Daně, účetnictví a finance

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daně, účetnictví a finance"

Transkript

1 V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1,

2 Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň a v roce 2015 přejeme hodně štěstí. Kolektiv 1. VOX a.s.

3 daně, ÚČETNICTVÍ A FINANCE obsah TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA VELKÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VČETNĚ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ ROKU SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ V PLNÉM ROZSAHU ZA ROK 2014 SESTAVENÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB ZA ROK DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ V ROCE ZMĚNY VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ A PERSONÁLNÍ OBLASTI OD DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB VE ZNĚNÍ ZÁKONA PLATNÉHO PRO ROK ÚČETNÍ PŘEDPISY PRO PODNIKATELE NOVINKY PRO ROK ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ V NÁVAZNOSTI NA NOVELU DAŇOVÉHO ŘÁDU ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PODNIKU ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ZAHRANIČNÍ SPOLEČNOSTI V ČR, 13 ORGANIZAČNÍ SLOŽKA ČESKÉ SPOLEČNOSTI V ZAHRANIČÍ DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ VÝDAJE V ROCE 2014 A PRO ROK AKTUÁLNĚ K DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVĚ V ROCE DAŇ SILNIČNÍ V ROCE ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ A VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ Z POHLEDU ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ A DANĚ Z PŘÍJMŮ PŘÍPADOVÉ STUDIE CESTOVNÍ NÁHRADY V ROCE ÚČETNICTVÍ PRÁVNICKÝCH OSOB, DAŇ Z PŘÍJMŮ A DPH V ROCE UPLATŇOVÁNÍ DPH VE ZDRAVOTNICTVÍ S DŮRAZEM NA ZMĚNY OD JAK NA MZDY A PLATY V ROCE DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZA ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ 2014 A AKTUALITY PRO ROK KONTROLNÍ VAZBY V ÚČETNICTVÍ JAK PŘEDEJÍT VČAS CHYBÁM A OMYLŮM ZMĚNY V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ SE ZBOŽÍM A SLUŽBAMI PRO ROK UZAVŘENÍ ÚČETNICTVÍ ZA ROK PRŮŘEZ ZMĚN ZÁKONŮ V OBLASTI DANÍ A ÚČETNICTVÍ NA SLOVENSKU OD POVINNOSTI MZDOVÝCH ÚČTÁREN PO UZAVŘENÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU 2014 A NOVINKY ROKU PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ ZÁKONA O DPH V ROCE MAJETEK VĚCI A VĚCNÁ PRÁVA, NEMOVITOSTI, ZATŘÍDĚNÍ MAJETKU SPRÁVA DOKUMENTŮ V INSTITUCI PO NOVELE ZÁKONA O ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÉ SLUŽBĚ UPLATŇOVÁNÍ PŘEDPISŮ O SPRÁVĚ SPOTŘEBNÍCH DANÍ V PRAXI ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE, SESTAVENÍ PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB UPLATŇOVÁNÍ DPH VE STAVEBNICTVÍ A U NEMOVITOSTÍ V ROCE INTRASTAT V ROCE VYÚČTOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍCH CEST, VALUTOVÁ POKLADNA, PLATEBNÍ KARTY ZMĚNY PRO ROK AKTUÁLNÍ VÝKLADOVÉ PROBLÉMY (V JUDIKATUŘE A STANOVISCÍCH MF ČR) TÝKAJÍCÍ SE DAŇOVÉ A ÚČETNÍ OBLASTI ÚČTOVÁNÍ V CIZÍCH MĚNÁCH A KURSOVÉ ROZDÍLY V PRAXI PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB ZA ROK CESTOVNÍ NÁHRADY NOVELA ZÁKONA O DPH PRO ROK

4 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZA ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ 2014 A AKTUALITY PRO ROK 2015 SOBOTNÍ VÝUKA DAŇOVÝ PROFESIONÁL KOMPLETNĚ DAŇOVÝ PROFESIONÁL POVINNÝ CYKLUS K ZÍSKÁNÍ MEZINÁRODNÍHO CERTIFIKÁTU IES DANĚ VÝKLAD NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZÁKONŮ ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÉ OSOBY MZDOVÁ PROBLEMATIKA KROK ZA KROKEM VNITŘNÍ SMĚRNICE PRO PODNIKATELE V SOULADU SE ZMĚNAMI PŘEDPISŮ PRO ROK POSTAVENÍ JEDNATELE PRÁVNÍ, ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ FYZICKÉ OSOBY ÚČETNÍ A DAŇOVÉ AKTUALITY OČIMA DAŇOVÉ PORADKYNĚ ZÁKON O DPH SE ZAMĚŘENÍM NA TUZEMSKO a KONTROLA A AUDIT HOSPODAŘENÍ V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH MEZINÁRODNÍ ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ DAŇOVÉ REZIDENTSTVÍ A STÁLÁ PROVOZOVNA UPLATŇOVÁNÍ DPH VE VZTAHU K EU A TŘETÍM ZEMÍM DERIVÁTY V ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ CELNÍ PŘEDPISY V ROCE CESTOVNÍ NÁHRADY VE VAZBĚ NA ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ A DALŠÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY ZÁKON O POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A ZÁKON O ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ PENĚŽNÍ A NEPENĚŽNÍ BENEFITY POSKYTOVANÉ ZAMĚSTNANCŮM ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ ZÁVISLÁ ČINNOST ÚČETNICTVÍ A DANĚ V PRAXI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘEMĚNY OBCHODNÍCH KORPORACÍ PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI ÚČETNÍ A DAŇOVÉ DOKLADY, FAKTURACE V ROCE MARKETING A REKLAMA Z ÚČETNÍHO A DAŇOVÉHO HLEDISKA DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR A VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ DO ZAHRANIČÍ Z POHLEDU SOCIÁLNÍHO A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A DANĚ Z PŘÍJMŮ V ROCE MALÉ DANĚ VÝKLAD ZÁKONŮ ZÁKON O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH A EKOLOGICKÁ DAŇ ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ ZKUŠEBNÍ ŘÁD KOMORY DAŇOVÝCH PORADCŮ ČR CASH FLOW V TEORII I PRAXI ZÁKON O DANI SILNIČNÍ ZÁKON O DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ DPH V ROCE AKTUALITY V ÚČETNICTVÍ VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK V ROCE OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH Z FIREMNÍHO POHLEDU AKTUÁLNÍ PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S APLIKACÍ PŘÍKLADY DAŇOVÉ DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY (příklady) DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB (příklady)

