Globální navigační satelitní systémy (GNSS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Globální navigační satelitní systémy (GNSS)"

Transkript

1 Geodézie přednáška 6 Globální navigační satelitní systémy (GNSS) Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta ugt.mendelu.cz tel.:

2 OBSAH: Historie a vývoj družicových systémů Současné existující systémy Souřadnicové soustavy a princip činnosti Segmenty systému GPS Metody měření GPS Přesnost a vlivy ovlivňující přesnost GPS Využití GPS

3 Historie a vývoj družicových systémů období vlastních družicových systémů není dlouhé předcházela mu však dlouhá a bohatá historie určení co nejpřesnějších prostorových vztahů mezi body = touha lidstva po celá staletí tyto vztahy (navigace) zpočátku prováděny úhlově pomocí přírodních těles hvězdy, Slunce, Měsíc (astronomická navigace) Jakobova hůl později po vynalezení radiového vysílání byla prováděna navigace na základě znalostí fyzikálních zákonitostí šíření radiových vln radiomajáky vypuštění umělých družic = zkoumání možnosti jejich využití jako dříve přírodních těles postupný vývoj a zdokonalování družicových systémů

4 v letech vznikl první družicový navigační systém armády USA - TRANSIT (Navy Navigation Satellite System) je předchůdcem dnešního systému GPS tvořen šesti družicemi, obíhajícími na polárních kruhových oběžných drahách výška dráhy 1075 km oběžná doba přibližně 107 minut konstelace družic umožňovala pozorovat v daném místě zemského povrchu jednu družici každých 35 až 120 minut (zamezení vzniku interference- vzájemného ovlivňování signálu ze dvou družic) hlavním zdrojem nepřesnosti systému byla nepřesnost vysílaných efemerid - zavedení referenční stanice v roce 1967 byl systém uvolněn i pro civilní uživatele

5 počátkem 70. let byl zprovozněn další systém pod názvem TIMATION (vysílání přesného časového signálu) v bývalém Sovětském Svazu se stal protiváhou systém CYKLON a obdobné systémy PARUS a CIKADA, se stejnými nevýhodami (jen dvourozměrné souřadnice, nízká přesnost a špatný časový signál) po zkušenostech s těmito systémy začaly obě tyto supervelmoci počátkem 70. let budovat systémy nové generace jednalo se o družicové pasivní dálkoměrné systémy umožňující určování polohy v trojrozměrném prostoru s přesným časem tyto systémy zpřístupnily družicovou navigaci i letectvu

6 Současné systémy GLONASS (Globalnaja navigacionnaja sputnikovaja systema, Global Navigation Satellite System) ruský družicový navigační systém začátek jeho vývoje spadá přibližně do poloviny 70. let 20. století GLONASS je plně pod kontrolou a správou vojenských kosmických sil ruského ministerstva obrany byl navržen obdobně jako GPS, tzn. pro poskytování informací o čase a poloze na Zemi a v jejím blízkém okolí po celých 24 hodin systém GLONASS používá dva signály: přesnější je vyhrazen jenom pro ruské vojenské uživatele druhý, méně přesný je určen pro civilní uživatele

7 systém se skládá ze tří částí: sledovací - řídicí segment kosmický segment uživatelský segment řídící centrum je v Moskvě kosmický segment by měl v plném operačním stavu obsahovat 24 družic na třech drahách oběžné dráhy systému jsou ve výšce asi km sklon 65 v ůči rovníku dráha družice každých 8 dní (17 oběhů) je stejná družice mají nižší životnost (asi 3 roky) systém neumožňuje celosvětové pokrytí po celý den a není zcela spolehlivý

8 Družice systému GLONASS

9 GALILEO globální navigační satelitní systém vyvíjený na základě rozhodnutí Evropské komise (EC) Evropskou kosmickou agenturou (ESA) hlavním důvodem pro vznik Galilea byla snaha o získání kontinentálního systému nezávislého na GPS nebo GLONASS je rovněž složen ze tří segmentů: sledovací - řídicí segment kosmický segment uživatelský segment kosmický segment bude tvořen dvaceti sedmi aktivními a třemi záložními družicemi na každé ze tří oběžných drah bude pravidelně rozmístěno deset družic (9 aktivních a 1 záložní)

10 oběžné dráhy družic jsou definovány: sklonem 56 v ůči rovníku Země výškou km oběžná doba družice je stanovena na 14 hodin

11 měl by poskytovat vyšší přesnost a větší pokrytí signálem družic (Skandinávie) Galileo přinese tři druhy kvality služeb: Open Service (OS) bude pro každého zdarma, signály budou využívat 2 pásma: MHz a MHz. Přijímače budou mít horizontální přesnost lepší než 4 m a vertikální lepší než 8 m (nebo horizontálně pod 15 m a vertikálně pod 35 m při použití jednoho pásma) šifrovaný Commercial Service (CS) bude zpoplatněn a poskytne přesnost lepší než 1 m. V kombinaci s pozemními stanicemi může dosáhnout přesnosti až 10 cm. Bude využívat tři pásma - dvě použitá OS a navíc MHz.

12 šifrované Public Regulated Service (PRS) a Safety of Life Service (SoL) poskytnou přesnost podobnou CS. Budou však odolnější proti rušení a budou schopny detekovat problémy do 10 sekund. Využívat je budou ozbrojené složky a dopravci, u kterých by ztráta přesnosti mohla ohrozit lidské životy (řízení letového provozu, ). mimo uvedených navigačních služeb budou družice systému Galileo poskytovat i služby nouzové lokalizace v rámci celosvětové družicové záchranné služby Sarsat/Kospas - oproti ní družice oznámí trosečníkovi, že jeho signály byly zachyceny a lokalizovány

13 Další využití: výběr mýtného na komunikacích v rámci EU přímé zprostředkování telefonického volání o pomoc z mobilu navigace a kontrola silniční dopravy (info o zácpách), železniční a lodní dopravy vyhledání ukradených aut a jejich zastavení vysláním signálu do elektroniky navigační pomoc pro letadla ve vzduchu a při rolování kontrola přepravovaného zboží plného stavu družic ve vesmíru a tím i plného operačního stavu mělo být původně dosaženo v roce 2008 (dnes se předpokládá až rok 2013)

14 28. prosince 2005 byla do vesmíru vyslána první technologická navigační družice pro testování komponent tohoto systému (Giove-A) Družice systému Galileo Start rakety Sojuz

15 NAVSTAR - GPS (Navigation System using Time and Ranging - Global Positioning System) přímým nástupcem systému TRANSIT - (běžné označení GPS) pasivní družicový rádiový navigační systém pro určování polohy, rychlosti a času tyto údaje poskytuje v jakémkoliv čase, za každého počasí, kdekoliv na povrchu Země a v jeho blízkosti podmínkou je viditelnost vždy nejméně 4 družic v jakémkoliv okamžiku na kterémkoliv místě na Zemi systém byl vybudován armádou USA v 70 letech minulého století je spravován ministerstvem obrany USA - DoD (Department of Defence)

16 v současnosti se jedná o nejrozšířenějším globální poziční (navigační) systém na Zemi první signály GPS začala vysílat družice NTS-2 v roce 1977 později začala družice vyrábět firma Rockwell plného operačního stavu FOC (Full Operational Capability) bylo dosaženo v roce 1993 systém GPS je tvořen třemi segmenty: kosmickým pozemním kontrolním řídícím uživatelským

