NOVINY PRO OBČANY A CHALUPÁŘE DOLNÍHO PODLUŽÍ, JIŘETÍNA POD JEDLOVOU A HORNÍHO PODLUŽÍ KVĚTEN 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINY PRO OBČANY A CHALUPÁŘE DOLNÍHO PODLUŽÍ, JIŘETÍNA POD JEDLOVOU A HORNÍHO PODLUŽÍ KVĚTEN 2013"

Transkript

1 Dolní Podluží Ú S T E C K Ý K R A J Jiřetín pod Jedlovou Horní Podluží PER MO NÍK Založen 1993 NOVINY PRO OBČANY A CHALUPÁŘE DOLNÍHO PODLUŽÍ, JIŘETÍNA POD JEDLOVOU A HORNÍHO PODLUŽÍ Číslo 242 ročník XXI Tolštejnské slavnosti června 2013 OZNÁMENÍ Ordinace MUDr. L. Martinkové bude uzavřena ve čtvrtek a ve dnech OÚ JIŘETÍN P/J OZNÁMENÍ Od jsou v prodeji na Obecním úřadu v Jiřetíně pod Jedlovou známky na vývoz směsného odpadu na období od do svoz nádoba cena 1x týdně 120 l Kč 1x za 14 dní 120 l 650 Kč 1x za 14 dní 80 l 440 Kč SVOZ tříděného odpadu Dolnopodlužské pálení čarodějnice DOLNÍ PODLUŽÍ V úterý 30. dubna jsme již v pořadí po sedmé tradičně pořádali pálení čarodějnice a přivítání tak dlouho očekávaného jara. Nebyl tak slunný den jako v loňském roce, ale i přes pošmourné počasí se sešlo více jak čtyřicet dětí. Někteří přišli v masce čarodějnice a pod vedením hlavních čarodějnic Pavly a Hanky se všechny děti nedočkavě připravovaly na začátek soutěží. Opět jsme pro ně připravili různé oblíbené hry o ceny, které jsou mezi dětmi tak žádané. Jako vždy dominovala střelba ze vzduchovky, která je oblíbená i mezi holčičkami bez rozdílu věku. Také ostatní zápolení si ti malí užívali se zápalem a nadšením. V průběhu odpoledne začalo sice drobně pršet, ale dětem to pramálo vadilo. Někteří dospělí se uchýlili do stanu, který byl pro tyto účely připraven. Po zapálení ohně s čarodějnicí jsme dětem rozdali buřty k opékání a blížil se pomalu závěr odpoledne. Začalo se pomalu stmívat a některé děti se odebraly spokojené domů, i když se většině z nich do postýlek moc nechtělo. Opět jsme se při hodnocení shodli, že i tentokrát se celá zábava vydařila a KVĚTEN 2013 Ani chladné a deštivé počasí neodradilo jiřetínské děti od tradičního setkání při pálení čarodějnic děti byly spokojené. To byl a vždy je náš hlavní cíl, kterému věnujeme svůj čas. V průběhu odpoledne jsme také obrželi od přítomných dospělých finanční částku, kterou příště investujeme do naší další akce. Moc všem za věnované peníze děkujeme. Náš dík patří také panu starostovi za zapůjčení stanu, stolů a obstarání mobilního WC, pánům Vohnoutovi a Žídkovi za opětovné darování buřtů, panu Kuzmovi za občerstvení, našim hasičům za umytí hřiště, paní Matějíkové, která děti vozila na koni, a všem kteří přinesli něco dobrého na zub. Také paní Ehrenbergerové z Mimoně, která nám dospělým nabízela horkou medovinu, což bylo vzhledem k počasí příjemné pro zahřátí. Slíbila svou účast i na příští akci, kde dětem ukáže výrobu svíček z včelího vosku za jejich účasti a pomoci. Hlavně však musím poděkovat dětem, že neváhaly a i přes špatné počasí se přišly pobavit a potěšit nás, kteří jsme celé odpoledne připravili. Tím mám na mysli partu lidí kolem Osadního výboru Dolní Podluží a děvčata z Českého červeného kříže Dolní Podluží. Pavel Mensa, Osadní výbor D. Podluží Mgr.Jana Krupková, ČČK Dolní Podluží Cena dotovaná 4 Kč SDRUŽENÍ NA ZÁCHRANU KOSTELA SV. KATEŘINY foto Josef Zoser Učitelé a žáci Základní školy v Dolním Podluží zvou všechny maminky na oslavu DNE MATEK, která se koná v pátek od 16 hodin v kině LUŽ v Dolním Podluží. Oslavu s vystoupením žáků a pohoštěním připravují obec Dolní Podluží, základní škola a ČČK. V březnu roku 2012 byly ukončeny stavební práce na rekonstrukci krovu kostela v oblasti presbytáře. Ve druhé polovině roku 2013 by měly stavební práce pokračovat v hlavní lodi kostela. S ohledem na další možnosti získání finančních prostředků bychom chtěli postupně dokončit celkovou rekonstrukci krovu hlavní lodi tak, aby objekt mohl být zase zpřístupněn veřejnosti. Momentální problém, se kterým nyní bojujeme, je nadměrná vlhkost objektu, která se nepříjemně podílí na napadení dřevěných prvků hnilobou. Se zástupci památkové péče byla projednána možnost instalace vchodové mříže, která by jednak umožnila odvětrávání objektu, ale také by umožnila mnohým návštěvníkům obce nahlédnout od prostorů kostela. Na instalaci vchodové mříže nyní sháníme finanční prostředky. V případě zájmu o finanční podporu tohoto projektu prosím využijte níže uvedené kontakty. Za jakoukoliv formu podpory předem děkujeme. Karel Bezchleba, předseda sdružení Tel OMLUVA V článku Na Střelnici ve Varnsdorfu bylo veselo v minulém Permoníku chyběly tito tři sponzoři Batlička Vladimír Turnov, Products of world s.r.o. Praha, Naděžda Secká Jiřetín pod Jedlovou, kterým se tímto omlouváme.

