SPP. Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou osobní dopravu dopravce GW Train Regio a.s. GW Train Regio a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPP. Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou osobní dopravu dopravce GW Train Regio a.s. GW Train Regio a.s."

Transkript

1 SPP Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou osobní dopravu dopravce GW Train Regio a.s. GW Train Regio a.s. Účinnost od 1. ledna 2014

2 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Číslo Obsah Platí od Provedl 2

3 OBSAH Záznam o změnách...2 OBSAH...3 Seznam použitých značek a zkratek...6 Vysvětlení pojmů...6 A. ROZSAH PLATNOSTI...9 B. PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH Kapitola I Vznik a plnění přepravní smlouvy Kapitola II Jízdní doklady, průkazy Kapitola III Jízdenky Kapitola IV Zvláštní jízdné, zlevněné jízdné a průkazy k prokázání nároku na zvláštní nebo zlevněné jízdné ) ZVLÁŠTNÍ JÍZDNÉ PRO DĚTI ) ZVLÁŠTNÍ JÍZDNÉ PRO ŽÁKY ) ZVLÁŠTNÍ JÍZDNÉ PRO OSOBY ZVLÁŠŤ TĚŽCEPOSTIŽENÉ NA ZDRAVÍ A PŘEPRAVA JEJICH PRŮVODCŮ ) ZVLÁŠTNÍ JÍZDNÉ PRO RODIČE (SOUDEM STANOVENÉ OPATROVNÍKY) K NÁVŠTĚVĚ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ UMÍSTĚNÝCH V ÚSTAVECH NA ÚZEMÍ ČR ) SLEVA PRO DŮCHODCE ) SLEVA PRO SKUPINU ) ČASOVÝ JÍZDNÍ DOKLAD (TRAŤOVÁ JÍZDENKA) Kapitola V Průkazy opravňující k přepravě Kapitola VI Přerušení jízdy Kapitola VII Placení jízdného, přepravného a přirážek Kapitola VIII Obsazení míst Kapitola IX Ohlašování skupin s více než 15 cestujícími...25 Kapitola X Podmínky pro vstup do prostor dráhy Kapitola XI Nepovolené zastavení nebo zdržení vlaku Kapitola XII Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace a přeprava osob na ortopedickém vozíku Kapitola XIII Vzájemné vztahy mezi Dopravcem a cestujícími ) ZODPOVĚDNOST DOPRAVCE V RÁMCI PŘEPRAVY ) ZODPOVĚDNOST CESTUJÍCÍHO V RÁMCI PŘEPRAVY ) PORUŠENÍ PŘEPRAVNÍCH PODMÍNEK ) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ) VYLOUČENÍ CESTUJÍCÍHO Z PŘEPRAVY Kapitola XIV Přeprava živých zvířat ve vlaku C. PŘEPRAVA ZAVAZADEL Kapitola I Obecná ustanovení Kapitola II Ruční zavazadla Kapitola III Spoluzavazadla Kapitola IV Pátrání po ztracené věci

4 D. PRÁVA Z PŘEPRAVNÍ SMLOUVY Kapitola I Obecná ustanovení Kapitola II Práva z přepravní smlouvy o přepravě osob Kapitola III Právo z přepravní smlouvy plněné více železničními dopravci na dráze celostátní nebo regionální Kapitola IV Právo z jízdních dokladů vydaných v rámci IDS E. KARETNÍ SYSTÉM NA BÁZI ČIPOVÝCH KARET Kapitola I Bezkontaktní čipová karta Kapitola II Časové jízdenky na bezkontaktní čipové kartě Kapitola III Ztráta či odcizení čipové karty Kapitola IV Ztráta, odcizení, výměna osobního průkazu Kapitola V Postup při nefunkčnosti čipové karty F. INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM Kapitola I Integrovaný dopravní systém Karlovarského kraje (IDOK) Kapitola II Integrovaný dopravní systém Královéhradeckého kraje (IREDO) Kapitola III Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje (IDOL) Kapitola IV Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje (ODIS) G. SPECIÁLNÍ NABÍDKY JÍZDENEK Kapitola I Síťové jízdenky Českých drah, a.s. prodávané a uznávané Dopravcem ) SKUPINOVÁ VÍKENDOVÁ JÍZDENKA (ČD ) ) PŘESHRANIČNÍ SKUPINOVÁ VÍKENDOVÁ JÍZDENKA+Polsko (ČD ) ) PŘESHRANIČNÍ SKUPINOVÁ VÍKENDOVÁ JÍZDENKA+Německo (ČD ) ) CELODENNÍ JÍZDENKA (ČD ) ) PŘESHRANIČNÍ CELODENNÍ JÍZDENKA+Německo (ČD ) ) PŘESHRANIČNÍ CELODENNÍ JÍZDENKA+Polsko (ČD) Kapitola II Další síťové jízdenky prodávané a uznávané Dopravcem ) PŘESHRANIČNÍ JÍZDENKA EgroNet Ticket ) PŘESHRANIČNÍ JÍZDENKA Libnet+ (EURO-NISA) Kapitola III Jednodenní a víkendové síťové jízdenky uznávané Dopravcem ) VB1-TAGESTICKET PLUS SOKOLOV, VB1-TAGESTICKET PLUS K. VARY ) BILET TURYSTYCZNY + CZECHY ) CZECHY Kapitola IV Uznávání dalších druhů jízdních dokladů jiných dopravců

5 Kapitola V Způsob odbavení na obsluhovaných přeshraničních úsecích H. REKLAMACE, STÍŽNOSTI, NÁMĚTY Kapitola I Obecná ustanovení Kapitola II Kontaktní údaje o sídle Dopravce Kapitola III Kontaktní údaje Dopravce Karlovarský kraj Kapitola IV Kontaktní údaje Dopravce Královéhradecký kraj Kapitola V Kontaktní údaje Dopravce Liberecký kraj Kapitola VI Kontaktní údaje Dopravce Moravskoslezský kraj Příloha č.1 - Přehled cen prodávaných jízdních dokladů ČD, a.s., ZVON a EgroNet

6 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK BČK ČD ČR EPIK IDS POP PTV Bezkontaktní čipová karta České dráhy, a.s. Česká republika Elektronická peněženka In karta (vydává ČD a.s.) Integrovaný dopravní systém Přenosná osobní pokladna Přepravní a tarifní věstník, vydávaný Ministerstvem dopravy ČR PŘ Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (zkráceně Přepravní řád ) SPP SZ Tarif ZTP ZTP/P Smluvní přepravní podmínky GW Train Regio a.s. pro veřejnou osobní dopravu Spoluzavazadlo Tarif dopravce GW Train Regio a.s. pro přepravu cestujících a zavazadel Průkaz pro osobu zvlášť těžce postiženou na zdraví Průkaz pro osobu zvlášť těžce postiženou na zdraví, jejíž stav vyžaduje doprovod POJMY: Dopravce Jízdné VYSVĚTLENÍ POJMŮ Železniční dopravce GW Train Regio a.s. Cena za přepravu cestujícího, která je uvedena v Tarifu. Lomené jízdné Jízdné stanovené pro úsek, na kterém bude přepravu zajišťovat více dopravců. Manipulační přirážka Neobsazená stanice Obsazená stanice Přirážka, kterou Dopravce vybírá od cestujícího za porušení SPP tím, že nevyužil možnost zakoupení jízdenky nebo doplatku v obsazené stanici. Stanice, ve které není zřízena pokladní přepážka nebo je u použitého vlaku uzavřena, případně byl povolen nástup do vlaku bez jízdních (přepravních) dokladů. Stanice, ve které je zřízena pokladní přepážka Dopravce nebo pokladní přepážka smluvního prodejce, pokud není u použitého vlaku uzavřena nebo nebyl povolen nástup do vlaku bez jízdních (přepravních) dokladů. 6

