Struktury souborů OL, ZV a SV a popis jednotlivých položek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Struktury souborů OL, ZV a SV a popis jednotlivých položek"

Transkript

1 Struktury souborů OL, ZV a SV a popis jednotlivých položek 1. Seznam kódů JINÉ POUŽÍVANÉ SLUŽBY: kód vysvětlení 000 aukční pokyn 111 zrušení dřívějších pokynů 121 zrušení pokynů k anonymnímu půjčování cenných papírů 127 zkrácení doby anonymní výpůjčky cenných papírů 222 půjčování cenných papírů 223 anonymní půjčování cenných papírů 333 vracení půjčených cenných papírů 408 přímý obchod s cennými papíry 409 P K přijetí nabídky převzetí cenných papírů odkoupení CP na základě veřejného návrhu smlouvy 410 odstoupení od smlouvy o přijetí nabídky převzetí 411 navrácení CP po odstoupení od smlouvy ( 2.generace pokynu JINÉ=409) 507 nabytí vydávaných cenných papírů 606 vrácení cenných papírů 683 informace o stavu na peněžním účtu 804 převod peněžních prostředků kód vysvětlení 144 registrace pozastavení výkonu práva nakládat s cennými papíry 199 převod CP mezi dvěma účty téhož majitele cenných papírů 265 bezúplatný převod cenných papírů 518 zrušení registrace pozastavení výkonu práva nakládat s cennými papíry 881 výpis z účtu majitele CP 2. Popis aktuálních struktur exportů ve tvaru DBF pro jednotlivé soubory: Struktura exportu OP (obchodních příkazů) ve tvaru DBF (vybrané položky jako číselné ) V souboru odpovídá jeden řádek jedné generaci obchodního pokynu. Datové položky jsou ve formátu Date, čas ve tvaru HHMMSS. U položek označených * je skutečná částka v Kč dána jako násobek obsahu položky a 10 n, kde n=exnohd. Věta má následující strukturu:

2 Údaj Název údaje Dél Typ 1 CIOCLI17 17 Znakový 2 RGCIMA 9 Znakový 3 IDCIMA 10 Znakový 4 DTPTPK 8 Datum 5 TIPTPK 6 Znakový 6 PRIKAZ 1 Znakový 7 INE 3 Znakový 8 ISIN 12 Znakový 9 POKS 7 Číselný 10 LMCE 9 Číselný * 11 VNN 1 Znakový 12 PPN 1 Znakový 13 STOPCE 9 Číselný * 14 RGCIPN 9 Znakový 15 CIOCLIPN 17 Znakový 16 DKPY 18 Znakový 17 SPPB 2 Znakový 18 P_CIUC 6 Znakový 19 CIUC 11 Znakový 20 KDPU 4 Znakový 21 SPSYPU 10 Znakový 22 VAKS 7 Číselný 23 VAKSZB 7 Číselný 24 MXIV 13 Číselný 25 MXIVZB 13 Číselný 26 POKSRZ 7 Číselný 27 TRCERZ 9 Číselný * 28 UHIV 13 Číselný 29 DTOC 8 Datum 30 TIOC 6 Znakový 31 PPOC 11 Číselný 32 DROC 1 Znakový 33 TPRC 3 Znakový 34 NVRT 12 Znakový 35 TRH 3 Znakový 36 GEOP 5 Znakový 37 CIAUKO 5 Znakový 38 RGCIZL 9 Znakový 39 IDCIZL 10 Znakový 40 ZVALID 1 Znakový 41 VYPE 13 Číselný 42 UZID 16 Znakový 43 BONIFIKACE 13 Číselný 44 OHP 13 Číselný 45 COMIS 13 Číselný 46 MAJ_OBST 1 Znakový 47 PCV 9 Číselný * 48 STATUSCP 1 Znakový 49 CHARAKTER 1 Znakový 50 DATUM1 8 Datum 51 DRCP 1 Znakový 52 CENDISPPN 1 Znakový

