NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015"

Transkript

1 Olga Tučková - ODBORCONSULT-D tel: , fax: Štětínská 360/6, Praha 8 IČO , DIČ CZ ŽL č.j. F 12361/92 NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015 Přihlášky též: adresa: Místo: OSTRAVA, Dům kultury AKORD, Nám. SNP 1, Ostrava Zábřeh vždy od 9,00 hodin Jak se přihlásit: Zaplatíte účastnický poplatek (pozor na správný variabilní symbol) a odešlete přihlášku. Pro každý seminář použijte samostatnou přihlášku, ale osob lze napsat i více. Přihlášky též na obdržíte potvrzení o zařazení a výzvu k úhradě. Přihlášku musíme obdržet týden před konáním akce. Přihlášky nepotvrzujeme, jen v případě, že se přihlásí více účastníků, než je kapacita učebny, budeme vás informovat. Nezapomeňte v přihlášce uvádět své telefony i přesné adresy a DIČ firmy. Přihlášky je možno xeroxovat. Zaplacení a smluvní podmínky: proveďte na náš účet č /2010 u FIO banky a uveďte správný variabilní symbol akce. Platbu je nutné provést týden před akcí. Jedině tak budeme s vámi závazně počítat a u prezence obdržíte daňový doklad. Poplatek se vrací pouze při zrušení semináře pořadatelem, přeplnění kapacity přednáškové místnosti, o čemž byste byli včas informováni. V případě neúčasti se nevrací, ale respektujeme náhradníka. Součástí ceny je občerstvení. Přihlášky též na obdržíte potvrzení o zařazení a výzvu k úhradě SPISOVÁ SLUŽBA A NOVELA VYHLÁŠKY O SPISOVÉ SLUŽBĚ OD , ARCHIVACE VČETNĚ AKTUÁLNÍCH ZMĚN (včetně nové vyhlášky č. 283/2015 Sb., archivace dokladů a dokumentů, ukládání a skartace účetních a daňových dokladů) Dne 12. března 2015 cena: Kč 1 790,-- (včetně 21% DPH) var.sym PŘEDNÁŠÍ: PhDr. Hajzlerová Irena - ředitelka okresního archivu, zkušená a osvědčená lektorka TEMATICKÁ NÁPLŇ: Aktuální informace o provádění spisové služby od Nové povinnosti veřejně právních původců; ukládání a archivace firemních důležitých dokladů a dokumentů, účetních a daňových dokladů, jak správně postupovat s ukládáním, skartací a vyřazováním dokumentů a dokladů v roce Povinnost některých subjektů vést povinně spisovou službu. Přehled platné legislativy týkající se většiny odvětví (průmysl, školství, zdravotnictví, služby, obce, přísp. subjekty). Co platí, co je zrušeno a čím nahrazeno. AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ ZÁKONA O ARCHIVACI A SPISOVÉ SLUŽBĚ PRO ROK zákon číslo 56/2014 Sb., kterým se mění zákon číslo 499/2004 Sb. Seznámení se zásadami novely a aplikace v praxi. ZÁKON č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Jak pracovat s dokumenty, doklady, výklad problematiky; co, jak dlouho a kde nutno uchovávat, abychom vyhověli zákonným požadavkům. Postup podle legislativy Archivy, spisovna, komerční spisovny, počítání skartačních lhůt, mzdové listy, co lze převést do zahraničí. Postup u příspěvkových organizací, v organizačních složkách státu, u nevýdělečných subjektů, u fyzických osob, u podnikatelských subjektů. Základní okruhy pracovních úkonů na úseku ukládání a skartace dokladů. NOVÁ PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA č. 283/2014 Sb., kterou se od mění vyhláška č. 259/2012 Sb, o podrobnostech výkonu spisové služby. Nové povinnosti a postupy veřejně právního původce od Vysvětlení nových povinností a postupů dle nové vyhlášky. Zásady pro vedení spisové služby (písemná, elektronická forma). Dokumenty ve firmách a organizacích, podací deník, evidence, rozdělování, odesílání, ukládání dokumentů. Co vše je vlastně dokument ve firmě a organizaci. Předávání archiválií do archivu. Kdy je povinnost uchování analogových dokumentů a kdy je možné uchovávat pouze digitálně. Evidence dokumentů ve spisovnách organizací. Evidence archiválií. Zřizování a vedení spisoven a archivů. Jak u zrušených subjektů. Zabezpečení dokumentů rušených firem a organizací. Ukládání účetních a daňových dokladů. Doby nutného uchování dokumentů, než je možné provést skartaci. Evidence pošty, kdy a jak možno y skartovat, specifika faxů, informací na magnetických mediích. Archivace dokumentů v digitální podobě (opatření dokumentů metadaty, výstupní datové formáty, spisovny dokumentů v digitální podobě součástí el. systému spisové služby, národní digitální archiv. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA č. 213/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě. POKYN GFŘ D-7 k postupu správců daně při doručování prostřednictvím datových schránek. Změny v zákoně č. 300/2008 Sb., o elektronických komunikacích. Často řešené problémy a nedostatky v podnikatelských subjektech, subjektech ROPO a územních samosprávných celcích a archivaci a spisové službě. Návaznost na datové schránky, možnost archivace zpráv doručených do datové schránky; možná řešení ve firmách. Diskuse, zodpovídání dotazů účastníků semináře. 1

