NOVINY PRO OBČANY A CHALUPÁŘE DOLNÍHO PODLUŽÍ, JIŘETÍNA POD JEDLOVOU A HORNÍHO PODLUŽÍ KVĚTEN 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINY PRO OBČANY A CHALUPÁŘE DOLNÍHO PODLUŽÍ, JIŘETÍNA POD JEDLOVOU A HORNÍHO PODLUŽÍ KVĚTEN 2013"

Transkript

1 Dolní Podluží Ú S T E C K Ý K R A J Jiřetín pod Jedlovou Horní Podluží PER MO NÍK Založen 1993 NOVINY PRO OBČANY A CHALUPÁŘE DOLNÍHO PODLUŽÍ, JIŘETÍNA POD JEDLOVOU A HORNÍHO PODLUŽÍ Číslo 242 ročník XXI Tolštejnské slavnosti června 2013 OZNÁMENÍ Ordinace MUDr. L. Martinkové bude uzavřena ve čtvrtek a ve dnech OÚ JIŘETÍN P/J OZNÁMENÍ Od jsou v prodeji na Obecním úřadu v Jiřetíně pod Jedlovou známky na vývoz směsného odpadu na období od do svoz nádoba cena 1x týdně 120 l Kč 1x za 14 dní 120 l 650 Kč 1x za 14 dní 80 l 440 Kč SVOZ tříděného odpadu Dolnopodlužské pálení čarodějnice DOLNÍ PODLUŽÍ V úterý 30. dubna jsme již v pořadí po sedmé tradičně pořádali pálení čarodějnice a přivítání tak dlouho očekávaného jara. Nebyl tak slunný den jako v loňském roce, ale i přes pošmourné počasí se sešlo více jak čtyřicet dětí. Někteří přišli v masce čarodějnice a pod vedením hlavních čarodějnic Pavly a Hanky se všechny děti nedočkavě připravovaly na začátek soutěží. Opět jsme pro ně připravili různé oblíbené hry o ceny, které jsou mezi dětmi tak žádané. Jako vždy dominovala střelba ze vzduchovky, která je oblíbená i mezi holčičkami bez rozdílu věku. Také ostatní zápolení si ti malí užívali se zápalem a nadšením. V průběhu odpoledne začalo sice drobně pršet, ale dětem to pramálo vadilo. Někteří dospělí se uchýlili do stanu, který byl pro tyto účely připraven. Po zapálení ohně s čarodějnicí jsme dětem rozdali buřty k opékání a blížil se pomalu závěr odpoledne. Začalo se pomalu stmívat a některé děti se odebraly spokojené domů, i když se většině z nich do postýlek moc nechtělo. Opět jsme se při hodnocení shodli, že i tentokrát se celá zábava vydařila a KVĚTEN 2013 Ani chladné a deštivé počasí neodradilo jiřetínské děti od tradičního setkání při pálení čarodějnic děti byly spokojené. To byl a vždy je náš hlavní cíl, kterému věnujeme svůj čas. V průběhu odpoledne jsme také obrželi od přítomných dospělých finanční částku, kterou příště investujeme do naší další akce. Moc všem za věnované peníze děkujeme. Náš dík patří také panu starostovi za zapůjčení stanu, stolů a obstarání mobilního WC, pánům Vohnoutovi a Žídkovi za opětovné darování buřtů, panu Kuzmovi za občerstvení, našim hasičům za umytí hřiště, paní Matějíkové, která děti vozila na koni, a všem kteří přinesli něco dobrého na zub. Také paní Ehrenbergerové z Mimoně, která nám dospělým nabízela horkou medovinu, což bylo vzhledem k počasí příjemné pro zahřátí. Slíbila svou účast i na příští akci, kde dětem ukáže výrobu svíček z včelího vosku za jejich účasti a pomoci. Hlavně však musím poděkovat dětem, že neváhaly a i přes špatné počasí se přišly pobavit a potěšit nás, kteří jsme celé odpoledne připravili. Tím mám na mysli partu lidí kolem Osadního výboru Dolní Podluží a děvčata z Českého červeného kříže Dolní Podluží. Pavel Mensa, Osadní výbor D. Podluží Mgr.Jana Krupková, ČČK Dolní Podluží Cena dotovaná 4 Kč SDRUŽENÍ NA ZÁCHRANU KOSTELA SV. KATEŘINY foto Josef Zoser Učitelé a žáci Základní školy v Dolním Podluží zvou všechny maminky na oslavu DNE MATEK, která se koná v pátek od 16 hodin v kině LUŽ v Dolním Podluží. Oslavu s vystoupením žáků a pohoštěním připravují obec Dolní Podluží, základní škola a ČČK. V březnu roku 2012 byly ukončeny stavební práce na rekonstrukci krovu kostela v oblasti presbytáře. Ve druhé polovině roku 2013 by měly stavební práce pokračovat v hlavní lodi kostela. S ohledem na další možnosti získání finančních prostředků bychom chtěli postupně dokončit celkovou rekonstrukci krovu hlavní lodi tak, aby objekt mohl být zase zpřístupněn veřejnosti. Momentální problém, se kterým nyní bojujeme, je nadměrná vlhkost objektu, která se nepříjemně podílí na napadení dřevěných prvků hnilobou. Se zástupci památkové péče byla projednána možnost instalace vchodové mříže, která by jednak umožnila odvětrávání objektu, ale také by umožnila mnohým návštěvníkům obce nahlédnout od prostorů kostela. Na instalaci vchodové mříže nyní sháníme finanční prostředky. V případě zájmu o finanční podporu tohoto projektu prosím využijte níže uvedené kontakty. Za jakoukoliv formu podpory předem děkujeme. Karel Bezchleba, předseda sdružení Tel OMLUVA V článku Na Střelnici ve Varnsdorfu bylo veselo v minulém Permoníku chyběly tito tři sponzoři Batlička Vladimír Turnov, Products of world s.r.o. Praha, Naděžda Secká Jiřetín pod Jedlovou, kterým se tímto omlouváme.

