Podklady k rozpočtu obce Březolupy na rok tisk: :02 Stránka 1 z 10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podklady k rozpočtu obce Březolupy na rok 2015. tisk: 13.2.2015 12:02 Stránka 1 z 10"

Transkript

1 schváleno P Ř Í J M Y R O Z P O Č E T , ,0 daň z příjmu závislá činnost , ,0 DPFO ze OSVČ , ,0 DPPO , ,0 DPFO z kapitálových výnosů , ,0 podíl na DPH , ,0 správní poplatek , ,0 poplatek ze psů , ,0 poplatek za užívání veřejného prostranství+reklama , ,0 poplatek z ubytovací kapacity , ,0 daň z nemovitostí 1 000, ,0 místní poplatek z VHP zrušen , ,0 odvod z loterií a jiných her mimo VHP , ,0 odvod z VHP , ,0 dotace ze st.rozp. stát.správu - - dotace les ,0-0x volby - - převody do sociálního fondu , ,0 provoz ČOV od SVK odpisy za m3, stočné vybírá SVK , ,0 pronájem rybníku Hluboček , ,0 z dotací pro spolky za TV ZŠ 215 za pronájem haly , ,0 les , ,0 zpravodaj , ,0 nahodilé příjmy BDSP + BDMH - energie , ,0 příjmy z pronájmu BDSP + BDMH , ,0 příjmy z pronájmu hala bez spolků a bez TV ZŠ , ,0 příjmy z pronájmu Zdravotní středisko 1 000, ,0 příjmy z kina , ,0 příjmy z kurtů , ,0 nahodilé příjmy ze Zdravotního střediska , ,0 platba daně +/- za obec ( +200 za převzetí PC+PEO+most ) , ,0 poplatek z hrobů, mění se smlouvy,možná ještě , ,0 příjmy za odpady - Ekokom, Elektrowin, prodej surovin, skládka, kompostoviště, , ,0 příjmy za odvoz TDO , ,0 příjmy z pronájmu zámku spolky dotace na mzdy VPP z úřadu práce - bude známo až v 03/2015 a později , ,0 příspěvek kuchařka,rozvoz obědů tisk: :02 Stránka 1 z 10

2 , ,0 pronájem pozemků včetně zemědělských , ,0 pronájem majetku zámek , ,0 nahodilé příjmy z obecního majetku, pronájem sklad, RD, , ,0 dividendy , ,0 Revitalizace centra ROP 85% z 1,2+ 0,55-0,1 = z 1,65, ŽoP2_0,77, ŽoP3_0, , ,0 úroky z hlavního účtu 20 + z J&T ,0 převod z HV ZŠ za 2014 resp. z rezervního fondu ZŠ 1 000, ,0 vyúčtování Sportovní a dětská infrastruktura Regionu Za Moravú? - rezerva 1 000, ,0 vratky DPH? - rezerva , ,0 zůstatek roku , ,0 C E L K E M PŘÍJMY V Ý D A J E R O Z P O Č E T PD + studie ZTV U Remíze , ,0 obecní dotace na rekonstrukci RD občanům (3x) , ,0 výkup nebo investice do pozemků RD Dolní Šraňky - část , ,0 rybník PD + žádost EU kompl.- jak PC a samostatná PD na PC Chrástka , ,0 Podnikateský inkubátor řemesel v rámci PZČOV, st.povolení, 25, vynětí ,0 PD na PC + PEO Chrástka včetně ÚR 10 a SP 10, geodet doměření 30 ( cca 1,85 km ) , ,0 školní družina s dotací 70% nebo bez dotace ,-, případná dotace=rezerva , ,0 Arboristický fond ( dle potřeby ) - tahová zkouška , ,0 zasypání septiků MŠ + hala + ZŠ , ,0 kácení, ořezy a výsadba stromů po obci ( výchovné v zám. Parku ), aktualizace pasportu , ,0 BDZO příprava, pozemky apod.10, příprava parkoviště u masaryka ( pekárna ) , ,0 lesní hospodářství, prořezávka cca 5 ha á , ,0 PD kanalizace II.etapa 203 ÚR+ing včetně ++dešť., 260 SR+prováděčka,- 65_ , ,0 most Zelnice + PC + PEO po KPÚ rezerva , ,0 PC + PEO 2011 Šraňky po KPÚ rezerva , ,0 pomníky Můčka, padlí vojáci , ,0 údržba rybníka + 20 odchyt bobra + 20 stavidlo , ,0 fondsk spolupráce s Brezolupami , ,0 změna ÚP č1/2011 Nad Uličkou naše spoluúčast odhad včetně 30 na zapracování záplavového území Březnice , ,0 příspěvek na dopravní obslužnost kraji 100/obyvatele tisk: :02 Stránka 2 z 10

