UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA myphone 6300

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA myphone 6300"

Transkript

1 UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA myphone 6300

2 BEZPEČNOSŤ Pozorne si prečítajte tieto pokyny. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo nelegálne. NERISKUJTE Nezapínajte telefón ak je použitie mobilného telefónu zakázané alebo ak môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo. BEZPEČNOSŤ PRI RIADENÍ AUTOMOBILU Nepoužívajte telefón pri riadení automobilu. OBLASTI S OBMEDZENÝM POUŽITÍM Vypnite telefón v lietadle, pretože môže rušiť dôležité zariadenia na palube lietadla. Váš telefón môže rušiť lekárske prístroje v nemocniciach a v zdravotníckych zariadeniach. Týka sa to všetkých druhov zákazov, nariadení a varovaní poskytnutých zdravotníckym personálom. BEZPEČNOSŤ NA ČERPACÍCH STANICIACH Vypnite svoj telefón ak napĺňate nádrž na čerpacej stanici. Nepoužívajte telefón v tesnej blízkosti chemikálii. ODBORNÝ SERVIS Inštalovať softvér a opravovať tento výrobok smie len kvalifikovaný personál. Opravy nekvalifikovaný telefónnym servisom alebo neoprávneným servisným centrom môžu poškodiť váš telefón a spôsobiť zánik záruky. BATÉRIE A PRÍSLUŠENSTVO Vyhnite sa vystavovaniu batérie veľmi nízkym a veľmi vysokým teplotám (pod 0 C a nad 40 C). Extrémne teploty môžu ovplyvniť kapacitu a výkonnosť batérie. Vyhnite sa kontaktu s kvapalnými a kovovými objektmi. Takýto kontakt môže viesť k úplnému alebo čiastočnému poškodeniu batérie. Batériu používajte výhradne v súlade s jej plánovaným využívaním. 2

3 POUŽÍVANIE NÁVODU Pred použitím zariadenia by ste si mali prečítať a porozumieť bezpečnostným a operačným inštrukciám v tejto príručke. Zariadenie a ilustrácie v tomto návode na použitie sa môžu od aktuálneho výrobku líšiť. V závislosti na verzii softvéru, poskytovateľovi služieb, SIM karte a krajine je možné, že niektoré popisy nereflektujú aktuálny stav a ponuku možností telefónu. Výrobca: myphone Sp. z o.o. Krakowska Wrocław Poľsko Helpline: (+48 71) Web: 3

4 Obsah Obsah sady myphone Technické parametre myphone Vzhľad telefónu - úvod... 7 Vzhľad telefónu a funkcie... 7 Zapnutie a vypnutie telefónu... 8 Inštalácia SIM karty, pamäťovej karty a batérie... 8 Nabíjanie telefónu... 8 Využitie základných funkcií telefónu... 9 Zamknutie klávesnice telefónu... 9 Prístup k základnej ponuke... 9 Prispôsobenie telefónu... 9 Používateľské zvuky a profily... 9 Zapnutie a vypnutie profilu "Schôdza" Funkcie spojené s hovormi Začatie hovorov Prijatie hovoru Textové správy Posielanie správ Posielanie MMS Zobrazenie správy Kontakty Pridanie nového kontaktu Vyhľadávanie kontaktov Používanie rozšírených funkcií Volanie čísla zo zoznamu kontaktov Zmeškané hovory Reproduktor Rýchla voľba Dual SIM

5 Pripojenie telefónu k počítaču Ďalšie funkcie telefónu Nastavenie času a dátumu Nastavenie jazyka Nastavenia displeja Nastavenia hovorov Nastavenie budíka/budíkov Továrenské nastavenia Zoznam hovorov Audio prehrávač Rádio v myphone Bluetooth Párovanie Bluetooth Posielanie súborov cez Bluetooth Kamera Vytváranie fotografií Nahrávanie videa Používanie internetu Nastavenie dátového účtu Používanie Internetového prehliadača Riešenie problémov Všeobecné pravidlá pre používanie telefónu Správne používanie batérie Údržba telefónu Informácie o certifikácii (SAR) Správna likvidácia elektrických a elektronických odpadov Vyhlásenie o zhode so smernicami EÚ

6 Obsah sady myphone 6300 Pred používaním telefónu prosím skontrolujte obsah balíčka myphone, ktorý by mal obsahovať: mobilný telefón myphone 6300, Li-Ion batériu 1000 mah, slúchadlá, sieťový adaptér, užívateľskú príručku, záručný list. Na balík s telefónom myphone 6300 bola prilepená nálepka s číslom IMEI. Odporúčame vám ponechať si tento balík v prípade záručných reklamácii. Uchovajte balík z dosahu detí. Technické parametre myphone 6300 Displej: TFT 2.4 Hmotnosť zariadenia (vrátane batérie): 91 g Batéria: Li-Ion s kapacitou 1000 mah Fotoaparát: 0.3 Mpx Bluetooth MicroUSB Slot pre microsd pamäťovú kartu až do 32 GB Svietidlo 6

7 Vzhľad telefónu - úvod 1. displej, 2. navigačné tlačidlá: "hore", "dole", "vpravo", "vľavo" a tlačidlo "OK", 3. tlačidlo FM rádio, 4. <zelené tlačidlo>, 5. číselná klávesnica, 6. mikrofón, 7. microusb port, 7

8 8. audio slot, 9. <červené tlačidlo>, 10. tlačidlo audio prehrávača, 11. reproduktor. 12. svietidlo, 13. šošovka kamery, 14. bzučiak. Zapnutie a vypnutie telefónu Pre zapnutie alebo vypnutie telefónu stlačte a podržte <červené tlačidlo>. Ak po zapnutí telefónu uvidíte požiadavku na zadanie PIN kódu, zadajte kód (bude zobrazený prostredníctvom hviezdičiek: ****) a stlačte <OK>. Inštalácia SIM karty, pamäťovej karty a batérie Ak je telefón zapnutý vypnite ho. Odoberte zadný kryt zatlačením vášho prstu do priehlbiny (vyznačenej šípkou na obrázku vedľa). Vložte SIM kartu - SIM karta musí byť umiestnená pozláteným kontaktom smerom nadol a zasadená do výklenku. Vložte pamäťovú microsd kartu musí byť umiestnená zlatým kontaktom smerom nadol a zasadená do výklenku. Maximálna povolená veľkosť pamäťovej karty je 32 GB. Vložte batériu - batéria musí byť umiestnená pozláteným kontaktom smerom ku kontaktom vo vnútri telefónu. Umiestnite späť kryt batérie (zatlačením na svoje miesto). Nabíjanie telefónu Pripojte microusb-b kábel k slotu microusb vášho telefónu, potom pripojte adaptér do zásuvky. Počas nabíjania bude zobrazená ikona batérie, nachádzajúca sa v hornom pravom rohu obrazovky. Po tom čo bude batéria nabitá, vytiahnite adaptér zo zásuvky elektrickej siete. Odpojte kábel zo slotu telefónu. 8

9 Využitie základných funkcií telefónu Zamknutie klávesnice telefónu Pre odomknutie klávesnice stlačte ľavé tlačidlo "Odomknúť" (nachádza sa v dolnom ľavom rohu) a potom tlačidlo <*>. Klávesnica bude odomknutá. Ak je obrazovka vypnutá, stlačte akékoľvek tlačidlo pred tým ako sa budete pokúšať odomknúť klávesnicu. Prístup k základnej ponuke Pre prístup k hlavnej ponuke telefónu stlačte <OK> alebo tlačidlo [Hlavná ponuka] na domácej obrazovke. Použitím navigačných tlačidiel <hore>, <dole>, <vľavo> a <vpravo> prejdite na požadovanú možnosť v ponuke. Stlačte tlačidlo [OK] pre potvrdenie výberu (zadajte vybranú položku) alebo [Späť] pre návrat na predchádzajúcu ponuku/domácu obrazovku. Prispôsobenie telefónu myphone 6300 je možné prispôsobiť vašim požiadavkám. Prispôsobenie vášho telefónu bude pre vás jeho používanie jednoduchšie a zábavnejšie. Používateľské zvuky a profily Pre nastavenie zvukového profilu použite možnosť [Užívateľské profily] ktorá je dostupná v [Hlavná ponuka] [Nastavenia] [Užívateľské profily]. Vyberte požadovaný zvukový profil zo zoznamu a kliknite <OK> pre aktiváciu vybraného profilu alebo [Možnosti] [Nastavenia] [OK] pre úpravu profilu podľa svojich vlastných požiadaviek. 9

