ROČNÍK XV ČÍSLO 7 ČERVENEC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍK XV ČÍSLO 7 ČERVENEC"

Transkript

1 ZPRAVODAJ obce Prostřední Bečva ROČNÍK XV ČÍSLO 7 ČERVENEC 2015 Motto měsíce: /z Valašska/ Kde ťa neprosíja, nech ťa čerti nenosíja! Podklad pro vyúčtování pitné vody V měsíci červenci obdržíte podklady pro vyúčtování pitné vody za I. pololetí roku Vyplněný a podepsaný podklad vraťte prosím nejpozději 29. července 2015 zpět na obecní úřad. Podklad můžete poslat poštou, em nebo přinést osobně. Prosím, dodržte termín vrácení podkladu z důvodu možnosti čerpání dovolené. Cena vody za 1m³ je 21,85 Kč (19,- + 15% DPH). Platbu lze provést složenkou, převodem nebo v hotovosti v úřední dny do pokladny obecního úřadu. Praktická lékařka UPOZORNĚNÍ! Ordinace ve středu je pouze pro objednané! Termíny si rezervujte s týdenním předstihem. ORDINACE V DOBĚ PRÁZDNIN Praktická lékařka MUDr. Marie Kjeronská oznamuje, že ve dnech 7. července až 17. července a ve dnech 3. srpna až 14. srpna 2015 bude ordinace uzavřena z důvodu čerpání řádné dovolené. Zástup na Hutisku - Solanci u MUDr. Holiše. Koupací biotop PROVOZNÍ DOBA: červenec, srpen hod. červen, září hod. VSTUPNÉ: Do 100 cm výšky zdarma cm dětské vstupné 20,- Kč Nad 140 cm dospělí 40,- Kč. Studenti po předložení průkazu a důchodci 20,- Kč. Podobnosti na Ze zasedání zastupitelstva obce OBECNÍ ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE: změny č. 2 v rozpočtu na rok 2015 plnění rozpočtu za 01-05/2015 zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 hospodaření obce za rok 2014 ve smyslu 13 odst. 1. písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., bez výhrad provozní doba přírodního koupacího biotopu: červenec, srpen hod. červen, září hod. vstupné na přírodní koupaliště: děti do 100 cm zdarma do 140 cm dětské 20,- Kč nad 140 cm dospělí 40,- Kč důchodci, studenti 20,- (po prokázání studia) zastupitelstvo obce Prostřední Bečva rozhodlo o založení společnosti s ručením omezeným s názvem Kanalizace Bečva s.r.o., ve které bude Obec Prostřední Bečva vlastnit podíl ve výši 49% a to za účelem provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu schvaluje předložené znění společenské smlouvy nově zakládané společnosti s názvem Kanalizace Bečva s.r.o. zastupitelstvo obce Prostřední Bečva navrhuje starostu obce pana Ing. Radima Gálika, k jednání o nově zakládané společnosti s názvem Kanalizace Bečva s.r.o. a pověřuje ho k podpisu společenské smlouvy, kdy pan Ing. Radim Gálik je oprávněn k výše uvedenému právnímu jednání, včetně podpisu společenské smlouvy udělit plnou moc třetí osobě zastupitelstvo obce navrhuje jako zástupce za člena statutárního orgánu (jednatele) nově zakládané společnosti s názvem Kanalizace Bečva s.r.o. pana Ing. Radima Gálika možnost podání žádosti o změnu územního plánu obce Prostřední Bečva s termínem do OBECNÍ ZASTUPITELSTVO BERE NA VĚDOMÍ: informaci o slavnostním otevírání Biotopu informaci o žádosti na dotaci Revitalizace zeleně Biotop, Hřbitov, Ostatní plochy informaci SDH střed o nutnosti generálky cisterny informaci o sbírce na varhany OBECNÍ ZASTUPITELSTVO NESCHVALUJE: smlouvu mezi obcí Prostřední Bečva a Ředitelství silnic a dálnic Dohoda o společném postupu přípravy a realizaci stavby Silnice III/4837: Prostřední Bečva Pustevny č. 79/15 smlouvu mezi obcí Prostřední Bečva a Ředitelství silnic a dálnic Dohoda o společném postupu přípravy a realizaci stavby Silnice III/4837: Prostřední Bečva Hutisko č. 86/15 OBECNÍ ZASTUPITELSTVO UKLÁDÁ: místostarostovi zajistit opravu schodů mezi Jednotou střed a Domem služeb

