STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána a schválena Školskou radou dne 14. října 2014

2 Obsah 1. Základní údaje Obecné informace Údaje o školské radě Přehled oborů vzdělávání Učební plán oboru zdravotnický asistent Učební plán oboru sociální činnost Přehled o žácích a třídách Personální zabezpečení školy Organizační struktura školy Pedagogický sbor Provozní pracovníci Celkový fyzický počet zaměstnanců Materiální vybavení školy Přijímací řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Výsledky vzdělávání žáků v průběhu školního roku Evaluace výsledků vzdělávání ve školních letech 2011/2012, 2012/2013 a 2013/ Maturitní zkoušky Praktické maturitní zkoušky Ústní maturitní zkoušky Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2013/ Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 2013/ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Specializační studium Zvyšování odborných kompetencí pedagogických pracovníků Zvyšování manažerských kompetencí Vzdělávání v oblasti projektů Vzdělávání v oblasti environmentální výchovy Vzdělávání v oblasti výchovného poradenství a prevence sociálně patologických jevů Vzdělávání v oblasti legislativa, financí a hospodaření školy, vzdělávání nepedagogických zaměstnanců Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, o výchovném poradenství a o činnosti koordinátora EVVO

3 8.1 Výchovné poradenství Závěrečná zpráva školního metodika prevence Činnost koordinátora EVVO Aktivity a prezentace školy Účast školy na soutěžích Sportovní soutěže Soutěže v cizích jazycích Brána k druhým Recitační soutěž Soutěž VIVA 2014 Intercity Soutěž o nejlepší kazuistiku Krajské kolo soutěže v první pomoci Mezinárodní soutěž v poskytování první pomoci v Jihlavě Další aktivity žáků Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů a projekty OP VK 1.5 EU peníze středním školám Mezinárodní kontakty a spolupráce školy Vzdělávání rodinných pečovatelů Vzdělávací program Zdravý senior Akreditované školicí programy Akreditované školicí programy pro pracovníky v sociální oblasti Akreditované programy pro oblast zdravotnictví Další aktivity školy Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Výsledky jiných kontrol Základní údaje o hospodaření školy Rozbor hospodaření náklady, výnosy, doplňková činnost, výsledek hospodaření Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti za rok Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti za rok Údaje o čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb za rok Odborová organizace Partneři školy Rada rodičů Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

4 16.3 Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

5 1. Základní údaje Název školy: Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Sídlo: Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 451 Identifikátor zařízení: IČO Zřizovatel: Moravskoslezský kraj IČO Adresa školy: Střední zdravotnická škola, tř. T. G. Masaryka 451, Kontakt: Webové stránky: Frýdek-Místek Tel.: Fax: Právní forma: Kapacita školy: Vedení školy: Školská rada: příspěvková organizace 375 žáků Školní rok: 2013/2014 Zprávu předkládá: Mgr. Ludmila Pavlátová Mgr. Jiří Gajda, statutární zástupce ředitelky školy předseda Mgr. Pavla Bařinová Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Projednáno: se školskou radou dne s pracovníky školy dne Zpráva byla zpracována na základě 10 odst. 3 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále na základě vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., a č. 225/2009 Sb., a č. 195/2012 Sb., v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy MSK 2008 a Zásadami vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím z Ve Frýdku-Místku Mgr. Ludmila Pavlátová ředitelka školy 5

6 Vzhledem k platnosti zákona č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů, jsou zveřejněna pouze jména těch osob, u kterých jsme získali souhlas nebo souhlas jejich zákonných zástupců. 6

7 1.1 Obecné informace Již více jak šedesát let je Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, místem vzdělávání budoucích zdravotnických pracovníků a v posledních deseti letech i budoucích pracovníků v sociálních sféře. Možnost studovat školu využívají absolventi základních škol nejen z Frýdku- Místku a jeho bezprostředního okolí, ale jsou zde žáci z Třince, Jablunkova, Havířova, Frenštátu pod Radhoštěm, Rožnova pod Radhoštěm a dalších míst. Škola je samostatnou příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Jejím zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Škola je zařazena do sítě škol, předškolních a školských zařízení. Poslední aktualizace byla provedena a byla vydána pod č. j / Ve školním roce 2013/2014 studovalo na škole 334 žáků, z toho 35 chlapců, ve 12 třídách, z čehož 8 tříd tvořili žáci oboru zdravotnický asistent, 3 třídy žáci oboru sociální činnost a 1 třída oboru sociální péče-pečovatelská činnost. Škola zaměstnávala v tomto školním roce 40 zaměstnanců, z toho 33 pedagogických a 7 nepedagogických pracovníků. Sídlo školy se nachází v bloku F komplexu budov Střední školy gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, p. o., (dále SŠGOaS). Střední zdravotnická škola není správcem budovy, ale je zde ve výpůjčce na dobu určitou. Žáci i pracovníci školy využívají služeb Školní jídelny při SŠGOaS a zároveň mají možnost využívat školní bufet tamtéž. Zájemci o ubytování z řad žáků měli možnost využít kapacit Domova mládeže při Střední průmyslové škole, Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, p. o. 7