2 2 PERMONÍK Květen 2013 Novinky v placení daně z nemovitostí S posledním květnovým dnem končí i lhůta pro zaplacení daně z nemovitostí. Finanční správa ČR proto již tradičně rozesílá všem majitelům nemovitostí poštovní složenky s informacemi k placení této daně. Lhůta pro placení daně z nemovitostí končí v pátek 31. května Nepřesáhne-li výše daně z nemovitostí částku 5000 korun, je celá daň splatná najednou. Nejpohodlnějším způsobem placení daně je bezhotovostní převod částky na bankovní účet finančního úřadu nebo platba daně poštovní složenkou na kterékoliv poště. Složenky s potřebnými informacemi jsou Finanční správou ČR expedovány tak, aby byly občanům doručeny postupně v průběhu dubna a května, nejpozději však týden před koncem lhůty pro placení daně. Finanční správa ČR upozorňuje, že proti roku 2012 došlo ve správě nemovitostí k řadě změn, především ke změně čísel bankovních účtů pro placení daně, proto je vhodné všem informacím na složence i její alonži věnovat patřičnou pozornost. Na každé složence je uveden název a číslo bankovního účtu místně příslušného finančního úřadu, kterému je nutno daň zaplatit. Na alonži složenky (nikoliv na složence samotné) je uvedena celková výše daně z nemovitostí na rok 2013 splatná příslušnému finančnímu úřadu, který má krajskou působnost. Daň z nemovitostí je sloučena do jedné částky za všechny nemovitosti poplatníka, které se nachází na území příslušného kraje. Novým údajem na alonži složenky je také název a adresa spravujícího územního pracoviště finančního úřadu, kde má poplatník od roku 2013 uložen svůj daňový spis k dani z nemovitostí, a jehož MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 TEL: ČNB Praha 1 IČ: č.ú / Jako příslušný úřad Vám v souladu s 10c odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, zasíláme oznámení koncepce Program rozvoje Ústeckého kraje (dále též jen oznámení koncepce ) zpracované podle přílohy č. 7 cit. zákona a sdělujeme Vám, že tato koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení podle 10d zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Dotčené územní samosprávné prostřednictvím komunikuje s finančním úřadem. Má-li poplatník nemovitosti, které se nachází v ČR na území dvou nebo více krajů (tj. v obvodech místní působnosti dvou nebo více finančních úřadů), obdrží od finanční správy jednu obálku a v ní budou vloženy složenky pro placení daně za všechny příslušné finanční úřady. Poplatníkům daně z nemovitostí, u nichž na zdaňovací období roku 2013 došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání, sděluje místně příslušný finanční úřad novou výši daně nejčastěji hromadným předpisným seznamem, který je k nahlédnutí na všech územních pracovištích příslušného finančního úřadu. Finanční úřad vydává jeden hromadný předpisný seznam na daň z nemovitostí za celý obvod své územní působnosti, tj. za příslušný kraj. Hromadné předpisné seznamy zpřístupní všechny finanční úřady k nahlédnutí v průběhu měsíce května Informace o době, kdy lze do hromadného předpisného seznamu nahlédnout, zveřejní jednotlivé finanční úřady veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí po dobu nejméně 30 dnů na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vyhlášky finančních úřadů o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu budou zveřejněny také na úředních deskách obcí v příslušném kraji. Podrobnější informace jsou uvedeny v informačních letácích k hromadným předpisným seznamům a k rozesílání složenek. Čísla bankovních účtů pro placení daně z nemovitostí FÚ pro hlavní město Prahu /0710 FÚ pro Středočeský kraj /0710 FÚ pro Jihočeský kraj /0710 Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci Program rozvoje Ústeckého kraje celky žádáme ve smyslu 16 odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí neprodleně o zveřejnění informace o oznámení koncepce a o tom, kdy a kde je možné do oznámení koncepce nahlížet na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (v místním tisku, rozhlase, zpráva ČTK apod.) současně s upozorněním, že každý může Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce kraje. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů, ale doporučujeme prodloužit lhůtu pro zveřejnění o dalších 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s 16 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení informace. Vyrozumění je možno zaslat elektronicky na ovou adresu: Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady ve smyslu 10c odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí o zaslání písemného vyjádření k oznámení koncepce Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, a to nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění oznámení koncepce podle 16 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Současně žádáme, aby vyjádření obsahovalo i doporučení: FÚ pro Plzeňský kraj /0710 FÚpro Karlovarský kraj /0710 FÚ pro Ústecký kraj /0710 FÚ pro Liberecký kraj /0710 FÚ pro Královéhradecký kraj /0710 FÚ pro Pardubický kraj /0710 FÚ pro Kraj Vysočina /0710 FÚ pro Jihomoravský kraj /0710 FÚ pro Olomoucký kraj /0710 FÚpro Moravskoslezský kraj /0710 FÚ pro Zlínský kraj /0710 V Praze dne 25. dubna 2013 Ing. Petra Homolová ředitelka odboru komunikace a mezinárodních vztahů GFŘ Praha, tisková mluvčí Dále Vás informujeme, že HPS (hromadný předpisný seznam) bude zpřístupněn k nahlédnutí na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Ústecký kraj. Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Rumburku umožní nahlédnout do HPS v kancelářích č. 104, Jana Milerová, referent odd. majetkových daní, oceň. a ost. agend č. 103, Michaela Schejbalová, referent odd. majetkových daní, oceň. a ost. agend č. 204, Ing. Miroslava Šolcová, vedoucí odd. majetkových daní, oceň. a ost. agend ode dne do dne ve dnech Pondělí od 8.00 do hodin Úterý od 8.00 do hodin Středa od 8.00 do hodin Čtvrtek od 8.00 do hodin Pátek od 8.00 do hodin Informace o oznámení změny koncepce Programu rozvoje Ústeckého kraje Na které aspekty zpracovávané a posuzované koncepce, složky životního prostředí, vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví by se mělo vyhodnocení zejména zaměřit. 2. Zda přicházejí v úvahu varianty (alternativy) dosažení cílů koncepce lišící se svými vlivy na životní prostředí, které by měly být předmětem vyhodnocení a posouzení. Orgány ochrany přírody, které k uvedené koncepci vydaly stanoviska podle 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, podle nichž nelze vyloučit významné vlivy této koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, žádáme, aby v případě, že jsou si vědomy konkrétních vlivů na předměty ochrany konkrétních evropsky významných lokalit a ptačích oblastí nebo je předpokládají, tyto vlivy specifikovaly. dokončení na další straně

3 Květen 2013 PERMONÍK 3 Pokud nadále nelze vyloučit významné negativní vlivy, mělo by být ve vyjádření uvedeno zejména následující: 1. Návrh na případné zpracování variant (např. jejich negativní či pozitivní vymezení, tj. navrhnout, jaké limity nebo území by neměla realizace koncepce překročit nebo naopak, jak by měla realizace lokalitě prospět). 2. Další požadavky na proces z hlediska vyhodnocení vlivů na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (bližší požadavky na obsah a rozsah posouzení, resp. upozornění, co by nemělo být opomenuto vzhledem ke konkrétní lokalitě). Do oznámení koncepce lze také nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách prehled.php pod kódem koncepce MZP147K. Pozn. Tento dopis v písemné podobě obdrží dotčený kraj, dotčené obce s rozšířenou působností a dotčené správní úřady. Ostatní dotčené obce obdrží tento dopis prostřednictvím u. Oznámení koncepce obdrží dotčený kraj, dotčené obce s rozšířenou působností a dotčené správní úřady. Ostatní dotčené obce se mohou s návrhem koncepce seznámit prostřednictvím internetu nebo v prostorách obce s rozšířenou působností. Pro dotčené odbory MŽP je oznámení koncepce k dispozici na MŽP, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, kancelář č. 703, Vršovická 65, , Praha 10. Ing. Jaroslava HONOVÁ vrchní ředitelka sekce technické ochrany životního prostředí, pověřena řízením odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence v z. Ing. Bc. Jan MARŠÁK, Ph.D., v. r. zástupce ředitelky odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence UPOZORNĚNÍ: Každý občan může Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce nejpozději do na adresu: Ministerstvo životního prostředí Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Vršovická PRAHA 10 Více informací k řízení naleznete v Informačním systému SEA na adrese: detail/sea_mzp147k Pomůžeme vám v péči o vaše blízké Pečujete o blízkou osobu a potřebujete zastoupit? Posláním odlehčovací služby je podpořit osobu se sníženou soběstačností v činnostech, souvisejících s péčí o vlastní osobu v jejím domácím prostředí a zároveň zastoupit pečující osobu po dobu, kterou potřebuje k odpočinku, a tím jí odlehčit. Tým vyškolených asistentek Vám nabízí pomoc v těchto základních činnostech: pomoc při zvládání sebeobsluhy pomoc při zajištění stravy či přípravě stravy zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, jako je doprovod k lékaři, na zájmové či volnočasové aktivity, či další aktivity, podporující sociální začleňování osob pomoc při uplatňování práv, zájmů, či obstarávání osobních záležitostí aktivizační činnosti, jako je nácvik či upevňování motorických, POZVÁNKA psychických a sociálních schopností a dovedností podpora při zajištění chodu domácnosti komunikace, hry, četba možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek, jako jsou chodítka, sedačky či křesla do sprchy, stolek k lůžku apod. Službu poskytujeme ve Vámi vymezeném čase a dle individuálních požadavků v celém Šluknovském výběžku. Lze si ji sjednat jednorázově i dlouhodobě. Cena služby je 100 Kč/hod, včetně cestovních nákladů. Výhodou hodinové sazby je, že si ve stanovené době můžete zvolit jednu či více ze základních činností v péči o Vaši blízkou osobu, tuto službu tedy lze hradit i z příspěvku na péči. Službu si lze objednat na tel. čísle nebo prostřednictvím u: krasnalipa.cz Za Kostku Krásná Lípa p. o. Vlaďka Vítková Srdečně Vás zveme na další setkání podnikatelů a živnostníků ve Druhé podnikatelské kavárně, a to v pondělí 13. května 2013 od 18 hodin. Setkání se uskuteční v Restauraci Střelnice ve Varnsdorfu. Organizátorem je internetový portál Vylep info ve spolupráci s MAS Šluknovsko. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA VZPOMÍNÁME Dne 24. května 2013 uplyne rok od úmrtí paní Františky DOUBKOVÉ Vzpomíná celá rodina Seniorská akademie Občanské sdružení CESTA SPOLU pořádá za finanční podpory Ústeckého kraje a ve spolupráci s KOSTKOU Krásná Lípa p. o. SENIORSKOU AKADEMII. Jedná se o soubor vzdělávacích přednášek v oblasti sebeobrany seniorů, finanční gramotnosti a zdravého životního stylu. Odborní lektoři Vás naučí, jak se bránit napadení doma i na ulici, jak správně využívat finanční produkty, jak nenaletět prodejcům s nekalými praktikami, jak poznat kvalitní potraviny, čeho se vyvarovat při nákupu akčního zboží a mnoho jiných praktických dovedností, které Vám usnadní a zpříjemní život. Přednášky budou probíhat ve dnech 14., 21. a 28. května v Komunitním centru Kostka, Masarykova č. 1094/4 v Krásné Lípě. Zájemci se mohou přihlásit osobně v kanceláři Komunitního centra, telefonicky na č , nebo elektronicky na adrese do Počet účastníků je omezen. 1. téma Finanční gramotnost a prevence finančních podvodů. Termín od 9 do 12 hod. 2. téma Prevence kriminality a základy sebeobrany. Termín od 9 do 12 hod. 3. téma Zdravý životní styl a správné stravovací návyky. Termín od 9 do 12 hod. V průběhu kurzu dostanou účastníci občerstvení zdarma, po skončení každé lekce bude možnost diskutovat s odborníkem na danou problematiku. Na konci akademie obdrží každý účastník osvědčení o jejím absolvování. Vít Weber, předseda sdružení Hana Volfová, ředitelka organizace

