R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E"

Transkript

1 R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2013 Sejmuto:

2 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Kapitola 01 odbor ekonomický , odbor správní , , ,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 8 504, ,00 0,00 04 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH , ,00 05 odbor životního prostředí ,00 0,00 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 213, ,00 0,00 07 odbor - stavební úřad 800, ,00 08 odbor územního rozvoje 2 194, ,00 09 městská policie 1 240, ,00-56,00 23 útvar obrany a krizového řízení 0, ,00 0,00 24 odbor - obecní živnostenský úřad 6 0,00 0,00 85 odbor dopravy a silničního hospodářství ,00 0,00 91 oddělení projektů a strategií 4 844, ,00 0,00 Celkem , , ,00

3 2 01 KAP odbor ekonomický daň z příjmu práv. osob placená obcí 0, , TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 0, ,00 0, TSM, PO - mandátní odměna 0,00 2 0, FÚ - odvod DPH FÚ - daň z nemovitostí 33, KODAP - daňové poradenství 40, účel.dot.-"zvýšení kvality řízení v úřadech ÚVS" 1 602, bankovní popl. za vedení účtu FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 0, , daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů daň z příjmů právn. osob daň z přidané hodnoty daň z nemovitostí daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn , daň z příjmů právn. osob za obce daňové příjmy 252 0,00 0, SFÚ - odvod (30 %) z loterií správní poplatek (VHP) poplatek ze psů FÚ - odvod (80 %) VHP a JTHZ , poplatek z ubytovací kapacity místní a správní poplatky ,00 0,00 0, úroky z bankovních účtů 600,00 0,00 0, nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 10,00 0,00 0, saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 0,00 0, poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,00 0,00 0, poplatek za logo a ochrannou známku peněžní plnění nájmu 411, Zahrada Čech s.r.o.-vstupné, nájemné 5 511,00 0,00 0, FRB - financování splátky z poskytnutých půjček 213, účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 213,00 0, odbor ekonomický , Celkem KAP , KAP odbor správní MAS (České středohoří), Euroregion Labe, Český institut interních auditorů Národní síť Zdravých měst ČR Sdružení historických sídel Čech Svaz měst a obcí ČR Hosp. a sociální rada Litoměřicka Destinační agentura České středohoří provozování lodní dopravy na Labi Energy Cities Sdružení tajemníků Labská paroplavební společnost SESO 134,00 6,00 46,00 24,00 49, ,00 24,00 37, příspěvky a poplatky sdružením 0, ,00 0, obměna služebních vozidel frankovací stroj 800,00 80, hmotný investiční majetek 0,00 880,00 0, náhrady škod 0,00 10,00 0, Radniční zpravodaj 0,00 4 0, řešitelský servis, registrace domén, mapy technologické centrum - provoz elektron. nástroj E-ZAK (zadávání veřej. zakázek) nájem kabelu UPC hardware nad 40 tis. Kč software s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč ND k PC + spotřební materiál (tonery,myši) renovace tonerů, opravy hardware do 40 tis. Kč software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 72, , , informační technologie 0, ,00 0, zaměstnanci úřadu - stravné 0,00 800,00 0, propagační materiály pro město 0,00 0, opr.budov,vymalování kancel.,výtahů 700, oprava služebních aut, kopírek DDHM(židle, nábytek, lednice, kopírky malé)

4 kancel. potřeby, údržbář. mat., spotřební materiál ND + mat. na opravu služ. vozidel ochranné oděvy a pomůcky, lékárničky noviny, zákony, odborná literatura, CD ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy , spotřeb.mat., DHDM + opravy 0,00 2 0, hardware do 40 tis. Kč řešitelský servis software s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč 88, GIS 0,00 433,00 0, plyn 900, elektrická energie pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ 340, myčka, servisní poplatek, jistiny CCS, Carnet 80, nové karty CCS dálniční známky teplo (ul. Topolčianská) vodné, stočné, srážková voda 2,00 18,00 370,00 310, pohonné hmoty, energie a voda 0, , strava, ubytování, parkovné, cestovní poj konference telefony, internet poštovné semináře, školení, kurzy + RENTEL 700, Benchmarking úklidové práce, stěhování, skartace inzerce/vř, popl. za TV a rádia, monitoring příst. ACHA, výškové práce, vstupenky, různé lékařská preventivní péče práv. zastoup., revize, konzultace, CzechPoint STK, has. přístroje, FRAMA, mikroprocesory, GreenCom odb. posudky, ekolog. likvid., BPPO, strav.karty pohřebné + náklady exekuce výbory, komise, volební komise - občerstvení kolky - právní zastoupení nájem - střecha ul. Vrchlického + hrob. místo 40, , , ,00 70,00 13, placené práce a služby 0, ,00 0, pojištění majetku města pojištění (auta) pojištění majetku města 0, ,00 0, povinné pojištění úrazové starosta, místostarostové 3 093, radní a členové zastupitelstva pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ 1 046, , prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, ošatné zámek Ploskovice - nájemné, služby za svateb. obřady nákup květin, tiskopisů svatební obřady 0, , správní poplatky, legalizace, vidimace dotace od obcí - přestupky , příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. příjmy Ploskovice - svatební obřady 140, správní poplatky a ostatní příjmy 2 9 0,00 0, státní správa státní správa s rozšířenou působ , příspěvek na výkon státní správy 32 0,00 0, odbor správní ,00 0, fond starosty (občerstvení, dárky) 0,00 2 0, poskytnutí půjček příděl - penzijní připojištění 540, příděl - 2 % z hrubých mezd 1 219, bankovní poplatky 4, úroky na bank. účtu 1, splátky půjček stravné příspěvek na kulturní akce penzijní připojištění 77,00 540, výročí 333, sociální fond - tvorba, příspěvky 101, , expozice - Dominikánská bašta Vinařské Litoměřice mezinárodní vztahy čestní občané města 806, kulturní akce 0,00 0, kancelář starosty a tajemníka MěÚ 101, , ,00 02 Celkem KAP , , ,00