10 Dostupné možnosti nastavenia zvukového profilu: [Zmeniť meno] stlačte <OK>, odstráňte existujúci názov profilu a zadajte nový, potom potvrďte stlačením <OK>. [Nastavenia vyzváňania] stlačte <OK>, vyberte jednu z dostupných možností (zvonenie pre aktuálnu SIM kartu pre hovory a správy), potom vyberte [Zvonenia] pre predinštalované zvonenia alebo [Viac zvukov] pre vlastné zvonenia, potom stlačte <OK>. [Prispôsobiť hlasitosť] stlačte <OK> a vyberte typ zvonenia, potom prispôsobte hlasitosť pomocou tlačidiel <hore> a <dole> a stlačte <Hotovo>. [Typ zvonenia] stlačte <OK> a vyberte typ zvonenia, potom vyberte zvonenie zo zoznamu a stlačte <OK>. [Zvuky iných upozornení] - stlačte <OK> a vyberte si typ notifikácie, potom vyberte jednu z dostupných možností. Zapnutie a vypnutie profilu "Schôdza" Za účelom prepnutia zvonenia na vibračný režim v pohotovostnom režime použite tlačidlo <#>. Stlačte a držte tlačidlo viac než 2 sekundy kým sa neobjaví hlásenie s textom "Schôdza". Stlačenie a podržanie tlačidla <#> spôsobí návrat zariadenia k predchádzajúcemu zvukovému profilu (tomu ktorý bol používaný pred tým ako boli zapnuté vibrácie). Funkcie spojené s hovormi Začatie hovorov V pohotovostnom režime (na domácej obrazovke) zadajte číslo pomocou numerickej klávesnice. Pred telefónnym číslom vám odporúčame zadať oblastný kód. Stlačte <zelené tlačidlo> pre začatie hovoru. Potom vyberte SIM kartu ktorú chcete použiť stlačením <OK>. Stlačte <červené tlačidlo> pre ukončenie hovoru. Prijatie hovoru V prípade prichádzajúceho hovoru stlačte <zelené tlačidlo> alebo [Odpovedať] pre jeho prijatie. Stlačte <červené tlačidlo> pre zamietnutie/zrušenie hovoru. 10

11 Textové správy Posielanie správ Vyberte: [Hlavná ponuka] [Správy] [Napísať správu] [Nová SMS]. Zadajte čísla použitím numerickej klávesnice alebo stlačte tlačidlo <OK>, vyberte číslo zo zoznamu kontaktov (použite <OK> pre výber kontaktu, potom vyberte [Možnosti] [OK]). Prejdite dole stlačením tlačidla <dole>, potom zadajte správu použitím klávesnice. Správa ju potrebné písať písmeno po písmene. Tlačidlo <#> sa využíva pre zmenu metódy vstupu. Pre vloženie špeciálneho znaku ako napríklad: bodka, čiarka, bodkočiarka a pod., musíte stlačiť <*> a vybrať si symbol zo zoznamu alebo stlačte <1> požadovaný počet krát (v režime inom ako "123"). Pre zadanie medzery stlačte <0>. Príklad zadávania znakov: Po zadaní obsahu stlačte [Možnosti] a [Poslať], potom vyberte SIM kartu pre zaslanie správy. Stlačte <OK> pre potvrdenie vašej voľby. Po napísaní čísla/vybraní kontaktu vyberte: [Možnosti] [Poslať] pre poslanie správy. Posielanie MMS Vyberte: [Hlavná ponuka] [Správy] [Napísať správu] [Nová MMS]. Vyberte prijímateľa stlačením tlačidla <OK> a zadajte číslo použitím numerickej klávesnice alebo stlačte <Kontakty>, a vyberte si prijímateľa zo zoznamu kontaktov (použite <OK> pre výber kontaktu, potom zvoľte [Možnosti] [OK]). Choďte do textového poľa a zadajte text ktorý sa zadáva rovnakým spôsobom ako SMS správy. Políčka nižšie sa používajú pre pripojenie mediálnych správ. To sú obrázky, audio súbory a iné typy súborov (vrátane videa). Stlačte [Možnosti] a [Poslať], potom vyberte SIM kartu z ktorej chcete správu poslať. Zobrazenie správy Vyberte: [Hlavná ponuka] [Správy] [Prijaté], vyberte zo zoznamu správu ktorú chcete prečítať a stlačte <OK> pre jej zobrazenie. 11

12 Kontakty Pridanie nového kontaktu Pre pridanie kontaktu vyberte: [Hlavná ponuka] [Kontakty] <Možnosti> [Nový] [SIM1] (alebo [SIM2], [Telefón]) <OK>. Zadajte informácie kontaktu vyznačením mena alebo čísla a potvrďte stlačením <OK>. Po zadaní čísla/mena stlačte <OK>. Vyberte <Uložiť> pre uloženie kontaktu. Ak chcete kontakt uložiť v pamäti telefónu, môžete pridať jeho meno a číslo a priradiť tento kontakt do skupiny kontaktov. Vyhľadávanie kontaktov Pre vyhľadanie kontaktu vyberte: [Hlavná ponuka] [Kontakty]. Zadajte prvé písmeno mena kontaktu. Zobrazí sa zoznam kontaktov začínajúcich vybraným písmenom. Pre vyhľadanie iného kontaktu použite tlačidlá <hore> a <dole>. Po nájdení a označení požadovaného kontaktu vyberte [Možnosti] pre zobrazenie dostupných možností: [Nový] umožňuje vám pridať nový kontakt. [Nová správa] umožní vám poslať SMS alebo MMS. [Volať] umožní vám začať telefónny hovor. [Blokovať] umožňuje vám pridať kontakt do zoznamu blokovaných čísiel. [Vymazať] umožňuje vám vymazať kontakt. [Vymazať viac] umožňuje vám vymazať niekoľko kontaktov naraz. [Presunúť] umožňuje vám presunúť kontakt na iné miesto. [Import/export] umožňuje vám importovať alebo exportovať kontakty z pamäťovej karty alebo skopírovať ich na/z telefónu na kartu SIM1 alebo SIM2. [Poslať kontakt] umožňuje vám poslať vybraný kontakt na iný telefón ako SMS alebo MMS správu alebo prostredníctvom Bluetooth. [Iné] umožňuje vám nastaviť rýchlu voľbu, predvolenú SIM kartu pre hovory alebo preveriť stav pamäte telefónu. 12

13 Používanie rozšírených funkcií Volanie čísla zo zoznamu kontaktov Pre zavolanie čísla ktoré je uložené v aplikácii [Kontakty] (telefónny zoznam), vykonajte nasledovné: V pohotovostnom režime vyberte [Hlavná ponuka]. Nasledujte podponuku [Kontakty], potom potvrďte stlačením <OK>. Zadajte požadovaný kontakt (zadaním mena kontaktu pomocou klávesnice), potom označte kontakt a začnite hovor použitím <zeleného tlačidla>, potom zvoľte SIM kartu. Zmeškané hovory Zmeškané hovory sú zobrazené na domácej obrazovke. Na displeji bude zobrazená notifikácia spolu s ikonou. Aby ste zistili od koho máte zmeškaný hovor: Stlačte [Podrobnosti]. Môžete použiť aj funkciu [Hovory]. Nájdete ju ak budete nasledovať [Hlavná ponuka] [Hovory] [Zmeškané hovory] <OK>. Za účelom volania na číslo so zmeškaným hovorom vyberte tento hovor zo zoznamu a stlačte na klávesnici <zelené tlačidlo>. Reproduktor Ak chcete zapnúť reproduktor, stlačte počas hovoru tlačidlo [Reproduktor]. Rýchla voľba Nasledujte [Hlavná ponuka] [Kontakty] [Možnosti] [Iné] [Rýchla voľba]. Zobrazí sa vám zoznam s numerickou klávesnicou na ľavej strane obrazovky. Vyberte zo zoznamu kontakt stlačením <OK> a zadaním telefónneho čísla ktoré chcete priradiť ku konkrétnej číslici. Po nastavení čísiel stlačte <červené tlačidlo> pre návrat na domácu obrazovku. Pre začatie hovoru pomocou rýchlej voľby stlačte a držte (na asi 3 sekundy) tlačidlo na klávesnici ktoré zodpovedá požadovanému kontaktu. Dual SIM Funkcia Dual SIM vám umožňuje využívať dve SIM karty súčasne. Pre využitie tejto funkcie musíte do vášho telefónu vložiť dve SIM karty (sloty pre vloženie SIM kariet sa nachádzajú pod batériou telefónu). Potom nasledujte [Hlavná ponuka] [Nastavenia] [Nastavenia hovorov] [Dual SIM]. Dostupné sú tri nasledujúce možnosti: 13

14 [Pohotovostný režim] umožňuje vám vybrať si predvolenú SIM kartu. [Vybrať SIM kartu pre odpoveď] umožňuje vám nastaviť telefón pre využívanie SIM karty na ktorú bol uskutočnený hovor alebo odoslaná správa. [Nastaviť názov SIM karty] umožňuje vám zmeniť názov SIM karty. Ak sa rozhodnete využívať dve aktívne SIM karty, telefón sa bude užívateľa pýtať ktorú SIM kartu použiť pri posielaní každej správy a pri každom telefónnom hovore. To sa netýka hovorov a správ vytvorených pomocou [Hlavná ponuka] [Nastavenia] [Nastavenia hovorov] [Dual SIM] [Odpovedať pôvodnou SIM kartou]. Pripojenie telefónu k počítaču myphone 3300 je možné pripojiť k PC použitím USB portu. To vám umožní prehliadať a presúvať dáta medzi počítačom a telefónom. Pre pripojenie telefónu k PC: 1. Vložte koncovku microusb kábla do slotu v telefóne (nachádza sa dole), potom pripojte USB-A koncovku do USB slotu počítača. 2. Na obrazovke sa vám zobrazí hlásenie o USB spojení. 3. V telefóne vyberte zo zoznamu možnosť [Prenos dát]. 4. Telefón je teraz pripojený k PC. Obsah pamäte telefónu je možné prehliadať pomocou systému Windows (Explorer). 14

