Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65"

Transkript

1 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013

2 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení organizace 4 3. Zaměření a činnost org Základní údaje o uživatelích Základní personální údaje Závazné ukazatele pro r Kontrolní činnost Závěr 29 Výroční zpráva je zpracována na základě zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obsahuje základní údaje o organizaci, představuje služby poskytované uživatelům, podává přehled o personálním zajištění a seznamuje s hospodařením organizace v roce

3 Název organizace : Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Sídlo organizace : Kobylá nad Vidnavkou č.p. 153, PSČ Statutární zástupce: Mgr. Dagmar Škrobálková IČO: Tel/fax Web. stránky Zřizovatel: Olomoucký kraj Adresa zřizovatele: Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc

4 2. Vznik a postavení organizace Příspěvková organizace Domov důchodců Kobylá, jejímž zřizovatel je Olomoucký kraj, vznikla ke dni na základě Zřizovací listiny vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje č.j.uz/12/14/2002 ze dne 28.listopadu 2002 Právní forma je příspěvková organizace. Organizace je samostatnou účetní jednotkou, s vlastními účty, hospodaří s majetkem a finančními prostředky přidělenými zřizovatelem, dále s dary a příspěvky od právnických a fyzických osob a s prostředky svých fondů. Organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z nich vyplývajících. Při plnění svých úkolů se řídí obecně platnými právními předpisy, zřizovací listinou, usneseními ZOK, usneseními ROK, směrnicemi ROK, a pokyny příslušných vedoucích odborů Krajského úřadu Olomouckého kraje. Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou je oprávněn poskytovat sociální služby na základě registrace, kterou vydal Krajský úřad Olomouckého kraje dne Domov je zřízen za účelem poskytování sociálních pobytových služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Domov poskytuje základní činnosti dle 35 a dále poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů v závislosti na druhu poskytované služby tj.: Domov pro seniory dle ustanovení 49 zákona č. 108/2006 Sb. poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby Domov zajišťuje zdravotní péči definovanou v 36 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů svými zaměstnanci, kteří mají k výkonu zdravotnického povolání odbornou způsobilost poskytování sociální služby uzavírá domov s uživatelem Smlouvu o poskytnutí sociální služby podle 91 zákona č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Smlouva může být uzavřena na dobu určitou nebo neurčitou. 4

5 3. Zaměření a činnost domova Posláním domova důchodců Kobylá nad Vidnavkou je přiblížit život seniorů k běžnému způsobu života vzhledem k jejich věku, možnostem a schopnostem a podpořit je k soběstačnosti, aktivnímu a důstojnému prožití další etapy života v příjemném prostředí malé obce v blízkosti polských hranic. Motto: Stáří není nemoc, stáří je přirozenost.. Cíle poskytované služby - Poskytovat kvalitní, odbornou sociální službu, tj. splňovat Standardy kvality sociálních služeb a zvyšovat kvalifikaci personálu - Dlouhodobě modernizovat domov novým a kvalitnějším vybavením s ohledem na potřeby seniorů a zajištění bezpečného a důstojného prostředí - Podporovat rodinné, přátelské a další sociální vazby a vztahy uživatelů, podporovat začlenění do společenského života s ohledem na individualitu seniora - Vytvářet příjemné a vyhovující podmínky pro udržení nebo rozvoj dřívějších zvyků a rituálů seniorů, - Vytvořit zázemí pro návštěvy uživatelů Zásady našeho zařízení, podle kterých pracujeme - Pracovníci domova chrání osobní svobodu a volbu uživatele, jeho individuální potřeby a zajištění soukromí. - Každodenní a celodenní péči jsou uživatelé vedeni k větší soběstačnosti, kterou jsou schopni zvládnout. - V našem zařízení preferujeme komplexní přístup k uživateli vycházíme z představy, že člověk má fyzické, duševní, sociální i duchovní potřeby. 5

