DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014"

Transkript

1 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. Praha 2014

2 2

3 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné otázky... 5 Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění....5 Úrazové zabezpečení... 7 Zabezpečení v nezaměstnanosti....7 Sociální pomoc všeobecné otázky....7 Postižení občané Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Cizinci Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace Různé ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění Dávky ve prospěch rodiny a zabezpečení v mateřství Sociální pomoc všeobecné otázky Postižení občané Staří lidé Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace NOVÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY A PUBLIKACE VE FONDU KNIHOVNY

4 4

5 ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VŠEOBECNÉ OTÁZKY Změny v kontrolní činnosti v oblasti sociálního pojištění. / PŘIB, Jan In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 9 (2014), s Ke změnám provedeným zákonem č. 64/2014 Sb, kterým se mění některé zákony v oblasti sociálního pojištění, a to v souvislosti s přijetím nového kontrolního řádu. Deskriptory: ; zab. sociální; kontrola; pojištění Základní principy poskytování dávek sociálního zabezpečení v Evropské unii (V.). / ČERNÁ, Jitka In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 9 (2014), s Princip stejného hodnocení skutečností neboli zásada asimilace faktů. Deskriptory: ; zab. sociální; dávky; harmonizace; řízení soudní USA Vliv daňových pravidel a výše sociálních dávek v USA na ochotu jejich příjemců pracovat. In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 4 (2014), s Studie Cato Institutu ukázala, že sociální dávky v 35 amerických státech převyšují příjem z pracovní činnosti, který by většina příjemců mohla očekávat za práci v nejnižší mzdové kategorii. Deskriptory: USA; pomoc sociální; redistribuce; daně z příjmu; příjmy nízké; příjmy sociální; návrat do práce; mzda minimální NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Chyby a omyly v oblasti pracovnělékařských služeb přetrvávají (4.). / BUKOVJAN, Petr In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 9 (2014), s Právní účinky lékařského posudku. Doba platnosti lékařského posudku. Přezkumné řízení. Řízení před poskytovatelem. Řízení před správním orgánem. Soudní přezkum. Deskriptory: ; lékařství pracovní; služba posudková; zákonodárství; řízení soudní Zdravotní pojištění a neplacené volno - podíl zaměstnance a zaměstnavatele na platbě pojistného. / DANĚK, Antonín In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 9 (2014), s Problematika je vysvětlena na příkladech. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; doba pracovní; pojistné; zaměstnanci; zaměstnavatelé 5

6 Novela zákonů zdravotního pojištění od července / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 9 (2014), s Přijetím zákona č. 109/2014 Sb. s účinností od byly novelizovány základní zákony zdravotního pojištění: zákon o veřejném zdravotním pojištění, zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a další navazující zákony. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; výpočet; výše; základ vyměřovací Odlišnosti dohod v sociálním a zdravotním pojištění v roce / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 9 (2014), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; zab. sociální; pojištění; zaměstnanci; zab. nemocenské; dohody; práce konané mimo pracovní poměr Promlčení pohledávek ve zdravotním pojištění. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 9 (2014), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; kontrola; pojistné Rakousko Posudková činnost ve vybraných evropských zemích: Rakousko. / KONOPÁSKOVÁ, Jitka In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 4 (2014), s : -lit. Systém dávek dlouhodobé péče, podmínky nároku a proces posuzování a rozhodování při žádostech o dávky. Deskriptory: Rakousko; služba posudková; péče dlouhodobá; dávky; příspěvek na péči; potřebnost; zákonodárství Zvýšení důchodu a zdravotní pojištění. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 10 (2014), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; důchody-zvýšení; důchodci; důchodci pracující; samostatní; předdůchody Podpora uchazečů o zaměstnání a zdravotní pojištění v roce / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 10 (2014), s Deskriptory: ; uchazeči o práci; pojištění zdravotní; zab. v nezaměstnanosti; podmínky nároku 6

