/0300, ČSOB, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "/0300, ČSOB, a.s."

Transkript

1

2 Obsah Úvod Informace o sdružení Základní údaje, Poslání a cíle Historie Struktura, Orgány sdružení O.s. Filadelfie Nízkoprahový klub U-kryt Hospodaření o.s. Filadelfie Poděkování Přístav Oldřichovice Poslání, Historie, Výsledky Rok 2013, FrK, Spolupráce Hospodaření Přístav Oldřichovice Poděkování Výhled na rok

3 Úvod Rok 2013 byl kromě jiného také desátým rokem od vzniku střediska Přístav Oldřichovice. Každé životní jubileum je důvodem nejen k oslavě, ale i k jakési lehké životní inventuře. Je dobré se zastavit, poděkovat Bohu za to, co se povedlo a zapřemýšlet i nad tím, zda jsme něco nemohli udělat lépe či jinak. Myslím si, že je to dobré udělat jak v osobním životě, tak i ve firmě či v našem případě ve sdružení. Jsme vděčni za to, že po těch 10 letech stojí v okolí Třince pět nových domů naplněných smíchem devatenácti ústavních dětí, které v nich našly svou novou rodinu. I když musím říct, že se toho na můj vkus zase tolik neudělalo, každý, kdo se pohybuje v neziskovém sektoru, ví, jak náročný je v dnešní době fundraising, čili shánění financí. Možná však, že daleko důležitější, než ty nové domy je to, jak se podařilo v našem okolí pozitivně ovlivnit myšlení řady lidí, kteří začali díky našim projektům o pěstounské péči rovněž uvažovat. A takových rodin, které o tom nejen uvažují, ale už mají dokonce doma několik dětí z dětských domovů či kojeneckých ústavů je už určitě více, než těch pět v našich domcích. Vidím, že i toto je jedna z cest, jakými se v našem sdružení můžeme do budoucna vydat. Jeden člověk, kterého si velice cením pro to, co v oblasti pěstounské péče vykonal, řekl: Věřím v jedno. Když jsou v rodině např. čtyři, pro pátého se místo vždy najde a ti ostatní se s ním rádi podělí. Možná bychom mohli pouvažovat, zdali by nebylo místo právě u našeho stolu pro někoho, kdo nemá u sebe mámu a tátu. Bruno Heider 3

4 Základní údaje Název: Sídlo: Právní forma: IČO: DIČ: Datum vzniku: Registrace Bankovní spojení: o.s. Filadelfie Jiřího z Poděbrad 3109, Frýdek-Místek občanské sdružení CZ Ministerstvo vnitra ČR: c.j. VS/1-1/48921/01-R /0300, ČSOB, a.s. Filadelfie - Přístav Oldřichovice Oldřichovice Třinec organizační jednotka sdružení CZ Český statistický úřad /0800 Česká spořitelna, a.s.. 4

5 Poslání a cíle Posláním sdružení je být zdrojem pozitivních morálních, sociálních a duchovních hodnot dětem a mládeži a podpora rozvoje člověka jako integrální bytosti v duchu křesťanské morálky a etiky. Cíle sdružení: reagovat na aktuální problémy dětí a mládeže a podílet se na jejich řešení, napomáhat zkvalitňování života dětí a mládeže, podporovat růst zdravé sebedůvěry a vědomí vlastní hodnoty, pomoci nalézat vlastní schopnosti jednotlivce a podporovat jejich rozvoj, předávat objektivní informace, podporovat náhradní rodinnou péči. Těchto cílů chceme dosahovat zejména: nízkoprahovým kontaktem s cílovými skupinami, realizací programů v oblasti primární prevence ve vztahu k dětem a mládeži, zabezpečením přednášek, diskusních setkání, seminářů a kurzů, zprostředkováním poradenské i praktické pomoci v krizových situacích, vydáváním vlastních publikací, tiskovin a propagačních materiálů, výstavbou a provozem bytů a domovů pro náhradní rodinnou péči, poskytováním poradenství pěstounům, podporou integrace dospělých dětí odcházejících z pěstounských rodin. 5

6 Historie 2001 Vznik sdružení pod názvem Filadelfia - práce s dětmi a mládeží Na sídlišti Slezská ve Frýdku-Místku jsme v prostorách nepojízdného autobusu uvedli do provozu NZDM B.U.S Vznikly dvě organizační jednotky sdružení Přístav Janovice a Přístav Oldřichovice zaměřené na podporu náhradní rodinné péče. Na podzim jsme na sídlišti Slezská v prostorách protiatomového krytu otevřeli nízkoprahový klub U-kryt. Po vzniku organizačních jednotek jsme změnili název sdružení, a to na nynější o.s. Filadelfie B.U.S. byl přepraven do Frýdlantu nad Ostravicí, kde sloužil k rozvoji již probíhající terénní práce. V Oldřichovicích jsme dokončili stavbu dvou velkýchrodinných domů pro pěstounské rodiny, v nichž dnes žijí dvě rodiny s celkem 11 dětmi Zakoupili jsme pozemky v lokalitě Třinec - Karpentná ke stavbě čtyř dalších domů pro pěstounské rodiny. Ukončili jsme činnost Kontaktního místa B.U.S. ve Frýdlantu n.o Při nízkoprahovém klubu U-kryt začínáme pravidelnou terénní práce s dětmi a mládeží. Dokončili jsme stavbu prvního domu v lokalitě Karpentná, 2009 Založili jsme klub FrK, jehož prostřednictvím zajišťujeme všestrannou podporu pěstounským rodinám, včetně odborného poradenství a odlehčovacích služeb 6

