ROČNÍK XV ČÍSLO 7 ČERVENEC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍK XV ČÍSLO 7 ČERVENEC"

Transkript

1 ZPRAVODAJ obce Prostřední Bečva ROČNÍK XV ČÍSLO 7 ČERVENEC 2015 Motto měsíce: /z Valašska/ Kde ťa neprosíja, nech ťa čerti nenosíja! Podklad pro vyúčtování pitné vody V měsíci červenci obdržíte podklady pro vyúčtování pitné vody za I. pololetí roku Vyplněný a podepsaný podklad vraťte prosím nejpozději 29. července 2015 zpět na obecní úřad. Podklad můžete poslat poštou, em nebo přinést osobně. Prosím, dodržte termín vrácení podkladu z důvodu možnosti čerpání dovolené. Cena vody za 1m³ je 21,85 Kč (19,- + 15% DPH). Platbu lze provést složenkou, převodem nebo v hotovosti v úřední dny do pokladny obecního úřadu. Praktická lékařka UPOZORNĚNÍ! Ordinace ve středu je pouze pro objednané! Termíny si rezervujte s týdenním předstihem. ORDINACE V DOBĚ PRÁZDNIN Praktická lékařka MUDr. Marie Kjeronská oznamuje, že ve dnech 7. července až 17. července a ve dnech 3. srpna až 14. srpna 2015 bude ordinace uzavřena z důvodu čerpání řádné dovolené. Zástup na Hutisku - Solanci u MUDr. Holiše. Koupací biotop PROVOZNÍ DOBA: červenec, srpen hod. červen, září hod. VSTUPNÉ: Do 100 cm výšky zdarma cm dětské vstupné 20,- Kč Nad 140 cm dospělí 40,- Kč. Studenti po předložení průkazu a důchodci 20,- Kč. Podobnosti na Ze zasedání zastupitelstva obce OBECNÍ ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE: změny č. 2 v rozpočtu na rok 2015 plnění rozpočtu za 01-05/2015 zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 hospodaření obce za rok 2014 ve smyslu 13 odst. 1. písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., bez výhrad provozní doba přírodního koupacího biotopu: červenec, srpen hod. červen, září hod. vstupné na přírodní koupaliště: děti do 100 cm zdarma do 140 cm dětské 20,- Kč nad 140 cm dospělí 40,- Kč důchodci, studenti 20,- (po prokázání studia) zastupitelstvo obce Prostřední Bečva rozhodlo o založení společnosti s ručením omezeným s názvem Kanalizace Bečva s.r.o., ve které bude Obec Prostřední Bečva vlastnit podíl ve výši 49% a to za účelem provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu schvaluje předložené znění společenské smlouvy nově zakládané společnosti s názvem Kanalizace Bečva s.r.o. zastupitelstvo obce Prostřední Bečva navrhuje starostu obce pana Ing. Radima Gálika, k jednání o nově zakládané společnosti s názvem Kanalizace Bečva s.r.o. a pověřuje ho k podpisu společenské smlouvy, kdy pan Ing. Radim Gálik je oprávněn k výše uvedenému právnímu jednání, včetně podpisu společenské smlouvy udělit plnou moc třetí osobě zastupitelstvo obce navrhuje jako zástupce za člena statutárního orgánu (jednatele) nově zakládané společnosti s názvem Kanalizace Bečva s.r.o. pana Ing. Radima Gálika možnost podání žádosti o změnu územního plánu obce Prostřední Bečva s termínem do OBECNÍ ZASTUPITELSTVO BERE NA VĚDOMÍ: informaci o slavnostním otevírání Biotopu informaci o žádosti na dotaci Revitalizace zeleně Biotop, Hřbitov, Ostatní plochy informaci SDH střed o nutnosti generálky cisterny informaci o sbírce na varhany OBECNÍ ZASTUPITELSTVO NESCHVALUJE: smlouvu mezi obcí Prostřední Bečva a Ředitelství silnic a dálnic Dohoda o společném postupu přípravy a realizaci stavby Silnice III/4837: Prostřední Bečva Pustevny č. 79/15 smlouvu mezi obcí Prostřední Bečva a Ředitelství silnic a dálnic Dohoda o společném postupu přípravy a realizaci stavby Silnice III/4837: Prostřední Bečva Hutisko č. 86/15 OBECNÍ ZASTUPITELSTVO UKLÁDÁ: místostarostovi zajistit opravu schodů mezi Jednotou střed a Domem služeb

