BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE"

Transkript

1 BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE prosinec 2014 Vážení uživatelé, dne vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 267/2014 Sb. zásadní novela zákona o daních z příjmů. Novela je velice rozsáhlá, obsahuje přibližně 300 bodů změn zákona o daních z příjmů. Kromě toho novelizuje dalších 17 zákonů, např. daňový řád nebo zákon o zřízení jednoho inkasního místa. Součástí této novely není zrušení superhrubé mzdy či solidárního zvýšení daně a návrat k progresivnímu zdanění fyzických osob. Tyto změny by měly být přijaty až v průběhu roku 2015 s účinností od V zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, byly počínaje obdobím roku 2015 schváleny především tyto změny: U pracujících důchodců je obnoven nárok na slevu na dani z příjmů na poplatníka, a to i zpětně za roky 2013 a Je zvýšeno daňové zvýhodnění na druhé dítě o Kč ročně. Je zvýšeno daňové zvýhodnění na třetí a další dítě o Kč ročně. Je zavedena nová sleva na dani z příjmů za umístění dítěte v zařízení péče o dítě předškolního věku (tzv. školkovné). Paušální výdaje uplatňované u příjmů z řemeslné živnosti (80 % příjmů) jsou limitovány částkou Kč, paušální výdaje uplatňované u příjmů z neřemeslné živnosti (60 % příjmů) jsou limitovány částkou Kč. Omezení pro fyzické osoby uplatňující výdaje procentem z příjmů dle 35ca zákona o daních z příjmů, tj. nemožnost uplatnění slevy na manželku bez vlastních příjmů (s nízkými příjmy) a daňového zvýhodnění na dítě, zůstává pro rok 2015 nezměněno. Novela mění některé body zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa: Je zachována stávající úprava placení záloh na daň z příjmů (dle zákona č. 458/2011 Sb. měly být zálohy měsíční při poslední tvrzené dani přesahující Kč). Je zachována nezdanitelná část základu daně dle 15 odst. 7 zákona o daních z příjmů (členské příspěvky odborům). Je zachována nezdanitelná část základu daně dle 15 odst. 8 zákona o daních z příjmů (úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání). Bude zachován limit odpočtu úroků z hypoték v částce Kč (nedojde ke snížení tohoto limitu na Kč). Daňové subjekty se zpřístupněnou (nikoli jen zřízenou) datovou schránkou budou muset komunikovat se správcem daně výhradně elektronicky ( 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu). Dne vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 262/2014 Sb. tzv. sazbová novela zákona o dani z přidané hodnoty. Tato novela zavádí druhou sníženou sazbu DPH ve výši 10 % a zrušuje sjednocení sazeb DPH na 17,5 % (toto sjednocení sazeb bylo schváleno v roce 2012 s účinností od ). Zboží, u kterého bude uplatněna 10% sazba, stanovuje od příloha č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (nezbytně nutná dětská výživa, léky a knihy). Dne Poslanecká sněmovna schválila velkou novelu zákona o dani z přidané hodnoty od Senát by ji měl schválit na schůzi svolané na Novela rozšiřuje použití režimu přenesení daňové povinnosti. Zachovává limit pro povinnou registraci k DPH ve výši Kč (dle zatím platné úpravy měl být k snížen limit na Kč). Dle slovenského vzoru novela zavádí od kontrolní hlášení (pravděpodobně půjde o vykazování každého jednotlivého uskutečněného a přijatého zdanitelného plnění). Přehled změn v legislativě Strana 1 Přehled změn v programu Strana 2 Obnovení slevy na dani z příjmů u pracujících důchodců Strana 3 Zvýšení slevy na dani z příjmů na děti Strana 4 Sleva na dani z příjmů za tzv. školkovné Strana 4 Slevy na dani z příjmů za zaměstnávání osob se zdravotním postižením Strana 4 Paušální výdaje u příjmů z podnikání Strana 5 Zavedení druhé snížené sazby DPH Strana 6 Kalkulátory náhrady mzdy při pracovní neschopnosti a DNP v roce 2015 Strana 6 Aktualizace online dokumentace Strana 7 Synchronizing Healthcare

