na okraj NiKi MB, s.r.o. Vážení spoluobčané, leden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "na okraj NiKi MB, s.r.o. Vážení spoluobčané, leden 2014 1"

Transkript

1

2 NiKi MB, s.r.o. provozovna: Pivovarská 67, Moravské Budějovice Tel.: , Ú ETNICTVÍ DAN PORADENSTVÍ Roční zúčtování daně ze závislé činnosti Roční zúčtování daně z příjmů fyzických osob Roční zúčtování daně z příjmů právnických osob DA OVÉ SEMINÁ E NOVELA DPH 2014 A KONEC ROKU 2013 (novela zákona od , změny v návaznosti na Nový občanský zákoník 2014) P IZNÁNÍ K SILNI NÍ DANI 2013 Termín: úterý prezentace školení Místo: Pivovarská 67, Moravské Budějovice (u kostela) Cena: 1300 Kč vč. DPH Přihlášky zasílejte nejpozději do na výše uvedenou adresu nebo em: ZM NY V DANÍCH A Ú ETNICTVÍ OD Přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob RO NÍ ZÚ TOVÁNÍ ZA ROK 2013 A ZM NY VE ZDA OVÁNÍ OD Termín: úterý prezentace školení Místo: Pivovarská 67, Moravské Budějovice (u kostela) Cena: 1300 Kč vč. DPH Přihlášky zasílejte nejpozději do na výše uvedenou adresu nebo em: D kujeme za p íze v roce 2013 a p ejeme š astný nový rok 2014 na okraj Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás nejdříve co nejsrdečněji pozdravil. Když píši úvodník pro 1. číslo našeho Moravskobudějovicka na rok 2014, blíží se Vánoce. Čas rozjímání, nákupu dárků, návštěv členů rodiny a přátel, na něž nemáme v průběhu roku příliš mnoho prostoru, čas přání si všeho dobrého. Ale také doba vhodná pro zklidnění a zamyšlení se nad tím, co všechno se nám v osobním i pracovním životě podařilo a co zůstává stále před námi. Blíží se i konec roku spojený s bilancováním a také tradičním veselým vítáním roku nového. Mám-li na konci roku bilancovat, rozhodl jsem se, že velmi aktuálním ohlédnutím se je pro mě krátké zamyšlení nad uplynulými 24 lety života v demokratické zemi. Každý den si pouštím televizi, čtu noviny a živě se zajímám o to, co je nového, co se daří reformovat, jaké zákony nám předkládají a budou předkládat noví zákonodárci. Zajímá mě, co na nás chystá Evropská unie a Brusel a jak tato země jde a půjde ve svém rozvoji dopředu. Není jednoduché říci, že vývoj v naší zemi jde tím správným směrem. Realita života i informace z médií nás mnohdy přesvědčují o opačném trendu. Poznenáhlu se tak mění i mé postoje. Pomalu ztrácím chuť sledovat zprávy, protože po celodenní práci v kolektivu dobrých lidí, kterým jde především o úspěšný rozvoj města a regionu, nemám chuť ani důvod nechat se zavalovat záplavami lidské podlosti, projevy závisti, krádežemi, populismem a hloupostmi vrcholného kalibru. Téměř to vypadá, že žijeme v beznadějné době. Pokud si tento článek přečte nezasvěcený člověk, zhrozí se, v čem to tady žijeme. Novináři si zřejmě ani neuvědomují, jakou sílu má psané slovo. Právě kvůli slovům se rozcházejí kamarádi, rozvádějí se manželství, rozpadají se fi rmy a ve světě hrozí vznik válečných konfl iktů. Slovem jsou lidé schopni špinit druhé, ubližovat konkrétním lidem a ničit jejich životy. Z toho bohužel vyplývá také větší, případně rostoucí nenávist mezi lidmi, obecně i mezi námi. Jeden závidí druhému, ten pomlouvá dalšího a hlavně má radost, když se tomu druhému a dalšímu nedaří. Chybí MORAVSKOBUDĚJOVICKO 1/ 2014 Měsíčník Městského kulturního střediska Beseda a obcí Moravskobudějovického mikroregionu Vydavatel: MKS Beseda, příspěvková organizace Purcnerova 62, Moravské Budějovice MK ČR E 11632, IČ Náklad: 5100 ks. Místo a datum vydání: Moravské Budějovice Měsíčník Moravskobudějovicko je financován z prostředků Města Moravské Budějovice a obcí Moravskobudějovického mikroregionu. Šéfredaktor: Vlastimil Smetana, tel.: , Redakční rada: Jana Kiesewetterová, Radek Menčík, Karel Nechvátal Korektura: Drahomíra Brzobohatá Adresa redakce: MKS Beseda, Purcnerova 62, Moravské Budějovice Příjem inzerce: Pavel Čírtek, telefon: , TIC Moravské Budějovice, tel.: Realizace: Jaroslav Kaláb, vydavatelství Jarmark, Slavíkovice, Tisk: INAPA s. r. o., Třebíč Uzávěrka č. 2/2014 je Redakce nezodpovídá za obsahovou stránku článků. Na titulní straně: Moravské Budějovice, kostel sv. Jiljí. Foto Pavel Čírtek. Moravské Budějovice. Foto V. Smetana Obsah Z jednání rady města Moravských Budějovic 2 DPH se bude od ledna přiznávat už jen elektronicky 3 Víte, že.. 4 Rekonstrukce kotelny zámeckých koníren 4 Modernizace sportovního hřiště Mexiko 4 Program obnovy venkova Vysočiny v roce Vítání občánků v Moravských Budějovicích 4 Členská schůze Moravskobudějovického mikroregionu 5 M. Budějovice v projektu meziobecní spolupráce 5 Vánoční výstava v Nimpšově 6 Lampionový průvod 6 Přivítání adventního času 6 Adventní jarmark v Nových Syrovicích 6 To pastýři když na Horkách... 6 Vánoční tvoření 7 Adventní doba v Lesonicích 7 Mikulášské odpoledne 7 Zahájení adventu v Cidlině 7 Advent v Jakubově 8 Adventní čas v Častohosticích 8 Rozsvícení vánočního stromu 8 Vánoční výstava 8 Setkání dříve narozených 9 F. Šimka z Litohoře oslavil 90. narozeniny 9 Adventní věnečky 9 Exkurze Třebíč a okolí 9 Adventní věnec v Martínkově již podruhé 9 Předvánoční čas v Želetavě 10 Předvečer sv. Mikuláše v Lázu 10 Keramická dílna 10 Setkání nejstarších občanů v knihovně 10 Mikuláš a bezmocné mocnosti pekelné v DSVA 11 V Želetavě se cvičí ostošest 11 Želetava objevila Zumbu 11 V Želetavě se cvičí ostošest 11 Inovace vzdělávání 11 Z gymnázia Mgr. Dušan Mandát, Ph. D. 12 Podzim na 1. stupni ZŠ v Havlíčkově ulici 12 Čtenářská gramotnost v ZŠ v Havlíčkově ulici 13 Divadelní učebnice 14 Exkurze za Biblí kralickou, hvězdami a předpovědí počasí 14 Adventní čas v ZŠ a PŠ Dobrovského 14 Na trati 15 Bojové umění 15 Zápis dětí do 1. ročníku 15 Saxofonistka Viola Falb saxofon (Rakousko) 15 Martínkovský Džbánek bilancuje 16 Ohlédnutí za kurzy tance v roce Znojemská konference 17 Hasiči hodnotili svoji práci 17 Kulturní přehled mikroregionu leden Zapojte se do akce Najdi studánku 18 Ocenění práce v Domě sv. Antonína 18 Okénko k sousedům let od vydání významné studie Jaroslava Palliardiho 19 Spektrumáci uctili památku svých kolegů 19 Archeologická konference 20 Spoelčenská kronika 21 Zamyšlení čtenáře Ivana Fryčery 22 Buřttest 22 Vznik první světové války a její průběh v letech Repty našich čtenářů 24 Sudoku 24 leden

3 město informuje město informuje nám tak trochu obdiv k tomu, že se jednotlivcům i fi rmám daří, že produkují, zaměstnávají a podílejí se výrazným způsobem na tom, že se potom daří i městům a obcím, ve kterých lidé žijí, jsou se svým krajem bytostně spjati a chtějí, aby v něm také žily spokojeně jejich děti. Nedovedeme příliš docenit myšlení našich předků, kteří si uvědomovali při podnikání zcela zásadní a jednoduché věci. Zaměstnanci musí vydělat na živobytí rodiny, podnikatelé musí vydělat na úspěšný rozvoj fi rmy, a aby bylo dosaženo plného souladu, musí k tomu přistoupit i to, čemu se kdysi říkalo patriotismus. Občanská hrdost na to, že lidé někam patří. A z pohledu fi rem schválila zpracovatele lesní hospodářské osnovy LHO Telč-MB ( ), kterým se na základě výsledků výběrového řízení stala firma Lesprojekt Brno, a. s. schválila uzavření Dodatku č. 5 k Nájemní smlouvě č s Nemocnicí Třebíč, příspěvková organizace dle přiloženého návrhu. V této souvislosti rada města schválila výši nájemného sjednaného dodatkem v částce Kč za každý kalendářní měsíc. schválila zveřejnit záměr prodeje bytové jednotky č. 57/2 v domě č. p. 57 na pozemku p. č. st. 80 a spoluvlastnického podílu na bytovém domě č. p. 57 a pozemku p. č. st. 80 o velikosti 7980/33779 vše v k. ú. Moravské Budějovice a doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje formou výběrového řízení za vyvolávací cenu ,29 Kč (cena dle cenového předpisu). schválila zveřejnit záměr prodeje bytové jednotky č. 57/3 v domě č. p. 57 na pozemku p. č. st. 80 a spoluvlastnického podílu na bytovém domě č. p. 57 a pozemku p. č. st. 80 o velikosti 10510/33779 vše v k. ú. Moravské Budějovice a doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje bez výběrového řízení jednomu zájemci manželům Řiháčkovým, bytem nám. ČSA č. p. 57, Moravské Budějovice za navrhovanou cenu ,60 Kč (cena dle cenového předpisu) při možnosti využití těchto podmínek: a)sleva 10 % z ceny bytové jednotky při platbě před podpisem kupní smlouvy nebo b)při platbě ve splátkách: 1. splátka bude ve výši 30 % kupní ceny bytové jednotky a bude splatná před podpisem kupní smlouvy. Tato částka bude považována za nevratnou jistinu. 2. splátka: *do 1 roku bude ve výši 70 % kupní ceny bytové jednotky + 10 % ze zbývajících 70 % kupní ceny bytové jednotky nebo *do 2 let bude ve výši 70 % kupní ceny a podnikatelů to je především příspěvek na rozvoj regionu v podobě daňových odvodů, které zůstávají v obci, podpora aktivit nejrůznějších spolků a tzv. mecenášství. A kdysi to šlo. Úcta člověka k člověku, hrdost nad tím, že podnik či fi rma prosperuje, že jsou spokojení i zaměstnanci, kteří by také na své pracovní postavení mohli být právem hrdi. Lidé by se měli radostně potkávat, pozdravit se, popřát si štěstí, zdraví, zeptat se na přátele a známé, protože bez blízkých lidí a známých je člověku těžko. Nechci vnášet do tohoto krásného období jen chmurné úvahy. Bilancujemeli, určitě každý z nás najde něco, co se Z jednání rady města Moravských Budějovic Rada města na své 85. schůzi dne mj. : bytové jednotky + 15 % ze zbývajících 70 % kupní ceny bytové jednotky nebo *do 3 let bude ve výši 70 % kupní ceny bytové jednotky + 20 % ze zbývajících 70 % kupní ceny bytové jednotky. schválila vyhlášení Veřejné sbírky na pomoc Lukáškovi Škodovi z Lukova za účelem shromáždění fi nančních prostředků formou prodeje domácích pečených výrobků a nápojů formou kavárny / formou prodeje jiným způsobem/ v době od do v prostorách MKS Beseda v Moravských Budějovicích ve spolupráci s JUNÁKem svazem skautů a skautek České republiky středisko Moravská Orlice Moravské Budějovice. vzala na vědomí žádost paní Ličkové o odchyt koček a nesouhlasila s provedením odchytu, jelikož se nejedná o toulavé kočky,neboť je jim poskytováno zázemí a pravidelná strava. schválila užívání nových vývěsních skříněk na nám. ČSA pro: KDU-ČSL místní organizace Moravské Budějovice ODS místní sdružení Moravské Budějovice ČSSD místní organizace Moravské Budějovice MO KSČM Moravské Budějovice DDM Budík Moravské Budějovice Moravský rybářský svaz, MO Moravské Budějovice Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s. ZO Moravské Budějovice Klub důchodců Moravské Budějovice a ukládá všem organizacím, sdružením a oddílům o vývěsní skříňku pečovat a udržovat ji a dále neschválila užívání nových vývěsních skříněk na nám. ČSA pro: Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vodácký oddíl Moravské Budějovice Kynologický klub Moravské Budějovice. Uložila odboru organizačnímu a odboru mu během roku podařilo vykonat a na co může být patřičně hrdý. Na to dobré a pozitivní, co se podařilo, se pokusme navázat i v roce Zkusme se také dívat do nadcházejícího roku s přáním být lepšími (vždy je co zlepšovat), vidět kolem sebe i ostatní, snažit se jim lépe porozumět a doufat, že když se zlepší jeden, dokáže to i druhý. Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám všem lidem z Moravských Budějovic i všech obcí mikroregionu popřál do nového roku 2014 stálé zdraví, štěstí a harmonii v životě, mnoho úspěchů ve studiu, v zaměstnání i podnikání. Ing. Vlastimil Bařinka, starosta města strategického rozvoje a investic zajistit pořízení a umístění 3 vývěsních skříněk na ul. Dobrovského. Úhrada těchto vývěsních skříněk bude provedena z rozpočtové rezervy města. vzala na vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Mateřská škola Moravské Budějovice, příspěvková organizace. souhlasila s přijetím fi nančního daru ve výši Kč od společnosti DO- PRAVOPROJEKT Ostrava, spol. s. r. o. příspěvkovou organizací Základní škola Moravské Budějovice, Havlíčkova ul schválila vyřazení majetku nabytého ze ztrát a nálezů dle přílohy a jeho předání na akci Kola pro Afriku. schválila poskytnutí příspěvku z FAOM ve výši Kč pro pana Haupta, bytem Moravské Budějovice na akci Pohádkový park. schválila poskytnutí příspěvku z FAOM ve výši Kč pro Spolek pro veřejnou dopravu na Jihozápadní Moravě na akci Mikulášský vlak do Jemnice. schválila poskytnutí příspěvku z FAOM ve výši Kč pro Základní školu a Praktickou školu Moravské Budějovice na akci Vánoční jarmark, výstavka v Domě s pečovatelskou službou, vystoupení v Léčebně dlouhodobě nemocných, Ježíškova pošta. doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočet Města Moravské Budějovice na rok 2014 ve výši: Příjmy 106, Kč Výdaje 104, Kč Financování 2, Kč vzala na vědomí informace o čerpání FAOM v r a žádost p. Slavíčka o přidělení údržby travnatých ploch ve městě. doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o zrušení předkupního práva se společností OSIST, a. s., ul. Srázná 444, Moravské Budějovice, IČO: ohledně budovy bez čp/če na parcele st a pozemku p. č. st zastavěná plocha a nádvoří o výměře 144 m 2 a budovy s č. p na parcele st a pozemku p. č. st zastavěná plocha a nádvoří o výměře 473 m 2 vše v obci a k. ú. Moravské Budějovice nejpozději do a dále schválila předložit žádost o dotaci dle Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy na realizaci projektu S Palliardim do historie a zajistit tak spolufi nancování projektu. neschválila uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a o dodávkách služeb do nebytových prostor č ze dne uzavřený s Českou poštou, s. p., kterým se od ruší oprávnění pronajímatele valorizovat výši nájemného o poslední známou míru infl ace. schválila přidělení bytu o velikosti 1+0 v domě č. p. 904 na ulici Chelčického v Moravských Budějovicích (DPS I. ) a uzavření nájemní smlouvy s H. Hazdovou, bytem v Moravských Budějovicích. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výší nájemného 55 Kč/m 2 /měsíc z podlahové plochy bytu. Rada města dále schválila náhradníky k přidělení uvedeného bytu v tomto pořadí: Doležal B., Moravské Budějovice Galásek M., Moravské Budějovice Holzmannová L. Moravské Budějovice Cmolová G., Kostelec nad Orlicí Rychlá Z., Vranov nad Dyjí schválila dodatek č. 10 o závazku linkové veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě ke smlouvě č. 6/2005 ze dne uzavřené mezi Městem Moravské Budějovice a BK BUS, s. r. o., Jaroměřická 1120, Moravské Budějovice. schválila poskytnutí příspěvku ve výši Kč pro Polikliniku Moravské Budějovice, IČO: , sídlo: Tovačovského sady 78, Moravské Budějovice za účelem úhrady nákladů spojených s prodejem obchodního podílu Města Moravské Budějovice v této společnosti. schválila: a)pořadí nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele projekčních prací Rekonstrukce kanalizačních řadů v ulici St. Slavíka a Partyzánská : 1. PROfi Jihlava spol. s. r. o., Pod Příkopem 6, Jihlava 2. Ing. Vladimír Klička, Boršov 57, Dušejov 3. KAVAS W s. r. o., Budějovická 987, Tábor schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2013/00005, uzavíraný mezi společností Telefonica Czech Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 2/266, Praha 4, jako doporučila zastupitelstvu města schválit výstavbu vlastní domovní kotelny pro bytový dům č. p. 1511, č. p a č. p na ul. Komenského v termínu do se zajištěním fi nancování Rada města na své 86. schůzi dne mj. : vlastníkem sítě elektronických komunikací a Městem Moravské Budějovice, nám. Míru 31, Moravské Budějovice, jako investorem stavby Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice nám. ČSA. odmítla žádosti O. Pomahače na část pozemku p. č. 1421/41 o výměře 94,5 m 2 pro výstavbu 2 3 ks garáží a o část pozemku p. č. 1308/3 o výměře 126 m 2 pro výstavbu 2 4 ks garáží z důvodu nevhodnosti výstavby garážových stání na výše uvedených částech pozemků pro nedostatečné rozhledové poměry, zábor zeleně a veřejného prostranství, napojení inženýrských sítí apod. schválila ukončení smlouvy o pronájmu části nemovitosti na umístění reklamního panelu ze dne uzavřené mezi Městem Moravské Budějovice a M. Mácou, Jaroměřice nad Rokytnou formou dohody. schválila zábor veřejného prostranství části pozemku p. č. 4237/4 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 1 m 2 na ul. Pražská v k. ú. Moravské Budějovice společnosti Miloš Máca s. r. o., se sídlem ul. Poděbradova č. p. 567, Jaroměřice nad Rokytnou, IČO: , zastoupena jednatelem společnosti pro tuto výstavbu z rozpočtu města pro rok panem Milošem Mácou, na dobu neurčitou, za cenu stanovenou obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v celkové výši 200 Kč/m 2 /měsíc (II. a III. pásmo) za účelem umístění reklamní tabule o rozměru 2 x 1 m. schválila výpůjčku části pozemku p. č. 600/1 ostatní plocha jiná plocha o výměře 197 m 2 v k. ú. Moravské Budějovice J. Tržilovi, bytem Moravské Budějovice. souhlasila s přerušením provozu Mateřské školy Moravské Budějovice v období vánočních prázdnin od do schválila harmonogram schůzí rady města na 1. pololetí kalendářního roku vzala na vědomí informace o výročních zprávách škol, výpis činnosti městské policie za listopad 2013, omezení provozní doby městské knihovny a uzavření knihovny , zápis z jednání fi nančního výboru ZM dne , informaci o fi nancování sociální služby NZDM embéčko v r a rozbor fi nančního hospodaření Města Moravské Budějovice od do Zdroj: MěÚ rm DPH se bude od ledna přiznávat už jen elektronicky Pouze elektronicky budou nově komunikovat plátci daně z přidané hodnoty se svým místně příslušným správcem daně. Od budou všichni plátci DPH povinně podávat Daňová přiznání, Dodatečná daňová přiznání a Hlášení včetně příloh elektronicky. Stejným způsobem budou podávat také Přihlášku k registraci za plátce DPH a Oznámení o změně registračních údajů u plátce DPH. Výjimku budou tvořit pouze plátci DPH fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 mil. Kč a nemají zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky. Ti si budou moci vybrat, zda budou svá podání zasílat správci daně elektronicky, v papírové podobě poštou či doručovat osobně. K uvedeným změnám došlo v souvislosti se zákonem č. 502/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH), kdy začal platit nový 101a zákona o DPH. Elektronická podání mohou plátci DPH zasílat prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro daňovou správu na adrese www. daneelektronicky. cz. Bližší informace lze nalézt též na internetových stránkách Finanční správy ČR www. fi nancnisprava. cz. Finanční správa připravuje i další možnost elektronického podávání, a sice s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky viz 71 odst. 1 písmeno c) daňového řádu, ve znění zákonného opatření č. 344/2013 Sb. (zveřejněno ve Sbírce zákonů v částce 134 rozeslané dne 5. listopadu 2013). Jakmile bude tento nový způsob elektronické komunikace technicky možný, finanční správa zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, jaká podání lze takto učinit. Pro úplnost je třeba dodat, že pro všechny plátce DPH bez rozdílu zůstává nadále zachována povinnost elektronického podání, pokud jde o podání Výpisu z evidence pro daňové účely v režimu přenesení daňové povinnosti ( 92a odst. 5 zákona o DPH). fi nancnisprava. cz/cs/ financni-sprava/pro-media/tiskovezpravy/2013/dph-se-bude-od lednapriznavat-uz-jen-elektronicky leden 2014 leden

