Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014"

Transkript

1 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace Jablonec nad Nisou Tel./fax: , , IČ: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Zpracoval: Mgr. Jiří Vondráček, ředitel školy Předkládá: Mgr. Jiří Vondráček, ředitel školy Jablonec nad Nisou

2 Obsah 1. Úvod Základní údaje Charakteristika školy Přehled oborů vzdělávání Nabídka volitelných a nepovinných předmětů a zájmových útvarů Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce Výkon státní správy (správní rozhodnutí ředitele školy) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Počty žáků. tříd a oddělení školní družiny (stav k ) Podmínky pro vzdělávání Prospěch žáků a počty zameškaných vyučovacích hodin Další údaje o výsledcích vzdělávání Údaje o přijímacím řízení na střední školy Zpráva koordinátora školního vzdělávacího programu Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Řízení školy, další údaje týkající se záměrů školy Poradenské služby ve školním roce 2013/ Hodnocení plánu prevence za rok 2013/ Prezentace školy na veřejnosti Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z jiných zdrojů (2013/2014) Mimoškolní a volnočasové aktivity školy, výsledky soutěží a olympiád Zpráva o činnosti školní družiny ve školním roce 2013/ Zpráva metodika environmentální výchovy za rok 2013/ Zpráva metodika informačních technologií za školní rok 2013/ Zpráva školního speciálního pedagoga za školní rok 2013/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření školy Zpráva o hospodaření školy za rok Údržba a opravy budov školy Závěrečné hodnocení Přílohy

3 1. Úvod Již tradičně v úvodu zmíním události, které v průběhu školního roku 2013/2014 zahýbaly českým školstvím a naší školou. Nemohu začít jinak, než zprávou o oslavách významného jubilea naší školy - 1. září 1963 se stalo datem, kdy do budovy naší školy s nadějemi, odhodláním a touhou po vědění vstoupili její první žáci - dne 9. listopadu 2013 naše škola oslavila společným setkáním mnoha jejích absolventů své kulaté "padesátiny". Na stránkách bulletinu vydanému k tomuto výročí můžete vedle seznamů všech absolventů naleznout i spoustu krásných přání a pozdravů od různých zajímavých osobností, z nichž mnohé naleznete v příloze výroční zprávy. Podobně, jak jsem učinil na stránkách bulletinu, bych rád učinil i na stránkách své výroční zprávy. Rád bych poděkoval všem, kteří přiložili ruku k dílu a přispěli k důstojnému průběhu oslav - našemu zřizovateli, Městu Jablonec nad Nisou, našim sponzorům, jejichž výčet můžete nalézt v závěru bulletinu, všem učitelům současným i těm bývalým, kteří nám s přípravou oslav pomohli, paním vychovatelkám a mnoha dalším zaměstnancům školy. V neposlední řadě děkuji i spoustě našich žáků, kteří též přiložili ruku k dílu. Ohlas oslav (rozsáhlé výstavy v prostorách školy dokumentující celou historii školy, spousta neuvěřitelných neformálních setkání absolventů a jejich učitelů, společné slavnostní setkání na Střelnici s učiteli, bývalými řediteli, zástupci našeho zřizovatele a významnými osobnostmi,...) byl velice pozitivní. Dovoluji si v závěru výroční zprávy též zveřejnit slova našeho bývalého pana ředitele, Mgr. Rudolfa Soukupa a v příloze též naleznete kopii zprávy o oslavách z Jabloneckého deníku ze dne a zprávy z listopadového vydání Jabloneckého měsíčníku. Osobně bych rád naší škole ze srdce popřál, aby jako doposud nadále významně přispívala k výchově a přípravě mladých atletických nadějí, z nichž některým možná pootevře i dveře do světa velké atletiky. Ze všeho nejvíce bych jí však rád popřál, aby z ní odcházely pouze děti, které na ni budou moc rády vzpomínat nejen proto, že v nich probudila ten správný vztah ke sportování a zdravému pohybu, ale probudila v nich opravdového ducha svobodného myšlení s pocitem odpovědnosti za své konání, předala jim ta nejpotřebnější moudra pro jejich život a přivedla je k prahu toho skutečného poznání, které učiní jejich život šťastným a spokojeným. Od oslav nyní přejděme k již tradičnímu popisu našeho politického dění a významnějších událostí a změn, které se udály v českém školství. Již v předchozí zprávě jsem stručně komentoval politickou krizi v naší republice z úvodu června roku 2013, která vyústila v demisi vlády Petra Nečase s nejistotou dalšího vývoje současné vládní koalice. Čerstvě zvolený prezident, Miloš Zeman se poté rozhodl převzít otěže do svých rukou a v rozporu s přáním všech parlamentních stran jmenoval premiéra úřednické vlády. Stal se jím Jiří Rusnok, jímž sestavená vláda dle předpokladu nezískala důvěru Poslanecké sněmovny a byla nucena podat demisi (po odcházejícím Petru Fialovi, který ve své funkci vydržel v podstatě jeden školní rok, se objevil na tomto postu ministr úřednické vlády, později ministr v demisi, pan Dalibor Štys). Poslanci Parlamentu ČR proto podpořili návrh prezidenta na rozpuštění sněmovny a tento návrh pohodlnou většinou schválili - v souladu s rozhodnutím prezidenta republiky proběhly ve dnech 25. a předčasné volby do Parlamentu ČR. Předčasné volby do Poslanecké sněmovny vyhrála ČSSD se ziskem 20,45 procent hlasů. Hned za ní se umístilo ANO 2011 miliardáře Andreje Babiše, které získalo procent hlasů. Třetí pozici obsadila KSČM s téměř 15 procenty hlasů. Strany bývalé vládní koalice výrazně ztratily - pro TOP 09 hlasovalo necelých 12 procent voličů, pro ODS 7.72 procent. Do Poslanecké sněmovny se dále dostalo hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury se 6.88 procenty a návrat do sněmovních lavic slavila KDU-ČSL, která získala 6.78 procent. Pro české školství to znamenalo opět změnu na postu ministra - novým ministrem školství se stal po jmenování nové vlády v lednu 2014 Marcel Chládek z ČSSD. Jedním z jeho zajímavých počinů je snaha odstranit dopady školského zákona na nekvalifikované pedagogy, kteří by měli 2

