1/2010. základní organizace BRNO OBSAH:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1/2010. základní organizace BRNO OBSAH:"

Transkript

1 1/2010 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Semináře 2. Informace k pojištění - z prezentace společnosti GrECo výročí založení Svazu účetních 4. Organizační záležitosti Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: Tel./fax: Brno mobil: mail: DIČ: CZ Komerční banka Brno, Kobližná 3, číslo účtu: /0100

2 1. SEMINÁŘE 2005 Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2010 VELKÁ NOVELA zákona - KPV Lektor: Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně Dne: 3. února ,00 13,30 hod. Kromě změny obou sazeb DPH jsou v rámci úsporného balíčku k novelizována další ustanovení zákona o DPH, a to především v návaznosti na směrnici Rady 2008/8 ES, která přináší významné změny pravidel pro vymezení místa plnění při poskytování služeb, aktualizuje ustanovení týkající se vracení daně osobám registrovaným k dani v jiných členských státech a zavádí povinnost podávat souhrnné hlášení také na poskytování zdanitelných služeb, které spadají pod mechanismus reverse charge. Souhrnná hlášení se od ledna podávají měsíčně a pouze elektronicky. Kromě výše uvedených změn se bude přednáška zabývat aktuálním zněním zákona o DPH s důrazem na problematická ustanovení. Vložné vč. 20% DPH: člen Kč nečlen Kč 2006 Intrastat - vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho provázanost s uplatňováním v roce 2010 Lektor: Marek Reinoha, poradce v oblasti cel a unijního obchodu Dne: 5. února ,00 14,00 hod. Seminář je zaměřen na prezentaci pravidel vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU INTRASTAT definovaných Vyhláškou č. 201/2005 Sb. vyhlášky o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi ČR a ostatními členskými státy ES v návaznosti na předpisy Evropské unie. 1.Definice vnitrounijního obchodu se zbožím a základních pravidel jeho provádění. 2. Základní předpisy upravující vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU - INTRASTAT, základní pojmy. 3.Pravidla vykazování, tzn. pravidla pro uvádění údajů do výkazů pro INTRASTAT. 4.Vykazování provádění různých obchodních operací v rámci vnitrounijního obchodu se zbožím (nákup, prodej, zušlechťovací operace, vícestranné obchody apod.). 5.Postupy při vykazování zvláštních druhů a zvláštních pohybů zboží. 6.Pravidla provádění následných oprav chybných a nepřesných údajů ve výkazech pro INTRASTAT. 7.Definice zboží vyňatého z povinnosti uvádět o něm informace do výkazu pro INTRASTAT. 8.Možnosti využití vnitrofiremních informačních systémů pro sběr údajů nutných pro vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU INTRASTAT. 9.Praktické příklady vykazování vybraných obchodních operací. 10.Příklady provázanosti vykazování s uplatňováním DPH. Vložné vč. 20% DPH: člen Kč nečlen Kč 2

3 2007 Aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob - KPV Lektor: Ing. Vlastimil Bachor, specialista na daň z příjmů PO, MFČR Dne: 10. února ,00 13,30 hod. A. Novely ZDP schválené v roce novela č. 2/2009 Sb. - reakce na první poznatky z uplatňování tzv. reformní novely č. 261/2007 Sb. - novela č. 87/2009 Sb. - dokončení systémové úpravy postihu nízké kapitalizace a zkrácení doby nájmu u FL ve 2. a 3. odpisové skupině - novela č. 216/2009 Sb.protikrizová opatření, zejména zkrácení doby odpisování hmotného majetku zařazeného v 1. a 2. odpisové skupině a doby nájmu u FL - informace o novelách č. 221, 227, 281, 289, 303, 304, 326 a 362 s akcentem na přístupy MF ke správné aplikaci paušálních výdajů na motorová vozidla B. Výdaje na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců, zejména - výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, - závodní preventivní péči, - odborný rozvoj a vzdělávání, - závodní stravování, - práva zaměstnanců - motivační programy a zaměstnanecké benefity a jejich dopady na cash flow zaměstnavatelů - daňová kostka C. Osvobození dividendových příjmů a příjmů z prodejů majetkových účastí u PO historie úpravy, podmínky, rozšíření na 3 státy, správná aplikace D. Dodanění neuhrazených závazků analýza úpravy sledující správnou aplikaci E. Daňové opravné položky k pohledávkám a odpis pohledávek rekapitulace s akcentem na daňové důsledky nové úpravy insolvenčního řízení a zavedení kategorie významných pohledávek Diskuse Vložné vč. 20% DPH: člen Kč nečlen Kč 2008 Uzavření daňové evidence za r a sestavení daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Lektor: Ing. Jana Pilátová, daňová poradkyně, auditorka Dne: 12. února ,00 13,30 hod. Seminář se bude zabývat řešením praktických problémů z praxe, novinkami v daňové evidenci 2009, nástroji daňové optimalizace a vazbou na daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2009 Pozornost bude zejména věnována následující problematice: dlouhodobého majetku se zaměřením na daňové novinky roku 2009 v rámci balíčku protikrizových opatření (mimořádné odpisy nově pořízeného hmotného majetku, zkrácení doby trvání finančního leasingu, rekapitulace daňových režimů u finanční- ho leasingu, možnost odpočtu DPH u osobních aut, atd.) zásob, pohledávek, 3

