Daňové výnosy z pořádání Grand Prix České republiky 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daňové výnosy z pořádání Grand Prix České republiky 2014"

Transkript

1 Daňové výnosy z pořádání Grand Prix České republiky Cyrrus, a.s. 1

2 ÚVOD Cílem předkládané analýzy je vyjádřit reálný ekonomický přínos závodu Grand Prix České republiky mistrovství světa silničních motocyklů. Pro potřeby tohoto cíle byla vytvořena vlastní metodika výpočtu vstupních dat, především pak návštěvnosti. Pro potřeby této analýzy se jevilo jako nejvhodnější pracovat s co nejvíce konzervativním údajem o návštěvnosti, tak aby vyčíslený ekonomický přínos Grand Prix bylo možné považovat bez výhrad za obhajitelný. Automotodrom Brno vykázal za víkend Grand Prix České republiky 2014 souhrnnou návštěvnost osob s celkovým počtem unikátních návštěvníků. Tento údaj je primárně určený pro obchodní a marketingové účely. Metodika výpočtu zahrnuje několik zdrojů dat reálný počet prodaných a vydaných vstupenek a průchodu návštěvníků areálem, data o vydaných vstupních kartách od promotéra, data o počtu hostů a počtu pracovních vstupů (týmy, servisní zázemí výrobců doplňků atd.). Uváděná návštěvnost zároveň reflektuje kvalifikované odhady o celkovém počtu osob na tribunách založené na leteckých snímcích, počty parkujících automobilů a motocyklů v okolí závodiště a počty návštěvníků přepravených jinými dopravními prostředky. Výsledné číslo zahrnuje údaje za celou akci, tj. včetně její přípravy. Pro marketingové účely je pak počet návštěvníků i přípravných pracovníků poměrně rozdělen do návštěvnosti za samotné tři dny trvání závodního víkendu. Udávaná návštěvnost proto představuje maximální možný počet osob přítomných na Grand Prix České republiky. Analýza oproti tomu pracuje s maximálně konzervativní variantou údaje o návštěvnosti. Udávaný počet návštěvníků za tři dny a návštěvníků i včetně přípravných dnů předcházejících prodlouženému závodnímu víkendu je založen na datech o vstupech jednotlivých osob v jednotlivých dnech do areálu, datech o vydaných vstupních kartách od promotéra a počtu pracovních vstupů, počtu zaparkovaných dopravních prostředků, vypravených autobusů hromadné dopravy nebo například na kapacitě ubytovacích zařízení v okolí okruhu a jejich naplněnosti. Výsledný údaj, se kterým je dále pracováno, tedy reprezentuje defenzivní variantu návštěvnosti Grand Prix České republiky, která je z hlediska výpočtu reálného ekonomického dopadu na veřejné rozpočty a prosperitu nejvíce relevantní. Na základě veřejně dostupných dat, informací od Automotodromu Brno, dopočtů a expertních odhadů jsme spočítali přímý daňový přínos pro Českou republiku z pořádání Grand Prix České republiky na 202,3 milionů CZK při tržbách 633,8 milionu CZK. Největší podíl 70,4 % z daňových příjmů plyne do státního rozpočtu a v Brně zůstává 64,6 % tržeb. Nejdůležitější s ohledem na daně je DPH. Výběr této daně tvoří 47,9 % všech daňových příjmů. K základní variantě 202,3 milionů CZK je vhodné připočítat ještě další nepřímé dopady pořádání Grand Prix České republiky, které navýší daňový výběr až na 229,7 milionů CZK. V základní variantě vychází útrata na jednoho návštěvníka a den 3420 CZK a celková míra zdanění je 33,1 %. Tedy z každé utracené stokoruny jde 33,1 CZK do státní, obecní či krajské kasy. V závěru analýzy uvádíme další faktory, které by mohly ovlivnit daňový výběr, ale nejsou vyjádřitelné penězi. Jedná se například o zachovávání sportovně-kulturního dědictví či zvyšování povědomí o městě Brně. 2

3 1. POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ Oficiální počet návštěvníků Grand Prix České republiky 2014 zveřejňovaný společností Automotodrom Brno (dále jen AMD), který odpovídá metodice pořádající španělské společnosti DORNA SPORTS, uvádí číslo Nejedná se však o unikátních návštěvníků. Tento počet vyplývá z počtu prodaných a rozdaných vstupenek a dalších hostů akce. Detail je v následující tabulce 1.1. TABULKA 1.1 Zdroj: AMD Metodika DORNA je postavená na několika předpokladech. Ten nejdůležitější je, že všichni diváci (tedy bez zaměstnanců Automotodrom Brno a DORNA ) jsou započítáni na všechny 3 dny, tedy pátek, sobota i neděle. Vzhledem k tomu, že tímto způsobem probíhá srovnávání návštěvnosti napříč všemi podniky seriálu mistrovství světa silničních motocyklů, nelze tento způsob zpochybňovat. Pro účely daňových příjmů a tržeb je třeba stanovit reálný počet návštěvníků a turistů, kteří na GP České republiky přijedou nebo přijdou. 3

4 Akce vzhledem ke svému rozsahu a různým formám vstupů neumožňuje vykázat přesný počet návštěvníků, poskytnutá data je proto třeba upravit. Klíčovou úpravu vyžaduje skupina Diváci. Oficiálně udávaný údaj je založen na teoretickém množství možných vstupů diváků podle vydaných vstupenek, tento údaj však neodpovídá skutečnosti. Reálný počet diváků jsme spočítali na základě obsazenosti hotelů 1 a kempů, počtu zahraničních a domácích hostů a podle počtu vozidel a motorek. Podle informací AMD je struktura návštěvníků následující: TABULKA Proveden malý průzkum mezi 7 brněnskými hotely (většina provozovatelů si přála zůstat v anonymitě 5 odpovědělo, 2 odpovědět odmítli); informace čerpány též z booking.com a od empirického dotazování AMD přímo u poskytovatelů ubytovacích služeb. 4

5 Celkový počet unikátních diváků 2 : Zahraniční: Domácí: Reálné počty hostů a návštěvníků, jimž vstup zprostředkuje DORNA, podle vyjádření AMD není důvod zpochybňovat. Součet jimi strávených dnů v Brně během Grand Prix České republiky 2014 je K úpravě přistupujeme u položky návštěvníků se vstupy vydanými AMD (externí pracovníci, personál dodavatelských firem). AMD uvádí jejich počet 2477 a současná metodika je započítává pouze 1x. Podle konzultací s AMD je reálný průměrný počet strávených nocí u této skupiny návštěvníků pět. S tímto číslem pracujeme v této analýze. Skupina návštěvníků Diváci vyžaduje nejvýraznější korekci. Tabulka 1.3 již zohledňuje výše zmíněné faktory a představuje přesnější představu o skutečném počtu návštěvníků Grand Prix České republiky Podle našeho modelu například v noci ze soboty na neděli spalo v Brně, resp. v JMK již 100 % zahraničních návštěvníků a 42 % českých návštěvníků. Zbývající část Čechů dojela až na samotný závod. TABULKA 1.3 Celkový počet návštěvníků 3 Grand Prix 2014 v Brně od pátku do neděle vychází podle našeho modelu s tím, že dalších cca strávených dnů připadá na dny před a po prodlouženém závodním víkendu. V souvislosti s Grand Prix České republiky 2014 stráví hosté v Brně a JMK dnů. TABULKA Součet těchto čísel odpovídá počtům v Tabulce 1.1 ve 4. sloupci 3 Jedná se o strávené dny, nikoli o unikátní osoby. Pokud v Brně někdo tráví 9 dnů, je započítán 9x. 5

