Starohamerský. zpravodaj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Starohamerský. zpravodaj"

Transkript

1 Starohamerský zpravodaj ÚNOR 2014 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY

2 STAROSTA OBCE ve Starých Hamrech S V O L Á V Á ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NA pátek 14. března 2014!!! POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce 4. Zpráva o činnosti obce od posledního zasedání zastupitelstva obce 5. Hlavní pořad jednání: Zařazení naší obce do Místní akční skupiny Pobeskydí, nebo souhlas se zřízením a členstvím v Místní akční skupině Frýdlantsko Beskydy na období Projednání dohod o poskytnutí příspěvku na údržbu nemovitostí Projednání výsledku hospodaření Základní školy Staré Hamry za rok Diskuse 7. Závěr Zasedání se koná v kulturním domě, začátek v hodin Starosta obce Staré Hamry Bc. Jan Klepáč

3 U S N E S E N Í z 26. zasedání zastupitelstva obce Staré Hamry, konaného dne v kulturním domě na Samčance Zastupitelstvo obce Staré Hamry 1. schvaluje: 26/1/1 Navržený hlavní program jednání zastupitelstva. 26/1/2 Členy návrhové komise pana Petra Lukeše a pana Ivana Červenku. 26/1/3 Ověřovatele zápisu paní Dagmar Valáškovou a pana Václava Ondru. 26/1/4 Zadat vypracování dvou energetických auditů: - na rekonstrukci zdroje tepla v budově OÚ, - na rekonstrukci otopné soustavy v budově základní školy. 26/1/5 Realizaci rekonstrukce otopné soustavy v budově základní školy a vybudování teplovodního potrubí mezi obecním úřadem a základní školou. 26/1/6 Realizaci rekonstrukce zdroje tepla v budově OÚ. 26/1/7 Rozpočtové opatření č. 1/2014 ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení. 26/1/8 Poskytnutí dotace na rok 2014 Charitě Frýdek-Místek se sídlem Frýdek- Místek, F. Čejky 450, , IČ ve výši ,- Kč na činnost Poradenského centra ve Frýdlantu nad Ostravicí. 2. bere na vědomí: 26/2/1 Zprávu o činnosti obce od posledního zasedání zastupitelstva obce. 3. rozhodlo: 26/3/1 Přeřadit bod o začlenění obce Staré Hamry do Místní akční skupiny Frýdlantsko-Beskydy či Místní akční skupiny Pobeskydí na příští zasedání zastupitelstva obce. Starosta obce : Bc. Jan Klepáč Ověřovatelé zápisu: Dagmar Valášková Václav Ondra

4 Celková rekapitulace příjmů a výdajů obce Staré Hamry k Příjmy rozpočet 2013 po úpravách plnění 2013 Daně z příjmů, DPH , ,52 Daň z nemovitostí , ,01 Poplatky , ,11 Dotace , ,00 Silnice, komunikace , ,00 Pitná voda, služby , ,00 Kultura 63500, ,00 Bytové, nebytové hosp , ,60 Odpad. hospod., služby , ,50 Soc. služby 52300, ,00 Místní správa, splátky dluh , ,93 Celkem příjmy , ,67 Výdaje rozpočet 2013 po úpravách plnění 2013 Silnice, doprava , ,90 Pitná voda, stočné , ,33 Školství ( ZŠ a MŠ) , ,00 Kultura,knihovna, tělovýchova, ostatní záj. činnost , ,68 Zdravotnictví , ,00 Bytové hospodářství 26000, ,10 Veřejné osvětlení , ,37 Pohřebnictví 4300, ,00 Odpadové hospod., služby , ,80 Péče o vzhled obce, zeleň , ,23 Dary obyvatelstvupříspěvek na údržbu nemovitostí , ,00 Sociální služby , ,97

