VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace, Šardice 521 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1

2 Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace Šardice 521 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 je zpracována na základě ustanovení 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, v platném znění novely č. 195/2012 Sb. 2

3 Obsah 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČEBNÍCH PROGRAMŮ ) ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY ) ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ A AKTIVITÁCH PROVÁZEJÍCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ) ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ) ZÁVĚR Seznam příloh výroční zprávy 2011/

4 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo: Šardice 521, Telefon: web: právní forma: příspěvková organizace REDIZO: IČO: zřizovatel: Obec Šardice Šardice 601, ředitelka školy: Mgr. Zuzana Kopecká součásti školy: školní družina, školní klub. Statistické údaje ve školním roce 2011/2012: Přehled žáků: Školní rok Průměrný počet Počet tříd Počet ročníků Počet žáků 2011/2012 žáků na třídu 1. stupeň ,6 2. stupeň ,5 Celkem ,22 Charakteristika školy: Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace je úplná vesnická škola, která zabezpečuje povinnou školní docházku pro děti z obce Šardice. Má po jedné třídě v každém z devíti ročníků. Výuka probíhá ve školní budově, která má dvě části. Starší část budovy je původní škola s tělocvičnou postavená v roce 1928, druhá, novější část, je přístavba z konce osmdesátých let. Postupně jsou obě části modernizovány a přizpůsobovány současným standardům a potřebám vzdělávání. 4

5 Školská rada: Byla zřízena k 1. říjnu 2005, je šestičlenná, v současnosti je složená z těchto členů: předseda: Mgr. Lenka Cápková místopředseda: Mgr. Jitka Brhlová další členové: Mgr. Gabriela Šťastná Gabriela Knoflíčková Petr Cápek Věra Šnajdrová. 2) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČEBNÍCH PROGRAMŮ Obor vzdělávání a vzdělávací programy základní školy ve šk. r. 2011/2012: Vzdělávací obor: C/01 Základní škola Název vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice LMP 1.2 v ročníku od tohoto školního roku ve všech ročnících, tedy v ročníku v 1., 3., 5., 7., 8. ročníku Školní družina ŠD počet oddělení počet dětí v ŠD počet vychovatelek ŠD celkem 2 60 fyz. 2 / úvazek 1,43 1. oddělení 30 Andrea Zahrádková 2. oddělení 30 Marcela Palmeová Školní družina pracovala i v letošním školním roce 2011/2012 podle Školního vzdělávacího programu pro ŠD. Cíle školní družiny jsou v souladu s dlouhodobým a celoročním procesem vzdělávání a výchovy dítěte, které jsou vyjádřeny klíčovými kompetencemi souhrnem vědomostí, dovedností, schopností a postojů, které děti získávají během celého školního roku: kompetence k učení kompetence k řešení problémů 5

6 kompetence komunikativní kompetence sociální a personální kompetence občanské kompetence k trávení volného času Úspěšné akce školní družiny ve školním roce 2011/2012: 1. oddělení Halloween říjen 2011 Tvořivá dílna Přírodní materiál listopad 2011 Výroba vánočních dárků pro rodiče prosinec 2011 Vánoční besídka prosinec 2011 Účast a získání 1. místa ve výtvarné soutěži Toulky za zvěří leden 2012 Zdraví nás baví únor 2012 Velikonoční dílničky březen 2012 Ferdíkova olympiáda duben 2012 Kuličkiáda duben 2012 Účast ve výtvarné soutěži O nejkrásnější zahradu - květen 2012 Hurá do pohádky, Den dětí červen oddělení Vánoční tvoření listopad 2011 Vánoční pečení perníkové chaloupky, vánočního cukroví prosinec 2011 Vánoční besídka prosinec 2011 Jarní velikonoční tvoření březen 2012 Den dětí červen 2012 Společné akce Putování za pokladem skřítka Podzimníčka Puzzliáda Zdobení vánočního stromečku Karneval 6

