Novinky daně Zrušená ustanovení JIM. Zachováno daň z příjmů. Zachováno ostatní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novinky daně 2015. Zrušená ustanovení JIM. Zachováno daň z příjmů. Zachováno ostatní"

Transkript

1 Novinky daně 2015 Zrušená ustanovení JIM Zachováno daň z příjmů zůstává superhrubá mzda zůstává solidární zvýšení daně zůstávají limity pro daňové odpočty úroků u hypoték či úvěrů ze stavebního spoření úhrnná částka úroků ze všech úvěrů poplatníků v téže společně hospodařící domácnost do Kč zůstávají stávající zálohy na daň z příjmů zachována nezdanitelná část základu daně dle 15 odst. 7 (členské příspěvky odborům) a odst. 8 (úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání) zachováno zdanění podílů na zisku společníků s.r.o. a podílu na zisku a. s. (dříve dividend) srážkovou daní Zachováno ostatní nebude harmonizace základů daně u fyzických osob (resp. změna vyměřovacího základu pro SP a ZP) nebude daň z úhrnu mezd nebude Jednotné inkasní místo zachovány sazby DPH základní a první snížená sazba (21 %, 15 %)

2 DPH Druhá snížená sazba 10 % léky (také očkovací látky, hormonální antikoncepce apod.) i veterinární léčiva (na základě pozměňovacího návrhu - hrozilo by využívání léků i pro léčení zvířat) další farmaceutické výrobky zůstává 15 % tištěné knihy (včetně obrázkových knih pro děti) a hudebniny jen publikace, u nichž podíl plochy reklamy nepřekročí 50 % ne noviny, časopisy, omalovánky či kartografické výrobky zůstává 15% sazba výživa pro kojence a malé děti - do tří let věku ne ovesné kaše, ovocné, zeleninové, ale i jiné přesnídávky zůstává 15 % sazba ne dětské pleny zůstává 21 % směrnice EU sníženou sazbu zakazuje skepse že by se výrazněji projevilo na cenách účelnost? od 2016 plánována elektronická evidence tržeb DPH sjednotit na dvě sazby Období Základní sazba DPH Snížená sazba DPH % 5 % % 5 % % 5 % % 9 % % 10 % % 14 % % 15 %

3 Režim jednoho správního místa Telekomunikační služby, televizní a rozhlasové vysílání a elektronicky poskytované služby např. webhosting, poskytování software, poskytování fotek, textů, databází, her, filmů, hudby, videa, vyzvánění, mobilních aplikací e-knihy a časopisy, placené on-line zpravodajství, internetová reklama a inzerce Uvedené služby budou zdaňovány v místě příjemce služby tamní daní z přidané hodnoty ne českou DPH jako doposud při poskytování služeb neplátci nutno, aby se poskytovatel služeb registroval v každém státě, kam své služby poskytuje lze usnadnit nově zavedenou samostatnou registrací do režimu jednoho správního místa obvykle ve státě, kde je registrován k DH pro české podnikatele tedy u českého FÚ zde poskytovatel podá jedno přiznání za všechny státy, kam poskytuje služby v odpovídající měně zda také uhradí veškerou daň ta je následně rozdělena mezi členské státy, ve kterých byla služba poskytnuta

4 DPH II Předpokládá se schválení do konce 2014 ponechání limitu pro povinnou registraci plátců DPH Kč Úvod již platí od 2011 (2012) rozšíření reverse charge na tuzemsko dříve jen vůči zahraničí (EU a dovoz) nyní dodávky zlata, šrotu a odpadu a obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů od 2012 stavební a montážní práce vždy jen mezi plátci DPH princip tuzemského reverse charge STEJNÉ jako vůči zahraničí DPH vypočte příjemce (odběratel) a uplatní na výstupu a v případě nároku na odpočet i na vstupu uprostřed dodavatelského řetězce nedochází k žádným odvodům DPH Příklad mezi plátci firma Blažek provedla zednické práce za Kč pro TK stav Blažek vystaví fakturu bez DPH za Kč TK stav vypočte a doplní DPH Kč DPH uplatní na vstupu i výstupu, daňová povinnost 0 Kč při prodeji domu TK stav připočte k celkové ceně DPH dojde k odvodu DPH i za zednické práce, obsažené v ceně stavby Příklad mezi neplátci Firma Zidane vymaluje rodině Koutných byt za bez DPH reverse charge se neuplatní Koutní neplátci a využili pro soukromou potřebu Zidane fakturuje (ve snížené sazbě) = Kč DPH 750 Kč na výstupu se projeví v daňovém přiznání a v odvodu DPH