2 ZÁSADNÍ ZMĚNY V PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ AGENDĚ 2015 A EXEKUCE NA MZDU důležité informace ke změnám, včetně řešení insolvence zaměstnance, osobní bankrot, konkrétní použitelné informace a řešení přímo na příkladech z praxe Dne 12. března 2015 cena: Kč 1 790,-- (včetně 21% DPH) var.sym PŘEDNÁŠÍ: Křížek Zdeněk - specialista s dlouholetou praxí na ČSSZ, nyní osvědčený a zkušený lektor kladoucí důraz na aplikace legislativy na praktických příkladech TEMATICKÁ NÁPLŇ: Důležité informace z legislativy 2015 v personalistice a mzdovém účetnictví a to vše aplikováno na konkrétních praktických příkladech z praxe. AKTUÁLNÍ ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE A SOUVISEJÍ LEGISLATIVY PRO PERSONALISTY A MZDOVĚ ÚČETNÍ. Praktický aplikační seminář. EXEKUCE NA MZDU ZAMĚSTNANCE - INSOLVENČÍ ZÁKON, INSOLVENCE ZAMĚSTNANCE, OSOBNÍ BANKROT a postup mzdové účetní při provádění srážek. Specifické postupy při provádění srážek ze mzdy při soudním či správním rozhodnutí. Jedenáct zásad správného postupu. Srážky při osobním bankrotu. Účinky schválení oddlužení, rozhodnutí insolvenčního soudu a postup mzdové účetní, spolupráce s insolvenčním správcem. Dle kterých insolvenčního zákona postupovat. Občanský soudní řád, insolvenční zákon - povinnosti mzdové účetní. Zajištění dluhu zaměstnance na základě dohody s věřitelem o srážkách v roce SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU, ODMĚNY Jak postupovat v Změna ve výpočtu srážek, změna v životním minimu, normativních nákladech. Z kterých příjmů nelze srážet. Praktické výpočty - souběh exekuce a dohody srážce ze mzdy. Postup při více souběžných exekucích. Součinnost zaměstnavatele vůči exekutorovi zásadní informace, nový výklad - judikatura. Příklady. Konkrétní postupy, řešení. ODMĚŇOVÁNÍ, OTÁZKY VÝPOČTU MZDY, PLATU Nové částky minimální mzdy 2015, a nejnižší úrovně zaručené mzdy 2015 a dopad na další právní předpisy (daňový bonus, minimální vyměřovací základ, zákon o zaměstnanosti, příplatky). Co vše zahrnujeme pod pojem odměňování. Zúčtování mzdy, platu. Průměrný výdělek a jeho formy, příplatky ke mzdě a platu. Co zahrnujeme do výpočtu průměrného výdělku. Jak u DPP a DPČ. Jak s příplatky. Náhrada mzdy místo příplatků za práci ve svátek a přesčas. Konkrétní řešení, příklady, výpočty, kde se často chybuje. NOVELA ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI NOVELA ZÁKONA O INSPEKCI PRÁCE. Co se mění v povinnostech firem, personalistů a mzdových účetních. Osoby zdravotně znevýhodněné v roce Nové sankce za neplnění povinností, změny v předpisech a dokladování. PROBLEMATIKA PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY Řešení častých problémů - povinnosti personalistů. Chybné smlouvy s poskytovatelem pracovně lékařské služby. Řidiči referentských vozidel, zajišťování lékařských prohlídek, možné kontroly IBP - sankce za neplnění povinností, prohlídky u DPP a DPČ, u žáků a studentů v praxi. Možné důsledky výsledků prohlídek. Dopady do pracovněprávních vztahů. ZMĚNY V ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ Nové informace pro personalisty a majitele firem. Cizinci a jejich zdravotní a sociální pojištění. Změny v povinnostech zaměstnavatelů. Zrušení zelené karty nově zaměstnanecké karty (duální a neduální charakter). Jak správně postupovat v roce Správný postup personalisty. PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJISTNÉHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ Jak správně řešit chybně odvedené platby, přeplatky a vratky. Záměna pojišťoven. Pojistné u krátkodobých vztahů. Vyměřovací základ, započitatelnost příjmů, rozhodné období Právnické osoby a OSVČ - platby záloh. Minimální/maximální vyměřovací základ, neplacené volno, povinnosti 2015, termíny, sankce, pokuty. Názorné ukázky výpočtu pojistného 2015, tiskopisy, vzory. Konkrétní příklady z praxe personálních účetních. Řešené příklady. ZÁKON O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ 2015 A POSKYTOVÁNÍ NÁHRADY MZDY. Změny pro rok Pravidla účasti na nemocenském pojištění, výpočet dávek v roce Účast na nemocenském pojištění u DPP, rozhodný příjem, kontroly, nové redukční hranice 2015 pro výpočet náhrady mzdy a pro výpočet dávek nemocenského pojištění Předávání dat elektronicky. Nejčastější chyby a omyly. Příklady, správná řešení. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ Zaměstnávání důchodců a ohlašovací povinnost zaměstnavatele. Evidenční povinnosti - 37 z. č. 582/1991 Sb. Archivace dokladů. Evidenční listy - termíny Důchod předčasný, starobní v 2015, invalidní, pozůstalostní. Předdůchod a jeho podmínky. Redukční hranice Zrušení účasti II. pilíře. ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMU ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Změny ve slevách a daňových zvýhodnění na druhé a třetí dítě, uplatňování těchto slev, tiskopisy. Problematické oblasti při více dětech různých rodičů. Co musíme vyžadovat. Nezdanitelné částky 2015, pracující důchodci v roce aplikace rozhodnutí ÚS. Nové formuláře. Praktické příklady zdaňování. ZVLÁŠTNÍ SAZBA DANĚ Srážková daň a potvrzení o zdanitelných příjmech, příjmy podrobené srážkové dani, (DPP, autorské honoráře a další). Jak nově postupovat v roce Formuláře, termíny. CO MUSÍME ARCHIVOVAT, UKLÁDAT, SPISOVÁ SLUŽBA Povinnosti spisové služby a archivace v personalistice a mzdovém účetnictví. Co a jak dlouho je třeba dokladovat a uschovat, evidovat a kdy možno skartovat. ODPOVĚDNOST A POVINNOSTI PERSONALISTŮ A MZDOVÝCH ÚČETNÍCH Přehled povinností vůči orgánům státní správy, vůči zaměstnancům Často opomíjené povinnosti vedoucí k sankcím a postihům. Obohacení na straně zaměstnance. Povinnost vrácení neodůvodněného majetkového prospěchu. Lhůta pro vrácení a výše náhrady škody. ÚČASTNÍCI SEMINÁŘE OBDRŽÍ AKTUÁLNÍ ROZSÁHLÝ, CCA 140 STRÁNKOVÝ, TIŠTĚNÝ STUDIJNÍ MATERIÁL. CESTOVNÍ NÁHRADY 2015 A SILNIČNÍ DAŇ JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT POSKYTOVÁNÍ A ÚČTOVÁNÍ V KONKRÉTNÍCH PŘÍKLADECH Dne 16. března 2015 cena: Kč 1 790,-- (včetně 21% DPH) var.sym PŘEDNÁŠÍ: Pfeilerová Jaroslava - specialistka finančního ředitelství v oblasti cestovních náhrad a silniční daně, autorka řady příspěvků v odborných publikacích, osvědčená lektorka TEMATICKÁ NÁPLŇ: Seminář pro mzdové účetní, personalisty, asistentky a osoby zabývající se touto problematikou. SPRÁVNÉ POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD, ZMĚNY, PŘÍKLADY Z PRAXE, STANOVISKA MPSV. Účtování cestovních náhrad u podnikatelských subjektů, příspěvkových 2