5 4 03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na energie 0, ,00 0, CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 0, ,00 0, příspěvek sportovcům různé výdaje na sport 0,00 0, HC Stadion Litoměřice - splátka půjčky MS, šampionáty, handicap sportovci, nej. sportovci 6 000, dotace sport - členská základna Závod míru juniorů přímá dot. sportovním oddílům na činnost 3 000, dot. na činn. a investice sport. odd , , dot. na činn.sport.odd. -odvod z loterií 0, ,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 6 000, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0, ,00 0, přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ dotace dětským spol. organizacím granty a přísp. na akce volný čas dětí účelové granty pro školství náklady na regionální školství NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž , společné provozní výdaje a příspěvky 0,00 390,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení školství 0,00 390,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 4 0, inv. přísp. PO 0,00 84,00 0,00 0, ,00 0, MŠ Masarykova 30, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 514,00 0, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 0, ,00 0,00 979,00 0,00 0, ,00 0,00 577,00 0, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 9 0,00 0,00 577,00 0, Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 648,00 0, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00

6 5 0,00 577,00 0, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 1 0,00 0,00 701,00 0, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 880,00 0, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0, , neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 0,00 4 0, přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264,00 0,00 0, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 264,00 4 0, kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom Kinoklub ostrov - filmový festival Hasičské slavnosti na Mírovém nám granty na podporu kultury dotace na činnost sbory a soubory Sborové dny - pěvecké soubory 291, Litoměřické svátky hudby Severočeská státní filharmonie Teplice dot. kultur. org. vč. staveb. akce 0, ,00 0, smlouva s kronikářem Den evropského dědictví 10, vítání občánků, zlaté svatby kulturní akce 0,00 170,00 0, fotodokumentace a archivace kulturních památek Městská památková rezervace k MKČR pronájem divadel. prostor (smlouva) 48, pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 0,00 553,00 0, správní popl., pokuty, poj. náhr. 40,00 0,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 40, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 0, , Dům kultury Divadlo K. H. Máchy Kino Máj 2 867,00 970,00 600,00 0, ,00 0, Divadlo K. H. Máchy Dům kultury 5 7 0, ,00 0, Divadlo K. H. Máchy Dům kultury ,00 0, , neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 0,00 0, neinv. přísp. na kulturní akce, PO 0,00 0, neinv. přísp.na festival klasické hudby 0,00 0, Divadlo K. H. Máchy Dům kultury 2 000, nebytové prostory - nájemné 2 2 0, MKZ- Vinobraní 0, ,00 0, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO ,00 0, PB - kompletní výměna dlažby, odtok.kanalizace MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0,00 0, ZŠ, MŠ - oprava střech ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení - žádost o dotaci 2