4 město informuje Víte, že.. krajští zastupitelé vyhlásili další ročník soutěže Skutek roku? Nominovat lze dobrovolné skutky jednotlivců i právnických osob, které přispěly v roce 2013 k rozvoji Vysočiny. Příjem nominací potrvá od 1. ledna do 15. února nejen pro seniory je určeno veřejné bruslení na našem zimním stadionu každé úterý a pátek mezi 9,00 10,00 hod. dopoledne? A víte, že na toto bruslení dojíždějí i zájemci až z Třebíče? dnem 1. ledna 1949 byla znárodněna Bachelova pila v Moravských Budějovicích a začleněna do národního podniku Moravskoslezské pily v Šumperku? před sedmdesáti lety, v pondělí 24. ledna 1944, prožívalo moravskobudějovicko velmi těžké chvíle? Z nádraží byl vypraven zvláštní vlak, který odvážel přes 600 mladých lidí (ročník 1924) na nucené práce do Německa. Z našeho města to bylo celkem 29 hochů a 51 děvčat. třebíčská nemocnice je nejzadluženější v kraji. Prosincové krajské zastupitelstvo ji podpořilo jen částkou necelých 3 mil. korun. Nevyhovělo tak žádosti nemocnice o překlenovací půjčku ve výši 30 mil. korun a investiční příspěvek 3 mil. korun na CT přístroj. Humpolec se stal vítězem celostátního kola soutěže Město pro podnikání? nový systém nakládání s odpady byl v Mor. Budějovicích zaveden od 1. ledna 1914 i v integrovaných obcích Vranín, Vesce, Jackov a Lažínky? Byla to tehdy podstatná změna, včetně zvýšení úhrady nákladů za odvoz odpadů. Poplatky byly určeny na obyvatele a rok (60,00 Kč pro osoby od let a 30,00 Kč pro mládež ve věku let a seniory od let). obec Častohostice se před dvaceti roky dne 1. ledna osamostatnila a odloučila od Moravských Budějovic. Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém prosincovém zasedání vyrovnaný rozpočet ve výši 7,6 miliard korun pro rok 2015, s rezervou 150 milionů. korun? O tom, zda by tato záloha stačila i na oddlužení krajských nemocnic, se nejednalo. 11. ledna 1850 se Moravské Budějovice staly sídlem soudního a berního okresního úřadu, který byl součástí politického okresu Znojmo. Sídlil v budově dnešní radnice a městský úřad obsadil budovu č. 11 na náměstí Míru, dnes Střední škola řemesel a služeb. Okresní hejtmanství zde vzniklo až roku ledna 1894 se v Šebkovicích narodil Antonín Plichta. Během druhé světové války ukrýval parašutisty výsadku Spelter, aktivně se zapojil i do skupiny Lenka-jih. Po válce obdržel vyznamenání za chrabrost, byl i členem rady ONV v Moravských Budějovicích a předsedou MNV v Šebkovicích. Po únoru 1948 byl ze všech funkcí odvolán, a tak stanul včele protikomunistické opozice na Moravskobudějovicku. V babickém procesu byl odsouzen k trestu smrti a popraven. Rehabilitován byl v r moravskobudějovická jednotka dobrovolných hasičů během roku zasahuje (mimo profesionální hasičský záchranný sbor) při více než 170 výjezdech? Z tohoto počtu zaujímají požáry přibližně 17 procent, dopravní nehody 30 a nejvíce, kolem 50 procent zásahů, náleží mezi technickou pomoc. vn Rekonstrukce kotelny zámeckých koníren V prosinci r provedlo Město Moravské Budějovice rekonstrukci kotelny v zámeckých konírnách. Zrekonstruován byl zdroj tepla, zároveň byla provedena úprava plynovodu a dodávka měření a regulace. Dodavatelem prací byla fi rma Jemnická Stavba a. s., Jemnice, která zvítězila ve výběrovém řízení s nejnižší nabídkovou cenou ve výši Kč bez DPH. Josef Macháček, Odbor strategického rozvoje a investic Modernizace sportovního hřiště Mexiko Město Moravské Budějovice provedlo v měsících říjen a listopad r modernizaci sportovního hřiště v lokalitě Mexiko. V rámci modernizace byla provedena úprava stávajícího povrchu sportoviště, stávající ocelové oplocení bylo částečně navýšeno (z ulice Bezručova) a částečně opraveno (z ulice Fišerova). Plocha hřiště pro odbíjenou a malou kopanou byla oddělena ochrannou záchytnou sítí a rovněž byly vyměněny sítě ve fotbalových brankách. Veškeré práce zajistila fi rma STABO MB, s. r. o., která zvítězila ve výběrovém řízení s nejnižší nabídkovou cenou ve výši Kč bez DPH. Město Moravské Budějovice získalo na modernizaci sportovního hřiště dotaci ve výši Kč z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu Sportoviště Celkové náklady projektu dosáhly výše Kč vč. DPH, podíl města tak činil Kč. Josef Macháček, Odbor strategického rozvoje a investic Program obnovy venkova Vysočiny v roce 2014 Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo dne znění nových Zásad zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny. Účelové dotace jsou stejně jako v minulých letech určeny všem obcím do obyvatel na území Kraje Vysočina, které předloží žádost v souladu se zásadami. V závislosti na počtu přijatých žádostí by se přiznaná dotace v r měla pohybovat v rozmezí Kč Kč pro jednu obec. Žádosti vč. povinných příloh budou v termínu od do přijímány prostřednictvím Města Moravské Budějovice, Odboru strategického rozvoje a investic. Kontaktní osobou je Bc. Jana Tůmová, tel , cz. Schválené zásady programu vč. formuláře žádosti jsou zveřejněny na webových stránkách Kraje Vysočina i Města Moravské Budějovice. Petra Formanová, DiS., odbor strategického rozvoje a investic Vítání občánků v Moravských Budějovicích Dne se konalo na MěÚ v Moravských Budějovicích Vítání občánků. Do řad občanů našeho města bylo přivítáno celkem 12 dětí, z toho 5 chlapců a 7 děvčat. Tuto akci organizuje oddělení matriky ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Moravských Budějovicích. Děti do života slavnostně přivítala Bc. Jana Kiesewetterová. Součástí této akce byl i kulturní program žákyň ZUŠ pod vedením učitelek paní Čírtkové a paní Zavadilové. Chtěli bychom jim poděkovat za jejich účast. Nechyběl ani podpis rodičů do pamětní knihy města. Pro vítaná miminka byl připraven věcný a fi nanční dárek, pro rodiče kytička a pamětní list. Marie Janoušková, matrikářka MěÚ Moravské Budějovice foto: Pavel Čírtek Členská schůze Moravskobudějovického mikroregionu Rada Moravskobudějovického mikroregionu na svém pravidelném jednání rozhodla ve smyslu důležitých bodů k projednání o konání členské chůze mikroregionu na den 27. listopadu 2013 od patnácti hodin ve velké zasedací místnosti MěU v Moravských Budějovicích. Jednání zahájil předseda mikroregionu Jan Kocáb, který přivítal všechny přítomné, zejména však krizového ředitele třebíčské nemocnice Ing. Jana Ference, realizační tým projektu systémové podpory meziobecní spolupráce PhDr. Zdeňka Janderku, Ing. Jana Švaříčka a Ing. Kateřinu Tržilovou, dále vedoucího fi nančního odboru MěÚ Ing. Bohumila Horníka. Krizový ředitel třebíčské nemocnice Jan Ferenc informoval přítomné o velmi špatném ekonomickém stavu nemocnice a hlavních krocích, které krizový management učinil od května 2013 v třebíčské nemocnici k zamezení dalšího prohlubování ztráty. V rámci zlepšení ekonomické situace byla přijata zleva: Ing. Jan Ferenc, Jan Kocáb a Jaroslav Kunst Účastníci jednání řada opatření včetně úspory dvaceti pracovních míst. Od listopadu 2013 je naše město jako obec s rozšířenou působností zapojeno do projektu Systémová podpora meziobecní spolupráce. Po vzoru zejména západoevropských zemí (Francie, Německa a s využitím zkušeností ze severských zemí) byl Svaz měst a obcí ČR osloven, zda by připravil projekt tohoto typu, který by posílil meziobecní spolupráci v ČR. Meziobecní spolupráce bude sledována a realizována ve třech daných a jedné volitelné oblasti. Oblast školství a předškolního vzdělávání, oblast sociální a oblast odpadového hospodářství. Čtvrté téma projektu bude volitelné tak, jak rozhodnout starostové dotčených obcí. Co projekt představuje a jaké jsou jeho cíle? Jaký by měl být výstup z tohoto projektu? Kdo projekt realizuje a kdo jej financuje? Projekt přináší snahu o navázání co nejužší, nejefektivnější a ekonomicky nejúnosnější meziobecní spolupráce. Ukazuje se, že společnými silami, možná i sdruženými prostředky toho obce dokáží mnohem víc než obce s malými ekonomickými prostředky (pod heslem 1+1 =3 ) V rámci dotazníkového šetření bude vytvořen základ pro hodnocení dotčené oblasti. Na fázi monitorovací bude navazovat fáze návrhová, jejím cílem bude navrhnout možná efektivnější řešení spolupráce a vyvolat diskusi dotčených představitelů obcí. Jsou plánována 2 velká setkání se starosty obcí. Na prvním z těchto setkání by mělo být stanoveno tzv. čtvrté volitelné téma projektu (např. oblast z mikroregionu K ekonomické situaci LDN v Moravských Budějovicích uvedl možnosti, jak by bylo možné získat úsporu na jedno lůžko tohoto zařízení, snížení pronájmu budovy LDN a další. V závěru J. Ferenc požádal přítomné, aby zvážili možnost poskytnutí příspěvku z rozpočtu obcí, nebo mikroregionu. V další části programu Zdeněk Janderka informoval přítomné, že cílem projektu, jehož nositelem je Svaz měst a obcí ČR, je posílit meziobecní spolupráci v rámci vzájemné komunikace. Podrobněji vysvětlil celou strategii naplnění tohoto projektu. Připomněl, že podrobné informace byly na obce zaslány prostřednictvím ové pošty. Dále byly projednány rozpočtové úpravy č. 3/2013 i rozpočet na rok 2014 i příkaz předsedy mikroregionu k provedení inventarizace majetku a závazků za účetní období roku 2013 a také Jaroslav Kunst uvedl jmenovitě složení komise. V závěru jednání se diskutovalo o poskytnutí příspěvku třebíčské nemocnici o změnách v rozpočtovém určení daní (RUD) na jednoho žáka i o hodnocení soutěže o nejlepší vánoční výzdobu v roce Jednání uzavřel předseda mikroregionu Jan Kocáb s tím, že v roce 2013 se uskuteční ještě jedna členská schůze Moravskobudějovického mikroregionu. Text: Jaroslav Kunst a Vlastimil Smetana Foto: Vlastimil Smetana a Jaroslav Kunst Moravské Budějovice v projektu meziobecní spolupráce (MOS) dopravy, která, jak jsme zjistili, je již předem nosným volitelným tématem v řadě okolních obcí s rozšířenou působností (dále jen ORP). Cílem projektu je potom aktivizace obcí, občanské společnosti, starostů, občanů, snaha pomoci starostům v oblasti meziobecní spolupráce nabídkou servisní služby, která by mohla být také nově konstituována, a starostové by se mohli zaměřovat na vlastní oblast státní správy. Svaz měst a obcí hodlá na základě iniciativního přístupu jednotlivých ORP a obcí vyvolat nutné legislativní změny, které by aktivity obcí podpořily a daly jim patřičnou sílu při vyjednávání se státní správou vyššího stupně. V závěrečné fázi realizace by mělo dojít ke druhému setkání starostů a oni by měli říci, zda chtějí meziobecní spolupráci nově institucionalizovat, nebo chtějí pokračovat na bázi intenzivnější spolupráce jinak, třeba formou stávajících mikroregionů. Výstupem z projektu je tedy možnost vzniku nového dobrovolného sdružení obcí (zkratka DSO). Projet realizuje Svaz měst a obcí ČR, města ORP v něm přijímají účast, projekt je fi nancován z Evropského sociálního fondu v ČR z kapitoly Operační program lidské zdroje a zaměstnanost. Prostředky, které jsou poskytovány obcím zapojeným do projektu od realizátora projektu Svazu měst a obcí ČR jsou primárně určeny na zabezpečení mzdových prostředků členů realizačního týmu. Během měsíce listopadu proběhla řada úvodních školení a členové realizačního týmu (RT) pracují na přípravách podkladů pro monitorovací a příští návrhové zprávy. Projekt má stanovenou dobu realizace do léta roku PhDr. Zdeněk Janderka, za RT projektu MOS 4 leden 2014 leden