3 organizací, obcí ÚSC a dalších subjektů v platném znění, včetně vyhlášek vydaných po novele zákoníku práce a prováděcích vyhlášek. Právní předpisy pro poskytování cestovních náhrad, vydané k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a informace o změnách v daňovém zákonu s dopadem na cestovní náhrady. Platné vyhlášky pro rok 2015: vyhl. č. 242/2015 Sb. a vyhl. č. 328/2014 Sb., základní náhrady používání silničních vozidel v ČR a o výši základní sazby zahraničních diet. Daň z příjmu v roce 2015 v souvislosti s cestovními náhradami a používání a účtování automobilu. Výklad ustanovení. *Jak správně postupovat při vyslání pracovníka na služební cestu, vydání a zúčtování cestovního příkazu z účetního a daňového hlediska v roce Termíny, povinnosti. Pracovní cesty v České republice, v zahraničí v rámci EU a pracovní cesty mimo EU. Opakované cesty v jeden den. Výklad novelizovaných zásadních ustanovení zákoníku práce. Uplatnění práva zaměstnance vyplývající z pracovněprávního vztahu. Přerušení cesty. Zrušení cesty, onemocnění na pracovní cestě. Poskytování cestovních náhrad i v jiných právních vztazích, pokud bylo jejich plnění sjednáno s odkazem na ZP, nebo v případě, že tak stanoví zvláštní předpis. Cestovní náhrady u statutárních zástupců, jednatelů, členů představenstva, orgánů obcí, volených zastupitelů, dozorčích rad, funkcionářů spolků a dalších subjektů. Druhy náhrad, obligatorní a fakultativní. Možnost poskytování cestovních náhrad v podnikatelské sféře v širším rozsahu než je umožněno ve sféře ROPO. Stravné a jeho snížení. Postup zaměstnavatele při jeho snížení. Stravenky a cesta. Vozidla při pracovních cestách, tzv. referentská vozidla, jiná vozidla než zaměstnavatele. Informace k vedení evidence ujetých kilometrů u služebních vozidel. Zúčtovatelná záloha pro účely pracovních cest tuzemských a zahraničních včetně postupu a termínu při jejím vyúčtování. Neposkytnutí zálohy na pracovní cestu. Používáni firemních karet. Kapesné. Co jsou nutné vedlejší výdaje. Kurzové rozdíly při zahraničních pracovních cestách, správné účtování. Příklady. Cestovní náhrady vyplácené v paušální výši paušalizace náhrad jak správně postupovat. Řešení konkrétních příkladů NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY PŘI POSKYTOVÁNÍ A ÚČTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Kdy zaměstnanec musí vracet neoprávněně vyplacenou náhradu. SILNIČNÍ DAŇ Postupy, termíny, náležitosti, formuláře. Diskuse, zodpovídání dotazů účastníků. DPH 2015 PRO MÍRNĚ POKROČILÉ A ZAČÁTEČNÍKY (pro méně zkušené, začínající nebo jednorázové plátce včetně některých změn 2015) Dne 16. března 2015 cena: Kč 1 790,-- (včetně 21% DPH) var.sym PŘEDNÁŠÍ: Ing. Vankeová Dana - certifikovaná účetní a členka dozorčí komise Komory certifikovaných účetních, dříve hlavní účetní a ekonomická ředitelka. Nyní zkušená lektorka s 25. letou praxí. TEMATICKÁ NÁPLŇ: AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO TY, KTEŘÍ S DPH ZAČÍNAJÍ NEBO SI CHTĚJÍ PROHLOUBIT ZNALOSTI A PODROBNĚJI SE SEZNÁMIT S PROBLEMATIKOU DPH A TÉŽ SE SEZNÁNIT SE ZMĚNAMI Od základů až k daňovému přiznání. DHP - základní informace o DPH, včetně některých novelizovaných ustanovení 2015 a ještě další informace o DPH. Základními pravidla uplatňování této daně jak v tuzemsku při prodeji, nákupu a službách, tak při provádění obchodních transakcí s jinými členskými státy EU a třetími zeměmi. Přehled základních pojmů v zákoně a specifika daňových subjektů. DPH u prodeje, nákupu, poskytnutí služeb, pronájmu, věcných břemen, montážní a stavební činnosti v ČR. Obrat pro povinnou registraci; kde se nejvíc chybuje, připravované změny. Zdanitelná plnění - dodání zboží a služeb; co je a co není zdanitelné plnění. Uskutečnění zdanitelných plnění, podmínky, náležitosti. Nejdůležitější informace pro vystavení faktury, daňového dokladu Správné vystavení/přijetí faktury, daňového dokladu. Náležitosti dokladu v roce Opravy dokladů, co můžeme sami opravit, čeho se vyvarovat. Režim přenesení daňové povinnosti. Základ daně a sazby daně včetně změn. Osvobození od daně bez nároku na odpočet. Osvobození od daně s nárokem na odpočet. Odpočet daně, jak správně postupovat. Krácení odpočtu. Jaké formuláře musíme vyplňovat k DPH. Daňové přiznání k DPH. Termíny vůči finančním úřadům. Vybraná ustanovení daňového řádu. Nejčastější chyby a omyly. Plátci - tituly povinného plátcovství bez vazby na obrat, osoby identifikované k dani, osoby povinné přiznat a zaplatit daň. Informace pro ty, kteří se s DPH setkají jen jednorázově. INFORMACE K NOVELE - změny, které je nutno znát a umět aplikovat. Diskuse, řešení problémů účastníků semináře. ÚČASTNÍCI SEMINÁŘE OBDRŽÍ AKTUÁLNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA O DPH. ZMĚNY V DANÍCH, ÚČETNICTVÍ 2015 A V SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVĚ (aktuální seminář ke změnám v daňové a účetní legislativě) Dne 17. března 2015 cena: Kč 1 790,-- (včetně 21% DPH) var.sym PŘEDNÁŠÍ: Ing. Vankeová Dana - certifikovaná účetní a členka dozorčí komise Komory certifikovaných účetních, dříve hlavní účetní a ekonomická ředitelka. Nyní zkušená lektorka s 25. letou praxí. TEMATICKÁ NÁPLŇ: Seminář je sestaven z praktické aplikace změn legislativy roku Jedná se o praktický seminář vhodný pro účetní, ekonomy, mzdové účetní, vedoucí ekonomické pracovníky, účetní poradce a majitele firem, kteří chtějí získat aktuální informace o změnách. ZÁSADNÍ ZMĚNY V ZÁKONECH, VYHLÁŠKÁCH A POKYNECH PRO ROK Přehled platné legislativy a její aplikace na konkrétních příkladech z praxe. ZMĚNY V ÚČETNICTVÍ OD Vyhl. č. 301/2014 Sb., kterou se mění vyhl. č.410/2009 Sb. a vyhl. č.473/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Nová vyhl. č. 312/2014 Sb. o podmínkách sestavení účetních výkazů (konsolidační vyhláška státu). ZMĚNY V DANÍCH Z PŘÍJMŮ OD Zákon č. 267/2014 Sb. Vybraná změněná ustanovení (celkem 300 změn) v daních z příjmů od roku 2015: změny některých ustanovení již zavedených od , ale nyní pozastavených; obnovení slevy na poplatníka u důchodců; nové daňového zvýhodnění na 3