7 ZŠ a MŠ 0,00 9 0, výměna oken 1 180, MŠ Litoměřice, Eliášova 1/1438 0, ,00 0, patro - oprava stropů ZŠ Litoměřice, Masarykova-Svojsíkova 5, 0,00 4 0, bezbariérový chodník ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0,00 0, zřízení bezbariérové přístupu dot. kultur. org. vč. staveb. akce 0, , DK - náhradní zdroj 600, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 0,00 600,00 0, odbor ŠKSaPP, stavební akce 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 252,00 0,00 0, ,00 0, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0, ,00 0,00 03 Celkem KAP 8 504, ,00 0,00 04 KAP odbor správy majetku města OLH a ÚSBH vratka za pozemek odhady a geometrické plány výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi+kácení) 7 40, neinvestiční příspěvky - podloubí + srážková voda 10, kolky (vč. dálk. přístupu do KN) + MV - sankce prohlášení vlastníka, advokátní služby odhady nemovitostí, právníci, výpisy 0, , TJ Slavoj - směna pozemků - doplatek nákup pozemku - p. Hejduch nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org ul. Na Valech - pozemek nákup pozemků pod čerpací stanicí (geoterm. vrt) ul. Plešivecká - nákup garáže (Rozmarýn) Miřejovice - komunikace a ostatní komunikace 700, ,00 70,00 110,00 180, nákup pozemků a nemovitostí 0, ,00 0, daň z převodů nemovitostí 0,00 0, Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 0,00 0, věcná břemena zahrádky + ČSZ pozemky pod garážemi 29, ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN 2, nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) 53, věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) 10, pronájem mola 73, PF - nájem Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné 4,00 37, nájemné z nemovitostí + ostatní 631,00 177,00 0, prodej hrobových příslušenství prodej pozemků dle předložených žádostí 1 000, ul. Havlíčkova - pozemek 7 000, prodej bytů prodej části bývalého objektu POHODY (splátky do r. 2019) Diecézní charita Litoměřice (splátky do r. 2015) prodej pozemků a nemovitostí ,00 0, odbor správy majetku města a ÚSBH , ,00 0, koupě navijáku členské příspěvky + škody zvěří služ. bank. ústavů, pojištění vozidel soudní popl. - historický maj. města dálniční známka školení způsobilosti oprava a údržba (revize, údržba hájovny) pohonné hmoty, maziva a zák. poj ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OLH všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) elektrorevize kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání nájemné honitby Varhošť nájemné za pozemky knihy, tisk, předplatné časopisů 6,00 4 2, ,00 900,00 1,00 2,00

8 poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače energie provozní a ostatní neinv. a inv. náklady 0, ,00 0, platy, odměny a zák. pojistné 0, ,00 0, myslivost prodej dřevní hmoty prodej dřeva, myslivost, nájemné 1 0,00 0, odd. lesního hospodářství (OLH) ,00 0,00 04 Celkem KAP , ,00 05 KAP odbor životního prostředí platby za odvoz nebezpečných odpadů likvidace černých skládek nákup kontejnerů na separovaný odpad kontejnerová stání - opravy platby za odvoz separovaného odpadu likvidace odpadů z recyklační zařízení svoz bioodpadu platby za odvoz TDO za město uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) , nakládání s odpady 0, , monitoring povodňového stavu 96, členský příspěvek na SONO příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší příspěvky a ekologická výchova 0,00 566,00 0, Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata platby za psy v psím útulku deratizace + odchyt holubů úklid uhynulých zvířat omezení škod černou zvěří ekologické služby (psi, deratizace) 0, , odpady sanace nepovolených skládek ZPF vodní hospodářství ochrana přírody - ÚSES, VKP myslivost lesní hospodářství 10, ovzduší státní správa 0,00 190,00 0, poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 0,00 197,00 0, projekty, kolky, poplatky 0,00 0, odvody za odnětí ze ZPF ovzduší, zeleň, odpady 70, správní poplatky místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 27 0,00 0, příspěvek na třídění sběru odpadu 1 900,00 0,00 0, neinvestiční transfer 3 000, příspěvek na ekologickou výchovu žáků podzemní kontejnery 1 400, příspěvek na solární ohřev TUV - občané 800, změna vytápění - občané instalace solárních systémů na budovách města 80,00 570, Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 3 000, ,00 0, bioodpad 0,00 0, Sběrový dvůr, ul. Nerudova 0,00 0, odbor životního prostředí ,00 0, Jiráskovy sady městská zeleň - investice 0, , prořezy stromů - výškové práce výsadba dřevin a květin pasport zeleně - doplnění, aktualizace projekty vánoční strom závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám Hvězdárna - park Domov důchodců v Ltm. - park Jiráskovy sady - práce s veřejností městská zeleň - údržba 0, , Miřejovická stráň - park - realizace 0,00 3 0, odbor životního prostředí, městská zeleň 0, ,00 05 Celkem KAP ,00 0,00 13,00 3

