Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014"

Transkript

1 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace Jablonec nad Nisou Tel./fax: , , IČ: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Zpracoval: Mgr. Jiří Vondráček, ředitel školy Předkládá: Mgr. Jiří Vondráček, ředitel školy Jablonec nad Nisou

2 Obsah 1. Úvod Základní údaje Charakteristika školy Přehled oborů vzdělávání Nabídka volitelných a nepovinných předmětů a zájmových útvarů Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce Výkon státní správy (správní rozhodnutí ředitele školy) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Počty žáků. tříd a oddělení školní družiny (stav k ) Podmínky pro vzdělávání Prospěch žáků a počty zameškaných vyučovacích hodin Další údaje o výsledcích vzdělávání Údaje o přijímacím řízení na střední školy Zpráva koordinátora školního vzdělávacího programu Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Řízení školy, další údaje týkající se záměrů školy Poradenské služby ve školním roce 2013/ Hodnocení plánu prevence za rok 2013/ Prezentace školy na veřejnosti Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z jiných zdrojů (2013/2014) Mimoškolní a volnočasové aktivity školy, výsledky soutěží a olympiád Zpráva o činnosti školní družiny ve školním roce 2013/ Zpráva metodika environmentální výchovy za rok 2013/ Zpráva metodika informačních technologií za školní rok 2013/ Zpráva školního speciálního pedagoga za školní rok 2013/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření školy Zpráva o hospodaření školy za rok Údržba a opravy budov školy Závěrečné hodnocení Přílohy

3 1. Úvod Již tradičně v úvodu zmíním události, které v průběhu školního roku 2013/2014 zahýbaly českým školstvím a naší školou. Nemohu začít jinak, než zprávou o oslavách významného jubilea naší školy - 1. září 1963 se stalo datem, kdy do budovy naší školy s nadějemi, odhodláním a touhou po vědění vstoupili její první žáci - dne 9. listopadu 2013 naše škola oslavila společným setkáním mnoha jejích absolventů své kulaté "padesátiny". Na stránkách bulletinu vydanému k tomuto výročí můžete vedle seznamů všech absolventů naleznout i spoustu krásných přání a pozdravů od různých zajímavých osobností, z nichž mnohé naleznete v příloze výroční zprávy. Podobně, jak jsem učinil na stránkách bulletinu, bych rád učinil i na stránkách své výroční zprávy. Rád bych poděkoval všem, kteří přiložili ruku k dílu a přispěli k důstojnému průběhu oslav - našemu zřizovateli, Městu Jablonec nad Nisou, našim sponzorům, jejichž výčet můžete nalézt v závěru bulletinu, všem učitelům současným i těm bývalým, kteří nám s přípravou oslav pomohli, paním vychovatelkám a mnoha dalším zaměstnancům školy. V neposlední řadě děkuji i spoustě našich žáků, kteří též přiložili ruku k dílu. Ohlas oslav (rozsáhlé výstavy v prostorách školy dokumentující celou historii školy, spousta neuvěřitelných neformálních setkání absolventů a jejich učitelů, společné slavnostní setkání na Střelnici s učiteli, bývalými řediteli, zástupci našeho zřizovatele a významnými osobnostmi,...) byl velice pozitivní. Dovoluji si v závěru výroční zprávy též zveřejnit slova našeho bývalého pana ředitele, Mgr. Rudolfa Soukupa a v příloze též naleznete kopii zprávy o oslavách z Jabloneckého deníku ze dne a zprávy z listopadového vydání Jabloneckého měsíčníku. Osobně bych rád naší škole ze srdce popřál, aby jako doposud nadále významně přispívala k výchově a přípravě mladých atletických nadějí, z nichž některým možná pootevře i dveře do světa velké atletiky. Ze všeho nejvíce bych jí však rád popřál, aby z ní odcházely pouze děti, které na ni budou moc rády vzpomínat nejen proto, že v nich probudila ten správný vztah ke sportování a zdravému pohybu, ale probudila v nich opravdového ducha svobodného myšlení s pocitem odpovědnosti za své konání, předala jim ta nejpotřebnější moudra pro jejich život a přivedla je k prahu toho skutečného poznání, které učiní jejich život šťastným a spokojeným. Od oslav nyní přejděme k již tradičnímu popisu našeho politického dění a významnějších událostí a změn, které se udály v českém školství. Již v předchozí zprávě jsem stručně komentoval politickou krizi v naší republice z úvodu června roku 2013, která vyústila v demisi vlády Petra Nečase s nejistotou dalšího vývoje současné vládní koalice. Čerstvě zvolený prezident, Miloš Zeman se poté rozhodl převzít otěže do svých rukou a v rozporu s přáním všech parlamentních stran jmenoval premiéra úřednické vlády. Stal se jím Jiří Rusnok, jímž sestavená vláda dle předpokladu nezískala důvěru Poslanecké sněmovny a byla nucena podat demisi (po odcházejícím Petru Fialovi, který ve své funkci vydržel v podstatě jeden školní rok, se objevil na tomto postu ministr úřednické vlády, později ministr v demisi, pan Dalibor Štys). Poslanci Parlamentu ČR proto podpořili návrh prezidenta na rozpuštění sněmovny a tento návrh pohodlnou většinou schválili - v souladu s rozhodnutím prezidenta republiky proběhly ve dnech 25. a předčasné volby do Parlamentu ČR. Předčasné volby do Poslanecké sněmovny vyhrála ČSSD se ziskem 20,45 procent hlasů. Hned za ní se umístilo ANO 2011 miliardáře Andreje Babiše, které získalo procent hlasů. Třetí pozici obsadila KSČM s téměř 15 procenty hlasů. Strany bývalé vládní koalice výrazně ztratily - pro TOP 09 hlasovalo necelých 12 procent voličů, pro ODS 7.72 procent. Do Poslanecké sněmovny se dále dostalo hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury se 6.88 procenty a návrat do sněmovních lavic slavila KDU-ČSL, která získala 6.78 procent. Pro české školství to znamenalo opět změnu na postu ministra - novým ministrem školství se stal po jmenování nové vlády v lednu 2014 Marcel Chládek z ČSSD. Jedním z jeho zajímavých počinů je snaha odstranit dopady školského zákona na nekvalifikované pedagogy, kteří by měli 2