4 závazků, a to včetně nové zpřísněné úpravy zdanění polhůtních závazků, rezerv a jejich zpřísněným daňovým podmínkám platných od roku 2009, příjmů a výdajů včetně upozornění na novinku roku 2009 slevy na pojistném na sociální zabezpečení týkající se zaměstnavatelů paušální výdaje na dopravu Dále bude věnována pozornost potřebným podkladům pro sestavení daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2009 povinnost podání DAP k DPFO, vyměření daně, splatnost daně, vznik povinnosti platit zálohy na daň z příjmů FO, zrušení povinnosti platit zálohy na daň z příjmů fyzických osob v rámci protikrizových opatření vlády. Řešení otázky: Je za rok 2009 výhodnější uplatnění skutečně vynaložených výdajů (daňová evidence) nebo nových paušálních výdajů? Podle stavu legislativy budou posluchači upozorněni též na další připravované změny a vybrané problémy řešení koordinačním výborem (Komora daňových poradců ČR versus MF ČR). Vložné vč. 20% DPH: člen Kč nečlen 1 385Kč 2009 Účtování společenství vlastníků bytových jednotek Lektor: RNDr. Petr Beránek, daňový poradce, bilanční účetní, ředitel spol.adar Dne: 23. února ,00 13,30 hod. Přednáška se zabývá problémem účtování společenství vlastníků bytových jednotek. Probírají se variantní případy v závislosti na vzniku společenství (z družstva, obce, jednoho majitele domu) a existence správce domu (mimo společenství). Součástí přednášky je rozbor situace daně z příjmů společenství, možnosti zaměstnávat pracovníky společenstvím, případně vyvíjet další činnost; vyloženy jsou i případné negativní důsledky z hlediska DPH. Pozn.: Seminář se nezabývá problematikou bytových družstev! Vložné vč. 20% DPH: člen 1 190Kč nečlen Kč 2010 Daňové přiznání za rok 2009, daň z příjmů fyzických osob - - novely zákona v praxi - KPV Lektor: Ing. Jindřich Klaška, FŘ Brno Dne: 25. února ,00 13,30 hod. 1. Formulář daňového přiznání pro rok 2009 a změny při jeho vyplňování. Upozornění na příjmy ze zdrojů v zahraničí (Rakousko - závislá činnost). 2. Podávání daňových přiznání, vznik povinnosti podat daňové přiznání, postup při vytýkacím řízení, postup správce daně při nepodání daňového přiznání a to ani na výzvu správce daně - poslední poznatky z praxe. 3. Novely zákona č. 586/1992 Sb., schválené v roce Vybraná ustanovení z těchto novel vztahující se ke zdaňovacímu období roku 2009 (mimořádné odpisy, výdaje procentem z příjmů, paušální výdaje na osobní automobily, prominutí placení záloh v roce 2009 aj.). 4