7 POJMY: Obyčejné jízdné Osobní údaje Je základním jízdným Tarifu Dopravce a cestující na takové jízdné nijak neprokazuje nárok. Jméno, příjmení, datum narození, adresa; prokazují se osobním dokladem cestujícího vydaným orgánem státní správy (např. občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu pro cizince atd.), který je opatřen fotografií držitele. Pohraniční bod Tarifní bod na rozhraní dvou železničních správ, ležící na státní hranici. Způsob odbavení na každém hraničním úseku obsluhovaném Dopravcem stanoví SPP. Pokladník Zaměstnanec Dopravce nebo zaměstnanec smluvního prodejce pověřený k pokladní činnosti a komerčnímu odbavení cestujících. Pokladní přepážka Dopravce Pokladní přepážka smluvního prodejce Pověřená osoba dopravce Přirážka Přepravné Provozovatel dráhy Stanice Místo, v němž jsou vykonávány pokladní činnosti, je obsazené pokladníkem Dopravce a zajišťuje prodej celého sortimentu jízdenek podle Tarifu a SPP (jízdní doklady pro jednotlivou jízdu i časové jízdní doklady). Místo, v němž jsou vykonávány pokladní činnosti a je obsazené pokladníkem smluvního prodejce. Na takovém místě nelze zakoupit časové jízdní doklady a doklady na přepravu spoluzavazadel dle Tarifu Dopravce (odbavení cestujícího takovým dokladem proběhne ve vlaku Dopravce bez přirážky, jako by šlo o neobsazenou stanici). - zaměstnanec oprávněný k odbavení cestujících a ke kontrole jízdních dokladů; - průvodčí nebo strojvedoucí Dopravce oprávněný ke kontrole jízdních dokladů a k odbavení cestujících, pokladník Dopravce oprávněný k odbavení cestujících; - zaměstnanec Dopravce, který je oprávněný dávat cestujícím pokyny a příkazy. Oprávnění dokládá pověřená osoba dopravce závěsným průkazem Pověřená osoba dopravce nebo kontrolním odznakem. Částka, která se vybírá za porušení SPP. Cena za přepravu psa nebo spoluzavazadla. Provozovatel dráhy (někdy označovaný též jako manažer infrastruktury) je fyzická nebo právnická osoba provádějící činnosti, kterými se zabezpečuje a obsluhuje dráha a organizuje drážní doprava. Železniční stanice i zastávka. 7

8 POJMY: Zlevněné jízdné Zvláštní jízdné Snížené jízdné přiznávané podle podmínek uvedených v SPP v rámci obchodní nabídky Dopravce. Pro stanovení ceny jízdenky se využije tabulek Tarifu zvláštního jízdného s odpovídající výší slevy. Snížené jízdné pro vyjmenované skupiny cestujících, stanovené cenovým výměrem Ministerstva financí ČR a uvedené v SPP. 8

9 A. ROZSAH PLATNOSTI 1. Dopravce GW Train Regio a.s., (dále jen Dopravce) vyhlašuje tyto Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou osobní dopravu (dále jen SPP) podle 36, odstavec a) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, dle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 175/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (dále jen PŘ) a dle určených podmínek stanovených platným cenovým výměrem Ministerstva financí ČR. 2. SPP stanovují podrobné podmínky povinností a odpovědností Dopravce, provozovatele dráhy a cestujících při přepravě osob, zavazadel a živých zvířat v souvislosti s přepravou ve vlacích Dopravce. 3. Aktuální ceny jízdného, přepravného a ostatních částek, tj. poplatků za služby a výše přirážek za nedodržení ustanovení SPP, je uveden v Tarifu Dopravce (dále jen Tarif) Neobsazeno. 9

10 B. PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH Kapitola I Vznik a plnění přepravní smlouvy 11. Uzavřením přepravní smlouvy o přepravě osob (dále jen přepravní smlouva) vzniká mezi Dopravcem a cestujícím na základě PŘ, SPP a Tarifu závazkový právní vztah, jehož obsahem je zejména závazek Dopravce přepravit cestujícího ze stanice nástupní do stanice cílové spoji uvedenými v jízdním řádu řádně a včas, závazek cestujícího dodržovat PŘ a SPP a zaplatit cenu za přepravu (dále jen jízdné) podle Tarifu; uzavřením přepravní smlouvy cestující vyjadřuje souhlas s přepravními podmínkami vyhlášenými v SPP a tarifními podmínkami vyhlášenými v Tarifu. 12. Přepravní smlouva je uzavřena a dochází k jejímu plnění jestliže cestující využije své právo k přepravě z jízdního dokladu tím, že nastoupí do vlaku Dopravce s platným jízdním dokladem, umožní-li Dopravce cestujícímu nastoupení do vozidla bez jízdenky a jízdné cestující zaplatí bezodkladně po nástupu do vozidla. 13. Přepravní smlouva je ze strany Dopravce splněna řádným provedením přepravy ve smluveném rozsahu podle uzavřené přepravní smlouvy, provedením přepravy v jiném než smluveném rozsahu, došlo-li k oprávněnému vyloučení cestujícího z přepravy Pověřenou osobou dopravce. 14. Práva cestujících, plynoucí z uzavřené přepravní smlouvy v případě nesplnění závazku ze strany Dopravce, jsou uvedena v části D. SPP. Kapitola II Jízdní doklady, průkazy 15. Jízdním dokladem (dále také jen jízdenka) se rozumí: a) jízdenka pro jednotlivou jízdu, tj. jednosměrná nebo zpáteční, b) jízdenka časová, opravňující k více jednotlivým jízdám po dobu její platnosti ve vymezeném rozsahu, c) průkaz osoby se zdravotním postižením, jehož držitel má podle zvláštního právního předpisu, smluvních přepravních podmínek a tarifu právo na přepravu. 10

11 16. Jízdní doklady se vystavují jako elektronický záznam na bezkontaktní čipové kartě, v papírové podobě, elektronicky tištěné, nebo jako psané. 17. Jízdenkou se rozumí jízdní doklad opravňující cestujícího k přepravě v rozsahu na jízdence uvedeném, více v kapitole III. 18. Průkazem na slevu se rozumí průkaz opravňující držitele k zakoupení příslušného druhu jízdného dle Tarifu, více v kapitole IV. 19. Průkazem na bezplatnou přepravu se rozumí průkaz opravňující držitele k jízdě vlakem Dopravce bez povinnosti prokázat se jiným jízdním dokladem, více v kapitole V. 20. Náležitosti jízdního dokladu pro jednotlivou jízdu jsou obchodní jméno Dopravce, který uzavírá přepravní smlouvu, nástupní a cílová stanice včetně kilometrické vzdálenosti nebo přepravní pásmo, výše jízdného, druh jízdného, případně výše slevy, údaj o platnosti, další údaje umožňující kontrolu platnosti a správnosti jejího použití, stanovené v SPP. 21. Náležitosti časového jízdního dokladu jsou obchodní jméno Dopravce, který uzavírá přepravní smlouvu, nástupní a cílová stanice včetně kilometrické vzdálenosti nebo přepravní pásmo, výše jízdného, druh jízdného, případně výše slevy, údaj o platnosti, další údaje umožňující kontrolu platnosti a správnosti jejího použití, stanovené v SPP, údaje o druhu časové jízdenky a případně údaje označující jejího držitele 22. Náležitosti průkazu osoby se zdravotním postižením podle článku 15 c) (dle odst. 1 34a zákona 329/2011 Sb. v platném znění) jsou: jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo nebo datum narození u osob, kterým rodné číslo nebylo přiděleno, fotografie držitele průkazu, podpis držitele průkazu; podpis držitele průkazu se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou, datum vydání průkazu, označení orgánu, který průkaz vydal, doba platnosti průkazu, označení druhu průkazu osoby se zdravotním postižením, popřípadě doplněné o symbol označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo osoby hluchoslepé anebo osoby úplně nebo prakticky nevidomé, ochranné prvky. 23. Jízdní doklady je cestující povinen předat pověřené osobě ke kontrole bezprostředně po každé výzvě kdykoliv v době plnění přepravní smlouvy, a to i opakovaně. Průkaz, kterým cestující dokládá 11

