ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE"

Transkript

1 VYBRANÉ UKAZATELE SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY a MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ Kapitoly: 1. Ekonomika 2. Zadluženost 3. Daně 4. Sociální systém 5. Zdravotnictví 6. Vzdělávání Plzeň únor 2011 zpracoval: Václav ŠLAJS Zdroje: Český statistický úřad, Ministerstvo financí, Eurostat, Wikipédie

2 EKONOMIKA : 1. Ekonomický vývoj : a) Po r prošla společnost zásadními společenskými i ekonomickými změnami. Přechod z centrálně plánované ekonomiky na ekonomiku tržní byl nezbytný. Tyto změny provázela doba hledání i omylů. Za chyby v transformaci ekonomiky zaplatila společnost cca 680 miliard Kč. S odstupem času se potvrdilo, že kuponová forma privatizace byla chybná. Navíc ekonomickým změnám nepředcházela kvalitní legislativa a tak se z privatizace často stávalo tzv. tunelování. Přesto se postupem času podařilo ekonomiku transformovat a dnes lze jednoznačně říci, že se Česká republika řadí mezi standardní země s tržní ekonomikou. b) Po 21 létech lze i zároveň porovnat jak si vedly jednotlivé vlády. Za uplynulých 21 let zde vládlo Občanské fórum 3 roky, Občanská demokratická strana 10 let a Česká strana sociálně demokratická 8 let. Vláda OF průměrný roční pokles HDP - 7,2 % r = - 1,0 %, r = - 14,2 %, r = - 6,4 % Vlády ODS průměrný roční růst HDP + 1,8 % r = - 1,0 %, r = +2,6 %, r = + 5,9 %, r = + 4,0 % r = - 0,7 %, r = - 0,8 %, r = + 6,1 %, r = +3,0 %, r.2009 = -4,1%, r.2010=+2,5% Vlády ČSSD průměrný roční růst HDP + 3,8 % r = +1,3 %, r = +3,6 %, r = + 2,5 %, r = +1,9 %, r = +3,6 %, r = +4,5 %, r = + 6,3 %, r = + 6,9 % Prognóza MF ČR: - r růst HDP o 2,2% - r růst HDP o 2,7% - r růst HDP o 3,2% - r růst HDP o 3,7%

3 2. Mezinárodní srovnání : a) Česká ekonomika dosáhla v r % úroveň průměrné výkonnosti Evropské unie (měřeno přepočtem hrubého domácího produktu HDP- na kupní sílu v jednotlivých zemích) a drží se na 17. místě. b) Přehled vybraných států - HDP na obyvatele podle standardu kupní síly v roce 2009 (EU 27 = 100) hodnota k průměru EU nad 150 vybrané státy 176-Norsko, 165-Singapur, USA, 144-Švýcarsko, Nizozemsko, 128-Kanada, 128-Irsko, 122-Rakousko, Švédsko, 118-Dánsko, 118-Austrálie, 118-Německo, 118-Belgie, 118-Británie, 111-Finsko, Francie, 107-Japonsko, 104-Španělsko, 102-Itálie, Řecko, Slovinsko, 82-Izrael, 81-N.Zéland, ČESKO, 79-J.Korea, 79-Portugalsko, 72-Slovensko, Chorvatsko, 63-Estonsko, 63-Maďarsko, 61-Polsko, Litva, Lotyšsko, 47-Rusko, 46-Mexiko, 45-Chile, 45-Rumunsko, 45-Turecko, 44-Bulharsko, 42-Bělorusko, Č.Hora, 36-Srbsko, 34-JAR, 33-Brazilie, 31-Makedonie, Thajsko, 28-Bosna, 27-Ukrajina, 24-Tunisko, Albánie, 19-Alžírsko, 18-Čína, 16-Gruzie, 15-Maroko, 13-Moldávie, 12-Filipíny, 12-Indonésie, Indie, 8-Pákistán, 7-Egypt, 7-Vietnam, 6-Nigérie, do 5 5-Kambodža, 4-Keňa, 3-Bangladéš, 2-Etiopie, 2-Afghánistán,