2 2 ČERVENEC 2015 Zpravodaj obce Prostřední Bečva Územní plán Upozorňujeme občany, že mohou na obecní úřad podávat žádosti o změnu územního plánu obce. Termín pro podávání žádostí do Žádosti podávejte písemně poštou, osobně nebo em na adresu: Společenská kronika V MĚSÍCI ČERVENCI PŘEJEME OSLAVENCŮM, kteří se dožívají významného životního jubilea. BERNÁTEK VLADIMÍR... č.p. 650 ČERVENÁ JINDŘIŠKA... č.p. 164 HOLČÁK MILAN...č.p. 267 CHRBJÁT JOSEF... č.p. 518 KUBOVÁ JIŘINA... č.p. 374 Informace o odvozu odpadu ODVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU V ČERVENCI: PLASTY (žluté pytle) a TETRA PAK (bílé pytle) odvoz: 1.7.; ; 5.8.; 19.8.; 2.9.; 16.9.; 7.10.; 4.11.; PAPÍR (modré pytle) a SKLO (zelené pytle) odvoz: 8. 7.; 12.8.; 9.9.; ; ; Na tvé odpadky se budou dívat ještě pravnoučata DOBA ROZKLADU JEDNOTLIVÝCH VĚCÍ: ohryzek jablka, hrušky...16 dní... papír...4 měsíce... šlupka od banánu...5 měsíců... šlupka od pomeranče...1 rok... vlněná ponožka...1,5 roku... krabice od mléka bez hliníkové folie...7 let... (kefír, čerstvé mléko) nedopalek cigarety s filtrem...15 let... plechovka...15 let... igelitový sáček nebo taška...25 let -ekologické 1 rok... žvýkačka...50 let... plastový kelímek...70 let... PET láhev, plastová láhev let... alobal nebo TETRA PAK let... jednorázové pleny let... sklo...tisíce let, možná nikdy... polystyren...desetitisíce let, možná nikdy struny od sekačky...pravděpodobně nikdy... Držitelé průkazu TP Od ledna 2015 si mohou držitelé průkazu TP, ZTP a ZTP/P vyměnit tyto průkazy na úřadu práce. Výměna se týká držitelů průkazu mimořádných výhod vydaného před 1. lednem 2012 nebo držitelů průkazu osoby se zdravotním postižením vydaného před 1. lednem Žádosti k výměně průkazu TP si můžete vyzvednout na obecním úřadě. Platnost uvedených průkazů končí 31. prosince 2015! Kontakty na pověřené osoby: Mgr. Veronika ŠTRAJTOVÁ Bc. Eva ADAMCOVÁ MALÉŘOVÁ ANNA... č.p. 276 Všem jubilantům přejeme, hodně štěstí, zdraví, pohodu a optimismus. Blahopřání Dne 12. července se dožívá významného jubilea 80 let pan Vladimír BERNÁTEK Do dalších let Ti přejeme hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody. Dcery Marta, Vlaďka, zeť Jiří, vnuci Martinka, Jiřík, Vladík a sestry a bratři s rodinami a ostatní příbuzenstvo. Narodili se HOŘKÁ Veronika KÁŇA Tomáš PAŘENICOVÁ Elena Vítání občánků V neděli 28. června jsme na obecním úřadě poprvé v letošním roce přivítali do svazku obce naše nové občánky. Na slavnost byli pozváni rodiče s dětmi: HRUBÍK Jiří FRŇKOVÁ Kristýna SLAVÍČEK Ondřej BARTOŠEK Štěpán ŽITNÍKOVÁ Ema MIKULENKOVÁ Aneta KOCIÁNOVÁ Martina JEŽOVÁ Barbora Slavnost zahájila Mgr. Juříčková Zdeňka. Malý program předvedly děti z mateřské školy. Paní Bc. Alice Uhlářová jmenovitě představila děti panu místostarostovi Milanu Fárkovi. Po proslovu a přání se společně vyfotili, a potom zapsali do pamětní knihy. Děti i rodiče převzali z rukou místostarosty pamětní mince, knihu, malou hračku a poukaz na zboží v lékárně. Maminky dostaly kytičku. Na závěr slavnosti si všichni společně připili na zdraví našim nejmenším.

3 Zpravodaj obce Prostřední Bečva ČERVENEC Úryvky z kroniky /rok / Vybráno ze zápisů z jednání Protokol sepsaný v obci Prostřední Bečva dne 21. srpna 1904 u přítomnosti podepsaných. Předmět: Usnešení zdejšího obecního výboru týkajícího se potravní daně z piva a lihovin. Jednání: Starosta Vincenc Bíl zahajuje sezení u přítomnosti 13 členů obecního výboru, načež přikročeno k naduvedenému předmětu. Obecní výbor jednohlasně se usnáší, aby ve zdejší obci i na další 3 léta opět zavedena byla potravní daň z piva a lihovin a sice, aby se vybíralo jako posud z každého hektolitru vyčepovaného piva 1 K 40 h a z každého upotřebeného hektolitru lihu 6 K. Usnešení to odůvodňuje obecní výbor tím, že obec Prostřední Bečva jak známo velesl. zem. výboru, zadlužena jest a mimo to ještě z rozšíření školy v údolí Kněhyně na dvojtřídní vzešly obecní přirážky na 246%. Následkem toho obecní výbor představenstvu obce ukládá, aby podalo žádost k veleslav. Zemskému výboru za schválení usnešení toho a povolení vybírání potravní daně ve zdejší obci. Tím protokol ukončen a podepsán. Protokol sepsaný při sezení obecního výboru v obci Prostřední Bečvě dne 29. června 1906 u přítomnosti podepsaných. Předmět: Usnešení ohledně zřízení chodníka přes pastvisko Solanecké ke kostelu na Hutisko. Jednání: Sezení zahájil Vincenc Bíl, starosta u přítomnosti 12 členů obecního zastupitelstva, načež přikročeno k naduvedenému předmětu. Usnešeno 11 hlasy proti jednomu, aby se výlohy zřízení chodníka ke kostelu na Hutisko hradily obecní přirážkou. Dále představenstvo obce se zmocňuje obecním výborem k dalšímu projednání svrchu uvedeného předmětu. Tím protokol skončen a podepsán. Protokol o schůzi obecního výboru v Prostřední Bečvě, konané dne 31. ledna Obecní výbor v Prostřední Bečvě skládá se z 18 členů. Schůzi jest přítomno 13 členů obecního výboru. Schůze výborová jest ve smyslu 41obecního řádu schopna, aby se platně mohla usnášeti, a zahajuje se. Předmět jednání: Zkoumání obecních účtů za rok 1906 a rozpočet na rok Sezení zahájil Vincenc Bíl, starosta, za přítomnosti 13 členů obecního výboru, načež přikročeno ku zkoumání účtů za rok I shledáno po náležité zkoušce, že v účtech za rok 1906 jeví se přebytek v obnosu 144 K 40 h. Přebytek tento zapsán jest mezi příjem do rozpočtu na rok Takže příjem rozpočtu na rok 1907 obnáší K 40 h. Kdežto vydání K 20 h úhrnem vykazuje. I jeví se tudíž dle správně sestaveného a náležitě prozkoumaného rozpočtu schodek pro rok 1907 v obnosu K 80 h. Po předchozí poradě usneseno všemi hlasy přítomných. Na uhražení zmíněného schodku, který vznikl následkem nevyhnutelně potřebného vydání pro rok 1907, ježto zdejší obec žádného, kromě v rozpočtu na rok 1907 vyznačeného jmění nemá, aby na základě l. IV. zákona ze dne 5. března 1862, 18. zák., přirážky na přímé daně mimo daň osobní uloženy byly, a to pro rok 1907 v obnosu 80%. V těchto přímých daních jest také obsažena školní přirážka. Ježto z přítomných nikdo ničeho více nenamítal, protokol tento ukončen, přečten a podepsán. Protokol sepsaný při sezení obecního výboru Protokol sepsaný o schůzi obecního výboru konané dne 20. února 1908 u přítomnosti podepsaný Předmět: Pojednání o dítkách přiškolených občanů Horní Bečvy v údolí Kněhyně. Jednání: Starosta Vincenc Bíl zahájil sezení u přítomnosti 14 členů obecního výboru, načež přikročeno k jednání. Po všestranné rozmluvě usnešeno všemi hlasy, že obec Horní Bečva bude hraditi za přiškolené dítky obci Prostřední Bečvě veškeré výlohy za čistění, vytápění a jiné školní pomůcky za uplynulá léta 1905 a běžící léta dle výpočtu školních výloh, ale jen s tou podmínkou, pokud obec Prostřední Bečva nebude nucena rozšiřovati školu, buďto v Kněhyni nebo u mostu. Usnešení to budiž podáno obci Horní Bečvě ku konečnému vyjádření. Tím skončeno a podepsáno. Více informací z uvedených roků na Prostřední Bečvě se dozvíte na: Pozvánka A je to tady! Věřte tomu, nebo ne, dechová hudba z Horní Bečvy HORŇANÉ, letos oslaví 125. výročí svého založení. Touto dlouholetou tradicí se může pyšnit jen několik dechovek v republice a my patříme mezi ně. V prvé řadě patří dík všem předešlým hudebníkům, kteří dokázali tuto hudbu a tradici přenést na mladší generace muzikantů a tak ji udržet až do dneška. Oslava (možná lépe řečeno poděkování) se uskuteční dne od 13:00 hodin v nově vybudovaném areálu restaurace Zavadilka. Už teď se na Vás těšíme a rádi bychom Vám zpříjemnili toto nedělní odpoledne. K poslechu Vám budou vyhrávat dechové kapely HORŇANÉ, Záhořané, krojovaná Trnkovjanka a Zdounečanka. Věřím, že všechny Vaše chutě budou uspokojeny, ať už hudbou, nebo několika druhy piv a guláše. Zdar a nátisk Jan Blinka facebook.com/hornane

