Daňové výnosy z pořádání Grand Prix České republiky 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daňové výnosy z pořádání Grand Prix České republiky 2014"

Transkript

1 Daňové výnosy z pořádání Grand Prix České republiky Cyrrus, a.s. 1

2 ÚVOD Cílem předkládané analýzy je vyjádřit reálný ekonomický přínos závodu Grand Prix České republiky mistrovství světa silničních motocyklů. Pro potřeby tohoto cíle byla vytvořena vlastní metodika výpočtu vstupních dat, především pak návštěvnosti. Pro potřeby této analýzy se jevilo jako nejvhodnější pracovat s co nejvíce konzervativním údajem o návštěvnosti, tak aby vyčíslený ekonomický přínos Grand Prix bylo možné považovat bez výhrad za obhajitelný. Automotodrom Brno vykázal za víkend Grand Prix České republiky 2014 souhrnnou návštěvnost osob s celkovým počtem unikátních návštěvníků. Tento údaj je primárně určený pro obchodní a marketingové účely. Metodika výpočtu zahrnuje několik zdrojů dat reálný počet prodaných a vydaných vstupenek a průchodu návštěvníků areálem, data o vydaných vstupních kartách od promotéra, data o počtu hostů a počtu pracovních vstupů (týmy, servisní zázemí výrobců doplňků atd.). Uváděná návštěvnost zároveň reflektuje kvalifikované odhady o celkovém počtu osob na tribunách založené na leteckých snímcích, počty parkujících automobilů a motocyklů v okolí závodiště a počty návštěvníků přepravených jinými dopravními prostředky. Výsledné číslo zahrnuje údaje za celou akci, tj. včetně její přípravy. Pro marketingové účely je pak počet návštěvníků i přípravných pracovníků poměrně rozdělen do návštěvnosti za samotné tři dny trvání závodního víkendu. Udávaná návštěvnost proto představuje maximální možný počet osob přítomných na Grand Prix České republiky. Analýza oproti tomu pracuje s maximálně konzervativní variantou údaje o návštěvnosti. Udávaný počet návštěvníků za tři dny a návštěvníků i včetně přípravných dnů předcházejících prodlouženému závodnímu víkendu je založen na datech o vstupech jednotlivých osob v jednotlivých dnech do areálu, datech o vydaných vstupních kartách od promotéra a počtu pracovních vstupů, počtu zaparkovaných dopravních prostředků, vypravených autobusů hromadné dopravy nebo například na kapacitě ubytovacích zařízení v okolí okruhu a jejich naplněnosti. Výsledný údaj, se kterým je dále pracováno, tedy reprezentuje defenzivní variantu návštěvnosti Grand Prix České republiky, která je z hlediska výpočtu reálného ekonomického dopadu na veřejné rozpočty a prosperitu nejvíce relevantní. Na základě veřejně dostupných dat, informací od Automotodromu Brno, dopočtů a expertních odhadů jsme spočítali přímý daňový přínos pro Českou republiku z pořádání Grand Prix České republiky na 202,3 milionů CZK při tržbách 633,8 milionu CZK. Největší podíl 70,4 % z daňových příjmů plyne do státního rozpočtu a v Brně zůstává 64,6 % tržeb. Nejdůležitější s ohledem na daně je DPH. Výběr této daně tvoří 47,9 % všech daňových příjmů. K základní variantě 202,3 milionů CZK je vhodné připočítat ještě další nepřímé dopady pořádání Grand Prix České republiky, které navýší daňový výběr až na 229,7 milionů CZK. V základní variantě vychází útrata na jednoho návštěvníka a den 3420 CZK a celková míra zdanění je 33,1 %. Tedy z každé utracené stokoruny jde 33,1 CZK do státní, obecní či krajské kasy. V závěru analýzy uvádíme další faktory, které by mohly ovlivnit daňový výběr, ale nejsou vyjádřitelné penězi. Jedná se například o zachovávání sportovně-kulturního dědictví či zvyšování povědomí o městě Brně. 2

3 1. POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ Oficiální počet návštěvníků Grand Prix České republiky 2014 zveřejňovaný společností Automotodrom Brno (dále jen AMD), který odpovídá metodice pořádající španělské společnosti DORNA SPORTS, uvádí číslo Nejedná se však o unikátních návštěvníků. Tento počet vyplývá z počtu prodaných a rozdaných vstupenek a dalších hostů akce. Detail je v následující tabulce 1.1. TABULKA 1.1 Zdroj: AMD Metodika DORNA je postavená na několika předpokladech. Ten nejdůležitější je, že všichni diváci (tedy bez zaměstnanců Automotodrom Brno a DORNA ) jsou započítáni na všechny 3 dny, tedy pátek, sobota i neděle. Vzhledem k tomu, že tímto způsobem probíhá srovnávání návštěvnosti napříč všemi podniky seriálu mistrovství světa silničních motocyklů, nelze tento způsob zpochybňovat. Pro účely daňových příjmů a tržeb je třeba stanovit reálný počet návštěvníků a turistů, kteří na GP České republiky přijedou nebo přijdou. 3

4 Akce vzhledem ke svému rozsahu a různým formám vstupů neumožňuje vykázat přesný počet návštěvníků, poskytnutá data je proto třeba upravit. Klíčovou úpravu vyžaduje skupina Diváci. Oficiálně udávaný údaj je založen na teoretickém množství možných vstupů diváků podle vydaných vstupenek, tento údaj však neodpovídá skutečnosti. Reálný počet diváků jsme spočítali na základě obsazenosti hotelů 1 a kempů, počtu zahraničních a domácích hostů a podle počtu vozidel a motorek. Podle informací AMD je struktura návštěvníků následující: TABULKA Proveden malý průzkum mezi 7 brněnskými hotely (většina provozovatelů si přála zůstat v anonymitě 5 odpovědělo, 2 odpovědět odmítli); informace čerpány též z booking.com a od empirického dotazování AMD přímo u poskytovatelů ubytovacích služeb. 4