15 Ďalšie funkcie telefónu Nastavenie času a dátumu Pre nastavenie dátumu a času nasledujte: [Hlavná ponuka] [Nastavenia] [Nastavenia telefónu] [Dátum a čas] a vyberte možnosť z nasledovnej ponuky: [Nastavenie času] umožňuje vám nastaviť čas. [Nastaviť dátum] umožňuje vám nastaviť dátum. [Formát času] umožňuje vám vybrať si medzi 12h a 24h zobrazením. [Formát dátumu] umožňuje vám zmeniť spôsob akým sú zobrazené deň, mesiac a rok. Nastavenie jazyka Pre nastavenie alebo zmenu ponuky jazyka nasledujte: [Hlavná ponuka] [Nastavenia] [Nastavenia telefónu] [Jazyk]. Vyberte si zo zoznamu preferovaný jazyk. Nastavenia displeja [Hlavná ponuka] [Nastavenia] [Displej] [Animácie] umožňuje vám zmeniť animácie používané pri zapínaní a vypínaní telefónu. [Pozadie] [Statické pozadie] (pre továrenské pozadia) alebo [Viac pozadí] (pre vlastné pozadia uložené na karte microsd), potom vyberte pozadie zo zoznamu. Pre prehliadanie vybraného pozadia stlačte <OK>. Pre nastavenie vybraného pozadia nasledujte: [OK] [OK] [Zobraziť miniaplikácie] umožňuje vám zapnúť miniaplikácie na domácej obrazovke. [Kontrast] umožňuje Vám zmeniť kontrast pomocou tlačidiel <vľavo> a <vpravo>. Nastavenia hovorov Tieto nastavenia sú dostupné z [Hlavná ponuka] [Nastavenia] [Nastavenia hovorov] [Rozšírené nastavenia]. Dostupné sú nasledujúce nastavenia hovorov: Kontrola trvania hovorov (funkcia [Pripomienka]), automatické spätne volanie, vibrovanie pri pripojení, SMS odpoveď pre zamietnuté hovory. Automatické nahrávanie hovorov, blokované hovory. 15

16 Nastavenie budíka/budíkov Vyberte [Organizér] z hlavnej ponuky. Vyberte [Budík] zo zoznamu pomocou tlačidiel <hore> a <dole>, potom potvrďte <OK>. Vyberte akúkoľvek položku zo zoznamu, potom vyberte ZAPNÚŤ alebo VYPNÚŤ pre zmenu stavu. Pre zmenu nastavení budíka stlačte [Upraviť]. Použitím možnosti [Správa] môžete zmeniť správu zobrazenú pri spustení budíka. Po prechode na možnosti nižšie (pomocou tlačidla <dole>) môžete nastaviť čas budenie pomocou numerickej klávesnice. Ďalšou možnosťou je [Zvonenie], ktoré vám umožní nastaviť zvuk budíka. Ďalšia možnosť v ponuke vám umožňuje vybrať si dni v ktoré má byť budík aktívny (možnosť [Opakovať], ktorá vám umožní nastaviť budík jednorazovo, denne alebo počas víkendov). Pre potvrdenie nastavení vyberte <OK>. Továrenské nastavenia Pre obnovu továrenských nastavení vyberte [Hlavná ponuka] [Nastavenia] [Nastavenia telefónu] [Obnova továrenských nastavení], zadajte heslo a potvrďte vašu voľbu stlačením <OK>. Heslo pre obnovu továrenských nastavení je: Zoznam hovorov Telefón vám ponúka možnosť [Zoznam hovorov]. Je dostupná v [Hlavná ponuka] [Hovory]. Táto možnosť vám umožní prehliadať si zoznam hovorov (odchádzajúce, prijaté atď.). Podponuka obsahuje nasledujúce možnosti: Zmeškané Odchádzajúce Prijaté Zamietnuté Vymazať zoznam Počítadlo spojení GPRS počítadlo Audio prehrávač Audio prehrávač môžete zapnúť ak prejdete do [Hlavná ponuka] [Audio] alebo stlačením < > ktoré sa nachádza nad <červeným tlačidlom>. Umožní vám prehrávať MP3 audio súbory. Pre prehratie audio súboru je potrebné tento súbor uložiť na kartu 16

17 microsd do priečinka "Moja Hudba", čo vám umožní súbory automaticky načítať do zoznamu skladieb audio prehrávača. Prehrávač je možné ovládať pomocou nasledujúcich tlačidiel: Tlačidlo <hore> <dole> <vpravo> <vľavo> <OK> Funkcia Zvýšenie hlasitosti Zníženie hlasitosti Ďalšia skladba Predchádzajúca skladba Hrať/zastaviť Rádio v myphone 6300 Nasledujte: [Multimédiá] [FM rádio] alebo stlačte tlačidlo <FM> ktoré sa nachádza pod <zeleným tlačidlom>. Vyberte: [Možnosti] [Automatické hľadania a uloženie] <OK> pre vyhľadanie dostupných rádiových staníc. Všetky nájdené rádiové stanice budú uložené a dostupné z ponuky [Zoznam staníc]. Hlasitosť rádia je možné upraviť pomocou tlačidiel <+> a <-> na bočnej strane telefónu. Rádio je možné ovládať pomocou nasledujúcich tlačidiel: Tlačidlo <hore> <dole> <hore> <vľavo> <OK> Funkcia Zvýšenie hlasitosti Zníženie hlasitosti Ďalšia stanica Predchádzajúca stanica Hrať / zastaviť 17

18 Bluetooth Telefón je vybavený modulom Bluetooth. Využíva sa pre bezdrôtové pripojenie a výmenu súborov s inými zariadeniami ktoré sú vybavené technológiou Bluetooth. Ovládanie Bluetooth je dostupné tu: [Hlavná ponuka] [Organizér] [Bluetooth]. Z ponuky sú dostupné nasledujúce možnosti: [Bluetooth] tlačením tlačidla <OK> zapnete/vypnete modul Bluetooth. Aktivácia Bluetooth je indikovaná ikonou ktorá je zobrazená v stavovom panely. [Viditeľnosť] táto možnosť zviditeľní váš telefón pre iné zariadenia ako napr. iné mobilné telefóny, tablety a počítače vybavené modulom Bluetooth. [Nájsť zariadenie] [Hľadať zariadenia] možnosť vám umožňuje zobraziť zoznam zariadení Bluetooth ktoré sú v dostupnosti. Táto funkcia vám umožní pripojiť sa k iným zariadeniam. [Prenos súborov] táto možnosť vám umožňuje zistiť stav prenosu vašich súborov. [Názov] umožní vám zadať meno pod ktorým bude viditeľný váš telefón pre iné zariadenia Bluetooth. Predvolené meno je myphone_6300. [Bluetooth pamäť] táto funkcia vám umožní vybrať si priečinok pre súbory poslané prostredníctvom Bluetooth. [Nápoveda] užívateľská príručka Bluetooth. Párovanie Bluetooth Pre spojenie sa s iným zariadením prostredníctvom Bluetooth je potrebné vybrať toto zariadenie zo zoznamu dostupných zariadení z [Hlavná ponuka] [Organizér] [Bluetooth] [hľadať zariadenie] [Nájdené zariadenia] a potom vybrať zariadenie zo zoznamu stlačením [Párovať]. Obe zariadenia zobrazia hlásenie s požiadavkou na zadanie hesla. Stlačte [OK] pre párovanie zariadení. Posielanie súborov cez Bluetooth Pre poslanie súboru uloženého na pamäťovej karte pripojeného (párovaného) zariadenia nasledujte: [Hlavná ponuka] [Zoznam súborov] [Pamäťová karta] a vyberte súbor ktorý chcete poslať. Potom vyberte [Možnosti] [Poslať] [Cez Bluetooth] a vyberte zariadenie prijímateľa alebo ho pridajte zo zoznamu párovaných zariadení. Súbor bude poslaný hneď po prijatí prijímateľom. 18

