BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE"

Transkript

1 BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE prosinec 2014 Vážení uživatelé, dne vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 267/2014 Sb. zásadní novela zákona o daních z příjmů. Novela je velice rozsáhlá, obsahuje přibližně 300 bodů změn zákona o daních z příjmů. Kromě toho novelizuje dalších 17 zákonů, např. daňový řád nebo zákon o zřízení jednoho inkasního místa. Součástí této novely není zrušení superhrubé mzdy či solidárního zvýšení daně a návrat k progresivnímu zdanění fyzických osob. Tyto změny by měly být přijaty až v průběhu roku 2015 s účinností od V zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, byly počínaje obdobím roku 2015 schváleny především tyto změny: U pracujících důchodců je obnoven nárok na slevu na dani z příjmů na poplatníka, a to i zpětně za roky 2013 a Je zvýšeno daňové zvýhodnění na druhé dítě o Kč ročně. Je zvýšeno daňové zvýhodnění na třetí a další dítě o Kč ročně. Je zavedena nová sleva na dani z příjmů za umístění dítěte v zařízení péče o dítě předškolního věku (tzv. školkovné). Paušální výdaje uplatňované u příjmů z řemeslné živnosti (80 % příjmů) jsou limitovány částkou Kč, paušální výdaje uplatňované u příjmů z neřemeslné živnosti (60 % příjmů) jsou limitovány částkou Kč. Omezení pro fyzické osoby uplatňující výdaje procentem z příjmů dle 35ca zákona o daních z příjmů, tj. nemožnost uplatnění slevy na manželku bez vlastních příjmů (s nízkými příjmy) a daňového zvýhodnění na dítě, zůstává pro rok 2015 nezměněno. Novela mění některé body zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa: Je zachována stávající úprava placení záloh na daň z příjmů (dle zákona č. 458/2011 Sb. měly být zálohy měsíční při poslední tvrzené dani přesahující Kč). Je zachována nezdanitelná část základu daně dle 15 odst. 7 zákona o daních z příjmů (členské příspěvky odborům). Je zachována nezdanitelná část základu daně dle 15 odst. 8 zákona o daních z příjmů (úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání). Bude zachován limit odpočtu úroků z hypoték v částce Kč (nedojde ke snížení tohoto limitu na Kč). Daňové subjekty se zpřístupněnou (nikoli jen zřízenou) datovou schránkou budou muset komunikovat se správcem daně výhradně elektronicky ( 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu). Dne vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 262/2014 Sb. tzv. sazbová novela zákona o dani z přidané hodnoty. Tato novela zavádí druhou sníženou sazbu DPH ve výši 10 % a zrušuje sjednocení sazeb DPH na 17,5 % (toto sjednocení sazeb bylo schváleno v roce 2012 s účinností od ). Zboží, u kterého bude uplatněna 10% sazba, stanovuje od příloha č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (nezbytně nutná dětská výživa, léky a knihy). Dne Poslanecká sněmovna schválila velkou novelu zákona o dani z přidané hodnoty od Senát by ji měl schválit na schůzi svolané na Novela rozšiřuje použití režimu přenesení daňové povinnosti. Zachovává limit pro povinnou registraci k DPH ve výši Kč (dle zatím platné úpravy měl být k snížen limit na Kč). Dle slovenského vzoru novela zavádí od kontrolní hlášení (pravděpodobně půjde o vykazování každého jednotlivého uskutečněného a přijatého zdanitelného plnění). Přehled změn v legislativě Strana 1 Přehled změn v programu Strana 2 Obnovení slevy na dani z příjmů u pracujících důchodců Strana 3 Zvýšení slevy na dani z příjmů na děti Strana 4 Sleva na dani z příjmů za tzv. školkovné Strana 4 Slevy na dani z příjmů za zaměstnávání osob se zdravotním postižením Strana 4 Paušální výdaje u příjmů z podnikání Strana 5 Zavedení druhé snížené sazby DPH Strana 6 Kalkulátory náhrady mzdy při pracovní neschopnosti a DNP v roce 2015 Strana 6 Aktualizace online dokumentace Strana 7 Synchronizing Healthcare

