Sladění péče a profesního života Podnikat nebo se nechat zaměstnat?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sladění péče a profesního života Podnikat nebo se nechat zaměstnat?"

Transkript

1 Sladění péče a profesního života Podnikat nebo se nechat zaměstnat? Materiál je vydaný v rámci projektu Péče o blízké neznamená konec pracovní kariéry Reg. číslo: CZ.2.17/2.1.00/ Realizátor projektu SocIn o.p.s. Projekt je podpořený z Operačního programu Praha Adaptabilita. Autoři: Mgr. Radka Pešlová, Mgr. Lenka Žáčková a realizační tým projektu Praha 2014

2 Vydává: SocIn o.p.s Grafické práce: Eva Kolářová Jazykové korektury: Kateřina Fojtíková

3 Obsah Úvod...9 Životní příběhy vybraných účastnic projektu Sladění péče a profesního života Průvodce světem paragrafů pro pečující osoby aneb, co by měl pečující všechno znát Nápomoc, opatrovnictví, zastoupení členem domácnosti Předběžné prohlášení Nápomoc při rozhodování Zastoupení členem domácnosti Omezení svéprávnosti Zastupování Zvláštní příjemce Obecné poučení, jak jednat s úřady Základní zásady činnosti správních orgánů Ochrana ze správního řádu Doručování Doručování správnímu orgánu Systém sociálního zabezpečení Financování sociálního zabezpečení Příspěvek na péči Jak se vede řízení Lhůty pro řízení Hodnocení životních potřeb Z Metodiky posudkových lékařů Psychomotorický vývoj dítěte Srovnání úkonů (používanými do ) se životními potřebami (používanými od ) Platby za péči Smrt žadatele Opravné prostředky

4 5.10 Postavení pečujících rodinných příslušníků či jiných blízkých osob Vliv příspěvku na péči v jiných předpisech Dvojí zvýšení příspěvku na péči Zvýšení dítěti Zvýšení pro nedostatečný příjem v rodině Asistenti Asistent sociální péče Asistent pedagoga Osobní asistence Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Komu Hodnocení Zdravotní postižení odůvodňující přiznání průkazů TP Zdravotní postižení odůvodňující přiznání průkazů ZTP Zdravotní postižení odůvodňující přiznání průkazů ZTP/P Řízení Výhody pro osoby se zdravotním postižením Výhody dané zákonem pro zdravotně postižené Parkovací průkaz (O7) Poplatek za dálnice (jen v ČR) Vyhrazení parkovacího místa Další úlevy od poplatků Zvýhodněná přeprava Daňové výhody Osvobození od televizního poplatku Osvobození od rozhlasového poplatku Slevy za energie Sleva na telefon Euroklíč Další výhody, slevy Příspěvek na kompenzační pomůcky Od Krajské pobočky Úřadu práce Pomůcky ze zdravotního pojištění Možnost získat příspěvky od nadací

5 10. Práce Zaměstnání Bez zaměstnání Kde a jak hledat zaměstnání pro zdravotně postiženou osobu Job club Podnikání Příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Chráněné pracovní místo Starobní důchod Důchodový věk Doba pojištění (odvodů na soc. pojištění) Odpracovaná doba Informativní osobní list důchodového pojištění Prokazování chybějících dob pojištění Výše důchodu Invalidní důchod Určování invalidity Doba pojištění Výpočet odpracovaných let Datum vzniku invalidity Výše důchodu Invalidní důchod (tzv. invalidní důchod z mládí ) Když nejsme spokojeni s výší důchodu Pozůstalostní důchody Vdovský, vdovecký důchod Sirotčí důchod Výše důchodu Souběh důchodů Použité zkratky Seznam vzorů Doporučené zdroje Použité zdroje

6 Podnikat nebo se nechat zaměstnat? 1. Úvod: Ten dělá to a ten zas tohle O práci, podnikání a motivacích Práce Motivace hybná síla chování Volba profesní dráhy může přijít kdykoli Zaměstnání Pracovní poměr Pracovní smlouva Písemná pracovní smlouva musí vždy obsahovat: Nejnižší úrovně zaručené mzdy Doplatek do výše minimální mzdy Rozvázání pracovního poměru Zrušení podmínky minimální délky zaměstnání Sčítání příjmů u více zaměstnání malého rozsahu Nárok na dávky nemocenského pojištění Další typy pracovně právních vztahů Dohodu o pracovní činnosti (DPČ) Dohoda o provedení práce (DPP) Odvody zaměstnanců a zaměstnavatelů Státní úřad inspekce práce Rozhodli jste se podnikat? Výhody a nevýhody podnikání Kdo je podnikatel Než začneme podnikat Výběr vhodné formy podnikání Položte si ze všeho nejdříve zásadní otázky - jednoduchá rozvaha Podnikat nemusíme jen dle živnostenského zákona Živnostenský list není zapotřebí ani pro příležitostné činnosti Zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství Podnikání podle zákona o zemědělství Vstup do podnikání

7 14.3 Příležitostný prodej výpěstků Soustavný prodej výpěstků Činnost autorů Co je autorský honorář - příjem Autorské příjmy do 10 tisíc Autorské příjmy nad 10 tisíc Kč Nezávislá povolání Zisk z pronájmu vlastnictví Činnosti upravené zvláštními předpisy Podnikání dle živnostenského zákona Volné živnosti: Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje dokladem o: Doklady prokazující odbornou způsobilost podle 21 mohou být nahrazeny doklady o: Seznam řemeslných živností Část A Vázané živnosti Koncesované živnosti: Jak se prokazuje odborná způsobilost vybraných živností Kosmetické služby Pedikúra, manikúra Průvodcovská činnost - Horská Tělovýchovná a sportovní Oblast cestovního ruchu Poskytování tělovýchovných služeb Vodní záchranářská služba Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže Masérské, rekondiční a regenerační služby Provozování solárií Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy Zahájení podnikání Podnikatelský plán Titulní strana vizitka podnikatele Anotace Executive summary

8 22.3 Popis společnosti Produkt služba Analýza trhu Strategie a implementace Tým Finanční analýza Přílohy Formulář pro centrální registrační místo Doklady předkládané při ohlašování živnosti: Postup živnostenského úřadu po ohlášení živnosti: Kdy můžeme naši činnost považovat za vedlejší Další povinnosti podnikatele Evidence příjmů a pohledávek Faktura a její evidence Paušální výdaje Finanční úřad a (ne)plátci daní Česká správa sociálního zabezpečení Zdravotní pojišťovny Daň z přidané hodnoty Archivace Sankce Spolupracující osoba - řešení pro rodinné podnikání Všeobecné podmínky pro založení živnosti Nebylo Vám ještě osmnáct a chcete podnikat? Nač ještě nezapomenout! Jiná doporučení Klamavé označení zboží a služeb se nevyplácí Parazitování na pověsti je zneužití Příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa Typy společností

