DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014"

Transkript

1 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. Praha 2014

2 2

3 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné otázky... 5 Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění....5 Úrazové zabezpečení... 7 Zabezpečení v nezaměstnanosti....7 Sociální pomoc všeobecné otázky....7 Postižení občané Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Cizinci Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace Různé ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění Dávky ve prospěch rodiny a zabezpečení v mateřství Sociální pomoc všeobecné otázky Postižení občané Staří lidé Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace NOVÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY A PUBLIKACE VE FONDU KNIHOVNY

4 4

5 ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VŠEOBECNÉ OTÁZKY Změny v kontrolní činnosti v oblasti sociálního pojištění. / PŘIB, Jan In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 9 (2014), s Ke změnám provedeným zákonem č. 64/2014 Sb, kterým se mění některé zákony v oblasti sociálního pojištění, a to v souvislosti s přijetím nového kontrolního řádu. Deskriptory: ; zab. sociální; kontrola; pojištění Základní principy poskytování dávek sociálního zabezpečení v Evropské unii (V.). / ČERNÁ, Jitka In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 9 (2014), s Princip stejného hodnocení skutečností neboli zásada asimilace faktů. Deskriptory: ; zab. sociální; dávky; harmonizace; řízení soudní USA Vliv daňových pravidel a výše sociálních dávek v USA na ochotu jejich příjemců pracovat. In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 4 (2014), s Studie Cato Institutu ukázala, že sociální dávky v 35 amerických státech převyšují příjem z pracovní činnosti, který by většina příjemců mohla očekávat za práci v nejnižší mzdové kategorii. Deskriptory: USA; pomoc sociální; redistribuce; daně z příjmu; příjmy nízké; příjmy sociální; návrat do práce; mzda minimální NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Chyby a omyly v oblasti pracovnělékařských služeb přetrvávají (4.). / BUKOVJAN, Petr In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 9 (2014), s Právní účinky lékařského posudku. Doba platnosti lékařského posudku. Přezkumné řízení. Řízení před poskytovatelem. Řízení před správním orgánem. Soudní přezkum. Deskriptory: ; lékařství pracovní; služba posudková; zákonodárství; řízení soudní Zdravotní pojištění a neplacené volno - podíl zaměstnance a zaměstnavatele na platbě pojistného. / DANĚK, Antonín In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 9 (2014), s Problematika je vysvětlena na příkladech. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; doba pracovní; pojistné; zaměstnanci; zaměstnavatelé 5

6 Novela zákonů zdravotního pojištění od července / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 9 (2014), s Přijetím zákona č. 109/2014 Sb. s účinností od byly novelizovány základní zákony zdravotního pojištění: zákon o veřejném zdravotním pojištění, zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a další navazující zákony. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; výpočet; výše; základ vyměřovací Odlišnosti dohod v sociálním a zdravotním pojištění v roce / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 9 (2014), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; zab. sociální; pojištění; zaměstnanci; zab. nemocenské; dohody; práce konané mimo pracovní poměr Promlčení pohledávek ve zdravotním pojištění. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 9 (2014), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; kontrola; pojistné Rakousko Posudková činnost ve vybraných evropských zemích: Rakousko. / KONOPÁSKOVÁ, Jitka In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 4 (2014), s : -lit. Systém dávek dlouhodobé péče, podmínky nároku a proces posuzování a rozhodování při žádostech o dávky. Deskriptory: Rakousko; služba posudková; péče dlouhodobá; dávky; příspěvek na péči; potřebnost; zákonodárství Zvýšení důchodu a zdravotní pojištění. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 10 (2014), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; důchody-zvýšení; důchodci; důchodci pracující; samostatní; předdůchody Podpora uchazečů o zaměstnání a zdravotní pojištění v roce / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 10 (2014), s Deskriptory: ; uchazeči o práci; pojištění zdravotní; zab. v nezaměstnanosti; podmínky nároku 6