5 z mikroregionu z mikroregionu Vánoční výstava v Nimpšově Vánoční tvoření Zahájení adventu v Cidlině V naší obci se ve dnech a uskutečnila vánoční výstava. Kulturní dům byl po celou dobu provoněn jehličím a sváteční atmosférou, bylo možné se v klidu posadit a dát si punč nebo medovinu s vánočním pečivem. Většina se na chvilku zastavila, promluvila s ostatními, ochutnala nabízené dobroty, nasála atmosféru pohody a tu si také s sebou odnesla domů. Každý návštěvník dostal i kytičku jmelí, které dodnes symbolizuje plodnost a štěstí. Podle jedné křesťanské legendy rostlo kdysi jmelí jako strom. Z jeho větví prý Josef vyřezal o Vánocích kolébku pro Ježíška. Myslím, že se výstava povedla. Dík patří ženám tvořilkám, které si v týdnu našly čas a kulturní dům vyzdobily. Božena Novotná starostka obce Pohled do vánočně vyzdobených prostor Lampionový průvod Přivítání adventního času Děti při vystoupení v kostele Základní a mateřská škola Lukov uspořádala 15. listopadu 1. lampionový průvod. Počasí bylo opravdu krásné a bezvětří zajistilo, že všem jejich lampiony při procházce naší malebnou obcí opravdu svítily. Učitelky s dětmi napekly přibližně 300 kusů svatomartinských rohlíčků, po kterých se jen zaprášilo. Svou účastí nás podpořil starosta obce Ing. Lubomír Kosík, rodiče, prarodiče, bývalí žáci a další přátelé školy. Jejich počet předčil všechna naše očekávání, protože se nás sešlo kolem stovky. Děkujeme všem za podporu a pomoc a těšíme se na další průvod v příštím roce. Text: B. Potěšilová, Foto: R. Potěšil V neděli 1. prosince uspořádala Obec Lukov, základní a mateřská škola slavnostní zahájení adventního času. Všechny přítomné přivítala v kostele sv. Jana Křtitele ředitelka školy Blanka Potěšilová a starosta obce Ing. Lubomír Kosík. Poté vystoupili žáci mateřské a základní školy s krásným pásmem písní a básní. Součástí byl opět tradiční adventní jarmark, jehož výtěžek je využíván na podporu zájmové činnosti žáků školy. Ani letos nechybělo svařené víno, čaj a něco na zub pro děti i dospělé. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci, a rovněž i těm, kteří si udělali chvilku a v hojném počtu se přišli podívat. Text: B. Potěšilová Foto: F. Čábel Starosta obce Oldřich Svoboda při zahájení jarmarku Adventní jarmark v Nových Syrovicích Víkend od 22. do v Nových Syrovicích byl ve znamení blížícího se adventního času. V zasedací místnosti OÚ byl v pátek v 16 hodin slavnostně zahájen 2. adventní jarmark starostou obce Oldřichem Svobodou. Tato akce už se stává tradicí, a proto návštěvníci nejen místní, ale i z dalekého okolí, počet kterých převyšoval tisícovku, mohli nejen zhlédnout, ale i koupit si adventní věnce a svícny z nejrůznějších materiálů proutí, jehličí, šišek, kůry, přírodních plodů, látky, těstovin. Zájem byl i o keramiku, patchworkové výrobky, šperky ze skla, pletené výrobky z papíru, ozdoby z korálků a vánoční květiny. Samozřejmě nechyběly perníčky s ukázkou zdobení, cukroví a tradiční punč. Oldřich Svoboda starosta obce Adventní jarmark v plném proudu To pastýři když na Horkách... První neděli adventní se uskutečnilo na horeckém hřišti tradiční uvítání adventní doby u slaměného Betléma, který byl při této příležitosti rozsvícen. O kulturní program se zasloužil želetavský smíšený pěvecký sbor Florian. Kromě úvodní písně To pastýři když na Horkách zaznělo pásmo známých koled, a tak se svým hlasem mohl přidat i mnohý z hojného počtu posluchačů. Horečtí hasiči a další dobrovolníci měli pro návštěvníky připravený horký čaj, svařené víno a medové perníčky, které upekly místní ženy. Celý prvoadventní nedělní večer byl ve znamení pohody, radosti a spokojenosti, které se zračily ve tvářích všech zúčastněných. Setkávání a zpívání koled u slaměného Betléma na Horkách neskončilo první nedělí adventní, ale probíhala každou neděli adventní v 17 hodin, tentokrát však bez hudebního příspěvku želetavského sboru Florian. Tímto bych chtěla srdečně poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci slaměného Betléma a setkávání se na Horkách. Mgr. Jana Houzarová Vánoční atmosféra zavládla také na Základní a Mateřské škole v Nových Syrovicích. Již podruhé proběhlo v pátek 6. prosince tvoření pro rodiče s dětmi. Letošním tématem byly blížící se Vánoce. Celé odpoledne proběhlo v poklidném předvánočním duchu. Všichni zanechali na chviličku shon a nervozitu za dveřmi a zastavili se, aby se svými ratolestmi vyrobili drobné dekorace. V dílnách bylo možné nejen nazdobit si perníčky nebo vytvořit svícny na štědrovečerní stůl, ale také vyrobit si andílka jako krásnou adventní dekoraci. Součástí byla též dílna, kde bylo možno se seznámit s různými zvyky a tradicemi, které k této adventní době patří. Na závěr bylo pro rodiče i děti připraveno malé občerstvení, jak jinak vánoční punč a štola. Ivana Vodáková učitelka Adventní doba v Lesonicích V neděli 1. prosince se obyvatelé Lesonic společně sešli na nádvoří zámku, aby rozsvícením vánočního stromku zahájili dobu adventní. Sváteční atmosféru nedělního podvečera umocňovala vystoupení dětí z místní základní a mateřské školy, které si pod vedením svých učitelek připravily hudebně-recitační pásmo. U jesliček také zazpívala schola babického kostela. Pro přihlížející bylo připraveno drobné občerstvení v podobě svařeného vína či čaje, které přišlo v chladném počasí obzvláště vhod. Vyvrcholením adventních událostí byla vánoční besídka v lesonické sokolovně v neděli 8. prosince. Na té nejdříve zahrály a zazpívaly děti navštěvující hudební školu Yamaha paní ředitelky Urbánkové, následně se představily se svými básničkami a koledami děti z mateřské školy. Žáci ze základní školy zatančili country tance a zahráli Vystoupení dětí Betlém Letošní mikulášské odpoledne se uskutečnilo v neděli v sokolovně v Nových Syrovicích. Pořádání se tentokrát ujaly naše ženy. A výsledek předčil očekávání! Nádherná výzdoba, bohatá škála soutěží a v neposlední řadě krásné kostýmy! Od 15 hodin se soutěžilo, tančilo za doprovodu hudby SILENCE, malovalo, skotačilo. Za velkého nadšení všech příhudební pohádku O dvanácti měsíčkách. Na závěrpřišla mezi přítomné očekávaná trojice Mikuláš, čert a anděl, aby všem dětem nadělili balíček sladkostí a ovoce. Malí účinkující byli za své výkony zaslouženě pochváleni nejen starostou obce, ale i mnohými diváky. Text i foto: Mgr. Jana Nečesalová, učitelka ZŠ a MŠ Lesonice Mikulášské odpoledne Po roce je tu opět adventní čas, který mnozí z nás věnují shánění dárků, pečení cukroví, uklízení. Ale také je to čas, který bychom měli věnovat sami sobě, zklidnit se a zamyslet. Neberme Vánoce jako sentimentální svátek dětí, ale jako čas sblížení s lidmi, čas setkávání se a čas, kdy můžeme některá temná zákoutí našeho života prosvětlit. V dnešním moderním a přetechnizovaném světě jsme se upnuli na to, co máme a co jsme dokázali, ale jaksi jsme zapomněli na to, že žijeme ve společenství lidí nám blízkých, kteří čekají na naše dobré slovo, pohlazení, na náš zájem o ně. A tak, když jsme v neděli rozsvítili první adventní svíčku, berme to jako začátek. Zamysleme se a zkusme něco změnit. Setkání u betlému I v Cidlině jsme prožili krásný a příjemný podvečer. Sešli jsme se první adventní neděli u betlému. Všechny přítomné přivítal starosta obce Ing. Miroslav Smetana a předal slovo P. Václavu Křížovi. Ten přečetl evangelium a požehnal všechny symboly Vánoc, které jsme v Cidlině připravili. Požehnal i všem přítomným a všem nemocným, kteří nemohli přijít. Děvčata, Veronika Špačková, Lucie Nováková a Kateřina Outolná, přednesla báseň Advent. Předvánoční atmosféru po celou dobu umocňoval Václav Špaček z Třebíče, který zahrál na trubku známé koledy. Někteří neodolali a zazpívali si s ním, hlavně tu nejkrásnější Narodil se Kristus Pán. K pohodě večera přispělo i teplé občerstvení, které připravili místní hasiči. Po ukončení slavnostního setkání poděkoval pan starosta všem za účast a pozval spoluobčany na tradiční štědrovečerní setkání u betlému. Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě této akce, všem, kteří vyráběli adventní věnec, stavěli betlém, zdobili vánoční strom, nebo jinak přispěli k zahájení nejkrásnějšího období v roce Vánoc. Text: Eva Outolná Foto: Miroslav Smetana tomných se pak otevřely dveře a do sálu vjel Mikuláš na křesle za doprovodu anděla a čertů. Naděloval balíčky a děti za odměnu říkaly básničky a zpívaly. Našim ženám patří velké poděkování, jejich organizace předčila i profesionální agenturu! Oldřich Svoboda starosta obce 6 leden 2014 leden

6 město informuje z mikroregionu ADVENT V JAKUBOVĚ I v Jakubově stejně jako ve většině jiných obcí začalo období adventu stavěním betlému. Již podeváté zhotovila skupinka místních nadšenců v parku betlém v životní velikosti. Vše je vyrobeno z místních přírodních materiálů: sena, dřeva a plátna. Seno na výrobu postav nasušily v létě místní seniorky. V prvním betlému v roce 2005 bylo jen šest postav: svatá rodina a tři králové. V následujících letech se betlém vždy zvětšil o nějakou postavu. V roce 2006 se objevil ve chlévě oslík s volkem, v následujících letech postupně přibyl beránek s ovečkami, pastýř se selkou a na stříšce můžete vidět anděla. Zatím největšími postavami jsou dva velbloudi. V letošním roce se betlém rozrostl o tři muzikanty. Náš betlém tak již čítá 20 Adventní čas v Častohosticích postav. V jeho těsné blízkosti roste velký smrk o přibližné výšce 25 metrů, na kterém je rozmístěno asi 70 barevných žárovek. Smrk je jedním z nejvyšších vánočních přirozeně rostlých stromů v okolí. První adventní neděli 1. prosince 2013 se u parku sešlo více než 200 občanů z Jakubova i okolních obcí, aby společným odpočítáváním slavnostně rozsvítili vánoční strom. K občanům promluvil nejprve starosta obce Miroslav Kabelka a následně i místní farář P. Petr Piler, SDB. S pásmem adventních písní vystoupili členové Jakubovského hudebního souboru. Po skončení programu se také uskutečnila veřejná sbírka na opravu místní fary. Text: oú; Foto: Miroslav Kabelka, Zdeněk Kračmar Poslední listopadovou sobotu se již tradičně sešly ženy a děvčata z Častohostic, aby za pomoci paní Evy Cejpkové zhotovily adventní věnečky a různé vánoční dekorace. Jelikož jsme se sešly už po několikáté, pod rukama vznikaly krásné dekorace. Výtvory z chvojí, tamponů, oříšků a jiného se opravdu povedly. Paní Eva Cejpková zorganizovala na 1. adventní neděli v kulturním domě i vánoční výstavu, kde jsme i my přispěly svými věnečky. Vystavovala se spousta krásných věcí s vánoční tematikou. A že bylo na co koukat, dokázali návštěvníci svým zájmem, mnozí si domů odnášeli zakoupené výrobky. Výstava byla provoněna i napečeným cukrovím, svařeným vínem a čajem, které si návštěvníci taky ochutnali. Tímto bychom chtěli pořadatelce poděkovat za krásné chvilky. Závěr adventní neděle patřil hlavně dětem. V 17 hod na návsi za tónů vánočních písní v podání paní Holíkové a pana Plačka rozsvítil místostarosta obce p. Pokorný vánoční stromek a betlém. Starostka obce přivítala všechny přítomné a popřála klidné a radostné nadcházející dny vánoční. I zde bylo připraveno pohoštění v podobě cukroví, svařeného vína a čaje. V tu chvíli se už nad hlavami účastníků vznášely balonky štěstí, které děti dostaly od obce. Text: Marie Vláčilová, starostka obce FOTO: Blanka Mácová Rozsvícení vánočního stromu Je již tradicí, že se scházíme v podvečer první adventní neděle, abychom společně rozsvítili vánoční strom, popřáli si krásné vánoční svátky a hlavně děti vypustili svá nejtajnější přáníčka pro Ježíška. Letos byl nasvětlen nejvyšší strom ve školní zahradě, který byl vysázen v roce 1975 asi jako metrový stromek, nyní měří 14,42 m je na něm 200 m kabelu a 70 ks žárovek, věřím že se všem ten náš stromek líbí a naladí v nás všech vánoční atmosféru, která je především o klidu a pohodě. Letošní novinkou je adventní věnec, kde se každou neděli rozsvěcuje jedna svíce, jeho požehnání se ujal farář Petr Piler. V letošním roce jsme vše umístili na jedno místo, i betlém. Celý večer hrál a zpíval pan Sobotka s dcerou a vnučkami. Text: Lenka Venhodová Foto: Lenka Venhodová Vánoční výstava První adventní neděli se v budově kulturního domu v Litohoři uskutečnila vánoční prodejní výstava. Mohli jste si zde prohlédnout, ale i nakoupit téměř vše, co k vánocům patří.: perníky a dekorace z perníkového těsta, výrobky z pedigu, pačworku, keramiky, skla, kovářské umění, výrobky z včelího vosku, med, čaje, obrázky, paličkované ozdoby atd. Sortiment zboží byl velice pestrý. Děkujeme všem vystavovatelům a také paní Mgr. Janě Dvořákové, která celou výstavu zorganizovala Text: obecní úřad Foto: Lenka Venhodová Setkání dříve narozených v Litohoři Tak jak už každý rok patří měsíc listopad také našim důchodcům. Letos se setkání s dříve narozenými uskutečnilo Všichni byly sezváni na čtrnáctou hodinu do sálu kulturního domu, kde pro ně byl připraven bohatý program. Po zábavném programu dětí ze základní školy pod vedením paní Kabelkové a Kudláčkové následoval uvítací proslov starostky se vzpomínkou na ty, co už tu letos nemohli být. Poté následovalo zhlédnutí fotodokumentace z akcí uplynulého roku. Celé nedělní odpoledne doprovázel hudbou pan Sobotka František s dcerou a vnučkou. Setkání se velmi vydařilo a mnozí se už těší na příští rok. Text: obecní úřad; Foto: Lenka Venhodová Pan František Šimka z Litohoře oslavil jubilejní 90. narozeniny Významné životní jubileum oslavil rodák Litohoře František Šimka. Stále vitální František prožil celý život v Litohoři, nejprve studoval v místní obecní škole, poté ve škole v Moravských Budějovicích. Po škole jeho cesta směřovala k dráhám, kdy se jeho zaměstnání stalo i koníčkem. Pan František je velmi zcestovalý. Jako traťmistr se živil až do důchodu. Nyní se věnuje svému domečku a také rád každý den chodí na několikakilometrové procházky. K jeho narozeninám mu přišla popřát starostka Lenka Venhodová, Adventní věnečky Exkurze Třebíč a okolí Dne 23. listopadu kulturní komise uspořádala exkurzi do Třebíče a okolí. Odjezd místostarostka Jana Bártů, rodina, známí a přátelé. Text: obecní úřad Litohoř, Foto: Lenka Venhodová K nadcházejícímu vánočnímu období patří neodmyslitelně adventní věnec. Symbol věčnosti a slunce. Můžete si ho sice již hotový koupit v obchodě, ale jistě větší radost z něj budete mít, pokud si ho sami vyrobíte. Stalo se již tradicí, že v pátek před první adventní neděli se občané schází v kulturním domě, kde je pro ně nachystané chvojí a nějaké drobné přízdoby na věnečky. I letos si tak všichni odnesli krásný a originální vlastnoručně vyrobený věneček. Text: obecní úřad; Foto: Lenka Venhodová byl zahájen v 13:00 hodin od kulturního domu, poté následovala cesta na skládku Petrůvky, kde nám pan ředitel Esko-tu Josef Gregor vysvětlil skládkování a funkci skládky. Po vystoupání na 16m vysokou skládku jsme se přesunuli do školícího centra v Třebíči. Také jsme navštívili baziliku sv. Prokopa v Třebíči a přilehlý zámek, který byl po třech letech rekonstrukce opět zprovozněn. Poslední výprava byla zakončena v nedalekém pivovaře Urban, kde jsme se dozvěděli, jak se v dnešní době vyrábí pivo na Třebíčsku. Text: obecní úřad Foto: Lenka Venhodová Adventní věnec v Martínkově již podruhé Již druhý rok po sobě byl v Martínkově před obecním úřadem rozsvícen na první adventní neděli obří adventní věnec. Této slavnostní chvíli předcházely velké přípravy. Nejprve musela být senem opletena velká kovová konstrukce. Na ni potom martínkovské ženy a děvčata následně připevnily velké množství smrkových větviček. Na takto připřipravený věnec byly připevněny i čtyři keramické svíčky a další ozdoby. Letošní věnec oproti tomu loňskému dokonce svítí. Svíčky jsou totiž elektrické a každou neděli bude rozvícena svíčka další. Svěcení adventního věnce Slavnost na neděli adventní zahájil starosta obce Josef Svoboda. Připomněl význam Vánoc a symboliku adventního věnce. V křesťanství je kruh symbolem věčnosti Boha a nesmrtelnosti duše a čtyři svíčky na adventním věnci symbolizují počet týdnů, které zbývají do narození Ježíška. Pozvání na tuto slavnostní chvíli přijal i místní farář Alois Pernička, který věnec posvětil. Po této ofi ciální části nastala chvíle pro děti, které si mohly na připravených lístečcích napsat či nakreslit přání pro Ježíška. Ta byla poté připevněna k nafouknutým balónkům, které byly hromadně vypuštěny. Všichni příchozí se během tohoto setkání mohli občerstvit i punčem a děti čajem. Věříme, že všechna napsaná přáníčka se dětem splní a všichni společně prožijeme nastávající vánoční dobu bez stresu a v kruhu svých nejbližších. Text i foto: Blanka Veselská Píše se přání Ježíškovi 8 leden 2014 leden

