121,1 363,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "121,1 363,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)"

Transkript

1 vydaný podle zákona č. 6/ Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 8/ Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: parc.č. / PSČ, místo: 6, Kolová Karlovy Vary Typ budovy: Požární stanice Plocha obálky budovy: 96,8 m Objemový faktor tvaru A/V:, m /m Celková energeticky vztažná plocha:, m Celková dodaná (Energie na vstupu do budovy) Neobnovitelná primární (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Měrné hodnoty kwh/(m rok) Mimořádně úsporná Velmi úsporná 8 8 Úsporná Méně úsporná Nehospodárná Velmi nehospodárná Mimořádně nehospodárná Hodnoty pro celou budovu MWh/rok, 6,

2 Opatření pro Vnější stěny: Okna a dveře: Střechu: Podlahu: Vytápění: Chlazení / klimatizaci: Větrání: Přípravu teplé vody: Osvětlení: Jiné: Stanovena Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení Hodnoty pro celou budovu MWh/rok Elektřina ze sítě, Obálka budovy Vytápění Chlazení Větrání Úprava vlhkosti Teplá voda Osvětlení U em W/(m K) Dílčí dodané Měrné hodnoty kwh(m rok) Mimořádně úsporná, Mimořádně nehospodárná Hodnoty pro celou budovu MWh/rok,, 8, 66, Zpracovatel: Josef PRINC Osvědčení č.: 9 Kontakt: Josef Princ VvP, Jarošovská /II, Vyhotoveno dne:.. Jindřichův Hradec Podpis:

3 Průkaz ENB podle vyhlášky č.8/ Sb. Průkaz v... PROTECH spol. s r.o. 8 Josef Princ VvP Jindřichův Hradec Datum tisku:.. Zakázka: garáž p římotop Archiv: PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná než větší změna dokončené budovy Základní informace o hodnocené budově Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ) : parc.č. / 6, Kolová Karlovy Vary Katastrální území : Parcelníčíslo : Datum uvedení do provozu Kolová [6686] parc.č. / (nebo předpokládanéuvedení do provozu) : Vlastník nebo stavebník : LETIŠTĚ KARLOVY VARY, S.R.O. Adresa : K LETIŠTI, 6 KARLOVY VARY IČ : Telefon: Jan Plucar, Josef Princ Tel.: 896 /

4 Průkaz ENB podle vyhlášky č.8/ Sb. Průkaz v... PROTECH spol. s r.o. 8 Josef Princ VvP Jindřichův Hradec Datum tisku:.. Zakázka: garáž p římotop Archiv: Rodinný dům Administrativní budova Budova pro sport Jiné druhy budovy : Požární stanice Typ budovy Bytový dům Budova pro zdravotnictví Budova pro obchodní účely Budova pro ubytování a stravování Budova pro vzdělávání Budova pro kulturu Geometrické charakteristiky budovy Parametr Objem budovy V (objemčástí budovy s upravovanýmvnitřním prostředím vymezený vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy) Celková plocha obálky A (součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem budovy V) Objemový faktor tvaru budovy A/V Celková energeticky vztažná plocha A c jednotky [m ] [m ] [m /m ] [m ] hodnota 6 9, 96,8,,8 Hnědé uhlí Topný olej Kusové dřevo, dřevní štěpka Zemní plyn Jiná palivanebo jiný typ zásobování : Soustava zásobování tepelnouenergií (dálkové teplo): Druhy (energonositelé) užívané v budově Černé uhlí Propan butan Dřevěné peletky Elektřina podíl OZE: do včetně, nad do 8, nad 8 Energie okolního prostředí : účel: na vytápění, pro přípravu teplé vody, na výrobu elektrické Druhy dodávané mimo budovu Elektřina Teplo Žádné Jan Plucar, Josef Princ Tel.: 896 /

5 Průkaz ENB podle vyhlášky č.8/ Sb. Průkaz v... PROTECH spol. s r.o. 8 Josef Princ VvP Jindřichův Hradec Datum tisku:.. Zakázka: garáž p římotop Archiv: Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech A) stavební prvky a konstrukce a.) požadavky na součinitelprostupu tepla Konstrukce obálky budovy Plocha A j Vypočtená hodnota Součinitelprostupu tepla Referenční hodnota Splněno Činitel teplotní redukce Měrná ztráta prostupem tepla U j U N,rq,j b j H T,j [m ] [W/(m K)] [W/(m K)] (ano/ne) [W/K] SO SENDVIČOVÁ STĚNA mm 66,6,8, /,,8 OD /,,, /,,9 OD /,,, /,,9 OD 8/,,, /,, OD /8,,, /,,9 OD8 /6,6,, /,,9 OD8 /6,6,, /,,9 OD9 /6,,, /,, OD /6,9,, /,, OD6 /6,6,, /,, PDL PODLAHA NA TERÉNU,, /,,8 6, SCH STŘECHA,,, /,6 6, SCH STŘECHA ARKÝŘE,,, /,6,9 PDL PODLAHA ARKÝŘE,,, /,6,6 DO /,6,, /,, DO /,,, /,,8 OD /,,, /,,9 OD /,8,, /,, OD /,,, /,, SO SENDVIČOVÁ STĚNA mm 6,,, /, 8,9 DO /9 88,, /, 9, OD 8/,,, /,, SO SENDVIČOVÁ STĚNA 9mm,,, /, 8,9 OD /,9,, /, 6, PDL PODLAHA GARÁŽE 6,, /,,, SCH STŘECHA GARÁŽE 69,6,, /,6 Tepelnévazby mezi konstrukcemi 96,8 8, Celkem 96,8 86, Poznámka Hodnocení splnění požadavku ve sloupci Splněno je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. písm. c). Jan Plucar, Josef Princ Tel.: 896 /

6 Průkaz ENB podle vyhlášky č.8/ Sb. Průkaz v... PROTECH spol. s r.o. 8 Josef Princ VvP Jindřichův Hradec Datum tisku:.. Zakázka: garáž p římotop Archiv: a.) požadavky na průměrný součinitelprostupu tepla Zóna Převažující návrhová vnitřní teplota Θ im,j Objem zóny V j Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla zóny U em,r,j [] [m ] [W/(m K)] Zóna KANCELÁŘE, DÍLNY 9,, Zóna SCHODIŠTĚ CHODBY KOMUNIKACE 8,,, Zóna SKLADY,,9,6 Zóna POSILOVNA 8, 9,,9 Zóna ŠATNY, SOCIÁLY,, Zóna 6 GARÁŽ 8, Průměrný součinitelprostupu tepla budovy Budova Vypočtená hodnota U em (U em H T/A) [W/(m K)] Referenční hodnota U em,r (U em,r Σ(V i U em,r,j)/v) [W/(m K)] Splněno (ano/ne),9,8 ANO Jan Plucar, Josef Princ Tel.: 896 /

7 Průkaz ENB podle vyhlášky č.8/ Sb. Průkaz v... PROTECH spol. s r.o. 8 Josef Princ VvP Jindřichův Hradec Datum tisku:.. Zakázka: garáž p římotop Archiv: B) technické systémy b..a) vytápění Hodnocená budova / zóna Typ zdroje Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na vytápění Jmenovitý tepelný výkon Účinnost výroby zdrojem tepla η H,gen Účinnost distribuce na vytápění Účinnost sdílení na vytápění η H,em η H,dis [] [kw] [] [] [] Referenční budova 8 8, 8 KANCELÁŘE, DÍLNY ELEKTROKOTEL Elektřina ze sítě, 9, 8, 88, SCHODIŠTĚ CHODBY KOMUNIKACE ELEKTROKOTEL Elektřina ze sítě, 9, 8, 88, SKLADY ELEKTROKOTEL Elektřina ze sítě, 9, 8, 88, POSILOVNA ELEKTROKOTEL Elektřina ze sítě, 9, 8, 88, ŠATNY, SOCIÁLY ELEKTROKOTEL Elektřina ze sítě, 9, 8, 88, GARÁŽ přímotomné el jednotky Elektřina ze sítě, 9, 98, 9, b..b) požadavky na účinnost technickéhosystému k vytápění Hodnocená budova / zóna Typ zdroje Účinnost výroby zdrojem tepla η H,gen nebo COP H,gen Účinnost výroby referenčního zdroje tepla η H,gen,rq nebo COP H,gen Požadavek splněn [] [] [ano/ne] KANCELÁŘE, DÍLNY ELEKTROKOTEL 9, 8 ANO SCHODIŠTĚ CHODBY KOMUNIKACE ELEKTROKOTEL 9, 8 ANO SKLADY ELEKTROKOTEL 9, 8 ANO POSILOVNA ELEKTROKOTEL 9, 8 ANO ŠATNY, SOCIÁLY ELEKTROKOTEL 9, 8 ANO GARÁŽ přímotomné el jednotky 9, 8 ANO Jan Plucar, Josef Princ Tel.: 896 /

8 Průkaz ENB podle vyhlášky č.8/ Sb. Průkaz v... PROTECH spol. s r.o. 8 Josef Princ VvP Jindřichův Hradec Datum tisku:.. Zakázka: garáž p římotop Archiv: b..a) chlazení Hodnocená budova / zóna Typ systému chlazení Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na chlazení Jmenovitý chladící výkon Chladící faktor zdroje chladu EER C,gen Účinnost distribuce na chlazení Účinnost sdílení na chlazení η C,dis η C,em [] [kw] [] [] Referenční budova, 8 8 KANCELÁŘE, DÍLNY CHLAZENÍ SPLITOVÉ Elektřina ze sítě,, 9 9 b..b) požadavky na účinnost technickéhosystému k chlazení Hodnocená budova / zóna Typ systému chlazení Chladící faktor zdroje chladu EER C,gen Chladící faktor referenčního zdroje chladu EER C,gen Požadavek splněn [ano/ne] KANCELÁŘE, DÍLNY CHLAZENÍ SPLITOVÉ,, ANO b..a) příprava teplé vody (TV) Hodnocená budova / zóna Systém přípravy TV v budově Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na přípravu teplé vody Jmenovitý příkon pro ohřev TV Objem zásobníku TV Účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vody η W,gen Měrná tepelná ztráta zásobníku teplé vody Q W,st Měrná tepelná ztráta rozvodů teplé vody Q W,dis [] [kw] [litry] [] [Wh/(l den)] [Wh/(m den)] Referenční budova 8 lokální Elektřina ze sítě, 9,6, b..b) požadavky na účinnost technickéhosystému k přípravě teplé vody Hodnocená budova / zóna Typ systému k přípravě teplé vody Účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vodyη W,gen nebo COP W,gen [] Účinnost referenčního zdroje tepla pro přípravu teplé vodyη W,gen,rq nebo COP W,gen [] Požadavek splněn [ano/ne] lokální 9 8 ANO Jan Plucar, Josef Princ Tel.: /

