VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace, Šardice 521 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1

2 Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace Šardice 521 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 je zpracována na základě ustanovení 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, v platném znění novely č. 195/2012 Sb. 2

3 Obsah 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČEBNÍCH PROGRAMŮ ) ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY ) ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ A AKTIVITÁCH PROVÁZEJÍCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ) ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ) ZÁVĚR Seznam příloh výroční zprávy 2011/

4 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo: Šardice 521, Telefon: web: právní forma: příspěvková organizace REDIZO: IČO: zřizovatel: Obec Šardice Šardice 601, ředitelka školy: Mgr. Zuzana Kopecká součásti školy: školní družina, školní klub. Statistické údaje ve školním roce 2011/2012: Přehled žáků: Školní rok Průměrný počet Počet tříd Počet ročníků Počet žáků 2011/2012 žáků na třídu 1. stupeň ,6 2. stupeň ,5 Celkem ,22 Charakteristika školy: Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace je úplná vesnická škola, která zabezpečuje povinnou školní docházku pro děti z obce Šardice. Má po jedné třídě v každém z devíti ročníků. Výuka probíhá ve školní budově, která má dvě části. Starší část budovy je původní škola s tělocvičnou postavená v roce 1928, druhá, novější část, je přístavba z konce osmdesátých let. Postupně jsou obě části modernizovány a přizpůsobovány současným standardům a potřebám vzdělávání. 4

5 Školská rada: Byla zřízena k 1. říjnu 2005, je šestičlenná, v současnosti je složená z těchto členů: předseda: Mgr. Lenka Cápková místopředseda: Mgr. Jitka Brhlová další členové: Mgr. Gabriela Šťastná Gabriela Knoflíčková Petr Cápek Věra Šnajdrová. 2) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČEBNÍCH PROGRAMŮ Obor vzdělávání a vzdělávací programy základní školy ve šk. r. 2011/2012: Vzdělávací obor: C/01 Základní škola Název vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice LMP 1.2 v ročníku od tohoto školního roku ve všech ročnících, tedy v ročníku v 1., 3., 5., 7., 8. ročníku Školní družina ŠD počet oddělení počet dětí v ŠD počet vychovatelek ŠD celkem 2 60 fyz. 2 / úvazek 1,43 1. oddělení 30 Andrea Zahrádková 2. oddělení 30 Marcela Palmeová Školní družina pracovala i v letošním školním roce 2011/2012 podle Školního vzdělávacího programu pro ŠD. Cíle školní družiny jsou v souladu s dlouhodobým a celoročním procesem vzdělávání a výchovy dítěte, které jsou vyjádřeny klíčovými kompetencemi souhrnem vědomostí, dovedností, schopností a postojů, které děti získávají během celého školního roku: kompetence k učení kompetence k řešení problémů 5

6 kompetence komunikativní kompetence sociální a personální kompetence občanské kompetence k trávení volného času Úspěšné akce školní družiny ve školním roce 2011/2012: 1. oddělení Halloween říjen 2011 Tvořivá dílna Přírodní materiál listopad 2011 Výroba vánočních dárků pro rodiče prosinec 2011 Vánoční besídka prosinec 2011 Účast a získání 1. místa ve výtvarné soutěži Toulky za zvěří leden 2012 Zdraví nás baví únor 2012 Velikonoční dílničky březen 2012 Ferdíkova olympiáda duben 2012 Kuličkiáda duben 2012 Účast ve výtvarné soutěži O nejkrásnější zahradu - květen 2012 Hurá do pohádky, Den dětí červen oddělení Vánoční tvoření listopad 2011 Vánoční pečení perníkové chaloupky, vánočního cukroví prosinec 2011 Vánoční besídka prosinec 2011 Jarní velikonoční tvoření březen 2012 Den dětí červen 2012 Společné akce Putování za pokladem skřítka Podzimníčka Puzzliáda Zdobení vánočního stromečku Karneval 6

