NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015"

Transkript

1 Olga Tučková - ODBORCONSULT-D tel: , fax: Štětínská 360/6, Praha 8 IČO , DIČ CZ ŽL č.j. F 12361/92 NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015 Přihlášky též: adresa: Místo: OSTRAVA, Dům kultury AKORD, Nám. SNP 1, Ostrava Zábřeh vždy od 9,00 hodin Jak se přihlásit: Zaplatíte účastnický poplatek (pozor na správný variabilní symbol) a odešlete přihlášku. Pro každý seminář použijte samostatnou přihlášku, ale osob lze napsat i více. Přihlášky též na obdržíte potvrzení o zařazení a výzvu k úhradě. Přihlášku musíme obdržet týden před konáním akce. Přihlášky nepotvrzujeme, jen v případě, že se přihlásí více účastníků, než je kapacita učebny, budeme vás informovat. Nezapomeňte v přihlášce uvádět své telefony i přesné adresy a DIČ firmy. Přihlášky je možno xeroxovat. Zaplacení a smluvní podmínky: proveďte na náš účet č /2010 u FIO banky a uveďte správný variabilní symbol akce. Platbu je nutné provést týden před akcí. Jedině tak budeme s vámi závazně počítat a u prezence obdržíte daňový doklad. Poplatek se vrací pouze při zrušení semináře pořadatelem, přeplnění kapacity přednáškové místnosti, o čemž byste byli včas informováni. V případě neúčasti se nevrací, ale respektujeme náhradníka. Součástí ceny je občerstvení. Přihlášky též na obdržíte potvrzení o zařazení a výzvu k úhradě SPISOVÁ SLUŽBA A NOVELA VYHLÁŠKY O SPISOVÉ SLUŽBĚ OD , ARCHIVACE VČETNĚ AKTUÁLNÍCH ZMĚN (včetně nové vyhlášky č. 283/2015 Sb., archivace dokladů a dokumentů, ukládání a skartace účetních a daňových dokladů) Dne 12. března 2015 cena: Kč 1 790,-- (včetně 21% DPH) var.sym PŘEDNÁŠÍ: PhDr. Hajzlerová Irena - ředitelka okresního archivu, zkušená a osvědčená lektorka TEMATICKÁ NÁPLŇ: Aktuální informace o provádění spisové služby od Nové povinnosti veřejně právních původců; ukládání a archivace firemních důležitých dokladů a dokumentů, účetních a daňových dokladů, jak správně postupovat s ukládáním, skartací a vyřazováním dokumentů a dokladů v roce Povinnost některých subjektů vést povinně spisovou službu. Přehled platné legislativy týkající se většiny odvětví (průmysl, školství, zdravotnictví, služby, obce, přísp. subjekty). Co platí, co je zrušeno a čím nahrazeno. AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ ZÁKONA O ARCHIVACI A SPISOVÉ SLUŽBĚ PRO ROK zákon číslo 56/2014 Sb., kterým se mění zákon číslo 499/2004 Sb. Seznámení se zásadami novely a aplikace v praxi. ZÁKON č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Jak pracovat s dokumenty, doklady, výklad problematiky; co, jak dlouho a kde nutno uchovávat, abychom vyhověli zákonným požadavkům. Postup podle legislativy Archivy, spisovna, komerční spisovny, počítání skartačních lhůt, mzdové listy, co lze převést do zahraničí. Postup u příspěvkových organizací, v organizačních složkách státu, u nevýdělečných subjektů, u fyzických osob, u podnikatelských subjektů. Základní okruhy pracovních úkonů na úseku ukládání a skartace dokladů. NOVÁ PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA č. 283/2014 Sb., kterou se od mění vyhláška č. 259/2012 Sb, o podrobnostech výkonu spisové služby. Nové povinnosti a postupy veřejně právního původce od Vysvětlení nových povinností a postupů dle nové vyhlášky. Zásady pro vedení spisové služby (písemná, elektronická forma). Dokumenty ve firmách a organizacích, podací deník, evidence, rozdělování, odesílání, ukládání dokumentů. Co vše je vlastně dokument ve firmě a organizaci. Předávání archiválií do archivu. Kdy je povinnost uchování analogových dokumentů a kdy je možné uchovávat pouze digitálně. Evidence dokumentů ve spisovnách organizací. Evidence archiválií. Zřizování a vedení spisoven a archivů. Jak u zrušených subjektů. Zabezpečení dokumentů rušených firem a organizací. Ukládání účetních a daňových dokladů. Doby nutného uchování dokumentů, než je možné provést skartaci. Evidence pošty, kdy a jak možno y skartovat, specifika faxů, informací na magnetických mediích. Archivace dokumentů v digitální podobě (opatření dokumentů metadaty, výstupní datové formáty, spisovny dokumentů v digitální podobě součástí el. systému spisové služby, národní digitální archiv. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA č. 213/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě. POKYN GFŘ D-7 k postupu správců daně při doručování prostřednictvím datových schránek. Změny v zákoně č. 300/2008 Sb., o elektronických komunikacích. Často řešené problémy a nedostatky v podnikatelských subjektech, subjektech ROPO a územních samosprávných celcích a archivaci a spisové službě. Návaznost na datové schránky, možnost archivace zpráv doručených do datové schránky; možná řešení ve firmách. Diskuse, zodpovídání dotazů účastníků semináře. 1