5 Celkový počet unikátních diváků 2 : Zahraniční: Domácí: Reálné počty hostů a návštěvníků, jimž vstup zprostředkuje DORNA, podle vyjádření AMD není důvod zpochybňovat. Součet jimi strávených dnů v Brně během Grand Prix České republiky 2014 je K úpravě přistupujeme u položky návštěvníků se vstupy vydanými AMD (externí pracovníci, personál dodavatelských firem). AMD uvádí jejich počet 2477 a současná metodika je započítává pouze 1x. Podle konzultací s AMD je reálný průměrný počet strávených nocí u této skupiny návštěvníků pět. S tímto číslem pracujeme v této analýze. Skupina návštěvníků Diváci vyžaduje nejvýraznější korekci. Tabulka 1.3 již zohledňuje výše zmíněné faktory a představuje přesnější představu o skutečném počtu návštěvníků Grand Prix České republiky Podle našeho modelu například v noci ze soboty na neděli spalo v Brně, resp. v JMK již 100 % zahraničních návštěvníků a 42 % českých návštěvníků. Zbývající část Čechů dojela až na samotný závod. TABULKA 1.3 Celkový počet návštěvníků 3 Grand Prix 2014 v Brně od pátku do neděle vychází podle našeho modelu s tím, že dalších cca strávených dnů připadá na dny před a po prodlouženém závodním víkendu. V souvislosti s Grand Prix České republiky 2014 stráví hosté v Brně a JMK dnů. TABULKA Součet těchto čísel odpovídá počtům v Tabulce 1.1 ve 4. sloupci 3 Jedná se o strávené dny, nikoli o unikátní osoby. Pokud v Brně někdo tráví 9 dnů, je započítán 9x. 5

6 2. UBYTOVÁNÍ Stanovení výše tržeb, které vygenerovaly ubytovací zařízení, vychází z počtu a složení návštěvníků, průměrné odhadované ceny za noc strávenou v hotelu/penzionu/kempu, průměrné odhadované délky pobytu a vytíženosti ubytovacích zařízení. Struktura návštěvníků Grand Prix České republiky 2014 byla ukázána v tabulce 1.3. Tuto tabulku jsme rozšířili výše zmíněné předpoklady. TABULKA 2.1 Velká cena silničních motocyklů je pro jihomoravské hoteliéry vítanou příležitostí k navýšení marží a maximálnímu využití kapacit. Z veřejně dostupných zdrojů a z průzkumu trhu (viz kapitola Počet návštěvníků) plyne, že vytíženost noci ze soboty na neděli v ubytovacích zařízeních v celém jihomoravském kraji je blízká 100 %, o noc dříve je to kolem 80 % a ze čtvrtka na pátek 40 %. Kapacita lůžek v JMK byla v roce lůžek. Pro rok 2014 nejsou novější čísla, proto počítáme se stejným počtem. Průměrná cena za noc se ve velkém procentu případů zvyšuje i o více než 100 % 4. Na druhou stranu například hotel Velká Klajdovka na svých webových stránkách píše, že v období velké ceny zdražuje o 30 %. Kromě hotelů a penzionů jsou též v období Grand Prix pronajímány volné byty či chaty, které se v oficiálním počtu lůžek v JMK neobjevují. Dále je třeba zohlednit fakt, že přibližně 30 kilometrů od závodního okruhu leží hranice kraje Vysočina. Je velmi pravděpodobné, že část návštěvníků bude ubytovaná i tam, s obsazeností lůžek v tomto kraji ale nepočítáme. Vzhledem k tomu, že oficiální věrohodné informace o průměrné ceně ubytovacích služeb v JMK nejsou k dispozici, stanovili jsme průměrnou cenu lůžka v období Grand Prix Brno expertním odhadem na 1350 CZK za noc. To implikuje při odhadovaném průměrném zdražení o 80 % normalizovanou průměrnou cenu za noc v JMK 750 CZK v období mimo Grand Prix. Vzhledem k tomu, že drtivá většina hotelů má vyšší ceny a u penzionů to může být blízko realitě, považujeme i s ohledem na informace v předchozím odstavci náš odhad průměrné ceny 1350 CZK za lůžko v ubytovacích zařízeních v JMK během Grand Prix spíše za defenzivní (konzervativní). Například server trivago.cz uvádí, že průměrná cena dvojlůžkového pokoje v průběhu závodního víkendu se 4 Například 6

7 v Brně pohybuje na ceně 3621 CZK. Noc ze soboty na neděli vyjde v průměru na 4422 CZK. I z těchto čísel je patrné, že naše odhady otevírají prostor pro vyšší tržby i daně, pro účely této analýzy jsme ale spíše konzervativní. Ubytování v kempech je podle přehledu AMD za rok 2014 cenově na úrovni přibližně 500 CZK na osobu a noc. Celkové tržby za ubytovací služby, které utratí diváci Grand Prix České republiky, dosahují 102,6 milionů CZK (91,4 milionů v hotelích a penzionech, 11,2 milionů v kempech). Zohlednit je potřeba i ty turisty, kteří si pobyt prodlouží i po nedělním konci Grand Prix. Předpokládáme, že se může jednat přibližně o 10 % zahraničních turistů, kteří zde stráví v průměru 3 dny s cenou za ubytování 975 CZK 5. Za to celkem utratí 8 milionů CZK. TABULKA 2.2 Jinou cenu za ubytování jsou podle našeho názoru ochotni zaplatit hosté DORNA (celkem nocí). Mezi nimi jsou zahrnuti členové týmů, personál DORNA, VIP hosté DORNA a týmů, činovníci Mezinárodní motocyklové asociace či asociace týmů a jezdců. Podle našich odhadů může průměrná cena za lůžko dosahovat u této skupiny návštěvníků Grand Prix České republiky 2000 CZK, protože se bude jednat primárně o ubytování v brněnských hotelích s nejvyšší poptávkou. Tržby dosáhly 87,6 milionů CZK. 5 Normalizovaná cena 750 CZK navýšená o 30 %. 30 % reflektuje očekávaný nadstandard, za který si zahraniční turista připlatí. 7

8 TABULKA 2.3 Externí pracovníci a personál dodavatelských firem se podle odhadů AMD skládají z 30 % z mimobrněnských a ze 70 % z obyvatel Brna (tedy bez nutnosti ubytování). U mimobrněnských odhadujeme průměrnou zaplacenou cenu za 1 noc za lůžko 800 CZK. Celkem to znamená 3,0 milionů tržeb. V této částce vidíme rezervy zejména s ohledem na 70 % podíl obyvatel Brna, který se nám jeví jako značně vysoké (nadhodnocené) číslo. Celkové tržby za ubytování zaplacené návštěvníky Grand Prix České republiky odhadujeme na 200,5 milionů CZK. TABULKA 2.4 8