9 8 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví město - lék. služba první pomoci 0, ,00 0, dozorčí rada + Dny zdraví (2x) MěN - inv. příspěvek 1 000, příspěvek na herního terapeuta 2x 521, MěN, PO - příspěvky 0, ,00 0, Hospic - příspěvek 0,00 0, odbor SVaZ, zdravotnictví 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na energie 0,00 540,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0, , neinv. přísp. PO na provoz 0,00 312,00 0, Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 0, ,00 0, gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky - 290,00 pohoštění veřejná služba 40, důchodci + zdravotně postižení 0,00 3 0, přísp. na mzdu terén. pracovníka K centra 190, Český červený kříž 0,00 190,00 0, příspěvek a charitativní činnost - grant 0,00 0, vzdělávání seniorů Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 0,00 0, elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,dhdm, ND, ochr. pom.,popl., poj.vozidla provoz služebního auta (nafta) + soc. auta (benzín) opravy a udržování služebního auta + soc. auta provoz služebního vozidla odboru SVaZ 0,00 2 0, náhradní rodinná péče a pěstounská péče 0,00 5 0, prevence kriminality 0,00 600,00 0, podpora terénní soc. práce - podíl města 0,00 176,00 0, komunitní plán 0,00 4 0, Domov sv. Zdislavy 0,00 1 0, pokuty umístění v DPS 13, příjmy z činnosti sociálního odboru 213,00 0,00 0, odbor SVaZ, sociální věci 213, ,00 0, Azylový dům - přísp. na mzdy 240, Azylový dům - přísp. na provoz Pečovatelská služba - přísp. na mzdy PS: přísp. na provoz (energie, běžné výdaje) DPS - přísp. na mzdy, provoz, obědy 3 800, neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, , Farní charita - přísp. PS, AD, DD 0, , Azylový dům - přísp terénní program - přísp. 480, neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 680,00 0, příspěvek na sociálně aktivizační službu 0,00 480,00 0, centrum Oáza 0,00 1 0, Naděje - ubytovna Želetice 0, ,00 0, přísp. na provoz neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 4 0, Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 0,00 4 0, poradenství pro osoby v zadluženosti 0,00 1 0, Diecézní charita - šatník 0,00 0, Diecézní charita - dobrovolnické centrum 0,00 1 0,00

10 Diecézní charita 0,00 0, dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování provozní náklady (energie) neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 0, Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 0,00 06 Celkem KAP 213, ,00 0,00 07 KAP odbor - stavební úřad odborné statické a znalecké posudky PD zabezpečovacích prací a průzkumy honoráře expertní součinnosti Agrostav Mlékojedy - udržovací práce PD, stat. znalecké posudky, kopírování 0, , správní poplatky a ostatní příjmy 800,00 0,00 0, odbor - stavební úřad 800, ,00 07 Celkem KAP 800, ,00 08 KAP odbor územního rozvoje Výstaviště ZČ - Telefónica O2 - pronájem DSO Libochovany - plynofik.(sml.)-vypořádání r ,00 372, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 493,00 0,00 0, odbor územního rozvoje 493,00 0,00 0, autorský dozor inženýrská činnost činnost městského architekta vícetisky, kopírovací práce , studentské práce odborná literatura provozní výdaje a inženýrská činnost 0, , autobusové nádraží - PD, BOZP, IČ ul. Teplická - přechod + dešťová kanalizace 400,00 80, ul. Na Valech - parkoviště veřejné osvětlení komunikace, IS - dešť. kanal ul. Palachova - rekonstrukce ulice 900, zjednodušené projekty 400, územní studie územně plánovací dokumentace územně analytické poklady projektové dokumentace 0, ,00 0, odbor ÚR, příprava staveb 0, , TJ Sokol-splátka půjčky(hrádek-fasáda) 0,00 0, ul. Dobrovského - oprava chodníku 600, ul. Revoluční-dokon.opravy chodníku (litý asfalt) ostatní větší opravy a investiční akce 0,00 1 0, Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce 0,00 3 0, recyklovaný materiál 0,00 1 0, sídliště Cihelna - oprava komunikace a parkování ul. A. Muchy - oprava komunikace (špička) bezbariérové přístupy sídl. - opr. chodníku - litý asfalt 600, ul. A. Muchy - oprava propadlého parkoviště ul. Alšova - stavební úpravy přechodů "U Severky" - úprava křižovatky - II. etapa 1 740, ul. Družstevní - nové parkovací stání ostatní menší opravy a investiční akce 0, ,00 0, nákup městského mobiliáře opravy ochranných nátěrů 80, zprovoznění nefunkčních vpustí věž, kašny, hodiny, energie, lávky - opravy a revize havarijní fond 800, informační systém dětská hřiště - revize EU ostatní rekonstrukce a modernizace 0, , odbor ÚR, realizace staveb ,00 0, hřbitov - nájem tržby za provoz veřejných WC IVECO - nájem 40,00 421,00