2 Úplnou aktualizaci ekonomického softwaru do podoby platné v roce 2015 zatím nelze provést, ačkoli situace ohledně zveřejnění nové legislativy je výrazně lepší než v jiných letech. Ke dni uzávěrky aktualizace programu PC-JUC/DEV na verzi 9.1 ( ) není známo znění všech právních předpisů důležitých pro vedení mzdové a daňové evidence v roce Zvolili jsme jako obvykle předběžné řešení. Sazebníky pro práci s programem v roce 2015 jsou nastaveny na hodnoty uvedené v přijatých novelách zákonů a v návrzích novel dalších právních předpisů, o kterých se předpokládá, že budou přijaty. Zdrojem informací pro úpravy programu byly internetové servery monitorující legislativní změny. Situace ohledně tiskopisů platných v roce 2015: Tiskopis pro Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014 byl zveřejněn koncem listopadu 2014 na webu Tiskopisy Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 pro ČSSZ, Přehled o příjmech a výdajích ze SVČ a úhrnu záloh na pojistné za rok 2014 pro zdravotní pojišťovnu, Přiznání k DPH v roce 2015 a mnohé další tiskopisy zatím známy nejsou. V důsledku této skutečnosti teprve od verze 9.2 garantujeme správnost: měsíčního vyúčtování mzdy za období spadající do roku 2015 přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014 přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 pro ČSSZ přehledu o příjmech a výdajích ze SVČ a úhrnu záloh na pojistné za rok 2014 pro zdravotní pojišťovnu přiznání k DPH za měsíc/čtvrtletí roku 2015 V roce 2015 dochází především k těmto změnám: Minimální mzda se zvyšuje od na Kč. Je zavedeno daňové zvýhodnění na druhé dítě ( Kč ročně) a na třetí a každé další vyživované dítě ( Kč ročně). Jedná-li se o dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P, částka daňového zvýhodnění se zdvojnásobuje. Je zavedena sleva na dani za umístění dítěte ve školce (až Kč za rok 2014, až Kč za rok 2015). Od vstupují v platnost nové sazby cestovních náhrad. Zvyšuje se přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok V důsledku toho se zvyšuje pro rok 2015 průměrná hrubá mzda v národním hospodářství na částku Kč a rozhodná částka pro účast OSVČ na důchodovém pojištění na Kč. Od daně z příjmů je osvobozen pravidelně vyplácený důchod do výše Kč. Zavádí se limity pro paušální výdaje u příjmů ze živnosti. Výdaje ve výši 80 % příjmů činí nejvýše Kč, výdaje ve výši 60 % příjmů činí nejvýše Kč. Česká republika se v příštím roce zařadí mezi členské země Evropské unie, které mají více než dvě sazby DPH. K základní sazbě 21 % a snížené sazbě 15 % přibude druhá snížená sazba DPH ve výši 10 %. U OSVČ se sazba pojistného na zdravotní pojištění nemění, ale pojistné ano, neboť od se zvyšuje minimální měsíční vyměřovací základ na ,50 Kč. Minimální měsíční záloha se zvyšuje na Kč. Měsíční vyměřovací základ pro platbu pojistného státem zůstává ve výši Kč. Sazby pojistného na důchodové pojištění se u OSVČ nemění, ale pojistné ano, neboť od se zvyšuje minimální měsíční vyměřovací základ na Kč u hlavní činnosti a na Kč u vedlejší činnosti. Minimální měsíční záloha se zvyšuje na Kč u hlavní činnosti a na 778 Kč u vedlejší činnosti. Maximální měsíční vyměřovací základ nemocenského pojištění je od roku 2014 definován jako 1/12 loňského maximálního ročního vyměřovacího základu pro důchodové pojištění. V roce 2015 činí Kč. Minimální měsíční pojistné na nemocenské pojištění zůstává ve výši 115 Kč, maximální měsíční pojistné na nemocenské pojištění se zvyšuje na Kč. Pro účely nemocenského pojištění se zvyšují všechny 3 redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu (888 Kč, Kč, Kč). Program PC-JUC/DEV ve verzi 9.1 přináší především následující změny a funkční rozšíření: Jsou distribuovány téměř všechny vzorové sazebníky a automaticky aktualizovány příslušné pracovní sazebníky nezbytné pro vedení daňové a mzdové evidence v roce Pro rok 2015 je vytvořeno celkem 5 nových kalkulátorů. Jsou určeny k výpočtu náhrady mzdy za pracovní neschopnost, nemocenského, ošetřovného a peněžité pomoci v mateřství u zaměstnanců a na výpočet nemocenského a peněžité pomoci v mateřství u OSVČ. Do modulu Mzdová evidence je zařazen nový program Slevy na dani z příjmů za zaměstnávání osob se zdravotním postižením. V submodulech Peněžní deník, Kniha pohledávek, Kniha závazků, Daň z přidané hodnoty a Číselníky pro daň z přidané hodnoty jsou provedena programová opatření v souvislosti se zavedením druhé snížené sazby DPH. Ve vzorovém i pracovním souboru Paušální výdaje u příjmů z podnikání je zavedena nová položka Limit. Je aktualizována a rozšířena citace právních předpisů. Při prvním spuštění programu ve verzi 9.1 dojde k následujícím jednorázovým akcím: Vzorové sazebníky budou rozšířeny o rok Všechny dosud známé změny sazeb se automaticky zohlední v příslušných sazebnících. Pracovní sazebníky budou rozšířeny o rok Aktualizováno bude celkem 24 pracovních sazebníků. U 11 z nich dochází ke změně sazeb (v následujícím výčtu jsou zvýrazněny): Minimální vstupní ceny HNIM, Fond pracovní doby, Minimální mzda, Sleva na dani a daňové zvýhodnění, Sazby zdravotního a sociálního pojistného zaměstnanců (u zaměstnavatele je zvoleno pojistné na nemocenské pojištění stanovené NIŽŠÍ sazbou), Sazby záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti, Limity daňového bonusu, Zvláštní sazba daně z příjmů, Sazby cestovních náhrad, Sazby stravného v cizí měně, Průměrné ceny pohonných hmot, Sazby záloh na daň z příjmů, Sazby daně z příjmů, Všeobecný vyměřovací základ, Odčitatelné položky od základu daně z příjmů, Roční odpisové sazby, Slevy na dani, Sazby zdravotního a sociálního pojistného OSVČ, Pravidelně vyplácený důchod, Sazba zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu, Paušální výdaje u příjmů z podnikání, Paušální výdaje u příjmů z pronájmu, Sazby DPH, Sazby daně silniční, Povinnosti podnikatele. Bude rozšířen vzorový číselník Členění plnění z hlediska DPH. Budou aktualizovány pracovní číselníky. Časově závislé číselníky Uzávěrkové úpravy příjmů, Uzávěrkové úpravy výdajů, Položky prosinec bulletin pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE

3 upravující základ daně, Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, Příjmy z pronájmu a Ostatní příjmy budou rozšířeny o rok Automatizovaně se vytvoří Kalendář povinností podnikatele na rok Daňový řád, který nabyl účinnosti , zavedl mimo jiné změnu v počítání lhůt stanovených podle týdnů, měsíců a let. Lhůta nově běží až ode dne následujícího po dni, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. Podle daňového řádu je tak termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období 2014 středa Termín podání Přehledu o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně je sjednocen s termínem pro podání Přehledu o příjmech a výdajích ČSSZ a připadá na pondělí Sjednocen je také termín splatnosti doplatku zdravotního pojistného a termín splatnosti doplatku sociálního pojistného. Doplatek je třeba uhradit nejpozději do 8 dnů po podání přehledu. Bude aktualizována on-line dokumentace. Právní předpisy obsahují citaci vyhlášky MPSV č. 208/2014 Sb., kterou se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013 a výše přepočítacího koeficientu pro jeho úpravu, citaci sdělení MPSV č. 214/2014 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic, a citaci vyhlášky MF 242/2014 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok Nově jsou citovány 9 (příjmy z nájmu) a 35bb (sleva na dani za umístění dítěte v zařízení péče o dítě předškolního věku) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a příloha 3a (seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Bude aktualizován Rejstřík bulletinů. Novinky verze 9.1 budou k dispozici ve všech funkcích Rejstříku bulletinů. Bude provedena aktualizace programové nabídky a uživatelských oprávnění. V adresáři C:\JUCFORM budou vytvořeny podadresáře pro rok Adresáře mají mnemotechnické názvy a slouží jako úložiště.xml, případně i.pdf souborů, které vznikají při vyplňování interaktivních formulářů. 1. Obnovení slevy na dani z příjmů u pracujících důchodců 1.1. Dodatečné uplatnění slevy na dani z příjmů u pracujících důchodců za rok 2013 Pracující důchodci se dočkali satisfakce. Nejenže si budou moci uplatnit slevu na poplatníka za rok 2014, ale bude jim zpětně přiznaná i za rok 2013, kdy si ji odečíst nesměli. Poznámka: V případě, kdy měl pracující důchodce od zaměstnavatele za rok 2013 pouze příjem, z něhož byla odváděna srážková daň, nelze již dodatečně slevu na poplatníka uplatnit. Poplatník (zaměstnanec), který je poživatelem starobního důchodu, v roce 2013 měl pouze příjmy ze závislé činnosti a zaměstnavatel mu slevu na poplatníka neuplatnil (nemohl), vyplní opožděné daňové přiznání. Poplatník (zaměstnanec i OSVČ), který je poživatelem starobního důchodu, podal řádné daňové přiznání a neuplatnil si v roce 2013 slevu na poplatníka (nemohl), vyplní dodatečné daňové přiznání. Dobrá zpráva pro zaměstnavatele, který zaměstnával v roce 2013 důchodce, jenž si nemohl uplatnit slevu na dani z příjmů na poplatníka, je, že pro něj není situace administrativně náročná. Danému zaměstnanci vystaví pouze Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti (Modul Účetní knihy, submodul Mzdová evidence, program Roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti). Zaměstnanec si pak sám musí podat za rok 2013 daňové přiznání. Toto nesankcionované opožděné řádné daňové přiznání lze podat ve lhůtě tří let, tj. nejpozději do Praktický postup, jak opožděné nebo dodatečné daňové přiznání vyplnit, přesahuje možnosti tohoto bulletinu. Doporučujeme prostudovat článek: V článku jsou uvedeny i příklady vyplnění opožděného daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání. Je třeba si uvědomit, že ne každému stát vrátí plnou částku slevy Kč. Poplatník si pouze může odečíst z již vypočtené daně částku slevy, a to maximálně do výše daně. Příklad: Pokud daňový poplatník zaplatil daň ve výši Kč a uplatní si slevu, finanční úřad mu vrátí jen oněch Kč. Pokud daňový poplatník zaplatil daň ve výši Kč a uplatní si slevu, finanční úřad mu vrátí zpět Kč Obnovení slevy na dani z příjmů u pracujících důchodců za rok byl všem uživatelům programu PC-JUC/DEV zaslán mail s názvem Změna v uplatnění slevy na dani z příjmů u starobních důchodců a s následujícím obsahem: Dne byl ve Sbírce zákonů pod č. 162/2014 zveřejněn nález Ústavního soudu (ze dne 10. července 2014, sp. zn. Pl. ÚS 31/13) ve věci návrhu na zrušení části 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Ústavní soud vyhověl skupině senátorů a zrušil právní úpravu, jež neumožňovala uplatňovat základní slevu na dani na poplatníka starobním důchodcům, kteří k 1. lednu příslušného kalendářního roku pobírali starobní důchod. Pracující starobní důchodci si budou moci po zveřejnění tohoto rozhodnutí ve Sbírce zákonů uplatnit základní slevu na dani již za zdaňovací období roku 2014 bez ohledu na to, zda byli, či nebyli k poživateli starobního důchodu. Slevu na dani si poplatník může uplatnit prostřednictvím svého zaměstnavatele plátce daně anebo v daňovém přiznání za zdaňovací období roku Změna legislativy se naší klientely dotkne v těchto případech: a) Uživatel programu PC-JUC/DEV je zaměstnavatelem starobního důchodce Vůle zaměstnance uplatnit si základní slevu na dani musí být vyznačena v dokumentu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků. Plátce daně (zaměstnavatel) zohlední základní slevu na dani při výpočtu zálohy na daň z příjmů u zaměstnance počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci, v němž mu zaměstnanec tuto skutečnost oznámil výše uvedeným způsobem. Finanční správa akceptuje poskytnutí základní slevy na dani ve výši Kč u pracujícího starobního důchodce poprvé i za kalendářní měsíc, v němž byl nález Ústavního soudu vyhlášen ve Sbírce zákonů, tj. za srpen V souvislosti s nálezem Ústavního soudu a uplatněním slevy na dani zaměstnancem nebude plátce daně postupovat podle 38i zákona o daních z příjmů, tzn. nebude zpětně přepočítávat zálohy na daň za předcházející měsíce zdaňovacího období Na základě žádosti poplatníka o roční zúčtování záloh bude základní sleva na dani zohledněna při výpočtu daně za zdaňovací období 2014 v plné výši Kč. Konkrétní postup řešení v programu PC-JUC/DEV: Předložte zaměstnanci (starobnímu důchodci) k aktualizaci dokument Prohlášení poplatníka daně z příjmů na rok Pokud tento zaměstnanec vyjádří vůli uplatnit si základní slevu na poplatníka, založte záznam do individuální tabulky mzdové evidence, tj.: Zvolte Účetní knihy/mzdová evidence/vystavení, oprava, rušení, tisk osobních listů. Zadejte rok 2014 a osobní číslo zaměstnance. Synchronizing Healthcare 2/3