4 opustit naše školství v souladu se zákonem k datu a jeho nejtěžším úkolem v souladu s jeho osobním vyjádřením je změna financování regionálního školství. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání doznal opět změn, které jsme byli nuceni implementovat i do našeho školního vzdělávacího programu. Druhý cizí jazyk v základních školách byl definitivně vyjmut z kategorie povinně volitelných předmětů a zařazen mezi povinné vyučovací předměty. Pro naši školu to nebyla významná změna - německý jazyk jsme měli již několik let zařazen mezi povinně volitelnými předměty. Do různých vzdělávacích oborů byla též doplněna aktualizovaná témata finanční gramotnosti, ochrany člověka za mimořádných událostí, obrany státu, dopravní výchovy a sexuální výchovy. Mezi významné počiny školy v uplynulém školním roce vedle již zmíněných oslav opět zařazuji zlatý počin a titul mistryň České republiky našich starších dívek v Poháru rozhlasu ( Plzeň). Tato úžasná dívčí parta přiváží pravidelně z nejdůležitějšího atletického závodu v rámci republiky zlaté medaile již několik let. S lítostí však všem oznamuji, že v podstatě všechny tyto dívky (až na jedinou výjimku) na konci uplynulého školního roku úspěšně ukončily svoji povinnou školní docházku. Věříme však, že nám z našich mladších dívek a chlapců vyrostou atleti, kteří půjdou v jejich šlépějích. V jejich případě se sluší a patří je i vyjmenovat: Kačka Zelinková, Andrea Pfefferová, Míša Barborová, Terka Patočková, Anička Valešová, Kačka Pullmanová a Lada Hallmanová. O postup do finále, kterého se nemohla zúčastnit, se také zasloužila Pavlína Marxová. Většina z nich byla též na návrh ředitele školy souvisejícím s jejich loňským úspěchem oceněna Radou Libereckého kraje na slavnostním setkání v Liberci dne (zde bych neměl zapomenout i na Terku Vokálovou, které se toto ocenění také týkalo, a která vloni absolvovala). Mimochodem toto ocenění obdržel i náš talentovaný plavec, Eda Trunečka, na návrh plaveckého oddílu. Ve zprávě o našich atletických úspěších naleznete i komentář paní Dany Jandové, naší hlavní trenérky, popisující atmosféru posledního finále. Ve stínu úspěchu našich dívek však rád zmíním i účast našich starších chlapců ve finále v Břeclavi. Kluci sice ve finále neuspěli, ale po několika hubených letech se nám v jejich kategorii podařilo postoupit do samotného finále. A proto i naši starší kluci zaslouží velikou pochvalu. V závěru uplynulého školního roku došlo i ke kompletní obnově naší Školské rady. V souladu s pokynem našeho zřizovatele sladit data nástupu a ukončení funkčního období všech členů školské rady a v souladu s právními předpisy byly v květnu vyhlášeny řádné volby dvou zástupců rodičů a dvou pedagogů do šestičlenné školské rady při Základní škole Jablonec nad Nisou, Pasířská 72. Náš zřizovatel jmenoval do naší školské rady paní Mgr. Zdeňku Květovou, vedoucí oddělení školství, kultury a sportu, a pana Ing. Oskara Mužíčka, ředitele Okresní hospodářské komory Jablonec nad Nisou. Jako zástupci rodičů byli zvoleni pan Darek Schejbal a paní Gabriela Štanclová a jako zástupci pedagogů Mgr. Drahomíra Svobodová a Mgr. Radka Chvátalová. Na prvním řádném červnovém zasedání byla zvolena i předsedkyně školské rady - stala se jí paní Radka Chvátalová. Rád bych též poděkoval všem odcházejícím členům školské rady, paní Jolaně Stejskalová, panu Rudolfu Rozmahelovi, Mgr. Milanu Staňkovi, Mgr. Ludmile Veverkové a paní Jitce Kotykové, za jejich práci v jejich uplynulém volebním období. S radostí informuji naše rodiče, že v naší škole, i přes oficiální ukončení projektu Ministerstva školství RAMPS VIP III, bude nadále, opět s podporou MŠMT, pracovat Školní poradenské pracoviště pod odborným vedením paní Mgr. Ivy Cironisové. Bližší informace k práci střediska můžete nalézt především na našich webových stránkách a také v dalších částech výroční zprávy. Již v předchozí výroční zprávě jsem zmínil prázdninovou předpřípravu natáčení televizního pořadu Šikulové". Magickým natáčecím datem se stal čtvrtek a byl to pro vybrané děti velice náročný den. Na Šikuly se můžete stále podívat na webu České televize s datem pod odkazem Šikulové v Pasířské. 3