3 , ,0 Revitalizace centra 1,75,ROP85%=0,1 pro ,1 neuzn.+u školy 0,15+turbo 0,12+rezerva a na VCP 0,4, profin. 0,5, DM 0,05, pam+ 0, , ,0 nákup pozemků pod průmyslovou zónu ČOV, skládkou , ,0 řešení pozemku pálenice pronájem , ,0 výkupy + geodet pod MK Nad hřbitovem, Čístré a Žleby včetně služebnosti (věcných břemen) , ,0 revitalizace za halou - udržitelnost, 5 000, ,0 příprava pro realizaci po KPÚ PC+PEO+IP Topolná-Březolupy , ,0 výkup pozemků Zelnice , ,0 správní poplatky za územní a stavební řízení ( DS2014, kanal.žleby+kozina, PIŘ_PZČOV, ČOV+kanal. II, rybník,... ) ,0 realizace rekonstrukce MK 3,63 a kanalizace 3,41 Žleby, VŘ 50, předpokládaná vratka DPH na kanalizaci cca -0,7 je rezerva ,0 výkup RD č.p. 156 Ferdovo močidla100 a demolice , ,0 periodické restaurování Sv.Jana Nepomuckého ( návrh 4 + realizace ), příprava, možná realizace až 2016 přes FK ZK ,0 věcné břemena kanalizace ( šachty, ) 100 včetně GP50, různé geodetické a přípravné práce , ,0 provedeny průzkumy na Podzámčí, další příprava a případná realizace - odhad , ,0 PD na průmyslovou zónu ( PZ ČOV ) , ,0 ZTV za ohradů PD studie resp. ÚR, soutěž na projektanta či jiné , ,0 spoluúčasti, profinancování resp.rezerva: , ,0 dětská hřiště SDI RZM udržitel+provoz50 (pojis.brouzd.nátěr.písek.dopad.plochy,..),sítě zahalou+zš 150, prvkypro dospělé 300,bouda 40,rez ,0 obnova náhrobku Jana Jindřicha rytíře z Holle ,0 - profinancování dotačních projektů ( revicentra2012 v rozpočtu, ) ,0 udržba a čištění povrchu tenisových kurtů 30 + písek plážový volejbal 10 + tartan(?) na rozběh doskotiště 10 - vše odhad , ,0 projekt "Manuál lidového kroje Březolupy " ,0 provoz kotelen hala+zámek+zs za 2014, faktura až v 2015, celkem až 5 pracovních míst Veřejně prospěšné práce , ,0 posezení, turistický altán 25 krajina 1 ks, kde?, polní cesty (PC) a jejich okolí Chrástka 30, Zelnice-Kozina z kce Žleby 30 a jiné , ,0 spolupodíl na I.etapě objektu volnočasových aktivit - přízemí - nové kabiny TJ, rezerva , ,0 termínovaný vklad J&T 12měsíců 2,5 mil. + jiný pojištěný termínovaný vklad max. 12 měsíců u jiného peněž. ústavu 1,0 mil , ,0 aktualizace pasportu MK , ,0 projektová dokumentace rekonstrukce hřbitova včetně geodetického zaměření ,0 chodník u mostu Podsedky, navázání na opravu ŘSZK ,0 vratka vyúčtování 3x volby 2014 M a t e ř sk á š k o l a , ,0 plat pro OON J.M ,0 investice přímo z rozpočtu , ,0 knihy,učební pomůcky,tisk, hračky , ,0 DHIM -skříňky na: hračky - obměna (3x 5), na skleničky 1x 4 a na výkresy 1x 5, sušáky na výkresy 3 x 7, regál do kabinetů 2. a 3. tř. ZŠ , ,0 nákup materiálu, čistící prostředky, tonery, kanc. materiál, sazenice keřů , ,0 úsporná opatření energie , ,0 dohoda pro topiče vč. případných odvodů tisk: :02 Stránka 3 z 10

