ROZKMITANÉ VÁHY V TONAVĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZKMITANÉ VÁHY V TONAVĚ"

Transkript

1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 22. DUBNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 30. DUBNA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Co nového v Olomouckém kraji? Jen v málokteré firmě se krize zásadně neprojevila str. 2 Stalo se v kraji Vysočina: Kontrola BOZP zachránila pracovní místa str. 2 Úspěch ve Škodě Auto Dohoda v kolektivním vyjednávání se nenarodila sama od sebe str. 2 Čtenářská soutěž o pobyt zdarma v hotelu Orea Arnika ve Špindlerově Mlýně str. 4 Příloha str. I až IV: Hospodaření základních organizací, daně a účetnictví (VIII.) Daňová odpovědna: Je třeba dělat inventarizaci každoročně? Program ČMKOS pro období , přijatý V. sjezdem 9. a v Praze (I.) 16 Úpická TONAVA je továrna na váhy, zabývá se však také výrobou ohýbaných plechů ROZKMITANÉ VÁHY V TONAVĚ Ne, paní, ma se nebojíme letět. Jsme z Ostravy a tam máme v ovzduší tolik prachu a popílku, že už jsme si zvykli Nabídka pro čtenáře časopisu Kovák Vážené kolegyně, kolegové, Odborový svaz KOVO má majetkovou spoluúčast mimo jiné i v OREA Hotelu Arnika ve Špindlerově Mlýně. Hotel formou pronájmu provozuje společnost OREA HOTELS, s. r. o. Jednáním s vedením hotelu se nám podařilo zajistit pro čtenáře časopisu KOVÁK, kteří by zde chtěli strávit dovolenou nebo její část, slevu ve výši 10 % a pro ty, kteří doloží, že jsou členy OS KOVO (konkrétní ZO OS KOVO), slevu v konečné výši 15 %. Kromě toho vyhlásil hotel pro čtenáře časopisu KOVÁK soutěž, jejíž vítěz dostane pobyt zdarma pro 2 osoby na 5 nocí s volným výběrem termínu do Více čtěte na straně 4. JAROMÍR ENDLICHER, místopředseda OS KOVO Úpický podnik stával na čtyřech silných nohách Malebné město Úpice, na úpatí Jestřebích hor a Krkonoš, které získalo své jméno od protékající řeky Úpy, se zapsalo do historie nejen jako domov Josefa a Karla Čapkových, kde jejich otec působil jako lékař, ale i jako vyhlášené textilácké město, kde se zpracovával len, bavlna a juta. Proto zde koncem 19. století způsobil překvapení pražský podnikatel Emil Morawetz, který se do Úpice nastěhoval v roce 1894 s úmyslem využít zdejší laciné pracovní síly k zahájení výroby vah pro obchod a průmysl. Začal podnikat s pěti dělníky, ale již v roce 1905 zde byl instalován parní stroj a postaveny nové provozovny. Předseda ZO OS KOVO Stanislav Friebel Velice slibný podnikatelský záměr stát se monopolním výrobcem a dodavatelem vah nejen v tehdejším Rakousko Uhersku, ale později i na Balkáně, byl smrtelně zasažen první světovou válkou. Firma přišla o velká zahraniční odbytiště a upadla do dluhů. Po vzniku Československa se v Úpici výroba vah opět slibně rozjela a firma začala dodávat prakticky všechny druhy vah dvoumiskové, decimální, zdravotnické, automatické, pytlovací, mostové, zásobníkové i další do čtyř světadílů. Jenže v roce 1939 vypukla 2. světová válka a znovu se zopakovala situace z války předešlé. Časem se firma vzpamatovala z potíží a prosperovala jako národní podnik TONAVA (TOvárna NA VÁhy), kam byla postupně koncentrována veškerá vahařská výroba z celého Československa. Přesto se stala pobočným závodem Transporty Chrudim a později i koncernu Vítkovice. Ředitel firmy Ing. Stanislav Míl Z historie do současnosti Jak nám při naší besedě v Tonavě vyprávěl ředitel společnosti Ing. Stanislav Míl i předseda ZO OS KOVO Stanislav Friebel, TONAVA Úpice se stala postupně nejen monopolním výrobcem vah v tuzemsku, ale i dodavatelem na celý trh tehdejší RVHP. Výroba se postupně zmodernizovala i na váhy elektronické; tehdy firma zaměstnávala až 900 pracovníků včetně pobočných závodů v nedalekých Suchovršicích, Batňovicích a v Broumově. Nechybělo samostatné projekční oddělení pro vážící zařízení. Váhy z Tonavy v 70. letech překročily tržní hranice RVHP a pronikly i do Portugalska, Sýrie, Kuby a jihoamerické Bolívie. V té době se firma stala i subdodavatelem celých průmyslových zařízení, například pro sklárny, gu- (Pokračování na str. 3) 1