7 3) ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Odborná kvalifikace pedagogů: Jméno a příjmení Aprobace 1. Jitka Brhlová, Mgr. učitelství pro 1. stupeň 2. Alena Cápková dokončuje studium učitelství pro 1. stupeň 3. Lenka Cápková, Mgr. učitelství pro 1. stupeň, speciální pedagogika 4. František Hnilo, Mgr. český jazyk výtvarná výchova 5. Zuzana Kopecká, Mgr. matematika přírodopis 6. Martina Králíková, Mgr. učitelství pro 1. stupeň 7. Eva Lysoňková vychovatelství 8. Jiří Novotný, Mgr. matematika fyzika 9. Marcela Palmeová rodinná škola (ŠD) 10. Jana Paušová, Mgr. učitelství pro 1. stupeň, speciální pedagogika 11. Marie Radová, Mgr. přírodopis zeměpis 12. Yveta Řiháková, Mgr. učitelství pro 1. stupeň 13. Hana Švandelková, Mgr. dějepis občanská výchova 14. Blanka Uhljarová, Mgr. přírodopis chemie 15. Andrea Zahrádková vychovatelství (ŠD) Údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy, včetně řídících pracovníků: Pedagogičtí pracovníci: Celoroční kurz anglického jazyka ve školním roce 2011/2012 absolvovaly: Mgr. Jitka Brhlová, Mgr. Lenka Cápková, Mgr. Zuzana Kopecká, Mgr. Jana Paušová, Mgr. Blanka Uhljarová, Andrea Zahrádková. Zahraniční prázdninový kurz anglického jazyka v Richard Language College, Bournemouth, England (srpen 2011) absolvovaly: Alena Cápková, Mgr. Jana Paušová, Mgr. Blanka Uhljarová, Zapojení do projektu a absolvování kurzu RWCT Čtením a psaním ke kritickému myšlení metody a formy práce 40 v rozsahu 40 hodin v MěSOŠ Klobouky u Brna: 7

8 Mgr. Jitka Brhlová, Mgr. Zuzana Kopecká, Eva Lysoňková, Mgr. Jiří Novotný, Mgr. Jana Paušová, Mgr. Yveta Řiháková, Mgr. Blanka Uhljarová Středisko služeb školám Brno Úvod do problematiky extremismu Mgr. Hana Švandelková Středisko služeb školám Hodonín Nebezpečné praktiky Mgr. Hana Švandelková Středisko služeb školám Brno Matematická mozaika výběrové semináře Mgr. Zuzana Kopecká Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina Praha ukončení Studia k výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy v rozsahu 250 hodin Mgr. Martina Králíková odbor školství - oddělení prevence a volnočasových aktivit Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno Bezpečně v kyberprostoru Mgr. Hana Švandelková KALOKAGATHIE s.r.o., PaedDr. Lenka Kubrichtová projekt Spirála Ochrana reprodukčního zdraví Mgr. Hana Švandelková Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno Konference k environmentální výchově (KONEV) Mgr. Martina Králíková DESCARTES, v.o.s. Učím (se) rád třída Mgr. Yveta Řiháková Středisko služeb školám Brno Aktivní učení v matematice Slovní úlohy, žádný problém Mgr. Zuzana Kopecká Středisko služeb školám Hodonín Právní poradna Mgr. Zuzana Kopecká Nadační fond PhDr. Jiřinky Prekopové Škola lásky v rodině, Brno Pojďme společně seminář k projektu Škola láska v rodině Mgr. Hana Švandelková , 1. 3., Středisko služeb školám Brno, lektoři RPIC 8. a Kompetence pro život Mgr. Hana Švandelková Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina Praha Doškolovací seminář pro absolventy specializačních studií pro školní koordinátory EVVO, Mgr. Martina Králíková 8

9 Středisko služeb školám Brno I mlčení je lež aneb jak učit o době komunismu Eva Lysoňková Středisko služeb školám Brno Zábavné vyučování Škola hrou Mgr. Jana Paušová Centrum pro demokratické učení konference ČESKÉ DĚTI A ANGAŽOVANOST. PROSPĚCH: dostatečný, Mgr. Hana Švandelková Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno Školní zahrady pro EV II. ZŠ Rousínov Mgr. Martina Králíková UP Olomouc Vzdělávací kurz pro pedagogické pracovníky práce s dítětem se SVP, Mgr. Jana Paušová Středisko služeb školám Hodonín Setkání metodiků prevence Mgr. Hana Švandelková KALOKAGATHIE s.r.o., PaedDr. Lenka Kubrichtová Dítě v krizi Mgr. Hana Švandelková METODICA, Institut pro další vzdělávání, o.s., Palackého tř. 22, Brno, Aktivity a metody pro rozvoj jazykových dovedností Mgr. Zuzana Kopecká Dům dětí a mládeže Strážnice Současné trendy ve volnočasových aktivitách Marcela Palmeová, Andrea Zahrádková METODICA, Institut pro další vzdělávání, o.s., Palackého tř. 22, Brno, Testovací nástroje a jejich využití ve výuce cizích jazyků Mgr. Zuzana Kopecká Ostatní školení: Středisko služeb školám Hodonín Závěr roku účetnictví v PO Zdeňka Hasalová Středisko služeb školám Hodonín KEO 2011 Zdeňka Hasalová Středisko služeb školám Hodonín Aktuality v účetnictví příspěvkových organizací II. Zdeňka Hasalová 9