3 53 KINVESTICE 1 Znakový 54 VYPISY 1 Znakový 55 ODLOZVAL 1 Znakový 56 VYPORADANI 1 Znakový 57 UCET 1 Znakový 58 UZIDUCET 6 Znakový 59 RGCIOPS 9 Znakový 60 JHOD 8 Znakový 61 F_LMCE 1 Znakový 62 DATUM2 8 Datum 63 PENKS 7 Znakový 64 PENUHIV1 13 Číselný 65 PENUHIV2 13 Číselný 66 ISIN2 12 Znakový 67 OHP2 13 Číselný 68 EXNOHD 1 Číselný 69 DAVKA1 2 Znakový 70 DAVKA2 8 Datum ** Celková délka věty ** 510 B Podrobný popis položek v exportu dávky obchodních pokynů : CIOCLI17 - číslo pokynu ve tvaru: RGCIMA - registrační číslo zákazníka IDCIMA - identifikační číslo zákazníka pozn.: IČO má tvar číslic DTPTPK - datum podání pokynu TIPTPK - čas podání pokynu ve tvaru HHMMSS PRIKAZ - koupě/prodej K... kupní pokyn P... prodejní pokyn mezera... ostatní JINÉ INE - kód služby ISIN - mezinárodní označení emise CP POKS - počet kusů CP pro JINÉ 507/606 (primární trh) investice/inkaso v Kč LMCE - pro JINÉ limitní cena 1 ks CP cena za 1 ks CP udává se v Kč na desetihaléře VNN - dispozice "všechno nebo nic" 0... pokyn lze uspokojit i jen zčásti 1... všechno nebo nic (pokyn nelze uspokojit pouze zčásti) PPN - dispozice účinnosti aukčního pokynu dnů dnů den STOPCE - odkládací dispozice pokynu ( stopcena ) pro JINÉ 000 RGCIPN - registrační číslo protipartnera JINÉ= registrační číslo navrhovatele nabídky převzetí CIOCLIPN - JINÉ číslo konkrétního rušeného obchodního pokynu (pro hromadný rušící pokyn nevyplněno) - JINÉ 144, evidenční číslo obchodníka v SCP (RCOBCP)

4 DKPY (naplnění položky: odleva 7 nul, 7 znaků evidenční číslo obchodníka v SCP, 3 mezery) - dodatkové pole - obvykle obsahuje částku v celých Kč, která má být vyplacena z účtu není-li vyplněno, znamená převedení celé částky - pro JINÉ 000,408,507 se částka vztahuje pouze k prostředkům vázaným příslušným pokynem - pro JINE 111 se vztahuje k prostředkům vázaným rušeným pokynem - pro JINÉ 804 se částka vztahuje k celkovým prostředkům na účtu - pro JINÉ=000,408 a SPPB=68 (zpeněžení zástavy) obsahuje na prvních 12 pozicích zleva číslo zástavní smlouvy pozn.: pro JINÉ 100 cena převodu za 1 ks CP (v haléřích) SPPB P-CIUC CIUC KDPU SPSYPU VAKS VAKSZB MXIV MXIVZB POKSRZ TRCERZ UHIV DTOC TIOC PPOC DROC - způsob výplaty peněz uložit na JUMBO (implicitně) poslat složenkou převést na kredity (pouze pro JINÉ = 804) převést na účet označení pokynu ke zpeněžení zástavy - předčíslí účtu, vyplněno pro SPPB=45, pokud banka předčíslí účtu používá, jinak mezery pozn.: Komerční banka (0100) má v předčíslí obvykle číslo 19 - číslo účtu, vyplněno pro SPPB=45 - kód peněžního ústavu, vyplněn pro SPPB=45 - specifický symbol peněžního ústavu, vyplněn pro SPPB=45, pokud banka tento symbol používá - celkový zvalidovaný počet kusů CP na pokyn - zbývá zvalidováno ks CP pro příslušnou generaci má-li pokyn jen jednu generaci, je naplněno hodnotou VAKS - konečný stav peněžního účtu v okamžiku vypořádání pokynu, resp. jeho generace bez blokované částky - celková blokovaná částka na peněžním účtu pozn.: tedy celková částka na peněžním účtu je MXIV+MXIVZB - JINÉ 000,408,265, počet zobchodovaných kusů CP pro pokyn, resp. jeho generaci - JINÉ počet ks cenných papírů s PPN před provedením služby - JINÉ počet ks cenných papírů, u kterých zůstalo PPN po provedení služby - realizovaná tržní cena 1 ks CP - celková částka obchodu v příslušné generaci pokynu před odečtením poplatku - datum provedení v RM-S - čas provedení v RM-S ve tvaru HHMMSS obsah položek je rozlišen dle kódu JINÉ, např.: datum a čas párování v centrálním algoritmu datum a čas provedení rušení centrálním algoritmem datum a čas přiřazení odpovídajících protipokynů - poplatek za obchod - místo vypořádání