4 4 ČERVENEC 2015 Zpravodaj obce Prostřední Bečva Základní škola informuje ZE ŠKOLNÍHO ŽIVOTA Máme tady konec školního roku a s ním spojené výletování. Ve škole už vládne příjemná předprázdninová atmosféra a děti se těší na aktivity, na které během roku nebyl čas. Paní učitelky si mohou s dětmi více povídat a užít si legrace na výletech. V měsíci květnu naši žáci absolvovali Macurův běh na Horní Bečvě, kde získali tři medaile (Lukáš a Jakub Macurovi a Michaela Jurečková), poté ukázali svoji pohotovost při požárním poplachu a evakuaci školy, kterou opustili za 1 minutu. Na začátku května jsme se také vydali na fotbalové hřiště na Hutisko, kde pro nás chovatelé dravců z lednicko-valtického areálu připravili krásnou přednášku a ukázku dravců. Zúčastnili jsme se i vědomostní soutěže Moudrá sovička v Rožnově, kde nás reprezentovali zástupci z každého ročníku. Naši žáci rádi sportují, a proto se vydali vyzkoušet si pětiboj v tělocvičně školy Horní Bečva, odkud si také přivezli čtyři medaile (Natálie Pineckerová 1. místo, Hana Macigová -2. místo, Barbora Bilová, Lucie Kubáňová 3. místo, Jakub Macura 1. místo). Zároveň si měli možnost prohlédnout školu. Žáky zaujala především novou pracovna fyziky, kde viděli zajímavé pokusy a pěkná knihovna. O pěkný zážitek se postaral pěvecký sbor Skřivani, se kterým si žáci zazpívali. Měsíc květen jsme zakončili účastí na lehkoatletickém čtyřboji, který se konal na Hutisku. Žáci statečně bojovali a tak jsme opět dovezli 3 medaile (Jakub Macura, Ivanka Cabáková a Michaela Jurečková). Měsíc červen jsme zahájili Dnem dětí s hasiči na pastvinách u jízdárny. Hasiči si pro děti připravili krásný a naučný program, kde si žáci mohli prohlédnout hasičské auto, vyzkoušet si stříkání do terče, přenos zraněného na nosítkách, střelbu ze vzduchovky, běh přes překážky a namotávání hasičské hadice. Mohli se také povozit na koních. Moc děkujeme hasičům za zajímavý dětský den. dával dětem otázky. Za každou správnou odpověď dostaly děti písmenko, z kterého následně poskládaly tajenku. I paní učitelky se zapotily při staré středověké hádance, na kterou jim musel Ohnivec poskytnout nápovědu. Po prohlídce hradu jsme se opět nalodili do našeho korábu s velmi trpělivým panem řidičem, který nás odvezl do kina CineStar v Olomouci, kde už na nás čekalo představení Zambezia. Počasí nám přálo a domů jsme přijeli unavení, ale spokojení proběhla ve třídách přednáška o zubní hygieně a praktický nácvik čištění zubů žáci uvidí, co vše se dokáže cvičený pejsek. Také se dozví, jak se správně o psy starat a jak se k nim chovat. Poslední červnový týden patří také výletům. Druháčci stráví noc u paní učitelky, čeká je výlet do Gibon parku a mnoho dalších zážitků proběhne exkurze na kozí farmu v Hážovicích, žáci navštíví i Jurkovičovu rozhlednu, společně s třeťáky a čvtrťáky pojedou vláčkem na dopravní hřiště ve Valašském Meziříčí. Páťáci si vyzkouší základy golfu na golfovém hřišti a prvňáčci si vyšlápnou do okolí školy. Školní rok z organizačních a technických důvodů ukončíme předčasně 26. června. Paní ředitelka vyhlásila na dny 29. a ředitelské volno. Ve škole proběhne rekonstrukce tělocvičny (podlahy, malba, nátěry laviček) a výdejny obědů, budou se malovat chodby a 1. třída. Stavební úpravy budou probíhat také v MŠ střed (sociální zařízení pro zaměstnance) i v MŠ Kněhyně (sociální zařízení pro děti i zaměstnance). Přejeme všem žákům zasloužené prázdniny plné sluníčka a zážitků a rodičům pěknou dovolenou. Poděkování patří také všem zaměstnancům a přátelům školy. Již nyní připravujeme nový školní rok a v září se těšíme zase na shledanou. Mateřská škola MATEŘSKÁ ŠKOLA KNĚHYNĚ Nejatraktivnější akcí posledního období byl školní výlet do ZOO Lešná, který proběhl Hned po příjezdu nás postrašil ranní deštík, ale naštěstí se počasí brzy umoudřilo a my jsme si mohli užít příjemný den mezi zvířaty. Asi největším zážitkem v ZOO byla pro děti návštěva expozice Zátoka rejnoků, kde jsme tyto zajímavé mořské paryby mohli nejen pozorovat, ale dokonce si je i pohladit. V polovině června se celá škola vypravila na školní výlet na hrad Bouzov. Nejprve jsme navštívili Historický areál v podhradí, kde jsme si prohlédli 14 m vysokého Trojského koně, vyzkoušeli jsme si střelbu z kuše, zhlédli rytířské divadelní představení a nakonec si zasoutěžili v rytířských turnajích. Následovala prohlídka hradu Bouzov s Ohnivcem, který dětem poutavě vyprávěl o historii hradu i okolí a zároveň V pondělí 1. června proběhla na zahradě MŠ a v blízkém lese radostná akce Pohádkový les. Děti v doprovodu rodičů procházely asi kilometrovým značeným okruhem v lese, který se na toto odpoledne proměnil v pohádkový. Na stanovištích je očekávaly pohádkové bytosti (Šípková Růženka, Šmoulinka, čarodějnice, Olaf, Pat bez Mata, ) a děti i rodiče plnili různé úkoly. K mateřské škole se vraceli všichni spokojeni. Hezké odpoledne bylo zakončeno společným opékáním na zahradě MŠ. Na úspěchu této akce se velkou měrou podíleli ti, kteří dětem věnovali svůj volný čas a ztvárnili pohádkové bytosti na stanovištích: manželé Füleovi s dcerou Aničkou, Štěpánka Polášková, Tomáš Hollain, Šárka Bohušová, Jan Merenda a Martina Ondryášová.