2 2 KOVÁK číslo dubna 2010 CO NOVÉHO V OLOMOUCKÉM KRAJI? Jen v málokteré firmě se krize zásadně neprojevila Vám všem, čtenářkám a čtenářům, přeji pěkný den a hezké jaro, a protože se opět naplnil čas, ve kterém naše regionální pracoviště informuje o tom, co se v Olomouckém kraji v kováckých odborech stalo a nebo i nestalo, dovoluji si některé události posledního období zrekapitulovat a komentovat. Zdeněk Pazdera vraťme se k odborové práci (teď sedě u televizoru slyším, že Bohemians proti Bohemians nenastoupí bratrovražda se nekoná ). Co je u nás nového? Píšu tento článek v nějaký divný den, v televizi má hrát Bohemians proti Bohemians, do funkcí byli uvedeni Dominik (Jaroslav) Duka a Jaroslav Zavadil, oba přibližně stejného věku, spadl polský vládní speciál (tam naštěstí alespoň Jaroslav Kaczynski neseděl). No nic, ZADÁNO PRO VEDOUCÍ REGIONÁLNÍCH PRACOVIŠŤ Pracoviště je opravdu dobře zaměstnanecky stabilizováno a činnost ve prospěch základních organizací OS KOVO v Olomouckém kraji a jejich členů je bezproblémově zajištěna. I u nás jsme se samozřejmě v uplynulém období potýkali se zvýšenými požadavky ZO na řešení dopadů krize na zaměstnance, asi nemá smysl jednotlivé ZO a zaměstnavatele vyjmenovávat, na prstech jedné ruky bych spočítal v regionu zaměstnavatele, u nichž působí kovácká ZO a kde se krize nějak zásadně neprojevila (pozitivním příkladem snad můžou být jen Montáže Přerov). Všude jinde jsme řešili alternativně buď zkráce nou pracovní dobu dle 79 zákoníku práce (ZP), kratší pracovní dobu dle 80 ZP, využití 209 ZP a pracovněprávní důsledky propouštění zaměstnanců z důvodu nadbytečnosti, popřípadě alternativy a dopady zaměstnávání na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr při souběžné evidenci uchazeče o zaměstnání na úřadě práce. Kromě klasické poradenské činnosti (a ta z oblastí občanskoprávní a rodinněprávní nás zaměstnává časově stejně náročně jako poradenství v oblastech pracovního práva, kolektivního vyjednávání, sociální a daňové problematiky, hospodaření a účetnictví ZO) jsme zaznamenali v uplynulém období i zájem o řešení majetkoprávních vztahů ZO k nemovitostem v jejich vlastnictví (ZO Moravské železárny Olomouc, STALO SE V KRAJI VYSOČINA: Kontrola BOZP zachránila pracovní místa (Pokračování na str. 3) Na základě podnětu předsedy ZO OS KOVO, která působí u zaměstnavatele sídlícího v Ledči nad Sázavou, jsem v této firmě provedl kontrolu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podnětem k jejímu provedení byla obava ze snížení pracovních míst v chemickém provozu tamní společnosti ze tří na jedno pracovní místo. Vzhledem k tomu, že šlo o chemický provoz a po uskutečněném snížení pracovních míst by zde zůstal pouze jeden osamocený pracovník, byl záměr uskutečnit tuto kontrolu BOZP ze strany předsedy ZO OS KOVO velmi pragmatický a účelný. Cílem dotčené kontroly BOZP mělo být zjištění, zda budou dodrženy všechny právní a ostatní předpisy vztahující se k BOZP i v případě, že zde bude vykonávat pracovní činnosti pouze jeden pracovník. Při kontrole BOZP, která byla provedena v souladu s 322 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP), byla zjištěna skutečnost, že v případě zachování pouze jednoho pracovního místa na tomto pracovišti by zaměstnavatel porušil hned několik standardů BOZP: Libor Novotný překročení hygienického limitu v návaznosti na 29 odst. 2 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (dále též NV č. 361/2007 Sb. ), kdy pro kumulativní hmotnost ručně manipulovaného břemene je stanoven limit kg za osmihodinovou směnu (konkrétně zde byla zjištěna kumulativní hmotnost ručně manipulovaného břemene kg za osmihodinovou směnu); porušení 102 odst. 6 ZP a pokynů uvedených v bezpečnostních listech přítomných nebezpečných chemických látek, kdy není zajištěno poskytnutí první pomoci tomuto osamocenému zaměstnanci, potažmo i samotné bezpečnostní listy přítomných nebezpečných chemických látek zakazují nemožnost poskytnutí první pomoci dalším zaměstnancem; nevhodná organizace práce v souvislosti s pracovním tempem na tomto pracovišti (nemožnost vypnutí linky, pracoviště s nebezpečnými chemickými látkami) a znemožnění osamocenému zaměstnanci využít přestávku na jídlo a oddech, tak jak je uvedeno v 88 ZP; nezajištění střídání činností nebo zaměstnanců v návaznosti na 31 odst. 3 a 33 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kdy práce ve vnuceném pracovním tempu musí být přerušována bezpečnostními přestávkami v trvání 5-10 minut po každých 2 hodinách nepřetržité práce; porušení 3 bodu 1, potažmo bodu 8, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP při práci na pracovištích s nebezpe- (Pokračování na str. 3) Úspěch ve Škodě Auto DOHODA V KOLEKTIVNÍM VYJEDNÁVÁNÍ SE NENARODILA SAMA OD SEBE Po dlouhých šesti měsících bylo úspěšně zakončeno vyjednávání o kolektivní smlouvě ve Škodě Auto, a. s. Dohoda mezi vedením a odbory byla uzavřena 8. dubna. Jak se zrodila? Koncem roku 2009 byla nejprve dojednána pracovní doba roku Ruku v ruce s tím byly dojednány sociální náklady. Celá kolektivní smlouva platila do , ale zmíněné části jen do Následně bylo jednáno o textové části kolektivní smlouvy. Do textu musely být zaneseny nové právní předpisy. Nejednalo se o jednoduchou záležitost. Úsilí jak vyjednávacího týmu, tak členů technických komisí dospělo ke kýženému výsledku. Zaměstnavatel chtěl jednu část ihned podepsat, což odbory odmítly a svůj podpis podmínily uzavřením mzdových dohod. Poté započalo vyjednávání o mzdách. V této souvislosti byly radou předsedů a podnikovou radou stanoveny nepodkročitelné hranice pro vyjednávací tým. Po každém vyjednávacím kole byla svolána předsedou ZO OS KOVO Jaroslavem Povšíkem podniková rada a rada předsedů a byla se seznámena s aktuálními výsledky jednání. Všichni se poradili co dál, jak postupovat. FIRMA PŘIŠLA S JEDNOU VELKOU NULOU Na počátku totiž firma přišla s jednou velikou nulou. Až do zveřejnění zprávy o hospodaření Škody-Auto, a. s., za rok 2009 se nehodlala z této nuly hnout. Nervozita začala stoupat. Vedení si tuto situaci uvědomovalo. Vyjednávací tým postupně zvyšoval tlak. A dostavovaly se první výsledky. Vedení už nechtělo velkou nulu. Jejich návrhy ovšem byly pro všechny členy podnikové rady nepřijatelné. Čím více se blížilo datum , tedy vypršení kolektivní smlouvy, tím větší tlak byl vyvíjen jak na odbory, tak i na zaměstnavatele. Nakonec došlo k prodloužení kolektivní smlouvy do Návrhy odborů byly konzultovány s radou předsedů. A úplně na samý závěr nastal zlom, který se nenarodil sám od sebe. Vedení společnosti 8. dubna přijalo návrhy ZO OS KOVO. VÝSLEDEK JE NÁSLEDUJÍCÍ 1. za duben 2010 jednorázová platba Kč 2. do tarifu od do přidáno 2,7 % 3. příspěvek na penzijní připojištění zvýšen o 50 Kč měsíčně 4. vyplacení variabilního bonusu za rok 2009 ve výši 3320 Kč s výplatou za duben (ben)