12 nárok na slevu, je cestující povinen předat ke kontrole pověřené osobě v době plnění přepravní smlouvy nebo vždy při zakoupení jízdenky ve vlaku. Na dodatečně předložené doklady nebere Dopravce zřetel. 24. Jízdní doklad nebo průkaz na slevu je neplatný, jestliže: a) cestující nedodržel podmínky pro jeho použití stanovené PŘ, SPP nebo Tarifem, b) nejsou vyplněné předepsané údaje, c) je používán bez vyžadované fotografie, d) je poškozen nebo upraven tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho použití, e) údaje neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny, f) byl použit neoprávněnou osobou, g) uplynula doba jeho platnosti, nebo na něj bylo uplatněno právo z přepravní smlouvy, h) nejedná se o originál, i) byl doklad předložen ke kontrole před prvním dnem platnosti. 25. Jízdenka pro jednotlivou jízdu, tj. jednosměrná a zpáteční, nebo jízdenka časová, kterou lze použít jen ve spojení s průkazem, na jehož základě byla vydána, je neplatná, jestliže se cestující tímto průkazem současně neprokáže. 26. Neplatnou jízdenku pro jednotlivou jízdu, jízdenku časovou nebo průkaz na slevu je pověřená osoba oprávněna odebrat v případech uvedených v článku 24 c) až h); odebrání jízdního dokladu nebo průkazu cestujícímu písemně potvrdí. V případech podle čl. 24 a) nebude cestujícímu neplatný jízdní doklad a průkaz na slevu odebrán, cestující zaplatí nebo doplatí jízdné, na které prokáže nárok. V případech podle čl. 24 b) nebude cestujícímu neplatný průkaz na slevu odebrán, cestující dopíše chybějící údaje, zaplatí nebo doplatí jízdné, na které prokáže nárok. Pověřená osoba dopravce může cestujícímu předepsat přirážku za neohlášenou jízdu bez platného dokladu podle Tarifu. 27. Za ztracené, odcizené, poškozené, znečištěné nebo neoprávněně měněné a upravované jízdní doklady a průkazy na slevu vystavené ve formě papírových dokladů Dopravce náhradu neposkytuje ani nevystavuje jejich duplikáty. 28. Ztracené, odcizené či poškozené jízdní doklady vystavené jako aplikace na bezkontaktní čipové kartě (dále také BČK nebo čipová karta) lze bezplatně zablokovat a za poplatek dle Tarifu si nechat vystavit duplikát bezkontaktní čipové karty s původním jízdním dokladem (za podmínek stanovených v čl. 225 SPP). 12

13 29. V rámci IDS uznává Dopravce ve vlacích vyjmenované jízdní doklady jiných dopravců, platné v rámci daného IDS. Přepravně - tarifní podmínky jednotlivých IDS včetně způsobu odbavení cestujících v rámci daného IDS jsou zveřejněny vyhláškami v PTV, oddíl A. a na webových stránkách jednotlivých organizátorů IDS. Seznam IDS se zapojením Dopravce je uveden v části F. SPP. Kapitola III Jízdenky 30. Jízdenka opravňuje cestujícího k přepravě v rozsahu na ní uvedeném. 31. Obyčejné jízdné je základním jízdným Tarifu. Nárok na obyčejné jízdné cestující neprokazují. Obyčejné jízdné za jednosměrnou jízdenku je cena regulovaná výměrem Ministerstva financí ČR. Jednosměrná jízdenka opravňuje v době své platnosti k jedné jízdě mezi na ni uvedenými stanicemi nebo na kratší přepravní vzdálenost mezi těmito stanicemi. Zpáteční jízdenka opravňuje v době své platnosti k jedné jízdě směrem TAM a jedné jízdě směrem ZPĚT mezi na ni uvedenými stanicemi nebo na kratší přepravní vzdálenost mezi těmito stanicemi. Časová jízdenka opravňuje v době své platnosti k libovolnému počtu jízd mezi na ni uvedenými stanicemi nebo na kratší přepravní vzdálenost mezi těmito stanicemi. Časovou jízdenku není možné zakoupit v papírové formě, ale výhradně na elektronickém nosiči - bezkontaktní čipové kartě (část E. SPP). 32. Každá jízdenka je nepostupitelná, pokud cestující začal uplatňovat své právo k přepravě z ní vyplývající. 33. Jízdenku si cestující může zakoupit v obsazené stanici u Pokladní přepážky Dopravce v době, kdy je pokladní přepážka otevřena (celý sortiment jízdenek podle Tarifu a SPP), v obsazené stanici u pokladní přepážky smluvního prodejce v době, kdy je pokladní přepážka otevřena (u dopravce ČD nelze zakoupit časové jízdní doklady a doklady na přepravu spoluzavazadel dle Tarifu; odbavení cestujícího takovým dokladem proběhne ve vlaku Dopravce bez přirážky, jako by šlo o neobsazenou stanici), ve vlaku Dopravce (celý sortiment jízdenek podle Tarifu a SPP) nebo ve vlaku dopravce ČD (zde nelze zakoupit časové jízdní doklady a doklady na přepravu spoluzavazadel dle Tarifu) z přenosné osobní pokladny (POP) u obsluhy vlaku při nástupu jízdy v neobsazené stanici nebo v obsazené stanici v době, kdy je pokladní přepážka uzavřena, 13

14 na kontaktním místě Dopravce v době, kdy je kontaktní místo otevřeno (pouze časové jízdní doklady). Kontaktní místa jsou uvedena v části H. kapitole II. VI., z prodejního automatu ve stanici nebo ve vlaku, pokud je jím stanice nebo vlak vybaven a automat je v provozu (zde může být omezen počet cílových stanic a některých druhů jízdních dokladů). Jízdenka může být vystavena z kterékoliv nástupní stanice do kterékoliv cílové stanice Dopravce, dopravce ČD nebo do pohraničního bodu. Obsazená stanice je taková, ve které cestující mají možnost k zakoupení jízdního dokladu na pokladní přepážce ještě před nástupem do vlaku. Odbavení cestujících u vlaků s pravidelnými odjezdy v časech mimo provozní dobu pokladní přepážky je prováděno stejně jako z neobsazené stanice. Provozní doba pokladní přepážky je uvedena na staničních vývěskách. Neobsazená stanice je taková, ve které cestující nemají možnost k zakoupení jízdního dokladu na pokladní přepážce ještě před nástupem do vlaku. V jízdních řádech Dopravce je za názvem neobsazené stanice uveden symbol. Rozsah služeb poskytovaných ve stanicích a jejich bezbariérová vybavenost je uvedena v seznamu stanic v tištěném Knižním jízdním řádu vydávaném provozovatelem dráhy SŽDC, s.o. a je také uveden na webových stránkách Hlavní strana Provozování dráhy Aktuálně platné knižní jízdní řády 34. V předprodeji si lze zakoupit jízdenku u pokladní přepážky, na kontaktním místě nebo u pověřené osoby ve vlaku Dopravce nejdříve dva měsíce před prvním dnem platnosti. U některého druhu jízdného nebo jízdního dokladu může být tato doba zkrácena nebo předprodej může být vyloučen; tato omezení jsou zveřejněna u dotčeného druhu jízdného v SPP nebo ve vyhlášce PTV. Za předprodej se nepovažuje zakoupení jízdenky na následující den po hodině. Platnost a použití jízdenek 35. Jednosměrná jízdenka platí do 6:00 hodin dne následujícího po dni vyznačeném na jízdence jako první den platnosti, pokud je vystavena do 50 tarifních kilometrů včetně, 24:00 hodin dne následujícího po dni vyznačeném na jízdence jako první den platnosti, pokud je vystavena od 51 tarifních kilometrů výše. Jízda musí být nastoupena vlakem, který odjíždí dle platného jízdního řádu z nástupní stanice v první den platnosti jízdenky a ukončena nejpozději vlakem, který podle jízdního řádu dojede do cílové stanice před koncem platnosti jízdenky. 36. Zpáteční jízdenka platí do 24:00 hodin dne následujícího po dni, vyznačeném na jízdence jako první den platnosti. 14

15 Jízda musí být nastoupena v pořadí nejprve směrem TAM a potom směrem ZPĚT, přičemž jízda směrem TAM musí být nastoupena v den vyznačený jako první den platnosti jízdenky, jízdu směrem ZPĚT lze nastoupit kdykoli v době platnosti jízdenky tak, aby jízda byla ukončena nejpozději vlakem, který podle jízdního řádu dojede do cílové stanice před koncem platnosti jízdenky. 37. Časová jízdenka platí podle zakoupeného období do 24:00 hodin posledního dne platnosti, který je na ni uveden, při pokračování jízdy i po skončení platnosti jízdního dokladu zaplatí cestující jízdné, na které prokáže nárok, ze stanice, ve které vlak dle platného jízdního řádu naposledy zastavoval před 24:00 hodinou, jízdenku je možno použít z kterékoli stanice ležící na přepravní cestě mezi nástupní a cílovou stanicí na ní uvedené, pokud je v SPP u podmínek zvoleného jízdného stanovena povinnost předložit v době plnění přepravní smlouvy předepsaný průkaz na zvláštní jízdné nebo průkaz na slevu, je jízdenka neplatná dle čl. 23 SPP, pokud cestující tento průkaz nepředloží. 38. Není-li na jízdence uveden směr jízdy (přes), platí jízdenka ze stanice nástupní do stanice cílové nejkratším směrem. 39. Jízdenka zakoupená u Dopravce platí po celé sjednané přepravní cestě bez ohledu na to, zda přepravní smlouvu plní jeden či více železničních dopravců. 40. Dopravce zajišťuje prodej jednosměrných a zpátečních jízdenek na vlaky dopravce ČD, s nímž má uzavřenou smlouvu o vzájemném odbavování cestujících. Cestující musí při kupování jízdenky předem oznámit, zda hodlá použít vlak dopravce ČD na trati, na které provozuje vlaky i Dopravce. Kapitola IV Zvláštní jízdné, zlevněné jízdné a průkazy k prokázání nároku na zvláštní nebo zlevněné jízdné PRŮKAZY OBECNĚ 41. Průkaz na zvláštní jízdné a průkaz na slevu jsou doklady, kterými cestující prokazuje nárok na zvláštní jízdné nebo na jízdné se slevou z obyčejného jízdného. 42. Žákovským průkazem a průkazem na zvláštní jízdné vydaným Dopravcem lze prokázat nárok na zvláštní jízdné rovněž u dopravce ČD a.s. a dalších dopravců. Podobně vydaný průkaz pro důchodce umožňuje prokázat cestujícímu nárok na slevu pro důchodce i u dalších dopravců, pokud ji poskytují. Na stejném principu Dopravce uznává k prokázání nároku na zvláštní jízdné nebo na slevu pro 15