5 Předpokládá se schválení do konce 2014 první dočasný režim rozšíření tuzemského reverse charge zákon umožňuje používat u produktů v příloze 6 zákona o DPH (produkty s vysokým rizikem podvodů) konkrétní produkty stanoví nařízení vlády Od 2015 dodání mobilních telefonů, zařízení s integrovanými obvody, herních konzolí, tabletů a laptopů (pokud celkový ZD překročí Kč) dodání obilovin a technických plodin, včetně olejnatých semen a cukrové řepy dodání surových či polozpracovaných kovů, včetně drahých kovů druhý dočasný režim zavedení mechanismu rychlé reakce nařízení vlády na max. 9 měsíců může stanovit používání režimu tuzemského reverse charge pro další plnění pro plnění, u nichž Evropská komise potvrdila, že tomu nemá námitky. ČR zatím nedetekovala žádné případy náhlých a rozsáhlých podvodů, které by vyhovovaly podmínkám použití postupu podle tohoto mechanismu Cíl režimu reverse charge - nástroj boje proti daňovým podvodům především podvody v řetězci, kdy dodavatel zboží nebo poskytovatel služby neuhradí daň na výstupu, zatímco příjemce uplatní nárok na odpočet daně na vstupu Kontrolní výkaz návrh od 2016 dle slovenského vzoru v zásadě vykazování každého jednotlivého uskutečněného a přijatého zdanitelného plnění zjednodušeně nahrazuje soupisy daňových dokladů sankce až Kč pouze elektronicky umožňuje správci daně okamžitou křížovou kontrolu skončí výjimka FO s obratem do 6 mil. nepodávat daňové přiznání elektronicky souvisí s plánovaným zavedením elektronického hlášení od ruší se zvláštní režim autorských honorářů podléhajících srážkové dani podléhají tedy i DPH

6 Daně z příjmů Srážková daň při rozpouštění dříve povinného rezervního fondu firmy upraví stanovy a vyplácejí členům podléhá srážkové dani 15 % DzP a příjmy Autorské honoráře 2014 byla srážková daň z příjmu do Kč možnost započítat do daňového přiznání nebylo přesně specifikováno, co vše je honorář potíže s posouzením u fotografů (kdy je běžná služba živnost a kdy umělecká fotografie), software, lektorů apod. od roku 2015 srážková daň do výše Kč standardně nevchází do daňového přiznání obnovena stará úprava týká se pouze příjmů za příspěvky do novin, časopisu, rozhlasu, televize Osvobození malých a příležitostných darů limit osvobozených darů od cizích osob Kč platí za každého dárce zvlášť osvobozeno více darů od jednoho poplatníka nepřevyšujících v součtu roční limit Kč Pracující důchodce základní sleva Kč pokud vydělá více než Kč ročně danit důchod týká se dílčího základu daně z příjmů dle 6, 7 a 9 obnovuje strop, který platil do 2012 nezapočítávají se příjmy osvobozené a příjmy zdaněné srážkovou daní zdanění celého důchodu bez ohledu na jeho výši neodvádí zdravotní a sociální pojištění Pan Hebký pobírá starobní důchod Kč a má příjmy z pronájmu Kč Rok 2014 dílčí ZD nájem = , = Kč daň z příjmu = ,15 = Kč daň po slevách = Kč 2015 Důchod valorizován Kč měsíčně = Kč ročně Dílčí ZD nájem Kč Základ daně = Kč Daň z příjmu = ,15 = Kč Daň po slevách Kč = Kč Všichni důchodci Důchod přesahující 36násobek minimální mzdy zdaňuje se částka přesahující limit 2014 důchody převyšující měsíčně Kč 2015 měsíčně Kč platilo již dříve, nejde o změnu