2 2 ČERVENEC 2015 Zpravodaj obce Prostřední Bečva Územní plán Upozorňujeme občany, že mohou na obecní úřad podávat žádosti o změnu územního plánu obce. Termín pro podávání žádostí do Žádosti podávejte písemně poštou, osobně nebo em na adresu: Společenská kronika V MĚSÍCI ČERVENCI PŘEJEME OSLAVENCŮM, kteří se dožívají významného životního jubilea. BERNÁTEK VLADIMÍR... č.p. 650 ČERVENÁ JINDŘIŠKA... č.p. 164 HOLČÁK MILAN...č.p. 267 CHRBJÁT JOSEF... č.p. 518 KUBOVÁ JIŘINA... č.p. 374 Informace o odvozu odpadu ODVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU V ČERVENCI: PLASTY (žluté pytle) a TETRA PAK (bílé pytle) odvoz: 1.7.; ; 5.8.; 19.8.; 2.9.; 16.9.; 7.10.; 4.11.; PAPÍR (modré pytle) a SKLO (zelené pytle) odvoz: 8. 7.; 12.8.; 9.9.; ; ; Na tvé odpadky se budou dívat ještě pravnoučata DOBA ROZKLADU JEDNOTLIVÝCH VĚCÍ: ohryzek jablka, hrušky...16 dní... papír...4 měsíce... šlupka od banánu...5 měsíců... šlupka od pomeranče...1 rok... vlněná ponožka...1,5 roku... krabice od mléka bez hliníkové folie...7 let... (kefír, čerstvé mléko) nedopalek cigarety s filtrem...15 let... plechovka...15 let... igelitový sáček nebo taška...25 let -ekologické 1 rok... žvýkačka...50 let... plastový kelímek...70 let... PET láhev, plastová láhev let... alobal nebo TETRA PAK let... jednorázové pleny let... sklo...tisíce let, možná nikdy... polystyren...desetitisíce let, možná nikdy struny od sekačky...pravděpodobně nikdy... Držitelé průkazu TP Od ledna 2015 si mohou držitelé průkazu TP, ZTP a ZTP/P vyměnit tyto průkazy na úřadu práce. Výměna se týká držitelů průkazu mimořádných výhod vydaného před 1. lednem 2012 nebo držitelů průkazu osoby se zdravotním postižením vydaného před 1. lednem Žádosti k výměně průkazu TP si můžete vyzvednout na obecním úřadě. Platnost uvedených průkazů končí 31. prosince 2015! Kontakty na pověřené osoby: Mgr. Veronika ŠTRAJTOVÁ Bc. Eva ADAMCOVÁ MALÉŘOVÁ ANNA... č.p. 276 Všem jubilantům přejeme, hodně štěstí, zdraví, pohodu a optimismus. Blahopřání Dne 12. července se dožívá významného jubilea 80 let pan Vladimír BERNÁTEK Do dalších let Ti přejeme hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody. Dcery Marta, Vlaďka, zeť Jiří, vnuci Martinka, Jiřík, Vladík a sestry a bratři s rodinami a ostatní příbuzenstvo. Narodili se HOŘKÁ Veronika KÁŇA Tomáš PAŘENICOVÁ Elena Vítání občánků V neděli 28. června jsme na obecním úřadě poprvé v letošním roce přivítali do svazku obce naše nové občánky. Na slavnost byli pozváni rodiče s dětmi: HRUBÍK Jiří FRŇKOVÁ Kristýna SLAVÍČEK Ondřej BARTOŠEK Štěpán ŽITNÍKOVÁ Ema MIKULENKOVÁ Aneta KOCIÁNOVÁ Martina JEŽOVÁ Barbora Slavnost zahájila Mgr. Juříčková Zdeňka. Malý program předvedly děti z mateřské školy. Paní Bc. Alice Uhlářová jmenovitě představila děti panu místostarostovi Milanu Fárkovi. Po proslovu a přání se společně vyfotili, a potom zapsali do pamětní knihy. Děti i rodiče převzali z rukou místostarosty pamětní mince, knihu, malou hračku a poukaz na zboží v lékárně. Maminky dostaly kytičku. Na závěr slavnosti si všichni společně připili na zdraví našim nejmenším.

3 Zpravodaj obce Prostřední Bečva ČERVENEC Úryvky z kroniky /rok / Vybráno ze zápisů z jednání Protokol sepsaný v obci Prostřední Bečva dne 21. srpna 1904 u přítomnosti podepsaných. Předmět: Usnešení zdejšího obecního výboru týkajícího se potravní daně z piva a lihovin. Jednání: Starosta Vincenc Bíl zahajuje sezení u přítomnosti 13 členů obecního výboru, načež přikročeno k naduvedenému předmětu. Obecní výbor jednohlasně se usnáší, aby ve zdejší obci i na další 3 léta opět zavedena byla potravní daň z piva a lihovin a sice, aby se vybíralo jako posud z každého hektolitru vyčepovaného piva 1 K 40 h a z každého upotřebeného hektolitru lihu 6 K. Usnešení to odůvodňuje obecní výbor tím, že obec Prostřední Bečva jak známo velesl. zem. výboru, zadlužena jest a mimo to ještě z rozšíření školy v údolí Kněhyně na dvojtřídní vzešly obecní přirážky na 246%. Následkem toho obecní výbor představenstvu obce ukládá, aby podalo žádost k veleslav. Zemskému výboru za schválení usnešení toho a povolení vybírání potravní daně ve zdejší obci. Tím protokol ukončen a podepsán. Protokol sepsaný při sezení obecního výboru v obci Prostřední Bečvě dne 29. června 1906 u přítomnosti podepsaných. Předmět: Usnešení ohledně zřízení chodníka přes pastvisko Solanecké ke kostelu na Hutisko. Jednání: Sezení zahájil Vincenc Bíl, starosta u přítomnosti 12 členů obecního zastupitelstva, načež přikročeno k naduvedenému předmětu. Usnešeno 11 hlasy proti jednomu, aby se výlohy zřízení chodníka ke kostelu na Hutisko hradily obecní přirážkou. Dále představenstvo obce se zmocňuje obecním výborem k dalšímu projednání svrchu uvedeného předmětu. Tím protokol skončen a podepsán. Protokol o schůzi obecního výboru v Prostřední Bečvě, konané dne 31. ledna Obecní výbor v Prostřední Bečvě skládá se z 18 členů. Schůzi jest přítomno 13 členů obecního výboru. Schůze výborová jest ve smyslu 41obecního řádu schopna, aby se platně mohla usnášeti, a zahajuje se. Předmět jednání: Zkoumání obecních účtů za rok 1906 a rozpočet na rok Sezení zahájil Vincenc Bíl, starosta, za přítomnosti 13 členů obecního výboru, načež přikročeno ku zkoumání účtů za rok I shledáno po náležité zkoušce, že v účtech za rok 1906 jeví se přebytek v obnosu 144 K 40 h. Přebytek tento zapsán jest mezi příjem do rozpočtu na rok Takže příjem rozpočtu na rok 1907 obnáší K 40 h. Kdežto vydání K 20 h úhrnem vykazuje. I jeví se tudíž dle správně sestaveného a náležitě prozkoumaného rozpočtu schodek pro rok 1907 v obnosu K 80 h. Po předchozí poradě usneseno všemi hlasy přítomných. Na uhražení zmíněného schodku, který vznikl následkem nevyhnutelně potřebného vydání pro rok 1907, ježto zdejší obec žádného, kromě v rozpočtu na rok 1907 vyznačeného jmění nemá, aby na základě l. IV. zákona ze dne 5. března 1862, 18. zák., přirážky na přímé daně mimo daň osobní uloženy byly, a to pro rok 1907 v obnosu 80%. V těchto přímých daních jest také obsažena školní přirážka. Ježto z přítomných nikdo ničeho více nenamítal, protokol tento ukončen, přečten a podepsán. Protokol sepsaný při sezení obecního výboru Protokol sepsaný o schůzi obecního výboru konané dne 20. února 1908 u přítomnosti podepsaný Předmět: Pojednání o dítkách přiškolených občanů Horní Bečvy v údolí Kněhyně. Jednání: Starosta Vincenc Bíl zahájil sezení u přítomnosti 14 členů obecního výboru, načež přikročeno k jednání. Po všestranné rozmluvě usnešeno všemi hlasy, že obec Horní Bečva bude hraditi za přiškolené dítky obci Prostřední Bečvě veškeré výlohy za čistění, vytápění a jiné školní pomůcky za uplynulá léta 1905 a běžící léta dle výpočtu školních výloh, ale jen s tou podmínkou, pokud obec Prostřední Bečva nebude nucena rozšiřovati školu, buďto v Kněhyni nebo u mostu. Usnešení to budiž podáno obci Horní Bečvě ku konečnému vyjádření. Tím skončeno a podepsáno. Více informací z uvedených roků na Prostřední Bečvě se dozvíte na: Pozvánka A je to tady! Věřte tomu, nebo ne, dechová hudba z Horní Bečvy HORŇANÉ, letos oslaví 125. výročí svého založení. Touto dlouholetou tradicí se může pyšnit jen několik dechovek v republice a my patříme mezi ně. V prvé řadě patří dík všem předešlým hudebníkům, kteří dokázali tuto hudbu a tradici přenést na mladší generace muzikantů a tak ji udržet až do dneška. Oslava (možná lépe řečeno poděkování) se uskuteční dne od 13:00 hodin v nově vybudovaném areálu restaurace Zavadilka. Už teď se na Vás těšíme a rádi bychom Vám zpříjemnili toto nedělní odpoledne. K poslechu Vám budou vyhrávat dechové kapely HORŇANÉ, Záhořané, krojovaná Trnkovjanka a Zdounečanka. Věřím, že všechny Vaše chutě budou uspokojeny, ať už hudbou, nebo několika druhy piv a guláše. Zdar a nátisk Jan Blinka facebook.com/hornane