7 ÚRAZOVÉ ZABEZPEČENÍ Jak posoudit úraz zaměstnance při team-buildingu? / NAUŠOVÁ, Klára In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 10 (2014), s Deskriptory: ; úrazy pracovní; právo pracovní; řízení soudní Účinnost zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců opět posunuta. / PŘIB, Jan In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 10 (2014), s Principy systému úrazového pojištění. Odkládání účinnosti. Stav v roce Deskriptory: ; zab. úrazové; systém ZABEZPEČENÍ V NEZAMĚSTNANOSTI OSVČ a podpora v nezaměstnanosti. / STÁDNÍK, Jaroslav - KIELER, Petr In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 9 (2014), s Vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti v případě OSVČ, způsob výpočtu výše podpory, a to v návaznosti na dosavadní relevantní judikaturu Nejvyššího správího soudu. Deskriptory: ; zab. v nezaměstnanosti; samostatní; podmínky nároku; zákonodárství; výpočet; výše; právo správní SOCIÁLNÍ POMOC VŠEOBECNÉ OTÁZKY Zážitkový styl při výuce facilitace případových konferencí. / KUČERA, Lukáš In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 4 (2014), s Součást vzdělávacího projektu pracovníků v sociálních službách Connection. Více informací o projektu na: velkyvuz-serer.cz Deskriptory: ; pracovníci sociální; práce sociální; vzdělávání-výcvik; projekty; služby sociální Většina sociálních dávek míří k lidem, kteří je opravdu potřebují. In: Práce a sociální politika. - Roč.11, č. 9 (2014), s. 1. Míra neoprávněného pobírání či zneužívání sociálních dávek se v České republice pohybuje mezi 5 a 10 procenty z celkového objemu vyplácených dávek Dostupné z: Deskriptory: ; pomoc sociální-dávky; zneužívání dávek 7

8 Metoda komunitního plánování jako nástroj k zajištění dostupnosti sociálních služeb prostřednictvím komunitní sociální práce. / PILÁT, Miroslav In: Speciální pedagogika. - Roč.24, č. 2 (2014), s :obr., -lit. Dostupnost a kvalita sociálních služeb patří k nosným tématům právě probíhající transformace sociálních služeb v České republice. Dostupnost sociálních služeb zajišťovaná metodou komunitního plánování sociálních služeb prostřednictvím komunitní sociální práce. Deskriptory: ; práce sociální; služby sociální; plánování sociální; kvalita sociálních služeb Sociální služby nežijí ve vzduchoprázdnu. / KAPLANOVÁ, Lenka In: Rezidenční péče. - Roč.10, č. 3 (2014), s Rozhovor s Ladislavem Průšou týkající se návrhu Národní strategie rozvoje sociálních služeb pro období Dostupné z: Deskriptory: ; služby sociální; regiony; koncepce budoucí Národní strategie rozvoje sociálních služeb pro období / KAPLANO- VÁ, Lenka In: Rezidenční péče. - Roč.10, č. 3 (2014), s Rozhovor s prof. Martinem Potůčkem. Připomínky k návrhu Národní strategie rozvoje sociálních služeb. Dostupné z: Deskriptory: ; služby sociální; regiony; koncepce budoucí Může být vyrovnávací platba nástrojem stimulujícím rozvoj sociálních služeb? /PRŮŠA, Ladislav In: Rezidenční péče. - Roč.10, č. 3 (2014), s Z judikatury Soudního dvora Evropských společenství je zřejmé, že vyrovnávací platba za závazek veřejné služby není státní podporou ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES, splňuje-li určité podmínky. Dostupné z: Deskriptory: VÚPSV; ; služby sociální; zákonodárství; financování; služba veřejná; podpora sociální Transformace a zaměstnávání lidí s handicapem. / RYWIKOVÁ, Bohdana - ČERNÍ- KOVSKÁ, Lenka In: Rezidenční péče. - Roč.10, č. 3 (2014), s. 14. Jedním z největších témat probíhajícího procesu transformace v sociálních službách je problém zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Dostupné z: Deskriptory: ; služby sociální; koncepce budoucí; práce-postižení; nezaměstnanost Je na základní škole potřeba školní sociální pracovník? / HUBERTOVÁ, Lucie In: Listy sociální práce. - Roč.2, č. 2 (2014), s. 6-7.: -lit. Deskriptory: ; práce sociální; pracovníci sociální; školství 8

