NOVINY. Zašovské. Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října ,- Kč. Zprávy z obce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINY. Zašovské. Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2012 5,- Kč. Zprávy z obce"

Transkript

1 Zašovské NOVINY Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října ,- Kč Zprávy z obce Výpis usnesení ze Zápisu z 33. schůze Rady obce Zašová, konané dne 13. února 2012 Všem čtenářům Zašovských novin přejeme radostné a pokojné prožití Velikonoc starostka obce, zastupitelé a Redakce Zašovských novin. ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, je začátek března, a i když je ještě poměrně chladno, sluníčko se snaží ohřát nás i naši zmrzlou zem. Letošní mrazy byly neúprosné a i v naší obci zamrzlo na několika místech vodovodní potrubí. Všem postiženým bych chtěla poděkovat za jejich trpělivost a pochopení. S nástupem jara bychom rádi zahájili práce, se kterými počítáme v rozpočtu. Opravy lesních cest budeme provádět s firmou Stavební mechanizace VM a s firmou Alpine. Bezdrátový rozhlas bude rozšiřovat firma Empemont Val. Meziříčí a už provedla nejnutnější práce na Pohoři. Autobusové zastávky vysoutěžila firma BS Vsetín, která začne v dubnu ve Valašském Meziříčí a se Zašovou počítá až v letních měsících. O zadávací dokumentaci v novém výběrovém řízení ke stavbě KIC se přihlásilo 31 firem. Z toho nabídku podalo 10 z nich. Pevně doufám, že výběr dodavatele proběhne standardním způsobem, a v dubnu budeme moci zahájit stavební práce. - Rada obce Zašová schválila Rámcovou dohodu o podmínkách poskytování mobilních služeb elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. a zároveň pověřuje starostku obce podpisem této dohody. - Rada obce Zašová schválila vydání souhlasného stanoviska s realizací projektu Značení cyklotras, s umístěním značení na obecních pozemcích parc. č. 1777, 1730 a 252 a se zajištěním udržitelnosti projektu pro město Rožnov pod Radhoštěm, resp. mikroregion Rožnovsko. starostka obce Kubrický Jiljí místostarosta obce Výpis usnesení ze Zápisu z 34. schůze Rady obce Zašová, konané dne 16. února Rada obce schválila složení komisí pro otvírání obálek a pro posuzování a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na dodavatele stavby Kulturní a informační centrum Zašová. starostka obce Kubrický Jiljí místostarosta obce Výpis usnesení ze Zápisu z 35. schůze Rady obce Zašová, konané dne 20. února Rada obce schválila program zastupitelstva obce. - Rada obce schválila Smlouvu o poskytování závodní preventivní péče pro zaměstnance Obecního úřadu Zašová. - Rada obce vzala na vědomí pohledávky po lhůtě splatnosti k Rada obce schválila Komerční banku pro zřízení termínovaného účtu. - Rada obce schválila rozpočtovou změnu č. 1 dle přílohy. - Rada obce neschválila navýšení rozpočtu pro spolek SDH Zašo-

2 2 Zašovské noviny 3/2012 vá. - Rada obce schválila Prohlášení o uznání dluhu s dohodou o jeho splácení. - Rada obce schválila podporu jízdy historického vlaku. - Rada obce schválila smlouvu na restaurování hrobu Růženy Staňkové na obecním hřbitově v Zašové. - Rada obce schválila smlouvu na zhotovení základů hrobu Růženy Staňkové. - Rada obce schválila smlouvu na restaurování centrálního kříže na obecním hřbitově v Zašové. - Rada obce neschválila Smlouvu o spolupráci na poskytování služeb obce.info. - Rada obce neschválila připojení obce do projektu Hodina země Rada obce rozhodla o podmínkách zapůjčení obecní aparatury. - Rada obce schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby na uložení plynárenského zařízení do obecních pozemků parc. č. 890 a č. 921 v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí. - Rada obce schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na uložení vodovodní a kanalizační přípojky do obecního pozemku parc. č. 186 v k. ú. Zašová. - Rada obce schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na uložení vodovodní přípojky do obecního pozemku parc. č v k. ú. Zašová. - Rada obce schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene na umístění přípojek dešťové a splaškové kanalizace v obecních pozemcích parc. č. 1372, 1382/1 v k. ú. Zašová - Rada obce vzala na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor autodílny ve Skále dohodou k datu Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy pro byt č. 7 v domě č. p. 553 Zašová. - Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení odprodej obecní parcely č. 73/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 70 m2 v k. ú. Zašová. - Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení odprodej obecní parcely č. 1905/8 orná půda o výměře m2 v k. ú. Zašová. - Rada obce neschválila žádost firmy Numeri Josef Bartoň REX o připojení domu č. p. 42 k síti Internet prostřednictvím jejich společnosti. - Rada obce neschválila žádost ČSAD Vsetín, a.s. o povolení parkování autobusu IRISBUS v obci Zašová na Záhumení. - Rada obce schválila zakoupení měřicího přístroje Check it Direct + pro měření volného chloru v ochlazovacím bazénku u finské sauny od firmy GHC Invest s.r.o. - Rada obce schválila výši vstupného do Relaxačního centra ve Sportcentru v Zašové. - Rada obce schválila provedení certifikace herních prvků na dětském hřišti u panelových domů. - Rada obce schválila Licenční smlouvu číslo 0160/2012 na převod práv k užívání počítačového programového vybavení a dat uzavřenou mezi obcí Zašová a firmou GEPRO spol. s. r. o. - Rada obce schválila smlouvu číslo 76069/12 o užití digitálních ortofotomap uzavřenou mezi obcí Zašová a Českou republikou- Zeměměřickým úřadem. - Rada obce schválila licenční smlouvu na oprávnění k výkonu práva užít ortofotomap správního území obce Zašová uzavřenou mezi obcí Zašová a firmou GEODIS BRNO, spol. sr.o. - Rada obce schválila nabídku firmy Vacula Servis s.r.o. na provedení svislého dopravního značení a nabídku firmy Saroute s. r. o. na provedení vodorovného dopravního v obci Zašová. - Rada obce vzala na vědomí výsledky ankety k označení ulic v Zašové a ve Veselé ke dni starostka obce Kubrický Jiljí místostarosta obce Výpis usnesení ze Zápisu z 36. schůze Rady obce Zašová, konané dne 22. února Rada obce schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na uložení vodovodní přípojky do obecního pozemku parc. č. 1199/1 v k. ú. Zašová. - Rada obce schválila Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu přípojky NN v obecním pozemku parc. č. 1533/10 v k. ú Zašová. slunečního záření na pozemku parc. č. 2004/132 v k. ú. Zašová. slunečního záření na pozemku parc. č. st. 8 v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí. slunečního záření na pozemku parc. č. 230/2 v k. ú. Zašová. slunečního záření na pozemku parc. č. 1832/34 v k. ú. Zašová. starostka obce Kubrický Jiljí místostarosta obce Výpis usnesení ze Zápisu z 37. schůze Rady obce Zašová, konané dne 27. února Rada obce schválila zprávu o výsledku inventarizace obce Zašová k Rada obce schválila hodnocení spolupráce s obcí jako podklad pro finanční výbor k rozdělení příspěvků spolkům. - Rada obce schválila žádost PM Racing o povolení průjezdu dvou závodních speciálů obcí. slunečního záření na domě č. p. 74, parc. č. st. 30/3 v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí. slunečního záření na výrobně provozním objektu, parc.č. 2004/130 v k. ú. Zašová. slunečního záření na objektu č. p. 500, parc. č. 1411, 1412/10, 1410/2, č. p. 523, parc. č. 813 a č. p. 36, parc. č. 818 vše v k. ú. Zašová. - Rada obce schválila nabídku pana Jaroslava Fabiána na výkon TDI u akcí Oprava lesní cesty Nad Kostelem ve Veselé a Oprava lesní cesty Nad Stračkou v obci Zašová a zároveň pověřuje starostku podpisem mandátní smlouvy. starostka obce Kubrický Jiljí místostarosta obce