7 ÚRAZOVÉ ZABEZPEČENÍ Jak posoudit úraz zaměstnance při team-buildingu? / NAUŠOVÁ, Klára In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 10 (2014), s Deskriptory: ; úrazy pracovní; právo pracovní; řízení soudní Účinnost zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců opět posunuta. / PŘIB, Jan In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 10 (2014), s Principy systému úrazového pojištění. Odkládání účinnosti. Stav v roce Deskriptory: ; zab. úrazové; systém ZABEZPEČENÍ V NEZAMĚSTNANOSTI OSVČ a podpora v nezaměstnanosti. / STÁDNÍK, Jaroslav - KIELER, Petr In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 9 (2014), s Vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti v případě OSVČ, způsob výpočtu výše podpory, a to v návaznosti na dosavadní relevantní judikaturu Nejvyššího správího soudu. Deskriptory: ; zab. v nezaměstnanosti; samostatní; podmínky nároku; zákonodárství; výpočet; výše; právo správní SOCIÁLNÍ POMOC VŠEOBECNÉ OTÁZKY Zážitkový styl při výuce facilitace případových konferencí. / KUČERA, Lukáš In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 4 (2014), s Součást vzdělávacího projektu pracovníků v sociálních službách Connection. Více informací o projektu na: velkyvuz-serer.cz Deskriptory: ; pracovníci sociální; práce sociální; vzdělávání-výcvik; projekty; služby sociální Většina sociálních dávek míří k lidem, kteří je opravdu potřebují. In: Práce a sociální politika. - Roč.11, č. 9 (2014), s. 1. Míra neoprávněného pobírání či zneužívání sociálních dávek se v České republice pohybuje mezi 5 a 10 procenty z celkového objemu vyplácených dávek Dostupné z: Deskriptory: ; pomoc sociální-dávky; zneužívání dávek 7

8 Metoda komunitního plánování jako nástroj k zajištění dostupnosti sociálních služeb prostřednictvím komunitní sociální práce. / PILÁT, Miroslav In: Speciální pedagogika. - Roč.24, č. 2 (2014), s :obr., -lit. Dostupnost a kvalita sociálních služeb patří k nosným tématům právě probíhající transformace sociálních služeb v České republice. Dostupnost sociálních služeb zajišťovaná metodou komunitního plánování sociálních služeb prostřednictvím komunitní sociální práce. Deskriptory: ; práce sociální; služby sociální; plánování sociální; kvalita sociálních služeb Sociální služby nežijí ve vzduchoprázdnu. / KAPLANOVÁ, Lenka In: Rezidenční péče. - Roč.10, č. 3 (2014), s Rozhovor s Ladislavem Průšou týkající se návrhu Národní strategie rozvoje sociálních služeb pro období Dostupné z: Deskriptory: ; služby sociální; regiony; koncepce budoucí Národní strategie rozvoje sociálních služeb pro období / KAPLANO- VÁ, Lenka In: Rezidenční péče. - Roč.10, č. 3 (2014), s Rozhovor s prof. Martinem Potůčkem. Připomínky k návrhu Národní strategie rozvoje sociálních služeb. Dostupné z: Deskriptory: ; služby sociální; regiony; koncepce budoucí Může být vyrovnávací platba nástrojem stimulujícím rozvoj sociálních služeb? /PRŮŠA, Ladislav In: Rezidenční péče. - Roč.10, č. 3 (2014), s Z judikatury Soudního dvora Evropských společenství je zřejmé, že vyrovnávací platba za závazek veřejné služby není státní podporou ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES, splňuje-li určité podmínky. Dostupné z: Deskriptory: VÚPSV; ; služby sociální; zákonodárství; financování; služba veřejná; podpora sociální Transformace a zaměstnávání lidí s handicapem. / RYWIKOVÁ, Bohdana - ČERNÍ- KOVSKÁ, Lenka In: Rezidenční péče. - Roč.10, č. 3 (2014), s. 14. Jedním z největších témat probíhajícího procesu transformace v sociálních službách je problém zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Dostupné z: Deskriptory: ; služby sociální; koncepce budoucí; práce-postižení; nezaměstnanost Je na základní škole potřeba školní sociální pracovník? / HUBERTOVÁ, Lucie In: Listy sociální práce. - Roč.2, č. 2 (2014), s. 6-7.: -lit. Deskriptory: ; práce sociální; pracovníci sociální; školství 8