9 ; Právní aspekty transformačních změn. / RYWIKOVÁ, Bohdana In: Rezidenční péče. - Roč.10, č. 3 (2014), s Rozhovor s JUDr. Marošem Matiaškem, LL.M., advokátem specializujícím se na problematiku sociálních služeb a právních problémů poskytovatelů a klientů, na oblast trestního práva, azylového práva a právo lidských práv. Součástí procesu transformace organizací sociálních služeb je intenzivní vzdělávání zaměstnanců, kteří se připravují na výrazné změny. Projekt je financován z evropských fondů ministerstvem práce a sociálních věcí. Dostupné z: Deskriptory: ; ; služby sociální; koncepce budoucí; postižení; vzdělávání-výcvik; financování; zákonodárství SIG: uložené 1750 ; Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče. Praha: Evropská rozvojová agentura, s.r.o., s. Tato metodika je vyústěním pěti mezinárodních setkání a vzdělávacích seminářů v rámci projektu "Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče". Věnuje se různým tématům souvisejícím s novinkami a trendy v oblasti dlouhodobé a přímé péče, jako je komunitní péče, rodinná péče, použití informačních a komunikačních technologií v péči, mezisektorová spolupráce, sociální podnikání, a dalším. Cílem metodiky je shrnout přenesenou zkušenost od zahraničních partnerů a zasadit ji do legislativního, kulturního a sociálního kontextu České republiky. Za účelem naplnění tohoto předpokladu je metodika prokládána sérií příkladů dobré praxe, a to jak ze zahraničí, tak z. Záměrem tohoto materiálu je nastínit základní problematiku a různé způsoby řešení. Dostupné z: p%c3%a9%c4%8de_p%c5%99%c3%adru%c4%8dka.pdf Deskriptory: ; ; péče dlouhodobá; definice; financování; příspěvek na péči; služby sociální; organizace neziskové; činnost dobrovolná; pomoc sociální v rodině; plánování sociální; ekonomika sociální Domácí hospicová péče a krizová intervence. / UHLÍŘ, Marek - BINDÁSOVÁ, Juliána In: Listy sociální práce. - Roč.2, č. 2 (2014), s Domácí a lůžkové hospice poskytují lidem na konci života paliativní péči. Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým. Základním rysem této péče je práce v multidisciplinárním týmu, který má za cál poskytnout nemocnému co nejvyšší kvalitu zbývajícího času života. Deskriptory: ; práce sociální; pomoc sociální v rodině; staří; nemocní Individuální plánování práce s klientem jako cesta k jeho osobní nezávislosti. /KULHÁNKOVÁ, Jana In: Listy sociální práce. - Roč.2, č. 2 (2014), s Individuální plánování práce s klientem je mottem sociálních pracovníků Magistrátu města Liberec, odboru sociální péče. Individuální plánování používají jako jeden z nástrojů intervence v sociální práci. Deskriptory: ; práce sociální; metody 9

10 Kam s nimi? / JAKEŠOVÁ, Romana In: Listy sociální práce. - Roč.2, č. 2 (2014), s Článek se zabývá otázkou, kam s klienty, kteří potřebují sociální službu, která však není dostupná nebo neexistuje. Deskriptory: ; práce sociální; služby sociální Jak využily sociální pracovnice první republiky čtvrt století k rozvoji profese. /KODYMOVÁ, Pavla In: Listy sociální práce. - Roč.2, č. 2 (2014), s : -lit. Deskriptory: ; práce sociální; pracovníci sociální; historie Násilí z nenávisti a sociální práce. / BAŇACKÁ, Kateřina In: Listy sociální práce. - Roč.2, č. 2 (2014), s : -lit. Specifika sociální práce s oběťmi násilí z nenávisti. Deskriptory: ; práce sociální; nepřizpůsobení; prevence SR Prijatie zákona o sociálnej práci - dobrá správa a perspektíva pre sociálnych pracovníkov na Slovensku. / SCHAVEL, Milan In: Listy sociální práce. - Roč.2, č. 2 (2014), s Deskriptory: SR; práce sociální; pracovníci sociální; zákonodárství Aktuálně k přípravě zákona o sociálních pracovnících. / ZAJACOVÁ, Melanie In: Listy sociální práce. - Roč.2, č. 2 (2014), s Deskriptory: ; pracovníci sociální; zákonodárství; koncepce budoucí POSTIŽENÍ OBČANÉ Cráněné pracovní místo a zaměstnavatelé po aktuální novele zákona o zaměstnanosti. / CRHA, Martin In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 9 (2014), s Pokrač. Kdo je osobou se zdravotním postižením. Žádost o vymezení či zřízení chráněného pracovního místa. Kritéria posuzování. Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa - podmínky pro jeho poskytnutí. Dohoda o zřízení či vymezení chráněného pracovního místa - náležitosti a kdy ji nelze vyřídit. Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů. Deskriptory: ; práce chráněná; definice; zákonodárství; financování; práce-postižení; postižení; zaměstnanost 10