7 DzP a výdaje Zdanění bezúplatných příjmů nově zdaněny některé bezúplatné příjmy, jde-li o příjmy ze závislé činnosti bezúročné zápůjčky poskytnuté zaměstnancům u jistiny od Kč zdaňuje se jen část přesahující Kč (daň se počítá z obvyklého úroku) výprosy poskytnuté zaměstnancům zdaněny vždy neformální bezplatné půjčení věci bez určení doby a účelu půjčení. Je možno kdykoliv požadovat vrácení věci zpět výpůjčky poskytnuté zaměstnancům zdaněny vždy bezplatné půjčení věci individuálně určené na sjednanou dobu a ke sjednanému účelu. Náklady užívání nese vypůjčitel obdobně bezúplatné příjmy ze zápůjček, výpros a výpůjček zdaňovány DPFO i DPPO osvobozeny, pokud úhrn bezúplatných příjmů za zdaňovací období plynoucí od jedné osoby nepřesáhne Kč Paušální výdaje Druh příjmu Procento výdajů Max. limit výdajů Platí od 7 zemědělská výroba, řemeslné živnosti 80 % Kč ostatní živnosti 60 % Kč jiné podnikání, užití práv 40 % Kč již platilo 9 nájem 30 % Kč již platilo Nadále nelze uplatnit slevu na manžela a daňové zvýhodnění na dítě Co nelze do výše příjmů Kč korun využít paušál a na zbylé příjmy uplatnit skutečné výdaje v rámci jednoho dílčího daňového základu lze použít pouze jeden způsob uplatňování výdajů rozdělení příjmů mezi spolupracující osoby podle 13 zákona o daních z příjmů Co lze u rozdílných dílčích základů daně uplatnit jiný způsob počítání výdajů i u příjmů převyšujících Kč uplatnit paušální výdaje, avšak jen do maxima využít, že strop se týká každé ze 4 paušálních skupin zvlášť Druh příjmu Výše příjmů Skutečné výdaje % limit Dílčí základ daně zeměd. výroba % autorská práva % nájem % Obcházení? vytvoření sdružení (nyní společnost) příjmy a společné výdaje se rozdělí ve stejném poměru mezi jednotlivé osoby každá osoba uplatní své skutečné nebo paušální výdaje OSVČ založí s. r. o. (či jinou korporaci) rozdělit podnikatelské aktivity mezi právnickou a fyzickou osobu právnická osoba uplatňuje pouze skutečné náklady fyzická osoba může skutečné nebo paušální

8 Nová daňová uznatelnost daňově neuznatelné výdaje (náklady) uznatelné pokud jsou zcela či zčásti určeny k přeúčtování jiné osobě nebo jiná osoba je povinna je uhradit (na základě závazku, právního předpisu) do výše příjmů (výnosů) z přeúčtování nebo předpisu úhrady nelze pokud by to vedlo k dvojímu uplatnění jednoho výdaje (nákladu) Příklad vynaložíme náklad na reprezentaci Kč. Z něj Kč vyfakturujeme Kč bude náklad daňově uznatelný i když nebude proplacen, postačí nárok na proplacení Mírná úprava definice finančního leasingu Přenechání věci (s výjimkou věci, která je nehmotným majetkem) vlastníkem k užití uživateli za úplatu, pokud: a) při vzniku smlouvy je ujednáno, že po uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní za kupní cenu nebo bezúplatně na uživatele věci nebo je ujednáno, že na tento převod má uživatel právo b) ke dni převodu vlastnického práva není kupní cena vyšší než zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny evidované u vlastníka, kterou by předmět finančního leasingu měl při rovnoměrném odpisování bez zvýšení odpisu v prvním roce odpisování s výjimkou případu, že by užívaná věc byla již odepsána ve výši 100 % c) při vzniku smlouvy ujednáno, že po dobu trvání finančního leasingu budou na uživatele převedeny užívací práva k předmětu leasingu, povinnosti spojené s péčí o předmět leasingu rizika spojená s užíváním předmětu leasingu d) je splněna minimální doba finančního leasingu tj. doba odpisování rovnoměrnými odpisy, v odpisové skupině 2-6 zkrácená o 6 měsíců počítá se ode dne, kdy byl předmět uživateli přenechán ve stavu způsobilém obvyklému užívání Neuhrazené dluhy (závazky) 23 odst. 3 písm. a) výsledek hospodaření se zvýší o dluhy neuhrazené 30 a více měsíců (včetně promlčených) již platilo, jde o zkrácení o 6 měsíců souvisí se zkrácením doby, po které lze tvořit daňově účinné opravné položky k nepromlčeným pohledávkám ve výši 100 % ze 36 na 30 měsíců DzP odpočitatelné položky, slevy Úprava solidární zvýšení daně podle 16 má-li poplatník ztrátu z příjmů ze samostatné činnosti ( 7), může ji uplatnit pro snížení příjmů ze závislé činnosti ( 6) tím se sníží dílčí základ daně pro výpočet solidárního zvýšení v 6 uplatnit v daňovém přiznání lze již za rok 2014

