Hlásná Třebaň I VODOVOD. zpravodaj třebaňských občanů a chatařů. Leden 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlásná Třebaň I VODOVOD. zpravodaj třebaňských občanů a chatařů. Leden 2014"

Transkript

1 Hlásná Třebaň zpravodaj třebaňských občanů a chatařů I VODOVOD Dle informace provozovatele vodovodu, kterým je firma Aquaconsult Černošice bude možné od ledna 2014 odebírat vodu z veřejného vodovodu v Hlásné Třebani. Připojit se budou moci všichni, kteří mají vybudované odbočení z hlavního řadu vodovodu, nainstalovanou vodoměrnou šachtu (pokud ji lze umístit) a připravené pokračování vodovodu až do vlastního objektu. Na obecním úřadě jsou k dispozici technické požadavky provozovatele vodovodu na vodovodní přípojku. Z těchto technických podmínek vyjímáme některé podmínky k připojení:» K připojení vodovodní přípojky na vodovodní řad je dle zákona oprávněn pouze provozovatel vodovodu» Vlastní zdroj vody (studna) nesmí být propojen s vodovodním řadem ani přes zpětnou klapku nebo uzavírací armaturu» Kompletní vodoměrnou soupravu (uzávěry, vodoměr) dodají pracovníci provozovatele vodovodu. Každý z vás, kdo chce již odebírat vodu, musí mít hotové odbočení z hlavního řadu, umístěnou vodoměrnou šachtu (pokud to lze) a hotové samostatné vedení do domu. Potom vám chybí pouze nainstalovat vodoměrnou sestavu a vodoměr. Obsah VODOVOD 1 MÍSTNÍ POPLATKY A DANĚ V ROCE POPLATEK ZE PSŮ 2 POPLATEK ZA LIKVIDACI ODPADU 2 SLUŽBY NA HŘBITOVĚ 2 DAŇ Z NEMOVITOSTI 3 VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ 4 MASOPUST 5 TJ SOKOL HLÁSNÁ TŘEBAŇ VYBÍRÁNÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ 7 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 7 ROK 2013 A ZMĚNY V OBCI 7 ZÁPIS DO 1. ROČNÍKŮ 8 KINO ŘEVNICE 10 POWERJÓGA 11 BLAHOPŘÁNÍ 12 Toto vše vám zrealizuje provozovatel vodovodu a současně s vámi sepíše smlouvu. Vodoměrnou sestavu platíte (1.650,- Kč bez DPH), vodoměr platí vlastník vodovodních řadů, v tomto případě obec nebo svazek obcí. 1 Kontakt na firmu Aquaconsult Černošice: pan Kejha Leden 2014

2 Firma Risl v lednu bude nadále pokračovat ve výstavbě odbočení z hlavních řadů vodovodu, dokud to klimatické podmínky dovolí. Všem, kdo mají podepsané smlouvy a zaplacený poplatek, bude odbočení vystavěno. Na Rovinách jsou odbočení hotová, firmě zbývá upravit povrch komunikací (hlavně vyasfaltování překopů). Jakmile to počasí dovolí, budou i tyto práce dokončeny. hhing. Vnislav Konvalinka, h h starosta obce I MÍSTNÍ POPLATKY A DANĚ V ROCE 2014 POPLATEK ZE PSŮ Splatnost: do 31. března 2014 Výše poplatku zůstává stejná jako v loňském roce tedy: Jeden pes 150 Kč, každý další Kč (tj. 2 psi 350 Kč, 3 psi 550 Kč atd.) POPLATEK ZA LIKVIDACI ODPADU Splatnost: první splátka do 31. března, druhá do 31. září 2014 Termín první splátky je nutné dodržet, neboť každý majitel popelnice obdrží nálepku na rok Bez ní nebudou od dubna popeláři popelnice vyvážet. SLUŽBY NA HŘBITOVĚ Splatnost: do 31. března 2014 Roční poplatek 200 Kč Popelnice 70 l Popelnice 110, 120 l Popelnice 110, 120 l, 2x Samostatně žijící důchodci Dva sam. žijící důchodci Každá další popelnice Rekreační objekt 998 Kč Kč Kč 572 Kč 884 Kč 936 Kč 630 Kč Žádáme občany, aby chodili platit až v druhé polovině ledna. Děkujeme 2 Zpravodaj Hlásná Třebaň