3 Zašovské noviny 3/2012 Vybírání vodného ve Veselé Obecní úřad v Zašové oznamuje občanům ve Veselé, že v pátek 16. března 2012 a v sobotu 17. března 2012 se bude zapisovat a vybírat vodné ve Veselé, a zároveň bude provedena kontrola neporušenosti plomb u vodoměrů. Prosíme občany, aby umožnili volný přístup k vodoměrům. Cena za 1 m³ je 25 Kč. Stočné si i nadále vybírá a fakturuje VaK Vsetín, a.s. Změna zimního času na letní Upozorňujeme občany, že se v neděli 25. března mění zimní čas na letní (ve 2.00 se posouvá čas na 3.00). Noc bude tedy o hodinu kratší. Policie ČR linka 158 Pro Zašovou je obcí s rozšířenou působností (tzv. ORP) z hlediska správních činností město Valašské Meziříčí. V oblasti bezpečnosti a ochrany však spadáme do působnosti Policie ČR v Rožnově pod Radhoštěm. Obec Zašová požádala státní policii o častější výjezdy i o preventivní činnost, kdy můžeme očekávat s nacházejícím teplejším počasím větší pohyb některých problémových skupin mladých lidí. Na Policii ČR se můžeme obracet prostřednictvím linky 158. Činnost státní policie je pro obce bezplatná. Mimo to má obec Zašová uzavřenou smlouvu s městem Valašské Meziříčí na rozšíření působnosti Městské policie i do naší obce. Za každý výjezd této policie obec platí. Proto je dobré ji využívat víceméně na záležitosti, které státní policie neřeší, jako je např. odchyt toulavých psů. V takových případech volejte linku 156. Oznámení Finančního úřadu Ve dnech a v době od 8.00 hod hodin, v zasedací místnosti OÚ v Zašové budou občanům Zašové a okolí k dispozici pracovníci FÚ Valašské Meziříčí k předání tiskopisů daní z příjmů, poskytnutí základních informací k vyplnění daňových přiznání, převzetí daňových přiznání a případné kontrole jejich formální správnosti. Ing. Jiří Sobek, ředitel Tisková zpráva Česká daňová správa nabízí cesty ke snadnějšímu podávání daňových přiznání 2. duben 2012 je posledním dnem, kdy má většina daňových poplatníků povinnost podat přiznání k daním z příjmů za rok Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně. Česká daňová správa vyjde poplatníkům při plnění této povinnosti vstříc plánovanými výjezdy svých pracovníků do vybraných měst a obcí, včetně rozšíření úředních hodin na finančních úřadech. I v letošním roce se pracovníci finančních úřadů vypraví do vybraných měst a obcí, kde budou v průběhu měsíce března daňovým poplatníkům nápomocni při podávání daňových přiznání. Daňová veřejnost se zde od úředníků může dozvědět informace o aktuálních změnách v daňových předpisech, na místě získat daňové tiskopisy a rovněž je zde i platně podat. Pro ty, kdo chtějí daňové přiznání vyplnit a odeslat z pohodlí domova, je k dispozici tzv. inteligentní elektronický formulář daňového přiznání, který je možno nalézt na Daňovém portálu na internetové adrese Výhodou elektronického formuláře jsou jeho možnosti: elektronický průvodce, vysvětlivky, aktuální sazby, možnost kontroly formální správnosti vyplněného přiznání i jeho přímé odeslání finančnímu úřadu, a to v jakoukoli dobu, bez ohledu na úřední hodiny. K odeslání elektronického formuláře není nutný zaručený elektronický podpis, po odeslání nepodepsaného formuláře postačí vytisknout tzv. e-tiskopis, který je systémem po odeslání vygenerován, vlastnoručně jej podepsat a do 5 dnů podat na příslušný finanční úřad. Daňový poplatník má rovněž možnost vyplněný formulář vytisknout a podat jej na finanční úřad v listinné podobě. Další z výhod Daňového portálu je možnost vytvoření podání ve formátu, který je požadován k odeslání prostřednictvím datové schránky. Ti, kdo chtějí k podání přiznání využít podatelen finančních úřadů, budou tak moci učinit v rozšířených úředních hodinách. Ve dnech od do budou všechny finanční úřady otevřeny v pracovních dnech do 18 hodin. V sobotu budou otevřeny finanční úřady v okresních městech od 8 do 12 hodin. V posledním dni pro podání přiznání a úhradu daně, tj. dne , budou všechny finanční úřady otevřeny rovněž až do 18 hodin. Pokladny finančních úřadů bude možné navštívit v obvyklých pokladních hodinách. Zaplatit daň je možné i bezhotovostně, a to bankovním převodem nebo běžnou složenkou typu A. Podrobnější informace o výjezdech do obcí, včetně formulářů všech druhů daňových přiznání a informací k jejich podávání, jsou dostupné na internetových stránkách české daňové správy v záložce Aktuálně k dani z příjmů. V Praze dne JUDr. Jaroslava Musilová tisková mluvčí Generálního finančního ředitelství Přenesená daňová povinnost ve stavebnictví Všichni plátci DPH, kteří na území České republiky poskytují stavební nebo montážní práce dle klasifikace CZ CPA (položky 41-43), mají povinnost použít režim přenesení daňové povinnosti (v terminologii EU tzv. revers charge ). Povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu je v daném režimu přenesena na příjemce tohoto plnění, tj. na odběratele. Ten na vystaveném daňovém dokladu příslušnou daň sám doplní a následně přizná. Bližší informace, včetně odpovědí na nejčastěji kladené dotazy, jsou k nalezení na internetových stránkách české daňové správy 3

