Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických studií. Bakalářská diplomová práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických studií. Bakalářská diplomová práce"

Transkript

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav klasických studií Bakalářská diplomová práce 2014 Tereza Mokrošová

2 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav klasických studií Mediteránní studia Tereza Mokrošová Romos Filyras a první projevy modernismu v řecké literatuře Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Nicole Votavová Sumelidisová, Ph.D. 2014

3 Prohlašuji, že jsem bakalářskou diplomovou práci vypracovala samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury.

4 Na tomto místě bych velmi ráda poděkovala vedoucí mé práce Mgr. Nicole Votavové Sumelidisové, Ph.D. za přínosné připomínky, odbornou pomoc a zvláště vstřícný přístup při vedení práce. Dále upřímně děkuji své rodině a svému příteli Ojanovi za psychickou podporu při psaní.

5 Obsah 1. Úvod Politický a dobový kontext Řecká poezie 20. let 20. století Řecká poezie 30. let 20. století Modernismus Volný verš Romos Filyras Život Tvorba Filyrasův svět Básnická sbírka Ρόδα στον Αφρό Básnická sbírka Γυρισμοί Básnické sbírky Οι ερχομένες a Κλεψύδρα Básnická sbírka Πιερρότος Básnická sbírka θυσία Romos Filyras a surrealismus Závěr Seznam použité literatury... 49

6 1. Úvod Cílem bakalářské práce s názvem Romos Filyras a první projevy modernismu v řecké literatuře je charakterizovat literární kontext dvacátých a začátku třicátých let v Řecku, představit tvorbu Romose Filyrase a snažit se postihnout první znaky modernismu, které se v jeho pozdější tvorbě objevují. Na začátku se věnujeme nástinu politické a dobové situace v Řecku. Tento dějinný kontext uvádíme z toho důvodu, že tvorba generace dvacátých a třicátých let byla politickým děním velmi silně ovlivněna. Ve třetí kapitole představujeme generaci dvacátých let, tzv. Karyotakisovu generaci. Tvorbu této generace názorně demonstrujeme na básni Είμαστε κάτι.. od Kostase Karyotakise z básnické sbírky Ελεγεία και Σάτιρες. Také blíže představujeme osobnost Kostase Karyotakise. Čtvrtý oddíl práce se věnuje generaci třicátých let a podrobněji se zaobírá modernismem. Odpovídá na otázky, co to modernismus je, kde vznikl a popisuje jeho základní znaky, a to především volný verš. Zabývá se i přechodnými formami, které se před volným veršem objevují a to báseň v próze a básně psané uvolněným veršem. Od kapitoly číslo pět začínají kapitoly, které jsou věnovány osobnosti Romose Filyrase a jeho tvorbě. Na úvod je stručně vylíčen život básníka, dále obecně představíme jeho tvorbu. Podrobněji se zaměříme na Filyrasův svět, kde se pokusíme dokázat, že byl právem nazván šlechticem utopie. Dále pak představíme jednotlivé básnické sbírky. Závěr předkládané bakalářské práce je věnován Filyrasově pozdní tvorbě, kdy svými básněmi předchází svou dobu a některé básně se přibližují surrealismu. Tyto prvky modernismu objevující se v jeho tvorbě se v závěru pokusíme shrnout. Ukázky básní uvádíme v monotonickém systému. Na závěr bychom rádi uvedli, že propria a toponyma přepisujeme dle zásad novořecké transkripce doporučovaných Slovníkem řeckých spisovatelů. 1 1 BORECKÝ, Bořivoj DOSTÁLOVÁ, Růžena. Slovník řeckých spisovatelů. Praha: Leda,

7 2. Politický a dobový kontext Politický a dobový kontext počátku dvacátého století je důležité uvést z toho důvodu, že málokterá literární generace byla více ovlivněná politickým děním, než právě generace dvacátých a třicátých let. V roce 1914 začala první světová válka a to útokem Rakousko-Uherska proti Srbsku. V této válce proti sobě bojovaly státy Trojspolku a Trojdohody. 2 Trojspolek je označení pro spojenectví Itálie, Německa a Rakouska-Uherska. Proti nim stála Dohoda Velké Británie, Francie a Ruska. Otázka, zda má Řecko vstoupit do války na straně Dohody, nebo zůstat neutrální, hrála klíčovou roli v konfliktu mezi Eleftheriem Venizelosem (Ελευθέριος Βενιζέλος) a králem Konstantinosem (Κωνσταντίνος Α ). Situace nabrala nový rozměr při zhoršení vojenské situace Srbska, které bylo vystaveno silné německo-rakouské ofenzivě. Venizelos zastával názor, že Řecko nemůže zůstat nadále neutrální, a na bulharskou mobilizaci, která nastala v září 1915, musí odpovědět vlastní mobilizací. S tímto však Konstantinos nesouhlasil a proto Venizelos požádal parlament o důvěru, kterou také následně dostal. Na to Konstantinos reagoval tím, že odvolal Venizelose z postu předsedy vlády. Tímto činem se vyhrotilo napětí mezi monarchisty a venizelisty a na přelomu srpna a září roku 1916 proběhl v Soluni puč, díky němuž se mohl Eleftherios Venizelos vrátit na politickou scénu. O měsíc později byla v Řecku ustanovena vzdorovláda, která v listopadu vyhlásila Bulharsku a Německu válku. V roce 1917 král Konstantinos odešel do exilu a jeho nástupcem se stal syn Alexandros (Αλέξανδρος Α'). Měsíc po skončení války, to znamená v prosinci roku 1918, odjela na jednání do Paříže řecká delegace, která zde chtěla předložit návrh na získání území. Konkrétně šlo Řecku o získání severního Epiru, Thrákie, Dodekaneských ostrovů a Smyrny. Velkou podporou byla v té době Řecku Velká Británie, pomocí níž patnáctého května 1919 Řecko převzalo kontrolu nad Smyrnou a okolím. Koncem července téhož roku uzavřel Venizelos s italským ministerským předsedou řecko-italskou dohodu o vzájemné podpoře územních požadavků. Na základě smlouvy z Neuilly z dvacátého sedmého listopadu 1919 se Bulharsko muselo vzdát ve prospěch Řecka západní Thrákie s Alexandrupoli. Největším úspěchem Venizelosova diplomatického jednání byla však bezpochyby mírová smlouva s Tureckem, která Řecku přiznala východní Thrákii a rovněž správu nad Smyrnou a okolím. 2 Někdy také uváděno jen jako Dohoda. 7

8 V Turecku v té době však nebyla stabilní politická situace, sílilo zde nacionalistické hnutí pod vedením Otce Turků, Kemala Mustafy (později Atatürka), které striktně odmítalo rozhodnutí Dohody a rozšíření Řecka. Řekové spoléhali na britskou pomoc. V Řecku mezitím zemřel král Alexandros a na trůn se vrátil panovník Konstantinos a do exilu odešel Venizelos. Řekové plni nové energie se rozhodli pro další naplňování představ o Velké myšlence. 3 Velká myšlenka 4 (Μεγάλη Ιδέα) byl ideologický koncept řecko-křesťanské civilizace. 5 Tato myšlenka vycházela z ideje etnologické a kulturní kontinuity řeckého národa a řecké civilizace od nejstarších dob až po současnost. Jednalo se o úsilí vytvořit sjednocenou řeckou říši s hlavním městem Konstantinopolí, která by demonstrovala návaznost na Byzantskou říši. První, kdo tuto ideu jasně zformulovat a začal ji uskutečňovat, byl Joannis Kolettis (Ιωάννης Κωλέττης). Při jednom ze svých vystoupeních v Národním shromážděním Kolettis pronesl: Το Βασίλειο της Ελλάδος δεν είναι η Ελλάς. Αποτελεί έν μέρος μόνον, το πλέον μικρόν και το πλέον πτωχό της Ελλάδος. Υπάρχουν δύο μεγάλα κέντρα του Ελληνισμού. Αι Αθήναι είναι η πρωτεύουσα του Βασιλείου. Η Κωνσταντινούπολις είναι η μεγάλη πρωτεύουσα, η Πόλις, το όνειρο και ελπίς όλων των Ελλήνων. 6 Řecké království není Řeckem, ale jen jeho částí, nejmenší a nejchudší. Jsou dvě velká centra helénství. Athény jsou pouze hlavním městem království. Konstantinopol je velké hlavní město, je snem a nadějí všech Helénů. 7 V lednu 1921 začala v Anatolii rozsáhlá ofenziva, která však skončila neúspěšně. Řecko se však nevzdalo a snažilo se o dobytí turecké metropole. V tomto tažení se řecká vojska dostala až k břehu anatolské řeky Sakarya, která byla na určitých místech vzdálena pouhých padesát kilometrů od Ankary. I přes varování velkého množství vojenských velitelů o přeceňování sil, 3 K naplňování programu Velké myšlenky Řecko udělalo významný krok již v době balkánských válek, kdy byly připojeny rozlehlé části Epiru, Makedonie a většina egejských ostrovů. 4 Autorem názvu byl básník a satirik Alexandros Sutsos. 5 HRADEČNÝ, Pavel a kol.. Dějiny Řecka. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001, s AMANATIDIS, K. Η Μεγάλη Ιδέα και ο Ελευθέριος Βενιζέλος. [online]. [cit ]. Dostupné z: 7 HRADEČNÝ, Pavel a kol. Dějiny Řecka. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001, s