7 2010 Začali jsme poskytovat služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve Frýdlantu n.o., s převažující terénní prací. Přístav Oldřichovice dokončil druhý dům v Karpentné a jeho projekt Děti patří do rodiny" získal ocenění Projekt roku" Nadace OKD a rovněž byl nominován na cenu Nadace O Nízkoprahový klub U-kryt se po úspěšném auditu stal členem České asociace streetwork. V lokalitě Karpentná jsme zahájili stavbu dalšího domu pro pěstounské rodiny Ukončili jsme poskytování služby NZDM ve Frýdlantu n.o. Dokončili jsme stavbu třetího domu v Karpentné. V domech dnes žijí tři rodiny s celkem 13 dětmi. Ředitel Přístavu Oldřichovice Bruno Heider získal ocenění Osobnost roku nadace OKD 7

8 Struktura Valná hromada Revizní komise Představenstvo Výbor Nízkoprahový klub U-kryt Oldřichovice Karpentná FrK Filadelfie rodinám Klub o.s. Filadelfie Filadelfie - Přístav Oldřichovice 8

9 Orgány sdružení Představenstvo: Předseda: Martin Dubčák, B.Th., koordinátor NZDM Členové: Jaroslav Lofítek, pastor Apoštolské církve, sboru Frýdek-Místek Bogdan Lach, lektor, pracovník s mládeží Výbor: Vedoucí střediska: Bruno Heider, duchovní Zástupce vedoucího: Ing. Ivo Sysala, fundraiser, pěstoun Člen výboru: Petr Walach, předseda Národní rady Royal Rangers v ČR 9

10 Nízkoprahový klub U-krytU Poslání Nízkoprahový klub U-kryt poskytuje služby dětem a mládeži v nepříznivé životní situaci. Pomáhá jim tyto životní situace zvládat, podporuje je v samostatnosti a začlenění do společnosti, společně s nimi hledá cesty vedoucí ke zkvalitnění jejich života. Vytváří podmínky pro smysluplné trávení volného času a usiluje o pozitivní změny v životním stylu dětí a mládeže. Cíle vyhledat, kontaktovat děti a mládež v potřebách poskytovat jim podporu v obtížných životních situacích a posilovat jejich schopnost zvládat je snižovat rizika vyplývající z konfliktního životního způsobu a rizikového chování motivovat děti a mládež k odpovědnému přístupu k životu umožnit jim smysluplně trávit volný čas, podporovat jejich vlastní aktivity Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež sociální služba dle 62 zákona č. 108/2006 Sb. Kontakt: Jiřího z Poděbrad 3109, Frýdek-Místek tel.: , mobil: www. filadelfie.cz Poskytované služby výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Komu je služba určena Dětem a mládeži z města Frýdek-Místek, věkových skupin 7-12 a let, které: zažívají obtížné životní situace nebo jsou jimi ohroženy dávají přednost pasivnímu trávení volného času nemohou nebo nechtějí se zapojit do standardních volnočasových aktivit mají rizikový či společností nepřijímaný životní styl. 10

11 Nízkoprahový klub U-kryt nabízí: volný vstup a pobyt v U-krytu možnost přijít a trávit v U-krytu svůj volný čas, vykonávat osobní činnosti (příprava do školy, četba, rozhovory s kamarády) zázemí pro volnočasové aktivity stolní tenis, stolní fotbal, šipky, stolní hry; floorball, minigolf, dále také vybavení hudební, pracovní a počítačové dílny; lezecká stěna zábavné, vzdělávací, preventivní a jiné programy klub Exit, činnosti ve videodílně, hudební akce, videoprojekce, soutěže a hry; podpora v realizaci nápadů a iniciativ dětí a dospívajících pomoc a podpora v problémových situacích základní poradenství, pomoc při orientaci v životní situaci, podpora samostatného zvládání problémů, informační servis, doprovázení, zprostředkování odborné návazné pomoci, pomoc s doučováním terénní práce - streetwork poskytování služeb v terénu, vyhledávání a kontaktování dětí a mládeže v místech jejich přirozeného setkávání, volnočasové aktivity a podpora ve zvládání problémových situací Zásady poskytovaných služeb Nízkoprahovost Odstraňujeme bariéry, které by mohly bránit dětem a dospívajícím ve využívání služeb. Vstup je zdarma, dítě smí přijít a odejít dle svého uvážení, nevyžadujeme pravidelnou docházku. Bezpečí Vytváříme prostředí, ve kterém se děti a dospívající mohou cítit bezpečně, akceptováni. Partnerství S partnerským přístupem domlouváme způsob využívání služby, respektujeme jejich rozhodnutí a volbu, hovoříme o následcích, které s volbou souvisí. Individuální přistup Každému dítěti a dospívajícímu se věnujeme individuálně, reagujeme na jeho aktuální potřeby a požadavky. Komplexnost Podporujeme děti a dospívající nejen ve zvládání obtížné životní situace, ale také v celkově zodpovědném přístupu k životu, v rozvíjení sociálních a tvůrčích dovedností, v aktivním trávení volného času. 1

