Daňové výnosy z pořádání Grand Prix České republiky 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daňové výnosy z pořádání Grand Prix České republiky 2014"

Transkript

1 Daňové výnosy z pořádání Grand Prix České republiky Cyrrus, a.s. 1

2 ÚVOD Cílem předkládané analýzy je vyjádřit reálný ekonomický přínos závodu Grand Prix České republiky mistrovství světa silničních motocyklů. Pro potřeby tohoto cíle byla vytvořena vlastní metodika výpočtu vstupních dat, především pak návštěvnosti. Pro potřeby této analýzy se jevilo jako nejvhodnější pracovat s co nejvíce konzervativním údajem o návštěvnosti, tak aby vyčíslený ekonomický přínos Grand Prix bylo možné považovat bez výhrad za obhajitelný. Automotodrom Brno vykázal za víkend Grand Prix České republiky 2014 souhrnnou návštěvnost osob s celkovým počtem unikátních návštěvníků. Tento údaj je primárně určený pro obchodní a marketingové účely. Metodika výpočtu zahrnuje několik zdrojů dat reálný počet prodaných a vydaných vstupenek a průchodu návštěvníků areálem, data o vydaných vstupních kartách od promotéra, data o počtu hostů a počtu pracovních vstupů (týmy, servisní zázemí výrobců doplňků atd.). Uváděná návštěvnost zároveň reflektuje kvalifikované odhady o celkovém počtu osob na tribunách založené na leteckých snímcích, počty parkujících automobilů a motocyklů v okolí závodiště a počty návštěvníků přepravených jinými dopravními prostředky. Výsledné číslo zahrnuje údaje za celou akci, tj. včetně její přípravy. Pro marketingové účely je pak počet návštěvníků i přípravných pracovníků poměrně rozdělen do návštěvnosti za samotné tři dny trvání závodního víkendu. Udávaná návštěvnost proto představuje maximální možný počet osob přítomných na Grand Prix České republiky. Analýza oproti tomu pracuje s maximálně konzervativní variantou údaje o návštěvnosti. Udávaný počet návštěvníků za tři dny a návštěvníků i včetně přípravných dnů předcházejících prodlouženému závodnímu víkendu je založen na datech o vstupech jednotlivých osob v jednotlivých dnech do areálu, datech o vydaných vstupních kartách od promotéra a počtu pracovních vstupů, počtu zaparkovaných dopravních prostředků, vypravených autobusů hromadné dopravy nebo například na kapacitě ubytovacích zařízení v okolí okruhu a jejich naplněnosti. Výsledný údaj, se kterým je dále pracováno, tedy reprezentuje defenzivní variantu návštěvnosti Grand Prix České republiky, která je z hlediska výpočtu reálného ekonomického dopadu na veřejné rozpočty a prosperitu nejvíce relevantní. Na základě veřejně dostupných dat, informací od Automotodromu Brno, dopočtů a expertních odhadů jsme spočítali přímý daňový přínos pro Českou republiku z pořádání Grand Prix České republiky na 202,3 milionů CZK při tržbách 633,8 milionu CZK. Největší podíl 70,4 % z daňových příjmů plyne do státního rozpočtu a v Brně zůstává 64,6 % tržeb. Nejdůležitější s ohledem na daně je DPH. Výběr této daně tvoří 47,9 % všech daňových příjmů. K základní variantě 202,3 milionů CZK je vhodné připočítat ještě další nepřímé dopady pořádání Grand Prix České republiky, které navýší daňový výběr až na 229,7 milionů CZK. V základní variantě vychází útrata na jednoho návštěvníka a den 3420 CZK a celková míra zdanění je 33,1 %. Tedy z každé utracené stokoruny jde 33,1 CZK do státní, obecní či krajské kasy. V závěru analýzy uvádíme další faktory, které by mohly ovlivnit daňový výběr, ale nejsou vyjádřitelné penězi. Jedná se například o zachovávání sportovně-kulturního dědictví či zvyšování povědomí o městě Brně. 2

3 1. POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ Oficiální počet návštěvníků Grand Prix České republiky 2014 zveřejňovaný společností Automotodrom Brno (dále jen AMD), který odpovídá metodice pořádající španělské společnosti DORNA SPORTS, uvádí číslo Nejedná se však o unikátních návštěvníků. Tento počet vyplývá z počtu prodaných a rozdaných vstupenek a dalších hostů akce. Detail je v následující tabulce 1.1. TABULKA 1.1 Zdroj: AMD Metodika DORNA je postavená na několika předpokladech. Ten nejdůležitější je, že všichni diváci (tedy bez zaměstnanců Automotodrom Brno a DORNA ) jsou započítáni na všechny 3 dny, tedy pátek, sobota i neděle. Vzhledem k tomu, že tímto způsobem probíhá srovnávání návštěvnosti napříč všemi podniky seriálu mistrovství světa silničních motocyklů, nelze tento způsob zpochybňovat. Pro účely daňových příjmů a tržeb je třeba stanovit reálný počet návštěvníků a turistů, kteří na GP České republiky přijedou nebo přijdou. 3

