Daňový zpravodaj společnosti EVEREST CZ s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daňový zpravodaj společnosti EVEREST CZ s.r.o."

Transkript

1 Daňový zpravodaj společnosti EVEREST CZ s.r.o. Daňové novinky S novým občanským zákoníkem nastalo množství drobných změn od , s novou vládou však bohužel přibude množství změn i od roku Níže uvádíme základní přehled změn: Daňové změny 2015: Sleva pro důchodce: Ústavní soud zrušil s platností od roku 2014 omezení neuplatňovat slevu na poplatníka u pracujících důchodců, nově půjde slevu uplatnit v tomto roce a to za celý rok. Pracující poplatník může slevu začít uplatňovat od srpna 2014 s tím, že část slevy půjde uplatnit ve vyúčtování za rok 2014 u zaměstnavatele nebo v daňovém přiznání. Zároveň se od roku 2015 dá očekávat, že poplatníci s vyššími příjmy (nad ) budou danit veškeré příjmy včetně důchodů. Obrat pro DPH: Výše limitu pro povinnou registraci k DPH zůstane od na 1 mil. Kč. Uvažované snížení na Kč bude zrušeno. Daňové paušály: Od roku 2015 dojde k dalšímu omezení paušálních výdajů a to u paušálních výdajů 80% a 60% a to obdobným způsobem jako u příjmů s 40% a 30% paušály. Absolutní výše odpočtu prostřednictvím paušálu bude omezena částkou u 80 %, resp korun u 60 % paušálu. Daňový tip: zvažte možnost přechodu na skutečné výdaje či převod Vaší firmy na s.r.o. Evidence osvobozených příjmů: U těchto příjmů nad 5 mil. Kč se navrhuje povinnost tyto příjmy oznámit. Neoznámení může znamenat až 15% pokutu DPH: plnění u služeb: Od 1. ledna 2015 se mění pravidla pro určení místa plnění u poskytování telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronických služeb. Poskytovatel z EU i mimo EU, který poskytuje jakoukoliv z výše uvedených služeb a jehož zákazníky jsou koneční spotřebitelé usazení v členském státě EU, bude mít povinnost odvádět DPH z dotčených služeb v jednotlivých členských státech usazení jeho koncových zákazníků. Plátci budou mít možnost se dobrovolně zaregistrovat do zvláštního režimu jednoho správního místa. Prostřednictvím daňového portálu toho členského státu, kde se k režimu jednoho správního místa zaregistruje, pak může na jednom místě podávat daňové přiznání a platit daň ze všech služeb, kterých se tento režim týká. Našim klientům poskytujeme: 11/2015 Vedení účetnictví Daňová přiznání Daňové poradenství Daňový audit Vážené dámy, vážení pánové, Věříme, že jste přes prázdniny nabrali nové síly a množství inspirací do Vašeho podnikání. Dovolujeme si Vám zaslat nové vydání našeho daňového zpravodaje. Věříme, že Vás naše informace zaujmou a budou pro Vás přínosem. V tomto zpravodaji se budeme zabývat zejména souhrnem novinek, které na nás poslanci připravily nebo připravují. Pozitivní zprávou je rozhodnutí ústavního soudu o vrácení slevy na poplatníka pro pracující důchodce naopak negativní zprávou je například omezení paušálních výdajů a oznamování osvobozených příjmů., Více informací můžete sledovat na našem webu S pozdravem Ing. Zdeněk Jurák daňový poradce Elektronická komunikace: Od musí všichni plátci DPH podávat přiznání elektronicky (mimo FO s obratem do 6 mil. Kč ), podle připravované novely daňového řádu budou muset všichni podnikatelé, kteří mají zřízenou datovou schránku, činit podání vůči finančnímu úřadu pouze elektronicky, pokud to neudělají, budou následovat citelné pokuty. Nevíte si rady s daněmi, rádi Vám poradíme

