Daně, účetnictví a finance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daně, účetnictví a finance"

Transkript

1 V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1,

2 Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň a v roce 2015 přejeme hodně štěstí. Kolektiv 1. VOX a.s.

3 daně, ÚČETNICTVÍ A FINANCE obsah TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA VELKÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VČETNĚ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ ROKU SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ V PLNÉM ROZSAHU ZA ROK 2014 SESTAVENÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB ZA ROK DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ V ROCE ZMĚNY VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ A PERSONÁLNÍ OBLASTI OD DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB VE ZNĚNÍ ZÁKONA PLATNÉHO PRO ROK ÚČETNÍ PŘEDPISY PRO PODNIKATELE NOVINKY PRO ROK ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ V NÁVAZNOSTI NA NOVELU DAŇOVÉHO ŘÁDU ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PODNIKU ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ZAHRANIČNÍ SPOLEČNOSTI V ČR, 13 ORGANIZAČNÍ SLOŽKA ČESKÉ SPOLEČNOSTI V ZAHRANIČÍ DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ VÝDAJE V ROCE 2014 A PRO ROK AKTUÁLNĚ K DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVĚ V ROCE DAŇ SILNIČNÍ V ROCE ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ A VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ Z POHLEDU ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ A DANĚ Z PŘÍJMŮ PŘÍPADOVÉ STUDIE CESTOVNÍ NÁHRADY V ROCE ÚČETNICTVÍ PRÁVNICKÝCH OSOB, DAŇ Z PŘÍJMŮ A DPH V ROCE UPLATŇOVÁNÍ DPH VE ZDRAVOTNICTVÍ S DŮRAZEM NA ZMĚNY OD JAK NA MZDY A PLATY V ROCE DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZA ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ 2014 A AKTUALITY PRO ROK KONTROLNÍ VAZBY V ÚČETNICTVÍ JAK PŘEDEJÍT VČAS CHYBÁM A OMYLŮM ZMĚNY V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ SE ZBOŽÍM A SLUŽBAMI PRO ROK UZAVŘENÍ ÚČETNICTVÍ ZA ROK PRŮŘEZ ZMĚN ZÁKONŮ V OBLASTI DANÍ A ÚČETNICTVÍ NA SLOVENSKU OD POVINNOSTI MZDOVÝCH ÚČTÁREN PO UZAVŘENÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU 2014 A NOVINKY ROKU PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ ZÁKONA O DPH V ROCE MAJETEK VĚCI A VĚCNÁ PRÁVA, NEMOVITOSTI, ZATŘÍDĚNÍ MAJETKU SPRÁVA DOKUMENTŮ V INSTITUCI PO NOVELE ZÁKONA O ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÉ SLUŽBĚ UPLATŇOVÁNÍ PŘEDPISŮ O SPRÁVĚ SPOTŘEBNÍCH DANÍ V PRAXI ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE, SESTAVENÍ PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB UPLATŇOVÁNÍ DPH VE STAVEBNICTVÍ A U NEMOVITOSTÍ V ROCE INTRASTAT V ROCE VYÚČTOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍCH CEST, VALUTOVÁ POKLADNA, PLATEBNÍ KARTY ZMĚNY PRO ROK AKTUÁLNÍ VÝKLADOVÉ PROBLÉMY (V JUDIKATUŘE A STANOVISCÍCH MF ČR) TÝKAJÍCÍ SE DAŇOVÉ A ÚČETNÍ OBLASTI ÚČTOVÁNÍ V CIZÍCH MĚNÁCH A KURSOVÉ ROZDÍLY V PRAXI PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB ZA ROK CESTOVNÍ NÁHRADY NOVELA ZÁKONA O DPH PRO ROK

4 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZA ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ 2014 A AKTUALITY PRO ROK 2015 SOBOTNÍ VÝUKA DAŇOVÝ PROFESIONÁL KOMPLETNĚ DAŇOVÝ PROFESIONÁL POVINNÝ CYKLUS K ZÍSKÁNÍ MEZINÁRODNÍHO CERTIFIKÁTU IES DANĚ VÝKLAD NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZÁKONŮ ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÉ OSOBY MZDOVÁ PROBLEMATIKA KROK ZA KROKEM VNITŘNÍ SMĚRNICE PRO PODNIKATELE V SOULADU SE ZMĚNAMI PŘEDPISŮ PRO ROK POSTAVENÍ JEDNATELE PRÁVNÍ, ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ FYZICKÉ OSOBY ÚČETNÍ A DAŇOVÉ AKTUALITY OČIMA DAŇOVÉ PORADKYNĚ ZÁKON O DPH SE ZAMĚŘENÍM NA TUZEMSKO a KONTROLA A AUDIT HOSPODAŘENÍ V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH MEZINÁRODNÍ ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ DAŇOVÉ REZIDENTSTVÍ A STÁLÁ PROVOZOVNA UPLATŇOVÁNÍ DPH VE VZTAHU K EU A TŘETÍM ZEMÍM DERIVÁTY V ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ CELNÍ PŘEDPISY V ROCE CESTOVNÍ NÁHRADY VE VAZBĚ NA ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ A DALŠÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY ZÁKON O POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A ZÁKON O ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ PENĚŽNÍ A NEPENĚŽNÍ BENEFITY POSKYTOVANÉ ZAMĚSTNANCŮM ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ ZÁVISLÁ ČINNOST ÚČETNICTVÍ A DANĚ V PRAXI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘEMĚNY OBCHODNÍCH KORPORACÍ PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI ÚČETNÍ A DAŇOVÉ DOKLADY, FAKTURACE V ROCE MARKETING A REKLAMA Z ÚČETNÍHO A DAŇOVÉHO HLEDISKA DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR A VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ DO ZAHRANIČÍ Z POHLEDU SOCIÁLNÍHO A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A DANĚ Z PŘÍJMŮ V ROCE MALÉ DANĚ VÝKLAD ZÁKONŮ ZÁKON O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH A EKOLOGICKÁ DAŇ ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ ZKUŠEBNÍ ŘÁD KOMORY DAŇOVÝCH PORADCŮ ČR CASH FLOW V TEORII I PRAXI ZÁKON O DANI SILNIČNÍ ZÁKON O DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ DPH V ROCE AKTUALITY V ÚČETNICTVÍ VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK V ROCE OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH Z FIREMNÍHO POHLEDU AKTUÁLNÍ PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S APLIKACÍ PŘÍKLADY DAŇOVÉ DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY (příklady) DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB (příklady)