9 Odpočet životního pojištění z částky pojistného oddělit složku užitou k investování investiční složka umožňuje vybrat prostředky dříve, než byly splněny podmínky životního pojištění (60 60) pro FO investiční složku nelze nově užít jako odčitatelnou položku od základu daně pro zaměstnance nebude osvobozeným příjmem zaměstnance (část příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění) Příklad roční pojistné Kč Kč krytí pojistné události Kč pojišťovnou umístěno např. do podílových fondů pojistné hradí Kč zaměstnanec Kč (max. limit) hradí zaměstnavatel u zaměstnance nepodléhá zdanění pouze část určená na pojistnou událost tj Kč (1/5 z celkového ročního pojistného, resp. z částky hrazené zaměstnavatelem) Kč totéž co mzda daň z příjmů (superhrubé mzdy) + sociální a zdravotní pojištění Uznatelné bude životní pojištění, které má takto sjednanou smlouvu: pojištění sjednáno pro případ dožití; smrti nebo dožití; smrti nebo dožití s pojištěním invalidity; pojištěný je zároveň pojistníkem (tím, kdo uzavřel smlouvu); smlouva je sjednána minimálně na 5 let a minimálně do roku, kdy pojištěný dosáhne 60 let; pojištění obsahuje pevnou částku na dožití minimálně Kč u pojistných smluv na 5 15 let, Kč u pojistných smluv nad 15 let; smlouva neumožňuje mimořádné výběry; pokud pojistné (nebo část) hradí za pojištěného zaměstnavatel, musí mít právo na plnění ze smlouvy zaměstnanec (osoby určené ve smlouvě s výjimkou zaměstnavatele). pro zaměstnavatele bylo 2014 daňově uznatelný náklad v libovolné výši příspěvku, pokud dohodnuto v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu nebo individuální smlouvě se zaměstnancem do Kč (v součtu penzijního a životního) příspěvek nepodléhal SP a ZP placeném za zaměstnance pro zaměstnavatele 2015 daňový náklad nadále v libovolné výši pokud upravena smlouva nic se nemění pokud smlouva nesplňuje podmínky osvobození odvádí z té části, která ho nesplňuje SP a ZP jako ze mzdy (34 %) odůvodnění Letošní stanovisko zaměstnavatelé využívali pro optimalizaci daňových odvodů za zaměstnance Loňské údaje podle statistik Pojišťovny České spořitelny využívají maximální výše příspěvku na životní pojištění 4 % zaměstnavatelů průměrná částka příspěvku zaměstnavatele 450 Kč za měsíc a mohl by Kč ( r.) penzijko obdobně