2 Životní pojištění 2015 odpočet Od dojde novelou zákona o daních z příjmu ke zpřísnění podmínek pro daňové zvýhodnění soukromého životního pojištění (tj. kapitálové, investiční ŽP, uzavřené min. do 60 let věku). Aby bylo nadále možné považovat pojistné za toto pojištění (včetně případných příspěvků zaměstnavatele) za daňově zvýhodněné, nebude možné vybírat prostředky před jeho koncem (ostatní dosavadní podmínky pro zvýhodnění platí beze změny Odstupné: Od bude odstupné podléhat odvodům veřejnoprávního pojistného. Kontrolní výkaz: S účinností od novela ZDPH zavádí povinnost podávat finančnímu úřadu kontrolní výkaz, a to pouze elektronicky. Tuto povinnost budou mít plátci, kteří uskutečnili, respektive přijali zdanitelné plnění s místem plnění v ČR nebo plátci, kteří přijali, respektive zaplatili zálohu na budoucí zdanitelné plnění. V kontrolním výkazu plátce uvede údaje, které jsou uvedeny na vystaveném/přijatém daňovém dokladu a jsou jeho povinnou náležitostí, tj. DIČ druhé smluvní strany, číslo dokladu, DUZP, rozsah a předmět plnění, základ, sazbu a výši daně. Daňové změny 2014: Zdanění prodeje cenných papírů 2014: Prodloužení časového testu pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů nezařazených do obchodního majetku od daně z příjmů fyzických osob z 6 měsíců na 3 roky: u prodeje cenných papírů je zaveden Kč limit pro osvobození Kč je myšleno jako tržba, ne zisk. Srážková daň z příjmů ze závislé činnosti: Od jsou nově nastaveny podmínky pro uplatnění srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti v 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů. Srážková daň se uplatní pouze z příjmů plynoucích na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku Kč v případě, že zaměstnanec u zaměstnavatele nepodepíše Prohlášení k dani. Významnou novinkou je možnost zahrnout příjmy plynoucí na základě dohody o provedení práce, které byly zdaněny srážkovou daní, do celkového základu daně v daňovém přiznání. Pro započtení sražené daně na celkovou daň je zaměstnavatel povinen vystavit potvrzení o sražené dani. Což uvítají zejména studenti. Dary zvýšení možnosti odpočtu: U fyzických osob je možné uplatnit jako odčitatelnou položku 15% ze základu daně, místo 10% za rok2013. U právnických osob dochází ke zvýšení z 5% na 10% Zdanění prodeje obchodního podílu: Prodej obchodního podílu je osvobozen po 5 letech, na rozdíl od prodejů do roku 2013 bude mít vliv na běh lhůty navýšení výše obchodního podílu. Příklad: společník A koupí od společníka B za 1 mil. 50% podíl společnosti AAA, po roce tento podíl prodá společníku C za 10 mil. Kč 100% ve společnosti AAA. Protože nesplnil 5 letou lhůtu bude osvobozena jen jeho původní 50% účast, druhých 50% bude zdanitelným příjmem dle 10. Ke zdanění tak bude 5 mil. Kč. Uveřejňování informací na internetu: Nový zákon o obchodních korporacích 7 ukládá všem akciovým společnostem a všem ostatním podnikatelům pokud mají internetové stánky zveřejňovat na těchto stánkách obchodní informace. Společnost s ručením omezeným a podnikatelé FO zveřejňují pokud mají vlastní stránky následující informace: 1. Údaje, které je společnost povinna uvádět na obchodních listinách, tedy jméno, sídlo, údaje o zápisu do veřejného rejstříku a identifikační číslo, zřídí-li společnost internetové stránky; 2. Prohlášení o příslušnosti ke koncernu; 3. Znalecký posudek dle 91 ZOK; 4. Informace a dokumenty při přeměnách korporací, nezveřejní-li společnost tyto informace jinak dle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev Akciové společnosti naopak musí výše uvedené informace a další informace týkající se pozvánek valných hromad, účetních závěrek, výročních zpráv a dalších informací. Podrobnosti Najdete na Poskytujeme služby vedení účetnictví, zpracování mezd a plnohodnotné služby daňového poradce

