Sladění péče a profesního života Podnikat nebo se nechat zaměstnat?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sladění péče a profesního života Podnikat nebo se nechat zaměstnat?"

Transkript

1 Sladění péče a profesního života Podnikat nebo se nechat zaměstnat? Materiál je vydaný v rámci projektu Péče o blízké neznamená konec pracovní kariéry Reg. číslo: CZ.2.17/2.1.00/ Realizátor projektu SocIn o.p.s. Projekt je podpořený z Operačního programu Praha Adaptabilita. Autoři: Mgr. Radka Pešlová, Mgr. Lenka Žáčková a realizační tým projektu Praha 2014

2 Vydává: SocIn o.p.s Grafické práce: Eva Kolářová Jazykové korektury: Kateřina Fojtíková

3 Obsah Úvod...9 Životní příběhy vybraných účastnic projektu Sladění péče a profesního života Průvodce světem paragrafů pro pečující osoby aneb, co by měl pečující všechno znát Nápomoc, opatrovnictví, zastoupení členem domácnosti Předběžné prohlášení Nápomoc při rozhodování Zastoupení členem domácnosti Omezení svéprávnosti Zastupování Zvláštní příjemce Obecné poučení, jak jednat s úřady Základní zásady činnosti správních orgánů Ochrana ze správního řádu Doručování Doručování správnímu orgánu Systém sociálního zabezpečení Financování sociálního zabezpečení Příspěvek na péči Jak se vede řízení Lhůty pro řízení Hodnocení životních potřeb Z Metodiky posudkových lékařů Psychomotorický vývoj dítěte Srovnání úkonů (používanými do ) se životními potřebami (používanými od ) Platby za péči Smrt žadatele Opravné prostředky

4 5.10 Postavení pečujících rodinných příslušníků či jiných blízkých osob Vliv příspěvku na péči v jiných předpisech Dvojí zvýšení příspěvku na péči Zvýšení dítěti Zvýšení pro nedostatečný příjem v rodině Asistenti Asistent sociální péče Asistent pedagoga Osobní asistence Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Komu Hodnocení Zdravotní postižení odůvodňující přiznání průkazů TP Zdravotní postižení odůvodňující přiznání průkazů ZTP Zdravotní postižení odůvodňující přiznání průkazů ZTP/P Řízení Výhody pro osoby se zdravotním postižením Výhody dané zákonem pro zdravotně postižené Parkovací průkaz (O7) Poplatek za dálnice (jen v ČR) Vyhrazení parkovacího místa Další úlevy od poplatků Zvýhodněná přeprava Daňové výhody Osvobození od televizního poplatku Osvobození od rozhlasového poplatku Slevy za energie Sleva na telefon Euroklíč Další výhody, slevy Příspěvek na kompenzační pomůcky Od Krajské pobočky Úřadu práce Pomůcky ze zdravotního pojištění Možnost získat příspěvky od nadací

5 10. Práce Zaměstnání Bez zaměstnání Kde a jak hledat zaměstnání pro zdravotně postiženou osobu Job club Podnikání Příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Chráněné pracovní místo Starobní důchod Důchodový věk Doba pojištění (odvodů na soc. pojištění) Odpracovaná doba Informativní osobní list důchodového pojištění Prokazování chybějících dob pojištění Výše důchodu Invalidní důchod Určování invalidity Doba pojištění Výpočet odpracovaných let Datum vzniku invalidity Výše důchodu Invalidní důchod (tzv. invalidní důchod z mládí ) Když nejsme spokojeni s výší důchodu Pozůstalostní důchody Vdovský, vdovecký důchod Sirotčí důchod Výše důchodu Souběh důchodů Použité zkratky Seznam vzorů Doporučené zdroje Použité zdroje

6 Podnikat nebo se nechat zaměstnat? 1. Úvod: Ten dělá to a ten zas tohle O práci, podnikání a motivacích Práce Motivace hybná síla chování Volba profesní dráhy může přijít kdykoli Zaměstnání Pracovní poměr Pracovní smlouva Písemná pracovní smlouva musí vždy obsahovat: Nejnižší úrovně zaručené mzdy Doplatek do výše minimální mzdy Rozvázání pracovního poměru Zrušení podmínky minimální délky zaměstnání Sčítání příjmů u více zaměstnání malého rozsahu Nárok na dávky nemocenského pojištění Další typy pracovně právních vztahů Dohodu o pracovní činnosti (DPČ) Dohoda o provedení práce (DPP) Odvody zaměstnanců a zaměstnavatelů Státní úřad inspekce práce Rozhodli jste se podnikat? Výhody a nevýhody podnikání Kdo je podnikatel Než začneme podnikat Výběr vhodné formy podnikání Položte si ze všeho nejdříve zásadní otázky - jednoduchá rozvaha Podnikat nemusíme jen dle živnostenského zákona Živnostenský list není zapotřebí ani pro příležitostné činnosti Zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství Podnikání podle zákona o zemědělství Vstup do podnikání