9 3. STRAVA Tržby za stravování návštěvníků Grand Prix České republiky je nutné rozdělit na jednotlivé skupiny osob. Je totiž velmi pravděpodobné, že VIP host utratí odlišnou sumu peněz v porovnání s obyčejným návštěvníkem, neřkuli důchodcem či dítětem. V případě hostů promotérské firmy DORNA předpokládáme, že průměrná osoba utratí za den 1200 CZK za jídlo a nealkoholické nápoje. Jistě budou velké rozdíly mezi VIP hosty či techniky týmů, nicméně stravování v hotelích či lepších restauracích může stát výrazně více než námi odhadovaný průměr. Tato skupina návštěvníků je podle našeho názoru (stejně jako v případě ubytovacích služeb) nejbonitnější, a tudíž inklinuje k vyšším útratám. Stejně jako v případě cen ubytování platí výrazné navyšování cen i pro stravování v restauracích či konzumaci nápojů v hospodě. Podle našich informací se ve velkém procentu případů zdražuje i o více než 100 %. Alkoholické nápoje také počítáme individuálně podle jednotlivých skupin návštěvníků. Detaily jsou uvedeny v následující tabulce 3.1. TABULKA 3.1 Ne nevýznamnou položkou jsou i tržby za cigarety. V našem modelu vycházíme z informací z roku , kde byl stanoven počet kuřáků v České republice na 29 % 7 a průměrný počet vykouřených cigaret byl 14. Celkové tržby z prodeje cigaret z hostů DORNA tak vychází na CZK. 6 Projekt evropské komise Exkuřáci jsou nezastavitelní 7 Předpokládáme, že počet kuřáků v okolních zemích je stejný 9

10 TABULKA 3.2 DIVÁKY platící i neplatící jsme rozdělili také do skupin tak, abychom mohli mezi nimi diferencovat útraty. Předpokládáme, že nejvyšší útraty dosahují VIP hosté AMD, naopak nejméně ti návštěvníci, kteří neplatí vstupné (senioři, děti, černé vstupy, diváci za ploty). Odhad útraty za jídlo a nealkoholické pití je v následující tabulce 8. TABULKA 3.3 Odhad tržeb za alkoholické nápoje je postavený na podobných principech jako u hostů DORNA. Tedy u každé skupiny návštěvníků jsme provedli expertní odhad průměrného počtu zkonzumovaných alkoholických nápojů. Celkové divácké tržby za alkohol dosáhly podle našich výpočtů 48,6 milionů CZK. 8 Pro účely této analýzy je obtížné rozdělit, kdo do jakého dne se počítá. Pravidlo, kterým se řídíme, je, že návštěvník je do stravy započítáván už v den, kdy dorazil. Tady může docházet k mírnému zkreslení, na validitu dat to ale podle našeho názoru nemá přílišný dopad. 10

11 TABULKA 3.4 Další skupinou návštěvníků Grand Prix České republiky jsou externí pracovníci. Defenzivní předpokládaná útrata za den je u přespávajících osob 500 CZK. U Brňáků nepředpokládáme výdaje nad rámec toho, co by utratili při běžných aktivitách nebýt Grand Prix České republiky. TABULKA 3.5 Počet osob, kteří si prodlouží víkend (a udělají si dovolenou), byl stanoven na 10 % ze všech zahraničních turistů, tedy 3831 osob. Předpokládáme, že denní útrata na osobu je 1000 CZK za jídlo a nealkoholické nápoje. Odhad spotřeby alkoholických nápojů a celkových tržeb je v následující tabulce. TABULKA

12 Celkové tržby související se stravováním odhadujeme na 249,3 milionů CZK. TABULKA DOPRAVA Předpoklad, který jsme učinili je, že na motorce jede v průměru 1,5 osoby a v autě i obytném automobilu 3 osoby. Při zohlednění počtu návštěvníků a jejich rozdělení na zahraniční a domácí (brněnské a mimobrněnské) jsme dospěli k následujícím počtům dopravních prostředků. TABULKA 4.1 Pro stanovení tržeb za pohonné hmoty bylo potřeba udělat několik předpokladů například o spotřebě aut, motorek, průměrném počtu najetých kilometrů, procentu dopravních prostředků, které natankují při odjezdu plnou nádrž, apod. Vše je uvedeno v následující tabulce. 12

13 TABULKA 4.2 Zdroj: CCS, prodejci aut, motorek, vlastní odhady Tržby z pohonných hmot lze kvantifikovat po nastavení několika parametrů. Vzhledem k mírně levnějším cenám pohonných hmot v České republice v porovnání s okolními zeměmi (vyjma Polsko) předpokládáme, že racionálně uvažující řidič nabere na odjezdu z České republiky plnou nádrž. Pro zachování defenzivního charakteru analýzy ale předpokládáme tímto způsobem konajících pouze 60 % řidičů, kteří natankují plnou. U zahraničních řidičů nelze předpokládat, že všechny pohonné hmoty projeté na území ČR byly tady nakoupeny. Předpokládáme, že pouze 50 % pohonných hmot v ČR projetých bylo v ČR nakoupeno. Na Grand Prix České republiky dorazilo přibližně 45 % Němců, 35 % Rakušanů, 10 % Poláků, 5 % Slováků a 5 % ostatních národností. U všech národností jsme nadefinovali ujetou vzdálenost podle vzdálenosti referenčního hraničního přechodu od Brna. Návštěvníci Grand Prix, kteří si svůj pobyt prodlouží, najedou podle našich odhadů denně 100 km. U dálničních známek pracujeme s tím, že pouze 85 % aut zahraničních turistů si známku koupí. Nepracujeme se 100 %, protože je pravděpodobné, že část zahraničních řidičů již dálniční známku má. U obytných aut pracujeme se stejným číslem. Pro domácí řidiče je situace odlišná, neboť netankují na hranicích plnou nádrž. Podle našich odhadů najede průměrný dopravní prostředek s českými fanoušky směřující na Grand Prix 250 km (jedna cesta) s posádkou, která bude v Brně nebo v JMK nocovat. Dopravní prostředky, které nebudou trávit v Brně nebo v JMK noc, najedou podle našeho názoru 80 km (jedna cesta), neboť návštěvníci 13

14 z bližších lokalit budou mít větší tendenci vracet se na noc domů. Návštěvníci z Brna nenajedou v souvislosti s Grand Prix nic. Průměrná útrata za taxi dosáhne podle našich výpočtů 300 CZK, poveze v průměru 3 lidi a sveze se 10 % Čechů a 20 % zahraničních návštěvníků Grand Prix. V jednom automobilu jedou průměrně 3 osoby, na motorce 1,5 a v obytném autě také 3. Celkové tržby návštěvníků Grand Prix související s dopravou (pohonné hmoty, dálniční známky) jsou uvedeny v následující tabulce. TABULKA