9 Úvod Materiál je vydaný v rámci projektu Péče o blízké neznamená konec pracovní kariéry, reg. číslo: CZ.2.17/2.1.00/35124, který je podpořený z Operačního Programu Praha Adaptabilita. Cílovou skupinou jsou osoby pečující o zdravotně postiženého člena rodiny, především ženy ošetřující zdravotně postižené děti, nebo rodiče. Místo dopadu realizace je hlavní město Praha. Projekt podporuje pečující osoby při návratu na trh práce a specializuje se na vyhledávání vhodných pracovních pozic, které umožní sladit péči o závislého člena rodiny a profesní život. Jedná se zejména o pracovní uplatnění formou flexibilních úvazků anebo zahájení samostatné výdělečné činnosti. Projekt k těmto stanoveným cílům směřuje pořádáním nejrůznějších kurzů a poskytováním další podpory. V rámci projektu probíhají aktivizačně - motivační kurzy, kurzy základy podnikání, rekvalifikační kurzy šité na míru, individuální pracovní poradenství, poradenství k zahájení podnikatelské činnosti atd. Jsou zahrnuty i workshopy, odborné konzultace, semináře a vznik 2 co-workingových center, která slouží jako zázemí s personální poradenskou podporou. Děkuji všem účastnicím projektu za netradiční obohacení mého života. Ve srovnání s jejich problémy mi často ty mé připadaly malicherné. Obdivuji jejich trpělivost, statečnost, vytrvalost a snahu posunout svůj osud o kus dál. Jejich bezedná láska ke svým dětem, které jsou trochu jiné než většina, je úctyhodná. Více o projektu na Bc. Bohumila Miškovská Dis. manažerka projektu a výkonná ředitelka SocIn o.p.s. 9

10

11 Životní příběhy vybraných účastnic projektu 1. Iveta Jmenuji se Iveta V. a pečuji o těžce postiženou dceru Kateřinku. Kátě je 19 let a trpí těžkou degenerativní chorobou. Naše diagnóza zní Rettův syndrom a přiznám se, že je pro mě dost děsivá. Nezbylo mi ale nic jiného, než se s tím vyrovnat a přijmout ji do svého života. Má dcera nemůže chodit, mluvit a nic neuchopí do rukou. Trpí záchvaty, které mě i dnes straší. Komunikujeme spolu pomocí očního kontaktu. Během 19let jsme se s Kačkou zcela sjednotily. Rozumíme si stále lépe, ač Káťa není schopná řeči. Ne na vše je nutná klasická výměna slov. Náš vztah je velmi hluboký a v jistém smyslu značně obohacující. Své dítě zbožňuji, ale i tak se celý její život potýkám s neustálými překážkami, nejen s těmi, které nám přinesla její nemoc, ale i s finančními. Péče o takové dítě vyžaduje 24hodinové nasazení. Musím zajistit veškerou hygienu, nakrmit ji, ustrojit, polohovat atd. K tomu všemu i být neustále v dobré náladě, neboť má dcera ihned vycítí každou změnu atmosféry a velice citlivě na ni reaguje. Její otec ji od jejích tří let neviděl. Nestará se a velice sporadicky platí výživné. Tudíž i tato starost je zcela na mých bedrech. Prostředky, které nám posílá (1 500 Kč na měsíc), nám nestačí ani na pokrytí nákladů za léky. Dostávám od státu ten nejvyšší příspěvek na péči, který je možné u nás obdržet, neboť dcera dosahuje největšího stupně invalidity, i přes to je velice těžké vyžít. Káťa chodí do úžasné školy, kde se jí opravdu líbí. Tuto školu musím ale hradit. Spolu se svozem tam měsíčně zaplatím okolo Kč a více. Jsem na péči o dceru zcela sama a asistence by mi moc pomohla. Vzhledem k tomu, že asistentka stojí 100 Kč na hodinu, moc často si ji dovolit nemohu. Styl mého života je vlastně velice podobný (jen s malými obměnami) i pro mnoho ostatních pečujících osob u nás. Byla jsem vnitřně přesvědčena, že mě již nečeká smysluplná pracovní budoucnost. Že na mě i na ostatní pečující matky společnost zapomněla, 11

12 že nás z nějakého důvodu nevidí a nezáleží jí na nás. V podstatě se od nás tato role očekává. Společnost nějak nejeví zájem o to, že se postupně fyzicky i psychicky vyčerpáváme a natolik sociálně izolujeme od okolí, až budeme nuceny naše děti umístit do ústavů, kam byly zavírány v minulosti. Tento postoj nechápu. Vždyť mě doma učili, že jak chci, aby se lidé chovali ke mně, tak se mám chovat i já k nim!!! A pak se zde objevil projekt Péče o blízké neznamená konec pracovní kariéry, který realizuje společnost SocIn o.p.s. Najednou jsem dostala impuls k životu. Tento projekt mi pomohl se vzchopit a zkusit opět snít o životě nejen pečující matky, ale i o mém osobním. Jsem nesmírně vděčná za tuto novou šanci. Naučila jsem se tolik věcí z různých oblastí, o kterých jsem dosud ani neslyšela. Projekt byl celistvě a velmi dobře organizován. Zcela nám všem pečujícím vycházel vstříc. Přednášky, kurzy a poradenství byly plánovány v časech, kdy jsme měly své děti ve školách, tudíž jsme mohly v klidu studovat. 2. Vlaď ka Syn se narodil jako prvorozený v roce Komplikace při porodu u něj způsobily velmi vážné kombinované postižení, se kterým se o té doby vyrovnáváme. Syn je imobilní, vyžaduje 24hodinovou péči (servírování stravy, hygiena, podávání léků, odpovídající rehabilitace a stimulace, doprava k lékaři, terapie, doprovod při pobytu v nemocnici atd.). Mám ještě zdravou dcerku, která se narodila v roce Otec dětí od rodiny odešel v roce S dcerou se vídá pouze ve stanoveném režimu a o chlapce se přestal zajímat zcela. Žádný kontakt s ním již delší dobu neudržuje a ani ho nijak nepodporuje. Péči o obě děti zajišťuji sama, snažím se skloubit program obou a přitom pečuji o chlapce 365 dní v roce (posledních několik let se daří zapojit syna alespoň v dopoledních hodinách do programu blízkého stacionáře pro děti s těžkým kombinovaným postižením). Děti mají pro své potřeby stanovené výživné od otce a syn pobírá příspěvek na péči od státu. Z podpory hradím synovi účast ve stacionáři dále státem nehrazené, ale potřebné terapie, v případě nutnosti asis- 12