7 14.3 Příležitostný prodej výpěstků Soustavný prodej výpěstků Činnost autorů Co je autorský honorář - příjem Autorské příjmy do 10 tisíc Autorské příjmy nad 10 tisíc Kč Nezávislá povolání Zisk z pronájmu vlastnictví Činnosti upravené zvláštními předpisy Podnikání dle živnostenského zákona Volné živnosti: Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje dokladem o: Doklady prokazující odbornou způsobilost podle 21 mohou být nahrazeny doklady o: Seznam řemeslných živností Část A Vázané živnosti Koncesované živnosti: Jak se prokazuje odborná způsobilost vybraných živností Kosmetické služby Pedikúra, manikúra Průvodcovská činnost - Horská Tělovýchovná a sportovní Oblast cestovního ruchu Poskytování tělovýchovných služeb Vodní záchranářská služba Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže Masérské, rekondiční a regenerační služby Provozování solárií Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy Zahájení podnikání Podnikatelský plán Titulní strana vizitka podnikatele Anotace Executive summary

8 22.3 Popis společnosti Produkt služba Analýza trhu Strategie a implementace Tým Finanční analýza Přílohy Formulář pro centrální registrační místo Doklady předkládané při ohlašování živnosti: Postup živnostenského úřadu po ohlášení živnosti: Kdy můžeme naši činnost považovat za vedlejší Další povinnosti podnikatele Evidence příjmů a pohledávek Faktura a její evidence Paušální výdaje Finanční úřad a (ne)plátci daní Česká správa sociálního zabezpečení Zdravotní pojišťovny Daň z přidané hodnoty Archivace Sankce Spolupracující osoba - řešení pro rodinné podnikání Všeobecné podmínky pro založení živnosti Nebylo Vám ještě osmnáct a chcete podnikat? Nač ještě nezapomenout! Jiná doporučení Klamavé označení zboží a služeb se nevyplácí Parazitování na pověsti je zneužití Příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa Typy společností

9 Úvod Materiál je vydaný v rámci projektu Péče o blízké neznamená konec pracovní kariéry, reg. číslo: CZ.2.17/2.1.00/35124, který je podpořený z Operačního Programu Praha Adaptabilita. Cílovou skupinou jsou osoby pečující o zdravotně postiženého člena rodiny, především ženy ošetřující zdravotně postižené děti, nebo rodiče. Místo dopadu realizace je hlavní město Praha. Projekt podporuje pečující osoby při návratu na trh práce a specializuje se na vyhledávání vhodných pracovních pozic, které umožní sladit péči o závislého člena rodiny a profesní život. Jedná se zejména o pracovní uplatnění formou flexibilních úvazků anebo zahájení samostatné výdělečné činnosti. Projekt k těmto stanoveným cílům směřuje pořádáním nejrůznějších kurzů a poskytováním další podpory. V rámci projektu probíhají aktivizačně - motivační kurzy, kurzy základy podnikání, rekvalifikační kurzy šité na míru, individuální pracovní poradenství, poradenství k zahájení podnikatelské činnosti atd. Jsou zahrnuty i workshopy, odborné konzultace, semináře a vznik 2 co-workingových center, která slouží jako zázemí s personální poradenskou podporou. Děkuji všem účastnicím projektu za netradiční obohacení mého života. Ve srovnání s jejich problémy mi často ty mé připadaly malicherné. Obdivuji jejich trpělivost, statečnost, vytrvalost a snahu posunout svůj osud o kus dál. Jejich bezedná láska ke svým dětem, které jsou trochu jiné než většina, je úctyhodná. Více o projektu na Bc. Bohumila Miškovská Dis. manažerka projektu a výkonná ředitelka SocIn o.p.s. 9

10

11 Životní příběhy vybraných účastnic projektu 1. Iveta Jmenuji se Iveta V. a pečuji o těžce postiženou dceru Kateřinku. Kátě je 19 let a trpí těžkou degenerativní chorobou. Naše diagnóza zní Rettův syndrom a přiznám se, že je pro mě dost děsivá. Nezbylo mi ale nic jiného, než se s tím vyrovnat a přijmout ji do svého života. Má dcera nemůže chodit, mluvit a nic neuchopí do rukou. Trpí záchvaty, které mě i dnes straší. Komunikujeme spolu pomocí očního kontaktu. Během 19let jsme se s Kačkou zcela sjednotily. Rozumíme si stále lépe, ač Káťa není schopná řeči. Ne na vše je nutná klasická výměna slov. Náš vztah je velmi hluboký a v jistém smyslu značně obohacující. Své dítě zbožňuji, ale i tak se celý její život potýkám s neustálými překážkami, nejen s těmi, které nám přinesla její nemoc, ale i s finančními. Péče o takové dítě vyžaduje 24hodinové nasazení. Musím zajistit veškerou hygienu, nakrmit ji, ustrojit, polohovat atd. K tomu všemu i být neustále v dobré náladě, neboť má dcera ihned vycítí každou změnu atmosféry a velice citlivě na ni reaguje. Její otec ji od jejích tří let neviděl. Nestará se a velice sporadicky platí výživné. Tudíž i tato starost je zcela na mých bedrech. Prostředky, které nám posílá (1 500 Kč na měsíc), nám nestačí ani na pokrytí nákladů za léky. Dostávám od státu ten nejvyšší příspěvek na péči, který je možné u nás obdržet, neboť dcera dosahuje největšího stupně invalidity, i přes to je velice těžké vyžít. Káťa chodí do úžasné školy, kde se jí opravdu líbí. Tuto školu musím ale hradit. Spolu se svozem tam měsíčně zaplatím okolo Kč a více. Jsem na péči o dceru zcela sama a asistence by mi moc pomohla. Vzhledem k tomu, že asistentka stojí 100 Kč na hodinu, moc často si ji dovolit nemohu. Styl mého života je vlastně velice podobný (jen s malými obměnami) i pro mnoho ostatních pečujících osob u nás. Byla jsem vnitřně přesvědčena, že mě již nečeká smysluplná pracovní budoucnost. Že na mě i na ostatní pečující matky společnost zapomněla, 11

