VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace, Šardice 521 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1

2 Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace Šardice 521 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 je zpracována na základě ustanovení 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, v platném znění novely č. 195/2012 Sb. 2

3 Obsah 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČEBNÍCH PROGRAMŮ ) ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY ) ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ A AKTIVITÁCH PROVÁZEJÍCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ) ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ) ZÁVĚR Seznam příloh výroční zprávy 2011/

4 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo: Šardice 521, Telefon: web: právní forma: příspěvková organizace REDIZO: IČO: zřizovatel: Obec Šardice Šardice 601, ředitelka školy: Mgr. Zuzana Kopecká součásti školy: školní družina, školní klub. Statistické údaje ve školním roce 2011/2012: Přehled žáků: Školní rok Průměrný počet Počet tříd Počet ročníků Počet žáků 2011/2012 žáků na třídu 1. stupeň ,6 2. stupeň ,5 Celkem ,22 Charakteristika školy: Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace je úplná vesnická škola, která zabezpečuje povinnou školní docházku pro děti z obce Šardice. Má po jedné třídě v každém z devíti ročníků. Výuka probíhá ve školní budově, která má dvě části. Starší část budovy je původní škola s tělocvičnou postavená v roce 1928, druhá, novější část, je přístavba z konce osmdesátých let. Postupně jsou obě části modernizovány a přizpůsobovány současným standardům a potřebám vzdělávání. 4

5 Školská rada: Byla zřízena k 1. říjnu 2005, je šestičlenná, v současnosti je složená z těchto členů: předseda: Mgr. Lenka Cápková místopředseda: Mgr. Jitka Brhlová další členové: Mgr. Gabriela Šťastná Gabriela Knoflíčková Petr Cápek Věra Šnajdrová. 2) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČEBNÍCH PROGRAMŮ Obor vzdělávání a vzdělávací programy základní školy ve šk. r. 2011/2012: Vzdělávací obor: C/01 Základní škola Název vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice LMP 1.2 v ročníku od tohoto školního roku ve všech ročnících, tedy v ročníku v 1., 3., 5., 7., 8. ročníku Školní družina ŠD počet oddělení počet dětí v ŠD počet vychovatelek ŠD celkem 2 60 fyz. 2 / úvazek 1,43 1. oddělení 30 Andrea Zahrádková 2. oddělení 30 Marcela Palmeová Školní družina pracovala i v letošním školním roce 2011/2012 podle Školního vzdělávacího programu pro ŠD. Cíle školní družiny jsou v souladu s dlouhodobým a celoročním procesem vzdělávání a výchovy dítěte, které jsou vyjádřeny klíčovými kompetencemi souhrnem vědomostí, dovedností, schopností a postojů, které děti získávají během celého školního roku: kompetence k učení kompetence k řešení problémů 5

6 kompetence komunikativní kompetence sociální a personální kompetence občanské kompetence k trávení volného času Úspěšné akce školní družiny ve školním roce 2011/2012: 1. oddělení Halloween říjen 2011 Tvořivá dílna Přírodní materiál listopad 2011 Výroba vánočních dárků pro rodiče prosinec 2011 Vánoční besídka prosinec 2011 Účast a získání 1. místa ve výtvarné soutěži Toulky za zvěří leden 2012 Zdraví nás baví únor 2012 Velikonoční dílničky březen 2012 Ferdíkova olympiáda duben 2012 Kuličkiáda duben 2012 Účast ve výtvarné soutěži O nejkrásnější zahradu - květen 2012 Hurá do pohádky, Den dětí červen oddělení Vánoční tvoření listopad 2011 Vánoční pečení perníkové chaloupky, vánočního cukroví prosinec 2011 Vánoční besídka prosinec 2011 Jarní velikonoční tvoření březen 2012 Den dětí červen 2012 Společné akce Putování za pokladem skřítka Podzimníčka Puzzliáda Zdobení vánočního stromečku Karneval 6

