R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E"

Transkript

1 R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2013 Sejmuto:

2 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Kapitola 01 odbor ekonomický , odbor správní , , ,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 8 504, ,00 0,00 04 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH , ,00 05 odbor životního prostředí ,00 0,00 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 213, ,00 0,00 07 odbor - stavební úřad 800, ,00 08 odbor územního rozvoje 2 194, ,00 09 městská policie 1 240, ,00-56,00 23 útvar obrany a krizového řízení 0, ,00 0,00 24 odbor - obecní živnostenský úřad 6 0,00 0,00 85 odbor dopravy a silničního hospodářství ,00 0,00 91 oddělení projektů a strategií 4 844, ,00 0,00 Celkem , , ,00

3 2 01 KAP odbor ekonomický daň z příjmu práv. osob placená obcí 0, , TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 0, ,00 0, TSM, PO - mandátní odměna 0,00 2 0, FÚ - odvod DPH FÚ - daň z nemovitostí 33, KODAP - daňové poradenství 40, účel.dot.-"zvýšení kvality řízení v úřadech ÚVS" 1 602, bankovní popl. za vedení účtu FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 0, , daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů daň z příjmů právn. osob daň z přidané hodnoty daň z nemovitostí daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn , daň z příjmů právn. osob za obce daňové příjmy 252 0,00 0, SFÚ - odvod (30 %) z loterií správní poplatek (VHP) poplatek ze psů FÚ - odvod (80 %) VHP a JTHZ , poplatek z ubytovací kapacity místní a správní poplatky ,00 0,00 0, úroky z bankovních účtů 600,00 0,00 0, nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 10,00 0,00 0, saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 0,00 0, poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,00 0,00 0, poplatek za logo a ochrannou známku peněžní plnění nájmu 411, Zahrada Čech s.r.o.-vstupné, nájemné 5 511,00 0,00 0, FRB - financování splátky z poskytnutých půjček 213, účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 213,00 0, odbor ekonomický , Celkem KAP , KAP odbor správní MAS (České středohoří), Euroregion Labe, Český institut interních auditorů Národní síť Zdravých měst ČR Sdružení historických sídel Čech Svaz měst a obcí ČR Hosp. a sociální rada Litoměřicka Destinační agentura České středohoří provozování lodní dopravy na Labi Energy Cities Sdružení tajemníků Labská paroplavební společnost SESO 134,00 6,00 46,00 24,00 49, ,00 24,00 37, příspěvky a poplatky sdružením 0, ,00 0, obměna služebních vozidel frankovací stroj 800,00 80, hmotný investiční majetek 0,00 880,00 0, náhrady škod 0,00 10,00 0, Radniční zpravodaj 0,00 4 0, řešitelský servis, registrace domén, mapy technologické centrum - provoz elektron. nástroj E-ZAK (zadávání veřej. zakázek) nájem kabelu UPC hardware nad 40 tis. Kč software s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč ND k PC + spotřební materiál (tonery,myši) renovace tonerů, opravy hardware do 40 tis. Kč software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 72, , , informační technologie 0, ,00 0, zaměstnanci úřadu - stravné 0,00 800,00 0, propagační materiály pro město 0,00 0, opr.budov,vymalování kancel.,výtahů 700, oprava služebních aut, kopírek DDHM(židle, nábytek, lednice, kopírky malé)

