Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 byla zpracována dle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění novely č. 195/2012 Sb. s účinností k

2 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova adresa školy Olšany u Prostějova č. 3 právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor základní školy školní družiny mateřské školy školní jídelny vedení školy ředitelka: Mgr. Eva Pluskalová zástupce ředitelky: Mgr. Vladimír Vlk kontakt tel.: sborovna, kancelář účetní tel.: ředitelka, zástupce ředitelky web: zsolsany.cz 1.2 zřizovatel název zřizovatele Obec Olšany u Prostějova adresa zřizovatele Olšany u Prostějova č. 50 kontakt tel.: fax: www:olsanyupv.cz 1.3 součásti školy kapacita Mateřská škola 94 (103 od ) Základní škola 270 žáků Školní družina 60 žáků Školní jídelna ZŠ 350 stravovaných osob Součást školy Počet tříd/oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 4 94 (103) 25,7 1. stupeň ZŠ ,7 2. stupeň ZŠ Školní družina Školní jídelna MŠ x Bystročice x Školní jídelna ZŠ x Bystročice x Komentář: Ve školním roce 2013/2014 měla základní škola 124 žáky, nežádala zřizovatele o výjimku z nejnižšího počtu žáků a dofinancování. Zřizovatel přesto přispívá škole na platy pedagogů z rozpočtu obce a umožňuje tím dělení spojených ročníků na matematiku, český jazyk a angličtinu. Ve školním roce 2013/2014 byl spojený druhý ročník se třetím (2. třída) a čtvrtý ročník s pátým (3. třída). Mateřskou školu navštěvovaly 94 děti (resp. 103 děti od ), kapacita byla naplněna na 100%. Byli uspokojeni všichni zájemci o předškolní vzdělávání. Od byla kapacita MŠ navýšena na 103 děti, což je dle demografického vývoje dostačující v nejbližších letech. Byla zrušena třída MŠ na adrese Olšany u Prostějova 3, děti byly přesunuty do nové budovy v č. 21.

3 1.4 materiálně-technické podmínky školy Kmenové učebny Ve školním roce 2013/2014 disponovala škola dostatečným počtem kmenových učeben pro stávající počet žáků, během měsíce července a srpna jsme přeorganizovali počítačovou učebnu tak, aby mohla být kromě svého původního účelu využívána od září 2014 i jako učebna kmenová. Některé učebny dispozičně nesplňují hygienické normy pro vyšší počet žáků. Konkrétně ve dvou kmenových učebnách mohou být vzděláváni nejvýše 23 žáci, v jedné učebně pak 25 žáků. Na základě demografického vývoje lze očekávat, že počet žáků ve třídách bude v nejbližších letech 25 a více. Může dojít k tomu, že budeme mít učeben dostatek, ale nebude možno do nich žáky umístit, aniž bychom porušili vyhlášku č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Odborné učebny, knihovna Počítačová učebna disponuje 18 žákovskými počítači a jedním učitelským. Všechny mají přístup na internet s možností tisku na sdílené tiskárně a jsou vybaveny kvalitními sluchátky. Učebna byla v červenci a srpnu 2014 částečně zrekonstruována, doplněna o tzv. TAMU stoly, které umožňují zasunutí monitoru pod pracovní desku, čímž se z počítačového stolku stává běžná lavice. Počítačová učebna je od školního roku 2014/2015 využívána jako učebna kmenová. Kromě počítačové učebny jsou dalšími odbornými učebnami cvičná kuchyňka, školní dílny a tělocvična. Část školních dílen orientovaná do ulice slouží pro potřeby zájmového útvaru Keramika a je občas využívána i dalšími zájmovými útvary (např. Mladý myslivec). Žákovskou knihovnu na škole nemáme a tuto skutečnost vnímáme jako velký nedostatek. Část bývalé žákovské knihovny byla v minulých letech přesunuta do obecní knihovny, zbytek knih je ve skladu učebnic a žáci si je prostřednictvím svých vyučujících vypůjčují (většinou se jedná o povinnou četbu). Vyučující se snaží maximálně podporovat čtenářskou gramotnost našich žáků a absenci žákovské knihovny vyrovnat nabídkou knih umístěných na dostupném místě v každé třídě. Spolupracujeme s vydavatelstvím Mladá fronta a nabízíme žákům knižní novinky, o které je velký zájem. V současné době probíhá rekonstrukce jedné z farních budov (naproti školy), kde vznikne knihovna nejen obecní, ale i školní s možností realizace výuky v dopoledních hodinách. Odborná literatura pro učitele je k dispozici ve sborovně, jako zdroje informací jsou často využívány i odborné časopisy a webové stránky. Školní hřiště, prostory pro relaxaci a sport Školní hřiště je v době vyučování využíváno školou pro výuku tělesné výchovy a sportovních her, mateřskou školou k organizovaným i spontánním činnostem a školní družinou k relaxaci, v odpoledních hodinách je přístupné veřejnosti. Školní družina dále využívá ke svým aktivitám park v obci, hřiště u sokolovny a tzv. "kupku" u hřbitova. V případě nepříznivého počasí nebo při kreativních činnostech využívají žáci dvě herny na staré škole. První vznikla v minulém školním roce rekonstrukcí učebny, která dříve sloužila pro potřebu výuky keramiky a částečně jako sklad pomůcek. Druhá herna vznikla po zrušení jedné třídy mateřské školy (děti byly přemístěny do nové třídy na adrese Olšany u Prostějova 21). V této místnosti v minulých letech zájmové vzdělávání probíhalo, bylo však nutno reagovat na narůstající počet žadatelů o předškolní vzdělávání a tato učebna byla několik let využívána pro potřeby předškolního vzdělávání. Školní družina se tedy od vrátila do svých původních prostor. Součástí školního objektu je tělocvična, která slouží celoročně žákům školy (včetně školní družiny), dětem z mateřské školy, je pronajímána pro výuku Zumby a místnímu fotbalovému klubu, ve kterém trénují naši žáci 1. stupně. Tělocvična není v ideálním stavu, původní rozvody elektřiny jsou zdrojem technických problémů a bude nutné je během několika let vyměnit. Podlaha by zasloužila úpravu, její současný stav však nepředstavuje pro naše žáky riziko, nicméně v nejbližších letech bude nutné přistoupit k celkové rekonstrukci tělocvičny včetně vymalování a výměny obložení, které je již ve špatném stavu. Vzhledem ke špatnému stavu omítek a malby v ostatních místnostech, které byly v posledních dvou letech rekonstruovány, je tu riziko, že situace v tělocvičně bude stejná a její rekonstrukce bude větší a finančně nákladnější akce.