11 nájemné - nemovitosti TSM - ostat. nedaň. příjmy 986,00 0,00 0, odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 986,00 0,00 0, oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 0,00 0, el. energie veřej. osvětlení města 0, ,00 0, úklid města odtahy a likvidace vraků 870,00 10, ostatní služby (mimo TSM) 0,00 880,00 0, nájem z odběrného místa poplatek za užívání veřejného prostranství 1 600, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 61 0,00 0, odbor ÚR, místní komunikace ,00 0,00 08 Celkem KAP 2 194, ,00 09 KAP městská policie plyn službu pošt prolongační kurz - cestovné, strava programové vybavení výstroj (uniformy) DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení) všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) voda za služby peněžních ústavů kolky pohonné hmoty telefony, datové služby pronájem střelnice knihy dálniční známky, kmitočty elektrická energie školení a vzdělávání, prolongační kurz STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.) 14 1,00 190,00 140,00 170, ,00 400, provozní a ostatní neinvestiční náklady 0, ,00 0, úvěrové smlouvy - splátky pojistného 13, úvěrové smlouvy - splátky jistin -56, retraslační stanice DMR standart 99, investice 0,00 112,00-56, prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, prodej služebního vozidla 40, ostat. nedaňové příjmy 600, pult centrální ochrany 600, PCO a ost. nedaň. příjmy 1 240,00 0,00 0, městská policie 1 240, ,00-56,00 09 Celkem KAP 1 240, ,00-56,00 23 KAP útvar obrany a krizového řízení revize kotle, el. nářadí, doména, WWstránky, lékař emise, tech. kontroly, školení příprava na krizové situace pojištění požárního vozidla MAN 4x4 s výbavou výstroj výstroj a výzbroj pro mládež DDHM hasičská zbrojnice - výměna oken + garáž. vrata opravy a údržba vozidel, nářadí teplá voda pohonné hmoty, oleje elektrická energie teplo vodné, stočné ND - CAS, Avia, PPS spotřební materiál, hadice, savice 14, , ,00 110, protipožární ochrana - provozní výdaje 0,00 942,00 0, VPČ včetně zák. poj. - členové 110, VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice refundace mezd (požární zásahy) 12, odměny za údržbu hasící techniky 0,00 142,00 0, útvar obrany a krizového řízení 0, ,00 0,00 23 Celkem KAP 0, ,00 0,00 24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad správní poplatky a ostatní příjmy 6 0,00 0,00

12 odbor - obecní živnostenský úřad 6 0,00 0,00 24 Celkem KAP 6 0,00 0,00 85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství BESIP studie a PD dopravního značení parkovací automaty - servis údržba svislého dopravního značení 90, údržba vodorovného dopravního značení znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, apod dopravní značení - změny a údržba 0,00 8 0, městská hromadná doprava 0, ,00 0, ostatní nedaň. příjmy SFŽP - převod vybraného popl. za autovraky za r , správní poplatky ZOZ - řidičské oprávnění 5 000,00 400, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8 400,00 1 0, parkovací automaty 8 000,00 0,00 0, parkovací karty 1 0,00 0, BUS nádr. - provozování linkové dopravy 1 3 0,00 0, odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz. 400,00 0,00 0, odbor dopravy a silničního hospodářství ,00 0,00 85 Celkem KAP ,00 0,00 91 KAP oddělení projektů a strategií SEWACO GTE - příprava projektu ČEZ Distribuce a.s inv. a neinv. výdaje 0, , "Dostavba ZS" - monitorovací zpráva (sml.) Zimní stadion - multifunkční hala 0,00 8 0, interní grantový systém 0,00 1 0, Zdravé město a MA21 0,00 0, příprava a realizace projektů 0,00 0, podíl města - projekt MAESTRO 0,00 0, podíl města - projekt MISTRÁL 0,00 221,00 0, podil města - projekt CÍL 3 0,00 41,00 0, Hannover - projekt Fair&Aware 406,00 0,00 0, energetický management 0,00 2 0, SMO ČR - podpora rozvoje meziobecní spol. 686, ,00 0, účel. dot.-vzdělávání v egoncentru Ltm. 686,00 0,00 0, projekt MISTRÁL projekt , projekt MISTRÁL 1 243, účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 1 712, , účel.dot.-maestro-česko švýcar.spolupr , , oddělení projektů a strategií 4 844, ,00 0,00 91 Celkem KAP 4 844, ,00 0,00 Celkem , , ,00

13 Tab. č. 1 na r PŘÍJMY dle rozpočtové skladby (položky) (údaje v tis. Kč) DAŇOVÉ PŘÍJMY 111 Daně z příjmů fyzických osob Daně z příjmů právnických osob Obecné daně ze zboží a služeb (DPH) Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Místní poplatky z vybraných činností a služeb Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Správní poplatky Daně z majetku C E L K E M NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 211 z vlastní činnosti z pronájmu majetku Výnosy z finančního majetku (úroky) Přijaté sankční platby Přijaté vratky transferů + finanční vypořádání Ostatní nedaňové příjmy Splátky půjčených prostředků od obec. prosp. spol Splátky půjčených prostředků od obyvatel 313 C E L K E M KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 311 z prodeje dlouhodobého majetku C E L K E M TRANSFÉRY 411 Neinv. transfery od veřej. rozp. ústř. úrovně Neinv. transfery od veřej. rozp. úzm. úrovně 270 C E L K E M C E L K E M PŘÍJMY