4 4 PERMONÍK Květen 2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLNÍ PODLUŽÍ Projektový den Člověk a jeho zdraví V pátek 1. března proběhl na II. stupni naší školy další projektový den. Tentokrát byl na téma Člověka jeho zdraví. Pro žáky byla připravena stanoviště, kde si mohli vyzkoušet vlastní přípravu zdravé stravy, přiučit se záchraně lidského života, protáhnout své tělo nebo si nanečisto vyzkoušet, zda by obstáli při závěrečných testech z teorie a znalosti pravidel silničního provozu. Nutno ocenit nápaditost dětí při přípravě zdravé stravy. Někteří žáci prokázali, že ne nadarmo se říká jídlo chutná i očima. Zeleninové, těstovinové i ovocné saláty, které jsme my kantoři měli možnost ochutnat, byly velmi povedené a chutné. Málo kdo z nás by věřil, že některé výtvory nepřipravoval profesionální kuchař. Na stanovišti první pomoci si zase žáci mohli připomenout zásady při zajišťování záchrany lidského života. Zde jim nejdříve své záchranářské dovednosti ukázali účastníci kroužku Mladý zdravotník a pak pod vedením mladých zdravotníků si žáci mohli vyzkoušet například nepřímou masáž srdce na figuríně nebo ošetření popáleniny. V tělocvičně byli žáci seznámeni s dechovými a uvolňovacími cviky, které jim mohou pomoci při bolestech zad, svalů i kloubů. Cvičení bylo doplněno pomalou relaxační hudbou a cvičící tak mohli na chvíli zapomenout na běžné starosti a shon. U testování znalostí silničního provozu by zatím žádný z absolventů nezískal řidičské oprávnění, ale z výsledků testování je zřejmé, že žáci z vyšších ročníků již jisté povědomí o pravidlech silničního provozu mají, což lze vnímat jako pozitivní fakt. Text a foto Mgr. Pavel Zoser Pěvecká soutěž Skřivánek V březnu tradičně probíhá na I. stupni pěvecká soutěž Skřivánek. Připravují ji paní učitelky I. Pecherová a M. Hobzová. Letos se soutěž konala 13. března. Zázemí pro nás ochotně připravila paní vychovatelka Kuklová ve svém oddělení školní družiny. Děti, které družinu navštěvují, nám dělaly pozorné publikum. Do soutěže se přihlásilo 19 žáků, ale 2 z nich onemocněli. Potěšující je, že se chtějí zapojit i žákyně II. stupně, stejně jako loni to byly dívky Bára Mannová a Nikola Burešová. Všichni soutěžící si připravili píseň, kterou mají rádi, a tak jsme vyslechli písně lidové, např. Pod naším okýnkem, Kdybys měla, má panenko aj., ale i písně umělé. Na mnohých soutěžících byla patrná tréma, ale všem publikum vydatně tleskalo. Protože soutěžících nebývá mnoho, jistě si všichni zaslouží být jmenováni v pořadí, na kterém se umístili: TŘÍDA 1. místo 2. místo 3. místo 1. David Mann Eva Koutová Jakub Veroněk 2. Eliška Rigová Anna Ryšavá Vendula Braunsteinová Vojtěch Hermann 3. Eliška Maršálová Kateřina Bannertová Josef Thieme 4. Alexandra Ivanová Žákyně II. st. Nikola Burešová Barbora Mannová Adéla Grösserová Tereza Hlaváčiková Karolína Hroníková Všichni soutěžící dostali drobné odměny. Na závěr jsme si ještě společně zazpívali. Text Mgr. Hobzová, foto Mgr. Škvrnová Prázdninové bruslení v Rumburku Hned první den velikonočních prázdnin jsme s chlapci z 9. třídy trávili v duchu sportovním. Využili jsme poslední možnost zabruslit si na zimním stadionu v Rumburku, neboť provoz tohoto sportovního zařízení není celoroční. Překvapením pro nás bylo, že v dopoledních hodinách byl stadion skoro prázdný. Jen několik málo nadšenců nejspíš ještě zkoušelo své vánoční dárky v podobě ledních bruslí či chráničů na inline brusle. Když i tito návštěvníci své bruslařské umění ukončili, nebránilo nám už nic v tom, abychom si mohli zahrát hokej. Na ten jsme se totiž těšili nejvíce. Batožina posloužila pro vymezení branek a celá plocha byla už jen naše. Na výsledku skóre příliš nezáleželo. Důležité bylo, že jsme si mohli pořádně zabruslit s hokejkou v ruce, vyzkoušet přihrávky a radovat se z úspěšného zakončení do provizorní branky. Kromě hokeje jsme si mohli také poměřit síly v rychlobruslařském závodě jednotlivců. Závod se jel na dva okruhy. Nejlepším jezdcem z nás byl Vašek Slánský a hned v závěsu za ním Filip Bužík. Z Rumburku nás pak ochotně odvezla paní Kudlová, které bychom chtěli touto cestou poděkovat. Pavel Zoser Přijímací zkoušky V minulém týdnu proběhly přijímací zkoušky na osmileté Gymnázium ve Varnsdorfu. Z naší páté třídy se zkoušek zúčastnily tři žákyně, byly to Ivona Hoření, Šárka Kabeláčová a Marie Frančová (na fotografii). Poslední jmenovaná žákyně nám udělala velikou radost, neboť měla nejlepší výsledky z 63 přihlášených žáků. Trojlístku přejeme hodně úspěchů v dalším studiu. Text Mgr. Hobzová, foto Mgr. Sošková