4 Dílny, pozemky, cvičná kuchyňka V přízemí hlavní budovy školy jsou školní dílny. Jejich vybavení je na velmi dobré úrovni - obsahuje moderní nářadí využívané v dnešních domácnostech, které se stále doplňuje a obnovuje. Snažíme se dílny využívat nejen ve výuce pracovních činností, ale i v jiných předmětech a držet tak krok se současným trendem v této oblasti, kterým je snaha o maximální podporu samostatnosti a rozvoj dovedností žáků při domácích pracích tohoto druhu, což bylo dříve samozřejmostí. Druhým efektem je podpora kladného vztahu žáků k manuálním činnostem a motivace ke studiu oborů, o které v dnešní přetechnizované době zájem klesá. Školní pozemek, který byl v areálu mateřské školy, zanikl s celkovou rekonstrukcí a modernizací této části obce. Současnou absenci pozemku se pokusíme vyřešit ve spolupráci s obcí nebo místním zemědělským družstvem a najít jiné vhodné prostory. Žáci se během výuky pracovních činností soustředili na plochu u staré školy a snažili se tyto prostory udržovat a zkrášlovat. Vybavení cvičné kuchyňky je vzhledem k současným trendům poněkud zastaralé dva elektrické sporáky jsou již při současných počtech žáků nedostačující a v budoucnu bude třeba jejich počet zdvojnásobit. Ostatní vybavení školní kuchyňky postupně doplňujeme a obnovujeme, ovšem stále chybí spotřebiče s vyšší pořizovací cenou (mixér, robot, šlehače apod.). Nábytek ve třídách Byl doplněn nábytek odpovídající velikosti pro první ročník na aktuální počet žáků, dále jsme pořídili tzv. TAMU stoly do počítačové učebny. Všechny kmenové učebny jsou již vybaveny novějším školním nábytkem, ve většině tříd je vždy určité procento výškově nastavitelných lavic a židliček. Některé třídy je nutné doplnit o skříňky a úložný prostor na pomůcky a potřeby pro žáky i učitele, což postupně realizujeme podle finanční situace školy. Někteří vyučující si na vlastní náklady renovují stávající nábytek ve třídách a tím prodlužují jeho životnost a zvyšují estetickou úroveň, nicméně potřeba doplnění úložných prostor stále trvá a bude řešena postupně dle finančních možností školy ve spolupráci s místními výrobci nábytku. Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení učebními pomůckami a sportovním nářadím a náčiním je na dobré úrovni vzhledem k počtu žáků a charakteru školy. Vyučující mají k dispozici zásobu názorných pomůcek do všech předmětů, tyto jsou na základě jejich požadavků v rámci finančních možností školy doplňovány a modernizovány. Ve školním roce 2013/2014 byly pořízeny nástěnné mapy do některých předmětů podle požadavků vyučujících, zakoupen přístup k interaktivním materiálům do všech předmětů, které vyučující využívají ke zpestření výuky, doplnili jsme zásobu výukového softwaru. Pro potřeby výuky tělesné výchovy jsme pořídili tři nové žíněnky. K podpoře výuky slouží učitelům CD přehrávače, DVD přehrávače, televizor, notebooky, dataprojektory a počítače ve třídách. Ve výuce (nejen) hudební výchovy jsou využívány dva klavíry, kytara, zobcová flétna a rytmické nástroje. Kabinet školní družiny obsahuje řadu her, stavebnic, hraček, CD a DVD s písničkami a pohádkami a pomůcky k rozvoji tvořivosti žáků, jedná se však spíš o základní výbavu. Během roku byly školní družině zakoupeny pouze menší věci (hry, materiál pro kreativní činnosti, keramická hlína apod.). Vybavení učebnicemi, učebními texty a výukovým softwarem Vybavení učebnicemi bylo ve školním roce 2013/2014 na vyhovující úrovni, ve většině předmětů využíváme ucelené řady učebnic, abychom zajistili návaznost učiva mezi jednotlivými ročníky. Výjimkou jsou učebnice angličtiny, které netvořily ucelenou řadu a vznikaly problémy při přechodu z prvního na druhý stupeň. Tento problém jsme začali řešit od začátku školního roku 2014/2015, jak bylo avizováno v minulé výroční zprávě. Byl zakoupen speciální software pro výuku žáků s poruchami učení Čtení jako hraní, dále výukový program Interaktivní hudební výchova a grafický program Zoner Photo Studio. Ve školních počítačích využíváme operační systém Microsoft Windows 7. V žákovských počítačích je nainstalován výukový software do všech naukových předmětů (botanika, přírodověda, encyklopedie, sexuální výchova, drogová problematika, český jazyk, matematika, anglický jazyk, německý jazyk a další výukové programy) a tento je ve výuce využíván.

5 Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou je na velmi dobré úrovni vzhledem k velikosti a charakteru školy. Ve sborovně slouží potřebám vyučujících 2 počítače, 2 multifunkční laserová zařízení (tiskárna/skener/kopírka) s možností barevného tisku u jednoho z těchto zařízení. Ve dvou učebnách prvního stupně jsou nainstalovány interaktivní tabule (Smart Board), na druhém stupni jsou dvě učebny vybaveny keramickou tabulí a data projektorem, v těchto učebnách je počítač s připojením na internet. Ve školním roce 2013/2014 byly zakoupeny 4 tiskárny, z toho 2 pro nové třídy mateřské školy, jedna pro vedoucí školní jídelny a jedna pro školní družinu. Dále bylo pořízeno nové rozhlasové zařízení a je využíváno mimo jiné i pro potřeby žákovského vysílání. Investiční rozvoj Na škole probíhala průběžná údržba k zajištění provozu, modernizace a obnova opotřebovaného zařízení v rámci našich finančních možností. V červenci a srpnu proběhlo malování dvou tříd, z nichž jedna byla celkově zrekonstruována (nové omítky, odstranění dřevěného obložení a nefunkčního elektrického vedení apod.), byl proveden nátěr všech dřevěných a magnetických tabulí. Kritické plochy (kolem dveří apod.) byly opatřeny ochranným nátěrem proti zašpinění. Dále jsme malovali ve školní vývařovně a v šatnách, ve kterých došlo ke změně v souvislosti s vybudováním nového vchodu pro žáky. Nový vstup do budovy esteticky i funkčně propojil budovu základní školy s mateřskou školou a umožňuje přejít v přezůvkách z jedné budovy do druhé (při poklesu počtu dětí v MŠ budou prostory v budově Olšany u Prostějova 21 využívány základní školou). Byla dokončena rekonstrukce budovy MŠ Olšany u Prostějova 21 včetně vybudování požárního schodiště s únikovým východem dle požadavku kontrolního orgánu. MŠ má bezbariérový vstup a disponuje sociálním zázemím pro imobilní dítě. Nyní budova slouží k předškolnímu vzdělávání 53 dětí. Ve školním roce 2013/2014 byly třídy dovybaveny nádobím, matracemi, povlečením, kobercem, hračkami a dalším nezbytným vybavením v souvislosti s nárůstem počtu dětí, bylo zakoupeno digitální piano do nové třídy. Majetek pořízený do školní kuchyně většinou pouze nahradil původní opotřebený, nebo se jednalo o doplnění chybějícího nádobí v důsledku nárůstu počtu strávníků (lžičky, sklenice, talíře, naběračky, váha, pekáč apod.). Dále byla na doporučení konzultantů z oblasti hygieny zakoupena nová chladicí skříň. V základní i mateřské škole bylo optimalizováno telefonní i internetové připojení, pevné linky byly nahrazeny bezdrátovými telefony za současného snížení poplatků za telefony, všechna pracoviště jsou nyní vybavena telefonem a počítačem s připojením na internet. Postupně bylo zprovozněno všech deset darovaných počítačů od firmy Skanska, nyní slouží žákům v počítačové učebně, ve třídách a dále vyučujícím ve sborovně. Komentář: Část školní budovy (tzv. stará škola) je jednou z nejstarších budov v obci, proto je nutná její neustálá údržba. Jedním z dlouhodobě přetrvávajících problémů je stálá vlhkost ve školních dílnách, která způsobuje kromě zápachu i odpadávání omítky (v minulosti úspěšně řešeno injektáží). Vzhledem k tomu, že jsou školní dílny hojně využívány i pro výuku zájmových útvarů, bude nutno ve spolupráci se zřizovatelem naplánovat provedení opakované injektáže nebo najít jiné efektivní řešení. Do budoucna bude nutné počítat s rekonstrukcí střechy, která nebyla součástí projektu na celkové zateplení budovy. Její stav je sice zatím uspokojivý, nicméně vyžaduje neustálou kontrolu, neboť několika místy při větších deštích zatéká (vždy řešeno operativně, nicméně provizorně). Zřizovatel je o všech uvedených skutečnostech pravidelně informován a věřím, že díky podpoře obce budou veškerá rizika s přihlédnutím k finančním možnostem obce postupně odstraňována.