3 DAŇ Z NEMOVITOSTI Nová daňová přiznání se odevzdávají do 31. ledna Vyplňují ho pouze ti, kteří měli k změnu, tzn. kolaudace nových rodinných domů, koupě, prodej, darování, dědictví. Formuláře budou k dispozici na obecním úřadě od druhé poloviny ledna. Přiznání se zasílají na adresu: Finanční úřad, Tyršova ulice č. 1634, Beroun. Složenky k úhradě budou pravděpodobně rozesílány koncem dubna či začátkem května se splatností do 31. května Pokud finanční úřad složenky nebude rozesílat či bude jiná změna, včas upozorníme. Pro vyplnění daňového přiznání potřebujete znát: Název obce a název katastrálního území Hlásná Třebaň Kód katastrálního území Cena pozemku 3,72 Kč Orná půda, zahrada 0,75% Trvalý travní porost 0,25% Zastavěná plocha a nádvoří 0,20 Kč/m 2 Stavební pozemek 2 Kč/m 2 Ostatní plocha 0,20 Kč/m 2 Základní sazba zastavěné plochy pro dům 2 Kč/m 2 koeficient podle velikosti obce 1 místní koeficient 3 ostatní stavby tvořící příslušenství k domu 2 Kč/m 2 Základní sazba zastavěné plochy pro rekreační objekt 6 Kč/m 2 koeficient podle 11 1,5 místní koeficient 3 Stavba plnící doplňkovou funkci ke stavbě pro individuální rekreaci 2 Kč/m 2 Garáž vystavěná odděleně od obytného domu 8 Kč/m 2 hhilona Gartová Leden

4 I VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ Každý vnímá přípravu na vánoční svátky jinak. Pro někoho je to období shánění dárků, pečení cukroví a předvánočního úklidu. Na úvod starosta obce ing. Vnislav Konvalinka pozdravil všechny zúčastněné a popřál všem krásné svátky, veselé zakončení roku a mnoho zdraví, štěstí a pohody v nadcházejícím roce Naši hasiči kromě toho, že uvařili již tradičně výborné svařené víno, za což jim všichni moc děkujeme, zpestřili zahájení našeho setkání vyhlášením vítězů soutěže o nejhezčí vánoční ozdobu. Kromě oceněných, měli hasiči malé odměny téměř pro všechny děti, které na náves přišly. Ať už je to jak chce, většina z nás si ale tento čas nedokáže představit bez vůně jehličí, bez adventních věnců a bez vánoční hudby. A možná právě proto byly před dvanácti lety položeny základy obecní tradice zpívání vánočních koled na návsi. Každoročně se po odeznění zvoničky v 18 hodin rozsvěcí na návsi u kapličky stromek a scházejí se zde ti, kdo si chtějí společně zazpívat vánoční koledy. Tak tomu bylo, tedy již po dvanácté, i letos. Počasí sice připomínalo spíše dobu jarního rozjímání, ale to nás neodradilo a na návsi jsme se sešli ve velmi hojném počtu. 4 Letos jsme sice neměli živou hudbu v podání kapely Třehusk, jak jsme zvyklí, protože ta hrála za řekou, ale to nás nemohlo zaskočit. Jana Gartová zajistila reprodukovaný hudební doprovod a zpěvem jsme vypomohly my samy, Iva, Jitka a Dana. Myslím, že ve výsledku, i přes drobné problémy s technikou, si všichni zpívání koled opět moc užili, téměř jarní počasí přálo, svařák byl skvělý, nálada výborná. Díky všem, kdo se na vytvoření skvělé vánoční atmosféry podíleli. Rádi jsme se alespoň na chvilku v předvánočním shonu zastavili. A byla to pro nás také příležitost setkat se se známými i méně známými spoluobčany a popřát si navzájem krásné svátky. Rozcházeli jsme se s pocitem hezky strávené hodinky a dobře naladěni na nadcházející Štědrý den. hhiva Matějková Foto: Jitka Švecová Zpravodaj Hlásná Třebaň