5 daně, ÚČETNICTVÍ A FINANCE TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA NÁKLADY A VÝNOSY ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY DODACÍ DOLOŽKY INCOTERMS DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB (příklady) SVĚŘENSKÝ FOND (TRUST) PRÁVNÍ, ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED ZÁKLADY IFRS LEASINGOVÉ OPERACE Z ÚČETNÍHO A DAŇOVÉHO HLEDISKA VÝKLAD ÚČETNICTVÍ FINANČNÍ ANALÝZA NA BÁZI ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZAHRANIČNÍ OBCHOD SE ZBOŽÍM A SLUŽBAMI Z POHLEDU UPLATŇOVÁNÍ DPH A CELNÍCH PŘEDPISŮ PŘÍKLADY ÚČETNÍ SRÁŽKY ZE MZDY, EXEKUCE, OSOBNÍ BANKROT VYUŽITÍ EXCELU VE FINANČNÍM MANAGEMENTU ÚČETNÍ A DAŇOVÉ CHUŤOVKY PO LEGISLATIVNÍCH ZMĚNÁCH OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PRAXI FUNGOVÁNÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI a KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ A IFRS KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ A ZÁKLADY KONSOLIDACE PODLE IFRS INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ V PRAXI (SE ZAMĚŘENÍM NA KONKURZ) ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED DAŇOVÝ ŘÁD 77 3., 10., 17. a ANGLIČTINA VE FINANCÍCH A ÚČETNICTVÍ a MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ (IFRS) SPECIÁLKA OD A DO Z MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARDY I. SPECIÁLKA OD A DO Z LIKVIDACE OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ A DRUŽSTEV PRÁVNÍ, ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED DAŇOVÉ A ÚČETNÍ PROBLÉMY MALÝCH S.R.O POVINNÁ ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE A DATOVÉ SCHRÁNKY DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK, ZÁSOBY, SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, NEDOKONČENÁ VÝROBA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE IFRS DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ SE ZAMĚŘENÍM NA URČENÍ SMĚRNÉ HODNOTY FAKTURACE V ROCE 2015, PRÁCE S ÚČETNÍMI A DAŇOVÝMI DOKLADY ŘEŠENÍ ÚPADKU ODDLUŽENÍM NOVINKY V PRAVOPISE, STYLISTICE A NORMĚ PODNIKATELSKÁ SESKUPENÍ PRÁVNÍ, ÚĆETNÍ A DAŇOVÝ POHLED ANEB JAK SPRÁVNĚ NASTAVIT FUNGOVÁNÍ UVNITŘ SKUPINY CO MUSÍ ÚČETNÍ VĚDĚT O DPH BEZÚPLATNÉ PŘÍJMY Z HLEDISKA DANĚ Z PŘÍJMŮ POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V ROCE POZEMKY, DOMY, BYTY, SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ A KATASTR NEMOVITOSTÍ AKTUÁLNÍ ZKUŠENOSTI Z PRAXE MAJETEK PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ A IFRS SROVNÁNÍ

6 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA ZATŘIĎOVÁNÍ MAJETKU A SLUŽEB PODLE STATISTICKÝCH KLASIFIKACÍ Z POHLEDU DANÍ EKONOMICKÉ, DAŇOVÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE ÚČETNICTVÍ PRO PRÁVNÍKY IFRS V PRAXI TRESTNÍ PRÁVO DAŇOVÉ A SOUVISEJÍCÍ PROBLEMATIKA TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇOVÝ ŘÁD PRO ÚČETNÍ DAŇ Z PŘÍJMŮ, OSTATNÍ DANĚ A STATUS VEŘEJNÉ PROSPĚŠNOSTI V NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH OD POKLADNA, PRÁCE S PENĚZI, KTERÉ NEJSOU VAŠE, PLATEBNÍ KARTY NEMOVITOSTI A JEJICH NÁJEM Z ÚČETNÍHO A DAŇOVÉHO POHLEDU ZÁKLADY PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ DLE ZMĚN PŘEDPISŮ PRO ROK 2015 VÝKLAD POLOPATĚ POHLEDÁVKY ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED KONTROLA U PŘÍJEMCE DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ JAK MŮŽE MANAGEMENT FIRMY PŘEDEJÍT DAŇOVÉ PASTI INTRASTAT V ROCE TRANSFEROVÉ CENY Z POHLEDU DANÍ, PRÁVA A AUDITU KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH KOMPLEXNÍ POHLED NA DAŇOVOU SOUSTAVU V ROCE DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY SMLOUVY DLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU AKTUÁLNÍ PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI DAŇOVÝ A ÚČETNÍ POHLED NA SMLOUVY A SMLUVNÍ VZTAHY VZÁJEMNÉ SOUVISLOSTI DPH, DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB A ÚČETNICTVÍ US GAAP V PRAXI a MZDOVÝ AUDIT 108 STAVBA NA CIZÍM POZEMKU ANEB MOŽNOSTI REALIZACE DLE NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY VČETNĚ ÚČETNÍCH A DAŇOVÝCH SOUVISLOSTÍ DAŇOVÉ MINIMUM PRO ÚČETNÍ MATEŘSKÁ A DCEŘINÁ SPOLEČNOST Z DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO POHLEDU IFRS FINANČNÍ NÁSTROJE PŘEMĚNY OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ ÚČETNÍ, DAŇOVÝ POHLED DPH NEJČASTĚJŠÍ CHYBY FORENZNÍ ÚČETNICTVÍ V KOSTCE DODACÍ DOLOŽKY INCOTERMS KONSOLIDACE PROCVIČENÍ OBTÍŽNĚJŠÍCH OBLASTÍ OPATŘENÍ PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ A FINANCOVÁNÍ TERORISMU (AML/CFT) FINANČNÍ ANALÝZA KROK PO KROKU AŽ K SOUHRNNÝM ANALÝZÁM ZÁSOBY, SKLADOVÁ EVIDENCE, NÁVAZNOST NA FAKTURACI, DROBNÝ HMOTNÝ MAJETEK, SESTAVENÍ SMĚRNICE