6 2. UBYTOVÁNÍ Stanovení výše tržeb, které vygenerovaly ubytovací zařízení, vychází z počtu a složení návštěvníků, průměrné odhadované ceny za noc strávenou v hotelu/penzionu/kempu, průměrné odhadované délky pobytu a vytíženosti ubytovacích zařízení. Struktura návštěvníků Grand Prix České republiky 2014 byla ukázána v tabulce 1.3. Tuto tabulku jsme rozšířili výše zmíněné předpoklady. TABULKA 2.1 Velká cena silničních motocyklů je pro jihomoravské hoteliéry vítanou příležitostí k navýšení marží a maximálnímu využití kapacit. Z veřejně dostupných zdrojů a z průzkumu trhu (viz kapitola Počet návštěvníků) plyne, že vytíženost noci ze soboty na neděli v ubytovacích zařízeních v celém jihomoravském kraji je blízká 100 %, o noc dříve je to kolem 80 % a ze čtvrtka na pátek 40 %. Kapacita lůžek v JMK byla v roce lůžek. Pro rok 2014 nejsou novější čísla, proto počítáme se stejným počtem. Průměrná cena za noc se ve velkém procentu případů zvyšuje i o více než 100 % 4. Na druhou stranu například hotel Velká Klajdovka na svých webových stránkách píše, že v období velké ceny zdražuje o 30 %. Kromě hotelů a penzionů jsou též v období Grand Prix pronajímány volné byty či chaty, které se v oficiálním počtu lůžek v JMK neobjevují. Dále je třeba zohlednit fakt, že přibližně 30 kilometrů od závodního okruhu leží hranice kraje Vysočina. Je velmi pravděpodobné, že část návštěvníků bude ubytovaná i tam, s obsazeností lůžek v tomto kraji ale nepočítáme. Vzhledem k tomu, že oficiální věrohodné informace o průměrné ceně ubytovacích služeb v JMK nejsou k dispozici, stanovili jsme průměrnou cenu lůžka v období Grand Prix Brno expertním odhadem na 1350 CZK za noc. To implikuje při odhadovaném průměrném zdražení o 80 % normalizovanou průměrnou cenu za noc v JMK 750 CZK v období mimo Grand Prix. Vzhledem k tomu, že drtivá většina hotelů má vyšší ceny a u penzionů to může být blízko realitě, považujeme i s ohledem na informace v předchozím odstavci náš odhad průměrné ceny 1350 CZK za lůžko v ubytovacích zařízeních v JMK během Grand Prix spíše za defenzivní (konzervativní). Například server trivago.cz uvádí, že průměrná cena dvojlůžkového pokoje v průběhu závodního víkendu se 4 Například 6

7 v Brně pohybuje na ceně 3621 CZK. Noc ze soboty na neděli vyjde v průměru na 4422 CZK. I z těchto čísel je patrné, že naše odhady otevírají prostor pro vyšší tržby i daně, pro účely této analýzy jsme ale spíše konzervativní. Ubytování v kempech je podle přehledu AMD za rok 2014 cenově na úrovni přibližně 500 CZK na osobu a noc. Celkové tržby za ubytovací služby, které utratí diváci Grand Prix České republiky, dosahují 102,6 milionů CZK (91,4 milionů v hotelích a penzionech, 11,2 milionů v kempech). Zohlednit je potřeba i ty turisty, kteří si pobyt prodlouží i po nedělním konci Grand Prix. Předpokládáme, že se může jednat přibližně o 10 % zahraničních turistů, kteří zde stráví v průměru 3 dny s cenou za ubytování 975 CZK 5. Za to celkem utratí 8 milionů CZK. TABULKA 2.2 Jinou cenu za ubytování jsou podle našeho názoru ochotni zaplatit hosté DORNA (celkem nocí). Mezi nimi jsou zahrnuti členové týmů, personál DORNA, VIP hosté DORNA a týmů, činovníci Mezinárodní motocyklové asociace či asociace týmů a jezdců. Podle našich odhadů může průměrná cena za lůžko dosahovat u této skupiny návštěvníků Grand Prix České republiky 2000 CZK, protože se bude jednat primárně o ubytování v brněnských hotelích s nejvyšší poptávkou. Tržby dosáhly 87,6 milionů CZK. 5 Normalizovaná cena 750 CZK navýšená o 30 %. 30 % reflektuje očekávaný nadstandard, za který si zahraniční turista připlatí. 7

8 TABULKA 2.3 Externí pracovníci a personál dodavatelských firem se podle odhadů AMD skládají z 30 % z mimobrněnských a ze 70 % z obyvatel Brna (tedy bez nutnosti ubytování). U mimobrněnských odhadujeme průměrnou zaplacenou cenu za 1 noc za lůžko 800 CZK. Celkem to znamená 3,0 milionů tržeb. V této částce vidíme rezervy zejména s ohledem na 70 % podíl obyvatel Brna, který se nám jeví jako značně vysoké (nadhodnocené) číslo. Celkové tržby za ubytování zaplacené návštěvníky Grand Prix České republiky odhadujeme na 200,5 milionů CZK. TABULKA 2.4 8

9 3. STRAVA Tržby za stravování návštěvníků Grand Prix České republiky je nutné rozdělit na jednotlivé skupiny osob. Je totiž velmi pravděpodobné, že VIP host utratí odlišnou sumu peněz v porovnání s obyčejným návštěvníkem, neřkuli důchodcem či dítětem. V případě hostů promotérské firmy DORNA předpokládáme, že průměrná osoba utratí za den 1200 CZK za jídlo a nealkoholické nápoje. Jistě budou velké rozdíly mezi VIP hosty či techniky týmů, nicméně stravování v hotelích či lepších restauracích může stát výrazně více než námi odhadovaný průměr. Tato skupina návštěvníků je podle našeho názoru (stejně jako v případě ubytovacích služeb) nejbonitnější, a tudíž inklinuje k vyšším útratám. Stejně jako v případě cen ubytování platí výrazné navyšování cen i pro stravování v restauracích či konzumaci nápojů v hospodě. Podle našich informací se ve velkém procentu případů zdražuje i o více než 100 %. Alkoholické nápoje také počítáme individuálně podle jednotlivých skupin návštěvníků. Detaily jsou uvedeny v následující tabulce 3.1. TABULKA 3.1 Ne nevýznamnou položkou jsou i tržby za cigarety. V našem modelu vycházíme z informací z roku , kde byl stanoven počet kuřáků v České republice na 29 % 7 a průměrný počet vykouřených cigaret byl 14. Celkové tržby z prodeje cigaret z hostů DORNA tak vychází na CZK. 6 Projekt evropské komise Exkuřáci jsou nezastavitelní 7 Předpokládáme, že počet kuřáků v okolních zemích je stejný 9