5 I MASOPUST Milí spoluobčané, rádi bychom Vás pozvali na masopustní veselí, které uspořádáme 18. ledna Zahájení průvodu bude v u hasičské zbrojnice, pokračovat budeme průvodem po větší části obce a zakončíme ho opět v hasičské zbrojnici, kde nás všechny bude jako vždy čekat zabíjačka (koupit si jelítka, jitrničky či ovárek bude možné již kolem 11.30). K všeobecnému veselí přispěje po celou dobu akce libozvučnou hudbou kapela Třehusk. Posezení s hudbou ve zbrojnici bude pokračovat do večerních hodin. Těšíme se na Vás, přijďte se pobavit, zasmát a zatančit! hhsdh Hlásná Třebaň Leden

6 6 Zpravodaj Hlásná Třebaň

7 I TJ SOKOL HLÁSNÁ TŘEBAŇ VYBÍRÁNÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ Připomínáme všem členům, že termín pro zaplacení členských příspěvků je do 30. ledna 2014 Členský příspěvek můžete zaplatit buď cvičitelkám v sokolovně nebo poukázat na účet sokola ERA /0300. hhmarta Starýchfojtů, náčelnice Děti do 15 let členský příspěvek 200,- Kč oddílový příspěvek 300,- Kč Dospělí členský příspěvek 300,- Kč oddílový příspěvek 500,- Kč Senioři členský příspěvek 200,- Kč oddílový příspěvek 300,- Kč Nečlen, který si přijde zacvičit, bude platit 50,- Kč/hod. I MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA Mikulášská se tentokrát konala pod širým nebem. Děti si mohly zaházet bramborou do čertovské tlamy, vylovit si jablíčko a zatančit čertovský tanec na zahřátí. Podával se čaj a pro dospělé svařák. Každý, kdo chtěl, si mohl opéci špekáčky v čertovském kotli. Po příjezdu Mikuláše zarecitovaly sokolské děti básničku a všem dětem Mikuláš s andělem nadělili balíčky s dobrotami. Na závěr Mikuláš přečetl největší hříšníky, kteří pak museli slíbit, že už nebudou zlobit. Děkujeme všem, kdo se na Mikulášské nadílce podílel, hlavně organizátorce Lence Snopkové a obecnímu úřadu za finanční příspěvek. Vše nejlepší do nového roku přeje sokol Hlásná Třebaň. I ROK 2013 A ZMĚNY V OBCI V tomto roce jsme mezi sebe přivítali: Filipa Svobodu, Filipa Klána, Jana Strnada, Martu Zelenkovou, Jáchyma Garta a Tobiáše Velebila Naposledy jsme se rozloučili s: panem Josefem Blažejem, panem Jiřím Strejcem, Květuší Šmehlíkovou, paní Márii Kaiserovou, paní Irenou Vondrovicovou, paní Marií Svobodovou a panem Jiřím Černým Čest jejich památce! Leden

