlo, (v módu rychloohřevu navíc s topným tělískem). Od 50 C bude ohřev zajišťovat topné tělísko. Vyhýbejte se proto z energetických důvodů pokud možno nastavování teploty užitkové vody nad 50 C. Kód 22:Cílová teplota spínání dezinfekce Pro nastavení cílové teploty (teplota vypínání) při spínání dezinfekce musíte v kódu 6 nastavit spínání dezinfekce na 1. Kód 23, 24: Změna požadovaných hodnot pro provoz topení Nastavená požadovaná hodnota pro teplotu vody nebo vzduchu se může změnit pomocí těchto dvou hodnot v daném rozsahu. Při klesající venkovní teplotě se požadovaná hodnota odpovídajícím způsobem zvýší. Kód 23: Spodní hodnota pro dosažení maximální změny požadovaných hodnot. Kód 24: Horní hodnota pro spuštění změny požadovaných hodnot. Kód 25: Hystereze pro provoz chlazení Hystereze pro bod zapnutí v provozu chlazení. Příliš nízká hystereze způsobuje časté zapínání a vypínání zařízení v provozu částečného zatížení pod 25%. Kód 26: Hystereze pro provoz topení Hystereze pro bod zapnutí v provozu topení. Příliš nízká hystereze způsobuje časté zapínání a vypínání zařízení v provozu částečného zatížení pod 25%. Kód 27: Hystereze pro provoz užitkové vody A: Topení pomocí tepelného čerpadla B: Topení pomocí elektrického topení v nádrži užitkové vody C: Bez topení D: Topení pomocí elektrického topení v nádrži užitkové vody 13

17 3.5 Parametry nastavení od výrobce 1. Stiskem tlačítka a současně po dobu 5 vteřin se zobrazí modus nastavení od výrobce. Na displeji se objeví symbol. 2. Stiskem šipek nahoru/dolů se dostanete do požadovaného funkčního kódu. 3. Stiskem tlačítka k ó d p o t v r d í t e a f u n k č n í p a r a m e t r z a č n e b l i k a t. 4. Stiskem tlačítka změníte vybraný parametr. 5. Stiskem tlačítka změněnou hodnotu uložíte. 6.Opakujte kroky 2 až 5 pro změnu ostatních parametrů, nebo stisknutím tlačítka nebo opustíte menu nastavení od výrobce. Funkční parametry kód popis funkce detail rozsah nastavení (nastavení od výrobce) 1 Doba mezi 2 odmrazováními / 30~60 minut (50) 2 Doba odmrazování / 1~15 minut (10) 3 Nastavení preventivního rozmrazování / 1~5 (3 ) 4 Konečná teplota preventivního rozmrazování / 6~14 (12 ) 5 Teplota začátku vysokotlakého ochranného zapojení / 55~60 ( 58 ) 6 Teplota konce vysokotlakého ochranného zapojení / 40~54 ( 53 ) 7 Začátek rozmrazování pomocí kompresoru / -10~0 ( -4 ) 8 Konec rozmrazování pomocí kompresoru / 5~30 (15 ) 14

18 3.6 Nastavení požadované teploty 1.Stiskem tlačítka nebo zapnete zařízení. 2. O p a k o v a n ý m s t i s k e m t l a č í t k a v y b e r e t e p o ž a d o v a n o u t e p l o t u. S y m b o l p r o p o k o j o v o u t e p l o t u, s y m b o l pro teplotu vypouštěné vody, sy m b o l p r o u ž i t k o v o u v o d u n e b o p r o s o l á r n í v ý s t u p n í t e p l o t u. Pozor: 1. V provozu topení a chlazení lze nastavit pouze pokojovou teplotu nebo teplotu vypouštěné vody 2. V provozu užitkové vody lze nastavit pouze teplotu ve vodní nádrži nebo solární výstupní teplotu (pokud je solární zařízení instalované). 3. Nastavení pokojové teploty je možné pouze tehdy, je-li instalované čidlo pokojové teploty a byl nastaven funkční kód V provozu topení nelze nastavit pokojovou teplotu nebo teplotu vody, pokud byl nastaven provoz v závislosti na počasí. 15

19 3. Tlačítkem vyberte požadovanou teplotu. 4. Stiskem tlačítka hodnotu uložíte a vrátíte se do hlavního menu. Rozsah nastavení Rozsahy nastavení teplot (jednotka C) Teplota Druh provozu Rozsah nastavení Výpustná teplota (bez chladícího zařízení) chlazení 7~25(7) Výpustná teplota (s chladícím zařízením) chlazení 18~25 (18) Výpustná teplota topení Vysokoteplotní modus 25~55 (40) Nízkoteplotní modus 25~45 (40) Čidlo pokojové teploty chlazení 18~30 (20) Čidlo pokojové teploty topení 18~30 (26) Nádrž užitkové vody / 40~80 (50) 16

20 3.7 Zobrazení teploty 1. Stiskem tlačítka se dostanete do modu zobrazení. Objeví se symbol. 2. Stiskem tlačítka vyberete kód teploty. 17

