Podklady k rozpočtu obce Březolupy na rok tisk: :02 Stránka 1 z 10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podklady k rozpočtu obce Březolupy na rok 2015. tisk: 13.2.2015 12:02 Stránka 1 z 10"

Transkript

1 schváleno P Ř Í J M Y R O Z P O Č E T , ,0 daň z příjmu závislá činnost , ,0 DPFO ze OSVČ , ,0 DPPO , ,0 DPFO z kapitálových výnosů , ,0 podíl na DPH , ,0 správní poplatek , ,0 poplatek ze psů , ,0 poplatek za užívání veřejného prostranství+reklama , ,0 poplatek z ubytovací kapacity , ,0 daň z nemovitostí 1 000, ,0 místní poplatek z VHP zrušen , ,0 odvod z loterií a jiných her mimo VHP , ,0 odvod z VHP , ,0 dotace ze st.rozp. stát.správu - - dotace les ,0-0x volby - - převody do sociálního fondu , ,0 provoz ČOV od SVK odpisy za m3, stočné vybírá SVK , ,0 pronájem rybníku Hluboček , ,0 z dotací pro spolky za TV ZŠ 215 za pronájem haly , ,0 les , ,0 zpravodaj , ,0 nahodilé příjmy BDSP + BDMH - energie , ,0 příjmy z pronájmu BDSP + BDMH , ,0 příjmy z pronájmu hala bez spolků a bez TV ZŠ , ,0 příjmy z pronájmu Zdravotní středisko 1 000, ,0 příjmy z kina , ,0 příjmy z kurtů , ,0 nahodilé příjmy ze Zdravotního střediska , ,0 platba daně +/- za obec ( +200 za převzetí PC+PEO+most ) , ,0 poplatek z hrobů, mění se smlouvy,možná ještě , ,0 příjmy za odpady - Ekokom, Elektrowin, prodej surovin, skládka, kompostoviště, , ,0 příjmy za odvoz TDO , ,0 příjmy z pronájmu zámku spolky dotace na mzdy VPP z úřadu práce - bude známo až v 03/2015 a později , ,0 příspěvek kuchařka,rozvoz obědů tisk: :02 Stránka 1 z 10

2 , ,0 pronájem pozemků včetně zemědělských , ,0 pronájem majetku zámek , ,0 nahodilé příjmy z obecního majetku, pronájem sklad, RD, , ,0 dividendy , ,0 Revitalizace centra ROP 85% z 1,2+ 0,55-0,1 = z 1,65, ŽoP2_0,77, ŽoP3_0, , ,0 úroky z hlavního účtu 20 + z J&T ,0 převod z HV ZŠ za 2014 resp. z rezervního fondu ZŠ 1 000, ,0 vyúčtování Sportovní a dětská infrastruktura Regionu Za Moravú? - rezerva 1 000, ,0 vratky DPH? - rezerva , ,0 zůstatek roku , ,0 C E L K E M PŘÍJMY V Ý D A J E R O Z P O Č E T PD + studie ZTV U Remíze , ,0 obecní dotace na rekonstrukci RD občanům (3x) , ,0 výkup nebo investice do pozemků RD Dolní Šraňky - část , ,0 rybník PD + žádost EU kompl.- jak PC a samostatná PD na PC Chrástka , ,0 Podnikateský inkubátor řemesel v rámci PZČOV, st.povolení, 25, vynětí ,0 PD na PC + PEO Chrástka včetně ÚR 10 a SP 10, geodet doměření 30 ( cca 1,85 km ) , ,0 školní družina s dotací 70% nebo bez dotace ,-, případná dotace=rezerva , ,0 Arboristický fond ( dle potřeby ) - tahová zkouška , ,0 zasypání septiků MŠ + hala + ZŠ , ,0 kácení, ořezy a výsadba stromů po obci ( výchovné v zám. Parku ), aktualizace pasportu , ,0 BDZO příprava, pozemky apod.10, příprava parkoviště u masaryka ( pekárna ) , ,0 lesní hospodářství, prořezávka cca 5 ha á , ,0 PD kanalizace II.etapa 203 ÚR+ing včetně ++dešť., 260 SR+prováděčka,- 65_ , ,0 most Zelnice + PC + PEO po KPÚ rezerva , ,0 PC + PEO 2011 Šraňky po KPÚ rezerva , ,0 pomníky Můčka, padlí vojáci , ,0 údržba rybníka + 20 odchyt bobra + 20 stavidlo , ,0 fondsk spolupráce s Brezolupami , ,0 změna ÚP č1/2011 Nad Uličkou naše spoluúčast odhad včetně 30 na zapracování záplavového území Březnice , ,0 příspěvek na dopravní obslužnost kraji 100/obyvatele tisk: :02 Stránka 2 z 10