8 1.2 Údaje o školské radě Školská rada při Střední zdravotnické škole, Frýdek-Místek, p. o., byla zřízena 1. září 2005 na základě usnesení Rady Moravskoslezského kraje. Školská rada je šestičlenná a ve školním roce 2013/2014 pracovala v tomto složení: a) Členové Školské rady jmenovaní zřizovatelem: Ing. MUDr. Miroslav Přádka, Ph.D., lékař Nemocnice ve Frýdku-Místku, Mgr. Jarmila Dostálová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, Nemocnice ve Frýdku- Místku. b) Členové zastupující pedagogické pracovníky: Mgr. Pavla Bařinová, učitelka Střední zdravotnické školy, Frýdek-Místek, p. o.; PaedDr. Irena Frňková, učitelka Střední zdravotnické školy, Frýdek-Místek, p. o. c) Volení zástupci z řad žáků a zákonných zástupců: Vlasta Melovičová, žákyně 3. C, obor sociální činnost; Lenka Urdzíková, žákyně 3. A, obor zdravotnický asistent. Školská rada při Střední zdravotnické škole, Frýdek-Místek, p. o., se sešla ve školním roce 2013/14 dvakrát, první schůzka se uskutečnila na podzim, a byla na ní schválena výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013. Členové školské rady byli rovněž seznámeni s dodatky školních vzdělávacích programů a s rozbory výsledků maturitních zkoušek. V lednu 2014 došlo ke změnám ve školním řádu, školská rada tyto změny schválila. 8

9 2. Přehled oborů vzdělávání Obory vzdělávání: a) Obory vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání dobíhající obory: M/003 sociální péče-pečovatelská činnost (4. ročník). b) Obory podle RVP: M/01 zdravotnický asistent ŠVP Praktická sestra (1. 4. ročník); M/01 sociální činnost ŠVP Sociální péče-pečovatelská (1. 3. ročník). 9

10 2.1 Učební plán oboru zdravotnický asistent Název školy: Střední zdravotnická škola Frýdek-Místek, přísp. org. Název ŠVP: Praktická sestra Kód a název oboru vzdělání: M/01 Zdravotnický asistent Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitou Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Platnost ŠVP: od počínaje 1. ročníkem Počet týdenních vyučovacích hodin Kategorizace a názvy vyučovacích v ročníku Celkem předmětů A. Povinné Český jazyk a literatura Cizí jazyk 3(3) 3(3) 3(3) 3(3) 12(12) Konverzace v cizím jazyce - - 1(1) 1(1) 2(2) Latinský jazyk Občanská nauka Dějepis Matematika Fyzika Chemie Biologie a ekologie Informační a komunikační technologie 2(2) 2(2) - - 4(4) Tělesná výchova 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 8(8) Ekonomika Ochrana a výchova ke zdraví - 1, ,5 Základy veřejného zdravotnictví První pomoc 1(1) 1(1) - - 2(2) Psychologie a komunikace (MP) - 2 2(1) 1(1) 5(2) Klinická propedeutika Somatologie (MP) Patologie a patofyziologie - 1,5 1-2,5 Ošetřovatelství (MP) 3(3*) 6(6*) 6(6) 4(4) 19(47) Ošetřování nemocných (MP) (12)** 14(14) ** 26(78) Praktikum v cizím jazyce 2(2) 1(1) 1(1) - 4(4) B. Povinně volitelné Seminář k profilové části MZ (1) 1(1) Povinné vyučovací předměty celkem C. Nepovinné Další cizí jazyk 1(1) 1(1) 1(1) 1(1) 4(4) Základy znakového jazyka - 1(1) - - 1(1) První pomoc - - 1(1) - 1(1) Gerontologie Nepovinné předměty celkem

