ROČNÍK XV ČÍSLO 7 ČERVENEC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍK XV ČÍSLO 7 ČERVENEC"

Transkript

1 ZPRAVODAJ obce Prostřední Bečva ROČNÍK XV ČÍSLO 7 ČERVENEC 2015 Motto měsíce: /z Valašska/ Kde ťa neprosíja, nech ťa čerti nenosíja! Podklad pro vyúčtování pitné vody V měsíci červenci obdržíte podklady pro vyúčtování pitné vody za I. pololetí roku Vyplněný a podepsaný podklad vraťte prosím nejpozději 29. července 2015 zpět na obecní úřad. Podklad můžete poslat poštou, em nebo přinést osobně. Prosím, dodržte termín vrácení podkladu z důvodu možnosti čerpání dovolené. Cena vody za 1m³ je 21,85 Kč (19,- + 15% DPH). Platbu lze provést složenkou, převodem nebo v hotovosti v úřední dny do pokladny obecního úřadu. Praktická lékařka UPOZORNĚNÍ! Ordinace ve středu je pouze pro objednané! Termíny si rezervujte s týdenním předstihem. ORDINACE V DOBĚ PRÁZDNIN Praktická lékařka MUDr. Marie Kjeronská oznamuje, že ve dnech 7. července až 17. července a ve dnech 3. srpna až 14. srpna 2015 bude ordinace uzavřena z důvodu čerpání řádné dovolené. Zástup na Hutisku - Solanci u MUDr. Holiše. Koupací biotop PROVOZNÍ DOBA: červenec, srpen hod. červen, září hod. VSTUPNÉ: Do 100 cm výšky zdarma cm dětské vstupné 20,- Kč Nad 140 cm dospělí 40,- Kč. Studenti po předložení průkazu a důchodci 20,- Kč. Podobnosti na Ze zasedání zastupitelstva obce OBECNÍ ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE: změny č. 2 v rozpočtu na rok 2015 plnění rozpočtu za 01-05/2015 zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 hospodaření obce za rok 2014 ve smyslu 13 odst. 1. písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., bez výhrad provozní doba přírodního koupacího biotopu: červenec, srpen hod. červen, září hod. vstupné na přírodní koupaliště: děti do 100 cm zdarma do 140 cm dětské 20,- Kč nad 140 cm dospělí 40,- Kč důchodci, studenti 20,- (po prokázání studia) zastupitelstvo obce Prostřední Bečva rozhodlo o založení společnosti s ručením omezeným s názvem Kanalizace Bečva s.r.o., ve které bude Obec Prostřední Bečva vlastnit podíl ve výši 49% a to za účelem provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu schvaluje předložené znění společenské smlouvy nově zakládané společnosti s názvem Kanalizace Bečva s.r.o. zastupitelstvo obce Prostřední Bečva navrhuje starostu obce pana Ing. Radima Gálika, k jednání o nově zakládané společnosti s názvem Kanalizace Bečva s.r.o. a pověřuje ho k podpisu společenské smlouvy, kdy pan Ing. Radim Gálik je oprávněn k výše uvedenému právnímu jednání, včetně podpisu společenské smlouvy udělit plnou moc třetí osobě zastupitelstvo obce navrhuje jako zástupce za člena statutárního orgánu (jednatele) nově zakládané společnosti s názvem Kanalizace Bečva s.r.o. pana Ing. Radima Gálika možnost podání žádosti o změnu územního plánu obce Prostřední Bečva s termínem do OBECNÍ ZASTUPITELSTVO BERE NA VĚDOMÍ: informaci o slavnostním otevírání Biotopu informaci o žádosti na dotaci Revitalizace zeleně Biotop, Hřbitov, Ostatní plochy informaci SDH střed o nutnosti generálky cisterny informaci o sbírce na varhany OBECNÍ ZASTUPITELSTVO NESCHVALUJE: smlouvu mezi obcí Prostřední Bečva a Ředitelství silnic a dálnic Dohoda o společném postupu přípravy a realizaci stavby Silnice III/4837: Prostřední Bečva Pustevny č. 79/15 smlouvu mezi obcí Prostřední Bečva a Ředitelství silnic a dálnic Dohoda o společném postupu přípravy a realizaci stavby Silnice III/4837: Prostřední Bečva Hutisko č. 86/15 OBECNÍ ZASTUPITELSTVO UKLÁDÁ: místostarostovi zajistit opravu schodů mezi Jednotou střed a Domem služeb