4 dítě; omezení výdajů uplatňovaných procentem z příjmů u některých OSVČ; částečné zrušení zákona o zřízení jednoho inkasního místa; osvobození podílů na zisku od daně z příjmů fyzických osob; ponechání platnosti některých ustanovení např.: změny v osvobození od daně ze závislé činnosti; změny zákona o rezervách, boj s daňovými úniky, oznamování osvobozených příjmů; výběr z řady dalších cca 295 drobných, avšak důležitých změn u právnických i fyzických osob. ZMĚNY DPH OD A OD celkem 3 novely: aplikace 1. novely (implementační novela) zákona o DPH již od zákon č.196/2014 Sb.; aplikace 2. novely (sazbová novela) zákona o DPH od zákon č. 262/2014 Sb.; aplikace 3. novely (velká změnová novela) o DPH od zákon č. 360/2014 Sb. Nové nařízení vlády č. 361/2014 Sb. s platností od Změny DPH u majetku, nemovitých věcí, změny u pronájmu, rozšíření režimu přenesené daňové povinnosti (trvalé dočasné), dodání nemovité věci, změny DPH u výstavby, prodej zboží za ceny bez daně, změny v závazném posouzení, nové kontrolní hlášení a řada dalších důležitých změn. ZMĚNY V OBLASTI FINANČNÍHO TRHU Změna zákona o platebním styku. Změna zákona o omezení plateb v hotovosti. Zákon číslo 261/2014 Sb., zejména změna zákona o platebním styku již platná od ! Řada změn např.: omezení z Kč ,-- na Kč ,-- a další změny. FAKTURACE OD Změny s ohledem na změny v oblastech finančního trhu - novely zákona a změněných ustanovení zákona o DPH. Nový typ dokladu. ZDAŇOVÁNÍ MEZD Přehled změn v dani z příjmů v souvislosti se závislou činností. Podepsané - nepodepsané prohlášení k dani. Srážková daň Zdaňování příjmů z DPP, DPČ. ZMĚNY DAŇOVÉHO ŘÁDU OD změna právní úpravy sankcí včetně zavedení nové pokuty za neplnění povinností nepeněžité povahy a další. ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE - od Zrušení povinnosti elektronického podpisu v některých případech. Rozšíření povinností k elektronické komunikaci ve věcech daní, zrušení povinné elektronické komunikace ve věcech pojistného. NOVELA ZÁKONA O DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ od CESTOVNÍ NÁHRADY Stručná informace o cestovních náhradách pro rok Nové sazby NOVÉ NAŘÍZENÍ, INFORMACE A POKYNY MF ČR a GFŘ platné pro rok Přehled platných závazných pokynů a jejich aplikace v praxi. TÉMATICKÁ NÁPLŇ BUDE DOPLŇOVÁNA PODLE ZVEŘEJŇOVANÝCH SCHVÁLENÝCH ZMĚN V PRŮBĚHU ROKU. ÚČETNÍ A DAŇOVÁ PROBLEMATIKA ROK HMOTNÝ A NEHMOTNY MAJETEK A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ MAJETKU, ZATŘÍĎOVÁNÍ - ROK (aplikace nových ustanovení o majetku v návaznosti na účetní a daňovou problematiku) Dne 19. března 2015 cena: Kč 1 790,-- (včetně 21% DPH) var.sym PŘEDNÁŠÍ: Ing. Blažek Jiří - certifikovaný lektor v oblasti investiční výstavby, vzdělávací a poradenská činnost ve stavebnictví, projektová činnost a inženýrské výkony, technický poradce TEMATICKÁ NÁPLŇ: AKTUÁLNÍ INFORMACE K ÚČETNÍ, DAŇOVÉ A TECHNICKÉ PROBLEMATICE MAJETKU U VŠECH SUBJEKTŮ ROK 2015 i po novele Zákona o dani z příjmu z. č. 267/2014 Sb. Praktická aplikace včetně změn. Vymezení a členění majetku dle právních předpisů o reprodukci majetku (investiční a neinvestiční majetek, hmotný a nehmotný majetek, nemovitosti a movité věci, stavební a technologické