3 ROZKMITANÉ VÁHY V TONAVĚ (Dokončení ze str. 1) márny, chemické závody i automobilový průmysl. Od 80. let se v Úpici vyvíjely převážně váhy elektronické a elektromechanické s číslicovým vyhodnocením. Boj o nový program Politické události po listopadu 1989 se velice radikálně promítly i do ekonomiky úpické továrny na váhy. V roce 1991 se stala opět samostatným podnikem, z vůle zaměstnanců si ponechala své tradiční jméno TONAVA a přetransformovala se do akciové společnosti. V roce 2001 byla pro obchodní aktivity založena sesterská společnost Calibra CZ, která spolu s Tonavou tvoří dceřiné firmy holdingové společnosti Calibra Group. Změnou politických poměrů i rozoráním hranic se otevřely nové obchodní prostory a zmizela embarga. Do tržního prostoru Tonavy, jak bilancuje ředitel Míl, vstoupily náhle moderní a kvalitní výrobky renomovaných evropských firem, ale také levné váhy z Východu, kterým výrobky Tonavy obtížně cenově konkurovaly. Proto bylo třeba postupně inovovat výrobní program a nahradit i odpovídající technologie. I přesto prodej našich výrobků postupně klesal a pouze s vahami bez restrukturalizace se nedalo pokračovat, upozornil. Ohýbané plechy vedle vah Nastal boj o život, dodává předseda odborové organizace. Naskytla se nám možnost buď postupně umírat pouze s vahami, anebo přejít i na další výrobní programy. Protože nám šlo o osud samotné firmy i její věrné dlouholeté zaměstnance, začali jsme hledat novou výrobní orientaci ve výrobě ohýbaných plechů. Do rozvoje výrobní základny tak byla v letech 2003 až 2005 investována suma cca jednoho miliónu euro. Podnikatelský záměr se soustředil na výrobu součástí z tenkých plechů zhotovené děrováním, vysekáváním, tvářením, ohýbáním a následným dokončením na klempířských a lakýrnických pracovištích. Výsledkem těchto kroků bylo několikanásobné navýšení obratu na pracovníka v roce 2006 oproti roku Tonava využila STALO SE (Dokončení ze str. 2) KOVÁK číslo dubna 2010 rovněž evropského sociálního fondu v Programu posílení konkurenceschopnosti firmy zvyšováním kvalifikace zaměstnanců. V rámci tohoto programu se tu pořádaly kursy angličtiny a němčiny, svářecí kursy a odborná školení z oborů metrologie, ovládání a programování CNC strojů a též kurs počítačové gramotnosti. Tonava se tak začala rozvíjet dvěma základními směry. V oblasti vah se realizovala řada specializovaných zakázek na vážící komplexy pro tuzemské zákazníky i export a vedle těchto velkých celků se realizovaly i menší obchody například v oblasti pytlovacích a dávkovacích vah. V oboru ohýbaných plechů si firma vytvořila poměrně široký rejstřík zákazníků. Jak připomíná předseda ZO, tento uspokojivý přerod fungoval v Tonavě až do vypuknutí světové finanční krize. Tehdy pracovalo v závodě na 150 lidí, na nové pozice byli přijímáni noví kvalifikovaní pracovníci a na rozhodujících pracovištích byl nastolen třísměnný provoz. Realismus v čase krize Jak s politováním konstatoval ředitel společnosti Ing. Míl, krize udeřila na Tonavu hned zpočátku razantně: Na přelomu let 2008/09 jsme stáli na čtyřech silných nohách, respektive zákaznících, ale následně v roce 2009 jsme o dvě z nich přišli, zejména v kooperační výrobě, takže nám letos zaměstnanost poklesla o deset až patnáct procent. Abychom utlumili krizi, zahájili jsme zároveň výrobu a dodávky okenních parapetů. I předseda závodního výboru je realistou: Zatímco místní tradiční textilky zcela zanikly, my si vymýšlíme stále nové výrobní programy, a tak se v Tonavě zatím nestalo, aby zaměstnanci nedostali v termínu výplaty. Pokud někoho propouštíme, snažíme se, aby to byl zaměstnanec těsně před důchodem se zákonným odstupným. Za takové krizové situace naši členové i ostatní zaměstnanci nepožadují při kolektivním vyjednávání zvýšení mezd, i když jsou proti celostátnímu průměru dvoutřetinové. Lidé jsou spokojeni se zachováním zaměstnanosti, která má v tomto regionu nyní mimořádnou hodnotu, ale i s dosavadním sociálním programem, který není zrovna nějak příliš štědrý. Text a snímky (rur) čím pádu z výšky nebo do hloubky, kdy zde nejsou žádným způsobem stanovena pravidla pro dorozumívání mezi zaměstnanci při práci nad látkami ohrožující zdraví (akutní otrava, poleptání ); uvedená činnost je zde prováděna u běžné závady při usazení koše do kyselé lázně, kdy je pracovník nucen vystoupit nad vany s náplní kyselin; ohrožení pracovníka padajícím předmětem v návaznosti na nedostatečné skladovací prostory, kdy je pracovník nucen skladovat sudy do výšky cca 2 m i v blízkosti svého pracovního prostoru, a je zde evidentně porušen 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Závěr z kontrolní prohlídky BOZP tohoto pracoviště byl jednoznačný: Po posouzení pracoviště (přítomnost nebezpečných chemických látek, nepřehlednost a nedostatečný pracovní prostor, práce nad nebezpečnými chemickými látkami, vnucené pracovní tempo, překračování hygienických limitů při ruční manipulaci s břemeny, organizace skladování na dotčeném pracovišti) konstatuji, že jde o pracoviště se zvýšeným rizikem, kde nesmí pracovat zaměstnanec osamoceně, v návaznosti na 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Z výše uvedených důvodů nesmí na tomto pracovišti pracovat pouze jeden osamocený pracovník. Záznam z kontrolní prohlídky BOZP, s výše uvedeným závěrem, byl předán zaměstnavateli, který posléze opětovně přehodnotil své rozhodnutí a počet pracovních míst dotčeného pracoviště zůstal zachován. LIBOR NOVOTNÝ, specialista BOZP, Regionální pracoviště OS KOVO Jihlava Co nového v Olomouckém kraji? (Dokončení ze str. 2) ZO Sigma Lutín, ZO Ferona Olomouc), kolegyně Sigmundová ví, o čem píšu Za příjemné a pozitivní je možné považovat i založení odborové organizace KOVO u zaměstnavatele EKO VIMAR ORLAŇSKI v Javorníku. Samozřejmě, že ustavení ZO mělo důvod spočívající v chování zaměstnavatele (nepřidělování práce, posílání zaměstnanců na úřad práce, nedodržování teplot na pracovišti atd.), snad ZO vydrží a ustojí tlak zaměstnavatele. Radostná je i skutečnost, že se na rozdíl od minulých let opět díky neutuchajícím urgencím některých ZO ze strany kolegyň Grmelové a Jaškové zvýšilo procento doručených výkazů ZO a výkazů o mzdách. Také jsme ve stadiu likvidace nefunkčních ZO zrušeny byly ZO GMMS Olomouc a ZO Dřevotrust Loučná n. Desnou, v likvidaci jsou další 3 ZO. V současnosti je v našem regionu registrováno 39 ZO OS KOVO. V objektu Regionálního pracoviště OS KOVO v Olomouci i nadále zůstávají v pronájmu dlouhodobí a nájem řádně platící nájemci (v přízemí Oborová zdravotní pojišťovna a v 1. patře prodejna vzdělávací literatury ANAG). A opětovně sděluji, že ubytovna ve 3. patře objektu našeho pracoviště je připravena poskytnout každému členovi a člence OS KOVO i s rodinnými příslušníky svoji pohostinnou náruč nejen při pracovních cestách, ale i v době dovolené či návštěv našeho krásného krajského města a okolí. Co se příliš nedaří? Jako ve všech ostatních regionech i v Olomouckém kraji trochu bojujeme s malou aktivitou některých ZO OS KOVO. Svědčí o tom i skutečnost, že naše krajská konference konaná dne byla usnášeníschopná jen podle ustanovení 18 čl. 7.1 písm. b) Stanov OS KOVO. Rovněž účast na školeních organizovaných z úrovně regionálního pracoviště není velká. Samozřejmě plně respektujeme zejména v tomto období ne vždy optimální způsobilost neuvolněných zástupců ZO dostavovat se na akce námi organizované, ale tabulka účasti ZO na školeních je vypovídající. Školení zástupců ZO OS KOVO v roce 2009: hospodaření a účetnictví (42 osob /25 ZO) BOZP (25 osob/12 ZO) pracovní právo (22osob/16 ZO) a pokračování (15 osob/7 ZO) sociální dialog = kolektivní vyjednávání (24 osob/16 ZO) noví funkcionáři (9 osob/6 ZO) Snad se podaří časem změnit atraktivnost školení a zvýšit procentní účast, regionální pracoviště pro to udělá vše, co bude v silách jeho zaměstnanců. Ještě jednou všem přeji pohodu, klid a úspěchy v odborářské práci. JUDr. ZDENĚK PAZDERA, vedoucí Regionálního pracoviště OS KOVO Olomouc KOVÁK Vydává OS KOVO IČO: Uzávěrka vždy ve čtvrtek v 11 hodin http//www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Mgr. Martin Beneš, redaktorka PhDr. Jana Benešová, tajemnice Miloslava Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakční rada: J. Švec - předseda, tel.: , O. Beneda, J. Sůva, JUDr. V. Štich, Mgr. P. Taraba, J. Voráč, L. Zimmermann Vydavatelský servis: Jan Kratochvíl Objednávky vyřizuje redakce Redakcí nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod Praha, č.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ČR E