2 2 ČERVENEC 2015 Zpravodaj obce Prostřední Bečva Územní plán Upozorňujeme občany, že mohou na obecní úřad podávat žádosti o změnu územního plánu obce. Termín pro podávání žádostí do Žádosti podávejte písemně poštou, osobně nebo em na adresu: Společenská kronika V MĚSÍCI ČERVENCI PŘEJEME OSLAVENCŮM, kteří se dožívají významného životního jubilea. BERNÁTEK VLADIMÍR... č.p. 650 ČERVENÁ JINDŘIŠKA... č.p. 164 HOLČÁK MILAN...č.p. 267 CHRBJÁT JOSEF... č.p. 518 KUBOVÁ JIŘINA... č.p. 374 Informace o odvozu odpadu ODVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU V ČERVENCI: PLASTY (žluté pytle) a TETRA PAK (bílé pytle) odvoz: 1.7.; ; 5.8.; 19.8.; 2.9.; 16.9.; 7.10.; 4.11.; PAPÍR (modré pytle) a SKLO (zelené pytle) odvoz: 8. 7.; 12.8.; 9.9.; ; ; Na tvé odpadky se budou dívat ještě pravnoučata DOBA ROZKLADU JEDNOTLIVÝCH VĚCÍ: ohryzek jablka, hrušky...16 dní... papír...4 měsíce... šlupka od banánu...5 měsíců... šlupka od pomeranče...1 rok... vlněná ponožka...1,5 roku... krabice od mléka bez hliníkové folie...7 let... (kefír, čerstvé mléko) nedopalek cigarety s filtrem...15 let... plechovka...15 let... igelitový sáček nebo taška...25 let -ekologické 1 rok... žvýkačka...50 let... plastový kelímek...70 let... PET láhev, plastová láhev let... alobal nebo TETRA PAK let... jednorázové pleny let... sklo...tisíce let, možná nikdy... polystyren...desetitisíce let, možná nikdy struny od sekačky...pravděpodobně nikdy... Držitelé průkazu TP Od ledna 2015 si mohou držitelé průkazu TP, ZTP a ZTP/P vyměnit tyto průkazy na úřadu práce. Výměna se týká držitelů průkazu mimořádných výhod vydaného před 1. lednem 2012 nebo držitelů průkazu osoby se zdravotním postižením vydaného před 1. lednem Žádosti k výměně průkazu TP si můžete vyzvednout na obecním úřadě. Platnost uvedených průkazů končí 31. prosince 2015! Kontakty na pověřené osoby: Mgr. Veronika ŠTRAJTOVÁ Bc. Eva ADAMCOVÁ MALÉŘOVÁ ANNA... č.p. 276 Všem jubilantům přejeme, hodně štěstí, zdraví, pohodu a optimismus. Blahopřání Dne 12. července se dožívá významného jubilea 80 let pan Vladimír BERNÁTEK Do dalších let Ti přejeme hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody. Dcery Marta, Vlaďka, zeť Jiří, vnuci Martinka, Jiřík, Vladík a sestry a bratři s rodinami a ostatní příbuzenstvo. Narodili se HOŘKÁ Veronika KÁŇA Tomáš PAŘENICOVÁ Elena Vítání občánků V neděli 28. června jsme na obecním úřadě poprvé v letošním roce přivítali do svazku obce naše nové občánky. Na slavnost byli pozváni rodiče s dětmi: HRUBÍK Jiří FRŇKOVÁ Kristýna SLAVÍČEK Ondřej BARTOŠEK Štěpán ŽITNÍKOVÁ Ema MIKULENKOVÁ Aneta KOCIÁNOVÁ Martina JEŽOVÁ Barbora Slavnost zahájila Mgr. Juříčková Zdeňka. Malý program předvedly děti z mateřské školy. Paní Bc. Alice Uhlářová jmenovitě představila děti panu místostarostovi Milanu Fárkovi. Po proslovu a přání se společně vyfotili, a potom zapsali do pamětní knihy. Děti i rodiče převzali z rukou místostarosty pamětní mince, knihu, malou hračku a poukaz na zboží v lékárně. Maminky dostaly kytičku. Na závěr slavnosti si všichni společně připili na zdraví našim nejmenším.

3 Zpravodaj obce Prostřední Bečva ČERVENEC Úryvky z kroniky /rok / Vybráno ze zápisů z jednání Protokol sepsaný v obci Prostřední Bečva dne 21. srpna 1904 u přítomnosti podepsaných. Předmět: Usnešení zdejšího obecního výboru týkajícího se potravní daně z piva a lihovin. Jednání: Starosta Vincenc Bíl zahajuje sezení u přítomnosti 13 členů obecního výboru, načež přikročeno k naduvedenému předmětu. Obecní výbor jednohlasně se usnáší, aby ve zdejší obci i na další 3 léta opět zavedena byla potravní daň z piva a lihovin a sice, aby se vybíralo jako posud z každého hektolitru vyčepovaného piva 1 K 40 h a z každého upotřebeného hektolitru lihu 6 K. Usnešení to odůvodňuje obecní výbor tím, že obec Prostřední Bečva jak známo velesl. zem. výboru, zadlužena jest a mimo to ještě z rozšíření školy v údolí Kněhyně na dvojtřídní vzešly obecní přirážky na 246%. Následkem toho obecní výbor představenstvu obce ukládá, aby podalo žádost k veleslav. Zemskému výboru za schválení usnešení toho a povolení vybírání potravní daně ve zdejší obci. Tím protokol ukončen a podepsán. Protokol sepsaný při sezení obecního výboru v obci Prostřední Bečvě dne 29. června 1906 u přítomnosti podepsaných. Předmět: Usnešení ohledně zřízení chodníka přes pastvisko Solanecké ke kostelu na Hutisko. Jednání: Sezení zahájil Vincenc Bíl, starosta u přítomnosti 12 členů obecního zastupitelstva, načež přikročeno k naduvedenému předmětu. Usnešeno 11 hlasy proti jednomu, aby se výlohy zřízení chodníka ke kostelu na Hutisko hradily obecní přirážkou. Dále představenstvo obce se zmocňuje obecním výborem k dalšímu projednání svrchu uvedeného předmětu. Tím protokol skončen a podepsán. Protokol o schůzi obecního výboru v Prostřední Bečvě, konané dne 31. ledna Obecní výbor v Prostřední Bečvě skládá se z 18 členů. Schůzi jest přítomno 13 členů obecního výboru. Schůze výborová jest ve smyslu 41obecního řádu schopna, aby se platně mohla usnášeti, a zahajuje se. Předmět jednání: Zkoumání obecních účtů za rok 1906 a rozpočet na rok Sezení zahájil Vincenc Bíl, starosta, za přítomnosti 13 členů obecního výboru, načež přikročeno ku zkoumání účtů za rok I shledáno po náležité zkoušce, že v účtech za rok 1906 jeví se přebytek v obnosu 144 K 40 h. Přebytek tento zapsán jest mezi příjem do rozpočtu na rok Takže příjem rozpočtu na rok 1907 obnáší K 40 h. Kdežto vydání K 20 h úhrnem vykazuje. I jeví se tudíž dle správně sestaveného a náležitě prozkoumaného rozpočtu schodek pro rok 1907 v obnosu K 80 h. Po předchozí poradě usneseno všemi hlasy přítomných. Na uhražení zmíněného schodku, který vznikl následkem nevyhnutelně potřebného vydání pro rok 1907, ježto zdejší obec žádného, kromě v rozpočtu na rok 1907 vyznačeného jmění nemá, aby na základě l. IV. zákona ze dne 5. března 1862, 18. zák., přirážky na přímé daně mimo daň osobní uloženy byly, a to pro rok 1907 v obnosu 80%. V těchto přímých daních jest také obsažena školní přirážka. Ježto z přítomných nikdo ničeho více nenamítal, protokol tento ukončen, přečten a podepsán. Protokol sepsaný při sezení obecního výboru Protokol sepsaný o schůzi obecního výboru konané dne 20. února 1908 u přítomnosti podepsaný Předmět: Pojednání o dítkách přiškolených občanů Horní Bečvy v údolí Kněhyně. Jednání: Starosta Vincenc Bíl zahájil sezení u přítomnosti 14 členů obecního výboru, načež přikročeno k jednání. Po všestranné rozmluvě usnešeno všemi hlasy, že obec Horní Bečva bude hraditi za přiškolené dítky obci Prostřední Bečvě veškeré výlohy za čistění, vytápění a jiné školní pomůcky za uplynulá léta 1905 a běžící léta dle výpočtu školních výloh, ale jen s tou podmínkou, pokud obec Prostřední Bečva nebude nucena rozšiřovati školu, buďto v Kněhyni nebo u mostu. Usnešení to budiž podáno obci Horní Bečvě ku konečnému vyjádření. Tím skončeno a podepsáno. Více informací z uvedených roků na Prostřední Bečvě se dozvíte na: Pozvánka A je to tady! Věřte tomu, nebo ne, dechová hudba z Horní Bečvy HORŇANÉ, letos oslaví 125. výročí svého založení. Touto dlouholetou tradicí se může pyšnit jen několik dechovek v republice a my patříme mezi ně. V prvé řadě patří dík všem předešlým hudebníkům, kteří dokázali tuto hudbu a tradici přenést na mladší generace muzikantů a tak ji udržet až do dneška. Oslava (možná lépe řečeno poděkování) se uskuteční dne od 13:00 hodin v nově vybudovaném areálu restaurace Zavadilka. Už teď se na Vás těšíme a rádi bychom Vám zpříjemnili toto nedělní odpoledne. K poslechu Vám budou vyhrávat dechové kapely HORŇANÉ, Záhořané, krojovaná Trnkovjanka a Zdounečanka. Věřím, že všechny Vaše chutě budou uspokojeny, ať už hudbou, nebo několika druhy piv a guláše. Zdar a nátisk Jan Blinka facebook.com/hornane