10 Středisko služeb školám Hodonín FKSP od A do Z Zdeňka Hasalová Středisko služeb školám Brno Příprava a sestavení mezitímní účetní závěrky v roce 2012 Zdeňka Hasalová 4) ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání o odkladu povinné školní docházky 0 0 o dodatečném odložení povinné školní docházky 0 0 o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 16 0 o přestupu z jiné základní školy ) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ A AKTIVITÁCH PROVÁZEJÍCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ Klasifikace a hodnocení chování žáků k : Ročník Počet Prospělo žáků s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakují Celkem za I. stupeň tj. % 72,82 25,24 1,94 0, Celkem za II. stupeň tj. % 28, ,43 1,43 Celkem za školu tj. % 54,91 43,35 1,73 1,16 10

11 Snížený stupeň z chování k : Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy , , ,58 Absence žáků k : Počet zameškaných hodin I. pololetí II. pololetí celkem na 1 žáka celkem na 1 žáka omluvených , ,47 neomluvených 2 0,01 2 0,01 Údaje o přijímacím řízení na střední školu: Gymnázia Školní rok 2011/2012 SOŠ SOU Celkem 4 leté 6 leté 8 leté Počty přijatých žáků Počet absolventů ZŠ: Ročník Počet žáků Celkem 35 Údaje o výsledcích inspekce a kontrol: V tomto školním roce nebyla provedena žádná významná inspekce nebo kontrola. 11

12 Zájmové kroužky ve škole Pro žáky 1. stupně - 11 skupin žáků Vedoucí kroužku Kroužek Mladý novinář 1 3 Mgr. Jitka Brhlová Čeština je hra 1 11 Mgr. Jana Paušová Angličtina pro prvňáčky 1 21 Mgr. Yveta Řiháková Angličtina 2. třída 1 18 Mgr. Jitka Brhlová Folklórní kroužek 1 24 Mgr. Lenka Cápková Ekologický kroužek 1 15 Mgr. Martina Králíková Keramický kroužek 3 47 Andrea Zahrádková Cvičení pro rodiče s dětmi 1 13 Mgr. Yveta Řiháková Mažoretky 1 20 Michaela Procházková Hra na kytaru 2 20 Eva Lysoňková Pro žáky 2. stupně - 11 Vedoucí kroužku Folklorní kroužek 1 6 Mgr. Lenka Cápková Polonéza 1 24 Mgr. Jitka Brhlová, Mgr. Jana Paušová Hrátky s češtinou 1 12 Mgr. Hana Švandelková Kluci v akci 2 27 Mgr. Hana Švandelková Šití na stroji 1 7 Mgr. Hana Švandelková Florbal 1 9 Michal Pazderka, Lukáš Svora Taneční kroužek 1 12 Mgr. Zuzana Kopecká Anglická olympiáda 1 3 Alena Cápková 12