9 král Konstantinos zaujal s ministerským předsedou Junarisem stanovisko opačné a to takové, že je potřeba postupovat dále směrem na Ankaru. V srpnu roku 1921 byla zahájena druhá fáze řecké operace na řece Sakarya, která se změnila v krvavou dvoutýdenní bitvu. Bitva skončila bez jasného vítěze, ale větší ztráty utrpělo Řecko. Velké množství řeckých vojáků zahynulo, zbytek vojáků byl vyčerpán. Řekové se začali smiřovat s tím, že se jim zřejmě nepodaří zlomit rostoucí sílu tureckých nacionalistů, a proto projevili snahu přistoupit na kompromisní návrh britského ministra zahraničí, který bojoval o stažení řeckých vojsk z Anatolie a pro to, aby se východní Thrákie rozdělila mezi Řeky a Turky. Jednání však znemožnili turečtí nacionalisté, kteří si byli vědomi své síly a moci. Řecký král Konstantinos dal v létě roku 1922 rozkaz k obsazení Istanbulu, tato vojenská akce však neměla dlouhé trvání, protože tímto činem akorát řecký panovník popudil Brity. Mezitím turečtí nacionalisté upevňovali svoji moc. K vyvrcholení bojů mezi Řeky a Turky došlo dvacátého šestého srpna 1922, kdy Turecko začalo mohutnou ofenzivu, proti níž nemělo řecké vojsko sebemenší šanci, proto se Řekové rozhodli k bezpodmínečné evakuací všech svých vojáků ze Smyrny i dalších měst, která se nacházela na maloasijském pobřeží. Velké množství lidí se však evakuovat nestihlo a zahynulo a ti, kdo přežili, byli odvlečeni do zajateckých táborů. Ve Smyrně byla vypálena arménská a řecká čtvrť, přičemž zde zahynulo kolem padesáti tisíc Řeků a Arménů. Desítky tisíc lidí 8 se snažily neprodleně utéct, ať už na lodích či jiných improvizovaných plavidlech a nalézt útočiště na lodích nacházejících se v Izmirském zálivu. Tato událost vstoupila do řeckých dějin pod názvem maloasijská katastrofa (Μικρασιατική καταστροφή). Maloasijská katastrofa neznamenala pouze definitivní konec Velké myšlenky, ale i neodvratnou záhubu řecké maloasijské civilizace po více než dvou a půl tisíciletích její existence. 9 Po podpisu nové mírové smlouvy s Tureckem z Laussane Řecko ztratilo veškerá území v Malé Asii, Východní Thrákii, poloostrov Gallipoli a ostrovy Imbros a Tenedos. Před uzavřením lausannské mírové smlouvy byla v lednu roku 1923 podepsána konvence o výměně obyvatelstva, která byla v dokumentu vyjádřena jako výměna ortodoxních křesťanů za muslimy mezi Řeckem a Tureckem. 8 HRADEČNÝ, Pavel. Dějiny Řecka. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001, s Ibid. s

10 Řecko tehdy muselo přijmout asi uprchlíků 10 a zároveň se vypořádat se sociálními a ekonomickými problémy, které z této situace vyplývaly. Z řeckého území však bylo posláno do Turecka kolem tureckých muslimů. Výjimkou byla Západní Thrákie, kde mohli turečtí muslimové zůstat. Většina těchto obyvatel se usídlila na severu Řecka, kde pro ně však nebyl dostatek místa. Kvůli této výměně obyvatelstva postihla Řecko velká krize, která byla ale později zažehnána a hospodářská produkce státu vzrostla. Uprchlíci si prošli neskutečně těžkými podmínkami, mnoho z nich zemřelo ještě před tím, než došli do cíle. Ti, kdo přežili, ale stále neměli vyhráno, museli se vyrovnat s nepřátelstvím domorodých obyvatel, kteří je často odmítali přijmout mezi sebe. Uprchlíci byli nastěhováni do periferních oblastí měst, kde žili v izolaci po desetiletí. Ve skutečnosti, neschopnost řecké společnosti začlenit nově příchozí mezi sebe, byla jedním z důvodu řecké občanské války v letech Navzdory skutečnosti, že v roce 1924 byla vyhlášena republika a monarchie sesazena a zároveň obviňována za všechna neštěstí, se demokracie nezakořenila. Řada vojenských převratů, které opakovaně zklamávaly politický život, vykulminovala v diktaturu Joanisse Metaxase (Ιωάννης Μεταξάς) a obnovení monarchie. Z Malé Asie pocházela řada významných uměleckých osobností, tzv. generace třicátých let, jejichž díla vycházela právě z osobních zkušeností spojené s maloasijskou katastrofou či vzpomínek na dětství a mládí, které prožili v Istanbulu, Smyrně či Evali. 10 HRADEČNÝ, Pavel. Dějiny Řecka. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001, s

11 3. Řecká poezie 20. let 20. století Básníci, jejichž literární činnost se datuje do dvacátých let dvacátého století, se označují jako Karyotakisova generace (Η γενιά του Καρυωτάκη). Je důležité si uvědomit, že se nejedná o nějakou konkrétní básnickou školu, jako tomu bylo později ve třicátých letech. Je zde absence jakéhokoliv manifestu. Tyto básníky řadíme do stejné skupiny primárně na základě stejné tematiky jejich básní. Jejich básně jsou novátorské a zcela odlišné od generace předchozí, generace dvacátých let opouští Palamasovu poezii, ve které se prolíná historická minulost, myšlenka kontinuity řeckého národa a obhajoba ideologie tzv. Velké myšlenky. Jedná se o autory, v jejichž životě převládá pesimismus, nesou si s sebou hořkou zkušenost maloasijské katastrofy, největší porážku v době národního nadšení. Často trpí nemocemi, končí v psychiatrických léčebnách, užívají narkotika. Konstantinos Dimaras charakterizuje generaci dvacátých let slovy: [ ] μια γενιά που έχει συνείδηση της ανεπάρκειάς της μπροστά στα μεγάλα προβήματα της ζωής. 11 Mezi hlavní představitele patří Kostas Karyotakis (Κώστας Καρυωτάκης), Kostas Uranis (Κώστας Ουράνης), Napoleon Lapathiotis (Ναπολέων Λαπαθιώτης), Maria Polyduri (Μαρία Πολυδούρη), Jannis Skarimbas (Γιάννης Σκαρίμπας), Romos Filyras (Ρώμος Φιλύρας) a další. Jak už jsme se zmínili dříve, nejedná se o žádnou konkrétní básnickou školu, proto hranice, kdo zde patří či nepatří, nejsou pevně dány. Mezi hlavní rysy poezie dvacátých let patří: realistický přístup ke skutečnosti, snaha o pravdivé zobrazení. Básněmi prostupuje nostalgie, vzpomínky, touha po úniku z reality, pokusy básníků o sebeurčení a nalezení vlastní identity. Přínos generace dvacátých let nespočívá v kvalitě děl, jež byla ve většině případů průměrná, ale hlavně v množství nových témat, které do literatury přinesla. Tvorbu generace dvacátých let je nejlépe charakterizovat na konkrétní básni. Zvolili jsme báseň Είμαστε κάτι.. od Kostase Karyotakise z básnické sbírky Ελεγεία και Σάτιρες. Tuto báseň jsme vybrali z toho důvodu, že právě v ní je smutek a pesimismus celé generace dvacátých let, nejlépe ilustrován. Kostas Karyotakis je na jednu stranu jednou z hlavních postav novořecké poválečné poezie, zároveň je básníkem, který se od ostatních básníků daného období liší. Tellos Agras se o 11 Generace, která si je vědoma své nedostatečnosti s ohledem na velké životní problémy. DIMARAS, Konstantinos Thiseos. Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Αθήνα: Ίκαρος, 1968, s