19 Kamera myphone 6300 je vybavený kamerou ktorá vám umožní zaznamenať obraz a video. Vytváranie fotografií Pre vytvorenie fotografie otvorte aplikáciu kamera: [Hlavná ponuka] [Kamera] alebo stlačte tlačidlo <hore> na domácej obrazovke. Po otvorení aplikácie kamera nasmerujte kameru na váš cieľ a stlačte tlačidlo <OK> pre vytvorenie fotografie, potom stlačte <Uložiť> pre jej uloženie. Fotografie sú uložené v priečinku "Fotografie" na karte microsd. Fotografie je možné zobraziť pomocou aplikácie [Prehliadač obrázkov] (v [Hlavná ponuka] [Multimédiá] [Fotografie]). Nahrávanie videa Pre nahrávanie videa nasledujte [Hlavná ponuka] [Kamera] alebo stlačte tlačidlo <hore> na domácej obrazovke. Potom stlačte [Možnosti] [Prepnúť na nahrávanie] pre začatie nahrávania videa. Nasmerujte kameru na Váš cieľ a stlačte <OK> pre začatie nahrávania a <Stop> pre jeho zastavenie. Videá sú uložené v priečinku "Videá" na karte microsd. Videá je možné prehrať pomocou aplikácie [Video prehrávača] (v [Hlavná ponuka] [Multimédiá] [Video]). Používanie internetu Nastavenie dátového účtu myphone 6300 je možné pripojiť k Internetu. Používanie Internetového prehliadača Pre otvorenie www prehliadača nasledujte [Hlavná ponuka] [Internet] a vyberte SIM kartu ktorú chcete použiť pre pripojenie k internetu. Zobrazí sa vám ponuka s nasledujúcimi možnosťami: [Zadanie URL] zadajte adresu web stránky ktorú chcete navštíviť, [Obľúbené] zoznam vašich obľúbených stránok, [Nedávno navštívené] zobrazí posledné navštívené stránky, [Prehliadanie off-line] zobrazí uložené stránky. 19

20 Riešenie problémov Správa Vložte kartu Zadajte PIN Chyba siete Príklad riešenia Uistite sa, že je SIM karta riadne inštalovaná. Ak je SIM karta chránená PIN kódom, musíte po zapnutí telefónu zadať správny PIN kód a potom stlačiť <OK>. Pre oblasti so slabým signálom alebo príjmom nemusí byť možné. Prijímanie hovorov môže byť taktiež nemožné. Skúste nájsť iné miesto a pokúste sa opäť. Nikto sa mi nemôže dovolať na môj myphone Telefón je potrebné vypnúť a zapnúť. Nemôžete počuť druhú osobu / druhá osoba nemôže počuť používateľa myphone Priložte ústa bližšie k telefónu. Skontrolujte či nie je zabudovaný mikrofón niečím zakrytý. Ak používate headset, skontrolujte či je riadne pripojený k telefónu. Skontrolujte či mikrofón nie je zablokovaný. Slabá kvalita hlasu počas hovoru. Uistite sa či nie sú reproduktor alebo mikrofón niečím blokované. Nie je možné začať hovor. Skontrolujte či ste zadali správne číslo kontaktu. 20

21 Všeobecné pravidlá pre používanie telefónu Správne používanie batérie Batériu v tomto telefóne je možné nabiť pomocou adaptéra. Ak je úroveň nabitia batérie nízka, nabite ju. Pre zvýšenie životnosti vašej batérie nechajte batériu úplne sa vybiť skôr než ju začnete nabíjať. Ak nepoužívate nabíjačku, vyberte ju zo zásuvky. Prebíjanie môže skrátiť životnosť batérie. Pred začatím nabíjania batérie je vhodné ju ochladiť prípadne ohriať na dosiahnutie teplotnej úrovne okolitého prostredia. Ak teplota nabíjačky presiahne 40 C nesmie sa ňou ďalej nabíjať. Údržba telefónu Pre predĺženie životnosti zariadenia nasledujte tieto inštrukcie: Udržiavajte zariadenie a jeho príslušenstvo mimo dosahu detí. Vyhnite sa vystavovaniu telefónu extrémne vysokým alebo nízkym teplotám; tie môžu znížiť životnosť elektronických častí, roztavenie plastových častí a poškodiť batériu. Nepokúšajte sa zariadenie rozoberať. Neprofesionálny zásah do zariadenia ho môže poškodiť alebo zničiť. Používajte len originálne príslušenstvo. Porušenie tohto odporúčania môže mať za následok stratu záruky. Informácie o certifikácii (SAR) Radiačná dávka obdržaná mobilným telefónom je meraná prostredníctvom SAR (Specific Absorption Rate). Európska Únia stanovila limit SAR na 2W/kg čo je mediánom pre 10 gramov telesnej hmoty. Maximálne SAR hodnoty pre myphone 6300 sú W/kg. 21

22 Správna likvidácia elektrických a elektronických odpadov Zariadenie je označené symbolom prekríženého odpadkového koša v súlade so smernicou 2012/19/EC Európskeho parlamentu a Rady o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Produkty označené týmto symbolom by nemali byť po dobe využívania spracované alebo zlikvidované spolu s domovým odpadom. Elektrické a elektronické zariadenia musíte zlikvidovať ich odovzdaním na to určené miesto v ktorom sú tieto nebezpečné odpady podrobené procesu recyklácie. Zber tohto typu odpadu v uzavretých priestoroch a správny postup spracovania pomáha chrániť prírodné zdroje. Správna recyklácia odpadov z elektrických a elektronických zariadení má pozitívny vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. Vyhlásenie o zhode so smernicami EÚ myphone Sp.o.o prehlasuje že tento výrobok je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami Európskej smernice 1999/5/EC. 22

23 23

myphone Všetky práva vyhradené. myphone HAMMER 2 Užívateľská príručka myphone HAMMER 2

myphone Všetky práva vyhradené. myphone HAMMER 2 Užívateľská príručka myphone HAMMER 2 Užívateľská príručka myphone HAMMER 2 1 Obsah Obsah sady myphone Hammer 2... 4 Technická špecifikácia myphone Hammer 2... 4 1. Vzhľad telefónu - úvod... 5 Zapnutie a vypnutie zariadenia... 6 Vloženie SIM

Více

Manuál pre používateľov OS Android. *pre aplikáciu CONNECTED WATCH

Manuál pre používateľov OS Android. *pre aplikáciu CONNECTED WATCH Manuál pre používateľov OS Android *pre aplikáciu CONNECTED WATCH Obsah 1. Ako používať hodinky 2. Párovanie hodiniek s telefónom 1. KROK 1: príprava hodiniek pre spárovanie 2. KROK 2: stiahnutie aplikácie

Více

Používanie webových služieb na sieťové skenovanie (Windows Vista SP2 alebo novší, Windows 7 a Windows 8)

Používanie webových služieb na sieťové skenovanie (Windows Vista SP2 alebo novší, Windows 7 a Windows 8) Používanie webových služieb na sieťové skenovanie (Windows Vista SP2 alebo novší, Windows 7 a Windows 8) Protokol webových služieb umožňuje používateľom systému Windows Vista (SP2 alebo novší), Windows

Více

myphone Všetky práva vyhradené. myphone 1045/1082 SK Užívateľská príručka myphone 1045/1082

myphone Všetky práva vyhradené. myphone 1045/1082 SK Užívateľská príručka myphone 1045/1082 Užívateľská príručka myphone 1045/1082 1 Ďakujeme že ste si vybrali náš telefón. Prosím, prečítajte si poriadne tento manuál. myphone 1045/1082 je určený pre použitie v GSM 900/1800 MHz. Veľké tlačidlá

Více

myphone Všetky práva vyhradené. myphone METRO SK Užívateľská príručka myphone METRO

myphone Všetky práva vyhradené. myphone METRO SK Užívateľská príručka myphone METRO Užívateľská príručka myphone METRO 1 Ďakujeme že ste si vybrali náš telefón. Prosím, prečítajte si poriadne tento manuál. myphone METRO je určený pre použitie v sieti GSM 900/1800 MHz. Veľké tlačidlá so

Více

myphone Všetky práva vyhradené. Užívateľská príručka myphone HAMMER

myphone Všetky práva vyhradené. Užívateľská príručka myphone HAMMER myphone 2014. Všetky práva vyhradené. Užívateľská príručka myphone HAMMER 1 Ďakujeme že ste si vybrali náš telefón myphone Hammer. Prosím, prečítajte si poriadne tento manuál. myphone Hammer je určený

Více

myphone Všetky práva vyhradené. Užívateľská príručka myphone ONE

myphone Všetky práva vyhradené. Užívateľská príručka myphone ONE myphone 2013. Všetky práva vyhradené. myphone ONE SK Užívateľská príručka myphone ONE 1 Ďakujeme že ste si vybrali náš telefón. Prosím, prečítajte si poriadne tento manuál. myphone ONE je určený pre použitie

Více

Návod na aktualizáciu firmvéru pre 4G router TP-Link MR200

Návod na aktualizáciu firmvéru pre 4G router TP-Link MR200 Návod na aktualizáciu firmvéru pre 4G router TP-Link MR200 Vážený zákazník, Čo budete potrebovať? každý z nás potrebuje z času na čas niečo nové a lepšie. Platí to aj pre zariadenia, ktoré spracúvajú dôležité

Více

KLIMATIZÁCIA - KOMFORT

KLIMATIZÁCIA - KOMFORT KLIMATIZÁCIA - KOMFORT WiFi modul pre nástenné jednotky HKD, HND INŠTALAČNÝ NÁVOD Smart AC WiFi sada (vyhovuje norme IDA Da105762) Dátum vydania: 4.5.2016 INS-A-EXT-WiFi-0516-01-SK Sada WiFi obsahuje:

Více

TomTom Referenčná príručka

TomTom Referenčná príručka TomTom Referenčná príručka Obsah Rizikové zóny 3 Rizikové zóny vo Francúzsku... 3 Upozornenia na rizikové zóny... 3 Zmena spôsobu upozornenia... 4 tlačidlo Ohlásiť... 4 Nahlásenie novej rizikovej zóny