21 Kód teplotního čidla Popis 1 Venkovní teplota 2 Teplota nasávaného plynu 3 Teplota horkého plynu 4 Teplota odmrazování 5 Teplota chladící směsi 6 Teplota napouštění 7 Teplota vypouštění 8 Teplota vypouštění elektrického topení v hydroboxu 9 Teplota 2 v nádrži užitkové vody 10 Teplota 1 v nádrži užitkové vody 11 Pokojová teplota 12 Teplota kapaliny 13 Teplota jiných zdrojů topení 3. Stiskem tlačítka nebo odejdete z modu zobrazení. Pokud do 20 vteřin žádné tlačítko nestisknete, změní se modus automaticky. 18

22 3.8 Nastavení aktuálního času a dne v týdnu 1. Stiskem tlačítka se zobrazí nastavení času. Nastavený čas bliká. 2. Stiskem tlačítka nastavíte hodinu. 3. Stiskem tlačítka nastavení hodin uložíte. Potom začne blikat ukazatel minut. 19

23 4. Stiskem tlačítka nastavíte minuty. 5. Stiskem tlačítka nastavení minut uložíte. Potom začne blikat ukazatel dne Kontrola časovače Stiskněte tlačítko Timer Set po dobu 5 vteřin. Pak se objeví nastavení časovače. Není-li žádný časovač nastavený, nezobrazí se nastavení. Tlačítky a můžete časovač prolistovat. Pokud do 20 vteřin nestisknete žádné tlačítko, vrátíte se automaticky do hlavního menu. 20

24 3.9.1 Nastavení časovače 24 hodin 1. Opakovaným stisknutím tlačítka vyberete časovač nebo zpětný časovač. Symbol časovače nebo symbol zpětného časovače 24 h se zobrazí a bliká. 2. Stiskem tlačítka vyberete způsob provozu na dalších 24 hod. Topení chlazení příprava teplé vody a kombinace. 21

25 3.Stiskem tlačítka Uložíte nastavení na dalších 24 hod. Symbol ON / OFFbliká Pozor: Pokud byl nastaven časovač, stiskem tlačítka může být vymazán. 4. Stiskem tlačítka může být nastaven čas hodin ON / OFF 5. Stiskem tlačítka uložíte zapnutí/ vypnutí. Zobrazení se automaticky změní pro další krok. 22

26 6. Stiskem tlačítka nastavíte požadovanou teplotu. 7. Stiskem tlačítka požadovanou teplotu uložíte. 8. Stiskem tlačítka nastavíte hodinu. 23

27 9. Stiskem tlačítka hodinu uložíte. 10. Stiskem tlačítka nastavíte minuty. 11. Stiskem tlačítka nastavené minuty potvrdíte. Zobrazení se automaticky vrátí do hlavního menu. Časovač je nyní nastavený. Na ukazateli se objeví symbol pro časovač 24 h nebo pro zpětný časovač 24 h. 24

28 3.9.2 Nastavení týdenního časovače 1. O p a k o v a n ý m s tiskem tlačítka vyberete týdenní časovač. Na displeji se objeví symbol. 2. Stiskem tlačítka vyberete druh provozu. Topení, chlazení, příprava užitkové vody, topení + příprava užitkové vody, chlazení + příprava užitkové vody 3. Stiskem tlačítka vybraný způsob provozu uložíte. Automaticky se objeví požadovaná teplota. 4. Stiskem tlačítka nastavíte požadovanou teplotu. 5. Stiskem tlačítka požadovanou teplotu uložíte. Nastavení dne. 6. Stiskem tlačítka vyberete den. 7. Stiskem tlačítka den potvrdíte. Automaticky se objeví nastavení hodin. 8. Stiskem tlačítka nastavíte hodinu. 9. Stiskem tlačítka nastavení hodiny uložíte. Nastavení miminut. 10. Stiskem nastavíte minuty. 11. Stiskem nastavení minut uložíte. Hodina vypnutí v tomto dnu. 12. Stiskem nastavíte hodinu vypnutí. 13. Stiskem potvrdíte hodinu vypnutí. Nastavení minut vypnutí v tomto dnu. 14. Stiskem nastavíte minuty vypnutí. 25

29 15. Stiskem nastavení minuty vypnutí potvrdíte. Další událost v tomto dnu. 16. Zadejte nyní další nastavení pro tento den tím, že zopakujete kroky 8 až 15 nebo se stisknutím tlačítka dostanete ke kroku 6 následujícího dne. 17. Opakujte nyní kroky 6 až 15 pro další dny v týdnu, nebo se tlačítkem vraťte do hlavního menu. Týdenní časovač je nyní nastaven a bliká symbol Nastavení dovolené 1. Pokud máte týdenní časovač nastavený, stiskem tlačítka se dostanete do nastavení modu dovolené. Objeví se symbol modu dovolené. 2. Stiskem tlačítka se rozbliká den v týdnu. 3. Stiskem tlačítka nastavíte požadovaný den v týdnu. 4. Stiskem tlačítka odstraníte den v týdnu z programování týdenního časovače. 5. Opakováním kroků 3 až 4 odstraníte další dny z programování. Až nebude obsahovat žádný další den, změní se ukazatel na hlavní menu. Stane se tak také stiskem tlačítka nebo Zobrazení nastavení časovače Stiskněte tlačítko Timer Set po dobu 5 vteřin. Pak se objeví nastavení časovače. Není-li žádný časovač nastavený, nezobrazí se nastavení. Tlačítky a můžete časovač prolistovat. Pokud do 20 vteřin nestisknete žádné tlačítko, vrátíte se automaticky do hlavního menu. 26