12 Karyotakisovi vyjádřil takto: Αυτός έρχεται μόνος του, από αλλού. Ερχόταν αργά από δρόμο δικό του. 12 Karyotakis je považován za básníka nihilismu a pesimismu. Ve svých básních odrážel dusivé klima poválečného Řecka. Vydal celkem tři básnické sbírky Ο πόνος του ανθρώπου και των πραγμάτων (Bolest člověka a věcí, 1919), Νηπενθή (Utišující žal, 1920) a Ελεγεία και Σάτιρες (Elegie a satiry, 1927). Zatímco v prvních dvou básnických sbírkách můžeme nalézt víru v poezii a v umění vůbec, jakožto v prostředek k nalezení řešení bezvýchodné životní situace, ve třetí básnické sbírce dochází k obratu a převládá tematika smrti a bezvýchodnosti. Básně zařazené do poslední básnické sbírky jsou plné líčení autorových duševních stavů, které čtenáři zprostředkovává jako nezúčastněný pozorovatel. Svět je jeho očima viděn jako místo nebezpečné a nelítostné. Svou poezií se dotýká tragických bezvýchodných situací lidí své doby, vyjadřující nejhlubší existenciální úzkosti a patové situace, které jsou pro poválečnou řeckou poezii typické. Kostas Karyotakis ovlivnil velké množství autorů generace dvacátých a třicátých let dvacátého století. Po jeho tragické smrti nastalo období označované jako karyotakismus. Začalo vznikat velké množství básnických sbírek, které byly dílem Karyotakise inspirované. Jednalo se o básnické sbírky plné pesimismu, smutku, melancholie, existenciálních pocitů. Stoupenci karyotakismu literaturu nijak výrazně neobohatili, vesměs se jednalo o nepodařené prázdné nápodoby Karyotakisovy poezie, jehož osobitý styl byl vzhledem k jejich pokusům evidentně nenapodobitelný. 13 Nyní ke konkrétní básni jedná se o sonet, tedy o literární útvar s přísně vymezenou strukturou a logickým členěním, který je psán jedenáctislabičným jambem. Básník si klade za cíl obrátit báseň v parodii sonetu a tento čin můžeme chápat jako inovativní krok. Tuto báseň můžeme chápat jako směřování k uvolnění verše, i přesto, že se jedná o vázanou, tedy pravidelnou poezii. Jsou zde patrné rytmické nepravidelnosti, konkrétně veršové přesahy, kvůli kterým dochází k neshodě rytmického a větného členění, při níž syntaktický celek přesahuje z jednoho verše do druhého. Přesahy jsme v básni vyznačili pomocí tučného písma. 12 Přišel sám, odjinud. Přišel svou vlastní cestou. AGRAS, Tellos. Ο Καρυωτάκης και οι Σάτιρες. Αθήνα: Ερμής, s ARGYRIU, Alexandros. Ένα φαινόμενο μέσα και έξω από τη λογοτεχνία. In: STEPHANOPULU, Maria. Καρυωτάκης και καρυωτακισμός: επιστημονικό συμπόσιο : 31 Ιανουάριου και 1 Φεβρουαρίου Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 1998, s

13 I přesto, že ve většině básní sbírky Ελεγεία και Σάτιρες nám pocity básníka zprostředkovává nezúčastněný pozorovatel, v této básni nastává změna a lyrickým subjektem je první osoba plurálu (Eίμαστε). Είμαστε κάτι ξεχαρβαλωμένες κιθάρες. Ο άνεμος, όταν περνάει, στίχους, ήχους παράφωνους ξυπνάει στις χορδές που κρέμονται σαν καδένες. Είμαστε κάτι απίστευτες αντένες. Υψώνονται σα δάχτυλα στα χάη, στην κορυφή τους τ άπειρο αντηχάει, μα γρήγορα θα πέσουνε σπασμένες. Είμαστε κάτι διάχυτες αισθήσεις, χωρίς ελπίδα να συγκεντρωθούμε. Στα νεύρα μας μπερδεύεται όλη η φύσις. Στο σώμα, στην ενθύμηση πονούμε. Μας διώχνουμε τα πράγματα, κι η ποίησις είναι το καταφύγιο που φθoνούμε. 14 Je důležité, že první tři strofy začínají plurálem slovesa být - είμαστε, což naznačuje, že básník vyjadřuje slova celé generace a stává se mluvčím. Είμαστε κάτι, říká básník. Slovo κάτι v kontextu básně znamená jakési (kytary) a můžeme jej zde chápat jako pejorativum. V první strofě básně Karyotakis připodobňuje lidi své generace k rozladěným kytarám (Eίμαστε κάτι ξεχαρβαλωμένες κιθάρες), přičemž chce zdůraznit neschopnost lidí harmonicky fungovat v obtížném prostředí své doby. Když vítr rozladí kytary, místo toho aby vyluzovaly melodické zvuky, začnou se z nich linout tóny disharmonické. Nesoulad, který vzniká z těchto rozbitých kytar, je plně v korespondenci s vnitřním rozpoložením básníka a jeho generace. 14 KARYOTAKIS, Kostas. Ποιήματα και πεζά. Αθήνα: Ερμής, 1979, s

14 Stejně jako kytara nemůže pod vlivem nepříznivých okolností (v naší básni větru) vytvořit harmonické a melodické zvuky, stejně tak básníci Karyotakisovy generace jsou ovlivněni dobou a nepříznivým klimatem, ve kterém žijí. Když přichází vítr je tudíž nemožné, aby jejich básně nebyly plné beznaděje a pesimismu. Ve druhé strofě to vysvětluje blíže básníci jsou citlivé přijímače, které jsou schopny vnímat emoce, nálady a touhy lidí své doby a ty pak následně vyjadřovat ve své poezii. Báseň končí beznadějí, kdy básník nemůže nalézt útočiště a trpí. Kostas Karyotakis byl myšlením romantik, který se snažil překonat stereotypy každodenního života a chtěl získat svobodu a volnost. Na straně druhé vzhledem k době v jaké žil, je zklamán reálným světem, který je k němu nelítostný. Proto můžeme v jeho díle sledovat vedle sebe dva protichůdné umělecké směry, a to romantismus a realismus. 14

15 4. Řecká poezie 30. let 20. století Následující kapitola je věnována generaci třicátých let (Γενιά του 30). Co si máme pod pojmem generace třicátých let představit? Mario Vitti toto označení používá pro spisovatele, kteří se objevili na literární scéně mezi léty V užším slova smyslu považuje za představitele generace třicátých let pouze mladé autory, kteří spolupracovali s časopisem Τα Νέα Γράμματα. 16 Generaci třicátých let pojila především touha odklonit se od daných pravidel, snaha přinést nové světlo do ponurého a pro ně nudného básnického prostředí a obohatit umělecký svět o nové formy a náměty. Zástupci této generace jsou obvykle představiteli dobře situované střední třídy, tím pádem mají velkou výhodu mohou cestovat a studovat v Evropě. Důležitým mezníkem pro generaci třicátých let je rok 1929, kdy teprve dvaceti pětiletý Jorgos Theotokas (Γιώργος Θεοτοκάς) pod pseudonymem Orestis Dijenis vydal esej Ελεύθερο πνεύμα (Svobodný duch, 1929). V tomto díle vyjádřil politické názory a především estetické názory své generace a stanovil základní požadavky pro nový vývoj literatury. Svobodný duch je považován za nejkritičtější a nejodvážnější dílo své doby a zároveň také za určitý manifest generace třicátých let. Slovy Linose Politise: [...] ήταν σαν ένα είδος μανιφέστου, όπως ειπώθηκε, της ανεκδήλωτης άκομα τότε γενιάς του Theotokas v díle hodnotí postavení řecké literatury v rámci evropského kontextu a poukazuje na izolaci Řecka od Evropy, kvůli čemuž se novořecká literatura nemohla srovnávat s literaturami ostatních národů. Dále podrobně rozebírá domácí literární scénu. Největší slabinu vidí hlavně v próze, kde se stále drží v oblibě žánrová povídka 18 a realistické romány, které čerpaly náměty z prostředí nejnižších sociálních skupin (např. z prostředí maloasijských uprchlíků). Pro žánrovou povídku byla typická popisnost a černobílost postav, kdy psychologická stránka postav nebyla pečlivě propracována. Propracování charakterů bylo 15 VITTI, Mario. Η Γενιά του τριάντα: ιδεολογιά και μορφή. Αθήνα: Ερμής, 2004, s Ibid. s Byl to jakýsi druh manifestu tehdy ještě neprojevené generace třicátých let. POLITIS, Linos. Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1993, s Η ηθογραφία neboli žánrová mravoličná povídka líčila čistý vesnický život z různých částí Řecka podle narození autora. Plnila funkci opozice proti modernímu světu a životu. 15

16 schematické a dopředu odhadnutelné. A v tom vidí Theotokas hlavní problém, vzhledem k tomu, že je opomíjen vnitřní svět hrdinů, čtenář se s nimi nemůže ztotožnit a tím pádem na něj dílo nemůže zapůsobit. Svobodný duch není v žádném případě útočný text a pouhá kritika předchozí generace, ostatně sám Theotokas v úvodu díla vysvětluje, co je jeho cílem, chce pouze objektivně prezentovat své teze k dané problematice. V závěru díla nabízí autor i řešení, záchranu domácí literární scény vidí v nástupu nové generace, která přinese do literatury nový život a energii a nebude poznamenána minulostí a nebude se bránit přijímat i vlivy z ostatních literatur Modernismus Následující podkapitola je věnována modernismu, protože žádná jiná skupina autorů není s tímto uměleckým směrem spjata tak úzce jako právě generace třicátých let. Modernismus se objevil jako protiklad konzervativním hodnotám popisného realismu a zahrnuje přibližně období let Na modernismus nesmíme nahlížet pouze jako na jeden směr, ale jako na celou novou epochu, která je radikálně odlišná nejen od období předcházejícího, ale od celého jednoho cyklu evropské civilizace, jenž začal renesancí a vyčerpal se na konci devatenáctého století. 20 V období modernismu dochází k přehodnocování role lidského subjektu a subjektivity, vztahu racionálního a iracionálního, vnějšího a vnitřního, veřejného a soukromého. Modernismus se odráží téměř ve všech oblastech lidského života lze jej rozpoznat ve filozofii, v psychologii a v psychoanalýze, ve fyzice a samozřejmě v umění, konkrétně v proměnách modernistické poezie a prózy, hudby i výtvarného umění. Subjektivismus, který je pro modernismus typický se nejvýrazněji projevuje modernistickým chápáním času a prostoru. Modernisté nevěří, že existuje objektivní realita, místo toho se domnívají, že pouze subjekt může danou věc pochopit a interpretovat. Také se domnívají, že v realitě neexistuje žádný řád či sled událostí, ale že realita je chaotická. 19 HILSKÝ, Martin. Modernisté. Praha: Torst, 1995, s Ibid.s