2 ZÁSADNÍ ZMĚNY V PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ AGENDĚ 2015 A EXEKUCE NA MZDU důležité informace ke změnám, včetně řešení insolvence zaměstnance, osobní bankrot, konkrétní použitelné informace a řešení přímo na příkladech z praxe Dne 12. března 2015 cena: Kč 1 790,-- (včetně 21% DPH) var.sym PŘEDNÁŠÍ: Křížek Zdeněk - specialista s dlouholetou praxí na ČSSZ, nyní osvědčený a zkušený lektor kladoucí důraz na aplikace legislativy na praktických příkladech TEMATICKÁ NÁPLŇ: Důležité informace z legislativy 2015 v personalistice a mzdovém účetnictví a to vše aplikováno na konkrétních praktických příkladech z praxe. AKTUÁLNÍ ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE A SOUVISEJÍ LEGISLATIVY PRO PERSONALISTY A MZDOVĚ ÚČETNÍ. Praktický aplikační seminář. EXEKUCE NA MZDU ZAMĚSTNANCE - INSOLVENČÍ ZÁKON, INSOLVENCE ZAMĚSTNANCE, OSOBNÍ BANKROT a postup mzdové účetní při provádění srážek. Specifické postupy při provádění srážek ze mzdy při soudním či správním rozhodnutí. Jedenáct zásad správného postupu. Srážky při osobním bankrotu. Účinky schválení oddlužení, rozhodnutí insolvenčního soudu a postup mzdové účetní, spolupráce s insolvenčním správcem. Dle kterých insolvenčního zákona postupovat. Občanský soudní řád, insolvenční zákon - povinnosti mzdové účetní. Zajištění dluhu zaměstnance na základě dohody s věřitelem o srážkách v roce SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU, ODMĚNY Jak postupovat v Změna ve výpočtu srážek, změna v životním minimu, normativních nákladech. Z kterých příjmů nelze srážet. Praktické výpočty - souběh exekuce a dohody srážce ze mzdy. Postup při více souběžných exekucích. Součinnost zaměstnavatele vůči exekutorovi zásadní informace, nový výklad - judikatura. Příklady. Konkrétní postupy, řešení. ODMĚŇOVÁNÍ, OTÁZKY VÝPOČTU MZDY, PLATU Nové částky minimální mzdy 2015, a nejnižší úrovně zaručené mzdy 2015 a dopad na další právní předpisy (daňový bonus, minimální vyměřovací základ, zákon o zaměstnanosti, příplatky). Co vše zahrnujeme pod pojem odměňování. Zúčtování mzdy, platu. Průměrný výdělek a jeho formy, příplatky ke mzdě a platu. Co zahrnujeme do výpočtu průměrného výdělku. Jak u DPP a DPČ. Jak s příplatky. Náhrada mzdy místo příplatků za práci ve svátek a přesčas. Konkrétní řešení, příklady, výpočty, kde se často chybuje. NOVELA ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI NOVELA ZÁKONA O INSPEKCI PRÁCE. Co se mění v povinnostech firem, personalistů a mzdových účetních. Osoby zdravotně znevýhodněné v roce Nové sankce za neplnění povinností, změny v předpisech a dokladování. PROBLEMATIKA PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY Řešení častých problémů - povinnosti personalistů. Chybné smlouvy s poskytovatelem pracovně lékařské služby. Řidiči referentských vozidel, zajišťování lékařských prohlídek, možné kontroly IBP - sankce za neplnění povinností, prohlídky u DPP a DPČ, u žáků a studentů v praxi. Možné důsledky výsledků prohlídek. Dopady do pracovněprávních vztahů. ZMĚNY V ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ Nové informace pro personalisty a majitele firem. Cizinci a jejich zdravotní a sociální pojištění. Změny v povinnostech zaměstnavatelů. Zrušení zelené karty nově zaměstnanecké karty (duální a neduální charakter). Jak správně postupovat v roce Správný postup personalisty. PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJISTNÉHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ Jak správně řešit chybně odvedené platby, přeplatky a vratky. Záměna pojišťoven. Pojistné u krátkodobých vztahů. Vyměřovací základ, započitatelnost příjmů, rozhodné období Právnické osoby a OSVČ - platby záloh. Minimální/maximální vyměřovací základ, neplacené volno, povinnosti 2015, termíny, sankce, pokuty. Názorné ukázky výpočtu pojistného 2015, tiskopisy, vzory. Konkrétní příklady z praxe personálních účetních. Řešené příklady. ZÁKON O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ 2015 A POSKYTOVÁNÍ NÁHRADY MZDY. Změny pro rok Pravidla účasti na nemocenském pojištění, výpočet dávek v roce Účast na nemocenském pojištění u DPP, rozhodný příjem, kontroly, nové redukční hranice 2015 pro výpočet náhrady mzdy a pro výpočet dávek nemocenského pojištění Předávání dat elektronicky. Nejčastější chyby a omyly. Příklady, správná řešení. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ Zaměstnávání důchodců a ohlašovací povinnost zaměstnavatele. Evidenční povinnosti - 37 z. č. 582/1991 Sb. Archivace dokladů. Evidenční listy - termíny Důchod předčasný, starobní v 2015, invalidní, pozůstalostní. Předdůchod a jeho podmínky. Redukční hranice Zrušení účasti II. pilíře. ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMU ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Změny ve slevách a daňových zvýhodnění na druhé a třetí dítě, uplatňování těchto slev, tiskopisy. Problematické oblasti při více dětech různých rodičů. Co musíme vyžadovat. Nezdanitelné částky 2015, pracující důchodci v roce aplikace rozhodnutí ÚS. Nové formuláře. Praktické příklady zdaňování. ZVLÁŠTNÍ SAZBA DANĚ Srážková daň a potvrzení o zdanitelných příjmech, příjmy podrobené srážkové dani, (DPP, autorské honoráře a další). Jak nově postupovat v roce Formuláře, termíny. CO MUSÍME ARCHIVOVAT, UKLÁDAT, SPISOVÁ SLUŽBA Povinnosti spisové služby a archivace v personalistice a mzdovém účetnictví. Co a jak dlouho je třeba dokladovat a uschovat, evidovat a kdy možno skartovat. ODPOVĚDNOST A POVINNOSTI PERSONALISTŮ A MZDOVÝCH ÚČETNÍCH Přehled povinností vůči orgánům státní správy, vůči zaměstnancům Často opomíjené povinnosti vedoucí k sankcím a postihům. Obohacení na straně zaměstnance. Povinnost vrácení neodůvodněného majetkového prospěchu. Lhůta pro vrácení a výše náhrady škody. ÚČASTNÍCI SEMINÁŘE OBDRŽÍ AKTUÁLNÍ ROZSÁHLÝ, CCA 140 STRÁNKOVÝ, TIŠTĚNÝ STUDIJNÍ MATERIÁL. CESTOVNÍ NÁHRADY 2015 A SILNIČNÍ DAŇ JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT POSKYTOVÁNÍ A ÚČTOVÁNÍ V KONKRÉTNÍCH PŘÍKLADECH Dne 16. března 2015 cena: Kč 1 790,-- (včetně 21% DPH) var.sym PŘEDNÁŠÍ: Pfeilerová Jaroslava - specialistka finančního ředitelství v oblasti cestovních náhrad a silniční daně, autorka řady příspěvků v odborných publikacích, osvědčená lektorka TEMATICKÁ NÁPLŇ: Seminář pro mzdové účetní, personalisty, asistentky a osoby zabývající se touto problematikou. SPRÁVNÉ POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD, ZMĚNY, PŘÍKLADY Z PRAXE, STANOVISKA MPSV. Účtování cestovních náhrad u podnikatelských subjektů, příspěvkových 2