4 4 ČERVENEC 2015 Zpravodaj obce Prostřední Bečva Základní škola informuje ZE ŠKOLNÍHO ŽIVOTA Máme tady konec školního roku a s ním spojené výletování. Ve škole už vládne příjemná předprázdninová atmosféra a děti se těší na aktivity, na které během roku nebyl čas. Paní učitelky si mohou s dětmi více povídat a užít si legrace na výletech. V měsíci květnu naši žáci absolvovali Macurův běh na Horní Bečvě, kde získali tři medaile (Lukáš a Jakub Macurovi a Michaela Jurečková), poté ukázali svoji pohotovost při požárním poplachu a evakuaci školy, kterou opustili za 1 minutu. Na začátku května jsme se také vydali na fotbalové hřiště na Hutisko, kde pro nás chovatelé dravců z lednicko-valtického areálu připravili krásnou přednášku a ukázku dravců. Zúčastnili jsme se i vědomostní soutěže Moudrá sovička v Rožnově, kde nás reprezentovali zástupci z každého ročníku. Naši žáci rádi sportují, a proto se vydali vyzkoušet si pětiboj v tělocvičně školy Horní Bečva, odkud si také přivezli čtyři medaile (Natálie Pineckerová 1. místo, Hana Macigová -2. místo, Barbora Bilová, Lucie Kubáňová 3. místo, Jakub Macura 1. místo). Zároveň si měli možnost prohlédnout školu. Žáky zaujala především novou pracovna fyziky, kde viděli zajímavé pokusy a pěkná knihovna. O pěkný zážitek se postaral pěvecký sbor Skřivani, se kterým si žáci zazpívali. Měsíc květen jsme zakončili účastí na lehkoatletickém čtyřboji, který se konal na Hutisku. Žáci statečně bojovali a tak jsme opět dovezli 3 medaile (Jakub Macura, Ivanka Cabáková a Michaela Jurečková). Měsíc červen jsme zahájili Dnem dětí s hasiči na pastvinách u jízdárny. Hasiči si pro děti připravili krásný a naučný program, kde si žáci mohli prohlédnout hasičské auto, vyzkoušet si stříkání do terče, přenos zraněného na nosítkách, střelbu ze vzduchovky, běh přes překážky a namotávání hasičské hadice. Mohli se také povozit na koních. Moc děkujeme hasičům za zajímavý dětský den. dával dětem otázky. Za každou správnou odpověď dostaly děti písmenko, z kterého následně poskládaly tajenku. I paní učitelky se zapotily při staré středověké hádance, na kterou jim musel Ohnivec poskytnout nápovědu. Po prohlídce hradu jsme se opět nalodili do našeho korábu s velmi trpělivým panem řidičem, který nás odvezl do kina CineStar v Olomouci, kde už na nás čekalo představení Zambezia. Počasí nám přálo a domů jsme přijeli unavení, ale spokojení proběhla ve třídách přednáška o zubní hygieně a praktický nácvik čištění zubů žáci uvidí, co vše se dokáže cvičený pejsek. Také se dozví, jak se správně o psy starat a jak se k nim chovat. Poslední červnový týden patří také výletům. Druháčci stráví noc u paní učitelky, čeká je výlet do Gibon parku a mnoho dalších zážitků proběhne exkurze na kozí farmu v Hážovicích, žáci navštíví i Jurkovičovu rozhlednu, společně s třeťáky a čvtrťáky pojedou vláčkem na dopravní hřiště ve Valašském Meziříčí. Páťáci si vyzkouší základy golfu na golfovém hřišti a prvňáčci si vyšlápnou do okolí školy. Školní rok z organizačních a technických důvodů ukončíme předčasně 26. června. Paní ředitelka vyhlásila na dny 29. a ředitelské volno. Ve škole proběhne rekonstrukce tělocvičny (podlahy, malba, nátěry laviček) a výdejny obědů, budou se malovat chodby a 1. třída. Stavební úpravy budou probíhat také v MŠ střed (sociální zařízení pro zaměstnance) i v MŠ Kněhyně (sociální zařízení pro děti i zaměstnance). Přejeme všem žákům zasloužené prázdniny plné sluníčka a zážitků a rodičům pěknou dovolenou. Poděkování patří také všem zaměstnancům a přátelům školy. Již nyní připravujeme nový školní rok a v září se těšíme zase na shledanou. Mateřská škola MATEŘSKÁ ŠKOLA KNĚHYNĚ Nejatraktivnější akcí posledního období byl školní výlet do ZOO Lešná, který proběhl Hned po příjezdu nás postrašil ranní deštík, ale naštěstí se počasí brzy umoudřilo a my jsme si mohli užít příjemný den mezi zvířaty. Asi největším zážitkem v ZOO byla pro děti návštěva expozice Zátoka rejnoků, kde jsme tyto zajímavé mořské paryby mohli nejen pozorovat, ale dokonce si je i pohladit. V polovině června se celá škola vypravila na školní výlet na hrad Bouzov. Nejprve jsme navštívili Historický areál v podhradí, kde jsme si prohlédli 14 m vysokého Trojského koně, vyzkoušeli jsme si střelbu z kuše, zhlédli rytířské divadelní představení a nakonec si zasoutěžili v rytířských turnajích. Následovala prohlídka hradu Bouzov s Ohnivcem, který dětem poutavě vyprávěl o historii hradu i okolí a zároveň V pondělí 1. června proběhla na zahradě MŠ a v blízkém lese radostná akce Pohádkový les. Děti v doprovodu rodičů procházely asi kilometrovým značeným okruhem v lese, který se na toto odpoledne proměnil v pohádkový. Na stanovištích je očekávaly pohádkové bytosti (Šípková Růženka, Šmoulinka, čarodějnice, Olaf, Pat bez Mata, ) a děti i rodiče plnili různé úkoly. K mateřské škole se vraceli všichni spokojeni. Hezké odpoledne bylo zakončeno společným opékáním na zahradě MŠ. Na úspěchu této akce se velkou měrou podíleli ti, kteří dětem věnovali svůj volný čas a ztvárnili pohádkové bytosti na stanovištích: manželé Füleovi s dcerou Aničkou, Štěpánka Polášková, Tomáš Hollain, Šárka Bohušová, Jan Merenda a Martina Ondryášová.