4 Zašovské noviny 3/2012 Z naší ZŠ Další soutěž v psaní na PC Už více než měsíc máme druhé pololetí, ale já se ještě vrátím na konec toho prvního. Jeho závěr měli někteří písaři obohacen další soutěží v psaní na klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou ledna se konala soutěž pro studenty 3. ročníků středních škol a mladší ZAV Bruntál Naši školu reprezentovali již tradiční soutěžící Jakub Hyjánek a Patrik Burda z 9. ročníku. Tříčlenné družstvo doplnil nový talentovaný žák ze třídy 6. A Vláďa Bumbala. Aby v Bruntále nezaháleli a co nejvíce se rozepsali, kromě vlastní soutěže se zúčastnili i soutěže talentové pro žáky základních škol, kde po napínavém souboji o přední umístění skončil Kuba na děleném místě, Patrik obsadil 7. místo a nováček Vláďa dělené místo z celkového počtu 76 účastníků. Od 14 hodin se pak rozběhla již zmiňovaná soutěž pro 3. ročníky. Pro zahřátí prošli někteří korekturou textu (úprava různě chybného textu) v časovém limitu 10 minut. Zde soutěžící získávají 100 bodů za každou opravenou korekturu a 500 bodů je jim odečteno za každou korekturu neopravenou. Cílem je získat co nejvíce bodů. Samozřejmě i zde záleží na rychlosti psaní a také na orientaci v textu. Poprvé si soutěž vyzkoušeli Patrik s Kubou. A hned celkem úspěšně Patrik obsadil 10. místo, Kuba 19. z 26 účastníků, kteří klání dokončili s kladnými body, dalších 6 se díky velkému množství chyb dostalo do záporných hodnot bodů. Od 16 hodin byl zahájen bodovaný trénink úkolem bylo zvládnout 20 dvouminutových cvičení na co nejvyšší počet čistých úhozů za minutu, za každou chybu se odčítalo 100 úhozů (pro představu: 100 úhozů je přibližně 1,5 řádku). Vzhledem k silné konkurenci starších studentů se i po vylepšených osobních rekordech umístili: Kuba na 43. místě s 318,8 čistými úhozy za minutu. Patrik na 45. místě s 314,2 úhozy a Vláďa při své premiéře na 69. místě se 172,7 úhozy. Druhý den po snídani jsme se všichni, učitelé i žáci, sešli v modré učebně, kde bylo slavnostní zahájení hlavního soutěžního dne. Studenti a žáci se utkali jako vždy ve třech desetiminutových opisech s penalizací 10, 50 a 100 úhozů za neopravenou chybu. Po počátečních organizačních zmatcích s obsazováním počítačových učeben se vše rozběhlo a po přibližně 2 hodinách byli známí vítězové. Organizátoři nám totiž vyšli vstříc a o půl hodiny, tak, aby nám neujely vlaky, urychlili vyhlášení výsledků. I zde Kuba s Patrikem pokořili své osobní rekordy. V kombinaci všech tří opisů se první jmenovaný umístil na 42. místě v osobním rekordu čistých úhozů, druhý jmenovaný na 48. místě v osobním rekordu čistých úhozů a Vláďa, opět při premiéře, na 79. místě v osobním rekordu čistých úhozů. Celkově se tým naší základní školy umístil na 18. místě z celkového počtu 27 družstev středních a základních škol. Největší radost nám asi přinesl fakt, že se nám ve valašském derby podařilo konečně porazit hned dvě družstva našeho největšího rivala Základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm. Mnoho zdaru, pevné nervy, hbité prsty a hlavně štěstí do dalších soutěží! Mgr. Bohuslava Juřicová Z naší MŠ Zápis dětí do mateřských škol Ředitelka Mateřské školy Zašová, okres Vsetín po dohodě se zřizovatelem Obcí Zašová a v souladu s 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2012/2013. Podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání se uskuteční: Mateřská škola Zašová od 8,00 hod do 15,00 hod Mateřská škola Veselá od 8,00 hod do 15,00 hod Při podávání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce dítěte rodný list a potvrzení lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování. Žádost o přijetí s formulářem k lékaři je nutno si vyzvednout předem v kanceláři ředitelky mateřské školy ve dnech: pondělí od 13,00 do 16,00 hod středa od 8,00 do 12,00 hod nebo stáhnout z webových stránek mateřské školy. Milena Repperová, ředitelka Mateřské školy Zašová, okres Vsetín Z našeho MC Maškarní karneval v mateřském centru Orel V pondělí 5. března odpoledne se v mateřském centru Orel sešli malí rytíři, kašpárci, skřítci, želvy Ninjové, kovbojové, dinosauři, kominíčci, princezny, kočičky, Karkulky, víly, čarodějnice, čertice a mnoho dalších nádherně přestrojených dětí. Pro děti byl totiž připravený maškarní karneval. Celé odpoledne se proměnilo v barevnou, jiskřivou pohádkovou říši, kdy se děti bavily při hrách a soutěžích. Táňa Daňková