30 3.10 Dětská pojistka Toto nastavení chrání ovládač před nepovolaným zásahem. 1. Stiskněte tlačítko po dobu 5 vteřin. 2. Je-li tlačítko blokované, objeví se na displeji EE. 3. Stiskněte tlačítko znovu na 5 vteřin a tím modus opustíte Nastavení tichého chodu Stiskněte současně tlačítka Silent a Timer Set po dobu 5 vteřin. Objeví se nastavení Silent a objeví se nastavení času časovače. Doba spuštění časovače bliká. 27

31 1. Tlačítky a nastavíte čas spuštění. T l a č í t k e m Set nastavení uložíte. 2. Tlačítky a n a s t a v í t e m i n u t u s p u š t ě n í. Stisknutím Set nastavení uložíte. Bliká symbol OFF. 28

32 3. Tlačítky a n a s t a v í t e h o d i n u u k o n č e n í. Tlačítkem Set hodinu uložíte. N y n í m ů ž e t e n a s t a v i t m i n u t y. 4. Tlačítky a nastavíte minuty. T l a č í t k e m Set nastavení uložíte a vrátíte se do hlavního menu. Tichý chod venkovní jednotky je nyní nastaven. 5. Tlačítkem Return nebo Esc můžete zadávání ukončit. Nastavení se tím neuloží Zadání adresy 1. Tlačítkem se dostanete do příslušného modu. 2. Tlačítkem můžete adresu změnit - číslo adresy nyní bliká. 3. Tlačítky můžete nastavit číslo adresy (0~125,127~253). 4. Tlačítkem nastavení uložíte. 5. Tlačítkem nebo menu opustíte. Pokud po dobu 20 vteřin nestisknete žádné tlačítko, stane se tak automaticky. 29

33 3.13 Chybová hlášení Pokud nastane chyba, bude ohlášena prostřednictvím kódu a symbolem. Tabulka kódů chyb Kód chyby F4 F6 F7 F5 EF E5 E1 E3 E4 C5 E6 E6 E3 Fc Fd F9 dh F1 F8 FE FL F3 df F0 Ec E2 Bez označení Ed Bez označení EH EH EH EH du Popis Poškozené čidlo venkovní teploty Poškozené čidlo teploty odmrazování Poškozené čidlo horkého plynu Poškozené čidlo nasávání plynu Poškozený motor větrání Přetížení kompresoru (defekt) nebo poškozený platinový invertor Alarm vysoký tlak Alarm nízký tlak Teplota horkého plynu příliš vysoká Nedostatečná kapacita vnitřního zařízení Chyba komunikace mez i hydroboxem a vnější jednotkou Chyba komunikace mez i vnější jednotkou a kontrolorem hydroboxu Netěsní nádoba chladícího prostředku Chybná funkce vysokotlakého spínače Chybná funkce nízkotlakého spínače Chybná funkce čidla vypouštění vody Chybná funkce přídavného čidla vypouštění vody Chybná funkce kapalinového čidla chladícího média Chybná funkce čidla napouštění vody Chybná funkce druhého čidla nádrže užitkové vody Chybná funkce prvního čidla nádrže užitkové vody Chybná funkce čidla rozvodu chladícího média Chybná funkce čidla přídavného zdroje tepla Chybná funkce čidla pokojové teploty Chybná funkce kontroly průtoku Alarm ochrany proti mrazu hydroboxu Příliš vysoká teplota v nádrži užitkové vody Příliš vysoká teplota vypouštěné vody Příliš vysoká teplota v přídavném zdroji Chybná funkce přídavného elektrického topení hydroboxu Chybná funkce prvního přídavného elektrického topení hydroboxu Chybná funkce druhého přídavného elektrického topení hydroboxu Chybná funkce topení nádrže užitkové vody Přerušení funkce (kontakt EVU), vypnutí dálkovým ovladačem, neindikuje poruchu 30

34 Poznámky : H+H Energiesysteme Czech Republic s.r.o. Uzeničky Blatná Česká republika IČ: DIČ: CZ Firma je zapsána u Krajského soudu v Českých Budějovicích složka C tel.: tel.: tel.:

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda Návod ovladače 66172808 Návod k modelům: GRS-CQ6.0Pd/Na-K GRS-CQ8.0Pd/Na-K GRS-CQ10Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-K GRS-CQ14Pd/Na-K GRS-CQ16Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-M GRS-CQ14P

Více

Tabulka provozních nastavení

Tabulka provozních nastavení 1/8 Příslušné vnitřní jednotky *HBH04CA3V *HBH08CA3V *HBH16CA3V *HBX04CA3V *HBX08CA3V *HBX16CA3V *HBH08CA9W *HBH16CA9W *HBX08CA9W *HBX16CA9W *HVH04S18CA3V *HVH08S18CA3V *HVH16S18CA3V *HVX04S18CA3V *HVX08S18CA3V

Více

Tabulka provozních nastavení

Tabulka provozních nastavení 1/9 Příslušné vnitřní jednotky *HBH4CB3V *HBH8CB3V *HBH11CB3V *HBH16CB3V *HBX4CB3V *HBX8CB3V *HBX11CB3V *HBX16CB3V *HBH8CB9W *HBH11CB9W *HBH16CB9W *HBX8CB9W *HBX11CB9W *HBX16CB9W *HVH4S18CB3V *HVH8S18CB3V