9 ; Právní aspekty transformačních změn. / RYWIKOVÁ, Bohdana In: Rezidenční péče. - Roč.10, č. 3 (2014), s Rozhovor s JUDr. Marošem Matiaškem, LL.M., advokátem specializujícím se na problematiku sociálních služeb a právních problémů poskytovatelů a klientů, na oblast trestního práva, azylového práva a právo lidských práv. Součástí procesu transformace organizací sociálních služeb je intenzivní vzdělávání zaměstnanců, kteří se připravují na výrazné změny. Projekt je financován z evropských fondů ministerstvem práce a sociálních věcí. Dostupné z: Deskriptory: ; ; služby sociální; koncepce budoucí; postižení; vzdělávání-výcvik; financování; zákonodárství SIG: uložené 1750 ; Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče. Praha: Evropská rozvojová agentura, s.r.o., s. Tato metodika je vyústěním pěti mezinárodních setkání a vzdělávacích seminářů v rámci projektu "Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče". Věnuje se různým tématům souvisejícím s novinkami a trendy v oblasti dlouhodobé a přímé péče, jako je komunitní péče, rodinná péče, použití informačních a komunikačních technologií v péči, mezisektorová spolupráce, sociální podnikání, a dalším. Cílem metodiky je shrnout přenesenou zkušenost od zahraničních partnerů a zasadit ji do legislativního, kulturního a sociálního kontextu České republiky. Za účelem naplnění tohoto předpokladu je metodika prokládána sérií příkladů dobré praxe, a to jak ze zahraničí, tak z. Záměrem tohoto materiálu je nastínit základní problematiku a různé způsoby řešení. Dostupné z: p%c3%a9%c4%8de_p%c5%99%c3%adru%c4%8dka.pdf Deskriptory: ; ; péče dlouhodobá; definice; financování; příspěvek na péči; služby sociální; organizace neziskové; činnost dobrovolná; pomoc sociální v rodině; plánování sociální; ekonomika sociální Domácí hospicová péče a krizová intervence. / UHLÍŘ, Marek - BINDÁSOVÁ, Juliána In: Listy sociální práce. - Roč.2, č. 2 (2014), s Domácí a lůžkové hospice poskytují lidem na konci života paliativní péči. Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým. Základním rysem této péče je práce v multidisciplinárním týmu, který má za cál poskytnout nemocnému co nejvyšší kvalitu zbývajícího času života. Deskriptory: ; práce sociální; pomoc sociální v rodině; staří; nemocní Individuální plánování práce s klientem jako cesta k jeho osobní nezávislosti. /KULHÁNKOVÁ, Jana In: Listy sociální práce. - Roč.2, č. 2 (2014), s Individuální plánování práce s klientem je mottem sociálních pracovníků Magistrátu města Liberec, odboru sociální péče. Individuální plánování používají jako jeden z nástrojů intervence v sociální práci. Deskriptory: ; práce sociální; metody 9

10 Kam s nimi? / JAKEŠOVÁ, Romana In: Listy sociální práce. - Roč.2, č. 2 (2014), s Článek se zabývá otázkou, kam s klienty, kteří potřebují sociální službu, která však není dostupná nebo neexistuje. Deskriptory: ; práce sociální; služby sociální Jak využily sociální pracovnice první republiky čtvrt století k rozvoji profese. /KODYMOVÁ, Pavla In: Listy sociální práce. - Roč.2, č. 2 (2014), s : -lit. Deskriptory: ; práce sociální; pracovníci sociální; historie Násilí z nenávisti a sociální práce. / BAŇACKÁ, Kateřina In: Listy sociální práce. - Roč.2, č. 2 (2014), s : -lit. Specifika sociální práce s oběťmi násilí z nenávisti. Deskriptory: ; práce sociální; nepřizpůsobení; prevence SR Prijatie zákona o sociálnej práci - dobrá správa a perspektíva pre sociálnych pracovníkov na Slovensku. / SCHAVEL, Milan In: Listy sociální práce. - Roč.2, č. 2 (2014), s Deskriptory: SR; práce sociální; pracovníci sociální; zákonodárství Aktuálně k přípravě zákona o sociálních pracovnících. / ZAJACOVÁ, Melanie In: Listy sociální práce. - Roč.2, č. 2 (2014), s Deskriptory: ; pracovníci sociální; zákonodárství; koncepce budoucí POSTIŽENÍ OBČANÉ Cráněné pracovní místo a zaměstnavatelé po aktuální novele zákona o zaměstnanosti. / CRHA, Martin In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 9 (2014), s Pokrač. Kdo je osobou se zdravotním postižením. Žádost o vymezení či zřízení chráněného pracovního místa. Kritéria posuzování. Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa - podmínky pro jeho poskytnutí. Dohoda o zřízení či vymezení chráněného pracovního místa - náležitosti a kdy ji nelze vyřídit. Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů. Deskriptory: ; práce chráněná; definice; zákonodárství; financování; práce-postižení; postižení; zaměstnanost 10