5 Zašovské noviny 3/ Společenská kronika našich občanů Jubilanti Oslava 88. narozenin v Klubu důchodců Čas ten pořád někam spěchá mílovými kroky. Nikoho z nás nevynechá, když přičítá roky... Setkání 1. února jsme začali gratulací naší Jarce Rypelové. Jarka se v dobrém zdravotním stavu, plná optimizmu a s chutí do života dožívá 4. února 88 roků. Naši důchodci jí ze srdce přáli hodně zdraví, duševní pohody a spokojenosti. Obdarovali jsme ji kytičkou. Přání pevného zdraví přijímala moc ráda s úsměvem na tváři. Taky jsme jí nezapomněli poděkovat za pohoštění a příjemné a veselé odpoledne strávené v Klubu. za Klub důchodců Emília Martinková Opustili nás Odešla Jediná na světě, kdo by ji neměl rád, Jež umí odpustit a tolik milovat, Která vždy potěší, tak měkce pohladí, Jediná na světě, jež nikdy nezradí. Na ni nám zůstane nejlepší vzpomínka Ta bytost nejdražší, to byla maminka. (J. Seifert) Odešels jsi, jak si osud přál, však ve vzpomínkách s námi žiješ dál. V neděli 11. března 2012 jsme si připomněli smutné 6. výročí, kdy nás navždy opustil pan Oldřich Plandor. A zároveň by se 2. července dožil 90 let. Nic víc mu nemůžeme dát, jen s láskou v srdci vzpomínat. Vzpomínají příbuzní a známí. Poděkování V sobotu se uskutečnila v KD výroční členská schůze včelařů ze Stříteže, Veselé a Zašové. Zúčastnilo se 25 členů a 4 hosté. Předsedou včelařů je již řadu let Ing. M. Macháček. Pod jeho vedením vykazuje organizace dobré výsledky. Členové Z.O. děkují Ing. M. Macháčkovi za všechny akce, které má vždy pečlivě připravené a za čas, který věnuje nám, včelařům. EV Fotbal SPORT Jiřina Majerová Dne jsme se navždy rozloučili s naší drahou maminkou, Jiřinou Majerovou, rozenou Krhovjákovou, z Rakového. Zemřela tiše, zaopatřená svátostmi umírajících dne 9. ledna 2012 v Novém Jičíně Žilině. Kdo jste ji znali, vzpomeňte na ni v modlitbách s námi. Za celou zarmoucenou rodinu děkuje syn Alois Majer. Vzpomínky Vzpomínky Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát, chviličku postát, svíčku zapálit a tiše vzpomínat. Dne 6. března 2012 uplynulo 10 let od úmrtí Antonína Koryčanského. Stále vzpomíná manželka s rodinou. SDH Zašová Začátek roku u zašovských hasičů K lednu zašovských hasičů tradičně patří Výroční valná hromada (v neděli 8. ledna) a Hasičský ples (21. ledna). Plesu předcházelo chystání sálu (společně s fotbalisty, lidovci a rybáři) a samozřejmě tradiční roznášení pozvánek. Touto cestou děkujeme všem občanům i firmám a podnikatelům, kteří jakkoliv v uplynulém období podpořili naši činnost. Vydařený ples byl příležitostí ke společnému setkání a zábavě. Ve středu 25. ledna jsme dělali pořádek v naší zbrojnici. Členové výjezdové jednotky budou mít nové skříňky pro svoji výstroj, a tak bylo nutné vše přichystat pro jejich montáž. První lednový týden jsme pomáhali při přípravě ledové plochy na orelském hřišti. Ve středu 1. února byl vyhlášen poplach. Nahlášený požár na Hrádkách v Hrachovci do našeho příjezdu uhasila jed-