5 K datu jsme úspěšně uzavřeli projekt Přírodní učebna v ZŠ Pasířská, který byl podpořen Revolvingovým fondem Ministerstva životního prostředí. Závěrečné společné setkání k projektu proběhlo ve středu a máte-li chuť a zájem, můžete se přijít podívat, jak to nyní vypadá v areálu školy a jaké nové prvky jsme v naší školní zahradě vybudovali. Závěrečnou zprávu o projektu též naleznete v přílohách. V uplynulém školním roce jsme pro naše budoucí prvňáčky a jejich rodiče opět připravili projekt Školička. Tento projekt je zacílen na naše budoucí prvňáčky, kteří poprvé zamíří k zápisu a samozřejmě i na všechny děti, kterým byla pro právě probíhající školní rok jejich povinná školní docházka odložena. Formou pravidelných setkání každé pondělí vždy v čase od 15:45 h do h jsme postupně našim budoucím prvňáčkům školu představovali. Zvolili jsme tradičně nejen formu postupné prohlídky a představení všech prostor školy, ale především formu zábavného a hravého přiblížení různých předmětů a zajímavých témat, s kterými se děti budou v průběhu celé školní docházky potkávat. Za zmínku v úvodu též jistě stojí naše účast v projektu Mléko do škol. V souladu s reakcí rodičů na náš dotaz, zda by uvítali prodej dotovaných mléčných výrobků svým dětem, tento projekt bez větších problému přežil svůj první rok a hodláme v něm pokračovat i v dalším školním roce. Nerad bych zapomněl na aktivity nově zřízeného Sdružení rodičů při Základní škole Pasířská (celkem 18 vybraných rodičů - vždy každý rodič jako zástupce jedné třídy). V uplynulém školním roce proběhla za účasti ředitele školy dvě první setkání a byla zajímavá a přínosná. Věnujte zvýšenou pozornost i zprávě o činnosti našeho žákovského parlamentu v přílohách. Působení žákovského parlamentu v naší škole doznalo se výrazně změnilo a vychází především z aktivního přístupu samotných dětí. Opět se nám podařilo realizovat všechny tradiční akce, které jsou již nedílnou součástí našeho školního života v průběhu posledních pěti let všechny z nich jsou podrobně komentovány v dalších částech výroční zprávy. V následujících částech zprávy též najdete mnoho zajímavých informací a komentářů všeho důležitého a zajímavého, co se v naší škole událo. Přeji vám, kteří projevíte snahu se s touto zprávou podrobně seznámit, abyste s jejím obsahem byli spokojeni. 2. Základní údaje 2.1. Charakteristika školy Název a sídlo školy Název školy: Sídlo: Právní forma: IČO: IZO školy: Identifikátor zařízení: Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace Pasířská ul. 72, Jablonec nad Nisou příspěvková organizace Druh školy: základní škola Datum zařazení do sítě: Základní škola sdružuje: 4

6 Název součásti IZO Kapacita 1. Základní škola žáků 2. Školní družina žáků 3. Školní jídelna jídel Zřizovatel školy Název: Město Jablonec nad Nisou Sídlo: Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou IČO: Údaje o vedení školy Ředitel školy: Zástupce ředitele školy: Výchovná poradkyně: Metodik prevence: Koordinátor ŠVP 1.st.: Koordinátor ŠVP 2.st.: Koordinátor EV: Mgr. Jiří Vondráček Mgr. Ladislav Chmelík Mgr. Miroslava Machová Mgr. Alena Vojtěchová Mgr. Marta Ciprová Mgr. Jitka Krotilová Mgr. Bohumila Matějčková Kontaktní údaje: Adresa webových stránek: Tel. + Ředitelství Sekretariát , Sborovna 1. a 2.st (adresy učitelů na web. stránkách) Školní jídelna (záznamník) Školní družina Fax(sekretariát): Údaje o školské radě Počet členů: 6 Předseda: Mgr. Radka Chvátalová Kompletní přeměnu naší školské rady podrobně komentuji v samotném úvodu. Školská rada se v uplynulém školním roce pravidelně scházela ke svým jednáním a z každého jednání je pořizován zápis, jehož aktuální verze je zveřejňována na webových stránkách školy. 5