5 daně, ÚČETNICTVÍ A FINANCE TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA NÁKLADY A VÝNOSY ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY DODACÍ DOLOŽKY INCOTERMS DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB (příklady) SVĚŘENSKÝ FOND (TRUST) PRÁVNÍ, ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED ZÁKLADY IFRS LEASINGOVÉ OPERACE Z ÚČETNÍHO A DAŇOVÉHO HLEDISKA VÝKLAD ÚČETNICTVÍ FINANČNÍ ANALÝZA NA BÁZI ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZAHRANIČNÍ OBCHOD SE ZBOŽÍM A SLUŽBAMI Z POHLEDU UPLATŇOVÁNÍ DPH A CELNÍCH PŘEDPISŮ PŘÍKLADY ÚČETNÍ SRÁŽKY ZE MZDY, EXEKUCE, OSOBNÍ BANKROT VYUŽITÍ EXCELU VE FINANČNÍM MANAGEMENTU ÚČETNÍ A DAŇOVÉ CHUŤOVKY PO LEGISLATIVNÍCH ZMĚNÁCH OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PRAXI FUNGOVÁNÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI a KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ A IFRS KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ A ZÁKLADY KONSOLIDACE PODLE IFRS INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ V PRAXI (SE ZAMĚŘENÍM NA KONKURZ) ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED DAŇOVÝ ŘÁD 77 3., 10., 17. a ANGLIČTINA VE FINANCÍCH A ÚČETNICTVÍ a MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ (IFRS) SPECIÁLKA OD A DO Z MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARDY I. SPECIÁLKA OD A DO Z LIKVIDACE OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ A DRUŽSTEV PRÁVNÍ, ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED DAŇOVÉ A ÚČETNÍ PROBLÉMY MALÝCH S.R.O POVINNÁ ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE A DATOVÉ SCHRÁNKY DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK, ZÁSOBY, SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, NEDOKONČENÁ VÝROBA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE IFRS DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ SE ZAMĚŘENÍM NA URČENÍ SMĚRNÉ HODNOTY FAKTURACE V ROCE 2015, PRÁCE S ÚČETNÍMI A DAŇOVÝMI DOKLADY ŘEŠENÍ ÚPADKU ODDLUŽENÍM NOVINKY V PRAVOPISE, STYLISTICE A NORMĚ PODNIKATELSKÁ SESKUPENÍ PRÁVNÍ, ÚĆETNÍ A DAŇOVÝ POHLED ANEB JAK SPRÁVNĚ NASTAVIT FUNGOVÁNÍ UVNITŘ SKUPINY CO MUSÍ ÚČETNÍ VĚDĚT O DPH BEZÚPLATNÉ PŘÍJMY Z HLEDISKA DANĚ Z PŘÍJMŮ POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V ROCE POZEMKY, DOMY, BYTY, SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ A KATASTR NEMOVITOSTÍ AKTUÁLNÍ ZKUŠENOSTI Z PRAXE MAJETEK PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ A IFRS SROVNÁNÍ

6 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA ZATŘIĎOVÁNÍ MAJETKU A SLUŽEB PODLE STATISTICKÝCH KLASIFIKACÍ Z POHLEDU DANÍ EKONOMICKÉ, DAŇOVÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE ÚČETNICTVÍ PRO PRÁVNÍKY IFRS V PRAXI TRESTNÍ PRÁVO DAŇOVÉ A SOUVISEJÍCÍ PROBLEMATIKA TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇOVÝ ŘÁD PRO ÚČETNÍ DAŇ Z PŘÍJMŮ, OSTATNÍ DANĚ A STATUS VEŘEJNÉ PROSPĚŠNOSTI V NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH OD POKLADNA, PRÁCE S PENĚZI, KTERÉ NEJSOU VAŠE, PLATEBNÍ KARTY NEMOVITOSTI A JEJICH NÁJEM Z ÚČETNÍHO A DAŇOVÉHO POHLEDU ZÁKLADY PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ DLE ZMĚN PŘEDPISŮ PRO ROK 2015 VÝKLAD POLOPATĚ POHLEDÁVKY ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED KONTROLA U PŘÍJEMCE DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ JAK MŮŽE MANAGEMENT FIRMY PŘEDEJÍT DAŇOVÉ PASTI INTRASTAT V ROCE TRANSFEROVÉ CENY Z POHLEDU DANÍ, PRÁVA A AUDITU KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH KOMPLEXNÍ POHLED NA DAŇOVOU SOUSTAVU V ROCE DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY SMLOUVY DLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU AKTUÁLNÍ PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI DAŇOVÝ A ÚČETNÍ POHLED NA SMLOUVY A SMLUVNÍ VZTAHY VZÁJEMNÉ SOUVISLOSTI DPH, DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB A ÚČETNICTVÍ US GAAP V PRAXI a MZDOVÝ AUDIT 108 STAVBA NA CIZÍM POZEMKU ANEB MOŽNOSTI REALIZACE DLE NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY VČETNĚ ÚČETNÍCH A DAŇOVÝCH SOUVISLOSTÍ DAŇOVÉ MINIMUM PRO ÚČETNÍ MATEŘSKÁ A DCEŘINÁ SPOLEČNOST Z DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO POHLEDU IFRS FINANČNÍ NÁSTROJE PŘEMĚNY OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ ÚČETNÍ, DAŇOVÝ POHLED DPH NEJČASTĚJŠÍ CHYBY FORENZNÍ ÚČETNICTVÍ V KOSTCE DODACÍ DOLOŽKY INCOTERMS KONSOLIDACE PROCVIČENÍ OBTÍŽNĚJŠÍCH OBLASTÍ OPATŘENÍ PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ A FINANCOVÁNÍ TERORISMU (AML/CFT) FINANČNÍ ANALÝZA KROK PO KROKU AŽ K SOUHRNNÝM ANALÝZÁM ZÁSOBY, SKLADOVÁ EVIDENCE, NÁVAZNOST NA FAKTURACI, DROBNÝ HMOTNÝ MAJETEK, SESTAVENÍ SMĚRNICE