4 4 ČERVENEC 2015 Zpravodaj obce Prostřední Bečva Základní škola informuje ZE ŠKOLNÍHO ŽIVOTA Máme tady konec školního roku a s ním spojené výletování. Ve škole už vládne příjemná předprázdninová atmosféra a děti se těší na aktivity, na které během roku nebyl čas. Paní učitelky si mohou s dětmi více povídat a užít si legrace na výletech. V měsíci květnu naši žáci absolvovali Macurův běh na Horní Bečvě, kde získali tři medaile (Lukáš a Jakub Macurovi a Michaela Jurečková), poté ukázali svoji pohotovost při požárním poplachu a evakuaci školy, kterou opustili za 1 minutu. Na začátku května jsme se také vydali na fotbalové hřiště na Hutisko, kde pro nás chovatelé dravců z lednicko-valtického areálu připravili krásnou přednášku a ukázku dravců. Zúčastnili jsme se i vědomostní soutěže Moudrá sovička v Rožnově, kde nás reprezentovali zástupci z každého ročníku. Naši žáci rádi sportují, a proto se vydali vyzkoušet si pětiboj v tělocvičně školy Horní Bečva, odkud si také přivezli čtyři medaile (Natálie Pineckerová 1. místo, Hana Macigová -2. místo, Barbora Bilová, Lucie Kubáňová 3. místo, Jakub Macura 1. místo). Zároveň si měli možnost prohlédnout školu. Žáky zaujala především novou pracovna fyziky, kde viděli zajímavé pokusy a pěkná knihovna. O pěkný zážitek se postaral pěvecký sbor Skřivani, se kterým si žáci zazpívali. Měsíc květen jsme zakončili účastí na lehkoatletickém čtyřboji, který se konal na Hutisku. Žáci statečně bojovali a tak jsme opět dovezli 3 medaile (Jakub Macura, Ivanka Cabáková a Michaela Jurečková). Měsíc červen jsme zahájili Dnem dětí s hasiči na pastvinách u jízdárny. Hasiči si pro děti připravili krásný a naučný program, kde si žáci mohli prohlédnout hasičské auto, vyzkoušet si stříkání do terče, přenos zraněného na nosítkách, střelbu ze vzduchovky, běh přes překážky a namotávání hasičské hadice. Mohli se také povozit na koních. Moc děkujeme hasičům za zajímavý dětský den. dával dětem otázky. Za každou správnou odpověď dostaly děti písmenko, z kterého následně poskládaly tajenku. I paní učitelky se zapotily při staré středověké hádance, na kterou jim musel Ohnivec poskytnout nápovědu. Po prohlídce hradu jsme se opět nalodili do našeho korábu s velmi trpělivým panem řidičem, který nás odvezl do kina CineStar v Olomouci, kde už na nás čekalo představení Zambezia. Počasí nám přálo a domů jsme přijeli unavení, ale spokojení proběhla ve třídách přednáška o zubní hygieně a praktický nácvik čištění zubů žáci uvidí, co vše se dokáže cvičený pejsek. Také se dozví, jak se správně o psy starat a jak se k nim chovat. Poslední červnový týden patří také výletům. Druháčci stráví noc u paní učitelky, čeká je výlet do Gibon parku a mnoho dalších zážitků proběhne exkurze na kozí farmu v Hážovicích, žáci navštíví i Jurkovičovu rozhlednu, společně s třeťáky a čvtrťáky pojedou vláčkem na dopravní hřiště ve Valašském Meziříčí. Páťáci si vyzkouší základy golfu na golfovém hřišti a prvňáčci si vyšlápnou do okolí školy. Školní rok z organizačních a technických důvodů ukončíme předčasně 26. června. Paní ředitelka vyhlásila na dny 29. a ředitelské volno. Ve škole proběhne rekonstrukce tělocvičny (podlahy, malba, nátěry laviček) a výdejny obědů, budou se malovat chodby a 1. třída. Stavební úpravy budou probíhat také v MŠ střed (sociální zařízení pro zaměstnance) i v MŠ Kněhyně (sociální zařízení pro děti i zaměstnance). Přejeme všem žákům zasloužené prázdniny plné sluníčka a zážitků a rodičům pěknou dovolenou. Poděkování patří také všem zaměstnancům a přátelům školy. Již nyní připravujeme nový školní rok a v září se těšíme zase na shledanou. Mateřská škola MATEŘSKÁ ŠKOLA KNĚHYNĚ Nejatraktivnější akcí posledního období byl školní výlet do ZOO Lešná, který proběhl Hned po příjezdu nás postrašil ranní deštík, ale naštěstí se počasí brzy umoudřilo a my jsme si mohli užít příjemný den mezi zvířaty. Asi největším zážitkem v ZOO byla pro děti návštěva expozice Zátoka rejnoků, kde jsme tyto zajímavé mořské paryby mohli nejen pozorovat, ale dokonce si je i pohladit. V polovině června se celá škola vypravila na školní výlet na hrad Bouzov. Nejprve jsme navštívili Historický areál v podhradí, kde jsme si prohlédli 14 m vysokého Trojského koně, vyzkoušeli jsme si střelbu z kuše, zhlédli rytířské divadelní představení a nakonec si zasoutěžili v rytířských turnajích. Následovala prohlídka hradu Bouzov s Ohnivcem, který dětem poutavě vyprávěl o historii hradu i okolí a zároveň V pondělí 1. června proběhla na zahradě MŠ a v blízkém lese radostná akce Pohádkový les. Děti v doprovodu rodičů procházely asi kilometrovým značeným okruhem v lese, který se na toto odpoledne proměnil v pohádkový. Na stanovištích je očekávaly pohádkové bytosti (Šípková Růženka, Šmoulinka, čarodějnice, Olaf, Pat bez Mata, ) a děti i rodiče plnili různé úkoly. K mateřské škole se vraceli všichni spokojeni. Hezké odpoledne bylo zakončeno společným opékáním na zahradě MŠ. Na úspěchu této akce se velkou měrou podíleli ti, kteří dětem věnovali svůj volný čas a ztvárnili pohádkové bytosti na stanovištích: manželé Füleovi s dcerou Aničkou, Štěpánka Polášková, Tomáš Hollain, Šárka Bohušová, Jan Merenda a Martina Ondryášová.