16 důchodce průkazy vydané jinými dopravci, včetně odpovídajících aplikací na In-kartě dopravce ČD nebo BČK IDS, do kterých je Dopravce zapojen (viz část F. SPP). 1.) ZVLÁŠTNÍ JÍZDNÉ PRO DĚTI ZVLÁŠTNÍ JÍZDNÉ 43. Cestující starší 10 let s platnou jízdenkou má nárok přepravit s sebou bezplatně nejvýše dvě děti do 6 let (do dne, který předchází dni 6. narozenin), pokud pro ně požaduje pouze jedno místo k sezení. Za třetí a každé další dítě do 6 let zaplatí cestující zvláštní jízdné ve výši 50% z obyčejného jízdného. 44. Žádá-li cestující pro druhé dítě do 6 let samostatné místo, zaplatí za ně i za každé další dítě do 6. roku zvláštní jízdné ve výši 50% z obyčejného jízdného. 45. Děti od 6 do 15 let (do dne, který předchází dni 15. narozenin) mají nárok na zvláštní jízdné ve výši 50% z obyčejného jízdného. 46. Děti ve věku od 10 do 15 let prokazují nárok na zvláštní jízdné jakýmkoliv (oficiálním) průkazem ověřeným razítkem či jinými specifickými znaky vydavatele nebo vydaným ve formě plastové karty, který obsahuje fotografii, jméno a datum narození nebo rodné číslo dítěte. Nárok na zvláštní jízdné lze rovněž prokázat průkazem na zvláštní jízdné nebo dokladem In-karta / Rail plus, které vydává dopravce ČD a.s. 47. Pro děti, které žádný průkaz k prokázání věku nemají, vystavuje Dopravce na počkání na své pokladní přepážce nebo na kontaktním místě průkaz na zvláštní jízdné. K tomu je potřeba předložit rodný list dítěte nebo občanský průkaz (cestovní pas) jednoho z rodičů, který v něm má dítě zapsané, dále nepoškozenou fotografii o rozměrech 35 x 45 mm, která zobrazuje skutečnou současnou podobu dítěte a není vystřižena z jiné fotografie. Fotografie může být použita taktéž ze staršího průkazu, pokud není přerazítkována. 48. Za tiskopis průkazu na zvláštní jízdné a ověření se účtuje poplatek uvedený v Tarifu Neobsazeno. 2.) ZVLÁŠTNÍ JÍZDNÉ PRO ŽÁKY 51. Nárok na zvláštní jízdné pro žáky (dále jen žákovské jízdné ) mají žáci a studenti (dále jen žáci ) do 26 let, kteří plní povinnou školní docházku nebo se soustavně připravují na budoucí povolání v odborném učilišti, střední, vyšší odborné, vysoké nebo speciální škole v denní nebo prezenční formě studia ve všech školách v ČR a školách v zahraničí, u kterých je studium postavené na roveň studia ve střední nebo vysoké škole v ČR. Zvláštní jízdné pro žáky ve výši 37,5% z obyčejného jízdného se přiznává osobám mladším 15 let. 16

17 Zvláštní jízdné pro žáky ve výši 75% z obyčejného jízdného se přiznává osobám, které dovršily 15 let a jsou mladší 26 let. 52. Dopravce vystavuje jízdenky za žákovské jízdné ze železniční stanice ležící v ČR místně nebo časově nejbližší místu trvalého pobytu v ČR nebo místa internátu/koleje do stanice místně nebo časově nejbližší sídlu školy nebo místa internátu/koleje, případně na nebo z pohraničního přechodového bodu, pokud navštěvovaná škola leží v zahraničí, a to směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším, popř. pro část tohoto úseku při použití více dopravců. 53. V případě, že je skutečné bydliště žadatele jiné, než je uvedeno v jeho osobním dokladu, lze tuto skutečnost prokázat předložením rozhodnutí soudu upravujícího poměry péče o dítě nebo jiným úředním potvrzením o skutečném bydlišti (jako je povolení k trvalému pobytu apod.). 54. Žákovské jízdné se za výše uvedených podmínek poskytuje v období školního roku a u studentů vysokých škol nejpozději do příslušného akademického roku (kromě měsíců červenec a srpen) vyznačeného školou na průkazu. Při denním dojíždění se zvláštní jízdné uzná podle údajů na žákovském průkazu pouze v pracovních dnech, případně pouze ve dnech školní výuky. Žákovský průkaz 55. Nárok na žákovské jízdné se prokazuje žákovským průkazem, který vystavuje a ověřuje Dopravce i ostatní železniční a autobusoví dopravci. Dopravce vystavuje a ověřuje žákovské průkazy na pokladní přepážce nebo na svém kontaktním místě (část H. SPP). Průkaz musí obsahovat: a) vyplní žák nebo zákonný zástupce: jméno, příjmení, datum narození, v kolonce Z uvede místo trvalého pobytu nebo místo internátu/koleje, včetně příslušného okresu uvedeného v závorce (při nedostatku místa se záznam provede v kolonce Razítko a záznamy Dopravce ), v případě bydliště v zahraničí pohraniční přechodový bod; v kolonce Do uvede místo školy nebo místo internátu/koleje, při studiu v zahraničí pohraniční přechodový bod; b) vyplní škola: na lícové straně: platnost průkazu, vyškrtne křížem symbol pracovní dny (u staršího vzoru průkazu) nebo ponechá symbol so/ne (u nového vzoru průkazu) pokud žák nedojíždí denně na školní nebo praktické vyučování; na rubové straně: název a místo sídla školy nebo místo konání praktického vyučování, údaj o trvání školního roku, případně vyznačí dny v týdnu, kdy probíhá výuka, pokud neprobíhá denně, razítko školy (v případě studia v zahraničí nebo stipendia na zahraniční škole razítko zahraniční školy) a podpis; c) doplní Dopravce: (při současném ověření všech vyplněných údajů na lícové straně) datum podle čl. 58, pokud nevyplní datum platnosti škola, speciální hologram, razítko, podpis ověřujícího a samolepící fólii. 17