4 Podmínky soutěže: V tomto (č. 16) a následujících číslech Kováku (č. 17 a 18) bude vždy položena jedna anketní otázka týkající se našeho OREA Hotelu Arnika. Odpovědi si pečlivě zaznamenávejte na anketní lístek, který najdete níže a také ještě v čísle 18 pro ty, kteří ztratili, nebo si nestihli vystřihnout anketní lístek v tomto čísle. Anketní lístek lze také okopírovat, není nutný jeho originál. KOVÁK číslo dubna 2010 MILUJETE KRÁSY NAŠÍ REPUBLIKY? Vyhrajte luxusní dovolenou ve Špindlerově Mlýně! OREA Hotel Arnika **** ve Špindlerově Mlýně Vám nabízí možnost vyhrát pobyt pro 2 osoby na 5 nocí se snídaní a večeří formou bohatého bufetu. Výhra dále zahrnuje volný vstup do bazénu, whirlpoolu a fitness, parkovné po celou dobu pobytu zdarma. Dále si můžete zdarma užít nekonečně dlouho stolní tenis, 1x zapůjčit nordic walking a 1x zahrát minigolf. To vše od nás pro Vás Vy relaxujte, my se postaráme Jakmile zodpovíte třetí (a zároveň poslední) soutěžní otázku, prosíme o zaslání anketních lístků, nejpozději však do , tento lístek musí obsahovat všechny tři odpovědi a další předepsané náležitosti. Dne se za přítomnosti hotelového managementu a zástupce OS KOVO bude losovat výherce, jehož spolu se správnými odpověďmi zveřejníme v časopise číslo 21. Každá osoba může poslat pouze jeden anketní lístek. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci OREA HO- TELS, s. r. o. Kam anketní lístky zaslat: Originály, popřípadě kopie, vyplněných anketních lístků zasílejte vždy s Vaším podpisem nejpozději do (rozhodující je razítko s datem pošty): 1) 2) korespondenční adresa: OREA Hotel Arnika, rezervační oddělení, Labská 111, , Špindlerův Mlýn Malá nápověda : Jako hlavní zdroj čerpání informací uvádíme naši webovou stránku kdo hledá, ten najde. První otázka: V jaké nadmořské výšce leží Labská přehrada, nad kterou se nachází OREA Hotel Arnika? Anketní lístek: k vystřižení pro Vás, další pro případné opravy bude ještě k dispozici v čísle týdeníku KOVÁK č. 18. NAŠE AKCE: PŘIJĎTE POBEJT 4 Náš hotel nabízí řadu dalších akčních balíčků a skvělého vyžití. Pro Vás jako pro čtenáře nabízíme speciální slevu 10 % na každou rezervaci, stačí se prokázat heslem KOVÁK při Vaší objednávce. Pro přímé členy Odborového svazu KOVO nabízíme tuto slevu ve výši 15 %. Podmínky jsou stejné. Tak neváhejte a podívejte se na naši kompletní nabídku na Malá ochutnávka: Na horském vzduchu ve zdravém duchu Akční nabídka : jednolůžkový pokoj/osoba/noc 950 Kč, dvoulůžkový pokoj/noc Kč, dvoulůžkový pokoj s přistýlkou/noc Kč. Cena zahrnuje: snídani a večeři formou bufetu, volný vstup do bazénu, whirpoolu, posilovny a na stolní tenis, do sauno vého ráje (14 17 h), přehled doporučených výletů, 1x zapůjčení nordic walking, 1x minigolf, 15% sleva na procedury v relax centru, 50% sleva pro osobu na přistýlce, jednolůžkový pokoj bez příplatku, při pobytu na 7 nocí 7. noc zdarma, parkovné 100 Kč/noc/auto. Nabídka rodinné ubytování Na dotaz nabízíme možnost rodinného ubytování. Rodinné ubytování, tzn. 2 pokoje vedle sebe. Na 2 plně platící osoby nabízíme slevu na děti, a to ve věku 0-10 let (před dosažením 10. roku) 100 % a ve věku let (před dosažením 18. roku) 50 % na pevném lůžku. Romantické plavání ve středu a v pátek v čase hodin (plavání při svíčkách, relaxační hudba, vstup od 15 let). Na tuto nabídku nelze již uplatnit žádné další slevy, slevy nelze kombinovat. Pro rezervace a dotazy volejte rezervační oddělení. Odečteme Vám Vaši dodatečnou slevu 10 % nebo 15 %. Bližší informace o nabídkách OREA Hotelu Arnika čtěte v mimořádném čísle časopisu Kovák (č. 20), které bude zaměřeno na rady a tipy pro nadcházející období dovolených. Anketní lístek OREA Hotel Arnika Jméno, přijmení*: Bydliště* (ulice, PSČ, město): Věk: Telefon*: Odpovědi: Otázka č. 1 : Otázka č. 2: Otázka č. 3: Datum*: Podpis*: Políčka označené * je nutno vyplnit, bez nich je lístek neplatný. Vyplněním dobrovolně poskytuji společnosti OREA HOTELS, s. r. o. IČ: , ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění, souhlas se zpracováním mých osobních údajů pro marketingové účely.

5 KOVÁK číslo dubna 2010/příloha PROGRAM ČMKOS PRO OBDOBÍ V minulém čísle Kováku jsme přinesli zpravodajství z V. sjezdu ČMKOS, který se konal 9. a v Praze. Nyní na pokračování otiskujeme program ČMKOS pro období do dalšího sjezdu, tj Motto: ČMKOS je Vaše pojistka zaměstnaneckých práv Č - členové usilují o slušnou práci M - mzdy a platy za rovných podmínek K - kolektivní smlouvy zajistí více jistot O - ochrana zaměstnanců je společná věc S - solidarita je základem Vašeho zabezpečení Preambule Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) je největší nezávislé konfederativní sdružení odborových svazů v České republice. Tímto svým programem na léta 2010 až 2014, zaměřeným na obhajobu zájmů zaměstnanců v období překonávání tíživých důsledků současné globální finanční a hospodářské krize, která se projevuje také v České republice omezováním výroby, nebývale hlubokým poklesem celkového ekonomického výkonu, vysokou nezaměstnaností, tlakem na snižování mezd a obcházením úpravy pracovní doby, omezováním úrovně sociálního zabezpečení, práv zaměstnanců a jejich organizací, oslovuje nejen své členy, ale též širokou zaměstnaneckou veřejnost, státní orgány a ostatní instituce s požadavkem, aby Delegáti V. sjezdu ČMKOS náklady na odstranění příčin a zejména důsledků současné krize byly spravedlivě rozděleny, a ne jednostranně přenášeny na zaměstnance. Program ČMKOS navazuje na dlouhodobou strategickou koncepci moderní odborové centrály, kterou si ČMKOS vydobyla při ochraně zájmů zaměstnanců i širokých vrstev obyvatelstva. Současnou pozici vlivného a akceschopného reprezentanta odborů v České republice a uznávaného člena mezinárodních odborových sdružení bude chtít i nadále posilovat. V boji proti snahám o přenesení důsledků krize na zaměstnance bude muset ČMKOS mnohem více než dosud využívat všechny podoby nátlaku, včetně demonstrací a stávek. Bude všemi prostředky bojovat proti nebezpečí zneužívání odborových akcí extrémistickými nedemokratickými hnutími a stranami. ČMKOS a odborové svazy v ní sdružené považují za stěžejní společný cíl v příštích čtyřech letech obhájit co nejdůstojnější pracovní podmínky svých členů i ostatních zaměstnanců v období, kdy se bude Česká republika vyrovnávat s důsledky dlouhodobého uplatňování neoliberálních koncepcí i konkurenčními tlaky globální ekonomiky na trh práce a sociální systémy. ČMKOS využije všech možností, zákonných prostředků a oprávnění, kterými disponuje, aby důsledně chránila lidi práce v pozici odboráře, zaměstnance, rodiče, pojištěnce, spotřebitele, živnostníka či důchodce. Proto bude usilovat, aby Listina základních práv Evropské unie zůstala trvalou součástí obecně závazné právní úpravy v České republice. ČMKOS se zaměří na vytváření podmínek, které umožní snížit nezaměstnanost, usnadní udržení zaměstnání a podpoří vznik nových pracovních míst. Bude důsledně prosazovat ochranu před diskriminací v práci, dbát na zabezpečení spravedlivých a rovných ekonomických a sociálních podmínek zaměstnanců v době, kdy jsou ekonomicky aktivní, plní svou rodičovskou roli, tak v době, kdy ztratí zaměstnání nebo se ocitnou v nepříznivých sociálních situacích, a v době, kdy jako senioři budou odkázáni na důchod. ČMKOS bude podporovat další rozvoj a posílení veřejných systémů sociální ochrany. Působením v Radě hospodářské a sociální dohody (RHSD) bude usilovat o zachování těchto systémů a jejich finanční udržitelnost tak, aby garantovaly důstojnou sociální ochranu zaměstnanců v podmínkách měnících se struktur rodiny a stárnutí obyvatelstva a současně podporovaly zaměstnanost. ČMKOS bude ve všech oblastech své činnosti důsledně prosazovat rovné zacházení a princip rovných příležitostí a vystupovat proti projevům xenofobie, rasismu a všem formám diskriminace, zejména proti diskriminaci založené na pohlaví, věku, etnickém původu, názorech, členství v odborech či politických stranách. Staví se za důsledné potírání všech forem rasové, etnické, náboženské aj. nesnášenlivosti a z ní vyplývajícího násilí. ČMKOS bude prosazovat princip rovných příležitostí žen a mužů při tvorbě, realizaci a hodnocení jednotlivých činností i připravovaných právních úprav tak, aby se podařilo dosáhnout lepší prosazování rovnosti žen a mužů do praxe, ve veřejném i soukromém životě, na pracovištích i ve společnosti. ČMKOS bude jako aktivní člen evropských a světových odborů podporovat, aby sociální Snímek Martin Beneš práva a sociální ochrana zaujímaly stejně významnou pozici, jakou požívají ekonomické svobody, a to jak v rámci Evropské unie, tak mimo ni; bude usilovat, aby čistě ekonomické zájmy o co největší liberalizaci světového obchodu nešly proti ochraně pracovních standardů slušné práce a lidských práv, včetně práv, která jsou součástí svobody odborového sdružování. Bude se i nadále aktivně podílet na ochraně práv zaměstnanců vyplyvajících z kolektivních smluv. ČMKOS bude usilovat o vytvoření a používání účinných nástrojů zvyšujících rozsah a kvalitu vzdělávání (školství) a rozvoj finančně i místně dostupné zdravotní péče a dalších veřejných služeb bránících sociálnímu vyloučení, růstu chudoby a nerovnosti. ČMKOS považuje podporu výzkumu, vývoje a inovací za základ, který vytváří nutné podmínky pro udržení a rozvoj kvality života české společnosti na počátku 21. století. Proto bude prosazovat efektivní využívání zdrojů jak pracovně-intelektuálního potenciálu lidí této země, tak jejích přírodních zdrojů, kulturního dědictví a výhodného umístění na evropském kontinentu. I