17 Ve třicátých letech se v Řecku začaly ve velkém množství objevovat překlady anglické modernistické literatury. Řecká společnost tak přišla do styku s díly autorů jako byli T.S. Eliot, Jamese Joyce, Aldous Huxley či Virginia Woolf. Obecně řečeno francouzská literatura a kultura byla v Řecku dominantní od osmnáctého století, od třicátých let ale docházelo k výraznější orientaci na moderní anglickou literaturu. Vliv na to mělo mimo jiné i stěhování významných řeckých spisovatelů z Paříže do Londýna, 21 kde přicházeli do styku s novými modernistickými díly a následně je zprostředkovávali dál. Jako příklad můžeme uvést Jorgose Theotokase či Jorgose Seferise (Γιώργος Σεφέρης). Velmi důležitý je rok 1922, kdy vyšla dvě díla, která představují mezník moderní britské i světové literatury Pustá země T.S. Eliota a Odysseus Jamese Joyce. Joyce přišel v Odysseovi s novou tvůrčí metodou. V díle se objevuje konfrontace současnosti a homérského mýtu, což byl způsob, jak se Joyce snažil vtisknout řád, tvar a význam obrovské zbytečnosti a anarchii, kterou podle něj byla tehdejší realita. Tato dvě díla neměla společné jen použití mýtu, ale obě znamenala také rozchod s tradicí devatenáctého století a lze je chápat jako jakousi inauguraci nové éry v próze a poezii. Dimitris Tziovas poznamenává, že řecký modernismus je odolný vůči jakékoli konkrétní definici či přísné kategorizaci. 22 I přesto má ale řecký modernismus jedno specifikum a tím je kosmopolitismus. 23 Velké množství autorů bylo donuceno odejít z Východu (Konstantinopol, Smyrna) po maloasijské katastrofě. Jiní byli z politických důvodů vyhoštěni nebo se sami rozhodli navždy opustit Řecko. Často odcházeli do evropských metropolí, kde přicházeli do kontaktu s evropskými uměleckými směry. Poté, co strávili několik let v zahraničí, se vraceli zpátky do Athén a přispěli k vybudování nové metropole. To, že se ve třicátých letech v Řecku uchytil právě modernismus, je docela logické. Je přirozené, že změny, které ve společnosti v té době nastaly, měly vliv na to, jak se člověk cítil, na jeho vztah ke společnosti a světu vůbec. Pro vyjádření pocitů té doby bylo nutné najít nové výrazové způsoby. 21 TZIOVAS, Dimitris. Introduction. In: TZIOVAS, Dimitris. Greek Modernism and Beyond. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 1997, s TZIOVAS, Dimitris. Mapping out Greek Literary Modernism. In: TZIOVAS, Dimitris. Greek Modernism and Beyond. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 1997, s GEORGIADU, Agathi. Η ποιητική περιπέτεια: μια περιδιάβαση στη νεοελληνική ποίηση μέσα από τους κυριότερους ιστορικούς σταθμούς και τα λογοτεχνικά ρεύματα. Αθήνα: Μεταίχμιο, 2006, s

18 Je nutné říci, že řecký modernismus nemůžeme zcela ztotožnit s modernismem evropským, i přesto, že z něho vycházel, nepřebral všechny jeho rysy. Zatímco evropský modernismus byl spojen s kapitalismem a kulturním imperialismem, na řecký modernismus měly vliv dobové události, tím pádem se řecký modernismus potýkal s problémem identity a může být charakterizován jako introvertní, etnocentrický a antikoloniální. 24 Generace třicátých let se snažila prostřednictvím modernismu zvýraznit původní aspekty helénismu. Pro řecké básníky bylo přijetí modernismu spojeno s oživením řeckých tradic. Řecký modernismus má své specifikum, nahlížel na literaturu skrze národní charakter (ελληνικότητα, greekness). Představitelé chtěli pomocí modernismu objevit a osvětlit aspekty národního charakteru. Pro některé řecké básníky být modernistou znamenalo zhelenizovat modernost (hellenize modernity) 25, v podstatě jim šlo o obhájení národního modernismu. Modernismus pro ně znamenal znovuobnovení tradice a přizpůsobení západním literárním trendům a jejich následné začlenění do národního kontextu. Proměnil se i pohled na Řecko jako takové: Whereas in the past Greece was understood as content, modernist appreciated it more as a form with their emphasis on style, light and landscape. 26 Dimitris Tziovas poznamenává: Greek modernism was eager to associate itself with the idea of renovation and the sense of beginning. 24 TZIOVAS, Dimitris. Introduction. In: TZIOVAS, Dimitris. Greek Modernism and Beyond. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 1997, s Ibid.s Zatímco v minulosti bylo Řecko chápáno jako obsah, modernisté si jej váží spíše jako formu s důrazem na styl, světlo a krajinu. Ibid. s.2. 18

19 That is why the epithet new was widely used. 27 Přívlastek nový byl například použit v titulu významného periodika Τα Νέα Γράμματα, také se ve třicátých letech mluvilo o novém druhu literatury, který byl spojen s oživením románu. Ve třicátých letech se řečtí modernisté snažili prolomit izolaci s evropskou literaturou a snažili se o obnovení literární kontaktů, zejména pokud jde o prózu, z evropských literatur přebrali velké množství nových technik jako například vnitřní monolog, střídání vypravěčských perspektiv. Nasos Vajenas v práci Για έναν ορισμό του μοντέρνου στην ποίηση (1984) uvádí čtyři základní znaky modernistické poezie: 28 - volný verš - dramatičnost - slovní zásoba z každodenního života jazyk byl zbaven poetismů a bylo omezeno užití expresivních výrazových prostředků - temnost (σκοτεινότητα) intelektuální povahy, která zapříčiňuje obtížnou interpretací básní Vajenas zdůrazňuje, že pouze volný verš a temnost jsou něčím naprosto novým, odlišujícím novou poezii od poezie předchozí. Mezi další znaky patří následující: - uvolňování forem narušování rytmu - ne přísné členění do veršů s tím souvisí nová forma: báseň v próze - nepravidelná interpunkce - emotivní funkce jazyka - asociace odstranění logické posloupnosti básně a metra, rýmu - nejednoznačnost časté užití polysémických slov 27 Řecký modernismus se potýkal s myšlenkou obnovy a snahou o nový začátek. Proto se pro něj často užíval přídomek nový. TZIOVAS, Dimitris. Introduction. In: TZIOVAS, Dimitris. Greek Modernism and Beyond. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 1997, s VAJENAS, Nasos. Για έναν ορισμό του μοντέρνου στην ποίηση. In: Η ειρωνική γλώσσα: Κριτικές μελέτες για την νεοελληνική γραμματεία. Αθήνα: Στιγμή, 2004, s

20 - neočekávané kombinace slov - nečekaná až absurdní slovní spojení 29 - obrat k banalitě a všednosti - důraz na subjektivitu a představivost Mezi hlavní specifika řeckého modernismu patří: - překonání karyotakismu a vlasteneckých textů - důraz na změnu, novost snaha rozejít se s minulostí - důraz na národní identitu - důraz na světlo a krajinu Konkrétně se jedná o Jorgose Seferise a Odyssease Elytise. Modernisté chápali krajinu jako něco, co je schopné nést stopy minulosti a tím pádem spolu s jazykem, tvoří spojení mezi antikou a současností. Odysseas Elytis je považován za básníka Egejského moře, slunce a přírody. Jak poznamenává Peter Mackridge: [ ] for Elytis landscape contains an accumulation of truths inscribed within it over the millennia rozjímání nad minulostí s pocitem melancholie Rok, který byl pro řecký modernismus významný, byl rok 1935, kdy byla vydána básnická sbírka Jorgose Seferise Μυθιστόρημα (Legenda, 1935). Jedná se o první básnickou sbírku v moderní řecké poezii, která je celá psána volným veršem. 31 Básnická sbírka se skládá z dvaceti čtyř kratších básní útržkovitého charakteru. Zajímavý je název sbírky, který nám spojuje dvě slova a to μύθος a ιστορία. Ivan Dorovský vysvětluje název 29 ALEXIADU, Theoduli. Αυτοσκόπευση και διαύγεια: ο διάλογος του μοντέρνου με το παραδοσιακό στην ποίηση του 20ου αιώνα. [online]. [cit ]. Dostupné z: 30 Krajina pro něj představuje nahromadění pravdy, která se do ní ukládala po tisíciletí. MACKRIDGE, Peter. Textual Orientations: Writing the Landscape in Elytis s The Axion Esti. In: TZIOVAS, Dimitris. Greek Modernism and Beyond. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 1997, s Problematice volného verše se budeme věnovat podrobněji v následující podkapitole. 20