10 TABULKA 3.2 DIVÁKY platící i neplatící jsme rozdělili také do skupin tak, abychom mohli mezi nimi diferencovat útraty. Předpokládáme, že nejvyšší útraty dosahují VIP hosté AMD, naopak nejméně ti návštěvníci, kteří neplatí vstupné (senioři, děti, černé vstupy, diváci za ploty). Odhad útraty za jídlo a nealkoholické pití je v následující tabulce 8. TABULKA 3.3 Odhad tržeb za alkoholické nápoje je postavený na podobných principech jako u hostů DORNA. Tedy u každé skupiny návštěvníků jsme provedli expertní odhad průměrného počtu zkonzumovaných alkoholických nápojů. Celkové divácké tržby za alkohol dosáhly podle našich výpočtů 48,6 milionů CZK. 8 Pro účely této analýzy je obtížné rozdělit, kdo do jakého dne se počítá. Pravidlo, kterým se řídíme, je, že návštěvník je do stravy započítáván už v den, kdy dorazil. Tady může docházet k mírnému zkreslení, na validitu dat to ale podle našeho názoru nemá přílišný dopad. 10

11 TABULKA 3.4 Další skupinou návštěvníků Grand Prix České republiky jsou externí pracovníci. Defenzivní předpokládaná útrata za den je u přespávajících osob 500 CZK. U Brňáků nepředpokládáme výdaje nad rámec toho, co by utratili při běžných aktivitách nebýt Grand Prix České republiky. TABULKA 3.5 Počet osob, kteří si prodlouží víkend (a udělají si dovolenou), byl stanoven na 10 % ze všech zahraničních turistů, tedy 3831 osob. Předpokládáme, že denní útrata na osobu je 1000 CZK za jídlo a nealkoholické nápoje. Odhad spotřeby alkoholických nápojů a celkových tržeb je v následující tabulce. TABULKA

12 Celkové tržby související se stravováním odhadujeme na 249,3 milionů CZK. TABULKA DOPRAVA Předpoklad, který jsme učinili je, že na motorce jede v průměru 1,5 osoby a v autě i obytném automobilu 3 osoby. Při zohlednění počtu návštěvníků a jejich rozdělení na zahraniční a domácí (brněnské a mimobrněnské) jsme dospěli k následujícím počtům dopravních prostředků. TABULKA 4.1 Pro stanovení tržeb za pohonné hmoty bylo potřeba udělat několik předpokladů například o spotřebě aut, motorek, průměrném počtu najetých kilometrů, procentu dopravních prostředků, které natankují při odjezdu plnou nádrž, apod. Vše je uvedeno v následující tabulce. 12

13 TABULKA 4.2 Zdroj: CCS, prodejci aut, motorek, vlastní odhady Tržby z pohonných hmot lze kvantifikovat po nastavení několika parametrů. Vzhledem k mírně levnějším cenám pohonných hmot v České republice v porovnání s okolními zeměmi (vyjma Polsko) předpokládáme, že racionálně uvažující řidič nabere na odjezdu z České republiky plnou nádrž. Pro zachování defenzivního charakteru analýzy ale předpokládáme tímto způsobem konajících pouze 60 % řidičů, kteří natankují plnou. U zahraničních řidičů nelze předpokládat, že všechny pohonné hmoty projeté na území ČR byly tady nakoupeny. Předpokládáme, že pouze 50 % pohonných hmot v ČR projetých bylo v ČR nakoupeno. Na Grand Prix České republiky dorazilo přibližně 45 % Němců, 35 % Rakušanů, 10 % Poláků, 5 % Slováků a 5 % ostatních národností. U všech národností jsme nadefinovali ujetou vzdálenost podle vzdálenosti referenčního hraničního přechodu od Brna. Návštěvníci Grand Prix, kteří si svůj pobyt prodlouží, najedou podle našich odhadů denně 100 km. U dálničních známek pracujeme s tím, že pouze 85 % aut zahraničních turistů si známku koupí. Nepracujeme se 100 %, protože je pravděpodobné, že část zahraničních řidičů již dálniční známku má. U obytných aut pracujeme se stejným číslem. Pro domácí řidiče je situace odlišná, neboť netankují na hranicích plnou nádrž. Podle našich odhadů najede průměrný dopravní prostředek s českými fanoušky směřující na Grand Prix 250 km (jedna cesta) s posádkou, která bude v Brně nebo v JMK nocovat. Dopravní prostředky, které nebudou trávit v Brně nebo v JMK noc, najedou podle našeho názoru 80 km (jedna cesta), neboť návštěvníci 13

14 z bližších lokalit budou mít větší tendenci vracet se na noc domů. Návštěvníci z Brna nenajedou v souvislosti s Grand Prix nic. Průměrná útrata za taxi dosáhne podle našich výpočtů 300 CZK, poveze v průměru 3 lidi a sveze se 10 % Čechů a 20 % zahraničních návštěvníků Grand Prix. V jednom automobilu jedou průměrně 3 osoby, na motorce 1,5 a v obytném autě také 3. Celkové tržby návštěvníků Grand Prix související s dopravou (pohonné hmoty, dálniční známky) jsou uvedeny v následující tabulce. TABULKA

15 5. Daňové příjmy - DPH Největší podíl plyne z daně z přidané hodnoty. Její sazba je 15 % a 21 %. V případě této analýzy spadají do snížené 15 % sazby daně jen ubytovací služby a potraviny kupované v obchodech. Téměř vše ostatní spadá do standardní sazby DPH 21 %. TABULKA

16 6. Daňové příjmy spotřební daň Spotřební daň je uvalena na tabákové výrobky, pohonné hmoty a líh (alkoholické nápoje). Pro účely této analýzy spotřební dani podléhají všechny vyjmenované komodity. Spotřební daň z pohonných hmot Spotřební daň z 1 litru nafty je 10,95 CZK a z benzínu 12,84 CZK. Pro účely této analýzy jsme nerozdělovali spotřebu na naftu a benzín, ale počítali jsme průměr ceny obou dvou druhů paliv a také průměr spotřební daně. Při téměř 1,1 milionech nakoupených litrů pohonných hmot vychází odvod na spotřební dani 10,6 milionů CZK. Spotřební daň z cigaret Spotřební daň z cigaret je 2,25 CZK za 1 cigaretu. Při námi odhadovaném počtu více než vykouřených cigaret činí spotřební daň 1,8 milionů CZK. Spotřební daň z alkoholu Je nutné ji rozdělit na: daň z půllitru piva: 0,32*stupně piva/2 CZK daň z litru vína: 23,4 CZK na litr daň z 0,05 litru tvrdého alkoholu: 0,05*285 CZK*% alkoholu 16