7 3) ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Odborná kvalifikace pedagogů: Jméno a příjmení Aprobace 1. Jitka Brhlová, Mgr. učitelství pro 1. stupeň 2. Alena Cápková dokončuje studium učitelství pro 1. stupeň 3. Lenka Cápková, Mgr. učitelství pro 1. stupeň, speciální pedagogika 4. František Hnilo, Mgr. český jazyk výtvarná výchova 5. Zuzana Kopecká, Mgr. matematika přírodopis 6. Martina Králíková, Mgr. učitelství pro 1. stupeň 7. Eva Lysoňková vychovatelství 8. Jiří Novotný, Mgr. matematika fyzika 9. Marcela Palmeová rodinná škola (ŠD) 10. Jana Paušová, Mgr. učitelství pro 1. stupeň, speciální pedagogika 11. Marie Radová, Mgr. přírodopis zeměpis 12. Yveta Řiháková, Mgr. učitelství pro 1. stupeň 13. Hana Švandelková, Mgr. dějepis občanská výchova 14. Blanka Uhljarová, Mgr. přírodopis chemie 15. Andrea Zahrádková vychovatelství (ŠD) Údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy, včetně řídících pracovníků: Pedagogičtí pracovníci: Celoroční kurz anglického jazyka ve školním roce 2011/2012 absolvovaly: Mgr. Jitka Brhlová, Mgr. Lenka Cápková, Mgr. Zuzana Kopecká, Mgr. Jana Paušová, Mgr. Blanka Uhljarová, Andrea Zahrádková. Zahraniční prázdninový kurz anglického jazyka v Richard Language College, Bournemouth, England (srpen 2011) absolvovaly: Alena Cápková, Mgr. Jana Paušová, Mgr. Blanka Uhljarová, Zapojení do projektu a absolvování kurzu RWCT Čtením a psaním ke kritickému myšlení metody a formy práce 40 v rozsahu 40 hodin v MěSOŠ Klobouky u Brna: 7

8 Mgr. Jitka Brhlová, Mgr. Zuzana Kopecká, Eva Lysoňková, Mgr. Jiří Novotný, Mgr. Jana Paušová, Mgr. Yveta Řiháková, Mgr. Blanka Uhljarová Středisko služeb školám Brno Úvod do problematiky extremismu Mgr. Hana Švandelková Středisko služeb školám Hodonín Nebezpečné praktiky Mgr. Hana Švandelková Středisko služeb školám Brno Matematická mozaika výběrové semináře Mgr. Zuzana Kopecká Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina Praha ukončení Studia k výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy v rozsahu 250 hodin Mgr. Martina Králíková odbor školství - oddělení prevence a volnočasových aktivit Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno Bezpečně v kyberprostoru Mgr. Hana Švandelková KALOKAGATHIE s.r.o., PaedDr. Lenka Kubrichtová projekt Spirála Ochrana reprodukčního zdraví Mgr. Hana Švandelková Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno Konference k environmentální výchově (KONEV) Mgr. Martina Králíková DESCARTES, v.o.s. Učím (se) rád třída Mgr. Yveta Řiháková Středisko služeb školám Brno Aktivní učení v matematice Slovní úlohy, žádný problém Mgr. Zuzana Kopecká Středisko služeb školám Hodonín Právní poradna Mgr. Zuzana Kopecká Nadační fond PhDr. Jiřinky Prekopové Škola lásky v rodině, Brno Pojďme společně seminář k projektu Škola láska v rodině Mgr. Hana Švandelková , 1. 3., Středisko služeb školám Brno, lektoři RPIC 8. a Kompetence pro život Mgr. Hana Švandelková Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina Praha Doškolovací seminář pro absolventy specializačních studií pro školní koordinátory EVVO, Mgr. Martina Králíková 8

9 Středisko služeb školám Brno I mlčení je lež aneb jak učit o době komunismu Eva Lysoňková Středisko služeb školám Brno Zábavné vyučování Škola hrou Mgr. Jana Paušová Centrum pro demokratické učení konference ČESKÉ DĚTI A ANGAŽOVANOST. PROSPĚCH: dostatečný, Mgr. Hana Švandelková Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno Školní zahrady pro EV II. ZŠ Rousínov Mgr. Martina Králíková UP Olomouc Vzdělávací kurz pro pedagogické pracovníky práce s dítětem se SVP, Mgr. Jana Paušová Středisko služeb školám Hodonín Setkání metodiků prevence Mgr. Hana Švandelková KALOKAGATHIE s.r.o., PaedDr. Lenka Kubrichtová Dítě v krizi Mgr. Hana Švandelková METODICA, Institut pro další vzdělávání, o.s., Palackého tř. 22, Brno, Aktivity a metody pro rozvoj jazykových dovedností Mgr. Zuzana Kopecká Dům dětí a mládeže Strážnice Současné trendy ve volnočasových aktivitách Marcela Palmeová, Andrea Zahrádková METODICA, Institut pro další vzdělávání, o.s., Palackého tř. 22, Brno, Testovací nástroje a jejich využití ve výuce cizích jazyků Mgr. Zuzana Kopecká Ostatní školení: Středisko služeb školám Hodonín Závěr roku účetnictví v PO Zdeňka Hasalová Středisko služeb školám Hodonín KEO 2011 Zdeňka Hasalová Středisko služeb školám Hodonín Aktuality v účetnictví příspěvkových organizací II. Zdeňka Hasalová 9