21 sbírky takto: Tato sbírka je jakousi symbolickou autobiografií básníkova niterního života, pro niž vytvořil umělý název, aby naznačil, že vnitřní význam díla leží mezi mýtem a realitou. 32 Počet básní není nahodilý, ale naopak symbolický a poukazuje na Seferisovu inspiraci antickým Homérem, jehož hrdinský epos Odyssea čítá stejný počet zpěvů. Jednotlivé básně nemají názvy, ale jsou očíslovaný písmeny řecké abecedy. V této básnické sbírce se Seferis obrací do země mýtů a historie, snaží se najít prvek, který definuje řeckou tradici. Jednotlivé básně básnické sbírky jsou bohaté na symbolické reminiscence na antické mýty. 33 Je zde patrný vliv T.S. Eliota, především jeho první básnické skladby Pustá země, která je rovněž složitou výpovědí o době mezi válkami. Eliot čtenářům předkládá vizi poválečného světa a obraz zdeprimované a znepokojené společnosti. 34 Eliot se zde snažil vyjádřit bezmocnost člověka proti smrti. Za hlavní téma básně lze považovat lidský úděl. V Pusté zemi se stejně jako v Legendě vyskytuje velké množství odkazu na mýty a biblické odkazy (prorok Ezechiel, věštkyně Sibyla, bůh Apollon). Jorgos Seferis se narodil roku 1900 v maloasijské Smyrně. Mezi lety 1918 a 1924 studoval práva v Paříži, kde se seznámil s moderní básnickou tvorbou konkrétně s tvorbou Mallarmého a Valéryho. Některé dobové události měly na Seferisovu tvorbu velký vliv. Nepochybně se do jeho tvorby promítlo vypálení a následné vysídlení jeho rodného města v roce 1922, tato událost přinesla do jeho tvorby pocit ztráty a nostalgie a často se v jeho verších objevuje smutek člověka nad tím, že se už nikdy nevrátí do své domoviny. Seferise s předchozí generací dvacátých let spojuje jen několik básní, konkrétně s Karyotakisem ho pojí to, že je jejich poezie zakořeněná v politické a sociální realitě, kterou oba svou tvorbou nepřímo komentovali. Karyotakisův spor se společností se vyznačuje vášní, intenzitou, neústupností, v jeho básních je cítit frustrace. V básních Seferise se také vyskytuje pesimismus, ale není to onen těžký pesimismus, který ovládal poezii ve dvacátých letech. Vasileos Βalaskas vysvětluje rozdíl v pesimismu Karyotakise a Seferise přirovnáním. Pesimismus Seferise se 32 BORECKÝ, Bořivoj a Růžena DOSTÁLOVÁ. Slovník řeckých spisovatelů. Praha: Leda, 2006, s Ibid.s PÍCHOVÁ, Michaela. Comparative Analysis of Two Czech translations of Francis Scott Fitzgerald s The Great Gatsby [online]. Brno, 2014 [cit ]. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/384464/ff_m/diploma_thesis-pichova_final.pdf. Magisterská diplomová práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce Ing. Mgr. Jiří Rambousek. 21

22 skrývá v básnickém nebo uměleckém oděvu, jehož efekt je účinnější a to proto, že daný kus oblečení je novější a lesklejší. 35 Básnická sbírka Στροφή (Obrat, 1931) je sice napsána formou tradičního verše, ale dominuje ji odlišné klima a obsahem básnické sbírky prostupuje pozitivní přístup k životu, což je považováno za překonání karyotakismu Volný verš Jeden z hlavních znaků modernismu je volný verš (ελεύθερος στίχος, vers libre) tedy verš, ve kterém není limitován počet slabik. Volný verš má málo znaků avizujících, že se o verš vůbec jedná, v podstatě jediným nositelem metrického impulzu je intonace. Jiří Levý charakterizuje volný verš těmito slovy: Volný verš není beztvará jazyková posloupnost.[ ] Jde o verš, v němž tradiční veršové zásady nechybějí, jsou tu jen různým způsobem zastřeny nebo negovány. 36 Nyní se zaměříme na volný verš v řecké poezii. Před čistým volným veršem se objevují přechodné formy báseň v próze (πεζοτράγουδο/πεζό τραγούδι) a básně psané uvolněným veršem (ελευθερωμένος στίχος; vers libere). Báseň v próze je překladem francouzského výrazu poéme en prose, věnovali se jí Jorgos Seferis, Odysseas Elytis či Andreas Embirikos. 37 Uvolněný verš se poprvé objevil na počátku dvacátého století v prvních verších básnické sbírky Αλαφροΐσκιωτος (Člověk lehkého stínu, 1909) od Anjelose Sikelianose, dále několik pokusů se objevilo v básních Palamase a také u Varnalise, v prvním vydání sbírky Το Φως που καίει (Světlo, které hoří, 1922), který se ale od tohoto pokusu později distancoval 38 a u Konstantinose Kavafise. 35 BALASKAS, Vasileos. Ο μοντερνισμός των ποιητών της γενιάς του τριάντα: Καρυωτάκης Σεφέρης. In: ΤΕΚΜΗΡΙΟΝ 6 [online]. [cit ]. Dostupné z: 36 LEVÝ, Jiří. Umění překladu. Praha: Apostrof, 2012, s VAJENAS, Nasos. Για έναν ορισμό του μοντέρνου στην ποιήση. In: Η ειρωνική γλώσσα: Κριτικές μελέτες για την νεοελληνική γραμματεία. Αθήνα: Στιγμή, 2004, s Ibid.s

23 W. T. Elwert shrnuje čím se uvolněný verš liší od tradiční veršové techniky. Jedná se hlavně o: - pohyblivý počet slabik - narušení isosylabismu (stejnoslabičnosti) - uvolnění hiátových předpisů - pohyblivost, respektive potlačení cézury - přesah 39 Na řecký volný verš měly vliv překlady francouzské symbolistní poezie. Bodlairovy básně v próze byly poprvé přeloženy do řečtiny v roce Postupné uvolňování verše je spjato s generací dvacátých let. Jak jsme se zmínili dříve, pro tuto generaci je typická individualita, subjektivita a osobní zkušenosti, vzdávají se národní a kolektivní vize, snaží se, aby jejich tvorba byla autentická, a proto jejich poezie směřuje k modernímu směru. Pohybují se mezi tradičním veršováním a přechodem k moderní poezii, toto ústí k používání uvolněného verše. Básníci této generace se odklánějí od Palamasova a Sikelianisova pohledu na roli básníka, vzdávají se role národního básníka LEVÝ, Jiří. Umění překladu. Praha: Apostrof, 2012, s VAJENAS, Nasos. Γύρω από τις αρχές του ελληνικού μοντερνισμού. In: Η ειρωνική γλώσσα: Κριτικές μελέτες για την νεοελληνική γραμματεία. Αθήνα: Στιγμή, 2004, s RUSSU, Varvara. Ο ελεύθερος στίχος υπό το πρίσμα της σύγχρονης μετρικολογίας: τα πρώτα ελληνικά ελευθερόστιχα ποιήματα ( ) Dostupné z: Διδακτορική διατριβή. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλολογίας. Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας. s

24 5. Romos Filyras 5.1. Život Básník Romos Filyras (Ρώμος Φιλύρας) vlastním jménem Joannis Ikonomopulos (Ιωάννης Οικονομόπουλος) se narodil roku 1888 v malé obci Kiato poblíž Korintu. 42 Jeho otec byl filologem a básníkem. Filyrasův básnický talent se projevil již v raném dětství, svou první báseň s názvem Αηδόνι napsal ve věku osmi let. Ve třinácti letech se přestěhoval s rodinou do Pirea, kde přišel do styku s prvními literárními osobnostmi, jako byl Spiros Melas, Pavlos Nirvanas či Lambros Porfyras, který Ikonomopulosovi pomohl vymyslet umělecký pseudonym. 43 V roce 1908 se přestěhoval z Pirea do Athén, kde začal pracovat jako novinář, psal hlavně recenze a sloupky. Již od středoškolských let spolupracoval s velkým množstvím novin (Πατρίς, Δημοκρατία, Η Κυριακή του Έλεύτερου Βήματος, Ο Ελεύθερος Τύπος) a periodik (Μπουκέτο, Οικογένεια, Νέα Τέχνη, Τα Παρασκήνια). 44 Básně, které publikoval v periodiku Διάπλαση των Παίδων nesou ještě jeho občanské jméno. Pseudonym poprvé použil v roce 1903 při podpisu básně Ροδόφυλλα v časopise Νουμάς. 45 Kolem roku 1918 se u něho poprvé objevily psychické potíže, kvůli kterým se pokusil o sebevraždu. Později se ukázalo, že psychickými potížemi trpěl z důvodu nakažení pohlavní nemocí syfilidou, která má vliv jak na fyzický, tak hlavně na psychický stav. Z toho důvodu v říjnu 1927 nastoupil do psychiatrické léčebny Dromokaition 46 v Athénách, kde byl hospitalizován až do své smrti roku Důležité je, že ani při pobytu v léčebně se psaní básní nepřestal věnovat a právě v tomto období vznikaly básně, které zachycují obrazy na hranici reality a fantazie. 42 V některých pramenech se objevuje místo Kiata město Derveni, to jako místo narození uvádí např. Emilios Charmuzios. 43 DALLAS, Jannis. Ρώμος Φιλύρας: μια παρουσίαση από τον Γιάννη Δάλλα. Αθήνα: Γαβριηλίδης, 1999, s Ibid.s Ibid.s V léčebně se vyskytlo větší množství literátů té doby například básník a prozaik Kostas Krystallis či Georgios Vizyinos. 24