17 TABULKA

18 7. Daň z příjmu právnických a fyzických osob Pro určení čistého zisku firem, které obdržely tržby od návštěvníků Grand Prix České republiky, použijeme ziskové marže před zdaněním, jak je zveřejňuje Český statistický úřad. Výjimkou jsou marže za kempy, taxi, alkohol a parkování, které jsou natolik specifické, že jsme jim přiřadili marže expertním odhadem. TABULKA 7.1 Vzhledem k tomu, že během Grand Prix dochází ke zdražení i přes 100 %, k marži dle ČSU připočítáváme ještě navíc cenu produktu/služby o 80 % vyšší. Tím se výrazně zvyšuje zisková marže. TABULKA 7.2 Sazba daně ze zisku fyzických osob OSVČ je 15 % příjmů po odečtení nákladů. U daně ze zisku právnických osob je to 19 % ze zisku. Pro zjednodušení počítáme s tím, že všechny benzinky a 18

19 ubytovací služby jsou zdaněny 19 % (jsou to tedy akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným). Ostatní, zejména stravovací zařízení a prodejci, jsou OSVČ. I když je tento předpoklad velmi zjednodušený, na celkový dopad daňových příjmů to nemá velký dopad. TABULKA Odvody na sociální a nemocenské pojištění Odvody na sociální a nemocenské pojištění počítáme v našem modelu jen ze zisků podnikatelů OSVČ. U právnických osob s dodatečnými odvody nepracujeme, neboť je jen těžko spočitatelné, kolik zaměstnanců bylo zaměstnáno jen pro účely Grand Prix. Z těch by pak pramenil dodatečný výnos z odvodů. Sazba sociálního pojištění je 29,2 % z vyměřovacího základu daně a sazba zdravotního pojištění je 13,5 % z vyměřovacího základu daně. Právnické osoby naopak platí daň při rozdělování vygenerovaného zisku 9 (daň z dividendy), která činí 15 %. 9 Při splnění zákonných podmínek, a pokud jsou v zisku 19

20 TABULKA Tržby přímo spojené s AMD Nad rámec výše uvedených zdrojů tržeb je nutné připočítat také náklad (=tržby) spojený se zajištěním Grand Prix týkající se AMD. Ten je dle informací AMD 60 milionů CZK 10 bez započítání zalistovacího poplatku. Předpokládáme, že všechny náklady byly na druhé straně tržbami podnikatelů OSVČ. S AMD přímo souvisí také prodej vstupenek. Za ty vygenerovali tržby 74,5 milionů CZK včetně DPH. U výnosů za vstupenky nepočítáme se ziskem, tedy s daní ze zisku, který by zaplatil AMD, neboť podle informací AMD firma generuje na pořádání GP ztrátu. 10 Reálně se jedná asi o 70 milionů CZK, nicméně cca 60 milionů jsou tržby v rámci ČR 20

21 TABULKA 9.1 V následující tabulce uvádíme přehled všech zaplacených daní. Celkový výběr daně související s pořádáním Grand Prix České republiky 2014 byl 203 milionů CZK při tržbách 633 milionů CZK. TABULKA 9.2 Pokud vztáhneme čísla na jednoho návštěvníka za jeden den, pak se dostáváme k průměrné utracené částce 3777 CZK na den, resp CZK na den (pokud vyjmeme 60 milionů jako náklad na pořádání Grand Prix). Celková míra zdanění je 31,9 %, resp. 33,1 % (pokud vyjmeme náklad 60 milionů na vrub AMD jako náklad pořádání Grand Prix). To znamená, že z každé utracené stokoruny dostane stát na daních 33,1 CZK. TABULKA

22 10. Kam plynou daně? 202 milionů CZK daňového výnosu teče do několika destinací. Nejvýznamnějším koncovým účtem je účet státního rozpočtu. Dále pak obce v ČR kromě obcí v JMK, kraje v ČR kromě JMK, zdravotní pojišťovny, město Brno, státní fond dopravní infrastruktury, ostatní obce v JMK a samotný Jihomoravský kraj. Jakým způsobem se daně dělí je zobrazeno v následující tabulce. TABULKA 10.1 Zdroj: viz poznámka pod čarou

23 TABULKA 10.2 Kam plynou daně - DPH 23

24 TABULKA 10.3 Kam plynou daně - DPPO 24

25 TABULKA 10.4 Kam plynou daně - DPFO 25

26 TABULKA 10.5 Kam plynou daně Spotřební daň 26

27 TABULKA 10.6 Kam plynou daně - shrnutí 27

28 TABULKA 10.7 Kam plynou daně shrnutí 28

29 11. Rozdělení tržeb Při stanovování rozdělení tržeb jsme použili dosavadní závěry, mezivýstupy analýzy, statistická data a expertní odhady, neboť z dostupných údajů nelze takové údaje zjistit. Například u ubytování jsme použili poměrové rozdělení lůžek v Brně a ostatních obcích v JMK. U pohonných hmot jsme použili závěry z tržeb za dopravu, ze které vyplývá, že nejvyšší podíl výdajů za pohonné hmoty byl realizován na hranicích s Německem. Z našich výpočtů plyne, že jen v Brně návštěvníci Grand Prix České republiky utratili 409,6 milionů CZK, na zbylém území JMK 144,6 milionů CZK a ve zbytku České republiky 79,6 milionů CZK. TABULKA Výdaje realizované návštěvníky z ČR, které by byly utraceny jinde v ČR Celková čísla 633 milionů na tržbách a 202 milionů na daních je třeba upravit o některé položky. Tou nejdůležitější je částka, která by byla obyvateli ČR utracena jinde v ČR, pokud by se nepořádala Grand Prix České republiky. To znamená, že ne všechny tržby a daně by měly být započítány do čistého přínosu vlivem pořádání Grand Prix. a. Ubytování Vycházíme z předpokladu, že čím delší pobyt, tím více roste pravděpodobnost, že by tyto dny byly stráveny jinde. Z našeho modelu vychází, že by 64 % všech nocí strávených domácími hosty během Grand Prix bylo stráveno jinde. Za předpokladu, že by za strávenou noc zaplatili v průměru 750 CZK, pak by tržby zaplacené jinde, nebýt Grand Prix, dosáhly 15,4 milionu CZK. 29

30 TABULKA 12.1 b. Strava Stejný princip jako u ubytování použijeme i u stravy. Kolik by lidé projedli a propili doma, případně na jiné dovolené? U této problematiky je nutné zohlednit předpokládaný počet osob, kteří by vycestovali mimo republiku nebýt pořádání Grand Prix České republiky. Je velmi pravděpodobné, že v případě nekonání Grand Prix České republiky by řada alespoň motorkářů vycestovala na seriál Grand Prix silničních motocyklů mimo republiku (nejblíže je Německo). V našem modelu pracujeme s 50% podílem domácích motorkářů, kteří by nezůstali v ČR, ale vycestovali by za hranice shlédnout závod Grand Prix. Za předpokladu, že motorek z ČR bylo podle našich výpočtů 2764, pak se to týká 4146/2 osob. Ti ostatní by se stravovali v ČR za námi odhadovaných průměrných 450 CZK na osobu a den. TABULKA 12.2 c. Doprava Pro zjednodušení, kolik by auta s českými návštěvníky Grand Prix projela nebýt pořádání Grand Prix, použijeme zjednodušený přístup. Z analýzy nám vychází, že 64 % nocí strávených Čechy během Grand 30