4 kancel. potřeby, údržbář. mat., spotřební materiál ND + mat. na opravu služ. vozidel ochranné oděvy a pomůcky, lékárničky noviny, zákony, odborná literatura, CD ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy , spotřeb.mat., DHDM + opravy 0,00 2 0, hardware do 40 tis. Kč řešitelský servis software s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč 88, GIS 0,00 433,00 0, plyn 900, elektrická energie pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ 340, myčka, servisní poplatek, jistiny CCS, Carnet 80, nové karty CCS dálniční známky teplo (ul. Topolčianská) vodné, stočné, srážková voda 2,00 18,00 370,00 310, pohonné hmoty, energie a voda 0, , strava, ubytování, parkovné, cestovní poj konference telefony, internet poštovné semináře, školení, kurzy + RENTEL 700, Benchmarking úklidové práce, stěhování, skartace inzerce/vř, popl. za TV a rádia, monitoring příst. ACHA, výškové práce, vstupenky, různé lékařská preventivní péče práv. zastoup., revize, konzultace, CzechPoint STK, has. přístroje, FRAMA, mikroprocesory, GreenCom odb. posudky, ekolog. likvid., BPPO, strav.karty pohřebné + náklady exekuce výbory, komise, volební komise - občerstvení kolky - právní zastoupení nájem - střecha ul. Vrchlického + hrob. místo 40, , , ,00 70,00 13, placené práce a služby 0, ,00 0, pojištění majetku města pojištění (auta) pojištění majetku města 0, ,00 0, povinné pojištění úrazové starosta, místostarostové 3 093, radní a členové zastupitelstva pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ 1 046, , prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, ošatné zámek Ploskovice - nájemné, služby za svateb. obřady nákup květin, tiskopisů svatební obřady 0, , správní poplatky, legalizace, vidimace dotace od obcí - přestupky , příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. příjmy Ploskovice - svatební obřady 140, správní poplatky a ostatní příjmy 2 9 0,00 0, státní správa státní správa s rozšířenou působ , příspěvek na výkon státní správy 32 0,00 0, odbor správní ,00 0, fond starosty (občerstvení, dárky) 0,00 2 0, poskytnutí půjček příděl - penzijní připojištění 540, příděl - 2 % z hrubých mezd 1 219, bankovní poplatky 4, úroky na bank. účtu 1, splátky půjček stravné příspěvek na kulturní akce penzijní připojištění 77,00 540, výročí 333, sociální fond - tvorba, příspěvky 101, , expozice - Dominikánská bašta Vinařské Litoměřice mezinárodní vztahy čestní občané města 806, kulturní akce 0,00 0, kancelář starosty a tajemníka MěÚ 101, , ,00 02 Celkem KAP , , ,00

5 4 03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na energie 0, ,00 0, CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 0, ,00 0, příspěvek sportovcům různé výdaje na sport 0,00 0, HC Stadion Litoměřice - splátka půjčky MS, šampionáty, handicap sportovci, nej. sportovci 6 000, dotace sport - členská základna Závod míru juniorů přímá dot. sportovním oddílům na činnost 3 000, dot. na činn. a investice sport. odd , , dot. na činn.sport.odd. -odvod z loterií 0, ,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 6 000, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0, ,00 0, přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ dotace dětským spol. organizacím granty a přísp. na akce volný čas dětí účelové granty pro školství náklady na regionální školství NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž , společné provozní výdaje a příspěvky 0,00 390,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení školství 0,00 390,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 4 0, inv. přísp. PO 0,00 84,00 0,00 0, ,00 0, MŠ Masarykova 30, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 514,00 0, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 0, ,00 0,00 979,00 0,00 0, ,00 0,00 577,00 0, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 9 0,00 0,00 577,00 0, Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 648,00 0, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00