3 organizací, obcí ÚSC a dalších subjektů v platném znění, včetně vyhlášek vydaných po novele zákoníku práce a prováděcích vyhlášek. Právní předpisy pro poskytování cestovních náhrad, vydané k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a informace o změnách v daňovém zákonu s dopadem na cestovní náhrady. Platné vyhlášky pro rok 2015: vyhl. č. 242/2015 Sb. a vyhl. č. 328/2014 Sb., základní náhrady používání silničních vozidel v ČR a o výši základní sazby zahraničních diet. Daň z příjmu v roce 2015 v souvislosti s cestovními náhradami a používání a účtování automobilu. Výklad ustanovení. *Jak správně postupovat při vyslání pracovníka na služební cestu, vydání a zúčtování cestovního příkazu z účetního a daňového hlediska v roce Termíny, povinnosti. Pracovní cesty v České republice, v zahraničí v rámci EU a pracovní cesty mimo EU. Opakované cesty v jeden den. Výklad novelizovaných zásadních ustanovení zákoníku práce. Uplatnění práva zaměstnance vyplývající z pracovněprávního vztahu. Přerušení cesty. Zrušení cesty, onemocnění na pracovní cestě. Poskytování cestovních náhrad i v jiných právních vztazích, pokud bylo jejich plnění sjednáno s odkazem na ZP, nebo v případě, že tak stanoví zvláštní předpis. Cestovní náhrady u statutárních zástupců, jednatelů, členů představenstva, orgánů obcí, volených zastupitelů, dozorčích rad, funkcionářů spolků a dalších subjektů. Druhy náhrad, obligatorní a fakultativní. Možnost poskytování cestovních náhrad v podnikatelské sféře v širším rozsahu než je umožněno ve sféře ROPO. Stravné a jeho snížení. Postup zaměstnavatele při jeho snížení. Stravenky a cesta. Vozidla při pracovních cestách, tzv. referentská vozidla, jiná vozidla než zaměstnavatele. Informace k vedení evidence ujetých kilometrů u služebních vozidel. Zúčtovatelná záloha pro účely pracovních cest tuzemských a zahraničních včetně postupu a termínu při jejím vyúčtování. Neposkytnutí zálohy na pracovní cestu. Používáni firemních karet. Kapesné. Co jsou nutné vedlejší výdaje. Kurzové rozdíly při zahraničních pracovních cestách, správné účtování. Příklady. Cestovní náhrady vyplácené v paušální výši paušalizace náhrad jak správně postupovat. Řešení konkrétních příkladů NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY PŘI POSKYTOVÁNÍ A ÚČTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Kdy zaměstnanec musí vracet neoprávněně vyplacenou náhradu. SILNIČNÍ DAŇ Postupy, termíny, náležitosti, formuláře. Diskuse, zodpovídání dotazů účastníků. DPH 2015 PRO MÍRNĚ POKROČILÉ A ZAČÁTEČNÍKY (pro méně zkušené, začínající nebo jednorázové plátce včetně některých změn 2015) Dne 16. března 2015 cena: Kč 1 790,-- (včetně 21% DPH) var.sym PŘEDNÁŠÍ: Ing. Vankeová Dana - certifikovaná účetní a členka dozorčí komise Komory certifikovaných účetních, dříve hlavní účetní a ekonomická ředitelka. Nyní zkušená lektorka s 25. letou praxí. TEMATICKÁ NÁPLŇ: AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO TY, KTEŘÍ S DPH ZAČÍNAJÍ NEBO SI CHTĚJÍ PROHLOUBIT ZNALOSTI A PODROBNĚJI SE SEZNÁMIT S PROBLEMATIKOU DPH A TÉŽ SE SEZNÁNIT SE ZMĚNAMI Od základů až k daňovému přiznání. DHP - základní informace o DPH, včetně některých novelizovaných ustanovení 2015 a ještě další informace o DPH. Základními pravidla uplatňování této daně jak v tuzemsku při prodeji, nákupu a službách, tak při provádění obchodních transakcí s jinými členskými státy EU a třetími zeměmi. Přehled základních pojmů v zákoně a specifika daňových subjektů. DPH u prodeje, nákupu, poskytnutí služeb, pronájmu, věcných břemen, montážní a stavební činnosti v ČR. Obrat pro povinnou registraci; kde se nejvíc chybuje, připravované změny. Zdanitelná plnění - dodání zboží a služeb; co je a co není zdanitelné plnění. Uskutečnění zdanitelných plnění, podmínky, náležitosti. Nejdůležitější informace pro vystavení faktury, daňového dokladu Správné vystavení/přijetí faktury, daňového dokladu. Náležitosti dokladu v roce Opravy dokladů, co můžeme sami opravit, čeho se vyvarovat. Režim přenesení daňové povinnosti. Základ daně a sazby daně včetně změn. Osvobození od daně bez nároku na odpočet. Osvobození od daně s nárokem na odpočet. Odpočet daně, jak správně postupovat. Krácení odpočtu. Jaké formuláře musíme vyplňovat k DPH. Daňové přiznání k DPH. Termíny vůči finančním úřadům. Vybraná ustanovení daňového řádu. Nejčastější chyby a omyly. Plátci - tituly povinného plátcovství bez vazby na obrat, osoby identifikované k dani, osoby povinné přiznat a zaplatit daň. Informace pro ty, kteří se s DPH setkají jen jednorázově. INFORMACE K NOVELE - změny, které je nutno znát a umět aplikovat. Diskuse, řešení problémů účastníků semináře. ÚČASTNÍCI SEMINÁŘE OBDRŽÍ AKTUÁLNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA O DPH. ZMĚNY V DANÍCH, ÚČETNICTVÍ 2015 A V SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVĚ (aktuální seminář ke změnám v daňové a účetní legislativě) Dne 17. března 2015 cena: Kč 1 790,-- (včetně 21% DPH) var.sym PŘEDNÁŠÍ: Ing. Vankeová Dana - certifikovaná účetní a členka dozorčí komise Komory certifikovaných účetních, dříve hlavní účetní a ekonomická ředitelka. Nyní zkušená lektorka s 25. letou praxí. TEMATICKÁ NÁPLŇ: Seminář je sestaven z praktické aplikace změn legislativy roku Jedná se o praktický seminář vhodný pro účetní, ekonomy, mzdové účetní, vedoucí ekonomické pracovníky, účetní poradce a majitele firem, kteří chtějí získat aktuální informace o změnách. ZÁSADNÍ ZMĚNY V ZÁKONECH, VYHLÁŠKÁCH A POKYNECH PRO ROK Přehled platné legislativy a její aplikace na konkrétních příkladech z praxe. ZMĚNY V ÚČETNICTVÍ OD Vyhl. č. 301/2014 Sb., kterou se mění vyhl. č.410/2009 Sb. a vyhl. č.473/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Nová vyhl. č. 312/2014 Sb. o podmínkách sestavení účetních výkazů (konsolidační vyhláška státu). ZMĚNY V DANÍCH Z PŘÍJMŮ OD Zákon č. 267/2014 Sb. Vybraná změněná ustanovení (celkem 300 změn) v daních z příjmů od roku 2015: změny některých ustanovení již zavedených od , ale nyní pozastavených; obnovení slevy na poplatníka u důchodců; nové daňového zvýhodnění na 3