31 Prix by bylo stráveno někde jinde na dovolené. Stejný podíl použijeme i pro tržby z dopravy. Tržby z pohonných hmot domácích návštěvníků dosáhly 9,8 milionu CZK, z toho 64 % je 6,3 milionů CZK. 60 milionů CZK 12 představujících náklad Automotodromu Brno na uspořádání Grand Prix by nebyl s největší pravděpodobností utracen za nic jiného, proto je to legitimní přínos pořádání Grand Prix. Tržby za vstupenky substituujeme během jiné dovolené volnočasovými aktivitami. Podle našich odhadů by standardní člověk za den utratil 400 CZK za volnočasové aktivity. Při počtu platících domácích diváků by celkové tržby za volnočasové aktivity dosáhly 8,1 milionů CZK. TABULKA 12.3 Celkové tržby utracené na jiné dovolené domácími návštěvníky Grand Prix jsou uvedeny v následující tabulce. TABULKA 12.4 Nejen tržby by ale byly utraceny jinde. Z nich by totiž plynuly také zaplacené daně. Z předchozích kroků můžeme spočítat, jaký je podíl tržeb v předchozí tabulce na celkových tržbách utracených domácími návštěvníky. Pro zjednodušení aplikujeme stejné procento i pro daňové příjmy. 12 jedná se pouze o platby českým subdodavatelům 31

32 TABULKA 12.5 Pokud by se Grand Prix nekonala, návštěvníci z ČR by utratili 54,3 milionů CZK a na daních by z toho odvedli 18,5 milionů CZK. 13. Daně zaplacené v nižších patrech prodejního řetězce Daně platí nejen prodejci zboží a služeb, ale také jejich dodavatelé. Restaurace či benzinky musí odněkud nakupovat zásoby. A těžko si lze představit, že tito dodavatelé negenerují zisk. My jsme v našem modelu šli pouze do druhého kolene, protože další generace už nejsou příliš významné. Rozdělíme tržby 633,8 milionů CZK na: Zaplacené daně 202,3 milionů CZK Čistý zisk 177,7 milionů CZK Náklady na prodané zboží a služby + provozní náklady 253,8 milionů CZK Předpokládáme-li, že všichni, kteří generovali tržby, mají své dodavatele, pak i ti (ale také zaměstnanci) tvoří nějaký zisk (plat) a platí daně. Pro určení míry zdanění jsme použili celkové zdanění na základě této analýzy. Je ale třeba odečíst vliv DPH a spotřební daně, které se platí jen jedenkrát. Při tržbách 633,8 milionů CZK, celkových daních 202,3 milionů CZK (z toho DPH + spotřební daň 118,5 milionů CZK) a čistém zisku 177,7 milionů CZK vychází míra zdanění dodavatelů bez DPH a spotřební daně 13,2 %. Jimi zaplacené daně tedy činí 33,6 milionů CZK ,8 milionů CZK * 0,133 32

33 14. Multiplikační daňový efekt Jestliže u daňového výnosu jsme šli pouze do druhého kolene, při výpočtu multiplikačního daňového efektu půjdeme ještě dále. Jestliže z důvodu Grand Prix vznikl firmám a živnostníkům čistý zisk 177,7 milionů CZK, je nasnadě se domnívat, že část těchto peněz půjde zpět do oběhu a bude generovat další zisky a daňové výnosy. ČNB uvádí jako míru úspor 10 % 14, tedy 10 % zisku zůstane zadrženo a 90 % půjde do oběhu. Pro výpočet daňového výnosu je třeba určit normalizovanou míru zdanění neovlivněnou obrovským zdražování z důvodu Grand Prix. Tu dostaneme tak, že nastavíme zdražení o 0 %, nikoli o 80 % tak, jak je v kapitole Daň z příjmu právnických a fyzických osob + odvody sociální a zdravotní pojištění (TABULKA 7.2). Tedy nepředpokládáme žádné zdražování a z toho jsme spočítali celkovou míru zdanění 24,7 % 15. Dále je třeba stanovit čistou ziskovou marži. Tu spočítáme podobně jako zdanění. Tedy hledáme čistý zisk při nulovém navyšování cen. Ten by byl 79,5 milionů CZK, což při tržbách 633,8 milionů CZK znamená, že čistá zisková marže je 12,5 %. TABULKA 14.1 Multiplikační efekt Multiplikační daňový efekt přináší do státních příjmů dalších 13,3 milionů CZK. 15. Náklady ušlé příležitosti pro Brno Je více než pravděpodobné, že mnoho Brňáků raději na víkend odjede z města. Jako největší finanční ztrátu vnímáme zejména omezení večerních návštěv hospod a restaurací. Například pokud by se rozhodlo nejít do hospody/restaurace 3000 hostů denně po dobu 3 dnů, kde by každý utratil 14 ml ,4 milionů CZK / 633,8 milionů CZK. 156,4 milionů je zisk při nulovém navýšení cen. 33

34 v průměru 400 CZK denně, pak by se finanční ztráta vyšplhala na 3,6 milionů CZK a stát by přišel na daních o přibližně 1 milion CZK. Je vidět, že tento faktor hraje jen velmi okrajovou roli (0,5 % celkových daňových výnosů Grand Prix). 16. Faktory, které nelze vyjádřit finančně Rostoucí povědomí o Brně s dopadem na celoroční turistický ruch. Vytvoření krátkodobých jednorázových pracovních míst během Grand Prix. Umožnění existence řady podniků některým podnikům vygeneruje období Grand Prix několikaměsíční tržby. Bez Grand Prix by řada hotelů a restaurací nemusela existovat. Udržování kulturně-sportovního dědictví. Snížení kvality života pro některé obyvatele Brna a blízkého okolí Tržby v nočních podnicích nezahrnujeme je do přímých dopadů, neboť neexistují relevantní data. Také je velmi nepravděpodobné, že u takových podniků dochází k efektivnímu výběru daně. Odchylky našich odhadů od reality vzhledem k tom, že tvrdých dat je jen velmi málo, mohou se naše expertní odhady lišit od reality. Vzhledem k počtu těchto odhadů se lze domnívat, že se budou do značné míry navzájem kompenzovat. 17. Shrnutí V tabulce uvádíme základní čísla, která popisují přínos Grand Prix České republiky s ohledem na daně a tržby. 202 milionů CZK daňových příjmů je základní varianta, která shrnuje přímé dopady. Další řádky už ukazují nepřímé dopady, nicméně podle našeho názoru jsou relevantní pro hodnocení finančního přínosu Grand Prix České republiky. 34

35 Autor analýzy: Ing. Tomáš Menčík, CFA Cyrrus, a.s. Kontakt:

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

Bilance GrandPrix (tis CZK)