7 Občanská sdružení: Občanské sdružení Pasířská Sdružení rodičů a přátel školy Školní sportovní klub Školní atletický klub 2.2. Přehled oborů vzdělávání C/01 Základní škola (RVP ZV) Školní vzdělávací program (již ve všech ročnících) 2.3. Nabídka volitelných a nepovinných předmětů a zájmových útvarů V úvodu této části opět připomínám roli Občanského sdružení Pasířská v této oblasti - nadále v souladu se stanovami plní svoji základní funkci, kterou je především zastřešování nabídky a fungování zájmových útvarů v naší škole. Opět nám v tomto školním roce přineslo zajímavou finanční podporu mimoškolní činnosti našich dětí i finanční podporu akcí, které jsme pořádali pro děti i rodiče. Dne proběhla v prostorách základní školy již 6. výroční schůze Občanského sdružení Pasířská. Všichni přítomní si v průběhu schůze vyslechli Výroční zprávu o činnosti občanského sdružení za období březen 2013 až březen 2014, Zprávu o hospodaření a Revizní zprávu o hospodaření za rok 2014 a Návrh rozpočtu OS pro kalendářní rok Všechny uvedené dokumenty byly jednomyslně všemi přítomnými přijaty a odsouhlaseny. V souvislosti s cílenou podporou zájmových aktivit připomenu v této souvislosti opět významně rozšířenou nabídku zájmových útvarů pro naše děti. V uplynulém školním roce naše děti navštěvovaly kroužky, jejichž seznam naleznete v níže uvedené tabulce. V této části zprávy bych velice rád vyjádřil upřímné poděkování panu Royi Finnimoremu, tatínkovi dvou našich žáčků, který jako rodilý mluvčí vedl v naší škole po celý školní rok kvalitní a rodiči velmi ceněné kurzy konverzace v anglickém jazyce. Téměř neuvěřitelné však je, že veškeré poplatky za tyto kurzy byly předány panem Finnimorem naší škole ve formě peněžního daru a pro další činnost občanského sdružení se jedná o velice významnou finanční podporu. V této části také upozorňuji, že v přílohách naleznete zprávu paní Mgr. Palatové o činnosti včelařského kroužku se zajímavou fotodokumentací. VOLITELNÉ SEMINÁŘE 2014/2015 TŘÍDA PŘEDMĚT VYUČUJÍCÍ 6.A 6.B 7.A 7.B sportovní příprava sportovní příprava angl jazyk - konverzace sportovní příprava sportovní příprava výpočetní technika Hamáčková Krupa, Správková, Chvátalová Hamáčková Správková, Hoskovcová, Matějčková 6

8 8.A 8.B 9.A 9.B sportovní příprava sportovní příprava výpočetní technika sportovní příprava český jazyk seminář výpočetní technika Krupa Hamáčková, Hoskovcová, Matějčková Krupa Krotilová, Matějčková Zájmové útvary 2014/2015 VEDOUCÍ KROUŽEK ROČNÍK Drábek Vladimír Palatová Vendula Veličková Hana Veličková Hana Stadtherrová Věra Tomášová Ivana Tomášová Ivana Klenerová Naďa Klenerová Naďa Matějčková Bohumila Hoskovcová Marie Hoskovcová Marie Hoskovcová Marie Hoskovcová Marie Ciprová Marta Míčové hry Včelařský Anglický jazyk Aerobic, zumba Sportovní Keramika Zpívánky Keramika Tvořivá dílna Počítače Počítače Počítače Počítače Počítače 1.A,B 2.A,B 3.A,.B 4.A,B Flétna Radek Holata Badminton let Iva Lišková Věda nás baví let 7

9 2.4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Data v uvedených tabulkách, které popisují různé atributy týkající se složení pedagogického sboru, jsou obrazem stavu k datům uvedeným nad jednotlivými tabulkami. S uspokojením konstatuji, že pedagogický sbor v nezměněné sestavě pokračuje do nového školního roku. Nikdo z našich učitelů nás neopustil a nikdo nový ani nepřišel. Změna nastala pouze ve školní družině, kde odcházející Barboru Formanovou nahradila paní Kateřina Hlavatá, mimochodem dokončující své magisterské studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ může nám tedy pomoci s případným zastupováním na 1. stupni. 8

10 Přehled pracovníků školy k datu (úvod školního roku) Pracovník Kvalifikace a odbornost Délka praxe Úvazek I. Pedagogičtí pracovníci učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 25 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 34 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 28 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 25 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 22 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 6 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 33 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 27 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 10 let 1,00 učitelka 1.st. kvalifikovaná - aprob. 1. st. ZŠ 31 let 1,00 učitel 2.st. kvalifikovaný - M,Ch 29 let 1,00 Učitelka 2.st. Kvalifikovaná Aj,Tv 10 let 1,00 učitelka 2.st. kvalifikovaná - Rj,Tv 36 let 0,77 učitelka 2.st. kvalifikovaná - M,Ch 26 let 1,00 učitel 2.st. kvalifikovaný - Př,Tv 19 let 1,00 učitelka 2.st. kvalifikovaná - Rj,D 11 let 1,00 učitel 2.st. nekvalifikovaný Ov,Tv 5 let 1,00 učitel 2.st. kvalifikovaná - Čj,Nj 6 let 1,00 učitelka 2.st. kvalifikovaná Tv 31 let 0,82 učitelka 2.st. kvalifikovaná Aj,Fj 9 let 0,82 učitel 2.st. kvalifikovaný - Čj,Hv,Aj 33 let 1,00 učitelka 2.st. kvalifikovaná - Čj,D 30 let 1,00 učitelka 2.st. kvalifikovaná - M,F 18 let 1,00 učitel 2.st. kvalifikovaný - M,F,Tv,Aj 33 let 1,00 učitel 2.st. kvalifikovaná Př,Z 2 roky 1,00 Učitel 2.st. kvalifikovaný D,Nj 2 roky 0,364 vychovatelka ŠD kvalifikovaná 0 roků 0,50 vychovatelka ŠD kvalifikovaná 21 let 0,80 vychovatelka ŠD kvalifikovaná 24 let 1,00 vychovatelka ŠD kvalifikovaná 21 let 1,00 sekretářka školy 1,00 školník 1,00 uklízečka 0,60 uklízečka 0,40 uklízečka 0,30 uklízečka 0,50 uklízečka 0,80 uklízečka 0,90 uklízečka 0,40 uklízečka 0,50 vedoucí školní jídelny 0,80 kuchařka 1,00 kuchařka 1,00 kuchařka 1,00 kuchařka 1,00 kuchařka 0,375 9