5 Zpravodaj obce Prostřední Bečva ČERVENEC Den dětí jsme slavili také následující den, kdy jsme byli pozváni k hasičům SDH Kněhyně. Za to, že každoročně připravují pro děti toto zábavné dopoledne, jim patří velké poděkování. Všechny děti si s hasičskou přilbou na hlavě vyzkoušely, jaké to je stříkat hadicí na cíl, hlavně kluky zaujala prohlídka hasičského auta a také jsme viděli hasiče v akci - při hašení ohně. Nakonec ještě všichni dostali pytlíček dobrot. 9. června jsme cestovali do Rožnova. V plánu byla návštěva Jurkovičovy rozhledny. Náhlé ranní ochlazení náš výlet zpočátku hodně znepříjemnilo, ani cesta do kopce k rozhledně nás příliš nezahřála. Ale pak už se naštěstí objevilo sluníčko. Všechny děti odvážně vystoupaly na rozhlednu a tam jsme si užívali krásného výhledu. V Rožnově jsme se ještě chvíli pobavili na atrakcích dětského hřiště a potom už jsme zamířili na vlakové nádraží. Některé děti ještě nikdy necestovaly vlakem a proto jsme si to společně vyzkoušeli. V červnu nechyběla ani pohádková divadelní představení. 10. června jsme jeli do ZŠ Prostřední Bečva, kde jsme shlédli pohádku O kohoutkovi a slepičce. Další divadlo nás čekalo 16. června, tentokrát v MŠ - střed. Byl to Raneček veselých pohádek. A 22. června následovalo ještě jedno vystoupení. Veselý Klaun TúTú vedl děti zábavnou formou k osvojení základních dopravních pravidel pro chodce jak se správně přechází silnice, co znamenají světla na semaforu, význam reflexního oblečení. Opravdu krásný zážitek čekal děti ve středu 24. června. Své představení - muzikál Červená Karkulka nám do naší mateřské školy přijela zahrát skupina studentů z Frenštátu pod Radhoštěm. Vystoupení děti sledovaly s obrovským zaujetím. Studenti nás také seznámili s hudebními nástroji, na které sami při pohádce hráli. A třeba netradiční nástroj cajón dosud neznal nikdo z nás. V pondělí 29. června nás čeká poslední výlet letošního školního roku. S dětmi se vydáme na Horní Bečvu, kde se projdeme kolem přehrady a půjdeme se podívat na krásný Hotel Duo, kde je spousta atrakcí a aktivit pro děti (malý lanový park, hřiště, trampolína, venkovní bazén a další). Děti se také těší na slíbené palačinky, které nám připraví šéfkuchař hotelu. Sníme si je na terase s překrásným výhledem na Pustevny. Tímto vedení hotelu děkujeme. Oddíl kopané Máme za sebou další fotbalovou kapitolu,soutěžní ročník 2014/15. Pro muže, stejně jako vloni /postup do 1. b. třídy/ opět velmi úspěšnou, neboť umístění na krásném čtvrtém místě mluví samo za sebe, a myslím si, že žádný fanda ani ve skrytu duše nedoufal v takovýto úspěch. Podzimní utkání se hrála z velké části na hřištích soupeřů /kvůli překopání části hřiště z důvodu kanalizace/, přesto jsme po podzimní části skončili na lichotivém šestém místě. Taková byla bilance zápasů: 5x výhra = 15 bodů 5x remíza = 6 bodů z pokutových kopů 3x prohra. Tedy celkový zisk 21 bodů. Na jaře nás čekala série sedmi zápasů v řadě na domácí půdě, kdy jsme prohráli pouze s Val. Polankou a Fr. Lhotou a remizovali s lídrem z Dolní Bečvy. Takže: 9x výhra = 27 bodů 1x remíza = 1 bod za pokutové kopy 3x prohra - tedy celkový zisk 28 bodů. Takže celkový zisk 49 bodů nastříleli jsme úctyhodných 70 branek a inkasovali pouhých 30, takže konečné skóre 70:30. Co se týká hráčského kádru, po podzimu odešel na hostování do Vigantic Jakub Vašek, u nás pak hostovali Pavel Gálik z Vigantic a Rostislav Balejík z Rožnova. Přehled střelců: Jakub Ondryáš 14x, Lukáš Křenek st.11x, Pavel Gálik 8x, Patrik Kubáň 8x, Martin Fiurášek 6x, Ondra Kuba 6x, Vladimír Fiurášek 3x, Pavel Kysučan 3x, Lukáš Křenek ml. 3x, Marek Polášek 3x, Jakub Vašek 3x, Zdeněk Janíček 1x a Ládík Juroška 1x. Velký podíl na konečném výsledku má celý realizační tým: Zbyněk Jurajda, Radek Balaš a Radim Křenek. Do pozice správce se vrátil po delší době Mirek Skýpala, hřiště bylo vždy bezvadné a ihned po ukončení sezony, již o první sobotě 20. června spolu s hráči začalo natírání branek, bylo provedeno vyrovnání a zadrnování nejvíce poškozených míst a ještě bude vyměněna zkorodovaná spodní zábrana. Co se týká našich žáčků,ti hráli v OP starších přípravek spolu s Horní Bečvou pod hlavičkou Pr.Bečvy, skončili z devíti mužstev na sedmém místě se ziskem 14.bodů. Dík patří jejich vedení, hlavně Janovi Petřekovi, který po odchodu Zdeňka Maliny zůstal až do závěru na žáčky sám, občas pomohl Martin Fiurášek. Pro příští sezonu žáky nepřihlašujeme, roční pauza pak bude ve znamení náboru nových zájemců o tento sport v místní škole, abychom v sezoně 2016/17 měli opět žákovské družstvo. Ještě k postupům a sestupům:do 1.a tř.postupují Dolní Bečva a Horní Lideč, z 1.a k nám padají Hrachovec a Nedašov, z OP postupuje Prlov a z 1.a se přihlásily k nám Vizovice. Nová sezona začíná již 2. srpna, kdy doma sehrajeme předkolo krajského poháru hejtmana zlínského kraje, první utkání podzimu začne dle rozpisu /bude uveden v srpnovém Zpravodaji/ v neděli 9. srpna. Úplně závěrem chceme poděkovat všem sponzorům /OÚ, ROBE, ROLF a dalším/ za podporu našeho fotbalu, dále všem příznivcům, kteří v hojném počtu navštěvovali utkání /a to nejenom doma/, samozřejmě vedení a všem hráčům a těmto všem jmenovaným přejeme příjemné prožití letní dovolené a těšíme se na nový očník 2015/16. Mladí hasiči V měsíci červnu se nám naplno rozjela liga mladých hasičů okresu Vsetín. První kolo hostilo Hovězí. Na Hovězí jsme přivezli i družstvo přípravky, které jsme začali trénovat v loňském roce a tak jsme měli v kategorii mladších žáků dvojité zastoupení. První družstvo mladších žáků ovládlo obě disciplíny jak požární útok, tak štafetu dvojic a získalo 1. místo. Druhé družstvo mladších žáků skončilo na 10. místě. Starší žáci měli menší rezervy na štafetě dvojic, ale nejlepší požární útok jim zajistil konečné 2. místo. Další týden proběhlo druhé kolo ligy v sobotu na Bystřičce. Opět jsme měli v závodu dvě družstva mladších žáků a jedno družstvo starších žáků. První družstvo mladších žáků opět s přehledem zvítězilo v obou disciplínách a skončilo na 1. místě. Druhé družstvo mladších žáků skončilo na 12. místě. Starší žáci zabrali a vyhráli jak štafetu, tak požární útok a stejně jak první družstvo mladších žáků skončili na 1. místě. Na druhý den v neděli jsme jeli závodit na třetí kolo ligy do Valašské Polanky. Tentokrát jsme měli pouze po jednom družstvu v každé kategorii. Mladší žáci ani tentokrát nenašli přemožitele jak ve štafetě, tak v útoku a brali 1. místo. Starší žáci po třetí štafetě a opět nejlepším požárním útoku získali 1. místo. V měsíci červnu pokračuje liga již po uzávěrce tohoto čísla, ještě dvěma koly a to v Němeticích a v Jarcové. V červnu bylo na programu také krajské kolo mladých hasičů a dorostu, na které postoupili starší žáci a Michal Lejska v kategorii středních dorostenců jednotlivců. Krajské kolo proběhlo 12. a 13. června v Uherském Brodu. První soutěžní den byly na programu disciplíny požární útok CTIF a závod hasičské všestrannosti. V součtu disciplín jsme po první dnu brali celkové první místo. Druhý soutěžní den se nám už tolik nedařilo, ale nakonec po disciplínách štafeta dvojic, štafeta 400 metrů CTIF, štafeta 4 x 60 metrů a požární útok jsem v celkovém hodnocení, obsadili krásné 3. místo. Michal Lejska se předvedl až druhý soutěžní den. Ovládl obě soutěžní disciplíny běh na 100 metrů s překážkami i dvojboj a po bezchybném testu z požární ochrany se stal mistrem zlínského kraje v kategorii středního dorostu a bude tak zlínský kraj reprezentovat na mistrovství České republiky, které proběhne 11. a 12 července v Praze. Michal zaznamenal na 100 metrů s překážkami nový osobní rekord, který má hodnotu 16,16 s. Vedoucí kolektivu mladých hasičů Jan Mikulenka