4 Akce vzhledem ke svému rozsahu a různým formám vstupů neumožňuje vykázat přesný počet návštěvníků, poskytnutá data je proto třeba upravit. Klíčovou úpravu vyžaduje skupina Diváci. Oficiálně udávaný údaj je založen na teoretickém množství možných vstupů diváků podle vydaných vstupenek, tento údaj však neodpovídá skutečnosti. Reálný počet diváků jsme spočítali na základě obsazenosti hotelů 1 a kempů, počtu zahraničních a domácích hostů a podle počtu vozidel a motorek. Podle informací AMD je struktura návštěvníků následující: TABULKA Proveden malý průzkum mezi 7 brněnskými hotely (většina provozovatelů si přála zůstat v anonymitě 5 odpovědělo, 2 odpovědět odmítli); informace čerpány též z booking.com a od empirického dotazování AMD přímo u poskytovatelů ubytovacích služeb. 4

5 Celkový počet unikátních diváků 2 : Zahraniční: Domácí: Reálné počty hostů a návštěvníků, jimž vstup zprostředkuje DORNA, podle vyjádření AMD není důvod zpochybňovat. Součet jimi strávených dnů v Brně během Grand Prix České republiky 2014 je K úpravě přistupujeme u položky návštěvníků se vstupy vydanými AMD (externí pracovníci, personál dodavatelských firem). AMD uvádí jejich počet 2477 a současná metodika je započítává pouze 1x. Podle konzultací s AMD je reálný průměrný počet strávených nocí u této skupiny návštěvníků pět. S tímto číslem pracujeme v této analýze. Skupina návštěvníků Diváci vyžaduje nejvýraznější korekci. Tabulka 1.3 již zohledňuje výše zmíněné faktory a představuje přesnější představu o skutečném počtu návštěvníků Grand Prix České republiky Podle našeho modelu například v noci ze soboty na neděli spalo v Brně, resp. v JMK již 100 % zahraničních návštěvníků a 42 % českých návštěvníků. Zbývající část Čechů dojela až na samotný závod. TABULKA 1.3 Celkový počet návštěvníků 3 Grand Prix 2014 v Brně od pátku do neděle vychází podle našeho modelu s tím, že dalších cca strávených dnů připadá na dny před a po prodlouženém závodním víkendu. V souvislosti s Grand Prix České republiky 2014 stráví hosté v Brně a JMK dnů. TABULKA Součet těchto čísel odpovídá počtům v Tabulce 1.1 ve 4. sloupci 3 Jedná se o strávené dny, nikoli o unikátní osoby. Pokud v Brně někdo tráví 9 dnů, je započítán 9x. 5

6 2. UBYTOVÁNÍ Stanovení výše tržeb, které vygenerovaly ubytovací zařízení, vychází z počtu a složení návštěvníků, průměrné odhadované ceny za noc strávenou v hotelu/penzionu/kempu, průměrné odhadované délky pobytu a vytíženosti ubytovacích zařízení. Struktura návštěvníků Grand Prix České republiky 2014 byla ukázána v tabulce 1.3. Tuto tabulku jsme rozšířili výše zmíněné předpoklady. TABULKA 2.1 Velká cena silničních motocyklů je pro jihomoravské hoteliéry vítanou příležitostí k navýšení marží a maximálnímu využití kapacit. Z veřejně dostupných zdrojů a z průzkumu trhu (viz kapitola Počet návštěvníků) plyne, že vytíženost noci ze soboty na neděli v ubytovacích zařízeních v celém jihomoravském kraji je blízká 100 %, o noc dříve je to kolem 80 % a ze čtvrtka na pátek 40 %. Kapacita lůžek v JMK byla v roce lůžek. Pro rok 2014 nejsou novější čísla, proto počítáme se stejným počtem. Průměrná cena za noc se ve velkém procentu případů zvyšuje i o více než 100 % 4. Na druhou stranu například hotel Velká Klajdovka na svých webových stránkách píše, že v období velké ceny zdražuje o 30 %. Kromě hotelů a penzionů jsou též v období Grand Prix pronajímány volné byty či chaty, které se v oficiálním počtu lůžek v JMK neobjevují. Dále je třeba zohlednit fakt, že přibližně 30 kilometrů od závodního okruhu leží hranice kraje Vysočina. Je velmi pravděpodobné, že část návštěvníků bude ubytovaná i tam, s obsazeností lůžek v tomto kraji ale nepočítáme. Vzhledem k tomu, že oficiální věrohodné informace o průměrné ceně ubytovacích služeb v JMK nejsou k dispozici, stanovili jsme průměrnou cenu lůžka v období Grand Prix Brno expertním odhadem na 1350 CZK za noc. To implikuje při odhadovaném průměrném zdražení o 80 % normalizovanou průměrnou cenu za noc v JMK 750 CZK v období mimo Grand Prix. Vzhledem k tomu, že drtivá většina hotelů má vyšší ceny a u penzionů to může být blízko realitě, považujeme i s ohledem na informace v předchozím odstavci náš odhad průměrné ceny 1350 CZK za lůžko v ubytovacích zařízeních v JMK během Grand Prix spíše za defenzivní (konzervativní). Například server trivago.cz uvádí, že průměrná cena dvojlůžkového pokoje v průběhu závodního víkendu se 4 Například 6