8 Do obce se v tomto roce přistěhovali: Martina Bačová, Hana Buňková, Naděžda Dočekalová, Pavlína a Veronika Fialovy, Diana a Natálie Gáborovy, Anna Kimelová, Zdeněk Kohlíček, Jiřina Kostelecká, Justýna, Lenka a Jiří Krátkých, Martin Kučera, Jarmila Landová, Dana Langerová, Dominik Miko, Kristián Mikula, Michal Moravec, Helena a Petr Neubertovi, Naděžda Nováčková, Jiří, Petr a Miloslava Ouředníčkovi, Radek Pasečný, Ondřej Pavel, Edvard, Theodor, Vojtěch a Alena Pekárkovi, Dana a Lukáš Porubčanovi, Pavel Procházka, Yvona Puflerová, Alena Roobová, Eliška a František Strejčkovi, Petr Šavrda, Jan Šesták, Vítězslav Špalek, Jitka Švecová, Dana Třešňáková, Stanislava Vitvarová, Alena a Ladislav Vojtovi, Petra Zezulová Obec má celkem 900 obyvatel. Z toho Hlásná Třebaň 670 (věkový průměr 40 let), Rovina 230 (věkový průměr 39 let). I ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU Základní školy v Litni proběhne ve středu 15. ledna 2014 od do hodin v budově školy. Zákonní zástupci u zápisu předloží: Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, osobní dotazník žáka (oba tiskopisy obdrží rodiče v MŠ na schůzce zákonných zástupců nebo v ZŠ přímo u zápisu anebo si je mohou stáhnout na rodný list dítě, doklad o trvalém bydlišti dítěte, občanský průkaz rodičů, 50 Kč na razítko jmenovku dítěte. hhmgr. Věra Horká, ředitelka školy 8 Z obce naopak odešli: Viktorie a Zdeňka Hejdukovy, Ivan Klečka, Libuše Koldová, Romana Macáková, Helena Malá, Julie Martinková, Josef Gabriel Melena, Karel Rada, Jarmila Rysplerová, Michaela, Tereza, Jan a Ondřej Sojkovi, Zuzana Stříbrná, Martin Zíma Věkové složení: Roky muži ženy celkem Celkem hhilona Gartová Zápis do školy HLÁSEK proběhne 17. ledna od hodin v budově školy. Většina dětí už je zapsána v předstihu, k doplnění nám zbývají 4 volná místa. V novém školním roce otevřeme dvě třídy a budovu rozšíříme o novou výdejnu jídla. Děkujeme Sokolu Hlásná Třebaň za možnost pronájmu prostor na naše TV a kulturní aktivity. HLÁSEK přeje všem zdraví, pohodu a mnoho úspěchů v roce hhveronika Vaculovičová Zpravodaj Hlásná Třebaň

9 Leden

10 I KINO ŘEVNICE hod Pěna dní 80 Kč hod Ledové království 80 Kč hod Colette 90 Kč (1+1 zdarma) hod Diana 60,- Kč (levné středy) hod Diana 80 Kč hod Velká nádhera 90 Kč hod Letadla 70 Kč hod Hobit I: Neočekávaná cesta 70 Kč hod Klauni 60 Kč hod Nymfomanka I 80 Kč hod Klauni 80 Kč hod Šmoulové 2 70 Kč hod Hobit II: Šmakova dračí poušť 90 Kč hod Donšajni 60 Kč hod Hunger Games: Vražedná pomsta 90 Kč hod Nymfomanka II 80 Kč hod Thor: Temný svět 80 Kč hod Příběh kmotra 80 Kč hod Křídla Vánoc 60 Kč hod Dobrý řidič Smetana 80 Kč hod Univerzita pro příšerky 70 Kč (0 Kč za samé jedničky) hod Donšajni 80 Kč h h(ga) 10 Zpravodaj Hlásná Třebaň

11 POWERJÓGA a PILATES v r začínáme ve čtvrtek CVIČENÍ JE ZAMĚŘENO NA: správné dýchání protažení a posílení celého těla zlepšení kondice odstranění bolesti zad odstranění psychického napětí powerjóga neděle 18:00 19:00 škola Hlásek, U Kapličky 58, Hlásná Třebaň pilates čtvrtek 19:00 20:00 Hlásek, Pod svahem 266, Hlásná Třebaň Lektorka: Jana Pernecká (tel ) Leden