5 Zpravodaj obce Prostřední Bečva ČERVENEC Den dětí jsme slavili také následující den, kdy jsme byli pozváni k hasičům SDH Kněhyně. Za to, že každoročně připravují pro děti toto zábavné dopoledne, jim patří velké poděkování. Všechny děti si s hasičskou přilbou na hlavě vyzkoušely, jaké to je stříkat hadicí na cíl, hlavně kluky zaujala prohlídka hasičského auta a také jsme viděli hasiče v akci - při hašení ohně. Nakonec ještě všichni dostali pytlíček dobrot. 9. června jsme cestovali do Rožnova. V plánu byla návštěva Jurkovičovy rozhledny. Náhlé ranní ochlazení náš výlet zpočátku hodně znepříjemnilo, ani cesta do kopce k rozhledně nás příliš nezahřála. Ale pak už se naštěstí objevilo sluníčko. Všechny děti odvážně vystoupaly na rozhlednu a tam jsme si užívali krásného výhledu. V Rožnově jsme se ještě chvíli pobavili na atrakcích dětského hřiště a potom už jsme zamířili na vlakové nádraží. Některé děti ještě nikdy necestovaly vlakem a proto jsme si to společně vyzkoušeli. V červnu nechyběla ani pohádková divadelní představení. 10. června jsme jeli do ZŠ Prostřední Bečva, kde jsme shlédli pohádku O kohoutkovi a slepičce. Další divadlo nás čekalo 16. června, tentokrát v MŠ - střed. Byl to Raneček veselých pohádek. A 22. června následovalo ještě jedno vystoupení. Veselý Klaun TúTú vedl děti zábavnou formou k osvojení základních dopravních pravidel pro chodce jak se správně přechází silnice, co znamenají světla na semaforu, význam reflexního oblečení. Opravdu krásný zážitek čekal děti ve středu 24. června. Své představení - muzikál Červená Karkulka nám do naší mateřské školy přijela zahrát skupina studentů z Frenštátu pod Radhoštěm. Vystoupení děti sledovaly s obrovským zaujetím. Studenti nás také seznámili s hudebními nástroji, na které sami při pohádce hráli. A třeba netradiční nástroj cajón dosud neznal nikdo z nás. V pondělí 29. června nás čeká poslední výlet letošního školního roku. S dětmi se vydáme na Horní Bečvu, kde se projdeme kolem přehrady a půjdeme se podívat na krásný Hotel Duo, kde je spousta atrakcí a aktivit pro děti (malý lanový park, hřiště, trampolína, venkovní bazén a další). Děti se také těší na slíbené palačinky, které nám připraví šéfkuchař hotelu. Sníme si je na terase s překrásným výhledem na Pustevny. Tímto vedení hotelu děkujeme. Oddíl kopané Máme za sebou další fotbalovou kapitolu,soutěžní ročník 2014/15. Pro muže, stejně jako vloni /postup do 1. b. třídy/ opět velmi úspěšnou, neboť umístění na krásném čtvrtém místě mluví samo za sebe, a myslím si, že žádný fanda ani ve skrytu duše nedoufal v takovýto úspěch. Podzimní utkání se hrála z velké části na hřištích soupeřů /kvůli překopání části hřiště z důvodu kanalizace/, přesto jsme po podzimní části skončili na lichotivém šestém místě. Taková byla bilance zápasů: 5x výhra = 15 bodů 5x remíza = 6 bodů z pokutových kopů 3x prohra. Tedy celkový zisk 21 bodů. Na jaře nás čekala série sedmi zápasů v řadě na domácí půdě, kdy jsme prohráli pouze s Val. Polankou a Fr. Lhotou a remizovali s lídrem z Dolní Bečvy. Takže: 9x výhra = 27 bodů 1x remíza = 1 bod za pokutové kopy 3x prohra - tedy celkový zisk 28 bodů. Takže celkový zisk 49 bodů nastříleli jsme úctyhodných 70 branek a inkasovali pouhých 30, takže konečné skóre 70:30. Co se týká hráčského kádru, po podzimu odešel na hostování do Vigantic Jakub Vašek, u nás pak hostovali Pavel Gálik z Vigantic a Rostislav Balejík z Rožnova. Přehled střelců: Jakub Ondryáš 14x, Lukáš Křenek st.11x, Pavel Gálik 8x, Patrik Kubáň 8x, Martin Fiurášek 6x, Ondra Kuba 6x, Vladimír Fiurášek 3x, Pavel Kysučan 3x, Lukáš Křenek ml. 3x, Marek Polášek 3x, Jakub Vašek 3x, Zdeněk Janíček 1x a Ládík Juroška 1x. Velký podíl na konečném výsledku má celý realizační tým: Zbyněk Jurajda, Radek Balaš a Radim Křenek. Do pozice správce se vrátil po delší době Mirek Skýpala, hřiště bylo vždy bezvadné a ihned po ukončení sezony, již o první sobotě 20. června spolu s hráči začalo natírání branek, bylo provedeno vyrovnání a zadrnování nejvíce poškozených míst a ještě bude vyměněna zkorodovaná spodní zábrana. Co se týká našich žáčků,ti hráli v OP starších přípravek spolu s Horní Bečvou pod hlavičkou Pr.Bečvy, skončili z devíti mužstev na sedmém místě se ziskem 14.bodů. Dík patří jejich vedení, hlavně Janovi Petřekovi, který po odchodu Zdeňka Maliny zůstal až do závěru na žáčky sám, občas pomohl Martin Fiurášek. Pro příští sezonu žáky nepřihlašujeme, roční pauza pak bude ve znamení náboru nových zájemců o tento sport v místní škole, abychom v sezoně 2016/17 měli opět žákovské družstvo. Ještě k postupům a sestupům:do 1.a tř.postupují Dolní Bečva a Horní Lideč, z 1.a k nám padají Hrachovec a Nedašov, z OP postupuje Prlov a z 1.a se přihlásily k nám Vizovice. Nová sezona začíná již 2. srpna, kdy doma sehrajeme předkolo krajského poháru hejtmana zlínského kraje, první utkání podzimu začne dle rozpisu /bude uveden v srpnovém Zpravodaji/ v neděli 9. srpna. Úplně závěrem chceme poděkovat všem sponzorům /OÚ, ROBE, ROLF a dalším/ za podporu našeho fotbalu, dále všem příznivcům, kteří v hojném počtu navštěvovali utkání /a to nejenom doma/, samozřejmě vedení a všem hráčům a těmto všem jmenovaným přejeme příjemné prožití letní dovolené a těšíme se na nový očník 2015/16. Mladí hasiči V měsíci červnu se nám naplno rozjela liga mladých hasičů okresu Vsetín. První kolo hostilo Hovězí. Na Hovězí jsme přivezli i družstvo přípravky, které jsme začali trénovat v loňském roce a tak jsme měli v kategorii mladších žáků dvojité zastoupení. První družstvo mladších žáků ovládlo obě disciplíny jak požární útok, tak štafetu dvojic a získalo 1. místo. Druhé družstvo mladších žáků skončilo na 10. místě. Starší žáci měli menší rezervy na štafetě dvojic, ale nejlepší požární útok jim zajistil konečné 2. místo. Další týden proběhlo druhé kolo ligy v sobotu na Bystřičce. Opět jsme měli v závodu dvě družstva mladších žáků a jedno družstvo starších žáků. První družstvo mladších žáků opět s přehledem zvítězilo v obou disciplínách a skončilo na 1. místě. Druhé družstvo mladších žáků skončilo na 12. místě. Starší žáci zabrali a vyhráli jak štafetu, tak požární útok a stejně jak první družstvo mladších žáků skončili na 1. místě. Na druhý den v neděli jsme jeli závodit na třetí kolo ligy do Valašské Polanky. Tentokrát jsme měli pouze po jednom družstvu v každé kategorii. Mladší žáci ani tentokrát nenašli přemožitele jak ve štafetě, tak v útoku a brali 1. místo. Starší žáci po třetí štafetě a opět nejlepším požárním útoku získali 1. místo. V měsíci červnu pokračuje liga již po uzávěrce tohoto čísla, ještě dvěma koly a to v Němeticích a v Jarcové. V červnu bylo na programu také krajské kolo mladých hasičů a dorostu, na které postoupili starší žáci a Michal Lejska v kategorii středních dorostenců jednotlivců. Krajské kolo proběhlo 12. a 13. června v Uherském Brodu. První soutěžní den byly na programu disciplíny požární útok CTIF a závod hasičské všestrannosti. V součtu disciplín jsme po první dnu brali celkové první místo. Druhý soutěžní den se nám už tolik nedařilo, ale nakonec po disciplínách štafeta dvojic, štafeta 400 metrů CTIF, štafeta 4 x 60 metrů a požární útok jsem v celkovém hodnocení, obsadili krásné 3. místo. Michal Lejska se předvedl až druhý soutěžní den. Ovládl obě soutěžní disciplíny běh na 100 metrů s překážkami i dvojboj a po bezchybném testu z požární ochrany se stal mistrem zlínského kraje v kategorii středního dorostu a bude tak zlínský kraj reprezentovat na mistrovství České republiky, které proběhne 11. a 12 července v Praze. Michal zaznamenal na 100 metrů s překážkami nový osobní rekord, který má hodnotu 16,16 s. Vedoucí kolektivu mladých hasičů Jan Mikulenka