části, ocenitelná práva) - nové řešení dle NOZ. TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ - pojmy technické zhodnocení, rekonstrukce, modernizace. Opravy a udržovací práce. Odpisování majetku, jeho zařazení do odpisových skupin. Sociální stavby, rozčlenění DPH dle sazeb základní (21 %) a snížené (15 %). Rozdíl mezi výdaji zahrnovanými do technického zhodnocení nebo do oprav (rozdíly u staveb, technologií, samostatných movitých věcí, provozních souborů a výpočetní techniky). Pokyn GFŘ D - 6. Výklad položek vyhlášky č. 560/2006 Sb., o státní účasti financování reprodukce majetku. ZATŘIĎOVÁNÍ MAJETKU (hmotného, nehmotného movitého, nemovitého) dle platných soustav v ČR, v EU, změny vyvolané NOZ. Základní rozčlenění stavby (stavby, nedílná součást stavby, samostatné movité věci ve stavbě). MAJETEK Vypracování dokumentace a rozpočtu pro opravy, investice a udržovací práce na majetku, vazba na účetní předpisy. Autorská a průmyslová práva z hlediska majetku, licence, ocenitelná práva, změny dle NOZ. Služby rozdělené z hlediska kategorie majetku. Správní a odborné činnosti v souvislosti s majetkem v přípravě a realizaci staveb. Hlavní rozdíly v pojmech: věci práva jiné majetkové hodnoty. Nový pohled dle NOZ. Pojem majetkové jednice, samostatné věci, její součást a příslušenství, změny dle NOZ. Provozní náklady, vstupní cena majetku, druh ceny. Vazba na stavební zákon č. 183/2006 Sb., pojmy stavební a udržovací práce. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA Zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, vyhl. č. 3/2008 Sb., kterou se provádí zákon ve znění pozdějších předpisů. Zák. č. 593/1992 Sb., o rezervách, ve znění pozdějších předpisů. Zák. č. 526/1990 Sb., o cenách a vyhl. č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách. Zákon č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů - od zásadní změny! Zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Vyhl. č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zák. o účetnictví - rok Přenesení daňové povinnosti dle 92 e) zákona o DPH a rozšíření přenesení daňové povinnosti od ODPISY 2014 A daňové odpisování samostatných movitých věcí, souborů movitých věcí a nehmotného majetku zabudovaného ve stavbě. Možnosti a způsoby odpisování, jak řešit odpisy nehmotného majetku. Rozdíly mezi daňovými a účetními odpisy. INVENTRARIZACE MAJETKU - správný postup, zúčtování inventarizačních rozdílů. POZEMKY v souvislosti se stavbou - součásti a příslušenství. NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA. Vybraná ustanovení, která mají vztah k majetku a nakládání s majetkem. Co je nově nedílnou součástí majetku a řada dalších změn. Přístavby, vestavby, změny staveb - rok KATASTR NEMOVITOSTÍ zásadní změny, vazba na skutečné prokázání majetku. Zásadně se do katastru nemovitostí nezapisují některé dosavadní stavby (např.: dočasné, rozestavěné, inženýrské sítě). POROVNÁNÍ SE STÁVAJÍCÍM STAVEM. Co je třeba změnit, upravit, přepracovat. ZMĚNY PRO ROK 2015 z. č. 267/2014 Sb. Přehled přijatých změn týkajících se majetku. DISKUSE, dotazy, odpovědi. Účastníci semináře obdrží doplňující rozsáhlé studijní materiály zpracované lektorem pro tento seminář. 4