2 Úplnou aktualizaci ekonomického softwaru do podoby platné v roce 2015 zatím nelze provést, ačkoli situace ohledně zveřejnění nové legislativy je výrazně lepší než v jiných letech. Ke dni uzávěrky aktualizace programu PC-JUC/DEV na verzi 9.1 ( ) není známo znění všech právních předpisů důležitých pro vedení mzdové a daňové evidence v roce Zvolili jsme jako obvykle předběžné řešení. Sazebníky pro práci s programem v roce 2015 jsou nastaveny na hodnoty uvedené v přijatých novelách zákonů a v návrzích novel dalších právních předpisů, o kterých se předpokládá, že budou přijaty. Zdrojem informací pro úpravy programu byly internetové servery monitorující legislativní změny. Situace ohledně tiskopisů platných v roce 2015: Tiskopis pro Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014 byl zveřejněn koncem listopadu 2014 na webu Tiskopisy Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 pro ČSSZ, Přehled o příjmech a výdajích ze SVČ a úhrnu záloh na pojistné za rok 2014 pro zdravotní pojišťovnu, Přiznání k DPH v roce 2015 a mnohé další tiskopisy zatím známy nejsou. V důsledku této skutečnosti teprve od verze 9.2 garantujeme správnost: měsíčního vyúčtování mzdy za období spadající do roku 2015 přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014 přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 pro ČSSZ přehledu o příjmech a výdajích ze SVČ a úhrnu záloh na pojistné za rok 2014 pro zdravotní pojišťovnu přiznání k DPH za měsíc/čtvrtletí roku 2015 V roce 2015 dochází především k těmto změnám: Minimální mzda se zvyšuje od na Kč. Je zavedeno daňové zvýhodnění na druhé dítě ( Kč ročně) a na třetí a každé další vyživované dítě ( Kč ročně). Jedná-li se o dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P, částka daňového zvýhodnění se zdvojnásobuje. Je zavedena sleva na dani za umístění dítěte ve školce (až Kč za rok 2014, až Kč za rok 2015). Od vstupují v platnost nové sazby cestovních náhrad. Zvyšuje se přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok V důsledku toho se zvyšuje pro rok 2015 průměrná hrubá mzda v národním hospodářství na částku Kč a rozhodná částka pro účast OSVČ na důchodovém pojištění na Kč. Od daně z příjmů je osvobozen pravidelně vyplácený důchod do výše Kč. Zavádí se limity pro paušální výdaje u příjmů ze živnosti. Výdaje ve výši 80 % příjmů činí nejvýše Kč, výdaje ve výši 60 % příjmů činí nejvýše Kč. Česká republika se v příštím roce zařadí mezi členské země Evropské unie, které mají více než dvě sazby DPH. K základní sazbě 21 % a snížené sazbě 15 % přibude druhá snížená sazba DPH ve výši 10 %. U OSVČ se sazba pojistného na zdravotní pojištění nemění, ale pojistné ano, neboť od se zvyšuje minimální měsíční vyměřovací základ na ,50 Kč. Minimální měsíční záloha se zvyšuje na Kč. Měsíční vyměřovací základ pro platbu pojistného státem zůstává ve výši Kč. Sazby pojistného na důchodové pojištění se u OSVČ nemění, ale pojistné ano, neboť od se zvyšuje minimální měsíční vyměřovací základ na Kč u hlavní činnosti a na Kč u vedlejší činnosti. Minimální měsíční záloha se zvyšuje na Kč u hlavní činnosti a na 778 Kč u vedlejší činnosti. Maximální měsíční vyměřovací základ nemocenského pojištění je od roku 2014 definován jako 1/12 loňského maximálního ročního vyměřovacího základu pro důchodové pojištění. V roce 2015 činí Kč. Minimální měsíční pojistné na nemocenské pojištění zůstává ve výši 115 Kč, maximální měsíční pojistné na nemocenské pojištění se zvyšuje na Kč. Pro účely nemocenského pojištění se zvyšují všechny 3 redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu (888 Kč, Kč, Kč). Program PC-JUC/DEV ve verzi 9.1 přináší především následující změny a funkční rozšíření: Jsou distribuovány téměř všechny vzorové sazebníky a automaticky aktualizovány příslušné pracovní sazebníky nezbytné pro vedení daňové a mzdové evidence v roce Pro rok 2015 je vytvořeno celkem 5 nových kalkulátorů. Jsou určeny k výpočtu náhrady mzdy za pracovní neschopnost, nemocenského, ošetřovného a peněžité pomoci v mateřství u zaměstnanců a na výpočet nemocenského a peněžité pomoci v mateřství u OSVČ. Do modulu Mzdová evidence je zařazen nový program Slevy na dani z příjmů za zaměstnávání osob se zdravotním postižením. V submodulech Peněžní deník, Kniha pohledávek, Kniha závazků, Daň z přidané hodnoty a Číselníky pro daň z přidané hodnoty jsou provedena programová opatření v souvislosti se zavedením druhé snížené sazby DPH. Ve vzorovém i pracovním souboru Paušální výdaje u příjmů z podnikání je zavedena nová položka Limit. Je aktualizována a rozšířena citace právních předpisů. Při prvním spuštění programu ve verzi 9.1 dojde k následujícím jednorázovým akcím: Vzorové sazebníky budou rozšířeny o rok Všechny dosud známé změny sazeb se automaticky zohlední v příslušných sazebnících. Pracovní sazebníky budou rozšířeny o rok Aktualizováno bude celkem 24 pracovních sazebníků. U 11 z nich dochází ke změně sazeb (v následujícím výčtu jsou zvýrazněny): Minimální vstupní ceny HNIM, Fond pracovní doby, Minimální mzda, Sleva na dani a daňové zvýhodnění, Sazby zdravotního a sociálního pojistného zaměstnanců (u zaměstnavatele je zvoleno pojistné na nemocenské pojištění stanovené NIŽŠÍ sazbou), Sazby záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti, Limity daňového bonusu, Zvláštní sazba daně z příjmů, Sazby cestovních náhrad, Sazby stravného v cizí měně, Průměrné ceny pohonných hmot, Sazby záloh na daň z příjmů, Sazby daně z příjmů, Všeobecný vyměřovací základ, Odčitatelné položky od základu daně z příjmů, Roční odpisové sazby, Slevy na dani, Sazby zdravotního a sociálního pojistného OSVČ, Pravidelně vyplácený důchod, Sazba zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu, Paušální výdaje u příjmů z podnikání, Paušální výdaje u příjmů z pronájmu, Sazby DPH, Sazby daně silniční, Povinnosti podnikatele. Bude rozšířen vzorový číselník Členění plnění z hlediska DPH. Budou aktualizovány pracovní číselníky. Časově závislé číselníky Uzávěrkové úpravy příjmů, Uzávěrkové úpravy výdajů, Položky prosinec bulletin pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE

3 upravující základ daně, Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, Příjmy z pronájmu a Ostatní příjmy budou rozšířeny o rok Automatizovaně se vytvoří Kalendář povinností podnikatele na rok Daňový řád, který nabyl účinnosti , zavedl mimo jiné změnu v počítání lhůt stanovených podle týdnů, měsíců a let. Lhůta nově běží až ode dne následujícího po dni, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. Podle daňového řádu je tak termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období 2014 středa Termín podání Přehledu o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně je sjednocen s termínem pro podání Přehledu o příjmech a výdajích ČSSZ a připadá na pondělí Sjednocen je také termín splatnosti doplatku zdravotního pojistného a termín splatnosti doplatku sociálního pojistného. Doplatek je třeba uhradit nejpozději do 8 dnů po podání přehledu. Bude aktualizována on-line dokumentace. Právní předpisy obsahují citaci vyhlášky MPSV č. 208/2014 Sb., kterou se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013 a výše přepočítacího koeficientu pro jeho úpravu, citaci sdělení MPSV č. 214/2014 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic, a citaci vyhlášky MF 242/2014 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok Nově jsou citovány 9 (příjmy z nájmu) a 35bb (sleva na dani za umístění dítěte v zařízení péče o dítě předškolního věku) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a příloha 3a (seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Bude aktualizován Rejstřík bulletinů. Novinky verze 9.1 budou k dispozici ve všech funkcích Rejstříku bulletinů. Bude provedena aktualizace programové nabídky a uživatelských oprávnění. V adresáři C:\JUCFORM budou vytvořeny podadresáře pro rok Adresáře mají mnemotechnické názvy a slouží jako úložiště.xml, případně i.pdf souborů, které vznikají při vyplňování interaktivních formulářů. 1. Obnovení slevy na dani z příjmů u pracujících důchodců 1.1. Dodatečné uplatnění slevy na dani z příjmů u pracujících důchodců za rok 2013 Pracující důchodci se dočkali satisfakce. Nejenže si budou moci uplatnit slevu na poplatníka za rok 2014, ale bude jim zpětně přiznaná i za rok 2013, kdy si ji odečíst nesměli. Poznámka: V případě, kdy měl pracující důchodce od zaměstnavatele za rok 2013 pouze příjem, z něhož byla odváděna srážková daň, nelze již dodatečně slevu na poplatníka uplatnit. Poplatník (zaměstnanec), který je poživatelem starobního důchodu, v roce 2013 měl pouze příjmy ze závislé činnosti a zaměstnavatel mu slevu na poplatníka neuplatnil (nemohl), vyplní opožděné daňové přiznání. Poplatník (zaměstnanec i OSVČ), který je poživatelem starobního důchodu, podal řádné daňové přiznání a neuplatnil si v roce 2013 slevu na poplatníka (nemohl), vyplní dodatečné daňové přiznání. Dobrá zpráva pro zaměstnavatele, který zaměstnával v roce 2013 důchodce, jenž si nemohl uplatnit slevu na dani z příjmů na poplatníka, je, že pro něj není situace administrativně náročná. Danému zaměstnanci vystaví pouze Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti (Modul Účetní knihy, submodul Mzdová evidence, program Roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti). Zaměstnanec si pak sám musí podat za rok 2013 daňové přiznání. Toto nesankcionované opožděné řádné daňové přiznání lze podat ve lhůtě tří let, tj. nejpozději do Praktický postup, jak opožděné nebo dodatečné daňové přiznání vyplnit, přesahuje možnosti tohoto bulletinu. Doporučujeme prostudovat článek: V článku jsou uvedeny i příklady vyplnění opožděného daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání. Je třeba si uvědomit, že ne každému stát vrátí plnou částku slevy Kč. Poplatník si pouze může odečíst z již vypočtené daně částku slevy, a to maximálně do výše daně. Příklad: Pokud daňový poplatník zaplatil daň ve výši Kč a uplatní si slevu, finanční úřad mu vrátí jen oněch Kč. Pokud daňový poplatník zaplatil daň ve výši Kč a uplatní si slevu, finanční úřad mu vrátí zpět Kč Obnovení slevy na dani z příjmů u pracujících důchodců za rok byl všem uživatelům programu PC-JUC/DEV zaslán mail s názvem Změna v uplatnění slevy na dani z příjmů u starobních důchodců a s následujícím obsahem: Dne byl ve Sbírce zákonů pod č. 162/2014 zveřejněn nález Ústavního soudu (ze dne 10. července 2014, sp. zn. Pl. ÚS 31/13) ve věci návrhu na zrušení části 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Ústavní soud vyhověl skupině senátorů a zrušil právní úpravu, jež neumožňovala uplatňovat základní slevu na dani na poplatníka starobním důchodcům, kteří k 1. lednu příslušného kalendářního roku pobírali starobní důchod. Pracující starobní důchodci si budou moci po zveřejnění tohoto rozhodnutí ve Sbírce zákonů uplatnit základní slevu na dani již za zdaňovací období roku 2014 bez ohledu na to, zda byli, či nebyli k poživateli starobního důchodu. Slevu na dani si poplatník může uplatnit prostřednictvím svého zaměstnavatele plátce daně anebo v daňovém přiznání za zdaňovací období roku Změna legislativy se naší klientely dotkne v těchto případech: a) Uživatel programu PC-JUC/DEV je zaměstnavatelem starobního důchodce Vůle zaměstnance uplatnit si základní slevu na dani musí být vyznačena v dokumentu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků. Plátce daně (zaměstnavatel) zohlední základní slevu na dani při výpočtu zálohy na daň z příjmů u zaměstnance počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci, v němž mu zaměstnanec tuto skutečnost oznámil výše uvedeným způsobem. Finanční správa akceptuje poskytnutí základní slevy na dani ve výši Kč u pracujícího starobního důchodce poprvé i za kalendářní měsíc, v němž byl nález Ústavního soudu vyhlášen ve Sbírce zákonů, tj. za srpen V souvislosti s nálezem Ústavního soudu a uplatněním slevy na dani zaměstnancem nebude plátce daně postupovat podle 38i zákona o daních z příjmů, tzn. nebude zpětně přepočítávat zálohy na daň za předcházející měsíce zdaňovacího období Na základě žádosti poplatníka o roční zúčtování záloh bude základní sleva na dani zohledněna při výpočtu daně za zdaňovací období 2014 v plné výši Kč. Konkrétní postup řešení v programu PC-JUC/DEV: Předložte zaměstnanci (starobnímu důchodci) k aktualizaci dokument Prohlášení poplatníka daně z příjmů na rok Pokud tento zaměstnanec vyjádří vůli uplatnit si základní slevu na poplatníka, založte záznam do individuální tabulky mzdové evidence, tj.: Zvolte Účetní knihy/mzdová evidence/vystavení, oprava, rušení, tisk osobních listů. Zadejte rok 2014 a osobní číslo zaměstnance. Synchronizing Healthcare 2/3