4 ZADLUŽENOST : 1. Zadluženost jednotlivých sektorů: - zadluženost státu miliard Kč - zadluženost krajů a obcí 100 miliard Kč - zadluženost firem 910 miliard Kč - zadluženost občanů miliard Kč C E L K E M miliard Kč 2. Zadluženost státu: k činila miliard Kč - v 90.letech schodky státního rozpočtu relativně nízké. Zadluženost začala narůstat po nápravě chybné ekonomické transformace, především po nutné sanaci bank. - nejvyššího schodku státního rozpočtu bylo dosaženo v r ve výši 224 mld. Kč. V roce 2010 pak 156 mld. Kč. Celkem vzrostla zadluženost státu v létech o 580 mld. Kč a v roce 2011 má vzrůst o dalších 135 mld. 3. Aktuální příčiny zadlužování: a) vysoká korupce ve veřejném sektoru. Dle Transparenci Internacional i NKÚ se ročně z veřejných rozpočtů rozkrade přes 150 mld. Kč. Stát, státní fondy, kraje a obce ročně vypisují výběrová řízení na zakázky v hodnotě cca 650 mld. Kč. Dle TI i NKÚ korupce nehospodárně odčerpá 25% - 30%, tj. minimálně 150 mld. Kč, z toho ze státního rozpočtu 120 mld. Kč. b) pokles výkonu české ekonomiky. V létech 2005, 2006 a 2007 rostla ekonomika ročně o více jak 6 %. V roce 2009 naopak její výkonnost poklesla o více jak 4 % a to projevilo do příjmů z daňových výnosů. Roční hodnota HDP činila v r.2010 v ČR cca mld. Kč. 10% rozdíl ve výkonnosti se projevil i do příjmů. Složená daňová kvóta činí v ČR 36%. Tzn. že na daních a pojistném vybere o mld. Kč méně a do státního rozpočtu se to projeví výpadkem cca 100 mld. Kč. c) ve srovnání s vyspělou Evropou nízké daně. Jen daňovými změnami k se snížil příjem státního rozpočtu o 80 mld. Kč. Velké zahraniční firmy (banky, mobilní operátoři a obchodní řetězce) vykazují vysoké zisky, platí velmi nízké daně a dividendy ze zisku odtékají do zahraničí, aniž jsou reinvestovány v ČR. Jen v roce 2008 takto odteklo do zahraničí 208 mld. Kč. Kdyby měla ČR srovnatelné daně s vyspělými zeměmi EU, tak by příjmy byly vyšší o cca 150 mld. - čisté zisky bank po zdanění v ČR činily v r.2009 skoro 50 mld. Kč.

5 (ČS-12,0, KB-11,0, ČSOB-10,5, GE money bank-2,3, Reiffeisenbank-2,0) - čisté zisky mobilních operátorů po zdanění v ČRčinily v r.2009 skoro 25 mld. Kč (Telefonica O2-11,7, T-mobile-9,1,Vodafone-2,6) - čistý zisk ČEZ po zdanění činil 51,9 mld.kč a Škoda auto 10,8 mld.kč d) daňové nedoplatky a daňové úniky. Jen daňové nedoplatky čini k mld. Kč. Daňové úniky jsou těžko měřitelné. Kvalifikované odhady hovoří o částce cca 60 mld. Kč. e) nákladná státní správa. Za 20 let se zdvojnásobil počet úředníků, zvýšil se počet učitelů, lékařů, sociálních pracovníků, policistů a hasičů. Naopak výrazně poklesl počet vojáků. f) neadresný, často zneužitelný a málo motivující sociální systém. Hlavní příčina zadlužování (schodku veřejných rozpočtů): 1. Pokles ekonomické výkonnosti 2. Nízké daně, daňové úniky a nedoplatky 3. Vysoká míra korupce 3. Srovnání míry zadluženosti v zemích EU : (měřeno % státního dluhu k roční hodnotě HDP r. 2009) výše st.dluhu v % k roční hodnotě HDP státy EU (nad 1 mil. obyv) nad 100 % 127-Řecko, 115-Itálie Belgie, 78-Maďarsko, 78-Francie, 77-Portugalsko, 73-Německo, Británie, 66-Rakousko, 64-Irsko, 61-Nizozemsko, Španělsko, 51-Polsko, Finsko, 42-Švédsko, 41-Dánsko, Litva, 36-Slovensko, 36-Slovinsko, 35-Česko, Lotyšsko, 24-Rumunsko, Bulharsko, do 10 % 7-Estonsko, z uvedeného přehledu vyplývá, že Česká republika má stále jeden z nejnižších dluhů a české veřejné finance jsou v rámci celého světa hodnoceny jako 8. nejbezpečnější. Rizikem je však míra a tempo zadlužování v posledních letech, zvláště v r a 2010.