13 tenční službu atd. Pro mne jako osobu pečující z rozpočtu zbývá minimum. Kromě prostředků na zajištění péče o syna je samostatnou kapitolou i hrazení dalších pomůcek, např. úprav a vybavení. Na tyto účely stát poskytuje podporu jen ve stanoveném rozsahu. Většinou je tedy třeba žádat ještě o další finanční příspěvky u nadací, sponzorů a jiných organizací. To, že jsem na péči o syna (oba sourozence) sama je namáhavé a vyčerpávající, nejen fyzicky a organizačně, ale i psychicky. Za roky pečování jsem se dostala do sociální izolace, přišla o vytvořené společenské kontakty, opustila koníčky a nemám prostor na vlastní relaxaci a odpočinek. Návrat do práce považuji ve své situaci za velmi žádoucí, a to nejen z důvodu získaní potřebných finančních prostředků, ale i vzhledem k prostoru pro novou sociální integraci, nalezení dalšího naplnění a zamezení syndromu vyhoření. Dosud se mi však nepodařilo najít zaměstnání, které by se s touto rodinou situací dalo skloubit. Kvůli tomu, že potřebuji práci na zkrácený pracovní úvazek, případně flexibilní pracovní dobu apod., je nabídka na trhu práce pro mne velmi omezená. Stát cíleně nepodporuje vytváření pracovních pozic pro osoby pečující. Přitom tyto osoby tím, že se o potřebné osoby starají v jejich domácím prostředí, ušetří státu nemalé částky. Možnost účastnit se projektu Péče o blízké neznamená konec pracovní kariéry, který SocIn o.p.s. nabízí pečujícím osobám, jsem velmi uvítala. Celý projekt byl co do obsahu i průběhu dobře strukturován. Díky přednášeným všeobecným tématům jsem získala velmi ucelené a potřebné informace v oblastech práva, sociální problematiky, situace na trhu práce apod. Speciální individuální poradenství a semináře zaměřené na pracovní a psychologickou diagnostiku mi pak pomohly při výběru vhodného rekvalifikačního kurzu. Samotný kurz, který jsem díky projektu mohla absolvovat, byl velmi kvalitní a poskytl mi potřebný základ pro budoucí pracovní aktivitu. Vybrala jsem si kurz Specialista fundraisingu a PR, který jsem certifikovanou zkouškou ukončila v květnu tohoto roku. V budoucnu vidím 13

14 své uplatnění v práci pro neziskové organizace pomáhající dětem s postižením a dalším potřebným. Vzhledem k vlastní životní zkušenosti s prostředím a potřebami postižených dětí a díky teoretickým a praktickým znalostem získaným v absolvovaném kurzu se domnívám, že je to pro mne vhodná cesta k dalšímu uplatnění a životní roli. Po dohodě se stacionářem, který syn navštěvuje, budu pracovat zde a na budoucí zaměstnání se moc těším. Organizaci SocIn o.p.s. za tuto příležitost nesmírně děkuji. Oceňuji velmi profesionální přípravu, obsah a průběh celého projektu, jakož i individuální přístup a vstřícnost vůči každému jednotlivému účastníku. Komunikace vedení projektu s účastníky i flexibilnost vůči potřebám každé jednotlivé zapojené pečující osoby byly na velmi vysoké úrovni. Zajištění asistenčních služeb pro potřebné osoby v době konání seminářů pomohlo pečujícím osobám celý projekt zdárně a v klidu dokončit. 3. Maria Jmenuji se Maria P. a pečuji o svého 10letého syna, kterému v pěti letech diagnostikovali autismus. Filip potřebuje každodenní mimořádnou péči, aby zvládal základní životní potřeby. Vyjadřuje se neverbálně pomocí zvuků, gest a těla. Svou nelibost projevuje leháním či sebepoškozováním. Jeho adaptivní fungování odpovídá pásmu těžkého mentálního postižení. Od roku 2011 navštěvuje IC Zahrada. V daném zařízení pobývá denně od 8 do 14 hod, od pondělí do pátku. Každý den dojíždíme autobusem. Cesta z domu do školy nám trvá hodinu, někdy i déle. Jsme závislí na rozpoložení mého syna, jakým způsobem spal a následně vstával. Jsem rozvedená a se synem žijeme sami. Celá moje rodina bydlí na Slovensku, tudíž žádnou pomoc od příbuzných nemám k dispozici. Dostávám příspěvek na péči ve výši 12 tisíc korun. Alimenty od bývalého manžela se pohybuji různě, někdy nám přispěje částkou 3 tisíce, někdy jen 2. Z těchto peněz platím školné, které měsíčně činí 6 až 7 tisíc korun. Syn navštěvuje 2 x měsíčně hipoterapii, která stojí 100 Kč za lekci. I když má moc rád plavaní, můžeme si ho při naši finanční situaci dovolit jen 1 x do měsíce. Zbytek peněz investuji do jídla a ošacení. Jiné příspěvky nepobírám. 14

15 Myslím si, že vyžít z tak málo peněz je velice těžké a ještě těžší je si najít práci. Problém je, že pracovní pozici, u které by pracovní doba byla přizpůsobená času, kdy můj syn pobývá ve škole, není lehké najít. Bohužel využívaní asistence je také velmi nákladné, cenově se 1 hodina hlídaní pohybuje od 90 až do 110 Kč. Po celou dobu co pečují o syna, já se vzdělávám. V roce 2004 jsem si dokončila středoškolské vzdělání a v roce 2011 jsem ukončila bakalářské studium na Univerzitě Jana Amose Komenského. Vše jsem hradila z vlastních úspor. Jakmile jsem se dozvěděla o projektu Péče o blízké neznamená konec pracovní kariéry, hned jsem té nabídky využila. Jsem nevýslovně vděčná paní Miškovské, manažerce projektu, za vytvoření projektu zabývající se problematikou osob, které pečují o své blízké. Vážím si jejího osobního přístupu ke každému účastníku a pomoci při výběru kurzu, který je doslova šitý na míru. Mně byl doporučen kurz Specialista fundraisingu a Public relations. Když jsem do kurzu nastoupila, nevěděla jsem, ani co jsou to neziskové organizace, natož jak fungují atd. Po absolvování tohoto kurzu, který pro mě měl opravdu veliký přínos, vlastně už během, jsem si uvědomila, že práce v neziskovém sektoru by mě velice bavila. Za prvé proto, že bych mohla pomáhat lidem, kteří jsou ve stejné situaci jako já, někdy možná ještě horší. A za druhé bych si práci mohla časově plánovat sama, což je vzhledem k postižení mého syna velice důležité. 4. Lucka Jmenuji se Lucka, když mi bylo 25 let, měla jsem pocit, že mi začíná krásný život. Čerstvě vdaná, dostudovaná a čekající první miminko. Teď mi je 30, krásný život mám (hlavně díky skvělé rodině), ale rozhodně jsem si ho představovala jednodušší. V roce 2010, na Velikonoční pondělí v noci, se nám narodil první syn Bohoušek. Na svět se dral nohama napřed, nejspíš proto, že věděl, že do všeho spadneme rovnýma nohama bez předchozího varování a chvíli se v tom všem budeme plácat, než si na všechno zvykneme a naučíme se v tom chodit. Bohoušek má Downův syndrom. Ano, byla jsem mladá 15