6 6 ČERVENEC 2015 Zpravodaj obce Prostřední Bečva Nové píšťalové varhany Kostel sv. Zdislavy Úmysly na mše svaté v červenci 2015 Středa ,30h. středa 13. týdne v mezidobí varhaník pan Poruba 512, 701, 922 Za živou a zemřelou rodinu Kantorovu, Fárkovu, Orságovu a Stavinohovu. Neděle ,30h.!!! slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy varhaník Aleš Stavinoha, Monika Švandová 829, 712, 807 Za všechny živé a zemřelé farníky. Neděle ,00h. mše svatá v kapli na Radhošti Středa ,30h. středa 14. týdne v mezidobí varhaník Aleš Stavinoha, Markéta Pařenicová 709, 725, 890 Poděkování za dožití 85 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let. Za zemřelou rodinu Prorokovu, Lerchovu a duše v očistci. Neděle ,00h. 14. výročí posvěcení Božího chrámu, 2 křty varhaník Vlastislav Stavinoha 829, 727, 982 schola sv.zdislavy, dechová hudba Záhořané Za zemřelé Františku a Františka Bilovy, dceru Marii, Kristýnu Vaňkovu, manžela Pavla, Jiřího Jurajdu a otce Rudolfa. Středa ,30h. památka sv.bonaventura, učitel církve varhaník Aleš Stavinoha, Markéta Pařenicová 843, 712, 802 Za zemřelou Annu Bilovu, manžela, syny Ludvíka a Františka a duše v očistci. Neděle ,00h. 10,00h. 16.neděle v mezidobí varhaník Aleš Stavinoha, Monika Švandová 711, 722, 812 Za zemřelou rodinu Kuběnovu, staříčky z obou rodin, Boží požehnání pro živou rodinu a duše v očistci. Středa ,30h. památka sv. Marie Magdaléna varhaník Aleš Stavinoha, Monika Švandová 840, 725, 801 Za zemřelou Josefu Muckovou, manžela, sourozence a rodiče Blinkovy a Muckovy. Neděle ,00h. 17.neděle v mezidobí varhaník Vlastislav Stavinoha, schola sv. Zdislavy 728, 804 Za zemřelé Františka a Marii Belunkovy, děti Jana, Jaroslavu, Marii a Jiřího, snachu Jaroslavu, vnučku Markétu a živou rodinu. Středa ,30h. památka sv. Marta varhaník Monika Švandová 914, 701, 806 Za zemřelé Annu Křenkovou, Karla Křenka, uzdravení rodových kořenů, živou a zemřelou rodinu. O vánocích 2014 jsme zahájili sbírku na nové píšťalové varhany do kostela svaté Zdislavy. Pro tento účel byl zřízen samostatný účet. Číslo účtu (FIO banka) pro sbírku na varhany pro kostel sv. Zdislavy v Prostřední Bečvě: /2010 Ve sbírce na varhany v neděli darovali farníci Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh požehnej. Na účtu je zatím aktuálně něco málo přes Kč. Pokud byste chtěli podpořit tento projekt, můžete přispět na účet zřízený na tyto účely nebo také do pokladničky v kostele a pokud už někdo není mobilní a nechodí do kostela a chtěl by na nové varhany přesto přispět, vzkažte a členové pastorační rady v zastoupení Václavem Holčákem a ekonomické rady Františkem Křenkem, dárce s pokladničkou a darovací listinou přijdou navštívit. Strom života MOBILNÍ HOSPIC STROM ŽIVOTA Rozumíme těm, kteří si podobnou zkušeností prošli, závidíme těm, kteří jí byli ušetřeni, a jsme připraveni pomáhat všem, kteří se na nás obrátí. Člověk a strom patří k sobě již odedávna. Stromy mají své nezastupitelné místo v lidové tradici, v lidské mytologii, v příbězích, bájích, symbolech. Od lidského zrození až do smrti, od kolébky až po rakev. Strom, stojící ve středu biblického ráje, je symbolem dokonalé harmonie, souznění i smíření. Stejně jako poslání, ke kterému jsme se v naší organizaci Strom života zavázali my. Být tady pro ty, kterým se život chýlí k nezadržitelnému konci - nebo možná k novým, dosud nepoznaným začátkům - i pro ty, kterým se s odcházejícími tak těžce loučí. Respektujeme lidskou důstojnost, podáváme pomocnou ruku, mírníme fyzickou i psychickou bolest, plníme přání a nasloucháme, protože víme, že mnohdy stačí drobnosti. Aby nemocný nebyl sám, aby se mohl vypovídat, aby se cítil potřebný Vnímáme člověka v jeho celistvosti a snažíme se proto naplnit všechny jeho potřeby, biologické, psychologické, sociální i spirituální. Náš hospicový tým tvoří lékaři - specialisté, zdravotní sestřičky s dlouholetou praxí, pracovníci v sociálních službách, ale i fyzioterapeuti, psychologové a v neposlední řadě i pastorační pracovník či římskokatolický duchovní. Péče o naše pacienty se vyznačuje komplexním přístupem, a to nejen vůči nemocným, ale i jejich rodinám a blízkým. Mobilní hospic Strom života funguje v Novém Jičíně již od května. Doufáme, že naše služby nebudete Vy, ani nikdo z Vašich blízkých potřebovat. Ale pokud ano, můžeme Vás ubezpečit, že se na nás můžete s plnou důvěrou obrátit. Marie Ryšková zakladatelka mobilního hospice Strom života Můžete nás podpořit: č. účtu /0800 Pravidelné dárce rádi přivítáme v Klubu přátel Stromu života (podrobnější informace na