7 leden 2015 VELKÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VČETNĚ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ ROKU 2014 VOLNÝ CYKLUS daně, ÚČETNICTVÍ A FINANCE SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ ZA ROK :00 14:00 MÍSTO ČS VTS, Novotného lávka 5, PRAHA 1 Cyklus seminářů je určen všem, kteří budou sestavovat účetní závěrku a daňové přiznání. Budete připraveni na sestavování účetní závěrky a daňového přiznání. Ing. Ivana Pilařová (daňová poradkyně a auditorka) SE SKLÁDÁ ZE DVOU SEMINÁŘŮ, KTERÉ LZE ABSOLVOVAT I SAMOSTATNĚ 1. seminář SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ ZA ROK seminář SESTAVENÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB ZA ROK :00 14:00 MÍSTO ČS VTS, Novotného lávka 5, PRAHA 1 Účastníci semináře se připraví na sestavování účetní závěrky. Seminář ocení každý, kdo bude sestavovat účetní závěrku. Ing. Ivana Pilařová (daňová poradkyně a auditorka) Obsah účetní závěrky změny jednotlivých částí účetní závěrky zveřejňování účetní závěrky základní závěrkové operace kursové rozdíly, inventurní rozdíly, časové rozlišení, účetní odpisy, ošetření polhůtních závazků, tvorba dohadných položek, opravných položek, účetních i zákonných rezerv, přecenění majetkových podílů, zaúčtování daňové povinnosti, rezervy na splatnou daň, výpočet a zaúčtování odložené daňové povinnosti příprava účetnictví na sestavení základu daně novinky v účetních výkazech pro rok 2014 ukládání účetní závěrky do sbírky listin. POZNÁMKA Seminář je součástí cyklu VELKÁ ÚČETNÍ ZÁ- VĚRKA VČETNĚ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ ROKU Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně. KÓD: CENA: Kč bez DPH (vč. slevy ve výši 890 Kč při účasti na celém cyklu) Kč vč. 21% DPH KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 7

8 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE leden 2015 SESTAVENÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB ZA ROK 2014 DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ V ROCE :00 14:00 MÍSTO ČS VTS, Novotného lávka 5, PRAHA 1 Pro účetní firem, kteří mají povinnost podat přiznání k dani z příjmů PO. Seminář ocení každý, kdo bude sestavovat daňové přiznání. Ing. Ivana Pilařová (daňová poradkyně a auditorka) Vysvětlen bude vztah základu daně k účetnímu výsledku hospodaření podrobně bude probrána transformace výsledku hospodaření na základ daně, a to v jednotlivých řádcích daňového přiznání důraz položíme zejména na složité případy daňově neuznatelných nákladů a nezdanitelných výnosů a na oblasti, které byly v poslední době novelizovány, pozornost bude dále věnována odčitatelným položkám a slevám na dani, výpočtu daňové povinnosti a výpočtu záloh na další období. POZNÁMKA Seminář je součástí cyklu VELKÁ ÚČETNÍ ZÁ- VĚRKA VČETNĚ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ ROKU Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně :00 14:00 Seminář je určen pro účetní, daňové poradce, odhadce, znalce, realitní makléře a ostatní, kteří se o danou problematiku zajímají. Na semináři získáte ucelený pohled na aktuální právní úpravu daně z nemovitých věcí včetně příkladů z praxe. Ing. Jana Procházková (metodička majetkových daní GFŘ FÚ pro Královéhradecký kraj, zkušební komisařka KDP ČR) DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ: Daň z pozemků vymezení předmětu daně Daň ze staveb a jednotek vymezení předmětu daně Řešení konkrétních situací na příkladech z praxe Výklad vybraných osvobození od daně s příklady Základ a sazba daně Daňové přiznání na rok 2015 změny v tiskopisech Princip zdanění na příkladu k dani z nemovitých věcí Informace o novelizaci zákona Odpovědi na dotazy, diskuze. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 8

9 leden 2015 daně, ÚČETNICTVÍ A FINANCE ZMĚNY VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ A PERSONÁLNÍ OBLASTI OD :00 16:00 Pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce Na semináři získáte aktuální přehled o změnách, které potřebujete při své práci dobře znát. : Ing. Růžena Klímová (odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy) Změny v pracovněprávní oblasti a upozornění na problémové případy výše minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy v roce 2015 vliv minimální mzdy na daňový bonus minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění změny v dani z příjmů fyzických osob uplatnění srážkové daně a potvrzení o zdanitelných příjmech u příjmů podrobených srážkové dani DPP a autorské honoráře změny u daňového zvýhodnění na druhé a další dítě změny v uplatnění daňového zvýhodnění a slevy na manželku u OSVČ uplatňující výdaje paušálem změny u pracujících důchodců další změny v daních z příjmů od roku Změny v nemocenském pojištění nové redukční hranice pro rok 2015 další změny v nemocenském pojištění předávání dat elektronicky WREP datové schránky elektronický podpis. Změny ve zdravotním pojištění zrušení maximálního vyměřovacího základu postup u více DPP a DPČ v jednom měsíci zrušení titulu neplaceného volna a absence řešení nové právní úpravy na praktických příkladech příjmy, z nichž se nadále pojistné na zdravotní pojištění neplatí snížení vyměřovacího základu u poživatelů invalidních důchodů pracujících v tzv. chráněných dílnách odvod pojistného u OSVČ, OZP pojištěnci státu. Změny v sociálním zabezpečení maximální vyměřovací základ odvod pojistného u zaměstnavatelů, OSVČ dobrovolné důchodové pojištění parametrické změny minimální vyměřovací základ minimální pojistné atd. sazby pojistného za zaměstnavatele příjmy, z nichž se nadále pojistné neplatí. Příprava na budoucí povolání na střední a vysoké škole studium jazykových kurzů a akreditace jazykových škol. Důchodové pojištění zaměstnávání důchodců a ohlašovací povinnosti evidenční povinnost zaměstnavatele 37 zákona č. 582/1991 Sb. důchodové spoření odvod pojistného další povinnosti zaměstnavatelů opravy chyb doplňkové penzijní spoření pojem předdůchod. Souvislost s evidenční povinností zaměstnavatelů uvedené v 37 zákona č. 582/1992 Sb. změny v provádění srážek ze mzdy od provádění srážek ze mzdy nezabavitelná částka pro rok 2015 pojem čistá mzda postup při insolvenci zaměstnance insolvenční řízení a povinnosti zaměstnavatele posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy. Důležité změny v zákoně pobytu cizinců a v zákoně o zaměstnanosti. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a plnění 4% podílu ZPS započítávání osob zdravotně znevýhodněných vstupní lékařské prohlídky a jejich úhrada upozornění na nejdůležitější povinnosti v pracovnělékařské péči mimořádné prohlídky 12 vyhlášky 79/2013 Sb. vstupní lékařské prohlídky u DPP a DPČ zákonné pojištění zaměstnavatele za vznik pracovního úrazu a nemoci z povolání (úrazové pojištění). Další změny platné od roku 2015 (např. zvýšení stravného) dotazy a diskuze. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 9