6 5 0,00 577,00 0, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 1 0,00 0,00 701,00 0, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 880,00 0, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0, , neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 0,00 4 0, přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264,00 0,00 0, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 264,00 4 0, kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom Kinoklub ostrov - filmový festival Hasičské slavnosti na Mírovém nám granty na podporu kultury dotace na činnost sbory a soubory Sborové dny - pěvecké soubory 291, Litoměřické svátky hudby Severočeská státní filharmonie Teplice dot. kultur. org. vč. staveb. akce 0, ,00 0, smlouva s kronikářem Den evropského dědictví 10, vítání občánků, zlaté svatby kulturní akce 0,00 170,00 0, fotodokumentace a archivace kulturních památek Městská památková rezervace k MKČR pronájem divadel. prostor (smlouva) 48, pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 0,00 553,00 0, správní popl., pokuty, poj. náhr. 40,00 0,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 40, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 0, , Dům kultury Divadlo K. H. Máchy Kino Máj 2 867,00 970,00 600,00 0, ,00 0, Divadlo K. H. Máchy Dům kultury 5 7 0, ,00 0, Divadlo K. H. Máchy Dům kultury ,00 0, , neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 0,00 0, neinv. přísp. na kulturní akce, PO 0,00 0, neinv. přísp.na festival klasické hudby 0,00 0, Divadlo K. H. Máchy Dům kultury 2 000, nebytové prostory - nájemné 2 2 0, MKZ- Vinobraní 0, ,00 0, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO ,00 0, PB - kompletní výměna dlažby, odtok.kanalizace MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0,00 0, ZŠ, MŠ - oprava střech ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení - žádost o dotaci 2

7 ZŠ a MŠ 0,00 9 0, výměna oken 1 180, MŠ Litoměřice, Eliášova 1/1438 0, ,00 0, patro - oprava stropů ZŠ Litoměřice, Masarykova-Svojsíkova 5, 0,00 4 0, bezbariérový chodník ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0,00 0, zřízení bezbariérové přístupu dot. kultur. org. vč. staveb. akce 0, , DK - náhradní zdroj 600, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 0,00 600,00 0, odbor ŠKSaPP, stavební akce 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 252,00 0,00 0, ,00 0, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0, ,00 0,00 03 Celkem KAP 8 504, ,00 0,00 04 KAP odbor správy majetku města OLH a ÚSBH vratka za pozemek odhady a geometrické plány výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi+kácení) 7 40, neinvestiční příspěvky - podloubí + srážková voda 10, kolky (vč. dálk. přístupu do KN) + MV - sankce prohlášení vlastníka, advokátní služby odhady nemovitostí, právníci, výpisy 0, , TJ Slavoj - směna pozemků - doplatek nákup pozemku - p. Hejduch nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org ul. Na Valech - pozemek nákup pozemků pod čerpací stanicí (geoterm. vrt) ul. Plešivecká - nákup garáže (Rozmarýn) Miřejovice - komunikace a ostatní komunikace 700, ,00 70,00 110,00 180, nákup pozemků a nemovitostí 0, ,00 0, daň z převodů nemovitostí 0,00 0, Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 0,00 0, věcná břemena zahrádky + ČSZ pozemky pod garážemi 29, ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN 2, nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) 53, věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) 10, pronájem mola 73, PF - nájem Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné 4,00 37, nájemné z nemovitostí + ostatní 631,00 177,00 0, prodej hrobových příslušenství prodej pozemků dle předložených žádostí 1 000, ul. Havlíčkova - pozemek 7 000, prodej bytů prodej části bývalého objektu POHODY (splátky do r. 2019) Diecézní charita Litoměřice (splátky do r. 2015) prodej pozemků a nemovitostí ,00 0, odbor správy majetku města a ÚSBH , ,00 0, koupě navijáku členské příspěvky + škody zvěří služ. bank. ústavů, pojištění vozidel soudní popl. - historický maj. města dálniční známka školení způsobilosti oprava a údržba (revize, údržba hájovny) pohonné hmoty, maziva a zák. poj ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OLH všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) elektrorevize kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání nájemné honitby Varhošť nájemné za pozemky knihy, tisk, předplatné časopisů 6,00 4 2, ,00 900,00 1,00 2,00