7 leden 2015 VELKÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VČETNĚ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ ROKU 2014 VOLNÝ CYKLUS daně, ÚČETNICTVÍ A FINANCE SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ ZA ROK :00 14:00 MÍSTO ČS VTS, Novotného lávka 5, PRAHA 1 Cyklus seminářů je určen všem, kteří budou sestavovat účetní závěrku a daňové přiznání. Budete připraveni na sestavování účetní závěrky a daňového přiznání. Ing. Ivana Pilařová (daňová poradkyně a auditorka) SE SKLÁDÁ ZE DVOU SEMINÁŘŮ, KTERÉ LZE ABSOLVOVAT I SAMOSTATNĚ 1. seminář SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ ZA ROK seminář SESTAVENÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB ZA ROK :00 14:00 MÍSTO ČS VTS, Novotného lávka 5, PRAHA 1 Účastníci semináře se připraví na sestavování účetní závěrky. Seminář ocení každý, kdo bude sestavovat účetní závěrku. Ing. Ivana Pilařová (daňová poradkyně a auditorka) Obsah účetní závěrky změny jednotlivých částí účetní závěrky zveřejňování účetní závěrky základní závěrkové operace kursové rozdíly, inventurní rozdíly, časové rozlišení, účetní odpisy, ošetření polhůtních závazků, tvorba dohadných položek, opravných položek, účetních i zákonných rezerv, přecenění majetkových podílů, zaúčtování daňové povinnosti, rezervy na splatnou daň, výpočet a zaúčtování odložené daňové povinnosti příprava účetnictví na sestavení základu daně novinky v účetních výkazech pro rok 2014 ukládání účetní závěrky do sbírky listin. POZNÁMKA Seminář je součástí cyklu VELKÁ ÚČETNÍ ZÁ- VĚRKA VČETNĚ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ ROKU Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně. KÓD: CENA: Kč bez DPH (vč. slevy ve výši 890 Kč při účasti na celém cyklu) Kč vč. 21% DPH KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 7

8 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE leden 2015 SESTAVENÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB ZA ROK 2014 DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ V ROCE :00 14:00 MÍSTO ČS VTS, Novotného lávka 5, PRAHA 1 Pro účetní firem, kteří mají povinnost podat přiznání k dani z příjmů PO. Seminář ocení každý, kdo bude sestavovat daňové přiznání. Ing. Ivana Pilařová (daňová poradkyně a auditorka) Vysvětlen bude vztah základu daně k účetnímu výsledku hospodaření podrobně bude probrána transformace výsledku hospodaření na základ daně, a to v jednotlivých řádcích daňového přiznání důraz položíme zejména na složité případy daňově neuznatelných nákladů a nezdanitelných výnosů a na oblasti, které byly v poslední době novelizovány, pozornost bude dále věnována odčitatelným položkám a slevám na dani, výpočtu daňové povinnosti a výpočtu záloh na další období. POZNÁMKA Seminář je součástí cyklu VELKÁ ÚČETNÍ ZÁ- VĚRKA VČETNĚ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ ROKU Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně :00 14:00 Seminář je určen pro účetní, daňové poradce, odhadce, znalce, realitní makléře a ostatní, kteří se o danou problematiku zajímají. Na semináři získáte ucelený pohled na aktuální právní úpravu daně z nemovitých věcí včetně příkladů z praxe. Ing. Jana Procházková (metodička majetkových daní GFŘ FÚ pro Královéhradecký kraj, zkušební komisařka KDP ČR) DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ: Daň z pozemků vymezení předmětu daně Daň ze staveb a jednotek vymezení předmětu daně Řešení konkrétních situací na příkladech z praxe Výklad vybraných osvobození od daně s příklady Základ a sazba daně Daňové přiznání na rok 2015 změny v tiskopisech Princip zdanění na příkladu k dani z nemovitých věcí Informace o novelizaci zákona Odpovědi na dotazy, diskuze. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 8