17 Polohové systémy a souřadnicové soustavy družicové navigační systémy pracují v geocentrických prostorových souřadnicích k lokalizaci objektů v mapách však používáme kartografické rovinné souřadnice nebo zeměpisné souřadnice chceme-li využívat metody těchto systémů, musíme realizovat obě tyto soustavy a zprostředkovat mezi nimi vzájemný vztah

18 Princip GPS družice o známé poloze vysílá v přesně definovaný čas signál (pípnutí) podle cesiových atomových hodin tento signál je přijat pozemní aparaturou s jistým časovým zpožděním z rychlosti šíření signálu (radiové vlny) a zpoždění se vypočte vzdálenost bodu (stanoviska) od viditelné družice nad obzorem prostorovým protínáním vzdáleností se určí poloha stanoviska v prostorových souřadnicích (X, Y, Z), jež se transformují do souřadnicového systému přijímače (nejčastěji zeměpisná šířka a délka) Poznámka: v současnosti je u nejlepších atomových hodin nejistota v určení času asi 0,1 ns na 24 hodin (10-10 s), tzn. že přibližně za 15 miliónů let by se takové hodiny rozcházely nejvýše o jednu sekundu

19 Malé atomové hodiny

20 Prostorové pravoúhlé souřadnice

21 Znázornění zeměpisných souřadnic

22 tímto způsobem určování by mohlo docházet k určitým komplikacím: signál (pípnutí) by musel být hodně silný pozemní anténa by musela být hodně velká řešením je vysílání pseudonáhodného kódu místo signálu (pípnutí) kód fázově modulovaná nosná vlna C/A kód přibližný (volný přístup) P(Y) kód přesný, chráněný (zabezpečený) tento kód se v pozemním přijímači koreluje s jiným stejně generovaným kódem a určí se zpoždění, z něhož se potom vypočte vzdálenost tento princip se používá především pro navigaci pro geodetické využití se používá měření fáze nosné vlny (fázová měření na principu fázového dálkoměru) tato fáze se ovšem rekonstruuje z přijatého kódu

23 Segmenty GPS Kosmický segment Kontrolní a řídící segment Uživatelský segment Hlavní řídící stanice Monitorovací stanice Vysílací antény

24 Kosmický segment od roku 1993 tvořen 24 družicemi (z nich 3 záložní) šest rovnoměrně rozložených oběžných drah družic je definováno: sklonem 55 v ůči rovníku Země výškou km dobou oběhu (12 hvězdných hodin = 11hod 58min) etapy vzniku a modernizace: Blok I (1978) zkušební (sklon drah družic 63 ) Blok II a IIa (1989) civilní signál L1C/A Blok II R (1995) přesnější hodiny (pozice mezi družicemi) Blok II R-M (2005) druhý civilní signál L2C Blok II F (2007) třetí civilní signál L5 Blok III (2012) zlepšení L1C

25 Síť družic GPS

26 Etapy modernizace

27 Družice blok I Družice blok IIA Družice blok IIR, IIR-M

28 Start rakety Delta na oběžnou dráhu

29 Pozemní segment Kontrolní segment označení OCS (Operational Control System) jedná se o zpracovatelská centra, která zpracovávají pozorování ze stanic se známými souřadnicemi tyto souřadnice určují polohu družic v tomto systému hlavní úkoly kontrolního segmentu: sledování družic a jejich palubních hodin časová synchronizace družic nahrávání palubních efemerid v systému WGS-84 do počítačů družic (přesnost 3m) efemerida - vypočtená poloha kosmického tělesa pro určité datum ukládání přesných efemerid (s jistým zpožděním) na server s internetovým přístupem (přesnost v cm)

30 Řídicí segment řídí správnou funkčnost celého systému může aktivovat a deaktivovat opatření k zabránění plného využití systému GPS neautorizovanými uživateli součástmi tohoto segmentu jsou: Hlavní řídící stanice (MCS Master Control Station) na letecké základně Falcon ve Skalistých horách v Colorado Springs (AFB) sbírá data z monitorovacích stanic vypočítává efemeridy, parametry drah družic a chodu palubních hodin jednotlivých družic tyto parametry předává pozemním anténám, které je vyšlou družicím pro navigaci v reálném čase

31 Princip činnosti kontrolního a řídícího segmentu Nepřetržité měření pseudovzdáleností Vysílání vypočtených parametrů družicím Výpočet efemerid, parametrů drah a hodin Monitorovací stanice Hlavní řídící stanice Vysílací antény

32 Monitorovací stanice původně 5 stanic umístěných v blízkosti rovníku nepřetržitě měří pseudovzdálenosti k viditelným družicím a data posílají do hlavní řídící stanice stanice Kwajalein, Diego Garcia a Ascension Island jsou používány i pro vysílání korekčních dat družicím během srpna a září 2005 přidány další stanice NGA (National Geospatial-Intelligence Agency) každý satelit je vidět z nejméně dvou stanic v současnosti existuje 18 monitorovacích stanic každý satelit je viditelný nejméně ze tří stanic zlepšila se tím provázanost monitoringu a následně také přesnost a spolehlivost celého systému

33 Původní monitorovací stanice Colorado Springs Hawaii Ascension Islands Diego Garcia Kwajalein Hlavní kontrolní stanice Monitorovací stanice Ground Antenna

34 Monitorovací stanice 2005

35 Monitorovací stanice Hawaii

36 Uživatelský segment Přístroje GPS a jejich dělení podle frekvencí (nosných) jednofrekvenční (vlna L1) dvoufrekvenční (vlna L1+L2) podle počtu kanálů jednokanálové vícekanálové podle způsobu příjmu signálu kódové přijímače s C/A kódem (Coarse Acquisition Code) přijímače s C/A i P (Y) kódem (Precision Code) fázové

37 podle konstrukce kompaktní aparatury - jeden kompaktní celek (např. Trimble GeoExplorer GeoXH) víceprvkové aparatury - skládají se z více prvků - anténa, přijímač (receiver), PDA, případně kabely (např. Leica GPS1200, Trimble SSI, Trimble Pathfinder ProXH) podle způsobu využití turistické navigační pro sledování zásilek GIS aparatury geodetické

38 Metody měření GPS a jejich dělení podle zpracovávaných veličin kódové - využívají kódová měření fázové - využívají fázová měření kombinované - využívají fázové i kódové měření podle doby získání výsledné polohy metody v reálném čase (real-time processing) metody s následným zpracováním (postprocessing) podle pohybu přijímače statické (static) kinematické (kinematic) podle počtu použitých přijímačů autonomní (absolutní) metoda diferenční a relativní metody

39 Kódové měření tato metoda stanoví vzdálenost jako součin doby a rychlosti šíření signálu mezi družicí a anténou rychlost šíření signálu je rovna rychlosti světla doba šíření signálu je odvozena z porovnání fáze kódu vysílaného družicí s fází kódu generovaného v přijímači fázový posun mezi přijatým a vyslaným kódem je přímo úměrný době šíření signálu signál se nešíří ve vakuu a hodiny přijímače nejsou přesně synchronizovány s hodinami družice měření fáze obsahuje systematickou synchronizační chybu proto je výsledná vzdálenost mezi družicí a přijímačem označována jako pseudovzdálenost kódové měření se používá pro navigaci

40

41 Fázové měření fázové měření je přesnější než kódové využitelné pro tvorbu geodetického bodového pole vhodné také pro podrobné mapování všech měřítek vzdálenosti mezi družicí a GPS aparaturou jsou určovány z měření nosné vlny GPS signálu při fázovém měření nesmí dojít k přerušení signálu (fázový skok cycle slip) jakékoliv přerušení signálu => nesprávné určení celočíselného násobku vlnové délky (ambiguity) při přerušení nutnost opakování celého cyklu měření