5 Květen 2013 PERMONÍK 5 ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLNÍ PODLUŽÍ Velikonoční odpoledne V úterý 26. března 2013 se konalo Velikonoční odpoledne. Tato akce má navodit velikonoční atmosféru, zve každoročně rodiče, ale i další návštěvníky na vystoupení žáků, dílničky a prodej velikonočních pokrmů. Nejinak tomu bylo i letos. V krásně velikonočně vyzdobené tělocvičně, za což patří dík paní učitelce Hofmanové a žákyním 6. a 7. třídy, se odpoledne sešlo okolo 140 diváků. Úvodem celého odpoledne bylo vystoupení žáků. Slyšeli jsme dvě skupinky flétnistů pod vedením Mgr. Jany Horákové. Svá pásma písní a drobných tanečků předvedli žáci z 1. a 2. skupiny hudebně pohybové výchovy. S těmi nacvičuje Mgr. Hobzová. Výuku kytary navštěvuje již velmi početná skupina žáků, nadšeně a trpělivě je vedou Mgr. Iva Pecherová a pan Martin Kulhavý. Kytaristé jsou rozděleni do tří skupin podle pokročilosti hry, na vystoupení sklidili ale všichni, i začátečníci, velký potlesk. Zajímavým vystoupením byla tzv. Rytmická improvizace Báry Matějkové. Na závěr vystoupení zazněla v podání kytaristů a mnoha žáků i dospělých píseň Ššš, která byla blahopřáním naší bývalé paní učitelce Evě Pietschové k významnému životnímu jubileu. Ředitel školy Mgr. Fetr jí také za všechny popřál a předal kytici. Po vystoupení pokračovala další zábava. Mnohé děti přilákalo zdobení voňavých perníčků, pletení pomlázek a výroba papírových zajíčků. Děti i dospělí si vyzkoušeli zdobení vajec vyvrtáváním a malováním voskem, lákavá byla i dílna, kde jste si mohli vyrobit náušnice z hezkých korálků. Přitažlivou součástí Velikonočního odpoledne je tombola, kterou pořádá paní Markéta Čapková s přáteli. Všechny lístky do tomboly byly vyprodány. Paní Čapková se zároveň stará o občerstvení, plno bylo v její kavárničce, kde se nabízela káva, čaj, výborné mazance, jidáše a chlebíčky s jarní pomazánkou. Nechyběl ani prodej hotových výrobků, krásně nazdobené perníky z rukou Mgr. Soškové, velikonoční ozdoby, košíčky s malovanými vejci, které vyráběli žáci školy se svými učiteli. Čilý ruch utichl až před šestou hodinou večerní, kdy odcházeli poslední hosté. Všem děkujeme za návštěvu školy a doufáme, že zde strávili příjemné odpoledne. Poděkování patří také všem učitelům a přátelům, kteří se na přípravě i průběhu odpoledne podíleli. Text Mgr. Hobzová, foto Mgr. Sošková Projektový den Den Země Den Země jsme na I. stupni oslavili ve středu 24. dubna na svátek sv. Jiří. Žáci se vystřídali na pěti různých stanovištích, která byla věnována těmto tématům: les a zpracování dřeva, voda a pokusy s ní, lidská obydlí a třídění odpadu, více odpočinková byla tělovýchovná dílna se soutěžemi a hudební dílna, ve které se zpívaly písničky o přírodě. Žáci plnili na každém stanovišti úkoly, které byly odstupňovány podle věku, vyplňovali pracovní listy, hádali hádanky, luštili kvízy. Všichni byli plně zaměstnáni, a tak celé dopoledne velmi rychle uteklo. Text Mgr. Hobzová, foto Mgr. Sošková Minulost a současnost Prahy V pátek brzy ráno se naši čtvrťáci a páťáci vydali do Prahy na další ze série projektových dnů. Tentokrát se zaměřením na historii a současnost Prahy. Na Vyšehradě si prošli nejstarší místa, kde se tvořily dějiny našeho státu. Procházka po hradbách s nádherným výhledem na hlavní město zalitým sluncem nadchla všechny. Velký zájem byl o místo, odkud skákal Horymír se Šemíkem, i když vrtalo všem hlavou, jak to oba zvládli. Také Čertovy kameny jsou opředeny velkým tajemstvím. Na Slavíně jsme si všichni připomněli slavné osobnosti naší kultury a vědy. Nezapomenutelným zážitkem byla návštěva letiště na Ruzyni. Ujal se nás průvodce, s nímž jsme prošli bezpečnostní kontrolou a absolvovali pak celou prohlídku obrovského areálu letiště. Zblízka jsme viděli několik startujících a přistávajících letadel, speciální požární stanici a veškeré vybavení nutné k provozu letiště. Text a foto Mgr. Sošková Dvoustranu připravila Mgr. M. Hobzová

6 6 PERMONÍK Květen 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA PODLUŽÁNEK DOLNÍ PODLUŽÍ Hrací den Do Neugersdorfu jsme se vydali si pohrát se svými kamarády. Rozdělili jsme se do skupinek a mohli si užít tělocvičnu (balónkový bazén, chůdy, boxovací pytel ), pracovní výchovu (šroubování, vrtání a řezání do itongu) a hry ve dvou třídách (výroba zajíčka a kreativní stavebnice). Pochutnali jsme si na pohoštění financovaném z projektu Společná budoucnost 5 a pohráli si na zahradě na dopravním hřišti. Těšíme se na další společnou akci. 3D kino Pan Vojta nás pozval spolu se základní školou na animované 3D představení Rio pohádka byla o exotickém papouškovi Blu a jeho papoušici Perle, kteří jsou uneseni obchodníky se zvířaty. Dětem se moc líbila. Děkujeme za pozvání. Ptačí sněm Paní Čemusová nás navštívila s divadelním představením Ptačí sněm, při kterém se děti seznámily s jednotlivými druhy členů ptačí říše, společně si zazpívaly, zahrály si na jednoduché rytmické nástroje a zábavnou formou si osvojily základní hudební pojmy notová osnova, houslový klíč, nota celá, půlová, čtvrťová a osminová, dirigent Plavecký výcvik Zahájili jsme plavecký výcvik ve varnsdorfském bazénu, první hodinu jsme si řekli pravidla výuky, učili se bublat do vody a užili si spoustu zábavy s vodními hračkami. Každé úterý se budeme až do června těšit na paní lektorku a společné vodní radovánky. Hasiči Dolní Podluží Požádali jsme místní hasičský sbor, aby nám k tématu Dopravní výchova bezpečnost na silnici předvedl zbrojnici a vybavení. Pan Jan Rozsypal nám ukázal hasičské auto, vybavení, masky, hasící a vyprošťovací techniku.všem se prožitkové dopoledne moc líbilo a děkujeme tímto hasičům z Dolního Podluží a hlavně panu Rozsypalovi za milý přístup k dětem. Čarodějnice Kamarády z německé partnerské školky jsme pozvali k nám na oslavy svátku čarodějnic. Připravili jsme si pro ně výrobu čarodějného klobouku, společně jsme vytvořili dvě čarodějnice pro každou školku jednu, kterou jsme neupálili, ale vystavíme si ji. Pohráli jsme si ve školce a převlékli jsme se do kostýmů. Paní učitelky nám namalovaly na obličej pavouky, pavučiny a netopýry. Od opékání nás neodradil ani slabý déšť, a tak jsme si k obědu pochutnali na pečených vuřtech a toustech pečených na ohýnku. Odpoledne jsme se s kamarády rozloučili a budeme se těšit zase příště. Text a foto kolektiv MŠ Příbramská halovka I přes nepříznivé počasí jsme se vydali na halovou soutěž do Příbrami na poslední soutěž letošní halové sezóny. Varnsdorfská letka ve složení Jindra Štrubinský, Míra Navrátil a naše nejmladší halová naděje bratři Roman a Milan Piankovi. Příjemná atmosféra, dobrá organizace soutěže, teplá hala a ty dobroty, co na nás čekaly ve formě občerstvení. A jak jsme dopadli? V kategorii RCEA bylo celkem 13 soutěžících: 1. Miloš Zavadil, Třebíč 2000 b. 2. Ondřej Pekárek, Příbram 1865 b. 3. Jan Sefrna, Příbram 1804 b. 4. Radim Štěrba, Třebíč 1791 b. 5. Jindřich Štrubinský, Varnsdorf 1667 b. 6. Míra Navrátil, Varnsdorf 1447 b. 7. Aneta Boušková, Týnec nad Sázavou 1429 b. 8. Roman Pianka, Varnsdorf 1417 b. 9. Milan Pianka, Varnsdorf 1382 b. 10. Jiří Potenský, Praha VI 1293 b. 11. Miloslav Malásek, Praha VI 1243 b. 12. Petr Hrubeš, Dobříš 1169 b. 13. Zbyněk Nádeník, Příbram 766 b. J. Štrubinský ml. POHOTOVOST ZUBNÍHO LÉKAŘE Datum Stomatolog Telefon MUDr. Jůdová Jana, Riegrova 773/72, Děčín II MUDr. Sudová Olga, Fügnerova 600/12, Děčín I MUDr. Pojtingerová Hana, Divišova 140/10, Děčín IV MUDr. Hanzlíková Václava, U Plovárny 1190/14, Děčín I MUDr. Bolfíková Renata, Varšavská 1863/7, Děčín VI MUDr. Charvát Tomáš, U Přívozu 18/4, Děčín III MUDr. Hladík Pavel, Weberova 1537/7, Děčín VI MUDr. Křemen Adolf, Teplická 270, Jílové Ordinační hodiny hodin. Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto ale doporučujeme správnost uvedených informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.