11 Totální inkluze není na pořadu dne. / MUSÍLEK, Radek In: MŮŽEŠ. - č. 9 (2014), s Vzdělávání postižených v se postupně transformuje a přibližuje se k inkluzi. Lze očekávat tendenci redukovat počet redukovat počet speciálních škol a počty žáků v nich. Rozhovor s Jiřím Kantorem, který se zaměřuje především na edukaci žáků s těžkým tělesným postižením a kombinovaným postižením. Dostupné z: Deskriptory: ; postižení; postižení-děti; vzdělávání-výcvik; integrace ; mezinárodní Česká inkluze cizí optikou. / MUSÍLEK, Radek In: MŮŽEŠ. - č. 9 (2014), s Inkluze ve vzdělávání se stala relevantním konceptem, který je zmiňován v oficiálních materiálech vlády a rezortu školství. Mezinárodní zkušenosti K. Laurenčíkové, která se zabývá tematikou lidských práv, interkulturního vzdělávání a sociální politiky. Dostupné z: Deskriptory: ; Mezinárodní; postižení; postižení-děti; vzdělávání-výcvik; integrace Transformace a zaměstnávání lidí s handicapem. / RYWIKOVÁ, Bohdana - ČERNÍ- KOVSKÁ, Lenka In: Rezidenční péče. - Roč.10, č. 3 (2014), s. 14. Jedním z největších témat probíhajícího procesu transformace v sociálních službách je problém zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Dostupné z: Deskriptory: ; služby sociální; koncepce budoucí; práce-postižení; nezaměstnanost PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ, ŽENY Profesionalizace pěstounské péče pokračuje. In: Práce a sociální politika. - Roč.11, č. 9 (2014), s. 1, 2. Ministerstvo práce a sociálních věcí pokračuje i v r v pilotním ověřování vedené příprav budoucích pěstounů v porogramu PRIDE (Parent Resources for Information, Development and Education). Do tohoto programu se zapojilo již devět krajů. Dostupné z: Deskriptory: ; péče pěstounská; péče náhradní rodinná; vzdělávání-výcvik; regiony Dítě jako možný objekt zneužívání rodiči pomocí informačních technologií. / MA- TOUŠKOVÁ, Ivana - KODYMOVÁ, Pavla In: Listy sociální práce. - Roč.2, č. 2 (2014), s : -lit. Do světa sociálních pracovníků i jejich klientů vstoupi internet i další elektronická média. Deskriptory: ; násilí v rodině; práce sociální; pracovníci sociální; děti; internet 11

12 Rodinná soužití s dětmi v České republice z pohledu výběrových šetření v domácnostech. / NÝVLT, Ondřej - ŠUSTOVÁ, Šárka In: Demografie. - Roč.56, č. 3 (2014), s :obr., tab. Česká republika prošla v posledních dvaceti letech značnými změnami, které se promítly i do struktury rodinných uspořádání. Základní trendy lze charakterizovat odkládáním vstupu do partnerského života, poklesem úrovně sňatečnosti, odsouváním narození prvního dítěte a s tím spojený růst mimomanželské plodnosti. Jedná se však pouze o prvotní charakter definování rodinných vzorců, základní charakteristiky lze zjistit až získáním základních dat o rodinách samotných. Dostupné z: Deskriptory: ; rodina; rodičovství; sociologie rodiny; manželství; domácnosti; demografie; chování demografické; plánování rodiny; soužití nesezdané; struktura populace; statistika sociální CIZINCI Monitoring integrace cizinců ze třetích zemí v s důrazem na slučování rodin a čerpání sociálních dávek. / VAVREČKOVÁ, Jana - POJER, Petr In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 4 (2014), s Deskriptory: ; cizinci; integrace; projekty; ; fondy evropské; VÚPSV; šetření; výzkum Sociální integrace imigrantů na rozhraní mezi dočasnou migrací a trvalým usazením. / BERNARD, Josef - MIKEŠOVÁ, Renáta In: Sociologický časopis/czech Sociological Review. - Roč.50, č. 4 (2014), s :tab., -lit. Pojmy integrace a asimilace. Specifika integrace pracovních migrantů v Evropě. Problematika přistěhovalectví a dosavadní poznatky o integraci cizinců v České republice. Analýza sociokulturní integrace Ukrajinců a Vietnamců. Dostupné z: Deskriptory: ; cizinci; integrace; pracovníci migrující; politika migrační; výzkum; šetření; Vietnam; Ukrajina 12