7 v Brně pohybuje na ceně 3621 CZK. Noc ze soboty na neděli vyjde v průměru na 4422 CZK. I z těchto čísel je patrné, že naše odhady otevírají prostor pro vyšší tržby i daně, pro účely této analýzy jsme ale spíše konzervativní. Ubytování v kempech je podle přehledu AMD za rok 2014 cenově na úrovni přibližně 500 CZK na osobu a noc. Celkové tržby za ubytovací služby, které utratí diváci Grand Prix České republiky, dosahují 102,6 milionů CZK (91,4 milionů v hotelích a penzionech, 11,2 milionů v kempech). Zohlednit je potřeba i ty turisty, kteří si pobyt prodlouží i po nedělním konci Grand Prix. Předpokládáme, že se může jednat přibližně o 10 % zahraničních turistů, kteří zde stráví v průměru 3 dny s cenou za ubytování 975 CZK 5. Za to celkem utratí 8 milionů CZK. TABULKA 2.2 Jinou cenu za ubytování jsou podle našeho názoru ochotni zaplatit hosté DORNA (celkem nocí). Mezi nimi jsou zahrnuti členové týmů, personál DORNA, VIP hosté DORNA a týmů, činovníci Mezinárodní motocyklové asociace či asociace týmů a jezdců. Podle našich odhadů může průměrná cena za lůžko dosahovat u této skupiny návštěvníků Grand Prix České republiky 2000 CZK, protože se bude jednat primárně o ubytování v brněnských hotelích s nejvyšší poptávkou. Tržby dosáhly 87,6 milionů CZK. 5 Normalizovaná cena 750 CZK navýšená o 30 %. 30 % reflektuje očekávaný nadstandard, za který si zahraniční turista připlatí. 7

8 TABULKA 2.3 Externí pracovníci a personál dodavatelských firem se podle odhadů AMD skládají z 30 % z mimobrněnských a ze 70 % z obyvatel Brna (tedy bez nutnosti ubytování). U mimobrněnských odhadujeme průměrnou zaplacenou cenu za 1 noc za lůžko 800 CZK. Celkem to znamená 3,0 milionů tržeb. V této částce vidíme rezervy zejména s ohledem na 70 % podíl obyvatel Brna, který se nám jeví jako značně vysoké (nadhodnocené) číslo. Celkové tržby za ubytování zaplacené návštěvníky Grand Prix České republiky odhadujeme na 200,5 milionů CZK. TABULKA 2.4 8

9 3. STRAVA Tržby za stravování návštěvníků Grand Prix České republiky je nutné rozdělit na jednotlivé skupiny osob. Je totiž velmi pravděpodobné, že VIP host utratí odlišnou sumu peněz v porovnání s obyčejným návštěvníkem, neřkuli důchodcem či dítětem. V případě hostů promotérské firmy DORNA předpokládáme, že průměrná osoba utratí za den 1200 CZK za jídlo a nealkoholické nápoje. Jistě budou velké rozdíly mezi VIP hosty či techniky týmů, nicméně stravování v hotelích či lepších restauracích může stát výrazně více než námi odhadovaný průměr. Tato skupina návštěvníků je podle našeho názoru (stejně jako v případě ubytovacích služeb) nejbonitnější, a tudíž inklinuje k vyšším útratám. Stejně jako v případě cen ubytování platí výrazné navyšování cen i pro stravování v restauracích či konzumaci nápojů v hospodě. Podle našich informací se ve velkém procentu případů zdražuje i o více než 100 %. Alkoholické nápoje také počítáme individuálně podle jednotlivých skupin návštěvníků. Detaily jsou uvedeny v následující tabulce 3.1. TABULKA 3.1 Ne nevýznamnou položkou jsou i tržby za cigarety. V našem modelu vycházíme z informací z roku , kde byl stanoven počet kuřáků v České republice na 29 % 7 a průměrný počet vykouřených cigaret byl 14. Celkové tržby z prodeje cigaret z hostů DORNA tak vychází na CZK. 6 Projekt evropské komise Exkuřáci jsou nezastavitelní 7 Předpokládáme, že počet kuřáků v okolních zemích je stejný 9

10 TABULKA 3.2 DIVÁKY platící i neplatící jsme rozdělili také do skupin tak, abychom mohli mezi nimi diferencovat útraty. Předpokládáme, že nejvyšší útraty dosahují VIP hosté AMD, naopak nejméně ti návštěvníci, kteří neplatí vstupné (senioři, děti, černé vstupy, diváci za ploty). Odhad útraty za jídlo a nealkoholické pití je v následující tabulce 8. TABULKA 3.3 Odhad tržeb za alkoholické nápoje je postavený na podobných principech jako u hostů DORNA. Tedy u každé skupiny návštěvníků jsme provedli expertní odhad průměrného počtu zkonzumovaných alkoholických nápojů. Celkové divácké tržby za alkohol dosáhly podle našich výpočtů 48,6 milionů CZK. 8 Pro účely této analýzy je obtížné rozdělit, kdo do jakého dne se počítá. Pravidlo, kterým se řídíme, je, že návštěvník je do stravy započítáván už v den, kdy dorazil. Tady může docházet k mírnému zkreslení, na validitu dat to ale podle našeho názoru nemá přílišný dopad. 10

11 TABULKA 3.4 Další skupinou návštěvníků Grand Prix České republiky jsou externí pracovníci. Defenzivní předpokládaná útrata za den je u přespávajících osob 500 CZK. U Brňáků nepředpokládáme výdaje nad rámec toho, co by utratili při běžných aktivitách nebýt Grand Prix České republiky. TABULKA 3.5 Počet osob, kteří si prodlouží víkend (a udělají si dovolenou), byl stanoven na 10 % ze všech zahraničních turistů, tedy 3831 osob. Předpokládáme, že denní útrata na osobu je 1000 CZK za jídlo a nealkoholické nápoje. Odhad spotřeby alkoholických nápojů a celkových tržeb je v následující tabulce. TABULKA