10 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE leden 2015 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB VE ZNĚNÍ ZÁKONA PLATNÉHO PRO ROK 2015 N ovela :00 16:00 Účetním, daňovým a ekonomickým poradcům. Na semináři získáte ucelený obraz o stanovení základu daně a výpočtu daňové povinnosti. Ve výkladu budou zdůrazněny změny od roku 2014 a zejména pak změny provedené technickou novelou pro rok 2015 včetně praktických příkladů. Ing. Ilona Součková (Generální finanční ředitelství) STANOVENÍ ZÁKLADU DANĚ: Výsledek hospodaření před zdaněním položky zvyšující výsledek hospodaření povinnost dodanění neuhrazených závazků, pohledávky ze smluvních sankcí, daňové dopady změny účetní metody na základ daně, daňové dopady oprav účtování v předchozích letech, daňové důsledky dohody o narovnání položky snižující výsledek hospodaření uhrazené náklady, jejichž daňová uznatelnost je podmíněna zaplacením, zúčtování nedaňových rezerv a opravných položek položky, které se nezahrnují do základu daně částky již jednou zdaněné, příjmy podléhající srážkové dani definice osob spojených ceny obvyklé. ZDANĚNÍ BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ: Zdanění příjmů z dědění a darování. DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ NÁKLADY: Příspěvky poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci, motivační příspěvek příspěvky na různé typy pojištění, odměny statutárních orgánů cenné papíry, pohledávky, závazky finanční i operativní leasing, zajištění závazku převodem práva propagační předměty, dary, reprezentace úroky z úvěrového finančního nástroje, smluvní sankce, pokuty, penále likvidace nepotřebných zásob, škody, náhrady škod výdaje související s držbou dceřiné společnosti limitace daňové zůstatkové ceny majetku v případě jeho prodeje nebo vyřazení. DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ REZERVY A OPRAV- NÉ POLOŽKY. OSVOBOZENÍ PŘÍJMŮ: Z podílů na zisku a prodejů podílů na společnostech licenčních poplatků plynoucích do zahraničí z bezúplatného příjmu. NEDAŇOVÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘÍ- JMY OSVOBOZENÝMI OD DANĚ. ZMĚNY VE SFÉŘE NEZISKOVÉHO SEKTORU: Veřejně prospěšný poplatník svěřenský fond fundace změny v režimu SVJ omezení daňových benefitů zdanění úrokových příjmů. HMOTNÝ MAJETEK: Odpisování hmotného majetku stanovení vstupní ceny pro odpisování majetku vyřazení majetku likvidace majetku škody na majetku odpisování budov a staveb, vyvolané investice nehmotný majetek (software) problematika fotovoltaických elektráren, odvod elektřiny ze solárního záření vymezení odpisovatele, vymezení neodpisovaného majetku, režim majetku nabytého bezúplatně, pozemky, stavby, jednotky. SNIŽUJÍCÍ POLOŽKY, POLOŽKY ODČITATEL- NÉ OD ZÁKLADU DANĚ, SLEVY NA DANI: Odčitatelná položka v podobě uplatnění daňové ztráty odpočet na náklady na projekty výzkumu a vývoje odpočet na odborné vzdělávání snižující položky na dary, snižující položky u neziskových subjektů. ZMĚNY VYPLÝVAJÍCÍ Z TECHNICKÉ NOVELY ZÁKONA PRO ROK 2015: Změny ve zdanění subjektů kolektivního investování definice a sazba daně u základního investičního fondu, podílové fondy, svěřenské fondy, osvobození podílů na zisku u investičních fondů speciální ustanovení, nové nebo upravené definice pojmů svěřenské fondy, finanční leasing, vztah k účetním předpisům, právo stavby zkrácení lhůty pro dodanění neuhrazených závazků zkrácení lhůty pro tvorbu opravné položky úprava do cen obvyklých zásadní změny v uplatňování 24 odst. 2 písm. zc) ZDP změny v režimu bezúplatných příjmů, změny týkající se veřejně prospěšných poplatníků změny ve zdanění srážkovou daní, placení záloha na daň z příjmů. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 10