15 5. Daňové příjmy - DPH Největší podíl plyne z daně z přidané hodnoty. Její sazba je 15 % a 21 %. V případě této analýzy spadají do snížené 15 % sazby daně jen ubytovací služby a potraviny kupované v obchodech. Téměř vše ostatní spadá do standardní sazby DPH 21 %. TABULKA

16 6. Daňové příjmy spotřební daň Spotřební daň je uvalena na tabákové výrobky, pohonné hmoty a líh (alkoholické nápoje). Pro účely této analýzy spotřební dani podléhají všechny vyjmenované komodity. Spotřební daň z pohonných hmot Spotřební daň z 1 litru nafty je 10,95 CZK a z benzínu 12,84 CZK. Pro účely této analýzy jsme nerozdělovali spotřebu na naftu a benzín, ale počítali jsme průměr ceny obou dvou druhů paliv a také průměr spotřební daně. Při téměř 1,1 milionech nakoupených litrů pohonných hmot vychází odvod na spotřební dani 10,6 milionů CZK. Spotřební daň z cigaret Spotřební daň z cigaret je 2,25 CZK za 1 cigaretu. Při námi odhadovaném počtu více než vykouřených cigaret činí spotřební daň 1,8 milionů CZK. Spotřební daň z alkoholu Je nutné ji rozdělit na: daň z půllitru piva: 0,32*stupně piva/2 CZK daň z litru vína: 23,4 CZK na litr daň z 0,05 litru tvrdého alkoholu: 0,05*285 CZK*% alkoholu 16

17 TABULKA

18 7. Daň z příjmu právnických a fyzických osob Pro určení čistého zisku firem, které obdržely tržby od návštěvníků Grand Prix České republiky, použijeme ziskové marže před zdaněním, jak je zveřejňuje Český statistický úřad. Výjimkou jsou marže za kempy, taxi, alkohol a parkování, které jsou natolik specifické, že jsme jim přiřadili marže expertním odhadem. TABULKA 7.1 Vzhledem k tomu, že během Grand Prix dochází ke zdražení i přes 100 %, k marži dle ČSU připočítáváme ještě navíc cenu produktu/služby o 80 % vyšší. Tím se výrazně zvyšuje zisková marže. TABULKA 7.2 Sazba daně ze zisku fyzických osob OSVČ je 15 % příjmů po odečtení nákladů. U daně ze zisku právnických osob je to 19 % ze zisku. Pro zjednodušení počítáme s tím, že všechny benzinky a 18

19 ubytovací služby jsou zdaněny 19 % (jsou to tedy akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným). Ostatní, zejména stravovací zařízení a prodejci, jsou OSVČ. I když je tento předpoklad velmi zjednodušený, na celkový dopad daňových příjmů to nemá velký dopad. TABULKA Odvody na sociální a nemocenské pojištění Odvody na sociální a nemocenské pojištění počítáme v našem modelu jen ze zisků podnikatelů OSVČ. U právnických osob s dodatečnými odvody nepracujeme, neboť je jen těžko spočitatelné, kolik zaměstnanců bylo zaměstnáno jen pro účely Grand Prix. Z těch by pak pramenil dodatečný výnos z odvodů. Sazba sociálního pojištění je 29,2 % z vyměřovacího základu daně a sazba zdravotního pojištění je 13,5 % z vyměřovacího základu daně. Právnické osoby naopak platí daň při rozdělování vygenerovaného zisku 9 (daň z dividendy), která činí 15 %. 9 Při splnění zákonných podmínek, a pokud jsou v zisku 19

20 TABULKA Tržby přímo spojené s AMD Nad rámec výše uvedených zdrojů tržeb je nutné připočítat také náklad (=tržby) spojený se zajištěním Grand Prix týkající se AMD. Ten je dle informací AMD 60 milionů CZK 10 bez započítání zalistovacího poplatku. Předpokládáme, že všechny náklady byly na druhé straně tržbami podnikatelů OSVČ. S AMD přímo souvisí také prodej vstupenek. Za ty vygenerovali tržby 74,5 milionů CZK včetně DPH. U výnosů za vstupenky nepočítáme se ziskem, tedy s daní ze zisku, který by zaplatil AMD, neboť podle informací AMD firma generuje na pořádání GP ztrátu. 10 Reálně se jedná asi o 70 milionů CZK, nicméně cca 60 milionů jsou tržby v rámci ČR 20

21 TABULKA 9.1 V následující tabulce uvádíme přehled všech zaplacených daní. Celkový výběr daně související s pořádáním Grand Prix České republiky 2014 byl 203 milionů CZK při tržbách 633 milionů CZK. TABULKA 9.2 Pokud vztáhneme čísla na jednoho návštěvníka za jeden den, pak se dostáváme k průměrné utracené částce 3777 CZK na den, resp CZK na den (pokud vyjmeme 60 milionů jako náklad na pořádání Grand Prix). Celková míra zdanění je 31,9 %, resp. 33,1 % (pokud vyjmeme náklad 60 milionů na vrub AMD jako náklad pořádání Grand Prix). To znamená, že z každé utracené stokoruny dostane stát na daních 33,1 CZK. TABULKA

22 10. Kam plynou daně? 202 milionů CZK daňového výnosu teče do několika destinací. Nejvýznamnějším koncovým účtem je účet státního rozpočtu. Dále pak obce v ČR kromě obcí v JMK, kraje v ČR kromě JMK, zdravotní pojišťovny, město Brno, státní fond dopravní infrastruktury, ostatní obce v JMK a samotný Jihomoravský kraj. Jakým způsobem se daně dělí je zobrazeno v následující tabulce. TABULKA 10.1 Zdroj: viz poznámka pod čarou