10 Středisko služeb školám Hodonín FKSP od A do Z Zdeňka Hasalová Středisko služeb školám Brno Příprava a sestavení mezitímní účetní závěrky v roce 2012 Zdeňka Hasalová 4) ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání o odkladu povinné školní docházky 0 0 o dodatečném odložení povinné školní docházky 0 0 o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 16 0 o přestupu z jiné základní školy ) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ A AKTIVITÁCH PROVÁZEJÍCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ Klasifikace a hodnocení chování žáků k : Ročník Počet Prospělo žáků s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakují Celkem za I. stupeň tj. % 72,82 25,24 1,94 0, Celkem za II. stupeň tj. % 28, ,43 1,43 Celkem za školu tj. % 54,91 43,35 1,73 1,16 10

11 Snížený stupeň z chování k : Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy , , ,58 Absence žáků k : Počet zameškaných hodin I. pololetí II. pololetí celkem na 1 žáka celkem na 1 žáka omluvených , ,47 neomluvených 2 0,01 2 0,01 Údaje o přijímacím řízení na střední školu: Gymnázia Školní rok 2011/2012 SOŠ SOU Celkem 4 leté 6 leté 8 leté Počty přijatých žáků Počet absolventů ZŠ: Ročník Počet žáků Celkem 35 Údaje o výsledcích inspekce a kontrol: V tomto školním roce nebyla provedena žádná významná inspekce nebo kontrola. 11

12 Zájmové kroužky ve škole Pro žáky 1. stupně - 11 skupin žáků Vedoucí kroužku Kroužek Mladý novinář 1 3 Mgr. Jitka Brhlová Čeština je hra 1 11 Mgr. Jana Paušová Angličtina pro prvňáčky 1 21 Mgr. Yveta Řiháková Angličtina 2. třída 1 18 Mgr. Jitka Brhlová Folklórní kroužek 1 24 Mgr. Lenka Cápková Ekologický kroužek 1 15 Mgr. Martina Králíková Keramický kroužek 3 47 Andrea Zahrádková Cvičení pro rodiče s dětmi 1 13 Mgr. Yveta Řiháková Mažoretky 1 20 Michaela Procházková Hra na kytaru 2 20 Eva Lysoňková Pro žáky 2. stupně - 11 Vedoucí kroužku Folklorní kroužek 1 6 Mgr. Lenka Cápková Polonéza 1 24 Mgr. Jitka Brhlová, Mgr. Jana Paušová Hrátky s češtinou 1 12 Mgr. Hana Švandelková Kluci v akci 2 27 Mgr. Hana Švandelková Šití na stroji 1 7 Mgr. Hana Švandelková Florbal 1 9 Michal Pazderka, Lukáš Svora Taneční kroužek 1 12 Mgr. Zuzana Kopecká Anglická olympiáda 1 3 Alena Cápková 12