11 Totální inkluze není na pořadu dne. / MUSÍLEK, Radek In: MŮŽEŠ. - č. 9 (2014), s Vzdělávání postižených v se postupně transformuje a přibližuje se k inkluzi. Lze očekávat tendenci redukovat počet redukovat počet speciálních škol a počty žáků v nich. Rozhovor s Jiřím Kantorem, který se zaměřuje především na edukaci žáků s těžkým tělesným postižením a kombinovaným postižením. Dostupné z: Deskriptory: ; postižení; postižení-děti; vzdělávání-výcvik; integrace ; mezinárodní Česká inkluze cizí optikou. / MUSÍLEK, Radek In: MŮŽEŠ. - č. 9 (2014), s Inkluze ve vzdělávání se stala relevantním konceptem, který je zmiňován v oficiálních materiálech vlády a rezortu školství. Mezinárodní zkušenosti K. Laurenčíkové, která se zabývá tematikou lidských práv, interkulturního vzdělávání a sociální politiky. Dostupné z: Deskriptory: ; Mezinárodní; postižení; postižení-děti; vzdělávání-výcvik; integrace Transformace a zaměstnávání lidí s handicapem. / RYWIKOVÁ, Bohdana - ČERNÍ- KOVSKÁ, Lenka In: Rezidenční péče. - Roč.10, č. 3 (2014), s. 14. Jedním z největších témat probíhajícího procesu transformace v sociálních službách je problém zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Dostupné z: Deskriptory: ; služby sociální; koncepce budoucí; práce-postižení; nezaměstnanost PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ, ŽENY Profesionalizace pěstounské péče pokračuje. In: Práce a sociální politika. - Roč.11, č. 9 (2014), s. 1, 2. Ministerstvo práce a sociálních věcí pokračuje i v r v pilotním ověřování vedené příprav budoucích pěstounů v porogramu PRIDE (Parent Resources for Information, Development and Education). Do tohoto programu se zapojilo již devět krajů. Dostupné z: Deskriptory: ; péče pěstounská; péče náhradní rodinná; vzdělávání-výcvik; regiony Dítě jako možný objekt zneužívání rodiči pomocí informačních technologií. / MA- TOUŠKOVÁ, Ivana - KODYMOVÁ, Pavla In: Listy sociální práce. - Roč.2, č. 2 (2014), s : -lit. Do světa sociálních pracovníků i jejich klientů vstoupi internet i další elektronická média. Deskriptory: ; násilí v rodině; práce sociální; pracovníci sociální; děti; internet 11