12 Celkové tržby související se stravováním odhadujeme na 249,3 milionů CZK. TABULKA DOPRAVA Předpoklad, který jsme učinili je, že na motorce jede v průměru 1,5 osoby a v autě i obytném automobilu 3 osoby. Při zohlednění počtu návštěvníků a jejich rozdělení na zahraniční a domácí (brněnské a mimobrněnské) jsme dospěli k následujícím počtům dopravních prostředků. TABULKA 4.1 Pro stanovení tržeb za pohonné hmoty bylo potřeba udělat několik předpokladů například o spotřebě aut, motorek, průměrném počtu najetých kilometrů, procentu dopravních prostředků, které natankují při odjezdu plnou nádrž, apod. Vše je uvedeno v následující tabulce. 12

13 TABULKA 4.2 Zdroj: CCS, prodejci aut, motorek, vlastní odhady Tržby z pohonných hmot lze kvantifikovat po nastavení několika parametrů. Vzhledem k mírně levnějším cenám pohonných hmot v České republice v porovnání s okolními zeměmi (vyjma Polsko) předpokládáme, že racionálně uvažující řidič nabere na odjezdu z České republiky plnou nádrž. Pro zachování defenzivního charakteru analýzy ale předpokládáme tímto způsobem konajících pouze 60 % řidičů, kteří natankují plnou. U zahraničních řidičů nelze předpokládat, že všechny pohonné hmoty projeté na území ČR byly tady nakoupeny. Předpokládáme, že pouze 50 % pohonných hmot v ČR projetých bylo v ČR nakoupeno. Na Grand Prix České republiky dorazilo přibližně 45 % Němců, 35 % Rakušanů, 10 % Poláků, 5 % Slováků a 5 % ostatních národností. U všech národností jsme nadefinovali ujetou vzdálenost podle vzdálenosti referenčního hraničního přechodu od Brna. Návštěvníci Grand Prix, kteří si svůj pobyt prodlouží, najedou podle našich odhadů denně 100 km. U dálničních známek pracujeme s tím, že pouze 85 % aut zahraničních turistů si známku koupí. Nepracujeme se 100 %, protože je pravděpodobné, že část zahraničních řidičů již dálniční známku má. U obytných aut pracujeme se stejným číslem. Pro domácí řidiče je situace odlišná, neboť netankují na hranicích plnou nádrž. Podle našich odhadů najede průměrný dopravní prostředek s českými fanoušky směřující na Grand Prix 250 km (jedna cesta) s posádkou, která bude v Brně nebo v JMK nocovat. Dopravní prostředky, které nebudou trávit v Brně nebo v JMK noc, najedou podle našeho názoru 80 km (jedna cesta), neboť návštěvníci 13

14 z bližších lokalit budou mít větší tendenci vracet se na noc domů. Návštěvníci z Brna nenajedou v souvislosti s Grand Prix nic. Průměrná útrata za taxi dosáhne podle našich výpočtů 300 CZK, poveze v průměru 3 lidi a sveze se 10 % Čechů a 20 % zahraničních návštěvníků Grand Prix. V jednom automobilu jedou průměrně 3 osoby, na motorce 1,5 a v obytném autě také 3. Celkové tržby návštěvníků Grand Prix související s dopravou (pohonné hmoty, dálniční známky) jsou uvedeny v následující tabulce. TABULKA

15 5. Daňové příjmy - DPH Největší podíl plyne z daně z přidané hodnoty. Její sazba je 15 % a 21 %. V případě této analýzy spadají do snížené 15 % sazby daně jen ubytovací služby a potraviny kupované v obchodech. Téměř vše ostatní spadá do standardní sazby DPH 21 %. TABULKA

16 6. Daňové příjmy spotřební daň Spotřební daň je uvalena na tabákové výrobky, pohonné hmoty a líh (alkoholické nápoje). Pro účely této analýzy spotřební dani podléhají všechny vyjmenované komodity. Spotřební daň z pohonných hmot Spotřební daň z 1 litru nafty je 10,95 CZK a z benzínu 12,84 CZK. Pro účely této analýzy jsme nerozdělovali spotřebu na naftu a benzín, ale počítali jsme průměr ceny obou dvou druhů paliv a také průměr spotřební daně. Při téměř 1,1 milionech nakoupených litrů pohonných hmot vychází odvod na spotřební dani 10,6 milionů CZK. Spotřební daň z cigaret Spotřební daň z cigaret je 2,25 CZK za 1 cigaretu. Při námi odhadovaném počtu více než vykouřených cigaret činí spotřební daň 1,8 milionů CZK. Spotřební daň z alkoholu Je nutné ji rozdělit na: daň z půllitru piva: 0,32*stupně piva/2 CZK daň z litru vína: 23,4 CZK na litr daň z 0,05 litru tvrdého alkoholu: 0,05*285 CZK*% alkoholu 16