11 leden 2015 ÚČETNÍ PŘEDPISY PRO PODNIKATELE NOVINKY PRO ROK :00 13:00 Seminář je určen účetním, pracovníkům účetních a poradenských firem, ekonomickým pracovníkům, daňovým a účetním poradcům. Po absolvování semináře budete vědět, jak na základě legislativních změn a s vazbou na potřeby účetní jednotky správně nastavit účetnictví pro rok Hana Kovalíková (daňová a účetní poradkyně) Po uzavření účetnictví za rok 2014 je potřeba správně nastartovat účetnictví pro rok 2015 a to na základě změn příslušných předpisů. NÁZORNÁ UKÁZKA: Otevření účetnictví a účetních knih vytvoření respektive úprava účtového rozvrhu úprava vnitropodnikových směrnic dle platné legislativy. VÝKLAD: Změna zákona o účetnictví vyhlášky pro účetnictví podnikatelů České účetní standardy. PROBLEMATIKA ÚČTOVÁNÍ NA STŘEDISKA A ZAKÁZKY. daně, ÚČETNICTVÍ A FINANCE Není-li uvedeno jinak, školit vás budeme v sídle společnosti 1. VOX a.s. SMOSK Senovážné náměstí 978/23 Praha 1 Tel: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 11

12 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE leden 2015 ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ V NÁVAZNOSTI NA NOVELU DAŇOVÉHO ŘÁDU 2015 NĚKTERÉ DAŇOVÉ SUBJEKTY MAJÍ OD 1. LEDNA 2015 POVINNOST ČINIT VEŠKERÁ PODÁNÍ VŮČI SPRÁVCI DANĚ POUZE ELEKTRONICKY :00 14:00 Seminář je určen OSVČ, pracovníkům účtáren, externím účetním, daňovým odborníkům a dalším ekonomickým pracovníkům a finančním ředitelům, kteří ve své praxi mohou využívat elektronický způsob podávání vůči správci daně. Na semináři budete informováni o nových povinnostech v oblasti podávání daňových přiznání a jiných písemností pouze elektronicky. Blíže se seznámíte s daňovým portálem finanční správy ČR a způsoby elektronického podávání písemností. Získané poznatky si přímo vyzkoušíte na praktických příkladech. Ing. Veronika Tomanová (daňová specialistka s praxí v daňovém poradenství i ve státní správě) JUDr. Jana Volková (Generální finanční ředitelství specialistka na mezinárodní vymáhání a DPH) SEZNÁMENÍ: S novelami zákonů v souvislosti s povinností elektronického podávání písemností vůči správci daně se způsoby podávání dle daňového řádu novými možnostmi podání daňovým portálem finanční správy ČR daňovou informační schránkou. INSTRUKCE: Jak vyplňovat podání v daňovém portálu finanční správy ČR odeslání podání nejčastější chyby ukázka na praktických příkladech. Odpovědi na dotazy. POZNÁMKA Výhodou (nikoli podmínkou) aktivní účasti je praktická znalost práce s počítačem a notebook, který si přinesete s sebou. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 12

13 leden 2015 ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PODNIKU ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ZAHRANIČNÍ SPOLEČNOSTI V ČR, ORGANIZAČNÍ SLOŽKA ČESKÉ SPOLEČNOSTI V ZAHRANIČÍ PRÁVNÍ, ÚČETNÍ A DAŇOVÁ PROBLEMATIKA daně, ÚČETNICTVÍ A FINANCE :00 18:00 Všem, kteří se ve své praxi setkávají (či mají setkat) s organizační složkou odštěpným závodem zahraniční osoby. Seminář tak ocení zejména manažeři vedoucí organizační složky (odštěpného závodu), daňoví poradci, auditoři, podnikoví právníci a zaměstnanci zahraničních osob, kteří organizační složku (odštěpný závod) zřídili, popř. o jejím zřízení uvažují. Dále je seminář určen pro české společnosti, které expandují do zahraničí prostřednictvím organizační složky. Zahraniční osoby mohou v ČR podnikat mj. prostřednictvím organizační složky podniku (nově odštěpného závodu). Organizační složka podniku (odštěpný závod) tak je v české obchodní praxi relativně rozšířeným jevem. Významu organizační složky (odštěpného závodu) nicméně neodpovídá rozsah právní úpravy a vznik, existence i ukončení činnosti organizační složky (odštěpného závodu) s sebou přináší řadu otázek. Po absolvování semináře budete znát aktuální právní úpravu (včetně relevantní judikatury) organizační složky podniku (odštěpného závodu) zahraniční osoby a společně budeme hledat odpovědi na sporné otázky. Důkladně budou rozebrány účetní a daňové aspekty související s činností odštěpného závodu včetně praktických příkladů účtování specifických účetních případů. Budete taktéž seznámeni s účetními a daňovými důsledky zřízení organizační složky (odštěpného závodu) české společnosti v zahraničí. JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. (AK bnt attorneys-at-law s.r.o., odborná asistentka katedry obchodního práva Právnické fakulty UK) Ing. Jan Soška, LL.M. (senior manažer daňového oddělení TPA Horwath) 9:00 10:30 PRÁVNÍ ČÁST JUDr. Lucie Josková Ph.D. LL.M. Možnosti podnikání zahraničních osob v ČR výhody a nevýhody organizační složky (odštěpného závodu) zřízení organizační složky (odštěpného závodu) označení organizační složky (odštěpného závodu) získání podnikatelských oprávnění ukončení činnosti organizační složky (odštěpného závodu) vedoucí organizační složky (odštěpného závodu), jeho práva a povinnosti vztah zřizovatele a organizační složky (odštěpného závodu) vztahy ke třetím osobám (zastupování a odpovědnost organizační složky / odštěpného závodu). 11:00 18:00 ÚČETNÍ A DAŇOVÁ ČÁST Ing. Jan Soška, LL.M. ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ZAHRANIČNÍ OSOBY V ČR: Odštěpný závod jako účetní jednotka příklady účtování specifických operací u odštěpného závodu (zejm. vztahy se zřizovatelem) stálá provozovna z hlediska daně z příjmů stálá provozovna a její zdanění stanovení základu daně stálé provozovny provozovna z pohledu DPH výhody a nevýhody podnikání prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční osoby v ČR. ORGANIZAČNÍ SLOŽKA ČESKÉ SPOLEČ- NOSTI V ZAHRANIČÍ: Účetní aspekty zachycení zahraniční organizační složky v účetnictví zřizovatele daňové aspekty české společnosti se stálou provozovnou v zahraničí zamezení dvojímu zdanění výhody a nevýhody podnikání prostřednictvím organizační složky v zahraničí. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 13