25 5.2. Tvorba Romos Filyras bývá někdy označován jako zapomenutý básník, a to z toho důvodu, že jeho dílo zůstávalo dlouhou dobu neznámé. Vydat souborně dílo Romose Filyrase bylo velkým problémem, protože jednotlivé Filyrasovy básně byly rozptýleny po novinách, časopisech či ve vlastnictví jeho přátel a známých, jež svými básněmi obdarovával při návštěvách v léčebně. Jedním z prvních pokusů vydat souborně Filyrasovo dílo, byl pokus Emiliose Churmuziose (Αιμίλιος Χουρμούζιος) v nakladatelství Gkovosti (Γκοβόστης). Churmuzios začal s touto prací v roce 1939, ale z důvodu začátku druhé světové války zůstala práce nedokončena a jeho snaha byla omezena na vydání prvního svazku Souborného díla (Άπαντα. Έμμετρα και Πεζά). V roce 1974 básník Tasos Korfis (Τάσος Κόρφης) publikoval sedmdesát básní, které Filyras napsal během svého pobytu v Dromokaition pod názvem Ρώμος Φιλύρας. Συμβολή στη ζωή και το έργο του. Nicméně velká část jeho práce zůstala neznámá, a to až do vydání dvousvazkové antologie, na které se podílela Amalia Xynogala (Αμαλία Ξυνογαλά) a Ch.L. Karaoglu (Χ.Λ. Καράογλου). Antologie nese název Ρώμoς Φιλύρας. Ποιήματα. Απαντα τα ευρεθέντα a byla vydána v roce Antologie zahrnuje jednak šest Filyrasových sbírek, které byly publikované mezi lety , ale navíc i velké množství básní datovaných po roce 1923, tedy včetně období Filyrasovy hospitalizace v léčebně. Je obtížné či přímo nemožné zařadit Filyrase k jednomu jedinému uměleckému směru. V jeho díle lze vypozorovat množství vlivů nejrůznějších osobností i různých směrů. Nejčastěji je řazen mezi neoromantiky a neosymbolisty. 47 Co se týče vlivu nejrůznějších osobností, tak Emilios Churmuzios nachází ve Filyrasově díle podobnost s Karyotakisem: Ξαναδιαβάζοντας τα ποιήματα του βλέπω κάπου-κάπου τον Καρυωτάκη να μιλεί μέσα από το τραγούδι του Φιλύρα S určitostí ale nemůžeme Filyrase označit za čistého symbolistu, protože málokdy své pocity vyjadřuje nepřímo, například prostřednictvím symbolů od přírody, naopak o nich jasně hovoří. 48 CHURMUZIOS, Emilios. Κριτική εισαγωγή Αιμιλίου Χουρμούζιου. in Churmuzios, Emilios. Ρώμος Φιλύρας: Άπαντα : έμμετρα και πεζά. Αθήνα: Γκοβόστης, 1939, s. ια`. 25

26 Upozorňuje, že nikoli Karyotakise, jakého známe ze sbírky Νηπενθή, ale ze sbírky Ελεγίες και Σάτιρες. Zatímco v básních sbírky Νηπενθή převažuje minulost, která je pro Karyotakise ideálem, v básnické sbírce Ελεγίες και Σάτιρες se básně soustřeďují na současnost, častým tématem básní je nenaplněná láska, což se objevuje i u Filyrase. Nemůžeme ale tvrdit, že by Filyras z Karyotakise vycházel. Jejich tvorba je podobná v tom, že se odlišuje od tvorby předcházející generace. Dále je pojí společné životní osudy, byli stejně staří, oba dva jsou osobnostmi meziválečného období, oba trpěli syfilisem. Spojuje je negativní vztah k okolnímu prostředí. Filyras s tímto bojoval pomocí idealizace skutečnosti, Karyotakis popřením všeho. Zatímco Karyotakisova satira je trpká, rozhněvaná. Filyrasova je spíše žertovná, ironická, čímž nepřímo dosahuje dramatičnosti, jako příklad můžeme uvést báseň Pierot. Filyrasova satira je něco mezi fraškou a sebeironií. 49 Jinak se ale jednalo o dvě naprosto rozdílné umělecké osobnosti, lišili se tím nejdůležitějším, a to pohledem na život Karyotakis pohlížel na život realisticky, Filyras byl idealista. Karyotakisova poezie je nihilistická, tedy míří směrem dolů, zatímco Filyrasova poezie směřuje vzhůru, nikoli k bohu, ale spíše k něčemu transcendentnímu. Ve velkém množství jeho básní se objevuje motiv nebes. Pro Filyrase nebyl okolní svět důležitý, nezajímali ho lidé. Pohlížel na ně jako na nevýznamné jednotky, žil pouze se svými emocemi nebo ze starých vzpomínek. 50 Ze světa kolem něj se zajímal pouze o ženy, ne ženy reálné, ale zidealizované, které si utvářel ve své fantazii. Oba se rovněž lišili přístupem k poezii jako k umění, Karyotakis dbal o formu, zatímco Filyras přistupoval k tvorbě spontánně a impulsivně. Poezie pro něj byla lékem na bolest v duši, byla jeho útočištěm, do kterého unikal z ponuré a temné reality. Do poezie utíkal z nemocné atmosféry psychiatrické léčebny, kde strávil období od roku 1927 až do své smrti v roce STERJOPULOS, Kostas. Η ανανεωμένη παράδοση. In: ARGYRIU, Alexandros. Η ελληνική ποίηση: ανθολογία, γραμματολογία. Αθήνα: Σοκόλης, 1980, s CHURMUZIOS, Emilios. Κριτική εισαγωγή Αιμιλίου Χουρμούζιου. in Churmuzios, Emilios. Ρώμος Φιλύρας: Άπαντα : έμμετρα και πεζά. Αθήνα: Γκοβόστης, 1939, s. κα. 26

27 Filyrasův svět Jannis Dallas označuje Filyrase jako O Ιδαλγός της ουτοπίας. 51 Utopii můžeme definovat pomocí etymologického výkladu slova samotného. Skládá se z řecké záporky οὗ a substantiva τόπος (místo), takže utopii můžeme přeložit jako žádné místo či nikde, tedy místo, které neexistuje. Utopie v literatuře má zpravidla cíl vytvořit určitý svět a přesvědčit čtenáře o jeho bezchybnosti, nebo naopak zavrženíhodnosti. Filyrasova utopie je ale odlišná. Jak se zmiňuje Dalas, Filyrasova utopie neznamená absenci území. 52 Filyras nechtěl vytvářet svět a ukazovat lidem lepší stránku života pomocí idealizace společnosti a reality. Idealizoval si ji sám pro sebe, byla to pro něho forma úniku ze společnosti, se kterou nebyl spokojen. Filyrasův svět je nezávislá enkláva společenského života daleko od skutečného Řecka. Od Řecka, které je postiženo balkánskými válkami, daleko od vojenského života, daleko od uprchlíků, kteří se do Řecka vrátili po maloasijské katastrofě. Filyras se těmto tématům až na výjimky (básně Στρατός či Ο θρηνός των προσφύγων) vyhýbá. Filyrasův svět se v básních mění, jednou jsou to místa vzdálená a nedosažitelná, místa inspirovaná rozlehlostí moře (Οκεανός, Ήλιος του μεσονυκτίου) či jeho oblíbenými nebesy (Η Σελήνη). Jindy se jedná o místa konkrétní, a to pobřeží Pirea, meziválečné Athény nebo prostředí varieté, cirkusů, tanečních nocí, divadelních představení. Jedná se o svět zcela samostatný, odříznut od okolní reality. Je to samostatný ostrov Filyrase, samotný výmysl jeho nemocného mozku. Je to opravdu jen jeho svět, kdy je (stejně jako v romantismu) jeho básnické já hlavním protagonistou většiny básní. Pokud není hlavním protagonistou sám Filyras, dalšími symbolickými protagonisty jsou například trubadúr, harlekýn či klaun. Mimo to jsou také postavami jeho básní mytologické či pohádkové bytosti (básně Αμαδρυάδες, Λάμιες, Νεράιδες) Pro Filyrase prvky jako sen, touha, chiméra nejsou prvky nemožného úniku z reality, ale naopak pomocí nich tvoří nový svět Šlechtic utopie. Označení je inspirované stejnojmennou Filyrasovv básní Ιδαλγός, což je označení španělského šlechtice. 52 DALLAS, Jannis. Ρώμος Φιλύρας: μια παρουσίαση από τον Γιάννη Δάλλα. Αθήνα: Γαβριηλίδης, 1999, s FILOKYPRU, Elli. Η γενιά του Καρυωτάκη: φεύγοντας τη μάστιγα του λόγου. Αθήνα: Νεφέλη, 2009, s