2 2 PERMONÍK Květen 2013 Novinky v placení daně z nemovitostí S posledním květnovým dnem končí i lhůta pro zaplacení daně z nemovitostí. Finanční správa ČR proto již tradičně rozesílá všem majitelům nemovitostí poštovní složenky s informacemi k placení této daně. Lhůta pro placení daně z nemovitostí končí v pátek 31. května Nepřesáhne-li výše daně z nemovitostí částku 5000 korun, je celá daň splatná najednou. Nejpohodlnějším způsobem placení daně je bezhotovostní převod částky na bankovní účet finančního úřadu nebo platba daně poštovní složenkou na kterékoliv poště. Složenky s potřebnými informacemi jsou Finanční správou ČR expedovány tak, aby byly občanům doručeny postupně v průběhu dubna a května, nejpozději však týden před koncem lhůty pro placení daně. Finanční správa ČR upozorňuje, že proti roku 2012 došlo ve správě nemovitostí k řadě změn, především ke změně čísel bankovních účtů pro placení daně, proto je vhodné všem informacím na složence i její alonži věnovat patřičnou pozornost. Na každé složence je uveden název a číslo bankovního účtu místně příslušného finančního úřadu, kterému je nutno daň zaplatit. Na alonži složenky (nikoliv na složence samotné) je uvedena celková výše daně z nemovitostí na rok 2013 splatná příslušnému finančnímu úřadu, který má krajskou působnost. Daň z nemovitostí je sloučena do jedné částky za všechny nemovitosti poplatníka, které se nachází na území příslušného kraje. Novým údajem na alonži složenky je také název a adresa spravujícího územního pracoviště finančního úřadu, kde má poplatník od roku 2013 uložen svůj daňový spis k dani z nemovitostí, a jehož MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 TEL: ČNB Praha 1 IČ: č.ú / Jako příslušný úřad Vám v souladu s 10c odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, zasíláme oznámení koncepce Program rozvoje Ústeckého kraje (dále též jen oznámení koncepce ) zpracované podle přílohy č. 7 cit. zákona a sdělujeme Vám, že tato koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení podle 10d zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Dotčené územní samosprávné prostřednictvím komunikuje s finančním úřadem. Má-li poplatník nemovitosti, které se nachází v ČR na území dvou nebo více krajů (tj. v obvodech místní působnosti dvou nebo více finančních úřadů), obdrží od finanční správy jednu obálku a v ní budou vloženy složenky pro placení daně za všechny příslušné finanční úřady. Poplatníkům daně z nemovitostí, u nichž na zdaňovací období roku 2013 došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání, sděluje místně příslušný finanční úřad novou výši daně nejčastěji hromadným předpisným seznamem, který je k nahlédnutí na všech územních pracovištích příslušného finančního úřadu. Finanční úřad vydává jeden hromadný předpisný seznam na daň z nemovitostí za celý obvod své územní působnosti, tj. za příslušný kraj. Hromadné předpisné seznamy zpřístupní všechny finanční úřady k nahlédnutí v průběhu měsíce května Informace o době, kdy lze do hromadného předpisného seznamu nahlédnout, zveřejní jednotlivé finanční úřady veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí po dobu nejméně 30 dnů na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vyhlášky finančních úřadů o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu budou zveřejněny také na úředních deskách obcí v příslušném kraji. Podrobnější informace jsou uvedeny v informačních letácích k hromadným předpisným seznamům a k rozesílání složenek. Čísla bankovních účtů pro placení daně z nemovitostí FÚ pro hlavní město Prahu /0710 FÚ pro Středočeský kraj /0710 FÚ pro Jihočeský kraj /0710 Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci Program rozvoje Ústeckého kraje celky žádáme ve smyslu 16 odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí neprodleně o zveřejnění informace o oznámení koncepce a o tom, kdy a kde je možné do oznámení koncepce nahlížet na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (v místním tisku, rozhlase, zpráva ČTK apod.) současně s upozorněním, že každý může Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce kraje. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů, ale doporučujeme prodloužit lhůtu pro zveřejnění o dalších 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s 16 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení informace. Vyrozumění je možno zaslat elektronicky na ovou adresu: Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady ve smyslu 10c odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí o zaslání písemného vyjádření k oznámení koncepce Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, a to nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění oznámení koncepce podle 16 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Současně žádáme, aby vyjádření obsahovalo i doporučení: FÚ pro Plzeňský kraj /0710 FÚpro Karlovarský kraj /0710 FÚ pro Ústecký kraj /0710 FÚ pro Liberecký kraj /0710 FÚ pro Královéhradecký kraj /0710 FÚ pro Pardubický kraj /0710 FÚ pro Kraj Vysočina /0710 FÚ pro Jihomoravský kraj /0710 FÚ pro Olomoucký kraj /0710 FÚpro Moravskoslezský kraj /0710 FÚ pro Zlínský kraj /0710 V Praze dne 25. dubna 2013 Ing. Petra Homolová ředitelka odboru komunikace a mezinárodních vztahů GFŘ Praha, tisková mluvčí Dále Vás informujeme, že HPS (hromadný předpisný seznam) bude zpřístupněn k nahlédnutí na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Ústecký kraj. Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Rumburku umožní nahlédnout do HPS v kancelářích č. 104, Jana Milerová, referent odd. majetkových daní, oceň. a ost. agend č. 103, Michaela Schejbalová, referent odd. majetkových daní, oceň. a ost. agend č. 204, Ing. Miroslava Šolcová, vedoucí odd. majetkových daní, oceň. a ost. agend ode dne do dne ve dnech Pondělí od 8.00 do hodin Úterý od 8.00 do hodin Středa od 8.00 do hodin Čtvrtek od 8.00 do hodin Pátek od 8.00 do hodin Informace o oznámení změny koncepce Programu rozvoje Ústeckého kraje Na které aspekty zpracovávané a posuzované koncepce, složky životního prostředí, vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví by se mělo vyhodnocení zejména zaměřit. 2. Zda přicházejí v úvahu varianty (alternativy) dosažení cílů koncepce lišící se svými vlivy na životní prostředí, které by měly být předmětem vyhodnocení a posouzení. Orgány ochrany přírody, které k uvedené koncepci vydaly stanoviska podle 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, podle nichž nelze vyloučit významné vlivy této koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, žádáme, aby v případě, že jsou si vědomy konkrétních vlivů na předměty ochrany konkrétních evropsky významných lokalit a ptačích oblastí nebo je předpokládají, tyto vlivy specifikovaly. dokončení na další straně

3 Květen 2013 PERMONÍK 3 Pokud nadále nelze vyloučit významné negativní vlivy, mělo by být ve vyjádření uvedeno zejména následující: 1. Návrh na případné zpracování variant (např. jejich negativní či pozitivní vymezení, tj. navrhnout, jaké limity nebo území by neměla realizace koncepce překročit nebo naopak, jak by měla realizace lokalitě prospět). 2. Další požadavky na proces z hlediska vyhodnocení vlivů na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (bližší požadavky na obsah a rozsah posouzení, resp. upozornění, co by nemělo být opomenuto vzhledem ke konkrétní lokalitě). Do oznámení koncepce lze také nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách prehled.php pod kódem koncepce MZP147K. Pozn. Tento dopis v písemné podobě obdrží dotčený kraj, dotčené obce s rozšířenou působností a dotčené správní úřady. Ostatní dotčené obce obdrží tento dopis prostřednictvím u. Oznámení koncepce obdrží dotčený kraj, dotčené obce s rozšířenou působností a dotčené správní úřady. Ostatní dotčené obce se mohou s návrhem koncepce seznámit prostřednictvím internetu nebo v prostorách obce s rozšířenou působností. Pro dotčené odbory MŽP je oznámení koncepce k dispozici na MŽP, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, kancelář č. 703, Vršovická 65, , Praha 10. Ing. Jaroslava HONOVÁ vrchní ředitelka sekce technické ochrany životního prostředí, pověřena řízením odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence v z. Ing. Bc. Jan MARŠÁK, Ph.D., v. r. zástupce ředitelky odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence UPOZORNĚNÍ: Každý občan může Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce nejpozději do na adresu: Ministerstvo životního prostředí Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Vršovická PRAHA 10 Více informací k řízení naleznete v Informačním systému SEA na adrese: detail/sea_mzp147k Pomůžeme vám v péči o vaše blízké Pečujete o blízkou osobu a potřebujete zastoupit? Posláním odlehčovací služby je podpořit osobu se sníženou soběstačností v činnostech, souvisejících s péčí o vlastní osobu v jejím domácím prostředí a zároveň zastoupit pečující osobu po dobu, kterou potřebuje k odpočinku, a tím jí odlehčit. Tým vyškolených asistentek Vám nabízí pomoc v těchto základních činnostech: pomoc při zvládání sebeobsluhy pomoc při zajištění stravy či přípravě stravy zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, jako je doprovod k lékaři, na zájmové či volnočasové aktivity, či další aktivity, podporující sociální začleňování osob pomoc při uplatňování práv, zájmů, či obstarávání osobních záležitostí aktivizační činnosti, jako je nácvik či upevňování motorických, POZVÁNKA psychických a sociálních schopností a dovedností podpora při zajištění chodu domácnosti komunikace, hry, četba možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek, jako jsou chodítka, sedačky či křesla do sprchy, stolek k lůžku apod. Službu poskytujeme ve Vámi vymezeném čase a dle individuálních požadavků v celém Šluknovském výběžku. Lze si ji sjednat jednorázově i dlouhodobě. Cena služby je 100 Kč/hod, včetně cestovních nákladů. Výhodou hodinové sazby je, že si ve stanovené době můžete zvolit jednu či více ze základních činností v péči o Vaši blízkou osobu, tuto službu tedy lze hradit i z příspěvku na péči. Službu si lze objednat na tel. čísle nebo prostřednictvím u: krasnalipa.cz Za Kostku Krásná Lípa p. o. Vlaďka Vítková Srdečně Vás zveme na další setkání podnikatelů a živnostníků ve Druhé podnikatelské kavárně, a to v pondělí 13. května 2013 od 18 hodin. Setkání se uskuteční v Restauraci Střelnice ve Varnsdorfu. Organizátorem je internetový portál Vylep info ve spolupráci s MAS Šluknovsko. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA VZPOMÍNÁME Dne 24. května 2013 uplyne rok od úmrtí paní Františky DOUBKOVÉ Vzpomíná celá rodina Seniorská akademie Občanské sdružení CESTA SPOLU pořádá za finanční podpory Ústeckého kraje a ve spolupráci s KOSTKOU Krásná Lípa p. o. SENIORSKOU AKADEMII. Jedná se o soubor vzdělávacích přednášek v oblasti sebeobrany seniorů, finanční gramotnosti a zdravého životního stylu. Odborní lektoři Vás naučí, jak se bránit napadení doma i na ulici, jak správně využívat finanční produkty, jak nenaletět prodejcům s nekalými praktikami, jak poznat kvalitní potraviny, čeho se vyvarovat při nákupu akčního zboží a mnoho jiných praktických dovedností, které Vám usnadní a zpříjemní život. Přednášky budou probíhat ve dnech 14., 21. a 28. května v Komunitním centru Kostka, Masarykova č. 1094/4 v Krásné Lípě. Zájemci se mohou přihlásit osobně v kanceláři Komunitního centra, telefonicky na č , nebo elektronicky na adrese do Počet účastníků je omezen. 1. téma Finanční gramotnost a prevence finančních podvodů. Termín od 9 do 12 hod. 2. téma Prevence kriminality a základy sebeobrany. Termín od 9 do 12 hod. 3. téma Zdravý životní styl a správné stravovací návyky. Termín od 9 do 12 hod. V průběhu kurzu dostanou účastníci občerstvení zdarma, po skončení každé lekce bude možnost diskutovat s odborníkem na danou problematiku. Na konci akademie obdrží každý účastník osvědčení o jejím absolvování. Vít Weber, předseda sdružení Hana Volfová, ředitelka organizace