14 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE leden 2015 DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ VÝDAJE V ROCE 2014 A PRO ROK 2015 AKTUÁLNĚ K DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVĚ V ROCE 2015 N ovela N ovela :00 13:00 Seminář je určen podnikatelům, pronajímatelům, účetním, daňovým a ekonomickým poradcům, kteří již mají s danou problematikou zkušenosti. Na semináři se seznámíte s problematikou uplatňování výdajů do výdajů daňových. Ing. Eva Sedláková (MF ČR odbor daně z příjmů a veřejná pojistná) Uplatňování daňových výdajů v roce 2015 úplata u finančního leasingu (změny doby trvání finančního leasingu, leasing fotovoltaických elektráren) výdaje na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců (příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem a na soukromé životní pojištění, přechodné ubytování, vzdělávání, stravování) výdaje podnikatelů při pracovních cestách výdaje spojené s pořízením pozemku a jeho porostu výdaje vzniklé v důsledku likvidace zásob podnikové stipendium výdaje na zřízení práva stavby nealkoholické nápoje odpisování hmotného a nehmotného majetku (odpisování fotovoltaických elektráren) změny v oblasti nedaňových výdajů odpovědi na dotazy :00 16:00 Seminář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům. Na semináři se seznámíte se změnami v daňových, účetních a souvisejících předpisech platných od roku Ing. Petr Kout, CSc. (daňový poradce) Tomáš Líbal (účetní a ekonomický poradce) ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ: Osvobození od daně paušální výdaje u fyzických osob příjmy a výdaje spolupracujících osob sleva na dani u poplatníků starobních důchodců nové definice změny u základu daně a daňových/nedaňových nákladů daňové zvýhodnění za děti atd. ZÁKON O REZERVÁCH: Opravné položky k pohledávkám. ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY: Sazby daně plnění vybraných daňových povinností prostřednictvím tzv. zjednodušeného jednoho správního místa volitelné a dočasné používání mechanizmu přenesení daňové povinnosti limit pro registraci plátce apod. ZMĚNY SOUVISEJÍCÍ SE ZRUŠENÍM KON- CEPTU JEDNOHO INKASNÍHO MÍSTA: Sociální, zdravotní pojištění, živnostenský zákon a další. DAŇOVÝ ŘÁD: Pokuta za nepodávání daňového přiznání v elektronické formě aj. ZMĚNY V DALŠÍCH PŘEDPISECH: Program bude upřesněn podle vývoje legislativních změn. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 14

15 leden 2015 DAŇ SILNIČNÍ V ROCE 2015 VÝKLAD ZÁKONA, NOVINKY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ ZDANĚNÍ VOZIDEL, PRAKTICKÉ PŘÍKLADY :00 13:00 Seminář je určen pro všechny zájemce z široké odborné veřejnosti. Na semináři získáte ucelený pohled na daň silniční ve vazbě na vybraná ustanovení zákona o dani z příjmů a právní úpravu provozování vozidel na pozemních komunikacích. Seznámíte se s praktickou aplikací pramenů práva EU v podmínkách České republiky. Osvojíte si praktickou aplikaci zákonných ustanovení upravující daň silniční na příkladech včetně povinností souvisejících s vyplňováním daňového přiznání. JUDr. Zdeňka Tesařová, LL.M. (MF ČR zástupkyně ředitele odboru a vedoucí oddělení majetkové daně a daň silniční) Předmět daně silniční vybraná ustanovení zákona o daních z příjmů související právní předpisy z oblasti registrace a provozování vozidel na pozemních komunikacích právo EU v oblasti daně silniční základ a sazby daně silniční snížení a zvýšení sazby daně další daňové úlevy osvobození, sleva na dani registrační povinnost zálohy daňové přiznání k dani silniční. Aktuální změny v oblasti zdanění vozidel po novele zákona o dani silniční od roku 2015 praktické příklady s výpočty. Diskuze, odpovědi na dotazy. N ovela daně, ÚČETNICTVÍ A FINANCE VĚRNOST SE VYPLÁCÍ? Jste našimi klienty dlouhé roky? Hlídejte si objem své fakturace: Kč s DPH vám přinese každý rok 5% slevu na kurzovném, až do maximální výše 30 %. A TO SE JIŽ VYPLATÍ. JE VÁS VÍCE A CHCETE TO ZOHLEDNIT? Nezapomeňte na množstevní slevy, které pro vás máme stále připraveny. Označení slevy Sleva v % A 5 B 10 C 15 Vybíráme z podmínek slev: Sleva je pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu 4 a více účastníků z jedné společnosti na jednom kurzu n vztahují se pouze na otevřené kurzy a semináře n nesčítají se, uplatní se ta nejvyšší a pro klienta nejvýhodnější n vypočítají se ze základní ceny kurzovného pro 1 osobu n nevztahují se na programy v sekci on-line vzdělávání a na kurzy partnerů KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH KOMPLETNÍ INFORMACE O SLEVÁCH A PODMÍNKÁCH JEJICH UPLATNĚNÍ NALEZNETE NA slevove-a-vernostni-programy.html 15