4 opustit naše školství v souladu se zákonem k datu a jeho nejtěžším úkolem v souladu s jeho osobním vyjádřením je změna financování regionálního školství. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání doznal opět změn, které jsme byli nuceni implementovat i do našeho školního vzdělávacího programu. Druhý cizí jazyk v základních školách byl definitivně vyjmut z kategorie povinně volitelných předmětů a zařazen mezi povinné vyučovací předměty. Pro naši školu to nebyla významná změna - německý jazyk jsme měli již několik let zařazen mezi povinně volitelnými předměty. Do různých vzdělávacích oborů byla též doplněna aktualizovaná témata finanční gramotnosti, ochrany člověka za mimořádných událostí, obrany státu, dopravní výchovy a sexuální výchovy. Mezi významné počiny školy v uplynulém školním roce vedle již zmíněných oslav opět zařazuji zlatý počin a titul mistryň České republiky našich starších dívek v Poháru rozhlasu ( Plzeň). Tato úžasná dívčí parta přiváží pravidelně z nejdůležitějšího atletického závodu v rámci republiky zlaté medaile již několik let. S lítostí však všem oznamuji, že v podstatě všechny tyto dívky (až na jedinou výjimku) na konci uplynulého školního roku úspěšně ukončily svoji povinnou školní docházku. Věříme však, že nám z našich mladších dívek a chlapců vyrostou atleti, kteří půjdou v jejich šlépějích. V jejich případě se sluší a patří je i vyjmenovat: Kačka Zelinková, Andrea Pfefferová, Míša Barborová, Terka Patočková, Anička Valešová, Kačka Pullmanová a Lada Hallmanová. O postup do finále, kterého se nemohla zúčastnit, se také zasloužila Pavlína Marxová. Většina z nich byla též na návrh ředitele školy souvisejícím s jejich loňským úspěchem oceněna Radou Libereckého kraje na slavnostním setkání v Liberci dne (zde bych neměl zapomenout i na Terku Vokálovou, které se toto ocenění také týkalo, a která vloni absolvovala). Mimochodem toto ocenění obdržel i náš talentovaný plavec, Eda Trunečka, na návrh plaveckého oddílu. Ve zprávě o našich atletických úspěších naleznete i komentář paní Dany Jandové, naší hlavní trenérky, popisující atmosféru posledního finále. Ve stínu úspěchu našich dívek však rád zmíním i účast našich starších chlapců ve finále v Břeclavi. Kluci sice ve finále neuspěli, ale po několika hubených letech se nám v jejich kategorii podařilo postoupit do samotného finále. A proto i naši starší kluci zaslouží velikou pochvalu. V závěru uplynulého školního roku došlo i ke kompletní obnově naší Školské rady. V souladu s pokynem našeho zřizovatele sladit data nástupu a ukončení funkčního období všech členů školské rady a v souladu s právními předpisy byly v květnu vyhlášeny řádné volby dvou zástupců rodičů a dvou pedagogů do šestičlenné školské rady při Základní škole Jablonec nad Nisou, Pasířská 72. Náš zřizovatel jmenoval do naší školské rady paní Mgr. Zdeňku Květovou, vedoucí oddělení školství, kultury a sportu, a pana Ing. Oskara Mužíčka, ředitele Okresní hospodářské komory Jablonec nad Nisou. Jako zástupci rodičů byli zvoleni pan Darek Schejbal a paní Gabriela Štanclová a jako zástupci pedagogů Mgr. Drahomíra Svobodová a Mgr. Radka Chvátalová. Na prvním řádném červnovém zasedání byla zvolena i předsedkyně školské rady - stala se jí paní Radka Chvátalová. Rád bych též poděkoval všem odcházejícím členům školské rady, paní Jolaně Stejskalová, panu Rudolfu Rozmahelovi, Mgr. Milanu Staňkovi, Mgr. Ludmile Veverkové a paní Jitce Kotykové, za jejich práci v jejich uplynulém volebním období. S radostí informuji naše rodiče, že v naší škole, i přes oficiální ukončení projektu Ministerstva školství RAMPS VIP III, bude nadále, opět s podporou MŠMT, pracovat Školní poradenské pracoviště pod odborným vedením paní Mgr. Ivy Cironisové. Bližší informace k práci střediska můžete nalézt především na našich webových stránkách a také v dalších částech výroční zprávy. Již v předchozí výroční zprávě jsem zmínil prázdninovou předpřípravu natáčení televizního pořadu Šikulové". Magickým natáčecím datem se stal čtvrtek a byl to pro vybrané děti velice náročný den. Na Šikuly se můžete stále podívat na webu České televize s datem pod odkazem Šikulové v Pasířské. 3

