Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Dolní Bojanovice září 2014

2 Výroční zpráva školy 2013/2014 strana 2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Personální zabezpečení školy 4. Údaje o zápisu a o přijetí žáků do ZŠ a dětí do MŠ 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6. Prevence sociálně patologických jevů 7. Údaje o dalším vzdělávání pracovníků 8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 9. Výsledky inspekcí provedené ČŠI 10. Základní údaje o hospodaření školy 11. Zapojení školy do rozvojových programů 12. Zapojení školy do celoživotního učení 13. Projekty financované z cizích zdrojů 14. Spolupráce školy s ostatními subjekty 15. Zhodnocení a závěr 16. Schválení výroční zprávy 17. Seznámení s výroční zprávou

3 Výroční zpráva školy 2013/2014 strana 3 1. Základní údaje o škole Název školy: Adresa školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, Školní 195, Dolní Bojanovice Charakteristika školy: úplná základní škola, jež poskytuje v souladu se zřizovací listinou ze dne vzdělávání a výchovu žákům od 1. do 9. ročníku ZŠ. Součástí školy je mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Krédo školy: Tvořivý učitel aktivní žák spokojený rodič. Kapacita ZŠ: Kapacita MŠ: Kapacita ŠD: Kapacita ŠJ: 540 žáků 110 dětí 60 žáků 570 jídel Právní forma: příspěvková organizace, v právní subjektivitě od Školská rada: SRPDŠ: zřízena , předseda Miloslav Komosný předsedkyně Martina Tomšejová IČ školy: IZO subjektu: RED IZO: Ředitel školy: Kontakty: Mgr. Martin Maňas ředitel školy zástupkyně ředitele ZŠ kancelář školy výchovný poradce školní družina mateřská škola školní jídelna Zřizovatel: Obec Dolní Bojanovice Adresa zřizovatele: OÚ Dolní Bojanovice, Hlavní 383, Dolní Bojanovice Kontakt zřizovatele: ,

4 Výroční zpráva školy 2013/2014 strana 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 2.1. Základní škola Základní škola poskytuje základní vzdělávání, v uvedeném školním roce vzdělávala dle Školního vzdělávacího programu Vzdělávání, které baví, č.j. 375/ Počet tříd, žáků a průměr žáků na třídu v ZŠ Třída: Počet žáků na začátku Počet žáků na konci Průměrný počet žáků školního roku školního roku na třídu 1.A B A B A A B A B Celkem 1. stupeň ,6/18,4 6.A A A A B Celkem 2. stupeň ,6/25,8 Celkem škola ,5/20, Vyučované volitelné předměty Z nabídky volitelných předmětů si žáci či jejich zákonní zástupci vybrali následující: 6. ročník, 2 hodiny týdně: Konverzace v anglickém jazyce - všichni (1 hodina týdně) Mediální výchova - 1 skupina (1 hodina týdně) Sportovní hry - 1 skupina (1 hodina týdně) 7. ročník, 2 hodiny týdně: Konverzace v anglickém jazyce - všichni (1 hodina týdně) Sportovní hry 1 skupina (1 hodina týdně) Etická výchova 1 skupina (1 hodina týdně) 8. ročník, 1 hodina týdně: Konverzace v anglickém jazyce 1 skupina (1 hodina týdně) Počítačové praktikum - 1 skupina (1 hodina týdně) 9. ročník, 2 hodiny týdně: Psaní na PC - všichni (1 hodina týdně) Počítačové praktikum - všichni (1 hodina týdně) Vyučované nepovinné předměty V 1. až 9. ročníku probíhala výuka nepovinného předmětu Náboženství.

5 Výroční zpráva školy 2013/2014 strana Mateřská škola Mateřská škola je součástí školy a poskytuje předškolní vzdělávání. V uvedeném školním roce vzdělávala dle Školního vzdělávacího programu Aby nám spolu bylo dobře, č.j. ZŠ 404/ Počet tříd, dětí a průměr počtu dětí na třídu v MŠ (k ) Školní rok 2013/2014 Počet tříd Počet dětí Průměrný počet dětí na třídu MŠ , Školní družina Školní družina je součástí školy a poskytuje zájmové vzdělávání. V uvedeném školním roce vzdělávala dle Školního vzdělávacího programu Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima, č.j. ZŠ 422/ Počet oddělení, žáků a průměr počtu žáků na oddělení ve školní družině (k ) Školní rok 2013/2014 Počet oddělení Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu ŠD