5 TPRC NVRT A... periodická aukce O... průběžná aukce mezera... nevstupuje do aukce pozn.: položka se již nepoužívá, měla význam pouze u aukčních pokynů - definuje výsledek zpracování příslušné generace pokynu jednotlivé kódy viz číselník TPRC - návratový kód definuje výsledek provedení žádané služby v SCP a v KU xxx xxx xxx xxx požadovaná služba SCP návratový kód z SCP (výsledek služby) požadovaná služba KU návratový kód z KU (výsledek služby) TRH - trh (=122) GEOP - generace pokynu CIAUKO - číslo aukčního kola pozn.: položka se dnes už nepoužívá, měla význam v periodické aukci RGCIZL - registrační číslo obstaravatele (je rovné RGCIMA, pokud zvláštní zákazník podával pokyn sám pro sebe) IDCIZL - identifikační číslo obstaravatele (je rovné IDCIMA, pokud zvláštní zákazník podával pokyn sám pro sebe) ZVALID - příznak, kde byl pokyn validován 0... příkaz nebyl zvalidován, nebo se jedná o rušící pokyn 1... příkaz byl zvalidován v SCP 2... příkaz byl zvalidován v KU VYPE - vyplacená částka z peněžního účtu pro pokyn k výplatě peněz, pokyn ke zrušení registrace a pokyny se speciální platební dispozicí UZID - uživatelská identifikace obstaravatel si sem plní své identifikační informace o pokynu BONIFIKACE - bonifikace na korunovém účtu zákazníka, stav od začátku roku do posledního výpočtu bonifikací OHP - okamžitá hodnota 1 ks podílového listu pozn.: pouze pro primární trh COMIS - přirážka/srážka (na celý pokyn) pozn.: pouze pro primární trh MAJ_OBST - příznak pro rozlišení, zda pokyn byl podán majitelsky nebo obstaravatelsky 1... pokyn podán majitelsky 2... pokyn podán obstaravatelsky 3... pokyn podán obstaravatelsky 6... pokyn podán majitelsky pro jiného 7... pokyn podán obstaravatelsky pro jiného mezera... pro příslušné JINÉ nemá význam PCV - poměrná část výnosu, má význam pouze pro dluhopisy pozn.: počítá se pro JINÉ 000,408 STATUSCP - status cenného papíru