5 K datu jsme úspěšně uzavřeli projekt Přírodní učebna v ZŠ Pasířská, který byl podpořen Revolvingovým fondem Ministerstva životního prostředí. Závěrečné společné setkání k projektu proběhlo ve středu a máte-li chuť a zájem, můžete se přijít podívat, jak to nyní vypadá v areálu školy a jaké nové prvky jsme v naší školní zahradě vybudovali. Závěrečnou zprávu o projektu též naleznete v přílohách. V uplynulém školním roce jsme pro naše budoucí prvňáčky a jejich rodiče opět připravili projekt Školička. Tento projekt je zacílen na naše budoucí prvňáčky, kteří poprvé zamíří k zápisu a samozřejmě i na všechny děti, kterým byla pro právě probíhající školní rok jejich povinná školní docházka odložena. Formou pravidelných setkání každé pondělí vždy v čase od 15:45 h do h jsme postupně našim budoucím prvňáčkům školu představovali. Zvolili jsme tradičně nejen formu postupné prohlídky a představení všech prostor školy, ale především formu zábavného a hravého přiblížení různých předmětů a zajímavých témat, s kterými se děti budou v průběhu celé školní docházky potkávat. Za zmínku v úvodu též jistě stojí naše účast v projektu Mléko do škol. V souladu s reakcí rodičů na náš dotaz, zda by uvítali prodej dotovaných mléčných výrobků svým dětem, tento projekt bez větších problému přežil svůj první rok a hodláme v něm pokračovat i v dalším školním roce. Nerad bych zapomněl na aktivity nově zřízeného Sdružení rodičů při Základní škole Pasířská (celkem 18 vybraných rodičů - vždy každý rodič jako zástupce jedné třídy). V uplynulém školním roce proběhla za účasti ředitele školy dvě první setkání a byla zajímavá a přínosná. Věnujte zvýšenou pozornost i zprávě o činnosti našeho žákovského parlamentu v přílohách. Působení žákovského parlamentu v naší škole doznalo se výrazně změnilo a vychází především z aktivního přístupu samotných dětí. Opět se nám podařilo realizovat všechny tradiční akce, které jsou již nedílnou součástí našeho školního života v průběhu posledních pěti let všechny z nich jsou podrobně komentovány v dalších částech výroční zprávy. V následujících částech zprávy též najdete mnoho zajímavých informací a komentářů všeho důležitého a zajímavého, co se v naší škole událo. Přeji vám, kteří projevíte snahu se s touto zprávou podrobně seznámit, abyste s jejím obsahem byli spokojeni. 2. Základní údaje 2.1. Charakteristika školy Název a sídlo školy Název školy: Sídlo: Právní forma: IČO: IZO školy: Identifikátor zařízení: Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace Pasířská ul. 72, Jablonec nad Nisou příspěvková organizace Druh školy: základní škola Datum zařazení do sítě: Základní škola sdružuje: 4

6 Název součásti IZO Kapacita 1. Základní škola žáků 2. Školní družina žáků 3. Školní jídelna jídel Zřizovatel školy Název: Město Jablonec nad Nisou Sídlo: Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou IČO: Údaje o vedení školy Ředitel školy: Zástupce ředitele školy: Výchovná poradkyně: Metodik prevence: Koordinátor ŠVP 1.st.: Koordinátor ŠVP 2.st.: Koordinátor EV: Mgr. Jiří Vondráček Mgr. Ladislav Chmelík Mgr. Miroslava Machová Mgr. Alena Vojtěchová Mgr. Marta Ciprová Mgr. Jitka Krotilová Mgr. Bohumila Matějčková Kontaktní údaje: Adresa webových stránek: Tel. + Ředitelství Sekretariát , Sborovna 1. a 2.st (adresy učitelů na web. stránkách) Školní jídelna (záznamník) Školní družina Fax(sekretariát): Údaje o školské radě Počet členů: 6 Předseda: Mgr. Radka Chvátalová Kompletní přeměnu naší školské rady podrobně komentuji v samotném úvodu. Školská rada se v uplynulém školním roce pravidelně scházela ke svým jednáním a z každého jednání je pořizován zápis, jehož aktuální verze je zveřejňována na webových stránkách školy. 5