17 TABULKA

18 7. Daň z příjmu právnických a fyzických osob Pro určení čistého zisku firem, které obdržely tržby od návštěvníků Grand Prix České republiky, použijeme ziskové marže před zdaněním, jak je zveřejňuje Český statistický úřad. Výjimkou jsou marže za kempy, taxi, alkohol a parkování, které jsou natolik specifické, že jsme jim přiřadili marže expertním odhadem. TABULKA 7.1 Vzhledem k tomu, že během Grand Prix dochází ke zdražení i přes 100 %, k marži dle ČSU připočítáváme ještě navíc cenu produktu/služby o 80 % vyšší. Tím se výrazně zvyšuje zisková marže. TABULKA 7.2 Sazba daně ze zisku fyzických osob OSVČ je 15 % příjmů po odečtení nákladů. U daně ze zisku právnických osob je to 19 % ze zisku. Pro zjednodušení počítáme s tím, že všechny benzinky a 18

19 ubytovací služby jsou zdaněny 19 % (jsou to tedy akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným). Ostatní, zejména stravovací zařízení a prodejci, jsou OSVČ. I když je tento předpoklad velmi zjednodušený, na celkový dopad daňových příjmů to nemá velký dopad. TABULKA Odvody na sociální a nemocenské pojištění Odvody na sociální a nemocenské pojištění počítáme v našem modelu jen ze zisků podnikatelů OSVČ. U právnických osob s dodatečnými odvody nepracujeme, neboť je jen těžko spočitatelné, kolik zaměstnanců bylo zaměstnáno jen pro účely Grand Prix. Z těch by pak pramenil dodatečný výnos z odvodů. Sazba sociálního pojištění je 29,2 % z vyměřovacího základu daně a sazba zdravotního pojištění je 13,5 % z vyměřovacího základu daně. Právnické osoby naopak platí daň při rozdělování vygenerovaného zisku 9 (daň z dividendy), která činí 15 %. 9 Při splnění zákonných podmínek, a pokud jsou v zisku 19

20 TABULKA Tržby přímo spojené s AMD Nad rámec výše uvedených zdrojů tržeb je nutné připočítat také náklad (=tržby) spojený se zajištěním Grand Prix týkající se AMD. Ten je dle informací AMD 60 milionů CZK 10 bez započítání zalistovacího poplatku. Předpokládáme, že všechny náklady byly na druhé straně tržbami podnikatelů OSVČ. S AMD přímo souvisí také prodej vstupenek. Za ty vygenerovali tržby 74,5 milionů CZK včetně DPH. U výnosů za vstupenky nepočítáme se ziskem, tedy s daní ze zisku, který by zaplatil AMD, neboť podle informací AMD firma generuje na pořádání GP ztrátu. 10 Reálně se jedná asi o 70 milionů CZK, nicméně cca 60 milionů jsou tržby v rámci ČR 20

21 TABULKA 9.1 V následující tabulce uvádíme přehled všech zaplacených daní. Celkový výběr daně související s pořádáním Grand Prix České republiky 2014 byl 203 milionů CZK při tržbách 633 milionů CZK. TABULKA 9.2 Pokud vztáhneme čísla na jednoho návštěvníka za jeden den, pak se dostáváme k průměrné utracené částce 3777 CZK na den, resp CZK na den (pokud vyjmeme 60 milionů jako náklad na pořádání Grand Prix). Celková míra zdanění je 31,9 %, resp. 33,1 % (pokud vyjmeme náklad 60 milionů na vrub AMD jako náklad pořádání Grand Prix). To znamená, že z každé utracené stokoruny dostane stát na daních 33,1 CZK. TABULKA

22 10. Kam plynou daně? 202 milionů CZK daňového výnosu teče do několika destinací. Nejvýznamnějším koncovým účtem je účet státního rozpočtu. Dále pak obce v ČR kromě obcí v JMK, kraje v ČR kromě JMK, zdravotní pojišťovny, město Brno, státní fond dopravní infrastruktury, ostatní obce v JMK a samotný Jihomoravský kraj. Jakým způsobem se daně dělí je zobrazeno v následující tabulce. TABULKA 10.1 Zdroj: viz poznámka pod čarou

23 TABULKA 10.2 Kam plynou daně - DPH 23

24 TABULKA 10.3 Kam plynou daně - DPPO 24

25 TABULKA 10.4 Kam plynou daně - DPFO 25

26 TABULKA 10.5 Kam plynou daně Spotřební daň 26

27 TABULKA 10.6 Kam plynou daně - shrnutí 27

28 TABULKA 10.7 Kam plynou daně shrnutí 28

29 11. Rozdělení tržeb Při stanovování rozdělení tržeb jsme použili dosavadní závěry, mezivýstupy analýzy, statistická data a expertní odhady, neboť z dostupných údajů nelze takové údaje zjistit. Například u ubytování jsme použili poměrové rozdělení lůžek v Brně a ostatních obcích v JMK. U pohonných hmot jsme použili závěry z tržeb za dopravu, ze které vyplývá, že nejvyšší podíl výdajů za pohonné hmoty byl realizován na hranicích s Německem. Z našich výpočtů plyne, že jen v Brně návštěvníci Grand Prix České republiky utratili 409,6 milionů CZK, na zbylém území JMK 144,6 milionů CZK a ve zbytku České republiky 79,6 milionů CZK. TABULKA Výdaje realizované návštěvníky z ČR, které by byly utraceny jinde v ČR Celková čísla 633 milionů na tržbách a 202 milionů na daních je třeba upravit o některé položky. Tou nejdůležitější je částka, která by byla obyvateli ČR utracena jinde v ČR, pokud by se nepořádala Grand Prix České republiky. To znamená, že ne všechny tržby a daně by měly být započítány do čistého přínosu vlivem pořádání Grand Prix. a. Ubytování Vycházíme z předpokladu, že čím delší pobyt, tím více roste pravděpodobnost, že by tyto dny byly stráveny jinde. Z našeho modelu vychází, že by 64 % všech nocí strávených domácími hosty během Grand Prix bylo stráveno jinde. Za předpokladu, že by za strávenou noc zaplatili v průměru 750 CZK, pak by tržby zaplacené jinde, nebýt Grand Prix, dosáhly 15,4 milionu CZK. 29