4 Zvolte funkci F9 Tabulky individuálních údajů mzdové evidence. Zvolte tabulku 11. Sleva na dani a daňové zvýhodnění. Založte nový záznam. Důvod uplatnění: na poplatníka, Od: , Do: , Kč/měs.: Na měsíčním vyúčtování mzdy zaměstnance počínaje měsícem se bude automaticky předvolovat v položce Sleva na dani částka Kč. Pokud zaměstnanec požádá o roční zúčtování záloh na daň z příjmů, automaticky se u něj uplatní sleva na poplatníka v plné výši Kč. b) Uživatel programu PC-JUC/DEV je sám starobní důchodce V daňovém přiznání za zdaňovací období 2014 si každý poplatník daně z příjmů, tedy i starobní důchodce, který byl k poživatelem starobního důchodu, může uplatnit základní slevu na dani na výši Kč. Konkrétní postup řešení v programu PC-JUC/DEV: Zvolte Daně/Daň z příjmů a pojistné/sleva na dani ( 35ba) a daňové zvýhodnění. Zvolte rok Na řádku číslo 1 (název položky na poplatníka ) uveďte či ponechte částku Kč. Při sestavení Přiznání k dani z příjmů za rok 2014 bude u poplatníka uplatněna sleva na dani z příjmů v uvedené výši Obnovení slevy na dani z příjmů u pracujících důchodců v roce 2015 Řešení je obdobné jako v roce 2014, pouze jednodušší v tom, že sleva na dani z příjmů na poplatníka může být u zaměstnance uplatňována hned od a nebude tedy docházet k větším přeplatkům na dani z příjmů ze závislé činnosti. 2. Zvýšení slevy na dani z příjmů na děti Od roku 2015 dochází ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další děti. Měsíční daňové zvýhodnění na druhé dítě se zvyšuje z Kč na Kč, měsíční daňové zvýhodnění na třetí a další dítě se zvyšuje z Kč na Kč. Každý z rodičů, který bude v roce 2015 chtít uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované děti, musí u svého zaměstnavatele podepsat nově upravený tiskopis Prohlášení k dani z příjmů a přinést nové Potvrzení od zaměstnavatele druhého z manželů, že si na vyživované dítě/děti neuplatňuje daňové zvýhodnění. Nově se totiž musí uvést, na které děti uplatňuje rodič daňové zvýhodnění a v jaké výši. (Modul Číselníky, submodul Vzorové sazebníky, program Sleva na dani ( 35ba) a daňové zvýhodnění) (Modul Číselníky, submodul Pro mzdovou evidenci, program Sleva na dani ( 35ba) a daňové zvýhodnění) Ve vzorovém i pracovním sazebníku přibyly pro rok 2015 čtyři nové položky v souvislosti s daňovým zvýhodněním na vyživované děti. 3. Sleva na dani z příjmů za tzv. školkovné Další novinkou pro rodiče s malými dětmi je, že mohou využít novou daňovou slevu za umístění dítěte ve školce, a to již za letošní rok. Daňová sleva na mateřskou školku se týká pouze školného, nikoliv stravného či výdajů na dopravu. Lze ji za každé vyživované dítě uplatnit maximálně do výše minimální mzdy stanovené pro zaměstnance na začátku roku. Již za rok 2014 si tak může jeden z rodičů snížit daňovou povinnost až o částku Kč. Za rok 2015 bude možné díky vládou schválenému zvýšení minimální mzdy uplatnit daňovou slevu na školku až ve výši Kč za jedno dítě. (Modul Číselníky, submodul Vzorové sazebníky, program Sleva na dani ( 35ba) a daňové zvýhodnění) (Modul Číselníky, submodul Pro mzdovou evidenci, program Sleva na dani ( 35ba) a daňové zvýhodnění) Ve vzorovém i pracovním sazebníku přibyla pro roky 2014 a 2015 nová položka v souvislosti s možností uplatnit si slevu na dani z příjmů za umístění vyživovaného dítěte v mateřské školce. 4. Slevy na dani z příjmů za zaměstnávání osob se zdravotním postižením Další novinkou pro rodiče s malými dětmi je, že mohou využít novou daňovou slevu za umístění dítěte ve školce, a to již za letošní rok. Dle 35 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, se zaměstnavatelům snižuje daň o: a. částku Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením a o poměrnou část z této částky, je-li výsledkem průměrného ročního přepočteného počtu těchto zaměstnanců podle odstavce 2 desetinné číslo, b. částku Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením a o poměrnou část z této částky, je-li výsledkem průměrného ročního přepočteného počtu těchto zaměstnanců podle odstavce 2 desetinné číslo. Program PC-JUC/DEV má pro uplatnění těchto slev na dani zaveden samostatný soubor s názvem SLEVY NA DANI Z PŘÍJMŮ, který je možno aktualizovat prostřednictvím stejnojmenného programu. Dosud však nebyla v programu podpora uživatele ohledně stanovení přepočteného počtu zaměstnanců. (Modul ÚČETNÍ KNIHY, submodul Mzdová evidence, nový program Slevy na dani z příjmů za zaměstnávání osob se zdravotním postižením) Po spuštění programu je uživatel vyzván k zadání roku lze jej vybrat z nabídky roků, v nichž byla vedena mzdová evidence. K dispozici je funkce F5 Legislativa. Po jejím zvolení se zobrazí citace 35 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Po zadání roku proběhnou výpočty a zobrazí se jak mezivýsledky, tak výsledky položky sleva za zaměstnávání osob se zdravotním postižením a sleva za zaměstnávání osob s těžším zdravotním postižením. Vyplněný formulář včetně vysvětlení, co se zde rozumí pojmem odpracované hodiny, je možné nechat vytisknout pomocí funkce F3 Tisk. Hlavní přínos programu však spočívá ve funkci F10 Uplatnění slev. Po zvolení této funkce se přenesou obě vypočtené slevy na příslušné místo v souboru SLEVY NA DANI Z PŘÍJMŮ ve zvoleném roce. Záznamy lze ještě případně editovat. Funkce F8 Odpracované hodiny slouží ke zdokumentování výpočtů. Zobrazí přehled zaměstnanců ve zvoleném roce. U každého zaměstnance je uvedeno jeho osobní číslo, jméno a odpracované hodiny v členění: Bez zdravotního postižení, se zdravotním postižením a s těžkým zdravotním postižením. Hodiny odpracované zaměstnanci se zdravotním postižením a zaměstnanci s těžkým zdravotním postižením jsou sumarizované. Po nastavení pravítka na libovolného zaměstnance a volbě funk- prosinec bulletin pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE

5 ce Ent Vyber se zobrazí přehled měsíců v roce. V každém měsíci je uveden počet zaměstnancem odpracovaných hodin. Rozlišuje se, zda zaměstnanec byl v daném měsíci evidován jako zaměstnanec bez zdravotního postižení, nebo se zdravotním postižením, případně s těžkým zdravotním postižením. Po nastavení pravítka na libovolný měsíc a volbě funkce Ent Měsíční vyúčtování se zobrazí měsíční vyúčtování časové nebo úkolové mzdy zaměstnance. Na měsíčním vyúčtování se však zobrazují pouze skutečně odpracované hodiny včetně hodin připadajících na placené státní svátky. Aby bylo možno dokumentovat správnost počtu hodin, které se pro tyto účely považují za odpracované, je k dispozici funkce F4 Měsíční výkaz odpracované doby. SLEVY NA DANI Z PŘÍJMŮ ZA ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ROK: 2014 Roční fond prac. doby 1 zaměstnance s plným pracovním úvazkem 2088 hod. Roční sazba slevy na 1 zaměstnance se zdravotním postižením Kč Počet hodin odpracovaných(*) zaměstnanci se zdr. postižením 696 hod. Přepočtený počet zaměstnanců se zdr. postižením 0.33 Sleva za zaměstnávání osob se zdr. postižením Kč Roční sazba slevy na 1 zaměstnance s těžším zdr. postižením Kč Počet hodin odpracovaných(*) zaměstnanci s těžším zdr. postižením 704 hod. Přepočtený počet zaměstnanců s těžším zdr. postižením 0.34 Sleva za zaměstnávání osob s těžším zdr. postižením Kč Upozornění (*) Odpracovanými hodinami se rozumí: skutečně odpracované hodiny plus hodiny pracovních dnů, na které připadly placené státní svátky, dovolená, pracovní neschopnost, ošetřování člena rodiny, placené volno. (Modul ÚČETNÍ KNIHY, submodul Mzdová evidence, program Měsíční výkaz odpracované doby) Po zobrazení měsíčního výkazu odpracované doby pro konkrétního zaměstnance a konkrétní kalendářní měsíc je v programu od verze 9.1 k dispozici nová funkce F5 Započtené hodiny. Po volbě této funkce se na měsíčním výkazu překryje oblast specifikující počty kalendářních dnů novou oblastí, která specifikuje odpracované Příklad hodiny. Ne všechny, pouze ty, které jsou považovány za odpracované z hlediska uplatnění slevy na dani z příjmů za zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Jedná se o skutečně odpracované hodiny a hodiny pracovních dnů, na které připadly placené státní svátky, dovolená, pracovní neschopnost (včetně karenční doby), ošetřování člena rodiny a dny placeného volna. Tyto hodiny jsou sumarizovány. 5. Paušální výdaje u příjmů z podnikání Otázku uplatnění výdajových paušálů řeší zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále ZDP), v 7. V roce 2015 platí: Jsou-li výdaje související s příjmy dle 7 ZDP uplatněné ve výši 80 %, pak tyto výdaje mohou činit nejvýše Kč. Jsou-li výdaje související s příjmy dle 7 ZDP uplatněné ve výši 60 %, pak tyto výdaje mohou činit nejvýše Kč. Jsou-li výdaje související s příjmy dle 7 ZDP uplatněné ve výši 40 %, pak tyto výdaje mohou činit nejvýše Kč. Jsou-li výdaje související s příjmy dle 7 ZDP uplatněné ve výši 30 %, pak tyto výdaje mohou činit nejvýše Kč Paušální výdaje u příjmů z podnikání (Modul ČÍSELNÍKY, submodul Vzorové sazebníky, program Paušální výdaje u příjmů z podnikání) (Modul DANĚ, submodul Daň z příjmů a pojistné, program Paušální výdaje u příjmů z podnikání) Vzorový i pracovní soubor Paušální výdaje u příjmů z podnikání je rozšířen o položku Limit. Limit obsahuje peněžní částku, které maximálně mohou dosáhnout uplatňované paušální výdaje u daného druhu příjmů z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti. Do roku 2012 položka neexistuje, v letech je povinná pro sazby 30 % a 40 %, od roku 2015 je povinná. Při zakládání počtu procent paušálních výdajů do pracovního sazebníku (procentní sazba souvisí s druhem podnikání nebo jiné SVČ) je limit automaticky předvolen ze stejnojmenného vzorového sazebníku Omezení výdajových paušálů (Modul DANĚ, submodul Daň z příjmů a pojistné, programy Přiznání k dani z příjmů výdaje uplat. procentem z příjmů) Nastane-li situace, že poplatník má příjmy přesahující Kč a uplatňuje výdajový paušál, program příslušným způsobem omezí výši výdajů a na příloze č. 1 podkladů pro daňové přiznání generuje bíle zobrazený řádek: Paušální výdaje jsou omezeny dle 7, odst. 7 zák. č. 586/1992 Sb Omezení slev na dani z příjmů u fyzických osob uplatňujících výdajové paušály (Modul DANĚ, submodul Daň z příjmů a pojistné, programy Přiznání k dani z příjmů výdaje uplat. procentem z příjmů) I v roce 2015 platí ustanovení 35ca zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů: Uplatní-li poplatník u dílčího základu daně podle 7 výdaje podle 7 odst. 7 nebo u dílčího základu daně podle 9 výdaje podle 9 odst. 4 (tj. výdajové paušály) a součet dílčích základů, u kterých byly výdaje tímto způsobem uplatněny, je vyšší než 50 % celkového základu daně, nemůže snížit vypočtenou daň o slevu na manžela a rovněž nemůže uplatnit daňové zvýhodnění na dítě. Nastane-li situace, že poplatník nemá z výše uvedeného důvodu nárok na uplatnění daňového zvýhodnění na dítě a slevy na dani na manžela, a přesto je uvede v tabulce Sleva na dani a daňové zvýhodnění, program daňové zvýhodnění na dítě i slevu na dani na manžela potlačí a v 5. oddílu podkladů pro daňové přiznání generuje bíle zobrazené řádky: paušální výdaje --> slevu na manžela nelze uplatnit paušální výdaje --> daňové zvýhodnění na dítě nelze uplatnit Synchronizing Healthcare 4/5