13 ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ, PROBLÉMY CHUDOBY mezinárodní; ; Vliv chudoby na vzdělávání. / MÜLLNER, Jaroslav In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 4 (2014), s :obr., -lit. Problematika chudoby ve vztahu ke vzdělávání v souvislosti s transformací vzdělávacích soustav, zejména decentralizací a privatizací představující negativní rizikové faktory pro přístup dětí ze znevýhodněných rodin ke vzdělání. Deskriptory: chudoba; vzdělávání-výcvik; školství; chudí; rovnost; vyloučení sociální; Mezinárodní; ; OECD; Úspěšnost programů zaměřených na integraci v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami. / VAŠAT, Jan In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 4 (2014), s :tab., -lit. Definice úspěšnosti politiky zaměřené na integraci sociálně vyloučených skupin obyvatel v obcích. Deskriptory: ; vyloučení sociální; skupiny etnické; Romové; integrace; projekty; obce; výzkum; teorie Slovensko Regionálny profil chudoby na Slovensku v období / ŽELINSKÝ, Tomáš In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 4 (2014), s :tab., -lit. Koncepce a metodika měření chudoby. Analýza chudoby v jednotlivých krajích podle různých konceptů chudoby a s využitím mikroúdajů zjišťování SILC a HFCS. Tabulka: Vybrané charakteristiky chudoby a deprivace na Slovensku podle krajů v letech Deskriptory: SR; chudoba; vývoj; výzkum; teorie; metody; nezaměstnanost; kraje; regiony; mzda průměrná Slovensko; Chudoba a deprivace na Slovensku. / ANTOVOVÁ, Michaela - FUČÍKOVÁ, Simona In: FÓRUM sociální politiky.-roč.8,č. 4(2014),s Rec. na: Chudoba a deprivácia na Slovensku: Metodologické aspekty a empiria. /ŽELINSKÝ, Tomáš.-Košice: EQUILIBRIA, s. Základní teoretické přístupy a metodika měření míry chudoby. Výzkum chudoby na území dnešního Slovenska a České republiky od roku a po roce 1989 až po současnost. Deskriptory: SR; chudoba; chudí; úroveň životní; metody; teorie; statistika; ; výzkum; vývoj V deflaci pět zemí Unie. / KUČERA, Lukáš In: Statistika a my. - Roč.4, č. 9 (2014), s. 18.:obr. Bulharsko, Řecko, Portugalsko, Španělsko a Slovensko je pět zemí, kde spotřebitelé v letošním červenci za své nákupy platili méně než před rokem. Dostupné z: Deskriptory: ; ceny; inflace; statistika 13

14 PRÁCE, ZAMĚSTNANOST, MZDY Zaměstnavatelé a studentské brigády. / HROUZKOVÁ, Věra In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 9 (2014), s Deskriptory: ; práce-studenti; dohody; poměr pracovní; studenti; doba pracovní Změna u slevy na dani u pracujícího důchodce. / KLÍMOVÁ, Růžena In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 9 (2014), s. 22. Dne rozhodl Ústavní soud o zrušení právní úpravy, která neumožňovala uplatňovat slevu na dani starobním důchodcům. Deskriptory: ; důchodci pracující; mzdy; daně z příjmu Mimořádné pracovní cesty. / SALAČOVÁ, Marie In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 9 (2014), s Mimořádné cesty v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce nebo pravidelného pracoviště. Deskriptory: ; náhrady cestovní; právo pracovní Minusová mzda a minusový zdanitelný příjem. / KLÍMOVÁ, Růžena In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 9 (2014), s Deskriptory: ; mzdy; základ vyměřovací; daně z příjmu K některým nejasnostem u exekuce na mzdu vedenou soudními exekutory. /ŠUBRT, Bořivoj In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 9 (2014), s Deskriptory: ; mzdy; řízení soudní Změny v zaměstnávání cizinců na území. / DANĚK, Matěj In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 9 (2014), s Změna v koncepci zaměstnávání cizinců prostřednictvím zavedení nového institutu - zaměstnaneckých karet (24.června 2014). Deskriptory: ; práce-cizinci; cizinci; zaměstnanost; právo pracovní Poskytování náhrady po odvolání a výkon veřejné funkce. / BUKOVJAN, Petr In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 9 (2014), s Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 21 Cdo 2745/2013. Deskriptory: ; manažeři; mzdy; řízení soudní; správa veřejná; náhrada mzdy; ukončení zaměstnání 14