11 Poznámky k učebnímu plánu: 1) Vyučovací předměty označené MP jsou předměty profilové maturitní zkoušky. 2) Vyučovací předměty, u jejichž dělení do skupin je *, se na výuku rozdělují na skupiny po maximálně 11 žácích. 3) Výuka nepovinného předmětu bude realizována v tom případě, že se písemně přihlásí nejméně 12 žáků. 4) Výuka německého jazyka jako povinného předmětu je realizována pouze tehdy, když se ke studiu tohoto jazyka přihlásí nejméně 10 žáků v ročníku. 5) Nabízeným nepovinným dalším cizím jazykem je německý jazyk a ruský jazyk. 6) Předmět vyučovaný 1,5 hodiny týdně bude mít třída v jednom pololetí 2 hodiny týdně, ve druhém pololetí 1 hodinu týdně. 7) Rozdělení žáků do skupin v rámci praktického vyučování předmětu ošetřování nemocných je realizováno tak**, že třída se dělí na tři skupiny, pokud počet žáků ve třídě není menší než 21 žáků, a dále v souladu s potřebami jednotlivých pracovišť. 8) O rozdělení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy. 11

12 2.2 Učební plán oboru sociální činnost Název školy: Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Platnost ŠVP: Kategorizace a názvy vyučovacích předmětů Střední zdravotnická škola Frýdek-Místek, přísp. org. Sociální péče-pečovatelská činnost M/01 Sociální činnost střední vzdělání s maturitou 4 roky, denní studium od počínaje 1. ročníkem Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem A. Povinné Jazykové a estetické vzdělávání Český jazyk a literatura Cizí jazyk 3(3) 3(3) 3(3) 3(3) 12(12) Konverzace v cizím jazyce 1(1) 1(1) 2(2) Společenskovědní vzdělávání Občanská nauka Dějepis Právo Přírodovědné vzdělávání - Fyzika Chemie Biologie Ekologie Matematické vzdělávání Matematika Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 8(8) První pomoc 1(1) (1) Zdravotní nauka Vzdělávání v IKT Výpočetní technika 2(2) 2(2) - - 4(4) Písemná a elektr. komunikace 1(1) 1(1) - - 2(2) Ekonomické vzdělávání Ekonomika Řízení sociálních služeb Sociální péče (MP) Sociální politika Přímá péče a osobní asistence Pečovatelství (MP) 1(1) 2(2*) 2(2) 2(2) 7(7) Učební praxe - - 2(2) 6** 8 Sociálně výchovná činnost Speciální pedagogika (MP) Hudební výchova Výtvarná výchova Organizace volného času Rekondiční masáže (2) 2(2) 12

13 Praktikum v cizím jazyce 1(1) 2(2) 1(1) 1(1) 5(5) Sociální vztahy a komunikace Psychologie a komunikace (MP) 1 2 3(1) 2 8(1) Základy znakového jazyka Povinné vyučovací předměty celkem C. Nepovinné Další cizí jazyk 1(1) 1(1) 1(1) 1(1) 4(4) Základy znakového jazyka Nepovinné předměty celkem (1) 5 (4) Poznámky k učebnímu plánu: 1) Vyučovací předměty označené MP jsou předměty profilové maturitní zkoušky. 2) Výuka německého jazyka jako povinného předmětu je realizována pouze tehdy, když se ke studiu tohoto jazyka přihlásí nejméně 10 žáků v ročníku. 3) Výuka nepovinného předmětu bude realizována v tom případě, že se písemně přihlásí nejméně 12 žáků. 4) Dalším nabízeným nepovinným cizím jazykem je německý jazyk a ruský jazyk. 5) Vyučovací předměty, u jejichž dělení do skupin je *, se na výuku rozdělují na skupiny po maximálně 11 žácích. 6) Učební praxe probíhá na různých pracovištích sociálních služeb. Žáci jsou rozděleni na jednotlivá pracoviště dle** smluvních dodatků se zařízením. Pracují pod vedením pracovníků daného zařízení a také pod supervizí odborné učitelky. 7) O rozdělení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy. 13