16 maminka a ano, nevěděli jsme nic dopředu (na tohle se mě často všichni ptají, tak jen pro vysvětlení, že ne pouze věkem se to stává a že prenatální diagnostika je stále v plenkách a moc jí už nedůvěřuji). Ve třech měsících prodělal velkou operaci srdíčka, bez ní by tu už s námi nebyl. Dál má pár i dalších menších neduhů, které ani nepovažujeme za problém. Dnes jsou Bohouškovi 4 roky, má mladšího bratra, kterému jsou 2. Ale vlastně jsou to taková dvojčata, mají stejnou slovní zásobu (tedy skoro žádnou, protože dvouletý si dává také načas) a oba nosí pleny, jen s Bohouškem je to složitější. Navzdory velké operaci a prvním informacím, kdy mi tvrdili, že má těžkou hypotonii, je to dítě velmi živé, běhající a všude lezoucí. Asi si říkáte, kde je problém, v čem se tak odlišuje od zdravých dětí. U Bohouška je všechno pomalejší, je zapotřebí hodně trpělivosti, a to opravdu HODNĚ, než se někam přemístíme nebo než třeba odbouráme negativní chování (utíkání, tahání za vlasy, házení atd.). Naštěstí se posouváme kupředu a doufáme, že mladší ze sourozenců zanedlouho bude pro Bohouška velkým tahounem. Rozdíly jsou v mnoha maličkostech, které jiní často nevidí a které jsou bohužel dost vysilující. Slýcháme, že zdravé děti také utíkají, tahají za vlasy a se vším hází Ano, ale jak dlouho??? A je zapotřebí od malička s nimi běhat po fyzioterapiích, logopediích a mnoha vyšetřeních, aby zvládlo to, co se jiné děti naučí ani nevíte jak? Přiznám se, že nemám moc ráda, když někdo chce zjednodušit situaci a řekne: Jé, downík, to jsou taková sluníčka. Jenže tahle sluníčka jsou často dost tvrdohlavá, vzteklá a hyperaktivní. Nemůžete je ani na minutku nechat bez dozoru. Bohoušek je nyní integrován do běžné MŠ, kde má svou asistentku. Za školku jsme moc rádi, stejně tak za všechny příjemné odborníky doktory, fyzioterapeuty, logopedy a paní z rané péče, kteří nám na naší cestě moc pomohli. Samozřejmě jsme se setkali i s negativním přístupem, kdy jsem se z úst paní doktorky gynekoložky, krátce po narození syna dozvěděla, že by bylo nejlepší, kdyby zemřel a že ho nemám dávat operovat, že to bude tak pro nás lepší. Naštěstí celá naše rodina a i většina dobrých kamarádů zůstala a má Bohouška ráda, takového jaký je. My ho máme také moc rádi, protože přese všechno je to naše dítě, které nás má také rádo 16

17 a dává nám to najevo. Člověk si na to všechno tak nějak zvykne (i když vlastně vím, že se s tím nikdy asi úplně nesmířím, přeci jenom to bylo mé první miminko), ale už na to moc nemyslím a snažím se dál si užívat život. Jen občas mi to všechno přijde ještě líto. Třeba když se dozvím, že Bohoušek nemůže na školní výlet, jen protože z toho mají paní učitelky obavy. No nepřišlo by Vám líto, že Vaše dítě nemůže to co ostatní? 5. Zdeňka Dej, bude ti dáno, přej, bude ti přáno, pomož, bude ti pomoženo. Tento příběh nám napsal bohužel život, jen papír to unese snadněji. Žila jsem si jako v ráji, než jsem měla 1. dítě. Byl to náš hezký a obyčejný život dvou mladých sportovců. Před mateřskou dovolenou jsem se živila jako prodejce automobilů a k tomu jsem dlouhé roky byla trenérkou ve fitness centrech. Můj muž jako mladý závodil na kole. Nyní se zabývá výškovými pracemi na střechách a miluje to. Jelikož nebylo kde založit rodinu, tak jsme na děti ani nespěchali a řešili vlastní bydlení. Zkrátka opravit starý domek po prarodičích jsme museli vlastníma rukama. Už tenkrát jsme věděli, že jsme odkázáni jen sami na sebe. Po 12letech se zadařilo počít vysněné děťátko, holčičku. Bylo to nádherné očekávání, jako u rodičů, co se na první dítě moc těší. Helenka se narodila krásná a zdravá, bohužel měla cévní útvar na hlavičce a bylo nám na kožním doporučeno ho odstranit. Tak se i stalo. Naše holčička v 8měsících ale neměla štěstí a při záchraně jejího života došlo k velkému krvácení a poškození mozku. Náš život se tak otočil o 180 stupňů. Helence bude letos 12 let, je autistka s hlubokou retardací a s mentální úrovní kolem 8měsíců. Vůbec nemluví a potřebuje pleny, hlavně v noci se musí stále přebalovat. Již od narození spí sotva 3 4 hodiny, nenají se ani neoblékne. Je velice často nemocná, protože má imunodeficit, 17