6 6 ČERVENEC 2015 Zpravodaj obce Prostřední Bečva Nové píšťalové varhany Kostel sv. Zdislavy Úmysly na mše svaté v červenci 2015 Středa ,30h. středa 13. týdne v mezidobí varhaník pan Poruba 512, 701, 922 Za živou a zemřelou rodinu Kantorovu, Fárkovu, Orságovu a Stavinohovu. Neděle ,30h.!!! slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy varhaník Aleš Stavinoha, Monika Švandová 829, 712, 807 Za všechny živé a zemřelé farníky. Neděle ,00h. mše svatá v kapli na Radhošti Středa ,30h. středa 14. týdne v mezidobí varhaník Aleš Stavinoha, Markéta Pařenicová 709, 725, 890 Poděkování za dožití 85 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let. Za zemřelou rodinu Prorokovu, Lerchovu a duše v očistci. Neděle ,00h. 14. výročí posvěcení Božího chrámu, 2 křty varhaník Vlastislav Stavinoha 829, 727, 982 schola sv.zdislavy, dechová hudba Záhořané Za zemřelé Františku a Františka Bilovy, dceru Marii, Kristýnu Vaňkovu, manžela Pavla, Jiřího Jurajdu a otce Rudolfa. Středa ,30h. památka sv.bonaventura, učitel církve varhaník Aleš Stavinoha, Markéta Pařenicová 843, 712, 802 Za zemřelou Annu Bilovu, manžela, syny Ludvíka a Františka a duše v očistci. Neděle ,00h. 10,00h. 16.neděle v mezidobí varhaník Aleš Stavinoha, Monika Švandová 711, 722, 812 Za zemřelou rodinu Kuběnovu, staříčky z obou rodin, Boží požehnání pro živou rodinu a duše v očistci. Středa ,30h. památka sv. Marie Magdaléna varhaník Aleš Stavinoha, Monika Švandová 840, 725, 801 Za zemřelou Josefu Muckovou, manžela, sourozence a rodiče Blinkovy a Muckovy. Neděle ,00h. 17.neděle v mezidobí varhaník Vlastislav Stavinoha, schola sv. Zdislavy 728, 804 Za zemřelé Františka a Marii Belunkovy, děti Jana, Jaroslavu, Marii a Jiřího, snachu Jaroslavu, vnučku Markétu a živou rodinu. Středa ,30h. památka sv. Marta varhaník Monika Švandová 914, 701, 806 Za zemřelé Annu Křenkovou, Karla Křenka, uzdravení rodových kořenů, živou a zemřelou rodinu. O vánocích 2014 jsme zahájili sbírku na nové píšťalové varhany do kostela svaté Zdislavy. Pro tento účel byl zřízen samostatný účet. Číslo účtu (FIO banka) pro sbírku na varhany pro kostel sv. Zdislavy v Prostřední Bečvě: /2010 Ve sbírce na varhany v neděli darovali farníci Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh požehnej. Na účtu je zatím aktuálně něco málo přes Kč. Pokud byste chtěli podpořit tento projekt, můžete přispět na účet zřízený na tyto účely nebo také do pokladničky v kostele a pokud už někdo není mobilní a nechodí do kostela a chtěl by na nové varhany přesto přispět, vzkažte a členové pastorační rady v zastoupení Václavem Holčákem a ekonomické rady Františkem Křenkem, dárce s pokladničkou a darovací listinou přijdou navštívit. Strom života MOBILNÍ HOSPIC STROM ŽIVOTA Rozumíme těm, kteří si podobnou zkušeností prošli, závidíme těm, kteří jí byli ušetřeni, a jsme připraveni pomáhat všem, kteří se na nás obrátí. Člověk a strom patří k sobě již odedávna. Stromy mají své nezastupitelné místo v lidové tradici, v lidské mytologii, v příbězích, bájích, symbolech. Od lidského zrození až do smrti, od kolébky až po rakev. Strom, stojící ve středu biblického ráje, je symbolem dokonalé harmonie, souznění i smíření. Stejně jako poslání, ke kterému jsme se v naší organizaci Strom života zavázali my. Být tady pro ty, kterým se život chýlí k nezadržitelnému konci - nebo možná k novým, dosud nepoznaným začátkům - i pro ty, kterým se s odcházejícími tak těžce loučí. Respektujeme lidskou důstojnost, podáváme pomocnou ruku, mírníme fyzickou i psychickou bolest, plníme přání a nasloucháme, protože víme, že mnohdy stačí drobnosti. Aby nemocný nebyl sám, aby se mohl vypovídat, aby se cítil potřebný Vnímáme člověka v jeho celistvosti a snažíme se proto naplnit všechny jeho potřeby, biologické, psychologické, sociální i spirituální. Náš hospicový tým tvoří lékaři - specialisté, zdravotní sestřičky s dlouholetou praxí, pracovníci v sociálních službách, ale i fyzioterapeuti, psychologové a v neposlední řadě i pastorační pracovník či římskokatolický duchovní. Péče o naše pacienty se vyznačuje komplexním přístupem, a to nejen vůči nemocným, ale i jejich rodinám a blízkým. Mobilní hospic Strom života funguje v Novém Jičíně již od května. Doufáme, že naše služby nebudete Vy, ani nikdo z Vašich blízkých potřebovat. Ale pokud ano, můžeme Vás ubezpečit, že se na nás můžete s plnou důvěrou obrátit. Marie Ryšková zakladatelka mobilního hospice Strom života Můžete nás podpořit: č. účtu /0800 Pravidelné dárce rádi přivítáme v Klubu přátel Stromu života (podrobnější informace na