42

43

44 Autonomní (absolutní) metoda v případě jedné aparatury její prostorová poloha se určí na základě pseudovzdáleností mezi přijímačem a minimálně čtyřmi družicemi přístroj může být v klidu nebo v pohybu k určení polohy je zapotřebí znát i souřadnice družic využívá určení polohy přístroje vůči družicím, jejichž poloha je známá v systému WGS-84 metoda je vhodná pro navigaci vozidel, cyklistů, turistů apod. přesnost se pohybuje v případě využití kódového měření v průměru okolo 7 metrů

45 Relativní metody patří mezi nejpřesnější způsoby určení polohy bodu k měření je zapotřebí minimálně dvou GPS aparatur jedna z aparatur (referenční stanice) se umisťuje na bod o známých geodetických souřadnicích její údaje jsou registrovány po dobu celého měření během observace musí být na obou stanoviskách aparatur dostupné alespoň čtyři stejné družice na základě znalosti souřadnic referenční stanice jsou stanoveny opravy (korekce) pseudovzdáleností oprava eliminuje chybu vzniklou při průchodu signálu atmosférou a chybu z nepřesnosti určení efemerid družic relativní metody využívají fázová měření

46 podle času zavádění korekcí rozlišujeme: metody v reálném čase (RTK, kinematická, stop and go) postprocesní metody (statická, rychlá statická)

47 Statická a rychlá statická metoda často označovány Static, FastStatic nebo RapidStatic obě patří do relativních postprocesních metod v případě metody Static se jedná o dlouhodobé měření na bodě doba observace (seance) na jednom stanovisku je řádově v hodinách (6 a více) přesnost 3-5 mm (po zpracování)

48 pro metodu Fast Static je zapotřebí časově mnohem kratší seanci minimální doba měření na jednom bodě je při viditelnosti šesti a více družic několik minut doba observace je nastavována na nejmenší možný časový úsek, během něhož je možné bezpečně vyřešit ambiguity (nejednoznačnost) dobu seance výrazně ovlivňuje zda máme jednofrekvenční nebo dvoufrekvenční přístroj statická a rychlá statická metoda se používá pro tvorbu, zhuštění a ověření bodových polí

49 Kinematická metoda v reálném čase označení RTK (Real Time Kinematic) k výpočtu korekcí dochází v reálném čase vypočtené korekce jsou - rovněž v reálném čase - vysílány z referenční stanice na pohyblivý přijímač pomocí modemu uplatnění metody je potom závislé na dosahu radiomodemu a terénních podmínkách na větší vzdálenosti je také možné data přenášet mobilními telefony (GSM/GPRS) výhodou je získání souřadnic v reálném čase jejich znalost v okamžiku měření umožňuje obsluze GPS kvalifikovaně volit další body pro tvorbu mapy podle konfigurace terénu

50 v současnosti je komerčně nabízena možnost přijímat korekce z tzv. permanentních referenčních stanic CZEPOS (ZÚ), TopNet (Geodis, s.r.o.) a Trimble VRS Now (Trimble) odpadá nutnost použití vlastní referenční stanice tímto vzrůstá dosah až na 50 km pro zajištění centimetrové přesnosti by neměla být vzdálenost mezi referenčním a pohyblivým přijímačem větší než 10 km využití i metody tzv. pseudoreferenční stanice (PRS) na základě polohy přijímače jsou posílány korekce z virtuální stanice (do 5 km) tyto korekce jsou vygenerovány na základě síťového řešení ze všech stanic CZEPOS,příp. Trimble VRS Now lze využít i pro měření bodů pro účely katastrálního úřadu

51

52

53 Síť permanentních stanic CZEPOS

54 Diferenční metody zkrácené označování DGPS metody DGPS používají kódové měření potřeba minimálně dvou GPS přijímačů jeden z nich je nazýván referenční stanicí a je umístěn na bodě o známých souřadnicích stejně jako v případě relativních metod je pak možné na určovaných bodech zavádět potřebné korekce pro získání diferenčních korekcí můžeme také využít tři rozšiřující systémy podpory GPS: EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay System) území Evropy WAAS (Wide Area Augmentation System) území USA a Kanady MSAS nad územím Japonska

55 signál systému EGNOS je v současné době vysílán bezúplatně v případě přijímání signálu EGNOS/WAAS není potřeba dvou přijímačů

56 Přesnost systému systém poskytuje dvě různé služby: pro autorizované uživatele pro neautorizované uživatele SPS (Standard Positioning Service) služba určování polohy se standardní přesností pro neautorizované uživatele GPS přesnost této služby byla do úmyslně znehodnocována proměnliovou systémovou chybou - SA (Selective Availability) - desítky až stovky metrů SPS dosahuje nyní přesnosti asi 10x lepší (v horizontální rovině 3-10 m) PPS (Precision Positioning Service) služba přesného určování polohy pro autorizované uživatele (armáda USA, některé armády členských států NATO a někteří další, vládou USA vybraní uživatelé) přesnost služby PPS je v současné době přibližně 1 až 3 m v horizontální rovině

57 Vlivy působící na přesnost měření GPS měření GPS je ovlivňováno systematickými a náhodnými chybami Systematické vznikají při šíření signálu atmosférou v této vrstvě není vakuum a tak zde dochází ke zpoždění signálu dochází ke korekcím (velikost až v desítkách metrů) troposférická korekce (vliv počasí) počítá se z modelu nebo se určuje výpočtem, velikost asi 1 m ionosférická korekce (způsobuje zakřivení dráhy signálu) - počítá se z modelu, případně se eliminuje měřením na dvou frekvencích, velikost až 10 m k těmto chybám dochází při kódovém měření

58 Nahodilé vícenásobné šíření signálu GPS (multipath) způsobené odrazem o zemský povrch, střechy budov nebo jiné předměty (signál nejde přímo na anténu) chyba až 1,2 m u fázového měření není znám počet celých vlnových délek (ambiquit) měří se pouze doměrek (určují se výpočtem při zpracování) oprava staničních i družicových hodin určuje se výpočtem nebo se odstraní diferencováním (až 3 m) šum přijímače i vysílače (družice), velikost 2 resp. 1 m dráhy satelitů do 1 m lidský faktor (přepočet souřadnic, špatný elipsoid) přesnost určení polohy ovlivňuje i elevační úhel, pod kterým se nachází družice (10 až 15 ) relativní a diferenční metody => na přesnost působí také délka základny

59 Hodnocení výsledků přesnosti přesnost určení polohy ovlivňuje geometrická konfigurace družic během seance vliv je popsán tzv. DOP (Dilution Of Precision) parametry zředění (zhoršení) přesnosti GDOP (Geometric DOP) - charakterizuje vliv na všechny určované veličiny PDOP (Position DOP) - ovlivňuje prostorové určení polohy HDOP (Horizontal DOP) - působí na horizontální složku polohy VDOP (Vertical DOP) - působí na vertikální složku polohy TDOP (Time DOP) - určuje vliv na určení korekce hodin přijímače čím lepší konfigurace, tím menší číselné hodnoty DOP a větší přesnost

60 Ideální rozmístění družic N W E S

61 Vliv konfigurace družic na GDOP Pro PPBP je nutné mít DOP menší nebo rovno 4 a pro podrobné body je nutné mít DOP menší nebo rovno 7.

