Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Dolní Bojanovice září 2014

2 Výroční zpráva školy 2013/2014 strana 2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Personální zabezpečení školy 4. Údaje o zápisu a o přijetí žáků do ZŠ a dětí do MŠ 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6. Prevence sociálně patologických jevů 7. Údaje o dalším vzdělávání pracovníků 8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 9. Výsledky inspekcí provedené ČŠI 10. Základní údaje o hospodaření školy 11. Zapojení školy do rozvojových programů 12. Zapojení školy do celoživotního učení 13. Projekty financované z cizích zdrojů 14. Spolupráce školy s ostatními subjekty 15. Zhodnocení a závěr 16. Schválení výroční zprávy 17. Seznámení s výroční zprávou

3 Výroční zpráva školy 2013/2014 strana 3 1. Základní údaje o škole Název školy: Adresa školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, Školní 195, Dolní Bojanovice Charakteristika školy: úplná základní škola, jež poskytuje v souladu se zřizovací listinou ze dne vzdělávání a výchovu žákům od 1. do 9. ročníku ZŠ. Součástí školy je mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Krédo školy: Tvořivý učitel aktivní žák spokojený rodič. Kapacita ZŠ: Kapacita MŠ: Kapacita ŠD: Kapacita ŠJ: 540 žáků 110 dětí 60 žáků 570 jídel Právní forma: příspěvková organizace, v právní subjektivitě od Školská rada: SRPDŠ: zřízena , předseda Miloslav Komosný předsedkyně Martina Tomšejová IČ školy: IZO subjektu: RED IZO: Ředitel školy: Kontakty: Mgr. Martin Maňas ředitel školy zástupkyně ředitele ZŠ kancelář školy výchovný poradce školní družina mateřská škola školní jídelna Zřizovatel: Obec Dolní Bojanovice Adresa zřizovatele: OÚ Dolní Bojanovice, Hlavní 383, Dolní Bojanovice Kontakt zřizovatele: ,

4 Výroční zpráva školy 2013/2014 strana 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 2.1. Základní škola Základní škola poskytuje základní vzdělávání, v uvedeném školním roce vzdělávala dle Školního vzdělávacího programu Vzdělávání, které baví, č.j. 375/ Počet tříd, žáků a průměr žáků na třídu v ZŠ Třída: Počet žáků na začátku Počet žáků na konci Průměrný počet žáků školního roku školního roku na třídu 1.A B A B A A B A B Celkem 1. stupeň ,6/18,4 6.A A A A B Celkem 2. stupeň ,6/25,8 Celkem škola ,5/20, Vyučované volitelné předměty Z nabídky volitelných předmětů si žáci či jejich zákonní zástupci vybrali následující: 6. ročník, 2 hodiny týdně: Konverzace v anglickém jazyce - všichni (1 hodina týdně) Mediální výchova - 1 skupina (1 hodina týdně) Sportovní hry - 1 skupina (1 hodina týdně) 7. ročník, 2 hodiny týdně: Konverzace v anglickém jazyce - všichni (1 hodina týdně) Sportovní hry 1 skupina (1 hodina týdně) Etická výchova 1 skupina (1 hodina týdně) 8. ročník, 1 hodina týdně: Konverzace v anglickém jazyce 1 skupina (1 hodina týdně) Počítačové praktikum - 1 skupina (1 hodina týdně) 9. ročník, 2 hodiny týdně: Psaní na PC - všichni (1 hodina týdně) Počítačové praktikum - všichni (1 hodina týdně) Vyučované nepovinné předměty V 1. až 9. ročníku probíhala výuka nepovinného předmětu Náboženství.

5 Výroční zpráva školy 2013/2014 strana Mateřská škola Mateřská škola je součástí školy a poskytuje předškolní vzdělávání. V uvedeném školním roce vzdělávala dle Školního vzdělávacího programu Aby nám spolu bylo dobře, č.j. ZŠ 404/ Počet tříd, dětí a průměr počtu dětí na třídu v MŠ (k ) Školní rok 2013/2014 Počet tříd Počet dětí Průměrný počet dětí na třídu MŠ , Školní družina Školní družina je součástí školy a poskytuje zájmové vzdělávání. V uvedeném školním roce vzdělávala dle Školního vzdělávacího programu Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima, č.j. ZŠ 422/ Počet oddělení, žáků a průměr počtu žáků na oddělení ve školní družině (k ) Školní rok 2013/2014 Počet oddělení Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu ŠD