5 Zpravodaj obce Prostřední Bečva ČERVENEC Den dětí jsme slavili také následující den, kdy jsme byli pozváni k hasičům SDH Kněhyně. Za to, že každoročně připravují pro děti toto zábavné dopoledne, jim patří velké poděkování. Všechny děti si s hasičskou přilbou na hlavě vyzkoušely, jaké to je stříkat hadicí na cíl, hlavně kluky zaujala prohlídka hasičského auta a také jsme viděli hasiče v akci - při hašení ohně. Nakonec ještě všichni dostali pytlíček dobrot. 9. června jsme cestovali do Rožnova. V plánu byla návštěva Jurkovičovy rozhledny. Náhlé ranní ochlazení náš výlet zpočátku hodně znepříjemnilo, ani cesta do kopce k rozhledně nás příliš nezahřála. Ale pak už se naštěstí objevilo sluníčko. Všechny děti odvážně vystoupaly na rozhlednu a tam jsme si užívali krásného výhledu. V Rožnově jsme se ještě chvíli pobavili na atrakcích dětského hřiště a potom už jsme zamířili na vlakové nádraží. Některé děti ještě nikdy necestovaly vlakem a proto jsme si to společně vyzkoušeli. V červnu nechyběla ani pohádková divadelní představení. 10. června jsme jeli do ZŠ Prostřední Bečva, kde jsme shlédli pohádku O kohoutkovi a slepičce. Další divadlo nás čekalo 16. června, tentokrát v MŠ - střed. Byl to Raneček veselých pohádek. A 22. června následovalo ještě jedno vystoupení. Veselý Klaun TúTú vedl děti zábavnou formou k osvojení základních dopravních pravidel pro chodce jak se správně přechází silnice, co znamenají světla na semaforu, význam reflexního oblečení. Opravdu krásný zážitek čekal děti ve středu 24. června. Své představení - muzikál Červená Karkulka nám do naší mateřské školy přijela zahrát skupina studentů z Frenštátu pod Radhoštěm. Vystoupení děti sledovaly s obrovským zaujetím. Studenti nás také seznámili s hudebními nástroji, na které sami při pohádce hráli. A třeba netradiční nástroj cajón dosud neznal nikdo z nás. V pondělí 29. června nás čeká poslední výlet letošního školního roku. S dětmi se vydáme na Horní Bečvu, kde se projdeme kolem přehrady a půjdeme se podívat na krásný Hotel Duo, kde je spousta atrakcí a aktivit pro děti (malý lanový park, hřiště, trampolína, venkovní bazén a další). Děti se také těší na slíbené palačinky, které nám připraví šéfkuchař hotelu. Sníme si je na terase s překrásným výhledem na Pustevny. Tímto vedení hotelu děkujeme. Oddíl kopané Máme za sebou další fotbalovou kapitolu,soutěžní ročník 2014/15. Pro muže, stejně jako vloni /postup do 1. b. třídy/ opět velmi úspěšnou, neboť umístění na krásném čtvrtém místě mluví samo za sebe, a myslím si, že žádný fanda ani ve skrytu duše nedoufal v takovýto úspěch. Podzimní utkání se hrála z velké části na hřištích soupeřů /kvůli překopání části hřiště z důvodu kanalizace/, přesto jsme po podzimní části skončili na lichotivém šestém místě. Taková byla bilance zápasů: 5x výhra = 15 bodů 5x remíza = 6 bodů z pokutových kopů 3x prohra. Tedy celkový zisk 21 bodů. Na jaře nás čekala série sedmi zápasů v řadě na domácí půdě, kdy jsme prohráli pouze s Val. Polankou a Fr. Lhotou a remizovali s lídrem z Dolní Bečvy. Takže: 9x výhra = 27 bodů 1x remíza = 1 bod za pokutové kopy 3x prohra - tedy celkový zisk 28 bodů. Takže celkový zisk 49 bodů nastříleli jsme úctyhodných 70 branek a inkasovali pouhých 30, takže konečné skóre 70:30. Co se týká hráčského kádru, po podzimu odešel na hostování do Vigantic Jakub Vašek, u nás pak hostovali Pavel Gálik z Vigantic a Rostislav Balejík z Rožnova. Přehled střelců: Jakub Ondryáš 14x, Lukáš Křenek st.11x, Pavel Gálik 8x, Patrik Kubáň 8x, Martin Fiurášek 6x, Ondra Kuba 6x, Vladimír Fiurášek 3x, Pavel Kysučan 3x, Lukáš Křenek ml. 3x, Marek Polášek 3x, Jakub Vašek 3x, Zdeněk Janíček 1x a Ládík Juroška 1x. Velký podíl na konečném výsledku má celý realizační tým: Zbyněk Jurajda, Radek Balaš a Radim Křenek. Do pozice správce se vrátil po delší době Mirek Skýpala, hřiště bylo vždy bezvadné a ihned po ukončení sezony, již o první sobotě 20. června spolu s hráči začalo natírání branek, bylo provedeno vyrovnání a zadrnování nejvíce poškozených míst a ještě bude vyměněna zkorodovaná spodní zábrana. Co se týká našich žáčků,ti hráli v OP starších přípravek spolu s Horní Bečvou pod hlavičkou Pr.Bečvy, skončili z devíti mužstev na sedmém místě se ziskem 14.bodů. Dík patří jejich vedení, hlavně Janovi Petřekovi, který po odchodu Zdeňka Maliny zůstal až do závěru na žáčky sám, občas pomohl Martin Fiurášek. Pro příští sezonu žáky nepřihlašujeme, roční pauza pak bude ve znamení náboru nových zájemců o tento sport v místní škole, abychom v sezoně 2016/17 měli opět žákovské družstvo. Ještě k postupům a sestupům:do 1.a tř.postupují Dolní Bečva a Horní Lideč, z 1.a k nám padají Hrachovec a Nedašov, z OP postupuje Prlov a z 1.a se přihlásily k nám Vizovice. Nová sezona začíná již 2. srpna, kdy doma sehrajeme předkolo krajského poháru hejtmana zlínského kraje, první utkání podzimu začne dle rozpisu /bude uveden v srpnovém Zpravodaji/ v neděli 9. srpna. Úplně závěrem chceme poděkovat všem sponzorům /OÚ, ROBE, ROLF a dalším/ za podporu našeho fotbalu, dále všem příznivcům, kteří v hojném počtu navštěvovali utkání /a to nejenom doma/, samozřejmě vedení a všem hráčům a těmto všem jmenovaným přejeme příjemné prožití letní dovolené a těšíme se na nový očník 2015/16. Mladí hasiči V měsíci červnu se nám naplno rozjela liga mladých hasičů okresu Vsetín. První kolo hostilo Hovězí. Na Hovězí jsme přivezli i družstvo přípravky, které jsme začali trénovat v loňském roce a tak jsme měli v kategorii mladších žáků dvojité zastoupení. První družstvo mladších žáků ovládlo obě disciplíny jak požární útok, tak štafetu dvojic a získalo 1. místo. Druhé družstvo mladších žáků skončilo na 10. místě. Starší žáci měli menší rezervy na štafetě dvojic, ale nejlepší požární útok jim zajistil konečné 2. místo. Další týden proběhlo druhé kolo ligy v sobotu na Bystřičce. Opět jsme měli v závodu dvě družstva mladších žáků a jedno družstvo starších žáků. První družstvo mladších žáků opět s přehledem zvítězilo v obou disciplínách a skončilo na 1. místě. Druhé družstvo mladších žáků skončilo na 12. místě. Starší žáci zabrali a vyhráli jak štafetu, tak požární útok a stejně jak první družstvo mladších žáků skončili na 1. místě. Na druhý den v neděli jsme jeli závodit na třetí kolo ligy do Valašské Polanky. Tentokrát jsme měli pouze po jednom družstvu v každé kategorii. Mladší žáci ani tentokrát nenašli přemožitele jak ve štafetě, tak v útoku a brali 1. místo. Starší žáci po třetí štafetě a opět nejlepším požárním útoku získali 1. místo. V měsíci červnu pokračuje liga již po uzávěrce tohoto čísla, ještě dvěma koly a to v Němeticích a v Jarcové. V červnu bylo na programu také krajské kolo mladých hasičů a dorostu, na které postoupili starší žáci a Michal Lejska v kategorii středních dorostenců jednotlivců. Krajské kolo proběhlo 12. a 13. června v Uherském Brodu. První soutěžní den byly na programu disciplíny požární útok CTIF a závod hasičské všestrannosti. V součtu disciplín jsme po první dnu brali celkové první místo. Druhý soutěžní den se nám už tolik nedařilo, ale nakonec po disciplínách štafeta dvojic, štafeta 400 metrů CTIF, štafeta 4 x 60 metrů a požární útok jsem v celkovém hodnocení, obsadili krásné 3. místo. Michal Lejska se předvedl až druhý soutěžní den. Ovládl obě soutěžní disciplíny běh na 100 metrů s překážkami i dvojboj a po bezchybném testu z požární ochrany se stal mistrem zlínského kraje v kategorii středního dorostu a bude tak zlínský kraj reprezentovat na mistrovství České republiky, které proběhne 11. a 12 července v Praze. Michal zaznamenal na 100 metrů s překážkami nový osobní rekord, který má hodnotu 16,16 s. Vedoucí kolektivu mladých hasičů Jan Mikulenka