4 4 PERMONÍK Květen 2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLNÍ PODLUŽÍ Projektový den Člověk a jeho zdraví V pátek 1. března proběhl na II. stupni naší školy další projektový den. Tentokrát byl na téma Člověka jeho zdraví. Pro žáky byla připravena stanoviště, kde si mohli vyzkoušet vlastní přípravu zdravé stravy, přiučit se záchraně lidského života, protáhnout své tělo nebo si nanečisto vyzkoušet, zda by obstáli při závěrečných testech z teorie a znalosti pravidel silničního provozu. Nutno ocenit nápaditost dětí při přípravě zdravé stravy. Někteří žáci prokázali, že ne nadarmo se říká jídlo chutná i očima. Zeleninové, těstovinové i ovocné saláty, které jsme my kantoři měli možnost ochutnat, byly velmi povedené a chutné. Málo kdo z nás by věřil, že některé výtvory nepřipravoval profesionální kuchař. Na stanovišti první pomoci si zase žáci mohli připomenout zásady při zajišťování záchrany lidského života. Zde jim nejdříve své záchranářské dovednosti ukázali účastníci kroužku Mladý zdravotník a pak pod vedením mladých zdravotníků si žáci mohli vyzkoušet například nepřímou masáž srdce na figuríně nebo ošetření popáleniny. V tělocvičně byli žáci seznámeni s dechovými a uvolňovacími cviky, které jim mohou pomoci při bolestech zad, svalů i kloubů. Cvičení bylo doplněno pomalou relaxační hudbou a cvičící tak mohli na chvíli zapomenout na běžné starosti a shon. U testování znalostí silničního provozu by zatím žádný z absolventů nezískal řidičské oprávnění, ale z výsledků testování je zřejmé, že žáci z vyšších ročníků již jisté povědomí o pravidlech silničního provozu mají, což lze vnímat jako pozitivní fakt. Text a foto Mgr. Pavel Zoser Pěvecká soutěž Skřivánek V březnu tradičně probíhá na I. stupni pěvecká soutěž Skřivánek. Připravují ji paní učitelky I. Pecherová a M. Hobzová. Letos se soutěž konala 13. března. Zázemí pro nás ochotně připravila paní vychovatelka Kuklová ve svém oddělení školní družiny. Děti, které družinu navštěvují, nám dělaly pozorné publikum. Do soutěže se přihlásilo 19 žáků, ale 2 z nich onemocněli. Potěšující je, že se chtějí zapojit i žákyně II. stupně, stejně jako loni to byly dívky Bára Mannová a Nikola Burešová. Všichni soutěžící si připravili píseň, kterou mají rádi, a tak jsme vyslechli písně lidové, např. Pod naším okýnkem, Kdybys měla, má panenko aj., ale i písně umělé. Na mnohých soutěžících byla patrná tréma, ale všem publikum vydatně tleskalo. Protože soutěžících nebývá mnoho, jistě si všichni zaslouží být jmenováni v pořadí, na kterém se umístili: TŘÍDA 1. místo 2. místo 3. místo 1. David Mann Eva Koutová Jakub Veroněk 2. Eliška Rigová Anna Ryšavá Vendula Braunsteinová Vojtěch Hermann 3. Eliška Maršálová Kateřina Bannertová Josef Thieme 4. Alexandra Ivanová Žákyně II. st. Nikola Burešová Barbora Mannová Adéla Grösserová Tereza Hlaváčiková Karolína Hroníková Všichni soutěžící dostali drobné odměny. Na závěr jsme si ještě společně zazpívali. Text Mgr. Hobzová, foto Mgr. Škvrnová Prázdninové bruslení v Rumburku Hned první den velikonočních prázdnin jsme s chlapci z 9. třídy trávili v duchu sportovním. Využili jsme poslední možnost zabruslit si na zimním stadionu v Rumburku, neboť provoz tohoto sportovního zařízení není celoroční. Překvapením pro nás bylo, že v dopoledních hodinách byl stadion skoro prázdný. Jen několik málo nadšenců nejspíš ještě zkoušelo své vánoční dárky v podobě ledních bruslí či chráničů na inline brusle. Když i tito návštěvníci své bruslařské umění ukončili, nebránilo nám už nic v tom, abychom si mohli zahrát hokej. Na ten jsme se totiž těšili nejvíce. Batožina posloužila pro vymezení branek a celá plocha byla už jen naše. Na výsledku skóre příliš nezáleželo. Důležité bylo, že jsme si mohli pořádně zabruslit s hokejkou v ruce, vyzkoušet přihrávky a radovat se z úspěšného zakončení do provizorní branky. Kromě hokeje jsme si mohli také poměřit síly v rychlobruslařském závodě jednotlivců. Závod se jel na dva okruhy. Nejlepším jezdcem z nás byl Vašek Slánský a hned v závěsu za ním Filip Bužík. Z Rumburku nás pak ochotně odvezla paní Kudlová, které bychom chtěli touto cestou poděkovat. Pavel Zoser Přijímací zkoušky V minulém týdnu proběhly přijímací zkoušky na osmileté Gymnázium ve Varnsdorfu. Z naší páté třídy se zkoušek zúčastnily tři žákyně, byly to Ivona Hoření, Šárka Kabeláčová a Marie Frančová (na fotografii). Poslední jmenovaná žákyně nám udělala velikou radost, neboť měla nejlepší výsledky z 63 přihlášených žáků. Trojlístku přejeme hodně úspěchů v dalším studiu. Text Mgr. Hobzová, foto Mgr. Sošková