7 3) ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Odborná kvalifikace pedagogů: Jméno a příjmení Aprobace 1. Jitka Brhlová, Mgr. učitelství pro 1. stupeň 2. Alena Cápková dokončuje studium učitelství pro 1. stupeň 3. Lenka Cápková, Mgr. učitelství pro 1. stupeň, speciální pedagogika 4. František Hnilo, Mgr. český jazyk výtvarná výchova 5. Zuzana Kopecká, Mgr. matematika přírodopis 6. Martina Králíková, Mgr. učitelství pro 1. stupeň 7. Eva Lysoňková vychovatelství 8. Jiří Novotný, Mgr. matematika fyzika 9. Marcela Palmeová rodinná škola (ŠD) 10. Jana Paušová, Mgr. učitelství pro 1. stupeň, speciální pedagogika 11. Marie Radová, Mgr. přírodopis zeměpis 12. Yveta Řiháková, Mgr. učitelství pro 1. stupeň 13. Hana Švandelková, Mgr. dějepis občanská výchova 14. Blanka Uhljarová, Mgr. přírodopis chemie 15. Andrea Zahrádková vychovatelství (ŠD) Údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy, včetně řídících pracovníků: Pedagogičtí pracovníci: Celoroční kurz anglického jazyka ve školním roce 2011/2012 absolvovaly: Mgr. Jitka Brhlová, Mgr. Lenka Cápková, Mgr. Zuzana Kopecká, Mgr. Jana Paušová, Mgr. Blanka Uhljarová, Andrea Zahrádková. Zahraniční prázdninový kurz anglického jazyka v Richard Language College, Bournemouth, England (srpen 2011) absolvovaly: Alena Cápková, Mgr. Jana Paušová, Mgr. Blanka Uhljarová, Zapojení do projektu a absolvování kurzu RWCT Čtením a psaním ke kritickému myšlení metody a formy práce 40 v rozsahu 40 hodin v MěSOŠ Klobouky u Brna: 7

8 Mgr. Jitka Brhlová, Mgr. Zuzana Kopecká, Eva Lysoňková, Mgr. Jiří Novotný, Mgr. Jana Paušová, Mgr. Yveta Řiháková, Mgr. Blanka Uhljarová Středisko služeb školám Brno Úvod do problematiky extremismu Mgr. Hana Švandelková Středisko služeb školám Hodonín Nebezpečné praktiky Mgr. Hana Švandelková Středisko služeb školám Brno Matematická mozaika výběrové semináře Mgr. Zuzana Kopecká Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina Praha ukončení Studia k výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy v rozsahu 250 hodin Mgr. Martina Králíková odbor školství - oddělení prevence a volnočasových aktivit Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno Bezpečně v kyberprostoru Mgr. Hana Švandelková KALOKAGATHIE s.r.o., PaedDr. Lenka Kubrichtová projekt Spirála Ochrana reprodukčního zdraví Mgr. Hana Švandelková Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno Konference k environmentální výchově (KONEV) Mgr. Martina Králíková DESCARTES, v.o.s. Učím (se) rád třída Mgr. Yveta Řiháková Středisko služeb školám Brno Aktivní učení v matematice Slovní úlohy, žádný problém Mgr. Zuzana Kopecká Středisko služeb školám Hodonín Právní poradna Mgr. Zuzana Kopecká Nadační fond PhDr. Jiřinky Prekopové Škola lásky v rodině, Brno Pojďme společně seminář k projektu Škola láska v rodině Mgr. Hana Švandelková , 1. 3., Středisko služeb školám Brno, lektoři RPIC 8. a Kompetence pro život Mgr. Hana Švandelková Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina Praha Doškolovací seminář pro absolventy specializačních studií pro školní koordinátory EVVO, Mgr. Martina Králíková 8

9 Středisko služeb školám Brno I mlčení je lež aneb jak učit o době komunismu Eva Lysoňková Středisko služeb školám Brno Zábavné vyučování Škola hrou Mgr. Jana Paušová Centrum pro demokratické učení konference ČESKÉ DĚTI A ANGAŽOVANOST. PROSPĚCH: dostatečný, Mgr. Hana Švandelková Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno Školní zahrady pro EV II. ZŠ Rousínov Mgr. Martina Králíková UP Olomouc Vzdělávací kurz pro pedagogické pracovníky práce s dítětem se SVP, Mgr. Jana Paušová Středisko služeb školám Hodonín Setkání metodiků prevence Mgr. Hana Švandelková KALOKAGATHIE s.r.o., PaedDr. Lenka Kubrichtová Dítě v krizi Mgr. Hana Švandelková METODICA, Institut pro další vzdělávání, o.s., Palackého tř. 22, Brno, Aktivity a metody pro rozvoj jazykových dovedností Mgr. Zuzana Kopecká Dům dětí a mládeže Strážnice Současné trendy ve volnočasových aktivitách Marcela Palmeová, Andrea Zahrádková METODICA, Institut pro další vzdělávání, o.s., Palackého tř. 22, Brno, Testovací nástroje a jejich využití ve výuce cizích jazyků Mgr. Zuzana Kopecká Ostatní školení: Středisko služeb školám Hodonín Závěr roku účetnictví v PO Zdeňka Hasalová Středisko služeb školám Hodonín KEO 2011 Zdeňka Hasalová Středisko služeb školám Hodonín Aktuality v účetnictví příspěvkových organizací II. Zdeňka Hasalová 9