14 Tab. č. 2 na r VÝDAJE dle rozpočtové skladby (položky) (údaje v tis. Kč) BĚŽNÉ VÝDAJE 501 Platy Osobní platby za provedou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje související s neinv. nákupy, přísp., náhrady a věcné dary Neinv. transfery podnikatelským subjektům Neinv. transfery neziskovým a podob. org Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinv. transfery příspěvkovým a podob. org Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům Náhrady placené obyvatelstvu Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje (součet za třídu 5) KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Pozemky Investiční transfery příspěvkovým a podob. org (součet za třídu 6) CELKEM VÝDAJE

15 Tab. č. 3 na r FINANCOVÁNÍ dle rozpočtové skladby (položky) (údaje v tis. Kč) FINANCOVÁNÍ Saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu FRB - program poskytování státních půjček - oprava bytového fondu Příděl do sociálního fondu Městská policie - úvěrové smlouvy - splátka jistiny SALDO PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ

16 Tab. č. 4 na r PŘÍJMY dle rozpočtové skladby (paragrafy) (údaje v tis. Kč) DAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst Bezpečnost a veřejný pořádek Státní moc, správa, územní samospráva, politické strany Jiné veřejné služby a činnosti Finanční operace Ostatní činnosti C E L K E M KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Bezpečnost a veřejný pořádek 40 C E L K E M TRANSFÉRY C E L K E M CELKEM PŘÍJMY

17 Tab. č. 5 na r VÝDAJE dle rozp. skladby (paragrafy) (údaje v tis. Kč) BĚŽNÉ VÝDAJE 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Vzdělávání a školské služby - základní umělecké školy Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst Civilní připravenost na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Státní moc, správa, územní samospráva, politické strany Finanční operace Ostatní činnosti (součet za třídu 5) KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Vzdělávání a školské služby Vzdělávání a školské služby - základní umělecké školy Kultura, církve a sdělovací prostředky Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst Bezpečnost a veřejný pořádek Státní moc, správa, územní samospráva, politické strany (součet za třídu 6) CELKEM VÝDAJE

18 Tab č. 6 Úsek správy bytového hospodářství - rozpočet 2014 plán nákladů a výnosů - závazné ukazatele (údaje v tis. Kč) č.účtu Název účtu Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování bytů a nebytových prostor Opravy a udržování ostatní Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Mzdové náklady zubní středisko Odpis pohledávek Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Tvorba zúčtování opravných položek -100 Celkem náklady kasárna Dukelských hrdinů Celkem náklady kasárna Pod Radobýlem 950 C e l k e m n á k l a d y Výnosy z nájemného - byty Výnosy z nájemného - nebytové prostory Výnosy z nájemného - garáže Výnosy z nájemného - kasárna Dukelských hrdinů Poplatek z prodlení dlužného nájmu Mimořádný příjem Refundace mzdových nákladů zubní středisko Přijaté bankovní úroky 40 C e l k e m v ý n o s y HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 764

19 Tab. č. 7 Úsek správy bytového hospodářství - rozpočet 2014 rozpis oprav - závazné ukazatele (údaje v tis. Kč) č. akce název akce 101 revize elektro revize plyn hasící přístroje a hydranty zařizovací předměty bytová jádra běžná údržba havárie projektové dokumentace výměny kotlů střechy výtahy - oprava fasády - oprava ubytovna Želetice objekt vojenské ubytovací a stavební správy údržba škol oprava a výměna oken - město střed výměna ležatých rozvodů a stoupaček - město střed nebytový prostor Mírové náměstí 18/ obnova volných bytů město - střed dům Mírové náměstí 156/29 - střecha, byty plynofikace nebytových prostor Mírové nám. 18/ odkanalizování ubytovny Želetice Dům pro matku a dítě Liškova 43 - oprava oken Dům pro matku a dítě Liškova 43 - vybudování soc. zařízení 150 celkem

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 328 859,40 72 662,00 33 7 02 odbor správní 36 136,60 88 59 2 083,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 1 839,00 117 994,00 0,00 04 odbor správy nemovitého majetku

Více

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (údaje uváděné v tis. Kč) prosinec 2013 Zpracoval: ekonomický odbor SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 1 Kapitola 01 odbor ekonomický