12 ROK 2013: Klub byl využíván především dětmi a mládeží ze sídliště Slezská, zejména věkovou skupinou let. V průběhu roku k nám zavítalo více než 280 dětí a dospívajících. Jako obvykle, vyšší návštěvnost (až 70 dětí denně) byla v zimních měsících. V létě jsme se ve zvýšené míře věnovali práci v terénu, na ulicích sídliště Slezská a v dalších částech Frýdku-Místku. V rámci individuální práce jsme dětem a mládeži pomáhali ve zvládání jejich problémových životních situací. Nejčastěji se týkaly jejich vztahů s vrstevníky, vztahů v rodině, jejich identity, zvládání školy, jejich rizikového chování. Jeden den v týdnu děti mohly využít kontaktní hodiny (Naslouchárna), v níž se pracovníci hlouběji věnují jednotlivým dětem nebo malým skupinám. Tuto nabídku využívaly průměrně 4 děti týdně. V tomto roce jsme uskutečňovali projekt S hudbou to zvládám lépe, pro který jsme získali podporu Nadace OKD a sbírkového projektu Pomozte dětem. Usilovali jsme v něm o aktivizaci dětí a mládeže a prevenci rizikového chování s využitím hudby jako častého důležitého prvku v životě mladých lidí. Podporovali jsme začínající rapery a kapely, které měly možnost zkoušet v hudební zkušebně klubu a také si svépomocí pořídit nahrávku a uspořádat koncert v prostorách klubu. Dále v U-krytu probíhala hudebně zaměřená aktivita Fusion, kdy tým dobrovolníků zajišťoval jednou týdně nácvik a skupinové programy. Kromě snahy o zdokonalení hudebního talentu je součástí Fusionu důraz na rozvoj dobrých vrstevnických vztahů a hodnot. Na program přicházelo průměrně 26 mladých lidí. Vyvrcholením jejich snahy bylo několik veřejných vystoupení v U-krytu i na jiných místech ve Frýdku-Místku a okolí. Uskutečnili jsme 10 programů Exit, jež se zaměřují na posilování prosociálních postojů a prevenci rizikového chování a v návaznosti na ně tři víkendové pobyty (celkem 51 účastníků), kde jsme hlouběji pracovali s tématy aktuálními pro děti a dospívající. Snížení finanční podpory a zhoršení personálního zajištění nám však nedovolilo v plánovaném rozsahu vykonávat terénní práci, po prázdninách rovněž došlo i ke zkrácení otevírací doby klubu. Doba poskytování služby KLUB STREET WORK školní rok: PO-PÁ 14:00-19:00 od 9/2013 bez středy letní prázdniny: ÚT, ST, ČT 9:00-13:00 zima: ÚT 14:00-18:00 jaro/podzim: ÚT, ČT 14:00-18:00 letní prázdniny: PO 14:00-19:00, ÚT, ST 14:00-18:00 12

13 Statistika KLUB STREETWORK Počet klientů 172 dnů poskytování služby kontaktů kontaktní práce intervencí Pracovní tým nízkoprahového klubu U-kryt v roce 2013 koordinátor NZDM: Martin Dubčák, B.Th. (od 10/2002) evangelikální teologie, kurz Sociální pracovník sociální pracovníci: Marie Ondřejová, DiS. (10/2009-3/2013), VOŠ sociální práce Bc. Marcela Holomková, DiS. (od 10/2007) VOŠMT, OSU - poradenství v sociální práci kontaktní pracovníci: Jiří Siuda (4/ /2013) SOU s maturitou, kurz Pracovník v sociálních službách Zuzana Petrová (od 9/2013) studium VOŠ sociální práce Příběh bývalého klienta Do U-krytu jsem začala chodit, když mi bylo asi 13 let. Přivedli mě sem kamarádi ze základní školy, kteří byli nadšeni nabídkou her a hlavně možností trávit čas uvnitř, třeba pokud venku prší. Hráli jsme různé hry, povídali si, někdy organizovali akce. Velmi ráda také vzpomínám na víkendové pobyty které tito lidé pořádali, a my jsme se vždy skvěle bavili. Období strávené v U-krytu patří k těm, na které vzpomínám opravdu ráda. Měla jsem tam přátele a hlavně jsem věděla, že mohu kdykoliv přijít za některým z pracovníků a poprosit je o pomoc či radu. Věděla jsem, že se mi budou snažit pomoci, jak nejlépe umí. Pomohli mi docela bezpečně projít dospíváním, kdy jsem viděla, jak někteří z mých kamarádů se potýkají s těžkými problémy. Byla to i má zkušenost s U-krytem a jeho pracovníky, která přispěla k tomu, že jsem se po střední škole a nějaké době práce, nakonec rozhodla studovat VOŠ sociálního směru a měla tak možnost v budoucnu pomáhat potřebným lidem. 13