7 z mikroregionu z mikroregionu Předvečer sv. Mikuláše v Lázu Setkání nejstarších občanů v knihovně Nadílka od sv. Mikuláše s anděly a zlobivými čerty nepochybně patří k předním českých tradicím. Tato tradice je poctivě dodržována i v naší obci. Centrem dění se stala náves obce, kde byl podvečer zahájen slavnostním rozsvěcením nazdobeného stromu. Na úvod předvedli své taneční číslo prcci z obce v převlecích čertíků. Po té přišel sv. Mikuláš s anděly a neposednými čerty. Mezitím co sv. Mikuláš poslouchal básničky od dětí a odměňoval je balíčky s dobrotami, čerti se motali a blekotali, kde se dalo, jak už to čerti dělají. Dle štědrosti sv. Mikuláše lze usuzovat, že máme v obci samé hodné děti :). Vánoční atmosféru dokreslovaly koledy a všudypřítomná vůně punče. S přibývajícími hodinami jsme se postupně rozloučili a spěchali do vyhřátých domovů. Martin Chalupa Předvánoční čas v Želetavě Je důležité umět se zastavit v předvánočním čase a umět si vychutnat slavnostní atmosféru rozsvícení mohutného vánočního stromu u kašny na želetavském náměstí. Na první adventní neděli 1. prosince želetavské děti spolu se svými rodiči zavěsily na urostlou jedli vlastnoručně vyrobené ozdoby: zvonečky z kelímků, bonbóny z ruliček, lesklé balíčky a další nápadité dekorace. Jakmile se setmělo, byl strom slavnostně rozsvícen. Předvánoční atmosféru umocnily známé koledy v podání smíšeného pěveckého sboru Florian, cinkání zvonků i teplé nápoje. Také druhou adventní neděli v podvečer se sešli želetavští občané na náměstí, aby si popovídali a společně zazpívali známé vánoční písně. Olga Nováková Keramická dílna v Želetavě Ve školní dílně se každé liché pondělí od do hodin schází všichni, kdo rádi tvoří z keramické hlíny. Pod rukama dospělých i dětí vznikají krásné dekorace i nejrůznější výrobky dle vlastní fantazie. Práce s hlínou není náročná a výsledkem je vždy originální výtvor, který ozdobí náš domov, či zahradu, nebo potěší jako milý dárek. V neděli 8. prosince se v želetavské knihovně uskutečnilo již tradiční setkání nejstarších občanů. V příjemném prostředí prostorné želetavské knihovny se po roce sešlo téměř padesát seniorů starších 75 let. Kulturní program si pro ně připravily děti z pěveckého sboru při ZŠ, které pod vedením paní učitelky Mileny Suché a za doprovodu paní učitelky Markéty Strašilové zazpívaly několik překrásných vánočních písní a sklidily zasloužený potlesk. Nejstarší občany Želetavy, Šašovic, Bítovánek a Horek přivítal pan Radek Malý a seznámil je s děním v městysi v uplynulém roce. Minutou ticha pak všichni uctili památku těch, kteří v průběhu roku zemřeli. V slavnostním přípitku popřál všem přítomným dědečkům a babičkám především pevné zdraví a osobní i rodinnou pohodu. Zbytek nedělního odpoledne pak všichni společně prožili v přátelském povídání u dobrého občerstvení a při poslechu známých písní. Jako v předchozích letech se o živou hudbu k tanci i poslechu a také o dobrou pohodu postaral pan František Sobotka. Letos mu se zpěvem pomáhala dcera s vnučkou a s chutí se přidali i mnozí přítomní. Setkání nejstarších občanů se opět vydařilo a všichni už se těší na další setkání v příštím roce. Olga Nováková V prostorách knihovny panovala sváteční atmosféra Mikuláš a bezmocné mocnosti pekelné v DSVA S úderem 14. hodiny odpolední se ve stacionáři Domu sv. Antonína Moravské Budějovice rozestoupil strop a do místnosti sestoupil sv. Mikuláš v doprovodu anděla. Ing. Ladislav Chloupek, ředitel Domu sv. Antonína, nejprve představil sv. Mikuláše, ale jistě nečekal, že do stacionáře rychlostí blesku vlétne jako první bytost rohatá. Chrabrý pan ředitel však nedbal a mocnost pekelnou na chvíli zahnal. Po Mikulášově projevu, následovalo pásmo obyvatel složené z písní a básní s mikulášskou tématikou. Obyvatelům, přítomným dětem a dobrovolníkům se dostalo po balíčku plném Mikulášovy pozornosti. Jeden z čertů světe, div se! usedl k piánu a doprovodil andílkův nebeský zpěv. V tom se ze země sbíralo čertisko z nejděsivějších Uriáš II. zvaný Quasimodo. Ví se, že tento vládce tmy je prý synem Uriáše I. (známého z pohádkového příběhu Anděl Páně, co Česká televize někdy vysílá), proto si říká toho jména II. Nu, a Quasimodo sluje proto, že mu narostl na zádech hrb, tak jako onomu zvoníkovi od pařížské Matky Boží. Během zpěvu zatáhl pana ředitele do ďábelského čardáše a děs budící pometlové show. K Uriášově zklamání však v DSVA žijí samí lidé s dobrým srdcem, a tak s nepořízenou odtáhl do pekel. Dům sv. Antonína pokojně hlásí: Sláva, mocnosti pekelné byly opět přemoženy!. Dáno v předvečer svatého Mikuláše, 5. dne měsíce prosince, Léta Páně Za obyvatele, Milosrdné sestry, zaměstnance, dobrovolníky a přátele DSVA Uriáš II., slující Quasimodo, vl. drápem (tj. krví z vlastní ruky a kopyta) V Želetavě se cvičí o sto šest S příchodem podzimu začalo v Želetavě cvičení žen, a to hned několikrát v týdnu. V pondělí posilují ženy od 19:00 hodin ve staré tělocvičně ZŠ na bosu, což je náčiní tak trochu připomínající velkou bublinu, která pomáhá posilovat snad všechny svaly těla. Úterý je od 19:00 hodin vyhrazeno zdravotnímu cvičení, protahování a posilování opět ve staré tělocvičně. Želetava objevila Zumbu Nadšenci ZUMBY zilskou taneční akademii Marie Sanford a kromě toho, že se věnoval výuce tance, se také stal osobním trenérem a fi tness instruktorem. Jednoho dne si na lekci aerobicu uvědomil, že svá CD s připravenou hudbou nechal doma. Zaimprovizoval a z batohu vytáhl několik oblíbených latinskoamerických nahrávek. Vložil je do přehrávače a odučil svou první lekci Zumby, která byla přijata s velkým nadšením. V roce 2001 vznikla na Floridě společnost Zumba FitnessLLC a Zumba se začala šířit do celého světa, kde si našla miliony příz- Ve středu od 17:30 hodin bude od ledna v prostorách sportovní haly probíhat cvičení jógy. Ve čtvrtek se schází ženy na cvičení Pilates od 18:00 hodin a na bosu od 19:00 hodin ve staré tělocvičně. Často se stává, že malá tělocvična jen taktak pojme všechny zájemce o zdravý pohyb. Největší zájem je ovšem o zumbu. Toto cvičení probíhá každou neděli odpoledne ve sportovní hale při ZŠ a pravidelně ho navštěvuje až 50 žen a dívek nejen ze Želetavy. Pravidelné cvičení je zdravé nejen pro ženy, ale i pro muže. Zatím si však přišli zacvičit jenom dva muži. Věříme, že i to se časem zlepší a že tělocvičny v Želetavě budou plné cvičenců i v nadcházejícím roce. Olga Nováková Písmena Z a Ž jsou až na konci abecedy, a proto možná tak dlouho trvalo, než se cvičení zvané Zumba představilo i v Želetavě. Tvůrčím duchem tohoto revolučního fi tness programu je Alberto Beto Perez z Kolumbie, který vystudoval prestižní Branivců. Také v Želetavě a blízkém okolí přilákala zájemce bez rozdílu věku a pohlaví. Každou neděli vpodvečer se příznivci Zumby scházejí v tělocvičně základní školy, kterou zaplní do posledního místečka, a pod vedením zkušené instruktorky paní Drahoslavy Čtveráčkovése nechají unášet podmanivou hudbou spojenou s pohybem plným energie a radosti. Máte-li rádi rytmy tanců, jako jsou třeba cha-cha, samba, merengue nebo salsa, chcete-li zažít radostný pocit ze cvičení, vytvarovat svoje tělo nebo jen přijít na jiné myšlenky, přijďte si zacvičit. Dveře tělocvičny jsou každou neděli otevřené. Pavla Janoušková Inovace vzdělávání Na ZŠ a MŠ Lesonice probíhá od roku 2012 grantový projekt Inovace vzdělávání na ZŠ Lesonice reg. č. CZ. 1.07/1.1.36/ , který je spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR. V tomto projektu dochází k inovacím předmětů informatika, žijeme spolu a přírodověda. Díky tomuto projektu došlo k modernímu vybavení školy. ZŠ a MŠ Lesonice 10 leden 2014 leden

8 ze školství Z gymnázia Mgr. Dušan Mandát, Ph. D., Fyzikální ústav AV ČR Dušan Mandát V minulém čísle jsem zmínil absolventy našeho moravskobudějovického gymnázia, kteří se stali vědci a pracují v Akademii věd ČR. Nyní vám přináším rozhovor s jedním z nich. Ahoj Dušane, pracuješ jako výzkumný pracovník Fyzikálního ústavu AV ČR. Co se ti líbí na práci vědce? Všechno. Velké mezinárodní projekty, spousta lidí, co jsou špičky v oboru, zajímavá tvůrčí práce. To zní přitažlivě, ale jak vypadá tvůj běžný pracovní den? Přijdu do práce a řeším úkoly, je to různé. Měření, analýza dat, modely, hodně korespondence k projektům Sedíš spíš u počítače nebo trávíš čas v laboratoři? Někdy sedím týden u počítače, jindy provádím několik dní měření. Nebo jsem na pracovní cestě. Nic stereotypního to není. Kam jezdíš na pracovní cesty? Jsou to mítinky různě po Evropě nebo po Americe, nejméně jednou za rok jezdíme do Argentiny na projekt PierreAugerObservatory. A pak různě, Mexiko, Afrika, Kanárské ostrovy Co je projekt PierreAugerObservatory? Jedná se o výzkum extrémně energetického kosmického záření, cílem je monitorování inter a extragalaktických zdrojů a výzkum interakcí v atmosféře. Jde o základní výzkum, který zkoumá samotnou podstatu hmoty a vesmíru. Na tomto projektu pracuji s Jiřím Grygarem. Spousta lidí si představuje fyzika jako nějakého Einsteina. Existují ještě dnes takoví vědci? Tihle lidé byli komplexní, měli perfekt- Podzim na 1. stupni ZŠ v Havlíčkově ulici V měsíci říjnu a listopadu obohatily naše čtenáře a čtenářky akce ve znamení čtení, literatury a divadla. Některé třídy navštívily Městskou knihovnu v Moravských Budějovicích a naši školu zároveň poctily svojí návštěvou dvě spisovatelky knih pro děti a mládež to byla Petra Braunová, která velmi poutavě vyprávěla a četla úryvky ze svých knížek plných fantazie, jako například Rošťák Oliver, Ztraceni v čase nebo Ema a kouzelná kniha přijela spisovatelka Petra Dvořáková a představila dětem svoji novou knihu Julie mezi slovy. Naše malé čtenáře nadchla hrdinka Julie hlavně spoustou zvídavých otázek ze života dospěláků, kterým se snažila porozumět a pochopit je. Prostě jí nešly do hlavy. Obě spisovatelky ochotně podepsaly památníky a na závěr se s žáky naší školy vyfotografovaly. Kdo by nešel rád jako malé dítě do divadla? K nám přijeli herci z Hradce Králové Přímo ve škole zahráli pohádku Zvířátka na statku. První třídy se zúčastnily projektu mateřské školy a společně s jejich dětmi navštívily interaktivní expozici Cesty časem v Třebíči. Lektorský blok nesl název Šikovní řemeslníci a byl umístěn v expozici nově zrekonstruovaného zámeckého křídla areálu baziliky sv. Prokopa a bývalého Valdštejnského zámku. Děti se dozvěděly, jak se dříve vyráběly sudy, dřevěná kola, jak se tkaly látky, mlela mouka a pekl chleba. Některé činnosti si dokonce mohly vyzkoušet. Zajímavý program zakončily prohlídkou baziliky sv. Prokopa. Velký osobní úspěch zažil žák IV. třídy Jan Kouřil. V logické olympiádě postoupil do krajského kola v Havlíčkově Brodě, kde skončil na 3. místě, a postoupil do republikového kola v Praze. Finále se konalo na Pražském hradě. Myslíme si, že to byl pro Janka nezapomenutelný zážitek a velmi dob- ně zmáklou matematiku a celý svůj obor. Dnes je naše vědění tak rozsáhlé, že ani největší špičky nemůžou obsáhnout celou fyziku. Každý se profi luje do užšího oboru. Kdy ses ty rozhodl pro fyziku? Čím jsi chtěl být, když jsi ještě chodil na gymnázium? No to už nevím, rozhodně jsem tenkrát nechtěl být fyzikem. Moc mě to nebavilo. Jednu dobu jsem chtěl být učitelem, ale pak mě to přešlo. No a teď se mi to vrátilo, protože taky učím. Naštěstí vysokoškoláky. Na co rád vzpomínáš z gymnazijních studií? Na tu výbornou partu, na spolužáky, který mám rád, často se vídáme. Měli jsme dobře zašitou třídu. Líbila se mi původní budova, ty nové přístavby už nemají toho ducha. A taky některé spolužačky se mi líbily Díky za rozhovor, Dušane. Neměl bys na závěr nějakou veselou vědeckou příhodu? No, teď se mi přihodila jedna spíš osobní. Vlastně se přihodila Jiřímu Grygarovi v Arizoně. Když prý ředitel tamní významné observatoře zjistil, že je Čech, tak se ho hned ptal, jestli zná Dušana Mandáta. Mgr. Karel Kabelka, učitel gymnázia rá zkušenost do života. Blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů. Děkujeme i ostatním žákům za účast v oblastním kole této soutěže. Stejně jako každý rok i letos přišel za žáky 1. stupně začátkem prosince Mikuláš a přinesl všem hodným dětem mikulášskou nadílku. V duchu této tradice následovala i každoroční výuka bruslení. Na místním zimním stadionu se za doprovodu veselých čertovských a vánočních písniček žáci proháněli na bruslích a hravou formou se přiučili bezpečné jízdě naši školu navštívily menší děti ze všech moravskobudějovických mateřských škol v rámci projektu Už vím jak. Žáci 3. až 5. tříd si pro ně připravili zábavné dopoledne plné písní, rukodělných činností, pohádek a tradic, vše v duchu přicházející zimy a Vánoc. Kolektiv učitelek 1. stupně ZŠ v Havlíčkově ul. Čtenářská gramotnost v ZŠ v Havlíčkově ulici O autorce: Mgr. Ladislava Whitcroft je doktorandkou na Pedagogické fakultě Karlovy Univerzity v Praze a šéfredaktorkou webu pro žáky Šotkoviny (www. sotkoviny. cz). Zároveň působila jako odborná garantka tříletého projektu Čtenářská gramotnost a projektové vyučování (www. ctenarska-gramotnost. cz), podílela se na tvorbě elektronické učebnice pro učitele (Čtenářství a čtenářská gramotnost) a pro žáky (Hraj si, čti a piš, pomůže ti myš). Kromě toho vede semináře pro české a zahraniční učitele. Jak se pozná čtenářsky gramotný člověk? Proč je čtenářská gramotnost důležitá a proč bychom se jejímu rozvoji měli věnovat v našich školách? A co vlastně tento termín znamená? Pro mě bylo vždy jednodušší a názornější uvažovat spíše nad tím, čím se vyznačuje čtenářsky gramotný člověk. Takový člověk si hlavně umí poradit v situacích, kdy se setká s jakýmkoliv textem. A že těch situací je! Zkuste si v hlavě projít svůj běžný den. Tak třeba musíte něco vyhledat na internetu nebo zjistit z manuálu, jak používat nový mobil. Také se nesmíte nechat nachytat při podpisu smlouvy a určitě byste měli být schopni odhalit, kdy se s vámi někdo snaží manipulovat (třeba v novinovém článku nebo v reklamě). Samozřejmě sem patří také to, že se umíte z učebnice či jiného naučného textu efektivně naučit to důležité nebo že vám nedělá problém shrnout děj povídky, zhodnotit si pro sebe, jak se chovají její hrdinové či jak se to celé autorovi povedlo napsat. Těch věcí je spousta Jak se pozná škola, která vychovává čtenářsky gramotné žáky? Každá škola, která to myslí se svými žáky opravdu vážně, by tedy měla věnovat čtenářské gramotnosti náležitou pozornost. Krásným příkladem takové školy je ZŠ v Havlíčkově ul. v Moravských Budějovicích (www. zshavl. cz). Právě pro její nesporné kvality jsem si tuto školu vybrala pro výzkum, prostřednictvím něhož chci ostatním učitelům nabídnout případy dobré praxe. Ve škole se mě ujala p. učitelka Blanka Ryvolová, která má na starosti koordinaci výuky a dalšího vzdělávání zdejších učitelů. Kromě toho ona sama lektoruje v různých školách a z ohlasů vím, že velmi úspěšně. Při první návštěvě jsem si okamžitě všimla toho, že ve škole panuje velmi pozitivní klima. Myslím tím hlavně vzájemnou spolupráci učitelů a skvělou podporu ze strany vedení školy (ředitel František Dostál). Učitelé tu opravdu tvrdě pracují, aby svým žákům nabídli jen to nejlepší. Ve sborovně mě zaujalo několik tlustých šanonů s kvalitně zpracovanými pracovními listy, které si učitelé připravují po večerech pro své žáky. Našla jsem v nich pečlivě vypracované, zajímavé úkoly, které žáci při práci s texty řeší individuálně či ve skupinách. Tyto úkoly efektivně rozvíjejí kritické myšlení, čtenářské dovednosti i kreativitu žáků, čili dovednosti, které budou nutně potřebovat proto, aby se mohli uplatnit v reálném životě. A jak to vypadá v hodinách? Podíváme-li se do třídy, kde probíhají čtenářské hodiny, zjistíme, že někdo nad rozložením třídy opravdu přemýšlel. Stolky jsou uspořádány tak, aby žáci mohli pracovat v malých skupinkách. V přední části třídy je místo, kde se mohou v kruhu shromáždit a sdílet své myšlenky. Ve třídě je knihovna a počítače. Žáci tedy mohou během hodin nahlížet do různých knih, naučných i beletristických, a zároveň mohou vyhledávat informace na internetu. V jedné takové čtenářské hodině (vedené p. učitelkou Evou Nesibovou) například žáci pracovali s manipulativním spamovým em, který učitelka našla ve své ové poště. Žáci ve skupinkách odkrývali místa, kde s nimi manipuluje, a pak si sami na internetu ověřovali informace, které v textu zazněly. Prostě dělali přesně to, co čtenářsky gramotný člověk s takovým em (nebo třeba článkem na internetu) udělá, pokud k němu chce zaujmout skutečně kritický a poučený postoj. Velmi oceňuji i to, že se zdejší škola snaží vychovávat etické jedince. Pokud chceme v naší společnosti něco v tomto ohledu změnit, musíme začít právě u našich dětí. Jedním z příkladů byla krásná hodina p. učitelky ze školství Blanky Ryvolové, ve které žáci pracovali s příběhem o chlapci, který trpí tělesným postižením. Taková hodina vede k diskuzi o tom, s jakými odlišnými lidmi se setkáváme, jak se asi cítí a jak bychom se k nim měli chovat. A nakonec jak to vlastně všechno začalo a jak to bylo dál? Při rozhovoru s p. Blankou Ryvolovou mě zajímalo, jak to vlastně všechno začalo, neboli kdy, jak a proč se tady začali intenzivně věnovat čtenářské gramotnosti. Zaujalo mě, že kromě ní stáli na počátku i učitelé předmětů jiných, než je český jazyk. Právě oni si začali uvědomovat, že čtenářská gramotnost je nutná i v jejich předmětech. Jinak totiž žák například neumí správně porozumět zadání slovní úlohy. Proto tedy zhruba před pěti lety zpracovali společný plán. Všichni učitelé absolvovali řadu školení, prošli kurzy Kritického myšlení, nastavili vzájemnou spolupráci i systém práce ve třídách tak, aby byla skutečně zaměřená na žáka. To znamená, že žáci ve skupinách aktivně zkoumají, učí se spolupracovat a samostatně řešit problémy. Učitel je jim oporou a inspirátorem a vede je postupnými kroky k tomu, aby si uměli sami poradit. Taková práce je velmi náročná na přípravu, ale pro učitele, který učí rád, je daleko více motivující, než příprava klasické přednášky, při níž žák jen pasivně naslouchá. Učitelé vypracovali krásný projekt Rosteme četbou, na který najdete odkaz na webových stránkách školy. Cílem projektu je přivést žáky k četbě a kromě zmíněných aktivit (pracovní listy, práce s texty ve všech předmětech atd. ) sem patří například i různé besedy se spisovateli i jinými zajímavými osobnostmi či seriál, ve kterém učitelé představují svou oblíbenou knihu. Ostatně, navštivte webové stránky školy a přesvědčte se sami. A pokud třeba zrovna uvažujete, do které školy poslat svou ratolest, tak vám tuto školu mohu vřele doporučit! Mgr. Ladislava Whitcroft, Pedagogická fakulta Karlovy Univerzity v Praze 12 leden 2014 leden