4 60 000, ,0 voda , ,0 plyn , ,0 elektřina , ,0 telefon - 1 pevná 1 mobil , ,0 nákup služeb, plavecká škola, údržba bud.mš,revize has.přístrojů,hromosv.,tv nářadí_zařízení, el. spotřebičů,výtahů,správa kotelny,bank.výlohy , ,0 opravy a udržování - oprava ( čištění) odpadů, oprava (výměna žaluzií) 20 mezisoučet MŠ , , ,0 školkovné Z á k l ad n í š k o l a , ,0 ředitelství příspěvek na mzdu vč. soc.zdr , ,0 úsporná opatření energie , ,0 knihy,učební pomůcky,tisk , ,0 DHIM hasící přístroje 12,5, PC repas+ mon. do kabinetů 3x 6, skříňky + věšáky do šaten - 2. část ,0 DHIM interaktivní tabule + dataprojektor, tabule na pylonech , ,0 nákup materiálu , ,0 voda , ,0 plyn , ,0 elektřina , ,0 telefon 1pevná ředitelna , ,0 nákup služeb,plavecká škola, revize has.přístrojů,hromosvodů,tv nářadí a zařízení,výtahů, svoz odpadu,renovace cartridge,bankovní výlohy, , ,0 opravy a udržování, malování šaten, tříd 20, oprava_výměna žaluzií 20, výměna desek u lavic 10, oprava kabeláže_rozvaděčů v PC učebně , ,0 dohody pro externí pracovníky- např. elektro revize ZŠ a MŠ, kuchyně, oprava elektroinstalace 5, topič 20 1/ , ,0 cestovné na soutěže žáků 5, hory 10, občerstvení 5, motivace 10, sběr papíru 5 (2x), Dětský den 2, Den matek 1, jarmark , ,0 pojištění žáků obecná odpovědnost , ,0 příspěvek na účetnictví a zpracování mezd , ,0 ZŠ za pronájem haly za 2015 mezisoučet ZŠ , , ,0 družinné 25 a čerpání z fondu rezervního či investičního ( pro MŠ, ZŠ či ŠJ, včetně případného přesunu mezi fondy ) , ,0 odpisy PC,myčka + nově pánev Š k o l n í j í d e l n a , ,0 DHIM - MŠ myčka nádobí(in_fond!) + přísl. 80, plechy 10ks - 15, vozík _stojan na plech 11, skříňka na nádobí 5, prac. plocha 15, repas PC+mon ,0 ZŠ výměna výdejních oken 30, umyvadlo + rozvod vody, odpady 15, výdejní pult 25, skříňka na nádobí 5, pojezd na tácy , ,0 nákup materiálu - drobné nádobí (MŠ 5, ZŠ 10) , ,0 nákup služeb,bankovní výlohy, zpracování dat , ,0 opravy a udržování, ZŠ výměna dlažby, obkladu,.. u škrabky na brambory 15, obklady u výdejních oken 5 a další případné opravy , ,0 opravy a udržování, MŠ oprava rampy 10, výměna vchodových dveří 2x 30, a další případné opravy , ,0 telefonní poplatky tisk: :02 Stránka 4 z 10

5 mezisoučet ŠJ ,0 - - OOPP K i n o 1 000, ,0 OON 6 000, ,0 půjčovné filmů 5 000, ,0 údržba kina mezisoučet ŠD ,0 D r u ž i na , ,0 spotřební materiál + ostatní Knihovna, kronika 5 000, ,0 OON kronikář 2 430, ,0 kronikář zdr.pojištění 7 020, ,0 knihovna soc. pjištění , ,0 nákup knih, pozor už není dotace přes BBB UH, přednášky 2,5 + hala sklep , ,0 nákup vnitřního zařízení, modernizace IT vybavení s 70%dotací , ,0 OON platy zaměstnacům K l u b o v é z a ř í z e n í ( hala ) , ,0 platy zaměstnanců , ,0 OON + topič , ,0 pojistné sociální , ,0 pojistné zdravotní , ,0 DHIM , ,0 nákup materiálu , ,0 voda + stočné , ,0 elektřina , ,0 teplo resp. plyn 3 000, ,0 telefon , ,0 nákup služeb + ochranné pravovní pomůcky ( OchPP) , ,0 jak investice do int.haly (podlaha sklep,soc.,osvětlení jeviště,ozvučení,nouzáky,pvc )?, návrh realpd sociálek a realizace 2016 možná přes MAS Kanalizace , ,0 ČOV: 830 splátka + 70 úrok a vedení účtu ,0 mimořádná splátka, jinak platba do fondu obnovy řešeno platbou úvěru za ČOV , ,0 provozování ČOV 100% přeúčtování z MOVO na SVK , ,0 MOVO 19 + kryt mikrosíta 30 + rezerva na kanalizaci + ČOV , ,0 úhrada nákladů na materiál odboček - odhad 5 po tisk: :02 Stránka 5 z 10

6 V e ř e j ný ro z h l a s , ,0 oprava veřejného rozhlasu , ,0 venkovní hnízdo bezdrátové , ,0 obecní noviny S b o r , ,0 sbor pro občanské záležitosti 3 000,0 cestovné Z d r a v o t n í s t ř e d i sk o , ,0 voda + stočné , ,0 teplo resp plyn , ,0 elektřina , ,0 služby , ,0 opravy a udržování , ,0 OON topič , ,0 oprava střechy 580 a přečerpávací sprchový kout gynekologie ( byt ) 25, změna užívání 20, zábradlí 5 BDMH + BDSP , ,0 réžie na bytových domech , ,0 údržba, opravy, modernizace 8 000,0 OON V e ř e j n é o s v ě t l e n í , ,0 OON , ,0 nákup materiálu, oprava sítě dle pasportu( svorkovnice, kabely,.. ), , ,0 elektřina , ,0 služby jinak nespecifikované 4 000, ,0 H ř b i t o v elektřina + voda 1, , ,0 nákup materiálu , ,0 OON pracovník na údržbu zima+léto , ,0 Komunální služby a územní rozvoj PHM , ,0 DHIM, pomůcky, nákup z účelem prodeje,... tisk: :02 Stránka 6 z 10