14 Hospodaření o.s. Filadelfie, IČ

15 Poděkování Děkujeme všem, kteří nás v roce 2013 jakoukoli formou podpořili - finančně, spoluprací, radou či dobrovolnickou pomocí. Statutární město Frýdek-Místek Finančně nás podpořili: Ministerstvo práce a soc. věcí, Statutární město Frýdek- Místek, Nadace rozvoje občanské společnosti - sbírkový projekt Pomozte dětem, Nadace OKD, Církev bratrská - sbor Frýdek-Místek Spolupracovali s námi: Terénní služba Rebel, nízkoprahové kluby z PS NZDM MSK, sbor Apoštolské církve ve F-M, o.s. Inspiration Jako dobrovolníci nám pomáhali: J. Lofítek, P. Adámek, J. Siuda, P. Mauler, P. Dubčáková, M. Kubart, M. Bílek, J. Novák, M. Marko, V. Ochman, I. Homola, Z. Petrová, M. Ondřejová, M. Sklář, O. Krumplovič. 15

16 Filadelfie - Přístav Oldřichovice Poslání Středisko Přístav Oldřichovice vzniklo totiž s jasnou vizí: Pomoci co nejvíce opuštěným dětem z dětských domovů a kojeneckých ústavů přejít do rodinného prostředí, kde získají mnohem lepší základy pro svůj budoucí život. Hlavní činnosti: Postupně se naše činnost diferencovala do tří samostatných, ale přesto silně provázaných oblastí: Historie V průběhu prvních tří let naší činnosti jsme postavili první dva domy v Oldřichovicích a vyhledali pro ně jejich nové obyvatele dvě začínající pěstounské rodiny z Ostravy, které si chtěly vzít více dětí do své péče, ale v panelákovém bytě už pro ně nebylo místo. Poté, co se tyto rodiny zabydlely a hlavně rozrostly, jsme se rozhodli v této úspěšné činnosti pokračovat. V roce 2007 jsme zakoupili nový a větší stavební pozemek v krásném podhorském prostředí v Třinci- Karpentné a vypracovali projekt na výstavbu dalších čtyř domů. První z nich byl dokončen v roce 2008, druhý roku 2010, třetí 2012 a čtvrtý je ve výstavbě. Postupně však vyvstala další velká potřeba: Pěstounské rodiny potřebují ke své náročné službě kvalitní zázemí. Nabídli jsme jim tedy další služby především v oblasti poradenství a dalšího vzdělávání. Časem přibyly i některé služby odlehčovacího charakteru. Vznikl tak klub Filadelfie rodinám, zkráceně FrK. V rámci tohoto klubu mají pěstouni možnost využívat bezplatně naši terénní psychologickou poradnu, účastnit se pravidelných setkání, různých vzdělávacích seminářů i vyloženě relaxačních oddechových programů. V roce 2013 jsme také díky evropským strukturálním fondům zavedli novou službu pečovatelka. Je pro nás potěšující, že tyto služby dnes již zdaleka nevyužívají jen naše rodiny z námi postavených domků, ale pěstouni z celého regionu Třinecko a sporadicky i ze vzdálenějších koutů republiky. 16

17 Výsledky a ocenění Postavili jsme první dva domy v Oldřichovicích (2006), kde dnes žijí dvě rodiny s celkem 11 dětmi. Postavili jsme další dům v lokalitě Třinec-Karpentná (2008), kde se nastěhovala rodina se dvěma postiženými dětmi. Poté si vzali do své péče další tři Zorganizovali jsme již 7 celostátních setkání pěstounů a řadu menších akcí tohoto druhu. V roce 2010 a 2012 jsme dokončili výstavbu dalších dvou domů pro pěstounské rodiny v lokalitě Třinec Karpentná. Nyní už jsou obydleny dvěma rodinami s celkem osmi dětmi. Získali jsme pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Založili jsme klub Filadelfie rodinám (tzv. FrK), kde nabízíme náhradním rodinám různé servisní a odlehčovací služby. Zahájili jsme nový projekt Radíme pěstounům, v rámci kterého poskytujeme bezplatné poradenské služby pěstounským rodinám v celé řadě oblastí (přijetí dítěte, výchova, škola, praktická pomoc, volný čas atd.) Ve spolupráci s agenturou KaPa Třinec nabízíme pěstounům služby dvou pečovatelek. Náš projekt Děti patří do rodiny byl nominován na cenu Nadace O2 a získal ocenění Projekt roku 2010 nadace OKD. Ředitel sdružení, p. Bruno Heider získal ocenění Osobnost roku 2012 Nadace OKD. 17