14 2.3 Přehled o žácích a třídách V následujících tabulkách jsou uvedeny počty žáků v jednotlivých třídách a oborech, je zde zmapován vývoj počtu žáků v průběhu školního roku. Třída Obor Třídní učitel 1.A ZAPS M/01 zdravotnický asistent ŠVP Praktická sestra Mgr. Hana Mikušiaková 1.B ZAPS 1.C SČSP 2.A ZAPS 2.B ZAPS 2.C SČSP 3.A ZAPS 3.B ZAPS 3.C SČSP 4.A ZAPS 4.B ZAPS 4.C SP M/01 zdravotnický asistent ŠVP Praktická sestra M/01 sociální činnost ŠVP Sociální péče-pečovatelská činnost M/01 zdravotnický asistent ŠVP Praktická sestra M/01 zdravotnický asistent ŠVP Praktická sestra M/01 sociální činnost ŠVP Sociální péče-pečovatelská činnost M/01 zdravotnický asistent ŠVP Praktická sestra M/01 zdravotnický asistent ŠVP Praktická sestra M/01 sociální činnost ŠVP Sociální péče-pečovatelská činnost M/01 zdravotnický asistent ŠVP Praktická sestra M/01 zdravotnický asistent ŠVP Praktická sestra M/003 sociální péče pečovatelská činnost PaedDr. Irena Frňková Mgr. Radka Kulichová Mgr. Renáta Diasová Mgr. Stanislava Mrkvičková Ing. Jiří Štefek Mgr. Pavla Bařinová Mgr. Iveta Karczová Mgr. Kateřina Šmolková Mgr. Martin Gibala Mgr. Eva Jemelková Mgr. Marie Muroňová 14

15 Přehled vývoje počtu žáků v jednotlivých třídách ve školním roce 2013/2014 Třída Počet žáků Počet žáků na konci 1. pololetí Počet žáků na konci 2. pololetí 1.A ZAPS B ZAPS C SČSP A ZAPS B ZAPS C SČSP A ZAPS B ZAPS C SČSP A ZAPS B ZAPS C SP Celkem ZAPS zdravotnický asistent podle ŠVP Praktická sestra SČSP sociální činnost podle ŠVP Sociální péče-pečovatelská činnost SP sociální péče-pečovatelská činnost Přehled o pohybu žáků ve třídách Druh změny Počet žáků Přerušení studia 2 Přestup z jiné střední školy 6 Přijetí do vyššího ročníku 5 Ukončení studia (neprospěch, odchod na jinou školu) 15 Opakování ročníku 4 Změna oboru vzdělávání 0 Individuální vzdělávací plán 3 Podmíněné vyloučení ze studia 11 15

16 3. Personální zabezpečení školy 3.1 Organizační struktura školy Škola je řízena ředitelkou školy, která je statutárním orgánem, jejím zástupcem je statutární zástupce ředitelky školy, který řídí dvě vedoucí učitelky praktického vyučování pro obory zdravotnický asistent a sociální činnost, předsedy předmětových komisí a učitele. Výchovně vzdělávací činnost zajišťuje 33 učitelů, kteří pracují v těchto předmětových komisích předmětová komise českého jazyka a literatury, předmětová komise společenských věd, předmětová komise cizích jazyků, předmětová komise přírodních věd, předmětová komise odborných předmětů a předmětová komise psychologie. Na škole působí výchovná poradkyně a již druhým rokem i školní metodička prevence, analýza jejich činnosti je součásti této zprávy. V čele provozně-ekonomického úseku je Bc. Emílie Blahutová. Práci personální a mzdové pracovnice zastává Petra Bodnárová, Di.S., která je zároveň sekretářkou ředitelky školy. Organizační struktura Ředitelka školy Statutární zástupce ředitelky Vedoucí ekonomického úseku hlavní účetní Vedoucí učitelka praktického vyučování oboru Zdravotnický asistent Vedoucí učitelka praktického vyučování oboru Sociální činnost Personální a mzdová pracovnice Školník Sekretářka Vrátná Uklízečky Učitelé odborných předmětů vyučující žáky oboru Zdravotnický asistent Učitelé odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů vyučující odborné předměty, žáky oboru Sociální činnost Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů Vedoucí pracovníci Pedagogičtí pracovníci Ostatní pracovníci 16

17 3.2 Pedagogický sbor Personální zajištění výuky Počet interních vyučujících Počet interních vyučujících (věková struktura) (kvalifikace) S částečnou S plnou VŠ Bez nad 50 VŠ do 30 let do 40 let do 50 let důchodci kvalifikaci kvalifikace let kvalifikaci 31 2* Vyučující jednotlivých předmětů na škole Povinné předměty Český jazyk a literatura Mgr. Martin Gibala Mgr. Jiří Gajda Mgr. Radka Kulichová Mgr. Pavla Pindurová Anglický jazyk PaedDr. Ladislava Gwardová Mgr. Jiří Gajda Mgr. Zora Foldynová (dlouhodobá pracovní neschopnost od března 2014) Mgr. Tereza Tkáčová (zástup za PN) Ing. Jana Fellerová Mgr. Jaromír Kutáč Konverzace v anglickém jazyce PaedDr. Ladislava Gwardová Mgr. Jiří Gajda Mgr. Zora Foldynová (dlouhodobá pracovní neschopnost od března 2014) Mgr. Tereza Tkáčová (zástup za PN) Ing. Jana Fellerová Mgr. Jaromír Kutáč Latinský jazyk Praktikum v cizím jazyce (německý jazyk) Mgr. Pavla Pindurová Mgr. Soňa Gojová * Obě pracovnice již zahájily studium. 17