Více

TP-Link TD-W8901GB Inštalácia

TP-Link TD-W8901GB Inštalácia TP-Link TD-W8901GB Inštalácia 1. Pripojenie zariadenia Poznámka: Na konfiguráciu routra používajte prosím iba káblové sieťové pripojenia. 1. Vypnite vaše všetky sieťové zariadenia, vrátane vášho počítača

Více

Sprievodca prvým nastavením Huawei B525s

Sprievodca prvým nastavením Huawei B525s 1. Prihlásenie sa do brány rozhrania Huawei B525s 2. Zadanie PIN SIM karty 3. Rýchle nastavenie 4. Správa profilov 5. Detailné nastavenie siete WLAN 6. Zapnutie mobilného dátového pripojenia v domácej

Více

OBOZNÁMTE SA S VAŠÍM TELEFÓNOM

OBOZNÁMTE SA S VAŠÍM TELEFÓNOM Alcatel 4400 OBOZNÁMTE SA S VAŠÍM TELEFÓNOM 2 5 3 4 8 7 1 6 Audio tlačidlá zníženie hlasitosti reproduktora alebo slúchadla Reproduktor: umožňuje podielať sa viacerým účastníkom na konverzácii zvýšenie

Více

PLA-401 v3 Ethernetový adaptér PowerLine (prenos dát cez silové elektrické káble)

PLA-401 v3 Ethernetový adaptér PowerLine (prenos dát cez silové elektrické káble) Ethernetový adaptér PowerLine (prenos dát cez silové elektrické káble) Príručka pre rýchlu inštaláciu Firmware v3.3.4 Vydanie 1. Marec 2009 Obsah Úvodné informácie... 1 Pripojenie ku káblovému/dsl modemu

Více

Sieťová klenbová minikamera

Sieťová klenbová minikamera Kamera Sieťová klenbová minikamera Rýchla používateľská príručka---po slovensky Táto rýchla príručka sa vzťahuje na: DS-2CD2312-I5, DS-2CD2332-I5 UD.6L0201B1256A01EU 1 Sieťová klenbová minikamera Rýchla

Více

Slúchadlá TEAC HP-8BT Užívateľská príručka

Slúchadlá TEAC HP-8BT Užívateľská príručka Slúchadlá TEAC HP-8BT Užívateľská príručka Funkcie tlačidiel 1. Zapnutie alebo vypnutie/ párovanie/ odpovedať/ ukončiť/ odmietnuť/ spustiť/ pozastaviť/ zastaviť 2. Zvýšiť hlasitosť, opätovné vytočenie

Více

Užívateľská príručka k funkcii Zastavenie a pretočenie obrazu

Užívateľská príručka k funkcii Zastavenie a pretočenie obrazu Užívateľská príručka k funkcii Zastavenie a pretočenie obrazu obsah Funkcia Zastavenie a pretočenie obrazu Skôr než začnete Ako používať funkciu Zastavenie a pretočenie obrazu 1. Zastavenie a spustenie

Více

Manuál Klientska zóna

Manuál Klientska zóna Manuál Klientska zóna Strana 1 OBSAH Klientska zóna... 3 A. Registrácia užívateľa do klientskej zóny... 3 B. Prvé prihlásenie užívateľa... 4 C. Vytvorenie užívateľského mena a hesla... 6 D. Zmena hesla

Více

Certifikát. Prvé kroky s certifikátom na čipovej karte

Certifikát. Prvé kroky s certifikátom na čipovej karte Certifikát Prvé kroky s certifikátom na čipovej karte Vážená klientka, vážený klient, ďakujeme Vám za prejavenie dôvery a blahoprajeme k získaniu certifikátu. Čo je to osobný certifikát Certifikát uložený

Více

GOCLEVER FONE 500 NÁVOD NA OBSLUHU

GOCLEVER FONE 500 NÁVOD NA OBSLUHU GOCLEVER FONE 500 NÁVOD NA OBSLUHU NAVŠTÍVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM PRE VIAC INFORMÁCIÍ O PRODUKTOCH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Pred inštaláciou a prvým použitím si prosím najprv prečítajte túto príručku.

Více

SWAN a.s., Borská 6, Bratislava, Tel.: 0650 / , Návod na inštaláciu

SWAN a.s., Borská 6, Bratislava, Tel.: 0650 / ,  Návod na inštaláciu Návod na inštaláciu Inštalácia LTE USB modemu Huawei E3372 a mobilného internetového pripojenia 1 Dôležité upozornenie: pred inštaláciou zariadenia a internetového pripojenia sa oboznámte so zariadením

Více

Aktualizácia adaptéra Push2TV

Aktualizácia adaptéra Push2TV Aktualizácia adaptéra Push2TV 2 Spoločnosť NETGEAR odporúča aktualizovať adaptér Push2TV, pretože nové aktualizácie môžu podporovať ešte viac bezdrôtových zobrazovacích zariadení. 1. Pomocou prenosného

Více

Používateľská príručka pre autorov

Používateľská príručka pre autorov Používateľská príručka pre autorov Prihlásenie 1. Do internetového vyhľadávača zadajte: http://ezp.vssvalzbety.sk/login 2. Po zobrazení obrázku č. 1 kliknite na Prihlásiť sa pomocou Google" Obr. 1 - Prihlasovanie

Více

Dealer Extranet 3. Cenové ponuky

Dealer Extranet 3. Cenové ponuky Dealer Extranet 3 Cenové ponuky Obsah Vytvorenie cenovej ponuky so zľavou Velux 3 Vytvorenie klientskej cenovej ponuky zo súčasnej cenovej ponuky 10 Vytvorenie klientskej cenovej ponuky pomocou Konfigurátora

Více

Aktualizácia operačného systému Android tabletu Samsung Note 10.1 model N8010

Aktualizácia operačného systému Android tabletu Samsung Note 10.1 model N8010 Aktualizácia operačného systému Android tabletu Samsung Note 10.1 model N8010 Verzia 1.0 Úvod. Pre skvalitnenie používania tabletov Samsung Note 10.1 model N8010 dodávaných v rámci projektu EVSRŠ (DIGIškola)

Více

Zdieľanie zariadenia USB v sieti...3. Zdieľanie tlačiarne USB...5. Zálohovanie počítača Mac pomocou funkcie Time Machine...6

Zdieľanie zariadenia USB v sieti...3. Zdieľanie tlačiarne USB...5. Zálohovanie počítača Mac pomocou funkcie Time Machine...6 Prémiové funkcie Obsah Zdieľanie zariadenia USB v sieti...3 Zdieľanie tlačiarne USB...5 Zálohovanie počítača Mac pomocou funkcie Time Machine...6 Aplikácia NETGEAR genie...8 2 Zdieľanie zariadenia USB

Více

Dell S2718H/S2718HX/S2718HN/ S2718NX Dell Display Manager Návod na obsluhu

Dell S2718H/S2718HX/S2718HN/ S2718NX Dell Display Manager Návod na obsluhu Dell S2718H/S2718HX/S2718HN/ S2718NX Dell Display Manager Návod na obsluhu Model: S2718H/S2718HX/S2718HN/S2718NX Regulačný model: S2718Hx/S2718Nx POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje dôležité informácie, ktoré

Více

Externé zariadenia Používateľská príručka

Externé zariadenia Používateľská príručka Externé zariadenia Používateľská príručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky

Více

Užívateľský manuál. Popis produktu. 1)Ovládacie tlačidlo nahor 2)Tlačidlo MENU. 3)Ovládacie tlačidlo dolu. 4)Slot pre micro SD kartu 5)Objektív

Užívateľský manuál. Popis produktu. 1)Ovládacie tlačidlo nahor 2)Tlačidlo MENU. 3)Ovládacie tlačidlo dolu. 4)Slot pre micro SD kartu 5)Objektív Užívateľský manuál Popis produktu Popis 1)Ovládacie tlačidlo nahor 2)Tlačidlo MENU 4)Slot pre micro SD kartu 5)Objektív 3)Ovládacie tlačidlo dolu 6)Reproduktor 7)Potvrdzujúce tlačidlo 8)Prepínanie režimu

Více

Príručka Mobility Tool + pre príjemcov grantu

Príručka Mobility Tool + pre príjemcov grantu Príručka Mobility Tool + pre príjemcov grantu Verzia: 3.11.2014 Strana 1 z 10 Obsah 1. Úvod... 3 2. Ako sa prihlásiť do Mobility Tool+?... 3 3. Projekt... 4 3.1. Ako zobraziť detaily projektu?... 4 3.2.