18 56. Při ověření Dopravcem je nutno doložit výše uvedené údaje a předložit nepoškozenou fotografii o rozměrech 35 x 45 mm, která zobrazuje skutečnou současnou podobu žáka. Žáci mladší 15 let předloží dále rodný list, občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný průkaz; žáci starší 15 let předloží dále osobní doklad vydaný orgánem státní správy, popř. potvrzení o přidělení internátu/koleje. Žák navštěvující zahraniční základní školu předloží k průkazu potvrzenému základní školou v zahraničí potvrzení o povinné školní docházce na základní škole v ČR, na které je zapsán. Žák navštěvující střední či vysokou školu v zahraničí doloží tuto skutečnost Rozhodnutím Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR. Žák vysoké školy v ČR, jemuž bylo přiznáno stipendium na zahraniční škole, dokládá Potvrzení o přiznání stipendia a Potvrzení o studiu na škole v ČR. Za tiskopis průkazu na žákovské jízdné a ověření se účtuje poplatek uvedený v Tarifu. 57. Dojíždí-li žák za účelem praktického vyučování v rámci předepsaných osnov do jiného místa než je sídlo školy, ověří Dopravce další průkaz, ve kterém škola vyznačila a potvrdila období, kdy ho lze použít. 58. Průkaz pro žáky do 15 let lze vystavit maximálně na čtyři po sobě jdoucí školní roky, nejpozději však do dne, který předchází dni 15. narozenin žáka. Po lze slevu uplatnit až po potvrzení nového školního roku školou na rubové straně průkazu. Průkaz pro žáky ve věku let lze vystavit na jeden školní rok nebo jeden akademický rok (nejpozději však do ) nebo do dne, který předchází dni 26. narozenin Neobsazeno. 3.) ZVLÁŠTNÍ JÍZDNÉ PRO OSOBY ZVLÁŠŤ TĚŽCE POSTIŽENÉ NA ZDRAVÍ A PŘEPRAVA JEJICH PRŮVODCŮ 61. Nárok na zvláštní jízdné ve výši 25% z obyčejného jízdného mají osoby zvlášť těžce postižené na zdraví, kterým byly v ČR poskytnuty výhody podle zvláštních předpisů a jsou držiteli platné karty sociálních systémů s elektronickým nosičem dat (dočasné karty sociálních systémů bez elektronického nosiče dat) s aplikací ZTP nebo ZTP/P, případně platného průkazu ZTP nebo ZTP/P (dále průkaz ZTP, ZTP/P). 62. Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P při nástupu do vlaku bez jízdenky v obsazené stanici neplatí manipulační přirážku k jízdnému. Jízdenky si tedy mohou zakoupit u průvodčího bez přirážky i po nástupu do vlaku v obsazené stanici. Držitel průkazu ZTP/P má kromě nároku na zvláštní jízdné ještě nárok na: a) bezplatnou přepravu svého průvodce, b) bezplatnou přepravu jednoho vozíku pro invalidy nebo tomu odpovídajícího kompenzačního prostředku. 63. Nárok na zvláštní jízdné pro osoby zvlášť těžce postižené na zdraví se prokazuje průkazem ZTP nebo ZTP/P. 18

19 Průvodce držitele průkazu ZTP/P 64. Funkci průvodce držitele průkazu ZTP/P nemůže zastávat jiný držitel průkazu ZTP/P, dítě mladší 10 let (s výjimkou průvodce nevidomého, kdy dítě mladší 10 let průvodcem být může), ani asistenční pes. 65. Funkci průvodce nevidomého držitele průkazu ZTP/P může zastávat vodící pes nebo dítě mladší 10 let. 4.) ZVLÁŠTNÍ JÍZDNÉ PRO RODIČE (SOUDEM STANOVENÉ OPATROVNÍKY) K NÁVŠTĚVĚ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ UMÍSTĚNÝCH V ÚSTAVECH NA ÚZEMÍ ČR 66. Rodiče nebo soudem stanovení opatrovníci (dále jen rodiče ) při jízdách k návštěvám nezaopatřených dětí tělesně, mentálně nebo smyslově postižených nebo chronicky nemocných, trvale nebo dlouhodobě (déle než 3 měsíce) umístěných ve zdravotnických, školských, sociálních zařízeních a ústavech (dále jen ústavech ) mají nárok na zvláštní jízdné ve výši 25% z obyčejného jízdného. 67. Nárok na zvláštní jízdné se uzná ze stanice nejbližší místu trvalého bydliště rodiče do stanice nejbližší místu ústavu a zpět, nejkratším nebo časově nejvýhodnějším směrem. Jízdenka ze stanice nejbližší místu ústavu do místa bydliště držitele průkazu může být zakoupena s prvním dnem platnosti nejpozději následující den po potvrzení návštěvy dítěte v ústavu. 68. Nárok na zvláštní jízdné se prokazuje platným průkazem vystaveným ústavem, ve kterém je dítě umístěno. 69. Cestující je povinen při předložení průkazu zároveň prokázat Pověřené osobě dopravce své osobní údaje, jinak nebude nárok na zvláštní jízdné uznán. 70. Za neplatný se považuje průkaz, který obsahuje závady dle SPP nebo: a) pokud byl použit na jiné trati, než pro kterou platí, b) při jízdě zpět není ověřeno vykonání návštěvy dítěte, c) potvrzení návštěvy je provedeno před jejím vykonáním. 71. Přerušení jízdy je povoleno pouze při společné jízdě s dítětem, vyžaduje-li to jeho zdravotní stav. V ostatních případech není přerušení jízdy dovoleno. 5.) SLEVA PRO DŮCHODCE ZLEVNĚNÉ JÍZDNÉ 72. Sleva pro důchodce ve výši 50% z obyčejného jízdného se přiznává osobám pobírajícím starobní důchod (na základě zákona č. 155/95 Sb., o důchodovém pojištění v platném znění), pobírajícím invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně, starším 60 let, pobírajícím vdovský nebo vdovecký důchod. 19

20 73. Nárok na slevu pro důchodce lze prokázat: a) platným průkazem pro důchodce vydaným kterýmkoliv dopravcem ve veřejné drážní osobní dopravě, nebo který vystavuje Dopravce na počkání na pokladní přepážce nebo na kontaktním místě. K tomu je potřeba předložit nepoškozenou fotografii o rozměrech 35 x 45 mm, která zobrazuje skutečnou současnou podobu a není vystřižena z jiné fotografie. Fotografie může být použita taktéž ze staršího průkazu, pokud není přerazítkována, platný občanský průkaz, cestovní pas nebo průkaz o povolení k pobytu pro cizince, Rozhodnutí o přiznání důchodu, Rozhodnutí o změně důchodu, Oznámení o hromadné úpravě důchodů, ústřižek poštovní poukázky pro příjemce: Důchody výplatní doklad, které nesmí být starší než jeden měsíc, nebo Potvrzení o pobírání důchodu, které nesmí být starší než dva roky. Pokud je důchod vyplácen v zahraničí, předloží žadatel do českého jazyka přeložené a úředně ověřené potvrzení o pobírání důchodu. Tato podmínka se nevztahuje na potvrzení o pobírání důchodu vystavená ve slovenském jazyce. Za tiskopis průkazu na slevu a ověření se účtuje poplatek uvedený v Tarifu. b) aplikací IN Senior na dokladu In-karta / Rail plus, kterou vydává dopravce ČD a.s. c) platným občanským průkazem členské země Evropské unie, cestovním pasem nebo průkazem o povolení k pobytu pro cizince u cestujících starších 70 let. 74. Průkaz pro důchodce pobírající invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně platí 2 roky ode dne vystavení, nejdéle však do věku 65 let, prodloužení platnosti průkazu není možné. Průkaz pro důchodce - cestující starší 60 let, pobírající vdovský nebo vdovecký důchod, lze vystavit maximálně do věku 65 let, prodloužení platnosti průkazu není možné. 6.) SLEVA PRO SKUPINU 75. Nárok na slevu pro skupinu vzniká ve vlacích Dopravce při počtu minimálně 15 cestujících bez ohledu na věk jedoucích ze stejné výchozí do stejné cílové stanice odbavených na jedné společné jízdence. 76. Cena jízdného se vypočte jako násobek počtu cestujících a 50% obyčejného jízdného pro požadovanou relaci. Jízdní doklad s touto slevou lze vydat i jako zpáteční. 20

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém I. Úvodní ustanovení 1. Tarif VYDIS - dopravního integrovaného systému (dále jen Tarif VYDIS) stanovuje ceny jízdného a způsob uplatňování jízdného v přepravách

Více

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí ČR. Podmínky, za nichž dopravce nabízí

Více

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Slezské zemské dráhy, o.p.s. CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím předsedy Správní rady společnosti SZD, o.p.s. dne 6. 4. 2010 Účinnost od 1. 6. 2010 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Poř. číslo Obsah

Více

SPP. Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou osobní dopravu dopravce GW Train Regio a. s. GW Train Regio a. s.