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E P L N Ě N Í R O Z P O Č T U

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E P L N Ě N Í R O Z P O Č T U M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E P L N Ě N Í R O Z P O Č T U Z A O B D O B Í 1-9/2014 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-9/2014 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol.,

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 3. RO - (UZM 24.4. 2014) 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 288 719,80 58 438,00 56 43 02 odbor správní 35 643,20 80 998,00 2 119,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 32 059,00 169 66 0,00 04 odbor

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-6/2015

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-6/2015 MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-6/2015 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-6/2015 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015 MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 1. RO - (UZM 29.1.2015) 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 295 914,50 53 602,00 35 062,00 02 odbor správní 35 487,50 82 614,00 1 978,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2 424,00 143 887,00 0,00 04

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2016 (údaje uváděné v tis. Kč) prosinec 2015 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 11.12.2015 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 328 860,00 61 702,00 14 562,00

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2013 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2012 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2012 Sejmuto: 14.12.2012 1 Kapitola 01

Více

ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2016

ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2016 ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2016 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2015 Lhůta pro podání písemných připomínek občanů města k Návrhu rozpočtu na rok 2016 Města Litoměřice je stanovena do 2.

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 2. RO - (UZM 26.2.2015) 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 295 914,50 53 602,00 35 062,00 02 odbor správní 35 523,50 82 48 1 978,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2 624,00 144 252,00 0,00 04 odbor

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2009

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2009 1 / 12 01 odbor ekonomický 349 172,00 40 15 25 041,00 02 odbor správní 41 162,00 107 874,00 1 870,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 14 3 111 541,00 0,00 04 odbor správy majetku města a byt.

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 (Celý rozpočet obce je koncipován v tis. Kč) Příjmy Paragraf Položka Název Částka 0 1111 DPFO - závislá činnost 1600 0 1112 DPFO - sam. výdělečná činnost 250

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY 1 Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 Položka Text - Částka (Kč) 1111 daň z příjmů FO ze záv. činnosti - 2 100 000,00 1112 daň z příjmů FO z výdělečné činnosti - 700 000,00 1113 daň z příjmů

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK 2005 - NÁVRH PŘÍJMY ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST Daň z příjmu FO závislá činnost 2 131 000,00 2 180 400,00 2 180 281,00 Daň z příjmu FO ze samost. výděl. činn. 276 000,00 800 700,00

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2015

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2015 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA LITOMĚŘICE NA ROK 2015 (údaje uváděné v tis. Kč) prosinec 2014 Zpracoval: ekonomický odbor SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 295 917,00 53 602,00 11

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 5. RO - (UZM 17.9.2015) 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 310 832,50 62 656,00 40 888,00 02 odbor správní 35 943,50 86 072,00 2 073,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 37 402,00 177 267,00 0,00 04

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu)

Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu) Příjmy Schválený Pol. Org UZ Schválený Daňové příjmy 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 8 300,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti 60,00 1113 0000 Daň

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Rozpočtovaná oblast výdajů

Rozpočtovaná oblast výdajů Příloha 10.3. k Závěrečnému účtu za rok 2015 - Čerpání výdajů Vyvěšeno: 6.6.2016 Sejmuto: 24.6.2016 Schválený rozpočet 2015 (tis. Kč) SR Upravený rozpočet 2015 (tis. Kč) UR Skutečnost k 31.12.2015 skutečnost

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne 11.12.2003 Položka Druhové třídění p ř í j m y v ý d a j e Daně: 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 7 600,00 1112 Daň z příjmů FO - podnikání 3 500,00 1113

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN Rozpočtovým opatřením č. 2015/8 se mění rozpočet obce Lichoceves na rok

Více

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek 100 1361 Správní poplatky 50,00 100 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22,00 100 3419 2131

Více

Příjmy Návrh rozpočtu na rok 2016 Město Trmice

Příjmy Návrh rozpočtu na rok 2016 Město Trmice Příjmy Návrh rozpočtu na rok IČ: 00674010 Pol. Org UZ Návrh rozpočtu Daňové příjmy tis. Kč 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 8 300,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam.