6 6 ČERVENEC 2015 Zpravodaj obce Prostřední Bečva Nové píšťalové varhany Kostel sv. Zdislavy Úmysly na mše svaté v červenci 2015 Středa ,30h. středa 13. týdne v mezidobí varhaník pan Poruba 512, 701, 922 Za živou a zemřelou rodinu Kantorovu, Fárkovu, Orságovu a Stavinohovu. Neděle ,30h.!!! slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy varhaník Aleš Stavinoha, Monika Švandová 829, 712, 807 Za všechny živé a zemřelé farníky. Neděle ,00h. mše svatá v kapli na Radhošti Středa ,30h. středa 14. týdne v mezidobí varhaník Aleš Stavinoha, Markéta Pařenicová 709, 725, 890 Poděkování za dožití 85 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let. Za zemřelou rodinu Prorokovu, Lerchovu a duše v očistci. Neděle ,00h. 14. výročí posvěcení Božího chrámu, 2 křty varhaník Vlastislav Stavinoha 829, 727, 982 schola sv.zdislavy, dechová hudba Záhořané Za zemřelé Františku a Františka Bilovy, dceru Marii, Kristýnu Vaňkovu, manžela Pavla, Jiřího Jurajdu a otce Rudolfa. Středa ,30h. památka sv.bonaventura, učitel církve varhaník Aleš Stavinoha, Markéta Pařenicová 843, 712, 802 Za zemřelou Annu Bilovu, manžela, syny Ludvíka a Františka a duše v očistci. Neděle ,00h. 10,00h. 16.neděle v mezidobí varhaník Aleš Stavinoha, Monika Švandová 711, 722, 812 Za zemřelou rodinu Kuběnovu, staříčky z obou rodin, Boží požehnání pro živou rodinu a duše v očistci. Středa ,30h. památka sv. Marie Magdaléna varhaník Aleš Stavinoha, Monika Švandová 840, 725, 801 Za zemřelou Josefu Muckovou, manžela, sourozence a rodiče Blinkovy a Muckovy. Neděle ,00h. 17.neděle v mezidobí varhaník Vlastislav Stavinoha, schola sv. Zdislavy 728, 804 Za zemřelé Františka a Marii Belunkovy, děti Jana, Jaroslavu, Marii a Jiřího, snachu Jaroslavu, vnučku Markétu a živou rodinu. Středa ,30h. památka sv. Marta varhaník Monika Švandová 914, 701, 806 Za zemřelé Annu Křenkovou, Karla Křenka, uzdravení rodových kořenů, živou a zemřelou rodinu. O vánocích 2014 jsme zahájili sbírku na nové píšťalové varhany do kostela svaté Zdislavy. Pro tento účel byl zřízen samostatný účet. Číslo účtu (FIO banka) pro sbírku na varhany pro kostel sv. Zdislavy v Prostřední Bečvě: /2010 Ve sbírce na varhany v neděli darovali farníci Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh požehnej. Na účtu je zatím aktuálně něco málo přes Kč. Pokud byste chtěli podpořit tento projekt, můžete přispět na účet zřízený na tyto účely nebo také do pokladničky v kostele a pokud už někdo není mobilní a nechodí do kostela a chtěl by na nové varhany přesto přispět, vzkažte a členové pastorační rady v zastoupení Václavem Holčákem a ekonomické rady Františkem Křenkem, dárce s pokladničkou a darovací listinou přijdou navštívit. Strom života MOBILNÍ HOSPIC STROM ŽIVOTA Rozumíme těm, kteří si podobnou zkušeností prošli, závidíme těm, kteří jí byli ušetřeni, a jsme připraveni pomáhat všem, kteří se na nás obrátí. Člověk a strom patří k sobě již odedávna. Stromy mají své nezastupitelné místo v lidové tradici, v lidské mytologii, v příbězích, bájích, symbolech. Od lidského zrození až do smrti, od kolébky až po rakev. Strom, stojící ve středu biblického ráje, je symbolem dokonalé harmonie, souznění i smíření. Stejně jako poslání, ke kterému jsme se v naší organizaci Strom života zavázali my. Být tady pro ty, kterým se život chýlí k nezadržitelnému konci - nebo možná k novým, dosud nepoznaným začátkům - i pro ty, kterým se s odcházejícími tak těžce loučí. Respektujeme lidskou důstojnost, podáváme pomocnou ruku, mírníme fyzickou i psychickou bolest, plníme přání a nasloucháme, protože víme, že mnohdy stačí drobnosti. Aby nemocný nebyl sám, aby se mohl vypovídat, aby se cítil potřebný Vnímáme člověka v jeho celistvosti a snažíme se proto naplnit všechny jeho potřeby, biologické, psychologické, sociální i spirituální. Náš hospicový tým tvoří lékaři - specialisté, zdravotní sestřičky s dlouholetou praxí, pracovníci v sociálních službách, ale i fyzioterapeuti, psychologové a v neposlední řadě i pastorační pracovník či římskokatolický duchovní. Péče o naše pacienty se vyznačuje komplexním přístupem, a to nejen vůči nemocným, ale i jejich rodinám a blízkým. Mobilní hospic Strom života funguje v Novém Jičíně již od května. Doufáme, že naše služby nebudete Vy, ani nikdo z Vašich blízkých potřebovat. Ale pokud ano, můžeme Vás ubezpečit, že se na nás můžete s plnou důvěrou obrátit. Marie Ryšková zakladatelka mobilního hospice Strom života Můžete nás podpořit: č. účtu /0800 Pravidelné dárce rádi přivítáme v Klubu přátel Stromu života (podrobnější informace na