9 ze školství Divadelní učebnice Dne 14. října proběhlo v MKS Beseda divadelní představení pro studenty 3. a 4. ročníku Gymnázia a SOŠ pod taktovkou Divadélka pro školy z Hradce Králové. Během představení s názvem Divadelní učebnice aneb České divadlo 20. století nám herci přiblížili, jak se vyvíjela divadla od vzniku samostatného Československa až po současnost. Herecká dvojice postupně předvedla několik ukázek z nejslavnějších i méně slavných děl různých autorů a divadel. První zastávkou při našem cestování minulostí se stalo Osvobozené divadlo. Ve hře Jiřího Voskovce a Jana Wericha Don Juan & comp. se nám herci v propracovaných kostýmech pokusili zábavnou formou přiblížit prvorepublikovou atmosféru. Do hry se snažili zapojit i samotné studenty a živě komunikovali s publikem. Další ukázka z divadelního zpracování románu Karla Čapka Válka s mloky nás zavedla do předválečného prostředí. V originálním kostýmu mloka Andyho exceloval jeden z členů hereckého dua. V 50. a 60. letech 20. století vznikala tzv. divadla malých forem. Jedním z nejslavnějších divadel u nás se bezpochyby Když jsem se dozvěděla, že je pro třídy 1. A a 3. C připravena komplexní exkurze, moc jsem netušila, co si mám pod tímto názvem představit. Nyní už vím, že je to den naplněný poznáváním a cestováním. V úterý jsme navštívili tři různá místa, která různými způsoby doplňovala dva školní předměty zeměpis a český jazyk. První zastavení bylo v Kralicích nad Oslavou, kde už léta stojí Památník Bible kralické a muzeum s expozicí o Jednotě bratrské. Zde jsme se dozvěděli informace o životě Jana Blahoslava a dalších členů Jednoty bratrské, kteří se podíleli na překladu této slavné památky. Prohlédli jsme si pomůcky, které se dříve používaly k tisku, a tisk nám byl dokonce předveden. Paní průvodkyně hovořila dost rychle ve snaze nám toho co nejvíce říci, takže bylo náročné sdělované informace zaznamenávat a ukládat do paměti. V Kralicích jsme dále navštívili kostel, ve kterém na nás dýchal kromě historie místa i dost chladný vzduch. Po rozloučení s průvodkyní následovala další cesta autobusem, tentokrát směr Planetárium a hvězdárna Brno. Zde jsme měli objednaný výukový program. Sklopili jsme si sedačky, pohodlně se usadili, upřeli pohled vzhůru ke stropu a zajímavý zážitek mohl začít. Objevila se ohromující scéna černé oblohy poseté milióny hvězd. Příjemný hlas uvaděče nás provázel postupně celou oblohou, hledali jsme souhvězdí jako Medvědice, Orion, Blíženci, Lev a řadu dalších. Druhou část programu představoval fi lm o přípravách astronautů na stav beztíže. Snímek byl sice určen pro základní školy, přesto nikdo nic nenamítal a téměř všem se líbil. Po šedesátiminutové návštěvě planetária nás řidič převezl do brněnského Campu- stává pražské divadlo Semafor. Ústřední dvojicí Semaforu se stali Jiří Suchý a Jiří Šlitr. Kromě množství českých hitů vytvořili i různé kabaretní scénky. Právě jednu z nich jsme zhlédli i my v Besedě. Na postavu zamilované uklízečky Vágnerové budeme ještě dlouho vzpomínat. Kvalitní divadla vznikala však nejenom v Praze. V další ukázce jsme se přenesli do brněnského divadla Husa na provázku. Muzikál Balada pro banditu je hudebním zpracováním románu Ivana Olbrachta Nikola Šuhaj loupežník. Hlavní postavy Nikoly a Drače, otce Eržiky, zahráli herci sami. Pro roli Eržiky si však museli vybrat studentku z publika. Poslední měsíc roku 2013 byl v naší škole nabitý příjemnými událostmi. První a podle ohlasů veřejnosti i velmi vydařenou akcí byl tradiční vánoční Jarmark v Zámeckých konírnách. Mezi hosty, kteří přijali naše pozvání, byl senátor Parlamentu ČR Mgr. František Bublan, 1. náměstek hejtmana Ing. Vladimír Novotný, zástupci Odboru školství, mládeže a sportu KÚ Vysočina i zástupci našeho města starosta Ing. Vlastimil Bařinka a místostarosta Jan Kocáb. Po úvodním slovu výše jmenovaných, paní ředitelky Mgr. Miroslavy Zvěřinové a krátkém pěveckém vystoupení žáků naší školy si mohli všichni přítomní prohlédnout i zakoupit překrásné adventní věnce a další výrobky s vánočními motivy. K vidění byla i ukázka vyřezávaného Betléma pana Jíry a dřevěné výtvory umělců Jana Baksy a Pavla Balcara, kteří naší škole věnovali nádherného velikého draka. České koledy, vůně punče a desítky druhů Do školního prostředí nás zavedla hra Divadla Járy Cimrmana Vyšetřování ztráty třídní knihy. Byli jsme vyzváni k naprostému tichu slovy: Pokud vydržíte zticha celou ukázku, vrátíme vám vstupné. Můžete hádat, jak to dopadlo. Už po přečtení seznamu žáků, kde se objevila jména studentů naší školy, bylo jasné, že nevyhrajeme. Dialog pana ředitele a třídního učitele pak už rozesmál všechny. Václav Havel je jedním z představitelů absurdního dramatu v Čechách. Jeho dílo Chyba z vězeňského prostředí bylo posledním bodem našeho nabitého programu. V divadelní hře se často užívá vulgárních výrazů, které nám však herci nenápadně vypípali. Díky vtipnému zpracování herců hradeckého divadla a našemu zapojení se do děje čas rychle utíkal a my si ani neuvědomili, že jsme si právě během jediného představení zopakovali pár hodin literatury. Divadlo se všem moc líbilo a doufáme, že se brzy opět při podobné příležitosti sejdeme v hledišti. Text: Anna Maršíková (4. A.) Exkurze za Biblí kralickou, hvězdami a předpovědí počasí su, kde jsme půlhodinovou pauzu využili k občerstvení. Poslední část exkurze se konala v Meteorologické stanici v Dukovanech. Polovinu prohlídky jsme strávili venku a všem nám byla zima. Rádi jsme pak našli útočiště ve vyhřátém autobuse. Zpět k bráně gymnázia jsme se vrátili kolem čtvrté hodiny. ADVENTNÍ ČAS V ZŠ A PŠ DOBROVSKÉHO Sama za sebe můžu říci, že to bylo velmi náročné, jak na množství údajů, tak na čas strávený v autobuse. Kromě spousty nových informací si myslím, že tato exkurze přispěla ke stmelení našeho nového kolektivu a položila základy k dobrým vztahům mezi naší a paralelní třídou. Kateřina Hanáková, 1. A vánočního cukroví zpříjemnily podvečer všem, kteří si udělali čas a přišli opět po roce mezi nás. Někteří bohužel přijít nemohli jako např. senioři z Domu Sv. Antonína, a proto jsme se vydali s dětmi za nimi potěšit je zpěvem koled a vlastnoručně vyrobeným dárečkem. Michaela Římovská, učitelka ZŠ a PŠ Dobrovského www. specmb. cz NA TRATI V pátek 22. listopadu 2013 se po roce a půl vrátili do moravskobudějovické Besedy Roman Horký s Kamelotem a kapela Pozdní sběr. Při jejich minulé společné návštěvě Kamelot křtil svoje tehdy čerstvě vydané album Proti proudu a Pozdní sběr nás seznámil s vlastní tvorbou. Tentokrát to bylo trochu jinak. V osm hodin večer se na pódiu nejprve předvedli Kameloti v legendární sestavě s Věrou Horkou, co není Romanovou sestrou. Hned od prvních akordů bylo jasné, že si diváci přijdou na svoje od samého začátku totiž s muzikanty zpívala většina obecenstva, protože v první části koncertu Roman Horký s kapelou Kamelot FOTO: Pavel Čírtek Bojové umění Dokážeme se v dnešní přetechnizované době ještě vůbec věnovat něčemu jinému než počítačům, televizi, mobilům a jiným technickým vymoženostem? Budějovická mládež tuto možnost má. Od září 2012 tu vznikla skupina mladých lidí, kteří se pod vedením Tomáše Kuby, mezinárodního instruktora a držitele IV. Danu, začali věnovat korejskému bojovému umění Taekwon-do, které je pod hlavičkou pražské školy Ge Baek Hosin Sool v čele s mezinárodním instruktorem Martinem Zámečníkem VI. Dan. Zájemci o toto bojové umění se postupně učí základním technikám, sportovnímu boji, sebeobraně, sestavám i populárním přerážecím technikám. Zdokonalují si také svou duševní stránku a fyzickou kondici. Budějovická skupina čítá zhruba 12 lidí, Základní škola M. Budějovice, Havlíčkova ul. 933 Základní škola TGM M. Budějovice, nám. Svobody 903 ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU Ředitelství obou základních škol v M. Budějovicích oznamují, že zápis dětí narozených od do a těch, které měly v minulosti odklad začátku povinné školní docházky, se bude konat v pátek 7. února 2014 od 14. oo do 17. oo hod. a v sobotu 8. února 2014 od 9. oo do 11. oo hodin. K zápisu se dostaví děti se svým zákonným zástupcem. S sebou přinesou doklad o rodném čísle dítěte a vyplněný zápisní list pro žáka 1. třídy. Těšíme se na shledanou. Mgr. Miloš Březina, ředitel ZŠ TGM Viola Falb studovala jazzový saxofon na Vysoké škole múzických umění ve Vídni a studium zde ukončila v roce 2007 s vyznamenáním. Během roku 2007 studovala také jazzovou kompozici na univerzitě v Linci. V roce 2005 získala ocenění rakouského ministerstva kultury jako Nová tvář rakouského jazzu vyhrála rakouskou Cenu diváků Jazzzeitv a roce 2008 získala jazzovou cenu Objev roku. V roce 2010 studovala v New Yorku pod vedením Grega Osbyho, Stevea Lehmana, Elleryho Eskelina a Hala Crooka. Viola Falb setstavila v roce 2004 vlastní jazzovou formaci Falb Fiction, která vydala už tři alba s celosvětovou distribucí (www. falbfi ction. com), hraje též se saxofonovým kvartetem Phoen (www. phoen. at) a má i duo Kitsch & Glory (Kýč a Sláva) Viola sama skládá hodně hudby, a to jak moderní klasickou hudbu, tak komorní muziku a především milovaný jazz Saxofonista Jakub Doležal se narodil v roce Začínal s moravskobudějovickou kapelou Florián, kde působil několik let. Hudební fanoušci jej mohli zaznamenat v řadách formací jako např. Work In Progress, Žáha, Benedikta, Ondřej Pivec Organic Quartet, Seven Days či Jan Kořínek & Groove. Od roku 2008 hraje s Los Quemados (pod vedením Filipa Spáleného). Spolupracoval i s Rudy Horvátem, Michalem Pavlíčkem, Walterem Fischbacherem, ASPM a v roce 2012 také s obnoveným Flamengem. Jakub hrál i s moravskobudějovickou kapelou Florián, kde hrál několik let. S rakouskou saxofonistkou Violou Falb se Jakub potkal v saxofonové sekci bigbandu European Youth Jazz Orchestra, v rámci turné Swinging Europe Jakub Doležal Quartet vznikl v roce 2008 a od začátku je orientován na vlastní tvorbu, doplňovanou cover-verzemi skladeb od Pink Floyd, Joy Division či Beatles. Stylově se dá tvorba J. Doležala zařadit do škatulky fusion. To, jinými slovy, znamená, že se krom převažujících vlivů jazzových v hudbě kvarteta uplatní i prvky rocku či funku. Více: www. dolezalmusic. net -redakcezazněl jakýsi průřez tvorbou skupiny v podobě známých hitů jako Psáno na březové kůře, Zpátky pár let, Zachraňte koně, Honolulu, Země antilop. Na závěr tohoto bloku Roman Horký všechny překvapil, když pozval na jeviště ředitele Besedy Karla Nechvátala, aby mu poblahopřál k narozeninám a přizval ke společnému hraní. Karlovi se tak splnil jeho dávný sen stát na pódiu s Kamelotama, jak sám řekl. Společně pak zahráli Čas rozchodů. Načasování bylo výborné. Tou dobou už totiž atmosféra v sále kulminovala, a tak zpívali snad všichni. Po přestávce se na scénu vrátil Roman Horký, tentokrát však s kapelou Pozdní sběr, se kterou společně letos vydal CD Na trati. Pozdní sběr, jižansko-moravský rock n roll s přívlastkem, je hudební seskupení složené z výborných muzikantů, jejichž frontmanem je Jura Pařez, autor a interpret většiny písní. Dvě písně alba složil Roman Horký a na dvou se podíleli společně. A tak posluchači v tomto relativně novém spojení vyslechli několik chytlavých písní, např. Z věží Petrova, Chceš to vzdát, Pálava, Anděl či titulní píseň Na trati. Uprostřed tohoto bloku se na jeviště z nichž nejmladšímu je 8let a nejstaršímu 14 let. Tréninky probíhají pravidelně v tělocvičně ZŠ každé pondělí od do 15h. Případní zájemci o toto bojové umění se mohou přijít podívat na trénink a mají také možnost začít se tomuto umění věnovat. Marcela Šťastná František Dostál, ředitel ZŠ Havlíčkova ul. ze z školství kultury vrátil také Karel Nechvátal, jemuž připadl čestný úkol stát se kmotrem nového alba. Karel miminku popřál hodně posluchačů a dlouhou životnost, došlo i na šampaňské a pak už program spěl do finále. Diváci si to opravdu užili, vždyť se hrálo a zpívalo ještě o půl jedenácté! Ale koncert měl spád a řekla bych, že to nikomu ani nepřišlo, někteří by asi vydrželi u dobré muziky i déle Drahomíra Brzobohatá Saxofonistka Viola Falb saxofon (Rakousko), 14 leden 2014 leden