6 Pro koho je služby určena Cílová skupina : senioři Věková struktura cílové skupiny : a) mladší senioři od let věku b) starší senioři nad 80let věku Cílovou skupinou jsou osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, kteří dosáhli věkové hranice 60let a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Jedná se o osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni příspěvku na péči I-IV. 1. Senioři 2. Osobám s chronickým onemocněním 3. Osobám s tělesným a zdravotním postižením 4. Osobám se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech 5. Osobám s lehkou a střední demencí 6. Osobám imobilním S ohledem na sociální podmínky podáváme pomocnou ruku těm, kteří to nejvíce potřebují. Proto nejdůležitějším kritériem je závislost osoby na pomoci druhého. Posouzení této závislosti z důvodu objektivity a nestrannosti ponecháváme na státní správě, v rámci řízení příspěvku na péči. O přijetí nerozhoduje pouze datum podání žádosti. Kritéria: 1. závislost osoby na pomoci druhé osoby sociální situace 2. věk žadatele 3. místní příslušnost 4. datum podání žádosti Přijetí do domova důchodců předchází přijetí žádosti o umístění, které jsou vedeny v pořadníku žadatelů. Žádosti jsou obodovány dle schváleného bodového hodnocení. O výběru žadatele z pořadníku rozhoduje přijímací sociální komise. Při přijetí nových klientů vždy upřednostňujeme postup, kdy žadatelé o přijetí do domova i rodinní příslušníci navštíví domov ještě před sepsáním smlouvy. Úzce spolupracujeme s LDN v Jesenickou nemocnici i ostatními subjekty, kterým je naše zařízení, zařízením pokračující péče o uživatele pobytové či terénní sociální služby. 6

7 Většinu žadatelů navštívíme doma, popř. na LDN, zajímáme se o prostředí, kde žadatelé žijí, o jejich potřeby, záliby, kontakty a vazby na rodinu. Na základě těchto informací následně plánujeme ve spolupráci s žadatelem, rodinou a pracovnicemi sociální péče /klíčovým pracovníkem/, nejvhodnější postup při uspokojování potřeb žadatele. Preferujeme osobní kontakt ještě před podáním žádosti. Nabízíme možnost návštěvy a prohlídky domova s poskytnutím potřebných informací, poskytneme pomoc při vyplňování žádosti o přijetí, žádosti o přiznání příspěvku na péči. Pokud žadatel potřebuje jiné služby, nabídneme kontakty na jiná zařízení Osobní jednání se zájemcem o služby nemusí vždy probíhat přímo v zařízení, pokud jsou k tomu závažné důvody (např. zdravotní stav zájemce, nemožnost dopravy), sociální pracovnice s vedoucí zdravotní péče navštíví zájemce v jeho domácím prostředí, případně v jiném zařízení, kde momentálně zájemce o naši službu žije. Umístění a popis zařízení: Domov důchodců se nachází v obci Kobylá nad Vidnavkou. V obci žije 450 obyvatel a je zde velká míra nezaměstnanosti. V obci je jeden obchod, pohostinství, autobusová i vlaková zastávka. Zařízení DD sídlí ve dvou budovách vzdálených od sebe asi 350m. Během roku 2008 / 2009 se snížila kapacita domova ze 103 na 90 uživatelů. Zvýšila se tak kvalita poskytovaných služeb. Budova 1 byla postavena asi v roce 1939 a dříve spadala pod Okresní ústav soc. služeb a sociální služby začala poskytovat od r V r byla celá budova zateplená, dřevěná okna vyměněna za plastové, na střeše vybudovány kolektory na ohřev teplé vody a vybudovaná nová kotelna na dřevní hmotu. Budova 2 zámek byla postavena okolo r a Okresní ústav soc. služeb Šumperk v ní poskytoval soc. službu od r Dříve zde byly sklady, škola, rekreační středisko. Budova a přilehlý park je památkově chráněn. Vybavení zařízení Sociální péči poskytujeme v našem zařízení ve dvou budovách. V naléhavých případech poskytujeme službu i občanům, kteří jsou u nás přijímání na přechodnou dobu. Pro všechny máme připraveny podmínky a zázemí pro prožití důstojné a spokojené životní etapy stáří. Cílem naši práce je poskytovat kvalitní, odbornou sociální službu, dlouhodobě modernizovat domov, vytvářet příjemné a vyhovující zázemí pro návštěvy uživatelů. Snažíme se o naplnění slova,, domov a to tak, aby se u nás uživatele služeb cítili opravdu jako doma. 7