Více

Ohřívač vody s tepelným čerpadlem pro instalaci jako volně stojící UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Ohřívač vody s tepelným čerpadlem pro instalaci jako volně stojící UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AQUA 1 Ohřívač vody s tepelným čerpadlem pro instalaci jako volně stojící CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupili klimatizační jednotku FERROLI. Tento produkt je výsledkem

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 22.1 C DAY ESC OK www.geminox.cz www.geminox.sk strana 2 Návod k obsluze QAA73.210 www.geminox.cz 1. Ovládání 1.1 Obsluha 2 1 7 06:02 22.1 DAY C 5 ESC

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ. Důležitá bezpečtnostní upozornění: Výhody: Technická data

N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ. Důležitá bezpečtnostní upozornění: Výhody: Technická data N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ Důležitá bezpečtnostní upozornění: CU 345-STT je 7-dení programovatelný regulator teploty pro podlahové vytápění a

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA NÁVOD K INSTALACI Strana 1-8 AHI CARRIER S.E. EUROPE AIR CONDITIONING S.A. 18, KIFISOU AVENUE 0442 ATHENS, GREECE TEL.: +30-210-6796300. OBSAH

Více

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ 1 x kabel dálkového ovladače venkovní jednotky 1 x dálkový ovladač 1 x okenní souprava

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

KABELOVÝ OVLADAČ PRO SYSTÉM TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA (M-THERMAL)

KABELOVÝ OVLADAČ PRO SYSTÉM TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA (M-THERMAL) KABELOVÝ OVLADAČ PRO SYSTÉM TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA (M-THERMAL) 21 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 21 ÚVODNÍ INFORMACE... 21 VLASTNOSTI A FUNKCE... 22 NÁZVY A FUNKCE TLAČÍTEK... 22 NÁZVY A FUNKCE

Více

Manuál k pracovní stanici SR609C

Manuál k pracovní stanici SR609C Manuál k pracovní stanici SR609C Obsah Manuál k pracovní stanici SR609C...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

DeltaSol TECHNICKÁ DATA

DeltaSol TECHNICKÁ DATA TECHNICKÁ DATA IP30/DIN40050 Provozní teplota: 0 až +40 C Rozměry: 150 x 102 x 52 mm Instalace: na stěnu, na izolaci nádrže Zobrazení: LCD Nastavení: T: 2...11 K (nastavitelná hodnota) hystereze: 1,0 K

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA CZ SMARTSTART OBSAH SMARTSTART 3 O TÉTO PŘÍRUČCE 3 FUNKCE 4 DISPLEJ 4 SYMBOLY 5 DISPLEJ 6 HLAVNÍ OBRAZOVKA 6 NASTAVENÍ 7 HODINY 7 DATUM 7 TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Více

S2L - Obsluha, nastavení, montáž

S2L - Obsluha, nastavení, montáž S2L - Obsluha, nastavení, montáž PŘEHLED OVLÁDACÍCH PRVKŮ SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 681/5, 695 01 Hodonín Ruční provoz (zap. nebo vyp.) Výstup P1 resp. P2 Ruční/Auto tlačítko výstup P1 Min. teplota

Více

Návod k použití Termostat FH-CWP

Návod k použití Termostat FH-CWP Návod k použití Termostat FH-CWP Obsah Návod k použití termostatu FH-CWP 1. Přehled funkcí... 3 2. Montáž... 4 3. Instalace... 4 4. Ruční režim (tovární nastavení)... 5 5. Časová funkce ON/OFF... 6 6.

Více

EUROSTER 1100WB 1.POUŽITÍ 2.POPIS PŘÍSTROJE

EUROSTER 1100WB 1.POUŽITÍ 2.POPIS PŘÍSTROJE EUROSTER 1100WB NÁVOD K OBSLUZE 1 EUROSTER 1100WB 1.POUŽITÍ Euroster 1100WB je moderní digitální přístroj pro ovládání systémů s kotli na pevná paliva. Zásadní funkcí přístroje je optimalizace procesu

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

Synco living. Ventilace Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008. Regulace Rozšířené funkce

Synco living. Ventilace Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008. Regulace Rozšířené funkce Synco living Ventilace Funkce a ovládání Srpen 2008 Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008 Ventilace Řízení ventilace Ventilace může být řízena přes: Univerzální modul RRV934 S-mód KNX TP1 Strana2/32 Michal

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch Pokojový programovatelný termostat Flame Touch Pokojový termostat Flame Touch s intuitivním dotekovým ovládáním slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného

Více

TR T0 T1 T0 T1 REŽIM SP1 A B REGULÁTOR TEPLOTY REGULÁTOR TEPLOTY DRT23. verze 12. 3sSTISK

TR T0 T1 T0 T1 REŽIM SP1 A B REGULÁTOR TEPLOTY REGULÁTOR TEPLOTY DRT23. verze 12. 3sSTISK Digitální regulátor teploty DRT20,23 NÁVOD PRO UŽIVATELE verze 12 -diferenční regulátor teploty jednoho tepelného spotřebiče SP1 3sSTISK (nastavení) TR T0 T1 T4 Tp REGULÁTOR TEPLOTY DRT23 verze 12 C REŽIM