6 definuje, zda cenné papíry po koupi, resp. po neuskutečněném prodeji budou volné, nebo budou mít zřízeno pozastavení práva nakládat 0... volné CP 1... registrováno právo nakládat pro obstaravatele 2... registrováno právo nakládat a pozastavení práva nakládat pro obstaravatele mezera... pro příslušné JINÉ nemá význam CHARAKTER - charakter odpovědi (vyplývá z TPRC příslušné generace pokynu) 0... předběžný stav 1... pokyn byl zamítnut pro chybu vstupních údajů 2... konec účinnosti pokynu (generace) bez uspokojení 3... uspokojený pokyn (generace) 4... technologická chyba primárního trhu (TPRC 806, 807) DATUM1 datum datum, kdy si zákazník přeje provést validaci datum, do kdy je zřizována registrace pozastavení práva nakládat s CP DRCP - druh cenného papíru 0... ostatní 2,3... standardizované dluhopisy (rozlišení způsobu výpočtu PCV) CENDISPPN - "cenová dispozice II" 0... dispozice pro příslušné JINÉ nemá význam 1... není-li vyplněna lim.cena, pokyn uspokojit při libovolné kupní ceně patřící do příp.pásma v aukčním kole, ve kterém bude pokyn poprvé zařazen 2... obdobně pro kolo, ve kterém bude pokyn právě zařazen KINVESTICE - dispozice "K-investice" (pro K-pokyny) 0... dispozice se pro příslušné JINÉ nepoužívá 1... K-pokyn je možno uspokojit i ve větším rozsahu, než je zadaný počet kusů (počet kusů dán investicí) 2... pokyn není možno uspokojit ve větším rozsahu než je zadaný počet kusů VYPISY - dispozice "co s informací o výsledku zpracování a výpisem z SCP" 0... dispozice pro příslušné JINÉ nemá význam 1... výsledek pokynu a případný výpis z SCP si zákazník osobně vyzvedne (na OM nebo u svého obstaravatele) 2... výsledek pokynu a případný výpis z SCP zaslat na adresu zákazníka 3... pro pokyny podané zvláštním způsobem znamená tisk ZV provést na SOM ODLOZVAL - dispozice "odložení validace" pro přímé obchody 0... dispozice se pro příslušné JINÉ nepoužívá 1... validaci provést okamžitě po vzájemném technickém přiřazení pokynů 2... v zadaném dni (max.15 dní od data podání) není-li vyplněno datum, provede se třetí provozní den VYPORADANI - dispozice "kde provést peněžní vypořádání" pro přímé obchody 0... dispozice se pro příslušné JINÉ nepoužívá 1... peněžní vypořádání provést na trhu RM-S 2... peněžní vypořádání provést mimo trh RM-S 3... peněžní vypořádání provést přes zúčtovací centrum ČNB (clearing)

7 UCET UZIDUCET RGCIOPS JHOD F_LMCE DATUM2 PENKS PENUHIV1 PENUHIV2 ISIN2 OHP2 EXNOHD DAVKA1 DAVKA2 - dispozice validace na peněžním účtu 1... validace na klientském účtu 2... validace na obstaravatelském účtu - připraveno pro identifikaci účtu, na kterém se provádí vypořádání obchodu - registrační číslo obstaravatele protistrany (pro přímé obchody) - připraveno pro jmenovitou hodnotu cenného papíru - připraveno pro příznak, zda limitní cena (pro aukční pokyny), resp. cena 1 ks cenného papíru (pro přímé obchody) je uvedena v Kč nebo v procentech - datum ukončení půjčky u anonymního půjčování - počet kusů, které se nepodařilo vrátit a byla za ně vyplacena finanční náhrada - náhrada za nevrácené CP v Kč - sankce za nevrácené CP v Kč - JINÉ= datum a čas uzavření obchodu ve tvaru RRRRDDMMHHMM - připraveno pro další změny - exponent pro nominální hodnotu (vyjadřuje údaj o řádu, kterým je nutno jednotkové údaje násobit pro získání skutečné hodnoty u položek LMCE, STOPCE, TRCERZ a PCV) - pořadové číslo dávky v rámci dne, ve kterém byla dávka dat vytvořena zpravidla vznikají ve dni dvě dávky: po noční aukci odpoledne po ukončení obchodování v reálném čase - datum, kdy byl pokyn zařazen do dávky výsledků pozn.: hodnoty DAVKA1 a DAVKA2 jsou součástí jména příslušného dávkového souboru, ve kterém se pokyn nachází