6 Výroční zpráva školy 2013/2014 strana 6 3. Personální zabezpečení školy 3.1. Přehled pedagogických pracovníků a jejich funkcí: Vedení školy: Ředitel školy: Mgr. Martin Maňas Zástupkyně ředitele pro ZŠ: Mgr. Miroslava Zmrzlíková Zástupkyně ředitele pro MŠ: Bc. Olga Esterková (do ) Lenka Kůřilová (od ) Školní funkce: Výchovná poradkyně: Mgr. Marie Dvořáková Koordinátoři ŠVP: Mgr. Ivana Kramářová, Mgr. Aneta Ištvánková Metodik ICT: Mgr. Libor Vychodil Školní metodik prevence: Mgr. Marie Dvořáková Koordinátor PR: Mgr. Ivana Kramářová Koordinátor EVVO: Mgr. Pavla Šmachová Školní speciální pedagog: Mgr. Eva Králíková Vedoucí metodického sdružení 1. stupně: Mgr. Aneta Ištvánková Vedoucí předmětové komise jazyků: Mgr. Martin Maňas Vedoucí předmětové komise přírodních věd: Mgr. Miroslava Zmrzlíková Vedoucí předmětové komise výchov: Mgr. Marie Dvořáková Koordinátor kulturních a sběrových akcí: Mgr. Blanka Kouřilová Asistentky pedagoga: Marta Jašková, Vladimíra Pavková, Iva Ivičičová, DiS. Školní časopis: Mgr. Alena Tlachová PC fotoarchív: Mgr. Blanka Kouřilová Školní bufet: Vladimíra Pavková Technik BOZP: Hana Holečková Technik PO: Luděk Ujčík Zdravotníci: M. Jašková (1. stupeň), Mgr. B. Kouřilová (2. stupeň), R. Komlošová (MŠ) Třídní učitelé ZŠ: 1.A Mgr. Aneta Ištvánková 6.A Mgr. Pavla Šmachová 1.B Mgr. Marie Janošková 7.A Mgr. Lenka Ilčíková 2.A Mgr. Alena Zemanová 8.A Mgr. Libor Vychodil 2.B Mgr. Ludmila Kiedroňová 9.A Mgr. Ivana Kramářová 3.A Mgr. Marta Čížková 9.B Mgr. Marie Dvořáková 4.A Mgr. BcA. Ludmila Klubusová 4.B Mgr. Iveta Kotásková 5.A Mgr. Eva Králíková 5.B Mgr. Magda Svobodová Netřídní učitelé ZŠ: Mgr. Blanka Kouřilová, Mgr. Petra Sukopová, Mgr. Alena Tlachová, Ivana Dokoupilová Vychovatelky školní družiny: Marta Jašková, Vladimíra Pavková Učitelky MŠ: třída Berušky třída Motýlci třída Světlušky třída Včeličky Blanka Andrýsková, Hana Holečková Ivana Kolibová Bc. Olga Esterková, Zlatuše Šefčíková Růžena Komlošová, Dita Bílíková

7 Výroční zpráva školy 2013/2014 strana Přehled nepedagogických pracovníků a jejich funkcí Ekonomický úsek Mzdová účetní, personalistka: Jarmila Křížová Finanční a majetková účetní, inventarizace: Ludmila Janečková Provozní úsek Školník, správce venkovního areálu, požární preventista: Luděk Ujčík Uklízečky ZŠ: Marie Kovaříková, Jana Labská, Marta Makuderová, Marie Blahová, Blažena Najvárková (do května 2014), Ludmila Komosná (od května 2014) Uklízečky MŠ: Marie Mrkvová, Dana Návarová Osoba odborně způsobilá v oblasti BOZP a PO: Ing. Jaroslav Slavík, externí pracovník Školní jídelna Vedoucí školní jídelny: Irena Šindarová Hlavní kuchařka: Lenka Selucká Kuchařky: Marie Jarošková, Marie Mísařová, Jarmila Němcová, Svatava Bimková, Blanka Pospíšilová, Miroslava Vaclová 3.3. Počet zaměstnanců školy Počet pedagogických pracovníků ZŠ: 21 Počet pedagogických pracovníků ŠD: 2 Počet pedagogických pracovníků MŠ: 7 Počet nepedagogických pracovníků školy: 18, z toho školní jídelna 8, provozní úsek 10 Počet pracovníků školy na mateřské či rodičovské dovolené: 3 Počet pracovníků uvolněných pro výkon veřejné funkce: 1 Celkem: 52 (30 pedagogických, 18 nepedagogických, 4 ostatní).