9 leden 2015 daně, ÚČETNICTVÍ A FINANCE ZMĚNY VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ A PERSONÁLNÍ OBLASTI OD :00 16:00 Pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce Na semináři získáte aktuální přehled o změnách, které potřebujete při své práci dobře znát. : Ing. Růžena Klímová (odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy) Změny v pracovněprávní oblasti a upozornění na problémové případy výše minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy v roce 2015 vliv minimální mzdy na daňový bonus minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění změny v dani z příjmů fyzických osob uplatnění srážkové daně a potvrzení o zdanitelných příjmech u příjmů podrobených srážkové dani DPP a autorské honoráře změny u daňového zvýhodnění na druhé a další dítě změny v uplatnění daňového zvýhodnění a slevy na manželku u OSVČ uplatňující výdaje paušálem změny u pracujících důchodců další změny v daních z příjmů od roku Změny v nemocenském pojištění nové redukční hranice pro rok 2015 další změny v nemocenském pojištění předávání dat elektronicky WREP datové schránky elektronický podpis. Změny ve zdravotním pojištění zrušení maximálního vyměřovacího základu postup u více DPP a DPČ v jednom měsíci zrušení titulu neplaceného volna a absence řešení nové právní úpravy na praktických příkladech příjmy, z nichž se nadále pojistné na zdravotní pojištění neplatí snížení vyměřovacího základu u poživatelů invalidních důchodů pracujících v tzv. chráněných dílnách odvod pojistného u OSVČ, OZP pojištěnci státu. Změny v sociálním zabezpečení maximální vyměřovací základ odvod pojistného u zaměstnavatelů, OSVČ dobrovolné důchodové pojištění parametrické změny minimální vyměřovací základ minimální pojistné atd. sazby pojistného za zaměstnavatele příjmy, z nichž se nadále pojistné neplatí. Příprava na budoucí povolání na střední a vysoké škole studium jazykových kurzů a akreditace jazykových škol. Důchodové pojištění zaměstnávání důchodců a ohlašovací povinnosti evidenční povinnost zaměstnavatele 37 zákona č. 582/1991 Sb. důchodové spoření odvod pojistného další povinnosti zaměstnavatelů opravy chyb doplňkové penzijní spoření pojem předdůchod. Souvislost s evidenční povinností zaměstnavatelů uvedené v 37 zákona č. 582/1992 Sb. změny v provádění srážek ze mzdy od provádění srážek ze mzdy nezabavitelná částka pro rok 2015 pojem čistá mzda postup při insolvenci zaměstnance insolvenční řízení a povinnosti zaměstnavatele posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy. Důležité změny v zákoně pobytu cizinců a v zákoně o zaměstnanosti. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a plnění 4% podílu ZPS započítávání osob zdravotně znevýhodněných vstupní lékařské prohlídky a jejich úhrada upozornění na nejdůležitější povinnosti v pracovnělékařské péči mimořádné prohlídky 12 vyhlášky 79/2013 Sb. vstupní lékařské prohlídky u DPP a DPČ zákonné pojištění zaměstnavatele za vznik pracovního úrazu a nemoci z povolání (úrazové pojištění). Další změny platné od roku 2015 (např. zvýšení stravného) dotazy a diskuze. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 9

10 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE leden 2015 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB VE ZNĚNÍ ZÁKONA PLATNÉHO PRO ROK 2015 N ovela :00 16:00 Účetním, daňovým a ekonomickým poradcům. Na semináři získáte ucelený obraz o stanovení základu daně a výpočtu daňové povinnosti. Ve výkladu budou zdůrazněny změny od roku 2014 a zejména pak změny provedené technickou novelou pro rok 2015 včetně praktických příkladů. Ing. Ilona Součková (Generální finanční ředitelství) STANOVENÍ ZÁKLADU DANĚ: Výsledek hospodaření před zdaněním položky zvyšující výsledek hospodaření povinnost dodanění neuhrazených závazků, pohledávky ze smluvních sankcí, daňové dopady změny účetní metody na základ daně, daňové dopady oprav účtování v předchozích letech, daňové důsledky dohody o narovnání položky snižující výsledek hospodaření uhrazené náklady, jejichž daňová uznatelnost je podmíněna zaplacením, zúčtování nedaňových rezerv a opravných položek položky, které se nezahrnují do základu daně částky již jednou zdaněné, příjmy podléhající srážkové dani definice osob spojených ceny obvyklé. ZDANĚNÍ BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ: Zdanění příjmů z dědění a darování. DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ NÁKLADY: Příspěvky poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci, motivační příspěvek příspěvky na různé typy pojištění, odměny statutárních orgánů cenné papíry, pohledávky, závazky finanční i operativní leasing, zajištění závazku převodem práva propagační předměty, dary, reprezentace úroky z úvěrového finančního nástroje, smluvní sankce, pokuty, penále likvidace nepotřebných zásob, škody, náhrady škod výdaje související s držbou dceřiné společnosti limitace daňové zůstatkové ceny majetku v případě jeho prodeje nebo vyřazení. DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ REZERVY A OPRAV- NÉ POLOŽKY. OSVOBOZENÍ PŘÍJMŮ: Z podílů na zisku a prodejů podílů na společnostech licenčních poplatků plynoucích do zahraničí z bezúplatného příjmu. NEDAŇOVÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘÍ- JMY OSVOBOZENÝMI OD DANĚ. ZMĚNY VE SFÉŘE NEZISKOVÉHO SEKTORU: Veřejně prospěšný poplatník svěřenský fond fundace změny v režimu SVJ omezení daňových benefitů zdanění úrokových příjmů. HMOTNÝ MAJETEK: Odpisování hmotného majetku stanovení vstupní ceny pro odpisování majetku vyřazení majetku likvidace majetku škody na majetku odpisování budov a staveb, vyvolané investice nehmotný majetek (software) problematika fotovoltaických elektráren, odvod elektřiny ze solárního záření vymezení odpisovatele, vymezení neodpisovaného majetku, režim majetku nabytého bezúplatně, pozemky, stavby, jednotky. SNIŽUJÍCÍ POLOŽKY, POLOŽKY ODČITATEL- NÉ OD ZÁKLADU DANĚ, SLEVY NA DANI: Odčitatelná položka v podobě uplatnění daňové ztráty odpočet na náklady na projekty výzkumu a vývoje odpočet na odborné vzdělávání snižující položky na dary, snižující položky u neziskových subjektů. ZMĚNY VYPLÝVAJÍCÍ Z TECHNICKÉ NOVELY ZÁKONA PRO ROK 2015: Změny ve zdanění subjektů kolektivního investování definice a sazba daně u základního investičního fondu, podílové fondy, svěřenské fondy, osvobození podílů na zisku u investičních fondů speciální ustanovení, nové nebo upravené definice pojmů svěřenské fondy, finanční leasing, vztah k účetním předpisům, právo stavby zkrácení lhůty pro dodanění neuhrazených závazků zkrácení lhůty pro tvorbu opravné položky úprava do cen obvyklých zásadní změny v uplatňování 24 odst. 2 písm. zc) ZDP změny v režimu bezúplatných příjmů, změny týkající se veřejně prospěšných poplatníků změny ve zdanění srážkovou daní, placení záloha na daň z příjmů. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 10