6 1.5 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 3 Členové školské rady, kontakt Ing. Pavel Góra, předseda školské rady, zástupce zřizovatele, Mgr. Bohumila Navrátilová, učitelka, zástupce pedagogů Mgr. Lenka Brzusková, zástupce rodičů Školská rada se schází nejméně dvakrát ročně k projednání aktuálních problémů, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává inspekční zprávy ČŠI, navrhuje změny ve školním řádu, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a vyjadřuje se k ŠVP ZV. V případě potřeby je možné spojení prostřednictvím elektronické pošty. Ve školním roce 2013/2014 byla spolupráce velmi dobrá, veškeré záležitosti byly projednány a řešeny operativně. Všichni členové školské rady se aktivně zapojili do života školy a pravidelně se zajímali o připravované akce, změny, mezinárodní projekt a dále o výsledky vzdělávání a způsob jejich zjišťování. 1.6 Údaje o občanském sdružení při škole (Sdružení rodičů a přátel dětí školy) Registrace Zaměření Finanční, materiální a společenská podpora ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova, práce s dětmi a mládeží, spolupráce rodičů a školy Kontakt Jaroslav Holík - předseda Komentář: SRPDŠ pracuje podle schváleného plánu na daný školní rok. Na schůzích se projednává činnost sdružení, čerpání rozpočtu, spolupráce školy se zákonnými zástupci dětí a se zřizovatelem. SRPDŠ přispívá na školní i mimoškolní aktivity dětí. Členové se účastní a organizačně podílí na pořádání akcí pro děti, žáky i rodiče, některé akce sdružení samo iniciuje. Ve školním roce 2013/2014 sdružení zakoupilo škole nové dresy s logem školy, házenkářské branky, Mikulášské balíčky, tavné pistole, digitální piano pro mateřskou školu, knížky pro předškoláky, financovalo odměny pro děti a žáky a dopravu na soutěže a adaptační kurz a sponzorovalo řadu dalších akcí. SRPDŠ školu nadstandardně podporuje a spolupráce se sdružením probíhá v atmosféře vzájemné vstřícnosti a tolerance. 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Zařazené ročníky C/01 Základní škola Vzdělávací programy Vzdělávací program Zařazené ročníky ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ročník s dodatkem platným od Škola zajišťuje všestranný rozvoj osobnosti žáka s důrazem na vytvoření kladného vztahu k získávání vědomostí a dovedností. Prostřednictvím efektivních metod a forem výuky se snažíme u žáků utvářet kladný postoj k celoživotnímu učení. Dbáme na rozvoj všech příslušných klíčových kompetencí, zejména kompetence k učení a k řešení problému. Využíváme moderní metody a formy výuky, ve školním roce 2013/2014 jsme pokračovali ve výuce čtení a psaní v 1. ročníku metodou Sfumato (tzv. Splývavé čtení), o jehož efektivnosti jsme se sami přesvědčili již v minulých letech. U našich žáků posilujeme čtenářskou gramotnost využíváním vhodně zvolené a pro žáky zajímavé literatury, v rámci upevňování

7 informační gramotnosti učíme žáky pracovat se zdroji, třídit a zpracovávat informace a vyhodnocovat jejich věrohodnost. Vedeme žáky k ekologickému myšlení prostřednictvím řady aktivit a projektů tohoto směru, motivujeme mládež k zapojení do charitativní činnosti. Vztah mezi žáky a učiteli je založen na vzájemné toleranci a respektu. Nižší počet žáků ve většině tříd umožňuje individuální přístup ke každému jednotlivci, tento trend však bude těžké udržet v souvislosti s narůstajícími počty žáků. Zachovat stávající charakter školy je jedním z našich prvořadých cílů. 3 Personální zajištění výuky 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků ZŠ celkem (pedagogických i nepedagogických) 18* Počet učitelů ZŠ 12 Počet vychovatelek ŠD 2* Počet asistentek pedagoga 3* Počet správních zaměstnanců ZŠ (školník, účetní a dvě uklízečky) 4 Počet správních zaměstnanců ŠJ (4 kuchařky a vedoucí školní jídelny) 5** *vychovatelky ŠD a jedna vyučující byly současně asistentkami pedagoga. V MŠ (pro kterou se výroční zpráva nezpracovává) bylo 8 pedagogických a dvě nepedagogické pracovnice. Školník, účetní a zaměstnanci ŠJ jsou společní pro ZŠ i MŠ. **od byla přijata na částečný úvazek jedna kuchařka. 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících Číslo, pozn. Zařazení dle katalogu prací Úvazek Roků ped. praxe Stupeň vzdělání Obor studia Ve školním roce 2013/14 učili 01 Učitelka 1,0 7 VŠ 1. stupeň ZŠ 1. st. ZŠ (odchod na MD (spec. ped.) ) 1. st.+ Z, ČJ, PČ a ZM v 02 Učitelka 1,0 36 VŠ 1. stupeň ZŠ 6. roč. (celkem 5 hod. na 2. stupni) 03 Učitelka 1,0 11 VŠ 1. stupeň ZŠ 1. st. + VV + PČ 2. st. (5 hod. na 2. stupni) 04 Učitelka 1,0 25 VŠ 1. stupeň ZŠ 1. st. ZŠ 05 Učitel 1,0 26 VŠ M Z M, Z 06 Učitel 1,0 10 VŠ Př - OV Př, Ch, VkZ, VkO, PČ (volba povolání), Z, Inf 07 Učitelka 0,68-1,0 10 VŠ M-Př Nj, Aj, Př 08 Učitelka 1,0 3 VŠ ČJ RV Čj, D 09 Učitel 1,0 16 VŠ F ZT F, Inf 10 Učitelka 1,0 22 VŠ 1.st.+Aj pro ZŠ Aj, VkZ 11 Vychovatelka ŠD asistentka pedagoga 12 Vychovatelka asistentka pedagoga 0,87 30 SO vychovatelství Vychovatelka, AP 0, ,85 (0,07) 27 VŠ Speciální pedagog 0, AP k žákyni s poruchou chování Vychovatelka ŠD AP k žákyni s mentální retardací do