9 Průkaz ENB podle vyhlášky č.8/ Sb. Průkaz v... PROTECH spol. s r.o. 8 Josef Princ VvP Jindřichův Hradec Datum tisku:.. Zakázka: garáž p římotop Archiv: b.6) osvětlení Hodnocená budova / zóna Typ osvětlovací soustavy Pokrytí dílčí potřeby na osvětlení Celkový elektrický příkon osvětlení budovy Průměrný měrný příkon pro osvětlení vztažený k osvětlenosti zóny p L,l [] [kw] [W/(m l)] Referenční budova KANCELÁŘE, DÍLNY OSVĚTLENÍ ZÁŘIVKOVÉ (LED),66 SCHODIŠTĚ CHODBY KOMUNIKACE OSVĚTLENÍ ZÁŘIVKOVÉ (LED),8 SKLADY OSVĚTLENÍ ZÁŘIVKOVÉ (LED),6 POSILOVNA OSVĚTLENÍ ZÁŘIVKOVÉ (LED),6 ŠATNY, SOCIÁLY OSVĚTLENÍ ZÁŘIVKOVÉ (LED),9 GARÁŽ OSVĚTLENÍ ZÁŘIVKOVÉ (LED), Budova celkem 6, Jan Plucar, Josef Princ Tel.: 896 /

10 Průkaz ENB podle vyhlášky č.8/ Sb. Průkaz v... PROTECH spol. s r.o. 8 Josef Princ VvP Jindřichův Hradec Datum tisku:.. Zakázka: garáž p římotop Archiv: Energetická náročnost hodnocené budovy a) seznam uvažovaných zón a dílčí dodané v budově Hodnocená budova zóna Vytápění EP H Chlazení EP C Nucené větrání EP F Příprava teplé vody EP W Osvětlení EP L Výroba z OZE nebo kombinované výroby elektřiny a tepla Zóna Zóna Zóna Zóna Zóna Zóna 6 NV NV OZE I OZE E b) dílčí dodané Budova Potřeba Vypočtená spotřeba Pomocná Dílčí dodaná Měrná dílčí dodaná ener. na celkovou energeticky vztažnou plochu AE [kwh/rok] [kwh/rok] [kwh/rok] [kwh/rok] [kwh/(m rok)] Vytápění Hodnocená Referenční ,, Chlazení Hodnocená Referenční 6 6, Větrání Hodnocená Referenční 9 9, 9, Úprava vzduchu Hodnocená Referenční Příprava TV Hodnocená Referenční , 8, Osvětlení Hodnocená Referenční , 9, Jan Plucar, Josef Princ Tel.: /

11 Průkaz ENB podle vyhlášky č.8/ Sb. Průkaz v... PROTECH spol. s r.o. 8 Josef Princ VvP Jindřichův Hradec Datum tisku:.. Zakázka: garáž p římotop Archiv: c) výroba umístěná v budově, na budově nebo na pomocných objektech Typ výroby Využitelnost vyrobené Vyrobená Faktor celkové primární Faktor neobnovitelné primární Celková primární Neobnovitelná primární jednotky [kwh/rok] [kwh/rok] [kwh/rok] Kogenerační jednotka EP CHP teplo Budova Dodávka mimo budovu Kogenerační jednotka EP CHP elektřina Budova Dodávka mimo budovu Fotovoltaické panely EP PV elektřina Budova Dodávka mimo budovu Solární termické systémy Q H,sc,sys teplo Budova Dodávka mimo budovu Budova Jiné Dodávka mimo budovu d) rozdělení dílčích dodaných energií, celkové primární a neobnovitelné primární podle energonositelů Energonositel Dílčí vypočtená spotřeba / Pomocná Faktor celkové primární Faktor neobnovitelné primární Celková primární Neobnovitelná primární [kwh/rok] [kwh/rok] [kwh/rok] Elektřina ze sítě 8,, Energie okolí Celkem Jan Plucar, Josef Princ Tel.: /

12 Průkaz ENB podle vyhlášky č.8/ Sb. Průkaz v... PROTECH spol. s r.o. 8 Josef Princ VvP Jindřichův Hradec Datum tisku:.. Zakázka: garáž p římotop Archiv: e) požadavek na celkovou dodanou energii (6) () (8) (9) Referenční budova Hodnocenábudova Referenční budova Hodnocenábudova [kwh/rok] [kwh/(m rok)] 9, 86,8, 8, Splněno (ano/ne) ANO f) požadavek na neobnovitelnou primární energii () () () () Referenční budova Hodnocenábudova Referenční budova Hodnocenábudova [kwh/rok] [kwh/(m rok)] 66, 6, 6,, Splněno (ano/ne) ANO g) primární hodnocené budovy () Celková primární [kwh/rok] 89 8, () Obnovitelnáprimární [kwh/rok] 6, (6) Využití obnovitelnýchzdrojů z hlediska primární [] 6, Jan Plucar, Josef Princ Tel.: 896 /

13 Průkaz ENB podle vyhlášky č.8/ Sb. Průkaz v... PROTECH spol. s r.o. 8 Josef Princ VvP Jindřichův Hradec Datum tisku:.. Zakázka: garáž p římotop Archiv: Závěrečné hodnocení energetického specialisty Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou Splňuje požadavekpodle 6 odst. Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanouenergii Větší změna dokončenébudovy nebo jiná změna dokončenébudovy Splňuje požadavekpodle 6 odst. písm. a) Splňuje požadavekpodle 6 odst. písm. b) Splňuje požadavekpodle 6 odst. písm. c) Plnění požadavkůna energetickounáročnost budovy se nevyžaduje Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanouenergii Budova užívaná orgánem veřejné moci Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanouenergii Prodej nebo pronájem budovy nebo její části Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanouenergii Jiný účel zpracování průkazu Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanouenergii ANO A Identifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkaz Jméno a příjmení Číslo oprávnění MPO Podpis energetickéhospecialisty Josef PRINC 9 Datum vypracování průkazu Datum vypracování průkazu.. Jan Plucar, Josef Princ Tel.: 896 /

14 Průkaz ENB podle vyhlášky č.8/ Sb. Průkaz v... PROTECH spol. s r.o. 8 Josef Princ VvP Jindřichův Hradec Datum tisku:.. Zakázka: garáž p římotop Archiv: Rozdělení dodané podle energonositelů a neobnovitelná primární Tisk zobrazuje výsledek pro stávající stav budovy f.cpre f.nepre Vytápění TV Chlazení Úprava Osvětlení Pomocné Příspěvek Celkem EpN a větrání vzduchu a eport kwh/rok kwh/rok kwh/rok kwh/rok kwh/rok kwh/rok kwh/rok kwh/rok kwh/rok Elektřina ze sítě,, Energie okolí Součet Solární podíl f Poznámka Ve sloupci Vytápění a ve sloupci TV odpovídá součet energonositelů Spotřebě. Solární podíl f vyjadřuje podíl solární na Spotřebě. Při výpočtu Solárního podílu f jsou použity hodnoty tepelných ztrát ztrát rozvodů a akumulační nádrže vypočítané na základě vstupních údajů podle Metodických pokynů SFŽP. Hodnota Solárního podílu f se tedy může i výrazně lišit od hodnoty Solárního podílu f zobrazovaného v dokumentu Bilance solárních termických systémů pro potřeby programu NZÚ, kde jsou ztráty akumulační nádrže a ztráty rozvodů započítány podle TNI :, formou přirážek. Jan Plucar, Josef Princ Tel.: 896 /

15 Dokument k NZÚ Průkaz v... PROTECH spol. s r.o. 8 Josef Princ VvP Jindřichův Hradec Datum tisku:.. Zakázka: garáž p římotop Archiv: Parametry technických zařízení budovy Stavba: Místo: VÝSTAVBA NOVÉHO OBJEKTU K LETIŠTI, 6 KARLOVY VARY Investor: LETIŠTĚ KARLOVY VARY, s.r.o. Parametry technických zařízení budovy Zdroj tepla Účel Vytápění Příprava TV Vytápění a příprava TV Typ zdroje tepla Kotel, topidla, jiný Tepelnéčerpadlo Kogeneračníjednotka Popis Energonositel Účinnost zdroje tepla na vytápění přípravu TV Podíl zdroje na vytápění objektu Akumulační zásobník pro vytápění Objem zásobníku Měrná tepelná ztráta ELEKTROKOTEL Elektřina ze sítě 9, 9, NE l Wh/(l.den) Zdroj tepla Účel Vytápění Příprava TV Vytápění a příprava TV Typ zdroje tepla Kotel, topidla, jiný Tepelnéčerpadlo Kogeneračníjednotka Popis Energonositel Účinnost zdroje tepla na vytápění přípravu TV Podíl zdroje na vytápění objektu Akumulační zásobník pro vytápění Objem zásobníku Měrná tepelná ztráta přímotomné el jednotky Elektřina ze sítě 9, 9, NE l Wh/(l.den) 6 Otopná soustava teplovodní Účinnost sdílení do vytápěného prostoru Účinnost systému distribuce na vytápění Teplovzdušnévytápění Podíl VZT na vytápění Účinnost sdílení do vytápěného prostoru Účinnost systému distribuce na vytápění 88, 8, Jan Plucar, Josef Princ Tel.: 896 /

16 Dokument k NZÚ Průkaz v... PROTECH spol. s r.o. 8 Josef Princ VvP Jindřichův Hradec Datum tisku:.. Zakázka: garáž p římotop Archiv: 6 Otopná soustava teplovodní Účinnost sdílení do vytápěného prostoru Účinnost systému distribuce na vytápění Teplovzdušnévytápění Podíl VZT na vytápění Účinnost sdílení do vytápěného prostoru Účinnost systému distribuce na vytápění 88, 8, 6 Otopná soustava teplovodní Účinnost sdílení do vytápěného prostoru Účinnost systému distribuce na vytápění Teplovzdušnévytápění Podíl VZT na vytápění Účinnost sdílení do vytápěného prostoru Účinnost systému distribuce na vytápění 88, 8, 6 Otopná soustava teplovodní Účinnost sdílení do vytápěného prostoru Účinnost systému distribuce na vytápění Teplovzdušnévytápění Podíl VZT na vytápění Účinnost sdílení do vytápěného prostoru Účinnost systému distribuce na vytápění 88, 8, 6 Otopná soustava teplovodní Účinnost sdílení do vytápěného prostoru Účinnost systému distribuce na vytápění Teplovzdušnévytápění Podíl VZT na vytápění Účinnost sdílení do vytápěného prostoru Účinnost systému distribuce na vytápění 88, 8, 6 Otopná soustava teplovodní Účinnost sdílení do vytápěného prostoru Účinnost systému distribuce na vytápění Teplovzdušnévytápění Podíl VZT na vytápění Účinnost sdílení do vytápěného prostoru Účinnost systému distribuce na vytápění 9, 98, Příprava teplé vody Podíl zdroje na přípravě TV Ohřev zajišťuje zdroj Roční objem ohřáté vody Potřeba tepla na přípravu teplé vody Teplotastudené vody Teplotaohřáté vody Akumulační zásobník teplé vody Objem zásobníku Měrná ztráta zásobníku Zdroj pokrývá ztráty zásobníků z ELEKTROKOTEL, 6,6 m /rok kwh/rok l Wh/(l.den) Rozvody teplé vody Jan Plucar, Josef Princ Tel.: 896 /