5 4. Příjmy z podnikání, úpravy základu daně, postup při zdaňování závazků v roce 2009 ( 23/3/a/12 zákona č. 586/1992 Sb.), zdanění příjmů z prodeje nemovitostí (osvobození dle 4/1/a,b,u zákona č. 586/1992 Sb.,) směny bytů, daňové výdaje v případech vzdělávání zaměstnanců. 5. Leasing v nových podmínkách - podmínky platné pro roky 2008 a 2009, nové ustanovení 24 odst. 15 zákona č. 586/1992 Sb., předčasné ukončení smlouvy, havárie vozidla v době trvání leasingové smlouvy, ukončení podnikání v době trvání leasingové smlouvy. 6. Nezdanitelné části základu daně dle 15 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (refinancování hypotečních úvěrů), slevy na dani dle 35ba a daňové zvýhodnění dle 35c zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. 7. Otázky a odpovědi. Vložné vč. 20% DPH: člen Kč nečlen 1 395Kč 2011 Zahraniční obchod se zbožím a službami po novele zákona o DPH v roce uplatňování DPH a celních předpisů při dodávkách zboží a služeb v rámci EU a do a ze třetích zemí Lektor: Marek Reinoha, poradce v oblasti cel a unijního obchodu Dne: 11. března ,00 14,00 hod. 1. definice vnitrounijního obchodu se zbožím a základních pravidel jeho provádění 2. problematika DPH při provádění vnitrounijního obchodu se zbožím: - dodání zboží do jiné členské země EU osobám registrovaným k DPH (s pohybem zboží, bez pohybu zboží) místo zdanitelného plnění, daňové doklady, prokazování dodání zboží do jiné členské země EU, osvobození od DPH - dodání zboží do jiné členské země EU v rámci jedné osoby (přemístění obchodního majetku) místo zdanitelného plnění, daňové doklady, osvobození od DPH - dodání zboží do jiné členské země EU s montáží místo zdanitelného plnění, daňové doklady - dodání zboží do jiné členské země EU osobám neregistrovaným k DPH - místo zdanitelného plnění, daňové doklady - pořizování zboží z jiné členské země EU - místo zdanitelného plnění, daňové doklady vznik povinnosti přiznat daň - dodávání a pořizování zboží v rámci třístranných obchodů - konsignační sklady 3. definice mimounijního obchodu se zbožím a základních pravidel jeho provádění 4. problematika DPH a celních předpisů při provádění mimounij. obchodu se zbožím - uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží - praktické příklady obchodních operací Problematika poskytování SLUŽEB 5. základní pojmy, základní pravidla poskytování služeb definovaná předpisy o DPH 6. poskytování služeb do třetích zemí-definice místa zdanitelného plnění, daň.doklady 7. poskytování služeb osobami registrovanými v jiných čl. zemích EU do tuzemska - definice místa zdaň. plnění, daňové doklady, případy vniku povinnosti přiznat DPH 8. poskytování služeb ze třetích zemí definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady, případy vniku povinnosti přiznat DPH Vložné vč. 20% DPH: člen Kč nečlen Kč 5