62

63

64 Využití GPS GPS se v dnešní době využívá v řadě lidských činností (vojenský i civilní sektor) mezi hlavní aplikace patří navigace: letadel, automobilů, lodí, zemědělských a stavebních strojů turistika a rekreace sledování zásilek zboží neméně důležitým využitím je: určování rozměru, tvaru a povrchu Země mapování a práce s tím spojené vědecké aplikace časové služby krizové situace

65 Turistické GPS k navigaci turistů a cykloturistů přijímače jsou vyráběny v několika provedeních nemapové aparatury (nelze nahrát digitální mapu) - Garmin Geko 301 aparatury umožňující nahrání podkladových digitálních map - Magellan SportTrack, Garmin GPSmap 60CS některé z aparatur je možné propojovat s PDA (Personal Digital Assistent - počítač do dlaně) u nemapových aparatur je tak zpravidla umožněna možnost použití mapového podkladu v PDA v poslední době se již ale objevují přímo PDA, které obsahují integrované GPS - Garmin ique 3600 přesnost těchto aparatur je od několika metrů po několik desítek metrů

66

67

68 Navigační systémy využívají podkladovou digitální mapu používány zejména v automobilech nejmodernější systémy umožňují aktivní plánování optimální trasy k zadanému cíli - Blaupunkt TravelPilot DX-V (přesnost je obdobná jako u turistických GPS)

69 speciální aplikace navigačních systémů GPS řízení pohybu zemědělských a stavebních strojů (mnohem vyšší přesnost než běžné navigační systémy)

70 Využití GPS pro sledování zásilek zboží a sledování pohybu přepravních zařízeních velmi častá aplikace využití GPS sleduje dodržování harmonogramu přepravy: na pozemních komunikacích (automobily, vlaky) na vodních komunikacích (lodě) sledování probíhá v čase a prostoru systém se skládá ze tří segmentů: zařízení pro zjišťování aktuální polohy objektu (GPS aparatura) přenosové cesty informací o poloze (síť mobilních telefonů GSM) vyhodnocovací a zobrazovací zařízení (monitorovací centrum nebo dispečink - zobrazuje se aktuální poloha objektu)

71 GIS - aparatury umožňují rychlé a přitom dostatečně přesné pozemní měření vyhovují požadavkům pro tvorbu geografických informačních systémů (GIS) rychlé doplnění údajů, které nelze získat pomocí dálkového průzkumu Země (DPZ) nebo pomocí fotogrammetrického mapování aparatury určené pro tvorbu GIS využívají kódové nebo fázové měření přesnost aparatur je od několika desítek centimetrů do několika metrů do této kategorie patří např.: Trimble GeoExplorer GeoXH Trimble Pathfinder ProXH Trimble Recon GPS XC

72

73 Geodetické aparatury v dnešní době se používají pro: tvorbu bodových polí vytyčovací práce velkoměřítková mapování (např. pro katastr nemovitostí) sledování přetvoření (deformací) stavebních objektů proběhla první ověření nasazení pro rektifikaci polohy kolejí vysokorychlostních železnic tyto aparatury používají fázová měření přesnost dosahuje několika milimetrů až centimetrů Topcon HiPER Pro, Ashtech Locus, Ashtech Z-Max, Trimble R8 GNSS, Leica

74

75

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu:

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu: Zdroje dat GIS Primární Sekundární Geodetická měření GPS DPZ (RS), fotogrametrie Digitální formy tištěných map Kartografické podklady (vlastní nákresy a měření) Vstup dat do GISu: Data přímo ve potřebném

Více

Souřadnicové soustavy a GPS

Souřadnicové soustavy a GPS Technologie GPS NAVSTAR Souřadnicové soustavy a GPS Prostorové geocentrické v těch pracuje GPS Rovinné kartografické tyto jsou používány k lokalizaci objektů v mapách Důsledek: chceme-li využívat GPS,

Více

Globální navigační satelitní systémy 1)

Globální navigační satelitní systémy 1) 1) Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem astátním rozpočtem

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví GEODÉZIE II

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví GEODÉZIE II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví Ing. Hana Staňková, Ph.D. Ing. Filip Závada GEODÉZIE II 8. Technologie GNSS Navigační systémy

Více

Global Positioning System

Global Positioning System Písemná příprava na zaměstnání Navigace Global Positioning System Popis systému Charakteristika systému GPS GPS (Global Positioning System) je PNT (Positioning Navigation and Timing) systém vyvinutý primárně

Více

Geoinformační technologie

Geoinformační technologie Geoinformační technologie Globáln lní navigační a polohové družicov icové systémy Výukový materiál pro gymnázia a ostatní střední školy Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 Vytvořeno v rámci projektu SIPVZ

Více

Střední průmyslová škola zeměměřická GNSS. Jana Mansfeldová

Střední průmyslová škola zeměměřická GNSS. Jana Mansfeldová Střední průmyslová škola zeměměřická GNSS Jana Mansfeldová GNSS globální navigační satelitní systémy GPS NAVSTAR americký GLONASS ruský GALILEO ESA(EU) další čínský,... Co je to GPS Global Positioning

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. GNSS. Globální navigační satelitní systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. GNSS. Globální navigační satelitní systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. GNSS Globální navigační satelitní systémy Kapitola 1: Globální navigační systémy (Geostacionární) satelity strana 2 Kapitola 1: Globální navigační systémy Složky GNSS Kosmická složka

Více

Principy GPS mapování

Principy GPS mapování Principy GPS mapování Irena Smolová GPS GPS = globální družicový navigační systém určení polohy kdekoliv na zemském povrchu, bez ohledu na počasí a na dobu, kdy se provádí měření Vývoj systému GPS původně

Více

Globální polohové a navigační systémy

Globální polohové a navigační systémy Globální polohové a navigační systémy KGI/APGPS RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci I NVESTICE DO ROZVOJE V ZDĚLÁVÁNÍ Environmentální vzdělávání

Více

Seznámení s moderní přístrojovou technikou Globální navigační satelitní systémy

Seznámení s moderní přístrojovou technikou Globální navigační satelitní systémy Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

9 MODERNÍ PŘÍSTROJE A TECHNOLOGIE V GEODEZII

9 MODERNÍ PŘÍSTROJE A TECHNOLOGIE V GEODEZII 9 MODERNÍ PŘÍSTROJE A TECHNOLOGIE V GEODEZII 9.1 Totální stanice Geodetické totální stanice jsou přístroje, které slouží k měření a vytyčování vodorovných a svislých úhlů, délek a k registraci naměřených

Více

Evropský navigační systém. Jan Golasowski GOL091

Evropský navigační systém. Jan Golasowski GOL091 Evropský navigační systém Jan Golasowski GOL091 Co je GALILEO Proč GALILEO Poskytované služby Satelity Použitá technologie GALILEO 2 Autonomní evropský Globální družicový polohový systém. Obdoba amerického

Více

SYSTÉM GALILEO. Jakub Štolfa, sto231 sto231@vsb.cz

SYSTÉM GALILEO. Jakub Štolfa, sto231 sto231@vsb.cz SYSTÉM GALILEO Jakub Štolfa, sto231 sto231@vsb.cz OBSAH 1) Co je to systém Galileo 2) Struktura systému Galileo 3) Služby systému Galileo 4) Přenosový systém systému Galileo 5) Historie systému Galileo

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Galileo evropský navigační družicový systém

Galileo evropský navigační družicový systém Galileo evropský navigační družicový systém Internet ve státní správě a samosprávě Hradec Králové, 12. 13. duben 2010 1 Navigační systém Galileo je plánovaný autonomní evropský Globální družicový polohový