8 poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače energie provozní a ostatní neinv. a inv. náklady 0, ,00 0, platy, odměny a zák. pojistné 0, ,00 0, myslivost prodej dřevní hmoty prodej dřeva, myslivost, nájemné 1 0,00 0, odd. lesního hospodářství (OLH) ,00 0,00 04 Celkem KAP , ,00 05 KAP odbor životního prostředí platby za odvoz nebezpečných odpadů likvidace černých skládek nákup kontejnerů na separovaný odpad kontejnerová stání - opravy platby za odvoz separovaného odpadu likvidace odpadů z recyklační zařízení svoz bioodpadu platby za odvoz TDO za město uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) , nakládání s odpady 0, , monitoring povodňového stavu 96, členský příspěvek na SONO příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší příspěvky a ekologická výchova 0,00 566,00 0, Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata platby za psy v psím útulku deratizace + odchyt holubů úklid uhynulých zvířat omezení škod černou zvěří ekologické služby (psi, deratizace) 0, , odpady sanace nepovolených skládek ZPF vodní hospodářství ochrana přírody - ÚSES, VKP myslivost lesní hospodářství 10, ovzduší státní správa 0,00 190,00 0, poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 0,00 197,00 0, projekty, kolky, poplatky 0,00 0, odvody za odnětí ze ZPF ovzduší, zeleň, odpady 70, správní poplatky místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 27 0,00 0, příspěvek na třídění sběru odpadu 1 900,00 0,00 0, neinvestiční transfer 3 000, příspěvek na ekologickou výchovu žáků podzemní kontejnery 1 400, příspěvek na solární ohřev TUV - občané 800, změna vytápění - občané instalace solárních systémů na budovách města 80,00 570, Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 3 000, ,00 0, bioodpad 0,00 0, Sběrový dvůr, ul. Nerudova 0,00 0, odbor životního prostředí ,00 0, Jiráskovy sady městská zeleň - investice 0, , prořezy stromů - výškové práce výsadba dřevin a květin pasport zeleně - doplnění, aktualizace projekty vánoční strom závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám Hvězdárna - park Domov důchodců v Ltm. - park Jiráskovy sady - práce s veřejností městská zeleň - údržba 0, , Miřejovická stráň - park - realizace 0,00 3 0, odbor životního prostředí, městská zeleň 0, ,00 05 Celkem KAP ,00 0,00 13,00 3

9 8 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví město - lék. služba první pomoci 0, ,00 0, dozorčí rada + Dny zdraví (2x) MěN - inv. příspěvek 1 000, příspěvek na herního terapeuta 2x 521, MěN, PO - příspěvky 0, ,00 0, Hospic - příspěvek 0,00 0, odbor SVaZ, zdravotnictví 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na energie 0,00 540,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0, , neinv. přísp. PO na provoz 0,00 312,00 0, Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 0, ,00 0, gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky - 290,00 pohoštění veřejná služba 40, důchodci + zdravotně postižení 0,00 3 0, přísp. na mzdu terén. pracovníka K centra 190, Český červený kříž 0,00 190,00 0, příspěvek a charitativní činnost - grant 0,00 0, vzdělávání seniorů Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 0,00 0, elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,dhdm, ND, ochr. pom.,popl., poj.vozidla provoz služebního auta (nafta) + soc. auta (benzín) opravy a udržování služebního auta + soc. auta provoz služebního vozidla odboru SVaZ 0,00 2 0, náhradní rodinná péče a pěstounská péče 0,00 5 0, prevence kriminality 0,00 600,00 0, podpora terénní soc. práce - podíl města 0,00 176,00 0, komunitní plán 0,00 4 0, Domov sv. Zdislavy 0,00 1 0, pokuty umístění v DPS 13, příjmy z činnosti sociálního odboru 213,00 0,00 0, odbor SVaZ, sociální věci 213, ,00 0, Azylový dům - přísp. na mzdy 240, Azylový dům - přísp. na provoz Pečovatelská služba - přísp. na mzdy PS: přísp. na provoz (energie, běžné výdaje) DPS - přísp. na mzdy, provoz, obědy 3 800, neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, , Farní charita - přísp. PS, AD, DD 0, , Azylový dům - přísp terénní program - přísp. 480, neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 680,00 0, příspěvek na sociálně aktivizační službu 0,00 480,00 0, centrum Oáza 0,00 1 0, Naděje - ubytovna Želetice 0, ,00 0, přísp. na provoz neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 4 0, Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 0,00 4 0, poradenství pro osoby v zadluženosti 0,00 1 0, Diecézní charita - šatník 0,00 0, Diecézní charita - dobrovolnické centrum 0,00 1 0,00