10 z kultury ze společnosti MARTÍNKOVSKÝ DŽBÁNEK BILANCUJE Džbánek, folklórní horácký taneční soubor z Martínkova v uplynulém roce 2013 absolvoval takřka dvě desítky vystoupení. Jednalo se nejen o různé slavnosti a veselice, ale i o charitativní akce. Tancování v krojích má v Martínkově více než 30-ti letou tradici. Tradice, která dokládá, že folklór na vesnici stále žije a přináší radost nejen účinkujícím, ale i divákům. Loňský rok byl v tomto ohledu pro soubor velice příznivý, přestože bylo nutné skloubit časovou náročnost s dalšími činnostmi. Džbánek do nového roku 2013 vstoupil v plesové sezóně v podobě několika předtančení. Poté následovaly Velikonoce, které v loňském roce proběhly zcela netradičně. Již samotný fakt, že se konaly na apríla, přinesl kromě pomlázky i plno šprýmů. A protože byl v té době Martínkov stále zasněžený, bylo o Velikonočním pondělí vidět nejen koledníky, ale i např. Mikuláše a čerty. V dubnu soubor vystupoval v Jemnici, na slavnostech pořádaných v souvislosti Kostela sv. Stanislava. Zúčastnil se též krojovaných hodů v Čebíně, kde navázal na četná přátelství z minulosti a obnovil Jak už je v Moravských Budějovicích několikaletou tradicí, i v uplynulém roce se začátkem září otevřel sál MKS Beseda účastníkům tanečního kurzu pod vedením Jany Dostálové a Lubomíra Janouška. To, co se účastníci za několik lekcí naučili, jsme mohli zlédnout již v pátek , kdy s od- Horácký folklorní den Ohlédnutí za kurzy tance v roce 2013 Jana Dostálová a Lubomír Janoušek Nástup absolventů tanečních na Věnečku tak vzájemnou několikaletou spolupráci. Také květen přinesl duchovní oslavy. Jednalo se o 300. výročí obnovení martínkovského kostela Navštívení Panny Marie. Dále byl soubor v Okříškách účastníkem 3. ročníku Okříšského folklórního festiválku, kde si společně s dalšími folklórními soubory předal postřehy a zkušenosti. I červen byl ve znamení folklóru. Džbánek byl jedním z účinkujících na Horáckém folklórním dni pořádaným v Dalešickém pivovaře v rámci Postřižinských slavností. Soubor svým vystoupením přispěl též v Myslibořicích na V. benefi čním koncertu střediska Diakonie. O letních prázdninách proběhly kromě dalších poutí i tradiční martínkovské krojované hody. Akce, na kterou se všichni pečlivě celý rok připravovali a těšili. Další charitativní akce se konala v říjnu v Lounkách podpořením občanů postižených povodněmi. V tomto měsíci absolvoval Džbánek i zahraniční vystoupení na festivalu dýňových slavností v Retzu. S koncem roku 2013 provázeným Mikulášskou besídkou, Štěpánskou zábavou a oslavou Silvestra, vstoupil Džbánek do nového roku 2014 v podobě dalších předtančení na plesové sezoně. Závěrem bych chtěla jménem martínkovského souboru Džbánek poděkovat všem, kteří se podíleli na tom, že se jednotlivé akce uskutečnily, a to nejen účinkujícím, ale i organizátorům a hlavně divákům. A vy, vážení a milí čtenáři,až se někde spolu setkáme, neváhejte, přidejte se k nám a zatančete si společně s námi. Za soubor Džbánek umělecká vedoucí Dana Svobodová bitím sedmnácté hodiny začala první Prodloužená tanečního kurzu. Kurz byl složen celkem z deseti nabitých lekcí, které se konaly každé pondělí v Besedě. Během těchto hodin se absolventi naučili jak společenské tance, tak základy společenského chování, které využijí i v běžném životě. Věneček, který se konal 30. listopadu 2013, byl slavnostním zakončením tanečního kurzu. I tady jsme mohli zhlédnout to, co se talentovaní účastníci kurzu naučili. Mazurka, polka, waltz, valčík, blues, foxtrot nejen tyto tance patřily mezi ty, které jsme mohli spatřit a následně si i vyzkoušet. Pod vedením absolventů kurzu jsme se naučili i jeden moderní tanec, který jsme si během večera zopakovali hned několikrát. Večery strávené v příjemné atmosféře, kterou vytvořila hudební skupina CREDIT Jiřího Tržila ml., budou příjemnou vzpomínkou na rok Mimo to jsme mohli vidět také předtančení talentovaných studentů z oddílu Dance aerobic TJ Sokol Moravské Budějovice. Jak na Prodlouženou tak na Věneček se přišla podívat řada lidí a účast na obou akcích potvrzovala, že obyvatelé Moravských Budějovic rádi žijí kulturním životem. text: Pavlína Ondráková autor fotografi í: Pavel Čírtek Finanční konzultace Mgr. Drahomíra Brzobohatá JSME VŽDY NA VAŠÍ STRANĚ řešíme s vámi: Rentu na spokojené stáří Peníze na vzdělání vašich dětí Zajištění vaše a členů rodiny Splnění snů a přání Přijďte se přesvědčit! Volejte Znojemská konference Hluboký kaňon od soutoku Rakouské a Moravské Dyje až po Znojmo je známý nejen krásnou přírodou, ale také četnými architektonickými památkami. Známá i méně známá panská sídla, hrady a zámky v Podyjí jsou svědky nejen dramatických dějinných momentů, ale i těsných přátelských vazeb jihozápadní Moravy a severního Dolního Rakouska. Právě k jejich bližšímu poznání byla uspořádaná mezinárodní konference Hrady a zámky moravsko-rakouského Podyjí. Na konferenci, která se konala 21. listopadu 2013 ve znojemském hotelu Prestige, byli mezi šesti desítkami účastníků i zástupci moravskobudějovického muzejního spolku, a to František Vlk, Jan Nekula, Pavel Valíček a Vlastimil Smetana. Po úvodní zdravici, kterou pronesly Pohled na část účastníků konference Hasiči hodnotili svoji práci V pátek 6. prosince večer se začaly snášet první sněhové vločky letošní zimy a v příjemném teplíčku společenské místnosti stanice HZS v Moravských Budějovicích starosta sboru MVDr. František Svoboda zahájil slavnostní valnou hromadu Sboru dobrovolných hasičů slovy: Vážené sestry hasičky, vážení bratři hasiči, milí hosté Slavnostní jednání zahájili, jako již tradičně, svým pásmem básní mladí hasiči a poté si již vzal slovo pan Jan Muška, který přivítal hosty delegace hasičů z Jaroměřic nad Rokytnou a dalších sborů z okolí a seznámil zúčastněné s body schůze. Kulturní přehled mikroregionu leden 2014 Martínkov Sobota Pořadatelé srdečně zvou na Tradiční hasičský ples v Martínkově který se koná 25. ledna 2014 od hodin v místní sokolovně. Hraje Dynamic, bohatá tombola a nové vystoupení Poupat. Jakubov Myslivecký ples Sportovní ples představitelky pořádajících institucí, byl zahájen dopolední blok přednášek. Jiří Kacetl, historik znojemského muzea a moderátor konference, podal publiku stručný přehled významných dějinných událostí v Podyjí od pozdní antiky až po vrcholný středověk, které měly za následek vznik moravsko-rakouské hranice v dnešní poloze a stavbu celé řady pevností a šlechtických sídel na obou stranách hranice. Poté následovaly přednášky z úst předních moravských i rakouských odborníků i autorů odborných publikací. Např. kastelolog Miroslav Plaček přiblížil příslušníky rakouského šlechtického rodu pánů z Trnavy, architekt Pavel Šimeček se pak zabýval problematikou zaniklého vodního hradu Bílkova v povodí Moravské Dyje. Kastelánka Miroslava Janíčková upoutala pozornost podrobným líčením majetkoprávních proměn známku ve Vranově v dramatických Jako první bod programu zazněla zpráva o činnosti sboru od minulé valné hromady, se kterou nás, a jako vždy podrobně a pečlivě vypracovanou, seznámil starosta sboru. Úvodem konstatoval, že sbor má v současné době 94 členů 64 mužů, 14 žen, 1 dorostence, 15 mladých hasičů a 1 čestného člena. Dále zhodnotil činnost sboru, připomenul složení výboru, mimochodem s malou změnou, během schůze byl zvolen mimořádně nový velitel sboru, složení revizní komise a činnost členů pracujících ve vyšších orgánech. Též si posteskl, že je škoda, že nemáme žádné zastoupení v komunální politice a zda by se nenašel odvážlivec, který by si troufl hájit zájmy hasičů na půdě radnice, čímž i připomenul, že příští rok je rokem volebním. Podrobně se věnoval činnosti sboru v jednotlivých měsících roku výjezdům jak profesionálních hasičů, tak členů JPO II. k požárům, haváriím, technické pomoci atd., seznámil přítomné s výsledky soutěžních družstev mladých hasičů, dorostence, mužů i mužů nad 35 let. Připomněl i kulturní akce, které jsme v roce 2013 pořádali a které se opět setkaly u našich návštěvníků s velkým úspěchem ať už to byl ples či masopust, díky jehož pořádání jsme mohli pomoci postiženému synkovi člena SDH Lukov Lukášku Škodovi a věnovali mu na léčbu výtěžek z tomboly v částce 6000 kč, dále organizování pá- František Vlk při vystoupení. letech 20. století V odpoledních hodinách vystoupil František Vlk, předseda moravskobudějovického muzejního spolku, s poutavým povídáním a prezentací části své sbírky pohlednic z oblasti Podyjí. Bohatá diskuze mimo jiné také zdůraznila četná unika popisované oblasti, jako např. hustou koncentraci kulturních památek, kouzelnou přírodu i možnost volnočasového využití spojeného s návštěvou hradů a zámků regionu. Konference byla uspořádána v rámci přeshraničního projektu podpořeného z prostředků programu Evropské územní spolupráce ČR-Rakouska a může být také odrazovým můstkem pro další prohloubení příhraniční spolupráce. Text ::Vlastimil Smetana Foto: Vlastimil Smetana a archív Starosta sboru František Svoboda při přednesu hlavní správy lení čarodějnic, jehož obliba rok od roku roste a kde ohlasy rodičů na dětské čarodějnické odpoledne jsou více než kladné, a též nás seznámil s plánovanými akcemi do konce roku a na rok příští, který bude pro náš sbor zlomový. Jednak bude slavnostní, neboť příští rok oslavíme 140 let od jeho založení, ale též bude volební, budou 16 leden 2014 leden

11 ze společnosti se volit členové do výboru a revizní komise. Nakonec poděkoval všem členům MAS Rokytná, o. p. s. ve spolupráci s MAS Zubří země, o. p. s. získaly z Programu rozvoje venkova ČR opatření IV Realizace projektů spolupráce dotaci na projekt Znám křišťálovou studánku...., jehož realizace se rozběhne od března Smyslem a cílem projektu je pasportizace všech studánek na území a obnova 38 vybraných. Na území MAS Rokytná, o. p. s. se bude obnovovat celkem 17 studánek, z toho 8 studánek je již vybraných. Zbývajících 9 studánek bychom rádi našli a vybrali v rámci akce Najdi studánku, do které se můžete zapojit i vy čtenáři. Pokud víte o nějaké studánce, zašlete svůj tip Dům sv. Antonína založil Řád Svatého Antonína Velikého ve velikonočním období roku 2012 jako ocenění dobrovolnické práce ve všech jejích podobách. Tento civilní řád slouží jako vyznamenání k ocenění trvale opakované práce zaměstnanců a dobrovolníků, kteří do Domu sv. Antonína dochází bez nároků na honorář a publicitu. Ti zde pracují ve prospěch za práci, kterou pro sbor vykonali, ať již při pořádání již zmiňovaných kulturních či sportovních akcí, při práci s mládeží, ale i při brigádách na letišti či sečení parku u místního gymnázia atd atd.. těch činností je opravdu nepočítaně. V úplném závěru popřál všem přítomným příjemné prožití svátků vánočních a šťastné vykročení do roku Po této zcela vyčerpávající zprávě o činnosti, kterou si můžete celou přečíst na našich webových stránkách www. sdhmb. cz přišla na řadu zpráva o hospodaření sboru a zpráva revizní komise. V rámci programu došlo Zapojte se do akce Najdi studánku na ovou adresu znam. gmail. com. Do zprávy napište název studánky, její přesnou polohu doplněnou o fotografi i. Zaslané náměty posoudíme podle předem stanovených kritérií a po poradě s našimi partnery nejvhodnější studánky zařadíme do studánek, které budou obnoveny. Hlavním kritériem výběru je poloha studánky. Vaše studánka se musí nacházet v jedné z 49 obcí, které jsou součástí územní působnosti MAS Rokytná, o. p. s. Seznam obcí najdete na internetových stránkách www. iecc. cz. Jestli víte i o studánkách na naší partnerské MAS Zubří Země, o. p. s. také nám to napište. i na ocenění některých členů sboru byly předány čestná uznání i věrnostní medaile za 30, 40 a 60 let členství ve sboru. Jediným stinným bodem tohoto večera bylo oznámení starosty sboru o ukončení členství v SDH k Upřímně doufám, že starosta svůj postoj přehodnotí a znovu zváží své rozhodnutí. Nikdo jiný pro sbor nedělá a snad ani neumí udělat tolik co on a je mi líto, že nedokážeme plně docenit jeho obětavost, píli, pracovitost a nasazení, které pro náš sbor vynakládá. S přáním všeho nejlepšího v novém roce a snad i častých setkáních při našich akcích. Vlasta Růžičková Seznam obcí najdete na stránkách www. zubrizeme. cz. Všechny nalezené studánky budou zpracovány do přehledné databáze na novém společném webu a zároveň budou mít také zpracován odborný rozbor vody, který pro nás zdarma zajistí Vodárenská akciová společnost, a. s. Na realizaci projektu se budou dále podílet partnerské základní školy, obce, Lesy ČR, s. p. a Správa CHKO Žďárské vrchy. Další informace získáte na tel.: nebo MAS Rokytná vyhlásí 8. výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci PRV, viz. Robert Kubala, ředitel MAS Rokytná, o. p. s. Ocenění práce zaměstnanců a dobrovolníků v Domě sv. Antonína Nedostatek skutečných morálních autorit v České republice přivedl společenství Domu sv. Antonína v Moravských Budějovicích na myšlenku vyjádřit vlastní představy o kritériích, jež by každá morální autorita měla zastupovat. Obětavá práce zaměstnanců v sociálních službách a úsilí dobrovolníků bez sebemenších nároků na honorář proto představují základní předpoklady. Zleva: Mgr.Pavel Pokorný, ředitel DSVA Ing.Ladislav Chloupek, S.M.Salesie - Anna Tlapová Zleva Mgr. Pavel Pokorný, S.M.Daniela - Jana Veselá, Anna Plačková, ředitel DSVA Ing. Ladislav Chloupek obyvatel celého Domu. Smyslem Řádu sv. Antonína Velikého je rovněž motivace dobrovolníků z řad nejen obyvatel, ale též externích spolupracovníků k další úzké spolupráci a inspiraci nově příchozích do Domu sv. Antonína, aby svou činností prohloubili důležitost dobrovolnické služby a tvorby jednotného společenství dobré vůle. Stanovy tohoto civilního vyznamenání mimo jiné hovoří o nastoupení Domu sv. Antonína na trpělivou cestu v kampani za motivaci nových zaměstnanců a dobrovolníků k dlouhodobé charitativní práci ve prospěch bližních. Během setkání zaměstnanců Domu sv. Antonína ve čtvrtek, dne 12. prosince 2013, byl udělen Řád sv. Antonína Velikého třem vynikajícím osobnostem, které svůj život zasvětily charitativní práci. Novými nositelkami Řádu sv. Antonína Velikého se staly S. M. Salesie z Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského (velkokříž), paní Anna Plačková (velkokříž) a paní Zdenička Fučíková (nositelka Řádu sv. Antonína Velikého). Za životními příběhy výše uvedených žen se mimo jiné skrývají i desítky let tiché, usilovné práce plné zájmu o každého, kdo na svých bedrech nese těžké břímě člověka potřebného. A toto břímě se právě ony bez váhání rozhodly nést spolu s nimi. S hrdostí v srdci jim vyjadřujeme své nejupřímnější uznání! Úřad kustoda insignií a ceremoniáře Řádu sv. Antonína Velikého Okénko k sousedům O druhé adventní neděli 8. prosince navštívil místostarosta města Moravských Budějovic Jan Kocáb v doprovodu vedoucího Muzea řemesel Václava Kováře partnerský městys Kautzen. Po srdečném přijetí starostou Manfredem Wühlem následovala prohlídka nově opravené radnice a výměna vánočních dárků. V přátelském rozhovoru účastníci V případě, že některá osobnost kulturního a vědeckého života získá uznání již za svého života, je to věc nejen žádoucí, ale i obdivuhodná. Proto se na osobnost Jaroslava Palliardiho podívejme blíž. Narodil se v roce 1861 v Telči a zemřel v roce 1922 v Moravských Budějovicích. Po studiích práv se stal notářem a získal první praxi ve Znojmě a ve Vranově. V roce 1888 se přestěhoval do Moravských Budějovic. Od mládí se zabýval archeologií. V době působení ve Znojmě dělal průzkumy na přemyslovském hradě, v Hodonicích a ve Znojmě-Novosadech, kde roku 1888 objevil moravskou malovanou keramiku. Sám i společně s F. Vildomcem provedl výzkumy na hradišti v Jaroměřicích nad Rokytnou, ve Střelicích, Boskovštejně, v Křeticích, Těšeticích. Mimořádným přínosem metodice archeologie doby kamenné byl výzkum na Starém zámku v Jevišovicích, kde Palliardi rozlišil čtyři základní vrstvy moravského eneolitu. Roku 1911 provedl první periodizaci moravské malované keramiky a roku 1914 vydal studii o chronologii moravského neolitu Die relative Chronologie der Jüngeren Steinzeit in Mähren. Tato druhá odbornost mu přinesla i významné společenské postavení v moravskobudějovickém kulturním a politickém dění. Nejen že sám aktivně svolával pokrokově smýšlející obyvatele k diskuzím a činnosti, ale byl členem i mnoha spolků a různých politických uskupení. Všechny se vyznačovaly dvěma aspekty: přísný a nesmlouvavý ateismus a nutnost stálé změny k modernímu způsobu života. Požadavek vývoje a změn vyplynul již z událostí, které vedly v roce 1917 a 1918 k pádu monarchie a vzniku samostatného hovořili o zkušenostech z komunální politiky, především se zajímali o rozpočet obcí u nás a v Dolním Rakousku. Ve Vlastivědném muzeu si pak budějovická delegace prohlédla nedávno tam instalovanou výstavu řezbářského umění. Průvodci jim byli pracovníci muzea Paul Richter a manželé Hruskovi. Po následném pohoštění pozval vedoucí budějovického muzea Václav Kovář členy Muzejního spolku do nově otevřeného rekonstruovaného Muzea Vysočiny do Třebíče, kterým je osobně provede ředitel Jaroslav Martínek. Před odjezdem si hosté prohlédli Pohádkový adventní trh, který se konal ve školní aule i venku v okolí radnice. Po rozloučení a ujištění o další partnerské spolupráci v nadcházejícím novém roce se vrátila budějovická delegace domů. 100 let od vydání významné studie Jaroslava Palliardiho československého státu. Síla osobnosti Jaroslava Palliardiho byla jistě podporována i nutností smíření se s jasným postojem neboť vystoupení z církve bylo důležitým bodem, který nastavil směr jeho postupu k vybudování Sokola. Organizace, která poskytovala a poskytuje nejen kulturní, ale zejména tělesné vyžití obyvatel Moravských Budějovic. Jeho činnost v městské radě rovněž dokazovala vývoj k lepšímu podpora modernějšího základního i středního školství (neustálý tlak na vznik Reálného gymnázia a vybudování dnešní budovy), podpora čtenářského ze společnosti Spektrumáci uctili památku svých kolegů Členové tvůrčí fotografi cké skupiny při MKS Beseda v Moravských Budějovicích si v závěru loňského roku připomněli i sedmačtyřicáté výročí od založení fotoskupiny SPEKTRUM. Jedním ze zakládajících členů byl i profesor Jaromír Fryč, který před třiadvaceti lety navždy opustil rodinu, přátele a své kolegy fotografy. Jeho přátelé fotografové na něj neza- První událostí v Kautzenu v novém roce bude slavnostní koncert, který se uskuteční v aule školy 5. ledna Všichni jsou srdečně zváni! Úspěšný nový rok strávený ve zdraví a spokojenosti přeje všem čtenářům Okénka Pavel Kryštof Novák spolku, podpora ochotníků. Říká se: po práci legraci a z činů J. Palliardiho je znát, že toto heslo ctil. Mnozí z nás by si neuměli představit život bez svých psích či kočičích mazlíčků, bez chovatelství drůbeže či zahrádkářství. Zápal pro naše koníčky nastartoval již Jaroslav Palliardi a my mu v roce 2014 vyjádříme nejen obdiv, ale i díky za harmonii a řád, s nímž se v jeho odkazu setkáváme. Za harmonii očistnou a léčivou, opřenou o vztah ke kulturním hodnotám, které budeme do budoucna stále uchovávat. RNDr. H. Čuková pomínají a pravidelně každý rok 30. listopadu, v den jeho narozenin, navštěvují místní hřbitov, kde na hrobě zapalují svíčku, položí kytičku květin a zavzpomínají na chvíle, které s Jaromírem společně prožili. V letošním roce si připomněli jeho nedožitých šestaosmdesáti roků. Při této příležitosti si také připomněli své další dva bývalé kolegy, Františka Chlebouna a Františka Zvěřinu. Po pietním aktu na místním hřbitově se zbývající členové fotoskupiny odebrali do klubovny, kde ještě zhodnotili svoji činnost za rok 2013 a vytýčili si stěžejní úkoly na rok Za fotoskupinu Spektrum Vlastimil Smetana Foto archív fotoskupiny fč zleva František Smetana, Eduard Přibil, Vlastimil Smetana a František Čábel 18 leden 2014 leden