10 Středisko služeb školám Hodonín FKSP od A do Z Zdeňka Hasalová Středisko služeb školám Brno Příprava a sestavení mezitímní účetní závěrky v roce 2012 Zdeňka Hasalová 4) ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání o odkladu povinné školní docházky 0 0 o dodatečném odložení povinné školní docházky 0 0 o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 16 0 o přestupu z jiné základní školy ) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ A AKTIVITÁCH PROVÁZEJÍCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ Klasifikace a hodnocení chování žáků k : Ročník Počet Prospělo žáků s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakují Celkem za I. stupeň tj. % 72,82 25,24 1,94 0, Celkem za II. stupeň tj. % 28, ,43 1,43 Celkem za školu tj. % 54,91 43,35 1,73 1,16 10

11 Snížený stupeň z chování k : Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy , , ,58 Absence žáků k : Počet zameškaných hodin I. pololetí II. pololetí celkem na 1 žáka celkem na 1 žáka omluvených , ,47 neomluvených 2 0,01 2 0,01 Údaje o přijímacím řízení na střední školu: Gymnázia Školní rok 2011/2012 SOŠ SOU Celkem 4 leté 6 leté 8 leté Počty přijatých žáků Počet absolventů ZŠ: Ročník Počet žáků Celkem 35 Údaje o výsledcích inspekce a kontrol: V tomto školním roce nebyla provedena žádná významná inspekce nebo kontrola. 11

12 Zájmové kroužky ve škole Pro žáky 1. stupně - 11 skupin žáků Vedoucí kroužku Kroužek Mladý novinář 1 3 Mgr. Jitka Brhlová Čeština je hra 1 11 Mgr. Jana Paušová Angličtina pro prvňáčky 1 21 Mgr. Yveta Řiháková Angličtina 2. třída 1 18 Mgr. Jitka Brhlová Folklórní kroužek 1 24 Mgr. Lenka Cápková Ekologický kroužek 1 15 Mgr. Martina Králíková Keramický kroužek 3 47 Andrea Zahrádková Cvičení pro rodiče s dětmi 1 13 Mgr. Yveta Řiháková Mažoretky 1 20 Michaela Procházková Hra na kytaru 2 20 Eva Lysoňková Pro žáky 2. stupně - 11 Vedoucí kroužku Folklorní kroužek 1 6 Mgr. Lenka Cápková Polonéza 1 24 Mgr. Jitka Brhlová, Mgr. Jana Paušová Hrátky s češtinou 1 12 Mgr. Hana Švandelková Kluci v akci 2 27 Mgr. Hana Švandelková Šití na stroji 1 7 Mgr. Hana Švandelková Florbal 1 9 Michal Pazderka, Lukáš Svora Taneční kroužek 1 12 Mgr. Zuzana Kopecká Anglická olympiáda 1 3 Alena Cápková 12

