Novinky daně Zrušená ustanovení JIM. Zachováno daň z příjmů. Zachováno ostatní

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novinky daně 2015. Zrušená ustanovení JIM. Zachováno daň z příjmů. Zachováno ostatní"

Transkript

1 Novinky daně 2015 Zrušená ustanovení JIM Zachováno daň z příjmů zůstává superhrubá mzda zůstává solidární zvýšení daně zůstávají limity pro daňové odpočty úroků u hypoték či úvěrů ze stavebního spoření úhrnná částka úroků ze všech úvěrů poplatníků v téže společně hospodařící domácnost do Kč zůstávají stávající zálohy na daň z příjmů zachována nezdanitelná část základu daně dle 15 odst. 7 (členské příspěvky odborům) a odst. 8 (úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání) zachováno zdanění podílů na zisku společníků s.r.o. a podílu na zisku a. s. (dříve dividend) srážkovou daní Zachováno ostatní nebude harmonizace základů daně u fyzických osob (resp. změna vyměřovacího základu pro SP a ZP) nebude daň z úhrnu mezd nebude Jednotné inkasní místo zachovány sazby DPH základní a první snížená sazba (21 %, 15 %)

2 DPH Druhá snížená sazba 10 % léky (také očkovací látky, hormonální antikoncepce apod.) i veterinární léčiva (na základě pozměňovacího návrhu - hrozilo by využívání léků i pro léčení zvířat) další farmaceutické výrobky zůstává 15 % tištěné knihy (včetně obrázkových knih pro děti) a hudebniny jen publikace, u nichž podíl plochy reklamy nepřekročí 50 % ne noviny, časopisy, omalovánky či kartografické výrobky zůstává 15% sazba výživa pro kojence a malé děti - do tří let věku ne ovesné kaše, ovocné, zeleninové, ale i jiné přesnídávky zůstává 15 % sazba ne dětské pleny zůstává 21 % směrnice EU sníženou sazbu zakazuje skepse že by se výrazněji projevilo na cenách účelnost? od 2016 plánována elektronická evidence tržeb DPH sjednotit na dvě sazby Období Základní sazba DPH Snížená sazba DPH % 5 % % 5 % % 5 % % 9 % % 10 % % 14 % % 15 %

3 Režim jednoho správního místa Telekomunikační služby, televizní a rozhlasové vysílání a elektronicky poskytované služby např. webhosting, poskytování software, poskytování fotek, textů, databází, her, filmů, hudby, videa, vyzvánění, mobilních aplikací e-knihy a časopisy, placené on-line zpravodajství, internetová reklama a inzerce Uvedené služby budou zdaňovány v místě příjemce služby tamní daní z přidané hodnoty ne českou DPH jako doposud při poskytování služeb neplátci nutno, aby se poskytovatel služeb registroval v každém státě, kam své služby poskytuje lze usnadnit nově zavedenou samostatnou registrací do režimu jednoho správního místa obvykle ve státě, kde je registrován k DH pro české podnikatele tedy u českého FÚ zde poskytovatel podá jedno přiznání za všechny státy, kam poskytuje služby v odpovídající měně zda také uhradí veškerou daň ta je následně rozdělena mezi členské státy, ve kterých byla služba poskytnuta

4 DPH II Předpokládá se schválení do konce 2014 ponechání limitu pro povinnou registraci plátců DPH Kč Úvod již platí od 2011 (2012) rozšíření reverse charge na tuzemsko dříve jen vůči zahraničí (EU a dovoz) nyní dodávky zlata, šrotu a odpadu a obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů od 2012 stavební a montážní práce vždy jen mezi plátci DPH princip tuzemského reverse charge STEJNÉ jako vůči zahraničí DPH vypočte příjemce (odběratel) a uplatní na výstupu a v případě nároku na odpočet i na vstupu uprostřed dodavatelského řetězce nedochází k žádným odvodům DPH Příklad mezi plátci firma Blažek provedla zednické práce za Kč pro TK stav Blažek vystaví fakturu bez DPH za Kč TK stav vypočte a doplní DPH Kč DPH uplatní na vstupu i výstupu, daňová povinnost 0 Kč při prodeji domu TK stav připočte k celkové ceně DPH dojde k odvodu DPH i za zednické práce, obsažené v ceně stavby Příklad mezi neplátci Firma Zidane vymaluje rodině Koutných byt za bez DPH reverse charge se neuplatní Koutní neplátci a využili pro soukromou potřebu Zidane fakturuje (ve snížené sazbě) = Kč DPH 750 Kč na výstupu se projeví v daňovém přiznání a v odvodu DPH