5 Požární ochrana , ,54 Zastupitelstvo , ,20 Volby 31424, ,00 Činnost místní správy Mzdy, odvody , ,00 Drobný dlouh. majetek, ochranné pomůcky, materiál, knihy, tisk , ,60 Energie-voda, palivo, PHM , ,74 Služby pošt,telekomunikací, peněžních ústavů , ,28 Konzultační poradenské a právní služby 39930, ,00 Nákup ostatních služeb, opravy a údržba , ,36 Dary a transfery(členské příspěvky), ost. neinv. výdaje 61290, ,20 Poplatky 4500, ,00 Budovy, stavby, stroje , ,30 Daně a poplatky SR , ,00 Celkem výdaje , ,60 Rozdíl mezi příjmy a výdaji je ,07 Kč- úspora 2013 Jana Janošcová, rozpočet, účetnictví...zprávičky ze školy I když je měsíc únor nejkratším měsícem v roce, v naší škole byl doslova nabitý akcemi. Dovolte mi, abych Vás s těmito akcemi, jejich průběhem i výsledkem, stručně seznámila. 4. února proběhl Zápis do 1. ročníku. Dle očekávání se dostavilo 5 budoucích prvňáčků v doprovodu svých rodičů. Protože všichni adepti prokázali patřičné znalosti a dovednosti, byli přijati. V září se tedy budeme těšit na 3 nové žačky a 2 nové žáky. Ve školním roce 2014/2015

6 bude naši školu navštěvovat celkem 31 žáků (včetně jedné žákyně s tzv. domácím vzděláváním). V pátek 7. února se konal již tradiční Školní karneval. Stejně jako v minulých letech se ho zúčastnilo velké množství dětí z Hamer, Bílé i širokého okolí. Děti, i jejich doprovod, se díky skvělé zábavě neúnavně bavil až do pozdních večerních hodin. Velkou radost udělala dětem i bohatá tombola, za což děkujeme sponzorům, zejména OÚ Staré Hamry a OÚ Bílá. V týdnu od února absolvovali naši žáci lyžařský kurz. Pod vedením zkušených instruktorů ze SUN ski zdokonalovali svá lyžařská umění. Týden na svahu patří mezi nejoblíbenější akce roku a žáci si ho náležitě užili. Za zmínku určitě stojí i fakt, že děti naší školy mají lyžařský kurz díky příspěvku OÚ Staré Hamry zcela zdarma!!! Momentálně naši žáci mají týdenní jarní prázdniny. Přeji jim, aby si je náležitě užili. A my se na ně opět budeme po prázdninách těšit!! Mgr. Dana Petriková

7 Přírodovědný kroužek Zvu všechny děti, které ještě do kroužku nechodí. Začali jsme od 2. pololetí a kroužek má u dětí velký úspěch. Scházíme se každé úterý od hod. v KD Samčanka. V případě pěkného počasí jsme v lese a za deště v KD. Kroužek je určen hlavně pro děti naší školy, ale případný zájem dětí přespolních je vítán. Věk neomezen. Dětí se učí základy myslivosti formou her. Zaměření je však rozsáhlejší, týká se i lesní pedagogiky a ochrany lesa a přírodního prostředí. Za kroužek se platí 100,- na měsíc. Příspěvek je použit na nákup materiálů pro děti. Kroužek vede lektorka Bc. Janovská Markéta. Zatím je nás 11 a těšíme se na každého dalšího kamaráda Případné dotazy na tel.: nebo , Bc. Markéta Janovská Jak plyne čas na Šancích Snad každý v těchto končinách ví, že probíhala rozsáhlá oprava hráze vodního díla Šance. V současné chvíli jsou již opravy u konce a přehrada se může znovu naplnit. Tento fakt mne přivedl na myšlenku napsat pár vět o této výjimečné události. Díky odpuštění nezbytného množství vody potřebného k opravě hráze se odkryla místa, která byla léta pod vodou skryta. Vznikly zde také unikátní biotopy, které se staly domovem různých vzácných druhů zvířat a rostlinstva. Kolem přehrady je vyhlášena 1. zóna ochranného hygienického pásma, a tak za podpory našeho pana starosty a pana hrázného, mi bylo umožněno nafotit pár fotografií této lokality. Z povídání místních pamětníků je zřejmé, že Šance byly nejkrásnějším údolím v Beskydech. Vedla zde i železnice, která končila na Bílé. (nynější trasa cyklostezky).