16 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE leden 2015 ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ A VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ Z POHLEDU ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ A DANĚ Z PŘÍJMŮ PŘÍPADOVÉ STUDIE PŘEVÁŽNOU ČÁSTÍ SEMINÁŘE JSOU PŘÍPADOVÉ STUDIE :00 14:00 Seminář je určen pro pracovníky personálních oddělení, daňové poradce, účetní, mzdové účetní a všechny ty, kteří se při své práci setkávají s cizinci. Stručně a přehledně vysvětlit základy problematiky zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí z pohledu sociálního a zdravotního pojištění, zejména nařízení Rady EU 883/2004 a jeho prováděcí nařízení 987/2009 a bilaterálních smluv, a z pohledu zákona o dani z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění. Následovat budou jednoduché případové studie řešené lektorem s aktivním zapojením účastníků. Informace získané účastníky semináře v úvodním výkladu budou lektorem znovu vysvětlovány a zdůvodňovány. Mgr. Magdaléna Vyškovská (daňová poradkyně se zaměřením na zaměstnávání cizinců, zdanění příjmů ze zahraničí a sociální pojištění v EU) VÝKLAD: Nařízení Rady EU 883/2004 a jeho prováděcí nařízení 987/2009 a bilaterálních smluv ve vztahu k českému právu sociálního a zdravotního pojištění vyslání zaměstnance z a do České republiky výkon práce ve více státech situace rodinných příslušníků zaměstnaných studentů a důchodců postavení smluv o zamezení dvojího zdanění v českém právu, jejich použití a vztah k zákonu o dani z příjmů fyzických osob. PŘÍPADOVÉ STUDIE VĚNUJÍCÍ SE TĚMTO SI- TUACÍM: Zahraniční zaměstnanec a určení jeho daňové rezidence zahraniční zaměstnanec přijatý českou společností na práci v ČR a související povinnosti českého zaměstnavatele se zdůrazněním rozdílů u občana EU a občana třetí země povinnosti českého zaměstnavatele při výplatě mzdy daňovému nerezidentovi zaměstnanec vyslaný z České republiky do členského státu EU přijetí studenta z členského státu EU na práci v České republice souběžně vykonávaná práce občana EU v České republice a v EU a související povinnosti zaměstnavatele z pohledu daně z příjmů a sociálního a zdravotního pojištění přijetí důchodce z EU na práci v ČR jednatel v ČR a zaměstnanec v jiném členském státě EU situace rodinných příslušníků občanů EU zaměstnaných v ČR opožděné vystavení formuláře A1 s určením příslušnosti do ČR a řešení situace z pohledu zaměstnavatele situace rodinných příslušníků občanů EU vyslaných z ČR do EU zamezení dvojího zdanění v ČR u zaměstnanců, kteří jsou českými daňovými rezidenty solidární zvýšení daně a příjmy ze zahraničí českých daňových rezidentů další situace s nimiž se zaměstnavatelé v ČR nejvíce setkávají. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 16

17 leden 2015 CESTOVNÍ NÁHRADY V ROCE 2015 VÝKLAD S PŘÍKLADY Z KAŽDODENNÍ PRAXE daně, ÚČETNICTVÍ A FINANCE :00 13:00 MÍSTO ČS VTS, Novotného lávka 5, PRAHA 1 Seminář je určen pro účetní, mzdové účetní, personalisty, auditory, právníky, vedoucí pracovníky, podnikatele, společníky, jednatele a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou v praxi setkávají. Lektorka vás upozorní na praktické problémy a pravidla platná pro rok JUDr. Marie Salačová (odbornice na problematiku cestovních náhrad) Zásady a principy pro poskytování náhrad cestovních výdajů personální rozsah vazba na občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích odlišnosti v poskytování cestovních náhrad zaměstnancům zaměstnavatele v podnikatelské sféře a ve státní správě významné pracovněprávní souvislosti při poskytování cestovních náhrad. Taxativně stanovené právní úkony, při kterých se cestovní náhrady poskytují výklad problematiky sjednávání místa výkonu práce a pravidelného pracoviště do pracovních smluv zaměstnanců. Jednotlivé druhy cestovních náhrad problematika poskytování a krácení tuzemského i zahraničního stravného nejčastější problémy spojené s vyúčtováním tuzemských i zahraničních pracovních cest (zaokrouhlování, kursové přepočty, atd.) paušalizace cestovních náhrad poskytování náhrad cestovních výdajů u dalších skupin osob, tj. podnikatelů (osob samostatně výdělečně činných), společníků a jednatelů společností s ručením omezeným, členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob a osob v mimo pracovněprávních vztazích zdůraznění odchylek ve srovnání se zaměstnanci právní úprava závodního stravování diskuze otázky a odpovědi. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 17

18 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE leden 2015 ÚČETNICTVÍ PRÁVNICKÝCH OSOB, DAŇ Z PŘÍJMŮ A DPH V ROCE 2015 LEGISLATIVNÍ PRŮŘEZ ROKU 2015 N ovela den 9:00 17:00, 2. den 9:00 13:00 Pro mírně pokročilé a pokročilé účetní, hlavní účetní, daňové a účetní metodiky, eventuelně finanční manažery. Na semináři získáte ucelený přehled o legislativě platné pro rok S účinností od ledna 2015 je navrhováno poměrně hodně změn, s účinností dalších se počítá od roku Olga Holubová (daňová poradkyně, členka sekce DPH Komory daňových poradců ČR) Ing. Jiří Klíma (daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně) Ing. Jana Pilátová (auditorka, daňová poradkyně, prezidentka Svazu účetních) 1. den 9:00 13:30 DAŇ Z PŘÍJMŮ V ROCE 2015 Ing. Jiří Klíma 14:00 17:00 NOVELA ZÁKONA O DPH 2015 Olga Holubová Režim přenesení daňové povinnosti na další druhy dodávek (např. některé elektronické výrobky a náhradní díly do nich, mobilní telefony, kovy, zemědělské plodiny, nové stavby) Druhá snížená sazba daně na vybrané zboží Nově stanovené místo plnění u elektronických a telekomunikačních služeb a u služeb rozhlasového a televizního vysílání, jsou-li poskytnuty osobě nepovinné k dani z EU, a s ním související zvláštní režim Počítání obratu Dobrovolná identifikace Drobné změny v pravidlech vystavování daňových dokladů Opravy základu a výše daně doplnění pravidel Významné změny v uplatňování DPH u dodání nemovitých věcí a u stavebních prací Kontrolní hlášení od roku den 9:00 13:00 ÚČETNICTVÍ PRÁVNICKÝCH OSOB V ROCE 2015 Ing. Jana Pilátová KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 18