7 , ,0 platy zaměstnanců , ,0 OON , ,0 pojistné sociální , ,0 pojistné zdravotní , ,0 služby + OchPP , ,0 N a k l á d á n í s o d p a d y provoz KoKo PHM , ,0 svoz komunálního odpadu , ,0 ostatní mimo komunál (nebez.odpad+třídění+sd++ ) , ,0 údržba skládky a kompostoviště 35 + zatrubnění 40m skládka 80 + posunutí hnojáku , ,0 OON skládka + kompostoviště+ sběrný dvůr J.M. + OchPP 2 Farnost , ,0 práce s mládeží + 1/3 V e ř e j n á z e l e ň - středisko údržby obce, MK , ,0 platy zaměstnanců , ,0 OON , ,0 MK zimní údržba , ,0 MK letní údržba a opravy Turbo a silkot MK před halou, Velká Ulička, pod kaštany+jiné MK , ,0 MK oprava kostkovice_ , ,0 pojistné sociální , ,0 pojistné zdravotní , ,0 DHIM , ,0 nákup materiálu , ,0 služby + OchPP , ,0 PHM , ,0 na krizové akce , ,0 na odstraňování následků krizových akcí , ,0 Vaření důchodci,cestovní náhrady pro rozvoz obědů , ,0 rozvoz obědů soc a zdr. za OON , ,0 základní příspěvek plat kuchařek MŠ či ZŠ vaření pro důchodce vč.odvodů 50 obědů/denně , ,0 OON rozvoz obědů 3 000, ,0 DHIM ++ ostatní pro rozvoz obědů , ,0 odečti pro vaření na MŠ či ZŠ část réžie, co si platí důchodci na cca obědů/rok mezisoučet obědy důchodci , ,0 Z a s t u p i t e l s t v o odvody zdravotní pojištění tisk: :02 Stránka 7 z 10

8 , ,0 odměny zastupitelstvo 8 000, ,0 refundace zastupitelstvo , ,0 starosta , ,0 soc+zdravotní starosta , ,0 S t á t n í s p r á v a ( členské příspěvky ve sdruženích ) , ,0 platy zaměstnanců , ,0 OON + topič , ,0 sociální pojištění , ,0 zdravotní pojištění 8 500, ,0 zákonné pojištění za škodu a nemoci z povolání , ,0 knihy,tisk,sbírky zákonů a ostatní , ,0 DHIM + regálový systém do archívu , ,0 nákup materiálu 5 000, ,0 daň z úroků , ,0 voda + stočné , ,0 teplo resp. plyn , ,0 elektřina , ,0 nemocenská pro všechny objekty , ,0 poštovné + známky , ,0 telefon poplatky včetně internetu + mobilů , ,0 služby peněžních ústavů , ,0 pojištění majetku - rozšíření pojištění , ,0 konzultační a poradenská činnot , ,0 služby,školení a vzdělávání , ,0 služby zpracování dat ,0 volby , ,0 dotace služeb Charity 50 + příspěvek 20 + ostatní neziskovky ( např. SPCCH,.. ) , ,0 nákup služeb jinak nespecifikovaných + OchPP , ,0 opravy a udržování , ,0 cestovné , ,0 ostatní náklady připojištění zaměstnanců, , ,0 občerstvení a dary 7 000, ,0 věcné dary , ,0 nákup kolků , ,0 peněžité dary obyvatelstvu - výše na dítě , ,0 platba daně +/- za obec 0,9, DPH a jiných daní tisk: :02 Stránka 8 z 10

9 35 000, ,0 nákup nového software ( KEOW hřbitov+mzdy+majetek) 57, udržovací poplatek licencí účetnictví apod , ,0 dotace podnikatelským subjektům 1/ , ,0 Správce obecního pořádku ( hřiště+parkování+psíci ) , ,0 převody do sociálního fondu 4 000, ,0 dětský pěvecký sbor , ,0 H a si č i , ,0 kynolog + 1/3 + zámek , ,0 STSČ ZO, modeláři, střelci i motokros + 1/3 + zámek , ,0 STK,oprava vozidla, provoz , ,0 PHM - nafta + benzín + maziva 5 000, ,0 DHIM + stejnokroj5 + vrata , ,0 nákup materiálů a 3000 OON , ,0 včelaři + 1/ , ,0 autoklub na činnost + 1/3 dotace , ,0 TJ Sokol Březolupy s halou + 1/3 + na kabiny v rozpočtu 9 000, ,0 ČČK na mládež + hala , ,0 Chrámový sbor + 1/ , ,0 Pohoda, Botík, DDM Astra s halou + 1/ , ,0 Osada Rouver scout na mládež + 1/ , ,0 Klub turistů + 1/3 odpočty , , ,0 zahrádkáři ČZS ZO ( 1/3 z akce ) + pod pálenicí v rozpočtu 4 500, ,0 Klub důchodců 2 000, ,0 turnaj RZM v mariáši součet ZŠ ,0 C E L K E M V Ý D A J E spolky ,00 schodek rozpočtu ( + přebytek ) sociální fond , ,0 příjmy z rozpočtu obce , ,0 C E L K E M P Ř Í J M Y , ,0 osobní účty 3 000, ,0 služby spořitelna , ,0 příspěvky zaměstnancům , ,0 C E L K E M V Ý D A J E tisk: :02 Stránka 9 z 10