6 2012 Leasing v podvojném účetnictví podnikatelů (z hlediska nájemce) v příkladech s důrazem na novinky r Lektor: RNDr. Petr Beránek, daňový poradce, bilanční účetní, ředitel spol.adar Dne: 16. března ,00 13,30 hod. Přednáška ve formě řešených příkladů ukazuje různé metody zaúčtování leasingu v podvojném účetnictví a úskalí spjatá se speciálními ustanoveními v leasingových smlouvách. Součástí výkladu je i rozbor důsledků z hlediska daně z příjmu při nevhodně sjednaném leasingu, předčasně ukončené nebo postoupené smlouvě a dále praktické srovnání leasingu a nákupu na úvěr. Důraz je kladen na možnosti související s novými legislativními změnami a ilustrace nejčastějších souvisejících chyb. Vložné vč. 20% DPH: člen Kč nečlen Kč 2013 DPH-řešení praktických příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU a do a ze třetích zemí Lektor: JUDr. Svatopluk Galočík, specialista na DPH Dne: 18. března ,00 16,00 hod. Cílem semináře je praktické procvičení znalostí na 12 zadaných příkladech z oblasti uplatnění DPH. Budou vysvětleny postupy při posouzení jednotlivých plnění formou příkladů u obchodů mezi členskými zeměmi EU a třetími zeměmi se zaměřením na změny k 1. lednu Obsah příkladů: Nový význam osoby povinné k dani, vzhledem ke stanovení místa plnění u poskytovaných služeb ( 9, 10 10k), nový obsah pojmu dopravního prostředku a zrušení pojmu prostředek pro dopravu, nové stanovení místa plnění u poskytovaných služeb podle 9, nová ustanovení u poskytovaných služeb podle 10 10k, místo plnění u nemovitosti, místo plnění u kulturních, uměleckých, sportovních služeb, místo plnění u stravovacích služeb, místo plnění u pronájmu dopravního prostředku, místo plnění u služeb poskytovaných osobě nepovinné k dani, nová právní úprava přepravy zboží, nová právní úprava u služby na věci movité, nová úprava vrácení daně tuzemským osobám v jiných členských státech 82, nová úprava vrácení daně osobám z jiných členských států v tuzemsku 82 a, 82b, dodání zboží do jiného členského státu a pořízení zboží z jiného členského státu, zasílání zboží nová úprava daňové povinnosti podle 16 odst. 4 a 5, dovoz zboží z třetí země, vývoz zboží do třetí země, základ daně, výpočet daně úprava 23, 38, 66, nová úprava dne uskutečnění plnění při vývozu, nová úprava podávání Souhrnného hlášení u poskytovaných služeb 102, problematika současné i nadcházející právní úpravy DPH v uvedené oblasti. POZNÁMKA: Na vyřešení jednoho případu je stanoven čas pro samostatné plnění cca 15 min. a 5-10 minut na vyhodnocení, zdůvodnění a vysvětlení. Zpracování příkladů probíhá kolektivním způsobem. Vložné vč. 20% DPH: člen Kč nečlen Kč 6

7 2014 Aktuální novinky a změny ve správě daní v roce KPV Lektor: JUDr. Lenka Hrstková Dubšeková, FŘ Brno Dne: 23. března ,00 13,30 hod. - změny v doručování rozhodnutí a ve formě učiněných podání; datové schránky - změny při placení daní na účet správce daně - změny provedené zákonem č. 304/2009 Sb. ve prospěch daňového subjektu - změny v počítání lhůt pro vyměření daní - změny při promíjení příslušenství daně dle pokynu D příklady na uplatnění penále a úroku z prodlení - aktuální judikatura ke správě daní - informace k novému daňovému řádu Vložné vč. 20% DPH: člen Kč nečlen Kč 2015 České účetní standardy v příkladech ve vazbě na daň z příjmů a DPH Lektor: Ing. Jana Pilátová, daňová poradkyně, auditorka Dne: 25. března ,00 13,30 hod. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (vymezení, oceňování, různé způsoby pořízení dlouhodobého majetku z vlastních zdrojů, na úvěr, formou finančního leasingu, vyřazování dlouhodobého majetku, účetní a daňové odpisy); v rámci této problematiky bude věnovaná pozornost též legislativním změnám platným od roku 2009 a 2010 (komponentní způsob odpisování, zbytková hodnota, zkrácená doba trvání finančního leasingu) Účtování o zásobách (nakoupené zásoby, zásoby vlastní výroby, oceňování úbytků, likvidace zásob) Krátkodobý finanční majetek (korunová a valutová pokladna, korunové a devizové účty, kontokorent, kursové rozdíly, atd.) Zúčtovací vztahy (pohledávky a závazky z obchodních vztahů - okamžik uskutečnění účetního případu, kursové rozdíly, úvěry a půjčky); pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti Účtování na kapitálové účty (základní kapitál, změny základního kapitálu, vklady do společnosti na rámec ZK, podíly na zisku, dividendy, tantiémy, zákonný rezervní fond, atd.) Zásady účtování nákladů a výnosů, druhové členění - provozní, finanční, mimořádné Problematika bude probírána na příkladech z praxe. Do výkladu budou včleněny i případné legislativní aktuality. Vložné vč. 20% DPH: člen Kč nečlen Kč Prezence je vždy od 8,30 hod. Přihlášky na semináře přijímáme telefonicky, em nebo faxem nejpozději 7 dní před začátkem semináře. 7