12 Rodinná soužití s dětmi v České republice z pohledu výběrových šetření v domácnostech. / NÝVLT, Ondřej - ŠUSTOVÁ, Šárka In: Demografie. - Roč.56, č. 3 (2014), s :obr., tab. Česká republika prošla v posledních dvaceti letech značnými změnami, které se promítly i do struktury rodinných uspořádání. Základní trendy lze charakterizovat odkládáním vstupu do partnerského života, poklesem úrovně sňatečnosti, odsouváním narození prvního dítěte a s tím spojený růst mimomanželské plodnosti. Jedná se však pouze o prvotní charakter definování rodinných vzorců, základní charakteristiky lze zjistit až získáním základních dat o rodinách samotných. Dostupné z: Deskriptory: ; rodina; rodičovství; sociologie rodiny; manželství; domácnosti; demografie; chování demografické; plánování rodiny; soužití nesezdané; struktura populace; statistika sociální CIZINCI Monitoring integrace cizinců ze třetích zemí v s důrazem na slučování rodin a čerpání sociálních dávek. / VAVREČKOVÁ, Jana - POJER, Petr In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 4 (2014), s Deskriptory: ; cizinci; integrace; projekty; ; fondy evropské; VÚPSV; šetření; výzkum Sociální integrace imigrantů na rozhraní mezi dočasnou migrací a trvalým usazením. / BERNARD, Josef - MIKEŠOVÁ, Renáta In: Sociologický časopis/czech Sociological Review. - Roč.50, č. 4 (2014), s :tab., -lit. Pojmy integrace a asimilace. Specifika integrace pracovních migrantů v Evropě. Problematika přistěhovalectví a dosavadní poznatky o integraci cizinců v České republice. Analýza sociokulturní integrace Ukrajinců a Vietnamců. Dostupné z: Deskriptory: ; cizinci; integrace; pracovníci migrující; politika migrační; výzkum; šetření; Vietnam; Ukrajina 12

13 ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ, PROBLÉMY CHUDOBY mezinárodní; ; Vliv chudoby na vzdělávání. / MÜLLNER, Jaroslav In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 4 (2014), s :obr., -lit. Problematika chudoby ve vztahu ke vzdělávání v souvislosti s transformací vzdělávacích soustav, zejména decentralizací a privatizací představující negativní rizikové faktory pro přístup dětí ze znevýhodněných rodin ke vzdělání. Deskriptory: chudoba; vzdělávání-výcvik; školství; chudí; rovnost; vyloučení sociální; Mezinárodní; ; OECD; Úspěšnost programů zaměřených na integraci v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami. / VAŠAT, Jan In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 4 (2014), s :tab., -lit. Definice úspěšnosti politiky zaměřené na integraci sociálně vyloučených skupin obyvatel v obcích. Deskriptory: ; vyloučení sociální; skupiny etnické; Romové; integrace; projekty; obce; výzkum; teorie Slovensko Regionálny profil chudoby na Slovensku v období / ŽELINSKÝ, Tomáš In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 4 (2014), s :tab., -lit. Koncepce a metodika měření chudoby. Analýza chudoby v jednotlivých krajích podle různých konceptů chudoby a s využitím mikroúdajů zjišťování SILC a HFCS. Tabulka: Vybrané charakteristiky chudoby a deprivace na Slovensku podle krajů v letech Deskriptory: SR; chudoba; vývoj; výzkum; teorie; metody; nezaměstnanost; kraje; regiony; mzda průměrná Slovensko; Chudoba a deprivace na Slovensku. / ANTOVOVÁ, Michaela - FUČÍKOVÁ, Simona In: FÓRUM sociální politiky.-roč.8,č. 4(2014),s Rec. na: Chudoba a deprivácia na Slovensku: Metodologické aspekty a empiria. /ŽELINSKÝ, Tomáš.-Košice: EQUILIBRIA, s. Základní teoretické přístupy a metodika měření míry chudoby. Výzkum chudoby na území dnešního Slovenska a České republiky od roku a po roce 1989 až po současnost. Deskriptory: SR; chudoba; chudí; úroveň životní; metody; teorie; statistika; ; výzkum; vývoj V deflaci pět zemí Unie. / KUČERA, Lukáš In: Statistika a my. - Roč.4, č. 9 (2014), s. 18.:obr. Bulharsko, Řecko, Portugalsko, Španělsko a Slovensko je pět zemí, kde spotřebitelé v letošním červenci za své nákupy platili méně než před rokem. Dostupné z: Deskriptory: ; ceny; inflace; statistika 13