8 Naši uživatelé bydlí v jedno, dvou a třílůžkových pokojích, vybavených nábytkem zařízení a dalším zařízením. Umožňujeme uživatelům přinést si s sebou do domova svou oblíbenou věc, která je vždy potěší. Stravování je zajišťováno vlastní kuchyní, která odpovídá nejnovějším předpisům. Denně jsou uživatelům podávána tři hlavní jídla, svačinky popř. druhá večeře. S ohledem na zdravotní stav uživatelů a doporučení lékaře, je podávána i strava dietní a to zejména šetřící, diabetická a žlučníková. Na každém patře je k dispozici kuchyňka, vybavena elektrickým sporákem, ledničkou a mikrovlnnou troubou, varnou konvicí a fritézou. Zdravotní péče je zajišťována smluvním ošetřujícím lékařem, který dochází pravidelně jednou týdně a dále dle potřeby. Dle dohody dochází i lékař psychiatr, kožní lékař a gynekolog. Na ostatní odborná vyšetření a ošetření jsou uživatele sanitkou přepravovány do odborných zdravotnických zařízení. Zdravotnická a sociální péče Kapacita zařízení byla k uživatelů, z toho 38 žen na budově 1 a 52 mužů, žen a manželských párů na budově 2. Průměrný věk uživatelů byl 77,2 let v rozpětí od 50 do 96 let. Sociálně ošetřovatelská a zdravotní péče byla i v roce 2013 pro poskytovatele služeb dominantní. Cílem bylo rozšiřovat a zkvalitňovat sortiment služeb dle současných a budoucích požadavků uživatelů a dle zavedených metodik pro ošetřovatelský a přímý obslužný personál podle zákona 108/2006 sb. o sociálních službách. Odbornou lékařskou péči zajišťuje v našem DD : - praktická lékařka jedenkrát týdně - psychiatr jedenkrát za 3 měsíce - gynekoložka jedenkrát ročně K ostatním specialistům, po předchozím doporučení OL, dochází uživatelé do příslušných ambulancí. V případě potřeby s ohledem na aktuální stav uživatele /stanovuje lékař/ za doprovodu pracovnic v přímé obslužné péči. 8

9 Předepsání léků, léčivých prostředků,nutričních doplňků a inkontinentních pomůcek zajišťuje vedoucí zdravotnického úseku. Nepřetržitou zdravotní péči v našem zařízení poskytuje jedenáct registrovaných zdravotních sester. Sestry provádějí pouze úkony, které jsou ordinovány praktickou lékařkou a na základě ošetřovatelského plánu. MUDr. Marta Tesařová dochází na návštěvy jedenkrát týdně nebo dle akutních potřeb klientů. Hlavní náplní práce zdravotníků je péče o : - kůži a prevence dekubitů - rány - permanentní katedry,sondy a stomie Sledování fyziologických funkcí měřením : - krevního tlaku a pulsu - tělesné teploty - saturace pomoci oxymetru - hladiny krevního cukru glukometrem Sledování příjmu a výdeje tekutin a dostatečného množství potravy. Podávaní léků per os a léčebných látek intramuskulárně, subkutánně a aplikace léčebných mastí. V roce 2013 byla v jednom případě diagnostikována MRSA, následná kontrola pracovnic z Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje zjistila, že prováděná opatření v zařízení jsou v souladu se schváleným provozním řádem a Doporučeným postupem pro kontrolu a výskytu kmenů Staphylococcus aureus rezistentních k oxacilinu. Základní činnost při poskytování sociální služby - Poskytnutí ubytování - Poskytnutí stravy - Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - Sociálně terapeutické činnosti - Aktivizační činnosti - Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 9

10 Péče o zachování tělesné zdatnosti uživatelů V našem zařízení nemáme rehabilitační pracovnice i přesto se snažíme o zachování tělesné zdatnosti našich uživatelů po co nejdelší dobu. S uživateli pracují dvě pracovnice s masérským kurzem. Pomoci jednoduchých kompenzačních a cvičebních pomůcek se starají o zlepšování zdravotního stavu zejména : - po cévních mozkových příhodách - komplikacích diabetes mellitus - oběhových a dechových komplikacích využívají také jednoduché přístroje jako : - biolampy - magnety - vířivky - masážní přístroje - parafín Při své práci pracovnice aplikují prvky bazální stimulace. Sociálně aktivizační program Volnočasové aktivity organizují a zajišťují pracovnice v sociálních službách základní nepedagogická činnosti, a také pracovnice v sociálních službách přímé obslužné péče Pro uživatele zařízení jsou k dispozici,, Koutek volného času terapie. Aktivity slouží uživatelům k neustálému ověřování vlastních schopností, možností i zájmů a vyplňují volný čas. Aktivizace probíhá individuálně nebo skupinově na každé budově a vychází z individuálního plánu uživatele. Terapie jsou přizpůsobené aktuálnímu fyzickému, duševnímu a psychickému stavu uživatel. Program pružně reaguje také na potřeby a přání uživatel. Aktivizace se cíleně zaměřuje na rozvoj a udržení osobních a sociálních schopností našich uživatelů, její rozmanitost má za cíl co nejvíce připomínat domácí prostředí s dopomáháním k sebeobsluze. Nabízíme tyto aktivizační programy: Hudební aktivity, jejichž součástí zpěv nebo poslech reprodukované hudby. Muzikoterapií se pokoušíme pomocí hudby příznivě ovlivnit psychický i fyzický stav našich uživatelů K rozvíjení kognitivních schopností, pravidelně probíhají cvičení zaměřené na trénování paměti, stolní hry, podpora komunikace v kolektivu, udržování slovní zásoby četbou a luštěním křížovek. Jemnou motoriku procvičují uživatelé šitím různých dárkových předmětů nebo při pletení košíků z papírových ruliček ve výtvarné dílně. 10