13 Účast školy v soutěžích a olympiádách: Termín Druh akce Odpovědný učitel 21. září a únor březen 2012 duben a Logická olympiáda Mgr. J. Paušová Mgr. J. Novotný Počet žáků Matematická soutěž KLOKAN základní kolo Mgr. J. Novotný 128 Olympiáda z českého jazyka základní kolo Mgr. F. Hnilo 12 Olympiáda ze zeměpisu okresní kolo Mgr. M. Radová 1 Biologická olympiáda okresní kolo Mgr. M. Radová 3 Soutěž dětských recitátorů základní kolo Mgr. Y. Řiháková Mgr. H. Švandelková Soutěž dětských recitátorů okresní kolo Mgr. F. Hnilo Úspěšná reprezentace: Termín Druh akce Počet žáků Místo Odpovědný učitel leden 2012 Výtvarná soutěž Toulky za zvěří 1 1 Andrea Zahrádková Dopravní soutěž okresní kolo, ml. žáci 4 2. Mgr. H. Švandelková Dopravní soutěž okresní kolo, st. žáci 4 3. Mgr. H. Švandelková Indiánská stezka oblastní kolo, mladší a nejml. žáci 2012 Indiánská stezka republikové finále, nejmladší a ml. žáci E. Lysoňková E. Lysoňková Přehled výletů Třída Datum Místo Ped. doprovod Lanové centrum, přehrada Brno Hipocentrum Koryčany Bongo, tech. muzeum Brno Radějov Lučina Štědrákova Lhota. Jeseníky Kemp Alpa Ostrovačice Mgr. Yveta Řiháková Mgr. Jitka Brhlová, Mgr. Jana Paušová, Andrea Zahrádková Mgr. Lenka Cápková, Mgr. Martina Králíková Eva Lysoňková, Mgr. Blanka Uhljarová Mgr. Jiří Novotný, Pavel Brázda Mgr. Hana Švandelková, Marcela Palmeová 13

14 Náboženství: Třída Počet žáků I. 5 II. 11 Plavecká výuka bazén Ratíškovice: Termín Třída Počet žáků II. 25 III. 14 Plavecká výuka pro žáky II. a III. probíhala v krytém bazénu v Ratíškovicích. Školitel: Hana Mořinglová, plavecká výuka, Brandlova 92/1, Kyjov. Významné projekty: A) EU peníze školám Základní škola T. G. Masaryka Šardice je na základě zjednodušené žádosti o finanční podporu z OP VK schválené vrchním ředitelem Sekce řízení operačních programů EU příjemcem dotace pro oblast podpory 1.4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, využívající zjednodušené vykazování nákladů. Název Projektu Prima škola, číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Od 1. dubna 2011 má základní škola možnost čerpat peníze v celkové výši Kč. Celý uplynulý školní rok vyučující využívali ve všech učebnách na prvním stupni při výuce interaktivní tabule a přenosné osobní počítače, zpracovávali vlastní výukové materiály pro podporu moderních didaktických postupů a metod. Tři učitelky angličtiny byly vyslány na prázdninový jazykový kurz do Anglie. 14

15 B) Posilování technických kompetencí žáků ZŠ Aktivní účast partnerství v projektu Posilování technických kompetencí žáků základních škol v Jihomoravském kraji, který je pod záštitou Krajské hospodářské komory Jihomoravského kraje. Více na Cíle projektu: - rozvoj technických kompetencí a technické gramotnosti žáků základní školy - zvýšen. zájmu žáků ZŠ o studium přírodovědných a technický oborů na střední škole - inovace ŠVP formou implementací vytvořených metodik a forem vzdělávání Aktivity projektu: - účast žáků na veletrzích, dnech otevřených dveří středních škol, - účast pedagogů na metodických konferencích (Mgr. Novotný, Mgr. Hnilo), - řízené besedy s odborníky, - studijní pobyt do vzdělávacího centra a škol ve Florencii (Itálie), - zřízení webové stránky pro žáky, pedagogické pracovníky i rodiče. C) Environmentální výchova Environmentální výchovu zařazujeme do jednotlivých předmětů především v rámci projektů a celoškolních aktivit, jako volitelný předmět v devátém ročníku pod názvem Ekologický seminář a v mimoškolní zájmové činnosti Ekologický kroužek. Ve školním roce 2011/2012 jsme byli zapojeni do mezinárodního programu Ekoškola, který vede žáky k ekologickému a šetrnému životu ve škole i mimo ni. Po zpracování analýzy stávajícího stavu školy v oblasti odpady, prostředí školy, energie a voda, jsme se dále zabývali tématem odpady a prostředí školy. Žáci vyrobili koše na třídění odpadu. V rámci projektu,,jak třídíme odpady? starší žáci učili mladší žáky třídit odpad. Žáci 2. stupně se zúčastnili besedy,, Proč třídíme odpady a navštívili firmu Ekor Kyjov a Dotřiďovací linku v Těmicích. Téma odpady jsme doplnili zapojením do programu Recyklohraní, který je zaměřen na sběr vybitých baterií a drobného elektrozařízení. Společně jsme nasbírali více než 270 kg baterií a přes 500 kg elektrozařízení. 15