4 Zvolte funkci F9 Tabulky individuálních údajů mzdové evidence. Zvolte tabulku 11. Sleva na dani a daňové zvýhodnění. Založte nový záznam. Důvod uplatnění: na poplatníka, Od: , Do: , Kč/měs.: Na měsíčním vyúčtování mzdy zaměstnance počínaje měsícem se bude automaticky předvolovat v položce Sleva na dani částka Kč. Pokud zaměstnanec požádá o roční zúčtování záloh na daň z příjmů, automaticky se u něj uplatní sleva na poplatníka v plné výši Kč. b) Uživatel programu PC-JUC/DEV je sám starobní důchodce V daňovém přiznání za zdaňovací období 2014 si každý poplatník daně z příjmů, tedy i starobní důchodce, který byl k poživatelem starobního důchodu, může uplatnit základní slevu na dani na výši Kč. Konkrétní postup řešení v programu PC-JUC/DEV: Zvolte Daně/Daň z příjmů a pojistné/sleva na dani ( 35ba) a daňové zvýhodnění. Zvolte rok Na řádku číslo 1 (název položky na poplatníka ) uveďte či ponechte částku Kč. Při sestavení Přiznání k dani z příjmů za rok 2014 bude u poplatníka uplatněna sleva na dani z příjmů v uvedené výši Obnovení slevy na dani z příjmů u pracujících důchodců v roce 2015 Řešení je obdobné jako v roce 2014, pouze jednodušší v tom, že sleva na dani z příjmů na poplatníka může být u zaměstnance uplatňována hned od a nebude tedy docházet k větším přeplatkům na dani z příjmů ze závislé činnosti. 2. Zvýšení slevy na dani z příjmů na děti Od roku 2015 dochází ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další děti. Měsíční daňové zvýhodnění na druhé dítě se zvyšuje z Kč na Kč, měsíční daňové zvýhodnění na třetí a další dítě se zvyšuje z Kč na Kč. Každý z rodičů, který bude v roce 2015 chtít uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované děti, musí u svého zaměstnavatele podepsat nově upravený tiskopis Prohlášení k dani z příjmů a přinést nové Potvrzení od zaměstnavatele druhého z manželů, že si na vyživované dítě/děti neuplatňuje daňové zvýhodnění. Nově se totiž musí uvést, na které děti uplatňuje rodič daňové zvýhodnění a v jaké výši. (Modul Číselníky, submodul Vzorové sazebníky, program Sleva na dani ( 35ba) a daňové zvýhodnění) (Modul Číselníky, submodul Pro mzdovou evidenci, program Sleva na dani ( 35ba) a daňové zvýhodnění) Ve vzorovém i pracovním sazebníku přibyly pro rok 2015 čtyři nové položky v souvislosti s daňovým zvýhodněním na vyživované děti. 3. Sleva na dani z příjmů za tzv. školkovné Další novinkou pro rodiče s malými dětmi je, že mohou využít novou daňovou slevu za umístění dítěte ve školce, a to již za letošní rok. Daňová sleva na mateřskou školku se týká pouze školného, nikoliv stravného či výdajů na dopravu. Lze ji za každé vyživované dítě uplatnit maximálně do výše minimální mzdy stanovené pro zaměstnance na začátku roku. Již za rok 2014 si tak může jeden z rodičů snížit daňovou povinnost až o částku Kč. Za rok 2015 bude možné díky vládou schválenému zvýšení minimální mzdy uplatnit daňovou slevu na školku až ve výši Kč za jedno dítě. (Modul Číselníky, submodul Vzorové sazebníky, program Sleva na dani ( 35ba) a daňové zvýhodnění) (Modul Číselníky, submodul Pro mzdovou evidenci, program Sleva na dani ( 35ba) a daňové zvýhodnění) Ve vzorovém i pracovním sazebníku přibyla pro roky 2014 a 2015 nová položka v souvislosti s možností uplatnit si slevu na dani z příjmů za umístění vyživovaného dítěte v mateřské školce. 4. Slevy na dani z příjmů za zaměstnávání osob se zdravotním postižením Další novinkou pro rodiče s malými dětmi je, že mohou využít novou daňovou slevu za umístění dítěte ve školce, a to již za letošní rok. Dle 35 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, se zaměstnavatelům snižuje daň o: a. částku Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením a o poměrnou část z této částky, je-li výsledkem průměrného ročního přepočteného počtu těchto zaměstnanců podle odstavce 2 desetinné číslo, b. částku Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením a o poměrnou část z této částky, je-li výsledkem průměrného ročního přepočteného počtu těchto zaměstnanců podle odstavce 2 desetinné číslo. Program PC-JUC/DEV má pro uplatnění těchto slev na dani zaveden samostatný soubor s názvem SLEVY NA DANI Z PŘÍJMŮ, který je možno aktualizovat prostřednictvím stejnojmenného programu. Dosud však nebyla v programu podpora uživatele ohledně stanovení přepočteného počtu zaměstnanců. (Modul ÚČETNÍ KNIHY, submodul Mzdová evidence, nový program Slevy na dani z příjmů za zaměstnávání osob se zdravotním postižením) Po spuštění programu je uživatel vyzván k zadání roku lze jej vybrat z nabídky roků, v nichž byla vedena mzdová evidence. K dispozici je funkce F5 Legislativa. Po jejím zvolení se zobrazí citace 35 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Po zadání roku proběhnou výpočty a zobrazí se jak mezivýsledky, tak výsledky položky sleva za zaměstnávání osob se zdravotním postižením a sleva za zaměstnávání osob s těžším zdravotním postižením. Vyplněný formulář včetně vysvětlení, co se zde rozumí pojmem odpracované hodiny, je možné nechat vytisknout pomocí funkce F3 Tisk. Hlavní přínos programu však spočívá ve funkci F10 Uplatnění slev. Po zvolení této funkce se přenesou obě vypočtené slevy na příslušné místo v souboru SLEVY NA DANI Z PŘÍJMŮ ve zvoleném roce. Záznamy lze ještě případně editovat. Funkce F8 Odpracované hodiny slouží ke zdokumentování výpočtů. Zobrazí přehled zaměstnanců ve zvoleném roce. U každého zaměstnance je uvedeno jeho osobní číslo, jméno a odpracované hodiny v členění: Bez zdravotního postižení, se zdravotním postižením a s těžkým zdravotním postižením. Hodiny odpracované zaměstnanci se zdravotním postižením a zaměstnanci s těžkým zdravotním postižením jsou sumarizované. Po nastavení pravítka na libovolného zaměstnance a volbě funk- prosinec bulletin pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE

5 ce Ent Vyber se zobrazí přehled měsíců v roce. V každém měsíci je uveden počet zaměstnancem odpracovaných hodin. Rozlišuje se, zda zaměstnanec byl v daném měsíci evidován jako zaměstnanec bez zdravotního postižení, nebo se zdravotním postižením, případně s těžkým zdravotním postižením. Po nastavení pravítka na libovolný měsíc a volbě funkce Ent Měsíční vyúčtování se zobrazí měsíční vyúčtování časové nebo úkolové mzdy zaměstnance. Na měsíčním vyúčtování se však zobrazují pouze skutečně odpracované hodiny včetně hodin připadajících na placené státní svátky. Aby bylo možno dokumentovat správnost počtu hodin, které se pro tyto účely považují za odpracované, je k dispozici funkce F4 Měsíční výkaz odpracované doby. SLEVY NA DANI Z PŘÍJMŮ ZA ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ROK: 2014 Roční fond prac. doby 1 zaměstnance s plným pracovním úvazkem 2088 hod. Roční sazba slevy na 1 zaměstnance se zdravotním postižením Kč Počet hodin odpracovaných(*) zaměstnanci se zdr. postižením 696 hod. Přepočtený počet zaměstnanců se zdr. postižením 0.33 Sleva za zaměstnávání osob se zdr. postižením Kč Roční sazba slevy na 1 zaměstnance s těžším zdr. postižením Kč Počet hodin odpracovaných(*) zaměstnanci s těžším zdr. postižením 704 hod. Přepočtený počet zaměstnanců s těžším zdr. postižením 0.34 Sleva za zaměstnávání osob s těžším zdr. postižením Kč Upozornění (*) Odpracovanými hodinami se rozumí: skutečně odpracované hodiny plus hodiny pracovních dnů, na které připadly placené státní svátky, dovolená, pracovní neschopnost, ošetřování člena rodiny, placené volno. (Modul ÚČETNÍ KNIHY, submodul Mzdová evidence, program Měsíční výkaz odpracované doby) Po zobrazení měsíčního výkazu odpracované doby pro konkrétního zaměstnance a konkrétní kalendářní měsíc je v programu od verze 9.1 k dispozici nová funkce F5 Započtené hodiny. Po volbě této funkce se na měsíčním výkazu překryje oblast specifikující počty kalendářních dnů novou oblastí, která specifikuje odpracované Příklad hodiny. Ne všechny, pouze ty, které jsou považovány za odpracované z hlediska uplatnění slevy na dani z příjmů za zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Jedná se o skutečně odpracované hodiny a hodiny pracovních dnů, na které připadly placené státní svátky, dovolená, pracovní neschopnost (včetně karenční doby), ošetřování člena rodiny a dny placeného volna. Tyto hodiny jsou sumarizovány. 5. Paušální výdaje u příjmů z podnikání Otázku uplatnění výdajových paušálů řeší zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále ZDP), v 7. V roce 2015 platí: Jsou-li výdaje související s příjmy dle 7 ZDP uplatněné ve výši 80 %, pak tyto výdaje mohou činit nejvýše Kč. Jsou-li výdaje související s příjmy dle 7 ZDP uplatněné ve výši 60 %, pak tyto výdaje mohou činit nejvýše Kč. Jsou-li výdaje související s příjmy dle 7 ZDP uplatněné ve výši 40 %, pak tyto výdaje mohou činit nejvýše Kč. Jsou-li výdaje související s příjmy dle 7 ZDP uplatněné ve výši 30 %, pak tyto výdaje mohou činit nejvýše Kč Paušální výdaje u příjmů z podnikání (Modul ČÍSELNÍKY, submodul Vzorové sazebníky, program Paušální výdaje u příjmů z podnikání) (Modul DANĚ, submodul Daň z příjmů a pojistné, program Paušální výdaje u příjmů z podnikání) Vzorový i pracovní soubor Paušální výdaje u příjmů z podnikání je rozšířen o položku Limit. Limit obsahuje peněžní částku, které maximálně mohou dosáhnout uplatňované paušální výdaje u daného druhu příjmů z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti. Do roku 2012 položka neexistuje, v letech je povinná pro sazby 30 % a 40 %, od roku 2015 je povinná. Při zakládání počtu procent paušálních výdajů do pracovního sazebníku (procentní sazba souvisí s druhem podnikání nebo jiné SVČ) je limit automaticky předvolen ze stejnojmenného vzorového sazebníku Omezení výdajových paušálů (Modul DANĚ, submodul Daň z příjmů a pojistné, programy Přiznání k dani z příjmů výdaje uplat. procentem z příjmů) Nastane-li situace, že poplatník má příjmy přesahující Kč a uplatňuje výdajový paušál, program příslušným způsobem omezí výši výdajů a na příloze č. 1 podkladů pro daňové přiznání generuje bíle zobrazený řádek: Paušální výdaje jsou omezeny dle 7, odst. 7 zák. č. 586/1992 Sb Omezení slev na dani z příjmů u fyzických osob uplatňujících výdajové paušály (Modul DANĚ, submodul Daň z příjmů a pojistné, programy Přiznání k dani z příjmů výdaje uplat. procentem z příjmů) I v roce 2015 platí ustanovení 35ca zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů: Uplatní-li poplatník u dílčího základu daně podle 7 výdaje podle 7 odst. 7 nebo u dílčího základu daně podle 9 výdaje podle 9 odst. 4 (tj. výdajové paušály) a součet dílčích základů, u kterých byly výdaje tímto způsobem uplatněny, je vyšší než 50 % celkového základu daně, nemůže snížit vypočtenou daň o slevu na manžela a rovněž nemůže uplatnit daňové zvýhodnění na dítě. Nastane-li situace, že poplatník nemá z výše uvedeného důvodu nárok na uplatnění daňového zvýhodnění na dítě a slevy na dani na manžela, a přesto je uvede v tabulce Sleva na dani a daňové zvýhodnění, program daňové zvýhodnění na dítě i slevu na dani na manžela potlačí a v 5. oddílu podkladů pro daňové přiznání generuje bíle zobrazené řádky: paušální výdaje --> slevu na manžela nelze uplatnit paušální výdaje --> daňové zvýhodnění na dítě nelze uplatnit Synchronizing Healthcare 4/5