8 Výroční zpráva školy 2013/2014 strana 8 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků k povinné školní docházce a k předškolnímu vzdělávání 4.1. Zápis do základní školy Datum zápisu: Počet žáků u zápisu: 48 Počet přijatých žáků: 40 Z toho nastoupilo: 40 Počet odkladů: Zápis do mateřské školy Datum 1. zápisu: Počet dětí u zápisu: 68 Počet přijatých dětí: 37 Počet nepřijatých dětí: 31 Počet odvolání: Datum 2. zápisu: Počet dětí u zápisu: 31 Počet přijatých dětí: 23 Počet nepřijatých dětí: 8 Počet odvolání: 1 Výsledek odvolání: přijetí v autoremeduře

9 Výroční zpráva školy 2013/2014 strana 9 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (stav k ) 5.1. Hodnocení prospěchu (údaje z konce školního roku) ročník počet žáků Průměrná známka na vysvědčení prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo z toho opakují , , , , , stupeň celkem 166 1, , , , , stupeň celkem Škola celkem , Hodnocení absence (údaje z konce školního roku) Třída Celkem zameškaných hodin Průměr na žáka Počet omluvených hodin Průměr na žáka Počet neomluvených hodin Průměr na žáka , , , , , , , , , , stupeň celkem , , , , , , , , , , stupeň celkem Škola celkem , , , ,

10 Výroční zpráva školy 2013/2014 strana Hodnocení chování Stupeň chování Počet 1./2. pololetí % z počtu všech žáků školy 1. pololetí / 2. pololetí 2 4/0 1,36%/ / 0% 3 0/0 0% 5.4. Výchovná opatření Druh výchovného opatření počet 1. pololetí / 2. pololetí Napomenutí třídního učitele 22/12 Důtka třídního učitele 10/7 Důtka ředitele školy 3/4 Pochvala třídního učitele 26/48 Pochvala ředitele školy 13/ Testování žáků Ve školním roce 2013/2014 škola testovala žáky v těchto ročnících a předmětech či oblastech: 3. ročník: Čj, M, Aj, Člověk a jeho svět, klíčové kompetence 5. ročník: Čj, M, obecné studijní předpoklady 7. ročník: Čj, M, obecné studijní předpoklady 9. ročník: Čj, M, Aj, obecné studijní předpoklady

11 Výroční zpráva školy 2013/2014 strana Údaje o přijímacím řízení na střední školy Přijímací řízení probíhalo podle novely zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Žáci si podávali do 1. kola přijímacího řízení 2 přihlášky. Ze škol, které je přijaly, si vybrali jednu školu, na kterou odevzdali zápisový lístek. Konečné přijetí žáků viz následující tabulky. Obory Počty přijatých žáků maturitní 30 - z toho čtyřleté gymnázium 7 - z toho šestileté gymnázium 0 - z toho osmileté gymnázium 0 - z toho umělecký obor 2 učební 8 - z toho žák 8. ročníku 1 Žák Název školy Obor Maturitní/učební 1 Střední škola průmyslová a umělecká, stavebnictví Brandlova Hodonín 2 Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a obchodní akademie Obchodní akademie Břeclav 3 Střední škola potravinářská, obchodu a kadeřník učební obor služeb, Černovice Brno 4 Soukromá střední odborná škola manažerská obchodní manažer a zdravotní Břeclav 5 Střední odborné učiliště Kyjov, Havlíčkova Instalatér učební obor 6 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná strojírenství - všeobecné škola technická Brno 7 Gymnázium a Jazyková škola Břeclav gymnázium gymnázium 8 Klvaňovo gymnázium a střední odborná zdravotní asistent škola zdravotnická a sociální Kyjov 9 Střední zdravotnická škola a vyšší odborná laboratorní asistent škola zdravotnická, Merhautova Brno 10 Střední odborná škola Luhačovice design a zpracování dřeva 11 Integrovaná střední škola Sokolnice elektromechanik pro zařízení a učební obor stroje 12 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná strojírenství- automatizace škola technická Brno a informatika 13 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná strojírenství - všeobecné škola technická Brno 14 Střední průmyslová škola E.Beneše elektrotechnika Břeclav 15 Gymnázium a Jazyková škola Břeclav gymnázium 16 Střední průmyslová škola E.Beneše, Sovadinova 6, Břeclav 17 Střední škola průmyslová a umělecká Hodonín Brandlova Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín 19 Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín kadeřník grafický design gymnázium gymnázium učební obor