5 Předpokládá se schválení do konce 2014 první dočasný režim rozšíření tuzemského reverse charge zákon umožňuje používat u produktů v příloze 6 zákona o DPH (produkty s vysokým rizikem podvodů) konkrétní produkty stanoví nařízení vlády Od 2015 dodání mobilních telefonů, zařízení s integrovanými obvody, herních konzolí, tabletů a laptopů (pokud celkový ZD překročí Kč) dodání obilovin a technických plodin, včetně olejnatých semen a cukrové řepy dodání surových či polozpracovaných kovů, včetně drahých kovů druhý dočasný režim zavedení mechanismu rychlé reakce nařízení vlády na max. 9 měsíců může stanovit používání režimu tuzemského reverse charge pro další plnění pro plnění, u nichž Evropská komise potvrdila, že tomu nemá námitky. ČR zatím nedetekovala žádné případy náhlých a rozsáhlých podvodů, které by vyhovovaly podmínkám použití postupu podle tohoto mechanismu Cíl režimu reverse charge - nástroj boje proti daňovým podvodům především podvody v řetězci, kdy dodavatel zboží nebo poskytovatel služby neuhradí daň na výstupu, zatímco příjemce uplatní nárok na odpočet daně na vstupu Kontrolní výkaz návrh od 2016 dle slovenského vzoru v zásadě vykazování každého jednotlivého uskutečněného a přijatého zdanitelného plnění zjednodušeně nahrazuje soupisy daňových dokladů sankce až Kč pouze elektronicky umožňuje správci daně okamžitou křížovou kontrolu skončí výjimka FO s obratem do 6 mil. nepodávat daňové přiznání elektronicky souvisí s plánovaným zavedením elektronického hlášení od ruší se zvláštní režim autorských honorářů podléhajících srážkové dani podléhají tedy i DPH

6 Daně z příjmů Srážková daň při rozpouštění dříve povinného rezervního fondu firmy upraví stanovy a vyplácejí členům podléhá srážkové dani 15 % DzP a příjmy Autorské honoráře 2014 byla srážková daň z příjmu do Kč možnost započítat do daňového přiznání nebylo přesně specifikováno, co vše je honorář potíže s posouzením u fotografů (kdy je běžná služba živnost a kdy umělecká fotografie), software, lektorů apod. od roku 2015 srážková daň do výše Kč standardně nevchází do daňového přiznání obnovena stará úprava týká se pouze příjmů za příspěvky do novin, časopisu, rozhlasu, televize Osvobození malých a příležitostných darů limit osvobozených darů od cizích osob Kč platí za každého dárce zvlášť osvobozeno více darů od jednoho poplatníka nepřevyšujících v součtu roční limit Kč Pracující důchodce základní sleva Kč pokud vydělá více než Kč ročně danit důchod týká se dílčího základu daně z příjmů dle 6, 7 a 9 obnovuje strop, který platil do 2012 nezapočítávají se příjmy osvobozené a příjmy zdaněné srážkovou daní zdanění celého důchodu bez ohledu na jeho výši neodvádí zdravotní a sociální pojištění Pan Hebký pobírá starobní důchod Kč a má příjmy z pronájmu Kč Rok 2014 dílčí ZD nájem = , = Kč daň z příjmu = ,15 = Kč daň po slevách = Kč 2015 Důchod valorizován Kč měsíčně = Kč ročně Dílčí ZD nájem Kč Základ daně = Kč Daň z příjmu = ,15 = Kč Daň po slevách Kč = Kč Všichni důchodci Důchod přesahující 36násobek minimální mzdy zdaňuje se částka přesahující limit 2014 důchody převyšující měsíčně Kč 2015 měsíčně Kč platilo již dříve, nejde o změnu