16 Prostředí školy žáci zvelebovali výsadbou a pěstováním pokojových květin ve třídách a na chodbách školy. Ve školní zahradě pěstovali zeleninu, okrasné květiny, vybudovali kompost, domečky pro hmyz a krmítka pro ptáky. Na závěr školního roku jsme se přihlásili do projektu,,přírodní zahrady. V březnu jsme tematickou výukou oslavili Den vody a v dubnu Den Země. Jsme zapojeni do sítě jihomoravských škol M.R.K.E.V., která se zabývá ekologickou výchovou. Spolupracujeme s ekocentry Lipka Brno a Rezekvítek Brno. D) Čtením a psaním ke kritickému myšlení MEDPED Účast části pedagogického sboru v dvouletém projektu MEDPED. V tomto školním roce projekt končil a uskutečnily se tyto akce: Metodické soustředění v Kloboukách u Brna, Střední odborná škola Klobouky Tvorba a ověřování metodických materiálů našimi pedagogy využití metod RWCT ve výuce workshop v naší škole zaměřený na výstupy projektu. Více viz Přehled významnějších akcí pro žáky: Školní akce, kurzy, exkurze ve školním roce 2011/ Zahradní slavnost slavnostní otevření zrekonstruované školní zahrady ZŠ a obec Plenární schůze veřejnost Exkurze tiskárna Maxreklama Šardice Poznáváme svět práce II. a III. tř Exkurze NEOKLAS výchovná exkurze Dítě a svět přírody I. tř Exkurze do státního zámku Milotice, baroko VII. IX. tř Veletrh vzdělávání Hodonín IX. tř BVV- strojírenský veletrh exkurze v rámci projektu Rozvíjení technických kompetencí žáků ZŠ VIII. tř BVV Wood Tec exkurze v rámci projektu Rozvíjení technických kompetencí žáků ZŠ VII. IX. tř Exkurze OÚ Šardice - naše obec, důležité budovy, beseda s paní starostkou III. tř Památka zesnulých vycházka na hřbitov, poznáváme svoji obec, tradice I. a II. tř akce centra pro nevidomé v Kyjově Ve tmě vás povedou nevidomí VII. IX. tř Předškoláci ve výuce návštěva předškoláků v první třídě I. tř Přípravná schůzka projektu Comenius - 15 učitelů z Francie, ZŠ a obec 16

17 Španělska, Velké Británie, Polska, Rumunska, Řecka a Holandska spolupráce s Domovinkou charitou pomoc seniorům VIII. a IX. tř Mikuláš ve škole ZŠ a MŠ Exkurze do KM Beta Kyjov VIII. a IX. tř Zdobení perníkových chaloupek I. tř Exkurze Vlastivědné muzeum Kyjov jak lidé žili v minulosti, vánoční tradice, lidová řemesla III. tř Vánoční akademie hrajeme, zpíváme, předvádíme divadlo I. tř Dny řemesel ISŠ Sokolnice VIII. a IX. tř Vánoce na nečisto vánoční tradice a zvyky I. tř Vánoční koncert a zpívání 1. stupeň I. IX. tř Tři králové návštěva kostela sv. Michaela, zpěv v kostele, historie betléma I. a II. tř Den řemesel SOŠ a SOU automobilní Kyjov VIII. a IX. tř Exkurze Hvězdárna Brno vesmír, planety Sluneční soustavy, Slunce a Měsíc II. a III. tř Školní kolo soutěže dětských recitátorů I. V. tř Valentýnská diskotéka I. IX. tř Slovácké divadlo Uherské Hradiště Dalskabáty, hříšná ves I. V. tř Divadelní představení loutkového divadla Zrzečka v lese I. V. tř Školní kolo soutěže dětských recitátorů VI. IX. tř Předtančení na plese SRPŠ žáci 8. A 9. ročníku VIII. a IX. tř Dětský ples I. IX. tř Výukový ekologický program třídění odpadů žáci V. třídy I. V. tř Den vody tematická výuka I. V. tř Noc s Andersenem zaměřená na J. Trnku I. IX. tř Návštěva Okresní knihovny a GVU Hodonín ilustrace J. Trnky I. a V. tř Beseda se spisovatelem Radkem Malým I. IX. tř První pomoc přednáška s praktickými ukázkami IV. IX. tř Dopravní den I. IX. tř Pálení čarodějnic lidové zvyky a tradice I. IX. tř Exkurze do fotovoltaické elektrárny V., IX. tř Návštěva Muzea Stavěšice II. tř Návštěva státního zámku Milotice, kostýmovaná prohlídka II. tř Program občanského sdružení krok Cesta je cíl IV. IX. tř Malá akademie ke Dni matek I. tř Exkurze Ekor Těmice IX Exkurze IPS ÚP Hodonín VIII. tř Už jsem čtenář Knížka pro prvňáčka ve spolupráci s Obecní knihovnou Šardice I. tř Návštěva výstavy měřidel a vah na Rezidenci I. IX. tř Exkurze Krajský úřad v Brně IX. tř Filmové představení Kocour v botách kino Panorama Kyjov I. V. tř Vystoupení skupiny historického šermu Pernštejni I. IX. tř. 17