4 dítě; omezení výdajů uplatňovaných procentem z příjmů u některých OSVČ; částečné zrušení zákona o zřízení jednoho inkasního místa; osvobození podílů na zisku od daně z příjmů fyzických osob; ponechání platnosti některých ustanovení např.: změny v osvobození od daně ze závislé činnosti; změny zákona o rezervách, boj s daňovými úniky, oznamování osvobozených příjmů; výběr z řady dalších cca 295 drobných, avšak důležitých změn u právnických i fyzických osob. ZMĚNY DPH OD A OD celkem 3 novely: aplikace 1. novely (implementační novela) zákona o DPH již od zákon č.196/2014 Sb.; aplikace 2. novely (sazbová novela) zákona o DPH od zákon č. 262/2014 Sb.; aplikace 3. novely (velká změnová novela) o DPH od zákon č. 360/2014 Sb. Nové nařízení vlády č. 361/2014 Sb. s platností od Změny DPH u majetku, nemovitých věcí, změny u pronájmu, rozšíření režimu přenesené daňové povinnosti (trvalé dočasné), dodání nemovité věci, změny DPH u výstavby, prodej zboží za ceny bez daně, změny v závazném posouzení, nové kontrolní hlášení a řada dalších důležitých změn. ZMĚNY V OBLASTI FINANČNÍHO TRHU Změna zákona o platebním styku. Změna zákona o omezení plateb v hotovosti. Zákon číslo 261/2014 Sb., zejména změna zákona o platebním styku již platná od ! Řada změn např.: omezení z Kč ,-- na Kč ,-- a další změny. FAKTURACE OD Změny s ohledem na změny v oblastech finančního trhu - novely zákona a změněných ustanovení zákona o DPH. Nový typ dokladu. ZDAŇOVÁNÍ MEZD Přehled změn v dani z příjmů v souvislosti se závislou činností. Podepsané - nepodepsané prohlášení k dani. Srážková daň Zdaňování příjmů z DPP, DPČ. ZMĚNY DAŇOVÉHO ŘÁDU OD změna právní úpravy sankcí včetně zavedení nové pokuty za neplnění povinností nepeněžité povahy a další. ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE - od Zrušení povinnosti elektronického podpisu v některých případech. Rozšíření povinností k elektronické komunikaci ve věcech daní, zrušení povinné elektronické komunikace ve věcech pojistného. NOVELA ZÁKONA O DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ od CESTOVNÍ NÁHRADY Stručná informace o cestovních náhradách pro rok Nové sazby NOVÉ NAŘÍZENÍ, INFORMACE A POKYNY MF ČR a GFŘ platné pro rok Přehled platných závazných pokynů a jejich aplikace v praxi. TÉMATICKÁ NÁPLŇ BUDE DOPLŇOVÁNA PODLE ZVEŘEJŇOVANÝCH SCHVÁLENÝCH ZMĚN V PRŮBĚHU ROKU. ÚČETNÍ A DAŇOVÁ PROBLEMATIKA ROK HMOTNÝ A NEHMOTNY MAJETEK A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ MAJETKU, ZATŘÍĎOVÁNÍ - ROK (aplikace nových ustanovení o majetku v návaznosti na účetní a daňovou problematiku) Dne 19. března 2015 cena: Kč 1 790,-- (včetně 21% DPH) var.sym PŘEDNÁŠÍ: Ing. Blažek Jiří - certifikovaný lektor v oblasti investiční výstavby, vzdělávací a poradenská činnost ve stavebnictví, projektová činnost a inženýrské výkony, technický poradce TEMATICKÁ NÁPLŇ: AKTUÁLNÍ INFORMACE K ÚČETNÍ, DAŇOVÉ A TECHNICKÉ PROBLEMATICE MAJETKU U VŠECH SUBJEKTŮ ROK 2015 i po novele Zákona o dani z příjmu z. č. 267/2014 Sb. Praktická aplikace včetně změn. Vymezení a členění majetku dle právních předpisů o reprodukci majetku (investiční a neinvestiční majetek, hmotný a nehmotný majetek, nemovitosti a movité věci, stavební a technologické části, ocenitelná práva) - nové řešení dle NOZ. TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ - pojmy technické zhodnocení, rekonstrukce, modernizace. Opravy a udržovací práce. Odpisování majetku, jeho zařazení do odpisových skupin. Sociální stavby, rozčlenění DPH dle sazeb základní (21 %) a snížené (15 %). Rozdíl mezi výdaji zahrnovanými do technického zhodnocení nebo do oprav (rozdíly u staveb, technologií, samostatných movitých věcí, provozních souborů a výpočetní techniky). Pokyn GFŘ D - 6. Výklad položek vyhlášky č. 560/2006 Sb., o státní účasti financování reprodukce majetku. ZATŘIĎOVÁNÍ MAJETKU (hmotného, nehmotného movitého, nemovitého) dle platných soustav v ČR, v EU, změny vyvolané NOZ. Základní rozčlenění stavby (stavby, nedílná součást stavby, samostatné movité věci ve stavbě). MAJETEK Vypracování dokumentace a rozpočtu pro opravy, investice a udržovací práce na majetku, vazba na účetní předpisy. Autorská a průmyslová práva z hlediska majetku, licence, ocenitelná práva, změny dle NOZ. Služby rozdělené z hlediska kategorie majetku. Správní a odborné činnosti v souvislosti s majetkem v přípravě a realizaci staveb. Hlavní rozdíly v pojmech: věci práva jiné majetkové hodnoty. Nový pohled dle NOZ. Pojem majetkové jednice, samostatné věci, její součást a příslušenství, změny dle NOZ. Provozní náklady, vstupní cena majetku, druh ceny. Vazba na stavební zákon č. 183/2006 Sb., pojmy stavební a udržovací práce. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA Zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, vyhl. č. 3/2008 Sb., kterou se provádí zákon ve znění pozdějších předpisů. Zák. č. 593/1992 Sb., o rezervách, ve znění pozdějších předpisů. Zák. č. 526/1990 Sb., o cenách a vyhl. č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách. Zákon č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů - od zásadní změny! Zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Vyhl. č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zák. o účetnictví - rok Přenesení daňové povinnosti dle 92 e) zákona o DPH a rozšíření přenesení daňové povinnosti od ODPISY 2014 A daňové odpisování samostatných movitých věcí, souborů movitých věcí a nehmotného majetku zabudovaného ve stavbě. Možnosti a způsoby odpisování, jak řešit odpisy nehmotného majetku. Rozdíly mezi daňovými a účetními odpisy. INVENTRARIZACE MAJETKU - správný postup, zúčtování inventarizačních rozdílů. POZEMKY v souvislosti se stavbou - součásti a příslušenství. NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA. Vybraná ustanovení, která mají vztah k majetku a nakládání s majetkem. Co je nově nedílnou součástí majetku a řada dalších změn. Přístavby, vestavby, změny staveb - rok KATASTR NEMOVITOSTÍ zásadní změny, vazba na skutečné prokázání majetku. Zásadně se do katastru nemovitostí nezapisují některé dosavadní stavby (např.: dočasné, rozestavěné, inženýrské sítě). POROVNÁNÍ SE STÁVAJÍCÍM STAVEM. Co je třeba změnit, upravit, přepracovat. ZMĚNY PRO ROK 2015 z. č. 267/2014 Sb. Přehled přijatých změn týkajících se majetku. DISKUSE, dotazy, odpovědi. Účastníci semináře obdrží doplňující rozsáhlé studijní materiály zpracované lektorem pro tento seminář. 4