11 Jejich výrobky zdobí stěny našeho zařízení a dělají radost uživatelům a jejich rodinným příslušníkům.. Vaření a pečení je oblíbenou aktivitou našich uživatelů. Vybavili jsme kuchyňky na každé budově potřebným nádobím, kde si mohou uživatelé s pomocí personálu připravit pokrmy k různým příležitostem, jako jsou Vánoce, Velikonoce, narozeniny Do aktivizačních programů zařazujeme i sportovní aktivity, přizpůsobené zdravotnímu stavu uživatel, jako jsou kuželky, hry s míčem, a pétanque. V rámci projektu,,pěškotours jsme vloni přispěli svými 550,84 km k zapsání českého rekordu V září jsme uspořádali,, Sportovní turnaj s mezinárodní účastí. Pozvání na turnaj nám zprostředkovala moderátorka Rádia Olomouc a článek z průběhu turnaje byl otištěn v Sociální péči. Doufáme, že se turnaj stane v našem zařízení tradicí. Pracovní terapie Cílem je udržení maximální soběstačnosti a samostatnosti klienta v běžném denním životě. Využíváme pomůcek pro zvětšení rozsahu svalové síly, zlepšení jemné motoriky a koordinaci pohybu. Každodenně je možno se zapojit do činností jako je šití, práce s papírem, omalovávání, práce s dřevem, drátkování. K dispozici je počítač s připojením k internetu, kdy klienti mohou trénovat nejenom jemnou motoriku, ale učit se a využívat moderní technologie, a tak zůstat například v kontaktu s rodinou a přáteli. Ergoterapie se provádí skupinově i individuálně, slouží k relaxaci klienta, pro překonávání nemocí a jiných osobních problémů, je příspěvkem k nové integraci ve společnosti. Prvky socioterapeutické činnosti jako muzikoterapie, arteterapie, aromaterapie, ergoterapie, trénování paměti, reminiscence jsou začleněny nenásilnou formou do pracovní terapie. Pro uživatele byly pořádány aktivizační a zájmové činnosti, kterých se podle individuálních zájmů mohli zúčastnit: tančení na židli, které probíhá za doprovodu hudby a obsahuje i prvky jógy, dechových cvičení a relaxace čtení Jesenického týdeníku a četba knih, jenž závisí na požadavcích a zájmech klientů a probíhá na pokračování trénování paměti zábavnou formou při použití míče a vědomostních kvízů kavárnička - posezení při kávě a zákusku, který si dopoledne upečeme. Posezení je zároveň společenskou událostí, kdy se uživatelé setkají, povídají si, zpívají promítání filmu dle přání uživatelů 2 x do měsíce přichází řeholní sestra 11

12 Uživatelé se zapojili i do dalších zájmových činností, které jsou zaměstnanci připravovány a pořádány: společenské hry, luštění křížovek, společné oslavy narozenin uživatelů, Pár jarních kilometrů, Pěškotúr, sportovní hry, zábavy, přednášky, pečení makrel. Spolupracujeme se ZŠ a MŠ Kobylá nad Vidnavkou a kulturní komisi obce Kobylá nad Vidnavkou. Snažíme se umožnit uživatelům zapojit se do přípravy tradičních svátků např. masopust, vítání jara, velikonoční pomlázka, stavění máje, pálení čarodějnic ap.. V rámci ergoterapie se někteří uživatelé postavili na prkna, které znamenají svět. Věk a s ním spojená omezení jsou základem pro specifickou úpravu, V roce 2013 padla volba na pohádku Princezna koloběžka I. Tříměsíční téměř každodenní příprava pak je odměněna potleskem diváků na Divadelní žatvě při vystoupení v Divadle Petra Bezruče v Jeseníku. Aplaus z obecenstva je největším oceněním pro šťastné klienty, kteří opakovaně dokazují, že ještě nepatří do starého železa. Naše nejstarší herečka paní Vlasta oslavila vloni 97 let nejmladší člen skupiny měl 65 let. Měsíční akce, které proběhly v uplynulém roku: Leden: Začalo se zkoušet divadlo, společenský kvíz, karneval v jídelně Únor: Chodíc í i deskové člověče mezi BI.BII. Masopust s harmonikou Březen: Masopust, MDŽ, Josefovská zábava se živou hudbou, soutěž v zdobení perníčků Duben: Moréna v DD, vystoupení uživatelů s divadelním představením v DD, Jesenická divadelní Žatva, Pálení čarodějnic Květen: Stavění Májky,Den matek, Den matek na obci divadelní představení, Kácení májky. Červen: Návštěva DPS Javorník Červenec: Chodící člověče, nezlob se,turnaj v minigolfu v Javorníku, Turnaj v kuželkách Srpen: Výlet do ZOO v Olomouci, návštěva cirkusu Září: Výlet Travná, výlet do Javorníku, Turnaj v kuželkách, Den důchodců Říjen: Den otevřených dveří DD Kobylá, Sportovní turnaj seniorů, DOD penzion Jeseník Listopad: Společenské odpoledne, Pěškotours, pečení perníčků Prosinec: Mikuláš se živou hudbou, Vánoční besídka se živou hudbou, Vánoční koncert 12