6 notka Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje z Valašského Meziříčí. V pátek 10. února jsme se zúčastnili okrskové schůze ve Valašské Bystřici. Věnovali jsme se i údržbě techniky a zajistili jsme opravu motoru naší zásahové TATRY. V pátek 24. února výjezdová jednotka absolvovala školení a po něm jsme zajišťovali dopravu vody do Veselé, kde prasklo potrubí. Za zašovské hasiče Petr Borovička st. a Pavel Stodůlka ml. Házená Rozpis severomoravské ligy házené mužů jaro 2012 Družstvo: Muži A HC Hlučín TJ Veselá A Hlášenka TJ Veselá A SOKOL Trnávka B Neděle 14 : TJ LOKO Suchdol TJ Veselá A Neděle 14 : TJ Veselá A SOKOL Klimkovice Neděle 15 : SOKOL Krmelín A TJ Veselá A Neděle 10 : TJ Veselá A TJ Nový Jičín Úterý 15 : TJ Veselá A SOKOL Krmelín B Neděle 15 : TJ Veselá B TJ Veselá A Úterý 14 : TJ Veselá A KH OREL Paskov jr. Neděle 14 : TJ Cement Hranice B TJ Veselá A Hlášenka TJ Veselá A TJ TŽ Třinec Neděle 15 : TJ Valašské Meziříčí TJ Veselá A Hlášenka Družstvo: Muži B TJ Nový Jičín TJ Veselá B Neděle 17 : HC Hlučín TJ Veselá B Hlášenka SOKOL Trnávka B - TJ Veselá B Neděle 10 : TJ Veselá B TJ LOKO Suchdol Neděle 13 : SOKOL Klimkovice TJ Veselá B Sobota 11 : TJ Veselá B TJ Valašské Meziříčí Úterý 13 : TJ Veselá B SOKOL Krmelín A Neděle 13 : TJ Veselá B TJ Veselá A Úterý 14 : SOKOL Krmelín B TJ Veselá B Neděle 9 : KH OREL Paskov jr. TJ Veselá B Sobota 18 : TJ Veselá B TJ Cement Hran. B Neděle 13 : TJ TŽ Třinec TJ Veselá B Sobota 16 : Přijďte povzbudit obě naše družstva mužů v pokračování sezóny jaro Ludvík Černoch FARNOST ZAŠOVÁ VELIKONOCE 2012 Mše svaté: Květná neděle 7.30, Zašová, 9.00 Veselá Zelený čtvrtek Veselá, Zašová Velký pátek Veselá (15.15 křížová cesta), Zašová (14.00 křížová cesta) Bílá sobota Veselá, Zašová (vigilie + křest) Neděle Zmrtvýchvstání Páně 7.30, Zašová, 9.00 Veselá Pondělí velikonoční 7.30, Zašová, 9.00 Veselá Neděle Božího milosrdenství 7.30, Zašová, 9.00 Veselá (Zašová: ZPOVĚĎ, ADORACE s Korunkou k Božímu milosrdenství) Velikonoční zpověď: Čtvrtek : Veselá Sobota : Zašová Zašovské noviny 3/2012 KULTURA Uplynulé akce V Zašové a ve Veselé se konaly v únory dva maškarní karnevaly, jeden v MŠ ve Veselé, druhý v sále OB v Zašové. Jak se děti bavily, vidíte na přiložených fotografiích: Karneval ve Veselé, Karneval v Zašové - TS Aneri, Košt slivovice s doprovodem Vracovjáků V sobotu 3. března se v Zašové opět konal tradiční Košt slivovice, tentokrát 6. ročník. Vzorků se letos sešlo 36, a to ve všech hodnocených kategoriích (trnka, hruška, jablko, ostatní ovoce), ale protože bylo hrušek poměrně málo, vytvořili jsme kategorie 3 trnka, hruška, ostatní ovoce. Porotu tvořili soutěžící a k nim se přidali nezávislí koštéři z řad návštěvníků. Oceněna byla první tři místa ze všech soutěžních vzorků, a také nejlepší tři slivovice ze všech vzorků. Hodnocení všeh slivovic dopadlo takto: 1. Josef David (trnka) 2. Tomáš Daněk (trnka) 3. Václav Zvoníček (trnka)

7 Zašovské noviny 3/2012 Ocenění za nejlepší slivovice v jednotlivých druzích si odnesli: Josef David (trnka), Jaroslav Einšpiegl (jablko) Václav Zvoníček (ostatní ovoce) Seznam prvních deseti míst včetně bodového ohodnocení lze nalézt na webu obce. Po celou dobu koštování hrála k tanci i poslechu krojová dechová kapela Vracovjáci. Co má společného Český lev a Klub TEMPO Zašová? Václava Kuneše! Možná jste i vy sledovali 3. března v České televizi slavnostní předávání prestižních filmových cen Český lev. Předěly mezi jednotlivými kategoriemi měli na starosti tanečníci z předního uměleckého souboru 420PEOPLE, jehož zakladatelem a uměleckým vedoucím je spolu s Natašou Novotnou pan Václav Kuneš. Pro naši Taneční a baletní školu B-Dance je velkou ctí a příležitostí, že tento přední evropský tanečník, choreograf a spolupracovník Jiřího Kyliána externě u nás vyučuje. Posluchačům a koštérům nabídla bohatý repertoár z klasických dechovkových skladeb i vyššího populáru. Dechovka předvedla výborné profesionální vystoupení a návštěvníci ji za to odměnili dlouhým potleskem a také si mnozí dobře zatančili. Zároveň odpolední program osvěžilo vystoupení taneční skupiny Taneční a baletní školy B-dance. Jsme rádi, že se akce setkala se zájmem návštěvníků a děkujeme také všem soutěžícím, že přihlásili svoje slivovice do soutěže a ujali se i jejich hodnocení. Zároveň také děkujeme všem, kteří při akci pomáhali, a zajistili tak její hladký průběh. Marta Procházková Báječná Anna v ringu Na předávání cen Český lev mohli diváci vidět tančit Václava Kuneše v poněkud zkratkovité a populární formě. Děti z výběrových skupin naší školy se však mohou těšit na obsažnější setkání s ním - příští lekce budou již nyní v březnu. Naší žáci se nejen zdokonalí v tanečním umění, ale jistě zbude čas i na to, aby se Václava Kuneše na něco zeptali. Třeba: Jaký byl Český lev? Taneční a baletní škola B-DANCE, Klubu TEMPO Zašová Petr Borovička st. Kam za kulturou v Zašové a ve Veselé V pátek 17. února zavítal do Zašové Divadelní soubor CHAOS z Valašské Bystřice. Sál byl zaplněn do posledního místečka, což svědčí o nesmírné popularitě tohoto souboru. Divadelníci přijeli se svoji novou hrou Marca Camolettiho Anna v ringu. Představení bylo báječné, výkony herců na vysoké úrovni, diváci se zkrátka dobře bavili. Děkujeme CHAOSu za příjemný zážitek. Těšíme se na další hru! Marta Procházková