6 Výroční zpráva školy 2013/2014 strana 6 3. Personální zabezpečení školy 3.1. Přehled pedagogických pracovníků a jejich funkcí: Vedení školy: Ředitel školy: Mgr. Martin Maňas Zástupkyně ředitele pro ZŠ: Mgr. Miroslava Zmrzlíková Zástupkyně ředitele pro MŠ: Bc. Olga Esterková (do ) Lenka Kůřilová (od ) Školní funkce: Výchovná poradkyně: Mgr. Marie Dvořáková Koordinátoři ŠVP: Mgr. Ivana Kramářová, Mgr. Aneta Ištvánková Metodik ICT: Mgr. Libor Vychodil Školní metodik prevence: Mgr. Marie Dvořáková Koordinátor PR: Mgr. Ivana Kramářová Koordinátor EVVO: Mgr. Pavla Šmachová Školní speciální pedagog: Mgr. Eva Králíková Vedoucí metodického sdružení 1. stupně: Mgr. Aneta Ištvánková Vedoucí předmětové komise jazyků: Mgr. Martin Maňas Vedoucí předmětové komise přírodních věd: Mgr. Miroslava Zmrzlíková Vedoucí předmětové komise výchov: Mgr. Marie Dvořáková Koordinátor kulturních a sběrových akcí: Mgr. Blanka Kouřilová Asistentky pedagoga: Marta Jašková, Vladimíra Pavková, Iva Ivičičová, DiS. Školní časopis: Mgr. Alena Tlachová PC fotoarchív: Mgr. Blanka Kouřilová Školní bufet: Vladimíra Pavková Technik BOZP: Hana Holečková Technik PO: Luděk Ujčík Zdravotníci: M. Jašková (1. stupeň), Mgr. B. Kouřilová (2. stupeň), R. Komlošová (MŠ) Třídní učitelé ZŠ: 1.A Mgr. Aneta Ištvánková 6.A Mgr. Pavla Šmachová 1.B Mgr. Marie Janošková 7.A Mgr. Lenka Ilčíková 2.A Mgr. Alena Zemanová 8.A Mgr. Libor Vychodil 2.B Mgr. Ludmila Kiedroňová 9.A Mgr. Ivana Kramářová 3.A Mgr. Marta Čížková 9.B Mgr. Marie Dvořáková 4.A Mgr. BcA. Ludmila Klubusová 4.B Mgr. Iveta Kotásková 5.A Mgr. Eva Králíková 5.B Mgr. Magda Svobodová Netřídní učitelé ZŠ: Mgr. Blanka Kouřilová, Mgr. Petra Sukopová, Mgr. Alena Tlachová, Ivana Dokoupilová Vychovatelky školní družiny: Marta Jašková, Vladimíra Pavková Učitelky MŠ: třída Berušky třída Motýlci třída Světlušky třída Včeličky Blanka Andrýsková, Hana Holečková Ivana Kolibová Bc. Olga Esterková, Zlatuše Šefčíková Růžena Komlošová, Dita Bílíková

7 Výroční zpráva školy 2013/2014 strana Přehled nepedagogických pracovníků a jejich funkcí Ekonomický úsek Mzdová účetní, personalistka: Jarmila Křížová Finanční a majetková účetní, inventarizace: Ludmila Janečková Provozní úsek Školník, správce venkovního areálu, požární preventista: Luděk Ujčík Uklízečky ZŠ: Marie Kovaříková, Jana Labská, Marta Makuderová, Marie Blahová, Blažena Najvárková (do května 2014), Ludmila Komosná (od května 2014) Uklízečky MŠ: Marie Mrkvová, Dana Návarová Osoba odborně způsobilá v oblasti BOZP a PO: Ing. Jaroslav Slavík, externí pracovník Školní jídelna Vedoucí školní jídelny: Irena Šindarová Hlavní kuchařka: Lenka Selucká Kuchařky: Marie Jarošková, Marie Mísařová, Jarmila Němcová, Svatava Bimková, Blanka Pospíšilová, Miroslava Vaclová 3.3. Počet zaměstnanců školy Počet pedagogických pracovníků ZŠ: 21 Počet pedagogických pracovníků ŠD: 2 Počet pedagogických pracovníků MŠ: 7 Počet nepedagogických pracovníků školy: 18, z toho školní jídelna 8, provozní úsek 10 Počet pracovníků školy na mateřské či rodičovské dovolené: 3 Počet pracovníků uvolněných pro výkon veřejné funkce: 1 Celkem: 52 (30 pedagogických, 18 nepedagogických, 4 ostatní).