13 Zvyšování kvality sociální služby V návaznosti na standard Zvyšování kvality sociální služby proběhlo dotazníkové šetření a jeho vyhodnocení.výsledky nám poskytují zpětnou vazbu pro zkvalitnění poskytované sociální služby. Dotazníky pro uživatelé, celkem vydáno 90 dotazníků, 2 uživatelé odmítli odpovědět, celkem tedy 88 respondentů. 13

14 Dotazníky pro rodinné příslušníky, vydáno 30 dotazníků, vráceno pouze od 13 respondentů 14

15 S výsledky dotazníkového šetření byli všichni pracovnici seznámeni, nadále budeme hledat způsoby dalšího zkvalitňování námi poskytovanou sociální službu. 15

16 4. Základní údaje o uživatelích Počet a druh pokojů: Počet lůžek Počet pokojů Členění uživatelů podle pohlaví: Rok Muži ženy Členění uživatelů podle zdravotního stavu: Rok Zcela mobilní Mobilní s dopomocí Trvale upoutáni na lůžko Inkontinentní Psych. alternovaní Alkoholici Zbaveni způsobilosti k právním úkonům 20 Věkové složení : let let nad 85 let Průměrný věk uživatelů 75,7 76,3 77,2 16

17 Počet příjmů a ukončení pobytu: Rok Přijato celkem Pobyt ukončili Zemřeli Přiznání příspěvku Pnp k : Počet klientů muži Ženy I.stupeň II.stupeň III.stupeň IV.stupeň bez PnP Vyúčtování ošetřovného za rok Součet Úhrada klienti Úhrada smluvně PP Fakultativní služby Doplatky za léky Celkem: Neuhrazeno Hodnoty jsou v tisících Kč 17

18 OBLOŽNOST LŮŽEK ZA ROK Počet klientů 84,84 85,68 85,42 85,03 83,39 86,43 88,52 88,77 90,23 88,94 88,20 87,71 Kapacita 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 Obložnost (%) 94,27 95,20 94,91 94,48 92,65 96,04 98,35 98,64 100,26 98,82 98,00 97,46 PRŮMĚRNÉ ČÁSTKY ZA KLIENTA ZA ROK 2013 / zdravotní pojišťovny / 1. pololetí Počet vykázaných klientů 19 (23%) 16 (19%) 16 (19%) 31 (36%) 26 (30%) 34 (38%) Průměrná částka za klienta pololetí Počet vykázaných klientů 24 (27%) 26 (28%) 26 (29%) 29 (32%) 31 (34%) 27 (30%) Průměrná částka za klienta

19 FAKTUROVANÉ ČÁSTKY ZA ROK 2013 Pojišťovna Součet VZP 20,8 19,0 23,7 25,7 27,3 28,9 29,1 37,4 26,2 24,5 19,9 24,8 307, ,1 9,1 7,5 5,0 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 1,0 1,4 1,3 32,8 VOZP ,6 12,4 12,6 12,3 13,9 15,7 14,9 13,6 15,9 11,7 17,4 17,3 172,3 ČPZP ZP 3,3 3,0 4,4 3,6 0,7 1,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 16,3 MV Celkem: 45,8 43,5 48,2 46,6 42,0 45,8 44,2 51,0 42,1 37,3 38,7 43,5 528,7 Hodnoty jsou v tisících Kč 5. Základní personální údaje k Organizační struktura: Ředitelka Ekonomka 1/ zástupce ředitelky / Mzdová účetní 1 Sociální pracovnice 2 / včetně vedoucí sociálního úseku / Pracovnice v sociálních službách 18 - přímé obslužné péče Pracovnice v sociálních službách 2 - zvnč Všeobecné sestry 12 / včetně vedoucí zdravotního úseku a DPP / Skladnice 1 Vedoucí stravovacího úseku 1, kuchařky 5 Údržbář topič 2, dělník prádelen 3, uklizečky 6, švadlena 1 4 vytvořená pracovní místa na podkladě dotací ÚP Jeseník Celkem 60 zaměstnanců 19