14 PRÁCE, ZAMĚSTNANOST, MZDY Zaměstnavatelé a studentské brigády. / HROUZKOVÁ, Věra In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 9 (2014), s Deskriptory: ; práce-studenti; dohody; poměr pracovní; studenti; doba pracovní Změna u slevy na dani u pracujícího důchodce. / KLÍMOVÁ, Růžena In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 9 (2014), s. 22. Dne rozhodl Ústavní soud o zrušení právní úpravy, která neumožňovala uplatňovat slevu na dani starobním důchodcům. Deskriptory: ; důchodci pracující; mzdy; daně z příjmu Mimořádné pracovní cesty. / SALAČOVÁ, Marie In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 9 (2014), s Mimořádné cesty v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce nebo pravidelného pracoviště. Deskriptory: ; náhrady cestovní; právo pracovní Minusová mzda a minusový zdanitelný příjem. / KLÍMOVÁ, Růžena In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 9 (2014), s Deskriptory: ; mzdy; základ vyměřovací; daně z příjmu K některým nejasnostem u exekuce na mzdu vedenou soudními exekutory. /ŠUBRT, Bořivoj In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 9 (2014), s Deskriptory: ; mzdy; řízení soudní Změny v zaměstnávání cizinců na území. / DANĚK, Matěj In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 9 (2014), s Změna v koncepci zaměstnávání cizinců prostřednictvím zavedení nového institutu - zaměstnaneckých karet (24.června 2014). Deskriptory: ; práce-cizinci; cizinci; zaměstnanost; právo pracovní Poskytování náhrady po odvolání a výkon veřejné funkce. / BUKOVJAN, Petr In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 9 (2014), s Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 21 Cdo 2745/2013. Deskriptory: ; manažeři; mzdy; řízení soudní; správa veřejná; náhrada mzdy; ukončení zaměstnání 14

15 Žádost zaměstnankyně o kratší pracovní dobu a vážné provozní důvody. / BU- KOVJAN, Petr In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 9 (2014), s Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 21 Cdo 1821/2013. Deskriptory: ; práce-matky; matky; doba pracovní; řízení soudní mezinárodní Toky dlouhodobé nezaměstnanosti. / MALEČEK, Petr In: Politická ekonomie. - Roč.62, č. 4 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Analýza toků pracovní síly je jedním z důležitých nástrojů pro sledován mechanismů fungování trhů práce a taktéž popisu vlivu institucionálního uspořádání trhů práce či hospodářských charakteristik dané země. Tradiční přístup sleduje toky v rámci tří možných stavů, tj. zaměstnanosti, nezaměstnanosti a neaktivity Deskriptory: Mezinárodní; zaměstnanost; nezaměstnanost dlouhodobá; trh práce; statistika; modelování Skills and Educational Mismatch in the Czech Republic: Comparison of Different Approaches Applied on PIAAC Data.[Kvalifikační a vzdělávací nesoulad v České republice: Srovnání různých přístupů uplatňovaných v datech PIAAC.] / RAŠOVEC, Tomáš - VAVŘINOVÁ, Tereza In: Statistika. - Roč.94, č. 3 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Tento článek si klade za cíl vysvětlit spřízněné a odlišné koncepce vzdělávacích a kvalifikačních nesouladů. V první části je uveden jasný rozdíl mezi kvalifikačním a vzdělávacím nesouladem a výhody a nevýhody použití každého přístupu. Je uveden také přehled významů a charakteristik různých typů nesouladu. Tato část práce se zabývá rovněž potenciálními příčinami nesouladu na trhu práce i důsledky nesouladů. Další část nabízí informace o mírách vzdělávacích a kvalifikačních nesouladů a nový přístup k měření kvalifikačního nesouladu. Srovnání je vypracováno ve vztahu k distribuci nesouladů mezi různé demografické skupiny. Dostupné z: Deskriptory: ; vzdělávání-výcvik; kvalifikace odborná; trh práce; Mezinárodní Každý pátý pracující v Praze bydlí v jiném kraji. / PETRÁŇOVÁ, Marta In: Statistika a my. - Roč.4, č. 9 (2014), s :obr. V roce 2013 vyjíždělo přes hranice kraje svého bydliště za prací téměř 300 tis. osob. Intenzita mezikrajské dojížďky je vysoká především mezi Prahou a velkou částí Středočeského kraje. Do Prahy dojíždělo loni téměř 170 tis. pracujících. Dostupné z: Deskriptory: ; mobilita pracovní; dojížďka do zaměstnání; statistika Náhrada škody způsobené zaměstnancem. / HROUZKOVÁ, Věra In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 10 (2014), s. 2-6.:tab. Druhy odpovědnosti za škodu. Povinnosti zaměstnance. Obecná odpovědnost za škodu. Zvláštní (zvýšená, objektivní) odpovědnost za škodu. Postup zaměstnavatele. Rozsah náhrady škody - shrnutí. Deskriptory: ; právo pracovní; náhrada škody; výše 15