3 Daňové tipy - jak ušetřit na daních : Zaměstnejte manželku ve svém s.r.o.: Pokud ve své firmě uzavře dohodu o provedení práce (DPP) s manželkou (či s jiným rodinným příslušníkem), je mzda pro s.r.o. daňově uznatelná, pokud je vypláceno max /měsíc, nepodléhá odvodu sociálního a zdravotního pojištění. Z DPP do 10 tis. se odvádí pouze 15% srážková daň. Vyplacenou částku a sraženou daň pak může manželka zahrnout do DP, což jí v případě malých příjmů vlivem slevy na dani na poplatníka může přinést ještě vrácení sražené daně. Jedinou podmínkou pro DPP je nepřesáhnout za rok 300 hod. Zároveň můžete manželce z firmy jako nedaňový náklad proplatit nepeněžní formou dovolenou do výše Kč a jiné benefity. Pronajímáte nemovitost daňové tipy: Pokud pronajímáte nemovitost a uplatňujete náklady ve skutečné výši nezapomeňte si uplatnit výdajový paušál na auto ve výši Kč. Pokud začnete pronajímat nemovitost více, jak 5 let po jejím zakoupení určíte její vstupní cenu na základě znaleckého posudku, tím zvýšíte její cenu. U pronajímané nemovitosti se příjmy přefakturovaných služeb nezahrnují do základu daně. V případě úvěru na pronajímanou nemovitost jsou úroky daňovým nákladem, pokud neuplatňujete výdajový paušál. V případě uplatňování výdajového paušálu pozor na omezení u slev na dani. V případě prodeje pronajímané nemovitosti (pokud není zařazena v obchodním majetku) můžete využít osvobození při prodeji po 5 letech vlastnictví bez ohledu, že nemovitost byla pronajímána. Pokud jste OSVČ a pronajímáte nemovitost pozor na překročení obratu DPH 1 mil. Kč. Pronájem a podnikání /mimo rok 2014/ se spolu sčítá. U nemovitostí ve společném jmění manželů může příjmy z pronájmu zdaňovat jeden z manželů, zdaňovat poté musí veškeré příjmy ze všech nemovitostí v SJM. Ztrátu z pronájmů můžete kompenzovat ze zisky z podnikání a z kapitálových příjmů a z ostatních příjmů. Uplatnění daňové ztráty v průběhu kontroly: Daňovou ztrátu nebylo dle předchozích výkladů finančních úřadů v minulosti možné uplatnit v rámci daňové kontroly. Novým rozsudkem Nejvyššího správního soudu však poplatník je oprávněn uplatnit daňovou ztrátu v rámci daňové kontroly. Vyřazení obchodního majetku podnikatele fyzické osoby do osobního užívání: Pokud podnikatel chce majetek zařazený do účetnictví používat pouze pro osobní spotřebu, je možné tento majetek vyřadit z obchodního majetku bez daňových dopadů daně z příjmu při vyřazení. Pokud majetek vyřazuje plátce, je nutné dle 13 ZDPH odvést DPH z obvyklé ceny doporučujeme k datu vyřazení zhotovit znalecký posudek a z té ceny DPH odvést. Technické zhodnocení nehmotného majetku u právnických osob : Technické zhodnocení (TZ) nehmotného majetku není vázáno na roční zdaňovací období, ale na jednotlivé ukončené rozšíření. Výdaje na TZ nehmotného majetku do Kč na jednom majetku za každý jednotlivý ukončený případ (nový modul, ) jsou daňově účinným nákladem. Odměňujte zaměstnance efektivně: Pokud Vaši zaměstnanci chtějí zvednout plat zvažte zda jim odměnu nedat formou poukázek na sport, kulturů či zdraví. Takovéto náklady sice u Vás nejsou daňově uznatelné, ale pro zaměstnance jsou osvobozené včetně osvobození od pojistného placené zaměstnavatelem. Nevíte si rady s daněmi, rádi Vám poradíme