8 učitelka 0,95-1, stupeň od Učitelka 1,00 0 VOŠ konzervatoř 1. stupeň + HV (ukončení PP dohodou k ) 14 Učitelka 1,00 24 VŠ 1. stupeň ZŠ 1. stupeň od (ukončení PP dohodou k ) 15 Učitelka 1,00 13 VŠ 1. stupeň (zrušení PP ve Speciální zkušební době ze strany pedagogika zaměstnance k ) 16 Učitelka 0,31 21 VŠ TV - OV TV, VkZ od Asistentka pedagoga AP k žákyni s poruchou chování od Učitelka 0,68 0 VŠ 1. stupeň 1. stupeň ZŠ od Vychovatelka Vychovatelka ŠD, od 0,77 0 VŠ vychovatelství ŠD Asistentka AP k žákyni s mentální 0,37 pedagoga retardací od Učitelka 0,50 0 VŠ ČJ - NJ DPN od , MD Asistentka AP k žákyni s poruchou 0,34 pedagoga chování do Komentář: Složení pracovního kolektivu se v průběhu školního roku změnilo v důsledku dlouhodobé pracovní neschopnosti (rizikové těhotenství), odchodu na mateřskou dovolenou, zrušení pracovního poměru ve zkušební době a ukončení pracovního poměru dohodou. V průběhu školního roku 2013/2014 bylo postupně přijato 5 nových zaměstnankyň - jedna na místo vychovatelky ŠD, která přestoupila na naší škole na pozici učitelka 1. stupně, druhá na místo učitelky, která byla v dlouhodobé pracovní neschopnosti a později čerpala mateřskou dovolenou, další tři (jedna na místo učitelky, která odešla na MD, druhá na místo učitelky, která zrušila pracovní poměr ve zkušební době, třetí na místo učitelky, která ukončila pracovní poměr dohodou z důvodu komplikovaného dojíždění ze vzdálené obce). Stále v našem kolektivu výrazně převažují ženy a tento stav se v nejbližších letech s největší pravděpodobností nezmění. Vedení školy se spolu s pedagogickým sborem snaží společně utvářet vizi školy, využívat nové metody a formy výuky a uplatňováním vzájemných hospitací a náslechů si poskytovat nejen inspiraci, ale i nezbytnou zpětnou vazbu. Týmová spolupráce byla ve školním roce 2013/2014 dobrá. 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Kvalifikovanost pedagogického sboru % Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 2. stupně 100 Vychovatelky ŠD 100 Některé předměty na 2. stupni (zejména výchovy) byly vyučovány učitelkami z prvního stupně. Učitelé, kteří vyučovali předměty mimo rámec své aprobace, byli podporováni v účasti na dalším vzdělávání. Vedení školy financovalo kurzy, které byly v zájmu školy a v souladu s koncepčními záměry, i když se jednalo o vyšší částky. Ve školním roce 2013/2014 bylo realizováno další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené zejména na kreativní činnosti, cizí jazyky, výchovné poradenství a prevenci sociálně patologických jevů. Ředitelka školy se zúčastnila školení k projektům a školské legislativě, zástupce ředitelky prošel vzděláváním určeným pro zástupce ředitele.

9 3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících Správní zaměstnanci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 účetní 0,8 SŠ 2 Vedoucí školní jídelny* 1,0 SŠ 3 domovník/školník 1,0 SOU 4 uklízečka 0,8 základní 5 uklízečka 1,0 SOU 6 Kuchařka ** 0,7 SOU 7 kuchařka 1,0 SOU 8 kuchařka 1,0 SOU 9 kuchařka 1,0 SOU *Do února 2014 hrazena z Úřadu práce. ** nástup Komentář: Úvazky kuchařek jsou částečně financovány z doplňkové činnosti. Kvalifikace pro vykonávané činnosti jsou odpovídající, přesto je vhodné doplňovat vzdělání průběžným proškolováním dle aktuálních potřeb. Některá školení jsou daná právním předpisem (elektro, hygienické minimum, BOZP a PO apod.). Účetní se účastní seminářů k účetním závěrkám, FKSP, cestovním příkazům, spisové službě a dalším souvisejícím problematikám. 3.5 Zařazení pracovníků do platových tříd Zaměstnanci jsou zařazováni do platových tříd dle katalogu prací a pracovní náplně, do platových stupňů dle délky započtené praxe (tzv. věkový automat ). 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce na školní rok 2014/2015 počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6 let (nástup počet odkladů pro školní rok 2014/2015 po odkladu) Žáci byli do prvního ročníku přijati na základě žádosti jejich zákonných zástupců. Během zápisu do 1. ročníku základní školy byla posuzována jejich školní zralost. Zaměřili jsme se na zjišťování pravolevé orientace, úroveň řeči a případné logopedické vady, poznávání barev a geometrických tvarů, porovnávání více-méně, větší-menší, nahoře-dole apod. a dále jsme pozorovali samostatnost, schopnost dítěte přednést básničku nebo překreslit tvar podle předlohy. Zápisu do 1. ročníku se účastnil výchovný poradce a dvě speciální pedagožky (naše vyučující). Zapsáno bylo 37 žáků, z nichž 6 v daném termínu požádalo o odklad školní docházky. Zákonní zástupci dětí s žádostí o odklad povinné školní docházky doložili veškeré náležitosti. V červnu 2014 rodiče jedné z budoucích žákyň prvního ročníku informovali školu o přestupu na základní školu v Olomouci, jedna žákyně se s rodinou odstěhovala do vzdálené obce. Do prvního ročníku tedy nastoupilo 29 žáků. Zápis do prvního ročníku na školní rok 2014/2015 proběhl opět v netradičním stylu (tentokrát jsme zachraňovali Duhovou zemi) a byl rozložen do dvou dnů. Žáci plnili zadané úkoly ve skupinách, aby bylo možno pozorovat jejich schopnost kooperativního chování. Statistika: V únoru 2012 při zápisu na školní rok 2012/2013 bylo povoleno 9 odkladů školní docházky do 1. ročníku nastoupilo 17 žáků. Při zápisu do 1. ročníku na školní rok 2013/2014 bylo zapsáno celkem 29 dětí, z toho u 4 dětí požádali rodiče o odklad školní docházky, nastoupilo tedy 25 žáků do prvního ročníku. Na školní rok 2014/2015 bylo zapsáno 37dětí, 6 dětem byl povolen odklad školní docházky, dvě změnily školu (resp. bydliště), nastoupilo tedy 29 žáků.

10 4.2 Výsledky přijímacího řízení Na víceletá gymnázia se ve školním roce 2013/2014 nehlásil žádný žák. Na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou nebo absolutoriem, bylo z 9. ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie SŠ Polygrafická Olomouc SPŠ Stavební Lipník nad Bečvou SPŠ elektrotechnická, Olomouc Konzervatoř Kroměříž na soukromé školy přijato: 0 do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 3 0 Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 11 0 celkem Volba střední školy u žáků devátého ročníku byla v souladu s jejich výsledky dosahovanými v průběhu školní docházky. Vysoká úspěšnost v přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání byla ovlivněna možností podat přihlášku na dvě školy a dále širokou nabídkou vhodných studijních i učebních oborů. Škola se snažila žákům zprostředkovat maximum informací o nabízených studijních oborech (návštěvy náborářů, exkurze do škol, burza škol, dny otevřených dveří apod.) a motivovat žáky k zodpovědnosti při výběru střední školy. Žáci měli možnost pomocí testů zjistit svoje studijní předpoklady či nadání určitého charakteru (směřovat svoji kariéru spíše na technické obory, práci s lidmi, vědeckou činnost, volit kreativní zaměstnání apod.), v případě potřeby využívali konzultace s výchovným poradcem. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků na konci školního roku Přehled o prospěchu: 1. stupeň: Třída Počet Prospělo Prospělo s Neprospělo Žáci s Nehodnocen Slovní žáků vyznamenáním dostatečnou hodnocení I II III IV V Celkem