20 Mzdové prostředky Limit mzdových prostředků na r ,- Dotace z ÚP na mzdy ,- Kooperativa,a.s. odškodnění prac.úrazů 0 FKSP dary k jubileu 9.000,- Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k věk muži ženy celkem let let let let Celkem Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k Vzdělání dosažené muži ženy celkem základní vyučen nižší střední odborné úplné střední odborné vyšší odborné vysokoškolské celkem

21 Celkový údaj o průměrných platech k Celkem průměrný hrubý měsíční plat ,- Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2013 Počet nástupy 10 odchody 3 Vzdělávání zaměstnanců: Vzdělávací akce, školící akce a akreditované kurzy, které naši zaměstnanci absolvovali v roce 2013 Konference pro ředitele a ekonomy 1 pracovnice Úvod do problematiky diskriminace, týrání a zneužívání a zanedbávání seniorů 1 pracovnice Kvalita sociálních služeb 2 pracovnice Ošetřovatelská péče o klienta s inkotinencí 5 pracovnic Výživa a stravovaní v sociální péči 2 pracovnice Profesní svaz zdravotnických pracovníků v sociálních službách 2 pracovnice Jak na trénování paměti 1 pracovnice Modul zaměstnanci v IS Cygnus 2 pracovnice Práce s minulostí osob vysokého věku 22 pracovnic Rozhoduji za sebe aneb problematika způsobilosti 1 pracovnice Zvládání komunikace v zátěžových situacích 1 pracovnice Leadership 1 pracovnice Cvičení paměti u seniorů 20 pracovnic Majetek se zaměřením na inventury 1 pracovnice Pracovně právní postgraduál 1 pracovnice 21

22 Nemoci seniorů v sociálním zařízení Komunikace s uživateli trpícími s Alzheimerovou chorobou 12 pracovnic 3 pracovnice Výroční kongres APSS v Táboře 2 pracovnice Normy chování na pracovišti I. 22 pracovnic Pracovně právní postgraduál 1 pracovnice Kurz eukauistiky 3 pracovnice Účetní uzavěrka rok pracovnice Nový občanský zákoník Dopady pro poskytovatele sociálních služeb 1 pracovnice Spisová služba 1 pracovnice Pravidla čerpání dovolené, prac. doba a překážky v práci 1 pracovnice Cestovní náhrady 1 pracovnice Roční vyúčtování zdaňování mezd 1 pracovnice Komunikace se seniorem v v instituci 16 pracovnic Odborné stáže v jiném zařízení 7 pracovnic Supervize v průběhu roku - týmová 37 pracovnic - individuální 1 pracovnice Naše zařízení umožňuje praxe studentkám v oboru sociální práce a účastníkům kurzu,,pracovník v sociálních službách. Zdravotnický personál průběžně navštěvoval semináře k osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu Workschop a prezentace Obě pracovnice terapeutických dílen aktivně prezentovaly domov : Ukázka postupů jednotlivých výtvarných technik v Javorníku Ukázka postupů jednotlivých výtvarných technik na Jánském vrchu v Javorníku Prezentace zařízení spojená s výstavkou s tématikou velikonočních a vánočních svátku v Javorníku Aktivní účast na workshopu v rámci Operačního programu příhraniční spolupráce pod názvem Česko polská ergoterapie. 22