18 Dějepis Mgr. Martin Gibala Mgr. Radka Kulichová Občanská nauka Mgr. Pavla Pindurová Mgr. Soňa Gojová Mgr. Jiří Kavečka Tělesná výchova Mgr. Hana Janíčková Mgr. Jiří Kavečka Mgr. Jaromír Kutáč Výtvarná výchova Hudební výchova Matematika PaedDr. Irena Frňková Mgr. Soňa Vojtovičová Mgr. Jana Mojžíšková PaedDr. Irena Frňková Ing. Jiří Štefek Fyzika Chemie Biologie Ekologie Informační a komunikační technologie Ing. Jiří Štefek Mgr. Jana Mojžíšková Mgr. Hana Janíčková Mgr. Jaromír Kutáč PaedDr. Irena Frňková Mgr. Lukáš Janošec Mgr. Soňa Vojtovičová Písemná a elektronická korespondence Mgr. Soňa Vojtovičová Mgr. Lukáš Janošec Klinická propedeutika Mgr. Hana Mikušiaková Mgr. Dagmar Kaňoková Somatologie Mgr. Renáta Diasová Mgr. Ludmila Pavlátová Patologie a patofyziologie Mgr. Dagmar Kaňoková Mgr. Eva Jemelková Psychologie Mgr. Šárka Gronychová Mgr. Olga Mičulková Mgr. Alena Mokrá Mgr. Hana Mikušiaková 18

19 První pomoc Mgr. Alena Mokrá Mgr. Stanislava Mrkvičková Mgr. Marie Muroňová Mgr. Pavla Bařinová Sociální péče Mgr. Jana Kocichová Mgr. Marie Muroňová Speciální pedagogika Mgr. Olga Mičulková Mgr. Kateřina Šmolková Péče o staré občany Ekonomika Pečovatelství Mgr. Ludmila Pavlátová Mgr. Soňa Gojová Mgr. Eva Jemelková Mgr. Olga Mičulková Mgr. Kateřina Šmolková Právo Mgr. Pavla Pindurová Ing. Jiří Štefek Organizace volného času Mgr. Soňa Vojtovičová Mgr. Radka Kulichová Zdravotní nauka Mgr. Jana Kocichová Mgr. Marie Muroňová Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví Ošetřovatelství PhDr. Martina Kuřecová, MSc. Mgr. Pavla Bařinová Mgr. Renáta Diasová Mgr. Eva Fojkesová Mgr. Šárka Gronychová Mgr. Eva Jemelková Mgr. Dagmar Kaňoková Mgr. Iveta Karczová PhDr. Martina Kuřecová, MSc. Mgr. Olga Mičulková Mgr. Hana Mikušiaková Mgr. Alena Mokrá Mgr. Stanislava Mrkvičková 19

20 Mgr. Marie Muroňová Mgr. Monika Sikorová Mgr. Nikola Sikorová Ošetřování nemocných Mgr. Renáta Diasová Mgr. Eva Fojkesová Mgr. Šárka Gronychová Mgr. Eva Jemelková Mgr. Dagmar Kaňoková Mgr. Iveta Karczová PhDr. Martina Kuřecová, MSc. Mgr. Olga Mičulková Mgr. Hana Mikušiaková Mgr. Stanislava Mrkvičková Mgr. Marie Muroňová Mgr. Monika Sikorová Mgr. Nikola Sikorová Mgr. Kateřina Šmolková Odborná praxe Zdravotní tělesná výchova Mgr. Jana Kocichová Mgr. Jiří Kavečka Volitelné předměty Somatologický seminář Seminář ze speciální pedagogiky Základy znakového jazyka Mgr. Renáta Diasová Mgr. Olga Mičulková Mgr. Kateřina Šmolková Nepovinné předměty Ve školním roce 2013/2014 nebyly vyučovány, žáci o ně neprojevili zájem. 20