8 Zašovské noviny 3/2012 Obecní knihovny Noc s Andersenem Cesta byla trochu delší, ale neunikly nám krásy přírody, obdivovali jsme množství sněhu a překrásnou přírodu. Ve Wellnes hotelu nás přivítali s úsměvem na tváři a popřáli nám příjemné prožití dne. A opravdu to bylo příjemné dvouhodinové osvěžení v teplé slané vodě s odpočinkem u dobré kávy. Samozřejmě, že jsme si dopřáli i společný oběd v restauraci u muzea. Po dobrém obědě se naši důchodci spokojeně vraceli domů a cestou do Zašové jsme plánovali náš další společný výlet. Za Klub důchodců Emília Martinková Milí malí čtenáři (a velcí rodičové), v minulém čísle ZN jsem Vás informovala o možnosti strávit noc v knihovně při akci Noc s Andersenem, a to 30. března Jedná se o večer plný čtení, her, pohádek, vyprávění, malé procházky a trošku dobrodružství (více viz únorové ZN). Upozorňuji ještě jednou, že jsou zde vítány všechny děti od první do čtvrté třídy. Místa se nám postupně zaplňují, takže kdo máte zájem, kontaktujte mě co nejdříve, předám Vám přihlášku. Já a moji pomocníci (např. pan Andersen) se na Vás moc těšíme. Naši důchodci na výstavě kamélii Společně s Klubem seniorů Rožnov pod Radhoštěm se i náš Klub vydal do zámku Lešná na výstavu kamélii. Zámek v Lešné je po rekonstrukci a od listopadu loňského roku znovu otevřen. Marta Procházková, knihovnice (tel , KLUB DŮCHODCŮ Program Klubu důchodců (březen - duben) Co by nemělo chybět v jídelníčku seniorů Blíží se Velikonoce... navštíví nás Otec Jiří...těšíme se vystoupí děti z Farního společenství v 17 hodin bude schůzka výboru klubu Velikonoce svátky jara malování vajíček dekorace Opět se těšíme na paní Martu Porubovou...písničky a harmonika procvičíme si i paměť Vtipy, vtípky, srandičky...veselé odpoledne Naši důchodci opět v termálních bazénech Byl to mrazivý den, pondělí 13. února, kdy se naši důchodci vydali na výlet za osvěžením do termálních bazénů Wellnes Velké Karlovice. Našim důchodcům se výzdoba zámku i vystavené květiny moc líbily. Po prohlídce jsme se podívali i do zámku Kinských, kde mimo jiné probíhala i výstava obrazů Josefa Hapky. A nakonec jsme navštívili gobelínku ve Valašském Meziříčí. Moc nás zaujala oprava starých poškozených gobelínů a tkaní nových gobelínu a koberců. Bylo to pro nás něco nového a vzácného. Obdivovali jsme zručnost pracovnic při opravě 400 let starého gobelínu. Ve chvíli volného času jsme si taky poseděli u kávy v přilehlém baru. Byli jsme trochu unavení, ale spokojení s pěkně prožitým dnem. Společně jsme se v odpoledních hodinach vraceli domů. Za Klub důchodců Emília Martinková Poděkování Za všechny členy Klubu důchodců v Zašové bych chtěla upřímně poděkovat naší paní vedoucí Emilii Martinkové za celoroční vedení klubu, kterého se zhostila na výbornou. Tuto práci nikdy před tím nedělala, o to více si toho ceníme. Po všech stránkách se o nás velmi pěkně stará. My jsme s jejím přístupem k nám velmi spokojeni a stálo by určitě za to, aby se naše řady rozrostly o další členy. Ještě jednou velký dík, věříme, že nás povede i nadále, tak jako doposud. Za Klub důchodců JM