18 Účast žáků a pedagogů školy na životě v obci a okolí: Vystoupení folklorního kroužku pod vedením Mgr. Lenky Cápkové Kácání máje Fašaňkové odpoledne Folklorní odpoledne Hovorany Festival mužských sborů Dětské hody Mutěnice Mgr. František Hnilo - člen zastupitelstva obce ( ) - redaktor obecního zpravodaje - člen výběrových komisí OÚ - okresní metodik českého jazyka Střediska služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Hodonín - člen poroty krajských kol olympiád z českého jazyka - metodik ŠVP projektu Posilování technických kompetencí - pořádání výstav výtvarných prací v Malé galerii školy - uspořádání koncertu Hej, hej, jeden i druhej! několikero zpěvů a obrazů vánočních, studentů Gymnázia s uměleckou profilací P. Křižkovského Brno Mgr. Jiří Novotný - člen zastupitelstva obce ( ) - předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Šardice - člen výběrových komisí OÚ - člen Kontrolního výboru ČOV Svatobořice-Mistřín - jednatel Českého svazu včelařů, o.s., základní organizace Šardice - metodik vzdělávacího modulu projektu Posilování technických kompetencí Mgr. Lenka Cápková - členka kulturní komise Rady obce Šardice - členka výboru FOS Šardice - organizační vedoucí mladé cimbálové muziky - organizační vedoucí cimbálové muziky Denica Eva Lysoňková - vzdělavatelka TJ Sokol Svatobořice Mgr. Hana Švandelková - spolupráce s obcí na projektu Dětské hřiště - tvorba, zpracování a vyhodnocení dotazníku obecní knihovny - přednášky pro veřejnost: Rizika virtuální komunikace Prevence rakoviny děložního čípku organizace Dopravního dne , koordinace dopravní výchovy - organizace přednášek pro veřejnost: Drogy kolem nás

19 Spolupráce školy se SSS a Zařízením pro DVPP Hodonín: Využíváme pravidelně a aktivně služeb a nabídek Střediska služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Hodoníně: odborné semináře, kurzy cizích jazyků, školení BOZP apod. Více na: Lyžařský kurz Lyžařský kurz byl naplánován na leden 2012 v areálu lyžařského střediska Filipovice - Jeseníky. Z důvodu malého zájmu dětí se kurz neuskutečnil. Poradenské služby v základní škole Údaje o pracovnících školy poradenské služby: Funkce Výchovný poradce Mgr. Blanka Uhljarová Školní metodik prevence Mgr. Hana Švandelková Fyzický počet 1 1 Kvalifikace, specializace dvousemestrální studium výchovného poradenství, UP Olomouc nástavbové studium péče o žáky s SPU Studium k výkonu specializovaných činností prevence sociálně patologických jevů Dosažené vzdělání Vysokoškolské, PřF MU Brno Vysokoškolské, PdF MU Brno Přehled žáků se specifickými poruchami učení a chování Typ postižení Počet žáků ADHD 3 Dyslexie 1 Dysgrafie 1 Dysortografie 0 Dyskalkulie 1 LMD 1 LMP 7 Individuální integrace 8 Věková struktura poradenských pracovníků: do 35 let let výchovný poradce 0 1 školní metodik prevence 0 1 školní psycholog 0 0 školní speciální pedagog