6 6. Zavedení druhé snížené sazby DPH Pod č. 262/2014 vyšla ve Sbírce zákonů další novelizace zákona o DPH. Novela zavádí vedle dosavadní snížené sazby daně ve výši 15 % druhou sníženou sazbu daně ve výši 10 %. Nadále zůstává základní sazba daně ve výši 21 %. Do sazby 10 % jsou zařazeny položky, které obsahuje příloha č. 3a k zákonu o DPH, a to: počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti Počáteční kojeneckou výživou se rozumí potraviny, které jsou určeny pro kojence (dítě do 12 měsíců věku) během prvních měsíců života a které odpovídají samy o sobě výživovým požadavkům těchto kojenců až do doby zavedení vhodných příkrmů. Pokračovací kojeneckou výživou se rozumí potraviny, které jsou určeny pro kojence po zavedení vhodných příkrmů a které vytvářejí základní tekutý podíl postupně se rozšiřující smíšené stravy těchto kojenců. Potravinami pro malé děti (dítě od 1 roku do 3 let věku) se rozumí potraviny, které jsou určeny ke splnění zvláštních požadavků zdravých kojenců při odstavování a zdravých malých dětí jako doplněk jejich stravy a/nebo k jejich postupnému přizpůsobování na běžnou stravu, kromě obilných příkrmů a mléčných nápojů a podobných výrobků určených malým dětem. prostředky pro zdravotní a veterinární služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní a veterinární lékařské účely tištěné knihy, pokud reklama nepřesahuje 50 % plochy Zároveň byl schválen pozměňovací návrh k sněmovnímu tisku č. 291, kterým se do druhé snížené sazby daně 10 % přidávají též mlýnské výrobky z obilovin, brambor, ze sušených luštěnin, sága, kořenů nebo hlíz, dále pak slad, škroby, pšeničný lepek a směsi těchto výrobků, upravené mlýnské výrobky a připravené směsi k přípravě potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku a pro osoby postižené fenylketonurií. V této souvislosti bude s účinností od třeba použít pro přiznání k DPH nový tiskopis. Dle informací na webu financnisprava.cz v tomto novém tiskopise údajně dojde pouze k minimálním úpravám, které budou mít dopad jenom na formální stránku přiznání k DPH. Struktura daňového přiznání má zůstat zachována, obsah jednotlivých kolonek nemá být měněn či rozšiřován. Zdanitelná plnění s druhou sníženou sazbou DPH budou vykazována na řádcích pro sníženou sazbu daně souhrnně se zdanitelnými plněními s první sníženou sazbou DPH. Tento postup bude uveden v obecné části formuláře, která bude obsahovat pokyny k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty. Pro zdaňovací období , resp. 1. čtvrtletí 2015, se tedy poprvé použije nový tiskopis přiznání k DPH s označením MFin 5401 vzor č. 19 (včetně pokynů k vyplnění), který bude zveřejněn na webových stránkách finanční správy. Vzhledem k tomu, že o novém tiskopise přiznání k DPH je aktuálně známo jen to, co je uvedeno v předchozím odstavci, jsou programová opatření popsaná v následujícím textu jen předběžnou a neúplnou verzí řešení celého problému s třetí sazbou DPH. Program PC- -JUC/DEV zatím neumožňuje vystavení faktur pro plátce DPH, které by obsahovaly položky s druhou sníženou sazbou DPH. Při úpravě SW byla dána přednost vytvoření funkcí, které umožňují zaznamenat do účetních knih položky s druhou sníženou sazbou DPH, a funkcí, které umožňují z takových položek vystavit numericky správné přiznání k dani z přidané hodnoty. (Modul ČÍSELNÍKY, submodul Vzorové sazebníky, program Sazby DPH) (Modul ČÍSELNÍKY, submodul Pro daň z přidané hodnoty, program Sazby DPH) Vzorový i pracovní sazebník SAZBY DPH je rozšířen o možnost založit v libovolném období počínaje lednem 2015 třetí sazbu DPH. Sazba je označena jako druhá snížená a od je povinná. V rámci transformace dat na verzi 9.1 se druhá snížená sazba pro období od naplní hodnotou 10 %. (Modul ČÍSELNÍKY, submodul Pro daň z přidané hodnoty, Členění plnění z hlediska DPH) Číselník Členění plnění z hlediska DPH (existuje pouze jako vzorový, uživatelem neovlivnitelný soubor) je rozšířen o kategorii sazby druhá snížená. U příjmu peněz (do pokladny či na účet) obsahuje jen jednu položku, a to řádek uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku. U výdeje peněz (z pokladny či z účtu) obsahuje ty položky, které obsahuje kategorie sazby snížená, pokud nejde o služby nebo pořízení dopravního prostředku. Číselník slouží ke správnému zatřídění jednotlivých účetních záznamů (z peněžního deníku, z knihy pohledávek a z knihy závazků) při vystavení přiznání k dani z přidané hodnoty. (Modul ÚČETNÍ KNIHY, submodul Peněžní deník, program Vystavení, oprava a rušení záznamů) (Modul ÚČETNÍ KNIHY, submodul Kniha pohledávek, program Vystavení, oprava a rušení záznamů) (Modul ÚČETNÍ KNIHY, submodul Kniha závazků, program Vystavení, oprava a rušení záznamů) Při vyplňování položky z toho DPH je k dispozici nová funkce F10 2. snížená. Je-li aktivována při vyplňování záznamu patřícího do období roku 2015 nebo do libovolného roku následujícího, zajistí výpočet DPH druhou sníženou sazbou a výši sazby zobrazí. Je-li aktivována při vyplňování záznamu patřícího do roku 2014 nebo staršího, neprovádí žádný výpočet, jen zobrazí upozornění 2. snížená sazba DPH existuje až od roku (Modul DANĚ, submodul Daň z přidané hodnoty, program Přiznání k dani z přidané hodnoty) Program zahrne položky s druhou sníženou sazbou DPH do řádků, které obsahují první sníženou sazbu DPH. Po volbě funkce F8 Přehled daňových dokladů se pro každou kategorii zdanitelného plnění zobrazí tabulka rozšířená o sloupec Sazba. Tím lze rozlišit zdanitelná plnění s původní (první) sníženou a s novou druhou sníženou sazbou DPH. 7. Kalkulátory náhrady mzdy při pracovní neschopnosti a DNP v roce 2015 (Modul ÚČETNÍ KNIHY, submodul Mzdová evidence, programy Vystavení, oprava, rušení měsíčních vyúčtování mzdy) Jsou-li při měsíčním vyúčtování časové či úkolové mzdy v roce 2015 zadány nenulové počty dnů pracovní neschopnosti, ošetřování nebo peněžité pomoci v mateřství, aktivují se automaticky příslušné nové kalkulátory na výpočet náhrady mzdy a dávek nemocenského pojištění. V roce 2015 zůstává délka vyplácení náhrady mzdy při pracovní neschopnosti 14 dnů. prosinec bulletin pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE

7 8. Aktualizace online dokumentace (Modul DOKUMENTACE, submodul Právní předpisy, program Legislativní zdroje sazeb) V zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, je nově citován 9 Příjmy z nájmu a nový 35bb Sleva za umístění dítěte. Novelizovány jsou 4, 6, 7, 13, 15, 16a, 26, 34, 35, 35ba, 35c, 35d, 38a, 38ch, 38j. V zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je citována nová příloha 3a Seznam zboží podléhající druhé snížené sazbě daně. Novelizovány jsou 47, příloha 2 a příloha 3. Nově jsou citovány v úplném znění tyto právní předpisy: Vyhláška MPSV č. 208/2014 (místo vyhlášky MPSV č. 296/2013), sdělení MPSV č. 214/2014 (místo sdělení MPSV č. 331/2013), vyhláška MF č. 242/2014 (místo vyhlášky MF č. 354/2013). 9. Elektronická podání formulářů Povinnost elektronické komunikace s ČSSZ schválili zákonodárci již v roce 2011 (zákon č. 470/2011 Sb.) pro všechny zaměstnavatele, osoby samostatně výdělečně činné a ošetřující lékaře včetně zdravotnických zařízení. V druhé polovině roku 2013 rozhodl ústřední ředitel ČSSZ o udělení výjimky z povinné elektronické komunikace všem uvedeným skupinám pro rok 2014 a v případě lékařů i pro rok Vycházel při tom z průběžného hodnocení situace, které ukázalo, že především zaměstnavatelé s menším počtem zaměstnanců, osoby samostatně výdělečně činné a lékaři nejsou na tuto změnu dostatečně připraveni. Novelou zákona o daních z příjmů se elektronická komunikace mezi úřadem a zaměstnavateli, osobami samostatně výdělečně činnými a lékaři stává v oblasti sociálního zabezpečení dobrovolnou. To znamená, že ti, kteří zatím nechtějí či nemohou elektronické podávání tiskopisů akceptovat, budou od moci dále zasílat papírové tiskopisy. V souvislosti s používáním datových schránek dochází k neustálým změnám. Zaměstnavatelé si většinou zřídili datové schránky kvůli České správě sociálního zabezpečení již v minulém roce, kdy to vypadalo, že s ČSSZ bude možná pouze elektronická komunikace. Od vejde v platnost nový 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, který ukládá všem vlastníkům datových schránek, ať už zřízených ze zákona, nebo dobrovolně, povinnost komunikovat s finančním úřadem pouze elektronicky, tedy pomocí datové zprávy. Tato povinnost se týká: všech daňových subjektů, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem všech právnických osob (ty mají datovou schránku zřízenu ze zákona) těch fyzických osob, které si zřídily datovou schránku dobrovolně a již provedly její zpřístupnění To znamená, že pro fyzické osoby, které si datovou schránku nikdy nezřídily (nebo sice zřídily, ale zatím ji nezpřístupnily), povinnost elektronické komunikace s finančním úřadem neplatí! Pokud jste již na elektronickou komunikaci se státními úřady připraveni a chcete ji využívat (nebo již využíváte), nic se pro Vás nemění. Na webových stránkách jsou pro Vás v sekci Tiskopisy připraveny odkazy na online tiskopisy, které je možné podat elektronicky. Pokud preferujete podání tiskopisů v papírové podobě, ale přesto chcete být na elektronické podání tiskopisů připraveni, doporučujeme raději zřízení elektronického podpisu než datové schránky. 10. Různé (Modul ÚČETNÍ KNIHY, submodul Mzdová evidence, program Vystavení, oprava, rušení a tisk osobních listů) Upozorňujeme, že (již od roku 2014) srážková daň se odvádí pouze za zaměstnance, který uzavřel se zaměstnavatelem dohodu o provedení práce! Navíc zaměstnanec nesmí u daného zaměstnavatele podepsat Prohlášení k dani z příjmů a jeho hrubý měsíční příjem musí být do Kč včetně. Ve všech ostatních případech je za zaměstnance odváděna záloha na daň stanovená měsíční sazbou. Na osobním listu zaměstnance je aktualizována kontextová nápověda pro položku Způsob danění. (Modul DANĚ, submodul Daň silniční, program Přiznání k dani silniční) Upozorňujeme, že pro stanovení závazků na platbu záloh na daň silniční v roce 2015 je třeba spustit program Přiznání k dani silniční za rok Metodika stanovení záloh na daň není totiž u všech daní stejná. Zatímco zálohy na daň z příjmů se odvozují z poslední známé daňové povinnosti (pro rok 2015 se odvozují z přiznání k dani z příjmů za rok 2014), zálohy na daň silniční se platí zpětně za uplynulé čtvrtletí (pro rok 2015 se odvozují z přiznání k dani silniční za rok 2015). (Modul ČÍSELNÍKY, submodul Pro mzdovou evidenci, program Sazby zdravotního a sociálního pojistného zaměstnanců) Po transformaci dat na verzi 9.1 je pracovní sazebník Sazby zdravotního a sociálního pojistného zaměstnanců v roce 2015 nastaven na platbu nemocenského pojištění stanoveného nižší sazbou. Rozhodne-li se zaměstnavatel pro platbu pojistného na nemocenské pojištění stanoveného vyšší sazbou, musí tuto skutečnost oznámit příslušné OSSZ nejpozději do Pro zvolení vyšší sazby odvodu nemocenského pojištění je třeba spustit funkci F4 Standard. Synchronizing Healthcare 6/7