5 přihlášky též na - obdržíte potvrzení o zařazení a v příloze výzvu k úhradě ZDE ODDĚLTE A VYPLNĚNÉ ODEŠLETE ODBORCONSULT-D Štětínská 360/6, Praha 8 OSTRAVA Závazná přihláška na seminář na téma konaný dne Jména účastníků: telefon Název a sídlo firmy pro daňový doklad : IČ/DIČ Potvrzujeme, že jsme dne poukázali na účet č /2010 v.s z našeho účtu číslo úhrnnou částku souhlasím se zasíláním nabídek školení na e_mail adresu: Razítko a podpis 5

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvod... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 192 Příloha č. 2... 200 Příloha č. 3... 200 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty. MZDY v roce 2011. který se uskuteční

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty. MZDY v roce 2011. který se uskuteční SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO pořádá dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty MZDY v roce 2011 který se uskuteční ve dnech 17. a 18. února 2011 v budově SVŠE Znojmo, Loucká 21 Součástí

Více

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ. vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j /2015-1/641

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ. vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j /2015-1/641 MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j. - 28872/2015-1/641 14. 11. 10. 12. 2016 sw MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Vzdělávací program akreditován MŠMT č.j. - 28872/2015-1/641 v rozsahu: 81 hodin

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

5.2 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě Krácení stravného Nekrácení stravného Zahraniční stravné

5.2 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě Krácení stravného Nekrácení stravného Zahraniční stravné Obsah Úvodní slovo autora 13 Použité zkratky 14 Účty použité v příkladech 15 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují 16 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují 21 1.2 Úhrada cestovních

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ. vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j /2015-1/641

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ. vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j /2015-1/641 MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j. - 28872/2015-1/641 9. 11. 8. 12. 2017 sw MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Vzdělávací program akreditován MŠMT č.j. - 28872/2015-1/641 v rozsahu: 81 hodin

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ. 2. ročník. vzdělávací program je akreditován a certifikován Účetním Portálem a.s. s možností získání dotace Úřadu Práce

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ. 2. ročník. vzdělávací program je akreditován a certifikován Účetním Portálem a.s. s možností získání dotace Úřadu Práce MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ 2. ročník vzdělávací program je akreditován a certifikován Účetním Portálem a.s. s možností získání dotace Úřadu Práce 9. 11. 8. 12. 2017 Pořádá: Účetní Portál a.s. se sídlem v Bohuňovicích,

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA CHOMUTOV NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ *** PODZIM ZIMA 2010 *** VZDĚLÁVACÍ AGENTURA GEN

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA CHOMUTOV NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ *** PODZIM ZIMA 2010 *** VZDĚLÁVACÍ AGENTURA GEN ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA Marta Semančíková, Písečná 5024, 430 05 CHOMUTOV AGENTURA GEN IČO: 48298816 VZDĚLÁVACÍ AGENTURA GEN CHOMUTOV Kurz: Termín: Organizace:.. Jméno a příjmení:. Adresa:. PSČ:.. NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH

Více

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.................... 10 Úvod........................................................... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ....................