Bilance GrandPrix (tis CZK) Moto GP MotoGP Stejně jako loni touto dobou, i letos se začíná řešit budoucnost Velké ceny silničních motocyklů v Brně. Brněnské zastupitelstvo v červnu nedokázalo projednat padesátimilionovou dotaci,

Více

Odhad ekonomického dopadu. 38. Letní filmová škola Uherské Hradiště

Odhad ekonomického dopadu. 38. Letní filmová škola Uherské Hradiště Odhad ekonomického dopadu 38. Letní filmová škola Uherské Hradiště Economic impact v.o.s. 2012 Executive summary Na festival 38. Letní filmová škola bylo v roce 2012 prodáno celkem 3 627 akreditací. Nejvíce

Více

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Díky deseti hudebním festivalům, členům Asociaci hudebních festivalů České republiky, utratili návštěvníci v městech konání festivalů

Více

Tímto žádáme o zaslání metody a vstupních údajů, na základě kterých Ministerstvo financí vypočetlo navýšení příjmů státního rozpočtu o 18 miliard

Tímto žádáme o zaslání metody a vstupních údajů, na základě kterých Ministerstvo financí vypočetlo navýšení příjmů státního rozpočtu o 18 miliard Tímto žádáme o zaslání metody a vstupních údajů, na základě kterých Ministerstvo financí vypočetlo navýšení příjmů státního rozpočtu o 18 miliard korun v souvislosti se zavedením elektronické evidence

Více

Odhad ekonomického dopadu. 38. Letní filmová škola Uherské Hradiště

Odhad ekonomického dopadu. 38. Letní filmová škola Uherské Hradiště Odhad ekonomického dopadu 38. Letní filmová škola Uherské Hradiště Economic impact v.o.s. 2012 Executive summary Na festival 38. Letní filmová škola bylo v roce 2012 prodáno celkem 3627 akreditací. Nejvíce

Více

HODNOCENÍ SOCIO- EKONOMICKÉHO PŘÍNOSU CYKLOTURISTIKY

HODNOCENÍ SOCIO- EKONOMICKÉHO PŘÍNOSU CYKLOTURISTIKY HODNOCENÍ SOCIO- EKONOMICKÉHO PŘÍNOSU CYKLOTURISTIKY Ing. Martin Šauer, Ph.D. Ing. Petr Halámek, Ph.D. Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více. 1 Východiska Předmětem výzkumu byla cykloturistika

Více

Příjezdový cestovní ruch 3. čtvrtletí

Příjezdový cestovní ruch 3. čtvrtletí Příjezdový cestovní ruch. čtvrtletí 20 Na úvod shrnutí Ve. čtvrtletí 20 navštívilo ČR 8,7 mil. zahraniční návštěvníků (+ %), kteří utratili 9, mld. Kč (+ %) V -. čtvrtletí 20 navštívilo ČR 2, mil. zahraničních

Více

Aktuální data statistiky cestovního ruchu

Aktuální data statistiky cestovního ruchu Aktuální data statistiky cestovního ruchu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Ing. Margit Beníčková, Ing. Pavel Vančura Hlavní body prezentace: projekty na zkvalitnění statistických

Více

Věra Keselicová. Červen 2012

Věra Keselicová. Červen 2012 VY_62_INOVACE_VK71 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová Červen 2012 7. ročník

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o.

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu březen 2016

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu březen 2016 Příjezdový cestovní ruch 205 Prezentace výsledků výzkumu březen 206 Obsah prezentace Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich výdajů Charakteristiky zahraničních návštěvníků Ověřování výdajů Ověřování

Více

Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná?

Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná? Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná? Ekonomické dopady generuje každá organizace i každý jednotlivec, lze je tedy spočítat pro jakýkoli subjekt. Ve světě bývají studie ekonomického dopadu zpracovávány

Více

Příjezdový cestovní ruch 2. čtvrtletí 2015

Příjezdový cestovní ruch 2. čtvrtletí 2015 Příjezdový cestovní ruch 2. čtvrtletí 205 Na úvod shrnutí Ve 2. čtvrletí 205 navštívilo ČR 7,7 mil. zahraniční návštěvníků (+ 0 %), kteří utratili, mld. Kč (+ %) V. pololetí 205 navštívilo ČR 2, mil. zahraničních

Více

Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb

Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb viz. komentář Náklady za rok Kč 1. pořízení vozidla 193 218 2. servis a údržba vozidla 26 198 3. pneumatiky 16 400 4. taxametr 3 436

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2014 Typologie návštěvníků

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Odhad počtu zahraničních návštěvníků Typ návštěvníka 2013 2012 2011 A. Zahraniční

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Ekonomický přínos cykloturistiky na Jižní Moravě a ve Weinviertelu

Ekonomický přínos cykloturistiky na Jižní Moravě a ve Weinviertelu Ekonomický přínos cykloturistiky na Jižní Moravě a ve Weinviertelu Objednatel: Jihomoravský kraj Dodavatel: Monitoring návštěvnosti s.r.o. Financováno z programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Odhad počtu zahraničních návštěvníků Typ návštěvníka 2014 2013 2012 A. Zahraniční

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice za rok 2014 Předkládá: Ing. Ludmila Bulířová, ředitelka Domova U Anežky V Luštěnicích, 13. 2. 2015 0/8 Obsah

Více

Input-output analýza v KKP: specifika a příklady jejího využití v ČR

Input-output analýza v KKP: specifika a příklady jejího využití v ČR Input-output analýza v KKP: specifika a příklady jejího využití v ČR Ing. MgA. Tereza Raabová, Ph.D. raabova@economicimpact.cz Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012 Prezentace vznikla

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2013 Typologie návštěvníků

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (10)

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (10) Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (10) Obsah bloku Daně a zdanění Systém daní DPH DPFO Zdanění živnostníků, paušály DPPO Zdanění firem Odvody sociálního a zdravotního pojištění Úkolový

Více

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (11)

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (11) Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (11) Obsah bloku Daně a zdanění Systém daní DPH DPFO Zdanění živnostníků, paušály DPPO Zdanění firem Odvody sociálního a zdravotního pojištění Úkolový

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Příklad přístupu k výpočtu nákladové ceny jednoho ujetého km osobního vozidla, výpočty viz soubor priklad-auto.xls

Příklad přístupu k výpočtu nákladové ceny jednoho ujetého km osobního vozidla, výpočty viz soubor priklad-auto.xls Příklad OSOBNÍ AUTO Příklad přístupu k výpočtu nákladové ceny jednoho ujetého km osobního vozidla, výpočty viz soubor priklad-auto.ls Základní data (zjednodušená, platná pro rok 2017): - cena pořízení

Více

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 3Q 2015

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 3Q 2015 Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva Q Obsah Hlavní zjištění Charakteristiky zahraničních návštěvníků Metodika projektu Realizátor dotazníku 7 Příjezdový cestovní ruch, Průběžná zpráva za Q strana

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

V hl. m. Praze jsou tyto podmínky i nadále splněny.