23 TABULKA 10.2 Kam plynou daně - DPH 23

24 TABULKA 10.3 Kam plynou daně - DPPO 24

25 TABULKA 10.4 Kam plynou daně - DPFO 25

26 TABULKA 10.5 Kam plynou daně Spotřební daň 26

27 TABULKA 10.6 Kam plynou daně - shrnutí 27

28 TABULKA 10.7 Kam plynou daně shrnutí 28

29 11. Rozdělení tržeb Při stanovování rozdělení tržeb jsme použili dosavadní závěry, mezivýstupy analýzy, statistická data a expertní odhady, neboť z dostupných údajů nelze takové údaje zjistit. Například u ubytování jsme použili poměrové rozdělení lůžek v Brně a ostatních obcích v JMK. U pohonných hmot jsme použili závěry z tržeb za dopravu, ze které vyplývá, že nejvyšší podíl výdajů za pohonné hmoty byl realizován na hranicích s Německem. Z našich výpočtů plyne, že jen v Brně návštěvníci Grand Prix České republiky utratili 409,6 milionů CZK, na zbylém území JMK 144,6 milionů CZK a ve zbytku České republiky 79,6 milionů CZK. TABULKA Výdaje realizované návštěvníky z ČR, které by byly utraceny jinde v ČR Celková čísla 633 milionů na tržbách a 202 milionů na daních je třeba upravit o některé položky. Tou nejdůležitější je částka, která by byla obyvateli ČR utracena jinde v ČR, pokud by se nepořádala Grand Prix České republiky. To znamená, že ne všechny tržby a daně by měly být započítány do čistého přínosu vlivem pořádání Grand Prix. a. Ubytování Vycházíme z předpokladu, že čím delší pobyt, tím více roste pravděpodobnost, že by tyto dny byly stráveny jinde. Z našeho modelu vychází, že by 64 % všech nocí strávených domácími hosty během Grand Prix bylo stráveno jinde. Za předpokladu, že by za strávenou noc zaplatili v průměru 750 CZK, pak by tržby zaplacené jinde, nebýt Grand Prix, dosáhly 15,4 milionu CZK. 29

30 TABULKA 12.1 b. Strava Stejný princip jako u ubytování použijeme i u stravy. Kolik by lidé projedli a propili doma, případně na jiné dovolené? U této problematiky je nutné zohlednit předpokládaný počet osob, kteří by vycestovali mimo republiku nebýt pořádání Grand Prix České republiky. Je velmi pravděpodobné, že v případě nekonání Grand Prix České republiky by řada alespoň motorkářů vycestovala na seriál Grand Prix silničních motocyklů mimo republiku (nejblíže je Německo). V našem modelu pracujeme s 50% podílem domácích motorkářů, kteří by nezůstali v ČR, ale vycestovali by za hranice shlédnout závod Grand Prix. Za předpokladu, že motorek z ČR bylo podle našich výpočtů 2764, pak se to týká 4146/2 osob. Ti ostatní by se stravovali v ČR za námi odhadovaných průměrných 450 CZK na osobu a den. TABULKA 12.2 c. Doprava Pro zjednodušení, kolik by auta s českými návštěvníky Grand Prix projela nebýt pořádání Grand Prix, použijeme zjednodušený přístup. Z analýzy nám vychází, že 64 % nocí strávených Čechy během Grand 30

31 Prix by bylo stráveno někde jinde na dovolené. Stejný podíl použijeme i pro tržby z dopravy. Tržby z pohonných hmot domácích návštěvníků dosáhly 9,8 milionu CZK, z toho 64 % je 6,3 milionů CZK. 60 milionů CZK 12 představujících náklad Automotodromu Brno na uspořádání Grand Prix by nebyl s největší pravděpodobností utracen za nic jiného, proto je to legitimní přínos pořádání Grand Prix. Tržby za vstupenky substituujeme během jiné dovolené volnočasovými aktivitami. Podle našich odhadů by standardní člověk za den utratil 400 CZK za volnočasové aktivity. Při počtu platících domácích diváků by celkové tržby za volnočasové aktivity dosáhly 8,1 milionů CZK. TABULKA 12.3 Celkové tržby utracené na jiné dovolené domácími návštěvníky Grand Prix jsou uvedeny v následující tabulce. TABULKA 12.4 Nejen tržby by ale byly utraceny jinde. Z nich by totiž plynuly také zaplacené daně. Z předchozích kroků můžeme spočítat, jaký je podíl tržeb v předchozí tabulce na celkových tržbách utracených domácími návštěvníky. Pro zjednodušení aplikujeme stejné procento i pro daňové příjmy. 12 jedná se pouze o platby českým subdodavatelům 31

32 TABULKA 12.5 Pokud by se Grand Prix nekonala, návštěvníci z ČR by utratili 54,3 milionů CZK a na daních by z toho odvedli 18,5 milionů CZK. 13. Daně zaplacené v nižších patrech prodejního řetězce Daně platí nejen prodejci zboží a služeb, ale také jejich dodavatelé. Restaurace či benzinky musí odněkud nakupovat zásoby. A těžko si lze představit, že tito dodavatelé negenerují zisk. My jsme v našem modelu šli pouze do druhého kolene, protože další generace už nejsou příliš významné. Rozdělíme tržby 633,8 milionů CZK na: Zaplacené daně 202,3 milionů CZK Čistý zisk 177,7 milionů CZK Náklady na prodané zboží a služby + provozní náklady 253,8 milionů CZK Předpokládáme-li, že všichni, kteří generovali tržby, mají své dodavatele, pak i ti (ale také zaměstnanci) tvoří nějaký zisk (plat) a platí daně. Pro určení míry zdanění jsme použili celkové zdanění na základě této analýzy. Je ale třeba odečíst vliv DPH a spotřební daně, které se platí jen jedenkrát. Při tržbách 633,8 milionů CZK, celkových daních 202,3 milionů CZK (z toho DPH + spotřební daň 118,5 milionů CZK) a čistém zisku 177,7 milionů CZK vychází míra zdanění dodavatelů bez DPH a spotřební daně 13,2 %. Jimi zaplacené daně tedy činí 33,6 milionů CZK ,8 milionů CZK * 0,133 32

33 14. Multiplikační daňový efekt Jestliže u daňového výnosu jsme šli pouze do druhého kolene, při výpočtu multiplikačního daňového efektu půjdeme ještě dále. Jestliže z důvodu Grand Prix vznikl firmám a živnostníkům čistý zisk 177,7 milionů CZK, je nasnadě se domnívat, že část těchto peněz půjde zpět do oběhu a bude generovat další zisky a daňové výnosy. ČNB uvádí jako míru úspor 10 % 14, tedy 10 % zisku zůstane zadrženo a 90 % půjde do oběhu. Pro výpočet daňového výnosu je třeba určit normalizovanou míru zdanění neovlivněnou obrovským zdražování z důvodu Grand Prix. Tu dostaneme tak, že nastavíme zdražení o 0 %, nikoli o 80 % tak, jak je v kapitole Daň z příjmu právnických a fyzických osob + odvody sociální a zdravotní pojištění (TABULKA 7.2). Tedy nepředpokládáme žádné zdražování a z toho jsme spočítali celkovou míru zdanění 24,7 % 15. Dále je třeba stanovit čistou ziskovou marži. Tu spočítáme podobně jako zdanění. Tedy hledáme čistý zisk při nulovém navyšování cen. Ten by byl 79,5 milionů CZK, což při tržbách 633,8 milionů CZK znamená, že čistá zisková marže je 12,5 %. TABULKA 14.1 Multiplikační efekt Multiplikační daňový efekt přináší do státních příjmů dalších 13,3 milionů CZK. 15. Náklady ušlé příležitosti pro Brno Je více než pravděpodobné, že mnoho Brňáků raději na víkend odjede z města. Jako největší finanční ztrátu vnímáme zejména omezení večerních návštěv hospod a restaurací. Například pokud by se rozhodlo nejít do hospody/restaurace 3000 hostů denně po dobu 3 dnů, kde by každý utratil 14 ml ,4 milionů CZK / 633,8 milionů CZK. 156,4 milionů je zisk při nulovém navýšení cen. 33