13 Účast školy v soutěžích a olympiádách: Termín Druh akce Odpovědný učitel 21. září a únor březen 2012 duben a Logická olympiáda Mgr. J. Paušová Mgr. J. Novotný Počet žáků Matematická soutěž KLOKAN základní kolo Mgr. J. Novotný 128 Olympiáda z českého jazyka základní kolo Mgr. F. Hnilo 12 Olympiáda ze zeměpisu okresní kolo Mgr. M. Radová 1 Biologická olympiáda okresní kolo Mgr. M. Radová 3 Soutěž dětských recitátorů základní kolo Mgr. Y. Řiháková Mgr. H. Švandelková Soutěž dětských recitátorů okresní kolo Mgr. F. Hnilo Úspěšná reprezentace: Termín Druh akce Počet žáků Místo Odpovědný učitel leden 2012 Výtvarná soutěž Toulky za zvěří 1 1 Andrea Zahrádková Dopravní soutěž okresní kolo, ml. žáci 4 2. Mgr. H. Švandelková Dopravní soutěž okresní kolo, st. žáci 4 3. Mgr. H. Švandelková Indiánská stezka oblastní kolo, mladší a nejml. žáci 2012 Indiánská stezka republikové finále, nejmladší a ml. žáci E. Lysoňková E. Lysoňková Přehled výletů Třída Datum Místo Ped. doprovod Lanové centrum, přehrada Brno Hipocentrum Koryčany Bongo, tech. muzeum Brno Radějov Lučina Štědrákova Lhota. Jeseníky Kemp Alpa Ostrovačice Mgr. Yveta Řiháková Mgr. Jitka Brhlová, Mgr. Jana Paušová, Andrea Zahrádková Mgr. Lenka Cápková, Mgr. Martina Králíková Eva Lysoňková, Mgr. Blanka Uhljarová Mgr. Jiří Novotný, Pavel Brázda Mgr. Hana Švandelková, Marcela Palmeová 13

14 Náboženství: Třída Počet žáků I. 5 II. 11 Plavecká výuka bazén Ratíškovice: Termín Třída Počet žáků II. 25 III. 14 Plavecká výuka pro žáky II. a III. probíhala v krytém bazénu v Ratíškovicích. Školitel: Hana Mořinglová, plavecká výuka, Brandlova 92/1, Kyjov. Významné projekty: A) EU peníze školám Základní škola T. G. Masaryka Šardice je na základě zjednodušené žádosti o finanční podporu z OP VK schválené vrchním ředitelem Sekce řízení operačních programů EU příjemcem dotace pro oblast podpory 1.4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, využívající zjednodušené vykazování nákladů. Název Projektu Prima škola, číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Od 1. dubna 2011 má základní škola možnost čerpat peníze v celkové výši Kč. Celý uplynulý školní rok vyučující využívali ve všech učebnách na prvním stupni při výuce interaktivní tabule a přenosné osobní počítače, zpracovávali vlastní výukové materiály pro podporu moderních didaktických postupů a metod. Tři učitelky angličtiny byly vyslány na prázdninový jazykový kurz do Anglie. 14

15 B) Posilování technických kompetencí žáků ZŠ Aktivní účast partnerství v projektu Posilování technických kompetencí žáků základních škol v Jihomoravském kraji, který je pod záštitou Krajské hospodářské komory Jihomoravského kraje. Více na Cíle projektu: - rozvoj technických kompetencí a technické gramotnosti žáků základní školy - zvýšen. zájmu žáků ZŠ o studium přírodovědných a technický oborů na střední škole - inovace ŠVP formou implementací vytvořených metodik a forem vzdělávání Aktivity projektu: - účast žáků na veletrzích, dnech otevřených dveří středních škol, - účast pedagogů na metodických konferencích (Mgr. Novotný, Mgr. Hnilo), - řízené besedy s odborníky, - studijní pobyt do vzdělávacího centra a škol ve Florencii (Itálie), - zřízení webové stránky pro žáky, pedagogické pracovníky i rodiče. C) Environmentální výchova Environmentální výchovu zařazujeme do jednotlivých předmětů především v rámci projektů a celoškolních aktivit, jako volitelný předmět v devátém ročníku pod názvem Ekologický seminář a v mimoškolní zájmové činnosti Ekologický kroužek. Ve školním roce 2011/2012 jsme byli zapojeni do mezinárodního programu Ekoškola, který vede žáky k ekologickému a šetrnému životu ve škole i mimo ni. Po zpracování analýzy stávajícího stavu školy v oblasti odpady, prostředí školy, energie a voda, jsme se dále zabývali tématem odpady a prostředí školy. Žáci vyrobili koše na třídění odpadu. V rámci projektu,,jak třídíme odpady? starší žáci učili mladší žáky třídit odpad. Žáci 2. stupně se zúčastnili besedy,, Proč třídíme odpady a navštívili firmu Ekor Kyjov a Dotřiďovací linku v Těmicích. Téma odpady jsme doplnili zapojením do programu Recyklohraní, který je zaměřen na sběr vybitých baterií a drobného elektrozařízení. Společně jsme nasbírali více než 270 kg baterií a přes 500 kg elektrozařízení. 15