17 Dokument k NZÚ Průkaz v... PROTECH spol. s r.o. 8 Josef Princ VvP Jindřichův Hradec Datum tisku:.. Zakázka: garáž p římotop Archiv:... Délka rozvodů Měrná tepelná ztráta rozvodů Zdroj pokrývá ztráty rozvodů z, m Wh/(m.den) Jan Plucar, Josef Princ Tel.: 896 /

18 Dokument k NZÚ Průkaz v... PROTECH spol. s r.o. 8 Josef Princ VvP Jindřichův Hradec Datum tisku:.. Zakázka: garáž p římotop Archiv: Dodávka Stavba: Místo: VÝSTAVBA NOVÉHO OBJEKTU K LETIŠTI, 6 KARLOVY VARY Investor: LETIŠTĚ KARLOVY VARY, s.r.o. B) technické systémy b..a) vytápění Hodnocená budova / zóna Typ zdroje Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na vytápění Jmenovitý tepelný výkon Účinnost výroby zdrojem tepla η H,gen Účinnost distribuce na vytápění Účinnost sdílení na vytápění η H,em η H,dis [] [kw] [] [] [] Referenční budova 8 8, 8 KANCELÁŘE, DÍLNY ELEKTROKOTEL Elektřina ze sítě, 9, 8, 88, SCHODIŠTĚ CHODBY KOMUNIKACE ELEKTROKOTEL Elektřina ze sítě, 9, 8, 88, SKLADY ELEKTROKOTEL Elektřina ze sítě, 9, 8, 88, POSILOVNA ELEKTROKOTEL Elektřina ze sítě, 9, 8, 88, ŠATNY, SOCIÁLY ELEKTROKOTEL Elektřina ze sítě, 9, 8, 88, GARÁŽ přímotomné el jednotky Elektřina ze sítě, 9, 98, 9, b..b) požadavky na účinnost technickéhosystému k vytápění Hodnocená budova / zóna Typ zdroje Účinnost výroby zdrojem tepla η H,gen nebo COP H,gen Účinnost výroby referenčního zdroje tepla η H,gen,rq nebo COP H,gen Požadavek splněn [] [] [ano/ne] KANCELÁŘE, DÍLNY ELEKTROKOTEL 9, 8 ANO SCHODIŠTĚ CHODBY KOMUNIKACE ELEKTROKOTEL 9, 8 ANO SKLADY ELEKTROKOTEL 9, 8 ANO POSILOVNA ELEKTROKOTEL 9, 8 ANO ŠATNY, SOCIÁLY ELEKTROKOTEL 9, 8 ANO GARÁŽ přímotomné el jednotky 9, 8 ANO Jan Plucar, Josef Princ Tel.: 896 /

19 Dokument k NZÚ Průkaz v... PROTECH spol. s r.o. 8 Josef Princ VvP Jindřichův Hradec Datum tisku:.. Zakázka: garáž p římotop Archiv: b..a) chlazení Hodnocená budova / zóna Typ systému chlazení Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na chlazení Jmenovitý chladící výkon Chladící faktor zdroje chladu EER C,gen Účinnost distribuce na chlazení Účinnost sdílení na chlazení η C,dis η C,em [] [kw] [] [] Referenční budova, 8 8 KANCELÁŘE, DÍLNY CHLAZENÍ SPLITOVÉ Elektřina ze sítě,, 9 9 b..b) požadavky na účinnost technickéhosystému k chlazení Hodnocená budova / zóna Typ systému chlazení Chladící faktor zdroje chladu EER C,gen Chladící faktor referenčního zdroje chladu EER C,gen Požadavek splněn [ano/ne] KANCELÁŘE, DÍLNY CHLAZENÍ SPLITOVÉ,, ANO b..a) příprava teplé vody (TV) Hodnocená budova / zóna Systém přípravy TV v budově Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na přípravu teplé vody Jmenovitý příkon pro ohřev TV Objem zásobníku TV Účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vody η W,gen Měrná tepelná ztráta zásobníku teplé vody Q W,st Měrná tepelná ztráta rozvodů teplé vody Q W,dis [] [kw] [litry] [] [Wh/(l den)] [Wh/(m den)] Referenční budova 8 lokální Elektřina ze sítě, 9,6, b..b) požadavky na účinnost technickéhosystému k přípravě teplé vody Hodnocená budova / zóna Typ systému k přípravě teplé vody Účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vodyη W,gen nebo COP W,gen [] Účinnost referenčního zdroje tepla pro přípravu teplé vodyη W,gen,rq nebo COP W,gen [] Požadavek splněn [ano/ne] lokální 9 8 ANO Jan Plucar, Josef Princ Tel.: 896 /

20 Dokument k NZÚ Průkaz v... PROTECH spol. s r.o. 8 Josef Princ VvP Jindřichův Hradec Datum tisku:.. Zakázka: garáž p římotop Archiv: b.6) osvětlení Hodnocená budova / zóna Typ osvětlovací soustavy Pokrytí dílčí potřeby na osvětlení Celkový elektrický příkon osvětlení budovy Průměrný měrný příkon pro osvětlení vztažený k osvětlenosti zóny p L,l [] [kw] [W/(m l)] Referenční budova KANCELÁŘE, DÍLNY OSVĚTLENÍ ZÁŘIVKOVÉ (LED),66 SCHODIŠTĚ CHODBY KOMUNIKACE OSVĚTLENÍ ZÁŘIVKOVÉ (LED),8 SKLADY OSVĚTLENÍ ZÁŘIVKOVÉ (LED),6 POSILOVNA OSVĚTLENÍ ZÁŘIVKOVÉ (LED),6 ŠATNY, SOCIÁLY OSVĚTLENÍ ZÁŘIVKOVÉ (LED),9 GARÁŽ OSVĚTLENÍ ZÁŘIVKOVÉ (LED), Budova celkem 6, Jan Plucar, Josef Princ Tel.: 896 /

21 Tepelný výkon ČSN EN 8 TV v... PROTECH spol. s r.o. 8 Josef Princ VvP Jindřichův Hradec Datum tisku:.. Zakázka: garáž p římotop Archiv: Přehled konstrukcí varianty Stavba: VÝSTAVBA NOVÉHO OBJEKTU Místo: Zpracovatel: K LETIŠTI, 6 KARLOVY VARY Zadavatel: Zakázka: Projektant: Josef Princ VvP garáž p římotop Jan Plucar, Josef Princ Archiv: Datum: Telefon: LETIŠTĚ KARLOVY VARY, s.r.o Neprůsvitné konstrukce OK ZZ U W/(m K) KC Z/P Vrstva d mm λ SENDVIČOVÁ STĚNA mm Korekčníčinitel: U. W/(m.K) e. e.un,. W/(m.K) SO Z,9 U,9 R si b 6 6 R se Odpor při přestupu Sádrokarton Isover ORSIK DEKFOL REFLEX N Airrock ND FB Jutadach Vz. svislá desky suchý stav 8, 8,,6 Odpor při přestupu Σ Z TM,, λ ekv,,,6 R v,,,88 6, SENDVIČOVÁ STĚNA mm Korekčníčinitel: U. W/(m.K) e.6 e.un,.8 W/(m.K) SO Z,6 U,6 R si b 6 6 R se Σ Odpor při přestupu Ocel uhlíková Airrock ND FB Jutadach Vz. svislá desky suchý stav Odpor při přestupu 8,6,,6,,88,9 SENDVIČOVÁ STĚNA 9mm Korekčníčinitel: U. W/(m.K) e.6 e.un,.8 W/(m.K) SO Z, U, R si 9 b 6 6 R se Σ Odpor při přestupu Omítka vápenocement. Ytong P Airrock ND FB Jutadach Vz. svislá desky suchý stav Odpor při přestupu 8 6,99,,6,,99,,6,,88,9, PŘÍČKA Korekčníčinitel: U. W/(m.K) e. e.un,. W/(m.K) SN Z,6 R si Odpor při přestupu Omítka vápenocement.,88,88, Jan Plucar, Josef Princ Tel.: 896 / 6

22 Tepelný výkon ČSN EN 8 TV v... PROTECH spol. s r.o. 8 Josef Princ VvP Jindřichův Hradec Datum tisku:.. Zakázka: garáž p římotop Archiv: OK ZZ U W/(m K) U,6 KC Z/P Vrstva d mm 9 Ytong P Omítka vápenocement. R se Odpor při přestupu Σ λ,,88 Z TM λ ekv,,88 R v,6,,9 PŘÍČKA Korekčníčinitel: U. W/(m.K) e. e.un,. W/(m.K) SN Z,88 U,88 R si 9 R se Σ Odpor při přestupu Omítka vápenocement. Ytong P Omítka vápenocement. Odpor při přestupu,88,,88,88,,88,,9,, STĚNA Korekčníčinitel: U. W/(m.K) e. e.un,. W/(m.K) SN Z,9 U,9 R si 9 R se Σ Odpor při přestupu Omítka vápenocement. Ytong P Omítka vápenocement. Odpor při přestupu,88,,88,88,,88,,88,,6 PODLAHA NA TERÉNU Korekčníčinitel: U. W/(m.K) e. e.un,. W/(m.K) PDL Z, U, R si R se Σ Odpor při přestupu Keram. dlažba Beton hutný () EPS S EPS S Asfaltové pásy a lepenky Odpor při přestupu 6 6,,, 6,6,6, PODLAHA GARÁŽE Korekčníčinitel: U. W/(m.K) e.6 e.un,. W/(m.K) PDL Z U R si 6k 6 R se Σ Odpor při přestupu Železobeton() Styrodur CS Fólie z PE Odpor při přestupu 8 8,,,,,,6,86,6 PODLAHA ARKÝŘE Korekčníčinitel: U. W/(m.K) e. e.un,. W/(m.K) PDL Z, R si 6 6b Odpor při přestupu Koberec Beton hutný () Steprock HD 6, 9 6, 9,,,69 Jan Plucar, Josef Princ Tel.: 896 / 6