12 že nás z nějakého důvodu nevidí a nezáleží jí na nás. V podstatě se od nás tato role očekává. Společnost nějak nejeví zájem o to, že se postupně fyzicky i psychicky vyčerpáváme a natolik sociálně izolujeme od okolí, až budeme nuceny naše děti umístit do ústavů, kam byly zavírány v minulosti. Tento postoj nechápu. Vždyť mě doma učili, že jak chci, aby se lidé chovali ke mně, tak se mám chovat i já k nim!!! A pak se zde objevil projekt Péče o blízké neznamená konec pracovní kariéry, který realizuje společnost SocIn o.p.s. Najednou jsem dostala impuls k životu. Tento projekt mi pomohl se vzchopit a zkusit opět snít o životě nejen pečující matky, ale i o mém osobním. Jsem nesmírně vděčná za tuto novou šanci. Naučila jsem se tolik věcí z různých oblastí, o kterých jsem dosud ani neslyšela. Projekt byl celistvě a velmi dobře organizován. Zcela nám všem pečujícím vycházel vstříc. Přednášky, kurzy a poradenství byly plánovány v časech, kdy jsme měly své děti ve školách, tudíž jsme mohly v klidu studovat. 2. Vlaď ka Syn se narodil jako prvorozený v roce Komplikace při porodu u něj způsobily velmi vážné kombinované postižení, se kterým se o té doby vyrovnáváme. Syn je imobilní, vyžaduje 24hodinovou péči (servírování stravy, hygiena, podávání léků, odpovídající rehabilitace a stimulace, doprava k lékaři, terapie, doprovod při pobytu v nemocnici atd.). Mám ještě zdravou dcerku, která se narodila v roce Otec dětí od rodiny odešel v roce S dcerou se vídá pouze ve stanoveném režimu a o chlapce se přestal zajímat zcela. Žádný kontakt s ním již delší dobu neudržuje a ani ho nijak nepodporuje. Péči o obě děti zajišťuji sama, snažím se skloubit program obou a přitom pečuji o chlapce 365 dní v roce (posledních několik let se daří zapojit syna alespoň v dopoledních hodinách do programu blízkého stacionáře pro děti s těžkým kombinovaným postižením). Děti mají pro své potřeby stanovené výživné od otce a syn pobírá příspěvek na péči od státu. Z podpory hradím synovi účast ve stacionáři dále státem nehrazené, ale potřebné terapie, v případě nutnosti asis- 12

13 tenční službu atd. Pro mne jako osobu pečující z rozpočtu zbývá minimum. Kromě prostředků na zajištění péče o syna je samostatnou kapitolou i hrazení dalších pomůcek, např. úprav a vybavení. Na tyto účely stát poskytuje podporu jen ve stanoveném rozsahu. Většinou je tedy třeba žádat ještě o další finanční příspěvky u nadací, sponzorů a jiných organizací. To, že jsem na péči o syna (oba sourozence) sama je namáhavé a vyčerpávající, nejen fyzicky a organizačně, ale i psychicky. Za roky pečování jsem se dostala do sociální izolace, přišla o vytvořené společenské kontakty, opustila koníčky a nemám prostor na vlastní relaxaci a odpočinek. Návrat do práce považuji ve své situaci za velmi žádoucí, a to nejen z důvodu získaní potřebných finančních prostředků, ale i vzhledem k prostoru pro novou sociální integraci, nalezení dalšího naplnění a zamezení syndromu vyhoření. Dosud se mi však nepodařilo najít zaměstnání, které by se s touto rodinou situací dalo skloubit. Kvůli tomu, že potřebuji práci na zkrácený pracovní úvazek, případně flexibilní pracovní dobu apod., je nabídka na trhu práce pro mne velmi omezená. Stát cíleně nepodporuje vytváření pracovních pozic pro osoby pečující. Přitom tyto osoby tím, že se o potřebné osoby starají v jejich domácím prostředí, ušetří státu nemalé částky. Možnost účastnit se projektu Péče o blízké neznamená konec pracovní kariéry, který SocIn o.p.s. nabízí pečujícím osobám, jsem velmi uvítala. Celý projekt byl co do obsahu i průběhu dobře strukturován. Díky přednášeným všeobecným tématům jsem získala velmi ucelené a potřebné informace v oblastech práva, sociální problematiky, situace na trhu práce apod. Speciální individuální poradenství a semináře zaměřené na pracovní a psychologickou diagnostiku mi pak pomohly při výběru vhodného rekvalifikačního kurzu. Samotný kurz, který jsem díky projektu mohla absolvovat, byl velmi kvalitní a poskytl mi potřebný základ pro budoucí pracovní aktivitu. Vybrala jsem si kurz Specialista fundraisingu a PR, který jsem certifikovanou zkouškou ukončila v květnu tohoto roku. V budoucnu vidím 13