10 Dodanění životního pojištění v případě předčasného ukončení již v roce 2015 dříve než 60 měsíců od uzavření smlouvy nebo před rokem, ve kterém pojištěný dosáhne 60 let neplatí vznikl-li nárok na starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně (atd.) dodanit 10 let zpět svůj odpočet v daňovém přiznání příspěvek zaměstnavatele zdaní pojišťovna srážkovou daní nepodléhá SP a ZP zaměstnavatel dodaňovat nemusí současně zaměstnanec povinen oznámit zaměstnavateli, že nárok na daňové osvobození příspěvků zanikl Úprava smlouvy životního pojištění klienti nemusí pojistnou smlouvu rušit (nevýhodné) bylo by jim vyplaceno jen odkupné dodanit uplatněné odpočty u nově uzavřené smlouvy znovu vstupní poplatky a znovu posouzení zdravotního stavu nejlépe upravit stávající smlouvu aby neumožňovala vybírat mimořádné pojistné mohou zachovat i stávající smlouvu, avšak bez daňového zvýhodnění (i dopad na zaměstnavatele) Dodanění penzijního připojištění (spoření) obdobně v případě předčasného zrušení smlouvy dodanit uplatněné odpočty 10 let zpětně platí o rok později než životní pro zrušení od roku 2016, 2015 ještě lze vybírat (rušit) odbytné nahrazeno pojmem odkupné (podle nového OZ) též u životního pojištění Daňové zvýhodnění na děti Zvýšení daňového zvýhodnění na děti druhé dítě ročně Kč, měsíčně Kč třetí a další dítě ročně Kč, měsíčně Kč lidovci dočasný kompromis Maximální výše daňového bonusu ponechána Kč mohou využít ti, kdo měli v kalendářním roce příjem minimálně ve výši šestinásobku minimální mzdy (za 2014 tedy Kč) Nová sleva za umístění dítěte uplatní jeden z rodičů, kteří umístí dítě v mateřské škole (obdobném zařízení) ve výši výdajů vynaložených na umístění dítěte na základě potvrzení provozovatele zařízení, ve kterém je dítě umístěné ano školkovné ne související výdaje (např. stravování, dopravu dítěte do školky, poplatky za volitelné zájmové kroužky) maximálně ve výši minimální mzdy na jedno dítě ( Kč, Kč) pro děti, které žijí s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti (tedy i vnuk - je-li v péči nahrazující péči rodičů) uplatnitelné už za letošní rok až v rámci ročního zúčtování záloh na daň zaměstnavatelem, nebo v daňovém přiznání i pro OSVČ, které uplatňují výdajové paušály

11 Ostatní daně Spotřební daně od 1. října 2014 zelená nafta vztahuje se na rostlinnou prvovýrobu (spotřebu při práci na polích) včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, pěstování zeleniny, okrasných květin, dřevin,atd. žadatelé dostanou zpátky 40 % spotřební daně za nakoupenou naftu pokud využívají naftu s příměsí řepkového oleje 57 % nárok na vrácení daně prokáží žadatelé dokladem o nákupu pohonných hmot (interním dokladem) a evidencí o skutečné spotřebě Produkt Procentní část sazby Pevná část Minimálně cigarety 27 % 1,29 Kč/ks 2,37 Kč/ks doutníky, cigarillos 1,42 Kč/ks tabák ke kouření Kč/kg Daňový řád, daňová tvrzení Elektronická komunikace má-li daňový subjekt zpřístupněnu datovou schránku nebo podléhá povinnému auditu musí činit veškerá daňová podání pouze datovou zprávou pokuta Kč, závažné až Kč ČSSZ definitivně dobrovolně OSVČ i zaměstnavatelé motivovat k používání elektronické komunikace Vyšší pokuty zvýšení hranice pro pořádkovou pokutu z na Kč nová pokuta za nesplnění, částečné nesplnění nebo opoždění registrační, ohlašovací, oznamovací a záznamní povinnosti až Kč i bez předchozí výzvy správce daně i opakovaně u poplatníka jehož příjmy jsou z více než 50 % ze závislé činnosti,se pokuta za opožděné tvrzení daně sníží na 1/10 zrušení časového omezení pěti let pro výpočet úroků z prodlení Penále jen ZdP výpočet penále už ne z formálně doměřené daně nově z daně, která by byla hypoteticky doměřena, kdyby se neuplatnily odpočitatelné položky podle 34 ZDP zejména daňová ztráta