5 přihlášky též na - obdržíte potvrzení o zařazení a v příloze výzvu k úhradě ZDE ODDĚLTE A VYPLNĚNÉ ODEŠLETE ODBORCONSULT-D Štětínská 360/6, Praha 8 OSTRAVA Závazná přihláška na seminář na téma konaný dne Jména účastníků: telefon Název a sídlo firmy pro daňový doklad : IČ/DIČ Potvrzujeme, že jsme dne poukázali na účet č /2010 v.s z našeho účtu číslo úhrnnou částku souhlasím se zasíláním nabídek školení na e_mail adresu: Razítko a podpis 5

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty. MZDY v roce 2011. který se uskuteční

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty. MZDY v roce 2011. který se uskuteční SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO pořádá dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty MZDY v roce 2011 který se uskuteční ve dnech 17. a 18. února 2011 v budově SVŠE Znojmo, Loucká 21 Součástí

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2.

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2. OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA 13 1.1 OBECNĚ K OSOBNÍ EVIDENCI 15 1.2 JAKÁ OSOBNÍ DATA LZE A NELZE VYŽADOVAT 16 1.3 ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ. 17 1.4 OSOBNÍ SPIS 18 1.5 OCHRANA OSOBNÍCH

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah Předmluva....................................................................... XVII Seznam zkratek.................................................................. XVIII DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele

Více

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah Předmluva....................................................................... XVII Seznam zkratek.................................................................. XVIII DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA CHOMUTOV NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ *** PODZIM ZIMA 2010 *** VZDĚLÁVACÍ AGENTURA GEN

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA CHOMUTOV NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ *** PODZIM ZIMA 2010 *** VZDĚLÁVACÍ AGENTURA GEN ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA Marta Semančíková, Písečná 5024, 430 05 CHOMUTOV AGENTURA GEN IČO: 48298816 VZDĚLÁVACÍ AGENTURA GEN CHOMUTOV Kurz: Termín: Organizace:.. Jméno a příjmení:. Adresa:. PSČ:.. NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.cz

OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.cz 12/2008 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ 1. Semináře 2. Připravujeme 3. Odborné téma 4. Organizační záležitosti OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - PROSINEC 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 VYŠKOV Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.................... 10 Úvod........................................................... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ....................

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2013 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

01101 Řádek v účetním deníku. 01202 Měsíční minimum. 01203 Měsíční maximum. 01204 Vyčlenění lidských zdrojů a datového prostoru

01101 Řádek v účetním deníku. 01202 Měsíční minimum. 01203 Měsíční maximum. 01204 Vyčlenění lidských zdrojů a datového prostoru Strana 1 bez 011 Účetnictví 01101 Řádek v účetním deníku Každý řádek v účetním deníku 16,00 21% 19,40 01102 Měsíční minimum Minimální měsíční poplatek 1 600,00 21% 1 936,00 01103 Měsíční maximum Maximální

Více

Aktuálně k dani z příjmů FO 2014/2015

Aktuálně k dani z příjmů FO 2014/2015 Aktuálně k dani z příjmů FO Irena Tinková 2014/2015 Zaměřeno na drobné podnikatele a všechny, kdo si sami sestavují daňové přiznání Harmonogram 9:30 10:30 aktuálně daň z příjmů fyzických osob, daňový řád,

Více

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Kapitola 1 Povinnosti zaměstnavatele k úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 Kapitola 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ DAŇOVÁ EVIDENCE UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Základy daňové evidence, dokumenty. str. 2 o Legislativní úpravy, pomocné předpisy o Přehled hlavní

Více

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11 Personální činnost podniku mzdy cv. 11 Odměňování pracovníků Přímé odměny ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody v nefinančním vyjádření Nehmotné

Více

DANĚ A ÚČETNICTVÍ 2014/2015,

DANĚ A ÚČETNICTVÍ 2014/2015, C O M M E R C E B A S E s.r.o. zapsaná u OS Ústí n.l. pod čj. C 1946 (Ing. Eduard HRDINA, daňový poradce) Josefa Hory 4115 / 27 46604 Jablonec nad Nisou tel. 602111535 DIČ CZ44565704 Internet: http://www.danevimjaknane.cz

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Harmonizace účetních, daňových a celních systémů Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I.

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I. S M L O U V A O V E D E N Í Ú Č E T N I C T V Í Č. Firma: DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01 zastoupená: p.zlatuše Pazderová IČO: 25007360 DIČ: CZ25007360 bank.spojení: Fio Banka

Více

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem. Vzdělávací agentura JVN www.jvn.cz Ing. Renata Horníčková Mobil: 604 914621 686 01 Uh.Hradiště jvn@ jvn.cz si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní vzdělávací cyklus Personální a mzdové procesy jako strategie

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 METIS Praha, spol. s r.o. 31.1.2010 Předkládáme Vám přehled změn v právních předpisech z oblasti daní, sociálního

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) působnost od roku 1992 akreditace MŠMT ČR výpis z živnostenského rejstříku nčj. MMB/0155205/2010 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) Přehled seminářů....................................................