8 2.2. Struktura exportu ZV (změnových výpisů) ve tvaru DBF ( vybrané položky jako číselné):. V souboru odpovídá jeden řádek jednomu změnovému výpisu. Datové položky jsou ve formátu Date. Věta má následující strukturu: Údaj Název údaje Délka Typ 1 CIOCLI 17 Znakový 2 CIRM 5 Znakový 3 IDCIMA 10 Znakový 4 RGCIMA 9 Znakový 5 IDCIZL 10 Znakový 6 RGCIZL 9 Znakový 7 RCMACP 12 Znakový 8 DTZAUC 8 Datum 9 DTZMUC 8 Datum 10 ISIN 12 Znakový 11 POCP 8 Číselný 12 POCPSR 8 Číselný 13 JMMACP 25 Znakový 14 PJMACP 25 Znakový 15 CISVYP_OD 7 Znakový 16 CISVYP_DO 7 Znakový 17 GEOP 5 Číselný 18 DRCP 2 Znakový 19 PJEICP 25 Znakový 20 IDEICP 10 Znakový 21 PJSB 25 Znakový 22 SKNZEM 8 Znakový 23 JNHDCP 7 Znakový 24 CAPA 3 Znakový 25 JMSB 25 Znakový ** Celková délka věty ** 291 B Podrobný popis položek v exportu dávky změnových výpisů : Význam jednotlivých položek: CIOCLI CIRM IDCIMA RGCIMA IDCIZL RGCIZL RCMACP DTZAUC DTZMUC ISIN POCP - číslo obchodního pokynu (viz popis CIOCLI17 u obchodního pokynu) - číslo domovského obchodního místa obstaravatele obchodu - identifikační číslo majitele CP - registrační číslo majitele CP - identifikační číslo obstaravatele pozn.: je-li pokyn podán zvláštním způsobem majitelsky, je položka prázdná - registrační číslo obstaravatele pozn.: je-li pokyn podán zvláštním způsobem majitelsky, je položka prázdná - číslo majetkového účtu klienta v SCP - datum založení majetkového účtu v SCP - účetní datum zpracování (= datum provedení změny na účtu) - ISIN - počet CP na majetkovém účtu klienta po provedené změně

9 POCPSR - původní počet CP na majetkovém účtu klienta (před změnou) JMMACP - jméno majitele CP PJMACP - příjmení majitele CP CISVYP_OD - počáteční číslo v nepřetržité řadě čísel výpisů (číslováno v SCP) CISVYP_DO - poslední číslo v nepřetržité řadě čísel výpisů GEOP - generace obchodního pokynu DRCP - druh cenného papíru pozn.: viz číselník stavů CP PJEICP - příjmení, resp.první část názvu emitenta IDEICP - identifikační číslo emitenta PJSB - zkrácený název emise SKNZEM - zkrácený název emise (BIC) JNHDCP - jmenovitá hodnota CP v příslušné měně CAPA - druh měny pro jmenovitou hodnotu CP CZK -> Kč TCZ -> tis.kč HAL -> hal JMSB - deklarovaná cena převodu Struktura exportu SV (stavových výpisů) ve tvaru DBF ( vybrané položky jako číselné): Datové položky jsou ve formátu Date. Údaj Název údaje Délka Typ 1 CIOCLI 17 Znakový 2 CIRM 5 Znakový 3 IDCIMA 10 Znakový 4 RGCIMA 9 Znakový 5 ISIN 12 Znakový 6 SKNZEM 8 Znakový 7 IDEICP 10 Znakový 8 PJEICP 25 Znakový 9 JMEICP 25 Znakový 10 TTEICP 6 Znakový 11 POCP 9 Číselný 12 POZSCP 9 Číselný 13 PDAK 11 Číselný 14 IDOBCP 10 Znakový 15 PJOBCP 25 Znakový 16 JMOBCP 25 Znakový 18 DPROTCP 8 Datum 19 POVEOD 9 Číselný 20 CISVYP 7 Znakový 21 RCMACP 12 Znakový 22 JMMACP 25 Znakový 23 PJMACP 25 Znakový 24 DTVYP 8 Datum 25 TTMACP 6 Znakový 26 ADULMACP 25 Znakový 27 ADMIMACP 25 Znakový 28 ADPSCMACP 5 Znakový 29 DTZAUC 8 Datum 30 DTOBCP 8 Datum