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Ohřev TUV - Uvedení do provozu

Ohřev TUV - Uvedení do provozu Ohřev TUV - Uvedení do provozu Michal Bassy Strana 1 Ohřev TUV Uvedení do provozu Postup ohřevu TUV Pro uvedení do provozu ohřevu TUV nakonfigurujte části systému požadované pro regulaci TUV. Uvedení do

Více

Instalační návod a Návod k obsluze

Instalační návod a Návod k obsluze Instalační návod a Návod k obsluze EKRUCBS Instalační návod a Návod k obsluze čeština Obsah Obsah Pro uživatele 2 1 Tlačítka 2 2 Stavové ikony 2 Pro instalačního technika 3 3 Přehled: Instalace a konfigurace

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

Uživatelský manuál pro Inteligentní solární řídící jednotku GOMON SR868C6 Certifikace: CE AC 220-240V, 50Hz, 900W

Uživatelský manuál pro Inteligentní solární řídící jednotku GOMON SR868C6 Certifikace: CE AC 220-240V, 50Hz, 900W Uživatelský manuál pro Inteligentní solární řídící jednotku GOMON SR868C6 Certifikace: CE AC 220-240V, 50Hz, 900W Upozornění: Tento produkt je neustále zdokonalovaný a mohou se vyskytnout menší odchylky

Více

Regulace klimatizace v laboratoři Viničná

Regulace klimatizace v laboratoři Viničná Uživatelský návod pro regulaci na akci Regulace klimatizace v laboratoři Viničná Vypracoval V Praze dne 8.6.2008 Ing. Jaroslav Kurzweil Návod k automatu MPC Tento návod je určen pro vyškolenou obsluhu

Více

Návod k obsluze. stručný návod. Montážní pokyny. nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT

Návod k obsluze. stručný návod. Montážní pokyny. nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT Topné přístroje vozidel Technická dokumentace Návod k obsluze EasyStart Timer CS Návod k obsluze stručný návod Montážní pokyny Ovládací prvek pro nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT Topné přístroje

Více

Tepelně spínaná zásuvka

Tepelně spínaná zásuvka Teplotní regulace připojeného spotřebiče POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ vestavěné čidlo teploty TS10 Tepelně spínaná zásuvka Příklady použití: elektrické topné desky přímotopná tělesa Fce = výběr funkcí (AUTO,

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Ovládací jednotka K rain RPS1224. návod k obsluze

Ovládací jednotka K rain RPS1224. návod k obsluze Ovládací jednotka K rain RPS1224 návod k obsluze Pro správnou funkci jednotky je třeba zapojit baterii 9V pro udržení naprogramovaných dat v případě výpadku elektřiny. Jednotka disponuje krátkodobou pamětí,

Více

Manuál k pracovní stanici SP228 Obsah

Manuál k pracovní stanici SP228 Obsah Manuál k pracovní stanici SP228 Obsah Manuál k pracovní stanici SP228... 1 1 Část 1: Provozní pokyny... 3 1.1 Obecné informace... 3 1.1.1 O tomto manuálu... 3 1.1.2 Bezpečnostní předpisy... 3 1.1.3 Odpovědnost

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy... 2

Více

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Návod k obsluze Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

Ekvitermní regulátor ETR 16 SOLAR

Ekvitermní regulátor ETR 16 SOLAR , Elektronické systémy pro měření a regulaci Ekvitermní regulátor ETR 16 SOLAR BMR, Ing. Petr Bečvarovský, Balbínova 252, 516 01 Rychnov n.kn., tel./fax +420-494-533602, mobil 1. +420-603-505499 Popis

Více

Požadavky na regulaci a MaR v případě použití kondenzační jednotky Acson jako tepelné čerpadlo

Požadavky na regulaci a MaR v případě použití kondenzační jednotky Acson jako tepelné čerpadlo 10 Požadavky na regulaci a MaR v případě použití kondenzační jednotky Acson jako tepelné čerpadlo Pro regulaci kondenzačních jednotek Acson lze použít buď nabízený ovladač EESTA, nebo tuto může za dodržení

Více

Digitální termostat EVO.X. Návod k použití

Digitální termostat EVO.X. Návod k použití Digitální termostat EVO.X Návod k použití Bezpečnostní upozornění Během instalace a během provozu přístroje se musí dbát na následující předpisy: 1) Přístroj může připojovat pouze kvalifikovaná osoba.

Více

Prostorový termostat s týdenním programem CR 309/S. Návod na montáž a obsluhu

Prostorový termostat s týdenním programem CR 309/S. Návod na montáž a obsluhu Prostorový termostat s týdenním programem CR 309/S Návod na montáž a obsluhu Termostat s týdenním programem, kulatým grafickým displejem, možností nastavení 2 teplot na den, s proporcionální regulací,

Více

Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla

Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla Firma TMK sp.j. Września Szosa Witkowska 105 tel./fax +48 61 437 97 www.tmk.com.pl Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla MTS 100 Návod k obsluze a instalaci Použití Řídicí jednotka je určena

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Návod k použití Pohoří u Dobrušky 222 518 01 Dobruška