5 Květen 2013 PERMONÍK 5 ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLNÍ PODLUŽÍ Velikonoční odpoledne V úterý 26. března 2013 se konalo Velikonoční odpoledne. Tato akce má navodit velikonoční atmosféru, zve každoročně rodiče, ale i další návštěvníky na vystoupení žáků, dílničky a prodej velikonočních pokrmů. Nejinak tomu bylo i letos. V krásně velikonočně vyzdobené tělocvičně, za což patří dík paní učitelce Hofmanové a žákyním 6. a 7. třídy, se odpoledne sešlo okolo 140 diváků. Úvodem celého odpoledne bylo vystoupení žáků. Slyšeli jsme dvě skupinky flétnistů pod vedením Mgr. Jany Horákové. Svá pásma písní a drobných tanečků předvedli žáci z 1. a 2. skupiny hudebně pohybové výchovy. S těmi nacvičuje Mgr. Hobzová. Výuku kytary navštěvuje již velmi početná skupina žáků, nadšeně a trpělivě je vedou Mgr. Iva Pecherová a pan Martin Kulhavý. Kytaristé jsou rozděleni do tří skupin podle pokročilosti hry, na vystoupení sklidili ale všichni, i začátečníci, velký potlesk. Zajímavým vystoupením byla tzv. Rytmická improvizace Báry Matějkové. Na závěr vystoupení zazněla v podání kytaristů a mnoha žáků i dospělých píseň Ššš, která byla blahopřáním naší bývalé paní učitelce Evě Pietschové k významnému životnímu jubileu. Ředitel školy Mgr. Fetr jí také za všechny popřál a předal kytici. Po vystoupení pokračovala další zábava. Mnohé děti přilákalo zdobení voňavých perníčků, pletení pomlázek a výroba papírových zajíčků. Děti i dospělí si vyzkoušeli zdobení vajec vyvrtáváním a malováním voskem, lákavá byla i dílna, kde jste si mohli vyrobit náušnice z hezkých korálků. Přitažlivou součástí Velikonočního odpoledne je tombola, kterou pořádá paní Markéta Čapková s přáteli. Všechny lístky do tomboly byly vyprodány. Paní Čapková se zároveň stará o občerstvení, plno bylo v její kavárničce, kde se nabízela káva, čaj, výborné mazance, jidáše a chlebíčky s jarní pomazánkou. Nechyběl ani prodej hotových výrobků, krásně nazdobené perníky z rukou Mgr. Soškové, velikonoční ozdoby, košíčky s malovanými vejci, které vyráběli žáci školy se svými učiteli. Čilý ruch utichl až před šestou hodinou večerní, kdy odcházeli poslední hosté. Všem děkujeme za návštěvu školy a doufáme, že zde strávili příjemné odpoledne. Poděkování patří také všem učitelům a přátelům, kteří se na přípravě i průběhu odpoledne podíleli. Text Mgr. Hobzová, foto Mgr. Sošková Projektový den Den Země Den Země jsme na I. stupni oslavili ve středu 24. dubna na svátek sv. Jiří. Žáci se vystřídali na pěti různých stanovištích, která byla věnována těmto tématům: les a zpracování dřeva, voda a pokusy s ní, lidská obydlí a třídění odpadu, více odpočinková byla tělovýchovná dílna se soutěžemi a hudební dílna, ve které se zpívaly písničky o přírodě. Žáci plnili na každém stanovišti úkoly, které byly odstupňovány podle věku, vyplňovali pracovní listy, hádali hádanky, luštili kvízy. Všichni byli plně zaměstnáni, a tak celé dopoledne velmi rychle uteklo. Text Mgr. Hobzová, foto Mgr. Sošková Minulost a současnost Prahy V pátek brzy ráno se naši čtvrťáci a páťáci vydali do Prahy na další ze série projektových dnů. Tentokrát se zaměřením na historii a současnost Prahy. Na Vyšehradě si prošli nejstarší místa, kde se tvořily dějiny našeho státu. Procházka po hradbách s nádherným výhledem na hlavní město zalitým sluncem nadchla všechny. Velký zájem byl o místo, odkud skákal Horymír se Šemíkem, i když vrtalo všem hlavou, jak to oba zvládli. Také Čertovy kameny jsou opředeny velkým tajemstvím. Na Slavíně jsme si všichni připomněli slavné osobnosti naší kultury a vědy. Nezapomenutelným zážitkem byla návštěva letiště na Ruzyni. Ujal se nás průvodce, s nímž jsme prošli bezpečnostní kontrolou a absolvovali pak celou prohlídku obrovského areálu letiště. Zblízka jsme viděli několik startujících a přistávajících letadel, speciální požární stanici a veškeré vybavení nutné k provozu letiště. Text a foto Mgr. Sošková Dvoustranu připravila Mgr. M. Hobzová

6 6 PERMONÍK Květen 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA PODLUŽÁNEK DOLNÍ PODLUŽÍ Hrací den Do Neugersdorfu jsme se vydali si pohrát se svými kamarády. Rozdělili jsme se do skupinek a mohli si užít tělocvičnu (balónkový bazén, chůdy, boxovací pytel ), pracovní výchovu (šroubování, vrtání a řezání do itongu) a hry ve dvou třídách (výroba zajíčka a kreativní stavebnice). Pochutnali jsme si na pohoštění financovaném z projektu Společná budoucnost 5 a pohráli si na zahradě na dopravním hřišti. Těšíme se na další společnou akci. 3D kino Pan Vojta nás pozval spolu se základní školou na animované 3D představení Rio pohádka byla o exotickém papouškovi Blu a jeho papoušici Perle, kteří jsou uneseni obchodníky se zvířaty. Dětem se moc líbila. Děkujeme za pozvání. Ptačí sněm Paní Čemusová nás navštívila s divadelním představením Ptačí sněm, při kterém se děti seznámily s jednotlivými druhy členů ptačí říše, společně si zazpívaly, zahrály si na jednoduché rytmické nástroje a zábavnou formou si osvojily základní hudební pojmy notová osnova, houslový klíč, nota celá, půlová, čtvrťová a osminová, dirigent Plavecký výcvik Zahájili jsme plavecký výcvik ve varnsdorfském bazénu, první hodinu jsme si řekli pravidla výuky, učili se bublat do vody a užili si spoustu zábavy s vodními hračkami. Každé úterý se budeme až do června těšit na paní lektorku a společné vodní radovánky. Hasiči Dolní Podluží Požádali jsme místní hasičský sbor, aby nám k tématu Dopravní výchova bezpečnost na silnici předvedl zbrojnici a vybavení. Pan Jan Rozsypal nám ukázal hasičské auto, vybavení, masky, hasící a vyprošťovací techniku.všem se prožitkové dopoledne moc líbilo a děkujeme tímto hasičům z Dolního Podluží a hlavně panu Rozsypalovi za milý přístup k dětem. Čarodějnice Kamarády z německé partnerské školky jsme pozvali k nám na oslavy svátku čarodějnic. Připravili jsme si pro ně výrobu čarodějného klobouku, společně jsme vytvořili dvě čarodějnice pro každou školku jednu, kterou jsme neupálili, ale vystavíme si ji. Pohráli jsme si ve školce a převlékli jsme se do kostýmů. Paní učitelky nám namalovaly na obličej pavouky, pavučiny a netopýry. Od opékání nás neodradil ani slabý déšť, a tak jsme si k obědu pochutnali na pečených vuřtech a toustech pečených na ohýnku. Odpoledne jsme se s kamarády rozloučili a budeme se těšit zase příště. Text a foto kolektiv MŠ Příbramská halovka I přes nepříznivé počasí jsme se vydali na halovou soutěž do Příbrami na poslední soutěž letošní halové sezóny. Varnsdorfská letka ve složení Jindra Štrubinský, Míra Navrátil a naše nejmladší halová naděje bratři Roman a Milan Piankovi. Příjemná atmosféra, dobrá organizace soutěže, teplá hala a ty dobroty, co na nás čekaly ve formě občerstvení. A jak jsme dopadli? V kategorii RCEA bylo celkem 13 soutěžících: 1. Miloš Zavadil, Třebíč 2000 b. 2. Ondřej Pekárek, Příbram 1865 b. 3. Jan Sefrna, Příbram 1804 b. 4. Radim Štěrba, Třebíč 1791 b. 5. Jindřich Štrubinský, Varnsdorf 1667 b. 6. Míra Navrátil, Varnsdorf 1447 b. 7. Aneta Boušková, Týnec nad Sázavou 1429 b. 8. Roman Pianka, Varnsdorf 1417 b. 9. Milan Pianka, Varnsdorf 1382 b. 10. Jiří Potenský, Praha VI 1293 b. 11. Miloslav Malásek, Praha VI 1243 b. 12. Petr Hrubeš, Dobříš 1169 b. 13. Zbyněk Nádeník, Příbram 766 b. J. Štrubinský ml. POHOTOVOST ZUBNÍHO LÉKAŘE Datum Stomatolog Telefon MUDr. Jůdová Jana, Riegrova 773/72, Děčín II MUDr. Sudová Olga, Fügnerova 600/12, Děčín I MUDr. Pojtingerová Hana, Divišova 140/10, Děčín IV MUDr. Hanzlíková Václava, U Plovárny 1190/14, Děčín I MUDr. Bolfíková Renata, Varšavská 1863/7, Děčín VI MUDr. Charvát Tomáš, U Přívozu 18/4, Děčín III MUDr. Hladík Pavel, Weberova 1537/7, Děčín VI MUDr. Křemen Adolf, Teplická 270, Jílové Ordinační hodiny hodin. Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto ale doporučujeme správnost uvedených informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.