SPP. Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou osobní dopravu dopravce GW Train Regio a. s. GW Train Regio a. s. SPP Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou osobní dopravu dopravce GW Train Regio a. s. GW Train Regio a. s. Účinnost od 1. února 2012 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Číslo Obsah Platí od Provedl 2 OBSAH Záznam o změnách...2

Více

CENY A URČENÉ PODMÍNKY VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ DOPRAVĚ

CENY A URČENÉ PODMÍNKY VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ DOPRAVĚ 31 Příloha č. 6 k výměru MF č. 01/2015 CENY A URČENÉ PODMÍNKY VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ DOPRAVĚ Ceny pro propočet plného (obyčejného) věcně usměrňovaného jízdného Tarifní pásmo km

Více

Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových

Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových Na základě ustanovení 49 vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu,

Více

T a r i f n í a p ř e p r a v n í p o d m í n k y

T a r i f n í a p ř e p r a v n í p o d m í n k y T a r i f n í a p ř e p r a v n í p o d m í n k y platné v obvodu integrovaného dopravního systému (IDS) MHD Orlová od 1.7.2014 A. Linky městské hromadné dopravy (MHD) číslo 878501-505 I. Ceny jízdného

Více

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Příloha č. 3 Níže uvedené tabulky jsou stručným přehledem. Podrobnosti použití jízdních dokladů a poskytovaných služeb jsou uvedeny v příslušných článcích

Více

(2) Cestující je povinen

(2) Cestující je povinen MINISTERSTVO VNITRA odbor bezpečnostní politiky oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství Praha 19. prosince 2008 Počet listů: 4 Postup strážníka při zjišťování totožnosti osob mladších

Více

Dopravní podnik města Děčína, a.s., Děčín VI, Dělnická 106 SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU SILNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVU

Dopravní podnik města Děčína, a.s., Děčín VI, Dělnická 106 SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU SILNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVU Dopravní podnik města Děčína, a.s., Děčín VI, Dělnická 106 SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU SILNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVU které na základě zákona č.111/1994 Sb. o silniční dopravě ve znění pozdějších

Více

Tarif Středočeské integrované dopravy platný od 1. 1. 2012

Tarif Středočeské integrované dopravy platný od 1. 1. 2012 Počet zón Zlevněné 25% Zavazadlo Počet zón Zlevněné 25% Zavazadlo Tarif Středočeské integrované dopravy platný od 1. 1. 2012 Ceník jednotlivého SID Platba v hotovosti Kč Kč Kč Kč Kč Kč 1 12 9 6 4 3 6 2

Více

Tarif Českých drah pro lanové dráhy

Tarif Českých drah pro lanové dráhy České dráhy, a.s. ČD TR 14 Tarif Českých drah pro lanové dráhy Změna č. 10 Schváleno rozhodnutím ředitele Odboru obchodu osobní dopravy dne: 13. 10. 2014 pod č. j.: 58 308/2014 O 16 Účinnost od: 14. 12.

Více

Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 5. června 2013 ISSN 1805-9864

Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 5. června 2013 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. 5. června 2013 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice

Více

České dráhy, a. s. Tarif. Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel

České dráhy, a. s. Tarif. Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel České dráhy, a. s. ČD TR 10 Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel Schváleno rozhodnutím ředitele odboru osobní dopravy a přepravy DOP dne 5. června 2000 č.j.: 57842 / 2000

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 2 ke Smluvním přepravním podmínkám Tarif, tarifní podmínky a bezplatná přeprava v MHD Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice, s.r.o. Zlín úplné znění s platností k datu 1. 7. 2014 I. ZÁKLADNÍ

Více

Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na tratích JHMD, a. s.

Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na tratích JHMD, a. s. Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na tratích JHMD, a. s. Účinnost od 1. 1. 2012 Schválil: Ing. Jan Šatava ředitel společnosti Vypracoval: Bc. Martin Vochozka ZÁZNAM O ZMĚNÁCH

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ LINKOVOU DOPRAVU

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ LINKOVOU DOPRAVU 1 SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ LINKOVOU DOPRAVU Dopravce :TREDOS, spol. s r.o., Žďárského 221, Kožichovice, PSČ 674 01, IČ 26244136 Základními předpisy, které upravují provozování

Více

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 7/2014, ročník LXX 18. dubna 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD LETNÍHO STŘEDISKA

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD LETNÍHO STŘEDISKA NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD LETNÍHO STŘEDISKA a SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY HORSKÝCH DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ SKIAREÁL Herlíkovice na základě provozních podmínek areálu, dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších

Více

Schváleno rozhodnutím náměstka GŘ pro obchod a marketing dne: 2. 11. 2011 pod č. j.: 58 552/2011 Účinnost od: 11. 12. 2011

Schváleno rozhodnutím náměstka GŘ pro obchod a marketing dne: 2. 11. 2011 pod č. j.: 58 552/2011 Účinnost od: 11. 12. 2011 České dráhy, a.s. ČD SPPO Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu Změna č. 2 Schváleno rozhodnutím náměstka GŘ pro obchod a marketing dne: 2. 11. 2011 pod č. j.: 58 552/2011

Více

Tarif Dopravy Ústeckého kraje platný od 1. března 2015

Tarif Dopravy Ústeckého kraje platný od 1. března 2015 Tarif Dopravy Ústeckého kraje platný od 1. března 2015 Preambule Tarif integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje (dále jen Tarif DÚK) je vyhlášen v souladu s Výměrem MF č. 01/2015 ze dne 26. listopadu

Více

České dráhy, a.s. Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel

České dráhy, a.s. Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel České dráhy, a.s. ČD TR 10 Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel Změna č. 6 Schváleno rozhodnutím ředitele Odboru produktů a obchodu dne: 26. 11. 2011 pod č.j.: 58 265/2011

Více

Praktické informace o žákovském jízdném

Praktické informace o žákovském jízdném Praktické informace o žákovském jízdném Od 1. září 2004 poskytují dopravci na železnici a v linkových autobusech zvláštní (zlevněné) jízdné pro žáky škol (dále jen "žákovské jízdné"). Nárok na jeho přiznání

Více

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP)

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) 1. Úvodní ustanovení Tento tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska stanoví v Integrované dopravě Plzeňska (dále jen IDP) způsob a postup

Více

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP)

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) 1. Úvodní ustanovení Tento tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska stanoví v Integrované dopravě Plzeňska (dále jen IDP) způsob a postup

Více

České dráhy, a.s. ČD SPPO. Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu. Změna č. 6

České dráhy, a.s. ČD SPPO. Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu. Změna č. 6 České dráhy, a.s. ČD SPPO Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu Změna č. 6 Schváleno rozhodnutím člena představenstva ČD zodpovědného za úsek osobní dopravy Ing. Michala

Více

České dráhy, a.s. Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel

České dráhy, a.s. Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel České dráhy, a.s. ČD TR 10 Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel Změna č. 9 Schváleno rozhodnutím ředitele Odboru produktů a obchodu dne: 29. 07. 2013 pod č.j.: 57 772/2012

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY Sport Service spol. s r.o. se sídlem: Špičák 182, 340 04 Železná Ruda zastoupena: Jednatelem p. Vladimírem Kasíkem IČO 46 88 20 06 DIČ CZ 46 88 20 06 Na podkladě zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění

Více

Tarifní a přepravní podmínky platné v obvodu integrovaného dopravního systému veřejné dopravy ve statutárním městě Karviná s účinností od 01.06.

Tarifní a přepravní podmínky platné v obvodu integrovaného dopravního systému veřejné dopravy ve statutárním městě Karviná s účinností od 01.06. Tarifní a přepravní podmínky platné v obvodu integrovaného dopravního systému veřejné dopravy ve statutárním městě Karviná s účinností od 01.06.2013 A. Linky městské autobusové dopravy (MAD) číslo 877511

Více

České dráhy, a.s. ČD SPPO. Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu. Změna č. 7

České dráhy, a.s. ČD SPPO. Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu. Změna č. 7 České dráhy, a.s. ČD SPPO Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu Změna č. 7 Schváleno rozhodnutím člena představenstva ČD zodpovědného za úsek osobní dopravy Ing. Michala

Více

Způsob dojíždění označí škola pomocí symbolu kladívka

Způsob dojíždění označí škola pomocí symbolu kladívka ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO UPLATNĚNÍ ŽÁKOVSKÉHO JÍZDNÉHO Žáci škol ČR do věku 15 let se přepravují za zlevněné jízdné, max.za 37,5% plného (obyčejného)jízdného uplatněného dopravcem s platností od 1.9.2004.