Návod k použití Pohoří u Dobrušky 222 518 01 Dobruška Návod k použití Pohoří u Dobrušky 222 518 01 Dobruška Elektronický regulátor Ranco R003 Diody: Kompresor: ON kompresor pracuje, blikání zpoždění kompresoru, vyřazená ochrana nebo aktivace Odtávání: ON

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

Ovládací jednotka K rain RPS616. návod k obsluze

Ovládací jednotka K rain RPS616. návod k obsluze Ovládací jednotka K rain RPS616 návod k obsluze Pro správnou funkci jednotky je třeba zapojit baterii 9V pro udržení naprogramovaných dat v případě výpadku elektřiny. Použijte alkalickou baterii, vyměňujte

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÉHO TERMOSTATU SALUS T105

NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÉHO TERMOSTATU SALUS T105 Kapitola: NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÉHO TERMOSTATU SALUS T105, strana 1/5 NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÉHO TERMOSTATU SALUS T105 SALUS 097B - PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR TEPLOTY S TÝDENNÍM PROGRAMEM

Více

Steca TR 0201. Montážní a provozní předpisy Regulátor solárních tepelných systémů / poměrový regulátor

Steca TR 0201. Montážní a provozní předpisy Regulátor solárních tepelných systémů / poměrový regulátor Steca TR 0201 Montážní a provozní předpisy Regulátor solárních tepelných systémů / poměrový regulátor Bezpečnostní předpisy Na zařízení smí pracovat pouze vyškolená a prověřená osoba s příslušnými oprávněními.

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM Model: LWRa-8kW (záruka 7 let) Provozní manuál (7.4.2014) Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM Model: LWRb-8kW Provozní manuál (7.4.2014) Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít k nevratnému poškození vašeho

Více

Provozní příručka. Vnitřní jednotka Daikin Altherma EKHVMRD50AAV1 EKHVMRD80AAV1 EKHVMYD50AAV1 EKHVMYD80AAV1

Provozní příručka. Vnitřní jednotka Daikin Altherma EKHVMRD50AAV1 EKHVMRD80AAV1 EKHVMYD50AAV1 EKHVMYD80AAV1 EKHVMRD50AAV1 EKHVMRD80AAV1 EKHVMYD50AAV1 EKHVMYD80AAV1 EKHVMRD50+80AAV1 EKHVMYD50+80AAV1 Obsah Strana 1. Definice pojmů... 1 2. Úvod... 2 2.1. Obecné informace... 2 2.2. Rozsah tohoto návodu... 2 3. Rychlé

Více

Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V

Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V Datový list Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V a zároveň je prostřednictvím čipové karty a komunikačního rozhraní uzpůsoben pro využití v nových aplikacích. Konstrukce regulátoru

Více

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE OHŘÍVAČ VODY S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE SDWHP-400-3.8+ OBSAH 1. Instalační instrukce 1.1 Instalační schéma 4 1.2 Požadavky na instalaci 5 1.3 Varování... 5 1.4 Přehled

Více

Pokojový termostat INSTAT+ 3R. Obj. č.: 61 12 72. Popis a ovládací prvky

Pokojový termostat INSTAT+ 3R. Obj. č.: 61 12 72. Popis a ovládací prvky Popis a ovládací prvky Pokojový termostat INSTAT+ 3R Obj. č.: 61 12 72 1. Princip fungování Programovatelný termostat INSTAT+ umožňuje nastavení spínacích časů (až 6 za den) a teplot v závislosti na Vašich

Více

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF Bezdrátový pokojový termostat Flame RF Pokojový termostat Flame RF slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného režimu. Zvyšuje tak teplotní komfort místnosti

Více

Ovládací jednotka k domácím ventilátorům MCD 60/0.3

Ovládací jednotka k domácím ventilátorům MCD 60/0.3 Ovládací jednotka k domácím ventilátorům MCD 60/0.3 Tato ovládací jednotka slouží k automatizi domácích ventilátorů.jednotka ovládá tyto funkce: časovač, snímač vlhkosti, fotosenzor, snímač pohybu. Kryt

Více

Plynové kotle řady Leopard v.15. 24 BTV,24 BOV s průtokovým ohřevem TUV Výkon 9-23 kw

Plynové kotle řady Leopard v.15. 24 BTV,24 BOV s průtokovým ohřevem TUV Výkon 9-23 kw Plynové kotle řady Leopard v.5 24 BTV,24 BOV s průtokovým ohřevem TUV Výkon 9-23 kw Leopard v.5 Kombinované - komín/turbo 24 BOV / BTV (9-23 kw) plynulá modulace výkonu elektrické krytí IP 44 bitermický

Více

Podle volby typu snímače, případně volbou kombinace snímačů může přístroj pracovat jako:

Podle volby typu snímače, případně volbou kombinace snímačů může přístroj pracovat jako: - vysoká estetická úroveň získaná použitím jednotného designu snímačů a elektroinstalace - snadná montáž do standardní elektroinstalační krabice - funkce prostorového, podlahového nebo kombinovaného termostatu

Více

Elektronický programovatelný pokojový termostat, 5/2 denní programování doporučeno

Elektronický programovatelný pokojový termostat, 5/2 denní programování doporučeno Elektronický programovatelný pokojový termostat, 5/2 denní programování úspora energie doporučeno Certifikační značka CZ Přednastavené programy 2 1 06:30 20 1 07:30 20 2 08:30 15 2 09:30 20 3 11:30 20

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA Model: LWR-8kW Provozní manuál 28.1.2014 Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít k nevratnému poškození vašeho zařízení Firma REVEL neodpovídá za

Více

AVS37.. QAA75.. Albatros 2 Prostorové přístroje drátové Uživatelská příručka QAA55..