7 Květen 2013 PERMONÍK 7 MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÍČEK HORNÍ PODLUŽÍ SPOLEK PRO OCHRANU DĚTÍ A MLÁDEŽE»ŽIVOT«Čarodějnice ve školce Přiblížila se doba pálení čarodějnic, my jsme nezaháleli a na tento den se netrpělivě připravovali. Maminky přichystaly nejen čarodějnické oblečky, ale i do kouzelné lahve zaříkadlo hodno všech našich čarodějnic a čarodějů. Počasí nám moc nepřálo, ale kapek deště se čarodějnice a čarodějové přeci nezaleknou! Nejprve se všichni vydali hledat své kouzelné lahve, abychom si mohli zaříkadla od maminek přečíst. Poté jsme házeli jedovatým hadem a prolézali pavučinou, kde seděl velký pavouk. Nemohli jsme zapomenout namíchat lektvar plný dětských přání. To byla dobrota!!! A těch přání, co se teď možná splní..necháme se překvapit. Ještě než jsme spálili čarodějnici zlou babici, opekli jsme si buřtíky. Ani deštivé kapky nám nevzaly chuť k jídlu. Poté jsme spálili čarodějku, která měla kapsy plné ošklivých skutků a slovíček. V dubnu jsme si ještě užili setkání s policisty a jejich psy Agarem, Lexem a Argem v areálu v Jiřetíně pod Jedlovou. Viděli jsme, jak dopadne ten, kdo krade, a jak si i pes s takovým člověkem umí poradit a jaký budí respekt. Bylo to pěkné setkání. Rodiče vyráběli jarní zahrádky, tak se nám vše zelená a kvete v šatně. Moc se těšíme na květen, chystáme překvapení pro maminky k jejich svátku. Dodatečně děkujeme za dobroty z Velikonoc, které nám přichystala rodina Laštůvkova. Děti ze školky a p. učitelky Pavla se Soňou, foto Pavla Petružálková Polské Krkonoše Děti ze základní školy v Dolním Podluží se se spolkem Život vydaly do polských Krkonoš na prodloužený víkend. V lázeňském městečku Swieradow Zdroj jsme byli společně s polskými dětmi ubytováni v penzionu. Měli jsme možnost poznat rozhraní Krkonoš a Jizerských hor. První den jsme navštívili Dinopark, kde jsme si prohlédli výstavu dinosaurů v životní velikosti, 3D kino, galerii iluzí a lanový park. Po dobrém obědě jsme se vydali do indiánského kempu, kde nás čekal program s průvodci, vyzkoušeli jsme si střelbu z luku, bubnování, tance, hry a pantomimu a na závěr jsme byli pasováni na indiány. Odpoledne jsme si prohlédli lázeňské město Swieradow Zdroj a navštívili jsme muzeum kamenů a minerálů. Druhý den jsme se vydali na horský pochod dlouhý 12 km Jizerskými horami s průvodcem, který obdivoval zdatnost našich dětí. Večer jsme si při táboráku zazpívali a ukončili den diskotékou. Poslední den jsme navštívili město Szklarska Poreba, kde jsme si prohlédli středisko ekologické výchovy a shlédli expozici Virtuální Krkonoše. Dětem se tábor moc líbil, seznámili se s polskými kamarády a těší se na další rok. PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Obecnímu úřadu v Horním Podluží za finanční příspěvek pro náš spolek. Text a foto Miloslava Böhmová INZERCE PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost PRODEJ ve 13 h Jiřetín pod Jedlovou /obchod ovoce-zelenina/ Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/ stáří 12-18týd. cena ,-Kč Chovní kohoutci 12-18týd ,-Kč Kačeny pekingské /bílé brojlerové/ 1-3týd ,-Kč Moularden /kříženec pižmová+peking. kachny/ 1-3týd ,-Kč Kačeny barbarie /francouzský hybrid pižmové kačeny/ 1-3týd ,-Kč Kačeny rouvenské NOVINKA! 1-3týd ,-Kč Husy bílé 1-3týd ,-Kč Husy landenské 1-3týd ,-Kč Perličky 1-6týd ,-Kč Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/ 6-8týd ,-Kč Kalimera /selské brojlerové kuře/ 2-3týd ,-Kč Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky. Drůbež OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, Jihlava tel , , mob , po pá 8 15h CENÍK INZERCE V PERMONÍKU Řádková do 5 řádků (sl. 45 mm) 50 Kč, každý další řádek 10 Kč Plošná 10 Kč/cm 2, vložená Kč Za opakovanou inzerci se slevy neposkytují, ceny jsou bez 21% DPH. TIPY NA ZAJÍMAVÉ AKCE V OKOLÍ Město Česká Kamenice si Vás dovoluje pozvat na odpolední výlety s názvem Středeční červnové výlety po Českokamenicku Výlety se pořádají v rámci projektu Společný rozvoj cestovního ruchu Bad Schandau Česká Kamenice. Průvodcovské služby i doprava pro účastníky zdarma. Středa 22. května 2013 Trasa: Srbská Kamenice po severním úpatí Růžáku Pastevní vrch Hájenky Mezná, 11 km Sraz: 14:15 hod. Česká Kamenice u bus zastávky Pražská (naproti Lidlu), společný odjezd autobusem, zpět návrat opět autobusem. Středa 12. června 2013 Trasa: Všemily Větrný vrch Kunratice Česká Kamenice Sraz: 14:15 hod. Česká Kamenice, u bus zastávky Pražská (naproti Lidlu), společný odjezd autobusem, zpět návrat pěšky. Délka pěší trasy 8 km. Předpokládaný návrat z výletů kolem 19. hodiny. Středa 19. června 2013 Trasa: Schmilka Schrammsteine Bad Schandau Sraz: 14:20 hod. hl. vlakové nádraží Děčín, společný odjezd a příjezd vlakem do Děčína. Délka pěší trasy 13 km. Návrat do Děčína vlakem až ve hod.!!! Schrammsteine, foto J. Stejskal