10 Diecézní charita 0,00 0, dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování provozní náklady (energie) neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 0, Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 0,00 06 Celkem KAP 213, ,00 0,00 07 KAP odbor - stavební úřad odborné statické a znalecké posudky PD zabezpečovacích prací a průzkumy honoráře expertní součinnosti Agrostav Mlékojedy - udržovací práce PD, stat. znalecké posudky, kopírování 0, , správní poplatky a ostatní příjmy 800,00 0,00 0, odbor - stavební úřad 800, ,00 07 Celkem KAP 800, ,00 08 KAP odbor územního rozvoje Výstaviště ZČ - Telefónica O2 - pronájem DSO Libochovany - plynofik.(sml.)-vypořádání r ,00 372, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 493,00 0,00 0, odbor územního rozvoje 493,00 0,00 0, autorský dozor inženýrská činnost činnost městského architekta vícetisky, kopírovací práce , studentské práce odborná literatura provozní výdaje a inženýrská činnost 0, , autobusové nádraží - PD, BOZP, IČ ul. Teplická - přechod + dešťová kanalizace 400,00 80, ul. Na Valech - parkoviště veřejné osvětlení komunikace, IS - dešť. kanal ul. Palachova - rekonstrukce ulice 900, zjednodušené projekty 400, územní studie územně plánovací dokumentace územně analytické poklady projektové dokumentace 0, ,00 0, odbor ÚR, příprava staveb 0, , TJ Sokol-splátka půjčky(hrádek-fasáda) 0,00 0, ul. Dobrovského - oprava chodníku 600, ul. Revoluční-dokon.opravy chodníku (litý asfalt) ostatní větší opravy a investiční akce 0,00 1 0, Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce 0,00 3 0, recyklovaný materiál 0,00 1 0, sídliště Cihelna - oprava komunikace a parkování ul. A. Muchy - oprava komunikace (špička) bezbariérové přístupy sídl. - opr. chodníku - litý asfalt 600, ul. A. Muchy - oprava propadlého parkoviště ul. Alšova - stavební úpravy přechodů "U Severky" - úprava křižovatky - II. etapa 1 740, ul. Družstevní - nové parkovací stání ostatní menší opravy a investiční akce 0, ,00 0, nákup městského mobiliáře opravy ochranných nátěrů 80, zprovoznění nefunkčních vpustí věž, kašny, hodiny, energie, lávky - opravy a revize havarijní fond 800, informační systém dětská hřiště - revize EU ostatní rekonstrukce a modernizace 0, , odbor ÚR, realizace staveb ,00 0, hřbitov - nájem tržby za provoz veřejných WC IVECO - nájem 40,00 421,00