11 Věková skladba pedagogického sboru v přepočtených úvazcích k datu let důchod. < 30 let let důchod. let věk věk Základní škola Školní družina Pedag. sbor celkem celkem 1,86 6,95 7,00 11,62 0,77 28,2 z toho ženy 1,50 6,05 6,00 8,62 0,77 22,94 celkem 0,50 0,00 1,00 1,80 0,00 3,30 z toho ženy 0,50 0,00 1,00 1,80 0,00 3,30 celkem 1,36 6,95 6,00 9,82 0,77 24,9 z toho ženy 1,00 6,05 5,00 6,82 0,77 19,64 Způsobilost pedagogických pracovníků v přepočtených úvazcích k datu (pouze učitelé bez školní družiny) odborná i pedagogická způsobilost pouze odborná způsobilost pouze pedagogická způsobilost bez způsobilosti celkem 21,41 0,00 2,27 1,00 24,68 Zde opět upozorňuji na skutečnost, že naší prioritou je nadále zvyšovat podíl odborně i pedagogicky způsobilých učitelů v naší škole (změna zákona o pedagogických pracovnících tento problém výrazně zjednodušila a zvýšit aprobovanost se nám opět pro tento školní rok podařilo), k čemuž směřuje i plán v personální oblasti školy (učitelé druhého stupně by měli učit děti především v předmětech, které vystudovali na pedagogické fakultě). Specializované činnosti: výchovný poradce koordinátor informačních a komunikačních technologií koordinátor školního vzdělávacího programu školní metodik prevence koordinátor environmentální výchovy Paní učitelka Miroslava Machová úspěšně ukončila studia výchovného poradenství k datu (v souladu s vyhl. 317/2005 Sb.). Paní učitelka Marie Hoskovcová úspěšně dokončila studia k datu (v souladu s vyhl. 317/2005 Sb.) Obě koordinátorky ŠVP- pro 1.st. Marta Ciprová a pro 2.st. Jitka Krotilová jsou ke studiu přihlášeny, avšak stále čekáme, zda bude pro dostatečný počet uchazečů otevřeno. Paní učitelka Alena Vojtěchová úspěšně ukončila svá studia k datu (v souladu s vyhl. 317/2005). Paní Bohumila Harvanová (dosud bez potřebného studia dle vyhl. 317/2005) - o studium má zájem, nebylo však doposud nikde otevřeno. 10

12 2.5. Údaje o zápisu dětí do 1. ročníku Dne proběhl v naší škole tradiční zápis dětí do 1. ročníku. Od jedné hodiny odpolední do šesti hodin procházeli školou rodiče se svými potomky a společně prožívali statečný boj svých dětí na jednotlivých stanovištích. Celý zápis opět probíhal tradičně formou soutěže. Učitelé připravili pro děti stanoviště s úkoly, za které budoucí prvňáčci získávali razítka na své zápisové listy. Nejednalo se však o pouhé hraní. Zkušené učitelky pečlivě vymýšlely zadání tak, aby otestovaly nejrůznějšími způsoby připravenost dětí na školní docházku. Děti se představovaly, kreslily, vybarvovaly, stříhaly, říkaly básničky, zpívaly, poznávaly geometrické tvary a číslice. Poté, co prošly zdárně všemi stanovišti a získaly všechna potřebná razítka, si mohly v závěru svého putování vybrat z velkého množství dárků, které pro ně vyrobily naše školní děti a dostaly též malou sladkou odměnu. Věříme, že se všem dětem i jejich rodičům zápis líbil a spokojeně odcházeli ze školy a těší se na své první opravdové zážitky v základní škole. Statistika zápisu ( ) Počet zapsaných dětí 72 Z toho počet odkladů 16 Počet dětí, které do 1. třídy nastoupily 55 Počet otevřených 1. tříd 2 Ze statistiky zápisu vyplývá, že k zápisu přišlo mnohem více dětí než v roce předcházejícím (z toho 15 dětí se dostavilo k zápisu z jiných obvodů). Výrazně více se jich také v našem obvodu pro tento rok školní docházky narodilo. Největším problémem je opět velmi vysoký počet odkladů. Tato statistika se však v průběhu dalších měsíců před i po datu ještě změnila (1 dítě se navíc odstěhovalo). K datu jsme měli ve dvou prvních třídách celkem 55 dětí ( ). Přivítat naše prvňáčky nám přišla pomoci i náměstkyně primátora, paní Soňa Paukrtová 11

13 Tradičně přikládám dvě krásné fotografie našich prvňáčků, kteří slavnostně dne vstoupili do naší školy. Třída 1.A - školní rok 2014/2015, třídní učitelka Mgr. Hana Jakoubová Třída 1.B - školní rok 2014/2015, třídní učitelka Mgr. Miloslava Doležalová 12

