VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH: ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1. Seznam městských částí patřících do správního obvodu Praha 8 2. Počet základních škol a jejich názvy k Změny ve školském rejstříku 4. Vzdělávací programy základních škol 5. Jazykové vzdělávání a jeho podpora 6. Pedagogičtí pracovníci 7. Věková struktura pedagogických pracovníků 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 9. Počet zapsaných dětí a odkladů školní docházky pro školní rok 2014/ Hodnocení činnosti školních družin a školních klubů 11. Poradenské služby škol 12. Spolupráce s rodiči a s ostatními partnery, mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity 13. Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech 14. Zkušenosti s péčí o nadané žáky 15. Polytechnická výchova 16. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do základních škol 17. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států Evropské unie a ostatních států 18. Environmentální výchova 19. Multikulturní výchova 20. Prevence rizikového chování 21. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji 22. Školní stravování 23. Rekonstrukce budov základních škol 24. Další údaje o základních školách 1

2 SPRÁVNÍ OBVOD PRAHA 8 1. SEZNAM MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PATŘÍCÍCH DO PŮSOBNOSTI SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 Do správního obvodu Praha 8 náležejí čtyři městské části a zřídily 17 základních škol: Městská část Praha 8 se sídlem Úřadu městské části Zenklova 35/ čp. 1, Praha 8 Libeň, je zřizovatelem 15 základních škol. Městská část Praha Březiněves se sídlem Úřadu městské části U Parku 3/ čp. 140, Praha 8 Březiněves, není zřizovatelem základní školy, žáci patří do školského obvodu Základní školy a mateřské školy, Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, ale kapacita základní školy se stala nedostatečnou, a všichni žáci v tomto školním roce přijati nebyli. Městská část Praha Ďáblice se sídlem Úřadu městské části Květnová 52/ čp. 553, Praha 8 Ďáblice, je zřizovatelem jedné základní školy Základní školy a mateřské školy, Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17. Městská část Praha Dolní Chabry se sídlem Úřadu městské části Hrušovanské náměstí 5/ čp. 253, Praha 8 Dolní Chabry, je zřizovatelem jedné základní školy Základní školy Praha Dolní Chabry. 2. POČET ZÁKLADNÍCH ŠKOL A JEJICH NÁZVY K Městské části správního obvodu Praha 8 jsou zřizovatelem 17 základních škol. Městská část Praha 8 1. Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6 2. Základní škola a mateřská škola Petra Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3 3. Základní škola, Praha 8, Palmovka 8 4. Základní škola Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U Školské zahrady 4 6. Základní škola a mateřská škola Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1 7. Základní škola, Praha 8, Burešova Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 2

3 9. Základní škola, Praha 8, Hovorčovická Základní škola, Praha 8, Na Šutce Základní škola a mateřská škola Ústavní, Praha 8, Hlivická Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Dolákova Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a 14. Základní škola, Praha 8, Glowackého Základní škola, Praha 8, Libčická 10 Městská část Praha Ďáblice 16. Základní škola a mateřská škola, Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17 Městská část Praha Dolní Chabry 17. Základní škola Praha Dolní Chabry K se v uvedených základních školách vzdělávalo žáků ve 332 třídách. 3. ZMĚNY VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 OD Zřízení nové školní jídelny V Základní škole a mateřské škole, Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17 bylo od 1. září 2013 zřízeno školské zařízení školní jídelna s kapacitou 830 stravovaných. Žákům v základní škole a dětem ve škole mateřské do této doby vařilo Sodexo s.r.o., provozovatel školních stravovacích zařízení. Od školního roku 2010/2011 dochází k postupnému zvyšování počtu žáků v základních školách správního obvodu Praha 8, a zároveň s tímto zvyšováním ředitelé škol ve spolupráci se zřizovatelem zvyšují kapacity základních škol, školních družin a školních jídelen. Zvýšení kapacity žáků základních škol Ve třech základních školách došlo od ke zvýšení kapacity žáků: V Základní škole a mateřské škole Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1 se zvýšila kapacita školy z 520 žáků na 600 žáků základní školy. V Základní škole a mateřské škole, Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17 došlo ke zvýšení ze 436 na 600 žáků. V Základní škole Praha Dolní Chabry se počet zvýšil o 60, a to z počtu 320 na počet 380 žáků. Zvýšení kapacity žáků ve školských zařízeních ve školních družinách základních škol V sedmi základních školách došlo od ke zvýšení kapacity žáků ve školských zařízeních ve školních družinách: 3

4 V Základní škole a mateřské škole Petra Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3 byla zvýšena kapacita školní družiny ze 75 na 120 žáků. V Základní škole Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52 se zvýšila kapacita školní družiny ze 365 na 400 žáků. V Základní škole a mateřské škole, Praha 8, U Školské zahrady 4 došlo ke zvýšení počtu žáků ve školském zařízení ze 136 na 170. V Základní škole a mateřské škole, Praha 8, Dolákova 1 se kapacita školní družiny zvýšila ze 125 na 180 žáků školní družiny. V Základní škole, Praha 8, Glowackého 6 došlo ke zvýšení kapacity školní družiny z 200 na 300 žáků ve školském zařízení. V Základní škole, Praha 8, Libčická 10 se počet účastníků školní družiny zvýšil o 20, ze 120 na 140 žáků. V Základní škole a mateřské škole, Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17 byla zvýšena kapacita žáků ve školském zařízení ze 155 na 215 žáků. Zvýšení kapacity stravovaných ve školských zařízeních ve školních jídelnách základních škol Ke zvýšení kapacity stravovaných ve školských zařízeních došlo ve třech základních školách: V Základní škole a mateřské škole, Praha 8, U Školské zahrady 4 se kapacita stravovaných ve školském zařízení zvýšila z 590 na počet 700 stravovaných. V Základní škole, Praha 8, Žernosecká 3 bylo zvýšení ze 700 na počet 750 stravovaných. V Základní škole Praha Dolní Chabry se kapacita školní jídelny zvýšila o 60 stravovaných, z počtu 300 na počet ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní školy vyučují žáky podle svých školních vzdělávacích programů (ŠVP), které zpracovaly v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem (RVP). Ten vymezuje povinný obsah, rozsah a podmínky vzdělávání a je závazný pro tvorbu školních vzdělávacích programů a třídních vzdělávacích programů. Školní vzdělávací programy vycházejí z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP a z analýzy vlastních možností a schopností pedagogického sboru. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým došlo ke změně Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Toto opatření nabylo účinnosti od Základní školy své školní vzdělávací programy nově upravily tak, aby byly v souladu s platnou legislativou a odpovídaly podmínkám škol. ŠVP jsou kvalitní nejen po stránce obsahové, ale i novými metodami a formami práce, které vedou k naplnění klíčových kompetencí. Obsah vzdělávání se řídí kritériem využitelnosti v reálném životě. Pedagogové při výuce vyžadují od žáků aktivní zapojení tvoření, řešení problémů, přemýšlení, diskutování, aplikaci, prezentaci získaných vědomostí, rozlišování dobra a zla, rozvíjení smyslu pro odpovědnost, posilování schopnosti překonávat překážky, rozvíjení tvořivého myšlení, vedou žáky k sebepoznání. Vztahy jsou založeny na vzájemné úctě a důvěře všech, kteří se podílejí na vzdělávacím procesu, tedy pracovníků školy, žáků, rodičů a veřejnosti. Každá základní škola si zvolila svůj motivační název školního vzdělávacího programu podle svých specifik: 4