21 3.3 Provozní pracovníci Pracovníci provozně-ekonomického úseku - nepedagogové Zaměstnanec Pracovní zařazení Bc. Blahutová Emílie vedoucí ekonomického úseku školy Bodnárová Petra, Di.S. sekretářka ředitelky školy odborná referentka Janík Václav školník Inczédyová Jana uklízečka Vyležíková Simona uklízečka Zoňová Světlana vrátná Celkový fyzický počet zaměstnanců Celkový počet zaměstnanců Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci Plný Z toho Částečný Z toho Plný Z toho Částečný úvazek muži úvazek muži úvazek muži úvazek Z toho muži 4. Materiální vybavení školy Materiální vybavení školy je shrnuto v následující tabulce. Škola má k dispozici gymnastický sál, který jí slouží jako malá tělocvična. V tomto školním roce jsme o prázdninách instalovali ochranné sítě pod strop tělocvičny, aby bylo možno sál využívat bez obav i pro míčové hry. Protože tato tělocvična neuspokojuje zcela kapacitní požadavky na výuku tělesné výchovy, využíváme jedenkrát týdně velkou tělocvičnu TJ Sokol Frýdek-Místek. Vzhledem k tomu, že náklady na pronájem těchto prostor nejsou pro rozpočet školy zanedbatelné, projednali jsme ředitelkou SŠGOaS možnost využívat jejich tělocvičnu. Podrobnosti a konkrétní rozvrh bude řešen na úrovni zástupců ředitelek obou škol v přípravném týdnu v srpnu Na jaře 2012 se naše škola připojila k výzvě Moravskoslezského kraje ke kooperaci na projektu Modernizace výuky ve zdravotnických oborech v součinnosti s Moravskoslezským krajem v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko (dále jen ROP ), prioritní osa 2 Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání. V průběhu měsíce srpna 2014 začalo vybavování školy novými pomůckami a v poledním srpnovém týdnu byla započata dodávka nábytku, kterým jsou vybavovány postupně tři učebna školy. Učebna první pomoci a dvě laboratoře pro výuku ošetřovatelství a pečovatelství. Součástí nového vybavení jsou i nová moderní nemocniční lůžka, pomůcky pro hygienickou péči a modely a fantomy, pomocí kterých dojde ke zkvalitnění a větší názornosti odborné výuky na naší škole. V současné době dodávka stále probíhá. 1 pracovní poměr na dobu určitou do

22 Přehled učeben a prostor využívaných žáky Označení učebny Číslo Název Počet učeben Úroveň vybavení podstandard standard nadstandard Způsob zajištění vlastní pronájem 1 výpočetní technika 1 ano ano 2 fyzika, chemie 1 ano ano 3 matematika 1 ano ano 4 český jazyk, dějepis 1 ano ano 5 cizí jazyk 1 ano ano 6 cizí jazyk 1 ano ano 7 občanská nauka 1 ano ano 8 hudební výchova český jazyk 1 ano ano 9 odborná učebna I 1 ano ano 10 psychologie 1 ano ano 11 laboratoř ošetřovatelství 1 ano ano 12 odborná učebna II 1 ano ano 13 laboratoř ošetřovatelství 1 ano ano 14 první pomoc 1 ano ano -- tělocvična 1 ano ano -- tělocvična TJ Sokol 1 ano ano -- knihovna-studovna 1 ano ano -- oddechové koutky pro žáky 4 ano ano Celkem učeben ve škole 14 22

23 5. Přijímací řízení Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 probíhalo pro uchazeče obou studijních oborů, které škola nabízí. V rámci přijímacího řízení konali uchazeči písemné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky formou testů, které vyhotovilo Sdružení MATT a HURRY, jejich distributorem a zpracovatelem byl KVIC Nový Jičín. Ředitelka školy stanovila kritéria pro přijetí, se kterými byli uchazeči seznámeni zákonným způsobem. Uchazeči o studium obou oborů byli posuzováni na základě průměrného prospěchu za obě pololetí osmého ročníku základní školy a 1. pololetí devátého ročníku základní školy a podle výsledků, kterých dosáhli u přijímacích zkoušek. Uchazeči o přijetí do oboru zdravotnický asistent předkládali povinně i potvrzení o zdravotní způsobilosti vystavené lékařem. V rámci letošního přijímacího řízení jsme se setkali s několika zajímavými ukazateli: uchazečů si podalo přihlášku do obou oboru studia, z čehož lze usuzovat, že uchazeči mají zájem nejen o nabízené obory tzv. pomáhajících profesí, ale o naši školu jako instituci, 2. V letošním školním roce škola nevyhlašovala další kola přijímacích zkoušek, oba obory byly naplněny uchazeči z prvního kola. Také opětovné vyzvedávání odevzdaných zápisových lístků jsme zaznamenávali minimálně. Přehled výsledků přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 Kolo přijímacích zkoušek Studijní obor zdravotnický asistent M/01 Počet přihlášených Počet přijatých Počet přijatých v autoremeduře Počet odevzdaných zápisových lístků k kolo Celkem Kolo přijímacích zkoušek Studijní obor sociální činnost M/01 Počet přihlášených Počet přijatých Počet přijatých v autoremeduře Počet odevzdaných zápisových lístků k kolo Celkem V rámci zlepšení propagace školy na veřejnosti a zlepšení informovanosti potenciálních uchazečů o studium a jejich zákonných zástupců jsme provedli minianketu mezi žáky távajících 1. ročníků, abychom zjistili, z jakých informačních zdrojů získali povědomí o naší škole a jejich studijních oborech, abychom v následujícím školním roce dokázali oslovit a zaujmout nové uchazeče o studium. Výsledky ankety jsou zaznamenány v následujícím grafu. 23