11 2. stupeň: Třída Počet Prospělo Prospělo s Neprospělo Žáci s Nehodnocen Slovní žáků vyznamenáním dostatečnou hodnocení VI VII VIII IX Celkem Celkový přehled o prospěchu: Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Počet žáků s dostatečnou Nehodnoceno Slovní hodnocení 1. stupeň stupeň Celkem Komentář: Výsledky našich žáků byly dobré, hodnocení na vysvědčení odráželo jejich studijní předpoklady, individuální možnosti a nadání pro danou oblast. Lepší průměrný prospěch byl zaznamenán u žáků prvního stupně. S nárůstem objemu učiva na druhém stupni docházelo u mnohých žáků ke zhoršení prospěchu, což se odrazilo v nižším počtu žáků s vyznamenáním a naopak vyšším počtu žáků hodnocených v některých předmětech dostatečnou. Většina středních škol již přijímací řízení vůbec neorganizuje a přijímá žáky podle prospěchu v osmém a prvním pololetí devátého ročníku, často jsou přijati všichni uchazeči bez ohledu na prospěch. K dosahování co nejlepších výsledků jsou motivováni pouze ti žáci, kteří si zvolili střední školu, o kterou je obecně velký zájem a chtějí uspět v konkurenčním boji. Ostatní žáky je nutno přimět ke zlepšení vlastních výsledků například pozitivním oceněním každého pokroku, uplatňováním pestrých a pro žáky zajímavých metod a forem výuky (například práce na projektech) a cíleně v nich pěstovat kladný vztah k celoživotnímu učení. Přehled o chování: Počet Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka stupeň žáků TU ŘŠ TU ŘŠ stupeň 1. stupeň stupeň Celkem Komentář: Žáci byli hodnoceni klasifikačními stupni, slovní hodnocení bylo využito pouze u jedné žákyně 1. ročníku (IVP, mentální retardace), u ostatních žáků pouze jako motivační prostředek. V průběhu školního roku bylo uděleno několik napomenutí a důtek třídního učitele a ředitelky školy za kázeňské přestupky, jednomu žákovi prvního stupně byla snížena známka z chování. Jednalo se zejména o časté vyrušování v hodinách, zapomínání školních potřeb, neplnění úkolů, objevil se však i útok na spolužáka a ničení cizího majetku. Pochvaly byly uděleny na návrh učitelů za reprezentaci školy v soutěžích a v zahraničí, vystupování na veřejnosti, aktivitu v charitativních akcích, zapojení do projektových aktivit. Někteří žáci na závěr školního roku obdrželi pochvalné listy nebo knižní či jinou věcnou odměnu. Žáci devátého ročníku byli odměněni knihou a drobným dárkem na rozloučenou.

12 5.2 Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. stupeň , stupeň , Celkem , Komentář: Všechny zameškané hodiny byly řádně omluveny, což je do jisté míry výsledkem spolupráce se zákonnými zástupci žáků, kterým byla v minulém školním roce nutnost omlouvání absence jejich dítěte opakovaně zdůrazňována a neomluvené hodiny byly důvodem pro udělení kázeňského opatření. Nadále budeme absenci žáků sledovat, pravidelně a důsledně kontrolovat a vyhodnocovat stav, při časté nebo dlouhodobé absenci spolupracovat s rodinou žáka. 5.3 Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení: Ročník Počet žáků Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 0 S vývojovými poruchami učení 4. 3 S mentální retardací 2. 1 Poruchy chování ADHD 3. a 5. 2 Komentář: Ve školním roce 2013/2014 byly k integrovaným žákyním druhého, třetího a pátého ročníku schváleny asistentky pedagoga. Podmínky pro práci se žáky s vývojovými poruchami učení a chování jsou na naší škole velmi dobré díky nízkému počtu žáků ve třídě na hlavní předměty. Učitelé se mohou těmto žákům věnovat, pracovat s nimi podle individuálních vzdělávacích plánů, sledovat jejich vývoj a poskytovat jim náležitou podporu. Reedukaci (nápravu poruch učení) prováděly dvě učitelky 1. stupně, které vystudovaly speciální pedagogiku. Zaměřili jsme se na účelný monitoring průběhu vzdělávání žáků se SVP, jejich individuálních pokroků a aktuálních potřeb a vyhodnocovali efektivnost individuálních vzdělávacích plánů a na základě tohoto hodnocení je aktualizovali. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je nutné věnovat důslednou péči a klást důraz na vyhledávání žáků s rizikem neúspěšnosti. Za neuspokojivými školními výsledky často stojí právě porucha učení, která, pokud není včas odhalena a kompenzována, může způsobit trvalé zhoršení prospěchu a demotivovat žáka od celoživotního učení. 5.4 Hodnocení výchovně-vzdělávacího procesu Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy rozvrh hodin Rozvrh hodin pro žáky byl sestavován s ohledem na psychohygienu a s přihlédnutím k personálním a organizačním možnostem školy. Délka přestávek byla dodržována, přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním byla v souladu s novelou vyhlášky 48/2005 Sb. zkrácena na 30 minut. Za příznivého počasí byl o velké přestávce umožněn žákům pobyt na školním hřišti pod pedagogickým dohledem. O přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním mohli žáci pobývat v počítačové učebně, kde byl nad nimi zajištěn pedagogický dohled.

13 vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Ve školním roce 2013/2014 bylo 6 žáků vzděláváno podle individuálních vzdělávacích plánů (2x poruchy chování, 1x mentální retardace, 3x poruchy učení). Škola spolupracovala se zákonnými zástupci žáků a se školskými poradenskými zařízeními. Na škole pracovaly dvě speciální pedagožky. Všichni vyučující využívali odbornou literaturu a výukový software, obojí je na škole zastoupeno v dostatečném počtu. Všichni pedagogové byli prokazatelným způsobem seznámeni s výsledky psychologických a speciálně pedagogických vyšetření žáků a řídili se doporučeními školských poradenských zařízení. Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami byla sledována a pravidelně vyhodnocována a byla tématem každé pedagogické rady. vzdělávání mimořádně nadaných žáků Škola ve školním roce 2013/2014 neevidovala mimořádně nadaného žáka, žáci s nadprůměrnými výsledky a rozumovými předpoklady či jiným nadáním jsou motivováni k účasti ve školních soutěžích a reprezentují naši školu na veřejnosti, někteří dosáhli vynikajících výsledků v okresních kolech vědomostních soutěží. Žáci talentovaní v uměleckých oblastech dosáhli ocenění v jejich oboru. Těmto žákům se dostává náležité podpory a jejich nadání v určitých oblastech je rozvíjeno zadáváním samostatných úkolů vyšší náročnosti. školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Se školním řádem a Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků byli žáci, jejich zákonní zástupci a zaměstnanci školy prokazatelně seznámeni a byl k nahlédnutí na nástěnce ve vestibulu školy. Obsahoval veškeré náležitosti dané právním předpisem. Dokument byl schválen Školskou radou. informační systém pro žáky a jejich zákonné zástupce Rodiče se mohli ve školním roce 2013/2014 informovat o výsledcích vzdělávání svých dětí na úvodní třídní schůzce v září 2013, během pravidelných konzultačních hodin, prostřednictvím žákovských knížek a deníčků, webových stránek školy nebo přímou návštěvou ve škole či telefonickým dotazem. Rodiče žáků využívali způsob komunikace se školou podle svých možností a preference. Žákům bylo umožněno vznášet anonymní dotazy a připomínky prostřednictvím schránky důvěry - tato možnost však nebyla využita, žáci se s dotazy, problémy a návrhy s důvěrou obracejí na své vyučující i vedení školy. Od října 2013 pracuje na škole žákovský Parlament, jehož prostřednictvím mají žáci možnost vyjadřovat se k některým záležitostem (školní akce, jídelníček apod.) a vznášet dotazy ředitelce školy, která se jimi zabývá a odpovídá na ně. Opačně zase ředitelka vznáší dotazy a požadavky směrem k žákům. spolupráce s PPP a SPC Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálně pedagogickým centrem byla účelová a efektivní. Veškeré problémy byly konzultovány buď telefonicky, písemně a podle potřeby řešeny i osobní návštěvou zaměstnance poradenského zařízení přímo ve škole. Individuální vzdělávací plány integrovaných žáků byly poradenským zařízením včas odeslány a jejich aktualizace byla v některých případech se speciálními pedagogy konzultována. prevence sociálně-patologických jevů a rizikového chování žáků Na škole pracuje metodička prevence rizikového chování a sociálně patologických jevů, její činnost koresponduje s Minimálním preventivním programem, který vypracovává vždy na daný školní rok, a se kterým jsou všichni učitelé na začátku školního roku seznámeni. V souladu s tímto MPP jsou všem vyučujícím uloženy konkrétní úkoly pro daný ročník, které během školního roku ve svých hodinách naplňují. Na každé pedagogické radě byla vedena diskuse k otázkám MPP a byly stanoveny postupy a konkrétní řešení rizikových situací. Metodička prevence pravidelně sleduje obsah schránky důvěry a upozorňuje na případné negativní jevy, kterými se okamžitě ve spolupráci s celým pedagogickým sborem zabývá a hledá řešení.