16 Prostředí školy žáci zvelebovali výsadbou a pěstováním pokojových květin ve třídách a na chodbách školy. Ve školní zahradě pěstovali zeleninu, okrasné květiny, vybudovali kompost, domečky pro hmyz a krmítka pro ptáky. Na závěr školního roku jsme se přihlásili do projektu,,přírodní zahrady. V březnu jsme tematickou výukou oslavili Den vody a v dubnu Den Země. Jsme zapojeni do sítě jihomoravských škol M.R.K.E.V., která se zabývá ekologickou výchovou. Spolupracujeme s ekocentry Lipka Brno a Rezekvítek Brno. D) Čtením a psaním ke kritickému myšlení MEDPED Účast části pedagogického sboru v dvouletém projektu MEDPED. V tomto školním roce projekt končil a uskutečnily se tyto akce: Metodické soustředění v Kloboukách u Brna, Střední odborná škola Klobouky Tvorba a ověřování metodických materiálů našimi pedagogy využití metod RWCT ve výuce workshop v naší škole zaměřený na výstupy projektu. Více viz Přehled významnějších akcí pro žáky: Školní akce, kurzy, exkurze ve školním roce 2011/ Zahradní slavnost slavnostní otevření zrekonstruované školní zahrady ZŠ a obec Plenární schůze veřejnost Exkurze tiskárna Maxreklama Šardice Poznáváme svět práce II. a III. tř Exkurze NEOKLAS výchovná exkurze Dítě a svět přírody I. tř Exkurze do státního zámku Milotice, baroko VII. IX. tř Veletrh vzdělávání Hodonín IX. tř BVV- strojírenský veletrh exkurze v rámci projektu Rozvíjení technických kompetencí žáků ZŠ VIII. tř BVV Wood Tec exkurze v rámci projektu Rozvíjení technických kompetencí žáků ZŠ VII. IX. tř Exkurze OÚ Šardice - naše obec, důležité budovy, beseda s paní starostkou III. tř Památka zesnulých vycházka na hřbitov, poznáváme svoji obec, tradice I. a II. tř akce centra pro nevidomé v Kyjově Ve tmě vás povedou nevidomí VII. IX. tř Předškoláci ve výuce návštěva předškoláků v první třídě I. tř Přípravná schůzka projektu Comenius - 15 učitelů z Francie, ZŠ a obec 16

17 Španělska, Velké Británie, Polska, Rumunska, Řecka a Holandska spolupráce s Domovinkou charitou pomoc seniorům VIII. a IX. tř Mikuláš ve škole ZŠ a MŠ Exkurze do KM Beta Kyjov VIII. a IX. tř Zdobení perníkových chaloupek I. tř Exkurze Vlastivědné muzeum Kyjov jak lidé žili v minulosti, vánoční tradice, lidová řemesla III. tř Vánoční akademie hrajeme, zpíváme, předvádíme divadlo I. tř Dny řemesel ISŠ Sokolnice VIII. a IX. tř Vánoce na nečisto vánoční tradice a zvyky I. tř Vánoční koncert a zpívání 1. stupeň I. IX. tř Tři králové návštěva kostela sv. Michaela, zpěv v kostele, historie betléma I. a II. tř Den řemesel SOŠ a SOU automobilní Kyjov VIII. a IX. tř Exkurze Hvězdárna Brno vesmír, planety Sluneční soustavy, Slunce a Měsíc II. a III. tř Školní kolo soutěže dětských recitátorů I. V. tř Valentýnská diskotéka I. IX. tř Slovácké divadlo Uherské Hradiště Dalskabáty, hříšná ves I. V. tř Divadelní představení loutkového divadla Zrzečka v lese I. V. tř Školní kolo soutěže dětských recitátorů VI. IX. tř Předtančení na plese SRPŠ žáci 8. A 9. ročníku VIII. a IX. tř Dětský ples I. IX. tř Výukový ekologický program třídění odpadů žáci V. třídy I. V. tř Den vody tematická výuka I. V. tř Noc s Andersenem zaměřená na J. Trnku I. IX. tř Návštěva Okresní knihovny a GVU Hodonín ilustrace J. Trnky I. a V. tř Beseda se spisovatelem Radkem Malým I. IX. tř První pomoc přednáška s praktickými ukázkami IV. IX. tř Dopravní den I. IX. tř Pálení čarodějnic lidové zvyky a tradice I. IX. tř Exkurze do fotovoltaické elektrárny V., IX. tř Návštěva Muzea Stavěšice II. tř Návštěva státního zámku Milotice, kostýmovaná prohlídka II. tř Program občanského sdružení krok Cesta je cíl IV. IX. tř Malá akademie ke Dni matek I. tř Exkurze Ekor Těmice IX Exkurze IPS ÚP Hodonín VIII. tř Už jsem čtenář Knížka pro prvňáčka ve spolupráci s Obecní knihovnou Šardice I. tř Návštěva výstavy měřidel a vah na Rezidenci I. IX. tř Exkurze Krajský úřad v Brně IX. tř Filmové představení Kocour v botách kino Panorama Kyjov I. V. tř Vystoupení skupiny historického šermu Pernštejni I. IX. tř. 17