7 Zpravodaj obce Prostřední Bečva ČERVENEC Pozvánky Myslivecké spolek Radegast Prostřední Bečva pořádá v sobotu 18. července 2015 v areálu Kněhyně ROŽNOVSKÉ SLAVNOSTI* 3.7. (pátek) (pondělí) Dřevěné městečko 38. ročník Mezinárodního folklorního festivalu HEJŮV NOŽÍK (sobota) - Dřevěné městečko 19. ročník setkání lidových řezbářů spojený s ukázkou jejich zručnosti HRAJE SKUPINA METEOR Začátek v 18,00 hodin - vstupné 50,-Kč Připravili jsme bohaté občerstvení. *zvěřinový guláš* *kuřecí a vepřové steaky* *svíčková, šípková* BOHATÁ Tombola Srdečně zvou myslivci SETKÁNÍ SPOLUŽÁKŮ Milí spolužáci, na podzim letošního roku plánujeme setkání šedesátníků, tedy bývalých žáků ZDŠ v Horní Bečvě, kteří ukončili školní docházku v roce Pokud máte o setkání zájem a můžete se zúčastnit, přihlaste se na stránce Spolužáci na Seznam.cz, na ové adresy: a případně (i sms) na tel. číslo Pokud máte nějaké návrhy k místu setkání, programu, nové kontakty na další spolužáky, tak se ozvěte co nejdříve. Marcela Školová O VALAŠSKÉHO PRIMÁŠKA (sobota) od Dřevěné městečko závěrečné vystoupení absolventů tvůrčích dílen LÁZEŇSKÝ VÝLET (neděle) - Dřevěné městečko návrat do časů lázeňského Rožnova PEKAŘSKÁ SOBOTA* (sobota) - Dřevěné městečko 22. ročník - oslava cechu pekařského, ochutnávky pečiva, soutěže o vynikající chleba a rohlík, výstava pečiva OZVĚNY VALAŠSKÉHO SLAVÍNA (neděle) od Dřevěné městečko Jaroslava Hýžová, Jan Bečák, Metoděj Jahn, Zdeněk Kašpar - vzpomínka na jubilea ROMSKÁ PÍSEŇ (sobota) - Dřevěné městečko 21. ročník mezinárodního festivalu SKLÁŘSKÁ SOBOTA (neděle) - Mlýnská dolina prezentace jednoho ze starých řemesel ANENSKÁ POUŤ (neděle) - Dřevěné městečko oslava svátku patronky Valašska sv. Anny spojená s krojovaným procesím z farního kostela a pouťovou slavností v Dřevěném městečku