6 DANĚ : 1. Složená daňová kvóta Složená daňová kvóta je nejobjektivnějším ukazatelem daňového zatížení společnosti. Je to souhrn všech přímých daní (fyzických i právnických osob), nepřímých daní (spotřební a DPH), majetkových daní, sociálního a zdravotního pojištění. % výše těchto daní a pojistného vůči roční hodnotě HDP nejlépe vyjadřuje daňové zatížení a lze je mezinárodně srovnávat. 2. Mezinárodní srovnání daňové zátěže v EU: složená daňová kvóta v % k hodnotě HDP r.2009 státy EU (nad 1 mil. obyv) nad 45 % 48,2 Dánsko, 47,1 Švédsko, % 44,3 Belgie, 43,1 Finsko, 42,8-Francie, 42,8-Itálie, 42,8-Rakousko, 42,2-Norsko-není EU, 40,4-Maďarsko, % 39,3-Německo, 39,1-Nizozemsko, 37,3-Británie, 37,3-Slovinsko, 36,7-Portugalsko, 36,1-Česko, % 34,3-Polsko, 33,3-Bulharsko, 33,1-Španělsko, 32,6-Řecko, 32,2-Estonsko, 30,3-Lotyšsko, do 30 % 29,3-Irsko, 29,1-Slovensko, 28,9-Litva, 28,0-Rumunsko, průměr EU činí 39,3% a eurozóny 39,7%. ČR má zhruba o 3,5 % nižší daně než činí průměr EU.

7 3. Daně fyzických osob: a) vývoj daní: - V 90.létech činila základní sazba daně fyzických osob 39%. Dále ještě existovaly další 4 daňová pásma (32,25,20,15%) - V r.2000 vláda M.Zemana zrušila pásmo 39% a základní sazba tak činila 32%. (pásma 25,20 a 15 zůstala zachována) - V r.2008 zavedla vláda M.Topolánka jednotnou daň 15% ze superhrubé mzdy, což činí pro zaměstnance 20,1% z hrubé mzdy, u OSVČ vzhledem ke sníženému daňovému základu výrazně méně. (více jak polovina OSVČ daně neplatí vůbec) b) mezinárodní srovnání daní: výše daně z hrubé mzdy v % státy EU (nad 1 mil. obyv) nad 50 % 56,4-Švédsko, 53,7-Belgie, 52,0-Nizozemsko, 51,5-Dánsko, 50,0-Británie, 50,0-Rakousko, % 48,6-Finsko, 47,5-Německo, 45,8-Francie, 45,2-Itálie, 45,0-Řecko, % 43,0-Španělsko, 42,0-Portugalsko, 41,0-Irsko, 41,0-Slovinsko, 40,6-Maďarsko, 40,0-Norsko % % 32,0-Polsko, % 26,0-Litva, % 21,0-Estonsko, 20,1-Česko (OSVČ-15%) % 19,0-Slovensko, 16,0-Rumunsko, 15,0-Lotyšsko, do 15 % 10,0-Bulharsko,

8 4. Daně právnických osob (firemní daně) a) vývoj daní: - v 90. létech činily daně firem 35 % z hrubého zisku. - vlády ČSSD tyto daně vzhledem k rostoucímu výkonu ekonomiky snížily postupně na 31%, 24% a 22%. - vláda M.Topolánka tyto daně, ačkoliv začínala hospodářská krize, snížila až na 19 %. b) mezinárodní srovnání firemních daní: výše daně státy EU (nad 1 mil. obyv) z hr.zisku nad 30 % 34,4-Francie, 34,0-Belgie, 31,4-Itálie, 30,0-Španělsko, % 29,8-Německo, 28,0-Norsko, 28,0-Británie, 26,5-Portugalsko, 26,3-Švédsko, 26,0-Finsko, 25,5-Nizozemsko, 25,0-Dánsko, 25,0-Rakousko, % 24,0-Řecko, 21,0-Estonsko, 20,6-Maďarsko, 20,0-Slovinsko, % 19,0-Slovensko, 19,0-Česko, 19,0-Polsko, 16,0-Rumunsko, do 15 % 15,0-Litva, 15,0-Lotyšsko, 12,5-Irsko, 10.0-Bulharsko, NEZAMĚSTNANOST: srovnání v jednotlivých zemích EU prosinec 2010 (státy nad 1 mil obyv) měřeno metodikou EU do 5% Nizozemsko-4,3%, Japonsko-4,9% 5% - 7% Rakousko-5,0%, Německo-6,7%, 7% - 8% Rumunsko-7,6%, Česko-7,7%, Slovinsko-7,8%, Švédsko-7,8%, 8% - 9% Británie-8,0%, Finsko-8,1%, Belgie-8,1%, Dánsko-8,2%, Itálie-8,6%, 9% - 10% USA-9,4%, Francie-9,7%, 10% - 12% Polsko-10,0%, Bulharsko-10,1%, Portugalsko-10,9%, Maďarsko-11,7%, 12% - 15% Řecko-12,9%, Irsko-13,8%, Slovensko-14,5%, 15% - 20% Estonsko-16,4%, Litva-18,5%, Lotyšsko-18,5%, nad 20% Španělsko-20,2%