7 DzP a výdaje Zdanění bezúplatných příjmů nově zdaněny některé bezúplatné příjmy, jde-li o příjmy ze závislé činnosti bezúročné zápůjčky poskytnuté zaměstnancům u jistiny od Kč zdaňuje se jen část přesahující Kč (daň se počítá z obvyklého úroku) výprosy poskytnuté zaměstnancům zdaněny vždy neformální bezplatné půjčení věci bez určení doby a účelu půjčení. Je možno kdykoliv požadovat vrácení věci zpět výpůjčky poskytnuté zaměstnancům zdaněny vždy bezplatné půjčení věci individuálně určené na sjednanou dobu a ke sjednanému účelu. Náklady užívání nese vypůjčitel obdobně bezúplatné příjmy ze zápůjček, výpros a výpůjček zdaňovány DPFO i DPPO osvobozeny, pokud úhrn bezúplatných příjmů za zdaňovací období plynoucí od jedné osoby nepřesáhne Kč Paušální výdaje Druh příjmu Procento výdajů Max. limit výdajů Platí od 7 zemědělská výroba, řemeslné živnosti 80 % Kč ostatní živnosti 60 % Kč jiné podnikání, užití práv 40 % Kč již platilo 9 nájem 30 % Kč již platilo Nadále nelze uplatnit slevu na manžela a daňové zvýhodnění na dítě Co nelze do výše příjmů Kč korun využít paušál a na zbylé příjmy uplatnit skutečné výdaje v rámci jednoho dílčího daňového základu lze použít pouze jeden způsob uplatňování výdajů rozdělení příjmů mezi spolupracující osoby podle 13 zákona o daních z příjmů Co lze u rozdílných dílčích základů daně uplatnit jiný způsob počítání výdajů i u příjmů převyšujících Kč uplatnit paušální výdaje, avšak jen do maxima využít, že strop se týká každé ze 4 paušálních skupin zvlášť Druh příjmu Výše příjmů Skutečné výdaje % limit Dílčí základ daně zeměd. výroba % autorská práva % nájem % Obcházení? vytvoření sdružení (nyní společnost) příjmy a společné výdaje se rozdělí ve stejném poměru mezi jednotlivé osoby každá osoba uplatní své skutečné nebo paušální výdaje OSVČ založí s. r. o. (či jinou korporaci) rozdělit podnikatelské aktivity mezi právnickou a fyzickou osobu právnická osoba uplatňuje pouze skutečné náklady fyzická osoba může skutečné nebo paušální

8 Nová daňová uznatelnost daňově neuznatelné výdaje (náklady) uznatelné pokud jsou zcela či zčásti určeny k přeúčtování jiné osobě nebo jiná osoba je povinna je uhradit (na základě závazku, právního předpisu) do výše příjmů (výnosů) z přeúčtování nebo předpisu úhrady nelze pokud by to vedlo k dvojímu uplatnění jednoho výdaje (nákladu) Příklad vynaložíme náklad na reprezentaci Kč. Z něj Kč vyfakturujeme Kč bude náklad daňově uznatelný i když nebude proplacen, postačí nárok na proplacení Mírná úprava definice finančního leasingu Přenechání věci (s výjimkou věci, která je nehmotným majetkem) vlastníkem k užití uživateli za úplatu, pokud: a) při vzniku smlouvy je ujednáno, že po uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní za kupní cenu nebo bezúplatně na uživatele věci nebo je ujednáno, že na tento převod má uživatel právo b) ke dni převodu vlastnického práva není kupní cena vyšší než zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny evidované u vlastníka, kterou by předmět finančního leasingu měl při rovnoměrném odpisování bez zvýšení odpisu v prvním roce odpisování s výjimkou případu, že by užívaná věc byla již odepsána ve výši 100 % c) při vzniku smlouvy ujednáno, že po dobu trvání finančního leasingu budou na uživatele převedeny užívací práva k předmětu leasingu, povinnosti spojené s péčí o předmět leasingu rizika spojená s užíváním předmětu leasingu d) je splněna minimální doba finančního leasingu tj. doba odpisování rovnoměrnými odpisy, v odpisové skupině 2-6 zkrácená o 6 měsíců počítá se ode dne, kdy byl předmět uživateli přenechán ve stavu způsobilém obvyklému užívání Neuhrazené dluhy (závazky) 23 odst. 3 písm. a) výsledek hospodaření se zvýší o dluhy neuhrazené 30 a více měsíců (včetně promlčených) již platilo, jde o zkrácení o 6 měsíců souvisí se zkrácením doby, po které lze tvořit daňově účinné opravné položky k nepromlčeným pohledávkám ve výši 100 % ze 36 na 30 měsíců DzP odpočitatelné položky, slevy Úprava solidární zvýšení daně podle 16 má-li poplatník ztrátu z příjmů ze samostatné činnosti ( 7), může ji uplatnit pro snížení příjmů ze závislé činnosti ( 6) tím se sníží dílčí základ daně pro výpočet solidárního zvýšení v 6 uplatnit v daňovém přiznání lze již za rok 2014