7 Květen 2013 PERMONÍK 7 MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÍČEK HORNÍ PODLUŽÍ SPOLEK PRO OCHRANU DĚTÍ A MLÁDEŽE»ŽIVOT«Čarodějnice ve školce Přiblížila se doba pálení čarodějnic, my jsme nezaháleli a na tento den se netrpělivě připravovali. Maminky přichystaly nejen čarodějnické oblečky, ale i do kouzelné lahve zaříkadlo hodno všech našich čarodějnic a čarodějů. Počasí nám moc nepřálo, ale kapek deště se čarodějnice a čarodějové přeci nezaleknou! Nejprve se všichni vydali hledat své kouzelné lahve, abychom si mohli zaříkadla od maminek přečíst. Poté jsme házeli jedovatým hadem a prolézali pavučinou, kde seděl velký pavouk. Nemohli jsme zapomenout namíchat lektvar plný dětských přání. To byla dobrota!!! A těch přání, co se teď možná splní..necháme se překvapit. Ještě než jsme spálili čarodějnici zlou babici, opekli jsme si buřtíky. Ani deštivé kapky nám nevzaly chuť k jídlu. Poté jsme spálili čarodějku, která měla kapsy plné ošklivých skutků a slovíček. V dubnu jsme si ještě užili setkání s policisty a jejich psy Agarem, Lexem a Argem v areálu v Jiřetíně pod Jedlovou. Viděli jsme, jak dopadne ten, kdo krade, a jak si i pes s takovým člověkem umí poradit a jaký budí respekt. Bylo to pěkné setkání. Rodiče vyráběli jarní zahrádky, tak se nám vše zelená a kvete v šatně. Moc se těšíme na květen, chystáme překvapení pro maminky k jejich svátku. Dodatečně děkujeme za dobroty z Velikonoc, které nám přichystala rodina Laštůvkova. Děti ze školky a p. učitelky Pavla se Soňou, foto Pavla Petružálková Polské Krkonoše Děti ze základní školy v Dolním Podluží se se spolkem Život vydaly do polských Krkonoš na prodloužený víkend. V lázeňském městečku Swieradow Zdroj jsme byli společně s polskými dětmi ubytováni v penzionu. Měli jsme možnost poznat rozhraní Krkonoš a Jizerských hor. První den jsme navštívili Dinopark, kde jsme si prohlédli výstavu dinosaurů v životní velikosti, 3D kino, galerii iluzí a lanový park. Po dobrém obědě jsme se vydali do indiánského kempu, kde nás čekal program s průvodci, vyzkoušeli jsme si střelbu z luku, bubnování, tance, hry a pantomimu a na závěr jsme byli pasováni na indiány. Odpoledne jsme si prohlédli lázeňské město Swieradow Zdroj a navštívili jsme muzeum kamenů a minerálů. Druhý den jsme se vydali na horský pochod dlouhý 12 km Jizerskými horami s průvodcem, který obdivoval zdatnost našich dětí. Večer jsme si při táboráku zazpívali a ukončili den diskotékou. Poslední den jsme navštívili město Szklarska Poreba, kde jsme si prohlédli středisko ekologické výchovy a shlédli expozici Virtuální Krkonoše. Dětem se tábor moc líbil, seznámili se s polskými kamarády a těší se na další rok. PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Obecnímu úřadu v Horním Podluží za finanční příspěvek pro náš spolek. Text a foto Miloslava Böhmová INZERCE PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost PRODEJ ve 13 h Jiřetín pod Jedlovou /obchod ovoce-zelenina/ Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/ stáří 12-18týd. cena ,-Kč Chovní kohoutci 12-18týd ,-Kč Kačeny pekingské /bílé brojlerové/ 1-3týd ,-Kč Moularden /kříženec pižmová+peking. kachny/ 1-3týd ,-Kč Kačeny barbarie /francouzský hybrid pižmové kačeny/ 1-3týd ,-Kč Kačeny rouvenské NOVINKA! 1-3týd ,-Kč Husy bílé 1-3týd ,-Kč Husy landenské 1-3týd ,-Kč Perličky 1-6týd ,-Kč Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/ 6-8týd ,-Kč Kalimera /selské brojlerové kuře/ 2-3týd ,-Kč Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky. Drůbež OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, Jihlava tel , , mob , po pá 8 15h CENÍK INZERCE V PERMONÍKU Řádková do 5 řádků (sl. 45 mm) 50 Kč, každý další řádek 10 Kč Plošná 10 Kč/cm 2, vložená Kč Za opakovanou inzerci se slevy neposkytují, ceny jsou bez 21% DPH. TIPY NA ZAJÍMAVÉ AKCE V OKOLÍ Město Česká Kamenice si Vás dovoluje pozvat na odpolední výlety s názvem Středeční červnové výlety po Českokamenicku Výlety se pořádají v rámci projektu Společný rozvoj cestovního ruchu Bad Schandau Česká Kamenice. Průvodcovské služby i doprava pro účastníky zdarma. Středa 22. května 2013 Trasa: Srbská Kamenice po severním úpatí Růžáku Pastevní vrch Hájenky Mezná, 11 km Sraz: 14:15 hod. Česká Kamenice u bus zastávky Pražská (naproti Lidlu), společný odjezd autobusem, zpět návrat opět autobusem. Středa 12. června 2013 Trasa: Všemily Větrný vrch Kunratice Česká Kamenice Sraz: 14:15 hod. Česká Kamenice, u bus zastávky Pražská (naproti Lidlu), společný odjezd autobusem, zpět návrat pěšky. Délka pěší trasy 8 km. Předpokládaný návrat z výletů kolem 19. hodiny. Středa 19. června 2013 Trasa: Schmilka Schrammsteine Bad Schandau Sraz: 14:20 hod. hl. vlakové nádraží Děčín, společný odjezd a příjezd vlakem do Děčína. Délka pěší trasy 13 km. Návrat do Děčína vlakem až ve hod.!!! Schrammsteine, foto J. Stejskal