13 Účast školy v soutěžích a olympiádách: Termín Druh akce Odpovědný učitel 21. září a únor březen 2012 duben a Logická olympiáda Mgr. J. Paušová Mgr. J. Novotný Počet žáků Matematická soutěž KLOKAN základní kolo Mgr. J. Novotný 128 Olympiáda z českého jazyka základní kolo Mgr. F. Hnilo 12 Olympiáda ze zeměpisu okresní kolo Mgr. M. Radová 1 Biologická olympiáda okresní kolo Mgr. M. Radová 3 Soutěž dětských recitátorů základní kolo Mgr. Y. Řiháková Mgr. H. Švandelková Soutěž dětských recitátorů okresní kolo Mgr. F. Hnilo Úspěšná reprezentace: Termín Druh akce Počet žáků Místo Odpovědný učitel leden 2012 Výtvarná soutěž Toulky za zvěří 1 1 Andrea Zahrádková Dopravní soutěž okresní kolo, ml. žáci 4 2. Mgr. H. Švandelková Dopravní soutěž okresní kolo, st. žáci 4 3. Mgr. H. Švandelková Indiánská stezka oblastní kolo, mladší a nejml. žáci 2012 Indiánská stezka republikové finále, nejmladší a ml. žáci E. Lysoňková E. Lysoňková Přehled výletů Třída Datum Místo Ped. doprovod Lanové centrum, přehrada Brno Hipocentrum Koryčany Bongo, tech. muzeum Brno Radějov Lučina Štědrákova Lhota. Jeseníky Kemp Alpa Ostrovačice Mgr. Yveta Řiháková Mgr. Jitka Brhlová, Mgr. Jana Paušová, Andrea Zahrádková Mgr. Lenka Cápková, Mgr. Martina Králíková Eva Lysoňková, Mgr. Blanka Uhljarová Mgr. Jiří Novotný, Pavel Brázda Mgr. Hana Švandelková, Marcela Palmeová 13

14 Náboženství: Třída Počet žáků I. 5 II. 11 Plavecká výuka bazén Ratíškovice: Termín Třída Počet žáků II. 25 III. 14 Plavecká výuka pro žáky II. a III. probíhala v krytém bazénu v Ratíškovicích. Školitel: Hana Mořinglová, plavecká výuka, Brandlova 92/1, Kyjov. Významné projekty: A) EU peníze školám Základní škola T. G. Masaryka Šardice je na základě zjednodušené žádosti o finanční podporu z OP VK schválené vrchním ředitelem Sekce řízení operačních programů EU příjemcem dotace pro oblast podpory 1.4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, využívající zjednodušené vykazování nákladů. Název Projektu Prima škola, číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Od 1. dubna 2011 má základní škola možnost čerpat peníze v celkové výši Kč. Celý uplynulý školní rok vyučující využívali ve všech učebnách na prvním stupni při výuce interaktivní tabule a přenosné osobní počítače, zpracovávali vlastní výukové materiály pro podporu moderních didaktických postupů a metod. Tři učitelky angličtiny byly vyslány na prázdninový jazykový kurz do Anglie. 14

15 B) Posilování technických kompetencí žáků ZŠ Aktivní účast partnerství v projektu Posilování technických kompetencí žáků základních škol v Jihomoravském kraji, který je pod záštitou Krajské hospodářské komory Jihomoravského kraje. Více na Cíle projektu: - rozvoj technických kompetencí a technické gramotnosti žáků základní školy - zvýšen. zájmu žáků ZŠ o studium přírodovědných a technický oborů na střední škole - inovace ŠVP formou implementací vytvořených metodik a forem vzdělávání Aktivity projektu: - účast žáků na veletrzích, dnech otevřených dveří středních škol, - účast pedagogů na metodických konferencích (Mgr. Novotný, Mgr. Hnilo), - řízené besedy s odborníky, - studijní pobyt do vzdělávacího centra a škol ve Florencii (Itálie), - zřízení webové stránky pro žáky, pedagogické pracovníky i rodiče. C) Environmentální výchova Environmentální výchovu zařazujeme do jednotlivých předmětů především v rámci projektů a celoškolních aktivit, jako volitelný předmět v devátém ročníku pod názvem Ekologický seminář a v mimoškolní zájmové činnosti Ekologický kroužek. Ve školním roce 2011/2012 jsme byli zapojeni do mezinárodního programu Ekoškola, který vede žáky k ekologickému a šetrnému životu ve škole i mimo ni. Po zpracování analýzy stávajícího stavu školy v oblasti odpady, prostředí školy, energie a voda, jsme se dále zabývali tématem odpady a prostředí školy. Žáci vyrobili koše na třídění odpadu. V rámci projektu,,jak třídíme odpady? starší žáci učili mladší žáky třídit odpad. Žáci 2. stupně se zúčastnili besedy,, Proč třídíme odpady a navštívili firmu Ekor Kyjov a Dotřiďovací linku v Těmicích. Téma odpady jsme doplnili zapojením do programu Recyklohraní, který je zaměřen na sběr vybitých baterií a drobného elektrozařízení. Společně jsme nasbírali více než 270 kg baterií a přes 500 kg elektrozařízení. 15