9 Odpočet životního pojištění z částky pojistného oddělit složku užitou k investování investiční složka umožňuje vybrat prostředky dříve, než byly splněny podmínky životního pojištění (60 60) pro FO investiční složku nelze nově užít jako odčitatelnou položku od základu daně pro zaměstnance nebude osvobozeným příjmem zaměstnance (část příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění) Příklad roční pojistné Kč Kč krytí pojistné události Kč pojišťovnou umístěno např. do podílových fondů pojistné hradí Kč zaměstnanec Kč (max. limit) hradí zaměstnavatel u zaměstnance nepodléhá zdanění pouze část určená na pojistnou událost tj Kč (1/5 z celkového ročního pojistného, resp. z částky hrazené zaměstnavatelem) Kč totéž co mzda daň z příjmů (superhrubé mzdy) + sociální a zdravotní pojištění Uznatelné bude životní pojištění, které má takto sjednanou smlouvu: pojištění sjednáno pro případ dožití; smrti nebo dožití; smrti nebo dožití s pojištěním invalidity; pojištěný je zároveň pojistníkem (tím, kdo uzavřel smlouvu); smlouva je sjednána minimálně na 5 let a minimálně do roku, kdy pojištěný dosáhne 60 let; pojištění obsahuje pevnou částku na dožití minimálně Kč u pojistných smluv na 5 15 let, Kč u pojistných smluv nad 15 let; smlouva neumožňuje mimořádné výběry; pokud pojistné (nebo část) hradí za pojištěného zaměstnavatel, musí mít právo na plnění ze smlouvy zaměstnanec (osoby určené ve smlouvě s výjimkou zaměstnavatele). pro zaměstnavatele bylo 2014 daňově uznatelný náklad v libovolné výši příspěvku, pokud dohodnuto v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu nebo individuální smlouvě se zaměstnancem do Kč (v součtu penzijního a životního) příspěvek nepodléhal SP a ZP placeném za zaměstnance pro zaměstnavatele 2015 daňový náklad nadále v libovolné výši pokud upravena smlouva nic se nemění pokud smlouva nesplňuje podmínky osvobození odvádí z té části, která ho nesplňuje SP a ZP jako ze mzdy (34 %) odůvodnění Letošní stanovisko zaměstnavatelé využívali pro optimalizaci daňových odvodů za zaměstnance Loňské údaje podle statistik Pojišťovny České spořitelny využívají maximální výše příspěvku na životní pojištění 4 % zaměstnavatelů průměrná částka příspěvku zaměstnavatele 450 Kč za měsíc a mohl by Kč ( r.) penzijko obdobně