Více

Permanentní sítě určování polohy

Permanentní sítě určování polohy Permanentní sítě určování polohy (CZEPOS a jeho služby) Netolický Lukáš Historie budování sítě Na našem území poměrně krátká počátky okolo roku 2000 vznik prvních studií od VÚGTK Příprava projektu sítě

Více

Global Positioning System

Global Positioning System Global Positioning System Z Wikipedie, otevřené encyklopedie Skočit na: Navigace, Hledání Ilustrace družice GPS na oběžné dráze plánovaného bloku IIF (obrázek NASA) Tento článek pojednává o konkrétním

Více

FOND VYSOČINY Alžběta BRYCHTOVÁ& Jan GELETIČ Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci Co násn dnes čeká? Teoretická část Historie navigace Způsoby navigace Systém GPS, Glonnas, Galileo GPS

Více

Globální navigační satelitní systémy a jejich využití v praxi

Globální navigační satelitní systémy a jejich využití v praxi Globální navigační satelitní systémy a jejich využití v praxi Metoda RTK a její využití Martin Tešnar (GEODIS BRNO, spol. s r.o.) Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním

Více

Globální družicový navigační systém

Globální družicový navigační systém Globální družicový navigační systém GALILEO Galileo je globální družicový navigační systém, který vyvíjí Evropa. Postaven je na principu amerického GPS a ruského GLONASS, což jsou vojenské navigační systémy.

Více

EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) Prezentace do předmětu Geografické informační systémy

EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) Prezentace do předmětu Geografické informační systémy EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) Prezentace do předmětu Geografické informační systémy EGNOS - je aplikace systému SBAS (Satellite Based Augmentation System) - je vyvíjen: Evropskou

Více

POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ

POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ RUP 01b POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ Časoměrné systémy: Výhody: Vysoká přesnost polohy (metry) (díky vysoké přesnosti měření časového zpoždění signálů), nenáročné antény, nízké výkony vysílačů Nevýhoda:

Více

GPS přijímač. Jan Chroust

GPS přijímač. Jan Chroust GPS přijímač Jan Chroust Modul byl postaven na základě IO LEA-6S společnosti u-box, plošný spoj umožňuje osazení i LEA-6T. Tyto verze umožňují příjem GPS signálu a s tím spojené výpočty. Výhodou modulu

Více

Protokol určení bodů podrobného polohového bodového pole technologií GNSS

Protokol určení bodů podrobného polohového bodového pole technologií GNSS Protokol určení bodů podrobného polohového bodového pole technologií GNSS Lokalita (název): Hosek246 Okres: Rakovník Katastrální území: Velká Buková ZPMZ: Organizace-firma zhotovitele:air Atlas spol. s

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Bakalářská práce EVALUAČNÍ APLIKACE TELEMATICKÝCH PERFORMAČNÍCH INDIKÁTORŮ V OBLASTI GNSS Konrád Tvrdý Praha 2012 Čestné prohlášení Já, Konrád Tvrdý,

Více

Komunikace MOS s externími informačními systémy. Lucie Steinocherová

Komunikace MOS s externími informačními systémy. Lucie Steinocherová Komunikace MOS s externími informačními systémy Lucie Steinocherová Vedoucí práce: Ing. Václav Novák, CSc. Školní rok: 2009-10 Abstrakt Hlavním tématem bakalářské práce bude vytvoření aplikace na zpracování

Více

Úvod do mobilní robotiky AIL028

Úvod do mobilní robotiky AIL028 md at robotika.cz http://robotika.cz/guide/umor07/cs 14. listopadu 2007 1 Diferenciální 2 Motivace Linearizace Metoda Matematický model Global Positioning System - Diferenciální 24 navigačních satelitů

Více

Leica e-mail 4/2006 GLONASS. Proč nyní? Vážení přátelé!

Leica e-mail 4/2006 GLONASS. Proč nyní? Vážení přátelé! GLONASS Vážení přátelé! 4. dubna 2006 uvedla Leica Geosystems opět významnou inovaci do GPS1200 podporu ruského navigačního systému GLONASS. Nově vzniklé přijímače s přívlastkem GG, tj. univerzální senzor

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 MARCEL MOCHAN

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 MARCEL MOCHAN UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 MARCEL MOCHAN Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Globální navigační systémy Marcel Mochan Bakalářská práce 2008 SOUHRN

Více

Využití GPS pro optimalizaci pohonu elektromobilů

Využití GPS pro optimalizaci pohonu elektromobilů ÚJV Řež, a. s. Využití GPS pro optimalizaci pohonu elektromobilů Michal Morte 19.03.2013, Brno Perspektivy elektromobility II Obsah GPS (Global Positioning System) Historie Princip Čeho lze s GPS dosáhnout

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Geodetické zaměření Neštěmického potoka Geodetické zaměření Neštěmického potoka v úseku 0-3,632 ř. km.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Geodetické zaměření Neštěmického potoka Geodetické zaměření Neštěmického potoka v úseku 0-3,632 ř. km. TECHNICKÁ ZPRÁVA Číslo zakázky: Název zakázky: Název akce: Obec: Katastrální území: Objednatel: Měření zadal: Geodetické zaměření Neštěmického potoka Geodetické zaměření Neštěmického potoka v úseku 0-3,632

Více

Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství. Ing. Pavel Voříšek MĚŘENÍ VZDÁLENOSTÍ. VOŠ a SŠS Vysoké Mýto leden 2008

Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství. Ing. Pavel Voříšek MĚŘENÍ VZDÁLENOSTÍ. VOŠ a SŠS Vysoké Mýto leden 2008 Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství Ing. Pavel Voříšek MĚŘENÍ VZDÁLENOSTÍ VOŠ a SŠS Vysoké Mýto leden 2008 METODY MĚŘENÍ DÉLEK PŘÍMÉ (měřidlo klademe přímo do měřené

Více

ZHODNOCENÍ PŘESNOSTI BODŮ URČENÝCH METODOU RTK

ZHODNOCENÍ PŘESNOSTI BODŮ URČENÝCH METODOU RTK VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV GEODÉZIE FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF GEODESY ZHODNOCENÍ PŘESNOSTI BODŮ URČENÝCH METODOU RTK THE EVALUATION

Více

Pracovní listy s komponentou ICT

Pracovní listy s komponentou ICT Téma: Základy práce s přístrojem GPS Časová dotace: 6 hodin Pracovní listy s komponentou ICT Cíl: Principy práce GPS, zvládnutí používání přístroje GPS, zaznamenávání dat do přístroje GPS a práce s daty

Více

Pozorování dalekohledy. Umožňují pozorovat vzdálenější a méně jasné objekty (až stonásobně více než pouhým okem). Dají se použít jakékoli dalekohledy

Pozorování dalekohledy. Umožňují pozorovat vzdálenější a méně jasné objekty (až stonásobně více než pouhým okem). Dají se použít jakékoli dalekohledy Vesmírná komunikace Pozorování Za nejběžnější vesmírnou komunikaci lze označit pozorování vesmíru pouhým okem (možno vidět okolo 7000 objektů- hvězdy, planety ).Je to i nejstarší a nejběžnější prostředek.

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Moderní přístrojová technika. Vybrané kapitoly: GNSS

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Moderní přístrojová technika. Vybrané kapitoly: GNSS Moderní přístrojová technika Vybrané kapitoly: GNSS Praha 2014 Ing. Jan Říha 1. Globální navigační satelitní systémy (GNSS)... 3 GPS... 4 GLONASS... 4 GALILEO... 4 Data GNSS... 5 Principy určování polohy...