16 Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a problémy s bezdlužností. / CRHA, Martin In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 10 (2014), s Písemná žádost zaměstnavatele a její součásti. Průměrné přepočty. Započítávání práce přesčas. Co je příspěvkem nahrazováno. Kdy příspěvek nelze poskytnout. Rozhodnutí Úřadu práce o příspěvku, splatnost příspěvku. Možnost zvýšení příspěvku. Deskriptory: ; práce-postižení; práce chráněná; financování Postup u srážek na základě dohody o srážkách ze mzdy s příklady. / KLÍMOVÁ, Růžena In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 10 (2014), s Deskriptory: ; mzdy; výživné; řízení soudní Vybraná rozhodnutí Nejvyššího soudu pro každodenní personální praxi zaměstnavatelů. / HROUZKOVÁ, Věra In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 10 (2014), s Deskriptory: ; vztahy pracovní; zaměstnanci; zaměstnavatelé; řízení soudní Žádost o kratší pracovní dobu versus vážné provozní důvody. / BUKOVJAN, Petr In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 10 (2014), s Žádost zaměstnance pečujícího o dítě mladší než 15 let věku o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby. Deskriptory: ; doba pracovní; matky; řízení soudní Smrt zaměstnance a její důsledky pro pracovněprávní vztahy. / ERÉNYI, Tereza - VEJSADA, Daniel In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 10 (2014), s Zánik pracovněprávního vztahu. Peněžitá práva zaměstnavatele a zaměstnance. Deskriptory: ; vztahy pracovní; právo pracovní Základ pro poskytování náhrad cestovních výdajů. / SALAČOVÁ, Marie In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 10 (2014), s Dohodnuté místo výkonu práce, případně pravidelného pracoviště v pracovní smlouvě zaměstnance. Deskriptory: ; náhrady cestovní; právo pracovní Účast na teambuildingu jako součást prohlubování kvalifikace. / JANECKOVÁ, Eva In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 10 (2014), s Deskriptory: ; vztahy pracovní; právo pracovní; práce přesčasová; úrazy pracovní 16

17 Exekuce a další srážky ze mzdy. / DVOŘÁKOVÁ, Vladislava In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 10 (2014), s Deskriptory: ; mzdy; výživné; řízení soudní Minimální vyměřovací základ zaměstnance - chyby ve zdravotním pojištění. /DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 10 (2014), s Deskriptory: ; mzda minimální; základ vyměřovací; pojištění zdravotní Zákon č. 118/2000 Sb. a související instituty zákona o zaměstnanosti. / STÁD- NÍK, Jaroslav - KIELER, Petr In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 10 (2014), s Zaměstnavatel v platební neschopnosti. Situace předcházející aplikaci zákona č. 118/2000 Sb. Výpověď z organizačních důvodů. Zákon č. 118/2000 sb., kompenzace a podpora v nezaměstnanosti. Zákon č. 118/2000 Sb. a "majoritní jednatel". Zákon č. 118/2000 Sb. a pojistné plnění u agenturních zaměstnanců. Deskriptory: ; insolvence; zákonodárství Nelegální práce vs. nedodržení předepsané formy. / BUKOVJAN, Petr In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 10 (2014), s Posouzení vztahu mezi správním deliktem spočívajícím v umožnění výkonu nelegální práce a správním deliktem v podobě nedodržení písemné formy pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. (z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne , sp. zn. 6 Ads 88/2014) Deskriptory: ; zaměstnanost skrytá; řízení soudní; poměr pracovní; právo pracovní ; mezinárodní Pro zaměstnance je rozhodující čistá mzda. / GOLA, Petr In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 10 (2014), s :tab. Porovnání hrubých a čistých mezd v zemích OECD. Praktické výpočty - Česká republika. Tabulky: Zdanění na straně zaměstnance u jednotlivých mezd v. Zdanění na straně zaměstnance v zemích OECD v roce Deskriptory: ; zaměstnanci; mzdy; daně z příjmu; OECD; Mezinárodní PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIK Odstupné. / ŽENÍŠKOVÁ, Marta In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 9 (2014), s Deskriptory: ; ukončení zaměstnání; pracovníci uvolňovaní; kompenzace; zákonodárství; právo pracovní 17