34 v průměru 400 CZK denně, pak by se finanční ztráta vyšplhala na 3,6 milionů CZK a stát by přišel na daních o přibližně 1 milion CZK. Je vidět, že tento faktor hraje jen velmi okrajovou roli (0,5 % celkových daňových výnosů Grand Prix). 16. Faktory, které nelze vyjádřit finančně Rostoucí povědomí o Brně s dopadem na celoroční turistický ruch. Vytvoření krátkodobých jednorázových pracovních míst během Grand Prix. Umožnění existence řady podniků některým podnikům vygeneruje období Grand Prix několikaměsíční tržby. Bez Grand Prix by řada hotelů a restaurací nemusela existovat. Udržování kulturně-sportovního dědictví. Snížení kvality života pro některé obyvatele Brna a blízkého okolí Tržby v nočních podnicích nezahrnujeme je do přímých dopadů, neboť neexistují relevantní data. Také je velmi nepravděpodobné, že u takových podniků dochází k efektivnímu výběru daně. Odchylky našich odhadů od reality vzhledem k tom, že tvrdých dat je jen velmi málo, mohou se naše expertní odhady lišit od reality. Vzhledem k počtu těchto odhadů se lze domnívat, že se budou do značné míry navzájem kompenzovat. 17. Shrnutí V tabulce uvádíme základní čísla, která popisují přínos Grand Prix České republiky s ohledem na daně a tržby. 202 milionů CZK daňových příjmů je základní varianta, která shrnuje přímé dopady. Další řádky už ukazují nepřímé dopady, nicméně podle našeho názoru jsou relevantní pro hodnocení finančního přínosu Grand Prix České republiky. 34

35 Autor analýzy: Ing. Tomáš Menčík, CFA Cyrrus, a.s. Kontakt:

Bilance GrandPrix (tis CZK)

Bilance GrandPrix (tis CZK) Moto GP MotoGP Stejně jako loni touto dobou, i letos se začíná řešit budoucnost Velké ceny silničních motocyklů v Brně. Brněnské zastupitelstvo v červnu nedokázalo projednat padesátimilionovou dotaci,

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb

Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb viz. komentář Náklady za rok Kč 1. pořízení vozidla 193 218 2. servis a údržba vozidla 26 198 3. pneumatiky 16 400 4. taxametr 3 436

Více

V hl. m. Praze jsou tyto podmínky i nadále splněny.

V hl. m. Praze jsou tyto podmínky i nadále splněny. Informace o ověření platnosti stanovené maximální ceny osobní taxislužby 1. Úvod Hlavní město Praha se pravidelně zabývá situací na trhu v taxislužbě poskytované na území hl. m. Prahy z důvodu ověření,

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

Zpráva o přepočtu ceny dopravního výkonu v MAD Česká Lípa pro rok 2013. Zpracoval: Ing. Luboš Weiss Dne: 1. července 2013 Přílohy: -

Zpráva o přepočtu ceny dopravního výkonu v MAD Česká Lípa pro rok 2013. Zpracoval: Ing. Luboš Weiss Dne: 1. července 2013 Přílohy: - Zpráva o přepočtu ceny dopravního výkonu v MAD Česká Lípa pro rok 2013 Zpracoval: Ing. Luboš Weiss Dne: 1. července 2013 Přílohy: - Obsah: 1. Základní informace a princip výpočtu ceny dopravního výkonu

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Evaluation of the benefits drawn by EU-15 countries as a result of cohesion policy implementation in the Czech Republic

Evaluation of the benefits drawn by EU-15 countries as a result of cohesion policy implementation in the Czech Republic Evaluation of the benefits drawn by EU-15 countries as a result of cohesion policy implementation in the Czech Republic Appendix 21. prosince 2010 Obsah 1 Shrnutí studie... 2 2 Detailní popis metod výpočtů

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 2. FÁZE ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

Důvodová zpráva. 1. Úvod

Důvodová zpráva. 1. Úvod Důvodová zpráva 1. Úvod Hlavní město Praha se pravidelně zabývá situací na trhu v taxislužbě poskytované na území hl. m. Prahy a to nejen z důvodu ověření, zda přetrvávají podmínky pro uplatnění cenové

Více

KALKULACE ORIENTAČNÍCH MINIMÁLNÍCH NÁKLADŮ V TAXISLUŽBĚ V PRAZE

KALKULACE ORIENTAČNÍCH MINIMÁLNÍCH NÁKLADŮ V TAXISLUŽBĚ V PRAZE České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Ústav logistiky a managementu dopravy KALKULACE ORIENTAČNÍCH MINIMÁLNÍCH NÁKLADŮ V TAXISLUŽBĚ V PRAZE Ing. Jan Tichý, Ph.D. Ing. Zdeněk Říha, Ph.D.

Více

Michaela Voráčková Jan Zábrodský. 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008

Michaela Voráčková Jan Zábrodský. 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008 Michaela Voráčková Jan Zábrodský 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008 Předmět daně 1 Tabákové výrobky Minerální oleje Líh Víno & meziprodukty Pivo 2 Správce daně = celní úřady a ředitelství

Více

Podíl z celkového počtu pojištěnců, migranti, kteří se kteří se vrátili v roce 2010 po 1 až 4 letech 6=1-3

Podíl z celkového počtu pojištěnců, migranti, kteří se kteří se vrátili v roce 2010 po 1 až 4 letech 6=1-3 1.17. Remitence Remitence Čechů do České republiky 1.17.1. Odhad remitencí vychází z definice pojmu remitencí v souladu s metodikou platební bilance - BPM6. Metoda odhadu je založena na kvantitavním přístupu,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

INFORMATIKA pro LÁZEŇSTVÍ. Ing. Petr Janík

INFORMATIKA pro LÁZEŇSTVÍ. Ing. Petr Janík ULGAT/L0015 přednáška č.2 1 1 janik@vosahs.cz konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) 26. března 2009 Obsah přednášky 1 2 Schéma Objekty

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO170

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

HOTEL TIME, a.s. Reporting v systému HotelTime

HOTEL TIME, a.s. Reporting v systému HotelTime HOTEL TIME, a.s. Reporting v systému HotelTime OBSAH 1. Standardní provozní reporting... 3 1.1. Analýza obsazenosti... 3 1.2. Výkony hotelu dle středisek... 4 1.3. Denní uzávěrka... 5 1.4. Partneři dle

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D.

Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D. EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D. Základní legislativní rámec Zákon o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon) č. 455/1991 Sb.

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Technika poskytování zájezdu Téma Ročník Autor Technika

Více

INFORMACE PRO KLIENTY 1

INFORMACE PRO KLIENTY 1 INFORMACE PRO KLIENTY 1 leden 2012 Cestovní náhrady Vážená klientko, vážený kliente! V důsledku změn Zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012 došlo i k zásadním změnám v oblasti poskytování cestovních

Více

SEM. 2. série VZOROVÉ ŘEŠENÍ

SEM. 2. série VZOROVÉ ŘEŠENÍ SEM 2. série VZOROVÉ ŘEŠENÍ Příklad 1 VÝDAJE - 1. měsíc Kč P/N/Z Nájem 3 500 Kč Povinné/ Nutné Šalinkarta čtvrtletní (MHD) 685 Kč Nutné Doklady, kartička na bus, ČD 50 Kč Nutné Jízdné domů (např. 1 cesta

Více

peníze od státu do státu 1

peníze od státu do státu 1 Státní podniky V této studii je zahrnuto celkem 13 podniků vlastněných státem, které mají zásadní strategický či ekonomický význam. Skupina obsahuje 4 podniky zabývající se energetikou, 7 podniků z dopravních

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Státní rozpočet, daňová soustava ČR VY_32_INOVACE_10_19

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Státní rozpočet, daňová soustava ČR VY_32_INOVACE_10_19 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl Statistika návštěvnosti za rok 2010 Destinační management sleduje statistické ukazatele návštěvnosti již od roku 1994. Jedná se především o data týkající se počtu přenocování turistů, obsazenosti parkovišť,

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019)

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019) Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14 14 14.1 Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14.2 Časové rozlišení nákladů a výnosů v užším pojetí (náklady příštích období, výdaje

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. března 2005 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Úroky na bankovních účtech

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

NÁVRH NA POSTUP ZMĚNY SYSTÉMU PARKOVÁNÍ V CENTRU MĚSTA ČESKÁ LÍPA

NÁVRH NA POSTUP ZMĚNY SYSTÉMU PARKOVÁNÍ V CENTRU MĚSTA ČESKÁ LÍPA NÁVRH NA POSTUP ZMĚNY SYSTÉMU PARKOVÁNÍ V CENTRU MĚSTA ČESKÁ LÍPA Zpracovatel: Odbor rozvoje, majetku a investic Datum zpracování: 9. prosince 2011 1 1. Účel vypracování návrhu a. Zajistit v centru města

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

Hodina 50 Strana 1/14. Gymnázium Budějovická. Hodnocení akcií

Hodina 50 Strana 1/14. Gymnázium Budějovická. Hodnocení akcií Hodina 50 Strana /4 Gymnázium Budějovická Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý BLOK ČÍSLO 8 Hodnocení akcií Předpokládaný počet : 9 hodin Použitá literatura : František Egermayer, Jan Kožíšek Statistická

Více

Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka

Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka Model verze 17.2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Veřejné výdaje na podporu cestovního ruchu Přínosy z cestovního ruchu pro Českou republiku Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Březen 2013

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

Parametry výzkumu. Téma. Sběr dat. Cílová osoba. Metodologie. Reprezentativnost. Počet rozhovorů. Dotazník

Parametry výzkumu. Téma. Sběr dat. Cílová osoba. Metodologie. Reprezentativnost. Počet rozhovorů. Dotazník 1 Parametry výzkumu Téma Spotřebitelské chování při nákupu rychloobrátkového zboží v prodejnách na čerpacích stanicích Sběr dat Listopad 2014 Cílová osoba Nakupuje na čerpacích stanicích rychloobrátkové

Více

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ekonomická směrnice upravuje poskytování odměn za výkon funkce (dále jen odměny) rozhodčího, pomocného rozhodčího, pořadatele a delegáta

Více

Ekonomická stránka CR

Ekonomická stránka CR Ekonomická stránka CR Příjmy, výdaje a bilance ZCR za rok 2007 až 2012 (v mil. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 příjmy ze ZCR 132 914,1 139 828,2 133 118,2 132 623,0 135 954,0 135 007,0 137 815,0

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

5.2.1 Konkrétní složení příjmů a výdajů

5.2.1 Konkrétní složení příjmů a výdajů Rodinný rozpočet 5.2.1 Konkrétní složení příjmů a výdajů Výsledek rozpočtu hospodaření v zásadě ovlivňují, jak již bylo řečeno, dvě kategorie, a to: Příjmy vstupy, zdroje. Výdaje výstupy, potřeby. Jsou

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13 Obsah Úvodem... 11 1 Spotřební daně v ČR... 13 2 Dva principy výběru daní a jejich využití u spotřebních a ekologických daní... 19 2.1 Princip země původu (výroby)... 20 2.1.1 Princip země původu ve vztahu

Více

Zajištění služeb Opravárenské základny a vozoven tramvají

Zajištění služeb Opravárenské základny a vozoven tramvají Zajištění služeb Opravárenské základny a vozoven tramvají Ekonomické posouzení plného Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Finální zpráva 27. července 2011 Obsah Předmět Model Nákladová báze

Více

ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná zúčtovacích

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

Cestovní ruch v České republice

Cestovní ruch v České republice Cestovní ruch v České republice Aktuální situace a trendy v hotelnictví a kongresovém turismu 30. června 2011 Multiplikační model Souhrn přínosů a pozitivních vlivů cestovního ruchu v ČR 550 Tržby z cestovního

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Dopady zavedení celoročních pátečních zákazů jízdy pro nákladní vozidla na dopravní společnosti