18 Rok 2013 Tento rok přinesl pro naši činnost několik zásadních událostí. Jednak v oblasti náhradní rodinné péče začala platit úplně nová pravidla daná dlouho připravovanými změnami v zákonech. Podrobněji o tom píšeme na jiných místech této výroční zprávy. A navíc se nám přihlásila další začínající pěstounská rodina z Ostravy, která má zájem vstoupit do našeho projektu. To pro nás znamenalo začít intenzivně pracovat na zahájení výstavby již šestého rodinného domku, aby si mohli vzít více dětí do své péče. Každý dům znamená investici ve výši zhruba 3,5 miliónu korun. Od roku 2008 se však jako mnoho dalších potýkáme se ztíženou ekonomickou situací v celé republice. Nespoléháme již v takové míře jako kdysi na granty a dotace z nadačních fondů a státní samosprávy a oslovujeme více firmy přímo z našeho regionu. Za tímto účelem jsme také uspořádali v listopadu 2013 adventní benefiční koncert s Lenkou Filipovou, kde jsme tyto sponzorské firmy přizvali ke spolupráci. Čistý výtěžek koncertu jsme použili hlavně na výstavbu základové desky pro zmiňovaný šestý dům, který bude stát rovněž v místní části Třinec - Karpentná. První rok novely zákona Od nabyla účinnosti dlouho připravovaná novela zákona č. 359 /1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí. Tato novela má jako hlavní cíl dostat děti z dětských domovů do rodin a to ve větší míře, než dosud. Její tvůrci přišli s myšlenkou vytvoření sítě velkého množství malých profesionálních pěstounských rodin. Stát výrazně podpořil náhradní rodiče, především pak ty, kteří si vezmou do své péče jedno až tři děti. Zároveň také podpořil organizace, které jim zajišťují nejrůznější služby, především pak kontinuální vzdělávání. S tím jde ruku v ruce i větší propagace náhradního rodičovství, kterou jsme mohli v uplynulém roce zaznamenat. Mrzí nás však, že zároveň je potlačován model léty prověřených a osvědčených velkých pěstounských rodin, které preferuje Filadelfie. Pro mnohé rodiny je tak nyní daleko obtížnější získat další děti do své péče. Zda se autorům novely podaří získat dostatečný počet náhradních rodičů nebo zda se časem vrátí k podpoře velkých stabilních rodin, ukážou zřejmě až budoucí léta. Obáváme se, že to souvisí s krizí rodiny jako takové. Pokud však bude v našich silách, budeme chtít i nadále pomáhat nejen velkým pěstounským rodinám, ale podporovat model tradiční křesťanské rodiny obecně. 18

19 FrK - Filadelfie rodinám - klub Uplynulý rok 2013 byl opět v naší práci s náhradními rodinami pestrobarevný a plodný. Celý rok se nesl ve znamení Novely. Jedná se o novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí (č. 359/1999 Sb.), která vstoupila v platnost 1.ledna Ta přinesla do systému náhradní rodinné péče celou řadu zásadních změn. Mimo jiné například povinnost vzdělávání pěstounů. Jelikož jsme však vzdělávací akce pro náhradní rodiče organizovali již řadu let, dali jsme jim pouze nový rámec a částečně je i rozšířili. Zůstali jsme však věrni našemu konceptu, tedy pokud možno nabídnout na každé akci jak odborný, tak i duchovní a relaxační program. Největší akcí roku bylo dvoudenní rodinné setkání náhradních rodin v hotelu KAM v Malenovicích pod Lysou horou. Setkání se uskutečnilo na konci září a hlavním tématem byla škola. Konkrétně Škola hrou ve škole a zvláště pak v rodině. Akce se zúčastnil rekordní počet 28 rodin spolu se 70 dětmi, takže hotel byl obsazen skutečně na 100%. Podle kladné zpětné vazby byli účastníci spokojeni a těší se na příští rok. Ženy-pěstounky zažily další víkendový pobyt pod názvem OCHOZ. Květen byl sice deštivý a chladný, ale uvnitř chaty bylo ženám příjemně. Vzdělávání, besedy, masáže, výtvarné dílny, společné jídlo a večerní povídání, to vše přispělo k načerpání potřebných sil. Jeden z našich pravidelných projektů je i tzv. Neděle o páté. Jedná se o komornější setkání zhruba desítky náhradních rodičů v nedělním odpoledním čase, kde je možno se nejen něco dozvědět, ale hlavně prodiskutovat s odborníky i s praktiky různá palčivá témata. Novinkou roku byly celkem dvě korálkové dílny. Sešly se mámy-pěstounky se svými dcerami a společně, posíleny kávou a zákuskem, vyráběly šperky. Bylo veselo, odpoledne uteklo velmi rychle a mile. Šperky byly předány prodejní výstavě, která proběhla v rámci Benefičního koncertu s Lenkou Filipovou. Jedna korálková sada putovala i zpěvačce, jako poděkování za koncert. 19