7 Občanská sdružení: Občanské sdružení Pasířská Sdružení rodičů a přátel školy Školní sportovní klub Školní atletický klub 2.2. Přehled oborů vzdělávání C/01 Základní škola (RVP ZV) Školní vzdělávací program (již ve všech ročnících) 2.3. Nabídka volitelných a nepovinných předmětů a zájmových útvarů V úvodu této části opět připomínám roli Občanského sdružení Pasířská v této oblasti - nadále v souladu se stanovami plní svoji základní funkci, kterou je především zastřešování nabídky a fungování zájmových útvarů v naší škole. Opět nám v tomto školním roce přineslo zajímavou finanční podporu mimoškolní činnosti našich dětí i finanční podporu akcí, které jsme pořádali pro děti i rodiče. Dne proběhla v prostorách základní školy již 6. výroční schůze Občanského sdružení Pasířská. Všichni přítomní si v průběhu schůze vyslechli Výroční zprávu o činnosti občanského sdružení za období březen 2013 až březen 2014, Zprávu o hospodaření a Revizní zprávu o hospodaření za rok 2014 a Návrh rozpočtu OS pro kalendářní rok Všechny uvedené dokumenty byly jednomyslně všemi přítomnými přijaty a odsouhlaseny. V souvislosti s cílenou podporou zájmových aktivit připomenu v této souvislosti opět významně rozšířenou nabídku zájmových útvarů pro naše děti. V uplynulém školním roce naše děti navštěvovaly kroužky, jejichž seznam naleznete v níže uvedené tabulce. V této části zprávy bych velice rád vyjádřil upřímné poděkování panu Royi Finnimoremu, tatínkovi dvou našich žáčků, který jako rodilý mluvčí vedl v naší škole po celý školní rok kvalitní a rodiči velmi ceněné kurzy konverzace v anglickém jazyce. Téměř neuvěřitelné však je, že veškeré poplatky za tyto kurzy byly předány panem Finnimorem naší škole ve formě peněžního daru a pro další činnost občanského sdružení se jedná o velice významnou finanční podporu. V této části také upozorňuji, že v přílohách naleznete zprávu paní Mgr. Palatové o činnosti včelařského kroužku se zajímavou fotodokumentací. VOLITELNÉ SEMINÁŘE 2014/2015 TŘÍDA PŘEDMĚT VYUČUJÍCÍ 6.A 6.B 7.A 7.B sportovní příprava sportovní příprava angl jazyk - konverzace sportovní příprava sportovní příprava výpočetní technika Hamáčková Krupa, Správková, Chvátalová Hamáčková Správková, Hoskovcová, Matějčková 6

8 8.A 8.B 9.A 9.B sportovní příprava sportovní příprava výpočetní technika sportovní příprava český jazyk seminář výpočetní technika Krupa Hamáčková, Hoskovcová, Matějčková Krupa Krotilová, Matějčková Zájmové útvary 2014/2015 VEDOUCÍ KROUŽEK ROČNÍK Drábek Vladimír Palatová Vendula Veličková Hana Veličková Hana Stadtherrová Věra Tomášová Ivana Tomášová Ivana Klenerová Naďa Klenerová Naďa Matějčková Bohumila Hoskovcová Marie Hoskovcová Marie Hoskovcová Marie Hoskovcová Marie Ciprová Marta Míčové hry Včelařský Anglický jazyk Aerobic, zumba Sportovní Keramika Zpívánky Keramika Tvořivá dílna Počítače Počítače Počítače Počítače Počítače 1.A,B 2.A,B 3.A,.B 4.A,B Flétna Radek Holata Badminton let Iva Lišková Věda nás baví let 7

9 2.4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Data v uvedených tabulkách, které popisují různé atributy týkající se složení pedagogického sboru, jsou obrazem stavu k datům uvedeným nad jednotlivými tabulkami. S uspokojením konstatuji, že pedagogický sbor v nezměněné sestavě pokračuje do nového školního roku. Nikdo z našich učitelů nás neopustil a nikdo nový ani nepřišel. Změna nastala pouze ve školní družině, kde odcházející Barboru Formanovou nahradila paní Kateřina Hlavatá, mimochodem dokončující své magisterské studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ může nám tedy pomoci s případným zastupováním na 1. stupni. 8

10 Přehled pracovníků školy k datu (úvod školního roku) Pracovník Kvalifikace a odbornost Délka praxe Úvazek I. Pedagogičtí pracovníci učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 25 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 34 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 28 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 25 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 22 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 6 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 33 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 27 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 10 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 31 let 1,00 učitel 2.st. kvalifikovaný - M,Ch 29 let 1,00 Učitelka 2.st. Kvalifikovaná Aj,Tv 10 let 1,00 učitelka 2.st. kvalifikovaná - Rj,Tv 36 let 0,77 učitelka 2.st. kvalifikovaná - M,Ch 26 let 1,00 učitel 2.st. kvalifikovaný - Př,Tv 19 let 1,00 učitelka 2.st. kvalifikovaná - Rj,D 11 let 1,00 učitel 2.st. nekvalifikovaný Ov,Tv 5 let 1,00 učitel 2.st. kvalifikovaná - Čj,Nj 6 let 1,00 učitelka 2.st. kvalifikovaná Tv 31 let 0,82 učitelka 2.st. kvalifikovaná Aj,Fj 9 let 0,82 učitel 2.st. kvalifikovaný - Čj,Hv,Aj 33 let 1,00 učitelka 2.st. kvalifikovaná - Čj,D 30 let 1,00 učitelka 2.st. kvalifikovaná - M,F 18 let 1,00 učitel 2.st. kvalifikovaný - M,F,Tv,Aj 33 let 1,00 učitel 2.st. kvalifikovaná Př,Z 2 roky 1,00 Učitel 2.st. kvalifikovaný D,Nj 2 roky 0,364 vychovatelka ŠD kvalifikovaná 0 roků 0,50 vychovatelka ŠD kvalifikovaná 21 let 0,80 vychovatelka ŠD kvalifikovaná 24 let 1,00 vychovatelka ŠD kvalifikovaná 21 let 1,00 sekretářka školy 1,00 školník 1,00 uklízečka 0,60 uklízečka 0,40 uklízečka 0,30 uklízečka 0,50 uklízečka 0,80 uklízečka 0,90 uklízečka 0,40 uklízečka 0,50 vedoucí školní jídelny 0,80 kuchařka 1,00 kuchařka 1,00 kuchařka 1,00 kuchařka 1,00 kuchařka 0,375 9