AVS37.. QAA75.. Albatros 2 Prostorové přístroje drátové Uživatelská příručka QAA55.. AVS37.. Albatros 2 Prostorové přístroje drátové Uživatelská příručka QAA75.. QAA55.. 1.1 Obslužná jednotka AVS37.294 Montáž Instalace 2358Z30 2358Z31 Vyjmutí 2358Z32 Připojení Rozměry Obslužná jednotka

Více

Dotykový manuální termostat SALUS S-Series ST320

Dotykový manuální termostat SALUS S-Series ST320 Dotykový manuální termostat SALUS S-Series ST320 SOULAD VÝROBKU Tento výrobek splňuje základní požadavky následujících ES směrnic: - Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě EMC2004/108/ES - Směrnice

Více

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO uživatelský manuál 1 1. LCD displej dálkového ovladače 2. Popis ikonek LCD displeje 1. Vypnutí systému 2. Tiché zapnutí 3. Zapnutí se zvukem

Více

Ekvitermní regulátor ETR 16

Ekvitermní regulátor ETR 16 , Elektronické systémy pro měření a regulaci Ekvitermní regulátor ETR 16 BMR, Ing. Petr Bečvarovský, Balbínova 252, 516 01 Rychnov n.kn., tel./fax +420-494-533602, mobil +420-603-505499 1. Popis regulátoru

Více

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka a příslušenství pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka a příslušenství pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda Vnitřní jednotka a příslušenství pro systém tepelných čerpadel EKHBH008BB3V3 EKHBH008BB6V3 EKHBH008BB6WN EKHBH008BB6T1 EKHBH008BB9WN EKHBH008BB9T1 EKHBX008BB3V3 EKHBX008BB6V3 EKHBX008BB6WN EKHBX008BB6T1

Více

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Jednotka pro automatickou regulaci teploty místností, kde topným médiem je podlahové topení. V PT41-CJ se určuje typ regulace a teplotní

Více

Termostat programovatelný TP08

Termostat programovatelný TP08 Návod k použití Termostat programovatelný TP8 V 1.1 Popis Programovatelný termostat pro ovládání topení nebo klimatizace. Při provozu ukazuje skutečnou teplotu v prostoru, čas a den v týdnu, zvolený program,

Více

OBSAH 5.0 EXTERNÍ OVLÁDÁNÍ 2

OBSAH 5.0 EXTERNÍ OVLÁDÁNÍ 2 2 OBSAH 1.0 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA 1.1 pracovní režimy 1.2 stupeň výkonu ventilátorů 1.3 požadovaná teplota v místnosti 1.4 příliš nízká teplota v místnosti 1.5 signalizace elektrického ohřevu vody 1.6 signalizace

Více

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace Ekvitermní regulátor calormatic 400 reguluje tepelný výkon kotle v závislosti na venkovní teplotě a přizpůsobuje ho podmínkám topného systému. Regulátor je vybaven týdenním časovým programem s displejem

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Synco living. Vytápění Uvedení do provozu. Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008

Synco living. Vytápění Uvedení do provozu. Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008 Synco living Vytápění Uvedení do provozu Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008 Spuštění centrální jednotky Volba jazyka, nastavení času, data a roku Při prvním spuštění centrální jednotky musí

Více

Uživatelský manuál k obsluze řídící jednotky. Verze programu: MASTER 00.5 HMI 00.6 MASTER PELLET

Uživatelský manuál k obsluze řídící jednotky. Verze programu: MASTER 00.5 HMI 00.6 MASTER PELLET Uživatelský manuál k obsluze řídící jednotky Verze programu: MASTER 00.5 HMI 00.6 MASTER PELLET OBSAH OBSAH... - 2-1. ÚVOD... - 3-1.1. POPIS TLAČÍTEK REGULÁTORU... - 4-1.2. POPIS IKON REGULÁTORU... - 5-2.

Více

Synco living. Klimatizace Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/25 Michal Bassy - Srpen 2008. Úvod Spuštění chlazení ZENNiO-Modul Cvičení

Synco living. Klimatizace Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/25 Michal Bassy - Srpen 2008. Úvod Spuštění chlazení ZENNiO-Modul Cvičení Synco living Klimatizace Funkce a ovládání Srpen 2008 Strana1/25 Michal Bassy - Srpen 2008 Úvod Pro ovládání klimatizačních jednotek jsou k dospozici následující možnosti: Spínání chlazení bezpotenciálovým

Více

MSK regulátor krbů Návod k obsluze

MSK regulátor krbů Návod k obsluze MSK regulátor krbů Návod k obsluze Je to zařízení, jehož úkolem je udržovat konstantní tah krbu při spalování dřeva. Účelem je kontrola teploty topeniště a ve výsledku prodloužení komplementace hořícího