10 ČOV Z DOTACE - vše už bez vlivu DPH , ,0 úrok za 2009 profinancování stavby , ,0 úrok za 2010 profinancování stavby , ,0 úrok za 2011 asi 2,16% ročně , ,0 úrok za 2012 asi 2,18% ročně ( mimořádná splátka 1,0 mil ) , ,0 úrok za 2013 asi 1,57% ročně ( mimořádná splátka 1,0 mil ) , ,0 úrok za 2014 asi 1,05 ročně ( mimořádná splátka 2,0 mil ) zbývající úvěr k , ,4 zůstatek k úrok z úvěru, splátky a mimořádná splátka 2015 započítán v rozpočtu! tisk: :02 Stránka 10 z 10

Návrh: Podklady k rozepsaní rozpočtu obce Březolupy na rok 2014. tisk: 28.1.2014 16:07 Stránka 1 z 10

Návrh: Podklady k rozepsaní rozpočtu obce Březolupy na rok 2014. tisk: 28.1.2014 16:07 Stránka 1 z 10 bude schváleno 12.02.14 2013 2014 P Ř Í J M Y R O Z P O Č E T 2 0 14 Kč Kč text 2 020 000,0 3 520 000,0 daň z příjmu závislá činnost 935 000,0 1 210 000,0 DPFO ze OSVČ 1110 + 100 2 725 000,0 3 470 000,0

Více

rozpočet 2008 NÁVRH Z 22.01.08 2007 2008 P Ř Í J M Y R O Z P O Č E T 2 0 0 8

rozpočet 2008 NÁVRH Z 22.01.08 2007 2008 P Ř Í J M Y R O Z P O Č E T 2 0 0 8 NÁVRH Z 22.01.08 2007 2008 P Ř Í J M Y R O Z P O Č E T 2 0 0 8 SU AU položka ZPUZORJ Kč text ## 20 1111 1 900 000,0 2 600 000,0 daň z příjmu závislá činnost 1112 2 950 000,0 800 000,0 DPFO ze SVč +1,0mil

Více

Podklady k rozpočtu obce Březolupy na rok tisk: :23 Stránka 1 z 9

Podklady k rozpočtu obce Březolupy na rok tisk: :23 Stránka 1 z 9 schvalováno 08.02.17 2016 2017 P Ř Í J M Y R O Z P O Č E T 2 0 17 3 750 000,0 4 200 000,0 daň z příjmu závislá činnost 1 100 000,0 570 000,0 DPFO ze OSVČ 4 120 000,0 4 700 000,0 DPPO 440 000,0 440 000,0

Více

Podklady k rozepsaní rozpočtu obce Březolupy na rok 2013 2012 2013 P Ř Í J M Y R O Z P O Č E T 2 0 13

Podklady k rozepsaní rozpočtu obce Březolupy na rok 2013 2012 2013 P Ř Í J M Y R O Z P O Č E T 2 0 13 schváleno 13.02.13 2012 2013 P Ř Í J M Y R O Z P O Č E T 2 0 13 SU AU položka ZPUZORJ Kč Kč text 2 101 000 2 100 000,0 2 020 000,0 daň z příjmu závislá činnost 0 1 100 000,0 935 000,0 DPFO ze OSVČ 835

Více

Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2014

Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2014 Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2014 Základní škola Provozní dotace celkem 1 417 500 Kč 2014 0 plnění Knihy, učební pomůcky, tisk 30 000 24 817 82,72 nástěnné obrazy,

Více

Rozpočet 2008.txt / ,00 Neinvestiční dotace od KÚ na správu obce a neinvestiční náklady ZŠ

Rozpočet 2008.txt / ,00 Neinvestiční dotace od KÚ na správu obce a neinvestiční náklady ZŠ IČO: 00263346 - Obec Bechlín ************************************************************************************************** * Rozpočet 2008 * * * **************************************************************************************************

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK 2017 Paragraf Položka Název Návrh v tis. Kč PŘÍJMY třída I. Daňové 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činn. 5 880,00 1112 Daň z příjmů FO (OSVČ) 300,00 1113 Daň z příjmu

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET OBCE VELKÁ POLOM - ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ OBCE VELKÁ POLOM K

POLOŽKOVÝ ROZPOČET OBCE VELKÁ POLOM - ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ OBCE VELKÁ POLOM K POLOŽKOVÝ ROZPOČET OBCE VELKÁ POLOM - ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ OBCE VELKÁ POLOM K 29.02.2016 Paragraf Položka Název Schválený rozpočet v tis. Kč Rozpočtová změna Rozpočet po změnách v tis. Kč PŘÍJMY třída I.