20 Činnost metodika prevence: Ve školním roce 2011/2012 nedošlo k výrazným změnám v plánu a metodách práce školního metodika prevence. V souladu se strategií školy v oblasti prevence se pozornost obrací na pozitivní klima třídy, prevenci šikany, prevenci zneužívání návykových látek, kyberšikanu a bezpečné používání internetu. Hlavní náplní práce ŠMP byla práce s třídními kolektivy. V šestém a sedmém ročníku se na začátku školního roku vytvářela pravidla chování. Na základě dobré zkušenosti z loňského roku se uskutečnilo setkání ŠMP s žáky 5. ročníku. Pro další školní roky by k těmto setkáním mělo docházet plánovitě, nikoli až na vyžádání třídního učitele. Podařilo se začlenit vstup ŠMP do jednání metodického sdružení 1. stupně. Výstupem ze společné diskuse byla nutnost důsledného řešení přestupků žáků 1. stupně a intenzivnější spolupráce s rodiči v této oblasti. Ve škole se věnujeme dopravní výchově jako samostatné oblasti. Letos se uskutečnil šestý ročník dopravního dne. Spolu se zlepšováním materiálních podmínek a zkulturňováním školního prostředí usilujeme o postupné budování bezpečné atmosféry. Systematicky vedeme žáky k vytváření sociálních dovedností, které jsou potřebné při řešení problémů a konfliktů, vychováváme je ke zdravému životnímu stylu. Prvky etické výchovy jsou řazeny v průběhu celé povinné školní docházky, ať už v hodinách Občanské a rodinné výchovy na druhém stupni, či třídnických hodinách na prvním i druhém stupni. O činnosti metodika prevence jsou žáci i rodiče informováni. Schránka důvěry přispěla k otevřenější komunikaci při řešení problémů. Podněty a názory žáků mají i hodnotící charakter, jsou zároveň zpětnou vazbou pro pedagogy. Žáci jsou vnímaví při výskytu rizikových forem chování. Dokážou na ně vhodně reagovat nebo se svěřit s problémy. K prevenci výskytu nevhodných forem chování přispívají i přednášky pro žáky i širokou veřejnost (např. Drogy kolem nás, Rizika virtuální komunikace). Z výsledků dotazníků vycházejících žáků školy je patrná spokojenost s dosaženým vzděláním, s individuálním přístupem i podporou osobnostně sociálního rozvoje. Žáci devátého ročníku vidí jako reálné, že budou se základní školou v kontaktu i nadále, a to formou pomoci při realizaci různých akcí. 6) ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ Spolupráce s odborovou organizací V naší škole pracuje odborová organizace, která vystupuje za zaměstnance v pracovněprávních vztazích. S vedením školy spolupracuje v několika rovinách. Jedná se o oblast informování, kdy zaměstnavatel informuje o ekonomické a finanční situaci, o vývoji mezd a pracovních poměrech. Dále vedení školy s odbory projednává změny v organizaci práce, systém odměňování a hodnocení zaměstnanců, opatření ke zlepšování uspokojení sociálních potřeb a organizování kulturních akcí, opatření ke zlepšení hygieny práce 20