18 Účast žáků a pedagogů školy na životě v obci a okolí: Vystoupení folklorního kroužku pod vedením Mgr. Lenky Cápkové Kácání máje Fašaňkové odpoledne Folklorní odpoledne Hovorany Festival mužských sborů Dětské hody Mutěnice Mgr. František Hnilo - člen zastupitelstva obce ( ) - redaktor obecního zpravodaje - člen výběrových komisí OÚ - okresní metodik českého jazyka Střediska služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Hodonín - člen poroty krajských kol olympiád z českého jazyka - metodik ŠVP projektu Posilování technických kompetencí - pořádání výstav výtvarných prací v Malé galerii školy - uspořádání koncertu Hej, hej, jeden i druhej! několikero zpěvů a obrazů vánočních, studentů Gymnázia s uměleckou profilací P. Křižkovského Brno Mgr. Jiří Novotný - člen zastupitelstva obce ( ) - předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Šardice - člen výběrových komisí OÚ - člen Kontrolního výboru ČOV Svatobořice-Mistřín - jednatel Českého svazu včelařů, o.s., základní organizace Šardice - metodik vzdělávacího modulu projektu Posilování technických kompetencí Mgr. Lenka Cápková - členka kulturní komise Rady obce Šardice - členka výboru FOS Šardice - organizační vedoucí mladé cimbálové muziky - organizační vedoucí cimbálové muziky Denica Eva Lysoňková - vzdělavatelka TJ Sokol Svatobořice Mgr. Hana Švandelková - spolupráce s obcí na projektu Dětské hřiště - tvorba, zpracování a vyhodnocení dotazníku obecní knihovny - přednášky pro veřejnost: Rizika virtuální komunikace Prevence rakoviny děložního čípku organizace Dopravního dne , koordinace dopravní výchovy - organizace přednášek pro veřejnost: Drogy kolem nás

19 Spolupráce školy se SSS a Zařízením pro DVPP Hodonín: Využíváme pravidelně a aktivně služeb a nabídek Střediska služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Hodoníně: odborné semináře, kurzy cizích jazyků, školení BOZP apod. Více na: Lyžařský kurz Lyžařský kurz byl naplánován na leden 2012 v areálu lyžařského střediska Filipovice - Jeseníky. Z důvodu malého zájmu dětí se kurz neuskutečnil. Poradenské služby v základní škole Údaje o pracovnících školy poradenské služby: Funkce Výchovný poradce Mgr. Blanka Uhljarová Školní metodik prevence Mgr. Hana Švandelková Fyzický počet 1 1 Kvalifikace, specializace dvousemestrální studium výchovného poradenství, UP Olomouc nástavbové studium péče o žáky s SPU Studium k výkonu specializovaných činností prevence sociálně patologických jevů Dosažené vzdělání Vysokoškolské, PřF MU Brno Vysokoškolské, PdF MU Brno Přehled žáků se specifickými poruchami učení a chování Typ postižení Počet žáků ADHD 3 Dyslexie 1 Dysgrafie 1 Dysortografie 0 Dyskalkulie 1 LMD 1 LMP 7 Individuální integrace 8 Věková struktura poradenských pracovníků: do 35 let let výchovný poradce 0 1 školní metodik prevence 0 1 školní psycholog 0 0 školní speciální pedagog