3 , ,0 Revitalizace centra 1,75,ROP85%=0,1 pro ,1 neuzn.+u školy 0,15+turbo 0,12+rezerva a na VCP 0,4, profin. 0,5, DM 0,05, pam+ 0, , ,0 nákup pozemků pod průmyslovou zónu ČOV, skládkou , ,0 řešení pozemku pálenice pronájem , ,0 výkupy + geodet pod MK Nad hřbitovem, Čístré a Žleby včetně služebnosti (věcných břemen) , ,0 revitalizace za halou - udržitelnost, 5 000, ,0 příprava pro realizaci po KPÚ PC+PEO+IP Topolná-Březolupy , ,0 výkup pozemků Zelnice , ,0 správní poplatky za územní a stavební řízení ( DS2014, kanal.žleby+kozina, PIŘ_PZČOV, ČOV+kanal. II, rybník,... ) ,0 realizace rekonstrukce MK 3,63 a kanalizace 3,41 Žleby, VŘ 50, předpokládaná vratka DPH na kanalizaci cca -0,7 je rezerva ,0 výkup RD č.p. 156 Ferdovo močidla100 a demolice , ,0 periodické restaurování Sv.Jana Nepomuckého ( návrh 4 + realizace ), příprava, možná realizace až 2016 přes FK ZK ,0 věcné břemena kanalizace ( šachty, ) 100 včetně GP50, různé geodetické a přípravné práce , ,0 provedeny průzkumy na Podzámčí, další příprava a případná realizace - odhad , ,0 PD na průmyslovou zónu ( PZ ČOV ) , ,0 ZTV za ohradů PD studie resp. ÚR, soutěž na projektanta či jiné , ,0 spoluúčasti, profinancování resp.rezerva: , ,0 dětská hřiště SDI RZM udržitel+provoz50 (pojis.brouzd.nátěr.písek.dopad.plochy,..),sítě zahalou+zš 150, prvkypro dospělé 300,bouda 40,rez ,0 obnova náhrobku Jana Jindřicha rytíře z Holle ,0 - profinancování dotačních projektů ( revicentra2012 v rozpočtu, ) ,0 udržba a čištění povrchu tenisových kurtů 30 + písek plážový volejbal 10 + tartan(?) na rozběh doskotiště 10 - vše odhad , ,0 projekt "Manuál lidového kroje Březolupy " ,0 provoz kotelen hala+zámek+zs za 2014, faktura až v 2015, celkem až 5 pracovních míst Veřejně prospěšné práce , ,0 posezení, turistický altán 25 krajina 1 ks, kde?, polní cesty (PC) a jejich okolí Chrástka 30, Zelnice-Kozina z kce Žleby 30 a jiné , ,0 spolupodíl na I.etapě objektu volnočasových aktivit - přízemí - nové kabiny TJ, rezerva , ,0 termínovaný vklad J&T 12měsíců 2,5 mil. + jiný pojištěný termínovaný vklad max. 12 měsíců u jiného peněž. ústavu 1,0 mil , ,0 aktualizace pasportu MK , ,0 projektová dokumentace rekonstrukce hřbitova včetně geodetického zaměření ,0 chodník u mostu Podsedky, navázání na opravu ŘSZK ,0 vratka vyúčtování 3x volby 2014 M a t e ř sk á š k o l a , ,0 plat pro OON J.M ,0 investice přímo z rozpočtu , ,0 knihy,učební pomůcky,tisk, hračky , ,0 DHIM -skříňky na: hračky - obměna (3x 5), na skleničky 1x 4 a na výkresy 1x 5, sušáky na výkresy 3 x 7, regál do kabinetů 2. a 3. tř. ZŠ , ,0 nákup materiálu, čistící prostředky, tonery, kanc. materiál, sazenice keřů , ,0 úsporná opatření energie , ,0 dohoda pro topiče vč. případných odvodů tisk: :02 Stránka 3 z 10