8 8 PERMONÍK Květen 2013 Z HISTORIE Vražda na vinici? (3) Podle Šepechina se měli kromě Hohause chovat slušně k vězňům dozorci Sternkopf a Münzig, ale na rozdíl od Hohause jim neposkytovali pomoc. Šepechin upozornil také na možnost využití Hohausova svědectví proti řidiči velitele Malé pevnosti Heinricha Jöckla Karlu Matzovi, přičemž poukazoval na fakt, že Matz by po svém usvědčení z mučení vězňů mohl prozradit místo úkrytu velitele Malé pevnosti Heinricha Jöckla. Úředník roudnické filiálky Legiobanky Jan Pospíšil dosvědčil, že se Hohaus vzhledem k svému vstřícnému přístupu k vězňům dostával do konfliktu s ostatními dozorci. Špatné vztahy s ním měl především Rojko, jeden z nejsurovějších dozorců, jenž mu dokonce vyhrožoval, že si na jeho vlídný přístup k vězňům bude stěžovat Jöcklovi. Z Roudnice také pocházel lékárník Jaroslav Venclíček. Hohaus propašoval z pevnosti báseň, kterou Venclíček věnoval své ženě: Na základě výše uvedených svědectví byl pak Hohaus osvobozen. Obnovení procesu V roce 1946 došlo k obnovení procesu s Theodorem Hohausem. Důvodem k němu se stalo několik svědectví bývalých vězňů terezínské Malé pevnosti, jež však nepůsobí příliš důvěryhodně. Dalšími důvody k obnovení procesu s Hohausem byla jeho účast v popravčích četách, jeho předválečné aktivity v SdP a zjištěný fakt, že se ke službě na Malé pevnosti přihlásil dobrovolně. Znovu se probíralo jeho členství v SS. Domnívám se, že se v těchto případech jednalo o možnost záměny Hohause (Alois Bobek) s jiným dozorcem, špatnou interpretaci událostí (Jaroslav Vítek) nebo dokonce o pokus jej poškodit (Štěpán Ženčák). V důsledku nových nepříznivých svědectví byl Hohausův proces obnoven. Obžaloba však získala kromě tří výše zmíněných ještě svědka Václav Krejsu, jenž si ale sám nebyl svým tvrzením jistý. Zcela nevěrohodně působí svědectví Štěpána Ženčáka z Polné, který tvrdil, že Hohaus nebyl k vězňům méně krutý než ostatní dozorci, dokonce prý patřil k těm nejsurovějším. Ženčák ve své výpovědi o Hohausovi hovoří s otevřenou nenávistí, takže je možné, že se jednalo o jeho osobní antipatie vůči němu. Proti Theodoru Hohausovi svědčil strážmistr z Jabloneckých Pasek Jaroslav Vítek, jenž ho obvinil ze zabití vězně Františka Kumpošta. Kumpošta měli podle Vítkova tvrzení zadržet Hohaus s Rojkem následně jej po vzájemném dohadování ubít. Podle Hohause si Vítek vyložil špatně okolnosti okolo Kumpoštovy smrti. Nedlouho před ní se Hohaus pohádal s Rojkem a Jöcklem, kteří mu vyčítali, že je na vězně moc vlídný, hádka se týkala i Kumpošta, jemuž Hohaus přinesl proti Jöcklovu zákazu balíčky s jídlem. Kumpošta pak nezabil žádný dozorce, ale tento vězeň se ve své cele oběsil sám. Posledním svědkem, svědčícím v Hohausův neprospěch byl Alois Bobek, učitel z Trutnova. Podle jeho tvrzení sice Hohaus pomáhal vězňům, ale jen těm, s nimiž se mohl dělit o balíčky, které jim posílali příbuzní. I Bobkovo tvrzení lze snadno vyvrátit, neboť si Hohause zřejmě spletl s dozorcem Hansem Fischerem, který se podle svědectví jiných politických vězňů choval tímto způsobem. Rozpory vznikly ohledně Hohausovy účasti v popravčích četách, jež trestaly některé vězně, kteří se pokusili uprchnout či porušili Jöcpklova nařízení. Poněkud rozporuplné bylo svědectví Václava Krejsy, kterému se měl Hohaus chlubit svými protičeskoslovenskými aktivitami v době sudetské krize. Podle Krejsova svědectví měl Hohaus přepadnout dva příslušníky československé finanční policie. Hohaus se proti tomuto tvrzení ohradil s poukazem na to, že Krejsa nejspíš jeho vyprávění špatně rozuměl, Hohaus nebyl aktérem přepadení, ale slyšel o něm od svého známého ze Sudetoněmecké strany, přepadení se pak zúčastnili jiní členové SdP. Sám Krejsa však připustil, že se mohl mýlit a rovněž vysoce ocenil Hohausovo lidské chování k vězňům. Hohausovu zásluhu o vybudování tzv. Karrenkommanda, jehož oficiálním úkolem bylo zprostředkovávat spojení Terezína a Bohušovic, které zajišťovaly Terezínu hospodářské zázemí. Díky Hohausovi si zde mohli vězni opatřit kvalitní stravu a získávat informace o aktuální politické situaci. Společně s dalším dozorcem Sternkopfem se Hohaus podílel na doručování motáků a balíčků. Hohaus a Sternkopf dosáhli propuštění Krejsova syna Vladimíra, když využili slabosti velitele Malé pevnosti Jöckla pro alkohol a nechali jej opilého podepsat propouštěcí rozkaz. Obnovení procesu opět vyvolalo širokou odezvu mezi bývalými politickými vězni z Malé pevnosti, kteří se ve velkém počtu Hohause zastali. V jeho prospěch se angažovali nejen svědci z prvního procesu, ale i další odbojáři, kteří uvedli nové skutečnosti, vypovídající o Hohausově lidském přístupu k vězňům a sympatiích k českému protifašistickému odboji. Tato svědectví uvádějí i další Hohausovy činy, jimiž pomohl českým odbojářům a v případě jejich prozrazení riskoval vlastní život. dokončení příště Podstávkové domy ~ 22 ~ Z německého originálu přeložil Miroslav Kabeláč Teprve potom se mohla stavět uzavírací stěna čelní strany. Často se vytvářela klenba také pomocí normálního bednění, postaveného tesařským způsobem. Pokud existovaly ze začátku jen jednoduché valené klenby, které byly stavěny od podlahy nahoru, pak byly i prostory, u nichž část vnitřní stěny pod klenebním nánosem stála svisle. Podstatně elegantnější byly křížové klenby. Jejich stavba se většinou zakládala na bednění. Velmi zruční zedníci zvládli také umění postavit takovou cihlovou křížovou klenbu bez bednění. Při užití kamene dosahovaly klenby asi dvacet /vrchol/ až třicet centimetrů /klenební nános/. Když se užily cihly, dosáhla klenba tloušťky jedné cihly tehdejšího formátu /např. 14 cm/. Od 18. století se setkáme i s jinými druhy klenby, např. s českou plackou. U pruské klenby se ovšem předpokládají i nosiče tvaru I. Všechny klenby musily být až k vrcholu naplněny příslušnou náplní. Aby bylo možno vyplnit tyto boky klenby, používal se materiál takový, jenž se na staveništi nabízel, tedy hlína, písek, sutiny, úlomky kamenů a cihel, a co se týče pruské klenby /chlévní klenby/ také malta. Vnitřní stěny v přízemí byly vystavěny dílem z lámaného kamene, dílem z cihel. V horním patře byly mohutné stěny z těžkého materiálu z důvodu hmotnosti výjimkou. Komíny byly postaveny téměř bez výjimky z cihel. Po rozloučení s kouřovody ze dřeva a z hliněného hrázdění, byly komíny nejprve podobné obrovským trubkám o průměru přibližně 60 x 60 cm a bylo možno jimi lézt nahoru. Kominík, čistící je zevnitř, se podobal dnešnímu horolezci v horském komíně, když stoupal zdola nahoru. V dnešních dosud obývaných domech už jen zřídka najdeme tyto starodávné komíny. Dnešní stavební předpisy vyžadují komíny s relativně malými průřezy jejich vnitřků. Omítku vnějších zdí často jednoduše nahazovali lžicí. Tato omítka je pro svou pevnost více využívána, než každá jiná, jež je sestavena ze stejné malty, protože vnější povrch, SERIÁL jenž se po nahození utvoří, zůstane plně neporušený. Také vlhká omítka se často užívala v polích mezi hladce očištěnými svislými a vodorovnými omítnutými pásky. Tam, kde nebylo ostění z přirozeného kamene, byly široké okenní šambrány či pásky samozřejmé, většinou byly tak široké jako kamenné ostění, tedy okolo 16 cm. a vždy vyhlazené. Zcela na nevhodném místě jsou všechny barevné, bílé nebo velmi tmavé nátěry kamenných ostění oken, nacházejících se u masívních částí podstávkového domu. Jako modní jev vystupují už několik let na ostění oken místo šambrán kamenné řeménky, nebo dlaždičky. To už je u podstávkových domů nevhodné, neboť jde o svědectví nedostatku dobrého vkusu nebo o plýtvání nepotřebným materiálem a pracovním časem. V dolních prostorách se užívala sádrová omítka. Co se týče kamenných stěn, nenahazoval se dokonce často ani střed plochy. Omítková malta se dostávala jen do spár a na hlouběji položené kamenné plochy, z části se užívala omítka nahazovaná lžící, nebo omítka hladce vydrhnutá. Pro podlahy se užívaly přírodní kameny, nebo cihly. Poslední prací zedníka bylo vždy bílení. Klenby chodeb u domů, jejichž majitelé usilovali o reprezentaci, se zdobily malbami /vápennými, nebo kaseinovými/. Na těchto plochách se setkáme však i se štukatérskou prací, jako jsou ornamentální rozety ve vrcholu klenby nebo doprovodné ornamenty na klenebních hranách. SKLEPY Ne všechny podstávkové domy měly sklep, nebo byly podsklepeny. Nejčastějšími příčinami byly nevhodný stavební pozemek /vysoký stav podzemní vody, skalnatý podklad/, nebo materiální nouze. Co do velikosti byly sklepy odlišné. Obvykle se částečně dům podsklepil /6 20 čtverečných metrů/, vzácněji se využíval jednoduchý sklep. Sklepní prostory rolnických domů jsou větší. Leží pod částí chodby, a když jde o dva sklepy, pak ještě pod světnicí. Místo se využívalo jako zimní zásobárna okopanin pro hospodáře a jeho zvířata. Přístupové schodiště se pokládalo tak, aby bylo pohodlné, protože se často používalo. pokračování příště

9 Květen 2013 PERMONÍK 9 Ze soustředění týmu v Ústí u Hranic na Moravě v roce 2012 Květnový sraz české reprezentace starostů Vítězná reprezentace z malého fotbalového Eura 2012 Přijetí v Senátu PČR předsedou M. Štěchem po úspěchu v Polsku, foto Michal Vlček Ve dnech proběhne v letním sportovním areálu soustředění fotbalového reprezentačního týmu starostů ČR, který na loňském II. mistrovství Evropy starostů získal mistrovský titul po finálovém vítězství nad Slovenskem 4:1. Z celých Čech a Moravy prozatím přislíbilo účast více jak 20 starostů. Součástí soustředění, jehož náklady si hradí každý z hráčů sám, je kromě kondiční přípravy spojené s prohlídkou zajímavostí obce a nejbližšího okolí (Jedlová, Tolštejn) i herní příprava zakončená utkáním s naším klubem Slovan Jiřetín. Utkání se odehraje v úterý od 16:30 hod. Tým, jehož průměrný věk o něco překračuje 40 let, je složen převážně ze starostů obcí do 2 tis. obyvatel. Je nám záhadou, z jakého důvodu se do týmu nehlásí starostové větších měst, neboť nevěřím, že se mezi nimi nenajdou dobří fotbalisté. Asi mají více práce a nezbývá jim čas na relax. V letošním roce kromě soustředění absolvujeme v červnu mezinárodní utkání s Německem ve městě Neuburg na Dunaji a v srpnu turnaj na Slovensku za účasti reprezentačních týmů starostů z Polska, Maďarska a domácího Slovenska. Kapitánem našeho týmu je Honza Jílek, prvoligový fotbalový rozhodčí, kterého občas zahlédneme na obrazovkách televizorů při přenosech televizních utkání. V reprezentačním týmu z našeho Šluknovského výběžku hrají ještě Pavel Svoboda a Roman Forfera, starostové z Lipové a Rybniště. Josef Zoser člen realizačního týmu a trenér mužstva