16 Prostředí školy žáci zvelebovali výsadbou a pěstováním pokojových květin ve třídách a na chodbách školy. Ve školní zahradě pěstovali zeleninu, okrasné květiny, vybudovali kompost, domečky pro hmyz a krmítka pro ptáky. Na závěr školního roku jsme se přihlásili do projektu,,přírodní zahrady. V březnu jsme tematickou výukou oslavili Den vody a v dubnu Den Země. Jsme zapojeni do sítě jihomoravských škol M.R.K.E.V., která se zabývá ekologickou výchovou. Spolupracujeme s ekocentry Lipka Brno a Rezekvítek Brno. D) Čtením a psaním ke kritickému myšlení MEDPED Účast části pedagogického sboru v dvouletém projektu MEDPED. V tomto školním roce projekt končil a uskutečnily se tyto akce: Metodické soustředění v Kloboukách u Brna, Střední odborná škola Klobouky Tvorba a ověřování metodických materiálů našimi pedagogy využití metod RWCT ve výuce workshop v naší škole zaměřený na výstupy projektu. Více viz Přehled významnějších akcí pro žáky: Školní akce, kurzy, exkurze ve školním roce 2011/ Zahradní slavnost slavnostní otevření zrekonstruované školní zahrady ZŠ a obec Plenární schůze veřejnost Exkurze tiskárna Maxreklama Šardice Poznáváme svět práce II. a III. tř Exkurze NEOKLAS výchovná exkurze Dítě a svět přírody I. tř Exkurze do státního zámku Milotice, baroko VII. IX. tř Veletrh vzdělávání Hodonín IX. tř BVV- strojírenský veletrh exkurze v rámci projektu Rozvíjení technických kompetencí žáků ZŠ VIII. tř BVV Wood Tec exkurze v rámci projektu Rozvíjení technických kompetencí žáků ZŠ VII. IX. tř Exkurze OÚ Šardice - naše obec, důležité budovy, beseda s paní starostkou III. tř Památka zesnulých vycházka na hřbitov, poznáváme svoji obec, tradice I. a II. tř akce centra pro nevidomé v Kyjově Ve tmě vás povedou nevidomí VII. IX. tř Předškoláci ve výuce návštěva předškoláků v první třídě I. tř Přípravná schůzka projektu Comenius - 15 učitelů z Francie, ZŠ a obec 16

17 Španělska, Velké Británie, Polska, Rumunska, Řecka a Holandska spolupráce s Domovinkou charitou pomoc seniorům VIII. a IX. tř Mikuláš ve škole ZŠ a MŠ Exkurze do KM Beta Kyjov VIII. a IX. tř Zdobení perníkových chaloupek I. tř Exkurze Vlastivědné muzeum Kyjov jak lidé žili v minulosti, vánoční tradice, lidová řemesla III. tř Vánoční akademie hrajeme, zpíváme, předvádíme divadlo I. tř Dny řemesel ISŠ Sokolnice VIII. a IX. tř Vánoce na nečisto vánoční tradice a zvyky I. tř Vánoční koncert a zpívání 1. stupeň I. IX. tř Tři králové návštěva kostela sv. Michaela, zpěv v kostele, historie betléma I. a II. tř Den řemesel SOŠ a SOU automobilní Kyjov VIII. a IX. tř Exkurze Hvězdárna Brno vesmír, planety Sluneční soustavy, Slunce a Měsíc II. a III. tř Školní kolo soutěže dětských recitátorů I. V. tř Valentýnská diskotéka I. IX. tř Slovácké divadlo Uherské Hradiště Dalskabáty, hříšná ves I. V. tř Divadelní představení loutkového divadla Zrzečka v lese I. V. tř Školní kolo soutěže dětských recitátorů VI. IX. tř Předtančení na plese SRPŠ žáci 8. A 9. ročníku VIII. a IX. tř Dětský ples I. IX. tř Výukový ekologický program třídění odpadů žáci V. třídy I. V. tř Den vody tematická výuka I. V. tř Noc s Andersenem zaměřená na J. Trnku I. IX. tř Návštěva Okresní knihovny a GVU Hodonín ilustrace J. Trnky I. a V. tř Beseda se spisovatelem Radkem Malým I. IX. tř První pomoc přednáška s praktickými ukázkami IV. IX. tř Dopravní den I. IX. tř Pálení čarodějnic lidové zvyky a tradice I. IX. tř Exkurze do fotovoltaické elektrárny V., IX. tř Návštěva Muzea Stavěšice II. tř Návštěva státního zámku Milotice, kostýmovaná prohlídka II. tř Program občanského sdružení krok Cesta je cíl IV. IX. tř Malá akademie ke Dni matek I. tř Exkurze Ekor Těmice IX Exkurze IPS ÚP Hodonín VIII. tř Už jsem čtenář Knížka pro prvňáčka ve spolupráci s Obecní knihovnou Šardice I. tř Návštěva výstavy měřidel a vah na Rezidenci I. IX. tř Exkurze Krajský úřad v Brně IX. tř Filmové představení Kocour v botách kino Panorama Kyjov I. V. tř Vystoupení skupiny historického šermu Pernštejni I. IX. tř. 17