8 Výroční zpráva školy 2013/2014 strana 8 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků k povinné školní docházce a k předškolnímu vzdělávání 4.1. Zápis do základní školy Datum zápisu: Počet žáků u zápisu: 48 Počet přijatých žáků: 40 Z toho nastoupilo: 40 Počet odkladů: Zápis do mateřské školy Datum 1. zápisu: Počet dětí u zápisu: 68 Počet přijatých dětí: 37 Počet nepřijatých dětí: 31 Počet odvolání: Datum 2. zápisu: Počet dětí u zápisu: 31 Počet přijatých dětí: 23 Počet nepřijatých dětí: 8 Počet odvolání: 1 Výsledek odvolání: přijetí v autoremeduře

9 Výroční zpráva školy 2013/2014 strana 9 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (stav k ) 5.1. Hodnocení prospěchu (údaje z konce školního roku) ročník počet žáků Průměrná známka na vysvědčení prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo z toho opakují , , , , , stupeň celkem 166 1, , , , , stupeň celkem Škola celkem , Hodnocení absence (údaje z konce školního roku) Třída Celkem zameškaných hodin Průměr na žáka Počet omluvených hodin Průměr na žáka Počet neomluvených hodin Průměr na žáka , , , , , , , , , , stupeň celkem , , , , , , , , , , stupeň celkem Škola celkem , , , ,

10 Výroční zpráva školy 2013/2014 strana Hodnocení chování Stupeň chování Počet 1./2. pololetí % z počtu všech žáků školy 1. pololetí / 2. pololetí 2 4/0 1,36%/ / 0% 3 0/0 0% 5.4. Výchovná opatření Druh výchovného opatření počet 1. pololetí / 2. pololetí Napomenutí třídního učitele 22/12 Důtka třídního učitele 10/7 Důtka ředitele školy 3/4 Pochvala třídního učitele 26/48 Pochvala ředitele školy 13/ Testování žáků Ve školním roce 2013/2014 škola testovala žáky v těchto ročnících a předmětech či oblastech: 3. ročník: Čj, M, Aj, Člověk a jeho svět, klíčové kompetence 5. ročník: Čj, M, obecné studijní předpoklady 7. ročník: Čj, M, obecné studijní předpoklady 9. ročník: Čj, M, Aj, obecné studijní předpoklady

11 Výroční zpráva školy 2013/2014 strana Údaje o přijímacím řízení na střední školy Přijímací řízení probíhalo podle novely zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Žáci si podávali do 1. kola přijímacího řízení 2 přihlášky. Ze škol, které je přijaly, si vybrali jednu školu, na kterou odevzdali zápisový lístek. Konečné přijetí žáků viz následující tabulky. Obory Počty přijatých žáků maturitní 30 - z toho čtyřleté gymnázium 7 - z toho šestileté gymnázium 0 - z toho osmileté gymnázium 0 - z toho umělecký obor 2 učební 8 - z toho žák 8. ročníku 1 Žák Název školy Obor Maturitní/učební 1 Střední škola průmyslová a umělecká, stavebnictví Brandlova Hodonín 2 Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a obchodní akademie Obchodní akademie Břeclav 3 Střední škola potravinářská, obchodu a kadeřník učební obor služeb, Černovice Brno 4 Soukromá střední odborná škola manažerská obchodní manažer a zdravotní Břeclav 5 Střední odborné učiliště Kyjov, Havlíčkova Instalatér učební obor 6 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná strojírenství - všeobecné škola technická Brno 7 Gymnázium a Jazyková škola Břeclav gymnázium gymnázium 8 Klvaňovo gymnázium a střední odborná zdravotní asistent škola zdravotnická a sociální Kyjov 9 Střední zdravotnická škola a vyšší odborná laboratorní asistent škola zdravotnická, Merhautova Brno 10 Střední odborná škola Luhačovice design a zpracování dřeva 11 Integrovaná střední škola Sokolnice elektromechanik pro zařízení a učební obor stroje 12 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná strojírenství- automatizace škola technická Brno a informatika 13 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná strojírenství - všeobecné škola technická Brno 14 Střední průmyslová škola E.Beneše elektrotechnika Břeclav 15 Gymnázium a Jazyková škola Břeclav gymnázium 16 Střední průmyslová škola E.Beneše, Sovadinova 6, Břeclav 17 Střední škola průmyslová a umělecká Hodonín Brandlova Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín 19 Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín kadeřník grafický design gymnázium gymnázium učební obor