12 Výroční zpráva školy 2013/2014 strana Střední zdravotní škola a vyšší škola laboratorní asistent zdravotnická Merhautova 15, Brno 21 Střední škola průmyslová, hotelová a hotelnictví a cestovní ruch zdravotní Uherské Hradiště 22 Gymnázium Velké Pavlovice gymnázium 23 Integrovaná střední škola Lipová, Hodonín elektrikář - silnoproud učební obor 24 Střední škola průmyslová a umělecká stavebnictví Hodonín 25 Střední zdravotní škola a vyšší škola laboratorní asistent zdravotnická Merhautova 15, Brno 26 Střední odborná škola vinařská Valtice vinohradnictví 27 Gymnázium, obchodní akademie a jazyková gymnázium škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín 28 Klvaňovo gymnázium a střední odborná zdravotní asistent škola zdravotnická a sociální Kyjov 29 Klvaňovo gymnázium a střední odborná zdravotní asistent škola zdravotnická a sociální Kyjov 30 Gymnázium, obchodní akademie a jazyková gymnázium škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín 31 Klvaňovo gymnázium a střední odborná sociální činnost škola zdravotnická a sociální Kyjov 32 SOŠ a SOU automobilní, Nádražní, Kyjov mechanik opravář motorových učební obor vozidel 33 Integrovaná střední škola Sokolnice elektrikář - silnoproud učební obor 34 Integrovaná střední škola Sokolnice mechanik elektronik technik silnoproudých 35 Střední škola průmyslová a umělecká stavebnictví Hodonín 36 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná strojírenství - všeobecné škola technická Brno, 37 Střední škola průmyslová a umělecká stavebnictví Hodonín 38 Střední škola Strážnice aranžér učební obor

13 Výroční zpráva školy 2013/2014 strana Prevence sociálně patologických jevů 6.1. Zabezpečení prevence sociálně patologických jevů Na škole působí výchovná poradkyně, která je zároveň školní metodičkou prevence. Škola má každoročně vypracován Minimální preventivní program, který je na konci roku vyhodnocován Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálně-pedagogickým centrem K škola evidovala 29 žáků, kteří byli vyšetřeni v PPP nebo v SPC. Pro tři integrované žáky byly vypracovány individuální vzdělávací plány, jedna žákyně měla individuální plán bez integrace ( přestoupila do MŠ a ZŠ Hodonín). V tomto školním roce nebyl žádný žák hodnocen slovně. V pedagogicko-psychologické poradně nebo ve speciálně-pedagogickém centru bylo v tomto školním roce vyšetřeno 6 žáků Protidrogová prevence Cílem je především zvýšení odolnosti žáků proti sociálně patologickým jevům, snížení rizik a vlivů, které narušují společenský vývoj dětí a jejich zdraví. Na škole probíhá protidrogová prevence podle Minimálního preventivního programu. Na třídních schůzkách byli zákonní zástupci žáků šestého ročníku seznámeni s prevencí školy v oblasti zneužívání návykových látek. Rodiče dali škole písemné souhlasné či nesouhlasné stanovisko s orientačním testováním jejich dítěte na přítomnost omamných a psychotropních látek (OPL) a prohlídku osobních věcí jejich dítěte v případě důvodného podezření, že takovou látku u sebe přechovává. V tomto školním roce k tomuto kroku škola nemusela přistoupit ani jednou. Ke zlepšení klimatu třídy jsou prováděny v každé třídě sociogramy, které mapují vztahy žáků ve třídě, zájem o výuku, jasnost pravidel, podpora učitele žákům. To vše vede k efektivnímu školnímu prostředí Problémoví žáci, kázeňské a výchovné prohřešky, výchovné komise Vážnější kázeňské prohřešky byly řešeny se zákonnými zástupci žáků na výchovné komisi a po projednání v pedagogické radě byla přijímána výchovná opatření, která vždy vedla ke zlepšení situace. Ve školním roce 2013/2014 se uskutečnilo celkem pět schůzek výchovných komisí. Se zákonnými zástupci žáků se řešilo: - kouření tří žáků 6. ročníku na WC - absence žáka 9. ročníku a podmínky omlouvání, chování, prospěch, kouření a šikana - dlouhodobá hospitalizace žákyně 9. ročníku ve zdravotnickém zařízení a přestup na jinou školu