23 Tepelný výkon ČSN EN 8 TV v... PROTECH spol. s r.o. 8 Josef Princ VvP Jindřichův Hradec Datum tisku:.. Zakázka: garáž p římotop Archiv: OK ZZ U W/(m K) U, KC Z/P Vrstva d mm Beton hutný () 88 DEKFOL REFLEX N a trapézový plech m b Airrock ND FB 6 desky suchý stav 8 R se Odpor při přestupu Σ 89 λ,, 8,,6 Z TM, λ ekv,, 8,,6 R v,8 9,8 STROP MEZI anp Korekčníčinitel: U. W/(m.K) e. e.un,. W/(m.K) STR Z, U, R si 6b a 6 R se Σ Odpor při přestupu Keram. dlažba Beton hutný () Steprock HD Beton hutný () trapézový plech m Vz. tok shora dolů Sádrokarton Odpor při přestupu 8 9 8,, 9 8,, 8,69 6, 8, STŘECHA Korekčníčinitel: U. W/(m.K) e. e.un,. W/(m.K) SCH Z,9 U,9 R si 6 a 88 6f 6f 6j8 8a R se Σ Odpor při přestupu Sádrokarton Vz. tok zdola nahoru trapézový plech m DEKFOL REFLEX N Isover EPS S DEKPLAN 6 Odpor při přestupu 9 9, 8,, 6 6,6 9 9, 8,, 9 9,6 6,6,6,6,9,98 STŘECHA GARÁŽE Korekčníčinitel: U. W/(m.K) e.6 e.un,.6 W/(m.K) SCH Z, U, R si a 88 6f 6f 6j8 8a R se Σ Odpor při přestupu trapézový plech m DEKFOL REFLEX N Isover EPS S DEKPLAN 6 Odpor při přestupu 8 8,, 6 6, ,, 9 9,6,6,6,9, STŘECHA ARKÝŘE Korekčníčinitel: U. W/(m.K) e. e.un,. W/(m.K) SCH Z,9 R si Odpor při přestupu Jan Plucar, Josef Princ Tel.: 896 / 6

24 Tepelný výkon ČSN EN 8 TV v... PROTECH spol. s r.o. 8 Josef Princ VvP Jindřichův Hradec Datum tisku:.. Zakázka: garáž p římotop Archiv: OK ZZ U W/(m K) U,9 KC Z/P Vrstva d mm Sádrokarton 6 Vz. tok zdola nahoru 9 a trapézový plech m 88 DEKFOL REFLEX N 6f 6f 6j8 Isover EPS S 8a DEKPLAN 6 R se Odpor při přestupu Σ 9 λ, 8,, 6 6,6 Z TM 9 9 λ ekv, 8,, 9 9,6 R v 6,6,6,6,9,98 Poznámka: ZTM činitel tepelných mostů. Je určen k přepočítání výrobci uváděné λ D na λ ekv, která pak zohledňuje vliv nasákavosti stavebních izolací. Hodnota ZTM může být pro různé druhy izolačních materiálů předepsána metodikou výpočtu. Součinitel ZTM umožňuje také zohlednit vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp. Jednotlivé hodnoty ZTM se sečtou a zadají jednou hodnotou do sl. ZTM. Pro výpočet platí vztah λ ekv λ.( + Σ ZTM) SO Stanovení hodnoty ZTM č.v. λ Isover ORSIK Airrock ND FB 8 Podíl Z TM Vlhkost Z TM Kotvení Z TM Nehomogenní vrstvy,, Z TM Celkem,, SO Stanovení hodnoty ZTM č.v. λ Podíl Z TM Vlhkost Z TM Kotvení Z TM Nehomogenní Z TM Celkem vrstvy Airrock ND FB,, SO Stanovení hodnoty ZTM č.v. λ Podíl Z TM Vlhkost Z TM Kotvení Z TM Nehomogenní Z TM Celkem vrstvy Airrock ND FB,, PDL Stanovení hodnoty ZTM č.v. λ Podíl Z TM Vlhkost Z TM Kotvení Z TM Nehomogenní Z TM Celkem vrstvy Airrock ND FB,, SCH Stanovení hodnoty ZTM č.v. λ 6 Isover EPS S 6 6 Podíl Z TM Vlhkost Z TM Kotvení Z TM Nehomogenní vrstvy Z TM Celkem 9 9 SCH Stanovení hodnoty ZTM č.v. λ Isover EPS S 6 6 Podíl Z TM Vlhkost Z TM Kotvení Z TM Nehomogenní vrstvy Z TM Celkem 9 9 SCH Stanovení hodnoty ZTM č.v. λ 6 Isover EPS S 6 6 Podíl Z TM Vlhkost Z TM Kotvení Z TM Nehomogenní vrstvy Z TM Celkem 9 9 Jan Plucar, Josef Princ Tel.: 896 / 6

25 Tepelný výkon ČSN EN 8 TV v... PROTECH spol. s r.o. 8 Josef Princ VvP Jindřichův Hradec Datum tisku:.. Zakázka: garáž p římotop Archiv: Nehomogennívrstvy V případě, že se v hlavní izolační vrstvě Xa se vyskytuje materiál Xb, případně další (Xc, Xd...), pak jejich vliv na součinitel tepelné vodivosti charakteristické výseče vyjadřuje součinitel ZTMN (nehomogenní vrstvy). Vliv vlhkosti na hlavní izolační vrstvu lze zadat pomocí údaje ZTMV. Výplně otvorů OK Var ZZ U W/(m K) / DO V, / DO V, /9 DO V 6/9 DN V, /9 DN V, 8/9 DN V, 9/9 DN V, /9 DN V, / DN6 V, 8/ DN V, / OD V, / OD V, / OD V, / OD V, /8 OD V, /6 OD6 V, /6 OD V, /6 OD8 V, /6 OD9 V, 8/ OD V, 8/ OD V, UN, W/(m K),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, m,,,,6,,8,9,,8,,,,,,,,,8,8 y m,,,9,9,9,9,9,9,,,,,,,8,6,6,6,6,, i LV m s Pa * LS m 9,6,6 9,,,,,,9,,8 8,,,,6 9,6 8, 8,,,88 8,, g,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6 FF, 9,9 9,,,8,8,,6,8,8,, 9, Jan Plucar, Josef Princ Tel.: 896 / 6

26 Tepelný výkon ČSN EN 8 TV v... PROTECH spol. s r.o. 8 Josef Princ VvP Jindřichův Hradec Datum tisku:.. Zakázka: garáž p římotop Archiv: OK Var ZZ U W/(m K) UN, W/(m K) m y m i LV m s Pa * / OD V,,,,,8,6,6 LS m g FF Jan Plucar, Josef Princ Tel.: / 6

27 Posouzení konstrukcí TOB v... PROTECH spol. s r.o. 8 Josef Princ VvP Jindřichův Hradec Datum tisku:.. garáž p římotop Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Stavba: VÝSTAVBA NOVÉHO OBJEKTU Místo: Zpracovatel: K LETIŠTI, 6 KARLOVY VARY Zadavatel: LETIŠTĚ KARLOVY VARY, s.r.o. Zakázka: Projektant: Josef Princ VvP garáž p římotop Jan Plucar, Josef Princ Archiv: Datum: Telefon: Výpočet je proveden podle ČSN : a ČSN EN ISO 696:8 SO skladba pro variantu stávající stav Stěna vnější Poznámka: SENDVIČOVÁ STĚNA mm Podmínky pro hodnocení konstrukce: Výpočet je proveden pro θ ai θ i + θ ai + θ ai ϕ i,r, R si, θ se, ϕ se 8, R se Pro výpočet šíření vlhkosti je R si, p di 68 Pa p dse 9 Pa p" di 8 Pa p" dse 6 Pa. Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů č.v. Položka KC Položka ČSN ρ kg/m 6 c J/(kg K). Sádrokarton 6 9,,, 68 Isover ORSIK 8 8 8, 88 DEKFOL REFLEX N 66,, b Airrock ND FB 8, Jutadach 6 6 Vz. svislá, 6 desky suchý stav 8,,6,6 ZTM činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp.. Stanovení hodnoty ZTM č.v. Isover ORSIK Airrock ND FB 6 λ 8 Podíl Z TM Vlhkost µ a kµ Z TM Kotvení 8 λ k 9 λ p Z TM Nehomogenní vrstvy,, Z TM Z w z z Z TM Celkem V ploše hlavní izolační vrstvy Xa se vyskytuje materiál Xb, případně další (Xc, Xd...), jejichž vliv na součinitel tepelné vodivosti charakteristické výseče vyjadřuje součinitel ZTMN (nehomogenní vrstvy). Vliv vlhkosti na hlavní izolační vrstvu lze zadat pomocí údaje ZTMV.,,,,,,,,,. Vypočítané hodnoty č.v. Položka KC b 6 6 Sádrokarton Isover ORSIK DEKFOL REFLEX N Airrock ND FB Jutadach Vz. svislá desky suchý stav Vr d mm,,8,, 8, 6 λ, 8,,6 6a λ ekv,,,6 R,,88 8 θ s, 9,9,,,6,6,6 b 9 µ vyp Z p 9 m/s 9, 66, 8, Korekce součinitele prostupu tepla (podlečsn, TNI 9 a ) U W/(m K) základní vrstvy vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. přidané vrstvy vrstvy přidané ke stávající konstrukci U materiálů vybraných z ČSN :, je tepelná vodivost vrstev přepočítávána na vliv vlhkosti podle článku.. uvedené normy. To může způsobit, že po zaizolování konstrukce se změní hodnota λ ekv u vrstev na vnitřním líci konstrukce.,6, 6, 6,, p d Pa Jan Plucar, Josef Princ Tel.: 896 / 6