11 leden 2015 ÚČETNÍ PŘEDPISY PRO PODNIKATELE NOVINKY PRO ROK :00 13:00 Seminář je určen účetním, pracovníkům účetních a poradenských firem, ekonomickým pracovníkům, daňovým a účetním poradcům. Po absolvování semináře budete vědět, jak na základě legislativních změn a s vazbou na potřeby účetní jednotky správně nastavit účetnictví pro rok Hana Kovalíková (daňová a účetní poradkyně) Po uzavření účetnictví za rok 2014 je potřeba správně nastartovat účetnictví pro rok 2015 a to na základě změn příslušných předpisů. NÁZORNÁ UKÁZKA: Otevření účetnictví a účetních knih vytvoření respektive úprava účtového rozvrhu úprava vnitropodnikových směrnic dle platné legislativy. VÝKLAD: Změna zákona o účetnictví vyhlášky pro účetnictví podnikatelů České účetní standardy. PROBLEMATIKA ÚČTOVÁNÍ NA STŘEDISKA A ZAKÁZKY. daně, ÚČETNICTVÍ A FINANCE Není-li uvedeno jinak, školit vás budeme v sídle společnosti 1. VOX a.s. SMOSK Senovážné náměstí 978/23 Praha 1 Tel: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 11

12 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE leden 2015 ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ V NÁVAZNOSTI NA NOVELU DAŇOVÉHO ŘÁDU 2015 NĚKTERÉ DAŇOVÉ SUBJEKTY MAJÍ OD 1. LEDNA 2015 POVINNOST ČINIT VEŠKERÁ PODÁNÍ VŮČI SPRÁVCI DANĚ POUZE ELEKTRONICKY :00 14:00 Seminář je určen OSVČ, pracovníkům účtáren, externím účetním, daňovým odborníkům a dalším ekonomickým pracovníkům a finančním ředitelům, kteří ve své praxi mohou využívat elektronický způsob podávání vůči správci daně. Na semináři budete informováni o nových povinnostech v oblasti podávání daňových přiznání a jiných písemností pouze elektronicky. Blíže se seznámíte s daňovým portálem finanční správy ČR a způsoby elektronického podávání písemností. Získané poznatky si přímo vyzkoušíte na praktických příkladech. Ing. Veronika Tomanová (daňová specialistka s praxí v daňovém poradenství i ve státní správě) JUDr. Jana Volková (Generální finanční ředitelství specialistka na mezinárodní vymáhání a DPH) SEZNÁMENÍ: S novelami zákonů v souvislosti s povinností elektronického podávání písemností vůči správci daně se způsoby podávání dle daňového řádu novými možnostmi podání daňovým portálem finanční správy ČR daňovou informační schránkou. INSTRUKCE: Jak vyplňovat podání v daňovém portálu finanční správy ČR odeslání podání nejčastější chyby ukázka na praktických příkladech. Odpovědi na dotazy. POZNÁMKA Výhodou (nikoli podmínkou) aktivní účasti je praktická znalost práce s počítačem a notebook, který si přinesete s sebou. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 12