15 Žádost zaměstnankyně o kratší pracovní dobu a vážné provozní důvody. / BU- KOVJAN, Petr In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 9 (2014), s Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 21 Cdo 1821/2013. Deskriptory: ; práce-matky; matky; doba pracovní; řízení soudní mezinárodní Toky dlouhodobé nezaměstnanosti. / MALEČEK, Petr In: Politická ekonomie. - Roč.62, č. 4 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Analýza toků pracovní síly je jedním z důležitých nástrojů pro sledován mechanismů fungování trhů práce a taktéž popisu vlivu institucionálního uspořádání trhů práce či hospodářských charakteristik dané země. Tradiční přístup sleduje toky v rámci tří možných stavů, tj. zaměstnanosti, nezaměstnanosti a neaktivity Deskriptory: Mezinárodní; zaměstnanost; nezaměstnanost dlouhodobá; trh práce; statistika; modelování Skills and Educational Mismatch in the Czech Republic: Comparison of Different Approaches Applied on PIAAC Data.[Kvalifikační a vzdělávací nesoulad v České republice: Srovnání různých přístupů uplatňovaných v datech PIAAC.] / RAŠOVEC, Tomáš - VAVŘINOVÁ, Tereza In: Statistika. - Roč.94, č. 3 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Tento článek si klade za cíl vysvětlit spřízněné a odlišné koncepce vzdělávacích a kvalifikačních nesouladů. V první části je uveden jasný rozdíl mezi kvalifikačním a vzdělávacím nesouladem a výhody a nevýhody použití každého přístupu. Je uveden také přehled významů a charakteristik různých typů nesouladu. Tato část práce se zabývá rovněž potenciálními příčinami nesouladu na trhu práce i důsledky nesouladů. Další část nabízí informace o mírách vzdělávacích a kvalifikačních nesouladů a nový přístup k měření kvalifikačního nesouladu. Srovnání je vypracováno ve vztahu k distribuci nesouladů mezi různé demografické skupiny. Dostupné z: Deskriptory: ; vzdělávání-výcvik; kvalifikace odborná; trh práce; Mezinárodní Každý pátý pracující v Praze bydlí v jiném kraji. / PETRÁŇOVÁ, Marta In: Statistika a my. - Roč.4, č. 9 (2014), s :obr. V roce 2013 vyjíždělo přes hranice kraje svého bydliště za prací téměř 300 tis. osob. Intenzita mezikrajské dojížďky je vysoká především mezi Prahou a velkou částí Středočeského kraje. Do Prahy dojíždělo loni téměř 170 tis. pracujících. Dostupné z: Deskriptory: ; mobilita pracovní; dojížďka do zaměstnání; statistika Náhrada škody způsobené zaměstnancem. / HROUZKOVÁ, Věra In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 10 (2014), s. 2-6.:tab. Druhy odpovědnosti za škodu. Povinnosti zaměstnance. Obecná odpovědnost za škodu. Zvláštní (zvýšená, objektivní) odpovědnost za škodu. Postup zaměstnavatele. Rozsah náhrady škody - shrnutí. Deskriptory: ; právo pracovní; náhrada škody; výše 15

16 Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a problémy s bezdlužností. / CRHA, Martin In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 10 (2014), s Písemná žádost zaměstnavatele a její součásti. Průměrné přepočty. Započítávání práce přesčas. Co je příspěvkem nahrazováno. Kdy příspěvek nelze poskytnout. Rozhodnutí Úřadu práce o příspěvku, splatnost příspěvku. Možnost zvýšení příspěvku. Deskriptory: ; práce-postižení; práce chráněná; financování Postup u srážek na základě dohody o srážkách ze mzdy s příklady. / KLÍMOVÁ, Růžena In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 10 (2014), s Deskriptory: ; mzdy; výživné; řízení soudní Vybraná rozhodnutí Nejvyššího soudu pro každodenní personální praxi zaměstnavatelů. / HROUZKOVÁ, Věra In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 10 (2014), s Deskriptory: ; vztahy pracovní; zaměstnanci; zaměstnavatelé; řízení soudní Žádost o kratší pracovní dobu versus vážné provozní důvody. / BUKOVJAN, Petr In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 10 (2014), s Žádost zaměstnance pečujícího o dítě mladší než 15 let věku o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby. Deskriptory: ; doba pracovní; matky; řízení soudní Smrt zaměstnance a její důsledky pro pracovněprávní vztahy. / ERÉNYI, Tereza - VEJSADA, Daniel In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 10 (2014), s Zánik pracovněprávního vztahu. Peněžitá práva zaměstnavatele a zaměstnance. Deskriptory: ; vztahy pracovní; právo pracovní Základ pro poskytování náhrad cestovních výdajů. / SALAČOVÁ, Marie In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 10 (2014), s Dohodnuté místo výkonu práce, případně pravidelného pracoviště v pracovní smlouvě zaměstnance. Deskriptory: ; náhrady cestovní; právo pracovní Účast na teambuildingu jako součást prohlubování kvalifikace. / JANECKOVÁ, Eva In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 10 (2014), s Deskriptory: ; vztahy pracovní; právo pracovní; práce přesčasová; úrazy pracovní 16