8 8 ČERVENEC 2015 Zpravodaj obce Prostřední Bečva Mýty a omyly všechno, co si myslíte, že víte, je jenom omyl Seismograf Podle výpočtů organizace US Geological Survey, vycházejících ze zasažené plochy ( km²) a oblasti, kde bylo zaznamenané ( km²), představuje největší známé zemětřesení v Severní Americe málo známá série zemětřesení v údolí Mississippi v letech V jejich důsledku vznikla nová jezera a změnil se tok řeky Mississippi. Oblast silných otřesů byla desetkrát větší než při zemětřesení v San Francisku roku V důsledku zemětřesení začaly samy od sebe zvonit kostelní zvony až ve vzdáleném Massachusetts. Zemětřesení není možné předpovědět. Jistý expert tvrdí, že nejlepší metodou je počítat v místních novinách oznámení o ztracených kočkách a psech. V Británii dojde ročně k 300 zemětřesení, jsou však tak malá, že si lidi všimnou jen asi 10% z nich. Z knihy Kniha všeobecné nevědomosti vybrala Kantorová ZAJÍMAVOST: Oslové zabijí ročně víc lidí než letecké havárie. JAK MĚŘÍME ZEMĚTŘESENÍ? Na stupnici MMS. V uplynulých deseti letech překonala v seismologických kruzích Richterovu stupnici škála označovaná jako MMS. Vymysleli ji roku 1979 seizmologové Hiroo Kanamori a Tom Hanks (shoda jmen je čistě náhodná) z Kalifornského technického institutu, jimž připadala Richterova stupnice neuspokojivá, neboť měří pouze sílu rázových vln, což plně nevypovídá o účinku zemětřesení. Na Richterově stupnici mohou mít velká zemětřesení stejný počet stupňů, a přitom způsobit velmi odlišnou míru škod. Richterova stupnice měří seizmické vlny neboli vibrace, zaznamenaném vzdálenosti 600 km. Sestavil ji roku 1937 Charles Richter, jenž působil na stejném institutu jako Kanamori a Hanks. Vymyslel ji společně s Benem Gutenbergem, kterému se jako prvnímu podařilo přesně změřit poloměr zemského jádra. Gutenberg zemřel na následky chřipky v roce 1960 a už se nedožil Velkého chilského zemětřesení (největšího zaznamenaného zemětřesení, k němuž došlo o 4 měsíce později). Stupnice MMS naproti tomu vyjadřuje energii uvolněnou zemětřesením. Násobí vzdálenost posunu dvou zemských desek celkovou zasaženou plochou. Byla vytvořena tak, aby generovala hodnoty, které dávají smysl ve srovnání s richterovským ekvivalentem. Lidové pranostiky o počasí ČERVENEC Červencové období se dělí na: C Prokopské deště C Magdalenské deště C Markétské léto C Léto sv. Anny Část července, počínaje markétským létem náleží už k vrcholnému létu a jsou to tzv. psí dny. Pranostiky: W lednová zima je nejkrušnější, červencová vedra jsou nejsilnější W když se slunce obrací k zimě, léto spěje v psí dny W červenec a srpen muka ale potom bude mouka W v červenci je na dvoře pusto, ale na polích husto W červnové a červencové bouřky přinášejí nejvíce škod W sv. Prokop (4.7.) zelí okop W na mistra Jana z Husi (6.7.), obilí těžknou klasy W sv. Markyta (13.7.) češe první hrušky W Jakub (25.7.) větší, na sníh věští W sv. Anna (26.7.) s motyčkou, Pantaleon (28.7.) s hrotničkou, svorně jdou do brambor Obě stupnice jsou logaritmické: Nárůst o dva body znamená 1000 krát větší sílu. Výbuch ručního granátu má podle Richterovy škály 0,5, zatímco exploze jaderné bomby v Nagasaki 5,0 stupně. MMS se používá pouze pro velká zemětřesení od 3,5 stupně Richterovy škály výše. DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE NA TOMTO ČÍSLE PODÍLELI. Zpravodaj vydává Obecní úřad Prostřední Bečva povolení MK ČR ev. č. MK ČR E Uzávěrka listu SRPEN do Vychází 1x měsíčně, neprodejné. Zpracování příspěvků: Zpravodaj také na Reklamní inzerce je placená (5 cm výška/1x zveřejnění 200,- Kč bez DPH). Zasílejte ve formátu WORD, JPG a PDF. Platba předem hotově, převodem nebo na fakturu.