8 2. INFORMACE K POJIŠTĚNÍ - z prezentace společnosti GrECo Dne 24. listopadu 2009 se uskutečnila prezentace makléřské společnosti GrECo pro naše členy k problematice Pojištění odpovědnosti za škodu z vedení účetnictví Byly konkretizovány jednotlivé druhy pojistných smluv: Pojištění odpovědnosti zaměstnanců - Rámcová pojistná smlouva č Pojištění odpovědnosti fyzických osob - Rámcová pojistná smlouva č Pojištění odpovědnosti právnických osob - Rámcová pojistná smlouva č Dále byly probrány příklady likvidních a nelikvidních škod, zdůrazněn správný postup při nahlašování pojistných událostí odpovědnému zástupci společnosti GrECo, kterou je pro naši základní organizaci: slečna Klára Lichtenberková (tel , mail: ) Novinky pro rok 2010 se týkají pouze kategorie pojištěných fyzických osob: 1. Nově volitelná pojistná částka pro OSVČ, kteří mají snížený obrat do Kč, pak při volbě pojistné částky Kč je roční pojistné stanoveno na částku Kč 2. V případě ukončení podnikatelské činnosti pojištění pokračuje dalších 5 let ZDARMA 40. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SVAZU ÚČETNÍCH Loňský rok uplynul a s ním proběhlo i 40. Výročí založení Svazu účetních. Toto výročí prošlo bez povšimnutí, nebylo zmíněno ani na webových stránkách Hlavního výboru Svazu účetních, ani při jeho aktivitách. Připomeňme tedy členské základně a veřejnosti alespoň základní informace: Svaz účetních byl založen jako dobrovolné sdružení občanů v květnu roku 1969 na ustavujícím shromáždění Plzni. Přestože nebyl založen ze zákona, byl jeho vznik podporován ministerstvem financí, statistickým úřadem, Vysokou školou ekonomickou a řadou významných průmyslových podniků. Za sídlo organizace byla určena Praha, současně bylo založeno několik poboček ve velkých městech republiky, mezi kterými nechybělo Brno. Účelem založení bylo uplatnění účetnictví v podnikovém a vnitropodnikovém řízení tak, aby odpovídalo společensko-ekonomickým podmínkám v mezinárodním měřítku a z toho vyplývající postavení účetních a všech ostatních profesí, které sdružuje spolupráce se středními a vysokými školami, ministerstvem financí a dalšími orgány, prosazování požadavků na změny ve formách a obsahu výuky účetnictví na vysokých a středních školách existence Svazu účetních jako nezávislého partnera ve vztahu zejména ke státním finančním orgánům, vysokým školám a dalším organizacím. V oblasti zahraničních styků spolupráce především s organizacemi účetních a auditorů v různých zemích uskutečňování programových zásad pomocí osvětové, poradenské, konzultační, znalecké, organizační, publikační a jiné potřebné činnosti. K významným změnám došlo v činnosti Svazu účetních po roce 1989 a základní organizace Brno se záhy stala jednou z nejvýznamnějších poboček nejen počtem členů, ale zejména kvalitou odborníků a lektorů a nabízených akcí pro své členy i odbornou veřejnost. Aktivity ZO v uplynulých 20 letech zahrnují širokou a pestrou nabídku kurzů, seminářů a dalších vzdělávacích aktivit pro účetní, auditory, daňové odborníky a manažery. Za celá ta léta to byly stovky akcí, někdy i obrovských (připomeňme si třeba školení k novému zákonu o 8