10 10 PERMONÍK Květen 2013 KINO LUŽ DOLNÍ PODLUŽÍ Sony Digital Cinema 4K tel PROGRAM NA KVĚTEN Pátek ve 20 hodin Sobota v 18 hodin JURSKÝ PARK 3D USA Dobrodružný film, ve kterém se vrátíte o desítky miliónů let zpět tentokráte ve 3D projekci Ml. přístupno Vstupné 150 Kč, děti a důchodci 120 Kč 125 minut Úterý v 18 hodin B A B O V Ř E S K Y CZ Repríza filmové komedie od režiséra Zdeňka Trošky Ml. přístupno Vstupné 80 Kč 130 minut Pátek ve 20 hodin Sobota v 18 hodin 30 MINUT PO PŮLNOCI USA Akční film o dopadení nejhledanějšího teroristy poslední doby Bin Ládina Ml. přístupno Vstupné 90 Kč 155 minut Pátek ve 20 hodin Sobota v 18 hodin JACK A OBŘI 3D USA Fantastický dobrodružný film Boj o území a život Ml. přístupno Vstupné 120 Kč, děti a důchodci 90 Kč 110 minut Pátek ve 20 hodin Sobota ve 20 hodin NA ŠROT USA Je nám jednadvacet a musíme vše pořádně oslavit Ml. nepřístupno Vstupné 90 Kč 90 minut Sobota v 18 hodin ZAMBEZIA 3D JAR Nenechte si ujít krásnou dobrodružnou výpravu do ptačího města Ml. přístupno Film je v českém znění Ml. přístupno Vstupné 110 Kč, děti a důchodci 85 Kč 80 minut Pátek ve 20 hodin LÁSKA V HROBĚ CZ Lovestory Davida Vondráčka Podívej se přímo na něhu a smrt Několika cenami ověnčený český dokumentární film Ml. přístupno Vstupné 80 Kč 80 minut 3D je tak uvěřitelný, že je to až neuvěřitelné XVII. Cena Tolštejnského panství II. ročník MEMORIÁLU Milana Krupky Tradiční dubnový běh na Jedlovou letos otevíral 28. ročník SAUCONY Českého poháru v běhu do vrchu Na šestikilometrové trati s převýšením 340 metrů se museli sportovci kromě nelehkého terénu tentokrát vypořádat i s ledovými jazyky a sněhovou pokrývkou. I přesto se akce zúčastnilo úctyhodných 63 závodníků v 11 kategoriích. V celkovém pořadí žen se na nejvyšším stupínku umístila Iva Milesová (PSK Olymp Praha, ženy B ) v čase 33:46, 2. místo získala Blanka Paulů (TJ Maratonstav Úpice, ženy D ) v čase 37:11 a 3. místo obsadila Šárka Pechková (TJ Maratonstav Úpice, ženy D ) v čase 42:07. V mužské kategorii zvítězil Petr Nechvíl (AC Choceň, muži A ) s časem 31:35, 2. místo vybojoval Vlastimil Flegl (Vrchlabí, muži A ) s časem 32:04 a pro 3. místo si doběhl Marek Černohorský (KČP Josefův Důl, junior ) s časem 32:27. Odvážlivci, kterým stačily síly, si následující nedělní dopoledne (14. 4.) ještě vyběhli na Studenec v rámci Ceny města Chřibská. Trať dlouhou 6,1 km s převýšením 397 m ovládla v ženské kategorii opět Iva Milesová, v mužích pak Petr Nechvíl. Fotbalové kluby uzavřely dohodu Fotbalové kluby Jiřetína, H. Podluží, Rybniště a Chřibské uzavřely dohodu týkající se způsobu vzájemného uvolňování hráčů do sousedních klubů na hostování nebo přestup. Cílem bylo zjednodušení těchto výměn včetně stanovení reálné výše finančních úhrad. Dohoda stanoví, za kolik bude hráč uvolněn bez toho, že by druhá strana měla zásadní problém s výší této platby. Rivalita je někdy zapotřebí, ale vše s rozumem, a kde brát, když jsou pokladny oddílů na dně a hráčů stále ubývá. Součástí dohody je i podpora mládežnické kopané. Kluby se zavázaly finančně podpořit (podle počtu hráčů) ty oddíly v obcích, které budou mít v soutěži mládežnické družstvo. V posledním odstavci je též nabídka učiněná jiřetínskými fotbalisty všem zbývajícím signatářům dohody. Ta se týká bezplatného využívání plochy malého hřiště kopané (44x22 m) s trávníkem III. generace k tréninkům po celý rok hlavně v zimním období (trávník je pravidelně odklízen) nebo v případě dlouhotrvajícího špatného počasí i v období mimo zimu. Této nabídky doposud využily oddíly z H. Podluží a Rybniště. J. Zoser, starosta Poděkování sponzorům: Pivovar KOCOUR Varnsdorf s.r.o., SATES s.r.o., Rudolf Synek, IC Jiřetín pod Jedlovou, IC Varnsdorf, KOVOVÝ- ROBA Jiří Kraus (Dolní Podluží), ŘEZNICTVÍ / UZENÁŘSTVÍ Miroslav Vohnout (Varnsdorf), MĚS- TO RUMBURK, RESTAURACE / HOTEL JEDLOVÁ HORA, SPOR- TOVNÍ AREÁL JEDLOVÁ, Cukrárna MERLIN (Jiřetín pod Jedlovou), TJ Slovan Jiřetín pod Jedlovou, SA- MAT, spol. s r.o., Ing. Karel Vojta. Vážíme si všech, kteří nás organizačně podpořili, kteří závodili, kteří fandili a kteří nezapomněli! Jedlovský běh je především uctivou vzpomínkou a oslavou velkého sportovce, nejdražšího tatínka a milujícího manžela. Doufáme, že se v příštím roce sejdeme opět v hojném počtu! Jana Krupková s dětmi Turnaj ve stolním tenisu Dne byl v Horním Podluží v nové herně stolního tenisu sehrán další turnaj tentokrát velikonoční. Přesto, že byla provedena propagace, zúčastnilo se menší množství hráčů, než jsme očekávali. Po 21 utkáních bylo určeno pořadí na místě: Středa, Kotera, Kolda, Devátý, Chládek, Hozman, Drátovník. Správce herny pan Friš se postaral o občerstvení a ceny pro hráče. Závěrem bychom chtěli upozornit, že je možné zúčastnit se na trénincích, jak mladých, tak i starších zájemců o tento sport. Přijďte mezi nás! Rejzl UZÁVĚRKA příštího čísla je v úterý a vyjde ve středu PERMONÍK měsíčník pro občany a chalupáře Jiřetína pod Jedlovou, Dolního Podluží a Horního Pod lu ží vydávají OÚ Jiřetín p. J., tel , , OÚ Dolní Podlu ží, tel , OÚ Horní Podluží, tel , reg. OÚ Děčín č. 24/93 inzerci přijímá p. Kapráliková (OÚ Jiřetín p/j), tel příspěvky čte ná řů, jejichž obsah nemusí být totožný s názory a stanovisky redakce, při jí ma jí OÚ grafická úprava a sazba Jiří Stejskal, tel , ristejskal.cz tisk SOŠmgp Rumburk náklad 1050 ks vychází první (příp. druhou) středu v měsíci

Elektronicky podepsáno 25. 04. 2014 Ing. Dvořáková Miroslava vedoucí odd. majetkových V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A daní, oceň. a ost.