14 své uplatnění v práci pro neziskové organizace pomáhající dětem s postižením a dalším potřebným. Vzhledem k vlastní životní zkušenosti s prostředím a potřebami postižených dětí a díky teoretickým a praktickým znalostem získaným v absolvovaném kurzu se domnívám, že je to pro mne vhodná cesta k dalšímu uplatnění a životní roli. Po dohodě se stacionářem, který syn navštěvuje, budu pracovat zde a na budoucí zaměstnání se moc těším. Organizaci SocIn o.p.s. za tuto příležitost nesmírně děkuji. Oceňuji velmi profesionální přípravu, obsah a průběh celého projektu, jakož i individuální přístup a vstřícnost vůči každému jednotlivému účastníku. Komunikace vedení projektu s účastníky i flexibilnost vůči potřebám každé jednotlivé zapojené pečující osoby byly na velmi vysoké úrovni. Zajištění asistenčních služeb pro potřebné osoby v době konání seminářů pomohlo pečujícím osobám celý projekt zdárně a v klidu dokončit. 3. Maria Jmenuji se Maria P. a pečuji o svého 10letého syna, kterému v pěti letech diagnostikovali autismus. Filip potřebuje každodenní mimořádnou péči, aby zvládal základní životní potřeby. Vyjadřuje se neverbálně pomocí zvuků, gest a těla. Svou nelibost projevuje leháním či sebepoškozováním. Jeho adaptivní fungování odpovídá pásmu těžkého mentálního postižení. Od roku 2011 navštěvuje IC Zahrada. V daném zařízení pobývá denně od 8 do 14 hod, od pondělí do pátku. Každý den dojíždíme autobusem. Cesta z domu do školy nám trvá hodinu, někdy i déle. Jsme závislí na rozpoložení mého syna, jakým způsobem spal a následně vstával. Jsem rozvedená a se synem žijeme sami. Celá moje rodina bydlí na Slovensku, tudíž žádnou pomoc od příbuzných nemám k dispozici. Dostávám příspěvek na péči ve výši 12 tisíc korun. Alimenty od bývalého manžela se pohybuji různě, někdy nám přispěje částkou 3 tisíce, někdy jen 2. Z těchto peněz platím školné, které měsíčně činí 6 až 7 tisíc korun. Syn navštěvuje 2 x měsíčně hipoterapii, která stojí 100 Kč za lekci. I když má moc rád plavaní, můžeme si ho při naši finanční situaci dovolit jen 1 x do měsíce. Zbytek peněz investuji do jídla a ošacení. Jiné příspěvky nepobírám. 14

15 Myslím si, že vyžít z tak málo peněz je velice těžké a ještě těžší je si najít práci. Problém je, že pracovní pozici, u které by pracovní doba byla přizpůsobená času, kdy můj syn pobývá ve škole, není lehké najít. Bohužel využívaní asistence je také velmi nákladné, cenově se 1 hodina hlídaní pohybuje od 90 až do 110 Kč. Po celou dobu co pečují o syna, já se vzdělávám. V roce 2004 jsem si dokončila středoškolské vzdělání a v roce 2011 jsem ukončila bakalářské studium na Univerzitě Jana Amose Komenského. Vše jsem hradila z vlastních úspor. Jakmile jsem se dozvěděla o projektu Péče o blízké neznamená konec pracovní kariéry, hned jsem té nabídky využila. Jsem nevýslovně vděčná paní Miškovské, manažerce projektu, za vytvoření projektu zabývající se problematikou osob, které pečují o své blízké. Vážím si jejího osobního přístupu ke každému účastníku a pomoci při výběru kurzu, který je doslova šitý na míru. Mně byl doporučen kurz Specialista fundraisingu a Public relations. Když jsem do kurzu nastoupila, nevěděla jsem, ani co jsou to neziskové organizace, natož jak fungují atd. Po absolvování tohoto kurzu, který pro mě měl opravdu veliký přínos, vlastně už během, jsem si uvědomila, že práce v neziskovém sektoru by mě velice bavila. Za prvé proto, že bych mohla pomáhat lidem, kteří jsou ve stejné situaci jako já, někdy možná ještě horší. A za druhé bych si práci mohla časově plánovat sama, což je vzhledem k postižení mého syna velice důležité. 4. Lucka Jmenuji se Lucka, když mi bylo 25 let, měla jsem pocit, že mi začíná krásný život. Čerstvě vdaná, dostudovaná a čekající první miminko. Teď mi je 30, krásný život mám (hlavně díky skvělé rodině), ale rozhodně jsem si ho představovala jednodušší. V roce 2010, na Velikonoční pondělí v noci, se nám narodil první syn Bohoušek. Na svět se dral nohama napřed, nejspíš proto, že věděl, že do všeho spadneme rovnýma nohama bez předchozího varování a chvíli se v tom všem budeme plácat, než si na všechno zvykneme a naučíme se v tom chodit. Bohoušek má Downův syndrom. Ano, byla jsem mladá 15