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Přehled platných smluv České republiky o zam ezení dvojího zdan ěn í

Přehled platných smluv České republiky o zam ezení dvojího zdan ěn í O bsah Obsah Ú vod...п Seznam předpisů dostupných na www.anag.cz... 12 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ - přehled z m ě n... 14 Zákon č. 586/1992 Sb o daních z p říjm ů... 19 Příloha č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb...223

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ LEDEN - ÚNOR 2016 KVĚTEN ČERVEN 2013 VYŠKOV Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele Daně v roce 2010 Metodologický seminář pro středoškolské učitele prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Cesta od předmětu k základu daně veškeré příjmy poplatníka - příjmy vyňaté

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Personalistika a odměňování pracovníků

Personalistika a odměňování pracovníků Podpora odborných praxí a stáží studentů ESF MU u budoucích zaměstnavatelů Personalistika a odměňování pracovníků 3.10.2011 Ing. Veronika Řežuchová veronika.rezuchova@nap.cz Tento studijní materiál vznikl

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

... Trivi Jednoduše. os. Účetní Klient Účetní Klient Faktura, Zálohová FA, Dobropis, Daňový doklad k záloze, pokladní doklady Přijatý/Vydaný

... Trivi Jednoduše. os. Účetní Klient Účetní Klient Faktura, Zálohová FA, Dobropis, Daňový doklad k záloze, pokladní doklady Přijatý/Vydaný Jednoduše pro PRÁVNICKOU osobu Trivi Jednoduše - Vytvoření přiznání k dani z příjmů právnických osob - Účetní závěrka - Zpracování 24 dokladů (rok) - zpracování 48 transakcí na bankovém účtu (rok) Roční

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Metodický list. pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ

Metodický list. pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Název tématického celku : Důchodové daně Cíl : Cílem tohoto tématického celku je seznámit studenty s teoretickou

Více

... Trivi Jednoduše. os. Účetní Klient Účetní Klient Faktura, Zálohová FA, Dobropis, Daňový doklad k záloze, pokladní doklady Přijatý/Vydaný

... Trivi Jednoduše. os. Účetní Klient Účetní Klient Faktura, Zálohová FA, Dobropis, Daňový doklad k záloze, pokladní doklady Přijatý/Vydaný Jednoduše pro PRÁVNICKOU osobu Trivi Jednoduše - Vytvoření přiznání k dani z příjmů právnických osob - Účetní závěrka - Zpracování 24 dokladů (rok) - zpracování 48 transakcí na bankovém účtu (rok) Roční

Více

Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí. Směrnice k DPH

Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí. Směrnice k DPH Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí Směrnice k DPH 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Základní legislativní východiska a další základní relevantní materiály MFČRaGFŘ zákon

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

DPH - novela 2017, závěr roku 2016 a další aktuální problematika

DPH - novela 2017, závěr roku 2016 a další aktuální problematika DPH - novela 2017, závěr roku 2016 a další aktuální problematika Číslo školení: 1702 Datum: 13.01.2017, 9.00 14.00h (prezence od 8.30h) Lektor: Ing. Miroslava Nováková, metodička DPH s dlouholetou praxí

Více

Tematický okruh Daně

Tematický okruh Daně Tematický okruh Daně 1. Příjmy ze závislé činnosti, jejich druh, výpočet záloh a roční zúčtování. Stanovení dílčího základu daně ze závislé činnosti, použití srážkové daně. 2. Příjmy z podnikání a jiné

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

... Trivi Jednoduše. Transakce na bankovním výpisu (1 řádek) 20 Kč 18 Kč 1 účetní operace vyplývající ze smlouvy 30 Kč 20 Kč

... Trivi Jednoduše. Transakce na bankovním výpisu (1 řádek) 20 Kč 18 Kč 1 účetní operace vyplývající ze smlouvy 30 Kč 20 Kč Jednoduše pro PRÁVNICKOU osobu Trivi Jednoduše - Vytvoření přiznání k dani z příjmů právnických osob - Účetní závěrka - Zpracování 24 dokladů (rok) - Zpracování 48 transakcí na bankovním účtu (rok) Roční

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník

Více

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání 1. Právní předpisy upravující účetnictví - funkce účetnictví, evidence podnikatelské činnosti - účtový rozvrh a účtová osnova - druhy účtů 2. Účetní

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Aktuálně k dani z příjmů FO 2014/2015

Aktuálně k dani z příjmů FO 2014/2015 Aktuálně k dani z příjmů FO Irena Tinková 2014/2015 Zaměřeno na drobné podnikatele a všechny, kdo si sami sestavují daňové přiznání Harmonogram 9:30 10:30 aktuálně daň z příjmů fyzických osob, daňový řád,

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2013 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/Základy účetnictví Přednáška 4 a 5 a 6 Nabytí dlouhodobého

Více

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků Téma 4 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků 4.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků (od 1. 1. 2011 daňový řád) 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech

Více

OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE ÚVOD POUŽITÉ ZKRATKY

OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE ÚVOD POUŽITÉ ZKRATKY OBSAH ÚVOD POUŽITÉ ZKRATKY 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Základní vymezení zákona o dani z přidané hodnoty 1.2 Informace MF ČR a GFŘ k úplatném DPH 2. PŘEDMĚT DANĚ 2.1 Plnění, která jsou předmětem DPH 2.1.1