30 TABULKA 12.1 b. Strava Stejný princip jako u ubytování použijeme i u stravy. Kolik by lidé projedli a propili doma, případně na jiné dovolené? U této problematiky je nutné zohlednit předpokládaný počet osob, kteří by vycestovali mimo republiku nebýt pořádání Grand Prix České republiky. Je velmi pravděpodobné, že v případě nekonání Grand Prix České republiky by řada alespoň motorkářů vycestovala na seriál Grand Prix silničních motocyklů mimo republiku (nejblíže je Německo). V našem modelu pracujeme s 50% podílem domácích motorkářů, kteří by nezůstali v ČR, ale vycestovali by za hranice shlédnout závod Grand Prix. Za předpokladu, že motorek z ČR bylo podle našich výpočtů 2764, pak se to týká 4146/2 osob. Ti ostatní by se stravovali v ČR za námi odhadovaných průměrných 450 CZK na osobu a den. TABULKA 12.2 c. Doprava Pro zjednodušení, kolik by auta s českými návštěvníky Grand Prix projela nebýt pořádání Grand Prix, použijeme zjednodušený přístup. Z analýzy nám vychází, že 64 % nocí strávených Čechy během Grand 30

31 Prix by bylo stráveno někde jinde na dovolené. Stejný podíl použijeme i pro tržby z dopravy. Tržby z pohonných hmot domácích návštěvníků dosáhly 9,8 milionu CZK, z toho 64 % je 6,3 milionů CZK. 60 milionů CZK 12 představujících náklad Automotodromu Brno na uspořádání Grand Prix by nebyl s největší pravděpodobností utracen za nic jiného, proto je to legitimní přínos pořádání Grand Prix. Tržby za vstupenky substituujeme během jiné dovolené volnočasovými aktivitami. Podle našich odhadů by standardní člověk za den utratil 400 CZK za volnočasové aktivity. Při počtu platících domácích diváků by celkové tržby za volnočasové aktivity dosáhly 8,1 milionů CZK. TABULKA 12.3 Celkové tržby utracené na jiné dovolené domácími návštěvníky Grand Prix jsou uvedeny v následující tabulce. TABULKA 12.4 Nejen tržby by ale byly utraceny jinde. Z nich by totiž plynuly také zaplacené daně. Z předchozích kroků můžeme spočítat, jaký je podíl tržeb v předchozí tabulce na celkových tržbách utracených domácími návštěvníky. Pro zjednodušení aplikujeme stejné procento i pro daňové příjmy. 12 jedná se pouze o platby českým subdodavatelům 31

32 TABULKA 12.5 Pokud by se Grand Prix nekonala, návštěvníci z ČR by utratili 54,3 milionů CZK a na daních by z toho odvedli 18,5 milionů CZK. 13. Daně zaplacené v nižších patrech prodejního řetězce Daně platí nejen prodejci zboží a služeb, ale také jejich dodavatelé. Restaurace či benzinky musí odněkud nakupovat zásoby. A těžko si lze představit, že tito dodavatelé negenerují zisk. My jsme v našem modelu šli pouze do druhého kolene, protože další generace už nejsou příliš významné. Rozdělíme tržby 633,8 milionů CZK na: Zaplacené daně 202,3 milionů CZK Čistý zisk 177,7 milionů CZK Náklady na prodané zboží a služby + provozní náklady 253,8 milionů CZK Předpokládáme-li, že všichni, kteří generovali tržby, mají své dodavatele, pak i ti (ale také zaměstnanci) tvoří nějaký zisk (plat) a platí daně. Pro určení míry zdanění jsme použili celkové zdanění na základě této analýzy. Je ale třeba odečíst vliv DPH a spotřební daně, které se platí jen jedenkrát. Při tržbách 633,8 milionů CZK, celkových daních 202,3 milionů CZK (z toho DPH + spotřební daň 118,5 milionů CZK) a čistém zisku 177,7 milionů CZK vychází míra zdanění dodavatelů bez DPH a spotřební daně 13,2 %. Jimi zaplacené daně tedy činí 33,6 milionů CZK ,8 milionů CZK * 0,133 32