14 2.6. Výkon státní správy (správní rozhodnutí ředitele školy) statistika od do ) Rozhodnutí: o přijetí do 1. ročníku 59 o nepřijetí do 1. ročníku 0 o přijetí do vyššího ročníku 1 o nepřijetí do vyššího ročníku 0 o povolení individuálního vzdělávání žáka 0 o zrušení individuálního vzdělávání žáka 0 o přestupu žáka ZŠ do jiné ZŠ 19 o odkladu školní docházky 15 o dodatečném odkladu školní docházky 0 o povolení individuálního vzdělávacího plánu 15 o opakování ročníku 0 jiné důvody 0 celkem Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 3.1. Počty žáků. tříd a oddělení školní družiny (stav k ) Součást Počet tříd, odd. počet žáků, dětí základní škola školní družina školní jídelna 320 žáků + 35 dospělých + 20 dětí MŠ V předchozích čtyřech letech se počty v souladu se statistickými výkazy o základní škole zvyšovaly z původních 359 dětí k datu , přes 364 dětí k datu , 382 dětí k datu , 395 dětí k datu až ke 416 dětem k datu V průběhu školního roku počet dětí poklesl na 410 (důvodem bylo především přestěhování několika dětí a v závěru roku nás opustily velmi početné deváté ročníky) a s tímto počtem dětí jsme též zahájili školní rok 2014/ Podmínky pro vzdělávání Podmínky pro vzdělávání našich dětí jsou velice podrobně popsány nejen na našich webových stránkách, ale jsou též povinnou součástí úvodu našeho školního vzdělávacího programu. Podmínky na naší škole se v posledních pěti letech výrazně zlepšily po dokončení rekonstrukce školy (výměna oken, zateplení, izolace proti zemní vlhkosti), vybudování víceúčelového sportovního hřiště s umělým povrchem, rekonstrukci sociálního zázemí velké tělocvičny a po nedávném dokončení rekonstrukce sociálních zařízení ve třetím patře hlavní budovy školy. Základní škola se skládá z několika vzájemně propojených pavilónů. Ve škole je celkem 32 učeben. Všech 18 tříd má svoji kmenovou učebnu (3 z nich mají k dispozici interaktivní tabuli a 4 další tabuli s dataprojektorem (všechny s připojením na Internet). Zbývající učebny jsou využívány jako odborné učebny fyziky, chemie (učebna s interaktivní tabulí), přírodopisu, rodinné výchovy (před dvěma lety kompletně zrekonstruována), 2 učebny cizích jazyků s interaktivními tabulemi, učebna hudební výchovy, školní dílny, dvě učebny pro výuku 13

15 informatiky, multimediální učebna s interaktivní tabulí a dataprojektorem, keramická dílna s vypalovací pecí, učebna pro výtvarný kroužek apod. Škola má jednu velkou tělocvičnu a dvě malé tělocvičny. Učitelé ve škole pro svoji potřebu využívají 14 kabinetů. Ve velkoryse pojatých venkovních prostorách školy se nachází školní hřiště s atletickou dráhou z polytanu, travnaté hřiště, víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem, oplocené asfaltové hřiště, volejbalový kurt a rozsáhlé travnaté plochy s osázenými okrasnými keři a stromy. Součástí školy je školní kuchyně s jídelnou plně odpovídající stávajícím přísným hygienickým předpisům, podobně jako moderní šatny pro sportovce se sociálním zázemím v blízkosti školních hřišť. V prvním patře budovy, ve které se nachází školní jídelna, jsou umístěny též prostorově nadstandardní a dobře vybavené prostory školní družiny. V souvislosti se zlepšením podmínek života ve škole stále zůstává prioritou pro rok příští a léta další rekonstrukce sociálních zařízení (pokračování v hlavní budově školy, kde jsou v nejhorším stavu). Upřímně věříme, že po dohodě se zřizovatelem naší školy, statutárním městem Jablonec nad Nisou, bude tento problém zařazen mezi priority v údržbě škol v roce V této části výroční zprávy zmíním i dotazníkové šetření Mapa školy 2013/14, které bylo na popud našeho zřizovatele realizováno na třech vybraných velkých základních školách v Jablonci nad Nisou (ZŠ Pasířská, ZŠ Pivovarská, ZŠ 5. května). Toto dotazníkové šetření je průkaznou alternativou sebeevaluace školy, která je určena především samotné škole, jejímu vedení a všem učitelům. Hodnotí školu na podkladě dotazníkového šetření v následujících oblastech: a) Kvalita výuky b) Chování a výchova c) Atmosféra školního prostředí d) Vnější vztahy e) Materiální podmínky Dotazníky v tištěné podobě vyplňovali samotní učitelé, všichni žáci a jejich rodiče. Ředitel školy vyplnil krátký dotazník on line. Nedílnou součástí zprávy je i SWOT analýza, která poskytuje přehled silných a slabých stránek školy a existujících příležitostí a ohrožení. SWOT analýza nám ukazuje, kde jsme nyní. Budeme o ní dále diskutovat a diskutovat o tom, kde bychom chtěli být, t.zn. porovnat stávající stav a cíle školy (kam směřujeme) a případně upřesnit naše plány a cíle (čeho chceme dosáhnout). Výsledky nás mohou inspirovat k případné diskusi a reflexi. 3.3 Prospěch žáků a počty zameškaných vyučovacích hodin Počet zameškaných vyučovacích hodin školní rok 2012/2013 školní rok 2013/2014 omluvené neomluvené omluvené neomluvené celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 1 žáka , , , ,73 V porovnání se školním rokem 2012/2013 došlo k mírnému nárůstu v počtu omluvené absence a k významnějšímu nárůstu počtu neomluvených hodin. Tento nárůst však v podstatě způsobili dva žáci s výrazně problémovou docházkou do školy. 14