9 SOCIÁLNÍ SYSTÉM : 1. Celkové náklady: Náklady na celý sociální systém ČR včetně zdravotní péče vzrostly od r desetkrát a v r čily celkem 748 miliard Kč. To činí 18,7 % roční hodnoty HDP. V mezinárodním srovnání ČR však výrazně zaostává, neboť průměr EU činí 26,4 % a ve vyspělých západoevropských zemích dokonce 28-30% roční hodnoty HDP. Přesto částka 748 miliard Kč je obrovská a výrazně zatěžuje státní rozpočet. V ČR je velké množství sociálních dávek a více než polovina populace nějakou dávku pobírá. Výdaje za rok 2009: - důchody mld. Kč - z toho starobní 270 mld. Kč - dávky státní sociální podpory mld. Kč - podpory v nezaměstnanosti mld. Kč - nemocenská.30 mld. Kč - sociální dávky 82 mld. Kč - naturální sociální dávky (především zdrav.péče).222 mld. Kč 2. Celkové sociální výdaje v % z HDP (rok 2008) Srovnání v rámci EU. (průměr EU 26,4%) nad 30 % 30,8-Francie, % 29,7-Dánsko, 29,4-Švédsko, 28,4-Nizozemsko, 28,3-Belgie, 28,2-Rakousko, % 27,8-Německo, 27,8-Itálie, 26,4-Švýcarsko, 26,3-Finsko, % 26,0-Řecko, 24,3-Portugalsko, % 23,7-Británie, 22,7-Španělsko, 22,7-Maďarsko, 22,4-Norsko, 22,1-Irsko, % 21,5-Slovinsko, % 18,7-Česko, 18,6-Polsko, 18,4-Kypr, % 16,2-Litva, 16,0-Slovensko, % 15,5-Bulharsko, 15,1-Estonsko, 14,3-Rumunsko, do 14 % 12,6-Lotyšsko,

10 2. Výše pojistného : a) sociální: - platba za zaměstnance: = zaměstnanec sám : 6,5% důch.poj. = zaměstnavatel: 25% z toho: 21,5% důchod.poj., 2,3% nemoc.poj. a 1,2% stát.polit.zaměst. - platba za OSVČ = 29,2% z 50% zisku (podnikatel,živnostník) z toho 28% důch.poj. a 1,2% stát.polit.zaměst. b) zdravotní: - platba za zaměstnance: = zaměstnanec sám : 4,5% = zaměstnavatel : 9% - platba za OSVČ = 13,5% z 50% zisku c) celkem poplatníků: tis. - z toho zaměstnanců tis. - z toho OSVČ 750 tis. d) zastropování: - z příjmů nad 6x prům.plat se již neplatí pojistné.