11 Věková skladba pedagogického sboru v přepočtených úvazcích k datu let důchod. < 30 let let důchod. let věk věk Základní škola Školní družina Pedag. sbor celkem celkem 1,86 6,95 7,00 11,62 0,77 28,2 z toho ženy 1,50 6,05 6,00 8,62 0,77 22,94 celkem 0,50 0,00 1,00 1,80 0,00 3,30 z toho ženy 0,50 0,00 1,00 1,80 0,00 3,30 celkem 1,36 6,95 6,00 9,82 0,77 24,9 z toho ženy 1,00 6,05 5,00 6,82 0,77 19,64 Způsobilost pedagogických pracovníků v přepočtených úvazcích k datu (pouze učitelé bez školní družiny) odborná i pedagogická způsobilost pouze odborná způsobilost pouze pedagogická způsobilost bez způsobilosti celkem 21,41 0,00 2,27 1,00 24,68 Zde opět upozorňuji na skutečnost, že naší prioritou je nadále zvyšovat podíl odborně i pedagogicky způsobilých učitelů v naší škole (změna zákona o pedagogických pracovnících tento problém výrazně zjednodušila a zvýšit aprobovanost se nám opět pro tento školní rok podařilo), k čemuž směřuje i plán v personální oblasti školy (učitelé druhého stupně by měli učit děti především v předmětech, které vystudovali na pedagogické fakultě). Specializované činnosti: výchovný poradce koordinátor informačních a komunikačních technologií koordinátor školního vzdělávacího programu školní metodik prevence koordinátor environmentální výchovy Paní učitelka Miroslava Machová úspěšně ukončila studia výchovného poradenství k datu (v souladu s vyhl. 317/2005 Sb.). Paní učitelka Marie Hoskovcová úspěšně dokončila studia k datu (v souladu s vyhl. 317/2005 Sb.) Obě koordinátorky ŠVP- pro 1.st. Marta Ciprová a pro 2.st. Jitka Krotilová jsou ke studiu přihlášeny, avšak stále čekáme, zda bude pro dostatečný počet uchazečů otevřeno. Paní učitelka Alena Vojtěchová úspěšně ukončila svá studia k datu (v souladu s vyhl. 317/2005). Paní Bohumila Harvanová (dosud bez potřebného studia dle vyhl. 317/2005) - o studium má zájem, nebylo však doposud nikde otevřeno. 10

12 2.5. Údaje o zápisu dětí do 1. ročníku Dne proběhl v naší škole tradiční zápis dětí do 1. ročníku. Od jedné hodiny odpolední do šesti hodin procházeli školou rodiče se svými potomky a společně prožívali statečný boj svých dětí na jednotlivých stanovištích. Celý zápis opět probíhal tradičně formou soutěže. Učitelé připravili pro děti stanoviště s úkoly, za které budoucí prvňáčci získávali razítka na své zápisové listy. Nejednalo se však o pouhé hraní. Zkušené učitelky pečlivě vymýšlely zadání tak, aby otestovaly nejrůznějšími způsoby připravenost dětí na školní docházku. Děti se představovaly, kreslily, vybarvovaly, stříhaly, říkaly básničky, zpívaly, poznávaly geometrické tvary a číslice. Poté, co prošly zdárně všemi stanovišti a získaly všechna potřebná razítka, si mohly v závěru svého putování vybrat z velkého množství dárků, které pro ně vyrobily naše školní děti a dostaly též malou sladkou odměnu. Věříme, že se všem dětem i jejich rodičům zápis líbil a spokojeně odcházeli ze školy a těší se na své první opravdové zážitky v základní škole. Statistika zápisu ( ) Počet zapsaných dětí 72 Z toho počet odkladů 16 Počet dětí, které do 1. třídy nastoupily 55 Počet otevřených 1. tříd 2 Ze statistiky zápisu vyplývá, že k zápisu přišlo mnohem více dětí než v roce předcházejícím (z toho 15 dětí se dostavilo k zápisu z jiných obvodů). Výrazně více se jich také v našem obvodu pro tento rok školní docházky narodilo. Největším problémem je opět velmi vysoký počet odkladů. Tato statistika se však v průběhu dalších měsíců před i po datu ještě změnila (1 dítě se navíc odstěhovalo). K datu jsme měli ve dvou prvních třídách celkem 55 dětí ( ). Přivítat naše prvňáčky nám přišla pomoci i náměstkyně primátora, paní Soňa Paukrtová 11

13 Tradičně přikládám dvě krásné fotografie našich prvňáčků, kteří slavnostně dne vstoupili do naší školy. Třída 1.A - školní rok 2014/2015, třídní učitelka Mgr. Hana Jakoubová Třída 1.B - školní rok 2014/2015, třídní učitelka Mgr. Miloslava Doležalová 12