28 Jeho poezie se pohybuje mezi realitou a fantazií, jak poznamenal Kostas Sterjopulos: [ ] ανάμεσα στην πραγματικότητα και την εξιδανίκευση. 54 Arajis charakterizuje Filyrase jako básníka krásy: Περισσότερο θα έλεγα πως είναι ποιητής της ομορφίας. 55 Filyras nalézá krásu všude v přírodě, v umění, v ženách, v prostých věcech. Dále Aragis poznamenává, že Filyrasovy básně často připomínají akvarelovou techniku. Nejčastějším obdobím, které Filyras zachycuje je jaro s rozkvetlými květinami. V centru Filyrasova zájmu byly ženy, na ženy pohlížel jako na erotické objekty. Byly pro něho éterické bytosti. Zamilovává se do všech žen, kdekoli je potká v salonu, na ulici, v divadle. Často v básních odkazoval na ženy hromadně a k tomu využíval formu plurálu. O Filyrasově lásce k ženám také vypovídá velké množství titulů básní Οι άλλες, Μαρία, Κούκλες, Οι ερχομένες, Μια και όλες, Σε εκείνες,... Ζ hlediska času, jsou básně umístěné jak do minulosti, přítomnosti i budoucnosti Básnická sbírka Ρόδα στον Αφρό Již Filyrasova první básnická sbírka Ρόδα στον αφρό (Růže na pěně, 1911) předznamenává odlišnost, kterou Filyras prokáže hlavně v pozdějších básních. Podívejme se na dobu vzniku básnické sbírky, jedná se o období, kdy hlavním básnickým vzorem byl Kostis Palamas. V této době vyšly jeho básnické sbírky Ο Δωδεκάλογος του Γύφτου (1907) či Η φλογέρα του Βασιλιά (1910). Básně, které v té době vznikaly, byly hlavně vlastenecké. A ve Filyrasově básnickém debutu můžeme vysledovat narážku na atmosféru dané doby pouze v jedné skladbě. Tato básnická sbírka je rozdělena do tří částí Μπουμπούκια, Ρόδα a Νυχτολούλουδα. Rozdělení básnické sbírky nemá nějakou větší symboliku, neslučuje básně se stejnou tematikou, s největší pravděpodobností se jednalo pouze o spontánní rozhodnutí básníka. V závěru básnické sbírky Filyras uvádí několik překladů Voltaira či Émila Verhaerena. 56 Tyto překlady jsou v plném souladu s náladou, která básnickou sbírkou prostupuje, proto lze usuzovat, že tyto osobnosti byly Filyrasovou inspirací. 54 STERJOPULOS, Kostas. Η ανανεωμένη παράδοση. In: ARGYRIU, Alexandros. Η ελληνική ποίηση: ανθολογία, γραμματολογία. Αθήνα: Σοκόλης, 1980, s ARAJIS, Jorgos. Η μεταβατική περίοδος της Ελλαδικής ποίησης: η σταδιακή της εξέλιξη από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους ως το Αθήνα: Σοκόλης, 2006, s Émil Verhaeren byl belgický, francouzsky píšící básník a představitel parnassismu. 28

29 Co se týče časoprostoru, tak básně první básnické sbírky zaujímají ve většině případů vnější prostor, zatímco v dalších sbírkách se básník uzavírá stále více do sebe a hlavním prostorem se mu stává například obývací pokoj. Z vnějšího světa se básník zaměřuje na přírodu, která mu slouží jako kulisa ke snům a rozjímání. Nejedná se o přírodu obyčejnou, ale přírodu s antropomorfickými rysy. 57 Z hlediska času převládá noc, čas spánku a snů. Básnická sbírka Ρόδα στον Αφρό se vyznačuje stabilním básnickým jazykem, v pozdější tvorbě, když se u básníka začne naplno rozvíjet nemoc, je oslabena logická návaznost. Tematicky zde Filyras neexperimentuje. Sbírka je zajímavá z hlediska formy. Ve velkém množství se v básních objevuje hiát (χασμωδία). V celé básnické sbírce se nevyskytuje snad ani jedna báseň, ve které by se hiát nenacházel. Hiát znamená styk dvou samohlásek na rozhraní slov nebo uprostřed slova. 58 Pokud k tomu dochází uprostřed slova, jedná se o tzv. vnitřní hiát a nastává diereze neboli předěl. Pokud dojde ve slově ke styku dvou samohlásek, dochází k narušení hudebnosti verše a dochází ke vzniku kakofonie, tedy nelibozvučnosti. V běžném jazyce je snaha se tomuto jevu vyhnout, jelikož to narušuje plynulý tok textu. Je obtížné dnes usuzovat, zda nadměrný výskyt hiátu v básních je z důvodu básníkovy nezkušenosti při psaní sbírky mu bylo pouhých dvacet tři let či pouze z toho důvodu, že zkrátka o formu nedbal. Níže uvádíme několik básní s výskytem hiátu, který jsme zvýraznili tučně. Ένα κοιμητήρι Ανάριοι οι σταυροί μοιάζουν χαρούμενοι σα χαρωπό, γλυκό το μοιρολόι κι` αν κάποτε ακουστεί κάτου απ` τα νιόφυτα, μικρούλια κυπαρίσσια ως ένα μπόϊ CHURMUZIOS, Emilios. Κριτική εισαγωγή Αιμιλίου Χουρμούζιου. in Churmuzios, Emilios. Ρώμος Φιλύρας: Άπαντα : έμμετρα και πεζά. Αθήνα: Γκοβόστης, 1939, s.ι. 58 DOSTÁLOVÁ, Růžena a Catherine FRANC-SGOURDU. Základní kurz novořeckého jazyka. Praha: Set Out, 2004, s FILYRAS, Romos. Ρόδα στον αφρό. in Churmuzios, Emilios. Ρώμος Φιλύρας: Άπαντα: έμμετρα και πεζά. Αθήνα: Γκοβόστης, 1939, s

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Markéta Bednarzová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_10 Tématický celek:

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

Člověk v demokratické společnosti Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura Světová literatura 20.

Člověk v demokratické společnosti Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura Světová literatura 20. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0565 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_50_E. Hemingway Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Název školy Autor Mgr. Šárka

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Česká

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník 2. CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Datum tvorby 01.06.2013 Anotace -prezentace určená pro učitele

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Světová a česká literatura 20. a 21. století na pozadí kulturního vývoje Český jazyk

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Literatura 20. století

Literatura 20. století Literatura 20. století celková charakteristika z hlediska historie a literárního vývoje Tvorbu spisovatelů ovlivnily: 1) 1. světová válka (1914 1918) 2) 2. světová válka (1939 1945) 3) studená válka 2.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

POETISMUS, SURREALISMUS

POETISMUS, SURREALISMUS ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE POETISMUS, SURREALISMUS AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 11. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura

Více

Česká a světová literatura od poloviny 19. století

Česká a světová literatura od poloviny 19. století Česká a světová literatura od poloviny 19. století MGR. N. POSSELTOVÁ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Alois a Vilém Mrštíkové VY_32_INOVA CE_06_2_02_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou 1861

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: I/7 Materiál: VY_32_INOVACE_MAUT.3

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý ročník Název DUM: Victor Hugo Vyučovací předmět: Český

Více

Mezi světovými válkami

Mezi světovými válkami Mezi světovými válkami První světová válka byla velkým mezníkem v lidských dějinách především v Evropě dalekosáhlé změny důsledkem poválečného uspořádání je druhá světová válka Pařížská mírová konference

Více

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté 5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4 4 4 4 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 15 Česká meziválečná

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

EU_12_sada2_02_ČJ_Literatura_Dur

EU_12_sada2_02_ČJ_Literatura_Dur EU_12_sada2_02_ČJ_Literatura_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: I/7 Materiál: VY_32_INOVACE_MAUT.9

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku SJEDNOCENÍ ITÁLIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_05 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

10 Česká literatura druhé poloviny 19. století

10 Česká literatura druhé poloviny 19. století 10 Česká literatura druhé poloviny 19. století Otázka číslo: 1 Po revolučním roce 1848 zavádí rakouský ministerský předseda Bach policejní absolutismus, což se projevuje také markantním úbytkem původní

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Anglická renesanční literatura

Anglická renesanční literatura Anglická renesanční literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Osobnosti české a světové literatury 20. a 21. století Český jazyk a literatura Pavla

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Spojené království Velké Británie a Severního Irska Spojené království Velké Británie a Severního Irska Britský politický systém VB je konstituční parlamentní monarchie, tento systém je považován za nejstarší demokracii světa. Jedná se o příklad země, která

Více

Německá klasická filosofie I. Německý idealismus: Johann Gottlieb Fichte Friedrich Wilhelm Joseph Schelling

Německá klasická filosofie I. Německý idealismus: Johann Gottlieb Fichte Friedrich Wilhelm Joseph Schelling Německá klasická filosofie I Německý idealismus: Johann Gottlieb Fichte Friedrich Wilhelm Joseph Schelling Dějinný kontext a charakteristika Jedná se o období přelomu 18. a 19. století a 1. poloviny 19.