Elektronicky podepsáno 25. 04. 2014 Ing. Dvořáková Miroslava vedoucí odd. majetkových V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A daní, oceň. a ost. Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká hradební 39/61 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1246447/14/2500-14400-505479 v Ústí nad Labem dne Elektronicky podepsáno 25. 04. 2014 Ing. Dvořáková Miroslava vedoucí

Více

Shora uvedený správce daně podle ustanovení 58 odst. 1 zákona č. 2S8/2889 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že

Shora uvedený správce daně podle ustanovení 58 odst. 1 zákona č. 2S8/2889 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká hradební 39/61 488 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1246447/14/2588-14488-585479 v Ústí nad Labem dne Elektronicky podepsáno 25. 84. 2814 Ing. Dvořáková Miroslava vedoucí

Více

Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013

Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013 Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013 V Jihlavě dne V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Shora uvedený správce daně podle ustanovení 50 odst. 1 zákona č. 280/2009

Více

Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479

Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479 Finanční úřad pro Ústecký kraj V Ústí nad Labem Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Shora uvedený správce daně

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10010 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10010 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10010 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: 15620lENV /12 Vyřizuje: Ing. Hejhal/1.2730 PRAHA: 5.3.2012 Věc: Posuzování vlivů

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 18. července /ENV/16 Ing. Benková

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 18. července /ENV/16 Ing. Benková ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 24. dubna 2015 29241/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 24. dubna 2015 29241/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730 ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Velká hradební 39/61 dne ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: /15/

Velká hradební 39/61 dne ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: /15/ Finanční úřad pro Ústecký kraj V Ústí nad Labem Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Shora uvedený správce daně

Více

ve znění pozdějších předpisů zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci Územní energetická koncepce Olomouckého kraje, aktualizace ( )

ve znění pozdějších předpisů zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci Územní energetická koncepce Olomouckého kraje, aktualizace ( ) ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2, Jihlava

Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2, Jihlava Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2, 586 01 Jihlava Odbor metodiky a výkonu daní Oddělení majetkových daní Elektronicky podepsáno 28. 04. 2015 Ing. Eva Součková ředitelka odboru Č.j.:979014/15/2900-11460-304013

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Shora uvedený správce daně podle ustanovení 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že

Shora uvedený správce daně podle ustanovení 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká hradební 39/61 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1246447/14/2500-14400-505479 v Ústí nad Labem dne Elektronicky podepsáno 25. 04. 2014 Ing. Dvořáková Miroslava vedoucí

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 2. října 2017 MZP/2017/710/ 1680 Ing. Benková

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 2. října 2017 MZP/2017/710/ 1680 Ing. Benková ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 2008/13350/430 14618/ENV/08 Mgr. Petrů/l.2317 25. 2. 2008 Věc:

Více

1 ^ -0^- 2915. Ministerstvo životního prostředí

1 ^ -0^- 2915. Ministerstvo životního prostředí ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2t 1 ^ -0^- 2915 ODESILATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Noviny obce Křoví kveten 2013

Noviny obce Křoví kveten 2013 Noviny obce Křoví kveten 2013 Vážení spoluobčané, v měsíci dubnu jsme nechali opravit boží muka v horní části obce, fasádu garáží a požární zbrojnice, sběrné místo u školy. Upravuje se areál za sokolovnou.

Více

Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj

Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj Finanční úřad pro Jihomoravský kraj náměstí Svobody 4, 602 00 Brno Elektronicky podepsáno 27. 84. 2816 Ing. Martin Komárek ředitel finančního úřadu Vyřizuje: Ing. Richard Kunc, Oddělení majetkových daní

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 57766/ENV/13 Ing. Soukupová/l.2321 19. 8. 2013 Věc: Posuzování

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA LISTOPAD 2016 ŽÁCI ZŠ V měsíci říjnu jsme často chodili do přírody a užívali si podzimního počasí. Zúčastnili jsme se slavnostního

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Listopad 2014 Motto: Učíme se pro život Obsah : 2. sportovně zábavné odpoledne...1 Vůně koření...2 Návštěva DDM Duchcov.....3

Více

Životický portál. Od 11. května do 17. května 2015

Životický portál. Od 11. května do 17. května 2015 Životický portál Od 11. května do 17. května 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno NEVLUDOVÁ Ludmila HIKEL Alois ČERNOCHOVÁ Jarmila ČERNOCH Roman Číslo popisné 135 130 64 195 Věk 93 82

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. 4. ledna /ENV/17 Ing. Beránková Jančí V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.:

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. 4. ledna /ENV/17 Ing. Beránková Jančí V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách Občanské sdružení Jesenický kamzík ve spolupráci s Muzeem v Bruntále a Jesenickou lesnickou společností Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci pořádanou pod záštitou ministra zemědělství ČR, hejtmana

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce organizace Dobré místo pro život pořádala již 3. ročník Olomoucké koloběžkiády, která se konala na podporu Oblastní Unie neslyšících v Olomouci.

Více

Životický portál. Od 18. května do 24. května 2015

Životický portál. Od 18. května do 24. května 2015 Životický portál Od 18. května do 24. května 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno NEVLUDOVÁ Ludmila HIKEL Alois ČERNOCHOVÁ Jarmila ČERNOCH Roman Číslo popisné 135 130 64 195 Věk 93 82

Více

Z Á P I S č. 01/2016 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 01/2016 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Sportovní komise V Písku dne 07.03.2016 Z Á P I S č. 01/2016 z jednání, které se konalo dne 03.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni Václav

Více

GRASSROOTS ODDĚLENÍ KOMISE MLÁDEŽE

GRASSROOTS ODDĚLENÍ KOMISE MLÁDEŽE GRASSROOTS ODDĚLENÍ KOMISE MLÁDEŽE Zdeněk Psotka, Otakar Mestek Aktiv KFS a OFS, Praha 22. 1. 2016 KOMISE MLÁDEŽE Cíle => kvalita + kvantita Klíčová role v Grassroots oddělení optimalizace systému (výběry,

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Středisko výcviku vodicích psů

Středisko výcviku vodicích psů Středisko výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října 2010 jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny Dolnobrannský zpravodaj Strana 2 Číslo 10 Kronika současnosti Rekonstrukce mostu u papírny V úterý 7. dubna 2009 začala rekonstrukce mostu u papírny. Původní kamenný most z roku 1876 už dosluhoval a bránil

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva Předseda OV: Petr Kabát nar. (rok nar. 1947) Členové: Lenka Kadlecová (rok nar. 1979), Andrea Maturová (rok nar. 1979), Mgr. Jaroslav

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

PLAVECKÉ A SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ AURUM 2016

PLAVECKÉ A SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ AURUM 2016 PLAVECKÉ A SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ AURUM 2016 Hotel Aurum***, Černý Důl 25. 30. 10. 2016 CENÍK PLAVECKÉHO SOUSTŘEDĚNÍ AURUM 2016 Šestidenní pobyt v hotelu AURUM***, Černý Důl 25. 30. 10. 2016 Dospělá osoba:

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

ŠKOLIČKA BRUSLENÍ KURZY BRUSLENÍ PRO DOSPĚLÉ PARTNEŘI

ŠKOLIČKA BRUSLENÍ KURZY BRUSLENÍ PRO DOSPĚLÉ PARTNEŘI 2015 ŠKOLIČKA BRUSLENÍ KURZY BRUSLENÍ PRO DOSPĚLÉ Je Vám více než 15 let a ještě jste neměli příležitost naučit se pořádně bruslit? Nebo jste již pokročilí bruslaři a rádi byste vyzkoušeli náročnější krasobruslařské

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017 Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 18. října /ENV/16 Ing. Rákosová

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 18. října /ENV/16 Ing. Rákosová ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny MEIXNEROVÁ Lenka č.p. 181 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny MEIXNEROVÁ Lenka č.p. 181 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny MEIXNEROVÁ Lenka č.p. 181 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 19.5. do 26.5. 2014 Pondělí Polévka hrstková Vepřové maso na rajčatech, těstoviny Úterý Polévka

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 29. července /ENV/15 Ing. Říčan

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 29. července /ENV/15 Ing. Říčan ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

V následujících týdnech sleva 10 % na níže uvedený sortiment:

V následujících týdnech sleva 10 % na níže uvedený sortiment: 28 29 30 Husovo náměstí 17 588 13 Polná Při nákupu koňského sortimentu nad 1000,- Kč od nás dostanete ZDARMA Life force formula 1,7kg v hodnotě 1500,-Kč (platí do rozdání 20 kusů)! V následujících týdnech

Více

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY Oficiální název soutěže 4 dny ROB / 4 days ARDF Pořadatel SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB,

Více