11 nájemné - nemovitosti TSM - ostat. nedaň. příjmy 986,00 0,00 0, odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 986,00 0,00 0, oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 0,00 0, el. energie veřej. osvětlení města 0, ,00 0, úklid města odtahy a likvidace vraků 870,00 10, ostatní služby (mimo TSM) 0,00 880,00 0, nájem z odběrného místa poplatek za užívání veřejného prostranství 1 600, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 61 0,00 0, odbor ÚR, místní komunikace ,00 0,00 08 Celkem KAP 2 194, ,00 09 KAP městská policie plyn službu pošt prolongační kurz - cestovné, strava programové vybavení výstroj (uniformy) DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení) všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) voda za služby peněžních ústavů kolky pohonné hmoty telefony, datové služby pronájem střelnice knihy dálniční známky, kmitočty elektrická energie školení a vzdělávání, prolongační kurz STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.) 14 1,00 190,00 140,00 170, ,00 400, provozní a ostatní neinvestiční náklady 0, ,00 0, úvěrové smlouvy - splátky pojistného 13, úvěrové smlouvy - splátky jistin -56, retraslační stanice DMR standart 99, investice 0,00 112,00-56, prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, prodej služebního vozidla 40, ostat. nedaňové příjmy 600, pult centrální ochrany 600, PCO a ost. nedaň. příjmy 1 240,00 0,00 0, městská policie 1 240, ,00-56,00 09 Celkem KAP 1 240, ,00-56,00 23 KAP útvar obrany a krizového řízení revize kotle, el. nářadí, doména, WWstránky, lékař emise, tech. kontroly, školení příprava na krizové situace pojištění požárního vozidla MAN 4x4 s výbavou výstroj výstroj a výzbroj pro mládež DDHM hasičská zbrojnice - výměna oken + garáž. vrata opravy a údržba vozidel, nářadí teplá voda pohonné hmoty, oleje elektrická energie teplo vodné, stočné ND - CAS, Avia, PPS spotřební materiál, hadice, savice 14, , ,00 110, protipožární ochrana - provozní výdaje 0,00 942,00 0, VPČ včetně zák. poj. - členové 110, VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice refundace mezd (požární zásahy) 12, odměny za údržbu hasící techniky 0,00 142,00 0, útvar obrany a krizového řízení 0, ,00 0,00 23 Celkem KAP 0, ,00 0,00 24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad správní poplatky a ostatní příjmy 6 0,00 0,00

12 odbor - obecní živnostenský úřad 6 0,00 0,00 24 Celkem KAP 6 0,00 0,00 85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství BESIP studie a PD dopravního značení parkovací automaty - servis údržba svislého dopravního značení 90, údržba vodorovného dopravního značení znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, apod dopravní značení - změny a údržba 0,00 8 0, městská hromadná doprava 0, ,00 0, ostatní nedaň. příjmy SFŽP - převod vybraného popl. za autovraky za r , správní poplatky ZOZ - řidičské oprávnění 5 000,00 400, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8 400,00 1 0, parkovací automaty 8 000,00 0,00 0, parkovací karty 1 0,00 0, BUS nádr. - provozování linkové dopravy 1 3 0,00 0, odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz. 400,00 0,00 0, odbor dopravy a silničního hospodářství ,00 0,00 85 Celkem KAP ,00 0,00 91 KAP oddělení projektů a strategií SEWACO GTE - příprava projektu ČEZ Distribuce a.s inv. a neinv. výdaje 0, , "Dostavba ZS" - monitorovací zpráva (sml.) Zimní stadion - multifunkční hala 0,00 8 0, interní grantový systém 0,00 1 0, Zdravé město a MA21 0,00 0, příprava a realizace projektů 0,00 0, podíl města - projekt MAESTRO 0,00 0, podíl města - projekt MISTRÁL 0,00 221,00 0, podil města - projekt CÍL 3 0,00 41,00 0, Hannover - projekt Fair&Aware 406,00 0,00 0, energetický management 0,00 2 0, SMO ČR - podpora rozvoje meziobecní spol. 686, ,00 0, účel. dot.-vzdělávání v egoncentru Ltm. 686,00 0,00 0, projekt MISTRÁL projekt , projekt MISTRÁL 1 243, účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 1 712, , účel.dot.-maestro-česko švýcar.spolupr , , oddělení projektů a strategií 4 844, ,00 0,00 91 Celkem KAP 4 844, ,00 0,00 Celkem , , ,00