10 31 IDOTCP 10 Znakový 32 PJOTCP 25 Znakový 33 JMOTCP 25 Znakový 34 POPZDLCP 9 Číselný 35 CABLCP 8 Datum 36 RCZSVE 7 Znakový 37 DTSPZS 8 Datum 38 CJZSZM 12 Znakový 39 PHZS 19 Číselný 40 PRAK 1 Číselný 41 STUCMACP 1 Znakový 42 ZPVYMACP 1 Znakový 43 TPMACP 1 Znakový 44 KOSTMACP 3 Znakový 45 DTZROTCP 8 Datum 46 PJDI 25 Znakový 47 JMDI 25 Znakový 48 ADULEICP 25 Znakový 49 ADMIEICP 25 Znakový 50 ADPSCEICP 5 Znakový 51 FMCP 1 Znakový 52 DRCP 2 Znakový 53 JNHDCP 7 Znakový 54 STEM 1 Znakový 55 POVOCP 10 Číselný 56 RCOTCP 7 Znakový 57 RCOBCP 7 Znakový 58 IDZSVE 10 Znakový 59 RCZSDL 7 Znakový 60 IDZSDL 10 Znakový 61 DRME 3 Znakový 62 KOSTEICP 3 Znakový 63 KOSTDCP 3 Znakový 64 RCEICPNO 7 Znakový 65 TPSB 1 Znakový 66 CAPA 3 Znakový 67 PJSB 25 Znakový 68 DAVKA1 2 Znakový 69 DAVKA2 8 Datum ** Celková délka věty ** Podrobný popis položek v exportu dávky stavových výpisů : Význam jednotlivých položek: CIOCLI - číslo obchodního pokynu CIRM - číslo domovského registračního místa obstaravatele IDCIMA - identifikační číslo majitele CP RGCIMA - registrační číslo majitele CP ISIN - ISIN SKNZEM - alfabetický kód emise přidělený BCPP (BIC) IDEICP - identifikační číslo emitenta

11 PJEICP JMEICP TTEICP POCP POZSCP PDAK IDOBCP PJOBCP JMOBCP DPROTCP - příjmení, resp. první část názvu emitenta - jméno, resp. druhá část názvu emitenta - titul, resp. třetí část názvu emitenta - celkový počet CP daného ISINu na majetkovém účtu - počet zastavených CP daného ISINu - suma peněz, které majitel dluží SCP - identifikační číslo obchodníka pro PRAK=2 s PPN ident.číslo zástavního věřitele pro PRAK=1 - příjmení, resp.název obchodníka pro PRAK=2 zástavního věřitele pro PRAK=1 - jméno, resp.název obchodníka pro PRAK=2 zástavního věřitele pro PRAK=1 - datum změny osobních údajů POOBCP - počet CP (s právem nakládat pro OBCP) (položka zrušena od ) POVEOD - počet vět odpovědi na jednu službu 881 CISVYP - pořadové číslo výpisu z SCP pozn.: od poloviny roku 1996 (?) se výpisy nečíslují RCMACP - číslo majetkového účtu zákazníka v SCP JMMACP - jméno, resp.druh část názvu majitele CP PJMACP - příjmení, resp.první část názvu majitele CP DTVYP - datum vytvoření výpisu TTMACP - titul, resp.poslední část názvu majitele CP ADULMACP - adresa majitele CP - ulice a číslo popisné ADMIMACP - adresa majitele CP - obec ADPSCMACP - adresa majitele CP - PSČ DTZAUC - datum zaevidování majetkového účtu v SCP DTOBCP - datum, dokdy je zástava blokována (PRAK=1) IDOTCP - identifikační číslo trhu (PRAK=3 validace trhem) PJOTCP - příjmení, resp. první část názvu (PRAK=3 validace trhem) JMOTCP - jméno, resp.druhá část názvu (PRAK=3 validace trhem) POPZDLCP - počet CP (PRAK=1 blok.zas., PRAK=2 PPN, PRAK=3 validace trhem) CABLCP - datum a čas validace pro PRAK=3 datum blokace pro PRAK=2 RCZSVE - registrační číslo zástavního věřitele DTSPZS - datum splatnosti zástavy CJZSZM - číslo zástavní smlouvy PHZS - výše pohledávky váznoucí na zástavě PRAK - rozlišení věty podle druhu služby 1... zástava 2... blokace obchodníkem 3... blokace trhem STUCMACP - stav účtu majitele 1... blokovaný majitelem 2... blokovaný SCP 3... zablokováno majitelem i SCP 4... blokovaný soudem 5... zablokováno majitelem i soudem 6... zablokováno soudem i SCP 7... zablokováno majitelem, soudem, SCP P... podílový K... připravený z KP V... volný Z... zrušený ZPVYMACP - způsob vyrozumění majitele