6 6. Zavedení druhé snížené sazby DPH Pod č. 262/2014 vyšla ve Sbírce zákonů další novelizace zákona o DPH. Novela zavádí vedle dosavadní snížené sazby daně ve výši 15 % druhou sníženou sazbu daně ve výši 10 %. Nadále zůstává základní sazba daně ve výši 21 %. Do sazby 10 % jsou zařazeny položky, které obsahuje příloha č. 3a k zákonu o DPH, a to: počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti Počáteční kojeneckou výživou se rozumí potraviny, které jsou určeny pro kojence (dítě do 12 měsíců věku) během prvních měsíců života a které odpovídají samy o sobě výživovým požadavkům těchto kojenců až do doby zavedení vhodných příkrmů. Pokračovací kojeneckou výživou se rozumí potraviny, které jsou určeny pro kojence po zavedení vhodných příkrmů a které vytvářejí základní tekutý podíl postupně se rozšiřující smíšené stravy těchto kojenců. Potravinami pro malé děti (dítě od 1 roku do 3 let věku) se rozumí potraviny, které jsou určeny ke splnění zvláštních požadavků zdravých kojenců při odstavování a zdravých malých dětí jako doplněk jejich stravy a/nebo k jejich postupnému přizpůsobování na běžnou stravu, kromě obilných příkrmů a mléčných nápojů a podobných výrobků určených malým dětem. prostředky pro zdravotní a veterinární služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní a veterinární lékařské účely tištěné knihy, pokud reklama nepřesahuje 50 % plochy Zároveň byl schválen pozměňovací návrh k sněmovnímu tisku č. 291, kterým se do druhé snížené sazby daně 10 % přidávají též mlýnské výrobky z obilovin, brambor, ze sušených luštěnin, sága, kořenů nebo hlíz, dále pak slad, škroby, pšeničný lepek a směsi těchto výrobků, upravené mlýnské výrobky a připravené směsi k přípravě potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku a pro osoby postižené fenylketonurií. V této souvislosti bude s účinností od třeba použít pro přiznání k DPH nový tiskopis. Dle informací na webu financnisprava.cz v tomto novém tiskopise údajně dojde pouze k minimálním úpravám, které budou mít dopad jenom na formální stránku přiznání k DPH. Struktura daňového přiznání má zůstat zachována, obsah jednotlivých kolonek nemá být měněn či rozšiřován. Zdanitelná plnění s druhou sníženou sazbou DPH budou vykazována na řádcích pro sníženou sazbu daně souhrnně se zdanitelnými plněními s první sníženou sazbou DPH. Tento postup bude uveden v obecné části formuláře, která bude obsahovat pokyny k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty. Pro zdaňovací období , resp. 1. čtvrtletí 2015, se tedy poprvé použije nový tiskopis přiznání k DPH s označením MFin 5401 vzor č. 19 (včetně pokynů k vyplnění), který bude zveřejněn na webových stránkách finanční správy. Vzhledem k tomu, že o novém tiskopise přiznání k DPH je aktuálně známo jen to, co je uvedeno v předchozím odstavci, jsou programová opatření popsaná v následujícím textu jen předběžnou a neúplnou verzí řešení celého problému s třetí sazbou DPH. Program PC- -JUC/DEV zatím neumožňuje vystavení faktur pro plátce DPH, které by obsahovaly položky s druhou sníženou sazbou DPH. Při úpravě SW byla dána přednost vytvoření funkcí, které umožňují zaznamenat do účetních knih položky s druhou sníženou sazbou DPH, a funkcí, které umožňují z takových položek vystavit numericky správné přiznání k dani z přidané hodnoty. (Modul ČÍSELNÍKY, submodul Vzorové sazebníky, program Sazby DPH) (Modul ČÍSELNÍKY, submodul Pro daň z přidané hodnoty, program Sazby DPH) Vzorový i pracovní sazebník SAZBY DPH je rozšířen o možnost založit v libovolném období počínaje lednem 2015 třetí sazbu DPH. Sazba je označena jako druhá snížená a od je povinná. V rámci transformace dat na verzi 9.1 se druhá snížená sazba pro období od naplní hodnotou 10 %. (Modul ČÍSELNÍKY, submodul Pro daň z přidané hodnoty, Členění plnění z hlediska DPH) Číselník Členění plnění z hlediska DPH (existuje pouze jako vzorový, uživatelem neovlivnitelný soubor) je rozšířen o kategorii sazby druhá snížená. U příjmu peněz (do pokladny či na účet) obsahuje jen jednu položku, a to řádek uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku. U výdeje peněz (z pokladny či z účtu) obsahuje ty položky, které obsahuje kategorie sazby snížená, pokud nejde o služby nebo pořízení dopravního prostředku. Číselník slouží ke správnému zatřídění jednotlivých účetních záznamů (z peněžního deníku, z knihy pohledávek a z knihy závazků) při vystavení přiznání k dani z přidané hodnoty. (Modul ÚČETNÍ KNIHY, submodul Peněžní deník, program Vystavení, oprava a rušení záznamů) (Modul ÚČETNÍ KNIHY, submodul Kniha pohledávek, program Vystavení, oprava a rušení záznamů) (Modul ÚČETNÍ KNIHY, submodul Kniha závazků, program Vystavení, oprava a rušení záznamů) Při vyplňování položky z toho DPH je k dispozici nová funkce F10 2. snížená. Je-li aktivována při vyplňování záznamu patřícího do období roku 2015 nebo do libovolného roku následujícího, zajistí výpočet DPH druhou sníženou sazbou a výši sazby zobrazí. Je-li aktivována při vyplňování záznamu patřícího do roku 2014 nebo staršího, neprovádí žádný výpočet, jen zobrazí upozornění 2. snížená sazba DPH existuje až od roku (Modul DANĚ, submodul Daň z přidané hodnoty, program Přiznání k dani z přidané hodnoty) Program zahrne položky s druhou sníženou sazbou DPH do řádků, které obsahují první sníženou sazbu DPH. Po volbě funkce F8 Přehled daňových dokladů se pro každou kategorii zdanitelného plnění zobrazí tabulka rozšířená o sloupec Sazba. Tím lze rozlišit zdanitelná plnění s původní (první) sníženou a s novou druhou sníženou sazbou DPH. 7. Kalkulátory náhrady mzdy při pracovní neschopnosti a DNP v roce 2015 (Modul ÚČETNÍ KNIHY, submodul Mzdová evidence, programy Vystavení, oprava, rušení měsíčních vyúčtování mzdy) Jsou-li při měsíčním vyúčtování časové či úkolové mzdy v roce 2015 zadány nenulové počty dnů pracovní neschopnosti, ošetřování nebo peněžité pomoci v mateřství, aktivují se automaticky příslušné nové kalkulátory na výpočet náhrady mzdy a dávek nemocenského pojištění. V roce 2015 zůstává délka vyplácení náhrady mzdy při pracovní neschopnosti 14 dnů. prosinec bulletin pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE

7 8. Aktualizace online dokumentace (Modul DOKUMENTACE, submodul Právní předpisy, program Legislativní zdroje sazeb) V zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, je nově citován 9 Příjmy z nájmu a nový 35bb Sleva za umístění dítěte. Novelizovány jsou 4, 6, 7, 13, 15, 16a, 26, 34, 35, 35ba, 35c, 35d, 38a, 38ch, 38j. V zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je citována nová příloha 3a Seznam zboží podléhající druhé snížené sazbě daně. Novelizovány jsou 47, příloha 2 a příloha 3. Nově jsou citovány v úplném znění tyto právní předpisy: Vyhláška MPSV č. 208/2014 (místo vyhlášky MPSV č. 296/2013), sdělení MPSV č. 214/2014 (místo sdělení MPSV č. 331/2013), vyhláška MF č. 242/2014 (místo vyhlášky MF č. 354/2013). 9. Elektronická podání formulářů Povinnost elektronické komunikace s ČSSZ schválili zákonodárci již v roce 2011 (zákon č. 470/2011 Sb.) pro všechny zaměstnavatele, osoby samostatně výdělečně činné a ošetřující lékaře včetně zdravotnických zařízení. V druhé polovině roku 2013 rozhodl ústřední ředitel ČSSZ o udělení výjimky z povinné elektronické komunikace všem uvedeným skupinám pro rok 2014 a v případě lékařů i pro rok Vycházel při tom z průběžného hodnocení situace, které ukázalo, že především zaměstnavatelé s menším počtem zaměstnanců, osoby samostatně výdělečně činné a lékaři nejsou na tuto změnu dostatečně připraveni. Novelou zákona o daních z příjmů se elektronická komunikace mezi úřadem a zaměstnavateli, osobami samostatně výdělečně činnými a lékaři stává v oblasti sociálního zabezpečení dobrovolnou. To znamená, že ti, kteří zatím nechtějí či nemohou elektronické podávání tiskopisů akceptovat, budou od moci dále zasílat papírové tiskopisy. V souvislosti s používáním datových schránek dochází k neustálým změnám. Zaměstnavatelé si většinou zřídili datové schránky kvůli České správě sociálního zabezpečení již v minulém roce, kdy to vypadalo, že s ČSSZ bude možná pouze elektronická komunikace. Od vejde v platnost nový 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, který ukládá všem vlastníkům datových schránek, ať už zřízených ze zákona, nebo dobrovolně, povinnost komunikovat s finančním úřadem pouze elektronicky, tedy pomocí datové zprávy. Tato povinnost se týká: všech daňových subjektů, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem všech právnických osob (ty mají datovou schránku zřízenu ze zákona) těch fyzických osob, které si zřídily datovou schránku dobrovolně a již provedly její zpřístupnění To znamená, že pro fyzické osoby, které si datovou schránku nikdy nezřídily (nebo sice zřídily, ale zatím ji nezpřístupnily), povinnost elektronické komunikace s finančním úřadem neplatí! Pokud jste již na elektronickou komunikaci se státními úřady připraveni a chcete ji využívat (nebo již využíváte), nic se pro Vás nemění. Na webových stránkách jsou pro Vás v sekci Tiskopisy připraveny odkazy na online tiskopisy, které je možné podat elektronicky. Pokud preferujete podání tiskopisů v papírové podobě, ale přesto chcete být na elektronické podání tiskopisů připraveni, doporučujeme raději zřízení elektronického podpisu než datové schránky. 10. Různé (Modul ÚČETNÍ KNIHY, submodul Mzdová evidence, program Vystavení, oprava, rušení a tisk osobních listů) Upozorňujeme, že (již od roku 2014) srážková daň se odvádí pouze za zaměstnance, který uzavřel se zaměstnavatelem dohodu o provedení práce! Navíc zaměstnanec nesmí u daného zaměstnavatele podepsat Prohlášení k dani z příjmů a jeho hrubý měsíční příjem musí být do Kč včetně. Ve všech ostatních případech je za zaměstnance odváděna záloha na daň stanovená měsíční sazbou. Na osobním listu zaměstnance je aktualizována kontextová nápověda pro položku Způsob danění. (Modul DANĚ, submodul Daň silniční, program Přiznání k dani silniční) Upozorňujeme, že pro stanovení závazků na platbu záloh na daň silniční v roce 2015 je třeba spustit program Přiznání k dani silniční za rok Metodika stanovení záloh na daň není totiž u všech daní stejná. Zatímco zálohy na daň z příjmů se odvozují z poslední známé daňové povinnosti (pro rok 2015 se odvozují z přiznání k dani z příjmů za rok 2014), zálohy na daň silniční se platí zpětně za uplynulé čtvrtletí (pro rok 2015 se odvozují z přiznání k dani silniční za rok 2015). (Modul ČÍSELNÍKY, submodul Pro mzdovou evidenci, program Sazby zdravotního a sociálního pojistného zaměstnanců) Po transformaci dat na verzi 9.1 je pracovní sazebník Sazby zdravotního a sociálního pojistného zaměstnanců v roce 2015 nastaven na platbu nemocenského pojištění stanoveného nižší sazbou. Rozhodne-li se zaměstnavatel pro platbu pojistného na nemocenské pojištění stanoveného vyšší sazbou, musí tuto skutečnost oznámit příslušné OSSZ nejpozději do Pro zvolení vyšší sazby odvodu nemocenského pojištění je třeba spustit funkci F4 Standard. Synchronizing Healthcare 6/7