20 V průběhu celého roku nadále probíhala terénní psychologická poradna pro pěstounské rodiny. Tuto službu využilo několik desítek náhradních rodin. Rodiče měli také možnost obrátit se na naši pedagogickou poradnu. Tuto službu využilo kolem 10 rodin s dětmi, které vyžadují zvláštní pedagogickou péči. Zásadní novinkou pro nás bylo také zavedení nové služby Pečovatelka. Tento projekt jsme zahájili v polovině roku Jednalo se o praktickou pomoc náhradním rodinám. Pečovatelka docházela během týdne do 7 rodin, kterým pomáhala dle potřeby v domácnosti nebo s dětmi. Tato činnost probíhala ve spolupráci s agenturou KaPa Třinec, která zajistila grant ESF a poskytla tak finanční zajištění. V roce 2014 bychom rádi udrželi nabídku všech stávajících služeb a rozšířili je o sociální poradnu. Celkově zůstává naším cílem podporovat všestranně náhradní rodiny v našem regionu a nepřímo tak propagovat náhradní rodinnou péči. 1000x100 Náš program 1000x100 je PR projekt na podporu individuálního dárcovství. Cílem této veřejné sbírky je získání tisíce pravidelných přispěvatelů, kteří budou pravidelně podporovat naši činnost stokorunou měsíčně. Od vyhlášení veřejné sbírky s tímto názvem v roce 2009 do konce roku 2013 zaslali tito individuální dárci na podporu náhradní rodinné péče takřka půl miliónu korun. Všem přispěvatelům velice děkujeme. Spolupráce Městský úřad Třinec stavební povolení, kolaudační řízení, dohody o výkonu PP, podpora naší činnosti obecně Krajský úřad Ostrava veškeré agenda spojená s vyřizováním jednotlivých žádostí o svěření dítěte do pěstounské péče, kontrola naší činnosti v rámci SPOD Royal Rangers nabídka volnočasových aktivit pro děti z pěstounských rodin Kvalifikační a personální agentura Třinec spolupráce v rámci projektu Cílem je zaměstnání (2 pracovní místa pečovatelek pro pěstouny) Slezská diakonie a Bunkr uzavírání dohod s pěstouny o výkonu pěstounské péče, odborné poradenství Nadace Terezy Maxové dlouhodobá spolupráce především v oblasti všestranné podpory a vzdělávání pěstounů i jejich dětí ostatní neziskové organizace z oblasti náhradní rodinné péče (Asociace náhradních rodin, Rozum a Cit, Sdružení pěstounských rodin Brno atd.) propagace náhradní rodinné péče a zavádění novelizace zákona o SPOD do praxe 20

21 Hospodaření Filadelfie - Přístav Oldřichovice, IČ:

22 Poděkování Všem sponzorům velice děkujeme za přízeň a podporu, bez které bychom nemohli realizovat žádný z našich projektů Díky vám tak mohou další a další děti odsouzené k životu v ústavu poznat, co to znamená mít skutečný domov. Děkujeme také desítkám a stovkám nejmenovaných dárců, kteří jsou zapojeni do programu 1000x100, za vaše pravidelné příspěvky na naši činnost. S jejich pomocí můžeme významně podporovat pěstounské rodiny v našem regionu. Generální sponzor roku 2013 Hlavní sponzor roku 2013 Další dárci 22

23 Město Třinec Ve spolupráci s Kvalifikační a personální agenturou Třinec realizujeme projekt "Cílem je zaměstnání" financovaný z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ. Děkujeme i dalším dárcům: Advokátní kancelář - JUDr. L. Polách, Apoštolská církev, sbor Oldřichovice, Apoštolská církev, sbor Prostějov, Distep, Ergon - chráněná dílna. 23

24 Výhled na rok 2014 Hlavním cílem pro nastávající rok bude zásadně pokročit ve výstavbě již šestého domu, na který netrpělivě čekají naši noví pěstouni. Další těžiště naší budoucí práce vidíme u dospívajících dětí, které budou zanedlouho odcházet z pěstounských rodin a budou se snažit o samostatný život. Bylo by krásné, kdyby si každé z těchto dětí našlo partnera a po svatbě odešlo z domu do vlastního bytu. Nicméně zkušenosti ukazují, že tyto děti jsou tím, co prožily v raném dětství natolik poznamenané, že se to zdaleka ne vždy podaří. Mnohé z nich potřebují ještě výraznou pomoc alespoň na přechodnou dobu při svých pokusech o osamostatnění. Těmto mladým lidem bychom chtěli nabídnout tzv. startovací byty, či nějakou jinou formu podporovaného bydlení, kde by již sice žili sami, ale měli by stále možnost obrátit se kdykoliv na svého asistenta. Ten by jim pomohl vést domácnost, najít si práci, rozumně hospodařit, vyřídit nezbytné věci na úřadech apod. Zároveň by dohlížel na to, aby se jejich život nezvrtnul nežádoucím směrem (dluhová spirála, gamblerství, drogy, prostituce atd.). V prvé řadě se pokusíme najít partnerskou organizaci, která má s tímto druhem sociální služby praktické zkušenosti, a se kterou bychom mohli dlouhodobě spolupracovat. Druhá varianta je vybudovat tuto službu sami. Ivo Sysala Přístav Oldřichovice

25

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže, Emy Destinové 1, 370 05 (Středisko) Název pracoviště: NZDM Oráč Místo poskytování služeb: Komunitní centrum na sídlišti Máj, A.