7 Zpravodaj obce Prostřední Bečva ČERVENEC Pozvánky Myslivecké spolek Radegast Prostřední Bečva pořádá v sobotu 18. července 2015 v areálu Kněhyně ROŽNOVSKÉ SLAVNOSTI* 3.7. (pátek) (pondělí) Dřevěné městečko 38. ročník Mezinárodního folklorního festivalu HEJŮV NOŽÍK (sobota) - Dřevěné městečko 19. ročník setkání lidových řezbářů spojený s ukázkou jejich zručnosti HRAJE SKUPINA METEOR Začátek v 18,00 hodin - vstupné 50,-Kč Připravili jsme bohaté občerstvení. *zvěřinový guláš* *kuřecí a vepřové steaky* *svíčková, šípková* BOHATÁ Tombola Srdečně zvou myslivci SETKÁNÍ SPOLUŽÁKŮ Milí spolužáci, na podzim letošního roku plánujeme setkání šedesátníků, tedy bývalých žáků ZDŠ v Horní Bečvě, kteří ukončili školní docházku v roce Pokud máte o setkání zájem a můžete se zúčastnit, přihlaste se na stránce Spolužáci na Seznam.cz, na ové adresy: a případně (i sms) na tel. číslo Pokud máte nějaké návrhy k místu setkání, programu, nové kontakty na další spolužáky, tak se ozvěte co nejdříve. Marcela Školová O VALAŠSKÉHO PRIMÁŠKA (sobota) od Dřevěné městečko závěrečné vystoupení absolventů tvůrčích dílen LÁZEŇSKÝ VÝLET (neděle) - Dřevěné městečko návrat do časů lázeňského Rožnova PEKAŘSKÁ SOBOTA* (sobota) - Dřevěné městečko 22. ročník - oslava cechu pekařského, ochutnávky pečiva, soutěže o vynikající chleba a rohlík, výstava pečiva OZVĚNY VALAŠSKÉHO SLAVÍNA (neděle) od Dřevěné městečko Jaroslava Hýžová, Jan Bečák, Metoděj Jahn, Zdeněk Kašpar - vzpomínka na jubilea ROMSKÁ PÍSEŇ (sobota) - Dřevěné městečko 21. ročník mezinárodního festivalu SKLÁŘSKÁ SOBOTA (neděle) - Mlýnská dolina prezentace jednoho ze starých řemesel ANENSKÁ POUŤ (neděle) - Dřevěné městečko oslava svátku patronky Valašska sv. Anny spojená s krojovaným procesím z farního kostela a pouťovou slavností v Dřevěném městečku