5 Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6 Smysluplná škola Základní škola a mateřská škola Petra Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3 Škola otevřených možností Základní škola, Praha 8, Palmovka 8 Škola = hra, radost, poznání Základní škola Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52 Škola jazyků a informačních technologií Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U Školské zahrady 4 Základní škola základ vzdělání Základní škola a mateřská škola Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1 Otevřená škola pro všechny Základní škola, Praha 8, Burešova 14 Dobrý start Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Škola pro život Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28 Škola prvního vzdělávání Základní škola a mateřská škola Ústavní, Praha 8, Hlivická 1 Naše škola Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Dolákova 1 Tvořivá škola základ života Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a Škola pro život Základní škola, Praha 8, Glowackého 6 Škola pro život Základní škola, Praha 8, Libčická 10 Společně za lepší školu Základní škola a mateřská škola, Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17 Škola klíč k poznání Základní škola Praha Dolní Chabry Učíme se pro život Pedagogové připravují žáky co nejlépe na studium a do života. Školy se snaží spojit výuku s praktickým životem, naučit žáky pracovat s informacemi včetně internetu, jazykově je vybavit, naučit je komunikovat s druhými, poslouchat a brát v úvahu názory druhých, být zodpovědný za své chování a učení. Ve volitelných předmětech se žáci částečně podílejí na výběru učiva podle svých zájmů, potřeb a znalostí. Rozšířila se nabídka jednotlivých vyučovacích předmětů a došlo k propojení s předměty ostatními. Mění se způsob hodnocení žákova výkonu a práva žáka dopouštět se omylů. 5. JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO PODPORA Školní vzdělávací program Základní školy Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52 Škola jazyků a informačních technologií nabízí výuku anglického jazyka od 1. ročníku a druhého cizího jazyka od 5. ročníku. Ve školním roce 2013/2014 byl v rámci výuky druhého cizího jazyka vyučován jazyk německý a španělský. Klesá zájem o jazyk francouzský (již tři roky nebyla skupina tohoto jazyka otevřena), zájem není ani o jazyk ruský. Ve výuce jazyků je od 1. ročníku kladen důraz na využití informačních technologií (počítače, dataprojektory, interaktivní tabule), činnostní učení a osvojení kompetencí. Informatika se stává povinným předmětem v 5. ročníku, v předchozích ročnících je vyučována v rámci kroužků. Osvojené základní kompetence pak umožňují další i celoživotní vzdělávání a následné uplatnění na trhu práce a ve společnosti. Základní škole Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52 bylo rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky povolena výuka předmětu hudební výchovy v 1. ročníku v anglickém jazyce. Výuka jazyků je zajištěna kvalifikovanými pedagogy, probíhá v moderním duchu a s využitím moderních pomůcek. Ve třídách, ve kterých se vyučuje předmět hudební výchova v anglickém jazyce, probíhá výuka podle školního vzdělávacího programu. 5

6 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 se snaží výuku cizích jazyků v maximální míře podporovat, což se jí daří. V listopadu 2013 se dobrovolníci z 9. ročníků zúčastnili projektu Stonožka od společnosti SCIO. Výsledky v anglickém i německém jazyce byly nadprůměrné, škola se zařadila mezi úspěšné školy s lepšími výsledky než 80 % zúčastněných škol. V prosinci žákyně 7. ročníku vyhrála okresní kolo olympiády v konverzaci v německém jazyce a žákyně 9. ročníku získala druhé místo v celopražském kole olympiády v konverzaci v anglickém jazyce. Škola vyučuje anglický jazyk jako povinný předmět od 1. ročníku, od 3. ročníku zavádí třídy s rozšířenou výukou jazyků. Na 2. stupni je německý jazyk ve třídách s rozšířenou výukou jazyků vyučován jako povinný předmět. Na škole působí jazyková škola Kryštof anglickou konverzaci vyučují rodilí mluvčí. Jazykové zaměření školy je patrné i v nabídkách zájmových kroužků. V hodnoceném školním roce byla nově zavedena výuka ruského jazyka jako volitelného předmětu ve třídě 8. A. Také Základní škola, Praha 8, Burešova 14 vyučuje od 1. ročníku anglický jazyk jako povinný předmět a od 7. ročníku žáci přibírají druhý cizí jazyk jako povinně volitelný předmět výběr mezi francouzským a německým jazykem. Škola je zaměřena na výuku cizích jazyků a informatiku. Individualizaci vzdělávací nabídky škola realizuje různými formami organizace výuky. Zvolila cestu vnitřní diferenciace děti ze všech paralelních tříd jsou na hodiny cizího jazyka děleny do skupin podle schopností a pokročilosti. Takto škola může nabídnout kvalitní výuku jak dětem jazykově nadaným, tak i dětem s problémy při studiu cizích jazyků. Škola umožňuje zájemcům výuku anglického jazyka s rodilými mluvčími v rámci mimoškolních aktivit. Spolupracuje také s International Meridian School v rámci podpory výuky cizích jazyků byl pro třídy 2. stupně zorganizován den výuky předmětů chemie, dějepis, angličtina a francouzština v anglickém jazyce. V Základní škole a mateřské škole, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6, v Základní škole a mateřské škole, Praha 8, Dolákova 1 a v Základní škole, Praha 8, Glowackého 6 je anglický jazyk vyučován od 1. ročníku jako povinný předmět. V ročníku Základní školy a mateřské školy, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6 MŠMT ČR povolilo výuku hudební výchovy v anglickém jazyce. V Základní škole a mateřské škole Petra Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3 je anglický jazyk vyučován od 1. ročníku jako předmět nepovinný. Základní škole a mateřské škole Petra Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3 byla MŠMT ČR povolena výuka matematiky, hudební výchovy, výtvarné výchovy, tělesné výchovy, praktických činností a informatiky v anglickém jazyce. Žáci bilingvní třídy po celý školní rok využívají anglickou družinu, vedenou zkušenými lektory rodilými mluvčími, za pomoci třídní učitelky. Základní škola Praha Dolní Chabry se opět zapojila do rozvojového programu Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků cizinců z třetích zemí. Jazykové vzdělávání dlouhodobě podporuje pořádáním konverzační soutěže v anglickém jazyce Come and Show. Ve škole jsou nadále organizovány kroužky anglického jazyka s rodilým mluvčím, výuka probíhá ve spolupráci s jazykovou agenturou Wattsenglish a agenturou Real Expression. V Základní škole a mateřské škole, Praha 8 Ďáblice se jako první jazyk vyučuje od 3. ročníku jazyk anglický. Výuku vede učitelka anglického jazyka a jazyková agentura Wattsenglish. Mezi rodiči je o výuku anglického jazyka, nad rámec běžného vyučování, velký zájem. 6