14 Výroční zpráva školy 2013/2014 strana Uskutečněné akce k prevenci sociálně patologických jevů Trestní odpovědnost mladistvých (přednáška) Den s Andersenem (projekt) Dospívání (přednáška) Den Země (projekt) Úskalí internetu aneb kyberšikana (přednáška) Dopravní výchova Handicapovaný je také člověk (přednáška) Čarovné barvy země (projekt) 17. listopad (přednáška) Víkendovky v družině (akce) Úřad práce Hodonín (exkurze) Gastroden Bzenec (exkurze) Veletrh vzdělávání (exkurze) Machinery Ratíškovice (exkurze) Netradiční třídní schůzka Mikuláš (akce) Divadlo Radost a Mahenovo divadlo Brno Smaltování (akce) Návštěva OÚ Dolní Bojanovice Knihovna Hodonín (exkurze) Výchovný koncert Recitační soutěž Slovanské Hradiště (exkurze) Drakiáda Školáček časopis Slavnost slabikáře Ples školy s polonézou žáků Absolventské práce (projekt) Hvězdárna Brno (exkurze) Schránka důvěry Sběr papíru Výstava dýní ZOO Hodonín Schůzky Školního parlamentu Skřivánci ze Slovácka (pěvecká soutěž) Hasík (program HZS JmK) Škola v přírodě Jeden den na Petrově (exkurze) Stolní tenis Den dětí (akce) Nohejbal Přespolní běh Malý florbal Velký florbal Výuka plavání Vybíjená Pohár rozhlasu Triatlon Sportovní setkání škol Atletika Elektrárna Hodonín (exkurze) Den otevřených dveří Muzeum naftového dobývání (exkurze) Školní akademie Ozdravný pobyt v Itálii

15 Výroční zpráva školy 2013/2014 strana Údaje o dalším vzdělávání pracovníků 7.1. Pedagogičtí pracovníci ZŠ Název školení Vybrané právní otázky v učitelském povolání 1 Modul školního testování NIQES 1 Práce v programu Excel 11 Aktivizace a motivace žáků 1. stupně ZŠ 2 Burza nápadů pro učitele ČJ 1 Prameny víly Amálky 2 Zásady práce s dítětem s ADHD 1. díl 1 Zásady práce s dítětem s ADHD 2. díl 2 Matematická rozcvička 1 Specifické poruchy učení v hodinách AJ na ZŠ 4 Software Bakaláři 1 Organizace a bezpečnost vícedenních školních akcí 1 Činnostní učení v přírodovědě 5. ročníku 1 Dysortografie 1 Reedukace dysortografie 1 Role školního speciálního pedagoga 1 Vzdělávání dětí s autismem 1 Periodické školení BOZP a PO Pedagogičtí pracovníci MŠ Počet účastníků Název školení Počet účastníků Metody aktivního učení v MŠ 1 Jak propojit hodnocení dětí a plánování 1 Pedagogické dovednosti učitelky MŠ 2 Zásady práce s dítětem s ADHD 2 Levák a jeho svět 2 Rozvoj grafomotorických dovedností, odstranění graf. obtíží 2 Jak sledovat a hodnotit pokroky dítěte. 1 Vítejte u nás, exkurze v MŠ Sluníčko Brno 2 Řízení MŠ 1 Vítejte u nás, MŠ Velké Němčice 1 Jak stanovovat hranice dětem i rodičům 2 Neverbální komunikace dítěte 2 Rozvoj matematických představ a dovedností 1 Průřezové téma EVVO 2 Jak vytvořit evaluační systém 1 Cestování po kontinentech, HV 1 Hravé psaní a malování 1 Periodické školení BOZP a PO Nepedagogičtí pracovníci Název školení Počet účastníků Účetnictví Zdaňovací příjmy 1 Nemocenské pojištění 1 Novinky v účetnictví Archivnictví 1 Školení BOZP a PO pro vedoucí zaměstnance 1 Hygienické minimum v ŠJ 2 Provoz a problematika ŠJ 2 Periodické školení BOZP a PO 18