13 Tab. č. 1 na r PŘÍJMY dle rozpočtové skladby (položky) (údaje v tis. Kč) DAŇOVÉ PŘÍJMY 111 Daně z příjmů fyzických osob Daně z příjmů právnických osob Obecné daně ze zboží a služeb (DPH) Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Místní poplatky z vybraných činností a služeb Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Správní poplatky Daně z majetku C E L K E M NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 211 z vlastní činnosti z pronájmu majetku Výnosy z finančního majetku (úroky) Přijaté sankční platby Přijaté vratky transferů + finanční vypořádání Ostatní nedaňové příjmy Splátky půjčených prostředků od obec. prosp. spol Splátky půjčených prostředků od obyvatel 313 C E L K E M KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 311 z prodeje dlouhodobého majetku C E L K E M TRANSFÉRY 411 Neinv. transfery od veřej. rozp. ústř. úrovně Neinv. transfery od veřej. rozp. úzm. úrovně 270 C E L K E M C E L K E M PŘÍJMY

14 Tab. č. 2 na r VÝDAJE dle rozpočtové skladby (položky) (údaje v tis. Kč) BĚŽNÉ VÝDAJE 501 Platy Osobní platby za provedou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje související s neinv. nákupy, přísp., náhrady a věcné dary Neinv. transfery podnikatelským subjektům Neinv. transfery neziskovým a podob. org Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinv. transfery příspěvkovým a podob. org Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům Náhrady placené obyvatelstvu Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje (součet za třídu 5) KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Pozemky Investiční transfery příspěvkovým a podob. org (součet za třídu 6) CELKEM VÝDAJE

15 Tab. č. 3 na r FINANCOVÁNÍ dle rozpočtové skladby (položky) (údaje v tis. Kč) FINANCOVÁNÍ Saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu FRB - program poskytování státních půjček - oprava bytového fondu Příděl do sociálního fondu Městská policie - úvěrové smlouvy - splátka jistiny SALDO PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ

16 Tab. č. 4 na r PŘÍJMY dle rozpočtové skladby (paragrafy) (údaje v tis. Kč) DAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst Bezpečnost a veřejný pořádek Státní moc, správa, územní samospráva, politické strany Jiné veřejné služby a činnosti Finanční operace Ostatní činnosti C E L K E M KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Bezpečnost a veřejný pořádek 40 C E L K E M TRANSFÉRY C E L K E M CELKEM PŘÍJMY

17 Tab. č. 5 na r VÝDAJE dle rozp. skladby (paragrafy) (údaje v tis. Kč) BĚŽNÉ VÝDAJE 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Vzdělávání a školské služby - základní umělecké školy Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst Civilní připravenost na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Státní moc, správa, územní samospráva, politické strany Finanční operace Ostatní činnosti (součet za třídu 5) KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Vzdělávání a školské služby Vzdělávání a školské služby - základní umělecké školy Kultura, církve a sdělovací prostředky Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst Bezpečnost a veřejný pořádek Státní moc, správa, územní samospráva, politické strany (součet za třídu 6) CELKEM VÝDAJE

18 Tab č. 6 Úsek správy bytového hospodářství - rozpočet 2014 plán nákladů a výnosů - závazné ukazatele (údaje v tis. Kč) č.účtu Název účtu Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování bytů a nebytových prostor Opravy a udržování ostatní Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Mzdové náklady zubní středisko Odpis pohledávek Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Tvorba zúčtování opravných položek -100 Celkem náklady kasárna Dukelských hrdinů Celkem náklady kasárna Pod Radobýlem 950 C e l k e m n á k l a d y Výnosy z nájemného - byty Výnosy z nájemného - nebytové prostory Výnosy z nájemného - garáže Výnosy z nájemného - kasárna Dukelských hrdinů Poplatek z prodlení dlužného nájmu Mimořádný příjem Refundace mzdových nákladů zubní středisko Přijaté bankovní úroky 40 C e l k e m v ý n o s y HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 764