20 Činnost metodika prevence: Ve školním roce 2011/2012 nedošlo k výrazným změnám v plánu a metodách práce školního metodika prevence. V souladu se strategií školy v oblasti prevence se pozornost obrací na pozitivní klima třídy, prevenci šikany, prevenci zneužívání návykových látek, kyberšikanu a bezpečné používání internetu. Hlavní náplní práce ŠMP byla práce s třídními kolektivy. V šestém a sedmém ročníku se na začátku školního roku vytvářela pravidla chování. Na základě dobré zkušenosti z loňského roku se uskutečnilo setkání ŠMP s žáky 5. ročníku. Pro další školní roky by k těmto setkáním mělo docházet plánovitě, nikoli až na vyžádání třídního učitele. Podařilo se začlenit vstup ŠMP do jednání metodického sdružení 1. stupně. Výstupem ze společné diskuse byla nutnost důsledného řešení přestupků žáků 1. stupně a intenzivnější spolupráce s rodiči v této oblasti. Ve škole se věnujeme dopravní výchově jako samostatné oblasti. Letos se uskutečnil šestý ročník dopravního dne. Spolu se zlepšováním materiálních podmínek a zkulturňováním školního prostředí usilujeme o postupné budování bezpečné atmosféry. Systematicky vedeme žáky k vytváření sociálních dovedností, které jsou potřebné při řešení problémů a konfliktů, vychováváme je ke zdravému životnímu stylu. Prvky etické výchovy jsou řazeny v průběhu celé povinné školní docházky, ať už v hodinách Občanské a rodinné výchovy na druhém stupni, či třídnických hodinách na prvním i druhém stupni. O činnosti metodika prevence jsou žáci i rodiče informováni. Schránka důvěry přispěla k otevřenější komunikaci při řešení problémů. Podněty a názory žáků mají i hodnotící charakter, jsou zároveň zpětnou vazbou pro pedagogy. Žáci jsou vnímaví při výskytu rizikových forem chování. Dokážou na ně vhodně reagovat nebo se svěřit s problémy. K prevenci výskytu nevhodných forem chování přispívají i přednášky pro žáky i širokou veřejnost (např. Drogy kolem nás, Rizika virtuální komunikace). Z výsledků dotazníků vycházejících žáků školy je patrná spokojenost s dosaženým vzděláním, s individuálním přístupem i podporou osobnostně sociálního rozvoje. Žáci devátého ročníku vidí jako reálné, že budou se základní školou v kontaktu i nadále, a to formou pomoci při realizaci různých akcí. 6) ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ Spolupráce s odborovou organizací V naší škole pracuje odborová organizace, která vystupuje za zaměstnance v pracovněprávních vztazích. S vedením školy spolupracuje v několika rovinách. Jedná se o oblast informování, kdy zaměstnavatel informuje o ekonomické a finanční situaci, o vývoji mezd a pracovních poměrech. Dále vedení školy s odbory projednává změny v organizaci práce, systém odměňování a hodnocení zaměstnanců, opatření ke zlepšování uspokojení sociálních potřeb a organizování kulturních akcí, opatření ke zlepšení hygieny práce 20