Více

GLONASS v GIS. Ing. Karel Trutnovský 1

GLONASS v GIS. Ing. Karel Trutnovský 1 GLONASS v GIS Ing. Karel Trutnovský 1 1 Geodis Brno, spol. s r.o., Lazaretní 11a, 615 00 Brno, Česká republika Kontakt.tel: +420 538 702 081, fax: +420 538 702 061, e-mail: ktrutnovsky@geodis.cz, Abstrakt.

Více

GPS navigace a geocaching jako její praktická aplikace ve volnočasové aktivitě. Zdeněk Drvota (dr.vota) KID, DFJP Univerzita Pardubice

GPS navigace a geocaching jako její praktická aplikace ve volnočasové aktivitě. Zdeněk Drvota (dr.vota) KID, DFJP Univerzita Pardubice GPS navigace a geocaching jako její praktická aplikace ve volnočasové aktivitě Zdeněk Drvota (dr.vota) KID, DFJP Univerzita Pardubice Globální družicový polohový systém Global Navigation Satellite Systém

Více

Soukromá vyšší odborná škola a Obchodní akademie s.r.o. České Budějovice Pražská 3. Absolventská práce. 2007 Slavíček Jiří 1/56

Soukromá vyšší odborná škola a Obchodní akademie s.r.o. České Budějovice Pražská 3. Absolventská práce. 2007 Slavíček Jiří 1/56 Soukromá vyšší odborná škola a Obchodní akademie s.r.o. České Budějovice Pražská 3. Absolventská práce 2007 Slavíček Jiří 1/56 Soukromá vyšší odborná škola a Obchodní akademie s.r.o. České Budějovice Pražská

Více

Moderní navigační systém ve službách policie a soukromých bezpečnostních služeb

Moderní navigační systém ve službách policie a soukromých bezpečnostních služeb Bc. Tomáš Sláma Moderní navigační systém ve službách policie a soukromých bezpečnostních služeb Anotace Studie se zabývá stávajícím využitím moderních navigačních systémů ve službách Policie České republiky

Více

GNSS se stává běžnou součástí infrastruktury,

GNSS se stává běžnou součástí infrastruktury, GNSS se stává běžnou součástí infrastruktury, říká Daniel Lopour, který se v agentuře GSA (Evropská agentura pro globální navigační družicové systémy) stará o rozvoj využívání systému Galileo v dopravě

Více

Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod

Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod Český úřad zeměměřický a katastrální Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod Dodatek č. 3 Praha 2013 Zpracoval: Český úřad zeměměřický a katastrální Schválil: Ing. Karel Štencel, místopředseda

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Využití satelitní navigace v dopravě

Vysoká škola ekonomická v Praze. Využití satelitní navigace v dopravě Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Bakalářská práce : Využití satelitní navigace v dopravě Vypracoval : Radim Pešek Školní rok : 2006/2007 Vedoucí práce : RNDr. Bc.

Více

4. ZPŮSOBY ZÍSKÁVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH INFORMACÍ Z VOZIDEL...

4. ZPŮSOBY ZÍSKÁVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH INFORMACÍ Z VOZIDEL... 4. ZPŮSOBY ZÍSKÁVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH INFORMACÍ Z VOZIDEL... Mnoho renomovaných výrobců se zaměřuje na lepší využití silničních vozidel a zapojení informačních technologií do řízení provozu. Jednou z nich

Více

Systém GPS. Ing. Jan Koukl duben 2002 (doplněno listopad 2004) info@beruna.cz, www.beruna.cz

Systém GPS. Ing. Jan Koukl duben 2002 (doplněno listopad 2004) info@beruna.cz, www.beruna.cz Systém GPS Ing. Jan Koukl duben 2002 (doplněno listopad 2004) info@beruna.cz, www.beruna.cz Obsah 0 Pár slov úvodem... 4 1 Historie a vznik systému... 4 1.1 Fáze první (1973-79)... 5 1.2 Fáze druhá (1979-85)...

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA VYŠŠÍ GEODÉZIE název předmětu úloha/zadání název úlohy Vyšší geodézie 1 3/3 GPS - výpočet polohy stanice pomocí

Více

Navigace využívající družicové systémy

Navigace využívající družicové systémy Navigace využívající družicové systémy NAVSTAR GPS USA (Navigation Satellite Timing and Ranging Global Positioning System) GALILEO - EU GLONASS - Rusko Trocha historie Vznik satelitních navigačních systémů

Více

Jak funguje satelitní navigační systém (GPS)

Jak funguje satelitní navigační systém (GPS) Jak funguje satelitní navigační systém (GPS) Jak to vlastně začalo Ke vzniku satelitních navigačních systémů se musíme vrátit do druhé poloviny 20. století. Za jejich zrodem byly především armádní zájmy.

Více

Problematika rušení meteorologických radarů ČHMÚ

Problematika rušení meteorologických radarů ČHMÚ Problematika rušení meteorologických radarů ČHMÚ Ondřej Fibich, Petr Novák (zdrojová prezentace) Český Hydrometeorologický ústav, oddělení radarových měření Meteorologické radary využití - detekce srážkové

Více

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln Podstata jednotlivých druhů spojení, výhody a nevýhody jejich použití doc. Ing. Marie Richterová, Ph.D. Katedra komunikačních a informačních systémů Černá

Více

ZPRACOVÁNÍ KÓDOVÝCH MĚŘENÍ GLOBÁLNÍCH NAVIGAČNÍCH SYSTÉMŮ

ZPRACOVÁNÍ KÓDOVÝCH MĚŘENÍ GLOBÁLNÍCH NAVIGAČNÍCH SYSTÉMŮ ZPRACOVÁNÍ KÓDOVÝCH MĚŘENÍ GLOBÁLNÍCH NAVIGAČNÍCH SYSTÉMŮ 1 Úvod Tomáš Tichý 1 Tento projekt slouží ke zpracování kódových měření GNSS Kódové měření měří s přesností v řádech metrů a využívají ho především

Více

Testování GNSS aparatur Trimble GeoXR na etalonu VÚGTK Skalka. Testing of GNSS receivers Trimble GeoXR at the VÚGTK standard Skalka

Testování GNSS aparatur Trimble GeoXR na etalonu VÚGTK Skalka. Testing of GNSS receivers Trimble GeoXR at the VÚGTK standard Skalka ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra speciální geodézie Testování GNSS aparatur Trimble GeoXR na etalonu VÚGTK Skalka Testing of GNSS receivers Trimble GeoXR at the VÚGTK standard

Více

MRAR-L. Družicové navigační systémy. Č. úlohy 4 ZADÁNÍ ROZBOR

MRAR-L. Družicové navigační systémy. Č. úlohy 4 ZADÁNÍ ROZBOR MRAR-L ZADÁNÍ Č. úlohy 4 Družicové navigační systémy 4.1 Seznamte se s ovládáním GPS přijímače ORCAM 20 a vizualizačním programem pro Windows SiRFDemo. 4.2 Seznamte se s protokolem pro předávání zpráv

Více

Evropský program Copernicus: Přechod do provozní fáze

Evropský program Copernicus: Přechod do provozní fáze Evropský program Copernicus: Přechod do provozní fáze Lenka Hladíková CENIA Oddělení mapových služeb Lenka Hladíková CENIA, česká informační agentura životního prostředí Geoinformace ve veřejné správě

Více

Geografie, geografové na internetu.