19 Tab. č. 7 Úsek správy bytového hospodářství - rozpočet 2014 rozpis oprav - závazné ukazatele (údaje v tis. Kč) č. akce název akce 101 revize elektro revize plyn hasící přístroje a hydranty zařizovací předměty bytová jádra běžná údržba havárie projektové dokumentace výměny kotlů střechy výtahy - oprava fasády - oprava ubytovna Želetice objekt vojenské ubytovací a stavební správy údržba škol oprava a výměna oken - město střed výměna ležatých rozvodů a stoupaček - město střed nebytový prostor Mírové náměstí 18/ obnova volných bytů město - střed dům Mírové náměstí 156/29 - střecha, byty plynofikace nebytových prostor Mírové nám. 18/ odkanalizování ubytovny Želetice Dům pro matku a dítě Liškova 43 - oprava oken Dům pro matku a dítě Liškova 43 - vybudování soc. zařízení 150 celkem

Rozpočet na rok 2015 - II. RO

Rozpočet na rok 2015 - II. RO Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok II. RO schváleno Zastupitelstvem města dne 25. 5. 2015 pod usnesením č. 107/2015 V Kolíně dne 26. 5. 2015 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Rozpočet

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 Zastupitelstvo města Bechyně dne 15.05.2013 1 Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 Závěrečný účet města Bechyně za

Více

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 celkem příjmy 511 567,86 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 153 450,00 podíl na daních

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1.

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. Strana 1 VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. BĚŽNÉ VÝDAJE Skupina 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2.1 paragraf položka Název 2140 Vnitřní služby, obchod a turismus 10 500

Více

ROZPOČET NA ROK 2015

ROZPOČET NA ROK 2015 Město Náchod ROZPOČET NA ROK 2015 REKAPITULACE PŘÍJMY BĚŽNÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ FINANCOVÁNÍ Schváleno ZM dne 15.12.2014 č. usnesení II.a/ Vyvěšeno dne: 26.11.2014 Sejmuto dne:

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Příloha č. 03 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2015 VČETNĚ FONDŮ

Příloha č. 03 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2015 VČETNĚ FONDŮ Příloha č. 03 usnesení ze 03. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 15. prosince 2014 Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e : Rozpočet města Stříbra na rok 2015 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK

Více

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba 1. Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba Opatření Ministerstva financí o rozpočtové skladbě bylo rozesláno všem okresním a magistrátním úřadům

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva V roce 2014 došlo k poklesu stálých aktiv z 2.332.423 tis. Kč na 2.316.135 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Střelná Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 9.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Střelná Střelná 75612 Střelná 00304310 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 571

Více

I. Příjmy a výdaje města Blansko

I. Příjmy a výdaje města Blansko ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA BLANSKO NA OBDOBÍ 2015 2017 0 I. Příjmy a výdaje města Blansko Rozpočtový výhled je dle 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, pomocným

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Schválený rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. na rok 2012

Schválený rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. na rok 2012 Schválený rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2012 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 585/2011 ze dne 5. 12. 2011 Souhrnná bilance rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

II. Přehled schválených rozpočtových opatření v roce 2013 - Město Strakonice

II. Přehled schválených rozpočtových opatření v roce 2013 - Město Strakonice II. Přehled schválených rozpočtových opatření v roce 2013 - Město Strakonice schváleno schváleno v příjmech hrazeno z: 1 50 000 2548 Tenis klub Strakonice - transfer na vybudování šaten a sprch 6.2. kryto

Více

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245. Návrh rozpočtu na rok 2009 - Příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 16.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Záboří Záboří 38734 Záboří IČ Právní forma 00252018 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

Elektronická publikace

Elektronická publikace Elektronická publikace pro starosty, zastupitele a ostatní pracovníky veřejné správy a pro návštěvníky knihoven 2015 Podrobný obsah publikace / Obec / / Kraj / / Struktura veřejné správy / / Hospodaření

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE 2007 Brno Prosinec 2007 Vážení a milí čtenáři, dostává se Vám do rukou druhý, aktualizovaný Přehled legislativy pro neziskové organizace, který je vytvořen

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, Ph.D. Mobil: +420 602 578 508 E-mail: pavlik@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY VEŘEJNÝCH SLUŽEB V NÁCHODĚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více