19

20 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE leden 2015 UPLATŇOVÁNÍ DPH VE ZDRAVOTNICTVÍ S DŮRAZEM NA ZMĚNY OD :00 14:00 Seminář je určen pro účetní a daňaře zdravotnických zařízení. Na semináři se dozvíte o změnách, které přináší lednová novela. Dále se zaměříte na problematiku vymezení služeb osvobozených podle 58. Olga Holubová (daňová poradkyně, členka sekce DPH Komory daňových poradců ČR) Režim přenesení daňové povinnosti na další druhy dodávek (např. některé elektronické výrobky a náhradní díly do nich, mobilní telefony, kovy, zemědělské plodiny, nové stavby). Druhá snížená sazba daně na vybrané zboží nově stanovené místo plnění u některých služeb, jsou-li poskytnuty osobě nepovinné k dani z EU, a s ním související zvláštní režim počítání obratu dobrovolná identifikace změny v pravidlech vystavování daňových dokladů opravy základu a výše daně nová pravidla nejvýznamnější změny v uplatňování DPH u dodání nemovitých věcí a u stavebních prací kontrolní hlášení od roku 2016 ručení za daň nespolehlivý plátce nově pojmy 58 (zdravotní služby, poskytovatel zdravotních služeb) služby související se zdravotními službami dodání zdravotního zboží plnění zdaňovaná a osvobozená dle zákona o DPH, dle Směrnice a judikatury ESD vydávaná potvrzení, lékařské zprávy, plastické operace, pracovnělékařské služby zbývající regulační poplatky subdodávky lázeňská péče. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH Klientské konto vox Budete-li registrováni, získáte cenné benefity a budete vědět o všech novinkách. 20

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Novinky v daňové legislativě Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podkladové materiály str 1 Nové zákony vstupující v účinnost k 1.1.2011 Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o DPH Daňový řád Novela zákona

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.cz

OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.cz 12/2008 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ 1. Semináře 2. Připravujeme 3. Odborné téma 4. Organizační záležitosti OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE Metodická sekce Svazu účetních: Odborný tým Svazu účetních Ing. Jana Pilátová prezidentka Svazu účetních, šéfredaktorka časopisu Metodické aktuality Svazu

Více

Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS volný cyklus

Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS volný cyklus Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS volný cyklus TERMÍN: 10. 11. 11. a 16. 17. 12. 2009; 08:30 14:30 URČENO: Tento certifikovaný kurz je určen těm, kteří potřebují sestavovat, ověřovat

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout? Způsob uplatňování výdajů (nákladů) fyzickou osobou RNDr. Ivan BRYCHTA uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se

Více

DANĚ A ÚČETNICTVÍ 2014/2015,

DANĚ A ÚČETNICTVÍ 2014/2015, C O M M E R C E B A S E s.r.o. zapsaná u OS Ústí n.l. pod čj. C 1946 (Ing. Eduard HRDINA, daňový poradce) Josefa Hory 4115 / 27 46604 Jablonec nad Nisou tel. 602111535 DIČ CZ44565704 Internet: http://www.danevimjaknane.cz

Více

OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: Tel./fax: 541 212 681 616 00 Brno mobil: 723 035 947 mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.

OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: Tel./fax: 541 212 681 616 00 Brno mobil: 723 035 947 mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno. 2/2010 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Semináře 2. Informace k pojištění 3. Informace České daňové správy 4. Organizační záležitosti 5. Nabídka pracovního místa Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt:

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace...

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... Obsah ČÁST I Právo Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí...................................... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace................. 1125

Více

OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.cz

OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.cz 9/2008 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ 1. Semináře 2. Připravujeme 3. Kurzy 4. Pobytové kurzy 5. Odborné téma OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V

Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH Vážení a milí klienti, dostáváte od nás

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

01101 Řádek v účetním deníku. 01202 Měsíční minimum. 01203 Měsíční maximum. 01204 Vyčlenění lidských zdrojů a datového prostoru

01101 Řádek v účetním deníku. 01202 Měsíční minimum. 01203 Měsíční maximum. 01204 Vyčlenění lidských zdrojů a datového prostoru Strana 1 bez 011 Účetnictví 01101 Řádek v účetním deníku Každý řádek v účetním deníku 16,00 21% 19,40 01102 Měsíční minimum Minimální měsíční poplatek 1 600,00 21% 1 936,00 01103 Měsíční maximum Maximální

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125 Obsah ČÁST I Právo HLAVA I Příspěvkové organizace Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem 1............................................. 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace............................

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: MORÁVEK, Z.; PROKŮPKOVÁ, D. Příspěvkové organizace 2015. 2. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 292 s. Autoři jednotlivých

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE. která se uskuteční. ve dnech 25. a 26.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE. která se uskuteční. ve dnech 25. a 26. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO pořádá 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE která se uskuteční ve dnech 25. a 26. října 2010 v budově SVŠE Znojmo, Loucká 21 Těšit se můžete na přednášky předních

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona.

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona. Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE obsah TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA 11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 12. 5. 2015 UPLATŇOVÁNÍ DPH SE

Více

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723 035 947 616 00 Brno tel: 530 335 308!!! mail:su-brno@su-brno.cz www.su-brno.

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723 035 947 616 00 Brno tel: 530 335 308!!! mail:su-brno@su-brno.cz www.su-brno. 1/2015 BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Nabídka seminářů na 01/2015 2. Ceny seminářů v 01/2015 3. Způsob přihlašování na semináře 4. Členské příspěvky a pojistné na rok 2015 Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil:

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - PROSINEC 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 VYŠKOV Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

Výuka SAP-FI TUL Liberec

Výuka SAP-FI TUL Liberec Výuka SAP-FI TUL Liberec 26.11.2013 pomáháme Vám růst 1 Finanční účetnictví v SAP R/3 Lenka Rydvalová Výuka na TUL - rozsah 1. Blok (7.10.) 2. Blok (21.10) 3. Blok (4.11) 4. Blok (11.11) 5. Blok (18.11)

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky Další vývoj finanční správy a hlavní změny v daňových zákonech pro rok 2015 Praha, 4. prosince 2014 Ing. Jiří Fojtík, Ing. Jarmila

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více