24 Výsledek průzkumu informačních zdrojů při získávání informaci o možnostech studia na naší škole Účastníci průzkumu Počet účastníků žáci 1. A, B, C 74 (někteří označili i víc než 1 odpověď) Otázka průzkumu: Z jakého zdroje jsem se dověděla o škole a oboru, který právě studuji? a) Z internetových stránek školy b) Od výchovného poradce ZŠ c) Z publikace úřadu práce d) Z brožury Atlas školství e) Z burzy škol f) Z jiného zdroje, uveďte jakého Za zajímavé zjištění považujeme, že ani jeden dotazovaný neuvedl jako informační zdroj noviny. 24

25 6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6.1 Výsledky vzdělávání žáků v průběhu školního roku Vzdělávání žáků probíhá ve vyučovacích hodinách teoretické výuky a v hodinách praktického vyučování na pracovištích našich sociálních partnerů. Přehled výsledků vzdělávání za 1. a 2. pololetí školního roku 2013/2014 je uveden v následujících tabulkách: Třída Počet žáků Souhrnná statistika tříd za 1. pololetí školního roku 2013/2014 Z toho hodnocení V P N NH Snížená známka z chování Průměrný prospěch Absence na žáka celkem neomluvená Třídní učitel 1. A ,47 50,44 0,55 Mgr. Hana Mikušiaková 1. B ,46 59,70 0 PaedDr. Irena Frňková 1. C ,75 87,79 2,66 Mgr. Radka Kulichová 2. A ,19 52,37 0,11 Mgr. Renáta Diasová 2. B ,34 50,78 1,79 Mgr Stanislava Mrkvičková 2. C ,26 70,88 0,04 Ing. Jiří Štefek 3. A ,59 61,76 1,53 Mgr. Pavla Bařinová 3. B ,40 80,39 0,29 Mgr. Iveta Karczová 3. C ,04 64,86 0,27 Mgr. Kateřina Šmolková 4. A ,68 83,06 2,93 Mgr. Martin Gibala 4. B ,54 91,90 0,07 Mgr. Eva Jemelková 4. C ,46 87,04 2,68 Mgr. Marie Muroňová ,44 70,16 1,09 V prospěli s vyznamenáním; P prospěli; N neprospěli, NH nehodnoceni. 25