12 Blahopřejeme Přeji Ti, ať splněna jsou Tvá tajná přání. A v duši Tvé, ať rozhostí se věčný klid. Sluníčko na Tebe usmívá se už od svítání. A s jarním táním, ať roztaje ve Tvém srdci led. Přeji Ti, ať miluješ všechno živé, ať přetvářka a zloba rychle zmizí a ve Tvé duši vládne láska, radost a upřímnost. V lednu slaví narozeniny: Miroslav HALBÍK let Miloslava CHALOUPKOVÁ let Danuše KOPECKÁ let Jiří KROC let Hermína ZUSKOVÁ...84 let Eliška VITVAROVÁ...72 let Hana KORNALSKÁ...75 let Ermelinda NOVÁKOVÁ...93 let Marta JEŽKOVÁ let Šťastný život bez starostí, stále dobrou náladu, na každý den radost malou, po celý rok pohodu. K významným jubileím Vám přeje redakční rada Zpravodaje. HLÁSNÁ TŘEBAŇ, Zpravodaj třebaňských občanů a chatařů, měsíčník. Vydává: Obec Hlásná Třebaň, IČ Adresa vydavatele: Obecní úřad Hlásná Třebaň, Karlštejnská č. 150, Hlásná Třebaň Ročník: 27, číslo 1 Měsíčník vychází v Hlásné Třebani 1. sobotu v měsíci Povoleno pod registračním číslem MK ČR Redakční rada ve složení: doc. Dr. Jiří Matějka, CSc. (redaktor), Anna Blažejová (jazyková úprava), Ilona Gartová (příprava tisku a distribuce), Jana Gartová, Jarmila Matěnová, Hana Kornalská, Tomáš Rieger (sazba). Uzávěrka: 20. v předchozím měsíci. Příspěvky, náměty a připomínky možno vyřídit na telefonním čísle: , faxu: , u: Prodej: Hlásná Třebaň prodejna Jednoty, restaurace Česká hospoda, Rovina p. Záborec, čp. 49, Hospůdka Na Návsi. Předplatné vyřizuje pí. Gartová OÚ. Celý výtisk Zpravodaje je k nahlédnutí na internetových stránkách obce: (Zpravodaje 2013). Cena jednoho výtisku je 5 Kč.

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU 1/2006 SLOVO NEJEN PRO STAROSTU Začátek roku 2006 Opožděně, ale přece. S ohledem na termín vydání letošního prvního čísla Podhoranu přicházím s pozdním, ale o to upřímnějším přáním pevného zdraví, spokojenosti

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

Tisovské okénko. Dokončení na straně 2

Tisovské okénko. Dokončení na straně 2 Tisovské okénko Zpravodaj obce Tisová prosinec 2014 Pěšky na Pekárku bezpečně V polovině listopadu byl zkolaudován nový chodník z centra obce na Pekárku. Na jeho výstavbu obec obdržela dotaci ve výši 1,5

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15

Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15 Zpravodaj Občasník Číslo 4 Zima 2014/15 Informace z obecního úřadu Strana 2 Jubilanti, CCN Strana 3 Voda v krajině nevřeňské a nová tůň Strana 4 Zpráva o vývoji obce v období 2010-2014 Strana 5-8 Z pera

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ. Pf 2015. Hodně štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů v novém roce

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ. Pf 2015. Hodně štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů v novém roce VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J Pf 2015 Hodně štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů v novém roce Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXIV, Leden 2015 / číslo 1 Klecanský

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014 VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE TRHOVÁ KAMENICE ČÍSLO 01/ 2015 ROČNÍK 44 U V N I T Ř T O H O T O V Y D Á N Í N A J D E T E : D O T A C E O B D R Ž E- N É V R O C E 2 0 1 4 I N F O R M A C E Z O B E C N Í H O Ú Ř A

Více

KOPANINSKÉ4/2014. listy. Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina. Děkuji. Vážení sousedé, přátelé,

KOPANINSKÉ4/2014. listy. Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina. Děkuji. Vážení sousedé, přátelé, KOPANINSKÉ4/2014 listy Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina Hezké Vánoce a šťastný nový rok, řekl by jeden. A také spokojený život, hodně zdraví a mějte se rádi, přidal by možná druhý. A další by doplnil:

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

PRVNÍ ÚSTECKÉ VEPŘOVÉ HODY

PRVNÍ ÚSTECKÉ VEPŘOVÉ HODY ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo registrace: a nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2015 1/20143/2013 1/2012 3/2011 Svátky Velikonoc prožijte vesele, ať jaro

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011 HORAŽĎOVICKÝ PROSINEC 2011 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/08 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým ušetřila nemalé finanční prostředky na údržbu místních komunikací a chodníků, ale zejména

Více

bolesti, hněv, vypětí a vyčerpání, kterými trpíme. A právě poselství a příslib Vánoc může přinést naději zbloudilým, poraněným, ukřivděným,

bolesti, hněv, vypětí a vyčerpání, kterými trpíme. A právě poselství a příslib Vánoc může přinést naději zbloudilým, poraněným, ukřivděným, Vážení občané, rok 2008, který byl jako rok končící osmičkou mnohými očekáván s obavami, je téměř u konce. Můžeme si už dnes odpovědět na otázku jaký byl? Hodnocení je vždy dobré dělat s určitým odstupem

Více

PROSINEC 2010. adresa internetových stránek: www.slatinany.cz Vítání občánků. Cestovatelské večery. Vánoční koncert.

PROSINEC 2010. adresa internetových stránek: www.slatinany.cz Vítání občánků. Cestovatelské večery. Vánoční koncert. PROSINEC 2010 adresa internetových stránek: www.slatinany.cz Vítání občánků V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 2. října 2010 paní zastupitelkou Ing. Dagmar Fryšovou slavnostně přivítání

Více

Občasník č. 3 Září 2010

Občasník č. 3 Září 2010 Občasník č. 3 Září 2010 28. říjen Státní svátek výročí vzniku samostatného československého státu Svatováclavský chorál Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha! Kriste,

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013 PODOUBRAVSKÝ VÍCEBOJ 2013 První sobotu v září prosvítilo den ještě stále hřejivé sluníčko babího léta. V areálu za sokolovnou spadl při pohledu na slunné ráno všem pořadatelům

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

Když zde mluvím o Klejnarce CÍRKVICKÉ. Veselé Vánoce a šťastný nový rok Vám přeje. Obecní úřad. Pár slov o Klejnarce

Když zde mluvím o Klejnarce CÍRKVICKÉ. Veselé Vánoce a šťastný nový rok Vám přeje. Obecní úřad. Pár slov o Klejnarce CÍRKVICKÉ NOVINY Kostel Sv. Vavřince Ročník 6 prosinec 2014 vychází čtvrtletně Kostel Sv. Jakuba Veselé Vánoce a šťastný nový rok Vám přeje INFORMACE PRO OBČANY Vážení spoluobčané, dnes nebudu psát o tom,

Více

hlavne ˇ pevné zdraví mnoho pracovních a osobních úspechu ˇ v roce 2006 Václav Heřman Přeje za město, ale i za sebe starosta města Nová Role

hlavne ˇ pevné zdraví mnoho pracovních a osobních úspechu ˇ v roce 2006 Václav Heřman Přeje za město, ale i za sebe starosta města Nová Role Vážení spoluobčané Nové Role, Mezirolí a Jimlíkova, v minulém čísle Novorolského zpravodaje jsem bilancoval co se udělalo a co neudělalo z pohledu rozpočtu města na rok 2005. Nyní bych se chtěl vrátit

Více

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu číslo 3 / 2013 Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu 7. září 2013 zažila Sibřina nevšední zážitek. V rámci II. ročníku Sibřinského loučení s létem, které připravilo o. s. Sibrin spolu s dalšími

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/07 Vážení spoluobčané, na podzim loňského roku proběhly komunální volby, ve kterých jsme zvolili nové zastupitelstvo našeho města a to již prošlo několika změnami. V dnešní

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 26 březen 2015 (264) náklad 1670 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk nad Vltavou, Loučovice, Přední

Více