28 Posouzení konstrukcí TOB v... PROTECH spol. s r.o. 8 Josef Princ VvP Jindřichův Hradec Datum tisku:.. garáž p římotop SO skladba pro variantu stávající stav Součinitel prostupu tepla Tepelný odpor Odpor při prostupu tepla Difuzní odpor U R R T Z p,8 6,66 6,6 6, W/(m K) 9 m/s Celková měrná hmotnost Teplota rosného bodu m θ w,,6 kg/m. Průběh teploty v konstrukci θ si,. 9,9.,.,.,8 θ se,8.6 Průběh tlaku vodních par p d a p" dv konstrukci Tlak par Pa Pa Pa Zp p d p" d Grafy a vypočítané hodnoty veličin zahrnují jen dolní plášt. Platí jen pro začátek větrané vrtsvy. Závěr Součinitelprostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na U N a U rec U,86 W/(m K); Zaokrouhleno:U,8 W/(m K); požadovanýu N, W/(m K); doporučený U rec, W/(m K) Korekce součiniteleprostupu tepla (podlečsn, TNI 9 a ) U W/(m K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi,cr,9; f Rsi,99 vyhovuje Roční množství zkondenzovanépáry (kg/m ) M c < konstrukce vyhovuje Relativní vlhkost vzduchu ve větrané vrstvě ϕcv 8, vyhovuje Poznámka k vyhodnocení kondenzace: Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaciurčuje projektant. Ke kondenzacivodní páry (Mc > ) smí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovanápára neohrozí požadovanoufunkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objemové změny, nepřiměřenézatížení souvisejících konstrukcí, atp. Jan Plucar, Josef Princ Tel.: 896 / 6

29 Posouzení konstrukcí TOB v... PROTECH spol. s r.o. 8 Josef Princ VvP Jindřichův Hradec Datum tisku:.. garáž p římotop Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Stavba: VÝSTAVBA NOVÉHO OBJEKTU Místo: Zpracovatel: K LETIŠTI, 6 KARLOVY VARY Zadavatel: LETIŠTĚ KARLOVY VARY, s.r.o. Zakázka: Projektant: Josef Princ VvP garáž p římotop Jan Plucar, Josef Princ Archiv: Datum: Telefon: Výpočet je proveden podle ČSN : a ČSN EN ISO 696:8 SO skladba pro variantu stávající stav Stěna vnější Poznámka: SENDVIČOVÁ STĚNA mm Podmínky pro hodnocení konstrukce: Výpočet je proveden pro θ ai θ i + θ ai + θ ai ϕ i,r, R si, θ se, ϕ se 8, R se Pro výpočet šíření vlhkosti je R si, p di Pa p dse 9 Pa p" di Pa p" dse 6 Pa. Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů č.v. Položka KC Položka ČSN ρ kg/m 6 c J/(kg K) µ a kµ 8 λ k 9 λ p 8. Ocel uhlíková 8 b 6 Airrock ND FB Jutadach Vz. svislá 8,, 6 desky suchý stav 8,,6,6 ZTM činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp.. Stanovení hodnoty ZTM č.v. 6 λ Podíl Z TM Vlhkost Z TM Kotvení Z TM Nehomogenní vrstvy Z TM Z w z z Z TM Celkem Airrock ND FB,, V ploše hlavní izolační vrstvy Xa se vyskytuje materiál Xb, případně další (Xc, Xd...), jejichž vliv na součinitel tepelné vodivosti charakteristické výseče vyjadřuje součinitel ZTMN (nehomogenní vrstvy). Vliv vlhkosti na hlavní izolační vrstvu lze zadat pomocí údaje ZTMV.,,,,,. Vypočítané hodnoty č.v. Položka KC b 6 6 Ocel uhlíková Airrock ND FB Jutadach Vz. svislá desky suchý stav Vr d mm,, 8, 6 λ,6 6a λ ekv,6 R,88 8 θ s,,,6,6,6 Korekce součinitele prostupu tepla (podlečsn, TNI 9 a ) U W/(m K) základní vrstvy vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. přidané vrstvy vrstvy přidané ke stávající konstrukci U materiálů vybraných z ČSN :, je tepelná vodivost vrstev přepočítávána na vliv vlhkosti podle článku.. uvedené normy. To může způsobit, že po zaizolování konstrukce se změní hodnota λ ekv u vrstev na vnitřním líci konstrukce. b 9 µ vyp Z p 9 m/s, 8, 6,, p d Pa 9 9 Jan Plucar, Josef Princ Tel.: 896 / 6

30 Posouzení konstrukcí TOB v... PROTECH spol. s r.o. 8 Josef Princ VvP Jindřichův Hradec Datum tisku:.. garáž p římotop SO skladba pro variantu stávající stav Součinitel prostupu tepla Tepelný odpor Odpor při prostupu tepla Difuzní odpor U R R T Z p,8,88,,8 W/(m K) 9 m/s Celková měrná hmotnost Teplota rosného bodu m θ w,9, kg/m. Průběh teploty v konstrukci θ si,.,.,8 θ se,8.6 Průběh tlaku vodních par p d a p" dv konstrukci Tlak par A B Pa 6 Pa Pa Zp p d p" d Z pa,8 9 m/s Z pb, 9 m/s A 6 mm B mm Grafy a vypočítané hodnoty veličin zahrnují jen dolní plášt. Platí jen pro začátek větrané vrtsvy. Závěr Součinitelprostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na U N a U rec U,86 W/(m K); Zaokrouhleno:U,8 W/(m K); požadovanýu N,8 W/(m K); doporučený U rec, W/(m K) Korekce součiniteleprostupu tepla (podlečsn, TNI 9 a ) U W/(m K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi,cr,; f Rsi,9 vyhovuje V konstrukci je použit neúplnězadaný materiál. Roční bilanci kondenzátu není možné určit. Relativní vlhkost vzduchu ve větrané vrstvě ϕcv 8, vyhovuje Poznámka k vyhodnocení kondenzace: Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaciurčuje projektant. Ke kondenzacivodní páry (Mc > ) smí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovanápára neohrozí požadovanoufunkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objemové změny, nepřiměřenézatížení souvisejících konstrukcí, atp. Jan Plucar, Josef Princ Tel.: 896 / 6

31 Posouzení konstrukcí TOB v... PROTECH spol. s r.o. 8 Josef Princ VvP Jindřichův Hradec Datum tisku:.. garáž p římotop Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Stavba: VÝSTAVBA NOVÉHO OBJEKTU Místo: Zpracovatel: K LETIŠTI, 6 KARLOVY VARY Zadavatel: LETIŠTĚ KARLOVY VARY, s.r.o. Zakázka: Projektant: Josef Princ VvP garáž p římotop Jan Plucar, Josef Princ Archiv: Datum: Telefon: Výpočet je proveden podle ČSN : a ČSN EN ISO 696:8 SO skladba pro variantu stávající stav Stěna vnější Poznámka: SENDVIČOVÁ STĚNA 9mm Podmínky pro hodnocení konstrukce: Výpočet je proveden pro θ ai θ i + θ ai + θ ai ϕ i,r, R si, θ se, ϕ se 8, R se Pro výpočet šíření vlhkosti je R si, p di Pa p dse 9 Pa p" di Pa p" dse 6 Pa. Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů č.v. Položka KC Položka ČSN ρ kg/m 6 c J/(kg K) µ a kµ 8 λ k,88, 9 λ p,99, 9 b 6. Omítka vápenocement. Ytong P Airrock ND FB Jutadach Vz. svislá , 9,,, 6 6 desky suchý stav 8,,6,6 ZTM činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp.. Stanovení hodnoty ZTM č.v. 6 λ Podíl Z TM Vlhkost Z TM Kotvení Z TM Nehomogenní vrstvy Z TM Z w z z Z TM Celkem Airrock ND FB,, V ploše hlavní izolační vrstvy Xa se vyskytuje materiál Xb, případně další (Xc, Xd...), jejichž vliv na součinitel tepelné vodivosti charakteristické výseče vyjadřuje součinitel ZTMN (nehomogenní vrstvy). Vliv vlhkosti na hlavní izolační vrstvu lze zadat pomocí údaje ZTMV.,,,,,,. Vypočítané hodnoty č.v. Položka KC 6 9 b 6 6 Omítka vápenocement. Ytong P Airrock ND FB Jutadach Vz. svislá desky suchý stav Vr d mm,,, 8, 6 λ,99,,6 6a λ ekv,99,,6 R,88,9 8 θ s,,,,6,6,6 Korekce součinitele prostupu tepla (podlečsn, TNI 9 a ) U W/(m K) základní vrstvy vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. přidané vrstvy vrstvy přidané ke stávající konstrukci U materiálů vybraných z ČSN :, je tepelná vodivost vrstev přepočítávána na vliv vlhkosti podle článku.. uvedené normy. To může způsobit, že po zaizolování konstrukce se změní hodnota λ ekv u vrstev na vnitřním líci konstrukce. b 9 µ vyp Z p 9 m/s 9, 9,, 8,,,,,, p d Pa Jan Plucar, Josef Princ Tel.: 896 / 6

32 Posouzení konstrukcí TOB v... PROTECH spol. s r.o. 8 Josef Princ VvP Jindřichův Hradec Datum tisku:.. garáž p římotop SO skladba pro variantu stávající stav Součinitel prostupu tepla Tepelný odpor Odpor při prostupu tepla Difuzní odpor U R R T Z p,,,8 6,86 W/(m K) 9 m/s Celková měrná hmotnost Teplota rosného bodu m θ w,, kg/m. Průběh teploty v konstrukci θ si,.,.,.,8 θ se,8.6 Průběh tlaku vodních par p d a p" dv konstrukci Tlak par Pa 6 Pa Pa Zp p d p" d Grafy a vypočítané hodnoty veličin zahrnují jen dolní plášt. Platí jen pro začátek větrané vrtsvy. Závěr Součinitelprostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na U N a U rec U, W/(m K); Zaokrouhleno:U, W/(m K); požadovanýu N,8 W/(m K); doporučený U rec,66 W/(m K) Korekce součiniteleprostupu tepla (podlečsn, TNI 9 a ) U W/(m K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi,cr,; f Rsi,96 vyhovuje Roční množství zkondenzovanépáry (kg/m ) M c < konstrukce vyhovuje Relativní vlhkost vzduchu ve větrané vrstvě ϕcv 8, vyhovuje Poznámka k vyhodnocení kondenzace: Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaciurčuje projektant. Ke kondenzacivodní páry (Mc > ) smí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovanápára neohrozí požadovanoufunkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objemové změny, nepřiměřenézatížení souvisejících konstrukcí, atp. Jan Plucar, Josef Princ Tel.: / 6