9 Zašovské noviny 3/2012 RŮZNÉ Vážení občané, zašovští včelaři pořádají včelařský autobusový zájezd v neděli 3. června Protože máme ještě některá volná místa v autobuse, dovolujeme si je nabídnout a byli bychom rádi, pokud byste chtěli jet s námi. Program: *Sezemice u Pardubic 8,15 10,15 hodin MUDr. Radek Hubač - Včelí produkty a apiterapie (přednáška) *Střední odborné učiliště včelařské Nasavrky (hlavní bod programu) 10,45 15,30 hodin Prezentace učiliště Nákup včelařských potřeb v místní prodejně Prohlídka včelnice Libáň Prohlídka arboreta s odborným výkladem Ing. Miroslava Novotná Pastva, ekologie, kočování (přednáška) p. Josef Lojda Chov včelích matek (přednáška, dle možností i praktické ukázky) *Národní hřebčín Slatiňany (chov starokladrubských vraníků) 16,00 18,00 hodin Prohlídka stájí s odborným výkladem (cca 60 minut, vstupné 70,- Kč dospělí nebo 40,- Kč děti, studenti a důchodci) Prohlídka kočárovny s odborným výkladem (cca 25 minut, vstupné 40,- Kč dospělí nebo 30,- Kč děti, studenti a důchodci) Prohlídka zámku s odborným výkladem (cca 25 minut, vstupné 40,- Kč dospělí nebo 30,- Kč děti, studenti a důchodci) Pokud byste neměli zájem o včelařské přednášky v Nasavrkách, můžu Vám nabídnout prohlídku arboreta v Nasavrkách (zdarma) a návštěvu Skanzenu na Veselém Kopci ( poplatek 50,- Kč na dopravu autobusem). Cena zájezdu je 370,- Kč a obsahuje dopravu a čekání autobusu, pronájem sálu na přednášku MUDr. Hubače a poplatky za exkurzi v arboretu a škole v Nasavrkách. V ceně zájezdu není zahrnut oběd v ceně cca 70,- Kč (zajistím přímo ve škole v Nasavrkách) a program v hřebčíně (příp. na Veselém Kopci za 70,- Kč) Nástupní místa: Zašová Střítež n. B. Zubří Rožnov Veselá Val. Meziříčí Lešná Choryně Hustopeče Hranice Střítež nad Ludinou Olšovec a případně další místa po trase. Prosím Vaše závazné přihlášky zaslat pokud možno co nejdřív (abychom mohli vybrat podle počtu přihlášených co do velikosti správný autobus), nejpozději však do středy Ing. Miroslav Macháček předseda ZO ČSV Zašová telefon: VAŠE PŘÍSPĚVKY Ze vzpomínek na 50 let života v zašovské dechovce 2. pokračování Mým začátkům působení na muzikantské scéně předcházelo slabé hudební vzdělání, dá se říci, že jsem byl převážně samouk. Na baskřídlovku jsem se chodil cvičit ke kapelníkovi dechovky ve Zdounkách, kde jsem nastoupil do prvního zaměstnání jako obvodní zootechnik ONV Kroměříž. Také ve Zdounkách jsem v r poprvé hrál s dechovkou na pohřbu za odměnu 25,- Kčs. Od vojenského muzikanta jsem koupil první vlastní nástroj, baskřídlovku za 700,- Kčs. Měla tzv. vysoké ladění, ale v tu dobu jsem ještě nevěděl, že toto ladění je na ústupu. Vysoké ladění měly vojenské kapely Rakousko-Uherska a nástroje v tomto ladění /komorní a mělo 451 Herzů/ se používaly ještě dlouho po roce 1918 i v Československu. Ve vysokém ladění v tom roku 1962 hrála i zašovská dechovka. Byla totiž založena přibližně v r Emilem Špůrkem, který byl vojenský muzikant a vrátil se z vojny v r Právě Emil Špůrek začal učit hrát zájemce na dechové nástroje a jakýmsi odhadem jsme dospěli k názoru, že v r mohla být tehdy nová zašovská dechovka schopná hrát, a v tom roce byl napsán její rodný list. Emilu Špůrkovi pomáhal ve výuce muzikantů také učitel Schober, který byl první bubeník dechovky. Moje vojenská prezenční služba v letech mně dala hlavně zkušenosti s hraním zpaměti, říkame tomu z kule. Sloužil jsem jako zdravoťák na odloučené jednotce v jižních Čechách v Červené nad Vltavou a na této malé strážní rotě se sešli čtyři muzikanti, harmonika, buben, trumpeta a já na pozoun. Jedenkrát za 14 dní jsme bavili rekreanty v nedalekém rekreačním středisku. Naučil jsem se mnoho jihočeských písniček a dodneška mám jižní Čechy rád. V tom roku 1962 byl doznívajícím vedoucím dechovky v Zašové Ludvík Krčmář (1902), barytonista a můj první štymkolega v tenorech. V začátcích působení v Zašové mě ovlivnil hlavně Jan Poruba (1906), vojenský muzikant křídlovák, který mě začal brát do sklárenské dechovky, kterou občas dirigoval, a poslal mě také k dirigentu Jankemu do teslácké dechovky. Tak jsem získával hráčské zkušenosti ve velkých dechovkách a vypomáhal jsem jim hlavně na 1. května (Svátek práce), 9. května (Památka padlým ve válce) a 7. listopadu (oslavy VŘSR/velká říjnová socialistická revoluce). To byly povinné hry a zadarmo. Název původní dechovky Porubjáci je odvozen podle lokality Porubky na pomezí mezi Zašovou a Zubřím, kde bydleli Krčmáři, sourozenci a bratranci, tvořící jádro dechovky, proto Porubjáci V r František Poruba v režii hasičů sice založil dechovku Porubovu, ale ta se později rozpadla a on přešel k Porubjákům. V roce 1962 a i později jsem se starými muzikanty hrával v kvintetu nebo jen v kvartetu vánoční koledy na věži. Dodneška vidím, jak jsme se štrachali na věž kostela až do prostoru zvonů. Cukrář Jaroslav Pečiva nás potom odměnil sladkou výslužkou. Zkoušky na koledy byly u Porubů /naproti hasičské zbrojnici/ v kuchyni. V tom roce 1962 měla dechovka 82 let a já byl z muzikantů výrazně nejmladší, bylo mně 24 let. VZ