14 Klima školy Atmosféra a prostředí na škole byla ve školním roce 2013/2014 příznivá pro naplňování cílů školního vzdělávacího programu, nicméně byla částečně narušena odchodem několika vyučujících a příchodem nových, kteří si nevytvořili ke škole a žákům vztah. Tato skutečnost se v některých případech negativně odrazila na kvalitě jejich práce a ve srovnání se stálými zaměstnanci nedosahovali takových výsledků, jaké požadovalo vedení školy. Vztahy mezi učiteli a žáky jsou již tradičně na naší škole založeny na přátelství, důvěře a vzájemné toleranci a respektu, veškeré případné negativní jevy jsou okamžitě řešeny osobním pohovorem nebo společně s rodiči žáka. Průběh a výsledky vzdělávání Časové a tematické plány všech učitelů vycházely z aktuální verze školního vzdělávacího programu, ve výuce byly plně respektovány a naplňovány cíle základního vzdělávání. Výsledky vzdělávání byly zjišťovány standardně rozborem písemných prací, posuzováním úrovně vědomostí při ústním zkoušení, sledováním aktivity jednotlivců a jejich zapojení do kooperativních činností a projektových aktivit apod. Veškeré výsledky byly projednávány na pedagogické radě i na pravidelných poradách, byla navrhována opatření ke zlepšení výsledků vzdělávání, jejichž účinnost byla pravidelně vyhodnocována. K porovnání úrovně znalostí našich žáků v rámci republiky využíváme dlouhodobě v některých ročnících komerční testy Kalibro a hodláme v tom i nadále pokračovat. Výsledky komerčních testů jsou pro nás cennou zpětnou vazbou, je však nutné brát v úvahu fakt, že testování je jednorázové a není možno výsledky komerčních testů stavět nad výstupy z každodenní práce se žáky a jejich pozorování ve výuce. Materiální podpora výuky Výuka naukových předmětů probíhala v kmenových třídách, hodiny informatiky byly realizovány v učebně informatiky. Výuka pracovních činností probíhala v příslušných odborných učebnách výuka vaření ve cvičné kuchyňce a práce s materiálem v dílnách. Odborné učebny (zejména učebnu informatiky) učitelé ostatních předmětů využívali k výuce i jiných předmětů a pracovali s výukovým softwarem. Všechny třídy splňují hygienické normy vzhledem k aktuálnímu počtu žáků. Využití pomůcek je účelné a vedením školy je názornost výuky podporována. Pro výuku se využívají modely, mapy, globusy a jiný obrazový materiál, dále slovníky, časopisy či předměty každodenní potřeby apod. Na škole nejsou odborné učebny pro výuku cizích jazyků nebo přírodovědných předmětů, budova dosud dispozičně vybudování příslušných učeben neumožňuje. Vyučující dbají na estetičnost tříd, dostatek obrazového výukového materiálu k učivu, vystavují žákovské práce nejen ve třídách, ale i v dalších prostorách školy. Vyučovací formy a metody V hodinách učitelé sledovali mimo jiné účelnost využívaných metod a forem výuky, efektivnost využití času, míru zapojení žáků do činností a individuální pokroky. Dávali žákům možnost vyjádřit vlastní názor, zkušenosti a poznatky z praxe, často byla rozvinuta diskuze o dané problematice. Využívali vzájemného hodnocení, závěr hodiny patřil sebehodnocení. Využití metod a forem práce se odvíjelo od daného typu hodiny, složení třídy a potřeby učitele. Výuka na prvním stupni byla charakteristická střídáním metod a forem, poskytováním prostoru pro změnu činnosti, vedením žáků k samostatnosti, zadáváním problémových úloh s cílem podpořit u žáků logické myšlení. Na druhém stupni byla více uplatňována frontální výuka, byla však zařazována i skupinová práce a práce ve dvojicích. Byly maximálně využívány názorné pomůcky. Individuální tempo práce žáků bylo plně respektováno, více u žáků se SVP a žáků zohledňovaných. Možnost relaxace (odpočinkových chvilek) se více uplatňovala na prvním stupni.

15 Motivace žáků Aktivita a zájem o výuku jsou do jisté míry individuální a souvisí se zájmem žáka o daný předmět. Z tohoto důvodu je nutné motivovat žáky k aktivitě i v těch předmětech, které nepatří k jejich oblíbeným. Tohoto jsme se snažili docílit zařazováním zábavných a zpestřujících výukových metod, organizováním besed a exkurzí k dané problematice, využíváním pro žáky poutavých pořadů (např. výukových DVD a krátkých vzdělávacích pořadů z internetu). Ve výuce předmětů, které často představují problém zejména pro méně nadané žáky, jsme důsledně postupovali od známého k neznámému, výklad stavěli na osobních zkušenostech žáků a maximálně využívali názorných pomůcek. Učitelé využívali pozitivní motivaci v průběhu celé vyučovací hodiny, nezapomínali na neustálou zpětnou vazbu, kterou od nich žáci očekávají. Chyba byla chápána jako zdroj k hlubšímu nebo opětovnému vysvětlení dané problematiky. Interakce a komunikace Atmosféra v třídních kolektivech byla dobrá, v některých ročnících ji lze označit za nadstandardní. Chování žáků se odvíjelo od míry akceptování dohodnutých pravidel komunikace. Mezi žáky nebyly činěny rozdíly, vyučující uplatňují stejná kritéria ve vztahu ke všem žákům. Možnost vyjádření vlastního názoru byla dána všem žákům, kteří měli možnost diskuse k problému tam, kde pociťovali potřebu. Výchovná stránka výchovně vzdělávacího procesu byla zaměřena na vzájemné respektování a toleranci k názorům i postojům druhých. Ve všech předmětech byl kladen důraz na rozvoj zejména vyjadřovacích schopností, řečových a zejména prezentačních dovedností, bez kterých se v současné době v profesionálním životě žáci neobejdou. Tyto dovednosti jsou do značné míry závislé na úrovni čtenářské gramotnosti jednotlivců, která je v mnoha případech na nízké úrovni v důsledku poklesu zájmu o čtení. V této oblasti je třeba vzbudit u žáků zájem o literaturu a cíleně působit na utváření správných vyjadřovacích dovedností s důrazem na kulturu vyjadřování. Hodnocení žáků Při hodnocení žáků učitelé přihlíželi k individuálním schopnostem a potřebám žáků a také k jejich věku. Učitelé využívali vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků. Oceňování každého (i dílčího) pokroku a zlepšení využívali učitelé především u zohledňovaných a integrovaných žáků, kde sloužilo jako významný a efektivní motivační prvek. Vyučující vždy každé hodnocení žákovi zdůvodnili, aby si uvědomil nedostatky a pracoval na jejich odstranění. Využívali různé metody průběžného hodnocení žáků. Žáci byli předem seznámeni se způsobem hodnocení daného výkonu. Tradičně využíváme standardizované testy Kalibro, v tabulce je uveden přehled výsledků našich žáků ve školním roce 2013/2014. Výsledky jsou dlouhodobě zhruba na stejné úrovni. Samozřejmě se pokusíme výsledky našich žáků zlepšit, prvním krokem je zařadit do výuky úlohy stejného typu, jaký je ve standardizovaných testech využíván. Úlohy jsou zaměřeny spíše na zjišťování schopnosti logického myšlení, než na hodnocení skutečných znalostí. Tomuto trendu je nutno se přizpůsobit, neboť podobně jsou koncipovány přijímací testy na střední školy. Vhodné zdroje podobných úloh vedení školy zajistilo a předalo vyučujícím, kteří ve svých hodinách z těchto zdrojů čerpají.