18 Vrácení odstupného. / BUKOVJAN, Petr In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 9 (2014), s Deskriptory: ; ukončení zaměstnání; pracovníci uvolňovaní; kompenzace; řízení soudní; právo pracovní Odměňování ve veřejných službách a správě a nový zákon o státní službě. / KA- HLE, Bohuslav In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 9 (2014), s Deskriptory: ; odměňování; správa veřejná; sektor veřejný; zaměstnanci státní; úředníci; právo pracovní; mzdy Hodnocení managementu lidských zdrojů metodou "nejlepší praxe". / URBAN, Jan In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 9 (2014), s Deskriptory: ; řízení personální; zdroje lidské; řízení; strategie personální; kvalita; metody Výpověď pro neuspokojivé pracovní výsledky v otázkách a odpovědích. / BU- KOVJAN, Petr In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 10 (2014), s Deskriptory: ; ukončení zaměstnání; podmínky nároku; právo pracovní Náklady na prohlubování kvalifikace zaměstnance. / BUKOVJAN, Petr In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 10 (2014), s Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 21Co 97/2013. Deskriptory: ; kvalifikace odborná; financování; dohody; zaměstnanci; zaměstnavatelé; vztahy pracovní; řízení soudní Řízení pozitivní změny v práci s lidskými zdroji ve společnosti. / STÝBLO, Jiří In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 10 (2014), s :tab. Deskriptory: ; řízení personální; řízení; zdroje lidské; organizace práce Sociální sítě jako nový trend při náboru. / ŠIMÁKOVÁ, Markéta In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 10 (2014), s Deskriptory: ; získávání a výběr pracovníků; internet 18

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol.

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol. Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU Jaromíra Kotíková a kol. VÚPSV, v. v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením závěrečná zpráva o řešení projektu Analýza a prognóza potřeb poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI 1 ODBORNÝ GARANT: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. AUTOŘI TEXTU: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. JUDr. Eva Dandová Učební text č. 4 v rámci projektu Posilování

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI. ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014

NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI. ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.11.2013 COM(2013) 801 final NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014 CS CS 1. TRENDY A VÝZVY NA TRHU PRÁCE A VE SPOLEČNOSTI V

Více

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ 2010 Konkurenční schopnost České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ Z H KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY 2010 VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ KONKURENČNÍ SCHOPNOST

Více

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Závěrečná zpráva Zpracoval: VÚPSV PRAHA ČERVENEC 2004 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metody uplatňované při zpracování studie...

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice Age management: Petr novotný, nina Bosničová, jana Břenková, jiří Fukan, Bohumíra lazarová, dagmar navrátilová, zdeněk Palán, Bohumil Pokorný, Milada rabušicová Asociace institucí vzdělávání dospělých

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Jiří Horecký, MBA Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

Evropa pro všechny generace

Evropa pro všechny generace KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel 21.5.1999 COM(1999)221 final SDĚLENÍ KOMISE Evropa pro všechny generace Podpora prosperity a mezigenerační solidarity Obsah Stručné shrnutí... 2 1. Úvod: Demografický

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace. Renáta Halásková

Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace. Renáta Halásková Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace Renáta Halásková VÚPSV, v.v.i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV,

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Podkladový materiál týmu FPS projektu IPn Reforma terciárního vzdělávání k věcnému záměru zákona o finanční pomoci studentům. Předkládá

Více