Geografie, geografové na internetu. Geografie, geografové na internetu. Chceš vědět nejnovější poznatky o oteplování planety nebo kácení amazonských pralesů, popř. o satelitním snímkování. Zajímá tě kolik se vyrobí cyklistických kol, během

Více

Kapitola 6. Jak funguje GPS. Historický úvod- obsah. Historickýúvod Měření zeměpisné délky a šířky. Zeměpisná šířka je snadná

Kapitola 6. Jak funguje GPS. Historický úvod- obsah. Historickýúvod Měření zeměpisné délky a šířky. Zeměpisná šířka je snadná Historický úvod- obsah Kapitola 6 Historickýúvod Měření zeměpisné délky a šířky 6-1 Historický úvod 6-2 Zeměpisná šířka je snadná Jak změřit zeměpisnou šířku? odpověď se hledala také na nebi katalog zatmění

Více

Využití GPS a jiných geodetických metod pro měření v oblasti stavby a údržby tratí

Využití GPS a jiných geodetických metod pro měření v oblasti stavby a údržby tratí Pavel Zvěřina Využití GPS a jiných geodetických metod pro měření v oblasti stavby a údržby tratí Klíčová slova: GPS, družicový navigační systém, traťové hospodářství, geodetická měření, prostorová poloha

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA VYŠŠÍ GEODÉZIE název předmětu úloha/zadání název úlohy Vyšší geodézie 1 2/3 GPS - Výpočet drah družic školní rok

Více

8. Další geodetické metody

8. Další geodetické metody 8. Další geodetické metody 8.1 Globální navigační satelitní systémy (GNSS). 8.1.1 Princip. 8.1.2 Metody měření a jejich přesnost, využití. 8.1.3 Systémy. 8.2 Laserové skenování. 8.2.1 Princip. 8.2.2 Základní

Více

Základní jednotky v astronomii

Základní jednotky v astronomii v01.00 Základní jednotky v astronomii Ing. Neliba Vlastimil AK Kladno 2005 Délka - l Slouží pro určení vzdáleností ve vesmíru Základní jednotkou je metr metr je definován jako délka, jež urazí světlo ve

Více

VLASTOSTI DRUŽICOVÉHO NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS-NAVSTAR

VLASTOSTI DRUŽICOVÉHO NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS-NAVSTAR SMĚROVÉ A DRUŽICOVÉ SPOJE Laboratorní úloha č. 1 VLASTOSTI DRUŽICOVÉHO NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS-NAVSTAR ZADÁNÍ 1) Seznamte se s modulem přijímače pro příjem a zpracování navigačních signálů systému GPS-Navstar

Více

MISYS souřadnicové systémy, GPS MISYS. Souřadnicové systémy, GPS. Gdě Proboha Sú? www.gepro.cz. II/2012 Gepro, spol. s r.o. Ing.

MISYS souřadnicové systémy, GPS MISYS. Souřadnicové systémy, GPS. Gdě Proboha Sú? www.gepro.cz. II/2012 Gepro, spol. s r.o. Ing. MISYS Souřadnicové systémy, GPS Gdě Proboha Sú? Obsah Proč je tolik souřadnicových systémů? Zjišťování polohy pomocí GPS. Aktivní souřadnicová soustava. Hodnoty polohy stejného bodu v různých souřad. systémech

Více

Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele

Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele Vladislav Sláma 18.9.2012, Prague Fire and Security Days Profil a specifika služby PRS Přehled služeb GNSS Galileo Open Service (OS) Základní

Více

ELEKTRONICKÉ ORIENTAČNÍ POMŮCKY PRO NEVIDOMÉ - NAVIGAČNÍ CENTRUM SONS

ELEKTRONICKÉ ORIENTAČNÍ POMŮCKY PRO NEVIDOMÉ - NAVIGAČNÍ CENTRUM SONS ELEKTRONICKÉ ORIENTAČNÍ POMŮCKY PRO NEVIDOMÉ - NAVIGAČNÍ CENTRUM SONS Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením pořádaného

Více

Terestrické 3D skenování

Terestrické 3D skenování Jan Říha, SPŠ zeměměřická www.leica-geosystems.us Laserové skenování Technologie, která zprostředkovává nové možnosti v pořizování geodetických dat a výrazně rozšiřuje jejich využitelnost. Metoda bezkontaktního

Více

6.14. Elektronické měření - ELM

6.14. Elektronické měření - ELM 6.14. Elektronické měření - ELM Obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 8 Platnost učební osnovy: od 1.9.2010 1) Pojetí vyučovacího

Více

VŠB-TU Ostrava Referát do předmětu GIS Zpracoval: Petr Heinz DIGITÁLNÍ FOTOGRAMMETRIE

VŠB-TU Ostrava Referát do předmětu GIS Zpracoval: Petr Heinz DIGITÁLNÍ FOTOGRAMMETRIE VŠB-TU Ostrava Referát do předmětu GIS Zpracoval: Petr Heinz DIGITÁLNÍ FOTOGRAMMETRIE Obsah Úvod do fotogrammetrie Základy fotogrammetrie Rozdělení fotogrammetrie Letecká fotogrammetrie Úvod do fotogrammetrie

Více

zpřesněná globální transformace mezi ETRS89 a S-JTSK, přetrvávající omyly při využití GNSS

zpřesněná globální transformace mezi ETRS89 a S-JTSK, přetrvávající omyly při využití GNSS Setkání geodetů 2014 konference KGK (Beroun, 5. - 6.6.2014) zpřesněná globální transformace mezi ETRS89 a S-JTSK, přetrvávající omyly při využití GNSS Ing. Pavel Taraba Prvotní realizace systému ETRS89

Více

Kinematika Trajektorie pohybu, charakteristiky pohybu Mirek Kubera

Kinematika Trajektorie pohybu, charakteristiky pohybu Mirek Kubera Kinematika Mirek Kubera Výstup RVP: Klíčová slova: žák užívá základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených/zpomalených trajektorie, rychlost, GPS,

Více

5.1 Definice, zákonné měřící jednotky.

5.1 Definice, zákonné měřící jednotky. 5. Měření délek. 5.1 Definice, zákonné měřící jednotky. 5.2 Měření délek pásmem. 5.3 Optické měření délek. 5.3.1 Paralaktické měření délek. 5.3.2 Ryskový dálkoměr. 5.4 Elektrooptické měření délek. 5.4.1

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Navigační systémy v dopravě Michal Novotný Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace,

Více

GEOTECHNICKÝ MONITORING

GEOTECHNICKÝ MONITORING Inovace studijního oboru Geotechnika reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 GEOTECHNICKÝ MONITORING podklady do cvičení SEIZMICKÁ MĚŘENÍ Ing. Martin Stolárik, Ph.D. Místnost: C 315 Telefon: 597 321 928 E-mail:

Více

BAKALÁRSKÁ PRÁCE. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky

BAKALÁRSKÁ PRÁCE. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky BAKALÁRSKÁ PRÁCE Mobilní aplikace pro digitální údržbu informací o geodetických bodových polích Autor: Vedoucí bakalářské práce:

Více

Využití globálních navigačních systémů v taxislužbě

Využití globálních navigačních systémů v taxislužbě Využití globálních navigačních systémů v taxislužbě Using global position system in TAXI Bc. David Krejčiřík Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Tato diplomová

Více

Určování polohy s využitím GPS a GSM sítí

Určování polohy s využitím GPS a GSM sítí ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická PROJEKT Č. 4 Určování polohy s využitím GPS a GSM sítí Vypracovali: Spolupracovali: Předmět: Jaroslav Jureček, Petr Putík Jan Hlídek, Tomáš

