Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet"

Transkript

1 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, Kraslice, IČ Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost ,00 Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob ze samost.výděl.činn ,00 Daňové příjmy Daň z příjmu fyz. osob z kapitál. výnosu ,00 Daňové příjmy Daň z příjmů práv osob ,00 Daňové příjmy Daň z příjmů práv.osob za obec ,00 Daňové příjmy Daň z přidané hodnoty ,00 Daňové příjmy Poplatek za odnětí lesa ,00 Daňové příjmy Příspěvek za odpad od občanů ,00 Daňové příjmy Poplatek ze psů ,00 Daňové příjmy Správní poplatky ,00 Daňové příjmy Daň z nemovitostí ,00 Daňové příjmy celkem 5 775,00 Ost.odvody z vybraných činnostíodvod výtěžku z provoz.loterií ,00 Ost.odvody celkem 0,00 Neinv.přij.tran.ze SR Neinvestiční dotace na výkon státní správy ,00 Neinv.přij.tran.ze SR celkem 0,00 Ost. Neinv.přij.trans. Ze SR Neinvestiční dotace úřad práce ,00 Ost. Neinv.přij.celkem 22,00 Pěstební činnost Příjmy z prodeje dříví z lesa ,00 Pěstební činnost celkem 1 700,00 Podpora ost.produkč.činn. Podíly z honiteb ,00 Podpora ost.pr.čin.celkem 12,00 Vnitřní obchod,služby,cestovní ruch Příjmy z prod. pohledů,let.sním. a publikace ,00 Vn. obch. Sl.,cest.celkem 2,00 Ostatní služby Příspěvky z reklamních tabulí ,75 Ostatní služby celkem 0,75

2 Ostatní záležitosti kultury Přijaté dary na DD a na kulturní akce ,00 Ost. Zál. kult.celkem 10,00 Pitná voda Příjmy z pronájmu movitých věcí ,20 Pitná voda celkem 24,20 Sportovní zařízení v majetku Nájemné Fotbalového klubu ,20 Sportovní zařízení v majetku Přijaté dary na sportovní činnost ,00 Sport.zař. v maj.celkem 1,20 Bytové hospodářství Za plyn a el.energii u čp. 81, ,00 Bytové hospodářství Nedoplatky za služby ,00 Bytové hospodářství Pronájem bytových jednotek ,00 Bytové hosp. celkem 152,00 Nebytové hospodářství Nájem od Česká pošta ,60 Nebytové hospodářství Služby souv.s nájmem od Česká pošta ,80 Nebytové hospod.celkem 28,40 Pohřebnictví Hřbitovní poplatky ,00 Pohřebnictví celkem 6,00 Komunální služby a územní rozvoj Příjem od občanů za zaměření pozemků ,00 Komunální služby a územní rozvoj Příjmy za sepsání kupních smluv,kolků,daní ,00 Komunální služby a územní rozvoj Příjmy věcné břemeno VTE ,00 Komunální služby a územní r Pronájmy pozemků ,00 Komunální služby a územní rozvoj Pronájem T-Mobile ,00 Komunální služby a územní rozvoj Příjmy z prodeje pozemků ,00 Komun.služby celkem 833,00 Komunální odpad Příspěvek na tříděný odpad ,00 Komunální odpad celkem 80,00 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Příspěvek na úpravy prostr.u Mauzolea ,00 Péče o vzhled obcí celkem 12,00 Obecné příjmy a výdaje z finančpříjmy z úroků ,00 Obecné příjmy a výdaje z finančpeněžní plnění nahrazující úrok ,10 Obecné příjmy celkem 20,10