Více

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému IREDO platné od 1. 4. 2015

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému IREDO platné od 1. 4. 2015 Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému IREDO platné od 1. 4. 2015 1. Na základě zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.266/1994 Sb., o dráhách,

Více

České dráhy, a. s. Českých drah pro vnitrostátní přepravu. Schváleno rozhodnutím ředitelky Odboru osobní dopravy a přepravy GŘ ČD

České dráhy, a. s. Českých drah pro vnitrostátní přepravu. Schváleno rozhodnutím ředitelky Odboru osobní dopravy a přepravy GŘ ČD České dráhy, a. s. ČD TR 10 Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel Schváleno rozhodnutím ředitelky Odboru osobní dopravy a přepravy GŘ ČD dne 5. září 2008 č.j.: 59614 / 2008

Více

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1. Všeobecná část Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1.1. Platnost, působnost a vymezení pojmů 1.1.1. Tyto obchodní podmínky platí od 24. dubna roku 2015 do odvolání

Více

Tarif jízdného MHD v Jihlavě platný od 1. 9. 2013

Tarif jízdného MHD v Jihlavě platný od 1. 9. 2013 Tarif jízdného MHD v Jihlavě platný od 1. 9. 2013 Tarif, tarifní podmínky a bezplatná přeprava v MHD Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Cestující v MHD v Jihlavě může k tarifnímu odbavení ve vozidle použít

Více

1.1 Tarif integrovaného dopravního systému IDOL (Tarif IDOL) 1.2 Úvodní ustanovení. 1.2.1 Základní pojmy

1.1 Tarif integrovaného dopravního systému IDOL (Tarif IDOL) 1.2 Úvodní ustanovení. 1.2.1 Základní pojmy TARIF INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU IDOL PLATNÝ OD 1.1. 2015 1.1 Tarif integrovaného dopravního systému IDOL (Tarif IDOL) Tarif IDOL je vyhlášen v souladu s Cenovým výměrem MF č.01/2015 ze dne 26. listopadu

Více

Nový tarif Český drah pro přepravu cestujících a zavazadel

Nový tarif Český drah pro přepravu cestujících a zavazadel Nový tarif Český drah pro přepravu cestujících a zavazadel Přednášející: Ing. Tomáš Čech České dráhy, a.s., www.cd.cz Základní možnosti cenotvorby v osobní dopravě Tarif zónový Malá srozumitelnost při

Více

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B Systém odměňování výkonu Tato příloha upravuje systém odměňování výkonu a podmínky jeho uplatnění. Část A Systém odměňování výkonu na regionální dráze provozované Adwanced World Transport, a.s. Příloha

Více

Smluvní přepravní podmínky v pravidelné přepravě osob autobusy společnosti PROBO BUS a. s. ( dále také dopravce)

Smluvní přepravní podmínky v pravidelné přepravě osob autobusy společnosti PROBO BUS a. s. ( dále také dopravce) Smluvní přepravní podmínky v pravidelné přepravě osob autobusy společnosti PROBO BUS a. s. ( dále také dopravce) 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Smluvní přepravní podmínky upřesňují podmínky pro přepravu

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU DRÁŽNÍ OSOBNÍ DOPRAVU OBSAH

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU DRÁŽNÍ OSOBNÍ DOPRAVU OBSAH Stránka 1 z 42 OBSAH OBSAH... 1 ZMĚNOVÝ LIST... 2 SEZNAM ZKRATEK... 3 ZÁKLADNÍ POJMY... 4 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 6 ČÁST DRUHÁ PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH... 7 Kapitola I Vznik a plnění přepravní smlouvy

Více

Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009

Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009 Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009 kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje Rada města Liberce se usnesla dne 2.6.2009

Více

Příloha č. 6 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU. Část I. Všeobecné podmínky

Příloha č. 6 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU. Část I. Všeobecné podmínky Veřejná vnitrostátní linková osobní doprava (příměstská linková doprava) Výňatek z výměru MF ČR č. 01/2015, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami Příloha č. 6 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU

Více

Příloha č. 6 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU. Část I. Všeobecné podmínky

Příloha č. 6 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU. Část I. Všeobecné podmínky Veřejná vnitrostátní linková osobní doprava (příměstská linková doprava) Výňatek z výměru MF ČR č. 01/2015, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami Příloha č. 6 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU

Více

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Connex Morava a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s. FTL First Transport Lines, a.s. Optimalizace veřejné dopravy, s.r.o.

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY v systému Integrované dopravy Plzeňska. SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY v systému Integrované dopravy Plzeňska

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY v systému Integrované dopravy Plzeňska. SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY v systému Integrované dopravy Plzeňska Dopravci: SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY v systému Integrované dopravy Plzeňska Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. ČSAD autobusy Plzeň a.s. České dráhy, a.s. PROBO BUS a.s. Autobusová doprava-miroslav

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 2 ke Smluvním přepravním podmínkám Tarif, tarifní podmínky a bezplatná přeprava v MHD Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice, s.r.o. Zlín úplné znění s platností k datu 1.1.2012 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

Smluvní přepravní podmínky v provozu trolejbusů a autobusů MĚSTSKÉ DOPRAVY Mariánské Lázně s.r.o platné od 1.4. 2011

Smluvní přepravní podmínky v provozu trolejbusů a autobusů MĚSTSKÉ DOPRAVY Mariánské Lázně s.r.o platné od 1.4. 2011 Smluvní přepravní podmínky v provozu trolejbusů a autobusů MĚSTSKÉ DOPRAVY Mariánské Lázně s.r.o platné od 1.4. 2011 Vydané v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, zákonem

Více

TARIF PRO MHD V PARDUBICÍCH

TARIF PRO MHD V PARDUBICÍCH TARIF PRO MHD V PARDUBICÍCH Obsah I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ II. DEFINICE POJMŮ III. ZLEVNĚNÁ A BEZPLATNÁ PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH IV. DALŠÍ PODMÍNKY PŘEPRAVY CESTUJÍCÍCH V. DRUHY PARDUBICKÉ KARTY VI. VRÁCENÍ JÍZDNÉHO

Více

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Příloha č. 3 Jízdenky pro jednotlivou jízdu Typ jízdného jízdné Kč počet pásmová platnost přestupnost možnost použití a časová platnost sleva pro kategorii

Více

Číslo 10/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 29. května 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 10/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 29. května 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 10/2014, ročník LXX 29. května 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

Příloha III. Zvláštní přepravní podmínky ČD pro autovlaky (SCIC-AT-CD)

Příloha III. Zvláštní přepravní podmínky ČD pro autovlaky (SCIC-AT-CD) Příloha III Zvláštní přepravní podmínky ČD pro autovlaky (SCIC-AT-CD) 1. Přepravní podmínky 1.1. Obecné podmínky Tyto zvláštní přepravní podmínky ČD pro mezinárodní přepravu autovlaky (SCIC-AT-ČD) stanovují

Více

Smluvní přepravní podmínky ČSAD Střední Čechy, a.s. I. Výklad pojmů. II. Vznik a splnění přepravní smlouvy. III. Jízdní doklad

Smluvní přepravní podmínky ČSAD Střední Čechy, a.s. I. Výklad pojmů. II. Vznik a splnění přepravní smlouvy. III. Jízdní doklad Smluvní přepravní podmínky ČSAD Střední Čechy, a.s. pro přepravu osob, zavazadel, věcí a živých zvířat ve veřejné silniční osobní dopravě na linkách provozovaných mimo integrované dopravní systémy (IDS),

Více

Dopravní podnik města Jihlavy, akciová společnost

Dopravní podnik města Jihlavy, akciová společnost Dopravní podnik města Jihlavy, akciová společnost na základě zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a podle

Více

Číslo 10/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 28. května 2015 Vydává Ministerstvo dopravy

Číslo 10/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 28. května 2015 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 10/2015 28. května 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Oddíl A: Věci přepravní a tarifní... 2 23/10/2015

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

Tarif. Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS. Dodatek č. 2 (úplné znění)

Tarif. Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS. Dodatek č. 2 (úplné znění) Tarif Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS Dodatek č. 2 (úplné znění) Platnost: od 1. září 2014 1 Obsah: I. Úvodní ustanovení... 3 II. Základní pojmy... 4 III. Platnost a pravidla

Více

Tarif a smluvní přepravní podmínky společnosti BusLine a.s. pro linky v oblasti Lounsko - západ. platné od 1. 2. 2012

Tarif a smluvní přepravní podmínky společnosti BusLine a.s. pro linky v oblasti Lounsko - západ. platné od 1. 2. 2012 Tarif a smluvní přepravní podmínky společnosti BusLine a.s. pro linky v oblasti Lounsko - západ platné od 1. 2. 2012 Vydavatel: BusLine a.s. Sídlo: Na rovinkách 211, 513 25 Semily IČ: 28360010 Oddíl B

Více

5/2010. NAŘÍZENÍ Libereckého kraje ze dne 30.11.2010, kterým se stanovuje Integrovaný tarif veřejné dopravy LK

5/2010. NAŘÍZENÍ Libereckého kraje ze dne 30.11.2010, kterým se stanovuje Integrovaný tarif veřejné dopravy LK 5/2010 NAŘÍZENÍ Libereckého kraje ze dne 30.11.2010, kterým se stanovuje Integrovaný tarif veřejné dopravy LK Rada Libereckého kraje se na svém zasedání dne 30.11.2010 usnesením č. 1601/10/RK usnesla vydat

Více

Vyhláška PTV. 030/13/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, ČD Šumava 2015, změna č. 1.