12 Výroční zpráva školy 2013/2014 strana Střední zdravotní škola a vyšší škola laboratorní asistent zdravotnická Merhautova 15, Brno 21 Střední škola průmyslová, hotelová a hotelnictví a cestovní ruch zdravotní Uherské Hradiště 22 Gymnázium Velké Pavlovice gymnázium 23 Integrovaná střední škola Lipová, Hodonín elektrikář - silnoproud učební obor 24 Střední škola průmyslová a umělecká stavebnictví Hodonín 25 Střední zdravotní škola a vyšší škola laboratorní asistent zdravotnická Merhautova 15, Brno 26 Střední odborná škola vinařská Valtice vinohradnictví 27 Gymnázium, obchodní akademie a jazyková gymnázium škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín 28 Klvaňovo gymnázium a střední odborná zdravotní asistent škola zdravotnická a sociální Kyjov 29 Klvaňovo gymnázium a střední odborná zdravotní asistent škola zdravotnická a sociální Kyjov 30 Gymnázium, obchodní akademie a jazyková gymnázium škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín 31 Klvaňovo gymnázium a střední odborná sociální činnost škola zdravotnická a sociální Kyjov 32 SOŠ a SOU automobilní, Nádražní, Kyjov mechanik opravář motorových učební obor vozidel 33 Integrovaná střední škola Sokolnice elektrikář - silnoproud učební obor 34 Integrovaná střední škola Sokolnice mechanik elektronik technik silnoproudých 35 Střední škola průmyslová a umělecká stavebnictví Hodonín 36 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná strojírenství - všeobecné škola technická Brno, 37 Střední škola průmyslová a umělecká stavebnictví Hodonín 38 Střední škola Strážnice aranžér učební obor

13 Výroční zpráva školy 2013/2014 strana Prevence sociálně patologických jevů 6.1. Zabezpečení prevence sociálně patologických jevů Na škole působí výchovná poradkyně, která je zároveň školní metodičkou prevence. Škola má každoročně vypracován Minimální preventivní program, který je na konci roku vyhodnocován Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálně-pedagogickým centrem K škola evidovala 29 žáků, kteří byli vyšetřeni v PPP nebo v SPC. Pro tři integrované žáky byly vypracovány individuální vzdělávací plány, jedna žákyně měla individuální plán bez integrace ( přestoupila do MŠ a ZŠ Hodonín). V tomto školním roce nebyl žádný žák hodnocen slovně. V pedagogicko-psychologické poradně nebo ve speciálně-pedagogickém centru bylo v tomto školním roce vyšetřeno 6 žáků Protidrogová prevence Cílem je především zvýšení odolnosti žáků proti sociálně patologickým jevům, snížení rizik a vlivů, které narušují společenský vývoj dětí a jejich zdraví. Na škole probíhá protidrogová prevence podle Minimálního preventivního programu. Na třídních schůzkách byli zákonní zástupci žáků šestého ročníku seznámeni s prevencí školy v oblasti zneužívání návykových látek. Rodiče dali škole písemné souhlasné či nesouhlasné stanovisko s orientačním testováním jejich dítěte na přítomnost omamných a psychotropních látek (OPL) a prohlídku osobních věcí jejich dítěte v případě důvodného podezření, že takovou látku u sebe přechovává. V tomto školním roce k tomuto kroku škola nemusela přistoupit ani jednou. Ke zlepšení klimatu třídy jsou prováděny v každé třídě sociogramy, které mapují vztahy žáků ve třídě, zájem o výuku, jasnost pravidel, podpora učitele žákům. To vše vede k efektivnímu školnímu prostředí Problémoví žáci, kázeňské a výchovné prohřešky, výchovné komise Vážnější kázeňské prohřešky byly řešeny se zákonnými zástupci žáků na výchovné komisi a po projednání v pedagogické radě byla přijímána výchovná opatření, která vždy vedla ke zlepšení situace. Ve školním roce 2013/2014 se uskutečnilo celkem pět schůzek výchovných komisí. Se zákonnými zástupci žáků se řešilo: - kouření tří žáků 6. ročníku na WC - absence žáka 9. ročníku a podmínky omlouvání, chování, prospěch, kouření a šikana - dlouhodobá hospitalizace žákyně 9. ročníku ve zdravotnickém zařízení a přestup na jinou školu