33 Posouzení konstrukcí TOB v... PROTECH spol. s r.o. 8 Josef Princ VvP Jindřichův Hradec Datum tisku:.. garáž p římotop Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Stavba: VÝSTAVBA NOVÉHO OBJEKTU Místo: Zpracovatel: K LETIŠTI, 6 KARLOVY VARY Zadavatel: LETIŠTĚ KARLOVY VARY, s.r.o. Zakázka: Projektant: Josef Princ VvP garáž p římotop Jan Plucar, Josef Princ Archiv: Datum: Telefon: Výpočet je proveden podle ČSN : a ČSN EN ISO 696:8 SN skladba pro variantu stávající stav Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do včetně, Poznámka: PŘÍČKA Podmínky pro hodnocení konstrukce: Výpočet je proveden pro θ ai θ i + θ ai + θ ai ϕ i,r, R si, θ si, ϕ si R si, Pro výpočet šíření vlhkosti je R si, p di 68 Pa p dsi 8 Pa p" di 8 Pa p" dsi 6 Pa. Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů č.v. Položka KC Položka ČSN ρ kg/m 6 c J/(kg K). Omítka vápenocement. 9 9,,88,99 9 Ytong P 6 8 9,,,. Omítka vápenocement. 9 9,,88,99 ZTM činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp. µ a kµ 8 λ k 9 λ p Z TM Z w z z. Vypočítané hodnoty č.v. Položka KC 9 Omítka vápenocement. Ytong P Omítka vápenocement. Vr d mm 6 λ,88,,88 6a λ ekv,88,,88 R,6 8 θ s,,,9 Korekce součinitele prostupu tepla (podlečsn, TNI 9 a ) U W/(m K) základní vrstvy vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. přidané vrstvy vrstvy přidané ke stávající konstrukci U materiálů vybraných z ČSN :, je tepelná vodivost vrstev přepočítávána na vliv vlhkosti podle článku.. uvedené normy. To může způsobit, že po zaizolování konstrukce se změní hodnota λ ekv u vrstev na vnitřním líci konstrukce. b 9 µ vyp Z p 9 m/s 9, 9, 9,,8 p d Pa Jan Plucar, Josef Princ Tel.: 896 / 6

34 Posouzení konstrukcí TOB v... PROTECH spol. s r.o. 8 Josef Princ VvP Jindřichův Hradec Datum tisku:.. garáž p římotop SN skladba pro variantu stávající stav Součinitel prostupu tepla Tepelný odpor Odpor při prostupu tepla Difuzní odpor U R R T Z p,6,6,9 6,8 W/(m K) 9 m/s Celková měrná hmotnost Teplota rosného bodu m θ w,,6 kg/m. Průběh teploty v konstrukci θ si,.,.,9 θ se,9. Průběh tlaku vodních par p d a p" dv konstrukci Tlak par Pa Pa Pa Zp p d p" d Závěr Součinitelprostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na U N a U rec U,6 W/(m K); Zaokrouhleno:U,6 W/(m K); požadovanýu N, W/(m K); doporučený U rec,8 W/(m K) Korekce součiniteleprostupu tepla (podlečsn, TNI 9 a ) U W/(m K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi,cr,9; f Rsi,88 vyhovuje Roční množství zkondenzovanépáry (kg/m ) M c < konstrukce vyhovuje Poznámka k vyhodnocení kondenzace: Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaciurčuje projektant. Ke kondenzacivodní páry (Mc > ) smí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovanápára neohrozí požadovanoufunkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objemové změny, nepřiměřenézatížení souvisejících konstrukcí, atp. Jan Plucar, Josef Princ Tel.: / 6

35 Posouzení konstrukcí TOB v... PROTECH spol. s r.o. 8 Josef Princ VvP Jindřichův Hradec Datum tisku:.. garáž p římotop Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Stavba: VÝSTAVBA NOVÉHO OBJEKTU Místo: Zpracovatel: K LETIŠTI, 6 KARLOVY VARY Zadavatel: LETIŠTĚ KARLOVY VARY, s.r.o. Zakázka: Projektant: Josef Princ VvP garáž p římotop Jan Plucar, Josef Princ Archiv: Datum: Telefon: Výpočet je proveden podle ČSN : a ČSN EN ISO 696:8 SN skladba pro variantu stávající stav Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do včetně, Poznámka: PŘÍČKA Podmínky pro hodnocení konstrukce: Výpočet je proveden pro θ ai θ i + θ ai + θ ai ϕ i,r, R si, θ si, ϕ si R si, Pro výpočet šíření vlhkosti je R si, p di 68 Pa p dsi 8 Pa p" di 8 Pa p" dsi 6 Pa. Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů č.v. Položka KC Položka ČSN ρ kg/m 6 c J/(kg K). Omítka vápenocement. 9 9,,88,99 9 Ytong P 6 8 9,,,. Omítka vápenocement. 9 9,,88,99 ZTM činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp. µ a kµ 8 λ k 9 λ p Z TM Z w z z. Vypočítané hodnoty č.v. Položka KC 9 Omítka vápenocement. Ytong P Omítka vápenocement. Vr d mm 6 λ,88,,88 6a λ ekv,88,,88 R,9 8 θ s,,, Korekce součinitele prostupu tepla (podlečsn, TNI 9 a ) U W/(m K) základní vrstvy vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. přidané vrstvy vrstvy přidané ke stávající konstrukci U materiálů vybraných z ČSN :, je tepelná vodivost vrstev přepočítávána na vliv vlhkosti podle článku.. uvedené normy. To může způsobit, že po zaizolování konstrukce se změní hodnota λ ekv u vrstev na vnitřním líci konstrukce. b 9 µ vyp Z p 9 m/s 9, 9, 9,, p d Pa 68 9 Jan Plucar, Josef Princ Tel.: / 6

36 Posouzení konstrukcí TOB v... PROTECH spol. s r.o. 8 Josef Princ VvP Jindřichův Hradec Datum tisku:.. garáž p římotop SN skladba pro variantu stávající stav Součinitel prostupu tepla Tepelný odpor Odpor při prostupu tepla Difuzní odpor U R R T Z p,88,96, 9,9 W/(m K) 9 m/s Celková měrná hmotnost Teplota rosného bodu m θ w,,6 kg/m. Průběh teploty v konstrukci θ si,.,., θ se,6. Průběh tlaku vodních par p d a p" dv konstrukci Tlak par Pa Pa 6 Pa Zp p d p" d Závěr Součinitelprostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na U N a U rec U,88 W/(m K); Zaokrouhleno:U,88 W/(m K); požadovanýu N, W/(m K); doporučený U rec,8 W/(m K) Korekce součiniteleprostupu tepla (podlečsn, TNI 9 a ) U W/(m K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi,cr,9; f Rsi,89 vyhovuje Roční množství zkondenzovanépáry (kg/m ) M c < konstrukce vyhovuje Poznámka k vyhodnocení kondenzace: Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaciurčuje projektant. Ke kondenzacivodní páry (Mc > ) smí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovanápára neohrozí požadovanoufunkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objemové změny, nepřiměřenézatížení souvisejících konstrukcí, atp. Jan Plucar, Josef Princ Tel.: 896 / 6

37 Posouzení konstrukcí TOB v... PROTECH spol. s r.o. 8 Josef Princ VvP Jindřichův Hradec Datum tisku:.. garáž p římotop Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Stavba: VÝSTAVBA NOVÉHO OBJEKTU Místo: Zpracovatel: K LETIŠTI, 6 KARLOVY VARY Zadavatel: LETIŠTĚ KARLOVY VARY, s.r.o. Zakázka: Projektant: Josef Princ VvP garáž p římotop Jan Plucar, Josef Princ Archiv: Datum: Telefon: Výpočet je proveden podle ČSN : a ČSN EN ISO 696:8 6 SN skladba pro variantu stávající stav Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do v četně, Poznámka: STĚNA Podmínky pro hodnocení konstrukce: Výpočet je proveden pro θ ai θ i + θ ai + θ ai ϕ i,r, R si, θ si ϕ si R si, Pro výpočet šíření vlhkosti je R si, p di 68 Pa p dsi 6 Pa p" di 8 Pa p" dsi 9 Pa 6. Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů č.v. Položka KC Položka ČSN ρ kg/m 6 c J/(kg K). Omítka vápenocement. 9 9,,88,99 9 Ytong P 6 8 9,,,. Omítka vápenocement. 9 9,,88,99 ZTM činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp. µ a kµ 8 λ k 9 λ p Z TM Z w z z 6. Vypočítané hodnoty č.v. Položka KC 9 Omítka vápenocement. Ytong P Omítka vápenocement. Vr d mm 6 λ,88,,88 6a λ ekv,88,,88 R,88 8 θ s,,, Korekce součinitele prostupu tepla (podlečsn, TNI 9 a ) U W/(m K) základní vrstvy vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. přidané vrstvy vrstvy přidané ke stávající konstrukci U materiálů vybraných z ČSN :, je tepelná vodivost vrstev přepočítávána na vliv vlhkosti podle článku.. uvedené normy. To může způsobit, že po zaizolování konstrukce se změní hodnota λ ekv u vrstev na vnitřním líci konstrukce. b 9 µ vyp Z p 9 m/s 9, 9, 9,, p d Pa Jan Plucar, Josef Princ Tel.: 896 / 6

38 Posouzení konstrukcí TOB v... PROTECH spol. s r.o. 8 Josef Princ VvP Jindřichův Hradec Datum tisku:.. garáž p římotop SN skladba pro variantu stávající stav Součinitel prostupu tepla Tepelný odpor Odpor při prostupu tepla Difuzní odpor U R R T Z p,9,9,6 6,6 W/(m K) 9 m/s Celková měrná hmotnost Teplota rosného bodu m θ w,,6 kg/m 6. Průběh teploty v konstrukci θ si,.,., θ se, 6. Průběh tlaku vodních par p d a p" dv konstrukci Tlak par Pa Pa 6 Pa Zp p d p" d Závěr Součinitelprostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na U N a U rec U,98 W/(m K); Zaokrouhleno:U,9 W/(m K); požadovanýu N, W/(m K); doporučený U rec,9 W/(m K) Korekce součiniteleprostupu tepla (podlečsn, TNI 9 a ) U W/(m K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi,cr,; f Rsi,9 vyhovuje Roční množství zkondenzovanépáry (kg/m ) M c < konstrukce vyhovuje Poznámka k vyhodnocení kondenzace: Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaciurčuje projektant. Ke kondenzacivodní páry (Mc > ) smí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovanápára neohrozí požadovanoufunkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objemové změny, nepřiměřenézatížení souvisejících konstrukcí, atp. Jan Plucar, Josef Princ Tel.: 896 / 6