18 nevydrží sedět na místě, stále dělá samé nečekané lumpárny atd. Poctivým cvičením a pobyty v lázních jsme ji stavěli 8 let na nohy. Jako trpělivým a tvrdým sportovcům se nám podařilo ji rozchodit. Bohužel její trvale poškozený mozek na úrovni miminka ovlivnit nemůžeme. JE TO ALE VESELÁ A ŠTASTNÁ HOLČIČKA, KTERÁ JE MOC RÁDA NA SVĚTĚ. ROZDÁVÁ KOLEM SEBE SAMÉ ÚSMĚVY, SPOUSTY ENERGIE, NA DRUHOU STRANU I MNOHO BERE. ALE TO DĚ- LAJÍ VŠECHNY DĚTI, I TY ZDRAVÉ. Roky musíme mít doma i ve stacionáři/škole asistenci a hledat na ní finanční prostředky. Helenky asistence stojí i přes 20 tisíc měsíčně, za hodinu cca 130 Kč. Když od ní doma jdu jen na toaletu, musí se přikurtovat do speciální sedačky, jinak by si mohla ublížit nebo něco zničit. Nemůže se jen tak volně všude pohybovat. Sílu má jako 5 mužů, mozek jako batole, takže její chování je často nepředvídatelné. Náš byt stále dokola již roky bezbariérově upravujeme. V dospělosti jsou lidé s tímto druhem postižení v ústavech upoutáni a na medikacích, ale většinou jsou všude odmítnuti, nikde je nechtějí. Není pro ně zařízení ani personál na uhlídání. Nám se doma vystřídá měsíčně na pomoc i 15 asistentů. To jen abych mohla uklidit, uvařit a trochu se věnovat také o 7 let mladší Helenčině zdravé sestře Anetce. Nechceme Heli stále omezovat přivazováním do sedačky, protože tam pláče a křičí. To bohužel nikoho nezajímá, nikdo to neřeší, neumí pomoci a nerozumí jí. MY JÍ TAKÉ NEROZUMÍME, ALE MILUJEME JI! Většina rodičů má starost, co bude s jejich dětmi až oni nebudou. Lidi s časově náročnou péčí není kam umístit a jejich vyčerpaní rodiče už pak nemají ve svých 50letech mnoho sil Jen doufám, že se nám podaří dát našim holčičkám do života plný uzlík radosti, lásky a úcty k sobě. Pak z něho budou obě čerpat celý život i bez nás. A že Heli ho bude mít tolik, že nebude trpět někde přivázaná bez citu a lásky. Naštěstí se mezi námi najdou i cizí lidé, kteří podají pomocnou ruku. Jsou velice vzácní a pro nás jsou jako andělé doprovázející nás na trnité cestě životem Těm touto cestou vzkazujeme srdečné díky. Pro Helenku milující rodiče a sestra Any. 18

19 Sladění péče a profesního života Průvodce světem paragrafů pro pečující osoby aneb, co by měl pečující všechno znát Mgr. Radka Pešlová 1. Nápomoc, opatrovnictví, zastoupení členem domácnosti Do jsme u osob, které trpěli psychickými a duševními obtížemi či závislostmi mohli vypomáhat jen se souhlasem soudu a to za velmi radikálních omezení. Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) vychází z přirozenoprávního pojetí práva s dominancí lidských práv, je založen na zásadě autonomie vůle. Již neklade důraz na majetkové vztahy, což vedlo k podcenění významu statusových otázek a úpravy osobních práv vůbec. Zavádí se princip podporovaného či asistovaného rozhodování => každá osoba je schopna se rozhodovat, může však potřebovat větší či menší míru podpory. Duševní porucha postihuje zdraví člověka v různých stupních => je nutné zajistit zdravotně postiženému dostatečnou míru možnosti svobodně jednat na základě jeho vůle a možností. 19

20 1.1 Předběžné prohlášení Kdokoliv může využít institut PŘEDBĚŽNÉHO PROHLÁŠENÍ v očekávání budoucí nesvéprávnosti 1 V očekávání vlastní nezpůsobilosti právně jednat může člověk projevit vůli, aby byly jeho záležitosti spravovány určitým způsobem, nebo aby je spravovala určitá osoba, nebo aby se určitá osoba stala jeho opatrovníkem. Toto prohlášení je nutné učinit písemně: buď formou veřejné listiny (tedy sepsat formou notářského zápisu) nebo před svědky za zákonem stanovených podmínek (2 svědci, svéprávní, nezmínění v dokumentu) Každý okresní soud je povinen sepsat předběžné prohlášení do protokolu, bude-li o to požádán. Dojde-li prohlášením k určení, kdo se má stát opatrovníkem, oznámí to soud orgánu, který vede neveřejný seznam. Prohlášení musí obsahovat: jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště prohlašovatele koho chceme ustanovit opatrovníkem: např.: svého manžela jménem..., r.č...., pokud by ho nebylo, tak svého syna jménem..., r.č...., pokud by to nebylo možné, pak svoji dceru jménem..., r.č.... atd. kdo veřejnou listinu sepsal může obsahovat představu, jak má být v budoucnu rozhodováno (např. bude-li to možné, chci cestovat, nechci do sociálního zařízení, nepřeji si prodávat svůj dům apod.). Pozor nejde o závěť přání by měla být reálnou představou, jak spravovat Váš majetek a současně pomoci Vám rozhodovat za Vašeho života v době, kdy na to Vaše schopnosti a zdraví nebudou stačit 1 38 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 20

21 V případě, že následně dojde k nastolení situace, opatrovník musí s povoláním se do funkce souhlasit soud v podstatě jen zjišťuje, zda se jedná o osobu: 33 schopnou vykonávat tuto roli 33 mající schopnost spravovat s nezbytnou dávkou pečlivosti záležitosti jiné osoby 33 zda nehrozí konflikt zájmů s tím, kdo činí předběžné prohlášení. Určí-li se v prohlášení, jak mají být určité záležitosti dotčené osoby spravovány, je tím opatrovník vázán. Prohlášení nebo jeho odvolání nelze zcela ignorovat či prohlašovat za neplatné např. z důvodu nedostatku formy (nebude provedeno veřejnou listinou nebo za účasti svědků). I v tomto případě soud bere obsah prohlášení v úvahu a přihlédl k němu. 2 Stala-li se v mezičase významná změna okolností, příp. pokud je účinnost prohlášení vázána na podmínku: rozhoduje soud změna okolností musí být zjevná tak, aby se zabránilo následné manipulaci s vyjádřeným přáním osoby, v jejímž zájmu se rozhodnutí činí soud vždy zjišťuje Váš názor (jakožto sepisovatele tedy dotčené osoby) a ruší či mění prohlášení pouze v případě, že by Vám hrozila závažná újma. 3 Kdykoliv za svého života a při plné svéprávnosti lze prohlášení měnit, doplňovat, upravovat zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 3 43 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 21

22 KDYŽ POSTIŽENÝ POTŘEBUJE POMOCI V ROZHODOVÁNÍ Postiženému můžeme poskytovat, pokud mu to nebude ke škodě nápomoc při rozhodování 4 zastoupení členem domácnosti 5 Pokud to stav postiženého vyžaduje, může soud: jmenovat opatrovníka při omezení svéprávnosti 6 jmenovat opatrovníka bez omezení svéprávnosti Nápomoc při rozhodování 8 V určitých případech postačí, bude-li mít člověk postižený duševní poruchou, jež mu při rozhodování působí potíže, podpůrce, který bude jednat spolu s ním (nikoliv za něj), aniž by musel být podporovaný člověk omezen na svéprávnosti. Jde o jakési uznání: Už to nezvládám a je potřeba, aby mi někdo pomáhal. Vím, že samostatně už na to nemám, ale s někým to ještě zvládnu. O podpoře musí být sepsána smlouva 9, kterou musí schválit soud. Řízení o schválení smlouvy o nápomoci lze zahájit jen na návrh podporovaného nebo podpůrce. Jiné osoby nejsou k podání návrhu oprávněny. Musí být přiložena smlouva o nápomoci; není-li smlouva uzavřena v písemné formě, musí být její podstatný obsah zachycen v návrhu na její schválení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 8 46 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních 22

Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Nápomoc při rozhodování a zastupování členem domácnosti

Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Nápomoc při rozhodování a zastupování členem domácnosti MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Příloha č. 2 k zápisu z 14. 2. 2014 Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 2. 2014 Nápomoc

Více

(2) Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup.