11 3. Důchody : a) celkový počet všech důchodců z toho starobních b) průměrná výše starobního důchodů činí ,-kč - z toho u mužů ,-Kč - z toho u žen 9.143,-Kč c) roční náklady na důchody..360 mld. Kč - z toho na starobní důchody..270 mld. Kč d) srovnání výdajů na důchody v rámci zemí EU v % k HDP: (údaje z roku 2008) průměr EU 11,7% HDP 13 a více % 15,0-Itálie, 13,9%-Rakousko, 13,6-Francie, 13,2-Portugalsko % 12,6-Řecko, 12,3-Německo, 12,2-Švýcarsko, 12,0-Nizozemsko % 11,8-Švédsko, 11,6-Polsko, 11,4-Belgie, 11,1-Dánsko % 10,9-Maďarsko, 10,7-Finsko 9 10 % 9,6-Slovinsko, 9,3-Španělsko 8-9 % 8,7-Británie, 8,5-Česko, 7-8 % 7,6-Norsko, 7,5-Rumunsko, 7,4-Litva, 7,1-Estonsko, 7,1-Slovensko, 7,0-Bulharsko 6-7 % 6,9-Kypr, 6,0-Lotyšsko, 6,0-Irsko e) z uvedeného přehledu vyplývá, že ČR vydává na důchody v průměru o 38 % méně než činí průměr EU. Oproti nejvyspělejším zemím pak o 60% méně. f) věk odchodu do důchodu srovnání v rámci EU: muži ženy stát Belgie, Dánsko, Finsko, Irsko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Itálie, Polsko, Rakousko, Řecko, Británie, Estonsko, Slovinsko, Bulharsko, 63,7 58,7 Rumunsko, 62,5 60 Litva, Lotyšsko, Maďarsko, 62 60,7 Česko, Slovensko, Francie,

12 4. Zdravotnictví : a) výdaje na zdravotnictví v ČR v roce 2009: - platby zdravotních pojišťoven z veřejného pojištění 219 mld. Kč - náklady státu ze státního rozpočtu 11 mld. Kč - náklady krajů a obcí..10 mld. Kč - spoluúčast občanů soukromé výdaje..46 mld. Kč CELKEM..286 mld. Kč b) placení zdravotního pojištění: - průměrná platba zaměstnance měsíčně Kč - průměrná platba OSVČ (podnikatele,živnostníka) Kč - platba státu za státního pojištěnce.723 Kč pozn.: státní pojištěnci: -děti, studenti, maminky na mateřské, důchodci, nezaměstnaní (celkem 58% obyvatel ČR) - spotřebovávají však 80% zdravotní péče. c) spoluúčast pacientů občanů: - činí..40 mld. Kč- z toho poplatky 5 mld. Kč - z toho ambulantní péče 12 mld. Kč stomatologická péče.7,3 mld. Kč lůžková péče.0,6 mld. Kč náklady na léky..20,6 mld. Kč - regulační poplatky činí 5 mld. Kč, tj. 2% celkových nákladů na zdravot - regulační poplatky kompenzují nevalorizaci za státní pojištěnce a zastropování plateb za zdravotní a sociální pojištění pro nejbohatší lidi. d) mezinárodní srovnání nákladů na zdravotnictví v EU (r.2008) výdaje na zdravotnictví státy EU + vybrané státy v % k HDP nad 12% 16,0-USA 10-12% 11,2-Francie, 10,7-Švýcarsko, 10,5-Německo, 10,5-Rakousko, 10,4-Kanada, 10,2-Belgie, 9-10% 9,9-Nizozemsko, 9,8-Portugalsko, 9,7-Řecko, 9,7-Dánsko, 9,4-Švédsko, 9,1-Itálie, 9,0-Španělsko, 8 9% 8,8-Británie, 8,8-Slovinsko, 8,7-Irsko, 8,6-Austrálie, 8,6-Norsko, 8,4-Finsko, 8,1-Japonsko, 8,0-Bulharsko, 7 8% 7,8-Slovensko, 7,3-Maďarsko,7,2-Lotyšsko,7,1-Česko, 7,0-Polsko, 6 7% 6,8-Litva, 6,5-Korea, 5 6% 6,0-Turecko, 5,5-Estonsko, 5,3-Rumunsko,