8 8 ČERVENEC 2015 Zpravodaj obce Prostřední Bečva Mýty a omyly všechno, co si myslíte, že víte, je jenom omyl Seismograf Podle výpočtů organizace US Geological Survey, vycházejících ze zasažené plochy ( km²) a oblasti, kde bylo zaznamenané ( km²), představuje největší známé zemětřesení v Severní Americe málo známá série zemětřesení v údolí Mississippi v letech V jejich důsledku vznikla nová jezera a změnil se tok řeky Mississippi. Oblast silných otřesů byla desetkrát větší než při zemětřesení v San Francisku roku V důsledku zemětřesení začaly samy od sebe zvonit kostelní zvony až ve vzdáleném Massachusetts. Zemětřesení není možné předpovědět. Jistý expert tvrdí, že nejlepší metodou je počítat v místních novinách oznámení o ztracených kočkách a psech. V Británii dojde ročně k 300 zemětřesení, jsou však tak malá, že si lidi všimnou jen asi 10% z nich. Z knihy Kniha všeobecné nevědomosti vybrala Kantorová ZAJÍMAVOST: Oslové zabijí ročně víc lidí než letecké havárie. JAK MĚŘÍME ZEMĚTŘESENÍ? Na stupnici MMS. V uplynulých deseti letech překonala v seismologických kruzích Richterovu stupnici škála označovaná jako MMS. Vymysleli ji roku 1979 seizmologové Hiroo Kanamori a Tom Hanks (shoda jmen je čistě náhodná) z Kalifornského technického institutu, jimž připadala Richterova stupnice neuspokojivá, neboť měří pouze sílu rázových vln, což plně nevypovídá o účinku zemětřesení. Na Richterově stupnici mohou mít velká zemětřesení stejný počet stupňů, a přitom způsobit velmi odlišnou míru škod. Richterova stupnice měří seizmické vlny neboli vibrace, zaznamenaném vzdálenosti 600 km. Sestavil ji roku 1937 Charles Richter, jenž působil na stejném institutu jako Kanamori a Hanks. Vymyslel ji společně s Benem Gutenbergem, kterému se jako prvnímu podařilo přesně změřit poloměr zemského jádra. Gutenberg zemřel na následky chřipky v roce 1960 a už se nedožil Velkého chilského zemětřesení (největšího zaznamenaného zemětřesení, k němuž došlo o 4 měsíce později). Stupnice MMS naproti tomu vyjadřuje energii uvolněnou zemětřesením. Násobí vzdálenost posunu dvou zemských desek celkovou zasaženou plochou. Byla vytvořena tak, aby generovala hodnoty, které dávají smysl ve srovnání s richterovským ekvivalentem. Lidové pranostiky o počasí ČERVENEC Červencové období se dělí na: C Prokopské deště C Magdalenské deště C Markétské léto C Léto sv. Anny Část července, počínaje markétským létem náleží už k vrcholnému létu a jsou to tzv. psí dny. Pranostiky: W lednová zima je nejkrušnější, červencová vedra jsou nejsilnější W když se slunce obrací k zimě, léto spěje v psí dny W červenec a srpen muka ale potom bude mouka W v červenci je na dvoře pusto, ale na polích husto W červnové a červencové bouřky přinášejí nejvíce škod W sv. Prokop (4.7.) zelí okop W na mistra Jana z Husi (6.7.), obilí těžknou klasy W sv. Markyta (13.7.) češe první hrušky W Jakub (25.7.) větší, na sníh věští W sv. Anna (26.7.) s motyčkou, Pantaleon (28.7.) s hrotničkou, svorně jdou do brambor Obě stupnice jsou logaritmické: Nárůst o dva body znamená 1000 krát větší sílu. Výbuch ručního granátu má podle Richterovy škály 0,5, zatímco exploze jaderné bomby v Nagasaki 5,0 stupně. MMS se používá pouze pro velká zemětřesení od 3,5 stupně Richterovy škály výše. DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE NA TOMTO ČÍSLE PODÍLELI. Zpravodaj vydává Obecní úřad Prostřední Bečva povolení MK ČR ev. č. MK ČR E Uzávěrka listu SRPEN do Vychází 1x měsíčně, neprodejné. Zpracování příspěvků: Zpravodaj také na Reklamní inzerce je placená (5 cm výška/1x zveřejnění 200,- Kč bez DPH). Zasílejte ve formátu WORD, JPG a PDF. Platba předem hotově, převodem nebo na fakturu.

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ SRPEN 2016

OKENSKÝ ZPRAVODAJ SRPEN 2016 OKENSKÝ ZPRAVODAJ SRPEN 2016 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Okna, které se konalo 10.8.2016. (Přítomno 4 zastupitelů, 3 zastupitelé omluveni) Usn. č. 68/2016 Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM INFORMACE / PROGRAM Termín konání: 14. 7. 16. 7. 2017 Místo: fotbalové hřiště Červené Janovice Cíl akce: - sportovní setkání družstev z obcí regionu a tělocvičných jednot Župy Tyršovy - oslavy 50 let fotbalového

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Životický portál. Od 25. prosince do 5. ledna 2017

Životický portál. Od 25. prosince do 5. ledna 2017 Životický portál Od 25. prosince do 5. ledna 2017 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk KUNCOVÁ Věra 33 92 KROUTILOVÁ Vlasta 23 65 ŽLEBEK Jindřich 148 60 CÁBOVÁ Růžena

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 31. 5. 2016, od 19 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně svoláno

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce 58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo 7. 7. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě.