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby Údaje o poskytované sociální službě I. Poskytovatel sociální služby Název poskytovatele Městská charita České Budějovice Sídlo Žižkova 12/309, České Budějovice Telefon 387 718 208, 387 718 349 E-mail info@mchcb.cz

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. 1 ČESKÝ BROD SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Personální obsazení 3,8 úvazku + 0,6 úvazku pracovnice pro práci s pěstounskými rodinami /do konce r.

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 15. března 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 2013-2017 Město Třinec realizuje střednědobé plánování již od r. 2005 Jedná se o čtvrtý komunitní plán města Třince

Více

Poslání sdružení. Úvodní slovo

Poslání sdružení. Úvodní slovo Úvodní slovo Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Tato Kristova slova se někdy na počátku předchozího roku hluboko usadila v mém srdci a mé

Více

Farní charita. Dvůr Králové nad Labem

Farní charita. Dvůr Králové nad Labem Farní charita Dvůr Králové nad Labem Výroční zpráva za rok 2009 Slovo ředitele Předkládáme Vám Výroční zprávu Farní charity Dvůr Králové nad Labem za rok 2009. Snažíme se zde popsat a přiblížit Vám naši

Více

Náhradní rodiny Ústeckého kraje, občanské sdružení

Náhradní rodiny Ústeckého kraje, občanské sdružení Náhradní rodiny Ústeckého kraje, občanské sdružení Výroční zpráva za školní rok 2011 V Peruci dne 31.1.2012 Zpracoval: Ing. Ivo Kraus, hospodář sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ROK 2011 Část

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Standard č. 1 Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby Vydal: Mgr. Bc. Romana Svobodová Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Datum: 11. 12. 2014 Revize č.: Stran: 1-5 Kritérium 1a Pověřená

Více

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Vážený čtenáři, dostává se Vám do rukou historicky první výroční zpráva občanského sdružení For-Teenager Apel, které v Jičíně poskytuje sociální

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK "nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života". Pomáhá lidem

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc.

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. Výroční zpráva 2014 Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. ABC o.p.s. Telefon 720 183 128 Karola Šmidkeho 1823/9 708 00 Ostrava - Poruba www.autistickedite.cz info@abc-ops.cz

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2015 1 Obsah Kontaktní údaje... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika za rok 2015...

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka NABÍDKA SLUŽEB KLUBU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍN Služby poskytované nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Klub dětí a mládeže jsou rozděleny do třech oblastí podle míry nízkoprahovosti, přístupnosti klientům.

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

Zkušenosti s PPPD z pohledu doprovázející služby pro pěstounskou rodinu na přechodnou dobu. Amalthea o.s. Ria Černá

Zkušenosti s PPPD z pohledu doprovázející služby pro pěstounskou rodinu na přechodnou dobu. Amalthea o.s. Ria Černá Zkušenosti s PPPD z pohledu doprovázející služby pro pěstounskou rodinu na přechodnou dobu Amalthea o.s. Ria Černá Co je doprovázení - terénní sociální pracovník v rodině dle potřeb členů rodiny - úkoly

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 HISTORIE Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence zneužívání návykových látek

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

NSDM v Proxima Sociale o.p.s. Programy pro děti a mládeţι Jarka Janíčková, Radek Skřivan

NSDM v Proxima Sociale o.p.s. Programy pro děti a mládeţι Jarka Janíčková, Radek Skřivan NSDM v Proxima Sociale o.p.s. Programy pro děti a mládeţι Jarka Janíčková, Radek Skřivan O NÁS Nízkoprahové kluby pro děti a mládež znamená - podpora při vykročení z dětství do dospělosti, nikoliv bezbariérový

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Katalog vzdělávacích aktivit Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Pobočka Karviná, Orlová 2. pol. 2017

Katalog vzdělávacích aktivit Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Pobočka Karviná, Orlová 2. pol. 2017 Katalog vzdělávacích aktivit Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Pobočka, Orlová 2. pol. 2017 http://pestouni.slezskadiakonie.cz/ Vážení pěstouni, v tomto katalogu Vám předkládáme nabídku vzdělávacích

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Klubu Nezbeda

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Klubu Nezbeda PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY v Klubu Nezbeda Vytvořily: Mgr. Alena Kopidolová vedoucí Klubu Nezbeda sociální pracovnice Jana Boščíková pracovnice v sociálních službách kontaktní osoba pro dobrovolníky Mgr.