14 Výroční zpráva školy 2013/2014 strana Uskutečněné akce k prevenci sociálně patologických jevů Trestní odpovědnost mladistvých (přednáška) Den s Andersenem (projekt) Dospívání (přednáška) Den Země (projekt) Úskalí internetu aneb kyberšikana (přednáška) Dopravní výchova Handicapovaný je také člověk (přednáška) Čarovné barvy země (projekt) 17. listopad (přednáška) Víkendovky v družině (akce) Úřad práce Hodonín (exkurze) Gastroden Bzenec (exkurze) Veletrh vzdělávání (exkurze) Machinery Ratíškovice (exkurze) Netradiční třídní schůzka Mikuláš (akce) Divadlo Radost a Mahenovo divadlo Brno Smaltování (akce) Návštěva OÚ Dolní Bojanovice Knihovna Hodonín (exkurze) Výchovný koncert Recitační soutěž Slovanské Hradiště (exkurze) Drakiáda Školáček časopis Slavnost slabikáře Ples školy s polonézou žáků Absolventské práce (projekt) Hvězdárna Brno (exkurze) Schránka důvěry Sběr papíru Výstava dýní ZOO Hodonín Schůzky Školního parlamentu Skřivánci ze Slovácka (pěvecká soutěž) Hasík (program HZS JmK) Škola v přírodě Jeden den na Petrově (exkurze) Stolní tenis Den dětí (akce) Nohejbal Přespolní běh Malý florbal Velký florbal Výuka plavání Vybíjená Pohár rozhlasu Triatlon Sportovní setkání škol Atletika Elektrárna Hodonín (exkurze) Den otevřených dveří Muzeum naftového dobývání (exkurze) Školní akademie Ozdravný pobyt v Itálii

15 Výroční zpráva školy 2013/2014 strana Údaje o dalším vzdělávání pracovníků 7.1. Pedagogičtí pracovníci ZŠ Název školení Vybrané právní otázky v učitelském povolání 1 Modul školního testování NIQES 1 Práce v programu Excel 11 Aktivizace a motivace žáků 1. stupně ZŠ 2 Burza nápadů pro učitele ČJ 1 Prameny víly Amálky 2 Zásady práce s dítětem s ADHD 1. díl 1 Zásady práce s dítětem s ADHD 2. díl 2 Matematická rozcvička 1 Specifické poruchy učení v hodinách AJ na ZŠ 4 Software Bakaláři 1 Organizace a bezpečnost vícedenních školních akcí 1 Činnostní učení v přírodovědě 5. ročníku 1 Dysortografie 1 Reedukace dysortografie 1 Role školního speciálního pedagoga 1 Vzdělávání dětí s autismem 1 Periodické školení BOZP a PO Pedagogičtí pracovníci MŠ Počet účastníků Název školení Počet účastníků Metody aktivního učení v MŠ 1 Jak propojit hodnocení dětí a plánování 1 Pedagogické dovednosti učitelky MŠ 2 Zásady práce s dítětem s ADHD 2 Levák a jeho svět 2 Rozvoj grafomotorických dovedností, odstranění graf. obtíží 2 Jak sledovat a hodnotit pokroky dítěte. 1 Vítejte u nás, exkurze v MŠ Sluníčko Brno 2 Řízení MŠ 1 Vítejte u nás, MŠ Velké Němčice 1 Jak stanovovat hranice dětem i rodičům 2 Neverbální komunikace dítěte 2 Rozvoj matematických představ a dovedností 1 Průřezové téma EVVO 2 Jak vytvořit evaluační systém 1 Cestování po kontinentech, HV 1 Hravé psaní a malování 1 Periodické školení BOZP a PO Nepedagogičtí pracovníci Název školení Počet účastníků Účetnictví Zdaňovací příjmy 1 Nemocenské pojištění 1 Novinky v účetnictví Archivnictví 1 Školení BOZP a PO pro vedoucí zaměstnance 1 Hygienické minimum v ŠJ 2 Provoz a problematika ŠJ 2 Periodické školení BOZP a PO 18