8 8 PERMONÍK Květen 2013 Z HISTORIE Vražda na vinici? (3) Podle Šepechina se měli kromě Hohause chovat slušně k vězňům dozorci Sternkopf a Münzig, ale na rozdíl od Hohause jim neposkytovali pomoc. Šepechin upozornil také na možnost využití Hohausova svědectví proti řidiči velitele Malé pevnosti Heinricha Jöckla Karlu Matzovi, přičemž poukazoval na fakt, že Matz by po svém usvědčení z mučení vězňů mohl prozradit místo úkrytu velitele Malé pevnosti Heinricha Jöckla. Úředník roudnické filiálky Legiobanky Jan Pospíšil dosvědčil, že se Hohaus vzhledem k svému vstřícnému přístupu k vězňům dostával do konfliktu s ostatními dozorci. Špatné vztahy s ním měl především Rojko, jeden z nejsurovějších dozorců, jenž mu dokonce vyhrožoval, že si na jeho vlídný přístup k vězňům bude stěžovat Jöcklovi. Z Roudnice také pocházel lékárník Jaroslav Venclíček. Hohaus propašoval z pevnosti báseň, kterou Venclíček věnoval své ženě: Na základě výše uvedených svědectví byl pak Hohaus osvobozen. Obnovení procesu V roce 1946 došlo k obnovení procesu s Theodorem Hohausem. Důvodem k němu se stalo několik svědectví bývalých vězňů terezínské Malé pevnosti, jež však nepůsobí příliš důvěryhodně. Dalšími důvody k obnovení procesu s Hohausem byla jeho účast v popravčích četách, jeho předválečné aktivity v SdP a zjištěný fakt, že se ke službě na Malé pevnosti přihlásil dobrovolně. Znovu se probíralo jeho členství v SS. Domnívám se, že se v těchto případech jednalo o možnost záměny Hohause (Alois Bobek) s jiným dozorcem, špatnou interpretaci událostí (Jaroslav Vítek) nebo dokonce o pokus jej poškodit (Štěpán Ženčák). V důsledku nových nepříznivých svědectví byl Hohausův proces obnoven. Obžaloba však získala kromě tří výše zmíněných ještě svědka Václav Krejsu, jenž si ale sám nebyl svým tvrzením jistý. Zcela nevěrohodně působí svědectví Štěpána Ženčáka z Polné, který tvrdil, že Hohaus nebyl k vězňům méně krutý než ostatní dozorci, dokonce prý patřil k těm nejsurovějším. Ženčák ve své výpovědi o Hohausovi hovoří s otevřenou nenávistí, takže je možné, že se jednalo o jeho osobní antipatie vůči němu. Proti Theodoru Hohausovi svědčil strážmistr z Jabloneckých Pasek Jaroslav Vítek, jenž ho obvinil ze zabití vězně Františka Kumpošta. Kumpošta měli podle Vítkova tvrzení zadržet Hohaus s Rojkem následně jej po vzájemném dohadování ubít. Podle Hohause si Vítek vyložil špatně okolnosti okolo Kumpoštovy smrti. Nedlouho před ní se Hohaus pohádal s Rojkem a Jöcklem, kteří mu vyčítali, že je na vězně moc vlídný, hádka se týkala i Kumpošta, jemuž Hohaus přinesl proti Jöcklovu zákazu balíčky s jídlem. Kumpošta pak nezabil žádný dozorce, ale tento vězeň se ve své cele oběsil sám. Posledním svědkem, svědčícím v Hohausův neprospěch byl Alois Bobek, učitel z Trutnova. Podle jeho tvrzení sice Hohaus pomáhal vězňům, ale jen těm, s nimiž se mohl dělit o balíčky, které jim posílali příbuzní. I Bobkovo tvrzení lze snadno vyvrátit, neboť si Hohause zřejmě spletl s dozorcem Hansem Fischerem, který se podle svědectví jiných politických vězňů choval tímto způsobem. Rozpory vznikly ohledně Hohausovy účasti v popravčích četách, jež trestaly některé vězně, kteří se pokusili uprchnout či porušili Jöcpklova nařízení. Poněkud rozporuplné bylo svědectví Václava Krejsy, kterému se měl Hohaus chlubit svými protičeskoslovenskými aktivitami v době sudetské krize. Podle Krejsova svědectví měl Hohaus přepadnout dva příslušníky československé finanční policie. Hohaus se proti tomuto tvrzení ohradil s poukazem na to, že Krejsa nejspíš jeho vyprávění špatně rozuměl, Hohaus nebyl aktérem přepadení, ale slyšel o něm od svého známého ze Sudetoněmecké strany, přepadení se pak zúčastnili jiní členové SdP. Sám Krejsa však připustil, že se mohl mýlit a rovněž vysoce ocenil Hohausovo lidské chování k vězňům. Hohausovu zásluhu o vybudování tzv. Karrenkommanda, jehož oficiálním úkolem bylo zprostředkovávat spojení Terezína a Bohušovic, které zajišťovaly Terezínu hospodářské zázemí. Díky Hohausovi si zde mohli vězni opatřit kvalitní stravu a získávat informace o aktuální politické situaci. Společně s dalším dozorcem Sternkopfem se Hohaus podílel na doručování motáků a balíčků. Hohaus a Sternkopf dosáhli propuštění Krejsova syna Vladimíra, když využili slabosti velitele Malé pevnosti Jöckla pro alkohol a nechali jej opilého podepsat propouštěcí rozkaz. Obnovení procesu opět vyvolalo širokou odezvu mezi bývalými politickými vězni z Malé pevnosti, kteří se ve velkém počtu Hohause zastali. V jeho prospěch se angažovali nejen svědci z prvního procesu, ale i další odbojáři, kteří uvedli nové skutečnosti, vypovídající o Hohausově lidském přístupu k vězňům a sympatiích k českému protifašistickému odboji. Tato svědectví uvádějí i další Hohausovy činy, jimiž pomohl českým odbojářům a v případě jejich prozrazení riskoval vlastní život. dokončení příště Podstávkové domy ~ 22 ~ Z německého originálu přeložil Miroslav Kabeláč Teprve potom se mohla stavět uzavírací stěna čelní strany. Často se vytvářela klenba také pomocí normálního bednění, postaveného tesařským způsobem. Pokud existovaly ze začátku jen jednoduché valené klenby, které byly stavěny od podlahy nahoru, pak byly i prostory, u nichž část vnitřní stěny pod klenebním nánosem stála svisle. Podstatně elegantnější byly křížové klenby. Jejich stavba se většinou zakládala na bednění. Velmi zruční zedníci zvládli také umění postavit takovou cihlovou křížovou klenbu bez bednění. Při užití kamene dosahovaly klenby asi dvacet /vrchol/ až třicet centimetrů /klenební nános/. Když se užily cihly, dosáhla klenba tloušťky jedné cihly tehdejšího formátu /např. 14 cm/. Od 18. století se setkáme i s jinými druhy klenby, např. s českou plackou. U pruské klenby se ovšem předpokládají i nosiče tvaru I. Všechny klenby musily být až k vrcholu naplněny příslušnou náplní. Aby bylo možno vyplnit tyto boky klenby, používal se materiál takový, jenž se na staveništi nabízel, tedy hlína, písek, sutiny, úlomky kamenů a cihel, a co se týče pruské klenby /chlévní klenby/ také malta. Vnitřní stěny v přízemí byly vystavěny dílem z lámaného kamene, dílem z cihel. V horním patře byly mohutné stěny z těžkého materiálu z důvodu hmotnosti výjimkou. Komíny byly postaveny téměř bez výjimky z cihel. Po rozloučení s kouřovody ze dřeva a z hliněného hrázdění, byly komíny nejprve podobné obrovským trubkám o průměru přibližně 60 x 60 cm a bylo možno jimi lézt nahoru. Kominík, čistící je zevnitř, se podobal dnešnímu horolezci v horském komíně, když stoupal zdola nahoru. V dnešních dosud obývaných domech už jen zřídka najdeme tyto starodávné komíny. Dnešní stavební předpisy vyžadují komíny s relativně malými průřezy jejich vnitřků. Omítku vnějších zdí často jednoduše nahazovali lžicí. Tato omítka je pro svou pevnost více využívána, než každá jiná, jež je sestavena ze stejné malty, protože vnější povrch, SERIÁL jenž se po nahození utvoří, zůstane plně neporušený. Také vlhká omítka se často užívala v polích mezi hladce očištěnými svislými a vodorovnými omítnutými pásky. Tam, kde nebylo ostění z přirozeného kamene, byly široké okenní šambrány či pásky samozřejmé, většinou byly tak široké jako kamenné ostění, tedy okolo 16 cm. a vždy vyhlazené. Zcela na nevhodném místě jsou všechny barevné, bílé nebo velmi tmavé nátěry kamenných ostění oken, nacházejících se u masívních částí podstávkového domu. Jako modní jev vystupují už několik let na ostění oken místo šambrán kamenné řeménky, nebo dlaždičky. To už je u podstávkových domů nevhodné, neboť jde o svědectví nedostatku dobrého vkusu nebo o plýtvání nepotřebným materiálem a pracovním časem. V dolních prostorách se užívala sádrová omítka. Co se týče kamenných stěn, nenahazoval se dokonce často ani střed plochy. Omítková malta se dostávala jen do spár a na hlouběji položené kamenné plochy, z části se užívala omítka nahazovaná lžící, nebo omítka hladce vydrhnutá. Pro podlahy se užívaly přírodní kameny, nebo cihly. Poslední prací zedníka bylo vždy bílení. Klenby chodeb u domů, jejichž majitelé usilovali o reprezentaci, se zdobily malbami /vápennými, nebo kaseinovými/. Na těchto plochách se setkáme však i se štukatérskou prací, jako jsou ornamentální rozety ve vrcholu klenby nebo doprovodné ornamenty na klenebních hranách. SKLEPY Ne všechny podstávkové domy měly sklep, nebo byly podsklepeny. Nejčastějšími příčinami byly nevhodný stavební pozemek /vysoký stav podzemní vody, skalnatý podklad/, nebo materiální nouze. Co do velikosti byly sklepy odlišné. Obvykle se částečně dům podsklepil /6 20 čtverečných metrů/, vzácněji se využíval jednoduchý sklep. Sklepní prostory rolnických domů jsou větší. Leží pod částí chodby, a když jde o dva sklepy, pak ještě pod světnicí. Místo se využívalo jako zimní zásobárna okopanin pro hospodáře a jeho zvířata. Přístupové schodiště se pokládalo tak, aby bylo pohodlné, protože se často používalo. pokračování příště