12 1... obyčejný dopis na adresu trv.bydliště,sídla 2... obyčejný dopis na vyžádanou adresu 3... doporučený dopis na adresu trv.bydliště,sídla 4... doporučený dopis na vyžádanou adresu TPMACP - typ majitele dle číselníku KOSTMACP - kód státu adresy majitele DTZROTCP - datum změny rodného čísla IDDI - REZERVA, identifikační číslo disponenta (položka zrušena od ) PJDI - příjmení, resp. první část názvu u vyžádané adresy JMDI - jméno, resp.druh část názvu u vyžádané adresy ADULEICP - adresa - ulice a číslo popisné vyžádané adresy ADMIEICP - adresa obec vyžádané adresy ADPSCEICP - adresa PSČ vyžádané adresy FMCP - forma cenných papírů 1... CP na doručitele 2... CP na řad 3... CP na jméno DRCP - druh CP akcie kmenová akcie prioritní akcie zaměstnanecká akcie jiná (zvláštní právo) zatímní list na kmenovou akcii zatímní list na prioritní akcii zatímní list na zaměstnaneckou akcii zatímní list na akcii se zvl.právy státní dluhopis komunální obligace hypotéční zástavní list bankovní dluhopis (vklad.certifikát apod.) zaměstnanecké obligace jiné podnikové dluhopisy vyměnitelné dluhopisy ( 160 o.z.) prioritní dluhopisy ( 160 o.z.) jiné dluhopisy podílový list otevřeného podílového fondu podílový list uzavřeného podílového fondu právo na jistinu (jmen.hodnota dluhu) právo na výnos právo na předčasné splacení dluhu přednostní právo na úpis CP výměnné právo jiné samostatně převoditelné právo samostatně převoditelný plášť (zákl.právo) právo na výnos právo na výplatu likvidačního zůstatku přednostní právo na úpis nových CP výměnné právo jiné samostatně převoditelné právo JNHDCP - jmenovitá hodnota CP ve vydané měně STEM - stav emise V... volná B... blokovaná Z... zrušená emise (bez specifikace důvodu)

13 S... speciální operace H... odklad služeb převodu valná hromada N... očíslovaná emise U... emise ukončena právní stav před zruš. R... emise ukončena dále oddělená evidence POVOCP - počet volných CP RCOTCP - registrační číslo trhu (PRAK=3 validace trhem) RCOBCP - reg.číslo subjektu (PRAK=1 zástava,prak=2 PPN, PRAK=3 validace trhem) IDZSVE - identifikační číslo zástavního věřitele RCZSDL - registrační číslo zástavního dlužníka IDZSDL - identifikační číslo zástavního dlužníka DRME - druh měny KOSTEICP - kód státu vyžádané adresy KOSTDD - REZERVA, dříve daňová příslušnost (položka zrušena od ) KOSTDCP - REZERVA, dříve státní příslušnost RCEICPNO - registrační číslo správce účtu TPSB - druh účtu majitele CAPA - druh měny jmenovité hodnoty CP PJSB - zkrácený název emise DAVKA_1 - číslo dávky v rámci dne, v které příslušný pokyn byl DAVKA_2 - datum vytvoření dávky s tímto výpisem

a) centrálního pracoviště RM-S nebo elektronicky skrze aplikaci EasyClient pro účastníky a b) obchodního místa RM-S pro běžné zákazníky.