8 Jak nainstalovat program PC-JUC/DEV na jiný počítač Uživatel se může dostat do situace, kdy potřebuje mít provozuschopný program PC-JUC/DEV na jiném počítači, než měl dosud. Buď přechází na jiný počítač (často i pod jiný operační systém), nebo chce mít program na více počítačích, např. na pracovišti a doma. I když se rozhodnete svěřit instalaci programu PC-JUC/DEV známému, který je zručný v práci s počítači, musíte mu zajistit instalační (nikoli aktualizační) CD disk a pokyny k instalaci programu včetně licenčního klíče! Chcete-li pokračovat v práci s již dříve založenými individuálními daty, pak je třeba provést tzv. reinstalaci programu, která spočívá ve 2 krocích ve zprovoznění programu na novém počítači a v přenesení databáze z dosud provozovaného počítače na nový. Doporučujeme kontaktovat naši firmu. Na požádání Vám bude zaslána instalace programu v poslední (nejnovější) verzi. Distribučním médiem je CD disk (na přání uživatele i diskety). Na CD disku je také instalátor tiskového programu DOSPrint. Obdržíte tištěné pokyny k instalaci programu PC-JUC/DEV včetně licenčního čísla a identifikace uživatele, pokyny k reinstalaci programu PC-JUC/DEV a pokyny k instalaci programu DOSPrint včetně autorizačního klíče a sériového čísla. Od je vybavení na reinstalaci programu zpoplatněno částkou 242 Kč (včetně DPH). Další možností je program PC-JUC/DEV kopírovat, nikoli instalovat. Výhoda spočívá v tom, že se ze starého počítače hned přenesou všechny komponenty programu včetně individuálních dat. Nevýhoda spočívá v znehodnocení souboru s licenčními údaji a v nutnosti ručně upravit spouštěcí dávku programu (přizpůsobit ji jinému operačnímu systému). Podrobné informace o jménu a správném tvaru spouštěcí dávky a o vlastnostech zástupce programu se nachází v modulu DOKUMENTACE, v submodulu Informační systém, v programu Postup spouštění programu. Upozorňujeme, že program DOSPrint není možné kopírovat, je třeba ho instalovat. Podrobnější informace k programu DOSPrint včetně způsobů, jak získat jeho instalátor, naleznete v programu PC-JUC/DEV, v modulu DOKUMENTACE, v submodulu Informační systém, v programu Tiskový program DOSPrint. Při aktualizaci programu PC-JUC/DEV z CD disku postupujte, prosím, podle následujících pokynů: 1. Vložte CD disk s aktualizací programu do mechaniky. Vyčkejte několik sekund. Zobrazí se okno s nabídkou aktualizace programu/programů. Pokud nedojde k automatickému spuštění nabídky k aktualizaci, zvolte Tento počítač, klikněte myší na CD disk s názvem AktualizaceJUC a nakonec klikněte na soubor Autorun.exe. Poznámka: V této fázi lze od aktualizace programu ustoupit zavřením okna s nabídkou. 2. Klikněte na řádek, kde je uveden název programu (PC-JUC/DEV), kódování programu a název cílového adresáře. Zobrazí se okno Příkazového řádku, ve kterém jsou kromě kontaktních informací uvedeny údaje: zdrojový adresář, cílový adresář, kódování programu a číslo verze programu (9.1). Poznámka: V této fázi lze od aktualizace programu ustoupit současným stisknutím kláves Ctrl a C. 3. Stiskněte libovolnou klávesu (např. Enter). Proběhne rozbalení aktualizačního souboru do příslušného adresáře (bez nutnosti souhlasit s přepsáním staré verze souborů). Zobrazí se informace o úspěšnosti aktualizace. 4. Stiskněte libovolnou klávesu (např. Enter). Okno Příkazového řádku se uzavře. V Praze 10. prosince 2014 za CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Ing. Jana BERANOVÁ CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Budova C, Office Park Nové Butovice Bucharova 2657/12, Praha 5 OBCHOD & HOTLINE &

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 č.

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Hana Popelková AUTOR TEXTU: Ing. Hana Popelková Učební text č. 12 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2014 1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

Sjednocení vyměřovacího základu pro daně a odvody

Sjednocení vyměřovacího základu pro daně a odvody RICHARD SULÍK A KOLEKTIV Sjednocení vyměřovacího základu pro daně a odvody Materiál zohledňuje legislativní stav k 31.12.2008 Základní konstrukce strana 2 Informace pro pana ministra strana 14 Politické

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Podkladový materiál týmu FPS projektu IPn Reforma terciárního vzdělávání k věcnému záměru zákona o finanční pomoci studentům. Předkládá

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Praha - duben 2012

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 8/2013 c.k. 25 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 25 Kalendář povinností v srpnu 2013 26-27 Daňové dopady bezúročných a jiných neobvykle úročených

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře Text níže je postupně rozšiřován a dále zmíněné

Více

Nestátní neziskové organizace (NNO) jako právnické osoby z pohledu zákona číslo 89/2012 Sb., a dalších zákonů.

Nestátní neziskové organizace (NNO) jako právnické osoby z pohledu zákona číslo 89/2012 Sb., a dalších zákonů. Nestátní neziskové organizace (NNO) jako právnické osoby z pohledu zákona číslo 89/2012 Sb., a dalších zákonů. Nový Občanský zákoník (NOZ), zákon číslo 89/2012 Sb. Změny u občanských sdružení a organizačních

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Praha říjen 2010 Dokument je výhradním

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo Úřadu práce ČR: Příspěvek na zaměstnávání OZP na CHPM Pracoviště Úřadu práce ČR 1) : S 15 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním

Více

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015)

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) a vybraná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, zákona č. 435/2004

Více

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE 2011 PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více