Více

Stručný návod na inštaláciu Wi-Fi routra pre T-Mobile mobilný internet

Stručný návod na inštaláciu Wi-Fi routra pre T-Mobile mobilný internet Stručný návod na inštaláciu Wi-Fi routra pre T-Mobile mobilný internet 1. Postup inštalácie Pripojenie Wi-Fi routra k vašej sieti Upozornenie: NEPRIPÁJAJTE Wi-Fi router k zdroju napájania skôr, ako dokončíte

Více

Návod na aplikáciu Mobile Pay pre Orange

Návod na aplikáciu Mobile Pay pre Orange Návod na aplikáciu Mobile Pay pre Orange Aktivácia bezkontaktných mobilných platieb Keď máte stiahnutú aplikáciu, môžete si aktivovať bezkontaktné mobilné platby. V menu uvítacej obrazovky zvoľte tlačidlo

Více

Užívateľská príručka k službe TV Archív zastavenie a pretočenie obrazu

Užívateľská príručka k službe TV Archív zastavenie a pretočenie obrazu Užívateľská príručka k službe TV Archív zastavenie a pretočenie obrazu www.max.sk 1 Obsah Úvod 3 Legenda 4 Popis tlačidiel na diaľkovom ovládači 5-6 Menu 7 Archív TV vysielania 8-9 Aktivácia 10 Zoznam

Více

Inštalácia modemu Huawei E220 pre OS MAC

Inštalácia modemu Huawei E220 pre OS MAC Inštalácia modemu Huawei E220 pre OS MAC Obsah I. Úvod...- 3 - II. Inštalácia ovládačov USB modemu Huawei E220...- 3 - III. Nastavenia parametrov spojenia pre USB modem Huawei E220...- 8 - IV. Konfigurácia

Více

Multihosting Užívateľská príručka

Multihosting Užívateľská príručka Multihosting Užívateľská príručka EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o. Garbiarska 3 Stará Ľubovňa 064 01 IČO: 36 485 161 IČ DPH: SK2020004503 support@exohosting.sk www.exohosting.sk 1 Obsah Úvod...3 1 Objednávka...4

Více

Návod na použitie kamery DV130C

Návod na použitie kamery DV130C Návod na použitie kamery DV130C SK Upozornenie: 1. Pozor na mechanické poškodenie kamery. 2. Nevystavujte kameru a SD kartu pôsobeniu magnetického poľa. 3. Nevystavujte kameru vysokým teplotám. 4. Používajte

Více

R11 extremo. Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty. Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator

R11 extremo. Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty. Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator R11 extremo Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator ČESKY... 3 PO SLOVENSKY... 6 2 ČESKY SOS volání a SMS Spuštění nouzového volání a SMS Stiskněte

Více

Hromadná korešpondencia v programe Word Lektor: Ing. Jaroslav Mišovych

Hromadná korešpondencia v programe Word Lektor: Ing. Jaroslav Mišovych Hromadná korešpondencia v programe Word 2010 Lektor: Ing. Jaroslav Mišovych Obsah Čo je hromadná korešpondencia Spustenie hromadnej korešpondencie Nastavenie menoviek Pripojenie menoviek k zoznamu adries

Více

POWLI Fig. A Copyright 2014 VARO

POWLI Fig. A Copyright 2014 VARO POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 Fig 1 Copyright 2014 VARO www.varo.com LED BATERKA 1,5 W POWLI421 POWLI421 SK 1 POPIS (OBR. A) 1. Otočná hlava 2. Hlavný vypínač

Více

Autentifikačné zariadenia:

Autentifikačné zariadenia: Autentifikačné zariadenia Autentifikačné zariadenie je najmä klientske číslo a mailer, Grid karta alebo autentifikačný kalkulátor Digipass GO3 (GO1), Digipass 300, Digipass 270, ktoré slúžiace na autentifikáciu

Více

Postup inštalácie aplikácie Blackberry Connect pre Sony Ericsson P990.

Postup inštalácie aplikácie Blackberry Connect pre Sony Ericsson P990. Postup inštalácie aplikácie Blackberry Connect pre Sony Ericsson P990. Tento manuál vám pomôže správne nastaviť mobilný telefón Sony Ericsson P990 na používanie služby BlackBerry prostredníctvom aplikácie

Více

Podrobný sprievodca aktualizáciou na systém Windows 8.1

Podrobný sprievodca aktualizáciou na systém Windows 8.1 Podrobný sprievodca aktualizáciou na systém Windows 8.1 Inštalácia a aktualizácia systému Windows 8.1 Aktualizácia systému BIOS, aplikácií a ovládačov, spustenie služby Windows Update Výber typu inštalácie

Více

Vypracovalo: oddelenie redakcie ÚPVS, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Vypracovalo: oddelenie redakcie ÚPVS, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Návod na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu 1 prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom (eid karta) s použitím aplikácie D.Signer/XAdES Dátum zverejnenia: 9. 9. 2014 Verzia dokumentu:

Více

Sprievodca rýchlym štartom

Sprievodca rýchlym štartom Sprievodca rýchlym štartom Víta vás váš MacBook Air Začnime. Spustite Mac stlačením tlačidla napájania. Otvorí sa Sprievodca nastavením, vďaka ktorému môžete jednoducho nastaviť svoj Mac a ihneď ho začať

Více

EW-7438APn Príručka rýchlou inštaláciou

EW-7438APn Príručka rýchlou inštaláciou EW-7438APn Príručka rýchlou inštaláciou 07-2013 / v1.0 I. Informácie o produkte I-1. Obsah balenia - Prístupový bod EW-7438APn - Disk CD s viacjazyčnou rýchlou inštalačnou príručkou a používateľskou príruč

Více

HD KAMERA NA PRÍSTROJOVÚ DOSKU

HD KAMERA NA PRÍSTROJOVÚ DOSKU HD KAMERA NA PRÍSTROJOVÚ DOSKU Návod 87231 Aby ste mohli lepšie používať funkcie digitálneho záznamníka do auta, pred používaním si pozorne prečítajte návod. Upozornenie 1. Do digitálneho záznamníka do

Více

FREEIP. Aplikácia pre Android

FREEIP. Aplikácia pre Android FREEIP Aplikácia pre Android Úvod: -1-1 Inštalácia a registrácia -2-1.1 Inštalácia aplikácie do Android telefónu -2-1.2 Registrácia účtu -2-2. Pridanie zariadenia -4-2.1 Použitie kódu SN pridanie IPC/NVR

Více

Používateľská príručka pre autorov Prihlásenie

Používateľská príručka pre autorov Prihlásenie Používateľská príručka pre autorov Prihlásenie 1. Spustite internetový prehliadač (napr. Mozilla Firefox, MS Internet Explorer...). 2. Do adresového riadku prehliadača napíšte: ezp.vssvalzbety.sk 3. Zobrazí

Více

ŠKODA CONNECT Online služby

ŠKODA CONNECT Online služby ŠKODA CONNECT Online služby Táto brožúra slúži na rýchle oboznámenie sa so službami ŠKODA Connect. Prehľad tém tejto brožúry Online služby ŠKODA Connect 1 Registrácia, aktivácia služieb 2 Pripojenie systému

Více

Užívateľská príručka. Vytvorte 1 medzi stránkami v niekoľkých jednoduchých krokoch

Užívateľská príručka. Vytvorte 1 medzi stránkami v niekoľkých jednoduchých krokoch Užívateľská príručka Vytvorte 1 medzi stránkami v niekoľkých jednoduchých krokoch EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. Garbiarska 3 Stará Ľubovňa 064 01 IČO: 36 485 161 IČ DPH: SK2020004503 support@exohosting.sk

Více

Stručný návod na inštaláciu Smerovač PCI Express

Stručný návod na inštaláciu Smerovač PCI Express Stručný návod na inštaláciu Smerovač PCI Express Gratulujeme vám k zakúpeniu smerovača PCI Express. Tento výrobok bol navrhnutý pre všetkých, ktorí potrebujú pripojenie k sieti Internet aj mimo kancelárie

Více

7" VIDEO DOTYKOVÁ OBRAZOVKA

7 VIDEO DOTYKOVÁ OBRAZOVKA 369300/369310/369305/369315 7" VIDEO DOTYKOVÁ OBRAZOVKA Užívateľská príručka 07/12-01 CN 2 Obsah 1. Funkcia volania 6 2. Aktivácia vstupného panelu 6 3. Volanie interkom 6 4. Pracovný mód 7 5. Registrácia

Více

TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD NA OBSLUHU

TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD NA OBSLUHU TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD NA OBSLUHU NAVŠTÍVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM PRE VIAC INFORMÁCIÍ O PRODUKTOCH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Pred prvým použitím si prosím prečítajte pozorne tento návod na

Více

Návod na nastavenie oprávnení pre oprávnené osoby s udeleným čiastočným prístupom

Návod na nastavenie oprávnení pre oprávnené osoby s udeleným čiastočným prístupom Návod na nastavenie oprávnení pre oprávnené osoby s udeleným čiastočným prístupom Dátum zverejnenia: 1. 2. 2014 Verzia: 6 Dátum aktualizácie: 23. 8. 2017 Popis: Tento dokument je určený pre fyzické osoby,

Více

Forerunner 310XT - vytvorenie konta na Garmin Connect Forerunner 310XT - nahratie slovenčiny do prístroja

Forerunner 310XT - vytvorenie konta na Garmin Connect Forerunner 310XT - nahratie slovenčiny do prístroja Forerunner 310XT - vytvorenie konta na Garmin Connect Forerunner 310XT - nahratie slovenčiny do prístroja Aby ste mohli nahrať slovenčinu do prístroja Forerunner 310XT, je potrebné si vytvoriť konto na

Více

GOCLEVER TAB R83.2. Návod na obsluhu. Navštívte našu stránku. Pre oboznámenie sa s ďalšími produktmi TAB, NAVIO, DVR, DVB-T