17 Exekuce a další srážky ze mzdy. / DVOŘÁKOVÁ, Vladislava In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 10 (2014), s Deskriptory: ; mzdy; výživné; řízení soudní Minimální vyměřovací základ zaměstnance - chyby ve zdravotním pojištění. /DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 10 (2014), s Deskriptory: ; mzda minimální; základ vyměřovací; pojištění zdravotní Zákon č. 118/2000 Sb. a související instituty zákona o zaměstnanosti. / STÁD- NÍK, Jaroslav - KIELER, Petr In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 10 (2014), s Zaměstnavatel v platební neschopnosti. Situace předcházející aplikaci zákona č. 118/2000 Sb. Výpověď z organizačních důvodů. Zákon č. 118/2000 sb., kompenzace a podpora v nezaměstnanosti. Zákon č. 118/2000 Sb. a "majoritní jednatel". Zákon č. 118/2000 Sb. a pojistné plnění u agenturních zaměstnanců. Deskriptory: ; insolvence; zákonodárství Nelegální práce vs. nedodržení předepsané formy. / BUKOVJAN, Petr In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 10 (2014), s Posouzení vztahu mezi správním deliktem spočívajícím v umožnění výkonu nelegální práce a správním deliktem v podobě nedodržení písemné formy pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. (z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne , sp. zn. 6 Ads 88/2014) Deskriptory: ; zaměstnanost skrytá; řízení soudní; poměr pracovní; právo pracovní ; mezinárodní Pro zaměstnance je rozhodující čistá mzda. / GOLA, Petr In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 10 (2014), s :tab. Porovnání hrubých a čistých mezd v zemích OECD. Praktické výpočty - Česká republika. Tabulky: Zdanění na straně zaměstnance u jednotlivých mezd v. Zdanění na straně zaměstnance v zemích OECD v roce Deskriptory: ; zaměstnanci; mzdy; daně z příjmu; OECD; Mezinárodní PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIK Odstupné. / ŽENÍŠKOVÁ, Marta In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 9 (2014), s Deskriptory: ; ukončení zaměstnání; pracovníci uvolňovaní; kompenzace; zákonodárství; právo pracovní 17

18 Vrácení odstupného. / BUKOVJAN, Petr In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 9 (2014), s Deskriptory: ; ukončení zaměstnání; pracovníci uvolňovaní; kompenzace; řízení soudní; právo pracovní Odměňování ve veřejných službách a správě a nový zákon o státní službě. / KA- HLE, Bohuslav In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 9 (2014), s Deskriptory: ; odměňování; správa veřejná; sektor veřejný; zaměstnanci státní; úředníci; právo pracovní; mzdy Hodnocení managementu lidských zdrojů metodou "nejlepší praxe". / URBAN, Jan In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 9 (2014), s Deskriptory: ; řízení personální; zdroje lidské; řízení; strategie personální; kvalita; metody Výpověď pro neuspokojivé pracovní výsledky v otázkách a odpovědích. / BU- KOVJAN, Petr In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 10 (2014), s Deskriptory: ; ukončení zaměstnání; podmínky nároku; právo pracovní Náklady na prohlubování kvalifikace zaměstnance. / BUKOVJAN, Petr In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 10 (2014), s Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 21Co 97/2013. Deskriptory: ; kvalifikace odborná; financování; dohody; zaměstnanci; zaměstnavatelé; vztahy pracovní; řízení soudní Řízení pozitivní změny v práci s lidskými zdroji ve společnosti. / STÝBLO, Jiří In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 10 (2014), s :tab. Deskriptory: ; řízení personální; řízení; zdroje lidské; organizace práce Sociální sítě jako nový trend při náboru. / ŠIMÁKOVÁ, Markéta In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 10 (2014), s Deskriptory: ; získávání a výběr pracovníků; internet 18

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 OBSAH, FUNKCE, PRINCIPY, NÁSTROJE, AKTÉŘI SOCIÁLNÍ POLITIKY Funkce sociální politiky: ochranná, aktivizační, redistribuční, homogenizační, preventivní,

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě Zuzana Kaprová Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání European Agency for Development in Special Needs Education www. european-agency.org

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti - pojem, cíl, úkoly - subjekty a objekty sociální politiky - oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému. RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému. RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Proč je nezbytné propojení zdravotního pojištění a sociálního systému Zdravotní

Více

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Souvislosti důchodového systému Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Mandát odborné komise Základní cíle: změny důchodového systému v širším sociálně

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Tomáš Kozelský VÚPSV, v.v.i. Praha 2007 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Současný stav Posledních 20 let zdravotně sociální péče jedná se o ní Posledních 20 let

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum

Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum 6. 5. 2010 od 11:00 do 13:00 hodin, Hotel Beránek Petr Wija Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování, MPSV Expected increase in senior

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Důvody k propojení Každodenní problémy na rozhraní obou systémů, deformované vazby, poruchy v kontinuitě

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice

Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice Ondřej Brychta Odbor azylové a migrační politiky Ministerstvo vnitra ČR 20. listopadu 2013 Bratislava Problém definice Jednotná definice kvalifikovaných

Více

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Úvod, právní úprava Lidská práva, sociální práva Mezinárodní organizace a jejich dokumenty Evropské právo sociálního zabezpečení JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Systém sociálního

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

Význam vzdělání a dovedností v dnešní době OECD Skills Strategy Aktivity OECD a spolupráce s ČR