23 Evropský projekt na podporu vzdělání V roce 2013 Ministerstvem práce a sociálních věcí byl schválen projekt č. CZ.1.04/3.1.03/A Vzdělávání zaměstnanců ke zvýšení kvality v sociálních službách z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Výše dotace činí ,92 Kč Realizaci projektu jsme zahájili a předpokládané ukončení je Projekt je zaměřen na realizaci vzdělávání pro 23 pracovníků zařízení. Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci, kteří působí na pozici vedoucích pracovníků, sociálních pracovníků a pracovníci v sociálních službách. Díky absolvování školení budou pracovníci schopni lépe rozeznat a uspokojovat potřeby našich klientů v zhledem k jejich věku, možnostem a schopnostem, respektovat jejich individualitu, podpořit jejich soběstačnost,podporovat začlenění do společenského života a zajistit podmínky pro jejich aktivní a důstojný život. Potřebnost projektu vychází z neustále se zvyšujících požadavků uživatelů. 6.Závazné ukazatele pro rok ) Limit mzdových prostředků Závazný ukazatel mzdových prostředků byl schválen ve výši ,- Kč, UR/4/12/2013. Usnesením UR/18/50/2013 byl schválen nový limit mzdových prostředků ve výši ,- Kč. Konečný limit mzdových prostředků byl schválen Radou OK usnesením UR/28/57/2013 ve výši ,- Kč. Překročená částka v účetních výkazech o ,- Kč, jsou pracovníci dotovaní Úřadem práce. 2) Neinvestiční příspěvky odpisy Příspěvek na provoz odpisy byl schválen ve výši ,- Kč, UZ/2/12/2012. Během roku došlo ke snížení příspěvku na provoz odpisy o transferový podíl. Usnesením Rady OK UR/26/13/2013 byl tento příspěvek snížen o ,- Kč. 3) Odvody PO Odvody z investičního fondu byly schváleny ve výši ,- Kč, usnesením UR/26/13/2013 byly upraveny a sníženy o částku ,- Kč 23

24 Výnosy organizace Výnosy byly tvořeny : - úhrady za služby od uživatelů tis. Kč - příspěvky na péči tis. Kč - úhrady od zdravotních pojišťoven tis. Kč - pronájem prostor... 4 tis. Kč - čerpání fondů tis. Kč - dotace od zřizovatele tis. Kč - dotace ze státního rozpočtu ÚP tis. Kč - dotace ze státního rozpočtu MPSV tis. Kč - ostatní výnosy /úroky,strava zaměstnanců apod./ 371 tis. Kč Výnosy celkem tis. Kč Náklady organizace Náklady byly vynaloženy : - spotřeba materiálu tis. Kč (nákup potravin,uhlí, pelety, čistící a prací prostředky) - spotřeba energie tis. Kč ( el.energie, vodné ) - opravy a udržování 612 tis. Kč - cestovní náklady 16 tis.kč - ostatní služby nevýrobní povahy 795 tis. Kč (revize, odvoz infekčního a separovaného odpadu, telef. a poštovní poplatky) - mzdové náklady tis. Kč - zákonné sociální pojištění tis. Kč - pojištění organizace ( Kooperativa ) tis. Kč - zákonné sociální náklady. 279 tis. Kč 24

25 ( dotace do FKSP, školení, OOPP ) - jiné daně a poplatky... 2 tis. Kč - odpisy DM tis. Kč - nákup DDHM tis. Kč Náklady celkem Výsledek hospodaření tis. Kč 54 tis. Kč Dary finanční dary v celkové výši ,- Kč poskytnuté od fyzických osob ve prospěch uživatelů DD. Hospodaření s fondy Tvorba fondů Fond kulturních a sociálních potřeb (převedením 1% z mezd zaměstnanců, splátky půjček) Kč ,74 Fond odměn ,- Fond rezervní ( + výsledek hospodaření z roku 2012, dary) ,40 Fond reprodukce majetku ( + odpisy DM, investiční dotace z rozpočtu KÚ ) Čerpání fondů ,- Fond kulturních a sociálních potřeb ,03 - příspěvky na stravu zaměstnanců ,- - odměny k životnímu jubileu 9 000,- - příspěvky na penzijní připoj ,- - úrok 0,03 Fond odměn 0,00 Fond rezervní ,01 Fond reprodukce majetku ,- - odvody PO KÚ ,- - odvody PO KÚ /spolufin. invest. akce/ ,- 25

26 - sprchová židle ,- - el. zvedák do prádelny ,- - projekt ČOV /nedokončený DHM/ ,- Opravy a údržba Druh oprav v tis. Kč Oprava dešťových svodů u ČOV BII ,- Oprava výtahové šachty v prádelně ,- Oprava dveří výtahu BII ,- Oprava stropů BII ,- Oprava umývárky BII ,- Investiční prostředky ( nad 40 tis.kč) Druh Kč Sprchová židle ,- El. zvedák do prádelny ,- Účetní rozvaha ROZVAHA - stav k ( Kč ) k STÁLÁ AKTIVA ,77 dlouhodobý nehmotný majetek ,- oprávky dlouhodobému nehmotnému majetku ,- dlouhodobý hmotný majetek ,77 oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku ,47 dlouhodobý finanční majetek 0,0 OBĚŽNÁ AKTIVA ,24 zásoby ,05 pohledávky ,41 26