3 Příjmy: Celkové příjmy 8 678,65

4 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, Kraslice, IČ Rozpočet pro rok 2014 Výdaje SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Kč Pěstební činnost Dohoda o provedení práce p.lucák ,00 Pěstební činnost Pojištění lesa ,00 Pěstební činnost Materiál ,00 Pěstební činnost Pěstební činnost v lese ,00 Pěstební činnost Opravy a udržování PC ,00 Pěstební činnost celkem 455,00 Silnice Materiál silnice posypový materiál ,00 Silnice Prohrnování, oprava silnic ,00 Silnice Oprava komunikace Mezihorská,Jindřich ,00 Silnice Dopravní obslužnost ,50 Silnice celkem 1 968,50 Pitná voda Vodné č.p. 232, ,00 Pitná voda VOSS provozování vodovodu ,00 Pitná voda Vodovod 5.etapa ,00 Pitná voda 605,00 Vodní díla v zemědělské krajině Rybníky - nakládání s vodami ,00 Vodní díla v zemědělské krajině Oplocení vodojemu a prameniště Hradecká ,00 Vodní díla celkem 250,00 Odvádění a čištění odpadních vod Stočné a nakládání č.p.232,81 s kaly ,00 Odvádění a čištění odpadních vod VOSS a nakládání stočné s kalyel.energie přečerp.st.rokle ,00 Odvádění a čištění odpadních vod VOSS a nakládání provozování s kaly kanalizace ,00 Odvádění a čištění odpadních vod Kanalizace a nakládání s kaly 5.etapa ,00 Odv. A čišt. Odp.v.celkem 967,00 Bezpečnost práce Proškolení BOZP ,00 Bezpečnost práce celkem 2,00 Základní školy Příspěvek na ZŠ a MŠ Kraslice ,00 Základní školy celkem 240,00

5 Činnosti knihovnické Dohoda o PP knihovnice ,00 Činnosti knihovnické Příspěvek na knihovnu ,00 Činnosti knihovnické Materiál knihovna ,00 Činnosti knihov.celkem 19,00 Ostatní záležitosti kultury Materiál kultura ,00 Ostatní záležitosti kultury Dohoda o prov.práce kronika,věž hodiny,hud.prod.,lenka ,00 Ostatní záležitosti kultury Školení kronikáře ,50 Ostatní záležitosti kultury Cestovné kronikáře ,50 Ostatní záležitosti kultury Občerstvení - kulturní akce ,00 Ostatní záležitosti kultury Věcné dary na kulturní akce ,00 Ost. Zálež.kultury celkem 45,00 Rozhlas a televize Dohoda o provedení práce rozhlas ,00 Rozhlas a televize Autorské poplatky ,54 Rozhlas a televize celkem 1,54 Ostatní záležitosti kultury,církví a SPOZ sd materiál ,00 Ostatní záležitosti kultury,církví a Občerstvení sd posezení s důchodci,vítání občánků ,00 Ostatní záležitosti kultury,církví a Věcné sd dary-vítání občánků,kytice,smuteční věnce ,00 Ostatní záležitosti kultury,církví a Hudební sd produkce ,00 Ost.zálež.kultury celkem 42,00 Sportovní zařízení v majetku obceplyn kabiny ,00 Sportovní zařízení v majetku obceelektrická energie kabiny ,00 Sportovní zařízení v majetku obcevodné,stočné kabiny ,00 Sportovní zařízení v majetku obceopravy a udržování kabiny (revize ) ,00 Sport.zaříz. Celkem 25,00 Ostatní zájmová činnost Nájemné za pozemek dětského hřiště,daň ,11 Ostatní zájmová činnost Příspěvek Royal Rangers ,00 Ostatní zájmová činnost Vybavení hřiště ,00 Ostatní zájm.čin.celkem 22,11 Bytové hospodářství Elektrická energie čp ,00 Bytové hospodářství Plyn čp ,00 Bytové hospodářství Provedené služby u čp.81 revize PK ,00 Bytové hospodářství Opravy a údržba byt.fondu u čp ,00 Bytové hospodářství Příspěvek na nájem za Českou poštu ,00 Bytové hospod. Celkem 113,00