12 ze společnosti ze společnosti ARCHEOLOGICKÁ KONFERENCE Ač se to zdá ještě daleko, chceme upozornit, že v měsíci září proběhne v našem městěmezinárodní archeologická konference. A proč právě u nás? Protože Jaroslav Palliardi zastával názor, že chce-li někdo vidět výsledky jeho archeologické práce, ať zajede do Moravských Budějovic. Jeho sbírky bohužel ve městě nezůstaly, přesto má archeologická obec letos příležitost naše město navštívit. V průběhu konání konference bude také Jaroslavu Palliardimu odhalena pamětní deska. Přišlo nám škoda nevyužít této skutečnosti, proto jsme k připomenutí Jaroslava Palliardiho, ve spolupráci s místními organizacemi a institucemi, připravili sérii besed, přednášek a setkání, které jsme zastřešili společným názvem S Palliardim do historie. Jejich prostřednictvím bychom rádi připomněli, že Jaroslav Palliardi nebyl jen moravskobudějovický notář a amatérský archeolog, ale opravdu výrazná osobnost Moravských Budějovic. Zatím bychom vás chtěli navnadit tématy, na která se můžete těšit. O životě Jaroslava Palliardiho Partnerské vztahy 19. století Z dějin československého četnictva Nejen o Velké Moravě Hříšní lidi království českého Výsledky záchranného archeologického průzkumu provedeného na území Mor. Budějovic Státní okresní archiv v Třebíči představuje svoji práci Historie je detektivka Utajované životy slavných Čechů Nejen o Velké Moravě ABC archeologie Muzeem křížem krážem Za podobou dávných lidí Za lovci mamutů Začátkem února odstartuje etapová soutěž pro děti (nejen věkem), podrobnosti a termíny včas sdělíme. A pokud nám budou okolnosti přát, potom v době letních prázdnin proběhne příměstský tábor tematicky zaměřený na poznávání historie. A já už nyní děkuji všem, kteří při přípravách pomáhají a pomoc přislíbili. Ivana Kvasničková, Městská knihovna Řádková inzerce Blahopřání Dne 8. ledna 2014 oslaví naše maminka, babička a prababička paní Anežka Vlčková svoje 93. narozeniny. Hodně zdraví a životní pohody jí do dalších let přejí syn a dcera s rodinami se dožívá 94 let paní Marie Zerzová z Lažínek. Do dalších let přeje hodně zdraví dcera Věra s rodinou. PF 2014 Příjemné prožití svátků vánočních, hodně štěstí a zdraví v novém roce přejí hasiči z Moravských Budějovic. Vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a mnoho osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2014 Vám přejí žáci a zaměstnanci ZŠ Havlíčkova Moravské Budějovice. STÁLE JE MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT K SOUKROMÉ VÝUCE KLAVÍRU (KLÁ- VES), ZPĚVU, SPRÁVNÉ a ZNĚLÉ MLU- VY, UMĚLECKÉMU PŘEDNESU a HU- DEBNÍ TEORIE www. jarmilakubova. mzf.cz; mob Vzpomínky Tvůj hlas se ztratil, úsměv vítr vzal, nám jen vzpomínky zanechal. Dne uplynulo 13 let od úmrtí paní Jarmily Košákové z Jakubova. Nikdy nezapomeneme. Dne uplyne 5 let, kdy nás navždy opustil pan František Tichý z Moravských Budějovic. Všem, kteří vzpomenou s námi, děkuje rodina. Dozněla píseň života, Tvůj hlas se ztratil v dál, na Tebe jenom vzpomínky nám osud zanechal. Dne uplynul první smutný rok, kdy nás navždy opustil pan Vlastimil Říháček z Kojatic S láskou vzpomíná celá rodina. Opustili nás: Stanislav Kovář 1936 Nové Syrovice Marie Nesibová 1938 Krnčice Františka Nechvátalová 1934 Velký Újezd Marie Simandlová 1915 Budkov Anežka Pešlová 1918 Láz Františka Solanská 1921 Dědice Anděla Krafková 1934 Mor. Budějovice Jiří Svoboda 1960 Mor. Budějovice Václav Kuba 1948 Mor. Budějovice Božena Kašparová 1922 Želetava Jaromír Hobza 1929 Nové Syrovice Josef Rojík 1919 Meziříčko Měl jsi nás rád, my Tebe ještě víc. Přišel tvůj den a Ty jsi musel odejít. Odešel jsi tiše, jako když hvězda padá. Zůstala bolest a vzpomínka, která neuvadá. Dne 7. ledna 2014 s bolestí v srdci vzpomínáme 1. smutné výročí, kdy nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek a dědeček pan Jaroslav Pospíšil. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Manželka za celou rodinu. Dne 25. ledna 2014 uplyne již 4. smutné výročí, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, strýc a švagr pan Josef Musil z Litohoře. Byl jsi plný života, tvá mysl plná snění A nikdo z nás se nenadál, jak rychle se vše změní. Utichly kroky i tvůj hlas, ale tvůj obraz zůstává v nás. Tatínku, slovy nejde vyjádřit, jak moc nám všem chybíš. Vzpomínáme na tebe manželka a děti s rodinami tomu bude 15 let co navždy odešel pan František Zerza z Lažínek. Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami. Čas plyne a nevrací co vzal, jen v srdci zůstává bolest a žal. Kytičku květů na hrob Ti dáme, se slzami v očích stále vzpomínáme. Dne 12. ledna uplyne 20 roků, kdy nás navždy opustil manžel, tatínek a dědeček pan Josef Neubauer z Martínkova. S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami. Ruku Ti už nepodáme, Abychom Ti mohli k narozeninám přát. Jen svící hořící a hezkou kytici na hrob můžeme dát, chvíli postát a s láskou na Tebe vzpomínat. Dne by oslavila 50. narozeniny paní Jaroslava Tříletá z Moravských Budějovic Dne uplyne devět smutných let od jejího úmrtí. S láskou vzpomíná celá rodina. Utichlo srdce, zůstal jen žal, kdo Tě měl rád, vzpomíná dál tomu byl rok, co nás navždy opustil pan Vladimír Košák z Jakubova. S láskou vzpomínáme. Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Dne 28. ledna, tomu bude 5 let, co nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček a pradědeček Miroslav Orlík. Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme. Pevné zdraví, mnoho štěstí a rodinné pohody Ať se Vám v nastávajícím roce 2014 splní všechna pracovní i osobní předsevzetí přejí žáci a učitelé Základní umělecké školy Moravské Budějovice 20 leden 2014 leden

13 ze společnosti Zamyšlení čtenáře Ivana Fryčery Buřttest Řezník pan Karpíšek nabízel kupte si kus buřta, když jsem přišel do prodejny. Za minulého režimu jsem si rád kupoval Gothajský salám. Opečený na sádle na pánvi, výpekem polité vařené brambory, to byla pochoutka. Po revoluci jsem zkoušel různé výrobce gothaje, žádný se tomu předlistopadovému nemůže rovnat. Na pánvi se seškvaří, je nechutný. Karpíškův gothaj byl poslední, který se dal opékat. V roce 1990 přestaly platit závazné státní normy pro výrobu uzenin. Zacinkal zvoneček cinkilinky, cink a byl konec totalitě ve výrobě uzenin. Vlády se hned chopila neviditelná ruka trhu a začala řádit. Začaly se vyrábět uzeniny podle nových receptur, které se liší od výrobce k výrobci. Nové vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR od roku 2001 jsou podstatně volnější než staré normy, přidá-li se k tomu nepoctivá touha po zisku, vznikají masné výrobky nevalné kvality, mnohdy s masem pouze na návštěvě. Vloni jsem koupil extra debrecinky pro vnoučata, koupil jsem jich víc, něž kupuji jen pro sebe. V necelém kile byly debrecinky dvojí barvy, světlé a tmavší. Ohřál jsem je a dal vnučce, světlou nožičku a tmavší. O světlé prohlásila, že je hnusná. Když jsem ji ochutnal, musel jsem jí dát za pravdu. Poslal jsem mejlem stížnost na Českou obchodní inspekci jako oklamaný spotřebitel. Inspekce předala stížnost veterinářům a ti odejeli k výrobci. Samozřejmě nic nezjistili. Výrobky z tohoto podniku jsem přestal kupovat, i když je to regionální výrobce z Vysočiny. Před léty se mi dostaly do rukou Řeznické a uzenářské noviny, v nich na dvou stranách inzerovaly Škrobárny Horažďovice svoje výrobky. Koukal jsem na to množství výrobků z bramborového škrobu pro výrobu uzenin, masových konzerv. Věděl jsem, že se škroby používají v papírenském a textilním průmyslu, ale tak masově v masných výrobcích, to bylo překvapení. Škrob, modifi kované škroby, dextriny i ta vláknina, která zbude po hydrolýze škrobu, mají široké uplatnění u jemně mělněných výroků, při výrobě šunky, uzeného masa vakuově balených výrobků, konzerv s masem. Zvyšují vaznost, umožňují zvyšovat podíl vody ve výrobku, výrobky drží pohromadě, jsou šťavnaté, dobře ochucené. Doporučené dávkování 1 8 % je však možné překračovat. Jeden gram škrobových přísad váže 6 10 gramů vody. Zkuste si propočítat hmotnostní přírůstek. Je to pěkně drahá voda. Ve výrobě masných výrobků se používají další přípravky na bázi mléčných proteinů, minerální soli, fosfáty, které umožňují zvyšovat hmotnostní přírůstky o 30 a více procent při zachování vaznosti a chutnosti výrobku. Tyto ingredience, koření a voda se řádně promíchají a přidají se do kutru, kde se míchá dílo, nebo se aplikují nástřiky přímo do výrobku. K nástřikům slouží jehlové injektory, jednořadé až třířadé, které dokáží dostat tuto směs do šunek, uzeného masa i celých kýt i s kostí o váze do 14 kg Po přečtení těchto informací na internetu nabývám dojmu, že se nejedná o řeznictví, ale spíše o alchymii, která proměňuje inzerce vodu a různé přídavné látky v masný výrobek, o uzenářského oslíčka, který stále třepe penízky. Existují státní hmotné rezer-rvy v mase (zmrazené maso). Před několika měsíci byla ve sdělovacích prostředcích uveřejněna zpráva, že v českých státních hmotných rezervách rv masa je část masa vyřazeného z hmotných rezerv v Německu. Hmotné rezervy mají nejen jednotlivé státy, ale i NATO. Vyřazené hmotné rezervy masa končí ve velkých masozávodech (asi se neprodávají po metráku), kde je promění výše zmíněnou alchymistickou technologií v chutné i nechutné masné výrobky. Krásně červené maso nemusí být čerstvé, ale obarvené šťávou z červené řepy. Někteří vinaři zase dobarvují červená vína šťávou z bezinek ( kdysi jsem takové koupil v místním sklípku, cítil jsem bez). Do České republiky se dováží z Německa, Nizozemí, Polska tisíce tun drůbežího separátu. Jsou to bloky zmrazeného separátu, které váží několik kilogramů. Maso se z drůbežích koster oddělí horkou parou pod tlakem, nebo se celé kostry rozdrtí a měl se prosévá na sítech, aby se oddělily kousky kostí a máme lacinou surovinu, možná i přísadu pro výrobu drahých uzenin. Separát není zdravotně závadný, pouze bez chuti. Chuť a tuhou konzistenci dodají přísady uzenářská alchymie. Zpracuje se to a na laciných a chutných párečcích si pochutnávají zákazníci. Každý máme jinou chuť a jiné fi nanční možnosti. Myslel jsem si, že zázraky se děly jen v dobách biblických, kdy Ježíš proměnil vodu ve víno. Dnes je konají někteří výrobci masných výrobků, když proměňují vodu v uzenářské výrobky. Za tuto činnost nepřijdou do nebe, ani nebudou zavřeni pouze zbohatnou. Označování výrobků značkou Klasa, Regionální výrobek mají zákazníkovi zaručit, že kupuje kvalitní výrobek z českých surovin. Maso a masné výrobky nakupuji od malých výrobců, těch je v našem městě v prodeji dostatek, takže mohu vybírat. V letošním roce začala v místních jatkách také uzenářská výroba. K mému překvapení výroba klobásek, tlačenky, jitrnic, jelit, uzení masa. Ochutnal jsem a stal se pravidelným zákazníkem. Uzené maso z jatek mi připomnělo doby, kdy jsem vyndával uzené z udírny u pana Kasáčka, je výborné, prostě domácí kvalita. Klobásy ( budějovická, papriková) jsou dobré, bez náhražek a nadbytečné vody, někdy trochu ostřejší. Když je necháte delší dobu v chladu, jsou skoro jako čabajky. Zabíjačkové speciality jsou z dobrých surovin, jelita i jitrnice tepelně opracované, mohou se jíst studené. Na jaře jsem jednomu řezníkovi říkal, že moc pepří. Odpověděl, že se prodají. Na podzim jsem znovu ochutnal, ohřál jsem si na pánvi jelítka, těšil se jak si pochutnám. Opak byla pravda. Papulu jsem měl v pepřovém ohni, vůbec jsem nevnímal, co jím, kdyby to bylo večer, tak by mi z ní snad šlehaly pepřové plameny. Nevím, jestli jsem tak rozmazlenej, nebo to s pepřem přehánějí, vyrábějí pouze pro pepřomany. Možná mají obavy, že méně pepřené speciality by nestačili vyrábět, staly by se asi nedostatkovým zbožím. Škoda, že si na nich nemohu pochutnat. Pokud chcete jíst opravdu maso, kupte si kus volného masa u řezníka, i ten nezdravý bůček může být lepší než různé výrobky nadopované všelijakými přísadami, ochucovadly, kořením, stabilizátory, barvivy, vodou, konzervanty alchymií. Naše strava by měla být co nejvíce přirozená, nevyumělkovaná. Dobrou chuť v novém roce přeje Ivan Fryčera Doporučená literatura: d Test, internet- zadáte heslo do vyhledavače ze společnosti Vznik první světové války a její průběh v letech ROK 1914: První větová válka byla prvním skutečně globálním celosvětovým konfl iktem titánským soubojem mezi tehdejšími předními světovými velmocemi vedeným nejen v zájmu ovládnutí Evropy, ale i kvůli opanování oněch velkých území na celé naší planetě, která se v průběhu 19. století stála koloniemi těchto velmocí. Jako většina válek se i I. světová válka vyvinula takovým způsobem, jaký na jejím začátku žádný z účastníků nečekal. Skoro všichni se domnívali, že válka bude krátká, půjde při nejhorším o záležitost několika měsíců. Věřili, že hospodářský a průmyslový rozvoj neumožní, aby boje pokračovaly po delší dobu. Žel, pravý opak se stal pravdou. Vojenští velitelé se snažili vyrovnat s důsledky rozsahu bojů a s nově vynalezenými technologiemi. Šlo totiž o první velkou válku, v níž byly nasazeny tanky, letadla, ponorky, rychlopalné dělostřelectvo, otravné plyny a další. Když po více než čtyřech letech krutého válčení Velká válka skončila, přičemž její výsledek byl až do posledního tažení stále na vážkách, málokdo dokázal plně pochopit skutečný rozsah ničivých událostí. Zhroutily se celé říše a vznikly nové státy. Mnoho předních světových národů bezpochyby za svou účast v I. světové válce draze zaplatilo. Obecně vzato v letech bylo zmobilizováno na 65 milionů lidí, z nichž asi 42 milionů sloužilo v armádách Spojenců a 22 milionů v ozbrojených silách Ústředních mocností. Spojenci napočítali kolem 4,8 milionů padlých a 12 milionů raněných; odpovídající údaje pro Ústředí mocností hovoří o zhruba 3,1 milionu padlých a 8,4 milionu raněných. Ztráty civilního obyvatelstva byly vyčísleny na 6. 6 milionu, a to v tom nejsou započítána úmrtí následkem epidemie španělské chřipky. Počátek války 28. června 1914 po velkých jarních manévrech Rakousko- Uherské armády, které se konaly každoročně, probíhala v Sarajevu vojenská přehlídka, kterou navštívil i následník trůnu Ferdinand ďeste z Konopiště a jeho žena Žofi e (původem Češka). Gavrilo Prinćip na ně spáchal atentát. Nejprve umírá Žofi e a pak její manžel. Oznámení o atentátu spáchaném bosenským srbským nacionalistou Prinćipem na následníka rakousko-uherského trůnu arcivévodu Františka Ferdinanda se stal katalyzátorem, který během necelého měsíce zatáhl všechny evropské velmoci do konfl iktu celosvětových rozměrů. Přehled událostí: ROK 1914: Mezinárodní dění Sarajevský atentát (28. června ); Rakousko-Uhersko vyhlašuje Srbsku válku (28. července); Německo vyhlašuje válku Rusku (1. srpna); Německo vyhlašuje válku Francii (3. srpna); Británie vyhlašuje válku Německu (4. srpna); Rakousko-Uhersko vyhlašuje válku Rusku (5. srpna); Srbsko vyhlašuje válku Německu (6. srpna); Francie vyhlašuje válku Rakousko-Uhersku (10. srpna); Británie vyhlašuje válku Rakousko-Uhersku (12. srpna); Turecko Základní umělecká škola slaví Atentát na rakouského arcivévodu Františka Ferdinanda ďeste. vyhlašuje válku Spojencům (1. listopadu); Rusko a Srbsko vyhlašují válku Turecku (2. listopadu); Británie a Francie vyhlašují válku Turecku (5. listopadu). ZÁPADNÍ FRONTA Zahájení velké německé invaze do Belgie (4. srpna); pohraniční bitvy ( srpna); bitva na Marně ( září); úprk k moři (15. září 24. listopadu); 1. bitva u Ypres (19. října 22. listopadu); bitvy ve Flandrech (11. října 30. listopadu); 1. bitva v Champagne (20. prosince 30. března 1915). VÝCHODNÍ FRONTA Ruská invaze do Východního Pruska ( srpna); bitva u Tannenbergu (26. až 30. srpna); 1. bitva u Mazurských jezer ( září) BALKÁNSKÁ FRONTA První rakousko-uherská invaze do Srbska ( srpna); druhá invaze do Srbska ( září ); třetí invaze do Srbska (5. listopadu 15. prosince); MEZOPOTÁMSKÁ FRONTA V letošním školním roce slaví Základní umělecká škola Moravské Budějovice a její pobočka v Jemnici významné výročí. Před 85 lety byla založena Veřejná městská hudební škola v Moravských Budějovicích (dnešní ZUŠ M.B.) a před 40 lety vznikla její pobočka v Jemnici. Oslavy byly zahájeny slavnostním koncertem v sále Budivoj MKS Beseda, kde společně vystoupili nejen žáci, ale i učitelé školy. V předsálí si posluchači a hosté mohli prohlédnout vystavená díla žáků výtvarného oboru a také množství fotografií a zajímavostí ze života a historie školy a její pobočky. Koncerty, připomínající tuto významnou událost, budou pokračovat v celém školním roce 2013/2014. K tomuto výročí byl vydán almanach, který popisuje historii i současnost školy, její pedagogy a je doplněn fotografi emi z vystoupení hudebního a tanečního oboru a ukázkami z děl výtvarného oboru. Britové se vyloďují v Mezopotánii (7. listopadu). VÁLKA NA MOŘÍCH Bitva v Helgolandské zátoce (28. srpna); Bitva u Falklandských ostrovů (8. prosince) V únorovém čísle zpravodaje Moravskobudějovicko zveřejníme válečné události roku 1915 a zahájíme nový seriál týkající se vzniku a historie pomníků padlým v I. světové válce v jednotlivých obcích Moravskobudějovického mikroregionu. Vlastimil Smetana 22 leden 2014 leden