4 Nejčastější dotazy našich klientů : Jak dát do nákladů fond oprav u příjmů dle 9: Majitelé nemovitostí platí společenství vlastníků tzv. Fond oprav, který je tvořen dle 15 zákona 72/1994. V tomto zákoně je uvedeno, že se jedná o zálohu určenou k úhradě nákladů spojených se správou domu. V praxi však tyto náklady společenství požívají jak na opravy, tak na technické zhodnocení nemovitostí či jiné nedaňové výdaje / např. reprezentace/ a proto je nutné výdaje hrazené do fondu oprav obezřetně posuzovat a to na základě ročního vyúčtování použití fondu oprav. Do daňově uznatelných výdajů lze dát jen ty zálohy, u kterých prokážete, že jde o zálohy využité na opravy. Případně, že byl fond oprav využit jako technické zhodnocení jen nutné navýšit cenu nemovitosti. Mohu uplatnit daňové zvýhodnění na dítě, které studuje a zároveň podniká? Ano, podle 35c může poplatník (FO) uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společné domácnosti. Za vyživované dítě se považuje také student, který se soustavně připravuje na budoucí povolání podle zákona o státní sociální podpoře. V zákoně o daních z příjmu není žádné omezení, dítě je stále vedeno jako nezaopatřené dítě a bez ohledu na jeho příjmy mohou jeho rodiče nárokovat daňové zvýhodnění (samozřejmě nejdéle do 26 let věku). V roce 2012 jsem dostal darem od rodiny nemovitost, nyní ji chci prodat budu platit daň z příjmu? Příjmy z prodeje nemovitostí, kde poplatník nemá 2 roky před prodejem bydliště od daně osvobozeny, pokud doba mezi nabytím a prodejem nemovitosti přesáhne 5 let. Prodej nemovitosti tak bude podléhat zdanění dle 10. Jako výdaj lze však uplatnit cenu předmětné nemovitosti stanovenou znaleckým posudkem v době jejího darování. Výše zdanění tak bude minimální. Obchoduji s akciemi a obdržel jsem dividendy z USA a dalších zemí, v těchto zemích rovněž byly u některých akcií sraženy daně. Jak mám postupovat při zdanění těchto dividend? Dividendy obdržené ze zahraničí jste jako český rezident povinen vždy zdanit ve svém daňovém přiznání. V daňovém přiznání tyto příjmy uvedete v 8 ZDP a to v hrubé výši /dividendy nesnížené o daň/. Dále je možné podle pravidel definovaných v 38f aplikovat smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Např. v případě USA aplikujete metodu prostého zápočtu, při které je možné zaplacenou daň za určitých podmínek započíst. V roce 2010 jsme od neplátce nakoupily osobní automobil, nyní ho chceme prodat. Bude tento prodej podléhat DPH (jsme plátci)? Ano, bohužel prodej OA nakoupeného po bude podléhat DPH, jako prodej jiného majetku nakoupených od neplátců. V roce 2013 jsem podnikal a zároveň jsem měl příjmy z pronájmu jako nepodnikatel, které jsem zdaňoval v 9, musím se stát plátcem DPH, součet příjmů z podnikání a pronájmu převýšil 1 mil. Kč? Bohužel ano, pronájem je z pohledu DPH ekonomickou činností a v roce 2013 spadal do výpočtu obratu pro povinnou registraci k DPH. V roce 2014 došlo ke změně zákona, kdy došlo k číslování paragrafů zákona a pronájem tak vypadl výpočtu obratu. Dá se však očekávat, že po novele se od se bude opět pronájem započítávat do obratu. Právní poznámka: Tento bulletin slouží, jako obecná informace pro klienty společnosti Obvykle informuje o změnách v právních předpisech, ale neobsahuje úplný rozbor těchto změn. V případě jakýchkoliv dotazů vždy kontaktujte společnost Everest CZ. Společnost EVEREST CZ s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za jednání nebo opomenutí učiněná na základě tohoto bulletinu. Společnost EVEREST CZ s.r.o. je registrována u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 5001, IC:

5 Kdo je Identifikovaná osoba? Do pokud jste přijímaly služby ze zahraničí nebo poskytli služby plátcům EU jste se museli stát také plátcem DPH. Od je možné místo toho abyste se stali (dobrovolně) plátcem pokud nesplňujete obrat 1 mil. Kč stát se tzv. identifikovanou osobou a to dle 6g a následujících zákona o DPH. Zjednodušeně řečeno Identifikovaná osoba zůstává v České republice neplátcem DPH, plátcem DPH je jen pro přeshraniční plnění. Kdo se stává Identifikovanou osobou? Osoby, které nejsou plátcem z důvodu obratu či jiného titulu pokud: v tuzemsku pořizují zboží z jiného členského státu, které je předmětem daně (překročí obrat na Kč. přijaly službu s místem plnění zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku. Jedná se například o platbu inzerce na Facebooku, Googlu či nákupu SW licencí z USA. Přijaly zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazení v tuzemsku, pokud se jedná o dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi. Poskytli jste službu s místem plnění v jiném členském státě podle 9 odst. 1 zákona o DPH (jedná se o příjmy z reklam Google AdSense atd. Nový občanský zákoník (NOZ) a zákon o obchodních korporacích(zok) : Změny odměn jednatelů a jejich rodinných společníků: Dle 61 odst. 3 platí, že na určení mzdy i na jiné plnění zaměstnanci, který je současně i členem statutárního orgánu společnosti, nebo osobě jemu blízké musí být toto plnění odsouhlaseno valnou hromadou. Jakých odměn se tento paragraf týká? Níže uvádíme příklady jednotlivých odměn: Odměna za výkon funkce: Uzavření smlouvy o výkonu funkce jednatele podléhá souhlasu valné hromady resp. Jediného společníka. Doporučujeme proto uzavřít novou smlouvu o výkonu funkce na rok 2014 a tu nechat schválit valnou hromadou. Mzda jednatele: Zde rovněž podléhá uzavření pracovní smlouvy schválení VH, pracovní smlouva však musí vzhledem k zákazu souběhu funkcí uzavřena na činnosti, které nejsou v kolizi s činností jednatele společnosti (tedy činnosti představující obchodní řízení společnosti). Zaměstnávání rodinných příslušníků: Podle 61 odst. 3 ZOK skutečně podléhá souhlasu valné hromady (jediného společníka) určení mzdy pro zaměstnance, který je současně jednatelem, a pro osoby jemu blízké. Tedy např. dohodu o provedení práce s dětmi musí schválit valná hromada. Obchodní smlouvy mezi jednatelem (společníkem) a společností: Dle 13 ZOK Smlouva uzavřená mezi jednočlennou společností zastoupenou jediným společníkem a tímto společníkem vyžaduje písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. To neplatí, je-li taková smlouva uzavřena v rámci běžného obchodního styku a za podmínek v něm obvyklých.

6 Výhody externího zpracování účetnictví: Úspora na mzdových nákladech výše měsíčního paušálu externí účetní firmy zpravidla ani nedosahuje průměrné hrubé mzdy účetní na plný úvazek. K této hrubé mzdě zaměstnance však musíte ještě připlácet 34% sociální a zdravotní pojištění organizace. Zastupitelnost - Externí firma ve smluveném termínu vždy zajistí požadované výstupy (výkazy, daňová přiznání), zaměstnanec v případě nemoci, dovolené nebo ošetřování člena rodiny toto vždy zajistit nemůže. V externí účetní firmě se vaší problematikou zabývá vždy dva a více zaměstnanců, kteří se mohou navzájem zastoupit. Úspora za školení vlastních zaměstnanců - Vzhledem k neustálým změnám legislativy a ještě ne zcela dokončenému procesu sjednocení legislativy s EU, jsou změny v zákonech na denním pořádku. Odborná školení daňových poradců a účetních si externí firma hradí sama. Cena těchto školení se pohybuje v řádech desetitisíců korun ročně. Úspora za software u malých firem může celá agenda probíhat na softwaru účetní firmy. Samotná firma si vede jen potřebné agendy typu pokladna či fakturace. 10 Výhod odkladu daně daňovým poradcem Co získáte odkladem daňovým poradcem? Kontrola daní poradcem zvyšuje důvěryhodnost Vašeho daňového přiznání před finančním úřadem Kontrola daní daňovým poradcem Vám snižuje riziko případných daňových nedoplatků. Kontrola daní daňovým poradcem Vám umožní najít další možnosti úspor. Ručení za správnost Odpadne Vám spousta starostí které můžete nechat na nás! Odklad podání daňového přiznání o tři měsíce Vám umožní zpřesnit Vaše účetnictví Odklad zaplacení daně z příjmu o tři měsíce Odklad placení nových záloh na daň. Odklad placení nových záloh a doplatků na sociální a zdravotní pojištění o tři měsíce Získání slevy na účetní služby Máte-li zájem o naše služby neváhejte nás kontaktovat u: nebo telefonicky Výhody pro nové klienty: Daňový audit zdarma Vedení účetnictví v 1 měsíci za 50% ceny Vedení mzdové evidence v prvních 2 měsících za 50% Možnost sídla v Praze zdarma Nezávazná konzultace zdarma