16 Výroční zpráva školy 2013/2014 strana Aktivity školy, prezentace školy na veřejnosti 8.1. Akce ZŠ Název akce: Slavnostní vítání prvňáčků Focení 1. třída Sběr papíru Výstava dýní Úřad práce Hodonín Dopravní výchova Drakiáda Veletrh vzdělávání Mikulčice Slovanské Hradiště Handicapovaný je také člověk Divadlo Radost Brno Divadlo Radost Brno Mahenovo divadlo Brno Víkendovka Netradiční třídní schůzka Smaltování Gastroden Bzenec + Machinery Ratíškovice Mikuláš Výchovný koncert Slavnost slabikáře Knihovna Hodonín Polonéza - generálka Školní ples Úskalí internetu aneb kyberšikana Skřivánci ze Slovácka Hasík Sběr papíru Přednáška o dospívání Škola v přírodě Jeden den na Petrově Den dětí Hasík Den otevřených dveří výročí školy Čarovné barvy země - vyhodnocení Ozdravný pobyt v Itálii Školní akademie Exkurze Elektrárna Hodonín, Muzeum naftového dobývání Pasování na čtenáře Rozloučení s 1. st. účast: 1.AB 1. AB všichni 1. st. 9. AB 3. A, 4. AB 1. st. 9. AB AB roč roč. 2. st roč roč. 9. AB zájemci 9. AB 1. st. všichni 1. AB 6. A 9. AB rodiče, 9.AB roč. výběr žáků 2. AB. 6. A všichni roč roč. výběr žáků 1. st roč. všichni výběr žáků AB všichni 9. AB 1. AB 5. AB

17 Výroční zpráva školy 2013/2014 strana Projekty ZŠ Název: Herbář Podzimní ovoce Čarovné barvy země Noc s Andersenem Den Země Absolventské práce 8.3. Zájmové kroužky ZŠ Časopis Školáček Angličtina hrou SPU 8.4. Vědomostní soutěže a olympiády ZŠ Bible a my Zeměpis Pěvecká soutěž Čarovné barvy země Český jazyk Anglický jazyk Pythagoriáda Matematická olympiáda 8.5. Sportovní akce ZŠ Výuka plavání Vyhodnocení Sportovce školy Sportovní setkání tří škol 8.6. Sportovní soutěže ZŠ Celkové umístění v okresní AŠSK Malý florbal III D, IV D, III H Velký florbal IV D, IV H Nohejbal III H, IV H Pohár rozhlasu IV H Pohár rozhlasu IV D Pohár rozhlasu III H Přespolní běh, III H Triatlon III D, III H, IV H účast: 6. A 1. st. výběr 9. AB + družina 1. st. všichni 9. AB 2. stupeň 1. stupeň 1. stupeň 2. místo v celostátním kole krajské kolo oblastní kolo oblastní kolo okresní kolo okresní kolo okresní kolo okresní kolo ročník výběr 2. st. 5. místo z 39-ti škol 3., 3., 2. místo v okrese 3., 2. místo v okrese 3., 1. místo v okrese 2. místo v okrese, 6. místo v kraji 1. místo v kraji 1500 m, 1. místo v okrese štafeta, 1. místo v okrese skok daleký, 3. místo v okrese 60m 3. místo v okrese 1000 m, skok vysoký + družstvo 1., 3. místo v okrese v jednotlivcích 3 x 1. místo, 2 x 3. místo v jednotlivcích

18 Výroční zpráva školy 2013/2014 strana Školní družina Ve školním roce 2013/2014 pracovala na ZŠ dvě oddělení školní družiny. První oddělení bylo určeno pro děti 1. ročníku, druhé oddělení bylo určeno pro zbývající děti 1. ročníku a 2. ročníku. Školní družinu navštěvovalo celkem 60 dětí. V provozu byla i ranní družina (7:00 7:45) První oddělení ŠD Městečko - celoroční hra zaměřená na poznávání městečka Motýlkovice a také obce Dolních Bojanovic. Všechno si děti zaznamenávaly do mapy Dolních Bojanovic, při vycházkách se seznamovaly s názvy ulic a s tím, kde bydlí jejich spolužáci. Vytvořily erb a model Motýlkovic. Obecní úřad děti ví, kde je OÚ, kdo v něm pracuje. Vytvořily si vlastní erb. Knihovna dětí ví, kde je knihovna a jak to v knihovně chodí. Uspořádaly výstavu knih, vyrobily si vlastní knihu. Kulturní dům děti ví, kde kulturní dům je a co všechno se v něm děje. Uspořádaly výstavu vánočních ozdob, zahrály si divadlo. Obchod děti ví, kde jsou v naší obci obchody, děti si zahrály na obchod. Pošta děti uspořádaly výstavu poštovních známek a pohlednic, zahrály si na poštu. Děti ví, kde je v Dolních Bojanovicích pošta. Sportoviště děti ví, kde jsou Dolních Bojanovicích sportoviště a jaké sporty se zde hrají. Děti si zazávodily na družinové zimní olympiádě. Zdravotní středisko děti ví, jaké máme v Dolních Bojanovicích lékaře a kde je zdravotní středisko a lékárna, vyprávěly si o zdravé výživě a společně s maminkami uspořádaly zdravou svačinku. Restaurace dětí ví, kde jsou Dolních Bojanovicích restaurace. Povídaly si, jak se v restauraci chová, vyrobily si prostírání, příbor, talíř. Naučily se správně stolovat. Dále se děti věnovaly činnostem, které vycházejí z ročních období. Děti si zahrály různé turnaje: pexeso, škrtaná, kostky. Četly knihy na pokračování. Zapojily se do projektu FÍHA DÝHA Druhé oddělení ŠD Celoroční hra Z pohádky do pohádky Zlatovláska, Šípková Růženka, Princ Bajaja, Perníková chaloupka Úkoly celoroční hry: vyrábíme pohádkové postavy, masky pohádkových bytostí, čarujeme a kouzlíme, plníme si nejčastější přání, přiřazujeme jim charakterové vlastnosti, hrajeme si na básníky, hrajeme hry, zpíváme písně jako Král, Čarodějnice, Šašek, tančíme mazurku na bále, navrhujeme hrady, zámky (tisk, inkoust a zmizík, barevná plocha a tuš), vyrábíme pohádková leporela, nacvičujeme a hrajeme divadlo k pohádce. Během školního roku jsme se podíleli na činnostech, které souviseli s ročním obdobím. Plnili jsme úkoly projektů ŠD Slavnost padajícího listí, Den Země, využívali jsme stolních her, četli z knih a časopisů Společné akce ŠD Masopust Výstava dýní Drakiáda Mikuláš a čerti Čarodějnická olympiáda Družinová zimní olympiáda