16 Výroční zpráva školy 2013/2014 strana Aktivity školy, prezentace školy na veřejnosti 8.1. Akce ZŠ Název akce: Slavnostní vítání prvňáčků Focení 1. třída Sběr papíru Výstava dýní Úřad práce Hodonín Dopravní výchova Drakiáda Veletrh vzdělávání Mikulčice Slovanské Hradiště Handicapovaný je také člověk Divadlo Radost Brno Divadlo Radost Brno Mahenovo divadlo Brno Víkendovka Netradiční třídní schůzka Smaltování Gastroden Bzenec + Machinery Ratíškovice Mikuláš Výchovný koncert Slavnost slabikáře Knihovna Hodonín Polonéza - generálka Školní ples Úskalí internetu aneb kyberšikana Skřivánci ze Slovácka Hasík Sběr papíru Přednáška o dospívání Škola v přírodě Jeden den na Petrově Den dětí Hasík Den otevřených dveří výročí školy Čarovné barvy země - vyhodnocení Ozdravný pobyt v Itálii Školní akademie Exkurze Elektrárna Hodonín, Muzeum naftového dobývání Pasování na čtenáře Rozloučení s 1. st. účast: 1.AB 1. AB všichni 1. st. 9. AB 3. A, 4. AB 1. st. 9. AB AB roč roč. 2. st roč roč. 9. AB zájemci 9. AB 1. st. všichni 1. AB 6. A 9. AB rodiče, 9.AB roč. výběr žáků 2. AB. 6. A všichni roč roč. výběr žáků 1. st roč. všichni výběr žáků AB všichni 9. AB 1. AB 5. AB

17 Výroční zpráva školy 2013/2014 strana Projekty ZŠ Název: Herbář Podzimní ovoce Čarovné barvy země Noc s Andersenem Den Země Absolventské práce 8.3. Zájmové kroužky ZŠ Časopis Školáček Angličtina hrou SPU 8.4. Vědomostní soutěže a olympiády ZŠ Bible a my Zeměpis Pěvecká soutěž Čarovné barvy země Český jazyk Anglický jazyk Pythagoriáda Matematická olympiáda 8.5. Sportovní akce ZŠ Výuka plavání Vyhodnocení Sportovce školy Sportovní setkání tří škol 8.6. Sportovní soutěže ZŠ Celkové umístění v okresní AŠSK Malý florbal III D, IV D, III H Velký florbal IV D, IV H Nohejbal III H, IV H Pohár rozhlasu IV H Pohár rozhlasu IV D Pohár rozhlasu III H Přespolní běh, III H Triatlon III D, III H, IV H účast: 6. A 1. st. výběr 9. AB + družina 1. st. všichni 9. AB 2. stupeň 1. stupeň 1. stupeň 2. místo v celostátním kole krajské kolo oblastní kolo oblastní kolo okresní kolo okresní kolo okresní kolo okresní kolo ročník výběr 2. st. 5. místo z 39-ti škol 3., 3., 2. místo v okrese 3., 2. místo v okrese 3., 1. místo v okrese 2. místo v okrese, 6. místo v kraji 1. místo v kraji 1500 m, 1. místo v okrese štafeta, 1. místo v okrese skok daleký, 3. místo v okrese 60m 3. místo v okrese 1000 m, skok vysoký + družstvo 1., 3. místo v okrese v jednotlivcích 3 x 1. místo, 2 x 3. místo v jednotlivcích