Více

Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2011

Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2011 Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2011 Základní škola Provozní dotace celkem 1 262 500 Kč 2011 0 plnění Knihy, učební pomůcky, tisk 20 000 8 372 41,86 Školství, Informatorium,

Více

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY 1 Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 Položka Text - Částka (Kč) 1111 daň z příjmů FO ze záv. činnosti - 2 100 000,00 1112 daň z příjmů FO z výdělečné činnosti - 700 000,00 1113 daň z příjmů

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK 2015 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Funkční třídění Částka v Kč 1111 DPFO ze závislé činnosti 1 200 000 1112 DPFO ze SVČ 500 000 1113 DPFO z kapitálových výnosů 150

Více

návrh rozpočtu na rok 2014 Popis Vlastní

návrh rozpočtu na rok 2014 Popis Vlastní Vlastní Daňové Ostatní Návrh rozpočtu Obce Moravany na rok 2014 daň ze závislé činnosti daň z nemovitostí daň z právnických osob daň z fyzických osob DPH Popis nájemné z bytů nebytové hospodářství + ostatní

Více

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 (Celý rozpočet obce je koncipován v tis. Kč) Příjmy Paragraf Položka Název Částka 0 1111 DPFO - závislá činnost 1600 0 1112 DPFO - sam. výdělečná činnost 250

Více

OBEC VELKÁ POLOM - ROZPOČTOVÁ ZMĚNA K

OBEC VELKÁ POLOM - ROZPOČTOVÁ ZMĚNA K OBEC VELKÁ POLOM - ROZPOČTOVÁ ZMĚNA K 31.05.2013 Paragraf Položka Název Rozpočtov á opatření v tis. Kč Rozpočet po změnách v tis. Kč Schválený v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč % PŘÍJMY třída I. Daňové 1111

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ OBCE TELNICE K

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ OBCE TELNICE K VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ OBCE TELNICE K 30. 9. 2016 PŘÍJMY: PŘÍJMY Z FINANČNÍHO ÚŘADU 5 835 000,00 6 712 000,00 6 350 791,43 94,62% 1111 FÚ - daň z příjmu FO ze ZČ a FP 1 150 000,00 1 150 000,00 1 159 205,90

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Rozpočet obce Líšná 2016 Třídění na položky

Rozpočet obce Líšná 2016 Třídění na položky PŘÍJMY Rozpočet obce Líšná 2016 Třídění na položky Par. Pol. Název Rozpočet Bez paragrafu 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. a fun. pož. 600 000,00 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

Příjmy celkem ,00. Příjmy 2013 org par pol Popis 2 Kč

Příjmy celkem ,00. Příjmy 2013 org par pol Popis 2 Kč Stránka 1 Příjmy 2013 org par pol Popis 2 Kč 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 505 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 10 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 56 000,00 1121

Více

Rozpočet na rok návrh

Rozpočet na rok návrh Rozpočet na rok 2016 - návrh Příjmy daňové(1) par. pol. popis návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funk.p. 1 615 530,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 029 336,00 1113 Daň

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015

Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč v tis. Kč 1. Druhové členění - podíl na rozpočtovém určení daní, nárokové transfery Příjmy výdaje paragraf položka Příjmy 2014

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,-

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,- ROZPOČET OBCE 2017 PŘÍJMY ROZPOČTU Paragraf Položka Text obsah položky Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 620.000,- 1112 Daň z příjmu fyzických osob s výjimkou výnosů 150.000,- 1113

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE SRUBEC na rok 2015 Obec Srubec, IČ: Starostka: PhDr. Zuzana Vyhnálková

NÁVRH ROZPOČTU OBCE SRUBEC na rok 2015 Obec Srubec, IČ: Starostka: PhDr. Zuzana Vyhnálková NÁVRH ROZPOČTU OBCE SRUBEC na rok 2015 Obec Srubec, IČ: 00245445 Starostka: PhDr. Zuzana Vyhnálková Rozpočtové příjmy Pol. 2015 0 1111 Daň z příj. fyz.osob.ze závislé čin. 3 700 000 0 1112 Daň z příj.