7 Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Dolákova 1 získala v roce 2012 certifikát vydaný University of Cambridge, díky kterému se stala přípravným centrem jazykových zkoušek Cambridge ESOL exams. Žáci 1. i 2. stupně mohou skládat jazykové zkoušky YLE Starters, Movers, Foyers (odpovídající jazyková úroveň A1 společného jazykového referenčního rámce), KET for schools / KET (úroveň A2) a PET for schools (úroveň B1). Získané certifikáty tak mohou žáci uplatnit při studiu na středních a vysokých školách a výrazně tím zvyšují svoji konkurenceschopnost v budoucím životě. Vzdělávání v cizích jazycích připravuje žáky k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně přístupu k informačním zdrojům kontakt s lidmi z různých částí světa, práce s počítačem, internetem atd. 6. PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Ve správním obvodu Praha 8 bylo zaměstnáno v 17 základních školách ke dni pedagogických pracovníků. Z nich bylo s odbornou kvalifikací 511, tj. 84,32 % a pedagogických pracovníků bez odborné kvalifikace bylo 95, tj. 15,68 %. Se vzrůstajícím počtem žáků přibývá pedagogických pracovníků. Správní obvod Praha 8 Pedagogičtí pracovníci celkem Pedagogičtí pracovníci s odbornou kvalifikací Pedagogičtí pracovníci bez odborné kvalifikace Počet (fyzické osoby) k VĚKOVÁ STRUKTURA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Věk do a více Počet (fyzické osoby) DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Další vzdělávání pedagogických pracovníků vychází ze zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Další vzdělávání probíhá různými formami. Základní je samostudium dané zákonem, kde si zaměření volí pedagogové sami a souvisí s jejich aprobací a předměty, kterým vyučují. Dále se pedagogové účastní akcí organizovaných institucemi akreditovanými MŠMT, akcí vedoucích k prohloubení odbornosti pedagogů krátkodobých a dlouhodobých kurzů, školení, seminářů a doplňují a zvyšují 7

8 si odbornou kvalifikaci. Semináře organizuje Národní institut dalšího vzdělávání v Praze, DYS centrum Praha, o.s., vzdělávací agentura Učitelské centrum s.r.o., Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, APLA (Asociace pomáhající lidem s autismem), Rytmus o.s., Tvořivá škola, o.s., Pedagogickopsychologická poradna pro Prahu 7 a 8, Život bez závislostí, Paris vzdělávací agentura s.r.o., vzdělávací zařízení FAKTA s.r.o., MŠMT, MHMP, Sdružení linky bezpečí, Step by Step a další. Školy se také zaměřují na vzdělávání celého pedagogického sboru. Vzdělávací témata jsou volena s ohledem na potřeby školy jako celku i s ohledem na odbornost jednotlivých vyučujících a potřeby jednotlivých vyučovaných předmětů. Základní školy mají na další vzdělávání pedagogických pracovníků omezené finanční prostředky, proto se snaží o získávání grantů. Další prostředky na vzdělávání pedagogických pracovníků poskytuje školám jejich zřizovatel. Celkový počet pedagogických pracovníků základních škol, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci je 53. Nejpočetněji zastoupená témata průběžného vzdělávání byla: Projekt První pomoc do škol financován MČ Praha 8 SIPV vzdělávání pedagogů pro práci s elektronickou dokumentací školy Promethean Activ Inspire práce s interaktivní tabulí a tvorba digitálních učebních materiálů Metoda rozvoje kognitivních funkcí Reuvena Feuersteina Individualizace ve vzdělávání třídění úloh dle Bloomovy taxonomie Tvořivé učení Logopedická prevence a náprava Seminář modernizace výuky Tvorba ŠVP a testování žáků Novely právních předpisů Prevence, integrace dětí s SPU Současné trendy v edukaci žáků a ADHD syndromem na základní škole běžného typu Principy zdravé školy Kurz mentoringu pro učitele, kteří vedou praxi studentů prvního stupně Problematika dětí s PAS a se SPU v rámci projektu OPPA Využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí se SVP Metodik dopravní výchovy V Základní škole, Praha 8, Libčická 10 působí dlouhodobě občanské sdružení Audendo. Pořádá vzdělávací semináře zaměřené na aplikaci školní psychologie na školách, určené pro zájemce z Prahy i mimo Prahu. Rovněž poskytuje telefonické, e mailové i osobní poradenství. Poskytuje pomoc při organizaci třídnických hodin a třídním managementu. Úřadu městské části Praha 8 také školám přeposílá pozvánky na akce Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV). Konference se na svých pravidelných Kulatých stolech ke vzdělávací politice za přítomnosti panelistů odborníků, zamýšlí a diskutuje o našem školství. Kulaté stoly jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky, rozpočtem hl. m. Prahy, Fund for Education a podporovány První multimediální s. r. o. 8

9 9. POČET ZAPSANÝCH DĚTÍ A POČET ODKLADŮ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Do 17 základních škol správního obvodu Praha 8 bylo zapsáno pro školní rok 2014/2015 k povinné školní docházce dětí do prvních a přípravných tříd, přijato bylo dětí a 190 dětem, na základě písemné žádosti zákonných zástupců o odložení začátku povinné školní docházky o jeden školní rok, bylo vydáno rozhodnutí o odkladu školní docházky. Tabulka počtu zapsaných dětí do 1. ročníků základních škol správního obvodu Praha 8 pro školní rok 2014/2015 a počtu odkladů školní docházky: Zapsané Přijaté Odklad školní docházky Správní obvod Praha 8 děti děti Počet Základní školy organizují pro budoucí žáky 1. ročníků přípravné kurzy, které na školách probíhají v jarních měsících po zápisech dětí do 1. ročníků. Cílem je seznámit děti se školou, s učiteli, vychovateli a se základními činnostmi, které by děti měly zvládnout před vstupem do školy. Snahou pedagogů je odstranit obavy dětí z neznámého prostředí, z neznámých činností a seznámit je s budoucími spolužáky. 10. HODNOCENÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍCH DRUŽIN A ŠKOLNÍCH KLUBŮ Školní družinu mají všechny základní školy. Postupně se daří kapacity školních družin zvyšovat. Rodiče mají o tuto službu enormní zájem. Dvě základní školy mají školní družinu umístěnu v samostatném objektu ve školní zahradě. Do 110 oddělení školních družin základních škol správního obvodu Praha 8 docházelo dětí, což je opět více než v minulých letech. Zájmových útvarů školních družin bylo 80 a docházelo do nich dětí. Školní klub nemá zřízen Základní škola a mateřská škola Petra Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3. Školní klub v hodnoceném školním roce neotevřely čtyři základní školy. Do 65 zájmových útvarů školních klubů docházelo 731 dětí nejen z 2. stupně, ale i žáci z 1. stupně základních škol. Pedagogové ve školních družinách a školních klubech pracují podle svých školních vzdělávacích programů pro školní družiny a školní kluby vypracovaných v souladu se závazným Rámcovým vzdělávacím programem, školními vzdělávacími programy a třídními vzdělávacími programy. Školní družiny a školní kluby organizují zájmové útvary sportovní, pěvecké, her na hudební nástroje, taneční, dramatické, informatiky a výpočetní techniky, cizích jazyků, výtvarné, keramiky, plavání, vaření, zahrádkářské apod. Pořádají poznávací akce, soutěže, tvořivé týdny, návštěvy solných jeskyní. 9