33 14. Multiplikační daňový efekt Jestliže u daňového výnosu jsme šli pouze do druhého kolene, při výpočtu multiplikačního daňového efektu půjdeme ještě dále. Jestliže z důvodu Grand Prix vznikl firmám a živnostníkům čistý zisk 177,7 milionů CZK, je nasnadě se domnívat, že část těchto peněz půjde zpět do oběhu a bude generovat další zisky a daňové výnosy. ČNB uvádí jako míru úspor 10 % 14, tedy 10 % zisku zůstane zadrženo a 90 % půjde do oběhu. Pro výpočet daňového výnosu je třeba určit normalizovanou míru zdanění neovlivněnou obrovským zdražování z důvodu Grand Prix. Tu dostaneme tak, že nastavíme zdražení o 0 %, nikoli o 80 % tak, jak je v kapitole Daň z příjmu právnických a fyzických osob + odvody sociální a zdravotní pojištění (TABULKA 7.2). Tedy nepředpokládáme žádné zdražování a z toho jsme spočítali celkovou míru zdanění 24,7 % 15. Dále je třeba stanovit čistou ziskovou marži. Tu spočítáme podobně jako zdanění. Tedy hledáme čistý zisk při nulovém navyšování cen. Ten by byl 79,5 milionů CZK, což při tržbách 633,8 milionů CZK znamená, že čistá zisková marže je 12,5 %. TABULKA 14.1 Multiplikační efekt Multiplikační daňový efekt přináší do státních příjmů dalších 13,3 milionů CZK. 15. Náklady ušlé příležitosti pro Brno Je více než pravděpodobné, že mnoho Brňáků raději na víkend odjede z města. Jako největší finanční ztrátu vnímáme zejména omezení večerních návštěv hospod a restaurací. Například pokud by se rozhodlo nejít do hospody/restaurace 3000 hostů denně po dobu 3 dnů, kde by každý utratil 14 ml ,4 milionů CZK / 633,8 milionů CZK. 156,4 milionů je zisk při nulovém navýšení cen. 33

34 v průměru 400 CZK denně, pak by se finanční ztráta vyšplhala na 3,6 milionů CZK a stát by přišel na daních o přibližně 1 milion CZK. Je vidět, že tento faktor hraje jen velmi okrajovou roli (0,5 % celkových daňových výnosů Grand Prix). 16. Faktory, které nelze vyjádřit finančně Rostoucí povědomí o Brně s dopadem na celoroční turistický ruch. Vytvoření krátkodobých jednorázových pracovních míst během Grand Prix. Umožnění existence řady podniků některým podnikům vygeneruje období Grand Prix několikaměsíční tržby. Bez Grand Prix by řada hotelů a restaurací nemusela existovat. Udržování kulturně-sportovního dědictví. Snížení kvality života pro některé obyvatele Brna a blízkého okolí Tržby v nočních podnicích nezahrnujeme je do přímých dopadů, neboť neexistují relevantní data. Také je velmi nepravděpodobné, že u takových podniků dochází k efektivnímu výběru daně. Odchylky našich odhadů od reality vzhledem k tom, že tvrdých dat je jen velmi málo, mohou se naše expertní odhady lišit od reality. Vzhledem k počtu těchto odhadů se lze domnívat, že se budou do značné míry navzájem kompenzovat. 17. Shrnutí V tabulce uvádíme základní čísla, která popisují přínos Grand Prix České republiky s ohledem na daně a tržby. 202 milionů CZK daňových příjmů je základní varianta, která shrnuje přímé dopady. Další řádky už ukazují nepřímé dopady, nicméně podle našeho názoru jsou relevantní pro hodnocení finančního přínosu Grand Prix České republiky. 34

35 Autor analýzy: Ing. Tomáš Menčík, CFA Cyrrus, a.s. Kontakt:

Analýza ekonomického dopadu festivalu

Analýza ekonomického dopadu festivalu Analýza ekonomického dopadu festivalu Janáčkův máj 2011 Analýza ekonomického dopadu festivalu Janáčkův máj 2011 Tereza Raabová a kol. Economic impact v.o.s. 2011 Executive summary Celková návštěvnost,

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ

SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ FAKULTA VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ Autoři: doc. Ing. Miroslav Ševčík. CSc. Ing. Aleš Rod ODBORNÁ STUDIE

Více

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

Kdy se práce vyplatí?

Kdy se práce vyplatí? Kdy se práce vyplatí? Analýza ekonomických motivací k zaměstnání Lucie Trlifajová Jakob Hurrle Blanka Kissová MKC Praha, o. p. s. 214 1 Obsah Úvod... 3 Modely změn příjmů domácností po přijetí práce...

Více

Analýza celoživotního dopadu. veřejného důchodového pojištění. v České republice

Analýza celoživotního dopadu. veřejného důchodového pojištění. v České republice Analýza celoživotního dopadu veřejného důchodového pojištění v České republice Závěrečná výzkumná zpráva grantového projektu č. 402/07/0823 financovaného GA ČR Stanislav Klazar Barbora Slintáková Katedra

Více

NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha

NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha FINANČNÍ SITUACE RODIN S DĚTMI V ČESKÉ REPUBLICE HR154/06 ŘEŠITEL ING. VÁCLAV MARTINOVSKÝ, CSc. I. Analýza statistických údajů charakterizujících finanční

Více

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020. National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020. www.mmr.

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020. National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020. www.mmr. Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020 National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020 www.mmr.cz Ministerstvo pro místní rozvoj Ministry of Regional

Více

VLIV VELKÝCH FIREM NA EKONOMIKU ČESKÉ REPUBLIKY

VLIV VELKÝCH FIREM NA EKONOMIKU ČESKÉ REPUBLIKY VLIV VELKÝCH FIREM NA EKONOMIKU ČESKÉ REPUBLIKY Vysoká škola ekonomická v Praze Milan Damborský, Taťána Hornychová Obsah Manažerské shrnutí... 2 1. Úvod... 5 2. Hodnocení role velkých společností v ekonomice...