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2008 - Hlavní činnost Pol. Par Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 170,00 170,00 164 862,50 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 100,00 100,00 164 210,00

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

Obec Mistrovice Příjmy v tisících Kč

Obec Mistrovice Příjmy v tisících Kč Návrh rozpočtu 2013 Obec Mistrovice Příjmy v tisících Kč Skutečnost 2012 Rozpočet 2013 zaúčtováno Název Celkem Celkem paragraf položka Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 833,7 1100,0 1111 Daň z

Více

Daňové příjmy - třída 1 v tis. Kč

Daňové příjmy - třída 1 v tis. Kč Daňové příjmy - třída 1 v tis. Kč Paragraf Položka TEXT Schválený rozpočet r. 2013 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 900 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2014

Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2014 Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2014 Příjmy par. pol. text návrh 2014 1111 daň z příjmu fyzických osob ze záv. činnosti 1112 daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 1113 daň z příjmy fyz. osob z kapitálových

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Obec Nová Ves u Světlé Návrh rozpočtu na rok 2014

Obec Nová Ves u Světlé Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Nová Ves u Světlé Návrh rozpočtu na rok 2014 Příjmy 2014 tis. daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 0000 1111 702,0 daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 0000 1112 50,0 daň z příjmů fyzických

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN Rozpočtovým opatřením č. 2015/8 se mění rozpočet obce Lichoceves na rok

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00 ROZPOČET NA ROK 2013 VÝDAJE rok 2013 Rozhledna 75600,00 nájem 12 000,00 mzdy 30 000,00 elektrická energie 3 600,00 opravy 5 000,00 turistické známky, štítky, odznaky 25 000,00 Doprava - místní komunikace

Více

Obec Rychnov na Moravě Rychnov na Moravě č.63 IČO: Rozpočet na rok 2011

Obec Rychnov na Moravě Rychnov na Moravě č.63 IČO: Rozpočet na rok 2011 Obec Rychnov na Moravě 569 34 Rychnov na Moravě č.63 IČO: 00277312 Rozpočet na rok 2011 Výdaje : Odd. Par. Položka Název výdaje Kč 10 19 6310 Pozemky - úplatný převod z PFČR 35 000,00 10 19 6119 Územní

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

ROZPOČTOVÁ ZMĚNA K

ROZPOČTOVÁ ZMĚNA K Paragraf Položka ROZPOČTOVÁ ZMĚNA K 30.09.2014 Název Schválený v tis. Kč Rozpočtová změna Rozpočet po změnách v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč PŘÍJMY třída I. Daňové 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činn. 3800,00

Více

Návrh rozpočtu obce Dolní Nivy na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Dolní Nivy na rok 2017 Návrh rozpočtu obce Dolní Nivy na rok 2017 Příjmy pol. Daňové příjmy a převody Daňové příjmy 0000 1111 daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 950 000,000 Daňové příjmy 0000 1112 daň z příjmu fyz.osob

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY para pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 1111 daň z příjmu OSVČ 1112 daň z příjmu fyz.

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozp (v tis. Kč) Třída 1

Příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozp (v tis. Kč) Třída 1 Příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozp. 2016 (v tis. Kč) Třída 1 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé č.i 4 700,00 1112 Daň z příjmů fyz. OSVČ 150,00 1113 Daň z příjmů FO - srážk. 530,00 1121 Daň z

Více

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY Třída l - Daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 3 100 000,00 Daň z příjmů fyzických osob 380 000,00 Daň z příjmů vybíraných srážkou 400 000,00 Daň

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 provedené dle 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 4. listopadu 2015 (schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva

Více

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017 Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017 Václav Kadlec v.r., starosta obce Návrh rozpočtu byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne: Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne: 24.11.2016 Návrh rozpočtu byl

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč 2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč Výdaje na investice 27 730 000,00 Kč 2212org.612 dešťová kanalizace Šánovická 1 300 000,00 Kč 2219org.612

Více

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet po rozpočet změnách a b 1 2 1 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 93 0000 1112

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012. Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012. Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012 Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012 Vyvěšeno na úřední desce dne 29.11.2011 Sejmuto 16.12.2011 Sumář rozpočtu na rok 2012 Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2012 na

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 6/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 1 981 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 140 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Rozpočet obce Herink pro rok Rozpočtové výdaje nepokryté příjmy budou hrazeny z přebytků minulých období.