18 Účast žáků a pedagogů školy na životě v obci a okolí: Vystoupení folklorního kroužku pod vedením Mgr. Lenky Cápkové Kácání máje Fašaňkové odpoledne Folklorní odpoledne Hovorany Festival mužských sborů Dětské hody Mutěnice Mgr. František Hnilo - člen zastupitelstva obce ( ) - redaktor obecního zpravodaje - člen výběrových komisí OÚ - okresní metodik českého jazyka Střediska služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Hodonín - člen poroty krajských kol olympiád z českého jazyka - metodik ŠVP projektu Posilování technických kompetencí - pořádání výstav výtvarných prací v Malé galerii školy - uspořádání koncertu Hej, hej, jeden i druhej! několikero zpěvů a obrazů vánočních, studentů Gymnázia s uměleckou profilací P. Křižkovského Brno Mgr. Jiří Novotný - člen zastupitelstva obce ( ) - předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Šardice - člen výběrových komisí OÚ - člen Kontrolního výboru ČOV Svatobořice-Mistřín - jednatel Českého svazu včelařů, o.s., základní organizace Šardice - metodik vzdělávacího modulu projektu Posilování technických kompetencí Mgr. Lenka Cápková - členka kulturní komise Rady obce Šardice - členka výboru FOS Šardice - organizační vedoucí mladé cimbálové muziky - organizační vedoucí cimbálové muziky Denica Eva Lysoňková - vzdělavatelka TJ Sokol Svatobořice Mgr. Hana Švandelková - spolupráce s obcí na projektu Dětské hřiště - tvorba, zpracování a vyhodnocení dotazníku obecní knihovny - přednášky pro veřejnost: Rizika virtuální komunikace Prevence rakoviny děložního čípku organizace Dopravního dne , koordinace dopravní výchovy - organizace přednášek pro veřejnost: Drogy kolem nás

19 Spolupráce školy se SSS a Zařízením pro DVPP Hodonín: Využíváme pravidelně a aktivně služeb a nabídek Střediska služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Hodoníně: odborné semináře, kurzy cizích jazyků, školení BOZP apod. Více na: Lyžařský kurz Lyžařský kurz byl naplánován na leden 2012 v areálu lyžařského střediska Filipovice - Jeseníky. Z důvodu malého zájmu dětí se kurz neuskutečnil. Poradenské služby v základní škole Údaje o pracovnících školy poradenské služby: Funkce Výchovný poradce Mgr. Blanka Uhljarová Školní metodik prevence Mgr. Hana Švandelková Fyzický počet 1 1 Kvalifikace, specializace dvousemestrální studium výchovného poradenství, UP Olomouc nástavbové studium péče o žáky s SPU Studium k výkonu specializovaných činností prevence sociálně patologických jevů Dosažené vzdělání Vysokoškolské, PřF MU Brno Vysokoškolské, PdF MU Brno Přehled žáků se specifickými poruchami učení a chování Typ postižení Počet žáků ADHD 3 Dyslexie 1 Dysgrafie 1 Dysortografie 0 Dyskalkulie 1 LMD 1 LMP 7 Individuální integrace 8 Věková struktura poradenských pracovníků: do 35 let let výchovný poradce 0 1 školní metodik prevence 0 1 školní psycholog 0 0 školní speciální pedagog