19 Výroční zpráva školy 2013/2014 strana Mateřská škola Mateřská škola pracovala třetím rokem dle ŠVP Aby nám spolu bylo dobře a dle programu Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Podtémata těchto programů a následně třídní vzdělávací programy korespondují s ročními obdobími, lidovými tradicemi obce a aktuálními událostmi světa kolem nás Uskutečněné akce MŠ: Informativní schůzka pro rodiče Loutková divadelní představení Výuka angličtiny pro předškolní děti Výuka plavání pro předškolní děti Hodové veselení s chasou Individuální schůzky s rodiči předškoláků Tematické vycházky v rámci projektu Naše vesnice Uspávání broučků (netradiční třídní schůzka se světýlkovým průvodem) Divadelní představení v KD Hodonín Hurvínkův Mikuláš Vánoční besídka dětí na DPS (vystoupení pro seniory) Vánoční koledování Vánoční nadílka Logopedická depistáž Divadlo v MŠ Dětský karneval Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ Vítejte u nás beseda pro rodiče Screening zraku dětí Návštěva předškoláků v herním centru Wikyland Brno Grafomotorika, kurz pro děti s rodiči Perníková chaloupka, dětský muzikál v MŠ Probouzení broučků (jarní příprava zahrady MŠ) Kamarád broučků 8 exkurzí do řemeslných provozů v obci v rámci projektu Čím budu Den matek, třídní besídky Návštěva výstavy mysliveckých trofejí v Kyjově (účast na výtvarné soutěži a výstavě) Den otevřených dveří u příležitosti výročí ZŠ a MŠ Zpěváček Podluží účast soutěžících dětí na regionální folklorní pěvecké soutěži Návštěvní den v MŠ nejen pro nové děti a rodiče + zápis do MŠ MŠ v přírodě Den dětí, oslava v MŠ Návštěva a promítání dětského planetária v MŠ Výlet na Ranč v Kostelanech Focení tříd Školní akademie (vystoupení všech dětí) Slavnostní rozloučení s předškoláky