10 Žáci získávají vědomosti, hledají souvislosti života a přírodních zákonů. Zájmové útvary nabízejí dětem mnoho aktivit, ve kterých mohou uplatnit svůj talent a nadání. Žáci v rámci zájmových útvarů navštěvují výstavy, galerie, muzea, Planetárium Praha, divadla, kina, Dětské dopravní hřiště Glowackého, pořádají výlety, besídky, karnevaly, poutě, drakyjády, odpoledne chytrých hlav, poskytování první pomoci, diskotéky, koktejl párty, vítání nových žáků, návštěvy domovů důchodců, turnaje v šachu, sportovní turnaje a olympiády, honbu za pokladem, šipkovanou, promítání dětských filmů, soutěžní odpoledne např. ke Dni dětí, akce ke Dni Země, ke Dni duševního zdraví, reje čarodějnic, vánoční a velikonoční trhy apod. 11. PORADENSKÉ SLUŽBY ŠKOL Poradenské služby na školách jsou zajišťovány především výchovnými poradci a školními metodiky prevence. Každá základní škola má svého výchovného poradce, jehož náplní práce je především pomoc žákům a jejich rodičům při hledání profesní orientace žáků 9. ročníků poradenství k budoucí volbě povolání. Tři základní školy mají výchovné poradce dva pro 1. a pro 2. stupeň. Výchovní poradci úzce spolupracují s rodiči žáků, se školními metodiky prevence, protidrogovým koordinátorem Úřadu městské části Praha 8, s asistenty pedagoga, se speciálními pedagogy, se školními psychology, s externími lektory pedagogicko psychologických poraden. Výchovní poradci zajišťují spolupráci se Sociálním odborem Úřadu městské části Praha 8, s Policií ČR, s Městskou policií hl. m. Prahy. Speciální pedagog na škole se stará především o integrované žáky, vypracovává pro ně individuální vzdělávací plány, věnuje se nápravě dyslexie žáků a spolupracuje s rodiči. V pěti základních školách správního obvodu Praha 8 působilo 11 speciálních pedagogů. Vzdělávací a výchovná práce asistentů pedagoga je zaměřena na speciální vzdělávací a speciální výchovné potřeby žáků. Asistenti pomáhají pedagogům a pracují podle jejich stanovených postupů a pokynů. V devíti základních školách pracovalo 27 asistentů pedagoga. Svého školního psychologa a etopeda má Základní škola, Praha 8, Libčická 10 a psychologa má také Základní škola a mateřská škola Petra Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3. Logopedi z logopedických poraden i z řad pedagogů zajišťují nápravu řeči žáků. Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11 je škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy a má na zkrácený pracovní úvazek svého trenéra. Na území správního obvodu Praha 8 působí Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 7 a 8, která sídlí v Základní škole, Praha 8, Glowackého 6, Praha 8 Troja. Druhou poradnou na území městské části Praha 8 je Křesťanská pedagogicko psychologická poradna v ulici Pernerova 8 v Karlíně. Základní školy úzce a celoročně se jmenovanými poradnami a jejich psychology spolupracují. Poradny připravují primárně preventivní programy pro žáky, preventivní programy zaměřené k lepšímu poznání a stmelení třídního kolektivu, prevenci užívání návykových látek a jevů s tímto souvisejících, zadávání testů, individuální vyšetření problémových a nadaných žáků, sociometrický průzkum, nápravné postupy, poradenské činnosti pro pedagogy i pro rodiče. 10

11 Základním školám, žákům a jejich rodičům dále pomáhá Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami řeči, Libčická 8 /čp. 399, Praha 8 Čimice a Speciálně pedagogické centrum Dítě pro děti s mentálním postižením při Mateřské škole speciální, Praha 8, Štíbrova 20/ čp v Praze 8 Kobylisích. 12. SPOLUPRÁCE ŠKOL S RODIČI A S OSTATNÍMI PARTNERY, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE, MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY Spolupráce škol s rodiči Rodiče žáků jsou nejvýznamnějšími partnery škol. Vzájemná spolupráce je budována na zásadách otevřeného partnerství školy jsou otevřeny návrhům a konstruktivním připomínkám rodičů ve všech oblastech života školy. Společným cílem je vždy vzdělávání a výchova dětí a spokojenost zúčastněných stran. Rodiče jsou pravidelně informováni o výsledcích vzdělávání, o chování svých dětí, o plánech výuky, domácí přípravě, školních či třídních akcích a dalších důležitých informacích prostřednictvím rodičovských schůzek, konzultačních hodin, žákovských knížek, elektronických žákovských knížek, týdenních plánů, webových stránek škol, informací ve školních novinách. Vedení školy svolává rodičovské schůzky a rodiče mohou dále získat potřebné informace na konzultačních hodinách. Při konzultaci žák učitel rodič probíhá žákovo sebehodnocení a následuje reakce učitele a rodiče, kontroluje se splnění předchozích stanovených úkolů a stanovují se úkoly nové na další období. Rodiče a žák jsou seznámeni s návrhem klasifikace a hodnocení přístupu žáka. O obsahu výuky jsou rodiče informováni prostřednictvím týdenních plánů a elektronických žákovských knížek. Při základních školách pracují registrovaná občanská sdružení rodičů, která školám velmi pomáhají. V čele každého sdružení stojí rada rodičů. Na svých schůzích rozhoduje o přerozdělování peněz z fondu svého sdružení ve prospěch žáků a dotuje ze společné pokladny řadu akcí školy včetně školních potřeb, pomůcek a materiálu na sportovní a umělecké soutěže, jarmarky, výjezdy do škol v přírodě, lyžařské kurzy apod. Tradičně probíhají společné akce s rodiči školní akademie, oslavy, vernisáže výstav ve škole, tvořivé dílny, výlety a vycházky. Při základních školách na základě řádných voleb v souladu s 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zřídil zřizovatel městská část Praha 8, městská část Praha Ďáblice a městská část Praha Dolní Chabry, školské rady. Městské části stanovily počty členů a vydaly volební řády. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád a navrhuje jeho změnu, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, projednává inspekční zprávy České školní inspekce, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy, podává návrh na odvolání ředitele, podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy. 11