6 Veřejné osvětlení Elektrická energie veřejné osvětlení ,00 Veřejné osvětlení Opravy veřejného osvětlení Hüttner ,00 Veřejné osvětl.celkem 224,00 Pohřebnictví Opravy pomníku a zdi ,00 Pohřebnictví Kolumbárium ,00 Pohřebnictví celkem 210,00 Územní plánování Územní plán obce z rozpočtu obce ,00 Územní plánování celkem 60,00 Komunální služby a územní rozvoj Náj. jinde poz.fondu neza PF ČR ,60 Komunální služby a územní rozvoj Zaměření jinde neza pozemku pro prodeje ,00 Komunální služby a územní rozvoj Nákupy jinde nezakolků pro zápis pozemků, návrhy na vklad ,00 Komunální služby a územní rozvoj Poplatek jinde neza za ověření podpisů pro prodej, daně ,00 Komunální služby a územní rozvoj Nákup jinde neza pozemků ,00 Komunální sl. Celkem 95,60 Nebezpečný odpad Sběr a svoz neb. odpadů ,00 Nebezpečný odpad celkem 5,00 Komunální odpad Poštovné na zaslání složenek na odpady ,00 Komunální odpad Sběr a svoz kom. odpadů ,00 Komunální odpad celkem 664,00 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň Platy zaměstnanců veř.zeleň ,00 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň Sociální pojištění veř.zeleň ,00 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň Zdravotní pojištění veř.zeleň ,00 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň Ochranné nápoje ,00 Péče o vzhled obcí a veřej. ZeleňOchranné pomůcky ,00 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň Nákup DDHM od 3 000,- do ,- Kč ,00 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň Nákup materiálu ,00 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň Nákup PHM ,00 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň Školení veřejná zeleň ,00 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň Oprava techniky ,00 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň Prořez stromů ,00 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň Studie parkových úprav " Rokle" ,00 Péče o vzhled obcí celkem 400,00

7 Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva při krizových situacích ,00 Ochrana obyvatelstva Studie Protipovodňová opatření Hradecká ,00 Ochrana obyvat. Celkem 94,00 Bezpečnost a veřejný pořádek Veřejnoprávní smlouva za agendu přestup.komise ,00 Bezpečnost a veřejný pořádek Umístění psů do útulku ,00 Bezp.a veř.poř. Celkem 12,00 Požární ochrana-dobrovolná část Refundace mzdy u SDH ,00 Požární ochrana-dobrovolná část Ochranné pomůcky ,00 Požární ochrana-dobrovolná část Nákup DDHM od ,-Kč ,00 Požární ochrana-dobrovolná část Nákup materiálu (do 3 000,--) ,00 Požární ochrana-dobrovolná část Elektřina pož.zbrojnice ,00 Požární ochrana-dobrovolná část Nákup PHM ,00 Požární ochrana-dobrovolná část Technická kontrola požárních vozidel ,00 Požární ochrana-dobrovolná část Služby školení, taktické cvičení ,00 Požární ochrana-dobrovolná část Opravy a udržování 2 ks has. aut ,00 Požární ochr. Celkem 70,00 Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstva ,00 Zastupitelstva obcí Sociální zabezpečení starosta ,00 Zastupitelstva obcí Zdravotní pojištění starosta+zastupitelé ,00 Zastupitelstva obcí celkem 916,00 Činnost místní správy Platy správa ,00 Činnost místní správy Dohody o PP úklid,zákony,účetnictví ,00 Činnost místní správy Sociální zabezpečení správa ,00 Činnost místní správy Zdravotní pojištění správa ,00 Činnost místní správy Pracovnělékařské služby ,50 Činnost místní správy Pojistné organizace za pracovní úraz ,00 Činnost místní správy Tisk a publikace ,00 Činnost místní správy Drobný hmotný majetek správa ,00 Činnost místní správy Nákup materiálu správa ,00 Činnost místní správy Plyn budova úřadu ,00 Činnost místní správy Elektřina budova úřadu ,00 Činnost místní správy Služby pošt ,00 Činnost místní správy Služby telekomunikací,internet ,00 Činnost místní správy Právní a poradenské služby ,00 Činnost místní správy Školení správa ,00