10 Dodanění životního pojištění v případě předčasného ukončení již v roce 2015 dříve než 60 měsíců od uzavření smlouvy nebo před rokem, ve kterém pojištěný dosáhne 60 let neplatí vznikl-li nárok na starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně (atd.) dodanit 10 let zpět svůj odpočet v daňovém přiznání příspěvek zaměstnavatele zdaní pojišťovna srážkovou daní nepodléhá SP a ZP zaměstnavatel dodaňovat nemusí současně zaměstnanec povinen oznámit zaměstnavateli, že nárok na daňové osvobození příspěvků zanikl Úprava smlouvy životního pojištění klienti nemusí pojistnou smlouvu rušit (nevýhodné) bylo by jim vyplaceno jen odkupné dodanit uplatněné odpočty u nově uzavřené smlouvy znovu vstupní poplatky a znovu posouzení zdravotního stavu nejlépe upravit stávající smlouvu aby neumožňovala vybírat mimořádné pojistné mohou zachovat i stávající smlouvu, avšak bez daňového zvýhodnění (i dopad na zaměstnavatele) Dodanění penzijního připojištění (spoření) obdobně v případě předčasného zrušení smlouvy dodanit uplatněné odpočty 10 let zpětně platí o rok později než životní pro zrušení od roku 2016, 2015 ještě lze vybírat (rušit) odbytné nahrazeno pojmem odkupné (podle nového OZ) též u životního pojištění Daňové zvýhodnění na děti Zvýšení daňového zvýhodnění na děti druhé dítě ročně Kč, měsíčně Kč třetí a další dítě ročně Kč, měsíčně Kč lidovci dočasný kompromis Maximální výše daňového bonusu ponechána Kč mohou využít ti, kdo měli v kalendářním roce příjem minimálně ve výši šestinásobku minimální mzdy (za 2014 tedy Kč) Nová sleva za umístění dítěte uplatní jeden z rodičů, kteří umístí dítě v mateřské škole (obdobném zařízení) ve výši výdajů vynaložených na umístění dítěte na základě potvrzení provozovatele zařízení, ve kterém je dítě umístěné ano školkovné ne související výdaje (např. stravování, dopravu dítěte do školky, poplatky za volitelné zájmové kroužky) maximálně ve výši minimální mzdy na jedno dítě ( Kč, Kč) pro děti, které žijí s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti (tedy i vnuk - je-li v péči nahrazující péči rodičů) uplatnitelné už za letošní rok až v rámci ročního zúčtování záloh na daň zaměstnavatelem, nebo v daňovém přiznání i pro OSVČ, které uplatňují výdajové paušály

11 Ostatní daně Spotřební daně od 1. října 2014 zelená nafta vztahuje se na rostlinnou prvovýrobu (spotřebu při práci na polích) včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, pěstování zeleniny, okrasných květin, dřevin,atd. žadatelé dostanou zpátky 40 % spotřební daně za nakoupenou naftu pokud využívají naftu s příměsí řepkového oleje 57 % nárok na vrácení daně prokáží žadatelé dokladem o nákupu pohonných hmot (interním dokladem) a evidencí o skutečné spotřebě Produkt Procentní část sazby Pevná část Minimálně cigarety 27 % 1,29 Kč/ks 2,37 Kč/ks doutníky, cigarillos 1,42 Kč/ks tabák ke kouření Kč/kg Daňový řád, daňová tvrzení Elektronická komunikace má-li daňový subjekt zpřístupněnu datovou schránku nebo podléhá povinnému auditu musí činit veškerá daňová podání pouze datovou zprávou pokuta Kč, závažné až Kč ČSSZ definitivně dobrovolně OSVČ i zaměstnavatelé motivovat k používání elektronické komunikace Vyšší pokuty zvýšení hranice pro pořádkovou pokutu z na Kč nová pokuta za nesplnění, částečné nesplnění nebo opoždění registrační, ohlašovací, oznamovací a záznamní povinnosti až Kč i bez předchozí výzvy správce daně i opakovaně u poplatníka jehož příjmy jsou z více než 50 % ze závislé činnosti,se pokuta za opožděné tvrzení daně sníží na 1/10 zrušení časového omezení pěti let pro výpočet úroků z prodlení Penále jen ZdP výpočet penále už ne z formálně doměřené daně nově z daně, která by byla hypoteticky doměřena, kdyby se neuplatnily odpočitatelné položky podle 34 ZDP zejména daňová ztráta