Více

Jak by daňové změny dopadly na domácnosti a veřejné rozpočty

Jak by daňové změny dopadly na domácnosti a veřejné rozpočty INSTITUT PRO DEMOKRACII A EKONOMICKOU ANALÝZU projekt Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. Jak by daňové změny dopadly na domácnosti a veřejné rozpočty Libor Dušek, Ph. D., Petr Janský, M. Sc. 24.

Více

Zdanění spotřeby v České republice

Zdanění spotřeby v České republice Zdanění spotřeby v České republice (pohonné hmoty, tabák, alkohol, pivo, víno) březen 2015 CETA Centrum ekonomických a tržních analýz IPPS Institut pro politiku a společnost Text byl vypracován na základě

Více

Očekávané dopady změn sazeb DPH na rozpočty krajů 1

Očekávané dopady změn sazeb DPH na rozpočty krajů 1 Shrnutí Studie pro potřeby ERAK Očekávané dopady změn sazeb na rozpočty krajů 1 20.4. 2012 LIBOR DUŠEK, PETR JANSKÝ Předložená studie byla vypracována pro potřeby Ekonomické rady Asociace krajů, na základě

Více

Finanční analýza a prognóza ekonomického vývoje Waldorfské školy v Olomouci

Finanční analýza a prognóza ekonomického vývoje Waldorfské školy v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra společenských věd Petr Valenta Finanční analýza a prognóza ekonomického vývoje Waldorfské školy v Olomouci Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Objednatel: Ministerstvo financí České republiky Zhotovitel: Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Výzkumné centrum PEF

Více

Metodika pro hodnocení cenové dostupnosti základních poštovních služeb

Metodika pro hodnocení cenové dostupnosti základních poštovních služeb Metodika pro hodnocení cenové dostupnosti základních poštovních služeb Obsah 1 ÚVOD... 3 2 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB PRO ÚČELY VYHODNOCOVÁNÍ CENOVÉ DOSTUPNOSTI... 4 2.1 ZÁKLADNÍ POŠTOVNÍ SLUŽBA...

Více

INDIKÁTORY TRENDŮ EKONOMIKY, VNITŘNÍHO TRHU, CESTOVNÍHO RUCHU ODRAZ KRIZE

INDIKÁTORY TRENDŮ EKONOMIKY, VNITŘNÍHO TRHU, CESTOVNÍHO RUCHU ODRAZ KRIZE Úvodní poznámka Dosavadní průběh roku 2009 potvrzuje v reálném vývoji jak mezinárodního, tak tuzemského cestovního ruchu očekávané důsledky hospodářské krize. Celosvětové přehledy, jakož i národní statistiky

Více

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA 2011-2013 OBSAH ÚVOD... 3 1. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1.1 Vývoj cestovního

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc Cenová politika pražských hotelů Diplomová práce 2014 Cenová politika pražských hotelů Diplomová práce Bc. Daniel Venc Vysoká škola hotelová

Více

OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 2 MANUÁL SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Příručka pro veřejnou správu 25. 4. 2013 Služby obecného hospodářského zájmu/sohz: Účel pravidel 1 Obsah manuálu Obsah manuálu 2 Organizace manuálu 4 První

Více

DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČÁST A: DOPORUČENÍ PRO SMĚROVÁNÍ VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI

Více

Národní protikrizový plán

Národní protikrizový plán Národní protikrizový plán Obsah 1. Předkládací zpráva... 3 2. Realizovaná a schválená opatření... 8 3. Navrhovaná opatření... 23 4. Dlouhodobá a jiná opatření... 30 5. Shrnutí... 32 2 1. Předkládací zpráva

Více

Státní rozpočet 2014 v kostce

Státní rozpočet 2014 v kostce Státní rozpočet 2014 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Pro mnohé občany je státní rozpočet velkou neznámou, ačkoli jsou s ním velmi úzce spojeni prostřednictvím

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÉ PODPORY, JEJÍ SLUČITELNOSTI SE SMLOUVOU O ZALOŽENÍ ES A PROCEDURÁLNÍ POSTUPY (STRUČNÝ PŘEHLED KOMUNITÁRNÍ ÚPRAVY) Zpracovatelé: Část A: Mgr.

Více

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM)

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) Vladimír Bezděk PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) II. DÍL VP č. 25 Praha 2000 65 66 Obsah II. DÍL 4 Penzijní systémy v České republice a jeho výhledy...69

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY DLE ČL. 55 NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/2006 Verze 2 březen 2011 Obsah 1 ÚVOD 4 2 VYMEZENÍ POJMŮ 5 3 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A DOKUMENTŮ 8 4 INSTITUCIONÁLNÍ

Více

Rozpočtový proces v České republice: pohled řečí dat Analýza Vědeckého grémia ČBA

Rozpočtový proces v České republice: pohled řečí dat Analýza Vědeckého grémia ČBA Case studies Rozpočtový proces v České republice: pohled řečí dat Analýza Vědeckého grémia ČBA P. Blažek, L. Niedermayer, J. Bušek Cenné díky za odborné konzultace a připomínky k obsahu patří: P. Sobíškovi

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Platnou právní úpravu v oblasti audiovize představuje zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních

Více