8 Činnost místní správy Služby u BJ čp.232(revize ) ,00 Činnost místní správy Oprava a udržování čp. 232,oprava WC 1.patro ,00 Činnost místní správy Služby jiné(pult och.,deratizace) ,00 Činnost místní správy Stravné zaměstnanci správa ,00 Činnost místní správy Opravy a udržování PC ,00 Činnost místní správy Programy do Kč ,00 Činnost místní správy Cestovné správa ,00 Činnost místní správy Ověření podpisu,správní poplatky ,00 Činnost místní správy MAS Sokolov ,00 Činnost místní správy Příspěvek do svazku měst, obcí Kraslicka ,00 Činnost místní správy Veřejnoprávní smlouva Kraslice RÚIAN ,00 Čin.místní spr. Celkem 1 623,50 Pojištění funkčně nespecifikovanépojištění hmotného majetku obce+pojištění u SDH ,50 Pojištění funk.nes.celkem 16,50 Ostatní finanční operace Odvod DPH finančnímu úřadu ,00 Ostatní finanční operace Platby daní proúčtování daně PO za obec ,00 Ostatní finan. oper.celkem 500,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních Úroky operací zaplacené dlouhodobý úvěr ,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních Služby operací běžného bankovního účtu ,00 Ob.př. a výd.z fin.op.celkem 230,00 Celkové výdaje: 9 875,75 Splátky dlouh. vyd. prostředků Splátky dlouhodobého úvěru úvěru ,00 Rozpočet 2014 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce dne: pod č.j. 139/13 Schodek rozpočtu činí ,-Kč. Schodkový rozpočet bude kryt přebytky předcházejících let. Stav fin. prostředků ke dni činí ,95 Kč. Bylo schváleno finanční kontrolou. Současně byla provedena předběžná řídící kontrola. vyvěšeno: sejmuto:

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245. Návrh rozpočtu na rok 2009 - Příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 16.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Záboří Záboří 38734 Záboří IČ Právní forma 00252018 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Rozpočet obce Roštín na rok 2015.

Rozpočet obce Roštín na rok 2015. Rozpočet obce Roštín na rok 2015. Schváleno Zastupitelstvem obce Roštín dne 18.12.2014. KEO-W 1.9.56 / Uc08u Plnění rozpočtu - závazné ukazatele roku 2015 strana: 1 / 3 PŘÍJMY PAR POL ORG Název závazného

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Nová Ves Závěrečný účet za rok 2014 sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci Název Obec Nová Ves Adresa Nová Ves 25063 Nová Ves IČ 00240532 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Plnění rozpočtu dle paragrafů podrobně za období 1 až 13/2014 Obec Dubno - IČO: 00662810

Plnění rozpočtu dle paragrafů podrobně za období 1 až 13/2014 Obec Dubno - IČO: 00662810 Příjmy 0000 1111 0000 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 510,00 560,00 600 392,61 107,21 0000 1112 0000 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 30,00 80,00 37 064,56 46,33 0000 1113 0000 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Litovany Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 7.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Litovany Litovany 67557 Litovany 00378119 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Střelná Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 9.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Střelná Střelná 75612 Střelná 00304310 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 571

Více

Příloha č. 03 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2015 VČETNĚ FONDŮ

Příloha č. 03 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2015 VČETNĚ FONDŮ Příloha č. 03 usnesení ze 03. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 15. prosince 2014 Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e : Rozpočet města Stříbra na rok 2015 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 Zastupitelstvo města Bechyně dne 15.05.2013 1 Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 Závěrečný účet města Bechyně za

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 celkem příjmy 511 567,86 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 153 450,00 podíl na daních

Více

Rozpočet na rok 2015 - II. RO

Rozpočet na rok 2015 - II. RO Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok II. RO schváleno Zastupitelstvem města dne 25. 5. 2015 pod usnesením č. 107/2015 V Kolíně dne 26. 5. 2015 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Rozpočet

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014

Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014 Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014 Projednáno zastupitelstvem městyse dne: Vyvěšeno: Sejmuto: Úřední deska městyse Nedvědice Elektronická úřední deska www.nedvedice.cz Ing. Pavel Vejrosta starosta

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba 1. Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba Opatření Ministerstva financí o rozpočtové skladbě bylo rozesláno všem okresním a magistrátním úřadům

Více

ROZPOČET NA ROK 2015

ROZPOČET NA ROK 2015 Město Náchod ROZPOČET NA ROK 2015 REKAPITULACE PŘÍJMY BĚŽNÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ FINANCOVÁNÍ Schváleno ZM dne 15.12.2014 č. usnesení II.a/ Vyvěšeno dne: 26.11.2014 Sejmuto dne:

Více

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva V roce 2014 došlo k poklesu stálých aktiv z 2.332.423 tis. Kč na 2.316.135 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný

Více

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1.

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. Strana 1 VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. BĚŽNÉ VÝDAJE Skupina 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2.1 paragraf položka Název 2140 Vnitřní služby, obchod a turismus 10 500

Více