6 KOVÁK číslo dubna 2010/příloha ČMKOS považuje posílení sociálního dialogu a mnohem širší zapojení sociálních partnerů do rozhodování o strategických záměrech České republiky i Evropské unie a podporu občanských aktivit za efektivní cestu hospodářské obnovy země a dalšího rozvoje společnosti. Bude proto dbát o posilení solidarity, která je klíčem k zachování sociální soudržnosti společnosti. ČMKOS a odborové svazy v ní sdružené budou prostřednictvím sociálního dialogu a kolektivních smluv, které představují nejsilnější nástroj odborů, usilovat o to, aby zaměstnanci i bývalí zaměstnanci dostávali svůj spravedlivý podíl na vytvořených hodnotách společnosti i na hospodářských výsledcích firem. I. ČMKOS a zaměstnanec 1. Pracovněprávní ochrana ČMKOS a odborové svazy v ní sdružené, jako oprávněný zástupce zaměstnanců, jsou si vědomy své historické odpovědnosti za dosaženou úroveň pracovněprávní a sociální ochrany zaměstnanců. Ponesou zvýšenou odpovědnost i za její důslednou obhajobu proti všem pokusům ji odstranit nebo ji alespoň podstatně omezit pod záminkou větší flexibility práce, modernizace sociálních systémů a zvýšení konkurenceschopnosti. ČMKOS bude prosazovat a obhajovat pro zaměstnance takové sociální a pracovněprávní normy, které vycházejí ze standardů evropské legislativy a zároveň budou plně respektovat pracovní a sociální standardy slušné práce vyplývající z úmluv Mezinárodní organizace práce, popřípadě dalších mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána. ČMKOS bude dále rozvíjet své zapojení do tvorby evropské a mezinárodní pracovněprávní legislativy, zejména ve spolupráci a prostřednictvím Evropské odborové konfederace, globálních odborů a v rámci Mezinárodní organizace práce. ČMKOS se bude zasazovat, aby pracovněprávní úprava obsažená zejména v zákoníku práce zaručovala zaměstnancům dostatečnou míru jejich ochrany přímo ze zákona a aby jim tak zajistila důstojné pracovní podmínky, zejména spravedlivé mzdy a platy, bezpečnou práci, pracovní dobu, dovolenou, rovné zacházení, odborný a profesní růst a umožnila jim skloubit jejich pracovní, soukromý a rodinný život. ČMKOS bude bránit přijetí zákonů, které by umožňovaly propouštění zaměstnance z práce bez uvedení zákonem stanoveného důvodu, popřípadě přímou i nepřímou diskriminaci. Bude dbát o důslednou realizaci dohod evropských sociálních partnerů týkajících se potírání obtěžování nebo vystavování zaměstnanců psychickému či fyzickému násilí a stresu na pracovišti. ČMKOS s využitím všech svých práv a možností bude účinně obhajovat odborová práva včetně práva kolektivně vyjednávat a uzavírat kolektivní smlouvy za všechny zaměstnance. Bude důrazně vystupovat proti jakýmkoliv snahám omezit právo na informace a zastupování, právo na kolektivní vyjednávání a další odborová práva včetně práva na stávku. ČMKOS a odborové svazy v ní sdružené vysoce uznávají a váží si všech odborářů, kteří odpovědně vykonávají odborové funkce, byť je tím často ohroženo jejich další setrvávání v zaměstnání. ČMKOS bude důsledně všemi dostupnými prostředky vystupovat proti diskriminaci odborových funkcionářů, kteří hájí oprávněné zájmy zaměstnanců včetně svých členů a vyjednávají za ně výhodnější pracovní, mzdové a sociální podmínky prostřednictvím podnikových kolektivních smluv. ČMKOS rovněž využije všechny právní možnosti, aby odborové organizace a jejich orgány měly vytvořeny podmínky pro efektivní výkon své činnosti, vyplývající zejména z jejich zákonných oprávnění. ČMKOS bude usilovat, aby zaměstnanci v obavě ze ztráty zaměstnání nebyli vystavováni tlaku zaměstnavatelů tím, že budou nuceni přistupovat na nevýhodné pracovní podmínky, obcházet pracovněprávní předpisy a předpisy o zaměstnanosti. Proto bude prosazovat ve spolupráci s odborovými svazy, zaměstnavateli, jejich organizacemi, územní samosprávou a vládou, aby se sociální dialog stal běžnou praxí a součástí pracovního života. ČMKOS bude podporovat další rozvoj RHSD a bude usilovat také o rozvoj bipartitního sociálního dialogu mezi odborovými a zaměstnavatelskými svazy, jako jedné z nezbytných podmínek pro implementaci dohod evropských sociálních partnerů do národní legislativy a praxe. Je nutné usilovat, aby bipartitní dohody a zejména kolektivní smlouvy na odvětvové a podnikové úrovni sehrály v budoucím období zásadní roli, zejména zajistit účinnou kolektivní ochranu zaměstnanců v pracovněprávních vztazích. ČMKOS a odborové svazy v ní sdružené budou rovněž pokračovat v úsilí o vytvoření podmínek pro uzavírání vyšších kolektivních smluv včetně veřejného sektoru. ČMKOS bude prosazovat, aby byly přijaty právní předpisy, které vytvoří efektivní podmínky pro zvýšení vymahatelnosti a vynutitelnosti práva, a to jak ve prospěch zaměstnanců při uplatňování jejich oprávněných nároků vyplývajících z pracovněprávních vztahů, tak i kolektivních práv, zejména v případě insolvence zaměstnavatele. ČMKOS bude bránit, aby hospodářská krize a její důsledky, zejména pády podniků a hromadná propouštění nebyly zneužívány ke zvyšování tlaku na obcházení úpravy pracovní doby a na flexibilitu zaměstnanců. Bude usilovat o to, aby tyto otázky byly řešeny v rámci kolektivního vyjednávání zajištěním odpovídajících jistot pro zaměstnance jak v podnikatelském, tak ve veřejném sektoru. ČMKOS bude bránit uplatňování flexibilních forem organizace práce a pracovní doby, které nebudou respektovat základní principy bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, standardy slušné práce a sociálního zabezpečení, zejména ty, které vedou k neopodstatněnému prodlužování pracovní doby, zhoršování podmínek odměňování za vykonanou práci a zkracování doby odpočinku. Proto bude usilovat o zlepšení právní úpravy podmínek výkonu flexibilních forem práce a prosazovat, aby jakékoliv úpravy týkající se flexibility práce byly součástí kolektivního vyjednávání. ČMKOS bude odmítat zavádění nedůstojných forem flexibilní práce, které by snižovaly pracovněprávní ochranu zaměstnanců a znemožňovaly slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců. ČMKOS bude proto sledovat a aktivně ovlivňovat vývoj legislativy Evropské unie, zejména směrnice o pracovní době, směrnice o vysílání zaměstnanců a směrnice o službách na vnitřním trhu, aby při jejich případných revizích nedošlo ke zhoršení postavení zaměstnanců. 2. Právní poradenství a zastupování zaměstnanců ČMKOS bude poskytovat právní pomoc a poradenství v dohodnutém rozsahu a za podmínek stanovených v zásadách poskytování právní pomoci pro členy odborových organizací, případně pro individuální členy odborových svazů. Financování této činnosti bude zabezpečeno odborovými svazy na základě ekonomických parametrů poskytnutých služeb. Součástí těchto služeb bude i možnost bezplatného zastoupení před soudem pro členy odborových svazů v rámci stanovených pravidel. ČMKOS bude využívat k poskytování právního poradenství a právních informací členům odborů a veřejnosti též projekty financované z Evropského sociálního fondu. (Pokračování příště) VÝVOJ INFLACE V BŘEZNU 2010 Ing. ALENA PAUKRTOVÁ, úsek odborové politiky OS KOVO II Inflace vyjádřená indexem spotřebitelských cen domácností celkem dosáhla v březnu 2010 proti stejnému období minulého roku hodnotu 100,7 procenta. Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v březnu 0,7 procenta. Bleskový odhad meziročního růstu HICP (harmonizovaný index spotřebitelských cen) pro eurozónu za březen 2010 je 1,5 procenta, jak uvedl Eurostat.