16 maminka a ano, nevěděli jsme nic dopředu (na tohle se mě často všichni ptají, tak jen pro vysvětlení, že ne pouze věkem se to stává a že prenatální diagnostika je stále v plenkách a moc jí už nedůvěřuji). Ve třech měsících prodělal velkou operaci srdíčka, bez ní by tu už s námi nebyl. Dál má pár i dalších menších neduhů, které ani nepovažujeme za problém. Dnes jsou Bohouškovi 4 roky, má mladšího bratra, kterému jsou 2. Ale vlastně jsou to taková dvojčata, mají stejnou slovní zásobu (tedy skoro žádnou, protože dvouletý si dává také načas) a oba nosí pleny, jen s Bohouškem je to složitější. Navzdory velké operaci a prvním informacím, kdy mi tvrdili, že má těžkou hypotonii, je to dítě velmi živé, běhající a všude lezoucí. Asi si říkáte, kde je problém, v čem se tak odlišuje od zdravých dětí. U Bohouška je všechno pomalejší, je zapotřebí hodně trpělivosti, a to opravdu HODNĚ, než se někam přemístíme nebo než třeba odbouráme negativní chování (utíkání, tahání za vlasy, házení atd.). Naštěstí se posouváme kupředu a doufáme, že mladší ze sourozenců zanedlouho bude pro Bohouška velkým tahounem. Rozdíly jsou v mnoha maličkostech, které jiní často nevidí a které jsou bohužel dost vysilující. Slýcháme, že zdravé děti také utíkají, tahají za vlasy a se vším hází Ano, ale jak dlouho??? A je zapotřebí od malička s nimi běhat po fyzioterapiích, logopediích a mnoha vyšetřeních, aby zvládlo to, co se jiné děti naučí ani nevíte jak? Přiznám se, že nemám moc ráda, když někdo chce zjednodušit situaci a řekne: Jé, downík, to jsou taková sluníčka. Jenže tahle sluníčka jsou často dost tvrdohlavá, vzteklá a hyperaktivní. Nemůžete je ani na minutku nechat bez dozoru. Bohoušek je nyní integrován do běžné MŠ, kde má svou asistentku. Za školku jsme moc rádi, stejně tak za všechny příjemné odborníky doktory, fyzioterapeuty, logopedy a paní z rané péče, kteří nám na naší cestě moc pomohli. Samozřejmě jsme se setkali i s negativním přístupem, kdy jsem se z úst paní doktorky gynekoložky, krátce po narození syna dozvěděla, že by bylo nejlepší, kdyby zemřel a že ho nemám dávat operovat, že to bude tak pro nás lepší. Naštěstí celá naše rodina a i většina dobrých kamarádů zůstala a má Bohouška ráda, takového jaký je. My ho máme také moc rádi, protože přese všechno je to naše dítě, které nás má také rádo 16