12 Spolupráce s ostatními partnery Základní školy spolupracují s dalšími organizacemi: BESIP bezpečnost silničního provozu jako součásti Ministerstva dopravy České republiky, nadace Podaná ruka Dětství bez úrazů, Linka důvěry mládeže, Kruh, Divoké husy, Nadace rozvoje občanské společnosti. Základní školy využívají služeb Městské policie hl. m. Prahy při výuce dopravní výchovy na Dětském dopravním hřišti Glowackého, na přechodu pro chodce při ranní docházce žáků do školy, pořádání besed na základních školách. Do škol docházejí členové Policie České republiky a provádějí přednášky týkající se prevence rizikového chování mládeže, dopravní výchovy apod. Základní školy pořádají ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy Hasičské dny na škole, na které se žáci velmi těší. Tyto dny jsou organizovány i pro děti mateřských škol. Fakultní základní školy spolupracují s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy, především s katedrou primární pedagogiky formou souvislých praxí a jednotlivých návštěv studentů a jejich profesorů ve školách. Díky této spolupráci získávají školy mladé pedagogy, kteří nastupují do základní školy, ve které plnili svoji souvislou praxi. Ve školním roce 2013/2014 se v Základní škole a mateřské škole, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6 uskutečnil i nový typ praxe praxe asistentská, při které pět studentek učitelství pro 1. stupeň jeden den v týdnu po dobu jednoho semestru vykonávalo praxi na pozici asistenta pedagoga v jedné třídě. Mezinárodní spolupráce Několik základních škol je zapojeno do celosvětové humanitní akce Adopce na dálku na podporu zlepšení studijních podmínek dětí v sociálně potřebných oblastech. Žáci Základní školy, Praha 8, Libčická 10 si již několik let dopisují s Richardem Bittorem ze vsi Asuom v Ghaně a sponzorují jeho studium. Na škole pravidelně probíhá Africký den. Naše základní školy mají partnerské školy v různých zemích a žáci si se žáky těchto škol v rámci vyučování cizích jazyků dopisují a vedou e mailovou korespondenční komunikaci. Základní školu a mateřskou školu Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1 jako fakultní školu Pedagogické fakulty University Karlovy pravidelně navštěvují zahraniční vysokoškolští učitelé z Kanady, USA, Izraele apod. Mimoškolní aktivity Mimoškolní aktivity jsou využívány žáky obou stupňů. Na 1. stupni základních škol školní družiny organizují rozmanité zájmové útvary pro žáky přírodovědné, umělecké, sportovní, keramické, počítačové, jazykové, plavecké výcviky. Žáci mohou také využívat kroužky organizované různými agenturami. Jsou zapojeni do Klubu mladého diváka a Klubu mladého čtenáře. Žáci 2. stupně využívají zájmových útvarů v rámci školního klubu, které mohou navštěvovat i žáci mladší. Součástí základních škol jsou školní knihovny, některé mají i čítárny. Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28 pravidelně organizuje ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Spirála, Praha 8 obvodní kola olympiád biologie, zeměpisu a chemie. 12

13 Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6 spolupracuje při realizaci odpoledních kroužků s karlínským DDM Spektrum, který díky svým lektorům škole nabízí širokou škálou kroužků přímo ve škole. Při Základní škole a mateřské škole, Praha 8, Dolákova 1 funguje Centrum sportu a školní sportovní klub s akreditací Asociace školních sportovních klubů. V odpoledních hodinách jsou ve škole otevřené zájmové jazykové kroužky pro nejmenší žáky. Velké podpoře se těší úzká spolupráce školy a softbalového klubu SK JOUDRS. V Základní škole Praha Dolní Chabry pravidelně probíhá oblíbená recitační soutěž v anglickém jazyce Come and Show v Chaberském dvoře. Soutěž je určena pro žáky všech ročníků základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií. Jejím cílem je pozitivně děti motivovat a posílit jejich vztah k anglickému jazyku. Ze správního obvodu Praha 8 se účastní žáci z několika základních škol. Díky rozvojovému programu MHMP na podporu vzdělávání si děti odnášely domů kromě hezkých vzpomínek i pěkné ceny. 13. ÚČAST ŠKOL V ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH Rozvojové programy Základní škola a mateřská škola Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1 Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11 Základní škola, Praha 8, Palmovka 8 Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U Školsko zahrady 4 Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Dolákova 1 Těchto šest základních škol se v období července 2013 až konec roku 2014 zapojilo do projektu Úřadu městské části Praha 8 Centrum péče pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami spolufinancovaného z Operačního programu Praha Adaptabilita Evropského sociálního fondu. Tento projekt je realizován za spolupráce městské části Praha 8 a Evropské unie. Centrum poskytuje školám služby dvou psycholožek, speciálního pedagoga, logopeda a odborníka na integraci dětí cizinců. Služeb těchto odborníků využívají žáci, pedagogové i rodiče dětí. Projekt napomáhá žákům k začleňování se do vzdělávacích programů a zároveň působí jako prevence předčasného opuštění vzdělávacího systému. Dalším cílem je prohlubování a získávání nových praktických znalostí pedagogů v oboru psychologie, speciální pedagogiky, logopedie a v problematice integrace dětí cizinců. Vybranými formami (mentoring, individuální konzultace, workshopy atd.) jsou zvyšovány jejich praktické znalosti. V rámci řešení projektu je tvořena metodika pro práci se žáky se SVP. Metodika má reflektovat specifika škol v městské části Praha 8, jejich přizpůsobení se práci se žáky se SVP, zkušenosti pedagogů atd. Podpora žáků se SVP probíhá prostřednictvím asistence. Odborníci na základě konkrétních potřeb školy vykonávají dohodnuté činnosti. Základní škola Praha Dolní Chabry se v hodnoceném školním roce zapojila do několika rozvojových programů MŠMT ČR a MHMP, díky čemuž získala další finanční prostředky pro svůj rozvoj v kalendářním roce Jednalo se o tyto projekty: Rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků cizinců z třetích zemí na rok Tuto službu poskytuje jako jediná základní škola správního obvodu Praha 8. 13

14 Celoměstský program podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2014 Individuální vzdělávací programy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami spolupráce školy a rodiny při jejich realizaci Celoměstský program podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2014 recitační soutěž v anglickém jazyce Come and Show Dotační řízení Zdravé město Praha 2014 specifická primární prevence (adaptační výjezd žáků 6. ročníků) Škola se dále zapojila do projektu Ovoce do škol a spolupracovala s DYS centrem Praha o.s., které realizovalo grantový projekt v rámci OPPA Poradenská podpora žáků se specifickými poruchami učení na 2. stupni základních škol a metodická podpora jejich učitelů. Do projektu Ovoce do škol se také zapojila Základní škola a mateřská škola Petra Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3, která tento projekt propojila s projektem Kompostování na školních zahradách. Zbytky od snědeného ovoce děti odhazují do odpadkových bio košů a jejich obsah je službou vysypáván na kompost. Základní škola, Praha 8, Libčická 10 je od roku 2009 zapojena do rozvojového projektu Evropských sociálních fondů z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost VIP Kariéra II. Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rozvoj školních poradenských pracovišť Vzdělávání Informace Poradenství II. Byla schválena pracovní pozice školního psychologa s pracovním úvazkem 0,5 a pozice speciálního pedagoga s úvazkem též 0,5. Mezinárodní programy Základní škola, Praha 8, Burešova 14 pokračovala ve svém zapojení do mezinárodního projektu Comenius. Zaměřila se na klimatické podmínky a změny. V projektu partnerství škol (společná aktivita pro všechny partnerské školy = sledování určitého místa v krajině a jeho proměn během celého roku) se jí podařilo realizovat výjezd organizátorů do Bulharska do Blagoevgradu, do Francie do Guadeloupe, výjezd žáků do Španělska a na Slovensko, návštěvu experimentálních skleníků Akademie věd v Domanínku, uspořádat projektový den s názvem Comenius, pokusy, zkoumání, pravidelné fotografování, pořízení meteorologické stanice, sbírání údajů Základní škola se v tomto školním roce zapojila do programu Globe. Proběhlo seznámení žáků s projektem Globe, motivace dětí a následné pozorování změn v přírodě, v okolí školy na téma fenologie se skupinou deseti žáků 6. ročníků. Základní škola a mateřská škola, Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17 pokračovala v účasti v mezinárodním programu Comenius, který grantovými prostředky z Evropské unie podporuje školní vzdělávání a mezinárodní spolupráci škol. V rámci tohoto projektu nezůstala stranou ani individuální aktivita pedagogů. Do jižní Francie do partnerské školy College Mignet v městě Aix en Provence odletělo 25 studentů v doprovodu 4 učitelů. Zde byl završen dvouletý projekt o životě a díle skladatele Bohuslava Martinů, projekt financovaný z grantu Evropské unie v rámci programu Comenius. Žáci společně s partnerskou školou vytvořili divadelně hudební představení inspirované česko francouzsko americkou životní poutí slavného skladatele. Také celé dva roky pracovali na ilustrovaném česko francouzsko anglickém hudebním slovníčku a na trojjazyčném letáčku o Bohuslavu Martinů pro turisty. Do aktivit s projektem spojených se zapojovali žáci z celé školy. Někteří každý týden docházeli na volné hodiny francouzštiny organizované na škole v rámci projektu. Při pobytu v městě Aix en Provence, který trval 10 dní, navštívili účastníci několik míst spojených s pobytem Bohuslava Martinů Marseille, Avignon, ostrov Frioul a samozřejmě samotné Aix en Provence. Žáci obstáli a předvedli úžasný výkon při dvou 14