14 2.6. Výkon státní správy (správní rozhodnutí ředitele školy) statistika od do ) Rozhodnutí: o přijetí do 1. ročníku 59 o nepřijetí do 1. ročníku 0 o přijetí do vyššího ročníku 1 o nepřijetí do vyššího ročníku 0 o povolení individuálního vzdělávání žáka 0 o zrušení individuálního vzdělávání žáka 0 o přestupu žáka ZŠ do jiné ZŠ 19 o odkladu školní docházky 15 o dodatečném odkladu školní docházky 0 o povolení individuálního vzdělávacího plánu 15 o opakování ročníku 0 jiné důvody 0 celkem Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 3.1. Počty žáků. tříd a oddělení školní družiny (stav k ) Součást Počet tříd, odd. počet žáků, dětí základní škola školní družina školní jídelna 320 žáků + 35 dospělých + 20 dětí MŠ V předchozích čtyřech letech se počty v souladu se statistickými výkazy o základní škole zvyšovaly z původních 359 dětí k datu , přes 364 dětí k datu , 382 dětí k datu , 395 dětí k datu až ke 416 dětem k datu V průběhu školního roku počet dětí poklesl na 410 (důvodem bylo především přestěhování několika dětí a v závěru roku nás opustily velmi početné deváté ročníky) a s tímto počtem dětí jsme též zahájili školní rok 2014/ Podmínky pro vzdělávání Podmínky pro vzdělávání našich dětí jsou velice podrobně popsány nejen na našich webových stránkách, ale jsou též povinnou součástí úvodu našeho školního vzdělávacího programu. Podmínky na naší škole se v posledních pěti letech výrazně zlepšily po dokončení rekonstrukce školy (výměna oken, zateplení, izolace proti zemní vlhkosti), vybudování víceúčelového sportovního hřiště s umělým povrchem, rekonstrukci sociálního zázemí velké tělocvičny a po nedávném dokončení rekonstrukce sociálních zařízení ve třetím patře hlavní budovy školy. Základní škola se skládá z několika vzájemně propojených pavilónů. Ve škole je celkem 32 učeben. Všech 18 tříd má svoji kmenovou učebnu (3 z nich mají k dispozici interaktivní tabuli a 4 další tabuli s dataprojektorem (všechny s připojením na Internet). Zbývající učebny jsou využívány jako odborné učebny fyziky, chemie (učebna s interaktivní tabulí), přírodopisu, rodinné výchovy (před dvěma lety kompletně zrekonstruována), 2 učebny cizích jazyků s interaktivními tabulemi, učebna hudební výchovy, školní dílny, dvě učebny pro výuku 13

15 informatiky, multimediální učebna s interaktivní tabulí a dataprojektorem, keramická dílna s vypalovací pecí, učebna pro výtvarný kroužek apod. Škola má jednu velkou tělocvičnu a dvě malé tělocvičny. Učitelé ve škole pro svoji potřebu využívají 14 kabinetů. Ve velkoryse pojatých venkovních prostorách školy se nachází školní hřiště s atletickou dráhou z polytanu, travnaté hřiště, víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem, oplocené asfaltové hřiště, volejbalový kurt a rozsáhlé travnaté plochy s osázenými okrasnými keři a stromy. Součástí školy je školní kuchyně s jídelnou plně odpovídající stávajícím přísným hygienickým předpisům, podobně jako moderní šatny pro sportovce se sociálním zázemím v blízkosti školních hřišť. V prvním patře budovy, ve které se nachází školní jídelna, jsou umístěny též prostorově nadstandardní a dobře vybavené prostory školní družiny. V souvislosti se zlepšením podmínek života ve škole stále zůstává prioritou pro rok příští a léta další rekonstrukce sociálních zařízení (pokračování v hlavní budově školy, kde jsou v nejhorším stavu). Upřímně věříme, že po dohodě se zřizovatelem naší školy, statutárním městem Jablonec nad Nisou, bude tento problém zařazen mezi priority v údržbě škol v roce V této části výroční zprávy zmíním i dotazníkové šetření Mapa školy 2013/14, které bylo na popud našeho zřizovatele realizováno na třech vybraných velkých základních školách v Jablonci nad Nisou (ZŠ Pasířská, ZŠ Pivovarská, ZŠ 5. května). Toto dotazníkové šetření je průkaznou alternativou sebeevaluace školy, která je určena především samotné škole, jejímu vedení a všem učitelům. Hodnotí školu na podkladě dotazníkového šetření v následujících oblastech: a) Kvalita výuky b) Chování a výchova c) Atmosféra školního prostředí d) Vnější vztahy e) Materiální podmínky Dotazníky v tištěné podobě vyplňovali samotní učitelé, všichni žáci a jejich rodiče. Ředitel školy vyplnil krátký dotazník on line. Nedílnou součástí zprávy je i SWOT analýza, která poskytuje přehled silných a slabých stránek školy a existujících příležitostí a ohrožení. SWOT analýza nám ukazuje, kde jsme nyní. Budeme o ní dále diskutovat a diskutovat o tom, kde bychom chtěli být, t.zn. porovnat stávající stav a cíle školy (kam směřujeme) a případně upřesnit naše plány a cíle (čeho chceme dosáhnout). Výsledky nás mohou inspirovat k případné diskusi a reflexi. 3.3 Prospěch žáků a počty zameškaných vyučovacích hodin Počet zameškaných vyučovacích hodin školní rok 2012/2013 školní rok 2013/2014 omluvené neomluvené omluvené neomluvené celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 1 žáka , , , ,73 V porovnání se školním rokem 2012/2013 došlo k mírnému nárůstu v počtu omluvené absence a k významnějšímu nárůstu počtu neomluvených hodin. Tento nárůst však v podstatě způsobili dva žáci s výrazně problémovou docházkou do školy. 14