18 Výroční zpráva školy 2013/2014 strana Školní družina Ve školním roce 2013/2014 pracovala na ZŠ dvě oddělení školní družiny. První oddělení bylo určeno pro děti 1. ročníku, druhé oddělení bylo určeno pro zbývající děti 1. ročníku a 2. ročníku. Školní družinu navštěvovalo celkem 60 dětí. V provozu byla i ranní družina (7:00 7:45) První oddělení ŠD Městečko - celoroční hra zaměřená na poznávání městečka Motýlkovice a také obce Dolních Bojanovic. Všechno si děti zaznamenávaly do mapy Dolních Bojanovic, při vycházkách se seznamovaly s názvy ulic a s tím, kde bydlí jejich spolužáci. Vytvořily erb a model Motýlkovic. Obecní úřad děti ví, kde je OÚ, kdo v něm pracuje. Vytvořily si vlastní erb. Knihovna dětí ví, kde je knihovna a jak to v knihovně chodí. Uspořádaly výstavu knih, vyrobily si vlastní knihu. Kulturní dům děti ví, kde kulturní dům je a co všechno se v něm děje. Uspořádaly výstavu vánočních ozdob, zahrály si divadlo. Obchod děti ví, kde jsou v naší obci obchody, děti si zahrály na obchod. Pošta děti uspořádaly výstavu poštovních známek a pohlednic, zahrály si na poštu. Děti ví, kde je v Dolních Bojanovicích pošta. Sportoviště děti ví, kde jsou Dolních Bojanovicích sportoviště a jaké sporty se zde hrají. Děti si zazávodily na družinové zimní olympiádě. Zdravotní středisko děti ví, jaké máme v Dolních Bojanovicích lékaře a kde je zdravotní středisko a lékárna, vyprávěly si o zdravé výživě a společně s maminkami uspořádaly zdravou svačinku. Restaurace dětí ví, kde jsou Dolních Bojanovicích restaurace. Povídaly si, jak se v restauraci chová, vyrobily si prostírání, příbor, talíř. Naučily se správně stolovat. Dále se děti věnovaly činnostem, které vycházejí z ročních období. Děti si zahrály různé turnaje: pexeso, škrtaná, kostky. Četly knihy na pokračování. Zapojily se do projektu FÍHA DÝHA Druhé oddělení ŠD Celoroční hra Z pohádky do pohádky Zlatovláska, Šípková Růženka, Princ Bajaja, Perníková chaloupka Úkoly celoroční hry: vyrábíme pohádkové postavy, masky pohádkových bytostí, čarujeme a kouzlíme, plníme si nejčastější přání, přiřazujeme jim charakterové vlastnosti, hrajeme si na básníky, hrajeme hry, zpíváme písně jako Král, Čarodějnice, Šašek, tančíme mazurku na bále, navrhujeme hrady, zámky (tisk, inkoust a zmizík, barevná plocha a tuš), vyrábíme pohádková leporela, nacvičujeme a hrajeme divadlo k pohádce. Během školního roku jsme se podíleli na činnostech, které souviseli s ročním obdobím. Plnili jsme úkoly projektů ŠD Slavnost padajícího listí, Den Země, využívali jsme stolních her, četli z knih a časopisů Společné akce ŠD Masopust Výstava dýní Drakiáda Mikuláš a čerti Čarodějnická olympiáda Družinová zimní olympiáda

19 Výroční zpráva školy 2013/2014 strana Mateřská škola Mateřská škola pracovala třetím rokem dle ŠVP Aby nám spolu bylo dobře a dle programu Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Podtémata těchto programů a následně třídní vzdělávací programy korespondují s ročními obdobími, lidovými tradicemi obce a aktuálními událostmi světa kolem nás Uskutečněné akce MŠ: Informativní schůzka pro rodiče Loutková divadelní představení Výuka angličtiny pro předškolní děti Výuka plavání pro předškolní děti Hodové veselení s chasou Individuální schůzky s rodiči předškoláků Tematické vycházky v rámci projektu Naše vesnice Uspávání broučků (netradiční třídní schůzka se světýlkovým průvodem) Divadelní představení v KD Hodonín Hurvínkův Mikuláš Vánoční besídka dětí na DPS (vystoupení pro seniory) Vánoční koledování Vánoční nadílka Logopedická depistáž Divadlo v MŠ Dětský karneval Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ Vítejte u nás beseda pro rodiče Screening zraku dětí Návštěva předškoláků v herním centru Wikyland Brno Grafomotorika, kurz pro děti s rodiči Perníková chaloupka, dětský muzikál v MŠ Probouzení broučků (jarní příprava zahrady MŠ) Kamarád broučků 8 exkurzí do řemeslných provozů v obci v rámci projektu Čím budu Den matek, třídní besídky Návštěva výstavy mysliveckých trofejí v Kyjově (účast na výtvarné soutěži a výstavě) Den otevřených dveří u příležitosti výročí ZŠ a MŠ Zpěváček Podluží účast soutěžících dětí na regionální folklorní pěvecké soutěži Návštěvní den v MŠ nejen pro nové děti a rodiče + zápis do MŠ MŠ v přírodě Den dětí, oslava v MŠ Návštěva a promítání dětského planetária v MŠ Výlet na Ranč v Kostelanech Focení tříd Školní akademie (vystoupení všech dětí) Slavnostní rozloučení s předškoláky