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ DANĚ, ÚČETNICTVÍ DANĚ, ÚČETNICTVÍ, ÚČETNICTVÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, PERSONALISTIKA, MZDY. www.bovapolygon.cz LEDEN BŘEZEN 2015

KATALOG SEMINÁŘŮ DANĚ, ÚČETNICTVÍ DANĚ, ÚČETNICTVÍ, ÚČETNICTVÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, PERSONALISTIKA, MZDY. www.bovapolygon.cz LEDEN BŘEZEN 2015 KATALOG SEMINÁŘŮ LEDEN BŘEZEN 2015 DANĚ, ÚČETNICTVÍ DANĚ, ÚČETNICTVÍ, ÚČETNICTVÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, PERSONALISTIKA, MZDY www.bovapolygon.cz LEDEN 2015 19. 1. 2015 DPH V ROCE 2015 Ing. Václav BENDA

Více

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem. Vzdělávací agentura JVN www.jvn.cz Ing. Renata Horníčková Mobil: 604 914621 686 01 Uh.Hradiště jvn@ jvn.cz si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní vzdělávací cyklus Personální a mzdové procesy jako strategie

Více

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I.

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I. S M L O U V A O V E D E N Í Ú Č E T N I C T V Í Č. Firma: DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01 zastoupená: p.zlatuše Pazderová IČO: 25007360 DIČ: CZ25007360 bank.spojení: Fio Banka

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

4.2 100% odpočet výdajů (nákladů) vynaložených za zdaňovací období při realizaci projektů výzkumu a vývoje 63 4.3 Odečet z titulu vypořádání v

4.2 100% odpočet výdajů (nákladů) vynaložených za zdaňovací období při realizaci projektů výzkumu a vývoje 63 4.3 Odečet z titulu vypořádání v OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY 9 ÚVOD 11 1. REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ (vybrané změny) 12 1.1 Reforma veřejných financí 12 1.2 Daňový řád 16 2. ROZDĚLENÍ PŘÍJMŮ 24 2.1 Předmět daně 24 2.1.1 Příjmy, které nejsou

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Optimalizace

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO

NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606 628 873 NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY 2017 - ZABEZPEČENÍ POVINNOSTÍ ZAMĚSTNAVATELE V

Více

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Způsoby vymáhání postižením majetkových práv srážkami ze mzdy přikázáním pohledávky z účtu u PPS prodejem nemovitostí

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. a) Daňová soustava definice, princip, význam daní, členění daní, základní daňové pojmy b) Zúčtování daní a dotací daň z příjmu,

Více

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9 Obsah Úvod... 8 Používané zkratky... 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2010... 10 1.1 Právní předpisy... 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2010... 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - PROSINEC 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 VYŠKOV Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. 2. 3. 4. 5. 6. a. Základní ekonomické pojmy potřeby, výroba, hospodářství, trh, nabídka, poptávka, tržní rovnováha b. Zúčtování

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

nabídka platná k

nabídka platná k nabídka platná k 1. 9. 2016 tel.: 558 339 016, email: info@edlit.cz www.edlit.cz akreditované pracoviště MŠMT ČR akreditovaná instituce MPSV ČR akreditovaná instituce MV ČR akreditované zařízení MZ ČR

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2017 METIS Praha, spol. s r.o. 1. 1. 2017 K 1.1.2017 dochází ke zvýšení

Více

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17 Obsah Úvod 12 Změny a doplnění k 1. lednu 2011 13 1 Obecně o pohledávkách 17 1.1 Právní pohled 17 1.1.1 Pojem pohledávka z právního hlediska 17 1.1.2 Důvody vzniku pohledávky 17 1.1.3 Společné pohledávky

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2016 METIS Praha, spol. s r.o. 29. 1. 2016 K 1.1.2016 došlo ke zvýšení

Více

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah Předmluva....................................................................... XVII Seznam zkratek.................................................................. XVIII DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah Předmluva....................................................................... XVII Seznam zkratek.................................................................. XVIII DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele

Více

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy 3. Účtová třída - zúčtovací vztahy Zúčtovací vztahy - představují vztahy podniku k vnějšímu světu, které mají formu pohledávek nebo závazků. Členění umožňuje sledovat pohledávky a závazky z obchodního

Více

Základní pojmy a výpočty mezd

Základní pojmy a výpočty mezd Základní pojmy a výpočty mezd Hrubá a čistá mzda, částka k výplatě Základní mzda, pobídkové složky a náhrady mzdy tvoří hrubou mzdu. Hrubá mzda se snižuje o určité částky. Především to je zdravotní pojištění

Více

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723 035 947 616 00 Brno tel: 530 335 308!!! mail:su-brno@su-brno.cz www.su-brno.

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723 035 947 616 00 Brno tel: 530 335 308!!! mail:su-brno@su-brno.cz www.su-brno. 1/2015 BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Nabídka seminářů na 01/2015 2. Ceny seminářů v 01/2015 3. Způsob přihlašování na semináře 4. Členské příspěvky a pojistné na rok 2015 Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil:

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více