16 Výchovná opatření 1. pololetí 2. pololetí pochvala napomenutí důtka třídního učitele důtka ředitele školy sníž. známka z chování - 2.st sníž. známka z chování - 3.st. 0 0 Zde je statisticky významný nárůst těch méně populárních výchovných opatření ve druhém pololetí školního roku (významně se na tomto nárůstu podílela jedna problematičtější třída). Ze statistiky prospěchu vybírám některé zajímavé charakteristiky: ročník počet žáků prospěl prospěl neprospěl s vyzn. 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/ stupeň stupeň Klasifikace - statistika podle tříd za celou školu za 2. pololetí školního roku 2013/2014: Průměry v některých předmětech dle tříd ZŠ Třída ČJ AJ NJ M F D 1.A B A B A B A B A

17 5.B A B A B A B A B Další údaje o výsledcích vzdělávání V této části zprávy by se mohly objevit mnohé údaje z výše uvedených tabulek. Předkládám zde též komentář z testování vybraných žáků 8. ročníku (společnost SCIO) - Modul A - zjišťování stavu vědomostí na konci 8. třídy z matematiky, českého jazyka a obecných studijních dovedností. Devatenáct dobrovolníků z obou tříd se rozhodlo pro toto testování a testy se také sami zaplatili. Hlavním záměrem testování bylo mimo jiné pomoci škole připravit žáky na přijímací zkoušky a usnadnit jim rozhodování o výběru střední školy a výstupy z testování jsou koncipovány tak, aby posloužily zejména samotným žákům, respektive jejich rodičům. Hlavním výstupem modulu A je výsledková brožura pro každého žáka obsahující detailní výsledky ze všech tří testů a doporučení k další přípravě. Pro testování jsme zvolili formu vyplnění záznamových archů ve všech třech oblastech testování, které byly odeslány společnosti SCIO a od ní jsme obdrželi zmíněné výsledky. Naši osmáci nedopadli ve srovnání s ostatními zúčastněnými školami špatně. Mírně hůře na tom byli v obecných studijních dovednostech, v podstatě stejně v matematice a významně lépe v českém jazyce. Toto srovnání vychází z hodnoty průměrného percentilu za daný předmět, který vyjadřuje pořadí žáka či školy v testu. Percentil lze též interpretovat jako procento těch, které žák předstihl (viz přiložená tabulka): Průměr všech percentilů OSP Český jazyk Matematika Naši žáci z 8.tříd 49,6 43,4 56,8 48,6 Průměr 8. tříd v ČR 49,3 49,9 49,2 49,2 Další údaje o výsledcích vzdělávání též významně dokumentuje část výroční zprávy týkající se účasti našich dětí ve všech vypsaných olympiádách a mnoha dalších soutěžích, ať už sportovních, výtvarných, recitačních, hudebních a mnoha jiných. Na tomto místě je nutné zmínit i zajímavé projekty související s jednotlivými průřezovými tématy v našem školním vzdělávacím programu, které naši učitelé připravili pro naše žáky a které se staly již nedílnou součástí školního vzdělávacího programu. Jiné projekty jsou zmíněny v části 5.6. (Mimoškolní a volnočasové aktivity), ve zprávě metodika environmentální výchovy a ve zprávě školní družiny. 16

18 Hodnocení činnosti sportovních tříd za školní rok 2013/2014 Sportovní třídy fungují na škole statutárně od září 1999, kdy byly tyto třídy zařazeny oficiálně do programu MŠMT. Při škole pracuje školní atletický klub, kde pracuje profesionálně jedna trenérka, která je placena Českým atletickým svazem a 5 trenérů, učitelů (p.uč. Hamáčková, zástupce ředitele školy, p. Ladislav Chmelík, p.uč. Jan Krupa a p. uč. Lenka Štěpánová). Školní atletický klub pečuje též o přípravné atletické třídy. Stále se snažíme o zapojení co největšího počtu žáků do závodní atletické činnosti. Žáci tříd se pravidelně zúčastňují atletických závodů pořádaných ČAS, LKAS, AŠSK ad. V některých disciplínách děti vynikají a získávají na Mistrovství České republiky medaile, a tím se nominují do reprezentace ČR. Cílem sportovních tříd je však především všestranný rozvoj dětí, a tudíž se zúčastňují i dalších sportovních aktivit jako je plavání, florbal, basketbal, běh na lyžích, volejbal apod. Naši atleti se zúčastnili dvou náročných týdenních soustředění zimního na běžkách v osadě Jizerka a letního v rekreačním areálu v Doksech u České Lípy. Za jeho kvalitní přípravu a organizaci si všichni učitelé tělesné výchovy a organizátoři soustředění zaslouží poděkování. Zimní soustředění na Jizerce 17