12 Oznámení osvobozených příjmů Poplatník obdrží příjem osvobozený od daně vyšší než Kč záměr analogie majetkových přiznání oznámit správci daně ve stejné lhůtě,jako se podává daňové přiznání není nutné, je-li zachycen v rejstříku (evidenci), kam má správce daně přístup např. katastr nemovitostí a registr vozidel pokuty za neoznámení 0,1 % z částky neoznámeného příjmu, pokud splní následně 10 % z částky neoznámeného příjmu při splnění v náhradní lhůtě stanovené správcem daně 15 % z neoznámeného příjmu při nesplnění ani v náhradní lhůtě DzP změny termínů a prohlášení roční zúčtovaní daně místo 15. března března vrácení přeplatku na ročním zúčtování nejpozději při zúčtování mzdy za březen náležitosti mzdového listu přidat údaje o výpočtu daně a provedeném ročním zúčtování inovované prohlášení k dani uvést i počet dětí vyživovaných v rámci jeho společně hospodařící domácnosti na které uplatňuje zvýhodnění nárok na daňové zvýhodnění prokazovat plátci daně potvrzením od zaměstnavatele druhého z poplatníků na které děti druhý z poplatníků uplatňuje daňové zvýhodnění a v jaké výši odpadne údaj o pobírání starobního důchodu v případě solidárního zvýšení daně daňové přiznání nově nepodávají ti, kterých se týká jen příjmů ze závislé činnosti ti mohou požádat o roční zúčtování pokud se zvýší i díky příjmům podle 7 podávat daňové přiznání přiznání povinen podat také poplatník jehož plátce daně oznámil dlužnou částku na dani nebo neoprávněně vyplacenou částku na daňovém bonusu vzniklou zaviněním poplatníka předat doklady potřebné k vybrání vzniklého rozdílu Nižší pokuty NAOPAK obnovení individuálního prominutí vybraných sankcí až 75 % penále a až 100 % úroku z prodlení nebo z posečkané částky je-li uhrazena daň a důvody ospravedlnitelné podmínka v posledních 3 letech daňový subjekt ani člen statutárního orgánu závažným způsobem neporušili daňové nebo účetní právní předpisy jen pro sankce nově vzniklé po

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Podnikatelé - výdajové paušály Od roku 2015 bude zaveden maximální limit pro uplatnění výdajových paušálů i u zbývajícího 60% a 80% paušálu. Limit pro všechny paušální

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků (od 1. 1. 2011 daňový řád) 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků Téma 4 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků 4.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

Metodický list. pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ

Metodický list. pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Název tématického celku : Důchodové daně Cíl : Cílem tohoto tématického celku je seznámit studenty s teoretickou

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Aktuálně k dani z příjmů FO 2014/2015

Aktuálně k dani z příjmů FO 2014/2015 Aktuálně k dani z příjmů FO Irena Tinková 2014/2015 Zaměřeno na drobné podnikatele a všechny, kdo si sami sestavují daňové přiznání Harmonogram 9:30 10:30 aktuálně daň z příjmů fyzických osob, daňový řád,

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (11)

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (11) Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (11) Obsah bloku Daně a zdanění Systém daní DPH DPFO Zdanění živnostníků, paušály DPPO Zdanění firem Odvody sociálního a zdravotního pojištění Úkolový

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Daňový a účetní bulletin 01/2015 Změny v zákoně o dani z příjmů od 1.1.2015

Daňový a účetní bulletin 01/2015 Změny v zákoně o dani z příjmů od 1.1.2015 Daň z příjmu Daňový a účetní bulletin 01/2015 Změny v zákoně o dani z příjmů od 1.1.2015 Majetkový prospěch z bezúročné půjčky u vypůjčitele (FO 4a/m, PO 19b/1/d) Zpřísnění. V roce 2014 tento majetkový

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Motto: Jen hlupák platí něco, co platit nemusí. Jen blbec platí daně, které platit nemusí. Po skončení roku je velmi často možné dostat vrácenu část daní (záloh),

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇOVÝ ŘÁD VYDÁNÍ Č.: 1 I LEDEN 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇOVÝ ŘÁD VYDÁNÍ Č.: 1 I LEDEN 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 1 I LEDEN 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY, KTERÉ SE PROMÍTAJÍ JIŽ DO ROKU 2014 DALŠÍ ZMĚNY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ 2015 DAŇOVÝ

Více

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele Daně v roce 2010 Metodologický seminář pro středoškolské učitele prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Cesta od předmětu k základu daně veškeré příjmy poplatníka - příjmy vyňaté

Více

Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů Životní pojištění rekapitulace stavu k 31.12.2014 Daňové zvýhodnění životního pojištění se řídí zákonem 586/1992 Sb., o daních

Více

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření je účastník

Více

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 397/2012 Sb. ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 08_2014 listopad 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 08_2014 listopad 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 08_2014 listopad

Více

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 2012 1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Roční zúčtování nelze provést Poplatníkovi, který je povinen podat daňové přiznání, tj. poplatníkovi, který: Měl mimo příjmů ze závislé činnosti