Více

RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD

RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 19. 3. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Jazyk a jazyková komunikace Literární výchova

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h POČÁTEK EVROPSKÉ FILOSOFIE (ŘECKO) Ø VÝZNAM ANTIKY UMĚNÍ (EGYPT X ŘECKO) MYŠLENÍ (FILOSOFIE X MÝTUS) POLITIKA (VZNIK ČLOVĚKA) UMĚNÍ PŘEDANTICKÉ UMĚNÍ ŘÍDÍ JEJ NEZMĚNITELNÝ KÁNON (NEZAJÍMÁ SE O SKUTEČNOST

Více

Umělecká kritika MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií

Umělecká kritika MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií Umělecká kritika Seminární práce esej, Úvod do uměnovědných studií USK 01 Vypracoval: Zvonek David (UČO :

Více

Hodnocení oponenta bakalářské práce

Hodnocení oponenta bakalářské práce Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta multimediálních komunikací Hodnocení oponenta bakalářské práce Jméno a příjmení studenta Nike Silná Vedoucí práce MgA. Václav Ondroušek Obor/ateliér Multimedia a

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Literatura TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ prima Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden, 70hod/rok Literatura pro 1. ročník středních

Více

VY_32_INOVACE_CJL1.2.20a PhDr. Olga Šimandlová Říjen 2013. Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

VY_32_INOVACE_CJL1.2.20a PhDr. Olga Šimandlová Říjen 2013. Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

První světová válka, vznik Československého státu

První světová válka, vznik Československého státu První světová válka, vznik Československého státu Záminkou k vypuknutí první světové války se stal atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda, synovce císaře Františka Josefa I. Atentát

Více

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích Dějiny od konce 19.století do 1. světové války - umí charakterizovat hlavní změny koncem 19. a počátkem 20.století v oblasti hospodářské, společenské,kulturní a v mezinárodních vztazích - vysvětlí příčiny

Více

Helena Bönischová. Ma ase merkava. starověká židovská mystika

Helena Bönischová. Ma ase merkava. starověká židovská mystika Helena Bönischová Ma ase merkava starověká židovská mystika Kniha Ma ase merkava se zabývá fascinujícím pozdně starověkým mystickým textem, který vznikl v talmudickém období v židovském prostředí v oblasti

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

PŘEKLADATELSKÝ SEMINÁŘ PRO BC.

PŘEKLADATELSKÝ SEMINÁŘ PRO BC. PŘEKLADATELSKÝ SEMINÁŘ PRO BC. podzim 2011 Nicole Votavová Sumelidisová OP VK Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je víceletým

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3. GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

Gymnázium, Brno, Elgartova 3. GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

8. Sazba básní. Typografie

8. Sazba básní. Typografie 8. Sazba básní www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 23. 10. 2012 Strana: 1/9 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní

Více

pracovní list pro výkladovou část hodiny Popis a vysvětlení literárních termínů Významní autoři: život a dílo Kontrolní otázky a úkoly

pracovní list pro výkladovou část hodiny Popis a vysvětlení literárních termínů Významní autoři: život a dílo Kontrolní otázky a úkoly SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA MAJA, s.r.o., Viničná 463, Mladá Boleslav VÝUKOVÝ MATERIÁL: JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 8.9.2012 PRO ROČNÍK: 3. OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: VY_32_INOVACE_DUM

Více

Vzdělávací obor Dějepis Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací obor dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Kde se nacházelo Řecko? Na jihu Balkánského poloostrova a na poloostrově Peloponés!

Kde se nacházelo Řecko? Na jihu Balkánského poloostrova a na poloostrově Peloponés! Řecko perské války Kde se nacházelo Řecko? Na jihu Balkánského poloostrova a na poloostrově Peloponés! Kde se nacházela Perská říše? Byla to rozlehlá říše, která měla své centrum na území dnešního Iránu

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Česká literatura 2. poloviny 19. století a počátku 20. století Cílová skupina 2. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možné využít jako doplňkovou

Více

Světová literatura od poloviny 19. století

Světová literatura od poloviny 19. století Světová literatura od poloviny 19. století Mgr. Lenka Trtíková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou FRANCIS SCOTT FITZGERALD Velký Gatsby VY_32_INOVACE_06_3_13_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 59 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně seznamuje s příčinami, průběhem

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Evropa a její literární tradice Český jazyk a literatura Pavla Jamborová 01- Literatura

Více

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Dějepis Ročník : 9. Téma : Svět před první světovou válkou Autor : Mgr.

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Konstantinos Tsivos Řekové nebo Římané? Spory o (dis)kontinuitě řeckého národa v řecké historiografii

Konstantinos Tsivos Řekové nebo Římané? Spory o (dis)kontinuitě řeckého národa v řecké historiografii Konstantinos Tsivos Řekové nebo Římané? Spory o (dis)kontinuitě řeckého národa v řecké historiografii Teritoriální expanze novořeckého státu Řecko získalo svou nezávislost v roce 1830. V prvním nezávislém

Více

MODERNÍ BÁSNICKÉ SMĚRY POČÁTKU 20. STOLETÍ. Futurismus Kubismus Expresionismus. Surrealismus

MODERNÍ BÁSNICKÉ SMĚRY POČÁTKU 20. STOLETÍ. Futurismus Kubismus Expresionismus. Surrealismus Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 23. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_CJL_1 Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

TEORIE LITERATURY. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

TEORIE LITERATURY. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje TEORIE LITERATURY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje leden 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah Obsah: Podstata

Více

Databáze českých meter

Databáze českých meter Databáze českých meter 1795 1825 KVĚTA SGALLOVÁ Představením Thesauru českých meter raného obrození chceme upozornit bohemistickou odbornou veřejnost na databázi, která vznikla v Ústavu české literatury

Více

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš je jednou z nejvýznamnějších osobností generace Národního divadla. Byl předním malířem českých dějin a bezpochyby se podílel na utváření českého umění. Jeho tvorba byla ovlivněna,zvláště

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

4. REAKCE JAPONSKA VŮČI ZÁPADU 119 Vliv Západu 119 Počáteční nátlak 119 Reakce Japonska 120

4. REAKCE JAPONSKA VŮČI ZÁPADU 119 Vliv Západu 119 Počáteční nátlak 119 Reakce Japonska 120 OBSAH 1. RANÉ JAPONSKO: PŘIJETI ČÍNSKÉ CIVILIZACE 5 Země a lidé 5 Geografické vlivy 5 Rasový a kulturní původ 7 Starověká japonská společnost 10 Rané záznamy 10 Systém rodů udži 11 Šintoismus 12 Přijetí

Více

06 Klasicismus, osvícenství

06 Klasicismus, osvícenství 06 Klasicismus, osvícenství Otázka číslo: 1 Klasicismus se datuje do období: 16./17. století 17./18. století 18./19. století Otázka číslo: 2 Centrem klasicismu je: Anglie Itálie Francie Otázka číslo: 3

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz. Název školy Dostupné z:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz. Název školy Dostupné z: Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast- Sada 38 Téma Typ materiálu Ročník, obor CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_745_Versologie_pwp Střední odborná škola a Střední

Více

První světová válka ve filmu pracovní list k filmovým ukázkám

První světová válka ve filmu pracovní list k filmovým ukázkám První světová válka ve filmu pracovní list k filmovým ukázkám 1. Přiřaďte žánr k uvedeným filmovým ukázkám: a) Den, kdy začala první světová válka (2012). b) Atentát na vévodu Františka Ferdinanda d Este

Více

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia dějepisu Program Učitelství pro základní školy obor Učitelství dějepisu pro ZŠ Výsledkem magisterského studia historie na KHI a obsahem

Více

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_CJK4_2260_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Malá země objevuje malé literatury

Malá země objevuje malé literatury Mezinárodní den překladatelů přinesl jméno vítěze prestižní ceny Josefa Jungmanna, kterou uděluje každoročně Obec překladatelů za nejlepší překladové dílo uplynulého roku. Cenu převzala 30. září v Pálffyho

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, TEPLICE Číslo op. programu CZ Název op. Programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, TEPLICE Číslo op. programu CZ Název op. Programu Subjekt: Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. Programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 21 Název výzvy: Žádost o fin.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Preromantismus ve světové literatuře

Preromantismus ve světové literatuře Preromantismus ve světové literatuře Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II

RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II Karolína Kučerová Masová komunikace IV, LS 2001/2002 2 Náboženství je v nejobecnějším slova smyslu definováno

Více

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Bezpečný internet : chraňte sebe i svůj počítač / Mojmír Král -- První vydání Praha : Grada Publishing, a.s., 2015 -- 183 stran ISBN 978-80-247-5453-6

Více

Anotace sady digitálních učebních materiálů. Název: Česká literatura

Anotace sady digitálních učebních materiálů. Název: Česká literatura Anotace sady digitálních učebních materiálů Název: Česká literatura Květen 2013 Autor: Miroslav Janovský Název sady DUM: Česká literatura Anotace: Sada je tvořena souborem 20 digitálních učebních materiálů

Více