13 VZDĚLÁVÁNÍ : 1. Náklady na vzdělávání: a) ČR vynakládá na vzdělávání 4,8 % HDP, přičemž průměr zemí EU přesahuje 6 % HDP. Podle tohoto kritéria patří ČR mezi 7 nejhorších zemí EU. b) Z veřejných rozpočtů jde ročně - na žáka MŠ Kč - na žáka ZŠ Kč - na žáka SŠ Kč - na studenta VŠ Kč c) Počty škol - ZŠ SŠ VŠ.73 z toho 45 soukromých d) Maturanti celkem..88% z populačního ročníku z toho 21% na všeobecně vzdělávacích školách a 67% na odborných e) Na vysokých školách aktuálně studuje 370 tisíc studentů, což činí 51% populace. f) Z produktivní populace (18-65 let) má v současnosti vysokoškolské vzdělání 13,5%. V zemích EU se průměr pohybuje kolem 24%. 2.Srovnání výdajů na vzdělávání v % z HDP (rok 2007) (průměr zemí EU 5,0 z HDP) výdaje na vzdělání v % k HDP státy EU více jak 7 % 7,8-Dánsko 6 7 % 6,8-Norsko, 6,7-Švédsko, 5 6 % 6,0-Belgie, 5,9-Finsko, 5,6-Francie, 5,4-Rakousko, 5,4-Británie, 5,3-USA, 5,3-Portugalsko, 5,3-Nizozemsko 5,2-Švýcarsko, 5,2-Maďarsko, 5,2-Slovinsko, 4 5 % 5,0-Lotyšsko, 4,9-Polsko, 4,9-Irsko, 4,8-Estonsko, 4,5-Německo, 4,3-Itálie, 4,3-Španělsko, 4,2-Rumunsko, 4,2-Česko, 4,1-Bulharsko, 4,1-Chorvatsko, 3 4 % 4,0-Řecko, 3,6-Slovensko, 3,4-Japonsko 2 3 % 2,9-Turecko

I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C)

I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C) I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C) Zpracovatelský průmysl I.1 Charakteristika zpracovatelského průmyslu Zpracovatelský průmysl (ZP) je v České republice jedním z hlavních zdrojů tvorby hrubého domácího

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Leden 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 6 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY...

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Květen 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 7 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY... 7 I.1.1

Více

NÁKLADY PRÁCE A VLIV JEJICH VÝŠE NA PŘÍLIV PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC DO ČR

NÁKLADY PRÁCE A VLIV JEJICH VÝŠE NA PŘÍLIV PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC DO ČR NÁKLADY PRÁCE A VLIV JEJICH VÝŠE NA PŘÍLIV PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC DO ČR Úřad vlády České republiky Odbor analýz a informací Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 3 Předmluva... 4 Definice...

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 C b a A α. c B MATEMATICKÁ GRAMOTNOST PATNÁCTILETÝCH ŽÁKŮ HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 MATEMATICKÁ GRAMOTNOST PATNÁCTILETÝCH ŽÁKŮ Jana Palečková, Vladislav Tomášek a kol. Česká

Více

Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize. Tomáš Kozelský Jan Vlach

Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize. Tomáš Kozelský Jan Vlach Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize Tomáš Kozelský Jan Vlach VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc.

Více

Osobní daně v Evropské unii

Osobní daně v Evropské unii Speciální analýzy květen 2013 Osobní daně v Evropské unii Tomáš Kozelský EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62 EU 140 OFFICE 00 Praha 4 Česká tel.: +420 spořitelna,

Více

Studie, březen 2010. Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009

Studie, březen 2010. Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009 Studie, březen 2010 Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009 2 Obsah Úvod 5 1 Makroekonomický vývoj 6 1.1 Ekonomický vývoj v evropském měřítku 6 1.2 Ekonomický vývoj v ČR 7 1.3 Vývoj sektoru stavebnictví 9

Více

NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI. ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014

NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI. ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.11.2013 COM(2013) 801 final NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014 CS CS 1. TRENDY A VÝZVY NA TRHU PRÁCE A VE SPOLEČNOSTI V

Více

Státní rozpočet 2014 v kostce

Státní rozpočet 2014 v kostce Státní rozpočet 2014 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Pro mnohé občany je státní rozpočet velkou neznámou, ačkoli jsou s ním velmi úzce spojeni prostřednictvím

Více

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR PODNIKATELSKÁ AKTIVITA V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ ZPRÁVA 2006 MARTIN LUKEŠ MARTINA JAKL PARTNEŘI PROJEKTU:

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR PODNIKATELSKÁ AKTIVITA V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ ZPRÁVA 2006 MARTIN LUKEŠ MARTINA JAKL PARTNEŘI PROJEKTU: GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR PODNIKATELSKÁ AKTIVITA V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ ZPRÁVA 2006 MARTIN LUKEŠ MARTINA JAKL PARTNEŘI PROJEKTU: Global Entrepreneurship Monitor Podnikatelská aktivita v České

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 ANALÝZA ROZVOJOVÝCH CHARAKTERISTIK A POTENCIÁLU KARLOVARSKÉHO KRAJE 2012 Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: Berman Group BermanGroup, 2012