V hl. m. Praze jsou tyto podmínky i nadále splněny. Informace o ověření platnosti stanovené maximální ceny osobní taxislužby 1. Úvod Hlavní město Praha se pravidelně zabývá situací na trhu v taxislužbě poskytované na území hl. m. Prahy z důvodu ověření,

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 7.3 - Spotřební daně LS 2012. Spotřební daně (SD)

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 7.3 - Spotřební daně LS 2012. Spotřební daně (SD) Předmět SD = vybraný výrobek (VV), tj.: Spotřební daně (SD) minerální oleje líh... pivo... alkoholické nápoje víno + meziprodukty... tabákové výrobky Vynětí z předmětu SD (výběr) pivo obsahující 0,5 %

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2012 / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 2012 Obsah prezentace A. Příjezdový cestovní ruch ČR - podrobné výsledky za Q 2012 -

Více

Podíl z celkového počtu pojištěnců, migranti, kteří se kteří se vrátili v roce 2010 po 1 až 4 letech 6=1-3

Podíl z celkového počtu pojištěnců, migranti, kteří se kteří se vrátili v roce 2010 po 1 až 4 letech 6=1-3 1.17. Remitence Remitence Čechů do České republiky 1.17.1. Odhad remitencí vychází z definice pojmu remitencí v souladu s metodikou platební bilance - BPM6. Metoda odhadu je založena na kvantitavním přístupu,

Více

Uspořádaní párty. Venkovní párty. Jakub Tarasov. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Uspořádaní párty. Venkovní párty. Jakub Tarasov. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Uspořádaní Venkovní Jakub Tarasov Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...2 Současný stav...2 Stanovený cíl...2 Strom cílů...3 WBS diagram...3 Cílové skupiny...4

Více

4 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře SVATOŠSKÉ SKÁLY

4 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře SVATOŠSKÉ SKÁLY 4 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře SVATOŠSKÉ SKÁLY 4.1 Základní informace o monitoringu návštěvnosti stezky Zpracovatel: Spolupráce: Období: Lokalita: Partnerství, obecně prospěšná společnost Adresa:

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Michaela Pomališová http://www.timur.cz

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

amortizace náhrada za PHM průměrná spotřeba náhrada za PHM celkem jízdné Cestovné pracovní list.notebook základní náhrada u osobních vozidel 3,70 Kč

amortizace náhrada za PHM průměrná spotřeba náhrada za PHM celkem jízdné Cestovné pracovní list.notebook základní náhrada u osobních vozidel 3,70 Kč JÍZDNÉ Zaměstnanec Michal Polívka jel na služební cestu do Prahy. Místo výkonu práce má ve smlouvě sjednáno Chrudim. Jel vlastním autem. Ujel celkem 390 km (2 * 195 km). Jeho auto Citroen C5 má v technickém

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Příklad přístupu k výpočtu nákladové ceny jednoho ujetého km osobního vozidla, výpočty viz soubor priklad-auto.xls

Příklad přístupu k výpočtu nákladové ceny jednoho ujetého km osobního vozidla, výpočty viz soubor priklad-auto.xls Příklad OSOBNÍ AUTO Příklad přístupu k výpočtu nákladové ceny jednoho ujetého km osobního vozidla, výpočty viz soubor priklad-auto.ls Základní data (zjednodušená, platná pro rok 2015): - cena pořízení

Více

Daně a účetnictví. přednáška z cyklu Kryptoměny a právo BITCOIN MEETUP

Daně a účetnictví. přednáška z cyklu Kryptoměny a právo BITCOIN MEETUP Daně a účetnictví přednáška z cyklu Kryptoměny a právo BITCOIN MEETUP Hana Trnková Kocourková účetní DANEHNED.CZ Kryptoměny jsou nehmotné movité věci 496 OZ (VIZ PŘEDNÁŠKA Z 15. 11. 2016) OBSAH DANĚ Daň

Více

Souhrnné výsledky za leden až březen 2010

Souhrnné výsledky za leden až březen 2010 PŘJEZDOÝ CESO RUCH 2009-2015 Květen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior Analyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za leden až březen 2010 Obsah prezentace Metodické

Více

Výsledky simulací. Hana Foltýnová. E-mail: hana.foltynova@czp.cuni.cz Tel.: 251 080 246

Výsledky simulací. Hana Foltýnová. E-mail: hana.foltynova@czp.cuni.cz Tel.: 251 080 246 Výsledky simulací Hana Foltýnová E-mail: hana.foltynova@czp.cuni.cz Tel.: 251 080 246 Ekonomické nástroje v dopravě v ČR Existující: - spotřební daň z paliv - silniční daň - dálniční nálepky Připravované

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

Výpočet zisku z prodeje uspořených povolenek společnosti ČEZ v ČR

Výpočet zisku z prodeje uspořených povolenek společnosti ČEZ v ČR Výpočet zisku z prodeje uspořených povolenek společnosti ČEZ v ČR Shrnutí Úspora povolenek v roce 2005 je složena ze dvou částí. Zisk je vypočten prostým odečtením nákladů spojených s úsporou povolenek

Více

Výkaznictví. Setkání poskytovatelů sociálních služeb ve Zlínském kraji. Zlín, Ing. Irena Opluštilová, Ph.D.

Výkaznictví. Setkání poskytovatelů sociálních služeb ve Zlínském kraji. Zlín, Ing. Irena Opluštilová, Ph.D. Výkaznictví Setkání poskytovatelů sociálních služeb ve Zlínském kraji Zlín, 24.10.2017 Ing. Irena Opluštilová, Ph.D. Metodická a analytická činnost zaměřená na zajišťování efektivnosti sociálních služeb

Více

Příloha č. 4. Statistický rozbor vzorku návštěvníků festivalu

Příloha č. 4. Statistický rozbor vzorku návštěvníků festivalu Příloha č. 4 festivalu Smetanova Litomyšl 2011 Obsah 1 METODIKA SBĚRU A VYHODNOCOVÁNÍ DAT... 5 2 STATISTICKÉ POJMY... 7 3 MÍSTNÍ A NEMÍSTNÍ DOMÁCNOSTI (PROMĚNNÉ ANALYZOVANÉ SPOLEČNĚ)... 8 3.1 MÍSTO BYDLIŠTĚ...

Více

Stanovení minimální ceny dopravního výkonu ve veřejné linkové autobusové dopravě. Liberecký kraj

Stanovení minimální ceny dopravního výkonu ve veřejné linkové autobusové dopravě. Liberecký kraj Stanovení minimální ceny dopravního výkonu ve veřejné linkové autobusové dopravě Liberecký kraj Zadavatel: Krajský úřad Libereckého kraje Řešitel: Fakulta dopravní ČVUT v Praze 26. února 214 Výzkumná zpráva

Více

NÁVRH ROZPOČTU FILOZOFICKÉ FAKULTY UK NA ROK 2002

NÁVRH ROZPOČTU FILOZOFICKÉ FAKULTY UK NA ROK 2002 (UPRAVENÁ VERZE 21. KVĚTNA 2002) Rozpočet na rok 2002 Fakulta /součást: Filozofická fakulta údaje jsou v tis. Kč. Položka rozpočtu Řádek Hlavní činnost Doplňková Celkem HČD HČMD činnost Příjmy a výnosy

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Zakladatelský

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Zora Pištěcká http://www.timur.cz 2010 1.