7 KOVÁK číslo dubna 2010/příloha HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (VIII.) JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO Dohoda o provedení práce Zaměstnavatel: ZO OS KOVO se sídlem v: zastoupený: a pracovník: rodné č.: , č. OP trvalý pobyt: uzavírají podle 75 a následujících zákoníku práce tuto dohodu o provedení práce 1. Sjednaný pracovní úkol: Sjednaný rozsah práce: Práce bude provedena do: Pracovník provede pracovní úkol: osobně 5. Sjednaná odměna ve výši: , slovy Odměna za provedení pracovního úkolu bude splatná po dokončení a odevzdání práce. Odměna po odvodu daně z příjmu fyzických osob bude poukázána na adresu trvalého bydliště, případně vyplacena v hotovosti. 7. Další podmínky: V dne podpis pracovníka podpis oprávněné osoby razítko zaměstnavatele Dohoda o pracovní činnosti č.... /2010 Základní odborová organizace jako zaměstnavatel se sídlem v zastoupený předsedou a pracovník: rodné č , č. OP zaměstnání trvalý pobyt pojištěn u zdravotní pojišťovny uzavírají podle 76 a následujících zákoníku práce dohodu o pracovní činnosti 1. sjednaný úkol sjednaný rozsah práce pracovní činnost bude vykonávána od do pracovník provede úkol: osobně 5. sjednaná odměna Kč , slovy Odměna za provedení pracovního výkonu je splatná v následujícím měsíci (datum) po měsíci, v němž byla práce dokončena a odevzdána. Odměna po zákonných, eventuálně smluvních srážkách bude poukázána na adresu trvalého pobytu pracovníka, eventuálně vyplacena v hotovosti. 7. Další podmínky: V dne podpis pracovníka razítko zaměstnavatele a podpis oprávněné osoby Oznámení finančnímu úřadu Finanční úřad 1/ ulice město Věc: Oznámení dle 34 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., v platném znění Oznamujeme Vám, že v minulém roce jsme poskytli fyzickým osobám tyto úhrady: č jméno a příjmení Zuzana Nová Zuzana Nová Roman Král bydliště Evropská 10, Praha 6 Evropská 10, Praha 6 Jižní 2, Praha 10 částka Kč Kč Kč datum úhrady důvod úhrady výtvarný návrh zpracování diplomu lektorská činnost Vyřizuje: V dne razítko a podpis 1/ místně příslušný úřad Mzdový list viz strana IV. Vzor návrhu rozpočtu Rozpočet ZO OS KOVO na rok 2010 Příjmy členské příspěvky příspěvky ze sociálního fondu (KS) úroky z běžného účtu apod. CELKEM Výdaje kulturní a sportovní činnost podpory dary schůzová činnost organizační a správní výdaje fond odborových prostředků (sociální apod.) odvod na OS KOVO důchodci CELKEM Rozdíl mezi příjmy a výdaji Rozpočet byl schválen na jednání VZO dne Rozpočet projednal DaRK dne Rozpočet byl schválen na jednání konference ( členské schůzi) dne Podpis a razítko ZO OS KOVO Poznámka redakce: VIII. dílem (na str. III a IV) končí seriál specialistky na daně Jindry Plesníkové Hospodaření základních organizací, daně a účetnictví (I. díl byl otištěn v Kováku č. 9). Jde o aktualizované vydání tohoto seriálu, které reagovalo na změny v zákonech, jež se objevily od posledního vydání tohoto seriálu v první polovině roku 2008 až do současnosti. III

8 KOVÁK číslo dubna 2010/příloha MZDOVÝ LIST - ODBOROVÁ ORGANIZACE Příjmení,jméno Rodné jméno Datum narození Rodné číslo/ obč. pr. bydliště Místo narození Anna Nováková Vocelová 5/25/ /0258 Nová Ves 24 Praha Vztah / funkce, DPP, DPČ Podeps. prohlášení Stanovená odměna Zdravotní pojištění Sociál.pojištění hospodářka ne 2000/měsíčně ANO / NE ANO / NE Vyplaceno Poznámka leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec ROK základní příjem / hrubý osvobozeno od daně zdanitelný příjem celkem zaměstnavatel soc.poj. zaměstnavatel zdr.poj zaměstnanec soc.poj. zaměstnanec. zdr.poj základ daně záloha na daň slevy na dani daň po slevách srážková dań srážky celkem k výplatě Roční zúčtování daně roční základ daň z ročního základu sražené zálohy na daň sražená srážková daň vyrovnání daně přeplatek nedoplatek Daňová odpovědna Je třeba dělat inventarizaci každoročně? JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO Který zákon ukládá provedení inventarizace majetku v odborech a je nutné dělat inventarizaci každý rok? V naší organizaci na to nemáme jednotný názor. Chtěli bychom proto vědět, jak často se máme inventarizací zabývat. K. Ř., Čáslav IV Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vymezuje povinnosti účetní jednotky při provádění inventarizace a postupy při jejím provádění. Povinnost inventarizovat majetek a závazky stanoví 6 odst. 3 zákona o účetnictví v platném znění, a to podle 29 a 30 zákona. Ze zákona o účetnictví vyplývá, že účetnictví účetní jednotky je průkazné tehdy, jestliže účetní záznamy jsou průkazné a účetní jednotka provedla inventarizaci. Z tohoto usnesení lze odvodit závěr, že pokud účetní jednotka neprovedla inventarizaci majetku a závazků a řádně nedoložila inventární soupisy, není její účetnictví věrohodné a průkazné. Inventarizace se provádí každoročně, a to i v občanských sdruženích, tzn. i v odborových organizacích, neboť výjimka, která byla (jednou za dva roky), již neplatí.