8 Pro mnohé však fakt, že toto údolí bylo zaplaveno, nepřináší radost, ale zármutek a žal. Mnoho lidí tak přišlo o své milované domovy a zaměstnání. Lidem bylo poskytnuto náhradní bydlení ve Frýdlantě nad Ostravicí. Pro mladou generaci, která tehdejší časy nezažila, se nyní naskytly pohledy skýtající spousty otázek. Obyvatelé, kterým byly domy zbořeny, se do těchto končin vracet nechtějí. Připomíná jim to hrůzu, kterou tenkrát zažili. Odkryly se zde základy domečků i celá sklepení. Po celé ploše dna přehrady lze nalézt střepy hrníčků a rozbité rezavé hrnce. Ne vše si mohli tehdejší obyvatelé odnést s sebou. Můžeme vidět mosty, základy domů, sklepení i starou lipovou alej. Je nutné se zde pohybovat s velkou opatrností. Pozůstatky domečků jsou skryty pod nánosy bahna a větví. Vše je zarostlé trávou a rákosem. Však snad každé oko, které zde na chvíli spočine, potěší pohled na zasněženou krajinu zalitou zlatou barvou zapadajícího slunce, ve kterém se na břehu do nebe tyčí kamenný kostel, který stráží teď, stejně jako tehdy, život ať již nad nebo pod hladinou. Bc. Markéta Janovská

9 FLORIA KROMĚŘÍŽ sobota 03.května 2014 Obecní úřad Staré Hamry pořádá v sobotu 03. května 2014 pro občany obce zájezd s následujícím programem: Floria KROMĚŘÍŽ jarní prodejní výstava - Celostátní zahradnická výstava FLORIA JARO 2014 proběhne na Výstavišti Floria Kroměříž. Tradiční výstava je určena všem zahrádkářům, chatařům, chalupářům a milovníkům květin. Nabídka zahradníků pokryje celý sortiment od skalniček až po vzrostlé stromy. Jedna výstavní hala bude určena pro speciální výstavu řezaných jarních cibulovin, kdy se návštěvníkům představí řada druhů a novinek lilií, tulipánů a narcisů. Vstupné: dospělí: 80,- Kč rodinné vstupné: 200,- Kč děti do 10 let zdarma děti let, důchodci nad 65 let, ZTP: 60,- Kč Doplňkový program bude sestaven výběrem některých z níže uvedených možností: Betlém Horní Lideč Lidové stavby Rymice skanzen Větrný mlýn ve Velkých Těšanech Zámek Chropyně Předpokládaný odjezd účastníků 07,00 hodin. Autobus bude přistaven v 6,55 na parkovišti u obecního úřadu. Předpokládaný návrat v 18,00 hodin. Cena zájezdu 100,- Kč/ osoba. V ceně je zahrnuta doprava a vstupné na vybrané exkurze. Prosíme o závazné přihlášení účastníků a úhradu ceny zájezdu na obecním úřadě u paní Evy Balášové v termínu do 16. dubna Těšíme se na setkání s Vámi Divadelní představení NOC V BENÁTKÁCH Obecní úřad Staré Hamry pořádá zájezd do divadla Antonína Dvořáka v Ostravě na operetu NOC V BENÁTKÁCH. Termín: čtvrtek 3. dubna 2014, představení začíná v 18,30 hodin Autobus bude přistaven 17,00 hodin na parkovišti před budovou obecního úřadu, odjezd v 17,10 hodin. Prosíme všechny účastníky o dochvilnost. Cena zájezdu: dopravu hradí obecní úřad, vstupenky jednotliví účastníci (cena vstupenek cca do 180,- Kč). Na divadelní představení je zajištěn omezený počet vstupenek. Vstupenky si mohou zájemci o představení zakoupit na obecním úřadě ve Starých Hamrech u paní Evy Balášové od pondělí 10. března 2014.