4 60 000, ,0 voda , ,0 plyn , ,0 elektřina , ,0 telefon - 1 pevná 1 mobil , ,0 nákup služeb, plavecká škola, údržba bud.mš,revize has.přístrojů,hromosv.,tv nářadí_zařízení, el. spotřebičů,výtahů,správa kotelny,bank.výlohy , ,0 opravy a udržování - oprava ( čištění) odpadů, oprava (výměna žaluzií) 20 mezisoučet MŠ , , ,0 školkovné Z á k l ad n í š k o l a , ,0 ředitelství příspěvek na mzdu vč. soc.zdr , ,0 úsporná opatření energie , ,0 knihy,učební pomůcky,tisk , ,0 DHIM hasící přístroje 12,5, PC repas+ mon. do kabinetů 3x 6, skříňky + věšáky do šaten - 2. část ,0 DHIM interaktivní tabule + dataprojektor, tabule na pylonech , ,0 nákup materiálu , ,0 voda , ,0 plyn , ,0 elektřina , ,0 telefon 1pevná ředitelna , ,0 nákup služeb,plavecká škola, revize has.přístrojů,hromosvodů,tv nářadí a zařízení,výtahů, svoz odpadu,renovace cartridge,bankovní výlohy, , ,0 opravy a udržování, malování šaten, tříd 20, oprava_výměna žaluzií 20, výměna desek u lavic 10, oprava kabeláže_rozvaděčů v PC učebně , ,0 dohody pro externí pracovníky- např. elektro revize ZŠ a MŠ, kuchyně, oprava elektroinstalace 5, topič 20 1/ , ,0 cestovné na soutěže žáků 5, hory 10, občerstvení 5, motivace 10, sběr papíru 5 (2x), Dětský den 2, Den matek 1, jarmark , ,0 pojištění žáků obecná odpovědnost , ,0 příspěvek na účetnictví a zpracování mezd , ,0 ZŠ za pronájem haly za 2015 mezisoučet ZŠ , , ,0 družinné 25 a čerpání z fondu rezervního či investičního ( pro MŠ, ZŠ či ŠJ, včetně případného přesunu mezi fondy ) , ,0 odpisy PC,myčka + nově pánev Š k o l n í j í d e l n a , ,0 DHIM - MŠ myčka nádobí(in_fond!) + přísl. 80, plechy 10ks - 15, vozík _stojan na plech 11, skříňka na nádobí 5, prac. plocha 15, repas PC+mon ,0 ZŠ výměna výdejních oken 30, umyvadlo + rozvod vody, odpady 15, výdejní pult 25, skříňka na nádobí 5, pojezd na tácy , ,0 nákup materiálu - drobné nádobí (MŠ 5, ZŠ 10) , ,0 nákup služeb,bankovní výlohy, zpracování dat , ,0 opravy a udržování, ZŠ výměna dlažby, obkladu,.. u škrabky na brambory 15, obklady u výdejních oken 5 a další případné opravy , ,0 opravy a udržování, MŠ oprava rampy 10, výměna vchodových dveří 2x 30, a další případné opravy , ,0 telefonní poplatky tisk: :02 Stránka 4 z 10

5 mezisoučet ŠJ ,0 - - OOPP K i n o 1 000, ,0 OON 6 000, ,0 půjčovné filmů 5 000, ,0 údržba kina mezisoučet ŠD ,0 D r u ž i na , ,0 spotřební materiál + ostatní Knihovna, kronika 5 000, ,0 OON kronikář 2 430, ,0 kronikář zdr.pojištění 7 020, ,0 knihovna soc. pjištění , ,0 nákup knih, pozor už není dotace přes BBB UH, přednášky 2,5 + hala sklep , ,0 nákup vnitřního zařízení, modernizace IT vybavení s 70%dotací , ,0 OON platy zaměstnacům K l u b o v é z a ř í z e n í ( hala ) , ,0 platy zaměstnanců , ,0 OON + topič , ,0 pojistné sociální , ,0 pojistné zdravotní , ,0 DHIM , ,0 nákup materiálu , ,0 voda + stočné , ,0 elektřina , ,0 teplo resp. plyn 3 000, ,0 telefon , ,0 nákup služeb + ochranné pravovní pomůcky ( OchPP) , ,0 jak investice do int.haly (podlaha sklep,soc.,osvětlení jeviště,ozvučení,nouzáky,pvc )?, návrh realpd sociálek a realizace 2016 možná přes MAS Kanalizace , ,0 ČOV: 830 splátka + 70 úrok a vedení účtu ,0 mimořádná splátka, jinak platba do fondu obnovy řešeno platbou úvěru za ČOV , ,0 provozování ČOV 100% přeúčtování z MOVO na SVK , ,0 MOVO 19 + kryt mikrosíta 30 + rezerva na kanalizaci + ČOV , ,0 úhrada nákladů na materiál odboček - odhad 5 po tisk: :02 Stránka 5 z 10