Více

NÁVRH ROZPOČTU Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku odvádění odpadních vod činnost knihovnická

NÁVRH ROZPOČTU Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku odvádění odpadních vod činnost knihovnická Obec Dymokury ROZPOČET NA ROK 1 (návrh) 1 NÁVRH ROZPOČTU 1 Třída 1 Daňové příjmy (v tis. Kč) 000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 800 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výděl. činnosti

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O P O R U Č E N É FV KE S C H V Á L E N Í projednání ve FV, dne: projednání v ZM, dne: 17.1.2012 (zápis) 26.1.2012 (usnesení zastupitelstva)

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 provedené dle 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 4. listopadu 2015 (schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK 2017 Paragraf Položka Název Návrh v tis. Kč PŘÍJMY třída I. Daňové 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činn. 5 880,00 1112 Daň z příjmů FO (OSVČ) 300,00 1113 Daň z příjmu

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

ROZPOČET na rok 2014 schválený v 6. jednání ZM dne

ROZPOČET na rok 2014 schválený v 6. jednání ZM dne ROZPOČET na rok 2014 schválený v 6. jednání ZM dne 16.12. 2013 10 - Zemědělství a lesní hospodářství 1012 - Zemědělský půdní fond - nájemné 2131 6,00 - prodej pozemků 3111 94,00 celkem 100,00 - nájemné

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

P Ř Í J M Y V Ý D A J E Položka ORJ Druhové třídění schválený rozpočet v tis. Kč Daně

P Ř Í J M Y V Ý D A J E Položka ORJ Druhové třídění schválený rozpočet v tis. Kč Daně Město Vrbno pod Pradědem Rozpis rozpočtu na rok 2014 v podrobné rozpočtové skladbě schválený RM P Ř Í J M Y V Ý D A J E Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 11 000,00 1112 Daň z příjmu

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,-

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,- ROZPOČET OBCE 2017 PŘÍJMY ROZPOČTU Paragraf Položka Text obsah položky Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 620.000,- 1112 Daň z příjmu fyzických osob s výjimkou výnosů 150.000,- 1113

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf Pozemky Muzejní a vlast. spol.

ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf Pozemky Muzejní a vlast. spol. ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf 1012 - Pozemky 3315 - Muzejní a vlast. spol. 1019 - Včelaři 3319 Kultura 1032 - Lesní hospodářství 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 1037 - Myslivci 3341 - Rozhlas a televize

Více

ROZPOČET na rok 2015

ROZPOČET na rok 2015 ROZPOČET na rok 2015 SCHVÁLENÝ V 7. ZM DNE 15. 12. 2014 10 - Zemědělství a lesní hospodářství 1012 - Zemědělský půdní fond - nájemné 2131 10,00 - prodej pozemků 3111 0,00 celkem 10,00 - ostatní služby

Více

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel %čerpání 0 1... Daňové příjmy celkem z toho: 66 275 000,00 66 275 000,00 1111 DPFOZČ

Více

v tis. Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti

v tis. Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti OBEC POSTŘEKOV PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU na rok 6 - v tisících Kč ODPA POL ORJ v tis. Kč Daňové příjmy 422 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 2400 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 2 4 Daň z příjmu fyz.

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 Rekapitulace Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 Rekapitulace Pos. Položka A Rozpočtové příjmy 18 404 650,00 Kč B Rozpočtové výdaje 18 404 650,00 Kč Hospodaření 2016 0,00 V návrhu rozpočtu mj. zařazeno: odhad

Více

Návrh rozpočtu obce Dolní Nivy na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Dolní Nivy na rok 2017 Návrh rozpočtu obce Dolní Nivy na rok 2017 Příjmy pol. Daňové příjmy a převody Daňové příjmy 0000 1111 daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 950 000,000 Daňové příjmy 0000 1112 daň z příjmu fyz.osob

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne PŘÍJMY 1. strana ze 2 třída 1. - daňové příjmy sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb.) koeficient velikosti kategorie obce 1,064 v Kč návrh rozpočtu 2015 1111 daň z příj.fyz. osob ze závislé

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2016

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2016 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2016 str.1 PŘÍJMY rozp. opatření rozpočet č.5/2015 r. 2016 Daň z příjmu FO - závislá činnost 10 000 000,00 10 500 000,00 Daň z příjmu FO - sam. výděl. činnost 550 000,00

Více

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka v tis. Kč text Příjem daní a poplatků - 1031 1111 1 080,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 500,00 " ze sam. čin. 1113 80,00

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 958 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 232 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 6/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 1 981 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 140 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis.

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis. Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč I. opatření II. opatření 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ 239046 Příjmová část: Paragraf Položk Org. ÚZ MD D Text 1111 700000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1112 150000 Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Příjmy Schválený rozpočet 2015 Město Trmice

Příjmy Schválený rozpočet 2015 Město Trmice Příjmy Schválený rozpočet IČ: 00674010 Pol. Org UZ Rozpočet Daňové příjmy 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 801,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti

Více

Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017 Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 600.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NOVÝ OLDŘICHOV NA ROK Rozpočtové příjmy

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NOVÝ OLDŘICHOV NA ROK Rozpočtové příjmy NÁVRH ROZPOČTU OBCE NOVÝ OLDŘICHOV NA ROK 2017 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Funkční třídění Částka Poznámka 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1 600 000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-12/2015

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-12/2015 MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-12/2015 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-12/2015 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více