7 Zpravodaj obce Prostřední Bečva ČERVENEC Pozvánky Myslivecké spolek Radegast Prostřední Bečva pořádá v sobotu 18. července 2015 v areálu Kněhyně ROŽNOVSKÉ SLAVNOSTI* 3.7. (pátek) (pondělí) Dřevěné městečko 38. ročník Mezinárodního folklorního festivalu HEJŮV NOŽÍK (sobota) - Dřevěné městečko 19. ročník setkání lidových řezbářů spojený s ukázkou jejich zručnosti HRAJE SKUPINA METEOR Začátek v 18,00 hodin - vstupné 50,-Kč Připravili jsme bohaté občerstvení. *zvěřinový guláš* *kuřecí a vepřové steaky* *svíčková, šípková* BOHATÁ Tombola Srdečně zvou myslivci SETKÁNÍ SPOLUŽÁKŮ Milí spolužáci, na podzim letošního roku plánujeme setkání šedesátníků, tedy bývalých žáků ZDŠ v Horní Bečvě, kteří ukončili školní docházku v roce Pokud máte o setkání zájem a můžete se zúčastnit, přihlaste se na stránce Spolužáci na Seznam.cz, na ové adresy: a případně (i sms) na tel. číslo Pokud máte nějaké návrhy k místu setkání, programu, nové kontakty na další spolužáky, tak se ozvěte co nejdříve. Marcela Školová O VALAŠSKÉHO PRIMÁŠKA (sobota) od Dřevěné městečko závěrečné vystoupení absolventů tvůrčích dílen LÁZEŇSKÝ VÝLET (neděle) - Dřevěné městečko návrat do časů lázeňského Rožnova PEKAŘSKÁ SOBOTA* (sobota) - Dřevěné městečko 22. ročník - oslava cechu pekařského, ochutnávky pečiva, soutěže o vynikající chleba a rohlík, výstava pečiva OZVĚNY VALAŠSKÉHO SLAVÍNA (neděle) od Dřevěné městečko Jaroslava Hýžová, Jan Bečák, Metoděj Jahn, Zdeněk Kašpar - vzpomínka na jubilea ROMSKÁ PÍSEŇ (sobota) - Dřevěné městečko 21. ročník mezinárodního festivalu SKLÁŘSKÁ SOBOTA (neděle) - Mlýnská dolina prezentace jednoho ze starých řemesel ANENSKÁ POUŤ (neděle) - Dřevěné městečko oslava svátku patronky Valašska sv. Anny spojená s krojovaným procesím z farního kostela a pouťovou slavností v Dřevěném městečku