6 V e ř e j ný ro z h l a s , ,0 oprava veřejného rozhlasu , ,0 venkovní hnízdo bezdrátové , ,0 obecní noviny S b o r , ,0 sbor pro občanské záležitosti 3 000,0 cestovné Z d r a v o t n í s t ř e d i sk o , ,0 voda + stočné , ,0 teplo resp plyn , ,0 elektřina , ,0 služby , ,0 opravy a udržování , ,0 OON topič , ,0 oprava střechy 580 a přečerpávací sprchový kout gynekologie ( byt ) 25, změna užívání 20, zábradlí 5 BDMH + BDSP , ,0 réžie na bytových domech , ,0 údržba, opravy, modernizace 8 000,0 OON V e ř e j n é o s v ě t l e n í , ,0 OON , ,0 nákup materiálu, oprava sítě dle pasportu( svorkovnice, kabely,.. ), , ,0 elektřina , ,0 služby jinak nespecifikované 4 000, ,0 H ř b i t o v elektřina + voda 1, , ,0 nákup materiálu , ,0 OON pracovník na údržbu zima+léto , ,0 Komunální služby a územní rozvoj PHM , ,0 DHIM, pomůcky, nákup z účelem prodeje,... tisk: :02 Stránka 6 z 10

7 , ,0 platy zaměstnanců , ,0 OON , ,0 pojistné sociální , ,0 pojistné zdravotní , ,0 služby + OchPP , ,0 N a k l á d á n í s o d p a d y provoz KoKo PHM , ,0 svoz komunálního odpadu , ,0 ostatní mimo komunál (nebez.odpad+třídění+sd++ ) , ,0 údržba skládky a kompostoviště 35 + zatrubnění 40m skládka 80 + posunutí hnojáku , ,0 OON skládka + kompostoviště+ sběrný dvůr J.M. + OchPP 2 Farnost , ,0 práce s mládeží + 1/3 V e ř e j n á z e l e ň - středisko údržby obce, MK , ,0 platy zaměstnanců , ,0 OON , ,0 MK zimní údržba , ,0 MK letní údržba a opravy Turbo a silkot MK před halou, Velká Ulička, pod kaštany+jiné MK , ,0 MK oprava kostkovice_ , ,0 pojistné sociální , ,0 pojistné zdravotní , ,0 DHIM , ,0 nákup materiálu , ,0 služby + OchPP , ,0 PHM , ,0 na krizové akce , ,0 na odstraňování následků krizových akcí , ,0 Vaření důchodci,cestovní náhrady pro rozvoz obědů , ,0 rozvoz obědů soc a zdr. za OON , ,0 základní příspěvek plat kuchařek MŠ či ZŠ vaření pro důchodce vč.odvodů 50 obědů/denně , ,0 OON rozvoz obědů 3 000, ,0 DHIM ++ ostatní pro rozvoz obědů , ,0 odečti pro vaření na MŠ či ZŠ část réžie, co si platí důchodci na cca obědů/rok mezisoučet obědy důchodci , ,0 Z a s t u p i t e l s t v o odvody zdravotní pojištění tisk: :02 Stránka 7 z 10