27 finanční majetek ,78 přechodné účty aktivní 0,0 AKTIVA CELKEM ,01 VLASTNÍ KAPITÁL ,29 jmění účetní jednotky ,72 fondy účetní jednotky ,10 hospodářský výsledek ,47 CIZÍ ZDROJE ,25 dlouhodobé závazky 0,0 krátkodobé závazky ,25 bankovní úvěry a půjčky 0,0 přechodné účty pasivní 0,0 PASIVA CELKEM ,54 Výkaz zisku a ztráty VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za rok 2013 NÁKLADY Kč 501 Spotřeba materiálu , Spotřeba energie ,- 511 Opravy a udržování , Cestovné ,- 513 Náklady na reprezentaci 614,- 518 Ostatní služby , Mzdové náklady ,- 524 Zákonné sociální pojištění ,- 525 Jiné sociální pojištění ,- 527 Zákonné sociální náklady , Jiné daně a poplatky 1 810,- 551 Odpisy dlouhodobého majetku ,- 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku ,47 Náklady celkem ,86 VÝNOSY 602 Tržby z prodeje služeb , Výnosy z pronájmu 4 440,- 27

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2011 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

DOMOV DŮCHODCŮ SUŠICE. příspěvková organizace. Výroční zpráva 2010. Zřizovatel: Město Sušice. Adresa: Nábřeží J. Seitze 155, 342 01 Sušice III

DOMOV DŮCHODCŮ SUŠICE. příspěvková organizace. Výroční zpráva 2010. Zřizovatel: Město Sušice. Adresa: Nábřeží J. Seitze 155, 342 01 Sušice III DOMOV DŮCHODCŮ SUŠICE příspěvková organizace Výroční zpráva 2010 Zřizovatel: Město Sušice Adresa: Nábřeží J. Seitze 155, 342 01 Sušice III IČ organizace: 49207482 Kontakt: telefon: 376 547 311 19 fax:

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013-2016

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013-2016 Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013 2016 únor 2013 Název: Sídlo: IČ: 71197699 Právní forma: Zřizovatel: Datum vzniku: 1. 1. 2004 Zápis v OR: Domov důchodců Prostějov Nerudova 1666/70, 796

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Domov důchodců Dubí. příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření

Domov důchodců Dubí. příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Domov důchodců Dubí příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické uspořádání,

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace. Osek 1,386 01 Strakonice, tel. 383411022, fax 383411055 IČ: 70871795

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace. Osek 1,386 01 Strakonice, tel. 383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel. 383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele DOZP Osek 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

KONCEPCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

KONCEPCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY BECHYNĚ, Na Libuši 999, 391 65 BECHYNĚ KONCEPCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY Veřejný závazek 1. Poslání Domova pro seniory Bechyně V našem domově poskytujeme klientům sociální pobytovou službu. Zajišťujeme

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Výroční zpráva Domova se zvláštním režimem Bílsko, o. p. s. Bílsko 38, 783 22 Cholina IČ: 01693182 2013

Výroční zpráva Domova se zvláštním režimem Bílsko, o. p. s. Bílsko 38, 783 22 Cholina IČ: 01693182 2013 Výroční zpráva Domova se zvláštním režimem Bílsko, o. p. s. Bílsko 38, 783 22 Cholina IČ: 01693182 2013 Adresa zařízení: Bílsko 38, 783 22 Cholina Telefon: 606 511 735 E-ailová adresa: m.spurnik@gmail.com

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory, Domažlice

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory, Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory, Domažlice příspěvková organizace města Domažlice Základní informace: Název zařízení: Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov

Více

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. č.j.: DDSJFM/925/2014 1.9.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. č.j.: DDSJFM/925/2014 1.9.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE č.j.: DDSJFM/925/2014 1.9.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2013/14

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Výroční zpráva. Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením

Výroční zpráva. Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Výroční zpráva Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV. Stavebně technické uspořádání V. Základní

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 V Bystřici pod Hostýnem dne 23.5.2013 Obsah Úvodní slovo str. 3 Základní údaje o organizaci..str. 4 Veřejný závazek služby domov pro seniory str. 5 Materiální,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY ALKA, o.p.s ALKA, o.p.s. je nezisková organizace, která dlouhodobě pečuje o děti i dospělé s kombinovaným postižením a usiluje o co nejvíce normální

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více