13 leden 2015 ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PODNIKU ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ZAHRANIČNÍ SPOLEČNOSTI V ČR, ORGANIZAČNÍ SLOŽKA ČESKÉ SPOLEČNOSTI V ZAHRANIČÍ PRÁVNÍ, ÚČETNÍ A DAŇOVÁ PROBLEMATIKA daně, ÚČETNICTVÍ A FINANCE :00 18:00 Všem, kteří se ve své praxi setkávají (či mají setkat) s organizační složkou odštěpným závodem zahraniční osoby. Seminář tak ocení zejména manažeři vedoucí organizační složky (odštěpného závodu), daňoví poradci, auditoři, podnikoví právníci a zaměstnanci zahraničních osob, kteří organizační složku (odštěpný závod) zřídili, popř. o jejím zřízení uvažují. Dále je seminář určen pro české společnosti, které expandují do zahraničí prostřednictvím organizační složky. Zahraniční osoby mohou v ČR podnikat mj. prostřednictvím organizační složky podniku (nově odštěpného závodu). Organizační složka podniku (odštěpný závod) tak je v české obchodní praxi relativně rozšířeným jevem. Významu organizační složky (odštěpného závodu) nicméně neodpovídá rozsah právní úpravy a vznik, existence i ukončení činnosti organizační složky (odštěpného závodu) s sebou přináší řadu otázek. Po absolvování semináře budete znát aktuální právní úpravu (včetně relevantní judikatury) organizační složky podniku (odštěpného závodu) zahraniční osoby a společně budeme hledat odpovědi na sporné otázky. Důkladně budou rozebrány účetní a daňové aspekty související s činností odštěpného závodu včetně praktických příkladů účtování specifických účetních případů. Budete taktéž seznámeni s účetními a daňovými důsledky zřízení organizační složky (odštěpného závodu) české společnosti v zahraničí. JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. (AK bnt attorneys-at-law s.r.o., odborná asistentka katedry obchodního práva Právnické fakulty UK) Ing. Jan Soška, LL.M. (senior manažer daňového oddělení TPA Horwath) 9:00 10:30 PRÁVNÍ ČÁST JUDr. Lucie Josková Ph.D. LL.M. Možnosti podnikání zahraničních osob v ČR výhody a nevýhody organizační složky (odštěpného závodu) zřízení organizační složky (odštěpného závodu) označení organizační složky (odštěpného závodu) získání podnikatelských oprávnění ukončení činnosti organizační složky (odštěpného závodu) vedoucí organizační složky (odštěpného závodu), jeho práva a povinnosti vztah zřizovatele a organizační složky (odštěpného závodu) vztahy ke třetím osobám (zastupování a odpovědnost organizační složky / odštěpného závodu). 11:00 18:00 ÚČETNÍ A DAŇOVÁ ČÁST Ing. Jan Soška, LL.M. ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ZAHRANIČNÍ OSOBY V ČR: Odštěpný závod jako účetní jednotka příklady účtování specifických operací u odštěpného závodu (zejm. vztahy se zřizovatelem) stálá provozovna z hlediska daně z příjmů stálá provozovna a její zdanění stanovení základu daně stálé provozovny provozovna z pohledu DPH výhody a nevýhody podnikání prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční osoby v ČR. ORGANIZAČNÍ SLOŽKA ČESKÉ SPOLEČ- NOSTI V ZAHRANIČÍ: Účetní aspekty zachycení zahraniční organizační složky v účetnictví zřizovatele daňové aspekty české společnosti se stálou provozovnou v zahraničí zamezení dvojímu zdanění výhody a nevýhody podnikání prostřednictvím organizační složky v zahraničí. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 13

14 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE leden 2015 DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ VÝDAJE V ROCE 2014 A PRO ROK 2015 AKTUÁLNĚ K DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVĚ V ROCE 2015 N ovela N ovela :00 13:00 Seminář je určen podnikatelům, pronajímatelům, účetním, daňovým a ekonomickým poradcům, kteří již mají s danou problematikou zkušenosti. Na semináři se seznámíte s problematikou uplatňování výdajů do výdajů daňových. Ing. Eva Sedláková (MF ČR odbor daně z příjmů a veřejná pojistná) Uplatňování daňových výdajů v roce 2015 úplata u finančního leasingu (změny doby trvání finančního leasingu, leasing fotovoltaických elektráren) výdaje na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců (příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem a na soukromé životní pojištění, přechodné ubytování, vzdělávání, stravování) výdaje podnikatelů při pracovních cestách výdaje spojené s pořízením pozemku a jeho porostu výdaje vzniklé v důsledku likvidace zásob podnikové stipendium výdaje na zřízení práva stavby nealkoholické nápoje odpisování hmotného a nehmotného majetku (odpisování fotovoltaických elektráren) změny v oblasti nedaňových výdajů odpovědi na dotazy :00 16:00 Seminář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům. Na semináři se seznámíte se změnami v daňových, účetních a souvisejících předpisech platných od roku Ing. Petr Kout, CSc. (daňový poradce) Tomáš Líbal (účetní a ekonomický poradce) ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ: Osvobození od daně paušální výdaje u fyzických osob příjmy a výdaje spolupracujících osob sleva na dani u poplatníků starobních důchodců nové definice změny u základu daně a daňových/nedaňových nákladů daňové zvýhodnění za děti atd. ZÁKON O REZERVÁCH: Opravné položky k pohledávkám. ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY: Sazby daně plnění vybraných daňových povinností prostřednictvím tzv. zjednodušeného jednoho správního místa volitelné a dočasné používání mechanizmu přenesení daňové povinnosti limit pro registraci plátce apod. ZMĚNY SOUVISEJÍCÍ SE ZRUŠENÍM KON- CEPTU JEDNOHO INKASNÍHO MÍSTA: Sociální, zdravotní pojištění, živnostenský zákon a další. DAŇOVÝ ŘÁD: Pokuta za nepodávání daňového přiznání v elektronické formě aj. ZMĚNY V DALŠÍCH PŘEDPISECH: Program bude upřesněn podle vývoje legislativních změn. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 14

15 leden 2015 DAŇ SILNIČNÍ V ROCE 2015 VÝKLAD ZÁKONA, NOVINKY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ ZDANĚNÍ VOZIDEL, PRAKTICKÉ PŘÍKLADY :00 13:00 Seminář je určen pro všechny zájemce z široké odborné veřejnosti. Na semináři získáte ucelený pohled na daň silniční ve vazbě na vybraná ustanovení zákona o dani z příjmů a právní úpravu provozování vozidel na pozemních komunikacích. Seznámíte se s praktickou aplikací pramenů práva EU v podmínkách České republiky. Osvojíte si praktickou aplikaci zákonných ustanovení upravující daň silniční na příkladech včetně povinností souvisejících s vyplňováním daňového přiznání. JUDr. Zdeňka Tesařová, LL.M. (MF ČR zástupkyně ředitele odboru a vedoucí oddělení majetkové daně a daň silniční) Předmět daně silniční vybraná ustanovení zákona o daních z příjmů související právní předpisy z oblasti registrace a provozování vozidel na pozemních komunikacích právo EU v oblasti daně silniční základ a sazby daně silniční snížení a zvýšení sazby daně další daňové úlevy osvobození, sleva na dani registrační povinnost zálohy daňové přiznání k dani silniční. Aktuální změny v oblasti zdanění vozidel po novele zákona o dani silniční od roku 2015 praktické příklady s výpočty. Diskuze, odpovědi na dotazy. N ovela daně, ÚČETNICTVÍ A FINANCE VĚRNOST SE VYPLÁCÍ? Jste našimi klienty dlouhé roky? Hlídejte si objem své fakturace: Kč s DPH vám přinese každý rok 5% slevu na kurzovném, až do maximální výše 30 %. A TO SE JIŽ VYPLATÍ. JE VÁS VÍCE A CHCETE TO ZOHLEDNIT? Nezapomeňte na množstevní slevy, které pro vás máme stále připraveny. Označení slevy Sleva v % A 5 B 10 C 15 Vybíráme z podmínek slev: Sleva je pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu 4 a více účastníků z jedné společnosti na jednom kurzu n vztahují se pouze na otevřené kurzy a semináře n nesčítají se, uplatní se ta nejvyšší a pro klienta nejvýhodnější n vypočítají se ze základní ceny kurzovného pro 1 osobu n nevztahují se na programy v sekci on-line vzdělávání a na kurzy partnerů KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH KOMPLETNÍ INFORMACE O SLEVÁCH A PODMÍNKÁCH JEJICH UPLATNĚNÍ NALEZNETE NA slevove-a-vernostni-programy.html 15