15 společných česko francouzských vystoupeních v koncertním sále pro 500 diváků. Odměnou pro pedagogický doprovod žáků bylo udělení vyznamenání od radnice města Aix en Provence za přínos evropské komunikaci pro pana učitele Mgr. Tomáse Besska, jenž měl celý projekt na starosti. Přátelské vztahy a komunikace s partnerskými studenty pokračuje nadále. V rámci projektu Comenius se tři pedagogové Základní školy a mateřské školy, Praha 8 Ďáblice zúčastnili jazykového a metodického kurzu anglického jazyka na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Tyto vzdělávací aktivity byly zastřešeny Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy. Přímý kontakt s rodilými mluvčími, pedagogy z jiných zemí, je nenahraditelný. Jsou příležitostí k prohloubení profesních dovedností pedagogů, navazování kontaktů se školami v zahraničí a inspirací pro výuku a motivaci žáků. Základní škola a mateřská škola Ústavní, Praha 8, Hlivická 1 se již několik let účastní v projektu mezinárodních jazykových zkoušek Starters, Movers, Flyers, KET for Schools, PET for Schools, které poskytuje renomovaná celosvětová instituce British Council. Zájem o přípravné kurzy ve škole, vedené rodilým mluvčím, je stále velký. Mezinárodní dětské zkoušky v anglickém jazyce YLE (Young Learners Exams), které se konají přímo v budově školy, složilo 44 žáků. Škola se umístila na celkovém 7. místě v počtu přihlášených dětí z celé Prahy. K závěrečným zkouškám dospěly 2 žákyně 9. ročníku a úspěšně složily mezinárodní zkoušky PET (Preliminary English). Škola bude tento kurz nabízet žákům i v budoucnu a ráda by vybudovala tradici. Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U Školské zahrady 4 je již několik let součástí mezinárodního projektu Zdravá škola a využívá zkušeností zahraničních škol, které již úspěšně prošly školskou reformou a mají zkušenosti s vytvářením školního vzdělávacího programu. Hlavním cílem je výchova ke zdravému životnímu stylu. Projekt je brán jako součást preventivního programu a prostupuje celým školním vzdělávacím programem školy. Základní škola se každoročně účastní projektu Edison. 14. ZKUŠENOSTI S PÉČÍ O NADANÉ ŽÁKY V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, mají školy povinnost pečovat o nadané žáky. Zkušenosti s rozvíjením a probouzením talentu nadaných žáků pedagogové základních škol postupně získávají. Účastní se seminářů, kurzů, využívají internetu, samostudia, spolupracují s ostatními učiteli, psychology, rodinou. Pro mimořádně nadané žáky vypracovávají učitelé plány rozšiřujícího učiva a výstupů v rámci svých třídních vzdělávacích programů jako individuální plán přímo pro daného žáka. Tito žáci se často uplatňují jako vůdčí osobnosti a stávají se pomocníky učitele. Nadaným žákům se pedagogové individuálně věnují a pracují s nimi podle doporučení psychologů a ve spolupráci se zákonnými zástupci. Mimořádně nadaní žáci mají možnost, na základě žádosti zákonného zástupce, vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Na 2. stupni základních škol se již s výjimečně nadanými žáky pedagogové nesetkávají, protože tito žáci odcházejí na víceletá gymnázia. Žáků s talentem sportovním nebo s talentem pro výtvarné a další výchovy je na školách více. Navštěvují kroužky zaměřené na tyto výchovy. Talentovaní žáci reprezentují v soutěžích a olympiádách základní školy a své sportovní a jiné kluby. Na výuku cizích jazyků jsou žáci děleni do skupin podle jazykové úrovně a nadání. Učitelé rozvíjejí talentované a nadané žáky zadáváním problémových úkolů, rozšiřujícím učivem, projektovým a kooperativním vyučováním, podporou vnitřní motivace, soustředěností a pozorností, zapojováním žáků do olympiád, vědomostních 15

16 a dovednostních soutěží, spoluprací s rodinou, podporou zájmů žáků, samostatným zpracováním projektů, seminárních prací, referátů apod. Základní škola a mateřská škola Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1 má 2 žáky na 1. stupni, kteří jsou členy Mensy České republiky. Mensa je mezinárodní společenská organizace, která sdružuje nadprůměrně inteligentní lidí bez rozdílu rasy a vyznání. Mensa latinsky znamená stůl, je tedy společností kulatého stolu, kde nikdo není nadřazen. Byla založena 1. října 1946 v Oxfordu. Více informací najdete na internetové adrese V Základní škole, Praha 8, Libčická 10 mezi talentované žáky zařadili 12 žáků vynikajících především ve sportu. Tito žáci reprezentují nejen základní školu, ale i své sportovní kluby. Další výrazné talenty má škola ve výtvarných činnostech. Talentovaným žákům pedagogové věnují náležitou pozornost. V Základní škole, Praha 8, Glowackého 6 se věnují žákům výrazněji výtvarně nadaným. Při hodinách výtvarné výchovy tito žáci hledají oproti ostatním žákům jiné formy řešení zadaných prací, pokouší se o různé variace, mají osobní konzultace a připravují se k talentovým přijímacím zkouškám na střední školu. 15. POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA Polytechnická výchova je v základních školách součástí školních vzdělávacích programů, není vyučována jako samostatný předmět, ale je zakomponována do předmětů praktických činností. Její obsah je naplňován prostřednictvím pracovních kompetencí ve volitelných a nepovinných předmětech, zájmovém vzdělávání, v praktikách, např. z přírodopisu, z fyziky, laboratorních pracích, v kroužcích, mimoškolních aktivitách, školních družinách. Žáci se učí základům pěstitelství, pracím v dílnách, práci s technickými materiály, čtení jednoduchých dílenských výkresů a vytvoření výrobků podle nich, pracím montážním a demontážním, elektrotechnickým, základům polytechnické výchovy, vaření, opravám a údržbě oděvů, aranžérství, šití, vyšívání apod. Pedagogové se snaží o to, aby žáci získali co nejvíce poznatků nejenom teoretických, ale též praktických a zdokonalovali se v nich. 16. PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY, ZKUŠENOSTI S INTEGRACÍ A DALŠÍM ZAČLEŇOVÁNÍM DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÉHO PROSTŘEDÍ DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL Čtvrtý školní rok byla otevřena přípravná třída v Základní škole a mateřské škole, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6. Od 1. září 2012 jsou otevřeny přípravné třídy v Základní škole, Praha 8, Hovorčovická 11 a v Základní škole a mateřské škole Petra Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3. Od 1. září 2013 jsou otevřeny další přípravné třídy v Základní škole Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52, v Základní škole, Praha 8, Glowackého 6 a v Základní škole, Praha 8, Libčická 10. V Základní škole, Praha 8, Palmovka 8 je přípravná třída povolena, ale zatím nebyla otevřená pro malý zájem rodičů. V Základní škole, Praha 8, Hovorčovická 11 byly ve školním roce 2013/2014 otevřeny dvě přípravné třídy. Tyto třídy navštěvují děti s odkladem školní docházky a děti předškolní. 16