17 a dává nám to najevo. Člověk si na to všechno tak nějak zvykne (i když vlastně vím, že se s tím nikdy asi úplně nesmířím, přeci jenom to bylo mé první miminko), ale už na to moc nemyslím a snažím se dál si užívat život. Jen občas mi to všechno přijde ještě líto. Třeba když se dozvím, že Bohoušek nemůže na školní výlet, jen protože z toho mají paní učitelky obavy. No nepřišlo by Vám líto, že Vaše dítě nemůže to co ostatní? 5. Zdeňka Dej, bude ti dáno, přej, bude ti přáno, pomož, bude ti pomoženo. Tento příběh nám napsal bohužel život, jen papír to unese snadněji. Žila jsem si jako v ráji, než jsem měla 1. dítě. Byl to náš hezký a obyčejný život dvou mladých sportovců. Před mateřskou dovolenou jsem se živila jako prodejce automobilů a k tomu jsem dlouhé roky byla trenérkou ve fitness centrech. Můj muž jako mladý závodil na kole. Nyní se zabývá výškovými pracemi na střechách a miluje to. Jelikož nebylo kde založit rodinu, tak jsme na děti ani nespěchali a řešili vlastní bydlení. Zkrátka opravit starý domek po prarodičích jsme museli vlastníma rukama. Už tenkrát jsme věděli, že jsme odkázáni jen sami na sebe. Po 12letech se zadařilo počít vysněné děťátko, holčičku. Bylo to nádherné očekávání, jako u rodičů, co se na první dítě moc těší. Helenka se narodila krásná a zdravá, bohužel měla cévní útvar na hlavičce a bylo nám na kožním doporučeno ho odstranit. Tak se i stalo. Naše holčička v 8měsících ale neměla štěstí a při záchraně jejího života došlo k velkému krvácení a poškození mozku. Náš život se tak otočil o 180 stupňů. Helence bude letos 12 let, je autistka s hlubokou retardací a s mentální úrovní kolem 8měsíců. Vůbec nemluví a potřebuje pleny, hlavně v noci se musí stále přebalovat. Již od narození spí sotva 3 4 hodiny, nenají se ani neoblékne. Je velice často nemocná, protože má imunodeficit, 17

18 nevydrží sedět na místě, stále dělá samé nečekané lumpárny atd. Poctivým cvičením a pobyty v lázních jsme ji stavěli 8 let na nohy. Jako trpělivým a tvrdým sportovcům se nám podařilo ji rozchodit. Bohužel její trvale poškozený mozek na úrovni miminka ovlivnit nemůžeme. JE TO ALE VESELÁ A ŠTASTNÁ HOLČIČKA, KTERÁ JE MOC RÁDA NA SVĚTĚ. ROZDÁVÁ KOLEM SEBE SAMÉ ÚSMĚVY, SPOUSTY ENERGIE, NA DRUHOU STRANU I MNOHO BERE. ALE TO DĚ- LAJÍ VŠECHNY DĚTI, I TY ZDRAVÉ. Roky musíme mít doma i ve stacionáři/škole asistenci a hledat na ní finanční prostředky. Helenky asistence stojí i přes 20 tisíc měsíčně, za hodinu cca 130 Kč. Když od ní doma jdu jen na toaletu, musí se přikurtovat do speciální sedačky, jinak by si mohla ublížit nebo něco zničit. Nemůže se jen tak volně všude pohybovat. Sílu má jako 5 mužů, mozek jako batole, takže její chování je často nepředvídatelné. Náš byt stále dokola již roky bezbariérově upravujeme. V dospělosti jsou lidé s tímto druhem postižení v ústavech upoutáni a na medikacích, ale většinou jsou všude odmítnuti, nikde je nechtějí. Není pro ně zařízení ani personál na uhlídání. Nám se doma vystřídá měsíčně na pomoc i 15 asistentů. To jen abych mohla uklidit, uvařit a trochu se věnovat také o 7 let mladší Helenčině zdravé sestře Anetce. Nechceme Heli stále omezovat přivazováním do sedačky, protože tam pláče a křičí. To bohužel nikoho nezajímá, nikdo to neřeší, neumí pomoci a nerozumí jí. MY JÍ TAKÉ NEROZUMÍME, ALE MILUJEME JI! Většina rodičů má starost, co bude s jejich dětmi až oni nebudou. Lidi s časově náročnou péčí není kam umístit a jejich vyčerpaní rodiče už pak nemají ve svých 50letech mnoho sil Jen doufám, že se nám podaří dát našim holčičkám do života plný uzlík radosti, lásky a úcty k sobě. Pak z něho budou obě čerpat celý život i bez nás. A že Heli ho bude mít tolik, že nebude trpět někde přivázaná bez citu a lásky. Naštěstí se mezi námi najdou i cizí lidé, kteří podají pomocnou ruku. Jsou velice vzácní a pro nás jsou jako andělé doprovázející nás na trnité cestě životem Těm touto cestou vzkazujeme srdečné díky. Pro Helenku milující rodiče a sestra Any. 18

19 Sladění péče a profesního života Průvodce světem paragrafů pro pečující osoby aneb, co by měl pečující všechno znát Mgr. Radka Pešlová 1. Nápomoc, opatrovnictví, zastoupení členem domácnosti Do jsme u osob, které trpěli psychickými a duševními obtížemi či závislostmi mohli vypomáhat jen se souhlasem soudu a to za velmi radikálních omezení. Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) vychází z přirozenoprávního pojetí práva s dominancí lidských práv, je založen na zásadě autonomie vůle. Již neklade důraz na majetkové vztahy, což vedlo k podcenění významu statusových otázek a úpravy osobních práv vůbec. Zavádí se princip podporovaného či asistovaného rozhodování => každá osoba je schopna se rozhodovat, může však potřebovat větší či menší míru podpory. Duševní porucha postihuje zdraví člověka v různých stupních => je nutné zajistit zdravotně postiženému dostatečnou míru možnosti svobodně jednat na základě jeho vůle a možností. 19