7 O nás: Naše společnost EVEREST CZ s.r.o. se se zabývá účetnictvím, daňovým a finančním poradenstvím. Na trhu těchto služeb působíme jako firma již od roku V současnosti pomocí 12 spolupracovníků (2 daňoví poradci, 2 mzdové účetní a 8 účetních) poskytujeme služby více jak 50 klientům. Naši zaměstnanci mají zkušenosti s poskytováním služeb jak velkým společnostem (PPF a.s., Pojišťovna Generali a.s.), tak podnikatelům z řad fyzických i právnických osob (Emicad s.r.o, Jubela, s.r.o., Generali development a.s.) Naše klienty na požádání zastupujeme při jednáních s finančními úřady, úřady sociálního a zdravotního pojištění. U naší firmy je rovněž samozřejmostí pojištění u pojišťovny Kooperativa na odpovědnost za způsobené škody. Naše služby: Daňová přiznání s odkladem do Vedení účetnictví a daňové evidence Daňové poradenství a optimalizace Daňový audit Účetní audit a poradenství Mzdová a personální agenda Poskytnutí sídla firem, zakládání společností Poradenství pro začínající podnikatele Kontakt: EVEREST CZ s.r.o. Pobočka Praha: Argentinská 38, Praha 7 Pobočka Mladá Bolelav: Českobratrské nám. 1392, Mladá Boleslav IC: Tel:

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Charakteristika společnosti s ručením omezeným VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24 24 VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.2 ZAHAJOVACÍ ROZVAHA 24.3

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 č.

Více

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny roku 2015 RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny Úvod Prezentované informace z oblasti Sociálního a zdravotního pojištění se týkají roku 2015. Jak

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Daňový a účetní bulletin 01/2015 Změny v zákoně o dani z příjmů od 1.1.2015

Daňový a účetní bulletin 01/2015 Změny v zákoně o dani z příjmů od 1.1.2015 Daň z příjmu Daňový a účetní bulletin 01/2015 Změny v zákoně o dani z příjmů od 1.1.2015 Majetkový prospěch z bezúročné půjčky u vypůjčitele (FO 4a/m, PO 19b/1/d) Zpřísnění. V roce 2014 tento majetkový

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 8/2013 c.k. 25 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 25 Kalendář povinností v srpnu 2013 26-27 Daňové dopady bezúročných a jiných neobvykle úročených

Více

P R O S I N E C 2 0 1 1

P R O S I N E C 2 0 1 1 T A X F R E S H P R O S I N E C 2 0 1 1 Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vás informovali o důležitých legislativních změnách, které v novém roce mohou výrazně ovlivnit Vaše podnikání, a proto je dobré

Více

Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění

Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje - uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění Seminář sdružení CzechBio, Praha 28.6.2012 Přednášející: Ing. Ondřej Burian

Více

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku The Comparison of personal income tax systems in the Czech republic and Sweden

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : 267. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015)

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) a vybraná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, zákona č. 435/2004

Více

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář AKTUALIZACE Aktualizace k 1. lednu 2011 Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. ledna

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1)

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1) Generální finanční ředitelství Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor vymáhání Č.j. 6402/14-7001-51300-602525 Vyřizuje: Mgr. Hana Erbsová Tel: (+ 420) 296 853 822, (+ 420) 296 852

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Daňový systém měl stanoveny následující principy: spravedlivost zdanění stejné podmínky pro různé typy subjektů všeobecnost zdanění zdanění podléhají všechny typy vlastnictví

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b.

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění zákona: - č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. ledna 2013 1. Výklad pojmů 1.1 Smlouva je smlouva o poskytování sdružených

Více