14 zájmy, záliby Recepty našich čtenářů Do lednového čísla zpravodaje Moraskobudějovicko nám zaslaly své ověřené recepty naše čtenářky i čtenář z Lesonic. Všem, kteří tyto recepty vyzkouší, přejí: Dobrou chuť! Pivní závin, připravila Jiřinka Marková 50 dkg hl. mouky, 25 dkg tuku Omega, nastrouhat, spolu rozdrobit, přidat 2 dcl piva, 2 vejce, sůl. Vypracovat těsto a nechat 1 hod. v lednici odpočinout, pak rozdělit na 10 dílů. Rozválet na tenké pláty, posypat strouhankou, pokapat přepuštěným máslem, vrstvou strouhaných jablek, 1 lžící cukru krupice, skořice, rozinky, sekané ořechy, mírně pokapat máslem, opět strouhankou. Přehnout a zabalit závin. Potřít vejcem a ozdobit, dýňová semínka, ořechy, dle své fantazie. Nejprve jedí oči. Péct zpočátku na 200 st., potom 180 st. Upečený posypat vanilkou. Dobou chuť. Jablkový koláč, připravila Anička Tomanová 10 dkg hl. mouky, 10 dkg polohr. mouky, 10 dkg oves. vloček, 12,5 dkg medu, 12,5 dkg cukru, 7 dkg másla, 3 vejce, 2 PL rumu, 2 ČL PDP, 1 ČL skořice. Náplň, 0,5 kg jablek strouhaných nahrubo, 10 dkg ořechů, 10 dkg hrozinek namočených v rumu, 7 dkg cukru, 2 PL krupice. Vejce vyšlehat s cukrem a rumem, až se cukr rozpustí. Vlít rozpuštěné máslo s medem a vše ostatní, promíchat. Polovinu nalít na vymazaný a vysypaný plech, dát náplň, zalít zbytkem a péct 45 min. na 175 st., 10 min. nechat chladnout, vyklopit. Vychladlé polít čokoládovou polevou. Jablečná nutela, připravila Anička Tomková 2 kg jablek, rozvařit a rozmixovat, 750g cukru, 3 vanilkové cukry, 1 slazené kondenzované mléko Salko, 3 lžíce kakaa, 100g oříšků, 3 čokoládové pudinky, 1,5 dcl vody. Do rozvařených jablek přidáme ostatní suroviny, necháme přejít varem, dáme do skleniček, zavařujeme 20 min. při 80 stupních. Obrácený jablečný koláč, připravila Alenka Mrkvičková Na těsto: 4 žloutky, 4 bílky, 200g cukru, 1 vanilkový cukr, 1 dl vody, 1 dl oleje, 200 g hl. mouky, 1 prášek do pečiva, špetka soli, 1 vrchovatá lžíce kakaa. Jablečná vrstva: asi 1 kg jablek, asi 100 g cukru krupice, 2 lžíce skořice. Na krém: 4 dl vody 1,5 vanilkového pudinku, 100 g cukru a 250 g másla. Jablka oloupáme, nakrájíme na půlkolečka, naskládáme na plech vyložený pečícím papírem, lehce pomazaným tukem, posypeme cukrem a skořicí. V míse vyšleháme žloutky s cukrem do pěny, přidáme vodu a olej, dál šleháme. Přidáme mouku s práškem do pečiva a vyšlehaný sníh. Polovinu těsta nalejeme na jablka, do druhé poloviny zamícháme kakao a nalijeme na světlé těsto. Pečeme 20 až 25 min. při 180 st. Uvaříme pudink, necháme vychladnout na pokojovou teplotu, vyšleháme s cukrem, nakonec zašleháme máslo. Upečený koláč necháme vychladnout, překlopíme na stejně velký plech a stáhneme papír. Potřeme krémem a pocákáme čokoládovou polevou. Cibulový koláč s jablky, připravila Anička Hradilová Těsto: 400 g polohrubé mouky, půl kostky kvasnic, 2 lžíce másla, 2 dl vlažného mléka, 1 vejce, sůl. Náplň: 500 g cibule na plátky, 500 g jablek na plátky, 100 g slaniny nebo špeku, 2 vejce, 1 zakysaná smetana, 100 g sýru gouda, kmín, rozmarýn, sůl, pepř. Slaninu dáme do hrnce rozškvařit, přidáme nakrájenou cibuli, po chvilce jablka, restujeme do změknutí. Necháme vychladnout. Zaděláme těsto, necháme nakynout. Vykynuté dáme na vymazaný plech, roztáhneme po hranách a dáme 20 min. kynout. Na těsto vysypeme směs cibule, slaniny a jablek, 2 vejce smícháme se zakysanou smetanou a koláč potřeme. Posypeme kmínem, mletým rozmarýnem, osolíme, opepříme a posypeme strouhaným sýrem. Dáme do trouby 200 st. na 35 min. Pečený čaj, připravila Anička Hradilová 1 kg ovoce, šťáva ze dvou citronů, šťáva z půlky pomeranče, 0,5 kg cukru, 4 hřebíčky, 1 lžička skořice V případě nedoručení zpravodaje v Moravských Budějovicích si ho můžete vyzvednout v turistickém informačním centru, Purcnerova 62 (MKS Beseda), nebo se obraťte na doručovatelku tel: Nakrájené ovoce rozprostřít na plech, pokapat šťávou, posypat cukrem a kořením, dát péct do trouby, 170st. 45 min. Horké dáme do skleniček a obrátíme dnem vzhůru. Při konzumaci dáme 2 až 3 lžičky do hrníčku a zalijeme horkou vodou. Jablečné čatní, připravila Mirka Podrazká 1 kg jablíček, 3 větší cibule, kávový šálek octa, kávový šálek cukru, 1 lžíce kari, 1,5 lžičky soli, chilli dle chuti, 6 stroužků česneku. Jablka rozkrájet i se slupkou, mírně podlít vodou, přidat nakrájenou cibuli a vše ostatní mimo česneku a povaříme. Nakrájený česnek přidáme před koncem varu. Rozmixujeme ponorným mixérem. Horké plníme do skleniček a obrátíme dnem vzhůru. Vajíčkový salát s jablkem, připravil Ladislav Hradil 8 uvařených vajec, 2 lžičky hořčice, 1 lžička citronové šťávy, 4 lžíce majonézy, 1 cibulka, 1 jablko, sůl. Vejce, cibulku a jablko nakrájíme, přidáme ostatní suroviny a necháme vychladit. reds SUDOKU o ceny Vylosovaný vítěz získá dvě vstupenky na koncert Viola FALB & Jakub DOLEŽAL Quintet v MKS Beseda. Správně vyplněné SUDOKU se svým kontaktem doručte do Turistického informačního centra v Mor. Budějovicích, Purcnerova 62 (MKS Beseda) a to nejpozději do 12. hodin, Vítěze budeme informovat telefonicky. Výherkyni z minulého čísla, paní Ludmile Kremličkové gratulujeme. Ceny do sudoku věnovala MKS Beseda. 24 leden 2014

15

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva Předseda OV: Petr Kabát nar. (rok nar. 1947) Členové: Lenka Kadlecová (rok nar. 1979), Andrea Maturová (rok nar. 1979), Mgr. Jaroslav

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK PROSINEC 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Foto Josef Gerhát RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU NABÍDKOU V OBCÍCH

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 18. 12. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Vánoční slovo. Dnes v čísle

Vánoční slovo. Dnes v čísle Vánoční slovo Dnes v čísle Vánoční slovo... 1 Obecní úřad informuje... 2 Tuhá zima zasáhla celé Česko... 3 Zpomalovací prahy... 4 Havárie telefonního kabelu... 4 Obecně závazné vyhlášky... 4 Mikulášská

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 Obec: IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Kino: Ne 1.12.2007 v 18.00 hod. KDYŽ si

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Zápis 2/2013. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 2/2013. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 2/2013 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 17.6. 2013 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p.bohumír

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 30. 11. - 6. 12. 2013 Zveme Vás na bohatou nadílku kulturních akcí na Hradecku. Druhý adventní víkend: Královéhradecké informační centrum spolu s Hradeckou kulturní a vzdělávací

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 33. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční v pondělí 7.12.2015 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2014 Rozesláno dne 17. února 2014 Částka 1 OBSAH: 1. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi obcí Babice a městem Moravské Budějovice 2. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Zápis č. 14. z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova. ze dne

Zápis č. 14. z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova. ze dne Zápis č. 14 z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova ze dne 9. 5. 2016 Přítomni: Nepřítomni: Mgr. Ivo Kohl Mgr. Petr Kouba Vladimír Kočara Mgr. Bc. Věra Václavíčková Mgr. Marie

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE z 11. zasedání konaném dne 15. října 2015 Zastupitelstvo obce projednalo tento program 1. Zahájení 1.1. Schválení návrhu programu zasedání 1.2. Určení zapisovatele

Více

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce.

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce. Zpravodaj č. 11/ 2010 R A D Ě T I C E LISTOPAD I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 9. listopadu se konalo ustavující

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

pro školní rok 2015/16

pro školní rok 2015/16 Občasník DM č.2 pro školní rok 2015/16 Kde se vzalo stavění betlémů? Jesličky patří k tradičním symbolům Vánoc. V Česku se staví zhruba od roku 1562. Tento zvyk je spojován s příchodem jezuitského řádu

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015 Účetní uzávěrka výsledek hospodaření obce za rok 2015 Rozpočet obce na r. 2015 Rozpočet na rok 2015 byl schválen dne 18.12.2014 příjmy : 9.742.000,- Kč

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 5. 5. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Radka

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne Přítomni: Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne 13. 3. 2012 1. Rudolf Chloupek 6. Oldřich Sedlák 2. Jaroslav Soukup 7. Zdeněk Dobrý (předseda) 3. Jiří Kvasnička

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 2 Kontrola

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod.

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince 2016 16:30 hod. Přítomni: Omluveni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Jan Šnábl, Karel Adámek, Vladimír Vališ (na zasedání

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA LISTOPAD 2016 ŽÁCI ZŠ V měsíci říjnu jsme často chodili do přírody a užívali si podzimního počasí. Zúčastnili jsme se slavnostního

Více

Zápis 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 7.5. 2014 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p.bohumír

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017 Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1540/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 41. zasedání dne 27. února 2008 R M 1 / 4 1 / 0 8 b e r e n a v ě d o m í Podrobný rozbor pohledávek na bytovém hospodářství

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 11. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 13.4.2015 v 15:30 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod.

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod. ZO-27-2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE 7.11.2012 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-19.30 hod. Přítomni: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

OBEC VELKÁ POLOM. Obec Velká Polom Sídlo: Velká Polom, Opavská 58, PSČ: IČO:

OBEC VELKÁ POLOM. Obec Velká Polom Sídlo: Velká Polom, Opavská 58, PSČ: IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VELKÁ POLOM ROK 2014 v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Základní údaje o obci: Název: Obec Velká Polom

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 22/2013 Ze schůze Rady města Toužim č. 22 konané dne 18. listopadu 2013 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí 2. Projednání žádosti o nájem pozemku

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 7/14 ze dne

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 7/14 ze dne Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 7/14 ze dne 25. 6. 2014 Přítomni: Filipová, Ullwerová, Janeček, Zdeněk, Jahodová, Filip, Kubelík, Krafta, Konopík, Vrtišková, Kolář, Rážová, Novotný

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

HEJTMÁNKOVICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD

HEJTMÁNKOVICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD HEJTMÁNKOVICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2016 www.hejtmankovice.cz Mádr Josef Sokol Antonín Hladík Václav Malá Miloslava Kačírková Miluše Mžiková Anna Kubinová Marie Brandová Anna Winterová Marie Machová Blanka

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

Z Á P I S č. 9/2012. ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S č. 9/2012. ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S č. 9/2012 ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 21. 11. 2012 v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více