Více

WP9-2 / WP9-4 / WP9-6

WP9-2 / WP9-4 / WP9-6 WP9-2 / WP9-4 / WP9-6 ITTEC spol. s r.o. zastoupení RAIN BIRD pro ČR a SR Areál obchodu a služeb, Modletice 106, 251 01 Říčany tel : +420 323 616 222 fax: +420 323 616 223, info@ittec.cz www.ittec.cz WP9-2/

Více

Bezdrátové dálkové ovládání

Bezdrátové dálkové ovládání CS AD 201 Česky Bezdrátové dálkové ovládání 300008858-001-B Česky Obsah 1 Nastavení času a datumu..................................................................3 2 Volba požadované teploty pro vytápění

Více

větrání s rekuperací Návod na obsluhu CTS-600 Automatik pro NILAN VP 18 EK EC

větrání s rekuperací Návod na obsluhu CTS-600 Automatik pro NILAN VP 18 EK EC větrání s rekuperací Návod na obsluhu CTS-600 Automatik pro NILAN VP 18 EK EC 1 Obsah str. 2 Úvod str. 3 Typy zařízení str. 4 Výměník str. 5 Ovládací panel str. 6 Přehled menu str. 7 Mody provozu str.

Více

Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE

Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TRACER externí LCD display MT-5 SOUHRN Digitální dálkový měřič zobrazuje systémové provozní informace, indikace závad a samodiagnostické údaje. Informace se zobrazují na podsvětleném

Více

DIGITÁLNÍ REGULÁTOR DR2013

DIGITÁLNÍ REGULÁTOR DR2013 DIGITÁLNÍ REGULÁTOR DR2013 Parametry regulátoru: Napájecí napětí Krytí IP Silové výstupy Maximální spínaný proud Digitální vstupy Analogové vstupy ~230V 42 8 x spínací relé 2A + 4 x přepínací relé 5A 5A

Více

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu.

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Rozložení tlačítek Baterie:. Když se baterie příliš

Více

REDOX BASIC. ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kód 36006, elektroda Rx kód 36005)

REDOX BASIC. ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kód 36006, elektroda Rx kód 36005) REDOX BASIC ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) (kód 36006, elektroda Rx kód 36005) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ kód 0000137051 rev. 1.0 OBSAH BALENÍ: A) Řídící jednotka

Více

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM 1 OpenTherm Komunikace CR04 POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 7-denní vytápěcí program 7-denní program pro ohřev TUV 3 nastavitelné

Více

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM 1 OpenTherm Komunikace CR04 POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 7-denní vytápěcí program 7-denní program pro ohřev TUV 3 nastavitelné

Více

Gree, Change for Life.

Gree, Change for Life. 202 TEPELNÁ ČERPADLA 202 Výrobce klimatizací č. Každá. prodaná klimatizační jednotka ve světě byla vyrobena v Gree 8 výrobních závodů 50,000,000 setů roční kapacita produkce rezidenčních klimatizací 5,500,000

Více

7 747 006 081 05/2006 CZ

7 747 006 081 05/2006 CZ 7 747 006 081 05/2006 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Funkční modul SM10 Solární modul pro EMS Před obsluhou pozorně pročtěte! Obsah 1 Pro Vaši bezpečnost............................. 3 1.1 K tomuto návodu..............................

Více

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10 INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA N107/R05(06.04.07) DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10 OBSAH BALENÍ Termostat NTC HC 10 Podlahová sonda/čidlo (3m) Náhradní rámeček Návod Značka CE: splňuje požadavky směrnic

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

AURATON 1111 Multi AURATON 1111 MULTI

AURATON 1111 Multi AURATON 1111 MULTI N Á V O D K O B S L U Z E AURATON 1111 Multi 2 AURATON 1111 MULTI AURATON 1111 Multi AURATON 1111 Multi je moderní regulátor určený pro spolupráci s oběhovými čerpadly ústředního vytápění a TUV. Může rovněž

Více

Synco living. Klimatizace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008

Synco living. Klimatizace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008 Synco living Klimatizace Uvedení do provozu Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008 Úvod Klimatizační jednotku můžeme ovládat následovně: Spínacím výstupem chlazení ZENNiO modulem (KNX-TP1) KNX

Více

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM CAREL ARIA

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM CAREL ARIA ŘÍDÍCÍ SYSTÉM CAREL ARIA ROZMĚRY TERMINÁLU CLOCK - Hodiny SET Změna MODE Mód FAN Ventilátor HOLD Ulož RESUME - Neakceptuj Strana 1 z 1 UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ Programovatelná postranní tlačítka LCD Displej

Více

POPIS SPOTŘEBIČE. Uspořádání varné desky. Uspořádání ovládacího panelu. 6 Popis spotřebiče

POPIS SPOTŘEBIČE. Uspořádání varné desky. Uspořádání ovládacího panelu. 6 Popis spotřebiče Popis spotřebiče Pokud použijete ochrannou skříň (dodatečné příslušenství), není nutné zachovat přední větrací prostor mm a instalovat ochranné dno přímo pod spotřebičem. POPIS SPOTŘEBIČE Uspořádání varné

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT NÁVOD K OBSLUZE TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT LAN SHP-140IRC+SHP-140ERC SHP-180IRC+SHP-180ERC HEAT PUMPS 1 Připojení čerpadla do sítě LAN Tepelné čerpadlo Sinclair je vybaveno webovým serverem, který umožňuje

Více