8 Jak nainstalovat program PC-JUC/DEV na jiný počítač Uživatel se může dostat do situace, kdy potřebuje mít provozuschopný program PC-JUC/DEV na jiném počítači, než měl dosud. Buď přechází na jiný počítač (často i pod jiný operační systém), nebo chce mít program na více počítačích, např. na pracovišti a doma. I když se rozhodnete svěřit instalaci programu PC-JUC/DEV známému, který je zručný v práci s počítači, musíte mu zajistit instalační (nikoli aktualizační) CD disk a pokyny k instalaci programu včetně licenčního klíče! Chcete-li pokračovat v práci s již dříve založenými individuálními daty, pak je třeba provést tzv. reinstalaci programu, která spočívá ve 2 krocích ve zprovoznění programu na novém počítači a v přenesení databáze z dosud provozovaného počítače na nový. Doporučujeme kontaktovat naši firmu. Na požádání Vám bude zaslána instalace programu v poslední (nejnovější) verzi. Distribučním médiem je CD disk (na přání uživatele i diskety). Na CD disku je také instalátor tiskového programu DOSPrint. Obdržíte tištěné pokyny k instalaci programu PC-JUC/DEV včetně licenčního čísla a identifikace uživatele, pokyny k reinstalaci programu PC-JUC/DEV a pokyny k instalaci programu DOSPrint včetně autorizačního klíče a sériového čísla. Od je vybavení na reinstalaci programu zpoplatněno částkou 242 Kč (včetně DPH). Další možností je program PC-JUC/DEV kopírovat, nikoli instalovat. Výhoda spočívá v tom, že se ze starého počítače hned přenesou všechny komponenty programu včetně individuálních dat. Nevýhoda spočívá v znehodnocení souboru s licenčními údaji a v nutnosti ručně upravit spouštěcí dávku programu (přizpůsobit ji jinému operačnímu systému). Podrobné informace o jménu a správném tvaru spouštěcí dávky a o vlastnostech zástupce programu se nachází v modulu DOKUMENTACE, v submodulu Informační systém, v programu Postup spouštění programu. Upozorňujeme, že program DOSPrint není možné kopírovat, je třeba ho instalovat. Podrobnější informace k programu DOSPrint včetně způsobů, jak získat jeho instalátor, naleznete v programu PC-JUC/DEV, v modulu DOKUMENTACE, v submodulu Informační systém, v programu Tiskový program DOSPrint. Při aktualizaci programu PC-JUC/DEV z CD disku postupujte, prosím, podle následujících pokynů: 1. Vložte CD disk s aktualizací programu do mechaniky. Vyčkejte několik sekund. Zobrazí se okno s nabídkou aktualizace programu/programů. Pokud nedojde k automatickému spuštění nabídky k aktualizaci, zvolte Tento počítač, klikněte myší na CD disk s názvem AktualizaceJUC a nakonec klikněte na soubor Autorun.exe. Poznámka: V této fázi lze od aktualizace programu ustoupit zavřením okna s nabídkou. 2. Klikněte na řádek, kde je uveden název programu (PC-JUC/DEV), kódování programu a název cílového adresáře. Zobrazí se okno Příkazového řádku, ve kterém jsou kromě kontaktních informací uvedeny údaje: zdrojový adresář, cílový adresář, kódování programu a číslo verze programu (9.1). Poznámka: V této fázi lze od aktualizace programu ustoupit současným stisknutím kláves Ctrl a C. 3. Stiskněte libovolnou klávesu (např. Enter). Proběhne rozbalení aktualizačního souboru do příslušného adresáře (bez nutnosti souhlasit s přepsáním staré verze souborů). Zobrazí se informace o úspěšnosti aktualizace. 4. Stiskněte libovolnou klávesu (např. Enter). Okno Příkazového řádku se uzavře. V Praze 10. prosince 2014 za CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Ing. Jana BERANOVÁ CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Budova C, Office Park Nové Butovice Bucharova 2657/12, Praha 5 OBCHOD & HOTLINE &

Informační systém JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE BULLETIN PRO UŽIVATELE

Informační systém JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE BULLETIN PRO UŽIVATELE Informační systém JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE BULLETIN PRO UŽIVATELE prosinec 2013 Daňová reforma přinesla v roce 2013 mimo jiné tato úsporná opatření: Došlo k omezení výdajových paušálů. Paušální

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2017 METIS Praha, spol. s r.o. 1. 1. 2017 K 1.1.2017 dochází ke zvýšení

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2016 METIS Praha, spol. s r.o. 29. 1. 2016 K 1.1.2016 došlo ke zvýšení

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků (od 1. 1. 2011 daňový řád) 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech

Více

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků Téma 4 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků 4.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele:

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele: Zadání: Poplatník měl v roce 2009 následující příjmy: - v měsících leden až prosinec příjmy ze závislé činnosti u prvního zaměstnavatele, hrubá mzda ve výši 75.000 Kč měsíčně, u zaměstnavatele podepsal

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Rícanech ˇ ˇ Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací EPO Daňové identifikační číslo C Z 3 4 5 6 7 8 9 Rodné číslo 3 4 5 6 / 7 8 9

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Středočeský kraj Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 7 6 Rodné číslo 7 6 7 / 6 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Melníce ˇ Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací EPO Daňové identifikační číslo C Z 6 9 9 4 8 9 7 6 2 Rodné číslo 6 9 9 4 / 8 9

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech 0 Daňové identifi kační číslo

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón Seminář Mzdy 2016 Ing. Jan Jón 15. ledna 2016 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2015 a v roce 2016 2015 2016 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2013 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2015 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2008 Strana 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky Byly přidány následující nové mzdové složky MZS 2624 - Zdr. poj. - úhrn VZ mimo PP - Mzs slouží k

Více

Základní pojmy a výpočty mezd

Základní pojmy a výpočty mezd Základní pojmy a výpočty mezd Hrubá a čistá mzda, částka k výplatě Základní mzda, pobídkové složky a náhrady mzdy tvoří hrubou mzdu. Hrubá mzda se snižuje o určité částky. Především to je zdravotní pojištění

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Dobříši Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 6 0 9 9 9 0 Rodné číslo 6 0 9 / 9 9 03 DAP ) řádné opravné 04 Kód rozlišení

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech Daňové identifi kační číslo

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Brandyse n.l. Stare Boleslavi Daňové identifikační číslo C Z 5 9 9 3 4 Rodné číslo 5 9 9 / 3 4 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Berouně Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 6 5 0 5 7 0 5 6 0 Rodné číslo 6 5 0 5 7 / 0 5 6 0 DAP ) řádné opravné

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Chebu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 3 2 Rodné číslo 7 3 / 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP 2 )

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 2012 1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Roční zúčtování nelze provést Poplatníkovi, který je povinen podat daňové přiznání, tj. poplatníkovi, který: Měl mimo příjmů ze závislé činnosti

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Subjekt daně - poplatník

Subjekt daně - poplatník Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Daňové identifi kační číslo C Z 02 Rodné číslo / 03 DAP 1 ) řádné opravné 04 Kód rozlišení typu DAP 2 ) dodatečné

Více

Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne nebo jeho část 2 ) od. dále jen "DAP" 1. ODDÍL - Údaje o poplatníkovi. Úzká.

Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne nebo jeho část 2 ) od. dále jen DAP 1. ODDÍL - Údaje o poplatníkovi. Úzká. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Brno IV 01 Daňové identifikační číslo C Z 550923073 02 Rodné číslo 550923 / 073 03 DAP 1 ) řádné opravné dodatečné

Více

1. Celkový počet zaměstnanců se zdravotním postižením (OZP), na které je požadován příspěvek 8) - uveďte fyzický počet:

1. Celkový počet zaměstnanců se zdravotním postižením (OZP), na které je požadován příspěvek 8) - uveďte fyzický počet: ne_12zadprisppodzam.pdf - Adobe Acrobat Professional F. Právní forma zaměstnavatele 5) : G. Doložení podmínky zaměstnávání více než 50 % osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech z

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

BULLETIN. Vážení uživatelé, pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE. červenec 2014. Synchronizing Healthcare

BULLETIN. Vážení uživatelé, pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE. červenec 2014. Synchronizing Healthcare BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE červenec 2014 Vážení uživatelé, program PC-JUC/DEV ve verzi 9.0 přináší především následující změny a funkční rozšíření:

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob dz_dpfo5405_9.pdf - Adobe Acrobat Professional Finančnímu úřadu pro Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové

Více

základ daně = příjmy výdaje

základ daně = příjmy výdaje VÉST ÚČETNICTVÍ, DAŇOVOU EVIDENCI ČI ZVOLIT PAUŠÁL? Každá fyzická i právnická osoba musí povinně platit daň z příjmů. Fyzické osoby, které jsou živnostníky či vykonávají některá z tzv. svobodných povolání

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.7/1.5./34.536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Ing. Miriam Jandlová Tematický celek: Daňová soustava ČR Cílová skupina: žáci střední školy s výukou ekonomických předmětů Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se

Více

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost Příklad 1: Výpočet měsíční mzdy zaměstnance v r. 201 hrubá měsíční mzda: 2.000,- pojistné SP 1.62,- ( 2.000 * 0,06 ) pojistné ZP 1.12,- ( 2.000 * 0,0 ) superhrubá mzda.00,- ( 2.000 * 1,0 ) záloha na daň

Více

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření 1, Legislativní rámec Povinnosti zaměstnavatelů (plátců pojistného) vyplývají zejména z předpisů: Zákon č. 397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření

Více

daň (5.025,-) (22.250,-) = 11,0% (2.750,-) = 34,0% (8.500,-)

daň (5.025,-) (22.250,-) = 11,0% (2.750,-) = 34,0% (8.500,-) MZY 2017 Schéma výpočtu daně z příjmů ze mzdy závislá činnost superhrubá (.500,-) (.500,-) (25.000,-) superhrubá 0,15 (22.250,-) daň (5.025,-) (5.025,-) (2.070,-) (1.117,-) slevy na dani a daňové zvýhodnění

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Daňové identifikační číslo C Z 02 Rodné číslo 03 DAP 1 ) řádné opravné 04 Kód rozlišení typu DAP 1 ) prohlášení

Více

superhrubá mzda daň (5.025,-) (22.250,-) = 11,0% (2.750,-) = 34,0% (8.500,-)

superhrubá mzda daň (5.025,-) (22.250,-) = 11,0% (2.750,-) = 34,0% (8.500,-) MZDY 2017 Schéma výpočtu daně z příjmů ze mzdy závislá činnost superhrubá (33.500,-) (33.500,-) (25.000,-) superhrubá 0,15 (22.250,-) daň (5.025,-) (5.025,-) (2.070,-) (1.117,-) slevy na dani a daňové

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele Daně v roce 2010 Metodologický seminář pro středoškolské učitele prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Cesta od předmětu k základu daně veškeré příjmy poplatníka - příjmy vyňaté

Více

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR Systém pojistného sociálního v ČR SUBSYSTÉMY a jejich SPRÁVCI sociální (VZP) sociální zabezpečení (SZ) Veřejné zdravotní Nemocenské (NEP) Důchodové (DUP) Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (PSPZ)

Více

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15 Jak vyplnit prohlášení na 2015 a uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Vypořádání daně z příjmů za uplynulé zdaňovací období

Více

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r zaměstnanec, závislá činnost

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r zaměstnanec, závislá činnost Příklad 1: Výpočet měsíční mzdy zaměstnance v r. 2016 hrubá měsíční mzda: 2.000,- pojistné SP 1.62,- ( 2.000 * 0,06 ) pojistné ZP 1.12,- ( 2.000 * 0,0 ) superhrubá mzda.00,- ( 2.000 * 1,0 ) záloha na daň

Více

Nastavení v programu MZDY pro rok 2014

Nastavení v programu MZDY pro rok 2014 M.C. software s.r.o., Kamarytova 161, Humpolec IČO: 608 26 681, DIČ: CZ60826681, Spol. je zapsána u KS v Č.Budějovicích - spis.zn. C.3734 Tel.: 565 532 560, 608 360 101 Fax: 565 536 208, E-mail: info@mcsoftware.cz,

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2015 METIS Praha, spol. s r.o. 30. 1. 2015 Obsah Tuzemské cestovní

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň Obsah předmětu Daň z příjmů fyzických osob Zdravotní a sociální pojištění Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Majetkové daně silniční daň daň z nemovitostí daň dědická, darovací, z převodu

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy ze závislé činnosti Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.). Předmětem

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Tachově Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací EPO Daňové identifi kační číslo C Z 7 8 4 2 5 5 9 7 6 2 Rodné číslo 7 8 4 2 5 / 5

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace

Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání Č.j.: 87/2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Tento pokyn vychází

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

ACCONTES s.r.o. Vám přináší:

ACCONTES s.r.o. Vám přináší: ACCONTES s.r.o. Vám přináší: ACCONTES s.r.o. Chcete umět vyplnit formulář "Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků"? Formulář Vám vydá účetní Vaší firmy

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Čáslavi Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 5 9 2 0 0 7 02 Rodné číslo 5 9 2 / 0 0 7 03 DAP ) řádné opravné XXX 04

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Slevu na pojistném lze poprvé uplatnit za kalendářní měsíc srpen 2009 a naposledy sleva náleží za prosinec 2010.

Slevu na pojistném lze poprvé uplatnit za kalendářní měsíc srpen 2009 a naposledy sleva náleží za prosinec 2010. 1. Slevy na pojistném na sociální pojištění od 1. srpna 2009 Kdy a koho se slevy týkají? Slevu na pojistném lze poprvé uplatnit za kalendářní měsíc srpen 2009 a naposledy sleva náleží za prosinec 2010.

Více

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Daňová evidence Bilanční právo Záznamy o podnikatelské činnosti Vedením účetnictví Vykazováním pouze příjmů s uplatněním výdajů v procentech z příjmů (paušálem)

Více

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 Nemocenské pojištění str. 1 Základní informace o nemocenském pojištění 1 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 4 Příklady výpočtu všech nemocenských

Více

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (11)

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (11) Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (11) Obsah bloku Daně a zdanění Systém daní DPH DPFO Zdanění živnostníků, paušály DPPO Zdanění firem Odvody sociálního a zdravotního pojištění Úkolový

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Dítě Pořadí Zvýhodnění Dítě Pořadí Zvýhodnění A A N 0 B N 0 B C D D Daňové zvýhodnění celkem

Dítě Pořadí Zvýhodnění Dítě Pořadí Zvýhodnění A A N 0 B N 0 B C D D Daňové zvýhodnění celkem PÍKLAD POPLATNÍKA S JEDINÝM ZAMSTNAVATELEM V ROCE, ŽIJÍCÍHO VE SPOLENÉ DOMÁCNOSTI S DRUŽKOU A 5 DTMI, UPLATUJÍCÍHO NA NKTERÉ DTI DAOVÉ ZVÝHODNNÍ Ve společně hospodařící domácnosti žije poplatník s družkou

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více