ZPRAVODAJ II. L ID EČ KO - VE SN IC E RO KU 20 08. z osady Račné. Mše svatá byla sloužená duchovním otcem Pavlem

ZPRAVODAJ II. L ID EČ KO - VE SN IC E RO KU 20 08. z osady Račné. Mše svatá byla sloužená duchovním otcem Pavlem Obecní úřad Lidečko 3. 7. 2015 ZPRAVODAJ II. L ID EČ KO - VE SN IC E RO KU 20 08 O SLAVA DĚTSKÉHO DNE V neděli dne 7. června 2015 proběhla v Lidečku v Račném oslava Dětského dne. Pořadateli byly Obec Lidečko

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014 Číměřský zpravodaj 4. ročník 2014 Vážení spoluobčané, v tomto období každý z nás bilancuje rok předcházející, ve kterém se nám naše plány a předsevzetí splnit podařily nebo nepodařily, a samozřejmě si

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Z P R A V O D A J M Ě S T A 7. května 2008 ČÍSLO 9 ROČNÍK IX ZDARMA Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Mikulovští zastupitelé se na svém posledním zasedání znovu vrátili ke kauze

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/08 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým ušetřila nemalé finanční prostředky na údržbu místních komunikací a chodníků, ale zejména

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

BESEDNÍK. Koncerty Janáčkova máje se v našem chrámu sv. Bartoloměje staly krásnou tradicí. Letošní koncert, který se

BESEDNÍK. Koncerty Janáčkova máje se v našem chrámu sv. Bartoloměje staly krásnou tradicí. Letošní koncert, který se BESEDNÍK Zpravodaj města Kravaře www.kravare.cz ČERVEN 2012 ČÍSLO 195 LISTUJEME: Beseda s Annou Malchárkovou str. 8 LISTUJEME: Školní akademie str. 13 LISTUJEME: Divadelní představení str. 20 Janáčkův

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 26 březen 2015 (264) náklad 1670 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk nad Vltavou, Loučovice, Přední

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 7 ročník: 33 cena: 10 Kč 8. července 2009 V tomto čísle najdete: Rozpočtový výhled str. 6 ZŠ, MŠ str. 8 12 MO ČRS 1919 2009 str. 20 21 Sport str. 28 32 Carborundum Electrite a.s.

Více

Konkurz na ředitele. srpen 2012. Letní ordinační hodiny dětské ambulance Pondělí 8-11 hod.

Konkurz na ředitele. srpen 2012. Letní ordinační hodiny dětské ambulance Pondělí 8-11 hod. srpen 2012 V těchto dnech se vám dostává do ruky další číslo Libčických novin, které se od května svým vzhledem a také, jak doufáme, svým obsahem, od těch předchozích liší. Naše noviny se staly barevnější,

Více

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011 HORAŽĎOVICKÝ PROSINEC 2011 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK

Více

Děti se nebojí a do školy se těší V přátelské atmosféře proběhly 3. a 4. února zápisy prvňáčků do obou sušických základních

Děti se nebojí a do školy se těší V přátelské atmosféře proběhly 3. a 4. února zápisy prvňáčků do obou sušických základních 3/2015 Aktuálně z radnice Starosta Sušice Bc. Petr Mottl se 4. února sešel v Kolinci s tamním starostou Mgr. Pavlem Princem, aby projednal společný postup v několika oblastech. Šlo zejména o plánované

Více

Občasník č. 3 Září 2010

Občasník č. 3 Září 2010 Občasník č. 3 Září 2010 28. říjen Státní svátek výročí vzniku samostatného československého státu Svatováclavský chorál Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha! Kriste,

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA KANALIZACE A ČOV V

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA KANALIZACE A ČOV V Pustokamenické listy Číslo 2/2015, čtvrtletní zpravodaj, vydává Obec Pustá Kamenice, č.p. 64, 569 82 Borová, IČ: 277231, dne23.6.2015, na základě povolení Ministerstva kultury ČR číslo MK ČR E 17408 ze

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

Rožnovské tenistky úspěšné Skvělé tažení Porubské a Sigmundové Čtěte na straně 12

Rožnovské tenistky úspěšné Skvělé tažení Porubské a Sigmundové Čtěte na straně 12 Chaos představil Okénko Nové představení oblíbeného divadla Čtěte na straně 4 Rožnovské tenistky úspěšné Skvělé tažení Porubské a Sigmundové Čtěte na straně 12!!!! Výstava obrazů Jaroslavy Hýžové Děti

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více