21 a pracovního prostředí. Odborová organizace kontroluje dodržování právních předpisů v pracovněprávních vztazích a vykonává kontrolu v oblasti BOZP. Pro ochranu práv a potřeb zaměstnanců má odborová organizace uzavřenou se zaměstnavatelem kolektivní smlouvu. Spolupráce školy s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Dobrá spolupráce a komunikace s rodiči i širší veřejností byla vždy důležitou součástí naší práce. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné domluvě s vyučujícím a také v době konzultačních hodin a třídních schůzek. Žáci mohou být přítomni při jednání rodičů a učitele. Od 4. ročníku používáme internetovou žákovskou knížku, kde mohou rodiče i žáci najít aktuální informace o prospěchu a chování svých dětí. Úspěšné jsou i netradiční schůzky s rodiči konané ve škole i mimo budovu školy. Nejbližším spolupracovníkem školy bylo SRPŠ, které podporuje řadu akcí pro děti. Spolupráce se SRPŠ byla soustředěna na zajišťování finančního zabezpečení např. dopravy žáků na různé akce nebo na organizaci slavnostního plesu. Důležitým partnerem školy je zřizovatel Obec Šardice. Poskytuje škole finanční dotaci na zajištění provozu, na nutnou údržbu budovy a zařízení a na postupné vylepšování podmínek pro činnost školy. Vedení obce se zajímá o činnost školy, účastní se významných školních akcí, občas školu neformálně navštěvuje. Pravidelná spolupráce příkladně fungovala mezi školou a mateřskou školou. Naše škola je otevřena pro děti z mateřské školy, které se pravidelně několikrát v roce účastní vyučování, prohlédnou si budovu a seznámí se s prostředím školy. Na základě pravidelných setkávání s učitelkami MŠ vytváříme klidné a podnětné prostředí pro budoucí žáky. Dalším partnerem školy je Školská rada, která plní kontrolní povinnosti, jež jí ukládá zákon. Schází se dvakrát ročně, schvaluje Školní řád a Výroční zprávu o činnosti školy. Při řešení problémů v oblasti výchovné a vzdělávací se obracíme na odborná školská zařízení (Pedagogicko-psychologické poradny, Speciálně pedagogické centrum). Tradičně dobrá je spolupráce s Policií ČR, pobočka Hodonín. Tradiční je také naše dobrá spolupráce se společenskými a zájmovými organizacemi v obci. Naši žáci vystupují s kulturním programem na jejich akcích (členské schůze apod.), naopak členové těchto organizací pomáhají škole se zajištěním programu např. při Noci s Andersenem nebo při soutěžích při akci Pálení čarodějnic. Výborná je také spolupráce se ZUŠ Kyjov, pobočkou Šardice a obecní knihovnou. Farní úřad v Šardicích zabezpečuje výuku náboženství v naší škole. Subjekty, se kterými naše škola spolupracuje: Obec Šardice, SRPŠ Šardice, Mateřská škola Šardice, Školská rada Šardice, ZUŠ Kyjov, pobočka Šardice, Farní úřad Šardice, 21

22 Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín, pracoviště Kyjov diagnostika žáků s poruchami učení a chování + prevence, SPC při MŠ a ZŠ Kyjov, Školní ulice (pro sluchově postižené žáky), SPC při MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny (pro žáky s mentálním postižením), MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny, Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Hodonín DVPP a žákovské soutěže, SDH Šardice, TJ Baník Šardice, dětská a zubní lékařka zdravotního střediska v obci, Plavecký bazén Ratíškovice, ekologická střediska VIS Bílé Karpaty Veselí nad Moravou, Lipka Brno, Rezekvítek Brno, Střední odborná škola zdravotnická a sociální, Kyjov, Policie ČR, obvodní oddělení Hodonín, Městský úřad Kyjov, odbor sociálních věcí, kurátorka pro mládež. 7) ZÁVĚR Ve školním roce 2011/2012 jsme poprvé učili ve všech ročnících podle vlastního vzdělávacího programu. Díky získaným prostředkům z projektu EU peníze školám jsme pořídili do kmenových učeben prvního stupně interaktivní tabule s dataprojektory. Vyučující i žáci tak získali silný nástroj k modernizaci výuky. Činnostní učení a aktivizující metody při práci s dětmi se stávají přirozenou součástí výchovně-vzdělávacího procesu v naší škole. Nadále se zaměřujeme na rozvíjení dovedností žáků a funkční gramotnost. V tomto školním roce se nepodařilo realizovat plánované nákladné investiční akce - druhou etapu výměny střechy a oken ani vybudování školního hřiště. Všechny tyto rozsáhlé akce byly odsunuty na příští období. Na konci školního roku jsme provedli rekonstrukci podlah dvou učeben a chodby v přístavbě. Postupně dotváříme přírodní učebny a prostory nově rekonstruované školní zahrady. V Šardicích Mgr. František Hnilo ředitel školy Školská rada schválila: v Šardicích

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 13 Šardice 521 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok

Více

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z L Í N P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SRPEN A ZÁŘÍ Plánování besedy pro žáky ročníku Krajský soud ve Konzultace

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více