16 Výchovná opatření 1. pololetí 2. pololetí pochvala napomenutí důtka třídního učitele důtka ředitele školy sníž. známka z chování - 2.st sníž. známka z chování - 3.st. 0 0 Zde je statisticky významný nárůst těch méně populárních výchovných opatření ve druhém pololetí školního roku (významně se na tomto nárůstu podílela jedna problematičtější třída). Ze statistiky prospěchu vybírám některé zajímavé charakteristiky: ročník počet žáků prospěl prospěl neprospěl s vyzn. 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/ stupeň stupeň Klasifikace - statistika podle tříd za celou školu za 2. pololetí školního roku 2013/2014: Průměry v některých předmětech dle tříd ZŠ Třída ČJ AJ NJ M F D 1.A B A B A B A B A

17 5.B A B A B A B A B Další údaje o výsledcích vzdělávání V této části zprávy by se mohly objevit mnohé údaje z výše uvedených tabulek. Předkládám zde též komentář z testování vybraných žáků 8. ročníku (společnost SCIO) - Modul A - zjišťování stavu vědomostí na konci 8. třídy z matematiky, českého jazyka a obecných studijních dovedností. Devatenáct dobrovolníků z obou tříd se rozhodlo pro toto testování a testy se také sami zaplatili. Hlavním záměrem testování bylo mimo jiné pomoci škole připravit žáky na přijímací zkoušky a usnadnit jim rozhodování o výběru střední školy a výstupy z testování jsou koncipovány tak, aby posloužily zejména samotným žákům, respektive jejich rodičům. Hlavním výstupem modulu A je výsledková brožura pro každého žáka obsahující detailní výsledky ze všech tří testů a doporučení k další přípravě. Pro testování jsme zvolili formu vyplnění záznamových archů ve všech třech oblastech testování, které byly odeslány společnosti SCIO a od ní jsme obdrželi zmíněné výsledky. Naši osmáci nedopadli ve srovnání s ostatními zúčastněnými školami špatně. Mírně hůře na tom byli v obecných studijních dovednostech, v podstatě stejně v matematice a významně lépe v českém jazyce. Toto srovnání vychází z hodnoty průměrného percentilu za daný předmět, který vyjadřuje pořadí žáka či školy v testu. Percentil lze též interpretovat jako procento těch, které žák předstihl (viz přiložená tabulka): Průměr všech percentilů OSP Český jazyk Matematika Naši žáci z 8.tříd 49,6 43,4 56,8 48,6 Průměr 8. tříd v ČR 49,3 49,9 49,2 49,2 Další údaje o výsledcích vzdělávání též významně dokumentuje část výroční zprávy týkající se účasti našich dětí ve všech vypsaných olympiádách a mnoha dalších soutěžích, ať už sportovních, výtvarných, recitačních, hudebních a mnoha jiných. Na tomto místě je nutné zmínit i zajímavé projekty související s jednotlivými průřezovými tématy v našem školním vzdělávacím programu, které naši učitelé připravili pro naše žáky a které se staly již nedílnou součástí školního vzdělávacího programu. Jiné projekty jsou zmíněny v části 5.6. (Mimoškolní a volnočasové aktivity), ve zprávě metodika environmentální výchovy a ve zprávě školní družiny. 16

18 Hodnocení činnosti sportovních tříd za školní rok 2013/2014 Sportovní třídy fungují na škole statutárně od září 1999, kdy byly tyto třídy zařazeny oficiálně do programu MŠMT. Při škole pracuje školní atletický klub, kde pracuje profesionálně jedna trenérka, která je placena Českým atletickým svazem a 5 trenérů, učitelů (p.uč. Hamáčková, zástupce ředitele školy, p. Ladislav Chmelík, p.uč. Jan Krupa a p. uč. Lenka Štěpánová). Školní atletický klub pečuje též o přípravné atletické třídy. Stále se snažíme o zapojení co největšího počtu žáků do závodní atletické činnosti. Žáci tříd se pravidelně zúčastňují atletických závodů pořádaných ČAS, LKAS, AŠSK ad. V některých disciplínách děti vynikají a získávají na Mistrovství České republiky medaile, a tím se nominují do reprezentace ČR. Cílem sportovních tříd je však především všestranný rozvoj dětí, a tudíž se zúčastňují i dalších sportovních aktivit jako je plavání, florbal, basketbal, běh na lyžích, volejbal apod. Naši atleti se zúčastnili dvou náročných týdenních soustředění zimního na běžkách v osadě Jizerka a letního v rekreačním areálu v Doksech u České Lípy. Za jeho kvalitní přípravu a organizaci si všichni učitelé tělesné výchovy a organizátoři soustředění zaslouží poděkování. Zimní soustředění na Jizerce 17