9 Květen 2013 PERMONÍK 9 Ze soustředění týmu v Ústí u Hranic na Moravě v roce 2012 Květnový sraz české reprezentace starostů Vítězná reprezentace z malého fotbalového Eura 2012 Přijetí v Senátu PČR předsedou M. Štěchem po úspěchu v Polsku, foto Michal Vlček Ve dnech proběhne v letním sportovním areálu soustředění fotbalového reprezentačního týmu starostů ČR, který na loňském II. mistrovství Evropy starostů získal mistrovský titul po finálovém vítězství nad Slovenskem 4:1. Z celých Čech a Moravy prozatím přislíbilo účast více jak 20 starostů. Součástí soustředění, jehož náklady si hradí každý z hráčů sám, je kromě kondiční přípravy spojené s prohlídkou zajímavostí obce a nejbližšího okolí (Jedlová, Tolštejn) i herní příprava zakončená utkáním s naším klubem Slovan Jiřetín. Utkání se odehraje v úterý od 16:30 hod. Tým, jehož průměrný věk o něco překračuje 40 let, je složen převážně ze starostů obcí do 2 tis. obyvatel. Je nám záhadou, z jakého důvodu se do týmu nehlásí starostové větších měst, neboť nevěřím, že se mezi nimi nenajdou dobří fotbalisté. Asi mají více práce a nezbývá jim čas na relax. V letošním roce kromě soustředění absolvujeme v červnu mezinárodní utkání s Německem ve městě Neuburg na Dunaji a v srpnu turnaj na Slovensku za účasti reprezentačních týmů starostů z Polska, Maďarska a domácího Slovenska. Kapitánem našeho týmu je Honza Jílek, prvoligový fotbalový rozhodčí, kterého občas zahlédneme na obrazovkách televizorů při přenosech televizních utkání. V reprezentačním týmu z našeho Šluknovského výběžku hrají ještě Pavel Svoboda a Roman Forfera, starostové z Lipové a Rybniště. Josef Zoser člen realizačního týmu a trenér mužstva