16 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE leden 2015 ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ A VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ Z POHLEDU ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ A DANĚ Z PŘÍJMŮ PŘÍPADOVÉ STUDIE PŘEVÁŽNOU ČÁSTÍ SEMINÁŘE JSOU PŘÍPADOVÉ STUDIE :00 14:00 Seminář je určen pro pracovníky personálních oddělení, daňové poradce, účetní, mzdové účetní a všechny ty, kteří se při své práci setkávají s cizinci. Stručně a přehledně vysvětlit základy problematiky zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí z pohledu sociálního a zdravotního pojištění, zejména nařízení Rady EU 883/2004 a jeho prováděcí nařízení 987/2009 a bilaterálních smluv, a z pohledu zákona o dani z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění. Následovat budou jednoduché případové studie řešené lektorem s aktivním zapojením účastníků. Informace získané účastníky semináře v úvodním výkladu budou lektorem znovu vysvětlovány a zdůvodňovány. Mgr. Magdaléna Vyškovská (daňová poradkyně se zaměřením na zaměstnávání cizinců, zdanění příjmů ze zahraničí a sociální pojištění v EU) VÝKLAD: Nařízení Rady EU 883/2004 a jeho prováděcí nařízení 987/2009 a bilaterálních smluv ve vztahu k českému právu sociálního a zdravotního pojištění vyslání zaměstnance z a do České republiky výkon práce ve více státech situace rodinných příslušníků zaměstnaných studentů a důchodců postavení smluv o zamezení dvojího zdanění v českém právu, jejich použití a vztah k zákonu o dani z příjmů fyzických osob. PŘÍPADOVÉ STUDIE VĚNUJÍCÍ SE TĚMTO SI- TUACÍM: Zahraniční zaměstnanec a určení jeho daňové rezidence zahraniční zaměstnanec přijatý českou společností na práci v ČR a související povinnosti českého zaměstnavatele se zdůrazněním rozdílů u občana EU a občana třetí země povinnosti českého zaměstnavatele při výplatě mzdy daňovému nerezidentovi zaměstnanec vyslaný z České republiky do členského státu EU přijetí studenta z členského státu EU na práci v České republice souběžně vykonávaná práce občana EU v České republice a v EU a související povinnosti zaměstnavatele z pohledu daně z příjmů a sociálního a zdravotního pojištění přijetí důchodce z EU na práci v ČR jednatel v ČR a zaměstnanec v jiném členském státě EU situace rodinných příslušníků občanů EU zaměstnaných v ČR opožděné vystavení formuláře A1 s určením příslušnosti do ČR a řešení situace z pohledu zaměstnavatele situace rodinných příslušníků občanů EU vyslaných z ČR do EU zamezení dvojího zdanění v ČR u zaměstnanců, kteří jsou českými daňovými rezidenty solidární zvýšení daně a příjmy ze zahraničí českých daňových rezidentů další situace s nimiž se zaměstnavatelé v ČR nejvíce setkávají. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 16

17 leden 2015 CESTOVNÍ NÁHRADY V ROCE 2015 VÝKLAD S PŘÍKLADY Z KAŽDODENNÍ PRAXE daně, ÚČETNICTVÍ A FINANCE :00 13:00 MÍSTO ČS VTS, Novotného lávka 5, PRAHA 1 Seminář je určen pro účetní, mzdové účetní, personalisty, auditory, právníky, vedoucí pracovníky, podnikatele, společníky, jednatele a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou v praxi setkávají. Lektorka vás upozorní na praktické problémy a pravidla platná pro rok JUDr. Marie Salačová (odbornice na problematiku cestovních náhrad) Zásady a principy pro poskytování náhrad cestovních výdajů personální rozsah vazba na občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích odlišnosti v poskytování cestovních náhrad zaměstnancům zaměstnavatele v podnikatelské sféře a ve státní správě významné pracovněprávní souvislosti při poskytování cestovních náhrad. Taxativně stanovené právní úkony, při kterých se cestovní náhrady poskytují výklad problematiky sjednávání místa výkonu práce a pravidelného pracoviště do pracovních smluv zaměstnanců. Jednotlivé druhy cestovních náhrad problematika poskytování a krácení tuzemského i zahraničního stravného nejčastější problémy spojené s vyúčtováním tuzemských i zahraničních pracovních cest (zaokrouhlování, kursové přepočty, atd.) paušalizace cestovních náhrad poskytování náhrad cestovních výdajů u dalších skupin osob, tj. podnikatelů (osob samostatně výdělečně činných), společníků a jednatelů společností s ručením omezeným, členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob a osob v mimo pracovněprávních vztazích zdůraznění odchylek ve srovnání se zaměstnanci právní úprava závodního stravování diskuze otázky a odpovědi. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 17