9 účetnictví počátkem devadesátých let), ale také dalších s mnohem specializovanější tématikou jako např. IAS/IFRS. V současné době má ZO Brno 673 individuálních členů a 271 kolektivních členů. Informační servis pro členskou základnu probíhá tradičně prostřednictvím Zpravodaje, který vedle nabídky školení informuje členy v brněnské ZO o důležitých změnách v oblasti účetních a daňových předpisů a obsahuje články s aktuální odbornou tématikou. ZO Brno se aktivně zapojila také do přípravy systému certifikace a připravovala přípravné kurzy na zkoušky pro uchazeče o certifikát a navíc se podílela na organizaci zkoušek pro adepty z Moravy, kteří tak nemuseli cestovat do Prahy. ZO Brno měla prostřednictvím svých členů dlouhá léta zastoupení jak v Hlavním výboru, tak i ve významných institucích jako je Národní účetní rada nebo Evropská asociace manažerských účetních (EMAA), v níž vykonával v letech Ing. Miroslav Hořický funkci viceprezidenta. Připomeňme si ale i další jména spjatá s činností Svazu účetních v Brně v posledních 20 letech, bez nichž by zdejší pobočka nemohla dosáhnout takových úspěchů: Ing. Pavel Bohuš, Ing. Olga Hanzlová, Ing. Jan Kouřil, CSc., Ing. Miloslav Kumr, prof. Ing. Jiří Lanča, CSc., JUDr. Rostislav Levíček, Ing. Karel Machánek, paní Hana Strejčková, pan Jiří Šoupal, Ing. Jiří Vrba Nemůžeme zde vyjmenovat všechny, ale je naší milou povinností všem jmenovaným i dalším aktivním členům Svazu účetních vyjádřit dík za práci, kterou ve prospěch pobočky Brno a Svazu účetních vykonali. Někteří již nejsou mezi námi, ale rádi si na ně vzpomeneme. V souvislosti s uplynulým výročím si popřejme nejen do nového roku 2010, aby se vám členům vše dařilo, aby Svaz účetních v Brně byl i nadále považován za baštu odborných znalostí a poskytoval dobré a kvalitní služby členské základně i odborné veřejnosti. Výbor ZO SÚ Brno 4. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI Členské příspěvky v roce 2010 pokyny k úhradě 1) Individuální členové a) variabilní symbol: čtyři poslední číslice z členského čísla (tj. neuvádět předčíslí 659) b) výše příspěvku: Kč 330,- Kč 60,- důchodci nad 65 roků Kč 60,- studenti po předložení potvrzení o studiu c) termín zaplacení: nejpozději do d) způsob úhrady: - hotově - příkazem k úhradě na účet č / složenkou 2) Kolektivní členové a) variabilní symbol: členské číslo na Dohodě o spolupráci b) výše příspěvku: Kč 1 200,- c) termín zaplacení: nejpozději do d) způsob úhrady: příkazem k úhradě na účet č /0100 9

10 Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli Upozorňujeme naše členy, kteří jsou pojištěni prostřednictvím Svazu účetních a makléřské společnosti GrECo u pojišťovny Kooperativa a. s., na nutnost úhrady pojistné částky Kč 300,- spolu s členským příspěvkem do 31. ledna Individuální člen při bezhotovostní platbě doplní za VS (viz bod 1a) číslici 1. Kolektivní členové platící za svoje zaměstnance si vyžádají VS na sekretariátě, v příloze mailem zašlou údaje o pojištěných zaměstnancích Nebudou-li tyto platby uhrazeny včas, bude zpětně od 1. ledna 2010 vypovězena smlouva pojištění. Zpravodaj č.1/2010 připravili: Odborné téma JUDr. Věroslav Sobotka Brno, leden 2010 Ing. Miroslav Hořický, v. r. předseda 10

Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví

Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví (vyučovací hodina = 5 minut) Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1 Právní úprava účetnictví 2 podstata, význam a funkce účetnictví právní úprava

Více

OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.cz

OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.cz 12/2008 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ 1. Semináře 2. Připravujeme 3. Odborné téma 4. Organizační záležitosti OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz

Více

OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: Tel./fax: 541 212 681 616 00 Brno mobil: 723 035 947 mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.

OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: Tel./fax: 541 212 681 616 00 Brno mobil: 723 035 947 mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno. 2/2010 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Semináře 2. Informace k pojištění 3. Informace České daňové správy 4. Organizační záležitosti 5. Nabídka pracovního místa Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt:

Více

ZPRAVODAJ 2/2018 OBSAH: BRNO

ZPRAVODAJ 2/2018 OBSAH: BRNO 2/2018 BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Nabídka seminářů na 01/2019 2. Nabídka seminářů na 02 / 2019 3. Nabídka seminářů na 03 / 2019 4. Ceny seminářů 5. Členské příspěvky a pojistné na rok 2019 6. Informace ze

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

11-12/2009. základní organizace BRNO OBSAH:

11-12/2009. základní organizace BRNO OBSAH: 11-12/2009 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Semináře 2. Mimořádná akce k pojištění 3. Odborné téma 4. Organizační záležitosti Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: Tel./fax: 541 212 681 616 00 Brno

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: Brno tel:

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: Brno tel: 2/2017 BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Nabídka seminářů na 01/2018 2. Nabídka seminářů na 02/2018 3. Nabídka seminářů na 03/2018 4. Ceny seminářů 5. Členské příspěvky Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723

Více

Obsah. O autorech... XI Seznam zkratek... XII Úvod... XIV

Obsah. O autorech... XI Seznam zkratek... XII Úvod... XIV Obsah O autorech.... XI Seznam zkratek... XII Úvod... XIV 1 Základní principy daně z příjmů fyzických a právnických osob... 1 1.1 Vymezení pojmu daň.... 1 1.2 Legislativní východiska... 2 1.3 Členění zákona

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více

DANĚ A ÚČETNICTVÍ 2009,

DANĚ A ÚČETNICTVÍ 2009, C O M M E R C E B A S E s.r.o. zapsaná u OS Ústí n.l. pod čj. C 1946 (Ing. Eduard HRDINA, daňový poradce) Josefa Hory 4115 / 27 46604 Jablonec nad Nisou tel. a fax 484846220 DIČ CZ44565704 Internet: http://www.danevimjaknane.cz

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE. která se uskuteční. ve dnech 25. a 26.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE. která se uskuteční. ve dnech 25. a 26. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO pořádá 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE která se uskuteční ve dnech 25. a 26. října 2010 v budově SVŠE Znojmo, Loucká 21 Těšit se můžete na přednášky předních

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ÚVOD 9 1 110zf ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 11 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 11 1 Předmět úpravy 11 2 Předmět daně 11 2a Vynětí z předmětu daně 11 2b Volba předmětu daně 12 3 Územní působnost 15 4 Vymezení

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvod... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 192 Příloha č. 2... 200 Příloha č. 3... 200 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723 035 947 616 00 Brno tel: 530 335 308!!! mail:su-brno@su-brno.cz www.su-brno.

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723 035 947 616 00 Brno tel: 530 335 308!!! mail:su-brno@su-brno.cz www.su-brno. 1/2015 BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Nabídka seminářů na 01/2015 2. Ceny seminářů v 01/2015 3. Způsob přihlašování na semináře 4. Členské příspěvky a pojistné na rok 2015 Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil:

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

5-6/2009. základní organizace BRNO OBSAH:

5-6/2009. základní organizace BRNO OBSAH: 5-6/2009 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ 1. Semináře 2. Odborné téma 3. Organizační záležitosti OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.cz

Více

DANĚ A ÚČETNICTVÍ 2015/2016,

DANĚ A ÚČETNICTVÍ 2015/2016, C O M M E R C E B A S E s.r.o. zapsaná u OS Ústí n.l. pod čj. C 1946 (Ing. Eduard HRDINA, daňový poradce) Josefa Hory 4115 / 27 46604 Jablonec nad Nisou tel. 602111535 DIČ CZ44565704 Internet: http://www.danevimjaknane.cz

Více

3-4/2009. základní organizace BRNO OBSAH:

3-4/2009. základní organizace BRNO OBSAH: 3-4/2009 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ 1. Semináře 2. Odborné téma 3. Organizační záležitosti OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.cz

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Optimalizace

Více

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Obsah : 13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku. 13.2 Daňový odpis pohledávek. 13.3 Tvorba opravných

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

O B S A H. Seznam zkratek autorech Ú v o d... 15

O B S A H. Seznam zkratek autorech Ú v o d... 15 O B S A H Seznam zkratek... 12 0 autorech... 13 Ú v o d... 15 1 Základní principy daně z příjmů fyzických a právnických osob... 17 1.1 Vymezení pojmu daň... 17 1.2 Legislativní východiska... 18 1.3 Členění