Vyhláška PTV. 030/13/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, ČD Šumava 2015, změna č. 1. Vyhláška PTV 030/13/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, ČD Šumava 2015, změna č. 1. S platností od 3. 7. 2015 vstupuje v účinnost změna č. 1 akční nabídky ČD Šumava 2015 v Jihočeském kraji za těchto podmínek: 1. ČD

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

dopravního systému Libereckého kraje (IDOL)

dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) 1. Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) 1. Na základě zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 266/1994 Sb., o

Více

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky 306/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zrušení karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České republiky Čl. I Zákon č. 73/2011

Více

Smluvní podmínky prodeje a přepravy na mezinárodních linkách, provozovaných společností PROBO TRANS BEROUN, spol. s r.o.

Smluvní podmínky prodeje a přepravy na mezinárodních linkách, provozovaných společností PROBO TRANS BEROUN, spol. s r.o. Smluvní podmínky prodeje a přepravy na mezinárodních linkách, provozovaných společností PROBO TRANS BEROUN, spol. s r.o. I. Předmět úpravy Všeobecné podmínky prodeje a přepravy na mezinárodních linkách

Více

I. Přepravní podmínky II. Vznik a splnění přepravní smlouvy o přepravě osob III. Jízdní doklad a jeho náležitosti

I. Přepravní podmínky II. Vznik a splnění přepravní smlouvy o přepravě osob III. Jízdní doklad a jeho náležitosti I. Přepravní podmínky 1. PŘEDMĚT ÚPRAVY. Všeobecné podmínky prodeje a přepravy na linkách dopravce PAVEL ČAPEK (dále jen " Přepravní řád") stanoví na lince vnitrostátní a mezinárodní podmínky pro přepravu

Více

I. Všeobecná ustanovení

I. Všeobecná ustanovení Smlouva o závazku veřejné služby k zajištění městské autobusové dopravy uzavřená podle 19 a 19 c zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami: 1. SDRUŽENÍ

Více

dopravního systému Libereckého kraje (IDOL)

dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) 1. Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) 1. Na základě zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 266/1994 Sb., o

Více

Smluvní přepravní podmínky LEO Express a.s. pro veřejnou osobní železniční dopravu

Smluvní přepravní podmínky LEO Express a.s. pro veřejnou osobní železniční dopravu Smluvní přepravní podmínky LEO Express a.s. pro veřejnou osobní železniční dopravu Tyto SPPL byly schváleny předsedou představenstva společnosti LEO Express a.s. dne: 10. 12. 2014 Tyto SPPL jsou účinné

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Dodatek č. 4 k Tarifu PID vydanému k 1. 7. 2011 platný od 1. 1. 2012 na základě provozních potřeb 1/28 1. V článku II., odst. 1 se mění písm. n) a r), která nově znějí

Více

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Veolia Transport Morava a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s. FTL First Transport Lines, a.s. ČSAD Frýdek Místek a.s. České

Více

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (SPP IDOL)

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (SPP IDOL) Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (SPP IDOL) 1. Na základě zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 266/1994 Sb., o

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY Harrachov č. p. 225 P. O. BOX 42 512 46 HARRACHOV Sportovní areál Harrachov a.s. na základě zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu vyhlášky č.175/2000 Sb., o přepravním

Více

Tarif. Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

Tarif. Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje ARRIVA MORAVA a.s. AUTA-BUSY STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA PAVEL STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSY KONEČNÝ s.r.o. AUTODOPRAVA Studený, spol. s r.o. AUTODOPRAVA

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Dodatek č. 8 k Tarifu PID vydanému k 1. 7. 2011 platný od 1. 4. 2013 na základě provozních potřeb 1/22 1. V celém textu Tarifu PID se u číselného označení tarifních pásem

Více

Liberecký kraj a Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.

Liberecký kraj a Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. Liberecký kraj a Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého

Více

TARIF JÍZDNÉHO MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Dopravního podniku města České Budějovice, a. s.

TARIF JÍZDNÉHO MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Dopravního podniku města České Budějovice, a. s. TARIF JÍZDNÉHO MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Dopravního podniku města České Budějovice, a. s. V ÚPLNÉM ZNĚNÍ S ÚČINNOSTÍ OD 15. 10. 2014 1 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tento Tarif jízdného městské hromadné dopravy

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Veolia Transport Morava a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s. FTL First Transport Lines, a.s. ČSAD Frýdek Místek a.s. České dráhy, a.s. AUTOBUSY

Více

Tarif. Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

Tarif. Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje ARRIVA MORAVA a.s. AUTA-BUSY STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA PAVEL STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSY KONEČNÝ s.r.o. AUTODOPRAVA Studený, spol. s r.o. AUTODOPRAVA

Více

Tarif. Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

Tarif. Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje ARRIVA MORAVA a.s. AUTA-BUSY STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA PAVEL STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSY KONEČNÝ s.r.o. AUTODOPRAVA Studený, spol. s r.o. AUTODOPRAVA

Více

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje AUTOBUSOVÁ DOPRAVA PAVEL STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSY KONEČNÝ s.r.o. AUTODOPRAVA Studený, spol. s r.o. AUTODOPRAVA TESAŘ s.r.o.

Více

Všeobecné smluvní podmínky HARRACHOV CARD. Článek I. Základní ustanovení

Všeobecné smluvní podmínky HARRACHOV CARD. Článek I. Základní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky HARRACHOV CARD Článek I. Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky systému HARRACHOV CARD (dále jen Podmínky ) upravují vydávání a používání karet HARRACHOV CARD.

Více

TARIF JÍZDNÉHO. MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY DOPRAVNÍHO PODNIKU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s. V ÚPLNÉM ZNĚNÍ

TARIF JÍZDNÉHO. MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY DOPRAVNÍHO PODNIKU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s. V ÚPLNÉM ZNĚNÍ TARIF JÍZDNÉHO MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY DOPRAVNÍHO PODNIKU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s. V ÚPLNÉM ZNĚNÍ S ÚČINNOSTÍ OD 1.8.2013 1 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tento tarif stanovuje ceny jízdného a platnost jízdních

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY. platný od 1. 7. 2005

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY. platný od 1. 7. 2005 TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY platný od 1. 7. 2005 I. Úvodní ustanovení...3 II. Základní pojmy, tarifní zásady a podmínky platné v provozu PID...3 III. Jízdné v systému PID...8 IV. Cena za přepravu

Více

platná časová jízdenka na Městské kartě nebo jízdenka zakoupená za hotové u řidiče a papírová jízdenka zakoupená v předprodeji.

platná časová jízdenka na Městské kartě nebo jízdenka zakoupená za hotové u řidiče a papírová jízdenka zakoupená v předprodeji. Jak správně používat městskou elektronickou kartu dotykový displej pro volbu dalších možností čtecí zóna telefon: 495 533 313 www.dpmhk.cz Časová jízdenka v elektronické podobě pouze dobou platnosti, nikoli

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy 388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle 41 odst. 2 k provedení 17 odst. 6 zákona

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje ARRIVA MORAVA a.s. AUTA-BUSY STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA PAVEL STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSY KONEČNÝ s.r.o. AUTODOPRAVA Studený,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ 1.1. PPAS je obchodní společnost Plzeňský Prazdroj,

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

3.4. Nutné vedlejší výdaje

3.4. Nutné vedlejší výdaje 8. Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad Cestovní náhrady jsou poskytovány podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. I. ÚČEL 1.1. Účelem této směrnice je zajištění jednotného

Více

Tarif. Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS. Dodatek č. 1 (úplné znění)

Tarif. Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS. Dodatek č. 1 (úplné znění) Tarif Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS Dodatek č. 1 (úplné znění) Platnost: od 1. února 2015 Obsah I. Úvodní ustanovení... 3 II. Základní pojmy... 4 III. Platnost a pravidla

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad

Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad HLÁŠENÍ TRVALÉHO POBYTU Právní úprava Zákon č. 133/2000

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS. Jednotný přepravně - tarifní systém, umožňující. Jednotný regionální dopravní systém, založený na

ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS. Jednotný přepravně - tarifní systém, umožňující. Jednotný regionální dopravní systém, založený na 7.12.2010 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována především jako návazná

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

ČESKÝ SVAZ AKROBATICKÉHO ROCK AND ROLLU. Přestupní řád. Platnost od 9. 3. 2015

ČESKÝ SVAZ AKROBATICKÉHO ROCK AND ROLLU. Přestupní řád. Platnost od 9. 3. 2015 ČESKÝ SVAZ AKROBATICKÉHO ROCK AND ROLLU Přestupní řád Platnost od 9. 3. 2015 Záznam o změnách Orgán Datum Platnost změny od Změny RO 13. 3 2013 13. 4. 2013 4.1 nyní platí i pro páry (vypuštěna poslední

Více