Více

STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO SEKTORU V PRAZE

STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO SEKTORU V PRAZE STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO SEKTORU V PRAZE Analýza a doporučení k cíli projektu Akcelerace Zvyšovat počet podnikatelských subjektů na území hl. m. Prahy v rámci programu Podpory podnikání v Praze Ing. Jiří

Více

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Obsah Úvod proč vznikla tato zpráva?... 1 Shrnutí... 3 Cíle a metodika... 7 1. Proč něco měnit... 11 1.1 Výsledky... 11 1.1.1

Více

Analýza automobilového průmyslu

Analýza automobilového průmyslu Červen 2013 Speciální analýzy Analýza automobilového průmyslu Jan Jedlička, Tomáš Kozelský, Jana Majchráková EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Budějovická 1518/13a 140 00 Praha

Více

VLIV VELKÝCH FIREM NA EKONOMIKU ČESKÉ REPUBLIKY

VLIV VELKÝCH FIREM NA EKONOMIKU ČESKÉ REPUBLIKY VLIV VELKÝCH FIREM NA EKONOMIKU ČESKÉ REPUBLIKY Vysoká škola ekonomická v Praze Milan Damborský, Taťána Hornychová Obsah Manažerské shrnutí... 2 1. Úvod... 5 2. Hodnocení role velkých společností v ekonomice...

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

MINIMÁLNÍ MZDA A JEJÍ VLIV NA NEZAMĚSTNANOST V ČR

MINIMÁLNÍ MZDA A JEJÍ VLIV NA NEZAMĚSTNANOST V ČR MINIMÁLNÍ MZDA A JEJÍ VLIV NA NEZAMĚSTNANOST V ČR Michal Pícl*, Petr Richter** Úvod Minimální mzda a její nastavení není lehký úkol, který je determinován jejími funkcemi. Výše minimální mzdy neplní pouze

Více

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Anna Kadeřábková 1 a kol. Abstrakt Příspěvek prezentuje přístupy použité

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

ČÁST I EKONOMICKÝ RŮST, STRUKTURA ČESKÉ EKONOMIKY, AGREGÁTNÍ POPTÁVKA

ČÁST I EKONOMICKÝ RŮST, STRUKTURA ČESKÉ EKONOMIKY, AGREGÁTNÍ POPTÁVKA Aktuální vývoj české ekonomiky v kontextu hospodářskéé politiky Pavel Tuleja, katedra ekonomie, Obchodně podnikatelská fakulta v Karvinéé 1 ČÁST I EKONOMICKÝ RŮST, STRUKTURA ČESKÉ EKONOMIKY, AGREGÁTNÍ

Více

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ 2010 Konkurenční schopnost České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ Z H KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY 2010 VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ KONKURENČNÍ SCHOPNOST

Více

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Czech Language. Přehled v českém jazyce

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Czech Language. Přehled v českém jazyce Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Czech Language Education at a Glance 2010: OECD Indicators Přehled v českém jazyce V zemích OECD, vlády jednotlivých zemí hledají takovou vzdělávací

Více

Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje

Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje závěrečná zpráva Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje I. Loučková a kol. Analýza potřeb subjektů tvořících inovační prostředí Zlínského kraje Sociotrendy, 2011 ISBN 978-80-904888-2-3

Více

Technologický rozvoj, výzkum a vývoj a související kvalifikační požadavky v podnikatelské sféře

Technologický rozvoj, výzkum a vývoj a související kvalifikační požadavky v podnikatelské sféře Projekt programu Moderní společnost a její proměny MS-07-03 Vzdělávání, výzkum a vývoj jako klíčové faktory rozvoje společnosti a ekonomiky II. komponenta Technologický rozvoj, výzkum a vývoj a související

Více

Přehled. Pohled na školství v ukazatelích OECD. ročník 2003

Přehled. Pohled na školství v ukazatelích OECD. ročník 2003 Přehled Pohled na školství v ukazatelích OECD ročník 2003 Overview Education at a Glance: OECD Indicators 2003 Edition Czech translation Přehledy jsou překladem výtahů z publikací OECD. K dispozici jsou

Více

Státní rozpočet 2015 v kostce

Státní rozpočet 2015 v kostce Státní rozpočet 2015 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Vážení spoluobčané, státní rozpočet na rok 2015 je prvním rozpočtem, který sestavovala současná vláda a

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více