10 Rok 2013 z pohledu meteorologů Jaký byl rok 2012 na Lysé hoře, nejvyšším vrcholu Moravskoslezských Beskyd? Veličina Rok 2013 Dlouhodobý % normálu průměr Průměrná teplota vzduchu 3,6 C 2,6 C rozdíl +1,0 C Úhrn srážek 1376,6 mm 1469,1 mm 93,7 % Délka slunečního svitu 1294,7 hod. 1547,0 hod. 83,7 % Max. výška sněhové pokrývky 147 cm 192 cm rozdíl - 45 cm Průměrná rychlost větru 6,7 m/s 6,6 m/s 101,5 % Průměrný tlak vzduchu 864,6 hpa 864,9 hpa 99,9 % Průměrná vlhkost vzduchu 84,8 % 84,8 % 100,0 % Maximální teplota vzduchu 29,5 C (8.8.) Minimální teplota vzduchu -17,7 C (24.3.) Maximální náraz větru 39,3 m/s (25.12.) Rok 2013 byl jako celek teplotně nadprůměrný (odchylka +1,0 C od průměru). Podílely se na tom všechny měsíce s výjimkou března a září. Nejteplejším měsícem byl červenec (průměr 13,7 C), nejchladnějším byl leden (průměr - 6,0 C). Ve čtvrtek byl překonán historický rekord (od roku 1897) maximální teploty, bylo naměřeno 29,5 C. Srážkově byl rok 2013 průměrný (93,7% normálu). Maximum srážek spadlo v září (213,5 mm), minimum srážek bylo naměřeno v dubnu (35,1 mm). Z hlediska slunečního svitu byl rok 2013 podprůměrný (83,7%). Nejvíce svítilo slunce v červnu (231,3 hod.), nejméně slunečního svitu bylo zaznamenáno v únoru (21,3 hod.), což souviselo mimo jiné i se sněhovou nadílkou. Nejvyšší sněhová pokrývka ležela na Lysé hoře dne 24. února (147 cm). Silné vichřice s nárazy přes 30 m/s se vyskytly celkem ve třech měsících leden (32,0 m/s), březen (37,1 m/s) a prosinec (39,4 m/s). Nejvyšší náraz 39,4 m/s byl zaznamenán o Vánocích Prosinec byl celkově velmi větrný. Během roku bylo na Lysé hoře pozorováno 27 bouřek, což bylo méně než v roce 2012, kdy jsme zaznamenali 33. Vladimír Ondruch, meteorologická stanice Lysá hora Přehled bohoslužeb v březnu Bílá - 10 : Bílá - 10 : Bílá - 10 : Bílá - 10 : Bílá - 10 : 30

11 Společenská kronika NAROZENINY V březnu 2014 oslaví své životní jubileum : Pan JOSEF LIŠKA 50 let Paní JANA KNAPÍKOVÁ 55 let Paní MILADA KLEPÁČOVÁ 60 let Pan JAN KLEPÁČ 60 let Pan JIŘÍ LESKA 60 let Paní MARIE DOROCIÁKOVÁ 65 let Pan FRANTIŠEK KAŇÁK 70 let Našim jubilantům k jejich výročí srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví! ÚMRTÍ Dne zemřel ve věku 60 let pan Vladimír Němec. Dne zemřel ve věku 58 let pan Radomír Filip. Nezapomeneme. Poděkování Děkujeme všem sousedům, rodině a známým za podporu věnovanou Vladimíru Němcovi a jeho nejbližším v době jeho nemoci. Rovněž bychom chtěli poděkovat za projevy soustrasti, květinové dary a doprovod na poslední cestě našeho milovaného, pana Vladimíra Němce. Za zarmoucenou rodinu manželka Zdenka

12 Předjaří na Klubové Vydává Obec Staré Hamry, vychází měsíčně Redakční rada : Lukeš Petr, Balášová Eva Číslo 2 vyšlo dne : ve Starých Hamrech Cena 1 výtisku á 6.- Kč, na všechny stálé adresy rozšiřuje bezplatně OÚ Staré Hamry. Registrační značka MK ČR E 12340

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15

Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15 Zpravodaj Občasník Číslo 4 Zima 2014/15 Informace z obecního úřadu Strana 2 Jubilanti, CCN Strana 3 Voda v krajině nevřeňské a nová tůň Strana 4 Zpráva o vývoji obce v období 2010-2014 Strana 5-8 Z pera

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/08 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým ušetřila nemalé finanční prostředky na údržbu místních komunikací a chodníků, ale zejména

Více

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014 VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE TRHOVÁ KAMENICE ČÍSLO 01/ 2015 ROČNÍK 44 U V N I T Ř T O H O T O V Y D Á N Í N A J D E T E : D O T A C E O B D R Ž E- N É V R O C E 2 0 1 4 I N F O R M A C E Z O B E C N Í H O Ú Ř A

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

Občasník č. 3 Září 2010

Občasník č. 3 Září 2010 Občasník č. 3 Září 2010 28. říjen Státní svátek výročí vzniku samostatného československého státu Svatováclavský chorál Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha! Kriste,

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 3. června 2015

2. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 3. června 2015 2015 červenec srpen září informuje spolky různé inzerce 2. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 3. června 2015 1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zasedání zastupitelstva obce a bylo přítomno

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete?