10 10 PERMONÍK Květen 2013 KINO LUŽ DOLNÍ PODLUŽÍ Sony Digital Cinema 4K tel PROGRAM NA KVĚTEN Pátek ve 20 hodin Sobota v 18 hodin JURSKÝ PARK 3D USA Dobrodružný film, ve kterém se vrátíte o desítky miliónů let zpět tentokráte ve 3D projekci Ml. přístupno Vstupné 150 Kč, děti a důchodci 120 Kč 125 minut Úterý v 18 hodin B A B O V Ř E S K Y CZ Repríza filmové komedie od režiséra Zdeňka Trošky Ml. přístupno Vstupné 80 Kč 130 minut Pátek ve 20 hodin Sobota v 18 hodin 30 MINUT PO PŮLNOCI USA Akční film o dopadení nejhledanějšího teroristy poslední doby Bin Ládina Ml. přístupno Vstupné 90 Kč 155 minut Pátek ve 20 hodin Sobota v 18 hodin JACK A OBŘI 3D USA Fantastický dobrodružný film Boj o území a život Ml. přístupno Vstupné 120 Kč, děti a důchodci 90 Kč 110 minut Pátek ve 20 hodin Sobota ve 20 hodin NA ŠROT USA Je nám jednadvacet a musíme vše pořádně oslavit Ml. nepřístupno Vstupné 90 Kč 90 minut Sobota v 18 hodin ZAMBEZIA 3D JAR Nenechte si ujít krásnou dobrodružnou výpravu do ptačího města Ml. přístupno Film je v českém znění Ml. přístupno Vstupné 110 Kč, děti a důchodci 85 Kč 80 minut Pátek ve 20 hodin LÁSKA V HROBĚ CZ Lovestory Davida Vondráčka Podívej se přímo na něhu a smrt Několika cenami ověnčený český dokumentární film Ml. přístupno Vstupné 80 Kč 80 minut 3D je tak uvěřitelný, že je to až neuvěřitelné XVII. Cena Tolštejnského panství II. ročník MEMORIÁLU Milana Krupky Tradiční dubnový běh na Jedlovou letos otevíral 28. ročník SAUCONY Českého poháru v běhu do vrchu Na šestikilometrové trati s převýšením 340 metrů se museli sportovci kromě nelehkého terénu tentokrát vypořádat i s ledovými jazyky a sněhovou pokrývkou. I přesto se akce zúčastnilo úctyhodných 63 závodníků v 11 kategoriích. V celkovém pořadí žen se na nejvyšším stupínku umístila Iva Milesová (PSK Olymp Praha, ženy B ) v čase 33:46, 2. místo získala Blanka Paulů (TJ Maratonstav Úpice, ženy D ) v čase 37:11 a 3. místo obsadila Šárka Pechková (TJ Maratonstav Úpice, ženy D ) v čase 42:07. V mužské kategorii zvítězil Petr Nechvíl (AC Choceň, muži A ) s časem 31:35, 2. místo vybojoval Vlastimil Flegl (Vrchlabí, muži A ) s časem 32:04 a pro 3. místo si doběhl Marek Černohorský (KČP Josefův Důl, junior ) s časem 32:27. Odvážlivci, kterým stačily síly, si následující nedělní dopoledne (14. 4.) ještě vyběhli na Studenec v rámci Ceny města Chřibská. Trať dlouhou 6,1 km s převýšením 397 m ovládla v ženské kategorii opět Iva Milesová, v mužích pak Petr Nechvíl. Fotbalové kluby uzavřely dohodu Fotbalové kluby Jiřetína, H. Podluží, Rybniště a Chřibské uzavřely dohodu týkající se způsobu vzájemného uvolňování hráčů do sousedních klubů na hostování nebo přestup. Cílem bylo zjednodušení těchto výměn včetně stanovení reálné výše finančních úhrad. Dohoda stanoví, za kolik bude hráč uvolněn bez toho, že by druhá strana měla zásadní problém s výší této platby. Rivalita je někdy zapotřebí, ale vše s rozumem, a kde brát, když jsou pokladny oddílů na dně a hráčů stále ubývá. Součástí dohody je i podpora mládežnické kopané. Kluby se zavázaly finančně podpořit (podle počtu hráčů) ty oddíly v obcích, které budou mít v soutěži mládežnické družstvo. V posledním odstavci je též nabídka učiněná jiřetínskými fotbalisty všem zbývajícím signatářům dohody. Ta se týká bezplatného využívání plochy malého hřiště kopané (44x22 m) s trávníkem III. generace k tréninkům po celý rok hlavně v zimním období (trávník je pravidelně odklízen) nebo v případě dlouhotrvajícího špatného počasí i v období mimo zimu. Této nabídky doposud využily oddíly z H. Podluží a Rybniště. J. Zoser, starosta Poděkování sponzorům: Pivovar KOCOUR Varnsdorf s.r.o., SATES s.r.o., Rudolf Synek, IC Jiřetín pod Jedlovou, IC Varnsdorf, KOVOVÝ- ROBA Jiří Kraus (Dolní Podluží), ŘEZNICTVÍ / UZENÁŘSTVÍ Miroslav Vohnout (Varnsdorf), MĚS- TO RUMBURK, RESTAURACE / HOTEL JEDLOVÁ HORA, SPOR- TOVNÍ AREÁL JEDLOVÁ, Cukrárna MERLIN (Jiřetín pod Jedlovou), TJ Slovan Jiřetín pod Jedlovou, SA- MAT, spol. s r.o., Ing. Karel Vojta. Vážíme si všech, kteří nás organizačně podpořili, kteří závodili, kteří fandili a kteří nezapomněli! Jedlovský běh je především uctivou vzpomínkou a oslavou velkého sportovce, nejdražšího tatínka a milujícího manžela. Doufáme, že se v příštím roce sejdeme opět v hojném počtu! Jana Krupková s dětmi Turnaj ve stolním tenisu Dne byl v Horním Podluží v nové herně stolního tenisu sehrán další turnaj tentokrát velikonoční. Přesto, že byla provedena propagace, zúčastnilo se menší množství hráčů, než jsme očekávali. Po 21 utkáních bylo určeno pořadí na místě: Středa, Kotera, Kolda, Devátý, Chládek, Hozman, Drátovník. Správce herny pan Friš se postaral o občerstvení a ceny pro hráče. Závěrem bychom chtěli upozornit, že je možné zúčastnit se na trénincích, jak mladých, tak i starších zájemců o tento sport. Přijďte mezi nás! Rejzl UZÁVĚRKA příštího čísla je v úterý a vyjde ve středu PERMONÍK měsíčník pro občany a chalupáře Jiřetína pod Jedlovou, Dolního Podluží a Horního Pod lu ží vydávají OÚ Jiřetín p. J., tel , , OÚ Dolní Podlu ží, tel , OÚ Horní Podluží, tel , reg. OÚ Děčín č. 24/93 inzerci přijímá p. Kapráliková (OÚ Jiřetín p/j), tel příspěvky čte ná řů, jejichž obsah nemusí být totožný s názory a stanovisky redakce, při jí ma jí OÚ grafická úprava a sazba Jiří Stejskal, tel , ristejskal.cz tisk SOŠmgp Rumburk náklad 1050 ks vychází první (příp. druhou) středu v měsíci

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU 1/2006 SLOVO NEJEN PRO STAROSTU Začátek roku 2006 Opožděně, ale přece. S ohledem na termín vydání letošního prvního čísla Podhoranu přicházím s pozdním, ale o to upřímnějším přáním pevného zdraví, spokojenosti

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 Předsedkyně Parlamentu ČR Miroslava Němcová a starosta města Jaroslav Král po ukončení slavnostního aktu přestřižení pásky a otevření

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014 Číměřský zpravodaj 4. ročník 2014 Vážení spoluobčané, v tomto období každý z nás bilancuje rok předcházející, ve kterém se nám naše plány a předsevzetí splnit podařily nebo nepodařily, a samozřejmě si

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít Roèník XVIII. ČERVEN 2012 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZUŠ PŘEŠTICE str. 4 DĚTSKÉ ODPOLEDNE NA ZASTÁVCE str. 6

Více

BESEDNÍK. Koncerty Janáčkova máje se v našem chrámu sv. Bartoloměje staly krásnou tradicí. Letošní koncert, který se

BESEDNÍK. Koncerty Janáčkova máje se v našem chrámu sv. Bartoloměje staly krásnou tradicí. Letošní koncert, který se BESEDNÍK Zpravodaj města Kravaře www.kravare.cz ČERVEN 2012 ČÍSLO 195 LISTUJEME: Beseda s Annou Malchárkovou str. 8 LISTUJEME: Školní akademie str. 13 LISTUJEME: Divadelní představení str. 20 Janáčkův

Více

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 7 ročník: 33 cena: 10 Kč 8. července 2009 V tomto čísle najdete: Rozpočtový výhled str. 6 ZŠ, MŠ str. 8 12 MO ČRS 1919 2009 str. 20 21 Sport str. 28 32 Carborundum Electrite a.s.

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Nové vedení NP Šumava má mezinárodní podporu

Nové vedení NP Šumava má mezinárodní podporu Informace pro obyvatele Kašperských Hor Ročník 8 2/2011 Nové vedení NP Šumava má mezinárodní podporu Zástupci šumavských bavorských a hornorakouských spolků požadují zelenou a otevřenou Šumavu Společné

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu Z P R A V O D A J M Ě S T A 10. února 2010 ČÍSLO 3 ROČNÍK XI ZDARMA Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva Údržba mikulovských chodníků a silnic se v letošní zimě nedá označit za ideální.

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ V MYŠENCI

NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ V MYŠENCI ROČNÍK XX číslo 5 květen 2012 18 Kč NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ V MYŠENCI RADA MĚSTA ZASEDALA VYBRÁNO Z USNESENÍ RADY MĚSTA KONANÉ DNE 11. DUBNA 2012... souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem

Více

Úvodní slovo starosty města

Úvodní slovo starosty města Ročník 22 (32) Blatná 28. ledna 2011 Číslo 1 / strana 1 Čtrnáctideník Cena 7,- Kč Úvodní slovo starosty města Zastupitelstvo města Blatná na svém zasedání 20. 12. 2010 schválilo rozpočet města pro rok

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 26 březen 2015 (264) náklad 1670 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk nad Vltavou, Loučovice, Přední

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

Srdce pro Matýska (str. 19) www.astorieas.cz. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s.

Srdce pro Matýska (str. 19) www.astorieas.cz. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s. www.astorieas.cz Zpravodaj MŠ a ZŠ Brozany nad Ohří Srdce pro Matýska (str. 19) 1 5 6 8-9 10-11 14 18 20 21 22-23 STALO

Více