16 Výsledky KALIBRO ročník celostátní (cca 3500 žáků) vesnické ZŠ (cca 1100 žáků) naše škola (cca 12 žáků) 9. ročník celostátní (cca 2000 žáků) vesnické ZŠ (cca 1800 žáků) naše škola (cca 11 žáků) Matematika Český jazyk Angličtina Přírodovědný základ Humanitní základ 54,3% 64,1% 53,7% 63,5% 58,7% 54,4% 63,3% 53,0% 63,7% 59,2% 48,8% 59,7% 49,4% 62,8% 57,0% Matematika Český jazyk Angličtina Přírodovědný základ Humanitní základ 48,2% 68,1% 62,1% 61,0% 58,5% 46,4% 67,3% 61,0% 60,8% 58,2% 43,9% 68,6% 60,9% 59,7% 58,1% 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Škola má zpracovaný Minimální preventivní program, ve kterém jsou stanoveny jednotlivé cíle, metody a formy práce. To vše je propojeno s plánem činnosti školy na školní rok, každý ročník má metodičkou prevence stanoveny úkoly, jejichž plnění je sledováno a vyhodnocováno. V rámci výuky je na 1. stupni prevence realizována napříč jednotlivými předměty, na 2. stupni jsou zajišťovány besedy s odborníky, exkurze, vzdělávací a motivační programy, jednotlivá témata jsou náplní některých předmětů (výchova ke zdraví, výchova k občanství apod.). Ve školním roce 2013/2014 neřešila metodička prevence žádný závažný případ rizikového chování žáků. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Všichni zaměstnanci se účastní povinných školení (BOZP a PO, elektro, hygiena apod.) a jsou motivováni k účasti na dalším vzdělávání. Metodička prevence a výchovný poradce se pravidelně účastní seminářů a dalších akcí v rámci jejich kvalifikace a organizují pro školu besedy, přednášky a exkurze se zaměřením na prevenci sociálně-patologických jevů a rizikového chování, volbu povolání, zdravý životní styl apod. Dvě vyučující a ředitelka školy se účastní seminářů organizovaných agenturou VARD (Vzdělávání a rozvoj dospělých), ředitelka navštěvuje semináře s názvem Leadership pro řídící pracovníky škol (12 dnů - víkendové semináře), dvě učitelky si zvolily vzdělávání s názvem Kreativní a motivující výuka na školách (10 dnů - čtvrtky a pátky). Dále se pedagogové účastnili vzdělávání podle vlastního zájmu a potřeb školy. Jednalo se zejména o semináře zaměřené na cizí jazyky (nové formy a metody výuky, nové učebnice apod.), rozvoj kreativních činností a nové přístupy k výuce některých historických událostí. V mateřské škole se pedagogové zaměřili na grafomotoriku, výtvarné tvoření a pohybové aktivity (např. jógu). Účetní školy se účastnila kurzů v rámci svého oboru působení (FKSP, účetní závěrka, cestovní příkazy, spisová služba apod.)

17 Výčet kurzů, seminářů a dalších vzdělávacích akcí, kterých se pracovníci základní školy ve školním roce 2013/2014 zúčastnili: účel pracovník termín instituce název akce studia Nové metody výuky Navrátilová 3 dvoudenní bloky VARD Kreativní a motivující výuka na školách Kobzová 3 dvoudenní bloky VARD Kreativní a motivující výuka na školách Vlk E-PEDAGOG 49 fyzikálních pokusů Specializovaná Navrátilová PPP a SPC OK Konference metodiků prevence činnost prevence sociálně patologických jevů Navrátilová PPP OK Setkání metodiků prevence Navrátilová PPP OK Setkání metodiků prevence, Specializovaná činnost výchovné poradenství Školení a semináře pro vedoucí pracovníky Hodnocení školy a výsledků vzdělávání Semináře, workshopy nápady, zdroje, inspirace Kobza PPP Olomouc workshop Aktiv výchovných poradců Pluskalová RESK Nový občanský zákoník Pluskalová FAKTA s.r.o. Zákoník práce a jeho novela od v souvislosti s NOZ a další aktuality Pluskalová European Business Lze zvýšit svoji motivaci a jak? Vlk 5 celodenních bloků School NIDV Profesionální průprava zástupce ředitele školy Pluskalová ČŠI Školení NIQES, EPIS (tvorba vlastních testů, výstupy, využití databáze ČŠI) Kobzová OUP Oxford Professional Developement Mlčochová OUP Oxford Professional Developement Pardubická OUP Oxford Professional Developement Pluskalová OUP Oxford Professional Developement Kobzová NIDV Angličtina, seminář Kobzová 21.- Památník Jak vyučovat o holokaustu Navrátilová Terezín Památník Terezín Jak vyučovat o holokaustu

18 Semináře k projektům Vlk NIDV Ochrana člověka za mimořádných událostí Látalová Schola Servis Výtvarné tvoření, keramika, workshop Dobrovolná Schola Servis Výtvarné tvoření, keramika, Pluskalová Dům zahraničních služeb workshop Seminář Comenius Brno Pluskalová DZS Seminář Erasmus Hygiena Gambová KHS Školení - hygiena Poláková KHS Školení - hygiena Martinková KHS Školení pro zaměstnance školních výdejen stravy Ledvinová KHS Školení - hygiena Ledvinová KHS Školení pro zaměstnance školních výdejen stravy Účetní Vedoucí školní jídelny Kovaříková Zdenka Zemánková Kovaříková Resk education, s.r.o. Účetní závěrka Seminář k fondovému hospodaření (FKSP) Kovaříková Anag Změny v účetnictví Olomouc Kovaříková Anag Pokladna - změny Olomouc Kovaříková Econom Press Spisová služba Gambová KHS Seminář pro vedoucí ŠJ Všichni Povinné zaměstnanci Vedoucí zaměstnanci Všichni Srpen 2013 doporučené zaměstnanci samostudium Všichni PP 7 dní v průběhu školního roku 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Srpen 2013 Hanák Školení BOZP a PO Srpen 2013 Hanák Školení BOZP a PO M.Pospíšil, zdr. sestra Neodkladná resuscitace, první pomoc. 8.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Údaje o významných mimoškolních aktivitách Škola se podílela na kulturním a společenském životě v obci. Zajišťovala vystoupení žáků na Obecním úřadě při příležitosti vítání občánků nebo oslavy zlaté svatby, zajišťovala drobné dárky pro seniory, připravovala program při rozsvěcování vánočního stromu apod. Uspořádala řadu větších akcí. První z nich byl školní vánoční jarmark (prodejní akce s vystoupením dětí z MŠ, žáků ZŠ, učitelského pěveckého sboru a dalších hostů) tentokrát spojený s prohlídkou školy