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5 Z Á P I S z XI. zasedání zastupitelstva obce v Březníku Datum: 25. 4. 2008 Hodina: 19.00 Místo: Obecní úřad Březník zasedací místnost Přítomni: Ing. J. Mojžíš, Mgr. Jiří Novák, J. Franěk, A. Fröhlich odešel

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 35. KONANÉ DNE 27.8.2014 v 17.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 35. KONANÉ DNE 27.8.2014 v 17.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 35 KONANÉ DNE 27.8.2014 v 17.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného

Více

38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč

Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč Program: 1) Přivítání a prezence. 2) Webové stránky mikroregionu - prezentace obcí - spojení na členské obce - databáze a podmínky pro představení

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2010

V Ř E S K O V Á K únor 2010 V Ř E S K O V Á K únor 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,minulý měsíc jsme obdrželi anonymní dopis se žádostí o vysvětlení cen za odvoz komunálního odpadu. Pisatel tohoto dopisu chtěl odpověď prostřednictvím

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členi zastupitelstva obce P r o

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 slovo úvodem Vážená paní, vážený pane, přátelé, diváci a členové a členky Tradičního loutkového divadla Zvoneček, přešel rok 2008, v němž občanské sdružení prožilo třetí rok

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013

Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013 Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013 V Jihlavě dne V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Shora uvedený správce daně podle ustanovení 50 odst. 1 zákona č. 280/2009

Více

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Radim Špringl, Luboš Šmiraus, Dana Kozáková Hosté: viz. prezenční listina

Více

Z Á P I S. z 14. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 17.12.2012

Z Á P I S. z 14. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 17.12.2012 Z Á P I S z 14. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 17.12.2012 Program: 1) Zahájení 2) Zpráva z mezidobí zasedání 3) Rozpočtové opatření č. 7/12 a 8/12 4) Smlouva o zajištění

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Přenesení daňové povinnosti. Metodika vykazování DPH. www.money.cz

Přenesení daňové povinnosti. Metodika vykazování DPH. www.money.cz Přenesení daňové povinnosti Metodika vykazování DPH www.money.cz 2 Money S5 Přenesení daňové povinnosti Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti Režim přenesení daňové povinnosti (dále

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Umístění koše na PE do areálu Zličínský

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

NEWSLETTER DUBEN 2015. Hřiště u Domu dětí a mládeže

NEWSLETTER DUBEN 2015. Hřiště u Domu dětí a mládeže NEWSLETTER DUBEN 2015 Hřiště u Domu dětí a mládeže Hřiště u Domu dětí a mládeže je od března opět v provozu. V letošním roce máme nový provozní řád. Hřiště mohou využívat i dospěláci", tedy občané nad

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 18. zasedání zastupitelstva

Více

2. OZNÁMENÍ ČESKO-SLOVENSKÝ ASTROFOTOGRAFICKÝ WORKSHOP

2. OZNÁMENÍ ČESKO-SLOVENSKÝ ASTROFOTOGRAFICKÝ WORKSHOP 2. OZNÁMENÍ ČESKO-SLOVENSKÝ ASTROFOTOGRAFICKÝ WORKSHOP ASTROFOTOGRAFIE NEJEN V DIGITÁLNÍM VĚKU PŘÍNOSY A PERSPEKTIVY workshop je věnován těm, co si ještě máchali ruce ve vývojce a jejich moderním následovníkům

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 19. 12. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 20. schůze Rady

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

V žádosti musí být uvedeno:

V žádosti musí být uvedeno: Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu Označení a Obsah položky Uvozovací text 1. Název Obec Věrovany, se sídlem Rakodavy č.p. 325, 78375 Věrovany, okres Olomouc, kraj Olomoucký 2. Důvod

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2015

V Ř E S K O V Á K březen 2015 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K březen 2015 Vážení spoluobčané, v jarních měsících nás čeká oprava komunikace od silnice na Borovy kolem kostela ke kaštanům a u autobusové garáže. Přesný termín zatím nevím,

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479

Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479 Finanční úřad pro Ústecký kraj V Ústí nad Labem Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Shora uvedený správce daně

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007 OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 ( Havránková, Pokorný) Hosté: p. 0 Zahájení Starostka obce přivítala členy

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723 035 947 616 00 Brno tel: 530 335 308!!! mail:su-brno@su-brno.cz www.su-brno.

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723 035 947 616 00 Brno tel: 530 335 308!!! mail:su-brno@su-brno.cz www.su-brno. 1/2015 BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Nabídka seminářů na 01/2015 2. Ceny seminářů v 01/2015 3. Způsob přihlašování na semináře 4. Členské příspěvky a pojistné na rok 2015 Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil:

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 6. září 2012 od 20:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 6. září 2012 od 20:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 6. září 2012 od 20:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Josef Hájek, Marcel Fiala, Pavel Krejčí, Josef Mareš,

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Křížovka 1. 2. 12 1 2 5 3 10 11 6 13 4 7 8 9 4. 3. 5. 8. 9. 6. 7. 10 11. 12. 13. Informace o soutěži Datum: 13. 15. 9. 2013 Místo

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

9. regionální veletrh fiktivních firem Praha

9. regionální veletrh fiktivních firem Praha Pozvánka na 9. regionální veletrh fiktivních firem Praha 28. ledna 2015 Obchodní akademie Vinohradská Praha 2, Vinohradská 38 Vážená paní, vážený pane, vážení pracovníci fiktivních firem, dovolte mi, abych

Více