21 a pracovního prostředí. Odborová organizace kontroluje dodržování právních předpisů v pracovněprávních vztazích a vykonává kontrolu v oblasti BOZP. Pro ochranu práv a potřeb zaměstnanců má odborová organizace uzavřenou se zaměstnavatelem kolektivní smlouvu. Spolupráce školy s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Dobrá spolupráce a komunikace s rodiči i širší veřejností byla vždy důležitou součástí naší práce. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné domluvě s vyučujícím a také v době konzultačních hodin a třídních schůzek. Žáci mohou být přítomni při jednání rodičů a učitele. Od 4. ročníku používáme internetovou žákovskou knížku, kde mohou rodiče i žáci najít aktuální informace o prospěchu a chování svých dětí. Úspěšné jsou i netradiční schůzky s rodiči konané ve škole i mimo budovu školy. Nejbližším spolupracovníkem školy bylo SRPŠ, které podporuje řadu akcí pro děti. Spolupráce se SRPŠ byla soustředěna na zajišťování finančního zabezpečení např. dopravy žáků na různé akce nebo na organizaci slavnostního plesu. Důležitým partnerem školy je zřizovatel Obec Šardice. Poskytuje škole finanční dotaci na zajištění provozu, na nutnou údržbu budovy a zařízení a na postupné vylepšování podmínek pro činnost školy. Vedení obce se zajímá o činnost školy, účastní se významných školních akcí, občas školu neformálně navštěvuje. Pravidelná spolupráce příkladně fungovala mezi školou a mateřskou školou. Naše škola je otevřena pro děti z mateřské školy, které se pravidelně několikrát v roce účastní vyučování, prohlédnou si budovu a seznámí se s prostředím školy. Na základě pravidelných setkávání s učitelkami MŠ vytváříme klidné a podnětné prostředí pro budoucí žáky. Dalším partnerem školy je Školská rada, která plní kontrolní povinnosti, jež jí ukládá zákon. Schází se dvakrát ročně, schvaluje Školní řád a Výroční zprávu o činnosti školy. Při řešení problémů v oblasti výchovné a vzdělávací se obracíme na odborná školská zařízení (Pedagogicko-psychologické poradny, Speciálně pedagogické centrum). Tradičně dobrá je spolupráce s Policií ČR, pobočka Hodonín. Tradiční je také naše dobrá spolupráce se společenskými a zájmovými organizacemi v obci. Naši žáci vystupují s kulturním programem na jejich akcích (členské schůze apod.), naopak členové těchto organizací pomáhají škole se zajištěním programu např. při Noci s Andersenem nebo při soutěžích při akci Pálení čarodějnic. Výborná je také spolupráce se ZUŠ Kyjov, pobočkou Šardice a obecní knihovnou. Farní úřad v Šardicích zabezpečuje výuku náboženství v naší škole. Subjekty, se kterými naše škola spolupracuje: Obec Šardice, SRPŠ Šardice, Mateřská škola Šardice, Školská rada Šardice, ZUŠ Kyjov, pobočka Šardice, Farní úřad Šardice, 21

22 Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín, pracoviště Kyjov diagnostika žáků s poruchami učení a chování + prevence, SPC při MŠ a ZŠ Kyjov, Školní ulice (pro sluchově postižené žáky), SPC při MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny (pro žáky s mentálním postižením), MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny, Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Hodonín DVPP a žákovské soutěže, SDH Šardice, TJ Baník Šardice, dětská a zubní lékařka zdravotního střediska v obci, Plavecký bazén Ratíškovice, ekologická střediska VIS Bílé Karpaty Veselí nad Moravou, Lipka Brno, Rezekvítek Brno, Střední odborná škola zdravotnická a sociální, Kyjov, Policie ČR, obvodní oddělení Hodonín, Městský úřad Kyjov, odbor sociálních věcí, kurátorka pro mládež. 7) ZÁVĚR Ve školním roce 2011/2012 jsme poprvé učili ve všech ročnících podle vlastního vzdělávacího programu. Díky získaným prostředkům z projektu EU peníze školám jsme pořídili do kmenových učeben prvního stupně interaktivní tabule s dataprojektory. Vyučující i žáci tak získali silný nástroj k modernizaci výuky. Činnostní učení a aktivizující metody při práci s dětmi se stávají přirozenou součástí výchovně-vzdělávacího procesu v naší škole. Nadále se zaměřujeme na rozvíjení dovedností žáků a funkční gramotnost. V tomto školním roce se nepodařilo realizovat plánované nákladné investiční akce - druhou etapu výměny střechy a oken ani vybudování školního hřiště. Všechny tyto rozsáhlé akce byly odsunuty na příští období. Na konci školního roku jsme provedli rekonstrukci podlah dvou učeben a chodby v přístavbě. Postupně dotváříme přírodní učebny a prostory nově rekonstruované školní zahrady. V Šardicích Mgr. František Hnilo ředitel školy Školská rada schválila: v Šardicích

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 13 Šardice 521 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 pracoviště Slovákova Termín/perioda Název/ akce/téma/forma Cílová skupina Akci koordinuje Schůzka metodických sdružení a předmětových komisí Schůzka koordinátorů

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008 Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008 1 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více