GOCLEVER TAB R83.2. Návod na obsluhu. Navštívte našu stránku.  Pre oboznámenie sa s ďalšími produktmi TAB, NAVIO, DVR, DVB-T GOCLEVER TAB R83.2 Návod na obsluhu Navštívte našu stránku WWW.GOCLEVER.COM Pre oboznámenie sa s ďalšími produktmi TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Pred použitím zariadenia si prečítajte návod na obsluhu a odložte

Více

TL-WR740N, TL-WR741ND, TL- WR841N, TL-WR841ND, TL- WR941ND, TL-WR1043ND Inštalácia

TL-WR740N, TL-WR741ND, TL- WR841N, TL-WR841ND, TL- WR941ND, TL-WR1043ND Inštalácia TL-WR740N, TL-WR741ND, TL- WR841N, TL-WR841ND, TL- WR941ND, TL-WR1043ND Inštalácia Pozn. V tomto návode je ako príklad inštalácie a obsluhy popísaný model. 1. Pripojenie zariadenia Pozn. Pri konfigurácií

Více

Kapitola 1 úvod Účel softvéru Systémové požiadavky Výkon (podstatné iba pre technikov)

Kapitola 1 úvod Účel softvéru Systémové požiadavky Výkon (podstatné iba pre technikov) Návod na inštaláciu a používanie softvéru ivms-4500 určeného pre mobilné zariadenia s operačným systémom ANDROID na prezeranie živého obrazu a obrazu zo záznamu zo záznamových zariadení HikVision. Kapitola

Více

Zjednodušený manuál pre klientsky softvér ISS

Zjednodušený manuál pre klientsky softvér ISS Zjednodušený manuál pre klientsky softvér ISS Inštalácia softvéru Vložte priložené CD do mechaniky, otvorte priečinok Sofware a následne priečinok 1.ISS. Dvakrát kliknite na inštalačný súbor ISSSetup,

Více

Aktualizácia firmvéru a aplikácie USB modemu Huawei E220 pre operačný systém Windows Vista

Aktualizácia firmvéru a aplikácie USB modemu Huawei E220 pre operačný systém Windows Vista Aktualizácia firmvéru a aplikácie USB modemu Huawei E220 pre operačný systém Windows Vista Krok 1: Aktualizácia firmvéru Pred aktualizáciou, prosím, najskôr skontrolujte: 1. Aktualizácia musí byť vykonávaná

Více

/CZ/ Cestovní budík Mini, bílý obj. č

/CZ/ Cestovní budík Mini, bílý obj. č /CZ/ Cestovní budík Mini, bílý obj. č. 128787 Návod k obsluze Popis - Třísegmentové zobrazení hodin, času buzení a data - zobrazení aktuálního času v hodinách a minutách - zobrazení času buzení v hodinách

Více

PRELAĎOVANIE DIGITÁLNEHO KÁBLOVÉHO PRIJÍMAČA TELETRONIK C101 SD

PRELAĎOVANIE DIGITÁLNEHO KÁBLOVÉHO PRIJÍMAČA TELETRONIK C101 SD PRELAĎOVANIE DIGITÁLNEHO KÁBLOVÉHO PRIJÍMAČA TELETRONIK C101 SD 1. Výber jazyka. Po úspešnom zapojení a zapnutí Set-top-boxu (ďalej len STB) si vyberiete šípkami hore/dolu jazyk STB a stlačením tlačidla

Více

pripojenie set-top-boxu Sagem IAD 84 HD k optickému konvertoru

pripojenie set-top-boxu Sagem IAD 84 HD k optickému konvertoru pripojenie set-top-boxu Sagem IAD 84 HD k optickému konvertoru 1. obrázok zariadenia Obsah príručky 1. obrázok zariadenia 2. ako pripojiť set-top-box 2.1. ku konvertoru CIG G-25E 2.2. ku konvertoru Huawei

Více

Univerzálne dia kové ovládanie TV SAT DVD AUX

Univerzálne dia kové ovládanie TV SAT DVD AUX TV SAT DVD AUX Skôr, než začnete používať diaľkový ovládač, budete musieť vykonať jeden z nasledujúcich krokov: Nastavenie na strane diaľkového ovládača A. Nastavenie pomocou kódu výrobcu 1. Zapnite zariadenie,

Více

UKÁŽKOVÝ PRIEBEH TESTOVANIA - DEMO-TEST

UKÁŽKOVÝ PRIEBEH TESTOVANIA - DEMO-TEST Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ UKÁŽKOVÝ PRIEBEH TESTOVANIA - DEMO-TEST MATURITA ONLINE Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných

Více

Čipová karta Siemens HiPath Sicurity Inštalácia ovládačov a zmena PIN kódov

Čipová karta Siemens HiPath Sicurity Inštalácia ovládačov a zmena PIN kódov Čipová karta Siemens HiPath Sicurity Inštalácia ovládačov a zmena PIN kódov Pre prácu s čipovou kartou Siemens HiPath Sicurity je potrebné nainštalovať príslušný klientsky softvér. Inštalácia ovládacích

Více

Modul PROLUC Podvojné účtovníctvo

Modul PROLUC Podvojné účtovníctvo Modul PROLUC Podvojné účtovníctvo ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Na rok 2014 sú spracované a dodané nové výkazy pre podnikateľov (Súvaha, Zisky a straty) a výkazy pre mikro účtovnú jednotku. Na základe zákona o účtovníctve

Více

Elektronické odosielanie výplatných pások

Elektronické odosielanie výplatných pások Elektronické odosielanie výplatných pások Od verzie 11.50 pribudla v programe Olymp možnosť hromadného odosielania zaheslovaných výplatných pások na e-maily jednotlivých pracovníkov. V evidencii Personalistika

Více

Tlač do PDF a odosielanie dokladov cez . OBSAH

Tlač do PDF a odosielanie dokladov cez  . OBSAH Tlač do PDF a odosielanie dokladov cez e-mail. OBSAH Úvod... 2 Základné podmienky:... 2 Kde nájdem inštalačný program pre PDF tlačiarne?... 2 Pre aký operačný systém ho môžem použiť?... 2 Inštalácia PDF

Více

Registrácia a aktivácia e-faktúry pre zákazníka kategórie Domácnosť na portáli Moje SPP

Registrácia a aktivácia e-faktúry pre zákazníka kategórie Domácnosť na portáli Moje SPP 1 Registrácia a aktivácia e-faktúry pre zákazníka kategórie Domácnosť na portáli Moje SPP 2 Na úvodnej stránke webu SPP zvoľte tlačidlo Moje SPP. 3 Na úvodnej stránke portálu Moje SPP si vyberte registráciu

Více

Návod na inštaláciu. modemu Cisco EPC Volajte na našu zákaznícku linku: 02/

Návod na inštaláciu. modemu Cisco EPC Volajte na našu zákaznícku linku: 02/ Návod na inštaláciu modemu Cisco EPC 3925 Volajte na našu zákaznícku linku: 02/208 28 208 Obsah 2 Obsah balenia...3 Popis hardvéru - predný panel...4 Popis hardvéru - zadný panel...5 Schéma zapojenia...6

Více

Postup registrácie certifikátov do Windows

Postup registrácie certifikátov do Windows Postup registrácie certifikátov do Windows Obsah Registrácia certifikátu do Windows... 2 1. Správa čipovej karty SecureStore... 2 1.1 Zmena PINu na čipovej karte... 5 2. Odregistrovanie certifikátu...

Více

Používateľská príručka pre príjemcu balíkomat easypack 24/7

Používateľská príručka pre príjemcu balíkomat easypack 24/7 Používateľská príručka pre príjemcu balíkomat easypack 24/7 1. Aktivujte balíkomat easypack 24/7dotykom na dotykovú obrazovku. 2. Dotykom si zvoľte jazyk pre ďalšiu komunikáciu. 3. Vyberte si z ponuky

Více

Užívateľská príručka Hospodársky register

Užívateľská príručka Hospodársky register Užívateľská príručka Hospodársky register Obsah: 1. Prihlásenie do systému... 2 2. Voľba jazyka... 3 3. Kombinované výbery... 3 3.1. Výber podľa sídla a právnej formy... 3 3.2. Výber podľa kódov v odbore

Více

NBG-419N. Príručka pre rýchlu inštaláciu. Bezdrôtový router N-lite pre domáce použitie

NBG-419N. Príručka pre rýchlu inštaláciu. Bezdrôtový router N-lite pre domáce použitie Bezdrôtový router N-lite pre domáce použitie Východiskové nastavenie: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Príručka pre rýchlu inštaláciu Verzia 1.00 Apríl 2009 Vydanie 1 Copyright

Více

Príručka k inštalácii telefónneho prístroja Gigaset A540 IP

Príručka k inštalácii telefónneho prístroja Gigaset A540 IP Príručka k inštalácii telefónneho prístroja Gigaset A540 IP Strana 1 Obsah: 1 Obsah balenia 3 2 Schéma zapojenia prístroja 4 3 Postup pre konfiguráciu služby telefonovania prostredníctvom webového rozhrania

Více

TELCO PH 578. telefónny prístroj. Návod na obsluhu Návod na obsluhu Návod na obsluhu VLASTNOSTI:

TELCO PH 578. telefónny prístroj. Návod na obsluhu Návod na obsluhu Návod na obsluhu VLASTNOSTI: Návod na obsluhu Návod na obsluhu Návod na obsluhu telefónny prístroj TELCO PH 578 VLASTNOSTI: Opakovanie posledného voleného čísla REDIAL Pauza vo voľbe čísla Spätný dotaz na pobočkovú ústredňu FLASH

Více

Microsoft POWERPOINT XP

Microsoft POWERPOINT XP Európsky vodičský preukaz na počítače Študijné materiály MS POWER POINT XP Autori: Stanislav Kozenko Banská Bystrica, 2006 Microsoft POWERPOINT XP Ms PowerPoint plní funkciu aplikácie na vytváranie prezentácií.