12 Oznámení osvobozených příjmů Poplatník obdrží příjem osvobozený od daně vyšší než Kč záměr analogie majetkových přiznání oznámit správci daně ve stejné lhůtě,jako se podává daňové přiznání není nutné, je-li zachycen v rejstříku (evidenci), kam má správce daně přístup např. katastr nemovitostí a registr vozidel pokuty za neoznámení 0,1 % z částky neoznámeného příjmu, pokud splní následně 10 % z částky neoznámeného příjmu při splnění v náhradní lhůtě stanovené správcem daně 15 % z neoznámeného příjmu při nesplnění ani v náhradní lhůtě DzP změny termínů a prohlášení roční zúčtovaní daně místo 15. března března vrácení přeplatku na ročním zúčtování nejpozději při zúčtování mzdy za březen náležitosti mzdového listu přidat údaje o výpočtu daně a provedeném ročním zúčtování inovované prohlášení k dani uvést i počet dětí vyživovaných v rámci jeho společně hospodařící domácnosti na které uplatňuje zvýhodnění nárok na daňové zvýhodnění prokazovat plátci daně potvrzením od zaměstnavatele druhého z poplatníků na které děti druhý z poplatníků uplatňuje daňové zvýhodnění a v jaké výši odpadne údaj o pobírání starobního důchodu v případě solidárního zvýšení daně daňové přiznání nově nepodávají ti, kterých se týká jen příjmů ze závislé činnosti ti mohou požádat o roční zúčtování pokud se zvýší i díky příjmům podle 7 podávat daňové přiznání přiznání povinen podat také poplatník jehož plátce daně oznámil dlužnou částku na dani nebo neoprávněně vyplacenou částku na daňovém bonusu vzniklou zaviněním poplatníka předat doklady potřebné k vybrání vzniklého rozdílu Nižší pokuty NAOPAK obnovení individuálního prominutí vybraných sankcí až 75 % penále a až 100 % úroku z prodlení nebo z posečkané částky je-li uhrazena daň a důvody ospravedlnitelné podmínka v posledních 3 letech daňový subjekt ani člen statutárního orgánu závažným způsobem neporušili daňové nebo účetní právní předpisy jen pro sankce nově vzniklé po

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : 267. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Daňový a účetní bulletin 01/2015 Změny v zákoně o dani z příjmů od 1.1.2015

Daňový a účetní bulletin 01/2015 Změny v zákoně o dani z příjmů od 1.1.2015 Daň z příjmu Daňový a účetní bulletin 01/2015 Změny v zákoně o dani z příjmů od 1.1.2015 Majetkový prospěch z bezúročné půjčky u vypůjčitele (FO 4a/m, PO 19b/1/d) Zpřísnění. V roce 2014 tento majetkový

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý Projekt komparace daňových soustav ČR a USA Bc. Daniel Chudý Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na porovnání daňových soustav České republiky a Spojených států amerických. Práce

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více

Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění

Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje - uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění Seminář sdružení CzechBio, Praha 28.6.2012 Přednášející: Ing. Ondřej Burian

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH ) s účinností od 1. ledna

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

Přehled podpor v oblasti bydlení

Přehled podpor v oblasti bydlení Opatření Podpora hypotečního úvěrování pro mladší 36 let (úroková ) Příjemce do 36 let 1 až 4 procentní body podle průměrné výše úrokových sazeb, max. do výše úvěru 800tis. Kč v případě bytu, 1,5 mil.

Více

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny roku 2015 RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny Úvod Prezentované informace z oblasti Sociálního a zdravotního pojištění se týkají roku 2015. Jak

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 č.

Více

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015)

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) a vybraná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, zákona č. 435/2004

Více

P R O S I N E C 2 0 1 1

P R O S I N E C 2 0 1 1 T A X F R E S H P R O S I N E C 2 0 1 1 Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vás informovali o důležitých legislativních změnách, které v novém roce mohou výrazně ovlivnit Vaše podnikání, a proto je dobré

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 146 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 146 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 146 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 65, O B S A H : 397. Zákon o pojistném na důchodové spoření 398. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o pojistném

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Daňový systém měl stanoveny následující principy: spravedlivost zdanění stejné podmínky pro různé typy subjektů všeobecnost zdanění zdanění podléhají všechny typy vlastnictví

Více

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ Uznatelný náklad projektu musí splňovat následující základní kritéria: Náklad musí být vynaložen na činnosti, které jsou v souladu s nařízením Evropské Komise (ES) č. 1784/1999

Více

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Charakteristika společnosti s ručením omezeným VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24 24 VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.2 ZAHAJOVACÍ ROZVAHA 24.3

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO ISS111 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Odpisy dlouhodobého majetku z pohledu účetního a daňového Depreciation of fixed asset from accounting and taxation perspective David Kowalik

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku The Comparison of personal income tax systems in the Czech republic and Sweden

Více