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ostrava 2008 Ludvík Gaman Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta dopravní

Univerzita Pardubice. Fakulta dopravní Univerzita Pardubice Fakulta dopravní Satelitní navigace GPS a její využití při vyhledávání vozidel Tomáš Khom Bakalářská práce 2008 SOUHRN Tato bakalářská práce je věnována satelitní navigaci GPS, se

Více

TESTOVÁNÍ SÍTĚ CZEPOS

TESTOVÁNÍ SÍTĚ CZEPOS ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Obor Geodézie a kartografie TESTOVÁNÍ SÍTĚ CZEPOS Diplomová práce autor: Miluše Vilímková vedoucí práce: prof. Ing. J. Kostelecký, Dr.Sc. konzultant:

Více

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01 Popis systému Revize 01 Založeno 1990 Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA Datum: 30. června 2005 SYSTÉM FÁZOROVÝCH MĚŘENÍ FOTEL Systém FOTEL byl vyvinut pro zjišťování fázových poměrů mezi libovolnými body

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2013 Bc. JAN ŠAFAŘÍK Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Vyuţití

Více

GEPRO řešení pro GNSS Leica

GEPRO řešení pro GNSS Leica GEPRO řešení pro GNSS Leica GEPRO spol. s r. o. Ing. Jan Procházka GEPRO řešení pro GNSS Leica GNSS rover» odolný PC tablet s Win 7» GNSS anténa přes bluetooth» až 1 cm přesnost» KOKEŠ, MISYS, PROLAND

Více

2.3 Princip satelitní navigace

2.3 Princip satelitní navigace 2.3 Princip satelitní navigace V současné době je nejpoužívanějším systémem satelitní navigace GPS (Global Positioning System). Nachází velmi širokého užití: od automobilů, záchranné služby, přes navádění

Více

Podrobné polohové bodové pole (1)

Podrobné polohové bodové pole (1) Podrobné polohové bodové pole (1) BUDOVÁNÍ NEBO REVIZE A DOPLNĚNÍ PODROBNÉHO POLOHOVÉHO BODOVÉHO POLE Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti Prohloubení nabídky zeměměřictví dalšího vzdělávání

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Bakalář ská práce. Lukáš Mach

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Bakalář ská práce. Lukáš Mach Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Bakalář ská práce Lukáš Mach červen 2007 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Cyklostezky (cyklotrasy)

Více

AKTIVNÍ RFID SYSTÉMY. Ing. Václav Kolčava vedoucí vývoje HW COMINFO a.s.

AKTIVNÍ RFID SYSTÉMY. Ing. Václav Kolčava vedoucí vývoje HW COMINFO a.s. Ing. Václav Kolčava vedoucí vývoje HW COMINFO a.s. Základní vlastnosti: Na rozdíl od pasivních RFID systémů obsahují zdroj energie (primární baterie, akumulátor) Identifikátor tvoří mikroprocesor a vysílač

Více

Měření satelitů. Satelitní přenos je téměř nejpoužívanější provozování televize v Norsku. Protože Norsko má malou hustotu osídlení a členitý terén.

Měření satelitů. Satelitní přenos je téměř nejpoužívanější provozování televize v Norsku. Protože Norsko má malou hustotu osídlení a členitý terén. Měření satelitů Úvod Satelitní přenos je téměř nejpoužívanější provozování televize v Norsku. Protože Norsko má malou hustotu osídlení a členitý terén. Naším úkolem bylo popsat používání frekvenčního spektra

Více

NOVÉ MOŽNOSTI INOVACÍ MĚŘICKÝCH POSTUPŮ PŘI DOKUMENTACI DOPRAVNÍCH NEHOD. Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc. Západočeská univerzita v Plzni

NOVÉ MOŽNOSTI INOVACÍ MĚŘICKÝCH POSTUPŮ PŘI DOKUMENTACI DOPRAVNÍCH NEHOD. Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc. Západočeská univerzita v Plzni NOVÉ MOŽNOSTI INOVACÍ MĚŘICKÝCH POSTUPŮ PŘI DOKUMENTACI DOPRAVNÍCH NEHOD Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc. Západočeská univerzita v Plzni březen 2011 ZEMĚMĚŘICTVÍ zahrnuje obory GEODÉZIE + KARTOGRAFIE + FOTOGRAMMETRIE

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY APEX ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována

Více

V Ý Z K U M N É P R O J E K T Y GRANTOVÉ SLUŽBY LČR

V Ý Z K U M N É P R O J E K T Y GRANTOVÉ SLUŽBY LČR Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové V Ý Z K U M N É P R O J E K T Y GRANTOVÉ SLUŽBY LČR Projekt Využití geografických dat LHP u LČR při plánování, řízení a evidenci výroby dříví těžebně dopravními

Více

Laserové skenování (1)

Laserové skenování (1) (1) Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem astátním rozpočtem

Více

Permanentní GNSS stanice Kunžak rozšíření o sledování systému Galileo. Dokumentace funkčního vzorku

Permanentní GNSS stanice Kunžak rozšíření o sledování systému Galileo. Dokumentace funkčního vzorku Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Geodetická observatoř Pecný Permanentní GNSS stanice Kunžak rozšíření o sledování systému Galileo Dokumentace funkčního vzorku Jakub Kostelecký

Více

Přehled vhodných metod georeferencování starých map

Přehled vhodných metod georeferencování starých map Přehled vhodných metod georeferencování starých map ČVUT v Praze, katedra geomatiky 12. 3. 2015 Praha Georeferencování historická mapa vs. stará mapa georeferencování umístění obrazu mapy do referenčního

Více

Používané technologie, software a technika

Používané technologie, software a technika Používané technologie, software a technika Ing. Jaroslav Slabý (GEODIS BRNO, spol. s r.o.) Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1 Obsah prezentace

Více

GPS Manuál. Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl.

GPS Manuál. Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl. GPS Manuál Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl. Obsah Co je to GPS... 3 Jak to funguje GPS... 4 HOLUX FunTrek 132... 6 Základní ovládání... 6 Jak vyhledat GPS bod... 7 Hledání uložené kešky...

Více

ACARS Aircraft communiactions Addressing & Reporting System

ACARS Aircraft communiactions Addressing & Reporting System ACARS ACARS Aircraft communiactions Addressing & Reporting System Komunikační letadlový systém Tři hlavní datové linky: digitální komunikace určená pro řízení letového provozu ATC/ATS digitální přenos

Více

GPS PRO KAŽDÉHO PICODAS PRAHA

GPS PRO KAŽDÉHO PICODAS PRAHA GPS PRO KAŽDÉHO PICODAS PRAHA ÚVOD Již se Vám někdy stalo, že jste zabloudili v neznámém terénu a nemohli najít cestu zpět? Že jste našli skvělé místo, kde rostou houby, a teď si nemůžete vzpomenout, kde

Více

Teoretická část běžná učebna s dataprojektorem; praktická část nejbližší okolí školy, následně počítačová učebna.

Teoretická část běžná učebna s dataprojektorem; praktická část nejbližší okolí školy, následně počítačová učebna. GPS tě tam dovede Shrnutí Cílem úlohy je poskytnout studentům základní informace o principech a využití družicových navigačních systémů, zejména GPS. V teoretické části se studenti dozvědí, na jakém principu

Více

Geografické informační systémy

Geografické informační systémy Geografické informační systémy Slajdy pro předmět GIS Martin Hrubý hrubym @ fit.vutbr.cz Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií, Božetěchova 2, 61266 Brno akademický rok 2006/07

Více