Význam vzdělání a dovedností v dnešní době OECD Skills Strategy Aktivity OECD a spolupráce s ČR Význam vzdělání a dovedností v dnešní době OECD Skills Strategy Aktivity OECD a spolupráce s ČR Konference k výsledkům výzkumu kompetencí dospělých OECD (PIAAC), 27.11.2013 Pavel Rozsypal, velvyslanec

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE Radim Boháček NHÚ AV ČR SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI. Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005

PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI. Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005 PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005 Výchozí stav v roce 1989 Negativa Celková neefektivnost ekonomiky Nevhodná sektorová

Více

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ MŮŽEME MÍT prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. vedoucí katedry rozpočtové politiky a managementu veřejného sektoru 19. 11. 2008 OSNOVA Studium veřejných financí na VŠFS Hypotéza

Více

PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V LOTYŠSKU SOUČASNÁ SITUACE A ZKUŠENOSTI. LOTYŠSKÁ SPOLEČNOST PRO AUTISMUS (Latvian Autism Society)

PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V LOTYŠSKU SOUČASNÁ SITUACE A ZKUŠENOSTI. LOTYŠSKÁ SPOLEČNOST PRO AUTISMUS (Latvian Autism Society) PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V LOTYŠSKU SOUČASNÁ SITUACE A ZKUŠENOSTI LOTYŠSKÁ SPOLEČNOST PRO AUTISMUS (Latvian Autism Society) Jaké je to v Lotyšsku? - V Lotyšsku dosud existuje jen několik málo podporovaných

Více

DOKUMENTACE ZA ZÁŘÍ 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i.

DOKUMENTACE ZA ZÁŘÍ 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. DOKUMENTACE ZA ZÁŘÍ 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné otázky... 5 Důchodové

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR Hana Janatová, SZÚ DETERMINE Spolufinancován: DG SANCO, Program pro veřejné zdraví 2003-2008 Trvání: červen 2006 květen 2010 Nositel grantu:

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA

Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA ACTIVE A.G.E. Urbact II Tematická síť Dokument: Návrh Místního akčního plánu Vytvořeno: 20. ledna 2010 Originál: Česky Obsah 1. Úvod...- 2-2. Praha: město

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky MOPPS Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života kraj Vysočina Seminář Gender Mainstreaming

Více

Získávání pracovníků. Trh práce

Získávání pracovníků. Trh práce Získávání pracovníků Trh práce Získávání pracovníků x nábor Získávání pracovníků vs. nábor pracovníků U nás vžitý pojem nábor pracovníků X teorie řízení lidských zdrojů rozlišuje nábor a získávání - nábor

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Krajský kulatý stůl zaměstnanosti, Olomouc 2. 12. 2013 Obsah prezentace 1. Současný stav přípravy

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5.

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. prosince 2012 1 Výchozí situace 2 Ekonomická aktivita a neaktivita mladých

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

a k tomu širokým zadáním cíle činnosti odborné komise a mnohem užším vymezením konkrétního mandátu.

a k tomu širokým zadáním cíle činnosti odborné komise a mnohem užším vymezením konkrétního mandátu. Téze souvislostí důchodového systému. PROČ? V práci důchodové komise se potkáváme s příčinami a důsledky řady společenských jevů, které mají souvislost s důchodovým systémem a pro které chceme hledat řešení

Více

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU 3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU Kvalita předškolního vzdělávání a rané péče se stala v rámci EU velmi diskutovaným tématem. V posledních letech proběhla řada evropských

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 13. Pracovní témata k zaměstnání v EU Mgr. Zuzana Válková

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. 28. února 2012 Zdeněk Karásek

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. 28. února 2012 Zdeněk Karásek Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 28. února 2012 Zdeněk Karásek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý faktor konkurenceschopnosti Cca

Více

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient Sociální kvóta analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient sociální výdaje a) veřejné výdaje na sociální zabezpečení - výdaje na: zdraví (tj. zdravotní

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v 2013 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA

Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA Dokument: Návrh Místního akčního plánu 20. ledna 2010 Originál: Česky Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA ACTIVE A.G.E. Urbact II Tematická síť Obsah 1. Úvod... 3 2. Praha: město s nejstarší

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Obsah. Úvod 9. Od globalizace k ekonomickému růstu 11. Makroekonomické vymezení výrobních faktorů 23

Obsah. Úvod 9. Od globalizace k ekonomickému růstu 11. Makroekonomické vymezení výrobních faktorů 23 Úvod 9 Kapitola 1 Od globalizace k ekonomickému růstu 11 1.1 Globalizace 11 1.2 Konkurenceschopnost a ekonomický růst 12 1.3 Strukturální změny a ekonomický růst 17 1.4 Ekonomický růst a výrobní faktory

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2014 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2014/2015

Vysoká škola sociálně-správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2014 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2014/2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2014 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více