Rozpočet obce Herink pro rok Rozpočtové výdaje nepokryté příjmy budou hrazeny z přebytků minulých období. Rozpočet obce Herink pro rok 2017 Rozpočtové příjmy: Rozpočtové výdaje : Výsledek: 15 718 000,00 Kč 18 798 500,00 Kč -3 080 500,00 Kč Rozpočtové výdaje nepokryté příjmy budou hrazeny z přebytků minulých

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 %

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 % Plnění rozpočtu za období 1-3/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 665 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R str.1

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R str.1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2017 PŘÍJMY rozpočt. opatření rozpočet r. 2017 č.4/2016 Daň z příjmu FO - závislá činnost 11 000 000,00 11 700 000,00 Daň z příjmu FO - sam. výděl. činnost 550 000,00

Více

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Městys Boleradice Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Nákup materiálu jinde nezařaze 2 500,00 Kč 1039 Ostatní záležitosti lesního hosp. 2 500,00 Kč (opravy komunikací) (úklid sněhu) Nové

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017 PŘÍJMY OBSAH POLOŽKA ČÁSTKA daň z příjmu fyz.osobze závislé činnosti 1111 1 800 000,00 Kč daň z příjmu fyz.osob z samostatné výdělečné činnosti 1112 30 000,00

Více

Rozpočet obce Krásná Hora 2013

Rozpočet obce Krásná Hora 2013 Rozpočet obce Krásná Hora 2013 Václav Kadlec, starosta obce Návrh rozpočtu : Vyvěšeno dne: 28.2.2013 Sejmuto dne: 25.3.2013 Schváleno v ZO: 25.3.2013 1 Příjmy Třída 1 daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

1.4. PŘÍSPĚVKY A DOTACE 0000 Výkon státní správy Dotace úřad práce Dotace SDH 10 celkem příspěvky a dotace-neinvestiční 2 398

1.4. PŘÍSPĚVKY A DOTACE 0000 Výkon státní správy Dotace úřad práce Dotace SDH 10 celkem příspěvky a dotace-neinvestiční 2 398 ROZPOČET 2015 (údaje v tis. Kč) Rozpočet PŘÍJMY 1.1. SDÍLENÉ DANĚ 0000 DPH 17 413 0000 Daň z příjmu FO ze záv. čin. 8 574 0000 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 833 0000 Daň z příjmu FO z přiznání

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE OKNA NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE OKNA NA ROK 2015 PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU OBCE OKNA NA ROK 2015 Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 750 000 1112 Daň z příjmů FO ze Svč. 20 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnosů 70 000 1121 Daň z příjmů

Více

rozpočtové příjmy celkem ,00

rozpočtové příjmy celkem ,00 Rozpočet obce Drahotín pro rok 2016 Příjmy Závaznými ukazateli jsou paragrafy rozpočtové skladby 1111 daň z příjmu fyzických osob ze záv. Činnosti a funkčních pož. 400 000,00 1112 daň z příjmů fyzických

Více

Pěstební činnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu pozemku 1 000,00

Pěstební činnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu pozemku 1 000,00 Příjem Bez ODPA Návrh rozpočtu na rok 2017 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze ZČ 1 050 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30 000,00 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapit. výnosů 150 000,00

Více

,3 % B

,3 % B Plnění rozpočtu za období 1-12/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 2 353 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

ROZPOČET Prodej pozemků Prodej plynovodu

ROZPOČET Prodej pozemků Prodej plynovodu ROZPOČET 2014 Příloha Č. 1 OBEC HŘIVíNŮV ÚJEZD PŘíJMY 2 014 Parag. Položka Rozpočet Poznámka 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 980000 1112 Daň z příjmu fyzických osob 28000 1113 Daň z příjmu fyzických

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Závěrečný účet za rok 2010

Závěrečný účet za rok 2010 Obec Nové Syrovice Závěrečný účet za rok 2010 Podklady: - Rozvaha ÚSC ke dni 31.12.2010 - Příloha účetní závěrky k 31.12.2010 - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2010 - Výkaz pro plnění rozpočtu ke dni 31.12.2010

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 870 000,00 1112 0 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti

Více

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Rozpočet obce Velichov pro rok 2015 - podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Obec Velichov, Velichov 13, IČ 00255122 Text SU AU Položka Paragraf Uz Org Návrh 2015 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014 Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014 v tis. Kč PŘÍJMY ÚZ Pol. Text Částka 1111 DPFO ze závislé činnosti 2 270 1112 DPFO ze závislé činnosti 50 1113 DPFO vybírané srážkou 190 1121 DPPO 1 800 1122 DPPO za

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN po RO 2014/2 RO 2014/3 RO 2014/4 Změna Příjmy

Více

Změna rozpočtu obce Dubicko za rok 2012-IX. ke dni Rada obce Dubicko

Změna rozpočtu obce Dubicko za rok 2012-IX. ke dni Rada obce Dubicko Změna rozpočtu obce Dubicko za rok 2012-IX. ke dni 19.11.2012 - Rada obce Dubicko VÝDAJE OBCE DUBICKO NA ROK 2012 Výdaje Obce Dubicko Rozpočet 2012 (Kč) Změna 2012-IX.(Kč) 2212-5011 Silice - Platy zaměstnanců

Více

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČO 00278742, DIČ CZ00278742 Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y DPFO - závislá činnost 4191900,00 DPFO - SVČ -(sdílená i teritoriální) 810900,00 DPFO - kapitálové

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 128 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000-20 000 1113 Daň k příjmů

Více