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství! Máte ve škole problémy? Rozhoduje váš nadřízený bez vás? Roste napětí mezi zaměstnanci a ředitelem školy? Nemáte dostatek informací? Chcete to změnit? Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi Dodatek číslo 4 Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta 2005 2008 uzavřená mezi Odborovým svazem ECHO se sídlem nám. W. Churchilla 2, Praha 3 zastoupeným JUDr. Zdeňkem Černým předsedou Odborového svazu

Více

Program ČMKOS pro období 2010 2014

Program ČMKOS pro období 2010 2014 Program ČMKOS pro období 2010 2014 Motto: ČMKOS je Vaše pojistka zaměstnaneckých práv Č - M - K - O - S - členové usilují o slušnou práci mzdy a platy za rovných podmínek kolektivní smlouvy zajistí více

Více

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 l. Oblast pracovněprávní a zaměstnanosti 1.1 V součinnosti s ostatními odborovými svazy průběžně prosazovat v tripartitních

Více

Stanovy Sdružení nájemníků ČR

Stanovy Sdružení nájemníků ČR Stanovy Sdružení nájemníků ČR Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Sdružení nájemníků České republiky (dále jen SON ) je dobrovolné sdružení občanů České republiky, založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

STANOVY. Odborové organizace PILA Paskov

STANOVY. Odborové organizace PILA Paskov STANOVY Odborové organizace PILA Paskov Ve smyslu ustanovení Listiny základních práv a svobod, kde je zakotveno i právo občana se svobodně sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pojem pracovního práva. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

PRACOVNÍ PRÁVO. Pojem pracovního práva. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. PRACOVNÍ PRÁVO Pojem pracovního práva JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pracovní právo: Pojem pracovního práva 1) individuální pracovní právo (vztah zaměstnavatel zaměstnanec) 2) kolektivní

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Staňte se naším členem

Staňte se naším členem RÁDCE PRO ZALOŽENÍ NOVÉ ODBOROVÉ ORGANIZACE Staňte se naším členem Nezávislý odborový svaz pracovníků potravinářského průmyslu a příbuzných oborů Čech a Moravy Rádce i dobrý přítel JAK JE DŮLEŽITÉ MÍT

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

PROGRAM Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

PROGRAM Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb PROGRAM Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb (dále též OS ZPTNS) je dobrovolnou, otevřenou

Více

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ FINANČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2 Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ razítko odborové organizace, podpis předsedy výboru a dozorčí rady odborové organizace Finanční řád ZO FN2 OS ZSP ČR schváleno

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 201/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 192 ze dne 22.03.2016 Zásady poskytování dotací mimo vyhlášené dotační programy městské části Praha 3 Zastupitelstvo

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006 Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního,

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov STANOVY I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na principu

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01ONYNO Čj.: MSK 113482/2016 Sp. zn.: KON/9553/2016/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ. 2. ročník. vzdělávací program je akreditován a certifikován Účetním Portálem a.s. s možností získání dotace Úřadu Práce

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ. 2. ročník. vzdělávací program je akreditován a certifikován Účetním Portálem a.s. s možností získání dotace Úřadu Práce MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ 2. ročník vzdělávací program je akreditován a certifikován Účetním Portálem a.s. s možností získání dotace Úřadu Práce 9. 11. 8. 12. 2017 Pořádá: Účetní Portál a.s. se sídlem v Bohuňovicích,

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Část I Zásady poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Článek 1. Úvod 1. Účelem poskytování podpor je všestranně rozvíjet

Více

NOVINKY V PRACOVNĚPRÁVNÍ LEGISLATIVĚ

NOVINKY V PRACOVNĚPRÁVNÍ LEGISLATIVĚ NOVINKY V PRACOVNĚPRÁVNÍ LEGISLATIVĚ PRAHA/ 2. 2. 2017 JITKA HLAVÁČKOVÁ Projekt Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

STATUT PODPŮRNÉHO FONDU

STATUT PODPŮRNÉHO FONDU STATUT PODPŮRNÉHO FONDU Odborového svazu ECHO O b s a h: I. ÚČEL PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO II. TVORBA PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO III. DRUHY NÁROKŮ A PODMÍNKY PRO JEJICH PLNĚNÍ A. Podpora v nezaměstnanosti

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luboměř, IČ 00298158 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luboměř, IČ 00298158 za rok 2011 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava o: U M S ;ti. o I J, Y e Čj.: MSK 48862/2012 Sp. zn.: VyřizuJe: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/26941/20

Více

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Téma VI.2.1 Řemeslná živnost v praxi 14. Pracovní smlouva Mgr. Zuzana Válková Kdy se uzavírá

Více

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 34 Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Pracovní řád 2014 1 Úvodní

Více

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství Příloha č.1 PŘIHLÁŠKA k členství v ČMOS PŠ podle čl.10 Stanov ČMOS PŠ Jméno a příjmení Datum narození Adresa bydliště Telefon E-mail Pracovní zařazení Třída Adresa pracoviště (u důchodců adresa posledního

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o.

Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o. Svaz českých potápěčů, z.s. Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o. Tato novela Stanov byla schválena členskou schůzí dne DD.MM.RRRR Článek I. Úvodní ustanovení,

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

ČMKOS je vaše pojistka pro bezpečnou a dobře placenou práci

ČMKOS je vaše pojistka pro bezpečnou a dobře placenou práci Motto: ČMKOS je vaše pojistka pro bezpečnou a dobře placenou práci PREAMBULE Českomoravská konfederace odborových svazů 1 je největší nezávislé konfederativní sdružení odborových svazů v České republice.

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

P R A V I D L A. pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí

P R A V I D L A. pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí P R A V I D L A pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňský kraj v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje tato pravidla pro

Více

D O H O D A. Článek I Účel poskytnutí příspěvku

D O H O D A. Článek I Účel poskytnutí příspěvku D O H O D A o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů mentora spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. f[xxxxxxx] uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Dopadová studie č. 31

Dopadová studie č. 31 Dopadová studie č. 31 BOZP, stres na pracovišti a jeho specifika v odvětví zdravotnictví Vytvořeno pro Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích

Více

STANOVY PARDUBICKÉHO KRAJE NÁZEV SÍDLO. Sídlo: Bělehradská 389, Pardubice Polabiny IČ:

STANOVY PARDUBICKÉHO KRAJE NÁZEV SÍDLO. Sídlo: Bělehradská 389, Pardubice Polabiny IČ: STANOVY CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE NÁZEV 1. Název organizace je CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Pardubického kraje, (dále jen Centrum) Zkratka CZP PK SÍDLO 2. Sídlo: Bělehradská

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.16 Integrovaná střední škola

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č. RM/19/18/2015

Více

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s.

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Stanovy spolku Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Čl. I Název a sídlo Název: Spolek přátel Chaberské školy, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Praha IČ: 024 68 689 Registrovaný ve spolkovém rejstříku vedeném

Více

STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s.

STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

S T A N O VY. K plnění svých úkolů vytváří Odborová organizace svou vnitřní strukturu, odborné orgány a pracovní týmy. III.