8 , ,0 odměny zastupitelstvo 8 000, ,0 refundace zastupitelstvo , ,0 starosta , ,0 soc+zdravotní starosta , ,0 S t á t n í s p r á v a ( členské příspěvky ve sdruženích ) , ,0 platy zaměstnanců , ,0 OON + topič , ,0 sociální pojištění , ,0 zdravotní pojištění 8 500, ,0 zákonné pojištění za škodu a nemoci z povolání , ,0 knihy,tisk,sbírky zákonů a ostatní , ,0 DHIM + regálový systém do archívu , ,0 nákup materiálu 5 000, ,0 daň z úroků , ,0 voda + stočné , ,0 teplo resp. plyn , ,0 elektřina , ,0 nemocenská pro všechny objekty , ,0 poštovné + známky , ,0 telefon poplatky včetně internetu + mobilů , ,0 služby peněžních ústavů , ,0 pojištění majetku - rozšíření pojištění , ,0 konzultační a poradenská činnot , ,0 služby,školení a vzdělávání , ,0 služby zpracování dat ,0 volby , ,0 dotace služeb Charity 50 + příspěvek 20 + ostatní neziskovky ( např. SPCCH,.. ) , ,0 nákup služeb jinak nespecifikovaných + OchPP , ,0 opravy a udržování , ,0 cestovné , ,0 ostatní náklady připojištění zaměstnanců, , ,0 občerstvení a dary 7 000, ,0 věcné dary , ,0 nákup kolků , ,0 peněžité dary obyvatelstvu - výše na dítě , ,0 platba daně +/- za obec 0,9, DPH a jiných daní tisk: :02 Stránka 8 z 10

9 35 000, ,0 nákup nového software ( KEOW hřbitov+mzdy+majetek) 57, udržovací poplatek licencí účetnictví apod , ,0 dotace podnikatelským subjektům 1/ , ,0 Správce obecního pořádku ( hřiště+parkování+psíci ) , ,0 převody do sociálního fondu 4 000, ,0 dětský pěvecký sbor , ,0 H a si č i , ,0 kynolog + 1/3 + zámek , ,0 STSČ ZO, modeláři, střelci i motokros + 1/3 + zámek , ,0 STK,oprava vozidla, provoz , ,0 PHM - nafta + benzín + maziva 5 000, ,0 DHIM + stejnokroj5 + vrata , ,0 nákup materiálů a 3000 OON , ,0 včelaři + 1/ , ,0 autoklub na činnost + 1/3 dotace , ,0 TJ Sokol Březolupy s halou + 1/3 + na kabiny v rozpočtu 9 000, ,0 ČČK na mládež + hala , ,0 Chrámový sbor + 1/ , ,0 Pohoda, Botík, DDM Astra s halou + 1/ , ,0 Osada Rouver scout na mládež + 1/ , ,0 Klub turistů + 1/3 odpočty , , ,0 zahrádkáři ČZS ZO ( 1/3 z akce ) + pod pálenicí v rozpočtu 4 500, ,0 Klub důchodců 2 000, ,0 turnaj RZM v mariáši součet ZŠ ,0 C E L K E M V Ý D A J E spolky ,00 schodek rozpočtu ( + přebytek ) sociální fond , ,0 příjmy z rozpočtu obce , ,0 C E L K E M P Ř Í J M Y , ,0 osobní účty 3 000, ,0 služby spořitelna , ,0 příspěvky zaměstnancům , ,0 C E L K E M V Ý D A J E tisk: :02 Stránka 9 z 10

10 ČOV Z DOTACE - vše už bez vlivu DPH , ,0 úrok za 2009 profinancování stavby , ,0 úrok za 2010 profinancování stavby , ,0 úrok za 2011 asi 2,16% ročně , ,0 úrok za 2012 asi 2,18% ročně ( mimořádná splátka 1,0 mil ) , ,0 úrok za 2013 asi 1,57% ročně ( mimořádná splátka 1,0 mil ) , ,0 úrok za 2014 asi 1,05 ročně ( mimořádná splátka 2,0 mil ) zbývající úvěr k , ,4 zůstatek k úrok z úvěru, splátky a mimořádná splátka 2015 započítán v rozpočtu! tisk: :02 Stránka 10 z 10

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 Zastupitelstvo města Bechyně dne 15.05.2013 1 Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 Závěrečný účet města Bechyně za

Více

Rozpočet na rok 2015 - II. RO

Rozpočet na rok 2015 - II. RO Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok II. RO schváleno Zastupitelstvem města dne 25. 5. 2015 pod usnesením č. 107/2015 V Kolíně dne 26. 5. 2015 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Rozpočet