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: Brno

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: Brno 3/2011 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Semináře na září 2011 říjen 2011 2. Kurz mzdového účetnictví 3. Článek na odborné téma 4. Pojištění 5. Organizační záležitosti Adresa: Veveří 2581/102

Více

Tematický okruh Daně

Tematický okruh Daně Tematický okruh Daně 1. Příjmy ze závislé činnosti, jejich druh, výpočet záloh a roční zúčtování. Stanovení dílčího základu daně ze závislé činnosti, použití srážkové daně. 2. Příjmy z podnikání a jiné

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

aktualizováno

aktualizováno 1 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ VZOR: Kód plnění 0 - dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě ( 13 odst. 1 a 2 zákona) 1 - přemístění obchodního majetku plátcem do jiného

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

9-10/2009. základní organizace BRNO OBSAH:

9-10/2009. základní organizace BRNO OBSAH: 9-10/2009 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ 1. Semináře 2. Kurzy 3. Připravujeme 4. Pobytové kurzy 5. Odborné téma 6. Organizační záležitosti OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: Tel./fax: 541 212

Více

OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.cz

OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.cz 9/2008 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ 1. Semináře 2. Připravujeme 3. Kurzy 4. Pobytové kurzy 5. Odborné téma OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Zahraniční obchod. a účetní i daňové souvislosti. leden srpen Dovoz a vývoz INCOTERMS INTRASTAT Celní řízení. V zdělávání o tevír á x možností

Zahraniční obchod. a účetní i daňové souvislosti. leden srpen Dovoz a vývoz INCOTERMS INTRASTAT Celní řízení. V zdělávání o tevír á x možností V zdělávání o tevír á x možností Zahraniční obchod a účetní i daňové souvislosti leden srpen 2017 Dovoz a vývoz INCOTERMS INTRASTAT Celní řízení www.vox.cz Zahraniční obchod Změny v zahraničním obchodě

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO 1 Doplňující informace: KONTROLNÍ HLÁŠENÍ ( 101c 101k ZDPH) X A.2 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ ( 102 ZDPH) X Jen v rámci EU - dodání, přemístění zboží - poskytnutí služby 9 odst. 1 ZDPH INTRASTAT (Příručka INTRASTAT

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností LARA a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 30.6.2014 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723 035 947 616 00 Brno mail:su-brno@su-brno.cz www.su-brno.cz

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723 035 947 616 00 Brno mail:su-brno@su-brno.cz www.su-brno.cz 4/2014 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Volná místa na seminářích v 03/2014 2. Nabídka seminářů na 04/2014 3. Ceny seminářů 4. Způsob přihlašování na semináře 5. Semináře losování o ceny 6.

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ LEDEN - ÚNOR 2016 KVĚTEN ČERVEN 2013 VYŠKOV Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1.

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. 1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. příklad - Co je kursovým rozdílem při částečné platbě 2. příklad - Co je směnou

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: Brno

OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: Brno 1/2011 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Připomenutí seminářů na leden 2011 2. Nové semináře na únor 2011 březen 2011 3. Článek na odborné téma 4. Informace z hlavního výboru Svazu účetních

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace...

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... Obsah ČÁST I Právo Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí...................................... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace................. 1125

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

DANĚ A ÚČETNICTVÍ 2018/2019.

DANĚ A ÚČETNICTVÍ 2018/2019. Pozvánka pro vás všechny manažery - účetní a ekonomy - daňové a účetní specialisty a všechny další, kteří se zajímají o daně a účetnictví do Jablonce n. N., kde probíhá od roku 1993 již 26. ročník úspěšných

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: Brno

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: Brno 5/2012 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Semináře na prosinec 2012 volná místa 2. Semináře na leden 2013 a únor 2013 3. Ceny seminářů v lednu 2013 a únoru 2013 4. Přihlašování na semináře 5.

Více

Směrnice k DPH. Obec Lipina, Lipina 81, IČO: Směrnice č. 4/2017

Směrnice k DPH. Obec Lipina, Lipina 81, IČO: Směrnice č. 4/2017 Obec Lipina, Lipina 81, 785 01 IČO: 00635278 Směrnice č. 4/2017 Směrnice k DPH 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice se vztahuje k DPH. 1.2. Směrnice je stanovena v souladu s ustanoveními zákona

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více