S T A N O VY. K plnění svých úkolů vytváří Odborová organizace svou vnitřní strukturu, odborné orgány a pracovní týmy. III. S T A N O VY I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ, SÍDLO ORGANIZACE Článek 1. Základní ustanovení Odborová organizace Galena (dále jen Odborová organizace, nebo OOG ) je nezávislé, samostatné, dobrovolné a na demokratických

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. 120 00 Praha 2, Londýnská 15 ČAS/SM/2007/0001 VERZE 2 SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování Vydání: 1. 11. 2009 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace

Více

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ. vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j /2015-1/641

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ. vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j /2015-1/641 MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j. - 28872/2015-1/641 14. 11. 10. 12. 2016 sw MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Vzdělávací program akreditován MŠMT č.j. - 28872/2015-1/641 v rozsahu: 81 hodin

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Povinnosti mzdové účetní a personalisty

Povinnosti mzdové účetní a personalisty ~ 1 ~ Povinnosti mzdové účetní a personalisty 1)Zákoník práce pojem závislé práce: Od roku 2012 došlo k upřesnění pojmu závislá práce, kdy je podle ust. 2 ZP závislou prací práce, která je vykonávána ve

Více

Žádost o osvobození od soudního poplatku a bezplatnou právní pomoc

Žádost o osvobození od soudního poplatku a bezplatnou právní pomoc Žádost o osvobození od soudního poplatku a bezplatnou právní pomoc Obvodní (okresní) soud v adresa. Ke spisové značce xxx Věc: Žádost o osvobození od soudního poplatku ( 138 OSŘ ) a o ustanovení právního

Více

NOSDDPP. Nezávislých odborů strojvedoucích, dozorčích dep a provozních pracovníků Praha 4, Sliačská 1 INFORMACE (

NOSDDPP. Nezávislých odborů strojvedoucích, dozorčích dep a provozních pracovníků Praha 4, Sliačská 1 INFORMACE ( NOSDDPP Základní organizace Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy (16-7003-6201) Závodní výbor Nezávislých odborů strojvedoucích, dozorčích dep

Více

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské ve výši 1 260 Kč a náhradu mzdy za jednodenní dovolenou ve výši 650 Kč. Zaměstnavatel vyslal paní Kropáčkovou

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Směrnice kvestora č. 2/2010

Směrnice kvestora č. 2/2010 Směrnice kvestora č. 2/2010 k uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen dohody) Tato směrnice stanovuje pracovní postupy při uzavírání dohod o pracovní činnosti (dále DPČ) a dohod

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2008

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2008 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního, oděvního

Více

o zaměstnanost v ČR pečují úřady práce, působící ve všech okresních městech každý občan se může svobodně rozhodnout pro: samostatné podnikání

o zaměstnanost v ČR pečují úřady práce, působící ve všech okresních městech každý občan se může svobodně rozhodnout pro: samostatné podnikání Otázka: Pracovní právo Předmět: Právo Přidal(a): Ewujina Pracovní právo: je soubor právních předpisů o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících (např. dovolená, ochrana zdraví při

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách (dále jen spolek ) má

Více

Zásady a pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Města Horšovský Týn

Zásady a pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Města Horšovský Týn Zásady a pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Města Horšovský Týn Část I Zásady poskytování dotací z rozpočtu Města Horšovský Týn Článek 1. Úvod 1. Účelem poskytování dotací je všestranně rozvíjet

Více

Stanovy. Článek I. Název a sídlo. Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633. Článek II. Základní ustanovení, účel spolku

Stanovy. Článek I. Název a sídlo. Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633. Článek II. Základní ustanovení, účel spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při 3. ZŠ Kolín Článek I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy při 3. ZŠ Kolín Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633 Článek II Základní ustanovení, účel

Více

8. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

8. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 8. funkční období 230 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 444 z 6. volebního období

Více

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ. vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j /2015-1/641

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ. vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j /2015-1/641 MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j. - 28872/2015-1/641 9. 11. 8. 12. 2017 sw MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Vzdělávací program akreditován MŠMT č.j. - 28872/2015-1/641 v rozsahu: 81 hodin

Více

Stručný obsah PKS ČD, a.s. na rok s vyznačením změn proti PKS 2016 (tučné písmo) Kapitola I. (Spolupráce s odborovými organizacemi):

Stručný obsah PKS ČD, a.s. na rok s vyznačením změn proti PKS 2016 (tučné písmo) Kapitola I. (Spolupráce s odborovými organizacemi): Stručný obsah PKS ČD, a.s. na rok 2017 - s vyznačením změn proti PKS 2016 (tučné písmo) Kapitola I. (Spolupráce s odborovými organizacemi): Kapitola obsahuje ustanovení o způsobu komunikace odborových

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE Bytové družstvo Ohradní 1344/51, se sídlem Praha 4, Ohradní 1344/51, PSČ 140 00, IČ: 266 90 934, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ Zpracováno v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích Konfederace zamìstnavatelských a podnikatelských svazù ÈR ve spoluprácii s Èeskomoravskou konfederací

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

*MVCRX01TFCYI* Rozhodnutí. Č.j. MV /PO-IZS-2014 Praha 17. února 2014 Počet listů: 7

*MVCRX01TFCYI* Rozhodnutí. Č.j. MV /PO-IZS-2014 Praha 17. února 2014 Počet listů: 7 *MVCRX01TFCYI* MVCRX01TFCYI MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č.ú.:

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci prakticky a přehledně podle normy ČSN OHSAS 18001:2008 Aktualizace k 1. 1. 2011

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci prakticky a přehledně podle normy ČSN OHSAS 18001:2008 Aktualizace k 1. 1. 2011 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci prakticky a přehledně podle normy ČSN OHSAS 18001:2008 Aktualizace k 1. 1. 2011 Na přání autora knihy uvádíme 1. a 2. aktualizaci zapracované do jednoho celku. Nabylo

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

II. III. DRUHY PODPOR A VÝPOMOCÍ A PODMÍNKY PRO JEJICH PŘIZNÁNÍ

II. III. DRUHY PODPOR A VÝPOMOCÍ A PODMÍNKY PRO JEJICH PŘIZNÁNÍ O b s a h: STATUT PODPŮRNÉHO FONDU Odborového svazu ECHO (zkratka: OS ECHO) (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) I. ÚČEL PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO II. TVORBA PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO III. DRUHY PODPOR

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel)

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, 102 11 Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace OS PÉROVNA HOSTIVAŘ K Pérovně 740, 102 11

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice, IČ za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice, IČ za rok 2014 Elektronický podpis - 30.4.2015 KUMSX01HGAU7 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově

Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově Město Jirkov VNITŘNÍ PŘEDPISY Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově Seznam příloh: 1. Vzor žádosti o uzavření nájemní smlouvy Zpracovatel: Městská majetková Jirkov, s.r.o.

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU 1. Systém hospodaření VOS Základní ustanovení 1.1 Systém hospodaření s majetkem včetně peněžních prostředků VOS se řídí: Obecně závaznými právními předpisy,

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0445/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0445/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0445/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková PRACOVNÍ POMĚR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 2/2017. Pro tvorbu a užívání sociálního fondu. Návrh k jednání ZM. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 2/2017. Pro tvorbu a užívání sociálního fondu. Návrh k jednání ZM. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 2/2017 Pro tvorbu a užívání sociálního fondu Návrh k jednání ZM Číslo: S/02/2017 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 12. 6. 2017 Účinnost

Více

Obec Vysoká nad Labem

Obec Vysoká nad Labem . Obec Vysoká nad Labem 503 31 Vysoká nad Labem Tel. : 495580130 Fax : 495580101 E-mail : info@vysoka-nad-labem.cz Obec Vysoká nad Labem PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE (dále také jako

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014 Elektronický podpis - 30.3.2015 KUMSX01H9UZ5 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Blanka Gábová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 1.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Stanovy Živnostenského společenstva podkovářů

Stanovy Živnostenského společenstva podkovářů Preambule Stanovy Živnostenského společenstva podkovářů Živnostenské společenstvo podkovářů je sdružením fyzických a právnických osob - podnikatelů v oboru podkovářství, podnikajících na území České republiky.

Více