19 a bohatým programem v každé učebně. Další a oblíbenou akcí byl již druhý májový koncert, na kterém vystoupily všechny děti z MŠ a téměř všichni žáci ZŠ. Škola se také podílela na organizaci obecního plesu a byla významným spoluorganizátorem úspěšné sportovní akce regionu Pohár starostů. V rámci mezinárodního projektu vycestovalo 5 našich žáků na mimořádnou mobilitu do Belgie a strávilo 5 dní v partnerské škole. Nejnáročnější akcí školy však byla bezpochyby květnová návštěva zástupců všech partnerských škol, se kterými na projektu Europe on a String spolupracujeme. Naši hosté (učitelé a žáci ze sedmi evropských zemí) měli možnost strávit u nás téměř celý týden, žili v našich rodinách, sledovali výuku na naší škole, cestovali s námi po zajímavých místech v blízkém i vzdálenějším okolí. Do přípravy a realizace této akce byla zapojena nejen celá škola, ale i veřejnost, což je významným faktorem při propojování života školy se životem obce. Týmová práce Daří se nám pracovat jako tým, tedy zaměstnanci ZŠ i MŠ společně. Spolupracujeme při přípravě akcí pro veřejnost (vánoční jarmark, májový koncert, vystoupení na obecní úřad, táborák, návštěva předškoláků ve škole apod.). Výsledkem spolupráce žáků i učitelů je školní logo, které zdobí nejen dresy našich žáků, ale je k vidění i na našich webových stránkách, sešitech pro první ročník a bylo využito na dárkových předmětech pro naše zahraniční i domácí hosty. Spolupráce školy a dalších subjektů Škola spolupracovala s organizacemi, spolky a dalšími subjekty v obci: ZD Olšany u Prostějova, ODZ, SDH Olšany u Prostějova. Ve spolupráci se SRPDŠ a OÚ škola pořádala řadu akcí pro veřejnost (rozsvěcení vánočního stromu, vánoční jarmark, rozloučení s předškoláky apod.). Velmi dobrá byla spolupráce s místním Sokolem, jehož areál mohla škola využívat k organizování sportovních a kulturních akcí. Spolupracujeme s oddílem házené TJ Sokol Centrum Haná z Kostelce na Hané. Žáci 1. stupně trénují miniházenou, účastní se turnajů a postupně se ve sportu zdokonalují. Ve spolupráci budeme určitě pokračovat. V rámci volby povolání od září 2013 spolupracujeme se střední školou ArtEcon naši žáci 8. a 9. ročníku byli v říjnu 2013 na prohlídce školy a v květnu se jako diváci účastnili prestižní mezinárodní akce Zlatá jehla. Využili jsme jejich techniku k výrobě hlaviček Kašpárků, které jsme vezli do Belgie jako dárek při první mobilitě našich žáků. Od vaříme pro ZŠ a MŠ Bystročice, což škole přineslo navýšení úvazků a počtu cizích strávníků. Ve školním roce 2013/2014 jsme registrovali v průměru 47 cizích strávníků z Olšan, Hablova, Bystročic a Žerůvek. V souvislosti se žáky se SVP spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou v Prostějově a Olomouci, speciálními pedagogickými centry a s klinickými psychology, u kterých jsou naše děti a žáci vyšetřováni. Významná je spolupráce se SRPDŠ, které přispívá na akce pro děti a žáky, řadu akcí ve spolupráci se školou organizuje. Partnerství se Školskou radou je dané školským zákonem, ŠR schvaluje základní dokumenty (školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání, výroční zprávu o činnosti školy), vyjadřuje se k ŠVP a zajímá se o výsledky vzdělávání a aktivity školy. S veřejností spolupracuje škola nadstandardně, pořádá řadu akcí pro veřejnost (rozsvěcení vánočního stromu, vánoční jarmark, netradiční zápis do prvního ročníku, májový koncert, pohár starostů, táborák s pasováním předškoláků na školáky apod.) Tradičně škola spolupracuje s SDH Olšany u Prostějova kteří pro nás organizují návštěvy, přehlídky techniky a besedy. Nová je spolupráce s olšanskými loutkáři "Kašpárkovi kamarádi", kteří s námi nacvičili divadelního představení v anglickém jazyce v rámci mezinárodního projektu Mimořádná byla spolupráce s UMÚN (umělci malující ústy a nohama), kterým škola poskytla

20 prostory MŠ k uspořádání výstavy a pozvala je na představení loutkového divadla, ve kterém účinkovali naši žáci v rámci mezinárodní květnové návštěvy. Hlavním partnerem školy je zřizovatel, který školu podporuje a finančně zajišťuje nejen její provoz, ale přispívá i na platy pedagogů. Se zákonnými zástupci našich žáků spolupracujeme formou poskytování konzultačních hodin, mimořádných konzultací, informujeme je o plánovaných akcích a dalších důležitých skutečnostech. Prezentujeme se na našich webových stránkách, v Olšanském zpravodaji, na nástěnce na obci, která je každoročně aktualizována. Řada článků byla zveřejněna v regionálním tisku Týdeník Prostějovska, PV deník a Furtovník (více na našich webových stránkách v Napsali o nás). Akce k prevenci sociálně patologických jevů Poradenská služba školní metodičky prevence byla 1x za 14 dnů (v případě potřeby kdykoliv). Aktivity školy v této oblasti byly zaměřeny zejména na vyplnění volného času žáků nabídkou zájmových útvarů a akcí pořádaných školou. Proběhla např. beseda se zástupci Policie ČR a přednáška s ochutnávkou na téma zdravá výživa. Akce k environmentální výchově Škola má zpracovaný program EVVO, koordinátor řídil práci pedagogického sboru v oblasti ekologie.učitelé začleňovali prvky environmentální výchovy do výuky. Celoročně probíhalo třídění odpadu, sběr vršků z PET lahví a starého papíru (projekt Papír za Papír). Učitelé podporovali žáky v efektivním využívání materiálu, zapojovali žáky do péče o školní i třídní prostředí. Škola byla zapojena do recyklačního programu Recyklohraní. Zájmové útvary (kroužky) Ve školním roce 2013/2014 měli naši žáci možnost využít pestré nabídky zájmových útvarů: Sportovní kroužek pro 1. stupeň Všeuměl pro 1. stupeň Keramika pro 1. a 2. stupeň (začátečnici a pokročilí) Korálkování Mladý novinář Anglická konverzace pro 8. a 9. ročník Míčové hry pro 2. stupeň Mladý myslivec Reedukace 8.2 Účast žáků školy ve vědomostních a dovednostních soutěžích (pořadatel není škola) Název soutěže účastník umístění Soutěž ve zpěvu O Bedřiška Ponížilová 3. místo v okresním kole hanáckyho Kohóta Talentová soutěž v psaní Roman, Pospíšil, Hradil, 7. místo v okresním kole na klávesnici všemi deseti Mazal Talentová soutěž v psaní Samek, Vařeka, Kovařík, 10. místo v okresním kole na klávesnici všemi deseti Šťastný Vlastivědná soutěž Jermářová A., Korytářová, 17. místo v republice Evropa kolem nás I.kat. Kovaříková Vlastivědná soutěž Doleželová, Pospíšilová, 6. místo v republice Evropa kolem nás II.kat. Hanzl Dopravní soutěž mladých Jermářová A., Doleželová, 11. místo v okresním kole cyklistů I. kategorie Kubíček, Rais Dopravní soutěž mladých cyklistů II. kategorie Ondrýsková, Ponížilová F., Šesták, Pospíšil 12. místo v okresním kole

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Podklady za

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní a mateřská škola Jetřichov, okres Náchod adresa školy Jetřichov 126 549 83 Meziměstí 3 právní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby Školní rok: 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Renata Reifová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje Základní škola Všeruby, okres Domažlice, příspěvková

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-345/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Sídlo: Habrecká

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 K o n c e p c e š k o l y n a o b d o b í 2 0 1 0-2 0 1 5 Projednáno na pedagogické radě dne 15. dubna 2010 Schváleno školskou

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více