(2) Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup. Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění z.č. 413/2005 Sb., z.č. 384/2008 Sb., z.č. 7/2009 Sb., z.č. 227/2009 Sb. (výňatek, s přiřazenými názvy příslušných zásad, resp. principů ) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

Svéprávnost podle nového občanského zákoníku

Svéprávnost podle nového občanského zákoníku Svéprávnost podle nového občanského zákoníku Praha, 28. 2. 2014 Mgr. Michal Lipovský Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - účinnost od 1.1.2014-3081 paragrafů - ruší nebo mění více než 200 právních

Více

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením Způsobilost k právním úkonům Právní ochrana lidí s postižením 1 Rozhodování lidí s postižením Autonomní - Člověk rozhoduje samostatně, nese důsledky svých rozhodnutí sám a je za ně odpovědný. Náhradní

Více

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA 1. Co je invalidní důchod, kdo, kdy a kde o něj může žádat Invalidní důchod (ID) je jedním z důchodů poskytovaných státem z důchodového pojištění

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Právní jednání v novém občanském zákoníku

Právní jednání v novém občanském zákoníku Právní jednání v novém občanském zákoníku JUDr. Dana Kořínková Podpora při rozhodování/právních úkonech Přirozená (rodina, přátelé, kolegové, spolužáci) Profesionální (soc. služby, veřejný opatrovník)

Více

Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou

Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou 03. Pojmenování (název) životní situace Hlášení živnosti volné, řemeslných a vázaných dle 9 odst.a) živnostenského zákona, tzv. živností ohlašovacích 4. Základní

Více

Žádost o sociální službu Část 1 vyplní žadatel, popř. jeho zákonný zástupce, opatrovník

Žádost o sociální službu Část 1 vyplní žadatel, popř. jeho zákonný zástupce, opatrovník Žádost o sociální službu Část 1 vyplní žadatel, popř. jeho zákonný zástupce, opatrovník Požadovaná služba: denní stacionář týdenní stacionář Datum podání žádosti: Osobní údaje žadatele Datum narození:

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ I. Přijímání dětí a zákonné normy:

VNITŘNÍ SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ I. Přijímání dětí a zákonné normy: Č.j.: 30/2014 VNITŘNÍ SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ I. Přijímání dětí a zákonné normy: Mateřské školy podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Rozlišujeme zastoupení:

Rozlišujeme zastoupení: Zastoupení Rozlišujeme zastoupení: smluvní, zákonné a opatrovnictví Zastoupení v NOZ je rozděleno dle právního důvodu jeho vzniku. Všeobecná ustanovení NOZ vymezují rámec zastoupení a základní pravidla

Více

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ ASPEKTY

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ ASPEKTY SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ ASPEKTY PRÁVA ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ, JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU ( 4 SPRÁVNÍHO ŘÁDU) Veřejná správa je službou veřejnosti. Každý, kdo plní úkoly vyplývající z působnosti správního orgánu,

Více

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Typy náhradní rodinné péče: pěstounská péče pěstounská péče na přechodnou dobu Pěstounská péče - pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat a při péči o osobu dítěte vykonávat přiměřeně

Více

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává:

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává: Životní situace Název: Vydání cestovního dokladu Základní informace: Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává: občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti

Více

správní řád Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

správní řád Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 500/2004 Sb. správní řád ZÁKON ze dne 24. června 2004 správní řád Změna: 413/2005 Sb. Změna: 384/2008 Sb. Změna: 7/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravuje vstup do podnikání. Tento zákon prošel za dobu své existence

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Osoby ( NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Osoby ( NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA Osoby ( 15-435 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní osobnost ( 15/1 NOZ) způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti (dříve tzv. způsobilost

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Právní způsobilost a opatrovnictví

Právní způsobilost a opatrovnictví Právní způsobilost a opatrovnictví JUDr. Dana Kořínková Potřeby člověka se sníženou schopností správně se rozhodovat Právní úprava sleduje ochranu v různých situacích pomoc/zastoupení při realizaci právních

Více

Agenda evidence obyvatel po 1.1.2014

Agenda evidence obyvatel po 1.1.2014 Agenda evidence obyvatel po 1.1.2014 Krajský úřad Zlínského kraje Odbor právní a Krajský živnostenský úřad 1. Nový občanský zákoník a změny s ním související 2. Změna zákona o evidenci obyvatel 3. Změna

Více

Ustanovení ukončení odpovědného zástupce

Ustanovení ukončení odpovědného zástupce Ustanovení ukončení odpovědného zástupce 03. Pojmenování (název) životní situace Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce dle 11 živnostenského zákona 4. Základní informace k životní situaci

Více

Ž á d o s t o p r o n á j e m

Ž á d o s t o p r o n á j e m Datum : Č.j.:.. ( vyplní bytové oddělení ) Ž á d o s t o p r o n á j e m bezbariérové bytové jednotky v majetku Města Bruntál 1. Údaje o žadateli: Příjmení: Jméno: Rodné číslo: Rodinný stav: Datum narození:

Více

Datum zpět vzetí žádosti:

Datum zpět vzetí žádosti: Domov PETRA Mačkov Mačkov 79, 388 01 Blatná tel.: 383 413 111 fax: 383 413 198 e mail : info@domovpetra.cz internet www.domovpetra.cz č. účtu: 27228291/0100 IČ: 708 717 79 DIČ: CZ 708 717 79 Podání žádosti:

Více

KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová SOCIÁLNÍ PRÁVO

KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová SOCIÁLNÍ PRÁVO KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová Vyučující: JUDr. Iva Kernová Kurz navazuje na kurz základy práva. SOCIÁLNÍ PRÁVO sylabus Cíl: Uvést studenty hlouběji do současného stavu sociálního

Více

Žádost o osvobození od soudního poplatku a bezplatnou právní pomoc

Žádost o osvobození od soudního poplatku a bezplatnou právní pomoc Žádost o osvobození od soudního poplatku a bezplatnou právní pomoc Obvodní (okresní) soud v adresa. Ke spisové značce xxx Věc: Žádost o osvobození od soudního poplatku ( 138 OSŘ ) a o ustanovení právního

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ ASPEKTY -práva účastníků řízení -počítání času -nečinnost správního orgánu -náležitosti odvolání -přezkum rozhodnutí, stížnost PRÁVA ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ, JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU (

Více

Práva a povinnosti při výkonu SPOD

Práva a povinnosti při výkonu SPOD UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Práva a povinnosti při výkonu SPOD Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 11, 12, 13 Odborný expert: Bc. Michal

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

Zápis do 1. tříd. I. Zápis do 1. tříd ZŠ a zákonné normy

Zápis do 1. tříd. I. Zápis do 1. tříd ZŠ a zákonné normy Zápis do 1. tříd I. Zápis do 1. tříd ZŠ a zákonné normy Obsah: 1. Termín a místo zápisu 2. Věk dítěte 3. Práva a povinnosti rodičů 4. Spádové obvody škol 5. Odklad povinné školní docházky 6. Cizinci a

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

1 informací nevhodné chování úřední osoby 2

1 informací nevhodné chování úřední osoby 2 Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmět žádosti: 1) Zda úřední osoba JUDr. Ing. Zuzana Kodriková pobírá k tarifnímu platu také osobní příplatek. 2) Zda KÚOK jako zaměstnavatel má vnitřní platový předpis

Více

Jakým tématům se budeme věnovat? Příspěvek na péči (PnP) Průkaz OZP (= průkazy TP, ZTP, ZTP/P) Příspěvek na mobilitu (PnM) Příspěvky na zvláštní pomůc

Jakým tématům se budeme věnovat? Příspěvek na péči (PnP) Průkaz OZP (= průkazy TP, ZTP, ZTP/P) Příspěvek na mobilitu (PnM) Příspěvky na zvláštní pomůc Webinář o dávkách pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením Aktuální k 10/2014 Mgr. Jitka Vrchotová, DiS. Jakým tématům se budeme věnovat? Příspěvek na péči (PnP) Průkaz OZP (= průkazy TP, ZTP, ZTP/P)

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

ŽÁDOST o přijetí. do Domova u Františka, příspěvková organizace. se sídlem Rybářská 1079, Újezd u Brna

ŽÁDOST o přijetí. do Domova u Františka, příspěvková organizace. se sídlem Rybářská 1079, Újezd u Brna Datum přijetí žádosti ŽÁDOST o přijetí do Domova u Františka, příspěvková organizace se sídlem Rybářská 1079, 664 53 Újezd u Brna Žadatel: příjmení, jméno, titul Narozen: (den, měsíc, rok, místo a okres)

Více

Informovaný souhlas. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA

Informovaný souhlas. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA Informovaný souhlas 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Souhlas s výkonem Úmluva o lidských právech a biomedicíně Článek 5 Obecné pravidlo

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA HOLICE, STAROHOLICKÁ 236, OKRES PARDUBICE INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 2015/2016 Přijímací řízení probíhá na MŠ Staroholická na základě Zákona č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním,

Více

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník):

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): ČÁST SEDMÁ Dědění HLAVA PRVNÍ Nabývání dědictví 460 Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. 461 (1) Dědí se ze zákona, ze závěti nebo z

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace, Liberec 3, 460 01 Pokyn ředitelky školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: 5/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový

Více

Bc. Sabina Šmatová, DiS.

Bc. Sabina Šmatová, DiS. Bc. Sabina Šmatová, DiS. Příspěvek na péči Žádá se na úřadu práce dle trvalého místa bydliště Nezáleží na výši důchodu, posuzuje se zdravotní stav Lze využívat doma i v domově pro seniory, hospici atd

Více

Informace. Invalidní důchod

Informace. Invalidní důchod Informace Invalidní důchod Invalidní důchod Žádost Žádost se podává na Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ). V Brně na Městskou zprávu sociálního zabezpečení (MSSZ). Adresu na vaši správu sociálního

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

Změna jména a příjmení

Změna jména a příjmení 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Změna jména a příjmení 04. Základní informace k životní situaci Fyzická osoba, které byl matričním úřadem vydán matriční doklad, má

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE 25. Pravidla vyřizování petic a stížností. Číslo dokumentu: VS/25 Vydání č.: 3 Výtisk č.:

VNITŘNÍ SMĚRNICE 25. Pravidla vyřizování petic a stížností. Číslo dokumentu: VS/25 Vydání č.: 3 Výtisk č.: Město Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE 25 Pravidla vyřizování petic a stížností Číslo dokumentu: VS/25 Vydání č.: 3 Výtisk č.: Účinnost od: 1. 5. 2008 Platnost do: Zpracoval: Ing. Marcela Česáková Dne: Podpis:

Více

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD 1 1. Rozhodčí soud při EACCL (dále jen Soud ) je servisní organizací pro rozhodce s ní spolupracující ( 3). Soud není stálým rozhodčím soudem ve smyslu ust. 13 zákona

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Hlášení a změna trvalého pobytu

Hlášení a změna trvalého pobytu Hlášení / změna trvalého pobytu 1. Identifikační kód 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Hlášení a změna trvalého pobytu 04. Základní informace k životní situaci Občan České republiky může mít

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti uzavřená v souladu s ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi 1. PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Právo sociálního zabezpečení (bakalářské obory)

Právo sociálního zabezpečení (bakalářské obory) Právo sociálního zabezpečení (bakalářské obory) Právní skutečnosti, sociální události Právní vztahy v sociálním zabezpečení Odpovědnost v sociálním zabezpečení JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Právní skutečnosti

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Podání žádosti: č.j., datum: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov PETRA Mačkov Mačkov 79, 388 01 Blatná Tel.: 383 413 121, 383 413 102 - soc. pracovnice E-mail: info@domovpetra.cz Internet:

Více

Šablona životních situací MPO MS Word

Šablona životních situací MPO MS Word 1. 2. 3. Ohlášení vázané živnosti pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) 4. Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Systém náhradní rodinné péče byl do konce roku 2013 upraven v zákoně č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů. Od 01.01.2014 nabyl účinnosti zákon č. 82/2012 Sb., občanský

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ (WEB)

ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ (WEB) Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace Titulní list Typ dokumentu: SMĚRNICE /celk. počet: 1 / 5 Účinnost: 1. 9. 212 Evidenční číslo:.příloha Revize: ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ

Více

JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.

JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Osoby v NOZ - přehled spolek korporace 214-302 osoby fyzické 23-117 210-302 další PO tohoto druhu, např. obch. společnosti 15-435 právnické 118 418/* fundace 303-401 nadace 306-393

Více

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM:

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: I. V RÁMCI STANDARDNÍHO ŘÍZENÍ II. V TZV. ZKRÁCENÉM ŘÍZENÍ I. PLATEBNÍ ROZKAZ (PR) II. SMĚNEČNÝ A ŠEKOVÝ PLATEBNÍ ROZKAZ (S/Š PR) J SOUD MŮŽE ROZHODOVAT STANDARDNÍM ZPŮSOBEM:

Více

FYZICKÉ OSOBY 1. Zpracovala Mgr. Tereza Novotná

FYZICKÉ OSOBY 1. Zpracovala Mgr. Tereza Novotná FYZICKÉ OSOBY 1 Zpracovala Mgr. Tereza Novotná Fyzická osoba, tedy člověk, jakákoli lidská či jinak řečeno biosociální bytost, zásadně bez ohledu na další charakteristiku, představují spolu s osobou právnickou

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Základy práva, 2. února 2015

Základy práva, 2. února 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta práva, 2. února 2015 Přehled přednášky Zástupce ten, kdo je oprávněn právně jednat jménem jiného Práva a povinnosti vznikají přímo zastoupenému

Více

01. Identifikační kód PDY Kód životní situace SC Pojmenování (název) životní situace. Hlášení trvalého pobytu

01. Identifikační kód PDY Kód životní situace SC Pojmenování (název) životní situace. Hlášení trvalého pobytu 01. Identifikační kód PDY00003 02. Kód životní situace SC00003 03. Pojmenování (název) životní situace Hlášení trvalého pobytu 04. Základní informace k životní situaci Občan České republiky může mít jen

Více

Metodický pokyn č. 11/2007

Metodický pokyn č. 11/2007 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor sociální politiky Č. j.: 2007/83197/21 V Praze dne 9. ledna 2008 Vyřizuje: Mgr. Petr Beck, PaedDr. Petr Niederle Metodický pokyn č. 11/2007 ke sjednocení správních

Více

Ze zákona o příspěvku PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Komu je příspěvek na péči určený Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu

Ze zákona o příspěvku PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Komu je příspěvek na péči určený Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu Ze zákona o příspěvku PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Komu je příspěvek na péči určený Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

ČLOVĚK A JEHO POSTAVENÍ V SOUKROMÉM PRÁVU

ČLOVĚK A JEHO POSTAVENÍ V SOUKROMÉM PRÁVU CPr_1 Civilní právo 1 ČLOVĚK A JEHO POSTAVENÍ V SOUKROMÉM PRÁVU Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Právní osobnost člověka způsobilost

Více

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace správního řádu v oblasti odpadového hospodářství. Může

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, Fax: 485 131 118, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz Bankovní spojení: ČSOB Liberec

Více

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou: Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov Vnitroorganizační směrnice č. 8 oddíl B o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí.

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí. MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV datum tisku: 1. 1. 2014 platí od : 1. 1. 2014 POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA odbor a oddělení: pracovní zařazení: zaměstnanec: Odbor sociální, oddělení sociálně právní ochrany dětí a rodiny

Více

Zásady pro poskytování informací pro Obecní úřad Jindřichov

Zásady pro poskytování informací pro Obecní úřad Jindřichov Směrnice čo 1/2004 Zásady pro poskytování informací pro Obecní úřad Jindřichov Tyto Zásady pro poskytování informací blíže rozvádí a upravuje podle podmínek Obecního úřadu Jindřichov ( dále jen úřad) ustanovení

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Poplatek za delší dobu studia po novele Jan Podola Odbor legislativní Západočeská univerzita v Plzni

Poplatek za delší dobu studia po novele Jan Podola Odbor legislativní Západočeská univerzita v Plzni Poplatek za delší dobu studia po Jan Podola Odbor legislativní Západočeská univerzita v Plzni jpodo@rek.zcu.cz 1 POVAHA POPLATKU Nejde o školné! Nejde o trest ani jinou sankci, protože nejde o nedovolené

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

1. Příjmení a jméno Datum narození...rodné číslo Rodinný stav... číslo OP Manžel/ka (jméno, příjmení, datum narození)... 5.

1. Příjmení a jméno Datum narození...rodné číslo Rodinný stav... číslo OP Manžel/ka (jméno, příjmení, datum narození)... 5. Žádost o byt v Domě s pečovatelskou službou v Dačicích 1. Příjmení a jméno... 2. Datum narození...rodné číslo... 3. Rodinný stav... číslo OP... 4. Manžel/ka (jméno, příjmení, datum narození)... 5. Příjmení

Více

10. SMĚRNICE PRO PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

10. SMĚRNICE PRO PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Orlová Lutyně K. Dvořáčka 1228 okres Karviná, příspěvková organizace 10. SMĚRNICE PRO PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Spisový / skartační znak 3.2.7. /S10 Vypracovala: Schválila:

Více

VYHLÁŠKA č. 275/2006 Sb.

VYHLÁŠKA č. 275/2006 Sb. VYHLÁŠKA č. 275/2006 Sb. ze dne 31. května 2006, kterou se stanoví způsob zjišťování příjmových a majetkových poměrů žadatele o určení advokáta Českou advokátní komorou k poskytnutí právních služeb bezplatně

Více

Nový občanský zákoník v návaznosti na ošetřovatelskou péči

Nový občanský zákoník v návaznosti na ošetřovatelskou péči Nový občanský zákoník v návaznosti na ošetřovatelskou péči Obsah I. Pojem osoba blízká II. Zastupování pacienta III. Informovaný souhlas IV. Poskytování zdravotní péče dětem V. Občanskoprávní odpovědnost

Více

Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování výpisů a kopií

Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování výpisů a kopií Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování výpisů a kopií Předpis určuje postup při nahlížení do zdravotnické dokumentace, při pořizování jejich výpisů a kopií a vychází z platných právních předpisů.

Více

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření

Více

Místo pro podací razítko

Místo pro podací razítko Místo pro podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU v městské části Brno - Židenice 1. ŽADATEL O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: ulice, číslo domu obec

Více

určené pro důchodce na ul. Květná 11, 13, 15 a Okružní 18 v majetku Města Bruntál (dále jen MMB)

určené pro důchodce na ul. Květná 11, 13, 15 a Okružní 18 v majetku Města Bruntál (dále jen MMB) Datum : Č.j.:.. ( vyplní bytové oddělení ) Ž á d o s t o p r o n á j e m b y t o v é j e d n o t k y určené pro důchodce na ul. Květná 11, 13, 15 a Okružní 18 v majetku Města Bruntál (dále jen MMB) 1.

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb. zákona č. 49/1973 Sb. (úplné znění č. 16/1973 Sb.), zákona č. 0/1975 Sb., zákona 133/198 Sb. (úplné znění

Více

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace 2008 Spolek neslyšících Plzeň Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Obsah Komu jsou průkazky ZTP a ZTP/P

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (pro zájemce s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (pro zájemce s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence) příspěvková organizace ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (pro zájemce s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence) Razítko/den podání žádosti/číslo jednací: Žadatel...

Více

S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s.

S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s. S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s. čl. I. Název a sídlo Název sdružení : Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o.s. Sídlo sdružení : Městský

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Kdo může ohlásit vázanou živnost?

Kdo může ohlásit vázanou živnost? Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více