Více

Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II.

Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II. Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II. 1. Označení služby : Dům Agapé II. 2. Forma sociální služby: ambulantní, terénní 3. Působnost služby: Krupka 4. Poskytovatel sociální služby: Oblastní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince ROK 2015

Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince ROK 2015 Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince 2015 2017 ROK 2015 Plán rozvoje rodinné politiky města Třince na léta 2015 2017 byl schválen Zastupitelstvem města Třince na jeho 3. zasedání

Více

Občanské sdružení PROSPE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

Občanské sdružení PROSPE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Občanské sdružení PROSPE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 PROSPE o.s. Biskupcova 39 Praha 3, 130 00 Vize a poslání Cílem sdružení je poskytovat služby v oblasti prevence sociálně patologických jevů s důrazem

Více

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano Výroční zpráva 2013 Občanského sdružení Ano, ano V našich projektech nabízíme spolupráci všem, kterým není lhostejný osud dětí i dospělých a věří, že se vždy dá najít možnost, jak pomoci. 1 Základní údaje

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy v ČR, Petržílkova 2565/23, Praha Nízkoprahové zařízení

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracoval(a): Mgr. Jaroslava Krömerová Datum: 30. 11. 2016 Kdo sociální služby zřizuje? Zřizovatelé MPSV, kraje, obce Nestátní neziskové organizace Podnikatelské subjekty (FO,

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa NAŠE CÍLE

VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa NAŠE CÍLE VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa Spolek MaPa založili manželé Markéta a Pavel Vohnoutovi na jaře roku 2015 v Kosově Hoře u Sedlčan. Díky pečlivosti a cílevědomosti zakladatelů uběhlo od prvotního nápadu z rána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013

STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 1 Základní údaje o organizaci Název organizace STROP o.p.s. Právní forma organizace Obecně prospěšná společnost Sídlo organizace Dlouhá 2699 Zlín 760 01 Česká republika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot Gen. Svobody 68, Šumperk 787 01 Tel.: 583 550 237, 778 087 717 E-mail: rachot@pontis.cz Zaměstnanci Vedoucí sociální pracovník: Rýznarová Marie, DiS. Pracovníci

Více

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné.

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Město Jičín Městský úřad Jičín odbor ch věcí a zdravotnictví Analýza poskytovaných ch služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Pracovní skupina KP pro děti ohrožené

Více

Standard č. 14. Metodika odboru sociálních věcí č. 15/2014. ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 s účinností ode dne PŘÍPRAVA NA SAMOSTATNÝ ŽIVOT

Standard č. 14. Metodika odboru sociálních věcí č. 15/2014. ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 s účinností ode dne PŘÍPRAVA NA SAMOSTATNÝ ŽIVOT MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Standard č. 14 Metodika odboru sociálních věcí č. 15/2014 ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 s účinností ode dne 01.05.2016 PŘÍPRAVA

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS)

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Vedoucí projektu Účetní Asistent Koordinátor terénních pracovníků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK FAUST, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK FAUST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 FAUST, o.s. Statutární zástupci: Bc. Jana Hajderová Ing. Naděžda Antošová, PhD. Jiří Němec HISTORIE FAUST, o.s. FAUST, o.s. bylo založeno v říjnu roku 1999. K hlavním cílům činnosti

Více

Transformační plán Zámku Nová Horka, p. o. na léta

Transformační plán Zámku Nová Horka, p. o. na léta Transformační plán Zámku Nová Horka, p. o. na léta 2016-2020 Poskytovatel název poskytovatele Zámek Nová Horka, příspěvková organizace statutární zástupce Mgr. Lukáš Spurný právní forma Příspěvková organizace

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR

Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR PhDr.Hana Pazlarová, Ph.D. Katedra sociální práce, FF UK, Praha Kontakt: hana.pazlarova@ff.cuni.cz Katedra sociální práce provedla v letech

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Obsah Úvodní slovo Občanské sdružení ABC Poslání společnosti Základní údaje Personální složení občanského sdružení ABC Změna právní formy Základní údaje

Více

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet Výroční zpráva za rok 2015 Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet podmínky pro plnohodnotný život lidí s handicapem prostřednictvím poskytování sociálních služeb. Obsah Úvod...3 Základní

Více

Posláním naší organizace je: Integrace zdravotně postižených v produktivním věku, studentů a osob nad 50 let Ochrana životního prostředí

Posláním naší organizace je: Integrace zdravotně postižených v produktivním věku, studentů a osob nad 50 let Ochrana životního prostředí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Poslání organizace 3. Základní informace 4. Činnosti a akce 5. Hospodaření organizace 6. Spolupráce 7. Poděkování za pomoc a podporu 8. Kontakty Úvodní slovo:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: 22664742 Výroční zpráva 2015 OBSAH Úvodní slovo Poslání a cíle Základní informace o organizaci Historie Naši činnost podpořili Činnost v roce

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více