26 Třída Počet žáků Souhrnná statistika tříd za 2. pololetí školního roku 2013/2014 Absence na Z toho hodnocení žáka V P N NH Snížená známka s chování Průměrný prospěch celkem neomluvená Třídní učitel 1. A ,50 54,51 2,21 Mgr. Hana Mikušiaková 1. B ,38 62,14 0,46 PaedDr. Irena Frňková 1. C ,70 77,40 4,26 Mgr. Radka Kulichová 2. A ,12 57,81 0 Mgr. Renáta Diasová 2. B ,85 71,10 0 Mgr Stanislava Mrkvičková 2. C ,14 64,80 0 Ing. Jiří Štefek 3. A ,42 66,36 1,40 Mgr. Pavla Bařinová 3. B ,30 78,46 0,29 Mgr. Iveta Karczová 3. C ,07 51,31 0,36 Mgr. Kateřina Šmolková 4. A ,63 53,86 1,10 Mgr. Martin Gibala 4. B ,34 48,83 0,67 Mgr. Eva Jemelková 4. C ,55 47,88 0,16 Mgr. Marie Muroňová ,37 61,33 0,93 V prospěli s vyznamenáním; P prospěli; N neprospěli, NH nehodnoceni. Při porovnání výsledků žáků za obě pololetí lze konstatovat, že úroveň žáků v obou pololetích je vyrovnaná. Vzhledem k tomu, že v letošním školním roce jsme zaznamenali některé nežádoucí jevy, které významně ovlivnily výsledky vzdělávání zejména žáků maturitních ročníků (viz analýza výsledků maturitních zkoušek), například poněkud laxní přístup některých žáků k přípravě na maturitní zkoušku, neukončení 4. ročníku z důvodu neprospěchu nebo nehodnocení z důvodu vysoké absence, v řádném termínu. Skupina absolventů přistupuje poprvé k maturitním zkouškám na podzim. Vedení školy a pedagogové dospěli k závěru, že ke zhoršení výsledků dopomohl rovněž fakt, že se v tomto školním roce již neuskutečnila povinná maturita nanečisto a žáci si neměli možnost reálně ověřit své schopnosti, jak tomu bylo v uplynulých letech. Proto je součástí výroční zprávy i evaluační zpráva, která je analýzou výsledků vzdělávání uplynulých tří školních roků tzn. 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014. Tyto tři roky jsou spojeny s nástupem nového managementu školy (srpen 2011). Závěry a opatření, které vyplynuly z jednání předmětových komisí, pedagogické rady a z rozhodnutí ředitelky školy: 1. Úpravou školního vzdělávacího programu oboru zdravotnický asistent došlo k navýšení počtu hodin matematiky ze 7 hodin na 8 hodin za studium. 2. Ředitelka školy zadala žákům 4. ročníků písemné testy z předmětů profilové maturitní zkoušky somatologie a speciální pedagogika, výsledky těchto testů byly pro některé žáky výrazným impulzem pro přehodnocení přístupu k další přípravě. Na základě zjištěných skutečností, budeme v prověřování znalostí pokračovat. 3. Členové předmětových komisí jednotlivých maturitních předmětů budou společně promýšlet a zkvalitňovat metody a formy výchovně vzdělávacího procesu tak, aby žáci byli co nejlépe motivováni ke studiu a ke snaze dosahovat lepších výsledků. 4. Dalším opatřením bude realizace školní verze maturit nanečisto. 26

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

ORGANIZAČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY V DATECH na školní rok 2017/2018

ORGANIZAČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY V DATECH na školní rok 2017/2018 Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY V DATECH na školní rok 2017/2018 Mgr. Ludmila Pavlátová, v. r. ředitelka školy MANAGEMENT ŠKOLY Ředitelka

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE

ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE Střední zdravotnická škola, příspěvková organizace Frýdek Místek, tř. T. G. Masaryka 451 ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE 2016 2017 Obsah Obsah... 1 1. Roční plán EVVO pro školní rok 2016/2017... 2 1.1.

Více

Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost

Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost Kód a název oboru: 75-41-M/01 Sociální činnost Motto: Nestačí vědět, vědění

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost

Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost Kód a název oboru: 75-41-M/01 Sociální činnost Motto: Nestačí vědět, vědění

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Masér sportovní a rekondiční masér Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah I. Úvodní ustanovení II. Úkoly a působnost III. Organizace a řízení IV. Poradní orgány ředitelky školy V. Účinnost organizačního řádu

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

www.pardubickykraj.cz

www.pardubickykraj.cz Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256 Adresa: Purkyňova 256, 568 02 Svitavy Telefon: 461 535 100, 461 531 491 E-mail: skola@szs.svitavy.cz Web: www.szs.svitavy.cz Dodatek ŠVP Zdravotnický

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Střední zdravotnická škola, Frýdek Místek p. o.

Střední zdravotnická škola, Frýdek Místek p. o. Střední zdravotnická škola, Frýdek Místek p. o. Studijní obor - zdravotnický asistent : 4leté denní studium ukončené maturitní zkouškou. Odborná výuka v 1. a 2. ročníku probíhá převážně ve škole. Ve 3.

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Dodatek č. 1 k ŠVP Veřejnosprávní činnost č.j. 499/09 od

Dodatek č. 1 k ŠVP Veřejnosprávní činnost č.j. 499/09 od Dodatek č. 1 k ŠVP Veřejnosprávní činnost č.j. 499/09 od 1.9.2009 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3.2016 Ing.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne:

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne: Dodatek č. 1 k ŠVP Podnikání (nástavbové ) č.j. 1224/2014 od 1.9.2014 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3. 2016

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1203/09-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1203/09-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1203/09-S Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov Adresa: Načeradec č. 270, 257 08 Načeradec Identifikátor:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

DODATEK Č.4 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.4 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.4 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 1.2.2015 Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-55/10-T. Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-55/10-T. Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-55/10-T Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Adresa: M. Majerové 1691, 708 00 Ostrava-Poruba

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 1.3.2015 Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více