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

ROZPOČET NA ROK 2015

ROZPOČET NA ROK 2015 Město Náchod ROZPOČET NA ROK 2015 REKAPITULACE PŘÍJMY BĚŽNÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ FINANCOVÁNÍ Schváleno ZM dne 15.12.2014 č. usnesení II.a/ Vyvěšeno dne: 26.11.2014 Sejmuto dne:

Více

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 celkem příjmy 511 567,86 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 153 450,00 podíl na daních

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva V roce 2014 došlo k poklesu stálých aktiv z 2.332.423 tis. Kč na 2.316.135 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný

Více

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1.

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. Strana 1 VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. BĚŽNÉ VÝDAJE Skupina 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2.1 paragraf položka Název 2140 Vnitřní služby, obchod a turismus 10 500

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

Schválený rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. na rok 2012

Schválený rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. na rok 2012 Schválený rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2012 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 585/2011 ze dne 5. 12. 2011 Souhrnná bilance rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245. Návrh rozpočtu na rok 2009 - Příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

II. Přehled schválených rozpočtových opatření v roce 2013 - Město Strakonice

II. Přehled schválených rozpočtových opatření v roce 2013 - Město Strakonice II. Přehled schválených rozpočtových opatření v roce 2013 - Město Strakonice schváleno schváleno v příjmech hrazeno z: 1 50 000 2548 Tenis klub Strakonice - transfer na vybudování šaten a sprch 6.2. kryto

Více

I. Příjmy a výdaje města Blansko

I. Příjmy a výdaje města Blansko ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA BLANSKO NA OBDOBÍ 2015 2017 0 I. Příjmy a výdaje města Blansko Rozpočtový výhled je dle 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, pomocným

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY sestavená podle vyhlášky 15/25 Sb. 7 odst. 2 za školní rok 211/212 Zprávu zpracoval: PaedDr. Vladimír Balajka, ředitel školy Zpráva projednána s pedagogickými pracovníky dne 31. 8.

Více

Příloha č. 03 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2015 VČETNĚ FONDŮ

Příloha č. 03 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2015 VČETNĚ FONDŮ Příloha č. 03 usnesení ze 03. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 15. prosince 2014 Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e : Rozpočet města Stříbra na rok 2015 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, Ph.D. Mobil: +420 602 578 508 E-mail: pavlik@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY VEŘEJNÝCH SLUŽEB V NÁCHODĚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

Více

Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014

Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014 Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014 Projednáno zastupitelstvem městyse dne: Vyvěšeno: Sejmuto: Úřední deska městyse Nedvědice Elektronická úřední deska www.nedvedice.cz Ing. Pavel Vejrosta starosta

Více

Rozpočet obce Roštín na rok 2015.

Rozpočet obce Roštín na rok 2015. Rozpočet obce Roštín na rok 2015. Schváleno Zastupitelstvem obce Roštín dne 18.12.2014. KEO-W 1.9.56 / Uc08u Plnění rozpočtu - závazné ukazatele roku 2015 strana: 1 / 3 PŘÍJMY PAR POL ORG Název závazného

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba 1. Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba Opatření Ministerstva financí o rozpočtové skladbě bylo rozesláno všem okresním a magistrátním úřadům

Více

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Návrh ke schválení Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Aktualizace tohoto dokumentu byla projednána na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 29. 5. 2012 a schválena

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2007 a k návrhu rozpočtových úprav. I. Běžné rozpočtové příjmy. Městský úřad Moravská Třebová

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2007 a k návrhu rozpočtových úprav. I. Běžné rozpočtové příjmy. Městský úřad Moravská Třebová I. Běžné rozpočtové příjmy Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2007 a k návrhu rozpočtových úprav Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 198.541,00 tis. Kč byl k 30. 4. 2007 naplněn

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Náměstí Míru 1 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Město Benešov nad Ploučnicí Náměstí Míru 1 407 22 Benešov nad Ploučnicí Město Benešov nad Ploučnicí Náměstí Míru 1 407 22 Benešov nad Ploučnicí IČO : 261181 DIČ : CZ00261181 Návrh závěrečného účtu a výsledek hospodaření za rok 2013 1 Výsledek hospodaření města a výsledky rozpočtového

Více