39 Posouzení konstrukcí TOB v... PROTECH spol. s r.o. 8 Josef Princ VvP Jindřichův Hradec Datum tisku:.. garáž p římotop Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Stavba: VÝSTAVBA NOVÉHO OBJEKTU Místo: Zpracovatel: K LETIŠTI, 6 KARLOVY VARY Zadavatel: LETIŠTĚ KARLOVY VARY, s.r.o. Zakázka: Projektant: Josef Princ VvP garáž p římotop Jan Plucar, Josef Princ Archiv: Datum: Telefon: Výpočet je proveden podle ČSN : a ČSN EN ISO 696:8 PDL skladba pro variantu stávající stav Podlaha vytápěného prostoru, přilehlá k zemině Poznámka: PODLAHA NA TERÉNU Podmínky pro hodnocení konstrukce: Výpočet je proveden pro θ ai θ i + θ ai + θ ai ϕ i,r, R si, θ gr, R gr Pro výpočet šíření vlhkosti je R si, p di 68 Pa p" di 8 Pa. Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů č.v. Položka KC Položka ČSN ρ kg/m 6 c J/(kg K) Keram. dlažba 8.. Beton hutný (),, 8 6 EPS S 6 EPS S 6. Asfaltové pásy a lepenky,, ZTM činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp. µ a kµ 8 λ k 9 λ p Z TM Z w z z. Vypočítané hodnoty č.v. Položka KC Keram. dlažba Beton hutný () EPS S EPS S Asfaltové pásy a lepenky Vr d mm 6 6, 6 λ, 6a λ ekv, R 6,6,6 8 θ s,, 9,9,, b 9 µ vyp Z p 9 m/s, Korekce součinitele prostupu tepla (podlečsn, TNI 9 a ) U W/(m K) základní vrstvy vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. přidané vrstvy vrstvy přidané ke stávající konstrukci U materiálů vybraných z ČSN :, je tepelná vodivost vrstev přepočítávána na vliv vlhkosti podle článku.. uvedené normy. To může způsobit, že po zaizolování konstrukce se změní hodnota λ ekv u vrstev na vnitřním líci konstrukce.,6 6,,, 6,6 p d Pa 68 9 Jan Plucar, Josef Princ Tel.: 896 / 6

40 Posouzení konstrukcí TOB v... PROTECH spol. s r.o. 8 Josef Princ VvP Jindřichův Hradec Datum tisku:.. garáž p římotop PDL skladba pro variantu stávající stav Součinitel prostupu tepla Tepelný odpor Odpor při prostupu tepla Difuzní odpor U R R T Z p,,,,89 W/(m K) 9 m/s Celková měrná hmotnost Teplota rosného bodu m θ w 6,8,6 kg/m. Průběh teploty v konstrukci θ si,.,. 9,9.,., θ se, Závěr Součinitelprostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na U N a nesplňujeu rec U,6 W/(m K); Zaokrouhleno:U, W/(m K); požadovanýu N, W/(m K); doporučený U rec, W/(m K) Korekce součiniteleprostupu tepla (podlečsn, TNI 9 a ) U W/(m K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi,cr,; f Rsi,9 vyhovuje U přilehlých konstrukcí se bilance zkondenzovanépáry neurčuje. Poznámka k vyhodnocení kondenzace: Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaciurčuje projektant. Ke kondenzacivodní páry (Mc > ) smí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovanápára neohrozí požadovanoufunkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objemové změny, nepřiměřenézatížení souvisejících konstrukcí, atp. Jan Plucar, Josef Princ Tel.: 896 / 6

268,6 309,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

268,6 309,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Kamýcká 243/4 PSČ, místo: 16 Praha 6 Typ budovy: bytový dům A (1) Plocha obálky

Více

172,2 207,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

172,2 207,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: ul. Křivatcová, Praha Zličín PSČ, místo: 155 21 Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

30,6 38,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

30,6 38,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Žihle, č.p. 16 PSČ, místo: 331 65, Žihle Typ budovy: rodinný dům Plocha obálky

Více

Comfort Space (náhled) Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Comfort Space (náhled) Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1. PROTECH spol. s r.o. 377 Comfort space, a.s. Praha 7 Datum tisku: 21.7.215 Zakázka: penb15793 Archiv: 5282 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 377 Comfort space, a.s. Praha 7 Datum tisku: 1.12.214 Zakázka: penb1411282 Archiv: 1723 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

Více

1,0 6,3 34,8. Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kwh(m 2 rok) U em W/(m 2 K) Hodnoty pro celou budovu MWh/rok. Vnější stěny: Okna a dveře: Střechu:

1,0 6,3 34,8. Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kwh(m 2 rok) U em W/(m 2 K) Hodnoty pro celou budovu MWh/rok. Vnější stěny: Okna a dveře: Střechu: Opatření pro Vnější stěny: Okna a dveře: Střechu: Podlahu: Vytápění: Chlazení / klimatizaci: Větrání: Přípravu teplé vody: Osvětlení: Jiné: Stanovena Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb.

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.7 PROTECH spol. s r.o. 32631 Atelier HALVA Žďár nad Sázavou Datum tisku: 16.11.215 Zakázka: Hlinsko Čerpací stanice.stv Archiv: H966/215 PROTOKOL

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4. PROTECH spol. s r.o. 314 Ing.Viktor Kouřílek Praha 5 Datum tisku: 26.9.214 Zakázka: 914 KOSTKY PB PENB finál PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

Více

Bytový dům Pekařská 6 Blansko. Průkaz energetické náročnosti budovy

Bytový dům Pekařská 6 Blansko. Průkaz energetické náročnosti budovy Pekařská 6 Blansko Průkaz energetické náročnosti budovy Vypracoval: Bc. Jan Hvězda Kontroloval: Ing. Jiří Reitknecht BRES spol. s r.o. nám. Republiky 1, 614 Brno Brno, Duben 215 Průkaz ENB podle vyhlášky

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4.6 PROTECH spol. s r.o. 3263 Atelier HALVA Žďár n.sázavou Datum tisku: 3.1.215 Archiv: H19/215 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova

Více

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Formánkova 434436 PSČ, místo: 5 11 Hradec Králové Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Jiří Hněvkovský - Mladá Boleslav Datum tisku: Zakázka: Chýně TČ,ytong 4,vnitřní sekce

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Jiří Hněvkovský - Mladá Boleslav Datum tisku: Zakázka: Chýně TČ,ytong 4,vnitřní sekce Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.3.3 PROTECH spol. s r.o. 2867 Jiří Hněvkovský Mladá Boleslav Datum tisku: 7.3.216 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova Prodej budovy

Více

684,1 824,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

684,1 824,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Beníškové 1285 PSČ, místo: 15 Praha 5 Typ budovy: Bytový dům Plocha obálky

Více

Průkaz 2013 v.2.1.3 PROTECH spol. s r.o. 005490 - Satrapa Jiří - Praha Datum tisku: 1.11.2013. Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v.2.1.3 PROTECH spol. s r.o. 005490 - Satrapa Jiří - Praha Datum tisku: 1.11.2013. Identifikační údaje budovy Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.2.1.3 PROTECH spol. s r.o. 549 Satrapa Jiří Praha Datum tisku: 1.11.213 Zakázka: Mobilhomes 213 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY STÁVAJÍCÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY UMÍSTĚNÍ: parcela č. 2136; Líšeň (612405) OKRES: KRAJ: Brno - město Jihomoravský MAJITEL : Česká republika, Národní památkový ústav,

Více

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: parc. č. PSČ, místo: kat. úz. Typ budovy: Novostavba RD Plocha obálky budovy:

Více

Průkaz 2013 v.3.3.8 PROTECH spol. s r.o. 026840 - Krajská energetická agentura s.r.o. Datum tisku: 11.9.2014 Zakázka: BD Chmelnice SO 02

Průkaz 2013 v.3.3.8 PROTECH spol. s r.o. 026840 - Krajská energetická agentura s.r.o. Datum tisku: 11.9.2014 Zakázka: BD Chmelnice SO 02 Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.3.8 PROTECH spol. s r.o. 2684 Krajská energetická agentura s.r.o. Datum tisku: 11.9.214 Zakázka: BD Chmelnice SO 2 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU DLOUHÁ 1810, TIŠNOV UMÍSTĚNÍ: parcela č.st.2327; k.ú. Tišnov (767379) OKRES: Brno venkov KRAJ: Jihomoravský MAJITEL: Bytové družstvo Dubina

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/2013 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV. BYTOVÝ DŮM Křivoklátská ul., Praha 18 - Letňany

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/2013 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV. BYTOVÝ DŮM Křivoklátská ul., Praha 18 - Letňany PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/213 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV BYTOVÝ DŮM Křivoklátská ul., Praha 18 Letňany Investor: BPT DEVELOPMENT, a.s. Václavské nám.161/147 Vypracoval:

Více

Průkaz 2013 v.4.1.7 PROTECH spol. s r.o. 008490 - Ing.Govoruchinová - Český Brod Datum tisku: 1.12.2015 Zakázka: Byt Přeštěnice 37 Milevsko

Průkaz 2013 v.4.1.7 PROTECH spol. s r.o. 008490 - Ing.Govoruchinová - Český Brod Datum tisku: 1.12.2015 Zakázka: Byt Přeštěnice 37 Milevsko Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.7 PROTECH spol. s r.o. 849 Ing.Govoruchinová Český Brod Datum tisku: 1.12.215 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova Prodej budovy

Více

162,0 217,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

162,0 217,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle záko č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: k.ú. 649864, p.č. 62 PSČ, místo: 693 1 Hustopeče Typ budovy: polyfunkční dům

Více

Průkaz 2013 v.2.2.1 PROTECH spol. s r.o. 001891 - Ing.František Lesina - Pardubice Datum tisku: 15.12.2013 Zakázka: PENB. Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v.2.2.1 PROTECH spol. s r.o. 001891 - Ing.František Lesina - Pardubice Datum tisku: 15.12.2013 Zakázka: PENB. Identifikační údaje budovy Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.2.2.1 PROTECH spol. s r.o. 1891 Ing.František Lesina Pardubice Datum tisku: 15.12.213 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Dle požadavků zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 78/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů RD Frenštát pod Radhoštěm, Bezručova 1231 Zadavatel: Adresa objektu: Zpracovatel:

Více

Průkaz 2013 v.3.3.0 PROTECH spol. s r.o. 019510 - Petr Bareš - Krakovany Datum tisku: 2.5.2014 Zakázka: VELKÝ OSEK 690_33. Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v.3.3.0 PROTECH spol. s r.o. 019510 - Petr Bareš - Krakovany Datum tisku: 2.5.2014 Zakázka: VELKÝ OSEK 690_33. Identifikační údaje budovy Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.3. PROTECH spol. s r.o. 1951 Petr Bareš Krakovany Datum tisku: 2.5.214 Zakázka: VELKÝ OSEK 69_33 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova

Více

17,3 28,8. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

17,3 28,8. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: p.č. 976,109/14,k.ú. Polevsko PSČ, místo: 471 16 Polevsko Typ budovy:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RODINNÝ DŮM LYSÁ NAD LABEM P.Č. 2175/10 Libor Zbojan, Kpt. Stránského 988/20, Praha 9, 198 00 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Dle vyhlášky 78/2013 sb. PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová

Více

768,5 1005,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

768,5 1005,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: par.č.1616, k.ú. Česká Třebová PSČ, místo: 56 1 Česká Třebová Typ budovy:

Více

Průkaz 2013 v.3.4.6 PROTECH spol. s r.o. 032860 - Ing.Jaroslav Heliš - Dolní Břežany Datum tisku: 16.7.2015 Zakázka: penb_melicharová

Průkaz 2013 v.3.4.6 PROTECH spol. s r.o. 032860 - Ing.Jaroslav Heliš - Dolní Břežany Datum tisku: 16.7.2015 Zakázka: penb_melicharová Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4.6 PROTECH spol. s r.o. 3286 Ing.Jaroslav Heliš Dolní Břežany Datum tisku: 16.7.215 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova Prodej

Více

15,7 16,7. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

15,7 16,7. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: V Brance č.parc. 215/41 PSČ, místo: 252 19 Rudná Typ budovy: A1.1 Plocha obálky

Více

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná než větší změna dokončené budovy

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná než větší změna dokončené budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná

Více

Průkaz 2013 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 029450 - Ing.Tomáš Brückner - Kopřivnice Datum tisku: 24.11.2014 Zakázka: BD ZELENOHORSKÁ

Průkaz 2013 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 029450 - Ing.Tomáš Brückner - Kopřivnice Datum tisku: 24.11.2014 Zakázka: BD ZELENOHORSKÁ Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 2945 Ing.Tomáš Brückner Kopřivnice Datum tisku: 24.11.214 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy

Více

148,4 179,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

148,4 179,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Sušilova 1471/21 PSČ, místo: PSČ 14, Praha Uhříněves Typ budovy: Bytový dům

Více

Vít KLEIN, Ph.D. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVANÝ PODLE VYHLÁŠKY Č. 78/2013 Sb.

Vít KLEIN, Ph.D. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVANÝ PODLE VYHLÁŠKY Č. 78/2013 Sb. Vít KLEIN, Ph.D. energetický specialista zapsaný v Seznamu energetických specialistů MPO pod číslem 023 Resslova 1754/3, 400 01 Ústí nad Labem E-mail: vit.klein@volny.cz Mobil: 777 784 900 PRŮKAZ ENERGETICKÉ

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. Bytový dům Kotlářská 664/24, Brno Zadavatel: Kotlářská 24, bytové družstvo Kotlářská 24; 602 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40;

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.3 PROTECH spol. s r.o. 377 Comfort space, a.s. Praha 7 Datum tisku: 3.9.215 Zakázka: penb158123 Archiv: 5436 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

Více

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Atelier HALVA - Žďár nad Sázavou Datum tisku: Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Atelier HALVA - Žďár nad Sázavou Datum tisku: Identifikační údaje budovy Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.2.9 PROTECH spol. s r.o. 32632 Atelier HALVA Žďár nad Sázavou Datum tisku: 12.5.216 Archiv: H86/216 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová

Více

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Krajská energetická agentura s.r.o. Datum tisku: Zakázka: BD Chmelnice

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Krajská energetická agentura s.r.o. Datum tisku: Zakázka: BD Chmelnice Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.3.8 PROTECH spol. s r.o. 2684 Krajská energetická agentura s.r.o. Datum tisku: 11.9.214 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova Prodej

Více

Průkaz 2013 v.4.1.1 PROTECH spol. s r.o. 029260 - Ing.Milan Olszar - Bystřice Datum tisku: 24. 7. 2015 Zakázka: Brázdimská 935 Archiv: 2015/084

Průkaz 2013 v.4.1.1 PROTECH spol. s r.o. 029260 - Ing.Milan Olszar - Bystřice Datum tisku: 24. 7. 2015 Zakázka: Brázdimská 935 Archiv: 2015/084 Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.1 PROTECH spol. s r.o. 2926 Ing.Milan Olszar Bystřice Datum tisku: 24. 7. 215 Zakázka: Brázdimská 935 Archiv: 215/84 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Dle vyhlášky č. 78/213 Sb. Osadní 2/1474, 17 Praha, Holešovice Investor: SVJ Osadní 2/1474 IČ: 2854152 Osadní 2/1474 17 Praha 7 Arch.č.: 213121 Zpracovatel: Ing. David

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná

Více

18,7 24,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

18,7 24,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Bohatice 9 PSČ, místo: 47 2 Bohatice Typ budovy: Rodinný dům Plocha obálky

Více

ALFATHERM Martin Plecitý Pětidomí 238/2, Praha 6 KOTI HYACINT, Praha 12 - Modřany PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY OBJEKT A

ALFATHERM Martin Plecitý Pětidomí 238/2, Praha 6 KOTI HYACINT, Praha 12 - Modřany PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY OBJEKT A ALFATHERM Martin Plecitý Pětidomí 238/2, 16 Praha 6 KOTI HYACINT, Praha 12 Modřany PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY OBJEKT A Datum: Vypracoval: duben 215 Zbyněk Ulbrich kopie: vydaný podle zákona č.

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná než větší změna dokončené budovy

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná než větší změna dokončené budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) BYTOVÝ DŮM Pod Kavalírkou 298/8, Praha 5 - Košíře

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) BYTOVÝ DŮM Pod Kavalírkou 298/8, Praha 5 - Košíře PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/3 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV BYTOVÝ DŮM Pod Kavalírkou 98/8, Praha 5 - Košíře Investor: Společenství pro dům Pod Kavalírkou 98/8 Pod

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

381,5 163,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

381,5 163,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Labská louka 656 PSČ, místo: 5 11 Hradec Králové Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Krhanická 718 PSČ, místo: 142 00 Praha

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Tomáš Marek, Sokolovská 226/262, Praha 9, tel: 739435042, ing.tomas.marek@centrum.cz ČKAIT 10868, MPO PENB č.o. 1003 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy Bytový dům Místo budovy Mikulova

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 15 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Identifikační údaje budovy Ústí nad Labem. Katastrální území: Ústí nad Labem [774871]

Identifikační údaje budovy Ústí nad Labem. Katastrální území: Ústí nad Labem [774871] PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiná než větší změna dokončené

Více

108,2 121,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

108,2 121,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Kociánka objekt D PSČ, místo: 612 00 Brno- Královo pole Typ budovy: Bytový

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. Bytový dům Poděbradova 56, Brno Zadavatel: Šťastný Ondřej Optátova 737/15 637 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40; 634 00 Brno

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.3 PROTECH spol. s r.o. 364 Ing.František Švadleňák Vlčnov Datum tisku: 1. 1. 215 Zakázka: RD Drnholec p.č. 17656 Šraga Archiv: 148/215 PROTOKOL PRŮKAZU

Více

110,7 134,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

110,7 134,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Sušilova 156 PSČ, místo: PSČ 14, Praha Uhříněves Typ budovy: Bytový dům 14

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

17,0 19,8. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

17,0 19,8. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: SO 37.1 RD 64 PSČ, místo: 31 Plzeň Lhota Typ budovy: Rodinný dům Plocha obálky

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. BD Panorama Kociánka I Bytový dům C1 Zadavatel: UNISTAV Development, s.r.o. Příkop 838/6 602 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40;

Více

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o EGF spol. s r.o. - Sušice Datum tisku: Zakázka: BD Na Hrázi PENB

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o EGF spol. s r.o. - Sušice Datum tisku: Zakázka: BD Na Hrázi PENB PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování : užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná než

Více

22,3 25,6. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

22,3 25,6. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: ppč. 1751/12, k.ú. Ruprechtice PSČ, místo: Liberec 14, 416 14 Typ budovy:

Více

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Ladislav Míka - Liberec Datum tisku: Zakázka: PENB 2013 dům B. Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Ladislav Míka - Liberec Datum tisku: Zakázka: PENB 2013 dům B. Identifikační údaje budovy Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.2.1.3 PROTECH spol. s r.o. 225 Ladislav Míka Liberec Datum tisku: 4.9.213 Zakázka: PENB 213 dům B PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický specialista MPO, číslo 629

Více

309,5 358,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

309,5 358,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Mojmírova 301/3 PSČ, místo: Praha Nusle, 140 00 Typ budovy: Bytový dům

Více

103,7 125,7. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

103,7 125,7. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Františka Diviše 1399 PSČ, místo: PSČ 14, Praha Uhříněves Typ budovy: Bytový

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013 Sb. Rodinný dům Staré nám. 24/25, Brno Přízřenice Vlastník: František Janíček a Dagmar Janíčková Staré náměstí 24/25, 619 00 Brno Zpracovatel:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. energetický specialista MPO, číslo 629 ze dne 24.07.

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. BD Panorama Kociánka I Bytový dům A1 Zadavatel: UNISTAV Development, s.r.o. Příkop 838/6 602 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40;

Více

126,2 155,6. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

126,2 155,6. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Sušilova 157 PSČ, místo: PSČ 14, Praha Uhříněves Typ budovy: Bytový dům 13

Více

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Ladislav Míka - Liberec Datum tisku: Zakázka: PENB 2013 dům A. Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Ladislav Míka - Liberec Datum tisku: Zakázka: PENB 2013 dům A. Identifikační údaje budovy Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.2.1.3 PROTECH spol. s r.o. 225 Ladislav Míka Liberec Datum tisku: 4.9.213 Zakázka: PENB 213 dům A PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova

Více

257,4 317,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

257,4 317,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Františka Diviše 1438 PSČ, místo: PSČ 14, Praha Uhříněves Typ budovy: Bytový

Více

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 46.7 83.5 99.1 86.6 125 149 167 198 250 297 334 396 417 495 191.4 103.3 Software pro stavební fyziku firmy

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Vypracováno ČEZ Teplárenská, a.s., pro Společenství vlastníků - Trnovanská 1320 30, Teplice Adresa objektu: Trnovanská 1320/47, Trnovany, 415 01 Teplice Vypracoval: Vít Klein,

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 22 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Průkaz energetické náročnosti budovy 213 Průkaz 213 v.1..9 PROTECH spol. s r.o. 366 Prometheus, energetické služby a.s. Datum tisku: 3.5.213 Zakázka: Rezidence U Muzea Archiv: 18 PROTOKOL PRŮKAZU Účel

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE VYHLÁŠKY č. 78/213 Sb. BYTOVÝ DŮM RD Limnická 1639, 36222 Nejdek Energetický specialista: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 3688, AT pozemní stavby MPO č. oprávnění: 855

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ATEG TEPELNÁ TECHNIKA, s. r. o., V Hájích 384, Praha 4 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy Bytový dům Místo budovy Dunovského 825 Praha, 149 00 Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více