20 Výroční zpráva školy 2013/2014 strana Údaje o výsledcích inspekcí provedené ČŠI Ve školním roce 2013/2014 vykonala ČŠI ve dnech na základní škole, v mateřské škole a školní jídelně kontrolu dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrolu podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb. Předmětem kontroly byla: veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých obcí (kontrolovaným obdobím byl rok 2013 a aktuální stav roku 2014) kontrola školního stravování (kontrolovaným obdobím byl rok 2013) Ze závěrů kontroly vyplynulo, že: Finanční prostředky ze státního rozpočtu byly přijaty a použity oprávněně. Škola v kontrolovaných případech postupovala v souladu s příslušnými právními předpisy. Škola postupovala v souladu s ustanoveními 19 odst. 2 zákona o finanční kontrole. Ve škole je zaveden a aplikován vnitřní kontrolní systém. Škola v roce 2013 stanovila a dodržovala podmínky pro poskytování školního stravování. Škola při poskytování stravovacích služeb postupovala v souladu s vyhláškou o školním stravování a plnila svoje povinnosti, s výjimkou neplnění stanovené průměrné měsíční spotřeby ryb a mléka na strávníka a den ve školní jídelně. Ke zjištěnému nedostatku přijala škola opatření. Protokol o veřejnoprávní kontrole není veřejným dokumentem, proto jej obdržel ředitel školy a zřizovatel školy, nemůže se však nacházet na webových stránkách školy ani na stránkách ČŠI. 10. Základní údaje o hospodaření školy Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice je příspěvkovou organizací obce Dolní Bojanovice, která je zřizovatelem školy. Škola v rámci svého rozpočtu hospodařila s finančními prostředky přidělenými ze státního rozpočtu a s příspěvkem od zřizovatele. Přidělení a čerpání normativů na žáky bylo v souladu s platnými právními předpisy. Rozpočet na učebnice a pomůcky byl školou vyčerpán podle platných předpisů. Rozpočet přidělený zřizovatelem pokryl výdaje na provoz školy. Ke dni byla provedena inventarizace majetku. Inventarizační a likvidační komise neshledaly během inventarizace žádné závažné nedostatky. Škola vede řádné doklady o zařazování prostředků do užívání i doklady o jejich vyřazování. Škola má zřízen fond kulturních a sociálních potřeb, investiční fond a rezervní fond. Ve dnech provedl finanční výbor obce Dolní Bojanovice veřejnosprávní kontrolu a interní audit organizace. Nebyly shledány vážnější nedostatky či porušení zákonů a předpisů.

21 Výroční zpráva školy 2013/2014 strana Výnosy a náklady školy v roce 2013 Výnosy a náklady k Hlavní činnost Doplň. čin. Celkem VÝNOSY Tržby z prodeje služeb , , ,67 z toho: LVVZ, ŠvP, příměstský tábor úplata za vzdělávání ŠD, MŠ stravné , , ,08 nájem bytů a prostor ostatní tržby , ,79 půjčování lyží 6 818, ,80 Úroky peněžních ústavů , ,66 Ostatní výnosy , ,50 Dotace z toho: příspěvek OÚ příspěvek KÚ příspěvek EU Výnosy celkem , , ,83 NÁKLADY Spotřeba materiálu , , ,88 z toho: všeobecný materiál , , ,17 čistící prostředky , , ,22 potraviny , , ,62 učební pomůcky spotř , ,87 DDHM + operativní evidence majetku z toho: DDHM do , učební pomůcky do , OE do 3000, OE učební pomůcky do 3000, DDNM progr. do 60000, Spotřeba energie: , , ,99 z toho: elektřina , , ,32 voda , , ,25 plyn , , ,42 Opravy a údržba , , ,42 Cestovné Služby , , ,56 Mzdové náklady z toho: platy zákonné odvody z mezd zákonné pojištění mezd FKSP DVPP + neped. pracovníci Ostatní náklady , , ,98 Náklady celkem , , ,83 Výsledek hospodaření (zisk ztráta) Pozn.: Jelikož je škola příspěvkovou organizací a směrodatný je pro školu, jejího zřizovatele i krajský úřad rozpočet za kalendářní rok, tabulka výnosů, nákladů a výsledku hospodaření je zpracována za kalendářní rok 2013, nikoliv za školní rok 2013/2014.

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Dolní Bojanovice září 2012 Obsah: 1. Základní údaje 2. Přehled oborů vzdělání 3. Personální zabezpečení školy 4. Zápis a přijetí žáků 5. Údaje o

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Dolní Bojanovice září 2011 Obsah: 1. Základní údaje 2. Přehled oborů vzdělání 3. Personální zabezpečení 4. Zápis a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Dolní Bojanovice září 2015 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Personální zabezpečení školy 4. Údaje o zápisu a o přijetí

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Roční plán práce a hlavní úkoly školy ve školním roce 2014/2015

Roční plán práce a hlavní úkoly školy ve školním roce 2014/2015 Roční plán práce a hlavní úkoly školy ve školním roce 2014/2015 Dolní Bojanovice září 2014 1. Dlouhodobé cíle školy Naplňovat krédo školy Tvořivý učitel aktivní žák spokojený rodič Vytvářet pohodové školní

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 Základní škola Klobouky u Brna Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 1. Identifikační údaje Základní škola Klobouky u Brna, Vinařská 29 PSČ 691 72 Zařízení školní klub, Zámecká 10

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942 Výroční zpráva školy 2008/09 Základní škola U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídlo školy: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizovatel: Statutární město Karviná Ředitel: Mgr.Tomas Vlachopulos

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více