18 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE leden 2015 ÚČETNICTVÍ PRÁVNICKÝCH OSOB, DAŇ Z PŘÍJMŮ A DPH V ROCE 2015 LEGISLATIVNÍ PRŮŘEZ ROKU 2015 N ovela den 9:00 17:00, 2. den 9:00 13:00 Pro mírně pokročilé a pokročilé účetní, hlavní účetní, daňové a účetní metodiky, eventuelně finanční manažery. Na semináři získáte ucelený přehled o legislativě platné pro rok S účinností od ledna 2015 je navrhováno poměrně hodně změn, s účinností dalších se počítá od roku Olga Holubová (daňová poradkyně, členka sekce DPH Komory daňových poradců ČR) Ing. Jiří Klíma (daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně) Ing. Jana Pilátová (auditorka, daňová poradkyně, prezidentka Svazu účetních) 1. den 9:00 13:30 DAŇ Z PŘÍJMŮ V ROCE 2015 Ing. Jiří Klíma 14:00 17:00 NOVELA ZÁKONA O DPH 2015 Olga Holubová Režim přenesení daňové povinnosti na další druhy dodávek (např. některé elektronické výrobky a náhradní díly do nich, mobilní telefony, kovy, zemědělské plodiny, nové stavby) Druhá snížená sazba daně na vybrané zboží Nově stanovené místo plnění u elektronických a telekomunikačních služeb a u služeb rozhlasového a televizního vysílání, jsou-li poskytnuty osobě nepovinné k dani z EU, a s ním související zvláštní režim Počítání obratu Dobrovolná identifikace Drobné změny v pravidlech vystavování daňových dokladů Opravy základu a výše daně doplnění pravidel Významné změny v uplatňování DPH u dodání nemovitých věcí a u stavebních prací Kontrolní hlášení od roku den 9:00 13:00 ÚČETNICTVÍ PRÁVNICKÝCH OSOB V ROCE 2015 Ing. Jana Pilátová KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 18

19

20 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE leden 2015 UPLATŇOVÁNÍ DPH VE ZDRAVOTNICTVÍ S DŮRAZEM NA ZMĚNY OD :00 14:00 Seminář je určen pro účetní a daňaře zdravotnických zařízení. Na semináři se dozvíte o změnách, které přináší lednová novela. Dále se zaměříte na problematiku vymezení služeb osvobozených podle 58. Olga Holubová (daňová poradkyně, členka sekce DPH Komory daňových poradců ČR) Režim přenesení daňové povinnosti na další druhy dodávek (např. některé elektronické výrobky a náhradní díly do nich, mobilní telefony, kovy, zemědělské plodiny, nové stavby). Druhá snížená sazba daně na vybrané zboží nově stanovené místo plnění u některých služeb, jsou-li poskytnuty osobě nepovinné k dani z EU, a s ním související zvláštní režim počítání obratu dobrovolná identifikace změny v pravidlech vystavování daňových dokladů opravy základu a výše daně nová pravidla nejvýznamnější změny v uplatňování DPH u dodání nemovitých věcí a u stavebních prací kontrolní hlášení od roku 2016 ručení za daň nespolehlivý plátce nově pojmy 58 (zdravotní služby, poskytovatel zdravotních služeb) služby související se zdravotními službami dodání zdravotního zboží plnění zdaňovaná a osvobozená dle zákona o DPH, dle Směrnice a judikatury ESD vydávaná potvrzení, lékařské zprávy, plastické operace, pracovnělékařské služby zbývající regulační poplatky subdodávky lázeňská péče. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH Klientské konto vox Budete-li registrováni, získáte cenné benefity a budete vědět o všech novinkách. 20

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE 2007 Brno Prosinec 2007 Vážení a milí čtenáři, dostává se Vám do rukou druhý, aktualizovaný Přehled legislativy pro neziskové organizace, který je vytvořen

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

Elektronická publikace

Elektronická publikace Elektronická publikace pro starosty, zastupitele a ostatní pracovníky veřejné správy a pro návštěvníky knihoven 2015 Podrobný obsah publikace / Obec / / Kraj / / Struktura veřejné správy / / Hospodaření

Více

Katalog vzdělávacích akcí

Katalog vzdělávacích akcí Katalog vzdělávacích akcí Červenec 2015 leden 2016 Červenec 2015 Vážení a milí účetní profesionálové, Komora certifikovaných účetních (KCÚ) působí v České republice od roku 1999 jako profesní organizace

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : 267. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF

Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF Informace Odborné knihovny MF Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF Přehled dokumentovaných článků, knih a dalších informačních zdrojů Vydavatel: Ministerstvo financí, Odbor Personální

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování prosinec 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny roku 2015 RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny Úvod Prezentované informace z oblasti Sociálního a zdravotního pojištění se týkají roku 2015. Jak

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Státní fondy v České republice

Státní fondy v České republice strana 8 AUDITOR 7/2010 téma čísla státní fondy Státní fondy v České republice Právní rámec Státní fondy jsou samostatné právnické osoby zřízené státem za konkrétním účelem, jímž bývá správa určitých agend

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

Příručka pro podnikání v roce 2009

Příručka pro podnikání v roce 2009 Příručka pro podnikání v roce 2009 Vydavatel: Hospodářská komora České republiky Aktuální elektronická forma publikace je k dispozici na www.komora.cz HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY zapsaná v obchodním

Více