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 11. 4. 2017 od 19.30 hodin v kulturním domě. Program: 1. Zpráva starosty 2. Schválení účetní závěrky obce za rok 2016 3. Schválení

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

ROČNÍK XV ČÍSLO 1 LEDEN

ROČNÍK XV ČÍSLO 1 LEDEN ZPRAVODAJ obce Prostřední Bečva ROČNÍK XV ČÍSLO 1 LEDEN 2015 Motto měsíce: /z Valašska/ Neškodí pěknú pěsničku dvakrát zazpívať. Slovo starosty Milí Prostřednobečvané, ani jsme se nenadáli a stojíme na

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Životický portál. Od 9. května do 15. května 2016

Životický portál. Od 9. května do 15. května 2016 Životický portál Od 9. května do 15. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk NEVLUDOVÁ Ludmila 135 94 ČERNOCHOVÁ Marcela 18 65 HIKEL Alois 130 83

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Dne se konala brigáda na sázení stromků. Dne proběhl v naší obci sběr starého železa. Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů.

Dne se konala brigáda na sázení stromků. Dne proběhl v naší obci sběr starého železa. Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů. 2007 Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů. Dne 10. 3. se konala brigáda na sázení stromků. Dne 31. 3. proběhl v naší obci sběr starého železa. - 1 - Dne 1. 5. proběhlo na sportovním areálu

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU. Z jednání rady obce (RO)

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU. Z jednání rady obce (RO) INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Z jednání rady obce (RO) RO schválila uzavření smlouvy o věcném břemeni s ČEZ Distribuce, a.s., na p. č. 2088/3 ost. plocha a p. č. 2088/7 ost. plocha pro stavbu přípojka podzemního

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 3. 2. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 3. 2. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 46/2014 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Z KRONIKY VELKÉ LHOTY

Z KRONIKY VELKÉ LHOTY Z KRONIKY VELKÉ LHOTY 1894 Sepsaný při schůzi sboru dobrovolných hasičů obce Velké Lhoty. Odbývané dne 26. března 1894 v hostinci p. Františka Kobsy ve Velké Lhotě. Věc Nejprve předloženy byly vzorky na

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny MEIXNEROVÁ Lenka č.p. 181 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny MEIXNEROVÁ Lenka č.p. 181 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny MEIXNEROVÁ Lenka č.p. 181 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 19.5. do 26.5. 2014 Pondělí Polévka hrstková Vepřové maso na rajčatech, těstoviny Úterý Polévka

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

Číslo 17 Září 2011. Události ve sportu

Číslo 17 Září 2011. Události ve sportu Číslo 17 Září 2011 DOBRK OV,, LLHO TTK A, ZZA LLU ŽŽ Í, S LLAVČE, MOHUŘI CE, KEB LLANY,, LLN I Š TTĚ Obecní zpravodaj Události ve sportu Převážná část sportovních soutěží jak vyšších tak i nižších se hraje

Více

ZPRAVODAJ. obce Prostřední Bečva. Ze zasedání zastupitelstva obce. Vypínání elektrické energie. Kanalizace. Územní plán.

ZPRAVODAJ. obce Prostřední Bečva. Ze zasedání zastupitelstva obce. Vypínání elektrické energie. Kanalizace. Územní plán. ZPRAVODAJ obce Prostřední Bečva ROČNÍK XV ČÍSLO 9 ZÁŘÍ 2015 Motto měsíce: /z Valašska/ Jak svini narostú rohy, tak je z ní najhorší hovado. Vypínání elektrické energie ČEZ Distribuce a.s. Vám v souladu

Více

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 22. července 2015, od 17,00 hodin

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 22. července 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 22. července 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V sobotu 12. ledna 2013 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Za práci s mládeží bylo uděleno Čestné uznání Janu Havlovi, Lukáši

Více

Z Á P I S č. 2/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety

Z Á P I S č. 2/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety Z Á P I S č. 2/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne 21. 4. 2016 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety Přítomno: 6 členů zastupitelstva obce Rpety dle prezenční listiny

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 7 červenec 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Vážení spoluobčané, budeme rádi, pokud si i v létě najdete chvilku na Mokrovratský zpravodaj. Mnozí jistě relaxujete

Více

Životický portál. Od 24. října do 30. října 2016

Životický portál. Od 24. října do 30. října 2016 Životický portál Od 24. října do 30. října 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci říjnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk ŠKORŇA Michal 170 93 MIKULENKA Radomír 121 60 MACÍČEK Stanislav 165 81

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

Zpravodaj Obce Hrádek

Zpravodaj Obce Hrádek Zpravodaj Obce Hrádek 26.března 2008 Příprava výstavby kanalizace a ČOV v Hrádku a Tedražicích V současné době se intenzivně dopracovává žádost o získání dotace z Operačního programu Životní prostředí

Více

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax)

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax) OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, 763 15 Info Slušovice 577 986 214 (fax) 577 986 151 601 377 424 www.obecvsemina.cz podatelna@obecvsemina.cz Úřední hodiny: PO a ST od 8:00-17:00 hodin Infokanál Všemina:

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v kanceláři starosty obce

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v kanceláři starosty obce Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne 12.5. 2016 v 18.00 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: dle prezenční listiny Počet přítomných: 9 Hosté: 1 Program: 1. Zahájení

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: 23.04.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dne 23.04.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016 konaného dne 30.6.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

ZÁVIŠAN Z P R A V O D A J O B C E Z Á V I Š I C E L E D E N 2 0 1 6 / C E N A 3 K Č. Obecní úřad informuje. Rozšíření sběru plastů - pytlový sběr

ZÁVIŠAN Z P R A V O D A J O B C E Z Á V I Š I C E L E D E N 2 0 1 6 / C E N A 3 K Č. Obecní úřad informuje. Rozšíření sběru plastů - pytlový sběr ZÁVIŠAN Z P R A V O D A J O B C E Z Á V I Š I C E L E D E N 2 0 1 6 / C E N A 3 K Č Obecní úřad informuje Rozšíření sběru plastů - pytlový sběr Již mnoho let v Závišicích separujeme odpady - plasty, papír,

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 1 3/2015 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Poplatek za svoz odpadu a poplatek ze psů 1.2. Informace z evidence obyvatel

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

OBEC HUTISKO-SOLANEC. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce. Požární řád obce

OBEC HUTISKO-SOLANEC. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce. Požární řád obce OBEC HUTISKO-SOLANEC Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec se na svém zasedání dne 9. prosince 2008 usnesením č.

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Zápis č. 8/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne od hod. na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 8/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne od hod. na OÚ v Tuklatech Zápis č. 8/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 18. 12. 2013 od 18.00 hod. na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Mgr. Vladimír Libovický, Ing. Ivan Franc, Monika Petrisková,

Více