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o.

Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o. Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o. Věc: Změny ve mzdách od 1. 1. 2012 Upozornění: Instalovaná verze programu mezd a předané pokyny jsou připraveny

Více

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723 035 947 616 00 Brno tel: 530 335 308!!! mail:su-brno@su-brno.cz www.su-brno.

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723 035 947 616 00 Brno tel: 530 335 308!!! mail:su-brno@su-brno.cz www.su-brno. 1/2015 BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Nabídka seminářů na 01/2015 2. Ceny seminářů v 01/2015 3. Způsob přihlašování na semináře 4. Členské příspěvky a pojistné na rok 2015 Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil:

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

DANĚ A ÚČETNICTVÍ 2015/2016,

DANĚ A ÚČETNICTVÍ 2015/2016, C O M M E R C E B A S E s.r.o. zapsaná u OS Ústí n.l. pod čj. C 1946 (Ing. Eduard HRDINA, daňový poradce) Josefa Hory 4115 / 27 46604 Jablonec nad Nisou tel. 602111535 DIČ CZ44565704 Internet: http://www.danevimjaknane.cz

Více

OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: Tel./fax: 541 212 681 616 00 Brno mobil: 723 035 947 mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.

OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: Tel./fax: 541 212 681 616 00 Brno mobil: 723 035 947 mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno. 2/2010 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Semináře 2. Informace k pojištění 3. Informace České daňové správy 4. Organizační záležitosti 5. Nabídka pracovního místa Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt:

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY -Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723 035 947 616 00 Brno tel: 530 335 308 mail:su-brno@su-brno.cz www.su-brno.

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723 035 947 616 00 Brno tel: 530 335 308 mail:su-brno@su-brno.cz www.su-brno. 2/2015 BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Nabídka seminářů na 04/2015 2. Nabídka seminářů na 05/2015 3. Nabídka seminářů na 06/2015 4. Ceny seminářů 5. Členské příspěvky a pojistné na rok 2015 6. Článek na odborné

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy 3. Účtová třída - zúčtovací vztahy Zúčtovací vztahy - představují vztahy podniku k vnějšímu světu, které mají formu pohledávek nebo závazků. Členění umožňuje sledovat pohledávky a závazky z obchodního

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

DANĚ A ÚČETNICTVÍ 2011,

DANĚ A ÚČETNICTVÍ 2011, C O M M E R C E B A S E s.r.o. zapsaná u OS Ústí n.l. pod čj. C 1946 (Ing. Eduard HRDINA, daňový poradce) Josefa Hory 4115 / 27 46604 Jablonec nad Nisou tel. a fax 484846220 DIČ CZ44565704 Internet: http://www.danevimjaknane.cz

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Teze daňové reformy 2013

Teze daňové reformy 2013 Teze daňové reformy 2013 A. Harmonogram reformy: I. fáze - novely zákonů 586/1992 Sb., 589/1992 Sb. a 592/1992 Sb. aj. vypracování paragrafovaného znění do 30. 4. 2011, předložení do vlády do 30. 6. 2011,

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2 Změny některých zákonů přijaté zákonem č. 362/2009 Sb., v souvislosti s přijetím zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 (tzv. Janotův balíček ), podle právního stavu k 1. 1. 2010 1. Úvod...

Více

Základní pojmy účetnictví nevýdělečných organizací

Základní pojmy účetnictví nevýdělečných organizací Základní pojmy účetnictví nevýdělečných organizací Osnova 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví 2. Vyhláška 504/2002 Sb. 3. České účetní standardy 401-414 4. Předmět účetnictví 5. Období vedení účetnictví

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Čl. 3 Archivace a skartace písemností

Čl. 3 Archivace a skartace písemností Základní umělecká škola J. B. Foerstera,Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení Pro zajištění řádného nakládání s písemnostmi ve smyslu zákona č.

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 06. OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Vypracoval: Schválil: ZSJN/90/2008 Pedagogická rada projednala

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

STEREo 22 Návody a postupy legislativa 2014

STEREo 22 Návody a postupy legislativa 2014 legislativa» NÁVoDY» ŠKolENí» TIPY, TRIKY» SoUTĚŽE» NÁVoDY» akce 1 VYDÁNÍ LEDEN 2014 OSTNAC INFORMAČNÍ NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A PARTNERY SPOLEČNOSTI JEŽEK SoFTWaRE STEREo 22 Návody a postupy legislativa

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Tachově Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací EPO Daňové identifi kační číslo C Z 7 8 4 2 5 5 9 7 6 2 Rodné číslo 7 8 4 2 5 / 5

Více