a) centrálního pracoviště RM-S nebo elektronicky skrze aplikaci EasyClient pro účastníky a b) obchodního místa RM-S pro běžné zákazníky. ČL. 38 INVESTIČNÍ NÁSTROJE MIMO EVIDENCI CDCP Technické podmínky provozu stanoví odlišnosti v obchodování investičních nástrojů, které nejsou evidovány v centrální evidenci vedené Centrálním depozitářem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

OZNÁMENÍ O PROVEDENÍ ZMĚN SPOLEČNÝCH EMISNÍCH PODMÍNEK PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM SPOLEČNOSTI ČESKÝ AEROHOLDING, A.S.

OZNÁMENÍ O PROVEDENÍ ZMĚN SPOLEČNÝCH EMISNÍCH PODMÍNEK PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM SPOLEČNOSTI ČESKÝ AEROHOLDING, A.S. OZNÁMENÍ O PROVEDENÍ ZMĚN SPOLEČNÝCH EMISNÍCH PODMÍNEK PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM SPOLEČNOSTI ČESKÝ AEROHOLDING, A.S. z důvodu novelizace zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ Změna obchodního zákoníku Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb.,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I.

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Obsah: Veřejná dražba cenných papírů I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. 2 Vymezení pojmů II. Vymezení veřejné dražby cenných papírů II. 1 Definice

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku PODMÍNKY České národní banky pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku OBSAH ČÁST PRVNÍ... 2 VEDENÍ ÚČTŮ... 2 Článek 1 Druhy účtů... 2 Článek 2 Smlouva o účtu a podpisové vzory...

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi ní a jejími Klienty a dále upravují vzájemná práva

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57

Více

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů Smluvní podmínky Provozovatele systému elektronického mýtného účinné od 1.1.2015 Provozovatel systému elektronického mýtného vydává následující Smluvní podmínky provozovatele systému elektronického mýtného

Více

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Téma: Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Program: SKLAD Odpadů 8 Vypracovali: Radim Kopal, Tomáš Vrba Tento dokument popisuje

Více

PROJEKT ROZDĚLENÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. odštěpením se vznikem nové společnosti

PROJEKT ROZDĚLENÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. odštěpením se vznikem nové společnosti PROJEKT ROZDĚLENÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. odštěpením se vznikem nové společnosti Obsah 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Identifikace Rozdělované společnosti a obchodní firma a sídlo nové společnosti...

Více

Obchodní podmínky OTE, a.s. pro plynárenství. Revize 8 říjen 2014

Obchodní podmínky OTE, a.s. pro plynárenství. Revize 8 říjen 2014 Obchodní podmínky OTE, a.s. pro plynárenství Revize 8 říjen 2014 Obchodní podmínky OTE, a.s. pro plynárenství IDENTIFIKACE OPERÁTORA TRHU OTE, a.s. OTE, a.s. je obchodní společnost zapsaná v obchodním

Více

Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část Small Business UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část Small Business UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část Small Business UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Platí od 1. 1. 2015 Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část Small Business

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více

Všeobecné smluvní podmínky pro úvěr v různých měnách Fio banka, a. s., IČO 6185837, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1

Všeobecné smluvní podmínky pro úvěr v různých měnách Fio banka, a. s., IČO 6185837, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1 Všeobecné smluvní podmínky pro úvěr v různých měnách Fio banka, a. s., IČO 6185837, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1 Tyto Všeobecné smluvní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při poskytování

Více