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete? www.radvanice.ostrava.cz e mail: posta@radvanice.ostrava.cz internetová televize: rab.tvova.cz Statutární město Ostrava Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice RaB NOVINY zdarma

Více

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA KANALIZACE A ČOV V

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA KANALIZACE A ČOV V Pustokamenické listy Číslo 2/2015, čtvrtletní zpravodaj, vydává Obec Pustá Kamenice, č.p. 64, 569 82 Borová, IČ: 277231, dne23.6.2015, na základě povolení Ministerstva kultury ČR číslo MK ČR E 17408 ze

Více

hlavne ˇ pevné zdraví mnoho pracovních a osobních úspechu ˇ v roce 2006 Václav Heřman Přeje za město, ale i za sebe starosta města Nová Role

hlavne ˇ pevné zdraví mnoho pracovních a osobních úspechu ˇ v roce 2006 Václav Heřman Přeje za město, ale i za sebe starosta města Nová Role Vážení spoluobčané Nové Role, Mezirolí a Jimlíkova, v minulém čísle Novorolského zpravodaje jsem bilancoval co se udělalo a co neudělalo z pohledu rozpočtu města na rok 2005. Nyní bych se chtěl vrátit

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

Aktuálně o obchvatu Obec má smlouvu pouze s Domovem důchodců ve Frýdlantě nad Ostravicí

Aktuálně o obchvatu Obec má smlouvu pouze s Domovem důchodců ve Frýdlantě nad Ostravicí Aktuálně o obchvatu Je skutečností skloňovanou ve všech pádech všemi občany naší obce obchvat. Na každém kroku se setkávají zástupci obce s dotazy téhož charakteru: bude se vůbec stavět a kdy? Rád bych

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/07 Vážení spoluobčané, na podzim loňského roku proběhly komunální volby, ve kterých jsme zvolili nové zastupitelstvo našeho města a to již prošlo několika změnami. V dnešní

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

ZPRAVODAJ OBCE ROSICE

ZPRAVODAJ OBCE ROSICE ZPRAVODAJ OBCE ROSICE Duben 2011, ročník 6, vydání 2 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, zdá se, že jaro trvalo několik dní a počasí přešlo skokem do léta. Pomalu jsme si na takový průběh změny ročních

Více

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 Předsedkyně Parlamentu ČR Miroslava Němcová a starosta města Jaroslav Král po ukončení slavnostního aktu přestřižení pásky a otevření

Více

Děti se nebojí a do školy se těší V přátelské atmosféře proběhly 3. a 4. února zápisy prvňáčků do obou sušických základních

Děti se nebojí a do školy se těší V přátelské atmosféře proběhly 3. a 4. února zápisy prvňáčků do obou sušických základních 3/2015 Aktuálně z radnice Starosta Sušice Bc. Petr Mottl se 4. února sešel v Kolinci s tamním starostou Mgr. Pavlem Princem, aby projednal společný postup v několika oblastech. Šlo zejména o plánované

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013 PODOUBRAVSKÝ VÍCEBOJ 2013 První sobotu v září prosvítilo den ještě stále hřejivé sluníčko babího léta. V areálu za sokolovnou spadl při pohledu na slunné ráno všem pořadatelům

Více

PROSINEC 2010. adresa internetových stránek: www.slatinany.cz Vítání občánků. Cestovatelské večery. Vánoční koncert.

PROSINEC 2010. adresa internetových stránek: www.slatinany.cz Vítání občánků. Cestovatelské večery. Vánoční koncert. PROSINEC 2010 adresa internetových stránek: www.slatinany.cz Vítání občánků V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 2. října 2010 paní zastupitelkou Ing. Dagmar Fryšovou slavnostně přivítání

Více