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Státní rozpočet, daňová soustava ČR VY_32_INOVACE_10_19

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Státní rozpočet, daňová soustava ČR VY_32_INOVACE_10_19 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Spotřeba domácností má významný sociální rozměr

Spotřeba domácností má významný sociální rozměr Spotřeba domácností má významný sociální rozměr Výdaje domácností výrazně přispívají k celkové výkonnosti ekonomiky. Podobně jako jiné sektory v ekonomice jsou i ony ovlivněny hospodářským cyklem. Jejich

Více

Spotřeba alkoholu v České republice

Spotřeba alkoholu v České republice Spotřeba alkoholu v České republice Podle nejaktuálnějších dat OECD (září 2012, poslední kompletní rok k dispozici 2009) je Česká republika čtvrtou zemí s nejvyšší konzumací na osobu starší patnácti let.

Více

Příjezdový cestovní ruch

Příjezdový cestovní ruch Příjezdový cestovní ruch Historie projektu Příjezdový cestovní ruch Od-do Měsíců Zadavatel Vzorek Kde / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT Hlavní silniční přechody,železniční

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Cestovní náhrady. Právnické výpočty Adam Ptašnik 2012

Cestovní náhrady. Právnické výpočty Adam Ptašnik 2012 Cestovní náhrady Právnické výpočty Adam Ptašnik 2012 1 Základní zásady Základní úprava u soukromých zaměstnanců, u státních pouze odchylky ( 174 ZP) Soukromí zaměstnanci minimální standard, státní zaměstnanci

Více

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu Otázka: Přímé daně Předmět: Ekonomie a účetnictví Přidal(a): KAYTYN Daňový systém - v každé zemi je stanoven příslušným zákonem (odpovídá ekonomickému systém) - jednotlivé země se mohou v daních výrazně

Více

STATISTIKY CR NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE DO ROKU 2016

STATISTIKY CR NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE DO ROKU 2016 STATISTIKY CR NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE DO ROKU 2016 1.1 Vývoj cestovního ruchu v rámci ČR v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) v ČR 2012 15 098 817 43 278 457 2011 / 2012 - - 2013 15 407 671

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 ADVISORY Cíle studie Proč byla studie

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu, 1Q až 3Q 2016 Jan Tuček prosinec 2016

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu, 1Q až 3Q 2016 Jan Tuček prosinec 2016 Příjezdový cestovní ruch 0-06 Prezentace výsledků výzkumu, Q až Q 06 Jan Tuček prosinec 06 Obsah Metodika projektu Odhad počtu a výdajů zahraničních návštěvníků Charakteristiky zahraničních návštěvníků

Více

Analýza ekonomického dopadu festivalu

Analýza ekonomického dopadu festivalu Analýza ekonomického dopadu festivalu Pražské jaro 2011 Analýza ekonomického dopadu festivalu Pražské jaro 2011 Tereza Raabová a kol. Economic impact v.o.s. 2011 Executive summary Celková návštěvnost,

Více

Žádost o proplacení výdajů B1

Žádost o proplacení výdajů B1 B1 Verze pro příjemce dotace který vede daňovou evidenci V případě že subjekt neprovozuje některou z činností uváděných na řádcích 2-9 zaškrtne v příslušném sloupec Ne. V případě že subjekt provozuje některou

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2014 / Jan Tuček, Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 3. čtvrtletí 2014 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

Daňové a sociální změny 2008. Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB

Daňové a sociální změny 2008. Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB Daňové a sociální změny 2008 Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB Reforma jde dobrým směrem Chvályhodné je zejména: snaha snižovat výdajovou stránku snaha pohnout s reformou

Více

3 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře lokalita NEBANICE

3 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře lokalita NEBANICE 11 3 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře lokalita NEBANICE 3.1 Základní informace o monitoringu návštěvnosti stezky Zpracovatel: Spolupráce: Období: Lokalita: Partnerství, obecně prospěšná společnost

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO170

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Josef Novák http://www.timur.cz

Více

Měření ekonomiky. Ing. Jakub Fischer Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze

Měření ekonomiky. Ing. Jakub Fischer Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Měření ekonomiky Ing. Jakub Fischer Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Struktura přednášky Nezaměstnanost Inflace Hrubý domácí produkt Platební bilance Nezaměstnanost Základem je rozdělení osob

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017

SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017 SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017 Obec: Drahelčice Adresa: Drahelčice, Na Návsi 25, 252 19 IČ: 233200 Článek 1: Úvodní ustanovení Zákonný rámec: 1. Směrnice o cestovních náhradách je vypracována

Více

Cestovní náhrady. Právnické výpočty Adam Ptašnik 2007

Cestovní náhrady. Právnické výpočty Adam Ptašnik 2007 Cestovní náhrady Právnické výpočty Adam Ptašnik 2007 1 Základní zásady Základní úprava u soukromých zaměstnanců, u státních pouze odchylky Soukromí zaměstnanci minimální standard, státní zaměstnanci upravena

Více

Téma: DPH - základ daně a sazby. Intrakomunitární plnění.

Téma: DPH - základ daně a sazby. Intrakomunitární plnění. Téma: DPH - základ daně a sazby. Intrakomunitární plnění. Příklad 1 Která z níže uvedených položek vstoupí do základu daně z přidané hodnoty? Najděte ji a označte například křížkem. Položka Do základu

Více

Ekonomická stránka CR

Ekonomická stránka CR Ekonomická stránka CR Příjmy, výdaje a bilance ZCR za rok 2007 až 2012 (v mil. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 příjmy ze ZCR 132 914,1 139 828,2 133 118,2 132 623,0 135 954,0 135 007,0 137 815,0

Více

Postup pro stanovení reálného návrhu MPSV 2014:

Postup pro stanovení reálného návrhu MPSV 2014: Postup pro stanovení reálného návrhu MPSV 2014: Jako základ byly výše dotace MPSV 2013 první kolo. Oproti roku 2013 ale přibyly některé služby (cca asi 10 mil Kč dotace navíc). Návrh reálné výše dotace

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 11. 2016 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA)

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) verze 4.00 Tento metodický pokyn je zpracován v návaznosti na přílohu

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/Základy účetnictví Přednáška 4 a 5 a 6 Nabytí dlouhodobého

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 721/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 721/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 721/0 Návrh poslanců Soni Markové, Miroslava Opálky, Stanislava Mackovíka a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta. Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta. Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Studijní obor: Veřejná správa a regionální rozvoj Teze k diplomové práci na téma: Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu Autor

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech

Uznatelné výdaje v grantových projektech Uznatelné výdaje v grantových projektech MPSV Praha, září 2005 Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními Evropského

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Květen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 204 a rok 203 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. března 2005 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Úroky na bankovních účtech

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

1: PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (POPŘ. ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ)

1: PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (POPŘ. ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ) Informace pro příjemce nejčastěji se objevující chyby, které mohou být vyhodnoceny jako nesrovnalost, popř. porušení rozpočtové kázně (ve smyslu zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) V rámci

Více