Více

Používateľská príručka k modulu CI+

Používateľská príručka k modulu CI+ Používateľská príručka k modulu CI+ Sledujte nás na freesat Slovensko 02/217 22 222 sk.freesattv.tv/ciplus 1 1 Sledujte nás na freesat Slovensko sk.freesattv.tv/ciplus 1 OBSAH BALENIE... 2 POŽADOVANÉ VYBAVENIE...

Více

Návod na nastavenie ovej schránky v poštovom programe. Outlook Volajte na našu Zákaznícku linku: 02/

Návod na nastavenie  ovej schránky v poštovom programe. Outlook Volajte na našu Zákaznícku linku: 02/ Návod na nastavenie e-mailovej schránky v poštovom programe Outlook 2010 Volajte na našu Zákaznícku linku: 02/208 28 208 Návod na nastavenie e-mailovej schránky v poštovom programe Outlook 2010 cez protokol

Více

Príručka pre používateľa bezpečnostného tokenu na účel autentifikácie do multiklientskeho platobného portálu -MKPP

Príručka pre používateľa bezpečnostného tokenu na účel autentifikácie do multiklientskeho platobného portálu -MKPP Príručka pre používateľa bezpečnostného tokenu na účel autentifikácie do multiklientskeho platobného portálu -MKPP Obsah: 1 Určenie 1 2 Popis produktu 1 3 Nesprávne zadaný PIN kód (PIN FAIL) 3 4 Použitie

Více

Nokia Nseries PC Suite Vydanie

Nokia Nseries PC Suite Vydanie Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. Vydanie 2008 Nokia. Všetky práva vyhradené. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation.

Více

ZyXEL FSG1100HN Príručka k rýchlej inštalácii bezdrôtového aktívneho fiber routera

ZyXEL FSG1100HN Príručka k rýchlej inštalácii bezdrôtového aktívneho fiber routera ZyXEL FSG1100HN Príručka k rýchlej inštalácii bezdrôtového aktívneho fiber routera Volajte na našu zákaznícku linku: 02/208 28 208 ZyXEL FSG1100HN Príručka k rýchlej inštalácii bezdrôtového aktívneho fiber

Více

Virtuálna Registračná Pokladnica. Modul OPD pre ios

Virtuálna Registračná Pokladnica. Modul OPD pre ios Virtuálna Registračná Pokladnica Modul OPD pre ios Strana 2 / 10 Obsah OBSAH 2 1 VIRTUÁLNA REGISTRAČNÁ POKLADNICA MODUL OPD IOS 3 1.1 O APLIKÁCII OPD 3 1.2 PREDPOKLADY PRE POUŽÍVANIE OPD 3 2 PRÁCA S APLIKÁCIOU

Více

InnoDV TVideo-650 Sprievodca inštaláciou ovládačov a aplikácií

InnoDV TVideo-650 Sprievodca inštaláciou ovládačov a aplikácií InnoDV TVideo-650 Sprievodca inštaláciou ovládačov a aplikácií Hardvérová inštalácia: Video vstup pre S-Video alebo kompozitný video kábel Audio vstup Kompozitný video kábel: Prijímač diaľkového ovládania

Více

P-660HN-TxA. Príručka pre rýchlu inštaláciu. Bezdrôtová brána n ADSL2+ so 4 portami

P-660HN-TxA. Príručka pre rýchlu inštaláciu. Bezdrôtová brána n ADSL2+ so 4 portami Bezdrôtová brána 802.11n ADSL2+ so 4 portami Firmware v3.0 Vydanie 1, 6/2010 Východiskové nastavenie: IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Príručka pre rýchlu inštaláciu Copyright 2010. Všetky práva

Více

Návod na nastavenie ovej schránky v poštovom programe Mozilla Thunderbird

Návod na nastavenie  ovej schránky v poštovom programe Mozilla Thunderbird Návod na nastavenie e-mailovej schránky v poštovom programe Mozilla Thunderbird Volajte na našu Zákaznícku linku: 02/208 28 208 Návod na nastavenie e-mailovej schránky v poštovom programe Mozilla Thunderbird

Více

ONLINE POBOČKA. pre zamestnávateľov MANUÁL

ONLINE POBOČKA. pre zamestnávateľov MANUÁL @ ONLINE POBOČKA pre zamestnávateľov @ MANUÁL Obsah Čo je online pobočka 3 Ako podať dávku 5 - Podanie mesačného výkazu 6 Postup: Už mám vytvorenú dávku 6 Postup: Nemám vytvorenú dávku 8 - Podanie hromadného

Více

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Sieťový adaptér pre domácnosti (PL200)

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Sieťový adaptér pre domácnosti (PL200) Easy, Reliable & Secure Powerline 200 Sieťový adaptér pre domácnosti (PL200) Ochranné známky Značky a názvy produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných držiteľov. Informácie

Více

Registrácia a aktivácia e-faktúry pre zákazníka kategórie Malé podnikanie a organizácie na portáli Moje SPP

Registrácia a aktivácia e-faktúry pre zákazníka kategórie Malé podnikanie a organizácie na portáli Moje SPP 1 Registrácia a aktivácia e-faktúry pre zákazníka kategórie Malé podnikanie a organizácie na portáli Moje SPP 2 Na úvodnej stránke webu SPP zvoľte tlačidlo Moje SPP. 3 Na úvodnej stránke portálu Moje SPP

Více

Mobilná aplikácia ekolok SP, a.s.

Mobilná aplikácia ekolok SP, a.s. Mobilná aplikácia ekolok SP, a.s. Príručka k aplikácii Účel: Príručka k Mobilnej aplikácii SP, a.s. Určené pre: používateľov Mobilnej aplikácie Slovenskej pošty, a.s.: ekolok. Vypracoval: Slovenská pošta,

Více

D.Viewer2 Používateľská príručka

D.Viewer2 Používateľská príručka D.Viewer2 Používateľská príručka Obsah 1. Úvod... 3 2. Inštalácia... 4 Inštalačné predpoklady... 4 3. Práca s aplikáciou... 8 3.1. Práca s podpísanou zložkou... 9 3.2. Menu aplikácie... 11 2 1. Úvod D.Viewer2

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

Pripojenie na internet cez WiFi pre zamestnancov a študentov

Pripojenie na internet cez WiFi pre zamestnancov a študentov Pripojenie na internet cez WiFi pre zamestnancov a študentov - Pripojenie funguje aj cez niektoré smartfóny, na strane 12 Windows 7: - Skontrolujte, či je zapnutá WiFi karta v notebooku/pc a či nie je

Více

MANUÁL K TVORBE CVIČENÍ NA ÚLOHY S POROZUMENÍM

MANUÁL K TVORBE CVIČENÍ NA ÚLOHY S POROZUMENÍM MANUÁL K TVORBE CVIČENÍ NA ÚLOHY S POROZUMENÍM Cvičenia na úlohy s porozumením si vieme pre žiakov vytvoriť v programe, ktorý stiahneme zo stránky http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/games/comprehension/index.htm.

Více

Návod na programovanie inteligentnej elektroinštalácie Ego-n

Návod na programovanie inteligentnej elektroinštalácie Ego-n Návod na programovanie inteligentnej elektroinštalácie Ego-n Programovanie inteligentnej elektroinštalácie. K programovaniu v úrovni PLUS slúži program Ego-n Asistent 2 1.Spustenie Po spustení programu

Více

MICRO DVB-T STICK. Užívateľský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167

MICRO DVB-T STICK. Užívateľský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 MICRO DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 Užívateľský manuál Úvod...2 Obsah balenia...2 Požiadavky na systém...2 Instalace zariadenia...3 Inštalácia softvéru...3 Práca so

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Užívateľský manuál Index Index...2 Popis zariadenia...2 Príprava pred použitím...3 Vloženie pamäťovej karty...3 Používanie zariadenia...4 Možnosti menu v režime nahrávania...5

Více

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA K DIGIPASS MOBILE

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA K DIGIPASS MOBILE Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420, IČ DPH: SK2020804478 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3010/B

Více

Návod na udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a jeho zneplatnenie

Návod na udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a jeho zneplatnenie Návod na udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a jeho zneplatnenie Dátum zverejnenia: 1. 2. 2014 Verzia: 7 Dátum aktualizácie: 23. 8. 2016 Popis: Tento dokument je určený

Více