Více

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti 2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti zahrnují: příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 692/5. Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 692/5. Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 692/5 Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky Doručeno poslancům: 24. září 2012 v 12:37 ZÁKON ze dne 7. září

Více

Subjekt daně - poplatník

Subjekt daně - poplatník Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Změny v soukromém životním pojištění od roku 2015

Změny v soukromém životním pojištění od roku 2015 Katarína Dobešová, Ing. Iva Rindová Změny v soukromém životním pojištění od roku 2015 Dne 1. ledna 2015 nabyl účinnosti zákon č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Každý, kdo si svou činností, ať už jde o zaměstnání, podnikání nebo svobodné povolání, vydělá peníze, musí z těchto příjmů platit daň, což platí jak pro příjmy,

Více

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele:

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele: Zadání: Poplatník měl v roce 2009 následující příjmy: - v měsících leden až prosinec příjmy ze závislé činnosti u prvního zaměstnavatele, hrubá mzda ve výši 75.000 Kč měsíčně, u zaměstnavatele podepsal

Více

Daň z příjmu fyzických osob (FO)

Daň z příjmu fyzických osob (FO) Přehled základních daňových změn platných od 1. 1. 2008 Daň z příjmu fyzických osob (FO) Roční slevy na dani Typ slevy Základní na poplatníka 7 200 24 840 Základní na důchodce 0 24 840 Na invaliditu: částečnou

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (10)

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (10) Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (10) Obsah bloku Daně a zdanění Systém daní DPH DPFO Zdanění živnostníků, paušály DPPO Zdanění firem Odvody sociálního a zdravotního pojištění Úkolový

Více

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona.

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona. Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Optimalizace

Více

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň Obsah předmětu Daň z příjmů fyzických osob Zdravotní a sociální pojištění Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Majetkové daně silniční daň daň z nemovitostí daň dědická, darovací, z převodu

Více

O B S A H. Seznam zkratek autorech Ú v o d... 15

O B S A H. Seznam zkratek autorech Ú v o d... 15 O B S A H Seznam zkratek... 12 0 autorech... 13 Ú v o d... 15 1 Základní principy daně z příjmů fyzických a právnických osob... 17 1.1 Vymezení pojmu daň... 17 1.2 Legislativní východiska... 18 1.3 Členění

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Novinky v daních od roku Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016

Novinky v daních od roku Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016 Novinky v daních od roku 2017 Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016 Novinky platné již v průběhu roku 2016 Daň z příjmů zaměstnavatelé Mzdové listy a vyúčtování u daňových nerezidentů Doplněny

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn 7 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (1) Příjmy

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Novinky v daňové legislativě Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podkladové materiály str 1 Nové zákony vstupující v účinnost k 1.1.2011 Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o DPH Daňový řád Novela zákona

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2016 METIS Praha, spol. s r.o. 29. 1. 2016 K 1.1.2016 došlo ke zvýšení

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ Podle 15 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ) lze od základu daně

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 24) DANĚ DŮCHODOVÉ Druhy důchodových daní. Daň z příjmu fyzických osob, poplatníci daně, plátce daně, předmět daně, zdaňovací období, základ daně, sazby daně, slevy na dani, daň z příjmu ze závislé činnosti.

Více

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti 2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti vymezuje 7 odst. 1 a 2 ZDP. Rozdělení těchto činností je poměrně důležité, neboť pro určení ZD mohou vykazovat určitá specifika jako např.:

Více

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů. Pracovní list k DPFO Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 1. Jaké příjmy jsou od daně z příjmů osvobozeny? 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón Seminář Mzdy 2016 Ing. Jan Jón 15. ledna 2016 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2015 a v roce 2016 2015 2016 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Daňové novinky od 1. 1. 2015

Daňové novinky od 1. 1. 2015 JKR-audit s.r.o., daňová a účetní kancelář office@jkraudit.cz Vážení, Níže uvedený text obsahuje stručné shrnutí dle našeho názoru nejdůležitějších změn v daňových předpisech, které se budou na Vás jako

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Předmětem daně z příjmů jsou od roku 2014 rovněž příjmy, které dříve podléhaly dani dědické a dani darovací. Veřejně prospěšné poplatníky lze zjednodušeně

Více

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Struktura přednášky Daň z příjmů fyzických osob Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na sociální zabezpečení Daň

Více