20 Výroční zpráva školy 2013/2014 strana Údaje o výsledcích inspekcí provedené ČŠI Ve školním roce 2013/2014 vykonala ČŠI ve dnech na základní škole, v mateřské škole a školní jídelně kontrolu dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrolu podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb. Předmětem kontroly byla: veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých obcí (kontrolovaným obdobím byl rok 2013 a aktuální stav roku 2014) kontrola školního stravování (kontrolovaným obdobím byl rok 2013) Ze závěrů kontroly vyplynulo, že: Finanční prostředky ze státního rozpočtu byly přijaty a použity oprávněně. Škola v kontrolovaných případech postupovala v souladu s příslušnými právními předpisy. Škola postupovala v souladu s ustanoveními 19 odst. 2 zákona o finanční kontrole. Ve škole je zaveden a aplikován vnitřní kontrolní systém. Škola v roce 2013 stanovila a dodržovala podmínky pro poskytování školního stravování. Škola při poskytování stravovacích služeb postupovala v souladu s vyhláškou o školním stravování a plnila svoje povinnosti, s výjimkou neplnění stanovené průměrné měsíční spotřeby ryb a mléka na strávníka a den ve školní jídelně. Ke zjištěnému nedostatku přijala škola opatření. Protokol o veřejnoprávní kontrole není veřejným dokumentem, proto jej obdržel ředitel školy a zřizovatel školy, nemůže se však nacházet na webových stránkách školy ani na stránkách ČŠI. 10. Základní údaje o hospodaření školy Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice je příspěvkovou organizací obce Dolní Bojanovice, která je zřizovatelem školy. Škola v rámci svého rozpočtu hospodařila s finančními prostředky přidělenými ze státního rozpočtu a s příspěvkem od zřizovatele. Přidělení a čerpání normativů na žáky bylo v souladu s platnými právními předpisy. Rozpočet na učebnice a pomůcky byl školou vyčerpán podle platných předpisů. Rozpočet přidělený zřizovatelem pokryl výdaje na provoz školy. Ke dni byla provedena inventarizace majetku. Inventarizační a likvidační komise neshledaly během inventarizace žádné závažné nedostatky. Škola vede řádné doklady o zařazování prostředků do užívání i doklady o jejich vyřazování. Škola má zřízen fond kulturních a sociálních potřeb, investiční fond a rezervní fond. Ve dnech provedl finanční výbor obce Dolní Bojanovice veřejnosprávní kontrolu a interní audit organizace. Nebyly shledány vážnější nedostatky či porušení zákonů a předpisů.

21 Výroční zpráva školy 2013/2014 strana Výnosy a náklady školy v roce 2013 Výnosy a náklady k Hlavní činnost Doplň. čin. Celkem VÝNOSY Tržby z prodeje služeb , , ,67 z toho: LVVZ, ŠvP, příměstský tábor úplata za vzdělávání ŠD, MŠ stravné , , ,08 nájem bytů a prostor ostatní tržby , ,79 půjčování lyží 6 818, ,80 Úroky peněžních ústavů , ,66 Ostatní výnosy , ,50 Dotace z toho: příspěvek OÚ příspěvek KÚ příspěvek EU Výnosy celkem , , ,83 NÁKLADY Spotřeba materiálu , , ,88 z toho: všeobecný materiál , , ,17 čistící prostředky , , ,22 potraviny , , ,62 učební pomůcky spotř , ,87 DDHM + operativní evidence majetku z toho: DDHM do , učební pomůcky do , OE do 3000, OE učební pomůcky do 3000, DDNM progr. do 60000, Spotřeba energie: , , ,99 z toho: elektřina , , ,32 voda , , ,25 plyn , , ,42 Opravy a údržba , , ,42 Cestovné Služby , , ,56 Mzdové náklady z toho: platy zákonné odvody z mezd zákonné pojištění mezd FKSP DVPP + neped. pracovníci Ostatní náklady , , ,98 Náklady celkem , , ,83 Výsledek hospodaření (zisk ztráta) Pozn.: Jelikož je škola příspěvkovou organizací a směrodatný je pro školu, jejího zřizovatele i krajský úřad rozpočet za kalendářní rok, tabulka výnosů, nákladů a výsledku hospodaření je zpracována za kalendářní rok 2013, nikoliv za školní rok 2013/2014.

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Náměšť nad Oslavou Husova 579 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola v Náměšti nad Oslavou, Husova 579 je úplná škola s devíti ročníky.

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Vranovice příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2010/2011 Ve Vranovicích, 14. října 2011 Čj. 448/2011 1 ZŠ a MŠ Vranovice Škola: Do sítě škol byla zařazena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044, 777 033 930 IČO 709 28 622 skola@zsstepanov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice v oblasti pedagogické za školní rok 2011/2012 a v oblasti ekonomické za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 schváleno školskou radou dne: 18. 10. 2011 1 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009-2010 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 2 3) Přehled pracovníků školy.. str. 3

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více