19 Letní soustředění v Doksech Již pátým rokem v naší škole připravujeme talentované děti v našich atletických přípravkách na 1. stupni ZŠ. Pracujeme s dětmi od 1. do 5. třídy (dvě skupiny roč. a 4. 5.roč.). Hlavním cílem je podchytit co nejvíce dětí, aby si navykly na správný styl života podpořený pohybovou aktivitou. Zapojují se i do závodní činnosti v rámci kraje. Sportovní výsledky žáků sportovních tříd ve školním roce 2013/2014 Krajské přebory dorostu a staršího žactva Nejlepší závodnicí LIAZu i 5.ZŠ byla Míša Barborová 4 tituly. Zlato: Michalela Barborová 150m 19,89 OR nominace na MČR 300m 43,14 OR nominace na MČR Dálka 502cm nominace na MČR 4x150m Pavel Strnádek 150m 19,30 OR těsně za nominací MČR 4x150m Pavel Schindler 4x150m Lada Hallmanová 4x150m Stříbro: Pavel Schindler 60m př 9,82 OR Lada Hallmanová 300m 44,42 OR nominace na MČR 60m 8,62 OR Bronz: Pulmannová Kateřina dálka 459 cm Kubalová Daniela koule 8,58 Vacek, Kučerová, Lipavský, Kubalová 4x150m 4. místo: Hana Koucká 300m 45,93 nominace do štafety MČR Andrea Pfefferová dálka 452cm Pavel Strnádek 60m 8,03s Dorost: Zlato: Kateřina Zelinková výška 158cm Bronz: Kateřina Zelinková dálka 462cm MČR ve vícebojích a v chůzi Praha Bronz: Šárka Friedrichová 3km chůze 17:05,83 4.místo: Jakub Lipavský 3 km chůze 18:43,53 OR 7.místo: Jan Šoufek 3km chůze 21:15,54 Krajské přebory mladšího žactva Jablonec nad Nisou Nejlepší závodnicí byla Anežka Terezka Voštová s dvěma tituly a jedním bronzem. 18

20 Zlato: Voštová Anežka Tereza 300m 46,53 OR Bura Jan dálka 487cm Svoboda Václav 60m př 10,90 OR Stříbro: Svoboda Václav dálka 455cm Nykrín Michael 300m 49,48 Bronz: Bura Jan 60m 8,42 OR Voštová Anežka Tereza 60m př 10,53 OR 4. místo: Nykrín Michael 60m 8,68 OR MČR staršího žactva Jablonec nad Nisou Bronz: Barborová Michaela 300m 42,84 OR 4.místo: Barborová Michaela dálka 521 cm Barborová, Koucká, Hallmanová, Kamlerová 4x300 2:58,17 6.místo: Hallmanová Lada 300m 44,35 OR Źákovská liga škol 2.kolo Jablonec nad Nisou Výsledky jsou součtem za 1. a 2.kolo Mladší žákyně - 2. místo Mladší žáci- 3. místo Starší žákyně - 1. místo Starší žáci - 3. místo KPJ v přespolním běhu Štěpánka Mladá Boleslav 6.místo Voštová Anežka mladší žákyně 9.místo Marxová Pavlína starší žákyně 14.místo Hetsyanyn Míša starší žák 17.místo Svoboda Václav mladší žák 18.místo Koucká Hana starší žákyně 20.místo Hallmanová Lada- starší žákyně Okresní kolo ve čtyřboji 6.-9.třída Jablonec nad Nisou 1.místo mladší žákyně b Kubalová, Voštová, Kučerová, Hornová, Friedrichová 2.místo mladší žáci b Bura, Schindler, Svoboda, Sobota, Škůrek 1.místo starší žákyně b Hallmanová, Pulmannová,Pfefferová, Pečenková, Marxová 1.místo starší žáci b Sobota, Vejdělek, Janota, Chutic, Strnádek Pohár rozhlasu třída - okresní kolo Jablonec nad Nisou 1.místo starší žákyně b 1.místo starší žáci b Krajský přebor jednotlivců ve vícebojích Česká Lípa 3.místo : Hallmanová Lada starší žákyně 7 boj 3152 b 2.místo :Bura Jan - mladší žáci 5 ti boj 19

Plán pro školní rok 2014/2015

Plán pro školní rok 2014/2015 Plán pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1) Základní teze ročního plánu ve vybraných oblastech. 2) Organizace školní roku 2014/2015. 3) Funkce, dlouhodobé úkoly. 4) Porady, třídní schůzky, konzultační dny,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Plán pro školní rok 2012/2013

Plán pro školní rok 2012/2013 Plán pro školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní teze ročního plánu ve vybraných oblastech. 2. Organizace školní roku 2012/2013. 3. Funkce, dlouhodobé úkoly. 4. Porady, třídní schůzky, konzultační dny,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace 466 01 Jablonec nad Nisou Tel./fax: 484 846 334, 731 449 104, e-mail:sekretariat@zspasirskajbc.cz, IČ: 72 74 29 50 Výroční

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z á k l a d n í š k o l a v B o r u, o k r e s T a c h o v VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 V Boru 22.9.2008 Zpracoval : Jaroslav Linek Jana Petriková /hospodaření/ 2. Základní údaje o škole

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace Telefon: 483 369 222, fax: 483 369 250, e-mail: kolar@zssumava.cz, PSČ 466 02, www.zssumava.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z á k l a d n í š k o l a v B o r u, o k r e s T a c h o v VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Boru 3.10.2011 Zpracoval : Jaroslav Linek Jana Petriková /hospodaření/ 1. OBSAH : Základní údaje

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více