17 Při začleňování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do základních škol se uplatňuje spolupráce učitelů, vedení školy a rodičů. Na zázemí rodiny a na její spolupráci se školou závisí úspěšnost začlenění dítěte do školního prostředí. Zjišťují se problémy a vytyčí se úkoly spolupráce. Probíhá spolupráce třídních učitelů s ostatními pedagogy, výchovným poradcem, výchovnou komisí, pedagogicko psychologickou poradnou, odborníky sociální prevence, pracovníky Úřadu městské části. Pedagogové pro tyto žáky zpracovávají individuální vzdělávací programy na základě doporučení pedagogicko psychologických poraden či speciálně pedagogických center a lékařů. Nejčastěji se jedná o individuální přístup v hodinách, mimo vyučování v kroužcích, žáci jsou hodnoceni odlišnými formami, pracují se speciálními pomůckami. Pedagogové se snaží včas odhalit skryté formy a náznaky problémů v sociálním prostředí žáka, pomáhají těmto dětem zvyšovat si sebevědomí a vzbuzují u nich důvěru v pedagoga. Děti, které vstupují do 1. ročníků základních škol po absolvování přípravné třídy, jsou již na školu připravené a mají základní potřebné návyky. Ve škole také lépe prospívají. 17. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ A PŘÍSLUŠNÍKŮ NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN, JEJICH POČET Z JEDNOTLIVÝCH STÁTŮ A ZKUŠENOSTI S INTEGRACÍ Základní školy správního obvodu Praha 8 navštěvovalo ve školním roce 2013/ dětí cizích státních příslušníků z jedenácti států Evropské unie: Bulharsko Chorvatsko Itálie Lotyšsko Maďarsko Německo Polsko Rumunsko Řecká (Helénská) republika Slovensko Spojené království Velké Británie a Severního Irska Celkem 14 žáků 2 žáci 3 žáci 2 žáci 6 žáků 53 žáků 85 žáků Dětí cizích státních příslušníků z ostatních států bylo 258 a pocházely z čtyřiadvaceti zemí: Albánie Arménie Ázerbájdžán Bangladéš Bělorusko Černá Hora Čína 6 žáků 4 žáci 22 žáků 17

18 Gruzie JAR Kazachstán Korea Kyrgyzstán Makedonie Moldávie 3 žáci 2 žáci 6 žáků Mongolsko Pákistán Ruská federace Spojené státy americké Srbsko Thajsko Turecko Ukrajina Vietnam Zambie Celkem 4 žáci 2 žáci 53 žáků 3 žáci 6 žáků 2 žáci 11ů 24 žáků 258 žáků Školy již řadu let vzdělávají děti jiných národností a příslušníků národnostních menšin. Tyto děti se staly běžnou součástí školní žákovské populace v celém věkovém rozsahu základní školy. Na základě toho, že vrstevníci těchto dětí berou jejich přítomnost jako samozřejmou součást školního života, využívají zkušení učitelé výchovných momentů ve vyučování ke zdůraznění kulturních rozdílů mezi národy a národnostmi a k seznámení s jejich kulturou. Začleňování žáků do školních kolektivů probíhá bez problémů. Naši žáci přijímají své nové spolužáky, děti cizích státních příslušníků, velmi dobře bez sebemenších náznaků xenofobie a snaží se jim pomáhat. Jako složitější se jeví práce se žáky staršího školního věku ze zemí s odlišným typem písma a bez jazykových znalostí. Problematickou někdy bývá komunikace se zákonnými zástupci těchto dětí. Děti bývají jazykově zdatnější než jejich rodiče. V souladu s 20 odst. 5 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zajistí krajský úřad příslušný podle místa pobytu žáka pro žáky, kteří jsou dětmi osoby se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie, i pro ostatní cizince, kteří na území České republiky studují, ve spolupráci se zřizovatelem školy, bezplatnou přípravu k jejich začlenění do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků. Krajský úřad také zajistí přípravu pedagogických pracovníků, kteří budou uskutečňovat toto vzdělávání. Jazykovou přípravu cizinců zajišťuje První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100, Praha 4 Krč a učí paní učitelka Mgr. Bc. Petra Rejchrtová, e mail: Telefonní spojení na hospodářku školy, která spojuje všechny linky školy:

19 18. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Školský zákon přijatý v roce 2004 s účinností od 1. ledna 2005 oficiálně zahájil českou kurikulární reformu, která byla připravována od roku Od září 2007 je tedy poprvé v historii environmentální výchova v ČR ze zákona povinná, neboť průřezová témata tvoří povinnou součást základního vzdělávání. Na základě metodických pokynů obsažených ve Strategii státní podpory ekologické výchovy v ČR z roku 1992 a ve Státním programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v ČR z roku 2000 je již environmentální výchova na mnohých školách realizována několik let. V roce 2000 byla založena Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy určená základním školám (M.R.K.E.V.) a následně Mrkvička pro školy mateřské. Environmentální výchova podporuje uvědomění a prohlubuje zájem o ekonomickou, sociální, politickou a ekologickou vzájemnou závislost městských a zemědělských oblastí. Poskytuje každému jednotlivci příležitost získat znalosti, přijmout hodnoty, postoje, závazky a dovednosti, jak chránit a zlepšovat prostředí kolem nás. Pomáhá vytvářet nové vzorce chování jedinců, skupin a celé společnosti, které jsou šetrné k našemu životnímu prostředí. Typický ekologický výukový program lze stručně charakterizovat jako blok aktivit, který svým zaměřením doplňuje či rozšiřuje školní vyučování. Vedle návaznosti na školní vzdělávací programy je při sestavování výukových programů kladen důraz také na aktivní zapojení účastníků a probuzení jejich zájmu, na snahu o rozvoj spolupráce, hravost, fantazii apod. Snahou je, aby výukové programy inspirovaly a působily na tři složky osobnosti žáka na jeho rozum, srdce a cit. Je třeba klást důraz na pobyt žáků v přírodě, vnímání pomocí všech smyslů a vytváření pozitivních zkušeností z kontaktu s přírodou, zvířaty a vytváření pozitivního vztahu k Zemi. Environmentální výchova je vyučována jednak jako průřezové téma školních vzdělávacích programů a také jako samostatný předmět v 9. ročníku. Jako samostatný předmět je Environmentální výchova realizována formou terénních exkurzí k daným tématům a přípravou ve škole, v níž žák vyhledává a třídí dostupné informace na internetu a v literatuře. Témata exkurzí se týkají zejména lidských aktivit ve vztahu k udržitelnému rozvoji a ovlivňování životního prostředí člověkem. Žáci navštěvují továrny na recyklaci plastů, sběrné dvory a třídírny elektroodpadu, čističky odpadních vod, dopravní stavby, farmy s ekologicky šetrným zemědělstvím, chráněná území Prahy 8, chráněnou stanici volně žijících živočichů. Environmentální výchova jako průřezové téma prolíná všemi předměty na 1. a 2. stupni. Žáci jsou vedeni ke zdravému způsobu života, pobývají ve školách v přírodě, zapojují se do kurzů ekologické výchovy organizovaných Domem dětí a mládeže Praha 8 Spirála, Domem dětí a mládeže Spektrum hl. m. Prahy, organizací Lesy hl. m. Prahy. Školy spolupracují s ekologickými centry a sdruženími, navštěvují zoo, farmy, botanické zahrady, lesoparky, ekologicky likvidují komunální odpad, soutěží ve sběru surovin, pečují o rostliny, účastní se Dne Země apod. Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6 je zapojena do projektu Ekoškola a tento titul obhájila v červnu Škola prošla kontrolním auditem a již podruhé uspěla v mezinárodním programu Ekoškola (Eco Schools). Ekoškola je mezinárodní program environmentální výchovy organizace FEE (Foundation for Environmental Education) pro žáky základních a středních škol. Cílem projektu je učinění několika konkrétních a praktických kroků, které vedou k ekologickému chování osob se školou spjatých (žáci, učitelé, ostatní zaměstnanci školy, rodiče, komunita). Ekoškola je program, v rámci kterého žáci poznávají a učí se o environmentálních tématech, usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a o zlepšení životního prostředí školy. Žáci 19

20 jsou tímto programem vedeni k odpovědnosti za svoje jednání k životnímu prostředí v rámci motta: Pokud dokáži změnit svoji školu, dokáži změnit i svět kolem sebe. Hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Základní školy jsou zapojeny do sběru starého papíru a třídí ve školách odpad do kontejnerů. Třídí papír, víčka, hliník, elektroodpad, obaly od Tetra Paků. Sběrem těchto komodit školy přispívají k lepšímu životnímu prostředí. Školy pořádají pravidelně v rámci environmentální výchovy projekty Den Země, kdy se žáci aktivně podílejí na estetické úpravě okolí školy, seznamují se se základy zahradnictví a péče o rostliny. Dalšími žákovskými projekty jsou např. Ekoden projektový den ve spolupráci s občanským sdružením Tereza, sběr papíru, třídění odpadu apod. 19. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Multikulturní výchovu chápeme jako výchovu k životu v existující multikulturní společnosti, která je etnicky, kulturně a sociálně variabilní. Základním cílem multikulturní výchovy a její podstatou je naučit žáky porozumět lidem s odlišností, jinakostí, která může být dána sociálně, rasou, národností, jazykem, kulturou, náboženstvím, zkušeností apod. a vytvářet prostor pro tolerantní a vstřícné soužití s nimi. Společným jmenovatelem při aplikaci metod multikulturní výchovy by mělo být dodržování zdvořilosti (slušnosti), efektivní komunikace, smysluplné diskuse, konstruktivní spolupráce kritického myšlení a interaktivního přístupu. Žák musí mít možnost aktivně si utvářet postoje, trénovat dovednosti a schopnosti, pracovat s informacemi. Ve školách multikulturní výchova probíhá nenásilnou formou celý rok a prolíná všemi vzdělávacími oblastmi. Do výuky jsou zařazována témata o českoněmeckých vztazích, komplexní informace o holocaustu Židů a Romů, poznávání kultur, jazyka a každodenního života národností a etnik žijících v České republice se zaměřením na životní styl menšin navštěvujících naše základní školy. Žáci jsou také vhodnou formou, úměrnou jejich věku, informováni o současných extremistických názorech skupin mládeže jako je antisemitismus, islamofobie, neonacismus, pravicový a levicový extremismus. Ve výchově žáků je akcentována prevence směřující k tolerantní a bezkonfliktní komunikaci se žáky národnostních menšin, vyloučení rasové a náboženské nesnášenlivosti, xenofobie a intolerance k národnostním menšinám. Multikulturní výchova je na školách podporována i vhodnými tematicky zaměřenými programy, např. o Asii, o Africe apod., kdy žáci diskutují s aktéry, kteří v těchto světadílech delší dobu pobývali, vyprávějí o nich a aktivně žáky do programu zapojují. Několik škol v rámci programu Adopce na dálku sponzoruje studia dětí z rozvojových zemí nebo adoptují zvíře ze Zoo hlavního města Prahy. Peníze získávají výtěžkem z vánočních jarmarků a dalších akcí. Ve školním roce 2013/2014 městská část Praha 8 u příležitosti výročí heydrichiády podruhé zorganizovala pro žáky 9. ročníků základních škol jednodenní zájezd do koncentračního tábora Mauthausen. Návštěva koncentračního tábora byla pro zúčastněné zajímavá a poučná a stala se z ní tradice. 20. PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ K prevenci rizikového chování pomáhají minimální preventivní programy zajišťované pedagogickopsychologickými poradnami a zaměřené především na oblast prevence drogové závislosti, alkoholismu, kouření, kriminality, šikany, týrání a problémy spojenými s dospíváním. Žáci jsou 20

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH: ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1. Seznam městských částí patřících do správního obvodu Praha 8, které zřizují základní

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 OBSAH: ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1. Seznam městských částí spadajících do působnosti správního obvodu Praha 8, které zřizují

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2012 2013 Č. j.: 905/2013 V Praze dne 29. října 2013 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2012/2013

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace. Komenského 1130/10, Rumburk. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace. Komenského 1130/10, Rumburk. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Komenského 1130/10, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 010 279 Termín konání inspekce:

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 Pivovarská 323, 344 42 Domažlice Identifikátor školy: 600 008 908 Termín konání inspekce: 7.,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO 70891028 Podklady pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl.m. Prahy za šk. rok 2014/2015 Předškolní vzdělávání 1. vzdělávací

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Škola byla postavena v letech 1930 1931 podle projektu ing. arch. Oldřicha Lisky z Hradce Králové. Na základě přípisu tehdejšího pana prezidenta

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace. Anežky České 702/17, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace. Anežky České 702/17, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Anežky České 702/17, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor školy: 600

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 )

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Dodatek č. 1, který je zpracován

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Čj / V Praze dne 26.června 2007

Čj / V Praze dne 26.června 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 15523/2007-22 V Praze dne 26.června 2007 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní Čl.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více