8 8 ČERVENEC 2015 Zpravodaj obce Prostřední Bečva Mýty a omyly všechno, co si myslíte, že víte, je jenom omyl Seismograf Podle výpočtů organizace US Geological Survey, vycházejících ze zasažené plochy ( km²) a oblasti, kde bylo zaznamenané ( km²), představuje největší známé zemětřesení v Severní Americe málo známá série zemětřesení v údolí Mississippi v letech V jejich důsledku vznikla nová jezera a změnil se tok řeky Mississippi. Oblast silných otřesů byla desetkrát větší než při zemětřesení v San Francisku roku V důsledku zemětřesení začaly samy od sebe zvonit kostelní zvony až ve vzdáleném Massachusetts. Zemětřesení není možné předpovědět. Jistý expert tvrdí, že nejlepší metodou je počítat v místních novinách oznámení o ztracených kočkách a psech. V Británii dojde ročně k 300 zemětřesení, jsou však tak malá, že si lidi všimnou jen asi 10% z nich. Z knihy Kniha všeobecné nevědomosti vybrala Kantorová ZAJÍMAVOST: Oslové zabijí ročně víc lidí než letecké havárie. JAK MĚŘÍME ZEMĚTŘESENÍ? Na stupnici MMS. V uplynulých deseti letech překonala v seismologických kruzích Richterovu stupnici škála označovaná jako MMS. Vymysleli ji roku 1979 seizmologové Hiroo Kanamori a Tom Hanks (shoda jmen je čistě náhodná) z Kalifornského technického institutu, jimž připadala Richterova stupnice neuspokojivá, neboť měří pouze sílu rázových vln, což plně nevypovídá o účinku zemětřesení. Na Richterově stupnici mohou mít velká zemětřesení stejný počet stupňů, a přitom způsobit velmi odlišnou míru škod. Richterova stupnice měří seizmické vlny neboli vibrace, zaznamenaném vzdálenosti 600 km. Sestavil ji roku 1937 Charles Richter, jenž působil na stejném institutu jako Kanamori a Hanks. Vymyslel ji společně s Benem Gutenbergem, kterému se jako prvnímu podařilo přesně změřit poloměr zemského jádra. Gutenberg zemřel na následky chřipky v roce 1960 a už se nedožil Velkého chilského zemětřesení (největšího zaznamenaného zemětřesení, k němuž došlo o 4 měsíce později). Stupnice MMS naproti tomu vyjadřuje energii uvolněnou zemětřesením. Násobí vzdálenost posunu dvou zemských desek celkovou zasaženou plochou. Byla vytvořena tak, aby generovala hodnoty, které dávají smysl ve srovnání s richterovským ekvivalentem. Lidové pranostiky o počasí ČERVENEC Červencové období se dělí na: C Prokopské deště C Magdalenské deště C Markétské léto C Léto sv. Anny Část července, počínaje markétským létem náleží už k vrcholnému létu a jsou to tzv. psí dny. Pranostiky: W lednová zima je nejkrušnější, červencová vedra jsou nejsilnější W když se slunce obrací k zimě, léto spěje v psí dny W červenec a srpen muka ale potom bude mouka W v červenci je na dvoře pusto, ale na polích husto W červnové a červencové bouřky přinášejí nejvíce škod W sv. Prokop (4.7.) zelí okop W na mistra Jana z Husi (6.7.), obilí těžknou klasy W sv. Markyta (13.7.) češe první hrušky W Jakub (25.7.) větší, na sníh věští W sv. Anna (26.7.) s motyčkou, Pantaleon (28.7.) s hrotničkou, svorně jdou do brambor Obě stupnice jsou logaritmické: Nárůst o dva body znamená 1000 krát větší sílu. Výbuch ručního granátu má podle Richterovy škály 0,5, zatímco exploze jaderné bomby v Nagasaki 5,0 stupně. MMS se používá pouze pro velká zemětřesení od 3,5 stupně Richterovy škály výše. DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE NA TOMTO ČÍSLE PODÍLELI. Zpravodaj vydává Obecní úřad Prostřední Bečva povolení MK ČR ev. č. MK ČR E Uzávěrka listu SRPEN do Vychází 1x měsíčně, neprodejné. Zpracování příspěvků: Zpravodaj také na Reklamní inzerce je placená (5 cm výška/1x zveřejnění 200,- Kč bez DPH). Zasílejte ve formátu WORD, JPG a PDF. Platba předem hotově, převodem nebo na fakturu.