Dopady zavedení celoročních pátečních zákazů jízdy pro nákladní vozidla na dopravní společnosti Dopady zavedení celoročních pátečních zákazů jízdy pro nákladní vozidla na dopravní společnosti 1. Legislativní vymezení, zadání V současné době platí zákazy jízdy na dálnicích a silnicích I. třídy pro

Více

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Charakteristika spotřebních daní. 2. Předmět spotřebních daní. 3. Osvobození od daně. 4. Plátci daně. 5. Správa daně. 6. Zdaňování minerálních olejů. 7.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice STAVBY PRO VEŘEJNÉ STRAVOVÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Žádost o proplacení výdajů B1

Žádost o proplacení výdajů B1 B1 Verze pro příjemce dotace který vede daňovou evidenci V případě že subjekt neprovozuje některou z činností uváděných na řádcích 2-9 zaškrtne v příslušném sloupec Ne. V případě že subjekt provozuje některou

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Preambule

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Preambule VYBRANÁ USTANOVENÍ Preambule (8) Je vhodné umožnit členským státům stanovit nižší omezení, pokud jde o peněžní prahovou hodnotu pro děti, a zajistit, aby nezletilé osoby nemohly využívat osvobození od

Více

za rok 2005 Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice vyhotoveno dne: 16.6.2006 Podpis členů správní rady účetní jednotky:

za rok 2005 Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice vyhotoveno dne: 16.6.2006 Podpis členů správní rady účetní jednotky: Pohořelická, obecně prospěšná společnost Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice za rok 2005 vyhotoveno dne: 16.6.2006 Podpis členů správní rady účetní jednotky: Podpis ředitele účetní jednotky: 1/9 1. PŘEDMĚT

Více

METODIKA PRO VÝPOČET FINANČNÍ MEZERY PROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJEM ROP SZ PŘÍLOHA Č. 10A PŘÍRUČKY PRO ŽADATELE

METODIKA PRO VÝPOČET FINANČNÍ MEZERY PROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJEM ROP SZ PŘÍLOHA Č. 10A PŘÍRUČKY PRO ŽADATELE METODIKA PRO VÝPOČET FINANČNÍ MEZERY PROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJEM ROP SZ v3 10. března 2015 Obsah 1 Obecný postup... 3 1.1 Působnost čl. 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006... 3 1.2 Referenční období...

Více

Daňové úniky nejsou způsobeny vysokou otevřeností trhu s PHM, ale jeho atraktivitou (vysoká cena, velké objemy). Druhým problémem je nedokonalost

Daňové úniky nejsou způsobeny vysokou otevřeností trhu s PHM, ale jeho atraktivitou (vysoká cena, velké objemy). Druhým problémem je nedokonalost Daňové úniky nejsou způsobeny vysokou otevřeností trhu s PHM, ale jeho atraktivitou (vysoká cena, velké objemy). Druhým problémem je nedokonalost obecných daňových zákonů nebo neschopnost je vymáhat. K

Více

Daně z alkoholu a jiných neřestí. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z alkoholu a jiných neřestí. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z alkoholu a jiných neřestí Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Východiska přednášky Daňový systém ČR (J. Fischer) Dělení alkoholu (P. Míka) Druhy daní spotřební daně daň z přidané hodnoty Souvislosti makroekonomické

Více

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Definice malého a středního podniku* Počet zaměstnanců

Definice malého a středního podniku* Počet zaměstnanců Definice malého a středního podniku* Počet zaměstnanců Celková aktiva nebo obrat nepřesahují Aktiva Obrat Střední podnikatel < 250 43 mil. EUR 50 mil. EUR Malý podnikatel < 50 10 mil. EUR 10 mil. EUR Drobný

Více

MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB nákladově orientované modely poptávka pořizovací lhůta dodávky předstih objednávky deterministické stochastické

MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB nákladově orientované modely poptávka pořizovací lhůta dodávky předstih objednávky deterministické stochastické MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB Význam zásob spočívá především v tom, že - vyrovnávají časový nebo prostorový nesoulad mezi výrobou a spotřebou - zajišťují plynulou výrobu nebo plynulé dodávky zboží i při nepředvídaných

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Minimální počet bodů znamenající splnění testu: 50.

Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Minimální počet bodů znamenající splnění testu: 50. Pozorně si pročtěte každou z 20 testovacích otázek. Každá otázka má pouze jedno správné řešení. Toto řešení si můžete zapsat do tohoto zadání. V každém případě nezapomeňte svoje řešení zapsat do oficiálního

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU Praha 30.11.2004 sekr. 41238/2004 Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU S platností od 01.12. 2004 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU Cestovní náhrady v tuzemsku a

Více

Spotřeba energií a postoj k možným úsporám mezi malými a středními podniky

Spotřeba energií a postoj k možným úsporám mezi malými a středními podniky Ipsos pro AMSP ČR: Spotřeba energií a postoj k možným úsporám mezi malými a středními podniky Září 2015 O výzkumu AMSP ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky

Více

3.4. Nutné vedlejší výdaje

3.4. Nutné vedlejší výdaje 8. Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad Cestovní náhrady jsou poskytovány podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. I. ÚČEL 1.1. Účelem této směrnice je zajištění jednotného

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR VÝSLEDKY 2. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA Praha, 28. 5. 2014 1 Projekt a jeho cíle Popis 2. fáze

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Moderní doprava Užití infrastruktury jako služby Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Ing.Vladimír Bártl, MBA Průhonice 12.1.2010 Východiska pro ODS lidé podporují další výstavbu dálnic a rychlostních

Více

Hotelový program. Grafické štafle-základní a rozšířené rozlišení:

Hotelový program. Grafické štafle-základní a rozšířené rozlišení: Hotelový program Hotelový program řeší kompletně problematiku hotelové recepce ubytovacího zařízení. Vede agendu od rezervací ubytování, středisek i služeb, stravování, přes ubytování jednotlivých hostů

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské ve výši 1 260 Kč a náhradu mzdy za jednodenní dovolenou ve výši 650 Kč. Zaměstnavatel vyslal paní Kropáčkovou

Více

Objektivní nástroj pro volbu parametrů vozového parku lehkých užitkových automobilů

Objektivní nástroj pro volbu parametrů vozového parku lehkých užitkových automobilů Objektivní nástroj pro volbu parametrů vozového parku lehkých užitkových automobilů O společnosti Fleet Partners Založena 2008 Team: 70 let zkušeností: Automobilový trh Operativní leasing Marketingové

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

Poskytování a účtování cestovních náhrad

Poskytování a účtování cestovních náhrad Poskytování a účtování cestovních náhrad Vnitřní předpis Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. VP-06/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 1.1.2013

Více