20 1.1 Předběžné prohlášení Kdokoliv může využít institut PŘEDBĚŽNÉHO PROHLÁŠENÍ v očekávání budoucí nesvéprávnosti 1 V očekávání vlastní nezpůsobilosti právně jednat může člověk projevit vůli, aby byly jeho záležitosti spravovány určitým způsobem, nebo aby je spravovala určitá osoba, nebo aby se určitá osoba stala jeho opatrovníkem. Toto prohlášení je nutné učinit písemně: buď formou veřejné listiny (tedy sepsat formou notářského zápisu) nebo před svědky za zákonem stanovených podmínek (2 svědci, svéprávní, nezmínění v dokumentu) Každý okresní soud je povinen sepsat předběžné prohlášení do protokolu, bude-li o to požádán. Dojde-li prohlášením k určení, kdo se má stát opatrovníkem, oznámí to soud orgánu, který vede neveřejný seznam. Prohlášení musí obsahovat: jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště prohlašovatele koho chceme ustanovit opatrovníkem: např.: svého manžela jménem..., r.č...., pokud by ho nebylo, tak svého syna jménem..., r.č...., pokud by to nebylo možné, pak svoji dceru jménem..., r.č.... atd. kdo veřejnou listinu sepsal může obsahovat představu, jak má být v budoucnu rozhodováno (např. bude-li to možné, chci cestovat, nechci do sociálního zařízení, nepřeji si prodávat svůj dům apod.). Pozor nejde o závěť přání by měla být reálnou představou, jak spravovat Váš majetek a současně pomoci Vám rozhodovat za Vašeho života v době, kdy na to Vaše schopnosti a zdraví nebudou stačit 1 38 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 20

21 V případě, že následně dojde k nastolení situace, opatrovník musí s povoláním se do funkce souhlasit soud v podstatě jen zjišťuje, zda se jedná o osobu: 33 schopnou vykonávat tuto roli 33 mající schopnost spravovat s nezbytnou dávkou pečlivosti záležitosti jiné osoby 33 zda nehrozí konflikt zájmů s tím, kdo činí předběžné prohlášení. Určí-li se v prohlášení, jak mají být určité záležitosti dotčené osoby spravovány, je tím opatrovník vázán. Prohlášení nebo jeho odvolání nelze zcela ignorovat či prohlašovat za neplatné např. z důvodu nedostatku formy (nebude provedeno veřejnou listinou nebo za účasti svědků). I v tomto případě soud bere obsah prohlášení v úvahu a přihlédl k němu. 2 Stala-li se v mezičase významná změna okolností, příp. pokud je účinnost prohlášení vázána na podmínku: rozhoduje soud změna okolností musí být zjevná tak, aby se zabránilo následné manipulaci s vyjádřeným přáním osoby, v jejímž zájmu se rozhodnutí činí soud vždy zjišťuje Váš názor (jakožto sepisovatele tedy dotčené osoby) a ruší či mění prohlášení pouze v případě, že by Vám hrozila závažná újma. 3 Kdykoliv za svého života a při plné svéprávnosti lze prohlášení měnit, doplňovat, upravovat zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 3 43 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 21

22 KDYŽ POSTIŽENÝ POTŘEBUJE POMOCI V ROZHODOVÁNÍ Postiženému můžeme poskytovat, pokud mu to nebude ke škodě nápomoc při rozhodování 4 zastoupení členem domácnosti 5 Pokud to stav postiženého vyžaduje, může soud: jmenovat opatrovníka při omezení svéprávnosti 6 jmenovat opatrovníka bez omezení svéprávnosti Nápomoc při rozhodování 8 V určitých případech postačí, bude-li mít člověk postižený duševní poruchou, jež mu při rozhodování působí potíže, podpůrce, který bude jednat spolu s ním (nikoliv za něj), aniž by musel být podporovaný člověk omezen na svéprávnosti. Jde o jakési uznání: Už to nezvládám a je potřeba, aby mi někdo pomáhal. Vím, že samostatně už na to nemám, ale s někým to ještě zvládnu. O podpoře musí být sepsána smlouva 9, kterou musí schválit soud. Řízení o schválení smlouvy o nápomoci lze zahájit jen na návrh podporovaného nebo podpůrce. Jiné osoby nejsou k podání návrhu oprávněny. Musí být přiložena smlouva o nápomoci; není-li smlouva uzavřena v písemné formě, musí být její podstatný obsah zachycen v návrhu na její schválení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 8 46 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních 22

Jak sladit rodinu a podnikání

Jak sladit rodinu a podnikání evropský fond v ÿr Příručka k rovným příležitostem Jak sladit rodinu a podnikání Projekt Ženy, podnikejte!, č. CZ.1.04/3.4.04/88.00286, je financován z prostředků Evropského ho fondu prostřednictvím operačního

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková Právní postavení seniorů v České republice JUDr. Romana Křenková Název projektu Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů. Příspěvek k sociologii třetího věku. Projekt 2D06021 Číslo aktivity:

Více

Problémové sociální situace a události: nejčastější otázky lidí s duševním onemocněním

Problémové sociální situace a události: nejčastější otázky lidí s duševním onemocněním Problémové sociální situace a události: nejčastější otázky lidí s duševním onemocněním Mgr. Alena Fialová (1. 6. 2007) Každého člověka provázejí jeho životem různé sociální události, které jsou více či

Více

500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004. správní řád ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY

500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004. správní řád ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY 500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004 správní řád Změna: 413/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 (1) Tento zákon upravuje

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / OBSAH I. / PROČ A JAK DOPORUČENÍ VZNIKLO? 4 II. / NÁSTROJE V PŘENESENÉ

Více

Ochrana práv a diskriminační problematika v rámci projektu Máte právo na svá práva

Ochrana práv a diskriminační problematika v rámci projektu Máte právo na svá práva OCHRANA PRÁV OBČANŮ A DISKRIMINAČNÍ PROBLEMATIKA V RÁMCI PROJEKTU MÁTE PRÁVO NA SVÁ PRÁVA Bezplatná právní poradna při ICOS Český Krumlov, o.s. a Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. Podpořeno

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA PRO VÝBOR OSN PRO PRÁVA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA PRO VÝBOR OSN PRO PRÁVA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA PRO VÝBOR OSN PRO PRÁVA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČESKÁ REPUBLIKA 2011 Zprávu vytvořili Agentura pro podporované zaměstnávání Osmý den Bc. Zuzana Thürlová Asociace pomáhající lidem

Více

Vizovice 12. srpna 2014

Vizovice 12. srpna 2014 Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Mgr. Bohuslav Sobotka předseda vládního výboru, předseda vlády ČR Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Vizovice 12. srpna 2014

Více

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT Autorka: Mgr. Bronislava Butulová, sociální pracovnice Sdružení pěstounských rodin Spoluautoři: Tým pracovníků Sdružení pěstounských rodin Odborný garant: Mgr. Ing. Pavel

Více

Právo ROVNÉ ŠANCE. Možnost. a porodní asistence. informované volby

Právo ROVNÉ ŠANCE. Možnost. a porodní asistence. informované volby Vydáno společností Porodní dům U čápa, o.p.s. v roce 2007 za finanční podpory Evropského sociálního fondu Tato brožura vznikla jako třetí publikace v rámci projektu Rovné šance možnost informované volby

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA PRÁCE S PACHATELI TRESTNÝCH ČINŮ NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ DROM, romské středisko Brno, 2014 1 METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

OTÁZKY Z OBLASTI PĚSTOUNSKÉ PÉČE

OTÁZKY Z OBLASTI PĚSTOUNSKÉ PÉČE OTÁZKY Z OBLASTI PĚSTOUNSKÉ PÉČE Vzdělávání pro pěstouny a zájemce o pěstounskou péči Tato brožura je součástí projektu č. 352014 Více dětí do rodin Rozšíření a zkvalitnění vzdělávání pro pěstouny, který

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb., Změna: 213/2007 Sb., Změna: 261/2007 Sb. (část), Změna: 261/2007 Sb., Změna: 124/2008 Sb., Změna: 129/2008 Sb., 274/2008

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN 1 Obsah 1. Obecná část... 9 Hlavní zásady nové kodifikace jsou především následující:... 9 Vše v jednom, logicky a přehledně... 9 Soukromé právo... 9 Jazyk nového

Více

Úskalí (ne)zaměstnanosti cizinců v České republice

Úskalí (ne)zaměstnanosti cizinců v České republice Úskalí (ne)zaměstnanosti cizinců v České republice Organizace pro pomoc uprchlíkům, o. s., Praha 2011 Úskalí (ne)zaměstnanosti cizinců v České republice Organizace pro pomoc uprchlíkům, o. s., Praha 2011

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky STRACH ZE ZTRÁTY ZNEUŽÍVÁNÍ SENIORŮ NA PŘEDVÁDĚCÍCH AKCÍCH FEAR OF LOST MISUSING OF SENIORS AT PROMOTION ACTION Bakalářská

Více

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE Otvíráme EDICE Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy Obsah TENTO ČASOPIS JE TIŠTĚN NA EKOLOGICKÉM PAPÍŘE 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Otvíráme Poté,

Více

Testové otázky k písemné části zkoušky mediátora

Testové otázky k písemné části zkoušky mediátora Testové otázky k písemné části zkoušky mediátora (testové otázky jsou zpracovány za použití legislativních zkratek příslušných právních předpisů a vycházejí z právního stavu platného ke dni 12. 12. 2012)

Více

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS, S.R.O. 1 Obsah Analýza současné právní úpravy ochrany práv dětí a systému

Více

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1 Program podpory samostatného bydlení Operační manuál 2011 Operační manuál (verze 2011) strana 1 Obsah: 1 Poslání organizace... 5 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu...

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více