20 Činnost metodika prevence: Ve školním roce 2011/2012 nedošlo k výrazným změnám v plánu a metodách práce školního metodika prevence. V souladu se strategií školy v oblasti prevence se pozornost obrací na pozitivní klima třídy, prevenci šikany, prevenci zneužívání návykových látek, kyberšikanu a bezpečné používání internetu. Hlavní náplní práce ŠMP byla práce s třídními kolektivy. V šestém a sedmém ročníku se na začátku školního roku vytvářela pravidla chování. Na základě dobré zkušenosti z loňského roku se uskutečnilo setkání ŠMP s žáky 5. ročníku. Pro další školní roky by k těmto setkáním mělo docházet plánovitě, nikoli až na vyžádání třídního učitele. Podařilo se začlenit vstup ŠMP do jednání metodického sdružení 1. stupně. Výstupem ze společné diskuse byla nutnost důsledného řešení přestupků žáků 1. stupně a intenzivnější spolupráce s rodiči v této oblasti. Ve škole se věnujeme dopravní výchově jako samostatné oblasti. Letos se uskutečnil šestý ročník dopravního dne. Spolu se zlepšováním materiálních podmínek a zkulturňováním školního prostředí usilujeme o postupné budování bezpečné atmosféry. Systematicky vedeme žáky k vytváření sociálních dovedností, které jsou potřebné při řešení problémů a konfliktů, vychováváme je ke zdravému životnímu stylu. Prvky etické výchovy jsou řazeny v průběhu celé povinné školní docházky, ať už v hodinách Občanské a rodinné výchovy na druhém stupni, či třídnických hodinách na prvním i druhém stupni. O činnosti metodika prevence jsou žáci i rodiče informováni. Schránka důvěry přispěla k otevřenější komunikaci při řešení problémů. Podněty a názory žáků mají i hodnotící charakter, jsou zároveň zpětnou vazbou pro pedagogy. Žáci jsou vnímaví při výskytu rizikových forem chování. Dokážou na ně vhodně reagovat nebo se svěřit s problémy. K prevenci výskytu nevhodných forem chování přispívají i přednášky pro žáky i širokou veřejnost (např. Drogy kolem nás, Rizika virtuální komunikace). Z výsledků dotazníků vycházejících žáků školy je patrná spokojenost s dosaženým vzděláním, s individuálním přístupem i podporou osobnostně sociálního rozvoje. Žáci devátého ročníku vidí jako reálné, že budou se základní školou v kontaktu i nadále, a to formou pomoci při realizaci různých akcí. 6) ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ Spolupráce s odborovou organizací V naší škole pracuje odborová organizace, která vystupuje za zaměstnance v pracovněprávních vztazích. S vedením školy spolupracuje v několika rovinách. Jedná se o oblast informování, kdy zaměstnavatel informuje o ekonomické a finanční situaci, o vývoji mezd a pracovních poměrech. Dále vedení školy s odbory projednává změny v organizaci práce, systém odměňování a hodnocení zaměstnanců, opatření ke zlepšování uspokojení sociálních potřeb a organizování kulturních akcí, opatření ke zlepšení hygieny práce 20