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm Přítomni: předseda: Petr Jelínek, Ing. Rudolf Konečný, Bc. Klára Maňáková, Bc.

Více

Obecní úřad Prusinovice

Obecní úřad Prusinovice Zprávy obecního úřadu 16. června 2015 Pondělí 8:00-16:00 Úterý 8:00-17:00 Středa 8:00-12:00 Čtvrtek 8:00-15:00 Pátek ZAVŘENO 22/24C Dnes Zbyněk Zítra Adolf Aktuální zprávy Strana číslo: 1 Zápis stavu elektroměrů

Více

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice Zpracoval: VV oddílu kopané Obsah: 1. Úvod...3 2. Organizační struktura...4 2.1 Výkonný výbor oddílu kopané...4 2.2 Družstva oddílu

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 2013

Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 2013 spolu s Okresním sdružením hasičů Zlín pod záštitou hejtmana Zlínského kraje a města Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 0 Organizátor soutěže : Termín konání soutěže : Místo konání : OSH

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Ing. Martina Procházková, Ing. Pavel Jelínek, Mgr. Vladimír Libovický,

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje a Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE 2011 Pořadatel Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického kraje ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů ČMS

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Zpráva o činnosti mládeže v roce 2013

Zpráva o činnosti mládeže v roce 2013 Zpráva o činnosti mládeže v roce 2013 Právě uplynulý rok 2013 byl, co se činnosti hasičské mládeže týká nejbohatším rokem za poslední období. Činnost s mládeží si v tomto roce vyžádala velké množství energie,

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Středa a pátek byli v minulém týdnu u dopravního podniku ve znamení tajných výletů. Tajných a dobrodružných výletů pro školní

Více

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva.

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002)

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci nedokázali na jaře vylepšit své postavení z podzimu tabulky a zůstali na jedenáctém místě tabulky, když jaro mělo skoro stejný průběh jako podzim, dokážeme

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 25. 2. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.40 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 6. září 2012 od 20:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 6. září 2012 od 20:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 6. září 2012 od 20:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Josef Hájek, Marcel Fiala, Pavel Krejčí, Josef Mareš,

Více

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing.

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Nikola Němcová 1. Šestkový volejbal Všeobecná ustanovení: 1.1. Soutěž řídí

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení Výroční zpráva 2013 Valštejn, občanské sdružení Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o občanském sdružení Valštejn... 4 Činnosti sdružení v roce 2013... 5 Plány do roku 2014... 7 Úvodní slovo Vážení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Přítomni: členové výboru dle presenční listiny

Přítomni: členové výboru dle presenční listiny Z á p i s Ze schůze členů výboru ČRS MO Litovel konané dne 5.3.2009 Přítomni: členové výboru dle presenční listiny Program: - Kontrola plnění nesplněných bodů usnesení a kontrola úkolů z minulé schůze

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

TJ SOKOL STODŮLKY HISTORIE

TJ SOKOL STODŮLKY HISTORIE T J S O K O L S T O D Ů L K Y w w w. s o k o l s t o d u l k y. c z Stojíci: Černý, Vojta, Vydra st., Ferenc Futurista, Burian, Hašler, Vrbský, Dostál, Vydra ml. Sedící: Štěpánek, Veverka, Vošahlík a Kovařík

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Veřejné zasedání č. 16

Veřejné zasedání č. 16 Veřejné zasedání č. 16 Dne 7.12.2005 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

http://www.maletin.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=9089&id_org=9089&id=3531&p1=1...

http://www.maletin.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=9089&id_org=9089&id=3531&p1=1... Page 1 of 13 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 6.MALETÍN. ZPRAVODAJ- červen 2003 vytvořeno: 9.7.2003 změněno:

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 19. 12. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 20. schůze Rady

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin Přítomni: Josef Horník, Mgr. Miroslava Krejčová, Marek Bareš, Danuše Bílková, Jaroslava Bucková, Eva

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více