19 Letní soustředění v Doksech Již pátým rokem v naší škole připravujeme talentované děti v našich atletických přípravkách na 1. stupni ZŠ. Pracujeme s dětmi od 1. do 5. třídy (dvě skupiny roč. a 4. 5.roč.). Hlavním cílem je podchytit co nejvíce dětí, aby si navykly na správný styl života podpořený pohybovou aktivitou. Zapojují se i do závodní činnosti v rámci kraje. Sportovní výsledky žáků sportovních tříd ve školním roce 2013/2014 Krajské přebory dorostu a staršího žactva Nejlepší závodnicí LIAZu i 5.ZŠ byla Míša Barborová 4 tituly. Zlato: Michalela Barborová 150m 19,89 OR nominace na MČR 300m 43,14 OR nominace na MČR Dálka 502cm nominace na MČR 4x150m Pavel Strnádek 150m 19,30 OR těsně za nominací MČR 4x150m Pavel Schindler 4x150m Lada Hallmanová 4x150m Stříbro: Pavel Schindler 60m př 9,82 OR Lada Hallmanová 300m 44,42 OR nominace na MČR 60m 8,62 OR Bronz: Pulmannová Kateřina dálka 459 cm Kubalová Daniela koule 8,58 Vacek, Kučerová, Lipavský, Kubalová 4x150m 4. místo: Hana Koucká 300m 45,93 nominace do štafety MČR Andrea Pfefferová dálka 452cm Pavel Strnádek 60m 8,03s Dorost: Zlato: Kateřina Zelinková výška 158cm Bronz: Kateřina Zelinková dálka 462cm MČR ve vícebojích a v chůzi Praha Bronz: Šárka Friedrichová 3km chůze 17:05,83 4.místo: Jakub Lipavský 3 km chůze 18:43,53 OR 7.místo: Jan Šoufek 3km chůze 21:15,54 Krajské přebory mladšího žactva Jablonec nad Nisou Nejlepší závodnicí byla Anežka Terezka Voštová s dvěma tituly a jedním bronzem. 18

20 Zlato: Voštová Anežka Tereza 300m 46,53 OR Bura Jan dálka 487cm Svoboda Václav 60m př 10,90 OR Stříbro: Svoboda Václav dálka 455cm Nykrín Michael 300m 49,48 Bronz: Bura Jan 60m 8,42 OR Voštová Anežka Tereza 60m př 10,53 OR 4. místo: Nykrín Michael 60m 8,68 OR MČR staršího žactva Jablonec nad Nisou Bronz: Barborová Michaela 300m 42,84 OR 4.místo: Barborová Michaela dálka 521 cm Barborová, Koucká, Hallmanová, Kamlerová 4x300 2:58,17 6.místo: Hallmanová Lada 300m 44,35 OR Źákovská liga škol 2.kolo Jablonec nad Nisou Výsledky jsou součtem za 1. a 2.kolo Mladší žákyně - 2. místo Mladší žáci- 3. místo Starší žákyně - 1. místo Starší žáci - 3. místo KPJ v přespolním běhu Štěpánka Mladá Boleslav 6.místo Voštová Anežka mladší žákyně 9.místo Marxová Pavlína starší žákyně 14.místo Hetsyanyn Míša starší žák 17.místo Svoboda Václav mladší žák 18.místo Koucká Hana starší žákyně 20.místo Hallmanová Lada- starší žákyně Okresní kolo ve čtyřboji 6.-9.třída Jablonec nad Nisou 1.místo mladší žákyně b Kubalová, Voštová, Kučerová, Hornová, Friedrichová 2.místo mladší žáci b Bura, Schindler, Svoboda, Sobota, Škůrek 1.místo starší žákyně b Hallmanová, Pulmannová,Pfefferová, Pečenková, Marxová 1.místo starší žáci b Sobota, Vejdělek, Janota, Chutic, Strnádek Pohár rozhlasu třída - okresní kolo Jablonec nad Nisou 1.místo starší žákyně b 1.místo starší žáci b Krajský přebor jednotlivců ve vícebojích Česká Lípa 3.místo : Hallmanová Lada starší žákyně 7 boj 3152 b 2.místo :Bura Jan - mladší žáci 5 ti boj 19

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán pro školní rok 2015/2016

Plán pro školní rok 2015/2016 Plán pro školní rok 2015/2016 Obsah: 1) Základní teze ročního plánu ve vybraných oblastech 2) Organizace školní roku 2015/2016. 3) Funkce, dlouhodobé úkoly. 4) Porady, třídní schůzky, konzultační dny,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán pro školní rok 2014/2015

Plán pro školní rok 2014/2015 Plán pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1) Základní teze ročního plánu ve vybraných oblastech. 2) Organizace školní roku 2014/2015. 3) Funkce, dlouhodobé úkoly. 4) Porady, třídní schůzky, konzultační dny,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Postup při tvorbě SWOT analýzy

Postup při tvorbě SWOT analýzy Postup při tvorbě SWOT analýzy Na následujících stranách vidíte konkrétní příklad analýzy vnějších i vnitřních zdrojů školy a na jejím základě formulované silné a slabé stránky školy, rizika a příležitosti.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014 2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014 2015 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace 466 01 Jablonec nad Nisou Tel./fax: 484 846 334, 731 449 104, e-mail:sekretariat@zspasirskajbc.cz, IČ: 72 74 29 50 Výroční

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek pro školy a školská zařízení OKRESU ZLÍN ZŠ Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace 763 24 Vlachovice

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace Gebauerova 8/819, 702 00 Ostrava Identifikátor školy: 600 145 140 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2016/2017 V Chrudimi dne 28.srpna 2016 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 113 39/99-02201 Signatura: bk4vs301 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Třebíč INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Soukromá střední odborná škola a Střední

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1. Adresa: Palackého náměstí 1, Boskovice

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1. Adresa: Palackého náměstí 1, Boskovice Česká republika Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát- oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 Adresa: Palackého náměstí 1, 680 11 Boskovice Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více