21 a pracovního prostředí. Odborová organizace kontroluje dodržování právních předpisů v pracovněprávních vztazích a vykonává kontrolu v oblasti BOZP. Pro ochranu práv a potřeb zaměstnanců má odborová organizace uzavřenou se zaměstnavatelem kolektivní smlouvu. Spolupráce školy s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Dobrá spolupráce a komunikace s rodiči i širší veřejností byla vždy důležitou součástí naší práce. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné domluvě s vyučujícím a také v době konzultačních hodin a třídních schůzek. Žáci mohou být přítomni při jednání rodičů a učitele. Od 4. ročníku používáme internetovou žákovskou knížku, kde mohou rodiče i žáci najít aktuální informace o prospěchu a chování svých dětí. Úspěšné jsou i netradiční schůzky s rodiči konané ve škole i mimo budovu školy. Nejbližším spolupracovníkem školy bylo SRPŠ, které podporuje řadu akcí pro děti. Spolupráce se SRPŠ byla soustředěna na zajišťování finančního zabezpečení např. dopravy žáků na různé akce nebo na organizaci slavnostního plesu. Důležitým partnerem školy je zřizovatel Obec Šardice. Poskytuje škole finanční dotaci na zajištění provozu, na nutnou údržbu budovy a zařízení a na postupné vylepšování podmínek pro činnost školy. Vedení obce se zajímá o činnost školy, účastní se významných školních akcí, občas školu neformálně navštěvuje. Pravidelná spolupráce příkladně fungovala mezi školou a mateřskou školou. Naše škola je otevřena pro děti z mateřské školy, které se pravidelně několikrát v roce účastní vyučování, prohlédnou si budovu a seznámí se s prostředím školy. Na základě pravidelných setkávání s učitelkami MŠ vytváříme klidné a podnětné prostředí pro budoucí žáky. Dalším partnerem školy je Školská rada, která plní kontrolní povinnosti, jež jí ukládá zákon. Schází se dvakrát ročně, schvaluje Školní řád a Výroční zprávu o činnosti školy. Při řešení problémů v oblasti výchovné a vzdělávací se obracíme na odborná školská zařízení (Pedagogicko-psychologické poradny, Speciálně pedagogické centrum). Tradičně dobrá je spolupráce s Policií ČR, pobočka Hodonín. Tradiční je také naše dobrá spolupráce se společenskými a zájmovými organizacemi v obci. Naši žáci vystupují s kulturním programem na jejich akcích (členské schůze apod.), naopak členové těchto organizací pomáhají škole se zajištěním programu např. při Noci s Andersenem nebo při soutěžích při akci Pálení čarodějnic. Výborná je také spolupráce se ZUŠ Kyjov, pobočkou Šardice a obecní knihovnou. Farní úřad v Šardicích zabezpečuje výuku náboženství v naší škole. Subjekty, se kterými naše škola spolupracuje: Obec Šardice, SRPŠ Šardice, Mateřská škola Šardice, Školská rada Šardice, ZUŠ Kyjov, pobočka Šardice, Farní úřad Šardice, 21

22 Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín, pracoviště Kyjov diagnostika žáků s poruchami učení a chování + prevence, SPC při MŠ a ZŠ Kyjov, Školní ulice (pro sluchově postižené žáky), SPC při MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny (pro žáky s mentálním postižením), MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny, Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Hodonín DVPP a žákovské soutěže, SDH Šardice, TJ Baník Šardice, dětská a zubní lékařka zdravotního střediska v obci, Plavecký bazén Ratíškovice, ekologická střediska VIS Bílé Karpaty Veselí nad Moravou, Lipka Brno, Rezekvítek Brno, Střední odborná škola zdravotnická a sociální, Kyjov, Policie ČR, obvodní oddělení Hodonín, Městský úřad Kyjov, odbor sociálních věcí, kurátorka pro mládež. 7) ZÁVĚR Ve školním roce 2011/2012 jsme poprvé učili ve všech ročnících podle vlastního vzdělávacího programu. Díky získaným prostředkům z projektu EU peníze školám jsme pořídili do kmenových učeben prvního stupně interaktivní tabule s dataprojektory. Vyučující i žáci tak získali silný nástroj k modernizaci výuky. Činnostní učení a aktivizující metody při práci s dětmi se stávají přirozenou součástí výchovně-vzdělávacího procesu v naší škole. Nadále se zaměřujeme na rozvíjení dovedností žáků a funkční gramotnost. V tomto školním roce se nepodařilo realizovat plánované nákladné investiční akce - druhou etapu výměny střechy a oken ani vybudování školního hřiště. Všechny tyto rozsáhlé akce byly odsunuty na příští období. Na konci školního roku jsme provedli rekonstrukci podlah dvou učeben a chodby v přístavbě. Postupně dotváříme přírodní učebny a prostory nově rekonstruované školní zahrady. V Šardicích Mgr. František Hnilo ředitel školy Školská rada schválila: v Šardicích

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044, 777 033 930 IČO 709 28 622 skola@zsstepanov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní údaje o škole 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní údaje o škole Název: Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí nad Labem Sídlo: Masarykova 559, Chabařovice, 403 17 IČO: 70944105 Telefon: 475 225 186, 602

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice v oblasti pedagogické za školní rok 2011/2012 a v oblasti ekonomické za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva

Více

Š K O L N Í R O K 2013/2014

Š K O L N Í R O K 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, STAŇKOVA 14 IČO: 62 157 094 PSČ: 602 00 e-mail: zsstankova@volny.cz tel.: 541 422 022 www.zsstankova.eu tel.:/fax: 541 219 992 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více